Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 6, 2016

319 - Ἡ μικρασιατικὴ ἀκτὴ καὶ οἱ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου: Ἀπὸ τὸν Βενιζέλο στὸν Ἔρντογαν

319 - Ἡ μικρασιατικὴ ἀκτὴ καὶ οἱ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου: Ἀπὸ τὸν Βενιζέλο στὸν Ἔρντογαν

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι θάλασσα περιστοιχισμένη ἀπὸ γῆ. Εἶναι τὸ Αἰγαῖο, ποὺ ὡς κλειστὴ θάλασσα, εἶναι ἀδύνατον νὰ εὐημερεύσῃ ἐν εἰρήνῃ. Συνεπῶς, ὅποιος κατέχῃ τὶς νήσους, πρέπει νὰ κατέχῃ καὶ τὶς δύο ὄχθες τῆς θαλάσσης. Ὁ Βενιζέλος ἀπέτυχε, τὸ 1919, νὰ ἑνώσῃ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὸ 1923 ἐπῆλθε ἡ κουτσὴ συνθήκη τῆς Λωζάννης ποὺ ἀφήνει ἀκρωτηριασμένο τὸ Αἰγαῖο. Βενιζέλος καὶ Ἔρντογαν συμφωνοῦν ἀπολύτως, μὲ μόνη διαφορὰ ὅτι ὁ πρῶτος ἤθελε ἑλληνικὴ τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς κλειστῆς θαλάσσης, ἐνῷ ὁ Ἔρντογαν τὴν θέλει τουρκική. Μόνον ἕνας πόλεμος ἤ μία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία δύναται νὰ λύσῃ τὸν γρῖφο. Σὲ κάθε περίπτωση πρέπει νὰ ἑνωθῇ ὁ λαὸς ποὺ κατοικεῖ στὶς δύο ὄχθες, ποὺ ὑπῆρξε καὶ ποὺ συνεχίζει σήμερα νὰ εἶναι ἑλληνικός.

Ὁ Ἔρντογαν ἐδήλωσε: στὶς 29 Σεπτεμβρίου 2016: «Ἡ 15η Ιουλίου (ἡμέρα διεξαγωγῆς τοῦ προσφάτου πραξικοπήματος) εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ δευτέρου πολέμου γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία τοῦ Τουρκικοῦ Ἔθνους. Καὶ ἔτσι πρέπει νὰ τὴν θυμόμαστε. Μᾶς (ἀπείλησαν) μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ 1920 καὶ μᾶς ἔπεισαν νὰ (ἀποδεχθοῦμε) τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, τὸ 1923. Κάποιοι προσεπάθησαν νὰ μᾶς ἐξαπατήσουν, παρουσιάζοντας τὴν Λωζάννη ὡς νίκη. (Ἀλλά) στὴν Λωζάννη παραχωρήσαμε τὰ (τώρα ἑλληνικά) νησιά, ποὺ ἄν φωνάξῃς  ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου, θὰ ἀκουσθῇς ἀπέναντι».

Ὁμοίως, Βενιζέλος στὴν ἐπίσημη ἔκθεσή του τῆς 30 Δεκεμβρίου 1918 πρὸς τὴν Συνδιάσκεψη τῆς Εἰρήνης τῶν Παρισίων ἔγραφε:

 «Ἐὰν προσθέσουμε τος πληθυσμούς, σχεδν στν πλειοψηφία τους λληνικούς, τν γειτονικν νήσων  μβρου, Τενέδου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, καρίας, Ρόδου, Δωδεκανήσου κα Καστελλορίζου, πο ποτελον κα ατο π γεωγραφικς κα οκονομικς πόψεως τμμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κα πο τ 1912 πηρτίζοντο  π 370.138 λληνες  κα 24.652 Τούρκους, δαφικ ατ περιοχ περιλαμβάνει 1.188.359  λληνες κα 1.042.050 μουσουλμάνους, ἐπάνω π 110.000 βραίους, ξένους, ρμενίους κα Βουλγάρους, γεγονς πο νατρέπει τν πλειοψηφία κα δίδει τ πόλυτο προβάδισμα στος Ἕλληνες».

μως τ πιχείρημα το Βενιζέλου ν προσθέσῃ στος ριθμος το πειρωτικο πληθυσμο κα κείνους τν παραλιακν νήσων, κ τν ποίων τμμα νήκει δη στ βασίλειο τς λλάδος, ατιολογεται π τ γεγονς τι δη π τ 1914 ο Τορκοι διεμαρτύροντο κατ τῆς ἐκχωρήσεως στὴν Ἑλλάδα τν νήσων Χίου κα Μυτιλήνης, ποστηρίζοντας τι ο παραλιακς νσοι πετέλουν  διάσπαστο κομμάτι τς ἠπειρωτικῆς ἐνδοχώρας. ἀντιδικία ατ σηματοδοτε κα τν ναρξη τν νθελληνικν διώξεων πο ξέσπασαν στν Μικρὰ σία καὶ τὴν Θράκη π τ 1914. Βενιζέλος λοιπν πανελάμβανε τν τουρκικ πιχειρηματολογία.

Ὁ Βενιζέλος ἐδήλωνε νώπιον  το Συμβουλίου τν Δέκα στὸ Παρίσι, στὶς 4   Φεβρουαρίου 1919 : «Παρ’ὅλο πο ο νσοι Χίος, Μυτιλήνη κα Σάμος νεσωματώθησαν στν λλάδα μετὰ τὸν τελευταῖο βαλκανικ πόλεμο, τουρκικ κυβέρνηση οδέποτε νεγνώρισε τὴν προσάρτηση τν κατοίκων τν ν λόγ περιοχν  στν λλάδα. Οἱ νῆσοι χουν στεν οκονομικ σχέση μ τν πλησίον ἠπειρωτικὴ χώρα κα πολλοὶ ἰδιοκτῆτες γαιῶν τῶν νήσων χουν ἰδιόκτητες γαῖες καὶ ἐπὶ τῆς ἠπείρου».

Παρ’ ὅλα ατά, ἡ ἐπιχειρηματολογία το Βενιζέλου περρίφθη : «Εχα προτείνει, δηλώνει νώπιον το Συμβουλίου τν Τριν, στς 11 Μαίου 1919, ν συνυπολογισθῇ ὁ πληθυσμὸς τῶν νήσων μαζὶ μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς χερσονήσου. πρόταση μως ατ περρίφθη».

Δημήτρης Κιτσίκης                                 6  Ὀκτωβρίου 2016            

                       


24 comments:

 1. Βγαίνοντας ἀπὸ τὴν Θήβα νὰ προσαρτήσει τὴν Πελοπόννησο κατόπιν προσκλήσεως τῶν Ἑλλήνων, ὁ Τοπὰλ Ὀσ(ου)μὰν Πασᾶς θυσιάζει ("κατὰ τὸ τουρκικὸν ἔθιμο") δώδεκα κριάρια. Ἡ θυσία γίνεται κατὰ πάσα πιθανότητα γιὰ τὸν ἐξευμενισμὸ τῶν πνευμάτων, νεκρῶν ἡρώων, ποὺ προστατεύουν τὸν τόπο ποὺ πάει νὰ κατακτήσει στὸ ὄνομα τοῦ Σουλτάνου. Εἴμαστε στὰ 1714. (πηγή- Κανέλλου Δεληγιάννη ἀπομνημονεύματα, τὰ πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως). Διαισθητικό συμπέρασμα. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀρχαιότερος λαός ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸ ξέρουν. Ὅμως τὰ σύνορα τῶν Ἑλλήνων τὰ καθοριζουν πάντοτε οἱ ἄλλοι.

  ReplyDelete
 2. Και τώρα τι;

  Εχετε ηδη πει σε συνέντευξη σας στο Medya Berlin, οτι το Αιγαίο είναι η τραχεία και οι 2 όχθες οι πνεύμονες. Το θέμα είναι ποίος...πνεύμων θα υπερισχύσει ποίου η εαν θα συνεργαστούν οι δυο των.

  Ενα κίνημα αυτονομησεως των Δυτικών Μικρασιατικων παραλίων πάντως με υποστήριξη του Κεμαλόφρονος στρατου, των Αλεβηδών και του Τουρκικού Κεφαλαίου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί Καθηγητά και να γλιτώσουμε, με την στήριξη Δύσης και Ισραήλ προφανώς;;;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγω λεω κατι καλυτερο ..Να ερθουν οι Αμερικανοι που δεν ειναι αρμενοειδη εκτρωματα και να τα κατακτησουν ολα να ησυχασουμε !

   Delete
  2. Πολύ σωστή η αρχική διατύπωση αλλά κάπως γενική.Αλπικός αν δεν απατώμαι ήταν ο Σωκράτης, εκτός από μέγιστος φιλόσοφος πήγε και 3 φορές στον πόλεμο.
   Πιο σύγχρονα, μη Μεσογειακός είναι και ο Ν.Καζαντζάκης όπως και αρκετοί Έλληνες που έκαναν κάτι που άξιζε.

   Delete
 3. Θἀ έπιθυμούσα, διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς, νὰ καθορίζεται κάθε φορἀ ποὺ μιλᾶμε γιὰ προσαρτήσεις ἐδαφῶν ποιὸς εἶναι ὁ πολιτικὸς ὀργανισμὸς ποὺ θὰ τὶς διοικεῖ. Υπενθυμίζω ὅτι μέχρι νἄρθει ὁ Ὄθων, πρῶτος βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος, γίναν ἀπανωτοἰ ἐμφύλιοι πόλεμοι. Συνεπῶς ὄταν φεύγει εἴτε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἴτε ἀπὸ τὴν Τουρκία μιὰ περιοχή δὲν σημαίνει αύτό ὅτι περιέρχεται η περιοχὴ αὐτή σὲ Ἕλληνα ἤ Τοῦρκο.

  Μὴν ξεχνᾶμε ἐπίσης ὅτι τὸ ἔθνος-κράτος, μιὰ περιφραγμένη ἔκταση δηλαδή ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕνα δισδιάστιατο γεωμετρικό σχῆμα - ἕνα χωράφι δηλαδή, τοῦ καιροῦ τῶν Σουμερίων, εἶναι σχετικά νεώτερο ἐφεύρημα. Παραβλέπει δὲ τοὐλάχιστον δύο διαστάσεις, τὸ ὕψος, μιὰ καὶ ἔχουμε καὶ βουνά - στὴν Ἑλλάδα μέλιστα, ἀβέρτα, ὅπως καὶ στὰ περισσότερα νησιά μας, καὶ τὸν χρόνο. Ὀ Ἐρντογὰν ΛΟΙΠΟΝ ἤ ὁ ὅποιος Ἐρντογὰν καταλήγει νὰ ἔχει μαζί του τὸν... Αϊνστάιν, ὄταν θέτει σὲ ἀμφισβήτηση τὸν περιορισμό τῶν δύο διαστάσεων.

  Πάμε παρακάτω. Ἰσχυρίζομαι ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔνωνε τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ λεγομένου (ἐπιμένω προσωρινά στὸ λεγομένου) ἀποικισμοῦ τῶν παραλίων τῆς Μ.Ἀσίας, δηλαδή ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀπάντηση -ποιός διοικεῖ αυτά τἀ μέρη - δὲν ἦταν κατὰ βάθος οὔτε ἡ γλώσσα, οὔτε τὰ κοινά ἤθη καὶ ἔθιμα, οὔτε κἄν οἱ συγγενικοί δεσμοί. Ἧταν ἕνα θρησκευτικό συναίσθημα ποὺ δεν εἶναι οὔτε τῆς καρδιᾶς (βλ. προηγούμενη ανάρτηση), οὔτε τοῦ βωμοῦ οὔτε τῆς ἐκκλησιᾶς ἀλλὰ ποὺ αντιστοιχεῖ στὸ ακρώτατο ὅριο τῆς σκέψης. Τὸ συναίσθημα αυτό ἔδωσε στὸν Ὄλυμπο (ὑπάρχουν διάφοροι Ὄλυμποι) τὴν ποιητική μορφἠ τῆς νοητῆς μητρόπολης καὶ ὅλος ὁ ὑπόλοιπος κόσμος εἶναι πλέον ἀποικία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ένωση δύσκολα να προέρχεται από ένα και μόνο στοιχείο.Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ισχυρή Εθνική ταυτότητα του Γένους των Ελλήνων όμως παρέμεναν ισχυρά τοπικιστές μέχρι την άνοδο των Ελληνιστικών Βασιλείων (και πάλι παρέμειναν αλλά με κάποια μείωση όπως αποδεικνύεται από διάφορες συνομοσπονδίες).
   Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η Ελληνική ως μητρική γλώσσα, φυσικά τα κοινά έθιμα, το κοινό χρώμα, παρόμοιους τρόπους διασκεδάσεων και η λατρεία τους για την πολιτική αλλά και τον πόλεμο.
   Η ένωση διασφαλίστηκε με την ανωτερότετητα σε όλους τους τομείς της φιλοσοφίας και των επιστημών, που δεν έφτασε ποτέ κανένας λαός.

   Delete
 4. ...τὸ δὲ ἐπιχείρημα τοῦ Βενιζέλου εἶναι τὸ ἑξῆς. Ὁ Σαμιώτης κάπου πρέπει νὰ ἀνήκει. Ἁφοῦ ἠ Σάμος εἶναι πλέον ἑλληνική, ὁ Σαμιώτης πρέπει νὰ φορολογεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλληνική Κυβέρνηση. Ἑφόσον ὁ Σαμιώτης ἔχει συναλλαγές μὲ τὴν ἀπέναντι ἀκτή, πρέπει νὰ προσαρτηθεῖ ἡ ἀπέναντι ἀκτή γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὸ κοντραμπάντο (τὸ λαθρεμπόριο μὲ τὴν Τουρκία φαντάζομαι συνεχίζεται μέχρι σήμερσ). Ὁ Τοῦρκος ἀντιστρέφει τὀ ἐπιχείρημα. "Μόνο ἄν ξαναπεριέλθουν τὰ νησιά σὲ μᾶς θὰ ἔχετε ενιαῖο φορολογικό καθεστώς "!!!Λοιπόν. Τὸ ἐνιαῖο φορολογικό καθεστώς δὲν εἶναι ἑλληνικό. Οὔτε καὶ θὰ εἶναι ποτέ, νομίζω, στὸν αιῶνα τῶν ἄπαντα. Μακροπρόθεσμα, ἡ πολιτική Βενιζέλου ὠφελεῖ τὴν Τουρκία, ἐκτός κι ἄν ἐπικρατήσει παντοῦ ὁ ἀγγλοσαξωνικός ἰμπεριαλισμός, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικρατήσει διὸτι ἡ φύση του εἶναι κοντραμπαντιέρικη. Γι αὐτὸ καὶ δὲν κρέμασε ὁ ναύαρχος Νέλσων τὸν λαθρέμπορο Μιαούλη. Κόρακας κοράκου μάτι βγάζει ;- δὲν τὸ βγάζει.

  ReplyDelete
 5. Φυσικα και ο "ελληνικος" πολιτισμος ειναι θεμα των Μεσογειακων και του Αιγαιου και κανενος αλλου !
  Και οι ελαχιστοι μεσογειακοι που απεμειναν πρεπει να διωξουν με μανια τον εσωτερικο εχθρο τους που ειναι οι βραχυκεφαλοι εισολεις που τους κουβαληθηκαν απο ανατολη (αρμενοειδη βριλλ) και βορρα (αλπικοι μπουλιδες)
  ..Οσο ενωμενο και αν ειναι το αιγαιο..εαν οι "ελληνες" λεμε τωρα ειναι ανατολιτες αρμενοειδης τοτε η παρακμη θα ξαναερθει συντομα !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Smoke weed everyday...

   Delete
  2. Ἁρμενοειδάκι εἶμαι κυρά μου, πάαααρεεεε μεεεε...

   Delete

  3. 2 χρόνια τώρα σε Αγγλία, Γερμανία και Ελβετία έχει πριστεί το μάτι μου από ξανθιές και ανοιχτόχρωμες "ανεξάρτητες" κρυόκωλες γυναίκες. Οσες μιας ηλικίας εξ αυτών δε, έτοιμες είναι ανά πάσα στιγμή να κατασπαράξουν τον κάθε νεαρό που τυγχάνει να βρεθεί στον διάβα των.

   Χίλιες φορές οριενταλικές και Ανατολίτισσες. Η μαντήλα δε τους πηγαίνει ιδιαιτέρως σε οσες μουσουλμάνες(πλειοψηφια). Η Ανατολίτικη κουλτούρα της Ελλάδος(που ευτυχώς την έχει) είναι κατά πολύ ανώτερη κάθε είδους εισαγόμενης από τα ξανθά φύλα και την εμετική των καθημερινότητα με τα χίλια δύο ανώμαλα:

   Ενδεικτικά:

   1. http://www.rooshv.com/western-society-is-being-completely-inverted

   2. http://www.returnofkings.com/97269/why-are-so-many-women-sluts

   3. Ιδίως δε αυτό για τους οίκους ανοχής με χρυσόβουλο ονόματι Κολλέγια/Πανεπιστήμια(http://www.returnofkings.com/97877/why-college-is-a-warzone-for-young-men)

   Η πλάκα είναι δε ότι ενώ παίζουν το στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό των παιχνίδι, και ναι κερδίζουν, δεν θα καταφέρουν στην τελική τίποτε εάν δεν ρίξουν μία κλοτσιά στην κάθε φιλελεύθερη ""αξία"" που επικρατεί ή τείνει να εμφανιστεί στην χώρα των. Ο Πούτιν ναι μέγας σκακιστής αλλά έχει αφήσει τον Βασιλιά του εκτεθειμένο. Σε 30 χρονια η Ρωσσία και μουσουλμανική και Τουρκική/Τουρανική θα είναι:

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Russia_natural_population_growth_rates_2015.PNG/600px-Russia_natural_population_growth_rates_2015.PNG

   Η υποκρισία δε των Ευρωπαίων δεν έχει όριο! Πολωνοί και λοιποί Καθολικοί σαν τους Κροάτες θα έχουν και αυτοί πεθάνει σε μερικά χρονια με διαλυμένες κοινωνίες και μηδαμινό στρατό λόγω πάλι υπογεννητικότητος ενώ θα έχουν καταντήσει και δυστυχώς ήδη είναι, παζάρια για νύφες-"φιλενάδες" χάριν Άγγλων, Αμερικανών και Γερμανών. Τραγική η κατάσταση. Την ίδια ώρα οι Αλεβήδες και αυτοί στα ίδια χάλια είναι:

   https://www.google.com/search?q=turkey+birth+rates&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin5bSh9snPAhWJXhQKHTj4CpIQ_AUICCgB#imgrc=UKWGLXVFRGjmpM%3A

   Ενώ η Ερντογανική Τουρκία γεννοβολά.

   Συγγνώμην παιδιά αλλά το μέλλον δείχνουν χώρες σαν το Ιράν, την Τουρκία, την Κίνα και ακόμη και την Ινδία οπου κυβερνούν οι Ινδουιστές Εθνικιστές(ναι καλά ακούσατε).

   Ο Ερντογάν δε, που τον βρίζουν πλήθος ελλαδιτών κάθε μερα ως "εγκληματία" κλπ, κατευθείαν επηρε μέτρα καταπολεμησεως των μειωμένων δεικτών γονιμοτητος.


   Η Ελλάδα θα γίνει, ηδη είναι βέβαια, πεδίο μάχης Δύσεως(Μενουμευρωπαίοι αλλά και σοσιαλδημοκράτες Ευρωπαϊστές) με μπροστάρη τους "Refugees Welcome" και τους...ΛΟΑΤ και Ανατολής με μπροστάρη την Ορθοδοξία και τον αντι-Ευρωπαϊσμό(και οχι απλώς τον Ευρωσκεπτικισμό). Δεν είναι άλλωστε τυχαιο που μία σημαντική μεριδα των τελευταίων Ελλήνων συμπαθεί και παραδέχεται τον Ερντογάν για το πώς χορεύει στο ταψί την Γερμανική Ε.Ε. και τις Βρυξέλλες ενώ οι αμιγώς Ορθόδοξοι της Ελλάδος συμπάθεια και όχι απέχθεια για το Ισλάμ δείχνουν ακόμη και εάν για Εθνικιστικούς λογους δεν "πάνε" τόσο την μουσουλμανική Τουρκία.

   Η Κύπρος μολονότι λόγω του σοσιαλδημοκρατικού ΑΚΕΛ(που μάλιστα κατεδίκασε το...Μπρέξιτ(!!!) μέσω του λιγδιάρη εκπροσώπου του που ομοίαζε υπάλληλο ντονεράδικου) ψηφίζει τους φιλελέδες του ΔΗΣΥ που ονειρεύονται Ευρώπες, η πλειοψηφία το λαού τάσσεται με το μέρος της Ορθοδοξίας. Παροτι εισάγουν την αθεΐα, τους ΛΟΑΤ και κάθε είδος "προόδου" η αντιδραση ειναι καίρια και ευτυχώς υποστηριζομενη από την Νεολαία(βλέπε περσινό γκέυ παρέιντ και αντιδράσεις στην Λευκωσία που έγινε για πρώτη φορά). Σε αυτό συμβάλει βεβαίως και το Ισλάμ που καραδοκεί ανα πάσα στιγμή υπενθυμίζοντας τον κατήφορο που έχουν πάρει και οι Ελληνοκύπριοι με τις γεννήσεις. Γενικά πάντως λόγο Μέσης Ανατολής η Παράδοση είναι ισχυρωτέρα και οι δικλείδες ασφαλείας της κοινωνίας ικανώτερες από ότι στο ελλαδικό κρατίδιο, όπου είναι σχεδον ανύπαρκτες.

   Delete
  4. Ἡ Κύπρος εἶναι σχεδὸν νησὶ τοῦ Αἰγαίου.

   Delete
 6. Κ.Καθηγητά στο “ Βενιζέλος καὶ Ἔρντογαν συμφωνοῦν ἀπολύτως, μὲ μόνη διαφορὰ ὅτι ὁ πρῶτος ἤθελε ἑλληνικὴ τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς κλειστῆς θαλάσσης, ἐνῷ ὁ Ἔρντογαν τὴν θέλει τουρκική. “ το ζητούμενο είναι για εμένα τι ε ί ν α ι η ακτή καθεαυτή.Εννοώ ιστορικά.Και φυσικά είναι Ελληνικότητατη.
  Όσον αφορά την τουρκική διαμαρτυρία για την Χίο είναι αστεία διότι πρόκειται για ένα Ελληνικό νησί που κατοικείται από Έλληνες πριν από χιλιετίες, μέχρι σήμερα.Παράδειγμα ο Οινοπίων, Έλλην βασιλεύς (Στον μύθο) της Χίου και ο μεγάλος μαθηματικός Οινοπίδης ο Χίος (500 π.χ. περίπου)Ακριβώς τα ίδια μπορούμε να πούμε για την Μυτιλήνη.
  Το μεγάλο λάθος για εμένα είναι πως επέτρεψαν οι Αμερικανοί τον Ερντογάν να εξελιχθεί έτσι.Ήταν μεγάλο λάθος να ρίξουν τόσο βίαια τον Καντάφι και παράλληλα στην πιο σημαντική περιοχή, να αφήνουν τον Ερντογάν.
  Σε μία υποτιθέμενη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, όλοι οι λαθραίοι μουσουλμάνοι που είναι στα νησιά και στις πόλεις, είναι αυτονόητο ότι θα πάνε με το μέρος του μουσουλμάνου Ερντογάν.Αυτό είναι και το μέγιστο έγκλημα των αριστερών κατά του Ελληνισμού σήμερα, μαζί με την παιδεία.
  Συνεπώς, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε μία προσπάθεια ανασυστάσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τα δυτικά της μέρη όμως με την έννοια του Έθνους-κράτους, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και εκκαθαρίσεων..
  Ότι χειρότερο όχι μόνο για τον Αγγλοσαξωνικό παράγοντα γεωπολιτικά, αλλά και για το Ελληνικό κράτος σήμερα.
  Ελπίζω να το ξέρουν αυτό οι Αμερικανοί και να δράσουν άμεσα.Πράγματι, η παράνοια που πάσχει ο Ερντογάν (που συνήθως οφείλεται σε ομοφυλοφιλική απώθηση όπως είπαμε) είναι βλαβερή ασθένεια του νου και καταστροφική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συνεπώς, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε μία προσπάθεια ανασυστάσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τα δυτικά της μέρη όμως με την έννοια του Έθνους-κράτους, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και εκκαθαρίσεων...και ετσι η Τουρκια θα ειναι μελος της Ε.Ε μεσω μεταναστων !

   Delete
 7. Δρ. Πᾶπ. Μήπως ἰσχύουν τὰ ἑξῆς. Ὁ Ἐρντογὰν εἶναι ὁ Λουδοβίκος, ἐμεἰς εἴμαστε ὁ λαός τοῦ Παρισιοῦ, οἱ ΗΠΑ εἶναι οἱ ΗΠΑ (ἡ Ἀμερικανικὴ Ἐπανάσταση προηγήθηκε τῆς Γαλλικῆς). Τὰ ἐπιχειρήματά σας εἶναι ἱστορικὴ ἐπένδυση ἐπὶ τοῦ φαντασιακοῦ τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Δηλαδὴ λέει ὁ φιλελεύθερος μῦθος "κάποτε οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ελεύθεροι, ἀλλὰ οἱ ἐκπρόσωποί τους γιὰ νὰ παραμείνουν στὴν ἐξουσία ἔγιναν τύραννοι καὶ τοῦς ὑποδούλωσαν".

  Ἡ ὑπόθεσή μου. Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοῦς λέτε Ἕλληνες. Ἕχω ἄδικο ;; Καὶ τύραννο τὸν Ἑρντογάν. Ἑγώ λέω ὅτι στὴν πραγματικότητα οἱ Ἕλληνες ἔγιναν χριστιανοί μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταβάλλουν φόρο ὄποτε γουστάρουν. Θόλουν οἱ Ἀμερικανοὶ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὸν φοροσυλλέκτη μας ἤ μήπως νὰ μᾶς κάνουν χρεώγραφα ; Εγώ λεω, τὸ δεύτερο.

  ReplyDelete
 8. YΓ. Ὁ Ἐρντογάν δὲν λέει πὼς οἱ Σαμιῶτες, λ.χ., εἶναι Τοῦρκοι, απὸ τὴν ἄποοψη τῆς φυλῆς, ἀλλὰ ὅτι εἶναι ὑπηκοοι. Θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ ἐξετασυτεῖ τὸ κατὰ πόσον οἱ ΗΠΑ ἐπιστρέφουν στὸν "βρεταννισμό" - δηλ. ὅτι συμπεριφέρονται σὰν ὑπήκοοι ἑνός Στέμματος, καὶ λιγοτερο σὰν ἐπαναστάτες - καί, κατὰ συνέπειαν ἀδυνατοῦν νὰ ἀναχαιτίσουν τὰ φιλομοναρχικά ἐπιχειρήματα,

  ReplyDelete
 9. Για εμένα δεν υπάρχει καμία ταμπέλα "φιλελευθερισμού", "φασισμού" κτλ που να με εκφράζει.Η τάση αυτή οφείλεται πιστεύω στην μικρότητα του πνεύματος της μαζικοποιήσεως του Ελληνικού λαού που πρέπει να είσαι ή Πασόκ ή ΝΔ ή ΚΚΕ.
  Από την στιγμή που υπάρχει Ελληνικό κράτος δεν χρειάζεται τουλάχιστον από ιστορική άποψη να συζητιέται το ζήτημα ως προς το που πρέπει να είναι η Σάμος.Το νησί του Πυθαγόρα, του Αρίσταρχου αλλά και του Επίκουρου, είναι σαφώς απόλυτα συσχετισμένο με την Ελλάδα και έχει 0% σχέση με οτιδήποτε τουρκικό.
  Το πρόβλημα του Ελληνισμού είναι η έλλειψη μίας οργανώσεως σιωνιστικού τύπου που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα παγκοσμίως και να προωθεί τον Ελληνικό πολιτισμό.Το παιχνίδι για μικρά κράτη παίζεται καθαρά στα Λόμπυ.
  Μπορεί ο Ερντογάν να αρνηθεί το ολοκαύτωμα όπως αρνείται την γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων;Έχει την δύναμη-στα σοβαρά όμως-να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ;Πρόσφατα έμπειρος στρατιωτικός μου εξηγούσε ότι το Ισραήλ και χωρίς την βοήθεια της Αμερικής μπορεί να νικήσει την Τουρκία σε πόλεμο.
  Θα τολμούσε να διεκδικήσει εδάφη από το Ισραήλ;Πρώτα θα του κάνανε έντονο διπλωματικό και οικονομικό πόλεμο για να τον λυγίσουν, και ύστερα εμπόλεμη σύγκρουση.
  Φυσικά και ο Ερντογάν είναι τύραννος-με την αρνητική έννοια του όρου διότι κανονικά σημαίνει ισχυρός άνδρας που καταλαμβάνει την εξουσία είτε μόνος του είτε με απαίτηση του λαού).Όταν σε θέλει μόνο το 1/3 του κράτους, συλαμβάνεις κατα χιλιάδες υπόπτους του πραξικοπήματος-μέχρι και δασκάλους δημοτικών σχολείων κτλ είναι αναμφισβήτητα.
  Η οικονομία του επιπλέον είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και φυσικά η προσωπολατρεία και τα πραξικοπήματα διώχνουν την ελεύθερη αγορά, συνεπώς το χρήμα που διατηρεί την εξουσία

  ReplyDelete
 10. Ὑπῆρχαν διάφορες ὀργανώσεις μυστικές καὶ μὴ ποὺ προασπίζονταν τὰ συμφέροντα, κατὰ τὴ γνώμη τους πάντα, τοῦ νεωτέρου ἑλληνισμοῦ. Παράδειγμα ἡ φιλικὴ Ἑταιρία, τὰ μακεδονικά κομιτάτα, ὁ ΙΔΕΑ κ.λπ. κ.λπ. Ὅμως ἡ κατάσταση ποὺ ἴσχυε στὴν ἀρχαιότητα, δηλαδὴ ὁ ἰσχυρὸς τοπικισμὸς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ὅ,τι τοῦ πέρναγε τοῦ καθενος ἀπὸ τὸ κεφάλι του - παραδείγματα ἄπειρα, π.χ. ὁ Ἀλκιβιάδης - κάνουν ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἔχει αναδειχτεῖ ἕνας ἡγέτης ποὺ ὅλοι νὰ συμφωνοῦν ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὰ συμφέροντά τους. Οὔτε στὴν ἀρχαιότητα οὔτε σήμερα. Ἁκόμα καὶ ὁ Βενιζέλος -ηταν στὴν καλύτερη περίπτωση τῆς μισῆς Ἑλλάδας

  Ἑγὼ ἐπιμένω καὶ συνεχίζω νὰ ἐπιμένω δρ. Πᾶπ ὅτι ἡ χριστιανική θρησκεία ἔφερε μιὰ κοσμογονικὴ ἀλλαγή ποὺ ἀπαγορεύει στοὺς νεώτερους Ἕλληνες ὄχι απλῶς νὰ ἐνωθοῦν πολιτικῶς. Ὁ χριστιανισμός ἔνωσε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν Ἀνατολὴ στὸν αιῶνα τῶν ἄπαντα καταδεικνύοντας τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ κυριαρχήσει. Αυτὴ εἶναι ἡ ἄποψή μου.

  Λεγοντας φιλελευθερισμό ἐννοῶ μιὰ ἰδεολογία, ἕνα δόγμα, μιὰ doctrine ποὐ ἐξυμνεῖ τὴν ἰδιοκτησία τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ πνεύματός του. Οἱ ἀρχαῖοι δὲν ἦταν ἀκριβῶς φιλελεύθεροι ὑπὸ αυτὴν τὴν ἔννοια. Ὅσο γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ φιλελευθερισμοῦ σὰν οἱκονομικοῦ συστηματος, αὐτὸς δὲν ἐφαρμόζεται στὴν ἀρχαιότητα. Τέλος, ἐπιμένω ὅτι ὁ Ἕλλην γιᾶ μᾶς τοὺς Ἑλληνόφωνους εἶναι περισσότερο μιὰ διεκδίκηση κυριαρχίας καὶ πολύ λιγότερο μιὰ εἰλικρινὴς παραδοχὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου. Μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε Ἕλληνες ποὺ νὰ μὴν ξερουνε τίποτα σχεδὸν γιὰ τὴν αρχαία Ἑλλάδα (ἐγὼ π.χ. μιλῶντας σχετικά) ἀλλὰ πάρα πολὺ δύσκολα θὰ βροῦμε Ἕλληνες ποὺ νὰ μὴν ἔχουν καθορισμὸ ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία. Ἁκόμα περισσότερο καὶ ὅλο καὶ περισσότερο θὰ βροῦμε Ἕλληνες νὰ διεκδικοῦν πλέον τὴν χριστιανικὴ τους ταὐτόταητα σὰν ἕναν τρόπο νὰ ἐπικοινωνησουν τὴν ἄρνησή τους νὰ ἑτεροκαθοριστοῦν.

  Ὁ Ἐρντογὰν μπορεῖ νὰ εἶναι τύραννος, ὅπως καὶ ὁ Ποῦτιν γιὰ ὁρισμένους, ὁ Ναπολέων γιὰ πολλούς ἦταν ὁ Ἀντίχριστος, ἀλλὰ ἐγὼ συζητῶ κατὰ πόσον ἔχει κατορθώσει νὰ παρει τὴν θέση τοῦ Σουλτάνου ὄχι λόγωι τυραννίας ὅσο λόγωι τοῦ ὅτι η ἑλληνικὴ κοινωνία διὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους τὸν χρειάζεται σὰν συμπλήρωμά της.

  ReplyDelete
 11. ΥΓ. Ὑπῆρχε ἕνας μᾶλλον περιθωριακὸς στοχαστὴς στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ὁ Εὐήμερος. Αὐτὸς ἔβγαλε τὴν θεωρια ὅτι οἱ θεοί ἦταν παλιά σπουδαῖοι ἄνθρωποι. Ἡ θεωρία αὐτὴ ἐξηγεῖ τὴν θρησκεία ἤ μᾶλλον τὴν ἡρωολατρεία τῶν ἀρχαίων. Μοιάζει λιγάκι μὲ τὸν ἰνδικό πολυθεϊσμό. Ἅν κάποιος κατορθώσει εἶτε μὲ τὸ καλὸ εἶτε μὲ τὸ κακό νὰ κάνει κατορθώματα, ἔχει τὴν πιθανότητα νὰ γίνει ἀθάνατος μετὰ τὸν θάνατό του.

  Ὁ Χριστιανισμὸς νομίζω τἄκοψε αὐτὰ ὄχι μαχαῖρι ἀλλὰ κατέδειξε τὸ ἄτοπόν τους, δηλαδὴ ὅτι αὐτὰ ἦταν δοξασίες, καὶ ὄχι μιὰ πλήρης, αναντίρρητη πραγματικότητα. Ἡ άναντίρρητη πραγματικότητα εἶναι ἡ....πραγματικότητα ! Αὐτῆ ἡ ἄποψη δικαίως ἔγινε παραδεκτὴ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἔτσι συνέχισαν νἀ εἶναι ἐνωμένοι μετὰ Χριστόν ὑποστηρίζοντας τὸ σωστότερο πράγμα, ὅπως καὶ πρὸ Χριστοῦ ἔκαναν ἐξάλλου.

  Ἁπὸ κεὶ καὶ πέρα τὸ σωστότερο εἶναι νὰ μὴν ανακατεύονται στἠν διαμόρφωση τῶν συνόρων παρὰ μόνο ὅσο δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἀποφύγουν καὶ νὰ κοιτᾶνε πάντα νὰ διατηροῦν τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ τους ἀκεραιότητα μὲ τὸ νὰ μὴν ὑποτάσσονται οὔτε στὸν Ἐρντογάν οὔτε στὸ χρῆμα, ἤ μᾶλλον οὔτε στὸ σπαθί οὔτε στὴν ἀνάγκη τοῦ ψωμιοῦ.

  ReplyDelete
 12. Εχουμε γεμισει Βριλ, Πατ, Χαλ, Ιλ, Πειρ, Μαρ, Παρ, Πετρ, Βαρ, Καλ, Ηρ, Κνηλ

  Αρμενοηδης τζιτζιμιτζιχοντζιρες κι αλπικοι μπουλιδες κανουν κουμαντο στο ελλαδισταν.

  Αρμενοηδης τζιτζιμιτζιχοντζιρας: Κωστας Σημιτης
  Αλπικος μπουλις: Κωστακης Καραμανλης

  ReplyDelete
 13. YΓ2. Στὴν ἀρχαιότητα, μιὰ καὶ μιλᾶμε γιὰ σύνορα, ὑπῆρχε μιὰ ὁλόκληρη συζήτηση γιὰ τὴν διαφύλαξη ἤ τὴν ὑπέρβαση τῶν ὁρίων. Ἡ θέση τῶν Ἐλεατῶν ἦταν ἄν τὴν καταλαβαίνω σωστὰ ὅτι τὰ ὅρια δὲν γινεται νὰ παραβιαστοῦν. Ὅχι δὲν πρέπει, δὲν γινεται. Τὴν ὑπέρβαση ἤ τὴν ἀσφυξία τῶν ὁρίων οἱ Ἐλεάτες τὴν θεωροῦν μιὰ παρανόηση ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένη τάση τῶν ἀνθρώπων νὰ χωρίζουν τὰ πράγματα σὲ ὄντα καὶ μὴ ὄντα.

  ReplyDelete
 14. ΥΓ3. Ἅν προεκτείνουμε τὴν θέση αὐτὴ τῶν Ἐλεατῶν ὅπως τὴν διακρίνω ἐγὼ τοὐλάχιστον στὸ Ἑλληνοτουρκικό ζήτημα, θὰ ἀνακαλύψουμε, νομίζω, ὅτι εἶναι θρησκευτικὴ ἡ ῥίζα τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ μόνο κατόπιν ἐμφανίστηκε τὸ ζήτημα τῆς ἐπακριβοῦς ὁριοθετήσεως τῶν συνόρων. Τρείς θρησκείες, ἑβραϊκή, χριστιανική, μουσουλμανική, θεωροῦν ἡ μιὰ τὴν ἄλλη σὰν μή-οὖσα διότι μή-ὄντα θεωροῦν τὸν θεϊκό συνδυασμό ἡ κάθε μιὰ τῶν ἀλλωνῶν. Ἕτσι δρ. Πᾶπ ἔχουμε ἕνα παράδειγμα τοῦ πῶς ἠ ἀρχαία φιλοσοφία παίρνει τὸ νόημά της στὴν σύγχρονη ἐποχή.

  Πρῶτα χωρίζεται ὁ οὐρανός σὲ ὄντα καὶ μη-ὄντα, καὶ ἔπειτα τεμαχίζεται ἡ γῆ κι ἡ θαλασσα μαζί, μὲ βάση ὄχι πλέον τὴν ἐπιθυμία τὰ τοῦ οὐρανοῦ νὰ χωρίσουν, ἀλλὰ νὰ ἐπανενωθοῦν. Δηλαδὴ ἡ θέση τῶν ὀρίων ἀποδῶ Τουρκιά, ἀπὸ κεί Χριστιανοσύνη, καὶ στὴ μέση ὁ Ἑβραῖος στὴν κρεμάλα, εἶναι παραβίαση τῶν γήινων ὁρίων. Ἡ θέσπιση ὁρίων εἶναι παραβίαση ὁρίων.

  Ὅλα αὐτὰ δίνουν δίκιο στὸν Ἐρντογάν. Σοῦ λέει, ἐγὼ δὲν βάζω ὅρια. Ἁπλῶς ἀντιδρῶ στὴν θέσπιση ὁρίων ποὺ πᾶτε νὰ κάνετε ἐσείς. Κατ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μου.

  ReplyDelete
 15. Όπως λοιπόν η Ελληνική Επανάσταση κινητοποιήθηκε χάρην της Φιλικής Εταιρείας και σπουδαίων ελευθεροτεκτόνων [μία εκπληκτική οργάνωση που το όνομά της διαστρεβλώνεται είτε από την Εκκλησία (ασχέτως αν αρκετοί έχουν εισχωρήσει και εκεί) είτε από αστεία βίντεο του διαδικτύο ψευδοεπιστημονικά] έτσι χρειάζεται και σήμερα την ανασύσταση της Φιλικής εταιρείας, καθαρά σιωνιστικού τύπου που να βοηθάει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
  Το τονίζω-και γιαυτό ευθύνονται ό λ ο ι οι επιφανείς Έλληνες του εξωτερικού που κοιτάνε μόνο το εμπόριο-εάν θέλουμε Ελλάδα και Ελληνικό πολιτισμό, θα το πετύχουμε μόνο έτσι.
  Ο Ναπολέων είναι σπουδαίος όχι απλά στρατιωτικός αλλά και πολιτικός.Καμία σχέση δεν έχει με την τυραννία του Ερντογάν.Προσωπικά, ως μεγάλος οπαδός του Ναπολέων, θεωρώ ότι ο παραλληλισμός Αλέξανδρος/Ναπολέων είναι πιο ταιριαστός από Αλέξανδρος/Καίσαρ διότι ο τελευταίος, ήταν κυρίως μεγάλος στρατηλάτης, όχι μεγάλος πολιτικός.
  Ο Πούτιν ναι φυσικά και διοικεί μοναρχικά όμως έχει απόλυτη λαϊκή απήχηση.Ούτως ή άλλως, όπως έλεγε και η Μεγάλη Αικατερίνη, είναι αδύνατον να κυβερνηθεί δημοκρατικά το Ρωσικό κράτος-θα καταρεύσει αμέσως [Κίσσντζερ, Χ. (1995). Διπλωματία. Λιβάνης. Αθήνα]
  Διαφωνώ.Η Ελληνική κοινωνία όχι απλά δεν τον χρειάζεται σαν συμπλήρωμά της, αλλά ο ίδιος αποτελεί απειλή για την ύπαρξή της όντας φανατικός ανθέλληνας που αποδεικνύεται πανεύκολα από όλη του την πολιτική καριέρα.Τώρα εάν όντως αληθεύει η θεώρηση ότι έχει Ποντιακή καταγωγή κτλ, δεν το γνωρίζω.
  Ο Ευήμερος είχε σταλεί πρέσβης από τον Μακεδόνα Βασιλέα Κάσσανδρο στον Σέλευκο και με βάση της μελέτες του κατέληξε σε αυτήν την θεώρηση.Ο χριστιανισμός ουσιαστικά είναι μεν τάχα μονοθεϊστική θρησκεία, αλλά έχει άπειρες πολυθεϊστικές ρίζες όπως έχουν αποδείξει πολλοί ιστορικοί και μυθολόγοι, ακόμα και ψυχίατροι.
  Η προσωπική μου η θεώρηση είναι ότι οι Δυτικοί έχασαν την ευκαιρία στον Α' Π.Π. Εκεί που η τουρκία λύγισε κανονικά απέναντι στην δυτική υπεροχή, ήταν η κατάλληλη στιγμή να τους διασπάσουν σε πολλά μικρά Κουβέϊτ, χρησιμοποιώντας τα τελευταία ως πρόφραγμα κατά της Ρωσικής καθόδου.
  Γιαυτό η Δύση σφάλει όταν θεωρεί τα σύνορά της από την Αυστρία και κάτω.Ναι μεν χαρήκανε με την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως όμως μετά ο Σουλεϊμάν έφτασε μέχρι την Βιέννη.
  Συνεπώς η μοναδική λύση είναι η Αμερικανική με απόλυτη διάλυση της Τουρκίας.Όσον αφορά εμάς, αρκεί να σταματήσει η εισροή και φυσικά να μην μας επιτεθεί πριν είναι αργά.Τέλος, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την Ρωσική πολιτική που ανέκαθεν (με απειροελάχιστες εξαιρέσεις) είναι βλαβερή για την Ελλάδα.

  ReplyDelete
 16. Γιὰ τὸ Ναπολεόντειο πρότυπο ἴσως τὸ συζητήσουμε μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπόμενη ἀνάρτηση.

  ReplyDelete