Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 25, 2018

440 – Ἡ περίεργη σιωπὴ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
Πῶς ἡ καπιταλιστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία φιμώνει τὴν ἐπανάστασι

440 – Ἡ περίεργη σιωπὴ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς

1 - Ἡ πτῶσις τὸ 1989 τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου τοῦ καπιταλιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῆς Δύσεως ποὺ εἶχαν κρατηθῆ κλειστοὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῶν Σοβιετικῶν.

2 - Ἀπηλευθερωμένος  ἀπὸ τὸν φόβο ἐξαπλώσεως τοῦ κομμουνισμοῦ ὁ καπιταλιστικὸς ἰμπεριαλισμὸς ἐπανῆλθε στὴν πρὸ τοῦ 1917 ἐποχὴ ὅταν δὲν ἐδεσμεύετο ἀπὸ τὸν μπολσεβικισμὸ καὶ τὸ παράγωγό του τὸν φασισμό.

3 –Στὶς 24 Μαρτίου 1999, μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς ἐθνικομπολσεβικικῆς Γιουγκοσλαυΐας, ὁ δυτικὸς καπιταλιστικὸς ἰμπεριαλισμὸς ἐπανεκινήθη μὲ προοπτικὴ νὰ ὁλοκληρώσῃ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ἀρπαγῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν τοῦ πλανήτου μὲ ἕναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, εὐρύτερο ἀπὸ τοὺς δύο προηγουμένους, ποὺ ἐβαπτίσθη πλανητικὸς πόλεμος.

4 - Ἐξ’αρχῆς τοῦ πολέμου αὐτοῦ, μὲ πρῶτα θύματα τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ, ἐδημιουργήθη ἕνα αὐξανόμενο κίνημα μεταναστεύσεως πρὸς τὶς χῶρες τῶν δημίων τους, τῶν πληθυσμῶν τῶν βομβαρδισμένων περιοχῶν . Ἔτσι ἐγεννήθη τὸ τεράστιο πρόβλημα κατακτήσεως τῆς Δύσεως ἀπὸ ὀρδὲς λαθρομεταναστῶν.

5 – Σὲ ὁμιλία ποὺ ἔκαμα, κατόπιν προσκλήσεως ποὺ μοῦ ἀπηύθυνε ἡ τεχνοκρατικὴ ἡγεσία τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὶς Βρυξέλλες, ἀμέσως μετὰ τὴν πτώσι τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου, πρὸς ἔκπληξιν τῶν οἰκοδεσποτῶν μου, ἐπικέντρωσα τὴν ὁμιλία μου σὲ ἕνα καὶ μόνον θέμα: τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν Εὐρώπη εἰσβολῆς νέων Βαρβάρων, ἀπὸ τὶς βομβαρδισμένες περιοχὲς τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἀπὸ ἀποθρασυνθέντα ἀπέλπιδα κοπάδια λαθρομεταναστῶν.Δηλαδὴ, κλείνουμε τὴν στρόφιγγα τῆς σοβιετικῆς ἀπειλῆς καὶ ἀνοίγουμε τὴν τριτοκοσμικὴ στρόφιγγα. Οὑδεὶς ἐκ τῶν παρισταμέων ἐθεώρησε τὴν ὁμιλία μου πιστευτή.

6 – Μὲ τὰ χρόνια ἡ αὐξάνουσα ῥοὴ τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο τὴν ἰδεολογία  τοῦ ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ ποὺς εἶχε συντριβῆ τὸ 1945 στὴν Εὐρώπη καὶ εἶχε μεταναστεύσει στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου. Ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ εἶχα παρουσιάσει σὲ ἐπιστημονικὸ συνέδριο στὸ Τορόντο, μελέτη μου μὲ τίτλο, National-Socialism in Greece, ἐν μέσῳ γενικῆς ἀδιαφορίας, γιὰ τὰ φασιστικὰ γκρουπούσκουλα ποὺ ἐδραστηριοποιοῦντο τότε στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν πτώσι τῆς χούντας.

7 – Σήμερα τὸ πρωτεῦον θέμα σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ μαζικὴ εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ ὄχι μόνον ἔχει μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ ἄντρο λωποδυτῶν καὶ μαχαιροβγαλτῶν, ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ φαιδροῦ πρώην ὑπουργοῦ  Δικαιοσύνης Παρασκευοπούλου, ἀλλὰ ἔχει ἐνθαρρύνει τὴν μαζικὴ ἐξάπλωσι τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας.

8 - Ἐνώπιον τῆς ἀπειλῆς ἐπιβολῆς τῆς ἐπαναστατικῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ, ὑπὸ τὴν σημερινή του μορφὴ συνθέσεως κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ, τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ἡ κινδυνεύουσα νὰ ἐγκλωβισθῇ στὰ γρανάζιά της, εὐρωπαϊκὴ ἀστικὴ τάξι, προωθεῖ καὶ πάλι τὴν ἐπιβολὴ τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀκροδεξιᾶς ποὺ ἐξελίσσεται ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ἀστικὴ δικτατορία τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ μέχρι καὶ τὴν στρατιωτικὴ δικτατορία ἑνὸς Φράνκο ἤ ἑνὸς Πινοσέτ, ποὺ θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀτιμωρησία τῆς ἀπροκάλυπτης φιλελευθέρας τυραννίας τοῦ καπιταλισμοῦ.

9 – Χιτλερισμός, Μουσσολινισμός, Σταλινισμός, Μαοϊσμὸς ἐκινήθησαν στὰ πλαίσια τοῦ ἐπαναστατικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, δρόμο ποὺ μέχρι στιγμῆς ἠκολούθησε καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Ὁ Σαμαρᾶς ὡς πρωθυπουργὸς ἐπέτυχε νὰ τὴν ἐκφοβίσῃ καὶ νὰ τὴν παραπέμψῃ στὴν Δικαιοσύνη. Ἔκτοτε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐτρομοκρατήθη καὶ ἔπαυσε νὰ δρᾷ ἐπαναστατικά. Ὁ φόβος, ἄκρως ὑπαρκτός, εἶναι νὰ ἐγκλωβισθῇ στὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ νὰ χρησιμοποιηθῇ, ὅπως στὸν Μεσοπόλεμο ὁ Φράνκο στὴν Ἱσπανία ἐχρησιμοποίησε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ φασιστικοῦ ἐπαναστατικοῦ κίνηματος τῆς Φάλαγγας, ὡς ἁπλοὺς φαντάρους τῆς καπιταλιστικῆς στρατιᾶς.

10 - Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἐπέτυχε νὰ προστατεύσῃ τὸ κομμουνιστικὸ κίνημά της, τὸ ΚΚΕ, ἀπὸ τὴν ἰδεολογικὴ παρακμὴ ποὺ ἔχει ὄνομα σοσιαλδημοκρατία (τὸ Σύριζα σήμερα). Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὸ ἕτερο ἐπαναστατικὸ κίνημα, τὸ φασιστικὸ κίνημα, τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἡ σημερινὴ χειμερία νάρκη της εἶναι ἀνησυχητικὴ γιὰ τοὺς ἐλπίζοντες σὲ αὐτήν, μήπως καὶ συνηθίσῃ στὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ χρησιμοποιηθῇ ὡς δεκανίκι τῆς ἀκροδεξιᾶς.

Δημήτρης  Κιτσίκης                                   25 Αὐγούστου 2018

Aug 23, 2018

439 - Ἡ νηστεία, ἀπαραίτητη ἄσκησις γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο
439 - Ἡ νηστεία, ἀπαραίτητη ἄσκησις γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο

α) Ἡ νηστεία δὲν εἶναι δίαιτα. Βεβαίως ἡ νηστεία σώζει τὸν Ὀρθόδοξο ἀπὸ ἀσθένειες, ὄχι μόνον φυσικὲς ἀλλὰ ἰδίως  πνευματικές.

β) Ἡ νηστεία, ὡς πνευματικὴ ἄσκησι ἐφαρμόζεται ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν ἑβραϊσμό, τὸν ἰνδουϊσμό, τὸν χριστιανισμὸ καὶ τὸ ἰσλάμ.

γ) Ἡ χαλάρωσις μέχρι καὶ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν νηστεία εἶναι ἀναμφισβήτητη ἔνδειξις παρακμῆς οἱασδήποτε θρησκείας, πόσω μᾶλλον ὅταν αὐτὴ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν δίαιτα. Στὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες προτείνεται στοὺς ἐπιβάτες, γιὰ τοὺς μὲν ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους γεῦμα νηστίσιμο, γιὰ δὲ τοὺς κατ’ὅνομα χριστιανοὺς διαιτολόγια διαφόρων χορτοφαγικῶν γευμάτων. Ἐπὶ ἀρχιεπισκοπῆς Χριστοδούλου, εἶχα προτείνει στὸν Σεβασμιώτατο νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες νὰ προτείνουν στοὺς χριστιανοὺς ἐπιβάτες τους ἕνα ὀρθόδοξο μενοὺ γιὰ Τετάρτες, Παρασκευὲς καὶ Σαρακοστές, χωρὶς τὰ τέσσερα μὴ νηστίσιμα, ἤτοι, χωρὶς κρέας, ψάρι  (ἐξαιρέσει τῶν θαλασσινῶν, καλαμαράκια κλπ), αὐγὰ καὶ γαλακτερά. Ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἑταιρεία ἀπεδέχθη τὴν πρότασι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ καθιέρωσε ὀρθόδοξο μενοὺ τὸ ὁποῖο ὅμως, μετὰ ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα, κατήργησε, διότι οὐδείς, κατ’ὄνομα ὀρθόδοξος ἕλλην,  δὲν τὸ παρέγγελνε!

δ) Ἡ εἰσχώρησις στὴν Ἑλλάδα τῶν δυτικῶν ἀξιῶν περὶ ἀτομικῆς ἐλευθερίας και ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἔχει διαδόσει τὴν γνώμι ὅτι δύναται νὰ σὲ καλέσῃ φίλος ἤ μέλος τῆς οἰκογενείας σὲ ἑστιατόριο καὶ αὐτὸς νὰ τρώῃ κρέας ἐνώπιον σου (δηλαδὴ νὰ προσβάλῃ τὴν πίστι σου) τὴν στιγμὴ ποὺ ἐσὺ νηστεύεις καὶ νὰ σοῦ λέγῃ ὅτι εἶσαι ἐλεύθερος νὰ παραγγείλῃς ὅ,τι θέλης καὶ αὐτὸς νὰ τρώῃ κρέας.Ἕνας ἐπιστήθειος μακαρίτης φίλος μου ἦταν δεδηλωμένος ὁμοφυλόφιλος (κάτι ποὺ καταδικάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία) καὶ ἄθεος. Παρὰ ταῦτα παρέμεινε φίλος μέχρι θανάτου καὶ τὸν ἔκλαυσα. Τὶς Μεγάλες Παρασκευὲς ἐκάλει φίλους του σὲ ταβέρνα γιὰ νὰ φᾶνε κρέας. Φυσικὰ ποτὲ δὲν ἐδέχθην νὰ μὲ συμπεριλάβῃ στὴν παρέα του.

ε) Ὁ μεγάλος μου υἱὸς εἶναι ἰνδουϊστής. Ὅταν ἔρχεται σπίτι μου θέλει ὁ ἴδιος νὰ ἐτοιμάσῃ τὸ γεῦμα καὶ δὲν δέχεται νὰ κάτσῃ στὸ τραπέζι μαζί μου ἐὰν ἐγὼ δὲν τρώγω τὰ νηστίσιμα ποὺ τρώγει αὐτός. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥαμαζανιοῦ ἡ μεγαλύτερη ὕβρις εἶναι νὰ κάτσῃς ἐνώπιον μουσουλμάνου καὶ νὰ τρῶς.

στ) Συμπέρασμα. Στὴν θρησκευτικὴ ὁρολογία οἱασδήποτε θρησκείας, σατανικὸ θεωρεῖται ὅ,τιδήποτε προσβάλλει τὰ θεῖα καὶ συνεπῶς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποπέσει στὸν σατανισμὸ καὶ ὅσο δὲν μεταμεληθῆ θὰ συνεχίσῃ νὰ εἶναι ὑπόδουλος στὴν βία. Ὁ Χριστὸς εἶπε: ὅταν ἔχεις νὰ διαλέξῃς μεταξὺ τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας καὶ Ἐμένα θὰ διαλέξῃς Ἐμένα. Ὅταν ἡ σύζυγος ἔχει νὰ διαλέξῃ μεταξὺ τῆς πρώην οἰκογενείας του καὶ τὴν παροῦσα μὲ τὸν συζυγό του, ἐπιλέγει τὸν ἄνδρα της.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             23 Αὐγούστου 2018


Aug 21, 2018

438 - Ἄξεστος στὶς θρησκεῖες ὅπως καὶ στὶς ἰδεολογίες ὁ Γραικύλοςἐφημερὶς «Ἐλεύθερη Ὥρα» τῆς 21 Αὐγούστου 2018, δημοσιεύει στὸ ἐξώφυλλό της τὴν παραπάνω εἰκόνα μὲ τὴν Ἐμινὲ Ἔρντογαν νὰ φορᾷ σταυρό, μὲ τὸν ἑξῆς σχολιασμό: «Κρυπτοχριστιανὴ γυναῖκα τοῦ Ἔρντογαν!». δὲ Ἔρντογαν δὲν  εἶναι ὀρθόδοξος σουννίτης ἀλλά, ὅπως μητέρα τοῦ Ὀζάλ, ἀνήκει στὴν Ἀδελφότητα τῶν σούφιδων Νακσιμπέντι, συνεχιστὴς, στὴν Ὀθωμανικῆ Αύτοκρατορία τῶν Μπεκτασίδων-Ἀλεβήδων:  «Erdoğan is a member of the Community of İskenderpaşa, a Turkish sufistic community of Naqshbandi tariqah» (Wikipedia)

438 - Ἄξεστος στὶς θρησκεῖες ὅπως καὶ στὶς ἰδεολογίες Γραικύλος

Σὲ προηγούμενα ἄρθρα ἀπεκάλυψα τὴν πλήρη ἔλλειψι γνώσεως τῶν ἰδεολογιῶν ἀπὸ τὸν Γραικύλο ποὺ τὸν ὠθεῖ στὸν κομματισμὸ καὶ τὸν φανατισμό. Ἔτσι στὸν φανατισμὸ μεγάλης μερίδος κομμουνιστῶν, φιλελευθέρων καὶ φασιστῶν ἀντιστοιχεῖ καὶ φανατισμὸς μεγάλης μερίδος ἑβραίων, μουσουλμάνων καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.Στὸν παράλογο ἀντιφασισμὸ ἀντιστοιχεῖ καὶ παράλογος ἀνθεβραϊσμός
Ἔτσι στὸ facebook ἔχουμε ὑστερικὲς ὁμάδες ὅπως «ἀντικομμουνιστικὴ λέσχη», οἱ Ἀντίφα οἱ ἀνθεβραϊστές. Ἀλλὰ ἔχουμε καὶ  φανατικοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς καὶ μουσουλμάνους. Ὅλα αὐτὰ τὰ κομματιασμένα πλάσματα προέρχονται ἀπὸ ὁμάδες ἀμαθῶν πνευματικῶς ἀσταθῶν.

Οἱ μουσουλμᾶνοι  κάνουν τὴν διαφορὰ μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ δὲν σέβονται καὶ τῶν πιστῶν τοῦ Βιβλίου ποὺ σέβονται, δηλαδὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῶν τριῶν ἱερῶν βιβλίων (Παλαιὰ Διαθήκη, Καινὴ Διαθήκη, Κοράνιο).Ὅταν ἀνέβηκε στοὺς κινηματογράφους, ἀμερικανικὴ ταινία τοῦ Σκορτσέζε, « τελευταῖος πειρασμός» τοῦ Καζαντζάκη, ποὺ ἐθεωρήθη ὑβριστικὴ γιὰ τὸν Χριστό, οἱ μὲν χριστιανοὶ διεμαρτυρήθησαν χωρὶς νὰ πράξουν, οἱ δὲ Τοῦρκοι  ποὺ ὡς μουσουλμᾶνοι ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ ὡς προφήτη, ἐξωργίσθησαν καὶ ἐπολιώρκησαν βιαίως τοὺς κινηματογράφους ποὺ ἐπρόβαλαν τὸ φίλμ.

Πράγματι, οἱ μουσουλμᾶνοι θεωροῦν τὸν Μωάμεθ ἀσυναγώνιστο Προφήτη, ὁποῖος ὅμως ἀκολουθεῖται ἀπὸ πέντες μεγάλους προφῆτες: τὸν Ἀδάμ, τὸν Νῶε, τὸν Ἀβραάμ, τὸν Μωϋσῆ καὶ τὸν  Χριστό.

Οἱ μουσουλμᾶνοι καὶ οἱ ἑβραῖοι δὲν τρῶνε χοιρινό. Ὅταν καλοῦν στὸ τραπέζι τους, στὸ ἑστιατόριο στὸ σπίτι τους, χριστιανούς, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς καλεσμένους τους νὰ μὴν φᾶνε καὶ αὐτοὶ χοιρινό, λόγῳ  σεβασμοῦ πρὸς τοὺς μουσουλμάνους ἑβραίους συνδαιτυμόνες τους. Ὅταν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι σήμερα κατὰ τὴν πολὺ μεγάλη πλειοψηφία τους δὲν νηστεύουν, καλοῦν τὶς Τετάρτες καὶ τὶς Παρασκευὲς ὀρθοδόξους ποὺ νηστεύουν καὶ οἱ οἰκοδεσπῶτες τρῶνε ἐνώπιόν τους κρέας, βασιζόμενοι στὴν δυτικὴ θεωρία ἀνθρωπίνων  δικαιωμάτων ὅτι καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνῃ ὅπως θέλῃ: οἰκοδεσπότης τρώει κρέας καὶ καλεσμένος τρώει νηστίσιμα.

Στὸν Ζ΄ αἰῶνα τὸ Ἰσλὰμ διεδόθη ἀστραπιαίως μεταξὺ τῶν χριστιανῶν τῆς Ῥωμαϊκῆς (Βυζαντινῆς) Αὐτοκρατορίας, ὡς χριστιανικὴ αἵρεσις, ἐπειδὴ οἱ μουσουλμᾶνοι ἦσαν συνεπεῖς μὲ τὰ πιστεύω τους σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀλλὰ ἐδόξαζαν καὶ ἄλλα ἔπρατταν.

Σήμερα τὸ Ἰσλὰμ θὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ὄχι οἱ φανατικοὶ τζιχαδιστὲς οἱ ὁποῖοι ἀλλὰ πρεσβεύουν καὶ ἄλλα πράττουν, ἀλλὰ οἱ πιστοὶ μουσουλμᾶνοι ποὺ ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς δῆθεν σημερινοὺς χριστιανούς ὑπερτεροῦν σὲ ἦθος καὶ σὲ ἀγνὴ πίστι.

Ἐκτὸς καὶ ἐὰν οἱ κατὄνομα χριστιανοί ἀνανήψουν καὶ ἐπανέλθουν στὸν Τριαδικὸ Θεό.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Αὐγούστου 2018