Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 30, 2020

577- Ὁ παγανισμὸς τῆς Μελίνας Μερκούρη


Ἡ μεταφορὰ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κωνσταντινουπόλεως.


577- Ὁ παγανισμὸς τῆς Μελίνας Μερκούρη

Στὶς 21 Ἰουνίου 1985 ἡ Μελίνα Μερκούρη  ὡς ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ μὲ τὸν ἀμερικανὸ σύζυγό της εἶχαν ὀργανώσει στὴν Ἀκρόπολη,στὴν δύσι τοῦ ἡλίου εἰδωλολατρικὲς τελετουργίες πρὸ τιμὴν τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου, διότι τὸ ἐξευτελισμένο κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια εἶχε ξεπέσει σὲ δυτικὸ καραγκιοζιλίκι. Τὸ Βυζάντιο ποὺ εἶχε ἐξοργίσει μὲ τὸν πολιτισμό του τοὺς Φράγκους τοῦ φουστανελᾶ  βασιλέως Ὄθωνος εἶχε τελείως ἀγνοηθῆ γιὰ νὰ μὴ πειραχθοῦν τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας. Ἡ Μελίνα ἐκραύγαζε νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος ἀλλὰ μέχρι σήμερα οδεὶς πολιτικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου δὲν ἠθέλησε νὰ ἐνοχλήσῃ τὰ φράγκικα ἀφεντικά του άπαιτῶντας νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ ἀμύθητα πλούτη τῆς βυζαντινῆς Κωνσταντινουπόλεως,    -τὴν Εἰς-τὴνΠόλιν, ποὺ παραμένει κόμα ζωντανὴ στὶς καρδιὲς τῶν Τούρκων-   θησαυροὶ ποὺ ἐκλάπησαν μὲ τὴν ἅλωσι τῆς Πόλης τὸ 1204 καὶ μὲ τὰ ὁποῖα οἰκοδομήθηκε ἡ πόλις-λησταρχεῖο τῆς Βενετίας, στὴν ὁποία πᾶνε τὰ χαζὰ νεόνυμφα ἑλληνικὰ ζευγάρια μέσα στὶς γονδόλες- διότι ἐὰν εἴχαμε ἀπαιτήσει νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλοπιμαίϊκα ἡ Βενετία θὰ ἐκείτερο σήμερα σὲ πλήρη ἐρείπια.

Ἄς διαβάσῃ ὁ σημερινὸς Γραικύλος ἁπλῶς τὰ παρακάτω: "Ο ναός των Αγίων Αποστόλων, γνωστός  και ως Βασιλικόν Πολυάνδριον, ήταν περικαλλής χριστιανικός ναός της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος χτίστηκε το 550 στον τέταρτο λόφο της Πόλης, βορειοδυτικά του υδραγωγείου του Ουάλη, πάνω σε παλαιότερο ναό του 4ου αιώνα, στον οποίο διάφοροι Αυτοκράτορες έκαναν προσθήκες. Ήταν τεραστίων διαστάσεων, σχεδόν όσο ο ναός της Αγίας Σοφίας και δεύτερος σε σπουδαιότητα μόνο προς αυτήν, καθώς επί αιώνες (από τον 4ο ως τον 11ο) ενταφιαζόταν εκεί Αυτοκράτορες, Πατριάρχες και επίσκοποι.

«Ο ναός λεηλατήθηκε το 1204 από τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας. Λειψανοθήκες, χρυσά και αργυρά σκεύη με πολύτιμους λίθους, εικόνες, πολυτελή άμφια και άλλοι ανεκτίμητοι θησαυροί του ναού εξαφανίστηκαν. Ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης αναφέρει ότι ακόμη και οι τάφοι των Αυτοκρατόρων συλήθηκαν και αφαιρέθηκε οτιδήποτε πολύτιμο περιείχαν. Ανοίχθηκε ακόμη και ο τάφος του Ιουστινιανού, ενώ από τον τάφο του Αυτοκράτορα Ηρακλείου αφαιρέθηκε το χρυσό του διάδημα, μαζί με τα μαλλιά του, στα οποία είχε προσκολληθεί. Κάποιοι από αυτούς τους θησαυρούς μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, όπως το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ενώ οι περισσότεροι στη Βενετία και είναι σήμερα σε κοινή θέα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου». (Βικιπαίδεια)

Ἀντὶ νὰ ἀσχολούμεθα μόνον μὲ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ἐπειδὴ τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας ἐνδιαφέρονται νὰ καταδικάζουν τὴν Τουρκία ἐνῷ ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὰ τῆς Βενετίας, μία μελλοντικὴ πατριωτικὴ ἑλληνικὴ κυβέρνησι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκστρατεύσῃ κατὰ τῆς Βενετίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             31 Μαῒου 2020 

  

576 -Κωνσταντῖνος Λούλης, ἕνας σπάνιος Ἕλλην

576 -Κωνσταντῖνος Λούλης, ἕνας σπάνιος Ἕλλην

Στὸν σημερινὸ βοῦρκο τοῦ γραικυλισμοῦ τῆς Μεταπολιτεύσεως ξεχωρίζουν ἐλάχιστοι Ἕλληνες, καλοὶ ἐπιχειρηματίες καὶ συνάμα ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν πέρνουν μισθὸ ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες γιὰ νὰ σιτίζουν λαθρομετανάστες στὸ Κρανίδι εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοὺ ἐνῷ συνάμα νὰ παριστάνουν ὅτι κόπτονται γιὰ τὴν ἐθνικὴ βιομηχανία τουρισμοῦ τύπου Μπαχαμῶν ὑπακούοντας στὰ τεχνοκρατικὰ ἀφεντικὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τέλος παλικαρίσια νὰ συνεχίζῃ νὰ ἐκφράζεται ὑπὲρ τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 21ης Ἀπριλίου ἔστω καὶ ἄν τελικὰ αὐτὴ ἀπέτυχε νὰ ξεριζώσῃ τὸ Κολωνάκι.
Ἰδοὺ σημερινὸ δημοσίευμα ποὺ τὸν ἀφορᾷ καὶ τὸν τιμᾷ: «Δεν είναι λίγες οι φορές στο παρελθόν που ο Κωνσταντίνος Λούλης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και οργή, με τις δηλώσεις του.Αυτή τη φορά, με αφορμή την κρίση του κορονοϊού αποκάλυψε ότι, σε γενικές γραμμές, δεν εμπιστεύεται τα ξενοδοχεία και ότι ο ίδιος και η οικογένεια του προτιμούν τα ερημονήσια, τα τζιτζίκια και τα ψάρια.
»Η λεπτομέρεια είναι πως όταν αυτή η τοποθέτηση γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, ουσιαστικά συνιστά δυσφήμηση για την χώρα και πλήρη ισοπέδωση των προσπαθειών που κάνει ο ελληνικός τουρισμός για να επανακάμψει.
»Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TRT και απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα πάει διακοπές με την οικογένειά του το καλοκαίρι ή αν θα φοβηθεί λόγω της πανδημίας, ο Κωνσταντίνος Λούλης  αρχικά μας ενημέρωσε ότι δεν κάνει διακοπές σε ξενοδοχεία,γιατί  «εξάλλου εγώ τις διακοπές μου εκεί που τις έκανα εδώ και δεκαετίες ήταν στα ερημόνησα. Η παρέα μας εκεί είναι τα πουλιά και τα ψάρια, τα τζιτζίκια και τίποτ’ άλλο»
»Στη συνέχεια όμως επεξηγώντας γιατί δεν θα προτιμήσει τα ξενοδοχεία εν μέσω πανδημίας, είπε το αμίμητο...« Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να είμαστε σε ένα ξενοδοχείο, να περιμένουμε ουρά, στον μπουφέ και να κινδυνεύουμε… τέτοιες διακοπές δεν μου άρεσαν ποτέ. Μ’ άρεσε πάντα διακοπές σε ένα έρημο ήσυχο μέρος».
Καὶ ἰδοὺ ἡ βιογραφία του: «Γεννήθηκε στον Βόλο το 1955.  Είναι γόνος ηπειρώτικης οικογένειας εμπόρων και αλευροποιιών, από την οποία έχουν αναδειχθεί δύο βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, ο Γιώργος και Αλκιβιάδης Λούλης. Την περίοδο από το 1973 έως το 1975, ολοκληρώνει τις σπουδές του ως Μηχανικός Κυλινδρόμυλων στη Σχολή του Σεντ Γκάλλεν (γερμανικά: Schweizerische Müllereifachschule St. Gallen) στην Ελβετία. Έπειτα και σε ηλικία 20 ετών, επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει τη διοίκηση των Μύλων Λούλη,[2] θέση που διατηρεί μέχρι τον Ιούνιο του 2010, οπότε αναλαμβάνει ο γιος του Νίκος Λούλης.  Το 1990, επί κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διορίστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, θέση που έχει βαθμό και αποδοχές σήμερα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
»Κατά την διάρκεια της αποκάλυψης της υπόθεσης συμβιβασμού του Ελληνικού Δημοσίου με την Μονή Βατοπεδίου, που έγινε γνωστή ως Σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, υπήρξε υποστηρικτής της θέσης της μονής[6] και ανέλαβε πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Μονής Βατοπεδίου.
»Εχει επικριθεί για το ότι σε βιβλίο του εκφράζεται με θαυμασμό για την επταετία και τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Το 2019 ανέλαβε Γενικός Γραμματεύς Τουρισμού». (Βικιπαιδεία)
Τέλος, ἰδοὺ καὶ ἕνα κείμενο ποὺ ἀποδεικνύει περίτρανα σὲ ποῖον βοῦρκο ἔχει πέσει ὁ γραικυτλισμὸς σήμερα ποὺ τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι νὰ ἀνυψώσῃ ἀκόμη περισσότερο τὴν προσωπικότητα ἑνὸς ἀκραιφνοῦς τιμίου Ἕλληνος, ὀνόματι Κωνσταντῖνος Λούλης: «Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», ο νέος γενικός γραμματέας Τουρισμού, Κωνσταντίνος Λούλης, έχει δηλώσει «εντυπωσιασμένος» από τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο και τα πεπραγμένα της δικτατορίας κατά τη διάρκεια της επταετίας. Στο βιβλίο του «Η επιβίωση της Ελλάδας μέσα από διαδοχικά θαύματα», που εκδόθηκε το 2015, ο Κ. Λούλης αναμασά τη φασιστική προπαγάνδα μιλώντας περί «σημαντικών επιτευγμάτων», μεγάλης «οικονομικής ανάπτυξης» και «δημιουργίας μιας ευρείας ευημερούσας μεσαίας τάξης». Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την αποπομπή του, τονίζοντας πως «συνιστά πρόκληση για τη Δημοκρατία μας η κυβέρνηση να φιλοξενεί στους κόλπους της έναν υμνητή της δικτατορίας που οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου». Ο Κ. Λούλης αμύνεται, ισχυριζόμενος πως για το βιβλίο του υπάρχουν δεκάδες εγκωμιαστικά σχόλια από εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στο φως η «Εφημερίδα των Συντακτών», ο νέος γενικός γραμματέας Τουρισμού, Κωνσταντίνος Λούλης, έχει υποστηρίξει την επταετή δικτατορία στο βιβλίο του «Η επιβίωση της Ελλάδας μέσα από διαδοχικά θαύματα», που κυκλοφόρησε το 2015.

Το magnesia news.gr, είχε δημοσιεύσει πρώτο αποσπάσματα του βιβλίου του Κωνσταντίνου Λούλη, στα οποία φαίνεται ο έκδηλος θαυμασμός του στο πρόσωπο του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου. Ο Κ. Λούλης  αναφέρεται στις επισκέψεις που έκανε στον δικτάτορα εντός φυλακής επί 9 χρόνια και δηλώνει «εντυπωσιασμένος» από τις συζητήσεις μαζί του.
 «Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από όσα άκουσα και διασταύρωσα, διαπιστώνοντας πως όλα ήταν τελικά αλήθεια», αναφέρει  στο βιβλίο του, ενώ αναφερόμενος στον Γ. Παπαδόπουλο δήλωσε  ότι «ο χρόνος δεν έφτανε για να απορροφήσω τόσα γεγονότα -τα περισσότερα άγνωστα- αλλά και να καταλάβω πως ο πάμφτωχος και προδομένος από στενούς του συνεργάτες, εγκαταλειμμένος από τους ευεργετηθέντες και τιμωρημένος αμείλικτα από τους αντιπάλους του, Γ. Παπαδόπουλος, δεν ήταν όπως τον παρουσίαζαν».
Παράλληλα, αναφέρεται και στις σχέσεις του με άλλους χουντικούς, προκειμένου να «διασταυρώσει» τις εντυπώσεις του για τον Παπαδόπουλο. «Για να διασταυρώσω όλα αυτά τα συγκλονιστικά που είχα ακούσει, γνώρισα και μίλησα πολλές φορές με τον Στυλιανό Παττακό, Νικόλαο Μακαρέζο, Ιωάννη Λαδά, Νικόλαο Ντερτιλή, Δημήτριο Ιωαννίδη και Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο, καθώς και με βουλευτές που ήταν στην εξεταστική επιτροπή του φακέλου της Κύπρου».
Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών», ο Κ. Λούλης αναφέρει  ότι «μετά την 21η Απριλίου, όπως ήταν φυσικό, περιορίστηκαν οι δημοκρατικές ελευθερίες» και ότι «πολίτες ταλαιπωρήθηκαν και φυλακίστηκαν» – κάνει ωστόσο την υποσημείωση ότι αυτό συνέβη «επειδή δε μπορούσαν να ανεχτούν την αναστολή των δημοκρατικών ελευθεριών στη χώρα». Στη συνέχεια αναπαράγει όλη την προπαγάνδα υπέρ της χούντας περί «σημαντικών επιτευγμάτων», μεγάλης «οικονομικής ανάπτυξης» και «δημιουργίας μιας ευρείας ευημερούσας μεσαίας τάξης», για να μιλήσει για «μια σημαντική μερίδα ικανοποιημένων από το καθεστώς πολιτών».
Ενώ αναγνωρίζει  ότι «αρκετοί άλλοι αντιδρούσαν στη στέρηση δημοκρατικών ελευθεριών», ισχυρίζεται  πως «πολλοί πιστεύουν ότι αν μέχρι το 1971-1972 ο Γ. Παπαδόπουλος διενεργούσε εκλογές, ακόμα και στον ίδιο στίβο με όλα τα παλαιά κόμματα, θα τις κέρδιζε, λόγω της ικανοποίησης των πολιτών τόσο από την οικονομική ευημερία όσο και από την επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα».
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει σε ανακοίνωση του ότι τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο του Κ. Λούλη αποδεικνύουν την άμεση σχέση που είχε με τους δικτάτορες και ζητά από τον πρωθυπουργό την αποπομπή του, καθώς «σε κάθε άλλη περίπτωση οι ρητορικές του διακηρύξεις αποδεικνύονται συγχωροχάρτια για τους νοσταλγούς της δικτατορίας των συνταγματαρχών και τις σύγχρονες σκοταδιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις».
Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:«Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης επανειλημμένα αναφέρθηκε στην οριστική υπέρβαση των «ιδεολογικών συγκρούσεων του 20ού αιώνα» και στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού δίχως κομματικά κριτήρια. Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε σε τι μεταφράζονται οι αφηρημένες αυτές διακηρύξεις.
Όπως αποκαλύπτει πρωτοσέλιδα η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Κωνσταντίνος Λούλης, νέος γενικός γραμματέας Τουρισμού, σε πρόσφατο βιβλίο του εξυμνεί την επτάχρονη δικτατορία και δηλώνει ευθαρσώς ότι είχε προσωπικές σχέσεις με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο.
Μια ματιά στο βιογραφικό του κυρίου Λούλη μαρτυρεί ένα πλούσιο παρελθόν στενών σχέσεων με συντηρητικούς εκκλησιαστικούς -διατέλεσε πρόεδρος του συλλόγου φίλων της Μονής Βατοπεδίου- και πολιτικούς κύκλους. Η σημερινή αποκάλυψη έρχεται να επισφραγίσει αυτήν την εικόνα.
Συνιστά πρόκληση για τη Δημοκρατία μας η κυβέρνηση να φιλοξενεί στους κόλπους της έναν υμνητή της δικτατορίας που οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει άμεσα τον κ. Λούλη. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει τρεις μέρες ύστερα από τους εορτασμούς για την πτώση της χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ρητορικές του διακηρύξεις αποδεικνύονται συγχωροχάρτια για τους νοσταλγούς της δικτατορίας των συνταγματαρχών και τις σύγχρονες σκοταδιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις».
Ο νέος γενικός γραμματέας Τουρισμού απαντά στις κατηγορίες λέγοντας πως όσοι του ασκούν κριτική «προφανώς δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο μου που συνιστά μια ψυχρή αποτύπωση των δύο τελευταίων αιώνων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας». Υποστηρίζει ότι εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν κάνει δεκάδες εγκωμιαστικά σχόλια για το βιβλίο του.
«Όσοι μου ασκούν κριτική, προφανώς δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο μου που συνιστά μια ψυχρή αποτύπωση των δύο τελευταίων αιώνων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η οποία περιλαμβάνει και την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών.
Τους όψιμους επικριτές μου, τους παραπέμπω στις δέκα τελευταίες σελίδες του βιβλίου. Εκεί θα βρουν 60 εγκωμιαστικά σχόλια για την αντικειμενική αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων από εκπροσώπους ΟΛΩΝ των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κ. Νίκος Τόσκας και Γιάννης Καραγιάννης».

Δημήτρης Κιτσίκης                                    30 Μαΐου 2020

May 28, 2020

575 –Εἴχαμε Αὐτοκρατορία καὶ καταντήσαμε Πυγμαῖοι


Ἕλλην πυγμαῖος μὲ παραδοσιακὸ τόξο, ὡς μόνο κειμήλιο τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου, σήμερα βουλευτὴς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου

575 –Εἴχαμε Αὐτοκρατορία  καὶ καταντήσαμε  Πυγμαῖοι

2500 χρόνια αὐτοκρατορίας: Πέρσες, Μακεδόνες, Ῥωμαῖοι καὶ ἑλληνικὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ τὸν Θεὸ Ἀλέξανδρο. Ἐνδιάμεση Περιοχή. Κέντρο τῆς Οἰκουμένης, Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία.

1923: Οἱ Βάρβαροι Φράγκοι μᾶς περικύκλωναν 2500 χρόνια καὶ ἐπιτέλους τὴν χρονιὰ ἐκείνη τὰ κατάφεραν νὰ μᾶς θανατώσουν. Μᾶς ἔδιδαν σὲ μικρὲς δόσεις ἐπὶ 2500 χρόνια μιθριδατικὸ δηλητήριο ὥστε νὰ συρρικνωθῇ τὸ μπόϊ μας χωρὶς ὅμως νὰ πεθάνουμε καὶ τελικὰ ἐξημέρωσε τὸ 2020,  κοιταχθήκαμε στὸν καθρέπτη καὶ  εἴδαμε τὸν μπόϊ μας στὸ 1.40 μέτρων ἐν μέσῳ τῶν δασῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς.

Ἡ καρδιά μας εἶχε ἐξατμισθῆ, τὸ πνεῦμα μας εἶχε γεμίσει ἄχυρο, τὸ μῖσος ἐξεχείλιζε ἀπὸ τὰ ῥουθούνια μας. Δὲν ἀναγνωρίζαμε πλέον τοὺς ἀδελφούς μας, Τούρκους, Ἀλβανούς, Σλαύους, Ἑβραίους, Ἀρμενίους, Κούρδους, Ἄραβες. 

Ὡς πυγμαῖοι Μπατούα πλέον, ἐμεῖς, ὁ ἀρχαιότερος λαὸς τοῦ Αἰγαίου, τοῦ ἀποκαλουμένου τῶν Μεγάλων Νήσων, ποὺ εἶχε μεταμορφωθῆ στὶς ἀφρικανικὲς Μεγάλες Λίμνες, εἴμεθα περιτριγυρισμένοι στὸ χαλασμένο μυαλό μας μὲ τρομῶδες παραλήρημα,  ἀπὸ τοὺς Χούτου, τοὺς Τούτσι καὶ ἠσχολούμεθα μὲ τὴν γενοκτονία Ῥουάντας ἐνώπιον τῶν Βαρβάρων τῆς Δύσεως ποὺ ἔτριβαν τὰ χέρια τους ἀπὸ ἱκανοποίησιν.

Ὁ μυθικὸς ἥρως καραδοκεῖ ἀκόμη καθισμένος στὸν Ὄλυμπο. Κρύβει καλὰ τὸ σχέδιο του ἐπανόδου στὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία μέσῳ συγκροτήσεως ἑλληνοτουρκικῆς καὶ ἑλληνοαλβανικῆς Αὐτοκρατορίας ὡς τρισυπόστατος Θεὸς Ἀλέξανδρος-Πορθητής-Σκεντερμπέης,  ἕως ποὺ νὰ κατέβῃ στὴν Νέα Ἱερουσαλήμ τῆς Βασιλεύουσας ποὺ εἶχε σωθῆ τὸ 1453 ἀπὸ τὰ νύχια τῶν Φράγκων,  ὅταν ὁ Πορθήτης εἰσῆλθε Εἰς-τήν-Πόλιν βροντοφωνάζοντας σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς: εἴμεθα ὅλοι Ῥωμαῖοι!

Ἡ οὐτοπία εἶναι ἡ μόνη πραγματικότης γιὰ τοὺς ἥρωες καὶ ἡ  πεζὴ πραγματικότης εἶναι μόνον γιὰ τοὺς πυγμαίους τουρκοφάγους, ἀλβανοφάγους καὶ σλαυοφάγους ποὺ συχνάζουν στὰ σόσιαλ μίντια ψελλίζοντας  μονοτονικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                    28 Μαΐου 2020


May 27, 2020

574 -Οἱ πολιτικοὶ σπρώχνουν τὸν λαό μας στὴν γενοκτονία τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ Ῥωμᾶ ἀθελά του

Δομὴ λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑρμιονίδα ὑπὸ τὴν προστασία τῶν Βρυξελλῶν

574 -Οἱ πολιτικοὶ σπρώχνουν τὸν λαό μας στὴν γενοκτονία τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ Ῥωμᾶ ἀθελά του

Ἡ τραγωδία ποὺ συνεχίζεται ἀπὸ χρόνια μὲ τὴν ἀνοχὴ φιλοξενίας τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ καὶ τὴν ἐξ ἴσου διαχρονικὴ σκανδαλώδη εὔνοια πρὸς τοὺς Ῥωμᾶ σὲ πλήρη ἀντίθεσι μὲ τὸ λαϊκὸ αἴσθημα, πού τὰ κόμματα, ὡς Ἀθηναῖοι ζητιάνοι τῶν Βρυξελλῶν, πωλοῦν τὴν ἑλληνικὴ ἀξιοπρέπεια γιὰ κοινοτικὰ χρήματα, ἐνεφανίσθη χθὲς γιὰ πολλοστὴ φορὰ μὲ τὴν δομὴ τοῦ Κρανιδίου καὶ τῆς Ἑρμιονῖδος.

Πρόκειται γιὰ εἰδεχθὲς κομματικὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς πατρίδος μας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ ἀργὰ ἤ γρήγορα στὸ ἀπροχώρητο, δηλαδὴ στὴν γενοκτονία λαθρομεταναστῶν καὶ Ῥωμᾶ ἀπὸ ἕνα μελλοντικὸ ἑλληνικὸ ἐπαναστατικὸ καθεστώς, παρὰ τὴν θέλησι τοῦ λαοῦ μας ἀλλὰ ἀπὸ ἀπόγνωσι. 

Οἱ γενοκτονίες ποὺ φορτώνονται κατὰ καιροὺς στοὺς διαφόρους λαοὺς τοῦ πλανήτου δὲν προέρχονται ἀπὸ τὴν νοσηρότητα τῶν ἑκάστοτε λαῶν ποὺ ἀρχικὰ δέχονται τὸν ξένο μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες ἀλλὰ ἀπὸ τὴν διαφθορὰ καὶ δουλικότητα τῶν ἡγετῶν τους ποὺ ἐξαγοράζονται ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦν παθητικὰ τὰ ἔκτροπα τῶν δύο τούτων  ὁμάδων, τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν ἀθιγγάνων.

Εἶναι συνεπῶς ἀναπόφευκτο μίαν ἡμέρα ὁ λαὸς νὰ ἐξεγερθῇ κατὰ τῶν πολιτικῶν του, νὰ εἰσβάλῃ στὰ στρατόπεδα (δομές) τῶν μεταναστῶν καὶ στὰ καταλύματα τῶν ἀθιγγάνων, καὶ νὰ τοὺς σφάξῃ, φοβούμενος μὴν σφαχτῆ ἀπὸ αὐτούς. 

Οἱ ἀγανακτισμένες φωνὲς τῶν κουλτουριάρηδων τοῦ Κολωνακίου κατὰ τοῦ ῥατσιστικοῦ λαοῦ τους ποὺ σὲ ἀπόγνωσι προβαίνει στὴν γενοκτονία δὲν πρόκειται τότε νὰ εἰσακουσθοῦν.

Οἱ ἱστορικοὶ ποὺ ἔχουν μελετήσει τὶς γενοκτονίες ἀνὰ τὸν κόσμο γνωρίζουν κάλλιστα ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἀντιδρᾷ ποτὲ ἀπὸ μόνος του,  ἀπὸ ῥατσισμὸ ἤ ξενοφοβία, ὅταν τὰ συμφέροντα ἐπιβιώσεώς του δὲν ἀπειλοῦνται. Σπρώχνεται ἀπὸ τοὺς ἡγέτες του καὶ μόνον. Αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν σημερινῆ Ἑλλάδα. 

Στὸ ἐδώλιο τῶν κατηγορουμένων ὅταν διεξαχθοῦν οἱ δίκες γιὰ τὴν ἀναπόφευκτη γενοκτονία ποὺ θὰ ἔχῃ διαπράξει ὁ λαός, δὲν πρέπει νὰ κάτσῃ ὁ λαός, ἀλλὰ οἱ κομματικοὶ ἡγέτες του ποὺ τὸν παρέσυραν γιὰ χάριν τῶν χρημάτων τοῦ Σόρος.

Δημήτρης Κιτσίκης                          27 Μαῒου 2020

May 22, 2020

573 – Μερὰλ Ἄκσενερ καὶ τὸ μέλλον τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας

Σὲ διαδήλωσι ὑποστηρικτῶν της κάνει τὸ σῆμα τοῦ λύκου τοῦ κοινοῦ μυθολογικοῦ ζώου Ἑλλήνων καὶ Τούρκων
Ὁ λύκος σώζει τοὺς πνιγμένους. Στὴν ἔρημο τοῦ Γκόμπι, στὴν κεντρικὴ Ἀσία, σώζει τοὺς Τούρκους τῆς Ἐργενεκῶνος. Ἡ Ῥώμη ἐβύζαξε ἀπὸ λύκαινα. Στὸν Παρνασσὸ ἔχουμε τὴν Λυκώρεια. Στὸν κατακλυσμὸ  τοῦ Δευκαλίωνος, οἱ κραυγὲς τῶν λύκων ποὺ ἐπνίγοντο, ἔσωσαν τοὺς Ἕλληνες  κατοίκους τοῦ  Παρνασσοῦ, οἱ  ὁποῖοι  κατόπιν  ἔκτισαν  στὴν κορυφὴ τὴν πόλη Λυκώρεια. Στὶς δύο ὄχθες τῆς καταποντισμένης Ἀτλαντίδος τοῦ Αἰγαίου ἔχουμε τὴν χώρα τοῦ λύκου, τὴν Λυκία καὶ τὴν Λακωνία καὶ στὸ τελευταῖο τμῆμα τὸν μυθικὸ Λυκοῦργο (λύκου ἔργον καὶ ὄχι τὸ λατινικὸ «φωτεινό» -lux-  ἔργο τῶν ἀμαθῶν!) ἔσωσε μὲ νόμους ἀπὸ τὸν καταποντισμὸ τὴν σπαρτιατικὴ κοινωνία.
  
573 – Μερὰλ Ἄκσενερ καὶ τὸ μέλλον τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας

Σὲ παλαιότερο ἄρθρο τοῦ  παρόντος ἱστολογίου μου εἶχα γράψει: Στὰ βιβλία μου τῶν ἐκδόσεων τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, «Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος-Τουρκίας» (1978) καὶ «Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου» (1981), καὶ στὸ βιβλίο μου τῶν ἐκδόσεων Ἑκάτη, «Ἡ σημασία τοῦ μπεκτασισμοῦ-ἀλεβισμοῦ γιὰ τὸν  ἑλληνισμό» (2006), περὶ τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ ναζισμοῦ μπεκτασῆ βαρώνου Rudolf von Sebottendorf, σὲ ὁλόκληρα κεφάλαια εἶχα  ἀναλύσει μὲ θετικὸ τρόπο τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ποὺ ἀπὸ τὸ 1923 εἶχε ἱδρύσει τὸ πρῶτο φασιστικὸ κράτος στὸν Τρίτο Κόσμο, ἰδεολογία ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη παραμένει ὡς κυβερνητικὸς ἑταῖρος στὴν Ἄγκυρα, χάρις στὸν ἱδρυτὴ τῶν Γκρίζων Λύκων τοῦ MHP, τὸν Ἀλπαρσλὰν Τουρκές. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐπέτρεψε στὴν Τουρκία νὰ μεταμορφωθῇ ἀπὸ ἕνα ὑπανάπτυκτο κράτος 11 ἑκατομυρίων ἀγροτῶν  τὸ 1923 σὲ μεγάλη περιφερειακὴ βιομηχανικὴ δύναμις 80 ἑκατομμυρίων σήμερα. Ἐπιτέλους, τὸ 2014, ὁ ἑβραῖος καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χάϊφα, στὸ Ἰσραήλ, Stefan Ihrig, σὲ συνέχεια τῶν δημοσιεύσεών μου, ἐκυκλοφόρησε ἕνα σχετικὸ βιβλίο, μὲ τίτλο, «Atatürk in the Nazi Imagination», τὸ ὁποῖο ἐσχολίασε τὸ ἀξιόλογο ἑλληνικὸ περιοδικό, «Τὸ Ἔνζυμο» (καλοκαίρι 2018), δημοσιεύοντας ἄρθρο τοῦ Τούρκου Halil Karaveli, μὲ τίτλο, «Ὁ παράφορος θαυμασμὸς τοῦ Χίτλερ γιὰ τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ» (σ.106-113).

Ἔχω ἐπανειλημμένως διηγηθῇ κάποια συνάντησί μου τὸ 1975 στὴν Ἄγκυρα στὰ γραφεῖα τοῦ φασιστικοῦ κόμματος MHP τοῦ τότε ἀντιπροέδρου τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως Κυπρίου Ἀλπαρσλὰν Τουρκές, θαυμαστοῦ τοῦ Πορθητοῦ, συνάντησι ποὺ εἶχα παρουσιάσει σὲ ἄρθρο μου στὴν ἀθηναϊκὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα "Ἑστία" τὸ ἴδιο ἔτος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή μου στὴν Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο περιέγραφα τὸ ἐπεισόδιο τοῦ χάρτη τοιχοκολλημένου στὸ γραφεῖο τοῦ κόμματός του, ὀπίσω ἀπὸ τὸ κάθισμά του, ἀπεικονίζοντας μία Τουρκία ἐκτεινομένη ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ μέχρι τὴν Κίνα μὲ ὁλοκόκκινο χρῶμα. Εἶχα παρατηρήσει χαριτολογόντας στὸν τότε φίλο μου Ἀρπασλάν: «Συμφωνῶ μὲ τὴν ἔκτασι τοῦ χάρτη ἀλλὰ θὰ τὸν ἤθελα μονόχρωμο γαλάζιο», δηλαδὴ ἑλληνικό, ὑποδηλώνοντας ὅτι οἱ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι -ὁ Κιτσίκης καὶ ὁ Τουρκὲς- θαυμαστὲς καὶ οἱ δύο τοῦ Πορθητοῦ, ἐπεθύμουν τὴν ἐπάνοδο τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ὀθωμανίας ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

Πάντα ὑπεστήριζα πὼς ἡ ἐπιθυμητὴ αὐτὴ συνομοσπονδία δὲν ἠδύνατο νὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ τοὺς διεθνιστές, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς δῆθεν ἐθνικιστὲς τῶν δύο  ἀκτῶν τοῦ Αἰγαίου, δηλαδὴ τοὺς φασιστὲς τῶν δύο χωρῶν ποὺ ἐπίστευαν στὴν ἑλληνοτουρκικὴ κοινὴ φυλὴ τῶν Ἀρίων στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενικὴς αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν 2500 ἐτῶν.

Ἡ Μερὰλ Ἀκσενὲρ ἀπὸ τὴν Ξάνθη εἶναι καὶ αὐτή, ὅπως ὁ μακαρίτης Κύπριος Τουρκές, γόνος  προσφύγων μουσουλμάνων Ἑλλήνων, προερχομένη ἀπὸ

τὸ ἴδιο κόμμα του MHP  μὲ πολιτικὴ τοποθέτησι  ἐφάμιλη τῆς Γαλλίδος Μαρὶν Λὲ Πέν, δηλαδὴ παραδοσιακὴ θρησκευτικὴ μὲν ἀλλὰ ὀπαδὸ πολιτικοῦ μὴ θρησκευτικοῦ κράτους, Εὐρωπαία γκωλλικῆς χροιᾶς ἀντίθετη μὲ τὸ τεχνοκρατικὸ κατεστημένο τῶν Βρυξελλῶν, γνωστῶν θέσεων τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία βασίζεται στὸν ἀντισοσιαλδημοκρατικὸ καὶ φιλοϊσραηλινὸ τραμβισμὸ τῶν ΗΠΑ.

Ἡ Ἄκσενερ προβάλλει  ὡς διάδοχο τοῦ Ἔρντογαν χωρὶς τὴν ἀκραία ἀντιφετουλατζίδικη θέσι τοῦ Ποντίου αὐτοῦ, θέσιν ποὺ ἐπῆρε ὁ Ἔρντογαν  μετὰ τὸ 2016.  Περιμένοντας τὶς ἐξελίξεις λοιπόν, ἀναμένομεν στὸ ἀκουστικόν μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                            22 Μαΐου 2020
                    

Ἕνας σχολιαστὴς ἐδῶ ἔχει δίκαιο:  ὄχι μόνον ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἐπαναστατικὲς ἰδεολογίες ἀλλὰ καὶ ὁ φιλελευθερισμός. Στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι τοῦ 1789 -ὁπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει στὰ βιβλία μου έκτενῶς- ἐνεφανίσθησαν ὁ φιλελευθερισμός (οἱ γιρονδῖνοι), ὁ φασισμὸς (Ῥοβεσπιέρρος τοῦ Ῥουσσῶ ) καὶ ὁ κομμουνισμός (Gracchus Babeuf) καὶ οἱ τρεῖς ὡς ἐπαναστατικὲς ἰδεολογίες.  Σήμερα ὅμως ὁ φιλελευθερισμὸς ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐκπνεύσει ὡς ἐπαναστατικὴ ἰδεολογία. Παραμένουν δὲ ἐπαναστατικὲς οἱ φασισμὸς καὶ κομμουνισμός. Δημήτρης Κιτσίκης
May 16, 2020

572 – Τὸ Facebook ὡς κοινωνικὸς καρκῖνος
572 – Τὸ Facebook ὡς κοινωνικὸς καρκῖνος

Τὸ Facebook ἀνεδείχθη ἐξ ἀρχῆς σκουπιδότοπος, ἄντρο ἀνωμάλων καὶ μετριοτήτων, ὄχι ὡς παρεκτροπὴ τῶν ἀρχικῶν του προθέσεων ἀλλὰ προγραμματισμένα. Ἐξ ἀρχῆς ἀπηυθύνθη στὴν πλέμπα ποὺ ὀνομάζεται καταχρηστικὰ σὲ ὅλες τὶς χῶρες λαός, προσφέροντάς του ἅγιο Βαλεντῖνο, καρδοῦλες καὶ χρόνια πολλά. 

Ὅποιος ἄξιος, κατὰ παραδρομὴ εἰσχωροῦσε, ἠλέγχετο ὡς ὕποπτος σκεπτόμενος καὶ ἐὰν μὲν ἦτο ἀγνὸς καὶ ὄμορφος παρέμενε ὡς λεία στοὺς παιδεραστὲς καὶ ἀνωμάλους ἀνὰ τῆς γῆς. 

Ἔτσι εἰσήρχοντο ὡς κατὰ facebook «φίλοι» μου, ἄτομα ἀπὸ ὅλες τις ἠπείρους ποὺ φυσικὰ δὲν ἐγνώριζαν τὴν γλῶσσα στὴν ὁποία ἔγραφα, δηλαδὴ στὰ ἑλληνικά, γιὰ νὰ ψαρεύσουν στοὺς γέρους ἀλλὰ καὶ στὰ ἀνήλικα παιδιὰ Ἑλλήνων  τὶς ὅποιες ἀπολαύσεις τῶν  παραισθήσεών τους ἐνόμιζαν ὅτι θὰ εὕρουν.

Ὑπῆρχαν ὅμως καὶ οἱ ἐγχώριοι  καθυστερημένοι γραικύλοι τῶν δημοτικῶν σχολείων τῶν παραμυθιῶν τοῦ 1821, τὰ ἐγγόνια τῶν διαφόρων δωσιλόγων τῶν ἐμφυλίων πολέμων καὶ τῶν πρώην καὶ σημερινῶν κατοχικῶν δυνάμεων ποὺ χρησιμοποιῶντας μία βαρβαρικὴν γλῶσσαν ποὺ ἐνεθυμοῦντο ἀπὸ τὶς τάξεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶχαν ἀποφοιτήσει στὰ χωριὰ καὶ τὶς πόλεις τους μὲ τὴν ἀρωγὴ  ἡμιμαθῶν δῆθεν δημοτικιστῶν καὶ μονοτονιστῶν  δασκάλων των, ἦσαν λεία στὴν ἀμερικανικὴ φεϋσμπουκικὴ  βαρβαρότητα καλυπτόμενοι ὅμως ὅλοι μὲ τὴν γαλανόλευκη καὶ κραυγάζοντας, «ζήτω ἡ Ἑλλάδα, δῶσε μου ἕνα πεντοχίλιαρο».

Εἰσῆλθα πρὸ ἐτῶν στὸ ἄντρο αὐτὸ μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι ἀποφασισμένος νὰ ἐκπαιδεύσω τοὺς ἀφρικανοὺς πυγμαίους, ὡς ἀποικιστής, μὲ τὴν ἀποφασιστηκότητα τῶν ἀποστόλων τῆς πίστεως γιὰ νὰ τοὺς ἐκπολιτίσω, ἀπευθυνόμενος σὲ χιλιάδες «φίλους» ποὺ σιγὰ σιγὰ ἡρεμοῦσαν καὶ ἤρχιζαν νὰ σκέπτονται. Καὶ τότε οἱ ἀλγόριθμοι τοῦ facebook κατευθυνόμενοι μὲ μαεστρία ἀπὸ τὸν μέγα μάγιστρο τοῦ φέϋσμπουκ,  Mark Zuckerberg μὲ ἀπέβαλαν ὡς κοινὸ ἐγκληματία καταγράφοντας τὰ ἀποτυπώματά μου.

Ἀλλὰ παραμένω ἱκανοποιημένος, πρῶτον διότι ἔκαμα καλὴ δουλειὰ ἐκπολιτίζοντας ἐπὶ χρόνια χιλιάδες συμπολῖτες μου καὶ δεύτερον διότι ἐβοήθησα νὰ ἀφαιρέσω τὸ προσωπεῖο ἀπὸ τὴν δῆθεν φραγκικὴ ἀντικειμενικότητα, καλυπτομένη ὀπίσω ἀπὸ τὸν αὐτοματισμὸ τῶν ἀλγορίθμων.

Σοῦ χρεωστῶ  ἑνα μεγάλο εὐχαριστῶ Mark.

Δημήτρης Κιτσίκης                 16 Μαῒου 2020Λάβαμε τις πληροφορίες σας.
Αν διαπιστώσουμε ότι ο λογαριασμός σας πράγματι δεν ακολουθούσε τους Όρους της κοινότητας θα παραμείνει απενεργοποιημένος
Facebook


Τιμὴ στοὺς ἐγκλείστους κομμουνιστὲς τοῦ κολαστηρίου τῆς Γυάρου τὸ 2020


Ἀκούσατε παρακάτω τὴν Ἑλένη Ἀρβελὲρ καὶ θὰ καταλάβατε γιατὶ θὰ μείνῃ στὴν Ἱστορία καταρρίπτοντας τοὺς μύθους τοῦ 1821 ἐνῷ τὸ πλῆθος τῶν γραικύλων καθηγητῶν Ἱστορίας τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων θὰ περάσῃ μετὰ θάνατον στὴν ἀφάνεια.  Ἐδῶ τὸ βίντεο τῆς ὁμιλίας της, μὲ τίτλο, "Βυζάντιο, ἡ δική μας ἱστορία" ἔχει λογοκριθῆ καὶ μυστυριωδῶς δὲν δύναται νὰ καταγραφῇ στὸ ἐδῶ ἱστολόγιο. Ἠμπορεῖτε ὅμως νὰ τὸ παρακολουθήσετε στὸ you tube. Δημήτρης Κιτσίκης