Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.gr



Γιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 26, 2016

297 – Μπαχαλάκηδες καὶ ταξικὸς ἀγών

297 – Μπαχαλάκηδες καὶ ταξικὸς ἀγών

Πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες, στὶς 31 Μαρτίου 2016 ἐγεννήθη στὸ Παρίσι τὸ ἀναρχικὸ κίνημα Nuit Debout (Νύχτα Στὸ Πόδι), ὡς ἐπανάληψη τοῦ Μάη 68 καὶ γρήγορα ἐξηπλώθη σὲ ὅλην τὴν Γαλλία καὶ μετὰ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης: Γερμανία, Βέλγιο, Ἱσπανία, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Πορτογαλία, Ἑλβετία, ἀκόμη καὶ στὸν Καναδᾶ.

Ὁ στόχος τοῦ Μάη 68 ἦταν ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ντὲ Γκώλ. Καὶ ὁ στόχος ἐπετεύχθη. Ὁ στόχος τῆς Νύχτας στὸ Πόδι εἶναι νὰ ἀποτελειώσῃ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν Βρυξελλῶν καὶ μᾶλλον θὰ τὸ ἐπιτύχῃ. Τὸ προσάναμα ἦταν ὁ  ἐργατικὸς νόμος ποὺ ἤθελε νὰ περάσῃ ἡ γαλλικὴ Βουλή καὶ ποὺ ἐφημολογεῖτο ὅτι εἶχε διαταχθῆ ἀπὸ τοὺς εὐρωκράτες τῶν Βρυξελλῶν πρὸς χάριν τῆς δικτατορίας τῶν τραπεζῶν.

Εἶναι ἀποδεδειγμένο ἀπὸ τὴν Ἱστορία ὅτι τὰ ἀναρχικὰ κινήματα ὅσο συμπαθητικὰ καὶ ἄν εἶναι ἐπειδὴ φοβίζουν τὴν μᾶζα τῶν μικροαστῶν (καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς συμπαθῶ ἰδιαιτέρως) ποτὲ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ κατεδαφίσουν τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα. Μόνον τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα μὲ στρατιωτικὴ πειθαρχία καὶ πρόσβαση στὶς ἐργατικὲς μᾶζες, δύναται μὲ μαζικὲς κινητοποιήσεις νὰ βάλῃ σὲ κίνδυνο τὴν καπιταλιστικὴ κυριαρχία. Ὑποχρεωτικά, τὸ Κόμμα, ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν δομή, θὰ παραμείνῃ ἐκλογικὰ σὲ χαμηλὰ ποσοστά, ἀλλὰ μέσῳ τοῦ κομμουνιστικοῦ συνδικάτου του θὰ ἔχῃ πολλαπλῆ ἐπιρροὴ μέσα στὴν κοινωνία.

Αὐτὸ συμβαίνει σήμερα στὴν Γαλλία. Τὸ ΚΚΓ στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς συνεκέντρωσε τὸ 7% τῶν ψήφων καὶ ἐξέλεξε 7 βουλευτὲς σὲ σύνολο 577 τῆς γαλλικῆς Βουλῆς, ἀλλὰ σήμερα ἄνω τῶν 60% τῶν Γάλλων ὑποστηρίζει τὴν ἀπεργιακὴ δράση τοῦ γενικοῦ γραμματέως τῆς γαλλικῆς κομμουνιστικῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐργατῶν Γαλλίας, Confédération Générale du Travail, CGT (τὸ ἀντίστοιχο τοῦ ΠΑΜΕ στὴν Ἑλλάδα), Philippe Martinez, ἐργάτη μεταλλουργό, μέλος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Γαλλίας (μέχρι τὸ 2002).

Παράλληλα μὲ τὴν ὀργανωμένη δράση τοῦ κομμουνιστικοῦ συνδικάτου, οἱ casseurs (μπαχαλάκηδες) τῆς Nuit Debout, ἔχουν ἀλλάξει τὴν συνήθη τακτικὴ τῶν ἀναρχικῶν τῶν «γαλλικῶν Ἐξαρχείων» καὶ ἀπὸ χρῆστες ἀκινδύνων μολότωφ, βάζοντας φωτιὲς στοὺς κάδους σκουπιδιῶν, ἔχουν μετατραπῆ σὲ ἐπιθετικὸ στρατό, προσπαθῶντας νὰ σκοτώσουν τοὺς ἀστυνομικούς, ἐφ’ὅσον αὐτοὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἐχθροὶ σὲ πεδίο μάχης. Φυσικὰ οἱ ἀστυνομικοὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ αὐξημένο μῖσος τῶν διαδηλωτῶν ἐναντίον τους, ἐνῷ γνωρίζουν κάλλιστα ὅτι παίζουν τῶν ῥόλο τῶν λυκοσκύλων τοῦ Κατεστημένου, καὶ ὅταν δαγκώνουν ὑπάρχει πρόθεση τοῦ δαγκωμένου νὰ σκοτώσῃ τὸν δαγκωτή.

Στὴν Ἑλλάδα τὸ ἀντίστοιχο κίνημα τῶν ἀναρχικῶν ἐνεφανίσθη ὡς ἡ ἐπιθετικὴ ὁμὰς τοῦ Ῥουβίκωνα, ἀλλὰ ὁ ῥόλος του στὴν κατεδάφιση τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἕλληνος Κουίσλινγκ τῆς ΕΕ, Ἀλέξη Τσίπρα, εἶναι δευτερεῦον ἐφ’ὅσον ἀπό μόνη της ἡ παρουσία τῆς μελοθάνατης μὲ γάγγραινα Ἑλλὰς μέσα στὸ ἄρρωστο σῶμα τῆς ΕΕ εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ παίξῃ ἀποφασιστικὸ ἀποσυνθετικό ῥόλο.

Ἡ σημερινὴ ἐπαναστατικὴ κατάσταση στὴν Γαλλία, σίγουρα θὰ βοηθήσῃ νὰ ἐπιφέρῃ τὴν τελικὴ ταφόπλακα στὴν ΕΕ, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιήσῃ τὸ ὄνειρο τῆς νεολαίας γιὰ ῥιζικὴ κοινωνικὴ ἐπανάσταση. Ἡ εὐκαιρία ποὺ εἶχε ἐμφανισθῆ μὲ τὸν Λένιν τὸ 1917 καὶ τὴν ἵδρυση τῆς ΕΣΣΔ δὲν φαίνεται νὰ δύναται νὰ ἐπαναληφθῆ. Πάντως, ὁ νέος γαλλικὸς Μάης 2016 σίγουρα θὰ δώσῃ μεγάλη ὤθηση στὴν μετατροπὴ ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης σὲ ἐθνικοσοσιαλιστική.


Δημήτρης Κιτσίκης                                               27 Μαΐου 2016

May 20, 2016

296—Πολιτισμὸς καὶ ἔρημος: Ἑλλὰς καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία

296—Πολιτισμὸς καὶ ἔρημος: Ἑλλὰς καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία

1914: Οἱ δυτικὲς ἰμπεριαλιστικὲς Δυνάμεις τῆς Δύσεως ἀποφασίζουν νὰ κόψουν τὴν πήττα, τὴν ἤδη ῥημαγμένη ἀπὸ τὸ 1821, τὴν μὲ δεκανίκια στερεωμένη Ὀθωμανία. Ὁ Λένιν καταδικάζει τὸν ἐξοντωτικὸ πόλεμο μεταξὺ δυτικῶν ἰμπεριαλιστῶν ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τοὺς διαφόρους σοσιαλδημοκράτες τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, ὅπως ὁ Τσίπρας σήμερα.

Ὁ τρισχιλιόχρονος πλανητικὸς ἑλληνισμός, ἤδη σουρωμένος, μετὰ ἀπὸ 100 χρόνια γραικυλισμοῦ στὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, ἐτοιμάζεται νὰ ἀντιγράψῃ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις, ἐπεκτεινόμενη ἰμπεριαλιστικὰ στὰ ἑλληνικὰ ἐδάφη γιὰ νὰ τὰ ἀποτελειώσῃ τὸ 1922 στὴν ἀνείπωτη τραγωδία ποὺ ἡ γραικυλικὴ μωρία ὠνόμασε Μεγάλη Ἑλλὰς τῶν δύο ἠπείρων καὶ τῶν πέντε θαλασσῶν, προκαλῶντας τὴν πληγωμένη Ὀθωμανία σὲ ἀπέλπιδες ἐνέργειες γενοκτονίας.

Τὴν ἴδια στιγμή, στὸ ὑπογάστριο τῆς Ὀθωμανίας, στὴν ἀπέραντη ἔρημο τῆς Ἀραβίας ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε γνωρίσει ἄλλο πολιτισμὸ ἀπὸ ἄμμο, γκαμῆλες καὶ βεδουίνους, οἱ Ἄγγλοι  ἐτοιμάζονται νὰ οἰκοδομήσουν ψευδοκράτη ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ ὑπερισχύσῃ τὸ κράτος τῶν Σαουδαράβων.

Χωρὶς ἰδεολογικὲς προκαταλήψεις, σοσιαλισμὸς ἤ φιλελευθερισμός, μὲ μόνο κριτήριο τὴν προσήλωση στὴν ἀπόλυτη μοναρχία καὶ τὴν ἀκραία παραδοσιακὴ θρησκεία, ξεπουλᾶνε στοὺς Ἀγγλοσάξωνες τὸ μαῦρο χρυσὸ τοῦ πετρελαίου ποὺ κοίτεται κάτω ἀπὸ τὴν ἄγονη ἄμμο, ἔναντι βασιλικῶν ποσοστῶν περιοδικῶν μπακσισίων (royalties) καὶ οἰκοδομοῦν μία πλούσια κοινωνία βασισμένη στὴν ἀπόλυτη παράδοση καὶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἰσχύ, ἐξαπλώνοντας στὰ πέρατα τῆς Δύσεως τὴν θρησκεία τους, μέσῳ τῆς ἐπιθετικότητος τοῦ Κορανίου, ἐνῷ ἡ Ψωροκώσταινα εὐθυγραμμίζεται μίζερα στὰ ἐξωτερικὰ δυτικὰ γνωρίσματα τῆς καταργήσεως τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, στὴν πολυσεξουαλικὴ διαφορετικότητα καὶ τὰ ὑποκριτικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς δυτικῆς ἀστικῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας, ξεχνῶντας τὴν σχεδὸν τρισχιλιετῆ Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία.

Ῥωμαῖε-Ῥωμηέ, κατήντησες στὰ βρώμικα αὐλάκια τῶν δρόμων τῶν τριτοκοσμικῶν σου πόλεων νὰ ἀρθρώνῃς ὕβρεις καὶ μῖσος κατὰ τῶν πρώην Τούρκων ὑπηρετῶν σου, ἐνῷ αὐτοὶ δὲν παύουν νὰ προοδεύουν μετὰ τὸ 1923, σεβόμενοι τὴν παράδοσή τους.

Ξύπνα Ῥωμαῖε-Ῥωμηέ! Πάρε παραμάσχαλα τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἰδική σου παράδοση, ἄσε τοὺς δυτικοὺς πιθηκισμοὺς καὶ εὐρωπαϊσμοὺς καὶ δέξου, μακριὰ ἀπὸ ἰδεολογίες, νὰ συνεργασθῇς ψυχρὰ μὲ τοὺς ἐφοπλιστές σου καὶ μελλοντικὰ μὲ τοὺς ἐποφθαλμιοῦντες τὸ μαῦρο χρυσό σου, γιὰ νὰ ἐπανοικοδομήσῃς τὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία σου, ὡς ἑλληνοτουρκική,  ποὺ τόσο  ἀνοήτως ἀπώλεσες γιὰ νὰ κτίσῃς Κολωνάκι στὸν Καραγκιόζη.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Μαΐου 2016

May 14, 2016

295 –Περιμένοντας τὴν Ζωή, τὸν Τρὰμπ ἤ τὸν Γκοντό;

295 –Περιμένοντας τὴν Ζωή, τὸν Τρὰμπ ἤ τὸν  Γκοντό;

Οἱ τράπεζες καὶ οἱ διεθνεῖς ἐπενδυτὲς μᾶς εἶχαν προειδοποιήσει ἐξ ἀρχῆς. Ἡ χώρα μας ζῇ ὑπεράνω τῶν  δυνατοτήτων της. Ὡς τριτοκοσμικὸ Λίβανο τῆς πρώϊμης ἐποχῆς ἐφαντάζετο ὅτι ἦταν Ἑλβετία ἐνῷ οἱ δυνατότητές της δὲν ξεπερνοῦσαν τὴν Βουλγαρία. Στόχος λοιπὸν τῶν ἐπενδυτῶν ἦταν νὰ κατεβάσουν τοὺς μισθοὺς στὸ ἐπίπεδο τῆς Βουλγαρίας τῶν 200 μηνιαίων € καὶ 6 χρόνια μετὰ τὸ ἐπέτυχαν.

Ὁ ἐθνικισμὸς, ὅπως κάθε πρᾶγμα, δύναται νὰ εἶναι θετικὸς ἤ ἀρνητικός, σχετικὰ μὲ τὴν χρήση καὶ τὴν ἐποχή. Ἔτσι ὁ διεθνιστὴς Λένιν, τὸ 1919, ὑπεστήριξε τὸν τριτοκοσμικὸ ἀπελευθερωτικὸ ἐθνικισμὸ τῆς κεντρικῆς Ἀσίας γιὰ νὰ εὕρῃ σύμμαχο κατὰ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Σήμερα οἱ πολυεθνικὲς ἀγωνίζονται νὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν, τὸν διεθνισμὸ τῶν τραπεζῶν καὶ οἱ καλύτεροι σύμμαχοί των εἶναι οἱ διεθνιστὲς σοσιαλδημοκράτες, ὅπως ὁ Ὀμπάμα καὶ ὁ Ὁλλάντ.

Ἀντιθέτως, ὁ Τρὰμπ, περιέργως ταυτιζόμενος μὲ τὸν σοσιαλιστὴ Σάντερς κατὰ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, ἔχει κηρύξει πόλεμο κατὰ τῆς ΝΠΤ (Νέας Παγκοσμίας Τάξεως NWO) ὑποστηρίζοντας τὸν ἐθνικισμὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους ποὺ καὶ αὐτὸ κινδυνεύει, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἐθνοκράτη ἀπὸ τὸν παγκοσμισμὸ τῶν τραπεζῶν. «Γιὰ νὰ γίνῃ καὶ πάλι ἡ Ἀμερικὴ ἰσχυρή», εἶναι τὸ σύνθημά του, φέρνοντας τοὺς διεθνεῖς φιλελευθέρους τοκογλύφους τοῦ Δαυΐδ Ῥοκεφέλλερ (David Rockefeller, γενν. τὸ 1915)  σὲ ἀπελπισία. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος, λένε. Πρέπει νὰ ἐξοντωθῇ.

Στὰ «Ἀπομνημονεύματά» του, τραπεζίτης, πρόεδρος τῆς Chase Manhattan Bank, Δαυΐδ Ῥοκεφέλλερ, ἐξομολογήθηκε ὅτι αὐτὸς καὶ οἰκογένειά του ἠργάσθησαν κατὰ τῶν συμφερόντων τοῦ ἐθνοκράτους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τὸν δὲ Ἰούνιο τοῦ 1991, στὴν πόλη Μπάντεν Μπάντεν τῆς Γερμανίας, ἐνώπιον τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς (Βόρειος Ἀμερική, Δυτικὴ Εὐρώπη, Ἰαπωνία) ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἴδιος τὸν Ἰούλιο 1973, εἶχε δηλώσει ὅτι στόχος του ἦταν νὰ οἰκοδομήσῃ μία ὑπερεθνικὴ ἐξουσία ἐλὶτ διανοουμένων καὶ παγκοσμίων τραπεζιτῶν.

Γνωρίζομε πλέον σήμερα ὅτι Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ οἰκοδομήθηκε ἀρχικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ φράξῃ τὸν δρόμο πρὸς Δυσμὰς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ ὡς Εὐρώπη τῶν Ἀτλαντιστῶν φιλοβρεταννῶν τῆς ἐλευθερης ἀγορᾶς τῶν εὐροκρατῶν ὑπαλλήλων τῶν Βρυξελλῶν καὶ ὄχι ὡς Εὐρώπη τῶν ἐθνοκρατῶν τοῦ ντὲ Γκώλ, σήμερα καταπολεμᾶται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἀμερικὴ ἐπειδὴ τείνει νὰ γίνῃ ἑνιαῖο πολιτικὸ σύνολο ἀνταγωνιστικὸ τῶν ΗΠΑ.

Ἐξ ἀρχῆς Ἀγγλία ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ μὲ τὴν ἰδική της ἕνωση ἐλεύθερης ἀγορᾶς ΕFTA τοῦ 1960, ἀλλὰ κατόπιν ταχείας ἀποτυχίας τῆς ἑνώσεως αὐτῆς ὑπεχρεώθη νὰ εἰσέλθη στὴν ΕΕ ὡς δούρειος ἵππος, μετὰ τὴν ἀποχώρηση καὶ τὸν θάνατο τοῦ ντὲ Γκώλ. Στὶς 23 Ἀπριλίου 2016, πρόεδρος Ὀμπάμα συνεβούλευσε τὸν Ἄγγλο πρωθυπουργὸ Κάμερον νὰ μὴν ἀποχωρήσῃ προσωρινὰ ἀπὸ τὴν αἱμορραγοῦσα καὶ ἐτοιμοθάνατη γερμανικὴ ΕΕ ἐνώπιον τοῦ κινδύνου νὰ ἐκλεγῇ τὸν Νοέμβριο Τράμπ.

Πράγματι, ἀπὸ τὸ 1995, οἱ τράπεζες καὶ οἱ διεθνεῖς ἐπενδυτὲς ἀγωνίζονται νὰ περάσουν μία πολυμερὴ συμφωνία γιὰ τὶς ἐπενδύσεις μὲ τὴν ὁποία οἱ πολυεθνικὲς θὰ δύνανται νὰ μηνύσουν τὶς κυβερνήσεις τῶν ἐθνοκρατῶν, ἀπαιτῶντας ἀποζημιώσεις γιὰ ἀπώλειες κερδῶν λόγῳ αὐστηρῆς ἐργασιακῆς καὶ περιβαλλοντολογικῆς νομοθεσίας.

Ἤδη, πρὸ ἑνὸς ἔτους, στὶς 21 Ἀπριλίου 2015, τότε πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ἐδήλωνε στὴν Ῥώμη σχετικὰ μὲ τὴν Ὑπερατλαντικὴ Ἐμπορικὴ καὶ Ἐπενδυτικὴ Συνεργασία (ΤΤΙΡ), τὰ ἑξῆς: «Οἱ χῶρες μας δὲν εἶναι ἑταιρεῖες. Ἡ ΕΕ δὲν εἶναι μία ἑταιρεία γιὰ νὰ ὑπογράφονται συμφωνίες καὶ συνθῆκες ποὺ ἀφοροῦν χῶρες ἤ τὴν ΕΕ ὡς μία ἑταιρεία». Ἔτσι Ζωὴ καὶ Τράμπ, ἀπὸ ἀλλη σκοπιά, πολεμοῦν τὴν παγκόσμια δικτατορία τῶν πολυεθνικῶν κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν.

Ἐφέτος, στὶς 8 Μαΐου 2016, δεκάδες χιλιάδες λαοῦ ἐκατέβηκαν στοὺς δρόμους τῆς Ῥώμης γιὰ νὰ διαδηλώσουν κατὰ τῆς μυστικότητος τοῦ ΤΤΙΡ μεταξὺ ΗΠΑ καὶ ΕΕ, συμφωνία ἡ ὁποία, ἐὰν ὁλοκληρωθῇ, θὰ ὁδηγήση τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη σὲ ἑταιρικὴ δουλεία. Ὁ Peter Koenig, σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο, “The Collapse of the European Union”, τῆς 12 Μαΐου 2016, ποὺ διεδόθη ἀπὸ τὸ Information Clearing House, ἐπισημαίνει ὅτι μία τέτοια συμφωνία «ἁπλὰ σημαίνει ὅτι ἰδιωτικὰ ἐπιχειρησιακὰ δικαστήρια θὰ εὑρίσκονται ὑπεράνω τῶν νόμων καὶ τῶν δικαστηρίων τῶν κυριάρχων ἐθνῶν. Καμμία ἀνεξαρτησία δὲν θὰ ἀπέμενε στὰ κράτη αὐτά. Οὔτε κἄν τὴν ὀλίγη ἀνεξαρτησία ποὺ οἱ Βρυξέλλες δὲν ἔχουν ἀκόμη καταστρέψει. Τὰ ἔθνη τῆς ΕΕ θὰ ἦσαν ὅλα ὑπὸ τὴν ἡγεμονία τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς αὐτοκρατορίας τῶν ἐπιχειρήσεων».

Ὁ πανικὸς ποὺ ἔχει ἐκδηλωθῆ στὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐκλεγῆ ὁ Τρὰμπ, ὁ ὁποῖος πιστεύεται ὅτι θὰ ἀποτρέψῃ τὴν συμφωνία τοῦ ΤΤΙΡ, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀποδοχή, πρὸ ὀκτὼ ἐτῶν, τοῦ ἰδίου κατεστημένου, τοῦ πρώτου μαύρου προέδρου σοσιαλδημοκράτου Ὀμπάμα, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ σοσιαλδημοκρατία, ἀπὸ τὸ 1890, παραμένει ὁ καλύτερος ὑποστηρικτὴς τοῦ τραπεζικοῦ καπιταλισμοῦ.

EurActiv τῆς 15 Ἀπριλίου 2016, ἐπεσήμανε σωστά, ὅτι ἐπειδὴ ὁ Τρὰμπ εἶναι ἄκρως ἀντίθετος στὸ ΤΤΙΡ, οἱ μυστικὲς συνομιλίες γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς συμφωνίας ἐπιταχύνονται δραματικά, προτοῦ προλάβει νὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος τὸν προσεχῆ Νοέμβριο.

Ἡ καταπονεμένη πατρίδα μας, ὑπὸ τὴν πλέον ἀτιμωτικὴ δουλεία ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ ἡ χώρα μας, ὑπὸ τὴν ἀνήκουστη κολοτούμπα τοῦ σοσιαλδημοκράτου Τσίπρα, ὁ ὁποῖος κάποτε ὑπῆρξε μέλος τοῦ τιμημένου ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας ΚΚΕ, ἀναμένει ἀπὸ τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν κυριαρχία τοῦ λαοῦ μας, τὴν λαοκρατία, στὸ προσκήνιο. Περιέργως, στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ στὴν Ἀμερική, τὰ ἄκρα, Τρὰμπ καὶ Κωνσταντοπούλου, συμμαχοῦν κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ: τοῦ παγκοσμίου ἐπιχειρησιακοῦ κυβερνείου τοῦ Δαυΐδ Ῥοκεφέλλερ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                     14 Μαΐου 2016