Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 28, 2018

432 – Τὸ καράβι βουλιάζει χωρὶς καπετάνιο


Ἡ Ἑλλὰς ὡς μελλοντικὴ Συρία

432 – Τὸ καράβι βουλιάζει  χωρὶς καπετάνιο

Τὸ πλοῖο δὲν ἐπισκευάζεται. Πρέπει ὅλοι μας νὰ τὸ ἀποφασίσουμε: ἐπειδὴ τὸ σημερινὸ πολιτικὸ σύστημα εἶναι διαλυμένο πρέπει νὰ τὸ στείλουμε στὰ παλιοσίδερα. Οὔτε γιὰ ἀνταλλακτικὰ δὲν κάνει πλέον. Ἡ σημερινὴ πολιτικὴ θέσι φέρνει ὄχι μόνον τὴν διάλυσι τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκογενείας μας μὲ διαζύγιο, στέλνοντας τὰ ἐλάχιστα παιδιά μας στὸ ἔγκλημα καὶ τὰ ναρκωτικά.

Δὲν  εἶναι σύμπτωσις ποὺ σήμερα «Τὸ Βῆμα» πουλάει τὶς Κυριακὲς βιβλία τοῦ Ντοστογιέφσκι. Ἡ  Ῥωσσία  πρὸ τῆς Μπολσεβικικῆς Ἐπαναστάσεως ἦταν βυθισμένη στὴν ἀπελπισία τῆς πλήρους διαλύσεως τῆς κοινωνίας τους. Οὐδεὶς Ῥῶσσος εἶχε τὸ κουράγιο νὰ πετάξῃ τὴν φιάλη τῆς βότκας ἀπὸ τὸ τραπέζι τῆς ταβέρνας ὅπου ἐκοίτετο, νὰ ἀρπάξῃ μαχαίρι καὶ νὰ σφάξῃ τὸν ταβερνιάρη. Ἡ βότκα εἶχε θολώσει τὸ μυαλό του, τοῦ εἶχε διαλύσει τὸν κύκλο τῶν φίλων του, εἶχε ἀπομακρύνει τὴν  γυναῖκα του, εἶχε ἐκπορνεύσει τὰ παιδιά του.

Στριβογύριζε κουτουλῶντας χωρὶς λύσι. Οὔτε νὰ αὐτοκτονήσῃ δὲν εὕρισκε κουράγιο. Μήπως  ἀλλάζοντας τὸν ταβερνιάρη θὰ ἠδύνατο νὰ πίνῃ ὀλιγώτερο; Τὸ χυμένο αἷμα ἐλέκιαζε ἀπ’ἄκρην σὲ ἄκρη τὸ πάτωμα τῆς ταβέρνας ἀλλὰ αὐτὸς δὲν τὸ ἔβλεπε.
Μόνον ἕνας Ῥῶσσος, ποὺ ἑσταδιοδρόμει στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, στὸ Παρίσι, στὴν Γενεύη, στὴν Βέρνη, στὰ βουνὰ τοῦ ἑλβετικοῦ Jura, ὡς ἐπαγγελματίας ἐπαναστάτης, μὲ ἐλαχίστους πιστοὺς τὸ 1915, ἠτοίμαζε ἔνοπλο αἱματηρὸ πραξικόπημα ποὺ ἐπραγματοποίησε δύο χρόνια ἀργότερα. Ἀκροτηρίασε ἐδαφικὰ τὴν Ῥωσσία, ἔσφαξε ἀμέτρητα ἄθλια κορμιὰ ἀπελπισμένων Ῥώσσων κατεδάφισε τὴν ῥωσσικὴ κοινωνία καὶ παρέδωσε στὶς ἑπόμενες γενεές, μία ἰσχυρὴ καὶ ἀνεξάρτητη σταλινοπουτινικὴ  χώρα.

Σήμερα ἡ ἐπαναστατικὴ φασιστικὴ Ἀμερικὴ ὑπὸ τὸν Τράμβιο καὶ ἡ φασιστικὴ ἀνερχομένη νέα Εὐρώπη, ὑπὸ τὸν ἰδεολογικό της τραμβικὸ καθοδηγητή, τὸν Μπάννον, συμμαχεῖ μὲ τὴν μεταλενινινικὴ Ῥωσσία, στὴν προετοιμασία ἑνὸς πλανητικοῦ πυρηνικοῦ πολέμου κατὰ τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς Κίνας.Ἡ τελικὴ ἀναμέτρησις, ὁ Ἀρμαγεδδών,  θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ Αἰγαῖο καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ.

Ὁ Τσίπρας, παρὰ τὸ ἀπελπισμένο ὕφος του, δὲν φαίνεται νὰ αὐτοκτονῇ. Ὁ Μητσοτάκης εἶναι ἔτοιμος νὰ ἀναλάβῃ τὴν θέσι τοῦ μελλοθανάτου ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ Σόρος χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐλπίδα ἐπιτυχίας. Ἡ σορὸς τῆς Μεταπολιτεύσεως κοίτεται καὶ βρωμᾷ βασανιστικά. Τὸ ἔγκλημα τοῦ Κωσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ 1974 ἐπανόδου τῆς Δημοκρατίας πληρώνεται σήμερα. Καὶ ὅμως ἡ ὀργὴ τῶν θυμάτων τῶν πλημμυρῶν καὶ πυρκαγιῶν δὲν δύναται νὰ ξεσπάσῃ μέσα στὴν ταβέρνα τῶν μεθυσμένων. Ἐὰν δὲν ἔμφανισθῇ ὁ ἥρως-Χριστὸς γιὰ νὰ δώσῃ τὴν ἴδια τὴν ζωή του ἐν μέσῳ λουτροῦ αἵματος τῶν ἀμετρήτων διεφθαρμένων, θὰ ἐπιβληθῇ στὴν Ἀθήνα δικτατορία στρατηγῶν καὶ ὄχι ἐπαναστατικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Τὸ καράβι θὰ βουλιάξῃ μὲ ξένο καπετάνιο, ἐν μέσῳ τοῦ ἀμερικανοκινεζικοῦ  Ἀρμαγεδδῶνος τοῦ Αἰγαίου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             28 Ἰουλίου 2918

Jul 18, 2018

431 – Μία Ἑλλὰς ἀναγεννημένη, μὲ κομμουνισμὸ καὶ φασισμό


Τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ χῶμα

431 – Μία Ἑλλὰς ἀναγεννημένη, μὲ κομμουνισμὸ καὶ φασισμό

Ἐπιτέλους, φθάνει πιά! Ἡ γηρασμένη χώρα μας, χωρὶς παιδιά, βολοδέρνει βρομῶντας ἀποχαυνομένα χούφταλα. Ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἦταν ὑγιής, εἶχε δηλαδὴ τὰ δύο τρίτα τοῦ πληθυσμοῦ της νέους κάτω τῶν 35 ἐτῶν, δὲν θὰ ἠσχολεῖτο μὲ συντάξεις. Ἀλλὰ συνεχίζεται σήμερα, σὲ στόματα χωρὶς δόντια, νὰ μουρμουρίζονται ἀκαταλαβίστικες πλέον λέξεις περὶ συμμοριτοπολέμου καὶ μοναρχοφασισμοῦ. Ἀπὸ τὸ 1941 μέχρι τὸ 1949 οἱ γερμανοτσολιάδες καὶ οἱ ἀμερικανοτσολιάδες, μαζὶ μὲ τοὺς μαυραγορῖτες τοῦ «βάστα Ῥόμμελ», καὶ τοὺς «εἶμαι ἐθνικόφρων» ποὺ γελοιοποίησε ὁ Χάρρυ Κλύνν,  ἀντιμετωπίσθηκαν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νειᾶτα, ἄνδρες γυναῖκες, παιδιά, μὲ ἀξεπέραστο ἡρωϊσμό. Στόχος τους, νὰ βάλουν τέλος στὴν ἀθλία ἀποικία τῆς Δύσεως ποὺ ἀπὸ τὸ 1821 οἱ ξένοι εἶχαν δώσει περιπαικτικὰ τὸ θεόπνευστο ὄνομα Ἑλλάς.

Ἐπιτέλους, φθάνει πιά! Δύο ἰδεολογίες προσφέρονται  ὡς μπουλντόζες γιὰ τὴν κατεδάφισι τῆς ὑποτελείας τῶν γερόντων ποὺ πωλοῦν στὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γιὰ ἕνα κομμάτι ἀθλίας συντάξεως τὴν παιδικὴ σάρκα τῶν ἀποβληθέντων ὁραμάτων τοῦ Γένους. Δύο ἰδεολογίες: ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός. Ἐλάχιστες διαφορὲς μεταξύ των.

Ὁ κομμουνισμὸς καταργεῖ κάθε ἰδιοκτησία. Ὁ φασισμὸς ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἐκτὸς καλογηρικοῦ κοινοβίου, χρειάζεται μία μικρὴ ἰδιοκτησία γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἐνῷ ἡ μεγάλη καπιταλιστικὴ ἰδιοκτησία δὲν χρειάζεται νὰ καταργηθῇ ἀλλὰ νὰ ἐλέγχεται βασανιστικὰ ἀπὸ τὸν ἡγέτη-μονάρχη ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ κράτους γιὰ νὰ ὑπηρετῇ τὰ συμφέροντα τοῦ συνόλου.

Ὁ κομμουνισμὸς εἶναι θρησκεία χωρὶς θεό. Ὁ φασισμὸς θρησκεία μὲ μυστικισμό.Καὶ οἱ δύο καταδικάζουν τὴν δημοκρατία καὶ προωθοῦν τὴν λαοκρατία μὲ δημοψηφίσματα, μὲ μονοκομματισμὸ ἤ ἀκομματισμό, μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου ἡγέτου Χίτλερ-Στάλιν-Μάο (ἡ χρουστσεβικὴ κομματικὴ δημοκρατία ἦταν παρακμιακὸ φαινόμενο).

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς εἶναι ταξικές ἰδεολογίες, μὲ συμμαχία συνεργαζομένων τάξεων, πρὸς χάριν ἐθνικῆς ἑνότητος. Ὁ πυρὴν τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι ἡ ἐργατικὴ τάξις μὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀγροτιὰ καὶ τοὺς μικροαστούς. Ὁ πυρὴν τοῦ φασισμοῦ εἶναι ἡ μικροαστικὴ τάξις μὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀγροτιὰ καὶ τὴν ἐργατιά. Καὶ οἱ δύο ἔχουν ὡς βασικὴ ταξικὴ ἐκδήλωσι τὴν Πρωτομαγιά.

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς καταδικάζουν τὸν ἀστικὸ διεθνισμό, τὸν ἀποκαλούμενο κοσμοπολιτισμὸ καὶ προωθοῦν τὸν πατριωτισμό γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς πατρίδος, εἴτε ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς ἐργατιᾶς, εἴτε ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς μικροαστικῆς τάξεως. Ἦταν ἐντυπωσιακὴ ἡ προώθησι τῶν λαϊκῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων, στὶς Λαϊκὲς Δημοκρατίες καὶ τὴν ΕΣΣΔ, μετὰ τὸ 1945.  

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἐξαίρουν τὸν μοντερνισμὸ τῆς τεχνολογίας καὶ τὴν πίστι στὰ νειᾶτα μὲ ὀργανώσεις κομμουνιστικῆς καὶ φασιστικῆς νεολαίας.

Κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἔχουν ὡς κύριο βασικὸ ταξικὸ ἐχθρό, τὶς ὑπερεθνικὲς τράπεζες, καὶ προωθοῦν τοὺς παραγωγούς.

Δυστυχῶς ἡ συμμαχία τῶν δύο κοινωνικῶν ἐπαναστατῶν, Χίτλερ-Στάλιν τοῦ 1939-1941 δὲν ἐπέζησε λόγῳ τῶν δύο βασικῶν προκαταλήψεων τοῦ Χίτλερ, τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ τὸν ἀντισλαυϊσμό, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ καπιταλισμὸς νὰ κατεδαφίση τὸν ἐθνικομπολσεβικικὸ κοινωνισμό,  τὸν φασιστικὸ τὸ 1945 καὶ τὸν κομμουνιστικό, τὸ 1989.

Σήμερα ἐπανέρχεται ἡ μεγάλη ἐπαναστατικὴ εὐκαιρία ποὺ ὁ πλανήτης δὲν πρέπει νὰ χάσῃ. Ὁ Χίτλερ ζεῖ καὶ πάλι στὸ πρόσωπο τοῦ Πούτιν καὶ ὁ Μουσσολίνι στὸ πρόσωπο τοῦ Τραμβίου. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ἐπανασυντάσσεται γύρω ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, αὐτὴν τὴνν φορὰ μὲ σύμμαχο τὸ Ἰσραήλ, κατὰ τοῦ ἡγέτου τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν ὑπεθνικῶν τραπεζῶν, τὴν Κίνα. Ἡ Ἑλλὰς περιμένει τὸν ἡγέτη της γιὰ νὰ ἐνταχθῇ καὶ αὐτὴ στὸ στρατόπεδο τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                19 Ἰουλίου 2018

Jul 11, 2018

430 - Ἀπὸ τὸν Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄ στὸν Ἔρντογαν: τὸ δρᾶμα τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

Ὁ Ἔρντογὰν ὡς Ἀμπντουλχαμίτ

430 - Ἀπὸ τὸν Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄ στὸν Ἔρντογαν: τὸ δρᾶμα τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

Μετὰ τὴν ἀποσύνθεσι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ τὰ πυρὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἐσωτερικοὺ δυτικισμοῦ, στὴν ἐξέλίξι τοῦ ἄνω τῶν χιλίων ἐτῶν Ἀνατολικοῦ Ζητήματος στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἕνας νέος «σουλτᾶνος», ὁ Ἔρντογαν, ποὺ δυνάμεθα νὰ ἀποκαλέσουμε «Ἀμπντουλχαμὶτ Γ΄», προσπαθεῖ θαρραλέα νὰ ἐπανασυγκροτήσῃ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄, τὸν ὁποῖον καὶ θαυμάζει.

Ὑπενθυμίζουμε τί ἔγινε τὸ 1876. Τότε, ἕνας μετριοπαθὴς καὶ ἀρεστὸς στὴν Δύσι, ὁ σουλτᾶνος Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄, ἀλεβιδικῆς θρησκευτικῆς προελεύσεως, ἐγκαινιάζει τὸ ὀθωμανικὸ Σύνταγμα ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες μὲ μασονικὸ πνεῦμα. Γρήγορα ὅμως ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Ὀθωμανία ἔχει περιπέσει στὸ ἐπίπεδο προτεκτοράτου τῆς Δύσεως, ἀναστέλλει τὸ Σύνταγμα, ἀναλαμβάνει ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς ὅπλο κατὰ τῆς Δύσεως, ἕναν πολιτικὸ πανισλαμισμὸ ποὺ τοῦ προτείνει ἕνας μασόνος σούφι ἀπὸ τὸ Ἰράν, ὁ Ἀφγάνι, ποὺ συνθέτει σιϊσμὸ καὶ σουννισμὸ κατὰ τῆς Δύσεως γιὰ ἀνεξαρτητοποίησι τῆς Ἐνδιάμεςῆς Περιοχῆς, καὶ ποὺ καταφεύγει  στὸ παλάτι τοῦ σουλτάνου, στὴν Κωνσταντινούπολι.

Ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνος του κατὰ τῆς Δύσεως μὲ μέτρα κατασταλτικὰ κατὰ οἱαδήποτε ἐσωτερικὴ ἀντιπολίτευσι, ὡς ἄνθρωπος τῆς Δύσεως κατὰ τῆς Δύσεως, ἀνδρώνει μία μαχητικὴ ἀντιπολίτευσι στὴν Εὐρώπη, τοὺς Νεοτούρκους, ποὺ τὸ 1908 ἐπιτυγχάνουν πραξικόπημα καὶ τὸν ἀνατρέπουν, πάντα ὑπὲρ τῆς Δύσεως.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει μὲ τὸν Ἔρντογαν. Ὁ σούφι Ἀφγάνι τοῦ Ἔρντογαν ἦταν ὁ Φετουλλὰχ Γκυλέν καὶ τώρα, ἀναλαμβάνοντας ὡς σουλτᾶνος τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία, δημιουργεῖ στὴν Εὐρώπη μία μασονικὴ ἀντίστασι στὴν  δική του μασονικὴ ἀντιδυτικὴ  ὁλοκληρωτική του πολιτική, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία ἑνὸς ἀναποφεύκτου νέου κινήματος, ποὺ θυμίζει τὸ νεοτουρκικὸ τοῦ 1908, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ τὸν καθαιρέσῃ. Ἡ Δύσις, ὡς συνήθως, εἶναι παροῦσα καὶ στὶς δύο πλευρές: στοὺς δυτικιστὲς καὶ στοὺς ἀντιδυτικιστές.Τὸ ἴδιο πάντα δρᾶμα τῶν ἐξαρτημένων κρατῶν. Στὴν Δύσι «ὁ Γιάννης κερνᾷ καὶ ὁ Γιάννης πίνει»!

Ὁ Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄ ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς ὁ «ἐρυθρὸς σουλτᾶνος» (Kızıl Sultan), δηλαδὴ ὁ αἱμοσταγὴς σουλτᾶνος. Ἡ ἀγγλικὴ Βικιπαιδεία γράφει γι’αὐτόν : «Abdul Hamid was paranoid about his security. The memory of the deposition of Abdülaziz [ θεῖος του ποὺ ἐδολοφονήθη] was on his mind and convinced him that a constitutional government was not a good idea. Because of this, information was tightly controlled and the press was tightly censored. The curriculum of schools was subject to close inspection to prevent dissidence. Ironically, the schools that Abdul Hamid tried to control became "breeding grounds of discontent" as students and teachers alike chafed at the clumsy restrictions of the censors. Abdul Hamid’s reign also had a fully functioning state spy system».

Ἔρντογαν ὅπως καὶ Ἀβδουλχαμὶτ Βθὰ παραμείνῃ στοὺς ἀντικειμενικοὺς ἱστορικοὺς, μεγάλος ἡγέτης, ὁποῖος προσεπάθησε νὰ ἀνεξαρτητοποιηθῆ ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ μὲ τὴν σειρά του ἀπέτυχε.

Δημήτρης Κιτσίκης      11 Ἰουλίου 2018


Jul 4, 2018

429- Γιὰ μία ἐθνικὴ τουριστικὴ πολιτική: τὸ μοντέλο τῶν Σκουλλήδων

429- Γιὰ μία ἐθνικὴ τουριστικὴ πολιτική: τὸ μοντέλο τῶν Σκουλλήδων

Ὁ τουρισμὸς εἶναι μία εὐρωπαϊκὴ ἐπινόησι. Μέχρι τὴν ἐμφάνισι τῶν ἐργατικῶν καθεστώτων, ὁ τουρισμὸς ἦταν μονοπώλειο τῶν ἀνωτέρων ἀριστοκρατικῶν καὶ μεγαλοαστικῶν τάξεων. Μετὰ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο ἐνεφανίσθησαν δύο ἐργατικὰ καθεστῶτα: τὸ 1917, τὸ ῥωσσικὸ μπολσεβικικὸ καθεστὼς, τὸ 1933 τὸ γερμανικὸ ἐθνικοσοσιαλιστικὸ καθεστώς. Τὸ πρῶτο ἠμύνθη κατὰ τῆς καπιταλιστικῆς ἰμπεριαλιστικῆς διεισδύσεως, ἀπομονώνοντας τὸ ἑαυτό του ὀπίσω ἀπὸ παραπέτασμα, τὸ δεύτερο ἐξαπέλυσε στὰ καπιταλιστικὰ κράτη τῆς Εὐρώπης ὁρδὲς ἐργατῶν τουριστῶν ποὺ μὲ γερμανικὲς φωτογραφικὲς μηχανὲς Λέϊκα ἐταξίδευσαν σὲ κρουαζερόπλοια, δίπλα στοὺς ἐμβρόντητους εὐρωπαίους ἀστούς, χάριν τῶν πρώτων στὸν κόσμο πληρωμένων ἐργατικῶν διακοπῶν ποὺ εἶχε καθιερώσει τὸ Τρίτο Γερμανικὸ Ῥάϊχ.
Τρία χρόνια ἀργότερα, ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνησις τῆς Γαλλίας τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου τοῦ Λέοντος Μπλούμ, καθιέρωνε μὲ τὴν σειρά της, ἀντιγράφοντας τὸν Χίτλερ, ἐργατικὲς πληρωμένες διακοπές, ἀποσιωπῶντας ὅτι ἡ πρωτοβουλία εἶχε προέλθει ἀπὸ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν κομμουνισμό. Καθ’ὅλην δὲ τὴν διάρκεια τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων, οἱ ἐργάτες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἠρκοῦντο σὲ πληρωμένες διακοπὲς ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος, χωρὶς τὴν δυνατότητα νὰ ταξιδεύσουν ἐκτὸς τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου.
Μετὰ τὴν πτώσι τῶν ἐργατικῶν καθεστώτων, τοῦ φασιστικοῦ τὸ 1945 καὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ, τὸ 1989, ὁ καπιταλιστικὸς παγκοσμισμὸς ἐξήπλωσε τὸν διαλυτικό του τουρισμό, βασισμένο στὰ καζίνα, τὴν ὁμοφυλοφιλία,τὴν παιδεραστία, τὰ ναρκωτικά, ἀπὸ τὴν  Κούβα μέχρι τὴν Μύκονο καὶ τὴν Ταϋλάνδη, προσθέτοντας στὰ τραπεζικὰ μέσα παγκοσμίας ἐκμεταλλεύσεως τῶν λαῶν, τὸ ὅπλο τοῦ τουρισμοῦ. Καὶ ἔτσι ἡ Ἑλλὰς ἔγινε τὸ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης.

Τὸ Tui (Touristik Union International), τὸ 1968, ξεκίνησε τὴν τεραστία συσπείρωσι, σὲ παγκόσμια κλίμακα, τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ καπιταλιστικοῦ τουριστικοῦ παγκοσμισμοῦ καταβροχθίζοντας τὶς Touropa, Scharnow-Reisen, Hummel Reise und Dr. Tigges, Airtours International, TransEuropa, Robinson Clubs, Steigenberger, Iberotel, Grecotels. Τὸ 1990, ἔχουμε τὸ TUI Schöne Ferien, τὸ 1995, τὸ TUI Nederland, τὸ TUI Austria, τὸ 1996, τὸ TUI Suisse. Τὸ 1998, τὸ Hapag Touristik Union (HTU). Τὸ 2005, μὲ τὸ ὄνομα Hapag-Lloyd, γίνεται ἡ 4η μεγαλύτερη ναυτιλιακὴ ἑταιρεία containers στὸν κόσμο. Τὸ 2007, κατόπιν ἀπανωτῶν συγχωνεύσεων ἱδρύει τὴν Tui Travel. Tὸ 2014, τὸ Tui Travel καὶ τὸ TUI AG ἑνώνονται σὲ TUI GROUP μὲ κεφάλαιο  8,4 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Ἰδοὺ οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἀνήκουν στὸ TUI καὶ μεταφέρουν τὰ κοπάδια τῶν τουριστῶν ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὶς χῶρες προελεύσεώς των στὰ ξενοδοχεῖα:

·        Γερμανία καὶ Βέλγιο:
·         TUIfly (Fusion de JetairFly avec TUIfly)
·        Καναδᾶς:
·         Sunwing Airlines
·        Γαλλία:
·         Corsair International
·        Μαρόκκο:
·         Jet4you  καὶ μετὰ JetairFly (Βέλγιο) τὸ 2012
·        Ὁλλανδία:
·         Arkefly (κατόπιν  TUI Airlines Nederland τὸ 2016)
·        Μεγάλη Βρεταννία:
·         Thomson
·        Σουηδία:
·         TUIfly Nordic

Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίας τουριστικῆς ὑποδουλώσεως ποὺ καταστρέφει τὸν πολιτισμικὸ ἱστὸ ὅλων τὼν ἐθνοκρατῶν τῆς γῆς, ἐπιβάλλοντας τὴν καπιταλιστικὴ ὁμοιομορφία τῶν  βιομηχανικῶν πτηνοτροφίων-ξενοδοχείων, ὑπάρχει ἀντίδρασις στὴν Χερσόνησο τῆς Κρήτης τῆς τουριστικῆς ἐπιχειρήσεως τῆς οἰκογενείας Σκουλλῆ, ὑποταγμένης καὶ αὐτὴ στὸ TUI, μὲ τὰ ξενοδοχεῖα πολυτελείας Royal καὶ Imperial Belvedere.

διαφορά; ἰδιοκτήτης Μανώλης Σκουλλῆς ἀντέδρασε πατριωτικά, σώζοντας ὅτι δύναται νὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀξιοπρέπεια. Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μέσα στὸ ξενοδοχεῖο, ἑλληνικὴ σημαία παντοῦ καί μόνον,χωρὶς καμμία ξένη, στὰ κτίρια, στὰ μπάρ, στὰ ἐστιατόρια, στοὺς χώρους ὑποδοχῆς. Οἱ ὑπάλληλοι φορᾶνε μπλουζάκια μὲ τὸν δικέφαλο καὶ φαρδιά-πλατιά, τὴν φράσι στὰ ἑλληνικά, «Ἕλληνες ἐσμέν».  Μέσα στὸ ἑστιατόριο σημαῖες γαλανόλευκες μὲ ἐπιγραφές: «Νίκη θάνατος!», « τὰν ἐπὶ τᾶς!». Οἱ ξένοι εἶναι ἐνθουσιασμένοι ποὺ βλέπουν παντοῦ ἑλληνικὸ χρῶμα καὶ ἐπανέρχονται.

Μανώλη Σκουλλῆ, γιὰ τὴν μοναδική  σου αὐτὴ ἀντίστασι στὴν σκλαβιὰ τῆς χώρας μας στὸν τραπεζικὸ ἰμπεριαλιστικὸ παγκοσμισμό,προωθῶντας μία πατριωτικὴ τουριστικὴ πολιτική, σοῦ ἀξίζει τὸ ὑπουργεῖο τουρισμοῦ σὲ μία μελλοντικὴ ἐθνικὴ κυβέρνησι τῆς χώρας μας.Εὖγε!

Δημήτρης  Κιτσίκης                        4 Ἰουλίου 2018