Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 30, 2016

325 - Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὴν Ἑλλάδα
325 - Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὴν Ἑλλάδα

Ἀναδημοσιεύω παρακάτω ἕνα ἐθνικομπολσεβικικὸ κείμενο ἄξιο προσοχῆς. Γιὰ μία καλύτερη κατανόηση αὐτοῦ τοῦ κειμένου παραπέμπω τὸν ἀναγνώστη, έκτὸς ἀπὸ τὸ βιβλίο μου, Ἐθνικομπολσεβικισμός (Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, 2010), στὸ ἄρθρο μου: «Ὁ ἅγιος Φιντὲλ Κάστρο καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος Τσέ. Ἐπαναστάτες ποὺ ἄλλαξαν τὸν κόσμο» ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Τρίτο Μάτι», τεῦχος 245, τοῦ Ὀκτωβρίου 2016
------------------------------------------

«Ἐμες οθνοΜπολσεβκοι, θέλουμελεύθερη Πατρίδα καΠανανθρώπινη τὴ Λευτεριά (κείμενο, 26-Χ-2016,  πὸ seisaxthiablog)

»Ὁ πιθετικς προσδιορισμς στ Μπολσεβκοι, ποτελε μία πρόκληση λλ κα μία νάγκη, πο πιβάλλεται π τν συγκυρία που διανύουμεΣυγκυρία κατ τν ποία, πλειοψηφία τν «ριστερν» κφράσεων σ πανευρωπαϊκ κλίμακα λλ διαίτερα στὴν χώρα μας πο τελε κάτω π τν κηδεμονία κα τν πλήρη λεγχο τν Βρυξελλῶν – τ ζήτημα τς θνικς νεξαρτησίας, πλήρως ποσιωπᾶται.

»Κα χι μόνον ποσιωπᾶται, λλά ἡ προβολ ατο το πολιτικο προτάγματος χαρακτηρίζεται ς «σωβινισμός», δ πιδίωξη νς τέτοιου στόχου νοεται ς «θνικς πομονωτισμός», πο σως ποκρύπτει κα ναν φέρποντα «φασισμό».
σύζευξη το Ατήματος για θνικ νεξαρτησία κα κοινωνικ
πελευθέρωση, ποτελοσε τ κύριο πρόταγμα τῆς ριστερς στὴν χώρα μας.

»Σ λη τν διάρκεια τς θνικς ντιστάσης κα το μφυλίου Πολέμου, σο κα τν μεταεμφυλιακ περίοδο κα τν περίοδο τς Μεταπολίτευσης,
θεμέλιο για τν θνικ νεξαρτησία ποτελοσε γιὰ τν ριστερά, ατονόμη νάπτυξη μίας σχυρς οκονομίας μ φιλολαϊκ πρόσημο.
Μία οκονομί ποὺ εχε σν στόχο τν καλύψ τν σωτερικν της ναγκν κα τν νίσχυση τν ξαγωγν, πιτυγχάνοντας μία κανοποιητικ θέση για τὴν χώρα στὸ ερωπαϊκ κα παγκόσμιο οκονομικ γίγνεσθαι.

»Πρωτοστατοσε στὴν πάλη γιὰ τν παραγωγικ της νασυγκρότηση, ντιτιθεμένη στὴν στρεβλ κα ξαρτημένη νάπτυξή ποὺ τν πέβαλλαν   γχώρια λιγαρχία κα ο ξένοι πάτρωνες της.

»Πάγιο ατημα τς ριστερς ποτελοσε λλαγ παραγωγικο κα οκονομικο μοντέλου. δινε μφαση στὴν κμετάλλευση τν γχωρίων πλουτοπαραγωγικῶν πηγν κα τν δημιουργία μεταποιητικν βιομηχανικῶν κα βιοτεχνικῶν μονάδων, τς διατροφικς παρκείας κα αταρκείας τς χώρας κα τν νίσχυση τν ξαγωγν. Θεωροσε δήριτη προϋπόθεση για τν πιτεύξη ατο το στόχου, τν θνικ λεγχο τς δημοσιονομικς πολιτικς, το χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, καθς κα τν δημόσιο χαρακτρα τν στρατηγικν τομέων τς παραγωγς. γωνίζονταν γιὰ μι παιδεί στὴν πηρεσία τν ργατικν κα λαϊκν συμφερόντων κα τν νύψωση το μορφωτικο πιπέδου. Γιὰ μι κπαίδευσή ποὺ θ δράζονταν στὶς παραγωγικς νάγκες τς χώρας, μ τν ταυτόχρονη ρση τν φραγμν γιὰ τος οκονομικ σθενεστέρους. Μάχονταν γιὰ μι παιδεία ποὺ ντιτάσσονταν στὸν πνευματικ κα πολιτιστικ μπεριαλισμό, νισχύοντας τν θνικ συνείδηση. περασπίζονταν τν στορικ συνέχεια το λληνισμοῦ, τν γλσσα, τν θνικ κα λαϊκ πολιτισμό, τ θη κα θιμα κα τς λαϊκς παραδόσεις.

»Δὲν πέρριπτε τ πνευματικ κα πολιτιστικ πιτεύγματα τν λλων λαν, φομοιώνοντας κα νασυνθέτοντας μ τρόπο κριτικ κα δημιουργικ τ πιτεύγματά τους. Γιὰ τν περάσπιση τς θνικς νεξαρτησίας κα τς δαφικς της κεραιότητας, τάσσονταν πρ τς συγκρότησης σχυρν νόπλων δυνάμεων κα τν δημιουργία παλαϊκῆς μυνας. ντιτίθετο σθεναρ στὴν μπλοκ τους στὰ πιθετικ σχέδια τν μπεριαλιστν μερικανν κα Ερωπαίων, τν πέμβασή τους γιὰ τν καταστολ λαϊκν κα ργατικν κινητοποιήσεων κα τν γκαθιδρύσ δικτατορικῶν καθεστώντων.

»Πρόβαλλε τν νάγκη γιὰ μι ξωτερικ πολιτικ ερήνης κα φιλίας μ λες τις χρες κα μι στρατηγικ συμμαχιν γιὰ τν διασφάλιση τς νεξαρτησίας της κα τς δαφικς κεραιότητος τς χώρας. Τ ατημα τς ξόδου π τ ΝΑΤΟ διατυπώνονταν ς ατημα αχμς, προκειμένου χώρα νὰ χει τὴν δυνατότητα νὰ σκε νεξάρτητη κα πολυδιάστατη, ξωτερικ πολιτική.

»Μ τν κατάκτηση τς θνικς νεξαρτησίας, ντιλαμβάνονταν τν πορεία για τν σοσιαλιστικ μετασχηματισμ τς κοινωνίας. Μέσ ατς τς τακτικς, πίστευε τι ξυπηρετοῦνταν στρατηγικός της στόχος: πιτεύξη το σοσιαλισμο.

»Τ π’ λα ατ περασπίζονται κα πηρετον, στὸν παρόντα χρόνο ο ργανωμένες κφράσεις τς ριστερς;  Φυσικ σ ατές, δ συμπεριλαμβάνεται    ΣΥΡΙΖΑ. Εναι πι μφανς τι πρόκειται γιὰ να νεοφιλελεύθερο κόμμα, κραῖα θνομηδενιστικό, πιστς πηρέτης τς ρχουσας τάξς κα τν ξένων προστατν της.

»Τ ρώτημα τίθεται σ κείνους τος πολιτικος φορες τς ριστερς, πο ποβαθμίζουν πλήρως τ ατημα τς θνικς νεξαρτησίας, προτάσσοντας ετε τν λαϊκ ἐξουσία, ετε τν ντικαπιταλιστικ πάλη.

»Σ κενες τὶς πολιτικς δυνάμεις τς ριστερς ποὺ ὑποκαθιστον τν τακτική, μ τν στρατηγικ στόχο. Σ λους ατος ποὺ  δὲν ντιλαμβάνονται τὴν νάγκη νάδειξς τς ργατικς τάξς κα τν ργαζομένων, σ γεμονεύουσα θνικ τάξῃ, σ θνικ τάξ ποὺ θ εναι καν νὰ συσπειρώσει κα τ μικρομεσαῖα στρώματά ποὺ σήμερα βίαια προλεταριοποιοῦνται, σ να πρόγραμμα θνικς κα κοινωνικς πελευθέρωσης κα ταξικς χειραφέτησης.

» Ἕνα «φάντασμα» πλανται σ’ να ερ φάσμα τν ργανώσεων τς ριστερς κα το ναρχικο Χώρου. Ατ το γι Στίνα. να βαρ πέπλο νς ψευδεπίγραφου νέο-τροτσκισμοῦ, καλύπτει τν πολιτικ τους.

»Ἕνα πέπλο ποὺ καθιστ δυσδιάκριτα τ ρια μεταξ το διεθνισμο κα τν πιδιώξεων τς παγκοσμιοποίησης, σημερινς στρατηγικς πιλογς το καπιταλισμοῦ».

Τὸ παραπάνω κείμενο τὸ ἐπολυτόνισα ἐγώ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἐθνικομπολσεβῖκοι θὰ πεισθοῦν νὰ κάτσουν κάτω νὰ μάθουν τὴν πολυτονικὴ γραφή (ἄλλωστε πανεύκολη, τὴν ἔμαθα ἐγώ, μόνος μου). Ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνισμοῦ χρειάζεται ἑλληνική, ζωντανή μέν, ἀλλὰ παραδοσιακὴ γλῶσσα, τὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο κατὰ τῆς ξενοκρατίας, ποὺ νὰ τὴν συνδέει διαχρονικὰ μὲ τὴν παγκοσμία ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλῶσσα. Καὶ μία παρατήρηση: Ἡ  ὀνομασία "ἐθνικομπολσεβικισμός", ἀντὶ τοῦ "ἐθνομπολσεβικισμός" εἶναι ἱστορικὰ καταγεγραμμένη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1920 καὶ δὲν ἀνήκει σὲ μένα. Συνεπῶς δὲν τίθεται θέμα προσωπικῆς προτιμήσεως τοῦ ὅρου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     30 Ὀκτωβρίου 2016