Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 30, 2016

325 - Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὴν Ἑλλάδα
325 - Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὴν Ἑλλάδα

Ἀναδημοσιεύω παρακάτω ἕνα ἐθνικομπολσεβικικὸ κείμενο ἄξιο προσοχῆς. Γιὰ μία καλύτερη κατανόηση αὐτοῦ τοῦ κειμένου παραπέμπω τὸν ἀναγνώστη, έκτὸς ἀπὸ τὸ βιβλίο μου, Ἐθνικομπολσεβικισμός (Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, 2010), στὸ ἄρθρο μου: «Ὁ ἅγιος Φιντὲλ Κάστρο καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος Τσέ. Ἐπαναστάτες ποὺ ἄλλαξαν τὸν κόσμο» ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Τρίτο Μάτι», τεῦχος 245, τοῦ Ὀκτωβρίου 2016
------------------------------------------

«Ἐμες οθνοΜπολσεβκοι, θέλουμελεύθερη Πατρίδα καΠανανθρώπινη τὴ Λευτεριά (κείμενο, 26-Χ-2016,  πὸ seisaxthiablog)

»Ὁ πιθετικς προσδιορισμς στ Μπολσεβκοι, ποτελε μία πρόκληση λλ κα μία νάγκη, πο πιβάλλεται π τν συγκυρία που διανύουμεΣυγκυρία κατ τν ποία, πλειοψηφία τν «ριστερν» κφράσεων σ πανευρωπαϊκ κλίμακα λλ διαίτερα στὴν χώρα μας πο τελε κάτω π τν κηδεμονία κα τν πλήρη λεγχο τν Βρυξελλῶν – τ ζήτημα τς θνικς νεξαρτησίας, πλήρως ποσιωπᾶται.

»Κα χι μόνον ποσιωπᾶται, λλά ἡ προβολ ατο το πολιτικο προτάγματος χαρακτηρίζεται ς «σωβινισμός», δ πιδίωξη νς τέτοιου στόχου νοεται ς «θνικς πομονωτισμός», πο σως ποκρύπτει κα ναν φέρποντα «φασισμό».
σύζευξη το Ατήματος για θνικ νεξαρτησία κα κοινωνικ
πελευθέρωση, ποτελοσε τ κύριο πρόταγμα τῆς ριστερς στὴν χώρα μας.

»Σ λη τν διάρκεια τς θνικς ντιστάσης κα το μφυλίου Πολέμου, σο κα τν μεταεμφυλιακ περίοδο κα τν περίοδο τς Μεταπολίτευσης,
θεμέλιο για τν θνικ νεξαρτησία ποτελοσε γιὰ τν ριστερά, ατονόμη νάπτυξη μίας σχυρς οκονομίας μ φιλολαϊκ πρόσημο.
Μία οκονομί ποὺ εχε σν στόχο τν καλύψ τν σωτερικν της ναγκν κα τν νίσχυση τν ξαγωγν, πιτυγχάνοντας μία κανοποιητικ θέση για τὴν χώρα στὸ ερωπαϊκ κα παγκόσμιο οκονομικ γίγνεσθαι.

»Πρωτοστατοσε στὴν πάλη γιὰ τν παραγωγικ της νασυγκρότηση, ντιτιθεμένη στὴν στρεβλ κα ξαρτημένη νάπτυξή ποὺ τν πέβαλλαν   γχώρια λιγαρχία κα ο ξένοι πάτρωνες της.

»Πάγιο ατημα τς ριστερς ποτελοσε λλαγ παραγωγικο κα οκονομικο μοντέλου. δινε μφαση στὴν κμετάλλευση τν γχωρίων πλουτοπαραγωγικῶν πηγν κα τν δημιουργία μεταποιητικν βιομηχανικῶν κα βιοτεχνικῶν μονάδων, τς διατροφικς παρκείας κα αταρκείας τς χώρας κα τν νίσχυση τν ξαγωγν. Θεωροσε δήριτη προϋπόθεση για τν πιτεύξη ατο το στόχου, τν θνικ λεγχο τς δημοσιονομικς πολιτικς, το χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, καθς κα τν δημόσιο χαρακτρα τν στρατηγικν τομέων τς παραγωγς. γωνίζονταν γιὰ μι παιδεί στὴν πηρεσία τν ργατικν κα λαϊκν συμφερόντων κα τν νύψωση το μορφωτικο πιπέδου. Γιὰ μι κπαίδευσή ποὺ θ δράζονταν στὶς παραγωγικς νάγκες τς χώρας, μ τν ταυτόχρονη ρση τν φραγμν γιὰ τος οκονομικ σθενεστέρους. Μάχονταν γιὰ μι παιδεία ποὺ ντιτάσσονταν στὸν πνευματικ κα πολιτιστικ μπεριαλισμό, νισχύοντας τν θνικ συνείδηση. περασπίζονταν τν στορικ συνέχεια το λληνισμοῦ, τν γλσσα, τν θνικ κα λαϊκ πολιτισμό, τ θη κα θιμα κα τς λαϊκς παραδόσεις.

»Δὲν πέρριπτε τ πνευματικ κα πολιτιστικ πιτεύγματα τν λλων λαν, φομοιώνοντας κα νασυνθέτοντας μ τρόπο κριτικ κα δημιουργικ τ πιτεύγματά τους. Γιὰ τν περάσπιση τς θνικς νεξαρτησίας κα τς δαφικς της κεραιότητας, τάσσονταν πρ τς συγκρότησης σχυρν νόπλων δυνάμεων κα τν δημιουργία παλαϊκῆς μυνας. ντιτίθετο σθεναρ στὴν μπλοκ τους στὰ πιθετικ σχέδια τν μπεριαλιστν μερικανν κα Ερωπαίων, τν πέμβασή τους γιὰ τν καταστολ λαϊκν κα ργατικν κινητοποιήσεων κα τν γκαθιδρύσ δικτατορικῶν καθεστώντων.

»Πρόβαλλε τν νάγκη γιὰ μι ξωτερικ πολιτικ ερήνης κα φιλίας μ λες τις χρες κα μι στρατηγικ συμμαχιν γιὰ τν διασφάλιση τς νεξαρτησίας της κα τς δαφικς κεραιότητος τς χώρας. Τ ατημα τς ξόδου π τ ΝΑΤΟ διατυπώνονταν ς ατημα αχμς, προκειμένου χώρα νὰ χει τὴν δυνατότητα νὰ σκε νεξάρτητη κα πολυδιάστατη, ξωτερικ πολιτική.

»Μ τν κατάκτηση τς θνικς νεξαρτησίας, ντιλαμβάνονταν τν πορεία για τν σοσιαλιστικ μετασχηματισμ τς κοινωνίας. Μέσ ατς τς τακτικς, πίστευε τι ξυπηρετοῦνταν στρατηγικός της στόχος: πιτεύξη το σοσιαλισμο.

»Τ π’ λα ατ περασπίζονται κα πηρετον, στὸν παρόντα χρόνο ο ργανωμένες κφράσεις τς ριστερς;  Φυσικ σ ατές, δ συμπεριλαμβάνεται    ΣΥΡΙΖΑ. Εναι πι μφανς τι πρόκειται γιὰ να νεοφιλελεύθερο κόμμα, κραῖα θνομηδενιστικό, πιστς πηρέτης τς ρχουσας τάξς κα τν ξένων προστατν της.

»Τ ρώτημα τίθεται σ κείνους τος πολιτικος φορες τς ριστερς, πο ποβαθμίζουν πλήρως τ ατημα τς θνικς νεξαρτησίας, προτάσσοντας ετε τν λαϊκ ἐξουσία, ετε τν ντικαπιταλιστικ πάλη.

»Σ κενες τὶς πολιτικς δυνάμεις τς ριστερς ποὺ ὑποκαθιστον τν τακτική, μ τν στρατηγικ στόχο. Σ λους ατος ποὺ  δὲν ντιλαμβάνονται τὴν νάγκη νάδειξς τς ργατικς τάξς κα τν ργαζομένων, σ γεμονεύουσα θνικ τάξῃ, σ θνικ τάξ ποὺ θ εναι καν νὰ συσπειρώσει κα τ μικρομεσαῖα στρώματά ποὺ σήμερα βίαια προλεταριοποιοῦνται, σ να πρόγραμμα θνικς κα κοινωνικς πελευθέρωσης κα ταξικς χειραφέτησης.

» Ἕνα «φάντασμα» πλανται σ’ να ερ φάσμα τν ργανώσεων τς ριστερς κα το ναρχικο Χώρου. Ατ το γι Στίνα. να βαρ πέπλο νς ψευδεπίγραφου νέο-τροτσκισμοῦ, καλύπτει τν πολιτικ τους.

»Ἕνα πέπλο ποὺ καθιστ δυσδιάκριτα τ ρια μεταξ το διεθνισμο κα τν πιδιώξεων τς παγκοσμιοποίησης, σημερινς στρατηγικς πιλογς το καπιταλισμοῦ».

Τὸ παραπάνω κείμενο τὸ ἐπολυτόνισα ἐγώ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἐθνικομπολσεβῖκοι θὰ πεισθοῦν νὰ κάτσουν κάτω νὰ μάθουν τὴν πολυτονικὴ γραφή (ἄλλωστε πανεύκολη, τὴν ἔμαθα ἐγώ, μόνος μου). Ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνισμοῦ χρειάζεται ἑλληνική, ζωντανή μέν, ἀλλὰ παραδοσιακὴ γλῶσσα, τὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο κατὰ τῆς ξενοκρατίας, ποὺ νὰ τὴν συνδέει διαχρονικὰ μὲ τὴν παγκοσμία ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλῶσσα. Καὶ μία παρατήρηση: Ἡ  ὀνομασία "ἐθνικομπολσεβικισμός", ἀντὶ τοῦ "ἐθνομπολσεβικισμός" εἶναι ἱστορικὰ καταγεγραμμένη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1920 καὶ δὲν ἀνήκει σὲ μένα. Συνεπῶς δὲν τίθεται θέμα προσωπικῆς προτιμήσεως τοῦ ὅρου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     30 Ὀκτωβρίου 2016

62 comments:

 1. Ἑπιγραμματικά, ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς ἔτσι ὅπως παρουσιάζεται στὸ κείμενο σκοντάφτει σὲ ἕνα βασικὸ πρόβλημα. Ἡ Ἑλλάδα σὰν ἔθνος εἶναι εὐθὺς ἐξαρχῆς μιὰ ἑταιρικὴ κοινοπραξία, κάτι σὰν Ἁνώνυμη Ἑταιρεία Ἑλλάς. Αὺτὸ καθιστᾶ τὶς ἐργασιακὲς σχὲσεις γιὰ ὅσο ὑπάρχει Ἑλλάδα ἐργασιακὲς σχέσεις τοῦ καπιταλισμοῦ. (πηγή-ἔμπνευση Β.Κρεμμυδᾶς, τελευταῖο του βιβλίο, ἴσως ἐξέλιξη τῶν θέσεων τοῦ Ι.Κορδάτου). Καὶ δὲν γίνεται αὐτὸ νὰ ἀλλάξει παρούσης τῆς Ἑλλαδος ὡς Ἑλλάδος. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κόμματα δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἀριστερά. Εἶναι ἕνα πελατειακὸ κόμμα ποὺ ἐξασφαλίζει θέσεις στὸ Δημόσιο γιὰ τοὺς πελάτες του. Τὸ Δημόσιο εἶναι ταὐτόχρονα τὸ δημιούργημα ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπόθεμα εἰς βάρος τοῦ ὁποίου σχηματὶστηκε ἡ κοινοπραξια Ἑλλάς. Τὰ πολιτικὰ κόμματα στὴν Ἑλλάδα εἶναι μεσαζοντες ἀνάμεσα στὸν καπιταλιστικὸ καὶ τὸν προκαπιταλιστικὸ κόσμο. Ὁ καπιταλιστικὸς κόσμος εἶναι ἡ κοινωνικοποίηση τῆς ἀρχῆς τοῦ ἰδιωτικοῦ κέρδους, ὁ προκαπιταλιστικὸς ἡ κοινωνικοοίηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἱσορροπίας.

  Τὰ παλληκάρια τοῦ μπλὸγκ πρέπει νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἐργασίας καὶ νὰ τὴν ὁρίσουν ἑλληνικά, ἄν θέλουν ἔναν ἑλληνικὸ ἐθνικομπολσεβικισμὸ. Στὸν Μὰρξ ἠ ἐργασία εἶναι πρωταρχικὴ ἔννοια. Ἑγὼ θεωρῶ μὲ κάποιαἐπιφύλαξη ὅτι δὲν ὑπάρχει τέτοιο πράγμα (ἐργασία, δηλ.) Εἶναι μιὰ ἑρμηνεία.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, σύμφωνοι για το γραικυλικό Δημόσιο. Γενικά αυτό είναι. Ένας κακός μεσάζων.

   Εργασία ή δουλειά; Εξαρτάται πώς το νοείς. Παραγωγή ουσιώδους έργου ή άσκοπη καύση θερμίδων μέσω εγκεφαλικών και σωματικών κοπώσεων;

   Delete
  2. Προσωπικά θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη μεγάλη μία πολιτική Θεώρηση που δυστυχώς δεν υφίσταται ως Κίνημα στις μέρες μας στο κρατίδιο παρότι η Κοινωνία ψυχικά φωνάζει για αυτό.

   Και ο λόγος είναι ότι όλα τα πολιτικά Ελληνικά κατ'όνομα κινήματα και κόμματα αντιγράφουν τα Δυτικά όως οι γελοίοι ανθρωπάριοι του Λ.Ε.Π.Ε.Ν.

   Η Ελλάδα θα αναγεννηθεί μόνον μέσω ενός Χριστιανικού Σοσιαλιστικού κινήματος. Ένα Κίνημα δηλαδή θρησκευτικά Φονταμεταλιστικό(σαν το Ιρανικό) αλλά ταυτοχρόνως άκρως Εθνικομπολσεβικικό/Σοσιαλιστικό(αγγλιστί Populist).

   Δηλαδή θέλουμε μία αμιγώς Ελληνική λύση. Δεν υπάρχει ανάλογη στην Ευρώπη ναι, διότι ως Ευρώπη νοείται η Δύση και μονάχα αυτή. Μοναδική εξαίρεση υπήρξαν οι "Λεγεωνάριοι" του Κοντρεάνου, ενός φανατικού Ορθοδόξου Εθνικιστού-Παραδοσιοκράτη.

   Σοσιαλιστικός Φονταμενταλισμός λοιπόν.

   Delete
 2. "Μὲ τὴν κατάκτηση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, ἀντιλαμβάνονταν τὴν πορεία για τὸν σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας. Μέσῳ αὐτῆς τῆς τακτικῆς, πίστευε ὅτι ἐξυπηρετοῦνταν ὁ στρατηγικός της στόχος: Ἡ ἐπιτεύξη τοῦ σοσιαλισμοῦ.
  "

  Μα ακριβώς αυτό δεν επιθυμεί να κάνει και ο Φασισμός ή μήπως σφάλλω; Δεν επιθυμεί και ο Φασισμός στον οικονομικό τομέα τον έλεγχο και περιορισμό του Κεφαλαίου προς εξυπηρέτησιν του Έθνος και του Λαού. Δεν αποτελεί δηλαδή επιδίωξη του σοσιαλισμού μέσω του Εθνο-κράτους και του Εθνικισμού, αντιτιθέμενος στην διεθνή εργατική επανάσταση των Λενινιστών και Τροτσκυστών;

  ReplyDelete
 3. *ως τρόπο επιτεύξεως του Σοσιαλισμού;

  *συνέχεια από το τέλος του προηγούμενου σχολίου.

  ReplyDelete
 4. Πως θα συνδυαστει ο Βασιλεας, η Ζωη Κωσταντοπουλου, ο Εθνικομπολσεβικσμος?
  Βασιλεας μαζι με Εθνικομπολσεβικισμο γινεται?
  Σεναριο για δυνατους λητες......

  Περιμενουμε απαντησεις κυριε Καθηγητα!

  ReplyDelete
 5. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς εἶναι σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ.Ὁ φασισμὸς στὴν Ἰταλία εἶχε βασιλεία καὶ ὁ κομμουνισμὸς στὴν Βόρειο Κορέα ἔχει ἐπίσης μοναρχικὸ καθεστώς. Ἡ βασιλεία δύναται νὰ εἶναι ὑπεράνω κομμάτων καὶ ὑπεράνω τάξεων.Δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὰ συνδεδεμένη οὔτε μὲ τὸν καπιταλισμό, οὔτε μὲ τὴν φεουδαρχία. Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους πολιτικοὺς ποὺ ἀπέδειξαν ἐντιμότητα. Τὴν ὑποστήριξη ποὺ ἐνδεχομένως θὰ τῆς δώσουμε δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μία ἐνδεχομένη τοποθέτησή της ὑπὲρ τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ. Παρὰ τὸ λατινικό σας ψευδώνυμο ὑποθέτω πὼς εἶσθε Ἕλλην καὶ πῶς συνεπῶς ἔχετε συνθετικὸ καὶ διαλεκτικὸ μυαλό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έντιμοι είναι πολλοί. Ικανοί όμως και έντιμοι, ελάχιστοι.

   Είναι Ικανή προς οργάνωση μαζικού επαναστατικού κινήματος; Όχι.

   Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η "εμμονή" με την Κωνσταντοπούλου, την στιγμή που μέχρι και ο Καμμένος ικανότερος αυτής είναι, πόσο μαλλον δε, ο Μιχαλολιάκος.

   Λέτε ίσως επειδή ενώνει και δεν διχάζει, η Ζωή. Ναι διότι υπό το γενικότατο σύνθημα της Εθνικής Ανεξαρτησίας προφανώς πολλοί συμφωνούν μαζί της. Στην κοινωνική όμως πολιτική τί γίνεται; Ποία η θεση της για την Ορθοδοξία; Είναι μαρξίστρια; Στηρίζει τους γραικύλους του ΛΑΕ και ιδίως τον λαθρολάγνο Στρατούλη:

   https://www.youtube.com/watch?v=2pCGjCSR6Zg

   https://www.youtube.com/watch?v=GwyCk5D0k6g


   Η λύση είναι μία. Τραβάμε μία κοκκινοτατη γραμμη σε κάθε απολίθομα καρκινικού τύπου εν Ελλάδι, ήτοι Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλιστικό Αντιχριστιανικό(Χ.Α.) και Μαρξιστικό-Λενινιστικό-Τροτσκιστικό διεθνιστικό(ΚΚΕ,ΛΑΕ,ΜΛ ΚΚΕ, Αναρχικούς κλπ) μαζί με κάθε Δυτικίζον φιλελεύθερο(όλα τα δημοκρατικά κόμματα).

   Πορευόμαστε με άξωνα την Ορθοδοξία και τον εκ φύσεως Σοσιαλισμό της, του πρωίμου Χριστιανισμού της.


   Όλα τα άλλα νόημα δεν έχουν. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μία αλλά δύο. Ο διχασμός εξωτερικού-κρατιδίου λαμβάνει πλέον τεκτονικές διαστάσεις ώστε πλέον δυνάμεθα να ομιλούμε περί 2 διαφορετικών κόσμεων και αντιλήψεων. Άνθρωποι σαν την Ζωή είναι και αστείοι(όλοι θυμόμαστε το μπούλινγκ στους κακομοίρηδες τους ΜΑΤατζήδες) και απολιθόματα(μαρξιστές) και πλήρως μα πλήρως αδύναμοι να κινήσουν τις μάζες για Επανάσταση. Ο Μαύρος Κρίνος μεγαλύτερο revolutionary potential από το ΛΑΕ έχει...

   Delete
  2. Και επίσης είναι γυναίκα.

   Ο Λαός μας πάντοτε επιθυμούσε και ακολουθούσε άνδρα ηγέτη, σαν τον Τουρκικό και τον Ρωσικό.

   Τέλος, προέρχεται από ενα κατεστημένο που το έχουμε σιχαθεί μετά βδελυγμίας όλοι στο εξωτερικό όλα τα δυναμικά στοιχεία που μετανάστευσαν. Αποτελεί και αυτή ένα μέρος μίας στρατιάς ζόμπι δικηγόρων που μαζί με τους λογιστές, συμβολαιογράφους και λοιπούς γραφειοκράτες έχουν γεράσει άκρως πρόωρα την νεολαία μας. Όλοι θέλουν να φορέσουν κουστούμι και να βολευτούν σε κανα γραφειάκι ηλικιωμένων δικηγόρων που είναι με το ένα πόδι στον τάφο μπας και τσιμπίσουν κανα γραφείο τζάμπα. Οι νέες δε, εάν χρειαστεί σηκώνουν και τα πόδια στην ανάγκη.

   Πλήρως ανίκανη για το οιοδήποτε και πάλι η νεολαία μας. Στην παραγωγικοτέρα της ηλικία θέλει να βολευτεί άκρως δουλικά για ένα χιλιάρικο και άμα, το μήνα! Τί ξεφτίλα θεέ μου! Αηδιάζω μόνον που τους βλέπω.

   Την ίδια αφετηρία έχει και η Ζωή. Βαρεθήκαμε όλο γραφειοκράτες κρατικοδίαιτοι να απομυζούν την πολιτική ενέργεια του τόπου. Όλοι ίδιοι. Ένα μάτσο άχρηστοι και πλήρως ανίκανοι, μα πλήρως α ν ί κ α ν ο ι.

   Άτομα σαν την Ζωή, ούτε καν στον πρωτογενή τομέα(αγροκτηνοτροφία) δεν δύνανται να συμβάλουν! Και αυτή υποτίθεται θα μας...σώσει;;! Περισσότερα θα συμβάλει γεννώντας 4 παιδιά και μένοντας σπίτι παρά να το παίζει επαναστάτρια λες και είναι ακόμα στην Πανσπουδαστική.

   Αυτό ακριβώς. Τίποτε άλλο!

   Delete
 6. Ἰδοὺ τί ἔγραψα σήμερα στὸ Facebook:

  Κυρία Κωνσταντοπούλου, ἐξ ἀρχῆς σᾶς ἐστήριξα ἐπειδὴ ἀποδείξατε ἐντιμότητα κάτι σπανιώτατο γιὰ πολιτικό. Ἡ μελλοντική σας έπιτυχία θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὴν δυνατότητά σας νὰ σταθεῖτε ὑπεράνω κομμάτων, μὲ στόχο τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὸν ἑλληνισμό.Σᾶς εὔχομαι πολὺ κουράγιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Κιμ στη Κορεα είναι ισοβιοι απολυτοι κληρονομικοι δικτατορες ελεο κοματικου οχλου.

   Απολυτη κληρονομικη δικτατορια δεν υπαρχει πουθενα αλλου στο κοσμο εκττος της Β Κορεας.

   Δε νομιζετε κυριε Καθηγητα ότι είναι λιγουλακι δυσκολο να γινει η Ελλαδα η 2η χωρα σ ολο το πλανητη που θα εφαρμοστει η ισοβια κληρονομικη απολυτη δικτατορια??

   Delete
 7. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Ελληνισμός, δηλαδή ο ανώτερος πολιτισμός του πλανήτη που δεν αγγίζει κανένας άλλος, δεν πρέπει να μολύνεται από οποιαδήποτε κομμουνιστική ή φασιστική κτλ νοοτροπία.
  Καθαρό Ελληνισμό λοιπόν, Ά ρ ε ι ο δηλαδή, ή τίποτα.
  Το κομμουνιστικό οικονομικό μοντέλο είναι το πιο αποτυχημένο στον κόσμο, κάτι που αποδείχθηκε απόλυτα με την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως, το άγαλμα του Λένιν να τσακίζεται μπροστά στην δύναμη του Καπιταλισμού.
  Αυτό λέει η ιστορία, τα γεγονότα.
  Όπως ο Ιουδαϊσμός δεν χρειάζεται χριστιανισμό ή μουσουλμανισμό για να έχει χαρακτήρα, έτσι και ο Ελληνισμός πρέπει να χρησιμοποιείται ως καθεαυτός, και εδώ είναι το νόημα.

  Όσον αφορά την Κ.Κωνσταντοπούλου, προσωπικά διαφωνώ πάρα πολύ με τον αξιότημο Κ.Καθηγητή.Και μόνο που πλήθος "πολιτών" εντυπωσιάζεται από τα λόγια και όχι από τις πράξεις, αρκεί για να καταλάβουμε το μηδαμινό επίπεδο παιδείας (Δηλαδή Ελληνισμού) που υπάρχει.Και τι έγινε που έδωσε 2/3 συνεντεύξεις και-για να το πω απλά-προσποιήθηκε την δυναμική πολιτικό;
  Έχω αναφέρει πολλάκις ότι το πιο κερδοφόρο και καταστρεπτικό επάγγελμα στην Δύση, είναι να το παίζεις αντιδυτικός.Η Κωνσταντοπούλου είναι κατά του καπιταλισμού όπως και ο μέγιστος λαοπλάνος, βαρουφάκης.Όλοι αυτή η κλίκα ζει στην Δύση, κατά της Δύσεως, κάτι που φυσικά θα ήταν αδυνατον στην συντροφική τους Σοβιετική ένωση, στην Βόρεια Κορέα, στην Κίνα κτλ.
  Ναι αλλά η μητέρα της έπαιρνε επίδομα ανηλίκου για την βουλευτίνα κόρη της
  http://www.enikos.gr/politics/222782,Salos-apo-thn-apokalyyh-ths-Realnews.html
  http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/425385/den-epistrefei-ta-paranoma-epidomata-i-mitera-tis-konstantopoyloy
  Όπως και ο Φλωράκης με τα 200 κουστουμάκια του και την βιλλάρα του λοιπόν, έτσι και οι σημερινοί ανθέλληνες αριστεροί παρασσιτούν στο Ελλαδικό κράτος.
  Όταν οι Ρωμαίοι έλεγαν πως όλοι έχουν την τιμή τους, δεν ξέρω εάν ισχύει αυτό καθολικά, πάντως τους αριστερούς τους καλύπτει απόλυτα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Κομμουνισμός κατέρρευσε λόγω της αθεΐας και του υλισμού του Δόκτωρα καθώς και λόγω του Εθνομηδενισμού του. Σε αυτό προστέθηκε και το άσχημο οικονομικό του μοντέλο δίχως ιδιωτική περιουσία(!!!) και προφανώς έπεσε, ιδίως δε εάν προσθέσεις και την γραφειοκρατία του.

   Όμως εάν αντί για Διαφωτιστικές είχε Ρομαντικές βάσεις, εάν δεν ήταν υλιστικός και άθεος και εάν αντί να ακυρώνει την Εθνική ταυτότητα, την είχε άξωνά του, με μία μικρή αλλαγή του οικονομικού του μοντέλου χάριν μίας μικρής ιδιοκτησίας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα είχε φάει σήμερον τον Φιλελευθερισμό, πληθυσμιακά και μόνον.

   Delete
  2. Η Εποχή που ζούμε είναι συναρπαστικότατη Δοκτωρα!

   Έχουμε έναν άκρως τρισάθλιο φιλελευθερισμό που τον ασπάζονται σαν ζόμπι οι μάζες και εκεί ακριβώς καταλαβαίνει κανείς την Θεία του Αξία όντως απλώς Επαναστατικός και έχουμε και την ολο και αυξανόμενη μειονότητα νεαρων Φασιστών, Εθνικοσοσιαλιστών, Εθνικομπολσεβίκων, Φονταμεταλιστών Ισλαμιστών αλλά και Καθολικών(πολλά συγχαρητήρια στην Πολωνία - Husaria!) αλλά και Σοσιαλιστικά Εθνοαπελευθερωτικά κινήματα στην Λ.Αμερική.

   Την ίδια στιγμή έχουμε άνοδο της Παραδοσιοκρατίας μέσω της Θρησκείας(Τουρκία, Ιράν) και των Συντηρητικών Εθνικιστικών καθεστώτων(Ρωσία, Λευκορωσία κλπ) μαζί με Εθνοκομμουνιστικά καθεστώτα(Κίνα, Βόρειο Κορέα) να αντιτίθεται ευθέως στην Ουασιγκτώνα και την λέπρα των LGBTQ και των Ελευθέρων Ναρκωτικών της!

   Ακόμη και "κολλημένα" Κινήματα σαν την Χρυσή Αυγή, παρότι Αντιχριστιανικά ως Χιτλερικά, εκπεμπουν μία τρομερή Επαναστατική ομορφιά ανοίγοντας τον Δρόμο στην νεολαία μας για μία Αναζήτηση άκρως διαφορετική των απελπιστικών μονοτονικών φιλελεύθερων οπως ισότητα-δικαιοσύνη-δημοκρατία και λοιπές πολιτικές τσιχλόφουσκες.

   Εν παραδείγματι η Φυλετική Ανθρωπολογία με κατέλαβε τοσο πολύ που θα την σπούδαζα σε άλλη εποχή με άλλο Καθεστώς.

   Συνεπώς μην θέλεις όλα να τα επιστρέψεις στον φιλελευθερισμό ακόμη και τον ακροδεξιό. Αυτός ωθεί τον Κόσμο σε πυρηνικό όλεθρο. Εάν η Γαία είχε Θεοκρατικό ή Φασιστικό ή Αυτοκρατορικό(Μοναρχικό) καθεστώς η Ανθρωπότης θα είχε κάνει άλματα, όχι όπως τώρα με τόση τεχνολογία να σπαταλά τις ίδιες τις φλέβες του Οίκου της με σκοπό μονάχα το περισσότερο κέρδος για να αλλάζει 10 φορές καρδιά ο Ροκεφέλλερ επειδή η ψυχή ου είναι σάπια και ο θάνατός του όταν έρθει, οριστικός. Ο Φιλελευθερισμός και την Ανθρωπότητα στην Λίθινη Εποχή είναι ικανός να γυρίσει και τις πολύτιμες πηγές ενεργείας του πλανήτου να καταστρέψει κυριολεκτικά λόγω του κέρδους.

   Φαντάσου να είχαν κερδίσει οι Φασίστες το 1945.

   Σήμερα θα ήμασταν ήδη στα άστρα και θα είχαμε αποικίσει το Σύμπαν, έχοντας έναν πανίσχυρο Πνευματικό δεσμό ως Ανθρωπότητα.

   Σήμερα, εν αντιθέσει η απελπισία είναι τόσο μεγάλη που η επιστροφή στο Χαλιφάτο των Αμπασιδών φαντάζει Λύτρωση με κεφαλαίο...

   Delete
  3. Όλοι οι παραπάνω έχει πλάκα οτι ενώ είναι επί της ουσίας σύμμαχοι καθώς τον Φιλελευθερισμό εχθρεύονται, πολεμούν μεταξύ των.

   Οι φιλελεύθεροι δεν νοούν ότι τα κράτη ρους πεθαίνουν! Πεθαίνουν ρε παιδιά! Δεν θα υπάρχουν σε 30-50 χρόνια! Συνεπώς ό,τι και να κάνουν θα τους φάει η Ημισέληνος ή Φάσκες. Συνεπώς όσο πολεμούν τον έναν τόσο φουντώνει ο άλλος. Όσο περισσότερο φιλελεύθεροι είναι τόσο θέλουν νέο Ισλαμικό αίμα και τόσο ριζοσπαστικοποιείται η γηγενής Νεολαία γύρω από τον Εθνικισμό και το Έθνος-κράτος.

   Δ Ι Κ Ο Π Ο Μ Α Χ Α Ι Ρ Ι

   Οπότε Δόκτωρα παρακαλώ μην μιλάς περί μελλοθανάτων. Αυτοί ήδη είναι παρελθόν και εμείς το Μέλλον.

   Και στην γωνία παραμονεύει η Κίνα και η Ρωσία και το Ιράν.

   Delete
  4. Η Εποχή μας είναι ανάλογη εκείνης του Ραμίρο Λεδέσμα. Μα ακριβώς η ίδια συν τον Γουαχαμπισμό...

   Delete
  5. Κωνσταντινουπολίτη, η πίστη στον “θεό” δεν παίζει ρόλο στην επιβίωση της κοινωνιας.Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολύ πιο “πιστή” από τις Μεγάλες δυνάμεις.Λόγω του ότι η πίστη μειώνει την εξέλιξη, κατέρευσε.Οι ινδιάνοι εξίσου πιο πιστοί, αφανίστηκαν.Η μέση Ανατολή εξίσου, υποτάχθηκε όμως.
   Όπως και να έχει, ο κομμουνισμός είναι θρησκεία και όχι πολιτική ιδεολογία, αυτά τα έχουν αναλύσει σπουδαιότεροι αναλυτές, όπως και ο ΛεΜπον.
   Η αλάνθατη λατρεία στο πρόσωπο του γεσουά, μεταβιβάστηκε στου Μαρξ.Η νέα βίβλος ήταν το κεφάλαιο και το κομμουνιστικό μανιφέστο.Οι νέοι απόστολοι ο Λένιν, ο Τρότσκυ κτλ.Η προσκύνηση του χριστιανισμού συνεχίστηκε στα πτώματα του Λένιν κτλ.Οι άθεοι δεν προσκυνάνε, σε αντίθεση με τους κομμουνιστές που είπαμε, είναι θρησκεία.
   Η ισότητα του χριστιανισμού που εκφράστηκε από τον Ιησού, ήρθε με την κομμουνιστική κατεδάφιση.Όπως και ο χριστιανισμούς θεωρεί τους μη πιστούς ως εχθρούς του, έτσι και ο κομμουνισμός βλέπει τους πάντες ως ιμπεριαλιστές και καπιταλιστές.Ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιο πνεύμα αντικαταστάθηκαν από τον μαρξ, τον Έγκελς και τον Λένιν.
   Μόνο μια ερμηνεία της ιστορίας γίνεται δεκτή και από τον χριστιανισμό και από τον κομμουνισμό.
   Και άλλα πολλά είναι τα θρησκευτικά της πίστεως, δηλαδή της αυταπάτης, του κομμουνισμού.
   Καμία επανάσταση δεν εμπνέει η Χ.Α. Σου΄εχω εξηγήσει ότι δεν ανήκω σε καμία ιδεολογία, συνεπώς δε θέλω να “φιλελευθεροποιήσω” κανέναν.
   Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν, μπορούν να επιβιώσουν μ ό ν ο με Δυτική τεχνολογία, δυτικό στρατό και γενικά ότι συσχετίζεται με τον πολιτισμό.
   Αντιθέτως η Δύση δεν χρειάζεται τίποτα από την ανατολή.

   Delete
  6. Συνεχίζεις να είσαι τυφλός.

   Η Δύση χρειάζεται το σημαντικότερο από την Ανατολή, Αίμα!

   Το Ιράν έχει μια χαρά γεννήσεις. Θα ύπάρχει και σε 200 χρόνια, το Ισραήλ καο η Δύση όμως όχι σε 50 χρόνια θα έχουν φυλετικώς πεθάνει. Η Πίστη είναι απαραίτητη για την συσπείρωση, σύσφυξη και επιβίωση μίας κοινωνίας, ειδάλλως πεθαίνει. Μονάχα Θρησκευτικά καθεστώτα επέζησαν στην Ιστορία, ουδέποτε φιλελεύθερα. Το πρώτο φιλελεύθερο καθεστώς που θα διαλυθεί θα είναι οι Δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες των αστών και οι ΗΠΑ. Ήδη τα κράτη αυτά καταρρέουν και μονάχα μία άκρως ολοκληρωτική φιγούρα σαν την Λεπέν και τον Ντράμπ δύναται να τα σώσει κάπως.

   Η ΕΣΣΔ κατέρρευσε πολιτικά και μόνον. Ο Φασισμός κατέρρευσε στρατιωτικά και μόνον. Ο Φιλελευθερισμός καταρρέει οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και σε λίγο και Στρατιωτικά. Η τεχνολογία ΔΕΝ μεταδίδει Γνώση μήτε Πολιτισμό. Είναι άψυχο πράμα. Οι Δυτικοί εμισήθησαν και μισιούνται για την αποικιοκρατία των ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αντιθέτως ο Παμμέγιστος ακόμη λατρεύεται ως Θεός σε επαρχίες του Αφγανιστάν και μάλιστα νομίσματα κόπτονται με διακόσμηση την κεφαλη του.

   Ακριβώς εκεί απέτυχε η Δύση. Το να λες ότι δίχως Δυτική τεχνολογία δεν μπορούν να κάνουν δεν είναι μαγκιά αλλά ολιγοφρένεια. Πλέον ο καθείς δύναται να παράξει άρματα μάχης και πυρηνικά από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Ουδείς όμως δύναται να παράξει με τρόπο ανάλογο Νεολαία, Γεννήσεις, Πιστούς και Συμπαγείς Εθνικές Μονάδες που θα δώσουν την ζωή των αύριο για την Κληρονομιά των. Η Δυτική νεολαία βιώνει κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις. Η Ιρανική πολεμά στην Συρία...

   Όλα είναι τόσο οφθαλμοφανή και παρόλα αυτά αρνείσαι να τα δεις.

   Delete
  7. Η Χ.Α. εμπνέει τρομερή επαναστατική ορμή αλλα δεν δύναται να την συγκεντρώσει και να την συλλέξει πόσω μάλλον να την κατευθύνει σωστά.

   Ώρες-ώρες λέμε ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το κόμμα...

   Delete
  8. Η έννοια του "Πολιτισμού" όπως υπάρχει στον νου σου είναι εσφαλμένη διότι είναι υλιστική.

   Η ύλη μόνον κάτι παππούδια "εμνέει" και κάτι 50άρηδες με κρίση μέσης ηλικίας.

   Τους Νέους ποτέ! Και αυτό τα λέει όλα!

   Ακόμη να κααλάβεις ότι το όλο φιλελεύθερο σύστημα λέει στην νεολαία:

   "Πρώτα θα σε γεράσω επίτηδες μέσω των Πανεπιστημίων, των Σχολείων και της αγοράς εργασίας, σπάζοντας έτσι κάθε επαναστατικότητα μέσα σου και μετά θα σε κάνω πιστό υπηρέτη των ιδεών μου, ενώ θα σου έχω δημιουργήσει φόβο για το επαναστατικό άγνωστο, απέχθεια για την επαναστατική νεολαία στην οποία κάποτε ανήκες και τέλος ντροπή που ετόλμησες ως νεανίας να μου αντιταχθείς"

   Σιχαίνομαι τα πάντα στο καθεστώς αυτό. Και πρώτους τους Καθικιτές Πανεπιστημίων. Είναι κυριολεκτικά σαρκικές μαζες που το μόνον που κάνουν μερα-νύχτα είναι να προπαγανδίζουν πόσο "καλό" το καθεστώς αυτό είναι! Αποτελούν τον χείριστο αλλά και πιο σημαντικό, πυλώνα συντηρήσεως του σάπιου αστικού καθεστώτος.


   Τέλος άμα νιώσεις "άσχημα" το καθεστώς, ο πατερούλης αστός σου προσφέρει τα πάντα για να μην εκτιναχθείς και τον κόψεις στα δύο.

   Πορνό και μπουρδέλα για να αρχίσεις να σκέφθεσαι με το φιλελεύθερο "κεφάλι" σου, ακριβά αμάξια για να αναγκαστείς να βγάλεις λεφτά και να υποκύψεις, ποδοσφαιρικούς αγώνες για να εκτονωθείς σαν κτηνώδης χούλιγκαν, άφθονο αλκοόλ και χασίς για να ηρεμήσει η σκέψη σου και να μην αντιδράσεις, ηλεκτρονικά παιχνίδια και χολυγουντιανά θεάματα για να εκτιμήσεις τον "πολιτισμό" του της οθόνης και να κατορθώσει να σε μεταφέρει σε άλλους κόσμους μπας και ξεχάσεις αυτόν εδώ και δεν αντιδράσεις.

   Ό,τι έχει φτιάξει το φιλελεύθερο κατεστημένο μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ναρκωτικό. Πραγματικά.

   Και εάν θες "πνευματική αναζήτηση", "δικαιοσύνη" κλπ σου έχει τον φεμινισμό, τους ανώμαλους των lgbtq μαζί με έναν "Δημοκρατικό Σοσιαλισμό" με Τροτσκιστικές τάσεις.

   Pathetic...

   Delete
  9. Και ύστερα συγκρίνεις ποία; Την Ρωμανία που άντεξε 1123 χρόνια με ποία;

   Με τις ΗΠΑ που υπάρχουν από το 1776-2016, δηλαδή 240 έτη; Και που ήσαν κυρίαρχες παγκοσμίως για πόσο; Για 24(1990-2014) χρόνια;

   Και ο Φιλελευθερισμός κυρίαρχος για πόσα; Για 25 μόλις χρόνια...και ήδη καταρρέει πλήρως.

   Σύνελθε!

   Delete
  10. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι είχαν προβλέψει νίκη του Σοσιαλισμού εναντι του Καπιταλισμού.

   Στο πώς έπεσαν έξω.

   Δεν ύπάρχει μονάχα μία μορφη Σοσιαλισμού, αλλά πολλές.

   Και η ισχυρότερη όλων τώρα φουντώνει.

   Άρα είχαν δίκαιο.

   Delete
  11. Ένα ενδιαφέρον άρθρο θα ήταν το εξής:

   "Η άνοδος του φετιχισμού και του εωσφορισμού στην εποχή μας"

   Όλα τα Αμερικανικά θεάματα μουσικής και "τέχνεων" είναι γεμάτα από αυτά.

   Διότι η σάρκα συνεχώς βαριέται το ίδιο συνέχεια. Όταν χορηγείς πολλή ναρκωτική δόση, αρχικά εθίζεται το σώμα μα μετά συνηθίζει και δεν έχει αποτέλεσμα. Το ίδιο με το πορνό. Βαρέθηκαν το "απλό", ας τους δώσουμε φετιχισμό. Βαρέθηκαν απλές ταινίες. Ας τους δώσουμε τρόμου και εωσφορικές για να φτάσουν στα άκρα οι νευρώνες και οι ορμόνες τους.

   Έτσι ""ζουν"" μονάχα οι Δυτικοί πολίτες-γραικύλοι. Σαν νεκρή ψυχικά σάρκα που δεν κουνιέται δίχως ηλεκτροσόκ.

   Delete
  12. Με όλα αυτά σαν σκέψη Δόκτωρα, η ΕΣΣΔ είναι ντροπή να κριτικάρεται ενώ εκθειάζεται ο Φιλελευθερισμός.

   Τώρα καταλαβαίνει κάποιος ότι υπήρξε το χείριστο κακό των δύο διδύμων.

   Σοβιετικός ανθρωπισμός - Αστικός ανθρωπισμός:

   1 - 0

   Νικητής όμως θα βγει ο Θρησκευτικός Ανθρωπισμός.

   Delete
  13. Το όλο θέμα καταλήγει στο εξής ερώτημα:

   Ποίος ο λόγος που υπάρχουμε;

   Όποιος δίδει καλλίτερη απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει και τον πλέον ανώτερο Πολιτισμό.

   (1) Φιλελεύθερη ερμηνεία:

   Για να καταναλώνουμε, να παράξουμε με σκοπό να καταναλώσουμε περισσότερο και να είμαστε σκλάβοι των σωματικών ηδονών μας.

   (2) Κομμουνιστική ερμηνεία:

   Για να κατεδαφίσούμε το σάπιο φιλελεύθερο καπιταλιστικό οικοδόμημα και να βοηθήσουμε στην κοινωνική πρόοδο δημιουργώντας ένα Παγκόσμιο Εργατικό Καθεστώς που θα καταστήσει δυνατή την πρόοδο της Ανθρωπότητος ώστε να γεννηθεί ο Νέος Άνθρωπος που θα είναι Άρχων Αθλημάτων, Τεχνών και Επιστημών.

   Όχι και τόσο άσχημη στο αυτί. Ομοιάζει την Εθνικοσοσιαλιστική.


   (3) Φασιστική:

   Για να Τιμάς τους Προγόνους σου, να τηρείς την Παράδοσή σου, να ακολουθείς την Θρησκεία σου, να θυσιάζεσαι για το Έθνος σου και να βοηθάς μέρα-νύχτα στην πρόοδό του σε όλους τους τομείς.

   Γενικά αυτό ασπάζομαι.


   (4) Εθνικοσοσιαλιστική:

   Για να αφοσιωθείς στην Φυλή σου και να θυσιασθείς για αυτην και την πρόοδό της. Μέσω συνεχούς Φυσικής Επιλογής θα προκύψει ο Υπεράνθρωπος, ομοιάζων τους Μυθολογικούς Ήρωες των Αρίων που θα έχει Σωματική και Πνευματική Αρτιότητα σε κάθε τομέα φυσικό και Πνευματικό. Εκείνος ως Οδηγός θα επιστρέψει την Ανθρωπότητα και πάλι στην Χρυσή Εποχή του Παραδείσου, μέσω του Ξίφους και της Θρησκείας της Φυλής.

   Άκρως εύηχο. Έχει μία προφητική και αποκαλυπτική χροιά.


   (5) Θεοκρατικά Καθεστώτα:

   Μέσω του εναρέτου βίου η Ψυχή θα επιστρέψει στον Θεό και πάλι, όταν και αυτός αποφασίσει για τους πλέον Αξίους κοντά Του, χαρίζοντάς τους αιωνία Ζωή κοντά Του, πλήρως ενάρετη. Το πώς θα βρει η Ψυχή και πάλι τον δρόμο της, αποτελεί τον κύριο άξονα κάθε Θρησκείας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μεν μία εξουσία που θα ασκείται με βία αλλά με στόχο την προώθηση της Θρησκείας και την πραγματοποίηση μίας μικρογραφίας του Βασιλείου των Ουρανών επί της Γης. Συνεπώς όλα για την Θρησκεία.
   Ασπάζομαι τις (3) και (5).

   Delete
  14. Και συμπαθώ τις (2) και (4). Νομίζω το αντικείμενο είναι το ίδιο, ο Χαμένος Παράδεισος.

   Απεχθάνομαι μετά βδελυγμίας την (1). Και εάν είσαι Έλλην το ίδιο θα κάνεις και εσύ.

   Delete
  15. Η αμιγώς Ελληνική Σκέψη βασιζόταν στην (3) και (5) θεώρηση.

   Delete
  16. Στο αφιερώνω:

   https://www.youtube.com/watch?v=DBHObdl-ggs

   Τί ωραίος πολιτικός φιλελευθερισμός! Αυτό είναι τρελοκομείο σκέτο!

   Delete
 8. Τὸ δημόσιο πρόσωπο ποὺ εἶναι ἄτιμο εἶναι αὐτὸ ποὺ κάτι θυσιάζει γιὰ νὰ τὸν δεῖ τὸ ποίμνιο νὰ θυσιάζει. Ὁ θυσιαστὴς πρὶν τὸν Χριστιανισμὸ εἶναι ἀριστοκράτης. Ὁ ἀμνὸς εἶναι μιὰ εἰκόνα τοῦ λαοῦ ποὺ παρίσταται. Ὅταν τρῶνε ἀπὸ τὸ σφάγιο, τρῶνε ἀπὸ τὸν ἑαὐτό τους, ἀποδέχονται τὸ γεγονὸς ὅτι ἀργὰ ἤ γρήγορα θἄρθει καὶ ἡ δική τους ἡ σειρά. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς θυσίας. Ὁ Χριστιανισμός ἔρχεται καὶ λέει στὸν ἀριστοκράτη - ὄχι κύριε, δὲν εἶσαι ἔντιμος, εἶσαι ἄτιμος καὶ τὸ ξέρεις, ἀλλὰ κρύβεσαι πίσω ἀπὸ τὸ μαχαῖρι. Δὲν πᾶ νὰ λές ὅ,τι θές, τὸ μαχαῖρι εἶναι μαχαῖρι καὶ θὲς νὰ τὸ ξεχάσεις. Ἑγὼ δὲν τὸ ξεχνάω.

  ReplyDelete
 9. YΓ. Ἀπότι μόλις πρόσεξα στὴν προσωπικὴ ζωή, τὸ κόλπο τῆς ἐξουσίας εἶναι τὸ ἑξῆς. Κάτι ποὺ πρόκειται νὰ γίνει οὔτως ἤ ἄλλως, ὁ ἐξουσιαστὴς τὸ διατάζει νὰ γίνει. Αὐτὸ τὸ εἶχαν δείξει καὶ ὁ Λέων Τολστόη στοὺς μεγάλους, καὶ ὁ Ἀντουὰν ντὲ Σαὶντ Ἐξυπερύ (λίγο πιὸ συντηρητικὸς, αὐτὸς) γιὰ τοὺς μικρούς. Συνεπῶς, αὐτὸς ποὺ ξεχωρίζει στὰ δημόσια καθίσματα ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο σινάφι τῶν ἐξουσιαστῶν εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος δὲν τὸ κάνει αὐτό.

  Ὁ Τολστόη ἀφιέρωσε σελίδες ἐπὶ σελίδων στὸ νὰ ἀποδείξει ὅτι οὐδέποτε εἰσακούσθησαν οἱ διαταγὲς τῶν ἀνωτέρων στὸ πεδίο τῆς μάχης, πόσῳι μᾶλλον δὲ τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος. Θὰ μπορούσαμε μάλιστα νὰ προχωρήσουμε - ὅταν κάποιος διατάζει νὰ γίνει κάτι ποὺ θὰ γίνει οὔτως ἤ ἄλλως, αὐτὸ τὸ κάνει γιὰ νὰ μὴν γίνει. Tρόπον τινά, διατάζει διότι εἶναι μπλεγμένος στὸ Κακό, καὶ προσπαθεῖ νὰ τοῦ γλιτώσει διὰ τῆς διαταγῆς.

  ReplyDelete
 10. Εχω μια απορια κυριε Καθηγητα και παρακλω απαντηστε μου..

  Εχετε εξηγησει στο Νικολαο Γλυξπουρκ τι ειναι εθνικομπολσεβικισμος??
  Ο βασιλεας Νικολαος συμφωνει με τον εθνικομπολεβικισμο??

  Εμενα πολυ αγγλοτζουτζεκι μου φαινεται αυτος ο Νικολαος. καπιταλας φιλελες μεχρι το μεδουλι.. πιο αγγλος πεθαινεις..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άλλο ένα Χατζηγωγικό τρολλ...

   Delete
 11. https://southfront.org/brexit-apocalypse-is-postponed/

  ReplyDelete
 12. Ἡ ἀνάρτηση φέρνει στὸ προσκήνιο τὸ ζήτημα τοῦ κοινωνικοῡ κράτους, ποὺ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ θολὰ αἱτήματα τοῦ 21. Ἡ ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία εἶχε ἰσχνὴ πρόνοια, καμία δὲ ἐπὶ πτωχεύσεων. Δὲν κατανοῶ τὸ ζήτημα τοῦ Ἀρύου ἑλληνισμοῦ. Οἱ μισοὶ ἐχθροἰ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21 ἦταν Τουρκαλβανοί, δηλ. μιλοῦσαν ἰνδοευρωπαϊκὴ γλώσσα. Δὲν καταλαβαίνω ἐπίσης γιατὶ πρέπει νὰ σιγοντάρουμε τὸ ἴδιο τὸ κράτος ποὺ βάζει χέρι στὰ ἀποθεματικὰ τοῦ Δημοσίου, χαρατσώνει, πετάει στὸ δρόμο τὶς γιαγιάδες κ.λπ. κ.λπ. Ὁ Φῦρερ πρὶν μπλέξει στὸν Β. παγκόσμιο ἦταν πολὺ καλύτερος !

  Ἅμα θέλει κανεὶς νὰ πάει κόντρα στὸ κράτος, θέλει ὁλίγον ἀπαύτά. Δὲν πηγαίνεις κόντρα στὸ κράτος ὄταν συντάσσεσαι μὲ τὸ κράτος γιὰ νὰ φᾶς τὸ Δημόσιο. Αὐτὸ τὸ κάνουν καὶ τὰ τσακάλια. Ἅν εἶσαι κατὰ τοῦ κράτους ἀρνεῖσαι τὴν ἐξουσία μὲ κίνδυνο νὰ χάσεις καὶ τὴν προστασία τῆς ἐξουσίας.

  Ὅσο γιὰ τὰ μεμέτια, τοὺς φίλους μας τοὺς Τούρκους, δηλαδή, καὶ τὶς ὑπόλοιπες φυλές τῆς Ἀνατολῆς ποὺ ἔχουν επανελθει ἐντὸς τῶν συνόρων τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, πρέπει νὰ τὸ πάρουμε χαμπάρι. Δὲν πάει ἄλλο. Δύο ἐπιλογὲς ἔχουμε. Ἥ θὰ καταλάβουμε ὄτι τυχαίνει νὰ γειτνιάζουμε μὲ αυτοὺς τοὺς λαούς μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο καὶ ὅτι θὰ ἐπανελθει ἡ ἀνθρωποσύνθεση τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας, καὶ θὰ κοιτάξουμε νὰ μὴν παρασύρει αὐτὸ τὶς κατακτήσεις τῶν δύο τελεύταίων αἰώνων, ἤ θὰ κάνουμε τὸν βλάκα. Ἅμα εἶσαι ἐθνικιστὴς τῆς προκοπῆς (ἐγὼ δὲν εἶμαι τῆς προκοπῆς) θὰ κοιτάξεις νὰ δεῖς τὸ ὅλο πράγμσ σὰν μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία νὰ λάμψει ὁ Ἑλληνισμός σου ἤ/καὶ ἡ Ῥωμηοσύνη σου. Ἄν εἶσαι Ἄρυος μέν στὶς φλέβες, Τοοῦρκος δὲ παλαιοῦ στὺλ, φανατικός, στὰ μυαλά, θὰ ὁνειρεύεσαι χοῦντες τύπου Πινοσέτ, ἐθνοκαθάρσεις καὶ στρατιωτικὸ νόμο, ἀστυνομικοὺς ὁπλισμένους σὰν ἀστακούς, ῥόμποκοπ κ.ο.κ.

  ReplyDelete
 13. YΓ. Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ μὴν εἶναι τὸ κοινωνικὸ κράτος -πρότυπο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἡ Σουηδία της, ἄς ποῦμε ; Ἁφοῦ ἦταν πρωτοπόρος στὴν ἀστικὴ ἐπανάσταση, γιατὶ νὰ μὴν εἶναι στὴν κοινωνική. Νὰ σᾶς πῶ ἐγὼ. Διότι ὑπάρχει ἕνα ἀνυπότακτο στοιχεῖο στὸν Ἕλληνα ποὺ τὸν κάνει καὶ τὰ κορδόνια του νὰ μὴ θέλει νὰ δέσει ἄν τὸν βάζουν νὰ τὸ κάνει μὲ τὸ ζόρι.

  Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἄν ἦταν ἐμπεδωμένο καὶ ὁλόκληρο, ὄχι νευρωτικὸ, θὰ ἔφτιαχνε ἀπὸ μόνο του κοινωνικὸ κράτος μακρᾶς πνοῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο; Δεν είναι ο αυταναγκασμός ή η πίεση όπως νομίζει αλλά η τάση για αναγνώριση. Μια χαρά λειτουργεί και προοδεύει και ευημερεί ο Έλληνας και υπό πίεση και στα χαμηλά.

   Ποιο είναι το κακό; Ο Έλληνας όταν κάνει κάτι θέλει να το κάνει και μετά όλοι να του λένε "ναι αυτός είναι που το έκανε, μπράβο του είναι και ο πρώτος. Να έχει αντίκρισμα. "Μπράβο σου αγόρι μου κανείς δεν είναι σαν εσένα". Αν κάτι δεν αποσκοπεί σε άμεση αναγνώριση δεν γίνεται από τον Έλληνα εύκολα.

   Άσε τους ξέρω Κωνσταντή καλά τους Έλληνες. Εγώ είμαι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και σας δίνω να φάτε, δεν θα κάνω αυτό που θέλετε εσείς γιατί εγώ σας έφτιαξα. Δεν κάνω αυτό που θέλετε, εγώ είμαι για τα ψηλά όχι για τα χαμηλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με αυτήν την αντίληψη. Το θέμα είναι να γνωρίζεις πως να την αξιοποιήσεις αυτήν την σοβαρή αντίληψη και σίγουρα οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν ιδέα πως να πλασάρουν εύστοχα τον Ελληνισμό, αφού δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια στο "οικοδόμημα" που έχουν σχεδιάσει

   Εγώ αν και θεωρώ φυσικά αίρεση τον Ελληνισμό, ως χριστιανός, δεν μπορώ όμως να πω ότι δεν πουλάει άσχημα αν βέβαια πλασαριστεί σωστά. Μόλις γίνει όμως αυτό το κλικ της ιστορίας τότε πάλι θα είναι οι Έλληνες στην κορυφή του κόσμου. Αλλά επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή η Δύση πιέζει, αυτοί οι χαζοί δεν ξέρουν τι να απαντήσουν και υμνούν το παρελθόν με ανούσιες συνθηματολογίες.

   Delete
  2. Όλοι οι λαοί να είναι από κάτω, στα χαμηλά, κάτω στις θέσεις των θεατών και να χειροκροτούν ακατπαύαστα τους Έλληνες διανούμενους και τους φιλοσόφους και τους Έλληνες ρήτορες και τους Έλληνες ποιητές και τους Έλληνες επιστήμονες και όλο το ελληνικό μεγαλείο. Παραδεχτείθτε όλα αυτά και χειροκροτείστε όχι στα λόγια, με έμπρακτες κινήσεις και τότε θα στα κάνει όλα ο Έλληνας.

   Delete
  3. Αλλά αυτό να γίνεται συνέχεια, διαρκώς, όχι μία φορά και τέλος. Ειδάλλως πως θα επιβεβαιώνεται το ελληνικό μεγαλείο και η ελληνική συνέχεια; Διότι ο νους θα βάζει πάντα την αμφοβολία και την αμφισβήτηση. Είναι ο Πλάτων ο μεγαλύτερος φιλόσοφος και είναι δικός μου όχι δικός σας και ο Αριστοτέλης σας έκανε να σκέφτεστε και σας έδωσε τον ορθολογισμό κλπ κλπ. Άρα όλα τα πήρατε από εμένα και εμένα πρέπει να χειροκροτάτε και να θαυμάζετε, με πράξεις. Όταν δεν γίνεται αυτό ο Έλληνας νιώθει μειονεκτικά.

   Προσπαθώ με εικόνες να σου εξηγήσω την κατάσταση.

   Delete
  4. Συμφωνῶ ἀπολύτως. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέω μὲ τὸ θέατρο. Καὶ ἐγὼ τὴν πάτησα γιὰ πολὺ μεγάλο διάστημα. Ὡς καὶ ψυχανάλυση ἔκανα καὶ ἡ ψυχαναλύτρια δὲν μποροῦσε ἡ ἴδια νὰ καταλάβει ὅτι δὲν χρειάζεται ἄλλος θεατής. Θεωροῦσε ὅτι τὸ δίκιο εἶναι μὲ τὸ μέρος τῶν ἄλλων.

   Δὲν μποροῦσε νὰκαταλάβει ὅτι ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο, πολύ φυσιολογικό, ποὺ εἶναι οὔτε ἐγὼ οὔτε οἱ ἄλλοι.

   Delete
 14. ΥΓ2. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ τρόπος ποὺ θὰ ἔπρεπε, κατὰ τὴ γνώμη μου, να βιωθεῖ ἡ ὀρθοδοξία. Δηλ. ὄχι σὰν ἕνας στρατῶνας ποὺ σοῦ λέει τί νὰ φᾶς, πότε νὰ φᾶς καὶ πῶς νᾶ πεθάνεις. Ἁλλὰ σὰν ἐκκλησια τῶν ἀνυποτάκτων. Ἔτσι δὲν εἶναι ἐκκλησία τοῦ Δήμου, ποὺ κυνηγᾶν τὸν κόσμο μὲ τὰ βαμμένα σκοινιά γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ὁ ἀπαραίτητος ἀριθμὸς ψήφων. Οὔτε βάρβαρη Τουρκοκρατία τοῦ μπουχτισμένου μπάτσου, ποὺ δέρνει κανὰν μετανάστη γιὰ νὰ ξεχαρμανιάσει. Οὔτε μιζέρια τοῦ ναρκομανοῦς καὶ τοῦ ὑποκόσμου, οὔτε οὔτε. Ἁλλὰ σὰν τόπος συνάντησης εκείνων ποὺ σὰν πρὠτη ἀρχὴ ἔχουν τὴν ἄρνηση τῆς αὐθεντίας. Ἑσωτερικὴ ἄρνηση. Ἑκ τούτου ἕπεται ὅτι τίποτα δὲν κάνεις ἀπὸ ὑποχρέωση, κατὰ τὸ Ἐλευθερία ἤ θάνατος, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι δὲν ἔχει νόημα ἡ λεξη ἐλευθερία ἀπὸ μόνη της. Ἑλευθερία ἀπὸ τί ; Προφανῶς, ὑπάρχει καὶ ἕνα θετικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὅτι μετατρέπει τὰ πάντα σὲ θέατρο αἰσιοδοξίας. Αὐτὸ τὸ θέατρο δὲν τὸ θέλουμε.

  ReplyDelete
 15. ΥΓ3. Αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Γιάννης εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ καὶ νομίζω ὅτι πρέπει νὰ τὸ ἀναπτύξω κάπως διὰ μακρῶν. Τί λέει ὁ Γιάννης. Λέει, αὐτὸ ποὺ καταγγελλουμε σὰν σύμπτωμα ἀνακρίβειας καὶ ἀναλήθειας στὴν ἑλληνικὴ ψυχικὴ ζωή δὲν εἶναι παιδιά, ὅπως νομίζετε, σύμπτωμα ὀφειλόμενο στὸ ἀνολοκλήρωτο τοῦ 1821, ἀλλὰ σύμπτωμα ὀφειλόμενο στὸ ὅτι τὸ πρότυπο τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος εἶναι λάθος πρότυπο.

  Αὐτὸ θυμίζει τὸν Τολστόη, ποὺ ἔλεγε ὅτι κακῶς οἱ εὐρωπαϊκές ἐλίτ ἀναζητοῦν σὰν καλλιτεχνικό τους πρότυπο τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, διότι ἠ ἀρχαία Ἑλλάδα εἶναι ἠθικῶς καὶ καλλιτεχνικῶς λάθος. Χρειαζόμαστε μιὰ χριστιανική τέχνη, ἔλεγε ὁ Τολστόη, πράγμα συζητήσιμο. Ἁλλὰ ἔχει ἐνδιαφέρον. Εἶναι σὰν νὰ λές τοῦ μικροάστοῦ - τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι πὼς εἶσαι μικρός, ἀλλὰ πὼς εἶσαι ἀστός.

  Ὁ ἐθνικισμός (τὸ κόμμα τοῦ κου Καζάκη, ποὺ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν πηγή τῆς ἀναρτήσεως, εἶναι κομμουνιστογενές ἐθνικιστικό) εἶναι φυσικὸ πράγμα σὲ πληθυσμοὺς ἀστικοποιημένους ποὺ ὅμως δὲν ἔχουν ἐνωθεῖ πραγματικὰ σὲ μιὰ κοινοπραξία. Εἶναι σὰν διάσπαρτα ἄτομα ποὺ ψάχνουν νὰ συνεταιριστοῦν. Τί γίνεται ὅμως. Ἑδῶ σᾶς θέλω ὅλους. Θὰ ἐπαναλάβω τὸ παράδειγμα ποὺ ἔχω φέρει τόσες φορές.

  Ὁ Μακρυγιάννης στὸ στρατόπεδο τοῦ Γκοῦρα τραγουδᾶ -ὁ ἥλιος ἐβασίλεψε,- Ἕλληνά μου--{τσάκισμα παρατεταμένο ἀνατολίτικο-
  ἐβασιλεψε,καὶ τὸ φεγγάρι ἐχάθη.

  Πᾶς καὶ τοῦ λές. Γιάννη μου, σύμφωνοι,εἶσαι Ἕλληνας ἀλλὰ δὲν εἶσαι ὅπως τὰ λές. Τὰ ἑλληνικά δὲν τἄμαθες ἀπὸ τὴ μάνα σου, ἡ μάνα σου δὲν τἄξερε. Τὸ τραγοῦδι ὅμως ἀπὸ τὴ μάνα σου τὄμαθες. Δὲν καταλαβαίνεις πὼς ὑπάρχει κάτι βεβιασμένο στὴν Ἑλληνικούρα σου, ἕνας στόμφος, ἕνα πράγμα ποὺ δὲν τὸ πιστεύεις καὶ σὺ ὁ ἴδιος ;; Τὸ λές ΓΙΑ νὰ γίνει πραγματικότητα, ἀλλὰ δὲν θὰ γίνει ποτέ γιατὶ εἶναι ψέμα. Αὐτὸ γιατί δὲν τὸ καταλαβαίνουν οἱ Ἕλληνες, γιατὶ τοῦς εἶναι τόσο δύσκολο νὰ τὸ καταλάβουν ;; Καταστρέφουν ζωές μὲ τὴν ἐπιμονή τους.

  Ποῦντος ὁ Ζαρατοῦστρα νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσει καλύτερα. Πλακώνουν λοιπὸν πάνω στὸν Μακρυγιάννη πρῶτα ὁ Βλαχογιάννης, νἆναι καλὰ ἐκεί ποὺ βρίσκεται, ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς Ἕλληνες, κατὰ τὴ γνώμη τὴν ταπεινή, μὲ τεράστιο καὶ οὐσιαστικὸ ἔργο, καὶ μετὰ ἡ γενιὰ τοῦ τριάντα, ποὺ πιάνουν Καραγκιόζη, φολκλόρ, καὶ τὰ βλέπουν αἰσθητικῶς. Κι ὰντὶ νὰ ποῦν ὅτι εἶναι πρόβλημα αὐτὸ τὸ τσάκισμα, τὸ ἕλληνά μου ! διότι περιέχει ψέμα, τὸν ἐπαινοῦν τὸν Μακρυγιάννη ποὺ ἀνέδειξε τὴν ἀρχαιολογία τοῦ ὑποσυνειδήτου. Ὅτι πρόκειται γιὰ πορωμένους ἀστούς δὲν ἔχω καμία ἀμφιβολία.

  ReplyDelete
 16. ΥΓ (συνέχεια)... Ὅμως θὰ περίμενες μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ νὰ ἔχει καταρρεύσει ὁ ἐθνικιστικὸς μῦθος. Καὶ ὅμως, τὸ ΚΚΕ ξεκινῶντας ἀπὸ πρὶν τὴν Κατοχή, ὄταν πᾶνε μαζὶ τοῦ διάφοροι Ἕλληνες διανοούμενοι, βάζει τὸν ἐθνικισμὸ μέσα στὸν κομμουνισμό του καὶ στὴν Κατοχὴ φτιάχνει τὸ ΕΑΜ. Οὐσιαστικὰ μαλιστα ἡ διάσπαση τοῦ ΚΚΕ τὸ 1968 σὲ ἐσωτερικοῦ ἐξωτερικοῦ φέρνει τὸν ἀπόηχο μιᾶς διαίρεσης στοὺς κόλπους τοῦ ΕΑΜ-ΚΚΕ (πρὸς τὸ ὁποῖο ΕΑΜ δὲν τρεφω καμία συμπάθεια) σὲ ἐθνικιστὲς καὶ κομμουνιστές. Καὶ πάλι ὅμως ψέμα. Οἱ τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ ποτὲ δὲν θὰ παραδεχτοῦν πὼς εἶναι ἐθνικιστές. Ἑγὼ πιστεύω πὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπόγονος τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ, εἶναι ἐθνικιστικὸ κόμμα μὲ φασίζουσες προεκτάσεις, ὅπως ἐθνικιστικὸ κόμμα μὲ φασίζουσες προεκτάσεις ἦταν τὸ λαϊκὸ ΠΑΣΟΚ, ἄλλο ἄν στὴν κορυφὴ καὶ στὴ βάση τοῦ ΠΑΣΟΚ ὑπῆρχε παλαιοκομματισμός. Καὶ στοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὴν κορφὴ καὶ τὴ βάση ὑπάρχει παλαιοκομματισμός.

  Καταλήγω. Στὴν ῥίζα τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ λένε οἱ ἱστορικοί πρωτο-ἐθνικισμός. Ἑκφράζεται μὲ μιὰ παράξενη μίξη, ἕνα παράξενο χαρμάνι. Ῥήγας Φεραῖος, Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξαντρου, ἀλλὰ καὶ πολλές φορές προφητεῖες τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ καὶ τοῦ Ἀγαθάγγελου μαζί κ.λπ. κ.λπ. Αὐτὸ τὸ θολό μαραφέτι τί στὸ καλό εἶναι ; Ἁντὶ νὰ τὸ απαξιώνουμε, πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε.

  Στὴν ούσία του ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἀντικληρικαλικός. Αὐτὸ εἶναι νομίζω τὸ κλειδί. Μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως πιὸ σημαντικὸ πράγμα στὸν ἐθνικισμὸ ἡ ὑλική, στρατιωτική, ἐγκληματικὴ καὶ κατασκευαστική του προέκταση, ποὺ συναρμόζεται πολὺ καλὰ κατὰ καιροὺς μὲ τὸν καπιταλισμό. Ἁλλὰ στὸν ψυχικὸ κόσμο ποὺ εἶναι πολλὲς φορὲς πιὸ σημαντικὸς ἀπὸ τὸν ὑλικό, τὸ ἀντικληρικαλικὸ μένος εἶναι ποὺ μοῦ φαίνεται, σὲ βαθύτερο ἐπίπεδο, τὸ πιὸ αἰχμηρὸ σημείο στὴν πανοπλία τοῦ ἐθνικισμοῦ. Πίσω ἀπὸ τὸ τσάκισμα τοῦ Μακρυγιάννη - Ἕλληνά μου - ὑπάρχει μιὰ παρέξενη μίξη ὑποταγῆς καὶ ἐπανἀστασης. Ὑποταγὴ στὸν θάνατο τῆς ἐπιχείρησης Μακρυγιάννη-Γκούρα. Πολὺ καλὰ κάνει νομίζω ὁ ἱστορικὸς Βασίλης Κρεμμυδᾶς νὰ συνδέει τὴν Φιλικὴ Ἑταιρία μὲ τὴν ὁποιαδήποτε ἑταιρία - στὴν οὐσία, ὑπάρχει τὸ πνεῦμα τοῦ καπιταλισμοῦ πίσω ἀπὸ τὸ 21. Τὸ κυνῆγι τοῦ κέρδους, τοὺ χρήματος. Τὰ λεφτά, τὰ λεφτά. Καὶ μαζὶ μὲ τὰ λεφτά, μιὰ ἐξέγερση κατὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Ὁ Αἱτωλός καὶ ὁ Παϊσιος εἶναι καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις - σὺν τῆι Ἀγιότητί των - καθόλου δὲν ἀμφιβάλλω γιὰ τὴν Ἀγιωσύνη τους - ἕνα εἶδος ὀρθόδοξου καλόγερου Τάκ, δὲν εἶναι ; Ἥ μᾶλλον ὄχι Τάκ, αὐτὸ εἶναι ὁ Παπαφλέσσας. Μᾶλλον ἕνα εἶδος προφἠτη Τειρεσία. Ἑδὼ εἴμαστε.

  Αὐτὰ πρέπει νὰ ἔχουν μελετηθεῖ σὲ παρόμοια κινήματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, βλ. τὸν Ἰταλὸ Κάρλο Γκίνσμπουργκ. Ὑπάρχει μιὰ πολὺ πιὸ βαθειά σύγκρουση, προκαπιταλιστικὴ, ἀνάμεσα στὴν ἱεραρχημένη ἐκκλησία καὶ στὸ ἄμεσο βίωμα τοῦ θείου, ποὺ ὁ ἄνθρωπος τὸ λαχταρᾶ μὲ ὅλην του τὴν ψυχή. Αὺτὴ ἡ σύγκρουση βρίσκεται στὴ ῥίζα τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ (ἐθνικομπολσεβικισμός).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έπαιξε ρόλο και το χρήμα στο 21΄. Η ροή του χρήματος. Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι άλλος πολιτισμός οι Τούρκοι. Ανεικονικός πολιτισμός, ισλαμικός πολιτισμός, ανατολίτικος πολιτισμός. Το ελληνικό πνεύμα είναι εικονικό και ποτέ μα ποτέ δεν συμφώνησε απόλυτα στα δόγματα της Ανατολής. Πάντα κρατούσε μαι ισορροπία. Αν δεις από το 1453 μέχρι το 1821 έχουμε πολλές μικροεπαναστάσεις των Ελλήνων, άλλες αποτυχημένες άλλες λιγότερο επιτυχημένες. Αυτό κάτι δείχνει.

   Γιατί ας πούμε από το 146π.Χ. μέχρι το 1453 δεν είχαμε ούτε μία επανάσταση των Ελλήνων κατά των Ρωμαίων; Οι Ρωμαίοι δεν τους τα τρώγανε μέσω της φορολογίας; Τους τα τρώγανε Κωνσταντή μου. Έχουμε όμως απόλυτη συμμόρφωση και συνεργασία με το καθεστώς. Κι ούτε μπορείς να μου πεις ότι είχαν ισχυρό στραρό και οι Έλληνες κάθονταν ήσυχοι. Διότι οι Ιουδαίοι και άλλα έθνη έκαναν πολλές επαναστάσεις κατά των Ρωμαίων.

   Άρα βλέπεις ότι πρέπει να συμφωνήσει ο αφέντης με τον ελληνικό πολιτισμό πρώτα, με τα πολιτισμικά στάνταρ και μετά το συζητάμε. Βλέπουμε.

   Delete
  2. Αυτό που πάει να γίνει δηλαδή και ήδη συμβαίνει και θα συμβαίνει ολοένα περισσότερο στο μέλλον είναι ότι από ένα σημείο και μετά η Δύση δεν συμφωνεί πλέον με αυτά τα πολιτισμικά στάνταρ του Έλληνα. Πέρασε το όριο. Αυτή είναι "πίεση" που θα νιώθει ο Έλληνας. Που στην ουσία δεν είναι πίεση, αλλά ανάγκη για νέα δημιουργικότητα σε μια οδό της αυτονομίας και δημιουργικής διδαχής.

   Delete
  3. Πρόσεξε Κωνσταντή. Να είμαι ξεκάθαρος. Και η Δύση άλλος πολιτισμός είναι. Το άλλο άκρο. Το της άκρατης ηδονής. Το ότι η Ανατολή είναι άλλος πολιτισμός, δεν σημαίνει ότι η Δύση συμφωνεί με τα ελληνικά στάνταρ.

   Delete
  4. Αὐτὸ ποὺ δὲν κατὰλαβε νομίζω ὁ Ἕλληνας, καὶ τοῦ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὸ καταλάβῃ, εἶναι ὅτι δὲν χρωστᾶ τίποτα σὲ κανέναν. Εἶναι σωστός ὁ τίτλος τοῦ μπλογκ τοῦ Καζάκη, Σεισάχθεια. Μόνο χάρη στὴ σεισάχθεια τοῦ Σόλωνα ἀναπτύχθηκε ἠ Ἀθήνα. Δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβῃ καὶ λόγῳ Τουρκοκρατίας καὶ λόγῳ πελατειακῶν σχἐσεων καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι θέλει νὰ τοῦ λένε μπράβο. Ἀλλὰ πάνω ἀπόλα νομίζω πὼς ἔχει νὰκάνει μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἐκκλησία. Τὴν ἐκκλησία τὴν θεωρεῖ κάτι σὰν καταπιεστικὸ πατέρα, καταπιεστικὴ μητέρα, κάτι ποὺ τὸ ἀγαπᾶ καὶ τὸ μισεῖ ταὑτόχρονα.

   Delete
 17. Ἑσὺ Γιἀννη συμφωνεῖς ὅτι ὁ νευρωτικὸς Ἕλλην τοῦ καιροῦ μας τρώει τὴν ζωὴ του νὰ καταλάβει ἄν εἶναι ἤ ὄχι συμβιβασμένο σκουλήκι ;; Καὶ ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ τὸν τρώει εἶναι θεολογικῆς φύσεως, καὶ ὅτι σχετίζεται μὲ τὴν εἰκόνα, δηλ.τοῦ ἄν εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει ἤ ὄχι ;;

  Ἑγὼ ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐπανάσταση ξεκίνησε τὸ 21 ἔχοντας ἤδη συσσωρεύσει οἱ Ἕλληνες τεράστιο ἄγχος ἀποτυχίας διότι ξανοιχτήκανε μὲ δανεια καὶ παράνομες δραστηριότητες καὶ τὰ χρόνια πρὶν τὸ 21 ξαναγύρισε ἡ Μεσόγειος στὰ πρὸ Ναπολέοντος στάνταρ καὶ ἔπεσε ἀνεργία. Αὐτὸ σὺν τὸ γεγονός ὅτι εἶχαν κολλήσει τὸ κόμπλεξ ὑπευθυνοτητος τῆς Δύσης τοῦς ἔκανε ὑστερικούς.

  Ἅν μέσα τους εἶχαν ξεκαθαρίσει ὅτι ὅλα ἔρχονται ἐκ Θεοῦ δὲν θἄχανε πάθει αὐτὸ τὸ ταράκουλο σὲ τέτοιον βαθμό. Ὅχι ὅτι ἦτανε καλὰ ἐπὶ Τούρκων οἱ Ἑλληνοῥωμιοί, ἀλλὰ ἄν προσέξεις μόνο θεολόγους ἔχουμε καὶ κανέναν σχεδὸν ψυχολόγο συγγραφέα. Τοὐς δὲ θεολόγους οἱ μισοὶ Ἕλληνες τοῦς ἔχουν γιὰ τὰ σκουπίδια μαζὶ μὲ τὴν Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία καὶ ἄλλα παόμοια συγγράμματα ποὺ τὰ συνδέουν μὲ τὸ κατηχητικὸ καὶ τὶς παιδικὲς ἀναμνήσεις τῆς καταπίεσης. Ἁπὸ συγγραφεῖς παιδικῆς ἠλικίας ἔχουμε τὴν Δἐλτα καὶ μετὰ ἀρχίζει ἡ προπαγάνδα τῆς Ἅλκης Ζέη. Δηλαδὴ ὀ κομμουνισμὸς πῆρε τὴν μπάλα τοῦ ἐθνικισμοῦ γιὰ πολὺν καιρό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι έγινε με άγχος και με προβλήματα, αλλά νομίζω έπρεπε να γίνει.

   "Ἅν μέσα τους εἶχαν ξεκαθαρίσει ὅτι ὅλα ἔρχονται ἐκ Θεοῦ δὲν θἄχανε πάθει αὐτὸ τὸ ταράκουλο σὲ τέτοιον βαθμό".
   Έτσι είναι ναι.

   Όχι δεν θα έλεγα ότι αναρωτιέται αν είναι συμβιβασμένο σκουλήκι ή όχι. O Έλληνας τώρα βρίσκεται σε κατάσταση περισυλλογής. Τα κάναμε όλα καλά στο παρελθόν; Θέλει να έχει πρότυπα. Δεν δέχεται την εξελικτική μορφή της ιστορίας όπως πρώτος την καθιέρωσε ο Χριστιανισμός. Δηλαδή υπάρχει μια τάση για τελείωση του κόσμου και αυτό συμβαίνει σταδιακά μέσα από εξελικτικές φάσεις και πνευματικές ωριμάνσεις. Και η Τουρκοατία ήταν μια εξέλιξη και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μαι εξέλιξη. Πως θα γίνει τώρα να είναι πρώτος πάλι ο Έλληνας αλλά χωρίς πολέμους και όπλα; Αυτό είναι. Χωρίς Αλέξανδρο, χωρίς Ρώμη, χωρίς Αυτοκράτορα. Χωρίς διοικητικό μεσάζοντα δηλαδή. Χωρίς δόλο δηλαδή. Είναι αυτό που σου έλεγα ότι αυτός ο λαός λόγω των φάσεών του έχει εξανθρωπιστεί σε μαγαλύτερο επίπεδο σε σχέση με άλλους. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Άρα το πρόβλημά μας είναι πως θα επιβάλουμε το αγαθό καθολικά χωρίς όπλα και χωρίς εκβιασμούς. Πως θα δείξουμε ότι έχουμε δίκαιο σε κάτι και καλές προθέσεις σε φιλοσοφικό επίπεδο με επιχειρήματα. Και μπορεί να έχουμε δίκαιο αλλά οι άλλοι να μην ακούν. Γιατί οι απέναντι μπορεί να μην καταλαβαίνουν ή δεν σε πιστεύον κιόλας και σου προσάπτουν δόλο. Διότι αυτοί διψούν ακόμη για κυριαρχία και δύναμη, ενώ ο Έλληνας πλέον δεν τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα ξέρει αυτά. Κι αν σε βλέπουν μικροκαμωμένο ίσως να σε ειρωνευτούν κιόλας, ενώ πάλι μπορεί να έχεις εσύ δίκαιο. Εδώ έχει αναφορά ο όλος άνθρωπος.

   Στην Τουρκοκρατία Κωνσταντή πως να έχουμε ψυχολόγους; Αφού δεν υπήρχε η επιστήμη της ψυχολογίας τότε.

   Delete
  2. Ὅχι γενικά, στὴν λογοτεχνία μας καὶ εἰδικότερα τὴν νεοελληνική, νομίζω δὲν ἔχουμε ἀπρόσκοπτη ἔκφραση. Ἅλλος τὸ παίζει ἔτσι καὶ ἄλλος τὸ παίζει ἀλλιῶς. Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς λογοτεχνίας μας εἶναι φτιαχτό, δηλαδὴ προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσῃ χώρους καὶ χρόνους ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα. Ἑνῶι δηλαδὴ ἡ ψυχολογικὴ λογοτεχνία ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν Ῥουσσῶ νομίζω ζήτησε μιὰ ἐμβάθυνση στὸ παρόν, αὐτὸ ποὺ λέμε Ῥεαλισμό, στὴν Ἑλλάδα μιμηθήκαμε τὸν Ῥεαλισμό κάνοντάς τον...ὑπερρεαλισμό.

   Ἅν γράφαν οἱ λογοτέχνες μας ὅπως τοῦς ἐρχόταν δὲν θἄχαμε αὐτὸ τὸ σύμπτωμα. Ὑπάρχει ἕνα παράξενο θέατρο ἐσωτερικὸ ἐπὶ Τουρκοκρατίας ἤδη. Δηλαδὴ ἡ Ἑλληνικοῦρα εἶναι τί καλά θἄτανε νἄμουνα στὰ Παρίσια. Αὐτὴν εἶναι νομίζω πάνω κάτω ἡ ἰδεολογία τοῦ ἐθνικισμοῦ. Ἕνα μῖσος γιὰ τὴν ὑπάρχουσα ζωή καὶ πάνω ἀπόλα τὴν ἐκκλησία ποὺ τὴν συντονίζει καὶ ἐπιπλέον σὲ θάβει.

   Ὑπῆρχε ψυχολόγος στὴν Τουρκοκρατία. Τὸ Σχολεῖο τῶν Ντελικάτων Ἐραστῶν τοῦ Ῥήγα καὶ διάφορα παραδείγματα εὐαισθησίας πρωτοῥομαντικοῦ στὺλ εἶναι καταγεγραμμένα. Λίγο πρὶν τὸ 21. Δὲς τὸν Χίτλερ.Πολὺ συχνᾶ τῶν πολέμων προηγεῖται ἕνα κῦμα συναισθηματολαγνείας.

   Delete
 18. Περί της χθεσινής μαύρης επετείου, οφείλουμε να πούμε δύο λόγια:

  Η Θυσία των δύο Νεαρών Πατριωτών είναι άξια θρήνου και οργής ανεξαρτήτως της Χρυσής Αυγής. Τα παιδιά αυτά δεν πέθαναν για το κόμμα αλλά για ένα καλλίτερο μέλλον σε μία Ανεξάρτητη και Ισχυρή μελλοντική Ελλάδα.

  Η δολοφονία των μαζί με το περιστατικό Φύσσα-Ρουπακιά δυστυχώς έδωσε την πολυπόθητη ανάσα σε ένα ταχέως καταρρέον αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δυστυχώς χάσαν την ζωή τους για να συνεχίζει να υφίσταται το σάπιο κΥνοβούλιο και μαζί με αυτό να εντείνεται κάθε ώρα και στιγμή η παρακμή και ο εκφυλισμός της Πατρίδος μας.

  Όσοι βεβηλώνουν και υβρίζουν την Μνήμη οιουδήποτε νεκρού ανθρώπου έχουν ήδη κριθεί από τον Θεό. Η ψυχή τους είναι σάπια και ήδη νεκρή.

  ReplyDelete
 19. Επιτέλους!

  http://www.pronews.gr/portal/20161102/religion/elladiki-ekklisia/84330/ieronymos-i-hora-prohoraei-ston-afellinismo-kai

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τελικά τι ισχύει; Το δικό σου "επιτέλους" ή το "Μισαλλόδοξο κήρυγμα" της Αυγής; Είναι από που το βλέπεις το πράγμα. Αν το βλέπεις με τις χριστιανικές αξίες είναι απαράδεκτα και λαϊκίστικα αυτά που είπε ο Ιερώνυμος.

   ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

   Επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για όσα είπε στη συνέντευξή του στοn ΣΚΑΪ εξαπολύει η εφημερίδα «Αυγή» στο σημερινό της πρωτοσέλιδο.

   http://www.iefimerida.gr/news/298758/protoselidi-epithesi-tis-aygis-ston-arhiepiskopo-ieronymo-me-vareis-haraktirismoys#ixzz4Ow1IFbmI

   Delete
  2. Μιὰ χαρὰ τἆπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Τοῦς εἶπε ποιοὶ νομίζετε πὼς εἶστε ; Ἑμεις τὄχουμε πάει τὸ Γένος 2000 χρόνια, ἐσεἰς ὅπου νἆναι μπορεἶ νὰ ἐξαφανιστεῖτε. Ἁλλὰ δὲν νομίζω πὼς ὑπάρχει σοβαρὴ σύγκρουση, πιὸ πολύ ὑπάρχει ἐκατερωθεν παζάρι.

   Delete
  3. Για αυτό υπάρχουν οι παπάδες και οι επίσκοποι; Για να πηγαίνουνε ένα έθνος 2000 χρόνια;

   Delete
  4. Κατὰ τὴ γνώμη πολλῶν, ναί.

   Delete
  5. Και πού το κακό; Μια χαρά πήγαν το Γένος. Εάν το πήγαιναν και μετά το 1821 σήμερα θα πηγαίναμε διακοπές σε Πόντο και Καππαδοκία, ίσως και στην Αλεξάνδρεια, σε Ελληνικά μαγαζιά και ξενοδοχεία.

   Delete
 20. Παρεμβολὴ περὶ ἐθνομπολσεβικισμοῦ. Ὁ γερμανικὸς ἐθνικισμός, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν Χέρντερ,νομίζω, ἔβγαλε τὴν ἔννοια τοῦ volk, τοῦ ἔθνους,τοῦ βασισμένου στὴν Kultur, δηλαδὴ ὄχι τὴν κουλτούρα νὰ φύγουμε, ἀλλὰ τὸ ΗΘΟΣ ἑνος λαοῦ. Ἡ Γαλλία εἶχε βγάλει ἐκείνην τοῦ λαοῦ, τοῦ peuple. Ἐμείς τὰ κάναμε ἀνάποδα. Ἕτσι, μεταφυτεύσαμε στὴν Ἑλλάδα σὰν βλάκες ἤ μᾶλλον λεβαντῖνοι ποὺ εἴμεθα τὴν... γερμανικὴ λαογραφία. Ὁ μεγάλος μας λαογράφος, ὁ Νικόλαος Πολίτης, στὸ φυλλάδιό του Ἕλληνες ἤ Ῥωμιοί (κολυμπάει στὸ διαδίκτυο) προσπαθεῖ νὰ ἀνασκευάσῃ τὴν διαπίστωση τῶν Παλαμᾶ καὶ Ψυχάρη, ποὺ ἦταν κατὰ τἄλλα πνευματικά του τέκνα, ὅτι πρέπει νὰ λεγόμαστε Ῥωμηοί καὶ ὄχι Ἕλληνες.

  Ὁ πρόσφατα μακαρίτης Πιέρ Μπουλέζ ἔλεγε - εἶμαι ἕνας μπολσεβῖκος τῆς κουλτούρας. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ πρὶν τὸ 21 οἱ σοφολογιώτατοι ἦταν σχεδὸν πολιτισμικοὶ μπολσεβῖκοι, ἀλλὰ πιὸ πολὺ κεμαλικοὶ πρὸ τοῦ Κεμάλ. Ὅπως ὁ Κεμὰλ προσπαθοῦσε νὰ ξερριζώσῃ ὁ,τιδήποτε τὸ ὀθωμανικό, αὐτοὶ προσπαθοῦσαν νὰ ξερριζώσουν ὁ,τιδήποτε τὸ τούρκικο.

  Ἕτσι πῆρε ἡ μπάλα καὶ τὰ βυζαντινἀ, καὶ τὰ σλάβικα, καὶ τὰ ἀλβανικὰ καὶ τὰ βλάχικα καὶ τὰ γυφτικα καὶ δὲν ἄφησε τίποτα ἀπολύτως. Ὁ λεγόμενος ἀπὸ τὸν Κ. Δημαρᾶ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς ἔκαψε τὸν πολιτισμὸ αἰώνων, καὶ ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τῶν γιάνκηδων στὴν Ανατολικὴ Μεσόγειο. Πρῶτα καῖμε καὶ σφάζουμε, μετὰ ἐκπολιτίζουμε.

  Ἕνας πραγματικὸς πολιτισμικὸς ΕΘΝΟμπολσεβῖκος θὰ ἔκανε τὰ ἀναποδα ἀπὸ τὴν λογοκρισία τοῦ Μεταξᾶ. Θὰ ἐπέβαλλε δὲ τὰ ἑξῆς μὲ τὸ ποὺ θἄπαιρνε τὴν εξουσία. 1) Ὑποχρεωτικὸ πολυτονικὸ γιὰ ὅσους ἐκδίδουν στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο, μὲ βάση μιὰ ἐπιλεγμένη γραμματική. Παράλληλα σύσταση ἐπιτροπῆς φρουρουμένης μὲ ὁπλισμένους εἰδικοὺς φρουροῦς ἐπὶ πολιτισμῶι (νὰ φτιαχτεῖ εἰδικὸ ἔνοπλο σῶμα) γιὰ τὴν κατάρτιση ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐκδοθείσης ἀναλώμασι τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως. Θεμελιῶδες κεφάλαιο ἡ μετἀβαση ἀπὸ τὴν κλασσικὴ προφορὰ στὴν κοινὴ τῶν Εὐαγγελίων, ἀπὸ τὸ οποίο κεφάλαιο θὰ προκύψουν καὶ οἱ νόμοι τοῦ πολυτονικοῦ γιὰ τὴν νέα ἑλληνικὴ ἤ ῥωμαῖκια γλώσσα, κατὰ τὸν κυρ-Δημητράκη Καταρτζῆ. 2) Ὑποχρεωτικὴ μεταγραφή ὅλων τῶν ξένων μουσικῶν ἔργων τῶν καταγεγραμμένων σὲ πεντάγραμμο στὴν βυζαντινὴ σημειογραφία. Μιὰ παρτιτοῦρα τοῦ Χάυντν, γιὰ παράδειγμα, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἐκδοθῇ στὸ πρωτότυπο ἄν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ μεταγραφὴ σὲ βυζαντινὴ σημειογραφία. Καὶ ἐδῶι νὰ σχηματιστῇ μιὰ ἐπιτροπὴ σοφῶν, φρουρούμενη διπλὰ ἀπὸ τὸ ειδικὸ σῶμα ποὺ εἴπαμε παραπάνω, ἡ ὁποία θὰ βγάλῃ μιὰν ἐκσυγχρονισμένη ἔκδοση τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας ποὺ θὰ εἶναι ἰκανὴ νὰ σημειώσει ὅλες τὶς φωνές καὶ ὅλα τὰ ὄργανα, δυτικὰ καὶ ἀνατολικά. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ σημεῖο. 3) Συγγραφὴ νέας Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τὴς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ποὺ θὰ ψηφίσει μιὰν ἐπιτροπή ἡ ὁποία θὰ φρουρεῖται τριπλά νυχθημερόν. Αὐτὴ ἡ ἐπιτροπὴ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν φυλετικὴ σὐσταση τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν Ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο. Συγκεκριμένα θὰ ἀσχοληθῃ μὲ τὸν φυλετικὸ τῦπο τῶν πληθυσμῶν Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Ἁρχηγὸς τοῦ σώματος ποὺ θὰ περιφρουρῇ τὶς ἐργασίες τῆς ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης. Ὑπάρχει καὶ ἅλλη ἐπιτροπή, ἐπὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ποὺ θὰ βάλουμε τὸν Ἱωάννη.

  Τὸ θέμα βέβαια ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ πῶς θὰ λεγόμαστε, Ἕλληνες ἥ Τούρκοι. Χριστιανοί δὲν γίνεται. Ὁ Χριστιανὸς ἀπὸ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ φτιάξει κράτος, δυστυχῶς. Τὸ κράτος εἶναι τοῦ Καίσαρος, δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ.

  Προτείνω λοιπὸν νὰ λεγόμαστε οὔτε Τοῦρκοι, οὔτε Ἕλληνες, οὔτε Ῥωμηοί ἀλλά Ὁρθόδοξοι καὶ τὸ κράτος μας νὰ λέγεται Ὁρθόδοξη Κοινοπολιτεία.

  ReplyDelete
 21. Κωνσταντή μάλλον δεν έγινα αντιληπτός. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελληνική συνέχεια. Δεν λέω το αντίθετο. Απλώς υπάρχει αλλοιωμένη με ανώμαλο τρόπο.

  Θα στο εξηγήσω απλά. Είπαμε ότι το πολιτισμικό πρότυπο για τον Έλληνα είναι η κλασική Αθήνα με όλα τα συναφή. Αυτό ξεκινάει τον 4ο αιώνα π.Χ. και συνεχίζει. Όταν φτάνουμε όμως σιγά σιγά την εποχή τνω χριστιανών, ας πούμε τον 4ο αιώνα μ.Χ., δέχεται δυνατό πλήγμα ο ελληνικός τρόπος σκέψης και διανόησης. Για πρώτη φορά ιστορικά εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι απαντούν με επιτυχία (διότι ο κόσμος θέλουν δεν θέλουν μερικοί πίστεψε) και αντιπαραθέτουν τα δικά τους επιχειρήματα απέναντι στην ελληνική φιλοσοφία. Εμφανίζονται όχι χειροκροτητές αυτή τη φορά του Πλάτωνα και των υπολοίπων Ελλήνων, αλλά κριτικές αυστηρές και απορριπτικές πολλές φορές. Αυτό είναι το πλήγμα, το οποίο πλήγμα θίγει όπως σου εξήγησα ακόμη και σήμερα την υπερηφάνια του Έλληνα. Δεν έχει μπράβο από τους χριστιανούς. Ε και πως τα έβαλαν αυτοί με τον Πλάτωνα και τους υπόλοιπους φιλοσόφους; Αυτοί οι σκοταδιστές πως μπόρεσαν να κάνουν κάτι τέτοιο;

  Διότι από αυτό το πρότυπο - πλέγμα από το οποίο τρέφεται ο Ελληνισμός, αυτό το πρότυπο-πλέγμα χτύπησε ο Χριστιανισμός. Με αυτή την έννοια νοείται και ερμηνεύεται αυτό που γράφεις "Ἕνα μῖσος γιὰ τὴν ὑπάρχουσα ζωή καὶ πάνω ἀπόλα τὴν ἐκκλησία ποὺ τὴν συντονίζει καὶ ἐπιπλέον σὲ θάβει" και με τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Κατάλαβες τι είναι; Ο Έλληνας δηλαδή γνωρίζει εκ των προτέρων ότι απέναντι στην Εκκλησία ξέρεις μπορεί να κάνω και λάθος. Για αυτό το λόγο ένας ακραίος εθνικισμός δεν πρόκεται ποτέ να ριζώσει στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 22. Ναὶ συμφωνῶ πάνω κάτω καὶ συμφωνοῦν καὶ οἱ πηγὲς καὶ τὰ ἐρεθίσματα. Ἑγὼ νομίζω πὼς αὐτὸ ποὺ λές εἶναι ὁ πραγματικὸς ἑλληνισμός, δηλαδὴ τὸ δικὀ μας βόλκ, ποὺ γιὰ νὰ παραμείνει ἑλληνικός ἔχοντας ἀναγνωρίσει τὴν ὀρθότητα αὐτῶν τῶν ἐπιρροῶν ἔπρεπε καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ὅνομά του. Παρεμπιπτόντως, γράφω σὲ ἐπίσημο κείμενο ὅτι ὁ Ὅμηρος, ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἱστορικῶς σωστοὶ καὶ δὲν θέλουμε νὰ κάνουμε ἀναχρονισμό, δὲν ἀνήκει στὴν ἑλληνικὴ γραμματεία ὅπως καὶ τὸ εὐαγγέλιο δὲν ἀνἠκει στὴν ἑλληνοἑβραίκὴ γραμματεία. Ὁ Βιλαμόβιτς λέει νομιζω πολὺ σωστὰ ὅτι ὁ Ὅμηρος καὶ οἰ τραγικοὶ εἶναι ὁ Μωυσὴς καὶ οἱ προφῆτες.

  Ἑλλάδα καὶ Ἕλληνες ἔχουμε οὐσιαστικὰ μοῦ φαίνεται μόνο τὸν αἰῶνα πρὶν τοὺς Περσικοὺς Πολέμους καὶ παύουμε νὰ ἔχουμε περίπου τὸν 7ο-8ο αἰ, ἄν δὲν κάνω λάθος, τότε ποὺ παρατηρεῖται ἡ κατάρρευση τοῦ δικτύου τῶν ἑλληνιστικῶν πόλεων καὶ ἔχουμε τὶς ἀραβικές κατακτήσεις. Εἶναι ὅμως ἐνδιαφέρον ὅτι στὴν σύλληψη τῶν παλαιοτέρων, τοὺ Βιλαμόβιτς π.χ., τὸ ἐλληνικὸ ἔθνος δὲν συγκροτεῖται στὴν μητρόπολη, στὰ ἐδάφη τῆς πολὺ μετέπειτα ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ στὴν Μικρὰ Ἀσία, στὴν ἐπαφή του μὲ τὴν Περσικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τὰ ἔθνη τῆς Ἀνατολίας.

  Παρόμοια ἡ ἀλλαγὴ ποὺ λές ξεκινᾶ στὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια καὶ βέβαια κορυφώνεται μὲ τὸν Χριστιανισμὸ ποὺ τὰ σαρώνει ὅλα, μαζὶ καὶ τὸ παρελθόν. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνω στὶς ἀναλύσεις σου εἶναι γιατὶ δὲν διαχωρίζεις τὸν κλασσικισμὸ τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων ἀπὸ τὸν ἀστικὸ νεοκλασσικισμό τοῦ 18ου αἰ.καὶ μέχρι σήμερα. Ἐμένα μοῦ φάινεται ἄλλο τὄνα ἄλλο τἄλλο. Μπορεῖ ὅμως ἐσὺ νὰ βλέπεις τὸ ἴδιο φαινόμενο.

  Πάντως ἐμένα τὸ νέο ῥεῦμα μοῦ φαίνεται ὅτι περιγράφεται ἰκανοποιητικὰ μὲ τὸν τίτλο ὀρθοδοξία. Βασικό της χαρακτηριστικὸ εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μου καὶ κατὰ τὸ προσδωκόμενο ἐπάγγελμά μου ἡ κατανόηση περὶ τῆς συμπαντικῆς ἀδυναμίας ἀναδιπλασιασμοῦ τῶν είκόνων. Βρέθηκε δηλαδὴ ἕνας κοσμικὸς νόμος ποὺ ἄλλαξε ὁλόκληρη τὴν σύλληψη ποὺ εἶχε ἡ ἀνθρωπότητα γιὰ τὸν ἑαυτό της. Ξαναδίνω μιὰ παραπομπή σχετική http://assets.cambridge.org/97811070/73852/excerpt/9781107073852_excerpt.pdf

  Τώρα γιὰ μένα ὀρθοδοξία εἶναι ὅπως κωδικοποιεῖται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἕνας μπούσουλας ποὺ δείχνει τί ΔΕΝ εἶναι σωστό, ἀλλὰ ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἄλλο καὶ ἀφορᾶ τὴν παρουσία τοῦ θείου, ὄχι τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς μεταμφίεσης τοῦ θνητοῦ σὲ θεϊκό. Δηλαδὴ ἡ ὀρθοδοξία εἶναι η πανοπλία, ἀλλὰ τὸ ζητούμενο εἶναι βέβαια τὸ σῶμα.

  ReplyDelete
 23. Οὐσιαστικὰ τί ἔγινε, αὐτὸ ποὺ λές ὅτι ἕνας ἀκραῖος ἐθνικισμὸς δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ῥιζώσῃ στὴν Ἑλλάδα εἶναι σωστὸ ἐν μέρει. Δηλαδὴ κανονικά - αὐτὸ ἦταν στὸ περίπου τὸ πρόγραμμα τοῦ ἀγγλικοῦ κόμματος τοῦ Μαὐροκορδάτου καὶ τῶν ἐμπόρων- ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἡ Ἑλλάδα κάτι σὰν τὶς ΗΠΑ, μασωνική. Ὅμως οἱ ἴδιοι ποὺ κάναν τὴν Ἐπανάσταση, ἡ πλειοψηφία, εἶχαν σύγχυση. Θέλανε τὴν ἑλληνικοῦρα γιὰ νὰ πιάσουνε νόμιμα σπαθί, θέλανε ὅμως καὶ τὴν ἐκκλησία τὴν ὄχι καὶ τόσο ἑλληνικὴ γιὰ τὴν ψυχή τους. Τυπικὴ περίπτωση ὁ Μακρυγιάννης.

  Ὅμως σὲ περιόδους κρίσης αὐτὴ ἡ σύγχυση δυστυχῶς γεννάει ἀκραῖο, ὑστερικὸ ἐθνικισμὸ τὸν ὁποίον τὸν εκμεταλλεύτηκαν κατὰ κόρον τὰ κόμματα, οἱ ξένες δυνάμεις καὶ οἱ κοινωνικὲς τάξεις. Δὲν εἶναι λάθος τοῦ Μὰρξ ἡ ἔννοια τῆς κοινωνικῆς τάξης, ἴσα ἴσα διαχωρίζει τὸ ἄτομο ἀπὸ ἕναν συνασπισμὸ ἐξουσίας. Αὐτὸ στὸ ὁποίο ἔχεις δίκιο εἶναι ὅτι ὁ Ἕλληνας δὲν παρατάει τὴν ἐκκλησία καὶ ἄρα ὁ ἐθνικισμὸς του δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ γίνει 100 τοῖς ἑκατὸ ἐθνικισμός. Ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ἐθνικισμὸ ἔχουν φαντάζομαι, γιὰ παράδειγμα, οἱ Κεμαλιστές. Διότι τὸ ξαναλέω - ἡ ούσία τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι ὁ ἀντικληρικαλισμός.

  Τὸ καλύτερο γιὰ τὸν Ἕλληνα ἐθνικιστὴ εἶναι εἴτε ἡ ἐκκλησία του νὰ γίνῃ ἐθνικιστικὴ κατὰ 1) Τούρκων, καὶ ἄλλων ἐχθρῶν (π.χ. Βουλγάρων) ἄν τὸν παίρνει ἤ ἄν ἀναγκαστῇ 2) κατὰ μεταναστῶν λαθρο- ἤ/καὶ προσφυγο- 3) κατὰ κομμουνιστῶν. Τότε τὸν παίρνει νὰ ξεδιπλώσει τὴ γαλανόλευκη καὶ νὰ μάχεται ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. 4) Ἅ καὶ σὰν μέρος τοῦ κομματικοῦ παιχνιδιοῦ καὶ τῆς ἀπόκτησης ὑλικῶν κερδῶν.

  Ὑπάρχει τέλος 5 -πολύ βασικό. Ὁ ἐθνικισμὸς του νὰ ἐκφραστῇ σὰν συμμαχία μὲ τὸν κατώτερο κλῆρο ἐναντίον τοῦ ἀνωτέρου κλήρου. Αὐτὸ ὑπάρχει στὸ 1821 μὲ τὸ φτύσιμο ποὺ κάναν οἱ ἐπαναστάτες στὸν ἀφορισμὸ τοῦ Πατριαρχείου- ἄλλο ἄν ὁ Σουλτάνος κρέμασε τὸν Πατριάρχη. Ὁ Κοραῆς, συνεπῆς ἀντικληρικαλιστῆς (ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς) ἔγραψε, τρελλάθηκε ὁ Σουλτάνος,τὸν καλύτερό του φίλο κρεμάει. Ὑπάρχουν τέλος τὰ ἐμφυλιοπολεμικὰ τῆς δεκαετίας τοῦ 40, ὅπου ἐκεί κι ἄν ἔχουμε παρανοϊκὸ ἐθνικισμό, ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ φτάσω ἐκεί.

  Ὁ σεβασμιώτατος (; πῶς προσαγορεύεται κανονικά ;) Ἱερώνυμος πρόσεξε πολὺ νὰ διαχωρίσῃ τὴν θέση του ἀπὸ τὸν προκάτοχό του Χριστόδουλο, ποὺ τὄπαιζε, λέγανε, ἀδελφός Τακ, αἰωνία του η μνήμη. Ἑδῶι καὶ πολὺ καιρὸ ὑποψιάζομαι ὅτι ὑπάρχει συνεννόηση κράτους καὶ ἐκκλησίας ἑλλαδικῆς, νομίζω πρὶν τὰ μνημόνια καὶ τὰ Καστελλόριζα, γιὰ τὸ τί μέλλει γενέσθαι. Ὁπότε πρὸς τὸ 1 τὸν βλέπω τὸν ἐθνικισμό νὰ κατευθύνεται. Πού πάει ὅμως, ὁ ἄτιμος ;

  ReplyDelete
 24. Κωνσταντινουπολίτη, ἐρώτησες τί ἔπρεπε νὰ εἶχαν κάνει οἱ Ἕλληνες γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922. Ὅμως ἡ Ἱστορία δὲν ξαναγράφεται.Ἡ Ἀγγλία ἐξεμεταλλεύθη τὸν βενιζελικὸ ἐθνικισμὸ γιὰ βάλῃ χέρι στὰ πετρέλαια καὶ ἐθυσίασε τοὺς Ἕλληνες. Ὁ Βενιζέλος ἔλεγε ἐπανειλημμένως ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ κάνῃ τίποτα χωρὶς οἱ Ἄγγλοι νὰ τὸ θελήσουν. Σήμερα, ὁ κίνδυνος εἶναι μία μεγάλη δύναμη νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸν ἐθνικισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιὰ νὰ τὴν ῥίξῃ σὲ πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ ἔτσι νὰ διαμελισθῇ ἡ Ἑλλάς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τώρα είδα την απάντησή σας, ευχαριστώ.

   Δεν ηξερα περί της Αγγλίας και των πετρελαίων. Μπορώ να μάθω κάπου περισσότερα ή να μου στείλετε περισσότερα μέσω μέιλ;

   Πολύ ευστοχη η ανησυχία σας. Συμφέρον από μελλοντικό διαμελισμό έχουν και οι ΗΠΑ(Αλβανία, Σκόπια) αλλά και η Ρωσία διότι έτσι δύναται και πάλι να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στα Βαλκάνια μέσω ενός Ορθοδόξου Πανσλαυισμού όπως έκανε με την Σερβία και την Βουλγαρία πριν εκατό χρόνια.Ίσως και η Οκτωβριανή Επανάσταση να ήταν θέλημα Θεού για να γλιτώσουμε τον ολικό εκσλαυισμό.

   Delete