Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 28, 2017

339 - Ὁ κύκλος τῆς Ἱστορίας μᾶς ἐπανέφερε στὸ 1933

Δήλωση τοῦ JFK, τοῦ Κέννεντυ339 -  Ὁ κύκλος τῆς Ἱστορίας μᾶς ἐπανέφερε στὸ 1933

Σὲ οἱαδήποτε χώρα τοῦ πλανήτου ποῖος ἐνθυμεῖται τοὺς δημοσίους ἐν ζωῇ τιτλούχους; Ἡ νεολαία ἰδίως ποίους πολιτικοὺς ἐνθυμεῖται; Στὴν Ἑλλάδα ποίους ὑπουργοὺς τῶν τελευταίων 150 ἐτῶν ἐνθυμεῖται; Καὶ νὰ ἐνθυμεῖται ἀκόμη τὸν ἀποβιώσαντα τὸ 1936 Ἐλευθέριο Βενιζέλο, ἡ νεολαία τὸν ταυτίζει σήμερα μὲ τὸ ἀεροδρόμιο. Αὐτὸ τί σημαίνει; Ὅτι ὁ δημόσιος ἄνθρωπος εἶναι μέτριος καὶ ἀκριβῶς λόγῳ μετριότητος εἶναι δημόσιος. Κάτι σὰν πόρνος. Ἀφοῦ ἱκανοποίησες, νέε, μὲ αὐτόν, τὶς σεξουαλικές σου ἀνάγκες, τὸν ξεχνᾶς.

Τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ναπολέοντος, τοῦ Χίτλερ, τοῦ Στάλιν, τοῦ Μάο, γιατί σὲ κάθε γενεὰ ποῦ περνᾷ αὐξάνεται ἡ δημοφιλία των στοὺς νέους;  Ἀφοῦ περάσῃ ἡ ἀπαραίτητη περίοδος, μετὰ τὸν θάνατό τους, κατὰ τὴν ὁποία διαβιοῦν στὸ Καθαρτήριο, ὅπου καὶ σταδιακὰ στεγνώνουν ἐπάνω τους τὰ πτύελα τῶν ἐξοργισμένων πολιτῶν ἀπὸ τὰ ἀναπόφευκτα ἐγκλήματά τους, οἱ νέοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι μεγάλος χωρὶς μεγάλο ἔγκλημα εἶναι δυστυχῶς ἀδιανόητο, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο.

Τὸ 2017, μὲ Τρὰμπ καὶ Πούτιν, ἐπιστρέψαμε στὸ 1933. Ἐξεχάσθησαν οἱ Κλίντον μὲ τὴν Μόνικα καὶ Γιέλτσιν μὲ τὴν βότκα; Ἐξεχάσθησαν τὰ ποταπὰ ἐγκλήματα τῶν μετρίων αὐτῶν πολιτικῶν, καλυμμένα μὲ τὴν ἄφθαστη ὑποκρισία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ πολιτικοῦ ὀρθοῦ. Ἐπανῆλθαν οἱ ἥρωες.

Ὁ βρεταννὸς ἱστορικὸς συγγραφεὺς Thomas Carlyle  (1795-1881) ἔγραψε, τὸ 1840, στὸ βιβλίο του περὶ ἡρώων: «Ἀνακαλύψατε σὲ οἱαδήποτε χώρα τὸν ἱκανώτερο ἄνθρωπο. Ἀνυψώσατέ τον στὴν ὑπερτάτη θέση καὶ εὐλαβῆτε τον πιστά. Ἔτσι θὰ ἔχετε μία τελεία κυβέρνηση γιὰ τὴν χώρα αὐτή. Κάλπες, βουλευτικὴ εὐγλωττία, ψηφοφορία, οἰκοδομὴ συντάγματος ἤ ἄλλοι μηχανισμοί, οὔτε κατὰ κεραίαν δὲν δύνανται νὰ τὴν βελτιώσουν. Εἶναι τὸ τέλειο κράτος, μία ἰδανικὴ χώρα».

Πόσες φορὲς ἀκούσαμε γιὰ προσπάθεια δολοφονίας τοῦ Πούτιν; Ἤδη ἀκούσαμε δύο φορὲς κάποιους νὰ δηλώνουν ὅτι θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ δοῦν τὸν Τρὰμπ νεκρό. Τὸ 1933 ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία ὁ Χίτλερ. Σεισμός, ὄχι μόνον στὴν Γερμανία, ἀλλὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Εἶχε προηγηθῆ τὸ 1929, ἡ παγκοσμία οἰκονομικὴ κρίση. Καὶ τώρα, τὸ 2017, ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία στὶς ΗΠΑ ὁ Τράμπ. Εἶχε προηγηθῆ νέα παγκοσμία οἰκονομικὴ κρίση.

Ὁ Χίτλερ εἶχε τείνει χεῖρα συμμαχικὴ στὸν Στάλιν ποὺ εἶχε συθέμελα ἀναμοχλεύσει τὴν Ῥωσία. Σὲ μερικὰ χρόνια οἰκοδομοῦν μαζὶ ἕνα ἀτσάλινο σύμφωνο, ποὺ ἐπεκτείνεται  στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἰαπωνία, μὲ στόχο νὰ κατατροπώσουν μὲ πόλεμο τὶς καπιταλιστικὲς Δημοκρατίες τῆς Δύσεως. Φασισμὸς καὶ κομμουνισμός, ὑπὸ μορφὴν ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, συνεπαίρνουν τὰ πλήθη σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη καὶ ἀκόμη ὁ Φὸρντ στὶς ΗΠΑ χαιρετᾷ ἐνθουσιωδῶς τὸν Χίτλερ.

Καὶ ὅμως ἔχασαν. Γιατί; Διότι ὁ Χίτλερ παρεσύρθη ἀπὸ τὸ ἀλόγιστο μῖσος του κατὰ δύο λαῶν ποὺ ἐθεώρει κατωτέρους: τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Σλαύους. Προσεπάθησε νὰ τοὺς ἐξοντώσῃ καὶ αἰφνιδίως ἐπετέθη κατὰ τοῦ συμμάχου του Στάλιν τῆς ἀπεράντου Ῥωσίας καὶ ἔχασε. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1953, ὁ Στάλιν ἐδηλητηριάσθη, ὁ Χρουστσὼφ ἀπεκαθήλωσε τὸ ἀνάστημά του καὶ ὁ Γκορμπατσὼβ ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολή. Τὸ 1992,  ὁ ἀμερικανὸς καθηγητὴς Φουκουγιάμα, συνεπικουρούμενος ἀπὸ πλῆθος ἐνθουσιωδῶν τρωκτικῶν τοῦ ἀπανταχοῦ Κολωνακίου, ἐξήγγειλε τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας τῶν ἡρώων καὶ τὴν ὁριστικὴ προσήλωση τοῦ σύμπαντος στὸν φιλελεύθερο καπιταλισμό.

Ἐκύλισε μία γενεὰ ἀφορήτου ἐκμεταλλεύσεως τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν αὐτοῦ ἐξοχότητα τὴν μετριότητα τοῦ πολιτικοῦ ὀρθοῦ καὶ ἐπανῆλθε ὁ τρόχος, πάλι στὸ ἴδιο μέρος: 1933. Ἦταν τὸ 2017. Σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν διάρκεια, τὰ νειᾶτα, ἐνῷ ἐπεβιβάζοντο στὸ ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος, χωρὶς νὰ συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ χωρὶς νόημα γι’αὐτοὺς ὄνομα, ἐπαθιάζοντο γιὰ Χίτλερ καὶ Στάλιν, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν θυμάτων των. Τοὺς ἔλεγαν ὅτι ὁ Χίτλερ εἶχε θανατώσει περὶ τὰ 8 ἑκατομμύρια, ὁ Στάλιν 20 ἑκατομμύρια καὶ ὁ τρίτος καὶ καλύτερος, ὁ Μάο, 60 ἑκατομμύρια. Καὶ τί μὲ αὐτό; Ἦσαν ἥρωες. Μυστήριο τῆς νεανικῆς ψυχῆς!

Ὁ Τρὰμπ, ὡς σίφων, ἀνέβηκε στὸν θρόνο στὶς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 2017. Καὶ ἤδη ἐτοιμάζει ὁλοταχῶς ἐξοντωτικὸ πόλεμο κατὰ τῆς Κίνας, τείνοντας τὸ ἀτσάλινο χέρι του φιλίας πρὸς τὴν Ῥωσία, τὴν Ἀγγλία, τὴν Γαλλία καὶ πρὸς ὅλους τοὺς λαοὺς ποὺ περιστοιχίζουν τὴν Κίνα, δηλαδὴ τὴν Ἰνδία, τὴν Ταϊουὰν καὶ τὴν Ἰαπωνία καὶ ἀργότερα τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς σιΐτες, γιὰ νὰ ἀποκρούσῃ τὴν σουννιτικὴ συμμαχία μὲ τὴν Κίνα.
Ὁ Τρὰμπ, ἐὰν δὲν δολοφονηθῇ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Χίτλερ, θὰ κερδίση. Γιατί; Διότι δὲν θὰ ἐπαναλάβῃ τὰ δύο θανάσιμα λάθη τοῦ γερμανοῦ ἡγέτου. Θὰ ἔχη στὸ πλευρό του τοὺς Ἑβραίους, τὸ Ἰσραήλ, καὶ τοὺς Σλαύους, τὴν Ῥωσία. Φυσικὰ καὶ τὸ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα ποὺ θὰ προκαλέσῃ θὰ ἐξουδετερώσῃ δισεκατομμύρια, ἀλλὰ ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ Μάο, ὁ πλανήτης θὰ ἐπιβιώσῃ, χάρι στὸ πνεῦμα τῆς νεολαίας τοῦ ἀφθάστου ῥομαντισμοῦ. Διότι αὐτὸ ποὺ ἀπεχθάνονται ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ νειᾶτα, αὐτὸ ποὺ ἀπεχθάνετο ὁ αὐτοκτονήσας Μαϊακόβσκι, εἶναι ἡ μετριότητα τῶν πολιτικῶν καὶ κουλτουριαραίων τοῦ Κολωνακίου... καὶ ἄς καταλείξῃ αὐτὸ στὸν θάνατο!

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         29 Ἰανουαρίου 2017

Jan 21, 2017

338 – Ὁ Τρὰμπ κατετρόπωσε τὸν Σόρος καὶ τὸν διανοουμενισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας


Ὀμπάμα-Τσίπρας καὶ τὸ κουκλοθέατρο τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Σόρος


338 – Ὁ Τρὰμπ κατετρόπωσε τὸν Σόρος καὶ τὸν διανοουμενισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας

(Ὁ Σωκράτης γιὰ τὸν Τράμπ: Στὴν "Πολιτεία" τοῦ Πλάτωνος ὁ Σωκράτης ἐξηγεῖ ὅτι ὁ τύραννος εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ λαοῦ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν λαό. Τὸν ἀντιπρόσωπο αὐτὸ ποὺ ἀκυρώνει τὰ δάνεια καὶ διανέμει τὴν γῆ στὸν λαό, ὁ λαὸς τὸν μετατρέπει σὲ μεγάλο ἄνδρα. Ἀλλὰ αὐτὸς ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν ἀποστολή του καὶ καταπιέζει τὸν λαό. Μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς πολέμους)

Οἱ μεγαλύτεροι διανοούμενοι ὑπῆρξαν πάντα κατὰ τῶν διανοουμενιστῶν: οἱ ὁλοκληρωτικοὶ κατὰ τῶν σοσιαλδημοκρατῶν. Ὁ Ῥουσσὼ ἔγραφε σχετικά: «Ὅταν οἱ Γότθοι ἐρήμαξαν τὴν Ἑλλάδα, ὅλες οἱ βιβλιοθῆκες ἐσώθησαν ἀπὸ τὴν φωτιὰ μόνον λόγῳ μίας γνώμης ποὺ διέδωσε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, πὼς δηλαδὴ ἔπρεπε νὰ ἀφεθοῦν στοὺς ἐχθροὺς τόσο κατάλληλα ἀντικείμενα ποὺ θὰ τοὺς ἀπέτρεπαν ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ ἄσκηση καὶ θὰ τοὺς διεσκέδαζαν μὲ ἄσκοπες καθιστικὲς ἀσχολίες».

Καὶ ὁ πρόεδρος Μάο ἔγραψε: «Πρέπει νὰ ἐτοιμασθοῦμε γιὰ τὸν ἀτομικὸ πόλεμο...Στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ παραμείνῃ ὁ μισὸς πληθυσμὸς καὶ στὴν χειρότερη τοὐλάχιστον τὸ ἕν τρίτον...Μετὰ ἀπὸ μερικὰ πενταετῆ σχέδια, ὁ πληθυσμὸς θὰ αὐξηθῇ καὶ πάλι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσο ἄσχημο». Καὶ προσέθετε: «Δὲν πρέπει νὰ παραδιαβάζουμε βιβλία, διότι τότε... γινόμεθα ποντίκια βιβλιοθηκῶν». Φυσικά, Ῥουσσὼ καὶ Μάο ἐξεφράζοντο  κατὰ τῶν κουλτουριαραίων, αὐτῶν ποὺ στὴν Ἑλλάδα συχνάζουν στὸ Κολωνάκι.

Ὅλος ὁ πνευματικὸς παρακμιακὸς διανοουμενισμὸς τοῦ Χόλλυγουντ ὑπεστήριξε μὲ φανατισμὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Ὀμπάμα, δημιούργημα τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του, ἐφ’ὅσον ὁ μεταρρυθμισμὸς τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ὑπῆρξε ὁ δούρειος ἵππος τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ ἐπαναστατικοῦ κομμουνιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, σταθερὰ χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τὸν τραπεζικὸ παρασιτισμό, σημερινὸ σύμβολο τοῦ ὁποίου εἶναι ὀ Σόρος.

Ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Γεώργιος Σόρος, ὑποστηρικτὴς τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, τοῦ Ὀμπάμα καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, εἶχε ξοδεύσει ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ ἀντικρούση τὴν ὑποψηφιότητα καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ. Σήμερα ὁ Τρὰμπ τὸν ἀντιμετωπίζει ὡς «κίνδυνο γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια» καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Ῥωσία νὰ τοῦ παραδώσῃ τοὺς ἐνοχοποιητικοὺς φακέλους ποὺ κατέχει κατὰ τοῦ βρώμικου αὐτοῦ χρηματιστοῦ, εἰδικὰ γιὰ τὸν ῥόλο του στὴν ἐγκατάσταση τοῦ ἐγκληματικοῦ καθεστῶτος τοῦ Κιέβου. Τὸ ἀμερικανικὸ δημοκρατικὸ κόμμα τῶν Κλίντον καὶ Ὀμπάμα ἔχει ἐπονομασθῆ τὸ κόμμα τοῦ Σόρος ποὺ τοῦ ἔχει δωρήσει τοὐλάχιστον ἑκατὸ ἑκατομμύρια δολλάρια.

Ἡ Οὑγγαρία, πατρίδα τοῦ Σόρος, προσπαθεῖ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις (ΜΚΟ) ποὺ λυμαίνονται καὶ τὰ «χὸτ σπότς» τῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, ὄργανα τοῦ Σόρος στὴν ὑπηρεσία τῶν τραπεζῶν, ποὺ ὑποστηρίζονται σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ σοσιαλδημοκράτες.

Ὁ Βίκτωρ Ὄρμπαν, πρωθυπουργὸς τῆς Οὑγγαρίας, ἐδήλωσε τὸν περασμένο Δεκέμβριο ὅτι ὁ Σόρος «καὶ οἱ δυνάμεις ποὺ συμβολίζει θὰ ἐκπαραθυρωθοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη». Τὰ Open Society Foundations (OSF) ποὺ ἱδρύθησαν τὸ 1979 ἀπὸ τὸν Σόρος, προωθοῦν τὶς ἀρχὲς τῶν παρασιτικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς ἰδεολογίας των τῆς σοσιαλδημοκρατίας, τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, τῆς ἀπεριορίστου μεταναστεύσεως καὶ τῆς καθαιρέσεως τῆς οἰκογενείας, μέσῳ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ναρκωτικῶν, ἰδίως τῆς μαριχουάνας, τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθετήσεως παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ ζευγάρια, ὡς καὶ τῆς ἀπεριορίστου χρήσεως τῶν ἐκτρώσεων, βασικὲς ἀρχὲς τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

 Ὁ κατὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ ὁρισμὸ τύραννο Τράμπ, δὲν ἠκολούθησε τὰ δύο θανάσιμα λάθη τοῦ ἄλλου τυράννου τοῦ Μεσοπολέμου, Χίτλερ, ποὺ ἡττήθη ἐπειδὴ ἐπέμενε σὲ δύο ἀνεδαφικὲς ἔμμονες ἰδέες, τὸν ἀντισλαυϊσμὸ καὶ τὸν ἀντισημιτισμό. Στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Τρὰμπ δὲν θὰ δυνηθοῦν ποτὲ νὰ ἐπωφεληθοῦν τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας του, ἐὰν συνεχίσουν νὰ πάσχουν ἀπὸ τὴν φοβερὴ πνευματικὴ ἀσθένεια τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δηλαδὴ τοῦ παραλόγου ἀντισημιτισμοῦ.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω ὅτι ὁ Σόρος ποὺ οἱ Ἕλληνες παρουσιάζουν ὡς σιωνιστή, ἁπλῶς ἐπειδὴ εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, προέρχεται ἀπὸ ἑβραϊκὴ οἰκογένεια ἔντονα ἀντισημιτική. Ὁ ἴδιος ὁ Σόρος περιέγραψε τοὺς ἑβραίους γονεῖς τους ὡς ἀντισημῖτες, τοὺς ὁποίους καὶ ἠκολούθησε στὸν ἀντισημιτισμό. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀντισημίτης Χίτλερ ἦταν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ὅπως καὶ ὁ ἀντισημίτης μουσικοσυνθέτης  Βάγνερ.

Ἀντιθέτως, ἡ ἔλευση στὴν ἐξουσία τῶν ΗΠΑ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ξεπερνᾷ σὲ σιωνισμὸ κάθε προηγούμενο ἀμερικανὸ πρόεδρο. Χάρι στὸν γαμβρό του, ὀρθόδοξο ἑβραῖο, ἡ προεδρία Τρὰμπ δὲν εἶναι ἁπλῶς φιλοεβραϊκή, εἶναι ἀκραιφνῶς ἑβραϊκὴ καὶ μασονική. Σὲ αὐτὸ ἀκολουθεῖ τὴν σημερινὴ  τοποθέτηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ στὴν ὁποία δυσκόλως δύναται νὰ εὐθυγραμμισθῇ ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη, μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀντισημιτικὲς τῆς Εὐρώπης, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΚΚΕ.

Ὁ Τρὰμπ ἀντιπροσωπεύει σήμερα τὸν θρίαμβο τῆς Ἀμερικῆς ποὺ παράγει, τῆς Ἀμερικῆς τῶν build τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομers, τῶν κατασκευαστῶν, τῶν ἐργολάβων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρασιτικὴ Ἀμερικὴ τῶν τραπεζῶν ποὺ ἐκπροσωπεῖτο ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα. Εἶναι ἡ μετενσάρκωση  τοῦ Ἑρρίκου Φὸρντ (1863-1947), τῆς βιομηχανίας Φὸρντ τοῦ Μεσοπολέμου, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι, ὅπως καὶ ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, ὁ Τρὰμπ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὰ παθήματα τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἀμαύρησαν τὴν σταδιοδρομία τοῦ Φόρντ.

Ἦλθε λοιπὸ ὁ καιρός, ἐνώπιον τῆς ἀπαραιτήτου γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνισμοῦ, στενῆς στρατηγικῆς συμμαχίας ἑλληνικῶν καὶ ἑβραϊκῶν συμφερόντων, ὡς καὶ τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἰσραήλ, νὰ τεθῇ τέρμα στὴν ὑστερία τοῦ ἑλληνικοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἀμαυρώνει τὴν χώρα μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Ἰανουαρίου 2017

Ὑποσημείωση:

Ἄρχισαν ἤδη οἱ περισπούδαστες ἀναλύσεις τῶν πανεπιστημιακῶν καὶ τῶν δημοσιογράφων γιὰ τὸ τὶ θέλει ὁ Τρὰμπ ὡς πρόεδρος καὶ γιατὶ ἡ Κίνα ἐπῆρε τὴν θέση τῆς Ἀμερικῆς στὸ Νταβός. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: ἡ τεραστία ἄνοδος τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας τῆς πολιτικὰ σοσιαλιστικῆς Κίνας (!), θέτει σὲ κίνδυνο τὴν μέχρι πρόσφατα παγκοσμία κυριαρχία τῆς καπιταλιστικῆς Ἀμερικῆς. Πρόκειται γιὰ πλανητικὴ σύγκρουση καπιταλισμῶν, ὅπως στὰ πρόθυρα τοῦ 1914. Ἡ καπιταλιστικὴ Ἀμερικὴ τοῦ Τρὰμπ ἀπεφάσισε πολὺ ἁπλὰ νὰ κάνῃ θερμὸ πυρηνικὸ πόλεμο κατὰ τῆς Κίνας. Ὅπως πολὺ σωστὰ εἶχε δηλώσει ὁ Λένιν: Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος ἦταν πόλεμος μεταξὺ καπιταλιστῶν ποὺ δὲν ἀφοροῦσε τὴν ἐργατικὴ τάξη. Ὁ πόλεμος ἐπιφέρει τεράστια κέρδη στοὺς καπιταλιστές. Τελεία καὶ παῦλα. Δημήτρης Κιτσίκης  Jan 14, 2017

337 – Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών

Ὁ Τρὰμπ εὐλογεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία


Συνέντευξη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, 14 Ἰανουαρίου 2017

337 – Μὲ Τράμπ, τὸ 2017, ξεκινᾷ ὁ ἑλληνικὸς ΚΑ’ αἰών

Ὁ ΙΘ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 1815 μετὰ τὴν τελικὴ πτώση τοῦ Ναπολέοντος. Ὁ Κ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 1914 μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καὶ ὁ ΚΑ΄ αἰὼν ξεκίνησε τὸ 2017 μὲ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία, ὡς πλανητάρχη τοῦ Τράμπ.

Τὸ 1821 ἀπεσχίσθη ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του ἁπλῆ ἀποικία, διότι ποτέ, μὰ ποτὲ προηγουμένως, οὔτε κατόπιν τῆς κατακτήσεως ἀπὸ τὴν Ῥώμη, οὔτε κατόπιν τῆς ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ ἀνεκήρυξε τοὺς Ἕλληνες εἰδωλολάτρες, οὔτε σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ ὅρος ῥωμαῖος εἶχε ἀντικαταστήσει τὴν ὀνομασία ἕλλην, οὔτε σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ ὅρος ῥωμηὸς ἐφαίνετο νὰ ἀποκόπτῃ τὸν ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, ὁ ἑλληνισμὸς εἶχε κατρακυλήσει στὴν θέση τριτοκοσμικῆς ἀποικίας.

Τὸ 1922 ἀπεσχίσθη ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν καρδιά του, τὴν Ἀνατολία καὶ κατέληξε μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σὲ κλωτσοσκούφι τῆς Εὐρώπης, διοικούμενο ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες μέσῳ ἑνὸς ἀφρικανικοῦ τύπου ἐπάρχου ποὺ ἑδρεύει καὶ σήμερα ἀκόμη στὴν πορνικὴ σουσοῦ τοῦ Κολωνακίου, κατὰ Δημήτρη Ψαθᾶ, τοῦ Ποντίου (1907-1979). Ὁ σημερινὸς ἔπαρχος ὀνομάζεται, ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, κάποιος Παυλόπουλος Προκόπιος.

Τὸ 1962, ἔτος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἤρχισε νὰ ἰσχύῃ ἡ ἀποικιακὴ σύνδεση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορά, πολὺ πρὶν καταλήξουμε στὸν μπιμπικάνθρωπο Σημίτη, ὁ Νῖκος Κιτσίκης (1887-1978), ἔγραφε τὰ ἑξῆς: «Ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς ἐξεγέρσεως τῶν ὑποαναπτύκτων τέως ἀποικιακῶν λαῶν, ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη συνεσπειρώθη εἰς οἰκονομικὸν καὶ πολιτικὸν σύνολον. Τὰ κράτη της τὸ ἕν μετὰ τὸ ἄλλο ἔχασαν τὰς ἀποικίας των. Τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἀποικιοκρατίας κατέρρευσε καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀνεζήτησαν, μὲ τὴν ἕνωσιν, διεύρυνσιν τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου μέσα εἰς τὴν Εὐρώπην, ὑπὸ τὴν μορφὴν τῆς συνδέσεως ὑποαναπτύκτων γεωργικῶν χωρῶν μὲ τὴν Κοινὴν Ἀγοράν, ὡς ἀντιστάσθμισμα τῶν ὑπερποντίων ἀπολεσθεισῶν ἀποικιῶν. Πρώτη ἐκ τῶν τελευταίων ἀποικιῶν ἀποκτηθεῖσα διὰ τῆς συνδέσεως, ὑπῆρξεν ἡ Ἑλλάς»

Πῶς ἔγινε ὁ ὑπέρλαμπρος πολιτισμὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ νὰ κτυπηθῇ μανιωδῶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοῦ χρεωστοῦν τὴν πνευματική τους ὕπαρξη; Τὴν ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Νίτσε, γράφοντας στὸ βιβλίο του, Ἡ Γέννηση τῆς Τραγωδίας (1872), «ἀποδεδειγμένα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἐξελίξεώς του ὁ δυτικοευρωπαϊκὸς πολιτισμὸς προσεπάθησε νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες...μία ὀργὴ ποτισμένη μὲ μῖσος ξεσπᾷ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καὶ ἀλαζονικοῦ ἔθνους, ποὺ εἶχε τὸ νεῦρο νὰ ὀνομάσῃ βαρβαρικὰ ὅτι δὲν εἶχε δημιουργηθῆ στὸ ἔδαφός του».

Τέτοιος ἦτο ὁ Γκομπινώ (1816-1882), ποὺ ὑπηρέτησε ὡς διπλωμάτης στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ ὁποῖος  εἶχε αὐτὴν τὴν ὑπέρμετρη ἀγάπη γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ ἐκφράζουν σήμερα μερικοὶ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν διαπιστώνοντας τὴν κατάντια τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἀγάπη ποὺ μετεσχιματίζετο σὲ μῖσος, ἐνῷ  τὰ πλέον εὐτυχισμένα χρόνια τῆς ζωῆς του τὰ εἶχε περάσει στὴν Ἀθήνα, παρέα μὲ τὶς ἀδελφὲς τῆς οἰκογενείας Δραγούμη.

Τὸ 1998, στὴν αὐγὴ τοῦ παρόντος αἰῶνος ἔγραψα στὸ περιοδικό μου Ἐνδιάμεση Περιοχή (Φθινοπώρου 1998, τεῦχος 9): «Ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ». Καὶ ἰδού, ἔρχεται σήμερα ὁ Τράμπ, τῆς βαρβαρικῆς Δύσεως, καὶ συμμαχεῖ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἐνδιάμεση Περιοχή, μέσῳ τῆς ῥωσικῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ νὰ ἀναγείρῃ τεῖχος κατὰ τῆς κινεζικῆς πλημμυρίδος, τοῦ μόνου πολιτισμοῦ ποὺ δύναται νὰ ἀνταγωνισθῇ τὸν ἑλληνικὸ καὶ ποὺ σίγουρα θὰ εἶχε ἐπιβληθῆ ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου μέσῳ τῶν ἀπάτριδων τραπεζῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὸν ἀντίπαλο ἑλληνισμὸ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τοῦ σινισμοῦ.

Διότι ὁ Τράμπ εἶναι ἐκπρόσωπος τῶν δυτικῶν ἐργολάβων, συνεχιστῶν τῶν κτιστῶν τῶν γοτθικῶν καθεδρικῶν ναῶν τοῦ Μεσαίωνος, ποὺ ἐπέδραμον ὡς φράγκοι σταυροφόροι κατὰ τοῦ Βυζαντίου μὲ ἀπέραντη ζηλοτυπία κατὰ τῶν ἀνωτέρων τους Ἑλλήνων, ποὺ ἐνώπιον τῆς πρὸς δυσμᾶς ἐλεύσεως τοῦ Ἰσλάμ, ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀντιγράψουν, μέσῳ τῆς ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως, ἔστω καὶ ἄγαρμπα, τὴν ἑλληνικὴ θεόπνευστη δημιουργικὴ πνοή, καὶ νὰ θωρακίσουν τὴν βαρβαρικὴ Δύση μὲ ἑλληνικὸ πασπάλισμα, κατὰ τῆς ἰσλαμικῆς καταιγίδος.

Καὶ σήμερα, ἐνώπιον τῆς προβλεπομένης συμμαχίας τοῦ κινεζικοῦ γίγαντος μὲ τὸν ἰσλαμικὸ φανατισμό, κατὰ τῆς ἀμερικανορωσικῆς σταυροφορίας μὲ συμμάχους τοὺς φράγκους ντεγκωλλικοὺς τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ τοὺς πολιτισμένους Πέρσες, ἐτοιμάζεται ἡ μάχη τῶν μαχῶν ποὺ θὰ καταλήξῃ στὸ τέλος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου μίας γενεᾶς, ἡ ὁποία εἶχε ξεκινήσει τὸ 1999 μὲ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, στὴν συμπαντικὴ ἑκατόμβη, ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας θὰ ξανακτισθῇ ὁ κόσμος μὲ βάση τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἀκόμα καὶ ὁ ἡττημένος σινισμὸς θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ προσκυνήσῃ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ θὰ τοῦ ἐπιβάλῃ ἡ βαρβαρικὴ Δύση. Διότι ἄλλη μοναδικὴ λύση θὰ εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν λιθίνη ἐποχή.

 Μὲ τὰ μιάσματα ποὺ θὰ ἀφήσῃ, ἐν μέσῳ  τῶν ἀναθυμιάσεων τῶν πυρηνικῶν μαχῶν ὁ πλανητικὸς πόλεμος, θὰ κείτωνται καὶ οἱ γραικύλοι, οἱ πυγμαῖοι αὐτοὶ ποὺ εἶχαν τολμήσει νὰ ἐπικαλεσθοῦν ὡς προγόνους των τοὺς θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου καὶ εἶχαν συλήσει τὰ ἅγια χώματα τῆς Ἑλλάδος.

Στὴν τελικὴ ἐπικράτηση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐπὶ τοῦ σινισμοῦ καθοριστικὸ ῥόλο παίζει ἡ ἐδαφικὴ μηδαμινότης τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ καταβολῆς Ὁμήρου. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἕνα τεράστιος ἐγκέφαλος μέσα σὲ ἕνα πολὺ μικρὸ σῶμα ἐνῷ δύναται μὲν ὁ σινισμὸς νὰ εἶναι ἐγκέφαλος ἀντιστοίχων διαστάσεων ἀλλὰ ἐγκλωβισμένος σὲ τεράστιο ἐδαφικὸ σῶμα ποὺ χρειάζεται μεγάλη ὑλικὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ. Ἀποτέλεσμα, ὁ ἑλληνισμὸς πετᾷ στὸ διάστημα ὡς λεπτοσώματος ἄγγελος ἐνῷ ὁ σινισμός, ὡς δεινόσαυρος, γιὰ νὰ ἀπογειωθῇ χρειάζεται τεραστία ὑλικὴ τροφή.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Ἰανουαρίου 2017

Ὕποσημειώσεις:

1) Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ ἀντικαθιστᾷ τὴν ῥωμαίϊκη καὶκινεζικὴ ἔννοια τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ παρελθόντος.Τὴν παγκοσμιοποίηση προσεπάθησαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ διεθνιστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ ὥς καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ.Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μία μεταβατικὴ θέση ἐξασφαλίσεως τῆς διαφορετικότητος ποὺ μία ἀλόγιστη παγκοσμιοποίηση θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιφέρῃ καταστρέφοντας τὸν πλοῦτο τῶν διαφορετικῶν κουλτουρῶν.Ἀλλὰ ἕνας ἑνοποιημένος πλανήτης ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση χρειάζεται ἕναν παγκόσμιο πολιτισμὸ καὶ μία παγκοσμία πολιτισμικὴ γλῶσσα. Αὐτὸ προσφέρουν μόνον ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ὁ κινεζοκεντρισμός. Μία νίκη τῶν τραμπικῶν ΗΠΑ ἐπὶ τῆς Κίνας ὑποχρεωτικὰ θὰ ἀναδείξη τὸν ἑλληνοκεντρισμό (θεωρία Κιτσίκη), πέραν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

2) Ἡ Νούλαντ εἶναι ὄργανο τῆς CIA τῶν τραπεζῶν τῆς ἀντιρωσικῆς παρατάξεως τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ποὺ ἔπαιξε τὸν γνωστὸ ῥόλο στὴν Οὐκρανία. Θὰ παραμερισθῇ μὲ τὴν ἐξ ὁλοκλήρου νέα τραμπικὴ φιλορωσικὴ CIA τῶν ἐργολάβων. Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο παρατάξεις εἶναι φιλοϊσραηλινές, καὶ μάλιστα αὐτὴν τοῦ Τρὰμπ περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν παράταξη τοῦ Ὀμπάμα.Δημήτρης Κιτσίκης

3) Διευκρίνιση: Ὁ ὅρος ἑλληνοκεντρισμὸς χρησιμοποιεῖται γενικὰ, ὡς ἁπλῆ προσήλωση πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ συγχέεται συχνὰ μὲ τὸν ἐθνικισμό. Ἄν καὶ ἀναγνωρίζω τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐθνικισμοῦ ὡς ἰδεολογικὸ ὅπλο μίας χώρας στὸν ἀγῶνα της γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ κιτσικικὴ ἔννοια τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ δὲν εἶναι ἔννοια παράλληλη μὲ αὐτὴν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀλλὰ ἀντίθετη.
Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμός, ἀκόμη καὶ ἐὰν εἶναι σωβινιστικός, συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἑκατοντάδων ἄλλων ἐθνικισμῶν τοῦ πλανήτου καὶ τὸν περιορίζει ἐδαφικά, ὅσο ἐκτεταμένη καὶ νὰ θέλουμε τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως ὁ ἑλληνοκεντρισμός μου πρεσβεύει ὅτι σύμπαν ἴσον ἑλληνισμός καὶ συνεπῶς εἶναι χωρὶς σύνορα καὶ εἶναι μοναδικός.Εἶναι ἡ ἀπαραίτητη ἀξία γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ τὸ σύμπαν. Δημήτρης Κιτσίκης

4) Ὁ πρόεδρος Μάο ἔλεγε  πὼς ἕνας πυρηνικὸς πόλεμος θὰ κατέστρεφε τὸν πλανήτη ἦταν παραπληροφόρηση καὶ ἐδήλωνε πὼς ἦταν ἔτοιμος νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕναν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἡ Κίνα θὰ ἐπεβίωνε, μὲ τεράστιες βεβαίως ἀπώλειες, ἴσως τοῦ ἡμίσεως, ἀκόμη καὶ τῶν δύο τρίτων τοῦ πληθυσμοῦ της. Καὶ στὸ παρελθόν ὅμως, ἔλεγε, τέτοιες ἑκατόμβες μὲ ἄλλα συμβατικὰ ὅπλα ἦσαν γεγονός. Ἐγὼ εἶχα συμφωνήσει μαζί του καὶ σήμερα ἀκόμη συμφωνῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

Jan 8, 2017

336 -Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο

Ὁ φίλος τοῦ Τσίπρα, μὲ ἀγάπη ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Langley τῆς CIA336 -Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο
Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἔκρηξη τοῦ Ὀμπάμα μετὰ τὴν νίκη τοῦ Τρὰμπ στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ὅταν ἀπεκαλύφθη σὲ ὅλους ὅτι  ὑπῆρξε ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια προεδρίας ὁ ἀχυράνθρωπος τῆς CIA, ἀφοῦ ἐπὶ μῆνες εἶχε μεταμορφωθῆ σὲ χυδαῖο προπαγανδιστὴ τῆς διεφθαρμένης Χίλλαρυ Κλίντον, ὄντας πρόεδρος ἐν ἐνεργείᾳ, ὑπεχρέωσε τοὺς ἀναλυτὲς νὰ ἐνσκύψουν στὸ παρελθόν του.

Πῶς ἕνα μαῦρος, ἔστω καὶ μιγάς, μὲ προέλευση τὴν Κένυα, εἶχε φθάσει στὸν Λευκὸ Οἶκο τὴν στιγμὴ ποὺ πραγματικοὶ μαῦροι ἀγωνιστὲς, ὅπως ὁ Λουμούμπα στὴν Ἀφρική, ὁ Μάρτιν Λούθερ Κὶνγκ καὶ ὁ Μάλκομ Χ στὶς ΗΠΑ εἶχαν ἀγρίως δολοφονηθῆ ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, ἀπὸ μία ἐπίσημη Ἀμερικὴ ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει καθόλου κατευνάσει τὸ μῖσος ποὺ θρέφει κατὰ τῶν μαύρων μὲ τὶς καθημερινὲς δολοφονίες μαύρων ἀμερικανῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀστυνομία.

Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν προήρχετο αὐτὸ τὸ παιδὶ τοῦ λαοῦ, κοινωνικοῦ λειτουργοῦ, ποὺ παρίστανε τὸν ἀγωνιστὴ τῶν δικαίων τῶν μαύρων ἀδελφῶν του, ὁ ὁποῖος μόλις ἐξελέγη τὸ 2008 πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, τὸ διεθνὲς κατεστημένο τοῦ ἐχάρισε τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης, σὲ σημεῖο ποὺ ἐξέπληξε ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο, ὅταν ἐδήλωσε ὅτι δὲν ἐκαταλάβαινε γιατὶ εἶχαν βιασθῆ νὰ τοῦ δώσουν τὸ βραβεῖο προτοῦ καλὰ καλὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία, μὴν ἔχοντας κάνει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο.

Πράγματι, στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2009, ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ Νομπέλ, χαρίζοντάς του τὸ βραβεῖο, τὸ ἐδικαιολόγησε βασιζομένη «στὴν καταπληκτικὴ του προσπάθεια ὑπὲρ τῆς προωθήσεως τῆς διεθνοῦς διπλωματίας καὶ τῆς συνεργασίας τῶν λαῶν»! Δέκα ἡμέρες προτοῦ λάβει τὸ βραβεῖο, ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα εἶχε στείλει 30.000 ἀμερικανοὺς στρατιῶτες γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν πόλεμο στὸ Ἀφγανιστάν, κάνοντάς τον, μὲ τὴν συγκατάθεσή του, «πρόεδρο τοῦ πολέμου», τὸν μόνον πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ποὺ ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια εὑρέθη ἐπὶ κεφαλῆς ἐμπολέμου χώρας. Ἄλλωστε, μόνον 19% τῶν Ἀμερικανῶν ἐθεώρησαν ὅτι τοῦ ἄξιζε τὸ βραβεῖο εἰρήνης.

Ἄς ἐνσκήψουμε λοιπὸν στὴν βιογραφία του. Καὶ τί μαθαίνουμε;

1 – Ὅτι τὸ 1983-1984,  ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα εἰργάσθη ὡς οἰκονομικὸς ἀναλυτὴς τῆς BIC (Business International Corporation), ἑταιρείας παραπέτασμα τῆς CIA. Ὁ πατέρας του, ὁ Κενυάτης Μπάρακ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος (1936-1982) ποὺ ἐσκοτώθη στὸ Ναϊρόμπι σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα εἶχε γνωρίσει τὴν μητέρα του, τὴν Stanley Ann Dunham, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1959,  ὅταν οἱ δύο τους παρηκολούθουν μαθήματα ῥωσικῶν.

2 - Ὅτι ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ἦταν πράκτωρ τῆς CIA, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ ὁποία ἔδρασε μετὰ τὸ ἀμερικανοκίνητο πραξικόπημα τοῦ Σουχάρτο στὴν Ἰνδονησία, τὸ ὁποῖο ἔσφαξε ἕνα ἑκατομμύριο  Ἰνδονησίους  ὡς δῆθεν κομμουνιστές!

3 - Ὅτι ὁ πατέρας του, ὁ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος, ἐστάλη ἀπὸ τὴν Κένυα στὶς ΗΠΑ, ὡς μέρος ὁμάδος Ἀφρικανῶν φοιτητῶν γιὰ νὰ ἐκπαιδευθοῦν στὸν χῶρο τῆς CIA, ὥστε ἐπιστρέφοντας στὴν Ἀφρική, νὰ καταπολεμήσουν τὴν ῥωσικὴ καὶ κινεζικὴ διείσδυση στὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο.

4 - Ὅτι ὁ μελλοντικὸς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὑπῆρξε συνεργὸς τῶν πλέον φοβερῶν ἐγκλημάτων τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του! Ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ὡς πράκτωρ τῆς CIA, ἔγγυος τοῦ Ὀμπάμα, ἐγκατέλειψε τὶς σπουδἐς της στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1960 καὶ μετὰ τὸ διαζύγιό της ὑπανδρεύθη τὸ 1965, τὸν Ἰνδονήσιο ἀξιωματικὸ, πράκτορα τῆς CIA, τὸν Lolo Soetero ποὺ ἐπέστρεψε στὴν Ἰνδονησία, στὶς 20 Ἰουλίου 1965, τρεῖς μῆνες πρὸ τῆς ἀνατροπῆς ἀπὸ τὴν CIA τοῦ προέδρου Σουκάρνο, καὶ προβιβάσθηκε συνταγματάρχης ἀπὸ τὸν σφαγέα Σουχάρτο, παίρνοντας μέρος στὸ πραξικόπημα, κάτι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἀπέκρυψε ἐπιμελῶς κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, τὸ 2008. Τὸ 1967, ὁ Ὀμπάμα μὲ τὴν μητέρα του ἐγκατεστάθησαν στὴν Τζακάρτα τῆς Ἰνδονησίας, στὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ.

5 - Ὅτι ἐνῷ πράκτορες τῆς CIA, ὅπως ἡ οἰκογένεια Κλίντον καὶ οἱ πατὴρ καὶ υἱὸς Bush, ὑπῆρξαν πρόεδροι τῶν ΗΠΑ πρὶν ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, ὁ τελευταῖος προωθήθη ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἦταν μαῦρος ἀλλὰ γιὰ νὰ διορθώσῃ τὰ σπασμένα ἀπὸ τὶς ἀποτυχημένες ἀμερικαν ικὲς εἰσβολὲς στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ. Ἔτσι, κατόπιν ἐντολῆς τῆς CIA, ὁ Ὀμπάμα εἶχε δηλώσει τὸ 2002, ὅτι δὲν ἐνέκρινε τὶς ἐξηγήσεις τῶν Neocons (τῶν Νεοσυντηρητικῶν τοὺ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου) καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, σχετικὰ μὲ τὸ ἀπαραίτητο τῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰράκ, ὄχι διότι ἔλεγαν ψέμματα περὶ δῆθεν πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τοῦ Σαντὰμ, ἀλλὰ διότι μία τέτοια ἐπιχείρηση ἦταν ἀσύμφορη. Εἶπε στὶς 2 Ὀκτωβρίου 2002, στὸ Σικάγο: «Δὲν εἶμαι κατ’ἀρχὰς κατὰ τοῦ πολέμου. Εἶμαι κατὰ ἑνὸς ἡλιθίου πολέμου ποὺ δὲν βασίζεται στὴν λογική, ἀλλὰ στὸ συναίσθημα»

6 – Ὅτι τὸ 2012, ἕνας πρώην πράκτωρ τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς National Security Agency (NSA), ὁ Wayne Madsen, σήμερα συνεργάτης τοῦ Russia Today, ἐδημοσίευσε βιβλίο μὲ τίτλο The Manufacturing of a President: The CIAs Insertion of Barack H. Obama, Jr. ιnto the White House”.

Φυσικὰ οἱ μυστικὲς ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες δὲν πρόκειται νὰ χάσουν τὴν ἐπιρροή τους ἐπὶ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἁπλῶς θὰ ἀλλάξουν ἄρδην προσωπικὸ καὶ πολιτικὴ ὑπὸ τὸν Τράμπ, μὲ ῥωσόφιλο προσανατολισμό.


Ἄλλο ὅμως ἁπλὸς πράκτωρ τῆς CIA, ὅπως ὁ Ὀμπάμα, νὰ προωθεῖται γιὰ πρόεδρος καὶ ἄλλο πρόεδρος, κατόπιν ἐκλογῆς του, ὅπως ὁ Τράμπ, νὰ διευθύνῃ τὴν CIA.

Ὅσο γιὰ τὸν Τσίπρα, τοὺς σοσιαλδημοκράτες, τὰ ἑλληνικὰ βοθροκάναλα καὶ τὸ Κολωνάκι τῶν κουλτουριαραίων καὶ τῆς Χίλλαρυ, τῆς ἀπανταχοῦ CIA, μαζὶ μὲ σύσσωμο τὸ καλλιτεχνικὸ Χόλλυγουντ τῆς πνευματικῆς παρακμῆς, αὐτοὶ ἔχασαν τὸν φίλο τους Ὀμπάμα, βορὰ στοὺς...φασιστές!


Δημήτρης Κιτσίκης                                   8 Ἰανουαρίου 2017