Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 5, 2018

463 - Οἱ ἌριοιΟἱ Ἄριοι τῶν Ἱμαλαΐων

463 - Οἱ Ἄριοι
Πάτερ μοῦ γράφεις:

«Ἕνα πλ εχαριστ δι τν ξομολόγησιν πο μς δείχνει κα μι λλη πλευρ τς προσωπικότητς σας κ. Καθηγητ κα μάλιστα σ κείνη τν ποχ πο χι λάχιστοι, λλ οδες τν καδημαϊκν, προοδευτικν συντηρητικν θ τολμοσε ν κάν κάτι τέτοιο. Προσπαθ ν νιχνεύσω τς ψυχοϊστορικς ατίες κείνης τς σχυρς κα κατάτακτης προσωπικότητος πο ξακολουθε ν νε πολ πι σχυρ σήμερα. Κα παραγωγικ. Τ θνος κα ο γύρω λαο γι αἰῶνες θ μελετον τς ποθκες σας κι κε πο θ ασθάνονται τι σς κατάλαβαν, νομίζω, θ πετον τν σκυτάλη τς προσπαθείας των σ λλους πι πέρα, σν να κλειδωμένο μυστικ πο ο πόμενες γενις θ πρέπει ν ξεκλειδώσουν μ τν δικ τους τρόπο. Κάτι παρόμοιο συνντησα μόνο σ μι πιστολ το Σαολ Λεβν πρς τν ωσφ Γιαχοντα πο κατέληγε λληνιστ σ κεφαλογράμματη λληνικ: ΄ΚΡΥΠΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙΣ ΜΟΥ, (Hebrew is Greek, ξφόρδη 1982). Μο θυμίζετε κόμα κάτι πο βίωσα κείνη τν ποχ ταν δυ πράκτορες τς τότε δόξου ΚΥΠ μ εχαν πάρει ΄κατ πόδα. Κάποια στιγμ λοιπν, δν ντεξαν στ δρομολόγιο πο κανα ποδαριστ Βαρδάρη - Καλαμαργι κα μο λέει νας π ατος γανακτισμένος: ΄Σταμάτα ῥὲ φλε. Μς ξεποδάργιασες. Σκέφτομαι δηλαδ κενον πο κολουθε κα μς ες μίαν προσπάθειαν Μέτρου Κατανοσεως, κάπως τσι θ ασθάνεται, λλ γ κα τότε περπατοσα κα τώρα εμαι παδς τς περιπατητικς Σχολς διότι κενος παλαβς πο παιδιόθεν θαυμάζω τσι ρίζει: μόνο ο σκέψεις πο κάνουμε ταν περπατμε, ξίζουν, Φρ. Ντσε. Καταστρέφων τν Λόγον, δέομαι τ ψίστ πως χορηγ μν γιείαν, ώμην, σχύν, +πόστολος ν δοιπόροις λάχιστος τ Κυρίω».

Ὁ λόγος σου εἶναι ἀριστοκρατικός, δηλαδὴ ἑλληνικὸς διότι χαρακτηρίζεται ἀπὸ γνώσι καὶ ἦθος καὶ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸν λόγο τῶν γραικύλων καὶ σὲ εὺχαριστῶ γι’αὐτό. Ὅταν οἱ θεοὶ κατηφόρισαν ἀπὸ τὸ διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου στοὺς κάμπους τῆς Θεσσαλίας γιὰ πρόσκαιρες ἐρωτικὲς περιπτύξεις μὲ τοὺς ἐκεῖ πυγμαίους, ἐγέννησαν μπαστάρδους ποὺ ὠνομάσθησαν  γραικύλοι, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν κατοίκων τὴς ἑλληνικῆς ῥεπούμπλικας.

Μὲ τὸν καιρό, ὁ ἀριστοκρατικὸς Ἀριστοτέλης ἐξεπαίδευσε τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ εἶπε: οἱ θεοὶ μετεκόμισαν ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο τῆς Θεσσαλίας, πέραν καὶ ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας, σὲ ἄλλον τεράστιο διαστημοδρόμιο, στὸν Ὄλυμπο τῶν Ἱμαλαΐων, τὸ Ἵνδουκούς, τὴν Παραπάνησο (τὸν Παρνασσὸ τῶν Ἰνδιῶν). Ἐσὺ ὡς ἡμίθεος τοῦ Ὀλύμπου τρᾶβα ἀνατολικὰ νὰ τοὺς εὕρῃς. Καὶ ἔτσι ὁ Ἀλέξανδρος ἥνωσε τὸν χῶρο μεταξὺ τῶν δύο Παρνασσῶν, δηλαδὴ τὸν χῶρο τῶν λύκων (σύμβολο τῶν θεῶν), τοῦ τουρκικοῦ λύκου τοῦ Ἐργενεκῶνος στὶς Παραπανησᾶδες καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λύκου στὴν Λυκώρεια τοῦ Παρνασσοῦ καὶ πέραν αὐτοῦ στὴν χώρα τοῦ ἔργου τοῦ λύκου, τοῦ Λυκούργου, τὴν Λυκωνία-Λακωνία καὶ τὴν Λυκία. Οἱ ἕλληνες λύκοι-θεοί, ἐνθυμούμενοι τὴν ἐξωγήϊνη προέλευσί τους τὴν νύκτα, ὑπὸ τὸν κατάστερο οὐρανὸ, τεντώνουν τὸν λαιμό τους (τὸ ἐνθυμίσαι σίγουρα, υἱέ μου Ἆγι, ὑπὸ τὸ ἀστρικὸ στερέωμα τοῦ Ταϋγέτου) καὶ οὐρλίαζουν στὸν Σείριο, τὸ πλέον φωτεινὸ ἄστρο, στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Μεγάλου Κυνός, ἀπὸ ὅπου ἀρχικῶς κατῆλθαν στὸν διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου.

Ἔκτοτε, οἱ ἕλληνες θεοὶ, οἱ ὁποῖοι ἤδη, άπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου -πολὺ ἐνωρίτερον τοῦ Ἀλεξάνδρου- εἶχαν κατακτήσει ὅλη τὴν τεραστία κοιλάδα τοῦ Γάγγη ὐπὸ τὴν ὀνομασία Ἄριοι, δηλαδὴ οἱ ἀριστοκρατικοί, συνευρισκόμενοι εἰς γάμον μὲ τοὺς θνητοὺς τοῦ Γάγγη, ἐπεξέτειναν τὸν ἑλληνισμὸ σὲ σημεῖο ποὺ ὁ Πλούταρχος νὰ μᾶς πληροφορεῖ πὼς ὁ Γάγγης ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τῆς νύμφης Καλαυρίας. Ὡς Ἄριοι δέ, στὴν ὁμηρικὴ ἐποχή, ἐπέβαλαν τὴν ἡρωλατρεία ὡς θρησκεία, καὶ ὅπως τὴν νότιο Ἰταλία καὶ Σικελία τὴν ἔλεγαν «Μεγάλη Ἑλλάδα», στὰ δυτικὰ τῆς Ἑλλάδος,  ἔτσι  ὠνόμαζαν  τὴν  Ἰνδία  «Νέα Ἑλλάδα».  Ἕνα  ἰνδικὸ   χρονικὸ   κατέγραφε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ἑξῆς φράσι: «Πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ τύχουν σεβασμοῦ, ὅπως οἱ θεοί». Κατεβαίνοντας μέχρι τὰ νότια τῆς ἰνδικῆς χερσονήσου ἵδρυσαν τὴν Βομβάη ἐπὶ ἑπτὰ νήσων καὶ τὴν ὠνόμασαν Ἐπτανησία.

Ἐνῷ λοιπὸν στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο εἶχαν παραμείνει μόνον οἱ πυγμαῖοι γραικύλοι, φορῶντας τὴν φουστανέλλα καὶ τὸ φέσι, ἐξαπαντῶντας ἀργότερα τὸν λόρδο Βύρωνα ποὺ τοὺς εἶχε πάρει γιὰ Ἕλληνες, βάσει μαρτυριῶν τοῦ Ἀλὶ πασᾶ, οἱ ἐξωγήϊνοι θεοὶ ὡς Ἄριοι ἐπεξετείνοντο ἐπὶ ὅλου τοῦ πλανήτου, μὲ Βοῦδδα καὶ Κονφούκιο, στήνοντας ναούς, παρθενῶνες καὶ καπιτόλια ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἕως τὴν Κίνα, μὲ γλῶσσα ἐρασμιακή, μὲ γνώσι ἑλληνική, ἀξεπέραστοι καὶ τέλειοι, πείθοντας τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη πὼς «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ [ἑλληνικός] Λόγος καὶ ὁ [ἑλληνικός] Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ [ἑλληνικός] Λόγος». Μὲ ἀποδείξεις καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐνδείξεις ὁ πλανήτης βοᾷ, «εἴμεθα ὅλοι Ἕλληνες» καὶ ὁ Θεὸς ἐνανθρωπίσθη ὡς Ἕλλην, ἀφήνοντας τοὺς Γραικύλους στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ, μὲ τὴν προσμονὴ τῶν Ἑλλήνων ἐπανόδου στὸν Σείριο.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             5 Δεκεμβρίου 2018

Dec 4, 2018

462 - Ἡ ἐξωγήϊνὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνισμοῦ

Ὁ μέγας ἕλλην ἐπιστήμων Παῦλος Σαντορίνης, 1893-1986, ἐφευρέτης τοῦ ῥαντὰρ, ποὺ ἐμελέτησε τὴν πιθανὴ ἐξωγήϊνη προέλευσι τοῦ ἑλληνισμοῦ. Το βιβλίο αὐτὸ τοῦ 2005, φέρει τὸν ὑπότιτλο, «Μία ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τῆς συγχρόνου φυσικῆς»

462 - Ἡ ἐξωγήϊνὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνισμοῦ

Πολλοὶ ποὺ γνωρίζουν τὴν μακροβιώτατη ἐπιστημονική μου σταδιοδρομία  ὡς γάλλος ἐπιστήμων, μὲ γλῶσσα μητρικὴ τὴν γαλλική, τελείως ξένος πρὸς τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, μὴ ἀντέχοντας τὴν ἀσύλληπτη μετριότητα τῆς γραικυλικῆς νοοτροπίας ποὺ ἐκφράζεται περισσότερο μὲ ἕναν πρωτόγονο ἀντισημιτισμὸ καὶ μία ὑβριστικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἀδελφούς μας Βαλκανίους καὶ Μικρασιᾶτες, διερωτήθησαν γιατὶ ἠθέλησα καὶ μὲ ἄφθαστη ἐπιμονὴ ἐπέτυχα νὰ ἐπιστρέψω στὶς ἑλληνικὲς γενετικές μου ῥῖζες, νὰ καλλιεργήσω μὲ πάθος τὴν ἑλληνωρθόδοξη  χριστιανικὴ πίστι μου, νὰ μάθω στὴν τελειότητα τὰ Ἑλληνικὰ καὶ μόνος , μὲ τὶς ἰδικές μου καὶ μόνον δυνάμεις νὰ ἐντρυφήσω στὴν πολυτονικὴ γραφὴ ἀπαιτῶντας ἀπὸ τοὺς ἐκδότες μου νὰ μὲ ἐκδίδουν στὰ πολυτονικὰ καὶ ἐπιλέγοντας -ἀντὶ νὰ ἐκδίδω τὰ σχεδὸν ἑκατὸ βιβλία μου καὶ τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου στὴν γλῶσσα μου, τὴν γαλλική, ποὺ θὰ μοῦ ἔδιδαν καὶ περισσότερη  ἀναγνώρισι διεθνῶς-  νὰ ἐπιμένω νὰ γράφω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὀλιγώτερο σημερινὰ χρησιμοποιημένα γλωσσικὰ ἰδιώματα στὸν κόσμο -περίπου σὰν τὴν γερμανοελβετική- τὴν ἑλληνική.

Σήμερα παρατηρῶ, κοιτάζοντας ὀπίσω στὴν μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, ὅτι ἀπὸ μικρῆς ἡλικίας ἤμουν προσηλωμένος στὸ ἀστρικὸ στερέωμα, σὲ σημεῖο ποὺ ἠθέλησα καὶ ἐπέτυχα ὁ υἱός μου Ἆγις, γεννημένος στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ, ὄχι μόνον νὰ μάθῃ ἐξ ἴσου καλὰ ἑλληνικὰ μὲ ἐμένα ἀλλὰ καὶ στὸ Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλάνκ τοῦ Μονάχου νὰ πάρῃ διδακτορικὸ ἀστροφυσικοῦ, ἐπιμένοντας νὰ ἔχουμε καὶ οἱ δύο μας συνεχῶς τὰ μάτια μας στραμμένα πρὸς τὸν οὐρανὸ ἀπὸ ὅπου, τοῦ ἔλεγα, εἶχαν καταφθάσει οἱ πρόγονοί μας.

Ἐγώ, συνεπαρμένος ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια, ἀπὸ τὰ σοβιετικὰ βιβλία ἐπιστημονικῆς φαντασίας καὶ μόνον, ἐπιστημονικῶς πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα δυτικά, εἶχα γράψει, τὸ 1966, μία μελέτη στὰ γαλλικά, «Éloge de la science-fiction» ποὺ τὸ συγκρότημα Λαμπράκη  τὴν εἶχε δώσει  πρὸς μεταφράσιν στὰ ἑλληνικά, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Ἐγκώμιο τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας» στὸν μεγάλο αἰγυπτιώτη συγγραφέα, Στρατῆ Τσίρκα, καὶ ὁ Λαμπράκης τὸ εἶχε δημοσιεύσει στὸ περίφημο προ-χουντικὸ περιοδικό του, Ἐποχές (ἀριθ. 39, Ἰούλιος 1966).

Ἔκτοτε ἐπανῆλθα γραπτῶς πολλὲς φορὲς στὴν ἔμμονη ἰδέα μου ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς, ἀνεγνωρισμένος  ἀπὸ ὅλην τὴν σοφία τῆς γῆς, ὡς τέλειος καὶ ἀξεπέραστος, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ εἶχε γήϊνη προέλευσι.

Τὴν ἄνοιξι τοῦ 2014, ἀφιέρωσα τὸ τεῦχος 71 τοῦ τριμηνιαίου μου περιοδικοῦ γεωπολιτικῆς, Ἐνδιάμεση Περιοχή, στὴν ἐξωγήϊνη ὑπόθεσι τοῦ ἑλληνισμοῦ, στὸ ὁποῖο, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔγραφα, τὰ ἀκόλουθα:

«Τὸ ἔτος 2000, ὅταν τὸ ἐξευτελισμένο γραικυλικὸ κρατίδιο, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔφεγγαν οἱ πυγολαμπῖδες τῶν μπιμπικίων τοῦ προσώπου τοῦ νάνου Σημίτη, εἰσήρχετο στὸ κοινὸ νόμισμα τῆς ἀποικιακῆς Δυτικῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζιτῶν, ἐκυκλοφόρει τὸ βιβλίο τοῦ Γερμανοελβετοῦ  Ἑρρίκου τοῦ Δάνικεν (Erich von Daeniken) ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο «Ὀδύσσεια τῶν Θεῶν: Ἡ ἐξωγήϊνη ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος» Odyssey of the Gods: The Alien History of Ancient Greece

»Ἡ ἐξωγήϊνη αὐτὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ χάνει ὅμως κάθε ἀξία ὅταν παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τοῦ σημερινοῦ κρατιδίου οἱ ὁποῖοι συναισθανόμενοι τὴν ἀσύλληπτη παρακμή τους ἁρπάζονται ἀπὸ τέτοιους ἰσχυρισμοὺς ξένων ὡς ἀπὸ τὰ μαλλιά τους, μὲ τὴν ψευδαίσθησι τῆς ἐξωγήϊνης προελεύσεώς τους. 

»Ἡ θέσις μας εἶναι ὅτι ὁ σημερινὸς Ἕλλην δύναται μὲν νὰ ἀποκατασταθῇ στὸν κολοφῶνα τῆς Οἰκουμένης, φθάνει ὅμως νὰ γίνῃ χαλί ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, νὰ ἀναγνωρἰσῃ εἰλικρινὰ τὴν πτώσι του καὶ νὰ ὁδεύσῃ καὶ πάλι πλήρως ἀναγεννημένος κατόπιν σκληρῶν ἀπαιτήσεων ζωῆς ποὺ θὰ θέσῃ στὸν ἑαυτό του».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         4 Δεκεμβρίου 2018

Dec 2, 2018

461 - Ἔγκλημα καθοσιώσεως ἐναντίον τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων: ὁ ἀντισημιτισμόςἙλληνικὸ νεκροταφεῖο: ὁ φθόνος κατωτερότητος ἀκόμη και μετὰ θάνατον


461 -Ἔγκλημα καθοσιώσεως ἐναντίον τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων: ὁ ἀντισημιτισμός

Στὸ ῥωμαϊκὸ δίκαιο ὀνομάζομε ἔγκλημα καθοσιώσεως, τὸ ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας ἐναντίον τῆς ἐξουσίας τοῦ αὐτοκράτορος. Σήμερα τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων ἀντικαθιστᾷ τὸν αὐτοκράτορα ὡς ὑπερτάτη ἀρχὴ ποὺ δὲν δύναται νὰ μειωθῇ, προβάλλοντας ἕνα ἔθνος ὡς ἀνώτερο τοῦ ἑλληνικοῦ, π.χ. νὰ προβάλλεται μία ξένη σημαία ὡς ἀνωτέρα τῆς ἑλληνικῆς.

Ὁ Ἕλλην, στὴν σημερινή του παρηκμασμένη κατάστασι, ἀντὶ νὰ ὑμνῇ τὸ γένος του, ἀσχολεῖται νυχθημερὸν μὲ τὸν ἑβραϊσμό, κατηγορῶντας το ὅτι ἐξουσιάζει ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου, δηλαδὴ οὐσιαστικὰ πὼς ἔχει  προσόντα, ποὺ δὲν ἔχουν οἱ Ἕλληνες, χάριν τῶν ὁποίων ἐλέγχει ὅλα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης.

Πρόκειται περὶ ὑπερτάτης ὕβρεως κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ περίεργη καὶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ στάσις τοῦ Ἕλληνος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἠλλιγγιώδη παρακμή του ποὺ τὸν ὑποχρεώνει γιὰ νὰ τονώνῃ τὸ ἠθικό του νὰ κατηγορῇ τὸ ἑβραϊκὸ γένος ὅτι τοῦ ἔχει κλέψει τὴν πρώτη θέσι ποὺ ὡς περιούσιος λαός, μέσῳ τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ἔχει  δώσει ὁ Θεός.

Ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, συγκροτεῖται ἀπὸ μεγαλοφυεῖς καὶ ἠλιθίους, ἁγίους καὶ ληστές, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Ἕλληνες. Τὸ νὰ χαρίζῃς στὸν ἑβραϊκὸ λαὸ ἱκανότητες δολοπλοκίας πόὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ὑπερισχύῃ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς γῆς καὶ δή, τοῦ ἑλληνικοῦ, εἶναι ὑπερτάτη ὕβρις πρὸς τὸν Ἕλληνα καὶ πρέπει νὰ τιμωρεῖται μὲ νόμο ὡς ἔγκλημα καθοσιώσεως μὲ πολύχρονη φυλάκισι.

Ἐμεῖς, ὅπως κάθε λαός, ἔχουμε τὸ δικαίωμα, νὰ ἐξάρουμε τὶς ἰδικές μας ἱκανότητες καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε σὲ ἀποτυχημένους ἠλιθίους συμπατριῶτες μας, νὰ ἐξάρουν τὸν ἑβραϊκὸ λαό,ὡς διοικοῦντα τὸν κόσμο μέσῳ χακτηριστικῶν ποὺ μᾶς λείπουν, δηλαδὴ ποὺ λείπουν στὴν πραγματικότητα στοὺς ἐν λόγῳ  ἠλιθίους καὶ ἀμορφώτους γραικύλους ποὺ στάζουν δηλητήριο φθόνου κατὰ τῶν ἑβραίων. 

Ἕνα μελλοντικὸ ἐθνικὸ καθεστὼς πρέπει νὰ καταδικάζῃ σὲ πολυετῆ φυλάκισι  δεδηλωμένους ἀντισημῖτες ὡς ἀνθέλληνες ποὺ διαπράττουν τὸ ἔγκλημα καθοσιώσεως ἐναντίον τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         2 Δεκεμβρίου 2018

Nov 26, 2018

460 - Πλανητισμός: Τὸ αὐριανὸ πολιτικὸ καθεστὼς τῆς γῆςΠαγκοσμία ἁρμονία τοῦ ἑλληνοκινεζικοῦ παγκοσμισμοῦ

460 - Πλανητισμός: Τὸ αὐριανὸ πολιτικὸ καθεστὼς τῆς γῆς

Τὸ 1% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς διοικεῖ τὸν πλανήτη. Καὶ δικαίως. Ὁ Πλάτων προωθοῦσε μία ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος τοῦ 1% ἀναπόσασπαστη ἀπὸ τὴν ὑλικὴ εὐημερία.  Ὁ λαὸς τοῦ 99% διοικεῖται σωστά, βασισμἐνος στὴν λαοκρατία ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατία αὐτὴ τοῦ πολιτισμοῦ. Πνεῦμα καὶ χρῆμα ὑπῆρξαν πάντα ἀλληλένδετα στὴν δοιήκησι τῆς κοινωνίας.

Πέραν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁ ταξικὸς παγκοσμισμὸς τοῦ μαρξισμοῦ λενινισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, βασίζεται στὴν ἀριστεία. Δύο εἶναι οἱ παγκόσμιοι πολιτισμοὶ ποὺ δικαιοῦνται ἀπὸ τὴν τρισχιλετῆ ἱστορία τους νὰ διοικοῦν τὸν πλανήτη: ὁ κινεζικὸς καὶ ὁ ἑλληνικός, ποιοτικῶς καὶ ἀσχέτως ποσοτικῶν μεγεθῶν.

Ἥδη ἡ Κίνα προβάλλει ὡς ἡγέτιδα τοῦ πλανήτου συνθέτοντας τὸν κομμουνισμὸ μὲ τὸν καπιταλισμό. Καπιταλιστικὸς σοσιαλισμὸς εἶναι τὸ σύνθημά της. Ὁ ἑλληνοεβραϊσμὸς διοικεῖ ἤδη τὸν ὑπόλοιπο πλανήτη ὡς στωϊκισμός.

Ἦλθε λοιπὸν ἡ στιγμὴ ὁ τρισχιλιετὴς ἑλληνισμὸς ποὺ κατηύθυνε τὸν ἑβραϊκὸ καὶ φραγκικὸ πολιτισμὸ νὰ συνθέσῃ, σὲ ἀντιπαράθεσι μὲ τὸν κινεζικό, τὸν δυτικὸ παγκοσμισμό,  νὰ ἀρπάξῃ τὰ ἡνία τοῦ πλανήτου, πέραν τοῦ συρρικνωμένου ἐθνικισμοῦ καὶ μὲ σύνθημα τὸν πλανητικὸ ἑλληνοκεντρισμὸ νὰ ἕλθη σὲ σύγκρουσι μὲ τὸν πλανητικὸ σινισμό, σὲ μία παγκόσμια ἀντιπαράθεσι ὑπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἡγεσία, ἀπὸ τὴν   ὁποία θὰ προέλθῃ ἡ τελικὴ σύνθεσι τοῦ πλανητικοῦ συστήματος, ἡ ἑλληνοκινεζικὴ καπιταλοκομμουνιστικὴ ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσις.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                27 Νοεμβρίου 2018

Nov 25, 2018

459 - Πρόγραμμα ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτοςΤὸ μαγικὸ ῥαβδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐξελληνίζει τὴν Οἰκουμένη. Τὸ ἐθνοκράτος εἶναι φυλακὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμό

459 - Πρόγραμμα ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτος

Ὅτι ὑπάρχει ὑπερπόντιος ἑλληνισμὸς ὅπως ὑπῆρχε στοὺ περασμένους αἰῶνες, ἐπὶ τρεῖς χιλιᾶδες χρόνια, εἶναι σήμερα μῦθος. Ἰδίως ἀπὸ Λακωνία ἐμετανάστευσαν χωρικοὶ ποὺ δὲν ἐγνώριζαν κἄν γραφὴ καὶ ἀνάγνωσι καὶ παρατημένοι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀφωμοιώθησαν στὰ ξένα καὶ παρέμειναν μὲ τὴν κούφια ἀναφώνισι “I am Greek”. Οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τους κατέφυγαν σὲ ῥωμαιοκαθολικὲς καὶ προτεσταντικὲς πρακτικὲς λειτουργῶντας σὲ ξένες γλῶσσες. Τὸ νὰ δώσῃς τὸ δικαίωμα ψήφου στοὺς ὁμογενεῖς στὶς ἐκλογὲς στὴν παρηκμασμένη γραικυλικὴ Ἑλλάδα εἶναι σὰν νὰ δίδῃς δικαίωμα ψήφου σὲ ξένους γιὰ νὰ διοικοῦν τὴν ἑλληνικὴ ἀποικία.

Ἕνα μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτος βασισμένο στὴν κατάργησι τῆς κομματοκρατίας πρέπει νὰ σχεδιάσῃ ἐθνικὴ πολιτικὴ γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς. Χέρι μὲ χέρι,  κράτος καὶ  ἐκκλησία, βάσει σχέσεων συναλληλίας καὶ μόνον,  ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κέντρο, θὰ ὀργανωθῇ ὡς ἐξῆς:

1) Διαπαιδαγώγησις  ἕξι μηνῶν δασκάλων καὶ ἱερέων στὸ ἐθνικὸ κέντρο  προτοῦ ἀποσταλοῦν στὰ διάφορα κράτη, κοντὰ στοὺς ὁμογενεῖς πρὸς ἐξελληνισμὸ τῶν ὁμογενῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ξένων, μὲ σύνθημα τὸν ἐξελληνισμὸ τῆς Οἰκουμένης. Ένθάρρυνσις τῶν ὁμογενῶν νὰ ἀποκτοῦν συνάμα μὲ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ξένες ὑπηκοότητες καὶ νὰ ἐκλέγονται σὲ ξένα κοινοβούλια ὡς πέμπτες φάλαγγες τοῦ ἑλληνισμοῦ.

2) Ὑποχρέωσις χρησιμοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς πολυτονικῆς γραφῆς στὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ τὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀλλὰ καὶ συστηματικὴ ἐκμάθησις τῶν ἑλληνικῶν ἀπὸ τοὺς ξένους ποὺ θὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ὁμογενεῖς.

3) Αὐστηρὴ ἀπαγόρευσις κομματοκρατίας στὶς κοινότητες ὁμογενῶν ὑπὸ τὴν σκέπη ἐθνικῆς ὁμοφωνίας ὅλων τῶν δοξασιῶν, πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν, ἤτοι κομμουνιστικῶν, φασιστικῶν, φιλελευθέρων, ἀθεϊστικῶν, ἀρχαιολατρικῶν, ὀρθοδόξων, καθολικῶν, προτεσταντικῶν κ.ο.κ.

4) Ἐξελληνισμὸς στὴν καθημερινότητα ὅσο γίνεται ὅλων τῶν ξένων ὀνομασιῶν ἀντὶ τοῦ ἀντιθέτου. Τράμβιος γιὰ Trump (ὁ Καβάφης ἔγραφε Σακεσπῆρος γιὰ Shakespeare καὶ Βωδελαῖρος γιὰ Baudelaire) καὶ ὄχι  Τζίμμης γιὰ Δημήτρης καὶ Πῆτερ γιὰ Παναγιώτης.

5) Ἐκπαίδευσις τῶν ὁμογενῶν στὴν ψυχολογία τῆς προπαγάνδας ὅπως μὲ τὴν συστηματικὴ ἐρώτησι πρὸς τοὺς ξένους: «Ἐφ΄ὅσον ὅλοι συμφωνεῖτε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀξεπέραστος μὲ τὴν ἔκφρασί σας «we are all Greeks» πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν γνωρίζετε ἑλληνικά; Συνάμα ὅμως, ὑποχρέωσις τοῦ κάθε ὁμογενοῦς νὰ μαθαίνῃς ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ξένες γλῶσσες γιὰ νὰ ἀποδεικνύῃ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τῆς γῆς, κάτι ποὺ οὐδεὶς ξένος ἀμφισβητεῖ ὅταν δὲν εὑρίσκεται ἐνώπιο γραικύλου. Φέρ’εἰπεῖν ὁ ἑγγονός μου Μᾶρκος, 5 ἐτῶν ἔχει τέσσερεις ὑπηκοότητες καὶ τέσσαρα διαβατήρια: ἑλληνική, γαλλική, ἰταλική, καναδική καὶ ὁμιλεῖ χωρὶς ξένη προφορά, ἑλληνικά, γαλλικὰ καὶ ἰταλικά καὶ φυσικὰ συντόμως ἀγγλικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                                25 Νοεμβρίου 2018
Nov 24, 2018

458- Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ : ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΝΝέος Μάης τοῦ 68 τὸ 2018 στὸ Παρίσι ὡς ἔγχρωμη ἐπανάστασις


(Ἐπειδὴ μερικοὶ ἀναγνῶστες μου παρεξηγοῦν τὸ facebook , θεωρῶντας το σαχλὸ μέσον γιὰ ἀνταλλαγὴ εὐχῶν, οἰκογενειακῶν φωτογραφιῶν ἤ ἀστείων μηνυμάτων, τοὺς πληροφορῶ ὅτι ἐγώ, ὅπως πολλοὶ ἄλλοι, στὶς διάφορες γλῶσσες τοῦ κόσμου, τὸ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐκφράσουν ἰδέες ἱστορικοῦ, πολιτικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ περιεχομένου καὶ ὅποιος σοβαρὸς ἄνθρωπος ἀπέχει ἀπὸ τὸ facebook στερεῖται συχνὰ σημαντικῶν πληροφοριῶν καὶ σκέψεων. Ἀνανεώνοντας λοιπὸν τὴν προτροπή μου πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες αὐτοὺς νὰ εἰσέλθουν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀναδημοσιεύω στὸν ἐδῶ ἱστότοπό μου σημερινὸ ἄρθρο μου ἀπὸ τὸν λογαριασμό μου στὸ facebook, στὸ ὁποῖο, ἀπὸ χρόνια δημοσιεύω κείμενά μου σχεδὸν καθημερινῶς)Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ : ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΝ

Ἡ Γαλλία, παιδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ζῇ ἕναν νέο Μάη τοῦ 68 καὶ τούτη τὴν φορὰ ὅπως τότε μὲ ἔγχρωμη ἐπανάστασι (σήμερα μὲ χρῶμα κίτρινο τῶν «κιτρίνων γιλέκων» ἐπὶ τῆς Λεωφόρου τῶν Ἠλυσίων Πεδίων) ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τῆς νέας Ἱωάννας τῆς Λωραίννης τῆς Γαλλίας, τὴν γαλάζια Μαρίν, ὑπερήφανη ἐθνικομπολσεβῖκα φασιστοκομμουνίστρια, μὲ τὴν προώθησι τοῦ ἐπαναστάτου οἰκοδόμου Δονάλδου Τραμβίου, κατὰ τοῦ τραπεζίτου τῶν Ῥότσιλντ, Ἐμμανουὴλ Μακρόν. 

Μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ἐγώ, παιδὶ τοῦ Μάη 68, ξαναβλέπω μέσα σὲ μόλις πενῆντα χρόνια τὸ παιδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἡ Γαλλία τῶν ἀμετρήτων κοινωνικῶν ἐπαναστάσεων, νὰ ὀρθώνῃ καὶ πάλι τὸ ἀνάστημά της κατὰ τῆς δικτατορίας τοῦ φιλελευθερισμοῦ τῶν ὀνομαζομένων σκαιῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» τοῦ παγκοσμισμοῦ. 

Ἀθάνατη Γαλλία τοῦ Ῥουσσώ, κλίνω τὸ γόνυ εὐλαβικὰ ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου σου. Ὁ Κοραῆς εἶχε τελικὰ δίκαιο. Ἐνώπιον τῶν σημερινῶν Γραικύλων ὀρθώνεται ὁ νέος Ἕλλην, ὁ Γάλλος τῶν ῥουσσωϊκῶν ἀξιῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                            24 Νοεμβρίου 2018