Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 13, 2017

395 - Ἑλλάς -ἸσραήλΒιβλίο Δημήτρη Κιτσίκη τοῦ 1996,
μὲ ἐξώφυλλο ἔργο τῆς ζωγράφου Γεωργίας Καμπάνη
ποὺ προβλέπει τὴν σημερινὴ ἐξάπλωση τοῦ
φεμινιστικοῦ κινήματος "καὶ ἐγώ" (Me Too Movement)
Βλέπε ἀνάρτησή μου στὸ Facebook,τῆς 15-ΧΙΙ-2017


Ἡ πρέσβυς τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα τὸ 2017,
κυρία Ἰρὶτ Μπὲν Ἄμπα


395 - Ἑλλάς -Ἰσραήλ
(Οἱ Ἄραβες μουσουλμᾶνοι ἔχουν τὸ θράσος νὰ παρουσιάζουν τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσλάμ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὴν Ἱερουσαλὴμ ἐγεννήθη ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ μετὰ ἀπὸ 1500 χρόνια ἡ θρησκεία τοῦ ἑβραίου Χριστοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Μόνον 700 χρόνια ἀργότερα προσετέθη μία χριστιανικὴ αἵρεση, τὸ Ἰσλάμ, ποὺ ἀναγνωρίζει τὸν Ἰησοῦ ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυρίους προφῆτες της. Συνεπῶς ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀνήκει ὁλόκληρη πρωτίστως στοὺς Ἑβραίους, δευτερευόντως στοὺς χριστιανοὺς καὶ μόνον σὲ τελευταῖα θέση ἔρχονται οἱ Ἄραβες μουσουλμᾶνοι -διότι ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ Ἄραβες χριστιανοί. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ δὲν εἶναι δυνατόν, κατόπιν τῶν ἀγριοτήτων τῶν σουννιτῶν ἰσλαμιστῶν ἀράβων ποὺ ἐξετράπησαν στὰ πλέον φοβερὰ ἐγκλήματα τῶν τζιχαδιστῶν, νὰ δεχθοῦμε νὰ διοικεῖται, ἔστω καὶ τμῆμα τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους.Συμφέρον μας εἶναι νὰ διοικεῖται ὁλόκληρη ἡ πόλη ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἔχει ἀποδείξει ὅτι σέβεται τὴν τέλεση τῶν θρησκευτικῶν λειτουργειῶν καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς θρησκεῖες.Παρακάτω δημοσιεύουμε ἐμπνευσμένο κείμενο τῆς πρέσβεως τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα, κυρίας Ιρὶτ Μπὲν Ἄμπα, κρατῶντας τὴν μονοτονική της γραφή, ποὺ μᾶς καλύπτει πλήρως ἐμᾶς τοὺς ἑλληνωρθοδόξους χριστιανούς. Δημήτρης Κιτσίκης
"Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Κράτους του Ισραήλ από τον Πρόεδρο Trump απλώς επιβεβαίωσε μια πολιτική και ιστορική πραγματικότητα.
Πολιτικά και πρακτικά, η Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο της Ισραηλινής Κυβέρνησης, στεγάζοντας όλους του θεσμούς της, όπως είναι η Κνέσετ (Κοινοβούλιο), τα Γραφεία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου, κα. Όλοι οι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται το Ισραήλ γίνονται δεκτοί στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ήδη μια de facto αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Ιστορικά η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα του Εβραϊκού Λαού, όχι από το 1948 ή το 1967, αλλά εδώ και 3.000 χρόνια από την εποχή των Βασιλέων Δαυίδ και Σολομώντα. Κατά τη διάρκεια της εξορίας τους για 2.000 χρόνια και μέχρι την ίδρυση του Ισραήλ, οι Εβραίοι προσεύχονταν για την επιστροφή στην πρωτεύουσα τους, την Ιερουσαλήμ. Οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης του αιώνιου δεσμού του εβραϊκού λαού με την Ιερουσαλήμ είναι ανιστόρητη και εκτός πραγματικότητας.
Κατά την ίδρυσή του πριν 70 χρόνια, το Ισραήλ ανακήρυξε ως πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ. Κάθε κράτος στον κόσμο έχει το δικαίωμα να ορίζει την πρωτεύουσά του. Το Ισραήλ δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ο ισχυρισμός ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ ήταν «αραβική» πριν το 1967, αποτελεί μεγάλη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το διεθνές καθεστώς που ο ΟΗΕ προσπάθησε να καθιερώσει στην Ιερουσαλήμ με το Σχέδιο Διχοτόμησης το 1948 για την δημιουργία εβραϊκού και αραβικού κράτους, απορρίφθηκε από τις αραβικές χώρες όταν εξαπέλυσαν πόλεμο επιδιώκοντας την καταστροφή του Ισραήλ. Η Ιορδανία ουσιαστικά κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ και η πόλη διχοτομήθηκε. Μια ακμάζουσα εβραϊκή Κοινότητα η οποία ζούσε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πριν το 1948, αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει, ενώ ο εβραϊκός τομέας της Παλιάς Πόλης καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Εβραίοι δεν είχαν πρόσβαση στον ιερότερο χώρο τους, το Δυτικό Τείχος. Περιορισμοί επιβλήθηκαν και στους Χριστιανούς. Η πλήρης ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης και η ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ιερούς τόπους για όλους τους πιστούς, Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, έχουν εξασφαλιστεί από το 1967 μόνο από το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που ακόμα και οι επικριτές του Ισραήλ δεν μπορούν να αγνοήσουν.
Η Ιερουσαλήμ είναι και θα παραμείνει η πρωτεύουσα του Ισραήλ σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ειρήνης με τους Παλαιστινίους. Η ελευθερία της πίστης για όλα τα δόγματα θα εξασφαλιστεί από το Ισραήλ σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Ο Πρόεδρος Trump δεν προσδιόρισε τα όρια της Ισραηλινής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι αυτά πρέπει να αποφασιστούν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Επομένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν προδίκασε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων λέγοντας ότι η Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να είναι και πρωτεύουσα των Παλαιστινίων, ούτε απέρριψε τη λύση των δύο κρατών. Αντίθετα, ο Πρόεδρος Trump δήλωσε ότι θα προωθήσει την λύση των δύο κρατών εφόσον οι δυο πλευρές το επιθυμούν.
Παρεμπιπτόντως, στο παρελθόν οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει πολλά σχέδια ειρήνευσης και ιδιαίτερα την πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ehud Barak με την υποστήριξη του πρώην Αμερικανού Πρόεδρου, Bill Clinton, που παρείχε λύση για τις φιλοδοξίες τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για τις πραγματικές προθέσεις τους.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το προφανές, ότι δηλαδή όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης μέχρι τώρα έχουν αποτύχει. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται τώρα σχέδιο ειρήνευσης με στόχο να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κ. Benjamin Netanyahu και ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, κ. Mahmoud Abbas, θα πρέπει να κάνουν θαρραλέα βήματα για να επιτύχουν την ειρήνη στο μέλλον. Σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθεί η Διεθνής Κοινότητα την δεδομένη στιγμή.
Με δεδομένη την μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και έπειτα από χρόνια συγκρούσεων, πολλοί ηγέτες της περιοχής έχουν αντιληφθεί ότι χρειάζονται λύσεις όχι συγκρούσεις. Σε αυτό το πλαίσιο οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα ασφαλές κράτος δίπλα τους. Μόλις γίνει αυτό θα μπορέσουμε να φτάσουμε και στην από κοινού φιλοδοξία μας για ειρήνη. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η αναγνώριση μιας βασικής αλήθειας δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη σε αυτές τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Irit Ben Abba, Πρέσβυς του Ισραήλ στην Ελλάδα.   13 Δεκεμβρίου 2017"

Dec 12, 2017

394 -Ἡ sexinquisition: Ὁ φεμινισμὸς σὲ φάση ἀποσυνθέσεως

Ισότης καὶ παραφθορά

394 -Ἡ sexinquisition: Ὁ φεμινισμὸς σὲ φάση ἀποσυνθέσεως

Ἡ ἰδεολογία τοῦ φεμινισμοῦ ἐνεφανίσθη στὴν Δύσι, τὴν μητέρα ὅλων τῶν ἰδεολογιῶν σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ἀνατολή, ποὺ εἶναι μητέρα τῶν θρησκειῶν. Ἡ ἰδεολογία εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ παροδική, ἐφ’ὅσον προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστήση τὴν ἀνθρώπινη ἀνάγκη γιὰ θρησκεία.

Οἱ ἰδεολογίες  βασίζονται στὴν σχετικότητα τῆς δικαιοσύνης σὲ σχέσι μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ὑποτάσσει,  ὡς βάσι τῶν θρησκειῶν. Ἡ δικαιοσύνη  ἐξοντώνει καὶ ἀποδομεῖ σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης ποὺ οἰκοδομεῖ καὶ λουλουδιάζει.

Ὅταν ὁ χρόνος τῆς ἰδεολογίας ἐξαντλεῖται στὴν παρακμή, ἡ θρησκεία ἐπιστρέφει γιὰ νὰ πληρώσῃ τὸ κενὸ ποὺ ἐδημιούργησε στὸν ἄνθρωπο τὸ πέρασμα τῆς ἰδεολογίας.

Ἡ γυνὴ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἔκφραση τῆς ζωῆς ποὺ ἀγιάζεται μέσῳ τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας. Ὅταν ἡ βάρβαρη ἀπνευμάτιστη Δύσι τὴν παρασύρει στὴν ὁδὸ τῆς ὑλικῆς ἐπιτυχίας καὶ στὴν ἔρημο τοῦ ἰσοτισμοῦ τῆς δίδει παροδικὴ ἰσχὺ προτοῦ τὴν καταποντίσει στὰ τάρταρα τῆς άνυποληψίας.

Σήμερα ἦλθε στὴν Δύσι ἡ ὥρα τοῦ καταποντισμοῦ της. Περιβαλλομένη ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὴ ἔρημο τοῦ φεμινισμοῦ χρησιμοποιεῖται στὴν Ἀμερική, στὸν ἐμφύλιο πόλεμο μεταξὺ τοῦ Τραμβίου καὶ τοῦ κλιντονικοῦ Ὀμπάμα, κατασκευάζοντας καθημερινὰ προπαγανδιστικὲς τρακατροῦκες στὰ ἐργαστήρια τῆς sexinquisition, τῆς σεξουαλικῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως γιὰ τὴν ἀποδόμησι τοῦ πολιτικοῦ ἀντιπάλου. Μία ἀνδρικὴ ματιά, ἕνα ἀνδρικὸ ἄγγιγμα τοῦ ἀνίερου ἀπλήστου γιὰ χρήματα χεριοῦ της χρησιμοποιοῦνται  ὡς ὅπλα ἐπικρατήσεως.

Τὸ sexinquisition βοᾷ ὡς πολεμικὴ ἰαχὴ διχασμοῦ τῶν φύλων, καταπνίξεως τῆς παιδικῆς ἀγνότητος, στειρώσεως τῶν θείων παρορμήσεων, πολλαπλῶν ἐκτρώσεων ποὺ στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῶν γυναικῶν βάζουν τέρμα στὴν ζωὴ τῶν ἄλλων. Μπουλούκια γυναικῶν συνασπίζονται γιὰ νὰ ἀρπάξουν τὸ πορτοφόλι  εὐκαταστάτων ἀνδρῶν διατεινόμενες, δεκάδες χρόνια μετὰ τὸ ὑποτιθέμενο συμβάν, ὅτι ὑπέστησαν ἐπίθεση ἁπλοῦ ἀγγίγματος.

Ὁ φεμινισμὸς φθάνει σήμερα αὐτοκαταστρεφόμενος στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς καταστρεπτικῆς πορείας του. Ἀπέναντί του ὀρθώνεται  ἡ καλύπτρα ὡς μπούρκα, ὡς μαντήλα, ὡς φερετζέ, ὡς πέπλο, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς κόρες τῶν φεμινιστριῶν, τὶς φοιτήτριες τῶν δυτικῶν πανεπιστημίων καὶ τῶν τζιχαδιστριῶν, τὶς μαῦρες χῆρες ποὺ ἀνατινάζονται στὴν αἰωνία ζωὴ καὶ βροντοφωνάζουν ὄχι στὴν γαλλίδα φεμινίστρια Simone de Beauvoir προπαγανδίστρια τοῦ ἐλευθέρου ἔρωτος, τῆς ἀγαμίας, τοῦ λεσβιανισμοῦ, τῶν ἐκτρώσεων, τοῦ ἀντιανδρισμοῦ. Ἡ φύσις ἐκδικεῖται καὶ ἡ ζωὴ ἐπιστρέφει, πάντα μὲ αἶμα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 12 Δεκεμβρίου 2017

Dec 11, 2017

393 - Πρὸς ἕνα νέο 1453;Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης μὲ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, στὴν Ἀντιόχεια τῆς Τουρκίας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2005, παρουσίᾳ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔρντογαν, στὴν συνάντησι ποὺ εἶχε ὀργανώσει ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις ὑπὲρ τοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν

393 - Πρὸς ἕνα νέο 1453;

Ὁ ἐθνικισμὸς γίνεται πάντα μπούμερανγκ κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ ἐθνικισμὸς τοῦ κεμαλισμοῦ ποὺ ἐγεννήθη τὸ 1919 σὲ ἀντίδρασι στὸν βενιζελικὸ ἐθνικισμό, μετὰ τὸν  θάνατο τοῦ Κεμὰλ, τὸ 1938, ἐξελίχθη σὲ σωβινισμὸ καὶ ἐπεκτατισμό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν γενοκτονία τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1955-1964, καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο μᾶς ἔσωσε ὁ ὀθωμανισμὸς τοῦ Ἔρντογάν, μετὰ τὸ 2003, ὁ ὁποῖος καὶ δὲν εὐθύνεται γιὰ τὶς γενοκτονίες αὐτές, ἀναστηλώνοντας μάλιστα ἐκκλησίες καὶ ἐπιτρέποντας τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν ἑλλήνων ὀρθοδόξων στὴν Σουμελᾶ, τὴν Νίκαια, τὴν Καππαδοκία, τὴν Σμύρνη καὶ τὰ Μύρα, ξεπερνῶντας τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ποὺ συρρίκνωνε τὴν τέλεσι τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ μόνον. 

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι εὐγνώμων στὸν Ἔρντογαν γιὰ τὴν μὴ τήρησι στὸ θέμα αὐτὸ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

Τὸ 1453, ὁ Γεννάδιος ἀπηλευθέρωσε τὴν Ῥωμηοσύνη ἀπὸ τὴν φυλακὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τῆς ἐποχῆς του, τὸν Ἑνωτισμὸ τοῦ Πάπα ποὺ εἶχε ὑποδουλώσει τὸ Βυζάντιο κατόπιν τῆς κατακτήσεως τοῦ 1204 τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς παρετήρησε σχετικὰ τὰ ἑξῆς: «Ὑπῆρξε ἀπόφασι τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπὶ Ἱερεμία Β΄ τοῦ Τρανοῦ (1593), νὰ φροντίσουν οἱ Μητροπολίτες γιὰ τὴν ἳδρυσι σχολείων καὶ τὴν ὑποστήριξι γενικὰ τῆς παιδείας στὶς ἐπαρχίες τους. Εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσημη πράξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀνάπτυξι σχολικῆς παιδείας. Ὁ Ζ΄ κανόνας τῆς Συνόδου ὁρίζει ρητά: «Ὣρισεν ἡ ἁγία Σύνοδος ἓκαστον ἐπίσκοπον ἐν τῇ ἑαυτοῦ παροικίᾳ φροντίδᾳ καί δαπάνην τὴν δυναμένην ποιεῖν, ὣστε τά θεῖα καὶ ἱερὰ γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι βοηθεῖν δὲ κατὰ δύναμιν τοῖς ἐθέλουσι διδάσκειν καὶ τοῖς μαθεῖν προαιρουμένοις, ἐὰν τῶν ἐπιτηδείων χρείαν ἒχουσι». Ἡ ἀπόφασις αὐτή εἶναι καί μία ἀπάντησι στοὺς ὑποστηρίζοντες τὴν ὓπαρξι τοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» λόγῳ διώξεως τῆς παιδείας, κάτι πού δέν ἀποδεικνύεται».

Μήπως ὁ σουλτάνος Ἔρντογαν εὕρη ἕναν νέο Γεννάδιο γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν ὑπόδουλο ἑλληνισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ποὺ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανισθῆ ὁλοκληρωτικὰ στὸν κολωνακιώτικο φραγκισμό;


Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Δεκεμβρίου 2017

Dec 8, 2017

392 - Παπανδρέου καὶ Σοσιαλδημοκρατία στὸ πλευρὸ τῆς Κίνας


China bites into Europe’s soft underbelly

392 - Παπανδρέου καὶ Σοσιαλδημοκρατία στὸ πλευρὸ τῆς Κίνας

Τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα, τὸ ἀμερικανο-ρωσικὸ τοῦ Τραμβίου καὶ τὸ κινεζικὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας συγκεκριμενοποιοῦνται ἐν ὄψει τῆς μεγάλης πλανητικῆς ἀναμετρήσεως τοῦ 2025-2030

Δημήτρης Κιτσίκης 8 Δεκεμβρίου 2017

Ἰδοὺ ἡ ἐπίσημη (στὴν μονοτονικὴ γραφή) ἀνακοίνωση τοῦ Κινήματος Δημοκρατῶν Σοσιαλιστῶν:

"Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017
Ο Γιώργος A. Παπανδρέου ανακηρύχθηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Δρόμο του Μεταξιού
Ιδιαίτερα τιμητική για την Ελλάδα, είναι η ανάδειξη του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργου Α. Παπανδρέου, ως μέλους της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ένωσης Δεξαμενών Σκέψης της Κινεζικής πρωτοβουλίας για το Δρόμο του Μεταξιού.
Στην Επιτροπή αυτή, μετέχουν μεταξύ άλλων, ο Ντανίλο Τουρκ (πρώην Πρόεδρος της Σλοβενίας), ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν (πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας), ο Μάσιμο Ντ Αλέμα (πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας), ο Μιζένγκο Καγιάντζα Πέτερ Πίντα (πρώην Πρωθυπουργός της Τανζανίας), ο Μποκίν Μπαλακούλα (πρώην Πρόεδρος της Βουλής της Ταϊλάνδης) και ο Χασάν Γκαφούρι Φαρντ (πρώην Αντιπρόεδρος του Ιράν).
Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στην πόλη Τιανζίν υπό την προεδρία του Γκάο Γιετσού, Υφυπουργού Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κουμμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ).
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
– Η προώθηση πολιτικών προτάσεων και ιδεών προς τα μέλη της Ένωσης
– Η επεξεργασία προτάσεων προς τις κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία του Δρόμου του Μεταξιού
– Η διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που προωθούν τη διασύνδεση επιχειρηματικών, οικονομικών και πολιτιστικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών
Η Ένωση Δεξαμενών Σκέψης του Δρόμου του Μεταξιού έχει αυτή τη στιγμή 117 φορείς μέλη από την Κίνα και 109 φορείς μέλη από άλλες χώρες του κόσμου.
Όπως είπε ο Υφυπουργός Γκάο Γιετσού, έχει την πλήρη στήριξη της Κινεζικής Κυβέρνησης και του ΚΚΚ, καθώς ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ έχει εντάξει το έργο της στον προγραμματισμό των επόμενων χρόνων.
Στην Τιανζίν υπεγράφη και Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου (ΙΑΠ) με το Κινεζικό Κέντρο Σύγχρονων Παγκοσμίων Μελετών.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τιανζίν, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου ήταν κεντρικός ομιλητής και σε διεθνές συνέδριο για τη συμβολή των πόλεων – λιμανιών στο Δρόμο του Μεταξιού, όπου μεταξύ άλλων, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τον κομβικό ρόλο που παίζει ο Πειραιάς στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έδωσε στο Πεκίνο διάλεξη στο φημισμένο Ινστιτούτο Οικονομικών Σχέσεων Τσονγιάγκ του Πανεπιστημίου Ρενμίν, σχετικά με τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και τη συμβολή της Ελλάδας στην καλύτερη κατανόηση Κίνας και Ευρώπης.
Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, από την εποχή που ήταν Υπουργός Εξωτερικών έχει συμβάλει καθοριστικά στη σύσφιγξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων.
Ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει εγκαινιάσει έναν στρατηγικό διάλογο της οργάνωσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, με τακτική ανταλλαγή απόψεων για μεγάλα παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση της ανισότητας και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών".
(Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ΚΙΔΗΣΟ)

Dec 6, 2017

391 -Χρῆμα καὶ πνεῦμα: Τὸ μοντέλο τοῦ Ἰσραήλ.

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ὡς Ῥωμηὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς εἶμαι κατενθουσιασμένος ποὺ ἐπιτέλους ἀναγνωρίζεται τὸ αὐτονόητο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, δηλαδὴ ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁλότητά της, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ ἡ πρωτεύουσα τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.Γνωρίζουμε βεβαίως, ὅτι ἡ Σιὼν ὑπῆρξε τὸ λίκνον τῶν τριῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ προπορεύεται τῶν δύο ἄλλων ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία, δεύτερη ἔρχεται ἡ χριστιανικὴ καὶ μόνον τρίτη ἡ μουσουλμανική. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἀποδεχώμεθα νἀ κυβερνᾷ στὴν Ἱερουσαλήμ, ὥς ἔχων τὰ πρωτεῖα ὁ ἑβραϊσμός. Δὲν ἀποδεχόμεθα τὴν ἀπαίτηση τῶν μουσουλμάνων νὰ μᾶς ὑποσκελίσῃ, πόσῳ μᾶλλον ποὺ γνωρίζουμε πὼς σὲ περίπτωση ποὺ ἐπικρατήσουν στὴν θέση τοῦ ἑβραϊσμοῦ δὲν θὰ μᾶς σεβασθοῦν. Ἐμπιστευόμεθα τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία γιὰ τὶς δύο ἄλλες θρησκεῖες ποὺ θὰ παραμείνουν ὑπὸ τὴν προστασία του.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                             6 Δεκεμβρίου 2017


Τὸ παρακάτω ἄρθρο εἶναι άναδημοσίευση παλαιοτέρου δημοσιεύματός μου στὸ παρὸν ἱστολόγιο, ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 2015. Λόγῳ τοῦ σημερινοῦ συνταρακτικοῦ γεγονότος τὸ ἀναδημοσιεύω.


391  – Χρῆμα καὶ πνεῦμα: Τὸ μοντέλο τοῦ Ἰσραήλ.

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες συνέβη κάτι τὸ καταπληκτικό. Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ, Βενιαμὶν Νετανιάχου, ὡς ἀπόλυτος κατακτητής, μετέβη στὶς ΗΠΑ, χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ προέδρου Ὀμπάμα καὶ ὡμίλησε στὸ κατάμεστο ἀμερικανικὸ Κογκρέσο κατὰ τῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀμπάμα στὸ θέμα τοῦ Ἰράν, καταχειροκροτούμενος ἀπὸ τοὺς Ῥεπουμπλικανοὺς ἀντιπροσώπους, ἐν ἀπουσία τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου ποὺ ἐκρύβετο στὸν Λευκὸ Οἶκο! Ἐθύμιζε Μεγαλέξανδρο καταποντίζοντας τὸν Πέρση βασιλέα Δαρεῖο στὴν ἴδια του τὴν χώρα.

Πῶς ἕνα ἐθνοκρατίδιο, τὸ Ἰσραήλ, μικρότερο καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπέτυχε νὰ δέσῃ χειροπόδαρα τὴν ὑπερδύναμη τοῦ κόσμου, τὴν Ἀμερική; Οἱ συνήθεις ἀντισημιτικὲς ἐξηγήσεις, ὅτι τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς καὶ ὅτι μὲ ὅπλο τὸν φοβερὸ δρᾶκο τοὺ σιωνισμοῦ ποὺ ἔχει κυκλώσει τὸν πλανήτη Γῆ μὲ τὴν οὐρά του καὶ τὸν ἔχει στοιχειώσει, ἁπλῶς προδίδουν τὸν φθόνο ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ εὑρίσκονται στὴν θέση τοῦ Ἰσραήλ καὶ νὰ διαφεντεύουν τὴν Γῆ ὡς ἰσραηλινοὶ σούπερμεν.

Καὶ ὅμως ἡ Ἑλλὰς θὰ ἠδύνατο κάλλιστα νὰ ἦταν Ἰσραήλ. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε διδάξει στὸν Ἀλέξανδρο, βασιλέα τοῦ Μακεδονικοῦ κρατιδίου, μὲ ποῖον τρόπο θὰ μετέτρεπε τὴν ἐλαχίστων γεωγραφικῶν διαστάσεων Ἑλλάδα σὲ κέντρο τοῦ κόσμου, δεικνύοντας τὴν μοναδικὴ γεωπολιτικὴ θέση τῆς  χώρας γιὰ τὴν Οἰκουμένη: «Τὰ ἔθνη ποὺ κατοικοῦν σὲ κρύα κλίματα καὶ στὴν Εὐρώπη εἶναι γεμάτα ἀπὸ γενναιότητα ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ εὐφυΐα καὶ ἡ δεξιοτεχνία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμένουν σχετικὰ ἐλεύθερα ἀλλὰ νὰ τοὺς λείπῃ ἡ πολιτικὴ ὀργάνωση καὶ ἡ ἱκανότητα νὰ διοικοῦν τοὺς γείτονές τους. Ἀντιθέτως, τὰ ἔθνη τῆς Ἀσίας, εἶναι ἔξυπνα καὶ ἱκανὰ ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ γενναιότητα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εὑρίσκονται μονίμως στὴν θέση ὑποτακτικῶν καὶ δούλων. Ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ γένος συμμετέχει καὶ στοὺς δύο χαρακτῆρες ἀκριβῶς ἐπειδὴ κατέχει τὴν ἐνδιάμεση γεωγραφικὴ θέση, καὶ ἔτσι εἶναι συνάμα γενναῖο καὶ ἔξυπνο. Χάρη σὲ αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ παραμένει ἐλεύθερο καὶ καλοδιοικούμενο καὶ δύναται νὰ κυβερνήσῃ τὴν Οἰκουμένη, ἐφ’ὅσον ὅμως συγκροτηθῇ σὲ ἑνιαῖο πολιτικὸ σύνολο» (Ἀριστοτέλης,  Πολιτικά,  Ζ’-7, 1327β).

Σαφῶς λοιπὸν ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρεται στὴν «Ἐνδιάμεση Περιοχή» πολιτισμοῦ  μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἄλλωστε ἐνεπνεύσθην στὶς ἔρευνές μου ὅταν ὡς ἀστρονόμος-πολιτολόγος ἀνεκάλυψα τὸν μέχρι σήμερα κρυμμένο πολιτισμικὸ πλανήτη στὸ κέντρο τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πάντα ἡ Ἑλλὰς καὶ τὸν ὁποῖο ὠνόμασα  ἀριστοτελικά, Ἐνδιάμεση Περιοχή.

Καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα: Γιατί τὸ γειτονικὸ Ἰσραὴλ καὶ ὄχι ἡ Ἑλλὰς ἐξεμεταλλεύθη τὴν μοναδικὴ αὐτὴ γεωπολιτικὴ θέση γιὰ νὰ μεγαλουργήση στὴν ἐποχή μας; Μήπως χρειαζόμεθα πέραν ἀπὸ φανατισμούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς, ἐθνικιστικούς, ἰδεολογικούς, προσωπικούς, τὸ χρῆμα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Διασπορᾶς, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἐβασίσθη τὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ μεγαλουργήση;

Ὁ Ἕλλην στὴν Διασπορὰ παρέμεινε, ἐν μέσῳ τῶν κοινοτήτων του, Ἕλλην ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἑβραῖος τῆς Διασπορᾶς. Καὶ ἔρχονται τώρα Γραικύλοι τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου καὶ μέμφονται τοὺς Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ἀμφισβητῶντας τὴν ἑλληνικότητά τους, ἐπειδὴ ἐγεννήθησαν στὸ ἐξωτερικό!

Ἀκόμη καὶ σήμερα, μέσα στὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, διαβιοῦν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πνευματικὲς μετριότητες, ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὸ σημερινὸ κράτος τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ σχεδὸν ὅλα τὰ ἑβραϊκὰ μυαλά, ἐπιχειρηματιῶν καὶ διανοουμένων, ποὺ διοικοῦν τὸ ἰσραηλινὸ σκάφος εὑρίσκοντια στὴν Διασπορά, αὐτοὺς ποὺ ἐμεῖς φθονερὰ ἀποκαλοῦμε σιωνιστικὸ δάκτυλο. Στὴν ἑλληνικὴ Διασπορὰ διαβιοῦν σχεδὸν ὅλα τὰ μεγάλα ἑλληνικὰ ἐπιχειρηματικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ μυαλὰ ποὺ συγκροτοῦν τὸν ἑλληνικὸ σιωνισμό, καὶ ὅμως οἱ ἐσωτερικὲς μας μετριότητες πανταχοῦ παροῦσες στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ ΜΜΕ τοῦ κρατιδίου, ἀποφεύγουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νὰ τὰ προσκαλοῦν στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια καὶ στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ καταφέρονται κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ Λονδίνου ὡς στυγεροὺς καπιταλιστὲς ποὺ ὑπεστηρίζοντο χθὲς ἀπὸ τὴν 21η Ἀπριλίου καὶ σήμερα  ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Πότε λοιπόν, ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργὸς θὰ εἰσβάλῃ ὡς κατακτητὴς στὴν Οὐασιγκτῶνα, χέρι χέρι μὲ τὸν Νετανιάχου, ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ σιωνισμὸ τῆς Διασπορᾶς;

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Μαρτίου 2015 

Dec 5, 2017

390 – Γιατὶ τὸ ῥωμαίϊκο ἡμερολόγιο θὰ ἐπιστρέψῃ θριαμβευτικῶς

Ἐπιστολὴ πρὸς Δ.Κιτσίκη μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ


390 – Γιατὶ τὸ ῥωμαίϊκο ἡμερολόγιο θὰ ἐπιστρέψῃ θριαμβευτικῶς

Ἐχρειάσθησαν ἄνω τῶν ἑκατὸ ἐτῶν γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ Ἐκκλησία μας στὴν προσκύνηση τῶν εἰκόνων καὶ τὸν τελικὸ καταποντισμὸ τῶν εἰκονομάχων. Πράγματι, τὸ 726 αὐτοκράτωρ Λέων Γ΄ ἐξέδωσε διάταγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπεδοκιμάζετο προσκύνηση τῶν εἰκόνων ὡς λατρεία. υἱός του, εἰκονομάχος καὶ αὐτός, Κωνσταντῖνος Ε΄ ἐπωνομάσθη  Κοπρώνυμος, διότι ὡς αἱρετικὸς ἐκσυγχρονιστής, κατὰ τὸ βάπτισμά του ἑρύπανε τὴν κολυμβήθρα. Τὸ 842, Αύτοκράτειρα Θεοδώρα ἐπανέφερε ὁριστικὰ τῆν προσκύνηση τῶν εἰκόνων, ἀναστήλωση ποὺ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει πανηγυρικῶς τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς «Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὸ 1923, ὑπακούοντας στὴν διαταγὴ τοῦ πραξικοπηματία ἀξιωματικοῦ Πλαστήρα, Ἐκκλησία μας ἐρύπανε τὴν κολυμβήθρα εἰσάγοντας ἀνεπιτρέπτους δυτικότροπους νεωτερισμοὺς μὲ πρόφαση τὴν υἱοθέτηση τοῦ παπικοῦ ἡμερολογίου. Παρὰ ταῦτα ἄξια τέκνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὸν χῶρο τῶν νεοημερολογιτῶν, συνέχισαν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ὅπως π. Ἰωάννης Ῥωμανίδης , π. Θεόδωρος Ζήσης καὶ π. Γεώργιος Μεταλληνός.

Περιμένοντας τὸν αὐτοκράτορα-ἥρωα ποὺ θὰ ἐπαναφέρη ὁριστικὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πάτριο ῥωμαίϊκο ἡμερολόγιο  (μαζὶ μὲ τὴν γνησία παράδοση, ποὺ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ ἀστρονομικοὺς ὑπολογισμούς), ἤδη δηλώνουμε ὅτι ὡς δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (Β΄νηστειῶν), μαζὶ μὲ τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ, θὰ καθιερώσουμε τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Ἡμερολογίου.

Τὰ θαύματα εἶναι ἡ καθημερινὴ πραγματικότης στὴν πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας. Στὸ τεῦχος 7, Β’ ἔτους, ἀνοίξεως 1998, τοῦ τριμηνιαίου μου περιοδικοῦ, Ἐνδιάμεση Περιοχή, εἶχα δημοσιεύσει ἄρθρο μου μὲ τίτλο, «Ἕνα θαῦμα στὴν Ὀττάβα», ποὺ ἔλεγε τὰ ἑξῆς: «Γιὰ τὸν ὀρθόδοξο χριστιανὸ κάθε ἡμέρα ποὺ χαράζει εἶναι ἕνα θαῦμα. Τὰ θαύματα μᾶς περιστοιχίζουν στὴν καθημερινή μας ζωὴ ἀλλὰ συχνὰ δὲν τὰ προσέχουμε. Ἔγινε καὶ θαῦμα στὴν Ὀττάβα.

»Β΄Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὅταν μνημονεύωμε τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ἀπὸ τὸν Χριστὸ τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. Μόλις εἰσῆλθαν οἱ πιστοὶ στὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ὀττάβας ἐπρόσεξαν πὼς ὡς συνήθως, ἔλειπε γιὰ προσκύνηση ἡ εἰκόνα τοῦ ἀντιπάλου τῶν Ῥωμασιοκαθολικῶν καὶ τῶν οἰκουμενιστῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἐνῷ ἡ Β΄Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Παλαμᾶ...

»Ἀλλὰ ἰδοὺ τὸ θαῦμα: Οἱ πιστοὶ ἐκείνη τὴν Κυριακή, εἶδαν μὲ ἔκπληξη νὰ λειτουργῇ ἀντὶ τοῦ [οἰκουμενιστοῦ] ἱερέως τους, ὁποῖος ἔλειπε ἐκτάκτως, ἕναν ἀντικαταστάτη ἄγνωστο σὲ αὐτοὺς παπά, ὁποῖος ὡς ἀρχάγγελος ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς πίστεως ποὺ ἐγέμιζε τὴν ἀτμόσφαιρα, παρέδωσε συγκινητικὸ κήρυγμα, ἐκθέτοντας λεπτομερῶς τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ τὸν ἀγῶνα του κατὰ τῶν παπιστῶν! Ἠνοίχθησαν λοιπόν «κατὰ λάθος» οἱ οὐρανοὶ καὶ τὰ μάτια τῶν πιστῶν, καὶ ἡ θαυματουργὴ ἐκείνη Κυριακὴ θὰ παραμείνῃ ἀξέχαστη στοὺς ἐν Ὀττάβᾳ Ῥωμηούς».

Δημήτρης Κιτσίκης        

5 Δεκεμβρίου 2017/22 Νοεμβρίου 2017, ῥωμαίϊκου  ἡμερολογίου