Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 2, 2020

604- Τὸ μυστήριο τῆς μάσκας καὶ τοῦ ἀντισηπτικοῦ κατὰ τῆς πανδημίας

604- Τὸ μυστήριο τῆς μάσκας καὶ τοῦ ἀντισηπτικοῦ κατὰ τῆς πανδημίας

Ἄλλο ἡ αὐστηρὴ προφύλαξις μὲ ἀποστάσεις καὶ ἀποφυγὴ ἐπαφῆς καὶ συνοστισμοῦ καὶ ἄλλο ἡ χρησιμοποίησις μάσκας ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ ἀποτέλεσμα. Τὴν πιάνει ὁ κόσμος σὰν μαντήλι, τὴν βάζει στὴν τσέπη, τὴν βγάζει, τὴν ξαναβάζει. Τὸ πλέον ἀστεῖο εἶναι ὅτι φαίνεται πὼ ς πρέπει νὰ τὴν σιδερώνουμε! 

Ἡ καταπληκτικὴ πλύσις ἐγκεφάλου ποὺ ἔχουμε ὑποστῆ εἶναι χωρὶς προηγούμενο καὶ ἀποσκοπεῖ ἀλλοῦ. Ἐδῶ ὁ πλανήτης ὁλόκληρος βουλιάζει οἰκονομικά, ὁ πόλεμος εἶναι πρὸ τῶν θυρῶν καὶ τὰ ΜΜΕ ἀσχολοῦνται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ καὶ ἀδιάντροπα μὲ τὴν μάσκα καὶ τὰ ἀντισηπτικά, ἀντὶ γιὰ τὸ ἁπλὸ σαπούνι καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀπόστασι, τὴν αὐστηρὴ ἀπαγόρευσι πανηγυρίων, νυκτερινῶν κέντρων καὶ κλειστὲς βίλλες ὀργίων. 

Ἄν δὲν ἦταν γιὰ γέλοια θὰ ἐλέγαμε ὅτι πρόκειται γιὰ εἰδεχθὲς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ σκοτεινὲς ἀκατανόμαστες δυνάμεις. 

Προβλέπω ὅτι καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως γίνεται ἀλλοῦ, ὁ κόσμος θὰ πάρῃ τὰ βουνά κατὰ τῆς μάσκας καὶ τοῦ ἀντισηπτικοῦ, καὶ μὲ τὸ δίκαιο του. 

Δημήτρης Κιτσίκης,                                                              2 Αὐγούστου 2020

Βλέπε ἐδῶ:

https://www.rt.com/uk/496879-london-mask-protest-bbc-downing-street/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email


603 - Ἡ φασιστικὴ τραμβικὴ ἐπανάστασις

603 - Ἡ φασιστικὴ τραμβικὴ ἐπανάστασις

Ἡ ὅλη ἐπαναστατικὴ τακτικὴ τοῦ χάους τοῦ Δονάλδου Τραμβίου  βασίζεται σὲ δύο σκέλη: Στὸ ἐσωτερικό, ἡ ἀποσταθερωποίησις τοῦ ἀμερικανικοῦ συστήματος μέσῳ τοῦ ἱστορικοῦ κίνηματος τῶν Μαύρων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Λίνκολν. Στὸ ἐξωτερικὸ, ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ χρησιμοποίησις ὡς βασικοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ τὸ ἔτος 2000, τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ (διαδοχικά, οἱ Μπὶν Λάντεν,ἄλ-Μπαγκνταντί, Ἔρντογαν).  

1 - Ὁ πρόεδρος Μάο, τὸ 1948, ἔλεγε πὼς ἡ καθοριστικὴ ἐπανάστασις στὶς ΗΠΑ ποὺ θὰ κατέστρεφε τὸν καπιταλισμὸ θὰ ἦταν ἡ ἐπανάστασις τῶν Μαύρων (βλέπε σήμερα, ἐδῶ), στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ: https://www.gatestoneinstitute.org/16301/black-lives-matter-part-ii

2 - Ἐν ὄψει τῆς μάχης τῶν μαχῶν ποὺ θὰ διεξαχθῇ στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Κίνας, ὁ πρόεδρος Τράμβιος προσπαθεῖ νὰ ἐλέγξῃ τὸν αἰγαιακὸ χῶρο μὲ τὸν διττὸ του ἔλεγχο ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας μὲ στόχο τὴν ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωσι τοῦ Αἰγαίου ὡς κοινὸ μέτωπο κατὰ τοῦ περάσματος τῆς Κίνας μέσῳ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ὁλοκληρη τὴν Δύσι.

Ὅπλο του εἶναι ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ, σήμερα μὲ μέσον τὸ σχέδιο ἐπανασυστάσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς Συνομοσπονδίας τοῦ Κιτσίκη καὶ σύμμαχο τὴν Ῥωσσία τοῦ Πούτιν (βλέπε σήμερα, ἐδῶ), στὸ ἐξωτερικὸ τῶν ΗΠΑ: https://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/1105661/polemos-elladas-toyrkias-mesa-stoys-prosexeis-mines

3 - Ἡ ἐγκαθίδρυσις φασιστικοῦ καθεστῶτος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑπὸ τὸν ἴδιο εἶναι ὁ τελικός του στόχος.

Δημήτρης Κιτσίκης                        2 Αὐγούστου 2020

 


Jul 31, 2020

602 –Τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα ὑποδουλώνει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα
602 –Τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα ὑποδουλώνει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα

σα πιστήμη χωριζομένη ρετς, πανουργία στί μλλον κα ο σοφία". (Πλάτων)

1 – Σήμερα ἕνας φίλος μου πεθαίνει διότι πρέπει νὰ χειρουργηθῇ καὶ ὁ ἰατρὸς ἀπαιτεῖ φακελάκι ἐνῷ χρήματα δὲν ἔχει καὶ τὸν κάνει νὰ περιμένῃ στὸν προθάλαμο.

2 - Ἔκαμα δύο χρόνια ἰατρικὲς σπουδὲς, στὸ Παρίσι καὶ στὴν Γενεύη, τὸ 1953 καὶ τὸ 1954 καὶ τὶς ἐγκατέλειψα γιὰ τὴν Ἱστορία στὴν Σορβόννη ἐπειδὴ δὲν  ἄντεχα τὴν ἀλητεία τῶν ἰατρῶν ποὺ ἀντὶ γιὰ λειτούργημα ἀφιερώνοντο σὲ ἐπάγγελμα ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἀσθενῶν.

3 - Ὡς ἱστορικὸς ἔμαθα ὅτι στὶς ῥωμαιοκαθολικὲς χῶρες  στὸν Μεσαίωνα τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὸ νοσοκομειακὸ καὶ ἰατρικὸ προσωπικὸ ἦταν στὰ χέρια τῶν μοναστηρίων  ὡς λειτούργημα διότι ψυχὴ καὶ σῶμα εἶναι ἕνα καὶ τὸ ἴδιο ὑπὸ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ νὰ σωθῇ ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ σωθῇ καὶ τὸ σῶμα.

4 – Μόνον οἱ μοναχὲς καὶ οἱ μοναχοὶ ποὺ φοροῦν τὸ ῥάσο καὶ ἔχουν δοθῇ στὸν Θεὸ δύνανται ἀφιλοκερδῶς νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Προτείνω λοιπὸν ἀφοῦ γίνουν μοναχοί, νὰ ἀκολουθοῦν πλήρεις ἰατρικὲς σπουδὲς μὲ χρήματα τοῦ κράτους καὶ κατόπιν αὐτοῦ νὰ ἐξασκοῦν μὲ βάσι τὰ μοναστήρια ἀφιλοκερδῶς τὸ θεϊκὸ πρόσταγμα ὑπηρετήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος μὲ τὴν ψυχὴ μὲ στόχο τὴν σωτηρία του.

5 – Γιὰ νὰ συνδράμῃ τὸ κράτος στὸ ἔργο αὐτὸ τῶν μοναστηρίων πρέπει νὰ εἶναι ὁλοκληρωτικὸ καὶ ὄχι κοινοβουλευτικὸ δημοκρατικό, γιὰ νὰ καταδικάζῃ σὲ θάνατο κάθε παραβάτη ποὺ τολμᾷ νὰ ἀσελγῇ μὲ στόχο τὸ χρῆμα ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

Δημήτρης Κιτσίκης                      31 Ἰουλίου 2020Jul 30, 2020

601- Περιμένοντας τὸν Ἕλληνα ἐκδικητή

601- Περιμένοντας τὸν Ἕλληνα ἐκδικητή

Στὴν Ἐκκλησία ἐπιβάλλουν μᾶσκες καὶ ἀτομικὸ κουταλάκι γιὰ κοινωνία. Στὴν Μύκονο ἐπιτρέπουν ὁμαδικὴ συνουσία καὶ ναρκωτικὰ σὲ ἰδιωτικὲς βίλλες μὲ εἰσιτήριο μέχρι 1500€ τὸ ἄτομο.

Αὐτὴν εἶναι ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα. Ὅλα γιὰ τὸν τουρισμό. Καὶ ἦλθε ὁ τιμωρὸς κορωνοϊός. Σόδομα καὶ Γόμορρα, μὲ τὴν Ἐκκλησία νὰ σιωπᾷ.

Ἡ θρησκεία τῶν Ἰουδαίων πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν ἀντεκατέστησε τὸν παρακμάζοντα χῶρο τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας βουτηγμένο στὰ ὄργια καὶ ὁ ἑλληνισμὸς ἀνεγεννήθη μὲ τὸν χριστιανισμό.

Ἕνας μουσουλμᾶνος ἀγιατολλὰχ πρὸ τῶν πυλῶν δύναται νὰ ἀναγεννήσῃ τὸν ἑλληνισμό. Ἤδη, στὴν Πόλι τῶν Πόλεων ὁ Ἔρντογαν ἐπιβάλλει ἐν μέσῳ τῆς Ἁγιᾶ Σοφιᾶς τὸ κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ, ἔστω καὶ ὡς προφήτου, καὶ ὁ Ῥουσσῶ ἐπανέρχεται προβάλλοντας τὴν παιδικὴ θρησκεία τῆς καρδιᾶς εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὶς σαδιστικὲς συνουσίες τοῦ ἐγκλείστου τῆς Βαστίλλης, μαρκησίου ντὲ Σάντ, τοῦ γαλλικοῦ ΙΗ΄αἰῶνος.

Ἐγερθεῖτε Ἕλληνες κατὰ τῆς Μυκονοποιήσεως τῆς χώρας σας. Ἀμεση ποινὴ θανάτου γιὰ τοὺς ὀργιάζοντες.

Δημήτρης Κιτσίκης


Jul 29, 2020

600 -Ὁ ρόλος τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη στὴν Τουρκία τὸ 2016
600 -Ὁ ρόλος τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη στὴν Τουρκία τὸ 2016

Μόνον στὴν Ἑλλάδα δὲν γνωρίζουν.

Turkey’s New Role: From NATO Lapdog to Emerging Empire?

Par Gearóid Ó Colmáin

Mondialisation.ca, 03 septembre 2016

Gearóid Ó Colmáin 31 août 2016

The recent Turkish coup attempt marks a turning point in NATO’s war on Syria. An emerging empire and portal to the orient, Turkey has always played a key role in NATO’s ‘Drang Nach Osten’- the drive to encircle Russia, destroy its client-states Syria and Ukraine, and serve as a bulwark against other emerging powers such as Iran. But now it seems Turkey may no longer be carrying out its designated role.

That the United States was behind the coup attempt there is little doubt, though some prominent analysts such as Thierry Meyssan disagree that the coup was orchestrated by Gülenists. Fethullah Gülen is known to be close to the CIA and the U.S. obmutescence during the coup was typical of standard procedure during U.S. covert regime change operations. While Erdoğan is unquestionably a war criminal who is responsible for the deaths of hundreds of thousands of innocents in Syria and Libya and heavy repression at home, nonetheless, as in the case of former Iraqi president Saddam Hussein, the Turkish leader seems to have fallen out of favour in the West.

The media have already begun the predictable, clichéd demonisation process –  publishing pictures of the Turkish incumbent’s opulent palaces etc. Turkey desperately needs a new, progressive regime, which would contribute to peace in the Middle East. But if the choice is between a monster the CIA wants out and a monster the CIA wants in, the latter is the best option as it weakens U.S. imperialism.

Turkey’s strategic imperatives

Stratfor director George Friedman claims Turkey is now a world power whose military is more powerful than the French or British. The U.S. strategy for Europe was to force Turkish entry into the EU – most recently through weapons of mass migration. The policy worked in Turkey’s favour. But the British decision to exit the European Union changed the balance of power. Moscow took the opportunity to extend the hand of friendship once more to Ankara. Just before the July 19th  coup attempt, there were reports of a possible détente between Turkey and Syria.

U.S./Turkish relations have soured considerably since 2013 when U.S.-based billionaire Fethullah Gülen fomented the Gezi Park protest movement against the Recep Tayyip Erdoğan regime. Though there was certainly popular discontent in the country with Erdoğan’s Islamisation policies and his support for terrorism in Syria, the Gezi Park protests were really about pushing Gülen’s attempt to destabilise the regime and take over. Fethullah Gülen is the founder of a vast empire of private prep schools throughout the world. He promotes an extremist form of Islam.

Though originally close to Erdoğan’s Justice and Development Party (AKP), Gülen’s movement Hizmat (service) is less nationalist and therefore more amenable to U.S./Zionist interests. The Gülenist network operates as a fifth column in Turkey, a para-state operating at the highest levels of the military, intelligence and judicial apparatuses. I was asked by Russian state media RT to comment on the Turkish shooting down of a Russian jet in November 2015. I said then that the Turkish government was acting against the national interest. It has since transpired that the attack was carried out by Gülenist military personnel who have been prosecuted for the crime. President Erdoğan recently apologised to Russian President Vladimir Putin for the attack. In fact, Turkey had indicated on July 13ththat it intended to normalise relations with Syria, thus ending the war against Assad.  Contacts between Ankara and Damascus have been growing in recent months and it now looks like Russia and Turkey may have begun to mend relations. Southstream, Russia’s plan to pipe oil to Europe through Turkey, had to be abandoned last year due to U.S. pressure on Ankara. There is now a possibility of renegotiation recommencing between Moscow and Ankara. Recent Turkish/Iranian contacts also indicate that the Kurdish question is forcing Ankara to re-calibrate its foreign policy.

Although secret talks have reportedly been taking place between Ankara and Damascus, the two countries remain at war in Syria and there is no change yet in the official position of either state.

The geopolitical theories of Greek turkologist Dmitiry Kitsikis have had a major influence on Turkish foreign policy. Kitsikis is famous for promoting the notion of Turkey as a civilisation-state which naturally encompasses the region stretching from North Africa, through the Balkans and Eastern Europe; Kitsikis refers to this as the ‘Intermediate Region’. Turkey’s previous ‘good neighbourly’ policy seemed to be in accordance with  Kitsikian geopolitics but was sabotaged by Ankara’s treacherous collaboration with U.S. chaos strategy in the Middle East since the U.S.- fomented ‘Arab Spring’ in 2011.

U.S. policy towards Turkey has always been to support the regime as a strong regional power to wield against Russia while at the same time supporting the Kurdish YPG (people’s defense units) in Syria. U.S. support for the Kurds is part of the long-term geopolitical remodeling of the region – the creation of what former U.S. Secretary of State Condoleeza Rice at the start of the ‘Arab Spring’ uprisings in 2011 referred to as the “New Middle East”. The U.S. and Israel want to carve out a Kurdistan in the region, which would become a client-state of Israel; thus providing the Zionist regime with an effective proxy army against its Arab enemies –  once the Da’esh-fomented genocide has created the requisite Lebensraum.

Erdoğan’s ambitions of reviving the Ottoman Empire in the Middle East ultimately threaten U.S. hegemony. The United States Navy rules the waves. The U.S. will not allow another major maritime power to threaten its global control. Rapid economic growth and the paying off of its IMF debt in 2013 have seen Turkey emerge more and more as a strategic regional power with increasing independence and political assertiveness. Turkish investment in Africa has increased more than ten-fold since 2000. The Turks  have opened embassies all over Africa. Ankara is selling the notion of ‘virtuous power’ in Africa with infrastructural development projects and investments designed to compete with China and the United States. Turkish involvement in Somalia has turned the East African nation into a veritable client-state of the emerging Turkish Empire. In 2015 Turkey opened a military base in Somalia. Turkey will henceforth have a strategic reach in the Gulf of Aden, one of the most important oil choke-points in the world. Ankara also has plans to establish military bases in Azerbaijan, Qatar and Georgia.

The Turkish regime has been attempting to oust the presence of the Gülenist movement in many African countries by offering to supply  state funds for education programmes. A recent statement by a Turkish government spokesman alluded to Ankara’s desire to counter Western ‘neo-colonial’ interests in Africa. The statement clearly shows that Turkey intends to join the new ‘scramble for Africa’ as part of neo-ottoman imperialism.

Turkey in Central Asia and China

Turkey has considerable power and influence in Central Asia where many Turkic-speaking people reside. In 2009, Turkey helped found the Cooperation Council of Turkic Speaking States.  Turkish investment has been increasing in Central Asia. Ankara has also been training military personnel in Central Asian states.  The oil-rich Turkmenistan is one nation which has received visits in recent years from the ‘Sublime Porte’. During its spat with Moscow, Ankara sought to deepen ties with Turkmenistan in hopes of enticing that state to participate in the Trans-Caspian Pipeline – a project to pipe gas from the Caspian Sea through Turkmenistan, Azerbaijan and Turkey to Europe, thereby bypassing Russia. Turkey also has considerable influence in Turkic speaking regions of the Russian Federation such as Tartarstan. Though relations with Moscow have now improved, Ankara’s links in Central Asia remain key strategic levers in the renaissance of Turkish imperialism.

Turkey’s links with Uighur terrorists in China’s troubled Xinjiang (East Turkestan) province has led to diplomatic rows with Beijing. Many of the Uighur terrorists operating against China have been trained and facilitated by Turkey in Syria. Although Turkey’s support for Uighur terrorists in Xinjiang complies with NATO policy towards China, it shows once again the potential reach of Turkish power.

Turkey’s drive for world power status, together with the decline of Europe as a political entity, means that Ankara will continue to flex its muscles in the international arena. The French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault has said that Turkey is no longer a reliable partner in NATO’s fight against the Islamic State. Of course, Ankara was never a partner in the war against the Islamic State as the Turkish regime has been arming and training the Islamic State terrorists along with its NATO partners and has been caught in flagrante delicto on several occasions. But what the French Foreign Minister’s remarks mean is that Turkey may no longer be as sanguine in its support for terrorism in Syria, due to the West’s support for the Kurds; rapprochement with Moscow and Damascus, and now more than ever after the failed U.S.-backed coup attempt.

Israel’s double game

The situation is further complicated by Israel’s stance towards the Turkish coup attempt and its aftermath. The Turkish regime thanked Israel for its help quashing the coup. Relations between Tel Aviv and Ankara have improved, in spite of the current dispute with Washington. One should not overlook the fact that, although the Israeli Lobby exerts considerable control over U.S. foreign policy, Israel often adopts a friendlier attitude to many of America’s so-called enemies. Israel’s relationship with Belarus has always been generally good, in spite of repeated U.S. aggression. Israel’s relationship with Azerbaijan  has been good, in spite of major diplomatic rows with the U.S..

Israeli/Russian relations are far better than Moscow’s relationship with Washington. Israel has always had a more nuanced oriental policy than the U.S. The Israelis are masters at playing both sides off each other in international conflicts. During the Iran/Iraq war of the 1980s, the U.S. supported Saddam Hussein’s regime while Israel eventually provided Israel covert supplies of weapons to  Iran with on U.S. approval. The Israelis had established ties with Iranian fifth columnists Mir-Hossein Moussavi and Hachemi Rafsanjani. The aforementioned Stratfor director George Friedman has said that the Iran/Iraq war would be a template for dealing with the rise of Turkey as a world power.

A rising maritime power in trouble?

Turkey will pay dearly for the folly of abandoning its ‘good neighbourly’ regional policy, which showed some promise until 2011. It had a glorious opportunity then to exercise ‘virtuous power’. Now the country could be facing civil war. The purge of Gülenists in the Turkish regime has already led to hundreds of arrests of top military and government personnel. If Turkey is to emerge as a regional empire, it will have to leave the Zionist axis and find a solution to the Kurdish question in conjunction with Syria and Russia. It is currently beginning to appear that  previous secret plans agreed upon by Ankara and Paris to carve out a Kurdish state in Northern Syria may have to be abandoned. As the French escalate bombing of Raqqa in Syria in the wake of the Nice terrorist psyops, Turkey could be facing an acute state of emergency.

The United States cannot tolerate the emergence of a major maritime power like Turkey which, since the Cold War, has been used as a tool against Russia. Turkey’s Incirlik Airbase holds up to 80 percent of Washington’s nuclear arsenal in Europe. A significant oriental shift in Ankara’s  foreign policy would signal the end of America’s prospects of ‘full spectrum dominance’, creating the conditions for a new imperial division of the world- a geopolitical reconfiguration some might imagine as falling in with conjectures of a Moscow/Constantinople axis or, in mytho-historical terms, a ‘Third Rome’.

It is possible that the U.S. already sees that a reconfiguration of imperialist alliances is necessary with the influential former U.S. National Security Advisor Zbigniew Brzezinski advocating a détente in U.S. relations with Russia and China. What is clear from recent events in Turkey is that the world imperialist system is going through seismic changes, with old military alliances breaking down and new configurations of imperial power emerging.  What prospect exist for global,working-class liberation in a period of deepening capitalist crisis and war remain to be seen.

 

Copyright © Gearóid Ó ColmáinGearóid Ó Colmáin, 2016 


Jul 28, 2020

599 –Οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι: Εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλις νὰ τουρκεύσῃ

Ὁ π.Εὐάγγελος ὑποστηρίζει τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ἀπὸ μουσεῖο-κωλοχανεῑο σὲ τζαμί

599 –Οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι: Εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλις νὰ τουρκεύσῃ

Πατὴρ Εὐάγγελος Παπανικολάου, Ῥαφήνα: 

«Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα, ντροπή μας αλλά αυτή είναι, στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήρι ο Τούρκος, ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα έκλεισαν άπειρα μοναστηράκια και εκκλησιές και πετούσαν τα λείψανα των Αγίων και έπαιρναν τα ασήμια και τα έκαναν μισθό για το κράτος, την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάναν τις διαδικασίες τους, γι αυτό κ. Αρβελάρ έλεγαν χίλιες φορές του Τούρκου το σαρίκι μες στην Πόλη παρά να δω τιάρα, καλύτερα να μη δω κανέναν αλλά αν είναι να διαλέξω καλύτερα τον Τούρκο παρά τον Φράγκο», τόνισε ο ιερέας.

«Δόξα σοι ο Θεός που την έκανε τζαμί. Δεν μου λέτε ξέρετε πόσες γυμνές και γυμνοί το 24ωρο μπαίνανε στην Αγιά Σοφιά ; Άπειροι. Με το κ****ράκι να μπαίνει μέσα στο σημείο. Ψέματα λέω ; Γιατί την είχανε μουσείο. Μπαίνανε όλοι οι άχρηστοι μέσα, βρωμεροί και τρισάλθιοι, όλοι οι τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου χωρίς να σέβονται τίποτα. Τίποτα δε σεβόντουσαν . Τώρα θα βγάλεις τα παπούτσια σου να μπεις μέσα. Θα μπεις μέσα γυμνός ; Όχι . Θα σου φοράνε το ρουχαλάκι το τουρκικό και θα μπεις μέσα μια χαρά ντυμένος, χανουμάκι. Θα φορέσεις και τη μπούργκα να μπεις μέσα. Δε σου άρεσε με ρούχα να μπεις μέσα, αλλά γυμνωνόσουνα». 

Σε άλλο σημείο λέει «Κι αν δεν ήταν ο Τούρκος η Αγιά Σοφιά θα είχε πέσει. Ποιος θα την συντηρούσε ; Το Γένος ; Μπορούσε το Γένος να συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο ; Ο Τούρκος το συντήρησε. Και να σας πω και κάτι άλλο ; Ο Τούρκος ότι κάνει είναι πιο πονηρός από σας. «Αν οι Τούρκοι δεν θα είχαν διατηρήσει την Αγία Σοφία, θα είχε πέσει.» 

Σε άλλο σημείο που δεν μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρει «Για να έρθει ο Αντίχριστος πρέπει πρώτα να χτιστεί ο Ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα ; Ναι, πρέπει να έχει χτιστεί ο Ναός του Σολομώντα. Τι θα πει το Ισραήλ τώρα ; «Αα κύριοι Μουσουλμάνοι εσείς ένα Ναό που ήταν μουσείο (την Αγία Σοφία)τον κάνατε τζαμί. Εμάς αυτό το τζαμάκι που έχετε (εννοεί το τέμενος του Ομάρ) είναι χτισμένο πάνω στον Ναό του Σολομώντος. Θα το γκρεμίσετε λοιπόν, για να κάνουμε εμείς τον Ναό μας. Αφού λέτε ότι είστε καταχτητές και κάμνετε ότι θέλετε με την Αγία Σοφία, κι εμείς είμαστε καταχτητές των Ιεροσολύμων κι έχουμε δικαίωμα να εφαρμόσουμε τον νόμο του καταχτητού. 

Και θα αρχίσει η ετοιμασία για να χτιστεί ο Ναός του Σολομώντος. Μήπως το σκεφθήκατε κι αυτό ; Είναι βαθιά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι όλα τόσο απλά όσο σας φαίνονται. Εμείς σιωπή. Μήπως κήρυξε η Εκκλησία νηστεία που θα γίνει η Αγιά Σοφιά τζαμί ; Μήπως κήρυξε αγρυπνία, προσευχή ; Τίποτα. Κάτι ψιλοκουβεντούλες και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».


 

 Δημήτρης Κιτσίκης                                                28 Ἰουλίου 2020