Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 25, 2017

343 – Γιατί τὸ Κολωνάκι ἐχθρεύεται τόσο τὸν Τράμπ

Ὁ Donald Trump μεταξὺ τῶν Steve Bannon (ἀριστερά) καὶ Reince Priebus (δεξιά)
προσωπάρχης τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἑλληνωρθόδοξος ἀπὸ τὴν μητέρα του τὴν Δήμητρα343 – Γιατί τὸ Κολωνάκι ἐχθρεύεται τόσο τὸν Τράμπ

Τὸ Κολωνάκι εἶναι ἡ ψείρα στὸ κεφάλι τοῦ κατοχικοῦ παιδιοῦ ποὺ τὸ ἐκούρευαν σύριζα γιὰ νὰ τὸ ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία. Τὸ 1944, ἡ θεία μου ἡ Κάκια Γεωργικοπούλου τοῦ Ντίνου, τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου, μὲ τὴν ὁποία ἔμενα στὸ τέλος τῆς Κατοχῆς στὴν ἔπαυλή της στὸ Ψυχικό, Ἁγίας Σοφίας 12, μὲ ἔπερνε στὸ μπάνιο γιὰ νὰ μοῦ ξεψειρίση τὰ μαλλιά, σκοτώνοντας τὶς ψεῖρες, μία πρὸς μία, μὲ τὰ μακρὰ ὡραῖα βαμμένα της νύχια, λέγοντας κάθε τόσο: «Μὰ ποῦ τὶς ἔπιασες τὶς ψεῖρες; Στὸ Κολωνάκι;»

Ὁ μετακατοχικὸς ἀμερικανὸς χρηματιστὴς ἐξ Οὕγγαρίας, ἀρνητὴς τῆς ἑβραϊκῆς του θρησκείας, ἄπατρις καὶ ἄθρησκος  Γεώργιος Σόρος, κωλοκαθισμένος στὸν τραπεζικὸ θρόνο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων  τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Κολωνακίου, ἔχοντας στὰ πόδια του τὸν κοιλαρᾶ πρώην ὑπουργὸ Παιδείας Νῖκο Φίλη, συνεχίζει νὰ ὁνειρεύεται, πίνοντας τὸν ναργιλέ του, τὴν καταστροφὴ ὑπὲρ τῶν τραπεζῶν, ὅλων τῶν ἐθνοκρατῶν, μὲ πρῶτο τὶς ΗΠΑ, ἀνεγείροντας παντοῦ βαθὺ κολωνακιώτικο κράτος, ἐξαγοράζοντας στὶς ΗΠΑ Δημοκράτες καὶ Ῥεπουμπλικανούς, τοὺς δύο  Κλίντον, τὸν Ὀμπάμα καὶ τὸν Τζὸν Μακέϊν καὶ κουλτουριαραίους ἀνὰ τὸν κόσμο, σκορπῶντας δισεκατομμύρια δολλάρια μέσῳ τοῦ κοινωφελοῦς ὀργανισμοῦ του, τὸ Open Society Institute, ποὺ ἵδρυσε τὸ 1993.

Στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ἀπὸ τὸ Χόλλυγουντ μέχρι τὸ Κολωνάκι τῶν Μαντὰμ Σουσού, ἡ πληρωμένη παρέα τοῦ Σόρος, σύσσωμη ἐξηγέρθη κατὰ τοῦ έκλεγμένου προέδρου τῶν ΗΠΑ, Τράμπ. Κάθεν ἡμέρα, κάθε ὥρα, κάθε στιγμὴ, ἀκαταπαύστως τὰ βοθροκάναλα ὁλοκλήρου τῆς Δύσεως, ἀφοῦ εἶχαν προηγουμένως ἀποτύχει νὰ καταδικάσουν τὸν Τρὰμπ γιὰ τοὺς πολλοὺς δῆθεν βιασμοὺς τῶν διαφόρων θηλυκῶν πληρωμένων  χολλυγουντιανῶν καλλιτεχνῶν, ἔθεσαν σὲ κίνηση τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους μὲ καπετάνιο τὸν κομματικὸ ἀντίπαλο τοῦ Τράμπ, τὸν ῥεπουμπλικανὸ ὑποψήφιο πρόεδρο τοῦ 2008 καὶ γερουσιαστὴ John  McCain, πληρωμένο πράκτορα τοῦ Σόρος ἀπὸ τὸ 2001. Ὑστερικὲς κραυγὲς τῶν βιασμένων Μαντὰμ Σουσοὺ ἀντηχοῦν καθημερινά: Ἀπαραίτητο, λένε,  τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα γιὰ τὴν καθαίρεση τοῦ Τράμπ, μέχρι καὶ τὴν δολοφονία του.

Ὅμως φθάνουν τὰ ἀστεῖα.  Οἱ ἥρωες καθαρίζουν τὴν κόπρο τοῦ Αὐγεία ἀπὸ τὴν αὐλή τους. Τὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας ποὺ κρύβουν ἀπὸ τὸν πρόεδρο στοιχεῖα, λόγῳ ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης καὶ προκαλοῦν τὴν σταθερὴ φιλοϊσραηλινή του θέση, μὲ ἀπειλὲς γιὰ βόμβες σὲ ἕβραϊκὰ κέντρα, πρέπει νὰ ἐκκαθαρισθοῦν μέχρι τὸ μεδούλι μαζὶ μὲ τὰ πευματικά τους Κολωνάκια καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ θρησκευτικοὺς πραιτωριανοὺς ποὺ θὰ ἀπαγγέλλουν τὴν κυριακὴ προσευχὴ (ὅπως τὴν ἀπήγγειλε ἡ Μελανία Τρὰμπ στὴν Φλώριδα) πρὶν ἀπὸ κάθε ἐκκαθαριστικὴ ἐπιχείρηση στὴν ἀριστοκρατικὴ Τρούμπα τοῦ Κολωνακίου.

Ὁ Ἀριστοτέλης-Steve Bannon, πνευματικὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου-Donald Trump, φανατικὸς ἐχθρὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατασκεύασμα τῶν τραπεζῶν, εἶχε δηλώσει στὶς 12 Νοεμβρίου 2013, ὅτι ἦταν Λενινιστής, λέγοντας ὅτι «ὁ Λένιν ἤθελε νὰ καταστρέψῃ τὸ κράτος καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ἰδικός μου στόχος. Θέλω νὰ ἀναποδογυρίσω τὰ πάντα καὶ νὰ καταστρέψω ὅλο τὸ σημερινὸ κατεστημένο». Ἀναρχικοὶ τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε! Καὶ προσέθεσε ὁ Τρὰμπ στὶς 24 Φεβρουαρίου 2017, ἐνώπιον τοῦ CPAC, τὸ  Conservative Political Action Conference, ὅτι τὸ κόμμα του θὰ γίνῃ τὸ κόμμα καὶ τῶν ἐργατῶν.

Ἤδη, στὶς 2 Ἀπριλίου 2011, οἱ ἀμερικανοὶ Ῥεπουμπλικανοὶ ἀντικαθεστωτικοὶ εἶχαν παρουσιάσει τοὺ δέκα λόγους ποὺ ἔκαναν τὸν Σόρος ἐπικίνδυνο γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, καὶ ἰδοὺ αὐτά: 1 – Δίδει δισεκατομμύρια στὰ σοσιαλδημοκρατικὰ Κολωνάκια τῆς γῆς. Μέχρι τὸ 2011, εἶχε δώσει ἑπτὰ δισεκατομμύρια δολλάρια σὲ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ὅπως: Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), Apollo Alliance, National Council of La Raza, Tides Foundation, Huffington Post, Southern Poverty Law Center, Sojourners, People for the American Way, Planned Parenthood, National Organization for Women. 2 -  Τὸ 2004, ἐδήλωσε ὅτι  « κεντρικὸς στόχος τῆς ζωῆς μου εἶναι νὰ ἀποκαθηλώσῳ τὸν πρόεδρο Μπούς», δίδοντας ἑκατομμύρια δολλάρια σὲ 527 ὁμάδες ποὺ ἠγωνίζοντο κατὰ τοῦ Μπούς καὶ προωθῶντας τὴν μελλοντικὴ ἄνοδο στὴν  ἐξουσία τοῦ Ὀμπάμα μὲ τὰ χρήματά του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντίπαλό του Μακέϊν. 3 - Ἔχει ἐπανειλημμένως δηλώσει ὅτι στόχος του εἶναι νὰ ὑποδουλώσῃ τὰ ἔθνη, μέ πρῶτο τὴν Ἀμερική, στὸ παγκόσμιο σύστημα τῶν τραπεζῶν, τὴν Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. 4 – Χρηματοδοτεῖ διεθνῶς τὰ ΜΜΕ γιὰ νὰ προωθοῦν τὴν ἐξουσία τῶν τραπεζῶν, διαδίδοντας συστηματικὰ ψευδεῖς εἰδήσεις, ἐξ οὗ καὶ τὸ ξέσπασμα τοῦ Τρὰμπ κατὰ τῶν βοθροκανάλων. 5 – Εἶναι ὁ κύριος χρηματοδότης τῆς MoveOn.org, μία πολιτικὴ ὀργάνωση ποὺ ἱδρύθη τὸ 1998, μὲ πέντε ἑκατομμύρια ὀπαδοὺς τὸ 2011, καὶ ποὺ προώθησε τοὺς πολιτικοὺς τῶν διεθνῶν τραπεζῶν, Μπὶλ Κλίντον, Χίλλαρυ Κλίντον, Τζὼν Μακέϊν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα. 6 – Εἶναι ὁ ἐμψυχωτὴς τοῦ Center for American Progress (CAP), ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ John Podesta, τοῦ προσωπάρχου τοῦ κλιντονικοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ποὺ ἔκτοτε καὶ ἐπὶ προεδρίας Ὀμπάμα, ὑπῆρξε σὲ στενὴ συνεργασία μαζί του.  7 – Εἶναι ὁ χρηματοδότης τῆς ἀκραίας περιβαλλοντολογικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀμπάμα κατὰ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, στὴν ὁποία ἀντιτίθεται μὲ σθένος ὁ Τράμπ. 8 - Ἐχρηματοδότησε τὴν ὁμάδα America Coming Together (ACT)  μὲ στόχο τῆν ἀποπομπὴ τοῦ προέδρου Μποὺς τοῦ Νεωτέρου. 9 – Συνεχίζει ἀκατάπαυστα τὸ πολιτικὸ μαγείρεμα τοῦ συναλλάγματος ὡς πολιτικὸ ὅπλο κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν σὲ σημεῖο ποὺ ἀπεκαλέσθη «οἰκονομικὸς ἐγκληματίας πολέμου». 10 – Δρᾷ ὑπὲρ τῆς παγκοσμίαςἐπικρατήσεως τῶν τραπεζῶν δηλώνοντας ἐπανειλημμένως ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὁ Σόρος ὡς ὁ χρηματοδότης τῶν ἀπανταχοῦ Κολωνακίων τῶν κουλτουριαραίων τῆς παγκοσμιοποίησεως τῶν τραπεζῶν καθίσταται ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ προέδρου Τρὰμπ ποὺ κινδυνεύει νὰ δολοφονηθῇ  ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ μὴν ὁλοκληρώσῃ τὸ ἀμερικανορωσικὸ κοινωνικὸ πρόγραμμα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     25 Φεβρουαρίου 2017                                                       "Στὸ ἔργο μου "Δημήτρης Κιτσίκης. Γεωπολιτική Βιογραφία", ποὺ ἐλπίζω νὰ ἐπανακυκλοφορήσῃ (ἐκυκλοφόρησε τὸ 2013), περιγράφω ὅλο τὸ σημερινὸ σχέδιο τοῦ Donald Trump γιὰ τὸ γεωστρατηγικὸ τρίγωνο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου (Ἑλλάς-Ἀλεβῆδες-Ἰσραήλ, μὲ ἐπίκεντρο τὴν Κύπρο) ποὺ διαλύει τὴν Τουρκία καὶ δημιουργεῖ μεγάλη πλανητική Ἑλλάδα με κέντρο τὴν Κωνσταντινούπολη! Κοντὰ εἶναι... Long live Donald Trump!  Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης. Facebook,26 Φεβρουαρίου 2017"Feb 19, 2017

342 – Καταρρέει ἡ ἀστικὴ δικτατορία

Τὸ ἀντιτραμπικὸ κατεστημένο στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν τριτοκοσμικὴ Ἑλλάδα
(Are Barack Obama and John McCain political opponents as they claim, or are they working together on the imperialist strategy of their country?)


342 – Καταρρέει ἡ ἀστικὴ δικτατορία

Ὀνομάζομε ἀστικὴ δικτατορία τὸ σύστημα διαιωνήσεως  διακυβερνήσεως τῆς παγκοσμίας ἀστικῆς τάξεως, ποὺ ἀντιπροσωπεύεται σήμερα ἀπὸ τὸν τραπεζικὸ καπιταλισμὸ καὶ ποὺ αὐτὴ ὀνομάζει δημοκρατία. Τὸ σύστημα αὐτὸ κοινωνικῆς ἐκμεταλλεύσεως εἶναι βασισμένο στὸν ὑποτιθεμένο διαχωρισμὸ τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας (κυβέρνηση), τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας (Βουλὴ ἀντιπροσώπων κομμάτων μέσῳ ἐκλογῶν), καὶ τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας Σὲ αὐτὲς προστίθεται καὶ μία τετάρτη ἐξουσία, τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ΜΜΕ.

Ὅπως καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ ἐξουσία τῆς τάξεως τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, μίας ὁλιγαρχίας μελῶν τοῦ δήμου τῆς πόλεως ἀπαρτισμένης ἀπὸ τοὺς ἐλευθέρους πολῖτες ποὺ ἀποκλείει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία ἀποδέχεται τὴν δουλεία μέσῳ πλύσεως ἐγκεφάλου.

Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν ἐξουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τὸ 2017, τὸ σύστημα αὐτὸ τῆς δημοκρατίας καταρρέει, ὄχι μόνον στὶς ΗΠΑ ἀλλά, σταδιακά, καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ ἀντικαθίσταται μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς λαοκρατίας, βασιζομένης στὸ δημοψήφισμα ἤ ἄμεση δημοκρατία τῆς ἀρχαίας τυραννίας, «αὐτὸ τὸ εὐγενές» σύστημα διακυβερνήσεως, κατὰ Σωκράτη.

Στὴν κεφαλὴ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἐγκαθίσταται ὁ πολιτικὸς ἥρως, ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ὁ ὁποῖος κεραυνοβολεῖ, ἐλέγχει καὶ ἐξοντώνει τὴν τάξη τῶν εὐγενῶν, ὅπως ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ἐξώντωσε τὴν ἐξέγερση (Fronde) τῆς τάξεως τῶν γάλλων εὐγενῶν τὸ 1648-1653, ὅταν ἡ τότε γαλλικὴ Βουλὴ τῆς τάξεως αὐτῆς ἠναντιώνετο στὴν ἀπόλυτη μοναρχία, στὶς 15 Ἰανουαρίου 1648. Τελικά, ὁ Βασιλεὺς, μὲ τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια ποὺ ὁ Thomas Carlyle (1840) ἀναγνωρίζει ὡς τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἥρωος,  ἀναφωνεῖ τὸ 1661, «Τὸ Κράτος εἶμαι Ἐγώ!» Ὅσο γιὰ τὴν στρατιωτικὴ ὑποστήριξη τῆς τάξεως τῶν προνομιούχων, τὸ 1826, ὁ ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ Μαχμοὺτ Β’, στὶς 15 Ἰουνίου 1826, ἐπωφελήθη ἀπὸ μία νέα ἐξέγερση τῶν γενιτσάρων στὴν Πόλη γιὰ νὰ τοὺ σφάξῃ  καὶ στὶς 10 Ἰουλίου, οἱ ἡγέτες τοῦ τάγματος τῶν Μπεκτασήδων, πνευματικὸ στήριγμα τῶν γενιτσάρων, ἐξετελέσθησαν. Ἔτσι κάνει ὁ Τρὰμπ μὲ τὴν CIA καὶ τὸ ΝΑΤΟ, τὰ δύο στηρίγματα, μέχρι στιγμῆς,  τῆς διεθνοῦς τάξεως τῶν τραπεζιτῶν.

Μὲ τὴν ποδηγέτηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας τοῦ Κογκρέσου, ὁ Τρὰμπ προχωρεῖ στὸν ἔλεγχο τῆς τρίτης ἐξουσίας, τῆς δικαστικῆς, ἡ ὁποία ἐπὶ ἀστικῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀνεξάρτητη (τὸ μεγαλύτερο ἀστεῖο εἶναι ἡ ἀναφώνηση: «Ἔχω ἐμπιστοσύνη στὴν ἀδέκαστη δικαιοσύνη»!) καὶ ποὺ τὸ ἀπέδειξε αὐτὸ προσφάτως στὴν Ἑλλάδα ὅταν κατερρακώθη τὸ κῦρος της μὲ τὴν ἀπόφασή της νὰ καταδικάσῃ σὲ εἰρκτὴ 20 ἐτῶν τὸν ἅγιο ἡγούμενο Μεθόδιο τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία ἐκτοξεύσεως μίας μολότοφ!

Τέλος, ὁ Τρὰμπ προχώρησε στὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς λερναίας ὕδρας τῆς τετάρτης ἐξουσίας τῶν προνομιούχων, τοῦ Τύπου-ΜΜΕ, μὲ τὴν ἀπ΄εὐθείας μετωπικὴ ἐπίθεση ἐναντίον της, στὴν πρώτη συνέντευξη τύπου ποὺ ἔδωσε στὶς 16 Φεβρουαρίου 2017, τετάρτη ἐξουσία ποὺ λυμαίνεται καὶ τὴν Ἑλλάδα στὴν ὑπηρεσία τῆς Διεθνοῦς τῶν Τραπεζῶν καὶ ποὺ εὐστόχως οἱ Ἕλληνες ἀποκαλοῦν βοθροκάναλα. Ὁ Τρὰμπ μὲ μία ὑπέροχη εἰλικρίνεια κατεφέρθη κατὰ τῶν New York Times, CNN, BBC, κατηγορῶντας τις εὐθέως γιὰ ἕνα ἀπέραντο μῖσος ἐναντίον τοῦ ἔργου ποὺ ἀντιπροσωπεύει, ὡς ἐκλεγμένος ἡγέτης τοῦ λαοῦ, καὶ ἀναφωνῶντας: «Ὁ Τύπος δὲν εἶναι ἐχθρός μου, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ!».

Ὁ ἑλληνικὸς σοβαρoφανὴς τύπος  ἠκολούθησε τὸν ἀγγλοσαξωνικὸ στὴν προσπάθεια κατεδαφίσεως τῆ εἰκόνος τοῦ Τράμπ. Ἔτσι «ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπροκάλυπτη ἐπιθετικὴ στάση τοῦ νέου προέδρου» κατὰ τοῦ Τύπου (Καθημερινή, 18-ΙΙ-2017) καὶ «πρωτοφανὴς εἰκόνα χάους παρουσιάζει ἡ κυβέρνηση Τράμπ» (Καθημερινή, 19-ΙΙ-2017), ἐνῷ κράζουν τὰ γεράκια τῶν τραπεζῶν, ἀκολουθῶντας τοὺς Κλίντον καὶ Ὀμπάμα, ὅπως καὶ ὁ Τόνυ Μπλαὶρ στὴν Ἀγγλία, «Μόνικα» τοῦ Μπούς τοῦ Νεωτέρου, ποὺ καλεῖ τοὺς Εὐρωπαίους νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τοῦ Brexit καὶ τὸ ῥεπουμπλικανικὸ γεράκι τῆς CIA, ὁ γερουσιαστὴς Τζὸν Μακέϊν, ὑπερασπιζόμενος τὰ ΜΜΕ, ποὺ καλεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τοῦ δικτάτορος Τράμπ.

Τρὰμπ ἐπανειλημμένως στὶς  ὁμιλίες του δηλώνει, «I am just the messenger» [of God], ἄγγελος-ἀγγελιοφόρος τῆς νέας ἐποχῆς, χρησιμοποιῶντας τὴν ἴδια ὀνομασία ποὺ ἐπισήμως χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν προφήτη τοῦ Ἰσλὰμ Μωάμεθ. ὀνομασία αὐτή, μὲ τὴν ὁποία θὰ παραμείνῃ στὴν Ἱστορία, δύναται νὰ παραλληλισθῇ μὲ τὶς ὀνομασίες ἄλλων πολιτικῶν ἡρώων ὅπως Dieudonné (δῶρον τοῦ Θεοῦ) τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄,  μεγάλος τιμονιέρης τοῦ Μάο, λίντερ μάξιμο τοῦ Κάστρο, δάσκαλος, φϋρερ, ντοῦτσε. Ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς ἡγέτης δύναται νὰ ἀποκαλεσθῇ Ἀλέξανδρος, δηλαδὴ πολιτικὸς ἥρως, χωρὶς νὰ ἔχῃ στὸ πλευρό του τὸν φιλόσοφο, καὶ Τρὰμπ ἔχει τὸν Steve Bannon, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ δίδυμο βασιλεύς-φιλόσοφος. δὲ Ἔρντογαν ἀπεδείχθη πολιτικὸς ἥρως ὡς δημιούργημα τοῦ Φετουλλὰχ Γκϋλὲν καὶ ὁ δολοφονημένος ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κατεστημένο ἀρμενοκουρδικῆς καταγωγῆς πρόεδρος Τουργκοὺτ  Öζὰλ εἶχε στὸ πλευρό του ὡς φιλόσοφο τὸν Δημήτρη Κιτσίκη. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ στοὺς ἐγκαθέτους φιλελευθέρους-σοσιαλδημοκράτες τῶν τραπεζῶν τὸ γεγονὸς ὅτι Τρὰμπ συνεχίζει νὰ ὁμιλῇ στὰ πλήθη καὶ ὡς πρόεδρος, ὅπως ὡμίλει κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία. Ἀλλὰ ἐπαναστάτης, ὅπως ἕνας Κάστρο, δὲν εἶναι ψεύτης πολιτικὸς ποὺ ἀλλάζει ἄρδην γλῶσσα μετὰ τὴν ἐκλογή του. Συνεχίζει, καὶ μετὰ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, τὴν ἐπανάσταση «γιὰ χίλια χρόνια», ἀπευθυνόμενος καθημερινὰ ἀπεὐθείας στὸν λαὸ, ἐπάνω ἀπὸ τὶς κεφαλὲς τῶν κατεστημένων.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, λίντερ μάξιμο, χρειάζεται νὰ ἑδραιωθῇ στὰ νειάτα καὶ μόνον, μὲ προώθηση τῶν γεννήσεων καὶ συγκρότηση μίας ὀργανώσεως ἰδεολογικῆς νεολαίας ποὺ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία μέχρι τὴν ἐνηλικίωση θὰ γαλουχεῖται στὶς ἰδέες τῆς ἐπαναστάσεως, μακριὰ ἀπὸ ναρκωτικά καὶ ἔκλυτη ζωή. «Γέροι  συνταξιοῦχοι, σᾶς μισῶ», ἀνεφώνει τὸ 1944, γάλλος ποιητής Jacques Prévert: Γραικύλοι-γέροι στὴν ψυχή, φυσικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Φεβρουαρίου 2017"O χρήστης που το ανέβασε-κοίταξα το προφίλ του μπας και βρω και άλλες τέτοιες ομιλίες-ονομάζεται "Black Gnosis". Στο προφίλ του γιουτιούμπ είχε και λινκ με το ιστολόγιό του. Πίστεψα ότι πρέπει να είναι Φασιστικής φύσεως και όντως ήταν αλλά δυστυχώς όχι μόνο. Το ιστολόγιο όπως λέγει και το όνομα περιείχε και πολλά εωσφοριστικά-σατανικά άρθρα. Η τολμώ να πω στενή σχέση αρκετών Εθνικοσοσοσιαλιστών ή Φασιστών με τον θρησκευτικό Εωσφορισμό, ομολογώ να πω ότι με τρομάζει. Επειδή ανήκω και εγώ στον Φασιστικό χώρο και τρέφω μεγάλο θαυμασμό για το Τρίτο Ράιχ λόγω των άκρως υγιών πιστεύω του ενάντια στην παρακμή και την εντροπεία, δεν δύναμαι να καταλάβω γιατί ο Χώρος μας διέπεται από έντονο αντι-Χριστιανικό αίσθημα και Εωσφορική αγάπη. Σατανικό είναι ό,τι συμβάλει στην καταστροφή ή καταστρέφει συνεπώς γιατί οι Φασίστες ή Εθνικοσοσιαλιστές να στρέφονται εκεί; Γιατί υπάρχει δηλαδή τόσο στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο ενώ σχεδόν ποτέ δεν υφίσταται ανάλογη συμπάθεια για την Χριστιανική Ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον Χριστιανισμό γενικότερα;
Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό; Ένας αναγνώστης"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ τοῦ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ:  Συμβαίνει ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Ἔκτοτε οἱ δύο τους εὑρίσκονται πλάτη μὲ πλάτη, μὲ τὰ χέρια τους κομμένα, χωρὶς νὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους, χωρὶς ἀγάπη. Μόνον ὁ Χριστὸς δύναται νὰ λύσῃ τὴν εἱμαρμένη τῶν Ἀρχαίων. "Γιατί, γιατί αὐτὸ τὸ λουτρὸ αἵματος; ἀναφωνοῦν οἱ κερκῖδες τοῦ ἀρχαίου θεάτρου".
Παρακάτω, ἐπεξηγηματικὸ ποίημα τοῦ Κιτσίκη ἀπὸ τὸ βιβλίο του "Πτώση".

  


Feb 11, 2017

341 – Προσπάθεια ἀνακάμψεως ἀπὸ τὸν Τρὰμπ τῆς παρηκμασμένης Ἀμερικανικῆς Αὐτοκρατορίας

Στὴν γωνία καραδοκεῖ ἡ Κίνα341 – Προσπάθεια ἀνακάμψεως ἀπὸ τὸν Τρὰμπ τῆς παρηκμασμένης Ἀμερικανικῆς Αὐτοκρατορίας

«Νὰ κάνουμε τὴν Ἀμερικὴ μεγάλη ξανά!» Αὐτὸ τὸ τραμπικὸ σύνθημα ἀνταποκρίνεται πλήρως στὴν πραγματικότητα. Δεκάδες χρόνια τώρα πολλαπλασιάζονται  τὰ βιβλία ποὺ φέρουν τίτλους ὅπως ἡ παρακμὴ ἤ τὸ τέλος ἤ ἡ πτώση τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1945 ἡ Ἀμερικὴ εὑρίσκεται  σὲ «διηνεκῆ πόλεμο γιὰ διηνεκῆ εἰρήνη». Ὁ παραλληλισμὸς μὲ τὴν παρακμὴ τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας εἶναι καθημερινός. Ἡ Ἀμερικὴ αἱμορραγῆ οἰκονομικὰ μὲ τεράστιες πολεμικὲς δαπάνες γιὰ τὴν περικύκλωση τοῦ πλανήτου μὲ ἀμέτρητες στρατιωτικὲς βάσεις, ἐνῷ Κίνα καὶ Γερμανία ὅλο καὶ παχαίνουν ἀπὸ οἰκονομικὴ ὑγεία ποὺ θρέφεται ἀπὸ ὑπέρογκες ἐμπορικὲς ἐξαγωγές, χωρὶς πολλὰ στρατιωτικὰ βάρη. Ὁ παγκοσμισμὸς τῶν τραπεζῶν ὑπὸ τὴν ἰδεολογικὴ κατεύθυνση τῆς σοσιαλδημοκρατίας στοχεύει ὅλα τὰ ἐθνοκράτη συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἀμερικῆς.

Τὸ 1982, σὲ μία σημαντικὴ διεθνῆ συνάντηση τοῦ ΝΑΤΟ, στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶχα τολμήσει νὰ προτείνω νὰ διαλυθῆ ἡ πολυμερῆς  δομὴ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ νὰ ἀντικατασταθῆ μὲ διμερεῖς στρατιωτικὲς συμβάσεις τῶν ΗΠΑ μὲ κάθε μία τῶν κρατῶν συμμάχων. Σήμερα ὁ Τράμπ, μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια προτείνει κάτι παρόμοιο. Ἀλλὰ ἤδη ἡ Οὐάσιγκτων ἔχει ἐξασθενίσει ἐπωμιζομένη τὰ μεγαλύτερα βάρη τῆς Συμμαχίας. Τὸ 2008, σὲ βιβλίο μου εἶχα παρατηρήσει ὅτι ὁ παγκοσμισμὸς τῶν τραπεζῶν ἐστόχευε ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἀμερική. Ἔγραφα: «Ἡ δίψα τοῦ κέρδους καὶ τῆς ἰσχύος τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν, στὴν φάση τῆς παγκοσμιοποιήσεως τῶν ἀγορῶν, ἀπαιτεῖ τὸν διαμελισμὸ ὅλων τῶν ἐθνικῶν δομῶν, χωρὶς ἐξαίρεση, καὶ τελικὰ καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ κράτη νάνοι, τοῦ τύπου Κουβέϊτ, ὥστε ἡ παγκόσμια τραπεζικὴ ὀλιγαρχία νὰ δυνηθῇ νὰ βασιλεύῃ ἐπὶ τοῦ πλανήτου χωρὶς ἀντίπαλο».

Τὸ 1918, ἡ Βρεταννικὴ Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία ἔμελλε νὰ ἐξαφανισθῆ μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἤταν ἤδη σὲ παρακμὴ καὶ ἐξουθενωμένη στὸ τέλος τοῦ Πρώτου. Ὅπως καὶ σήμερα ὁ Τρὰμπ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς συμμάχους νὰ συνδράμουν στὰ πολεμικὰ ἔξοδα μὲ μεγαλύτερα κονδύλια, ἔτσι καὶ ἡ Ἀγγλία, τὸ 1918, ἐπίεζε τοὺς συμμάχους της νὰ συνδράμουν μὲ περισσότερο στρατό, γιὰ νὰ συνεχίσῃ, καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ Πολέμου, ὁ δυτικὸς ἰμπεριαλισμὸς νὰ ἐξαπλοῦται.

Ἡ βρεταννικὴ Westminster Gazette, ἔγραφε στὶς 24 Ἰουνίου 1919,  στὸ κύριο ἄρθρο της μὲ τίτλο, «Τὸ δόγμα τῆς ἰσχύος», ὅτι «εἶναι φανερὸ πὼς δὲν ἔχουμε ἀρκετὴ δύναμη γιὰ νὰ κάνουμε οἱαδήποτε πολιτικὴ στὴν Ῥωσία καὶ ἔτσι, ἡ Πολωνία αὐτὴν τὴν στιγμὴ κινδυνεύει λόγῳ ἐλλείψεως ὑποστηρίξεως. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ ἐνεθαρρύνθησαν νὰ ἀποβιβασθοῦν στὴν Σμύρνη, πρὶν πραγματοποιήσουμε τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν Τούρκων. Οἱ  σύμμαχοι, μὲ μία παρατεταμένη κατοχὴ τῆς Γερμανίας καὶ τὴν ἀναγκαιότητα νὰ εὑρίσκονται σὲ συνεχῆ ἐπιφυλακὴ στὰ ἰδικά τους σύνορα ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση, δὲν θὰ ἔχουν τὸν στρατό, τὰ ὅπλα ἤ τὰ χρήματα γιὰ οἱαδήποτε μακρινὴ ἐπιχείρηση. Ἐὰν προσπαθήσουμε νὰ κυβερνήσουμε ὁλόκληρο τὸν κόσμο μὲ τὴν ἰσχύ, ἀναλαμβάνουμε ἕνα ἀδύνατο ἔργο στὸ ὁποῖο σίγουρα θὰ ἀποτύχουμε».

Καὶ τότε ὁ Βενιζέλος, νομίζοντας πὼς μὲ τὰ χρήματα τοῦ ἕλληνος μεγαλοβιομηχάνου ὅπλων Ζαχάρωφ, θὰ ἠδύνατο νὰ κάνῃ τὴν δουλειὰ τῆς Ἀγγλίας στὴν Τουρκία, ἐδέχθη νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀγγλικὴ ἐξάπλωση στὴν Μικρᾶ Ἀσία γιὰ ἐξασφάλιση τῶν πηγῶν πετρελαίου τῆς καταρρέουσας Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας,  μὲ ἑλληνικὸ στρατό. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Σήμερα λοιπόν, μὲ ποῖα μέσα  θὰ κερδιθῆ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, ὁ ἔσχατος πόλεμος κατὰ τῆς Κίνας; Τέσσερις εἶναι οἱ διαπιστώσεις ποὺ κάνει ὁ Τράμπ:

α) Οἱ ΗΠΑ δὲν ἔχουν πλέον τὴν οἰκονομικὴ ἰσχὺ τοῦ 1945, νὰ ξοδεύουν ἀπεριόριστα γιὰ τὸ ΝΑΤΟ. Οἱ σύμμαχοι χρειάζεται νὰ συνδράμουν πολὺ περισσότερο.

β) Πρέπει ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ γεωπολιτικὸ κέντρο τοῦ κόσμου, αὐτὸ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, νὰ ἐξέλθη ἐνισχυμένη ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ εὐρώ καὶ νὰ ἐπανέλθη στὸ ἐθνικὸ νόμισμα, ἀλλὰ νὰ συνεχίζῃ νὰ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ὑπὸ ἀμερικανικὸ ἔλεγχο, μὲ γενναία ἐλάφρυνση τοῦ χρέους, ἐφ’ὅσον οἱ ΗΠΑ δὲν ἔχουν πλέον τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ ἐπαναλάβουν, ὅπως τὸ 1948, ἕνα οἰκονομικὸ σχέδιο Μάρσαλ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν ὁ πρόεδρος Τροῦμαν τὸ ὑπέγραψε  στὶς 3 Ἀπριλίου 1948.

γ) Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ ISIS δὲν δύναται νὰ ὁλοκληρωθῇ ἀπὸ μόνες τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ ἀραβικὰ καὶ κουρδικὰ τσιράκια τους. Χρειάζεται καὶ  βοήθεια πρὸς τὴν Ῥωσία καὶ τὴν Τουρκία, ποὺ θὰ ἐνισχυθοῦν, ἡ Ῥωσία μὲ ἔλεγχο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Τουρκία μὲ θυσία ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ τῶν μέχρι στιγμῆς προστατευομένων της Φετουλλὰχ  Γκϋλὲν καὶ Κούρδων.

δ) Ἡ ἰδεολογικὴ βάση τῶν τραπεζῶν ποὺ εἶναι ἡ διεθνῆς σοσιαλδημοκρατία πρέπει νὰ παταχθῇ ἀνηλεῶς, στὴν Εύρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, μέχρι καὶ τὴν ποινικοποίση τοῦ Ὀμπάμα καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸν φασιστικὸ ἐθνικισμὸ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Τὸ κινούμενο πτῶμα ποὺ εἶναι σήμερα τὸ ἑλληνικὸ κράτος πρέπει ἄρδην νὰ μεταμορφωθῇ σὲ ἰσχυρὸ ἀνάχωμα κατὰ τῆς Κίνας καὶ τῆς Γερμανίας, μὲ τὴν συνεργασία τῶν δύο περιφερειακῶν δυνάμεων στὴν γραμμὴ τοῦ Εὐξείνου Πόντου-Στενῶν καὶ Αἰγαίου, δηλαδὴ τῆς Ῥωσίας, ἡ ὁποία θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν πνευματικὴ κηδεμονία τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, μὲ παράδοση ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της, τοῦ Φαναρίου, τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,  τῆς ἐντάξεως τῆς Τουρκίας στὸ τρίγωνο Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραὴλ, μεσοπροθέσμως δέ, τὴν ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰράν, διότι χωρὶς ἰσχυρὸ Ἰράν ὡς ἀσπίδα τῶν ΗΠΑ, ἡ ἧττα τῆς Κίνας καθίσταται προβληματική. Τὸ σχέδιο ἑνὸς ἀνεξαρτήτου Κουρδιστὰν γιὰ πολλοστὴ φορά, μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια, θὰ θυσιασθῇ πρὸς χάριν τῶν Τούρκων Ἀλεβηδῶν, Συρίων Ἀλαουϊτῶν, Ἰρακινῶν καὶ Ἰρανῶν Σιϊτῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς χάριν τῆς παραμονῆς στὴν ἐξουσία τοῦ Ἔρντογὰν, ποὺ αἰφνιδίως, ἐνῶ ἦταν καταδικασμένος ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, σώζεται ἀπὸ τὸν Τράμπ, ὁ ὁποῖος χρειάζεται ἕναν ἰσχυρὸ ἡγέτη στὴν Τουρκία κατὰ τῆς Κίνας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση νὰ τὸν σύρῃ στὴν ἀναπόφευκτη ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.  Τέλος, στὰ Βαλκάνικα, τὰ Σκόπια θὰ διαμελισθοῦν καὶ ἡ Σερβία μὲ τὴν Ἑλλάδα θὰ γειτνιάσουν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             12 Φεβρουαρίου 2017