Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 27, 2019

506 - Τὰ ΜΚΟ, γενίτσαροι τοῦ ΣόροςBernard Kοuchner στὸ κέντρο τοῦ σκανδάλου τοῦ ἐμπορίου ὀργάνων στὸ Κόσσοβο


506 - Τὰ ΜΚΟ, γενίτσαροι τοῦ Σόρος

Στὴν δεκαετία τοῦ 1990, προσκεκλημένος τῶν τεχνοκρατῶν τῶν Βρυξελλῶν γιὰ διαλέξεις εἶχα ἐπισημάνει ὅτι ἡ λαθρομετανάστευσις στὴν Εὐρώπη θὰ ἐσήμανε καὶ τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἀργότερα στὸ γαλλικό μου βιβλίο περὶ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν διάλυσι τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τὸ ἀντίστοιχο στὰ ἑλληνικά, ἐπεξετάθην στὴν ἐγκληματικὴ δρᾶσι τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων (ΜΚΟ) ὑποκινουμένων ἀπὸ τὸν Σόρος καὶ εἰδικὰ στὸν πράκτορά του, πρόεδρο τῶν Ἰατρῶν τοῦ Κόσμου, τὸν σοσιαλδημοκράτη Γάλλο Bernard Kοuchner, ὁ ὁποῖος καὶ ἀργότερα ἔγινε γκαουλάϊτερ τοῦ ἀποσχισθέντος μαφιόζικου κρατιδίου τοῦ Κοσσυφοπεδίου μὲ ἐθνικὸ νόμισμα τὸ γερμανικὸ μᾶρκο (1999-2001) καὶ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας.

Ἔκτοτε τὸ φαινόμενο τῆς λαθρομεταναστεύσεως ἐπῆρε δραματικὲς διαστάσεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρίξουν τὰ θεμέλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ έπερχομένη ἐπανάστασι.

Ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο εἶναι στὴν βάσι τῆς παγκοσμίας Ἱστορίας καὶ στὸν ΙΗ΄ αἰῶνα καραβιὲς μαύρων δούλων ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ διέσχιζαν τὸν Ἀτλαντικὸ μὲ προορισμὸ τὶς φυτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ Ἀμερικανικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1776 καὶ ἡ Γαλλικὴ τοῦ 1789. Ἡ μεταφορὰ τῶν λαθρομεταναστῶν-δούλων γιὰ ἐκμετάλλευσι ἀπὸ τὸν δυτικὸ καπιταλισμὸ  ὑπὸ τὴν μετέπειτα καθοδήγησι τῶν ΜΚΟ-δουλεμπόρων στὴν Εὐρώπη θὰ ἐπιφέρῃ ἐπίσης μία γενικευμένη πανευρωπαϊκὴ ἐπανάστασι, αὐτὴν τῆς ἐπιβολῆς τοῦ φασισμοῦ ποὺ σήμερα ὀνομάζεται λαϊκισμός. Οἱ ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας εἶναι ἀντίστοιχες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔφεραν τὸ 1789.

Φυσικὰ οἱ λαθρομετανάστες δὲν  εὐθύνονται παρὰ μόνον οἱ δουλέμποροι τῶν ΜΚΟ ποὺ κατόπιν τῶν  ἐπιθέσεων στὶς τριτοκοσμικὲς χῶρες τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων (ὅπως ἔκαμαν καὶ στὸν ΙΗ΄αἰῶνα φέρνοντας καταστροφὴ στὴν Ἀφρικὴ καὶ μετὰ μεταφέροντας τὰ ὑπολείμματα τῶν σφαγιασθέντων πληθυσμῶν ὡς δοῦλοι στὴν Ἀμερική) μεταφέρουν μὲ σαπιοκάραβα στὴν Εὐρώπη τοὺς σημερινοὺς δούλους μὲ τεράστιες ἀπώλειες πρὸς τροφὴν στοὺς ἰχθύες τῆς Μεσογείου.

Μὲ προοπτικὴ τὴν ἐπικράτησι φασιστικῶν καθεστώτων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, οἱ δοῦλοι λαθρομετανάστες ποὺ θὰ παραμείνουν θὰ ἐπιβάλουν τὴν θρησκεία τους καὶ τὴν κουλτούρα τους (στὴν Ἀμερικὴ ἐπέβαλαν τὸν χριστιανισμὸ τῶν Μαύρων καὶ τὴν τέχνη τους (μουσική, γλυπτική, ζωγραφική). Ἡ καπιταλιστικὴ ἐκμετάλλευσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὐποχρεωρτικὰ φέρνει ἐπαναστατικὲς ἀλλαγὲς στοὺς θῦτες καὶ τὰ θύματα. Περιμένοντας τὸν νέο Ῥοβεσπιέρρο, λοιπόν.

Δημήτρης Κιτσίκης                      27 Ἰουλίου 2019


Jul 24, 2019

505 -Τὸ ἑλληνικὸ χαμαιτυπίοὉ Σταύρακας τοῦ Καραγκιόζη

505 -Τὸ ἑλληνικὸ χαμαιτυπίο

Στόχος μου παραμένει ἡ ἀφύπνησις τοῦ συμπολίτου μου μὲ γερὲς δόσεις σκανδαλωδῶν δηλώσεών μου. Λοιπὸν ἰδού. 

Γνωρίζετε πὼς εἶμαι τῆς ἀνατολικῆς παρατάξεως σφόδρα ἀντίθετος στὸν φραγκισμὸ καὶ ὅτι τὴν χώρα  μας τὴν τοποθετῶ στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ μεταξὺ τὼν ἐπιρροῶν τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς.

 Προσωπικῶς, δὲν γνωρίζω τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὸν μέσο Ἕλληνα γιὰ τὰ τραγούδια μας ἀλλὰ ἔχω ἀκουστὰ ὅτι ὁ Μεταξᾶς ὀρθῶς εἶχε ἀπαγορεύσει μερικὰ βαριὰ τραγούδια ποὺ σχετίζοντο μὲ τὰ ναρκωτικά. 

Βλέπω τοὺς Κολονακιῶτες νὰ λυώνουν στὸ ἄκουσμα τοῦ ἀλήτη ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν πρόστυχη φωνή του, τραγουδῶντας μάγκικα. Καὶ τοὺς βλέπω νὰ διαμαρτύρονται μετὰ ὅταν μὲ τὸ ἴδιο πνευματικό του ἐπίπεδο ὁ ἀλήτης εἰσβάλλει στὰ σπίτια τους γιὰ νὰ τοὺς κλέψουν καὶ νὰ τοὺς σκοτώσουν. 

Λέγω λοιπόν, ναὶ στὴν ἀνατολίτικη μουσική, ὄχι ὅμως στὸ αἰσχρὸ λεξιλόγιο τῶν τραγουδιῶν καὶ τῶν ἑρμηνευτῶν τους ποὺ μὲ βαριὰ φωνὴ ἀπαξιώνουν τὴν ἔννοια τοῦ Ἕλληνος. 

Προτοῦ ὁ ἑλληνισμὸς ἐξανθρωπίσῃ τὴν Οἰκουμένη καλὸ εἶναι νὰ ἐξανθρωπίσῃ τὸν Ἕλληνα. 

Δημήτρης Κιτσίκης                              24 Ἰουλίου 2019

Jul 17, 2019

504 – Πῶς ὁ Μάο ἀπεκεφάλισε τὴν κομμουνιστικὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ γραφειοκρατία


504 – Πῶς ὁ Μάο ἀπεκεφάλισε τὴν κομμουνιστικὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ γραφειοκρατία

Ἡ χολέρα τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ συνεδέθη μὲ τὸν σοσιαλισμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμό, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος ἐπειδὴ ὁ μὲν σοσιαλισμὸς προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀτομικὴ πρωτοβουλία τοῦ καπιταλισμοῦ μὲ στρατιὲς δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ ὁμοίως ὁ ὁλοκληρωτισμός, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος, στοχεύει στὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν δραστηριοτήτων τῆς κοινωνίας μὲ στρατιωτικοῦ τύπου ἱεραρχικὴ ὀργάνωσι ὑπηρετῶν τοῦ κράτους.

Ἐὰν ἀρχικῶς ἡ ὀργάνωσις αὐτὴ ἀπέδωσε καρπούς, μὲ τὸν καιρὸ ἐξέπεσε στὴν σκλήρωσι ποὺ ὀνομάζεται γραφειοκρατία ἡ ὁποία καὶ ἐμπλόκαρε τὸν κοινωνικὸ μηχανισμὸ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρακμὴ ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος.
Μόνον ἕνας μεγαλοφυὴς πολιτικὸς δημιουργὸς δύναται τότε νὰ κόψῃ τὸν γόρδιο δεσμὸ καὶ μὲ αἷμα πολυπληθῶν ἀνθρώπων νὰ ἐπανακινήσῃ τὴν μπλοκαρισμένη μηχανή. Τὸ σπανιώτατο αὐτὸ ἔργο ἀναγεννήσεως ἑνὸς θνήσκοντος κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν σκλήρωσι τῆς γραφειοκρατίας, ἐπραγμοτοποίησε στὰ πλαίσια τοῦ σοσιαλισμοῦ ὁ σύγχρονος Μεγαλέξανδρος τῆς Κίνας ὁ Μάο μὲ τὴν πολιτιστικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1966-1976 («Σκέψις Μαοτσετούνγκ») καὶ ὁ συνεχιστής του Σὶ Tzινπὶνγκ σήμερα («Σκέψις Σιτζινπίνγκ»), μὲ τὸ κολοσιαῖο σχέδιο κινεζοποιήσεως τοῦ πλανήτου μέσῳ τῆς Νέας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης.

Τὸ 1966, ὁ δημιουργὸς χάριν ἀναρχισμοῦ ἔσπασε μόνος του ὡς θεὸς τὴν τεραστία γραφειοκρατικὴ μηχανὴ καὶ ἔστειλε ὅλους τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίου μέχρι καὶ τοὺς πλέον ἀφανεῖς νὰ σκάψουν στὰ χωράφια μὲ ἀποτέλεσμα ἑκατομμυρίων  θυμάτων, γεγονὸς ποὺ ἔγινε πιὸ γνωστὸ στὴν Καμπότζη ὅταν ἐφηρμόσθη ὁ μαοϊσμὸς ἀπὸ τὸν Πὸλ Πότ, ἡγέτου τῶν Ἐρυθρῶν Χμέρ.

Κατόπιν τοῦ ἀναγκαίου αὐτοῦ γενικοῦ καθαρισμοῦ μὲ σκληρὸ κατσαριδοκτόνο (ποὺ ἐγνώρισα προσωπικὰ ὅταν ἤμουν τότε στὴν Κίνα) καὶ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ἐπελέγει μία ἄλλη μέθοδος ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἰσχύος τῆς κινεζικῆς κοινωνίας: νὰ μελετηθῇ εἰς βάθος ὑπὸ τὴν ἡγεσία του Ντὲνγκ Σιάοπινγκ καὶ ἀργότερα τοῦ Σὶ Τζινπίνγκ, τὸ σύγχρονο καπιταλιστικὸ σύστημα τῆς Δύσεως ἀπηλλαγμένο ἀπὸ τὴν σκλήρωσι τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ, καὶ μέσῳ τῆς ἀναβαθμίσεως καὶ ἐκσυγχρονήσεως τῆς ἀρχαίας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης κατακτήσεως τῆς Δύσεως, νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ ἄλλον τρόπο οἱ στόχοι τοῦ σοσιαλιστικοῦ Μαοϊσμοῦ.

Στὴν Ἑλλάδα ὁ μόνος τρόπος νὰ ἐξέλθῃ τοῦ τάφου ἡ θνήσκουσα ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ὁμοίως ἡ ὑποχρεωτικὴ μαζικὴ μετακίνησις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων  ὡς ἐργάτες σκαπανεῖς στὰ χωράφια καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους μὲ τεχνοκράτες καὶ αὐτόματο ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό. Ἡ νέα κυβέρνησις ἔκαμε ἤδη μία καλὴ ἀρχή. Πρέπει ἡ προσπάθεια νὰ συνεχισθῇ ἀπὸ τοὺς συνεχιστές της μέχρι ἐξοντώσεως τῶν παρασίτων.

Δημήτρης Κιτσίκης                         17 Ἰουλίου 2019