Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 4, 2017

344 - Ὁ Μαρινισμός, ἐθνικομπολσεβικικὴ ἀναβίωση τοῦ Γαλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος

"Δύο ἐποχὲς ἀλλὰ πολὺ κοντινὲς ἰδέες, καὶ ἄς δυσταρεστηθοῦν μερικοί", λέγει ἡ γαλλικὴ φράση ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τῆς Μαρὶν καὶ τοῦ Marchais, πρώην γ.γ. τοῦ ΚΚΓ344 - Ὁ Μαρινισμός, ἐθνικομπολσεβικικὴ ἀναβίωση τοῦ Γαλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος

Περισσότερο ἀπὸ τὸν ἀντικομμουνισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τὰ ἐναπομείναντα δωσιλογικὰ ἰδεολογικὰ ὑπολείμματα τῆς ἐθνικοφροσύνης τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ ἔχει ἤδη καυτηριάσει ἡ Χρυσῆ Αὐγή, εὐθύνεται γιὰ τὴν προσωρινὴ ἀποτυχία τῆς ἐθνικομπολσεβικικῆς συνθέσεως φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ, τὸ ΚΚΕ ποὺ ἐπιμένει σὲ παρωχημένα ἀντιφασιστικὰ συνθήματα.

Μάθημα πρὸς μίμησιν μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὸν Μαρινισμό, τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γαλλικὸ  φασιστικὸ κίνημα ποὺ οἰκοδόμησε ἡ θηλυκὴ ντὲ Γκὼλ, Μαρὶν Λὲ Πέν (ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ ἦταν φασιστὴς ὁ ἴδιος), ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου τοῦ ἀντισημιτιστοῦ ἐθνικόφρονος πατέρα της, Jean-Marie Le Pen, ἡ ὁποία ἑτοιμάζεται νὰ ἀναμετρηθῇ, μὲ μεγάλες πιθανότητες ἐπιτυχίας, ( 90% πιθανότητες ἐπιτυχίας, κατὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐρευνῶν μου) στὶς διπλὲς γαλλικὲς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς 23 Ἀπριλίου-7 Μαΐου 2017.

Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ πατέρας Λὲ Πὲν ὑπῆρξε προϊὸν τοῦ γαλλικοῦ ἐμφυλίου πολέμου τῆς Ἀλγερίας (1954-1962), ἐφ’ὅσον ἡ Ἀλγέρια ἦταν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς Γαλλίας καὶ ἀπεσχίσθη μόνον τὸ 1962. Ὁ Λὲ Πὲν ἦταν γερμανοαμερικανὸς τσολιὰς δωσίλογος ποὺ ἰσχυρίζετο ὅτι ἡ γενοκτονία τῶν ἑβραίων ἀπὸ τὸ Γ΄Ῥάϊχ ἦταν μία λεπτομέρεια καὶ ἦταν τὸ ἀντίστοιχο τῶν ἰδικῶν μας ἐθνικοφρόνων ποὺ καταδικάζονται –καὶ σωστά- σήμερα ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Στὶς 19 Ἀπριλίου 2015, ὁ σοσιαλδημοκράτης, ἄνθρωπος τοῦ Σόρος καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, πρόεδρος τῆς Γαλλίας François Hollande (διότι δὲν τοῦ ἀξίζει ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ ὀνόματός του, ἐφ’ὅσον, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, ἐξελληνίζοντο οἱ ἄξιοι τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Donald Trump ποὺ ἐξελλήνισα σὲ Δονάλδο Τράμβιο), ἐδήλωσε τὰ παρακάτω, ποὺ ἔκαμαν τότε σάλο: «Ἡ Μαρὶν Λὲ Πὲν ὁμιλεῖ ὅπως ἕνα φυλλάδιο τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970».

Πράγματι, ὁ Georges Marchais, γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΓ, ἐδήλωνε στὶς 6 Ἰανουαρίου 1981: «Πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴν μετανάστευση γιὰ νὰ μὴν πετάξουμε περισσοτέρους ἐργαζομένους στὴν ἀνεργία». Σὲ δέ, μακροσκελῆ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπηύθυνε, τὴν ἴδια στιγμὴ στὸν πρύτανι τοῦ σουννιτικοῦ  τζαμίου τῶν Παρισίων, προσέθετε: «Πρέπει νὰ λύσουμε σημαντικὰ προβλήματα ποὺ ἀναδύονται στὴν τοπικὴ  ζωὴ τῆς Γαλλίας ἀπὸ τὴν μετανάστευση...Ἐργαζόμενοι καὶ οἰκογένειες μὲ διαφορετικὲς παραδόσεις, γλῶσσες καὶ τρόπους ζωῆς στοιβάζονται σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν διστάζομε νὰ ἀποκαλοῦμε γκέτα. Αὐτὴ ἡ κατάσταση προκαλεῖ ἐντάσεις καὶ ἐνίοτε συγκρούσεις μεταξὺ τῶν μεταναστῶν διαφορετικῶν χωρῶν καὶ κάνει δύσκολες τὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς Γάλλους. Ὅταν ἡ μεταναστευτικὴ ἔλευση  γίνεται πολὺ μεγάλη... ἡ κρίση τῆς κατοικίας ἐπιδεινώνεται... Οἱ κοινωνικὲς ἐπιβαρύνσεις, ἀπαραίτητες γιὰ τὶς οἰκογένειες μεταναστῶν, γίνονται ἀβάσταχτες γιὰ τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν δήμων ποὺ κατοικοῦνται κατὰ πλειοψηφία ἀπὸ ἐργάτες καὶ ὑπαλλήλους.Ἡ παιδεία ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κατάσταση».

Τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ὁ Μαρινισμὸς στὴν Γαλλία, ἀντεκατέστησε τὸν κομμουνισμό, ὠς ἐθνικομπολσεβικισμό, εἶναι τὰ ποσοστά τῶν δύο κομμάτων. Ἤδη, τὸ 1984, τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο (ποὺ σήμερα ἔχει φθάσει στὸ 26%) εἶχε ἀνέβει στὸ 10%, ἐνῷ τὸ ΚΚΓ, ἀπὸ 15% τὸ 1981 ἔπεφτε τὸ 2007 στὸ 2%. Ἐὰν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν εἶναι σὲ θέση, μέχρι στιγμῆς,  νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ ΚΚΕ, αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν προέβη ἀκόμη στὴν ἐκκαθάριση τοῦ κόμματος ἀπὸ τὰ παλαιὰ ἐθνικόφρονα στοιχεῖα ὅπως ἔκαμε ἡ Μαρὶν μὲ τοὺς φίλους τοῦ πατέρα της, καὶ δὲν ἐξεχώρισε ξεκάθαρα τὴν θέση της ἀπὸ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα καὶ πολιτικούς, γιὰ νὰ στρατολογήσῃ, ὅπως θὰ ἔπρεπε, διανοουμένους ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐνετάσσοντο στὸν κομμουνιστικοφασιστικὸ χῶρο.

Στὴν Γαλλία, Μαρινισμὸς καὶ ΚΚΓ ἔχουν τὴν ἴδια κοινωνικὴ βάση, τὴν ἐργατικὴ καὶ μικροαστική, μὲ σημαντικὴ παρουσία στὶς βιομηχανικὲς περιοχὲς τοῦ Βορρᾶ, στὴν περιοχὴ τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Γαλλία. Ὁ φόβος τῆς Μαρὶν μὴν ταυτισθῇ μὲ τὴν ἀντικομμουνιστικὴ καὶ ἀντισημιτικὴ εἰκόνα ποὺ συνεχίζει νὰ παρουσιάζῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγή τὴν ὠθεῖ νὰ μὴν ἐμφανίζεται δημοσίως ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἐθνικιστικὸ κόμμα.

Ὁ πανικὸς ποὺ ἔχει καταλάβει τὴν γαλλικὴ δεξιὰ καὶ ἀκροδεξιά, ἡ ὁποία εἶχε συσπειρωθῆ γύρω ἀπὸ τὸν βαθειὰ τραυματισμένο ἀπὸ τὰ σημερινὰ σκάνδαλα François Fillon, μήπως καὶ ἐκλεγῇ ἡ Μαρίν, πανικὸ ποὺ θυμίζει αὐτὸν ποὺ εἶχε καταλάβει τὴν γαλλικὴ ἀστικὴ τάξη, στὴν γκωλλικὴ ἐποχὴ τῆς δευτέρας δεκαετίας τοῦ 1940, ὅταν συγκυβερνοῦσε ὁ γκωλλικὸς φασισμὸς μὲ τὸ ΚΚΓ, εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι γιὰ τὴν γαλλικὴ ἐργατικὴ τάξη τὸ σοσιαλδημοκρατικὸ σύνθημα ἀποπροσανατολισμοῦ περὶ δημοκρατίας καὶ «δὲν περνᾷ ὁ φασισμός», ἔχει πλέον πλήρως ξεπερασθῆ, καὶ ἡ Εὐρώπη τῶν ἐθνῶν, ὄνειρο τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ, οἰκοδομεῖται πλέον ταχέως, ὑπὸ τὴν ὤθηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ὑπὸ τὰ προταστευτικὰ βλέμματα τῆς ἀμερικανορωσικῆς συμμαχίας Τραμβίου-Πούτιν.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τοῦ Maurice Thorez, ποὺ ὐπῆρξε συνεργάτης τοῦ ντὲ Γκώλ, καὶ ποὺ ἐφημίζετο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν γαλλικῶν ἐθνικῶν δικαίων, τὸ ΚΚΕ τοῦ Ζαχαριάδη, λόγῳ τῆς εἰδικῆς θέσεως τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, ἐξερχόμενο ἀπὸ τὴν πολυεθνικὴ δομὴ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, περιστοιχιζόμενο ἀπὸ ἀλλογενῆ ἀλβανικά, σλαυϊκὰ καὶ τουρκικἀ στοιχεῖα, ἔδειχνε πάντα μία ἄκρως διεθνιστικὴ εἰκόνα ποὺ δὲν ἠδυνήθη νὰ περιορίσῃ ὁ Ἄρης Βελουχιώτης, λόγῳ τοῦ προώρου θανάτου του καὶ λόγῳ τῆς εἰκόνος σφαγέως τῶν δωσιλογικῶν γερμανοβρεταννικῶν τσολιαδικῶν στοιχείων τῶν ἐθνικοφρόνων τοῦ ἐμφυλίου. Μερικὰ σημερινὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου ἀδυνατοῦν ἀκόμη νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἕνα ΚΚΕ ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη θὰ εἶχε ἤδη συμμαχήσει μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Ὑποχρέωση τῶν πατριωτικῶν στοιχείων τοῦ καταρρέοντος σημερινοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου εἶναι ἡ συσπείρωση τῶν πατριωτικῶν δυνάμεων τοῦ κομμουνιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ χώρου, ἀρνούμενες νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἀποπροσανατολιστικὴ χυδαία προπαγάνδα τῶν ἐθνικοφρόνων ἀστικῶν στοιχείων ποὺ μὲ ἀπηρχαιομένα συνθήματα κατὰ «φασιστῶν» καὶ «κομμουνιστῶν», προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν στὴν χώρα μας τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία ἐθνικομπολσεβικικῆς κυβερνήσεως ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ τὴν γενικὴ πολιτικὴ κατεύθυνση μίας Εὐρώπης τῶν ἐθνῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                            4 Μαρτίου 2017

148 comments:

 1. Επιτέλους!

  Ένα άρθρο σας στο οποίο μιλάτε σωστά-όπως κάνετε σε ολα τα άρθρα σας μην με παρεξηγήσετε!-δίχως Κομμουνιστικούς συναισθηματισμούς του παρελθόντος!

  Παραδεχθήκατε τον αντεθνικό διεθνισμό του ΚΚ στον Εμφύλιο! Συγχαρητήρια Καθηγητά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ ἁπλὰ τὸ σχέδιο τοῦ Ζαχαριάδη ἦταν νὰ κολλήσῃ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα στὶς βαλκανικές λαῖκές δημοκρατίες. Δὲν μποροῦσε λοιπὸν νὰ ὰγνοήσῃ τοὺς Σλαβομακεδόνες. Ἄν εἶχε πετύχῃ - καὶ ἀκόμα δὲν ἔχουμε καταλάβῃ γατί δὲν πέτυχε - ἡ προγραμματισμένη συγκατοίκηση ΚΚΕ-ἀστισμοῦ, ὅπως στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἱταλία, πετυχημένη τρόπος τοῦ λέγειν, ὁ Ζαχαριάδης θὰ εἶχε συνεχίσῃ νὰ διεκδικῆι τὰ ἐθνικὰ ὅπως εἶχε ξεκινήσῃ νὰ κάνει.

   Ἄς μὴν αὐταπατώμεθα. Δὲν τὸ λέω ἀπὸ συμπάθεια κομμουνιστική, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα πέρασε ἡ γραμμή τοῦ Τσῶρτσιλ. Βασιλιάς πάσῃ θυσία. Σὲ ἕναν χρόνο ἁπὸ τὸ Νταχάου ποὺ γύρισε ὁ Ζαχαριάδης κατέληξε σὲ παρόμοια συμπεράσματα μὲ τὸν Βελουχιώτη ἕνα-δυό χρόνια πρωτύτερα. Κατάλαβε ὅτι ὁ ἀντίπαλος εἶχε ἀποφασίσῃ τὴν πλήρη πολιτικὴ ἐξόντωση τοῦ ΚΚΕ. Δὲν εἶχε καμία διάθεση ὁ ἁντίπαλος νὰ κάνῃ ὁποιαδήποτε ὑποχώρηση. Αὐτὸ στὴν Ἑλλάδα τὸ ξέρουν ἀπὸ τοὺς παλαιούς ὅλοι, ἀνεξαρτήτως συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν καὶ τῶν ἁπόψεῶν τους γιὰ τὸ ποιά ἦταν ἐν τέλει τὰ σχέδια τοῦ ΚΚΕ. Στὴν Ἑλλάδα λοιπὸν συντομώτατα συνεμάχησαν οἱ γερμανοτσολιάδες μὲ τοὺς φιλελευθέρους, ἐγκαινιάζοντας αὑτὸ ποὺ θὰ γινόταν ἁλλοῦ στὴν Εὑρώπη καὶ ποὺ ὑποθέτω ὅτι ἔγινε ἡ σημερινὴ Εὑρώπη. Στὴν δὲ Ἑλλάδα σύμβολο τῆς συμμαχίας ἦταν ὁ Ἄναξ. Ἐκθρονιζομένου ἤ μᾶλλον ἁποχωρήσαντος τοῦ ´Ανακτος ἡ συμμαχία διευρύνθηκε καὶ τήν θέση τοῦ ἄνακτος ἐπῆρε ἡ βουλή. Ποιά ἡ διαφορά. Κομμουνισμός πάπαλα.

   Delete
  2. Σὲ μᾶς δηλ. ὁ Γκωλλισμὸς ἔγινε μόλις τὸ 1974 μὲ τὸν ἐκ Γαλλίας ἀφιχθέντα Καραμανλῆ. Ἀκόμα καὶ σήμερα δὲ τὸν Καραμανλῆ τὸν πρεσβύτερο οἱ ἀριστεροὶ τὸν ἔχουν γιὰ Πατριάρχη. Τὸ 81 ποὺ βγαίνει στὴν Γαλλία ὁ Μιττερὰν (ὁ ὁποῖος στὰ νιάτα του ἄν δὲν ἀπατῶμαι εἶχε κάποια σχέση μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Βισύ) βγαίνει καὶ σὲ μᾶς ὁ Ἀντρέας μὲ σύνθημα ἡ Ἑλλὰς στοὺς Ἕλληνες. Ἡ μεταπολίτευση δὲν ἦταν μονάχα τὸ συγχωροχάρτι στοὺς κομμουνιστές, ἁλλὰ καὶ στοὺς δωσιλόγους. Χοντρικά, ὁ Ἀντρέας δὲν εἶναι ὅτι ἔκανε κράτος μὲ ξένα κόλλυβα, εἶναι ὅτι ἐνέταξε ἕτι περαιτέρω ὑπὸ γερμανικὴ ὀμπρέλα τὸ κράτος σὲ μιὰν Εὑρώπη τοῦ... Ἱτλέρου (μὲ δασεία) ἄνευ τοῦ σώματος τοῦ ἱδρυτοῦ της. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς νεοναζὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ... Ἁνδρέα, διότι αὑτὸς ἔβγαλε αὑτὸ τὸ μαζικὸ κράτος τῶν πολιτῶν. Τώρα, αὑτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Ἁντρέας, δηλαδὴ τὴν βιομηχανικὴ καὶ βιοτεχνικὴ διάλυση τῆς Ἑλλάδας, τὄκανε γιατὶ τὸ ἁντίτιμο γιὰ τὴν εἱσοδηματικὴ αὔξηση ἦταν ἡ πτώση τῆς κερδοφορίας τῶν ἱδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ δὲ πτώση τῆς κερδοφορίας τοῦ ἱδιωτικοῦ τομέα διέλυσε τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Ὅμως δὲν ξαναστήνεται ἔνας ἱδιωτικὸς τομέας χωρίς ντόπιο εἱσόδημα, καὶ ὁ φαῦλος κῦκλος πολύ ἁπλὰ διέλυσε τὴν Ἑλλάδα.

   Γιαὑτὸ εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα τοὑλάχιστον τελείως λάθος μὲ Τρὰμπ καὶ Μαρίν κατὰ τῶν Γερμανῶν. Πρέπει νὰ μείνουμε στὴν Εὑρώπη τοῦ Χίτλερ καὶ νὰ μᾶς κάνει ὁ Χίτλερ κεῦνσιανισμό, ὁ Σόιμπλε δηλαδή, ποὺ θὰ τὸν κάνει τὸν κεϋνσιανισμὸ ἑφόσον δὲν συνεχίσουμε νὰ εἴμαστε μὲ τοὺς Ἁμερικάνους. Χάιλ Σόιμπλε, κανονικά. Ἑγὼ εἶμαι ὑπέρ τῆς σοσιαλδημοκρατίας διότι εἶναι στὴν παροῦσα φάση ἡ πιὸ εἰρηνική. Τὸ νο1 ζητούμενο εἶναι μακριὰ ἁπὸ πολέμους ἑξωτερικούς καὶ ἑσωτερικούς. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι δευτερεύοντα. Σὲ μᾶς δηλ. ὁ Γκωλλισμὸς ἔγινε μόλις τὸ 1974 μὲ τὸν ἐκ Γαλλίας ἀφιχθέντα Καραμανλῆ. Ἀκόμα καὶ σήμερα δὲ τὸν Καραμανλῆ τὸν πρεσβύτερο οἱ ἀριστεροὶ τὸν ἔχουν γιὰ Πατριάρχη. Τὸ 81 ποὺ βγαίνει στὴν Γαλλία ὁ Μιττερὰν (ὁ ὁποῖος στὰ νιάτα του ἄν δὲν ἀπατῶμαι εἶχε κάποια σχέση μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Βισύ) βγαίνει σὲ μᾶς ὁ Ἀντρέας μὲ σύνθημα ἡ Ἑλλὰς στοὺς Ἕλληνες.

   Delete
  3. Τό νά συγκρίνει κανείς τόν Στρατηγό Ντε Γκώλ,(άνθρωπο μέ τεράστια μόρφωση,διορατικότητα εντιμότητα,ήθος κτλπ) μέ τόν απαίδευτον Καραμανλή είναι τουλάχιστο βρισιά γιά τήν Ιστορία...(η γνώμη μου γιά τόν συγκεκριμένον είναι πολύ χειρότερη αλλά ένεκα πού ειναι πλέον μακαρίτης ήταν και φίλος το κυρίου Κιτσίκη άς μείνω στά όρια τής ευπρέπειας..
   Κοινοτπίες θά μού πείς άλλά κάθε λαός έχει αυτούς πού τού αξίζουν !!!Δυστυχώς

   Delete
  4. Πολύ σωστά Μάκη.

   Delete
  5. Ὁ Καραμανλῆς νομίζω δἐν σκότωσε ποτἐ κανέναν. Δἐν ξέρω τί ἔκανε σἀν φαντάρος. Ἁλλὰ ἁντίθετα μὲ τὸν Ντὲ Γκώλλ, ποὺ τουφέκισε τὀν Λαβάλ, ὁ Καραμανλῆς ἔδωσε χάρη.

   Delete
  6. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει...

   Delete
 2. Όπως λέτε για τους ακροδεξιούς Εθνικόφρονες Φιλελεύθερους, σαν τον Άδωνι.

  Ένα μελλοντικό Εθνικό καθεστώς οφείλει ν τον "παραδειγματίσει" καταλλήλως. Εμετός σκέτος είναι...

  ReplyDelete
 3. Ἕτσι. Οἱ Γάλλοι σοσιαλδημοκράτες καθηγητἐς τὄχουν καταλάβῃ καἰ τὀ λένε ὅτι ὁ ντἐ Γκὼλ κι οἱ συνεργάτες του ἄρδευαν ἁπὸ τὸ φαισιστικὸ ὁπλοστάσιο ἁλλὰ οἱ ἴδιοι τὸ παίζουν Μπερναρντέτ ποὺ τοῦς παρουσιάζεται ὁ Ἄμωμος Μισθός σὐν τἀ τυχερά μέσα στἠν πανεπιστημιακὴ σπηλιά ἑπειδὴ εἶναι παρθένοι.

  ReplyDelete
 4. http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ta-orfana-tou-marj-einai-edw-arthro-tou-n.-g.-michaloliakou
  https://www.youtube.com/watch?v=NwD4Sw4o1P8

  Ερχεται ο ἐθνικομπολσεβικισμός

  ReplyDelete
  Replies
  1. So what?

   Der Führer ist auch biologisch gestorben.

   Delete
  2. Was interessiert uns, ist die Idee. Die Idee kann nie gestorben sein. In der Idee lebt das Erbe des Führers...

   Delete
  3. Verstanden??

   Delete
 5. Σημ. Τὸ θέμα τοῦ Βασιλέως εἶναι ποὺ χώριζε Βελουχιώτη-ΕΛΑΣ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους, νομίζω.

  ReplyDelete
 6. Σημ. Ὄχι, εἶναι νομίζω διανοητικὴ ἁκροβασία ἡ Λεπέν διάδοχος τοῦ ΚΚΓ. Πολὺ ἁπλὰ τὸ γαλλικὸ προλεταριάτο εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ μαγκρεμπίνικο. Ἡ Λεπὲν ἁρδεύει ἁπὸ τὴν ῥίζα τοῦ γαλλικοῦ φασισμοῦ, τὸν μπουλανζίσμ, κατὰ τὸν Στέρνχελ, σὺν τὸν ἑθνικὸ καπιταλισμὸ ποὺ πάει πίσω στὸν Ναπολέοντα. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ κομμουνισμό. Ὁ δὲ ἁντικομμουνισμὸς ἁνεξαρτήτως κοινῶν καταβολῶν τῶν δύο ἱδεολογιῶν εἶναι ἁναπόσπαστο κτῆμα ὅλων τῶν φασιστικῶν κομμάτων παγκοσμίως λόγωι τῆς διεθνιστικῆς φύσης τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἑγὼ ἑπιμένω. Ὁ ἐθνομπολσεβικισμὸς δὲν ἔγινε ἁλλὰ ἔγινε ὁ φασιστοφιλελευθερισμός, μὲ ἁποτέλεσμα νὰ ἑκδηλώνονται οἱ φιλελεύθεροι ὡς φασίστες καὶ οἱ φιλευθεροφασίστες ὡς σοσιαλδημοκράτες. Ἡ δὲ μαγκιὰ τῶν ΚΚ θὰ ἦταν θεωρητικῶς νὰ προσεταιρισθοῦν τοὺς μουσουλμάνους.

  ReplyDelete
 7. Ή συχωρεμένη ή νόνα μου έλεγε "Κυριακή κοντή γιορτή" όπου ν΄άναι θά φανεί κείνο πουναι νά φανεί...κι εδώ θάμαστε ...ούτε Ζάν Ντ΄άρκ είναι ή κυρία ούτε Ντε Γκώλ.....ό Τσίπρας Τής Γαλλίας είναι....ό Τσίπρας !!! εδώ θάμαστε ....Δυστυχώς .

  ReplyDelete
 8. Ὁ φιλοισραηλισμὸς τῶν Λεπέν καὶ Τρὰμπ εἶναι ὀππορτουνιστικός κι ἄν τοῦς ξύσης θὰ βρῆις ἁντισημιτικὴ ἄβυσσο. Οἱ φασίστες εἶναι μεν ἱστορικῶς φιλεργατικὸ κίνημα, βαμμένοι ἁντιντρευφυζάρ δε. Ἐ σὲ μᾶς ὁ Ντρευφὺς εἶναι ὁ ἄναξ. Ὁ λόγος ποὺ ἑμφανίζονται οἱ καπιταλιστὲς ὡς φασίστες σήμερα καὶ ὄχι ὡς φιλελεύθεροι εἶναι ὅτι ὁ καπιταλισμὸς δὲν εἶναι διεθνιστικός. Εἶναι αὑτὴ ἡ παρανόηση ποὺ ἔχει μπερδέψῃ τὰ πράγματα. Δὲν ὑπάρχει ὑπερεθνικὸς καπιταλισμός. Ὑπάρχει διεθνικός, ὄχι διεθνιστικὸς καπιταλισμός. Διότι δὲν ὑπάρχει καπιταλισμὸς χωρίς παραγωγικὴ βάση. Τὸ πολυεθνικὸ φαινόμενο εἶναι συνδυασμὸς καπιταλισμοῦ μὲ φασισμό. Στὸν μεταπολεμικὸ κόσμο μέσωι τοῦ κευνσιανισμοῦ οἱ ἑργάτες στὴν Εὑρώπη καὶ τὴν Ἁμερικὴ μικροαστικοποιήθησαν. Γι αὺτὸ ἔχασε ὁ σοσιαλισμὸς καὶ στὴν μητέρα Πατρίδα, μὴ ἔχοντας πλέον διεθνῆ ἑργατικὴ βάση καὶ χάνοντας τὸν Τρίτο Κόσμο. Ἡ ἑπαναπρολεταριοποίηση τῶν μικροαστῶν Εὑρωπαίων περνᾷ ἁπὸ τὴν στράτευση μὲ πρῶτο σταθμὸ τὰ σώματα ἁσφαλείας, δεύτερο τὸ δημόσιο καὶ ἔπεται συνέχεια ἄν δὲν βρεθῆι τρόπος νὰ σταματήσῃ ἡ πορεία πρὸς τὴν Κόλαση.

  ReplyDelete
 9. Αὑτὸ ποὺ κατάλαβε ὁ Μάρξ, νομίζω, καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν πάρα πολλοί, εἶναι ὅτι ὁ καπιταλισμς δὲν εἶναι σύστημα κερδοφορίας, ἁλλὰ παραγωγικὸ σύστημα. Δὲν εἶναι δηλαδὴ τὸ βασικὸ στὸν καπιταλισμὸ ὁ τοκισμὸς καὶ ἡ ἑμπορευματικὴ κυκλοφορία. Αὑτὸ γινόταν π.χ. στὸν ἱνδικὸ ὼκεανό γιὰ χίλια χρόνια χωρίς καπιταλισμό. Τὸ βασικὸ στὸν καπιταλισμὸ εἶναι ἡ ὁργάνωση τῆς παραγωγῆς. Εἶναι δηλαδῃ ἡ βιομηχανία. Γι αὑτὸ ἔχει βάλῃ στὸ μάτι ὁ Τράμπ τὴν ΝΑ Ἁσία, ἑπειδὴ ἐκεί ἔχεις τὰ βιομηχανικὰ κέντρα τοῦ ἁντιπάλου. Οἱ ἁντιτραπεζικὲς καὶ ἁντιδιεθνιστικὲς πομφόλυγες εἶναι ὁχήματα γιὰ τὴν ἑπαναπρολεταριοποίηση τοῦ μαλθακοῦ μικροαστοῦ μέσῳ ἑμφυλιοπολεμικῆς κρεατομηχανῆς.

  ReplyDelete
 10. https://www.youtube.com/watch?v=1m4jtyca_yY&lc=z13wu5mblkyoghn4l04ccz05hnvgynzjbs00k.1488665757509096

  η ΧΑ χρειάζεται ενα γερο ξεσκαρταρισμα και πάλι δυσκολο καθώς οι περρισοτεροι απο αυτούς έχουν αυτές τις απόψεις..καποιες σωστες και άλλες σαχλες

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρότι ο σεβασμός του νέγρου Αντετοκούμπο στο Εθνόσημο αποτελεί τεράστιο δείγμα των παλαβων καιρών μας την στιγμή που πλήθος βιολογικών Ελλήνων καίνε με περηφάνεια την σημαία, εάν όλη η Ελλάδα ήταν Αντετοκούμπια θα έπαιρνε 10, και 11 στις επιστήμες και την λογοτεχνία ως Έθνος, δηλαδή θα ήτο τελείως άχρηστο να παράξει το οτιδήποτε Πολιτισμικό και θα είχε λόγω φαινοτύπου(Αντετοκούμπο είναι Σουδανικός) μονάχα σωματικές ιδιότητες να παίζει μπάσκετ.

   Delete
  2. ΒεροιεύςMarch 7, 2017 at 4:34 PM

   Ενώ τώρα,είμεθα η λαμπρότερα Αφρικανική χώρα εκτός Αφρικής.

   Ασε τις ρατσιστικές παπαρολογίες Κωνστ/λίτη αν θέλεις να λέγεσαι εθνικιστής.

   Πώς θα εξαπλωθεί ο Ελληνισμός παγκοσμίως αν υβρίζει τους λαούς και τις φυλές;   Delete
  3. Ύβρις αποτελεί η επιβολή μίας ισοπεδωτικής ισότητος σε ράτσες και φυλές που δεν είναι ίσες.

   Ναι, δεν είμεθα λαμπρό παράδειγμα, ναι θυμίζουμε Βαλκάνια, αλλά παρόλα αυτά σημερον ζούμε 200 φορές καλλίτερα από οιαδήποτε χώρα της Αφρικής.

   Ο Ελληνισμός και στο έχω ξαναπεί αλλά είτε ως ολιγοφρενής είτε ως τρολλ, δεν δύνασαι να το καταλάβεις. Μία πολιτισμική Οικουμένη εξαπλώνεται εκεί όπου δύναται να γίνει κατανοητή. Οι νέγροι και 3000 χρόνια να περάσουν δεν θα μπορέσουνε ποτέ κατά 99%(γιατί υπάρχουν και οι ελαχίστοι Τσέκβας) να αντιληφθούν τί εστί Ελληνικός πολιτισμός.

   Η βιολογική κοινότητα γεννά την πολιτισμική Οικουμένη. Για να εξαπλωθεί η τελευταία χρειάζεται να πατήσει πάνω σε συγγενικές βιολογικές κοινότητες. Γιατί αγόρι μου ο Ελληνισμός εξηπλώθη στην φυλετικά συγγενική Ευρώπη και όχι στο Πακιστάν ή στην Μεσοποταμία, μολονότι τα εδάφη αυτά εξελληνίσθησαν; Διότι απλούστατα, η φυλετική σύνθεση των λαών αυτών δεν ταίριαζε με το Ελληνικό ονεύμα, ταίριαζε όμως πολύ με το Ισλάμ. Αντιθέτως στην Δύση λόγω φυλετικής συγγενείας φτούρισε και το Ελληνικό πνεύμα και ο Χριστιανισμός παρότι λοξά.

   Η Ρωσία αποτελεί το καλλίτερο παράδειγμα υιοθετήσεως της Ρωμαίηκης/Ελληνοχριστιανικής πολιτισμικής Οικουμένης διότι υιοθέτησε την Ορθοδοξία σωστά στην ολότητά της.

   Τώρα βγαίνει κάτι Πρεβελάκηδες καθηγηταράδες και λένε δεν είμαστε φυλή, ας λάβουμε 2 εκατομμύρια αλλοφύλλους Χριστιανούς και λύθηκε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος! Τί λες ρε ανεγκέφαλε! Ντρέπομαι που έδωσε ο πατέρας μου λεφτά για να αγοράσει το βιβλίο σου και εγώ ντρέπομαι που το διάβασα!

   Ήδη ετοιμάζω ένα άρθρο τεσσάρων μερών ως απάντηση στις Πρεβελάκιες ασυναρτησίες των Βερσαλλιών...

   Delete
  4. Υ.Γ.

   Την Ρωσία των πρώτων αιώνων δημιούργησαν κυρίως Σκανδιναυικά φύλα.

   Delete
 11. Μὲ τὰ πολλὰ ὑποψιάζομαι πὼς ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ ἡ Μαρὶν Λεπὲν εἶναι... μαρξισταί. Δηλ. ὅτι δὲν τοῦς ἐνδιαφέρει σὲ πρώτη φάση οὔτε ἡ ὑπαγωγὴ τῆς οἰκονομίας στὴν πολιτική - τὸ ἀντίθετο μάλιστα - οὔτε ἡ κατάργηση τῆς ἀτομικῆς ἱδιοκτησίας. Αὐτὸ ποὺ τοῦς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀπλῆς ἀναλογίας μεταξὺ ἀξίας καὶ παραγωγῆς. Δὲν τοῦς ἐνδιαφέρει δηλ. νὰ πληρώνεται ὅποιος ἐργάζεται, ἁλλὰ νὰ μὴν πληρώνεται αὑτὸς ποὺ δὲν ἐργάζεται. Διότι δὲν θέλουν νὰ μεσολαβῇ στὴν μετατροπὴ τῆς ἐργασίας σὲ ἀνταλλακτικὴ ἀξία ἕνας παράγοντας ΔΚ ὁ ὁποῖος τὴν συνάρτηση ἔργο Χ κοστολόγηση Χ διανομή Χ ἀπόδοση Χ ἐπανεπένδυση τὴν ἁλλοιώνει διὰ τοῦ Χ δημιουργικὴ καταστροφή (ΔΚ), ἡ ὁποῖα ΔΚ εἶναι ἴση τοῦ διανεμητικοῦ χάους. Οἱ δὲ ἐργάτες ποὺ τοὺς στηρίζουν σὰν ἐργάτες ζητοῦν νὰ πιάνῃ τόπο ἡ δουλειά τους ὡς ὑποκειμένων, ὄχι ὡς τάξεως, καὶ ὡς ἄτομα ζητοῦν νὰ μὴν ὑπάρχει αὑθαιρεσία στὶς ἀμοιβές ὄχι καλύτερες ἁμοιβές. Τὰ αἰτήματα γιὰ ἐξίσωση ἀναβάλλονται γιὰ μετὰ τὴ φουρτούνα. Αὑτὸ ποὺ προέχει εἶναι νὰ μπῇ τάξη.

  Κατὰ συνέπεια προτείνουν ἕνα ἐθνικὸ πλαίσιο μὲ στόχο τὴν πάταξη τοῦ ἁναδιανεμητικοῦ χάους καὶ τὴν εὑθυγράμμιση παραγωγῆς καὶ παραγομένης ἁξίας. Αὑτὸ εἶναι ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο φιλελευθερισμός. Μὴ φιλελευθερισμός εἶναι ἁντιθέτως ἡ διάλυση τῆς ἀντιστοίχισης μεταξὺ παραγωγῆς καὶ ἁξίας. Γι αὐτὸ καὶ προσώρας βάζουν στὴν ἄκρη τὸν ἁντισημιτισμό τους διότι πρωτεύει τὸ νοικοκύρεμα στὰ οἱκονομικά. Στὴν παγκόσμια σκηνὴ δὲν κυριαρχεῖ ὁ φιλελευθερισμός. Κυριαρχεῖ ἡ διοχέτευση τῆς παραγομένης ἀξίας σὲ συμβολικοῦ περιεχομένου ἐπενδύσεις.

  ReplyDelete
 12. Πολύ μονόπλευρη η ανάλυσή σου Κωνσταντή.Δέν είναι μόνον οικονομικά τα αίτια των ανακατατάξεων και αλλαγών που συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 13. Nαἰ ἁλλὰ εἶναι καὶ οἱκονομικά.

  ReplyDelete
 14. Ὁ Στῆβ Μπάννον τἄπε ὁ ἄνθρωπος ξεκάθαρα. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει λέει ὁ καπιταλισμὸς καὶ ἡ δημοκρατία. Μᾶς ἑνδιαφέρει ἡ διαδοχὴ τῶν γενεῶν, αὑτὴ εἶναι ἡ μεταφυσική, δηλ. ἡ ὑπερβαίνουσα τὸν θάνατο ἁξία. Ὁ καπιταλισμὸς καὶ ἡ δημοκρατία εἶναι ἐκδηλώσεις τῆς.. ἁμερικανικῆς φυλῆς, ποὺ εἶναι χριστιανοὶ καὶ Ἑβρῖοι, δηλ. λευκὸ σπέρμα + λεφτά. Ἑ αὑτὸ τὸ λέω φιλελευθερισμό.

  ReplyDelete
 15. Γιὰ νὰ ἑγγυηθοῦμε λοιπὸν τὴν σύζευξη λευκοῦ σπέρματος καὶ χρημάτων μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία, πρέπει νὰ διαβάσουμε τὸ Κεφάλαιο καὶ νἁφήσουμε τὶς βλακεῖες τοῦ Ἄνταμ Σμιθ - καὶ νἄσου ἁμέσως οἱ ἐργάτες δηλ. οἱ χειρώνακτες μὲ τὸ μέρος μας διότι τοῦς ἁναγνωρίζουμε μιὰ ὕπαρξη ῥε παιδί μου. Τί λέει ὁ μουσάτος. Ἁπὸ τὴν ἑργασία παράγεται τὸ χρῆμα καὶ ὄχι τὴν τοῦ ἑμπόρου καὶ τοῦ χρηματιστοῦ ἁλλὰ τοῦ ἑργάτου...Συνεπῶς πρέπει νὰ ξαναἁνακαλύψουμε τὴν ἑργατικὴν τάξιν ἡμῶν. Δηλ. φασισμός, σοῦ λένε. Ὅχι, λεω ἑγώ. Διότι ὁ φασισμός δὲν ἔχει ὡς πρῶτο στόχο τὰ λεφτὰ καὶ τὴν οἱκογένεια ἁλλᾳ μιὰν ἁνώτερη ἱδέα. Τὸ λέω λοιπὸν κλασσικὸ φιλελευθερισμὸ μὲ συνειδητοποίηση τοῦ ῥόλου τῆς ἑργατικῆς τὰξης. Χρῆμα καὶ σπέρμα παραμένουν ἡ ἁνωτέρα ἁξία στὴν πυραμίδα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο μοναδικός που κατόρθωσε κατά 99% να ελευθερώσει τον Άνθρωπο στην Μοντέρνα εποχή από το ολέθριο σφάλμα της Βιομηχανικής και Γαλλικής Επαναστάσεως υπήρξε ο Αδόλφος Χίτλερ.

   Την στιγμή που απέτυχε ο άνθρωπος μα με Τραμπ, μα με Πούτιν μα με Λεπέν δεν δύναται την φυλακή αυτή να σπάσει. Την φυλακή αυτή σπά μονάχα σημερον ο Θρησκευτικος Φονταμεταλισμός.

   Να γιατί η εποχή μας αποτελεί εποχή σκιών. Πώς είναι δυνατον να μισείται ο Αδόλφος όταν σαν το άλτερ έγκο του Ιησού προσεπάθησε να δώσει και πάλι Ζωη στον Άνθρωπο;

   Delete
  2. Κολοκύθια. Ἡ Εὐρώπη τοῦ Χίτλερ εἶχε τἠν ὑποστήριξη ἑνός σεβαστοῦ μέρους τοῦ εὑρωπαϊκοῦ κεφαλαίου. Ὅταν λέμε ὅτι ὁ φασισμὸς ἁγκαλιάζει ὅλες τἰς τάξεις τὀ ἑννοοῦμε. Ἁφοῦ τὀ εἶπε ὁ Στάλιν στἠν συζήτηση μὲ τὸν Τσερκάσωφ καἰ τὀν Αϊζενσταίν.

   -Οἰ Ἁμερικανοὶ βομβαρδίζουνε μὲ στύλ. Καταστρέψανε τἠν βομηχανικὴ ὑποδομὴ τοῦ ἁντιπάλου. Ἕτσι σκέφτονται οἱ καπιταλιστές.

   Ὁ Στάλιν σκεφτόταν μἐ βάση ἁνθρώπους. Τοὐς ἁντιμετώπιζε σἀν κεφάλια, μοσχαρίσια, γουρουνίσια, καἰ τοῦς χειριζόταν ἁναλόγως. Ἑμείς πρέπει νἀ μέινουμε στἠν ΕΕ καἰ νἀ ἁφήσουμε τὀ Θεὸ νἀ κάνει τἠ δουλειά του.

   Delete
  3. σημ. γλωσσ. "νὰ κάνει τὴ δουλειά του", ὄχι "νἀ κάνῃ". Εἴπαμε, τὸ θέμα τῆς ὑποτακτικῆς αὐξάνεται ἐσωτερικῶς καὶ ὑπογράφεται μόνο ἅν διαφέρει ἁπὸ τῆς ὁριστικῆς.

   Delete
  4. Ο Χίτλερ δεν ήθελε να καταστρέψει το Κεφάλαιο υλικά διότι το είχε ήδη διαλύσει πνευματικά!

   Ελάχιστοι κατόρθωσαν να κατανοήσουν τον Φύρερ και ακόμη λιγότεροι να αντιληφθούν τί ήθελε να δημιουργήσει.

   Ο άνθρωπος υπήρξε πολύ μπροστά της εποχής του. Η προσπάθειά του δύναται κάλλιστα να συγκριθεί με το ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Ιμπέριο του Έβολα. Μόνον που ο Χίτλερ το ήθελε φυλετικό με Νορδική Αριστοκρατία.

   Σήμερον, βλέποντας το πόσο έχουν ξεφτύσει τα Μεσογειακά Ευρωπαϊκά Έθνη, δεν τον αδικώ, μα ούτε και ασπάζομαι τις φυλετικές το απόψεις όμως. Ξέρω πάντως ότι όταν επιστρέφω στην Πατρίδα μου, δεν γνωρίζω εάν ήρθα στο Κουρδιστάν ή στο Ιράκ. Την κατάσταση σώζουν ελάχιστες σύγχρονες πόλεις της Ελλάδος με εξαίρεση την τερατουργηματική Αθηνα, η νησιώτικη Μεσογειακή και η ορεινή Αρβανίτικη κουλτούρα, η οποίες και αποτελούν τους δύο πυλώνες της Ελληνικής ταυτότητος και κουλτούρας(σ.σ. Οικουμένης) αφού εχάθη εκείνη της Μικρασίας για πάντα....

   Delete
  5. Και ύστερα βγαίνει ο Πρεβελάκης στις Αντιθέσεις μαζί με τον άλλο τον Παπαγιαννίδη και νιώθουν υπερήφανοι επειδή η Κρήτη δεν έχει πουθενά έναν δρόμο σωστά ρημοτομημένο!!!!!!

   Κατάθλιψη τα λεγόμενα αποτελούν των δήθεν μορφωμένων κουλτουριαραίων. Και μαρέσει όταν θλίβονται για την άνοδο του Φασισμού!!!

   Ο Θρίαμβος της Θελήσεως

   Delete
  6. Για τελευταία φορά,

   ο Χίτλερ προσεπάθησε να δράσει ως σύγχρονος Προμηθέας. Την στιγμή που ο Φιλελευθερισμός έδρασε και δρα ως Όφις, ο Φύρερ ανέλαβε τον ρολο του Προμηθέος. Ήθελε να σπάσει την φυλακή του Διαφωτισμού, του Κεφαλαίο, του αστισμού και του Φιλελευθερισμού. Ήθελε τον Άνθρωπο και δη τον Λευκό Ευρωπαίο με Νορδική κεφαλή όσο πιο ατόφιο γινότανε. Για αυτό και κατέφυγε στην Αρχαιότητα, επιθυμούσε την τελείως Ευρωπαϊκή γηγενή ταυτότητα. Για αυτό και πήγε προ του Χριστιανισμού στην Ευρώπη.

   Ο Χίτλερ ζούσε σε άλλο σύμπαν. Ζούσε στο σύμπαν των Ιδεών του Πλάτωνος. Το ότι κατέρρευσε αποτελεί δείγμα τραγικοτητος της ανθρωπίνης Φύσεως.

   Και απόδειξη υπάρξεως του Χριστιανικού Θεού. Να είσαι σίγουρος ότι εάν τα είχε καταφέρει θα είχε αντικαταστήσει τον Ιησού ως νέος Μεσσίας. Και δεν υπερβάλω καθόλου. Θα εγένεντο τάματα και ολη η Οικουμένη θα προσκυνούσε το λείψανό του.

   Εκεί ήρθε ο Θεός και λέγει:

   "Τί πα να κάνεις εκεί θνητέ; Ξεχνάς τα όριά σου και την κατωτέρα Φύση σου; Πάς να το παίξεις Θεός;"

   Φάε μία καρπαζιά...και πέσε πάλι στον βούρκο από όπου ξεκίνησες.

   Για αυτό και κάθε πρόοδος μελλοντικη οφείλει να συνοδεύεται από Θεοκρατική Πίστη Ρωμαίηκου τύπου.

   Delete
  7. Η Ιστορία του Φύρερ είναι πανομοιότυπη με εκείνη το Ικάρου, του υιού του Ήλιου και πολλών άλλων μορφών που στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν δύναμη Θεϊκή υπερνικώντας την θνητή κατωτέρα φύση τους, κατέρρευσαν.

   Από την άλλη θυμίζει και τον Οντιν ο οποίος θυσίασε το ένα του μάτι για να αποκτήσει τα μυστικά των Ρούνων. Μονάχα που ο Χίτλερ απέτυχε, έχασε και τα δύο του μάτια στην προσπάθειά του αυτή.

   Delete
  8. Η Ιστορία του Χίτλερ αποτελεί στην τελική ένα άριστο παράδειγμα τραγωδίας της έμφυτης κατωτέρας ανθρώπινης Φύσεως.

   Διότι οφείλουμε να σκεφθούμε ότι οι Ημίθεοι Ήρωες σαν τον Πσμμέγιστο κατόρθωσαν να ξεπεράσουν την κατωτερότητα αυτή μονάχα επειδή ζούσαν στην Αρχαιότητα.

   Δηλαδή λέγει ο Θεός:

   Θα ζήσεις σαν σκιά μεταθάνατον αλλά εν ζωή σου δίνεται η δυνατότητα να αγγίζεις τα όρια των Θεών.

   Μετά έρχεται ο Ιησούς και λέγει:

   Εάν αποπειραθείς κάτι τέτοιο θα καταστραφείς, διότι αποτελεί μονοπάτι του Εωσφόρου. Αντί αυτού ζήσε υπό την αιγίδα μου και θα αγγίξεις την αθανασία υπερβαίνοντας την θνητή σου Φύση μεταθάνατον!

   Απόψε έχω φτάσει σε φοβερά Φιλοσοφικά συμπεράσματα. Πρέπει να τα γράψω σε άρθρο.

   Delete
  9. Να γιατί ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν για να μην πω ανύπαρκτα, θεοποιήσεως θνητών στην μετά-Χριστών εποχή.

   Σκεφτείτε το.

   Όλοι οι Ήρωες που θεοποιήθηκαν ζήσανε στην Αρχαιότητα.

   Η διαφορά ποία είναι;

   Η Ειμαρμένη, το Πεπρωμένο, ο μη-θεληματισμός με την έννοια όχι της παθητικότητος αλλά της Μοίρας, στα οποία εγώ πιστεύω.

   Delete
 16. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ, σήμερα Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὰ ἀναθέματα κατὰ τῶν "Ἑλλήνων", δηλαδὴ κατὰ τῶν μὴ χριστιανῶν:

  «Ὁ Ἔγελος ἐπίστευε ὅτι σὲ ὅλη τὴν Ἱστορία, μόνον οἱ Ἕλληνες εἶχαν συλλάβει τὴν οὐσιαστικὴ σχέση τοῦ ὑποκειμένου μὲ τὸ σύμπαν. Τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἔλειψε ἦταν μία ἀπολύτως ἀνθρώπινη θρησκεία... Μία τέτοια θρησκεία ἔπρεπε νὰ καταργήσῃ μιὰ γιὰ πάντα τὸ παράλογο τῆς τυφλῆς μοίρας [όπως ἐκφράζεται στὴν άρχαία τραγωδία] καὶ τὴν τυραννία τῆς φύσεως. Ὁ Χριστιανισμός [στὴν ὀρθόδοξη μορφή του] στὴν ἑλληνίζουσα ἑγελιανή ἑρμηνεία του, ἐκάλυπτε αὐτήν τὴν επιτακτικὴ ἀνάγκη».J.Glenn Gray, Hegel and Greek Thought (Hegel's Hellenic ideal). New York, Harper, 1941, σ. 93.

  Ἀντικομμουνισμός, ἀντιφασισμός, ἀντιχριστιανισμός κλπ κλπ. Ἡ Ἑλλὰς βουλιάζει στὴν ἀνυποληψία, χωρὶς παιδιά, ξεδοντιασμένη, τριτοκοσμικὰ ἐξαθλιωμένη, καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ κρατιδίου ἀλληλοϋβρίζονται. Πότε θὰ καταφθάσῃ ὁ ἥρως, ὑπεράνω τῶν διχασμῶν, νὰ σώσῃ τὸν ἄμοιρο τοῦτο τόπο;

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εχετε δικαιο κ.Καθηγητά.Τίποτε δεν είναι σημαντικότερο απ τη σωτηρία της Πατρίδος.

   Όταν εμφανιστεί ο Ηρωας πρέπει να είμαστε ικανοί να τον αναγνωρίσουμε πρώτα και ύστερα να τον εμπιστευθούμε,παραβλέποντας τις όποιες προσωπικές μας δοξασίες και εκτιμήσεις.
   Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα για να πάμε εμπρός.Μόνον στην αγάπη για το Εθνος και την Πατρίδα.

   ΥΓ.Δέν φαντάζει γελοία στα μάτια μας ,ύστερα από τόσους αιώνες η διένεξη μεταξύ Εικονομάχων και Εικονολατρών,που έφερε σε διχασμό -εμφύλιο τους Βυζαντινούς επι σχεδόν δύο αιώνες ;;
   Ας πάψει και η Εκκλησία να αυτοεπιβραβεύεται για ασήμαντες νίκες,διαιωνίζοντας γιορτές όπως η Κυριακή της Ορθοδοξίας.Τι γιορτάζει ,έναν παράλογο διχασμό;;


   Βεροιεύς

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Γιορτάζει τἠν λήξη τοῦ πολέμου μεταξὺ ἁρχαιότητας καἰ νεότητας.

   Delete
 17. Το πρόβλημα είναι ότι στη Ελλάδα δεν υπάρχει εργατική τάξη,λόγω έλλειψης βιομηχανίας.
  Οι αγρότες,οι εργάτες γής,οι διαφόρων ειδικοτήτων εργαζόμενοι,οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν σαφή ταξική συνείδηση.
  Πολλοί δε,είναι λίγο εργάτες λίγο αγρότες,λίγο ελαιοχρωματιστές λίγο μικροέμποροι,λιγο εισοδηματίες λίγο ελεύθεροι επαγγελματίες.
  Γι'αυτό το λόγο άλλωστε έχουν μάλλον μικροαστική παρά εργατική συνείδηση.Ειναι λίγο απ όλα.

  Γελούσα πάντοτε με τά συνθήματα του ΚΚΕ,που απεθύνοντο με υπερφίαλο πομπώδη τρόπο προς την ''εργατιά'',
  λές και η Ελλάς ήτο η βαριά βιομηχανία της Ευρώπης ή Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.
  Εμπαιγμός,γελειότητες.
  Το ΚΚΕ ουδέποτε είχε επαφή με την Ελληνική πραγματικότητα.''Δόν Κιχώτες'' πάντοτε.
  Αιθεροβάμονες που νομίζω ότι καλύτερα να μην υπολογίζονται κάν ως σοβαροί.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ότι δεν έχουν ταξική συνείδηση είναι κάτι το θετικό διότι συμβάλει στην συνοχή του Έθνους.

   Δεύτερον, ο αστισμος και η αστικοποίηση μέσω της υπερβολικής εξαρτήσεως των στρωμάτων αυτών στο κράτος, δηλαδή επί Φιλελευθερισμού στο Κεφάλαιο, είναι το μείζον πρόβλημα.

   Αντιθέτως, τα Βόρεια Προάστια, τα Ψυχικά, Κολωνάκια, Κηφισιές και Εκάλες έχουν αποκτήσει ταξική συνείδηση νομίζοντας εαυτούς τους...λαμπαδοφόρους των Βρυξελλών στην τριτοκοσμική επαρχία της Γραικίας, είς βάρος κάθε τι Ελληνικού , Παραδοσιακού και Εθνικού. Δυστυχώς σαν τα πρόβατα μαζέψαν οι Δεξιοί ολοι την Ελλάδα στην Αθήνα για να είναι ελεγχόμενη. Να είσαι σίγουρος ότι εάν από τα 5 εκστομμύρια των Αθηνών τα 2 ή το 1 ζούσαν στα βουνά όπως παλιά, σημερα θα είχαν εξεγερθεί και κατασφάξει τους λαμπαδοφόρους...

   Delete
 18. Να σώσει; Απορώ με τέτοια κτήνη που τον κατοικούν εάν αξίζει να σωθεί.

  Ό,τι ενωτικό, ό,τι πατριωτικό και να τους πεις, αυτοί μυαλό δεν βάζουν.

  ReplyDelete
 19. Πολὺ ἁπλὰ ἡ τραγῳδία εἶναι θέατρο 100 τοῖς ἑκατό, δὲν εἶναι φιλοσοφικὴ πραγματεία, εἶναι ποίηση. καὶ ὁ χριστιανσμός δὲν δέχεται τὴν ἔννοια τῆς ποιήσεως δηλ. τῆς ἐργασίας. Αὺτὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατριβῆς μου.

  ReplyDelete
 20. "Το ανωτέρω κείμενο εγράφη από τον Ελβετό φιλόσοφο, συγγραφέα και συνθέτη Jean-Jacques Rousseau."

  https://ethnikismos.net/2017/03/05/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%B9-28/

  ReplyDelete
 21. Η φυλολογία είναι κάτι το πανέμορφο...

  ReplyDelete
 22. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων,
  πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί·
  καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη,    1390
  τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός.
  τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα.

  Πολλὲς οἱ μορφές τῶν θείων πραγμάτων
  πολλά παρἐλπίδα τὰ φτιάχνει ὁ Θεός
  τἀναμενόμενα τὰ βγάζει λάθος
  καὶ τἀπροσδόκητα φέρνει στὸ φῶς.
  Ἔτσι τελειώνει ἡ ἱστορία.

  Ἡ διαφορὰ εἶναι πολὺ λεπτή. Τοὺς στίχους αὑτοὺς δὲν τοῦς ἔφτιαξε ὁ Εὑριπίδης ἀλλὰ εἶναι μιὰ ἁπ`τὶς μορφές ποὺ παίρνει τὸ θεῖο. Ἡ ἐργασία εἶναι τὸ σπάσιμο τῶν μορφῶν.

  ReplyDelete
 23. μικρος στρατιωτηςMarch 5, 2017 at 2:42 PM

  Η μονη πιθανοτητα εθνικομπολσεβικισμου στην Ελλαδα βρισκεται στη χρυση αυγη και μονο κατα τροπο ,οπως αυτη καταφερει να φερει με το μερος της τους ψηφοφορους εκεινους του ΚΚΕ ,οι οποιοι ειναι Ελληνες και φτωχοι και χωρις συνεργασια με το ΚΚΕ παρα με την αναπτυξη περαιτερω φιλεργατικης δρασης και ιδεολογιας .Το ΚΚΕ δε προκειται ποτε να κανει καποια κινηση οχι λογο αντιφασισμου ,που ειναι μια επιφαση και να οργανο δημιουργειας φανατισμου ,παρα του οτι το ΚΚΕ εχει ενα ρολο μεσα στο κοινοβουλευτικο συστημα τον οποιο εχει εξαργυρωσει εν πολλοις με οτι αυτο συνεπαγεται για τις εξαρτησεις του ,ιδεολογικα μαλλον περιμενει τη πτωση του καπιταλισμου εντελως παθητικα .
  Ο αντικομμουνισμος της χρυσης αυγης ειναι πιο πολυ δημαγωγικος και ενστικτωδης ως αντιδραση στις επιθεσεις που δεχεται απ την αριστερα ,η ιστορικη του βαση ειναι ο παλιος αντικομμουνισμος αλλα οπως και στη περιπτωση του ΚΚΕ δεν ειναι ουσιωδης δηλ περαν της δημαγωγιας δεν εχει αλλο αντικρυσμα .
  Το γεγονος της επιτυχιας των εμφυλιακοπολεμικων επιχειρηματων στην ελληνικη δημαγωγια και προπαγανδα οφειλεται ,εκτος των αλλων , στον υψηλο μεσο ορο ηλικιας των Ελληνων οπως επισης και η επιτυχια της θρησκειας των συνταξεων . Οι μνημες παραμενουν συλλογικα επειδη επικρατουν ποσοτικα και επισης το γερικο μυαλο ειτε ειναι σοφο ,οταν παραμενει νεο (σπανιοτατα) , ειτε ειναι φοβισμενο και δυσκινητο .
  Σ ολα αυτα προστιθενται και οι επιτηδειοι του συστηματος και οι χρησιμοι ηλιθιοι που επονται αυτων για να βαλουν λαδι στη φωτια της εθνικομπολσεβικικης αντιπαραθεσης για να διατηρησουν την υπαρχουσα μιζερια στην οποια απλως αυτοι εχουν μεγαλυτερες συνταξεις απ τους αλλους και ως εκ τουτου καλητερη θεση στο κουτσομπολιο .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά μικρέ στρατιώτη, τα συμπεράσματά σου είναι ορθά.

   Η Χρυσή Αυγή θυμίζω ότι μισεί θανάσιμα τον Καπιταλισμό, τόσο που προσωπικά ίσως πλην της Λεπέν, οι λοιποί Εθνικιστές δεν το κάνουν δυστυχώς. Ούτε οι Αυστριακοί ούτε ο Βίλντερς ούτε φυσικά ο Φάρατζ. Ο σημερινός Φασισμός στην οικονομική του χροιά δέχεται τον οικονομικό Φιλελευθερισμό. Αποτελεί μία μίξη οικονομικού καπιταλισμού και Εθνικισμού, Φασιστικού τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τον Πούτιν και τον Τράμπ. Ο οικονομικός Φιλελευθερισμός ναι μεν χάνει τον διεθνικό του χαρακτήρα αλλά επιβινει δυστυχώς εντός του Εθνοκράτους.

   Αντιθέτως, η Χρυσή Αυγή ως αμιγώς Εθνικοσοσιαλιστική έχει το θετικό ότι μισεί θανάσιμα τον οικονομικό Φιλελευθερισμό και τάσσεται υπέρ Στρασσερικού τύπου Σοσιαλιστικού οικονομικού μοντέλου.

   Το πώς αποτελεί η μίξη Πολιτικού Φασισμού και Οικονομικού Φιλελευθερισμού, Εθνικομπολσεβικισμό δεν το καταλαβαίνω. Η μίξη αυτή ουδεμία σχέση με τον Στρασσερισμό επί παραδείγματι έχει.

   Μένει να δούμε πώς θα κυβερνήσει οικονομικά η Λεπέν η μοναδική η οποία έχει Σοσιαλιστικό πρόγραμμα και όχι οικονομικά Φιλελεύθερο στην ατζέντα της.

   Εάν λέγω κάτι λάθος διορθώστε με.

   Delete
  2. Για αυτό είχα πει παλαιότερα ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνον ακόμη.

   Μόλις η Ευρώπη καταλάβει την αποτυχία του οικονομικού Φιλελευθερισμού ακόμη και σε Εθνικά πλαίσια, θα στραφεί πάλι στον Εθνικό Σοσιαλισμό.

   Αλλά έχουμε δρόμο μέχρι τότε.

   Delete
  3. Για την Χ.Α.

   αρκετοί παλαιοί ΚΚΕδες πήγαν στην Χρυσή Αυγή.

   Αλλά δεν θέλουμε άλλους Έλληνες Κομμουνιστές. Διότι απλούστατα ουδείς τους είναι Κομμουνιστής. Όλοι ζούνε βουτηγμένοι στον υλισμό, την κατανάλωση και τον αστικό τρόπο ζωής. Γιατί όμως θέλουν Κομμουνισμό; Πολύ απλά διότι όντας ΑΧΡΗΣΤΟΙ να πλουτίσουν εντός του Φιλελευθέρου συστήματος-ενώ ο Ικανός αναδεικνύεται λόγω φυσικής επιλογής σε κάθε σύστημα-αποπειράσσονται μέσω του Κομμουνισμού να πάρουν ό,τι δεν μπορούν οι ίδιοι να αποκτήσουν από αυτόν που τα έχει. Δηλαδή στην τελική Φιλελευθερισμός και Κομμουνισμός όντας υλιστικοί και μηδενιστικοί έχουν το ίδιο Όραμα. Τον πλουτισμό.

   Ο Φασισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός όπως επίσης και η Θεοκρατία μάχονται τον πλουτισμό της ύλης.

   Delete
  4. Δηλ. ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ τί θέλει γιἀ τἰς συντάξεις ; Καλἀ εἶστε μὲ τὰ καλά σας ; Θέλετε νἀ μετατραποῦμε σὲ βασιβουζούκους τῶν ΗΠΑ ;

   Delete
  5. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τἠν ἡγεσία τῆς ΕΕ τἠν ἔχουν καταλάβῃ Σατανιστἐς Χιτλερικοἰ ποὺ θέλουν οἱ γέροι νἀ ἑξοντωθοῦν γιἀ νἀ τοῦς πάρουμε τἀ χρυσά δόντια. Ἁλλὰ τοῦ Φάουστ τοῦ δώσαμε τροφὴ ἑμεἰς οἱ μασκαράδες γιἀ νἀ κρατήσουμε τἠν Γερμανίδα γκόμενα χωρίς νἀ δώσουμε διαζύγιο στἠν Τουρκάλα. Νομίζαμε ὅτι ὁ Θεὀς θὰ μᾶς προστατέψῃ κι ὅτι θὰ γελάσουμε τοὐς ἁλλόδοξους γιἀ νἀ τἀ κονομήσουμε. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὅλη ἡ Ἑλλάδα ζεῖ ἁπὸ τὴ σύνταξη τοῦ παπποῦ καἰ τῆς γιαγιᾶς. Δηλαδὴ τί θέλετε, νἀ βγοῦν ὅλοι στὸ δρόμο μὲ τὸ σώβρακο καἰ τἀ Π γιἀ νἀ τοῦς ψεκάσουν τἀ ΜΑΤ ; Μἀ εἶναι δυνατὸν νἀ θέλετε νἀ φᾶτε τἠ σύνταξη των ἁνθρώπων ; Πῶς θἀ δουλέψῃ ὁ ἄλλος χωρἰς ἀσφάλιση ; Δηλαδὴ ὁ Ἕλληνας τἠ μιἀ θέλει οἰκογενειοκρατία γιἀνἀ τρώει τοὺς ντολμάδες του, τἠν ἅλλη φασιστικὸ κράτος προνοίας γιἀ νἄχει περίθαλψη, κι ὅταν τἀ μπουρδουκλώνει κάνει καἰ ἕνα 1821. Θέλεικαἰ ἁρχαία τραγῳδία. Ὅλα τἄχε ἡ Μαριορή, ὁ ναζισμὸς τῆς ἕλειπε. Τοὐλάχιστον ὁ Χϊτλερ εἶχε κάτι συντάξεις νά! Μιλᾶμε γιἀ καἰ γ... τοὐς χιτλερικοῦς, τὸ σχέδιο Βαρβαρόσσα τῶν Ἑλλήνων Ἑθνικοσιοαλιστῶν εἶναι ἡ συνταξοῦλα τῆς γιαγιᾶς τους. Τόπο στὰ νιάτα !

   Delete
  6. Ὅσο γιἀ τὀν Στῆβ Μπάνον, τὀ βάθος τῆς σκέψης αὑτοῦ τοῦ ἁνθρώπου εἶναι ἁπροσμέτρητο. Λέει, τόσον καιρὀ τἀ ξύναμε, οἱ Κινέζοι δουλεύανε καἰ ἁποταμιεύανε. Νἀ πᾶμε νἀ τοῦς τά φᾶμε. Οἱ δημοκρατικοί τοῦ λένε, ὄχι, σἐ παρακαλῶ, διότι τἀ λεφτούλια μας χάρη στοὺς Κινέζους ἕχουν ἁξία. Ϊσως παρεξηγῶ τὀν κο Μπάνον διότι βασίζομαι σἐ φῆμες. Νἀ μἐ συγχωρήσῃ παρακαλῶ και νἀ διορθώσω, αὐτὰ δὲν τἀ λέει ὁ κος Μπάνον ἁλλὰ οἱ φῆμες.

   Οἱ Γάλλοι πιθανὸν ἔχουν τοὐς δικούς τους λόγους νἀ τἀ σπάσουνε μἐ τοὐς Γερμανούς. Ἁλλὰ ἡ Λεπέν δὲν θἀ βγῆι ἑπειδὴ τἠν στηρίζουν οἱ πικραμένοι ἑργάτες. Καλἀ εἴμαστε μἐ τἀ καλά μας;; Θἀ βγῆι ἄν τἠ στηρίξῃ τὸ γαλλικὸ κεφάλαιο σἐ συμμαχία μὲ τοὺς Γιάνκηδες. Δἐν εἶναι κλεφτοκοτάδες οἱ Γάλλοι σἀν καἰ μᾶς.

   Delete
  7. μικρος στρατιωτηςMarch 6, 2017 at 1:43 PM

   Κωνσταντινουπολιτη εχεις δικιο η χρυση αυγη ειναι ιδεολογικα εθνικοσοσιαλιστικο κομμα ,ειπα οτι ειναι η μονη πιθανοτητα εθνικομπολσεβικισμου στην Ελλαδα υπο δυο εννοιες .
   Πρωτον στο καθαρα οικονομικο κομματι εξ αναγκης μετα το χαος και την υποαναπτυξη του ευρω ,μαλλον με ενα δραστικο κρατικο παρεμβατισμο και απολυτο ελεχγο της κεντρικης τραπεζας μπορουν καποιες δομες να επανελθουν ετσι ωστε ο ελληνικος χωρος να εκσυγχρονιστει κατι το οποιο χρειαζεται σιγουρα και τη προσφορα του στρατου ,εφοσον αυτο επιτευχθει μπορει ο παρεμβατισμος να μειωθει .
   Στο κοινωνικο πεδιο ολο και περισσοτεροι Ελληνες φτωχοποιουνται το οποιο σημαινει οτι πρεπει να δωθει βαρος σε φιλεργατικη ιδεολογια και δραση ,δυστυχως η φτωχεια ειναι ακριβως το ιδιο πραγμα με το πλουτο ειναι η αιτια της πορνειας και του υλισμου ,υλισμος και πορνεια ειναι το ιδιο πραγμα για αυτο το λογο πρεπει η εργασια να συνδεθει με ανωτερες εννοιες και να επιτελεσει το βασικο της σκοπο δηλαδη την ασφαλεια της οικογενειας και του εθνους .
   Στις περιπτωσεις που αναφερεις υπαρχει μια ουσιωδης διαφορα ,στη περιπτωση της Ρωσσιας πχ κανενας σκληρος παρεμβατισμος δεν χρειαζοτανε καθοτι δομες υπηρχαν ,λογο κομμουνισμου, αλλα υπολειτουργουσαν ,οποτε μια πιεση απ τη πολιτικη ηγεσια στην οικονομικη ηταν αρκετη μαζι με εναν προστατευτισμο .
   Στη δικη μας τη περιπτωση πραγματικα μετα τη μεταπολιτευση στο μειζονα τομεα της παραγωγης και των δομων δεν υπαρχει τιποτα .Οι αλλοι χρειαζονταν απλα εναν ηγετη και μια μεταρρυθμιση εμεις χρειαζομαστε επανασταση χωρις να ναι σιγουρη η επιτυχια .Μεγαλο ενδιαφερον θα ειχε η μελετη της οικονομικης πολιτικης της δικτατοριας στο κατα ποσον μια ανακαμψη μπορει να υπαρξει χωρις κατ αναγκη σκληρο παρεμβατισμο .

   Delete
  8. μικρος στρατιωτηςMarch 6, 2017 at 2:15 PM

   Κωσταντη δε καταλαβαινω τη ρητορικη σου ,ειναι σαφες οτι οι συνταξεις προερχονται απο κρατησεις που γινονται κατα τη διαρκεια της εργασιας καποιου ,υπο κανονικες συνθηκες τοκιζονται ετσι ωστε η μεση αυξηση του πληθωρισμου να μην υπερκερνα αυτο το τοκο καθως και υπολογιζεται ο μεσος ορος ζωης και κατοπιν οριζονται και τα ορια συνταξιοδοτησης .
   Τα οποια και σημαινουν οτι για να μπορει ενα κρατος να δινει συνταξεις θα πρεπει να εχει αποτελεσματικη δημοσιονομικη πολιτικη και επισης πρεπει να εχει ΤΟ ΔΙΚΟ του χρηματοπιστωτικο συστημα ετσι ωστε να μπορει να ελεχγει τα επιτοκια τα ορια συνταξιοδοτησης και το πληθωρισμο .Ολα τα υπολοιπα ειναι παραμυθια των απατεωνων τυπου Σορος ,Σημιτιδων ,των κλεφτων των δημοσιων ταμειων και των νενεκων τους ,δηλ αυτων που ιδεολογικως και πρακτικως ειναι εναντιον της υπαρξης συνταξεων .Οποτε αυτοι που θεωρουν οτι οι συνταξεις τους εκλαπησαν, ηθικο και δικαιο ειναι να τιμωρησουν τους κλεφτες και τους απατεωνες προχωρωντας σε επανασταση και οχι να καταδικαζουν τα παιδια τους δανειζομενοι αυτες τις συνταξεις απ τη Γερμανια ,η οποια πολυ συντομα θα εγκαταλειψει και αυτη τους γραικοζητουλες στη μοιρα τους .

   Delete
  9. Επίσης κάτι σημαντικό.

   Το 99% των σημερινών Φασιστών αγνοεί την φυλετική ανθρωπολογία, δηλαδή την σημασία του φαινοτύπου στην δημιουργία της πολιτισμικής Οικουμένης και των δυνατοτήτων και συμπεριφορών ενός λαού. Το ότι η Ελλάδα παρουσιάζει εικόνα Βαλκανία και Ανατολής πλειοψηφικά δεν είναι τυχαίο. Ελάχιστες περιοχές κρατούν ζωντανό το Μεσογειακό ταπεραμέντο.

   Ετοιμάζω άρθρο για την σχέση φαινοτύπου και πολιτισμού. Η Χρυσή Αυγή επειδή γνωρίζει φυλολογία θα βοηθήσει πολύ την Ελλάδα εάν την εφαρμόσει, στο να ξεπερασθεί η Μπαλκάν-Αναντόλ αισθητική της βλαχιάς και να αναδειχθούν ξανά τα υγιή Ευρωπαϊκά και Μεσογειακά στοιχεία της που την κατέστησαν υπόδειγμα στην Αρχαιότητα και την Ρωμανία.

   Delete
  10. Οἱ συντάξεις προϋποθέτουν κοινωνικό συμβόλαιο ῥε παιδιά, ἔλεος !!!!!!!!!!!!!

   Delete
  11. Μικρέ Στρατιώτη πάγια πεποίθησή μου αποτελεί από τα 16 μου που εδιάβασα στην Ισορία για τις πολιτικές και την κρατική δομή της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, ότι οι πολιτικές που ηκολούθησε επί του Χίτλερ αποτελούν το πιο λαμπρό παράδειγμα υποταγής της Οικονομίας(Wirtschaft) και του Κεφαλαίου(Kapital) στα συμφέροντα του Λαού(Volk) με εκπληκτικά αποτελέσματα για το κράτος της Γερμανίας τότε.

   Πιστεύω σε Εθνικοσοσιαλιστικό σύστημα της Οικονομίας. Ο Μουσσολίνι παρότι Φασιστας και ιδρυτής του Φασισμού δυστυχώς δεν κατορθωσε ούτε ισχυρο στρατό ούτε ισχυρή οικονομία μα ούτε και ισχυρό ομοιογενές κράτος να φτιάξει, παρότι η Ιταλία ως χώρα έχει καλό φυλετικό δυναμικό. Συνεπώς λογικό ήταν να επισκιασθεί από τον Χίτλερ. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι από οικονομικης απόψεως η Νότιος Ιταλαί βρισκοταν στον Τρίτο Κόσμο, ενώ η Βόρειος στον πρώτο. Η ενωποίηση της Ιταλίας είναι επίσης καταδικασμένη να αποτύχει και θέμα χρόνου είναι η απόσχιση όλης ή μέρους της Νοτίου Ιταλίας ή της Βορείου από το Ιταλικό κράτος. Θα έλεγεα εδω βλέπουμε ένα τρανταχτό επίσης παράδειγμα υπάρξεως της Ενδιαμέσου Περιοχής Καθηγητά. Η Νότιος Ιταλία και η Σικελία παρότι Καθολικές, πιστεύω πολιτισμικά ανηκουν ξεκάθαρα στην Ενδιάμεση Περιοχη και οχι στην Δύση.

   Delete
  12. Συμφωνείτε;

   Delete
  13. *Ιστορία

   Delete
  14. μικρος στρατιωτηςMarch 11, 2017 at 5:10 AM

   Και γω συμφωνω οτι το παραδειγμα της εθνικοσοσιαλιστικης Γερμανιας ειναι το καλυτερο δυνατο απ αυτη την αποψη ,αυτη η νοοτροπια στη Γρεμανια ακολουθει τη πρωσσικη .
   Η βασικη ιδεα του εθνικοσοσιαλισμου που αφορα στην οικονομια ειναι ολοσωστη αλλα προυποθετει μια συγκεκριμενη νοοτροπια απο πλευρας λαου ,δηλ ο μεσος πολιτης πρεπει να χει συνειδηση του χαρακτηρα της εργασιας η οποια ειναι υποκειμενη στο ηθος κατα πρωτο λογο και στη πολιτικη κατα δευτερο .
   Η γερμανικη αποτελεσματικοτητα οφειλεται ακριβως στο γεγονος οτι το βασικο κινητρο της εργασιας δεν ειναι το κερδος παρα η εφαρμογη της ως μεσω κοινωνικοποιησης και προσωπικης αναπτυξης και κατ αυτο το τροπο παυει να ναι πορνεια οπως ειναι στην Ελλαδα και γενικα στο καπιταλισμο ,αυτη η νοοτροπια επιβιωνει εστω και κατ εξαιρεση και στη σημερινη Γερμανια .
   Βεβαια τα πραγματα πλεον εχουν αλλαξει αρκετα προς το χειροτερο .
   Παντως ειμαι της αποψης οτι για την ελληνικη περιπτωση θα χρειαστει οχι μονο σκληροτερος παρεμβατισμος απ τη πλευρα του κρατους ,αλλα και ολοκκληρωτικη καταστροφη της ελληνικης οικονομιας οπως σημερα εχει και αμεση ανοικοδομιση καινοθργιας ,διοτι ακριβως ο μεταπρατικος χαρακτηρας της ειναι η βασικη αιτια της υποδουλωσης της .

   Delete
  15. Μικρὲ στρατιώτη τὅχεις πιάσῃ. Καὶ σὲ μᾶς ὑπῆρχε μέχρι πρόσφατα ἠθικὴ τῆς ἐργασίας. Τὴν ὁποία ἑκμεταλλεύτηκαν οἱ ἐπιτήδειοι γιὰ νὰ μᾶς βγάλουνε... τεμπέληδες. Ἡ ἠθικὴ αὐτὴ ὀφείλεται ἵσως στὸ μεσαιωνικὸ παρελθόν.

   Delete
  16. Έτσι είναι μικρέ στρατιώτη, συμφωνούμε.

   Το "Arbeit macht Frei" αποτελεί ή αποτελούσε μέχρι πρότινος κεντρική Γερμανική νοοτροπία. Για αυτό και το τοποθετήσαν επάνω στο Άουσβιτσ ως δείγμα υποταγής των "αλλοφύλων" και αλλοθρήσκων Εβραίων στην κυρία Γερμανική νοοτροπία.

   Delete
 24. Ἑὰν ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἕνα πολιτικὸ κέντρο, αυτὀ εἶναι ἡ...Τουρκία. Τἀ ἑλληνικἀ πολιτικὰ κόμματα ἁντιστοιχοῦν σἐ ὁμάδες προκρίτων. Αὐτὸ νομίζω ἔγινε ὁλοφάνερο μὲ τὴν κρίση, διότι ὑπεγράφη ἡ ἑκποίηση τῆς χώρας μας καἰ κανέναν δἐν τὀν νοιάζει. Οἱ περισσότεροι Ἑλληνες ζοῦν ψυχικὰ στὴν Τουρκοκρατία, ἁκομα καἰ στὀ Βυζάντιο, καἰ ἔτσι ὁ |Ἕλληνας ντἐ Γκὠλλ θἀ εἷναι ἁναγκαστικὰ μπουλούκμπασης, ὁ Ἕλληνας Χίτλερ θἀ εἷναι Βεληγκέκας ἤ μᾶλλον Σταύρακας μἐ τυπογραφεῖο, Ὁ Ἕλληνας Τσἐ Γκεβάρα λήσταρχος Γκεβάρας, καἰ πάει λέγοντας. Ἑπειδἠ οἱ τουρκοκρατούμενοι Ἕλληνες τἀ θεωροῦν ὅλα αὑτἀ δεδομένα καἰ φυσικά, δἐν λέγονται. Στἠν κορυφὴ κάθε ἑλληνικοῦ κόμματος βρίσκεται τὀ ἁντίστοιχο τῆς ὁθωμανικῆς ἑξουσίας -μιἀ ῥύθμιση φοροαπαλλαγῆς. Ἴσως γι αὐτὸ νἀ ἔγραψε ὁ κος Κιτσίκης ὅτι ἡ Τουρκία θἀ σὐρῃ τὀν ὅποιο χορὀ πολιτικῶν ἐξελίξεων καἰ ἡ Ἑλλάδα θἀ ἁκολουθήσῃ.

  Θυμίζω ὅτι καλῶς ἤ κακῶς τὀ ΕΑΜ ἦταν ἱσχυρό κίνημα. Δἐν κατασράφηκε ἁπὸ μιἀ χοῦφτα Νεοζηλανδούς στρατιῶτες ἁλλὰ ἁπὀ τὀ γεγονὀς ὅτι σἐ περίπτωση ποὐ δοκίμαζε ἤ δοκίμασε νἀ παρῃ τἠν ἐξουσια δἐν ὑπῆραν χειμερινὰ ἁνακτορα νἀ καταλάβῃ.Τἀ δἐ παλαιἀ ἁνακτορα ἦταν σἀν σκηνικό...τραγῳδιας ἤ μᾶλλον σαράι τοῦ τοπικοῦ πασᾶ δισδιάστατο. Ἡ σφαγὴ ἔγινε μπροστὰ στὀν μπερντἐ τοῦ Καραγκιόζη.

  ReplyDelete
 25. Υγ. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει δηλαδἠ νἀ ἁποφασίσῃ ἑπιτέλους. Ἄν μείνῃ στὴν ΕΕ πρέπει νἀ ἑγκαταλέιψῃ τἠν Αμερική. Ἅν φυγῃ ἁπὀ τἠν ΕΕ καἰ τὀ γιοῦρο πρέπει νἀ ἑνωθῆι μἐ τἠν Τουρκία. Μέση λύση σημαίνει ἑμφύλιο πόλεμο διότι δἐν μπορεῖς μάστορα νἄχεις δύο γκόμενες. Πρέπει νἀ παντρευτῇς τἠ μία. Γιἀ μένα ἡ ἁπάντηση εἶναι ξεκάθαρη. Ἡ γκόμενά μας εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καἰ ἡ Τουρκία ἡ πρώην γυναῖκα μας. Μἐ τἠ γκόμενα θἀ μείνουμε. Μερικοὶ λένε νἀ πάμε μἐ τὀν γιάνκη ποὺ ζἐχνει βουβαλίλα καἰ νἀ γίνουμε γκέυ. Ὁ Γιάνκης ὅμως εἶναι βετεράνος νταβατζῆς καἰ θἀ μας βγάλῃ στὀ κλαρί. Πρέπει λοιπὸν τὴν γκόμενα νἀ τἠ στεφανωθοῦμε σὲ ὁρθόδοξο γάμο καἰ νἀ τῆς μάθουμε ἑλληνικά. Ὃσο γιἀ τἠν πρώην γυναῖκα μας ἅν θελει νἀ κάνουμε ménage à trois καἰ ἡ γκόμενά μας συμφωνεῖ ἔχει καλῶς. Ἅμα δἐν θέλουν ὅμως δἐν μποροῦμε νἄχουμε ἕνα σπίτι κόλαση. Ἑξάλλου δὲν εἴμαστε μουσουλμάνοι. Πέπει λοιπὸν νὰ δώσουμε βελούδινο διαζύγιο στἠν Τουρκία. Ἅμα ζητάμε διατροφὴ ἀπὀ τἠν Τουρκία ὅπως κάνουμε τώρα παραινέσει τοῦ νταβᾶ ἑμεἰς εἵμαστε χανούμισσα καἰ ἡ Τουρκία Γιουσούφ Ἑφέντ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 6, 2017 at 1:41 PM

   Κωνσταντή,Ευρωπα'ι'κή ένωση δεν υπάρχει πλέον.Αυτό που βλέπεις είναι το πτώμα της.
   Φυσικά και θα πάμε και πάλι προς Αμερική μεριά.Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

   ΒΕΡΟΙΕΥΣ

   Delete
  2. Τί νόμισμα ἕχεις στἰς τσέπες σου ;;

   Delete
  3. ΒΕΡΟΙΕΥΣ
   μην παπαγαλιζεις τον Δημητρη.
   "Ευρωπα'ι'κή ένωση δεν υπάρχει πλέον"

   Delete
  4. ΒεροιεύςMarch 7, 2017 at 3:50 PM

   Αν το είπε αυτό ο ''ΔΗΜΗΤΡΗΣ'' τότε απλά συμφωνούμε,όπως και διαφωνούμε σε άλλα.

   Σύμπτωση απόψεων δεν σημαίνει ''παπαγαλίζω''.

   ΥΓ Μήπως σε λένε ΜΊΛΤΟ ;

   βεροιεύς.

   Delete
  5. Tὰ λεφτὰ ποὺ ἔχουμε σἐ χαρτί δἐν λένε Κωνσταντῖνος, βασιλεύς ῥωμαίων, ἁλλὰ Μάριο Ντράγκι. Ὁποιαδήποτε βίαιη ἁλλαγὴ εἶναι τοῦ Διαβόλου (ὁ διάβολος ὄντας ἡ κίνηση, καἰ οἱ Παρμενίδης καἰ Ζήνων, ἄν καἰ ἑρασταὶ σύμφωνα μὲ τῖς κακὲς γλῶσσες, προφῆτες τοῦ Χριστοῦ).

   Μἐ ἄλλα λόγια ὁ Διάβολος δὲν εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Διαβόλου ἁλλὰ ἡ φυγή ἑκ τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Ἰησοῦς τὸν ἁντιμετώπισε κατὰ πρόσωπο καὶ τὸν νίκησε διὰ τῆς εἰρήνης. Αὐτὸ εἶναι τὀ καθῆκον τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.

   Delete
 26. Πρέπει ἑπίσης νἀ ξεκαθαρίσουμε ὅτι ἔξοδος ἁπὸ τἠν ΕΕ θἀ δώσῃ τεράστια ἑξουσία πολιτικὴ στὴν ὁρθόδοξη ἑκκλησία. Αὐτὸ εἶναι τελείως ἁπευκταῖο. Τὀ πολιτικοικονομικὸ μας πάτημα, ὁ Καῖσαρ, εἷναι ἡ ΕΕ καἰ τὀ πνευματικό, ὁ Θεός μας, ἡ ἑκκλησία. Μἐ τὸ πνευματικό μας πόδι θἀ παίξουμε μπάλα μὲ τἠν Τουρκία. Ἅμα πᾶμε νὰ παίξουμε μὲ τὸ πολιτικό θἀ μᾶς πάρῃ ὁ διάολος. Ἅν δἐ βάλουμε σέντερ-φόρ τὀν Ἅνακτα, μἐ σκοπὸ νἀ τὀν κάνουμε Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, ξέρουμε τί θἀ συμβῆι. Ὁ Θεὀςμᾶς ὄρισε νἀ ἑγκαταλείψουμε τἠν βία μιἀ γιἀ πάντα. Ἑμείς ἁνοίξαμε τἠν Κερκόπορτα καἰ καλά κάναμε. Ὁ οῖκος τοῦ Θεοῦ τοῦς χωράει ὅλους ἁνεξαιρέτως.

  ReplyDelete
 27. Τι μας λες ρε Δημητρη....μια για τον Τραμπ που και καλά ειναι έναντι του Σόρος και τώρα για την Λεπεν

  Οι Σορος και λοιποι ειδαν πως το χαος μπορει να στραφει έναντι τους και όπως με τον Πουτιν ήθελαν έναν που θα σταθεροποιήσει την κατασταση και αυτός ειναι ο μεγαλοαστός Τραμπ !
  Αλίμονο στον 'επαναστατη" που θα νομιζει πως έχει την υποστηριξη του Τραμπ σε μια υποτιθεμένη επανασταση έναντι των τραπεζών ....

  ReplyDelete
 28. Δἐν μπορῶ νἀ καταλάβω αὐτὸ τὀ φαντασιακό τῆς ἑπανάστασης. Τὸ φαντασιακό τὀ καταλαβαίνω, τῆς ἑπανάστασης ὄχι.
  Αὐτὲς οἱ μποῦρδες τῆς Ἁριάν Μνουσκίν μοὔρχονται στὸ νοῦ, ἡ ἑπανάσταση σἀν μιἀ μεγάλη γιορτή.
  Λογικὰ αὑτὸ θἀ εἶναι τὀ πρωτοφασιστικὸ τοῦ Σορέλ καἰ τὀ καρναβάλι τοῦ Μπαχτίν.
  Καἰ στὀν Ἱππόδρομο τῆς Κωνσταντινούπολης ἡ διαπόμπευση εἶχε φάση.

  Ὅλα αὑτὰ εἶναι τελετουργικὴ ἑπαναβεβαίωση τῆς κοινωνίας καἰ λάδωμα τῆς μηχανῆς.

  ReplyDelete
 29. H μόνη οὐσιαστικὴ ἑπανάσταση εἶναι ἡ παρακολούθηση τοῦ πραπάνω ἁποσπάσματος(τοῦ τελευταίου ἴσως)τοῦ Εὐριπίδη στὴν πράξη. Δηλ. μιἀ ζωή ποὺ δὲν κατευθύνεται ἁπὸ τὴ βούληση ἁλλὰ τὴν παρατήρηση. Ἄν πᾶς στὴ Γαλλία καἰ τοῦς πῆς ὅτι εἶναι φασιστικοῦ τύπου τὀ θέατρο τῆς Μνουσκίν, κόρης τοῦ Μάη τοῦ 68, θὰ σὲ πάρουν μὲ τίς πέτρες.

  Ὁ,τιδηποτε περιέχει κατάφαση εἷναι ἁντεπαναστατικό, διότι εἶναι σὰν νὰ λέει κάποιος ὅτι βρῆκε τἠν ἁθανασία. Ἡ ἄλλη μόδα νἀ τὸ παίζουμε ἑπαναστάτες καταγγέλλοντας αὑτοὺς ποὺ τὀ παίζουν ἁθάνατοι εἶναι ἁκόμα περισσότερο γιἀ τἀ πανηγύρια.

  Τὀ θέμα δὲν εἶναι ἅν ὁ Τράμπ εἶναι ἤ ὄχι ἑπαναστάτης.Τὀ θέμα εἶναι ἅν μπορεῖ κάτι νἀ γινῃ διαφορετικα. Ἅν μπορεῖ,τότε αὐτὸ ποὺ γίνεται εἷναι λάθος. Μὲ ἅλλα λόγια, αὑτὀ ποὺ μπορεῖ νἀ ἁποφευχθἦ εἶναι λάθος. Ἑπειδὴ τίποτα δὲν μπορεῖ νἀἁποφευχθεῖ, τὀ λάθος εἶναι τὀ αἵνιγμα τοῦ κακοῦ. Τί εἶναι τὀ κακό ;;

  ReplyDelete
 30. - Tὀ κακο εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἁνταμοιβῆς. Μὴ γνώτω ἡ ἁριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου. Μόνος ἑπαναστάτης ὁ Ἱησοῦς Χριστός.

  ReplyDelete
 31. Μετἀ Χριστόν δὲν ὑπάρχουν ἥρωες. Ὁ ἤρωας ἦταν αὑτὸς ποὺ φανέρωνε τὀν κόσμο τῶν θεῶν. Ὁ τελευταίος ἥρως ἦταν ὁ τύπος τῶν ἤλων. Τότε τελείωσε ἡ ἑλληνικὴ ἁρχαιότητα. Ὁ τελευταῖος Ἕλλην ἦταν ὁ Θωμᾶς. Άπὀ τοτε ὅλοι οἵ ἥρωες εἶναι ἡθοποιοί σὲ θρησκευτικὰ μυστήρια, τῶν ὁποίων ἡ ὕπαρξη δὲν ἔχει ἁποδειχτῇ στὀ Βυζάντιο, πρὸς τιμὴν τοῦ τελευταίου.

  ReplyDelete
 32. Ἔχουν ὅμως μιὰ ἁπορία οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες. Γιατὶ ὁ Θεός μας ποὺ δὲν τὸν ἁρνιόμαστε γεννήθηκε στὴ Βηθλεέμ ; Γιατί δὲν ἦταν Ἕλληνας, ἤ τοὑλάχιστον σὰν τόν Διόνυσο ξένος γενικῶς καὶ ἁορίστως ; Γιατί ἔχουμε κάτι τὸ Ἑβραἰκ στή θρησκεία μας ; Μήπως κάτι πῆγε στραβά ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 7, 2017 at 1:42 AM

   εισαι σίγουρος ότι δεν ήταν Ελληνας,βιολογικά;
   Πνευματικά βεβαίως,ήταν.

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Ἕχω δώσῃ τἠν Ἱερὰ Κουρελοῦ ποὺ τὴν κληρονόμησα ἁπὸ τὸν προπάππου μου γιὰ ἀναλυση DNA στὸ ἐργαστῆρι τῆς ἀρχαιολόγου κας Κονδυλιάν, καὶ αὐτὴ τἠ στιγμὴ ἡ ἁγία Γραφὴ ὑφίσταται φιλολογικὴ ἁνάλυση γιὰ νἀ ἑλεγθῆι ἡ ἑλληνικότης τῶν παραβολῶν, μὲ βάση τὴν συχνότητα τοῦ οὐσιαστικοῦ στρουθοκαμηλισμὸς στὰ αὐθεντικὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ. Πρέπει νὰ περιμένουμε.

   Delete
  3. Έλληνας βιολογικά...

   μήπως να πούμε και ότι ήτο του Μεσογειακού φαινοτύπου για να τον βγάλουμε απευθείας καθαρόαιμο απόγονο του Δευκαλίωνος;

   Όταν μιλάμε για Υπάρξεις σαν τον Ιησού, τέτοιες "αναλύσεις" τύπου Πλεύρη, νόημα κανένα δεν έχουν. Ο Ιησούς αντικατοπτρίζει την Ψυχική Αγνότητα και Ευσέβεια κάθε Λαού, φυλής και ράτσας στην Οικούμένη ως Θεϊκό πρόσωπο. Ο Ιησούς την εποχή της Εκκλησίας της Ανατολής αμέσως προς της ανόδου του Ισλάμ στην Ασία, απεικόνιζε τον Ιησού με χαρακτηριστικά Μογγολικά της περιοχής...

   Δεν γίνεται να αναλύούμε τον Ιησού ρασιοναλιστικά όπως κάνει ο Πλεύρης, θέτωντας ως επιχείρημα των μη-ρασιοναλιστικών θαυμάτων του ότι κατείχε κρυφούς μηχανισμούς(!!) και ότι είχε μαθητεύσει ως σπουδαστής Ιατρικής στην Κω!!!!!!!!

   Έλεος!!!!

   Delete
  4. *αμέσως προ της ανόδου

   Delete
  5. ΒεροιεύςMarch 7, 2017 at 4:45 PM

   Μακάρι να είχαμε το μισό μυαλό του Πλεύρη,εμείς οι νεοέλληνες.

   Delete
  6. Εγώ το έχω ολόκληρο και παραπάνω σε πληροφορώ...

   Delete
  7. Ὁ κος Πλεύρης παρουσιάζει μιὰ πολιτισμένη λατρεία τῆς βίας.

   Delete
  8. Η βία αποτελεί κινητήριο δύναμη της Ιστορίας, σαν την φυλή.

   Ο μύθος του Αίματος και του αίματος.

   Τί είπα πάλι!

   Delete
 33. Πάνω δἐ σἐ αὑτὴν τὴν ἁπορία, ἔρχονται διάφοροι καἰ λένε ὅτι οἱ τζιχαδιστὲς εἷναι παραστρατημένοι μουσουλμάνοι.
  ΕΡΩΤΗΣΗ. Οἱ τζιχαδιστὲς εἶναι πρωτευόντως παραστρατημένοι μουσουλμάνοι, ἤ ὄργανα δυτικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ; ἍΝ αὐτὸ δὲν ἁπαντηθῆι σαφῶς, κάθε ¨επίδοξος ἑβραιοχριστιανὸς εἶναι ὕποπτος γιἀ ἑγκληματικὴ δραστηριότητα.

  ReplyDelete
 34. Κ.Καθηγητά, τι γνώμη έχετε για τον Ολλανδό Βίλντερς; Πρόσφατα δήλωσε ορθότατα ότι ο Ερντγάν είναι ισλαμοφασίστας.Επιπλέον, είναι πολύ καλός φίλος του Ισραήλ, κάτι που δείχνει πως διακατέχεται από μία νηφαλιότητα.

  ReplyDelete
 35. ΒεροιεύςMarch 7, 2017 at 1:14 PM

  Βερσαλλίες,Κωνσταντή.Αυτή είναι η Ευρώπη που υπερασπίζεσαι.
  Μας ξεζούμισαν ,μας κατέστρεψαν και τώρα μας πετάνε σαν λεμονόκουπα.
  Ελπίζω να μας εξηγήσει ο κ.Κιτσίκης τι ακριβώς σημαίνουν οι ''Βερσαλίες''.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν ἔφερε τὸν Χίτλερ. Ἡ μερκελικὴ ἀποικιοποίηση τῆς Ἑλλάδος θὰ φέρῃ ἕλληνα Χίτλερ.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Μακάρι! Από το στόμα σας και σου Θεού το αυτί Καθηγητά!

   Delete
  3. Τουλάχιστον γλιτώσαμε από αριστερές πλατφόρμες με ηγετίσκους γένους θηλυκού που την πέφτουνε στα ΜΑΤ θυμίζοντας νταήδες Αμερικανικού γυμνασίου της επαρχίας...

   Delete
 36. Ἡ Ὁλλανδία, γιὰ δεκάδες χρόνια, ἦταν ἡ εὐρωπαϊκὴ πατρίδα τῶν παρακμιακῶν κουλτουριαραίων ἕως ποὺ ἐξύπνησε καὶ τώρα ἀντιλαμβάνεται τὸν κίνδυνο τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ. Ὅσο γιὰ τὸ Ἰσραὴλ ποὺ γνωρίζει σήμερα καθολικὴ συμπάθεια ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς χριστιανικοὺς κύκλους τῆς Εὐρώπης, τοῦτο προέρχεται ὅτι ἐπιτέλους ἐννοήθη ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ εἴμεθα ἐξ ὅρισμοῦ "Ἑβραῖοι γιὰ τὸν Χριστό"(Jews for Jesus) μὲ ἡγέτη τὸν Δονάλδο Τράμβιο (ἀξίζει νὰ ἐξελληνισθῇ τὸ ὄνομά του) καὶ ὅτι ἡ παγκοσμία ἑβραιοποίση τοῦ πλανήτου βαδίζει χέρι μὲ χέρι μὲ τὸν
  ἐξελληνισμὸ τῆς Οἰκουμένης ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς καθολικῆς ἥττας τῶν Μακκαβαίων πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Μπράβο, κε Κιτσίκη. Δηλαδἠ ἄν κατάλαβα καλά πρὶν τὸν Χριστὸ ἤδη ξεκινάει ἡ μέθεξη ἑβραϊσμοῦ καἰ Ἑλλάδος.
  Ἡ ἁντισημιτικὴ Ἑλλάς εἶναι ἔννοια πολὺ μεταγενέστερη.
  Καἰ ἄν κατάλαβα καλὰ ἁντιὁρθόδοξη καἰ ἁντιχριστιανική. Συγγνώμη ἄν κάνω λάθος κάπου.

  ReplyDelete
 38. Στἠν ἱστορικἠ γλωσσολογία,ἕνας πρωτοπόρος Ίταλός ἑπιστήμων, ὁ Μάριο Ἁλινέι, ὑποστηρίζει τἠν ἁρχαιότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν διαλέκτων. Δἐν ἦταν λ.χ. ἡ ρωμαϊκἠ κατάκτηση ποὺ διέσπειρε τἰς λατινικές γλῶσσες -ἡ διάδοσή τους στἠν Μεσόγειο θάλασσα πρέπει νἀ εἶναι πολύ παλαιότερη,ὑποθέτει ὁ κος Ἀλινέι.

  Παρόμοια, ἄν βρίσκαμε ἕνα λαϊκὸ ἑβραιοἑλληνικὸ ῥεῦμα πρὸ Χριστοῦ, αὑτὸ θὰ μᾶς ἔλυνε ἴσως τἀ χέρια σἐ κάποια ζητήματα τῆς ἑθνοσυστάσεῶς μας.

  ReplyDelete
 39. ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ θρησκεία πρέπει νὰ ἔμοιαζε μὲ τῶν σημερινῶν Ἰνδῶν ἰνδουιστῶν. Κάποια στιγμὴ ἀναπτύχθηκε ἕνα γενικευμένο μονοθεϊστικὸ ῤεῦμα - φανταστῆτε ἕνα κοπάδι ψάρια ποὺ ψάχνει γιὰ τροφή. Αὐτὸ τὸ ῤεῦμα ἀκολούθησε τὸν χριστιανισμό, καὶ οἰ αὐτοκράτρες προσπάθησαν νὰ προσαρμόσουν στὸ ἑλληνιστικὸ πρότυπο τοῦ θεοῦ-βασιλιά. Όμως οἰ Ἑβραῖοι ἦταν καὶ τό πρῶτο πρότυπο τοῦ μονοθεϊσμοῦ ποὺ ἦταν διαθέσιμο, καὶ ἵσως ἔχει ὑποτιμηθῇ ἠ φυσική τους παρουσία. Ὅπως καὶ νἄχει, δέν μπορῶ νὰ δεχτῶ ὅτι ὁ χριστιανισμς ἐπεβλήθη ἄνωθεν. Καὶ μένα μοῦ φαίνονται τοὐλάχιστον στὸ μισό μου ἀληθινά ὅλα μαζὶ τὰ δόγματα καὶ οἱ πρακτικές τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, χωρίς νὰ μπορῶ νὰ ἐξηγήσω γιατί. Ἀναγκαστικὰ λοιπὸν μαζί τους ὅλα τὰ ἑβραϊκά στοιχεῖα. Ἵσως εἴμαστε Ἑβραῖοι ! Οἱ δὲ μουσουλμάνοι σὰν σημίτες εἶναι ξαδέρφια.

  Ὀ βυζαντινολόγος Λεμέρλ τὸ λει καθαρά. Τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ ἐλληνικὸ στοιχεῖο στὸ Βυζάντιο. Δὲν εἶναι ἀνατολικὸ τὸ Βυζάντιο, λέει ὁ Λεμέρλ. Ὑπάρχει ἕνας ἑλληνικὸς πυρῆνας καὶ αὑτς εἶναι ἠ λατρεία τοῦ Ἀνθρώπου Ἰησοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, οἱ Ῥῶσοι θεωροῦν ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία (μαζἰ μὲ τὴν Ῥωσική) εἶναι συνέχεια τοῦ Βυζαντίου, γι'αὐτὸ καὶ ἐδημοσίευσαν στὴν ῥωσική γλῶσσα τὸ παρακάτω βιβλίο, στὸ ὁποῖο συνδυάζουν τὴν Βυζαντινὴ Ἱστορία τοῦ Λεμὲρλ μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ τοῦ Κιτσίκη. Βλέπε:
   На перекрестке цивилизаций: Поль Лемерль, История Византии. Димитрис Кицикис, Османская империя. Весь Мир, 2006 г. -Na perekrestke tsivilizatsiy : Istorija Vizantii- Osmanskaja Imperija (Paul Lemerle-Δ.Κιτσίκης) – Μόσχα, Εκδόσεις Ves Mir, 2006. (Στο σταυροδρόμι πολιτισμών: Βυζαντινή Ιστορία - Οθωμανική Αυτοκρατορία).

   Ὅσο γιὰ τὴν ἰνδουϊστικὴ θρησκεία ἔχεις δίκαιο. Ἔχω ἐντρυφήσει ἀπὸ δεκάδες χρόνια στὸν ἰνδουϊσμὸ καὶ ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ, (ποὺ μόλις τώρα μετεφέρθη στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, ΓΑΚ) εἶναι πλούσιο σὲ βιβλία τῆς ἰνδουϊστικῆς θρησκείας. Ἄλλωστε ὁ μεγάλος μου υἱός, ὁ Νῖκος Κιτσίκης (ἀλλιῶς: Nrishimhananda Dash) εἶναι ἰνδουϊστὴς ἀπὸ τὸ 1984, ζῇ στὴν Ἰνδία μὲ τὴν ἰνδὴ σύζυγό του, τὴν Βαρούνη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχω δύο ἐγγόνια: τὸν Σαντουβάση καὶ τὴν Κσανάβανη. Ἡ θρησκεία τῶν Ἰνδιῶν, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, συνεχίζει τὴν ἴδια πορεία μὲ τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία. Ἄλλωστε ἡ Ἰνδία καὶ πολὺ πρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου ὠνομάζετο ἀπὸ τοὺς ἑλληνες γεωγράφους "Νέα Ἑλλάς".
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. ΛογοθετόπουλοςMarch 8, 2017 at 6:37 AM

   Ο Ησυχασμός των Εκκλησιαστικών πατέρων της Ανατολικής Ρωμης διαφέρει φιλοσοφικά και θεολογικά από το
   μυστικιστικό σύστημα και τον χορό των δερβίσηδων !
   Μόνον οι εχθροι του Ησυχασμού ομιλούν για συνεχεία της Ρώμης γενικότερα στην οθωμανια και θέλουν να ταυτίσουν τον Ησυχασμό με οριενταλιστικες νοοτροπίες

   Καμιά συνέχεια στην οθωμανια και οι Δερβιζιδες δεν ειναι αναγκαίοι για τον Ελληνισμο οπως λες !

   Και το οτι ο Ησυχασμος κυνηγήθηκε περισσότερο απο την Δυση και λιγοτερο απο τους Τουρκους δεν σημαίνει οτι κατα Τουρκοκρατιας είμαστε ελευθεροι και δεν κινδύνευε να μολυνθεί απο τις ανατολικες νοοτροπιες !

   Delete
  3. Πάνω στα λεγόμενα το Καθηγητού, αξίζει να σημειωθούν οι αποψεις της Σάβιτρι Ντέβι(Μαξιμιανή Πορτας) περί επιβιώσεως του αρχαίου Ελληνικού παγανιστικού πνεύματος στην Ινδουϊστική θρησκεία.

   Μάλιστα στο βιβλίο της "Μία προειδοποίηση προς τους Ινδουϊστές"(A warning to the Hindus) τους προειδοποιεί να μην αλλαξοπιστησουν ούτε χάριν του Ιησού ούτε χάριν του Αλλάχ. Αποτελεί θα λέγαμε Ινδουϊστικό εθνικιστικό σύγγραμα.

   Η Ντέβι είχε φυσικά σωστές ιδέες και απετέλεσε από τα πολύ λίγα άτομα που κατανόησαν το μεγαλείο του Αδόλφου Χίτλερ. Δυστυχώς ξέχασε η Ντέβι, ότι η Ειμαρμένη δεν "ισχύει" πλέον, βλέπε τα σχολιά μου επάνω περί θεοποιήσεως θνητών και Χριστιανισμού.

   Ο Ινδουϊσμός δε, αποτελεί θρησκεία με πολύ αυστηρές φυλετικές διαβαθμίσεις μεταξύ των καστών. Το Τρίτο Ράιχ και ο Εθνικοσοσιαλιστικός μυστικισμός είχε πάρα πολύ επηρεασθεί από τον Ινδουϊσμό και τον Βουδδισμό. Όπως επίσης και ο Έβολα.

   Delete
  4. Λογοθετόπουλε, σφάλεις.

   Το Ισλάμ σε ορισμένες σέχτες του αποτελεί πάρα πολύ μυστικιστική θρησκεία. Το Ισλάμ τύπου Χατζί Μπεκτάς και Τζουλαλεντίν αλ-Ρούμι είναι πάμπλουτο σε πνευματισμό και ομοιάζει την Ορθοδοξία.

   Delete
  5. Όσο για την Οθωμανία, η Εκκλησία και συνεπώς η Ορθοδοξία, έφτασε στο απόγειο της εξουσίας της, οσο και να μας "δυσαρεστεί" αυτό σήμερον. Η έννοια του Αντολίτικου εκείνη την εποχή δεν είχε την ίδια σημασία με σήμερα. Ίσα-ίσα την τότε Ελλάδα θα την εχαρακτήριζε κανείς Ανατολή και την σημερινή Δυτικότροπη. Στην εσωτερική διαμάχη Ισλάμ-Ορθοδοξίας η έννοιες Δυτικό και Ανατολίτικο νόημα δεν έχουν.

   Delete
  6. Υ.Γ.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός αντικατέστησε την θρησκεία στον Άνθρωπο Ιησού, με την θρησκεία στον Άριο Άνθρωπο, Νορδικών βάσεων. Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα Αρίου Μεσσία λογιζόταν ο Αδόλφος Χίτλερ. Την στιγμή εκείνη οπως είχα ξαναπεί, μία καινούρια θρησκεία ειχε γεννηθεί. Ο υλικός κόσμος, όσο βλάσφημο και να φανεί αυτό που λέω, δεν χωρούσε και τους δύο. Και τον Ιησού και τον Χίτλερ. Δηλαδή, όποια θρησκεία και να κέρδιζε αναγκαστικά όφειλε να διαλύσει την άλλη εάν όχι υλικά πνευματικά τουλάχιστον. Να γιατί ουδείς ατόφιος Εθνικοσοσιαλιστής είναι Χριστιανός...μα και ουδείς Χριστιανός βλέπει θετικά τον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Delete
  7. Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και Ανθρωπο-κεντρικός Εωσφορισμός, η Εθνικοσοσιαλιστική φιλοσοφία αν και δεν γνωρίζω εάν υπάρχει τέτοιος επιστημονικός όρος.

   Και να μην ύπάρχει πρέπει να φτιαχθεί. Δυστυχως το σημερινό τρισκάταρτο Φιλελεύθερο κατεστημένο απαγορεύει την μελέτη του τεραστιων διαστάσεων φαινομένου του Εθνικοσοσιαλισμού. Εγώ έγραψα την βάση διότι επέλεξα τον Χίτλερ λόγω των πλούτο πολιτικών του, ενώ μία συμμαθήτριά μου που δεν γνώριζε καν τί είναι οι Κουλάκοι(!!), έγραψε άριστα επειδή επέλεξαν τον Στάλιν και όχι τον Χίτλερ.

   Αλλά ξεχνά το κατεστημένο το σημαντικότερο, ότι εάν θέλεις κάτι να σαγηνεύσει α μυαλά των πολλών απαγορευσέ το. Το 85% των γνώσεών μου είναι απαγορευμένες με τα σημερινά Δημοκρατικά δεδομένα. Και χαίρομαι δεόντως για αυτό.

   Delete
 40. Σημ. Ἑγὼ ἑπιμένω ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι Καῖσαρ. Εἶναι ὁ Υιός τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ψάχνει ὁ ἄνθρωπος. Στὴν δίψα τους γιὰ ἁλήθεια οἱ Ἕλληνες ἀναγνώρισαν αὐτὸ ποὺ ψάχνανε στὸν Ἱησοῦ τὸν Ναζωραῖο, καὶ οἱ θεοί τους εἴτε γίναν προφῆτες εἴτε ἐγκαταλείφθησαν. Ἐδῷ σήμερα μὲ τόσον σκεπτικισμὸ δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε τὴν ἐκκλησία. Συμπέρασμα - πρέπει νὰ γίνουμε Ἑβραῖοι γιὰ νἄμαστε χριστιανοί. Στὸ σχολεῖο πρέπει νὰ διδάσκεται πρῶτα ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ μετὰ ἡ ἀρχαῖα Ἱστορία. Ὁ δὲ Λὶστ εἶχε γράψηι στὸν Νῖτσε - δὲν μἐνδιαφέρει κύριε ἡ τραγῳδία, ὁ Ἐλικὼν κι ὁ Παρνασσός, ἀλλά τό ὅρος Θαβὼρ καὶ ὁ Γολγοθᾶς. Ὁ ἐπανελληνισμὸς σημαίνει ἐπανεβραϊσμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 8, 2017 at 2:25 PM

   Τι είναι αυτό που αξίζει στην Παλαιά Διαθήκη ώστε πρέπει να διδάσκεται;

   Η απουσία πνεύματος;
   Τά παιδαριώδη ηθικά διδάγματά της;
   Ο εκδικητικός Θεός της;
   Η μισαλλοδοξία της;
   Τά παραμύθια της;

   Σ'ευχαριστώ πάντως που επέτρεψες έστω κι έτσι την διδασκαλία της αρχαίας Ιστορίας.
   Ετσι όπως πάς θα μας την απαγορεύσεις στο τέλος.
   Ελεος .

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Βεροιέα συγχαρητήρια γισ το σχόλιό σου!

   Αποτελεί δείγμα πλήρους αμορφωσιάς και ηλιθιότητος.

   Ο Εβραϊσμός έχει πλουσιοτάτη πνευματική παράδοση και όποιος διαβάσει την Σοφία Σολομώντος, θα δει πόσο επίκαιρα είναι τα διδάγματά της, ανατριχιαστικά επίκαιρα θα έλεγα, καθώς και πόσο λογικό είναι ότι Παλιά και Καινή Διαθήκη πάνε πακέτο.

   Εάν είχα γνωστό Ραββίνο θα ήθελα να διεξάγω μαζί του εις βάθος συζήτηση περί του Θεού, της εβραϊκής μυστικιστικής φιλοσοφίας που πηγάζει από την Καμπάλα και φυσικά περί της Φύσεως Χριστιανισμού-Εβραϊσμού.

   Ο Εβραϊσμός δεν είναι μ....ς όπως ορισμένοι του Χώρου λένε. Εάν μελετήσει κανείς τον Εβραϊσμό θα μείνει έκπληκτος από το πώς μία ομάδα νομάδων, οι Εβραίοι, φτάσανε σε τόσο υψηλό πνευματικό επίπεδο.

   Εάν ήταν στο χέρι μου, θα έστελνα Γ.Ο.Χ. μοναχούς να συνεργαστούν πνευματικά με Ορθόδοξους Εβραίους Ραββίνους με σκοπό να βγάλουν την Ανθρωπότητα από την Φιλελεύθερη φυλακή της πνευματικής αναηρίας του σήμερα.

   Ναι συνεπώς, στο κράτος της Ιουδαίας. Εάν γίνει η επίδραση που θα έχει παγκοσμίως θα είναι τεκτονική διότι θα πρόκειται για ένα αμιγώς Θεοκρατικό αντι-Φιλελεύθερο κρατίδιο.

   Δεν θέλουμε Σιωνισμό όπως ο Βίλντερς, αλλά ατόφιο Ορθόδοξο Εβραϊκό πνευματισμό σαν την Καμπάλα.

   Delete
  3. Κοντὰ δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Βίβλος εἶναι τὀ ἀλφαβητάρι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καἰ πηγὴ πλείστων ὅσων ἑκφράσεων.

   Delete
  4. Δείγμα αμορφωσιάς και ηλιθιότητος σου περιέγραψα τι είναι αλλά κόπηκα φαίνεται απ τη λογοκρισία.

   ΒΕΡΟΙΕΎΣ

   Delete
 41. Σημ. Θἀ μπορούσαμε νἀ ὁρίσουμε τὀν ἑλληνοἑβραϊσμὸ σὰν τὸ ἁντίθετο τοῦ σιωνισμοῦ. Καἰ τὀν ἑλληνοχριστιανισμό, ποὐ εἶναι πλεονασμός, σἀν ἁντισημιτισμό.

  ReplyDelete
 42. YΓ2. Ποτὲ δἐν πρέπει νἀ ὑποτιμοῦμε τὀν Ἀριστοτέλη. Ἡ μίμηση τοῦ Ἁριστοτέλη εἶναι βαθειἀ ἔννοια καἰ ἁντιστοιχεῖ στο θεϊκὸ κομμάτι τοῦ ἁνθρώπου. Σἐ μιἀ τέτοια μίμηση ἑντάσσεται ἡ ἱδιόμορφη Τραμβικὴ περροῦκα. Ὅσο γιἀ τἠν γαλλικὴ ἑργατιά, δύο προβλήματα εἶχαν πάντοτε οἱ ἑργάτες, τὀν παουπερισμό, στὀν οποῖο ἁντιστοιχεῖ τὀ κομμουνιστικὸ αἴτημα, καἰ ἡ ἁθεϊα τῆς καπιταλιστικῆς πόλης, στὴν ὁποῖα ἄν καἰ λίγο παραπλεύρως προσπαθεῖ νομίζω νἀ ἀπαντήσῃ ὁ φασισμός. Ὁ αὐθεντικὸς ἑργάτης εἶναι πρώην ἁγρότης, ὁ ἁγρότης πιστεύει βαθειά, καἰ ἡ περιώνυμη ἁνυπαρξία ἕλληνικῆς ἑργατικῆς τάξης (ποὺ εἶναι τεράστιο ἑννοιολογικό σφάλμα) ὁφείλεται στὸν κατακερματισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ἁγροτιᾶς.

  ReplyDelete
 43. Υγ2. Νἀ σημειωθῆι ὅτι ὁ φυλετισμὸς, ὅπως καἰ ἡ φυσική, εἶναι τὸ ἁντίστοιχο τῆς χαλδαϊκῆς ἁστρολογίας, δηλαδὴ τὴν ὑπαγωγὴ τῶν ἑμβίων ὄντων σε ἁφηρημένες ἔννοιες καἰ τὀν Θεὸ σὰν μαθηματικό, ποὺ εἶναι ὕβρις ὑψίστη.

  Αὐτὸ εἶναι τελείως ξένο πρὸς τὴν καθεαὐτὸ ἑλληνικὴ σκέψη,ποὺ δὲν εἶναι τῶν ἱώνων, ἁλλὰ τοῦ ταξιδευτοῦ Ξενοφάνους.

  ReplyDelete
 44. Στὸ ὀπισθόφυλλο τῆς σημερινῆς "Ἐλεὐθερης Ὥρας" (8 Μαρτίου 2017) ὑπάρχει ἄρθρο τοῦ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη γιὰ τὸ αἶσχος τῶν ἑταιρειῶν δημοσκοπήσεως. Εἶναι ἀνάγκη σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ νὰ τιμωρηθοῦν αὐστηρὰ οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεως ποὺ ἔχουν ἐπανειλημμένως τὰ τελευταῖα χρόνια γελοιοποιήσει τὴν ἐπιστήμη αὐτὴ τῶν ἐκλογικῶν προβλέψεων μὲ ἠθελημένες παραμορφώσεις, κατόπιν πληρωμῆς τῶν ἐνδιαφερομένων γιὰ τὴν παραπλάνηση τῆς κοινῆς γνώμης.Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 8, 2017 at 2:04 PM

   Ποια η χρησιμότης της εκλογικής πρόβλεψης;Καμμία.
   Οι εταιρείες αυτές πληρώνονται για να επηρεάσουν ύπουλα το εκλογικό αποτέλεσμα.
   Να απαγορευτεί λοιπόν η εκλογική πρόβλεψη δια ροπάλου,αφού είναι σίγουρο ότι υποσκάπτει την τίμια εκλογική διαδικασία.

   Την ψυχολογία του όχλου την έχουν αναγάγει σε υπερεργαλείο χειραγώγησης και επιβολής .

   Βεροιεύς

   Delete
 45. Νὰ τὰ πῶ ἀλλιῶς. Τὀ πρόβλημα εἶναι ἡ σχέση μεταξὺ αἱσθήσεων καἰ ἱδεῶν. Οἱ αἱσθήσεις εἶναι αὐτὲς οἱ γραμμές ΙC CX καἱ οἱ Ἰδέες αὑτὸ ποὺ συμβολίζουν. Οἱ Ἕλληνες φτάσαν στὀ ἵδιο σημεῖο μὲ τοὐς Ἕβραίους ἁκολουθώντας τἰς αἱσθήσεις οἱ μέν, τἰς ἱδέες οἱ δέ. Ὅσο γιὰ τἰς κάστες, πολὺ ἁπλὰ ἑμπεριέχουν βία, ἡ βία εἶναι κίνηση καἰ ἡ κίνηση διασπορὰ τὼν αἱσθητικῶν καἰ νοητικῶν δυνάμεων καἱ διαίρεσή τους.

  ReplyDelete
 46. Καθηγητά πόσο σημαντικό είναι το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου για την Ελληνοτουρκική κατάσταση στο Αιγαίο και ποίες συνέπειες θα έχει ένα "ΝΑΙ" ή ένα "ΟΧΙ" για τον Ερντογάν; Εάν το χάσει, μπορεί να οδηγηθεί η Τουρκία σε εμφύλιο μεταξύ Κεμαλιστών και Ισλαμιστών;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μὴ προτρέχουμε! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. ?
   ??
   ???
   ????
   ?????

   Delete
 47. Παλαιὸ ἄρθρο τοῦ Γ.Δελαστίκ (ἀπόσπασμα)aristeri-diexodos.blogspot.gr/2014/11/blog-post_880.html "Αυτή η λέξη, ο «νεογκολισμός» (από το όνομα του πολιτικού πατριάρχη της γαλλικής Δεξιάς πριν από πενήντα και εξήντα χρόνια, του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ), συνιστά την πεμπτουσία του ζητήματος. Δεν είναι ότι οι Γάλλοι γίνονται φασίστες και πηγαίνουν στη Μαρίν Λεπέν. Είναι ότι η Μαρίν Λεπέν μεταλλάσσει το κόμμα της και το καθιστά ένα δεξιό κόμμα που υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της Γαλλίας εναντίον της υποτέλειας στη Γερμανία: [...] αν η Μαρίν Λεπέν βρεθεί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών το 2017, θα έχει πιθανότητα νίκης, σε αντίθεση με τον πατέρα της Ζαν-Μαρί Λεπέν το 2002 εναντίον του Ζακ Σιράκ», υπογραμμίζει το κύριο άρθρο της «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε». Πραγματικά βαρυσήμαντο άρθρο. Θεωρητικά, χρόνος υπάρχει άφθονος για να αποτραπεί μια τέτοια τραγική πορεία".

  σχόλιο ἐδῶι φαντάζομαι ἐπιστρατεύονται οἱ δημοκόποι. Ὡστόσο, ἡ ἁπαίτηση γιὰ ἡγεσία στιβαρὴ θυμίζει τὰ λόγια τοῦ τσάρου Ἱβάν. -Δύο Ῥῶμες ἔπεσαν, ἡ τρίτη, ἡ Μόσχα, ἁντέχει. Δὲν θὰ ὑπάρξῃ τέταρτη.
  Ποιὰ Ῥώμη ἔπεσε καὶ ποιὰ δὲν ἔπεσε - γράφει λοιπόν, ἢ μᾶλλον ἔγραφε ὁ δημοσιογράφος τῆς Φρανκ-φούρτης (φράγκικο φρούριο, φαντάζομαι δυνατό)- "Αυτά τα χρόνια υποσκάπτονταν συνεχώς η αυτοπεποίθηση του -Μεγάλου Εθνους- (σ.σ.: έτσι αποκαλούν οι Γάλλοι τον εαυτό τους)". Μά, οἱ μισοὶ Γάλλοι εἶναι... Γερμανοί (Φράγκοι). Tί γίνεται, ῥὲ παιδιά ;

  ReplyDelete
 48. Έχω μελετήσει πολύ τον Φάκελο της Κύπρου&μετα λύπης κατάλαβα πόσες χιλιάδες ψέμματα έχουμε μάθει. Μακάριος&Καραμανλής παρέδωσαν την Κύπρο στην Τουρκία σε συνεργασία με τον Κίσσινγκερ.Όλα τα άλλα είναι περιττά. Αυτοί που φυλακίστηκαν,ήξεραν τα πάντα&ήξεραν ότι αυτά τα χρεώθηκαν.Ο άνθρωπος που έκανε λάθη σ'αυτή την ηλικία&πρωτύτερα τα παραδέχεται&μετανοεί διαφορετικά είσαι αληθινός.Ντρέπομαι που ασπάστηκα την αριστερή ιδεολόγια κάποτε,δεν ανήκω πουθενά. Είναι λίγοι όλοι αυτοί που μας έφεραν εδώ σήμερα,ο Παττακός πολέμησε για τη χώρα το 1940&σαμποταρε Γερμανούς&Βούλγαρους&τίμησε τη χώρα. Βερυφάκης,Κουρήδες&δημοσιογράφοι είναι όλοι κοπρίτες! Το συμφέρον μας δεν ξέρουμε.

  ReplyDelete
 49. Στἠν Κύπρο ἑπανελήφθη αὑτὸ ποὺ ἔγινε στἠν Ἑλλάδα. Ὅταν ἕνα κράτος βασίζεται στἠν θρησκεία, δἐν μπορεῖ νἀ ἁνεχθῆι τἠν ἁνεξιθρησκία.

  ReplyDelete
 50. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι δηλητήριο. Μᾶς τὸ ποτίζει τὸ κράτος ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια μας. Ξεκολλῆστε προτοῦ εἶναι ἀργά. στὴν πραγματικότητα ἐμείς εἴμαστε μοναχοί, δηλ. δὲν κάνουμε διάκριση μεταξὺ κοσμικῆς καὶ θρησκευτικῆς ζωῆς, καὶ οἱ Τοῦρκοι καλόγριες.

  ReplyDelete
 51. Ό ἱστορικὸς κος Βασίλης Κρεμμυδᾶς ὑπερασπίζεται διαρκῶς τὸν φιλελεύθερο χαρακτῆρα τοῦ 1821. Φοβᾶμαι οτι κάνει λάθος. Μέγα λάθος. Διότι ἄν τὸ 21 ἦταν ἁπλῶς φιλελεύθερο, μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας θὰ ἦταν ἑξίσου δημοκρατικοί Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι. Τὸ ἐθνοθρησκευτικὸ δηλητήριο μᾶς ἔχει ποτίσῃ σὲ τέτοιο βαθμό ποὺ ἐξόφθαλμες ἁλήθειες άγνοοῦνται πεισματικά. Τὸ 1821 ἦταν ἀντιμουσουλμανικὴ ἐξέγερση. Μεγίστη προδοσία, ἔγκλημα κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ, πόρωση ψυχῆς καὶ διαβολικὴ συνωμοσία εἶναι ἠ καλλιέργεια τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ 1821. Ὀ συνδυασμὸς ἐθνικισμοῦ καὶ θρησκείας εἶναι στρυχνίνη. Τὰ σταυροφορικὰ συνθήματα εἶναι τοῦ Διαβόλου. Πολὺ ἀπλά, ξεχάστε τὸ κράτος. Ξεχάστε ἔνοπλες δυνάμεις καὶ ἐθελοντές παραστρατιωτικοὺς χασάπηδες. Ξεχάστε τὰ περὶ προδοτῶν καὶ τέτοιες ἀθλιότητες. Ξεφύγετε ἀπὸ τὸ δηλητήριο του νασιοναλισμοῦ.

  ReplyDelete
 52. Ὁ Κανάρης ποὺ ἔκλαιγε πάνω στὸ πολεμικό του διαβάζοντας τἠν φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξαντρου καἰ ὁ νεαρὸς φούρναρης ποὺ ἁνατρίχιαζε ἀκούγονταςτὸν Θούριο τοῦ Ῥῆγα δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὀν φιλελευθερισμό,ἑκτός ἄν εἶναι ξαφδερφια. Ὑπακούουν στὰ αἵσθημα τοῦ λαϊκοῦ Ἐθνικισμοῦ, ποὺ εἶναι ἑνδεχομένως παλαιότερο ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση. Τὀ δύσκολο γιἀ τἠν ἑκκλησία εἶναι νἀ τούς ἐξηγήσῃ ὅτι κάνουν λάθος, χωρίς ἡ ἐκκλησία νἀ κατηγορηθῇ σἀν τουρκοπρσκυνημένη ἤ σἀν μαφία τῆς αὑτοκρατορίας.

  ReplyDelete
 53. Ἀγαπητὲ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη),
  Τὸ σημερινὸ ἐξώφυλλο τῆς "Ἐλεύθερης Ὥρας" εἶναι ἀπαράδεκτο καὶ ἐξευτελίζει στὸ ἐπίπεδο τῆς κωλοεφημερίδος τοῦ Χίου, "Μακελειό", τὴν ἐφημερίδα σου. "Τὰ κομμούνια φέρνουν νέο συμμοριτοπόλεμο" μὲ φωτογραφία τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη! Ἐὰν ὁ Μιχαλόπουλος νομίζει ὅτι μὲ τὸ νὰ ἀντιγράφῃ τὸν κιτρινισμὸ τοῦ Χίου θὰ αὐξήσῃ τὴν δημοτικότητα της ἐφημερίδος του, σφάλλει. Ἡ ἔκφραση "κομμούνι" ὅπως καὶ ἀντίστοιχη ἔκφραση "φασίστας" εἶναι γελοία καὶ ἀπαράδεκτη. Ἡ ἔκφραση "συμμοριτοπόλεμος" ἀντί τοῦ σωστοῦ "ἐμφύλιος", διότι ὅλοι οἱ ἐμφύλιοι στὸν κόσμο ἔγιναν μὲ ἑκατέρωθεν ξένη ἐπέμβαση, εἶναι σήμερα πλέον ἀπαράδεκτος. Τέλος νὰ δίδεται βαρύτητα σὲ γραπτὸ παιδιοῦ τοῦ δημοτικοῦ, ὅπως τιτλοφορεῖται ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τέτοιο θέμα εἶναι γελοῖο. Πραγματικὰ θλίβομαι ἄν καὶ γνωρίζω ὅτι γιὰ τὸ αἶσχος αὐτὸ ἐσὺ δὲν εὐθύνεσαι.
  Δημήτης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 54. Θἀ ἔλεγα μάλιστα ὅτι μιὰ πάρα πολὺ λεπτὴ γραμμή χωρίζει τὀν χριστιανισμὸ ἁπὸ τὀν λαϊκὸ ἑθνικισμό. Εἷναι ἡ γραμμὴ τῆς βίας. Καἰ οἰ δύο ἁρνοῦνται μιὰν ἑξουσία αὑθαίρετη. Καἰ οἰ δύο ἀσχολοῦνται μὲ τἠν γλῶσσα τοῦ συναισθήματος. Ὅμως ὁ πρῶτος τὸ πάει πιό πέρα. Θέτει σἐ ἁμφισβητηση ὅχι μόνο τἠν ἑγκόσμια ἑξουσία, ἁλλὰ καἰ τἠν οὐράνια. Ἔτσι, δἐν μπορεῖ νἀ δράσῃ στὴν γῆ γιὰ νὰ ἑπηρεάσῃ τὀν Οὐρανό, αλλὰ κάνει τὀ ἁνἀποδο. Σοῦ ζητάει νἀ γνωρίσῃς τὀν Οὐρανό.

  ReplyDelete
 55. Σοῦ λέει, περίμενε, μὴν περάσῃς τἠ γραμμή τῆς βίας. Δἐς τί γίνεται. Νομίζω πὼς αὑτὸ κολλάει μὲ τὸ προπροηγούμενο σχόλιο.

  ReplyDelete
 56. Ἀπὸ ὅ,τι γνωρίζω ὁ Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης δὲν εὐθύνεται γιὰ τὶς ἀκροδεξιὲς θέσεις τοῦ ἰδιοκτήτου τῆς "Ἐλεύθερης Ὥρας". Θὰ προτιμοῦσε νὰ εἶχε τὸ ἰδικό του φύλλο ( ἐὰν εὕρισκε κατάλληλο χρηματοδότη) καὶ τότε τὰ πράγματα θὰ ἦταν διαφορετικά. Αὐτὸ εἶναι τὸ δρᾶμα τῶν δημοσιογράφων ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι, γιὰ νὰ ἐπιζήσουν, νὰ συνεργάζονται μὲ τὶς ἐφημερίδες, οἱ ὁποῖες ὀλίγον πολὺ εἶναι ὅλες κίτρινες καὶ ψευδεῖς, ἀπὸ τὴν σοβαροφανῆ "Καθημερινή", μέχρι τὸ "Μακελειό", ὅπως σωστὰ τὸ ἔχει ἐπισημάνει ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Donald Trump. Ὁ Κωνσταντινίδης ἐνθυμοῦμαι ὅτι μοῦ εἶχε ἐξομολογηθῆ ὅτι "ὅλοι αὐτοὶ οἱ άκροδεξιοί, γνωρίζουν μόνο νὰ βρίζουν τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς κομμουνιστές".
  Ὅσο γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἐὰν δὲν βάλῃ μυαλὸ καὶ δὲν ἀκολουθήσῃ τὸ παράδειγμα τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ κυβερνήσῃ τὴν Ἑλλάδα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 57. Δυστυχώς Καθηγητά εν Ελλάδι, για να είσαι "σωστός" Εθνικιστής, επιβάλλεται να υβρίζεις Κομμουνιστές και Εβραίους.

  Εάν δεν το κάνεις ή έχεις φιλική στάση προς τους Εβραίους θεωρείσαι αιρετικος και καίγεσαι στην πυρά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποσο ψευτικη ομως ειναι αυτη η ξαφνικη αγαπη προς τους Εβραιους απο πολλους στην Ευρωπη

   Delete
  2. Διόλου ψεύτικη.

   1. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Νο.1 εχθρός των Εβραίων σήμερον, ο Γουαχαμπισμός.

   2. Οι Εβραίοι έχουν πλέον εθνοκράτος δικό των και μπράβο των έτσι δεν αποτελούν ξένο σώμα ή κίνδυνο.

   Delete
 58. Ο "Αντίχριστος" θα γεννηθεί στην Ελλάδα και θα είναι παιδί λαθρομετανάστη!!!
  [...] Παρατήρηση δεύτερη: Προσέξτε παρακαλώ στο κεφαλάκι του μωρού, πόσο έντεχνα οι δημιουργοί του εξωφύλλου εμφανίζουν το "Μ" [τοῦ τίτλου τοῦ περιοδικοῦ ΤΙΜΕ] σαν να είναι "κέρατα διαβόλου"! Λες κι αυτό το μωρό είναι κυριολεκτικά ο "αντίχριστος", ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα!!!

  Παραδόξως καλὰ τὄπιασε ὁ Μιχαλόπουλος. http://www.elora.gr/portal/to-proto-thema/7387-%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7

  ReplyDelete
 59. Ὁ Μιχαλόπουλος φοβᾶται καὶ γι αὑτὸ νερώνει τὸ κρασί του.

  ReplyDelete
 60. Τί μπορεῖ νἀ φοβᾶται ὁ κος Μιχαλόπουλος, ἐκτός κι ἅν κάνω λάθος, τὀ πιό πιθανόν.
  Δἐν νιώθουμε ὅλοι ὅτι δύσκολα θὰ γίνουν οἱ ἑπόμενες ἑλληνικές βουλευτικες ἑκλογές ;
  Κάνω λάθος ;

  ReplyDelete
 61. Γιατὶ καἰ σἐ μᾶς εἷναι ἁμφίβολες οἰ ἐκλογές ;; Διότι οἱ ἐκλογές εἶναι ἐθελούσια δουλεία στἰς περισσότερες περιπτώσεις. Ἁπὸ τὴν αρχὴ τῆς κρίσης λέω ὅτι αὑτὸ ποὺ κλονίζεται εἷναι ἡ ἔννοια τῆς ὑποχρέωσης.Λοιπὸν, στὴν Ἑλλάδα ἡ ἔννοια αὐτὴ εἶναι καθαγιασμένη ὡς προς τὀν Σουλτάνο. Δηλαδὴ τὸν Ἑρντογάν.

  Εὐτυχῶς εμείς συρόμεθα ἁπὀ τἠν Τουρκία. Μπορεῖ ὅμως νἀ προετοιμάζεται καἰ δεύτερο πραξικόπημα. Πρέπει λοιπὸν νὰ συνειδητοποιήσουμε ἑγκαίρως τὸ περιεχόμενο τῆς κρίσης. Εἶναι αὑτὸ ποὺ εἶπα. Τἀ πολιτικὰ συστήματα, οἱ ἱδεολογίες,εἶναι ἐκ τῶν ὑστέρων δικαιολογήσεις τῆς ἔννοιας τῆς ὑποχρέωσης. Σἐ κάθε γενιά ἡ ἔννοια αὑτὴ κλονίζεται καἰ κάθε γενιά τἠν ἑπανεφευρίσκει ἡλιθιωδῶς.

  Γι αὐτὸ ἑπιμένω, ἡἐξέγερση φασιστικοῦ τύπου εἶναι δουλεία. Μόνον Ἕνας θεός ὑπάρχει ποὺ δὲν θέλει καμία θυσία.

  ReplyDelete
 62. Ὅσο γιἀ τὀν ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς σοσιαλδημοκράτες δροῦν σἀν προβοκάτορες. Ἡ δὲ κωλοτουμπαρίδικη φύση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὀν κάνει ἰκανὸ νἀ κάνῃ τἠν προβοκάτσιαγιἀ νἀ ἡγηθῇ κατόπιν τοῦ χιτλερικοῦ κόμματος.

  ReplyDelete
 63. Ἥδη πολὺ πρὶν τὸν Τρὰμπ μἐ τὀ καράφλ βαμμέ βουρτσὲ ὁ Τσίπρας ἔχει πατεντάρῃ τὸ μπριγιαντίνη τσουλοὐφ ὁγλάν. Ὁ δἐ Βαρουφάκης μιμεῖται στὰ Οἱκονομικὰ τὀν στρατάρχη Ῥόμμελ. ¨Ολοι αὐτοὶ θέλουν νὰ γίνῇ ἕνα θαῦμα καἰ οἱ Σύμμαχοι νὰ τοῦς ἁναθέσουν τἠν διοίκηση τῆς Μικρᾶς Ἁσίας. Δἐν ἕχουν σκοπὸ νἀ πάνε σπίτια τους νἀ διαβάσουν κανὰ βιβλίο.

  ReplyDelete
 64. http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1392804&srv=266

  Ἐδῶ σημερινὴ συνέντευξη Κιτσίκη στὸ Σαχίνη. Ἡράκλειο Κρήτης.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 65. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙ-ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ-ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΠΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΥ...Μάκης Δρούκας
  Μὲ αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ κ.Δρούκας εἶναι βαλτὸς γιὰ νὰ καταποντίσῃ στὴν αὐριανὴ Εὐρώπη τοῦ ἀνατέλλοντος φασισμοῦ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.Σκουριασμένα ἐμφυλιακὰ μυαλὰ ἔχουμε κύριε Δρούκα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 66. Ό κος Κιτσίκης μιλάει μὲ τὴν ἄνεση καὶ τὴν φιλαλήθεια τοῦ Νικκολὸ Μακιαβέλλι. Τρία σημεῖα ἔχω νὰ σχολιάσω . 1. 0ἱ ἀνερχόμενες δυνάμεις παντοῦ στὴν Εὐρώπη δὲν ξέρω ἄν εἶναι φασιστικὲς ἤ φασιστοφιλελεύθερες, μὲ ἄλλα λόγια ναπολεόντειες (Μαρίν-Μαριάν). 2. Ὁ δρόμος τοῦ Μεταξιοῦ ποὺ παρακάμπτει τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ βορρὰ εἶναι νομίζω ὴ σιβηρικὴ πολιτικὴ τῶν τσάρων. 3. Γιὰ μᾶς τὸ 1 ἄν ἰσχύει σημαίνει ἁτμόσφαιρα 1821. Τοὺς Ἑβραίους τῆς Τριπολιτσᾶς τοῦς κατέσφαξαν τότε (μᾶλλον θρασύδειλα) γιὰ τὰ λεφτά τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ρωσία ως δύναμη Ευρασιατική λογικό είναι να θέλει σύμμαχο την Τουρκία ως Ευρασιατική χώρα που είναι και αυτή.

   Η εναντίωση των Γερμανών, του τελευταίου απομειναριού του σάπιου Φιλελευθέρου κατεστημένου, στον αντι-φιλελεύθερο, αντιδυτικό, Ισλαμιστή Ερντογάν δεν θα τους βγει σε καλό εάν δεν καταφέρουν να τον δολοφονήσουν. Και πάλι όμως δεδομένης μίας αποσταθεροποιημένης Τουρκίας σε εσωτερικό αναβρασμό και εθνοτικές συγκρούσεις, το παιχνίδι Αμερικανών και Ρώσων για έλεγχο και σταθερότητα της περιοχής καθίσταται απλά δυσκολότερο. Συνεπώς ο Ερντογάν αποτελεί έναν πόλο σταθερότητος στην περιοχή. Ο μόμος κίνδυνος είναι η περίπτωση σαν "τρελός" που είναι, να διεξάγει ανοιχτό πόλεμο στην Βόρεια Συρία κατά Αμερικανών-Κούρδων και Ρώσων-Σύριων. Τότε εάν βρουν ευκαιρία να χτυπήσούν και οι Γερμανοί, μόνον τότε δεν τον βλέπω καλά.

   Ανησυχώ ως Έλλην για ένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Διότι τότε καμία Μεγάλη Δύναμη πλην ίσως Γερμανίας λόγω αντι-Ερντογανισμού, δεν έχει λόγο να στηρίξει την ανύπαρκτη Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Εάν το όλο θέμα παιχτεί για δυό-τρεις βραχονησίδες είμαι σίγουρος ότι δυστυχώς ΗΠΑ-Ρωσία θα αφήσουν τον Ερντογάν να τις πάρει με αντάλλαγμα σταθερότητα στην περιοχή.

   Καθηγητά τί λέτε και εσείς;

   Delete
 67. υγ. Λέω δηλαδὴ ὅτι ἔχουμε συμμαχία Ῥούσβελτ-Στάλιν, ὄχι Χίτλερ-Στάλιν, αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὴν συμεριφορὰ τῆς Χ.Α. Ὁ ἀντισημισμὸς τῶν μελῶν της εἶναι αὐτὸς τῶν ἀντικομμουνιστῶν ποὺ συνεργάστηκαν μὲ τοὺς ἀγγλοαμερικανοὺς πάρα πολύ καλά. Ἔχουμε φιλελευθεροφασίστες κατὰ σοσιαλφασιστῶν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα πεις και άλλες ασυναρτησίες;

   Delete
 68. Νὰ προσέχῃς τὶς ἐκφράσεις σου καθὼς καὶ τὴν ἀνάμειξη ὀππορτουνιστικοῦ πολιτικαντισμοῦ στὴν διανοητικὴ σου συμπεριφορά. Μοῦ λείπει ἀπὸ τὰ ξενοφοβικά, ἀντιπαγκοσμιοποιητικὰ καὶ ἀντιγερμανικὰ κόμματα τὸ κοινωνικὸ στοιχεῖο, τὸ στρεφόμενο κατὰ τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, προκειμένου νὰ τὰ θεωρήσω φασιστικά. Κι ὸ Ῥούσβελτ ἦταν κατὰ τῶν τραπεζῶν, δὲν ἦταν ὅμως καθεαυτὸ φασιστής.

  Μοῦ λείπει ἐπίσης στὴν Λεπὲν τὸ στοιχεῖο ποὺ καθόρισε τὸν γαλλικὸ συντηρητικὸ χῶρο, τὸ antidreyfusard. Kι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ντρευφὺς χρησιμοποιούσαν ἰρρασιοναλιστικό, ῥομαντικίζον λεξιλόγιο, ὁ Ζολὰ λ.χ., βλ. Ῥίτσαρντ Σένετ, ἡ Τυραννία τῆς οἱκειότητος, ἐκδ. Νεφέλη. Σὲ αὐτὸ ἁκριβῶς διαχωρίζεται ἁπὸ τὸν πατέρα της. Τί ἦταν ἡ ὑπόθεση Ντρεϋφύς - ἡ κληρονομιὰ τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης ἐν ἁμφιβόλωι. Μέχρι τὴν Λεπέν ἡ γαλλικὴ φασίζουσα δεξιὰ τὴν ἀρνεῖται, καὶ ΠΟΥ τὴν ἀρνεῖται. Ἀπάντηση -τὸ κυρίαρχο ἰδεολόγημα τῆς φασιζούσης -ὅχι φασιστικῆς- γαλλικῆς δεξιᾶς εἶναι ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ γαλλικοῦ καθολικισμοῦ σὲ μιὰ κρατικὴ θρησκεία. Οὐσιαστικὰ δηλαδὴ ἡ γαλλικὴ δεξιά, τὸ κυρίαρχο φασίζον σκέλος της εἶναι κι ἅς μὴν τὸ παραδέχεται τὸ ἁνώτατο Ὄν τοῦ Ῥοβεσπιέρρου, μὲ τρόπο ὅμως ποὺ νὰ τὸ ἀποδέχεται ἡ ἐκκλησία. Ἡ φασίζουσα γαλλικὴ δεξιὰ βρἰσκεται στὰ ὅρια τοῦ καθολικσμοῦ. Γι αὑτὸ ὁ μπαμπὰς Λὲ Πέν ἐνεφανίζετο διαρκῶς στὴν γιορτὴ τῆς Ζὰν ντ Ἅρκ. Τώρα, κάνει ἡ κόρη τὴν ὑπέρβαση, γίνεται Μαρίν ντ Ἄρκ καὶ καθαρὴ φασίστρια ; Ὅχι, ἁντιθέτως θέλει τὸν Ντρευφύς μαζί της. Δίνει χάρη στὸν Ντρευφύς καὶ αὐτὸ τὴν κάνει συμπαθῆ στοὺς Γάλλους. Τὴν θεωροῦν πλέον ἁξιόπιστη. Ἀντίθετα ὁ Ὁλλάντ θεωρεῖται Πεταὶν τῆς σφαλιάρας. Εἷναι δύσκολο νὰ τὸ καταλάβετε.

  ReplyDelete
 69. Δἐν λέω ἁπλῶς μακάρι, τἀ γράφω αὑτὰ που γράφω ΓΙΑ νἀ μἐ βγάλῃ ὁ Θεὀς ψεύτη. Δηλαδὴ δὲν εἶμαι οὔτε Κασσάνδρα οὔτε Τειρεσίας ἁλλἀ ἑπισείων τἠν προσοχὴ σὲ ἀπευκταῖο σενάριο. Παρουσιαζω τὀ ἁπευκταῖο σενάριο γιἀ νἀ μῆν συμβῇ. Ὁ Δονάλδος Τράμβιος θὰ μεταβληθῆι σὲ Ἅγιο Τράμβιο Κομμουνιστοφάγο, λαϊκιστί δἐ Ἅη Τράμπας, ὁ Καψοσυμμορίτης. Ἅν ἑπιβιώσῃ, ποὐ ὁ Θεός νἀ μοῦ δίνει χρόνια καἰ νἀ τοῦ δίνει χρόνια, ἁπὸ Ῥοῦσβελτ θὰ γίνἡ Τροῦμαν. Ξέρουν τί κάνουν οἱ κομμουνιστοφάγοι καἰ οἱ ἁντισημίτες τῆς Ἑλλάδος, διότι ἑνθυμοῦνται ὅτι περάσαν ἁπὀ τὀ στρατόπεδο τοῦ Χίτλερ σἐ αὑτὸ τοῦ Τροῦμαν μέσωι Τσῶρτσιλ μἐ σχετικὴ εὑκολία, καἰ να σημειωθῆι ὅτι καθόλου δἐν τοῦς κατηγορῶ. Οὔτε συμπαθῶ τους ἑθνικοκομμουνιστὰς μἐ τὀ κονσερβοκοῦτι ποὺ ζητοῦσαν νὰ σημαδευτοῦν μὲ διπλὸ Π οἱ κοπέλες ποὐ πηγαῖναν μὲ τοὐς φαντάρους γιἀ μισὴ κουραμάνα.Καμία βία δἐν συμπαθῶ, ἄμεση ἤ ἔμμεση, καθεστηκυία ἤ ἑπαναστατική. Οἱ δἐ φασιστοφάγοι διανοούμενοι θἀ ἁναζητήσουν καἰ πάλι καταφύγιο στἠν ζεστἠ μητρικὴ ἁγκαλία τῆς Ἁγίας Μαρίν, ποὐ μετατρέπει τὀ Ἑθνικὸ Μέτωπο τοῦ Μπαμπᾶ σἐ Λαϊκό Μέτωπο, δηλαδὴ συμμαχία σοσιαλιζόντων κομμουνιστῶν καἰ φασιζόντων φιλελευθέρων. Στὴν δική μου ἁναλυση, ὁ ἅξονας ξεκινάει ἁπὸ τἠν συμμαχία Τροῦμαν μἐ τἀ κατοχικὰ κατάλοιπα τῆς Ἑλλάδος. Σἐ αὐτὸν τὸν ἄξονα προστίθενται σιγὰ σιγὰ οἱ πρώην κομμουνισταί. Ἡ πρώτη δουλειὰ τοῦ Ἅη Τράμπα τοῦ Καψοσυμμορίτη θἀ εἶναι ἡ ἁπονομιμοποίηση τοῦ ΚΚΕ. Ὁλα αὑτὰ τὰ γράφω γιὰ νὰ μὴν συμβοῦν.

  ReplyDelete
 70. Στἠν ἁρχὴ οἱ Ἁμερικανοὶ δὲν καταλάβαιναν τἠν ἑμμονὴ τοῦ Τσῶρτσιλ νἀ ἑξοντώσῃ τὸ ΚΚΕ. Λέγανε, γιατὶ νὰ μὴν τοῦς νομιμοποιήσουμε, ὅπως στἠ Γαλλία, στὀ κάτω-κάτω εἶναι σύμμαχοι. Ὅταν ἐνεπλάκησαν τότε κατάλαβαν. Ἅν θέλανε νὰ κρατήσουνε το ἑλληνικὀ κράτος ἔπρεπε νἀ κρατήσουνε τὀ κατοχικὀ κράτος. Ἅρα κομμουνιστἐς καποῦτ. Τὀ σχέδιο Μάρσαλ ἑφαρμόστηκε πάνω στἰς μαυραγορίτικες ὑποδομές. Καἰ αὑτἐς οἱ μαυραγορίτικες ὑποδομές ἦταν στἠν Ἑλλάδα παραδόξως τὀ κοινωνικὸ κράτος τῆς Εὐρώπης τοῦ Χίτλερ. Δἐν μπορῶ νὰ δῶ τὀν Τράμπ σἀν Χίτλερ χωρίς κοινωνικὸ προστατευτισμό ἐκ μέρους του. Συσσίτια, κουπόνια, νεολαῖες, Κού Κλούξ Κλάν, ἡ μερα τῆς Ἀμεικανίδας, τέτοια πράγμαγα. Χωρἰς αὑτὰ εἶναι ἕνας πολεμοχαρῆς ὅχι μόνο τῆς βιομηχανικῆς ἁλλὰ τῆς στρατιωτικῆς φιλελεύθερης Ἁμερικῆς.

  ReplyDelete
 71. Ο μοναδικός πατριώτη; εντός της προδοτικής κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι θέλουμε-δεν θέλουμε ο Πάνος Καμμενος ο οποίος κήρυξε την επανενεργοποίηση του ενιαίο αμυντικού χώρο Ελλάδος-Κύπρου!

  http://www.pronews.gr/portal/20170311/defencenet/ypetha/27/pkammenos-tha-ehoyme-koino-amyntiko-horo-me-tin-kypro

  ReplyDelete
 72. Εἶναι ἁλήθεια ὅτι ὁ ἱδεολόγος τοῦ Τράμπ,ὁ Στῆβ Μπάννον,κάνει ὅ,τι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ μετατρέψῃ τὴν φιλελεύθερη Ἀμερικὴ σὲ φασιστική. Ὁ φασιστὴς εἶναι ἕνας ἱδιόμορφος ἐπαναστάτης. Ἡ ἐπανάστασή του ἔγκειται στὴν ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τοῦ μύθου ὡς ὑπερτάτης πραγματικότητος. Λέει λοιπὸν ὁ Μπάννον - ὁ καπιταλισμὸς καὶ ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ἀμερικάνικοι, διότι ποιός τοῦς ἔκανε πρῶτος κράτος ;; Ἐμείς. Σὰν μυθολογικός, ὁ φασισμὸς εἶναι ἀναχρονιστικός. Έμένα πρὸς τὸ παρὸν αὑτὸ δὲν μοῦ ἀρκεῖ. Διότι πρῶτον ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι πρωτίστως ἀντιθρησκευτικός. Καὶ δεύτερον ὁ φασισμὸς δὲν ταὐτίζεται μὲ τὸ κράτος. Παίρνει τίς λειτουργίες του κράτους καὶ τὶς στρέφει πρὸς κάτι τὸ φανταιζί. Ἐ αὐτὸ ἑπιμένω ὅτι τὄχει κάνει ὁ δεύτερος Ἄξων, ὁ Όμπάμα δηλ. εἶναι τρόπον τινὰ πιὸ φασιστὴς ἁπὸ τὸν Τράμπ.

  ReplyDelete