Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 3, 2016

326 - Ἀρμαγεδδῶνος ἀποτελέσματα ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν

Βομβαρδισμὸς τῆς κινεζικῆς πρεσβείας στὸ Βελιγράδι, τὸ 1999, ἀπὸ τὴν CIA326 - Ἀρμαγεδδῶνος ἀποτελέσματα ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν

Ἡ τραγικότης τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν γιὰ πρώτη φορά, ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν πλανητικὴ γεωπολιτική, ἐφ’ὅσον ἀφορᾷ τὴν πλανητικὴ ὑπερδύναμη, ἀλλὰ ὡς τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες, εἶναι ἡ καθοριστικὴ πυρηνικὴ γροθιὰ ποὺ θὰ ἀνατινάξῃ ἐν μέσῳ τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος τὸν πλανήτη γῆ προτοῦ ἀκόμη προφθάσῃ νὰ μεταλλαχθῇ σὲ πλανήτη Ἑλλάς, γιὰ νὰ σωθῇ.

Ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς ἐπερχομένης πλανητικῆς καταστροφῆς δὲν εἶναι ὁ δυτικὸς ἰμπεριαλισμὸς μέσῳ Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Εἶναι ἡ Κίνα. «Ὁταν ξυπνήσῃ ἡ Κίνα»,θὰ ἔλθῃ ἡ καταστροφὴ, ἐλέγαμε. Καὶ ἦλθε ἐκείνη τὴν ἡμερα τοῦ 1999, στὸ Βελιγράδι, ὅταν τὸ ἀμερικανικὸ ΝΑΤΟ ἐβομβάρδισε τὴν κινεζικὴ πρεσβεία.

Ἦμουν τότε στὸ Βελιγράδι, ὡς καναδὸς παρατηρητὴς, τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς παρακολουθήσεως τῶν γιουγκοσλαυϊκῶν ἐκλογῶν τοῦ 2000, καὶ ἔμαθα γιὰ τὸν ἄνανδρο ἀμερικανικὸ βομβαρδισμὸ τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, στὶς 7-8 Μαΐου 1999, ποὺ εἶχε ὀργανωθῆ ἀπὸ τὴν CIA τοῦ George Tenet. Ὁ κύριος ὑπεύθυνος τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος ἦτο ἀναμφίβολα ὁ τότε ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπὶλ Κλίντον, σύζυγος τῆς σημερινῆς διεφθαρμένης Χίλλαρυ Κλίντον, ποὺ εἶχε ἀψηφίσει τὴν ἀποδυναμωμένη τότε Ῥωσία τοῦ Γιέλτσιν καὶ εἶχε κάνει θύματα, τρεῖς Κινέζους.  Μετέβην τότε στὴν κινεζικὴ πρεσβεία, ὡς γνωστὸς σὲ αὐτὴν σινολόγος καὶ φίλος ἀπὸ καιρὸ τῆς Λαϊκῆς Κίνας, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὰ συλλυπητήριά μου.

Κοντοστάθηκα στὴν καγκελόπορτα τοῦ κήπου τῆς πρεσβείας, ἐνώπιον τριῶν πορτραίτων τῶν τριῶν φονευθέντων Κινέζων, καλυμμένων μὲ λουλούδια. Κατόπιν αὐτοῦ, συζητῶντας μὲ τὸν κινέζο πρέσβυ, τοῦ ἐξέφρασα τὴν ἔκπληξή μου γιὰ τὴν χαλαρὴ ἀντίδραση τῆς χώρας του ἐνώπιον τοῦ ἀμερικανικοῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος. Σὲ ἄλλες ἐποχές, μία τέτοια αἤθη πρόκληση μεγάλης δυνάμεως ἔναντι ἄλλης μεγάλης δυνάμεως θὰ εἶχε σίγουρα προκαλέσει πόλεμο, καὶ μάλιστα παγκόσμιο πόλεμο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ κινέζου διπλωμάτου ἦταν τόσο ἐντυπωσιακὴ ὥστε ἀκόμη σήμερα νὰ μοῦ ἔχῃ μείνει σφηνωμένη στὸ μυαλό μου: «Ἡ Κίνα, σὰν τὸν ἐλέφαντα, δὲν ξεχνᾷ ποτέ. Στὴν κατάλληλη στιγμὴ θὰ δράσῃ κεραυνοβόλως καὶ θὰ συντρίψῃ τὸν ἐγκληματία». Καὶ τότε ἐνεθυμήθην τὸ wu wei, τὴν κινεζικὴ φιλοσοφικὴ θέση τῆς ἀπεράντου ὑπομονῆς, γιὰ δράση μόνον ὅταν τὸ φροῦτο εἶναι ὥριμο καὶ πέφτει στὰ πόδια σου.

Ἐπέρασαν τὰ χρόνια καὶ σήμερα, τὸ 2016, 17 χρόνια μετά, ἡ Κίνα ἔχει γιγαντωθῆ ἀπίστευτα, φθάνοντας στὸ μπόϊ τῶν ΗΠΑ. Τὸ 1999, δὲν ὑπῆρξε μόνον ἡ ἀρχὴ τοῦ πλανητικοῦ πολέμου διαρκείας μίας ὁλοκλήρου γενεᾶς. Καθώρισε ταυτόχρονα τὴν οὐσία τοῦ πολέμου αὐτοῦ: τὴν σύγκρουση δύο γιγαντιαίων ἰμπεριαλισμῶν, τοῦ παρακμάζοντος ἀμερικανικοῦ καὶ τοῦ ἀναδυομένου κινεζικοῦ.

Σήμερα, τὴν ἑπομένη τῶν προεδρικῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2016, ὁ πλανήτης εὑρίσκεται ἐνώπιον ἑνὸς ἀποφασιστικοῦ διλήμματος: Ἤ θὰ ἐπιλέξουν οἱ ΗΠΑ νὰ κατευθύνουν τὰ πυρά τους κατὰ τῆς Ῥωσίας, ὁπότε ἡ συμμαχία Ῥωσίας-Κίνας θὰ παραμείνῃ ἰσχυρὴ καὶ τελικά, ἡ Ἀμερικὴ θὰ χάσῃ τὸν πλανητικὸ πυρηνικὸ πόλεμο, ἤ θὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν Ῥωσία κατὰ τῆς Κίνας, ὁπότε ὁ πλανητικὸς πόλεμος θὰ κερδιθῇ ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως μὲ πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων θυμάτων. Ἡ ἀπόφαση αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ἔχει ἀφεθῆ, οὕτως ἤ ἄλλως στὸν πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Μετὰ τὸν Ἀρμαγεδδῶνα, θὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς φιλόσοφος καὶ προφήτης ὁ ἀμερικανὸς Παμβομβιστὴς καὶ στὰ πλανητικὰ ἐρείπια θὰ ἐγερθῇ καὶ πάλι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, αὐτὸς ποὺ πρὸ ἀμνημονεύτου χρόνου εἶχε ἀποβιβασθῆ στὸν Ὄλυμπο, εἶχε ἐνσαρκωθῆ στοὺς δώδεκα θεούς του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατέβει στοὺς πρόποδές του καὶ συνουσιασθῆ μὲ τοὺς Γηΐνους γιὰ νὰ ἀρχίσῃ ὁ κύκλος τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἡ παρακμὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὴν διαμόρφωση πυγμαίων ποὺ ἀποκαλοῦνται σήμερα Γραικύλοι.

Δημήτρης Κιτσίκης                                        3 Νοεμβρίου 2016
192 comments:

 1. Γιατὶ στὴν Ἀγγλία καὶ τὶς Ἡ.Π.Ἁ. τὸ σύστημα εἶναι δικομματικό, στὴν Ἑλλάδα τρικομματικό, στὴν Κίνα καὶ τὴ Ρωσσία μονοκομματικό ; Ἵσως διότι ἀντιστοιχοῦν στὴν συνταγματική, τὴν ἀπόλυτη μοναρχία, τὴν ἀβασίλευτη δημοκρατία. Κάθε κόμμα εἶναι μιὰ ὑποδιαίρεση τοῦ ἐδάφους. Πεδιάδα, βουνά, θάλασσα καὶ νησιά.

  Συμπέρασμα. Οἱ Ἡ῎Π.Ἁ. θὰ συμμαχήσουν μὲ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τῆς Κίνας, ἡ Ῥωσσία μὲ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τῆς Κίνας, ἡ Κίνα μὲ τὴν Ἑλλάδα κατὰ τῆς Ῥωσσίας. Χαμένη θὰ βγεῖ ἡ Ῥωσσία. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἤδη ἡ Ῥωσσία ἔχει κηρύξει πόλεμο κατὰ τῶν δύο τρίτων τῆς Ἑλλάδας,ποὺ εἶναι ἡ πεδιάδα καὶ τὰ βουνά. Τὸ τελευταῖο τρίτο, τὰ νησιά, θὰ πάει μὲ τὴ Ῥωσσία ποὺ ἀναζητᾷ ἐπειγόντως ἐπίνειο γιὰ τὰ καράβια της καὶ στὰ νησιὰ θὰ παιχτεῖ τὸ δράμα. Προσοχὴ στὰ νησιά μας. Τὰ νησιά μας εἶναι τὰ δυό μας τὰ ματάκια.

  ReplyDelete
 2. ὙΓ. Ὁ Ἁρμαγεδδών, κατὰ τὴν αἴσθηση μου, εἶναι ἕνα στράτευμα ποὺ πρῶτα θὰ διασχίσει τὴν κοιλάδα τοῦ ἐθνικισμοῦ, μετὰ αὐτὴ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, καὶ θὰ καταλήξει στὴν πεδιάδα τοῦ Κεφαλαίου, ὅπου θὰ πολεμήσουν ὁ κομμουνισμὸς μὲ τὸν καπιταλισμό. Ἑμεὶς πρέπει ἀντιστοίχως νὰ ἀπασφαλίσουμε τὶς τρείς χειροβομβίδες, μὲ τὴν ἴδια σειρά.

  Ἡ πρώτη νομίζω βρίσκεται στὶς σχέσεις Ῥωσσίας-Τουρκίας καὶ ἀναρωτιέμαι ἄν μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει τὸ Ιράν νὰ λύσουμε τὸν γόρδιο δεσμὸ μεταξύ τους.

  ReplyDelete
 3. Η Ρωσία, όντας το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος του κόσμου και με τα 3/4 του πληθυσμού της να κατοικούν προς τα Ευρωπαϊκά (βρε τους αντιδυτικούς!) σύνορα, μοναδικό της συμφέρον είναι η συμμαχία με την Αμερική.
  Η Ιαπωνία έχει παρόμοιο πληθυσμό και ζει ούτε στο 1/8 της Ρωσικής εκτάσεως.Σε περίπτωση νίκης της Κίνας έναντι της Αμερικής, απλώς θα τους καταπιεί πληθυσμιακά και παραγωγικά.
  Ο Πούτιν το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.Μόνον με την δύση μπορεί να σωθεί.Απλώς κάνει τον δύσκολο για να ανεβάζει τις απαιτήσεις του.
  Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πούτιν, η Αμερική δίνει τον 10πλάσιο προϋπολογισμό σε στρατιωτικό εξοπλισμό απ'ότι η Ρωσία.Αυτό σημαίνει, ότι σε 5/10 χρόνια θα είναι νάνος μπροστά στον κολοσσό που θα έχουν οι Η.Π.Α.
  Ούτως ή άλλως η αντιδυτικότητα είναι της μόδας.Αλλά το αντίστοιχο με τίποτα-υπάρχει κανένας Σαουδάραβας που να μιλάει κατά της Αραβίας στην χώρα του;
  Ούτως ή άλλως, η Ρωσία, για όποιον έχει διαβάσει την ιστορία, είναι ένα παρεκβατικό δυτικό κράτος.
  Οι Ρως ήταν Γερμανοί, η αριστοκρατία είχε και Ελληνικό αίμα, οι αρχιτέκτονες ήταν Ιταλοί, τα πολιτεύματα ήταν δυτικά, η οικονομία είναι καπιταλιστική δηλαδή δυτική.Η επίσημη γλώσσα στην αυλή μέχρι την εγκαθίδρυση της κομμουνιστικής βαρβαρότητας, ήταν η Γαλλική.Γιαυτό με λίγα λόγια, ο Πέτρος ο Μεγάλος, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εκπολιτίσει, δηλαδή να δυτικοποιήσει, μία βάρβαρη χώρα.Το έχασαν βέβαια επί σοβιετικής ενώσεως και καταστράφηκαν.
  Το πρόβλημα βρίσκεται στην ισορροπία δυνάμεων.Θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εάν ξαναέκανε η Γερμανία στρατό όπως τον προηγούμενο αιώνα.
  Πρέπει βέβαια να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός που βασίζεται αποκλειστικά στο αρχαιοελληνική πνεύμα, την συνέχειά του από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (μέχρι τον Ιουλιανό) και πιο σύγχρονα, την Γερμανική αποτελεσματικότητα (από άποψη οργανωτικότητας, στρατού, παραγωγής και τεχνολογίας), είναι χαρακτηριστικά που λείπουν από την Ρωσία.
  Όντας στο κέντρο δύο διαφορετικών κόσμων, πότε στρέφεται πιο δυτικά και εκπολιτίζεται, πότε πιο ανατολικά και βαρβαρίζει.
  Χωρίς μία ισχυρή στρατιωτικά γερμανία, είναι αδύνατον να συγκρατηθεί η Ρωσική βαρβαρότητα.Γιαυτόν το λόγο, πάλι καλά που όρμηξε ο Χίτλερ κατά του Στάλιν.Διότι αλλιώς, ο Στάλιν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την Ισπανία.
  Τώρα, επειδή η Ρωσία είναι η κατεξοχήν μεγάλη δύναμη που βλάπτει παραδοσιακά την Ελλάδα εδώ και μισή χιλιετία, ήταν μεγάλο λάθος της Αμερικής που δεν την διαμέλησε όταν έπεσε η Σοβιετική ένωση.Εμάς μας συμφέρει πάρα πολύ αυτό διότι όλη η περιοχή μας έχει πάθει ζημιές κυρίως από την Ρωσική πολιτική.
  Ως καθυστερημένος κόσμος, έχασε την μεγάλη ευκαιρία της στην μεσόγειο που ήταν η Ελληνική Επανάσταση (καθαρή δυτικής επιρροής και ιδεών).Και αφόρισαν τον Υψηλάντη και δεν ασχολήθηκαν με τον Καποδίστρια.Και οι 2 μεγάλοι άνδρες βοήθησαν μέγιστα την Ρωσία.

  ReplyDelete
 4. Και ο Κ.Καθηγητής είπε πως κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως το 90%+ ήταν Ρωσόφιλοι.
  Έτσι λοιπόν την εξουσία πήραν οι πρακτικοί Αγγλοσάξωνες και οι αποτελεσματικοί Γερμανοί (αυτοί έφτιαξαν ουσιαστικά το κράτος).
  Όταν κατάλαβαν τι έγινε, δημιούργησαν το παραμμύθι του πανσλάβισμου και έφτιαξαν το φανταστικό κράτος των βουλγάρων, που όπως γνωρίζουμε όλοι δεν είναι σλάβοι αλλά τουρκικό φύλο από τα βάθη της ανατολής.
  Τα ίδια μπορούν να γραφτούν και για άλλον έναν εχθρό του Ελληνισμού, τους Σέρβους (αυτοί δεν καθάρισαν χιλιάδες Έλληνες κατά την διάρκεια των πολέμων;Ορθόδοξοι αλληλεγγύη!).Ο μεγάλος ανθέλλην Ερντογάν, και το κράτος του, σήμερα επιβιώνει αποκλειστικά χάρην στην ρωσική στήριξη.
  Φυσικά, ο βρώμικος ρόλος των Ρώσων κατά την διάρκεια του συμμοριτοπόλεμου είναι γνωστός.Αξίζει απλά να σημειωθεί ότι χάρην στην επεκτατικότητα των ρώσων 3 χρόνια γέμισαν με αίμα.Όπως λέει και ο Ρένος Αποστολίδης (που δεν υποστηρίζει κανέναν) πάλι καλά που κέρδισαν οι Αμερικανοί.Αλλιώς θα είχαμε γίνει αλβανία/βουλγαρία (φυσικά μέχρι την Αθήνα).
  Η Συρία, που στο παρελθόν υπήρξε μεγάλη απειλή για την επιβίωση του Ισραήλ, του καταλληλότερου συμμάχου μας, επιβιώνει πάλι λόγω της Ρωσίας.
  Συνεπώς, αντικειμενικά και μόνο, δεν γίνεται ούτε να τα βάλει με την Αμερική η Ρωσία, αλλά ούτε και εμείς να έχουμε πράκτορες των Ρώσων στην χώρα μας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το αντι-Ρωσικό μένος σου, θυμίζει το Μπρεζινσκιακό ψυχικό οίδημα. Μιας που είσαι ψυχολόγος, κοίταξέ το παρέα με κανα ψυχίατρο...

   Delete
  2. Τον έχεις διαβάσει τον Μπρεζίνσκι φίλε μου;Γνωρίζεις ότι στην σελίδα αυτή πρέπει να απαντάμε με επιχειρήματα.

   Delete
  3. Ο Μπρεζίνσκι Δόκτωρα έχει προτείνει σχέδιο διαμελίσεψς της Ρωσίας σε 5 Εθνότητες-κράτη ακριβώς όως σχεδίαζε να κάνει ο Χίτλερ στην Neuordnung Europas.

   http://www.sott.net/image/s10/205582/full/Map_of_a_Divided_Russia_by_RFE.jpg

   Delete
  4. Δεν απάντησες εάν τον έχεις διαβάσει.Ναι το έχει προτίνει και είχε δίκιο όπως και ο Χίτλερ.
   Όπως δεν διέλυσαν την τουρκία το 1918 και τώρα τους κάνει την έξυπνη, έτσι χάθηκε και η ευκαιρία αυτή.

   Delete
  5. Βλέπεις τα πράγματα μέσω ενός στενού περισκοπίου που ονομάζεται "Εθνικό Συμφέρον".

   Ένας Φιλόσοφος οφείλει να τα βλέπει πιο πανοραμικά. Κανείς δεν δίδει το δικαίωμα στην Δύση να διαλύσει έναν πολιτισμό ανώτερο από εκείνην.

   Το θέμα που μας καίει είναι ένα:

   Η Τουρκία είναι, θέλουμε δεν θέλουμε το αντίστοιχο γεωπολιτικά της Ρωμανίας του 8ου αιώνος. Και οι σημερινοί Δυτικοί είναι οι τότε Φράγκοι και Λατίνοι. Εμείς δυστυχώς ηττηθήκαμε το 1204 αλλά η Τουρκία σήμερα στυλώνει τα πόδια. Της αξίζουν συγχαρητήρια.

   Προφανώς και Εθνικά όχι απλά να διαλυθεί η Τουρκία μας συνέφερε αλλά να Επανελληνισθεί η Μικρά Ασία όλη ώστε να υπάρξει ένα damnatio memoriae στην "Τουρκιά".

   Αυτά είναι όμως όνειρα θερινής νυκτός ή Προφητικές Αποκαλύψεις.

   Tο ίδιο ισχύει και για την Ρωσία. Ασχέτως εάν μας συμφέρει γεωπολιτικά ή όχι. Άλλο τί είναι Ηθικά σωστό παγκοσμίως και άλλο εάν η κρατική ενσάρκωση των ανωτέρων από των Δυτικών τούτων ιδεών συμφέρει το Ελληνικό κρατικό μόρφωμα ή όχι.

   Δεν έχω διαβάσει τον Μπρεζίνσκι ενδελεχώς στα βιβλία του. Τα αγόρασα από το Άμαζον σε ebook και έχω σκοπό να το κάνω. Τώρα διαβαζω την Τέταρτη Πολιτική Θεωρία του Ντούγκιν και τον Εθνικομπολσεβικισμό του Καθηγητού.

   Delete
  6. Δυστυχώς φίλε μου χρειάζεσαι παραπάνω διάβασμα και δεν στο λέω ειρωνικά.
   Όλα γίνονται για την επιβίωση και κυρίως για μία επιβίωση που διακατέχει και κάποια ποιότητα.Το συμφέρον είτε Εθνικό είτε θρησκευτικό είτε αυτοκρατορικό έχει να κάνει με την επιβίωση.Επειδή ανέφερες φιλόσοφο, ο Καντ στην Κριτική του καθαρού λόγου όπως και ο Σόπενάουερ (στν τετραπλή ρίζα του αποχρώντος λόγου) αναλύουν ότι, σε όλα, υπερισχύει το κίνητρο.
   Αυτό που μας συμφέρει είναι να είμαστε προσκολλημένοι σε μία μεγάλη δύναμη.Όπως ακριβώς το ισραήλ.Με επιχειρήματα που δεν μπόρεσε κανείς να καταρίψει, σου απέδειξα το πόσο μας έβλαψε η Ρωσία.

   Delete
  7. Δεν κατάλαβες τί είπα! Πάλι με το Εθνικό Συμφέρον τα ανέλυσες όλα!

   Ως Χριστιανούς μας συνεφερε η Οθωμανία, ως Ελληνες πολίτες η Μεγάλη Ιδέα.

   Τί δεν καταλαβαίνεις;

   Η επιβίωση εξαρτάται από ποία ταυτόητα επιλέγεις ως κύρια. Είσαι Τούρκος ή Τουρκόφωνος Σουνίτης; Είσαι Έλληνας ή Ελληνοφωνος Ορθόδοξος;

   Delete
  8. Με την λογική αυτή δρουν και οι Εθνικοσοσιαλιστές. Διότι βάζουν την Φυλή ύπεράνω του Έθνους.

   Συνεπώς ορθώς λένε ότι τότε ως Λευκούς μας συνέφερε το Τρίτο Ράιχ και η Ηνωμένη Χιτλερική Ευρώπη.

   Αναλόγως δρουν οι Κομμουνιστές που βάζουν υπεράνω όλων την εργατική ταξική συνείδηση και λένε ότι μας συνέφερε η ΕΣΣΔ διότι υπήρξε εργατικό καθεστώς διεθνικό.

   Delete
  9. Με την ιδια λογική λοιπόν:

   Η Ρωσία Εθνικώς μας βλάπτει.

   Θρησκευτικώς-πολιτιστικώς μας συμφέρει λόγω Ορθοδοξίας και πολιτικού αλλά και οικονομικού σε μερικά σημεία αντι-φιλελευθερισμού.

   Κατάλαβες;;;;

   Delete
 5. Ο Αρμαγεδδών θα είναι απλώς η κάθαρση των σημερινών αισχροτάτων στάβλων του Αυγεία.

  Όλοι όσοι ως γνήσιοι γραικύλοι μου φέρθησαν με τρομερότατο μίσος επειδή ήμουν και είμαι Επαναστάτης ως οπαδός της Θρησκείας και της Παραδόσεως, θα εξαλιφθούν από τα νέφη και τον λιμό και κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει υπέρ της Ανθρωπότητος αφού ουδείς αχρείος δύναται να επαναπολιτισθεί.

  Δικαίως μα πολύ δικαίως η μοναδική χώρα που θα σωθεί είναι η Ελβετία. Μία χώρα που ήδη τα υπόγεια μέχρι και των εργατικών κατοικιών της είναι εφοπλισμένα με θύρες για πυρηνικό όλεθρο, ενώ κάθε πολίτης έχει επαρκέστατες ποσότητες ιωδίου ως αντίδοτο στα πυρηνικά νέφη.

  "Όλως τυχαίως", του χρόνου γίνομαι, χάριν του πατρός μου, Ελβετός πολίτης.


  Ειρωνικά, άκρως ειρωνικά όσους συναναστρέφομαι καθημερινώς αποτελούν μελλοθάνατους δίχως ελπίδα διασώσεως και αυτό είναι το τραγικότερο της υποθέσεως. Δίχως να το γνωρίζουν, όσες μη-Ελβετίδες βρίσκονται καθημερινώς στην τάξη μου ως συμφοιτήτριες, έχουν μονάχα μία επιλογή για να επιζήσουν και να φέρουν απογόνους. Εμένα.


  Πώς τα φέρνει η ζωή, βάσει των λεγομένων του Καθηγητού...

  ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΩΣ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΑ


  ReplyDelete
 6. Έχω βέβαια μία πολύ μεγάλη επιφύλαξη ως προς την επικράτηση του Ελληνισμού στην μετά-ολέθρου εποχή.

  Δεν πιστεύω ότι αυτό θα γίνει αυτόματα. Σίγουρο είναι ότι οι θρησκείες θα παίξουν-και ευτυχώς!- και πάλι πρωτεύοντα ρόλο, κυρίως το Ισλάμ και η Ορθοδοξία.

  Σίγουρο είναι επίσης ότι το πολιτικοχρηματικό κτήνος του Φιλελευθερισμού θα καεί στην πυρά ως Σατανάς αφού θα έχει οδηγήσει την Ανθρωπότητα σε τρομερά ψυχικά, οικονομικά και πολιτικά αδιέξοδα και στην τελική βάσει του άρθρου, στον πυρηνικό Θάνατο.

  Ο Κομμουνισμός θα δικαιωθεί, ως μία πιθανή ελπίδα που είχε η Ανθρωπότητα να γλιτώσει τον Αρμεγγεδώνα. Η άνοδος του Φασισμού, το νέο στάτους κβο.

  Δεν ακούγεται άσχημο. Αν και αρκετές περιοχές θα μετατραπούν σε τεχνο-βαρβαρικές.

  Μόνον του ότι θα έχει διαλυθεί η Δύση και ο Φιλελευθερισμός αποτελεί Ευλογία.

  Οι Θρησκείες δε, θα δικαιωθούν ως προς την Αποκάλυψη. Με πρώτη την Ινδουιστική η οποία ήδη μιλά για μία πυρηνικής φύσεως με βάση τα σημερινά δεδομένα, Αποκάλυψη στο έπος Mahabharata.

  Και ύστερα ο Δόκτωρας σκοτώνεται να αποδείξει ότι η Ρωσία είναι ένα αρχικώς Δυτικό(λες και υπήρχε η Δυτική συνείδηση στους Νορδοκρομανοειδείς και Βαλτικούς Βίκινγκς Ρως!!!) κράτος που παρεκτράπη. Χάνει το Δάσος για τον σπόρο.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντινουπολίτη φίλε μου, υπερισχύει το συναίσθημα σου επάνω στην λογική, δηλαδή το ασυνείδητο πάνω στο συνειδητό, γιαυτό και αποφεύγεις τα επιχειρήματα.Ο διάλογος γίνεται με βάση τα επιχειρήματα και όχι τα συναισθήματα.Κατέριψε όσα είπα εάν έχεις δίκιο.

   Delete
  2. Τί να πω; Ότι οι Βούλγαροι είναι..Τουρκικό φύλο!?

   Ότι εκθειάζεις συνεχώς τα πιο σάπια κράτη Δόκτωρα; Ναί, έχουμε γεωπολιτικά συμφέροντα με αυτά τα κράτη το δέχομαι αυτό και το καταπίνω σαν αντιβίωση, όμως ως νεανίας δεν δέχομαι ποτέ να κάνω τα στραβά μάτια στην αθλιότητα των κρατών αυτών, των Δυτικών και του Ισραήλ.

   Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά νεανία και μεγάλου. Ο ένας ναι μεν βλέπει την Λογική αλλά το Συναίσθημα τον καίει μέσα του, ο άλλος ασπάζεται μόνον την Λογική διότι το Συναίσθημα έχει σβήσει μέσα του.

   Delete
  3. Αφού ασχολήσε με την Ρωμανία και την θεωρείς πρότυπό, πρέπει να διαβάζεις τα αρχαία χρονικά και να δεις από εκεί ότι πρόκειται για μη σλαβικής καταγωγής.
   Επιχειρήματα φίλε μου όχι συναισθήματα.Για να πείσεις οποιονδήποτε άνθρωπο σε οποιοδήποτε θέμα, θέλεις επιχειρήματα.

   Delete
  4. Το ιδανικό είναι ισορροπία των δύο. Ποτέ οι αρχαίοι Έλληνες δεν έβλεπαν μονόπλευρα τη λογική. Όποιοι σας τα λένε αυτά κρύβουν συμφέροντα.

   Delete
  5. Μπερδεύεις τους Σλαύους Βουλγάρους(Bulgarians) με τους Βουλγάρους του Βόλγα(Bulgars) και την "Παλαιά Μεγάλη Βουλγαρία".

   Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Ναι σαν τουρκικό φύλο ξεκινήσανε αλλά εκσλαυίστηκαν μετά.

   Οι αρχικοί λεγόντουσαν Bulgars. Οι σημερινοί Σλαύοι Bulgarians.

   Delete
  6. Κωνσταντινουπολίτη, αφού έχεις την Ρωμανία για πρότυπο επιβάλεται να διαβάσεις τα χρονικά.Οι Βούλγαροι είναι τουρκικό φύλο από την ανατολή και έφαγαν το παραμμύθι του πανσλαβισμού όπως αναφέρω πιο πάνω.Συνεπώς το τι είναι δεν ορίζεται από το τι νομίζουν ότι είναι, δηλαδή το συναίσθημα, αλλά την αλήθεια, δηλαδή κάτι απόμακρο από αυτό.

   Οι αρχαίοι Έλληνες, για όσους τους διάβασαν, δηλαδή πλην των επηρεασμένων από τις σημιτικές μονοθεϊστικές θρησκείες όπως οι λάτρες του ραββίνου γεσουά, είναι οι πρώτοι που δημιούργησαν την Λογική ως επιστήμη.
   Άρα απόμακρη από συναισθήματα.Όποιος διάβασε το Όργανον του Αριστοτέλους το γνωρίζει αυτό καλά.
   Αυτά είναι χριστιανικά και οφείλονται σε οικογενειακά κατάλοιπα, όπως παιδιά παραμελημένων από την μητέρα ή των πατέρα κτλ.
   Βέβαια, όπως έχει αποδείξει και η σύγχρονη ψυχοπαθολογία εδώ και 100 χρόνια μέχρι σήμερα, υπάρχουν και αισθήματα απωθημένης ομοφυλοφιλίας, αλλιώς δεν εξηγείται η αυταπάτη των μονοθεϊστικών θρησκειών.

   Delete
  7. Ψέμα.

   Εγώ σας λέω ότι οι αρχαίοι Έλληνες για όσους δεν τους διάβασαν είναι αυτά που αναφέρει ο dr. Pap.

   Επίσης ας ενημερώσει κάποιος τον dr. Pap το πολύ απλό ότι ο Αριστοτέλης ήταν ένας συγγραφέας από τους χιλιάδες αρχαίους Έλληνες...

   Delete
  8. Το αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα που λες είχε οδηγήσει την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο. Όχι το ίδιο το Πνεύμα αλλά οι εκφραστές του.

   Ο αρχαιος κόσμος κατέρρευσε αφού είχε επιδοθεί σε κάθε είδος ακολασία και σήψη ακριβώς σαν τον σημερινό. Γιατί αυτό; Γιατί η διαστρέβλωση του Ελληνικού Πνεύματος οδηγεί πάντοτε σε τρομερή ηθικοκοινωνική κατάρρευση την κοινωνία. Η Δύση η σημερινή είναι έργο του Ελληνιστού Πλήθωνος.

   Αυτό όμως ΔΕΝ συμβαίνει ούτε με την Χριστιανική ούτε με την Ισλαμική(π.χ. Σιιτική) διδασκαλία. Αυτές οι μονοθεϊστικές δεν δύνανται να διαστρεβλωθούν.

   Η σημερινή Δύση = Η τότε Ρώμη

   Ο τότε Χριστιανισμός = Ο σημερινός Ισλαμισμός αλλά και Χριστιανισμός(εάν τελικά ξυπνήσει)

   Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει.


   Ίσως κάποιοι έχουν υπερεκτιμήσει το Ελληνικό Πνεύμα ως σύνολο. Από που και έως που κάτι το Ελληνικό να θεωρείται αυτομάτως ορθό ενώ κάτι Χριστιανικό να ξεσκίζεται και να ξεγυμνώνεται ενώπιον "Ελληνίζοντος" δικαστηρίου;

   Ναι Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, και λοιποί μεγάλοι Φιλοσοφοι. Η τελική μετράει. Και η τελική λέγει ότι το μέλλον θα το κληρονομήσουνε οι νέγροι, οι Αμερινδιάνοι και οι Κινέζοι.

   Εάν αντί για το Πληθωνικό Πνεύμα είχε παρθεί το Ρωμαίηκο ως πρότυπο σημερον δεν θα βρισκόμασταν σε τέτοια κατάσταση και η τελική πορεία θα ήταν διαφορετική.

   Delete
  9. Συμβουλή αυτό, γιατί γεμίσαμε Ιουλιανούς Παραβάτες...

   Delete
  10. Δηλαδή βάλε και την Λογική βάλε και το ένα βήμα πριν από την ανακάλυψη της ατμομηχανής του Ήρωνος, όλα αυτά οδήγησαν στην...Άνοδο του Χριστιανισμού.

   Δεν λες κάτι δηλαδή. Η Λογική έφερε την μη-Λογική. Όλα αυτα πυ λες κατά του Ελληνιστικού τότε κόσμου επέδρασαν και όχι υπέρ.

   Η Ελληνιστική περηφάνεια η σημερινή η άκρως ψεύτικη περηφάνεια αυτή, δεν θα είχε νόημα κανένα εάν οι σημερινοί ελλαδίτες ήσαν Ρωμηοί και όχι παρωδία ελληνόφωνων wannabe Σωκράτηδων.

   Δίχως την Δύση, το Ελληνικό πνεύμα δεν θα είχε καμία αξία σαν την σημερινη. Ολα δηλαδή είναι σχετικά. Εάν δεν είχε υπάρξει ο Πλήθων εσύ σήμερα θα είχες τελείως διαφορετικές απόψεις. Αυτά που λες δηλαδή δεν είναι δικά σου αλλά αποτέλεσμα ιστορικων εξελίξεων.

   Εάν δεν υπήρχε το άτομο αυτό, το Ρωμαίηκο πνεύμα μαζί με το Ισλαμικό και το Κινεζικό θα ήταν κυρίαρχο.

   Delete
  11. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Ανθρωπότητα ως Σύνολο για να μπορέσει πραγματικά να σπάσει τα δεσμά των συγκρούσεων και στην τελική της απομονώσεως στον εδώ πλανήτη, χρειάζεται ένα Θεοκρατικό καθεστώς για να τα καταφέρει.

   Και επειδή Εθνικοσοσιαλισμός* και Κομμουνισμός προσεγγίζουν στην δομή και την οργάνωσή των τα καθεστώτα αυτά, πράγματι τότε η Ανθρωπότης είχε μία ευκαιρία, ομολογώ να πώ Χρυσή να ενωθεί και σήμερον να έφτανε ως τα άστρα, σε άλλους πλανήτες.

   Αντί αυτού εν μέσω πλήρους Φιλελεύθέρας επικρατήσεως θα αφανιστούμε έχοντες την τύχη του ανδρός και του υιού του όπως στην ταινία The Road.

   *Εθνικοσοσιαλισμός και όχι Φασισμός, διότι ο Φασισμός βλέπει τα πάντα υπό την στενοτάτη οπτική του Έθνους-κράτους. Μία Ηνωμένη Ανθρωπότητα παραδείγματος χάριν σύμφωνα με τον Ιταλικό Φασισμό, δύναται να έχει την μορφή μονάχα μίας παγκοσμίου Ιταλίας.

   Delete
  12. Κωνσταντινουπολίτη, η άποψη ότι ο κόσμος ήταν ανήθικος και ήρθε ο ηθικός χριστιανισμός είναι φυσικά η χριστιανική θεώρηση.Γιαυτό έχουμε τους ιστορικούς, για να βγάζουν την προπαγάνδα και να εκθέτουν τα γεγονότα.
   Δηλαδή η Ρωμανία ήταν ηθική ε;
   Δεν έχεις ασχοληθεί με την Λογική.Τι έχεις διαβάσει;Το Όργανον;Καρτέσιο;Λάιμπνίτς;Καντ;Σόπενάουερ;Χάϊντεγκερ;

   Ιωάννη, όντας επηρεασμένος από το θρήσκευμα δεν ασχολήσε με επιχειρήματα απλά ειρωνεύεσαι τις απόψεις άλλων και εκθέτεις τα πρόχειρά σου συμπεράσματα.Για να είναι ορθό ένα συμπέρασμα θα πρέπει οι προκείμενες που το αποτελούν να είναι ήδη ορθές.Αυτά βέβαια δεν ισχύουν στην χριστιανική πίστη.

   Delete
  13. Ακειβώς! Μου παραθέτεις όλους τους ρασιοναλιστές προδρόμους του Διαφωτισμού! Επιβεβαιώνεις τα λεγόμενά μου.

   Και φυσικά μετα τα βλεπεις όλα γραμμικά. Δεν ήταν πάντοτε ανήθικος Δόκτωρα αλλά έγινε, διότι όλα βαίνουν κυκλικά. Και η Ρωμανία είχε γίνει άκρως ανήθικη όπως η Ρώμη του 0-200μ.Χ. και στην τελική εκΤουρκίσθηκε από τους Οθωμανούς.

   Το πώς βλεπεις τα πράγματα είναι λάθος. Ούτε η Δύση ήτο πάντοτε ανήθικη. Υπήρξε Χριστιανική, Μοναρχική, Φασιστική και Εθνικοσοσιαλιστική Δύση. Η Φιλελεύθερη όμως είναι ναι.

   Delete
  14. Για τα άλλα απαντηση δεν έδωσες...

   Γιατί το Όργανον να έχει μεγαλύτερη αξία της Χριστιανικής γραφής; Ποίος το λεγει;

   Το λεγει η Δύση διότι με την σημερινή της μορφή είναι ισχυρή για να το επιβάλλει, και αντιχριστιανική/άθεη για να το υποστηρίξει.

   Delete
  15. Εσύ δηλαδή έχεις σαν Αγιους σου τον Κάντ, Καρτέσιο, Λάιμπνιτς και λοιπούς ρασιοναλιστες.

   Εμείς έχούμε τους Καππαδόκες Πατέρες και οι Σιίτες τους 12 Ιμάμηδες.

   Γιατί ρε μεγάλε οι δικοί σου να είναι ντε και καλά οι σωστοί; Που οδήγησαν οι δικοί σου Άγιοι τον κόσμο και πού οι δικοί μας;

   Οι δικοί μας επιβιώνουν για 2000 και 1500 χρόνια αντίστοιχα, οι δικοί σου κατέρρευσαν ήδη από τα αντι-μοντερνιστικά Κινήματα αυτού και του περασμένου αιώνος.

   Πολύ υπερεκτιμημένους έχεις του διδασκάλους σου, Δόκτωρα.

   Delete
  16. Όταν μου λες δεν έχω ασχοληθεί με την Λογική, κάλλιστα ανταπαντώ:

   α) Με την δική συ έννοια της λογικής.

   β) Ούτε εσύ έχεις ασχοληθεί με την αμαρτία και την έννοια της ηθικής.

   Delete
  17. Κωνσταντινουπολίτη χαίρομαι που δείχνεις να έχεις και θετικά σημεία, χριστιανικά. Ο κύριος Pap είναι το μοντέρνο μοντέλο ανθρώπου. Η λογική του, στο εγγυώμαι, δεν έχει σχέση με των αρχαίων ελλήνων.

   Από εκεί και πέρα η Εκκλησία μας, λέει ότι δεν φτάνεις στη θέωση μέσω της λογικής, μέσω του λογικού μέρους της ψυχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι νεκρώνεται η λογική. Από εδώ πιάνονται όσοι κατηγορούν τον Χριστιανισμό ως παράλογο. Ούτε η λογική νεκρώνεται ούτε τα συναισθήματα και τα πάθη. Μεταμορφώνονται όμως διαρκώς στραμμένα προς τις ενέργεις του Θεού. Για αυτό και για εμάς τους χριστιανούς, η έννοια της αρετής έχει πάντοτε δυναμικό χαρακτήρα και βρίσκεται πάντα εν τω γενέσθαι. Δεν είναι ποτέ κα΄τι που το αποκτά ο άνθρωπος και μετά δεν έχει εξέλιξη. Παράγεται δηλαδή διαρκώς η αρετή και τελειοποιείται ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κορεσμός.

   Delete
  18. "Γιατί το Όργανον να έχει μεγαλύτερη αξία της Χριστιανικής γραφής; Ποίος το λεγει;

   Το λεγει η Δύση διότι με την σημερινή της μορφή είναι ισχυρή για να το επιβάλλει, και αντιχριστιανική/άθεη για να το υποστηρίξει".

   Αφού οι άθεοι διαφωτιστές τα κατάργησαν όλα οι αθεόφοβοι. Και τη χάρη του Θεού και την έννοια της σωτηρίας και τα μυστήρια και τα πάντα. Νόμισαν ότι μέσω της λογικής και μόνης της φύσης του ανθρώπου θα φτάσουν στη θέωση. Δεν γίνεται αυτό όμως. Και τώρα οι αθεόφοβοι το έχουν ρίξει στην οικονομία και την τεχνολογία και νομίζουν ότι μέσω αυτής θα σώσουν την παρτίδα. Αυτό που εγώ ονομάζω Νέος Μεσαίωνας είναι βέβαιο επερχόμενο γεγονός.

   Delete
  19. Το θετικό και το αρνητικό είναι ΣΧΕΤΙΚΟΤΑΤΑ!

   Ασπάζομαι ΚΑΘΕ πτυχή μου, και "καλή" και "κακή" εφόσον συμβάλει στην Δημιουργία.

   Delete
  20. Όμως. Όμως, Κωνσταντινουπολίτη το λάθος στη σκέψη σου είναι το εξής: η παραδοσιοκρατία της Δύσης ποτέ δεν διέθετε τα στοιχεία που ίσως φαντάζεσαι. Μιλάμε για διεστραμμένη μορφή θρησκευτικότητας στη Δύση. Εκεί έχουμε τον Διαφωτισμό ακριβώς ως αποτέλεσμα λόγω της διεστραμμένης αυτής παραδοσιοκρατίας της ρωμαιοκαθολικής αίρεσης. Δεν πρέπει να σου διαφεύγει αυτό στους συλλογισμούς σου, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ορθοί. Δηλαδή από μία αίρεση (ρωμαιοκαθολικισμός) αναδύονται άλλες αιρέσεις, προτεσταντισμός, διαφωτισμός (που να δεις τι γινόταν εκεί στο Μεσαίωνα) κλπ. Και τώρα τους δυτικούς θα τους κάτσει στο σβέρκο και άλλη αίρεση, του Ισλάμ. Η μετάνοιά τους πρέπει να είναι προς την Ορθοδοξία. Ούτε προς τον φασισμό, ούτε προς τον κομμουνισμό.

   Delete
  21. Ο Πάππας έταζε κτήματα και χρήματα στους σταυροφόρους και τους φανάτιζαν άσχημα. Είναι πολλά. Πάντως δεν μιλάμε για μια υγιή παραδοσικρατία σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν πρέπει να διαφεύγει της σκέψης σου αυτή η σφοδρή αίρεση.

   Delete
  22. Δεν συμπαθώ τον Δυτικό Χριστιανισμό, μονάχα με την Μεσαιωνική Ιπποτική μορφή του που εκφράζει εναν Ρομαντισμό αν και αποτελεί ψευδαίσθηση..
   Το Ισλάμ το σέβομαι πιο πολύ από τον Δυτικό Χριστιανισμό καθώς ρο θεωρώ κοντύτερα στην Ρωμανία.

   Delete
  23. "Η μετάνοιά τους πρέπει να είναι προς την Ορθοδοξία"

   Συμφωνώ και επαυξάνω!

   Delete
  24. "Ο κύριος Pap είναι το μοντέρνο μοντέλο ανθρώπου. Η λογική του, στο εγγυώμαι, δεν έχει σχέση με των αρχαίων ελλήνων."
   Επειδή δεν έχεις σχέση με την αρχαία Ελλάδα φίλε μου, γιαυτό το λόγω είσαι πολύ ρηχός και θεωρείς πως με ξέρεις, και μιλάς για την λογική.Εγώ λέω να προσευχηθείς αντί να μιλάς για την επιστήμη της ορθής σκέψεως.

   Delete
  25. Καταλαβαίνεις λοιπόν Δόκτωρα ότι όλα είναι σχετικά.

   Το ότι συνεχώς κορδώνεσαι ως γνήσιος Φιλελεύθερος και Διαφωτιστής οφείλεται φίλε μου σε ένα μόνον πράγμα:

   Την τωρινή επικράτηση του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού που αποτελεί και την έδρα του Διαφωτιστικού και Φιλελευθέρου πνεύματος στην Οικουμένη. Επειδή νίκησε τους αντιπάλους του δεν σημαίνει ότι προφανώς είναι καλλίτερος διότι και σε αδιέξοδο έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα και καταρρέει τάχυστα.

   Δεν νίκησε ο Φιλελευθερισμός τους Φασισμό και Κομμουνισμό, αλλά κατά πρώτον ηττήθηκε στρατιωτικά ο Φασισμός και σε μία στρατιωτική ήττα η ιδεολογία ρόλο κανέναν δεν παίζει. Αναλόγως κατέρρευσε και η ΕΣΣΔ επειδή όμως έχει τις ίδιες Διαφωιστικές βάσεις με τον Φιλελευθερισμό και συνεπώς χάνει σε Διεθνιστικό επίπεδο αλλά όχι σε Εθνικό/Εθνικιστικό(βλέπε Κίνα).

   Αύριο που θα χάσει και θα καταστραφεί ολοκληρωτικά από την Κίνα, τότε αυτομάτως όλη η οπτική γωνία όλων θα αντιστραφεί εν μία νυκτί!

   Ο Φυλετισμός, η Δύση ως ανεπτυγμένος κόσμος και λοιπά θα σβήσουν όλα μα όλα.

   Αντιθέτως θα εκθειάζεται από τους φύλετιστές η Σινική φυλή, θα έχούμε παντού την φιλοσοφική οπτική τη; συγχρόνου Κίνας και θα καταδικασθεί ο Φιλελευθερισμός τελείως αφού δεν θα υφίσταται πλέον. Το μοντέλο το παγκόσμιο θα είναι το Εθνικομπολσεβικικό με κέντρο την Κίνα και πιθανώς το Ισλαμικό εάν συμμαχήσει η Κίνα με το Ισλάμ.

   Αυτό ακόμη να το πάρεις χαμπάρι. Φέρεσαι ηλιθίως και συγγνώμιν που στο λέω, όταν καταδικάζεις Κομμουνισμό και Φασισμό, κοιτώντας μόνάχα το στενό παρόν και μη αναλύωντας τους αληθινούς λόγους για τους οποίους επικράτησε η Φιλελεύθερη μάστιγα.

   Όταν θα ηττηθεί μεθαύριο ο Φιλελευθερισμός από τον Κινεζικό Εθνοκομμουνισμό που αποτελεί μίξη Φασισμού και Κομμουνισμού, αν σε δω τί θα κάνεις...

   Delete
  26. *να σε δω τί θα κάνεις

   Delete
  27. Είναι κρίμα Κωνσταντινουπολίτη να είσαι υποκειμενικός και όχι αντικειμενικός.
   Λόγω της νεαρής σου ηλικίας και των λίγων βλβιών που έχεις διαβάσει, βάζεις ταμπέλες τύπου φιλελευθέρου κ.α. Ο αντικειμενικός δεν ανήκει σε κανέναν ισμό.Όταν διαβάσεις θα το καταλάβεις.
   Μην ξεχνάς ότι η συμπεριφορά σου εκφράζει και το περιβάλλον που μεγάλωσες και δεν εκπροσωπείς μόνο τον εαυτό σου αλλά και την παιδεία που έλαβες από τα οικογενειακά σου πρότυπα.
   Όσον αφορά αυτή την αστεία κατάληξη "Να σε δω τι θα κάνεις" εκτός του ότι οφείλεται στις ταμπέλες σου, έχω δει αρκετά σχόλιά σου υπέρ της βίας.
   Σε ρωτώ, στρατό πήγες;αν ναι που;

   Delete
  28. Όχι δεν πήγα ακόμη κα λυπούμαι διότι ο στρατός μας είναι πίτσα-σουβλακι-τσιγαρο. Δεν σου μαθαίνει τίποτα. Πόσοι πτυχιούχοι πάνε κάθε χρόνο και οι άχρηστοι δημόσιοι ύπάλληλοι του στρατού αδυνατούν να τους αξιοποιήσουν.

   Ασπάζομαι την βία εάν οδηγεί στην δημιουργία. Ασπαζομαι τον Κιτσίκη στο Φιλοσοφικό και πολιτικό(Φασισμός, Εθνικομπολσεβικισμός) κομμάτι του και συνεχώς είμαι υπέρ της βίας διότι δίχως βία δεν γίνεται τίποτα.


   Τα υπόλοιπα περί κατηγοριών είναι αστικές φιλελεύθερες μπούρδες που ξεστομίζεις επειδή πολύ απλά δεν έχεις εδώ και μέρες προβάλει κανένα επιχείρημα να αντικρούσει α δικά μου επάνω και για αυτό το πας στο προσωπικό.

   Delete
 7. Ἑὰν ὁ Ἀρμαγεδδὼν εἶναι ταξικός, δηλαδὴ γίνει πάλη κομμουνισμοῦ-καπιταλισμοῦ (ὑπογείως) τότε ἡ Ῥωσσία εἶναι μὲ τὸν καπιταλισμό. Ἡ Ῥωσσία γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἱεραρχία τοῦ ὀρθόδοξου ποιμνίου, νὰ τὸ ποῦμε χοντρικά, τὰ λεφτὰ τῆς ἐκκλησίας. Ἡ μισὴ Τουρκία ἐκπροσωπεῖ τὸν μισὸ χριστιανισμό, δηλαδὴ τὸν ἐξισωτισμό του. Ὁλόκληρος ὁ χριστιανισμὸς ὅμως εἶναι εἰρηνικός. Συνεπῶς μᾶς συμφέρει ἄν θεωρήσουμε τὴν Ἑλλάδα χριστιανικὴ ἐκείνη ἡ Ῥωσσοτουρκικὴ σχέση ποὺ θὰ ὠφελήσει τὴν εἰρήνη. Ἅν δὲν θεωροῦμε τὴν Ἑλλάδα χριστιανικὴ χῶρα, πρῶτα νὰ ξεκαθαρίσουμε τί στὸ καλὸ τὴν θεωροῦμε καὶ μετὰ ἀναλόγως νὰ πάρουμε θέση. Ἀλλιῶς θὰ διαμελιστοῦμε, τόσο ἀπλά ! Δηλαδὴ δὲν μᾶς παίρνει ὅπως στὸ 21 νὰ τοῦς ἀνακατέψουμε ὅλους καὶ νὰ βγοῦμε κερδισμένοι. Χαμένοι θὰ βγοῦμε.

  ReplyDelete
 8. Φυσικά και θα εγερθεί πάλι ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν η χρυσή μεσότης των πολιτισμών. Τέτοιου είδους πολιτισμός θα επανέλθει ακόμη και χωρίς το ελληνικό γένος, διότι το επιβάλλει η ανάγκη της κοσμικής τάξεως. Ημπορεί να φέρει καινούργιο όνομα, αλλά θα είναι ελληνικός στην ουσία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως Ἰχώρ. Παραδείγματα: 1 - Τὴν ἐποχὴ ποὺ πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ Σημίτης ὁ Gates τῶν Windows ἐρώτησε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τί μορφὴ ἑλληνικῶν ἤθελε νὰ προσθέση στὸν κατάλογο γλωσσῶν τῶν Windows.Πολυτονικά; Ὄχι εἶπε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἄχρηστα καὶ ξεπερασμένα εἶναι! Παρὰ ταῦτα ὁ Γκέϊτς, μὲ ἰδική του πρωτοβουλία προσέθεσε καὶ τὴν πολυτονικὴ γραφή. 2 - Σήμερα ἔρχεται τὸ Facebook καὶ προσθέτει στὸν κατάλογο τῶν γλωσσῶν, τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. Λοιπόν, χάρις στὴν παγκόσμια ἐλὶτ τὰ ἑλληνικὰ θὰ ἐπιβιώσουν, παρὰ τὴν θέληση τῶν γραικύλων φιλολόγων οἱ ὁποῖοι, παρόντες στὶς αἴθουσες τῶν ἐκδοτικῶν οἴκων, τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν ΜΜΕ, καταστρέφουν συστηματικὰ καῖ ήθελημένα, μὲ μονοτονικὸ καὶ δημοτικιά, τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.
   Διάβασε τὰ παρακάτω:
   "Mια νέα γλώσσα πρόσθεσε το facebook στις επιλογές του, βάζοντας πλέον και τα αρχαία ελληνικά ως μία από
   γλώσσες που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες.
   Έτσι πλέον οι λάτρεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μπορουν να την επιλέξουν με τα εξής βήματα:
   1. «Ρυθμίσεις».
   2. «Γλώσσα».
   3. Αναζητήστε την επιλογή «Ελληνική αρχαία» και πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών»!
   Mολις κάνετε τις συγκεκριμένες αλλαγές θα δείτε πως τα μήνυματα θα γίνουν πλέον «αγγέλματα» και το facebook
   θα ρωτάει «Τί δοκείς», ενώ όταν κάποιος επιθυμεί να σχολιάσει μια φωτογραφία, να βλέπει την ένδειξη: «Σχόλιον
   γράφειν». Η δε αρχική σελίδα έχει γίνει «οίκος» όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία".

   Φυσικὰ "οἱ λάτρεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας" δὲν εἶναι... οἱ Ἕλληνες!

   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Το θέμα όμως Καθηγητά δεν είναι να Ελληνίζουν απλά οι μετά-ολέθρου γήινοι αλλα να διαβασουν την ουσία της Ελληνικής σκέψεως δηλαδή την Φιλοσοφία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.

   Η παραπάνω κίνηση του φέισμπουκ είναι στάχτη στα ματια του Πλανήτου. Θέλουν να δείξουν και καλά τι σέβονται και προωθούν τον Ελληνισμό, την ίδια στιγμή που επιβάλλεται παντού η Αγγλική και που ουδεμία Φιλοσοφική Ελληνική ιδέα προωθείται.

   Υποκρισία, υποκρισία και πάλι υποκρισία.

   Delete
  3. Να και μια χαρμόσυνη αγγελία.

   Delete
 9. Πρέπει ἐπίσης νομίζω νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ ἑξῆς, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει γίνει ἴσως - ἴσως διότι τὸ 99 τοῖς ἑκατὸ τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων (ἐννοῶ τῶν Νεοελλήνων) δὲν μποροῦν νὰ γράψουν περιγραφικά.

  Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι ἡ βυζαντινὴ κοινωνία. Εἶναι θεόπνευστη ὅσο θεόπνευστη μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ κοινωνία, ὄχι μιὰ θρησκεία. Μιὰ κοινωνία. Εἶναι προκαπιταλιστικὴ καὶ μοναρχική. Ἡ Ῥωσσία πρότεινε στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία νὰ μπεῖ ἐκείνη στὴ θέση τοῦ Σουλτάνου ποὺ εἶχε μπεἶ στὴ θέση τοῦ Αὐτοκράτορα. Αὐτὰ τὰ ἀπλά πράγματα τὰ ἀρνοῦνται οἱ περισσότεροι Νεοέλληνες διανοούμενοι διότι πρέπει ντὲ καὶ καλὰ νὰ τὸ παίζουν ἐπαναστάτες. Ὅμως ἡ ἐπανάσταση τοῦ 21 ἔφτιαξε μιὰ παράγκα, ἕνα στρατόπεδο φύρδην-μίγδην, στὰ ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΟΡΙΑ τῆς ἐπικράτειας τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Ο.Κ. ;;

  Χωρίς ὀρθόδοξη ἐκκλησία ὑπάρχουν ἄτομα ἀτάκτως ἐρριμμένα. Τἐσσερεις ἐπιλογές ἕχει ἡ Ἑλλάδα. 1) Νὰ παραμείνει τὸ μπάχαλο μεταξὺ ἐκκλησίας καὶ παράγκας. 2) Νὰ ξεφορτωθεῖ ἡ ἐκκλησία τὸ κράτος 3) Νὰ ἀποσυνδεθεῖ τὸ κράτος ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. 4) Νὰ συμβιώσουν ἁρμονικά. Τὰ δὲ 1),2),3),4) καθορίζουν τὶς ἑλληνορωσσικές καὶ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Αὐτὲς πάλι καθορίζουν τὶς ὑπόλοιπες, δηλ. τὶς σχέσεις μὲ τὶς ΗΠΑ, τὴν Κίνα, τὸ Μπαγκλαντές. ΟΚ ;

  Κατὰ τἄλλα ἀπὸ μιὰν ἄποψη ἐπιλογὴ δὲν ὑπάρχει. Τὸ πιθανότερο σενάριο κατὰ τὴ γνώμη μου εἶναι τὸ 2. Ἅν ἰσχύει τὸ 2 ὅσοι δὲν χωρᾶνε στὴν ἐκκλησία, θὰ πάρουνε πόδι ἄν δὲν ἔχουμε πάρει ἤδη πόδι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ ζήτημα ποὺ ἀπομένει εἶναι ποιὸς θὰ μπεῖ στὴ θέση τοὺ Αὐτοκράτορα... Τοῦρκος, Ῥῶσσος, Ἁμερικάνος, Κινέζος, κάποιος θὰ μπεῖ. Τὸ εὐκταῖον θὰ ἦταν τὸ 4), ἁρμονία. Τὸ πιὸ πιθανὸ ὅμως, εἶναι Τοῦρκος. Ὅου γιές. Ἑ, ἄμα θέλουμε νὰ δοῦμε ποιὸς θὰ ὑπερισχύσει στὸν Ἀρμαγεδδῶνα θὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ ποιὸς θὰ γίνει Βασιλεύς τῶν Ῥωμηῶν. Μὲ τὸ στέμμα (ἤ τὸ σαρίκι) σὰν βάση θὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε σωστὰ προγνωστικά.

  Ἅν γιὰ παράδειγμα εἶναι σαρίκι, θὰ χάσει ἡ Ῥωσία. Ἅν εἶναι τὸ στέμμα τοῦ Ἱβάν τοῦ Τρομεροῦ, θὰ χἀσει η Κινα. Ἅν εἶναι τὸ ἡμίψηλο τοῦ θείου Σάμ, θὰ νικήσει ἡ μασωνία (χλωμὸ τὸ βλέπω) καὶ θὰ χάσουνε καὶ Ῥωσία καὶ Κίνα. Αὐτὸ ἀποκλείεται, ἄσχετο ἀπὸ τὸ ἄν θὰ πάρει ὁ θεῖος Σαμ η ὄχι τὴν ἀνθρωπότητα νὰ πᾶνε βόλτα στὰ θυμαράκια.

  ReplyDelete
 10. Υγ. Γιατί θὰ μπεῖ σαρίκι, καὶ ὅχι ῥώσικο στέμμα. Διότι ὁ Ἕλλην ἔλκεται ἀπὸ τὴν ἐξισωτικὴ χροιά τοὺ ὀθωμανισμοῦ. Μεσοπρόθεσμα, ἄν δὲν ἀλλάξει κάτι, θὰ ἐξισλαμιστεῖ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλλίτερα να Ορθοδοξοποιηθεί και πάλι πρώτα πριν εξισλαμιστεί.

   Θέλουμε μία Ορθοδοξία μαχητική και ιερείς που αναλαμβάνουν δράση όπως γίνεται σε Ρωσία και Μέση Ανατολή, και όχι να τους τρώει η ρουτίνα.

   Delete
  2. Καμία σχέση. Μοναχοὺς θέλουμε καὶ κοσμοκαλόγερους.

   Delete
  3. Οι σωστοί χριστιανοί, όπως ακριβώς επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την εποχή της (δυτικής) καταρεύσεως, δεν κρατάνε όπλα.Όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν απόλυτο θρησκευτικό δίκαιο στο να μην κρατάνε όπλα.Άλλο αν συμφωνώ, μιλάμε για την θεώρηση της αυταπάτης, δηλαδή την θρησκευτική

   Delete
 11. Κάλλιστη ανάλυση. Δείτε την όλοι!

  https://www.youtube.com/watch?v=IIYb0cpmtpI

  ReplyDelete
 12. Ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ θὰ μπεῖ σαρίκι εἶναι ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς διαδόθηκε στὴν Ἑλλάδα μὲ αὐτὴν τὴν καρικατοῦρα φασισμοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ δεῖ κανείς σὲ αὐτὸ τὸ παλαιὸ ντοκυμανταίρ τῆς ΕΡΤ γιὰ τὸν Εὐριπίδη.http://archive.ert.gr/4903/.
  Σοῦ λέει, ἀπὸ τὸ νὰ ξεφτιλίζω ἔτσι τοὺς ἀρχαίους, κάλλιο νὰ κάνω περιτομή.

  ReplyDelete
 13. Δεν καταλαβαίνω την τάση όλων των σχολιαστών αλλά του καθηγητή. Μία τάση που με λίγα λόγια λέει ότι θα αφανιστεί η Ελλάδα, ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και θα αφανιστούμε και δεν θα υπάρχουμε. Παιδιά σας προτείνω κάτι. Έχετε πολύ πόλεμο πνευματικό μπορστά σας. Καλόπιστα σας το λέω. Διότι αυτά που λέτε και πιστεύετε ταπεινά φρονώ ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Από τις μεταναστεύσεις κάπιοων χιλιάδων ανθρώπων ποτέ κανένας λαός δεν εξαφανίστηκε. Το ζήτημά σας είναι πνευματικό και δεν το καταλβαίνετε.

  Μην βλέπετε εποφανειακά την πολιτική και τη δυσαρέκεια μόνο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο πυρηνικός όλεθρος του Καθηγητού, κουμπώνει τα πάντα στην ζωή μου προσωπικά και όλα δένουν μεταξύ των.

   Είχα αρχίσει να γράφω γιατί ακριβώς αλλά ο Θεός δεν θέλησε να το ολοκληρώσω και έπεσε η σελίδα.

   Τα πάντα δένουν. Από το μικρότερο μέχρις το μεγαλύτερο. Και στην τελική μόα λέξη μένει:


   ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ

   Delete
  2. Γενικολογίες και αοριστολογίες χωρίς νόημα.

   Delete
  3. Για εσενα ίσως. Για εμενα καθόλου.

   Η προϋπόθεση της εκ νέου δημιουργίας είναι η καταστροφή.

   Η άνοδος του Χριστιανισμού το ίδιο ακριβώς έκανε.

   Delete
  4. Δεν μιλάς συγκεκριμένα.
   Ο Χριστιανισμός τι κατέστρεψε;
   Τι να καταστραφεί σήμερα;

   Θέλω να μου πεις ο Χριστιανισμός κατέστρεψε αυτό και έφερε αυτό.
   Σήμερα να καταστραφεί αυτό.

   Επίσης δικαιοσύνη από ποια αδικία;

   Delete
  5. Εάν είχες διαβάσει την Ιστορία του Χριστιανισμού αντί να πολυλογείς θα ήξερες πολύ καλά τί κατέστρεψε.


   Κατέστρεψε τα ψεύτικα είδωλα, την πλήρη ανηθικότητα, την εκμετάλλευση την χρηματική και τον τότε Ρωμαϊκό Ιμπεριαλισμό τον οποίο άριστα παρουσιάζει η ταινία "Ben-Hur".

   Δικαιοσύνη από την τεράστια αλαζονεία των μαζών και της κάθε μετριότητος. Αυτές θα πατήσουν το κουμπί, όχι η Χίλαρυ.

   Delete
  6. Εσύ δεν έχεις διαβάσει, όχι εγώ. Από αυτά που αναφέρεις μόνο τα αγάλματα τα κατέστρεψε.

   Και ανηθικότητα συνέχισε κανόνικά να υπάρχει, για να μην πω περισσότερη, και χρηματική εκμετάλλευση συνέχισε να υπάρχει, για να μην πω περισσότερη.

   Delete
  7. Τουλάχιτσον μάθε από αυτούς τίποτα χρήσιμο, για να μην την πληρώνουν αθώοι πολίτες. Ντύσε τον εαυτό σου με εκρηκτικά, μπες σε καμιά τράπεζα εκεί στην Ελβετία και κατόπιν πάτα το κουμπί.

   Delete
  8. Και πες μου κάτι. Αν εγώ θέλω να ενημερωθώ για το Ισλάμ, θα ακούω εσένα τον 20χρονο από την Ελβετία ή τον φίλο μου από την Μέση Ανατολή;

   Που θα μου πεις να διδαχθώ και από το Ισλά... Τι σου γίνεται δε ξέρεις.

   Delete
  9. Η Ελβετία δεν έχει καμία σχέση, ούτε καν γιατί την αναφέρεις δεν ξέρω.

   Έχεις και φίλο μουσουλμάνο; Περίεργο, νόμιζα ότι όλοι έκοβαν κεφάλια όπως έλεγες; Εσένα δηλαδή σου έδωσε χάρη;


   Προφανώς και αγνοείς πλήρως την μεγάλη σοσιαλιστική συνιστώσα του πρωίμου Χριστιανισμού. Διότι ακριβώς πολύλογείς αντί να μορφώνεσαι.

   Ο Χριστιανισμός των πρώτων αιώνων υπήρξε η πρώτη μορφή θρησκευτικού σοσιαλισμού μη-μαρξιστικού.

   Delete
  10. Ιωάννη, κατέστρεψε το πνεύμα της επιστήμης.Η ιατρική πήγε αιώνες πίσω, την επιστήμη την συνέχισαν οι Άραβες που ξεπέρασαν σε όλα τους χριστιανούς της εποχής τους.
   Κατέστρεψαν τις βιβλιοθήκες, ό λ α τα χαμμένα γραπτά των χιλιάδων αρχαίων Ελλήνων που ανέφερες.Παράδειγμα του Επίκουρου, του Ποσειδώνιου, και άλλων μεγάλων μορφών του πνεύματος.
   Το να είσαι χριστιανός και υποκρίνεσαι πως ο χριστιανισμός δεν κατέστρεψε τον αρχαίο κόσμο, είναι τεράστια υποκρισία.

   Delete
  11. Δίνω απάντηση συνοπτική παρακάτω. Δυστυχώς δεν τον κατέστρεψε. Δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς...

   Delete
  12. Τον κατεστρεψε και καλα τον έκανε στο σιχαμερό επίπεδο των κτηνοβασιών, ομοφυλοφιλιών και σαρκολαγνείας που είχε φτάσει!

   Οι Ρωμαίες της εποχής των παντρεύονταν για να..χωρισουν και να πάρουν την περιουσία! Τί θυμίζει άραγε!

   Θέμα χρόνου ήταν να καταρρεύσει. Ο Θεός ο Μέγιστος, έδωσε μία ευκαιρία στους τότε παγανιστές να σωθούν από τον βούρκο στον οποίο είχαν περιπέσει. Και πράγματι οι Ανατολικοί Ρωμηοί σώθηκαν διότι μετανόησαν και ασπάστηκαν τον Λόγο του. Οι Δυτικοί που συνέχισαν το ίδιο βιολί, έλαβαν την οργή του μέσω των βαρβάρων Γερμανών επίσης αρχικώς παγανιστών.

   Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με την Δύση. Το Ισλάμ στις χώρες αυτές είναι οργή Θεού. Και τους δίνει μία ευκαιρία επιστροφής σε Αυτον μέσω της Παραδόσεως ώστε τελικώς να επιβιώσουν. Εάν επιλέξουν τον Φασισμό θα σωθούν εάν συνεχίσουν το ίδιο βιολί θα εξισλαμισθούν.

   Η Φύση λειτουργεί κυκλικά και φέρνει τα πάνα κάποτε σε ισορροπία. Το ίδιο συμβαίνει κει σήμερα με Δύση-Ισλάμ και δυστυχώς με Ελλάδα-Τουρκία. Εάν οι Έλληνες δεν αλλάξουν μυαλά θα πάθουν μεγάλες τραγωδίες. Οι αμαρτίες μας ως λαό είναι πάμπολλες με πρώτες τις 250,000 αμβλώσεις. Οι Τούρκοι δεν κάνουν τέτοια. Είναι πιο "Χριστιανοί" από ότι οι σημερινοί Έλληνες.

   Delete
  13. Όσο για την Ρωμανία είσαι προκατηλημένος κατά αυτής. Αυτά πο λες δεν στέκουν. Τα αντίθετα ίσχυαν.

   Delete
  14. Τι έχεις διαβάσει για την λεγόμενη Ρωμανία;πηγές.

   Delete
  15. Ήδη έχω παραθέσει πηγές πάμπολλες φορές σε άρθρα προηγούμενα του Καθηγητού.

   Γενικά εδώ θα τα βρεις όλα:


   vizantinaistorika.blogspot.com

   Delete
 14. YΓ. Ὅλως τυχαίως τώρα ἔμαθα ὅτι ἡ κυρία ποὺ ἐμφανίζεται στὸ 26.50 ἔγινε μόλις ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ.

  ReplyDelete
 15. Αξίζει να δείτε όλοι την ταινία "The Road"(2009).

  Με αφορμή το άρθρο του Καθηγητού είναι η μοναδική που παρουσιάζει άκρως ρεαλιστικώς την επομένη μία πυρηνικής παγκοσμίας καταστροφής.

  ReplyDelete
 16. YΓ2. Δὲν θὰ χαθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμός. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ συνεκδοχή ὅπως καὶ στὸ 21 γιὰ νὰ δηλώσει τὸ εγὼ τοῦ καθενός, αὐτὸς εἶναι ὁ ἐθνικισμός.

  Ὁ ἐθνικισμὸς ὅμως δὲν ἀπαλείφει τὸν καταμερισμὸ ἐργασίας, καὶ ἐπειδὴ εἶναι νεωτερικός, δὲν γίνεται ὁ καταμερισμὸς ἐργασίας ὅπως στὰ παλαιά καθεστῶτα, ποὺ ἐπιβάλλουν σχεδὸν τὶς κοινωνικές ταξεις - ὅπως τὰ βρῆκες, ἔτσι θὰ τἀφήσεις. Ἁλλὰ ἀφήνεται στὸν κοινωνικὸ ἀνταγωνισμό. Ἕτσι, ὁ ἐθνικισμὸς δημιουργεῖ κοινωνικές τάξεις, εἴτε νέες, εἴτε τὶς παλαιές τοῦς ἀλλάζει προσανατολισμό.

  Αὐτὸ ποὺ ἀνησυχεὶ τοὺς Ἕλληνες στοὺς μεταναστες εἶναι ὅτι βλέπουν ὅτι τὸ ἐθνικὸ τους κράτος δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀπορροφήσει καινούργιους κατοίκους καὶ ἄρα ἀντὶ νὰ εἶναι ἐθνικὸ εἶναι παραδοσιακό. Αὐτὸ τοῦς ἀνησυχεῖ.

  Γι αὐτὸ ἄν δεὶτε τὴν κα Κονιόρδου στὸ ἀπόσπασμα ποὺ σᾶς δείχνω θὰ δεῖτε ὅτι οὔτε ἑρμηνεύει Εὐριπίδη οὔτε εἶναι ὁ ἑαὐτός της, κάνει -καλόπιστα ἐνδεχομένως - διάφορες γκριμάτσες γιὰ νὰ δείξει στὸ κοινό της ὅτι οἱ οίκογενειακές της επαφές εἶναι ἐκείνες ποὺ τῆς ἐπιτρέπουν νὰ παίζει καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ προνόμιο δὲν τὄχουν ἄλλοι. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀρχαιολατρεία μπαίνει καὶ αὐτὴ στὸ προἐπαναστατικὸ πλαίσιο.

  Αὐτὸ ἀνησυχεῖ τοὺς Ἕλληνες. Ὅτι δὲν ἔγινε ποτὲ Ἐπανάσταση, καὶ ὅτι πρέπει φτοὺ κι ἀπ'την ἀρχή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ως ένα άλλο είδος σαλότητος, ανεβάζουν βιντεάκια από όλες τις χώρες στο youtube. Και δείχνουν τους μετανάστες να πλακώνονται μεταξύ τους και να πετάνε καρέκλες και καναπέδες ο ένας στον άλλον. Και από κάτω λένε «να αυτοί θα μας εξαφανίσουν». Ουάου. Αλήθεια;

   Εγώ έχω να πω ότι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες και γενικά «πολιτισμένοι» μάλλον είναι τελείως αδιάβαστοι, διότι αλλιώς δεν εξηγείται ο τρόμος και ο φόβος τους. Τη λέξη βάρβαρος αγαπητοί οι ίδιοι οι Έλληνες την χρησιμοποίησαν μετά τους περσικούς πολέμους για να αντιδιαστείλουν τον δικό τους πολιτισμό από των άλλων. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι σας ανησυχεί. Το ότι κάποιοι βάρβαροι σκοτώνονται μεταξύ τους σε πλατείες της Ευρώπης; Και τι να κάνουμε τώρα εμείς; Γίνατε τόσο ευαίσθητοι ξαφνικά και λυπάστε που πλακώνονται μεταξύ τους; Πολύ ευαίσθητοι μας γίνατε καλέ.

   Εδώ έρχεται το πρόβλημα του κακού. Αν εσύ δεν μπλεχτείς στο κακό, δεν θα σε επηρεάσει το κακό. Απλό είναι. Αν θέλεις να πας εκεί μέσα που σκοτώνονται αυτοί θα φας ξύλο. Αν δεν πας δε θα πάθεις τίποτα.

   Έπειτα ισχυρίζονται ότι αυτοί γεννούν πολλά παιδιά και δείχνουν κάποιες στημένες έρευνες ότι δήθεν εξαφανιζόμαστε. Εγώ όμως ας πούμε τις προάλλες γνώρισα μια ελληνική οικογένεια με 7 παιδιά. Επίσης ποιος σας είπε ότι όσοι έρχονται εδώ θα συνεχίσουν να γεννούν 8 και 10 παιδιά; Όταν κάποιος αλλάζει πολιτισμικό περιβάλλον αλλάζουν και οι κοινωνικές συνήθειες λόγω αλλαγής των κοινωνικών συνθηκών (από Μ.Ανατολή σε Ευρώπη). Άλλη η ζωή στη Μέση Ανατολή, άλλη στην Ευρώπη. Βασικά στοιχειώδη πράγματα που όμως δεν λαμβάνονται καν υπόψην.

   Delete
  2. Άντε ας το πω και αυτό, αν και δεν θα έπρεπε, διότι δεν μου αρέσει να λαϊκίζω σαν αυτούς. Έχω έναν γνωστό από μία χώρα της Μέσης Ανατολής και μίλησα μαζί του πριν λίγο καιρό. Και «ναι μου λέει Γιάννη φυσικά, οι άνθρωποι αρχίζουν να γίνονται χριστιανοί ή αναθεωρούν όσα πιστεύουν. Μεταστρέφονται από το Ισλάμ στο Χριστιανισμό. Διότι βλέπουν συνέχεια τη βία και αυτά τα έκτροπα και καταλαβαίνουν ότι το Ισλάμ δεν είναι ο Θεός και η αλήθεια».

   Το διανοείστε; Οι άνθρωποι δηλαδή της Μέσης Ανατολής, με όλα αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι το Ισλάμ είναι απάνθρωπο και σατανική αίρεση (αυτό το τελευταίο δεν μου το είπε ο φίλους μο, εγώ το λέω). Θέλω να σας εξηγήσω δηλαδή ότι το παιχίδι έχει πολλές πλευρές και έχει πάντα ρεβάνς. Εσείς απλώς έχτε προσκολληθεί σε μία του μόνο όψη, την οποία την ανάγετε και σε θέσφατο. Είναι λάθος αυτό.

   Delete
  3. Δηλαδὴ ἐσὺ λές ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀνοίγουν τὰ μάτια τους καὶ βλέπουν κάτι ποὺ δὲν βλέπανε πρίν.

   Delete
  4. Ὁ μόνος τρόπος νὰ προφυλαχτεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸ νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἐλπίδα σὰν βεβαιότητα
   εἶναι νὰ ἀφήσει νὰ ἐξαντληθοῦν ὅλα τὰ περιθώρια τῆς στιγμῆς, προτοῦ περάσει στὴν ἐπόμενη.

   Delete
  5. Ιωάννη έχεις μπει ποτέ σε αεροπλάνο να πας στην Ευρώπη;όπως στην Ολλανδία που το 50% των γεννήσεων είναι μουσουλμάνοι;σίγουρα όχι.

   Delete
  6. "Ὁ μόνος τρόπος νὰ προφυλαχτεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸ νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἐλπίδα σὰν βεβαιότητα
   εἶναι νὰ ἀφήσει νὰ ἐξαντληθοῦν ὅλα τὰ περιθώρια τῆς στιγμῆς, προτοῦ περάσει στὴν ἐπόμενη."

   Μα δε βλέπεις ότι αυτοί ήδη περνάνε στην επόμενη; Αφού θα είμαστε σίγουρα εξαφανισμένοι σε 30-40 χρόνια. Αυτοί τα λένε όχι εγώ.

   Delete
  7. Στην Ολλανδία δεν έχω πάει διότι την θεωρώ ξεφτιλισμένη χώρα με νοοτριπία χασισιού.

   Ναι όπως εσύ λες ότι αυξάνονται οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη, έτσι σου λέω ότι αυξάνονται οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή.

   Delete
  8. Ποία σατανική αίρεση και τί απάνθρωπο είναι ρε έξυπνε;

   ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!!!!!!!!!!


   Ένα σύστημα Άριστο είναι και για αυτό γεννά, πολλαπλασιάζεται και αναπαράγεται συνεχώς.

   Μάθημα θα πρέπει να πάρεις από το Ισλάμ εάν είσαι σωστός Ρωμηός και όχι να το υβρίζεις σαν μαλθακοποιημένος Δυτικός.

   Delete
  9. Και εσύ Δόκτωρα που σίγουρα θα βλέπεις θετικά την Ολλανδία.

   Ολλανδοί και μουσουλμάνοι είναι δύο λαοί ακριβώς αντίθετοι.

   Τελείως ανήθικοι χασισολάτρεις οι πρώτοι, τελείως θρησκευτικοί και Παραδοσιοκράτες οι δεύτεροι.

   Delete
  10. Ἁνήθικοι ξεἀνήθικοι οἱ Ὁλλανδοὶ βρίσκονταν, παλαιότερα τοὺλάχιστον, στὴν πρωτοπορία τῆς ἐλευθεροφροσύνης καὶ τῆς ἀνεξιθρησκείας. Καὶ στὸ Ἄμστερνταμ ὁ δικὸς μας ὁ Κοραῆς πέταξε τὴ βράκα τὴ χιώτικη, καὶ ἐκεὶ ἐξέδιδαν νομίζω ὁ Βολταῖρος καὶ ὁ Ντεκάρτ.

   Δὲν μποροῦμε νὰ τὰ πετάξουμε αὐτὰ στὰ σκουπίδια. Ἑπίσης πρέπει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὴν ἰδέα τοῦ Λούκαρι, ὅτι οἱ προτεστάντες ἔχουν κάποια κοινὰ μὲ τοὺς ὀρθοδόξους.

   Delete
  11. 'Μάθημα θα πρέπει να πάρεις από το Ισλάμ εάν είσαι σωστός Ρωμηός και όχι να το υβρίζεις σαν μαλθακοποιημένος Δυτικός".

   Εγλω θα πάρω μάθημα από το Ισλάμ; Έχεις σαλέψει μικρέ έτσι;

   Delete
  12. Ο μόνος που μπορεί να πάρει μάθημα από το Ισλάμ είσαι εσύ. Σου έχω ξαναπεί ότι αν θέλεις να ανατιναχθείς και να μάθεις πως να κόβεις κεφάλια, τότε έχεις πολλά να μάθεις και ευρείας οδούς.

   Delete
  13. Εγώ δεν έχω σαλέψει καθόλου, άλλως δεν μπορεί να δει.

   Το κόψιμο κεφαλιών γίνεται από μία συγκεκριμμένη σέχτα του Ισλάμ, και όχι από τον κάθε μουσουλμάνο.

   Να πάρεις μάθημα πώς ζει μία πραγματικώς θρησκευτική κοινωνία σαν αυτή του Ιράν. Οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα στην ουσία είναι άθεοι ή κοσμικοί, δεν είναι καν Χριστιανοί.

   Να πάρεις μάθημα πώς τιμούν Παράδοση, οικογένεια, παρθενία, γάμο, θρησκεία, και τους ρόλους για τα 2 φύλα. Δυστυχώς σήμερον αμιγώς θρησκευτικό Χριστιανικό κράτος ΔΕΝ υπάρχει.

   Delete
  14. Κωνσταντινουπολίτη φυσικά και δεν έχω πρότυπο κράτους την Ολλανδία.Είδες πόσο εύκολα βγάζεις συμπεράσματα;Θεώρησες ότι το κάνω.

   Delete
  15. Επειδή δεν έχεις πάει λοιπόν στην Ολλανδία επηρεασμένος από "Ταμπού" (ο όρος "ξεφτιλισμένη" δηλώνε ξεκάθαρα ότι έχεις "ταμπού") σε ενημερώνω ότι κάνεις μεγάλο λάθος.Τα ίδια και για την Ισπανία, την Ιταλία, Σουηδία, Αγγλία και Γαλλία.

   Delete
  16. Τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά ή θα κάνουμε show;

   Λοιπόν Αγγλία και Ιταλία έχω πάει. Ε είναι το ίδιο η Ιταλία με τους σοουίστες στην Ολλανδία; Εγώ λοιπόν σου λέω ότι όσους έχω ρωτήσει τι πάτε ρε παιδιά να κάνετε εκεί στην Ολλανδία, μου απαντούν, να καπνίσουμε ελεύθερα χόρτο και να κάνουμε ελεύθερα ναρκωτικά. Είναι τώρα αυτή ποιοτική κουλτούρα; Είναι δυνατόν να θέτεις ως στόχο του ταξιδιού σε μία άλλη χώρα το να κάνεις χόρτο το οποίο σκοτώνει; Αυτά είναι για χαμηλού επιπέδου ανθρώπους και για όσους θέλουνε να κάνουνε show, όχι για εμένα.

   Delete
  17. Το ταμπού είναι Δυτικός ορισμός και συνεπώς δεν δύναται να λειτουργήσει εκτός Δυτικού ή Δυτικίζοντος πλαισίου.

   Πες τί εννοείς με λόγια.

   Delete
  18. Κωνσταντινουπολίτη η λέξη ταμπού δεν είναι δυτική.Κρίνεις κάτι που δεν γνωρίζεις.
   Ο Φίλος μας ο ιωάννης πάσχει από τοτέμ και ταμπού.Όταν παραδέιγματος χάριν είναι χριστιανός από τότε που θυμάται τον εαυτό του, δηλαδή είχε μάι προγραμματισμένη μεταφυσική κοσμοθεώρηση που πρέπει να βιώνεται, από την πρώιμη παιδική ηλικία, μέχρι σήμερα, αποτελεί ταμπού το να αμφισβητήσει την πίστη του.
   Τα ταμπού εκφράζονται και με την άρνηση της λογικής επί των πιστεύω του.Μιλάει για ορθοδοξία αλλά δεν μας έχει αποδείξει αν υπάρχει θεός.Επίσης, όντας ως γνήσιος χριστιανός, αποφεύγει την σεξουαλική πράξη διότι θεωρείται αμαρτία.
   Όσον αφορά τα τοτέμ, ένα παράδειγμα για τον φίλο μας ιωάννη είναι όταν κάνει τον σταυρό του σε κατάσταση ελπίδας, κινδύνου, προσδοκιών κτλ. Θεωρεί δηλαδή πως μία συμβολική κίνηση θα τον προστατεύσει.
   Αυτά είναι κατάλοιπα πρωτόγονης καταγωγής και παρόμοια μπορείς να εντοπίσεις σε αφρικανικές φυλές, τους κατοίκους των νησιών φίτζι, τους αβοριγίνες κτλ κτλ.

   Delete
  19. Μάλλον έχεις πρόβλημα κατανόησης. Έγραψα ότι βαπτίστηκα 1-2 χρονών και ότι ασχολήθηκα με την πίστη μετά τα είκοσι. Εκτός αν για εσένα ένας νέος άνω τον είκοσι θεωρείται παιδί...

   "Μιλάει για ορθοδοξία αλλά δεν μας έχει αποδείξει αν υπάρχει θεός".

   Μα δεν αποδεικνύεται ο Θεός. Οι Πατέρες της Εκκλησίας το λένε.

   Κλήμης Αλεξανδρεύς: «ὁ μὲν οὖν Θεὸς ἀναπόδεικτος ὤν, οὐκ ἔστιν ἐπιστημονικός»

   Άσ΄το φίλε. Δεν είσαι για τα κυβικά μου. Εσύ ακόμη είσαι στο στάδιο του παιδιαρίσματος. Και αν συνεχίσεις έτσι, εκεί θα μείνεις για πάντα. Να εξυμνείς τις Ολλανδίες και τα Όργανα χωρίς να γνωρίζεις όμως το βαθύτερο περιεχόμενο. Όταν διαβάσεις κι εσύ με το καλό ελληνική φιλοσοφία και χριστιανική θεολογία, κι αν καταφέρεις να κατανοήσεις 2-3 βασικά πραγματάκια, τότε ίσως τα ξαναπούμε.

   "Θεωρεί δηλαδή πως μία συμβολική κίνηση θα τον προστατεύσει".

   Εννοείται ότι δεν πιστεύω ότι θα προστατευτώ από έναν σταυρό. Αυτό νομίζεις είναι πίστη;

   Delete
  20. Μία πρώτη καλή αρχή που σου συνιστώ είναι να μάθεις να ομιλείς σωστά τα ελληνικά. Για να συνεννοείσαι. Ή θα πεις και θα γράψεις «όντας γνήσιος χριστιανός» ή θα πεις «ως γνήσιος χριστιανός».

   «όντας ως γνήσιος χριστιανός» είναι γραμματικά λάθος και δεν υπάρχει στα ελληνικά.

   Από εκεί και πέρα ισχυρίζεσαι ότι δεν σε γνωρίζω και μιλάω για εσένα. Ενώ εσύ φαίνεται πως με γνωρίζεις, για αυτό και μιλάς λεπτομερώς για εμένα. Έχετε σίγουρα πλάκα εσείς οι ψυχολόγοι.

   Delete
  21. Δυστυχώς το σχόλιό μου δνε δημοσιεύτηκε.Δεν πειράζει, αυτό αποδεικνύει ότι έχω δίκιο.Κριτική για την Ελληνική γλώσσα από χριστιανό που λέει πως "κρίμα που δεν καταστράφηκε ο αρχαίος κόσμος" δέχομαι μόνο ως έκφραση ψυχοπαθολογικού συμπτώματος.

   Delete
  22. Ναι καλά εντάξει. Και μετά ξύπνησες.

   Άντε μορφώσου λίγο τουλάχιστον όσο αφορά την επιστήμη που θεραπεύεις στο «Βυζάντιο». Διότι και εκεί είχαμε μόνο πρόοδο και εξέλιξη.

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

   http://www.mednet.gr/archives/2004-5/pdf/480.pdf

   Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

   http://www.mednet.gr/archives/2003-5/pdf/547.pdf

   Ψυχολογία του βάθους και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών στο Βυζάντιο

   http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23061

   Delete
 17. Προς όσους ισχυρίζονται ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν έδιναν βαρύτητα στον συναισθηματικό κόσμο


  Δεν γράφω συνήθως πολλά αλλά αυτή τη φορά θα το κάνω. Αυτά που θα πω παρακάτω δεν τα θεωρώ σε καμία περίπτωση υποτιμητικά.

  Αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά λοιπόν για την αρχαία Ελλάδα το πρώτο που του προτείνω είναι να διαβάσει όσους περισσότερους μύθους μπορεί. Οι διηγήσεις αυτές έχουν κανονιστική ισχύ και ρυθμίζουν κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Εκεί μόνο υπάρχουν οι αντιλήψεις του λαού, των υποκειμένων και εκεί θα δει κανείς την πραγματική νοοτροπία των Ελλήνων. Συμπάθεια, μίσος, φόβος, χαρά, οργή, φιλοδοξία, ιδιοτέλεια, επιθετικότητα, ζήλια, ευγνωμοσύνη, απογοήτευση, έκσταση, περηφάνια, θαυμασμός, εκεί θα δει κανείς αυτά τα συναισθήματα και πως αυτά επιδρούσαν στην καθημερινή ζωή και πρακτική.

  Υπήρχε ρεύμα «αντιορθολογισμού» (δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο, ούτε μου αρέσει, απλώς τον χρησιμοποιώ για να συνεννοηθούμε) στην αρχαία Ελλάδα. Πίστη στη μαγεία, στην προφητική δύναμη των ονείρων και των μάντεων, στην σπλαχνοσκοπία, στη θεότητα μέσα από διάφορα είδη οιωνών, σε θεότητες των φύσεων και των δασών, σε ιερές τελετουργικές θεραπείες (βλέπε Ασκληπιός και Απόλλων) και άλλες παρόμοιες πρακτικές. Υπήρχαν τελετές καθαρμού και εξαγνισμού από μιάσματα. Φυσικά οι θεότητες όριζαν την θεία δίκη και την αρμονία. (μία αντίληψη που την συναντούμε και πολύ αργότερα στο Χριστιανισμό π.χ. στη Θεία Λειτουργία του Ιωάννη Χρυσοστόμου διαβάζουμε «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα»). Οι ιερείς από την μεριά τους εγγυώνται την διατήρηση της τάξης και του κόσμου και την τήρηση των νόμων. Η πολιτεία συνεργάζεται πάντα με τους εκπροσώπους του θείου όταν προκύπτουν σοβαρά ζητήματα προς επίλυση όπως για την προετοιμασία πολέμου ή για τη ρύθμιση των ιερών ημερών ενός ημερολογιακού έτους ή για τη συμμετοχή αντιπροσώπων μιας άλλης πόλεως σε τελετές (ζήτηση χρησμών από τα Μαντεία των Δελφών, Δωδώνης κλπ κλπ.) Η πολιτεία ορίζει τους κανόνες ως προς την λατρεία των ηρώων, των προγόνων και των θεών κάτι το οποίο με την πάροδο του χρόνου δημιουργεί τα θέσμια κα τα πάτρια, δηλαδή τις ορισμένες εκείνες συνήθειες της παράδοσης μέσω των οποίων λατρεύεται το θείο.

  Το θείον αντιπροσωπεύει το δέος και βρίσκεται πίσω από μύχιες επιθυμίες και φόβους των ανθρώπων, ενώ οι λατρείες (Ελευσίνια μυστήρια, Διονύσια μυστήρια, Καβούρεια μυστήρια και άλλες) έχουν την υποχρέωση να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο Χριστιανισμός αργότερα το κατόρθωσε αυτό στο μέγιστο επίπεδο και με τη βέλτιστη ποιότητα, για αυτό και προτιμήθηκε μαζικά.

  ReplyDelete
 18. Δεν θα τα διακρίνει όμως αυτά κανείς τόσο στους φιλοσόφους. Οι προσωπικές δοξασίες ορισμένων φιλοσόφων (Αριστοτέλης, Πλάτων, Σωκράτης κλπ) θεωρούνται ενδείξεις ασέβειας. Οι φιλόσοφοι που ασκούσαν κριτική στους μύθους και την πίστη των απλών ανθρώπων, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, για εκείνη την εποχή ήταν ανεπιθύμητοι. Πράξη ασέβειας θεωρούταν και η εισαγωγή νέων θεοτήτων.

  Έχουμε λοιπόν όλα αυτά (τι να πούμε και για το εορτολόγιο..) και έρχεται ο κύριος Pap να μας πει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν συναισθηματικό κόσμο; (και είναι και άλλα πάρα πολλά, τι να πρωτοπούμε;) Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κατά βάση θρησκευτικό και συναισθηματικό κόσμο. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.

  Λοιπόν, όσοι είστε Έλληνες σας το λέω ξεκάθαρα. Εκμεταλλεύονται το παρελθόν σας προς ίδιον όφελος. Και σας απομυζούν. Κι εσείς δεν λέτε να μελετήσετε τους προγόνους σας εις βάθος, αλλά ακούτε ότι σας σερβίρουν οι σειρήνες της Δύσης. Μα η Δύση αγαπητοί έχει εδώ και αιώνες δημιουργήσει την δική της αρχαία Ελλάδα και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να την «αναδημιουργεί» κατά πως την συμφέρει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ.

   Delete
  2. Εφαρμόζεις την προπαγανδιστική τεχνική της γενικεύσεως.Όταν λέμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την Λογική ομιλούμε για τους επιστήμονες και τους σοφούς.Φυσικά και η μυθολογία και η τραγωδία και η κωμωδία έχουν συναίσθημα, και αυτά αναπτύχθηκαν μόνο στην αρχαία Ελλάδα, ενώ στον χριστιανισμό σου αφανίστηκαν πλήρως.
   Που είναι ο “Βυζαντινός” Πλάτων;Αριστοτέλης;Επίκουρος;Ζήνων;Έβγαλε κανέναν θεατρικό όμως ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής;ο Αισχύλος;Μήπως κανέναν ιατρό ανώτερου του Ιπποκράτους και του Γαληνού;Κανέναν σπουδαιότερο μαθηματικό από τον Ευκλείδη;τον Αρχιμήδη;

   Σε ξαναρωτάω.Από ποιά ηλικία είσαι χριστιανός;

   Delete
  3. Αν εννοείς πότε βαπτίστηκα δεν θυμάμαι, ένα δύο χρονών. Αν εννοείς όμως πότε ασχολήθηκα σοβαρά με την πίστη μετά τα είκοσι.

   Καμία προπαγανδιστική τεχνική δεν εφαρμόζω. Εγώ εφαρμόζω κύριε τακτικές ή εσείς; Εσύ το κάνεις αυτό, όταν θέλεις να κρίνεις όλη την αρχαία Ελλάδα βάσει του Αριστοτέλη και το Όργανον και γενικότερα των φιλοσόφων.

   Το θέατρο όντως δεν είχε πλέον μεγάλο ρόλο μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού. Συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα η φιλοσοφία μετεξελίχθηκε σε θεολογία. Οι βυζαντινοί είχαν τη θεολογία όπως οι αρχαίοι Έλληνες τη φιλοσοφία. Εκεί έβρισκαν, στο σταυρό και την ανάσταση του Χριστού, σημείο συνάντησης για να διερωτηθούν για υπαρξιακά ζητήματα. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι η βάση πάνω στην οποία συνεχίστηκε η φιλοσοφία μετά από τον 5ο αιώνα μ.Χ. ήταν η ενσάρκωση του Χριστού ως ιστορικό γεγονός. Ο κόσμος σε αυτό έδινε βαρύτητα. Τα υπόλοιπα θεωρούνταν γελοιότητες. Τη στιγμή που έχει συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, αμέσως το πρώτο ζητούμενο είναι η σωτηρία του ανθρώπου και όχι το θέατρο ή η μυθολογία.

   Έχεις γενικότερα άγνοια για την ιστορία μετά τον Ιουλιανό. Και έχεις άγνοια γιατί επικεντρώνεσαι σε αυτά που δεν σου αρέσουν και είσαι προκατειλημμένος. Για την Ιατρική κάνεις λάθος. Εξελίχθηκε και πολύ μάλιστα μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού, πάνω στις βάσεις φυσικά του Ιπποκράτη και του Γαληνού. Διότι η ιστορία είναι μια νοητή συνέχεια. Δεν υπάρχουν διακοπές ή κενά.

   Έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω σε αυτό.

   «Κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, σημαντικά ονόματα της ιατρικής είναι: (α) ο Ορειβάσιος που έγραψε τις Ιατρικές Συναγωγές, και το Ευπόριστα, στο οποίο δίνει έναν κατάλογο με εύκολα να παρασκευαστούν φάρμακα, (β) ο Αέτιος από την Άμιδα, που έγραψε δεκάξι ιατρικές επιστημονικές μελέτες οργανωμένες σε τέσσερα βιβλία (Τετράβιβλος), στις οποίες αναφέρεται στην ανατομία και τη φυσιολογία του ματιού, στα φάρμακα και την αποτελεσματική χρήση των βοτάνων, περιγράφει αναλυτικά την ταινία (παράσιτο) των εντέρων και ενδιαφέρεται για τα ουρολογικά προβλήματα και την αρθρίτιδα, (γ) ο Αλέξανδρος από τις Τράλλεις που μελέτησε ιδιαίτερα τις ιδιότητες των βοτάνων και επέκτεινε το έργο του Διοσκουρίδη, (δ) ο Παύλος από την Αίγινα, ο οποίος κατέγραψε τις γνώσεις του στη γυναικολογία, την τοξικολογία και τη θεραπευτική στο έργο του Επιτομής ιατρικής βιβλία επτά, το οποίο έγινε γνωστό και στους Άραβες, (ε) ο Θεόφιλος, γιατρός του 7ου αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, το Σύνταγμα περί ούρων, στο οποίο περιγράφει τρόπους διάγνωσης ασθενειών με βάση τη λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών των ούρων».

   http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&id=6&sub=612&lang=gr&level=1

   Οι Άραβες από τους Bυζαντινούς τα πήραν τα χειρόγραφα του Αριστοτέλη και τα μετέφεραν στη Δύση, Σε καμία περίπτωση δεν ήταν πιο προηγμένοι.

   Επίσης ο πρώτος που εκδίδει για πρώτη φορά παγκοσμίως τα άπαντα του Πλάτωνα είναι ο επίσκοπος Αρέθας τον 9ο αιώνα.

   Επίσης το λεξικό Σούδα του 10ου αιώνα θεωρείται το πρώτο παγκόσμιο λεξικό και πάνω σε αυτό βασίστηκαν οι διαφωτιστές της Δύσης.
   Βρε λίγο έξυπνοι να είσαστε θα διερωτόσαστε: αφού ήταν τόσο βλάκες και χωρίς εξοπλισμό και χωρίς παιδεία και χωρίς τίποτα οι βυζαντινοί, τότε εξηγήστε μας πως άντεξαν αυτοί οι άνθρωποι 1100 χρόνια; Και γύρω γύρω μες τους βαρβάρους και τις απολίτιστες φυλές με επιδρομές και σκληρούς πολέμους συνέχεια έτσι; Όχι αστεία. Όχι καλοπέραση και shows και κωμωδίες σαν την αρχαία Ελλάδα. Βρε είναι δυνατόν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία να μην είχε παιδεία; Αυτά είναι η προπαγάνδα αγαπητέ και μάλιστα δυτική προπαγάνδα που σιγά σιγά καταρρίπτεται πανηγυρικά.

   Delete
  4. και μόνο που μιλάς για “ύστερη αρχαιότητα” και μάλιστα από σελιδούλες κατάλαβα τι ιστορία ξέρεις.Φυσικά και οι Άραβες ήταν πιο προηγμένοι από τους Βυζαντινούς, τι συγκρίνεις;
   Χαίρομαι που αναφέρεις τα 1100 χρόνια διότι αυτομάτως δέχεσαι την δυτική προπαγάνδα περί “Βυζαντίου” που δεν υπήρξε ποτέ.
   Ανάφερε μου αντίστοιχους με αυτούς που σε ρώτησα.

   Delete
  5. Τι κατάλαβες βρε ; Ούτε την Ύστερη Αρχαιότητα δεν γνωρίζεις. Μιλάω κιόλας μαζί σου...

   Delete
  6. Η Ύστερη αρχαιότητα είναι ένας μύθος όπως το "Βυζάντιο".Δεν τα έμαθες αυτά στην wikipedia που διαβάζεις κουτσάστραβά;

   Delete
  7. Μην ανησυχείς. Φαίνεται ποιος διαβάζει wikipedia και ποιος βιβλία. Είναι μύθος μας λες η Ύστερη Αρχαιότητα. Για αυτό οι ξένοι δυτικοί επιστήμονες της ιστορίας, οπως π.χ. η Averil Cameron, ασχολούνται τόσο πολύ με αυτήν τα τελευταία 30 χρόνια; Τόσα βιβλία έχουν γραφτεί για την Ύστερη Αρχαιότητα. Χαμπάρι δεν πήρες;

   Είναι η μεταβατική περίοδος από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα.

   Μην πας να το παίξεις εξυπνάκιας όπου δε σε παίρνει. Άμα θέλεις βιβλιογραφία, με σκοπό να ενημερωθείς και να μορφωθείς παραπάνω για την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας, μου λες για να σου δώσω.

   Delete
  8. Και οι μύθοι κάποτε σπάνε. Πλέον στην ιστορική έρευνα οι περισσότεροι ομιλούν περί Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως εννούμενης συνέχειας. Η αλήθεια δεν χάνεται, όση λάσπη κι αν πέσει.

   Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει στην περίπτωση της Ύστερης Αρχαιότητας. Εδώ δεν πρόκεται για αλλαγή του ονόματος μιας αυτοκρατορίας αλλά για την κατάλληλη νοηματοδότηση μιας ιστορικής περιόδου. Και είναι γωνστό τοις πάσι ότι η Ύστερη Αρχαιότητα ήταν μεταβατική περίοδος σε σχεδόν όλους τους τομείς. Εγώ απλώς σου προανέφερα το θέατρο, τη θεολογία και την ιατρική. Σημαντικές αλλαγές όμως υπήρχαν στην οικονομία και την σταδιακή ερήμωση της υπαίθρου από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μετά. Ο πληθυσμός μετακινούνταν πλέον στις μεγάλες πόλεις για να βρει εργασία. Κι είναι κι άλλα πολλά.

   Delete
  9. Παράλληλα όμως επειδή οι πόλεις έχουν γεμίσει ασφυκτικά, αρχίζουν κι αυτές να παρακμάζουν.

   Οι ναοί της υπαίθρου στον ελλαδικό χώρο, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο έχουν ερημώσει και κείτονται σε ερείπια ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ. Ένας εξόριστος περιηγητής στην Ολυμπία όπως ο Δίων Χρυσόστομος, το μόνο που έβλεπε μπροστά του καθώς περπατούσε ήταν βοσκοί και μάγισσες.

   Αλλά τι κάθομαι και στα λέω αυτά; Θα σου μάθω εγώ ιστορία; Εσύ λες ένα ο Χριστιανισμός φταίει και τελειώνει το εκεί το πράγμα.

   Delete
 19. Ο σημερινος διπολισμος του πλανητη,ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ!!!
  ΟΧΙ μαιμου!
  Ο σημερινος <>εχει δυο αληθινα αντιμαχομενα μερη και οχι φιλαρακια που επαιζαν πολεμο,οπως την πρωτη περιοδο <>

  Αυτος ο διπολισμος ομως,αλλα και η αναπτυξη υγειους Εθνικισμου παγκοσμιως,
  σηματοδοτησε και τον ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΝΤΠ.Δηλαδη τον θανατο της θεωριας της παγκοσμιας κυριαρχιας των ΑΝΟΩΝ εναντιον των ΝΟΗΜΟΝΩΝ οντων του πλανητη Γη!!

  Η ΝΤΠ,ηταν ενας παγκοσμιοςΣΤΟΧΟΣ,Σημερα ειναι ανεφαρμοστος!Αρα νεκρος!!
  Γιαυτο βλεπουμε την συμμαχια των Ρωσσια-Κινα να ενδυναμωνεται με νεα κρατη,των οποιων οι λαοι,ουδεμια σχεση εχουν με τους λαους Ρωσσιας Κινας,η και μεταξυ τους ακομα!Τι σχεση πολιτιστικη η πολιτισμικη εχουν οι Βραζιλιανοι με τους Κινεζους?Η οι Κινεζοι με τους Κουβανους?
  Κι ομως κρατουν σχεσεις!!
  Το Ιραν,τι σχεση εχει με την Ρωσσια?Κι ομως ειναι συμμαχοι!

  Ο διαφαινομενος ολοενα και περισσοτερο διαχωρισμος κρατων απο την δυτικη συμμαχια,ειναι που εχει φερει σε κατασταση απογνωσης τα πλεον της ΝΤΠ!

  Η στοχοποιηση της Ρωσσιας ειναι το νεο φρουτο των δυτικων τουρκοσπορων,για να συσπειρωσουν τις δυναμεις τους!

  Ας δουμε πλεον σημερα τι συμβαινει στην Αμερικανικη <>σκηνη,οποιο κι αν ειναι το αποτελεσμα!

  Ενας εκ των δυο αλογων της κουρσας της προεδριας,ο Τραμπ,μιλησε καθαρα για συνεννοηση με την Ρωσσια!Δεν εχει σημασια αν ο Τραμπ ειναι σωστος η λαθος,Δεν εχει σημασια τελικα αν γινει προεδρος αν θα το κανει!Σημασια εχει οτι το ειπε!!Και σε αυτες τις κουρσες,τιποτα δεν λεγεται τυχαια!
  Το ειπε,γιατι το τελος του ψυχρου πολεμου,βρισκει ευηκοα ωτα στην μητροπολη της τουρκοσποριτικης αλητειας!

  Αυτο εχει κανει τα Γερακια να λυσσανε για την Κλιντον!Οτι ακομα και στην χωρα που διαφεντευουν,αναπτυσσονται αντιθετες δυναμεις!
  Και δεν λογαριαζουν αν θα νικησουν η αν θα χασουν,χρειαζονται μια τελικη προσπαθεια να γινουν παγκοσμιοι κρατουντες,μεσω παγκοσμιου πολεμου!Που ομως σαν ΑΝΟΑ πλασματα,τον εχουν ΗΔΗ ΧΑΣΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ!

  Αλλα και μεσα απο την επιδειξη δυναμης των Ρωσσων ολοι καταλαβαινουμε οτι αυτοι,εχουν ΗΔΗ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!

  Αυτος ειναι ο λογος που τα Νεοταξιτικα Ορφανα εχουν ξεπερασει κατα πολυ τα ορια της υστερικης αντιδρασης!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει καμία ΝΤΠ φίλε μου, μπορείς να δεις τον ορισμό του όρου στα βιβλία του Κίσσιντζερ.
   Η προπαγανδιστική ορολογία οφείλεται σε ταινιούλες τύπου Zeitgeist, βελόπουλους, λιακόπουλους, david icke, alex jones, και παρανοϊκές ιστοσελίδες χριστιανών που ψάχνουν για εχθρούς.

   Delete
  2. Ή μπορείς Αιγαιακέ Αετέ να διαβάσεις τα συγγράματα του Ντούγκιν οπου και αναλύεται αρίστως η Νεα Τάξη Πραγμάτων δηλαδή η πλήρης παγκοσμία επικράτησις του μετά-Φιλελευθερισμού.

   Ο άνθρωπος θα είναι "απελευθερωμένος" από ό,τι τον κάνει άνθρωπο, φυλή, φύλο σεξουαλικό, θρησκεία, Έθνος, Παράδοση και λοιπές ταυτότητες, ενώ θα έχει γίνει ένα με την μηχανή όντως υβρίδιο μηχανής και σάρκας δίχως ψυχής.

   Αυτό αποτελεί ο μετά-Φιλελευθερισμός, το τελικό στάδιο του Φιλελευθερισμού. Ο καινούριος Θεός: Η μηχανή

   Η τεχνολογία αντικαθιστά την Θρησκεία ως νέα θρησκεία.

   Αλλά ο Δοκτωρας δεν τα ξέρει αυτά. Διέπεται από Διαφωτιστικό πνεύμα και μένει ως γνήσιος Φιλελεύθερος μονάχα στα οικονομικά του Φιλελευθερισμού αγνοώντας τις κοινωνικοθρησκευτικές του χροιές.

   Delete
  3. Δηλαδή στην τελική εάν επικρατήσει ο Φιλελευθερισμός:

   Ο πλανήτης θα πεθάνει.

   Ο Άνθρωπος ως ψυχικό ον θα πεθάνει και θα γίνει μάζα σαρκός και μετάλλου.

   Η Ανθρωπότης θα πάψει να υπάρχει. Ούτε οι έννοιες γονέας ή οικογένεια δε θα χρησιμοποιούνται πλέον. Ήδη οι πιο φιλελέ προοδευτικες χώρες στα κρατικά σχολεία μαθαίνουν τα παιδιά ότι οι έννοιες πατέρας-μητέρα είναι ξεπερασμένες και τις αντικαθιστούν από γονεύς Α' και γονεύς Β' ενώ κάλλιστα δύναται να ύπαρξει και Γ' και Δ'.

   Ο Φιλελευθερισμός είναι ένας καρκίνος που οφείλει να πολεμηθεί από όλους τους αντιπάλους του ενωμένους. Το να καταδικάζει κανείς ένα Θεοκρατικό καθεστώς και να εκθειάζει ενα Φιλελεύθερο αποτελεί ηλιθιότητα και στην τελική επικίνδυνη άγνοια ή συνειδησιακή τρέλα.

   Delete
  4. Tὸν Ὅρο ΝΤΠ τὸν ἔχουν υἰοθετήσῃ καὶ ἔγκριτοι δημοσιογράφοι ὅπως ὁ κος Δ.Κωνσταντακόπουλος. Πρόκειται πολὺ ἀπλὰ γιὰ ἕνα σχέδιο τῶν Ἀμερικανικῶν ἐλίτ γιὰ παγκόσμια κυριαρχία, καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι πολλὰ 'πὸ τὰ γεγονότα τῆς τελευταίας δεκαετίας δείχνουν προσπάθειες ὑλοποίησῆς του. Στὴν οὐσία εἶναι μιὰ ἀπόπειρα ἐπανακαθορισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ ποὺ ἐπειχειρεῖ νὰ κρατήσῃ τὰ κεκτημένα τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 80. Στὴν βάση του εἶναι ἕνα τεχνοκρατικὸ σχέδιο ποὺ ἔλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὸν 18ο αιῶνα κυρίως, τὸν Ἀγγλικό, καὶ βασίζεται στὴν ἰσχὺ διὰ τοῦ κράτους.

   Πέρα ἀπὸ τὴν ἡθικὴ πόρωση ποὺ προϋποθέτει, τὸ σχέδιο χωλαίνει καὶ στὸ ὅτι παραμελεῖ παντελῶς τὴν οἰκονομία εἰς ὄφελος μιᾶς μηχανῆς δίχως καύσιμα. Μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο τὴν πατήσανε καὶ οἰ Ἀθηναῖοι. Δίνοντας ὅλο τους τὸ βάρος στὴν στρατιωτικὴ ἰσχύ, χρεωκοπήσανε. Αὐτὸ ἔχει πάθει οὐσιαστικὰ ἡ Ἀμερική. Προσπαθεῖ λοιπὸν νὰ τὰ μπαλώσει μὲ τὸ δὲν σᾶς χρωστάω τίποτα, ἀφοῦ σᾶς ....

   Delete
  5. Καμία ΝΤΠ δεν υπάρχει, σε λίγο θα πιστέψουμε και στους νεφελίμ και ότι μας κυβερνάνε εξωγήινοι.

   Delete
 20. Ἄν τὸ καλοσκεφτεῖτε, οἱ Ἕλληνες, ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἦταν ἐμπορικὸς λαός, καὶ λέγονταν Ἕλληνες ὄχι πάρα πολὺ καιρό, τὴν ἐποχὴ τοῦ Θουκυδίδη, εἶχαν στὸ Δωδεκάθεο ἀποτυπωμένη τὴν προγενέστερη κοινωνική τους ὀργάνωση, αὐτὴ τῶν Μυκηναϊκῶν βασιλείων.

  Αὐτὸ ἔχει κάτι τὸ παιδικό. Θυμίζει ὅτι παρόλο ποὺ προοδεύει ὁ πολιτισμός, τὰ παιδιά παίζουν καουμπόηδες καὶ ἰνδιάνους, φτιάχνουν τόξα, κ.λπ. κ.λπ. Φαίνεται δηλαδὴ ὅτι ἡ θρησκεία πολλὲς φορὲς βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ πολιτισμοῦ, δὲν εἶναι ἀκριβῶς τμῆμα του.

  ReplyDelete
 21. Ὄταν ὁ μετέπειτα - μιλᾶμε γιὰ 19+5 αἰῶνες X 3 = 52 γενιές περίπου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Περικλέα, Ἕλλην Μακρυγιάννης, στὸ στρατόπεδο τοῦ Γκοῦρα, καὶ ἑκεί ποὺ τραγουδάει, λέει Ἕλληνα μου ὁ ἤλιος ἐβασίλεψε - ποῦ τἄμαθε τὰ ἑλληνικά, πῶς ξέρει ὅτι θὰ πιάσουν τόπο στοὺς στρατιῶτες του, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ἑλληνικη καὶ ῥουμελιώτική του προφορὰ τὸν κάνει τὸ Ἕλληνας νἀ μὴν τὸ προφέρει Χέλ-λεν ὅπως ἀρχικῶς οἱ ἀπώτεροι πρόγονοί του, τί τὸν βάζει νὰ δίνει τέτοια βάση στοὺς προγόνους ;

  Ὁ Μακρυγιάννης ἦταν ἔμπορας καὶ τοκογλῦφος. Ὅπως καὶ τοῦ Γκοῦρα, τὀ στράτευμά του εἶναι ἐκμισθωμένοι ἄνδρες ποὺ λαμβάνουν σιτηρέσιο καὶ μερίδιο ἀπὸ τὰ λάφυρα. Ἡ Ἑλλὰς γιὰ τὴν ὁποία παλεύουν καὶ πολεμοῦν καὶ σκοτώνονται καὶ πηγαίνουν τούρκικα κεφάαλια στὸν ἀρχηγό τους νὰ τοῦς δώσει μπαχτσίσι εἶναι αὐτὴ ἡ ἑταιρία ποὺ θὰ τοῦς ἀποζημιώσει - ὄταν διώξουνε τοὺς Τούρκους.

  Γιατὶ ὁ Μακρυγιάννης λέει Ἕλληνά μου καὶ ὄχι Ῥωμηέ μου - Χριστιανέ μου, δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ, διότι καὶ σἠμερα σημαίνει τὸν εἰρηνικό, ταλαίπωρο ἐνδεχομένως ἄνθρωπο. Διότι ἡ κοινοπραξία ποὺ θὰ φτιάξει τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ τὸν ἀποζημιώσει γιὰ τὸ κεφάλαιο ποὺ ἔχει ἐπενδύσει εἶναι μιὰ ἀγγλογαλλοκάτι κοινοπραξία μεθ' Ἑλλήνων κεφαλαιούχων. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν νὰ βαλει τὸν τίτλο τοῦ Ῥωμηοῦ διότι τὸν τίτλο αὐτὸν τὸν διεκδικοῦν ὅλοι οι μέτοχοι ὁ καθένας γιὰ τὴν πάρτη του. Θὰ προκαλοῦσε διάλυση τῆς Ἑταιρίας. Ποῦ τἄμαθε ὅμως τὰ ἑλληνικά του ;

  Παίζαν τὰ παιδιά τῆς Τουρκοκρατίας Ἕλληνες καὶ Τούρκους ; Νομίζω, ΟΧΙ. Διότι τὰ ἑλληνικὰ τἄφερε ὁ δάσκαλος. Τὰ παιδιὰ δὲν πολυπαίζουν τὰ τοῦ δασκάλου ἀλλὰ τὰ δικά τους. Καὶ στὴν αρχαιότητα τὰ παιδιὰ δὲν παίζαν τὰ τοῦ Ομήρου ὄταν ὁ Ὅμηρος εἶχε γίνει σχολικὸ ἀνάγνωσμα ὑποχρεωτικό. Ἕτσι κρίνοντας τοὐλάχιστον άπὸ τὴν παιδικὴ ψυχολογία. Τὰ παιδιά προτιμοῦν πάντοτε τὰ παιχνίδια ποὺ δὲν παίζουν οἱ μεγάλοι. Ἑπομένως πρέπει νὰ τὸ ἐξετάσουμε αὐτὸ γιὰ νὰ δοῦμε ποιά θὰ εἶναι τὰ στρατόπεδα στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος. Πρέπει δηλαδὴ νὰ ἐξετάσουμε πῶς προέκυψε τὸ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι καὶ ποιά εἶναι ἡ σχέση του μὲ τὸ καουμπόηδες καὶ Ἱνδιάνους.

  Αὐτὸ ποὺ ἀπόσο λίγο ξέρω δὲν ἔχει ἀποκαλύψει ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς μυστικῆς γαλλικῆς, ἀγγλικῆς, ῥωσσικῆς διπλωματίας ποὺ προετοίμασε τὴν Ἑπανάσταση γιὰ λογαριασμό της, ἀφήνοντάς την νὰ φανεῖ σὰν ντόπιο αὐθόρμητο κίνημα. Δηλαδὴ ἡ ἐπέμβαση τῶν τριῶν ἤ δὲν ξέρω πόσων δυνάμεων ἐνδεχομένως ἔγινε πολὺ πρὶν τὸ Ναβαρίνο. Ἥδη πάντως μυριζόμαστε πὼς ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ δύο στρατόπεδα στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος.Καὶ ὅτι σχετίζεται μὲ τὴν σχολικὴ ἐκπαίδευση.

  ReplyDelete
 22. YΓ. Τὰ ἀρχαῖα κείμενα, π.χ. τὸν Ἀριστοτέλη, τοὺς τραγικούς, πρέπει νὰ τὰ διαβάζουμε σὰν ὁποιοδήποτε κείμενο. Ἕχουμε λάβει πάρα πολὺ κακὴ σχολικὴ παιδεία μὲ τὸ νὰ προτάσσουμε τὴν ἑρμηνεία ἔναντι τοῦ κειμένου. Ἁκόμα καὶ ἡ ὑπόμνηση ὅτι εἶναι παλαιοτἐρας ἐποχῆς εἶναι τρόπον τινά ἑρμηνεία. Ἕτσι τὸν Ἀριστοτέλη θὰ τὸν διαβάσουμε σὰν νἄγραφε σήμερα. Τὸ ἴδιο τὰ Εὐαγγέλια, τὸ ἴδιο καὶ τὸ Κοράνι. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴ μουσική, τὴ ζωγραφική, τὴν ἀρχιτεκτονική. Eἷναι κακὴ ἱστορικὴ σχολὴ ἡ παράλειψη τῆς φιλολογίας ἔνντι τῆς Ἑρμηνείας, διότι τὸ ὑλικὸ τῶν πηγῶν εἶναι γλωσσικό, μουσικό, ζωγραφικὸ ἀντίστοιχα καὶ ἀνήκει στὸ παρόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ δεν ομιλώ για αυτό. Εγώ ομιλώ για την επιρροή που έπαιζε ένα κείμενο όπως του Αριστοτέλη, τότε στην όλη κοινωνία. Η επιρροή αυτή δεν ήταν μεγάλη όπως νομίζετε, το κείμενο αυτό διαβαζόταν μόνο από κάποιους υψηλά ιστάμενους, πέραν φυσικά ολων των προβλημάτων στην αντιγραφή και έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την κοινωνία από το Όργανον. Συμπεράσματα βάσιμα όμως θα βγάλουμε από τους μύθους και τους ποιητές που ήταν κοινά αναγνώσματα σε όλα τα στρώματα. Έναν μύθο τον γνώριζε και ένας στρατηγός και ένα γεωργός. Το Όργανον το γνώριζαν οι μαθητές του Αριστοτέλη, άντε και κάποιοι φιλόσοφοι από άλλες σχολές.

   Delete
  2. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ένοχος είναι πολύ σωστό.

   Άλλωστε είχα γράψει σε παλαιότερο άρθρο ότι ο Ελληνισμός για αυτό στην τελικη απέτυχε.
   Διότι αναφερόταν μονάχα στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα τα οποία μονάχα λόγω κύρους ήσαν μαθητές των Φιλοσόφων αυτών.

   Αντιθέτως ο Χριστιανισμός απέκτησε βάσεις στα κατώτερα λαϊκά κοινωνικά στρώματα και σε ευγενείς που είχαν σιχαθεί τους ομοίους τους, γενόμενοι έτσι πρωτομάρτυρες της Πίστης.

   Delete
  3. Πολὺγρήγορα ὁ Χριστιανισμὸς ἀνέπτυξε τὴ δικὴ του ἱεραρχία καὶ μετεβλήθη ἐν μέρει σὲ μικροαστικὸ κόμμα.

   Delete
  4. Ιωάννη έχεις κολλήσει με τον Αριστοτέλη μου φαίνεται.Είναι η προπαγανδιστική τεχνική της γενικεύσεως μίας λεπτομέρειας από τις αναφορές του άλλου.Δεν πειράζει τα έχω συνηθίσει αυτά τα χριστιανικά τουλάχιστον γελάμε με ευχαρίστηση.
   Άρα εσύ βρήκες την αλήθεια από τότε που ήσουν χριστιανός, συνεπώς από την βρεφική ηλικία.

   Delete
 23. YΓ2. Γιάννη νομίζω ὁ Χριστιανισμὸς διὰ τῆς ἐκκλησίας ἔχει κατηγορηθεῖ ωμὰ γιὰ τὴν ἐμπέδωση τοῦ προπλάσματος τοῦ καπιταλισμοῦ. Μιὰ ἀρκετὰ ἔως πάρα πολὺ ὀρθολογικὴ ἐπιχείρηση, ἡ ἐκκλησία, ποὺ κατακτᾶ τὸν κόσμο. Ὁ Ἱερώνυμος θύμισε νομίζω στὴν συνέντευξή του ὅτι οἱ μοναχοὶ νομίζω -δὲν τὰ ξέρω καλά- ἀφήνουν τὴν περιουσία τους στὴν ἐκκλησία...

  ReplyDelete
 24. Μεγάλο λάθος του Τσίπρα να βγάλει από την κυβέρνηση τον Φίλη Νίκο. Αυτό το μεγάλο αστέρι της πολιτικής, τον μεταρρυθμιστή της Ελλάδος. θα μείνει νομίζω στην ιστορία για τις ποιοτικές προσπάθειές του αλλαγών στην παιδεία.

  Φίλης Νικόλαος: Παρών

  Βούρκωσε ο Φίλης -Βολές κατά Τσίπρα, κεραυνοί κατά Ιερώνυμου και Καμμένου

  http://www.iefimerida.gr/news/299574/voyrkose-o-filis-voles-kata-tsipra-keraynoi-kata-ieronymoy-kai-kammenoy#ixzz4PKJHfcDf

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Βασιλεύς Αγησίλαος έλεγε:

   "Όταν σφάλει το σώμα, σφάλει και ο νους"

   -Περίπτωση Νικόλαος Φίλης

   Delete
 25. Αλητεία της Εκκλησίας. Ο Φίλης αναφέρει στην ομιλία του ότι ο Ιερώνυμος ζήτησε την απομάκρυνσή του από το υπουργείο Παιδείας. Αχ αυτή η «δεξιά» του Κυρίου...

  ReplyDelete
 26. Οἱ φωτογραφίες τῆς ἀνασυντεθειμένης κυβερνήσεως θυμίζουν λίγο παρακμιακά, διεφθαρμένα μετασταλινικὰ καθεστῶτα.

  ReplyDelete
 27. Ὅσοι γνωρίζουν γαλλικά, ἄς διαβάσουν τὸ σημερινό μου ἄρθρο, Erdogan, le démanteleur de son pays (Ἔρντογαν, ὁ διαμελιστὴς τῆς χώρας του), στὸ Huffington Post, Québec. Πατᾶτε ἀριστερά, τὴν ἔνδειξη, στὴν ἀρχὴ τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ὡς συνήθως. Ἐπίσης, αὔριο τὸ πρωί, στὶς 11:30, ὥρα Ἑλλάδος,8 Νοεμβρίου, παρακολουθήσατε ζωντανὰ συνέντευξή μου γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογές, στὸν Σαχίνη, 9.84 Crete Radio,Ἡράκλειο. Θὰ ἀνεβασθῇ κατόπιν στὸ You Tube. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστούμε Καθηγητά.

   Καιρό είχαμε να σας ακούσουμε σε ανάλυση.

   Delete
 28. " [...] Mais Erdoğan alla encore plus loin. Il parla des frontières du cœur, de son cœur, du cœur de tous les Turcs et de tous les Grecs, qui comprennent l'Égée des deux rives, la Grèce et la Turquie. Ainsi, devant la chimère d'une reconstitution de l'Empire ottoman sur la base de l'islam des Frères musulmans, qui vient d'échouer lamentablement, il se tourne à présent devant la reconstitution de l'Empire sous la forme d'une Confédération gréco-turque." [...]

  "[...] Ὁ Ἐρντογὰν ὅμως δὲν ἔμεινε ἐκεί. Μίλησε γιὰ τὰ σύνορα τῆς καρδιᾶς, τῆς δικῆς του καρδιᾶς, τῆς καρδιᾶς ὅλων τῶν Τούρκων καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Σύνορα ποὺ περιλαμβάνουν τὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἱγαίου, Ἑλλάδα καὶ Τουρκία. Μέ ἄλλα λόγια : μπροστὰ στὴν οἰκτρὴ ἀποτυχία τοῦ χιμαιρικοῦ σχεδίου τῆς ἐπανέγερσης τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μὲ βάση τὸ Ἰσλὰμ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων,ὁ Ἐρντογὰν στρέφεται τώρα πρὸς ἄλλη κατεύθυνση : πρὸς τὴν ἀνασύσταση τῆς Αὐτοκρατορίας μὲ τὴν μορφὴ μιᾶς Ἑλληνοτουρκικῆς Συνομοσπονδίας."[...]

  ReplyDelete
 29. YΓ. Σχόλιο στὴν μετάφραση τοῦ παραπάνω ἀποσπάσματος ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη στὴν στὸ Huffington Post.ἡ Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία εἶναι σχέδιο τὸ ὁποῖο συνειδητὰ ἀκολουθοῦν οἱ ἑλληνικὲς ἐλίτ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοὐλάχιστον τοῦ διαγγέλματος τοῦ Γ.Α.Παπανδρέου στὸ ἀκριτικὸ νησί Καστελλόριζο, καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ὁ Γ.Α.Π. παρουσίασε τὴν διάλυση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου σὰν ἐθνικὴ καὶ πατριωτικὴ κίνηση. Ὁ Ἑρντογὰν ἴσως διὰ τῶν δηλώσεῶν του ἀρχίζει διαπραγματεύσεις.

  ReplyDelete
 30. Καθηγητά καλημέρα σας.

  Μόλις άκουσα την συνέντευξή σας στο 98.4 Ράδιο Κρήτης.

  Είπατε ότι ένα πιθανό μελλοντικό Κουρδιστάν εάν βγει η Χίλαρυ πρόεδρος και δημιουργηθεί, θα είναι μεγάλη απειλή για την Ελλάδα. Επειδή είμαι στο εξωτερικό και δεν άκουσα καλά τους λόγους, μπορείτε σας παρακαλώ να τους επαναλάβετε;

  ReplyDelete
 31. Ἄκουσε τὴν συνέντευξή μου στὸ you tube ὅταν τὴν ἀνεβάσῃ ὁ Σαχίνης. Λέω νὰ γράψω νέο ἄρθρο γιατί δὲν μᾶς συμφέρει ἕνα ἀνεξάρτητο Κουρδιστάν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έγινε Καθηγητά! Ευχαριστώ!

   Να φανταστείτε δεν πήγα στο μάθημα αυτή την ώρα για να ακούσω την ανάλυσή σας...διότι ξέρω ότι είναι η μοναδική σοβαρή.

   Delete
 32. Η Ρωσία εξοπλίζει την Τουρκία και τον παρανοϊκό Ερντογάν.
  http://www.pronews.gr/portal/20161107/defencenet/toyrkia-enoples-dynameis/62/s-300-toyrkia
  Πολλάκις αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι η χώρα που΄εχει βλάψει περισσότερο από όλες τις μεγάλες δυνάμεις την Ελλάδα.
  Ορθόδοξη αλληλεγύη λοιπόν να σκοτώνει "ομόδοξους" ουκρανούς και να εξοπλίζει τον εχθρό της Ελλάδος που έχει την Κωνσταντινούπολη!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ Ῥωσσία (καὶ ἡ ΕΣΣΔ) δὲν θέλανε διάλυση τῆς Τουρκίας. Ἡ ΕΣΣΔ σύμφωνα μὲ τὸν δημοσιογράφο Μ. Δρουσιώτη εἶχε ἀποφασίσει νὰ μὴν τὰ βάλει μὲ τοὺς Τούρκους τὸ 1974. Γιὰ τὴν νεώτερη Ἑλλάδα ἡ Ῥωσσία πρότεινε τὸ 1823-24 τρεὶς αὐτόνομες ἡγεμονίες, ὄχι ἀνεξάρτητο κράτος. Τὴν ἀνεξαρτησία πρότεινε καὶ ἐπέβαλε ἡ Ἀγγλία. Ἡ ἐξήγηση εἶναι ἴσως ἀρκετὰ ἀπλή.

   Ἑπειδὴ ἀκριβῶς ἔχει αὐτοκρατορικό, δηλ.προ-ἐθνοκρατορικὸ παρελθόν, ἡ Ῥωσσία σκέφτεται μὲ ὅρους λαῶν καὶ πληθυσμῶν, ὅχι ἐδαφῶν. Ἡ ΕΣΣΔ τὴν προσάρτηση πληθυσμῶν τὴν κίνησε διὰ τῶν κατὰ τόπους ἐργατικῶν καὶ κομμουνιστικῶν κομμάτων, καὶ βοηθούσης τῆς Γ. Διεθνοῦς, τὸ ἐργατικὸ κίνημα τῆς επέτρεψε νὰ χωθεῖ παντοῦ. Πρὸ κομμουνισμοῦ, τὰ ΚΚ ἦταν οἱ ἐκκλησίες οἱ ὀρθόδοξες...στὶς ὁποῖες προσπάθησε νὰ ἐπιβληθἦ ἡ Ῥωσσία 1. μὲ χρηματισμὸ καὶ 2. πολιτικὴ προστασία τῶν ὀρθοδόξων.

   Τὸ ἐδαφικὸ ἔθνος-κράτος προέρχεται ἴσως ἀπὸ τὴν φεουδαρχία τὴν δυτική. Ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Κωνσταντινούπολης ἦταν Βασιλεύς Ῥωμαίων. Ὁ Βασιλιάς τῆς Γαλλίας ἦταν τῆς Γαλλίας, τῆς Ναβάρρας καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα κατεβατό, Δοῦκας τῆς Βουργουνδίας, κατι τῆς Σαβοῖας κ.λπ. κ.λπ. Κάπως παρόμοια, οἱ Φράγκοι, οἱ Βενετοὶ καὶ οἱ Ἐγγλέζοι στὴν Ἑλλάδα τοῦς ἐνδιαφέρει ὁ τόπος. Ὁ πληθυσμός - οἰ Ἕλληνες - τοῦς προκαλοῦν μιὰν ἐλαφριά, ὄχι πολὺ ἀνυπόφορη, ἐνόχληση ὡς κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νἄταν καλύτερο ἄν ἀντὶ γιὰ Ἕλληνες εἶχε ἐργατικοὺς Κινέζους ἤ δὲν ξέρω τί.

   Delete
  2. Πολύ σωστά Κωσταντή.

   Και ακριβώς η έννοια του Έθνους-κράτους είναι φεουδαρχική ναί. Τότε είχαν τους γαιοκτήμονες τώρα τους μεγαλοαστούς.

   Delete
 33. Ἰδοὺ ἡ σημερινή μου συνέντευξη ποὺ ἀνέβηκε στὸ you tube. Δημήτρης Κιτσίκης

  http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1364477&srv=266

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν βγει η Κλίντον λέτε Καθηγητά ότι δηλαδή η Ελλάδα θα διαμελιστεί με βάση το σχέδιο Ανεξάρτητη Μακεδονία, Μεγάλη Αλβανία και Ανεξάρτητη Θράκη;

   Delete
 34. ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ!!!!!!!


  ΤΙ ΧΑΡΑΑΑΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗΗΗΗΗΗΗ!!!!

  ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΗΗΗΗΗ!!!!!!!

  ΖΗΤΩ Ο ΦΥΡΕΡ ΤΡΑΜΠ!

  ΖΗΤΩ Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ!

  ΖΗΤΩ Η ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ!

  ΖΗΤΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ, Ο ΩΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΙΜΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΕΘΝΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ!!!

  https://www.google.com/search?q=us+presidential+elections+polls&oq=us+presidential+elections+&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.9606j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  Ζήτω ο τύραννος Ντράμπ! Είθε να είναι αντάξιος του μεγίστου Αγαθοκλέους!

  Ζήτω η δική μας Φασίζουσα Νέα Τάξη Πραγμάτων!!!

  Τέτοια Νίκη αξίζει σαμπάνια!!!

  ReplyDelete
 35. Υπό την αντίστοιχη επίσης Φασιστική μουσική υπόκρουση:  https://www.youtube.com/watch?v=_mLzFeqWePo


  Ζήτω ο Αυτοκράτωρ Τράμπ!

  ReplyDelete
 36. Κλάφτε σοσιακιναιδοκράτες!!!!

  Κλάμα οι φεμινίστριες οι 80αφυλικοί κίναιδοι και οι κάθε ψυχανώμαλοι!!!!!

  Κλάμα οι αντιρατσιστές και οι λοιποί social justice warriors!!!

  ReplyDelete
 37. Καθηγητά περιμένουμε άρθρο για εκλογή Τραμπ και για Κουρδιστάν!

  😉

  ReplyDelete
 38. Οι καημενούληδες οι αστοί παντού βάλανε τα κλάματα!!!

  ReplyDelete
 39. Κλάμα και οι νέγροι που ψήφιζαν μαζικά Χίλαρυ μπας και τους λυπηθεί ο Θεός.

  Επιτέλους ρε γαμώτο, μπήκε μία τάξη! Κάθε τι σάπιο και βδελυρό έφαγε σφαλιάρα ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ και καθε τι υγιές νίκησε!

  Όλα αλλαζουν και τίποτε δεν μένει σταθερό και κραταιό για πάντα. Η Φύσις φέρνει πάντοτε ισορροπία.

  ReplyDelete
 40. ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΟΤΟ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!

  ΖΗΤΩ Ο ΝΟΤΟΣ!!!

  ReplyDelete
 41. Ο Σόρος θα φάει τα λεφτά του τώρα!!!

  Αχαχαχαχαχαχαχα...κλάμααα στην Νέα Υόρκη και την WALL STREET....!!

  Αχχχχ το πόσο χάρηκα δεν λέγεται!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 42. Να θυμαστε όλοι λοιπόν ότι τίποτε δεν στέκεται για πάντα όσο δυνατό και να είναι.

  Τα πάντα ρει,

  όλα αλλάζουν και δύνανται να ανατραπούν αρκεί να υπάρχει Ηγέτης!

  Το ίδιο ισχυεί και για την Ελλάδα μας! Εδώ ολόκληρη Αμερική με τόνο προπαγάνδας της ΝΤΠ των φιλελέδεων τραπεζιτών και ανέτρεψε τα πάντα, δίδοντας σφαλιάρα μεγατόνων στο κατεστημένο αυτό. Και δεν θα καταφέρουμε εμείς να διώξουμε ένα μάτσο γλοιώδεις Μπογδάνους, Πορτοσάλτηδες και Κοτσώνες;;;;;

  Με την Χρυσή Αυγή, το μοναδικό κόμμα που παρά τον αντιεβραϊσμό του, στηρίζει τον Ντράμπ, θα φέρούμε και εμείς την δική μας Ανατροπή στην Πατρίδα μας!!!!

  Ζήτω η Νίκη!

  ReplyDelete
 43. Σχόλιο γιὰ τὴν σημερινὴ μέρα. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ εἶναι πρὸς τὸ παρὸν τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστον. Γιὰ τὸν ἑξῆς ἀπλούστατο λόγο. Βασίζοντας τὴν ἐκλογικὴ της καμπάνια στὸ βιντεάκι ὅπου χαίρεται σὰν βλαμμένη μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Καντάφι, ἡ Χείλαρη Κλίντον ἐφάρμοσε μιὰ προπαγάνδα ποὺ εἶχε ἐφαρμοσθῇ καὶ στὴ χώρα μας μὲ τὴν ὑπόθεση Χ.Α. καὶ τὶς τρεῖς δολοφονίες Φῦσσα, Φουντούλη καὶ Καπελώνη. Δηλαδὴ τὴν δημιουργία ἑνὸς ἐκλογικοῦ σώματος ὑποστηρικτῶν τοῦ φόνου. Ἅμα ψήφιζες Κλίντον ψήφιζες ἐξωδικαστικὲς ἐκτελέσεις.

  Παρόμοια σὲ μᾶς, καὶ μὲ τὴν ὑπόθεση Χ.Α., ἄμα ψήφιζες τοῦς ἄλλους ἀχρείους, ψήφιζες παραδικαστικὰ κυκλὠματα ποὺ ἐπεμβαίνουν στὸ ἐκλογικό μας ἀποτέλεσμα. Διότι ἦταν φανερὸ τοῖς πᾶσι ὅτι ἡ δικαστικὴ δίωξη τῆς ΧΑ ἦταν μαγειρεμένη. Ἡ ὑπόθεση Φῦσσα βρώμαγε σὰν σάπιο ψάρι.

  Τὸ ἐπιχείρημα ἦταν τὸ ἑξῆς. Ἀφοῦ βρὲ ἀγόρι μου, κοπέλλα μου, ψηφίζεις κράτος, τί νομίζεις ὅτι εἶναι τὸ κράτος ; Παρθεναγωγεῖο ; Βεβαίως θὰ σκοτώσῃ τὸ κράτος, θα φυλακίσῃ, θὰ βασανίσῃ. Κλείσου σὲ μοναστῆρι ἄ δὲ γουστάρεις καὶ ἐξάλλου ὁ πρῶτος διδάξας εἶναι ὁ Κύριος ποὺ μᾶς ἔπλασε θνητούς. Ψεύτικο ἐπιχείρημα, βέβαια. Διότι μπορεῖ ἐσὺ νὰ ψηφίζεις γιὰ ἄλλους λόγους. Ἅλλο ἐπιχείρημα. Μὰ καὶ σεὶς οἱ Ἕλληνες γίνατε Ἕλληνες καὶ ψηφίζετε τώρα διότι μὲ τὴν Ἑπανάστασή σας ἀναλάβατε ὁ καθένας χωριστὰ τὸ κρατικό ἔγκλημα.

  Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ λεγόμενος φασισμὸς καὶ ὁ λεγόμενος φιλελευθερισμὸς ἔχουν πολλὰ κοινά, σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Στὴν διαμοίραση τῆς κρατικῆς ἐνοχῆς ἐπὶ τοῦ σώματος τῶν πολιτῶν ὁ ἕνας, ἐπὶ τοῦ κορμοῦ τοῦ ἔθνους, ὁ ἄλλος, μὲ τὴν ἐνοχὴ νὰ τρέχει σὰν ὑγρὴ κουτσουλιά ἀπὸ τὴν κορφὴ τοῦ δέντρου τῆς Ἐλευθερίας μὲχρι τὶς ῥίζες της.

  Γιὰ νὰ δοῦμε ἄν ἔχει διασφαλιστεῖ τὸ ἀποτέλεσμα ἤ θὰ ξαναχαροῦν οἱ ξώβυζες βλαμμένες Ἑλλάδας, Γαλλίας καὶ ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 44. Έτσι!!

  http://www.pronews.gr/portal/20161109/world/diethnis-politiki/39/proto-sygharitirio-minyma-ston-ntramp-irthe-apo-tin-mlepen

  ReplyDelete
 45. Αχ Καθηγητά δεν φαντάζεσθε πόσο χαρούμενος είμαι σήμερα!!!!

  Κερδίσαμε οι Εθνικιστές και οι αντίπαλοι της παγκοσμιοποιήσεως μία τεραστία νίκη στο κέντρο της Φιλελεύθερης Παγκοσμιοποιήσεως, τις ΗΠΑ.

  Η σημερινή Τραμπική νίκη είναι νίκη για όλους τους Εθνικιστές και τους πολιτικά αντιφιλελευθέρους ανά την υφήλιο!

  Όλα βαίνουν Αρίστως!

  ReplyDelete
 46. Der Morgen wird unser sein!

  Η Αυγή θα είναι δική μας!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/tromos-sto-pagkosmio-susthma-apo-ton-thriambo-tou-tramp-erchetai-kai-h-wra

  ReplyDelete
 47. https://ethnikismos.net/2016/11/09/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80-%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%BD%CE%B9%CE%BA-2/

  ReplyDelete
 48. Τάδε έφη ο Θεοδωράκης!!!

  http://www.pronews.gr/portal/20161109/politics/potami/102212/deite-minyma-toy-s-theodoraki-sto-toyiter-gia-tin-niki-tramp-foto


  Πιο σάπιος και ξεφτιλισμένος πεθαίνεις! Να τα δουν οι παλιοί συμμαθητές μου τα ζώα αυτά που δεν έχουν Εθνική, Θρησκευτική και Φυλετική συνείδηση καμία, αλλά φυτοζωούν ως φιλελεύθερα ζόμπι, για αυτό και άλλωστε ψήφισαν ΜΑΖΙΚΑ...Ποτάμι!

  Θεοδωράκη ούτε σφαίρα δεν χρειάζεται να χαραμίσουμε για εσένα όταν θα γίνει Επανάσταση στην Ελλάδα και θα φύγουν πολλά κεφάλια προδοτών ξεφτιλισμένων και πουλημένων στον Σόρος, την Ε.Ε. και τους ομοίους τους.

  Θα αφήσουμε το "έργο" να το κάνει η βαρύτης.

  ReplyDelete
 49. YΓ. Κάποιοι πολιτικοὶ ἄνδρες, πολῖτες τοῦ κράτους ποὺ ὀνομάζεται Ἑλληνικὴ Δημοκρατία, ἔσπευσαν νὰ χαιρετίσουν τὴν ἐκλογὴ τοῦ κου Ντόναλντ Τρὰμπ σὰν σηματοδοῦσα ἐγκατάλειψη τῆς παγκοσμιοποίησης ἐκ μέρους τῆς Ἀμερικῆς καὶ πρόσδεσης τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν στὸ ἄρμα τοῦ ἐθνικισμοῦ. Ἡ ἀνάλυση αὐτὴ δείχνει κάπως ἀφελής, διότι ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἡ στρατιωτικὴ κυριαρχία τῶν ΗΠΑ ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Δὲν νομίζω ὁ νέος καπετάνιος τοῦ Ἀμερικανικοῦ Στόλου νὰ πῇ στοὺς ἄνδρες - "Ο.κ. Μπόϋζ. Βαζουμε πίσω γιὰ τὰ νερά μας γιὰ ψάρεμα. Ἁφήνουμε τὴ Σοῦδα στὸν Ποῦτιν".

  Ἡ ἐννοιολογικὴ σύγχυση προέρχεται ἀφενός ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὀ ἐθνικισμὸς εἶναι...παγκόσμιο κίνημα (ἐξ οὗ καὶ μέρος τῆς ἠλιθιότητός του - ποιος εἶναι ἔξυπνος ἐξάλλου) ἀφετέρου ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι τὰ ἑλληνικὰ πολιτικὰ κόμματα ψάχνουν πάντοτε γιὰ προστάτη στὸν ἀντίπαλο τοῦ προστάτη τοῦ ἀντιπάλου ἑλληνικοῦ κόμματος. Ἅν αὐτὸς δηλώνει ὀπαδὸς τοῦ Λεοπόλδου φὸν Σάχερ-Μαζόχ, θὰ ἀρχίσουν νὰ ἐξυμνοῦν τὴν ἑλληνικότητα τοῦ μαζοχισμοῦ.

  ReplyDelete
 50. Καὶ ἰδοὺ ἡ δεύτεη συνέντευξή μου, σήμερα, μετὰ τὸν θρίαμβο τοῦ Τράμπ.

  http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1364775&srv=266

  Φυσικά, ὁ κάθε παρατρεχάμενος Ἕλλην (ὄχι ὅμως οἱ ξένοι) θὰ τρέξουν νὰ δηλώσουν ὅτι εἶχαν καὶ αὐτοὶ προβλέψει τὴν νίκη τοῦ Τράμπ, ὅπως στοιχηματίζεις στὸ λότο, καὶ ὄχι κατόπιν ἐπιστημονικῆς ἀναλύσεως. Δηλαδὴ τὸ περίφημο ἑλληνικό: ἐγὼ τὸ εἶχα εἰπῆ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 51. ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ. Θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε πῶς σχετίζονται τὸ τρίπτυχο οἰκογένεια (ἡ εὐρύτερη οἰκογένεια, τό σόι), θρησκεία (παραδοσιακό πράγμα) καὶ πατρίδα (σύμφωνα μὲ τοὺς ἱστορικούς, νεωτερικὴ ἔννοια, ποὺ μᾶς ἦρθε ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση). Γιὰ νὰ τὸ ἐξηγήσω.

  Vive la France ! Vive Jésus ! Vive la famille ! Ζήτω ἡ Ἑλλάς ! Ζήτω ὁ Ἰησούς ! Ζἠτω τὸ σόι ! Καὶ πῶς σχετίζονται αὐτὰ τὰ τρία μὲ τοὺς φίλους μας τοὺς Κούρδους....Διότι οἱ Κοῦρδοι ἔχουν μείνει καθυστερημένοι σὲ σχέση μὲ μᾶς στὴν ἀπόλαυση τῶν τριῶν συνθημάτων. Ζήτω ὁ Μωάμεθ ! Ζήτω τό σόι ! Ζἠτω τὸ Κουρδιστάν !

  ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ. Μὴν ξεχνᾶμε. Ἀπὸ τὶς πρῶτες προκηρύξεις ποὺ ἐξέδωσε ὁ Πετρό-μπεης Μαὐρομιχάλης τὸ 1821 ἦταν πρὸς τὸν Ἀμερικανικὸ λαό.http://www.typoskifissias.gr/articles/1895-i-proti-epanastatiki-prokiryxi-tis-kalamatas-apo-to-xeri-toy-petrompei-mayromixali-prin-apo-195-xronia. Οἱ περισσότεροι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται νὰ καταλάβουν ὅτι μπορεῖς νὰ εἶσαι καὶ ἀντικειμενικὸς ἱστορικὸς καὶ νὰ πιστεύεις στὴ θεία Πρόνοια. Διότι στὸ σχολεῖο τοῦς ἔμαθαν ὅτι εἶτε μὲ τὸν Νεύτωνα θὰ εἶσαι, εἴτε μὲ τὸν Παϊσιο. Ὁ Νεύτων ὅμως πιθανότατα πίστευε στὴν θεία Πρόνοια καὶ μάλιστα νομίζω εἶχε στείλει στὴν κρεμάλα καποιους παραχαράκτες, σὰν εἰδικὸς ὑπάλληλος τοῦ θρόνου. Ἕχει ἐνδιαφέρον λοιπὸν τὸ πῶς εἰσβάλλει στὴν Ἀν. Μεσόγειο καὶ στοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς ἡ ἰδέα ὅτι ναί, δικαιοῦνται νὰ ὁπλοφοροῦν καὶ ὄχι μόνο οἱ μουσουλμάνοι νὰ ὁπλοφοροῦν καὶ νὰ πηγαίνουν καβάλα. Καὶ μείς. Καὶ ὅχι μόνο νὰ ὁπλοφοροῦμε, καὶ νὰ σκοτώνουμε κιόλας. Μὲ τὰ πολλὰ, αὐτὸ ποὺ λέγεται αὐτοδικία.

  ReplyDelete
 52. ΥΓ Διαβάστε. " Αἱ ἀρεταί σας, ᾦ Ἁμερικανοί! μᾶς προσεγγίζουν εἰς ἐσάς, μ’ ὅλον ὅτι μᾶς χωρίζουν εὐρύταται θάλασσαι. Ἡμεὶς σᾶς νομίζομεν πλησιεστέρους παρὰ τὰ γειτονεύοντα μὲ ημὰς ἔθνη καὶ σᾶς ἔχομεν φίλους καὶ συμπολῖτας καὶ ἀδελφούς, διότι εἶσθε δίκαιοι, φιλάνθρωποι, καὶ γενναῖοι. Δίκαιοι, ὅτι καὶ ἐλεύθεροι, φιλάνθρωποι καὶ γενναῖοι, ότι πολιτεύεσθε κατὰ τὸ εὑαγγέλιον. [!!! Καὶ ὅμως ! Ποῦ ὀρκίζεται ὁ ἐξεταζόμενος στὰ ἑλληνικὰ δικστήρια καὶ ποιανοῦ τὴν εἰκόνα βλέπει μπροστά του ! ] "[...] Ὑμέτερον εἶναι, ᾦ ἄνδρες! νὰ ἐπιθέσετε τὸν κολοφῶνα εἰς τὴν δόξαν σας, βοηθοῦντες μας νὰ καθαρίσωμεν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς μολύνοντας αὐτὴν ἐκ τετρακοσίων ἐτῶν βαρβάρους. [...] Ἑξ ὀνόματος τῆς Μεσσηνιακῆς Συγκλήτου τῆς ἐν Καλαμάτᾳ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ἀρχιστράτηγος".

  Γιατὶ ὄχι λοιπὸν ἐξ ὀνόματος τῆς Κουρδικῆς Ἑθνοσυνελεύσεως ; Ἵσως διότι κάτι λείπει, δηλ.τὸ εὐαγγέλιο.

  ReplyDelete
 53. Ο Τραμπ εκπροσωπεί ένα παρακλάδι αυτού που ονομάζεται Νέα Δεξιά. Είναι κράμα συντηρητισμού, εθνικισμού και εθνικοσοσιαλισμού. Απλώς ο εθνικοσοσιαλισμός αυτός δεν λειτουργεί ακριβώς σαν του Αδόλφου, αλλά με έναν πιο πιασάρικο εμπορικό τρόπο, μέσω ειδικής προπαγάνδας. Δεν εκδηλώνεται δηλαδή αμέσως. Και φυσικά αυτού του τύπου ο εθνικοσοσιαλισμός του Τραμπ, κρύβει βαθιά συμφέροντα από πίσω. Δεν είναι αγνός σε καμία περίπτωση.

  Όποιοι καταλαβαίνουν τι εκπροσωπεί ο Τραμπ, καταλαβαίνουν επίσης το τέρας που έρχεται στην Αμερική. Από την άλλη καλά να πάθουν οι φιλελεύθεροι που ενδιαφέρονται μόνο για την οικονομία και έχουν εδώ και χρόνια μηδανινή πολιτική ατζένται.

  Δεν είμαι με κανέναν, αλλά ο Τραμπ εκπροσωπεί τον εθνικοσοσιαλισμό και τον λευκό εθνικισμό. Η αλήθεια να λέγεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εκσφενδονίζεις χονδρότατες πατάτες φίλε Ιωάννη, μα χονδρότατες...

   Delete
  2. Ναι ε; Για πες μας εσύ τι εκπροσωπεί ιδεολογικά ο Τραμπ. Αφού δε ξέρεις.

   Delete
  3. Τον Αμερικανικό Φασισμό, Συντηρητισμό(μη-φιλελεύθερο, φιλοσοφικό) και τον Θρησκευτικό Φονταμεταλισμό Προτεσταντικού τύπου.

   Το καλλίτερο παιδί με λίγα λόγια!

   Delete
 54. Ερώτηση προς κ.κ Κιτσίκη:
  θα αλλάξει η πολιτική της μετανάστευσης στην Αμερική, οπότε κατ' επέκταση και στην Ελλάδα? Ο Τράμπ είπε ότι αν δε μπορούν να λύσουν το ελληνικό πρόβλημα οι Γερμανοί θα το αναθέσουν τότε στον Πούτιν. Το σχόλιο σας επ' αυτού?

  ReplyDelete
 55. Για τους Αμερικανούς, ίσως είναι καλύτερα που βγήκε ο Τραμπ.Εμάς μας αφορά η εξωτερική πολιτική.
  Όπως ανέπτυξα και προηγουμένως, δεν μας συμφέρει καθόλου.Κοίτα ρε πως θα την γλυτώσει ο Ερντογάν..................

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άνθρωπέ μου στο λέω εδώ και καιρό, δεν είσαι καλά. Έχεις μένος κατά Τουρκίας και Ρωσίας που σε τφώνει και σε φανατίζει άσχημα.

   Η Κλίντον μετά την Τουρκία θα διαμέλιζε και την Ελλάδα(Μεγάλη ΣλαυοΜακεδονία, Μεγάλη Αλβανία, Ανεξάρτητη Θράκη και Κρήτη, νησιά Αν.Αιγαίου στην πλέον κουτσΟυρεμένη Τουρκία του Γκιουλεν ή του MHP)

   Άσε που θα έδινε πλήρη εξουσία στον Σόρος και τις πολυεθνικές και θα σύμμαχούσε με την Μερκελική Ε.Ε. κατά των Εθνικιστικών κινημάτων, προωθώντας το ΤΤΙΡ και λοιπές πλήρως φιλελεύθερες συμφωνίες!

   Κόλαση θα ήταν! Και εσύ εύχεσαι να είχε εκλεχθεί μόνον και μόνον για να διαμελισθεί η Τουρκία! Δεν πας καλά!!!!!

   Delete
 56. Aegean Eagle,τὴν ἡγεσία τοῦ φασισμοῦ τὴν ἀναλαμβάνει πλέον ἡ Ἀμερικὴ τοῦ Τράμπ, σὲ συμμαχία μὲ τὴν Ῥωσία τοῦ Πούτιν (βλέπε Φὸρντ-Χίτλερ στὸν Μεσοπόλεμο).Ἡ ἀποθνήσκουσα ΕΕ θὰ παραμείνη στὴν μέση, ὡς σάντουιτς μεταξὺ τῶν Ἀγγλοσαξώνων (ΗΠΑ-'Αγγλία τοῦ Μπρέξιτ) καὶ τῶν Ῥώσων. Ἡ συμμαχία αὐτὴ θὰ ἀποτρέψῃ τὴν συγκρότηση Κουρδικοῦ κράτους καἰ θὰ τὴν ἐπεκτείνῃ σὲ ἕνα πυρηνικὸ Ἰράν. Τὸ Ἰσραὴλ θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ συμμαχήσῃ μὲ τὸν ἀμερικανικὸ φασιστικὸ αὐτὸ γαλαξία. Ὁ ἀπώτερος ἐχθρὸς εἶναι ἡ κομμουνιστικοκαπιταλιστικὴ Κίνα μὲ σύμμαχο τὸ ἀραβικὸ Ἰσλάμ, ποὺ πρέπει νὰ καταστραφῆ.Ὅλες οἱ χῶρες μίας γκωλλικῆς Εὐρώπης τῶν Ἐθνῶν, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἑλλάδος θὰ διοικηθοῦν ἀπὸ φασιστικὰ καθεστῶτα, μὲ κυρία δύναμη τὴν Γαλλία τῆς Μαριν Λὲ Πέν (Μαρινισμός). Νὰ διαβάσετε τὸ ἐπερχόμενο ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι ἀριθ.246, ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ στὶς 15 Νοεμβρίου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ὅλες οἱ χῶρες μίας γκωλλικῆς Εὐρώπης τῶν Ἐθνῶν, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἑλλάδος θὰ διοικηθοῦν ἀπὸ φασιστικὰ καθεστῶτα..."


   Το τέρας που σας έλεγα...

   Delete
  2. Ποίο τέρας μωρέ πολυλογά;

   Θυμίζεις καθαρότατο σοσιαλδημοκράτη. Όλα τερατολογάς και πολυλογάς. Σταμάτα! Ασπάσου την δική μας ΝΤΠ.

   Delete
  3. Γενικά μία φράση περιγράφει αρίστως την νέα τάξη πραγμάτων που αναδείχθηκε εχθές!

   FÜR FAMILIE UND GAU!


   ΥΠΕΡ ΟΙΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΊΑΣ!!!

   Delete
  4. Φοβᾶται ὁ Γιάννης τὸ θεριὸ καὶ τὸ θεριὸ τὸν Γιάννη. Ὁ ἕνας π.χ. οἱ Κοῦρδοι θέλει νὰ ξηλώσει τὸ κράτος ποὺ δὲν τὸν συμφέρει, καὶ ὀ ἄλλος θέλει νὰ πλέξει τὸ κράτος ποὺ τὸν συμφέρει χρησιμοποιῶντας τὸ νῆμα ποὺ ἔχει ξηλώσει ὁ ἄλλος.

   Ὁ φασισμὸς ξεκινάει μὲ τὸ ξήλωμα τοῦ τραπεζικοῦ κεφαλαίου (εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ τζιράκια του στὴν Ἑλλάδα μᾶς ἔχουν κάνει τὴ ζωὴ μαύρη) ἀλλὰ ἐν τελει εἶναι καὶ αὐτὸς μιὰ ἰδεολογία τῆς ἐργασίας. Θὰ γινει φανερὸ πιστεύω ὅτι στὸ στόχαστρο εἶναι πάντα ἡ ἐργασία.

   Delete
  5. Τελευταίος στύλος των τοκογλύφων τραπεζιτών τύπου Σόρος, αυτών των καταραμένων και των δούλων τους όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ και ο Σόιμπλε, που κόντεψαν να διαλύσουν Εθνικά, Πολιτισμικά, Θρησκευτικά και Βιολογικά(!!) μία ολόκληρη ήπειρο, αυτή της Ευρώπης στον βωμό του κεφαλαίου, παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση των τραπεζιτών.

   Η μητέρα των μαχών εκερδίθη στο πάλαι ποτέ άνδρο του παγκοσμίου φιλελευθέρου κατεστημένου, τις ΗΠΑ. Τώρα μένει ο Επίλογος.

   Και αυτός θα γραφθεί στα χώματα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου!!!


   ΖΗΤΩ Η ΛΕΥΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ!

   Delete
  6. Δὲν χρειάζεται νὰ διοικηθοῦν ἀπὸ φασιστικὰ καθεστῶτα οἱ χῶρες ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τὶς μποῦρδες τοῦ Κροῦγκμαν.http://tvxs.gr/news/kosmos/kroygkman-gia-niki-tramp-molis-synebi-kati-tromero-gia-tin-oikonomia

   Δὲν χρειάζεται διοίκηση. Τὰ πράγματα γίνονται ἀπὸ μόνα τους. Εἶναι τόσο ἀπλό. Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι κρατικισμὸς τῶν τραπεζῶν.

   Delete
  7. "Ποίο τέρας μωρέ πολυλογά;

   Θυμίζεις καθαρότατο σοσιαλδημοκράτη. Όλα τερατολογάς και πολυλογάς. Σταμάτα! Ασπάσου την δική μας ΝΤΠ".

   Μακάρι να ήτανε νέα. Αλά δυστυχώς είναι ότι πιο παλιό, αρχέγονο και σάπιο.

   Delete
  8. "Ὁ φασισμὸς ξεκινάει μὲ τὸ ξήλωμα τοῦ τραπεζικοῦ κεφαλαίου (εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ τζιράκια του στὴν Ἑλλάδα μᾶς ἔχουν κάνει τὴ ζωὴ μαύρη) ἀλλὰ ἐν τελει εἶναι καὶ αὐτὸς μιὰ ἰδεολογία τῆς ἐργασίας. Θὰ γινει φανερὸ πιστεύω ὅτι στὸ στόχαστρο εἶναι πάντα ἡ ἐργασία".

   Κωνσταντή μου θα εξετάσουμε το πως ξεκινά ή το πως καταλήγει και εδραιώνεται; Υπάρχει χειρότερη μορφή καπιταλισμού από τον φασισμό; Μη τρελαθούμε τελείως.

   Delete
  9. Ό,τι πιο παλιό, αρχέγονο και υγιές.


   Η Νίκη αυτή δεν είναι ρασιοναλιστική και Δυτικώς ορθολογική! Όχι! Αυτό που συμβαίνει τώρα παγκοσμίως είναι η αρχή μίας Μυσταγωγίας αναλόγου εκείνης του Μαΐου του 1945 στο Βερολίνο και το Ράιχσταγκ!

   Οι παλαιοί Θεοί αρχίζουν και ξυπνούν!

   Παραδόξως, η Μάγιας είχαν δίκαιο! Ακόμη μία Νίκη του μη ορθολογικού, του Πνεύματος και του Ρομαντισμού!

   Το 2012 υπήρξε σύμφωνα με αυτούς, η αρχή μίας Νέας Εποχής. Και το 2012 είχαμε το πρώτο Εθνικιστικό και Εθνικοσοσιαλιστική Κόμμα στα χρονικά. Την Χρυσή Αυγή και την Λεπέν στην Γαλλία.

   Η Νέα Εποχή του ημερολογίου των Μάγιας που άρχισε το 2012 είναι η εποχή του Φασισμού, η εποχή της επιστροφής στις Ρίζες και την Φύση!

   Delete
  10. "Η Νίκη αυτή δεν είναι ρασιοναλιστική και Δυτικώς ορθολογική! Όχι! Αυτό που συμβαίνει τώρα παγκοσμίως είναι η αρχή μίας Μυσταγωγίας αναλόγου εκείνης του Μαΐου του 1945 στο Βερολίνο και το Ράιχσταγκ!

   Οι παλαιοί Θεοί αρχίζουν και ξυπνούν!"

   Συμφωνώ. Βρε εγώ ξέρω καλά τι είναι. Οι αφελείς δεν ξέρουν. Κα όταν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλό σου δεν τον φοβάσαι. Έχεις μελετήσει τις κινήσεις του όπως επίσης έχεις μελετήσει το ποιος υποκρίνεται ότι είναι μαζί σου στον αγώνα. Διότι έχω ξαναγράψει ότι ο μέγιστος εχθρός του εθνικοσοσιαλισμού και αυτός που μετά την έλευση του Χριστού του χαλάει τα σχέδια είναι (αυτός και μόνο αυτός) ο Χριστιανισμός, και όχι ο Ιουδαϊσμός όπως σας μαθαίνουν στα κατηχητικά σας.

   Κι εσύ νομίζω ότι μου κάνεις απόλυτα τη δουλειά. Θα σε κατευθύνω προς αυτό τον σκοπό. Να φανερώσεις μόνο και μόνο με τα γραπτά σου το τι είστε και το πόσο σάπιοι είστε εσωτερικά.

   Delete
  11. Χαχαχα!

   Τρικυμία εν κρανίω.

   Ήρεμα Ένοχε. Βλέπεις φαντάσματα!

   Delete
 57. Ιδού τί λένε οι γραικύλοι αστοί του κάπιταλ φερέφωνο εμετικό των διεθνών κατεστημένων των ΜΜΕ:

  ~Η νίκη Τραμπ αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι κάτι το εξαιρετικό~

  !!!!!!

  Ο ξεφτιλισμός των αστικών μαζών δεν έχει όριο!!! Ό,τι χειρότερο απέβαλε το σύγχρονο Διαφωτιστικό πνεύμα και ο φιλελευθερισμός το τέκνον του, είναι ο άκρως ξεφτιλισμένος, μαλθακός, ηδονολάγνος και πουλημένος ψυχή τε σώματι, αστός!!!

  Ανταπαντούμε:

  Η νίκη Τραμπ αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ ΕΙΝΑΙ κάτι το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!!!!

  Ζήτω η Τραμπική Αμερική, ζήτω η Πουτινική Ρωσία!

  ReplyDelete
 58. Οι αστοί του ιστολογίου δυσαρεστήθηκαν προφανώς από την άνοδο του Φασιστού Τραμπ.

  Ο δεξιός αστός, Δόκτωρ Παπ.

  Οι σοσιαλδημοκράτες Κωσταντής και Ένοχος επίσης.

  Ντροπή παιδιά, να είσθε τόσο λιπόψυχοι και "βολεμένοι" με ένα σάπιο καθεστώς!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν θα ντραπώ εγώ, επειδή εσείς είστε κανίβαλοι και όχι άνθρωποι. Μπερδεύεσαι. Εσείς πρέπει να ντραπείτε.

   Delete
  2. Τί εστί άνθρωπος;

   Δώσε απάντηση και άσε τα πεζοδρομιακά επιχειρήματα των προνηπίων.

   Delete
  3. Ένα Λιοντάρι να ντραπεί που είναι Λιοντάρι;

   Μία νυφίτσα να ντρέπεται που είναι της σειράς και φοβάται μην την φάει το Λιοντάρι...

   Delete
  4. "Τί εστί άνθρωπος";

   Νους υγιής και σώμα υγιές, ενωμένα και εναρμονισμένα.


   Εσείς πάσχετε πλήρως στον νου.

   Delete
  5. Ἑγὼ χάρηκα, τὸ ἔγραψα πολλάκις καὶ ἐξήγησα γιατί.

   Delete
  6. Τότε ζητώ συγγνώμιν Κωσταντή. Και σε συγχαίρω!

   Delete
 59. Ἡ νίκη τοῦ Τρὰμπ δείχνει χαρμόσυνη γιὰ τρεὶς λόγους. 1) Σὰν ἤττα τοῦ τραπεζικοῦ κεφαλαίου (καὶ τῶν τζιρακιῶν αὐτοῦ). 2) Σὰν προσωρινὴ ἤττα ἑνὸς φιλελευθέρου φασισμοῦ 3) Σὰν καλὸς οίωνὸς γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν επερίμενα από εσένα τέτοιου χαμηλού επιπέδου σκέψεις.

   Ο φασισμός (και γενικά εθνικισμός, εθνικοσοσιαλισμός) νικά το τραπεζικό κεφάλαιο; Από πότε;

   Αυτοί είναι το τραπεζικό κεφάλαιο με την πιο απάνθρωπη και σκληρή του μορφή.

   Ο Trump τι είναι ρε Κωνσταντή; Ένας πολυεκατομμυριούχος που πουλάει λευκό εθνικισμό και λαϊκισμό είναι.

   Delete
  2. ναὶ ναὶ ἀλλὰ στὸ ψυχικὸ ἐπίπεδο καὶ ὄχι μόνο εἶναι σημαντικὸ ὅτι γλιτώσαμε προσωρινὰ ἀπὸ τὴν κα Κλίντον. Μετὰ τὸ βιντεάκι ὅλοι ὅσοι τὴν ψήφιζαν τῆς ἔδιναν ἐπιταγὴ ἐν λεὑκῶ νὰ καθαρίζει κατὰ βούλησιν. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό.

   Delete
  3. ναὶ ναὶ ἀλλὰ στὸ ψυχικὸ ἐπίπεδο καὶ ὄχι μόνο εἶναι σημαντικὸ ὅτι γλιτώσαμε προσωρινὰ ἀπὸ τὴν κα Κλίντον. Μετὰ τὸ βιντεάκι ὅλοι ὅσοι τὴν ψήφιζαν τῆς ἔδιναν ἐπιταγὴ ἐν λεὑκῶ νὰ καθαρίζει κατὰ βούλησιν. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό.

   Delete
 60. (Νίκη τοῦ Τράμπ, ἤττα τῆς Κλίντον).

  ReplyDelete
 61. YΓ. Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ εἶναι ἰδεολόγος, ἔστω τοῦ εἴδους του, θὰ πρέπει νὰ περιμένουμε ἀντίδραση τοῦ ἐν λόγῳ τραπεζικοῦ κεφαλαίου. Αὐτὴ ἡ ἀντίδραση μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθῇ εἰς ὄφελος τῆς Κίνας, ὁπότε καὶ πάλι κέρδος ἔχουμε. Ἡ βασικὴ σύγκρουση εἶναι ὕλη (φονικὸ πνεῦμα) καὶ πνεῦμα δικαιοσύνης.

  ReplyDelete