Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 27, 2019

533 – Περιμένοντας τὸν Θεὸ ἐκδικητή
533 – Περιμένοντας τὸν Θεὸ ἐκδικητή

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀποδεικνύει ὅτι στὶς περιόδους σήψεως τῆς κοινωνίας ὅπως εἶναι ἡ σημερινή, ἡ σπάθη τοῦ Θεοῦ καταφέρεται κατὰ τῶν σαπισμένων σωμάτων καὶ τὰ μεταβάλη σὲ δύσοσμα κορμιά.

Γνωρίζομε ὅλοι ὅτι ἡ σημερινὴ παγκόσμια κοινωνία εὑρίσκεται στὸ ἔσχατο τῆς παρακμῆς. Εἶναι χωρὶς νόημα νὰ ἀπαριθμήσουμε ὅλες τὶς ἀμέτρητες πτυχὲς αὐτῆς τῆς παρακμῆς ποὺ ἐπιφέρει ἡ πανταχοῦ παροῦσα ὀσμὴ τοῦ θεοῦ χρήματος τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας ποὺ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀσυλήπτου δουλείας μας ὀνομάζομε φιλελεύθερη κοινωνία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ ἀτομισμοῦ.

Μόνον ὁ ἀπόλυτος τζιχαδισμὸς ἀπὸ τὸν Μωϋσῆ στὸν Χίτλερ εἶναι πλέον σὲ θέσι νὰ ἐπιφέρῃ ἐπάνω στὸν πλανήτη τὴν καθαρκτικὴ πυρηνικὴ φωτιὰ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρων στοὺς ῥυθμοὺς τοῦ Black Friday, Santa Claus καὶ Jingle Bells.

Ὅλος ὁ πλανήτης τρέμει τὴν ἀναπόφευκτη ἐπερχομένη ἐκδίκησι τοῦ Θεοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλὰ ὅλοι μας τὴν ἐπιθυμοῦμε στὴν ἀπελπισία μας γιὰ νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τοῦ καπιταλισμοῦ, τὴν κοινωνία ποὺ ἐφηῦρε ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία, κατόπιν τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ κρατᾷ τὴν ἀνθρωπότητα ὑπὸ τὸ πέλμα τῶν ἠθικῶν φρικαλεοτήτων του.

Τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ τεράστιος πυρηνικὸς ἀμανίτης θὰ ἀνέβῃ μέχρι τὴν στρατόσφαιρα γιὰ νὰ καύσῃ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς μία τεραστία ἀνακούφισι θὰ συλλάβῃ τὰ ἀπανθρακωμένα κουφάρια ἀνθρώπων καὶ ζώων ἀποπνέοντας τὴν προσμονὴ μίας νέας ἀρχῆς, μίας νέας Παλαιᾶς Διαθήκης. Γιαχβέ, εἶσαι ὁ μόνος ἀθάνατος καὶ δίκαιος στὴν ἐκδικητικότητά σου!

Ἡ αἰτία τοῦ τζιχαδισμοῦ δἐν εἶναι ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός. Οἱ περισσότεροι τζιχαδιστὲς δὲν εἶναι πραγματικὰ θρησκευόμενοι. Ἕνας δυτικοευρωπαῖος χριστιανὸς δὲν περνᾷ στὶς τάξεις τοῦ Ἰσλὰμ ἀπὸ ἀλλαγὴ θρησκευτικῆς πίστεως. Ἡ ἐξήγησις τῆς σκληρότητος τοῦ τζιχαδισμοῦ εἶναι τὸ αἴσθημα ἀπελπισίας τῶν νέων ἐνώπιον τῆς ἀπανθρώπου ὑφῆς τοῦ καπιταλισμοῦ. Καταπολεμοῦν τὸν καπιταλιστικὸ σατανᾶ γινόμενοι οἱ ἴδιοι σατανιστές.

Τὸ Ἰσλὰμ ὅπως καὶ ὁ χριστιανισμὸς καταδικάζει ἀπολύτως τὴν αὐτοκτονία. Συνεπῶς ἕνας βαθιὰ θρησκευόμενος μουσουλμᾶνος ἤ χριστιανὸς δὲν γίνεται νὰ μετατρέπεται σὲ βόμβα καὶ νὰ ἐκρήγνυται. Ὁ τζιχαδιστὴς πέρνει ναρκωτικὰ καὶ σκληρὰ οἰνοπνευματώδη ποτὰ ποὺ ἀπαγορεύονται ἀπὸ τὴν θρησκεία του καὶ αὐτοκτονεῖ ἀπελπισμένα. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σκληρῆς καπιταλιστικῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ καπιταλισμὸς ἐρήμωσε ὅλον τὸν πλανήτη μὲ τὴν ἀποικιοκρατία καὶ τὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ συνεχίζει νὰ τρώγῃ τὰ σωθικά του ἀκόμη καὶ στὶς χῶρες ἐκκινήσεώς του, τὴν Δύσι, μὴν ἀφήνοντας κανέναν ἄνθρωπο ἀλώβητο, λευκὸ ἤ μαῦρο, πλούσιο ἤ πτωχό.

Τίποτα δἐν ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τότε ποὺ τὸ 1848, τὸ κομμουνιστικὸ μανιφέστο ἔλεγε: «Ἡ ἀστικὴ τάξις ἔσκισε τὸ πέπλο τῆς αἰσθηματικότητος ποὺ ἐσκέπαζε τὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις καὶ τὶς ὑπεβίβασε στὸ ἐπίπεδο ἁπλῶν χρηματικῶν συναλλαγῶν». Νεοφιλελευθερισμὸς δὲν ὑπάρχει. Σοσιαλδημοκρατία δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει πάντα σκέτη ἡ κτηνωδία τοῦ καπιταλισμοῦ. Ναί, ὁ ἀτομισμὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς ποὺ ὁπλίζει τὸ χέρι τῶν τζιχαδιστῶν. Viva la muerte!


Δημήτρης Κιτσίκης                           27 Δεκεμβρίου 2019


7 comments:

 1. Όντως θα έρθει ο Θεός εκδικητής , διότι είναι τόσες πολλές οι ευκαιρίες που μας έχει δώσει που πλέον δεν του απομένει κάτι αλλο να πράξει. Μόνο έτσι θα συνετιστουμε , αν και για λέμε τα πράγματα με το όνομα τους , ο κομμουνισμός έχει γίνει το καλύτερο εργαλείο του καπιταλιστικού συστήματος. Όσο για εμάς τους Έλληνες , εκτιμώ ότι ίσως σωθούμε από την υπερβολική αφέλεια μας. ΥΓ: Για να μην το ξεχάσω και για να διορθώσω ένα λάθος μου , έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Καλή χρονιά να έχουμε , με υγεία!!!

  ReplyDelete
 2. Τον τελευταιο καιρο ,εχουμε εναν καταιγισμο απο πασης φυσεως μυνηματα...[φιλοσοφικα,ιστορικα,γεω πολιτικα,θρησκευτικα ].Απλα ευχαριστουμε...

  ReplyDelete
 3. Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

  Δὲν χάνουν τίποτα νὰ περιμένουν. Ἐμεῖς ὡς τιμωροὶ ποτὲ δὲν ξεχνᾶμε. Δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ποὺ δὲν διεμαρτυρήθησαν γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ θὰ σφαγοῦν πεταμένοι ἄνεργοι στὸ πεζοδρόμιο πληρώνοντας τὸ μεγαλύτερο διαπραχθὲν ἔγκλημα κατὰ τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ἀπὸ τὸ Facebook:
  ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, "ΤΟ ΕΝΖΥΜΟ", ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΘΥΜΑ ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΜΟΥ
  Ἀπεκατεστάθη ἡ λειτουργία τοῦ λογαριασμοῦ του στὸ facebook, στὶς 18 Δεκεμβρίου 2019, ποὺ πρὸ ἡμερῶν εἶχε μπλοκάρει τὸ ἐν λόγῳ προσωποβιβλίο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. κύριε καθηγητά...χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το περιεχόμενο των λόγων σας...και φυσικά τη φράση του συντρόφου Φράνκο που απέτρεψε το διαμελισμό της χώρας του...θα προτιμούσα προσωπικά τη φράση του Περικλή Γιαννόπουλου ΕΛΛΑΣ Ή ΤΕΦΡΑ που είναι και επίκαιρη ..ένεκα των όσων θα συμβούν λίαν συντόμως στη χώρα μας...
  επίσης, πάνω στο ζήτημα του εκφυλισμού της....Ελλάνταα...έτσι όπως κατάντησε από τους πολιτικούς της...ευτυχώς ο Κύριος προνόησε και ο νέος Ισραήλ έχει τους δικούς του Φιλισταίους, οι οποίοι μέσω της βίας και του αίματος θα τον οδηγήσουν πάλι στην κάθαρση.

  Χρίστος ετέχθη

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και θα βγει ένας νέος Χαμουραμπί και θα έχει η Ευρώπη ένα νέο Αμοριτικό/Φιλισταϊκό φασιστικό καθεστώς!

   Delete
 6. Καστρινέ, συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὰ λόγια σου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete