Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 28, 2019

534 -Κιτσίκης-Ὀζάλ: Association Française de Science Politique (AFSP) Paris 2013-Gilles Bertrand

534 - Association Française de Science Politique (AFSP) Paris 2013-Gilles Bertrand

Ἡ θεωρία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη περνᾷ στὸν πνευματικό του μαθητή, τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας Τουργκοὺτ Ὀζάλ καὶ μετὰ στὸν Ἔρντογαν ὡς περιοχή-ἄξων

Dimitri Kitsikis' s  Intermediate Region Theory taught to his spiritual pupil the president of Turkey Turgut Özal ans subsequently to President Erdoğan as Pivot State Doctrine

Dimitri Kitsikis and Turgut Özal in the Turkish State helicopter


6 comments:

 1. Γι΄αὐτό εἶμαι καί θά μείνω ἄκρως ἀντίθετος στό Μέγα ΣΦΑΛΜΑ τοῦ Καθηγητή Κιτσίκη,ἐννοῶ τήν πολιτικοποίηση του, καί τό γεγονός ὅτι παίρνει θέσεις γιά γεγονότα καί καταστάσεις.ποὺ καμμιά σχέση δέν έχουν ούτε μέ τήν Ἱστορία ἀλλά ούτε μέ τήν Γεωπολιτική...ἀλλά πάνω σ΄αυτά θά έπανέλθω και μάλιστα δριμύτερος μόλις περάσουν οί γιορτές καί βρώ ό καψερός κ΄έγώ λίγο λεφτερο χρόνο νά γράψω τές σκέψες μου....Πρός τό Παρών....Καλή χρονιά καλές γιορτές...ευτυχία ευ-δαιμονία κάι ει δυνατο άναταση τής ψυχής....Τήν άγάπη μου . Μάκης

  ReplyDelete
 2. Μάκη ἔχεις δίκαιο ὅτι δὲν πρέπει νὰ πολιτικοποιοῦμαι ἀλλα ἐγὼ ὑπακούω στὰ κελεύσματα τοῦ Κυρίου πὸὺ μὲ θέλει προφήτη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ἀπὸ τὸ Facebook:
  ΟΙ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Ὡς ὑπνοβάτες πορευόμεθα μεταξὺ πνευμάτων καὶ πτωμάτων. Τὰ πτώματα εἶναι οἱ πολιτικοὶ τῶν κομμάτων τῆς Δημοκρατίας ποὺ καλύπτουν ὅλον τὸν χῶρο πεπεισμένοι πὼς εἶναι ζωντανοὶ ἐπώνυμοι.Πέραν αὐτῶν ταξιδεύουν τὰ πνεύματα ποὺ γίνονται ἀντιληπτοὶ μόνον ὅταν τοὺς δίδουν σάρκα οἱ πολιτικοὶ ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν ὡς ἐνδυμασίες γιὰ νὰ καλύψουν τὴν γύμνια τῶν αἰσχρῶν κορμιῶν τους. Τέτοιο πνεῦμα ὑπῆρξε ὁ Θᾶνος Μικρούτσικος στὴν κηδεία τοῦ ὁποίου σωρεύθηκαν ὅλοι οἱ ἐπώνυμοι καθωσπρεπικοὶ κομματικοὶ καὶ ἐπαγγελματίες ἠθοποιοὶ τοῦ δημοκρατικοῦ παλκοσένικου, πλὴν τοῦ ΚΚΕ τοῦ Κουτσούμπα ποὺ ἐτίμησε τὸν Μικρούτσικο ὡς ἀκραῖο πνευματικὸ ἐπαναστατικὸ μυαλό. Διότι τὸ πνεῦμα εἶναι πάντα ἀκραῖο καὶ ἐπαναστατικό, κομμουνιστικὸ ἤ φασιστικό, ὁλοκληρωτικό, ποτὲ δημοκρατικό, ποτὲ κομματικό. Καὶ ἐνεφανίσθησαν ἀπὸ τὴν κόπρο τοῦ γραικυλισμοῦ σκουλίκια ἐρπετά,κομματικά, ἀκόμα καὶ ἐδῶ στὸ προσωποβιβλίο, ὅπως κάποιος μὲ ψευδώνυμο Louis Nicolas, τὸν ὁποῖον εὐθὺς ἀμέσως ἀπέβαλα μή δυνάμενος νὰ τὸν χρησιμοποιήσω ὡς λίπασμα κατὰ τὴν συνταγὴ τοῦ μακαρίτου προέδρου Μάο, γιὰ νὰ λουλουδιάσω τὸν τάφο τοῦ Θάνου. Ἀθάνατε ποιητὰ Μικρούτσικε, πῆρες θέσι μεταξὺ τῶν πνευμάτων στὸν νεκροταφεῖο τῶν σουρρεαλιστῶν, ἀναρχικῶν, φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν ποιητῶν ποὺ ξερνοῦν τὸν πολιτικαντισμό, περιμένοντας τὴν ἔλευσι τοῦ συντρόφου σου Μίκη Θεοδωράκη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Πρὸς ΚΙΣΕ (Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο Ἑλλάδος):

  Ἀδέλφια,
  Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησι ἔχω τὴν τιμὴ νὰ λαβαίνω κάθε χρόνο εὐχὲς ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μου Ἕλληνες ἰσραηλῖτες γιὰ καλὰ Χριστούγεννα καὶ χαρούμενα Χαννούκα σὲ ἐμένα τὸν ὀρθόδοξο χριστιανὸ τῆς θρησκείας τοῦ ἑβραίου Χριστοῦ πόσῳ μᾶλλον ποὺ καὶ ἐφέτος ὁ τρελλὸς ἀντισημιτισμὸς κατατρώγει παγκοσμίως τὰ σωθικὰ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἀδέλφια σᾶς ἀγαποῦμε καὶ παραμένουμε πάντα στὸ πλευρό σας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ο ΚΑ΄ ΑΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ἤ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΗ.
  Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς εἶναι ἡ ἰδεολογία συνθέσεως τῶν ἄκρων, κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ, χωρὶς ἀντισημιτισμὸ καὶ χωρὶς ἀντιτουρκισμό, μὲ βάρκα τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ ἀπόλυτο ἐχθρὸ τὴν δημοκρατία, ὑπὲρ τῆς συνεργασίας τῶν λαϊκῶν τάξεων καὶ ὑποταγῆς τῶν καπιταλιστῶν στὰ συμφέροντα τῶν τελευταίων. Ὁ Κιτσικισμὸς εἰσήγαγε τὴν ἰδεολογία αὐτὴ στὴν Ἑλλάδα πρὸ πολλῶν ἐτῶν (βλέπε τὰ σχετικὰ βιβλία μου στὰ ἑλληνικά, "Ἐθνικομπολσεβικισμός" (2010) καὶ στὰ γαλλικά «La montée du national-bolchevisme dans les Balkans»(2008). Γι αὐτὸ καὶ ὑποστηρίζω συνάμα τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὸ ΚΚΕ. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ὡς παγκόσμιος δύναται νὰ ἐπιβληθῇ μόνον διὰ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ ὡς ὁλοκληρωτικὴ σύνθεσις. Δημήτρης Κιτσίκης
  Χριστιανικὸς ἐθνικομπολσεβικισμός (φωτό)
  Ἀπὸ τὸ προσωποβιβλίο μου

  ReplyDelete
 6. Ἀπὸ τὸ Facebook:
  Παναγιώτη ἔχεις δίκαιο γιὰ τὴν διαφορὰ τιμῆς ποὺ ἐδόθη στὸν Θᾶνο Μικρούτσικο καὶ τὸν Γιάννη Σπανὸ ποὺ ἀπεβίωσαν τὴν ἴδια περίπου χρονικὴ περίοδο. Τὸ κατεστημένο μιᾶς οἱασδήποτε κοινωνίας εὐλογεῖ τὰ γένια της. Π.χ. ἡ ἀθλία καμαρίλα τῶν δημοσιογράφων ποὺ σχεδὸν ὅλοι ἀρχίζουν νὰ μασᾶνε ὡς δημοσιογράφοι κομμουνιστὲς στὸν Ῥιζοσπάστη γιὰ νὰ καταλήξουν στὶς δεξιὲς ἀστικὲς ἐφημερίδες, μόλις ἀποβιώνει ἕνας ἐξ αὐτῶν πιὸ μέτριος καὶ ἀπὸ τοὺς μετρίους τὸν παρουσιάζουν ἀπὸ τὰ κανάλια ὡς μεγάλη ἀπώλεια γιὰ τὸν πολιτισμό.Γι αὐτὸ καὶ μόνον πολὺ μετὰ θάνατον ὁ μεγάλος ἀναδεικνύεται μεγάλος. Ἕνα ἀπὸ τὶς χιλιάδες παραδείγματα εἶναι ὁ θάνατος τοῦ ὁλλανδοῦ ζωγράφου Ῥέμπραντ ποὺ ἀφοῦ ἔγινε πασίγνωστος καὶ πάμπλουτος ὡς ζωγράφος τοῦ ὁλλανδικοῦ κατεστημένου τῶν ἐμπόρων τοῦ Ἄμστερνταμ ἀπεβίωσε πάμπτωχος καὶ ξεχασμένος μέχρι ποὺ ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του ἐπανῆλθε στὸ Πάνθεον τῶν ἡρώων τῆς Ἱστορίας. Κι ἐγὼ κάνω τὸ "λάθος" νὰ ὑποστηρίζω τελείως ἀσυμβίβαστες ἰδεολογικὲς ὁμάδες, π.χ. τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή,τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ὀθωμανισμό, τὴν χριστιανικὴ Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἰουδαϊσμό, τὴν μοναρχία καὶ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη.Συνεπῶς εἶναι σίγουρο ὅτι ὅταν πεθάνω οὐδεὶς ἀπὸ τὶς ἀντιφατικὲς αὐτὲς παρατάξεις δὲν θὰ ἀναλάβῃ νὰ μὲ δοξάσῃ παρὰ μόνον πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό μου. Αὐτὴ ἡ διαπίστωσις εἶναι ἡ ἁπλῆ ἀλήθεια καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ κάποιο εἰδικὸ καθεστώς, τὸ σοβιετικό, τὸ δημοκρατικό, τὸ φασιστικὸ κλπ. Πρέπει νὰ διαλέξῃς μεταξὺ τοῦ παρόντος καὶ τὴν ὑστεροφημία μετὰ θάνατον. Σπανίως ἐπιτυγχάνεις μὲ ἀκροβατισμοὺς νὰ τιμηθῇς καὶ ἐν ζωῇ καὶ μετὰ θάνατον.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete