Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 7, 2018

434 – Ἡ τραγωδία στὸ Μάτι ἀπογυμνώνει τὸ ἑλληνικὸ καθεστὼς τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ
434 – Ἡ τραγωδία στὸ Μάτι ἀπογυμνώνει τὸ ἑλληνικὸ καθεστὼς τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ

Μόνη λύσις σωτηρίας γιὰ τὸ τριτοκοσμικὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ὁ χιτλεροσταλινικὸς ὁλοκληρωτισμός. Μετὰ ἀπὸ 73 χρόνια αὐτοκτονίας τοῦ Χίτλερ καὶ μετὰ ἀπὸ 65 χρόνια δολοφονίας τοῦ Στάλιν, στὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὸν ἡρωϊκὸ ἀγῶνα τοῦ ΚΚΕ στὴν δεκαετία 1941-1949, τῶν ἑλλήνων ἀναρχικῶν τῆς 17Ν καὶ λοιπῶν ἀντιεξουσιαστικῶν ὁμάδων τοῦ ἀντάρτικου πόλεων, ἀπὸ τὸ 1974, ἡ χώρα μας παραμένει μία Μύκονος ἀφορήτου διαφθορᾶς. 

Ἐὰν δὲν εἶχε σπάσει ἡ συμμαχία Χίτλερ-Στάλιν τοῦ 1939, ἡ Ἑλλὰς θὰ εἶχε κατακλυσθῆ ἀπὸ γερμανοσοβιετικὰ στρατεύματα καὶ οἱ ἕλληνες ἐθνικιστὲς καὶ κομμουνιστὲς θὰ εἶχαν πραγματώσει τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ καὶ ἐγκαθιδρύσει στὴν Ἀθήνα ὁλοκληρωτικὸ κράτος.

Διότι, πρὸ τοῦ 1941, ἐνῷ ἡ Τουρκία, ἤδη ἀπὸ τὴν ἵδρυσί της τὸ 1923, εἶχε ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, χάρις στὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ τοῦ Ἀτατούρκ, ἡ Ἑλλὰς παρέμενε ὑπανάπτυκτη καὶ κατεστραμμένη μέσα στὰ δεσμὰ τῆς ἀστικῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας τοῦ Βενιζέλου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὁ Μεταξᾶς εἶχε προσπαθήσει νὰ τὴν ἐλευθερώσῃ στὸ σύντομο διάστημα τοῦ 1936-1941 μέχρι τὴν δολοφονία του ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους.

Στὰ βιβλία μου τῶν ἐκδόσεων τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, «Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος-Τουρκίας» (1978) καὶ «Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου» (1981), καὶ στὸ βιβλίο μου τῶν ἐκδόσεων Ἑκάτη, «Ἡ σημασία τοῦ μπεκτασισμοῦ-ἀλεβισμοῦ γιὰ τὸν  ἑλληνισμό» (2006), περὶ τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ ναζισμοῦ μπεκτασῆ βαρώνου Rudolf von Sebottendorf, σὲ ὁλόκληρα κεφάλαια εἶχα  ἀναλύσει μὲ θετικὸ τρόπο τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ποὺ ἀπὸ τὸ 1923 εἶχε ἱδρύσει τὸ πρῶτο φασιστικὸ κράτος στὸν Τρίτο Κόσμο, ἰδεολογία ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη παραμένει ὡς κυβερνητικὸς ἑταῖρος στὴν Ἄγκυρα, χάρις στὸν ἱδρυτὴ τῶν Γκρίζων Λύκων τοῦ MHP, τὸν Ἀλπαρσλὰν Τουρκές. 

Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐπέτρεψε στὴν Τουρκία νὰ μεταμορφωθῇ ἀπὸ ἕνα ὑπανάπτυκτο κράτος 11 ἑκατομυρίων ἀγροτῶν  τὸ 1923 σὲ μεγάλη περιφερειακὴ βιομηχανικὴ δύναμις 80 ἑκατομμυρίων σήμερα.

Ἐπιτέλους, τὸ 2014, ὁ ἑβραῖος καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χάϊφα, στὸ Ἰσραήλ, Stefan Ihrig, σὲ συνέχεια τῶν δημοσιεύσεών μου, ἐκυκλοφόρησε ἕνα σχετικὸ βιβλίο, μὲ τίτλο, «Atatürk in the Nazi Imagination», τὸ ὁποῖο ἐσχολίασε μόλις σήμερα, τὸ ἀξιόλογο ἑλληνικὸ περιοδικό, «Τὸ Ἔνζυμο» (καλοκαίρι 2018), δημοσιεύοντας ἄρθρο τοῦ Τούρκου Halil Karaveli, μὲ τίτλο, «Ὁ παράφορος θαυμασμὸς τοῦ Χίτλερ γιὰ τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ» (σ.106-113).

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅμως ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Ἤδη ὁ αὐξάνων θαυμασμὸς πολλῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Ἔρντογαν ποὺ τολμᾷ νὰ ἀπαντᾷ στὶς πιέσεις τῆς Δύσεως μὲ τὴν σπαρτιατικὴ ἀναφώνησι «μολῶν λαβέ!», δεικνύει πὼς ὁ καιρὸς ἦλθε ἴσως γιὰ νὰ ἐμφανισθῇ καὶ στὴν χώρα μας ἕνας ὁλοκληρωτικὸς ἡγέτης τοῦ ἀναστήματος τοῦ Ἀτατούρκ, ποὺ μὲ ἐθνομπολσεβικικὸ ζῆλο νὰ ἐπιβάλῃ, μὲ σιδερένεια ὀργανωτικὴ πειθαρχία, κατὰ τῶν ἑλλήνων θατζήδων τοῦ «θά,θά,θὰ καὶ ποτέ», καὶ τοῦ «ποτὲ δὲν φταίω ἐγὼ ἀλλὰ ὁ διπλανός», τὴν κατεδάφισι τοῦ Κολωνακιοῦ, προσχωρῶντας στὸ πανευρωπαϊκὸ τραμβικὸ Κίνημα τοῦ Στῆβ Μπάννον στὶς Βρυξέλλες, κατὰ τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζῶν τοῦ Σόρος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                    7 Αὐγούστου 2018

3 comments:

 1. Δυστυχῶς Ὁ Ἕλλην ἄν θέλει νἀ εἶναι χριστιανὀς πρέπει νἀ ἀγαπήσηι τὀ θηρίο τὀ φέρον τἠν ταμπέλα ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Αὐτὸ γίνεται μἐ τὀ νἀ ἑπιτρέψηι στὀν Ἑαυτό του τἀ Δεκεμβριανά (ὄχι νἀ τοῦ τὀ ἐπιτρέψηι ὁ Τσίπρας-δἐν ξέρω ποιός - ὄχι νἀ τὀ πράξηι). Νὰ τὸ ἐπιτρέψηι.
  Μπροστἀ σἐ μιἀ κυράτσα τοῦ Κολωνακίου ὁ Χίτλερ εἶναι πεκινουἀ καἰ ὁ Στάλιν κεραμιδόγατος.

  ReplyDelete
 2. υγ. Ἑρώτηση -ἀποκλείεται τὀ Μάτι νὰ εἶναι γιὰ τὸν Τσίπρα ὅ,τι ἦταν τὸ Μαρὶ γιὰ τὸν Χριστόφια; Στὀν 19ο αἰ τέτοια πράγματα ἦταν πολὺ συνηθισμένα διὰ τῆς λῃστείας. Οἱ λῃστὲς χρησιμοποιούνταν σὰν πελάτς τῶν ἀντιμαχομένων πολιτικῶν. Ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο δὲν ἀναπτύχθηκε στἠν προηγούμενη ἀνάρτηση γιὰ τὴν τρομοκρατία. Κάποιες φορἐς τὀ τοπικὸ ῥωμέηκο φαινόμενο εἶναι ποὺ μετρᾷ καὶ ὄχι ἡ διεθνής του φανέλα.

  ReplyDelete
 3. υγ2. Ὁ φασισμὀς στὴν Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ἦταν δημοφιλὴς στὴν Ἑλλάδα ὄχι μόνο ἐπὶ Μεταξᾶ ἁλλὰ καἰ στοὐς κύκλους τῶν μετέπειτα ἀστῶν, φιλελευθέρων πολιτικῶν. Ποιὰ ἦταν ὅμως ἡ μεγάλη ἐποχὴ τοῦ φασισμοῦ στἠν Ἑλλάδα; Βεβαίως, ἡ Κατοχή. Πολλοὶ Ἕλληνες θεώρησαν τοὐς Ἱταλοὐς φασίστες καἰ τοὐς Γερμανοὐς ναζιστἐς τοὐς κοντινώτερους στἰς ἱδέες τους. Θεωρῶ προδοτικὴ τὴν ἑλληνικἠ ἱστορία ποὐ δἐν τοὐς ἁναγνωρίζει κάποιν ἰδεαλισμὀ καἰ τοὐς τσουβαλιάζει μἐ τὀν πιὀ χυδαῖο πολεμοκάπηλο ὀππορτουνιστικὀ ἐθνικισμὀ σἀν πρὀς ἐκτέλεσιν προδότας, προδοτικἠ γιἀ τὀν οἶκο στὀν ὁποῖο ὅλοι μπαίνουν.

  Ὅμως μικρἐ Στρατιώτη ἀγαπάει καἰ τὀν Ἰούδα ὁ Χριστός.

  ReplyDelete