Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 25, 2018

440 – Ἡ περίεργη σιωπὴ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
Πῶς ἡ καπιταλιστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία φιμώνει τὴν ἐπανάστασι

440 – Ἡ περίεργη σιωπὴ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς

1 - Ἡ πτῶσις τὸ 1989 τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου τοῦ καπιταλιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῆς Δύσεως ποὺ εἶχαν κρατηθῆ κλειστοὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῶν Σοβιετικῶν.

2 - Ἀπηλευθερωμένος  ἀπὸ τὸν φόβο ἐξαπλώσεως τοῦ κομμουνισμοῦ ὁ καπιταλιστικὸς ἰμπεριαλισμὸς ἐπανῆλθε στὴν πρὸ τοῦ 1917 ἐποχὴ ὅταν δὲν ἐδεσμεύετο ἀπὸ τὸν μπολσεβικισμὸ καὶ τὸ παράγωγό του τὸν φασισμό.

3 –Στὶς 24 Μαρτίου 1999, μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς ἐθνικομπολσεβικικῆς Γιουγκοσλαυΐας, ὁ δυτικὸς καπιταλιστικὸς ἰμπεριαλισμὸς ἐπανεκινήθη μὲ προοπτικὴ νὰ ὁλοκληρώσῃ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ἀρπαγῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν τοῦ πλανήτου μὲ ἕναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, εὐρύτερο ἀπὸ τοὺς δύο προηγουμένους, ποὺ ἐβαπτίσθη πλανητικὸς πόλεμος.

4 - Ἐξ’αρχῆς τοῦ πολέμου αὐτοῦ, μὲ πρῶτα θύματα τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ, ἐδημιουργήθη ἕνα αὐξανόμενο κίνημα μεταναστεύσεως πρὸς τὶς χῶρες τῶν δημίων τους, τῶν πληθυσμῶν τῶν βομβαρδισμένων περιοχῶν . Ἔτσι ἐγεννήθη τὸ τεράστιο πρόβλημα κατακτήσεως τῆς Δύσεως ἀπὸ ὀρδὲς λαθρομεταναστῶν.

5 – Σὲ ὁμιλία ποὺ ἔκαμα, κατόπιν προσκλήσεως ποὺ μοῦ ἀπηύθυνε ἡ τεχνοκρατικὴ ἡγεσία τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὶς Βρυξέλλες, ἀμέσως μετὰ τὴν πτώσι τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου, πρὸς ἔκπληξιν τῶν οἰκοδεσποτῶν μου, ἐπικέντρωσα τὴν ὁμιλία μου σὲ ἕνα καὶ μόνον θέμα: τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν Εὐρώπη εἰσβολῆς νέων Βαρβάρων, ἀπὸ τὶς βομβαρδισμένες περιοχὲς τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἀπὸ ἀποθρασυνθέντα ἀπέλπιδα κοπάδια λαθρομεταναστῶν.Δηλαδὴ, κλείνουμε τὴν στρόφιγγα τῆς σοβιετικῆς ἀπειλῆς καὶ ἀνοίγουμε τὴν τριτοκοσμικὴ στρόφιγγα. Οὑδεὶς ἐκ τῶν παρισταμέων ἐθεώρησε τὴν ὁμιλία μου πιστευτή.

6 – Μὲ τὰ χρόνια ἡ αὐξάνουσα ῥοὴ τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο τὴν ἰδεολογία  τοῦ ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ ποὺς εἶχε συντριβῆ τὸ 1945 στὴν Εὐρώπη καὶ εἶχε μεταναστεύσει στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου. Ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ εἶχα παρουσιάσει σὲ ἐπιστημονικὸ συνέδριο στὸ Τορόντο, μελέτη μου μὲ τίτλο, National-Socialism in Greece, ἐν μέσῳ γενικῆς ἀδιαφορίας, γιὰ τὰ φασιστικὰ γκρουπούσκουλα ποὺ ἐδραστηριοποιοῦντο τότε στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν πτώσι τῆς χούντας.

7 – Σήμερα τὸ πρωτεῦον θέμα σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ μαζικὴ εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ ὄχι μόνον ἔχει μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ ἄντρο λωποδυτῶν καὶ μαχαιροβγαλτῶν, ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ φαιδροῦ πρώην ὑπουργοῦ  Δικαιοσύνης Παρασκευοπούλου, ἀλλὰ ἔχει ἐνθαρρύνει τὴν μαζικὴ ἐξάπλωσι τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας.

8 - Ἐνώπιον τῆς ἀπειλῆς ἐπιβολῆς τῆς ἐπαναστατικῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ, ὑπὸ τὴν σημερινή του μορφὴ συνθέσεως κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ, τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ἡ κινδυνεύουσα νὰ ἐγκλωβισθῇ στὰ γρανάζιά της, εὐρωπαϊκὴ ἀστικὴ τάξι, προωθεῖ καὶ πάλι τὴν ἐπιβολὴ τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀκροδεξιᾶς ποὺ ἐξελίσσεται ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ἀστικὴ δικτατορία τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ μέχρι καὶ τὴν στρατιωτικὴ δικτατορία ἑνὸς Φράνκο ἤ ἑνὸς Πινοσέτ, ποὺ θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀτιμωρησία τῆς ἀπροκάλυπτης φιλελευθέρας τυραννίας τοῦ καπιταλισμοῦ.

9 – Χιτλερισμός, Μουσσολινισμός, Σταλινισμός, Μαοϊσμὸς ἐκινήθησαν στὰ πλαίσια τοῦ ἐπαναστατικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, δρόμο ποὺ μέχρι στιγμῆς ἠκολούθησε καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Ὁ Σαμαρᾶς ὡς πρωθυπουργὸς ἐπέτυχε νὰ τὴν ἐκφοβίσῃ καὶ νὰ τὴν παραπέμψῃ στὴν Δικαιοσύνη. Ἔκτοτε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐτρομοκρατήθη καὶ ἔπαυσε νὰ δρᾷ ἐπαναστατικά. Ὁ φόβος, ἄκρως ὑπαρκτός, εἶναι νὰ ἐγκλωβισθῇ στὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ νὰ χρησιμοποιηθῇ, ὅπως στὸν Μεσοπόλεμο ὁ Φράνκο στὴν Ἱσπανία ἐχρησιμοποίησε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ φασιστικοῦ ἐπαναστατικοῦ κίνηματος τῆς Φάλαγγας, ὡς ἁπλοὺς φαντάρους τῆς καπιταλιστικῆς στρατιᾶς.

10 - Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἐπέτυχε νὰ προστατεύσῃ τὸ κομμουνιστικὸ κίνημά της, τὸ ΚΚΕ, ἀπὸ τὴν ἰδεολογικὴ παρακμὴ ποὺ ἔχει ὄνομα σοσιαλδημοκρατία (τὸ Σύριζα σήμερα). Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὸ ἕτερο ἐπαναστατικὸ κίνημα, τὸ φασιστικὸ κίνημα, τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἡ σημερινὴ χειμερία νάρκη της εἶναι ἀνησυχητικὴ γιὰ τοὺς ἐλπίζοντες σὲ αὐτήν, μήπως καὶ συνηθίσῃ στὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ χρησιμοποιηθῇ ὡς δεκανίκι τῆς ἀκροδεξιᾶς.

Δημήτρης  Κιτσίκης                                   25 Αὐγούστου 2018

101 comments:

 1. Η επίτευξη της προστασίας του ΚΚΕ επήλθε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 και έπειτα. Παρόλα ταύτα οι τότε κομμουνιστές δήλωσαν το εξής: μπορούμε να πάμε ακόμη και με τον διάβολο αλλά με το ΠΑΣΟΚ δεν πάμε! Η Χρυσή Αυγή όπως και το τότε ΚΚΕ έχει εσωτερικο πρόβλημα που την οδηγεί αναπόφευκτα στην διάλυση της. Κύριε καθηγητά δυστυχώς δεν παίζει ρόλο το όνομα της ομάδας αλλά οι παίκτες που την αποτελούν. ΥΓ:Το παράδοξο σε αυτή την χώρα όμως, είναι το εξής: ανθρωποι που βοηθήσανε υπερβολικά την Ελλάδα λοιδωρηθηκαν και μερικές φορές εκδιώχθηκαν και θανατώθηκαν από αυτούς που βοήθησαν , ενώ άτομα που πραξανε κατά του συμφεροντος της χώρας με σκληρότητα , εμειναν στο απυρόβλητο βλ. Σημιτη. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια άκρως αραβοεβραικη χώρα και αυτό πρέπει να το δεχθούμε όλοι μας , για να εντοπίσουμε το προβλημα , μπας και το λύσουμε. Και όπως λέει η κόρη μου, η προσπάθεια μετράει!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 25, 2018 at 4:45 AM

   Σε σχέση με αυτό που γράφεις για το ΚΚΕ ισχύει το «Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος» . Σε άλλο σημείο του σχολίου σου γράφεις «Η Χρυσή Αυγή όπως και το τότε ΚΚΕ έχει εσωτερικο πρόβλημα που την οδηγεί αναπόφευκτα στην διάλυση της». Τι εννοείς με το εσωτερικο πρόβλημα. Μπορείς να δώσεις κάποια περισσότερα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεσαι για την αναφορά σου? Ποια είναι τα εσωτερικά προβλήματα των δυο κομμάτων που τα οδηγούν στη διάλυση τους? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Δεν υπάρχει πιο ηλίθια φράση από το "η προσπάθεια μετράει".

   ΟΧΙ!

   Η προσπάθεια ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ εάν δεν φέρεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

   Τέτοια μυαλά έχει ο Έλληνας από μικρή δυστυχώς ηλικία και δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει ποτέ τίποτα παρά την "φοβερή" του..."προσπάθεια"!

   Delete
  3. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γράψει κάποιος, ότι δεν συμφωνώ ή διαφωνώ ή αντιτίθεμαι ή δεν αποδέχομαι ή αρνούμαι ή απορρίπτω την γνώμη, ότι η προσπάθεια μετράει, γιατί έχω την πεποίθηση, ότι η προσπάθεια δεν μετράει καθόλου, εάν δεν έχει αποτελέσματα;
   Γιατί με τόση άνεση γράφει: δεν υπάρχει πιο ηλίθια φράση από το “η προσπάθεια μετράει”;

   Delete
  4. Ἡ προστασία στὸ ΚΚΕ δὲν ἦρθε, φυσικά, ἀπὀ τὀν Ἁνδρέα ἀλλὰ ἀπὀ σύσσωμο τὀ ἀστικὀ καθεστὠς ποὐ δέχτηκε τἠν μεταπολίτευση. Τὀ πῶς ἐπετεύχθη αὐτὸ εἶναι τόσο διαφιλονικούμενο ἱστορικῶς ὅσο καὶ τὸ Κυπριακὀ καὶ πολλοἰ μάλιστα τἀ συνδέουν αὐτὰ τὰ δύο θέματα μεταξύ τους. Ἕτσι ξέρω, πάντως, ἀπὀ τἀ λίγα ποὐ ἔχω διαβάσηι-δῆι.

   Delete
  5. Ρωμηέ μ΄αρέσει που ρωτάς κιόλας!

   Να εξηγήσω τί στην παραπάνω αυτονόητη φράση μου;;

   Επαναλαμβάνω, η Ιστορία δεν θυμάται προσπάθειες αλλά αποτελέσματα. Και η ενδοξότατη θυσία του Λεωνίδα χαμένη θα πήγαινε εάν οι Έλληνες δεν πέρναν θάρρος και δύναμη από αυτήν για να τσακίσουν τους Πέρσες εισβολείς στην Σαλαμίνα και τις Πλαταιές.

   Delete
  6. ..ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ...ΜΕΤΡΑΕΙ...ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΥΤΟ..!?
   Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ..ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ

   Delete
 2. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 25, 2018 at 4:37 AM

  Endiamese PeriocheAugust 25, 2018 at 2:51 AM

  Γιάννη, φυσικὰ τὸ ἔχω διαβάσει, ἀφοῦ ἐγὼ τοῦ ἐδίδαξα τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου, ἐφ'ὅσον ὁ Νταβούτογλου ἦταν φοιτητής μου στὸ πανεπιστήμιο Μπογάζιτσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ σήμερα ἀκόμη εἶναι ὀπαδός μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  Ωραία, σε ποιο σημείο μεταξύ της δικής σας επεξήγησης, η στην τελική της δικής σας εννοιολογικοποίησης, του δόγματος Νταβουτογλου και της δικής του πραγματοποίησης, η τουλάχιστον εφαρμογής, έτσι όπως εφαρμόζεται από τον Ερντογαν, υπάρχει απόκλιση/διάσταση/αποτροπή ?

  Μπορείτε να αναφερθείτε συνοπτικά, με δυο λογια, σε ποιο σημείο ο μαθητής δεν κατάλαβε τα λογια του δασκάλου του και παρερμήνευσε το νόημα του, αν όντως υποθέσουμε ότι το παρερμήνευσε κατά τη γνώμη σας?
  Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια χαρά τα κατάλαβε ο Νταβούτογλου, ο Έρντογαν τα χάλασε.

   Delete
 3. Ἑὰν καταδεχτῆιτε τὴν ὑποψία τοῦ τρελλοῦ, ὅτι ἡ ΕΣΣΔ δὲν ἦταν κατανάγκην μὴ καπιταλιστικὴ (Σουβάριν) καὶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι ὁλοκληρωμένο καπιταλιστικὸ κράτος, θὰ δῆτε τοὐς λαθρομετανάστες καὶ μετανάστες νὰ μὴν φέρνουν τὸν κόσμο στὴν πρὸ τοῦ 1917 ἐποχή, ἀλλὰ στὴν Ῥωμαϊκὴ Ἑποχή. Τὀ θέμα δὲν εἶναι δηλ. ἡ πτώση τοῦ καπιταλισμοῦ, ὁ καπιταλισμὀς ἀπὀ πολλὲς ἀπόψεις ἔχει περιοριστῆι. Τὀ θέμα εἶναι πῶς θὰ λειτουργήσηι ἡ οἰκονομία σὲ διεθνἐς ἑπίπεδο ἔχοντας δεδομένα τὰ ποσὰ ἀνταλλακτικῆς ἀξίας ποὺ ἔχουν συσσωρευτῆι.

  Οἱ ἐνδοελλαδικὲς συγκρούσεις λοιπὸν γύρω ἀπὀ τὀν καπιταλισμὀ εἶναι ἀπὀ τἠν ἄποψη αὐτὴ τελείως ξεπερασμένες. Τὰ νο1 προβλήματα εἶναι 1. Ποιὰ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἔκταση στὴν ὁποία συναλλασσόμεθα 2. Ἕχει ἐχθρό;

  Οἱ μετανάστες θὰ ἔρχονταν οὔτως ἤ ἄλλως, δὲν εἶναι θέμα μπάμ-μπούμ. Εἶναι τὀ φυλετικὰ καθαρὸ κράτος ποὐ ἀνῆκε σὲ ἕνα στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ τὀ ὁποῖο εἶχε δημιουργήσηι τὴν χαζὴ ἐντύπωση τῆς ὁμοιογένειας καὶ ὁμογένειας.

  ReplyDelete
 4. Η Χρυσή Αυγή ήθελε να μιμιθεί τον Χίτλερ ο οποίος διορίσθηκε το 1933 καγκελάριος της Γερμανικής Βουλής από τους κοινοβουλευτικούς αστούς σαν τον φον Πάπεν με σκοπό να μην υποπέσει η διαλυμένη τότε Γερμανία στον Κομμουνισμό. Θυμίζω ότι την περίοδο εκείνη τα δυνατότερα κόμματα ήσαν το Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα του Χίτλερ και το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό είχε τρομοκρατήσει το Γερμανικό βιομηχανικό κεφάλαιο το οποίο για να μην χάσει το κεφάλι του στην κυριολεξία από τους Κομμουνιστές, προσεταιρίσθηκε τον Χίτλερ με αντάλλαγμα την πάταξη εντός του NSDAP των Εθνικομπολσεβίκων Στρασσεριστών και δη των μονάδων SA (Sturmabteilung). Αυτό συνέβη με αποκορύφωμα τη Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών όπου οι Στρασσεριστές μαζί με όλη την ηγεσία των SA θανατώθηκαν.

  Η Χρυσή Αυγή την ίδια τακτική ηκολούθησε προσδεδεμένη υπογείως στο ακροδεξιό άρμα της ΝΔ (βλέπε Κρανιδιώτης και Μπαλτάκος που δείχναν συμπάθεια στην Χ.Α.) μέχρι και το 2013 όταν σε συνάντηση του δωσιλόγου Σαμαρά με το Εβραιο-Αμερικανικό λόμπυ της AIPAC αποφασίσθηκε η πάταξη της Χρυσής Αυγής λόγω του φοβερά ανθεβραϊκού της χαρακτήρος. Αυτό και μόνον το συνεχές χαρακτηριστικό της Χρυσής Αυγής αυτομάτως την αχρηστεύει για οιαδήποτε μελλοντική διακυβέρνηση της Ελλάδος καθώς ο ανθεβραϊσμός για εμάς θα ήτο και άχρηστος και καταστροφικός, εχθρεύοντάς μας με το Ισραήλ έναν σημαντικό όχι μονάχα κρατικό αλλά και πολιτισμικό (Ορθόδοξος Εβραϊσμός) μας σύμμαχο στην Μέση Ανατολή προς απόκρουσιν σύν τοίς άλλοις της μουσουλμανικής πλημμυρίδος παρά τα όσα άσχημα έπραξε το Ισραήλ με την Αμερική στην Συρία όπως δημιουργία του ISIS, υποστήριξη των τζιχαδιστών εναντίον του Άσαντ κλπ, πρακτικές που ευτυχώς έπαυσαν με την τωρινή Τραμβική διοίκηση.

  Περισσότερο χρήσιμη είναι η τωρινή μεγίστη Ελληνο-Εβραϊκή συνεργασία με μπροστάρη τον Πάνο Καμμένο, φίλο και σύμμαχο του Τραμβίου και του Ισραήλ παρά μία Χρυσή Αυγή που θα μας φέρει απέναντι σε όλους διπλωματικά και πολιτικά. Σύν τοίς άλλοις ενώ η παράταξη Κοτζιά οργίαζε εναντίον της Ρωσσίας λόγω υποθετικών Ρωσσικών δακτύλων στα εσωτερικά της Ελλάδος (αστείο πράγμα εφόσον κάθε Μεγάλη Δύναμις το ίδιο κάνει από την Ε.Ε., τις ΗΠΑ και φυσικά την Ρωσσία!!) ο Παναγιώτης Καμμένος κράτησε φιλική προς την Ρωσσία στάση απονέμοντας την επομένη των διώξεων Κοτζιά, τιμητικά βραβεία σε Ρώσσους στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Ελλάδα, αρνούμενος να καπνίσει το φούμο της υστερικής αντι-Ρωσσικής παράνοιας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...Προσεταιρίσθηκε τον Χίτλερ με αντάλλαγμα την πάταξη εντός του NSDAP των Εθνικομπολσεβίκων Στρασσεριστών και δη των μονάδων SA (Sturmabteilung). Αυτό συνέβη με αποκορύφωμα τη Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών όπου οι Στρασσεριστές μαζί με όλη την ηγεσία των SA θανατώθηκαν...

   Οὔτε κἄν, ἦταν δωράκι τοῦ Χίτλερ γιὰ νὰ δείξηι τὴν καλή του θέληση. Τὸ λοῦμπεν στοιχεῖο τὸ ἐκ τῶν φράικορπς ὁρμώμενον ἐνσωματώθηκε μετὰ στὰ Ἑς Ἑς καὶ εἶναι τὸ κυρίως ὑπεύθυνο γιὰ τὶς σφαγὲς ἀμάχου πληθυσμοῦ καὶ Ἑβραίων.
   Χοντρικὰ χωρίσαν τὰ τσανάκια τους, δηλαδἠ Γερμανία ἀπὀ δῶ, ναζιστικὀ κόμμα ἀπὀ τἠν ἄλλη. Πρἰν αὐτοκτονήσηι ὁ Χϊτλερ κατηγοροῦσε τὀν ἑαυτό του, ἔτσι τουλάχιστον δείχνει στἠν ταινία Ἡ Πτώση, ποὐ ἔκανε αὐτὀν τὀν συμβιβασμὀ καἰ δἐν ἀκολούθησε τἠν μέθοδο Στάλιν νἀ τοὐς ἐνσωματώσηι στὀ κόμμα καἰ νἀ καθαρίσηι ὅ,τι περίσσευε.
   Χοντρικἀ τὀν μεταχειρίστηκαν γιἀ νἀ ξεπεράσουν τἠν κρίση, βάζοντας τὀ προλεταριᾶτο νὰ τὴν πληρώσηι. Καἰ τἀ κατάφεραν. Ὁ πόλεμος διετήρησε τἠν ἐξουσία τῆς Γερμανικῆς ἀστικῆς τάξης. Ὁ Χίτλερ συνειδητοποίησε λίγο πρἰν τὀ τέλος ὅτι ἦταν ἕνας παλιάτσος, μιὰ μαριονέττα τῆς ἀστικῆς τάξης τῆς Γερμανίας, ποὐ ἔπαιζε τὸν Μπίσμαρκ μέσα στἰς μπυραρίες. Καἰ δἐν ἦταν κἄν Γερμανός!!!! Ἡ εὐκολία μὲ τὴν Ὁποία ξεφορτώθηκε τὀν Ῥόμ δείχνει τἠν ἀρρώστεια τοῦ μικροαστοῦ νὰ ἀναρριχηθῆι κοινωνικά πουλώντας τἀ πᾶντα. Αὐτὸ εἶναι ἡ ψυχολογία τοῦ... Ἑπαναστάτου (βλ. παρακάτω).

   Delete
  2. Απολύτως σωστό το εδώ σου σχόλιο Κωσταντή.

   Όπως έχω ξαναπεί η αλλοπρόσαλη τρέλα σου της Πυθίας κρύβει διαμάντια μέσα της για τον ικανό μύστη.

   Απόδειξη του πόσο δίκαιο έχω και έχεις για τα SA είναι το γεγονός ότι τα SA είχαν δημιουργηθεί ως παραστρατιωτικά τάγματα επαναστατικού Εθνικού και Σοσιαλιστικού τύπου, από την εργατιά κυρίως και τους μικροαστούς, ενώ τα Ες-Ες που ακολούθησαν είχαν χαρακτήρα τελείως διαφορετικό, καθαρά φυλετικού τύπου έχοντας χάσει κάθε τι επαναστατικό, δρώντας ως πυλών του Χιτλερικού πλέον καθεστώτος. Η μετάβαση από τα SA στα SS καταδεικνύει την μευάβαση από το αρχικό Εθνικό και Σοσιαλιστικό NSDAP του 1923 στο καθαρά φυλετικό και μη-σοσιαλιστικό πλέον NSDAP του 1933 το οποίο έσωσε το Γερμανικό κεφάλαιο θυσιάζοντας την σοσιαλιστική στρασσερική του πτέρυγα ώστε να καταρθώσει ο Χίτλερ να εξαπλώσει δια πυρός και σιδήρου την Νορδική φυλή στα πέρατα της Οικουμένης.

   Delete
 5. Συμφωνώ μαζί σου αλλά πώς θα φέρεις αποτέλεσμα αφού δεν υπάρχει καν προσπάθεια... Ας υπάρξει πρώτα η προσπάθεια και μετά θα έλθει και το αποτέλεσμα.

  ReplyDelete
 6. Απάντηση στο σχόλιο του Γιάννη Αποστολοπούλου σχετικά με το εσωτερικό πρόβλημα: όπως το ΚΚΕ σχεδόν διαλύθηκε διότι στη φράση κομμουνιστής με δεξιά τσέπη επικράτησε η δεξιά τσέπη , έτσι και στην Χρυσή Αυγή θα υπερισχύσει η ταση των μελών της , για καλή ζωή. Το έχω ξαναγράψει και άλλες φορές πως οι επαναστάσεις δεν γίνονται με iphone,SUV και freddo αλλά με θυσίες και κακουχίες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅλα τὰ σχολιαρόπαιδα ἀπὸ 12 μέχρι 99 χρονῶν παπαγαλίζουν τὰ περὶ ἐπαναστάσεως καὶ περὶ τῶν δειλῶν νομιμοφρόνων, στὶς ἀκριβότερες ταινίες τοῦ Χόλυγουντ. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλούστατος, τὰ ἀστικὰ κράτη εἶναι ἐπαναστατικὰ καὶ ἠ νομιμοφροσύνη πρὸς αὐτὰ εἶναι τὸ νὰ λὲς μαλακίες περὶ Ἐπαναστάσεως. Ὅμως σὲ τὶ ἔγκειται ἡ ἐπαναστατικότητα τῶν ἀστικῶν κρατῶν;

   Τὰ ἀστικὰ κράτη δὲν εἶναι σχεδὸν ποτὲ 100 τοῖς ἑκατὸ ἐπαναστατικά. ἡ ἐπαναστατικότητά τους ἔγκειται σὲ μιὰ νομοθεσία ποὐ προστατεύει τὴν καπιταλιστικὴ ἐπένδυση. Ὅταν ἡ ἐπένδυση γίνεται ἐκτὸς συνόρων, συνήθως τἀ κράτη αὐτά ἔχουν συνταγματικὴ βασιλεία. Ὅταν γίνεται ἐντὀς συνόρων, ἀπὸ τὸν 20ὸ αἰῶνα καὶ μέχρι σήμερα λέγονται φασιστικἀ ἤ κομμουνιστικὰ ὡς πρὀς τὀ καθεστώς τους. Καἰ στἰς τρεῖς περιποτώσεις εἶναι ἐπαναστατικὰ γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο, διότι διακεκηρυγμένα ἀπορρίπτουν τὴν ἔννοια τῆς ἐλέωι Θεοῦ ἐξουσίας, σχεδὀν πάντοτε μοναρχία δηλ., ἄν ἐξαιρέσουμε τὀν Καλβῖνο καὶ ἄλλους τέτοιους παράφρονες. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀρχίσηι νὰ χάνει -εὐτυχῶς κατὰ τὴν γνώμη μου - τὀν ἐπαναστατικό της χαρακτήρα, ἀφοῦ ἀφήνει τὸν Μητροπολίτη Κυκλάδων νἀ βάζει ταμπέλες ὅπου γράφει στὰ μοῦτρα σου ὅτι εἶναι Θεόδοτος - πρᾶγμα σωστό, κατἀ τἠν γν΄βμη μου, εἶναι θεόδοτος.

   Τὰ ἐπαναστατικὰ κράτη δὲν ἐπιτίθενται στὸ θεόδοτον γιὰ τὴν ψυχὴ τῆς μάνας τους. Τοῦ ἐπιτίθενται γιὰ νὰ γλιτώσουν τὴν φορολόγηση. Ἁντίστροφα, ὁ Κυκλάδων βάζει τὀ θεόδοτος γιὰ νὰ διακινεῖ τὰ ἐκκλησιαστικὰ χωρὶς νὰ πληρώνει τίποτα στὸ ἐπαναστατημένο κράτος τοῦ Ἕλληνος ῥαγιᾶ. Ἡ καλύτερη ἱσορροπία μεταξὺ καπιταλιστικῆς ἐπένδυσης καὶ ἐλέωι Θεοῦ μοναρχίας ἐπετεύχθη φυσικὰ στὴν μητέρα τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους Ἁγγλία (ὀ μπαμπᾶς ἦταν ξανθὸς τὀ γένος καἰ ὁ νονὀς ἦταν ὁ Βοναπάρτης μἐ ἀντιπρόσωπό του τὀν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη).

   Ὁ κοινοβουλευτισμὀς δὲν εἶναι κατανάγκην ἐπαναστατικὀς ἀλλὰ ὁ ἀντικοινοβουλευτισμὀς δἐν εἶναι ἐπίσης κατανἀγκην ἀντεπαναστατικός. ΚΚΕ καἰ ΧΑ δὲν στρέφονται κατἀ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐπειδὴ εἶναι προιον ἀστικῆς ἐπαναστάσεως, οὔτε κἄν κατἀ τοῦ κοινοβουλίου δὲν στρέφονται. Ἁφοῦ κατεβαίνουν στὶς ἐκλογές, γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Ὁ Ζαχαριάδης μάλιστα, ἔκανε πόλεμο κατὰ τοῦ ἀστικοῦ κράτους ἀλλὰ κατόπιν ἀποχῆς!!! Τὀ σημερινο ΚΚΕ καὶ ἡ ΧΑ, εἰδικὰ ἡ τελευταία, θέλουν, πρὀς τιμήν τους, νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ ἐθνικὸ κοινοβούλιο κατὰ τοῦ δωσιλογισμοῦ ποὺ τοῦ ἔχει ἐπιβληθῆι. Τὀ πιὸ τίμιο ἀστικὸ κόμμα εἶναι ἡ ΧΑ καὶ κατὰ τὴν γνώμη μου γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο διώκεται. Δἐν καταγγέλλω ὅμως τοὐς δωσιλόγους. Ἑγὼ εἶμαι κατὰ τῶν προδοτῶν ποὺ καταγγέλλουν τοὺς προδότες.

   Delete
  2. Όλοι οι βολεμενοι από 7 έως 77 ετών μιλούν για τιμιότητα,δοσίλογους και προδοσίες. Φτιάχνουν στο μυαλό τους ιστορίες με φαντασματα. Η ΧΑ διώχθηκε γιατί πολύ απλά οι πολιτικοί χεστηκαν πάνω τους!!!! Η επανάσταση σημαίνει και αλλαγή δεδομένων άλλοτε με ειρηνικό και άλλοτε με πολεμικό τρόπο!! Το να παίρνουμε μια λέξη από ένα κείμενο και να πλατιαζουμε τόσο πολύ θα έλεγα ότι είναι επιεικως παπαρολογικο. Εάν τώρα αναλύσω τις λέξεις δοσίλογος και προδοσία θα φταίω εγώ?

   Delete
  3. Οἱ πολιτικοὶ προστατεύονται ἀπὀ ἀστυνομίες καἰ σεκιουριτᾶδες. Ὅχι, δἐν συμφωνῶ μαζί σου. Λόγωι τιμιότητας καταδιώχθηκε κατἀ τἠν γνώμη μου ὀ Μιχαλολιάκος.

   Delete
 7. Ὁ βομβαρδισμὀς τῆς Γιουγκοσλαβίας, ὅπως οἱ Δίδυμοι Πύργοι, τἀ τζιχαντιστικὰ κ.λπ. φαίνεται νὰ μὴν εἶναι ὁ κλασσικὸς δηλαδὴ ἐθνικὀς πόλεμος. Ὁ καπιταλιστικὸς πόλεμος εἶναι μιὰ ἐπένδυση ποὺ στοχεύει σὲ μεγαλύτερη ἀκόμα συσσώρευση. Ἑδῶι ὅμως ἔχουμε καὶ ἕνα ταξικὸ στοιχεῖο, δίπλα στὸ ἐθνικό, καὶ τὸ ὁποῖο ξεφεύγει ἀπὸ τὴν λογικὴ τοῦ κέρδους καὶ ἔχει πολὺ περισσότερο νὰ κάνει μὲ τὰ προνόμια.

  Δὲν ἀποκλείεται μὲ τὴν εἰρηνικὴ σχετικῶς ὁλοκλήρωση τῆς συσσώρευσης ἀνταλλακτικῆς ἀξίας διὰ τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων ἡ ἀστικὴ τάξη, ποὺ στὴν Ῥωσσία ἦταν γραφειοκρατική, νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ περάσηι σὲ μιὰ ἐποχὴ μετακαπιταλιστική. Διότι οἱ καπιταλιστικὲς ἑπενδύσεις ὄχι μόνο δὲν ἀποφέρουν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχουν νόημα. Ἡ παραγωγὴ ἔχει ὁμαλοποιηθῆι, σὲ βαθμὸ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἕνα παραγωγικὸ κενὸ ποὺ νὰ ἔρχεται ὁ ἐπενδυτὴς νὰ τὸ καλύψηι. Αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὸν καπιταλιστὴ πτώση τοῦ ποσοστοῦ κέρδους μὲ ταυτόχρονη ἔλλειψη πεδίου περαιτέρω ἐπενδύσεων.

  Μιὰ λύση γιὰ τὴν ἀστικὴ τάξη εἶναι νὰ κάνει δημιουργικὴ κατστροφὴ σὰν πολεμικὴ ἐπένδυση. Μιὰ ἄλλη λύση ὅμως, καὶ αὐτὸ δίνει μιὰ ἀπάντηση, εἶναι ὅτι ἡ τεχνολογία ἔχει ὁμαλοποιηθῆι καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ κάνει ἡ ἀστικὴ τάξη εἶναι νὰ ἐπιχειρήσηι διὰ τῆς τεχνολογίας μιὰ ἀριστοκρατικοποίηση.

  ...ὅσο γιὰ τὶς διαφορὲς μεταξὺ ΚΚΕ καὶ ΧΑ εἶναι τῆς πλάκας. Τὀ ΚΚΕ εἶναι ὀργανωτὴς τῶν παρελάσεων τῶν βιομηχνικῶν ἐργατῶν ποὺ ἔχουν ἐπιβιώσηι τῆς ἀποβιομηχανοποίησης τῆς Ἑλλάδος, ἡ ΧΑ λένε (ἐγὼ δὲν ξέρω) ὅτι εἶναι ἁπλῶς οἱ μπράβοι κάποιων ἐφοπλιστῶν. Ὅταν τσακώνονται αὐτοὶ στὸ Πέραμα, λ.χ., λένε, τὸ μὲν ΚΚΕ ὑπερασπίζεται τοὺς ἀσφαλισμένους ἐργάτες, ἡ δὲ ΧΑ τοὺς ἐργοδότες ποὺ θέλουν μαύρη ἐργασία. Ἀλλὰ ἡ Ἑλλάδα ὅπως καὶ στὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου πλέον δὲν εἶναι βιομηχανικὴ καὶ ἅρα αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν ἀφοροῦν σχεδὸν κανένα μὴ ἐμπλεκόμενο στὴν βιομηχανία.

  Τὀ ἐρώτημα ποὺ πλανᾶται εἶναι ἄν μπορεῖ νὰ ἀπορροφηθῆι ἡ τεχνολογία ἀπὸ μιὰ μὴ καπιταλιστικὴ δομή. Ἥ ἄν εἶναι δεμένη μὲ τὸν καπιταλισμὸ σὲ μιὰ θανάσιμη λαβή. Μέχρι τὀ ἐρώτημα νᾶ ἀπαντηθῆι, ἡ πλειοψηφόα βλέπει τὰ βιομηχανικὰ κόμματα μἐ καχυποψία ὅπως ὁ Ίνδιάνος ἔβλεπε τὀν σιδηρόδρομο. Τὀ κοινοβούλιο στὸν βαθμὸ ποὺ εἶναι ἀγγλικῆς κοπῆς ἐκπροσωπεῖ διὰ τῆς Α.Μ. τῆς Βασιλίσσης τὀν προβιομηχανικὸ κόσμο. Ἡ ἐκκλησία ὅμως ἐκσυγχρονίζεται....

  Μέχρι στιγμῆς ὁ κόσμος συντάσσεται μἐ τἠν Ἱερὰ Συμμαχία ποὐ βομβάρδισε τοὺς Σέρβους. Φιλικὰ πρὸς τοὺς Σέρβους κόμματα ὅπως ἡ ΧΑ καἰ τὀ ΚΚΕ δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸν λαό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή όπως προείπα η τρέλα σου κρύβει διαμάντια μέσα της τα οποία δυστυχώς ελάχιστοι δύνανται να δουν.

   Το σχόλιό σου αγγίζει την ουσία της παγκοσμίας καπιταλιστικής διαμάχης και των διεργασιών αυτής. Σωστός είσαι και για την Χ.Α. και το ΚΚΕ.

   Προτείνω στον Καθηγητή να μην σε απορρίπτει βάσει...φρενοκομειακών ζουρλομανδυκών κριτηρίων αλλά ως ψυχολόγος και ψυχίατρος που σύν τοίς άλλοις είναι να αποτολμήσει να σε κατανοήσει. Εάν κατανοήσει κάποιος την τρέλλα σου ανακαλύπτει διαμάντια μίας πολύ μοναδικής οπτικής των παγκοσμίων τεκταινομένων. Είσαι η Πυθία του εδώ ιστολογίου και όποιος σε "διαβάσει", κερδίζει.

   Το σχόλιό σου το παραπάνω οφείλει να διαβαστεί διεξοδικά από όλους τους εδώ ανήκοντες είς το ιστολόγιο τούτο.

   Delete
 8. υγ. Αὐτὸ ποὺ λείπει στὴν ΧΑ εἶναι ἐκκλησιαστικὴ στήριξη, τόσο ἁπλά. Ἅν τὴν εἶχε θὰ ἦταν τρίτο κόμμα. Ἁντὶ τῆς ἐκκλησίας ὅμως τὴν στηρίζει τὸ ΚΚΕ.

  ReplyDelete
 9. Είχα γράψει ως απάντηση σε άρθρο του Καθηγητού περί των ανοδικών δυνάμεων Ιταλία και Τουρκία που περικυκλώνουν την Ελλάδα ότι Ιταλία και Τουρκία είναι θέμα χρόνου να σκάσουν και μάλιστα όχι είς βάρος αλλά είς όφελος της Ελλάδος.

  https://hellasjournal.com/2018/08/i-italia-kindynos-thanatos-gia-tin-eyrozoni-i-eyropi-tha-tethei-pali-se-megali-dokimasia/

  Μολονότι ο Τράμβιος ψάχνοντας για αντι-Βρυξελλικούς είχε προτείνει στους εσπρεσσάτους επαναστατάτες της Λουί Βιττόν και του Τζιόρτζιο Αρμάνι να στηρίξει χρηματικά τον προϋπολογισμό τουυς(!), εκείνοι αρνήθηκαν ή έδειξαν δειλή διστακτική στάση:

  https://hellasjournal.com/2018/08/protasi-tramp-stin-italia-gia-syndromi-ton-ipa-sti-chrimatodotisi-toy-chreoys-tis/

  Με την επικείμενη κατάρρευση και της Ιταλίας και της Τουρκίας η Ελλάδα μπορεί μονάχα να επωφεληθεί ως χώρα σταθερή στην περιοχή υπό την Αμερικανική πτερούγα. Πιστεύω ότι όχι μόνον δεν θα πνιγεί η Ελλάδα από τις παραπάνω 2 χώρες αλλά εν αντιθέσει θα αναδειχθεί επί των ερειπίων τους, αναγεννημένη.

  ReplyDelete
 10. Μὰ πιστεύετε σοβαρὰ ῥὲ παιδιὰ ὅτι θὰ σκάσουν τὰ γύρω μας κράτη, Ἰταλία, Τουρκία, πρἰν τὀ λέγαμε καἰ γιὰ μᾶς, Κρήτη, Θράκη, καὶ τὰ λοιπά. Ἱσπανία, Σκωτία, Βέλγιο, καὶ ἔχει ὁ Θεός. Παρόμοια κάπως ὁ Κος Παπ(αδόπουλος ὑποθέτω) θεωρεῖ ὅτι ἡ ΧΑ εἶχε ἐπαναστατικὀ σκοπὸ καὶ ὅτι φυλακίστηκε καὶ διώχτηκε γιἀ αὐτὸν τὸν λόγο. Ο.κ. Ἑγὼ πιστεύω καταρχὴν ὅτι ἡ ΧΑ ἀντέδρασε (ἡ μόνη) ἔναντι τῆς παράδοσης τοῦ ταμείου καὶ τῶν κλειδιῶν τῆς ΄χώρας ἀπὀ τὀν ΓΑΠ στἠν Ἱερὰ Συμμαχία. Ὁ Καμμένος ποὐ προδότες θὰ πεθάνετε εἶχε πῆι τώρα εἶναι ὑπουργὸς Ἁμύνης, ὀ Θεὸς νὰ τὸν ἔχει καλά. Οὔτε Ἡ Ἰταλία θὰ χωριστῆι πιστεύω οὔτε Ἡ Τουρκία θὰ διαμελιστῆι. Μιλάω γιὰ τὰ προσεχῆ 20 χρόνια. Αὐτὸ θὰ γίνηι μόνο σὲ περίπτωση πολέμου στὴν Ἀνατολὴ καὶ μὲ καταστροφικὲς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις στὰ κράτη τὰ ἀποδῶ. Καλά, ἔστω ὅτι γίνεται αύτὀ Θεὀς φυλάξοι. Ἁλλὰ ἡ φιλολογία γύρω ἀπὀ τἀ σκασίματα ἔχει ἄλλο σκοπὀ καὶ δὲν καταλαβαίνετε νομίζω τί σᾶς γράφω τόσα χρόνια. Ἕστωι γιὰ νὰ μοῦ πῆτε δὲν εἶναι ἔτσι.

  Ζοῦμε μιὰ ἐποχὴ ἐπαναφεουρδαχοποίησης, διότι ἡ ἀστικὴ τάξη ἔχει πλέον συσσωρεύσηι τόσο μεγάλα ποσὰ ἀνταλλακτικῆς ἀξίας ποὐ δὲν θέλει πιὰ νὰ ἐπενδύσηι. Αὐτὸ ποὺ θέλει εἶναι νὰ μετατραπῆι σὲ κληρονομικὴ ἀριστοκρατία. Δηλ. ἐσὺ ποὺ εἶσαι Μαρίκος Μητσοτάκης ὁ γιός σου Κουλίτσος νὰ γίνει Μέγας Λογοθέτης τοῦ Γενικοῦ καὶ νὰ ἔχει τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ γιὰ Μητσοτακέικο κ.λπ. Ἅν αὐτὴ ἡ διαδικασία συνοδευτῆι ἀπὀ παγκόσμιο πόλεμο δὲν ξέρω, ἀλλὰ Ἡ ΧΑ ἀντιδρᾶ σὲ αὐτό, εἶναι συντηρητικὴ δύναμις ὡς πρὸς τὰ κεκτημένα τῆς ἀστικῆς ἐπανάστασης. Παρόμοια καὶ ὁ Τράμπ.Γιἀ αὐτὸ τὰ βρίσκει ὀ Τρἀμπ μὲ τὸ Ἱσραήλ, ἐπειδὴ τὸ Ἱσραὴλ εἶναι καθαρὰ ἀστικὸ κράτος. Ἁντίθετα Ὁ Τρἀμπ ἔχει πρόβλημα μὲ κράτη μὲ μοναρχικοαὐτοκρατορικὰ καὶ ἀριστοκρατικὰ ἔνστικτα, καὶ μεῖς ἔχουμε καἰ ἀπὀ αὐτὸ λόγωι τῆς Ῥωσσόφιλης κυρίως, ἄν δὲν κάνω λάθος, ἐκκλησιαστικῆς μερίδος τῆς ἐκκλησίας. Καὶ ἡ Ἰταλία ἔχει τέτοια μοναρχοειδὴ καὶ ἡ Γαλλία ἔχει. Ἡ Γερμανία ἀντιθέτως εἶναι νομίζω ἠ πιὸ δημοκρατικὴ δύναμις στὴν Εὑρώπη. Καὶ τὀ ἄχτι ἐναντίον τῆς Γερμανίας ἔχει (καἰ εἶχε) νὰ κάνει καἰ μἐ αὐτό.

  Σἐπρώτη φάση οἰ Καταλάνοι λ.χ.δἐν θέλουν νὰ φτιάξουν ἄλλο ἀστικὸ κράτος ὁνόματι Καταλωνία, θέλουν νὰ σπάσουν τἠν ἀρχὴ τῆς ἑνιαῖας ἐθνικῆς ἐπικράτειας, ποὐ εἶναι τὸ μεγάλο κεκτημένο τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Σἐ πρώτη φάση εἶναι θέμα ἐσωτερικῆς νομοθεσίας. Ἁλλὰ ὄχι ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

  ReplyDelete
 11. υγ. αὑτὰ ποὺ γράφω παραπάνω γιὰ ἀστοὐς ποὺ θέλουν νὰ γίνουν ἀριστοκράτες νομίζω κολλᾶνε μὲ τὸ ἑξῆς ποὺ νιώθω στὸ περιβάλλον μου δυστυχῶς τὸ ἀρκετὰ κοτινό.

  Λοιπὸν ἠ δίωξη τῆς ΧΑ ἦταν ἡ νύχτα τῶν Μεγάλων Μαχαιριῶν. Βλ. παραπάνω τὴν ἀξιοπρόσεκτη εὐαισθησία αὐτοῦ τοῦ λαμπροῦ παιδιοῦ, τοῦ Παλαιοῦ. Καὶ λέει ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν τὸν καταλαβαίνουν. ΚΚΕ, μὴν κάνεις τὸ θανάσιμο σφάλμα ποὐ ἔκανε τὀ ΚΚΓερμανίας. Οἱ φυσικοί σου σύμμαχοι εἶναι οἱ ἐθνοσοσιαλισταὶ ποὐ μείναν πιστοἰ καὶ στὰ δύο.

  Ἅν τὄχω πιάσηι, τότε, κε Κιτσίκη, ὑποκλίνομαι καὶ ἴσως μετανοῶ.

  ReplyDelete
 12. Υγ3. Παιδιά, ἔχει δίκιο.
  Ἕχει; Πλέον τὸ βλέπω νὰ ὑπάρχει μιὰ πιθανότητα νὰ ἔχει.
  Ἅν τὸ ὑποψιάζομαι σωστά, ὅπως καὶ τότε, πρὶν τὴν προεδροποίηση τοῦ Χίτλερ, οἱ σοσιαλδημοκράτες μᾶς πηγαίνουν γιὰ τρίτο Παγκόσμιο. Καὶ στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε σοσιαλδημοκρατικὴ κυβέρνηση.

  ReplyDelete
 13. Κωσταντῆ, νὰ ὑποκλίνεσαι, διότι πράγματι ἔχω δίκαιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Κοιτᾶξτε, τὀ κατάλαβα σιγά σιγά ἀπὸ μιὰ παράξενη συναισθηματικἠ σκλήρυνση ποὐ ἔβλεπα αὐξανόμενη γύρω μου,καἰ ἀναδρομικὰ τὴν διαπίστωνα σἐ ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας σχεδόν, ἤ καλύτερα μέχρι καἰ τἀ 50, καἰ ἡ ὁποία θύμιζε πάρα πολὐ ὅ,τι ἔχω διαβάσηι γιὰ τὰ Ἕς Ἕς (ὄχι τὰ Ἕς Ἄ). Στὀν Καμπανέλλη, ἕνας Ἕλληνας τὸ λέει ὡς ἑξῆς.

  -Τὰ Ἕς Ἕς ἔχουν ἕνα μηχανάκι στὸ κεφάλι τους. Ἅμα τοὐς χαλάσηι γίνονται, κλάφτα Χαράλαμπε.
  - Μὰ τί λές;
  - Ἕχουν ἕνα μηχανάκι, σοῦ λέω, ποὐ τοὐς βάζουν στἠν σχολὴ τῶν Ἔς Ἕς. Τὸ φυσικὸ εἶναι ἅμα ὁ ἄλλος εἶναι γενναῖος, νὰ χαίρεσαι καὶ ἅμα εἶναι δειλὸς νὰ λυπᾶσαι. Ἕ στὴν σχολὴ τῶν Ἔς Ἕς τοὺς τὰ γυρίζουν ἀνάποδα.
  Αὐτὸς ἦταν Ἕλληνας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το "ανάποδο" που γράφεις είναι ο Μαρκήσιος Ντε Σάντ.

   Μάλιστα είναι ο ορισμός του Σαδομαζοχισμού από την κυρίαρχη πλευρά να χαίρεσαι δηλαδή για την δειλία που κάνει κάποιον κατώτερο εσού και να λυπάσαι που ένας άλλος είναι γενναίος συνεπώς όχι υπό σου!

   Δυστυχώς ο σεξομανής Χατζηγώγος δεν μελέτησε τον Σαδομαζοχισμό είς βάθος, από ψυχολογικής πλευράς αλλά εμμένει μονάχα στο σαρκικό σεξουαλικό φετιχιστικό στοιχείο του. Κρίμα διότι είναι ενδιαφέρουσα πλευρά της ανθρωπίνης φύσεως και δυστυχώς όχι αρκετά μελετημένη. Επί αυτού αρκετοί μελετήτές έχουν προσάψει σαδομαζοχιστικές τάσεις στα Ες-Ες αλλά και γενικότερα στον Ναζισμό από ιδεολογική πλευρά.

   Delete
 15. Κύριε Κιτσίκη, ἄν δὲν εἶχε προηγηθῆι ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση καἰ τὀ 1821 ὄχι ὑπόκλιση, τεμενᾶ θὰ σᾶς ἔκανα νὰ περάσετε ἀπὀ πάνω μου νὰ σκουπίσετε τἀ παπούτσια σας. Παιδιὰ ἔχει δίκιο. Αὐτὸ εἶναι μιὰ ἀχτίδα φωτός!!!!!!!!
  Ἅν τὸ πιάνω σωστά, ὁ παγκόσμιος πόλεμος προετοιμάζεται ἐδῶι καὶ δεκαετίες τουλάχιστον. Ὅταν βλέπεις κάτι ποὐ δἐν πάει καλὰ ἀνησυχεῖς καὶ τὸ μυαλό σου πηγαίνει στὸ κακό. Μέχρι νὰ βρεῖς τὴν αἱτία, γιὰ τὸ τί δὲν πάει καλά, δὲν ἡσυχάζεις.

  Τί δὲν πάει καλά; Ὑπάρχει, εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα, μιὰ παράξενη μυστικοπάθεια καὶ ἕνα δὲν ξέρω πῶς νὰ τὸ πῶ. Τί εἶναι αὐτό; Νομίζω πὼς ἡ ἐξήγηση εἶναι, ὅτι τὰ περιουσιακά, τὰ οἰκογενειακά, κ.λπ. εἶναι ἀναγκαστικὰ ὅλα τους δεμένα μὲ τὰ στρατιωτικά.

  Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἡ ἰδέα πὼς ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς βρίσκεται στὴν καλύτερη περίπτωση σὲ χειμερία νάρκη εἶναι παραπλανητική. Δἐν εἶναι ἀκριβῶς, χειμερία νάρκη. Ἑγὠ εἶμαι εἱρηνιστὴς καἰ ὄχι κατὰ τοῦ πολέμου ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης. Γιατὶ ἔχω τέτοιο πρόβλημα ἀπὸ 7 χρονῶν (δὲν κάνω πλάκα) ποὺ δηλώνω εἰρηνιστής;;;;;;

  Διότι, ἐπὶ Ἀντρέα, ἐπιβλήθηκε ἕνα καθεστὼς στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἐπισήμως ἦταν κατὰ τοῦ πολέμου τοῦ ἐπιθετικοῦ καὶ ἀφέθηκε χῶρος καὶ στούς... χίππηδες νὰ δηλώνουν κατὰ τοῦ πολέμου ἐν γένει. Στὴν πραγματικότητα τὸ σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ κοινωνικοῦ συστήματος στρατιωτικοποιήθηκε ἀπὀ τἠν κορφὴ μέχρι τὰ νύχια χωρἰς νὰ τὸ πάρηι πρέφα κανείς. ΑΥΤΟ πρέπει νὰ ἔγινε, καἰ οἱ μόνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὀ καταλάβουν εἶναι οἱ εὐρισκόμενοι ἐκτὸς συστήματος, ἀλλὰ πῶς - ὡς ὀργανωμένοι σὲ ἄλλο σύστημα.

  Κάτι τέτοιο πρέπει νὰ συνέβη. Τὀ ἐπιφανειακὸ χάος ἔχει ἀπὀ πίσω του κάτι φριχτὰ ὀργανωμένο. Πολὺ σπάνια ἀκοῦς στὴν Ἑλλάδα μιὰ καθαρὴ κουβέντα γιὰ εἰρήνη ἤ πόλεμο. Γιατί;

  Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΠΟΛΕΜΟΣ συγκεκριμένος, ὁπότε ὅλες οἱ ἀφηρημένες κουβέντες ἤ ἄχρηστες εἶναι ἤ πονηρές. Μένει νὰ δοῦμε ποιὸς πόλεμος εἶναι αὐτός γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦμε ἤ νὰ διαψευστοῦμε. Προφανῶς δὲν εἶναι ἑλληνοτουρκικός. Τί εἶναι;

  Στὸ σχολεῖο στὸ δημοτικὸ μᾶς μιλούσανε μὲ συγκρατημ΄πενη συμπάθεια γιὰ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα. Στὀ Γυμνάσιο-λύκειο γιὰ τὸν κακὸ καταναλωτισμὀ κ.λπ. Ποιὸς ἦταν Ὁ ἐχθρός; Ὁ φασισμός.

  Καὶ γιατὶ τέτοιο μένος ἐναντίον του; Διότι εἶχε μπῆι σἐ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο προετοιμασίας τοῦ πληθυσμοῦ ὄχι γιὰ ἀντιφασιστικὸ αγὼνα ἀλλὰ γιὰ διἀλυση τῆς συνεργασίας τῶν κοινωνικῶν τάξεων. Μὲ ἄλλα λόγια γιὰ πόλεμο τῶν πλουσίων κατὰ τῶν φτωχῶν. Αὑτὀ εἶναί. Καὶ πῶς μεταφράζεται αὐτὸ ἐπιχειρησιακά; Εἶναι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐν ἐξελίξει.

  Πρόκειται γιὰ ἕνα σχέδιο ἐξανδραποδισμοῦ τεραστίων ἀριθμῶν γήινου πληθυσμοῦ. Ἅν κάνω λάθος, παρακαλῶ, διορθῶστε, προσθέστε, κάντε κάτι. Πάντως μιλῶ γιὰ συνειδητὸ σχέδιο, ὄχι γιὰ κάποιο συμπέρασμα ἐκ τῶν πεπραγμένων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ελλάδα ως ημι-καπιταλιστικής φύσεως κοινωνία βιώνει τους καπιταλιστικούς κύκλους πολύ συχνότερα και πολύ πιο γρήγορα από κάθε άλλη Δυτική συνεπώς έχει αναπτύξει ένα είδος ανοσίας στις οικονομικές της κρίσεις. Εάν ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα, συνεβαινε σε Ελβετία ή Γερμανία θα υπήρχε το απόλυτο χάος και μαζικές αυτοκτονίες.

   Λογικό είναι λοιπόν να γνωρίζει ασυνειδήτως ότι πίνει από το όπιο βαδίζοντας στην...καταστροφή, τον πόλεμο που λέει επάνω ο Καθηγητής. Μία διόρθωση μόνον, δεν έχει σχέση ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας απλά "επειδή έφαγε ο κόσμος κρέας" κατάφερε αυτό το υποσυνείδητο συναίσθημα του Ελληνικού Λαού να το φέρει στην επιφάνεια. Η απαρχή είναι το 1821, η συνειδητοποίησις του ματαίου αναποφεύκτου το 1922 με την Μικρασιατική Καταστροφή. Ο Ψυχρός Πόλεμος με τον αντικομμουνισμό και το ζενίθ της αστικής ευμάρειας μέχρι το 2008 με την Ε.Ε. υπήρξαν απλά φάσεις καταπιέσεως του αισθήματος αυτού, με τον Κομμουνισμό και τον Καταναλωτισμό ώς οπιακά ναρκωτικά τύπου μαριχουάνας και χασίς. Η κρίση από το 2008 μέχρι σήμερα επανέφερε το αίσθημα αυτό στο σύνολο του Ελληνικού Λαού με εξαίρεση τους Δυτικολάγνους αποχαυνωμένους. Το "αίσθημα" αυτό δεν είναι αποκλειστικά Ελληνικό. Βρίσκεται και υποβόσκει σε όλους τους Λαούς της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσο σημαντικότερος υπήρξε ο Λαός τόσο ισχυρότερο και το αίσθημα. Στην Τουρκία αυτό που γράφεις παραπάνω ονομάζεται "Σύνδρομος της Συνθήκης των Σεβρών". Οι μεγαλοϊδεατισμοί δηλαδή οι Εθνικιστικοί σωβινισμοί αποτελούν απλά εκδήλωση του συναισθήμστος-αισθήματος αυτού. Θυμίζουν τα θύματα πολέμου με σύνδρομο PTSD και κατάθλιψη τα οποία έχοντας δει το Τέλος δεν δύνανται να πιστέψουν ότι "γλίτωσαν" από αυτό, όντας στην ουσία "εκεί" ψυχικοπνευματικά και μονάχα σωματικά-υλικά "εδώ". Έχω διαβάσει ότι το ίδιο αίσθημα έχουν και των κατωτέρων στρωμάτων μετανάστες της Κρίσεως στην Γερμανία, σαν να βγήκαν από εμπόλεμη ζώνη. Διαισθάνονται το τέλος και γνωρίζουν ότι το "σύγχρονο Ευρωπαϊκό (καπιταλιστικό) κράτος" είναι ανώφελο. Εδώ κολλά ο Θρησκευτισμός και ΟΧΙ η Θρησκεία, διότι στην Δυτικότροπη Παγκσμία Δυστοπία χρειάζεσαι αναγκαστικά "κράτος" ακόμα και ας είναι μπανανία. Αυτό καταλάβαν αργά οι Εβραίοι και μιμήθηκαν την Δύση αντί να πολιτικοποιήσουν την Θρησκεία τους όπως έπραξαν Άραβες και Ιρανοί, με αποτέλεσμα να μείνουν και αυτοί γυμνοί στην αναπόφευκτη μελλοντική συντέλεια.

   Για αυτό κραυγάζω εδώ και καιρό εδώ για μία πολιτικοποίηση στα πρότυπα του Ισλάμ και δη της Χεζμπολλάχ της Ορθοδοξίας διότι ειδάλλως είναι άχρηστη, καθώς εκ φύσεως με το μοναχικό πρότυπο δυστυχώς ΔΕΝ στήνεις κράτος και συνεπώς μένεις εκτός του σημερινού παγκοσμίου παιχνιδιού. Εδώ διαφωνώ και με τον Καθηγητή καθώς όσο παραμένει το έθνος-κράτος και γενικά το καπιταλιστικό κράτος ως πρότυπο παγκοσμίως, ο θρησκευτισμός μοναχα φέρνει αποτέλεσμα όχι η θρησκεία. Μάλιστα, ο θρησκευτισμός οπλίζει, εξοπλίζει και ανδρώνει την θρησκεία, την στρατιωτικοποιεί ώστε ακριβώς να κατορθώσει να πολεμήσει τον αντι-θρησκευτικό φιλελεύθερο καπιταλιστικό παράγοντα, δρώντας ως ασπίδα η οποία με το πέρας του Αρμαγγεδδώνος, αποκαλύπτει και πάλι την Θρησκεία γυμνή στην ολότελη ομορφιά της. Ο θρησκευτισμός αποτελεί αντίδραση στον καπιταλισμό. Όταν πάψει να υπάρχει ο τελευταίος δεν υφίσταται και ο πρώτος, καθότι αμφότεροι αντιδραστικοί, ετεροπροσδιοριζόμενοι και συνεπώς αφύσικοι.

   Delete
  2. Η έλλειψη δε της ασπίδος του θρησκευτισμού οδηγεί σε Χριστοδουλικούς πετεινούς και στην σημερινή παρακμή της Ορθοδοξίας, παρακμή που ο ίδιος ο Καθηγητής ανέφερε σε προηγούμενο άρθρο του, γράφοντας πώς η Εκκλησία κατορθώνει το τελικό πλήγμα στο πτώμα του κρατιδίου! Διαβάστε συνεπώς το σχόλιό μου επάνω, αυτό ακριβώς λέγω και εγώ!


   Για αυτό χρειαζόμαστε ως Λαός θρησκευτικός έναν Ελληνορθόδοξο θρησκευτισμό. Πού είσαι Χεζμπολλάχ να μας διδάξεις! Πού είσαι Νασρ-Αλλάχ!

   Delete
  3. Άλλωστε Καθηγητά εσείς ο ίδιος προ 2 ετών γράψατε στο ιστολόγιό σας ότι υπήρχε σχέδιο Ορθοδόξου θρησκευτικού τόξου από Ελλάδα και Βαλκάνια έως την Ρωσσία αλλά σας πρόλαβαν οι Άραβες Σουννίτες.

   Και φτάνω εγώ σήμερα να δίδω συγχαρητήρια στους Άραβες σουννίτες για την αντίδρασή τους αντί να ανδρώνω την Νεολαία της Ορθοδοξίας, τα νιάτα μας να πορνεύονται σαν προλεταριακή σάρκα στους Δυτικοευρωπαίους νταβατζήδες των μεγαλο-εταιρειών αντί να βρίσκονται στις επάλξεις υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

   Ε ναι λοιπόν, τί άλλη απόδειξη θέλετε ότι βαδίζουμε στον Αρμαγγεδδώνα!!!!!!

   Delete
 16. υγ. Ἅν εὐσταθεῖ ἡ παραπάνω ὑπόθεση, ἡ νεολαία στὀν ἀστερισμὀ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ καταγγέλλει ὁ Πάγκαλος εἶναι ἕνα εἶδος πολιτιστικῆς ἐπανάστασης τοῦ Μάο, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῶν πλουσίων καὶ ὄχι τῆς κοινωνικῆς ἀνόδου τῶν ἀγροτῶν.

  ReplyDelete
 17. 1999-2025- ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ
  1871-1914: Ὁ ἔλεγχος τῶν παγκοσμίων θαλασσῶν ἀπὸ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ὑπερδύναμι (Ἀγγλία) ἀμφισβητεῖται ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ γερμανικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ. 1999-2025: Ὁ ἔλεγχος τῶν παγκοσμίων θαλασσῶν ἀπὸ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ὑπερδύναμι (ΗΠΑ) ἀμφισβητεῖται ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ κινεζικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ.Τότε ὁ Μακίντερ, μὲ ὅπλο τὴν γεωπολιτική, ἔφερε τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ ἐλέγχου τῶν θαλασσῶν θὰ ἐπέφερε τὸν εὐρωπαϊκὸ πόλεμο, περὶ τὸ 1914. Τώρα, ὁ Κιτσίκης, μὲ ὅπλο τὴν γεωπολιτική (βλέπε, Dimitri Kitsikis Wikipedia: “He has been named one of the "three top geopolitical thinkers worldwide, Karl Haushofer, Halford Mackinder and Dimitri Kitsikis") φέρνει σταδιακὰ τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ ἐλέγχου τῶν θαλασσῶν θὰ ἐπιφέρῃ τὸν πλανητικὸ πόλεμο, περὶ τὸ 2025. Παρακολουθήσατε μὲ προσοχὴ τὸ παρακάτω κινεζικὸ βίντεο ποὺ ἀναφέρει τὴν ἡμερομηνία 2025. Δημήτρης Κιτσίκης
  Εὐχαριστῶ τὸν Παλιὸ ποὺ ἔφερε στὴν προσοχή μου αὐτὸ τὸ βίντεο:
  https://www.youtube.com/watch?v=Kf0dq6WixRU

  ReplyDelete
 18. Υγ τελικό. Aὐτὸ ποὺ γράφει παραπάνω ὁ κος Κιτσίκης ἐξηγεῖ πάρα πολλά. Γιἀ χάριν ἀκριβολογίας, θὰ ἤθελα νὰ ξέρω ἀπὀ πότε οἰ ΗΠΑ ἀρχίζουν νὰ βάζουν σὲ ἐφαρμογὴ τὴν προστασία τῆς θαλασσοκρατορίας τους ἀπὸ τὸ θαῦμα τοῦ κομμουνισμοῦ Κίνα. Ἑννοῶ, ἐπιτελικά. Ὑποθέτω ὅτι αὐτὸ σχετίζεται μὲ τὸ ἀγαπημένο μου Νεώριο, στὴν Σύρο, ποὺ τὸ θυμᾶμαι τὸ 80-90 ἐπισκεύαζε σοβιετικὰ πλοῖα παρὰ τὸ ἐμφυλιοπολεμικὸν τῆς Ἑλλάδος. Τότε ἔβλεπες κάτι κομμουνιστικὸ καὶ ἄνοικε ἠ ψυχή σου. Ὅμως ἴσως αὐτὸ σήμαινε ὅτι ἤδη ἡ Κίνα εἶχε ἀρχίσηι νὰ θεωρεῖται νο1 θαλάσσιος ἐχθρός, ὄχι ἡ Ῥωσσία.

  ReplyDelete
 19. ...οἱ σοσιαλδημοκρᾶτες μοιάζουν τῶν Σαδδουκαίων τὸν καιρὀ τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὶ ὑποστήριζαν τἠν ἑλληνορωμαϊκὴ ἐξουσία.
  Ἅς ποῦμε πὼς εἶσαι μὲ τὸν Πιλᾶτο. Δὲν ἔχεις τίποτα ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι. Κατά τοῦ Βαρραβᾶ ἐνδεχομένως ἔχεις. Ὅταν ὅμως ὁ Πιλᾶτος λέει, πάρτε τον, ἐσύ συγκατανεύεις.

  Τὀ νἀ ὑποστηρίζεις τὴν ἀστικὴ νομιμότητα ἐν γένει εἶναι σὰν νὰ μὴν σὲ ἐνδιαφέρει ποιὸς νὰ ἐκτελεστῆι, ἀρκεῖ κάποιος νὰ ἐκτελεστῆι. Οἱ σοσιαλδημοκρᾶτες εἶναι λοιπὸν οἱ πιὸ πουλημένοι καὶ ἐγκληματίες.

  Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ σχέση τους μὲ τὶς ΗΠΑ, τὸν Πιλᾶτο, καὶ ποιὰ μὲ τοὺς Πέρσες, δλδ. τὸν ἐχθρὸ τοῦ Πιλάτου; Οἱ φαρισαῖοι ἄν ἤξεραν ὅτι ὁ Ἱησοῦς ἦταν πράγματι ὀ Μεσσίας δὲν θὰ τὸν σταύρωναν, βλέπε τὸν Παῦλο ποὺ πείστηκε καὶ μετάνιωσε. Ἅρα γιὰ τοὺς Σαδδουκαίους-σοσιαλδημοκρᾶτες ὁ Χριστὀς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν θέλει τὴν θανατικὴ ποινή.

  Ἱδοῦ ἡ φρίκη σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο. Οἱ σοσιαλδημοκράτες θὰ πήγαιναν μὲ ὅποιον σταυρώνει. Οἱ ἄλλοι ἀλληλοσταυρώνονται.

  Ἡ θανατική ποινὴ εἶναι ἡ ἰδεολογία τῶν σοσιαλδημοκρατῶν. Εἶναι μπόγιες. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλαν νὰ λιθοβολήσουν τὴν μοιχαλίδα καῖ ὁ Ϊησούς δέν τούς ἄφησε. Ἅν τοὐς τομωρήσηις γόνεσαι σὰν καὶ αὐτούς. Ἅρα ὁ Σύριζα θὰ πέσηι ὅπως οἰ Σαδδουκαῖοι, μἐ ἐξέγερση τῶν ἐθνικιστῶν.

  ReplyDelete
 20. The Pharisees posited that false witnesses should be executed if the verdict is pronounced on the basis of their testimony—even if not yet actually carried out. The Sadducees argued that false witnesses should be executed only if the death penalty has already been carried out on the falsely accused.[14] Άπὀ τὴν ἀγγλικὴ "Wikipedia".

  μτφρ, Οἱ Φαρισαῖοι λέγανε ὅτι οἱ ψευδομάρτυρες πρέπει νὰ ἐκτελοῦνται ἄν ἡ θανατικὴ ποινὴ ἔχει ὁριστῆι μὲ βάση τὴν μαρτυρία τους, ἀκόμα καὶ ἄν δὲν ἔχει προλάβηι νὰ ἐφαρμοστῆι. Οἱ Σαδδουκαῖοι λέγανε ὅτι οἱ ψευδομάρτυρες πρέπει νὰ ἐκτελοῦνται μόνο ἄν ἔχει ἐπιβληθῆι θανατικὴ ποινὴ μὲ βάση τὴν μαρτυρία τους τὴν ψευδή.

  ReplyDelete
 21. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ;

  https://www.defence-point.gr/news/vasikos-stochos-i-entaxi-tourkias-se-ee-lei-tora-o-mevlout-neos-eligmos

  Μέσα στον πανικό απεγκλωβισμού της από το στόχαστρο του Τραμβίου, του Ισραήλ και της Αμερικής, η Τουρκία φαίνεται να πέφτει ολικά στα δίχτυα του παγκοσμίου τραπεζισμού, απεγνωσμένα προσπαθόντας να προσεταιρισθεί την Κίνα και την...Ε.Ε.! Μάλιστα έφτασε στο σημείο να δηλώνει πώς πλέον στρατηγικός της στόχος είναι η...ἐνατξη στην Ε.Ε.(!) ἐχοντας κάνει στροφή 180 μοιρών εν σχέσει με έναν χρόνο πριν όταν και αμοιβαίως τερματίσθηκαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μετσξύ Ε.Ε. και Τουρκίας.

  Η δήθεν "βοήθεια" και το ψεύτικο ενδιαφέρον των Δυτικών (Γαλλία-Γερμανία-Ε.Ε.) και των Κινέζων για την Τουρκία, θυμίζει τα κοράκια που συνωστίζονται πάνω από το κουφάρι του πεθαμένου με σκοπό να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Κρίμα να αρνούνται τον Τράμβιο με τόσο βλακώδεις χειρισμούς!

  ReplyDelete
 22. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 28, 2018 at 7:56 AM

  K. Δημήτρη χωρίς να είμαστε στρατιωτικοί αναλυτές και χωρίς καμία επιθυμία «εξυπνακισμου» παρακολουθήσαμε με κάθε λεπτομέρεια το βίντεο που αναφέρετε στο σχόλιο σας.
  Μέχρι το λεπτο 1.56 κάνει αναφορά για την κατασκευή από το Κινεζικο ναυτικο 12 πολεμικών πλοίων (destroyers) τα 055 DDG τα οποία σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού ναυτικού είναι τα αντίστοιχα Αμερικανικά Ticonderoga-class cruisers ενεργά, και 22 τον αριθμό όπως επίσης και τα Arleigh Burke-class destroyers, 62 τον αριθμό ενεργά με δημιουργία αλλων 42 στο προσεχές μέλλον από της ΗΠΑ. Οι αντίστοιχοι αριθμοί έχουν μεγάλη σημαία.
  Από το 1.57 λεπτο του βίντεο μέχρι το 2.52 κάνει αναφορά για την κατασκευή από το Κινεζικο ναυτικο αλλων 26 πιθανώς 052D destroyers τα οποία είναι μικρότερα σε σχέση με τα 055 που προαναφέρθηκαν.
  Στη συνέχεια μέχρι το λεπτο 3.53 αναφέρει την κατασκευή κορβετων και φρεγατών τα οποία είναι πολεμικά πλοια για προστασία της ΑΟΖ της Κίνας γύρω από τις ακτές της. ( αμυντικής υφής δηλαδή)
  Μέχρι το 5.05 αναφέρεται σε υποβρύχια τα 093BSSN, 6 τον αριθμό, τα 095SSN 5 τον αριθμό, και τα 094ΑSSN 6 τον αριθμό, τα οποία δίνουν στην Κίνα "την πρώτη αξιόπιστη ικανότητα πυρηνικού χτυπήματος από τη θάλασσα". Το globalsecurity.org επισημαίνει ότι ένας τύπος 094Α εάν περιπολεί στα βορειοανατολικά των Κουριλων νήσων θα μπορούσε να χτυπήσει τα τρία τέταρτα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η εκτόξευση πυρηνικών βλημάτων από τα κινεζικά παράκτια ύδατα θα έφτανε μόνο στα Aleutian Islands.( στη μέση του Ειρηνικού).
  Στη συνέχεια αναφέρεται σε μεταγωγικά τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πεζοναύτες σε διάφορα σημεία της γης Κινεζικών συμφερόντων. Και φτάνει στο λεπτο 10.33 που ομιλεί για το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Type 002 το οποίο μαζί με αλλα δυο θα είναι έτοιμα μέχρι το 2025. Οι ΗΠΑ για την ώρα διαθέτουν 11 διαθέσιμα αεροπλανοφόρα, ως μια απλή σύγκριση.
  Μάλιστα στο 16.20 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υπεροπλία των ΗΠΑ δεν θα παύσει να υφίσταται, αλλά το Αμερικανικο ναυτικο δεν έχει στρατηγικο στόχο/όραμα για το τι θέλει να πραγματοποιήσει στο μέλλον.
  Κατά τη ταπεινότατη γνώμη μας, η Κίνα και το Κινεζικο ναυτικο δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά την Αμερικανική παντοδυναμία στη θάλασσα.
  Εκείνο που πιθανώς προσπαθεί να επιτύχει είναι η στρατιωτική ικανότητα τα κρατήσει «ανοιχτές» τις γραμμές ανεφοδιασμού ( supply lines ) κατά το μήκος και πλάτος του δρόμου της Μεταξης, φυσικά Κινεζικών συμφερόντων αλλά και αλλων χωρων που έχουν πάρει μέρος στο «One belt , One road» στην περίπτωση που οι Αμερικανοί αποφασίσουν να τους πλήξουν, φυσικά στην δική τους προσπάθεια διατήρησης του Status quo.
  Είναι πιστεύουμε διαφορετικό το επιχείρημα ότι η Κίνα απειλεί την Αμερικανική ηγεμονία, το έτος 2025 και η προσπάθεια του βίντεο να δώσει μια εικόνα της «υπεροχής» των Κινέζων έναντι των ΗΠΑ μετά το 2025 αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
  Οι Αμερικανοί συνειδητά προπαγανδίζουν, προφανώς διότι κάνουν πρώτοι σχέδια για να επιτεθούν και να εξοστρακίσουν τα σχέδια των Κινέζων και το δρόμο της Μεταξης παρα τις συμβουλές του κ. Κίσινγκερ πως οι ΗΠΑ πρέπει και αυτές να πάρουν μέρος σε αυτό το σχέδιο εφόσον δεν είναι στρατιωτικής αλλά εμπορικής υφής. ( Βέβαια δεν γνωρίζουμε κατά ποσο ο ίδιος το εννοεί η μπλοφάρει στο σημείο αυτό).
  Οι ίδιοι οι Κινέζοι έχουν παραδεχτεί ότι η ηγεμονία τους μπορεί να επιτευχθεί γύρω στο 2050 εάν μέχρι τότε δεν υπάρξουν «παρατράγουδα» στην πορεία ανάπτυξης τους. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 23. Καθαρἀ θεωρητικὰ ἡ Ἀμερικὴ σὰν καπιταλιστικὴ χώρα δὲν μπορεῖ νὰ τὴν βγάληι. Δὲν μπορεῖς νὰ φτιάξηις αὐτοκρατορία διαρκείας μὲ καπιταλισμό. Πολὺ ἁπλὰ κάποια στιγμὴ θὰ πέσηι τὸ ποσοστὸ κέρδους καὶ θὰ κλατάρηις. Μόνο οἰ ἐλέωι Θεοῦ αὐτοκρατορίες στέκυυν γιὰ πολλἐς γενιἐς καὶ ἀπὀ αὐτὴν τὴν ἄποψη οἱ προσωπολατρεῖες τῶν ΚΚκαλἀ κάνουν. Ἡ Ἀμερικὴ πρέπει νὰ βρίσκει συνέχεια κομουνιστἐς καὶ τυράννους νὰ ἐξοντώνε προκειμένου νὰ ἐπιβιώσηι. Εἶναι σὰν τὸν Ναπολέοντα.

  Ὁπότε καὶ νὰ μὴν τὴν ἔφτανε τὀ κινεζικὸ ναυτικὸ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἀφήσηι νὰ ἀναπτυχθῆι προκειμένου νὰ τὸ φάηι μετά. Δὲν εἶναι ἀστεῖο αὐτὸ ποὺ λέω. Ὁ καπιταλισμὀς μοιάζει μὲ τὴν γεωργία.

  ReplyDelete
 24. Υγ. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε παιδιὰ γιὰ νὰ τὰ στείλουμε νὰ πνιγοῦνε γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ κάθε μαλάκα Ἁμερικανοῦ. Εἶναι τελείως διεστρεαμμένα γραμμένη ἡ ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἁλλὰ Ὁ Στάλιν εἶπε μὲ βάση τὸν Τζίλας πὼς ἡ προσπάθεια τῶν συντρόφων κάτου κεῖ εἶναι καταδικασμένη. -Ἡ Ἀγγλία δἐν πρόκειται νὰ ἀφήσηι τὸ πόδι της στἠν μεσόγειο νᾶ χαθῆι. Ἕτσι εἶπε.
  Δὲν μποροῦμε νὰ γλιτώσουμε ἀπὀ τοὐς Ἁγγλοσάξωνες, καἰ ἀκόμα καἰ ἡ Θεσσαλονίκη δὲν μπορεῖ νὰ βγῆι ἀπὀ τἠν σφαῖρα τους, μάλιστα εἰδικὰ αὐτή. Δἐν πρόκειται ποτἐ νὰ φύγουν.
  Συνεπῶς μιὰ λύση ποὐ δὲν ὑπολογίζει αὐτὸν τὸν παράγοντα, τὀ ὅτι ἀπὀ τὀ 1204 κουμάντο στὀ Αἰγαῖο κάνει ἡ ἑκάστοτε αυτικὴ ὑπερδύναμη, εἶναι μή-λύση. Μόνο τὀ Βυζάντιο στὶς δόξες του ἤλεγχε τὀ Αἰγαῖο ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐλέγχηι εἶχε καἰ τἠν Πόλη καὶ τὴν Μικρὰ Ἁσία. Συνεπῶς χωρἰς ἕνωση μετὰ τῆς Τουρκίας ἡ ἱστορία μέχρι στιγμῆς δείχνει ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι πιεσμένη ἀπὀ τὀ βάρος τῆς ἑκάστοτε ναυτικῆς ὑπερδυνάμεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς ως προτεκτοράτο ναυτικό της ναυτικής Δυνάμεως.

   Αλλά δεν υπάρχει δεν μπορούμε. Αυτό σημαίνει σύγχρονο καπιταλιστικό ιδίως κράτος. Βλέπε το σχόλιό μου επάνω.

   Delete
 25. Ἑἀν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καταλαβαίναμε ὅτι μόνοι μας ἐγκαταλείψαμε τὴν Κωνσταντινούπολη, διότι καταλάβαμε ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἡ μόνη Αὐτοκρατορία, θὰ εἴχαμε λύσηι τὸ πρόβλημα τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Κίνας.

  ReplyDelete
 26. 10 - Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἐπέτυχε νὰ προστατεύσῃ τὸ κομμουνιστικὸ κίνημά της, τὸ ΚΚΕ, ἀπὸ τὴν ἰδεολογικὴ παρακμὴ ποὺ ἔχει ὄνομα σοσιαλδημοκρατία (τὸ Σύριζα σήμερα). Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὸ ἕτερο ἐπαναστατικὸ κίνημα, τὸ φασιστικὸ κίνημα, τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἡ σημερινὴ χειμερία νάρκη της εἶναι ἀνησυχητικὴ γιὰ τοὺς ἐλπίζοντες σὲ αὐτήν, μήπως καὶ συνηθίσῃ στὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ χρησιμοποιηθῇ ὡς δεκανίκι τῆς ἀκροδεξιᾶς.
  Μήπως τὀ ΚΚΕ δὲν εἶναι κομμουνιστικὸ καὶ γιὰ αὐτὸ ἔδωσε ἄλλοθι στὴν καταδική τῆς ΧΑ;
  Τί συμβαίνει μὲ αὐτὸ τὸ κόμμα; Ἕχω τἠν ἐντύπωση πολλὲς φορὲς ὅτι στηρίζει τὸν καπιταλισμό.

  ReplyDelete
 27. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 29, 2018 at 4:40 PM

  Οι βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβρη μπορεί να σημάνουν και το τέλος του Τραμβιου στην εξουσία σε περίπτωση που οι εχθροί του, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί καταφέρουν να αποκτήσουν την ανάλογη πλειοψηφία ώστε να τον καθαιρέσουν. Η Ρωσία παρακολουθεί τα γεγονότα από κοντά.
  «Η Ρωσία θα διεξάγει τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου τον επόμενο μήνα, που εκτείνονται από τα Ουράλια έως την ακτή του Ειρηνικού - από τις 11-15 Σεπτεμβρίου κινητοποιώντας περίπου 300.000 στρατεύματα συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής χιλιάδων στρατιωτών από την Κίνα. Φανταστείτε 36.000 τανκς και τεθωρακισμένα μεταφορικά προσωπικού που κινούνται ταυτόχρονα», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου

  Ο Βασίλι Κασίν, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Άπω Ανατολικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο "προετοιμάζεται για πιθανή σύγκρουση" εν μέσω των πιο ψυχρών σχέσεων με τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Τέτοιοι μεγάλοι ελιγμοί αποσκοπούν "εν μέρει στην απόδειξη της ετοιμότητάς μας και εν μέρει στην αύξηση της πραγματικής μας ετοιμότητας για πόλεμο. Η κατάσταση είναι δραματική. "

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η αδυναμία του Τραμβίου να δαμάσει το Ιμπεριαλιστικό κτήνος του Στρατού των ΗΠΑ δείχνει απλά την σάπια φύση της Δύσεως και το πόσο όχι απλά επικείμενη αλλά και αυτονόητη είναι η ολική της καταστροφή. Ο Δυτικός σάπιος κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι βρίσκεται στην λαιμητόμο. Την στιγμή που άτομα είναι έτοιμα να...αυτοκτονήσουν από τα μπαλκόνια εάν η "θεά" (Μολωχία) της Οικονομίας (Κεφαλαίου) καταρρεύσει στην Ελβετία, το Σιιτικό Χομεϊνικό Ιράν με στρατιωτικό ήθος και σιδηρά πειθαρχία, με οδηγό την Θρησκευτική Πίστη κατορθώνει να ενδυναμώνεται συνεχώς παρά τα...χίλια μύρια πλήγματα που δέχεται από τον Ισραηλινό και Δυτικό παράγοντα.

   Και ερωτώ λοιπόν γιατί να "αλλάξει" ένα τέτοιο κράτος-διαμάντι που αντί για φεστιβάλ πούστηδων έχει θρησκευτικές προσευχές, αντί για μπικινιακά Μυκονιάτικα ξέκωλα έχει την ευσεβή θρησκευτική μαντήλα και αντί συναυλιών σαχλών celebrity έχει στρατιωτικά και θρησκευτικά γυμνάσια της Χεζμπολλάχ; Γιατί να μιμηθεί με μία Παχλαβική παλινόρθωση το πτώμα της Δύσεως αλλά και του Ισραήλ το οποίο όπως έχω ξαναπεί εάν δεν αλλάξει χαρακτήρα του καθεστώτος του θα οδηγήσει τον ίδιο του τον Λαό που έχει ορκισθεί να προστατεύσει στην τελική και χειρίστη όλων γενοκτονία του;

   Για να το κλείσω δεν έχει νόημα Γιάννη να αναφέρεις εδώ γεγονότα για κάτι το αναπόφευκτο. Εάν θες την άποψή μου, προσέγγισε την Ανατολή και την Ορθοδοξία διότι το μέλλον εκεί έγκειται και θα παιχτεί. Δεν εννοώ μονάχα γλωσσικώς αλλά και πολιτισμικώς. Κοίταξε να δεις τί προάγει ο Ρωσσικός, Ιρανικός, Τουρκικός και Κινεζικός (ακόμα τουλάχιστον) κινηματογράφος εν σχέσει με τις σαβούρες της Δυτικής Ευρώπης και τί νόημα έχει η λέξις "κουλτούρα" και "πολιτισμός" για τους Λαούς αυτούς. Στην Δυτική Ευρώπη έχει καταντήσει ένα καπιταλιστικό αγοραίο προϊόν χειρίστου είδους. Μία περιουσία πρέπει να πληρώσεις για να πας στους VIP (300 Φράγκα) ωστε να ευχαριστηθείς μία παράσταση στην Ελβετία καθώς αναλόγως του..πορτοφολιού σου βγαίνει και το εισιτήριό σου, εάν δηλαδή θα στταβώσεις τον λαιμό σου ή θα κοιτάς ευθέως την αυλαία! ΞΕΥΤΙΛΑ! Δυστυχώς όμως ακόμη ο καταραμένος ρατσισμός τους, επιβάλλει στα πανεπιστήμια Δυτικά πρότυπα με αποτέλεσμα άτομα που ούτε να δουν δεν θα ήθελαν την "Ευρώπη" να υποχρεούται να περάσουν από τα κωλοχανεία της για ένα χαρτί υγείας Bachelor!

   Delete

 28. '...Ο Δυτικός σάπιος κόσμος ..." Ποιο κράτος δεν είναι σάπιο και ποιος κόσμος είναι αγνός ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κολοκυθολογίες.

   Εδώ μιλάμε για διάλυση των πάντων χάριν του Δυτικού καπιταλισμού και για κοινωνίες πολύ πιο σάπιες των δικών μας. Εάν ο Έλλην είχε μυαλό θα σκότωνε το Δυτικότροπο κτήνος εντός του από σεβασμό μονάχα στον εαυτό του.

   Όσο για ένα παλαιό σχόλιο του Καθηγητού στο φέσιμπουκ όπου ορθώς καταδικάζει τους γραικύλους λέγοντας όμως ότι δεν δύνανται να γίνουν "πολιτισμένοι υπήκοοι Δυτικού ανεπτυγμένου κράτους" για την τελευταία φράση κρατώ τεράστιες επιφυλάξεις διότι ούτε για πολιτισμένους πρόκειται ούτε για "ανεπτυγμένα" με την πολιτισμική έννοια κράτη. Στους υπηκόους συμφωνώ. Τελικά στον καπιταλισμό η Ευρώπη οφείλει να θυσιασθεί για τις Αγγλοσαξωνικές αποικίες. Ειδάλλως άς παίξει άλλο παιχνίδι μη-καπιταλιστικό, σαν τους Σλαύους και τους Αλβανούς μέχρι το 1991. Αλλά δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Ο καπιταλισμός π.χ. του FPÖ με το 12ωρο ανά ημέρα (!) ανοίγει την ταφόπλακα και σε αυτό και στην Ευρώπη όσους ιμάμηδες και να απελάσει, πράγμα αστείο. Είναι και ηλίθιοι Γρηγόρη εκεί έγκειται το θέμα. Εάν θες καπιταλιστικό κράτος, συντάξεις για τα ΚΑΠΗ, κοινωνικές αλληλεγγύες, διακοπές, καταναλωτισμούς και ζωή σαν κροίσος με ΔΑΝΕΙΚΑ, η ανάγκη για μετανάστες, για διάλυση της οικογενείας σε άτομα μαζί με την φορολογία σε αμφότερα φύλα είναι νομοτέλεια. Εάν είσαι μάγκας φτύσε τον καπιταλισμό, ρίξε 2-3 φάπες στα ξέκωλά σου και πέρασε νόμους υπέρ της οικογενείας με ποινές βαρύτατες για άνδρες και γυναίκες που την ατιμούν. Είσαι μάγκας να το κάνεις για να σωθείς;; Οι ιμάμηδες εδώ δεν κολλάν πουθενά και δεν φταίνε σε τίποτα. Ίσα-ίσα θα μάθαινες από αυτούς αντί να τους θεωρείς απειλή διότι η κοινωνία τους είναι υγιής και γεννά ενώ η δικιά σου σάπια και θνήσκει!

   Η Ορθοδοξία θέλει το Ισλάμ σύμμαχό της κατά της Ευρώπης!

   Delete
  2. Τα μυαλά τα σπείρανε και όσοι προλάβαν πήρανε Παλιέ Κωσταντινουπολίτη. Το χαζοκαταναλωτισμό , το σεξισμό , τη φιγούρα και όλα αυτά τα έχω αποκηρύξει όσο μπορώ, με τον τρόπο που μπορώ.Δε θέλω να γίνω σκλάβος των τεχνητών αναγκών. Το αποτέλεσμα όμως ήταν η κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση μου ! Ο κόσμος θέλει μόστρα , glamour και lifestyle, όχι ηθική , αξίες και την ηρεμία του. Και σας παρακαλώ εσένα και τον Νίκο ( Ρωμιό Ανατολής ) να μην τσακώνεστε , δεν είναι ανάγκη. Εδώ δε κάνουμε επίδειξη γνώσεων και ρητορικής. Θα απογοητεύσουμε τον κύριο καθηγητή και θα καταργήσει το ιστολόγιό του το οποίο είναι ανεκτίμητη πηγή πληροφόρησης.

   Delete
 29. Κύριε Κιτσίκη, σβύστε τα ξερατά και τα σκατόψυχα του Παλιού για να μη γελοιοποιθείτε στο πανελλήνιο! Ένα τέτοιο απόβρασμα και ψυχανώμαλο απλά καθιστά το μπλογκ σας βόθρο. Είτε το καταλαβαίνετε αυτό και τα σβύννετε, είτε δεν το καταλαβαίνετε και κάνετε ζημιά στον ίδιο σας τον εαυτό και στην όποια υστεροφημία σας ενδιαφέρει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάλιστα το...είδαμε και αυτό!

   Άτομα σαν τον σχολιαστή άνωθεν τα οποία σε εδώ σχόλιά τους προέτρεπαν το πανελλήνιο σε Χριστιανικού τύπου τζιχαδισμό με σφαγές και ποτάμια αίματος, άτομα τα οποία παρότι ζουν στο Ναϊρόμπι της Κένυας συνεχώς βάλλουν κατά Ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες ούτε ένα λεπτό της ζωής τους δεν έχουν ζήσει και τέλος αναμασούν πλήθος κωμικοτραγικών συνομοσιολογιών περί μασώνων, εβραίων κλπ μαζί με μπόλικο γραικυλικό υβρεολόγιο, δίχως αιτία (με εξαίρεση την ζήλεια και το μίσος τους προς εμένα) να χαρακτηρίζουν αυθαιρέτως το περιεχόμενο των σχολίων μου ως "ξερατό" δίχως κανένα επιχείρημα, ιδίως την στιγμή που οι ίδιοι σε σχόλιά τους και άρθρα τους στο ιστολόγιό τους εκφράζονται με τον χείριστο τρόπο (εκφράσεις όπως "σκ...ούλα" και "γαμ...νη/νο" παρελαύνουν καθημερινώς στο ιστολόγιο του υβριστή μου μαζί με πλήθος αντιγραφέντων αρθρών από τρίτα ιστολόγια).

   Και πάλι κρίμα διότι ο στόχος του εδώ ιστολογίου είναι η απο-γραικυλοποίησις του Έλληνος αλλά δυστυχώς τους χειρίστους των χειρίστων ορισμένες φορές προσελκύει. Ο άνωθεν άλλωστε υβριστής έχει χαρακτηρίσει τον κύριο Καθηγητή "τρόφιμο φρενοκομείου" λόγω μη-κατανοήσεως από τον ίδιο της υψηλής συνθέσεώς του, του Εθνικομπολσεβικισμού. Κακώς κύριε Καθηγητά τον επιπλήξατε είς την Γαλλικήν σε προηγούμενο άρθρο. Η Ελληνική του χρειάζεται, άλλωστε από Γαλλικά δεν γνωρίζει λέξη.

   Delete
 30. Παρακαλῶ νὰ μοῦ είπῆτε συγκεκριμένα τί σᾶς ἐνοχλοῦν στὰ γραπτὰ τοῦ Παλιοῦ.Γιὰ νὰ τὰ σβύσω πρέπει νὰ γνωρίζω περὶ τίνος πρόκειται.Εὐχαριστῶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Φχαριστώ για την ερώτηση και, ναι, έχετε δίκιο, θα έπρεπε να σας φέρω ένα τουλάχιστον παράδειγμα. Σημειώνω μάλιστα ότι οι όροι τους οποίους χρησιμοποίησα μόνον αντανακλούν την ανάγνωση των σχολίων του συγκεκριμένου ατόμου. Αλλοιώς δεν θα υιοθετούσα τέτοια γλώσσα.

  Εννοείται ότι δεν με ενδιαφέρουν οι απόψεις του οποιουδήποτε και το τι σας προτείνω αφορά την γλωσσική του έκφραση και το λεκτικό του ύφος (το οποίο προδίδει τα όσα του καταμαρτυρώ και που απάδουν στο μπλογκ του όποιου καθηγητή πανεπιστημίου).

  Να λοιπόν εντός εισαγωγικών μερικά παραδείγματα από σχόλια του συγκεκριμένου ατόμου στο τελευταίο (παρόν) άρθρο σας:

  August 31, 2018 at 5:41 PM
  "Εάν είσαι μάγκας φτύσε τον καπιταλισμό, ρίξε 2-3 φάπες στα ξέκωλά σου"

  August 30, 2018 at 4:51 PM
  "αντί για μπικινιακά Μυκονιάτικα ξέκωλα"

  August 30, 2018 at 5:40 PM
  "τα νιάτα μας να πορνεύονται σαν προλεταριακή σάρκα στους Δυτικοευρωπαίους νταβατζήδες των μεγαλο-εταιρειών"

  Σημειώνω και το επόμενο για το οποίο ήδη βάρεσαν καμπανάκι άλλοι:
  August 25, 2018 at 6:48 AM
  Δεν υπάρχει πιο ηλίθια φράση από το "η προσπάθεια μετράει".

  Και βέβαια δεν πιστεύω ότι είτε σεις είτε ο οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, χωρίς να αυτο-αναιρείται και χωρίς να αυτο-παρουσιάζεται ως αναξιόπιστος.

  Όταν λοιπόν εγώ πρότεινα το εξής: "ΦΤΥΣΤΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΧΤΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΤΣΟΓΛΑΝΙ" (http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2018/07/430.html#comment-form/July 18, 2018 at 10:49 AM), εσείς σχολιάσατε απρεπώς στα γαλλικά (νομίζοντας ότι δεν ξέρω γαλλικά) το εξής: "Je ne pense pas que le langage ci-haut sied à une personne de culture.Dimitri Kitsikis". Δεν θέλησα να απαντήσω γιατί σαν πρώην ναυτικός και νυν επιχειρηματίας είναι φυσικό να ξέρω περισσότερες γλώσσες. Οι επιχειρηματίες έφτειαξαν τον κόσμο στον οποίο ζείτε, κ. Κιτσίκη, κι όχι οι καθηγητές.

  Τώρα θα πρέπει όμως εσείς να γράψετε τα όσα παραπάνω γράψατε και μάλιστα πολύ χειρότερα για το γελοίο, άξεστο και βρωμόγλωσσο 'Παλιό', επειδή εγώ δεν σας είπα "Εάν είσαι μάγκας φτύσε τον καπιταλισμό, ρίξε 2-3 φάπες στα ξέκωλά σου".

  Εκτός κι αν θέλετε το μπλογκ σας να είναι το Treffpunkt της κάθε μιας κυρά-Κατίνας που όταν εσείς γράφετε για το ότι "432 – Τὸ καράβι βουλιάζει χωρὶς καπετάνιο", εκείνη 'σχολιάζει' ως εξής: "προ ολίγων ημερών ευρέθησα με τον παππού μου. Παρά την μέτρια σύνταξή του, μου έδωσε "χαρτζιλίκι" 300 ευρώ και επέμενε να τα πάρω παρότι αρχικά αρνήθηκα!" (http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2018/07/432.html#comment-form/July 30, 2018 at 10:22 PM).

  Αν σας αρέσει έτσι το μπλογκ σας, κύριε Κιτσίκη, με γεια σας και χαρά σας!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θίχτηκες από τις παραπάνω εκφράσεις μου γιατί;; Ανήκεις σε καμια κατηγορία από τις παραπάνω (νταβατζήδες των μεγαλοεταιρειών και Μυκονιάτικα ξέκωλα) και δεν το πήραμε χαμπάρι;;

   Όσο για την του παππού μου σύνταξη ούτε καν κατάλαβες τί ήθελα να πω στο σχόλιό μου για την ημι-καπιταλιστική Οθωμανική φύση της Ελληνικής κοινωνίας. Λογικό. Η ανικανότητά σου λογικά κατανοήσεως των σχολίων μου σε ωθούν με...αστείες δικαιολογίες να ζητάς την διαγραφή τους.

   Ασχολήσου με την ψαροταβέρνα σου στο Ναϊρόμπι και άσε με εμένα την στιγμή που δεν προσβάλλω κανέναν άνθρωπο ή συνσχολιαστή παρά μόνον τους διεθνείς εγκληματίες ή τις ανδροχωρίστρες πόρνες! Πολύ Χριστιανός είσαι που προσβλήθηκες επειδή θίξαμε τα ρετάλια της κάθε κοινωνίας και ζητάς μάλιστα δικό μου..."απόσπασμα" για χάρη τους!

   Delete
  2. Οσο για τους επιχειρηματίες που φτιάξαν τον κόσμο έχεις απόλυτο δίκαιο!

   Για αυτό ο κόσμος αυτός είναι σάπιος μέχρι το μεδούλι του και θα καταρρεύσει μαζί με τις πάσεις φύσεως "ψαροταβέρνες" του, πολύ σύντομα!

   Delete
  3. Είναι αστείο να απολογούμαι για την φράση "ρίξε 2-3 φάπες στα ξέκωλά σου".

   Τί ήθελα λοιπόν να πω με την φοβερή και τρομερή παραπάνω φράση;;

   Πολύ απλά να βάλλουν οι Ευρωπαίοι στα του οίκου τους τάξη πριν επιτεθούν κατά μίας κοινωνικής ομάδας στον οίκο της οποίας επικρατεί τάξη στον υπερθετικό βαθμό, ήτοι τους Μουσουλμάνους. Ναι, οι αυριανές μανάδες και μελλοντικά γιαγιάδες στην μεγάλη των πλειοψηφία ομοιάζουν ξέκωλα δίχως συναίσθημα, κοιτώντας μονάχα το χρήμα και τον σαρκικό ηδονισμό. Φταίνε εδώ οι μουσουλμάνοι για αυτό;; Όχι βέβαια. Αποτελούν οι προαναφερθήσες υγιές υλικό για δημιουργία οικογενείας για συζύγουε και για μητέρες;; Όχι βέβαια.

   Ξαναλέω λοιπόν εάν θέλουν πράγματι να σωθούν οι Ευρωπαίοι να μεγαλώνουν τα κορίτσια ως μανάδες και συζύγους και όχι ως ξέκωλα. Να παραδειγματιστούν από τις μουσουλμάνες αντί να τις επιπλήτουν για την ευσεβή του μαντήλα.

   Delete
 32. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:30 PM

  Μέρος 1
  Ο James Jatras, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα στο έργο του Lenin Updated: Ο Πρόεδρος Tραμβιος συναντά τον Πρόεδρο Πούτιν και φαίνεται να σημειώνει κάποια πρόοδο στην ελάφρυνση των διμερών εντάσεων. "Αμέσως κόλαση ξεσπάει: Ο Tραμβιος ονομάζεται προδότης. Το "νομοσχέδιο των κυρώσεων από την κόλαση" εισάγεται στη Γερουσία και ο Tραμβιος αναγκάζεται να αμυνθεί ".
  Στη συνέχεια, ο Γερουσιαστής Rand Paul συναντιέται με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο Rand Paul παραδίδει μια επιστολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ που προτείνει μετριοπαθή βήματα προς «detente». Ο Rand Paul στη συνέχεια συναντά και καλεί τους Ρώσους γερουσιαστές στην Γουάσινγκτον να συνεχίσουν τον διάλογο.

  ReplyDelete
 33. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:31 PM

  Μερος2
  "Αμέσως κόλαση ξεσπάει παντού. Ο Rand Paul ονομάζεται προδότης. Το υπουργείο εξωτερικών «εντοπίζει» τους Ρώσους που είναι ένοχοι χρήσης παράνομων χημικών όπλων (στο Ηνωμένο Βασίλειο) ... και επιβάλλει κυρώσεις. Το Τραμβιος τραβιέται ακόμη περισσότερο στην άμυνα. "
  Σαφώς, από την αρχή, ο Τραμβιος έχει «αναγνωριστεί από την παγκόσμια νεοφιλελεύθερη τάξη ως θανάσιμος κίνδυνος για το σύστημα το οποίο τους έχει εμπλουτίσει», παρατηρεί ο Jatras.
  Το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο ίδιος μετά από αυτά τα γεγονότα είναι, πως μια τέτοια συλλογική υστερία θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί σε μια τέτοια εχθρότητα, όταν μέρος των Αγγλοσαξονικών ελίτ είναι έτοιμα να εντείνουν τις εχθροπραξίες ενάντια στη Ρωσία - ακόμη και στο σημείο να διακινδυνεύσουν " μια καταστροφική, ακατανόητη πυρηνική σύγκρουση. Πώς εξηγείται το πάθος των ελίτ να «σώσει την παγκοσμιοποίηση» σε τέτοιο βαθμό συντριπτικό ώστε να απαιτεί τον κίνδυνο της ανθρώπινης εξαφάνισης;

  ReplyDelete
 34. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:31 PM

  Μερος 3
  Ο Jatras υποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με εξαιρετικά ισχυρές ψυχικές παρορμήσεις.
  Ο Jatras απαντά με το να επικαλείται το πεπρωμένο του Λένιν, όταν, το 1915, έκανε τη διαβόητη στροφή του προς τον εμφύλιο πόλεμο μέσα στη Ρωσία. Δηλαδή, ένας πόλεμος εναντίον της «Παλιάς Ρωσίας» της ιστορίας, του πολιτισμού, της θρησκείας και της πνευματικής και πολιτικής κληρονομιάς της. Με έως και 10 εκατομμύρια Ρώσους νεκρούς, ο Λένιν είπε: «Φτύνω πάνω στην παλαιά Ρωσία. Η σφαγή είναι μόνο ένα στάδιο που πρέπει να περάσουμε, στο δρόμο μας προς την παγκόσμια επανάσταση», δηλ. στο όραμά του για έναν παγκόσμιο κομμουνισμό.
  Ο καθηγητής John Gray, στο βιβλίο του, Black Mass, σημειώνει ότι "Ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε ... είναι γεμάτος με συντρίμμια ουτοπικών έργων τα οποία αν και πλαισιωμένα με κοσμικούς όρους που αρνούνταν την θρησκεία, στην πραγματικότητα ήταν οχήματα θρησκευτικού μύθου".

  ReplyDelete
 35. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:32 PM

  Μέρος 4
  Οι επαναστάτες Ιακωβίνοι ξεκίνησαν την τρομοκρατία ως βίαιη καταδίκη για την καταστολή τους από τις ελίτ , εμπνευσμένη από τον ανθρωπισμό του Διαφωτισμού του Ρούσω, οι μπολσεβίκοι δολοφόνησαν εκατομμύρια στο όνομα της μεταρρύθμισης της ανθρωπότητας μέσω του Επιστημονικού Εμπειρισμού, οι Ναζί έκαναν παρόμοια, στο όνομα της επιδίωξης του «επιστημονικού (δαρβινικού) ρατσισμού».
  Όλα αυτά τα ουτοπικά (δολοφονικά) έργα προήλθαν από ένα στυλ μηχανικής σκέψης που είχε εξελιχθεί στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των αιώνων και που καθόριζε την αδιάσειστη αίσθηση της βεβαιότητας και της πεποίθησής τους στον Δυτικοευρωπαϊκό στοχασμό.
  Αυτές οι υποτιθέμενες εμπειρικά φτασμένες βεβαιότητες - που βρίσκονται στο ανθρώπινο εγώ - προκάλεσαν μια αφύπνιση βασισμένη στις πρώιμες Ιουδαϊκο-χριστιανικές, αποκαλυπτικές αντιλήψεις.

  ReplyDelete
 36. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:32 PM

  Μέρος 5
  Αυτή η ιστορία, κατά κάποιον τρόπο, ήταν σε μια συγκλίνουσα πορεία προς κάποια ανθρώπινη μεταμόρφωση, και ένα «τέλος», με μια φοβερή τιμωρία για τους διεφθαρμένους, και έναν ριζικά, εξασφαλισμένο, νέο κόσμο για τους εκλεκτούς. Το όλο σχέδιο δεν θα προκαλείτο από μια πράξη του Θεού πλέον, αλλά " θα κατασκευαζόταν" από την πράξη του "ανθρώπου του Διαφωτισμού".
  Η παγκόσμια λύτρωση από την κατάσταση της διαφθοράς έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή μέσω των αρχών του Διαφωτισμού, τον ορθολογισμό και την επιστήμη. Η ειρήνη αναμένετο να ακολουθήσει, μετά το «τέλος του χρόνου».
  Αυτοί οι επαναστάτες - εκφραστές της νέας Scientism, που ηλπίζανε να επιβάλουν μια διασπασμένη ασυνέχεια στην ιστορία (μέσω της οποίας οι ατέλειες της ανθρώπινης κοινωνίας θα εξαφανίζονταν από το πολιτικό σώμα) δεν ήταν, τίποτε άλλο από τους κοσμικούς αντιπροσώπους των αποκαλυπτικών Ιουδαϊκών και Χριστιανικών μύθων.

  ReplyDelete
 37. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:33 PM

  Μέρος 6
  Ο αμερικανικός χιλιετής «μύθος», ήταν (και είναι) ριζωμένος από την ένθερμη πίστη στο φαινομενικό πεπρωμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, ( Manifest destiny ) «τη Νέα Ιερουσαλήμ», που αντιπροσωπεύει την καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας για ένα ουτοπικό μέλλον.
  Αυτή η πίστη σε ένα ιδιαίτερο πεπρωμένο αντικατοπτρίζεται σε μια πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να οδηγήσουν, ή πιο σωστά να εξαναγκάσουν την ανθρωπότητα προς αυτό το μέλλον
  Κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι ο «φιλελεύθερος» ανθρωπισμός του πρώιμου Διαφωτισμού, με τις «καλές του προθέσεις», δεν έχει καμία σχέση με τον Jacobinism ή τον σημερινο νεοφιλελευθερισμό.
  Στην πράξη, όμως, και οι δύο είναι εν πολλοίς παρόμοιες: είναι κοσμικές εκδοχές της προόδου προς μια ουτοπική σωτηρία, μιας ελλαττωματικής ανθρωπότητας:
  Το ενα σκέλος αποσκοπούσε στην ανάκτηση της ανθρωπότητας μέσω της επαναστατικής καταστροφής των ανυπόφορων τμημάτων της κοινωνίας.
  Και το άλλο σκέλος βασιζόταν σε μια τελεολογική διαδικασία που «διαλύει» την πολιτιστική ταυτότητα. αποδυναμώνει την αίσθηση του δεσμού μέσω του κοινού «αίματος» , της επικράτειας (τόπου) προκειμένου να δημιουργηθεί μια tabula rasa στην οποία μπορεί να συνταχθεί μια νέα ομογενοποιημένη μη εθνική, κοσμοπολίτικη ταυτότητα, η οποία θα είναι ειρηνική και δημοκρατική.

  ReplyDelete
 38. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:33 PM

  Μέρος 7
  Ο στόχος είναι μια παγκόσμια, κοσμοπολίτικη κοινωνία που αποτινάσει τη θρησκεία, τον εθνικό πολιτισμό και την κοινότητα, το φύλο και την κοινωνική τάξη.
  Οι διαδικασίες ανεκτικότητας που προηγουμένως ερμηνεύονταν ως ουσιαστικές για την ελευθερία έχουν υποστεί μια οργουελιανη μεταμόρφωση για να εμφανιστούν ως οι αντωνυμίες τους: ως μέσα, μάλλον, για καταστολή.

  Οποιοσδήποτε εθνικός ηγέτης που αντιτίθεται σε αυτό το σχέδιο, κάθε αντίθετος εθνικός πολιτισμός ή εθνική υπερηφάνεια που εμφανίζεται στα επιτεύγματα ενός έθνους, αποτελεί απλά ένα εμπόδιο σε αυτόν τον μελλοντικό παγκόσμιο χώρο - και πρέπει να καταστραφεί. Με άλλα λόγια, οι σημερινοί «επαναστάτες» μπορεί να αποφύγουν τη γκιλοτίνα, αλλά είναι ρητά καταναγκαστικοί - αν και με διαφορετικό τρόπο - μέσω της προοδευτικής «αντίληψης» και των κρατικών θεσμών.
  Εν ολίγοις, επιδιώκεται ένας παγκόσμιος χώρος που θα αναγνώριζε ι μόνο μια διεθνή παγκόσμια ανθρωπότητα.

  ReplyDelete
 39. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:33 PM

  Μέρος 8
  Πως ακριβώς λοιπόν η Ρωσία και ο κ. Πούτιν έχουν καταλήξει να συνιστούν την αντίθεση στο ουτοπικό αυτό έργο και την ώθηση σε τέτοιο φόβο και υστερία μεταξύ των παγκοσμιοποιημένων ελίτ;

  Προκαλείται, από μια διαπεραστική συνειδητοποίηση μεταξύ των δυτικών ελίτ, ότι ο επίσημος (Λατινικός) Ιουδαϊκο-χριστιανικός μονοθεϊσμός - ο οποίος έδωσε στη Δυτική Ευρώπη την επιμονή της στην ιδιοτυπία του νοήματος, στο γραμμικό της δρομολόγιο, και στην ιδεολογία της εκκοσμικευσης και τα δυο να αμφισβητούνται και να απορρίπτονται.
  Ο Χένρι Κίσινγκερ λέει ότι το λάθος που κάνει η Δύση (και το ΝΑΤΟ) είναι να σκεφτεται κανείς ότι υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη που θα οδηγήσει στην Ευρασία χωρίς να καταλάβαινε ι ότι κάπου εκεί στην πορεία θα συναντήσει κάτι πολύ διαφορετικό από μια Βεστφαλιανη, «δυτική ιδέα φιλελεύθερης δημοκρατίας και αγοράς», οντότητα "

  Ήρθε η ώρα να παραιτηθούμε από «παλιές προθέσεις», τονίζει ο Κίσινγκερ - γιατί «βρισκόμαστε σε μια πολύ, πολύ σοβαρή περίοδο για τον κόσμο».

  ReplyDelete
 40. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:34 PM

  Μέρος 9
  Αναμφισβήτητα συνδεδεμένη με αυτή την αποξένωση από την αποκαλυφθεισα θρησκεία και τον κοσμικό της ουτοπικό ομόλογο, είναι η γενική κατάρρευση των αισιόδοξων βεβαιώσεων που συνδέονται με την ιδέα της γραμμικής «προόδου» στην οποία πολλοί (ιδιαίτερα οι νέοι) δεν πιστεύουν πλέον.
  Αλλά αυτό που πραγματικά εξαγριώνει τους παγκοσμιοποιητές είναι η σύγχρονη τάση, που εκδηλώνεται ιδιαίτερα από τη Ρωσία, προς έναν πλουραλισμό που σέβεται τον πολιτισμό, την ιστορία, τη θρησκευτικότητα και τους δεσμούς του αίματος, της γης και της γλώσσας και που βλέπει σε αυτή τον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών αξιών, την πορεία προς την επανεγγραφή ενός συγκεκριμένου λαού. Η ρωσική «ευρασιατική» έννοια είναι μια διαφορετική κουλτούρα, αυτόνομη και κυρίαρχη, η οποία, τουλάχιστον σιωπηρώς, αποτελεί απόρριψη της Λατινικής θεολογίας της ισότητας και της αναγωγικής οικουμενικότητας (δηλαδή επιτυγχάνεται μέσω της λύτρωσης).

  ReplyDelete
 41. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:34 PM

  Μέρος 10
  Η ιδέα μάλλον είναι μια ομάδα «εθνών», η καθεμία από τις οποίες φτάνει πίσω στις πρωταρχικές της κουλτούρες και ταυτότητες - δηλαδή η Ρωσία είναι «ρωσική» με τον δικό της «ρωσικό πολιτιστικό τρόπο» - και δεν επιτρέπει στον εαυτό της να εξαναγκαστεί να μιμηθεί την ώθηση της δυτικοποιησεως της .
  Αυτό που καθιστά εφικτό μια ευρύτερη ομάδα ευρασιατικών εθνών είναι ότι οι πολιτισμικές ταυτότητες είναι πολύπλοκες και ιστορικές: Η Ένωση αποφεύγει την επικρατούσα εμμονή να μειώσει κάθε έθνος σε μια μοναδικότητα ως αξία και σε μια μοναδικότητα ως «νόημα». Το έδαφος για συνεργασία και συνομιλία διευρύνεται με τον τρόπο «στα διαφορετικά στρώματα σύνθετων ταυτοτήτων» και συμφερόντων.

  ReplyDelete
 42. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:35 PM

  Μέρος 11
  Γιατί θα έπρεπε αυτό να φαίνεται τόσο «διαβολικό» στις δυτικές παγκόσμιες ελίτ; Προς τι όλη αυτή η υστερία;
  Επειδή «μυρίζουν» στο ρωσικό ευρασιανισμό (και ο λεγόμενος λαϊκισμός, γενικότερα) μια σιωπηρή αναστροφή στις παλιές, προ σοκρατικές αξίες:

  Για τους αρχαίους, όπως ένα μόνο παράδειγμα, η ίδια η έννοια του «ανθρώπου», “man” με τον τρόπο αυτό, δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο «men»: Έλληνες, Ρωμαίοι, βάρβαροι, Σύροι και ούτω καθεξής.
  Αυτό βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τον παγκοσμοιοποιημενο , κοσμοπολίτη «άνθρωπο».

  ReplyDelete
 43. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:35 PM

  Μέρος 12
  Μόλις η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ανέλαβε τον Χριστιανισμό ως μια «δυτικοποιημένη» διαδοχική μορφή του Ιουδαϊσμού, ούτε η Ευρώπη ούτε ο Χριστιανισμός συμμορφώνονταν πλέον στην προέλευσή τους ή κάπως στη δική τους «φύση».
  Ο απόλυτος μονοθεϊσμός, στη δυαδική του μορφή, ήταν βαθιά ξένος στο ευρωπαϊκό μυαλό. Ο λατινικός Χριστιανισμός προσπάθησε αρχικά (όχι με επιτυχία) να καταστείλει τις Αρχαίες αξίες, πριν αποφασίσει ότι ήταν καλύτερο να προσπαθήσει να τις αφομοιώσει στον Χριστιανισμό.

  Ωστόσο, η Ρωσική Ορθοδοξία κατάφερε να διατηρήσει το δρόμο της: ενώ η Λατινική Εκκλησία υπέστη πολλαπλές κρίσεις , εξίσου σημαντικός ο διαφωτισμός, και η διαμαρτυρία των προτεσταντών στη δυτική Ευρώπη.

  ReplyDelete
 44. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:35 PM

  Μέρος 13
  Οι φοβισμένες ελίτ είναι σωστές: Η εξαφάνιση στο νεωτερισμό οποιουδήποτε εξωτερικού κανόνα πέραν της πολιτικής συμμόρφωσης που θα μπορούσε να καθοδηγήσει το άτομο στη ζωή και τις πράξεις του, η εξαναγκασμένη έξωση του ατόμου από οποιαδήποτε μορφή δομής (κοινωνική τάξης, Εκκλησίας, οικογένειας, κοινωνίας και φύλου), έχει κάνει μια «επιστροφή» σε αυτό που ήταν πάντα κρυμμένο, μισό ξεχασμένο, αναπόφευκτο.

  Αντιπροσωπεύει μια «επιστροφή» σε μια παλαιά «αποθήκη» αξιών - μια σιωπηλή θρησκευτικότητα. μια «στροφή προς τα πίσω» του να είναι και πάλι «μέσα από τα του κόσμου». Μια αποθήκη που στην πραγματικότητα παρέμεινε αμετάβλητη (αν και ντυμένη στον Χριστιανισμό), με τους θεμελιώδεις μύθους της και την έννοια της κοσμικής «τάξης» (maat) που εξακολουθεί να στροβιλίζεται στα βαθύτερα επίπεδα του συλλογικού υποσυνείδητου.

  ReplyDelete
 45. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:36 PM

  Μέρος 14
  Φυσικά, «το Αρχαίο» δεν μπορεί να είναι μια επιστροφή ad integrum, στο σύνολο του. Δεν μπορεί να είναι η απλή αποκατάσταση αυτού που ήταν κάποτε. Πρέπει να προωθηθεί οπως η «νεολαία» - η αιώνια επιστροφή - από τη δική μας αποσύνθεση.
  Ο Henri Corbin, ο μελετητής του Ισλάμ, κάποτε επισημαίνοντας ένα πάνελ στο Ιράν στο οποίο οι μορφές αγγείων διαφόρων μορφών κομμένων από ξύλο, πρότεινε ότι, όπως και αυτά τα βάζα των οποίων οι στερεές μορφές δεν υπήρχαν πια, ο χώρος που κάποτε καταλάμβαναν εξακολουθεί να παραμένει - αν και μόνο ως κενό, που χαρακτηρίζεται απλώς από το περίγραμμα. Επίσης, οι παλιές έννοιες και αξίες κατά κάποιο τρόπο έχουν αφήσει πίσω τους τα περιγράμματα.
  Και αυτό είναι που οδηγεί την παγκόσμια ελίτ στα φάρμακά της: Πριν από 500 χρόνια, ο Διαφωτισμός συνέθλιψε την σύντομη ώθηση από τον αρχαίο κόσμο της Ευρώπης, γνωστή ως Αναγέννηση.

  ReplyDelete
 46. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:36 PM

  Μέρος 15
  Τώρα το παπούτσι βρίσκεται στο άλλο πόδι και είναι ο κόσμος των σημερινών ελίτ που καταστέλλεται.
  Αυτό που είχε φαντασθεί ως ηττημένο, πέρα από κάθε ανάκαμψη, προκύπτει με προσοχή από τα θρυμματισμένα ερείπια μας. Ο τροχός του χρόνου γυρίζει και επανέρχεται ξανά.
  Μπορεί όλα να τελειώσουν άσχημα, ο τρόπος γραμμικής σκέψης, μιας γραμμής που έχει εμφυτευτεί στη Δύση έχει μια ενσωματωμένη τάση προς τον ολοκληρωτισμό. Θα δούμε.
  Ακριβώς όπως και τότε, όταν η παλίρροια του Διαφωτισμού συνέτριψε παλιές πεποιθήσεις, μεταφέροντας όλα όσα ήταν Δελφικά και αφόρητα, έξω από το λαϊκό βλέμμα του ριζοσπαστικού σκεπτικισμού, προκαλώντας τρομερές ψυχικές εντάσεις (περισσότεροι από 10.000 Ευρωπαίοι κάηκαν ζωντανοί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Υστερίας της Μάγισσας) σήμερα, έχουμε ένα νέο κύμα διαφορετικότητας που αναδύεται από τα βαθύτερα επίπεδα της ανθρώπινης ψυχής για να συγκρουστεί πάνω στα βράχια της αυτοπεποίθησης του Διαφωτισμού. Οι εντάσεις και η υστερία ακολουθούν με παρόμοιο τρόπο.

  ReplyDelete
 47. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 1, 2018 at 5:37 PM

  Μέρος 16
  Η «επιστροφή» οδηγεί τους άντρες και τις γυναίκες κυριολεκτικά στην τρέλα - αρκετή τρελά, ακόμη και για να διακινδυνεύσουν έναν καταστροφικό πόλεμο, αντί να εγκαταλείψουν το μύθο του Manifest Destiny της Αμερικής ή ακόμη και να αναγνωρίσουν τα ελαττώματα στον ριζικά διαζευκτικό τρόπο σκέψης τους για έναν κόσμο που πρέπει «αναγκαστικά» να οδηγηθεί σε κάποια παγκόσμια σύγκλιση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η «επιστροφή» οδηγεί τους άντρες και τις γυναίκες κυριολεκτικά στην τρέλα - αρκετή τρελά, ακόμη και για να διακινδυνεύσουν έναν καταστροφικό πόλεμο.....
   ..ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ...ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΧΩ ΔΙΑΙΣΘΑΝΘΕΙ...ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ
   ...ΟΜΩΣ ΜΗΠΩΣ "ΑΥΤΟ"...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ "αλλη" Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Τ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Ο Σ " ΕΡΩΤΩ..
   δηλ ΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΘΕΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ [οπως αναφερει και ο κυρ Δημητρης]

   ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ [ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ]
   https://www.youtube.com/watch?v=jGT-y08_mEM&list=RDjGT-y08_mEM&start_radio=1

   Ήχος βαρύς π' ακούγεται, τι βρονταριά μεγάλη,
   μήνα βουβάλια σφάζονται, μήνα θεριά μαλώνουν,
   ο Μητσιο-Κώστας στα βουνά εμάζευε κλεφτόπουλα, όλο λεβεντοπαίδια.
   Σπάσε γλυκιά φλογέρα μου, μην κελαηδείς σαν πρώτα,
   της ζηλευτής Χρυσάιδως μας, τα ζηλεμένα νειάτα.
   Όταν θα δαφνοστολιστείς, να 'σαι καθάρα βρύση,
   που 'ρχοταν η Χρυσάιδω μας, τ' αρνιά της να ποτίσει,
   ρίξε φαρμάκι στο νερό, να 'ρθω και 'γω να πάρω,
   για της Χρυσάιδως τον καημό, να καταπιώ το Χάρο,
   για της Χρυσάιδως τον καημό να πιω και ν' αποθάνω.
   ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΗ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΟΥ ΛΟΓΙΑ
   ΚΑΙ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΙΚΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑΤ
   [ τιμη και δοξα στον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΒΛΑΧΑΓΓΕΛΗ [ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟ]..ΓΥΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΧΑΓΓΕΛΗ [ΚΑΛΑΝΤΖΗ]


   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Τ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΚΥΡ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.. ΤΟ "ΑΚΟΥΣΜΑ" ΤΟΥ [ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ..ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΙΩΝΑΜΕ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ] ΜΑΣ "ΔΙΝΕΙ" ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.. ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
   ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ [= ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ]
   ΣΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΘΑΡΕΥΕΙ ΚΑΤΙ ΒΑΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ..ΓΝΩΣΤΟ ΜΑ ΚΑΙ "ΑΓΝΩΣΤΟ"
   &ΠΑΡΟΛΗ ΤΗΝ "ΦΘΟΡΑ" ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ [ΜΙΑΣ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ]

   Delete
 48. Ἡ ἑλληνικότης ἐπιτάσσει νὰ μὴν σπεύδουμε νὰ κρίνουμε τὸ περιεχόμενο προτοῦ νὰ ἐξαντλήσουμε τὴν ἐνατένιση τῆς Μορφῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΕΝΑ ΠΡΑΜΑ..ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ ΖΥΜΩΝΕΙ
   ΖΥΜΩΝΟΝΤΑΣΤΟ ΕΝΩ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ

   Delete
  2. Η ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΜΕΘΟΔΕΥΤΑΙ...ΟΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ο ΚΑΙ ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
   ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ
   ΟΠΩΣ Η ΛΑΜΨΗ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΦΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΚΟΤΑΔΙ

   Delete
 49. Παλιἐ, ἀνεπίτρεπτες οἱ ἐφράσεις σου. Ἐδῶ δὲν εἶναι πεζοδρόμιο, εἶναι πλατωνικὴ ἀκαδημία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ και στο μέλλον θα αντικαταστήσω τις παραπάνω με άλλες πιο...ευπρεπείς.

   Αλλά εγώ προφανώς όπως έχετε καταλάβει όταν χρησιμοποιώ τις παραπάνω εκφράσεις δεν το κάνω πεζοδρομιακά, το κάνω διότι έτσι δείχνω σε όποιον με διαβάζει την σκληρή πραγμστικότητα. Οι παραπάνω λέξεις δύσκολα αντικαθίστανται συνεπώς για να δείξω με τα γραπτά μου τί πραγματικά συμβαίνει οφείλω να τις χρησιμοποιήσω. Άλλωστε βαριές βρισιές ουδέποτε χρησιμοποιήσα.

   Ο ίδιος ο Ίων Δραγούμης είχε πει "Ἂν σᾶς φταῖν οἱ δάσκαλοι ποὺ σᾶς ἀποστραβώνουν καὶ σᾶς μαλακίζουν πνίχτε τους» (Ἴων Δραγούμης - Ὅσοι ζωντανοὶ ). Να πάμε και τον Δραγούμη, ως φιλόσοφο στο απόσπασμα λοιπόν κοιτώντας το λεξιλόγιό του που περιγράφει μία χειρίστη των καταστάσεων αντί να δούμε την ουσία στα γραπτά του. Πεζοδρομιακός λοιπόν ο Δραγούμης επειδή χρησιμοποίησε την λέξη "μαλακίζουν";;

   Η ουσία όσων λέω είναι πάντα σε πλαίσιο φιλοσοφικό και αναλύσεως της πραγματικότητος, όχι πεζοδρομιακή. Αυτό από εσάς τουλάχιστον περιμένω να το αντιλαμβάνεστε. Πέραν αυτού αφού έγινε τόσος φοβερός ντόρος (δίχως ιδιαίτερο νόημα) κατά την γνώμη μου και αφού μου το ζητάτε εσείς ως διαχειριστής του εδώ ιστολογίου, συμφωνώ να μετριάσω τις εκφράσεις μου και να αντικαταστήσω τις "κακές" λέξεις με ωραιότερες, προσπαθώντας βέβαια να κρατήσω το ίδιο νόημα.

   Όταν λοιπόν γράφω ("πεζοδρομιακά") ότι τα "νιάτα μας πορνεύονται ως προλεταριακή σάρκα στους νταβατζήδες των διεθνών μεγαλο-εταιρειών", δείχνοντας με τις βαρύγδουπες εκφράσεις μου μία τραγικοτάτη και σκληρή πραγμστικότητα, πώς θα θέλατε να το γράψω ώστε ο αναγνώστης να λάβει την ίδια τραγικότητα και δριμύτητα της καταστάσεως;;

   Delete
  2. Για την φράση βέβαια "κωλοχανεία" πράγματι απολογούμαι. Στην περίπτωση αυτή όντως ξεπέρασα τα όρια, το παραδέχομαι.

   Delete
 50. U.S.B. United States of Balkans με κοινό νόμισμα το Balk. Ίσως και να είναι ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας μας. Ελλάδα ,Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Κόσοβο,Βοσνία, Σκόπια, Μαυροβούνιο και πιθανόν η Σλοβενία.Εδώ που φτάσαμε όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιομαστε...

  ReplyDelete
 51. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΕΝΑ ΠΡΑΜΑ..ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟ ΖΥΜΩΝΕΙ
  ΖΥΜΩΝΟΝΤΑΣΤΟ ΕΝΩ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ

  Μπράβο. Ἁφῆστε τὸν χρόνο νὰ κάνει τὴν δουλειά του. Ἁνατολὴ εἰς βάρος τοῦ περιεχομένου, Δύση εἱς βάρος της μορφῆς, Ιησοῦς Χριστὸς στὴν μέση, ὁ μόνος ποὺ δὲν ζεῖ εἰς βάρος κανενός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ε!!..ΠΕΣΤΟ ΕΣΥ ΧΡΙΣΤΟ
   ΑΛΛΟΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΧΡΟΝΟ
   ΧΡ ΤΟ ΕΝΑ ΧΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ !!
   ΟΜΩΣ ΘΑΡΡΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΣ
   ..& ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥ..ΓΙΑ ΝΑ "ΧΑΡΕΙ" ΚΙ ΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΑ
   Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ!!

   Delete
 52. υγ, περὶ ὕβρεων, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη ἡ ὕβρις προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀναστολή. ὁ ὑβριστὴς ἔχει ἕνα δίλημμα, νὰ πετάξω τὴν ὕβρι μὲ κίνδυνο νὰ θίξω τα θεῖα ἤ νὰ τὴν καταπιέσω μὲ κίνδυνο νὰ μείνω σκλάβος; Διάφοροι περφόρμερ, ἀπόστολοι τοῦ καπιταλισμοῦ, παρατείνουν το δίλημμα. Τὸ λάθος τοῦ ἔχοντος τὸ δίλημμα εἶναι ὅτι σπεύδει νὰ τὸ ἐπιλύσηι.

  ReplyDelete
 53. υγ2. Σταματῆστε ῥε παιδί μου τὴν φιλολογία μὲ τὸ νόμισμα. Τὸ νόμισμα τὸ κόβει ὀ Καῖσαρ. Θέλετε ἐσεῖς νὰ διώξεετε τὸν Νεκέρ (τὸν Ντράγκι, αὐτὸς ὑπογράφει τὰ χαρτονομίσματα στὸ ευρώ, εἶναι τραπεζίτης σὰν τὸν Νεκέρ) καὶ νὰ ξαναβάλετε τὸν Λουδοβῖκο. Βλακεία σας, ἀλλὰ μέσα στὴν βλακεία σας τουλάχιστον πῆτε μου ΠΟΙΟΝ θέλετε γιὰ Καίσαρα.

  ReplyDelete
 54. υγ3. Κύριε Ἀποστολόπουλε, ἄν τελικὰ ὄντως ὑπάρχει ὀ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ἄν ἰσχύει ἠ θεολογία ποὺ διερεύνησε ἄν δὲν ἀπατῶμαι ὀ μακαρίτης φίλος τοῦ κ. καθηγητοῦ Σάββας Ἀγουρίδης, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, εἰδικὰ στὴν ὀρθοδοξία, ποὺ ἔχει τὴν παράδοση τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἐφέσου καἰ γενικῶς τοῦ Ίωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ὁ Ἱησοῦς κατερχόμενος στὸν ᾌδη σώζει καὶ τοὺς νεκρούς, ὅλοι παραδέχονται τὴν θεότητά του στὸ ὑποσυνείδητό τους. Δὲν μποροῦν οἰ Ῥωμαῖοι νὰ ποὺν πὼς δὲν ὑπάρχει διότι τὸν νιώθουν καὶ οἱ ἀμοιάδες. Δἐν εἶναι λοιπὸν καμιὰ σπουδαῖα μαγκιὰ τῶν Ῥωμαίων νἀ υίοθετήσουν τὸν χριστιανισμό. Αὐτὸ ποὺ κάναν ἦταν νὰ προσπαθήσουν νὰ συμβιβάσουν τὴν ἀλήθεια τοῦ χριστιανισμοῦ μὲ τὴν ἀλητεία τῆς ἐξουσίας.

  ReplyDelete
 55. υγ4. Δὲν ἔτυχε νὰ διαβάσω ποτὲ τὸ βιβλίο τοῦ Ἑντουὰρ Σαϊντ Όριενταλισμός. Πάντως μοῦ φαίνεται προφανὲς ὅτι πολλοὶ κατηγοροῦντες τὴν Δύση γιὰ γραμμικὸ τρόπο σκέψης βία κ.λπ. κ.λπ. στὰ σχολεῖα ὅλο γράφαμε ἐκθέσεις γιὰ τὸν κακὸ καταναλωτισμὸ τὴν ἔλλειψη προτύπων στοὺς νέους τὰ ναρκωτικὰ καὶ ἐν γένει διάφορες ἰδεολογικὲς διαστρεβλώσεις τῆς πραγματικότητας.
  Ὅλα αὐτὰ μοὺ θυμίζουν τοὺς Ῥωμαίους ποὺ ὅλο βρίζανε τὸν αὐτοκράτορα μέχρι νὰ βγῆι ὁ ἑπόμενος. Δὲν μοῦ λέει τίποτα ἐκεῖνος ποὺ παρουσιάζεται σὰν Ἀντιδυτικός.

  ReplyDelete
 56. 90. Ὁ Μιχαλολιάκος εἶναι ἀπὸ τὴν Μάνη. Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν.

  ReplyDelete
 57. Βασικὰ ὁ φασισμὸς στοχεύει νὰ ἐξαφανίσηι τὸν ἐργάτη εἰς ὄφελος τοῦ καταναλωτῆ, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ κομμουνισμὸς στοχεύει τὸ ἀντίστροφο. Για αυτὸ καταφεύγει ὁ ναζισμὀς στὸν ρατσισμό, στὴν προσπάθειά τοῦ νὰ κάνει τὀ ἀδύνατον. Τὀ φόλκις στοιχεῖο μὲ τοὺς ἀγροτικοὺς παραδείσους εἶναι ἡ γερμανικὴ ἐκδοχὴ τοῦ τύπου μὲ τὸ σπίτι καὶ τὸν κηπᾶκο. Πίσω ἀπὸ τὀν Χίτλερ εἶναι μιὰ στρατηγικὴ τοῦ εὐρωπαῖκοῦ κεφαλαίου. Στὴν οὐσια τὸ τωρινὸ Αμέρικαν καὶ γιουροπήαν ντρῆμ εἶναι κάτι ἀρκετὰ παρόμοιο. Ἡ ἰδέα εἶναι ὅτι τὀ ἐγχώριο ἐργατικὸ κόστος ἀντὶ νὰ τὸ μειώσουμε, θὰ τὸ αὐξήσουμε πετυχαίνοντας ἔτσι τὴν ἀποδοτικότερη λειτουργία, καὶ θὰ ἀντισταθμίσουμε τὸ ἐγχώριο ἐργατικὸ κόστος μὲ δουλεία. Εἶναι ἐκονομὶ κολονιάλ. Τώρα ἡ τεχνολογία εἶναι αὐτὸ ποὺ χωρίζει τοὺς ἀποικιοκράτες ἀπὸ τοὺς δούλους - χοντρικὰ ὅσο περισσότερη τεχνολογία ἔχεις τόσο πιὸ ἀφεντικὸ εἶσαι. Γιὰ αὐτὸ ἐπιστρατεύονται ὅλες αὐτὲς οἰ ψευδοεπιστημονικὲς θεωρίες, ποὺ ἔχουν σκοπὀ νὰ προσδώσουν στὴν ἐγχώρια ἐργασία ἕναν ἀνυψωτικὸ σκοπό. Δηλαδὴ ἄν καὶ ἐργάτης, χειριζόμενος τὴν πρέσσα Κροὺπ μετέχεις στὸν Γερμανὸ ὑπεράνθρωπο. Σύνοψη - ὁ φασισμὀς ἔχει σὰν προυπόθεσή του μιὰ ὄξυνση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ἀνάμεσα σὲ βιομηχανικὸ καὶ ἐμπορικὸ κεφάλαιο.

  Oἱ ἀποφάσεις ἐπὶ Χίτλερ παίρνονταν ἀπὸ τοὺς βιομηχάνους καὶ παρόμοια κέντρα ἀποφάσεων. Ἡ δὲ κατάργηση τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ ἀποσκοποῦσε στὴν κατάργηση τοῦ νομικοῦ ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἀποφάσεῶν τους, καὶ ὁ Χίτλερ πολὺ ἁπλὰ λειτουργοῦσε σὰν μαριονέτα. Ἕτσι ἐξηγεῖται τὸ ὅτι δὲν βρίσκουν μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ κοινοβουλίου πρακτικὰ συναντήσεων τῶν ναζὶ μὲ τὸ κεφάλαιο. Δὲν εἶναι βέβαια ὅτι οἱ ναζἰ τὸ κατάπιαν, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς, ὅτι οἱ ναζὶ κατάπιαν τοὺς ἀστικοὺς ἐλεγκτικοὺς μηχανισμούς. Τὀ ἀφεντικὸ στὸ χιτλερικὸ καθεστως ἦταν τὸ γερμανικὸ βιομηχανικὸ κεφάλαιο καὶ ἄλλα κέντρα ἀποφάσεων ποὺ βοήθησαν τὸν Χίτλερ νὰ ἀνέλθηι στὴν ἐξουσία γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἀρχὴ της διαφάνειας. Ὅχι μόνο δὲν ὑπῆρχε προτεραιότητα τῆς πολιτικῆς ἐπὶ τῆς οἰκονομίας ἐπὶ Χίτλερ, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο. Οἱ μαρξιστὲς τῆς ΕΣΣΔ ποὺ ἐπέμεναν νὰ ἑρμηνεύουν τὸν φασισμὸ ὡς στρατηγικὴ τοῦ κεφαλαίου εἶχαν δίκιο.

  ReplyDelete
 58. ...τὰ φασιστικὰ κινήματα ἦταν στραμμένα ἐξολοκλήρου κατὰ τῶν κομμουνιστῶν καὶ ἐν μέρει κατὰ τοῦ ἐμπορίου. Ἡ ΕΣΣΔ καὶ τὰ ὄργανά της (Κομιντέρν κ.λπ.) ἦταν στραμμένη ἐξολοκλήρου κατὰ τῶν ἐσωεργατικῶν ἀμφισβητιῶν καὶ ἐν μέρει κατὰ τῶνἀστῶν καὶ φασιστῶν. Τέλος τὸ ἐμπορικὸ κεφάλαιο ἦταν στραμμένο ἐξολοκλήρου κατὰ τῶν ἐργαζομένων καὶ ἐν μέρει κατὰ τῶν βιομηχάνων, κομμουνιστῶν καὶ φασιστῶν. Αὐτὴ εἶναι περίπου ἠ στοίχιση τῶν δυνάμεων πρὶν τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ ἴσως ἐν μέρει καὶ σήμερα.

  ReplyDelete
 59. ...τὸν Β. Παγκόσμιο τὸν ἔκανε τὸ κεφάλαιο. Δὲν τὸν ἔκαναν οἱ φασιστικὲς καὶ ἄλλες ἰδέες. Διαφωνῶ μὲ τοὺς Κιτσίκη-Στέρνχελ στὴν προτεραιότητα ποὺ βάζουν στἰς ἰδέες, διότι οἱ ἰδέες εἶναι ἀντιδράσεις τῆς ἀνθρώπινης φύσης ποὺ εἶναι καλή. Οἱ φασιστικὲς καὶ ἄλλες ἰδέες ἦταν ἀντιδράσεις στὴν οἰκονομικὴ πίεση. Ἑκείνη ἔκανε τὸν β. παγκόσμιο καὶ θὰ κάνει καὶ τὸν τρίτο ἄν δὲν καταλάβουμε ποιὰ εἶναι ἠ σωστὴ ἱεράρχηση.

  ReplyDelete
 60. ...ὁ φασισμὸς εἶναι καπιταλισμὀς χωρὶς φιλελευθερισμό. Αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ δῆι κανεὶς πρέπει νὰ ἁπογλακτιστῆι ἁπὸ τὸν ἐθνικισμό, πρᾶγμα ποὺ ὁ Στέρνχελ δὲν τὸ ἔχει κατορθῶσηι. Τόσα χρόνια τὸ Ισραὴλ δολοφονεῖ καὶ κεῖνος πιστεύει στὸ ἐθνοκράτος!!!!!

  ReplyDelete
 61. ...ὁ Στέρνχελ δὲν ἔχει καταλάβηι Χριστό, διότι συνδέει τὴν ἄνοδο τῶν Ἑβραίων στὴν Εὑρώπη μὲ τὸν Διαφωτισμό. Οἱ Ἑβραῖοι στὴν Εὑρώπη ἦταν ἄνθρωποι-κλειδὶ στὴν λειτουργία τῆς Ἁπολυταρχίας, ὅπως καὶ στὴν Ἀνατολή. Χρησίμευαν σὰν ἐνδιάμεσο στάδιο στὸν ἐκχρηματισμὸ τῆς οἰκονομίας. Ἡ Γαλλικὴ Ἑπανάσταση σὰνἀντιμοναρχικὴ κίνηση ἐν τἐλει στράφηκε ἑναντίον τους. Ἑναντίον τῶν Ἑβραίων στράφηκε ὁλόκληρη ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία ἄπαξ καὶ ἔγινε ἁντιμοναχική. Ὁ φασισμὀς εἶναι ni droite ni gauche ἐπειδὴ εἶναι τὸ σύνολο τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας, ὅταν ἐκεῖνη ἀπορρίπτει τὴν μοναρχία -ἅρα τὴν γεωργία. Ὁ κινητήριος μοχλὸςπίσω ἀπὸ τὸν Χίτλερ ἦταν τὸ βιομηχανικὸ κεφάλαιο. Ὁ Χϊτλερ ἦταν ἕνας ὁμοφυλόφιλος μὲ τρομακτικὸ σὲξ ἀπὴλ ποὺ δὲν πῆρε ποτέ του καμία ἀπόφαση. Ὁ μηχανισμὸς τοῦ φασισμοῦ ἀπὸ τὰ πρῶτα του ἀπεργοσπαστικὰ βήματα εἶναι ἡ ὑπηρεσία τοῦ κεφαλαίου (στὴν Χ.Α. εἶναι τὸ ἐφοπλιστικὸ κεφάλαιο). Ὁ κοινοβουλευτισμὸς προσιδιάζει περισσότερο στὸ ἐμπορικὸ κεφάλαιο.

  ReplyDelete
 62. ...δὲν θὰ μοῦ φαινότανε καθόλου παράξενο ἄν αὑτὸς ὁ ἀλήτης ὁ Χίτλερ τὴν εἶχε σκαπουλάρηι ἁπὀ τὀ μποῦνκερ. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος κινηματογραφικὸς ἠθοποιὸς τοῦ 20οῦ αἱῶνα. Προσπαθῶ νὰ βρῶ χρόνια τὸν ψυχολογικὸ μηχανισμὸ ποὺ ἐκμεταλλεύτηκε καὶ ἔγκειται στὸ νὰ ταυτίζεσαι μὲ τὶς ἀξίες τῆς ἐξουσίας. Ὁ ῥόλος τοῦ Κιτσίκη στὸ νὰ παρουσιάζει τὸν ῥόλο τοῦ ἡγέτη σὰν οὐσία εἶναι ὕποπτος. Δὲν λέω ὅτι κλίνω πρὸς τὴν ἐνοχὴ τοῦ Κιτσίκη - τὸ ἀντίθετο. Ἁλλὰ φαίνεται ὕποπτος.

  ReplyDelete
 63. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν υπήρξε ηγέτης , μόνο τότε υπήρχε η έναρξη μιας πρωτοπόρου και καινοτόμου διαδικασιας που αφορούσε την αλλαγή της δομής της κοινωνιας. Βεβαια πολλές φορές αυτό δεν έβγαινε σε καλό , αλλά το να ηγείται κάποιος μιας προσπάθειας είναι εντελώς φυσιολογικο και ενίοτε αναγκαίο. Νομίζω πως ο ηγέτης ανέκαθεν ήταν η αφορμή των περισσότερων αλλαγων. Εχω την πεποίθηση ότι αυτό που λέει ο κύριος Καθηγητής είναι ότι στην περίπτωση μας χρειάζεται ένας ηγέτης ώστε να επέλθουν οι τομές στο κράτος. Το θέμα όμως είναι πως όποιος και να έχει την φιλοδοξία να ηγηθεί βλέποντας τα παραδείγματα του παρελθόντος τρέμει και μόνο στην ιδέα να αναλάβει τέτοια ευθύνη ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στὴν Δύση προσπάθησε ῥεαλιστικὰ νὰ τὸ ἐξηγήσηι ὁ Τολστόη. Γιὰ τὴν Ἀνατολή, θἀ πῶ τἀ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι. Δηλαδή, ὁ ἡγέτης εἶναι κατἀ κάποιον τρόπο ὁ ἀποδέκτης τῆς ἐκούσιας ὑλικῆς προσφορᾶς. Αὐτὀς στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος πιστεύω πὼς εἶναι ὁ Βυζαντινὀς Αὐτοκράτωρ, θέση ποὺ ἡμιχηρεύει. Ἁλλὰ ἡγέτης δεν ὑπάρχει. Ἡ κίνηση εἶναι ἀπὀ τὀν Θεό, ἀκόμα καὶ οἰ μουσουλμᾶνοι αὐτὸ λένε.
   Εἶναι ἀλήθεια πὼς γιὰ νὰ κινηθοῦν οἱ μάζες χρειάζεται ἡγέτης. Ἁλλὰ ἡ κίνηση τῶν μαζῶν εἶναι ὁ Διάβολος. Στὴν περίπτωση τοῦ Χίτλερ, ἔχεις μιὰ συνειδητὴ προσπάθεια νὰ κινηθοῦν οἱ μάζες, ἔχεις μιὰ μίμηση τῆςμίμησης, δὲν εἶναι πλέον ὀ Ναπολέων ἀλλὰ ὁ μετα-Ναπολέων.

   Delete