Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 21, 2018

438 - Ἄξεστος στὶς θρησκεῖες ὅπως καὶ στὶς ἰδεολογίες ὁ Γραικύλοςἐφημερὶς «Ἐλεύθερη Ὥρα» τῆς 21 Αὐγούστου 2018, δημοσιεύει στὸ ἐξώφυλλό της τὴν παραπάνω εἰκόνα μὲ τὴν Ἐμινὲ Ἔρντογαν νὰ φορᾷ σταυρό, μὲ τὸν ἑξῆς σχολιασμό: «Κρυπτοχριστιανὴ γυναῖκα τοῦ Ἔρντογαν!». δὲ Ἔρντογαν δὲν  εἶναι ὀρθόδοξος σουννίτης ἀλλά, ὅπως μητέρα τοῦ Ὀζάλ, ἀνήκει στὴν Ἀδελφότητα τῶν σούφιδων Νακσιμπέντι, συνεχιστὴς, στὴν Ὀθωμανικῆ Αύτοκρατορία τῶν Μπεκτασίδων-Ἀλεβήδων:  «Erdoğan is a member of the Community of İskenderpaşa, a Turkish sufistic community of Naqshbandi tariqah» (Wikipedia)

438 - Ἄξεστος στὶς θρησκεῖες ὅπως καὶ στὶς ἰδεολογίες Γραικύλος

Σὲ προηγούμενα ἄρθρα ἀπεκάλυψα τὴν πλήρη ἔλλειψι γνώσεως τῶν ἰδεολογιῶν ἀπὸ τὸν Γραικύλο ποὺ τὸν ὠθεῖ στὸν κομματισμὸ καὶ τὸν φανατισμό. Ἔτσι στὸν φανατισμὸ μεγάλης μερίδος κομμουνιστῶν, φιλελευθέρων καὶ φασιστῶν ἀντιστοιχεῖ καὶ φανατισμὸς μεγάλης μερίδος ἑβραίων, μουσουλμάνων καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.Στὸν παράλογο ἀντιφασισμὸ ἀντιστοιχεῖ καὶ παράλογος ἀνθεβραϊσμός
Ἔτσι στὸ facebook ἔχουμε ὑστερικὲς ὁμάδες ὅπως «ἀντικομμουνιστικὴ λέσχη», οἱ Ἀντίφα οἱ ἀνθεβραϊστές. Ἀλλὰ ἔχουμε καὶ  φανατικοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς καὶ μουσουλμάνους. Ὅλα αὐτὰ τὰ κομματιασμένα πλάσματα προέρχονται ἀπὸ ὁμάδες ἀμαθῶν πνευματικῶς ἀσταθῶν.

Οἱ μουσουλμᾶνοι  κάνουν τὴν διαφορὰ μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ δὲν σέβονται καὶ τῶν πιστῶν τοῦ Βιβλίου ποὺ σέβονται, δηλαδὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῶν τριῶν ἱερῶν βιβλίων (Παλαιὰ Διαθήκη, Καινὴ Διαθήκη, Κοράνιο).Ὅταν ἀνέβηκε στοὺς κινηματογράφους, ἀμερικανικὴ ταινία τοῦ Σκορτσέζε, « τελευταῖος πειρασμός» τοῦ Καζαντζάκη, ποὺ ἐθεωρήθη ὑβριστικὴ γιὰ τὸν Χριστό, οἱ μὲν χριστιανοὶ διεμαρτυρήθησαν χωρὶς νὰ πράξουν, οἱ δὲ Τοῦρκοι  ποὺ ὡς μουσουλμᾶνοι ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ ὡς προφήτη, ἐξωργίσθησαν καὶ ἐπολιώρκησαν βιαίως τοὺς κινηματογράφους ποὺ ἐπρόβαλαν τὸ φίλμ.

Πράγματι, οἱ μουσουλμᾶνοι θεωροῦν τὸν Μωάμεθ ἀσυναγώνιστο Προφήτη, ὁποῖος ὅμως ἀκολουθεῖται ἀπὸ πέντες μεγάλους προφῆτες: τὸν Ἀδάμ, τὸν Νῶε, τὸν Ἀβραάμ, τὸν Μωϋσῆ καὶ τὸν  Χριστό.

Οἱ μουσουλμᾶνοι καὶ οἱ ἑβραῖοι δὲν τρῶνε χοιρινό. Ὅταν καλοῦν στὸ τραπέζι τους, στὸ ἑστιατόριο στὸ σπίτι τους, χριστιανούς, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς καλεσμένους τους νὰ μὴν φᾶνε καὶ αὐτοὶ χοιρινό, λόγῳ  σεβασμοῦ πρὸς τοὺς μουσουλμάνους ἑβραίους συνδαιτυμόνες τους. Ὅταν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι σήμερα κατὰ τὴν πολὺ μεγάλη πλειοψηφία τους δὲν νηστεύουν, καλοῦν τὶς Τετάρτες καὶ τὶς Παρασκευὲς ὀρθοδόξους ποὺ νηστεύουν καὶ οἱ οἰκοδεσπῶτες τρῶνε ἐνώπιόν τους κρέας, βασιζόμενοι στὴν δυτικὴ θεωρία ἀνθρωπίνων  δικαιωμάτων ὅτι καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνῃ ὅπως θέλῃ: οἰκοδεσπότης τρώει κρέας καὶ καλεσμένος τρώει νηστίσιμα.

Στὸν Ζ΄ αἰῶνα τὸ Ἰσλὰμ διεδόθη ἀστραπιαίως μεταξὺ τῶν χριστιανῶν τῆς Ῥωμαϊκῆς (Βυζαντινῆς) Αὐτοκρατορίας, ὡς χριστιανικὴ αἵρεσις, ἐπειδὴ οἱ μουσουλμᾶνοι ἦσαν συνεπεῖς μὲ τὰ πιστεύω τους σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀλλὰ ἐδόξαζαν καὶ ἄλλα ἔπρατταν.

Σήμερα τὸ Ἰσλὰμ θὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ὄχι οἱ φανατικοὶ τζιχαδιστὲς οἱ ὁποῖοι ἀλλὰ πρεσβεύουν καὶ ἄλλα πράττουν, ἀλλὰ οἱ πιστοὶ μουσουλμᾶνοι ποὺ ἐν συγκρίσει μὲ τοὺς δῆθεν σημερινοὺς χριστιανούς ὑπερτεροῦν σὲ ἦθος καὶ σὲ ἀγνὴ πίστι.

Ἐκτὸς καὶ ἐὰν οἱ κατὄνομα χριστιανοί ἀνανήψουν καὶ ἐπανέλθουν στὸν Τριαδικὸ Θεό.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Αὐγούστου 2018


21 comments:

 1. ΘΡΥΛΕ ΘΕΕ ΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ ΜΟΥ - ΠΑΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΥΡΑ 13 !!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσύ; Να έκανες λόγο για Παναιτωλικό, θα το καταλάβαινα!
   Κατά τα λοιπά, αν και Πειραιώτης, .... ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Fenerbahçe!

   Delete
  2. " 'Ολο το έθνος προσκυνά , σώβρακα κ φανέλες ! " https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ngb1XybIAL8

   Delete
 2. Η ανάνηψη των Ελληνοχριστιανων θα γίνει μόνο με ένα ισχυρό ηλεκτροσοκ και η επαναφορά στον Τριαδικό Θεό απαιτεί πνευματικό και σωματικό αγώνα από όλους μας μέσα από την Εκκλησία! Και τα δυο προϋποθέτουν θυσιες υλικών αγαθών και απλοικο τρόπο ζωής αντίστοιχα !! Βεβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατηθουμε από τη ζωή , αλλά οτι πρέπει όμως να ζούμε με μέτρο. Έτσι καταλήγουμε στο εξής ερώτημα: ποιος καθορίζει το μέτρο και με ποια κριτήρια? Δεν γνωρίζω αν θα έλθει κάποιος ηγέτης να σώσει την Ελλάδα αλλά πιστεύω στα εξης λόγια του Χριστού που τα είπε επανειλημμένα : Η ΠΊΣΤΗ ΣΟΥ ΣΕ ΕΣΩΣΕ.

  ReplyDelete
 3. [Ἄν κάτσει κανεἰς στἀ αὑγά του δὲν τρώει χοιρινό. Τί τρώει;;;]

  (Ματθ. δ΄ 1-11) Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσ­­­σαράκοντα καὶ νύκτας τεσ­­σαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. 3 καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

  [Πεινῶντας ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε.]

  ReplyDelete
 4. Υγ. Δὲν ξέρω ἄν πιστεύω. Ἕχω ἀκόμα ἀμφιβολίες. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὅτι δὲν πιστεύω. Ἅν πιστεύω, ὁ Χριστὸς εἶναι μαζί μου στὸ τραπέζι τῶν μουσουλμάνων. Δὲν εἶναι μουσουλμᾶνοι λοιπόν.
  Ὅταν ὁ Χριστὸς εἶναι μαζί σου, δὲν φοβᾶσαι τίποτα. Ὅμως ὅταν ὑποκρίνεσαι πὼς ἔχεις τὸν Χριστὸ μαζί σου, τότε τὸν διώχνεις. Γιὰ αὐτὸ ἀντέδρασαν στἠν ταινία τοῦ Μὲλ Γκίμπσον

  In late February 2004, Mel Gibson’s film The Passion of the Christ premiered
  in Athens to mixed reviews. Objections to the film, however, had less to do with its
  violence (which the Greeks, along with many American critics, found excessive) than
  with theological objections to the entire premise behind its production. One critic,
  writing for the popular newspaper Kathimerini, characterized Gibson’s Passion as
  two hours of unrelenting torture and said: “One wonders why Gibson chose sadistic
  realism – bordering on the grotesque – to tell a story that is clearly symbolic.”1

  Archbishop Christodoulos, the head of the Orthodox Church in Greece, made more
  explicit the problem many Orthodox viewers had with the film:
  It is not the goal of the Passion to prompt or stir the imagination and emotions,
  so as to ignite hostility against people who took part in Jesus’ sufferings. The
  goal of the Passion is to confront ourselves, and our sins . . . I think if we limit
  ourselves to [feeling] the emotions the film incites, we won’t get what we’re
  looking for.2
  Given that realistic, theatrical representations of the sacred have long been accepted
  in the west, it may be surprising to encounter objections to it, among Christians, at the
  dawn of the twenty-first century. But both the Kathimerini’s film critic and
  Archbishop Christodoulos speak to the endurance of Orthodoxy’s anti-theatrical ritual
  aesthetic.

  ReplyDelete
 5. Πολύ σοφά τα του κυρίου Καθηγητού λόγια στο παραπάνω άρθρο του.

  Πράγματι, η αστραπιαία διάδοσις τον 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν του Χριστιανισμού βασίσθηκε στην ομαδική έννοια της οικογενειακής-μητρικής Αγάπης προς τον Συνάναθρωπο, έννοια την οποία σήμερον μονάχα οι Μουσουλμάνοι τιμούν. Ορθώς επίσης ελέχθη ότι μονάχα οι μουσουλμάνοι πράττουν όσα πιστεύουν, τηρώντας κατά γράμμα τις εντολές του Ιερού Κορανίου, ενώ οι άθεοι δήθεν χριστιανοί βυθίζονται στη διχόνοια, την απουσία αγάπης, την ηδονολαγνεία και τον υλισμό. Η κατάντια είναι τέτοια που ακόμα και σε Καθολικές εκκλησίες στην Δύση, η Λειτουργία λαμβάνει την μορφή μίας απλούς αστότροπης σοβαροφανούς τελετής (βλέπε και την παρουσία...μουσικών οργάνων!) η οποία ουδένα θρησκευτικό νόημα έχει. Εάν δε προσθέσει κανείς και το στυλ Μπαρόκ στις Δυτικές εκκλησίες λες και πρόκειται για...παλάτι(!) τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο ψεύτικος είναι ο δήθεν Χριστιανισμός στην Δυτική Ευρώπη. Χριστιανισμός που γεμίζει με απέχθεια και αηδία τον κάθε Ορθόδοξο και Μουσουλμάνο. Μάλιστα, εάν κανείς συγκρίνει τον Μουσουλμανισμό και την Ορθοδοξία θα βρει πλείστες ομοιότητες, πολλές περισσότερες από ότι ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τον Δυτικό Χριστιανισμό, Καθολικού ή Προτεσταντικού τύπου όπου η σύγκρισις των τελευταίων με το "Ρουμλούκ" λαμβάνει πλέον την μορφή συγκρίσεως δύο τελείως διαφορετικών θρησκειών. Επί του θέματος, ένα φοβερά ενδιαφέρον άρθρο:

  http://journeytoorthodoxy.com/2010/10/christianity-islam-compared/

  Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισα όχι μόνον να μάθω Αραβικά αλλά και να εντρυφήσω όσο μπορώ στην Αραβική κουλτούρα, καθότι ο Ισλαμικός πολιτισμός θα παίξει σημαντικότατο ρόλο στο μέλλον, ρόλο πολύ μεγαλύτερο του θνήσκοντος Δυτικοευρωπαϊκού. Ελπίζω ακόμα και η ζωή να με φέρει μακρυά από την Δυτική Ευρώπη σε μέρη της Ενδιαμέσου Περιοχής ως ανώτατο αξιωματούχο ή δεξί χέρι κάποιου ηγεμόνος εκεί. Δυστυχώς η εν τή Δύσει λοβοτομή δεν περιγράφεται αλλά και σύν τοίς άλλοις οι φιλικώτεροι προς τους Έλληνες είναι οι λαοί της Ανατολής όχι της Δύσης.

  Τέλος περί του αναγεννημένου Δυτικού φασισμού και εκεί γενικώς επικρατεί η παραπάνω λοβοτομή είς ό,τι αφορά το Ισλάμ. Αντί η μαντήλα (νιγκπάμπ) να αποτελέσει πρότυπο ευσεβείας θρησκευτικής για τις Ευρωπαϊκές τσούλες των Μυκονικών και νυχτερινών πορνείων, αυτές αντιδρούν για την μουσουλμανική ευσέβεια! Πού είσαι Ρωμανία να βάλεις μυαλό στις σημερινές ελεεινίδες δείχνοντάς τους εικόνες από τις Ρωμηές του Βυζαντίου στις οποίες κυριαρχεί η μαντήλα. Πού να καταλάβουν δε και τα Ευρωπαϊκά αγριογούρουνα οι τεχνολογικοί χοίροι αυτοί ότι το Καθολικό Παπικό μίσος οδήγησε στην εξάπλωσή του Ισλαμισμού διότι στα Χαλιφάτα βρίσκαν καταφύγιο από τους Σταυροφόρους οι Ρωμηοί!

  Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους ο οισδήποτε Ρωμηός οφείλει να διαλέξει στρατόπεδο μελλοντικό:

  Ή με τους άθεους χρηματιστές χοίρους ή με την θρησκευτική ευσέβεια. Αν μή τί άλλο η Ιστορία διαδοχικά δείχνει ότι η λέξις "Ευρωπαίος" κατήντησε η χειρίστη των ύβρεων ενώ η λέξις "πιστός" η καλλίστη των αρετών!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με τον όρο "Αραβική κουλτούρα" και "Αραβικά" αναφέρομαι στις παρακάτω επί της ουσίας μη-Αραβικές αλλά μονάχα αραβόφωνες μουσουλμανικές χώρες (με εξαίρεση την τελευταία):

   1. Την Αίγυπτο, σημαντικό εταίρο της Ελλάδος στην περιοχή, κέντρο της Κοπτικής Ορθοδοξίας και πρώην παροικία Αιγυπτιωτών Ρωμηών μέχρι την Νασσερική εποχή. Η καταστολή της φονταμεταλιστικής Σουννιτικής εξεγέρσεως του Μόρσι από τον Φασιστή Νασσερικό Αλ-Σίσι αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη της Αιγύπτου ως περιφερειακού κόμβου και αντι-τζιχαδιστικής δυνάμεως στην περιοχή.

   2. Τα Αραβόφωνα Συρο-Παλαιστινιακά παράλια και δη ο Λίβανος και η Συρία, χώρες αραμαϊκής (και φοινικικής) προελεύσεως όχι Αραβικής και με σημαντικό ποσοστό Χριστιανών στα οποία δίδεται αντι-τζιχαδιστικός αγών κατά του σουννιτικού φονταμεταλισμού. Οι χώρες αυτές δε, σαν την Αίγυπτο είχαν στενότατες πολιτισμικές σχέσεις με τον Ελληνισμό και συνεπώς αποτελούν χώρες κοντά στον Ελληνικό κόσμο.

   3. Η Σαουδική Αραβία ως κέντρο των ιερών κειμηλίων του Ισλάμ και ως θεμελιωτή της Μουσουλμανικής θρησκείας του προφήτου Μωάμεθ. Για να κατανοήσει κανείς τις απαρχές του Ισλάμ οφείλει λογικά να μελετήσει και την ιστορία των Αραβικών πόλεων Μέκκας και Μεδίνα οι οποίες βρίσκονται εντός του κράτους των Σαούντ σήμερα.

   Υ.Γ. Δεν αναφέρομαι και δεν με ενδιαφέρουν τα εμιράτα των καμηλιέρηδων με χρυσό 50 βαθμών...κελσίου με πλείστα προβλήματα κοινωνικά λόγω ανυπαρξίας οράματος και πολιτισμού, όπου δε οι τραγικότατες αποτυχίες των σε γεωπολιτικό περιφερειακό πλαίσιο απλώς αποδεικνύουν την εγκεφαλική των μαλάκυνση. Ούτε αναφέρομαι στο ψευδώς χαρακτηρισθέν ως "Αραβικό" συνονθύλευμα εκατοντάδων διαφορετικών φυλετικών ομάδων και γλωσσών που ονομάζεται "Ιράκ". Αυτά σχετικά με τα σχόλια στην τελευταία ανάρτηση του Καθηγητού. Με ενδιαφέρουν μονάχα οι νυν Αραβόφωνες παραπάνω χώρες είτε λόγω της θρησκευτικής τους σημασίας είτε λόγω των στενοτάτων πολιτισμικών και γεωπολιτικών σχέσεων που είχαν και έχουν με τον Ελληνισμό.

   Delete
 6. Λόγω των παραπάνω προβλέπω κατάρρευση των ψευδο-κοινωνιών στην Δυτική Ευρώπη και Ασία (η ηθική παρακμή της Ιαπωνίας και των πρώην Κομμουνιστικών χωρών της ΝΑ Ασίας δεν έχει πάτο!) και επιβίωση του Χριστιανισμού μονάχα στην Αμερικανική ήπειρο (βλέπε την πρόσφατη Χριστιανική νίκη στην Αργεντινή κατά των εκτρώσεων και τον νεο-Προτεσταντικό μοναχισμό στις ΗΠΑ) και την κοιτίδα του, την Ενδιάμεση Περιοχή.

  ReplyDelete
 7. Αξεστος σημαινει: χωρίς καλούς τρόπους, ακαλλιέργητος, αγενής και χυδαίος σύμφωνα με το διαδικτυακό λεξικό. Τα τελευταία χρόνια πράγματι στην ελληνική κοινωνία παρατηρείται μια ραγδαια αύξηση των αξεστων , πιθανόν λόγω έλλειψης παιδείας και αλλαγής τρόπου ζωης. Πλέον είναι εμφανέστατο πως κυριαρχεί ο δυτικός τρόπος ζωής , ο οποίος βασίζεται πολύ στον υλισμό. Παράλληλα οι θρησκείες και οι ιδεολογίες εναλλάσσονται από όλους μας οπως τα υποκάμισα! Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι βλέποντας τις δυσκολίες ως τιμωρίες και τις ευκολίες ως αρπαχτες! Έχει υπερισχύσει το ακραίο , το οποίο φαντάζει ιδανικό. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω πως ένας από τους πιο γνωστούς Μπεκτασης-Αλεβιτης ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστὸ γιὰ τὸν Ἀνδροῦτσο.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Μόνο ποὺ τὸν βγάλανε Ὀδυσσέα, πρακτικὴ τὴν ὁποῖα κατεδίκαζε στἀ χριστιανόπαιδα ἡ ἀνώτερη ἱεραρχία ὡς μὴ χριστιανική ὀνοματοδοσία, καἰ ὁ Ἀλῆ Πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων εἶχε προσέξηι ("ἐσεῖς οἱ Ῥωμηοἰ -δηλ. ὀρθόδοξοι, κληρονόμοι τοῦ Βυζαντίου- κάτι μαγειρεύετε γιατὶ δὲν βγάζετε πιὰ τὰ παιδιά σας Γιῶργο καὶ Γιάννη"). Δέστε σήμερα πόσο τῆς μόδας εἶναι τὰ Διώνη, Ἁλκίνοος κ.λπ.

   Γύρω ἀπὀ τὀν Ἀλῆ εἶχαν συσπειρωθῆι πολλοὶ διανοούμενοι ἐθνικιστἐς καἰ προσδοκούσαν ἀπὀ τὀν Ἀλῆ νὰ γίνῃ ἡ ἐθνικὴ παλιγεννεσία. Ἅν δἐν ἀπατῶμαι ὁ Όδυσσέας καἰ ὁ περιβόητος πατέρας του ἦταν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Ἀλῆ, ὅπως πολλοὶ Ῥουμελιῶτες ὁπλαρχηγοὶ καὶ ὁ Κωλέττης ἐπίσης. Τὀ κόμμα τοῦ Κωλέττη ἦταν τρόπον τινὰ τὸ κόμμα τοῦ Ἀλῆ. Ὁ βλαχικῆς καταγωγῆς Κωλέττης διετύπωσε τἠν Μεγάλη Ἱδέα ἐπισήμως.

   Delete
 8. Ελπίζω ακόμα και η ζωή να με φέρει μακρυά από την Δυτική Ευρώπη σε μέρη της Ενδιαμέσου Περιοχής ως ανώτατο αξιωματούχο ή δεξί χέρι κάποιου ηγεμόνος εκεί.
  Ἕλα Ἁθήνα!

  ReplyDelete
 9. υγ. Μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε τὴν εὐσέβεια; Εἶναι μιὰ ἀπαγόρευση;
  Προσέξτε τώρα - δὲν εἶναι ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ νὰ λέμε κοῖτα τοὺς μουσουλμανοεβραίους ποὺ εἶναι εὐσεβεῖς κ.λπ.
  Δἐν θυμίζει λίγο πρέπει νὰ προστατέψουμε τοὺς ὁμοφυλοφίλους;
  Μήπως εἶναι μιὰ ὕπουλη περιχαράκωση, μιὰ γκετοποίηση μὲ συρματόπλεγμα τἰς ἐκκρίσεις τοῦ ἔνοχου χριστιανοῦ;

  ReplyDelete
 10. Γιαννης ΑποστολοπουλοςAugust 22, 2018 at 5:49 PM

  Κ. Δημήτρη, γιατί ο Τραμβιος πιέζει σε τέτοιο βαθμό την Τουρκία και τον Ερντογαν ? Προσπαθεί να τον φέρει σε συμβιβασμό- με πρόφαση τον κρατούμενο πάστορα κερδίζοντας πολιτικά μεν από την βάση του αφενός- η για ποιο άλλο λόγω? Ο Ερντογαν μάλλον δεν θα ζητήσει τη βοήθεια του ΔΝΤ από φόβο μην γίνει γελοίος στην δική του βάση, και εάν ο Τραμβιος συνεχίσει να τον πιέζει έτσι δεν διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει γεωπολιτικά την Τουρκία εφόσον η Μόσχα θα δώσει στον Ερντογαν γη και ύδωρ για να τον « ξεκολλήσει» από το ΝΑΤΟ? Αυτό για τον Πούτιν θα είναι «pay back» στους δυτικούς για αυτά που του έχουν κάνει στην Ουκρανία και στη Συρία, αλλά και μια γεωστρατηγικη καταστροφή για τις ιδιες τις ΗΠΑ. Εσεις έχετε πει στο παρελθόν, ότι η Τουρκία θα παραμείνει απαραίτητα στο στρατόπεδο των δυτικών. Ποια η άποψη σας για τα τελευταία γεγονότα? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 11. Ἑμεῖς εἴμαστε Ῥωμαῖοι. Ἡ Δύση ἔλκει ὅ,τι χειρότερο (λχ. ὁ Τζιόττο στὴν ζωγραφικὴ ἀνέπτυξε ὅ,τι οἱ ῥωμαῖοι κάναν ἀμὰν νὰ ἀποβάλουν) καὶ ἡ Ἀνατολὴ ὅ,τι καλύτερο. ΑΛΛΑ ὁ Κωλέττης εἶχε λάθος καἰ ἐμεῖς εἴμαστε γιὰ νὰ φωτίσουμε τὴν Δύση. Αὐτὸ εἶναι τὀ νόημα τῆς παρουσίας τῶν μεταναστῶν. Καὶ τοῦ σωστοῦ καὶ μὴ γραικυλικοῦ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στἠν ΕΕ καὶ ΟΧΙ τῆς συγκεκριμένης ΕΕ.

  ReplyDelete
 12. Γιάννη, μὴ ξεχνᾶμε πὼς ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ Τραμβίου εἶναι ἡ ἀποδόμησις τῆς Κίνας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.Μὲ τὴν δική του πρωτότυπη τακτικὴ προσπαθεῖ νὰ φέρῃ στὸ στρατόπεδό του κατὰ τῶν δύο αὐτῶν, τοὺς πάντες, καὶ τὴν Τουρκία φυσικά.Ἐφ'ὅσον ὁ Ἔρντογαν δὲν ὑπακούσῃ θὰ χρειασθῇ νὰ ἐξουδετερωθῆ. Τὸ ἴδιο μὲ τὸ Ἰράν.Ἡ Εὐρώπη.Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ βαθὺ κράτος τῶν τραπεζῶν στὴν Ἀμερικὴ συνεχίζει τὴν λυσσαλέα ἀντίθεσή του στὸν Τράμβιο μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ σὠσῃ τῆν ΕΕ καὶ τὴν Κίνα.Ἐλπὶς τοῦ Τραμβίου εἶναι ἡ γενικευμένη ἄνοδος τοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ἑὰν ὁ Τρὰμπ εἶναι ἀστός, αὐτὸ δείχνει ἐπιφανειακὰ νὰ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι ἀστικὰ συμφέροντα καὶ φασισμὸς συμβαδίζουν. Μπορεῖ ὅμως νὰ πῆι κανεὶς ὅτι φτάνουν μαζὶ σὲ ἕνα σημεῖο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ πέρα χωρίζουν οἱ δρόμοι τους. Καὶ ὅτι τὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ἡ 9η Θερμιδώρ. Ὅτι ὁ Τράμπ-Ῥοβεσπιέρρος κινδυνεύει νἀ καρατομηθῆι ὅταν οἱ ἀστοὶ καταλάβουν ὅτι πιὸ πολὺ τοὺς Ἀβράκωτους θέλει παρὰ τοὐς περρουκοφόρους σὰν καὶ τὸν ἴδιο.

  Μπορεῖ ὅμως τότε Τρὰμπ καὶ Ἐρντογὰν νὰ τὰ βροῦν ἀκριβῶς γιὰ νὰ ξεπεράσουν τὸν σκόπελο τῶν Θερμιδωριανῶν.

  ReplyDelete
 14. Άξεστος και στα οικονομικά ο Γραικόφραγκος. Επιμένω στον περιγραφικό όρο (Γραικόφραγκος), που άλλωστε τον εισήγαγε ο πνευματικός πατέρας του ο Κοραής και όχι στον απαξιωτικό ή έστω συμπονετικό όρο (Γραικύλος).
  Ο έγκριτος οικονομικός αναλυτής Κωνσταντίνος Κόλμερ σε άρθρό του της 31ης Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα του Σταύρου Λυγερού και υπό τον τίτλον “ Ο Ερντογάν, η τουρκική οικονομία και οι τσερεμέδες” και στο οποίον καταλήγει με την διαπίστωσή (του) ότι τους τουρκικούς τσερεμέδες (ζημιές) τους πληρώνει η Ρωμιοσύνη, γράφει επί λέξη :
  “Η εμμονή του Ερντογάν στη μουσουλμανική θεωρία περί τόκου (ότι είναι άσχετος της πιστώσεως αν όχι αμάρτημα) προκάλεσε ανησυχία στις αγορές περί επικειμένης συναλλαγματικής κρίσεως στην γείτονα χώρα.”
  Όπως όμως έδειξε με ευκρίνεια ο αγαπητός μας ιστοτοποδεσπότης στο μνημειώδες άρθρο του στο Τρίτο Μάτι, ο τόκος είναι αμάρτημα (λάθος) και κατά την Παλαιά Διαθήκη και κατά τον Αριστοτέλη και κατά την Εκκλησία και κατά το Ιερό Κοράνιο.
  Το σύστημα του τόκου όπως μας λέει ο ιστοτοποδεσπότης μας σε αυτό το άρθρο υποστηρίζει η νομοθεσία του Χαμουραμπί, στην οποίαν αντιτίθεται όλη η επόμενη μεσογειακή σκέψη (εβραϊκή, αρχαιοελληνική, χριστιανική και μουσουλμανική).
  Ερωτάται συνεπώς κάθε νοήμων αναγνώστης:
  Ποιός είναι ο αυθεντικός συνεχιστής της Ρωμιοσύνης; Ο Ερντογάν και η θεωρία του (που δεν είναι δική του μόνον) ή οι ανησυχούσες μαρκέτες* (markets);
  Και το αδιέξοδο του γραικοφραγκισμού, που εκφράζει ο Κων/νος Κόλμερ με αυτό του το άρθρο, συνίσταται στο εξής :
  Να πιστεύει ότι η θεώρηση του τόκου ως αμαρτήματος είναι καθαρώς μουσουλμανική και ότι το δυτικό σύστημα του τόκου, επειδή είναι αντίθετο με την θεωρεία του Ερντογάν, είναι ελληνικό και χριστιανικό.
  Και επιπλέον να διαπιστώνει ότι η Ρωμηοσύνη καλείται να πληρώσει τα σπασμένα επειδή ο Ερντογάν υποστηρίζει τις ρωμαίϊκες απόψεις. Και τούτο προκύπτει σαφώς από την μελέτη του Ρωμαϊκού Δικαίου, με βάση το οποίον το σημερινό σύστημα του χρήματος-χρέους είναι απάτη και τιμωρείται με βαρύτατες ποινές.
  Διότι δεν μπορεί κάποιος να δανείζει κάτι το οποίον δεν έχει (απάτη). Και σταματώ εδώ γιατί έχει και παρακάτω, που είναι πολύ χείρον.
  Αυτός ο σοβαρός και εύστοχος κατά τα άλλα αρθρογράφος εάν είχε ελληνική και όχι γραικοφραγκική παιδεία δεν θα υποστήριζε αυτά τα πράγματα.
  Αυτό είναι και το πρόβλημα του γένους μας. Η έλλειψη ελληνικής παιδεύσεως. Και αυτή είναι και η λύση του. Η ελληνική παιδεία. ΟΧΙ Η ΓΡΑΙΚΟΦΡΑΓΚΙΚΗ.
  Ελληνική παιδεία έχει εκείνος που διαβάζει τον Αριστοτέλη από το πρωτότυπο (το οποίον και διατίθεται δωρεάν).
  Γραικοφραγκική παιδεία έχει εκείνος που χρειάζεται την χορηγία της γενοτράπεζας, προκειμένου να μάθει για τις απόψεις του Αριστοτέλη (περί του τόκου) από τον καθηγητή Λιανό βλ. Θεόδωρος Π. Λιανός Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής (γενικής εννοεί) Τραπέζης 2012 (κεφ 2.10 iii σελίς 80).
  Όπως υπογραμμίζει το Stratfor, η αλλοπρόσαλλη πολιτική του Ερντογάν έναντι των προκλήσεων δεν θα πάψει ποτέ να «σοκάρει» τους οικονομολόγους και να προκαλεί φόβο στους επενδυτές. Όμως η οικονομία της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει κατανοητή βάσει του «οικονομικού τους εγχειριδίου». Ο Ερντογάν δεν είναι παρά ο σημερινός «παίκτης» σε μια γεωπολιτική σκακιέρα ενός αιώνα και η υπεράσπιση της πολιτικής δυναστείας του στη σύγκρουση εξουσίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης απαιτεί ένα τελείως διαφορετικό εγχειρίδιο.  Βλ εδώ:
  https://tvxs.gr/news/kosmos/sto-myalo-toy-soyltanoy
  Ίσως τον Αριστοτέλη ή τον Κιτσίκη;

  ReplyDelete
 15. *Επ ευκαιρίας αρνούμαι να χρησιμοποιήσω τον καθαρώς ελληνικό όρο αγορά, συνώνυμο της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπως δηλώνει σαφώς ο όρος αγορεύω (Τίς ἀγορεύειν βούλεται;), και χρησιμοποιώ τον όρο μαρκέτες (όπως οι Γραικοαμερικάνοι λένε το μανάβικο φρουτομαρκέτα), προκειμένου να αποδώσω στην ελληνική τον καθαρώς ξενικό όρο markets, που δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό όρο αγορά. Διότι οι μαρκέτες είναι το σύστημα του τόκου, δηλαδή της δουλείας και η ελληνική αγορά είναι το σύστημα της ελευθερίας, που η ΠΡΩΤΗ εκδήλωσή της είναι η ατέλια ή η ασυδοσία. Άλλωστε και ο αντίθετος της ελευθερίας ελληνικός όρος υποτέλεια δηλώνει ακριβώς αυτό: ότι ελεύθερος είναι αυτός που δεν πληρώνει φόρο.
  Παρεμπιπτόντως, αυτό σημαίνει, ότι αν ο Έλληνας αποκτήσει φορολογική συνείδηση, τότε ... θα πάυσει να είναι Έλληνας. (βλ σχετικά Ανδρέα Ανδρεάδου Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τόμος α΄διατίθεται δωρεάν υπό του ... εωσφορικού διαδικτύου).

  ReplyDelete