Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 26, 2017

388-Ἡ σοσιαλδημοκρατία, ὡς ἰδεολογία τῶν τραπεζῶν


Σοσιαλδημοκράτες καὶ μαρξιστές, ἐξάδελφοι μὲν ἀλλὰ καὶ φανατικοὶ ἐχθροί


388 - Ἡ σοσιαλδημοκρατία, ὡς ἰδεολογία τῶν τραπεζῶν:
Ἡ περίπτωση τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδος Libération σὲ σχέση μὲ τὴν καθεστωτική «Αὐγή».

Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ὅταν ἐμφανίζεται ἡ ῥεφορμιστικὴ σοσιαλδημοκρατία, αὐτὴ ἐπιβάλλεται ὡς ἰδεολογία τοῦ τραπεζικοῦ παγκοσμισμοῦ. Στὴν Ἑλλάδα τὸ ἐπαναστατικὸ φασιστικὸ ΠΑΣΟΚ  (χρησιμοποιῶ θετικὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔννοια τοῦ φασισμοῦ) ἐκύλισε, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀνδρέα, στὸν βοῦρκο τῆς σοσιαλδημοκρατίας μὲ τοὺς Σημίτη καὶ Βαγγέλη Βενιζέλο.

Στὴν Γαλλία ὁ φιλόσοφος τοῦ ὑπαρξισμοῦ Σάρτρ, ἡγέτης τοῦ μαοϊκοῦ ἀριστερισμοῦ, ἱδρύει, στὶς 18 Ἀπριλίου 1973, τὴν γαλλικὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα Libération, ὡς κομμουνιστικὴ ἐφημερίδα, μακριὰ ἀπὸ κάθε χρηματικὴ στήριξη ἐπιχειρηματίου καὶ ἀπουσία διαφημίσεων, ἀρχικῶς τετρασέλιδη μόνον, δηλώνοντας ἀντικοινοβουλευτική, στηρίζοντας  τὴν ἄμεση δημοκρατία. Ἤδη ὅμως, ἐπειδὴ δὲν ἠλέγχετο ἀπὸ τὴν σιδηρὰ πειθαρχία τοῦ γαλλικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, στὰ τέλη τοῦ 1970 εἶχε γλιστρήσει στὰ χωράφια τῆς σοσιαλδημοκρατίας, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ Σὰρτρ στὶς 24 Μαΐου 1974. Ὁ δὲ μαοϊσμὸς τῆς ἐφημερίδος ἐξηφανίσθη τὸ 1978 καὶ ὁρίσθη αὐτὴ ὡς «φιλελευθεροελευθεριάζουσα» (libéral-libertaire).

Τὸ 1975, ἡ Libération χειροκροτεῖ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας στὴν Καμπότζη ἀπὸ τοὺς μαοϊκοὺς Ἐρυθροὺς Χμέρ καὶ ἀπὸ τὸ 1973 μέχρι τὸ 1981, ἡ ἐφημερὶς διοικεῖται ἀπὸ τοὺς μισθωτούς της καὶ μόνον, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν ὅλοι τὸν ἴδιο μισθὸ καὶ ἀποφασίζουν κατὰ πλειοψηφία.

Τὸ 1981 ὅμως, ὁ σοσιαλδημοκράτης Μιττερράνδος, ὡς Ἀλέξης Τσίπρας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἐκλέγεται πρόεδρος τῆς Γαλλίας καὶ παρασύρει στὴν ἰδεολογικὴ ἀποστασία του τὴν Libération ποὺ γίνεται καθεστωτικὴ ὅπως ἀργότερα ἡ πρώην ἐδαΐτικη καὶ κατόπιν συριζαίϊκὴ Αὐγή.

Ἔκτοτε ἡ Libération εἰσέρχεται στὸν χῶρο τοῦ τραπεζικοῦ διεθνιστικοῦ καπιταλισμοῦ καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν τραπεζίτη Claude Alphandéry καὶ διαφόρους ἐπιχειρηματίες. Στὶς 16 Φεβρουαρίου 1982, οἱ πρῶτες διαφημίσεις ἐμφανίζονται στὴν ἐφημερίδα καὶ γνωρίζουμε πὼς ὁ καπιταλισμὸς ἐλέγχει τὴν τετάρτη ἐξουσία τοῦ τύπου μέσῳ τῶν διαφημίσεων.

Ἡ προδοτικὴ ὑποκρισία τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἀποκαλύπτεται τότε δημοσίως. Ὁ διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδος προσπαθεῖ νὰ δικαιολογηθῇ δηλώνοντας: «Ὄχι, ἡ Libération δὲν ἀλλάζει. Ἡ διαφήμιση ἔχει ἀλλάξει. Ἔγινε τέχνη. Δὲν γνωρίζουμε πλέον ποῦ ἀρχίζει ἡ κουλτοὐρα καὶ ποῦ τελειώνει ἡ διαφήμιση. Χωρὶς αὐτὴν ἡ Libération θὰ ἦτο ἀτελῆς». Καὶ φυσικὰ στὴν δεκαετία 1980-1990 ἡ αὔξηση τῶν πωλήσεων τῆς ἐφημερίδος εἶναι ἐντυπωσιακή, ἐγκλωβισμένη πλέον στὰ δίκτυα τοῦ καπιταλισμοῦ. 

Τὸ δὲ 2005, ἡ Libération περνᾷ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Edouard de Rotschild. Καὶ τότε ὑπενθυμίζεται μία φράση τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ἐφημερίδος, τοῦ Jean-Paul Sartre, «Τὸ χρῆμα δὲν ἔχει ἰδέες».

Ἔτσι, ἡ σοσιαλδημοκρατία, ἡ ὁποία διετήρησε ἀπὸ τὴν προτεραία της κομμουνιστικὴ ἰδεολογία μόνον τὸν ταξικὸ διεθνισμό, ἀλλὰ βάζοντάς τον στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀστικοῦ διεθνισμοῦ τῶν τραπεζῶν,  ἀποδεικνύει ὅτι  τὸ στήριγμα τῆς ἰδεολογίας τοῦ παγκοσμίου τραπεζικοῦ συστήματος δὲν εἶναι ἡ δεξιὰ ἀλλὰ ἡ σοσιαλδημοκτατία, δὲν εἶναι ὀ Τράμβιος ἀλλὰ οἱ Κλίντον-Ὀμπάμα καὶ στὴν Εὐρώπη δὲν εἶναι ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, ἀλλὰ οἱ Ὁλλάντ-Τσίπρας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             27 Νοεμβρίου 2017


14 comments:

 1. Ἕτσι εἶναι, ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα θέμα. Οἱ τράπεζες ὑπακούουν καὶ αὐτὲς στὸν ῥοῦ τῆς ἱστορίας. Μπορεῖ νὰ βρίζουμε τὴν γερμανικὴ διαλεκτική, ἀλλὰ μᾶς ἔχει μάθηι ὅτι οἱ θεσμοὶ μεταλλάσσονται ὅπως οἱ λαοί. Στὴν δεδομένη ἱστορικὴ στιγμὴ οἱ τράπεζες ἐπιχειροῦν (ματαίως κατὰ τὴν γνώμη μου) νὰ μεταβληθοῦν σὲ μοναρχία. Λένε τὸ ἑξῆς, -ἀφοῦ ὁ μονάρχης κόβει νόμισμα καὶ ἐγὼ κόβω νόμισμα γιατὶ νὰ μὴν βάλω κορώνα στὸ κεφάλι μου; Βέβαια ὁ συλλογισμὸς εἶναι λανθασμένος διότι ἡ παραγωγὴ ἀνταλλακτικῆς ἀξίας ὅπως μᾶς τὤμαθε ὁ γερο-Μάρξ γίνεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μέσωι τῆς ἐργασίας. Οἱ τράπεζες, ὄντας μιὰ αὐθαίρετα αὐτονομημένη πόλη (βλ.τὴν Φλωρεντία τῶν τραπεζιτῶν Μεδίκων) δὲν ἔχουν στὰ χέρια τους τὸν νο1 πλοῦτο τῶν ἐθνῶν, τὴν γεωργία. Ἑπειδὴ λοιπὸν κάθε φορὰ ποὺ πάνε νὰ βἀλουνε τὴν κορῶνα τους τοῦς ἔρχεται ὁ οὐρανὸς σφοντύλι, ἐπιστρατεύουν πάντοτε φασιστικοῦ τύπου σχηματισμοὺς (βλ. τί ἔγινε τὸν Μεσοπόλεμο) διότι αὐτοὶ οἱ σχηματισμοὶ ἔχουν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πρόβλημα μὲ τὶς τράπεζες, δηλαδή ζητοῦν μιὰ συστράτευση τῆς κοινωνίας χωρὶς νὰ ἔχουν τὸ χρίσμα. Γι αὐτὸ πέτυχε ὁ Ναπολέων ἐκεῖ ποὺ ἀπέτυχε ὁ πρωτοφασίστας Ῥοβεσπιέρρος, ἦταν ἐξαρχὴς διατεθειμένος νὰ πετάξηι στὰ σκουπίδια τὸν ἀντικληρικαλισμὸ της ἐπανάστασης. Δὲν εἶναι τὸ ἀρχιπέλαγος τῶν τραπεζῶν σήμερα ὁ φιλελευθερισμὸς τοὺ παλαιοῦ Ῥότσιλντ. Εἶναι μιὰ αὐτοκρατορία τίτλων, διαταγμάτων, μπερατίων, χατὶ χουμαγιοὺν και δὲν συμμαζεύεται ποὺ τῆς λείπει ὁ Προφήτης καὶ γι αὐτὸ καταρρέει. Ὅσο γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι μιὰ συμμορία χουντικὴ ποὺ ζεῖ ἀπὸ τὴν κρίση, ψευδῶς κατηγορεῖ τὴν Γερμανία ποὺ προστατεύεται ὅσο μπορεῖ ἀπὸ τὴν προσεχὴ κατάρρευση τῆς Ναπολεοντείου Τραπεζίας καὶ θὰ ἐξουσιάζει τυραννικὰ καὶ ὕπουλα ὅσο βαστάει τὸ κράχ, γιατὶ ἔχουμε κράχ.

  ReplyDelete
 2. Καλά όλα αυτά κύριε Δημήτρη, αλλά πολλές ανακρίβειες μωρ'αδερφέ, καί επειδής έχει τύχει νά τίς έχω ζήσει κάποιες καταστάσεις στήν ρημάδα τήν ζωή μου θά μέ αναγκάσεις νά σέ νουθετήσω κι άν συνεχίσεις έτσι απο δευτέρα μέ τόν κηδεμόνα σου. Τό Πασοκ ναι ήτανε όντως φασίζων αλλά,μέ τήν πολυ κακή πολυ χυδαία και πολύ πρόστυχη έκδοχή.Γιουρουσι κατσαπλιάδων αγροίκων αγραμμάτων αξύριστων χυδαίων μέ απέραντη αλαζονεία αγραμματοσύνη και τσαμπουκά. Όσο για τήν σιδηρά πειθαρχεία του ΚΚΓ δέν ξέρω που την ειδες την πειθαρχέια στό ρεμπετ ασκέρ του ανικανου καί ασχετου λΩΡΆΝΤ. Δέν έχω άκόμα καταφέρει νά στελιάσω στό διαολομηχάνημα μου ένα πολυτονικό τής χαϊριάς ,,,τά ύστερα του κόσμου τί διάολο Κάνουνε ολοι τουτοι οι καλαμάράδες και οι τεχνικοί ΜΆς ΕΧΟΥΝΕ ΠΡΉΞΕΙ ΜΈ ΤΆ ΜΑΝΙΦΈΣΤΑ ΤΟΥς ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΑΜΟ ΤΡΟΜΑΡΑΤΟΥς ΟΛΟΝΩΝΕ

  ReplyDelete
 3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςNovember 27, 2017 at 6:13 AM

  Κ. Δημήτρη, λέτε «Στὴν Ἑλλάδα τὸ ἐπαναστατικὸ φασιστικὸ ΠΑΣΟΚ (χρησιμοποιῶ θετικὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔννοια τοῦ φασισμοῦ)». Δυο ερωτησεις εδώ.
  1. Πως την εννοείτε την εννοια του φασιστικού ΠΑΣΟΚ, μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητο στον αναγνώστη?
  2. Κατά τη γνώμη σας είναι το ιδιο το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, με αυτό του Σημίτη? Εμείς πιστεύουμε όχι, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα δεν ήταν «ακρατος νεοφιλελευθερισμός» έκανε ακόμα το κράτος παρεμβάσεις στην οικονομία, απλά αντί να φορολογήσει το μεγάλο ελληνικο κεφάλαιο, κατέληξε στον δανεισμό. Μάλιστα ένας υπουργός του ο Δρεττακης παραιτήθηκε για αυτό το λογο, έγραψε μάλιστα και βιβλίο αργότερα.
  Από την καθημερνή 19.04.2008 «Η παραίτηση Δρεττάκη που έγινε για λόγους πολιτικής και ηθικής ευθιξίας, διαφέρει από όλες τις προηγούμενες γιατί απετέλεσε ένα πολιτικό και ηθικό στίγμα για το ΠΑΣΟΚ, αφού ήταν αποτέλεσμα της ωμής παρέμβασης στην οικονομική πολιτική των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Η παρέμβαση αυτή που εκδηλώθηκε, οργανώθηκε και επέτυχε τον στόχο της μέσα στους πρώτους κιόλας μήνες της εξουσίας του ΠΑΣΟΚ, απεκάλυψε τη βαθιά αντίφαση του σοσιαλισμού που είχε επαγγελθεί ο Ανδρέας και είχαν πιστέψει οι οπαδοί του. Οι μη προνομιούχοι που είχαν όντως ευεργετηθεί από τον Ανδρέα με τις μεγάλες μισθολογικές αυξήσεις, την ΑΤΑ, το ΕΣΥ κ.λπ., δεν είχαν γίνει εξουσία όπως νόμιζαν, αφού τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μπορούσαν να καταργούν ακόμη και ψηφισμένους από τη Βουλή νόμους και να αρνούνται να πληρώσουν τους οφειλόμενους φόρους.
  Και όντως αυτά τα συμφέροντα «έφαγαν» τον Δρεττάκη, αφού τις αξιώσεις τους τις αποδέχθηκε ο Ανδρέας, ενώ οι συνάδελφοι του κ. Δρεττάκη στο οικονομικό επιτελείο σιώπησαν. «Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι» γύρισαν την πλάτη στην αυθαιρεσία για να υποστούν σε λίγο διάστημα και αυτοί την ίδια μεταχείριση. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 4. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ούτε η σοσιαλοδημοκρατία, ούτε ο κουμουνισμος, ούτε ο φιλελευθερισμός και νεοφιλελφθερισμος. Εμείς σχεδιάζουμε το δικό μας οικονομικό και πολιτειακό σύστημα που είναι και κοινωνιοκρατια και δημοκρατία και οικονομική ελευθερια και επιχειρηματικότητα και δίκαιη διανομή του πλούτου. Όλα τα συστήματα τους δεν φτουρούν στο δικό μας το ελληνικό

  https://diktyoellinwn.wordpress.com/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτὰ ποὺ λέτε εἶναι πάνω-κάτω ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, δηλαδὴ τὸ δικαίωμα τῆς χρησικτησίας (τῶν νεοβαπτισθντων Ἑλλήνων) ἐπὶ τῆς ἱδιοκτησίας (τοῦ Σουλτάνου).

   Delete
 5. Απάντηση στὸν Γιάννη καὶ τὸν Μάκη:
  1 - Γιὰ τὸν φασισμὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ (φυσικὰ τοῦ Ἀνδρέα, ὄχι τοῦ σοσιαλδημοκράτη Σημίτη). Βλέπε τὸ βιβλίο μου, ""Η τρίτη ἰδεολογία"
  2 - Γιὰ τὴν σιδηρὰ ὀργάνωση τῶν ΚΚ. Ξεχνᾷ ὁ Μάκης ὅτι ἐγώ ὡς κομμουνιστὴς στὴν Γαλλία ἔζησα τὰ χρόνια ἀπὸ τὸ 1947 μὲ τὸν Thorez (ἤμουν ἐπὶ χρόνια συμμαθητὴς τοῦ υἱοῦ τοῦ Τωρέζ) καὶ τὸν Duclos καὶ συνεπῶς δὲν ἀναφέρομαι στὴν μετέπειτα ἐποχὴ τῆς παρακμῆς τοῦ ΚΚΓ (θλιβερὴ ἡ σημερινή του κατάσταση). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Αὐτὸ ποὺ ἔκανε τὸ ΠΑΣΟΚ ἦταν νομίζω νὰ γιγαντώσηι τὶς πελατειακὲς σχέσεις εἰς βάρος τοῦ Δημοσίου ἐκεὶ ποὺ ἡ Δεξιὰ θεωροῦσε πὼς Δημόσιο καὶ πελατειακὲς σχεσεις εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτό.

  ReplyDelete
 7. Υγ. Τὸ ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τὶς πελατειακὲς σχέσεις σὲ μαζικὸ κόμμα, κάτι ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἡ Δεξιὰ διότι ὅσο νἆναι στὴν θέση τοῦ κεντρικοῦ ὀργάνου εἶχε τὴν ἐκκλησία, καὶ τὸ ΚΚΕ πάλι πολὺ ἁπλὰ εἶχε ἠττηθῆι. Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὸν ἀμοραλισμὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ (ἡ ἐθνικοφασιστική του ἱδεολογία ἦταν τὸ πρόσχημα γιὰ τὴν ὡς ἄνω μαζικοποίηση, καθῶς πάντοτε ἕνα ὁλοκληρωμένο φασιστικὸ κόμμα ἔχει πρόγραμμα ἀνασυγκρότητσης τοῦ πρωτογενοῦς καὶ τοῦ δευτερογενοῦς, κάτι ποὺ τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν τὸ εἶχε).

  ReplyDelete
 8. ...ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὰ πράγματα θὰ ἦταν πιὸ ἁπλὰ ἄν δεχόμασταν τὴν προτεραιότητα τῶν ἰδεῶν ἔναντι τῆς οἱκονομίας καὶ λέγαμε ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ ἦταν ἕνα φασίζον κόμμα, τὸ ὁποῖο ὑφίσταται κατ'άναλογίαν τὴν φοθορὰ τῆς νομιμότητας, οπως τὴν ὑπέστησαν ἡ ΕΔΑ καὶ τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ΚΚΕ. Ἕτσι ἐξηγοῦνται ὁ ἀσύλληπτος ἐθνικισμός του (ἡ Ἑλλὰς στοὺς Ἕλληνες), ἡ ἄλωση τῶν συνδικάτων μέχρι σήμερα ἀπανταχοῦ τῆς χώρας, ὁ ἀρχηγοκεντρικὸς χαρακτήρας του καὶ φυσικὰ τὸ καρακιτσαριό του. Ἁλλὰ νομίζω ἕνας Κώστας Βουλγαρης ἔλεγε ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν εἶναι ἐπίγονος τοῦ ΕΑΜ, ἀλλὰ τοῦ κέντρου (νομίζω τὤλεγε, δὲν εἶμαι σίγουρος). Ἡ καταγωγή του ἀπὸ τὸν Τρικούπη καὶ κυρίως τὸν Βενιζέλο, ἄν τὴν συνδυάσουμε μὲ τὸν Βελουχιώτη, καταλήγει νὰ μᾶς βγάζει τὀσο ἀντι-δεξιά (θὰ ἔλεγα ἀντι-μοναρχισμό) ὅσο καὶ ἀντικομμουνισμό.

  ReplyDelete
 9. Υγ3. Τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμα πιὸ ἁπλὰ ἄν θεωρήσουμε τὸν Ἀντρέα πάρα πολὺ κοντὰ στὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ἁκόμα ἀπλούστερα, σὰν ἔνδειξη, ἄν δεχτοῦμε ὅτι πράγματι ὑπῆρχε συνωμοσία ΑΣΠΙΔΑ, καὶ δὲν ἦταν ἡ ὑπόθεση ἁπλὴ προβοκάτσια. Ὅσο γιὰ τὸν Μιτεράν, στὰ νιάτα του ἄν δὲν ἀπατῶμαι ἦταν στέλεχος τοῦ Βισύ. Ἕτσι ἡ σοσιαλδημοκρατία τοῦ μεταπολέμου γίνεται μιὰ συμμαχία φασισμοῦ καὶ μεγαλοαστικῆς τάξης, ὅπου ἡ δεύτερη προσφέρει νομιμότητα διὰ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ τοῦ πληθωρισμοῦ (προσοχή) τοῦ τρέχοντος νομίσματος, ὁ δὲ φασισμὸς προσφέρει τὴν ἀθρόα προσέλευση καὶ τὴν συμμετοχικὴ ἰδεολογία. Αὐτὸ ποὺ μένει ἀπέξω εἶναι τὸ μονοπώλιο τῆς βίας (ἀπαγορεύεται στοὺς φασίστες νὰ βιαιοπραγοῦν σωματικῶς). Ὅσο γιὰ τὴν νομιμοπίηση τῶν ΚΚ, αὐτὴ ἐπιτρέπει τὴν μετακύλιση τῆς πελατείας τους στὸν ἀστισμὸ διὰ τοῦ φασισμοῦ. Ἡ πορεία εἶναι ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ξεκινάει φτωχός, γίνεται μικρομεσαῖος καὶ καταλήγει πλούσιος... κατὰ φαντασίαν. Οἱ τράπεζες εἶναι κεντρικὸ ὄχημα γιὰ τὴν ἀπορρόφηση τῶν φασιστικῶν ἱδεῶν διότι ἀναπληρώνουν μὲ τὰ δάνεια καὶ τὶς παροχές τὸ στρατιωτικῆς φύσεως ἐργασιακὸ πρόγραμμα τῶν φασιστικῶν καθεστώτων. Συγκεκριμένα βάζουν τὴν κατανάλωση σὰν κοινωνικὸ καθῆκον τοῦ ἐργαζομένου, ἐξ οῦ καὶ τὰ μπουζούκια με στρὰς καὶ ὁ Βασίλης τοῦ Χάρυ Κλύνν μὲ τὸν φραπὲ μὲ τὶς ἐξηνταοκτῶ ζάχαρες.

  ReplyDelete
 10. Ἰδοὺ τί ἀνήρτησα μόλις τώρα στὸν λογαριασμό μου τοῦ Facebook. Δημήτρης Κιτσίκης:

  THE HORROR OF WESTERN DEMOCRACY
  For centuries the West has slaughtered the populations of this planet in the name of liberty and democracy.The latest hypocrisy can be found in Libya. Sarkozy in order to shut the mouth of President Kaddafi (who had financed his French presidential campaign), with the help of the other Western imperialists, bombed and destroyed Libya and murdered in the most awful way the liberator of North Africa, Kaddafi, imposing total chaos on Libya resulting in today's slave trade.And now Western democrats ask us to help liberating African blacks from slavery! Much more honest is Trump's moral stand against political correctness and Western hypocrisy.We Greeks do not allow Western thugs to use the Greek word democracy in order to enslave the whole planet.

  ReplyDelete
 11. Θὰ ἀντιτάξουν τὴν κλασσικὴ ἀνοησία ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι δημοκράτες εἶναι οἱ πρῶτοι διδάξαντες καθότι ἔσφαξαν τοὺς Μηλιους, κ.λπ. κ.λπ.

  ReplyDelete
 12. Γιαννης ΑποστολοπουλοςNovember 28, 2017 at 7:06 AM

  Όλα καλά με το σχόλιο σας κ Δημήτρη, και συμφωνούμε απόλυτα, εκείνο που διαφωνούμε είναι στο ότι ο Τραμβιος πήγε στην Σαουδική Αραβία και χόρευε με τους μπαμπάδες και τις σπάθες, και έφτασε μάλιστα στο σημείο να κατηγορεί το Ιραν για τρομοκρατία, εμ οι Σαουδάραβες καταστρέψανε τη Συρία με τους δήμιους, εμ σκοτώσανε τόσο κόσμο και κοσμάκη, εμ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανήκουστα μέσα στη χώρα, το Ιραν έχασε στρατιώτες για να αποτρέψει τους σουνίτες φανατικούς να πάρουν τη Δαμασκό, εμ τους λέει και τρομοκράτες ο Τραμβιος. Είναι αυτό που λέγανε στο χωριό μου « αντί να τρίζει ο αραμπάς, τρίζουν τα κατρακυλια». Βέβαια και το Ιραν θέλει να φτιάξει το shia crescent, οι πέρσες εχουνε παράδοση στην πολιτική, και να μονοπωλήσουν τη ΜΑ. Ποιος τους φταίει των ύπατων επιτελαρχών της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής? Δεν χρειάζεται παρα να ακούσει κανείς το διάσημο διανοητή Noam Chomsky, και ο ίδιος εβραίος που πιστεύει και το έχει τεκμηριώσει ακόμα και μέσα από το βήμα των Ηνωμένων εθνών πως υπάρχει τρόπος να επιλυθεί το πρόβλημα της Παλεστινης και να απομονωθεί εν μέρη το Ιραν. Τίποτα, νέα σύρραξη ενάντια στο Ιραν, εάν συμπράξει η Ρωσία. Πολύ σωστο λοιπόν το σχόλιο σας για τους ψεύτες σοσιαλδημοκράτες και για το γελοίο μοχθηρο και κακο μυταρά Σαρκοζί, αλλά παρηγοριά στον Τραμβιο δεν βρίσκει κανείς, κακα τα ψέματα. Επειδή βέβαια ενναλακτική δεν υπάρχει, εμείς οι κοινοί ψτωχοδιαβολοι είμαστε σαν τους πνιγμένους που πιάνονται από τα μαλλιά τους, και βλέπουμε ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει για να μην σαλτάρουμε. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 13. Ὁ Τρὰμπ ἐπιχειρεῖ κάτι ἐνδιαφέρον. Προσπαθεῖ νὰ κρατικοποιήσῃ τὸν καπιταλισμὸ ἐκ τῶν ἔνδον. Ἵσως εἶναι μιὰ μορφὴ φασισμοῦ. Ἵσως δὲ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ εἶναι βέβαια τρόπον τινὰ δημιούργημα των ΗΠΑ, νὰ εἶναι πελάτης τῆς μερίδος Τρὰμπ ἄν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὴν πολιτική του ξεπουλήματος ἀλλὰ καὶ σφιξίματος τῶν φορομπηχτικῶν δομῶν. Ἅν καὶ δὲν μπορεῖς νὰ ξέρεις μὲ τὸ ἑλληνικὸ πελατειακὸ σύστημα. Αύτὸ ποὺ φοβᾶμαι γιὰ τὸν Τρὰμπ δὲν εἶναι νὰ πατήσηι τὸ κουμπὶ καὶ νὰ ἀνατιναχτοῦμε ἀλλὰ μὴν τὸν δολοφονήσουν. Ἵσως ἔχει μιὰ σημασία ὅτι στὶς ΗΠΑ κάποτε οἱ ἀστυνομικοὶ ἦταν παραδοσιακὰ Ἰρλανδοί, οὶ μαφιόζοι Ἰταλοί, καὶ οἱ δύο φανατικοὶ καθολικοὶ καὶ ὀ Τρὰμπ προτεστάντης.

  ReplyDelete