Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 21, 2017

387 - Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ

Ιάννης Ξενάκης (1922-2001), δημιουργὸς τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ


387 - Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ

Οὐδεὶς πολιτισμὸς νοεῖται ἐμφανιζόμενος ἐκ τοῦ μηδενός. Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς οἰκοδομήθη σταδιακὰ βάσει τῶν προηγουμένων πολιτισμῶν τῆς περιοχῆς ὅπως ὁ βαβυλώνιος καὶ ὁ αἰγυπτιακός. Ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ γλυπτικὴ ἡ ἑλληνικὴ τέχνη ἐπέρασε ἀπὸ τὶς πυραμῖδες καὶ τοὺς κούρους στὸν Παρθενῶνα καὶ τὸν Πραξιτέλη.

Ἡ σκέτη ἀντιγραφὴ ξένων προτύπων καὶ συνηθειῶν ἀποδεικνύει πὼς ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σῶμα ἔχει ἐκπνεύσει τὸ πνεῦμα, ὁμοίως ὅμως, στὸ ἄλλο ἄκρο, καὶ ἡ ἄρνηση κάθε ξένης ἐπιρροῆς.

Τὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ σῶμα ἐμφανίζεται σὲ τελεία ἀποσύνθεση. Ἀντιγράφει καὶ τὶς πλέον εὐτελεῖς παρακμιακὲς ἐκφάνσεις τῆς καταρρέουσας ἀμερικανικῆς κοινωνίας: τὸν Σάντα Κλάους, τὸ Χάλλουίν καὶ τώρα τὴν Sexquisition (Sex Inquisition),τὴν σεξουαλικὴ Ἁγία Ἐξέταση, στὴν ὁποία ἐπιδίδονται οἱ παρηκμασμένες ἀμερικανῖδες φεμινίστριες οἱ ὁποῖες κατηγοροῦν  (καὶ μάλιστα κατόπιν παρελεύσεως μεγάλης χρονικῆς διαρκείας) τοὺς ἄνδρες γιὰ σεξουαλικὴ παρενόχληση μὲ μοναδικὸ στόχο  νὰ τοὺς ἀποσπάσουν μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν ἐπαγγελματικὴ καὶ πολιτικὴ σταδιοδρομία των πρὸς χάριν ἄλλων ἀδιστάκτων καριεριστῶν.

Τὸ ἴδιο φαινόμενο παρατηρεῖται στὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ διανόηση, ἰδίως στοὺς ἕλληνες οἰκονομολόγους καὶ κοινωνιολόγους, σκέτα καρμπὸν δυτικῶν οἰκονομολόγων καὶ κοινωνιολόγων. Διανοούμενοι τῆς σειρᾶς οἱ ὁποῖοι ἐκτὸς τῆς σημερινῆς λίνγκουας φράνκας τῶν ἀγγλικῶν δὲν γνωρίζουν ἄλλη γλῶσσα, προσπαθοῦν νὰ δημοσιεύσουν κακὴν κακῶς στὰ ἀγγλικὰ ἐνῷ ἐκδότες καὶ μεταφραστὲς πεζοδρομιακῶν ἑλληνικῶν ἀπιθάνου μετριότητος πλημμυρίζουν τὴν ἀγορὰ τοῦ βιβλίου μὲ ξένα μυθιστορήματα καὶ μελέτες.

Στὸ ἄλλο ἄκρο, φανατικὰ ὀπισθοδρομικὰ μυαλὰ ἐπαίρονται γιὰ τὴν μοναδική τους ἑλληνικὴ ταυτότητα, κατηγορῶντας γιὰ ἀνθέλληνες ἕλληνες διανοουμένους μὲ πολλὰ ξένα διαβατήρια καὶ μητρικὴ μία ξένη γλῶσσα οἱ ὁποῖοι ὅμως προτιμοῦν νὰ ἀφοσιωθοῦν στὸν ἑλληνισμὸ γράφοντας σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὰ ἑλληνικά, γλῶσσα ἐλαχίστων ἑκατομμυρίων ἀνὰ τὸν κόσμο, συρρικνώνοντας σκοπίμως τὴν ἐμβέλεια τῆς ἐπιρροῆς τοῦ ἔργου τους γιὰ νὰ προσπαθήσουν νὰ ἐξυψώσουν τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τοῦ παρηκμασμένου Ἕλληνος.

Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι. Δύναται νὰ ἀναδυθῇ ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία ἕνας νέος ἑλληνικὸς πολιτισμός, μετὰ τὸν ἀρχαῖο καὶ τὸν βυζαντινό, ποὺ ὁ Μεταξᾶς ὠνειρεύθη, προσβλέποντας σὲ τρίτο ἑλληνικὸ πολιτισμό;

Ἡ πεποίθησή μου εἶναι πὼς ἡ Ἑλλὰς ὡς πολιτισμὸς δὲν ἔχει τελειώσει. Ἥρωες τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος ὑπάρχουν,  ὅμως ὅλοι στὸ ἐξωτερικό, ὅπως αὐτοὶ ποὺ ἐπαρουσίασα στὸ βιβλίο μου «Περὶ Ἡρώων» (ἐκδόσεις Ἡρόδοτος) καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐμφανίζονται ἤδη στὸν ὁρίζοντα. Ἀλλὰ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἄνθηση τοῦ νέου ἑλληνικοῦ πολιτισμικοῦ θαύματος εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυση ὁλοκληρωτικοῦ κράτους ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς πολιτικοῦ ἡγέτου καθοδηγουμένου ἀπὸ ἕναν πνευματικὸ ἥρωα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         21 Νοεμβ ρίου 2017

41 comments:

 1. Ὁ Σεφέρης ἰσχυρίζεται στὰ Δοκίμιά του πως τὸ Βυζάντιο παρήγαγε μιὰ λογοτεχνία ξερὴ καὶ ἀποστεωμένη ἀπὸ συναισθήματα, καὶ τὸ Βυζάντιο ἦταν τρόπον τινὰ ὁλοκληρωτικὸ κράτος.

  ReplyDelete
 2. Υγ ...τὸ νὰ ζητᾷς ἀπὸ ἕναν ἀστό, ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γουαναμπῆ ἀστὸ νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὴν διεθνῆ ἀστικὴ μόδα εἶναι ἀκριβῶς σὰν νὰ ζητᾷς ἀπὸ ἕναν Ὀθωμανὸ ὑπήκοο νὰ μὴν πληρώνει τὸ χαράτσι. Ὁ ἀστὸς συντονιζεται μὲ τὴν μόδα σὰν μαριονέτα. Τὸ ἀποτέλεσμα στὴν Ἑλλάδα εἶναι νὰ εὐνουχίζεται ἡ πνευματικὴ καὶ ὄχι μόνον παραγωγὴ διότι ἀστὸς ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ μαέστρο Κοραῆ δὲν θέλει νὰ ξέρει γιὰ Βυζάντιο, Τουρκιὰ καὶ ἀγροτιά. Ἁνέχθηκε τὸ ῥεμπέτικο καταπίνοντας τὸ μουρουνόλαδο μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἀφοῦ εἶναι μουσικὴ τοῦ προλεταριάτου, γιὰ νὰ ὑπάρχει προλεταριάτο θὰ ὑπάρχει καὶ ἀστικὴ τάξη, ἐγὼ δηλαδή.

  Ἕτσι βαφτίστηκε Ἑλλὰς ἡ Ἑλλάς. Πρῶτα τὸ ὅνομα τὸ πῆρε ἡ Ἁναγέννηση, τὸν καιρὸ τῆς διεθνοῦς ἀριστοκρατίας, καὶ μετὰ τὸ ῥαβδὶ τῆς ἀριστοκρατίας τῆς εὐρωπαϊκῆς μετετράπη σὲ μπαγκέτα τοῦ μαέστρου Διαφωτισμοῦ. Ὁ μαέσρτρος βγάζει τὸ ψωμί του (εἰσιτήρια) ἀπὸ τὴν μπουρζουαζία. Κατὰ συνέπειαν ὅ,τι λέει ἡ μόδα θὰ τὸ κάνουν τὰ παιδιὰ τοῦ μαέστρου. Ἅν οἱ Νεουορκέζοι τὰ ἀφήνουν στὰ νιάτα τους τὰ μαραμένα νὰ ἐπιδίδονται σὲ ὁμαδικὸ σὲξ μετ' ἀλλήλων, τῆι συμμετοχῇι τῆς διάσημης τραβεστὶ Καριολάιν, τὸ ἴδιο θὰ τὰ ἀφήσουν οἰ Συριζαῖοι γονεὶς καὶ μάλιστα δὲν θὰ τὰ ἀφήσουν ἁπλῶς, θὰ τὰ ὑποχρεώσουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςNovember 22, 2017 at 6:27 AM

   Για αυτο το λογο δεν πρεπει να ζητουμε τετοια πραγματα απο τον αστο ,αλλα να τα απαιτουμε.

   Delete
 3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςNovember 21, 2017 at 11:38 PM

  …………………καὶ τώρα τὴν Sexquisition (Sex Inquisition),τὴν σεξουαλικὴ Ἁγία Ἐξέταση, στὴν ὁποία ἐπιδίδονται οἱ παρηκμασμένες ἀμερικανῖδες φεμινίστριες οἱ ὁποῖες κατηγοροῦν (καὶ μάλιστα κατόπιν παρελεύσεως μεγάλης χρονικῆς διαρκείας) τοὺς ἄνδρες γιὰ σεξουαλικὴ παρενόχληση μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ τοὺς ἀποσπάσουν μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ καὶ νὰ καταστρέψουν τὴν ἐπαγγελματικὴ καὶ πολιτικὴ σταδιοδρομία των πρὸς χάριν ἄλλων ἀδιστάκτων καριεριστῶν. Ναι αυτό που γραφετε κ. Δημήτρη είναι πολύ σωστο. Κανείς λογικος/σωστος άνδρας δεν πιστεύει πως έχει το δικαίωμα, επειδή έχει δύναμη πάνω σε κάποιες γυναίκες να τις εξαναγκάζει να κάνουν σεξ μαζί του για να αποδείξει τη δύναμη του επάνω τους παρα τη θέληση των γυναικών. Εδώ όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην. Στην Αμερική υπάρχουν άνδρες που τρώνε ξύλο και μπουνιές από τις γυναίκες τους και δεν διανοούντο να αμυνθούν έστω λεκτικά πόσο μάλλον με βια γιατί, η γυναικά θα επικαλεστεί αμέσως το νομο και θα τον τσακίσει κυριολεκτικά. Αυτά τα πράγματα είναι περα από την φυση των ανθρώπων, έχουν καταντήσει μάστιγα και διαστροφή για τις κοινωνίες. Η γυναίκα πλάστηκε για να συμπληρώνει τον άνδρα, όχι να τον ανταγωνίζεται πόσο μάλλον να τον ξευτιλίζει, και ένας πραγματικος άνδρας ουδέποτε θα σκεφτεί να χειροδικήσει ενάντια σε μια γυναίκα. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα, απλώς ο κόσμος έχει χάσει το βήμα του. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. το έζησα παιδάκι..Να τις τρώει ο άνδρας και να φωνάζει:"Βοηθάτε γειτόνοι..." . Ο συγκεκριμένος στα νιάτα του ήταν ο φόβος και τρόμος του Αγρινίου, πάντα κυκλοφορούσε με κουμπούρια...αφού η γειτονιά δεν ανταποκρίνονταν, μετά μας έβριζε :"ξεφτιλισμένοι γειτόνοι,πρόστυχοι !!! "

   Delete
 4. Υγ2. Πολὺ σωστὴ ἡ ἄποψη ποὺ ἀναφέρεται στὴν λεζάντα γιὰ τὸν Ξενάκη, "δημιουργὸς τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ". Σὲ μουσικολογικὸ συνέδριο στὸ Paris 8 διάφοροι ὑποτιθέμενοι εἰδικοὶ κάναν ἀναλύσεις μαθηματικοῦ τύπου γιὰ τὸν Ξενάκη, χωρὶς νὰ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς οὔτεἐν παρόδωι, ὅτι αὑτὸ ἐπιχειροῦσε μὲ τὴν μουσική του, καὶ ἐπειδὴ κανεὶς δὲν τὸ ἔλεγε κοντέψαν νὰ μὲ πετάξουν ἀπὸ τὴν αἴθουσα. L'opinion sur Xénakis qui est portée ci-dessus par la légende en bas de la photo du défunt est très juste, et j'ai failli être jeté hors de salle dans un colloque de prétendus spécialistes sur sa musique qui a eu lieu à l'université Paris 8, parce que persnonne ne mentionnait ce qui était évidemment le but de sa création. Constantin Loukos.

  ReplyDelete
  Replies
  1. καί τυχερός που σουνα φουκαρά μου....σήμερα θά πήεναις απόσπασμα ...έχουν αγριέψει τά πράγματα στήν Γαλλία...άσε..αλλά καί συ βλογημένε μου Παρις 8 ...μά καλά τόοοοοοοσο αφελής μωρ'αδερφέ; Νεοέλληνας.....Βρωπαίος ....τί νά πώ ;

   Delete
 5. Τού Ελληνος ό τράχηλος υποφέρει τά πάντα εχτός άπό τόν ζυγόν. Άν ξέρει κάποιος απ'τ'αδέρφια μας Συνέλληνες πώς γένεται νά 'γκαταστήσω τό πολυτονικό στο διαολομηχάνημα μου. Έχω Λινουξ ξου-μπου-ντου ...(Ελληνικές ρίζες όλα 'φτὰ έτσι; Τρίτος Παγκόσμιος Ελληνισμός παιδί μου)

  ReplyDelete
 6. μικρος στρατιωτηςNovember 22, 2017 at 3:01 AM

  Ο Ελληνας ειναι ο καθρεπτης ολων των αλλων ,δηλαδη ειναι ολοι οι αλλοι μαζι αλλα με κατανοηση του τι ειναι ,και αυτη η κατανοηση τον καθιστα ελευθερο απο αυτο που ειναι.
  Η οικουμενικοτητα του ελληνισμου οφειλεται στη καταφαση των παντων, της οποιας συνεπεια ειναι η κατανοηση των αλλων ,της οποιας συνεπειες ειναι η εξουσια επι των αλλων και η ενωση των αλλων υπο τη πνευματικη του σκεπη.
  Το βασικο εμποδιο για την ελληνικη αναγεννηση ειναι ο προαιωνιος εχθρος του Ελληνισμου ,ο Γραικυλισμος.
  Ολοι οι Ελληνες διανοουμενοι πρεπει να συγκεντρωσουν τη προσοχη τους στο φαινομενο του γραικυλισμου,να το εξηγησουν ,να το διατυπωσουν και να το αντιμετωπισουν.
  Καμια πολιτικη δραση δεν θα οφελησει εαν δε βρεθει η ριζα αυτου του τοξικου φυτου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. της οποιας συνεπειες ειναι η εξουσια επι των αλλων και η ενωση των αλλων υπο τη πνευματικη του σκεπη.
   ἀντίφαση. Ἡ ἐξουσία καὶ ἡ κατανοηση ἀλληλοαποκλείονται.

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςNovember 23, 2017 at 5:34 AM

   Ενας ανθρωπος εξουσιαζει εναν αλλον οταν καθοριζει σ ενα βαθμο την ουσια του, για παραδειγμα ο Βασιλεας εξουσιαζει τους υπουργους του ακριβως επειδη τους αναθετει καθηκοντα, η αναθεση των καθηκοντων αυτων σημαινει οτι αυτοι οι υπουργοι κατοπιν χαρακτηριζονται απο κατηγορουμενα (δευτερες ουσιες κατα Αριστοτελη) ,δηλαδη ιδιοτητες εξαιτιας του Βασιλεα.
   Οσο περισσοτερο ο Βασιλεας κατανοει τους υπουργους του ,τοσο πιο αποτελεσματικα θα τους εξουσιαζει και τοσο περισσοτερο αυτοι θα εξαρτωνται απο την εξουσια του ,εφοσον αυτος αποτελει τη συνειδηση της φυσης τους και κατοπιν αυτη τη φυση τη κανει ενεργητικη αναθετοντας τους καθηκοντα τα οποια ικανοποιουν τη φυση τους,κατα παρομοιο τροπο ο φιλοσοφος συμβουλος εξουσιαζει το Βασιλεα ,και κατα παρομοιο τροπο ο Χριστος εξουσιασε το κοσμο .
   Η Ελλαδα θα κατακτησει τη Τουρκια μεσω της φιλιας ειτε η Τουρκια θα κατακτησει την Ελλαδα μεσω της φιλιας .Οποιος αγαπησει τον αλλο περισσοτερο αυτος θα καταλαβει και τον αλλον περισσοτερο και οποιος το καταφερει αυτο θα εξουσιασει τον αλλον σε αλλη περιπτωση εχουμε αφανισμο. Στοχος ειναι να εξουσιασουμε εμεις.
   Η δυση απορριπτεται διοτι βασιζεται στην αρνηση ενω η νομιμη εξουσια βασιζεται στη καταφαση.Η δυση εξουσιαζει μονο δημιουργωντας μισος και διαφθορα ,δηλαδη καταστρφοντας ψυχικα τους αντιπαλους της.

   Delete
  3. Δἐν ὑπάρχει ἀκριβῶς ἐξουσία.

   Delete
 7. Μάκη, βλέπε στὸ facebook τὴν ὁμάδα "Ὑποστηρίζω τὴν κίνηση πολιτῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος", στὸ
  https://www.facebook.com/groups/49510971121/?multi_permalinks=10156066431661122&notif_id=1511337953589816&notif_t=group_highlights

  καὶ ῥῶτα τους. Πὲς ὅτι θέλεις "τὸ βαλιτσάκι τοῦ πολυτονικοῦ". Θὰ σοῦ δώσουν τὴν ἀπάντηση γιὰ τὸ πῶς νὰ γράφῃς πολυτονικά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. αμ αυτό 'θελα νά 'ποφυγω κυρ Δημητρη μου..κινήσεις πολιτών φεισμπουκικά πολυπολιτισμικουρες...κτλπ....ευχαριστω πάντως θα το κοιτάξ μολις εβρω χρόνο ...νάσαι καλά Μάκης

   Delete
 8. Θυμίζω ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ ἦταν οἱ πιὸ μορφωμένοι τῆς ἐποχῆς τους, μιλοῦσαν ἑλληνικὰ (γι αὐτὸ τὰ μιλᾶμε ἐμεῖς), γράφαν ἑλληνικὰ (αὐτοὶ τελειοποίησαν τὸ πολυτονικό) καὶ ὅμως οὔτε ἑλληνικὰ λέγαν τὴν προφορική τους γλῶσσα οὔτε αὐτοαποκαλοῦνταν Ἕλληνες μέχρι τὸν Πλήθωνα ἄν δὲν ἀπατῶμαι. Ἁνὰ πᾶσα στιγμὴ μποροῦσε κάποιος νὰ ἔχει πεταχτῆι πιὸ πρὶν καὶ νὰ πῆι, ἀφοῦ μιλάω ἑλληνικὰ εἶμαι Ἕλλην, κι ὅμως δὲν τὤκανε. Ἧταν βλάκες; Ἦταν ἠλίθιοι;

  ReplyDelete
 9. Υγ. Ἱδοῦ ἡ πρώτη φράση τῆς Ἁλεξιάδος τῆς Ἄννας Κομνηνῆς. "Ῥέων ὁ χρόνος ἀκάθεκτα καὶ ἀεί τι κινούμενος παρασύρει καὶ παραφέρει πάντα τὰ ἐν γενέσει καὶ ἐς βυθὸν ἀφανείας καταποντοῖ ὅπου μὲν οὐκ ἄξια λόγου πράγματα, ὅπου δὲ μεγάλα τε καὶ ἄξια μνήμης, καὶ τά τε ἄδηλα φύων κατὰ τὴν τραγῳδίαν καὶ τὰ φανέντα ἀποκρυπτόμενος".Time in its irresistible and ceaseless flow carries along on its flood all created things, and drowns them in the depths of obscurity, no matter if they be quite unworthy of mention, or most noteworthy and important, and thus, as the tragedian (Sophocles Ajax, 646) says, "he brings from the darkness all things to the birth, and all things born envelops in the night." [...] Συνεχίζει λίγο παρακάτω. "Ταῦτα δὲ διεγνωκυῖα ἐγὼ Ἄννα, θυγάτηρ μὲν τῶν βασιλέων Ἀλεξίου καὶ Εἰρήνης, πορφύρας τιθήνημά τε καὶ γέννημα, οὐ γραμμάτων οὐκ ἄμοιρος, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἑλληνίζειν ἐς ἄκρον ἐσπουδακυῖα καὶ ῥητορικῆς οὐκ ἀμελετήτως ἔχουσα καὶ τὰς Ἀριστοτελικὰς τέχνας εὖ ἀναλεξαμένη καὶ τοὺς Πλάτωνος διαλόγους καὶ τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς τετρακτύος τῶν μαθημάτων πυκάσασα .... ποῦ τὴν βλέπει ὁ Σεφέρης τὴν ἔλλειψη αἰσθημάτων; Πιθανὸν στὸ ὅτι δὲν τοῦ ἀρέσει ἡ γλῶσσα. Πιθανὸν θέλει καθαρὴν ἀρχαία καὶ καθαρὴ δημοτική, δηλαδὴ ποὺ νὰ πλησιάζει τὴν ἀρχαιότητα διὰ τῆς καθαρότητός της. Μά. Λίγη ἐξοικείωη θέλει καὶ κάποια ἱστορικὰ σχόλια, καὶ τὸ κείμενο τῆς Κομνηνῆς εἶναι εὐανάγνωστο γιὰ ὁποιονδήποτε. Πολὺ ἁπλὰ ἡ μανία νὰ θέλουμε νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς μας κι ἡ Παναγία μας ἡ Ἀθήνα τοῦ 5ου αἰῶνα π.Χ. μᾶς ἔχει κάνει ἀγράμματους.

  Δὲν ὑπάρχει δεύτερος καὶ τρίτος ἐλληνικὸς πολιτισμὸς, καὶ μιὰ χαρὰ τὰ λέει ἡ ἴδια ἡ Ἄννα Κομνηνή. Ἕνας εἶναι ὁ ἐλληνικὸς πολιτισμός, αὐτὸς ποὺ διαδόθηκε μὲ τὸν Μἐγα Ἀλέξανδρο. Ἡ δὲ βάση του εἶναι φυσικὰ ἡ ἐλληνικὴ γλῶσσα. Ὅμως Ἕλληνες δὲν ὑπάρχουν πιά, τοὺς πάτησε ὁ Χριστιανισμὸς καὶ εἴμαστε ὅλοι Χριστιανοί. Ἡ ἀναβίωση τοῦ ὁνόματος Ἕλλην ἔγινε ὄχι στὴν περίπτωση τοῦ Πλήθωνος ἀλλὰ τὴν δική μας σὰν ὑποτέλεια στὸν Πᾶπα γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν Πόλη. Ἕλληνας γιὰ τοὺς Καθολικοὺς εἶναι ὅ,τι εἶναι γιὰ μᾶς Φράγκος. Ὁ Ἕλλην εἶναι δίκοπο μαχαῖρι. Εἶναι ὁ ἀγέρωχος μὲ τὸ σπαθὶ καὶ τὴν τρίχα, ἀλλὰ καὶ ὁμιαρὸς αἱρετικὸς μὲ τὸ μοῦσι ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Ποντίφηκα. Καὶ αὐτὸ εἴμαστε. Ἡ ταυτότητά μας εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνας σημαίνει μιλᾶμε ἑλληνικὰ καὶ τὰ σπουδάζουμε διότι ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ. Ἡ ἰδέα ὅτι τὸ Βυζάντιο ἀποκλείει τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τἀνἀπαλιν εἶναι ΜΠΟΥΡΔΑ.

  ReplyDelete
 10. Γράφει ὁ Σεφέρης γιὰ τὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία "ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Εὐαγγελίων ὡς τὰ χρόνια ποὺ προετοιμάζουν τὸν Παλαμᾶ (στὸ δοκίμιο γιὰ τὸν τελευταῖο). "τὰ ἑλληνικὰ κείμενα [1900 χρόνων] δὲν ἐκφράζουν τίποτε [...]Εἶναι νεκρὰ κι ἡ γλῶσσα τους εἶναι νεκρή...ἕνα ἀπέραντο σάβανο. Γρἀφει λίγο παρακάτω ἡ πορφυρογέννητη Κομνηνή. "Ἐμοὶ ἀνὴρ ἐγένετο κατὰ νόμους συναφθεὶς ὁ Καῖσαρ Νικηφόρος, εἰς τὴν τῶν Βρυεννίων σειρὰν ἀναγόμενος, ἀνὴρ καὶ κάλλους ὑπερβολῇ καὶ συνέσεως ἀκρότητι καὶ λόγων ἀκριβείᾳ μακρῷ τοὺς κατ' αὐτὸν ὑπερβάλλων. Θαῦμα γὰρ ἦν ἄντικρυς καὶ ὁρώμενος καὶ ἀκροώμενος". Ἅν ὁ Σεφέρης διάβαζε. "Ἅντρας μου ἔγινε σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους ὁ Καίσαρας Νικηφόρος, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τοὺς Βρυεννίους, ἄντρας καὶ πανέμορφος καὶ ἄκρως συνετὸς καὶ ἀκριβὴς στοὺς λόγους, καὶ ξεχώριζε ἀπὸ ὅλους τοὺς συγκαιρινούς του" δὲν θὰ ἔγραφε αὐτὸ τὸ μοιρολόι. Γιατὶ θρηνεῖ σὰν πριμαντόνα; Διότι πιστεύει ὅτι ἡ Ἄννα λέει ψέμματα, διότι δὲν γράφει στὴν δική της γλώσσα. Ἡ Ἄννα δὲν γράφει σὲ παλαιότερα ἑλληνικὰ ἀπόσο θὰ ἦταν παλαιότερα τὰ γαλλικὰ μιᾶς φράγκισσας πριγκηπέσσας τῆς ἴδιας ἐποχῆς. Ἁπλῶς πρέπει ὁ Σεφέρης νὰ προσαρμοστῆι στὴν ἰδέα ὅτι οἱ Ἕλληνες πεθάναν στὴν Χαιρώνεια. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα. Ἡ συνέχεια ὅπως πολὺ καλὰ τὸ ἔχει καταλάβῃ ὁ Κιτσίκης κόπηκε τὸ 1821. Καὶ κόπηκε ἐπειδὴ ἀναζητήθηκε συνέχεια τῆς ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ καὶ ὄχι συνέχεια τῆς γλώσσας.

  ReplyDelete
 11. ...Ἡ ἐθνικὴ συνείδηση δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν προβολὴ στὸ παρελθὸν καὶ στὸ μέλλον τῆς κατοχῆς πλούτου σὲ μορφὴ ἀνταλλακτικῆς ἀξίας. Ἑπειδὴ ἡ κατοχὴ αὐτὴ θὰ ἦτο σε βάρος τῆς Ὀθωμανικῆς ἐξουσίας, ἐπιλέχτηκε τὸ ὄνομα Ἕλλην σὰν φέρον μιὰ ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Δύση καὶ πολὺ περισσότερο σὰν ἐξεύρεση ἑνὸς προηγουμένου στὸν χῶρο τῆς Ἐπανάστασης, ποὺ θὰἔκανε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἔχουν περισσότερα δικαιώματα ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὁ Ἕλλην εἶναι μή-θρησκευτικὸς ὅρος ὄταν χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἐπαναστάτες,ἄλλο ἄν μετακυλείει στὸν ὀρθοδοξισμό. ὁ Ἕλλην εἶναι μέλος μιὰς κοινοπραξίας καπιταλιστικοῦ τύπου, τὸ παράδειγμα τὸ πιὸ ἐνδεικτικὸ εἶναι ἡ Φιλικὴ ἐταιρεία, ποὺ διαλέγει γιὰ τὴν ἐπωνυμία της τὸ πιὸ πιασάρικο καὶ ταὐτόχρονα πλησιεστερο στὰ χαρακτηριστικά της ὅνομα. Ἑπειδὴ θὰ ἀνοίξω ἑταιρία, βλέπω ποσο σημασία ἔχει ἡ ὀνομασία. Ἡ δὲ ἀμέλεια τοῦ Βυζαντίου, ἀπὸ τοὺς σύγχρονους πλέον Ἕλληνες, φυσικὰ μὲ τὴν ἐξαίρεση, ἄν καὶ προβληματικὴ τοῦ μεγίστου Κωνσταντίνου Παπαρργηγόπουλου, ὀφείλεται στὸ ὅτι πολὺ ἁπλὰ ἔχοντας μετατραπῇ σὲ καπιταλιστικὰ γουρούνια, γιατὶ αὐτὸ εἴμαστε, δὲν ἔχουμε τὰ ἀχαμνὰ νὰ κρίνουμε μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία ποὺ δηλώνει χριστιανικὴ εὐθαρσῶς. Ἡ Ῥώμη ἐν τῶι προκειμένωι εἶναι δικαιολογία. Μὲ τὸ ποὺ ἀκοῦμε χριστιανισμὸς σκορπᾶμε σὰν τοὺς ἀντιπάλους τοῦ Κωνσταντίνου στὴν Μουλβία γέφυρα. Γι αὐτὸ ὅπως γράφω παραπάνω ὀ Σεφέρης πάει πονηρὰ (καὶ αἰσχρά) νὰ τὸ κουκουλώσηι τὸ πράγμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςNovember 24, 2017 at 3:26 AM

   Εχω την αποψη οτι,η εθνικη συνειδηση ειναι διαφορετικη απο την εθνικη ταυτοτητα ,και αυτο που περιγραφεις ειναι η εθνικη ταυτοτητα.
   Το πως ενα κοινο αισθημα,μια κοινη κουλτουρα μια κοινη γλωσσα και καποιο κοινα φυσικα χαρακτηριστικα χρησιμοποιουνται απο μια ηγεσια για συγκεκριμενους σκοπους ειναι διαφορετικο πραγμα απ το αισθημα,τη κουλτουρα τη γλωσσα και τα κοινα φυσικα χαρακτηριστικα καθεαυτα.
   Η ηγεσια μεσω της προπαγνδας εκλογικευει το αισθημα δινοντας μια θεση στους φορεις του στο ιστορικο γιγνεσθαι και ενα σκοπο ,αυτη η εκλογικευση ειναι η εθνικη ταυτοτητα.
   Το εθνος για μενα ειναι το ιδιο ,η ταυτοτητα διαφορετικη.
   Το προβλημα με τη νεωτερικη ελλαδικη εθνικη ταυτοτητα ειναι οτι αυτη ,αναγκαζει τον Ελλαδιτη να αρνηθει τον εαυτο του ,δηλαδη την εθνικη του συνειδηση, για αυτο και η δουλεια των εθνομηδενιστων εγινε ιδιαιτερως ευκολη,διοτι η ταυτοτητα ερχοταν σε συγκρουση με τη συνειδηση.
   Και αυτο εξηγει το γιατι πολλοι πατριωτες κατεληξαν στο κομμουνισμο,αντιτιθεμενοι στη ταυτοτητα, και γιατι πολλοι κομμουνιστες παρεμειναν πατριωτες και ορθοδοξοι,και γιατι πολλοι κοσμοπολιτες, μη πατριωτες και μη ορθοδοξοι κατεληξαν στην ηγεσια του ψευτοδεξιου χωρου.

   Delete
  2. Tὶ κοινὸ εἶχαν ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος, ὁ Ἱωάννης Κωλέττης, ὁ Μάρκο Μπότζαρη, ὁ Κίτσο Τζαβέλλα, ὁ Χατζηχρῆστος ἀπὸ τὸ Χαλέπι νομίζω (ἐξ οὖ καὶ τὸ Χατζή-;), ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας;

   Delete
  3. μικρος στρατιωτηςNovember 27, 2017 at 2:13 AM

   Αδιαφορο, το θεμα ειναι τι κοινο ειχε η μαζα που κινητοποιησαν

   Delete
  4. Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι καπιταλιστές.

   Delete
 12. ...Ὁ λαὸς ὅμως τὸ Βυζάντιο δὲν τὸξέχασε. Ὄταν πᾶνε φαντάροι, νομίζουν ἀκόμη ὅτι ὑπηρετοῦν ὑπὸ τοὺς Κομνηνούς. Ζοῦν ἀπὸ τὸ Βυζάντιο διότι Βυζάντιο σημαίνει συνύπαρξη τῆς κοσμικῆς ζωῆς μὲ τὴν θρησκευτική. Ἁποστολὴ τῶν διανοουμένων ἦταν ἡ ἐξεύρεση τῆς καθαρὰ θρησκευτικῆς ζωῆς, καὶ ἀντ'ἀυτοῦ ἐκμεταλλεύονται τὴν βυζαντινολατρεία τοῦ λαοῦ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν διεθνῆ ἀστισμό, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἡ αὐτοεξύμνηση τοῦ κατέχοντος ἀνταλλακτικὴ ἀξία.Σήμερα γιὰ παράδειγμα ποὺ τὸ κράτος δὲν ἔχει λεφτὰ ἔχουν πλακώσῃ οἱ Νιάρχοι, οἰ Ὠνάσσηδες καὶ διάφορα τέτοια ἀρπαχτικὰ καὶ ὁ λαὸς πάει καὶ τοὺς προσκυνάει σὰν νὰ ἦταν Βυζαντινοὶ ἀξιωματοῦχοι. Μάλιστα κατέχουν ὀφφίκια ἄν δὲν ἀπατῶμαι στὸ Πατριαρχεῖο.

  ReplyDelete
 13. ...Ἑπιχειρῶ μιὰ γέφυρα γιὰ νὰ σταματήσω νὰ φαίνομαι σὰν μονολογῶ. Οἱ κοινωνίες ποὺ προέκυψαν ἀπὸ Ἐπαναστάσεις ὅπως ἡ γαλλικὴ (βλ.παραπάνω) ἀλλὰ καὶ ἡ ἑλληνικὴ βασίζονται στὸν μῦθο τῆς ἐλεύθερης βούλησης. Διότι ἡ ἀστικὴ τάξη ποὺ τὶς δημιούργησε (καὶ ἡ ἑλληνικὴ μὲ βάση τὸν πρόσφατα μακαρίτη Βασίλη Κρεμμυδᾶ) ὄντας ἐπιχειρηματικὲς ζοῦν μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι κάνουν κουμάντο. Πρὶν τὶς Ἐπαναστάσεις ὅμως οἱ κοινωνίες εἶχαν συλλαβῌ ὡς ἕναν βαθμὸ ὅτι Ἄλλος εἶναι τὸ ἀφεντικὸ καὶ ὅτι τὰ λάθη δὲν προέρχονται ἀπὸ λαθος ἀποφάσεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις ἐν γένει. Οἱ ἀποφάσεις ἐκχωροῦντο σὲ ἕνα Ὄν, ποὺ εὐρίσκετο μεταξὺ ζωῆς καὶ Θανάτου,τὸν Βασιλέα.

  Ἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι ὁ Βασιλεύς δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρξηι μὲ τὸν Χριστιανισμό. Τὸ δὲ Βυζάντιο προσπάθησε τὸ πρόβλημα νὰ τὸ λύσηι μὲ ἕναν συμβιβασμό. Οκ, ὁ Βασιλέας δὲν πιάνει μία μπροστὰ στὸν Κύριο, ἀλλὰ ἄν εἶναι δοῦλος τοῦ Κυρίου και ταυτόχρονα Βασιλέας κάτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ ; Τὸ δὲ Βυζάντιο ἔδωσε τὸ πλαίσιο λειτουργίας ὅλων τῶν κρατῶν μέχρι καὶ σήμερα, θὰ ἔλεγα. Διότι τὰ ἐπαναστατικὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη ειναι ἕνα εἶδος κουκουλώματος ἤ ἐξέλιξης τῆς μοναρχικῆς δομῆς (βλ. Ἁλεξὶς ντὲ Τοκβίλ) καὶ ἡ κατεξοχὴν μοναρχία μέχρι τὴν Ἅλωση ἦταν τὸ Βυζάντιο. Ἑπειδὴ τὰ ἀστικὰ κράτη δὲν θέλουν νὰ βλέπουν τὴν μοναρχία κάτω ἀπὸ τὸν πισινό τους, ὑποβάθμισαν τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀστικὴ ταξη ποὺ εἶναι λακὲς τῶν ὑπολοίπων παρόλο ποὺ εἶχε στὰ χέρια της τὸ Βυζάντιο καὶ δὲν μποροῦσε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ φτιάξηι ελληνικὸ πολιτισμὸ ἀγνοῶντας το, τὶς ἀκολούθησε. Ἁποτέλεσμα εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ παλινδρομήσεις, Τρίτος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς, μονοτονικό-πολυτονικό, ἡ ἑλληνικότης εἰς τὴν ζωὴν τῶν ψαράδων, ποὺ προέρχονται ὅλες τους ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τῆς ἀστικῆςταξης ἐν γένει (ὄχι μόνο τῆς ἑλληνικῆς) νὰ λύσηι βασικὰ ψυχολογικὰ προβλήματα καἰ ἡ ὁποία ἀδυναμίαὀφείλεται στὸν μῦθο τῆς ἐλεύθερης βούλησης καὶ κανέναν ἄλλον.

  ReplyDelete
 14. ...νὰ σημειωθῆι δὲ ὅτι τὸ Βυζάντιο ἀφενὸς κρατοῦσε τὴν ἑλληνορωμαϊκὴ κληρονομιά, ἐπισήμως ὅμως ἡ ἀναφορά του ἦταν ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη. Τὸ ημερολόγιό του ξεκινοῦσε ἀπὸ Κτίσεως Κόσμου (δηλαδὴ ἀκριβῶς ἡ Γένεση χρονολογημένη κάπως αὐθαίρετα) καὶ θεωροῦσε, ὅπως καὶ εἶναι σωστό, ῥωμαϊκὸ λαό, αὐτὸν ποὺ σήμερα εἶναι ὁ ἑλληνικὸς λαός, τί; Τὸν Ἑβραϊκὸ λαό σὺν τὸν Χριστό. Τὸ κράτος προερχόταν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, ὁ λαὸς ὅμως προερχόταν ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, ὄχι τοὺς Ἕλληνες. Αὐτὸ πιστεύαν μέχρι πρόσφατα καὶ ὅλοι οἱ ἀμόρφωτοι, ἄς ποῦμε, θρησκευόμενοι ἄνθρωποι, ἀναφέρονταν στὰ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ὄχι τοὺς ἥρωες τῆς μυθολογίας καὶ τῆς ἀρχαίας ἱστορίας. Ἡ ἀρχαιολατρεία τῆς Δύσης δὲν προέρχεται ἀπὸ μόρφωση. Προέρχεται ἀπὸ τὰ ἱπποτικὰ μυθιστορήματα, τὶς φυλλάδες τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου, καὶ τέτοια συναφῆ. Ὁ Πλήθων καὶ οἱ ἐπίγονοί του μεγάλοι φιλόλογοι τῆς Ἀναγέννησης προσέφεραν σὲ αὐτὸ τὸ παραλογοτεχνικὸ ἱπποτικὸ ὑπόστρωμα μιὰν ἐπένδυση λογιωσύνης. Ὅμως γιὰ τοὺς δυτικοὺς μπορεῖ ἡ ἀρχαιότητα (ἡ Ἀναγέννηση) νὰ εἶναι ἕνα ἐπίστρωμα πολιτισμοῦ στὰ ἱπποτικά, βάρβαρα ἤθη, σὲ μᾶς ὅμως τὸ θέμα τῆς ἑλληνικότητας εἶναι μεταμφίεση τοῦ προβλήματος τοῦ Σχίσματος. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικότητας ἀπὸ τὸν Σολωμὸ ἔως τὸν Ἑλύτη ἀποφεύγει τὸ θέμα τοῦ Σχίσματος, διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἡ ἑλληνικὴ ἀστικὴ τάξη λέει κάλλιο Παπικὴ Τιάρα στὴν Πόλη παρὰ τούρκικο σαρίκι. Ἡ ἐλληνικότητα ποὺ ψάχνει νὰ βρῆι στὸν ψαρά, στὸν κυκλαδίτικο γαλάζιο τρούλλο (ποὺ πλέον βρίσκεται καὶ στὸν Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι ποὺ λέει ὁ λόγος) δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ διείσδυση τοῦ καθολικοῦ κλήρου στὸ Βυζάντιο.

  Ὁ φίλος μας ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἐπιγράφει τὸ Ἄξιον Ἑστί του "λαϊκὸ ὀρατόριο"). Μὰ τὸ Βυζάντιο δὲν ἀνέπτυξε ὀρατόριο, οὔτε ὄπερα, οὔτε θέατρο, γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους. Ὁ εἰδικὸς ἐπὶ τοῦ ζητήματος La Piana κατέδειξε ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῆς βυζαντινῆς λειτουργίας σταμάτησε ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ ἡ διαλογικὴ μορφὴ τῶν ὕμνων καὶ τὼν ὁμιλιῶν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει προσλάβηι θεατρικὸ χαρακτήρα. Γιατί; Ἁκριβῶς διότι τὸ θέατρο εἶναι ἡ προπαγάνδα τῆς ἐλεύθερης βούλησης.

  ReplyDelete
 15. ..Πίσω ἀπὸ τὸ Βυζάντιο βρίσκεται ἕνα βαρὺ θεολογικὸ πρόβλημα, ἄν ὀ Θεὸς ἔχει βούληση. Τὸ Βυζάντιο δείχνει νὰ ἔχει καταλάβηι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι βούληση ἀλλὰ οὐσία. Ἁλλὰ δὲν μπορεἶ, λόγωι τῆς μοναρχικῆς του δομῆς νὰ τὸ κοινωνικοποιήσηι καὶ ἀναφαίνεται αὐτὸ σὲ διάφορες συγκρούσεις, ὅπως λ.χ. αὐτὴ τοῦ Βαρλαάμ μὲ τοὺς ἡσυχαστὲς καὶ κατεξοχὴν βέβαια στὸ θέμα τῶν Τούρκων. Θὰ ἔλεγα μάλιστα ὅτι ἡ ἀδυναμία τοῦ Βυζαντίου νὰ συμφιλιώσηι βούληση καὶ οὐσία τὸ ὀδηγεῖ στὴν πολιτικὴ κατάρρευση. Ἡ Δύση σιχαίνεται αὐτὴν ἀκριβῶς, τὴν μὴ βουλησιαρχικὴ πλευρὰ τοῦ Βυζαντίου, τὴν βαφτίζει μὲ αἰσχρὸ θὰ ἔλεγα τρόπο ἀνατολίτικη, καὶ οἰ Ἕλληνες διανοούμενοι, ὁ Καστοριάδης λ.χ., ποὺ εἶναι δυτικόφρονες συγγνώμη ἀλλὰ παπαγάλιζαν αὐτὰ τὰ τσιτάτα. Μιὰ βυζαντινολατρεία τῶν ἡμερῶν μας εἶναι κατὰ βάσιν τουριστική καὶ μικροπολιτική. Ἡ Δύση ἔχει τὰ ἀντίστοιχα οὐσιοκρατικὰ και αὐτή, βλ. τὸν Ἐγελιανισμὸ λ.χ., ἀλλὰ γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους ἡ οὐσία εἶναι ἔνσαρκη, δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἰδέα. Αὐτὸ ἡ Δύση λόγωι τῆς ἀστικῆς κυριαρχίας τὸ θεωρεῖ ὀπισθοδρομικότητα, δογματισμό, παραλήρημα καὶ ἔνδειξη πνευματικῆς καθυστέρησης καὶ συμπεριφορὰ κατωτέρων ζωικῶν ὀργανισμῶν. Ἑπισης νὰ σημειωθῆι ὅτι ἡ Δύση εἶναι φανατικὰ ἀντισημιτικὴ καὶ τὸ γοῦστο της εἶναι νἀ ἐξαφανίσηι ἀπὸ παντοῦ ἴχνη τῶν Ἑβραίων, πρῶτα, καὶ τῶν μουσουλμάνων δεύτερα. Γιαὐτὸ καὶ οἱ ποιητές μας τραβᾶνε τὰ μαλλιά τους ποὺ τὸ Βυζάντιο δὲν ἔχει τὴν ἑλληνικὴ καθαρότητα τοῦ Φειδία καὶ ἀντὶ νὰ λατρεύει τὸν Δία λατρεύει τὴν Παναγία. Διότι ἡ ἀστική τους συνείδηση τοὺς ἀναγκάζει λόγωι μόδας καὶ συρμοῦ, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν Κοραῆ, νὰ ἀρνηθοῦν τὸ Βυζάντιο τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἐποχὴ ποὺ οἰ Εὐρωπαῖοι ἀνακαλύπτουν μὲ καμάρι τὸν δικό τους Μεσαίωνα. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικότητας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἦταν σαφέστατα ἐπηρεασμένο τὸ καθεστὼς Μεταξᾶ (καὶ ὁ Σεφέρης παρεμπιπτόντως ἦταν στέλεχος τοῦ καθεστῶτος Μεταξᾶ) ἐμπεριέχει αὐτὴν τὴν διάθεση ἀστικοποίησης διὰ τῆς ἐκκαθαρίσεως τοῦ Βυζαντίου, τὸ ὁποῖο προβάλλεται πλέον ὡς δῆθεν ἑλληνικό. Ἡ ἐλληνικότητα τοῦ Βυζαντίου ὅπως καὶ ἡ ἑλληνικότητα ἐν γένει βρίσκεται ἐκτὸς τοῦ κρατικοῦ πλαισίου, σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ γράφω παραπάνω - ἡ οὐσία σὰν μέγεθος ποὺ καταπίνει τὴν βούληση. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐξουσία, ποὺ γράφει ὁ μικρὸς στρατιώτης παραπάνω, οὔτε ἔχει ὄνομα, Ἑλλάς, εἶναι οὐσία δηλαδὴ ἔτσι εἶναι. Εἶναι ἡ ἐξουσία, τρόπος τοῦ λέγειν, ποὺ ἀσκεῖ ἡ ἀλήθεια πάνω στὸ ψέμα, τὸ ὅλον στὸ ἐπὶ μέρους. Γιατὶ ἄν ξὐσεις τὸν Ἕλληνα, ἤ ἄν θέλετε τὸν Νεοέλληνα, θεωρεῖ ὅπως καὶ ἐγὼ στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ του ὅτι ΚΑΙ ἠ Καινὴ ΚΑι ἠ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι θεόπνευστες, θεωρεῖ ὅτι ὁ κανόνας ποὺ ἔχει ὁρίσηι ἡ ἐκκλησία του γιὰ τὸ ποιὰ βιβλία εἶναι κανονικὰ καὶ ποιὰ ἀπόκρυφα εἶναι ἔτσι ἀκριβῶς ποὺ τὰ λέει ἡ Ἐκκλησία, ὅτι ὁ Πάπας εἶναι ὁ Ἀντίχριστος καὶ ὅτι μεταξὺ Ἑπιταφίου τοῦ Περικλέα καὶ λόγων τοῦ Χρυσοστόμου θὰ κρατοῦσε τὸν Χρυσόστομο κι ἄς εἶναι παρλαπίπας. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Δελφικὴ Ἱδέα τοῦ Σικελιανοῦ εἶναι ἄνθος μαραμένο ἤ καὶ πλαστικό. Μιὰ ἔπαρση τῶν ἀνθρώπων ποὺ πῆγαν σχολεῖο. Ὁ λαὸς ὁ ἑλληνικός, που ἔρχεται ἁπὸ τὸ Βυζάντιο γραμμή, θεωρεῖ Πυθία του τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν Παράδοση, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν σιχαμάρα τοῦ Φρἀγκου καὶ τοῦ ἀστοῦ γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τὰ ἴχνη ποὺ ἔχουν ἀφήσηι. Καἰει τὸν Ἰούδα ἀλλὰ δὲν καίει τὸν Μωυσή.

  ReplyDelete
 16. ...θἀ ἔλεγα μάλιστα ὅτι τὸ Βυζάντιο (καὶ ἀκόμα περισσότερο τὸ Βυζάντιοο μέσα στὴν Τουρκοκρατία) εἶναι ἡ σοσιαλιστικὴ ἀνάμνηση τοῦ ἑλληνικοῦ (ὁ ἁγιογράφος δὲν ὑπέγραφε μέχρι κάποια ἐποχή) καὶ ὅτι ἀντίθετα τὰ ΚΚ εἶναι μετοχικὲς καπιταλιστικὲς ἐπιχειρήσεις.

  ReplyDelete
 17. ...λέγοντας δὲ τρίτο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ τὸ καθεστὼς Μεταξᾶ κάπου ἀναγνώριζε τὸ Βυζάντιο ἔστωι καὶ διαστρεβλωμένα σὰν ἑλληνικό. Ἁντίθετα οἱ συνταγματαρχαῖοι εἶναι ὁ Ἕλληνας τῆς Τουρκοκρατίας νομίζω, 100 τοῖς ἑκατό.

  ReplyDelete
 18. ..ἐνῶι δηλαδὴ ὅλοι οἰ λαοὶ ἔχουνμεσαιωνικὴ ἱστορία ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ὑποτίθεται διότι τὰ ἑλληνικὰ εἶναι μόνον ἀρχαῖα ! Τεράστιο λάθος ἐγγεγραμμένο στὴν ἀκρωτηριασμένη παιδεία μας.

  ReplyDelete
 19. ..καὶ ἱδοῦ ἡ κατακλείδα. Ὁ ὅρος Βυζάντιο γιὰ μᾶς εἶναι ἐσφαλμένος. Ἡ ἱστορία μας εἶναι κατὰ σειρὰν ἀρχαία, ΡΩΜΑΪΚΗ καὶ νεοελληνική. Καὶ ὁ τρίτος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς, ἄν δὲν εἶναι τέταρτος στὴν σειρὰ, εἶναι ἐσφαλμένος διότι εἶναι ἀντιγραφὴ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἑνὸς ξενου σχήματος.

  ReplyDelete
 20. ...καὶ ἱδοῦ, τὸ πρόβλημα τὸ λύσαμε θριαμβευτικά καὶ ἡ ῥωμαϊκὴ ἱστορία κρατάει μέχρι ὄχι τὸ 1453 ἀλλὰ τὴν πτώση τῆς ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ Αὐτοκρατορίας,ποὺ ἀναγνώριζε τὸ Ῥοῦμ μιλλιέτ. Ὁ πρῶτος Νεοέλλην εἶναι ἴσως ὁ Πλήθων, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος στὸ ὄνομά του. Ἡ Κομνηνὴ εἶναι ΡΩΜΑΙΑ.

  ReplyDelete
 21. Ὁ Ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ ἔφερε ἐπισήμως τοὺς τίτλους τοῦ καίσαρος (Kaysar) καὶ ῥωμαίου αὐτοκράτωρος (Sultani Rum) καὶ ἡ ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὠνομάζετο ἐπισήμως Rum (Βλέπε μέγαλο τουρκικὸ λεξικό). Οἱ σημερινοὶ ἕλληνες ἱστορικοὶ ἔχουν μεσάνυχτα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Ἁκριβῶς! Στὸ τεῦχος ὁ Ἀστερὶξ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνεςτὸ γαλατικὸ χωριὸ σπάει τὸ κεφάλι του πῶς θὰ συμμετάσχῇ. Ἡ ἔκλαμψη ἔρχεται στὸν Ἀστερὶξ φυσικά. "Εἴμαστε Ῥωμαῖοι !"

  ReplyDelete
 23. Υγ.Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε νομίζω στὸν Σολωμὸ ὅτι, παρὰ τὴν κάποια δυσπραγία ποὺἐνδεχομένως εἶχε σὰν ἰταλομαθῆς, κατάλαβε ὅτι οἱ ἑλληνίζοντες (οἰ Σοφολογιώτατοι, τύπος τῆς ἰταλικῆς κῳμῳδιας, Ντοτόρε) σπᾶνε τὴν συνέχεια τῆς γλώσσας γιὰ λογους κοινωνικούς. Ἡ γλῶσσα ἔχει σαφέστατη συνέχεια διότι τὰ λόγια τοῦ φύλακος στὴν Ἀντιγόνη
  -ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο
  δύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα.
  πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, 225
  ὁδοῖς κυκλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν·
  ψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά μοι μυθουμένη·κ.λπ.
  εἶναι ὅπως ἴσως ὅλα τὰ ἱαμβικὰ μέρη τῶν τραγωιδιῶν ἰαμβικὸς δεκαπεντασύλλαβος, μὲ σταθερὴ τομὴ στὴν ὄγδοη συλλαβὴ ἀκριβῶς ὅπως τὰ τραγουδοῦσαν στὰ χωριὰ οἱ Ῥωμηοὶ καὶ τὰ συνέθεταν, τὴν ἐποχὴ τοῦ Σολωμοῦ, χωρὶς νὰ ὑποψιάζονται ὅτι ἡ λέξη τραγοῦδι ἔρχεται ἀπὸ τὴν λέξη τραγωιδία γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο. Ἁκόμα καὶ ὁ Στίλπων Κυριακίδης ποὺ τὦχε καταλάβηι δίσταζε νὰ τὸ πῆι τόσο ξεκάθαρα τὸ πρᾶγμα. Γιατὶ ὁ ὰστὸς θεωρεῖ ἑαὺτὸν εἰδωλολάτρη και ἔξυπνο καὶ τὸν προλετάριο ἀγνὸ καὶ βλάκα.

  ReplyDelete
 24. Υγ2. Προτείνω τὶς ἑξῆς ἀλλαγὲς σὲ καθιερωμένες ἔννοιες.
  1. Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας (ΚΘ Δημαρᾶς)[Σημ. Νεοέλληνας, δηλαδὴ μὲ περικεφαλαία ἀπὸ τὸ Μοναστηράκι]. Ἁντικατάσταση. Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ῥωμαϊκης Λογοτεχνίας. Ὅπως τὸ ἀκοῦτε.
  2. Δημοτική, καθομιλουμένη. Ῥωμαϊκή.
  3. Βυζαντινὸς Πολιτισμός, Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία (ἔχω ἐπιφύλαξιν ἐξ ἀγνοίας γιὰ τὴν Ὀθωμανική). ῬωμαΊκὴ αὐτοκρατορία.
  4. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους(Παπαρρηγόπουλος, Ἑκδοτικὴ Ἀθηνῶν). Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων.
  5. Ἕλληνας=1. Ὁ ὁμιλῶν ἑλληνικὰ καὶ πιστεύων στὸν Ὁλύμπιο Ζεῦ. Ἑδῷ ἴσως χωρᾷ ὁ Πλήθων, δὲν ξέρω. 2. Ὁ ἀντιμαχόμενος ταὐτόχρονα τὸ Ῥωμαϊκὸ κράτος καὶ τὸν μωαμεθανισμό.
  6. Μιλῶ ῥωμαϊκά, ἀλλὰ ὄταν τὰ γράφω εἶναι ἑλληνικά. Αὐτὸ δὲν ἀκυρώνει τὸ 1. Διότι ἡ νεώτερη λογοτεχνία σὲ ὅλες τὶς χῶρες καθορίζεται ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς καθομιλουμένης ἐπὶ τῆς γραπτῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας ΚΘ Δημαρᾶ άσε φίλε τό πήρα καί γώ άσε λέω νά υπάρχει..μάλλον πέταξα πενήντα ευρώ ..θά καταλήξω νά πιστέψω τόν Αποστολίδη πού λέει ότι πρόκειται γιά ντενεκέ ξεγάνωτο...νάμαστε καί σοβαροί ή τα αμφισβητείς όλα, όλα όμως κι αυτά που σ'αρέσουν κι άυτά που δέ σ'αρέσουν...ή καθώμαστε στ'αυγά μας ,,,,

   Delete
 25. ...ἀκόμα καὶ ὁ σεβαστὸς μακαρίτης Ζακυθηνὸς ξεκινᾷ τὴν Βυζαντινὴ ἱστορία του λέγοντας ὅτι τὸ Βυζάντιο (ἡ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, γιά!) γιὰ τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἦταν ὅ,τι ἦταν ἡ Ἁγία Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία γιὰ τὸ γερμανικό!!!!! πράγμα ποὺ εἶναι,φοβοῦμαι, ἀσύλληπτος, ἀβυσσαλέα ἀρλοῦμπα, καὶ ἔνδειξη τῆς καταστροφῆς ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἀστικὴ τάξη στὴν ἱστοριογραφια καὶ τήν... ἱστορία μὲ τὸν ἐθνικισμό της. Τουλάχιστον ἐπὶ μοναρχίας σφάζανε ἀνερυθρίαστα, κόβανε χέρια, μύτες καὶ ἄλλα πράγματα, ἀλλὰ δὲν κάναν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ὁλοφάνερη πραγματικότητα σὲ τέτοιο βαθμό.

  ReplyDelete
 26. Ρε σείς θά μάς τρελλάνετε ! δέν μάς φτάνουν τά βάσανα μας θά πρέπει νά πάμε διακόσες χιλιάδες χρόνια πίσω γιά νά δουμε που μάς πιάσανε κορόϊδα καί ποιοί. Άστο νά πά στό διάολο, ότι βρέξει άς κατεβάσει δέν έχουμε αλλό κουράγιο μπαφιάσαμε. Γιά τόν Τερζάκη θέλω νά μέ πεί κάποιος από σάς τούς Γραμματιζούμενους καί γιά τό μυθιστόρημα του Πριγκηπέσσα Ιζαμπω , φχαριστώ σας Μάκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἑγὼ δεν τὄχω διαβάσηι γιατὶ ὅποτε τὤπιασαμοῦ φάνηκε 1.γαϊδοῦρι (στὸν ὄγκο) 2. φλύαρο .Ξέρω μόνο πὼς τὸν Μεσοπόλεμο γύρω ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ θέατρο (ὁ Τερζάκης ἔγινε διευθυντής του καποια στιγμή) ἀναπτύχθηκε μιὰ φιλολογία ὅτι εἴχαμε καὶ μεῖς Δυτικὸ Μεσαίωνα μὲ πριγκηπέσσες, πρίγκηπες καὶ τροβαδούρους. Αὐτὸ ἔχει σαφέστατα ἐπηρεάσηι τὴν θεατρίζουσα μουσικὴ τοῦ Μίκη Θεοδωράκη ποὺ συνεργαζόταν πάντοτε στενὰ μὲ ἡθοποιοὺς ἐκείνης τῆς γενιᾶς (τὸν Κατράκη λ.χ.) καὶ βεβαίως ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἔγινε γιὰ νὰ καλυφθοῦν τὰ παιδικὰ γοῦστα των μορφωμένων μὲ εὐρωπαϊκὴ παιδεία, καὶ ἐγὼ λ.χ.ὡς γαλλομαθῆς παραπονιόμουνα ποὺ τὸ βυζάντιο δὲν εἶχε ἱππότες καὶ μάγισσες. Τὸ ἀστεῖο εἶναι ὅτι εἶχε ἱππότες καὶ μάγισσες, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ ζητοῦσαν τὰ στελέχη τοῦ καθεστῶτος Ματαξᾶ. Ὅσο γιὰ τὴν παραπάνω συζήτηση ποὺ εἶναι ἱστορικὴ τοῦ σιναφιοῦ δὲν τὸ καταλαβαίνετε ἀλλὰ εἶναι κεφαλαιώδους σημσίας καὶ θὰ τὸ καταλάβετε κάποια στιγμή. Πολὺ ἁπλὰ καὶ σεῖς ὡς εἰκαστικὸς ἄν δὲν ἀπατῶμαι πόσες αρλοῦμπες δὲνἔχετε ἀκούσηι γιὰ τὴν βυζαντινὴ ζωγραφική; Λοιπὸν σκεφτεῖτε ὅτι δὲν εἶναι βυζαντινὴ ἀλλὰ ῥωμαϊκή.

   Delete