Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 3, 2017

354 – Πρὸς τὴν συγκρότηση τῆς ἀντικινεζικῆς συμμαχίας


354 – Πρὸς τὴν συγκρότηση τῆς ἀντικινεζικῆς συμμαχίας

Καταμεσῆς τῆς περιόδου Ὀμπάμα, ὅταν  οἱ σοσιαλδημοκράτες τραπεζῖτες ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ἐτοίμαζαν μὲ ψυχροπολεμικὸ ἄξονα τὸν διαμελισμὸ τῆς μετακομμουνιστικῆς Ῥωσίας, ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ φανατικοῦ ἀντιορθοδόξου ἀντιρώσου πολωνοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ Μπρεζίνσκι, ὁ γηρασμένος ἑβραιογερμανὸς Κίσσινγκερ ἀντέκρουε τὸν πολωνὸ ῥωμαιοκαθολικὸ πνευματικό του ἀντίπαλο, προβάλλοντας ὡς μόνη λύση στὴν αἰγαιακὴ Ἐνδιάμεση Περιοχή, μία Νέα Γιάλτα ἀμερικανορωσικῆς συμφωνίας βασισμένης στὴν καλὴ γειτονία Ἑλλάδος –Τουρκίας.

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κατασκευασμένου ἀπὸ τὴν CIA σοσιαλδημοκράτη ἀχυρανθρώπου Ὀμπάμα -συνεπικουρομένου ἀπὸ τὸ ζευγάρι τῶν Κλίντον- καὶ τὴν ἀποτυχία του νὰ ἀνατρέψῃ τὸν Ἔρντογάν, δολοφονῶντας τον καὶ κτυπῶντας πολεμικὰ τὴν Ῥωσία, ὁ νέος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ὁ ἑλληνοπρεπὴς Δονάλδος Τράμβιος, ἔβαλε ἀμέσως σὲ πράξη τὸ σχέδιό του περικυκλώσεως τῆς Κίνας, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἐμπορικὴ καταστροφὴ τοῦ Πεκίνου.

Ἐν συντομίᾳ, νέα Γιάλτα καὶ Βόρειος Κορέα. Στὸ Αἰγαῖο, ῥωσοαμερικανικὴ στήριξη τῆς Τουρκίας τοῦ Ἔρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε πὼς δὲν ἦτο Τσίπρας ἀλλὰ μεγάλος ἡγέτης καὶ συνεπῶς φράγμα κατὰ τῆς δυτικῆς προελάσεως τῆς κινεζικῆς ὁδοῦ τῆς Μετάξης. Ἡ Ῥωσία, σύμμαχος τῆς Ἀμερικῆς στὴν συνάντηση στὸ Σότσι τοῦ Μαΐου, Πούτιν-Ἔρντογάν, ἐξασφαλίζει στὴν Τουρκία τὸν ἔλεγχο τῶν νοτίων της συνόρων στὴν Συρία κατὰ τῶν Κούρδων, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ῥωσικὴ θρησκευτικὴ καὶ γεωπολιτικὴ παρουσία τῆς Ῥωσίας στὸ Αἰγαῖο, ὡς προστάτιδος τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Στὴν Ἄπω Ἀνατολή, περικύκλωση τῆς Κίνας, ἀπὸ Βιετνάμ, Φιλιππῖνες, Ταϊουάν, Ἰαπωνία, Νότιο Κορέα, ἀλλὰ καὶ Βόρειο Κορέα.

Τὸ παιχνίδι φοβέρας κατὰ τῆς Βορείου Κορέας, δὲν ἔχει ὡς στόχο τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς πυρηνικῆς δυνάμεως τῆς Πυονγκγιάνγκ. Ἀντιθέτως σκοπεύει στὴν προσάρτησή της ὡς σύμμαχος τῆς ἀμερικανορωσικῆς νέας Γιάλτας κατὰ τῆς Κίνας. Ὁ Τράμβιος χαϊδεύει ὑποκριτικὰ τὸν κινέζο ἡγέτη, σπρώχνοντάς τον νὰ τὰ χαλάσῃ μὲ τὴν προστατευομένη του Βόρειο Κορέα, νὰ τὴν ἀπομονώσῃ ὥστε ἡ σύμμαχος τῆς Ἀμερικῆς Ῥωσία νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν Κίνα στὴν Πυονγκγιάνγκ, ὡς κύριος ἐμπορικὸς ἑταῖρος. Τὸ ἴδιο κάνει μὲ τὸ Ἰράν, μελλοντικὴ πυρηνικὴ δύναμη, σύμμαχος τῆς Ῥωσίας, φοβερίζοντάς την γιὰ νὰ τὴν ἐντάξη τελικὰ στὴν ἀμερικανορωσικὴ συμμαχία κατὰ τῆς Κίνας.

Βόρειος Κορέα καὶ Ἰράν εἶναι ἰδεολογικά, φασιστικὲς δυνάμεις τοῦ ἰδίου ἰδεολογικοῦ ἀναστήματος μὲ τὴν τραμβικὴ Ἀμερικὴ καὶ τὴν πουτινικὴ Ῥωσία.

Ὡς ὀπισθοφυλακὴ τοῦ τεραστίου πολεμικοῦ στρατοπέδου ποὺ οἰκοδομεῖ ὁ Τράμβιος κατὰ τῆς Κίνας καὶ τοῦ ἀραβικοῦ ἰσλαμικοῦ τζιχαδισμοῦ, εὑρίσκεται ἡ Ἀγγλία ἡ ὁποία σταδιακὰ θὰ περάσῃ ὑπὸ τὴν ἰδεολογικὴ ἐπιρροὴ τοῦ Nigel Farage, ποὺ παρητήθη οἰκειοθελῶς γιὰ νὰ ἐπανέλθῃ ὅταν ὁλοκληρώσῃ τὴν ἀποστολὴ ἀνεξαρτητοποιήσεως τοῦ Λονδίνου ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, ἡ σημερινὴ πρωθυπουργὸς Theresa May, ἀλλὰ καὶ ἡ Γαλλία ὡς μελλοντικὴ ἡγέτιδα τῆς Εὐρώπης, ὑπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ προσωπικότητα τῆς θηλυκῆς ντὲ Γκώλ, τῆς Marine Le Pen, ἀσχέτως ἐὰν ἐκλεγῇ ἀμέσως ὡς πρόεδρος τῆς Γαλλίας στὶς 7 Μαΐου, ἤ ἀργότερα.

Στὴν δίωρη τηλεοπτικὴ ἀντιπαράθεση τῆς Τετάρτης 3 Μαΐου 2017, μεταξὺ τῶν δύο ὑποψηφίων, ὑπερίσχυσε σαφῶς ἡ Μαρὶν ἔναντι τοῦ τραπεζίτου Μακρόν,  ποὺ μᾶς ἐθύμισε τὶς ἡρωϊκὲς μάχες τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας τοῦ 1945, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπερήφανη στάση τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκὼλ κατὰ τῶν εὐροκρατῶν, γελοιοποιῶντας, χωρὶς νὰ τοὺς κατανομάσῃ, τοὺς σοσιαλδημοκράτες τύπου Βαρουφάκη-Τσίπρα.

Τὸ ποτάμι τοῦ λαοῦ τῆς Γαλλίας δὲν πάει πίσω. Αὔριο ἤ μεθαύριο θὰ   ὑπερισχύσῃ τὸ ἀπελευθερωτικὸ κίνημα τῆς Μαρίν, παίρνοντας τὴν σκυτάλη ἀπὸ τὸ κουρασμένο καὶ παρακμιακὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Γαλλίας. Διότι κάθε κίνημα ἔχει καὶ τέλος ἕως ποὺ νὰ παραδώσῃ τὴν σκυτάλη σὲ νέα λαϊκὴ ἐπανάσταση. Ἦλθε λοιπὸν ἡ πλανητικὴ ὥρα   τοῦ   ἐθνικομπολσεβικισμοῦ   ποὺ   θὰ   ἐνταφιάσῃ   τὸν ἄπληστο   καπιταλισμό, μετεμφιεσμένο στὰ σοσιαλδημοκρατικὰ πρόσωπα ἑνὸς  θλιβεροῦ  Βαρουφάκη,  ἑνὸς δωσιλόγου Τσίπρα, μίας συγκεχημένης Ζωῆς Κωνσταντοπούλου καὶ ἑνὸς Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κομμουνισμὸς καὶ φασισμός, χέρι μὲ χέρι κατὰ τοῦ ἀπλήστου τραπεζικοῦ καπιταλισμοῦ, γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν οἰκοδόμων τοῦ σαινσιμονισμοῦ τῶν οἰκοδόμων builders, ἐργατῶν καὶ ἐργολάβων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 3 Μαΐου 2017


29 comments:

 1. Εγινε μονο που οι Σαλιγκαροφαγα ιησουιτισα δεν θα βγει...φαινεται και απο τα λεγομενα σου Δημητρη
  πρωτα το ειχες σιγουρο και μετα λες 80% πιθανότητες και τωρα λες για μετα τις εκλογες..
  Και θα ειναι ευλογια να μην βγει και η αρχιφραγκοι να καταστραφουν,γιατι οι Γερμανοι δεν ειναι το μυαλο πισω απο τον Πανφραγκισμο αλλα οι Γαλλοι !
  Μονο με τους Αγγλους και την Αγγλικανικη εκκλησια μπορουμε να εχουμε σοβαρες σχεσεις απο τους Δυτικους και οχι με τους σαπιους Φραγκους .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἑπειδὴ τὀ ἴδιο κόλπο ἔγινε σἐ Ἁγγλία καὶ Ἁμερικὴ οἱ Γάλλοι σκέφτονται πῶς νἀ ψηφίσουν σἐ ἕνα παιχνιδι σικέ καἰ ψάχνουν κάποιον ποὐ ἁπὀ μαφιόζος θὰ γίνῃ ἅγιος. Αὐτὸς εἶναι ὁ ψηφοφόρος.

   Delete
 2. Ἁναρωτιέμαι ἄν μέσα σἐ ὅλα αὐτὰ ποὐ φαίνονται συνεκτικα καὶ σωστὰ ἡ ΕΕ μπορεῖ νἀ παίξῃ τὸ χαρτὶ τῆς οὐδετερότητας.

  ReplyDelete
 3. Διατηρῶ ἑπίσης τὶς ἑπιφυλάξεις μου γιἀ τὀ κατἀ πόσον οἱ Φάρατζ, Τράμβιος καἰ Λεπἐνδἐν δἐν εἶναι ἑπιλογὲς τοῦ διεθνοῦς καπιταλιστικοῦ κατεστημένου, λατἀ τὀ ἥμισυ αὑτοῦ τοὑλάχιστον. Ὑποψιάζομαι ὅτι στὀ ἁγγλικὸ δημοψήφισμα, λ.χ., ὑπῆρξε κάποιου εἶδους νοθεία ὑπέἐρ τοῦ ΟΧΙ στἠν ΕΕ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Noθεία στο αγγλικό δημοψήφισμα υπήρξε υπέρ του "ναι", όταν δολοφονήθηκε η βουλευτής των Εργατικών, Cox, για να επηρεαστεί το αποτέλεσμα υπέρ της παραμονής. Διότι όταν έγινε η δολοφονία, το Brexit έπαιρνε 55% και με την δολοφονία επήγε στο 52%.

   Delete
  2. Ἕχουμε διάφορα παραδείγματα δολοφονιῶν ποὐ βρωμᾶνε ἑκλογικὀ μαγείρεμα. Ὅμως οἱ δολοφονίες γίνονται στἠν πραγματικότητα γιἀ ἅλλον λόγο, γιἀ νἀ ἁποδειχτῇ ἡ ἁναγκαιότητα τῆς βίας.

   Delete
  3. Δηλαδη οἱ ἐκλογές γινονται γιἀ τἰς δολοφονίες καἰ ὄχι οἱ δολοφονίες γιἀ τἰς ἑκλογές. Κι ἄς νομίζουν κάποιοι τὀ ἀντίθετο. Ἡ βία δἐν εἶναι πολιτική, εἶναι ὑπαρξιακή.

   Delete
 4. Άψογη ανάλυση, επιτελους καιρό την περίμενα!

  Εάν όντως το παίζει έτσι ο Τράμβιος είναι μεγαλοφυία, πραγματικά.

  Σωστες λοιπόν και οι θεσεις μου υποστηρίξεως της Β.Κορέας και του Ιράν αλλά και χαρακτηρίσεώς των εκ μέρους εμού, ως Φασιστικές.

  ReplyDelete
 5. Υγ2. Ὅπως λέει καἰ το τραγοῦδι, ὁ Μπράουν ὁ Φίσερ κι ὁ Κράπφτ πότε κάνουνε τράστ, πότε τὀ διαλᾶνε. Τἀ ΚΚ στὀν βαθμὀ ποὐ εἶναι στην οὐσία τους ἕνα τράστ, μποροῦν νἀ διαλυθοῦν κατὰ τὀν ἴδιο τρόπο ποὐ ἠ Τογιότα, ἡ Καβασάκι καἰ ἡ Μιτσουμπίσι χωρίζουν σἐ Τογιῶτα, Καφασάκι καἰ Μιτσουμπῆσ'.

  ReplyDelete
 6. ...ὅσο γιὰ τὶς διαφορὲς στὀ καπιταλιστικὸ μέτωπο.Πόσο συνηθισμένο εἶναι στοὺς Γάλλους νὰ ψηφίζουν ὑπαλλήλους τῶν Ῥότσιλντ γιἀ προέδρους, καὶ πόσο στούς Ἁμερικανοὺς ἑν μέσωι προεκλογικῆς ἑκστρτείας, νἀ κραδαίνουν τὀ σκὰλπ τοῦ νεκροῦ φυλάρχου, καἰ να χορεύουν καλαματιανὸ ἐν μέσωι προεκλογικῆς ἑκστατείας; Τὀ παιχνίδι φαίνεται σικέ. Ἡ Λεπἐν εἶναι ἡ μοναδικἠ ὑποψήφιος, καἰ ὁ κος Κιτσίκης πρέπει νἀ προσέξῃ νἀ μἠν παραπαχύνῃ στἀ γεύματα ἁνάμεσα σἐ ῥαδιοφωνικοὐς σταθμοὺς καἰ ἰνστιτοῦτα.

  ReplyDelete
 7. Τελικα βρηκαμε και προστατη τον Πουτιν...αφου η Ελλας ειναι το περιβολι της Αμερικης η θα γινει καπποιου ειδους αντιπαροχης και οι ΗΠΑ θα αφησουν το Αιγαιο στους Ρωσσους για την βοηθεια τους κατα της Κινας;

  ReplyDelete
 8. ...ἄς ποῦμε τώρα πὼς δὲν ψήφιζαν αὔριο οι Γάλλοι ὡς Γάλλοι ἁλλὰ ἑμεῖς ὡς Ἕλληνες. Ἑγὼ πῶς θὰ ψήφιζα.
  Θὰ ἔλεγα τὀ ἑξῆς. Ἕλληνας εἶμαι ἑπειδὴ οἱ πρόγονοί μου, Ἁρβανῖτες καἰ Ῥωμηοί, πάψανε νἀ δέχονται νἀ πληρώνουν φόρο στὀν Σουλτανο καταναγκαστικό. Διότι θέλανε τἀ παιδιά τους νὰ ζήσουνε ἑλεύθερα, χωρίς καταναγκασμό. Θἀ ψηφίσω λοιπὸν κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστε αὑτὸ νἀ ἱσχύει καἰ γιἀ τἀ δικά μου τἀ παιδιά. Ἁλλιῶς καλύτερα νὰ τἀ πετάξω απὀ τὀ Κοῦγκι στὀ γκρεμό ! Τί θα ψηφίσω, Λεπέν ἤ Μακρόν ;

  Μιἀ λύση εἶναι ἄκυρο, λευκό. Μιἀ ἅλλη εἶναι Μακρόν, ἁλλὰ ὁ Μακρὸν θὰ κάνει χειρότερα ἀπὀ τἠν Λεπέν. Τί μένει ; Λεπέν. Κάτι τέτοιο νομίζω θἀ βγῇ. Δηλαδἠ δἐν θἀ τἠν ψηφίσουν ἐπειδὴ συμφωνοῦν μὲ τὸ πρόγραμμά της ἁλλὰ ἐπειδὴ φαίνεται αὑθεντική.

  ReplyDelete
 9. ...Στὀν δρόμο ὅμως γιἀ τὀ ἐκλογικὸ τμῆμα θἀ συνειδητοποιοῦσα ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἑκλογικὴ διαδικασία ὡς ἁπότοκη τῆς Γαλλικῆς Ἑπανάστασης, εἶναι στημένη. Ἡ Ἑπανάσταση δἐν ἔγινε μἐ ἑκλογές, ἁλλἀ μἐ πραξικόπημα τῶν ἁντιπροσώπων τῆς τρίτης τάξεως ἑντὸς τῶν Βερσαλλιῶν. Πηγαίνοντας νἀ ψηφίσω μπαίνω στὀν Στρατῶνα τραγουδώντας τἠν Μασσαλιώτιδα. Θἀ ψηφίσω λοιπὸν Μακρόν. Θέλω ἕναν απόλεμο Ἑβραῖο. Δἐν θέλω Ἱσραηλήτισσα. Θέλω τοὐς Ἑβραίους νἀ τἀ κονομᾶνε, τὀν λαὸ νἀ ἑργάζεται καἰ τὀν βασιληᾶ νἀ χορεύει μενουέτο. Δἐν θέλω πόλεμο.

  ReplyDelete
 10. ...δηλαδή ἡ Λεπέν εἶναι τὸ κόμμα τῶν λεφτῶν. Οἱ έργάτες ποὐ τἠν στηρίζουν εἶναι μικροαστοὶ καἰ ὁ Μελανσόν ἁκολουθεῖ τἠν προδοτικἠ πολιτικὴ τοῦ μεσοπολέμου τί Χίτλερ τί Χίντεμπουργκ. Τἀ ἴδια γίνανε στἠν Ἁμερική. Ὁ Θεὸς νἀ φυλάει τἠν Ἑλλαδίτσα μας ἁπὸ τὀν μικροαστικὀ βλαχοεθνικισμὀ καἰ ῥατσισμό, Ζήτω οἱ Βλάχοι, οἱ γύφτοι, οἱ Ἀλβανοί, οϊ Κοῦρδοι. Θάνατος στὀ κτῆνος τὀν Γραικογάλλο.

  ReplyDelete
 11. ... ἑλπίζω ἡ τεράστια καμπάνια ἁρνητικῆς διαφήμισης ὑπἐρ τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν να μἠν πείσῃ τοὺς γενναίους Γάλλους, καὶ νἀ βγάλουν ἑν τέλει αὑτοὶ τὸν Μακρόν, παρὰ τὴν πίεση. Ἑν τῶι προκειμένωι ὑπάρχει καθαρώτατη ἐκ μέρους τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ὑποβάθμιση τοῦ Μακρὸν μἐ τὀ νἀ τὀν παρουσιάζουν ὡς φαβορί. Μἠν γελιόμαστε ὅτι αὑτὰ τὰ πράγματα δἐν τἀ νιώθει ὁ καθένας. Ἁλλὰ η παραδοχή τους σημαίνει κανονικώτατη συνωμοσία τεραστίων θεσμικῶν ὁργάνων τοῦ συστήματος, καί ἁπὸ ἱμπεριαλιστικὴ πονηριὰ οἱ Γάλλοι θἀ κάνουν ὅτι τἀ Μέσα τους χειραγωγοῦνται. Ἅν τὀ κάνουν καἰ ψηφίσουν τἠν Λεπὲν ποὺ προβάλλεται διἀ τῆς ψεύτικης σεμνότητας τοῦ ἁουτσάιντερ αὑτὸ θὰ εἶναι ἄσχημο γιἀ τἠν Εὐρώπη. ὅπως καἰ νἄχει, γεννηθήτω τὀ θέλημά Σου.

  ReplyDelete
 12. Όλοι αναλώνεστε στο "εάν θα βγει η Λεπέν ή όχι", ενώ το ζήτημα είναι ΆΛΛΟ!

  Και ο Τράμπ τελικά βγήκε και τί έγινε; Σκότωσε μήπως το "Βαθύ Κράτος"; Προφανώς και ΟΧΙ! Τουναντίον εκείνο σκότωσε αυτόν.

  Άρα, λοιπόν η σωστή ερώτησις δεν είναι "εάν θα βγει η Λεπέν ή όχι;", αλλά "εάν θα δράσει επαναστατικά αφού βγει η Λεπέν ή εάν θα την φάει σαν τον Τράμπ το βαθύ Φιλελεύθερο κατεστημένο".

  Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.

  Και κάτι δυστυχώς μου λέει ότι σαν επαναστάτη νεανία, ΠΆΛΙ θα απογοητευθώ τα μέγιστα, αναπολώντας τις αμιγώς επαναστατικές στιγμές του Μεσοπολέμου.

  ReplyDelete
 13. Τέλος, ο Φάρατζ ΔΕΝ αποτελεί επ'ουδενί αντι-φιλελεύθερο επαναστάτη. Αποτελεί έναν Εθνο-Φιλελεύθερο (National Liberal) ή Εθνικίζων Φιλελεύθερο, ο οποίος άλλωστε μήτε ισχυρό κράτος θέλει μήτε προστατευτισμό, μήτε καν απότομη παύση κάθε μεταναστευτικής κινήσεως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλει μονάχα περιορισμό της εκ Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετανάστευσης (δηλαδή μετανάστευση κυρίως Λευκών), ενώ υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες την μετανάστευση από τις πρώην Βρετανικές αποικίες της Κοινοπολιτείας. Ο Εθνικισμός του αποτελεί αστικό (civic) Εθνικισμό, και σχέση με τον δικό μας τον Ρομαντικό δεν έχει καμία.

  Υπενθυμίζω, τον λόγο για τον οποίο βγήκε τρίτο κόμμα ο Φάρατζ και γιατί πουλά ως "Επαναστάτης". Στις εκλογές του 2010, το αμιγώς Εθνικιστικό και Φυλετικό κόμμα "Βρετανικό Εθνικό Κόμμα" (British National Party) του Νίκ Γκρίφιν, κατέκτησε την 4η θέση με σημαντική άνοδο εν σχέσει με τις προηγούμενες εκλογές, καλώντας για μία Λευκή Βρετανία υπέρ των γηγενών κατοίκων της και κατά της μεταναστεύσεως. Πολεμούσε με μανία την φυλετική αλλοίωση κάτι που ο Φάρατζ ΔΕΝ το έπραξε ποτέ. Το BNP είχε φτάσει απειλητικά το κόμμα του Φάρατζ, το οποίο είχε τότε την τρίτη θέση. Κατευθείαν έπεσε σήμα στο κατεστημένο και τόσο το κόμμα του όσο και ο Νίκ Γκρίφιν έφαγαν φοβερό πόλεμο από το κατεστημένο, ενώ ο Φάρατζ από τότε αύξησε σημαντικότατα τις προβολές του ως "Βρετανός Εθνικιστής/Πατριώτης" κατά της Ε.Ε.

  https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_2010#Results

  Το αποτέλεσμα ήταν οιαδήποτε προσπάθεια περί φυλετικά ομοιογενούς Βρετανίας, να θαφτεί, οιοδήποτε σχόλιο περί φυλετικής αλλοιώσεως να θαφτεί και οιαδήποτε προσπάθεια παύσεως της μεταναστευτικής ροής από τον τρίτο κόσμο, να θαφτεί.

  Αυτοί είναι οι δήθεν....Φασίστες(!!!) επαναστάτες! Να τους "χαιρόμαστε"!

  ReplyDelete
 14. Δἐν εἶναι κατανάγκην ἦττα τὀ ἁποτέλεσμα γιἀ τἠν Μαρίν. Ἑξαλλου οἱ ἐκλογὲς εἶναι γιἀ τὀν φασιστὴ ἡμιπαράνομες. Καἰ ὁ λαὸς στὶς ἑκλογές κάνει τελετὴ στὴν ὁποῖα ἁποδοκιμάζει τὀ κρατος. Ὁ Πρέδρος Μακρὸν ἔχει δυνητικὰ τὀ ἴματζ τοῦ χειρότερου δυνατοῦ Γάλλου (Ἑβραῖος, ψεύτης, φλῶρος). Οἱ ἑκλογὲς μοιάζουν μἐ διαπόμπευση στον ἱππόδρομο. Ἵσως η Λεπὲν τὸ πάει γιἀ Ἁρτοῦρο Οῦι. Μαρίν-Χίτλερ, Μακρόν-Χίντεμπουργκ.  ReplyDelete
 15. YΓ.Τι εἶναι ὁ φασιστής ; Ἕνας ἁντιθερμιδωριανὀς. Γι αὐτὸ εἶναι πρωτοξαδερφάκι μἐ τὀν πρωτοκομμουνιστὴ Γράκχο Μπαμπέφ. Γιατὶ μισεῖ τὀ κοινοβούλιο ; Διότι τὀ κοινοβούλιο καθαίρεσε τὀν Ῥοβεσπιέρρο. Γιατἰ συμμετέχει στὀ κοινοβούλιο ; Διότι τὀ κοινοβούλιο εἶναι προϊόν τῆς Ἑπανάστασης καἰ παραμένει τέτοιο ὅσο συνεργάζεται μἐ τἰς ἐπαναστατικὲς ἑπιτροπές, δηλαδὴ τὀ φασιστικό κόμμα. Δοξα στὀν μόνο πολιτικὸ ἑπιστήμονα τῆς Ἑλλάδος,τὀν κο Κιτσίκη
  . Ἡ Μαρἰν Λεπὲν ἔχει τἠν προφορὰ τῶν παλαιῶν Παριζιάνων τοῦ καρτιέ. Οἱ φωτογρφίες μἐ τἀ κότερα εἶναι γλῆφτινγκ. Δἐν εἶναι Ῥασίστρια. Οι ῥατσιστες εἶναι οἱ ἔγχρωμοι στρατιῶτες του Διευθυντηρίου. Ἡ διαφορὰ κομμουνιστῶν καἰ φασιστῶν εἶναι ἡ διαφορὰ ἁβρακώτων καἰ ἑργατῶν. Τοῦς χωρίζει μιἀ τρίχα. ¨Ο κο Κιτσίκης ἑπιβεβαιώνεται πανηγυρικὰ στοὺς ἤχους τῆς κοαρμανιόλας. Διαβάτη, μἠν πατᾶς τἠν σκια της.

  ReplyDelete
 16. YG2. ποῦ διαφέρουμε ἑμεὶς ἁπὸ τοὺς Γάλλους;
  Οἱ δικοί μας ἔγχρωμοι ΔΕΝ εἶναι τοῦ Διευθυντηρίου, δηλαδη μιᾶς Ἑπανάστασης ὑποταγμένης στο παρασιτικὸ κεφάλαιο.
  Εἶναι οἱ λαοὶ τῆςὉθωμανικῆς Αὐτοκρτορίας. Αὐτὸ εἶναι τεράστια διαφορά. Ἑμᾶς εἶναι διαβατικὰ σώματα στἠν χειρότερη περίπτωση ποὐ ὁρισμένα θἀ κάτσουν καἰ σἐ ὁρισμένα θἀ φύγουν χωρἰς νἀἁλλοιωθῇ ὁ πολιτισμός μας. Γιὰ τοὐς Γάλλους εἶναι ἁντεπαναστάτες.

  ReplyDelete
 17. "Εάν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η στρατηγική της Μαρίν Λε Πεν διαφοροποιείται από εκείνη του πατέρα της, αυτό είναι η δημιουργία ενός δικτύου τοπικών αντιπροσώπων ικανών να μεταφέρουν τις ιδέες του κόμματος στα δημοτικά, νομαρχιακά και περιφερειακά όργανα. Αυτή είναι μια βασική διαφορά με τον πατέρα Λε Πεν, ο οποίος δε δίσταζε να καθαιρεί στελέχη του κόμματός του, όποτε αυτά φαίνονταν να είναι σε θέση να σχηματίσουν ένα εκλογικό προπύργιο και κατά συνέπεια να αμφισβητήσουν τον αρχηγό."(tvxs.gr).

  Αὑτἀ τἀ ὄργανα εἶναι οἱ ἑπαναστατικὲς κομμοῦνες στἠν ἑξέλιξή τους, που σὲ μᾶς ἑξεφουρνίσθησαν ὡς τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες.

  ReplyDelete
 18. Υγ3. Οἱ ἐκπρόσωποι κάποιων ἑλληνικῶν ἑκλογικῶν συσσωματώσεων ἑπιτέθηκαν ἑπισήμως σἐ δημοσιογράφο τῆς ΕΡΤ ἑπειδὴ εἶπε ὅτι οἱ δύο Γάλλοι ὑποψήφιοι ἦταν πάρ'τὀν ἕνα βάρα τὸν ἄλλον καἰ αὑτὸς ποὺ βγῆκε ἐκπρόσωπος τῶν τραπεζῶν.

  Σὲ μιὰν ἱστορικὴ περίοδο κατἀ τἠν ὁποῖα ἡ μεγαλοαστικὴ τάξη ἑπιχειρεῖ νἀ ἁποκτήσῃ τίτλους εὑγενείας εἶναι φυσικὀ ὄχι μόνο νὰ ξυπνᾶνε τἀ ἐπαναστατικἀ κατάλοιπα τοῦ δημοσίου ἁλλὰ νὰ κινητοποιεἶται καἰ ἡ προκοπερνίκειος θεωρία τῆς κίνησης τῆς γῆς γύρω ἁπὀ τἀ δύο ἡμισφαίρια στἀ ὁποῖα οἱ σχηματισμοί δἰνουν κάθε μέρα συγχαρητήρια καἰ λαμβάνουν ὡς ἁνταμοιβἠ εὑεργετικὰ ἡλιακἀ αἕρια.

  Ὡστόσο ἡ κριτικὴ στὀν κακο ὑποψήφιο εἶναι ἄμεση νομιμοποίηση τῆς διαδικασίας καἰ νομίζω αὑτὸ ποὺ διαχωρίζει ἕναν καταστηματάρχη ποὐ ψηφίζει ΧΑ ἁπὀ ἕναν ἁβράκωτο τοπυ 1789 εἶναι ὅτι ὁ ὀπαδὀς τῆς ΧΑ δἐν εἶναι ἁντικληρικαλιστής. Κάπου ἔχει μιἀ ἁνάμηση μιἀς μὴ πολιτικῆς ἁλλἀ θεϊκῆς ὁργάνωσης τῆς κοινωνίας. Αὑτὀ δἐν ἔχει καμία σχέση μἐ τὀν φόλκις ἑθνικισμὸ τῶν ἁνυπάρκτων κοινοτήτων-κλάμπ τῆς μπυραρίας τοῦ ἑλληνισμοῦ.

  ReplyDelete
 19. Τὀ θέμα τῆς Παγκοσμίας σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας, τὀσο γιἀ τἠν πλανητικὴ κυριαρχία, ὅσο γιἀ τἠν ἁνανέωση τοῦ καπιταλισμοῦ διἀ τῆς καταστροφῆς καἰ ἑπαναδημιουργίας τοῦ καπιταλισμοῦ (ὁ καπιταλισμὀς εἶναι ἕνα κοινωνικὸ σύστημα προσαρμοσμένο στἠν βιομηχανικὴ παραγωγὴ του ἱδιωτικοῦ κεφαλαίου, ὅπως ἡ φεουδαρχία στἠν ἁγροτικὴ παραγωγὴ τῆς ἱδιοχρήστου γεωργικῆς ὑπερμονάδος) μπορεῖ νἀ φωτιστῇ ἁπὀ μιἀν ἁναπάντεχη σκοπιά.


  Ἡ Κίνα εἶναι ὁ χῶρος τοῦ πλανήτου ποὐ ἔχει ἁντισταθῇ περισσότερο ἁπὀ κάθε ἄλλον στὴν ἑνσωμάτωσή της στους διαδόχους τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἅς ποῦμε ξαφνικὰ πὠς οἱ νόμιμοι διάδοχοι εἴμαστε.. ἑμείς.

  Τὀ βυζάντιο κατατρύχεται ἁπὸ μιὰ μόνιμην ἱδέα. Πῶς νὰ συνδυάσῃ τὸ αἵτημα τῆς τέλειας Πολιτείας (τοῦ Πλάτωνος, λ.χ.) μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. Κατέληξε νομίζω στἠν ἱδέα ἑνὀς κοσμικοῦ μοναστισμοῦ. Αὐτὸ ποὐ ὁ Καστοριάδης τὄβρισκε ἑλάττωμα ἦταν προτέρημα. Ἡ πηγὴ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς θὰ ἦταν πλεον ἑκτὸς τοῦ ἁτόμου. Ἡ ἱδέα εἶναι αὑτὴ μιᾶς ὁρθοδόξου φυσιοκρατίας.

  Δύο πράγματα καθορίζουν συνήθως τἰς περιγραφὲς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ διεκδίκηση τῆς ἑξουσίας, ποὐ κάνει τἠν πολιτική, καἰ ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου, ποὺ κάνει τἠν ἑργασία.

  Ἡ ἰδέα στἠν ὁποία κατέληξε το Βυζάντιο εἶναι ὅτι ὅταν τὀ πρῶτο ἁντικαθίσταται ἁπὀ τἠν θεία Πρόνοια το δύτερο εἶναι περιττό.

  Οἱ δυτικοὶ λοιπὸν προσπαθοῦν νἀ κάνουν μὲ τὸ ζόρι αὑτο ποὐ ἑμείς θέλουμε νἀ ἁφήσουμε τὀν Θεό νἀ τὀ κάνει. Θελουμε νἀ μπῇ ἡ Κίνα στἠν χριστιανικὴ κοινωνία. Ἑπειδὴ οἱ δυτικοἰ δεν καταλαβαίνουν ὅτι τὀ εὑαγγέλιο δἐν διαδίδεται μἐ τὀ σπαθί, οὐσιαστικὰ μονίμως βρίσκονται σἐ ἑμφύλιο πόλεμο ἑντός τοῦ στρατοπέδου των γιἀ τὀ ποιός ἀρχηγὸς τῶν σταυροφόρων εἶναι ὁ καλύτερος τσῆφ τῆς χριστιανωσύνης. Φυσικὰ ὁ σταυροφόρος χρειάζεται ἕναν Σαλαντίν καὶ τὸν βρίσκει στὴν Ἄλ-Κάιντα.

  Ἑμεῖς ὅμως μποροῦμε νἀ θεωρήσουμε ὅτι το Βυζάντιιο οὐδέποτε εξέλιπε. Μπορεῖ νἀ ἔπεσε πολιτικῶς ἁλλὰ αὑτὸ θέλαμε !!! Γιἀ μᾶς λοιπὸν ἡ πολιτικὴ διεκδίκηση τῶν δυτικῶν εἶναι ἕνας κόλουρος ὄφις ποὐ σἐ μᾶς χρησιμεύει μονάχα ὡς θέαμα καἰ μᾶς βλάπτει ὅταν μᾶς καλεῖ ἐπὶ σκηνῆς καἰ ἁνταποκρινόμεθα.

  Γιἀ μᾶς εἶναι δύο υποψήφιοι για τἠν ἁρχηγία τοῦ φραγκικοῦ στρατοπεδου ποὐ τακώνονται ποιὸς εἶναι θεόπνευστος, καἰ στὀν βαθμὸ ποὺ ὁ Τρὰμπ ὁ Λεοντόκαρδος σαλπίζει γενικὴ ἔφοδο κατἀ τῶν τειχῶν τῆς Ἱερουσαλήμ, αὐτὸ ξέρουμε πὼς περικλείεται σε μιὰ φοῦσκα αὐταπάτης. Ἡ πραγματικὴ διάδοση τοῦ εὑαγγελίου καἰ ἑξάπλωση τῆς Πολιτείας τοῦ Θεοῦ γίνεται γιὰ μᾶς τελείως διαφορετικά. Ἡ πολιτεῖα ὑπαρχει ΗΔΗ. Ἑξαπλώνεται μόνο τὸ βλέμμα τοῦ περιηγητῆ.

  Γιᾶ μᾶς ἡ κοινωνικῆ διεκδίκηση ἐκ μέρους εργατῶν καἰ μικροαστῶν ἔχει ἄλλη σκοπιά. Νιώθουμε ὅτι ἑξεγείρονται αὑτοὶ στὀ ὅτι ἡ κοσμικὴ καἰ πνευματική τους ἑξουσία ἀπομακρύνεται ἁπὀ τὀ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ πρότυπο καἰ εἶναι λοιπὸν θεωρητικῶς σύμμαχοί μας. Ἑκεῖ τὀ λάθος εἶναι δικο μας. Δἐν ὑπάρχει μάχη. Αὐτὸ εἶναι τὀ σημεῖο ἐκκίνησης ποὐ γιἀ τοὐς ἅλλους εἶναι τελικὸς στόχος !!!!!!

  ReplyDelete
 20. Ἡ ἰδιαιτερότητά μας σἐ σχέση μἐ τοὐς Κινέζους εἶναι ἡ ἑξῆς. Ο Κρισναμοῦρτι λέει, μἠν ἔχετε ἁπλύτως καμία προκατάληψη,καμία παραδεδομένη αλήθεια. Σπάω τὀ κεφάλι μου λοιπὸν νἀ σχετικοποιήσω τὀν Ἱησοῦ Χριστό. Καἰ νἀ πῶ ὅπως ἑγὼ ἔχω τὀν Κύριο, ὁ Κινέζος μπορεῖ νἀ ἔχει κάποιον ἄλλο στἠν θέση του. Ἅρα ὄταν ἑγὼ ταὑτίζομαι μἐ μιἀν εἱκόνα τῆς θεότητος, ἑμποδίζω καἰ τὀν Κινέζο νἀ γίνει Ἕλλην. Σἐ σχέση μἐ τοὐς Κινέζους, ὁ Ἕλλην βρίσκεται λοιπὸν πρὸ διλήμματος. Ὑάρχει κάτι ἁνώτερο ἁπὀ τἠν παραδεδομένη του θρησκεία ποὐ νἀ τὀν ἑνώνει μαζί τους, ἤ ἡ ἴδια ἡ θρησκεία του τὀν ἑνώνει μαζί τους ; Αὐτὸ ἁκριβῶς ἦταν τὀ δίλημμα τῶν Βυζαντινῶν, ποὐ εἶχαν σχέσεις μἐ τοὐς Κινέζους πολὐ πρἰν ἁποκτήσουν σχέσεις μἐ τοὐς Ὁθωμανούς.

  Γιἀ τοὐς Σταυροφόρους τὀ πρᾶγμα εἶναι ἅλλο, διότι σἐ αὑτοὺς τἀ θεολογικὰ εἶναι ἁπλὴ πρόφαση. Τὀ κίνητρό τους εἶναι ἑμφανέστατα τὀ πλιάτσικο. Ἅρα, ἑκεῖνοι σκέφτονται μἐ βάση μιἀ κοινωνικὴ θεολογία, τὸ πλιάτσικο κάνοντάς τους ἅξιους ἤ λιγώτερο ἅξιους νὰ περάσουν στἠν οὑράνια κοινωνία τῆς Βαλχάλλας μἐ ἁνώτερη ἤ κατώτερη θέση. Βρίσκονται στἠν ἀνακτορική, τἠν μυκηναϊκὴ ἑποχή.

  Πάντοτε γιἀ τὀ Βυζάντιο τὀ δίλημμα ἦταν τί ἔχει προτεραιότητα, οἱ Κινέζοι γιὰ οἱ Φράγκοι ;; Ἐγὼ λέω, οἱ Κινέζοι.

  ReplyDelete
 21. ...Πρᾶγμα ποὺ μᾶς φωτίζει καἰ τὀ περιεχόμενο τῶν γαλλικῶν ἑκλογῶν. Οἱ ἐκλογές εἶναι ταὐτόχρονα ἡ ἁπογραφὴ τοῦ Αὐγούστου μἐ τἠν ὁποῖα ξεκινᾶ ἡ Γεννηση καἰ τὀ προσκλητήριο γιἀ τἠν λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορα. Τρόπον τινὰ ο ψηφοφόρος δέχεται τἠν απογραφή, σἀν τον Ἱωσήφ, ἁλλὰ ἁρνεῖται τἠν θυσία στὀ κράτος σἀν τοὐς μάρτυρες. Δἐν μπορεῖ οὔτε αὑτὸς οὔτε ὁ ιστορικὸς νἀ καθορίσἡ τἠν ἁκριβή ἔκβαση τῆς ἱστορίας, ὁ ἱστορικὸς εἶναι σἀν τὀν ψηφοφόρο, γράφει καἰ αὑτὸς κατὰ συνείδησιν. Δἐν ἔχει διαφορὰ ὁ ἱστορικὸς ἁπὀ τὀν ψηφοφόρο καἰ πλησιάζει τὀν εὑαγγελιστὴ ὄσο περισσότερο ψηφίζει καἰ ὅσο λιγότερο μετράει τὰ κουκιά.

  ReplyDelete
 22. Ὁ κόσμος λοιπὀν μοιάζει περισσότερο μὲ αὑτό ποὐ λέγανε στὀν Μεσαίωνα. Εἶναι τὀ βιβλίο τῆς σωτηρίας ποὐ ξεφυλλίζεται μπροστἀ στὀν ἁναγνώστη καἰ τὀ λάθος εῑναι ὁ ¨αναγνώστης νά ¨αρχίσῃ τἰς διορθώσεις στὀν εὑαγγελιστή ἑνῶι θἀ μποροῦσε νἀ γράψει τὀ δικό του εὺαγγέλιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε! Σταμάτα την πάρλα!!!!

   Delete
 23. Οἱ ἐπαναστάσεις ἁπὸτὸν 18ο αἱῶνα ἁκολουθοῦν τὀ ἁστικὸ μοντέλο. Ἡ ἀστικὴ τάξη εἶναι μιἀ ἔνωση κεφαλαιούχων μετἀ τῶν παραφυάδων αὑτῆς ποὐ κατέχει καἰ νέμεται ἕνα κεφάλαιο, δηλαδὴ ἕνα χρηματικὸ ἁπόθεμα, ἕνα σύνολο τίτλων ἁνταλλάξιμων, ποὐ δἐν ἔχου ἑκδοθῇ ἁπὸτην ἴδια ἁλλὰ ἁπὸ διάφορες ἑπικράτειες, στὶς ὁποίες ὁ ἐκδίδων τὸν φορέα τῆς ἁνταλλακτικῆς ἁξίας εἶναι συνηθως ἕνας βασιλιάς. Καἰ εἶναι ὁ ἑκδίδων ὁ βασιλιάς διότι στἠν ἑπικράτειά του ἑγγυᾶται τἠν ἱσχῦ τοῦ γραμματίου.

  Ὁ οἰκουμενισμὀς εἶναι λοιπὸν στὀο πολιτικὸ ἐπίπεδο ἡ δραστηριότητα τῆς ἁστικῆς ταξης ὄταν κ΄νει παιχνίδι μἐ τα γραμμάτια διαφορετικῶν ἑπικρατειῶν. Γι αὐτὸ και ἁντιστρόφως ὁ μονάρχης εἶναι δεμένος μἐ τἠν ἑπικράτειά του. ὁ βασιλιάς εἶναι βασιλιάς τῆς Γαλλίας, ὄχι τῶν Γάλλων. Ἕτσι τἀ κινήματα ποὐ στρεφονται κατἀ τοῦ οἱκονομικοῦ διεθνισμοῦ ἔχουν κάτι συνήθως ἁπὀ φιλομοναρχισμό.

  Στἠν οὑσία ὁ μόνος πραγματικὸς οἱκουμενισμος εἶναι πνευματικὸς καἰ ἑξωπολιτικὸς καἰ ἑξωοικονομικός. Μόνο μιἀ πνευματικότητα πνευματοποιεῖ τἠν ὕλη καἰ τἠν κάνει πνεῦμα. Ἁνίτθτα μιἀ οἱκονομικη δραστηριότητα ἁσχολεῖται μἐ τἠν ὕλη καἰ ἡ ἐπανάσταση εἶναι μιἀ κατεξοχὴν ὑλικὴ δραστηριότητα. Ὁ μόνος οἱκουμενισμὀς εἶναι ἕνας φιλοσοφικὸς ἤ θρησκευτικὸς τρόπος ζωῆς.

  ReplyDelete
 24. Γι αὐτὸ καἰ ἡ ὀρθόδοξη ἑκκλησία ἁσφαλῶς θἀ δέχεται πιέσεις καἰ ἀπὸ τὰ δύο στρατόπεδα. Τὀ ἔνα, τῆς ἀστικῆς τάξης, θἀ τἠν πιέζει νἀ βαφτίσῃ μαζἰ μἐ τἠν σιμωνία σἐ θρησκεία τἰς διεθνεῖς συναλλαγὲς σἐ οἱκουμενισμὀ καἰ τὀ ἄλλο στρατόπεδο τἠν ἱεραρχία τῆς ἑκκλησίας σἐ φιέστα τῶν Βερσαλλιῶν μἐ ὁλίγον ρώσικο χαβιάρι καὀ ντρἐς κόουντ ἁ λὰ Ῥασποῦτιν.

  Τὀ πιὀ σημαντικὸ παραμένει ἡ ἐργασία. Μιἀ δεξίωση ἔχει τοση ουλειὰ ὅσα ἕνας γάμος ἤ μιἀ κηδεία. Ὁ Θεὀς /ς ροστατεύει τἠν ὁρθόδοξη ἑκκλησία νἀ μείνῃ ὄρθια τἠν στιγμὴ ποὐ προσκύνησε τὀ προπύργιο τῆς ἑλευθερίας, ἡ μητέρα τῶν Ἑπαναστάσεων Γαλλία.

  ὅπως οἱ ορθόδοξοι δἐν μοροῦσαν νἀ ἑξηγήσουν στὐς Παπικούς γιατι γίνεται πράγματι τὀ ψωμί σάρκα τοῦ Ἱησοῦ, ἔτσι καἰ δἐν μποροῦν ὄτι εἶναι ἔνα χιλιοστὸ τοῦ γραμμαρίου, ποὐ κάνει τἠν διαφορά, καἰ μετατρέπει τἠν δραστηριότητα ἁπὀ πνευματικὴ σἐ δουλεία. Τὀ χιλιοστὀ αὑτὸ λέγεται ἑσωτερικος τεμενᾶς. Αὐτὸ ὁ τεμενας γινεται τόσο μἐ τἠν ἁντίσταση ὅσο καἰ μἐ τὀν ωσιλογισμό. Εἶναι ἡ παραίτηση ἀπὸ τὀν Παράδεισο.

  ReplyDelete