Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 4, 2016

314 - Ἐπείγει ἡ ἐπάνοδος τῆς μοναρχίας

Μόνιμη κατοικία τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου στὸν Ἅγιο Αἰμιλιανὸ Άργολίδος

314 - Ἐπείγει ἡ ἐπάνοδος τῆς μοναρχίας

Κώστας Καραμανλς στν ρχ τς πρωθυπουργίας του ξήγγειλε τν πανίδρυση το κράτους. Προτο μως γίνῃ προσπάθεια πανιδρύσεως χρειάζεται πλήρης κατεδάφιση κα φ'σον δν τν κάνει Χρυσ Αγ ς τν κάν Φίλης, ὑπουργὸς Παιδείας τοῦ Σύριζα, καταργῶντας τὴν ἀνούσια διδασκαλία τῆς νεοημερολογίτικης φραγκοφορεμένης Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μὲ τὶς φραγκικὲς μεθόδους ὡς δῆθεν νεκρῆς γλώσσας.

Ὁ ἐχθρὸς τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ σημερινὸς ἑλληνικὸς  λαός. Ἀπὸ τὸ 1821, μὲ τὴν ἐπιμονὴ διακοσίων ἐτῶν φραγκικοῦ προγράμματος ἀφελληνισμοῦ τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, ὁ ἑλληνικὸς  λαὸς  στὸ σύνολό του ἔχει καταντήσει ζόμπι. Ἀδυνατῶντας πλέον νὰ σκεφθῇ ἀπὸ μόνος του, ἡ σχολικὴ διδασκαλία στὰ χέρια παρηκμασμένων  φιλολόγων διδασκάλων , προϊὸν τῆς ἀπιθάνου μετριότητος πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν τοῦ τύπου Κακριδῆ, Κριαρᾶ, Μπαμπινιώτη καὶ ἄλλων, ποὺ ἐπέτυχε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κοραῆ νὰ θανατώσῃ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, διδασκομένη ὡς δῆθεν ἀρχαία καὶ νεκρή, τὸν μετέτρεψε σὲ ἐκφραστὴ μίας μονοτονικῆς, κατεψυγμένης, ἀκίνητης σὲ τόνους, σάπιας καὶ ἄχρωμης λαλιᾶς.

Κακόμοιρε ἑλληνικὲ λαέ! Οἱ ἰθύνοντες καὶ σίγουρα ὄχι ἐσὺ, εὐθύνονται ὡς λαοπλάνοι, γιὰ τὰ παραμύθια ποὺ σοῦ σερβίρουν ἀπὸ τὸ 1821, ὅτι ὅλος ὁ πλανήτης ἔχει βαλθῇ νὰ σὲ ἐξοντώσῃ. Μὲ μία ἀπίθανη σὲ ἔκταση συνωμοσιολογία, σοῦ παρουσιάζουν σὲ ἕνα ἀπίστευτο ἀνακάτεμα, τὸν Σατανᾶ μὲ τοὺς Ἑβραίους, τοὺς μασόνους, τοὺς σιωνιστές καὶ τοὺς Τούρκους. Καὶ ὅμως, ἐσύ, τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες ὑποστηρίζεις ἡγέτες ποὺ ὅλοι ἀνεξαιρέτως εἶναι –καὶ σωστά- ἑβραιόφιλοι, μασόνοι, σιωνιστὲς καὶ φιλότουρκοι, ὅπως φέρ’εἰπεῖν οἱ  βασιλεῖς μας, ὁ Βενιζέλος, ὁ Μεταξᾶς, ὁ Παπαδόπουλος, ὁ Καραμανλῆς, ὁ Παπανδρέου, ὁ Μητσοτάκης. Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἔχουν δίκαιο καὶ ἐσὺ ὁ βλάξ. Σὰν νεογέννητη φαφοῦτα γριά, ἐπαναλαμβάνεις ἀδιάκοπα ὅτι ὅλοι σοῦ φταῖνε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σὲ ἀποκαλοῦν λαὸ γραικύλικο.

Τώρα ἄκου καὶ μία σοφὴ κουβέντα: Γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῇς ἀπὸ τοὺς λαοπλάνους, μόνη λύση εἶναι ἡ διοίκηση τοῦ ἑνός, ὅπως στὸ Βυζάντιο. Ἡ ἐλέῳ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μονάρχου. Ἡ ἐπάνοδος τῆς οἰκογενείας τοῦ Κωνσταντίνου, ὑπόδειγμα ἑλληνικότητος ἀπὸ τὸ 1863. Ἐσὺ πόσα χρήματα ἐσπατάλησες γιὰ ἀγορὰ ἀκριβοῦ αὐτοκινήτου, γιὰ τυχερὰ παιχνίδια καὶ καζίνα εἰς βάρος τῆς ἀπαραιτήτου πολυτεκνίας, πρὸ τῆς κρίσεως τοῦ 2009, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Γένους;

Ὅμως, ὁ ἕλλην ἄναξ ποὺ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τυχερὰ παιχνίδια καὶ εἶναι παράδειγμα καλοῦ οἰκογενειάρχου, πόσα παιδιὰ καὶ ἐγγόνια ἔχει; Ὡς πραγματικὸς Ἕλλην πόσους γάμους προώθησε στὴν οἰκογένειά του μὲ ξένους, ἐξαπλώνοντας ἔτσι τὴν ἐπιρροὴ τῆς χώρας μας σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη; Ἄς τοὺς μετρήσουμε γιὰ νὰ σκάσῃ ἀπὸ ζήλεια ὁ μικρόψυχος Βαγγέλης Τούρκογλου καὶ ὁ νῦν πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος:

Ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ἡ Ἄννα-Μαρία ἀπέκτησαν λοιπὸν  πέντε παιδιά:
1 – Τὴν πριγκίπισσα Ἀλεξία (γεν. 10 Ιουλίου 1965 στὸ Μὸν Ρεπό, Κέρκυρα) ποὺ ὑπανδρεύθη στὶς 9 Ἰουλίου 1999 στὸ Λονδῖνο τὸν Κάρλος Μοράλες Κιντάνα καὶ ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά:
Ἀρριέτα Μοράλες (γεν. 24 Φεβρουαρίου 2002, Βαρκελώνη)Ἄννα
Μαρία Μοράλες (γεν. 15 Μαΐου 2003, Βαρκελώνη)
Κάρλος Μοράλες (γεν. 30 Ιουλίου 2005, Βαρκελώνη)
Ἀμελία Μοράλες (γεν. 26 Οκτωβρίου 2007, Ἱσπανία)
2 - Τὸν πρίγκιπα Παῦλο (γεν. 20 Μαΐου 1967Ἀνάκτορα ΤατοΐουἈθήνα) ποὺ ἐνυμφεύθη στις 1 Ἰουλίου 1995 στὸ Λονδῖνο τὴν Μαρί Σαντάλ Μίλλερ καὶ ἀπέκτησαν πέντε παιδιά:
Τὴν πριγκίπισσα Μαρία Ὀλυμπία (γεν. 25 Ἰουλίου 1996, Νέα Ὑόρκη)
Τὸν πρίγκιπα Κωνσταντῖνο Ἀλέξιο (γεν. 29 Ὀκτωβρίου 1998, Νέα Ὑόρκη)
Τὸν πρίγκιπα Ἀχιλλέα Ἀνδρέα (γεν. 12 Αὐγούστου 2000, Νέα Ὑόρκη)
Τὸν πρίγκιπα Ὀδυσσέα Κίμωνα (γεν. 14 Σεπτεμβρίου 2004, Λονδῖνο)
Τὸν πρίγκιπα Ἀριστείδη Σταῦρο (γεν. 29 Ἰουνίου 2008, Λὸς Ἄντζελες)
3 –Τὸν πρίγκιπα  Νικόλαο  ( γεν. 1 Οκτωβρίου 1969, Ῥώμη)  μὲ Πτυχίο Bachelor's στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ. Ὁ Νικόλαος ὑπηρέτησε στὸν Βρεταννικὸ Στρατό, στὸ τᾶγμα τῆς Βασιλικῆς Φρουρᾶς τῶν Σκώτων Δραγόνων. Ἠργάσθη στὶς ἑταιρείες Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως Metromedia καὶ Fox News καὶ στὸν οἰκονομικὸ ὀργανισμό NatWest Markets Foreign Exchange Options τοῦ Λονδίνου. Ἀπὸ τὸ 1998 εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ προσωπικού γραφείου του πατέρα του. Εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπῆς Round Square Conference of Schools, τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ  Κολλεγίου τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «Ἄννα-Μαρία». Στὶς 25 Αὐγούστου 2010, ἐνυμφεύθη τὴν Τατιάνα Μπλάτνικ.
 4 –Τὴν πριγκίπισσα Θεοδῶρα (γεν. 9 Ιουνίου 1983Λονδῖνο), ποὺ τὸ 2004 ἐτελείωσε τὶς σπουδές της στὸ Πανεπιστήμιο Northeastern, στὴν Βοστόνη καὶ σήμερα σπουδάζει στὸ Πανεπιστήμιο Βrown, στὸ Ρόουντ Ἄϊλαντ, στὶς Η.Π.Α., θεατρικὲς σπουδές.

Γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ Γένους μας χρειαζόμεθα λοιπὸν μία τέτοια οἰκογένεια, παράδειγμα ἤθους καὶ παραδοσιακῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Σεπτεμβρίου 2016                                  


120 comments:

 1. Άγαπητέ Δημήτρη θά συμφωνήσω σ΄όλα μαζί σου γιατί τά λές ωραία καί σταράτα κ΄είσαι φίνο παλληκάρι, κ άς είσαι κανιά βολά ΄περβολικός (δηλαδή τί υπερβολικός μάς έχεις κουφάνει μέ τίς εκρηχτικές ατάκες σου αλλά χαλάλι σου) . Ένα μόνο αδερφέ δημήτρη έκείνο μέ τούς Γλυξβούργους δέν μου πολυπάει, όχι ότι εχω τίποτα τό ιδιαίτερο ενάντια τους (συφεροντολόγοι βέβαια φαταούληδες καί εγωϊστές όπως όλοι όσοι διαφέντεψαν αφτό τόν έρημο τόπο) αλλά άφτός ό κοκός δέ μέ φαίνεται και πολύ κνομημένος από μυαλό. Άσε πού ητανε λέει στήν καρτσοδέτα εκείνης τσή Φρειδερίκας τσή μάννας του πούτανε λέει βίος καί πολιτεία . Άπό τόν Άννα στόν Καγιάφα. Άσε άς βρούμε αλλού τή λύση. έγώ έχω προτείνει νά ψάξουμε στά παιδιά τού λαού, συγκεκριμένα έχω προτείνει τό γιό μου τόν μεγάλονε πού λέγεται και κωσταντίνος σά τόν παλαιολόγο καί δουλέβει τό παλληκάρι καί σπουδάζει.....άμμα γουστάρετε εμείς ότι μπορέσουμε καί δυνάμεθα γιά τό γενος που λέει ό λόγος νά το ΄δωκουμε μέ φχαρίστηση. Έμείς ημάστενε λαός ταπεινός τί θέλεις τί γυρεβεις μέ τους αναχτες καί μ΄αυτούς πούχουνε μάθει στά λούσα καί στις βεγγέρες και στά τρίπατα παλάτια ... Οί αδερφοί μας οί Σέρβοι είχανε γιά βασιλέα ένα βοσκό.

  Νάστε καλά Γεράσιμος

  ReplyDelete
 2. Καθηγητά με όλον τον σεβασμό, παρότι συμφωνώ με την Μοναρχία την θέλω βέβαια λΑϊκή και οχι ξενοφερτη, εσείς δεν είχατε πει ότι πάσχουν από...Αγγλοσαξωνισμό σε παλιότερο άρθρο σας; Τώρα λοιπόν πώς τους παρουσιάζετε ως παραδείγματα ηθους και Παραδοσιακών μάλιστα αξιών, την στιγμή που πάσχουν από Αγγλοσαξωνισμό; Είναι άκρως οξύμωρο. Πέραν αυτού δεν μπορεί ένας Λαϊκός ηγέτης να εγκαθιδρύσει αυτός αντίστοιχο πολίτευμα της μοναρχίας, δηλαδή φονταμεταλιστικό ή Φασιστικό ολοκληρωτικό καθεστώς;

  ReplyDelete
 3. Χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιήσῃ, ὁ Γεράσιμος μὲ τὸ ἀστεῖο του νὰ προτείνῃ τὸν υἱό του γιὰ βασιλέα, θἐτει ἕνα βασικὸ ἱστορικὸ θέμα. Ἡ ἐπανάσταση δημιουργεῖ δίκαιο. Ὅλες οἱ δυναστεῖες ἐπεβλήθησαν μὲ τὴν βία. Μἐ τὸν καιρὸ ὅμως νομιμοποιοῦνται. Στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ἕνας ἀξιωματικὸς ἱδρύει μὲ πραξικόπημα δυναστεία: ὁ Βοναπάρτης-Ναπολέων. Στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα ἡ οἰκογένεια τῆς Ὀρλεάνης ἱδρύει δυναστεία. Ἀποτέλεσμα ἡ διαμάχη γιὰ τὸ ποία δυναστεία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ βασιλεύσῃ. Οἱ Βουρβῶνοι ἐπεκαλέσθησαν τὴν θεωρία τοῦ légitimisme (ποῖος εἶναι νόμιμος). Ἡ βασική μου θέση εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ μοναρχικοῦ πολιτεύματος τοῦ ἑνὀς, ὅπως στὴν Βόρειο Κορέα. Ἐὰν ὁ Ἄρης Βελουχιώτης δὲν εἶχε δολοφονηθῆ θὰ ἠδύνατο νὰ γίνῃ Βοναπάρτης καὶ νὰ ἱδρύσῃ δυναστεία. Ὁ Στάλιν καὶ ὁ Χίτλερ ἔχασαν ἐπειδὴ δὲν ἵδρυσαν δυναστεία. Στὴν Ἑλλάδα πρωτεύει ἡ ἡγεσία τοῦ ἑνός. Ἐφ'ὅσον ἔχουμε τὴν ἤδη ὑπάρχουσα μοναρχία, ἄς τὴν χρησιμοποιήσουμε. Ἐὰν ὁ υἱὸς τοῦ Μάκη εἶναι μεγαλοφυὴς καὶ κατορθώσῃ νὰ πάρῃ τὴν ἐξουσία καὶ νὰ ἱδρύσῃ δυναστεία, ἄς τὸ κάνῃ. Ὁ θεσμὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει, ὅπως στὸ Βυζάντιο: μονάρχης ἐλέῳ λαοῦ τοῦ Θεοῦ (ὄχι μονάρχης ἐλέῳ Θεοῦ). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ απολύτως. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι οι Γλύξμπουργκ δύνανται να κυβερνήσουν Ρωμαίηκα.

   Delete
  2. " Χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιήσῃ; " άμ δέν κατάλαβες σιορ Δημητράκη..εγώ παιδί μου γιά νά σού δώσω νά καταλάβεις είμαι Μπανβιλικός μέχρι τό κόκαλο....ό μόνος ίσως μοναρχικός κομουνιστής μετά τήν αφεντιά σου. Νάστε καλά Γεράσιμος .

   Delete
 4. Οὔτε ὁ Βελουχιώτης οὔτε ὁ Ζαχαριάδης μποροῦσαν νὰ γίνουν βασιλιάδες ἤ δικτάτορες, διότι ἡ μοναρχία σὰν συμπλήρωμά της χρειαζεται πάντα τὸ ἱερατεῖο ἤ τὸ ἀντίστοιχό του ἄν εἶναι κεκαλυμμένη (τὸ κόμμα). Ἁκόμα κι ὁ Βοναπάρτης προῆλθε ἀπὸ τοὺς Ἰακωβίνους (κόμμα) καὶ συμμαχησε μὲ τὴν καθοολικὴ ἐκκλησία (τὸν ἔστεψε ὁ Πάπας).

  Στὴν Ἑλλάδα οἱ Ἕλληνες στὴν τεράστιά τους πλειοψηφία εἶναι πιστοὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ μόνον ἄν αὐτὴ δώσει τὴν εὐλογία της ἔχει πιθανότητες ἐπιτυχίας ὁ ἱδρυτὴς δυναστείας.

  Γιὰ παράδειγμα, καὶ παρεμπιπτόντως,ἡ ταὔτιση τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ μόνον (μὲ τὸ Βυζάντιο νὰ διαγράφεται ὡς σχολαστικὸ καὶ στεῖρο) διευκολύνει τὴν κατάργηση τῶν ἀρχαίων ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Ἄν συνειδητοποιοῦσε ὁ κόσμος ὅτι καταργεῖται ἡ γλώσσα τῶν Εὐαγγελίων καὶ τῶν Πατέρων, τὸ θέμα θὰ ἐτίθετο διαφορετικά. Καὶ συγκεκριμένα σὲ σχέση μὲ τὸ ἄν ἡ Ἑκκλησία ἔχει ἤ ὄχι τὸ μονοπώλιο τῆς χρήσης τῶν Εὐαγγελίων.Μέχρι στιγμῆς σοῦ λέει, 'ντάξει, θὰ τὰ κρατήσει τὰ Ἑλληνικὰ ἡ ἐκκλησία, ὅπως ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Ἐξάλλου τὰ ῥεμπέτικα (σύμφωνα μὲ ὸν Ἡλ.Πετρόπουλο, οἱ μάγκες μιλοῦσαν τὰ καθαρότερα ἑλληνικά) μᾶς εἶπε ὁ Καβάκος ὅτι εἶναι παρακμιακά. Ἅς κρατήσουμε λοιπὸν τὰ Ἑλληνικὰ σὰν ἱερὴ γλώσσα κι ἄς μιλᾶμε φλόρικα (τοῦ ιδίου Πετρόπουλου ὅρος γιὰ τὴν διάλεκτο τῶν βουτυρομπεμπέδων).Ὅμως τὰ ἑλληνικὰ μιλιόντουσαν μέχρι σήμερα. Δὲν γράφονταν μόνο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είμαστε πολύ τυχεροί που νικήσαν οι Αμερικανοί και ο καπιταλισμός.Μία επίσκεψη στην βουλγαρία και στην αλβανία αρκεί.Ειδικά εάν συγκρίνουμε τις χώρες το 91 ας πούμε που έπεσε η σοβιετική ένωση, η Ελλάδα ήταν εκατοντάδες έτη πιο μπροστά από όλες αυτές μαζί.Γιαυτό άλλωστε ήρθαν όλοι οι φτωχοί και καταπιεσμένοι λαοί του κομμουνισμού.
   Οποιαδήποτε νίκη του ζαχαριάδη και του βελουχιώτη θα ήταν απόλυτη καταστροφή.
   Επιπλέον, δεν πιστεύω ότι η μοναρχία χρειάζεται πάντα το ιερατείο διότι μπορεί να μετατρέψει το πολίτευμα σε θρησκεία και τον ηγέτη ως θεό στα μάτια του τυφλού όχλου.Μάο, Στάλιν, Λένιν και Χίτλερ αρκούν.

   Delete
  2. Βέβαια Ζήτω και παλι Ζήτω! Ζήτω που με δανεικά πηδούσε ο κάθε βλάχος την κάθε πεινασμένη λιμοκτονούσα Βουγάρα και Ρουμάνα! Ζήτω που είχαμε γίνει η καλλιτέρα παρωδία της Ελβετίας με λεφτά δανεικά! Ζήτω που πήραμε τόνους δισ. επιδοτήσεις και δεν εδημιουργήσαμε τίποτα μονάχα αυξήσαμε τα επίπεδα χολυστερίνης και σακχάρων στο αίμα μας! Ζήτω που δεν βιώσαμε Σταλινισμό και βιώσαμε Μεταπολήτευση, που καταστρέψαμε κάθε θεσμό από την Οικογένεια μέχρι την Θρησκεία και το Έθνος! Ζήτω που έχουμε πανεπιστήμια κωλοχανεία ενώ όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες με το που σκάσουν μύτη οι αναρχικοί τους ξυλοφορτώνουν και τους μπυζουριάζουν. Ζήτω που μας δώσανε λεφτά για την πολυτεκνία και τα κάναμε Γερμανικά αυτοκίνητα. Ζήτω λέμε που καταντίσαμε να γελούν μαζί μας στην Ελβετία μέχρι και οι Κροάτες! Ζήτω που γελούν οι πάντες με εμάς! Ζήτω που μας δάνειζαν λεφτά οι Γερμανοί για να αγοράσουμε τα προϊόντα των! Ζήτω που το μέσο ελληνικό μαγαζί είναι το λιγδιάρικο γυράδικο και το κωλόμπαρο όπου Βαλκάνιες "χορεύτριες" δείχνυν τον κώλο τους κάθε βράδυ!

   Όπως είπε ο Χάρρυ Κλυνν, "Πήγαινε Ναγκάρνο-Καραμπακχ να δεις τί θα πει ακτινίδιο"!

   https://www.youtube.com/watch?v=1-hkcm1NR3Q

   Και βέβαια δεν πάμε πίσω και σήμερα! Όχι! Συνέχεια ο κατήφορος! Γκέυ παρέιντ και κάθε είδους ανωμαλία! Και ισλάμ! Και αλβανοί να ζητούν Τσαμουριά! Μπράβο ρε Δοκτωρα! Ευτυχώς ζήσαμε Μεταπολήτευση με τσιγάρο και Ανδρέα και δημόσιο τρισμέγιστο και οχι Κομμουνισμό!

   Αχ ρε Δοκτωρα! Είκοσι ετών είμαι αλλά ευτυχώς δεν ξεστομίζω ό,τι εσύ ξεστομισες τώρα μόλις! Οι πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι οι πλέον Εθνικιστικές σήμερα!

   http://dimitrios-tsikas.blogspot.gr/2016/02/blog-post.html

   Να πούμε και για τις ελεεινίδες που είναι κάτι χαζά τούβλα και μισά, και ούτε άνδρας δεν τις θέλει. Πάνε ρίχνουνε...πετονιά(!) στις θάλασσες που κολυμπά ο κόσμος-και δεν κάνω πλάκα-Δόκτωρα!!!!!!

   Delete
  3. Απορώ ρε Δόκτωρα δεν ντρέπεσαι καθόλου να είσαι τόσο ξεφτίλας φοβιτσιάρης τέρμα αστός. Δηλαδή μονάχα με το στομάχι και την τσέπη σου σκέφτεσαι; Έλεος δηλαδή! Μα έλεος! Τί ξεστόμισες τώρα! Ευτυχώς που νίκησαν οι φιλελέδες!

   Με τέτοια τρελα που κουβαλάτε θα μας κάνατε ισλαμιστές μα τον Θεό! Ζηλεύουμε πώς εκείνοι πραγματικά είναι τέρμα παραδοσιακοί υπέρ της Οικογενείας και της θρησκείας, έτοιμοι να πεθάνουν για τα πιστεύω τους! Ποίος άλλος το κάνει αυτό σημερα, αψιφώντας ένα συστημα παντοδύναμο; Ουδείς! Ποίοι το κάνανε ιστορικά τα τελευταία 100 χρόνια; Φασίστες και Κομμουνιστες! Λοιπόν εάν δεν είσαι τίποτα από αυτά τα τρία, άντε γεια! Έχω βαρεθεί ο κάθε αστός αραγμένος στους καναπέδες γράφοντας φάρμακα-δηλητήρια και πέρνωντας τα λεφτά το κοσμάκη για λόγια του αέρα εκμεαλλευόμενος την μοναξιά κάποιων ανθρώπων να βγαίνει με σημαίες των τυράννων της γενιάς μου! Το έχεις καταλαβει ρε """"Δόκτωρα"""" τί βιασμό ψυχικό και πνευματικό βιώνει ο κάθε σκεπτόμενος νεανίας της γενιάς μου λόγω των φιλελέδων; Δεν κοντάμε να πούμε ότι "Αυτό είναι μία ανμαλία και μισή!" Και πεφτουν πάνω μας πόσα ζόμπι σοσιαλδημοκρατών φιλελέδων να μας πουν για δικαιώματα και ελευθερίες και παπαριές! Εδώ κατορθώσατε και τρελάνατε ολόκληρο...Νίτσε! Τί περιμένουμε!!!!λ!λ!!!

   Και παρακαλώ το σχόλιο να μεταφερθεί αυτούσιο! Έτσι αυτούσιο!

   Delete
  4. Με τέτοια μυαλα που κουβαλατε και που δυστυχώς δεν αλλαζουν, απορώ τελευταία πραγματικά εάν αξίζει να θυσιασθεί η γενιά μου σε μία μελλοντική πολεμική σύγκρουση εντός Ελληνικού εδάφους για εσάς. Πραγματικά σου το λέω εάν δεν υπήρχαν οι Ορθόδοξοι Ναοί, ένα σκιώδες πλην όμως επιβλητικό απομεινάρι της Ρωμανίας, όχι μόνον δεν θα πέθαινα για αυτό τον σάπιο άκρως κτηνώδη λαό αλλά με όλη μου την δύναμη θα συνέβαλα όσο μπορούσα στην καταστροφή του. Εάν λοιπόν αύριο σωθείς χάριν θυσιών των λιγοστών πατριωτών Ελλήνων νέων να ξέρεις θα είναι για τις ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και για ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!

   Delete
  5. 1)Οι εκφράσεις σου δεν προσβάλουν εμένα, αλλά εσένα διότι δείχνεις χαμηλότατη αγωγή και μηδαμινή παιδεία.Τα σχόλια στο ιστολόγιο του Κ.Καθηγητή(εκτός και αν κάνω λάθος) είναι για να ανταλλάσουμε απόψεις, όχι για να συμφωνούμε με εσένα.
   2)Όπως λέει ο Κ.Καθηγητής, η μοναδική λύση είναι οι Αμερικανοί, και εσύ συγκρίνεις την Αμερική του Ρούσβελτ ή του Τρούμαν με του Ομπάμα.
   3)Ζεις σε καπιταλιστική δυτική χώρα και πήγες εκεί με δυτικό χρήμα, όχι με κομμουνιστικά κουπόνια τροφίμων.
   4)Οι πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι Εθνικιστικές διότι καταπίεζε ο κομμουνισμός την Εθνικότητά τους.
   5)Όσον αφορά την νίκη ορίστε τι θα παθαίναμε εάν είχε νικήσει ο κομμουνισμός.
   http://ellinoistorin.gr/?p=21247
   6)Τι πατριώτης και δήθεν ορθόδοξος μου το παίζεις όταν οι άθεοι του κκε πολεμάνε κατά της Ελλάδας για να αφαιρεθεί η Μακεδονία, και να δωθεί σε έναν ανύπαρκτο σλαβικό λαό;
   7)Μιάς και είσαι πολύ νέος και δεν έχεις περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία στο διάβασμα, σου προτίνω να αφοσιωθείς στην μελέτη και μετά να μιλάς, διότι γελοιοποιείς και τον εαυτό σου αλλά και ρίχνεις το επίπεδο του ιστολογίου.
   Ο άνθρωπος δεν εκφράζει μόνο τι είναι, αλλά και το περιβάλλον του.

   Delete
  6. Δεν κατάλαβες τί είπα καταρχήν. Λες ζήτω που νίκησαν οι Αμερικανοί και ο Καπιταλισμός. Και περιμένεις τί; Μόνον ένας τυφλός δεν θα έβλεπε την καταστροφή που βιώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια του λόγω ακριβώς αυτής της πρόσκαιρης νίκης. Δεν αντέχω άλλο να βλέπω συμπολίτες Έλληνες που να μην αντιδρούν καθόλου και να σκύβουν υποτελικώς στο τωρινό καθεστώς ενώ παντού μα παντού μα παντού πλην του ελλαδιστάν όλοι μα όλοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στον παγκόσμιο χρηματιστικό καπιταλισμό που τους πεθαίνει. Νομίζεις θέλει..να εργάζεται σήμερα κάποιος; Το σύστημά σας είναι τόσο μα τόσο αποτυχημένο που καταρρέει μόνο του, όπως μόνος του κατέρρευσε και ο Κομμουνισμός. Η άνοδος, παντού της Σοσιαλδημοκρατίας εκφράσει την απόλΰη ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ των ανθρώπων της Δύσεως. Όχι μόνον δεν τους καλύπτει και δεν τους γεμίζει η εκαστοτε δουλειά τους αλλά αποτελεί για αυτούς φυλακή και σκλαβιά. Καθεστώς-πολίτευμα που δεν επμνέει πλεον είναι καταδικασμένο. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί ως προς τί ο ΤΟΝΟΣ από ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες, μουσικές, πορνό, ναρκωτικών και καταναλώσεως κάθε χρόνο; Είναι ασύλληπτο το νούμερο! Σαν ασθενής σε ΨΥΧΙΑΤΕΙΟ που ακριβώς όσο περισσότερο χάπι του δίνεις τόσο αυτός συνηθίζει, έτσι ακριβώς λειτουργεί και η παγκόσμια αγορά! Το ελιξίριο στην απόλυτη απόγνωση του φιλελευθερισμού είναι η ακόμ περισσότερη κατανάλωση και η εκτόνωση κάθε τρέλας της ανθρωπίνης φύσεως μπας και βρεθεί αδιέξοδο. Έτσι μονάχα αυξανεται η πτώση μίας κοινωνίας και ο κατήφορος. Και ύστερα εσύ εκθειαζεις τον καπιταλισμό. Νομίζεις ζεις σε χώρα...καπιταλιστική; Σε μία χώρα με ορό και πάνες ζεις. Μία χώρα-μωρό ανίκανη για τα παντα. Για αυτό εξάλλου και δεν βλπεις καμμία αντίδραση εκ των έσω. Διότι σαν μωρά, οι ελλαδίτες παίζουν με τις κουδουνίστρες τους όσο υπάρχουν ακόμη λεφτά.

   Delete
  7. Όσο για τον Κομμουνισμό, ο ίδιος ο Εθνικοσοσιαλιστής Γκέμπελς παρότι συνεχώς κατεφέρετο κατά του Μπολσεβικισμού, είχε πει "Εάν είχαμε να επιλέξομε μεταξύ Μπολσεβικισμού και Καπιταλισμού, τότε εάν δεν υπήρχε τίποτε άλλο, ο Μπολσεβικισμός θα ήταν καλλίτερος διότι δεν θα μας σκλάβωνε σαν τον καπιταλισμό".

   Delete
  8. Όσο για την παλιά Αμερική, πέθανε. Δεν υπάρχει πλέον. Θα βυθίζεται όλο και περισσότερο όσο γίνεται. Εδώ είναι στο τσακ να βγει η Χίλαρυ τί άλλο θες;

   Delete
  9. Τί ωραίος καπιταλισμός:

   https://www.youtube.com/watch?v=bOkRfYHYJU8

   Delete
  10. "7)Μιάς και είσαι πολύ νέος και δεν έχεις περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία στο διάβασμα, σου προτίνω να αφοσιωθείς στην μελέτη και μετά να μιλάς, διότι γελοιοποιείς και τον εαυτό σου αλλά και ρίχνεις το επίπεδο του ιστολογίου."

   Σου τα λέω έτσι για να γνωρίζεις την σκεπτόμενη νεανική ψυχή από πρώτο χέρι, Δόκτωρα. Δεν είναι τίποτα το προσωπικό. Δυστυχώς όμως μονάχα έτσι ωμά, δύναται μία παλαιά γενιά πυ δυστυχώς έχει την πλειοψηφία στους ψήφους να καταλάβει τί περνά η νεολαία.

   Delete
  11. Όπως αρκετά στελέχη της Χ.Α. με την συμπεριφορά τους δηλώνουν ότι προέρχονται από ένα προβληματικό περιβάλλον, έτσι και εσυ με την παρορμητικότητά σου αποδεικνύεις το ίδιο στους άλλους.Οπότε μην δικαιολογείς τις αμόρφωτες εκφράσεις σου, διότι έτσι κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
   1)Κάθε καθεστώς προσπαθεί να ασκήσει ολοκηρωτική επιρροή και αποβλάκωση στους υπηκόους του.Η αρχαία Ελλάδα είναι μία μοναδική εξαίρεση και δνε θα ξαναεπαναληφθεί λόγω πληθυσμού.Όπως λοιπόν η Αμερική-όπως λες εσύ-αποβλάκωνε το κοινό, έτσι και το βυζάντιο αποβλάκωνε τους υπηκόους με τα θρησκευτικά παραμμύθια του.Το ίδιο για τους Άραβες, το ίδιο για τους Ευρωπαίους μονάρχες-και του Πάπα.Η διαβάζεις ιστορία αντικειμενικά ή δεν διαβάζεις, συνεπώς πρέπει να αφαιρέσεις τα συναισθήματα και τις προτιμήσεις σου για να καταλήξεις κάπου.
   2)Φυσικά και ο Γκέμπελς θα πει καλά λόγια για τον κομμουνισμό αφού ήταν ο καλύτερός του σύμμαχος.
   3)Στο ψυχιατρείο δίνεις χάπι στον ασθενή με σκοπό να αποφύγει τον εθισμό, όχι να το παίρνει συστηματικά.
   4)Στην περίπτωση που νικούσε ο ζαχαριάδης, δεν θα υπήρχε ούτε η Μακεδονία ούτε η Θράκη ούτε η Ήπειρος, γιαυτό οποισδήποτε νοήμων άνθρωπος σε εκείνη την περίπτωση πάει με τους Αμερικανούς.
   5)Δεν τραβάς τίποτα εάν είσαι στην καπιταλιστική δυτική Ελβετία.Από μακριά εύκολα είναι τα παράπονα.

   Delete
  12. Η ζωηρότης και η νεανική τρέλα στην σωστή κατεύθυνση είναι Ευλογία, Δόκτωρα. Όλοι οι Ήρωες έτσι πράττανε όχι από τον καναπεδάκο τους δίχως "άκρα" με μεταρρυθμίσεις. Τα άκρα και η παρορμητικότης είναι τελείως πλαστά και φανταστικά.

   Το χάπι εθίζει και άλλωστε αυτό έχει ως στόχο του. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι αρμονική. Θες και το πεζοδρόμιο με τα μπράτσα και όμως την Ρητορική με τον Νου. Για αυτό και εάν είχαν τον Πλεύρη και τον Γεωργαλά θα είχαν εκοξευθεί. Η Αρμονία είναι το κλειδί σε όλα. Εσύ είσαι ο κλασσικός "μεταρρυθμιστής" που άλλωστε στην τελική λόγω απουσίας βίας δεν δύναται να αλλάξει κάτι και γίνεται ένα με το καθεστώς. Κρίμα. Και πάλι κρίμα. Ο μουδιασμένος βλέπει τον ζωντανό ως παρορμητικό και επειδή ο ίδιος δεν δύναται πλέον να δράσει με ζωντάνια, κατηγορεί τον διψασμένο για δράση και αλλαγή ως...πάσχοντα! Κρίμα και πάλι κρίμα! Με κάνεις να συμπαθώ τους αναρχικούς. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Καθηγητής τους συμπαθεί επειδή τρομάζουν τους υποτακτικούς μεσαιομιρκοαστούς...ποίον μου θυμίζουν άραγε;;;;

   Delete
  13. Και σταμάτα με την Ελβετία. Η μανία σου με την Ελβετία καταντά κομπλεξική. Το ένα πόδι μου είναι Ελβετία το άλλο στην Ελλάδα. Σταμάτα επιτέλους λοιπόν με την Ελβετία. Όλοι οι τζιχαντιστές εξάλλου στην Δύση 5ης μάλιστα γενεάς είναι! Συνεπώς το αρχαίο επιχείρημα "Είσαι στην Δύση άρα μην μιλάς γιατί και εσύ σε Δυτικό περιβάλλον ζεις" εντείνει την αντίδραση και δεν την εξομαλύνει όπως εσφαλμένως πιστεύουν "κάποιοι" Δόκτωρες ή μη.

   Delete
  14. Σὲ μιὰ βιβλιοπαρουσίαση, ὁ καθηγητὴς Νῖκος Μαραντζίδης δίπλα στὸν συναδελφό του Στάθη Καλῦβα εἶπε ὅτι καλῶς ἠττήθηκε ὁ ΔΣΕ. Ἑγὼ πῆρα τὸν λόγο καὶ εἶπα ὅτι εἶναι σὰν νὰ λέει ὅτι καλῶς μιλοῦσε στὸ μικρόφωνο.

   Χοντρικά, ἡ φιλελεύθερη ἰδεολογία παρουσιάζει τὸ ἀναπότρεπτο σὰν προϊόν ἐπιλογῆς καὶ ἡ κομμουνιστικὴ τὸ μακροπρόθεσμο ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιλογῆς σὰν προκαθορισμένο. Νομίζω ὅτι εἶναι καὶ τὰ δύο λάθος.

   Delete
  15. Προφανώς είναι αμφότερα λανθασμένα Κωσταντή διότι αμφότερα είναι προϊόντα του Διαφωτισμού και όχι του Ρομαντισμού όπως ο (Χρίστιανο/Ίσλαμο)Φασισμός και δη ο Εθνικοσοσιαλισμός. Εγώ ως Ρομαντικός δεν δύναμαι ποτέ να ακολουθήσω Διαφωτιστική ιδεολογία. Και φυσικά μακροπρόθεσμα το Ρομαντικό Κίνημα θα βγει νικήτριο. Η μάχη των τελευταίων 100 ετών είναι μάχη μεταξύ Διαφωτισμού(Φιλελευθερισμού-Κομμουνισμού) και Ρομαντισμού(Φασισμού/Εθνικοσοσιαλισμού αλλά και των φονταμεταλιστικών Κινημάτων). Σίγουρα θα νικήσει ο τελευταίος διότι υπερισχύει στα πάντα. Δημιουργεί Πολιτισμό και όχι θολοκουλτούρα.

   Delete
  16. Καλό είναι να περάσεις πρώτα 10 χρόνια αφοσιωμένα στο διάβασμα και μετά να εκφράζεις απόψεις, διότι μέχρι τότε είναι γνώμες.Εγώ είμαι ρεαλιστής, για να φτάσεις προς τον ρεαλισμός θες ακόμα πολύ δρομό και δεν στο λέω ειρωνικά.
   Οι αναρχικοί στην Ελλάδα (Τα κεφάλια των οργανώσεων) είναι όλοι πράκτορες ξένων δυνάμεων.Επιπλέον, επειδή μίλησες για αναρχία, δεν έχουν καμία σχέση απολύτως με την αναρχία για όποιον τουλάχιστον διάβασε μπακούνιν ή τον μεγαλύτερο φιλόλογο του προηγούμενου αιώνα-Ρένο Αποστολίδη.
   Όσον αφορά την Χ.Α. που είπες, ο Πλεύρης είναι αρκετά έξυπνος για να μην συναναστρέφεται με απόφοιτους γυμνασίου και διάφορους άλλους μποξέρ.
   Επιπλέον, μην χρησιμοποιεις ψυχολογικούς όρους που δεν γνωρίζεις, όπως το κόμπλεξ.Διότι δεν γνωρίζεις τι σημαίνει.Αυτό που κάνεις είναι υπεκφυγή, δεν μπορείς να το παίζεις ήρωας από την καπιταλιστική δυτική και καθαρά τραπεζική Ελβετία.Ο στρατιώτης στο μέτωπο φαίνεται όχι στο γραφείο.
   Έπειτα, η ταμπέλα σου ως μεταρρυμθιστή είναι εντελώς αστεία διότι δεν είμαι ιδεολόγος.Για όποιον ξέρει ψυχολογία/ψυχιατρική γνωρίζει καλά πως δεν υπάρχει ιδεολογία, παρά ψυχικά κίνητρα.
   Αυτό απέτυχε να καταλάβει και ο Μαρξ, αναμενόμενο φυσικά διότι δεν είχε εμπειρία ούτε στην ζωή-δεν δούλεψε ποτέ του.

   Delete
  17. Δόκτωεα εγώ ως ακόλουθος του Καθηγηού, πιστεύω στο παρακάτω ρητό του:

   Μοναχα ο ιδεαλιστής-επαναστάτης δύναται να δημιουργήσει, ζητώντας το αδύνατο. Ο ρεαλισμός οδηγεί σε νεκροταφείο ψυχών.

   Αυτά. Όσο για τα άλλα, ποίος σου είπε ότι δεν υπαρχει μέτωπο και πρώτη γραμμή; Πόλεμο
   ς διεξάγεται κάθε μερα και ο καθείς συμβάλει με τον τροπο του. Εγώ συμβάλλω για αλλους δεν ξέρω...


   Όσο για το...διάβασμα, έλεος! Έλεος! Η στείρα γνώση δίχως την εμπειρία και την αντίληψη είναι ένα...τίποτα ένας ρεαλισμός. Ακολουθώ τον Καθηγητή διότι και ας μην έχω διαβάσει πολλά βιβλία, άντε να είναι 5-6 στον αριθμό όλα κι όλα, παρόλα αυτά οτιδήποτε(πλην του 1821) είχα αναλύσει και αντιληφθεί τα τελευταία 4 χρόνια, τα βρίσκω γραμμένα στα βιβλία του Καθηγητού σε ανατριχιαστική ομοιότητα. Η περισσότερη γνώση είναι στείρα και αναγκαστικά ο κάθε βλάξ διαβάζει 10 χρόνια διότι τα περισσότερα από τα γραφόμενα είναι...άκρως αυτονόητα και λογικά συμπεράσματα! Αλλά επειδή δεν του φτάνει το μυαλό, καλύπτει το κενό με τόνους στείρας γνώσης ενώ ο ίδιος δεν δύναται μήτε να φιλτράρει μήτε να αναλύσει. Απλώς αποτελεί γνωσιακό βαποράκι και οχι Καπετάνιο του Νου.

   Delete
 5. Υ.Γ. Ἑπειδὴ ἀναφέρθηκαν τὰ ἀδέρφια μας οι Σέρβοι, μοῦ ἐπισημάνθηκε πρόσφατα ὅτι εἴμαστε τὸ μόνο κράτος τῆς Βαλκανικῆς ποὺ προέκυψε ἀπὸ ἐπανάσταση. Τί μορφὴ ὅμως πῆρε ἡ Ἑπανάσταση τοῦ 1821 ; Ξεκίνησε μεικτή (ἐθνοκοινωνικὴ) καὶ ἀπλοποιήθηκε στὰ πεδία τῶν μαχῶν σὲ θρησκευτικὴ διαμάχη (ὀρθόδοξοι ἐναντίον μουσουλμάνων). Βέβαια, ὁ ἐπαναστατημένος Σταυρὸς ἦταν μασωνικὸ σύμβολο ( Ἡμεὶς διὰ τὀν σταυρὀν ἀνδρείως ὑπερμαχόμεθα, Ἀνδρ. Κάλβος). Ἁλλὰ ὡς πότε ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι ἕνα ἀντιἰσλαμικὸ κράτος, καὶ μονίμως ἐπὶ ποδός πολέμου ;

  Τὸ πολιτειακὸ ζήτημα ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὶς σχέσεις ὀρθοδόξων καὶ μουσουλμάνων. Ἡ σχέση τῆς ὀρθοδοξίας μὲ τὰ ἄλλα δόγματα καθορίζει τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ τὸ ζήτημα τῆς βασιλείας. Διότι ὁ ὀρθόδοξος βασιλέας πάντοτε θὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς σὰν τὸ ὑποκατάστατο τῆς ἔνοπλης ὀρθοδοξίας.Πρέπει δὲ νὰ γίνει σαφές ὅτι ἕνας βασιλεὺς ἤ πρόεδρος ἤ συνταγματάρχης ποὺ θἀρπάξει τὴν ἑνός ἀνδρός ἀρχὴ ἐν μέσωι ἀντιτουρκικῆς ἐκστρατείας δὲν θὰ εἶναι Ναπολέων, ἀλλὰ Ντυμουριέ (ὁ Γἀλλος πολέμαρχος ποὺ ἐξωθήθηκε σὲ αὐτομόληση στοὺς Αὐστριακούς https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fran%C3%A7ois_Dumouriez). Καὶ ὅτι τυχὸν (Θεός φυλάξοι) ἐμπλοκὴ σὲ πόλεμο τῆς Ἑλλάδας θὰ προκαλέσει κοινωνικὴ ἀνἀφλεξη ποὺ θὰ στραφεῖ, σὲ δεύτερη φάση, κατὰ τῆς ἐκκλησίας. Γι αὐτὸ καὶ ἡ τελευταία θὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὴ στὸ νὰ εὐλογήσει τὰ ὅπλα. Ὅποιος ἐπίδοξος δικτάτωρ παίξει πρῶτος θὰ χάσει, εἴς ὄφελος τοῦ δευτέρου, γι'αὐτὸ καὶ ὅλοι κάθονται πάνω στὰ σκαμνιὰ τους σὰν ἀγαλματάκια ἀκούνητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε Κωνσταντή, θεωρώ πως οι Σέρβοι είναι εχθροί και όχι "αδέλφια".
   1)Οι ύπουλες προθέσεις τους απέναντι στην Μακεδονία έχουν αποδειχθεί ιστορικά.
   2)Έπιπλέον, κατά τους πολέμους, έσφαξαν όλο τον Ελληνικό στα Ελληνικά χωριά της Σερβίας.
   Σήμερα, ίσως έχουμε κοινά συμφέροντα κατά των βαρβάρων των σκοπίων και της βουλγαρίας, αλλά δεν πρέπει να τους θεωρήσουμε "και φίλους μας.

   Επιπλέον, το πολιτειακό σύστημα δεν καθορίζεται από τις σχέσεις ορθοδόξων και μουσουλμάνων, διότι το κράτος είναι διαχωρισμένο από τον κλήρο.Επιπροσθέτως, η ορθοδοξία δεν έχει καμία απήχηση στον μέσο πολίτη, η απόδειξη πιστεύω είναι η νεολαία-για την νεολαία η ορθοδοξία είναι νεκρή

   Delete
  2. 1. Τὸ ἀδέλφια τὸ εἶπα ἐν μέρει χιουμοριστικά, ἀξαλλου εἶναι κάπως μασωνοειδές ὸ λεξιλόγιο τῆς ἀδελφωσύνης. 2. Ὅχι, καὶ ἡ ἑλληνική νεολαῖα εἶναι σὲ τεράστιο βαθμὸ πιστὸ τέκνο τῆς ἐκκλησίας, νομίζω, κι ἄς πηγαίνει μόνο τὸ Πάσχα ἀπέξω.

   Delete
  3. Χαίρομαι που συμφωνούμε στο 1ό.Στο 2ό διαφωνούμε (φυσικά η διαφωνία είναι πολιτισμός).Από την άποψη της κοινωνικής ψυχολογίας, κατά την γνώμη μου, η ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση στην νεολαία σήμερα, καμία απολύτως.
   Η νέα τους θρησκεία είναι καθαρά το facebook.

   Delete
  4. Tὸ ἕνα δὲν ἀποκλείει τὸ ἄλλο. Τοῦς ἔχω παρατηρήσει στὸ Παρίσι. Ὅλες οἱ κοπέλες ὀνειρεύονται ὀρθόδοξο γάμο μὲ πάρτυ δυτικοῦ στύλ, καὶ δονοῦνται ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς ὀρθοδοξίας. Οἰ ἐξαιρέσεις εἶναι στὰ παιδιὰ τῶν στρατευμένων ἀριστερῶν.

   Delete
  5. Όχι μόνον το φεισμπουκ, ο freddo espresso, το αλκοόλ και φυσικά η καινούρια γκόμενα του Μαρινάκη και η τελευταία μεταγραφή του Μελισσανίδη.

   Η νεολαία μας είναι για τα πανηγύρια. Η χείριστη μαζί με εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Ιταλίας, αν και ο Ιταλικος Βοράς έχει ξυπνήσει και φουντώνουν τα αυτονομιστικα-τοπικιστικά κινήματα εκεί.

   Delete
  6. Η Σερβία έχει δύο όψεις. Μία σύμμαχική κατα Βουλγάρων και Αλβανων και μία πανσλαυιστική, θυμίζω ότι στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο πλην των Βουλγαρων, την Θεσσαλονίκη εποφθαλμιούσαν και οι Σέρβοι, οι οποίοι πράγματι έδιωξαν και ολον τον Ελληνικό πληθυσμό του Μοναστηρίου. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η εκκαθάρισις των Εθνικών μειονοτήτων αποτελεί ξεκάθαρα Εθνικιστική πολιτική.

   Delete
  7. Η Ορθοδοξία είναι νεκρή για την νεολαία, λόγω Δυτικοποιήσεως. Λουκουμακι θα τους φανεί όταν ξεσηκωθούν οι αλλαχουακμπάρηδες!


   Δεν θες τον Χριστό, δεν πειράζει, θα σου έρθει ο Αλλαχ! Ομοίως οι Άγγλοι και οι Γαλλοι. Κλείσαν τις Εκκλησίες και τους ανοίξαν τα..τζαμια!

   Delete
 6. ΥΓ2. Χοντρικά, ὁ μοναρχιικός θεσμὸς ἀντέχει σὲ ἕνα κράτος ὅσο ὁ θρόνος εγγυᾶται δύο πράγματα. 1. Τὸν ἐπισιτισμὸ τῶν πόλεων καὶ 2. τὴν διατήρηση τοῦ Δημοσίου, πρῶτα, καὶ τοῦ στρατοῦ ἔπειτά. Ὅταν δὲν παρέχεται ἡ ἐγγήση αὐτή, εἴτε ὁ θεσμός πάει περίπατο, εὶτε τὸ Δημόσιο πάει ἀπὸ μόνο του περίπατο, νὰ βρεῖ ἄλλον μονάρχη, ποὺ θὰ τοῦ δίνει φαϊ. Καὶ τὸν στρατό, ποὺ ζεῖ εἰς βάρος του, τὸν ἀφήνει νὰ σαπίσει.

  ReplyDelete
 7. Προτιμω τις μυγες που ξερω, απο εστεμμενους και πριγκηπες ..... Σιγα μην ξαναγυρισουμε πσω απο την Γαλλικη επανασταση. Τι ειναι αυτα που βγαινετε και λετε κυριε Κιτσικη? Λες και δεν θα τους χειραγωγουν οι Αγγλοσαξωνες που τους εδωσαν καταφυγιο ολα αυτα τα χρονια....Επισημως μας λετε να παραμεινουμε προτεκτορατο. Παντως για το μεγεθος της οικογενειας, καλα κανουν. Λεφτα εχουν, χρονο εχουν, καλ κανουν και κανουν απογονους. Εμεις πανω απο ενα δεν κανουμε, γιατι δεν μπορουμε αλλα και γιατι δεν θελουμε να αυξησουμε την προσφορα σκλαβων και πολεμιστων σ' αυτο το διεφθαρμενο συστημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅσο πιὸ εὔπορος εἶναι κανεὶς τόσο πιὸ ἐγωϊστὴς εἶναι καὶ τόσο ὀλιγώτερα παιδιὰ κάνει. Ὅσο πιὸ φτωχὸς εἶναι κανεὶς τόσα περισσότερα παιδιὰ κάνει.Βλέπε τοὺς λαοὺς τοῦ Τρίτου Κόσμου σὲ σύγκριση μὲ τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Σίγουρα ο πλούτος επηρεάζει την αναπαραγωγή.Παρόλαυτα προσωπικά πιστεύω, ότι άλλα κίνητρα βαθύτερα ψυχολογικά ωθούν έναν λαό να αναπαραχθεί.Ο εκπληκτικός λαός των Εβραίων παραδείγματος χάριν, αν και πλούσιος δεν έχει πρόβλημα αναπαραγωγής.Πιστεύω ότι οφείλεται στην αίσθηση του ανήκειν του Ιουδαϊκού λαού, με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή να γίνεται για να διατηρηθεί το εβραϊκό αίμα ανεξαρτήτως πλούτου.
   Δηλαδή, εάν οι Έλληνες είχαμε έναν κοινό σκοπό και μία ολοκληρωμένη (μαζικά) ταυτότητα, τότε πιστεύω θα αυξανόταν ο πληθυσμός.

   Delete
  3. Ετσι οπως τα λετε ο Κων/νος εκανε πολλα παιδια λογω ...3κοσμικης φτωχειας....Ημαρτον.....Οι φτωχοι του 3ου κοσμου κε Κιτσικη ειναι αμορφωτοι και ηλιθιοι (γνωριζετε τη μελετη με τα IQ). Γι αυτο αναπαραγονται (βλ. Νιγηρια-σε μερικα χρονια θα τρωει ο ενας τον αλλον).

   Delete
  4. Μᾶλλον κάνεις ὅτι δὲν καταλαβαίνῃς ἤ τρολάρεις "Χασάν;;". Ἄν συνεχίσῃς ἔτσι θὰ ὑποχρεωθῶ νὰ σὲ κόψω.Δημἠτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Οι Εβραίοι παρά την απόλυτη σκληρότητά των και τα όσα κάνουν στους Παλαιστινίους, με δυσκολία βρίσκουν Εβραίους να εποικίσουν την δικαιωματική γη των Παλαιστινίων. Ο χείριστος εκφραστής της Δύσεως, οι σιωνιστες. Όσο και να συνεργαζόμαστε εμεις ή αλλοι μαζί των το κάνουμε για όφελός μας μονάχα. Το μίσος για τον Εβραίο δεν θα σβήσει ποτέ! Όσο υπάρχει ανθρωπότης και Δύση θα ύπάρχει μισος για τον εβραίο! Και μακάρι η Χαμάς με τους Ρωμηούς να ανακαταλάβει κάποτε τα Ιεροσόλυμα χάριν του Ιησού ορωτίστως και του Αλλάχ δευτερευόντως. Να γίνουν τα Ιεροσόλυμα κέντρο συμβιώσεως Ρωμηοσύνης-Ορθοδοξίας και Αραβισμού-Ισλάμ. Εάν την πάρουν δε οι Σιίτες ακόμη καλλίτερα. Επιτέλους εκείνη την Ώρα θα ξεπλυθεί κάθε εβραϊκή σαπίλα σαρκική, χρηματική και πνευματική!

   Πάρε πρόοδο! Πωπωπωπωπωπωπωπωπω πρόοοοδοοοοοος!!!!!!!!!!!!!

   1. https://www.youtube.com/watch?v=Bjf9neovBtM

   2.https://www.youtube.com/watch?v=TsYNpOuunjM   Υ.Γ.Και τί βλέπεις. Την Λευκή φυλή στις χείριστες των ανωμαλιών! Εάν δεν υπήρχε ο μέγας Αδόλφος Χίτλερ και ο τρισ-ευγενής Εθνικοσοσιαλισμός του, ουδέποτε θα ήθελα να περνιέμαι Λευκός, θα κυκλοφορούσα παντού και πάντοτε με μούσι σαν Ανατολικομεσογειακός και φυσικά η φυλετική μου συνείδηση θα ήτο ανύπαρκτη.

   Delete
  6. Συνέκεινε το βίντεο με το ισραηλινό γκέυ παρέιντ με ένα της Χαμάς και της Χεζμπολλάχ , για να δεις τί πα να πει "πρόοδος". Η Χεζμπολλάχ είναι 1000 φορές πιο κοντά στην αληθινή πρόοδο από το "Γιαχαμπίμπι Τελ αβίβ" που εκφωνεί η εβραία κοντσίτα στο βίντεο!!!

   Όσο για τους Σπαρτιάτες μάλλον σε ρυθμό παρόμοιο του άκρως στρατιωτικού της Χαμάς θα παρήλαυναν παρά στον εκφυλιστικό τσαχπινοκωλαράκικο των εβραίων κιναίδων! Το να συγκρίνεται η Σπάρτη με το Ισραήλ, παρά τις όποιες ομοιότητες ειλώτων-Παλαιστινίων αποτελεί θεία ύβρις και ιεροσυλία!

   Delete
  7. *συνέκρινε

   Delete
  8. Η άνοδος του Ισλαμισμού τον 7ο αιώνα εξηγείται μόνον από την αποτροπή εκφυλισμού της Ορθοδοξίας. Συνεπώς το Ισλάμ αποτελεί βραχίωνα ασφαλείας για να μην εκφυλιστεί η Ορθοδοξία. Αυτός ο σκοπός υπάρξεώς του. Ισλάμ-Ορθοδοξία αποτελούν διπολα ασφαλείας. Το ένα φέρνει το άλλο. Εκφυλίζεται η Ορθοδοξία, ριζοσπαστικοποιείται το Ισλάμ και τελικώς ως δράση-αντίδραση και η Ορθοδοξία. Αυτά για όσους θα πουν ότι "μα το Ισλάμ...". Ναι το Ισλάμ! Που κατόρθωσε και έκανε ριζοσπαστικό κίνημα ενώ εμείς δυστυχώς απτύχαμε με την δολοφονία του Χριστοδούλου. Για την Ρωσία και την Ορθοδοξία εκεί ας αποφασίσει ο Πούτιν ποίο πρόσωπο επιθυμεί. Γιατί Ρουμάνες και Ρωσσίδες αποτελούν τις καλλίτερες... προς το παρόν. Ουδεμία ποιότης ουδένα ήθος. Για να λέγονται ως έχουν ορισμένα πράγματα. Ο μοναδικός λόφος που θα πολεμήσω όταν γίνει, το Ισλάμ είναι για να μην χαθεί η Ορθοδοξία. Διότι Ορθοδοξία συνεπάγεαι Ρωμαίηκη κληρονομιά και Βυζαντινό Πολιτισμό. Για κανέναν άλλο λόγο. Και το Έθνος π μου λένε και οι Εθνικιστές, πότε το είδα εγώ στην ζωή μου αυτή και πού; Πουθενά! Ο συνέλληνας είναι ο χείριστος άνθρωπος που εχω γνωρίσει! Ευτυχώς που οι Κύπριοι ακόμη ανέχονται τους ελλαδίτες και δεν τους δίνουν μια κλωτσιά να τους αφήσουν στο γραικυλιστάν με τους ομοίους τους. Αλλά μάθανε και οι εκείνοι βλέποντας το καλό παράδειγμα και στρώσανε.

   Delete
  9. *μοναδικός λόγος που θα πολεμήσω το Ισλάμ

   Delete
  10. Και Καθηγητά λάβετε επιτέλους μία θέση. Την μία καταδικάζετε τον Διαφωτισμό και ορθώς το πράττετε, την άλλη συνεχώς δηλώνετε Μαρξιστής-Λενινιστής παρότι στα ίδια τα γραπτά σας παραδέχεσθε την αποτυχία της Σοβιετικής Ενώσεως(λόγω αθεΐας, υλισμού κλπ) ονομάζοντάς μάλιστα τον μαρξισμό-λενινισμό, καπιταλιστική αίρεση! Παρόλα αυτά δεν δηλώνετε Φασίστας. Επίσης συνεχώς παραδέχεσθε και πάλι ορθώς ότι τα σοσιαλιστικά ιδεώδη των αρχαίων Στωϊκών και λοιπών φιλοσόφων του αρχαίου κόσμου, πιο κοντά στον Εθνικοσοσιαλισμό ευρίσκονται παρά στον κομμουνισμό. Επίσης λέτε ότι το Σπαρτιατικό κράτος σήμερα θα ενετάσσετο στο Εθνικοσοσιαλιστικό πλαίσιο. Το πού τώρα συνάδει το Ιδεώδες αυτό με το γκέυ παρέιντ του Ισραήλ και την ολοφάνερη δημοσία ομοφυλοφιλία ένας θεός γνωρίζει. Λέτε επίσης συνεχώς για τα κιμπούτζ, τα οποία όμως δεν υπάρχον πλέον. Ασχετα πώς ξεκίνησε το Ισραήλ σήμερα έχει πάρει τερατουργικματική μορφή. Ούτε καν να ανήκει στην Μ.Ανατολή δεν θέλει, παρά μονάχα στην Δύση. Το ίδιο το Ισραήλ ως Σιωνιστικό αρνείγαι τον εβραϊσμό της Ενδιαμέσου Περιοχής και ενσακρώνει τον Δυτικό εβραϊσμό, που παλι όπως γράφετε στα βιβλία σας(Περί Ηρώων) συνέβαλε στην Φιλελεύθερη Καπιταλιστική Δύση μαζί με την Μασονία, ώστε η Δύση-Διαφωτισμός να είναι έργο των Εβραίων και λέτε μάλιστα ότι οι Γερμανοί Ε/Σ είχαν δίκαιο να το πιστεύουν! Παρόλα αυτά πώς ακόμη ασπάζεσθε τον μαρξισμό-λενινισμό και στάζετε μέλι για το Ισραήλ δεν καταλαβαίνω. "Αξιοθαύμαστο" σε θεματα ισχύος. Στο θέμα δημιουργίας πολιτισμού ανύπαρκτο! Εν αντιθέσει Ρωμηοί, Άραβες και Πέρσες ακόμη και οι Αιθίοπες έχουν καταφέρει να αφήσουν μεγάλο πολιτισμικό έρεισμα στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω της Θρησκείας των.

   Delete
  11. Καταδικάζω καὶ ἐγὼ ἀπολύτως τὰ gay parades ἀλλὰ αὐτὰ δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ καταδικάσουν μία χώρα, πόσῳ μᾶλλον τὸ Ἰσραήλ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  12. Μα δεν είναι μόνον τα γκέυ παρέιντ. Το Ισραήλ είναι η Αμερική της Μέσης Ανατολής. Νομίζετε κοιμούνται και περπατούν ήσυχα οι Ισραηλίτες εκεί; Ξέρετε τί φόβος υπάρχει στα δημόσια λεωφορεία, μην τους επιτεθούν Παλαιστίνιοι στον δρόμο με μαχαίρι ή με αμάξι τους συνθλίψουν; Τί πολιτισμό παράγει το Ισραήλ; Την στιγμή που λέτε ότι είναι αξιοθαύμαστο το Ισραήλ συμφωνείτε εμμέσως με τον Δόκτωρα διότι εκείνος εκθειάζει τις ΗΠΑ. ΗΠΑ-Ισραήλ είναι κράτη πανομοιότυπα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν όπως έχω ξαναπεί οι Ορθόδοξοι Εβραίοι κανείς άλλος. Ποίον πολιτισμό προάγει το Ισραήλ; Το Ιράν προάγει τον Σιισμό, την Πολιτιστική κληρονομιά του, διεξάγει έναν Άγωνα κατά του Φιλελευθερισμού ως πολίτευμα με επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες, εκεί βασίσθηκε τουλάχιστον από το 1979 και μετά. Δέχεται μέχρι και τον...Ζωροαστρισμό ως κανονική θρησκεία! Την ίδια στιγμή βλέπουμε ομοφυλόφιλους σφαγείς να σφάζουν ξυπόλυτα Παλαιστινιόπούλα, να τους παίρνουν τα σπίτια και ξαφνικά η κουλτούρα η γηγενής της παλαιάς Παλαιστινιακής περιοχής να μεταβάλλεται σε Δυτική εβραϊκή. Εκεί δηλαδή που υπήρχαν οι οικογένειες των Αράβων με το τζαμί τους και τα μαγαζιά τους, οι εβραίοι τα γκρεμίζουν στήνουν πολυκαταστήματα και διοργανώνουν...γκέυ παρέιντ! Κατανάλωση, ισχύ για το χρήμα και την εξουσία, σφαγή παιδιών από ομοφυλοφίλους με όπλα, διοργάνωση αισχρών εκδηλώσεων και τεχνολογικός υλισμός. Αυτό είναι το Ισραήλ. Θα έκανε ένα πραγματικό βήμα επιστροφής την στιγμή που εγκαθίδρυε στην Δυτική Όχθη ένα κανονικό Θεοκρατικό κράτος της Ιουδαίας όπως επιθυμούν μερικοί. Βέβαια πάλι θα χάναν τις οικίες τους οι Άραβες δίχως λόγο.

   Delete
 8. Κ.Καθηγητά.Ο Φίλης, σαν επαγγελματίας ανθέλληνας αριστερός καταργεί τα αρχαία από μίσος απέναντι στην ιστορία της Ελλάδος με στόχο την αποβλάκωση των νέων, όχι την απομάκρυνση από τους Φράγκους.
  Αφετέρου, είναι φανατικός εχθρός της ορθοδοξίας.Συνεπώς η στήριξη στις πράξεις του πιστεύω είναι άτοπη.
  Επιπλέον, όπως λέει ο μεγαλύτερος φιλόλογος του προηγούμενου αιώνα, Ρένος Αποστολίδης, η κατάργηση των αρχαίων είναι έγκλημα.
  Εχθρός του Ελληνισμού είναι οι πολιτικοί, όχι ο λαός.Ο λαός είναι ότι του επιβάλει η πολιτική, γιαυτό η τελευταία αποτελεί την σπουδαιότερη επιστήμη κατά τον Αριστοτέλη.
  Επιπροσθέτως, η μοναρχία είναι καλοδεχούμενη μόνο εάν είναι Ελληνική και όχι ξενοκρατούμενη.Εν συνεχεία, επιβάλεται να ονομάζεται ταυτοχρόνως και δημοκρατία, όπως κάνουν άλλα κράτη για λόγους εξωτερικής πολιτικής.
  Συμφωνούμε όμως ότι η λύση δεν θα έρθει με τα κόμματα, πολύ φοβάμαι όμως ότι ο Βασιλέας θα είναι άλλος ένας τσίπρας/παπανδρέου/κ.α. λαοπλάνοι

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν ἐκατάλαβες τὸ ἄρθρο μου. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ σένα ὡς πρὸς τὸν Φίλη, dr.Pap. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 9. Θα χαιρόμουν να εβλεπα ηγέτη με όραμα να διαφεντεύει τούτη την έρμη χώρα, αντί γι αυτό, με πόνο παρατηρώ, την αποσύνθεση ενός κράτους που εξαρχής δομήθηκε λανθασμένα για να καταρρεύσει εύκολα. Οι λόγοι για εσένα ειναι προφανείς, αν οχι διόρθωσε την συλλογιστική μου. Ο ηγέτης, μου έμαθες, είναι συνδυασμός στρατηγού και φιλοσόφου...είναι ο "βασιλέας" αυτο το πρόσωπο; Επιθυμούν οι "μεγάλες δυνάμεις", αυτές που για δικά τους συμφέροντα, δημιούργησαν και συντηρούν τούτο το κατά φαντασία κράτος, να δημιουργηθεί δομή, πραγματικά ισχυρή, στην Ενδιάμεση περιοχή; Γνωρίζεις πολύ καλά οτι διαθέτουμε τεράστια ενεργειακά αποθέματα που ουδείς τόλμησε να εκμεταλλευθεί (ποικιλοτρόπως) προς όφελος του κράτους. Γιατί άραγε; Απο λαο χωρίς παιδεία, που ακόμη και τα μεγάλα και νέα μυαλά που γεννά μεταναστεύουν, μην περιμένεις τίποτα. Ας καεί λοιπόν για να τελειώνουμε, ας καεί λοιπόν μπας και φυτρώσει νέο χορτάρι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για την επιτυχή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, απαραίτητη είναι η συνεργασία με το Ισραήλ. Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος ευτυχώς έχουν έρθει κοντά στον τομέα αυτό.

   Delete
  2. Αυτό εννοώ φίλε μου. Η ενέργεια δημιουργεί παίγνια και ισχυροποιεί την θέση αυτού που την κατέχει...τις μαριονέτες όμως άλλος τις κινεί.

   Delete
  3. Σωστά. Πάντως είναι αλήθεια στην περιοχή άλλο κράτος φιλικά προσκείμενο πλην του Ισραήλ δεν υπάρχει. Πέραν του Καθηγητού το ίδιο πιστεύει και ο Θεοδωράτος που γενικά έχει αρκετά καλές ιδέες για μία επανίδρυση του κράτους.
   Δυστυχώς πρέπει να συμμαχήσουμε και με τον διάβολο ακόμη.

   Delete
 10. Σωστὴ ἡ συλλογιστική σου Ἀλέξανδρε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Τὸ κράτος ἀναλύεται σὲ δημόσιο καὶ στρατό (μαζὶ μὲ τὴν ἀστυνομία καὶ τὴν χωροφυλακή). Τὸ δημόσιο θέλετε νὰ γκρεμιστεῖ, ὁ στρατὸς + τὴν ἀστυνομία + ὅ,τι ὑπάρχει στὴν θέση τῆς χωροφυλακῆς, ἤ καὶ τὰ δύο ; Γιὰ νὰ καταλαβαινόμαστε.

  ReplyDelete
 12. Η κατεδάφισις του όλου γραικοφραγκικού συστήματος (κατεστημένου), που είναι και εκκλησιαστικό, είναι ο απαραίτητος όρος ελευθερίας και επιβίωσης των Ελλήνων στην Γραικία. Και είναι ένας Καθολικός Βαυαρός (ο δρ Σόϊμπλε) που το κατεδαφίζει συστηματικά, όπως ένας Καθολικός Βαυαρός (ο βασιλεύς Όθων) το οικοδόμησε. Ο καημένος ο αδαής και ευπρεπέστατος (συμπαθής πρώην νεοκόρος) κ. Φίλης και οι συν αυτώ είναι προς λαϊκήν κατανάλωσιν. Το πρόβλημα δεν είναι η δυτική παράταξη, αυτήν την εξοντώνουν τα αφεντικά της. Είναι ο ιδρυματισμός* της αντιδυτικής παρατάξεως και του γραικοφραγκικού κλήρου, οι οποίοι έχουν μεταβληθεί σε στυλοβάτες της φυλακής (εθνοκράτος) που τους έχει κλείσει η δυτική πολιτική.
  Το επαναλαμβάνω θέλοντας να πιστεύω ότι δεν διαβάστηκε στην προηγούμενη ανάρτηση και είμαι διαθέσιμος για κάθε διευκρίνηση και έτοιμος να αποδεχθώ κάθε τεκμηριωμένη διαφωνία ή και αναίρεση.
  * Ιδρυματισμός η ασθένεια, από την οποίαν πάσχουν, όσοι ζούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στις φυλακές και στα ιδρύματα. Αδυνατούν να ζήσουν στον έξω κόσμο.

  ReplyDelete
 13. YΓ. Περιμένοντας ἀπάντηση στὴν παραπάνω ἐρώτησή μου περὶ κατεδαφίσεως, θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω, γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη ἔλευση τοῦ ἄνακτος, ὅτι τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο ἄν οἱ Ἕλληνες τὸν θέλουνε ὅσο ἄν ὁ ἴδιος τοῦς ἐμπιστεύεται. Διότι ἄν δὲν κάνω λάθος οἱ μόνοι βασιλεὶς τῆς Ἑλλάδος ποὺ δὲν ὑπέστησαν ἔξωση ἤ δολοφονία ἦταν αὐτοὶ ποὺ κατάφεραν νὰ ἡγηθοῦν τοῦ ἀντικομμουνιστικοῦ ἀγῶνος. Ἑγὼ στὴν θἐση τοῦ ἄνακτος θὰ περίμενα νὰ ξεσπάσει συμμοριτοπόλεμος προτοῦ δεχτῶ τὴν ἐπάνοδό μου. Ἅν δὲν κάνω πάλι λάθος, ἡ Καθημερινὴ προβλέπει καυτὸ χειμῶνα μὲ ἀναρχικὰ στοιχεῖα ἐν δράσει. Ἵσως εἶναι μιὰ ἀρχή.

  ReplyDelete
 14. (...ΥΓ2 θέλω νὰ πῶ ὅτι δὲν μὲ κάλυψε ἡ παραπάνω ἀπάντηση τοῦ κου Ῥωμηοῦ. Ἑγὼ τὰ ξερω πιὸ χοντρά.

  Στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν ἀρχικὰ τρεὶς παρατάξεις. Ἡ φιλορωσσικὴ πληρωνὸταν ἀπὸ τοὺς Ρώσσους καὶ ζητοῦσε ἀρχικὰ ἐνίσχυση τῆς Ῥωσσικῆς πολιτικῆς μέσωι τῆς ἐκκλησίας. Ἡ ἀγγλικὴ παράταξη πληρωνόταν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους καὶ πολεμοῦσε τὴν Ῥωσσικὴ ἐπιρροή. Καὶ ἡ λεγομένη γαλλικὴ (μαζί μὲ τὶς ἄλλες) πήγαινε ὅπου ὑπῆρχε χρῆμα. Αὐτὴ ἦταν ἡ πιὸ φιλοπόλεμη.

  Κανένας βασιλέας δὲν εὐτύχησε στὴν Ἑλλάδα μὲ τοὺς ἐξωτερικούς πολέμους. Ἅλλος δολοφονήθηκε, ἄλλος ταπεινώθηκε, ἄλλος ἐγκατέλειψε τὴν χὠρα. Αὐτοὶ ποὺ πεθάναν σὲ ἑλληνικὸ κρεβάτι εἶχαν ἡγηθεῖ τοῦ ἀντικομμουνιστικοῦ ἀγῶνος. Συμπέρασμα πρῶτο. Ὁ βασιλιάς στὴν Ἑλλάδα εἶναι άσφαλὴς μόνον ὄταν ἡ Ἑλλὰς δὲν βρίσκεται σὲ ἐξωτερικὸ πόλεμο. Συμπέρασμα δεύτερο. Ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν παρατάξεων (ἐμφύλιος πόλεμος) ὠφελεῖ τὴν βασιλεία. Συμπέρασμα τρἰτο. Μὲ βάση τὰ μέχρι τώρα δεδομένα, τὸ καλύτερο γιὰ τὸν βασιλέα ποὺ θέλει νὰ πεθάνει βασιλιὰς σὲ ἑλληνικὸ κρεββάτι στὴν Ἑλλάδα χωρίς νἂ ἔχει δολοφονηθεῖ εἶναι νὰ συμμαχήσει 1) μὲ τοὺς Ἄγγλους, ἤ τοὺς ἀντικαταστάτες τους, καὶ τὸ ἀγγλικὸ κόμμα ἐν Ἑλλάδι, 2) ἀλλὰ καὶ τὸ κόμμα τοῦ πλιάτσικου, κατὰ 3) τῆς Ῥωσσίας καὶ τοῦ ῥωσσικοῦ κόμματος. Ἑὰν τὸ ῥωσσικὸ κόμμα εἶναι φιλοὀρθόδοξο, λογικὸ εἶναι ὁ βασιλιάς νὰ γραικοφραγκίσει.


  Ἡ κίνηση ὑπερκερασμοῦ τῆς Ῥωσσίας διὰ τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ ποὺ πρότεινε ὁ κος Κιτσίκης στὴν προηγούμενη ἀνἀρτηση ἔχει, φαντάζομαι, τὴν ἔννοια κίνησης ματ. Μὲ τὸ νὰ γίνουμε πιὸ ὀρθόδοξοι ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους Ῥώσσους πείθουμε τοὺς Ἅγγλοἀμερικανοὺς νὰ μᾶς ὑποστηρίξουν. Εἶναι ἠ πολιτικὴ τοῦ Μαυροκορδάτου, ἀλλὰ μὲ βράκα κάτω ἀπὸ τὴν ῥεντιγκότα. Βἐβαια, ἡ ἀνἀλυσἠ μου εἶναι μᾶλλον παιδαριώδης.

  ReplyDelete
 15. Ποίος στρατός, ποιά αστυνομία και γενικά ποιό κράτος Κωνσταντή; Αγνοείς εντελώς τα δεδομένα, λες και ζεις σε παράλληλο σύμπαν. Όχι σχόλιο, βιβλίο πρέπει να γράψω για να εξηγήσω την κατάντια όλων των δομών αυτού του κατά φαντασία κράτους. Κατέβα σε παρακαλώ εδώ κάτω, στην Ελλάδα, να παρατηρήσεις και να μου πεις τι λειτουργεί ορθολογικά. Θα χαρώ απίστευτα αν μου υποδείξεις έστω και μια δομή που λειτουργεί ορθολογικά σε αυτή τη Χώρα. Λυπάμαι μόνο τα παιδιά που θα μείνουν εδώ, σε αυτό το "κράτος", αν δεν αλλάξει κάτι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν υπάρχει ούτε στρατός, ούτε αστυνομία ούτε κράτος.

   Delete
  2. Μακάρι νἄταν ἔτσι...θὰ ὑπάρχει ὅσο τὸ ζητᾶμε. Ἕρχεται μόνο του ὄταν τὸ καλέσεις καὶ μετὰ ζητᾶ ἀμοιβὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του.

   Delete
 16. YΓ3. Ἡ ἰδέα εἶναι μεγαλοφυής. Μπράβο κε Κιτσίκη. Τῶρα κάτι ἔπιασα, νομίζω. Ὁ βασιλιάς δείχνει τὸν δρόμο πρὸς τὴν εὐσέβεια. Δίπλα του ἡ βασίλιννα. Καὶ ἔτσι ὁ ἑλληνισμός δὲν γίνεται μὀνον ὅ,τι ὁ Ναπολέων γιὰ τὸν τσάρο, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ὁ μουζίκος γιὰ τὸν Τσάρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η επιστροφή των Γλύξμπουργκ εάν γίνει ως μοναδική λύση πριν το Χάος, θα είναι τρανή απόδειξη της πλήρους ανικανότητος του ελλαδικού λαού να γεννήσει Ηγέτες και Ήρωες. Με τον Παπαδόπουλο μονάχα κάτι πήγε να γίνει. Ο Ηγέτης πρέπει να προέρχεται από τον Λαό και όχι να είναι ξενόφερτος. Εκτός αυτού, λόγω της εγχώριας παρακμής, η Αγγλοσαξωνική αντίληψη του Γλύξμπουργκ θα ωφελήσει την Ελλάδα σε θέματα οικονομικά(κατασκευή υποδομών ενός σοβαρού Εθνοκράτους, τέρμα στο υπέρογκο Δημόσιο κλπ), κοινωνικά(αξιοκρατία, σοβαρά Πανεπιστήμια) και πολιτικά(μακάρι να κατορθωθεί η κατάργηση του Κοινοβουλίου ή έστω η υποβάθμισή του). Η Ελλάδα έχει όντως πολλές δυνατότητες αλλά ο Έλληνας με το πονηρό, τεμπέλικο και ακαμάτικο μυαλό του δεν την βοηθά καθόλου.

   Delete
 17. Κύριε Καθηγητά πώς συνάδει η επαναφορά των Γλυξβούργων με το ρωμεήκο όταν η παραδοσιακή τους βάση ήταν η αντικομμουνιστική Πελοπόννησος. Σας θυμίζω πως Πελοποννήσιοι τύπου Καλαβάνου και Παυλάκου είναι τυπικοί νεωτεριστές κατά του πολυτονικού και γενικότερα η Πελοπόννησος πρωτοστάτησε στον κοραισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ ἔλεγε: «Ἐγὼ παίρνω τὶς ἀποφάσεις καὶ l'intendance suivra»,δηλαδὴ ἡ πεζῆ καθημερινότητα τῶν ὑπαλλήλων θὰ ἀκολουθήσῃ. Ἐννοοῦσε τὴν ἄφθαστη μετριότητα τοῦ μέσου πολίτου. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 18. "Κατέβα σε παρακαλώ εδώ κάτω, στην Ελλάδα, να παρατηρήσεις και να μου πεις τι λειτουργεί ορθολογικά". Ὁ μηχανισμὸς αὐτοκαταστροφῆς ποὺ λέγεται ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Λειτουργεῖ σὰν ἑλβετικὸ ῥολόι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο ἡ Ἑλλάδα λειτουργεῖ μὲ τὸ οἰκογενειακὸ σύστημα τῆς Τουρκοκρατίας.

   Delete
 19. YΓ. Τὸ ὅτι οἱ Γλύξμπουργκ ἔχουν δανἐζικη καταγωγὴ εἶναι ὑπὲρ τῆς ἑλληνικότητός τους, ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ἕνα κράτος τῆς προκοπῆς εἶναι ὑπέρβαση τοῦ φυλετικοῦ συστήματος. Στὸ φυλετικὸ σύστημα οἱ ἀπόγονοι θυσιάζονται γιὰ χάρη τῶν προγόνων. Εἶναι δεῖγμα πολιτισμικῆς καθυστέρησης τὰ παράπονα γιὰ τὴν ξένη καταγωγὴ τοῦ βασιλέως. Διότι ὄταν παντρεύεσαι παντρεύεσαι καλὰ γιὰ τὰ παιδιά σου, ὄχι γιὰ τὸν μπαμπά σου,τὴ μαμά σου ἤ τὰ πεθερικά σου.

  Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνα ἄλλο κακό σύστημα, τὸ δουλοκτητικό. Εκεί οἱ ἀνώτερες τάξεις ἀργοσβήνουν (γκέυ παρέηντ, παιδεραστία) γιὰ χἀρη τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν δούλων-εἰλώτων. Οἱ φτωχοὶ δὲν πολυπρολαβαίνουν νὰ κάνουν οἰκογενειακὸ προγραμματισμό καὶ ἀναγκαστικὰ ἐμπιστεύονται τὴν οἰκογένειά τους σὲ μιὰ ἀνὠτερη δύναμη. Οἰ νομικῶς ἐλεύθεροι χάνονται στὶς διακλαδώσεις τῶν νευρώσεῶν τους καὶ βρίσκουν διέξοδο στον μιλιταριστικὸ τεχνοκρατισμό.

  Τὸ ἰδανικό εἶναι ὁ συνδυασμός ἐλευθερίας (δηλ.μή-δουλείας) καὶ Ἁνωτἐρας Δυνάμεως ποὺ ἐκείνει φτιάχνει, ἐν τέλει, τὴν οἰκογένεια. Καὶ δὲν ταὐτίζεται οὔτε μὲ τὸν πρόγονο τοῦ σογιοῦ οὔτε μὲ τὴν κοινωνική τἀξη. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος οὕς ὁ Θεὸς συνέζευξε ἄνθρωπος νὰ μὴν χωρίσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ανάλυσή σου είναι σωστή είς ό,τι αφορά την Δυτική Ευρώπη. Πράγματι τελικά εσύ Γαλλία, εγώ Ελβετία, στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε.

   Delete
 20. Κύριε καθηγητά γράφεται "Προτοῦ ὅμως γίνῃ προσπάθεια ἐπανιδρύσεως χρειάζεται πλήρης κατεδάφιση καὶ ἐφ'ὅσον δὲν τὴν κάνει ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἄς τὴν κάνῃ ὁ Φίλης, ὑπουργὸς Παιδείας τοῦ Σύριζα, καταργῶντας τὴν ἀνούσια διδασκαλία τῆς νεοημερολογίτικης φραγκοφορεμένης Ὀρθοδοξίας" ....Αναφέρεστε μήπως στην κατάργηση της πρωινής προσευχής απ΄τα σχολεία? Και αν σας ερμηνεύω σωστά μήπως με αυτό εννοείτε, πως αφού η επίθεση του άθεου Φίλη και της κυβερνήσεως χτυπά πλέον απροκάλυπτα την Ορθοδοξία αυτό θα ενεργοποιήσει τα ζωντανά και γνησίως Ορθόδοξα αντανακλαστικά της Εκκλησίας ώστε να διεξάγουν έναν αγώνα και κατά των δυτικών στοιχείων που την έχουν διαβρώσει? Δηλαδή ως διαλεκτικός βλέπεται το καλό μέσα στο κακό.Ως προς την επάνοδο του Βασιλέα θα ήταν ίσως ένα πρώτο προπαρασκευαστικό βήμα για την εγκαθίδρυση της απολύτου μοναρχίας Βυζαντινού τύπου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολὺ σωστὰ έκατάλαβες. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 21. Κύριε καθηγητά, σε θεωρώ βαθύ γνώστη των τεκταινομένων Παγκοσμίως, όμως φάσκεις και αντιφάσκεις. Μπορεί σε ένα άρθρο , να υποστηρίξεις ότι ο Α είναι ο Σωτήρας της Ελλάδας και σε ένα μεταγενέστερο ότι είναι ο πιό άθλιος, προδότης και υπαίτιος της σημερινής κατάστασης. Αυτό το ονομάζεις Διαλεκτική. Κάποιος όμως θα μπορούσε να σκεφτεί, όταν θεωρήσαι από τους καλύτερους γεωπολιτικούς αναλυτές-συμβούλους, όποιος σε καλέσει για "πνευματικό καθοδηγητή", και σε κάνει δεξί του χέρι (κάτι παρόμοιο με Καραμανλή, Οζάλ), θα τον υμνήσεις ως Σωτήρα του Έθνους. Καλή η "διαλεκτική" όμως τούτη την κρίσιμη ώρα, χρειαζόμαστε Ηγέτη, χρειαζόμαστε λύσεις. Εχετε συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὶς λύσεις, ἐφ'ὅσον διαβάζῃς τὰ δεκάδες βιβλία μου καὶ τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου, τὶς παρουσιάζω ἐπὶ δεκάδες χρόνια. Καὶ πρῶτα ἐπάνοδος τῆς ἐλέῳ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μοναρχίας, κατάργηση τοῦ κοινοβουλετισμοῦ, συγκρότηση ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, ἐπάνοδος στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο καὶ στὴν συντηρητικὴ Ὀρθοδοξία, ἐπάνοδος στὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς καὶ σὲ συντηρητικὴ ὀρθογραφία καὶ γλῶσσα καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ὄχι ἐθνικισμός.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 22. Κωνσταντινουπολίτη, πὲς ὅτι ἤσουνα ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός. Ἕχεις πόλεμο καὶ μὲ τοὺς Πέρσες, καὶ μὲ τοὺς Τουρκους καὶ μὲ τοὺς Ἄραβες καὶ μὲ τοὺς Κοὐρδους. Καὶ μὲ τοὺς Ἑβραίους ἔχεις πρόβλημα διότι εἶναι οἱ μόνοι ὑπήκοοί σου ποὺ δὲν εἶναι χριστιανοί (ὁ πρόεδρός μας εἶπε νομίζω πρόσφατα ὅτι εἴμεθα ἔθνος παραδοσιακὰ ἀνεξίθρησκο).
  Σοὔρχονται καὶ οἱ Σταυροφόροι καὶ σοῦ λένε, ἄσε μας νὰ περάσουμε καὶ θὰ στοῦς κανονίσουμε ἐμείς. Διαφορετικὰ θὰ σὲ κανονίσουμε καὶ σένα.Τί κάνεις ;

  ReplyDelete
 23. ...μέχρι νὰ ἀποφασίσεις δὲ ἐσύ, Κωνσταντινουπολίτη, ὁ λαός σου ἀποκάτω σκέφτεται. "Σιγὰ μὴν πάω γὼ νὰ σφαχτῶ γιὰ τὴν Παλαιστίνη. Ἀρκετὰ τραβἀω γιὰ νὰ βγἀλω τὸ ψωμάκι μου. Νὰ πέσει ἡ Πόλη, νἄρθει εἴτε Λατῖνος, εἴτε Τοῦρκος, ὁ βασιλεύς καὶ Αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων νὰ πάει ἔξω τὸν περίδρομο νὰ τρώει μὲ τὸ ξένο του τὸ σόι. Τὰ δὲ ἑλληνικὰ θὰ τὰ κρατήσει ἡ ἐκκλησία. Ὅλοι τὸ ξέραμε ἐξάλλου ἀπὸ παλιά,
  ήξεύραμε τί ἄξιζαν αυτά,
  τὶ κούφια λόγια ἤσανε αὐτὲς ἡ βασιλεῖες.

  ReplyDelete
 24. ....τὴν ἀπάντηση τὴν βρῆκα μόλις στὸν Πλούταρχο, Θησέως βίος, 3.2.
  "Πέλοψ [..] οὐ χρημάτων πλήθει μᾶλλον ἤ παίδων μᾶλλον ἴσχυσε τῶν ἐν Πελοποννήσωι βασιλέων, πολλὰς μὲν εκδόμενος θυγατέρας τοῖς ἀρίστοις, πολλοὺς δὲ ταῖς πόλεσιν υἰούς ἐγκατασπείρας ἄρχοντας". μτφρ. Ὁ Πέλοψ ἔγινε ὁ δυνατὠτερος βασιλιάς τοῦ Μωριᾶ, ὄχι τόσο χάρη στὸν πλοῦτο του ὅσο χάρη στὰ πολλὰ παιδιά του. Πολλές κόρες του πάντρεψε μὲ τοὺς δυνατώτερους τοῦ τόπου καὶ πολλούς γιοὺς του ἐσκόρπισε στὶς πόλεις σὰν ἀρχοντες".

  Τὸ ἀπόσπασμα μᾶς δίνει 3 ἐνδείξεις. 1) Ὅτι οἱ φτωχοὶ κανουν πολλὰ παιδιὰ σὰν ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ στὴ φτὠχεια (ὄχι ἀπὸ ταπεινοφροσύνη) 2) ὄτι ἕνας παραδοσιακὸς τρόπος νὰ προσεταιριστεῖς ἄλλους άρχηγοὺς εἶναι νὰ τοῦς παντρέψεις μὲ παιδιὰ σου καὶ 3) τους γιοὺς σου νὰ τοῦς ἔχεις ὑπαρχηγούς σου. Ὁπότε συμφέρει πάρα πολὺ νὰ ἔχεις πολλά παιδιὰ ὄντας βασιλέας.

  ReplyDelete
 25. Όταν γίνει η συνομοσπονδία η Ελλάδα θα έχει Βασιλιά ελέω λαού του Θεού.
  Η Τουρκία όμως τι πολίτευμα θα έχει;
  Σουλτανικό με Şeyh-ül İslam ελέω λαού του Ισλάμ;
  Πώς θα συνυπάρξει ο Ρωμηός Βασιλιάς με τον Οθωμανό Σουλτάνο;
  Δε θα υπάρχουν τριγμοί και εντάσεις;
  Με τη πρώτη κρίση δε θα διαλυθεί η συνομοσπονδία σε χίλια κομματάκια;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν πρέπει νὰ συγχέουμε τὸν σεϊχουλισλάμη ποὺ ἦταν ὁ μιλλετμπασὶ τοῦ σουννιτικοῦ μιλλετίου στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία (τὸ ἀντίστοιχο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου τοῦ Φαναρίου γιὰ τὸ ὀρθόδοξο μιλλέτι), τὸν ἀπηρχαιομένο τίτλο τοῦ χαλίφη ἀραβικῆς προελεύσεως, μὲ τὸν αὐτοκράτορα-σουλτᾶνο τῆν Ὀθωμανικῆς Δυναστείας. Σήμερα ὑπάρχουν ἀκόμη μέλη τῆς Ὀθωμανικῆς Δυναστείας ποὺ εἶναι στὴν οὐσία Ἕλληνες καὶ ζοῦν στὸ Ἐξωτερικό. Ὑπάρχουν δὲ Τοῦρκοι βασιλικοὶ στὴν Τουρκία, ὅπως ὁ φίλος μου ὁ Καντὶρ Μισίρογλου, ποὺ δραστηριοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐπάνοδο τῆς ὀθωμανικῆς δυναστείας. Μία γνωστὴ ἑλληνικὴ ἀφίσα τοῦ 1878 ἔδειχνε τὰ πορτραῖτα τοῦ Γεωργίου Β΄καὶ τοῦ Ἀμπντουλχαμιτ Β' μὲ τὸν ἑξῆς τίτλο:"Οἱ δύο κυρίαρχοι τῆς Ἀνατολῆς", ὑπὲρ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς Συνομοσπονδίας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Όταν έγραψα «Σουλτανικό με Şeyh-ül İslam ελέω λαού του Ισλάμ;» δεν εννοούσα ότι Σουλτάνος = Şeyh-ül İslam. Εννοούσα μοναρχικό πολίτευμα με Σουλτάνο + Şeyh-ül İslam να συνυπάρχουν ελέω λαού του Ισλάμ. Όπως στην Ελλάδα θα συνυπάρχει ο Βασιλιάς + ο Πατριάρχης ελέω λαού του Θεού.
   Τώρα πώς νομίσατε ότι εγώ ταύτισα Σουλτάνο/Χαλίφη και Şeyh-ül İslam δε ξεύρω. Δε προκύπτει από πουθενά.

   Το ερώτημα παραμένει και δε δώσατε απάντηση:
   Πώς θα συνυπάρξει στην ίδια συνομοσπονδία ο Ρωμηός Βασιλιάς με τον Οθωμανό Σουλτάνο; Δηλαδή Γκλύξμπουργκ και Osmanoğlu (Osmanlı padişahları) χέρι-χέρι; Γίνεται;
   Δε θα υπάρχουν τριγμοί και εντάσεις;
   Με τη πρώτη κρίση δε θα διαλυθεί η συνομοσπονδία σε χίλια κομματάκια;

   Αυτό που λέτε στα ελληνικά εθνικομπολσεβικισμό είναι αυτό που λέμε στα τουρκικά ulusal komünizm;

   Το πολιτική ιδεολογία της συνομοσπονδίας θα ναι ulusal komünizm ή mutlak monarşi;
   Γκλύξμπουργκ και Σουλτάνος αποκλείεται να δεχθούν τον εθνικομπολσεβικισμό. Μόνο απόλυτη μοναρχία δέχονται. Ο Bayezid III δε δέχεται ούτε σύνταγμα ούτε κοινοβούλιο ούτε δημοκρατικές προπαγάνδες. Αρα που κολλάει ο εθνικομπολσεβικισμός;
   Πολύ μπερδεμένα τα πράγματα…
   Πάρα πολύ μπερδεμένα…

   Στη συνομοσπονδία τα υπόλοιπα θρησκεύματα θα χουν το μιλλετ τους; Οι Αρμένηδες θα χουν το δικό τους μιλλέτι;
   Με τους κούρδους και τους αλεβήδες τι θα γίνει;
   Με τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς και τους πρόσφυγες απ τη Συρια τι θα γινει στην Ελλάδα; Όλοι οι σουνίτες θα αποκτήσουμε δικό μας μιλλέτι στην Ελλάδα με Şeyh-ül İslam στην Αθήνα ή θα μας εκπροσωπεί ο Şeyh-ül İslam της Ισταμπούλ;
   Σε ρωσο-τουρκικό πόλεμο ο Γκλύξμπουργκ θα βοηθήσει τον Bayezid III ή θα πάει με τον Πούτιν;

   Το βιβλίο Yirmi Asırda Karşılaştırmalı Türk-Yunan Tarihi είναι μυθιστόρημα ή αληθινή ιστορία; Ο τίτλος λέει ιστορία αλλά δε ξέρω αν είναι κανονική ιστορία.

   Delete
  3. "Το βιβλίο Yirmi Asırda Karşılaştırmalı Türk-Yunan Tarihi είναι μυθιστόρημα ή αληθινή ιστορία; Ο τίτλος λέει ιστορία αλλά δε ξέρω αν είναι κανονική ιστορία".Ἀπάντηση: Πρόκειται γιὰ μερικὴ τουρκικὴ μετάφραση τοῦ βασικοῦ μου ἱστορικοῦ ἔργου μὲ τίτλο στὰ ἑλληνικά "Συγκρητικὴ Ἱστορία-Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν Κ΄ αἰῶνα" ποὺ ἐδημοσίευσε τὸ 1978, ὁ περίφημος ἐκδοτικὸς οἶκος τῶν Ἀθηνῶν, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας. Φυσικὰ καὶ πρόκειται γιὰ βιβλίο Ἱστορίας βασισμένο ὁλόκληρο σὲ ἀρχειακὸ ὑλικό.Ἐπαρουσιάσθη τὴν 1η Σεπυεμβρίου 1978 στὴν Κωνσταντινούπολη στὸν τουρκικὸ τύπο ἀπὸ ἐμένα κατόπιν προσκλήσεως τοῦ τότε διευθυντοῦ τῆς Χούρριετ, Ντεμὶρ Ντεμιρκέντ, ὁ ὁποῖος εἶχε βάλει μπροστὰ νὰ τὸ μεταφράσῃ ὁλόκληρο καὶ νὰ τὸ δημοσιεύσουν οἱ ἐκδόσεις τῆς Χούρριετ. Ἀλλὰ ἐπενέβη ἡ τουρκικὴ ΜΙΤ καὶ ἀπηγόρευσε τὴν ἔκδοση (βλέπε τὶς τουρκικὲς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς). Κατόπιν αὐτοῦ ἔγιναν δύο προσπάθειες Τούρκων ἐκδοτῶν, μία κομμουνιστικὴ ἔκδοση καὶ μία ἔκδοση τῆς Ναζλὶ Ἰλιτζάκ, ἀλλὰ καὶ πάλι ἐπενέβησαν οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἀπηγόρευσαν αὐτὲς τὶς ἐκδόσεις. Τελικὰ ἐπετράπει νὰ κυκλοφορήσῃ μία κουτσουρεμένη καὶ "ἐξαγνισμένη" ἔκδοση, αὐτὴν στὴν ὁποία ἀναφέρεσαι. Ὅσο γιὰ τὴν ἐνδεχομένη συνεργασία τοῦ Ἕλληνος βασιλέως καὶ Ὀθωμανοῦ σουλτάνου, ἔχουν γνώση οἱ φύλακες. Τὸ ἔχω προσωπικὰ σηζητήσει μὲ τοὺς ἐνδιαφερομένους καὶ πιστεύω ὅτι ἡ συνεργασία αὐτὴ δύναται νὰ εἶναι μακρόχρονη.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Abdul παρακάτω θα σου παραθέσω δύο αναλύσεις, οι οποίες έχουν κοινό παρονομαστή και ίσως απαντήσουν σε κάποια σου ερωτήματα.

   Οι προφητείες του Γέροντα Παϊσίου, Αγίου πλέον, Ιωσήφ Βατοπεδινού αλλά και άλλων, που βασίζονται στις προφητείες του ΠατροΚοσμά και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη.
   Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ο οποίος είναι κοντά -ο καθηγητής λέει πως το σχέδιο των ΗΠΑ είναι να γίνει το αργότερο μέχρι το 2030-, το 1/3 των Τούρκων θα σκοτωθεί, το 1/3 θα φύγει στη Κόκκινη Μηλιά (Μέκκα?) και το 1/3 θα εκχριστιανισθεί.
   Οι Κούρδοι Θα πάρουν τα δικά τους εδάφη (Κουρδιστάν), οι Αρμένιοι τα δικά τους και εμείς τα δικά μας (Πόντος-Μικρά Ασία).
   Θα Βασιλεύσει άνθρωπος που θα υποδείξει ο Θεός και σε όλα του θα είναι άψογος. Πρωτεύουσα του κράτους αυτού, Ελλάδος και ότι απομένει από την Τουρκία, η Κωνσταντινούπολη.
   Η Ορθοδοξία θα επικρατήσει σε αυτό του κράτος σε αυτό το κράτος αλλά και σε πολλά άλλα Κράτη.

   Για να δούμε τι λέει ο Καθηγητής, ο οποίος αναλύει την κατάσταση με καθαρά οικονομικά-γεωστρατηγικά κριτήρια και συμφέροντα.
   Η Κίνα καλπάζει και δύσκολα θα μπορέσουν οι ΗΠΑ να τους ανταγωνιστούν οικονομικά αλλά και στριατιωτικά πλέον.
   Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σχέδιο Πολέμου το οποίο έχει στάδια μέχρι την κορύφωση, που θα είναι ο Παγκόσμιος και θα ολοκληρωθεί έως το 2030. Αλλά πραγματικά Παγκόσμιος και όχι όπως οι δύο προηγούμενοι.
   Ο Καθηγητής ισχυρίζεται πως ο πόλεμος αυτός έχει ήδη ξεκινήσει το 1999 με την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, και την διάλυσή της βέβαια.
   Επόμενα στάδια είναι το Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Γεωργία, Ουκρανία, Αραβική Άνοιξη, Συρία και ότι βλέπουμε.
   Η κορύφωση θα είναι ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ-Κίνας. Θα κερδίσει όποιος πετύχει να πάρει με το μέρος του την Ρωσία.
   Η Ελλάς και η Τουρκία είναι Αμερικάνικα "χωράφια" από το 1947 με το Δόγμα Τρούμαν και η Ρωσία ξέρει ότι δεν μπορεί να μπεί. Πρίν ήταν Αγγλικά "χωράφια".
   Ένα από τα δύο σενάρια που υποστηρίζει ο Καθηγητής δεκαετίες τώρα είναι η ΕλληνοΤουρκική Συνομοσπονδία και αυτό γιατί ξέρει ότι είναι πρός το συμφέρον των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ.
   Θα δημιουργηθεί το κράτος του Κουρδιστάν γιατί είναι το χαϊδεμένο παιδί των ΗΠΑ-Ισραήλ στη Περιοχή, Πετρέλαια και πλήρως υπάκουοι.
   Με τους Αλεβήδες θα κάνουμε την Συνομοσπονδία, οι οποίοι είναι ¨χλιαροί" θρησκευτικά και αποτελούν το 1/3 του πληθυσμού της Τουρκίας ( περίπου 25 εκατ.). Δεν έχουν καμμία σχέση με το Ισλάμ, μάλλον είναι εχθροί, πιστεύον στην Αίρεση του Αλί και είναι γενικά οι "προοδευτικοί" και οι Δυτικοποιημένοι της Τουρκίας.
   Τώρα Abdul, μάλλον εύκολα μπορείς να κάνεις την σύγκριση των δύο αναλύσεων και θα διαπιστώσεις ότι είναι στο αποτέλεσμα ΙΔΙΕΣ αλλά από διαφορετική σκοπιά η κάθε μία.
   Το άλλο σενάριο που θα προκύψει μετά τον πόλεμο είναι η Κουβεϊτοποίηση της Ελλάδος όπως την ονομάζει ο καθηγητής, η διάλυσή της και η δημιουργία μικρών Κρατιδίων, Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης, που πάλι είναι πρός το συμφέρων των ΗΠΑ και ειδικότερα του Ισραήλ, που δεν θέλει στη γειτονιά του Κράτη που μπορούν να το απειλήσουν αλλά υποτελή Κρατίδια. Διαίρει και βασίλευε.
   Αυτά εν ολίγοις, συγνώμη αν κούρασα. Ευχαριστώ.

   Delete
  5. Αμπντούλ από περιέργεια σε ερωτώ, εσύ νιώθεις ισχυροτέρα την Εθνική(πιστεύω Τούρκος) ή την θρησκευτική(σουνίτης μουσουλμανος) ταυτότητα σου; Θα με ενδιέφερε η απάντησή σου.

   Delete
  6. Τον πρίγκιπα Ömer Abdülmecid Osmanoğlu τον έχετε γνωρίσει;

   Delete
  7. Ἀγαπητὲ Ἀμπντούλ, ἄν καὶ ὁ πρίγκιψ Ὀμὲρ εἶναι 6 χρόνια νεώτερος ἀπὸ ἐμένα (ἕνα χρόνο μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν βασιλέα μας Κωνσταντῖνο), διότι ἐγεννήθη στὶς 4 Ἰουνίου 1941, ἐνῷ ἐγὼ στὶς 2 Ἰουνίου 1935 καὶ ὁ Κωνσταντῖνος στὶς 2 Ἰουνίου 1940, καὶ ἄν καὶ ἐγεννήθη στὴν Αἴγυπτο ὅπως Αἰγυπτιῶτες εἶναι καὶ ἡ οἰκογένεια τῆς μητέρας μου, δυστυχῶς δὲν τὸν ἔχω γνωρίσει προσωπικά. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  8. Ο πρίγκιπας Ömer Abdülmecid είναι ένα χρόνο μικρότερος (όχι μεγαλύτερος) από το βασιλιά Κωνσταντίνο.

   Delete
  9. Πρώτα Τούρκος, μετά Σουνίτης Μουσουλμάνος.

   Delete
  10. Συγγνώμην Ἀμπντούλ, σωστά. Ἐννοοῦσα ἕνα χρόνο μικρότερος τοῦ Κωνσταντίνου ὁ πρίγκιψ Ὀμέρ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  11. Ευχαιστώ για την απάντηση Αμντούλ.

   Delete
  12. *Ευχαριστώ

   Delete
 26. Παιδιά του Λαού όλοι! Αλλά με τέτοιον Λαό, προφανώς και βγαίνουν τέτοιοι πολιτικοί! Πλουτοδημοκρατία στα καλλίτερά της!

  https://ethnikismos.net/2016/09/06/%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD/

  ReplyDelete
 27. Το κΥνοβούλιο βασίζεται στα ιδιωτικά σχολεία και τούμπαλιν. Για να καταστραφεί το σάπιο καθεστώς σήμερα πρέπει να διαλυθούν και α ιδιωτικά τα οποία τίποτε δεν προσφέρουν ίσα-ίσα αφελληνίζούν, φιλελευθεροποιούν μέχρις εσχάτων και συμβάλουν με τον τρόπο των στην αναγκαστική μετανάστευση της νεολαίας στην Δύση και ιδίως δε στην Αγγλία, όπου εκεί λαμβάνει χώρα το τελικό στάδιο Δυτικοποιήσεως πολιτικής και ηθικής ενός νεαρού ατόμου. Το παιδομάζωμα δεν συγκρίνεται με την σύγχρονη Αγγλοσαξωνοποίηση πολλών νεαρών Ελλήνων στην Αγγλία πρωτίστως και τις ΗΠΑ δευτερευόντως. Η άνοσος του Φασισμού και του Εθνικοσοσιαλισμού αποτελεί δυστυχώς το μοναδικό αντίβαρο στην παραπάνω επιρροή. Το ΚΚΕ δεν το αναφέρω διότι με όσους ΚΝΊτες έχω ομιλήσει περισσότερο ειδικοί του texas hold'em είναι παρά ικανοί για ουσιαστική φιλοσοφική μελέτη των τεκταινόμενων στην Χώρα μας. Δυστυχώς οι ΚΝΊτες είναι οι καλλίτεροι φορείς της Αμερικανικής Δημοκρατικής κουλτούρας α λά Χίλαρυ Κλίντον, ναρκωτικά-κατανάλωση-ηδονισμός-μουσική-διασκέδαση-ποτό κλπ. Πάνε και οι δικτατορίες του Προλεταριάτου πάνε και όλα...Ελπίζω η Χ.Α. να μην έχει ανάλογο μέλλον και καταντήσει ένα Εθνικιστικό "ΚΚΕ" του 7-9%.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ, δυστυχῶς, στὰ περισότερα. Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι ἡ ἰδεολογία τοῦ νᾶσαι παρτάκιας ἔχει καὶ κάποια φασιστικὴ χροιά. Δὲν εἶναι ἀκριβῶς φιλελεύθεροι αὐτοὶ ποὺ λές.

   Delete
  2. Φιλελεύθεροι του κε...τά είναι! Όχι απλά φιλελέδες αλλά τα έχουν χωρίσει μάλιστα οι τα ιδιωτικα σε σοσιαλδημοκρατικά και συντηρητικά! Γκρέμισμα και στα δύο πόδια του αστικού κατεστημένου! Ούτε σοσιαλ ούτε κονσερβατίβ. Γκρέμισμα με σφυροσπάθες ή με μαιάνδρους, εφόσον ουδείς άλλος είναι επαναστατικός!!!

   Delete
  3. Περί των λεγομένων μου για την Αγγλία:

   https://www.youtube.com/watch?v=DnBWR98cEe4


   Η απόδειξη! Ουδένας γραικύλος χαιρέτησε την γενναιότατη απόφαση του μπρέξιτ.

   Delete
  4. Κατσε ρε συ...σε βλεπω τοση ωρα να λες γρεμισμα στα ιδωτικα κτλ κτλ
   Εχω δηλαδη που σπουδαζψ σε ιδωτικο ειμαι κακος φιλελες ?
   Εσυ σπουδασες στο εξωτερικο και καλα παρα πολυ καλα εκανες ..και εγω το ιδιο κανω...εσυ γιατι ομως θες να στερισεις τις σπουδες απο αλλους μονο οταν τελιωσες τις δικες σου?

   Δεν θα ηθελα εδω που ειμαι να δω τους ξενους σαν και εσενα να λενε "θα γκρεμισουμε τα ιδιωτικα πανεπιστημια και μετα κοφτε τον λαιμο σας εσεις που σπουδαζετε"

   Εισαι πολυ παρτακιας με αυτα που λες ...
   Και επισης ασε τις "επαναστασεις" και τραβα για κανενα μεταπτηχιακο" ολα τα αλλα θα ερθουν !Και μην γυρισεις καν στην τριτοκοσμικη Ελλαδα !..θα καταστραφεις !

   Delete
  5. Ὑπομονή. Θὰ φᾶνε τὰ μοῦτρα τους μόνοι τους.

   Delete
  6. Ακριβώς Κωσταντή, ακριβώς.

   Γιάνγκο, έχω βαρεθεί τα ελλαδικά τρολλ οπότε τράβα για κανα πιτογυρο και άσε τις φιλοσοφικες συζητήσεις στους μυημένους.

   Delete
 28. ΥΓ. Οἱ προτάσεις τοῦ κου Κιτσίκη, ἔτσι σκέτες, θυμίζουν στὸν ἀδαὴ τὸ καθεστὼς τῶν ὑποδούλων Χριστιανῶν ἐπὶ Τουρκοκρατίας, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἐλέώι λαοῦ τοῦ Θεοῦ μοναρχίας, ποὺ τὴν εἶχαν φαντάζομαι ἄν ἔκαναν περιτομὴ καὶ γίνονταν μουσουλμάνοι, και τὸν ἑλληνοκεντρισμό ἄν ἦταν ταὐτόχρονα νεο-πλατωνικοὶ ἤ νεο-δωδεκαθεϊστές μυστικιστές. Ὅπως καὶ νἄχει, διατυπωμένες ἔτσι, συνιστοῦν ἀπόρριψη τοῦ νομικοῦ ὁπλοστασίου τῆς Γαλλικῆς Ἑπανάστασης ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀγγλικῆς, φαντάζομαι. Ἕχουν ἐπιπλέον τὸ μειονέκτημα, πλὴν τῆς ἐπαναφορᾶς πολυτονικοῦ καὶ ἡμερολογίου, νὰ μὴν συνοδεύονται ἀπὸ συγκεκριμένες θεσμικὲς προτάσεις ἀφορῶσες φορολογικά, οίκονομικά, διοικητικά, διπλωματικὰ καὶ στρατιωτικὰ θεματα. Ὅλα ἀφήνονται στὸ κέφι τοῦ ἄνακτος καὶ στὸν ἔλεγχό του διὰ βοῆς ἤ στάσης απὸ τὸν λαό.

  Ὅσο γιὰ τὴν συνάφεια ἀγγλοσαξωνικῆς πολιτικῆς καὶ ἑλληνικοῦ θρόνου, ἀπὸ τὸ 1826 νομίζω ὁ Μαὐροκορδᾶτος εἶχε προτείνει ἀγγλοἑλληνοτουρκική ὁμοσπονδία στὸν Κάνιγκ σὰν ἀναχαίτιση, μακροπρόθεσμα, τῆς Ῥωσικῆς καθόδου στὴν Μεσόγειο, καὶ σὰν δέλεαρ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἐπανάστασης. Ὅμως δύσκολα οἱ τότε Ἄγγλοι θὰ δέχονταν ἕνα πρόγραμμα σὰν τοῦ κου Κιτσίκη. Γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὅτι θὰ τοῦ λέγανε, ἄν ἦταν ἑκείνος στὴν θέση τοῦ Μαυροκορδάτου
  -Μὰ καλά τότε γιατὶ ἐπαναστατήσατε ; Γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὸν Σουλτάνο μὲ δικό σας Αὐτοκράτορα ; Καὶ γιατὶ νὰ σᾶς ὑποστηρίξουμε ; Θᾶστε ἐσείς καλύτεροι ἀπὸ τοὺς Τούρκους ;

  ReplyDelete
 29. Σημ. Βλ. (http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/9/b/3/metadata-01-0000787.tkl&do=112683_01.pdf&pageno=323&width=459&height=697&maxpage=505&lang=el)
  τὴν ἐπιστολὴ Μαὐροκορδάτου πρὸς Κάνιγκ τῆς 8/20 Αὐγοὐστου 1825 (ὄχι 26), ὅπου ὁ Μαυροκορδάτος δὲν λέει ἐπί λέξει ἀγγλοελληνοτοουρκικὴ συνομοσπονδία, ἀλλὰ "pour ainsi dire, une puissance", "μίαν Δύναμιν, οὔτως εἰπεῖν".

  ReplyDelete
 30. ΥΓτόσο. Ὄποιος θέλει συνομοσπονδία, πρέπει ἐνδεχομένως νὰ τὴν ἀναζητήσει σήμερα σὲ ἐπίπεδο τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Οἱ δῆμοι καὶ οἱ κοινότητες θὰ εἶναι ἴσως πλέον ὁ φορέας προόδου στὸν 21ο αἰῶνα, στὸ βαθμὸ ποὺ θὰ προστατεύουν τοὺς δημότες ἀπὸ τὴν ἐκποίηση ποὺ τους ἐπιβάλλει τὸ διεθνές ληστρικὸ κεφάλαιο.

  ReplyDelete
 31. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...καὶ τελειώνω. Τὸν καιρὸ τοῦ Μαυροκορδάτου, ἡ Ἀγγλία ἤλεγχε τὰ κεφάλαιἀ της, ἤ μᾶλλον τὰ ἀγγλικὰ κεφάλαια ἤλεγχαν τὴν Ἀγγλία. Σήμερα, τὸ διεθνές ἀόρατο κεφάλαιο ἐλέγχει καὶ τὴν Ἀγγλία. Καὶ ὁ βασιλιάς, ποὺ μποροῦσε ἐπὶ Μαυροκορδάτου νὰ εἶναι φορέας προόδου, θὰ εἶναι τριτοκοσμικός ἀντιπρόσωπος τοῦ πάρτα ὅλα. Ἑκεί ὅμως ποὺ μπορεῖ ὀ ἄναξ νὰ παίξει ἕναν πολὺ σημαντικὸ ῥόλο εἶναι σὰν ἄρχων βασιλεύς. Δηλαδὴ σὰν διαμεσολαβητὴς ἀνἀμεσα σὲ διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες (π.χ. ἐκκλησίες καὶ τζαμιά) καὶ τὶς δημοτικές ἀρχές στὶς ὁποῖες ἀνἠκουν γεωγραφικά. Αὐτό εἶναι ἕνα πάρα πολὺ τιμητικὸ καὶ ὑπεύθυνο ἀξίωμα. Δηλαδὴ ὁ ἄρχων βασιλεύς διασφαλίζει ὅτι ὁ Τοῡρκος δημότης καὶ ὁ Ὀρθόδοξος δημότης, π.χ., ἀνήκουν στὸν ἴδιο Δῆμο πολιτικῶς καὶ φορολογικῶς - αὐτὸ προτείνω - ἀλλὰ σὲ διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες λατρευτικῶς. Αὐτό, μάλιστα, εἶναι συνδυασμός πολιτικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ἀξιώματος καὶ ἀπαιτεῖ τὸν συνδυασμὸ τῶν ἀντιστοίχων ἀρετῶν. Ὁ βασιλεύς εἶναι δηλαδὴ ὁ Πρῶτος Δημότης. Ὅχι Δήμαρχος. Εἶναι ἕνα προσωπο ποὺ χαίρει τῆς ἐμπιστοσύνης ὅλων τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ἔχει πολλὰ νὰ κάνει γιὰ νὰ προστατέψει τοὺς δημότες ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ τὸ ξεπούλημα.

  ReplyDelete
 32. -Νὰ δώσω ἕνα παράδειγμα καὶ ἐδὼ πραγματικά τελειώνω. Ἅς ποῦμε ὅτι ἀδελφώνονται οἱ Δῆμοι Ζωγράφου καὶ Καισαρείας. Γιατί ἀδελφώνονται ; Διότι λένε, στὰ κράτη τους. "Κύριοι. Πρῶτον, μᾶς στερεῖτε πόρους. Δεύτερον, ξεπουλᾶτε τὴν δημόσια περιουσία καὶ τὶς δημοτικές λειτουργἰες μέσωι τῶν παρατάξεῶν σας στὰ συμβούλια. Τρίτον, ῤημάζετε τοὺς δημότες μὲ τοὺς φόρους. Ἐμείς, λοιπὸν, οἱ δύο Δῆμοι Καισαρείας καὶ Ζωγράφου, ἐνωνόμεθα οἰκειοθελῶς, φτιάχνοντας κοινὸ ταμεῖο ἀπὸ ἐθελοντικὲς προσφορές τῶν δημοτῶν μας. Μὲ αὐτὲς κανουμε ἐμείς τὰ ἔργα ποὺ δὲν κάνετε ἐσείς καὶ πληρώνουμε ἐμεὶς τὶς φορολογικὲς ὑποχρεώσεις τῶν ἀπόρων συνδημοτῶν μας σὲ σᾶς. Διορίζουμε, δέ, δύο δημοτικοὺς ἀξιωματούχους.

  Τὸν Δήμαρχο, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὶς σχέσεις τοῦ διπλοῦ Δήμου μὲ σᾶς, τὰ δύο κράτη. Καὶ τὸν βασιλέα, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος τῶν σχέσεων τοῦ διπλοῦ Δήμου μὲ τὶς θρησκευτικές κοινότητες. Ὁ μὲν δήμαρχος ἐκλέγεται κατὰ ἀναλογία κοινοτήτων, δηλ. ἡ Καισάρεια βάζει τὸ 50 τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων καὶ τοῦ Ζωγράφου τὸ ἄλλο μισό. Ὀ δὲ βασιλεὺς ἐκλέγεται μὲ καθολικὴ ψηφοφορία ὅλων τῶν δημοτῶν.

  Στὶς πρῶτες μας ἐκλογές ἐξελέγησαν μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς μέν, Δήμαρχος Καισαρείας-Ζωγράφου ὁ κος Κωνσταντῖνος Γλύξμπουργκ. Βασιλεύς, δὲ, μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς, ὁ κος Δημήτρης Κιτσίκης. Ἔτσι, πρὸς ἐνημέρωσίν σας".

  ReplyDelete
 33. 80. Γιατὶ ἔγραψα τὰ παραπάνω. Στὶς τριτοκοσμικές χῶρες, οἱ ἠγεμόνες τοποθετοῦνται ἤ προσλαμβάνονται ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις σὰν ἐθνικοί πορνοστάρ, προκειμένου νὰ θυμίζουν διαρκῶς στοὺς ἰθαγενείς πόσο ζῶα εἶναι. Ἡ περιβόητη ἀτεκνία τοῦ Ὄθωνος ὀφειλόταν πιθανότατα στὴν ἄρνησή του νὰ παίξει αὐτὸν τὸν ῥόλο.

  Στὴν περίπτωση ποὺ οἱ Μεγαλειότητές τους τέως τῆς Ἑλλάδος καὶ τέως Ὀθωμανικὴ καλοῦνται νὰ παίξουν αὐτὸν τὸν ῥόλο, προσπάθησα νὰ βρῶ μιὰ ἐναλλακτική διέξοδο γιὰ τὴν βασιλεία στὴ σύγχρονη ἐποχή, ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὰ ἰδανικὰ καὶ στὸ θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, καὶ ὄχι στὴν ἀδιέξοδη ἀπληστία τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Καὶ τῶν μιμητῶν τους.

  ReplyDelete
 34. Δείτε όλοι αυτό το βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=nmsk7H8z248

  ReplyDelete
 35. Το βλέπω και ηδονίζομαι! Ήθελε να πει και ΟΧΙ ο γραικύλος που τον ζούνε οι Βρυξέλλες. Η πλακα ήταν ότι όλοι αυτοί που νόμιζαν ότι κατάφεραν και κάτι τότε, πίστευαν όχι ότι με το ΟΧΙ η Ελλάδα θα έβγαινε εκτός Ευρώ-Ε.Ε., που ούτως ή άλλως θα γίνει αναπόφευκτα, αλλά ότι θα κωλώσουν οι Γερμανοί και θα του δώσουν...λεφτά τζάμπα! Βλέποντας το βίντεο έχω ξεσκισθεί στα γέλια. Αρχίζω να συμπαθώ τους "Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο Ήλιος" όμως η Εθνική μου συνείδηση μου απαγορεύει να πάω με τους συγχρόνους δωσιλόγους, από την άλλη όμως τρισευχαριστήθηκα την σφαλιάρα που φαγανε πριν από 1 ακριβώς χρόνο.

  https://www.youtube.com/watch?v=-LAMq4j1WWw

  ReplyDelete
 36. Ξέχασα να αναφέρω ότι τα ΟΧΙ τα λεν μονάχα Μεταξάδες και όχι προβατίσιες μάζες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ εν μέρει.Η ιστορία προϋποθέτει την ισχυρή προσωπικότητα για να γραφτεί, όμως, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο και η ποιότητα της μάζας.Ενώ η τελευταία είναι απολύτως καθοδηγούμενη, δεν συμπεριφέρονται όλες με τον ίδιο τρόπο.Ο Μεταξάς ανταποκρίθηκε στο περιβάλλον του-απ'το 1915 μέχρι το 35 αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 29 κυβερνήσης.Συνεπώς πολιτική αστάθεια που μεμ αθηματική ακρίβεια οδηγεί σε ολοκληρωτικό καθεστώς ανεξαρτήτως τύπου, πάντως μη κομματικό.Επιπλέον, εκείνη την εποχή υπήρχαν και πάρα πολύ βετεράνοι που πολέμησαν κατά τους απελευθερωτικούς πολέμους, όπως ο προπάππους μου, και στους βαλκανικούς, και στον Α' παγκόσμιο και στην Μ.Α. ως ανθυπολοχαγός.
   Όμως, ο Μεταξάς κυβερνούσε μικρό κράτος, άρα αυτό το ΟΧΙ προϋποθέτει φυσικά τις πλάτες των Αγγλοσαξώνων ή έστω άλλης ξένης δυνάμεως.
   Παρόλαυτα, πρέπει να του αναγνωριστεί από την πολιτεία η άριστη στρατιωτική οργάνωση που δημιούργησε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε σημείο ώστε να ταπεινωθεί η Ιταλία και οι σύμμαχοί της στην εισβολή.
   Επιπλέον, ο Μεταξάς ως μορφωμένος άνθρωπος (σε αντίθεση με την 21ή απριλίου) δεν έπαιρνε αποφάσεις με βάση τα συναισθήματα, αλλα΄την ψυχρή καθεαυτή λογική και την γεωπολιτική ανάγκη.Ως κατεξοχήν γερμανόφιλος, τελικά, προτίμησε τους Αγγλοσάξωνες, διότι όπως έχει πει ο Κ.Καθηγητής, με χερσαίες δυνάμεις δεν ταιριάζουμε

   Delete
  2. Η 21η Απριλίου, είχε Πλεύρη, Δημόπουλο, Γεωργαλά και Κιτσίκη. Μονάχα αμορφωτοι δεν ήσαν. Παρόλα αυτά η αμζα δεν έχει ποιότητα, είναι μάζα. Κιμάς που τον πλάθεις. Κανενός τις πλάτες δεν είχε ο Μεταξάς. Τιποτένια και πανταχού απούσα δύναμις ήτο τότε η Αγγλία. Έλληνες και μονάχα Έλληνες πολέμησαν μαζί με ελαχιστους Νεοζηλανδούς.

   Delete
 37. Γιὰ τὸ βίντεο τοῦ Κωνσταντινουπολίτη. Παλιά, ὄχι καὶ τόσο παλιά, κατηγορεῖτο ὁ δυτικός καπιταλισμὸς ποὺ δὲν ἄφηνε τὸν Τρίτο Κόσμο νὰ ἀναπτυχθεῖ μὲ τὶς δικές του δυνάμεις, διότι ζοῦσε εἰς βάρος τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν καἰ τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῶν ὑπαναπτύκτων χωρῶν. Ὁ Λευτέρης Σταυριανός, καθηγητὴς στὸν Καναδά, ποὺ ἐπηρέασε, ἄν δὲν κάνω λάθος, τὸν ΠΑΣΟΚικό Ἀνδρέα, εἶχε ἐντάξει τὴν Ἑλλάδα στὸν Τρίτο Κόσμο ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη -πρόβαλε μάλιστα καὶτὸ μαοἱκό μοντέλο συνολικῆς ἐπιστράτευσης τοῦ πληθυσμοῦ σὰν ἐνθουσιώδη ἀπάντηση στὸν ἐξαρτησιακὸ χαρακτῆρα τῆς Ἑλλάδος.

  Ἅν θέλουμε νὰ μιλᾶμε σοβαρά, καὶ νὰ μὴν γράφουμε γιὰ τὴντόνωση τοῦ ἐγὼ τῶν ἀναγνωστῶν τῆς Ἑλεύθερης Ὤρας, τῆς Καθημερινῆς ἤ τοῦ Ῥιζοσπάστη, ἕνας ἐπιστήμων δὲν δικαιοῦται νὰ εἶναι προπαγανδιστής οἱασδήποτε λύσης ὅσο εἶναι ἐπιστήμων. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει σὲ πανηγυρικούς λόγους, σὲ φυλλάδια, στὴν ἰδιωτική του ζωή. Ἡ ἐπιστήμη ἐξαντλεῖται στὴν περιγραφὴ τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν ἀντικειμένου. Ἕνας ὀστρακολόγος δὲν λέει πῶς πρέπει νὰ εἶναι τὰ ὄστρακα, περιγράφει τὰ ὄστρακα. Εἰδάλλως ἐξοστρακίζεται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα.

  Βἐβαια,ἡ ἱστορία δὲν εἶναι ἐπιστήμη ἤ μᾶλλον δύσκολα γίνεται ἐπιστήμη. Γίνεται ἑπιστήμη ὄταν ἔχει καθορισμένο ἀντικείμενο περιγραφῆς. Γι αὐτὸ καὶ η πρώτη δουλειά τοῦ ἐπιστήμονος ἱστορικοῦ εῑναι ἡ ἀποφυγὴ τοῦ άναχρονισμοῦ.

  Τὸ σημερινό κῦμα μεταναστῶν ἔπεται καὶ δεν προηγεῖται τῶν στρατιωτικῶν ἐπεμβάσεων στὴν β. Ἀφρικὴ καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ φιλολογία περὶ ἐλεύσεως τῶν ἀνάκτων καὶ τῆς ἀλλαγῆς πολιτεύματος (καὶ Συντάγματος) στὴν Ἑλλάδα ἔπεται τῆς πραξικοπηματικῆς ὑποθήκευσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου σὲ εὐρωπαῖκὰ καὶ διεθνὴ κέντρα οἱκονομικῆς ἐξουσίας. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν κάποιος νὰ παρουσιάσει ὁλοκληρωμένη ἀνάλυση τῆς φιλοβασιλικῆς τάσης, τῆς πολιτειακῆς ἀναστάτωσης στὴν Ἑλλάδα, καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ κύματος γιὰ τὴν Εὐρώπη, χωρίς συσχετισμὸ τους μὲ τίς ἄνω ἀναφερθεῖσες στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις καὶ οἰκονομικὲς καὶ διοικητικές πράξεις. Μὀνον ἔτσι μπορεῖ νὰ γίνει ἀξιόπιστος. Εἰδάλλως, ἔχει εὔκολα κανείς τὴν ἐντύπωση ὅτι συμμετέχει σὲ αὐτὲς τὶς πράξεις.

  ReplyDelete
 38. Επιπλέον, πιστεύω όσοι είναι της Μοναρχίας, θα συμφωνήσουν ότι δεν έχει αποδείξει καμία ιδιαίτερη δεξιότητα ο Βασιλέας Κωσνταντίνος και ο γιός του Παύλος.
  Το ότι είναι απόγονοι του τρομερου απελευθερωτή Κωνσταντίνου Α' δεν τους κάνει καθεαυτούς άξιους για να διοικήσουν μοναρχικά την Ελλάδα.Όπως το ότι ο Αλέξανδρος ήταν γιός του Φιλίππου δεν τον έκανε Μέγα, αλλά οι πράξεις του.Επιπλέον, υπήρχαν κιάλλοι υποψήφιοι για τον θρόνο αλλά βγήκε ο Αλέξανδρος.
  Γιαυτόν το λόγο, η Μοναρχία δεν πρέπει να είναι κληρονομική σε καμία περίπτωση, θα πρέπει ο Άριστος των Άριστων να είναι στην διοίκηση εάν θέλουμε να πάει καλά ένα τέτοιο πολίτευμα-φανταστικό με τα σημερινά δεδομένα διότι οι μονάρχες πλέον είναι πρόεδροι της Δημοκρατίας(Πούτιν, Έρντογαν, Τσι).
  Εάν είναι κληρονομικοί τότε αυτό σημαίνει αργά η γρήγορα μία περίοδο διακυβερνήσεως ενός έκφυλου.Επιπροσθέτως, το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το δημόσιο και όχι τόσο ο τρόπος διακυβερνήσεως-φυσικά η βουλή πρέπει να κλείσει, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
  Στην Ελλάδα ΟΛΑ πρέπει να είναι ιδιωτικά, όταν λέμε όλα μιλάμε για τα πάντα.Μόνο έτσι θα υπάρξει κράτος στην Ελλάδα.Αντιθέτως, από την εποχή του Καραμανλή και μετά το δημόσιο επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα η τεμπελιά και η αχρηστία να βασιλεύουν στον τόπο.
  Μία βόλτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στα δημόσια, δείχνει την διαφορά.Μία βόλτα στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στα δημόσια, δείχνει την διαφορά κ.α.


  ReplyDelete
 39. ...ὀ Λευτέρης ὁ Σταυριανός, στὴν ἀνάλυσή του γιὰ τὸ ἑλληνικό πρόβλημα, τῆς δεκαετίας τοῦ 70 νομίζω, χρησιμοποιεῖ τὶς ἔννοιες τῆς ἀνἀπτυξης καὶ ὑπανάοτυξης, τῆς μόδας, ἐκείνη τὴν εποχή. Ναὶ ἀλλὰ αὐτὴ ἡ βάση εἶναι τελείως λάθος σὲ σχὲση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἑδῶ ἔχεις ἕναν ἀρχαῖο λαό, ἄν δεχτοῦμε τὴν ἔκφραση τοῦ Νίκου τοῦ Σβορώνου, ποὺ δύο φορές, 1821, καὶ περὶ τὸ 1922, στρέφεται κατὰ τῆς ἴδιας τῆς περιοχῆς ποὺ τὸν φιλοξενεῖ, παίρνοντας τὰ ὅπλα ἐναντίον τῆς τότε Ὀθωμανικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς διαδόχου της. Ὁ ἴδιος λέει ὅτι εἶναι "σκλαβωμένος" καὶ θέλει νὰ "ἐλευθερωθεῖ". Μὲ τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα παίρνει τὰ ὄπλα ἐναντίον τοῦ ἑαὐτοῦ του τὴ δεκαετία τοῦ 1940 καὶ μὲ σύνθημα τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὴ μιὰ, τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὴν ἄλλη, βάζει τὰ χεράκια του καὶ βγάζει τὰ ματάκια του.

  Δὲν μπορεῖ νὰ γίνει καμία σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ ανάλυση, ποὺ νὰ μὴν εἶναι κομματική, ποὺ νὰ μὴν γράφεται γιὰ νὰ ὑποστηρίξει "ἕκαστος τὴν φατρία του καὶ τὸν πάτρωνά του" ὅπως λέει περίπου ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης στὴν ἀρχὴ τῶν Ἀπομνημονευμάτων του. Καὶ ἡ ὁποῖα νὰ μὴν ἑρμηνεύει αὐτὸ τὸ φαινόμενο, νὰ τὸ παρακάμπτει, καὶ πότε νὰ δοξάζει τὴν Ὀθωμανική ἐξουσία, πότε τὸν βασιλικό θεσμὸ στὴν Ἑλλάδα, πότε τὸν Μάο, πότε τὸν Χίτλερ, πότε τὸν κάθε ἰσχυρό καὶ πότε τὸν κάποτε ἰσχυρό. Αὐτὴ ἡ κατάσταση θυμίζει τοὺς λογίους τῆς Ἀναγέννησης, ποὺ ἔτρεχαν ἀπὸ αὐλὴ σὲ αὐλή, καὶ ἀλλάζαν κάθε φορὰ τὰ κύρια ὀνόματα στὰ σονέτα τους γιὰ νὰ τοῦς δώσει καμιὰ φραντζόλα ὀ κάθε καινούργιος πρίγκηψ.
  Ἑδὼ, ὑπάρχουν σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαός διαμορφώνεται μονάχα ἀπὸ τὴν ἄρνησή του νὰ κάνει αυτὸ τὸ πράγμα καὶ διαλύεται ὅταν τὸ κάνει.

  Ἀντιθετα ἡ ταὔτιση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὸ ὀρθόδοξο μιλλιέτ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὄταν δὲν λαμβάνει ὑπόψιν της τὴν Ἐπανάσταση καὶ τὰ ὅσα ἀκολούθησαν, καὶ θεωρεἶ τελείως λανθασμένα ὅτι δὲν ἦταν ἀντιμοναρχικὴ ἡ Ἐπανάσταση, ἁλλὰ φιλομοναρχική, ἤ ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός δὲν συνεχίζει νὰ ἀποδέχεται τὴν Ἐπανάσταση σὰν εὐεργετικό γεγονός καὶ συστατικὸ τὴς ἐθνότητᾶς του καὶ τὴς ζωῆς του, δὲν εἶναι μονάχα λανθασμένη καὶ ἀπρόσεκτη ἀπὸ ἐπιστημονικὴ καὶ μεθοδολογικὴ σκοπιά, ἀλλὰ ὕποπτη γιὰ προπαγάνδιση τῆς ταπείνωσης τοῦ αἰσθήματος ἐλευθερίας καὶ άνεξαρτησίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ ὁποῖος ἔκανε τὴν Ἐπανάσταση ὄταν ταὔτισε, ἀνιστορικά ἴσως, τὴ λέξη Ἑλλάς μὲ τὴ λέξη Ἐλευθερία. Ἑπειδῆ δὲν καταλάβαινε ἀπὸ τόνους καὶ πνεύματα, νόμισε ὄτι τὰ δύο Ε εἶναι τὸ ἴδιο. Ἡ σφραγίδα τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας εἶχε ἕνα τέτοιο ἔψιλον νομίζω, ποὺ θυμίζει τὴν ὀμάδα Ε. Ὅποιος γνωρίζει γιὰ τὴν δασεία, δὲν δικαιοῦται ὡστόσο νὰ σνομπάρει τὸν ἀγράμματο Ἑλληνικό λαό.

  ReplyDelete
 40. Τὸ 1841, ὁ Μαὐροκορδᾶτος κλήθηκε σὰν ἄτυπος πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὸν Ὄθωνα. Ζήτησε μιὰ σειρὰ μεταρρυθμίσεων ποὺ δὲν ἔγιναν δεκτές - ὀ Ὄθων ἀπέφευγε νὰ τὸν δεῖ κἄν. Ἥθελε νὰ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1843, ποὺ ὁ Μαὐροκορδᾶτος καὶ ὁ Κωλέττης ἔτρεχαν μετὰ νὰ μαζέψουν τὰ ἀποτελέσματά της. Δηλαδὴ ὁ Ὄθων, μὲ τὴν ἐπιμονὴ του νὰ εἶναι ἀπόλυτος ἄρχων προἐπαναστατικοῦ τύπου, ἀναγκάστηκε λόγωι τῆς ἀδιαλλαξίας του νὰ ὑποστεῖ αὐτὸ ποὺ φοβόταν. Σὐνταγμα.

  Τὸν καιρὸ τοῦ Ἑθνικοῦ Διχασμοῦ ὁ βασιλεύς Κωνσταντῖνος ὁ Α ἤθελε καὶ αὐτὸς νὰ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του σὰν Βυζαντινός Αὐτοκράτωρ, πλεόν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ ἐθνικὸς Διχασμός καὶ ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ.

  Τὸ 1965, σὲ ἕνα ἐπεισόδιο παρόμοιο μὲ αὐτὸ τοῦ Μαὐροκορδάτου, ὁ νεαρὸς βασιλεύς καὶ πάλι ἤθελε νὰ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του ἀρνούμενος νὰ κάνει καὶ τὴν ἐλάχιστη ἔστω παραχώρηση στὰ ὅσα ἀφοροῦσαν τὸν ἔλεγχο τοῦ στρατεύματος. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ βρεθεῖ στὶς 21 ἤ 22 Ἀπριλίου 1967 σὲ ἕνα δωμάτιο στὸ ΓΕΣ, μὲ ἕνα χαρτί μπροστά του, καὶ ἕναν ἀξιωματικὸ ἀπὸ πάνω του νὰ λέει περίπου "ἐὰν σὲ πέντε λεπτὰ δὲν ἐκδώσετε ἀνακοίνωση ὅλοι ἐσεὶς ἐδὼ μέσα θὰ ἐκτελεστεὶτε" (ἡ μαρτυρία κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο).

  Καὶ οἱ τρείς ἄνω μονάρχες ὑπέστησαν ταπεινωτικὴ ἔξωση. Ὁ πλέον Βυζαντινός ἐκ τῶν τριῶν, ποὺ θάπαιρνε τὴν Πόλη καὶ θὰ ἐστέφετο Αυτοκράτωρ μέσα στὴν Ἁγιά-Σοφιά, δίς.

  Δύσκολο νὰ μὴν εἶχαν δίπλα τους καὶ οἱ τρείς διάφορους συμβούλους ποὺ τοῦς ἔλεγαν ὅτι ὁ λαός τοῦς ἀγαπᾶ, νὰ μὴν ἀκοῦν κανένα, καὶ ὅτι ὡς κληρονόμοι τοῦ Βυζαντίου, τοῦ Μεσαίωνα, ἤ καὶ τοῦ Μεγαλέξαντρου ὀφείλουν νὰ ἀκοῦν μονάχα τὴν θεϊκὴ φωνὴ (ἤ βοή) ποὺ τοῦς σφυρίζαν.

  Ἕνα πράγμα δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν, ὡς ἐκ τῆς θέσεῶς τους. Ὅτι ὁ λαός τους εἶχε δημιουγηθεῖ ἀπὸ τὸ αντιμοναρχικό αἴσθημα. Μιὰ ἱσχυρὴ ἔνδειξη γιὰ αὐτὸ εἶναι ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας. Ἀπὸ τὸ 183τόσο ποὺ φτιάχτηκε ὁ Ἑλληνικὸς στρατός εἶχαν καιρὸ (καὶ σπουδές) τὰ παλληκάρια τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ νὰ πάψουν λίγο νὰ συνωμοτοῦν καὶ νὰ κάνουν ἕνα ἐπιτελικὸ σχέδιο γιὰ τὴν κατάκτηση ἑνός μέρους ἔστωι τῆς Μικρᾶς Ἀσιας. Μὲ τὸ ποὺ ὁ Σουλτάνος ὅμως παραιτήθηκε, τὸ μέτωπο κατέρρευσε. Αὐτὸ μᾶς κάνει νὰ ὑποψιαστοῦμε ὅτι ἐὰν ὁ βασιλεύς Γεώργιος Β - αὐτὸς ἔκανε πάντα ὅ,τι τοῦ λέγαν, φαίνεται, εὐτυχῶς γιὰ τὸν ἴδιο - βρισκόταν μἐσα στὰ ἀνἀκτορα τὸν Δεκέμβρη τοῦ 1944, αὐτὴ τὴ στιγμὴ, θὰ εἴχαμε σοσιαλιστικὸ καθεστώς τύπου Β.Κορέας ἄν ὄχι τύπου Καμπότζης.

  ReplyDelete
 41. Tὰ παραπανω ἐνισχύουν, νομίζω, τὴν ἄποψή μου ὅτι ὁ Δρ.Πᾶπ ἔχει λάθος. Τὸ δημόσιο ἐκδικεῖται τὸ ίδιωτικό ὄταν τὸ ίδιωτικὸ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ τὰ βάλει εὔκολα μὲ τὸ δημόσιο. Ὁ βασιλιάς εἶναι συμβολο τοῦ ἰδιωτικοῦ, ἀφοῦ εἶναι ἕνας. Ὁ βασιλιάς ποὺ ταὐτίζει σὰν τὸν Λουδοβίκο τὸν 14ο τὸ κράτος του μὲ τὸν ἑαὐτὸ του, θεωρεῖ τὸ ἀξίωμά του δικό του σὰν νὰ ἦταν κληρονομιά του (καὶ δυστυχῶς, ἀπότι διαβάζω, ὁ Κωνσταντῖνος ἔτσι τὸ βλέπει τὸ άξίωμά του) καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν βασιλεία σὰν λειτούργημα, κινδυνεύει νὰ προσγειωθεῖ ἀπότομα. Τὸ δημόσιο δὲν χαρίζει κάστανα.

  ReplyDelete
 42. Καθηγητά στο βιβλίο σας περί Ηρώων, κάνετε μία σύγκριση Καραγκιόζη και...Αισώπου λέγοντας μάλιστα οτι μοιάζουν οι δυό τους.

  Μαντέψτε, έχουν τον ίδιο...φαινότυπο! Δηλαδή την ίδια ράτσα και για αυτό ομοιαζουν εμφανισιακά άλλωστε:

  1.https://fyletika.blogspot.gr/2016/04/blog-post.html

  2.https://fyletika.blogspot.gr/2014/10/blog-post_14.html

  Αμφότεροι ανήκουν στον Αρμενοειδή φαινότυπο, γηγενή φαινότυπο της Μικράς Ασίας.

  ReplyDelete
 43. Αξιολογότατο άρθρο, διαβάστε το άπαντες:

  http://fyletika.blogspot.gr/2016/09/blog-post_91.html

  ReplyDelete
 44. Ὅλος ὁ κόσμος μᾶς θεωρεῖ Καραγκιόζηδες ποὺ θέλουμε νὰ γίνουμε Ταχήρ Ἀγάς. Οἱ βασιλείς μας κινοῦν τὴν συμπάθεια καὶ τὸν οἷκτο. Παρόλα αὐτά, κάτι παθαίνουνε οἱ βασιλεὶς ποὺ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα, καὶ θέλουν ὅλοι νὰ πεθάνουν μὲ φουστανέλα. Μᾶλλον ἀπελευθερώνονται, μὲ κάποιον πράξενο τρόπο, ἀπὸ κάτι.

  ReplyDelete
 45. επάνοδος στην βασιλεία?
  Να δώσουμε την εξουσία στους απογόνους αυτών που μας κοτσάρανε στο κεφάλι οι φράγκοι??
  Αυτών που ενώ δεν επαγγέλονται τίποτα ζουν πλουσιοπάροχα?
  Η μόνη λύση για τον έλληνα είναι να συνειδητοποίησει ότι ΔΕΝ είναι (ή ότι δεν έχει και πολύ σημασία αν είναι) έλληνας αλλά ρωμαίος-ρωμιός και μαζί με τους βαλκάνιους και μεσόγειους αδερφούς του να ανασυστάσουν το imperium romanum υπό τετραγλσωσσία- Ελληνικά, σλάβικα, λατινικά και ενδεχομένως τουρκικά.
  Μέτα, υοθετόντας μιά εμπνευσμένη απ'το σύστημα των μιλετίων και των ρωμαϊκών επαρχιών διαχείριση, μπορεί να αποτινάξει μια για πάντα τον φραγκικό ζυγό. Αυτό μόνο αυτοκράτορας μπορεί να το κάνει, όχι ένας καλοαναθρεμένος δυτικόθρεφτος άεργος. Ο αυτοκράτορας δεν θα βγει (λογικά) με εκλογές αλλά μέσα απ΄την φωτιά του πολέμου που θα ανάψουν οι δυτικοί και οι ισλαμιστές(και οι ρώσοι απ'ότι φαίνεται) προσπαθώντας να σταματήσουν την ανασύσταση του μόνου γνήσιου αριστοκρατικού πολιτισμού, του ελληνορωμαϊκού/ορθόδοξου.
  Να προσθέσω ότι η νέα αυτοκρατορία πρέπει να είναι αυτό: νέα. Βασιζόμενοι στο παρελθόν και τις αντικειμενικές αλήθειες (που έντεχνα κρύβουν οι φράγκοι μέσα από "βυζάντια" και -ισμούς, που μολύνουν τα μυαλά του ρωμιού) ένα νέο οικοδόμημα πρέπει να χτιστεί, ενσωματωνοντας την παράδοση και την προοδευτικότητα.

  ReplyDelete
 46. Eἶναι σὰν νὰ περιμένεις νὰ κάνει κάποιος ἄλλος τὴ δουλειά.

  ReplyDelete
 47. Yγ. Tὸν Καταρτζῆ τὸν ἀνακάλυψα μόλις χτὲς καὶ εἶναι τὸ πρόγραμμά σου στὴν παιδεία, χωρίς πόλεμο, μὲ αὐτοκρτορία, ἄσχετα ἀπὸ πολιτικές διεκδικήσεις,πάρα πολὺ σωστός, εἰδικὰ ἡ τοποθέτηση ἐπὶ τοῦ κοσμικοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ. Μακάρι νὰ γινόταν ἡ βάση μιᾶς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης.

  ReplyDelete
 48. Αν αναφέρεσαι σε μένα Κωσταντή, όχι δεν περιμένω να κάνει άλλος την δουλειά.
  Η μόνη επανάσταση που οφείλει να κάνει ο νεοέλληνας, είναι η πολιτισμική.
  Επιστροφή στις ρίζες του και μετάδοση της γνώσης σε όσους ανθρώπους μπορεί. Η νεολαία που εκδυτικοποιείται πλήρως πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος διασώσεως. Μακρια όμως από κομματικές προπαγάνδες. Η πλειοψηφία των κομμάτων (σε όλο το φάσμα, ακόμα και στα άκρα) είναι δυτικόθρεφτα, κάτι που λογικά σε βάθος χρόνου εναντιώνεται στο ρωμαϊκό πνεύμα.
  Να σημειώσω ότι δεν θεωρώ τον δυτικό πολιτισμό ανάξιο λόγου. Σίγουρα έχει προσφέρει και αυτός στην ανθρωπότητα, αλλά νομίζω ότι φτάνει στο τέλος του, σε ένα πισωγύρισμα προς τον βαρβαρισμό. Το γιατί είναι μεγάλη υπόθεση.
  Τα νέα παιδιά πρέπει να δουν τον ρωμαίκο πολιτισμικό πλούτο. Σίγουρα η δύση έχει πλούσια πολιτισμικά προϊόντα σε λογοτεχνία, μουσική και γενικότερα τέχνες, αλλά μπροστά στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό (μεσογειακό), υστερεί αφάνταστα. Γυαλίζει σαν τα καθρεφτάκια που δίνουν στους ιθαγενείς. Μόνο που οι εδώ ιθαγενείς έχουν χρυσάφι στο ίδιο τους το σπίτι. Αρκεί να το ανασύρουν απ'τις λάσπες και τις σκόνες...
  ΥΓ τον καταρτζή μόλις τον ανακάλυψα χάρις σε σένα. Φαίνεται εξαιρετική περίπτωση ρωμιού. Spread the knowledge που θα λέγαν και οι "φίλοι" μας οι σάξονες...

  ReplyDelete
 49. Ναί, ναί, θὰ τὸ κάνω.

  ReplyDelete