Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 30, 2020

577- Ὁ παγανισμὸς τῆς Μελίνας Μερκούρη


Ἡ μεταφορὰ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κωνσταντινουπόλεως.


577- Ὁ παγανισμὸς τῆς Μελίνας Μερκούρη

Στὶς 21 Ἰουνίου 1985 ἡ Μελίνα Μερκούρη  ὡς ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ μὲ τὸν ἀμερικανὸ σύζυγό της εἶχαν ὀργανώσει στὴν Ἀκρόπολη,στὴν δύσι τοῦ ἡλίου εἰδωλολατρικὲς τελετουργίες πρὸ τιμὴν τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου, διότι τὸ ἐξευτελισμένο κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια εἶχε ξεπέσει σὲ δυτικὸ καραγκιοζιλίκι. Τὸ Βυζάντιο ποὺ εἶχε ἐξοργίσει μὲ τὸν πολιτισμό του τοὺς Φράγκους τοῦ φουστανελᾶ  βασιλέως Ὄθωνος εἶχε τελείως ἀγνοηθῆ γιὰ νὰ μὴ πειραχθοῦν τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας. Ἡ Μελίνα ἐκραύγαζε νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος ἀλλὰ μέχρι σήμερα οδεὶς πολιτικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου δὲν ἠθέλησε νὰ ἐνοχλήσῃ τὰ φράγκικα ἀφεντικά του άπαιτῶντας νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ ἀμύθητα πλούτη τῆς βυζαντινῆς Κωνσταντινουπόλεως,    -τὴν Εἰς-τὴνΠόλιν, ποὺ παραμένει κόμα ζωντανὴ στὶς καρδιὲς τῶν Τούρκων-   θησαυροὶ ποὺ ἐκλάπησαν μὲ τὴν ἅλωσι τῆς Πόλης τὸ 1204 καὶ μὲ τὰ ὁποῖα οἰκοδομήθηκε ἡ πόλις-λησταρχεῖο τῆς Βενετίας, στὴν ὁποία πᾶνε τὰ χαζὰ νεόνυμφα ἑλληνικὰ ζευγάρια μέσα στὶς γονδόλες- διότι ἐὰν εἴχαμε ἀπαιτήσει νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλοπιμαίϊκα ἡ Βενετία θὰ ἐκείτερο σήμερα σὲ πλήρη ἐρείπια.

Ἄς διαβάσῃ ὁ σημερινὸς Γραικύλος ἁπλῶς τὰ παρακάτω: "Ο ναός των Αγίων Αποστόλων, γνωστός  και ως Βασιλικόν Πολυάνδριον, ήταν περικαλλής χριστιανικός ναός της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος χτίστηκε το 550 στον τέταρτο λόφο της Πόλης, βορειοδυτικά του υδραγωγείου του Ουάλη, πάνω σε παλαιότερο ναό του 4ου αιώνα, στον οποίο διάφοροι Αυτοκράτορες έκαναν προσθήκες. Ήταν τεραστίων διαστάσεων, σχεδόν όσο ο ναός της Αγίας Σοφίας και δεύτερος σε σπουδαιότητα μόνο προς αυτήν, καθώς επί αιώνες (από τον 4ο ως τον 11ο) ενταφιαζόταν εκεί Αυτοκράτορες, Πατριάρχες και επίσκοποι.

«Ο ναός λεηλατήθηκε το 1204 από τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας. Λειψανοθήκες, χρυσά και αργυρά σκεύη με πολύτιμους λίθους, εικόνες, πολυτελή άμφια και άλλοι ανεκτίμητοι θησαυροί του ναού εξαφανίστηκαν. Ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης αναφέρει ότι ακόμη και οι τάφοι των Αυτοκρατόρων συλήθηκαν και αφαιρέθηκε οτιδήποτε πολύτιμο περιείχαν. Ανοίχθηκε ακόμη και ο τάφος του Ιουστινιανού, ενώ από τον τάφο του Αυτοκράτορα Ηρακλείου αφαιρέθηκε το χρυσό του διάδημα, μαζί με τα μαλλιά του, στα οποία είχε προσκολληθεί. Κάποιοι από αυτούς τους θησαυρούς μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, όπως το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ενώ οι περισσότεροι στη Βενετία και είναι σήμερα σε κοινή θέα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου». (Βικιπαίδεια)

Ἀντὶ νὰ ἀσχολούμεθα μόνον μὲ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ἐπειδὴ τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας ἐνδιαφέρονται νὰ καταδικάζουν τὴν Τουρκία ἐνῷ ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὰ τῆς Βενετίας, μία μελλοντικὴ πατριωτικὴ ἑλληνικὴ κυβέρνησι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκστρατεύσῃ κατὰ τῆς Βενετίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             31 Μαῒου 2020 

  

32 comments:

 1. Η Πόλη δημιουργήθηκε το 667 μΧ από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του Αγία Ελένη διότι ήθελαν να ενώσουν την δυτική και ανατολική ορθόδοξη παράταξη καθώς και για να μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 (537 έτη έπειτα) έγινε απο τους Φράγκους για καθαρά οικονομικούς λόγους διότι ο νεαρος αυτοκράτορας που είχε ανακτήσει το θρόνο από τον θείο του , είχε τάξει στους Δυτικούς πως θα έπαιρναν ότι είχε μέσα η Πόλη. Έλα όμως που το Βυζάντιο εκείνη την εποχή βρισκόταν σε πληρη παρακμή και έτσι εξηγούνται οι αναφορές του ιστορικού Νικήτα Χωνιατη που μας παραθέτει πιο πάνω , ο κύριος καθηγητής. Η δεύτερη άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 έγινε από τους Οθωμανούς ως φυσικό επακόλουθο της κατάρρευσης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ανατολή και Δύση , Δύση και Ανατολή μάχονται στην ιστορία για το ποιος θα επικρατήσει αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι εάν ενωθούν θα κυριαρχήσουν. Η Ε.Π. εάν ποτέ δημιουργηθει θα γίνει με θέλημα Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.

  ReplyDelete
 2. εἰσπράκτορα, λάθος στὶς ἡμερομηνίες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Συγνώμη κύριε καθηγητά , αλλά γι'αυτο είμαστε μαθητές για να κάνουμε λάθη!!! Ο Κωνσταντίνος έκανε τα εγκαίνια της πόλης στις 11 Μαΐου του 330, ενώ οι εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες δεν είχαν ακόμα τελειώσει. Συνεπώς , 874 έτη μετέπειτα έγινε η πρώτη άλωση της Πόλης.

  ReplyDelete
 4. Ερώτησις σὲ ὅσους γνωρίζουν ἀπὸ Ἱστορία καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ παραμύθια τοῦ Δημοτικοῦ: Οἱ παρακάτω παρατηρήσεις τοῦ Ἔρντογαν εἶναι σωστὲς ἤ ὄχι; Ἐὰν δὲν εἶναι παρακαλῶ ἀποδείξεις περὶ τοῦ ἀντιθέτου μὲ βάσιν διεθνῆ βιβλιογραφία Δημήτρης Κιτσίκης
  https://www.defence-point.gr/news/me-nea-dilosi-o-toyrkos-prodidei-ta-varvara-enstikta-kai-ton-politismo-toy

  ReplyDelete
  Replies
  1. *βασικά προ...5 σχεδόν ετών, όχι τεσσάρων

   Delete
  2. "Προσοχὴ ὅμως! Οἱ Τοῦρκοι Ὀθωμανοὶ ἦσαν ἀλεβῆδες, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πορθητὴς κρυπτοχριστιανός. Ἐχρησιμοποίησαν τὸ Ἰσλάμ, ὄχι ὡς θρησκεία ἀλλὰ ὡς πολιτικὴ ἰδεολογία. Ἵδρυσαν τὸ σύστημα τῶν τεσσάρων θρησκευτικῶν μιλλετίων βασίζοντας τὴν αὐτοκρατορία τους στὴν ἀποδοχὴ τῆς θρησκευτικῆς διαφορετικότητος. Ἦσαν ἄκρως μετριοπαθεῖς, ὅπως εἶναι σήμερα ὁ αὐτοεξόριστος στὴν Ἀμερικὴ Τοῦρκος σούφης Φετουλλὰχ Γκυλέν.

   Ἀντιθέτως οἱ τζιχαδιστὲς ἀποκεφαλίζουν καὶ σταυρώνουν ἐπὶ ξύλου ὅπως ἐσταυρώθη ὁ Χριστός, τοὺς χριστιανοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἀφήνουν γιὰ ἀργότερα τὴν κατεδάφιση τοῦ Βατικανοῦ. Ἀντὶ νὰ συμμαχήσουν μὲ τοὺς ἀνατολικοὺς χριστιανούς, ὅπου βλέπουν σταυρὸ σφάζουν ἀνελέητα.

   Τὸ 1453, ἡ Δύση ἦταν σὲ πλήρη ἄνοδο ἐνῷ σήμερα βουλιάζει στὴν πλήρη παρακμή. Στὸν ΙΕ΄αίῶνα ἡ Ὀρθόδοξη Ῥωσία ἦταν ἀκόμη στὰ σπάργανα. Σήμερα εἶναι στὴν κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς μεγάλη δύναμη, στὰ πρόθυρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ῥωμηὸς ἔχει λοιπὸν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξῃ ἀντί τοῦ ἀραβικοῦ φανατικοῦ σουννιτικοῦ Ἰσλάμ, τὴν ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία. Ἐπιπλέον, μία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ποὺ θὰ ἀποτρέψῃ τὸν ἐκσλαυϊσμὸ τῆς Ἑλλάδος δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον μὲ τοὺς Τούρκους ἀλεβῆδες καὶ τοὺς μετριοπαθεῖς σούφηδες ὅπως τὸν Φετουλλὰχ Γκυλέν, καὶ ὄχι μὲ συμμάχους τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ τῶν τζιχαδιστῶν ὅπως τὸν Ἔρντογαν."


   Αυτά λέγατε ΤΟΤΕ. Ας τα συγκρίνει κανείς με τους σημερινούς σας ύμνους στον Έρντογαν ως "Πορθητή", "Σούφη"(!!) κλπ.

   Delete
  3. Κ. Καθηγητά η διαρκής επίκληση των διεθνών θεσμών από μεριάς του γραικυλικού κράτους μόνο δυσφορία μπορεί να προκαλέσει. Η Ορθοδοξία δεν αναφέρεται πουθενά. Μουσεία να γίνουν όλα για χάρη της εμπορευματοποίησης. Ουσία μηδέν. Μνημεία απόκομμένα από την ψυχή τους. Να μην έχουν καμία επιρροή στο πνεύμα του σύγχρονου ανθρώπου... Απλώς κομμένα εισιτήρια. Προσωπικά παραδέχομαι τον Ερντογάν γιατί μπορεί στο μέσο νου να είναι προκλητικές οι δηλώσεις του αλλά ουσιαστικά είναι άκρως αντιεθνικιστικές! Προτιμώ την Αγία Σοφία ζωντανό χώρο λατρείας. Έτσι ίσως ξυπνήσει κι ο γραικύλος και θελήσει να την πάρει πίσω πραγματικά κάποια στιγμή γιατί θα' 'χει μετανοήσει ειλικρινά και θα' χει την ανάγκη να προσευχηθει αληθινά... Κι όχι για να κορεστεί ο εθνικιστικός εγωισμός του. Γιατί αν πάρει πίσω την Αγιά Σοφιά σαν εθνικιστής πάλι μουσείο θα την κάνει... Όπως μουσείο έχει καταντήσει κι ο ίδιος.

   Delete
  4. Δημήτρη Οἱκονόμου, σἐ συγχαίρω γιὰ τὸ παραπάνω σου σχόλιο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Χαχα τί έγινε κύριε καθηγητά;; Λογοκρισία αν δεν μας αρέσει κάτι;;

   Και να φανταστείτε βιώσατε και από κοντά την λογοκρισία μία στο φέισμπουκ με την διαγραφή δημοσιεύσεών σας 5 ολοκλήρων ετών και άλλη μία σε έναν επαρχιακό καφενέ που μιλούσατε για την Σπάρτη. Τόσο φόβο προκάλεσε το σχόλιο να υποθέσω;; Δικά σας λόγια είναι με 5 χρόνια διαφορά.

   Όσο για τις φολκλορικές φιέστες αποτελεί τεράστια επιτυχία του έρντογαν το ότι τις παίζανε ΟΛΑ τα κανάλια 2 ημέρες και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση και ο Σαχίνης ακόμα για λίγα λεπτά κατά την διάρκεια μίας εκπομπής του διαδικτυακά έπαιξε απόσπασμα, αντί να την αγνοήσουν όλοι παντελώς και να γελάνε με τις ισλαμικές βράκες. Ο Ταγίπ πέτυχε τον στόχο του στο έπακρο.

   Τώρα Εκκλησία μουσείο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μόνον κάτι παγανιστικοί ναοί μίας περασμένης θρησκείας την αναβίωση της οποίας δια της Δυτικοποιήσεως καταδικάζει το άρθρο αυτό. Και το 1919 κάναμε λειτουργία στην Αγία Σοφία, για "την Σημαία και τον Σταυρό" φτάσαμε στην Άγκυρα με τον Γούναρη επί βασιλικού πολιτεύματος και καλό δεν είδαμε. Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται άριστα το σχίσμα εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τα κάνει αυτά. Αν η Ρωμηοσύνη ήταν ενωμένη πιθανώς να εξέδιδε και κοινό καταδικαστέο ανακοινωθέν για την ισλαμική προσευχή. Σήμερα ποίος να το πράξει αυτό;; Ο Βαρθολομαίος που είναι δικός του ερντογανικός και βρίσκεται στα μαχαίρια με την Μόσχα ή η Ρωσία που επιθυμεί πολύ την σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας για ΝΑΤΟΪκούς λόγους; Η σωστή ανάλυση είναι αυτή τα υπόλοιπα είναι παραμύθια φούμαρα.

   Delete
  6. https://www.defence-point.gr/news/scholio-i-aforita-makiaveliki-kai-filotoyrkiki-makontofthalmi-rosiki-exoteriki-politiki

   Αυτά αναρωτιέται το defence-point και ο διευθυντής του Φίλης δίχως να διαβάζει τα δεδομένα όπως πρέπει, ενώ οι κινήσεις της Ρωσίας σε Συρία και Λιβύη δείχνουν πλήρη σύγκρουση και όχι σύμπλευση με τα τουρκικά συμφέροντα αλλά βέβαια ποίος ασχολείται αληθινά να ακολουθεί καθημερινά και να διαβάζει αραβικές πηγές και ρωσικές από τα μέτωπα αυτά;; Σχεδόν ουδείς. Η κατάντια του δήθεν έλληνος "διεθνολόγου". Κοντόφθαλμη δεν δύναται επ'ουδενί να χαρακτηρισθεί η υψηλή σκακιστική Ρωσική στρατηγική. Υπερ-κοντόφθαλμη, επικίνδυνα κοντόφθαλμη είναι η άστοχη "ανάλυση" όλων των ελλήνων "διεθνολόγων" για τα διεθνή τεκταινόμενα.

   Delete
  7. Παρακαλώ απαντήστε και μην λογοκρίνετε τα παραπάνω σχόλιά μου κύριε Καθηγητά. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 24 ετών να προκαλεί τέτοιον..."τρόμο". Αν θέλετε να ρίξω τους τόνους ναι θα το κάνω ευχαρίστως, είμαι θερμόαιμος "δυστυχώς", αλλά η λογοκρισία είναι ντροπή πόσω μάλλον για έναν Φιλόσοφο.

   Delete
  8. Την σωστώτερη κουβέντα την είπε ο Άδωνις:

   https://www.defence-point.gr/news/adonis-quot-i-ellada-panetoimi-mi-tsimpate-se-ayta-poy-kanei-o-erntogan-quot


   Αντιθέτως οι πάσης φύσεως "σκοπιανοφάγοι", "γερμανοφάγοι", "τουρκοφάγοι" ή "αλβανοφάγοι" εθνικιστές διεθνολόγοι έχουν τρομερά μεσάνυχτα σε βαθμό που απορεί κανείς πώς λάβανε πτυχία τα άτομα αυτά! Για να μην αναφέρω μέχρι και τις δηλώσεις Καιρίδη προ ολίγων ημερών για την Λιβύη όπου αναμασούσε Γαλλικά και Αυστριακά δημοσιεύματα περί του γελοίου μύθου διχοτομήσεως της Λιβύης! Μα τί άτομα απίθανα είναι καθηγητές στην Ελλάδα;; Ούτε καν τα βασικά μίας αραβικής χώρας δεν γνωρίζουν ότι δηλαδή οι αραβικές χώρες ακολουθούν το φυλετικό σύστημα και δεν μπορούν να διχοτομηθούν πόσω μάλλον μία χώρα σαν την Λιβύη! Και την ίδια στιγμή ο Φίλης γκρινιάζει για "σύμπλευση" Τούρκων και Ρώσων και μάλιστα στην Λιβύη και Συρία!

   Αν είχα δικά μου λεφτά θα είχα ιδρύσει δική μου σχολή σκέψεως. Είναι τρομερή η έλλειψη σωστών αναλύσεων που υπάρχει στην Ελλάδα αλλά και η πενία προσβάσεως σε σωστές πηγές όταν κανείς αναλύει μέτωπα σαν αυτά της Συρίας ή της Λιβύης ή της Ουκρανίας. Θλιβερό θέαμα η ελληνική "διεθνολογία".

   Delete
  9. *δεν μπορούν να διχοτομηθούν σαν κομμάτια πίτας, όπως δηλαδή διχοτόμησαν Συρία και Ιράκ και Λίβανο οι αποικιοκράτες Αγγλογάλλοι δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις φυλετικές ή εθνοτικές ομάδες όπως και στην Αφρική όπου συνέβη το ίδιο.

   Το όλο παιχνίδι παίζεται στην αφοσίωση των διαφόρων αραβοφώνων φυλών εντός των αραβικών χωρών. Ιδίως στην Λιβύη που πρόκειται για έρημο στο εσωτερικό της αλλά και για την πετρελαϊκή της δομή η οποία είναι σχεδιασμένη να ρέει από τα ανατολικά και τα νότια προς την Τρίπολη.

   Delete
  10. Περί της ισλαμικής προσευχής στην Αγία Σοφία, εδώ απόσπασμα του τί έγραψα στις 8 Οκτωβρίου 2019:

   "Όσο για το Πατριαρχείο, αυτό δυστυχώς συνέπραξε με τις ΗΠΑ και φυσικά ηττάται διότι η Ρωμηοσύνη όσο και να προσπαθεί η Δύση δεν δύναται να Βατικανοποιηθεί. Με την σωστή όπως είπατε κατάρρευση και γελοιοποίηση ακόμα και εντός της ιδίας της Ιταλίας (Ιταλικός Εθνικισμός εναντίον Πάπα) του Βατικανού, οι ΗΠΑ στράφηκαν στο Φανάρι ως νέο πόλο έλξεως της Χριστιανοσύνης παγκοσμίως, ως εναλλακτικό Βατικανό. Όμως η πλήρη άγνοιά τους περί της Ορθοδόξου Παραδόσεως αλλά και της ψυχής της Ρωμηοσύνης τους ωθεί ηλιθίως στο λάβωμα του Ορθοδόξου Χριστιανικού σώματος (όπως και οι προτάσεις τους Προτεσταντικοποιήσεώς του ή αλλιώς "εκσυγχρονισμού" της Ορθοδοξίας άκουσον-άκουσον) με αποτέλεσμα το σχίσμα Κωνσταντινουπόλεως-Μόσχας και την απομόνωση του Πατριαρχείου μας από την Ρωμηοσύνη χάριν μίας σχισματικής Εκκλησίας του Κιέβου. Εάν το Κατετσημένο ήταν στην εξουσία, που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, θα είχε κάποιο (στρατηγικό) νόημα η κίνηση αυτή, αλλά επί Τραμπ είναι καταστροφή. Ακόμα και η Ελληνική Εκκλησία, και πράττει ορθά είναι στα πρόθυρα αποκηρύξεως του Φαναρίου χάριν της Μόσχας. Το Φανάρι στην τελική θα στραφεί προς την Ερντογανική προστασία με αντάλλαγμα πιθανώς την μερική λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως ισλαμικό τέμενος στις ισλαμικές εορτές."

   Εδώ το τότε άρθρο και σχόλιο: http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2019/10/516.html

   Delete
  11. Πάλι σε βλέπω να διαμαρτύρεσαι και πάλι έχεις μπερδέψει τα πράγματα ακόμα πιο πολύ. Άλλο το Φανάρι, άλλο ο Ουκρανικός Εθνικισμός και άλλο ο Αμερικάνικος Φιλελευθερισμός. Ο Βαρθολομαίος το μόνο που τον νοιάζει είναι η εξουσία, οι Ουκρανοί Εθνικιστές μισούν τους Σοροσικούς όσο και οι Πουτινικοί. Το ίδιο κάνουν και γενικώς οι Εθνικιστές. Κάπου διάβασα ότι υπάρχουν Αρμένιοι Εθνικιστές που είναι εναντίον των Ρώσων.

   Υπάρχουν βέβαια Εθνικιστές στην Ευρώπη, όπως οι Καταλανοί, οι Ιρλανδοί, οι Σικελοί και άλλοι οι οποίοι είναι Αριστεροί. Και τους Αριστερούς και τους Δεξιούς Εθνικιστές που δεν είναι κατά των Ρώσων τους θέλει ο Ντούγκιν. Άρα επομένως βλέπουμε μια συμμαχία Αριστερών και Δεξιών Εθνικιστών εναντίον Σοροσικών Σοσιαλδημοκρατών και Διεθνιστών Φιλελευθέρων. Αλλά μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλελευθέρους συμπράττουν και οι Διεθνιστές Αναρχικοί. Όμως τώρα η πίτα μίκρυνε και βλέπουμε να διώκονται οι Αναρχικοί γιατί απλά δεν χωράνε ενώ μέχρι τώρα ήταν τα παιδιά που τα βοηθούσε το Διεθνιστικό Σύστημα.

   Για τις διαφορές στον Ισλαμικό κόσμο δεν θα τα ξαναπώ.

   Delete
 5. Κατά τη δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 λέγεται πως ειπώθηκε η εξής φράση από τους υπηκόους της : καλύτερα φέσι ανατολίτικο παρά φράγκικο πηλικιο. Όπως και να έχει , η παρακμή του Βυζαντίου και κατ' επέκταση της Κωνσταντινούπολης εκείνη την εποχή είχε φτάσει στο ζενίθ. Πολύ φοβάμαι πως στη σημερινή εποχή , η ΕΕ έχει πάρει τη θέση του φράγκικου πηλικιου.

  ReplyDelete
 6. Καλησπέρα Δημήτρη ,μια γνώμη για το κίνημα που ἑτοιμάζει ο Ἠλίας Κασιδιάρης?

  ReplyDelete
 7. Ὅσοι γνωρίζουν τὶς πολλὲς μελέτες μου καὶ βιβλία μου ὡς ἱστορικός, ξέρουν πὼς ὑποστηρίζω τὴν φιλοσοφία τοῦ Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσῶ (1712-1778), πρώτου θεωρητικοῦ τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ πρώτου ἐκτελεστοῦ τοῦ ὑπαρκτοῦ φασισμοῦ στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι, 1793-1794, τὸν Ῥοβεσπιέρρο. Σήμερα τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου καὶ εἰδικὰ τῆς Εὐρώπης ἀνήκει στὸν φασισμὸ καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸν ἐθνικοσοσιαλισμό. Τὸ κίνημα τοῦ Μιχαλιολάκου στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξε ἀξιέπαινο διότι γιὰ πρώτη φορὰ ὠργάνωσε ἕνα μαζικὸ φασιστικὸ κίνημα ποὺ ἦλθε τρίτο κόμμα στὸ Κοινοβούλιο. Σήμερα ὅμως ἔχει λαχανιάσει καὶ ἀπαιτεῖ καινούργιο αἷμα. Ἀπὸ τοὺς ὑπασπιστές του κατὰ τὴν γνώμη μου ὁ πλέον ὑποσχόμενος μοῦ φαίνεται ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης: νέος, βίαιος, πρωτότυπος (μὴ ἀντιγραφεὺς τῶν παλαιῶν προτύπων). Μακάρι νὰ ἐπιτύχῃ. Οὔτως ἤ ἄλλως οἱ φασιστές (καὶ πρὸς Θεοῦ ὄχι ὁ φασίστας ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς ὕβρις) ἀντιπροσωπεύουν τὸ μέλλον καὶ θὰ ἔχουν ὅλην μου τὴν ὑπστήριξιν ὡς φιλόσοφον καὶ ἱστορικόν.Ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ὄχι δημοκρατία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ῥοβεπιέρρου εἶναι τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Ἀπόδειξις ὅτι αὐτὸ ποὺ γίνεται στὶς ΗΠΑ σήμερα εἶναι ἔγχρωμη σορικὴ ἐπανάστασις κατὰ τοῦ Τραμβίου εἶναι πὼς ὁ Joe Biden ὡς δεύτερος Παναγιώτης Κανελλόπουλος ἔτρεξε στὴν διαδήλωσι τῶν ἐξεγερθέντων ὅπως τὸ εἶχε κάμει ὁ Κανελλόπουλος στὶς 17 Νοεμβρίου 1973 εἰς συμπαράστασιν τών ἐξεγερθέντων τοῦ Πολυτεχνείου. Ἀλλὰ τότε τὸ ἐγχείρημα τὸ εἶχε κάμει ἡ CIA γιὰ νὰ ῥίξῃ τὸν Παπαδόπουλο, δηλαδὴ ἡγέτη ἀμερικανικῆς ἀποικίας ἐνῷ τώρα οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες προσπαθοῦν νὰ ῥἰξουν τὸν πρόεδρό τους τῶν ΗΠΑ καὶ ὁ Τράμβιος εἶναι σκληρὸ καρύδι καὶ θὰ ἀποτύχουν.Παρεπιπτόντως παρακαλῶ τοὺς ἐνδεχομένους σχολιαστὲς τοὺ παρόντος ἱστολογίου νὰ μὴν ἐκφράζουν τὴν γνώμη τους μὲ ἐριστικὸ ὕφος καὶ νὰ μὴν κατηγοροῦν ἄλλους γιὰ ελλειψι γνώσεων πόσο μᾶλλον ὡς φοιτητὲς ἀκόμη δὲν ἔχουν δημοσιεύσει κανένα ἐπιστημονικὸ ἔργο. Διαφορετικὰ θὰ ὑποχρεωθὼ νὰ σβήνω τὰ σχόλιά τους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ναι ο Ολοκληρωτισμός βγήκε από εκεί. Όπως έχω πει πάμπολλες φορές Φιλελευθερισμός, Κομμουνισμός και Φασισμός σε Μοντέρνες και Μεταμοντέρνες εκδοχές έχουν κοινή ρίζα και σαφώς μακριά από την Αλήθεια καθώς Αλήθεια και Ιδεολογία είναι έννοιες αντίθετες. Αν κάποιος ασχοληθεί με την Πολιτική θα δει στην αρχή ότι είναι πλήρης παράνοια και στο τέλος θα απογοητευτεί βλέποντας τα συμφέροντα και τελικά πίσω από την και καλά Ιδεολογία βρίσκοντα τα λεφτά πάλι.

  Τραγική ειρωνεία είναι ότι τον Ρουσσώ τον δέχονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες. Αλλά ο καθένας ένα πρόσωπο το βλέπει όπως τον βολεύει. Η σύγχρονη Μεταμοντέρνα Φιλελεύθερη Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τον Ρουσσώ και με την αρχαία Δημοκρατία των Αθηνών.

  Ο πολύς Φιλελευθερισμός βλάπτει αλλά επίσης βλάπτει και ο πολύς Ολοκληρωτισμός. Μια μέση κατάσταση δεν μπορεί να υπάρξει; Η μάλλον μπορεί αλλά δεν συμφέρει καθώς η Αλήθεια δεν συμφέρει πολλές φορές. Από τον Μεταμοντέρνο Φιλελευθερισμό είναι κερδισμένοι οι νταβατζήδες και από τον Ολοκληρωτισμό επίσης κάποιοι άλλοι νταβατζήδες απλώς η σύγκρουση είναι πάλι για συμφέροντα. Παραδείγματος χάριν, οι λαθρέμποροι αναβολικών μπορεί να στηρίζουν Εθνικιστικά κινήματα τα οποία στηρίζουν την αρρενωπότητα και οι λαθρέμποροι ναρκωτικών να στηρίζουν Αναρχικά κινήματα τα οποία υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο.

  Όσον αφορά την Αμερική, είναι καταδικασμένη να καταστραφεί είτε με τους Τραμβικούς είτε με τους Σοροσικούς.

  Ο Μεταμοντέρνος Φασισμός είτε στην Ευρωπαϊκή εκδοχή του είτε στην Ισλαμική είναι το φίδι που θα φάει τον Μεταμοντέρνο Κομμουνισμό πρώτα, μετά τον Μεταμοντέρνο Φιλελευθερισμό και στη συνέχεια όλους εμάς για να φαγωθεί στο τέλος από τον ίδιο του τον εαυτό ως άλλος Ουροβόρος.

  ReplyDelete
 10. Ἡ πεταλοῦδα τοῦ χάους πετᾷ πρὸς χάριν τοῦ προέδρου Τραμβίου καὶ ὄχι μόνον θὰ νικήσῃ ἀλλὰ θὰ παραμείνη στὴν ἐξουσία γιὰ πολλὰ χρόνια ἀκόμη κατὰ τὸ παρἀδειγμα ὁλοκληρωτικῶν ἡγετῶν ὅπως ὁ Πούτιν καὶ ὁ Σὶ Ζινπίνγκ.Τοὺς Ῥοῦζβελτ, Κέννεντυ καὶ Νίξον τοὺς ξεπερνᾷ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Η έλλειψη γνώσεων είναι μια φυσιολογική κατάσταση ενός ανθρώπου. Το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει έλλειψη μόρφωσης , η οποία χαρακτηρίζεται από έπαρση και εριστικό ύφος. Ο ταπεινός άνθρωπος χαρακτηρίζεται από Θεϊκή άγνοια που δεν έχει καμία σχέση με ιδεολογίες και πρόσωπα. Στο παρόν ιστολόγιο μαθαίνουμε ανταλλάσσοντας απόψεις. Δυστυχώς , όταν είσαι 24 ετών και πιστεύεις ότι έχεις πάντα δίκιο γράφοντας προτάσεις τύπου "Η σωστή ανάλυση είναι αυτή τα υπόλοιπα είναι παραμύθια φούμαρα" δεν είσαι στο σωστό δρόμο για να δημοσιεύσεις επιστημονικό έργο. Παπανδρέου Νικόλαος εκ Βόλου

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γειά σου "στρατηγέ".Μην αποπαιρνετε τον Παλιό, θα πάθει εγκεφαλικό απ'το πολύ μυαλό !!! Μου αρέσει όμως ότι ψάχνει και μελετά.

   Delete
 12. Εἶναι θλιβερὸ ἀλλὰ ἀναμενόμενο, στὴν Ἑλλάδα, οἱ νέοι τῆς ἀστικῆς τἀξεως μόλις ἐνηλικιώνονται ἀπὸ εξεγερθέντες κατὰ τοῦ ἀστισμοῦ νὰ ἀφομιώνονται ἀπὸ τὸν μπαμπᾶ τους στὸ σύστημα.Ἡ ἀξία τοῦ νέου ἀποδεικνύεται μόνον μὲ τὴν ἄρνησι στὴν ἀφομιωτικὴ δύναμι τῆς τάξεώς του κάτι πολὺ σπάνιο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Εγώ πάντως είμαι αστός και είμαι περήφανος!

  ReplyDelete
 14. Πολλοί στην εποχή μας μιλάνε για τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Αλλά είναι ελάχιστοι που έχουν καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει. Ορισμένοι ‘’Ακροδεξιοί’’ ονομάζουν έτσι τους ομοφυλόφιλους μόνο αλλά είναι έτσι το σωστό; Στα Σόδομα και τα Γόμορρα έγινε τέτοια καταστροφή όχι γιατί ήταν ομοφυλόφιλοι αλλά γιατί ήταν βιαστές και κλέφτες και άδικοι. Ομοφυλόφιλοι υπήρχαν παντού αλλά μόνο εκεί έγινε έτσι. Γιατί άραγε; Και το επόμενο είναι το ποιοι επιτέθηκαν στα Σόδομα και Γόμορρα. Ήτανε τουλάχιστον 4 Βασιλείς και 4 Κράτη, το Ελαμιτικό, το Ασσυριακό, το Σουμεριακό και οι Γκόιμ πρέπει να ήτανε είτε οι Χετταίοι είτε οι Αμορραίοι. Ενδεχομένως και οι 2. Και σήμερα ποιοι είναι οι απόγονοι αυτών; Έχω διαβάσει ότι οι απόγονοι των Ελαμιτών είναι οι Πολωνοί, των Ασσυρίων οι Γερμανοί, των Σουμερίων οι Ούγγροι και υπάρχουν και άλλοι λαοί πχ οι Ουκρανοί είναι απόγονοι των Σκυθών και διάφορα άλλα. Και βλέπουμε πως οι Συντηρητικές ιδέες ευδοκιμούν σε αυτά τα κράτη. Μετά από τα Σόδομα και Γόμορρα στην περιοχή εκείνη ήτανε οι Ιδουμαίοι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η νέα Ιδουμαία είναι η Αμερική. Η Αμερική που κάποτε ήταν μεγάλη και δυνατή και έπεσε γιατί έγινε άδικη. Το ίδιο και η Ιδουμαία. Όταν μιλάμε για απόγονους μπορεί να μην είναι τα πράγματα τόσο φυλετικά αλλά πιο πολύ αυτό που θα έλεγαν οι Ινδοί ως καρμικές σχέσεις. Άρα η Αμερική θα παίξει τον ρόλο της Ιδουμαίας και ενδεχομένως ο Τραμπ να είναι ένας νέος Ηρώδης. Και αυτός ο Ηρώδης να φυλακίσει το πνευματικό Ισραήλ το οποίο θα είναι οι ενάρετοι ερυθρόδερμοι οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδεινα.

  ReplyDelete
 15. Ὁ Θεόδωρος Χατζηγῶγος μοῦ γράφει ὅτι τρολλάρει ἐδῶ συστηματικὰ καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Chris Gr εἶναι αὐτός. Δὲν τὸν πιστεύω γιὰ τὸν Chris Gr άλλὰ τὸ πιστεύω γιὰ τὸν Παλιό, διότι οἱ τελευταῖες ἀναρτήσεις μὲ ὑπογραφὴ ὁ Παλιός (τὶς ὁποῖες σβήνω συστηματικὰ πλέον) δείχνουν εἴτε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν Χατζηγῶγο ποὺ εἶναι φοβερὸς βωμολόχος εἴτε ὅτι πράγματι ὁ Φώτης Γρηγοροτσιώλης ἔπαθε σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸ μυαλό του ποὺ εἰλικρινὰ ἀνησυχῶ πολὺ γιὰ τὴν ὑγεία του καὶ ἀπευθύνομαι στοὺς γονεῖς του γι αὐτό. Οἱ τελευταῖες ἀναρτήσεις ποὺ μᾶλλον εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι ἰδικές του καὶ μοῦ ἀπευθύνονται στὸν ἐνικό, εἶναι σὲ τέτοιο βαθμὸ ὕβρεις πεζοδρομίου ποὺ μόνον Χατζηγῶγο θυμίζουν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσωπικά δε συμφωνώ α) με τα "ψευδώνυμα" στο ιστολόγιο και β) με τις μακροσκελείς αναρτήσεις των σχολιαστών. Προτιμώ εύστοχες παρατηρήσεις ή απορίες, όχι "εκθέσεις". Ο κάτοχος του ιστολογίου θα κουράζεται, δε μπορεί να είναι συνεχώς στην οθόνη και στο πληκτρολόγιο.

   Delete
  2. Πολλοὶ σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου Γρηγόρη. Ἀλλὰ ὁ ὄχλος δὲν ἔχει οὔτε ὄνομα οὔτε μυαλό. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 16. Ὅλος ὁ πλανήτης παρακολουθεῖ τὸν τιτάνιο ἀγῶνα τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου κατὰ τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους.Εἶναι ὑψίστης σημασίας γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς ὅπως καὶ γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἐξέλθῃ νικητής. Μὲ τὸ ἕνα χέρι τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ μὲ τὸ ἄλλο χέρι τὶς αἰῶνιες παραδόσεις τῆς οἰκογενείας πρέπει ὄχι μόνον νὰ ἐπιβάλῃ τὴν θέλησί του μέσῳ τοῦ στρατοῦ ἀλλὰ νὰ ἐγκαθιδρύσῃ ἀμείλικτο ὁλοκληρωτικὸ κράτος ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τοῦ Πούτιν καὶ τοῦ Κὶμ Γιὸνγκ Ούν,συνθλίβοντας τὸ κεφάλι τοῦ φιδιοῦ τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου ποὺ σήμερα ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν John Biden καὶ τὴν Pelosi. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Με ποια Τουρκία θα γίνει η συνομοσπονδία; Με των Ισλαμιστών, των Κεμαλιστών ή των Γκρίζων Λύκων;

  ReplyDelete
 18. Σαν σήμερα το 1989 έγιναν τα επεισόδια στην Κίνα στην πλατεία Τιεν Αν Μεν. Τα γεγονότα έγιναν όπως μας τα παρουσίασαν κύριε καθηγητά; Ρωτώ αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο.

  ReplyDelete