Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

May 3, 2020

569 -Τὰ ἑλληνικὰ ὡς γλῶσσα τοῦ Θεοῦ


ἑλληνικὰ πολυτονικά
569 -Τὰ ἑλληνικὰ ὡς γλῶσσα τοῦ Θεοῦ

Ἐπὶ χρόνια ἔγραφα στὸ Facebook ὄχι μὲ καρδοῦλες οὔτε ὡς παιδεραστὴς ἀλλὰ ὡς διανοούμενος γιὰ νὰ παιδεύσω τὸν λαό, καὶ τὸ ἔκαμα μὲ ἐπιτυχία σὲ χιλιάδες προσκολλημένους στὸν λόγο μου. Αὐτὸ ἠνόχλησε τὸ ἀφεντικὸ τοῦ Facebok καὶ πρὸ δέκα ἡμερῶν μὲ ἐξεδίωξε. Τὸν εὐχαριστῶ. Ἐκεῖ ἔγραφα πάντα στὰ ἑλληνικά, στὸ δὲ Twitter ἔγραφα ἀπὸ χρόνια μόνον στὰ ἀγγλικά. Τώρα συνεχίζω νὰ γράφω μόνον στὸ Twitter καὶ μόνον στὰ ἀγγλικά.Εἶναι σχέδιόν μου.

Τὶς ἡμέρες αὐτὲς στὸ Twitter ἔγραψα μία ἀπόλυτη καὶ ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια: ὅτι τὰ ἑλληνικὰ ὡς μοναδικὴ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ εἶναι ἡ πλανητικὴ παγκόσμια ζωντανὴ γλῶσσα τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἰδοὺ οἱ δύο μου αὐτὲς ἀναρτήσεις:

«Newborn chimp and human are equal till the human starts speaking and then becomes more intelligent.John said «the word is God» and the richest word in the world is Greek. Bible Greek should be the universal living language. Dimitri Kitsikis»

«Georgia Stones says: "Unite humanity with a living new language". Correct, but power and language are incompatible. We need one living universal language disconnected from power: Bible Greek. Dimitri Kitsikis»

Ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τῶν Ἑβδομήκοντα εἶναι σήμερα ἀκόμη, μετὰ ἀπὸ δὺο χιλιετίες ζωντανὴ γλῶσσα, εἶναι ὁ κατὰ Ἰωάννην ὁ Λόγος ὁ ἑλληνικός, δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μάθημα πρὸς γραικύλους δασκάλους τῶν δημοτικῶν σχολείων τῆς ἑλλαδικῆς χώρας.

Περιμένοντας νέαν ἐκδίωξίν μου ἀπὸ τὰ στίφη τῶν ἀπανταχοῦ γραικύλων, διατελῶ,

Δημήτρης Κιτσίκης 3 Μαΐου 2020

38 comments:

 1. Συγγενικό μου πρόσωπο που κάνει μαθήματα αρχαίων σε παιδάκια θεωρεί αναχρονιστική την πρότασή σας για το πολυτονικό και για την ευαγγελική γλώσσα. Όταν πηγαίνει εκκλησία όμως νοιώθει ωραία που κατανοεί αυτά που ακούει, δυστυχώς εγώ δε τα κατανοώ. Το χειρότερο, δεν έχω τα επιχειρήματα και την ικανότητα να τον πείσω να μάθει τον ανιψιό μου πολυτονικό.
  Περί facebook , χωρίς να είμαι σίγουρος, αν γίνουν πολλές αναφορές σε μπλοκάρει χωρίς ίσως να ελέγξει ούτε για ποιο λόγο έγιναν οι αναφορές ούτε αν είναι κακοπροαίρετες.

  ReplyDelete
 2. Γρηγόρη, ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου "ἀναχρονιστικό" ἀποδεικνύει ὅτι τὸ συγγενικό σου πρόσωπο πιστεύει ὅτι ὑπάρχει πρόοδος, συγχέοντας τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο μὰ τὴν πνευματικὴ σοφία. Ἡ μεγάλη συμβολὴ τοῦ Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσῶ ἐν μέσῳ τῶν Γάλλων ἐγκυκλοπαιδιστῶν τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος εἶναι πὼς ὁ Διαφωτισμὸς εἶναι πτῶσις τοῦ πνεύματος διότι συγχέει τεχνολογικὴ πρόοδο μὲ σοφία. Ἕνας Πλάτων, ἕνας Ῥουσσῶ, ἕνας Μὰρξ δὲν δύναται ποτὲ νὰ γίνῃ ἀναχρονιστικὸς διότι ἡ σοφία του δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τεχνολολγία. Θὰ συνεβούλευα τοὺς Ἕλληνες δασκάλους ποὺ ἀπὸ τὴ ἐποχὴ τοῦ Ψυχάρη ἔχουν παύσει νὰ σκέπτοντια ἀλλὰ ἀναμασοῦν τὶς ἰδέες τῆς Φραγκιᾶς, ὡς παιδαρέλια ποὺ λένε στοὺς γονεῖς τους, "εἶσαι ξεπερασμένος. Δὲν κατέχεις τὸ τελευταῖο μοντέλο τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου". Ἀπόδειξις ὅτι ὁ συγγενής σου εἶναι "ἀναχρονιστικός" εἶναι πὼς διδάσκει ἀρχαῖα, ποὺ ἔχουν καθιερωθῆ ὡς ἀποκλειστικὴ διδασκαλία τῶν Φράγκων (τὸ γνωρίζω αὐτὸ καὶ ὡς Γάλλος), δηλαδὴ πὼς διδάσκει τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ὡς ξένη γλῶσσα μὲ τὴν φραγκικὴ μέθοδο. Ἐγὼ ἀγαπἀω τὰ ἑλληνικὰ ποὺ ἔμαθα μόνος μου (λόγῳ DNA) ὡς ἑνιαία αἰωνία γλῶσσα ἐπειδὴ δὲν τὰ ἐδιδάχθην ποτὲ ἀπὸ Ἕλληνα δάσκαλο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Τὰ περὶ πολυτονικοῦ σχετικὰ μὲ τοὺς ἐπαρχιῶτες τῶν πόλεων κρατῶν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Σπάρτης (εἶδος μεγάλων χωριῶν) ποὺ ἔγραφαν κεφαλαῖα καὶ χωρὶς διαστήματα καὶ ἀτονικά, αὐτὸ τὸ ἔχουμε ἐξηγήσει μύριες φορὲς στοὺς ἀγραμμάτους δυτικοπλήκτους, δηλαδὴ ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὰ ἑλληνικὰ ἔπαυσαν νὰ εἶναι ἐπαρχιώτικα καὶ ἐξεπεκτάθησαν χάρις στὸν Ἀλέξανδρο ἀλλὰ καὶ στὸν Χριστό, στὴν Οἰκουμένη, ὡς παγκοσμία γλῶσσα, δηλαδὴ ἐπάνω ἐπάνω ἀπὸ δύο χιλιετίες, τὸ πολυτονικὸ ἐνεσαρκώθη στὴν ἑλληνκὴ γλῶσσα ὡς σάρκα ἐκ τῆς σαρκός της.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ἰδοὺ μία σοβαρὴ ἀνάλυσι ποὺ ἔλαβα σήμερα ἀπὸ φίλο μου ποὺ ξεπερνᾷ τοὺς συνήθεις κομματισμούς καὶ μὲ τὴν ὁποία συμφωνῶ ἀπολύτως:

  Δημήτρη:
  Επειδή δεν μ’ αρέσει το σύστημα εξουσίας και την ολιγαρχία στην Αμερική, εψήφισα τον Τράμβιο. Και έγιναν τρομερές ανακαλύψεις για πόσο ομοιότητες υπάρχουν με το πρώην Σοβιετικό καθεστώς με το FBI = KGB/ ανάκριση του Flynn, σταλινικές δίκες aka Mueller/ Weissman, σύστημα δικαιοσύνης aka Beria/ show me the man, I will find the crime και την μανία να εμποδίζει οτιδήποτε διάλογο με την Ρωσία και να σπρώχνει τους Ρώσους στην Κίνα.
  Και φοβάται το Αμερικανικό κατεστημένο ὀτι η επανεκλογή του Τραμβίου θα το απομακρύνει εντελώς από την φωλιά του.
  Εδώ στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης έχει κάνει σφοδρή επίθεση στην Ορθοδοξία και η Εκκλησία έχει απογυμνωθεί από τους πιστούς της, αποδεχόμενοι την κατάργηση της Θείας Λειτουργίας και με αντικανονικές τελετές πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς πλήρωμα πιστών. Φοβάμαι ότι θα καταργήσει την άγια κοινωνία με λαβή και να επιβάλλει τις προτεσταντικές και καθολικές πρακτικές. Δεν έχουμε δει τέτοια ωμή πολιτική παρέμβαση στην Εκκλησία από τον Όθωνα με το Αυτοκέφαλο και την Βενιζελική αλλαγή ημερολόγιο. Και ο Ιερώνυμος παίζει το ρόλο του Φαρμακίδη.
  Γενικά η Ελληνική Εκκλησία και ο Πατριάρχης της στην Πόλη χάνουν το κύρος τους στην Ορθοδοξίας, επιβάλλοντας προτεσταντικές και ουνιτικές αντιλήψεις που οι Σλαβικές Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν αποδέχονται. Όλοι τους θα στραφούν προς τον Ρώσο Πατριάρχη και το κύρος του μαζί με τους θεολόγους τους θα αυξηθεί.
  Βέβαιο είναι πως το κρατίδιο των Αθηνών έχει απαρνηθεί προ καιρού την Βυζαντινή κληρονομιά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η τελευταία βολή. Έτσι κλείνει τον κύκλο του Βενιζελισμού με την οριστική ήττα της Ανατολικής σχολής Δραγούμη, Γιαννόπουλου, Μεταξά κλπ.
  Ντιράν

  ReplyDelete
 5. Στὴν μετακορωνοϊοῦ ἐποχὴ ἐντείνεται ἡ σορικὴ σοσιαλδημοπκρατικὴ ἐπιρροὴ στἀ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως Facebook καὶ Twitter περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας σκέψεως μὲ ἀφορμὴ άπαγορεύσεως φράσεων δῆθεν σεξιστικῶν, ῥατσιστικῶν καὶ φιλοθρησκευτικῶν. Ζητᾶμε ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ποὺ ἀπὸ τὸ 2016 πολεμᾷ μὲ ἐπιτυχία τὴν σορικὴ δημοκρατία νὰ ἐπέμβη γιὰ νὰ ἐλεγθῇ ἡ καθοριστικὴ προπαγανδιστικὴ ἐπιρροὴ τῶν ΜΜΕ καὶ κοινωνικῆς δικτυώσεως ἐπὶ τῶν λαῶν τῆς Δύσεως.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Επίσης έλεος με την μηχανή ψευδών ειδήσεων και ψεμάτων του τραμπ.

  Εδώ ο Μαδούρο συνέλαβε εχθές κοτζάμ ομάδα 80 ατόμων που πήγαιναν να κάνουν στρατιωτικό πραξικόπημα στην Βενεζουέλα και είχαν ως "ομαδάρχες" άτομα της προσωπικής φρουράς του τράμπ και οπαδούς του και σήμερα λέει δεν έχει ιδέα.

  Η ξεφτίλα έχει και κάπου ένα όριο έλεος επιτέλους. Αναπολούμε την εποχή Ομπάμα...πού φτάσαμε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ περισσότερα:

   https://en.wikipedia.org/wiki/La_Guaira_naval_attack

   Η αποτυχία των ΗΠΑ και των απαρχαιωμένων εγκεφάλων της κυβερνήσεως Τραμπ, που νομίζουν ότι βρισκόμαστε στον Ψυχρό Πόλεμο και ακολουθούν βλακωδώς ακόμα το δόγμα Μονρώ και κατηγορούν μανιωδώς την Κίνα ως νέα ΕΣΣΔ, δύναται να συγκριθεί μονάχα με την αντίστοιχη απόβαση των Αμερικανών κατά του Κάστρο στην Κούβα εντός του "Κόλπου των Χοίρων" το 1961! Πραγματικά η σύγκρισις των δύο είναι εντυπωσιακά πετυχημένη,

   https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion

   Delete
  2. Όχι ότι τότε δεν έκανε "βρωμιές" η Αμερική.

   Έκανε.

   Αλλά ήταν σε γενικές γραμμές "πετυχημένες" βρωμιές μαζί με επιτυχίες στην διπλωματία όπως στο Ιράν με τον Ροχανί και το προοδευτικό μέτωπο ή τις συμφωνίες TPP και TTIP που δημιουργούσαν έναν καπιταλιστικό κλοιό στενό γύρω από την Κίνα, υψώνοντας τοίχος ιδιωτικών πολυεθνικών εταιρειών γύρω της. Θυμίζω οι συμφωνίες προέβλεπαν ιδιωτικά δικαστήρια μεταξύ πολυεθνικών και κρατικών οντοτήτων. Θυμίζω επί αυτού ότι το σύνολο σχεδόν των ισχυροτέρων Κινεζικών εταιρειών ανήκουν στο κράτος δηλαδή επί της ουσίας στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας...

   επιτέλους βρήκα μία ανάλυση για τις 2 συμφωνίες μαζί να παραθέσω ως αποδείξεις στα όσα λέω:

   https://www.caixabankresearch.com/node/27150

   Delete
  3. Εδώ από το ινστιτούτο γεω-οικονομικών και γεωπολιτικών μελετών "Brookings" μία επίσης ολοκληρωμένη ανάλυση:

   https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2014/09/03/why-trade-matters-in-four-maps/

   Κάθε δήλωση ότι ο τράμπ πολεμά την Κίνα μέσω προστατευτισμού για να διατηρήσει τα παγκόσμια καπιταλιστικά πρωτεία των ΗΠΑ οφείλει να συγκριθεί με την αντίστοιχη πολιτική Ομπάμα βασισμένη στις επάνω εμπορικές συμφωνίες των φιλελευθέρων καπιταλιστικών χωρών της Βορείου Αμερικής με εκείνες της Ασίας και της Ευρώπης. Ειδάλλως, η όποια "ανάλυση" καθίσταται ελλιπής και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα αλλά την προπαγάνδα.

   Delete
  4. Υ.Γ. Ο τραμπ διέλυσε τις παραπάνω συμφωνίες...

   Delete
  5. Σήμερα την ώρα αυτή αμέσως μετά το 6ο φέτος τηλεφώνημα τραμπ-Πούτιν, ο πράκτορας των Ρώσων και των Τούρκων "Mike Flynn" απαλλάσσεται από τις κατηγορίες με εντολή των βαλτών του τραμπ από Υπουργείο "Δικαιοσύνης" των ΗΠΑ...

   Απορώ πόσο θα αντέξει η μαριονέτα αυτή επάνω. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι ένα τέτοιο βαλτό άτομο ηγείται των ΗΠΑ. Κανονικά οφείλει να επέμβει ο στρατός των ΗΠΑ διότι η κρατική ανεξαρτησία της Αμερικής δεν υφίσταται πλέον!

   Delete
 8. Στην μετα-κορωνοϊού εποχή κύριε Καθηγητά δυστυχώς τα κράτη στα οποία ηγούνται φασίζοντες "ηγέτες" απέτυχαν πλήρως στον έλεγχο της πανδημίας και εξευτέλισαν την κρατική δομή. Η αποτυχία τους δύναται να συγκριθεί μονάχα με την εκστρατεία του Μουσσολίνι στην Ήπειρο το 1940 και το εκεί στραπάτσο που έφαγε. Τόσα χρόνια δηλαδή εκσυγχρονισμού του Φασιστικού καθεστώτος και εξοπλισμού του Ιταλικού στρατού με όπλα τελευταίας τεχνολογίας (για την δεκαετία του 1930) πήγαν στράφι μαζί με τις ιδέες για μία καινούρια Ρωμαϊκή Ιταλική Αυτοκρατορία στην Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, λόγω μίας σφαλιάρας στα όρη της Πίνδου και του Τεπελενίου. Ακριβώς την ίδια δουλειά έκανε ο κορωνοϊός τσάκισε τα νεογνά φασίζοντα καθεστώτα σε Βραζιλία, ΗΠΑ, Βρετανία (αλλά και Τουρκία...) και αντιθέτως με εξαίρεση την Σουηδία, έδωσε ώθηση τεράστια για επαναφορά στον κρατισμό αφού τα κράτη που αντέδρασαν καλλίτερα υπήρξαν εκείνα με κρατικό σύστημα υγείας και σωστή χρήση της Σοσιαλδημοκρατίας, όπως ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Ελλάδα, η Νότιος Κορέα, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία αλλά και η Γερμανία.

  Τα αποτελέσματα από τον κορωνοϊό είναι μεικτά. Υπάρχουν ολοκληρωτικά κράτη που αντέδρασαν τέλεια, σαν την Κίνα, την Βόρειο Κορέα, την Αίγυπτο του στρατάρχη Σίσι, τα Αραβικά κρατίδια του Κόλπου και δημοκρατικά που αντέδρασαν επίσης σωστά.

  Το ζητούμενο είναι ότι ενώ η ολοκληρωτική διακυβέρνηση βγήκε αλώβητη στην Μέση Ανατολή και την Ασία από την πανδημία, πάνω που πήγε να εγκαθιδρυθεί στον Αγγλοσαξωνικό κόσμο γκρεμοτσακίστηκε αφού ξεφτυλίστηκαν στην κυριολεξία οι ολοκληρωτικοί καπιταλιστές Τράμπ και Μπόρις Τζόνσον μαζί με τον Μπολσονάρου ο οποίος στα χνάρια των Αμερινδιάνων έκανε...προσευχή για να...φύγει ο ιός!! Τα ανωτέρω συμπεράσματα συγκλίνουν στο ότι τον ιό δεν τον κατασκεύασε ο Τραμπ, δεν έχει το μυαλό εξάλλου αλλά τον εξαπέλυσε η Κίνα και πέτυχε τέλεια τον στόχο της, να διαλύσει το ανατέλον κοινό Αγγλοσαξωνικό μέτωπο στις 2 πιο σημαντικές χώρες της Αγγλοσφαίρας (ΗΠΑ και ΗΒ), να αναδείξει το ολοκληρωτικό Κομμουνιστικό της μοντέλο σε παγκόσμιο πρότυπο και να υποτάξει ιατροφαρμακευτικά την τσακισμένη από τον καπιταλιστικό παγκοσμισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας μαζί με την Ρωσία στενές σχέσεις με τις νότιες χώρες της στις οποίες έχει στρατηγικά συμφέροντα όπως στην Ιταλία και την Ελλάδα.

  Η Αμερική τσακίστηκε και ίσως ανεπανόρθωτα. Το ζητούμενο είναι ότι η Κίνα εξευτέλισε τον ακροδεξιό καπιταλισμό των τράμπ και μπόζο, οι οποίες θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές ξεδιάντροπα στον βωμό της καπιταλιστικής μηχανής (σαν την σκηνή με τον Μολώχ από την ταινία Μετρόπολις του 1927). Επίσης έδωσε την ευκαιρία να αρχίσει μία αντεξέλιξη του καπιταλισμού από διεθνιστικό σε προστατευτικό επίπεδο, κάτι που είχε προτείνει και ο Αλαίν ντε Μπενουά προ 3 ετών, διότι ο Μπενουά είναι υπέρ της Ενώσεως της Ευρώπης αλλά όχι με την τωρινή της μορφή.

  Κερδισμένοι από την υπόθεση αυτή βγαίνει η Σορική Σοσιαλδημοκρατία και η Κίνα κύριε Καθηγητά. Οι μοναδικοί που δεν χάσαν αλλά αντιθέτως κέρδισαν με φούντες! Χαμένοι είναι οι προαναφερθέντες παλιάτσοι που κόντεψαν να αφήσουν το νεογέννητο μωρό τους...ορφανό από την εμμονή τους για το καπιταλιστικό κέρδος!

  Υ.Γ. Θυμάστε που ο Τζόνσον είχε κρυφό σχέδιο ξεπουλήματος του Βρετανικού εθνικού συστήματος υγείας σε Αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες με τις πλάτες του τράμπ;; Τώρα που τον σώσανε από σίγουρο θάνατο, δεν τολμά κιχ να κάνει για την ανάγκη υπάρξεως κρατικού συστήματος υγείας. Ο κόσμος επιστρέφει στον κρατισμό ραγδαία και δη τον σοσιαλδημοκρατικό ή σοσιαλιστικό ολοκληρωτικό, ιδίως μετά την τεράστια επιτυχία του Νικολάς Μαδούρο να πιάσει με τα σώβρακα τους μισθοφόρους του τράμπα προ ημερών: https://www.bellingcat.com/news/2020/05/05/the-invasion-of-venezuela-brought-to-you-by-silvercorp-usa/...Θέλαν και πραξικόπημα τρομάρα τους!!!!

  ReplyDelete
 9. Παρακάτω ἐπιστολὴ ἀναγνώστου μου καὶ ἡ ἀπάντησίς μου:
  "Αξιότιμε κύριε Καθηγητά
  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
  Η αφορμή του μηνύματος μου ήταν η ανάρτηση σας στο Twitter.
  Πριν από αρκετά χρόνια διαπίστωσα, ότι σε όλες τις γλώσσες του δυτικού κόσμου, ο Λόγος του Ευαγγελίου μεταφράζεται ως "Λέξη" ή ως "Ομιλία". Η λέξη "Λόγος" όμως κατά την περίοδο γραφής του Ευαγγελίου του Ιωάννου είχε μια τεράστια δύναμη νοήματος. Θεωρούσα ότι μόνο ο δυτικός κόσμος σφάλλει, ως προς το νόημα του "Λόγου". Χάρις στον αγώνα σας και στην επιμονή σας για επιστροφή του πολυτονικού και της γλώσσας του Ευαγγελίου, κατανόησα ότι και ο νεοελλαδικός κόσμος σφάλλει. Πράγματι η γλώσσα του Ελληνισμού είναι φώς.Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει.
  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Παπαστερίου".

  Dimitri Kitsikis
  Jeu 2020-05-07 20:52
  Πολὺ σωστὸ τὸ σχόλιό σου, Ἰωάννη. Θὰ τὸ ἀναρτήσω στὴν ἱστοσελίδα μου ''Ενδιάμεση Περιοχή" διότι ὅπως ἴσως γνωρίζῃς τὸ facebook, ἀποδεδειγμένως, κατόπιν ἐπανειλημμένων ἀναρτήσεών μου ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν αὔξησιν σὲ ἐπάνω ἀπὸ δύο χιλιάδες αὐτῶν ποὺ εἶχαν ἐπιζητήσει τὴν "φιλία"μου στὸν λογαριασμό μου, εἶχαν ἀνησυχήσει ὅτι δὲν ἠσχολούμην μὲ καρδοῦλες καὶ ἐνόμισαν πὼς ἠδύναντο νὰ μἐ ἐξευτελίσουν, ἐνῷ στὴν σελίδα μου τὰ πάντα ἦσαν καταγεγραμμένα, τίτλους καὶ φωτογραφίες μου καὶ ὡς νὰ ἤμουν ἄγνωστος καὶ ὕποπτος ἀπήτησαν νὰ τοὺς στείλω τὴν ἠλεκτρονική μου διεύθυνσι καὶ ἀστυνομικὴ ταυτότητα, κάτι ποὺ φυσικὰ δὲν ἐδυσκολεύθην νὰ τοὺς παράσχω ἐφ'ὅσον εἶναι γνωστὲς σὲ ὅλους. Παρὰ ταῦτα ὁ ἀποκλεισμός μου συνεχίζεται.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Περὶ Φώτη Γρηγοροτσιόλη.
  Ἐπειδὴ ἐκτιμῶ τὸ μυαλὸ τοῦ φοιτητοῦ Φώτη τὸν συμβουλεύω νὰ παύσῃ νὰ χρησιμοποιῇ διάφορα ψευδώνυμα ὅπως τελευταῖα τὸ "ὁ Παλιός" λὲς και κινδυνεύει ἡ ζωή του ἐφ'ὅσον ὅταν γίνῃ ἀργότερα δημόσιος ἀνδρας (καὶ τὸ πιστεύω ὅτι θὰ γίνῃ) θὰ χρησιμοποιῇ τὸ πραγματικό του ὄνομα. Ἐπίσης τοῦ ὑπενθυμίζω τὰ ὅσα λέγω στὰ παιδιὰ τῶν οἰκογενειῶν τοῦ Κατεστημένου, αὐτὸ ποὺ λένε οἱ Γάλλοι, «ìl faut bien que jeunesse se passe».Ὅταν ὁ νέος παύῃ νὰ εἶναι ἐλεύθερο καὶ ἀνεύθυνο πουλὶ καὶ ἐντάσσεται στὴν λογικὴ τῆς οἰκογενείας του παύει νὰ πετᾷ στὰ ἀκρα, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ έπιστρέφει στὸ οἰκογενειακὸ Κατεστημένο. Ἐνθυμοῦμαι τὸν πατέρα μου νὰ μοῦ λέγῃ πὼς ὅταν καὶ πάλι, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὶς μεταπτυχιακὲς σπουδές του στὸ Βερολῖνο, τὸ 1912, στὸν Βόλο, συνήντησε τὸν φίλο του σοσιαλιστὴ σύντροφο ἀπὸ τὸ Βερολῖνο, καὶ νουνό μας, τὸν Ἀλέξανδρο Βαμβέτσο καὶ τὸν ἐρώτησε:"Εἷσαι πάντα σοσιαλιστής;" καὶ ἐπῆρε τὴν ἀπάντησι "Ἀστειεύσαι Νῖκο, τώρα ὡς μεγαλοδικηγόρος κερδίζω πολλὰ λεφτά"! Ἡ περίπτωσίς μου εἶναι διαφορετικὴ διότι ἔκαμα ὅλην τὴν σταδιοδρομία μου ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ ἐνθυμοῦμαι πάντα τὴν μάνα μου ποὺ κατεδικάσθη σὲ θάνατο άπὸ στρατιωτικὸ δικαστήριο τὸ 1948 γιὰ κομμουνισμό, καὶ οἱ πρώην φίλες της τοῦ Κολωνακιοῦ εἶχαν ἐλθῃ νὰ καταθέσουν έναντίον της λέγοντας:"Ἡ Μπεάτα ἐπρόδωσε τὴν τάξι μας!".Εἶναι δυνατὸν σήμερα ὁ κολωνακιώτης μεγαλοδικηγόρος Ἀλέξανδρος Λυκουρέζος νὰ εἶναι σοσιαλιστὴς τῶν ἄκρων;(σοσιαλδημοκράτης ἴσως). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε πάλι τα ίδια...εσείς ο ίδιος έχετε πει ότι οι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι είναι δύσκολο να κατανοηθούν...ε το ίδιο συμβαίνει και με εμένα!

   Εσείς ΝΟΜΙΖΕΤΕ ότι και καλά έγινα συστημικός (σε έναν βαθμό) επειδή στηρίζω π.χ. τους Δημοκρατικούς πλέον και όχι τον τράμπα ή επειδή αποκαλώ "τράμπα" τον Τραμπ-"Τράμβιο". Ο λόγος είναι η Τουρκία και μόνον η Τουρκία τίποτε άλλο. Η Αμερική πλέον βρίσκεται σε ένα σημείο πολύ βαθυάς μέχρι το μεδούλι, σήψεως, παρακμής και φανατισμού. Και τα 2 στρατόπεδα των ΗΠΑ είναι τέρμα για τέρμα "καμένα" εγκεφαλικώς με την διαφορά ότι το ένα αθωώνει πράκτορες των Τούρκων και δη του Έρντογαν που ήταν έτοιμοι να απαγάγουν ακόμα και υπηκόους της χώρας τους χάριν του "αφεντικού" ενώ οι άλλοι σχεδίαζαν και σχεδιάζουν να διαμελίσουν το Τουρκικό κρατικό σώμα. Θα μου πείτε προφανώς άν όλη η περιοχή μας βυθιστεί στην ιδεολογική χαβούζα των Δημοκρατικών, τί Κουρδιστάν, τι Ελλάδα, τι Κύπρος, τι Αρμενία τί θα κερδίσουμε από αυτό αν όλοι ασπαστούμε έστω χάριν της εδαφικής επεκτάσεως ή κρατικής ισχύος την έκφυλη ατζέντα τους. Συμφωνώ απολύτως αλλά το ένα δεν χρειάζεται με το ζόρι να οδηγήσει στο άλλο. Εγώ πάντοτε θαύμαζα τους Άραβες του Κόλπου πώς συνεργάζονται άψογα με τους Αγγλοσάξωνες, κερδίζοντας ακόμη και βραβεία...σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(!), την στιγμή που καθημερινά επιδίδονται σε σφαγές και δημόσιες εκτελέσεις δια της πατροπαράδοτης χατζάρας. Και όμως συνεχίζουν άψογα την συμμαχία τους και δεν χρειάστηκαν καν να ανεβάσουν στην εξουσία έναν "προοδευτικό" (για τα πρότυπά τους) όπως έκαναν π.χ. οι Ιρανοί οι οποίοι στην τελική πλήρωσαν την στήριξή τους στον Ροχανί δυστυχώς λόγω της εκλογής τραμπ. Και για τους Εβραίους το ίδιο δυστυχώς ισχύει, ακόμα και η κατά mainstream media πολιτική οργάνωση (κόμμα) του Νετανιάχου "Likud" έχει πτέρυγα...τρανσεξουαλιστών(!) lgbtq!! Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοια στην Ελλάδα παρότι κιναιδολάγνος κοινωνικοπολιτικά, για να μην μιλήσω για την ολόσωστη πολιτική του ΚΚΕ το οποίο προς τιμήν του ΔΕΝ εκφυλίστηκε παρά την πτώση της ΕΣΣΔ και ακολουθώντας τα παραδοσιακά, ορθόδοξα Κομμουνιστικά κόμματα παραμένει και σήμερα τελείως κοινωνικά συντηρητικό, υπέρ της παραδοσιακής γαμικής ενώσεως ανδρός και γυναίκας, κατά των εκτρώσεων, κατά των κιναιδο-"γάμων" κατά της υιοθέτησης παιδιών από αυτούς και κατά των τρανσεξουαλιστών lgbtq, προς τιμήν του.

   Τώρα όπως προείπα η Αμερική έχει να διαλέξει ποίο είδος τρέλλας επιθυμεί. Το τρανσεξουαλικό, χασισομπαφικό αθεϊστικό των Δημοκρατικών ή το άλλο πυροβολημένο του τράμπα που καλεί τον κόσμο να πιεί αντισηπτικό, θεωρεί...θρησκευτικούς του ηγέτες τον κάθε παλαβό τηλε-ευαγγελιστή που μόλις ανοίξει το στόμα του ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ και ΥΒΡΙΖΕΙ με τις δηλώσεις του την Χριστιανική Πίστη (σύμφωνα με την Ρωμηοσύνη τουλάχιστον) και έχει καταντήσει την κρατική μηχανή των ΗΠΑ μαφιόζικο παραμάγαζο και των στρατό των ΗΠΑ πλανητικούς μισθοφόρους...Αυτά βέβαια στο φιλοσοφικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά νέα αποκοπής ημών από τους παλαβούς καταρρέοντες Αγγλοσάξωνες, αλλά υπάρχει το...τεράστιο "θεματάκι" της Εθνικής μας άμυνας όταν σχεδόν ολόκληρα τα οπλικά μας συστήματα εξαρτώνται από το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε...σφαίρες! Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν είχαμε π.χ. Ρωσικό ή ακόμα καλύτερα εξοπλισμό εγχωρίας παραγωγής, σε έναν βαθμό τουλάχιστον πρόβλημα δεν θα υπήρχε...

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Το μοναδικό σφάλμα που μου καταλογίζω είναι ότι επέλεξα τις οικονομικές σπουδές μετά από παρότρυνση-πίεση του πατρός μου λόγω χρημάτων και μόνον. Το κλασικό επιχείρημα των αστών "σπούδασε κάτι ώστε να βγάλεις λεφτά και μετά κάνε ό,τι θέλεις" με αποτέλεσμα να διαβάζω ασυναρτησίες παρωχημένες οικονομικές θεωρίες ολημερίς ενώ ο κόσμος των αστών καταρρέει τάχυστα γύρω μου...Ευτυχώς βρήκα εσάς κύριε Κιτσίκη για αυτό όσο και να τσακωνόμαστε κατά καιρούς εδώ γυρίζω αφού με μάθατε να σκέπτομαι ορθά τί να κάνω, άλλωστε υπάρχει και κανείς άλλος να συζητήσει κανείς τα θέματα αυτά;; Δακτυλομετρούμενοι είναι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής μας και εγώ ξέρω μόνον τρεις, εσάς, τον Ντούγκιν και τον Γάλλο Αλαίν Ντε Μπενουά κανένας άλλος δεν έχει βγει και πώς να βγει με την μαζική αποβλάκωση που επικρατεί εξάλλου.

   Ο Ντούγκιν είπε το σωστώτερο ότι οι επιστήμες που βαφτίζουν από μίσος οι αστοί ως "άχρηστες" δηλαδή Φιλοσοφία, Ιστορία, Τέχνη (όταν δεν είναι εκφυλιστική) και Θεολογία είναι και αυτές που είναι οι ομορφότερες ακριβώς επειδή είναι "άχρηστες" σύμφωνα με τα οικονομιστικά χρηματοκεντρικά πρότυπα των αστών! Καταευχαριστήθηκα την φράση του αυτή πολλές φορές.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. Μακάρι να βλέπαν οι κάτοικοι του κρατιδίου εαυτούς των ως "Αλβανο-Ρουμάνους" αντί για σφουγγοκωλάριους των Δυτικών ως δήθεν απόγονοι του Περικλέους! Έτσι θα βοηθούσαμε τα αδέρφια μας της Ενδιαμέσου Περιοχής να απελευθερωθούν και αυτά από τον αποικιοκρατικό Δυτικό κορσέ αλλά...πού μυαλό! Για αυτό λέγω ότι η Θεωρία σας (που μόνον θεωρία δεν είναι αλλά η πραγματικότης) περί "Ενδιάμεσης Περιοχής" αποτελεί...πυρηνικό όπλο για την Ρωμηοσύνη αλλά αναμένει την κατάλληλη "πυροδότησή" της, την κατάλληλη χρονική στιγμή από το κατάλληλο άτομο...Πάντως οι παγκόσμιες συγκυρίες υπέρ ημών δρουν ειδικά ο τράμπ στην περίπτωση αυτή...

   Delete
 11. Φώτη, ἐδιάβασα μὲ προσοχὴ τὰ παραπάνω ποὺ γράφεις καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι πολὺ ένδιαφέροντα. Σοῦ εὔχομαι νὰ μὴν ὑποκύψῃς στὸν καρριερισμὸ διότι οἱ ἀνώτεροι ἄνθρωποι ὅπως ὁ Χριστός, εἶτε πιστεύουν ὀρθόδοξα εἴτε ὄχι -διότι ἐξ ὁρισμοῦ οἱ μεγάλοι ὅπως ὁ Χριστὸς εἶναι αἱρετικοί- δημιουργοῦν. Διάβασε στὸ ἐκπαιδευτικὸ βιβλίο τοῦ Ῥουσσῶ, Émile τὴν βαθιὰ χριστιανική του αἱρετικὴ πίστι ποὺ ἐξέφραζε ὁ vicaire savoyard καὶ ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ διωχθῆ ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ ὄχι γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ θεωρία του ἀλλὰ γιὰ τὴν χριστιανική αἱρετικὴ τοποθέτησί του. Μόνον οἱ αἱρετικοί, μὲ πρῶτον τὸν Χριστό, κάνουν Ἱστορία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το μόνον σίγουρο και εμείς είμαστε οπαδοί της μεγαλυτέρας "Εβραϊκής αιρέσεως" στον κόσμο, του Χριστιανισμού.

   Θα το διαβάσω ναι, αλλά επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε από κοντά μην νομίζετε (άθελά σας) ότι γνωρίζετε τα πάντα για εμένα με παρεξηγείτε πιστεύω πολλές φορές αλλά από την άλλη είναι δύσκολα να με καταλάβει κανείς. Δεν έχουμε και ειδωθεί από κοντά εδώ και καιρό συν τοις άλλοις.

   Φώτης Γρηγοροτσιώλης

   Delete
  2. Επίσης για τον καρριερισμό αυτά είναι παρωχημένα.

   Προ κορωνοϊού το 95% των "Ευρω-πέων" (με έψιλον νοηματικό) δούλευε σαν μηχανή όλον τον χρόνο και μάλιστα ήταν και περήφανο που χαράμιζε την ζωή του έτσι(!) με σκοπό να πάει για 1 με δύο εβδομάδες (αν ήταν "τυχερός" 2 εβδομάδες παρακαλώ!) στην "garsoni republic" για "διακοπές" μαζί με τα αχαλίνωτα κοπάδια των ξένων τουριστών μπας και νιώσει άνθρωπος.

   Ας αφήσουμε τα παραμύθια στην άκρη, τρόπος ζωής ανθρώπινος δεν είναι αυτός απεναντίας εντείνει και επιταχύνει την αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού από τις αφρο-αστιατικές μάζες και στην τελική ίσως είναι καλλίτερο αυτό στην περίπτωση των Δυτικοευρωπαίων ιδίως διότι οι αφρικανές και αστιαικές κοινωνίες δεν πάσχουν από υψηλό επίπεδο μαλακύνσεως συγκριτικά με τις Δυτικές κοινωνίες του "τόκου και του χρήματος" τις δήθεν ανεπτυγμένες.

   Εν ολίγοις ο Covid19 είναι Θεόσταλτος καλά τα λέει ο Ντούγκιν, μακάρι να στίναμε άγαλμα-ανδριάντα στον Κορωνοϊό, το αξίζει. Συνεπώς αν το κατασκεύασε κανείς του αξίζει πλανητικό βραβείο αληθινού Ανθρωπισμού και διαύγειας πνεύματος. Μακάρι να είχαμε μισή ντουζίνα τέτοιων ιών κάθε χρόνο ώσπου να βάλουμε μυαλό.

   Τέλος ο καρριερισμός δεν ήταν ποτέ στόχος μου ειδικά στην κοινωνία των αστών. Το πολύ-πολύ να κερδίσεις χρηματική αναγνώριση από οργανώσεις οι οποίες και ξενόδουλες είναι και τα λοίσθια πνέουν οι ιδεολογίες που προωθούν και εμετό μου προκαλούν. Αλλά λέμε ο κόσμος του αστού καταρρέει τάχυστα και δεν ημπορεί να ανακάμψει όχι δίχως πόλεμο τουλάχιστον αλλά να πολεμήσει ποίος;; Ο πλήρως ευνουχισμένος και αποχαυνωμένος Ευρωπαίος ή Αμερικανός με μίσος κατά του ιδίου του κατεστημένου της χώρας του τον...Κινέζο ή Ρώσο επειδή του το σφύριξαν οι κατά τον ίδιο δυνάστες του; Επί αυτού δεν έχω θέμα με την διάλυση της Αμερικανικής Φιλελευθέρου Τάξης Πραγμάτων που κάνει ο τραμπ, συγχαρητήρια θέλει απεναντίας απλά ανησυχώ πολύ κάθε ημέρα και νύχτα για τα συμφέροντα τα εθνοκρατικά μας διότι όπως έχετε πει και εσείς ολόσωστα είμαστε παράσυτα στον κόρφο της Δύσεως, σαν τα παρασιτό-ψαρα στην φάλαινα και ζούμε κρατικώς από αυτήν δυστυχώς ενώ η ελίτ μας έχει μανία να μην προσεγγίζει την Ρωσία με την οποία οφείλαμε να είχαμε άριστες σχέσεις αποκλειστικά και μόνον Ρωμαίηκης παραδόσεως όχι που φτάσαν οι Τούρκοι αδερφοί μουσουλμάνοι να έχουν έστω και σε τακτικό επίπεδο και με εμείς να χαιρόμαστε με τα τουίτ και τις καρδούλες του Πάιατ. Συμπαθής ως πρόσωπο ο Πάιατ για καμια ποδηλατο-βόλτα αλλά αποτελεί απομεινάρι ενός κατεστημένου που και λαβώθηκε σχεδόν θανάσιμα και πιθανώς να μην επιστρέψει στην Ουάσιγκτον ποτέ...

   (Το μόνον που κερδίζουν οι καρριεριστές στον κόσμο του αστού είναι να τους τρώνε τα λεφτά οι πόρνες. Και καλά κάνουν διότι και αυτές παρά το θέατρο τους σιχαίνονται αφού προέρχονται από βιοποριστικά στρώματα με βάσανα πολλά. Έτσι είναι ο "φοβερός και τρομερός" κόσμος του αστού ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον και τον κλέβει με την..."καλη του την καρδιά"...ποιός καρριερισμός κύριε Καθηγητά για τέτοια είμαστε;; Η οικονομική ανεξαρτησία είναι το θέμα, μακάρι αύριο να κέρδιζα το Τζόκερ να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στις Ιδέες μου και να τις προωθήσω. Ο Ντούγκιν έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο και περίπλοκο δίκτυο δεξαμενών σκέψεως με την βοήθεια πλουσίων Ρώσων ολιγαρχών...)

   Delete
  3. Επίσης ζητώ συγγνώμη αν ήμουν ερειστικός με τον κύριο Μαζαριάν κατά την συζήτησή μας μέσω email διότι υπάρχει πιθανότητα να διαβάσει τα σχόλια. Συχνά εκνευρίζομαι εύκολα αλλά αν έχει απορίες και θέλει να συζητήσουμε περαιτέρω είμαι διαθέσιμος.

   Φώτης Γρηγοροτσιώλης

   Delete
 12. Ἐδῶ τοῦ Ῥουσσῶ, La profession de foi du vicaire savoyard, ποὺ ἠμπορεῖς νὰ εὕρῃς καὶ σὲ ἑλληνικὴ μετάφρασι. ΔΚ

  https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Profession_de_foi_du_vicaire_savoyard

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merci beaucoup.

   Delete
  2. Από ότι κατάλαβα από το απόσπασμα ο Ρουσσώ αντιδρά στην έμφυτη ιδεολογικοποίηση της Χριστιανικής Πίστεως, χαρακτηριστικότατο για την Δύση ήδη από την εποχή των Σταυροφοριών έως σήμερα και βασικά "αναπολεί" συναισθηματικά την χαμένη μαγεία της όπως υπάρχει αυτή στην Ορθοδοξία της Ενδιαμέσου Περιοχής και τον πρώιμο Χριστιανισμό των "Παραβολάρων" δηλαδή των "τζιχαντιστών" αλλά και αδελφοποιητών της εποχής. Ο τελευταίος επιζών της παραδόσεως αυτής ήταν ο Σαβοναρόλα. Η Δύσις έπειτα έπαψε να είναι Χριστιανική ιδίως σήμερα έχω πολύ άσχημες από αυτήν εικόνες, έχει τύχει π.χ. σε μινι κρουαζιέρα σε λίμνη της Ελβετίας στο Brunnen, Γαλλίδα να ξεβρακώνεται μπροστά μου με αφορμή τον δυνατό αέρα, δείχνοντάς μου προκλητικά τα οπίσθιά της με το εσώρουχό της σε κοινή θέα και δίπλα να είναι το παιδί της και μέσα στο μπαρ ο σύζυγός της. Τί να πει μετά κανείς, τί Μπάννον και τι Ευρωπαϊκά φασιστικά κινήματα, δεν σώζονται τα άτομα...Σε ίδιες δε τακτικές είχε επιδοθεί και η Ελληνική Διασπορά της Ζυρίχης στις εορτές της. Έτυχε να βρεθώ σε μία και σιχάθηκα (το ήξερα ότι έτσι θα γίνει από πριν). Μας είδαν εμας σαν οικογένεια ως "ατόφιους Έλληνες" όχι ελβετο-νερωμένους δηλαδή και είναι γελοίο πραγματικά, μία παντρεμένη με γερμανό μπυρολάγνο την έπεφτε στον πατέρα μου και ένας Έλληνας εκεί παντρεμένος με ελβετίδα στην...μητέρα μου! Μάλιστα ο τελευταίος "γύπας" περίμενε πότε θα πάει ο πατέρας μου τουαλέτα για να κάνει φιγούρα στην μάνα μου με το πορτοφόλι για κανα τέταρτο (δήθεν ήθελε να συζητήσει...) και φυσικά κατάλαβε η μάνα μου τι γελοίος είναι. Αφήστε τραγωδία είναι ο Δυτικός κόσμος, ώρες ώρες εύχομαι να είχα γεννηθεί ως τέκνο Μπασιτζικού αξιωματούχου μπας και γλιτώσω από το κατάντημά μας ως Ελληνισμό σήμερα...

   Delete
 13. Πάντως μορφή δημιουργίας έστω και πρωίμου, είναι τα εδώ σχόλια που κάνει κανείς στο ιστολόγιό σας διότι θα μελετηθεί ενδελεχώς να είστε σίγουρος μετα-θάνατον ως κομμάτι της υστεροφημίας σας. Το μόνο σίγουρο.

  ReplyDelete
 14. Ἡ ἑλληνικὴ ὡς γλῶσσα τοῦ Θεοῦ. Βλέπε παρακάτω τὸ σχετικὸ βίντεο.Πέραν τοῦ Τραμβίου, τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου καὶ τῶν Βρυξελλῶν καλὸ εἶναι οἱ Ἕλληνες νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν θεόπνευστη προέλευσι τῆς γλώσσης τους, ὡς κιβωτὸ τοῦ Νῶε.Δημήτρης Κιτσίκης
  https://youtu.be/BhOqpeOwkkU

  ReplyDelete
 15. Η ομιλία καθώς και το έργο της κυρίας Αρβελέρ είναι αρκετά γνωστά σε όσους έχουν αποκτήσει αληθινή Παιδεία και Μόρφωση.

  Ο μεγαλύτερος γλωσσικός μας εχθρός στην Ευρώπη υπήρξε η Λατινοφωνία και η Σλαυοφωνία. Ιδίως είς ό,τι αφορά την Δύση δεν είναι τυχαίο ότι οι Αγγλοσαξωνικές χώρες, αναγνωρίζοντας την γλωσσική τους κατωτερότητα, αποτελούν τους καλύτερους μαθητές και λάτρεις της Ελληνικής γλώσσης. Αντιθέτως δυστυχώς, οι Λατίνοι λόγω των λατινογεννών τους γλωσσών και της πολιτισμικής επιρροής που είχε ο Ρωμαιοκαθολικισμός στα κράτη τους, είναι δύσκολο να ασπαστούν την Ελληνική.

  Το ίδιο δυστυχώς συνέβη και στον Βαλκανικό χώρο, με την Σλαυοφωνία αλλά και στην Μέση Ανατολή με την Αραβοφωνία. Το γεγονός δε ότι η Ελληνική γλώσσα ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με το σύγχρονο ελλαδικό εθνοκράτος καθιστά την οποιαδήποτε διάδοσή της πολύ δύσκολη.

  Τέλος να θυμίσουμε ότι ζωτικής σημασίας για την διάδοση των Ελληνικών υπήρξαν οι Αλεξανδρινές κατακτήσεις στην Ανατολή. Δίχως αυτές και δίχως το πάντρεμα της Ελληνικής γλώσσας με το Περσικό Αυτοκρατορικό πρότυπο, πρότυπο το οποίο υιοθέτησαν τα Ελληνιστικά βασίλεια ύστερα και τέλος αντέγραψαν οι Ρωμαίοι, τα Ελληνικά θα είχαν μείνει μία κοινή "επαρχιώτικη" διάλεκτος ανάμεσα στις πολλές ανά τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα άνοδο έχουν τα Αγγλικά και τα Γερμανικά και οσονούπω τα...Κινεζικά, διότι τα κράτη αυτά προβάλουν ισχύ και συνεπώς έστω και για βιοποριστικούς λόγους όλο και περισσότεροι θέλουν να αποτελούν κομμάτι τους.

  Αν είχαμε νικήσει στην Μικρασία και το Ελληνικό κράτος είχε γίνει κραταιό, Ανατολίτες, Άραβες και Βαλκάνιοι θα μάθαιναν Ελληνικά και πάλι διότι το Ελληνικό κράτος θα αποτελούσε για αυτούς πόλο έλξης, ότι συνέβη δηλαδή κατά τις δεκαετίες 1990-2010 έστω και αν έληξε άδοξα. Η άλλη εναλλακτική θα ήταν τα Ελληνικά να είχαν επιβληθεί διαμέσω της Ρωμηοσύνης όπως συνέβη (έστω και ανολοκλήρωτα) κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Δραγούμης δε και η Ανατολική Παράταξη είχαν μάλιστα...κατηγορήσει το Πατριαρχείο ότι έχασε την μοναδική ευκαιρία να εξελληνίσει γλωσσικώς τα Βαλκάνια λόγω της θέσης ισχύος του, αναιρώντας μία χιλιετία ολόκληρη εκσλαυισμού της Χερσονήσου του Αίμου...

  Δυστυχώς, η εκμάθηση των Ελληνικών θα συνεχίσει να είναι προνόμιο ελαχίστων μελών της ακαδημαϊκής ελίτ των Δυτικών κοινωνιών, ιδίως ενόσω δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα μία προσπάθεια εξελληνισμού της Ευρωπαϊκής ηπείρου, μέσω ενός παν-Ευρωπαϊκού ελληνογενούς κινήματος, σαν εκείνο που υποστηρίζει ο Αλαίν Ντε Μπενουά και σωστά τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του "παγανισμού" δηλαδή του Ελληνισμού στην Ευρώπη, σέρνοντάς την μακρυά από την Παπική Λατινοφωνία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ λες και το τουίττερ διάβασε την σκέψη μου σήμερα και ανέβασε ένας χρήστης χάρτη στον οποίο απεικονίζεται η διάδοση της Λατινοφωνίας και της Σλαυοφωνίας είς βάρος της Ελληνικής, στην Ευρωπαϊκή ήπειρο:

   https://twitter.com/gotaether/status/1259910714363457542/photo/1

   Delete
  2. Την Ευρώπη την διέλυσαν τα καταραμένα της εθνοκρατικά σύνορα. Συνεπώς καμία λύση δεν αποτελεί ο τρισκατάρατος Εθνικισμός ο χείριστος εχθρός μαζί με την καπιταλιστική ακροδεξιά του ενωποιητικού Ευρωπαϊκού Εθνικοσοσιαλισμοὐ/Φυλετισμού με στόχο τον Εξελληνισμό των Ευρωπαίων δια της αρχαιοελληνικής οδού. Ο Χριστιανισμός αντιστοίχως προσκρούει στις Προτεσταντικές και Παπικές αιρέσεις εμποδίζοντας την Ορθοδοξία από το να διαδοθεί στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

   Συνεπώς και πάλι απομένουν οι Αγγλοσάξωνες πέραν της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί ο εξελληνισμός είναι πολύ ευκολότερο να διαδοθεί και να ανθίσει είτε δια της Ορθοδοξίας είτε δια της αρχαιολατρείας της κοσμικής ρασιοναλιστικής παρατάξεως εκεί. Και ευτυχώς να λέμε διότι το μέλλον της Ευρώπης ζοφερό προβλέπεται ό,τι και νσ γίνει, όποια παράταξη και να νικήσει.

   Delete
 16. Δεν σας κρύβω μάλιστα ότι φοβάμαι εξαφάνιση της Ελληνικής έστω και προσωρινή όσο εμείς μειωνόμαστε πληθυσμιακά και όσο δεν συρρέει νέο αίμα στις τάξεις της Ορθοδοξίας.

  Πραγματικά αν έρθουμε στην θέση του 99% του παγκοσμίου πληθυσμού ήτοι των φουκαράδων αυτού του πλανήτου θα καταλάβουμε ότι το να μάθουν τα Ελληνικά τους είναι παντελώς άχρηστο από την καθημερινή τους οπτική. Δεν κερδίζουν τίποτα. Τα περί πνευματικής ανελίξεως δεν γεμίζουν δυστυχώς το στομάχι ή τον τραπεζικό τους λογαριασμό, για αυτά ζουν.

  Αν όμως τους προσφέραμε κάτι διαφορετικό, μία εναλλακτική στην καθημερινή εμετική μιζέρια τους, κάτι που θα τους απελευθέρωνε, σαν τον Λενινισμό ιστορικά όταν ξεκίνησε, τότε ναι θα μπορούσαμε να τους "υιοθετήσουμε" γλωσσικώς. Μέχρι να έρθει αυτό το "ανατρεπτικό" θα συνδέουν τα Ελληνικα είτε με την πτωχευμένη ελλάδα του 2021 είτε με μία κατά αυτούς άχρηστη νεκρή γλώσσα των αρχαιολόγων...

  ReplyDelete