Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 25, 2017

343 – Γιατί τὸ Κολωνάκι ἐχθρεύεται τόσο τὸν Τράμπ

Ὁ Donald Trump μεταξὺ τῶν Steve Bannon (ἀριστερά) καὶ Reince Priebus (δεξιά)
προσωπάρχης τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἑλληνωρθόδοξος ἀπὸ τὴν μητέρα του τὴν Δήμητρα343 – Γιατί τὸ Κολωνάκι ἐχθρεύεται τόσο τὸν Τράμπ

Τὸ Κολωνάκι εἶναι ἡ ψείρα στὸ κεφάλι τοῦ κατοχικοῦ παιδιοῦ ποὺ τὸ ἐκούρευαν σύριζα γιὰ νὰ τὸ ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία. Τὸ 1944, ἡ θεία μου ἡ Κάκια Γεωργικοπούλου τοῦ Ντίνου, τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου, μὲ τὴν ὁποία ἔμενα στὸ τέλος τῆς Κατοχῆς στὴν ἔπαυλή της στὸ Ψυχικό, Ἁγίας Σοφίας 12, μὲ ἔπερνε στὸ μπάνιο γιὰ νὰ μοῦ ξεψειρίση τὰ μαλλιά, σκοτώνοντας τὶς ψεῖρες, μία πρὸς μία, μὲ τὰ μακρὰ ὡραῖα βαμμένα της νύχια, λέγοντας κάθε τόσο: «Μὰ ποῦ τὶς ἔπιασες τὶς ψεῖρες; Στὸ Κολωνάκι;»

Ὁ μετακατοχικὸς ἀμερικανὸς χρηματιστὴς ἐξ Οὕγγαρίας, ἀρνητὴς τῆς ἑβραϊκῆς του θρησκείας, ἄπατρις καὶ ἄθρησκος  Γεώργιος Σόρος, κωλοκαθισμένος στὸν τραπεζικὸ θρόνο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων  τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Κολωνακίου, ἔχοντας στὰ πόδια του τὸν κοιλαρᾶ πρώην ὑπουργὸ Παιδείας Νῖκο Φίλη, συνεχίζει νὰ ὁνειρεύεται, πίνοντας τὸν ναργιλέ του, τὴν καταστροφὴ ὑπὲρ τῶν τραπεζῶν, ὅλων τῶν ἐθνοκρατῶν, μὲ πρῶτο τὶς ΗΠΑ, ἀνεγείροντας παντοῦ βαθὺ κολωνακιώτικο κράτος, ἐξαγοράζοντας στὶς ΗΠΑ Δημοκράτες καὶ Ῥεπουμπλικανούς, τοὺς δύο  Κλίντον, τὸν Ὀμπάμα καὶ τὸν Τζὸν Μακέϊν καὶ κουλτουριαραίους ἀνὰ τὸν κόσμο, σκορπῶντας δισεκατομμύρια δολλάρια μέσῳ τοῦ κοινωφελοῦς ὀργανισμοῦ του, τὸ Open Society Institute, ποὺ ἵδρυσε τὸ 1993.

Στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ἀπὸ τὸ Χόλλυγουντ μέχρι τὸ Κολωνάκι τῶν Μαντὰμ Σουσού, ἡ πληρωμένη παρέα τοῦ Σόρος, σύσσωμη ἐξηγέρθη κατὰ τοῦ έκλεγμένου προέδρου τῶν ΗΠΑ, Τράμπ. Κάθεν ἡμέρα, κάθε ὥρα, κάθε στιγμὴ, ἀκαταπαύστως τὰ βοθροκάναλα ὁλοκλήρου τῆς Δύσεως, ἀφοῦ εἶχαν προηγουμένως ἀποτύχει νὰ καταδικάσουν τὸν Τρὰμπ γιὰ τοὺς πολλοὺς δῆθεν βιασμοὺς τῶν διαφόρων θηλυκῶν πληρωμένων  χολλυγουντιανῶν καλλιτεχνῶν, ἔθεσαν σὲ κίνηση τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους μὲ καπετάνιο τὸν κομματικὸ ἀντίπαλο τοῦ Τράμπ, τὸν ῥεπουμπλικανὸ ὑποψήφιο πρόεδρο τοῦ 2008 καὶ γερουσιαστὴ John  McCain, πληρωμένο πράκτορα τοῦ Σόρος ἀπὸ τὸ 2001. Ὑστερικὲς κραυγὲς τῶν βιασμένων Μαντὰμ Σουσοὺ ἀντηχοῦν καθημερινά: Ἀπαραίτητο, λένε,  τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα γιὰ τὴν καθαίρεση τοῦ Τράμπ, μέχρι καὶ τὴν δολοφονία του.

Ὅμως φθάνουν τὰ ἀστεῖα.  Οἱ ἥρωες καθαρίζουν τὴν κόπρο τοῦ Αὐγεία ἀπὸ τὴν αὐλή τους. Τὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας ποὺ κρύβουν ἀπὸ τὸν πρόεδρο στοιχεῖα, λόγῳ ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης καὶ προκαλοῦν τὴν σταθερὴ φιλοϊσραηλινή του θέση, μὲ ἀπειλὲς γιὰ βόμβες σὲ ἕβραϊκὰ κέντρα, πρέπει νὰ ἐκκαθαρισθοῦν μέχρι τὸ μεδούλι μαζὶ μὲ τὰ πευματικά τους Κολωνάκια καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ θρησκευτικοὺς πραιτωριανοὺς ποὺ θὰ ἀπαγγέλλουν τὴν κυριακὴ προσευχὴ (ὅπως τὴν ἀπήγγειλε ἡ Μελανία Τρὰμπ στὴν Φλώριδα) πρὶν ἀπὸ κάθε ἐκκαθαριστικὴ ἐπιχείρηση στὴν ἀριστοκρατικὴ Τρούμπα τοῦ Κολωνακίου.

Ὁ Ἀριστοτέλης-Steve Bannon, πνευματικὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου-Donald Trump, φανατικὸς ἐχθρὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατασκεύασμα τῶν τραπεζῶν, εἶχε δηλώσει στὶς 12 Νοεμβρίου 2013, ὅτι ἦταν Λενινιστής, λέγοντας ὅτι «ὁ Λένιν ἤθελε νὰ καταστρέψῃ τὸ κράτος καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ἰδικός μου στόχος. Θέλω νὰ ἀναποδογυρίσω τὰ πάντα καὶ νὰ καταστρέψω ὅλο τὸ σημερινὸ κατεστημένο». Ἀναρχικοὶ τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε! Καὶ προσέθεσε ὁ Τρὰμπ στὶς 24 Φεβρουαρίου 2017, ἐνώπιον τοῦ CPAC, τὸ  Conservative Political Action Conference, ὅτι τὸ κόμμα του θὰ γίνῃ τὸ κόμμα καὶ τῶν ἐργατῶν.

Ἤδη, στὶς 2 Ἀπριλίου 2011, οἱ ἀμερικανοὶ Ῥεπουμπλικανοὶ ἀντικαθεστωτικοὶ εἶχαν παρουσιάσει τοὺ δέκα λόγους ποὺ ἔκαναν τὸν Σόρος ἐπικίνδυνο γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, καὶ ἰδοὺ αὐτά: 1 – Δίδει δισεκατομμύρια στὰ σοσιαλδημοκρατικὰ Κολωνάκια τῆς γῆς. Μέχρι τὸ 2011, εἶχε δώσει ἑπτὰ δισεκατομμύρια δολλάρια σὲ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ὅπως: Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), Apollo Alliance, National Council of La Raza, Tides Foundation, Huffington Post, Southern Poverty Law Center, Sojourners, People for the American Way, Planned Parenthood, National Organization for Women. 2 -  Τὸ 2004, ἐδήλωσε ὅτι  « κεντρικὸς στόχος τῆς ζωῆς μου εἶναι νὰ ἀποκαθηλώσῳ τὸν πρόεδρο Μπούς», δίδοντας ἑκατομμύρια δολλάρια σὲ 527 ὁμάδες ποὺ ἠγωνίζοντο κατὰ τοῦ Μπούς καὶ προωθῶντας τὴν μελλοντικὴ ἄνοδο στὴν  ἐξουσία τοῦ Ὀμπάμα μὲ τὰ χρήματά του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντίπαλό του Μακέϊν. 3 - Ἔχει ἐπανειλημμένως δηλώσει ὅτι στόχος του εἶναι νὰ ὑποδουλώσῃ τὰ ἔθνη, μέ πρῶτο τὴν Ἀμερική, στὸ παγκόσμιο σύστημα τῶν τραπεζῶν, τὴν Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. 4 – Χρηματοδοτεῖ διεθνῶς τὰ ΜΜΕ γιὰ νὰ προωθοῦν τὴν ἐξουσία τῶν τραπεζῶν, διαδίδοντας συστηματικὰ ψευδεῖς εἰδήσεις, ἐξ οὗ καὶ τὸ ξέσπασμα τοῦ Τρὰμπ κατὰ τῶν βοθροκανάλων. 5 – Εἶναι ὁ κύριος χρηματοδότης τῆς MoveOn.org, μία πολιτικὴ ὀργάνωση ποὺ ἱδρύθη τὸ 1998, μὲ πέντε ἑκατομμύρια ὀπαδοὺς τὸ 2011, καὶ ποὺ προώθησε τοὺς πολιτικοὺς τῶν διεθνῶν τραπεζῶν, Μπὶλ Κλίντον, Χίλλαρυ Κλίντον, Τζὼν Μακέϊν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα. 6 – Εἶναι ὁ ἐμψυχωτὴς τοῦ Center for American Progress (CAP), ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ John Podesta, τοῦ προσωπάρχου τοῦ κλιντονικοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ποὺ ἔκτοτε καὶ ἐπὶ προεδρίας Ὀμπάμα, ὑπῆρξε σὲ στενὴ συνεργασία μαζί του.  7 – Εἶναι ὁ χρηματοδότης τῆς ἀκραίας περιβαλλοντολογικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀμπάμα κατὰ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, στὴν ὁποία ἀντιτίθεται μὲ σθένος ὁ Τράμπ. 8 - Ἐχρηματοδότησε τὴν ὁμάδα America Coming Together (ACT)  μὲ στόχο τῆν ἀποπομπὴ τοῦ προέδρου Μποὺς τοῦ Νεωτέρου. 9 – Συνεχίζει ἀκατάπαυστα τὸ πολιτικὸ μαγείρεμα τοῦ συναλλάγματος ὡς πολιτικὸ ὅπλο κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν σὲ σημεῖο ποὺ ἀπεκαλέσθη «οἰκονομικὸς ἐγκληματίας πολέμου». 10 – Δρᾷ ὑπὲρ τῆς παγκοσμίαςἐπικρατήσεως τῶν τραπεζῶν δηλώνοντας ἐπανειλημμένως ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὁ Σόρος ὡς ὁ χρηματοδότης τῶν ἀπανταχοῦ Κολωνακίων τῶν κουλτουριαραίων τῆς παγκοσμιοποίησεως τῶν τραπεζῶν καθίσταται ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ προέδρου Τρὰμπ ποὺ κινδυνεύει νὰ δολοφονηθῇ  ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ μὴν ὁλοκληρώσῃ τὸ ἀμερικανορωσικὸ κοινωνικὸ πρόγραμμα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     25 Φεβρουαρίου 2017                                                       "Στὸ ἔργο μου "Δημήτρης Κιτσίκης. Γεωπολιτική Βιογραφία", ποὺ ἐλπίζω νὰ ἐπανακυκλοφορήσῃ (ἐκυκλοφόρησε τὸ 2013), περιγράφω ὅλο τὸ σημερινὸ σχέδιο τοῦ Donald Trump γιὰ τὸ γεωστρατηγικὸ τρίγωνο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου (Ἑλλάς-Ἀλεβῆδες-Ἰσραήλ, μὲ ἐπίκεντρο τὴν Κύπρο) ποὺ διαλύει τὴν Τουρκία καὶ δημιουργεῖ μεγάλη πλανητική Ἑλλάδα με κέντρο τὴν Κωνσταντινούπολη! Κοντὰ εἶναι... Long live Donald Trump!  Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης. Facebook,26 Φεβρουαρίου 2017"200 comments:

 1. Καινούριο άρθρο!

  Θέλουμε και άλλες αναλύσεις σας γεωπολιτικού τύπου Καθηγητά εάν δυνατόν.

  Όπως είπε και άλλος σχολιαστής, έχουμε βαρεθεί να ακούμε τους ίδιους και τους ίδιους "ειδικούς" στην Ελλάδα. Όποτε θέλετε και μπορείτε πείτε στον Σαχίνη να κάνετε μία συνέντευξη από τηλέφωνο, όπως τότε στις Αμερικανικές εκλογές.

  ReplyDelete
 2. Ας προσευχηθούμε στον Θεό, να επιτύχει ο Τράμπ μαζί με τον Πούτιν, κατά του Σόρος.

  ReplyDelete
 3. Χαχα, έτσι!

  Μόνο του πέφτει όλο το σάπιο κατεστημένο.

  Όλοι φαίνεται να αντιστέκονται πλέον δυστυχώς μονάχα ο Ελληνισμός ακολουθεί το άκρος δουλικό μονοπάτι του Σόρος...

  http://www.breitbart.com/big-government/2017/02/24/starbucks-brand-crashes-after-announcement-of-plan-to-hire-10000-muslim-refugees/

  ReplyDelete
 4. Καθηγητά υπάρχει πιθανότητα συμμαχίας Ε.Ε. που αποτελεί το τελευταίο απομεινάρι του διεθνούς τραπεζικού κεφαλαίου, Κίνας και Σουνιτικού Ισλάμ κατά του Εθνικιστικού Άξονος ΗΠΑ-Γαλλία-Ρωσία;

  ReplyDelete
 5. Η θεαματική άνοδος του χρηματιστηρίου στις Η.Π.Α, δείχνει ότι οι αγορές,οι επενδυτές εμπιστεύονται τον Τράμπ.
  Οι εχθροί του παρακολουθούν σαστισμένοι να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
  Βέβαια τα βοθροκάναλα αποφεύγουν συστηματικά να αναφερθούν στην επιτυχία αυτή του Τράμπ.

  Το πιο σημαντικό θέμα των βοθροκάναλων,μέχρι πρότινος,δηλαδή η οικονομία,έχει παραπέσει τώρα ως ασήμαντο θέμα προς ανάλυση,σχολιασμό,επειδή κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε υπερ Τράμπ.

  Εάν η οικονομία έδειχνε σημάδια ανησυχητικά ,αυτό θα έπαιζε όλη μέρα ως έκτατη είδηση στα βοθροκάναλα,χρεώνοντας την ευθύνη στον Τράμπ.

  Μιλάμε εντελώς σιχαμερή η φιλελεύθερη ύπουλη συμμορία,που καταστρέφει την ανθρωπότητα.
  Βεροιεύς.

  ReplyDelete
 6. Οἱ ἀστοἰ μισοῦν θανάσιμα ἑκείνους ποὺ ἁμφισβητοῦν τὰ ἡθικὰ θεμέλια τῆς κυριαρχίας τους. Αὐτὰ εἷναι ἡ πουριτανικὴ ἠθική, ἡ κατοχὴ ῥευστοῦ, τὸ γοῦστο καἰ τὰ κονέ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όπως μισούν τους Φασίστες.

   Delete
  2. συγγνώμη διόρθ. Οἱ ἀστοὶ μισοῦν θανάσιμα ἐκείνους ποὺ ἀμφισβητοῦν τὰ ἠθικὰ θεμέλια τῆς κυριαρχίας τους. Αὐτὰ εἷναι ἡ πουριτανικὴ ἠθική, ἡ κατοχὴ ῥευστοῦ, τὸ γοῦστο καὶ τὰ κονέ.

   Delete
 7. Δημήτρη, ο Τράμπ πως βλέπει την ΧΑ?
  Θα συνεργαζόταν μαζί της εάν ήταν στην εξουσία ?

  ReplyDelete
 8. "Καθηγητά υπάρχει πιθανότητα συμμαχίας Ε.Ε. που αποτελεί το τελευταίο απομεινάρι του διεθνούς τραπεζικού κεφαλαίου, Κίνας και Σουνιτικού Ισλάμ κατά του Εθνικιστικού Άξονος ΗΠΑ-Γαλλία-Ρωσία;"
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Ὄχι, διότι Ἡ Ε.Ε. θὰ καταρρεύσῃ ὁλοσχερῶς καὶ ἡ Γερμανία, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης θὰ διοικηθοῦν ἀπὸ φασιστικὲς κυβερνήσεις ποὺ θὰ συμμαχίσουν μὲ Πούτιν καὶ Τράμπ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ.

   Την κατάρρευση αυτή την ευχόμαστε όλοι και ελπίζουμε να γίνει, αλλά είχατε πει σε προηγούμενο σχόλιό σας ότι φοβάστε πώς εξελίσσεται η άνοδος του Φασισμού-Εθνικισμού σε ενδοταξικό αστικό πόλεμο. Οπότε η ερώτησή μου αφορούσε ενδεχόμενο να λάβει χώρα ένας τέτοιες εμφύλιος μεταξύ Ε.Ε. και Εθνικιστικών κινημάτων, στον οποίο βοηθητικό στην Ε.Ε. ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Κίνα και ο Σουνισμός.

   Αλλά αφού λέτε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο, χαίρομαι.

   Delete
  2. Σας το λέω διότι πάνω στην απελπισία τους, οι Ευρωκράτες συνεχώς προπαγανδίζουν μέσω των think-tank και των οργανώσεών τους, μία Ομόσπονδη Ε.Ε. ως λύση στα τωρινά προβλήματα(που η ίδια βέβαια δημιούργησε).

   Delete
  3. Σημ. Περί Σόρον (Σόρος). Φάντασμα τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ - Μεφιστοφελής. -"Μετανόησα περι φυλετισμοῦ. Ἁπετάξασο τὸν Ἑβραϊσμό σου ὑπέρ τοῦ Τετάρτου Ῥάιχ ἡμῶν ;"
   Σόρος - "Ἁπεταξάμην".

   Delete
  4. Τετάρτου Ράιχ;

   Χίλιες φορές έχω πει ότι για την σημερινή παγκοσμία πολιτική-κοινωνική-οικονομική κατάσταση, ο Λένιν θα ήτο τρισυπερήφανος και τρισευτυχισμένος.


   Εάν ήταν Καπιταλιστής.

   Delete
  5. Ό,τι δηλαδή πολιτικά δεν κατάφερε ο Λένιν το 1919, το κατάφερε το Κεφάλαιο τα τελευταία 25 χρόνια.

   Σοβαρά τώρα, εν απουσία του Πούτιν, η παγκοσμία επικράτηση του Κεφαλαίου και συνεπώς η οργάνωση-διάλυση των Εθνών σε ύπερεθνικές καταναλωτικές μονάδες τύπου Ε.Ε. όπου δεσπόζει στην πρωτεύουσα του εκτρώματος, τις Βρυξέλλες, το Ευρώ ως ιερό κειμήλιο(!!), θα ήτο σίγουρη.

   Η Ανθρωπότητα ολόκληρη χρωστά μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Βλαδίμηρο Πούτιν για αυτή την σημαντικοτάτη αντίστασή του. Και όχι μόνον αντιστάθηκε αλλά προέτρεψε και άλλες Ευρασιατικές χώρες να πράξουν το ίδιο.

   Delete
  6. Χμμμ....δἐν ξέρω ἄν οἱ Βρυξέλλες εἶναι τὀ Μπαράντ-Ντούρ (φρούριο τοῦ Σόρον) ἤ ἄν ἀλλοῦ κατοικεῖ ἡ Πόρνη Βαβυλώνα.

   Delete
  7. Το Μπαράντ Ντούρ είναι και ξ Γερμανία το Κάρν-Ντούμ της Άνγκμαρ.

   Ο Πούτιν με την Μόσχα είναι το Ρόχαν, οι Ρώσοι συντηρητικοί του Ντούγκιν οι Ροχίρριμ και φυσικά η Μίνας Τίριθ η Ουάσιγκτων επί Τράμπ.

   Ο Τράμπ είναι ο Άραγκορν που επέστρεψε στον θρόνο διαλύοντας κάθε βδέλα(θυμίσου τον Επίτροπο του θρόνου) του Κακού.

   Δεν είναι τυχαίο που του βγάλανε τραγούδι:

   "Mighty eagle rule alone,
   Liberstor clsim the throne"

   Η Λεπέν είναι ο Λέγκολας και ο Φάρατζ ο Γκίμλυ.

   Ο Στίβ Μπάνον είναι ο Γκάνταλφ και ο Ποντέστα ο Σάρουμαν.

   Ο Σάουρον είναι φυσικά ο Σόρος.

   Delete
  8. Τουλάχιστον πέρασα παιδικά χρόνια που το Ρομαντικό Ηρωικό ιδεώδες παιζόταν ακόμη στον κινηματογράφο σε υπερπαραγωγιές όπως "ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών" βασισμένο στον Ρομαντικό συγγραφέα Τόλκιεν.

   Σήμερα παίζεται όλη η σαβούρα με τα διακόσια διαφορετικά φρικιά των σεξουαλικών φύλων.

   Delete
  9. Μακράν η αγαπημένη μου σειρά.

   Άργησα να καταλάβω ότι το Ελλάντα και η κουλτούρα της ουδεμία σχέση παραδοσιακά με τον Άρχοντα είχε, διότι το φανταστικό παρόν του υπήρξε η παλαιά Μεσαιωνική Χριστιανική Δύση των ιπποτών και όχι η γυφτομπαλκάνια Ψωροκώσταινα των κλαρίνων.

   Το δεύτερο αγαπημένο μου υπήρξε ο Διγενής Ακρίτας. Και όχι τυχαία. Και από εκεί έλλειπε ευτυχώς το γυφτομπαλκάν στοιχείο.

   Delete
  10. Ὁ Τόλκιν ἦταν δεδηλωμένα ῥωμαιοκαθολικὀς καἰ τὸν Ἄρχοντα τῶν Δαχτυλιδιῶν τὀν δήλωσε ῥωμαιοκαθολικό ἔργο.
   Ὑπῆρχε ἕνα βικτωριανὀ ῥωμαιοκαθολικὸ ῥεῦμα στὴν Ἁγγλία.
   Ἡ άπέχθεια πρὸς τὸ γυφτομπαλκἀν ποὺ ἑμένα μοῦ φαίνεται ἁπεχθἠς ὡς μισαλλόδοξη κατὰ τῆς ὁρθοδοξίας καἰ φλώρικη θὰ σοῦ φυγῃ ἄν διαβάσης λαϊκά παραμῦθια. Πάρε π.χ. τῆς Ἐστίας τὀ δίτομο μὲ εἱκονογράφηση Κόντογλου.

   Χωρἰς νἀ θέλω νὰ σὲ προσβἀλω ὁ πρῶτος ποὺ θἀ τουφέκιζα εἶναι ὁ Ἁντιγυφτομπαλκάν παιδικός μου φίλος. Δὲν θἀ τὀν τουφέκιζα ἀλλὰ ἑκεῖνος μἐ τουφέκισε δίχως ἔλεος μέσῳ τοῦ ναζιστικοῦ ἁνθελληνισμοῦ του. Περιμένω ἁπὀ τὀν Θεὸ νἀ ἁποκαταστήσῃ τἀ πράγματα γιἀ να μἠν κολάσω τἠν ψυχή μου. Ἁλλὰ ὅτι τοῦς ἀξιζει, τοῦς ἀξίζει χωρίς νὰ μπορῶ νὰ εὑχηθῶ νἀ τοῦς συμβῆι. Διότι τὸ καἰ καλἀ ἁντιγυφτομπαλκάν ἦταν ἡ τρομοκρατία ποὺ ἁσκοῦσε ἡ γυφτοαστικὴ τάξη στὴν Ἑλλάδα. Ἡ πιὸ γυφτικη σὲ ὅλα τὰ Βαλκάνια, ποὺ δἐν παράγει τίποτα, μόνο ἁντιγράφει, και ἔχει τὀ θράσος νὰ ἑπαίρεται κιόλας ποὺ εἱσάγει πολιτισμικὰ προϊόντα τοῦ ἐξωτερικοῦ.

   Delete
  11. Δεν κατανόησες σωστά την έννοια του γυφτομπαλκάν.

   Γυφτομπαλκάν είναι κάθε τι Γραικυλικό.

   Εάν γυφτομπαλκάν σημαινε κάθε τι Ορθόδοξο και Ρωμαίηκο, τότε δεν θα έπαιρνα ως αγαπημένο μου διήγημα τον Διγενή Ακρίτα στο επάνω σχόλιο.


   Οι πρώτοι σε γυφτομπαλκάν νοοτροπία είναι οι Ευρώ-βλάχοι των Βορείων Προαστίων που ενώ ηθελημένα αποτελούν σκυλιά των Δυτικών φιλελευθέρων και ψήφισαν μαζικά "ΝΑΙ" στο δίλημμα "Γη και Ύδωρ" των Βρυξελλών, ζουν μέσα στην μπόχα και την δυσοσμία ωσάν Πακιστανοί.

   Delete
  12. Η Ρωμανία αποτελεί, όπως και η Ορθοδοξία, το άλτερ έγκο του Τρίτου Ράιχ.

   Για αυτό επιβάλλεται να λατρεύεται μαζί του.

   Delete
  13. Το ότι υπήρξε Ρωμαιοκαθολικός δεν είναι καθόλου τυχαίο.

   Ο Ρωμαιοκαθολικισμός συντηρεί το Ρομαντικό ένστικτο και την Φαντασία, ενώ ο Προτεσταντισμός τα σκοτώνει χάριν της στείρας μηχανιστικης λογικής.

   Εάν ήταν Προτεστάντης θα είχε σκοτώσει το Ψυχικό του ήμισυ και συνεπώς θα είχε παύσει να ονειρεύεται...

   Delete
 9. Ποιὸς θὰ εἶναι ὁ φορέας τῆς ἐν Ἑλλάδι φασιστικῆς κυβέρνησης ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χρυσή Αυγή και ίσως ο Βασιλεύς.

   Delete
  2. Κι οἱ ὑπόλοιποι ποῦ θὰ πάνε ; Στὰ Γιοῦρα ;

   Delete
  3. To the Long-island...

   Delete
  4. Κωνσταντή,ας είμαστε ρεαλιστές.
   Αν δεν σπάσεις αυγά,ομελέτα δεν τρώς.
   Η Μακρόνησος δε,υπήρχε ως λύση ακόμη και για την δημοκρατική Αθήνα του Περικλέους.
   Λόνγκ άιλαντ λοιπόν;Βεβαίως .
   Για τους προδότες βαρέως τύπου όμως,Γουδί γουώλ,αρμόζει.

   Βεροιεύς

   Delete
  5. Πηγαῖντε σπάστε τα λοιπόν κε Βεροιεῦ....ἄν ὅμως δὲν ἀναλαμβάνετε νἀ γίνετε μέλος τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἁποσπάσματος σᾶς θεωρῶ ὑποκριτή ψευδοχριστιανό.

   Delete
  6. Κωσταντή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί τόση απέχθεια προς το εκτελεστικό απόσπασμα.

   Ομολογώ ότι θα είναι Τιμή κάθε αγνού πατριώτη να ηγηθεί ή απλώς να είναι μέλος μελλοντικού επαναστατικού εκτελεστικού αποσπάσματος.

   Έχει να γίνει εκκαθάριση στην Ελλάδα...

   ειδικά στα Βόρεια Προάστια.

   Delete
  7. Α ναί ! Ἑκεί ἔρχομαι καἰ γώ. Νἀ βάλω μιἀ ἐξαίρεση λοιπόν στὸν κανόνα... Δυστυχῶς ἡ ἐξαίρεση κάνει τὸν κανόνα. Κρίμα, ἀλλὰ νὰ στηθῶ στὸν τοῖχο μαζὶ μὲ τὰ Βόρεια Προάστεια νὰ τουφεκισθῶ ἁπὸ τὶς Φιλιπιννέζες δὲν τό περίμενα νἀ μοῦ τύχῃ...πλὴν τὰ πάντα ἐν Σοφίᾳ ἐποίησεν.

   Οἱ φίλοι μου θεωροῦσαν ἁπαισια τὴν ταινία τοῦ Σαμπρόλ νομίζω ἡ Τελετή.

   Delete
 10. "Δημήτρη, ο Τράμπ πως βλέπει την ΧΑ?
  Θα συνεργαζόταν μαζί της εάν ήταν στην εξουσία ?"
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
  Ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ φασιστικὰ καθεστῶτα ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Τράμπ. Εἶναι κρῖμα ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ μείνῃ στὸ περιθώριο. Να μὴν ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι ἐὰν ὁ Χίτλερ ἔχασε τὴν "χιλίων ἐτῶν" ἐξουσία ἦταν γιὰ δύο θανάσιμα λάθη: 1 - Κατεφέρθη κατὰ τῶν Σλαύων καὶ τῶν κομμουνιστῶν, μὲ ἐπίθεση κατὰ τῆς ΕΣΣΔ. 2 -Κατεφέρθη κατὰ τῶν Ἑβραίων. Ὑπενθυμίζω ὅτι Σλαΰοι καὶ Ἑβραῖοι ἀνήκουν στὴν λευκὴ φυλὴ καὶ δὲν εἶναι μουσουλμᾶνοι στὴν μεγάλη τους πλειονότητα.'Επιπλέον κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς εἶναι ξαδέλφια, συμφωνῶντας στὸ ὁλοκληρωτικό κράτος. Συνεπῶς, ἐὰν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ μάθει ἀπὸ τὴν Ἱστορία καὶ δὲν ἐπαναλάβει τὰ λάθη τοῦ Χίτλερ, θᾶ ἀγκαλιασθῇ ἀπὸ τὸν Τράμπ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Κάνω ἵσως τὸν προβοκάτορα. Ὡστόσο. 1. Ὑπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔχουν ἤδη φλερτάρῃ μὲ ἄν ὄχι ἀγκαλιάσῃ τὴν Χ.Α.; 2. Φλερτάρουν ταὐτοχρόνως μὲ Τρὰμπ οἱ δυνάμεις αὑτές, στήν περίπτωση αὺτή ; 3. Δὲν ἦταν ὁ ἀντισημιτισμός ἁπὸ τὴν ἁρχὴ πάρα πολύ ἕντονος στοὺς λόγους καὶ τὰ γραπτὰ τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ ; 4. Καὶ ὁ ἀντικομμουνισμός, στὸν δρόμο, ἁπὸ τὴν ἁρχή - δεδομένου μάλιστα ὅτι τά φράι κὸρπς ποὺ κατέστειλαν τὴν γερμανικὴ κομμουνιστικὴ ἑξέγερση ; ἐπανάσταση ; ἦταν ὁ πυρῆνας τῶν μετέπειτα Ἐς Ἀ.

  ReplyDelete
 12. Κύριε καθηγητά εκπλήσσομαι ευχάριστα κάθε φορά που διαβάζω ενα άρθρο σου.
  Μου θυμίζεις έντονα την απαράμιλλα γοητευτική προσωπικότητα του παππού μου Αλεξάνδρου.
  Τι σε κάνει όμως να μην πιστεύεις στην βεβαιότητα της δολοφονίας του Ντόναλντ Τράμπ;
  Ξέρεις οτι τα κάστρα πέφτουν απο μέσα, και ο Τραμπ έχει το βαθύ κράτος της ίδιας του της χώρας απέναντι του.
  Επίσης θα ήθελα ενα σχόλιό σου για την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τον τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Δυτικών αξιωματούχων και Αγκύρας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διότι τὸ γνωρίζει ὅτι προσπαθοῦν νὰ τὸν δολοφονήσουν καὶ παίρνει μέτρα ἐνῷ οἱ Κέννεντυ δὲν τὸ ἐγνώριζαν.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ἡ Τουρκία εἶναι στὸ κέντρο τῆς πλανητικῆς καταιγίδος καὶ γι' αὐτὸ παίζεται πολὺ χονδρὸ παιχνίδι καὶ ἀπὸ τὴν Γερμανια καὶ ἀπὸ τὸ ἀγγλοἀμερικανορωσικὸ συνονθύλευμα. Ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος θὰ ἀκολουθήσουν το ἀποτέλεσμα τῆς τουρκικῆς λυσεως.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Δηλαδή από την μία ο Ερντογάν με φανερή αντι-Δυτική πολιτική, κοιτώντας προς την Ευρασία(Αγγλοαμερικανικορωσικό συνονθύλευμα) και από την άλλη οι Ατλααντιστές Γκϋλλενικοί υπέρ της Δύσεως(Γερμανία-Ε.Ε.);

   Delete
 13. Σημ. Ἔχω προσέξῃ μὲ κάποια σοσιαλδημοκρατικὴ ἔκπληξη, πόσο ὁ ἄν ὄχι τελείως μὰ τελείως φτωχὸς πάντως καθόλου πλούσιος λαός εἶναι ὑπὲρ τῆς ἁστυνομίας. Τὴν θεωρεῖ προστάτη του ἁπὸ τοὺς ἐπικίνδυνους κακοποιούς, τοὺς τρελλούς, καὶ ἐπίσης ἁπὸ τοὺς πλούσιους ποὺ θεωροῦν ὅτι εἶναι γιοὶ τοῦ γ....ω. Ὑποθέτω ὅτι πρωτἀπόλα ἡ ἁστυνομία ἀπὸ τὰ σπλάχνα του ἐπανδρώνεται, καὶ ἐπίσης ὅτι θεωρεῖ πὼς οἱ θυσίες ποὺ κάνει καθημερινῶς τοῦ δίνουν τοὑλάχιστον τὸ δικαίωμα νὰ ἀστυνομεύεται.

  Κάτι παραπάνω. Ὄταν ὁ λαὸς ζητᾷ τὴν ἀστυνομία, ζητᾷ κολασμὸ καὶ θανατικὴ ποινὴ, ἀφενός ἁσκεῖ ἑξουσία, ἁφετέρου ζεῖ μέρα μὲ τὴ μέρα, σκέφτεται κάθε στιγμὴ πῶς θὰ διώξῃ τὸν ἄμεσο κίνδυνο. Εἶναι σὰν ἕνα κοπάδι ποὺ διαρκῶς ἁπειλεῖται ἁπὸ τοὺς λύκους καὶ χαίρεται ποὺ τὰ σκυλιὰ τοῦς πνίγουν, ἔστω καὶ ἕναν μόνο ξεμοναχιασμένο. Εἶναι καὶ αὐτὸ κάτι τις. Προσοχή. Αὑτὸ δὲν τὸ κάνουν μόνον οἱ γηγενεῖς. Καὶ οἱ μετανάστες ἕχουν τῃν ἴδια ἀκριβῶς νοοτροπία. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουν ἐνταχθῇ στὸ μικροαστικὸ - δὲν τὸ λέω καθόλου ὑποτιμητικά, μόνο περιγραφικά - περιβάλλον στὸ ὀποῖο ἔχουν κατακτήσῃ τά δικαιώματά τους καὶ θέλουν στὴν ἀνάγκη τὴν ἐπέμβαση τῆς ἀστυνομίας, τῶν ἁρχῶν. Νὰ μὴν εἶναι τελείως μόνοι.

  ReplyDelete
 14. Το ολέθριο σφάλμα των Ελλήνων εθνικιστών-πατριωτών,είναι 'ότι ποτέ δεν αγαπούσαν το διάβασμα,με αποτέλεσμα
  οι αριστεροί ψευδοκουλτουριάρηδες να μονοπωλούν σχεδόν το χώρο της διανόησης και της τέχνης.
  Αυτό πληρώνει τώρα η Χ.Α.

  Ας αναδειχθούν οι Ελληνες εθνικιστές διανοούμενοι,αντι των αντίστοιχων ξένων,που όσο νάναι δεν εκφράζουν τον Ελληνα εθνικιστή,αφου δεν κατανοούν την ιδιοσυγκρασία του.

  Ούτως η αλλως τέκνα του Έλληνος νού είναι όλα τα πολιτικά συστήματα κατά βάθος.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι θέμα Διανοουμένων αλλά πολιτισμικής κυριαρχίας λόγω ΠΑΣΟΚ, Εμφυλίου(ήττα των Κομμουνιστών) και αποτυχίας της 21ης Απριλίου.

   Ο Πλεύρης άνετα διαλύει μέσα σε 2 λεπτά κάθε κουλτουριάρη. Έχει καλέσει τους πάντες στην εκπομπή του και ουδείς τόλμησε να έρθει.

   Delete
  2. Έπειτα ο Καθηγητής έχει και δίκαιο:

   Εάν γράφεις στα Ελληνικά δυστυχώς ουδείς σε αναγνωριζει...

   Είχε πει ότι ο Ντούγκιν εάν έγραφε στα Ελληνικά θα ήταν...άγνωστος.

   Delete
  3. Δὲν γράφεις γιὰ νὰ σὲ ἁναγνωρίσουνε. Γράφεις διότι δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις αλλιῶς. Τὀ ἴδιο ἱσχύει γιὰ τὴν γλῶσσα ποὺ γράφεις καὶ τὸ τί γράφεις καὶ τὸ πῶς γράφεις.

   Ἡ ἄποψη ὅτι παίζεις, ξέροντας ὅτι τὸ κοινὸ θὰ σὲ χειροκροτήσῃ ἄν κάνεις αὐτὸ κι ἐκεῖνο, εἶναι ὀμαδική, ταξική, ἄν θέλεις, παραίσθηση.

   Delete
  4. Πραγματικά ο Πλεύρης είναι πνεύμα ισχυρόν .
   Όμως ένας κούκος πώς να φέρει την άνοιξην;

   Οσον δια το της γλώσσης εμπόδιον διαφωνώ,καθώς ολόκληρος η Αρχαιοελληνική φιλοσοφία μέσω μεταφράσεως εγένετο κτήμα της βαρβάρου Δύσεως.

   Νομίζω λοιπόν ότι η πνευματική οκνηρία της Δεξιάς εις συνδιασμόν μετά της νεοφιλελευθέρας υποταγής του εκδοτικού χώρου,ευθύνεται πρωτίστως.
   Βεροιεύς.

   Υ.Γ Συγχωρείστε μου τον πειραματισμό επί της ''καθαρευούσης''.
   Κάπου-κάπου θέλω τη δροσιά της.

   Delete
  5. Βεροιέα μοιάζεις με επαγγελματικό τρολλ ή με ενθουσιασμένο νεο-φώτιστο.

   Delete
  6. Κωσταντή εγώ θα γράψω για την Ιδέα.

   Για τίποτε άλλο.

   Delete
  7. ολόκληρος η Αρχαιοελληνική φιλοσοφία μέσω μεταφράσεως εγένετο κτήμα της βαρβάρου Δύσεως.

   Ἡ μὲν βάρβαρος Δύσις ἔστρωσε κάτω τὸν πισινόν αὑτῆς ἴνα ἁποβαρβαρισθῇ τὴν ἁρχαίαν ἡμῶν διάλεκτον μανθάνουσα. Πλὴν ἡ ἡμέτερος ἁρχαιομάθεια λανθάνουσα παραμένει ὑπὸ τὴν καθομιλουμένην, τὰς ψαλμῳδίας καὶ τὸ τῆς Πίστεως Σύμβολον ἡμῶν..

   Delete
  8. Πνεῦμα ἕνα μόνον ἐστἰ καἰ οὐχί πολλά. Τοῦ Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου δε τῆς χειρὀς τὸ σῆμα τοῦ πολυθεϊσμοῦ τὀ ὅριον ἐστὶ τὀ ἱστορικόν. Χεὶρ Δομηνίκου ὑπέγραφε γἀρ τὰς εἰκόνας αὐτοῦ Θεοτοκόπουλος καἰ τῶν προγενεστέρων τὀ ὄνομα οὐκ ἐσώθη, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τοῦ πνεύματος μόναδικοῦ ὄντος. Κωνσταντίνου Πλεύρη δε τὀ πνεῦμα ὅμοιον τοῦ Θεοῦ ἐστί, πλἠν ἡ ὁμοιοτης δἐ ἐν τῶι χρόνωι φαίνεται, τοῦ χρόνου ὄντος Θεοῦ καἰ ἀνθρώπου γαρ. Χρόνος τῆς μιμήσεως ἑστἰ τὸ μέτρον, ἥν Ἁριστοτέλης ὁ ἐθνικὸς τῆς ποιήσεως οὑσίαν ὁνομάζει. Θεός δὲ μίμησις οὔκ ἐστἰ ἀλλὰ τῶν πάντων τὀ μιμούμενον ἐστἰ.

   Delete
  9. Ἡ ἰδέα εἶναι ὁ ιδανικὀς θεατής. Μέγα φιλοσοφικὀ ἑρώτημα, ὁ Θεός βλέπει ἤ φαίνεται ; Κωνσταντινουπολίτη ἄγγιξες τὸ ὅριο τῆς φιλοσοφίας.

   Delete
  10. Ο Θεός και βλέπει και φαίνεται.

   Υπάρχει και δεν υπάρχει ταυτόχρονα. "Είναι" και "δεν είναι"...

   Delete
  11. Ο Θεός και βλέπει και φαίνεται.
   Δηλαδὴ εἶναι ἄνθρωπος. Ἥ τοὑλάχιστον θηλαστικό ἤ ἔντομο ἤ κάτι τέλος πάντων ποὺ καὶ βλέπει τους ἄλλους καἰ τὀ βλέπουν οἱ ἄλλοι.

   Delete
  12. Ακριβώς ο Θεός είναι τα πάντα.

   Και άνθρωπος και Θεός, σαν τον Ιησού.

   Delete
  13. Ναὶ ἁλλὰ ὑπάρχει καὶ Πατὴρ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα. Δηλαδὴ δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος ὅτι ἅλλο τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τοῦ ἁνθρώπου.. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι ὁ Θεός εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου συγκλίνουν ὅλα τὰ βλέμματα. Ἄρα δὲν εἶναι ἡθοποιός. Οὕτε θεατής, διότι καὶ οἱ δύο βλέπουν.

   Μήπως κάνω λάθος.

   Delete
  14. Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα όλα είναι ο Θεός.

   Πέφτεις στην ίδια παγίδα με τους μουσουλμάνους που ερμηνεύουν τις ουσίες του Θεού ως 3 διαφορετικούς Θεούς γιατί το μυαλό τους είναι πρωτόγονο. Δηλαδή είναι λογικό να έχει μία μορφή την οποία εσύ ως θνητός δεν δύνασαι να κατανοήσεις απόλυτα ή σου φαίνεται παράξενη για τον κόσμο σου. Προφανώς αφού είσαι εγκλωβισμένος σε 3 διαστάσεις μέσα στον υλικό κόσμο. Σε χωρίζει μία διάσταση δηλαδή από το...μυρμήγκι.

   Και όσο και να προσπαθούν οι ρασιοναλιστές επιστήμονες τεχνο-λάγνοι της Φιλελεύθερης Δύσης να αποδείξουν την ύπαρξη ή να ανακαλύψουν περαιτέρω διαστάσεις, σε γενικές γραμμές αποτυχγάνουν υλικά παρά την θεωρητική απόδειξη, διότι το πέρασμα στις διαστάσεις αυτές περνά μέσα από τον Ψυχικοπνευματικό κόσμο. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εκδοθεί σωρεία βιβλίων τα οποία μιλούν και μαρτυρούν την άμεση σχέση και σύνδεση του κβαντικού σύμπαντος με το ψυχικό σύμπαν. Το κβαντικό σύμπαν δρα με τρόπους άκρως μη-λογικούς σαν να υπόκεινται σε μεταφυσικούς κανόνες.Η ίδια η Λογική δηλαδή τους οδήγησε στην μη-Λογική.

   Υπάρχουν τέλος, πλείστα παραδείγματα στο πρόγραμμα STARGATE της CIA όπου μέσω αστρικής προβολής, κατόρθωσαν άτομα να περιγράψουν πλανήτες για τους οποίους η NASA δεν είχε ακόμη πληροφορίες από δορυφόρους. Και όταν τους είδαν μέσω των δορυφόρων, οι περιγραφές των ατόμων αυτών υπήρξαν ταυτόσημες με εκείνες του δορυφόρου.

   Συνεπώς η τεχνολογία δεν δύναται να σε οδηγήσει σε ανώτερες διαστάσεις, μονάχα εάν συνεργασθεί με τις Ψυχικές ανθρώπινες ιδιότητες. Οι θρησκείες κατόρθωσαν να ξεκλειδώσουν ανώτερες διαστάσεις δίχως ίχνος τεχνολογίας χρόνια πριν.

   Ο Ησυχασμός, η Εβραϊκή Καμπάλα, πολλές Ινδουϊστικές και Βουδδιστικές πρακτικές, όλα αυτά αποτελούσαν τρόπους αναρριχήσεως σε διαστάσεις ανώτερες των υλικών όπου κατοικούν ανώτερες υπάρξεις και φυσικά ο Θεός.

   Delete
  15. Κοίτα εδώ:

   https://www.amazon.com/Biocentrism-Consciousness-Understanding-Nature-Universe-ebook/dp/B003PJ6UHA/ref=s9u_simh_gw_i2?_encoding=UTF8&fpl=fresh&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=&pf_rd_r=YNTSX2QG27V5YGHS6RZ3&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=1dd2ffc3-992f-4bde-81b0-de270e0ead5a&pf_rd_i=desktop

   https://www.amazon.com/Quantum-Enigma-Physics-Encounters-Consciousness-ebook/dp/B005H5O1DU/ref=s9u_simh_gw_i1?_encoding=UTF8&fpl=fresh&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=&pf_rd_r=YNTSX2QG27V5YGHS6RZ3&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=1dd2ffc3-992f-4bde-81b0-de270e0ead5a&pf_rd_i=desktop

   Delete
  16. Για αυτό και ο κόσμος όσο χρόνια και να περάσουν θα προτιμά τον Χομεϊνί, τον Αλ-Μπαγκντάντι, την Ορθοδοξία, τον Σουνισμό, τον Σιισμό αντί του αθέου Ριχάρδου Ντόγκιν και του Δασκαλάκη.

   Διότι ο άνθρωπος αποτελεί και ψυχικό όν όσο και να θέλουν οι ρασιοναλιστές μηδενιστές να αποδείξουν το αντίθετο.

   Delete
 15. Μιας και ανέφερες την Θανατική ποινή,Κωνσταντή,θα αδράξω την ευκαιρία να δηλώσω υποστηρικτής της.

  Εδώ σας θέλω.Πάρετε θέση.Αυτή είναι πολιτική θέση.Οχι θεωρίες.

  Ποιες πράξεις πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο;

  Ποιοι έπρεπε να εκτελεσθούν μεταπολεμικά στην Ελλάδα για πολιτικά,οικονομικά,εθνικά ακόμη και ποινικά εγκλήματα;
  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω ξαναπεί ότι ο αίλυνας μονάχα με θανατική ποινή για πλήθος αδικημάτων θα βάλει μυαλό.

   Πλην της ληστείας, της οικονομικής απάτης και της εξύβρισης, όλα τα άλλα.

   Delete
  2. Οκ εσύ ηρέμησε ..θανατική ποινή για ειδεχθή εγκλήματα μαζι σου
   ,αλλά έτσι όπως κάνεις μοιάζεις σαν να θέλεις απλώς να βγάλεις τα απωθημένα σου και η "επανάσταση" είναι απλώς το πρόσχημα σου !

   Delete
  3. Βλέπω φρόντισες νἀ ἁλλάξῃς τὴν ὀρθογραφία τοῦ ὀνόματός σου...

   Delete
  4. Ευλογητέ μένεις μετεξεταστέος.

   Διάβασε τα παλιά σχόλια του Καθηγητού και θα σου λυθούν όλες οι απορίες περί θανατικής ποινής.

   Delete
  5. Εὐλογητέ πές μου τὴν διαφορὰ μεταξὺ εἱδεχθοῦς καἰ μἠ εἱδεχθοῦς ἑγκλήματος καἰ πῶς θἀ τὀ ξεχωρίσῃ ποιὸς ποῦ πότε, ὅσο γιἀ τοὐς αἴλυνες συμφωνῶ νἀ ἑξολοθρευθοῦν διότι τὸ γράφει στὴν προφητεία τοῦ προφήτου Κωνσταντινουπολιτοῦμ Ἁποκάλυψις Τέζα στ. 1.2.666.

   Delete
 16. Κανείς. Δὲν ὑπάρχει πρέπει. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ κρίνει. Ἡ δὲ κοινωνία ἀκόμα λιγότερο.

  ReplyDelete
 17. Τοὺς δὲ διανοουμένους τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος τοὺς ἔφτιαξε ὁ Δημήτρης Γληνὸς μὲ τὸ κατάπτυστο φυλλάδιό του τί εἶναι καἰ τι θελει τὸ ΕΑΜ. Ὁ διανοούμενος ὅμως εἷναι ἱερέας (κοινῶς κοσμοκαλόγερος) καἰ ἡ δουλειά του εἶναι νὰ μὴν δουλεύει καἰ νὰ τὸν τρέφει ὁ Θεός. Οὔτε τὸ κόμμα, οὔτε οἱ Σόρρος, οὔτε ἡ ἐκκλησία, οὔτε ἡ Ῥωσσία. Δηλαδἠ ὁ διανοούμενος εἶναι ὁ Σωκράτης μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι αν πάει φαντάρος δὲν δικαιοῦται νἀ σκοτώσῃ, διότι δὲν τὸ δικαιοῦται αὑτὸ ἑν γένει.Ὁ Ῥένος Ἀποστολιδης νομίζω εἶχε παρῃ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση στρατολογηθείς γαρ ὑπὸ τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ ἡμῶν.

  ReplyDelete
 18. Ὁ διανοούμενος ὅπως τὀν ξέρουμε εἶναι ἕνας φαταοῦλας ποὺ ξερνάει στὰ γραπτά του τὀ συμπόσιο τῆς προηγουμένης. Ἥ ἕνας φανταράκος. Ἥ ἕνας στρατηγὸς ποὺ εἶναι φανταράκος, διότι ποιός στρατηγός δὲν εἶναι φαντάρος ;

  Ὁ Βιλαμόβιτς, ποὺ εἶναι ἁπὸ τὰ λαμπρὰ παραδείγματα στρατευμένου διανοουμένου (ὑπὲρ τῆς Γερμανίας αὐτὸς) τἀ λάθη του ὀφείλονται στὸν ἐθνικισμό του. Ὁ Νῖτσε, στὸν ἐθνικισμό του ἐπίσης, ποὺ ἀντικαταστηθηκε ἁπὸ τὸ λατινικὸ πνεῦμα τῆς Ἀναγεννήσεως, τὀ ἀριστοκρατικὀ ἤ θἄλεγα ἐγὼ ἑστετίστικο, ἀστικό.

  Ἡ δουλειὰ τοῦ διανοουμένου εἶναι νἀ μὴν κάνει λάθη. Τὀ πῶς γίνεται τὀ λάθος καἰ πῶς δὲν γίνεται τὸ ὅρισε ὁ Παρμενίδης στὸ ποίημά του. Πρέπει λέει ἡ σκέψη νὰ περνᾷ τὰ πάντα μέσα ἀπὸ τὰ πάντα. Μἐ ἄλλα λόγια, τὀ γραπτό σου φίλε εἶναι σωστὸ ὄχι ὅταν τὄχεις μαστορέψῃ σὰν πολυθρόνα, ἁλλἀ ὄταν δὲν γινόταν νὰ μἠν τὀ γράψῃς. Δηλαδὴ ὁ συγγραφέας δὲν εἶναι ποιητής, ἁλλὰ ἠθοποιός. Καἰ ὁ καλὸς ἠθοποιός εἶναι ὁ μὴ δρῶν ὄταν μπορεῖ νὰ μὴν δράσῃ, δὲν πᾷ νὰ λέει τὸ κοινό. Ὁ ῥομαντικός ἡγέτης ποὺ ἔχει ἀντιστοιχία μὲ τὸν χαρισματικὸ τοῦ φασισμοῦ ἔχει ἁντιστοιχία καἰ μὲ τὸν ῥομαντικὸ ἡθοποιό, ποὺ εἶναι επί σκηνῆς ἕνα ἠφαίστειο. Ὁμως τὸ ἠφαίστειο προϋποθέτει τὴν λάβα τοῦ μίσους ποὺ ξεχύνεται ἁπὸ τὰ θεωρεία, τὴν πλατεία, τὀ πατάρι, τὰ παρασκήνια, τὸ ταμεῖο, τὀν δρόμο ἀπέξω μὲ τοὺς πολιτοφύλακες.

  Ὁ διανοούμενος, σὰν τὸν καλὸ ἡθοποιό, στέκει ἀκίνητος μέσα στὸ ποτάμι τῆς λάβας καἰ προσεύχεται στὸν Θεό νὰ τὸν προφυλάξῃ κάνοντας τὴν λάβα νἁ χωρίσῃ σἀν τἠν ἐρυθρὰ θάλασσα. Λέει, Κύριε, γεννηθήτω τὸ θέλημά σου. Ὅχι ὅπως ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ ὅπως ἐσύ. Ἤ μάλλον ὅπως θέλω ἐγὼ ποὺ τὸ θέλεις καὶ Σύ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςFebruary 27, 2017 at 3:10 PM

   Η δραση της διανοιας δεν ειναι δουλεια .
   Το λαθος και το σωστο προυποθετουν το εργο της διανοιας ,πριν το εργο της διανοιας και κατα τη δραση της διανοιας δεν υπαρχει λαθος και σωστο ,με τη διανοια καποιος αντιλαμβανεται τα φαινομενα και μεταφερει στο λογο τα αξιωματα που τα ερμηνευουν .
   Η κατοπινη χρηση των αξιωματων ειναι πλεον δουλεια ,διοτι δουλεια ειναι μια εργασια προβλεπομενη ενω η δραση της διανοιας εφαρμοζεται στο χρονο χωρις καμια προληψη .
   Η διανοια ειναι η ικανοτητα καποιων ανθρωπων να γνωριζουν χωρις να χρειαζεται να γνωριζουν κατι προηγουμενως .
   Η διανοια βλεπει το κοσμο ενω η κατοπινη λογικη σκεψη απλως τον χρησιμοποιει , και στη καλυτερη περιπτωση τον επεκτεινει μεχρι τα ορια που θετουν τα αξιωματα εργα της διανοιας .
   Αυτο που ονομαζουμε διανοουμενο και επιστημονα ,ειναι αυτος που χρησιμοποιει προτασεις και αξιωματα που αντλει απο πληροφοριες ,οχι αυτον που εχει την ικανοτητα της διανοιας κατ αναγκη .
   Οι σπουδαιοτεροι επιστημονες και φιλοσοφοι ειχαν την ικανοτητα της διανοιας και φυσικα στις περιπτωσεις οταν δεν αξιοποιηθηκαν ,πρακτικα και ψυχολογικα ,απ την κοινωνια ,παρηκμασαν ,συκοφαντηθηκαν και δυστυχησαν ακριβως λογο του φθονου της κοινωνιας προς αυτους .
   Εαν θελει ενας λαος να μεγαλουργησει αρκει να αναπτυξει το θαυμασμο και να καταπολεμησει το φθονο .
   Ο λαος δε μπορει να καταλαβει αυτα που λεει ο σοφος τον καταλαβαινει μονο απ τη μορφη του οταν ο ιδιος (ο λαος) ειναι ψυχικα καθαρος (το δικαιο στο λαο ειναι αισθημα οχι σκεψη) ,για αυτο και οι πιο πετυχημενοι δημοκρατες απατεωνες δημαγωγοι παρισταναν τους σοφους και ειναι αυτοι που κατεστησαν το λαο καχυποπτο και φθονερο με την απατη τους .

   Delete
  2. Σωστά Μικρέ Στρατιώτη.

   Η έννοια της Διάνοιας ή της Οράσεως, είναι η αντίστοιχη της Γερμανικής του "Anschauung".

   Μονάχα οι Φιλόσοφοι ή οι Ήρωες διαθέτουν Anschauung ναί, διότι φτάνουν σε γνωστικά συμπεράσματα μονάχα με τον νου των δίχως τις ώρες παπαγαλίας που χρειάζονται οι "καθηγηταράδες" των Πανεπιστημίων οι οποίοι και στην τελική δεν δύνανται λογω απουσίας διανοίας να φτάσουν στα συμπεράσματα αυτά.

   Το γιατί ύπάρχει αυτό και ποίος το δίδει, δεν έχει δοθεί απάντηση. Σίγουρα ύπερβαίνει την βιολογική θεώρηση ανήκοντας στην σφαίρα του θεολογικού και μεταφυσικού. Πιθανότατα προέρχεται απο μία ανώτερη Δύναμη.

   Delete
 19. ...πάμε τωρα στὸ θέμα Ἑλλάδα-Τουρκία. Ἡ Ἑλλάδα καἰ ἡ Τουρκία μαζί δὲν κάνουνε καἰ χώρια δὲν μποροῦνε. Τί λέει ὁ Τρἀμπ ἄν εἶναι ὄντως φασιστής. Θὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα ὡς Ἑξῆς. Καὶ οἱ δύο ἀσθενεὶς θὰ πάρουνε συνταγὴ φασιστικὴ κι ἐγὼ ὁ ἀρχιφασίστας θὰ κάνω τὸν νταβατζὴ στοὺς φασιστάκους. Τί σημαίνει αὐτὸ -- θὰ θεμελιώσω ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο δαρκείας σὲ κάθε χώρα, μεταξὺ τῶν κρατικῶν ἀρχῶν καἰ τῶν ἀντιφρονούντων. Ὅταν θἄχουνε ψηθῆ, θὰ τοῦς πάω νὰ πολεμήσουνε στὴν Κορέα. Ἑγὼ δὲν ἔχω πεισθῇ ὅτι πράγματι αὐτὸ θέλει ὀ Τράμπ. Ἀλλἀ καταλαβαίνετε φαντάζομαι ὅτι αὑτὴ ἡ ἐξέλιξη δηλώνει τἠν ἀπελπισία ἐκεινου ποὺ τὴν προωθεί. Ποιά εἶναι ἡ ἀπελπισία ὅμως. Εἶναι ἡ ἑξῆς, τὀ κοινωνικό συμβόλαιο ἀπεδείχθη ἄνευ ἁντικρίσματος. Ὁ ἀπελπισμένος θέλει νἀ τὀ ξαναϋπογράψῃ. Τἀ συμβόλαια ὅμως γράφονται μἐ αἶμα χυμένο τελετουργικά. Ἱδοῦ ὁ ῥόλος τῆς θανατικῆς ποινῆς, κε Βεροιεῦ.... αὐτὸ ζητοῦσε ὁ κος Γληνός στὴν πατσαβοῦρα του Τί εἶναι καἰ τί Θέλει τὸ ΕΑΜ. Νἀ χυθῇ κι ἄλλο ἀθῶο αἷμα γιἀ νἀ ἀναλύουν οἱ ιστορικοὶ κατόπιν τὴν ἱστορικὴ ἀναγκαιότητα τῆς χύσεως του...

  ReplyDelete
 20. ...Τέλος πρέπει νὰ πῶι ὅτι οἱ Ἕλληνες διανοούμενοι συχνὰ ἀναπληρώνουν τὰ γνωστικά τους κενά μὲ ἕνα ἐθνικιστικό-φασιστικό (ἀπὸ τῆν ἄποψη τοῦ volkisch) ἀμάλγαμα, ποὺ ἔχει πέραση, καἰ πολὺ θἀ γουστάρανε ἕναν Τραμπικὸ φασισμὸ γιὰ νὰ βγοῦν νὰ πετάξουν τὶς ἀστήρικτες ἑλληνικοῦρες τους. Ὑπάρχουν καὶ θεμελιωμένες ἑλληνικοῦρες, ἁλλὰ ποιός προλαβαίνει νὰ ἁναπληρώσῃ τὰ κενἀ τῆς ἀρχαιότητας καὶ μέχρι σήμερα ;Δώστου εκεί λοιπὸν ἕναν κοινὸ παρονομαστή, εἴμαστε οἱ πιὸ μάγκες διότι ἀναπνέουμε ἀκόμα, κι ὅποιον πάρῃ ὁ Χάρος. Δἐν βλέπω καμία μεγάλη διαφορὰ ἁνάμεσα σὲ αὐτοὺς και τοὺς εὐρωλιγούρηδες ποὺ λένε ὅτι οἱ παπάδες εἷναι καθυστερημένοι καὶ τέτοιες ἁνιστορικές κοτσάνες, ἁπὸ τὴν ἄποψη τῆς ἑπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς ἀκόμα δεοντολογίας. Πολὺ ἁπλὰ ἡ δίψα γιὰδύναμη καταστρέφει τὴν σκέψη καὶ τὴν αἴσθηση μαζί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή !Ο διανοούμενος έπλασε τον Θεό.
   Αν θέλει τον ''ξεπλάθει''.
   Κανείς δεν πρέπει να εκτελεσθεί λέγεις.
   Ο λαός λέγεις δεν δικαιούται να κρίνει.
   Αυτοί που εκτελούν το λαό όμως,τον έκριναν ήδη.
   Πρέπει υπάρχει.
   Ο Ηλιος πρέπει ν'ανατείλει κάθε πρωί.
   Πρέπει να βρείς φαγητό όταν πεινάς.Δέν ισχύει ότι:Οταν πεινάω τρώγω.
   Πρέπει να έχεις ,για να φάς.
   Η επιβίωσή μας ,η ζωή μας όλη μια ευθύνη είναι,ένα Πρέπει.
   Μετα θάνατον ναι συμφωνώ ,δεν υπάρχει πρέπει .
   Υπάρχει Επρεπε .

   Delete
  2. Ο Γ.Α.Π δολίως επαρουσίασε το εξωτερικο χρέος της χώρας πολύ μεγαλύτερο του πραγματικού,με σκοπό να ρίψει την πατρίδα στα νύχια του δ.ν.τ και των αρπακτικών τραπεζιτών.
   Συγχρόνως,έχοντας εσωτερική ενημέρωση,κάποιοι συγγενείς του ισοβίως ανεπάγγελτοι,επλούτιζαν επενδύοντας στην αναπόφευκτη λόγω προδοσίας,χρεοκωπία της πατρίδος.
   Ο τυφεκισμός στο Γουδί αξίζει σ'αυτόν τον ελεεινό προδότη.
   Το κουφάρι του δε να μείνει άταφο .

   βέβαια δεκάδες σαν τον Γ.Α.Π συμπληρώνουν τη λίστα των προδοτών.
   Ευχομαι κάποτε να αποδοθεί δικαιοσύνη.
   Ποια θέση εχει πάρει η Χ.Α σ'αυτό το θέμα;Ειμαι περίεργος να μάθω.

   Delete
  3. Λάθη δύο κατὰ τὴν αἴσθησή μου. Ἁστήρικτες διορθώσεις 1) Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὁ μεγαλύτερος πολιτικὸς τῆς χώρας μετὰ τὸν Γεννάδιο Σχολάριο. Κατάλαβε ὅτι ὁ μόνος τρόπος νἀ σωθῆι ἡ χώρα εἷναι νἀ μείνηι χωρίς ἡγεσία. Κάτι ἥξερε ἁπὸ τὸν παπποῦ του ποὺ πὴγε στὸ Κάιρο, ἁλλὰ ἡ μεγαλοφυῖα τοῦ ΓΑΠ εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτήρα τῆς Ἑλλάδος. 2) Ὁ λαός ἑκτελεῖ καἰ ἐκτελεῖται. Ὁ ἐντολέας εἶναι καἰ πάλι ὁ λαός. Γιατί ; Διότι εἷναι χριστιανὸς καἰ δἐν εἶναι.

   Delete
 21. Όταν η πλουτοκρατία...σκοτώνει:

  http://www.pronews.gr/portal/20170227/genika/koinonia/71/trohaio-stin-ethniki-athinon-lamias-o-odigos-tis-moiraias-porsche-einai

  Όταν η νοοτροπία του "στα αρχίδια μου όλα, κοινωνία, κράτος, νόμοι, εγώ λεφτά έχω γαμάω και δέρνω καλπάζοντας όπως γουστάρω με την Πόρσε", σκοτώνει μία οικογένεια.

  Θα προσευχηθούμε αλλά μονάχα για την μητέρα και το τρίχρονο παιδάκι της. Θύματα ενός μαλάκα μεγατόνων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εχεις δίκαιο.
   Δυστυχώς και πολλοί μη πλούσιοι ,έχουν την ίδια χυδαία νοοτροπία.
   Αίλυνες,οπως τους αποκαλείς συχνά.
   Οι Ελληνες που είναι;

   Delete
  2. Είδος υπό εξαφάνιση.

   Delete
  3. Ἁλλάξαν ὄνομα καἰ λέγονται ἄνθρωποι. Ζοῦνε ἁνάμεσά μας. Προσοχή.

   Delete
 22. Ελευθερία ή θάνατος.Σύνθημα σεβαστό του Αγώνος.Αγών=Αγωνία.

  Το σημερινό όμως σύνθημα είναι το ρητό του Γέρου του Μωριά,τώρα που η αγωνία έγινε απελπισία:

  ''ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ''

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 23. Σημ. Θὰ ἤθελα νὰ προσδιορισθῇ τὸ ἰδεολογικὸ ῥεῦμα στὸ ὁποῖο ἀνήκει ὁ Σόρος.

  ReplyDelete
 24. (Έγὼ τὴ λέω προσωρινὰ ναζισμό. Εἶναι μιἀ ἀκέφαλη πυραμίδα ἑξουσίας ποὺ χτίζεται μἐ ὑλικὸ τἠν αἱσθητική).

  ReplyDelete
 25. Σημείωσις δευτέρα τοῦ κυρίου Βεροιέως ἀνταποκρινομένη τῆι ἑπιθυμίᾳ του ὅπως τῆς καθαρευούσης τὀ συντακτικόν πεπειράσθαι. Ἱησοῦς Χριστός ἄνευ ἄρθρου ἐννόησε Υἰὸς τοῦ Θεοῦ ὄντας Θεός τε ὁμοῦ ὡς τὀ δουλεύειν μἐν δουλεία οὕκ ἐστιν, τὸ δἐ ἐξεγείρεσθαι τῆι δουλείᾳ σύστημα δουλείας ἐστίν. Τὀ ἐξεγείρεσθαι γἀρ εἴτε φόνον ἁληθινόν συμπαρασέρνει, εἴτε καἰ φόνον νοητόν ὅστις καἰ ἀληθοφανῆς ἐστίν. Δεὐτέρα ἁμαρτία τὸ ἀληθοφανἐς εἰς τὀ ἀληθινὸν πειρᾶσθαι μετατρέπειν, ὅ καἰ τρίτη καἰ τετάρτη καὶ πέμπτη ἁμαρτία κάμνει, παγκοσμίου πολέμου ὁνομαζομένης τῆς σειρᾶς τῶν ἁμαρτιῶν ἤν μόνον θάνατος σφραγίζει. Ἱησοῦς Χριστὸς ἑστἰ ζωή διἀ τὀ μἠ δουλεύειν ἄμα δἐ καἰ μἠ ἐξεγείρεσθαι, πλὴν τῶ θελήματι τοῦ Πατρός καἰ τοῦ Υιοῦ καἰ τοῦ Ἁγίου πνεύματος εἶναι διὰ τοῦ ἐν εἱρήνηι ἐπισκοπεῖν τε καἰ ὑποτάσσεσθαι ὁμοῦ τῶ φαινομένω ἅμα τἐ νοουμένωι καἰ συναισθανομένωι, Τριαδικοῦ Θεοῦ ὄντων ἅμα τἐ καἰ μοναδικοῦ. Οὔκ ἔστιν τῶι ἀνθρώπωι γὰρ τὀ ὁρίζειν, καἰ τὀ νομεῖν τὰ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τἀ ὅρια γαρ Θεὀς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ κινούμενα τὀ σῦμπαν ἔσονται εἱς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμήν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτή είναι αρχαία Ελληνιστικής περιόδου Κωνσταντή.
   Ευγε,μ'αρέσει κι'αυτή.
   Αν και αντιεκκλησιαστικός,μ'αρέσει να διαβάζω την Καινή Διαθήκη.
   Μερικές υπογεγραμμένες σου τυπώθηκαν σε σειρά και θα δημιουργήσουν σύγχυση.

   ΥΓ Μ'αυτα που λέγεις όμως δεν συμφωνώ.

   Delete
 26. Απέλπιδες προσπάθειες των Ευρωκρατών για ομοσπονδη Ε.Ε.

  https://southfront.org/eu-lawmakers-urge-federal-union-for-european-states-or-else/

  ReplyDelete
 27. Ειτε τον δολοφονησουν ειτε οχι ο τραμπουλης ειναι αδυναμος μπροστα στα αληθινα αφεντικα των ΗΠΑ
  Αυτο τον λιγο καιρο που ειναι στην εξουσια,φάνηκε ποιος κανει κουμαντο , αφου οτι και να κανει του μπαίνουν εμποδιο και του ακυρωνουν ή καθυστερουν τις γελοιες αποφασεις του
  Επίσης εχει και μια οικογενεια....οποτε δεν τον παιρνει για πολλά .
  Θα κανει εκει δυο τρεις κινησεις εντυπωσιασμου και αυτο ήταν όλο !

  Τουλαχιστον αν τον δολοφονησουν..τους..τραμπ και πενς..ας κανουν το ιδιο και με τους γελοιους εθνικιστες αρχαιοπληκτους της Ευρωπης και πρωτα απο όλους την βαψομαλου λεπεν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το μεγαλείο της Τρίτης Ιδεολογίας, του Φασισμού είναι ότι απο το σκότος γεννάται το φως και από το φως γεννάται το σκότος.

   Η Αγάπη μας για κάθε τι Αληθινό, Αγνό και Καθαρο μας ωθεί στο να Μισούμε κάθε τι αφύσικο, τεχνητό, σάπιο και ακάθαρτο.

   Αγαπούμε αλλά και Απεχθανόμαστε με ολη μας την καρδιά.

   Έτσι λοιπόν θυσιαζόμαστε λόγω Αγάπης για την Πατρίδα, την Οικογένεια και την Θρησκεία, μα συνάμα θυσιάζουμε κάθε τι αντεθνικό, αφύσικο, εκφυλιστικό και ανώμαλο.

   Και για οσους μας νομίζουν ότι είμαστε γραφικοί, τους απαντούμε ότι μελετούμε καθημερινώς τον αστικό βούρκο οι αληθινοί εξ ημών, σε όλο το εύρος του εκφυλισμού του. Μονάχα βιώνοντας την οσμή του βόθρου στο πετσί του αντιλαμβάνεσαι σε όλο το μεγαλείο της, το πόσο βρωμά.

   Αντιθέτως, οι Κομμουνιστές αποτελούν απλώς wannabe bourgeois και τίποτε άλλο.

   Εμείς "ζούμε" σαν αστοί καθημερινά και όσο πιο πολύ ζούμε τόσο πιο πολύ αηδιάζουμε...

   Delete
  2. Πετας έννοιες στο έτσι ..τι ειναι το φυσικο το αφυσικο το "αληθινο"

   Εγώ ξερω πως ο κάθε απογοητευμένος το ρίχνει στην "επανασταση"

   Delete
  3. Το αντίθετο,

   η απογοήτευση γεννά την υποτακτικότητα.

   Δεν τα ξέρεις καλά μπουρζουά.

   Η αγανάκτηση γεννά την επανάσταση, η απογοήτευση την νωθρότητα.

   Delete
  4. απο το σκότος γεννάται το φως και από το φως γεννάται το σκότος.
   Ὁλίγον ἀλαμπουρνέζικα. Ἑδῶι ὁ Παρμενιδης ἔλεγε ἁπὸ τὸ μἠ ὄν δἐν γίνεται ὄν. Και κατέληγε μἠ ὄν οὔκ ἐστί.

   Delete
  5. Ο Παρμενίδης ήτο Παρμενίδης.

   Ο Θεός είναι Θεός. Δρα άκρως μη ρασιοναλιστικά...

   Delete
 28. Οσο για την παρακμιακη ΧΑ..ακόμα στο 7 τις εκατο θα ειναι και θα τρωει τους βουλευτικους μισθους ..

  Να τελιωνουμε επιτελους με τον αρχαιολαγνισμο και τα εθνη

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η έννοια της προόδου υφίσταται μόνον στα τρολλομυαλά σας.

   Δοκίμασε να εξηγήσεις την έννοια της προόδου σου σε ένα δένδρο ή σε έναν σκύλο...

   Delete
  2. Μοναδικός μας Άξων είναι η Φύσις, τίποτε άλλο.

   Η Φύσις κανονικά έπρεπε να λατρευόταν ως Θεά από κάθε κοινωνία στον πλανήτη.

   Delete
  3. Η φύση δεν είναι ο Θεός

   Delete
  4. Αρχαιολαγνισμός.

   Ειμαι κι'εγώ καμμιά φορά,δε λέω,αλλά εσύ ρέ Μπουρζουά το τερμάτισες.

   Λάγνος-λαγνεία
   Αρχαιολάγνος-αρχαιολαγν...

   Είσαι γάτος,τό κατάλαβες.

   Delete
  5. Πολὺ σίγουροι εἶστε γιἀ τἠν διατήρηση τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου...μακάρι.

   Delete
 29. Κρῖμα, ἄν ὄχι πραγματικὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ συνεπῶς κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ γένους, ποὺ τὸ καινούργιο ἠλεκτρονικὸ περιοδικό, τὸ "Κοινωνεῖν", τοῦ κ.Γεωργίου Κ. Τασούδη, καὶ μάλιστα ὀρθοδόξου περιεχομένου, στὸ ὁποῖο, ἀπὸ ὅ,τι βλέπω, προσετέθησαν κείμενα ἀξιολογωτάτων φίλων μου, τοῦ π.Γεώργιο Μεταλληνοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ του Δημήτρη Μεταλληνοῦ, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ ἐμονοτόνισε ὁ κ.Τασούδης(!) εἶναι γραμμένο ὁλόκληρο στὰ μονοτονικά! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. Καλέ μου Μπουρζουἀ τἀ ἔθνη-κράτη εἶναι μπουρζουά, φασιστικὰ ἤ κομμουνιστικά. Ὅ,τι δἐ περισσεύει ἀπὸ τὸν ἐθνικό κορμό κλαδεύεται ἁνηλεῶς παρὰ τῆς ἑξουσίας.

  Καἰ γιὰ τὸν Ἑρντογὰν λέγανε ὅτι δὲν θα βαστήξη πλὴν ἐβάστηξε διότι ἄν σὲ θέλει ὁ λαός τύφλα νἄχει ὁ νονός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μονάχα ο Φασισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός κατόρθωσαν να δώσουν ένα Όραμα ανώτερο κατά πολύ του αστικού.

   Ο Κομμουνισμός απέτυχε και κατέρρευσε δίχως στρατιωτική ήττα.

   Ο Φασισμός ναι μεν ηττήθη στρατιωτικά αλλά επειδή έδωσε απάντηση ισχυρή και ανώτερη στον καταραμένο αστισμό όσα χρόνια και να περάσουν θα αναγεννηθεί ως Φοίνιξ εάν πάλι πέσει. Αν και ηρθε για να μείνει, οριστικά. Διότι δίχως αυτόν, το κενό θα καλύψει το Ισλάμ. Ή σε πολύ μικρότερο βαθμό, η Τρανσουμανιστική απάντηση του Φιλελευθερισμού που θα αποτελειώσει μία για πάντα κάθε τι Ανθρώπινο.

   Μετά τον Θάνατο του Θεού θα έρθει δηλαδή ο Θάνατος του Ανθρώπου. Ήδη είναι εδώ, λογικό επόμενο!

   Delete
  2. Ο Ερντογάν μακροσκοπικά υπό Φιλοσοφική έννοια βρίσκεται στον σωστό δρόμο, αντιφιλελεύθερο, αντιδυτικό, Ευρασιατικό μέσω του Ισλαμικού άρματος.

   Άσχετο εάν είναι γεωπολιτικός μας εχθρός μέγιστος, που είναι.

   Αντιθέτως οι αίλυνες αποτελούν τους νέγρους των Δυτικών Ευρωκρατών. Φάπα στην φάπα...

   Delete
  3. Ὁ Ἐρντογὰν εἶναι σὰν τὸν Οἰδίποδα τοῦ Σοφοκλέους. Ἐρντογὰν Τύραννος.

   Delete
 31. Ἑπαναλαμβάνω εὐκαιρίας δοθείσης τὰ συμπεράσματά μου σχετικὰ μὲ τὸν πολυτονισμό. 1) Στὰ νέα ἑλληνικὰ ὑπάρχει συναίρεση. Γι αὑτὸ περνάεις-περνᾷς ἁπ`τὴν κουζίνα μου ποὺ τηγανίζω ψάρια. 2) Ἡ ὑποτακτικὴ συναιρεῖται καὶ ὑπογράφεται ὅπως ἡ ἀρχαία, ἀρκεῖ νὰ διαφέρει ἁπὸ τὴν ὁριστικὴ (δηλ. ἡ ὑποτακτικὴ ἁορίστου συνήθως ἄν ὄχι πάντα). Ἕτσι νὰ φύγῃς παιδί μου ἁπ`τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ φεύγεις μακριά ἁπὸ τὰ ναρκωτικά. 3) Καμία δικαιολογία δὲν ὑπάρχει πλέον γιὰ τὸ μονοτονικὸ πλὴν ἀδιαφορίας ὡς πρὸς τὴν ἑπιθυμία νὰ ἁντιστοιχεῖ ἡ γλῶσσα ἡ γραπτὴ πρὸς τὴν ἁρχαία ἑλληνική. Μὲ τὴν τήρηση τῶν κανόνων 1,2 ὁποιοδήποτε νεοελληνικὸ κείμενο γράφεται σὲ πλήρη ἁρμονία μὲ ὁποιοδήποτε ἀρχαῖο.

  Παράδειγμα

  Νείλου μὲν αἵδε καλ-λιπάρθενοι ῥοαί,
  ὃς ἀντὶ δίας ψακάδος Α-ἰγύπτου πέδον
  λευκῆς τακείσης χιόνος ὑ-γραίνει γύας. (ὰγνὸς ἱαμβικός δεκαπεντασύλλαβος).

  Δέστε τοῦ Νείλου ποταμοῦ τὰ ῥέματα παρθένα
  δὲν εἶναι τῆς Αὶγύπτου ἡ γῆ καὶ τὰ σπαρτά θρεμμένα
  ἀπὸ θεἰκὴ βροχὴ μὰ ἁπ`τὸ λεύκό τὸ χιόνι ποτισμένα. (Εὑρ. Ἑλένη στ.1 κ. ἑ.)

  Δηλαδὴ πολὺ ἁπλὰ τὸ ἁρχαῖο κείμενο τὸ διαβάζουμε σὰν νὰ μὴν ὑπῆρχε ἱστορικὴ ὁρθογραφία, ΚΕ-Ι_ΜΕ-ΝΟ καὶ τὸ νέο τηρῶντας την ΚΙ-ΜΕ-ΝΟ. Ἔτσι ἔληξε σχεδὸν τὸ γλωσσικό μας ζήτημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολὺ σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου γιὰ τὴν γλῶσσα, Κωσταντῆ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Δείτε του Νείλου ποταμού τα.........όχι δέστε.

   Οι αριστεροί αποδίδουν έτσι στη νεοελληνική.

   Όπως επίσης λέγουν...πιέστε ,αντί πιείτε.

   Ούτε τα ρέματα δένονται ,ούτε το κρασί πιέζεται

   Delete
  3. Σᾶς θυμίζω καὶ τό δημοτικό. " Γιά ἱδέστε τὰ κακόμοιρα, γιἀ ἱδέστε τἀ καημένα / Σἀν δἐν φιλιοῦνται ζωντανά, φιλιοῦνται πεθαμένα / Γιἀ νἀ μήν ποῦνε "δεῑτε" λέγαν "δέστε" τἀ βλαμμένα.

   Delete
  4. Ποῦ ἔχετε δίκιο ;;Τὀ πρόβλημα εἷναι ἁλλοῦ, καἰ εἶναι τὀ ἑξῆς. Τό δημοτικὸ τραγοῦδι (τραγῳδία γάρ) ἔχει τόσο αὐστηρὴ δομὴ ποὺ μόλις τὴν νοθεύεις τὸ μεῖγμα γίνεται γλυκερὴ σοῦπα. Δὲν εἶναι ἀριστεροί ὅλοι οἱ δημοτικιστές. Ψυχάρης, Παλαμᾶς, ἦταν ἁπόσο λίγο ξέρω ἁστοὶ καραμπινάτοι.

   Ὁ δὲ Σολωμός ποὔταν λέγεται ὁμοφυλόφιλος, Ἑβραῖος (Σαλομὸ τὸν λέει νομίζω ὁ Σοῦτσος) ἁλκοολικὸς καὶ μοῦλος εἶχε δίκιο -ὑποτάξου στὴν γλῶσσα τοῦ λαοῦ κι ἅν εἶσαι ἱκανός κυρίευσέ την. Ὁπως τοῦ Περικλέους οἱ ἐπίγονοί του κάνανε τἀ ἁντίθετα κι ὁ ἴδιος ἄφησε πολλὰ σπαράγματα, ἐγὼ ὅμως πιστεύω πὼς ἦταν στὸν σωστὸ δρόμο καὶ σιχαίνομαι τοὺς Ἕλληνες ψευτομοντερνιστές.

   Delete
 32. Το μεγάλο δίλημμα! Έλληνας ή αιώνιος βυζαντινορθόδοξος ζητιάνος της Ε.Ε. των θυγατέρων και υιών του Αβραάμ; http://dia-kosmos.blogspot.gr/2017/02/blog-post_27.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βλακώδες δίλημμα.

   Οι αιλυναράδες απόγονοι των Περικλεϊκών πιτόγυρων είναι ζητιάνοι της Ε.Ε. και όχι τα τέκνα του Αβραάμ εκ Μωάμεθ, που κάθε μέρα βιάζουν ανελέητα το Ντάρ αλ-Χάρμπ της Ε.Ε.

   Delete
  2. Συμπέρασμα:

   Εάν ήσαν σωστοί Ρωμηοί, οι νεοέλληνες θα είχαν απελευθερωθεί από τα δεσμά της Ε.Ε. εδω και καιρό.

   Διότι Ορθοδοξία δεν συνεπάγεται Ευρώπη αλλά Ρωμανία.

   Αντιθέτως Ελληνικός ζητωπατριωτισμός με Περικλη και Δημοκρατία συνεπάγεται Δύση και μόνον Δύση.

   Βάλε μυαλό!

   Delete
  3. Το βλογιο σου ειναι κιτς.....οτι κιτς δεν ειναι Ελληνικό

   Delete
  4. Επιτέλους μια τίμια ερώτηση. Απαντώ:Ελλην.

   Delete
  5. Προς Ρωμιόν Κωνσταντινουπολίτην.

   Πως θα χαρακτήριζες κάποιον που απαξιώνει τον Περικλή ενώ υμνεί τον Μιχαλολιάκο;

   Ποιος σου είπε ότι ο Περικλής ήτο δημοκράτης;

   Οι Τούρκοι σε αποκαλούν Ιωνα ,εσύ όμως προτιμάς το Ρωμαίος,μόνον επειδή οι αρχαίοι πρόγονοί σου,δεν ήσαν Χριστιανοί.

   Οι εβραιότροποι Ρωμιοί σου ,είναι αυτοί που γενοκτόνησαν τους άπιστους Εθνικούς,κατα τη διάρκεια της Ρωμα'ι'κής κατοχής.

   Μ'αρέσει που δηλώνεις εθνικιστής-χριστιανός.
   Ωσάν να λέμε Παλαιστίνιος-Ιουδαίος.
   Το δίλλημα δεν είναι διόλου βλακώδες.Είναι καίριο.ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΣ ή ιουδαιοχριστιανισμός.
   Ελεύθερη βούληση ή δογματική μαλάκυνση εκεφάλου;
   Φως του Απόλλωνα ή σκότος του Βάαλ;

   Delete
  6. Τὀ δίλημμα εἶναι βλακῶδες ἑπειδὴ εἶναι δίλημμα.
   Τἄπε μιἀ χαρὰ ὁ Κουτούζωφ στὸ Πόλεμος καἰ Εἱρήνη. Σὲ περίπτωση ἀμφιβολίας νἀ ἀπέχῃς.
   Ἁπὸ κεῖ καὶ πέρα, τὀ πράγμα ἔχει ψωμί...

   Delete
  7. Αφού λοιπόν δεν θες τον "Εβραιοχριστιανισμό" αλλά γουστάρεις πνεύμα Αρχαιοελληνικό, στο αφιερώνω:

   https://www.youtube.com/watch?v=p2ANRdmQ51w

   https://www.youtube.com/watch?v=v6WeU2vg0KQ

   https://www.youtube.com/watch?v=FNtgNle9ilM

   https://www.youtube.com/watch?v=bl9yIpCncKs

   Το σκότος του Βάαλ ουδεμία σχέση με τον Χριστιανισμό έχει και ένας Θεός ξέρει που κολλά στην αοάντησή σου. Περί αυτού, η Εθνικοσοσιαλιστική Σπαρτιατική ηθική σε πληροφορώ πολύ περισσότερο ταιριάζει στον Βάαλ παρά στον Απόλλωνα ή πόσο μάλλον στον Ιησού.

   Ο Ελληνισμός αποτελεί μία πληθώρα Ιδεών τις οποίες εάν, εάν μελετούσες αντί να τρολλάρεις θα καταλάβαινες πόσο κοντά βρίσκονται ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ με την Ορθοδοξία. Ελληνισμός δεν νοείται κάθε τι "Εθνικό" όπως τα τσίρκα για το τότε πόπολο με τα αγαλματίδια του Διός αλλά το Κύρος, η Γνώση και το Μεγαλείο ενός Φωτισμένου από την Ελληνική Φιλοσοφία ατόμου, σαν τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος παρότι επιθυμούσε άκυρη παλινόρθωση απετέλεσε τον τελευταίο ατόφιο Έλληνα θρησκευτικά, όντας όχι οπαδός των τσίρκων του Διος αλλά του Νεοπλατωνισμού και της Ηλιολατρίεας. Υπήρξε δηλαδή Μονοθεϊστής. Διάβασε περί της Μονάδος και θα καταλάβεις...

   Delete
  8. Όσο για το Εθνικιστής, η Εθνική μου ταυτότητα υπερβαίνει την θρησκευτική και η θρησκευτική-πολιτισμική υπερβαίνει την φυλετική.

   Αλλά μέσα μου υπάρχουν και οι τρεις, οδηγώντας με στον Φασισμό-Εθνικισμό, τον Ορθόδοξο Φονταμεταλισμό και τον ασπασμό της "Ενδιαμέσου Περιοχής" ως γεωπολιτικό και πολιτισμικό μου χώρο, τέλος τον Εθνικοσοσιαλισμό και τον Λευκό Φυλετισμό.

   Delete
  9. Όλα αυτά είναι στοιχεία μου γιατί είμαι Έλλην και Ρωμηός.

   Όποιος διαγράφει υπερχιλιόχρονες Αυτοκρατορικές κληρονομιές είναι ηλίθιος. Η Ρωμανία άνεξε πολύ περισσότερο από κάθε Ελληνιστικό βασίλειο...

   Delete
  10. *άντεξε

   Delete
  11. Ἡ "Ῥωμανία " κατἀ τὀν Σβορῶνο τοὐλάχιστον (φαντάζομαι καἰ τὀν Λεμέρλ) ἦταν ἑλληνιστικὸ ἑν πολλοῖς βασίλειο. Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσει γιατἰ εἶμαστε ἑκφραγκισμένοι εἶναι τὀ ἁνατολικὸ στοιχεῖο στὀ Βυζάντιο, ἑνὦ ἅν προσέξετε ὁ δυτικὸς μεσαίωνας εἶναι Ῥώμη σὐν κελτοῥωμαϊκά φῦλα, ἑμείς Ἑλλάς, Ρώμη σὐν ἁνατολικἀ φύλα. Ὑπάρχει μιἀ κοινὴ μεσαιωνικὴ βάση.

   Παρεμπιπτόντως τὀ γοτθικὸ τόξο (ἀψίδα) προέρχεται ἁπὸ τὸ άραβικό, καἰ ἡ συμβολὴ τοῦ Τζιότο καἰ λοιπῶν αναγεννησιακῶν καλλιτεχνῶν ἀπὀ τὀ ῥεαλιστικὸ θέατρο. Τὀ τελευταῖο τὀ ὑποθέτει ἤδη ἁπὀ τἠν ἁρχαιότητα ὁ Βιλαμόβιτς χαρακτηριστικὸ τῶν Ἰταλῶν. Εἶναι τὀ θέατρο ποὺ δίνει τἠν διαφορἀ Ἁναγεννήσεως καἰ Βυζαντίου. Γιατί τὀ Βυζάντιο δἐν γουστάρει τὀ θέατρο ; ὅχι ἑπειδὴ εἶναι παγανιστικό, ἁλλὰ ἑπειδὴ προϋποθέτει ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ τοῦ θεατῆ. Ἡ συγκέντρωση εἶναι ὁ Σατανᾶς.

   Delete
  12. ΥΓ Κι ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι μεσαιωνικὸ κατάλοιπο καἰ καθόλου ἀρχαιοελληνικό....

   Delete
  13. Το θέατρο το Δυτικό είναι το πρώτο ναρκωτικό. Παραποιεί την πραγματικότητα ώστε να είναι αρεστή και να αντέχεται.

   Γιατί χρειάζεσαι το θέατρο; Διότι έφυγες από τον Θεό. Γιατί πάς δηλαδή, γιατί καταφεύγεις στην ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ του θεάτρου; Διότι απεμακρύνθεις από την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, δηλαδή τον Θεό. Να γιατί η Ρωμανία δεν χρειαζόταν το θέατρο.

   Η λέξις "θεατρίνος" τον Μεσαίωνα αλλά και μετά είχε αρνητική και γελοία έννοια. Και σωστά. Άλλο "θεατίνος" Φράγκος άλλο ηθο-ποιός Έλλην.

   Delete
  14. Εγώ αγαπώ την Ανατολή διότι ξέρει ποία είναι, γνωρίζει τον δρόμο γι τον Θεό και δεν έχει συνεπώς τα αμέτρητα ψυχολογικά συμπλέγματα της Δύσεως.

   Οι Ρωμαιοκέλτες ήσαν τίποτα. Αντιθέτως τα Ανατολίτικα φύλα ήσαν που συνέβαλαν στην υπερχιλιόχρονη επιβίωση της Ρωμανίας. Όταν εχάθη η Μικρά Ασία, πεθάναμε...

   Delete
  15. Να και γιατί η Κύπρος προοδεύει ενώ η Ελλάς βυθίζεται...

   Delete
 33. Ἕνας Τοῦρκος ἱστορικὸς τὄλυσε τὸ ζήτημα τῆς συνεχείας πρὶν ἁπὸ μᾶς. Λέει ὁ ἄνθρωπος - Ἕλληνες ἦταν, μόνο ποὺ λέγονταν πλέον Ῥωμηοί, διότι μετὰ τὸν Ἱουστινιανὸ Ῥωμηὸς λεγόταν ὁ Χριστιανὸς ποὺ μιλοῦσε ἑλληνικά. Οἱ Τοῦρκοι δηλαδὴ τὴν ξέρουνε τὴ λύση ἁλλὰ ἐμείς σφαζόμαστε μεταξὺ γυφτομπαλκὰν καὶ ὁβριοτσογλάν. Βλ. τὸ βιβλίο τοῦ Νικηφόρου Μοσχόπουλου γιὰ τὸ 21 σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους ἱστορικούς https://www.politeianet.gr/books/9789608335240-moschopoulos-nikiforos-eutupon-istoria-tis-ellinikis-epanastaseos-10115

  Δηλαδὴ ὅπως πάντα γίνεται ὁ ἁπέξω σὲ βλέπει σὰν μιὰ χαρὰ λαό τὴν ὥρα ποὺ ἑσὺ ἔχεις τὰ ὐπαρξιακά σου.

  ReplyDelete
 34. Μπράβο Διαγγελέα Λύρα.
  Το διάβασα το άρθρο και συμφωνώ απολύτως.
  Αυτά λέγω ,πιο απλο'ι'κά βέβαια,στον περίγυρό μου χρόνια τώρα.
  Μπράβο στον Ελληνα αυτόν.

  ReplyDelete
 35. Ο Σόρος θέλει βασιλεία στην Ελλάδα ή και γενικότερα ?
  Ποιες οι σχέσεις του με τις βασιλικές οικογένειες ?

  ReplyDelete
 36. Τὸ μεγάλο δίλημμα γιὰ τὸ ἐργατικὸ κίνημα ἦταν. Νἀ δεχτοῦμε καἰ μάλιστα νἀ πιέσουμε γιἀ παραχωρήσεις ἁπὸ τὸ ἁστικό καθεστώς. Ἤ ἐπανάσταση καἰ ὃλα ἤ τίποτα ; Ἡ γραμμὴ ποὺ καθιερώθηκε ἦταν... καἰ τἀ δύο !

  ReplyDelete
 37. Ἑγὼ λοιπὸν θἀ δώσω ἕναν ὁρισμὸ τοῦ ἁνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὀς ἐπιλύει τὰ διλήμματα σωστὰ καἰ ὁ ἄνθρωπος τἀ ἑπιλύει λάθος.

  ReplyDelete
 38. Όρθῶς εἶχε διαγνώσῃ ἡ χοῦντα ὅτι τὸ 21 ἦταν χριστιανικὴ ἐπανάσταση, ὁ Βασίλης Κρεμμυδᾶς ποὺ τὴν λέει φιλελεύθερη κάνει λάθος, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει χριστιανικὴ πολιτικὴ έπανάσταση. Ἅρα τὸ 21 ἦταν ἀναρχική, δηλαδὴ ἁντιδυναστικὴ ἐξέγερση βυζαντινοῦ τύπου. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νἀ το καταλάβῃ ξένος ἱστορικός.

  Τὸ Κολωνάκι μισεῖ τὸν Τράμπ διότι εἷναι κοτζαμπασέηκο καἰ τἄχει μὲ τοὐς Τούρκους πάρα πολὺ καλά, ἑκτὸς κι ἄν οἱ δυνάμεις ΟΛΕΣ τὰ βάλουν μὲ τοὺς Τούρκους. Ὁ Τρὰμπ εἶναι κατὰ τῆς Τουρκίας, ἱδοῦ ἴσως τὸ μεγάλο μυστικό, καἰ γι' αὐτὸ δὲν τόνε θέλει τὸ Κολωνάκι. Ὁ Τρὰμπ εἶναι Ουάσινγκτον κι ὁ Σόρος ὄχι Μέττερνιχ ἁλλὰ Πίτ.

  Φυσικὰ ἡ μεγάλη παγίδα εἶναι νὰ βγάλουνε τὸν Τράμπ ἀντισημίτη. Ἑπειδὴ οἱ Ἑβραίοι ἦταν συστατικὸ τῆς Ὀθ. Αὑτοκρατορίας , λένε εἶσαι κατὰ τῶν Ἑβραίων γιἀ νἀ μἠν ποῦνε κατὰ τοῦ Σουλτάνου.

  ReplyDelete
 39. Ἐμεὶς εἴμαστε οἱ πρωτότοκοι καὶ κληρονομοῦμε τὸν Θεό. Οἱ δευτερότοκοι, οἱ Λατῖνοι, κληρονομοῦν τὸν Ἰησοῦ Χριστό καὶ οἱ τριτότοκοι, οἱ μουσουλμάνοι, τὀ Ἅγιο Πνεῦμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 1, 2017 at 2:39 PM

   Και οι έξυπνοι οι Ιουδαίοι κληρονομούν τα πάντα.

   Delete
  2. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῶι πνεύματι.

   Delete
 40. Οἱ προτεστάντες ἀμφισβητοῦν τὴν κληρονομιἀ τῶν Λατίνων, οἱ Ἑβραῖοι εἶναι ἁδέλφια μας, καἰ ὁ Διάβολος βάζει τοὺς προτεστάντες καὶ τοὺς καθολικοὺς νὰ τὰ βροῦν συμβιβαζόμενοι μὲ τὴν λεία τῶν μουσουλμάνων, ποὺ εἶναι ξαδέλφια μας.

  ReplyDelete
 41. ...ἣ δὲ ἁνωμαλία ξεκινάει ἀπὸ τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας βάζει τὸν Ἰησοῦ νὰ κλέβει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἁπὸ τὸν Πατέρα Του σὰν νἄταν Προμηθέας. Αὐτὸ εἶναι λάθος. Ποτὲ δὲν ἔκλεψε ὁ Ἱησοῦς τίποτε. Ἡ πατροκτονία δὲν εἶναι χριστιανική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 1, 2017 at 2:36 PM

   Ενώ τα σαίνια τα δικά μας,που κατέχουν την αλήθεια υποστηρίζουν ''το εκ του Πατρός εκπορευόμενον''.
   Πολύ περίπλοκο το έκαναν αυτό το παραμύθι,τα ζωντόβολα.

   Delete
  2. Ἡ προσθήκη τοῦ φιλιόκβε ἁνήκει στοὐς λατίνους καἰ κάνει τὀν Ἱησοῦ φεουδαρχικὸ ἁφέντη.
   Σἐ μᾶς ὁ Ἱησοῦς εἴμαστε ἑμείς.

   Delete
  3. Μἠν βλασφημεῖς. Καἰ νἀ μἠν συμωνεῖς δἐν ἦταν βλάκες οἱ θεολόγοι ποὔβγαλαν τὀ Σύμβολο. Κι ἄς μἠ δέχεσαι τὀ θεόπνευστον τοῦ κειμένου, εἶναι σαφέστατα φιλοσοφικῶς ἐξονυχιστικὰ προσεγμένη ἡ διατύπωση, παραδέξου ἔστω αὑτό.

   Delete
 42. Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΥΣ http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2017/02/200000.html

  Διαγγελέας

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 1, 2017 at 3:39 PM

   Αυτό δεν μας ενοχλεί Διαγγελέα,διότι συμπολίται μας ήσαν αμφότεροι ,εντός της Οθωμανικής επικράτειας.
   Ας μας σφάξει όποιος θέλει ,αρκεί να αποδέχεται τη Βίβλο,και να μην είναι κομμουνιστής.

   Ο Ρωμιός Κωνσταντινουπολίτης,ούτε καν υποψιάζεται ότι το χάλι του νεοέλληνα ,είναι η τρανή απόδειξη ότι ο πολιτικός Χριστιανισμός απέτυχε παταγωδώς.
   Άλλο είδος Χριστιανισμού δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Ιστορία.
   Μόνον Εκκλησιαστικός που σημαίνει εξουσιαστικός-πολιτικός.
   Ο Ναζωραίος υπέστει το μεγαλύτερο ''καπέλωμα'' της Ιστορίας.

   Delete
  2. Αυτό αθ ίσχυε όπως σου είπα Βεροιέα, εάν ο γραικύλος του σημερα ζούσε υπό Χριστιανικό πολίτεύμα, που δεν ισχύει.

   Αντιθέτως ζει υπό ειδωλολατρικό χρηματικό λόγω Φιλελευθερισμού.

   Αντιθέτως, όλα τα Ισλαμικά κράτη καθημερινά βιάζουν τις Φιλελεύθερες Δυτικές κιναιδοκρατίες και εν απουσία του Φασισμού, αύριο θα ήσαν κυβέρνηση εγκαθιδρύοντας Χαλιφάτο.

   Πάψε λοιπόν να αναμασάς κάθε τι ηλίθιο και δες τα πράγματα ως έχουν. Όπως λέγει και ο Ντούγκιν στο "Κάτεχον" το ελλαδιστάν αποτελεί τον πιστότερο υπηρέτη πολιτισμικά της παγκοσμίου σοσιαλδημοκρατικής σαπίλας, ενώ εν αντιθέσει οι "απέναντι" έχουν φτύσει αυτό το σάπιο σύστημα και στραφεί προς το Ισλάμ και την Ευρασία, αξίες κατά πολύ ανώτερες των γραικυλικών σοσιαλδημοκρατικών.

   Delete
  3. ΒεροιεύςMarch 2, 2017 at 5:30 PM

   Δεν κατάλαβες τι λέω.
   Ολες οι γνωστές μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια στις συνειδήσεις των λογικών ανθρώπων.
   Υπάρχουν μόνο σαν παραδοσιακή συνήθεια ή δεισιδαιμονικές φοβίες στα μυαλά των ελαφρότερων.
   Η Τουρκία με το Ισλάμ θα την κάτσει τη βάρκα βαθειά,επειδή θα αναβιώσουν θρησκευτικά μίση εντός της επικράτειάς της.

   Delete
  4. Λες γνωστές ασυναρτησίες Βεροιέα.

   Το όνομα μονάχα άλλαξες. Το ίδιο τρολλ παραμένεις ακόμη...

   Delete
  5. Κε Βεροιεῡ ὅταν φοβηθῆις ποὐ δὲν στὸ εὔχομαι νἀ δοῦμε ἄν θὰ κάνῃς τὸ σταυρό σου.

   Delete
  6. Μεγάλη κουβέντα είπες Κωσταντή. Πόσοι είναι μάγκες στο Φως αλλά όταν εισέλθουν στο σκότος κλαίνε από τον φόβο τους και αρχίζουν τα σταυροκοπήματα. Η βλακώδη αλαζονεία του θνητού...

   Delete
 43. ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ!!

  Ποδοπατηθήκατε και οσονούπω θα σφαχθείτε επί Δραχμής για ένα πιάτο φασόλια!

  Καλά να πάθετε! Τα μυαλά σας και η σκάρτη ψυχή σας, αυτά μονάχα, σας οδήγησαν σε τέτοια άθλια κατάσταση. Σας αξίζει.

  https://www.youtube.com/watch?v=Pfxo-pX81SA

  ReplyDelete
 44. ...ἑάν ἀντιθέτως κάποιος κατανοήσῃ ὅτι δὲν ἑξουσιάζει, δἐν εἷναι στὴ φύση τοῦ ανθρώπου μάλιστα νἀ ἑξουσιάζει, τότε τὀ κάθε τί μπαίνει στὴ θέση του. Χοντρικά ἁμαρτία=ἐξουσία. Ὅλες οἱ αἱρέσεις εἶναι δηλαδὴ ἀπόπειρα ἁνατροπης αὑτῆς τῆς ἐξίσωσης. Ἑπειδὴ ὅμως ἡ ἑξίσωση εἶναι πλήρης, ἁποτυγχάνουν ὅλες.

  ReplyDelete
 45. Ἡ μόνη ἐπανάσταση εἶναι ἡ ἄρση τῆς ἑξουσίας. Ὅμως ἐξουσία δὲν εἶναι αὑτὸ ποὺ φανταζόμαστε, ἡ βία. Ἑξουσία εἶναι ἡ δέσμευση σὲ ἄνθρωπο, ἰδέες, ὁράματα, ἑπαναστάσεις. Δέσμευση μπορεῖ νἀ ἔχει κανεἰς μἐ τἠν ἄρνηση. Γι αὐτὸ, Κωνσταντινουπολίτη, προσοχή. Ὁ διάβολος, ὅπως στὸν μῦθο τοῦ Φάουστ, εἶναι συμβολαιογράφος.

  Ἑὰν ὁ Τράμπ εἶναι πραγματικὸς ἐπαναστάτης θἀ κάνει πὼς ἀσκεῖ βία ἀλλὰ ὄντας Ἰησοῦς Χριστὸς μόνο οἱ ἄλλοι, οἱ βίαιοι θὰ τὸ νομίζουν. Ἑάν εἶναι μάρτυρας θ'ἁκολουθήση τὴν ἀτέρμονη σειρὰ τῶν μαρτύρων τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ θἀ τελειώσῃ μόνον ὄταν ἀνοίξῃ ἡ Καινὴ Διαθήκη. Ἑὰν τέλος εἶναι θύτης καἰ θύμα τὴν πατήσαμε. Θἀ ἁποδυθῇ σὰν Ζηλωτὴς στὀν πόλεμο τῆς Ἰουδαῖας καἰ ὅποιος θέλει τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Καίσαρι δὲν θἀ ἁκούγεται. Ἡ φωνή του θἀ πνίγεται στὸν ὠκεανὸ τοῦ κρετινισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και ο Διάβολος είναι συμβολαιογράφος.

   Φυσικά και όλοι οι τραπεζίτες σαν τον Σόρος έχουν υπογράψει πλήθος "συμβολαίων" μαζί του.

   Φυσικά και δύνασαι όμως να στρέψεις το Κακό εναντίον του εαυτού του. Απόδειξη πρώτη, ο Χίτλερ, απόδειξη δεύτερη ο Στάλιν που σήμερον μισείται από πολλούς Κομμουνιστές επειδή ακολούθησε τον Φασισμό μέχρι και την Ορθοδοξία στήριξε(!!) πράγμα πρωτάκουστο για Κομμουνιστή, απόδειξη τωρινή, ο Στίβ Μπάνον υ ενώ υήρξε χρηματιστής και έζησε ως τυπικός πλούσιος αστός, σιχάθηκε εμετικά το σύστημα αυτό, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε μέρα με την ιδικη μου περίπτωση.

   Έχω ήδη συνεπώς ξαναπεί ότι εμείς οι Φασίστες όντας μη προλετάριοι(δηλαδή μη χαλιαμπάληδες) εν αντιθέσει με τους Κομμουνιστές που αποτελούν πρεκαριάτο πελατολογίου του τοπικού γυράδικο, εμείς οι Φασίστες ξεγλιστράμε καθημερινώς μέσα στις αστικές κοινωνίες, πολλές φορές προκαλώντας τον θαυμασμό των ιδίων των αστών για το στάτους μας, νομίζουν λόγω Γνώσεων ότι είμαστε με το μέρος τους επειδή δεν είμαστε Κομμουνιστές-όλως συμβαίνει σε εμένα καθημερινά-δίχως όμως να δύνανται καν να γνωρίζουν ότι λειτουργούμε πλέον εκ των έσω αναμένοντας την πολυπόθητη Ώρα, όπου θα δείξουμε το πραγματικό πρόσωπό μας τσακίζοντας κάθε τι αστικό με την δύναμη των όπλων και της Θελήσεως.

   Αυτό φυσικά διότι όπως έχω ξαναπεί εν αντιθέσει με τον Μεσοπόλεμο σημερον το Κεφάλαιο αστικοποίησε και εξαρτητοποίησε παλαιά επαναστατικά στρώματα όπως εργάτες και αγρότες, ευνουχίζοντάς τα. Συνεπώς σήμερον η επανάσταση των όπλων καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη ειδικά σε χώρες της Δύσεως.

   Το ότι η Χ.Α. σκάλωσε εκεί, συμβαίνει διότι διαθέτει άτομα προλεταριακού-πρεκαριστικού επιπέδου και όχι, εν μακρά αντιθέσει με την Λεπέν, άτομα κύρους και επιπέδου που προκαλούν δέος στους αστούς, σαγηνεύοντάς τους και στην τελική ελέγχοντάς τους.   Delete
  2. Κωνσταντινουπολίτη ἑδῶι δἐν με πείθει ἡ μετάνοια τοῦ Ντοστογιέβσκη, θἀ μἐ πείσῃ ὁ χαμπουργκερόθρεφτος Μπάννον !!!Καλὰ δἐν εἴμαστε μὲ τὰ καλά μας. Σᾶς λέω, ὅλα αὐτὰ προετοιμάζονται ἑδῶι καἰ χρόνια ἁπὀ τοὐς γυφτομπαλκὰν καλλιτεχνικοὺς μάνατζερ τῆς Ἑλλάδος, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν καἰ φίλοι μου ὁ Θεός νἀ τοῦς κάνει. Δηλαδὴ ἐπειδὴ μετανοεῖς θἀ ματοκυλίσῃς τὴν άνθρωποτητα ;;; Μιλᾶμε γιὰ καὶ γ... τὶς μετάνοιες. Τύφλα νἄχει ὁ μετανοήσας ἅγιος ἡθοποιός μάρτυς Πορφύριος. Δηλαδὴ ἔτσι δημιουργοῦνται οἱ βομβιστὲς αὑτοκτονίας, δὲν τὸ καταλαβαίνετε !!! ὅχι μἐ χάπια. Εἶναι μιἀ κουλτούρα τῆς ἁμαρτίας καἰ τῆς ἐνοχῆς, μιὰ κουλτούρα τοῦ κολασμοῦ τῆς ψυχῆς, ὄχι τῆς μετανοίας. Ἕλεος ποὺ θἀ καθιερώσουμε κιόλας τὸν ἑγκληματία πρὶν αὐτὸς ἐγκληματήσῃ γιἀ νἀ τοῦ δώσουμε σταυροφορικὸ συγχωροχάρτι !!! Ὅποιος Ἕλληνας καἰ ὀρθόδοξος τὸ κάνει ἤδη εἶναι κάφρος, σᾶς τὀ λέω. Ἑμένα καἰ σἐ προσωπικὸ καἰ ἐπαγγελματικὸ ἁκόμα ἑπίπεδο μοὔχουν κάνει ζημιὰ τέτοιες περιπτώσεις σταυροφορικῶν στρατολόγων. Οἱ στρατολόγοι θἀ φάνε σούτ,νἀ τὀ ξέρετε, ὄχι ἁπὀ μένα, ἀπὀ τἠν αὐτοαντίφασή τους. Δἐν φταίω ἑγὼ ἄν τὀ ποτήρι μἐ τὀ κώνειο εἶναι ἄκρη ἄκρη στὀ τραπέζι καἰ πέσῃ κάτω κάποια στιγμὴ καἰ σπάσῃ.

   Delete
  3. Σημ. ὠς γνωστὀν οἱ φασίστες εἶναι συνήθως μικροαστοί.

   Delete
 46. Σημ. Ῥε παιδιὰ δὲν λέω ὅτι φταῖτε εσείς, ἁλλὰ ἁναπαράγετε ῥε παιδί μου μέσὠ βίντεογκέημ κάτι μποῦρδες ἀσύλληπτες.
  Συγγνὠμη τὸ Βυζάντιο διήρκεσε χίλια χρόνια καὶ οὔτε μιὰ φορὰ δὲν τοῦς πέρασε ἁπὀ τὀ μυαλὸ τὸ δίλημμα ἑλληνισμὸς ἥ ἱουδαιοχριστιανισμὸς καὶ τέτοιες κοτσάνες. Τὸ μόνο πρωταρχικὸ δίλημμα ἦταν χριστιανισμὸς ἤ ὄχι.

  Σᾶς τἄχω πῆι ἑξακόσες φορές. Πολλὰ ἁπὸ τὰ διλήμματα ποὺ ἀνιστορικὰ καὶ μπαχαλοειδῶς βάζουμε πάνω στὴν καμπούρα τῆς ἁρχαιότητας εἶναι τοῦ τέλους τοῦ 18ου αιῶνος στὴν πραγματικότητα. Ἡ Ἑλληνικοῦρα ἦρθε σὲ τὰ μᾶς σὰν ἁστισμός.

  Ὑπῆρχε ὅμως πρωτύτερα ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀδιάπτωτη ἐπὶ Βυζαντίου καἰ ἑπὶ Τουρκοκρατίας μόνο ποὺ ΔΕΝ ΛΕΓΟΤΑΝ ΕΤΣΙ. Δὲν λεγόταν ἑλληνισμός, ἴσως μάλιστα δὲν λεγόταν κἄν. Ὑπῆρχε ὅμως. Οἱ Τοῦρκοι τὸ παραδέχονται. Ἑμεὶς κάνουμε τὀν ξερόλα.

  Γι αὐτὸ ἐξάλλου τὰ ἑλληνικὰ εἶναι μητρικὴ γλῶσσα. Κόφτε λοιπὸν τὸν Φαλμεράυερ μὲ τὸ να διαχωρίζετε συνέχεια τοὺς Ἕλληνες σὲ γνήσιους καὶ μή, συνεχίζοντας τὴν πολιτικὴ τοῦ Τροῦμαν. Τἰ εἶναι αὐτὲς οἱ ἄθλιες ἐμφυλιοπολεμικὲς κατηγορίες γνήσιος καὶ μὴ γνήσιος Ἕλλην, λὲς καὶ πρόκειται γιὰ γνήσιο χαλβὰ μακεδονίτικο. Λῦστε πρῶτα στὸν ἐγκέφαλό σας τὸ Χριστιανὸς καὶ Ἕλλην καὶ μετὰ μιλᾶμε γιὰ τοὺς φιόγκους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 2, 2017 at 2:58 PM

   Ποιοι έσφαζαν τους ''ΕΘΝΙΚΟΥς''Κωνσταντή; Ποιοι έκαιγαν ιερά,μαντεία,βιβλιοθήκες;
   Και γιατί εφόσον δεν υπήρχε το δίλλημα;
   Τά ιδια ακριβώς εγκλήματα που κάνουν οι τζιχαντιστές τώρα,έπραξαν οι ''χριστιανοί'' εναντίων των Ελλήνων.
   Η λέξη Ελλην ηταν απαγορευμένη μέχρι θανάτου.
   Εκείνη την εποχή δολοφονήθηκε ο Ελληνισμός.
   Κατάρα σ'αυτούς θεωρούν τον ''μέγα Κωνσταντίνο''άγιο.Αυτός έθαψε τους Ελληνες.
   Τόσο πρόστυχοι γίναμε πιά,ώστε λατρεύουμε τον σφαγέα των γονιών μας;
   Υποστηρίζουμε τους τζιχαντιστές,όταν μας συμφέρει;
   Δεν σεβεσθε την Ιστορία σας;
   Αφήσατε τους Ηρωες στη λήθη και σαλιαρίζετε με τους θηλυπρεπείς δουλόφρονες ψευτοαγίους υμνητές της Ιουαδαικής θεώρησης της ζωής;
   Αυτή η ζωή σας αξίζει τότε.Του γονατιστού ,άβουλου ,θύματος του δογματισμού.

   Υ.Γ Κωνσταντή την σοφιστική την κατέχεις πλήρως.

   Delete
 47. Θἀ σᾶς τὰ γράψω ἐγὼ μπὰς καὶ τὰ καταλάβετε. Τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν Ἑβραῖος δὲν ἔχει καμία σημασία. Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι θεωρητικὰ μαῦρος, ἐρυθρόδερμος ἤ καὶ πιγκουίνος. Ὁ ἑβραϊσμὸς δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ θέμα. Ἁπόδειξη ὅτι ὁ λαός τὀ γύρισε στα ἑβραϊκὰ ὁνὀματα χωρίς κανένα πρόβλημα ἄπαξ καὶ ἀποδέχτηκε τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Το θέμα εἶναι τί σημαίνει Ἕλλην καὶ τί χριστινός.

  Κάντε τὸν κόπο νὰ διαβάσετε τὸ πρῶτο στίχο τοῦ Εὐριπίδη. Λέει, τοῦ Νείλου καλλιπάρθεναι ῥοαί. Γιατὶ καλλιπάρθεναι ;Διότι τὰ νερὰ ἦταν γεμάτα νεράιδες. Δηλαδὴ ὁ αρχαῖος Ἕλλην ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὔλεγε ὁ ματεριαλιστὴς Καστοριάδης, ποὺ δὲν εἶχε ἐπαρκῆ ἀρχαιογνωσία φοβᾶμαι, ἀλλἀ δὲν ξέρω, ἔβλεπε παντοῦ πνεύματα. ΠΙΣΤΕΥΕ στὴν μετὰ θάνατον ζωἠ διότι τὰ πνεύματα τοῦ λέγανε συνέχεια ὅτι ὑπάρχει τέτοια ζωή. Ὅλη του ἡ ζωή δε ἦταν τελετουργίες γιὰ νὰ πάρει θάρρος νὰ διαβῇ τὸ κατώφλι τοῦ θανάτου ἄν χρειαστεῖ. Τὰ ἴδια κανουν σήμερα οἱ Ίνδοὶ πολυθεϊστές. ὁ Χριστιανὸς δὲν πιστεύει ὄμως στὸν θάνατο, πιστεύει στὴν ζωή. Ἡ διαφορὰ εἶναι σὰν τὴ μέρα μὲ τὴ νύχτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 2, 2017 at 6:35 PM

   ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΑΒΛΈΠΕΙς το γεγονός ότι ο Χριστιανισμός ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΔΙΑ ΤΗς ΒΙΑς στους ΣΚΛΑΒΩΜΈΝΟΥς ΑΠ ΤΗ ΡΩΜΗ ΕΛΛΗΝΕς.

   Δια της ΒΙΑΣ.ΒΙΑΣ.ΒΙΑΣ.ΒΙΑΣ.ΒΙΑΣ.

   ΥΓ :Δια της βίας,ρε γραικύλοι.Δέν τον επιλέξατε.Σάς τον ''ΤΣΙΠΑΡΑΝΕ''στον εγκέφαλό σας.

   Delete
 48. Τὸ πρόβλημα καὶ ἡ σύγχυση ξεκινάει ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἀστοί, δηλαδή οἱ ὑπάλληλοι τοῦ μοναρχικοῦ κράτους ποὺ εἶναι ἀντίπαλοι τῆς...μοναρχίας (αὐτὸ εἶναι οἱ ἀστοί) βγάλανε γιὰ σύνθημά τους τήν Ἀθήνα τοῦ Περικλέους. Ἡ Ἀθήνα τότε ἦταν ἕνα ἀρβανιτοχῶρι. Βγάλανε λοιπόν μιὰ θεωρία ἠλίθια σύμφωνα μὲ τὴν ὁποῖα οἱ Ἀθηναῖοι ἦταν ἀθάνατοι... ματεριαλιστές. Αὐτὴν τὴν μπαροῦφα ἐπαναλαμβάνει κάπου ὁ μακαρίτης ὁ Καστοριάδης. Γιατὶ τὴ βγάλανε. Διότι τὸ κτῆνος ὁ μπουρζουὰς ψάχνει νὰ βρῇ τήν ἀθανασία στὰ λεφτά. Μὲ ἄλλα λόγια ὅσο πιὸ φτωχός εἶναι ὁ πλησίον του τόσο πιὸ ἀθάνατος νομίζει πὼς εἶναι ὁ ἴδιος. Ὁ πατὴρ Μεταλληνός τὄχει καταλάβῃ φαίνεται αὐτὸ τὸ πράγμα καὶ τὸ τί τοῦ σούρνουνε δὲν λέγεται. Έν πάσει περιπτώσει δὲν χρειαζόταν οὔτε φασισμὸς οὔτε μπολσεβικισμὸς γιὰ νᾷναι ὁ ἀστισμὸς θρησκεία τοῦ Σατανᾶ. Μάλιστα φαντάζομαι ὅτι ὁ κος Κιτσίκης σὰν ἀντίδραση στὸν σατανισμὸ τοῦ χρήματος βλέπει τίς ἰδεολογίες τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ.

  Στήν Ἑλλάδα λοιπὸν ἔχουμε τὴν σύγκλιση πραγματικῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, πραγματικοῦ χριστιανισμοῦ (ὀρθοδοξία, ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν αὐτοκρατόρων, ὄχι ἐπαρχιώτικες σύνοδοι τῆς συμφορᾶς) καὶ πραγματικοῦ ἀστισμοῦ ἐκδηλωμένου σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο μὲ τὴν ὑποβαθμισμένη σὰν γυφτομπαλκάν ὑπόθεση κοσμογονία τοῦ 1821. Εἴμαστε τὸ πειραματικὸ ἐργαστῆρι τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸ πρῶτο λοιπὸν ποὺ κάνει ὁ ἐπιστήμων ποὺ δὲν εἶναι σκιτζὴς εἶναι νὰ μὴν μπερδεύει τὸ βόλεϋ μὲ τὸ τρόλλεϋ. Ἄλλο ἡ πραγματικὴ ἀρχαία Ἑλλάς κι ἄλλο οἱ νεοκλασσικοὶ πίνακες τοῦ Νταβίντ. Ἅν δὲν τό καταλάβετε αὐτὸ μπερδεύετε τὰ μπούτια σας μὲ τὰ χούγια σας.

  ReplyDelete
 49. Οἱ διαφορὲς πραγματικῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, χριστιανισμοῦ καὶ ἀστισμοῦ ἐκδηλώνονται θεατρικῶς μὲ τρεῖς ἀντίστοιχες ἔννοιες. Ἐνσάρκωση, θεία πρόνοια, μίμηση. Ἐνσάρκωση εἶναι ἠ ἔξοδος ἁπὸ τὸ ἑγὼ καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸ σύμπαν διὰ τοῦ δαιμονισμοῦ. Ὁ ῥομαντισμὸς προσπαθεῖ ἀνεπιτυχῶς νὰ κάνει αὐτὸ τὸ πράγμα καὶ κάνει τὸ τρίτο.

  Ἡ θεία πρόνοια εἶναι τὸ νὰ μενεις ὅπως εἶσαι καὶ νὰ μὴν δείχνεις ψεύτικη ἐμπιστοσύνη.

  Ἡ μίμηση εἶναι τό τρίτο - νὰ παρασέρνεις τοὺς ἄλλους σὲ ψεύτικες ἐλπίδες.

  Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἔννοιες κάνουν τὴν διαφορὰ ἀρχαίας Ἑλλάδος, χριστιανισμοῦ καὶ ἀστισμοῦ. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πίστευαν στὸ κοσμικ δέντρο. Οἱ ψυχὲς κάνουν κύκλο, καὶ ἐπιστρέφουν στὴν γῆ. Ὁ χριστιανισμὸς λέει ΔΕΝ κάνουν κύκλο. Γι αὐτὸ εἶναι κοσμογονία. Οἱ ἀρχαῖοι π.χ. θυσιάζουν ζῶα (καὶ ἁνθρώπους) ἀλλὰ ἄν ἀκολουθήσουν ὁρισμένους κανόνες ἠ ψυχῆ τοῦ θυσιασμένου ζώου δὲν ἔχει πρόβλημα νὰ ἐπιστρέψει στὴ γῆ. Γι αὑτὸ στὴν Ίλιάδα ὅλη αὑτῆ ἠ ἰστορία γιὰ τά πτώματα.

  Ὁ ἀστισμὸς εἶναι καμία σχέση, πολὺ ἀπλὰ ἀποφεύγει τὸν θάνατο γιατὶ δὲν ἔχει ἀπάντηση καὶ στὴν ἀπελπισία του κάνει σὰν τὸν ποὺ ἔχει ἴλιγγο καὶ ὅπως λέει ὁ Νῖτσε ψευδῶς γιὰ τὸν Εύριπίδη κάνει βουτιὰ στὸ κενό.

  Ὁ χριστιανισμὸς λέει μὴν κάνεις βουτιά, γιατί !!!

  ReplyDelete
 50. Ὁ χριστιανισμὸς ξεκινάει ἀπὸ μιὰ διαπίστωση. Δὲν ὑπάρχει ἑνσάρκωση. Αὑτὸ ποὺ νομιζόταν ἑνσάρκωση ἦταν τὸ συλλογικὸ πνεῦμα τῆς κοινότητας ποὺ ἀναλυόταν, ὄχι τὰ πνεύματα ποὺ ἑνώνονταν στὸ σῶμα τοῦ σαμάνου, καὶ γι αὐτὸ μόλις ἔσπασε τὸ δίκτυο τῆς κοινότητας διαλύθηκαν οἱ ἀρχαῖοι θεοί. Ὁ φολκλορισμός εἶναι μιὰ ψεύτικη κοινότητα, καὶ ὁ ναζισμὸς ἄν ὄχι ὀ φασισμὸς ἀκολουθοῦν τὸν ῥομαντικὸ φολκλορισμὸ τῶν θεάτρων.

  Ἔτσι ξεχώρισε πλέον ὁ Χριστιανικός Θεός σὰν θεός ποὺ εἶναι αὐθύπαρκτος, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κοινότητα ἀλλὰ ἡ κοινότητα ἐξαρτᾶται ἁπ αὺτὸν ὅσο καὶ τὸ ἄτομο. Οὔτε λιγότερο οὔτε περισσότερο. Τὸ ἀστικὸ θέατρο ὄντας μιὰ ἀναβίωση τῆς ἀρχαίας νέας κωμῳδίας στὶς αὐλές τῶν Ὶταλῶν νεόπλουτων πριγκήπων, εἶχε ἤδη θέσῃ βάσεις γιὰ μιὰ δολοφονικὴ ἐπίθεση τοῦ πλούτου ἐνάντια στὴν ἐκκλησία, ποὺ τὴν ἔβλεπε σὰν ἀντίπαλο καὶ γιὰ τὰ πλοὺτη ἁλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὑπόμνηση τῆς ματαιότητας τοῦ πλούτου - ET IN ARCADIA EGO. Τὸ κολωνάκι μας εἶναι ἕνα τέτοιο μπάλκαν ἀκαντέμια. Τί κάνει ὁ Τράμπ. Εἶναι ἑχθρός τοῦ Κολωνακίου διότι παίρνει τὸ μαστίγιο καὶ ἀναποδοξυρίζει τοὺς πάγκους, ἤ, τὸ πιὸ πιθανό, πιστεύει στὸ θέατρό του πιὸ πολύ ἁπὸ τοὺς μπουρζουάδες ; Αὑτὸ συμβαίνει συνήθως μὲ τοὺς ἐπαναστάτες. Διότι ὁ μπουρζουάς, αὑτὸ τὸ κτῆνος, τοῦ ἀρέσει νὰ σνομπάρει τοὺς ήθοποιούς ποὺ παίζουν καλά, τοῦ ἀρέσει νὰ εἶναι κυνικός καὶ παρόλα αὐτά νὰ κάνει ἑπίδειξη τοῦ ῥασιοναλισμοῦ του. Πιστεύω πὼς ὁ μπουρζουάς πρέπει νὰ ἑξοντωθῇ. Ὅχι μὲ αἶμα οὕτε μὲ παραίτηση. Πρέπει νὰ ἠττηθῇ κατὰ κράτος, ἀλλιῶς δὲν ὐπάρχει Θεός...

  ReplyDelete
 51. Ἡ ἐξόντωσις τοῦ μπουρζουᾶ γίνεται ὡς ἑξῆς. Ὁ μπουρζουάς τρέφεται ἀπὸ τὸ θέατρο, ὅπως ὁ ἀρχαῖος ἐτρέφετο ἀπὸ τὴν θυσία. Ἄμα τοῦ στερήσῃς τὸ θέατρο πεθαίνει. Πρῶτα ὑπῆρξαν Ἕλληνες ἡθοποιοί καὶ μετὰ ἔγινε τό 21. Τί εἶναι τὸ θέατρο - ὁ ναὸς τῆς θεᾶς Δράσης (μίμηση πράξεως, ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης). Ἄμα τοῦ στερήσης τὴν ΠΙΣΤΗ στὴν δράση ὁ μπουρζουάς πάει στὸ Διάολο.

  Τὰ ἀστικὰ δικαστήρια δὲν εἶναι μιὰ Ὰναπαράσταση δράσεως, ἀλλοιωτική ;Γιὰ νὰ τοῦ στερήσῃς τὴ δράση συνειδητοποιεῖς ὅτι δράση δὲν ὑπάρχει. Ἄπαξ καὶ αὐτὸ τὸ συνειδητοποιήσῃς ὁ μπουρζουᾶς γίνεται ἔξαλλος ποὺ δὲν πιστεύεις στὸν Θεό του. Ἄμα δὲν κουνηθῇς καὶ βαστήξῃς τὴν ἐξαλλοσύνη του ἐπιτρέποντας (καὶ ὅχι σπρώχνοντας) ἑαὐτόν νὰ κάνει τὸ σταυρό του, ὁ μπουζουάς ψοφάει, δηλ. γίνεται ἄνθρωπος ἑπιτέλους, τὸ γομάρι.

  ReplyDelete
 52. Τρόπον τινὰ κάθε χριστιανὸς εἶναι σὰν τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο. Ὁ διάβολος τοῦ στέλνει πειρασμοὺς καὶ σώζεται ἄν δὲν κινεῖται. Οἱ ἀστοὶ ἀναπαράγονται ὡς ἑξῆς. Ἄν προσέξετε, τὰ πανεπιστήμια λ.χ. ἐκφυλίζονται λίαν συντόμως καὶ τὰ ἔργα ποὺ ἐκπονοῦνται στὸ πλαίσιό τους εἶναι πρόσχημα γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς ἰδεολογίας τοῦ ἀστικοῦ κτήνους. Ἄν διὰ τοῦ γραπτοῦ σου φαίνεται ὅτι περνάει ἡ ἀστικὴ ἰδεολογία περνᾷς τὸ μάθημα, ἄν ὄχι δὲν περνᾷς. Μπορεῖ νὰ σκίζεσαι ἑσὺ νᾷσαι σωστὸς ἐπιστήμων, περνάει μόνο αὐτὸς ποὺ γράφει οἱ φτωχοὶ νὰ μπαίνουν φυλακή.

  Ένὸς παλιοῦ σχολιαστοῦ ἑδῷ, τοῦ κυρίου Γιάγκου, ἠ κοροῦλα τούλεγε γράφω στὴν ἔκθεση ἰδεῶν ὠραῖα πράγματα μὲ ὠραῖο τρόπο. Τὅχε πιάσῃ ἡ κοροῦλα - οἱ φτωχοὶ στὴν φυλακή. Στὴν Ἐλλάδα οἱ λεγόμενοι ἀριστεροὶ εἶναι ποὺ χρησιμοποιήθηκαν διὰ τῶν ὁργανώσεῶν τους στὸ νὰ ἐφαρμοστῇ παντοῦ αὐτὸ τὸ σύστημα ἰδεολογικοῦ φιλτραρίσματος τῆς κοινωνίας.

  Ή ἰδεολογία αὐτοῦ τοῦ καθάρματος ποὺ λέγεται μπουρζουὰς εἶναι ὅτι καλῶς οἱ φτωχοὶ μπαίνουν φυλακὴ ποὺ δὲν ἔχουν λεφτά καὶ καλῶς οἱ πλούσιοι εἶναι ὑπεράνω τοῦ νόμου. Εἷναι δύσκολο γιὰ τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο νὰ μὴν πάρῃ ἕνα Καλάσνικωφ καὶ νὰ μὴν καθαρίσῃ τὸν χορὸ τῶν διαβόλων. Πρόκειται γιὰ κτήνη, γιὰ ψυχικὰ πτώματα - καὶ ἀκριβῶς ἡ μεταβατικὴ φύση τοῦ μπουρζουᾶ ἀνάμεσα σὲ ζῶντα καὶ νεκρὸ ὀργανισμὸ τὸν κάνει πνεῦμα-πειρασμό, πρόκειται γιὰ ζόμπι. Τὰ ζόμπι ὅμως δὲν ἐξαφανίζονται μὲ σφαῖρες, δυστυχῶς. Μακάρι νὰ γινόταν ἀλλὰ δὲν γίνεται. Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑποστῇ τὴν δοκιμασία τῆς ἀκινησίας.

  Μακάρι νὰ μποροῦσε νὰ πῇ σὰν τὸν Μαγιακόβσκη
  Τρῶτε φασιανούς
  Μασάτε ἀνανάδες
  Ἦρθε ἡ τελευταία σας μέρα μπουρζουάδες.

  ReplyDelete
 53. https://www.youtube.com/watch?v=8olQcX5udiI
  Ἑδῶι ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ ἐνισχύει ἵσως τἠν ἄποψη γιἀ τἠν ἑξίσωση Τράμπ=Ῥοῦσβελτ.
  Κατὰ τὴν γνώμη μου ἡ πολιτικὴ σύγκρουση εἶναι δευτερεύουσα. Αὐτὸ ποὺ εἶναι τὀ πιὀ σημαντικό εἷναι ἡ στάση τοῦ ἁτόμου ἔναντι τοῦ συνολου τῆς πραγματικότητας.

  Ἡ παγίδα εἶναι μήπως τὀ δευτερεύον ἁπορροφήσῃ τὸ πρωτεῦον.

  ReplyDelete
 54. -καἰ πάνω στὴν συνέντευξη τοῦ κου Δελαστίκ, ὑπάρχει βασικὴ ἑρώτηση. Λέει ὁ Γ. Δελαστίκ. 1) Ὁ Ἑρντογὰν ὁ ἴδιος δὲν ἔχει αὐτὸν τὸν καιρὸ ἐπιθετικὰ σχέδια ἑναντίον τῆς Ἑλλάδος. Τἀ περὶ βραχονησίδων καἰ κατταγελίας τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν εἶναι κατἀ τῶν Κεμαλιστῶν, οἱ ὁποίοι λέει ἄν τὀν καταλβα καλά ὁ Δελαστίκ ὅτι ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ.

  Ἑρωτῶ ἁμέσως. Θἀ ἦταν ποτὲ δυνατὀν ὁ Ἑρντογὰν νἀ συνεργήσῃ σἐ μιἀ άτυπη ἔστω άπώλεια τουρκικῶν εδαφῶν κάπου στἠν Δυτικὴ ἤ ὅποια Τουρκία, προκειμένου νἀ ἱσχυροποιηθῆι στἠν Ἁνατολική ; Μἐ στόχο ἡ ἀπώλεια αὑτὴ νἀ τὀν ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὰ ἁπομεινάρια τοῦ Κεμαλισμοῦ καὶ τἰς βάσεις αὑτῶν ;

  ReplyDelete
 55. Της τάξης τα έδρανα ερυθρά,
  τα πνεύματα των συμφοιτητών μου νωθρά,

  ο καθηγητής μάρκετινγκ διδάσκει,

  πώς τον συνάνθρωπο να κλέβεις
  και τον πελάτη να δουλεύεις,

  μας μαθαίνει...

  Αναρωτιέμαι τις ώρες εκείνες,
  πόσοι εξ ημών είμεθα ακόμη ζωντανοί,
  ξύπνιοι, ανέγγιχτοι από τις χρηματικές σειρήνες,
  των καιρών μαύροι και διαβολικοί οιωνοί...

  Πόσοι άραγε είμεθα ακόμη πνευματικά ζωντανοί;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςMarch 2, 2017 at 6:07 PM

   ΔΙΌΡΘΩΣΗ: ''Η θεία φύσις κάνει για μαμμή''

   Delete
  2. Μου θυμίζεις το γνωστό τρολλ του φυλετικά, Βεροιέα...

   Delete
 56. Τον οβολό ο Διάλος για βουλοκέρι έχει,
  Τον αστό ο Διάλος για διερμηνέα έχει,

  Οι λειτουργίες του είν' πολλές,
  πλείστες και σατανικές,
  δυνάμεις ολέθρου και της καταστροφής,
  γέννημα θρέμμα της χρηματικής του εμμονής.

  Και τότε εφάνη ο Σκιπίων,
  μέγας αρχηγός του Αίματος εστί,
  χύνοντας άπλετο το αίμα των Καρχηδονίων,
  ποίος μπορεί για τον θάνατο των εμπόρων να νοιαστεί;

  Όμως όλοι φοβούνται το όνομα Εκείνου,
  άλλοι είπαν ότι ειν'υιός της Αστραπής,
  άλλοι ότι ήτο εχθρός του οίνου,
  άξιος πάντως υπήρξε λαβαροφόρος της Λεοντής.

  Τελικά δεν καταστράφηκε η Καρχηδόνα,

  τελικά επιβίωσε ο οβολός...

  ReplyDelete
 57. Ήταν η αποτυχία Εκείνου,

  που έβαψε τα έδρανα ερυθρά,
  και τον συμμαθητών μου τα μυαλά,
  κατέστησε νωθρά.

  ReplyDelete
 58. Μ'αρέσει ποιήματα να δημιουργώ,

  επειδή μπορώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σου αφιερώνω λοιπόν ένα ποιημα του Μικελή Αβλιχου,που με εκφράζει απόλυτα,ως Χριστιανό.

   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1911

   Στη φάτνη των κτηνών Χριστός γεννάται
   δίχως της επιστήμης συντρομή
   η θεία φύσις κάνει για γραμμή
   κι'ο δράκος,σάν αρνί,Θεός κοιμάται

   Αύριον,άντρας,σαν ληστής κρεμάται
   -νέα του κόσμου θέλει οικοδομή
   σταυρό του δίνει ο νόμος πληρωμή-
   πλήν άγιο φώς στον τάφο του πλανάται

   Διάκοι του Βάαλ,δέν είναι δικός σας
   αυτός της φάτνης ο φτωχός Χριστός
   που εκήρυξε για νόμο του τη χάρη

   Εσάς ,τιμή σας μόνη το στιχάρι.
   Πομπές,Θεοπομπές το ιδανικό σας
   κ'ειν' ο Θεός σας,σαν και σας μιαρός.

   Delete
  2. ΒεροιεύςMarch 2, 2017 at 6:13 PM

   Άλλο ποίημα κι'άλλο ατό-πημα,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΊΤΗ.

   Delete
  3. Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν...

   Delete
  4. Μιὰ χαρὰ τὰ λέει ὁ ποιητής. Μόνο ποὐ θέλει προσοχὴ στὀ ὅτι ἡ ἡθικολογία εἶναι χρῆμα.

   Delete
 59. Ἐἀν ὑπῆρχε μιἀ μυστικὴ συμφωνία γιἀ ἕναν ἱσραηλινὀ ἁγωγό ποὐ νἀ καταλήγῃι στἠν Εὐρώπη μέσῳ Τουρκίας, Κυπρου, Ἑλλάδος, παρακάμπτοντας τἀ Ῥωσσικά δίκτυα ἁγωγῶν καἰ ἔχοντας σἀν πρῶτο στόχο τἠν ἑνεργειακἠ ἁποσύνδεση μεταξὐ Γερμανίας καἰ Ῥωσσίας σἐ πρῶτο βαθμό, Γερμανίας καἰ Τουρκίας σἐ δευτερο, καἰ τέλος,τὀ πιό δύσκολο, Τουρκίας καἰ Ῥωσσίας σἐ τρίτη ν φάση, πράγμα ποὐ θἀ σήμαινε ὅ μὴ γένοιτο μακέλεμα τὼν Κούρδων, κάποια πράγματα θἀ ἑξηγοῦντο. Π.χ. ὁ ομόφωνος δωσιλογισμός τῶν ἑλληνοκυπριακῶν ἡγεσιῶν. Ἑπίσης, ὅ μἠ γένοιτο, ὁ πρῶτος ὑποψήφιος γιἀ ἑφαρμογἠ θανατικῆς ποινῆς στἠν Τουρκία, Ἰησοῦς Χριστὸς Νικᾶ κι ὅλα τἀ κακά σκορπᾶ, εἶναι ἕνας φυλακισμένος Κοῦρδος ἡγέτης.

  ReplyDelete
 60. Κωσταντῆ, ἀφοῦ ζῇς στὴν Γαλλία ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω τὴν μανία ποὺ ἔχεις γιὰ τὰ ἀμερικανικά. Ἐπαναλειμμένως γράφεις τὸν Ῥῶσο Dugin (Ντοῦγκιν) Ντάγκιν(!!!) λὲς καὶ εἶναι Ἀμερικανός, καὶ γράφεις Οἰκιπίντια (Wikipedia) ἀντὶ γιὰ Βικιπαίδεια ἤ στὰ γαλλικὰ Wikipédia ἤ στὰ τουρκικά Vikipedi. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 61. "Buy Greece now"

  λέει ο Γεωργιάδης.

  Και υπάρχουν ακόμη άτομα που θεωρούν τους Φιλελεύθερους...πατριώτες!

  ReplyDelete
 62. Τι βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=usfu5pCmSuI

  ReplyDelete
 63. Πρέπει νἀ ἕχουμε κάποιου εἴδους τηλεπάθεια, κύριε Κιτσίκη, διότι τὸν μὲν Ντοῦγκιν τὸν ἐσκεφτόμουν, δἐν θυμᾶμαι ὅμως νὰ τὸν ἔγραψα προσφάτως.Τὴν Βικιπαίδεια τὴν θεωρῶ ὡς πρὸς τὸν τίτλο αὐτῆς λογιοφανῆ κρυφοἀγγλισμό. Ἄποψή μου δὲ ὡς πρὸς τὰ ξένα ὁνόματα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ γράφονται μὲ ἑλληνικοὐς χαρακτῆρες.

  Γιὰ τὸν Ντοῦγκιν σκεφτόμουν ὅτι μᾶλλον πρότυπό του εἶναι οἱ πολιτικὲς ἀπόψεις τοῦ Ντοστογιέβσκη (τοῦ μοιάζει κιόλας ἄν δὲν ἀπατῶμαι). Ὁ Ντοστογιέβσκη κρίνοντας ἀπὸ τὸ Ἔγκλημα καὶ Τιμωρία εἶχε μανία μὲ τὴν μετάνοια.

  Ώστόσο ὁ Ντοστογιέβσκη ἐμφανίζει τὸ κρατος σὰν ὄχημα τῆς μετανοίας. Ἡ ἀπάντησή μου λοιπὸν στὸν κο Βεροιέα εἶναι ὅτι σαφέστατα ἡ ἐκκλησία ἐπεβλήθη ΚΑΙ διὰ τῆς βίας τῶν ἡγεμόνων καὶ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἑκκλησία εἶναι συμπαγής, καὶ ἐδῶι θὰ στεναχωρήσω τὀν κο Ῥωμηὸ μὲ τὴν ἄγνοιά μου, μοναρχικὸς ὀργανισμός. Ὅμως ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄλλο ἐκκλησία καὶ ἄλλο Χριστιανισμός, διότι ὁ Χριστιανισμὸς σὲ πάει στὴν ἐκκλησια καὶ ὄχι τὸ ἀνάποδο,καἰ ἐδῶι θἀ στεναχωρήσω ἴσως τὸν Γιάννη τὸν Ἔνοχο.

  Μοναρχικὸ ἐννοῶ ἕναν ὀργανισμὸ ποὺ διοικεῖται ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ὑπάρχει καὶ τὸ ἀνάποδο ῥεῦμα. Προσοχὴ λέω μοναρχικὸ ὡς πρὸς τὴν δομή, ὄχι ὡς πρὀς το φρόνημα.

  ReplyDelete
 64. Σημ. Γι αὐτὸ ποὐ γράφω παραπάνω ὅτι ἡ ἀρχαῖα Ἑλλάδα εἶναι ἐνσάρκωση, καἰ ὁ ἀστισμὸς μίμηση, παραθέτω αὑτὸ τὀ βίντεο μὲ τὴν Ἁντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους καὶ τὴν κα Κονιόρδου στὸν ἑπώνυμο ῥόλο. Δὲν κρίνω τὴν παράσταση. Λέω ὅτι ἁποτελεῖ μιὰ ἀπόπειρα πίστεως μὲ τὸ ζόρι.

  ReplyDelete
 65. Θεός!

  Ζήτω ο Πολωνός μουστάκιας!

  https://www.youtube.com/watch?v=cAwxvA9a1g4

  ReplyDelete
 66. ΥΓ2. Δἐν θέλω νἀ κάνω κατάχρηση τοῦ ὅρου φασισμός. Θὰ χρησιμοποιήσω τὀν ὅρο δημοκρατικοφανῆς ἑθνικισμὀς γιὰ νὰ ἁποδώσω τὀ κυρίαρχο σκεπτικὸ τῶν ἀναβιώσεων τοῦ ἁρχαίου δράματος καἰ τῆς ἁρχαιότητος ἐν γένει σἐ Ἑλλάδα καἰ ἐξωτερικό. Δυστυχῶς ἡ ἑπίσημη κουλτούρα τῆς Ἑλλάδος ανήκει σἐ αὑτὸν τὸν τύπο. Ἑγὠ προσωπικἀ προτιμῶ χίλιες φορἐς τἠν ὁρθόδοξη παράδοση, κι ἄς μἠν ἔχει θέατρο, ἴσως εἱδικἀ γι αὐτό. Ἁλλὰ ὄχι ἑθνικιστικά.

  ReplyDelete
 67. Υγτόσο. Ἴσως κάπου κάνω λάθος στὀ ἁπὸ πάνω πρὀς τά κάτω ποὐ ἔγραψα παραπάνω.

  ReplyDelete
 68. Υγπαρατόσο. Σἐ σχέση μἐ αὐτὰ ποὐ λέει ὁ μικρός στρατιωτης παραπάνω. Ὁ ἀντιδιανοουμενισμὀς προέρχεται συνήθως ἀπὸ τοὺς διανοουμένους volkisch, ποὺ εἷναι ὁ λαός, καἰ ἔγκειται στἠν ὑπεράσπιση τῆς βίας καἰ τοῦ χρήματος.

  ReplyDelete
 69. ..ὁ ἁντιδιανοουμενισμὀς εἶναι δὲ ἄν δὲν ἁπατῶμαι τὸ ἑξαγόμενο πολιτισμικὸ προϊόν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς σἐ ὅλη τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο καί, ὅπως φαίνεται, μέχρι σήμερα.
  Στἠν ΕΣΣΔ οἱ διανοούμενοι εἶχαν καλύτερη, ἅν καἰ κάπως...Ἑπικίνδυνη Θέση, λέγεται,στἠν στρογγυλὴ ἤ ὁρθογώνια τράπεζα τῆς κρατικῆς έπιχορηγήσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε κάθε κόμμα οι άχρηστοι δυστυχώς επικρατούν και οι Ικανοί και Ιδεολόγοι παραγκωνίζονται.

   Παράδειγμα στο ΚΚΕ ο Μπογιόπουλος ο μοναδικός ατόφιος ιδεολογικά Κομμουνιστής έχει πλήρως παραγκωνισθεί. Αντί αυτού θέση Γ.Γ. έχει ο...Κουτσούμπας(!!) που πιο πολύ ταιριάζει σε σουβλατζίδικο ως ψήστης παρά για αγωνιστής επαναστάτης.

   Αντιστοίχως η Χρυσή Αυγή έχει μέσα άτομα σαν τον Γερμενή και τον Πατεράκη("Αστραφτερό Σκοτάδι του Εωσφόρου"), ενώ ικανοί και μορφωμένοι σαν τον Πλεύρη και τον Βασίλειο Δόργανα μένουν απ'έξω...

   Delete
  2. ἴσως τοῦ κάνει καλὀ τοῦ διανοουμένου νἄναι στἠν ἄκρη, καἰ νἀ μονάσῃ, ἁρκεῖ νἀ μἠν καταλήξηι σἀν τὀν Τρότσκι.

   Delete
  3. Δὲν ὑπάρχει καλύτερο σχολεῖο ἀπὸ τὸ νὰ σἔχουν ὅλοι γραμμένο.

   Delete
  4. Tέλος πρέπει νἀ ἑξεταστῆι το μῖσος τοῦ Τρἀμπ κατἀ τοῦ Κολωνακίου σὰν μῖσος τοῦ καλλιτέχνη κατὰ τῶν ἄμουσων διανοουμένων. Ὁ Μπρέχτ, ὁ πιὀ ἑγκεφαλικός διανοούμενος ποὐ ἔχει ὑπάρξηι, ἔλεγε τὀν Χίτλερ μπογιατζῆ.

   Delete
  5. Μόνον η θρησκεία δηλαδὴ ἕνας συνολικὸς τρόπος ζωῆς ὑπερβαίνει τἠν σύγκρουση μουσικῆς (αὐτὸ ποὺ κάκιστα λέγεται τέχνη, ἄλλη ἑτυμολογικὴ ἁπόδειξη τῆς σύγκρουσης παγανισμοῦ καἰ χριστιανισμοῦ) καἰ ἑπιστήμης, δηλ. τεχνογνωσίας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι μετἀ μανίας κατηγορεῖται ἡ ὁρθοδοξια καἰ βάλλεται πανταχόθεν σὰν ζωντανὴ ἐνσάρκωση τῆς ἀντίληψης τοῦ Πλάτωνα γιἀ τἠν Τέχνη. Δηλ, ὅτι πρέπει νἀ εξοριστῆι ἡ μουσικὴ ἁπὸ τὴν Πολιτεία διότι ἀπομακρύνει τὀν Πιστὸ ἀπὀ τἠ Σωτηρία.

   Λέει ἕνας αἱρετικός. -ἡ μεγαλυτέρα ὕβρις κατἀ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι αὐτή. Ἀπλῶς ἡ ὀρθοδοξία ἔφτασε ἁπὀ μόνη της σἐ τέτοια καλλιτεχνικὰ ὔψη ποὺ θαμπώνει τοὐς πᾶντες. Ἁντίθετα εἶναι ὁ πουριτανισμὀς τοῦ σχεδὀν πιστοῦ ποὐ βλέπει πουριτανισμὸ στἠν ὀρθοδοξία. Ὄποιος λέει ὅτι ὀρθόδοξος εἶσαι μἐ τὀ ζόρι πολὐ ἀπλὰ δἐν ἁντέχει νἀ βλέπει τἠν τελειότητα, λἐς καἰ τοῦ ζήτησε ποτἐ ἡ τελειότητα νἀ μἠν γίνῃ τέλειος ὁ ἴδιος. Εἶναι σὰν νἀ κατηγορεῖς γιἀ ἁπιστία μιὰ γυναῖκα ποὐ ποτὲ δὲν φλέρταρες κἄν. Αὐτὰ εἶπε ὁ αἱρετικός.

   Delete
  6. Οἱ μόνες τέχνες ποὐ δἐν ἄνθισαν ἑπὶ ὁρθοδοξίας,εἶναι ἡ τρισδιάστατη γλυπτική, το θέατρο καἰ ὁ ... κινηματογράφος. Καἰ ὄχι τυχαῖα. Ὅσο γιὰ τὸν παγανισμὸ τῆς μουσικῆς, αὑτὸς βαινει παράλληλα μἐ τὀ ζήτημα τῆς εἰκονομαχίας.

   Τὀ πρόβλημα λύθηκε μἐ τρόπο αἰσχύλειο. Τι κανουμε μἐ τἀ δαιμόνια ;; Τίποτε - μόλις συναντοῦν τὸν Κύριο γίνονται ἀρνάκια τοῦ Θεοῦ. Γίνεται μεταμόρφωση Γι αὐτὸ τὸ θέατρο καἰ ἡ τρισδιάστατη γλυπτική-ποὺ τοῦ μοιάζει -ἀποτελοῦν πρόβλημα. Διότι πῶς θἀ μεταμορφωθῆι ὁ μεταμορφούμενος ;;

   Delete
  7. Αναρωτήθηκες γιατί ''Σε κάθε κόμμα επικρατούν οι άχρηστοι ενώ οι ικανοί και ιδεολόγοι παραγκωνίζονται'';
   ΓΙΑΤΊ ;

   Delete
  8. Διότι μόνον οἱ ἄχρηστοι παρηγοροῦνται μἐ τὀ νὰ γίνουν κομματάρχες.

   Delete
  9. Πολύ σωστά Κωσταντή, έτσι είναι.

   Delete
 70. Tέλος, εἱδικὰ γιἀ τοὐς Ελληνες διανοουμένους, ὅλοι σχεδὀν καταλήγουν σχεδὀν ἁργὰ ἤ γρήγορα ὅτι ἔφτασε ὁ καιρὀς νἀ πάρουμε τὴν Πόλη καὶ νὰ τὴ νοικιάσουμε στοὺς Τούρκους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τίποτα δεν μας σταματά από το να γίνει ο Ελληνισμός υπερδύναμη και να ανακτήσουμε την Πόλη.

   Εκτός από το φυλετικό κράμα των σημερινών Ελλαδιτών που δυστυχώς κατά το 33% είναι Βαλκάνιο. Συνεπώς οφθαλμοφανές εστί το γεγονός και πλέον όλοι το καταλαβαίνουν ότι το φυλετικό κράμα αυτό ουδεμία σχέση με τον Ελληνισμό έχει.

   Άρα, για ποίον Ελληνισμό να ομιλήσουμε δίχως βιολογικά Έλληνες; Με Βαλκάνιους απογόνους των Ιλλυριών δεν δύνασαι να δημιουργήσεις Ελληνικό πολιτισμό...

   Delete
  2. Tότε νἀ περιμένουμε νἀ γεννοβολήσουνε οἱ Ἑλληνίδες...

   Delete
 71. ...ἀναρωτιέμαι ὅμως τὸ ἑξῆς. Ἐντάξει, οἱ διανοούμενοι εἶναι ἐθνικιστὲς κραγμένοι ἤ κρυφοί. Δικαιοῦται ὅμως ἕνας Πατριάρχης νὰ βγῇ καὶ νὰ πῇ ὅτι αὑτὰ ποὺ φέρεται νὰ λέει ὀ Στῆβ Μπάννον, ἐπιτελάρχης τοῦ κου Τράμπ, πρώην ὑπάλληλος τῆς Γκόλντμαν Ζὰκς καὶ ποὺ φέρεται αὐτουργός τοῦ συνθήματος Χριστιανοὶ καὶ Ἑβραίοι συμμαχία, κατὰ τοῦ Ἰσλάμ Σταυροφορία εἶναι ἀντιχριστιανικές μποῦρδες καὶ νὰ κάνει τὸν κόπο νἀνοίξει τὸ Εύαγγέλιο;

  ReplyDelete
 72. Εφτασε η Ορθοδοξία λέγει Ο Κωνσταντής σε καλλιτεχνικά ύψη που θαμπώνει τους πάντες !!

  Εγώ θα σου πώ Κωνσταντή,πως όλη η καλλιτεχνική δημιουργία,κάθε είδους τέχνης,της ορθοδοξίας και του καθολικισμού μαζί,δέν αντισταθμίζουν σε καλλιτεχνική προσφορά ούτε μια από τις Καρυάτιδες.

  Βεροιεύς.

  ReplyDelete
 73. Ἄλλα τὰ κριτήρια ὁμορφιᾶς γιὰ τὴν παρθένα κι ἅλλα γιὰ τὴν γκαστρωμένη.

  ReplyDelete
 74. ...εὐτοῦνες οἱ καρακαηδόνες ἔπρεπε καὶ πρέπει νἀ συμμαζωχτοῦνε καἰ νἀ φάνε κατὰ δεύτερον καμιἀ σφαλιάρα.

  ReplyDelete
 75. ..καἰ ῥωτάω ποιὸς εἶναι ὁ πιὸ νέος. Αὐτὸς ποὺ θέλει νἀ ζήσει τἀ νιάτα του ἤ αὑτὀς ποὺ θέλει νἆναι γιἀ πάντα νέος ;

  ReplyDelete
 76. Ὁ πρῶτος πάντως εἶναι ὁ Στῆβ Μπάννον, ἑπιτελάρχης ἤ/καὶ ἱδεολόγος τοῦ Τράμπ καἰ πρώην (;) ὑπάλληλος τοῦ τραπεζικοῦ ὁμίλου Χάνς, συγγνώμη Γκόλνμταν Ζάκς. Αὐτὸς φέρεται νἀ ἔβγαλε τὀ ἁμίμητο Χριστιανοὶ καἰ Ἑβραῖοι θἀ φᾶμε παρέα τοὐς Μουσουλμάνους. Μόνο ἡ δίψα γιἀ νιάτα μπορεῖ νἀ δικαιολογήσῃ τἠν ἁπλὴ ἁριθμητική τοῦ κου Μπάννον 2>1. Aὐτἀ βέβαια ἑφόσον οἱ φῆμες ἁληθεύουν. Ἄν ἀληθεύουν ὁ κος Μπάννον παει γιἀ Νόμπελ Φυσικῆς ἤ Μαθηματικῶν. Ἵσως ὅμως κάποιος δαίμονας νὰ τὀν κατηύθυνε στην αριθμητική του ἑκστρατεία. Ἑδῶι βέβαια ἔχει πάρει Νόμπελ Εἰρήνης ὀ Τζέγκις Χάν, νἀ μἠν πάρει ὁ κος Μπάνον ἕνα νομπελάκι, τἴ σοῦναι, το καημένο. Οἱ πληροφορίες μου ἁπὀ μαγνητοσκοπημένη ὁμιλία του Δ. Κωνσταντακόπουλου,δημοσιογράφου.

  Ὁ δεύτερος λοιπὸν εἶναι αὑτὸς ποὺ θεωρεῖ νιάτα καἰ ἁθανασία ἁκόμη τἠν μἠ ὑποταγή, ἡ ὑποταγή ὄντας ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἁποφυγῆς τῆς πραγματικότητας. Διότι ὅταν προσπαθεῖς νἀ ἁποφύγῃς τἠν πραγματικότητα κάνεις συμβόλαιο με τὀν Σατανᾶ. Ὁ δἐ Σατανᾶς εἶναι τὀ ἴδιο το συμβόλαιο. Τώρα τί τὸν ἔπιασε τον κο Τράμπ ποὐ τἄχει βάλῃ ὑποτίθεται μἐ τοὐς τραπεζίτες νᾆχει τὀν Φάουστ γιἀ Ἱδεολόγο του δἐν ξέρω, ἴσως ὁ κος Μπᾶννον εἶναι ἁνανήψας ἑκ τοῦ κομμουνισμοῦ καἰ τὀν κατηγοροῦν ἁδίκως. Πάντως καπιταλισμὀς ἄνευ συμβολαίου εἶναι κομμουνισμὸς ἄνευ σφυροδρεπάνου.

  ReplyDelete