Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 16, 2017

381- Ἡ Βόρειος Ἤπειρος τῆς Τουρκίας : Τὸ Ἰρακινὸ Κουρδιστάν

Δήλωση Δημήτρη Κιτσίκη στὴν Σμύρνη στὶς 27 Μαρτίου 1992
Περὶ Συνθήκης τῶ ν Σεβρῶν τοῦ 1920


381 - Ἡ Βόρειος Ἤπειρος τῆς Τουρκίας :
Τὸ  Ἰρακινὸ  Κουρδιστάν


(Μὲ τὰ σύνηθη ἀντιτουρκικὰ -καὶ συνεπῶς ἀνθελληνικά- στερεότυπα, ἐκατηγορήσαμε τὴν Τουρκία γιὰ παζάρια μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ ὅτι ἠρνήθη τελικὰ νὰ ἐπιτρέψη στοὺς Ἀμερικανούς, τὴν διέλευση στρατευμάτων καὶ τὴν χρησιμοποίηση τῶν ἀεροδρομίων της, ἐπειδὴ δὲν ἔλαβε ἀρκετὰ χρήματα. Καὶ τώρα τρίβουμε τὰ χέρια μας γιὰ τὴν τιμωρία ποὺ θὰ ὑποστῆ, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ ἐπωφεληθοῦμε, διότι ἐμεῖς "ἐσεβάσθημεν τὶς συμμαχικὲς μας ὑποχρεώσεις, ἐκάτσαμε φρόνιμα, ἐνῷ ὅμορος ἀντίπαλος ἔκαμε τὸν γενναῖο"! Δηλαδή, χαιρόμεθα ποὺ ἐμεῖς ἐφέρθημεν ὡς δωσίλογοι καὶ ἐλπίζουμε πὼς θὰ μᾶς ἀμείψη τὸ ἀμερικανικὸ ἀφεντικό)

α) Τὸ τουρκικὸ παράδειγμα

Ὅποιοι καὶ νὰ ἦσαν οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ὑπήκουσαν στὰ κελεύσματα τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ Τοῦρκοι ἐδυσκόλευσαν σημαντικὰ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Ἰράκ, ἔκαμαν ἔξω φρενῶν τὸ κοινό μας ἀφεντικὸ καὶ ἐφέρθησαν μὲ λεβεντιά, μία στάση ποὺ ἐμεῖς θὰ ἔπρεπεν νὰ ζηλεύουμε. Διότι ναὶ μὲν πρέπει νὰ φιλᾶμε τὸ χέρι ποὺ δὲν ἠμποροῦμε νὰ δαγκώσωμε ἀλλὰ καὶ Ἱστορία διδάσκει ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ κρατήση κανεὶς κάτι ποὺ τοῦ ἐδόθη ἀπὸ τὸ ἀφεντικὸ χωρὶς αὐτὸς νὰ τὸ πάρη πίσω κάποια στιγμή. Τὰ παραδείγματα εἶναι ἀμέτρητα. Φέρ' εἰπεῖν, οἱ Γάλλοι στὴν Κίνα, τὸ 1868-1874, κατεσκεύασαν  τὰ  στρατιωτικὰ  ναυπηγεῖα τοῦ Φούτζοου (Fuzhou) καὶ ἕνα βιομηχανικὸ κομπινάτ, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ταϊβάν, χάρη σὲ κινεζικὰ χρήματα, ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ νὰ καλοπληρωθοῦν οἱ Γάλλοι εἰδικοὶ καὶ σύμβουλοι ἀπὸ τὸν κινεζικὸ κρατικὸ προϋπολογισμό: τὸν Ἰούλιο τοῦ 1874, ἐπαρχία Φούτζιαν (Fu-jian) τῆς ὁποίας τὸ Φούτζοου εἶναι πρωτεύουσα, εἶχε ξοδέψει 5.350.000 ἀργυρὰ τάελς καὶ 15 ἀτμόπλοια εἶχαν κατασκευασθῆ. Τὸ 1884 ὅμως, Γαλλία ἐπετέθη καὶ πάλι κατὰ τῆς Κίνας γιὰ νὰ τὴν τιμωρήση ποὺ ὑπεστήριξε τὸ ὑπὸ κινεζικῆς προστασίας Βιετνὰμ κατὰ τῆς γαλλικῆς εἰσβολῆς. Χωρὶς κήρυξη πολέμου (ὅπως οἱ Ἀμερικανοὶ στὸ Ἰράκ, τὸ 2003), οἱ γαλλικὲς ναυτικὲς δυνάμεις ἐβομβάρδισαν τὰ ναυπηγεῖα τοῦ Φούτζοου σκοτώνοντας σὲ    παράπλευρες ἀπώλειες πάνω ἀπὸ 3.000 Κινέζους. ὁλοσχερὴς καταστροφὴ τῶν κινεζικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τῶν πλοίων ποὺ εἶχαν οἱ ἴδιοι κατασκευάσει, διηυκολύνθη ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ ἐδίδοντο ἀπὸ τοὺς Γάλλους τεχνικοὺς ποὺ εἶχαν παραμείνει ἐπὶ τόπου! Τὴν ἑπομένη τοῦ πολέμου οἱ Κινέζοι ἐπλήρωσαν καὶ πάλι τοὺς Δυτικοὺς νὰ ξανακατασκευάσουν αὐτὰ ποὺ εἶχαν καταστρέψει. Ὁ ἰμπεριαλιστικὸς καπιταλισμὸς στὸ πνεῦμα τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀνασυγκροτήσεως, σὲ ὅλο του τὸ  μεγαλεῖο, στὸ ὁποῖο μᾶς προτρέπει νὰ συμβάλουμε, στὴν Γιουγκοσλαυΐα καὶ τὸ Ἰρὰκ, μὲ τὴν γενναιόδωρη ἑλληνικὴ ψυχή μας, ὁ Ἕλλην πρωθυπουργὸς, μήπως μαζέψουμε κι ἐμεῖς κανένα ψίχουλο.

Στὴν Τουρκία ὅμως, "ὁ λαὸς συνεισφέρει οἰκονομικὰ, γιὰ νὰ μὴν σκύψη ἡ χώρα τὸ κεφάλι στοὺς Ἀμερικανούς, ὅπως ἔγραψε σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ταγὶπ Ἔρντογαν, Τοῦρκος δημόσιος ὑπάλληλος ποὺ προσέφερε τὸ ἥμισυ τοῦ μισθοῦ του στὸ τουρκικὸ κράτος. Ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς ἐδιάβασε τὴν ἐπιστολὴ στὸ Κοινοβούλιο, πολλοὶ βουλευτὲς ἔκλαψαν, ἐνῷ στὴν συνέχεια, Τοῦρκοι ἠκολούθησαν τὸ παράδειγμά του στέλνοντας ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρώ, παράλληλα μὲ ἕνα σιωπηλὸ μποϊκοτὰζ τῶν ἀμερικανικῶν προϊόντων. Ὁ Ἀμπντουλκαντὶρ Κονόκογλου, ἰδιοκτήτης τῆς μεγάλης βιομηχανίας Σάνκο, ἐπρότεινε μάλιστα στὴν κυβέρνηση νὰ ἐπιβάλη 20% φόρο ἰδιοκτησίας ὥστε νὰ ἀντεπεξέλθη στὴν οἰκονομικὴ    κρίση,  χωρὶς   τὴν    βοήθεια    τῆς Οὐασιγκτῶνος. Μόνον ἡ Τουσιάντ (TUSIAD), ἡ πανίσχυρη Ἕνωση Βιομηχάνων, προειδοποίησε  ὅτι ἡ Τουρκία θὰ πάη εἴκοσι χρόνια πίσω, ἄν θέση σὲ κίνδυνο τὶς σχέσεις της μὲ τὶς ΗΠΑ, ἐδέχθη ὅμως μεγάλη ἐπίθεση ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως τῆς χώρας". (Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 6  Ἀπρ. 2003).


β) Ἡ συνεχὴς συρρίκνωση τοῦ χώρου τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ

Ἔχουμε συνηθίσει, ἀπὸ τὸ 1821  ἕως τὸ 1923, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἑκατὸ ἐτῶν τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου ποῦ διεμέλισε τὴν κοινὴ οἰκία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τῶν δύο λαῶν, νὰ μετρᾶμε σὲ τετραγωνικὰ χιλιόμετρα, τὴν ἐδαφικὴ αὔξηση τοῦ δωσιλογικοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου τῶν  Ἀθηνῶν, στὰ χέρια τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἐνῷ ἀγνοοῦμε τὴν ταυτόχρονη συρρίκνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἀπὸ τὸν Καύκασο, τὸν Δούναβη, τὸ Σουδὰν καὶ τὴν Μεσοποταμία, ἐνεκλείσθη ὑπὸ τὴν λιλιπούτεια ἡγεσία τοῦ παρασιτικοῦ Κολωνακίου, συνοικία τῆς Δύσεως, στὸν στενὸ κορσὲ τῆς νοτίας ἄκρης τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου. Διότι ἐὰν τὰ  σημερινὰ 132.000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα περιττεύουν γιὰ τὸ κρατίδιο τοῦ ἑλλαδισμοῦ, κατοικημένου ἀπὸ ἕναν γηρασμένο καὶ ἄτεκνο πληθυσμό, ἐγκλωβισμένο στὴν δίνη τοῦ μεταναστευτικοῦ βαρβαρισμοῦ, ἡ ἐδαφικὴ αὐτὴ ἔκταση εἶναι ἀπαραδέκτως μικροσκοπικὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμό.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἔχουμε συνηθίσει ἀπὸ   τὸ 1821, νὰ χαιρώμεθα γιὰ τὸν σταδιακὸ διαμελισμὸ τῆς Ὀθωμανίας πρὸς χάριν τῶν δυτικῶν συμφερόντων ποὺ ἀπέκοψαν τὰ περισσότερα ἑλληνωρθόδοξα δωμάτια τῆς κοινῆς οἰκίας, ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ  οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ γιὰ τὴν συνεχῆ συρρίκνωση τοῦ χώρου τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ, ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο μέχρι τὸν Δούναβη καὶ ἀπὸ τὸν Καύκασο μέχρι τὴν Μεσοποταμία, πρὸς ὄφελος τῆς σλαυϊκῆς καθόδου καὶ τῆς ἀραβικῆς  ἀνόδου ποὺ ἀπειλοῦν μὲ καταστροφὴ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ ὀντότητα. Τὸ ὀρθόδοξο σουννιτικὸ Ἰσλὰμ ὑπῆρξε πάντα στὰ χέρια τῶν Ἀράβων  καὶ   ἐξεφράζετο  μέσῳ  τῆς  ἀραβικῆς γλώσσας, ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι ἐξεφράζοντο θρησκευτικὰ μέσῳ τοῦ ἀλεβισμοῦ ἤ πιὸ γενικά, μέσῳ τοῦ σουφισμοῦ. Συνεπῶς ἡ συρρίκνωση τοῦ τουρκισμοῦ μετὰ τὸ 1821 δὲν ἦτο συρρίκνωση τοῦ Ἰσλὰμ ὅπως συνήθως παρουσιάζεται. Ἀντιθέτως, ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀλεβισμοῦ-μπεκτασισμοῦ στὰ Βαλκάνια καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἀλβάνια ἐπετεύχθη πρὸς ὄφελος τοῦ σουννιτικοῦ Ἰσλὰμ ποὺ ἐξηπλώθη ἰδίως μέσῳ τῶν Σλαύων τῆς Βοσνίας. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἡ συρρίκνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν ἦτο συρρίκνωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀντιθέτως τὰ Βαλκάνια καὶ ὁ Καύκασος ἐγνώρισαν ἄνοδο τοῦ σλαυϊκοῦ ὀρθοδόξου στοιχείου εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ὁ ἑκατοντάχρονος ἑλληνοτουρκικὸς ἐμφύλιος πόλεμος (1821-1922) ὑπῆρξε ἐπιζήμιος ὄχι  μόνον γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν τουρκικὸ πληθυσμό, μὲ ἑκατέρωθεν φοβερὲς σφαγὲς, ἀνήκουστες στὰ χρόνια τῆς  Ὀθωμανίας, ἐφ'ὅσον πλέον, ἐφηρμόζετο τὸ δυτικὸ πρότυπο τοῦ ἐθνικισμοῦ τῆς ἐθνικῆς καθάρσεως, ὥστε κάθε κράτος-ἔθνος νὰ καταστῆ μονόγλωσσο, μονοθρησκευτικὸ καὶ μονοφυλετικό (Ἡ ἐθνικὴ κάθαρση, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, τῶν Σέρβων κατὰ τῶν Ἀλβανῶν στὸ Κοσσυφοπέδιο, δὲν εἶχε τίποτα τὸ πρωτόγνωρο. Ἦτο ἡ συνήθης πρακτικὴ ὅλων τῶν ἐθνικισμῶν τῶν τελευταίων διακοσίων ἐτῶν). Ἔτσι, τὸ 1861, ὁ περίφημος Σκωτσέζος φιλέλλην ἱστορικὸς τῆς Ἐλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,  Γεώργιος Φίνλεϋ (1799-1875), ποὺ ἠγωνίσθη στὸ πλευρὸ τῶν Ἑλλήνων, καὶ μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία ἐγκατεστάθη στὴν Ἀθήνα,  ἔγραφε (George Finlay, History of the Greek Revolution, Λονδῖνο, 1861, σ.172) : "Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1821, μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς ἄνω τῶν εἴκοσι χιλιάδων ψυχῶν, ἔζουν διεσπαρμένοι στὴν Ἑλλάδα [δηλαδὴ στὴν Πελοπόννησο, κατὰ τὸ πλεῖστον δὲ τουρκόφωνοι], ἀσχολούμενοι μὲ τὴν γεωργία. Μέσα σὲ δύο μῆνες τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν κατεσφάγη : ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ  ἐδολοφονήθησαν χωρὶς οἶκτο καὶ τύψεις  [σφαγὴ στὴν ὁποία οἱ Ἀρβανίτες ἔπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο]. Γέροντες ἀκόμη σήμερα ἐπιδεικνύουν σωροὺς ἀπὸ λιθάρια καὶ ἐξηγοῦν στὸν περιηγητή : "ἐδῶ ἔστεκε ὁ πύργος τοῦ Ἀλῆ    Ἀγᾶ  καὶ  ἐδῶ  τὸν  ἐσφάξαμε  μὲ τὸ  χαρέμι  του καὶ τοὺς δούλους του". Καὶ γέρων ἐπιστρέφει ἥσυχα στὰ χωράφια ποὺ κάποτε ἀνῆκαν στὸν Ἀλῆ Ἀγά, νὰ συνεχίση τὸ ὄργωμα, χωρὶς ἴχνος σκέψεως πὼς Ἐρινύες δύνανται νὰ παρεμποδίσουν τὸ ἔργο του. Τὸ ἔγκλημα ἦτο ἔγκλημα ἑνὸς ἔθνους καὶ οἱεσδήποτε ἀναστατώσεις καὶ ἄν προξένησε, αὐτὲς εὑρίσκονται στὴν συνείδηση τοῦ ἔθνους· οἱ δὲ πράξεις γιὰ τὴν ἐξιλέωσή του πρέπει νὰ εἶναι οἱ πράξεις τοῦ ἔθνους".


γ) Οἱ Ἀλβανοὶ, ὡς βαρβαρικὴ περιφέρεια τοῦ ἑλληνισμοῦ

Τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο ἐξ ἀρχῆς ἐξηπλώθη στὴν σκιὰ τῶν Arnavut (Ἀλβανῶν-'Αρβανιτῶν). 'Oρεσίβιοι, φοβεροὶ πολεμιστὲς, ἐπέρασαν ἀπὸ τὴν κλεφτουριά, στοὺς ληστὲς τῶν ὀρέων, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐπαναστάσεως καὶ στοὺς σημερινοὺς μετανάστες ποὺ ἀναμφιβόλως, ὅπως καὶ στὸ παρελθὸν ηὔξησαν ἐντυπωσιακὰ τὴν ἐγκληματικότητα στὴν χώρα μας. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ἀφομοιώνονται πολὺ γρήγορα στὸν ἑλληνικὸ κορμὸ, παρὰ τὴν ραγδαία ἄνοδο στὰ Βαλκάνια τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ. Πάντα τοὺς εἴχαμε παρόντες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κρατιδίου καὶ πέραν τῶν βορείων συνόρων μας, ὄχι μόνον στὴν Βόρειο Ἤπειρο ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Ἀλβανία. Χωρὶς αὐτοὺς εἴχαμε τὴν αἴσθηση ὅτι ἐχάναμε τὴν...φουστανέλλα μας! Ἐπειδὴ ἐξεπολιτίζοντο πολὺ γρήγορα, ἀνενέωναν συνεχῶς τὸ ἑλληνικὸ αἷμα. Ἦσαν συνάμα ἀπειλὴ καὶ ἐλπίδα, μαχαίρι στὸ στῆθος μας καὶ ἀσπίδα κατὰ τῶν Σλαύων.

Ἡ πίστη τους στὸν Θεὸ εἴτε ὡς Ὀρθόδοξοι, εἴτε ὡς Μπεκτασῆδες-'Αλεβῆδες, ἦταν πηγαία ἀλλὰ πρωτόγονη, χωρὶς δογματισμό, γι'αὐτὸ καὶ ὁ κομμουνιστὴς ἡγέτης τους, ὁ Ἐνβὲρ Χότζα εἶχε πιστεύσει εἰλικρινὰ ὅτι ἠμποροῦσε νὰ ἐγκαθιδρύση, χωρὶς λαϊκὴ  ἀντίδραση, κράτος ἀθεΐας καὶ νὰ κλείση ὅλες τὴς ἐκκλησίες καὶ  ὅλα τὰ τεμένη. Ἀκόμη καὶ σήμερα, ὁ Ἀλβανὸς μετανάστης στὴν Ἑλλάδα δὲν διστάζει νὰ παρουσιάζεται μὲ τὴν θρησκεία  τοῦ  ἀφεντικοῦ του, ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ τοῦ εἶναι ἀρεστός. Στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἦσαν φημισμένοι πολεμιστὲς οἱ ὁποῖοι δὲν ἐδίσταζαν νὰ σφάζουν χωρὶς θρησκευτικὲς τύψεις. Τὸ σύμβολο τοῦ Ἀρβανίτου-Ἀλβανοῦ ὑπῆρξε ὁ Ἀλῆ πασὰς ὁ Τεπελενλῆς, μπεκτασῆς καὶ συνάμα κρυπτοχριστιανός, πάντως σίγουρα   ὄχι  μουσουλμάνος. Ἥ  μήπως  ἦταν  ἁπλῶς Ἀρβανίτης, δηλαδὴ βίαιος, δεισιδαίμων καὶ ἀθεόφοβος ; Αὐτὸ πιστεύει ὁ βιογράφος του, ὁ Ἄγγλος William Plomer, ποὺ τὸν περιγράφει ὡς ἑξῆς : "Ἄν καὶ δὲν εἶχε κανένα θρησκευτικὸ πιστεύω, καὶ ἠδύνατο νὰ εἶναι μουσουλμάνος μὲ τοὺς μουσουλμάνους,  πανθεϊστὴς μὲ τοὺς δερβίσηδες μπεκτασῆδες, χριστιανὸς μὲ τοὺς χριστιανοὺς, πάντα ἔτοιμος νὰ πιῆ στὴν ὑγεία τῆς Παναγίας, ἤ καὶ ἄθρησκος ὅπως ἦσαν οἱ Ἀλβανοί του, ἦταν πολὺ δεισιδαίμων. Ἄν καὶ σχεδὸν ὅλοι τὸν ἐφοβοῦντο, οἱ δερβίσηδες [μπεκτασῆδες] ποτὲ δὲν τὸν ἐφοβοῦντο" (The Diamond of Jannina : Ali Pasha, 1741-1822, Λονδῖνο, Jonathan Cape, 1970, σ. 76).

Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 21 ἀπέδειξε τὴν δυσκολία διαχωρισμοῦ Ἑλλήνων καὶ Ἀλβανῶν. Ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ρωμανίδης ἐδιηγήθη τὴν ἑξῆς προσωπικὴ του ἐμπειρία : "Τὸ 1951 ὅταν ὑπηρέτουν διὰ πρώτην φορὰν ὡς ἐφημέριος εἰς μικρὰν πόλιν τῆς Ἀμερικῆς, ἐκλήθην τηλεφωνικῶς νὰ ὑπάγω εἰς τὸ σπίτι ἀσθενοῦς διὰ νὰ διαβάσω μίαν εὐχήν. Κατὰ λάθος ἐκτύπησα τὴν θύραν γειτονικοῦ σπιτιοῦ. Ἐνεφανίσθη κάποιος ὁ ὁποῖος μὲ ἐπληροφόρησεν ἑλληνιστὶ ὅτι δὲν εἶναι ὁ Παπαστεφάνου τὸν ὁποῖον ἐζήτουν ἀλλὰ ὁ Παπακώστας...[ποὺ ἐκκλησιάζετο] εἰς τὴν ἑλληνικὴν μητρόπολιν τῆς Ἁγίας Τριάδος [Νέας Ὑόρκης]. Κατὰ τὴν συζήτησίν   μας   ἐνεφανίσθη   ἀπὸ   μέσα    ἕνας ἄλλος τὸν ὁποῖον μοῦ συνέστησεν ὡς ἀδελφόν του. Ἀλλὰ ἐγνώριζον τὸν ἀδελφόν του ὡς ἀρχηγὸν τῶν Ἀλβανῶν τῆς πόλεως καὶ  ἠρώτησα : "Πῶς εἶναι δυνατὸν σὺ νὰ εἶσαι Ἕλληνας καὶ ὁ ἀδελφός σου Ἀλβανός;" ( Ρωμηοσύνη, Θεσσαλονίκη, Ἐκδ. Πουρνάρα, 1975, σ. 17).

δ) Οἱ Κοῦρδοι, ὡς βαρβαρικὴ περιφέρεια τοῦ τουρκισμοῦ

Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία εἶχε στὴν δυτικὴ περιφέρειά της τοὺς Ἀλβανούς, στὴν δὲ ἀνατολικὴ περιφέρεια τοὺς Κούρδους. Ἀναμφιβόλως οἱ Κοῦρδοι εἶναι οἱ Ἀλβανοὶ τῆς Ἀνατολῆς.Οἱ δύο βαρβαρικοὶ αὐτοὶ λαοὶ ἔχουν πολλὰ κοινὰ χαρακτηριστικά : Ἰλλυριοὶ καὶ Καρδοῦχοι ἀρχαιοτάτοι λαοίἀπομονωμένοι ἐπάνω στὰ βουνά τους μακριὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, φοβεροὶ πολεμιστὲς ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ οἱ δύο ὡς βασιβουζοῦκοι (τουρκικὴ συνθετικὴ λέξη ποὺ σημαίνει κακοκέφαλοι, δηλαδὴ βάρβαροι), ἄτακτα σώματα, βοηθητικὰ τῆς ἀφρόκρεμας τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ ποὺ ἦσαν οἱ γενίτσαροι Ρωμηοὶ, κυρίως Ἕλληνες. Οἱ βασιβουζοῦκοι ἐχαρακτηρίζοντο ἀπὸ τὰ ἄγρια ἔνστικτά τους καὶ τὶς πολλὲς λεηλασίες εἰς βάρος τοῦ   ἐχθρικοῦ καὶ τοῦ ὀθωμανικοῦ πληθυσμοῦ. Σήμερα ἀμερικανικὸς ἰμπεριαλισμὸς χρησιμοποιεῖ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τοὺς Ἀλβανοὺς κατὰ τῶν Σέρβων καὶ τοὺς Κούρδους κατὰ τῶν Ἰρακινῶν καὶ ἀργότερα ἴσως κατὰ τῶν Τούρκων, ὅπως Ὀθωμανικὴ κυβέρνηση ἐχρησιμοποίησε στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα, τοὺς ἀποκαλουμένους Τουρκαλβανούς (ἄν καὶ δὲν εἶχαν τίποτα τὸ τουρκικό, ἁπλῶς ὑπετίθετο   πὼς ἦσαν μουσουλμᾶνοι) κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς Κούρδους κατὰ τῶν Ἀρμενίων.

  πίστη τῶν Κούρδων στὸν Θεὸ ὡς μουσουλμᾶνοι, εἶναι πηγαία ἀλλὰ πρωτόγονη, χωρὶς δογματισμό, γι' αὐτὸ καὶ κομμουνιστὴς ἡγέτης τοῦ PKK, Ἀμπντουλλὰχ 'Öτζαλάν   -ὅπως Ἐνβὲρ Χότζα γιὰ τοὺς Ἀλβανούς- εἶχε πιστεύσει ὅτι ἠμποροῦσε νὰ παραβλέψη τὴν θρησκεία. πανσπερμία τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν τῶν Κούρδων στοὺς ὁποίους  εὑρίσκει ἀκόμη κανεὶς καὶ ζωροαστρισμό, ἄν καὶ      πλειοψηφία  τους ὑποτίθεται  πὼς  εἶναι σουννῖτες μουσουλμᾶνοι, ἔχει ὡς βάση πανάρχαιες θρησκευτικὲς σαμανιστικὲς καταβολές. Ἄν καὶ ὁ μπεκτασισμὸς-ἀλεβισμὸς εἶναι θρησκεία τῶν Τούρκων πολὺ  περισσότερο παρὰ τῶν Κούρδων, ἀλεβιδικὰ στοιχεῖα ἦσαν ἐντόνως παρόντα στὰ διάφορα δερβισικὰ τάγματα, ὅπως αὐτὸ τῶν Νακσιμπεντίδων ποὺ καθοδηγοῦσαν τοὺς Κούρδους ὅπως καὶ τοὺς Ἀλβανούς (βλ. τὸ ἄρθρο μου, "Τὸ μέλλον τοῦ τουρκικοῦ Ἰσλάμ", Τρίτο Μάτι, Ἀθήνα, τ. 109, Ἰανουάριος 2003, σ. 20-26).

Τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια, ἡ ἐσωτερικὴ μετανάστευση τῶν Κούρδων ἀπὸ τὶς  ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς Τουρκίας στὰ παράλια τοῦ Αἰγαίου ἐδημιούργησε μεγάλα κοινωνικὰ προβλήματα ποὺ ἐπεδείνωσε τὴν κατάσταση ἡ ὁποία εἶχε προέλθει ἀπὸ τὴν παράλληλη ἔξοδο τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Ἴμβρο καὶ  τὴν Τένεδο. Οἱ Τοῦρκοι ἐγνώρισαν τὰ ἴδια προβλήματα μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐδημιούργησε ἡ ἀλβανικὴ μετανάστευση στὴν Ἑλλάδα.

Τὸ 1923, ὁ Κεμὰλ διέπραξε τὸ λάθος νὰ θεωρήση τοὺς Κούρδους ἀφομοιωμένους στὴν νέα Τουρκία. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ καθίσταται δύσκολο νὰ ξεχωρίση κανεὶς τὶ εἶναι καθαρῶς ἑλληνικὸ καὶ τὶ ἀλβανικό-ἀρβανίτικο, εἶναι συχνὰ δύσκολο νὰ ξεχωρίσης τὸ τουρκικὸ ἀπὸ τὸ κουρδικό, ὅπως φέρ'εἰπεῖν ἡ κοινὴ ἑορτὴ τῆς ἀνοίξεως Κούρδων καὶ Τούρκων, τῆς 21ης Μαρτίου, τὸ Νεβρούζ, τοῦ ἰρανικοῦ νέου ἔτους ποὺ οἱ Κοῦρδοι θεωροῦν ὡς τὴν ἐθνική τους ἑορτὴ καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν κατὰ τῶν Τούρκων!  Ὁ Τζὲμ εἶναι ὁ Ἄριος ἥρωας στὴν ζωροαστρικὴ παράδοση ποὺ ἵδρυσε τὴν ἑορτὴ τοῦ Νεβρούζ καὶ Τζὲμ εἶναι τὸ μεγάλο ἐτήσιο κουρμπάνι  τῶν Ἀλεβήδων ὅπου θυσιάζονται τὰ ἀρνιά (βλ. σ. 214 τοῦ βιβλίου μου, Τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο, Ἔσοπτρον, 2001).

 Ἡ βίαιη ὅμως ἀντιθρησκευτικὴ δυτικοποίηση τοῦ καθεστῶτος τοῦ Κεμὰλ ἀφύπνισε στοὺς Κούρδους τὸν βαθὺ συντηρητισμό τους. Ὁ πατέρας τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁ Ζιγιὰ Γκöκὰλπ (1876-1924) ἦταν Κοῦρδος, καὶ ὅπως οἱ Ἀρβανῖτες  στὴν Ἑλλάδα ποὺ  θεωροῦνται  οἱ καλύτεροι Ἕλληνες, ἐθεώρει τοὺς Κούρδους ὡς ἐνθέρμους Τούρκους πατριῶτες. Ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ Κοῦρδοι τῆς Τουρκίας δὲν  γνωρίζουν περισσότερα κουρδικὰ ἀπ' ὅτι οἱ Ἀρβανῖτες τῆς Ἑλλάδος τ' ἀρβανίτικα. Ὁ κουρδικὸς πληθυσμὸς εἶχε κατὰ τὸ πλεῖστον πολεμήσει τὸ 1919-1922 στὸ πλευρὸ τοῦ Κεμὰλ γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῆ ἡ χώρα ἀπὸ τοὺς ξένους εἰσβολεῖς καὶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν δωσιλόγων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Παρὰ ταῦτα, οἱ δυτικὲς Δυνάμεις εἶχαν τὴν πρόθεση μὲ τὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν τῆς 10ης Αὐγούστου 1920 νὰ δημιουργήσουν ἀνεξάρτητο κουρδικὸ κράτος. Τελικὰ ἡ ἵδρυση τοῦ μεγάλου Κουρδιστὰν ἀνεβλήθη ὅπως καὶ ἡ ἵδρυση τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας, ἐφ'ὅσον ἀντετίθεντο οἱ πρὸς τὸ παρὸν καλοὶ καὶ πολύτιμοι σύμμαχοι τῶν ΗΠΑ, Ἑλλὰς γιὰ τὴν Ἀλβανία καὶ Τουρκία γιὰ τὸ Κουρδιστάν.  Διότι ὅπως καὶ οἱ Ἀλβανοὶ διατείνονται ὅτι ὁ πληθυσμός τους ἐπεκτείνεται σὲ τρεῖς ὅμορες χῶρες : τὴν Ἑλλάδα, τὸ Κοσσυφοπέδιο τῆς Σερβίας καὶ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, ἔτσι καὶ   οἱ Κοῦρδοι ἐπεκτείνονται στὴν Τουρκία, τὴν Συρία, τὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἰράν.


ε) Ἡ Μοσσούλη ὡς Βόρειος Ἤπειρος

Ὅταν ἐξερράγη τὸν Μάρτιο τοῦ 1999, ὁ πόλεμος τῆς Γιουγκοσλαυΐας, οὔτε κἄν ἐπέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, νὰ ζητήση τὴν ἄδεια ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς, νὰ σταθμεύσουμε, ὡς μέλη τοῦ ΝΑΤΟ, μερικὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα στὴν Βόρειο Ἤπειρο  γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὸν ἑλληνωρθόδοξο πληθυσμὸ τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τυχὸν ἐπιπτώσεις εἰς βάρος του συγκροτήσεως τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐζήτησε ἡ Τουρκία νὰ κάμη στὸ Βόρειο Ἰράκ, ἐν ὄψει τῆς ἀμερικανικῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰρὰκ τὸν Μάρτιο τοῦ 2003.

Ὅπως καὶ στὸ Κουρδιστάν, οἱ φεουδαρχικὲς φυλὲς τῶν Ἀλβανῶν ἐκινοῦντο στὰ τέλη τοῦ  ΙΘ΄ αἰῶνος γιὰ τὴν αὐτονόμηση τῶν ἐδαφῶν τους. Ὁ Ἰσμαὴλ Κεμάλ (1884-1918), γόνος πλουσίας οἰκογενείας φεουδαρχῶν τῆς  Αὐλῶνος -τὸ ἀντίστοιχο τῶν φυλάρχων Μπαρζανὶ τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστάν- εἶχε   γίνει  βουλευτὴς   στὸ  ὀθωμανικὸ   κοινοβούλιο τῶν Νεοτούρκων τὸ 1908. Στὶς 28 Νοεμβρίου 1912, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρώτου βαλκανικοῦ πολέμου, ἐκήρυξε τὴν  ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανίας στὴν Αὐλώνα (Βλόρα),  ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς ἀλβανικῆς προσωρινῆς κυβερνήσεως, ἕως τὸ 1914, ὁπότε καὶ ἐγκατέλειψε τὴν χώρα. Ἀλλὰ στὶς 7 Δεκεμβρίου 1912 ὁ ἑλληνικὸς    στρατὸς ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Κ. Δαμιανὸ ἐπέρασε τὰ σύνορα τῆς Ἠπείρου καὶ κατέλαβε τὴν Κορυτσὰ ἐνῷ ὁ στρατηγὸς Σπυρομήλιος κατελάμβανε τὴν Χιμάρα καὶ ἡ ἑλληνικὴ κατοχὴ ἐπεξετάθη μέχρι τὸ Τεπελένι. Ἡ Ἰταλία ὅμως, ὡς μεγάλη  Δύναμις τότε, δὲν ἐπέτρεψε τὴν προσάρτηση  τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν Ἑλλάδα. Ὅταν τὸ 1919, στὸ Συνέδριο τῆς Εἰρήνης τῶν Παρισίων, ὁ Βενιζέλος ἀνεπιτυχῶς ἐζήτησε ἀπὸ τὶς  μεγάλες Δυνάμεις τὴν προσάρτηση τῆς Βορείου Ἠπείρου, τὸ ἐπιχείρημά του καθίστατο στὸ ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν "μία πλειονότητα  ἀνωτέρου πολιτισμοῦ [οἱ Ἕλληνες] νὰ ὑπαχθοῦν σὲ μία μειονότητα κατωτέρου πολιτισμοῦ [οἱ Ἀλβανοὶ τῶν φεουδαρχικῶν φυλῶν]" (D. Kitsikis, Propagande et pressions en politique internationale, Παρίσι, PUF, 1963, σ. 26).Ἡ Ἀμερικανικὴ Γερουσία μὲ τὴν ἀπόφαση 762 τῆς 4ης Ἀπριλίου 2003, ἔθεσε ὡς ὅρο παροχῆς βοηθείας ἤ πιστώσεων πρὸς τὴν Τουρκία νὰ μὴν εἰσβάλουν μονομερῶς τουρκικὰ στρατεύματα στὸ Βόρειο Ἰράκ ὅσο διήρκει ὁ ἰρακινὸς πόλεμος. Σύμφωνα δὲ μὲ τὴν ἀπόφαση 1559 τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ, ἡ Τουρκία ἔπρεπε νὰ ἀποδείξη ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου στὸ Ἰρὰκ συνηργάσθη μὲ τὶς ΗΠΑ. Μόνο οἱ δωσίλογοι ἀμείβονται.

 Ὅπως οἱ Ἕλληνες μετὰ τὸ 1821 καὶ ὅπως ὅλα τὰ Βαλκανικὰ κράτη, ἡ Ἀλβανία ἐδραίωσε τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ κρατιδίου της χάριν εὐνοίας τῶν μεγάλων Δυνάμεων. Αὐτὸ προσεπάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ κάνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι. Τὸ παιχνίδι τῆς δωσιλογίας, τοῦ μαχαιρώματος ἀδελφοῦ λαοῦ ποὺ στενάζει καὶ αὐτὸς ὑπὸ τὸ πέλμα τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ εἶναι ἡ συνήθης τακτική. Ἴσως ἡ μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ τοῦ   Στάλιν  ποὺ ἐνεψύχωσε τὸν λαό του στὸ    Στάλινγκραντ, τὸ  1942-1943,  καὶ  τοῦ   Σαντὰμ τὸ 2003 ποὺ δὲν κατώρθωσε νὰ μετατρέψη τὴν Βαγδάτη σὲ Στάλινγκραντ, εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πράκτωρ τῶν ἰμπεριαλιστῶν ἐνῷ ὁ Σαντὰμ οἰκοδόμησε τὴν σταδιοδρομία του ὡς προστατευόμενος τῆς CIA, ἤδη ἀπὸ τὸ 1959, ὅπως τὸ εἶχε κάμει καὶ ὁ Νάσερ. Ὁ Μολλὰχ Μουσταφὰ Μπαρζανί ὁποῖος ἤδη ἀπὸ τὸ 1943 ἠγωνίζετο στὸ κουρδικὸ ἀντάρτικο στὸ Ἰράκ, κατὰ τοῦ καθεστῶτος τῆς Βαγδάτης, ὅταν τὸ 1975 ἡττημένος, κατέφυγε στὸ Ἰράν, μὲ μαρτυρία τῶν ἰδίων τῶν ΗΠΑ ἀπεκαλύφθη ὅτι ἦτο προστατευόμενος τῆς CIA. Τὸ ἀντάρτικό του ἐσυνεχίσθη ἀπὸ τοὺς υἱούς του Μασοὺντ καὶ Ἰντρίς. Ὅσο γιὰ τοὺς Κούρδους τῆς Τουρκίας, ὁ Ὀσμὰν 'Öτζαλάν, ἀδελφὸς τοῦ φυλακισμένου ἡγέτου τοῦ PKK, Άμπντουλλὰχ 'Öτζαλάν, ἐδήλωσε στὶς 8 Ἀπριλίου 2003 ὅτι ὁ πόλεμος στὸ Ἰρὰκ εἶχε δημιουργήσει μία νέα κατάσταση γιὰ τοὺς Κούρδους, οἱ ὁποῖοι προσεπάθουν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν διάσταση ἀπόψεων μεταξὺ Ἀγκύρας καὶ Οὐασιγκτῶνος ποὺ εἶχε προκύψει ἀπὸ τὴν μὴ παραχώρηση ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας ἀδείας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀμερικανικῶν στρατευμάτων στὴν χώρα. Ὁ Ὀσμὰν 'Öτζαλὰν προσέθεσε στὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Reuters, ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τοῦ PKK ὅπου εὑρίσκετο, στὸ ὄρος Κεντὶλ τοῦ Βορείου Ἰρὰκ, ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶχαν παλαιότερα ὑποστηρίξει τοὺς Κούρδους στὸν ἀγώνα τους γιὰ τὴν αὐτονομία στὰ νοτιοανατολικὰ ἐδάφη τῆς Τουρκίας. Ὁ δωσίλογος, ἀκόμη καὶ ὅταν συνεργάζεται μὲ τὸν ἰμπεριαλιστὴ γιὰ λόγους σκοπιμότητος  μὲ σκοπὸ νὰ τὸν μαχαιρώση ἐκ τῶν ὄπισθεν, σπάνια ἔχει κατόπιν τὸ σθένος νὰ μεταβληθῆ   σὲ ἥρωα. Χρῆμα καὶ δωσιλογία καταρρακώνουν τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀγωνιστοῦ. Ἐξ οὗ καὶ τὸ μεγάλο ἐρωτηματικὸ ποὺ πλανᾶται γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν.

στ) Ἡ βρεταννικὴ ἀρπαγὴ τοῦ Βορείου Ἰρὰκ τὸ 1926 εἰς βάρος τῆς Τουρκίας

Στὶς 28 Ἰουνίου 1914, ὁ Ὀθωμανὸς πρωθυπουργὸς Σαῒτ Χαλὶμ πασᾶς, ἔστειλε ἐπιστολὲς στὸν Ἄγγλο καὶ τὸν Γερμανὸ πρέσβυ προσφέροντάς τους ἐπισήμως τὸ πετρέλαιο καὶ τὰ ὀρυχεῖα μεταλλευμάτων τῆς Μεσοποταμίας στὴν Turkish Petroleum Company, ἑταιρεία ποὺ εἶχε ἱδρυθῆ τὸ 1912 καὶ ἀπηρτήζετο ἀπὸ τὴν Anglo-Persian τοῦ Sir Charles Greenway (50%),  τὴν Royal Dutch-Shell τοῦ Henri Deterding (25%) καὶ ἕνα γερμανικὸ σύμπλεγμα (25%). Ὁ Ὀθωμανὸς Ἀρμένιος Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955), πρωτοπόρος στὴν ἐξόρυξη ὀθωμανικοῦ πετρελαίου στὴν Μοσσούλη καὶ τὸ Κιρκούκ, εἶχε ἀσχοληθῆ μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις πετρελαίου ἀπὸ τὸ 1888 ὅταν, μόλις 19 ἐτῶν, Κωνσταντινουπολίτης αὐτός, εἶχε ἐπισκεφθῆ τὴν Μοσσούλη καὶ τὸ Μπακοὺ ἐπὶ τῆς Κασπίας, ὅπου ἐξαγωγὴ πετρελαίου, ποὺ τὴν εἶχαν ξεκινήσει τὸ 1874 τὰ ἀδέλφια τοῦ Σουηδοῦ Alfred Nobel, εὑρίσκετο τότε στὰ χέρια τοῦ Ἀρμενίου Ἀλεξάνδρου Μαντάσοβ (Alexander Mantachoff). Μὴ ἔχοντας τὴν δυνατότητα νὰ ἐκμεταλλευθῆ μόνος του τὰ κοιτάσματα τῆς Μοσσούλης, Γκϋλμπεκιὰν ἠρκέσθη νὰ λαμβάνη 5% τοῦ συνόλου τῆς ἐπιχειρήσεως, δηλαδὴ 2½% ἀπὸ τὴν Anglo-Persian καὶ 2½%  ἀπὸ τὴν Royal Dutch-Shell (διὰ τοῦτο καὶ ἐπωνομάσθη "Κύριος 5%"). ἀμερικανικὴ κυβέρνηση διεμαρτυρήθη στὴν ὀθωμανικὴ κυβέρνηση ἐπειδὴ ἔμενε ἔξω ἀπὸ τὴν μοιρασιά. Πράγματι, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1908 Κωνσταντινούπολη εἶχε ὑπογράψει μὲ τὸν ἀπόστρατο Ἀμερικανὸ ἀντιναύαρχο Colby M. Chester, συμφωνία ὁποία τοῦ παρεχώρει τὶς ἔρευνες γιὰ τὴν ἀνεύρεση πετρελαίου σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ καλοκαίρι ὅμως τοῦ 1908 εἶχε ξεσπάσει ἡ ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων ποὺ εἶχε ἀκυρώσει τὴν συμφωνία. Τὸ 1914, ἔξω φρενῶν, ὁ  ἀντιναύαρχος Τσέστερ ἐπέστρεφε στὴν Ἀμερικὴ μὲ ἄδεια χέρια. Ἕνα μῆνα ἀργότερα κατέρρεε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Συναυλία καὶ ξέσπαγε ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος. Ἡ τύχη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἶχε κριθῆ.  Οἱ μεγάλες Δυνάμεις εἶχαν ἀποφασίσει νὰ τὴν διαμελίσουν. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ οἱ Ἄγγλοι ἐχρησιμοποίησαν τὴν ἐξέγερση τῶν Ἀράβων  τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὸ ἀραβικὸ Ἰσλάμ ποὺ ἤδη ἤλεγχαν στὴν  Αἴγυπτο, τοὺς ὁποίους θὰ καθιστοῦσαν διαχειριστὲς τοῦ ὀθωμανικοῦ πετρελαίου πρός ὄφελος τῶν Βρεταννῶν.  Γιὰ τὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ στόχου ἐχρησιμοποίησαν, τὸ 1919, ὡς ἐπιθετικὴ λόγχη, τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ τὴν κατάρρευσή  της  τὸ  1922,  τὸ  Ἰσραήλ ποὺ οἱ διάδοχοι τῶν  Ἄγγλων,  οἱ Ἀμερικανοί,  ἐχρησιμοποίησαν, μὲ τὴν σειρά τους, ἀπὸ τὸ 1948 μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Ἐν μέσῳ παγκοσμίου πολέμου ὁ ἀντιπρόσωπος  τῆς Ἀγγλίας, Sir Mark Sykes καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Γαλλίας, Georges Picot, ὑπέγραψαν συμφωνία διαμελισμοῦ τῆς Ὀθωμανίας. Στὴν Γαλλία παρεχωρῆτο ἡ Μοσσούλη καὶ στὴν Ἀγγλία τὸ Κιρκούκ. Ἀλλὰ τὸ 1919, μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, ἡ Ἀγγλία ποὺ ἀπὸ τὸ 1914 κατεῖχε τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τῆς  Τουρκικῆς Ἑταιρείας Πετρελαίου στὴν Μοσσούλη, καὶ δὲν ἤθελε νὰ χάση τὸν ἔλεγχο τῆς περιοχῆς, ἐπίεζε τὴν Γαλλία νὰ τῆς  ἐπιτρέψη νὰ προσαρτήση τὴν Μοσσούλη στὰ ἰρακινὰ ἐδάφη ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της. Στὶς 21 Μαΐου 1919, στὸ Συνέδριο τῆς Εἰρήνης τῶν Παρισίων, ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς ἔλεγε στὸν Ἄγγλο ὁμόλογό του τὸν Λόϋδ Τζώρτζ : "Παίρνετε ἀπὸ τὴν Γαλλία τὴν Μοσσούλη καὶ τὴν Κιλικία, ἕνα μέρος τῆς  Συρίας γιὰ τὴν διέλευση ἑνὸς σιδηροδρόμου, καὶ τὴν ἀποκλείετε ἀπὸ τὴν Ἀνατολία ἀφοῦ προηγουμένως τῆς τὴν εἴχατε σχεδὸν ὑποσχεθῆ. Μοῦ φαίνετε πὼς κάπως τὸ παραξηλώσατε" (Δ.Κιτσίκης, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, Ἑστία, 1998, σ. 222).

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 δὲν καθώρισε τὰ τουρκικὰ σύνορα πρὸς νότον μὲ  τὸ Ἰράκ, καὶ ἄφησε τὴν διευθέτηση αὐτὴ νὰ γίνη μεταξὺ Τουρκίας καὶ Μεγάλης Βρεταννίας, ὡς ἐντολοδόχου τοῦ Ἰράκ. Οἱ διμερεῖς αὐτὲς διαπραγματεύσεις ἔφθασαν τὸ 1925 σὲ ἐκρηκτικὸ σημεῖο διότι ὁ Κεμὰλ ἦτο πεπεισμένος ὅτι οἱ Ἄγγλοι ὠθοῦσαν τοὺς Κούρδους νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τῆς Ἀγκύρας καὶ νὰ διεκδικήσουν ἕνα ἀνεξάρτητο Κουρδιστάν. Οἱ Τοῦρκοι ἠτοιμάζοντο νὰ κηρύξουν πόλεμο κατὰ τῶν Ἄγγλων ἀλλὰ τελικῶς ὑπέκυψαν διότι ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1925 ἔδωσε τὴν Μοσσούλη στὸ Ἰράκ καὶ ἔτσι, στὶς 5 Ἰουνίου 1926, ἡ ἀγγλοτουρκικὴ συνθήκη τῆς Ἀγκύρας, τὴν ὁποία συνυπέγραψε καὶ τὸ Ἰράκ, ἐπεκύρωσε τὴν ἀπόφαση αὐτή. Οἱ ΗΠΑ ἀρχικῶς ὑπεστήριζαν τὶς τουρκικὲς θέσεις ἀλλὰ κατόπιν παραδόσεως στὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα τοῦ ἑνὸς τετάρτου σχεδὸν τοῦ πετρελαίου τῆς Μοσσούλης, ἀπέσυραν τὴν ὑποστήριξη αὐτή. Ἄν καὶ ἡ συνθήκη παρεχώρη στὴν Τουρκία τὸ 10% γιὰ 25 χρόνια  ὅλων τῶν ποσοστῶν ποὺ οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες θὰ ἐπλήρωναν στὸ Ἰράκ, ἡ Τουρκία προτίμησε νὰ λάβη  ἕνα ἐφάπαξ 500.000 ἀγγλικῶν λιρῶν. Ἀλλὰ ἡ Τουρκία ἐσυνέχισε μέχρι τῶν ἡμερῶν μας  νὰ  θεωρῆ   ὅτι   εἶχε  δικαιώματα  ἐπὶ  τοῦ

Τουρκαλβανοὶ μουσουλμᾶνοι καὶ Ρωμηοὶ Ἀλβανοί-Ἀρβανῖτες, διαιροῦσαν τὴν Ἀλβανία πάνω σὲ θρησκευτικὲς βάσεις. Ὁμοίως Κοῦρδοι μουσουλμᾶνοι καὶ Ἀρμένιοι χριστιανοί, διαιροῦσαν τὰ βουνὰ τῆς Ἀρμενίας-Κουρδιστάν,πάνω σὲ θρησκευτι- κές βάσεις. Οἱ δύο αὐτὲς πληθυσμιακὲς ὁμάδες κατεῖχαν τὸ ἴδιο ἔδαφος. Οἱ Κοῦρδοι κατοικοῦσαν στὶς βουνοκορφές, ἐνῷ οἱ Ἀρμένιοι ἦσαν συγκεντρωμένοι κάτω στὶς κοιλάδες. Γι'αὐτὸ καὶ στὴν διάρκεια τῶν ἀρμενοκουρδικῶν συγκρούσεων, οἱ Κοῦρδοι εἶχαν μία στρατηγικὴ ὑπεροχὴ ἔναντι τῶν Ἀρμενίων. Ἐνῷ οἱ Ἀρμένιοι διεσκορπίζοντο στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα γιὰ νὰ σχηματίσουν μία ἐμπορικὴ ἀστικὴ τάξη σὰν τοὺς Ἀρβανῖτες, οἱ Κοῦρδοι ὅπως καὶ οἱ Τουρκαλβανοί, πιὸ καθυστερημένοι,  παρέμενον ἀπομονωμένοι στὰ δύσβατα βουνὰ τοῦ τόπου τους.

Βορείου Ἰράκ στὸ ὁποῖο διέμενον ἐπιπροσθέτως καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς Τουρκομάνων, τουρκικῆς γλώσσας. Διότι ἐὰν οἱ Κοῦρδοι εἶχαν πάντα συγγενικὲς σχέσεις μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Ἰρανούς, δὲν εἶχαν ούδεμίαν σχέση μὲ τοὺς Ἄραβες.

Οἱ Τουρκομᾶνοι τοῦ Βορείου Ἰρὰκ, ἐν ὄψει τῆς ἀμερικανικῆς εἰσβολῆς τοῦ Μαρτίου 2003, ὠργανώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν αὐτονόμηση τῆς περιοχῆς   πρὸς ὄφελος τῶν Κούρδων. Οἱ Κουρδικὲς πηγὲς ἰσχυρίζοντο στὰ τέλη τοῦ 2002, ὅτι "ὁ ἀριθμὸς τῶν Τουρκομάνων ποὺ ἔχουν ἐξοπλισθῆ ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατὸ ηὐξήθη στοὺς 4.000...  κατὰ τὴν στρατιωτική τους ἐκγύμναση φωνάζουν συνθήματα ὅπως : Κάτω οἱ Κοῦρδοι, ζήτω οἱ Τοῦρκοι... Τὸ τουρκικὸ κράτος ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῶν Τουρκομάνων στὴν περιοχὴ εἶναι τρία ἑκατομμύρια ἐνῷ στὴν πραγματικότητα  δὲν  ὑπερβαίνει τὶς  50.000.  Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ahat Andican συνηντήθη τὴν περασμένη ἑβδομάδα μὲ τουρκομανικὲς ὁμάδες στὴν Ἄγκυρα γιὰ νὰ καθορίσουν τὸ σχέδιο ποὺ τοὺς ἀφορᾶ". Ὁ δὲ Ahmet Muratli, ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰρακινοῦ Τουρκομανικοῦ Μετώπου (ITC) ἐδήλωνε στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων στὶς 11 Ἀπριλίου 2003, ὅτι Τουρκομάνοι καὶ Κοῦρδοι στὸ παρελθὸν εὐρέθησαν σὲ σκληρὴ ἀντιπαράθεση διότι καὶ οἱ δύο πληθυσμοὶ διεκδικοῦν τὶς πετρελαϊκὲς πόλεις τοῦ Κιρκοὺκ καὶ τῆς Μοσσούλης, ἰσχυριζόμενοι ὁ καθεὶς ἐξ αὐτῶν ὅτι ὑπῆρξε πλειοψηφία πρὸ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀραβοποιήσεως ποὺ ἐπεχειρήθη ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν. Πάντως μία στατιστικὴ πρὸ εἰκοσιπενταετίας ἀνεβίβαζε τοὺς Τουρκομάνους τοῦ ἰρακινοῦ Κουρδιστὰν σὲ 130.000 ἄτομα, ἐνῷ σήμερα ὑπολογίζονται στοὺς 300.000.

ζ) Τὸ ἀνεξάρτητο πνεῦμα τῆς Τουρκίας καὶ ὁ προσεχὴς διαμελισμός της

Στὸν ἐθνικὸ πόλεμο ἐπιβιώσεως τοῦ 1919-1922  ὁ Κεμὰλ εἶχε διδάξει στὸν λαό του νὰ ἐπαναλαμβάνη τὴν φράση, Ne mutlu Türk'üm diyene ("Εἶναι τυχερὸς αὐτὸς ποὺ ἠμπορεῖ νὰ ἀποκαλεῖ τὸν ἑαυτό του Τοῦρκο"). Καὶ ὄντως ὑπῆρξε ἡ μόνη ἡττημένη χώρα τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου ποὺ ὑπεχρέωσε τὶς μεγάλες Δυνάμεις νὰ ἀκυρώσουν τὴν Συνθήκη "Εἰρήνης" ποὺ τῆς εἶχαν ἐπιβάλει (τῶν Σεβρῶν τοῦ 1920) μὲ μία νέα Συνθήκη (Λωζάννης,  1923), πρὸς ὄφελός της. Αὐτὸ τὸ καταπληκτικὸ γεγονὸς νίκης Δαυΐδ κατὰ Γολιάθ, ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνος τοῦ Σεπτεμβρίου 490 π.Χ., κάθε φορὰ ποὺ ἕνας λαὸς ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψη στὴν ὑλικὴ δύναμη, κάθε φορὰ ποὺ ἀρνεῖται νὰ διοικηθῆ ἀπὸ ἕνα πρωθυπουργὸ λογιστή, ὁ ὁποῖος μέσῳ τοῦ συμπαθοῦς ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γιαννίτση, ἐδήλωνε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2003, ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα ρεαλιστὲς  καὶ νὰ μὴ παριστάνουμε τοὺς Δὸν Κιχότηδες. Διότι καὶ ὅταν ἕνας λαὸς ἡττᾶται ὅπως στὶς Θερμοπύλες τὸ 481 π.Χ., στὴν πραγματικότητα νικᾶ ὅταν δὲν ἐνδίδει στὴν πνευματικὴ μάχη  καὶ παραμένει νικητὴς στὴν Ἱστορία. Σήμερα ὅμως, ὡς ἀπέραντο διαφθορεῖο, ἡ Τουρκία  δὲν εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ ἀντισταθῆ στὴν ὑπερδύναμη   καὶ   θὰ  διαμελισθῆ,  ὅπως    αὐτὸ  ἔγινε μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία τὸ  1918 (καὶ ὅπως τὸ ἐπαναλαμβάνω μονότονα ἀπὸ τὸ 1990).  Ἡ δὲ μετριοπαθὴς κυβέρνηση τῶν Ἰσλαμιστῶν δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ  ἀποτρέψη μία νέα Συνθήκη Σεβρῶν. Ἐτόλμησε ἕνα διεφθαρμένο καθεστὼς νὰ ἐπιμείνη στὸ ὄχι του ἔναντι τῆς Ἀμερικῆς καὶ αὐτὸ θὰ τὸ πληρώση ἀκριβά.

Ἀντιθέτως, τὸ ἐξ ἴσου διεφθαρμένο καθεστὼς τῶν Ἀθηνῶν ἔχει ἔνα σημαντικὸ ἀτού : Ὡς ἐπιτυχημένο μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δύναται σήμερα νὰ παίξη τὸν ρόλο ποὺ μέχρι πρόσφατα ἔπαιζε ἡ Τουρκία : αὐτὸ τοῦ τοποτηρητοῦ τῶν Ἀμερικανῶν στὸ ἀνατολικὸ σύνορο τῆς ΕΕ, ἀντίστοιχο μὲ αὐτὸ ποὺ παίζει  ἡ Ἀγγλία στὸ δυτικὸ σύνορο. Βεβαίως ὁ  Σημίτης εἶναι ὀπαδὸς τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, τοῦ Δ΄ Ράϊχ, καὶ ὄχι τῶν Ἀγγλοσαξώνων. Ἀλλὰ δύναται νὰ ἀντικατα- σταθῆ  μὲ τὸν Γεώργιο Παπανδρέου  ἤ μὲ κάποιον ἄλλο τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἱπποστασίου, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ. Ἡ Τουρκία, ὡς ἔχει, δὲν δύναται νὰ γίνη μέλος τῆς ΕΕ ἔστω καὶ ἄν "δημοκρατικοποιηθῆ" διότι ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετες στὴν εἴσοδο μιᾶς μεγάλης "ἰσλαμικῆς" χώρας. Συνεπῶς, ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἡ συγκρότηση ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας μὲ πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν ὁποία τὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο θὰ ἐλεγχθῆ καὶ θὰ ἀποδυναμωθῆ μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο  : 1- Τὸ τουρκικὸ Κουρδιστὰν θὰ ἀποκοπῆ καὶ θὰ ἑνωθῆ μὲ ἕνα ἰρακινὸ αὐτόνομο Κουρδιστάν. 2-Οἱ ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς Τουρκίας, ὅσες δὲν συμπεριληφθοῦν στὸ κουρδικὸ κράτος, ἐνδέχεται, μέρος των, νὰ ἐνσωματωθοῦν σὲ κράτος Λαζῶν τῆς Γεωργίας καὶ στὸ κράτος τῆς Ἀρμενίας, γιὰ τὸν καλύτερο ἀμερικανικὸ πετρελαϊκὸ ἔλεγχο τοῦ Καυκάσου. 3 - Ἡ  Δυτικὴ Τουρκία θὰ περάση ὑπὸ τὸν ἔλεγχο   τῶν 25 ἑκατομμυρίων Ἀλεβήδων, οἱ ὁποῖοι ἀπεχθάνονται τοὺς μουσουλμάνους. Αὐτὴ ἡ Τουρκία τῶν Ἀλεβήδων θὰ ἑνωθῆ μὲ τὴν Ἑλλάδα σὲ μία ὀρθοδοξο-αλεβιδικὴ συνομοσπονδία (πιθανῶς μοναρχική), ἡ ὁποία θὰ ἐνσωματωθῆ ὁλόκληρη στὴν ΕΕ, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ θὰ συμβῆ μὲ τὴν μέλλουσα κυπριακὴ ἑλληνοτουρκικὴ  συνομοσπονδία.
 
Ἔτσι τὸ ὅραμά μου ἑλληνοτουρκισμοῦ καὶ συνομοσποδοποιήσεως τῶν δύο ἀδελφῶν λαῶν ποὺ εἶχα ἐκθέσει ἤδη ἀπὸ τὸ 1966, θὰ πραγματοποιηθῆ. Βεβαίως, μὲ τὸν πλάγιο αὐτὸ τρόπο, ἡ εἴσοδος τῆς Τουρκίας θὰ ἀποδυναμώση τὴν συνοχὴ τῆς ΕΕ, κάτι ποὺ δὲν εἶναι   μόνον πρὸς τῶν συμφέρον τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐπωφελούμενο ἀπὸ τὴν ΕΕ, τὸ ἑλληνοτουρκικὸ σύνολο  θὰ ἐξελιχθῆ σὲ σημαντικὴ δύναμη στὶς δύο πλευρὲς τῶν Στενῶν καὶ τοῦ Αἰγαίου ἀποτρέποντας, πρὸς τὸ παρόν, τὴν κάθοδο τοῦ ἄξονος Μόσχας-Βερολίνου, μὲ μία σύγχρονη μορφὴ Βυζαντινωθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας  τῆς Κωνσταντινουπόλεως μοναρχικῆς ὑφῆς.

η) Τὸ πετρέλαιο τῆς Μοσσούλης διαμελίζει γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν Τουρκία

Πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια, τὸ βιβλίο τοῦ Pierre Péau, Pétrole : La troisième guerre mondiale (Paris, Calmann-Lévy, 1974) ἀπεδείχθη προφητικό. Σὲ ἕναν πρόλογό του ὁ  Jean-Pierre Vigier, maître de recherche στὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Ἐπιστημονικῆς Ἐρεύνης (CNRS) τῆς Γαλλίας, καὶ πρώην μέλος τοῦ γαλλικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος,  ὁ  ὁποῖος  εἶχε ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὸ ΚΚΓ τὸ 1968 ὡς γκεβαρικός,  παρετήρει : "Ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μόλις ξεκίνησε. Γιὰ τὶς ΗΠΑ, ὁ στόχος εἶναι νὰ γονατίση τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἰαπωνία, ἀποστραγγίζοντας τὶς φθηνὲς πηγὲς ἐνεργείας καὶ πρώτων ὑλῶν  τὶς ὁποῖες αὐτὲς ἐπρομηθεύοντο ἐλευθέρως μέχρι τώρα". Καὶ ὁ συγγραφεύς, ὁ  Pierre Péau, ἐγραφε : "Τὸ πετρέλαιο εἶναι ὑπόθεση τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ πρώτη ἀνάβλυση πετρελαίου ἔλαβε χώρα τὸ 1859 στὴν Πεννσυλβανία καὶ μέχρι τὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ἡ Ἀμερικὴ ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος ἐξαγωγεὺς καὶ ὁ μεγαλύτερος παραγωγὸς τοῦ κόσμου ". Ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τὸ 1927, ἀρχίζει νὰ ἀνησυχῆ μήπως  καὶ οἱ ἐγχώριες πηγὲς της ἐξαντληθοῦν. Διὰ τοῦτο καὶ προληπτικά, ξεχύνεται στὴν Μέση Ἀνατολή ὅπου οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ἤδη κάμει τὴν μοιρασιά . Πάντως, "μέχρι τὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ἡ Μέση Ἀνατολὴ θεωρεῖται ἁπλῶς μία συμπληρωματικὴ ζώνη τοῦ Τέξας". Ἀλλὰ τὸ 1948, γιὰ πρώτη φορὰ οἱ ΗΠΑ εἰσάγουν πετρέλαιο. Κι ἔτσι τὸ 1952, ὁ Στάλιν προβλέπει ὅτι πόλεμος μεταξὺ τῶν δύο ἰδεολογικῶν στρατοπέδων, παρὰ τὴν σφοδρότητα τοῦ ψυχροῦ πολέμου, δὲν θὰ ἐκραγῆ. Ἀντιθέτως ὑπῆρχαν μεγάλες πιθανότητες ἡ πολεμικὴ σύρραξη νὰ γίνη μεταξὺ τῶν καπιταλιστικῶν κρατῶν μὲ ἀντικρουόμενα οἰκονομικὰ συμφέροντα (βλ. Ἐνδιάμεση Περιοχή, τ. 12, θέρος 1999 : "Ὁ Στάλιν, προφήτης τοῦ ΚΑ' αἰῶνος"). Καὶ ἔτσι, μὲ βάση τὸ πετρέλαιο, οἱ ΗΠΑ ἀνεδείχθησαν ἡ πλανητικὴ δύναμη, χάνοντας κάθε μέτρο, ποὺ στὴν ἀλαζονεία της θεωρεῖ πλέον πὼς δὲν χρειάζεται κανέναν ἐνδιάμεσο στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ πλανήτου. Ἀλλοίμονο στὴν Τουρκία σήμερα καὶ στὸ Ἰσραὴλ αὔριο, ἄν τολμήση νὰ δυσκολεύσῃ τὴν ἀπόλυτη καὶ ἄμεση κυριαρχία της : θὰ καταστραφῇ.

Ἡ μεγάλη τουρκικὴ ἐφημερίδα Σαμπὰχ ἔγραφε στὶς 27 Δεκεμβρίου 2002, πὼς ἡ Τουρκία ἀπαιτοῦσε (!) ἐτησίως, 10 % τοῦ ἰρακινοῦ πετρελαίου  μετὰ τὸ τέλος τῆς εἰσβολῆς, ἐπανερχόμενη στὴν ἀγγλοτουρκικὴ συμφωνία τοῦ 1926 ἐπὶ τῆς Μοσσούλης, τὴν ὁποία ὅμως ἡ Τουρκία εἶχε συμφωνήσει νὰ ἀντικαταστήση   μὲ ἕνα ἐφάπαξ 500.000 ἀγγλικῶν λιρῶν. Ὅταν τὸ 1995 ἡ Τουρκία εἶχε εἰσβάλει στὸ Βόρειο Ἰρὰκ μὲ 35.000 στρατὸ γιὰ νὰ κυνηγήση τοὺς  ἀντάρτες τοῦ  PKK, ὁ  Τοῦρκος  πρόεδρος Ντεμιρὲλ εἶχε δηλώσει στὸν τύπο: "Τὰ σύνορα εἶναι στραβά. Ἡ ἐπαρχία τῆς Μοσσούλης ἦτο ἐνσωματωμένη στὰ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐὰν αὐτὴ ἡ ἐπαρχία ἦταν σήμερα μέρος τῆς Τουρκίας, κανένα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε δὲν  θὰ ὑπῆρχε ποτέ". Ἐνώπιον ὅμως τῆς γενικῆς κατακραυγῆς τῶν παραγόντων στὴν περιοχή, γιὰ τὶς δηλώσεις Ντεμιρέλ, ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ὑπεχρεώθει νὰ ἀναδιπλωθῇ καὶ νὰ δηλώσῃ ὅτι  τὸ θέμα τῶν συνόρων εἶχε λυθῆ τὸ 1926. Παρὰ ταῦτα, ὑπενθυμίζετο ὅτι τὸ ἄρθρο 9 τῆς "Δηλώσεως τῆς Ἰρακινῆς Κυβερνήσεως" μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπισήμου εἰσόδου τοῦ νέου ἀνεξαρτήτου κράτους τοῦ Ἰρὰκ στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν στὶς 28 Ἰανουαρίου 1932, ὥριζε  πὼς στὴν περιοχὴ τοῦ Κιρκοὺκ "ὅπου ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Τουρκομάνοι, ἡ ἐπίσημη γλῶσσα, ἐκτὸς τῶν ἀραβικῶν, θὰ εἶναι ἤ τὰ κουρδικὰ ἤ τὰ τουρκικά". Ἐπίσης σήμερα ἕνας ἀγωγὸς μεταφέρει τὸ πετρέλαιο τοῦ Κιρκοὺκ μέσῳ τουρκικοῦ ἐδάφους, μέχρι τὸν μεσογειακὸ τουρκικὸ λιμένα τοῦ Τζέϋχαν, ἀπέναντι ἀπὸ  τὴν Κύπρο,  ἐνῷ μία δύναμη 5.000 Τούρκων ὁπλιτῶν σταθμεύει μονίμως ἐντὸς τοῦ βορειοϊρακινοῦ ἐδάφους.

θ) Συμπέρασμα

Ὅπως ἐπεσήμανε τὸ κύριο ἄρθρο τῆς Ε.Π. (τ.19, Ἄνοιξη 2001), ὁ διαμελισμὸς τῆς  Τουρκίας θὰ ἐπιτρέψη τὴν δημιουργία ἑνὸς σταθεροῦ ἀλβανο-ελληνο-τουρκο-κουρδικοῦ φράγματος πετρελαίου γιὰ τὴν ἀσφαλῆ διέλευση τῶν ἀγωγῶν πετρελαίου. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ παρατηρούσαμε πὼς μία ἁπλὴ ματιὰ στὸν βαλκανομικρασιατικὸ χάρτη θὰ μᾶς ἔπειθε γιὰ τὴν σπουδαιότητα τοῦ χώρου αὐτοῦ γιὰ τὴν διέλευση τῶν ἀγωγῶν πετρελαίου, ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν Ἀμερικανῶν, ἀπὸ τὴν Κασπία καὶ τὸ Ἰράν ὡς καὶ ἀπὸ τὸ Βόρειο Ἰράκ. Ἔτσι ἡ Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσποδία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, χωρὶς νὰ κόψη τοὺς δεσμούς της μὲ τὴν ΕΕ, θὰ εἶχε τὴν εὔνοια τῶν Ἀμερικανῶν, καὶ δὲν θὰ ἐκινδύνευε νὰ ὑποδουλωθῆ, ἐφ' ὅσον στὸ κέντρο τοῦ συνομοσπονδιακοῦ αὐτοῦ χώρου, Ἑλλὰς καὶ Τουρκία δὲν κατέχουν ἀξιοπρόσεκτα κοιτάσματα πετρελαίου, γνωρίζοντας κάλλιστα ὅτι ἡ ὕπαρξη πετρελαίου εἶναι συμφορὰ γιὰ τὸν λαὸ στὸ  ἔδαφος  τοῦ  ὁποίου  ἀνακαλύπτεται,  διότι φέρνει τὴν εἰσβολή, ὅπως τὸ σύννεφο τὴν μπόρα.

Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὸ τεῦχος 28, Θέρους 2003, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή, σσ. 3-12.         Δημήτρης Κιτσίκης                             16 Ὀκτωβρίου 2017


45 comments:

 1. Φοβερό άρθρο.

  Συνάμα ανατριχιαστικό.

  Και σίγουρα συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

  ReplyDelete
 2. ἱ Γάλλοι στὴν Κίνα, τὸ 1868-1874, κατεσκεύασαν τὰ στρατιωτικὰ ναυπηγεῖα τοῦ Φούτζοου (Fuzhou) καὶ ἕνα βιομηχανικὸ κομπινάτ, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ταϊβάν, χάρη σὲ κινεζικὰ χρήματα, ποὺ ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ νὰ καλοπληρωθοῦν οἱ Γάλλοι εἰδικοὶ καὶ σύμβουλοι ἀπὸ τὸν κινεζικὸ κρατικὸ προϋπολο- γισμό: τὸν Ἰούλιο τοῦ 1874, ἡ ἐπαρχία Φούτζιαν (Fu-jian) τῆς ὁποίας τὸ Φούτζοου εἶναι ἡ πρωτεύουσα, εἶχε ξοδέψει 5.350.000 ἀργυρὰ τάελς καὶ 15 ἀτμόπλοια εἶχαν κατασκευασθῆ.

  Ἡ θεωρία μου εἶναι ἀκριβῶς αὐτή, ὅτι ὁ καπιταλισμὀς δὲν παράγει τὀ χρῆμα. Τὶ χρῆμα παράγεται ἁπὀ τἠν γεωργία μέσωι τῆςς μοναρχίας.

  ReplyDelete
 3. Σοφά λόγια κυρ Δημήτρη, γειά στό στόμα σου, μακάρι νά βρεθούνε τίποτα ευήκοα ώτα μέσα σ'αφτό τό μπάχαλο αλλά πού; Δε βαριέσαι! Τίς προάλες συζήταγα με κατι συφοιτητές τού γιου μου νέα παιδιά με αγωνιες για'τό μελλον και τά τεχταινόμενα και με πολλά ερωτηματικά γιά τή ζωή....Τι θά κάνετε μου λένε για τη χώρα σας και τόν πολιτισμό σας ; Πώς σκοπεβετε να πορευτείτε; Λέω παιδια κοιτάχτε τίς παραμονές τής Πτώσης τής Κωνσταντινούπολης...αυτοί που τόξεραν πώς τό κακό θά γενεί καί δέν ύπήρχε πλέον σωτηρία γιά τήν Πόλη, μαζεψαν τα κειμηλια και αρχισαν να τα βγαζουν εξω στη Βενετια για οταν θαρθει ή ωρα νά τά βρούνε οί επόμενες γενιές ...Βάζανε τόν σπόρο γιά τήν Αναγέννηση!!!έτσι κάνουμε κι'έμείς σήμερα.. Ρίχνουμε τόν σπόρο γιά νά μή χαθεί τό γένος....Είστε πολλοί αρωτάνε; Μπά λέω κανιά δεκαριά κι άν είμάστε...Εμείς οι δυό τρελλοί εγώ ό Κιτσίκης και κάτι άλλοι.

  ReplyDelete
 4. ΥΓ. Τὸ ἔγκλημα ἦτο ἔγκλημα ἑνὸς ἔθνους καὶ οἱεσδήποτε ἀναστατώσεις καὶ ἄν προξένησε, αὐτὲς εὑρίσκονται στὴν συνείδηση τοῦ ἔθνους· οἱ δὲ πράξεις γιὰ τὴν ἐξιλέωσή του πρέπει νὰ εἶναι οἱ πράξεις τοῦ ἔθνους". γράφει ὁ Φίνλευ. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ μᾶς συμβαίνει. Τὸ αἶμα τοῦ ἁγᾶ ἦταν τὀ αἶμα τοῦ Βυζαντίου.

  Γέροντες ἀκόμη σήμερα ἐπιδεικνύουν σωροὺς ἀπὸ λιθάρια καὶ ἐξηγοῦν στὸν περιηγητή : "ἐδῶ ἔστεκε ὁ πύργος τοῦ Ἀλῆ Ἀγᾶ καὶ ἐδῶ τὸν ἐσφάξαμε μὲ τὸ χαρέμι του καὶ τοὺς δούλους του". Καὶ ὁ γέρων ἐπιστρέφει ἥσυχα στὰ χωράφια ποὺ κάποτε ἀνῆκαν στὸν Ἀλῆ Ἀγά, νὰ συνεχίση τὸ ὄργωμα, χωρὶς ἴχνος σκέψεως πὼς Ἐρινύες δύνανται νὰ παρεμποδί- σουν τὸ ἔργο του. Τὰ χάλια τῆς γεωργίας μας εἶναι οἱ ἑρινύες ἑπὶ τὀ ἔργον. Ὁ Ἁλἦς ἦταν ὁ τελευταῖος βυζαντινὸς 'δηλαδὴ ῥωμαῖος ἁξιωματοῦχος.

  ReplyDelete
 5. Yγ2. μουσουλμάνος μὲ τοὺς μουσουλμάνους, πανθεϊστὴς μὲ τοὺς δερβίσηδες μπεκτασῆδες, χριστιανὸς μὲ τοὺς χριστιανοὺς, πάντα ἔτοιμος νὰ πιῆ στὴν ὑγεία τῆς Παναγίας, ἤ καὶ ἄθρησκος ὅπως ἦσαν οἱ Ἀλβανοί του, ἦταν πολὺ δεισιδαίμων. Ἄν καὶ σχεδὸν ὅλοι τὸν ἐφοβοῦντο, οἱ δερβίσηδες [μπεκτασῆδες] ποτὲ δὲν τὸν ἐφοβοῦντο" (The Diamond of Jannina : Ali Pasha, 1741-1822, Λονδῖνο, Jonathan Cape, 1970, σ. 76).Ἡ θρησκεία τῶν Ἁλβανῶν εἶναι ὁ ἀνιμισμός.

  ReplyDelete
 6. Πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια, τὸ βιβλίο τοῦ Pierre Péau, Pétrole : La troisième guerre mondiale (Paris, Calmann-Lévy, 1974)

  Pierre Péan

  ReplyDelete
 7. Το προβλημα ειναι φανατικοι σουννιτες μουσουλμανοι,Τουρκοι κτλ,αυτοι ειναι η πραγματικη απειλη για τον Χιστιανισμο και τον Ελληνικο-Δυτικο πολιτισμο.Ελπιζουμαι οι Αλεβιδες Τουρκοι καταλαβουν την εξουσια στην Τουρκια,τοτε θα μπορουμε να πουμε οτι υπαρχουν προοπτικες για την ΕλληνοΤουρκικη συνομοσπονδια !

  ReplyDelete
 8. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 16, 2017 at 4:24 PM

  …………Σήμερα ὅμως, ὡς ἀπέραντο διαφθορεῖο, ἡ Τουρκία δὲν εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ ἀντισταθῆ στὴν ὑπερδύναμη καὶ θὰ διαμελισθῆ, ὅπως αὐτὸ ἔγινε μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία τὸ 1918 (καὶ ὅπως τὸ ἐπαναλαμβάνω μονότονα ἀπὸ τὸ 1990). Ἡ δὲ μετριοπαθὴς κυβέρνηση τῶν Ἰσλαμιστῶν δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀποτρέψη μία νέα Συνθήκη Σεβρῶν. Ἐτόλμησε ἕνα διεφθαρμένο καθεστὼς νὰ ἐπιμείνη στὸ ὄχι του ἔναντι τῆς Ἀμερικῆς καὶ αὐτὸ θὰ τὸ πληρώση ἀκριβά. Το άρθρο σας κ. Δημήτρη είναι από το 2003. Σήμερα, πιστεύετε ακόμα πως η Τουρκία θα διαμελιστεί, απλώς οι ΗΠΑ περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η έχει αλλάξει το σκηνικο? Ο Τραμβιος δεν θα ρίξει τον Ερντογαν? Και εάν δεν τον ρίξει, τι σημαίνει αυτό γεωπολιτικά για τα συμφέροντα των ΗΠΑ? Φιλιά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 9. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 16, 2017 at 10:18 PM

  Έχετε συνομιλήσει με τον ΓΑΠ? Γνωρίζει τη θεωρία της ΕΠ, και τι πιστεύει ? Γιατί είναι ο ίδιος τόσο δειλος και δεν παίρνει λίγα κουράγια? Το άσχημο είναι ότι την πλήρωσε για όλα τα δεινά των προηγούμενων. Εχτές δημοσιεύτηκε άρθρο σε ρωσική ιστοσελίδα για το πώς η CIA προσπάθησε να δολοφονήσει τον Καραμανλή τότε που προσπάθησε να έρθει κοντά με τους Ρώσους για το Μπουργκας Αλεξανδρούπολη. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 10. Κατακλείδα. Τὰ χρήματα εἶναι κουπόνια μὲ τὰ ὅποία τρέφονται οἱ διοικητικοὶ ὑπάλληλοι ἑνὸς ἁγροτικοῦ κράτους. Στὴν Μέση Ἁνατολὴ καὶ στὰ Βαλκάνια τὰ κουπόνια ἑξέδιδε ἡ Κωνσταντινούπολη. Τὰ ἐθνικὰ κράτη εἶναι ἁαστσθῆ διότι ἡ βάση τους εἶναι ἑνα ἐξαντλήσιμο ἁπόθεμα κουπονιῶν. Γι α;'υτὸ ἡ δημιουργία νέων ἑθνικῶν κρατῶν εἶναι βλακεία.

  ReplyDelete
 11. Τέλειο βίντεο!

  https://www.youtube.com/watch?v=-GMm28ASJx8

  ReplyDelete
 12. Ο τρόπος με τον οποίο κάλυψαν τα εγχώρια συστημικά ΜΜΕ και δη τα Βρυξελλικά την επίσκεψη Τσίπρα στον Τράμβιο είναι τόσο εμετική που κάποιος θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μονάχα για αντίδραση.

  Έτσουξε πολύ τους Ευρωλιγούρηδες η επίσκεψη αυτή και η αύξηση της επιρροής των ΗΠΑ στην Ελλάδα μαζί με την δημοσία εμφάνιση του πού πραγματικά γεωπολιτικά ανήκει η Ελλάδα. Ο Ομπάμιας απετελεσε τον χειρότερο πρόεδρο των ΗΠΑ για τα Ελληνικά αλλά και Αμερικανικά συμφέροντα. Η ομοφυλοφιλική και προοδευτική μαλθακότης το μαζί με την άκρως δουλική του φύση στους "Σορικούς" τον είχαν κάνει τελείως αδύναμο στο θέμα Ελλάδος-Ε.Ε. Ο Τράμβιος εν αντιθέσει προσφέρει και σανίδα σωτηρίας στην Ελλάδα και προστασία στρατιωτικής (ενάντια στην Τουρκία) αλλά και πολιτικής φύσεως (ενάντια στην Ε.Ε.). Ήδη η προσφορά του Καμμένου για την ολόσωστη αναβάθμιση των F-16 αντί για αγορά καινούριων και συνεπώς πρωτόγνωρων αεροσκαφών, δείχνει την βαθύα πτώση του νοητικού επιπέδου των ελλαδιτών, δυστυχώς ανεξαρτήτως κοινωνικών στρωμάτων, φαινοτύπου ή επιπέδου σπουδών. Όλοι ομοιάζουν ζηλιάρηδες, μισόντες και λοβοτομημένοι αντί να χαίρονται. Όλοι στάζουν αντι-Αμερικανικό φαρμάκι, περιμένοντας δε ακόμα την...Ρωσική βοήθεια!!! Μάλιστα ορισμένοι κατηγορούν ευθέως την άρνηση του Τσίπρα για την Δραχμαζάνια "λύση" οικονομικής υποστηρίξεως της Ελλάδος δια Ρωσικών...ρουβλίων(!!) και εκτύπωση Νέας Δραχμής η οποία ως νόμισμα ελάχιστα θα διέφερε σε αξία από τρίφυλλο χαρτί υγείας του Βασιλόπουλου...

  Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν έδερνε τον Τσίπρα η σοσιαλδημοκρατική μαλάκυνση υψηλού επιπέδου να περνά αλλαγες φύλου στα 15, Τουρκικούς συλλόγους στην Ξάνθη, γάμους ομοφυλοφίλων και οσονούπω μαριχουάνες, η επιτυχής πολιτική του στο διπλωματικό πεδίο δεν θα επισκιάζετο από τις παραπάνω αηδίες.

  Απόδειξη ότι και πάλι, ο Ελληνικός λαός αντί να αναγνωρίσει την χρησιμότητα του Καμμένου, δίδοντάς του την σημερινή ποσοστιαία θέση της άκρως προδοτικής ΝΔ, θα τον φτύσει το 2019 χάριν της σωρείας προδοτών ΝΔ-ΔΗΜΑΡ-ΠΟΤΑΜΙ-ΛΕΒΕΝΤΗΣ ή στηρίζοντας το λάθος γαγγραινοποιημένο άκρο της Αμερικανόφιλης κυβερνήσεως, ονόματι ΣΥΡΙΖΑ.

  Και μετά ο ελληναράς θέλει να πάρει και την...Πόλη!!!

  ReplyDelete
 13. Υ.Γ, Ο λόγος για τον οποίο εδώ και 43 χρόνια ηγεμονεύει το σοσιαλδημοκρατικό και αναρχο-κομμουνιστικό πνεύμα στην Ελλάδα είναι η ΝΔ.

  Αυτό το καταραμένο απόκομμα έχει διαλύσει και σπιλώσει τους χαρακτηρισμούς "Εθνικό" και "Φιλελεύθερο".

  ReplyDelete
 14. Υ.Γ. 2 - Πηγές και αναλύσεις γιατί μας συμφέρει μία αεροπορία 155 αναβαθμισμένων F-16 έναντι μονάχα 20-30 F-35:

  1. http://ellinikahoaxes.gr/2017/09/06/f16-vs-f35/

  2. https://www.ptisidiastima.com/why-hellinic-air-force-f16-should-be-upgraded/

  Γίναν ξαφνικά όλοι οι Βρυξελλόδουλοι ειδικοί σε θεματα αεράμυνας μαζί με τους αντιστοίχους Ρωαόδουλους (pronews που λεει και το Ελληνικά hoaxes).

  ReplyDelete
 15. Υ.Γ. 3

  Τα F-35 ούτε καν τα γνωρίζουμε ακόμα.

  Η αγορά όπλων από τον Ερντογάν θυμίζει πολύ την προετοιμασία της Περσικής εκστρατείας κατά της Ελλάδος όταν και τελικά απεδείχθη ότι πρώτον τα όπλα δεν κάνανε την διαφορά και δεύτερον ότι η Ψυχή, το Πνευματικό Σθένος και η Φυλετική Καρδιά παίζουν τον κύριο ρόλο σε κάθε αψιμαχία.

  Ο Ερντογάν σπαταλάει ηλιθίως λεφτά σε εξοπλισμούς τελείως πρωτόγνωρους και αμφιβόλου ποιότητος (F-35) από την μία, ασύμβατους με τα τωρινά ΝΑΤΟΪΚΆ στρατιωτικά του συστήματα από την άλλη (S-400).

  Επί αυτού κυκλοφορούν τα εξής για το F-35:

  https://southfront.org/israel-hiding-state-art-f-35-warplane-hit-syrian-s-200-missile-reports/

  https://www.youtube.com/watch?v=9re9tJckTlk

  https://www.youtube.com/watch?v=idVY2KumIcA

  Και πάλι συγχαρητήρια στον Καμμένο αλλά και τα Ελληνικά επιτελεία για την ορθότατη απόφασή τους.

  ReplyDelete
 16. ...καὶ γενικὸ συμπέρασμα. Ἡ ἀπάτη τῶν ἐθνικῶν ἐπαναστάσεων ἔγκειται στὸ ἑξῆς. Ὅταν ἐξεγείρεσαι κατὰ τοῦ κυρίου σου, τὸν ἀναγνωρίζεις ὠς κύριο. Οἱ Γάλλοι ἔγινανπιὸ μοναρχικοὶ μετὰ τὴν καρατόμηση τοῦ Λουδοβίκου ἀπόσο ἦταν πρὶν κι οἱ Ἑλληνες τούρκεψαν μὲ τὸ 21. Κανεὶς δὲν συμπαθεῖ τὺς Κούυρδους λόγωι τοῦ πεισματικοῦ φιλοσουλτανισμοῦ των.

  ReplyDelete
 17. Η εμφανής και βαθύα στήριξη του Τραμβίου στον Τσίπρα καιώς και οι πολύ πρόσφατες επιθέσεις στις περιοχές Μερσίνη και Χατάυ (Αλεξανδρέττα/Αντιόχεια) στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, ακριβώς απέναντι από το Κουρδικό καντόνι Αφρίν της Συρίας, αποτελούν ενδείξεις ότι η παραπάνω πρόβλεψη έχει αρχίσει να πραγματοποιείται.

  ReplyDelete
 18. Ἑμεὶς ἔχουμε τὴν τύχη καὶ τὴν ἀτυχία νὰ γνωρίζουμε καλύτερα ἀπὸ τοὺς Κούρδους πότε μᾶς μπῆκε στὸν πισινὸ (πῶς ἀλλιῶς νὰ τὸ πῶ #) τὸ ἀγκάθι τοῦ πατριωτισμοῦ. Διδάσκεται στὰ σχολεῖα. Ὁ Κοραῆς ΚΑΝΕΙ πὼς κλαίει γιὰ τὴν κατάντια μας δίπλα στοὺς Τούρκους. Καὶ τὴν ὀρθοδοξία, ποὺ ὁ σχολικὸς ἐκδότης, πρὀς ἐκτέλεσίν του δημοσίαν σὲ καθεστὼς μὴ δικό μου, λογοκρίνει. Ὁ ἀθλιώτατος διδάσκαλος τοῦ γένους μας, μέγας φιλόλογος καὶ μέγας πνευματικὸς μαφιόζος Κοραῆς μᾶς βάζει στὸ ΘΕΑΤΡΟ τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Τὸ ῥεμάλι ποὺ λέγεται Κοραῆς βάζει σὰν πρώτη ἀξία τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, τὴν θρησκεία τοῦ ἀνερχομένου ἀστοῦ καὶ νοηματοδοτεῖ θετικὰ τὴν κόλαση τῆς διαίρεσης τῆς ψυχῆς σὲ ἡθοποιὸ καὶ θεατή, ὁ χωριάταρος. ΑΚΡΙΒΩΣ τὀ ἴδιοπράγμα κάνει ἡ μαφία. Τὰ πάντα γίνονται γιὰ τὴν Ἐταιρεία, τὸ ἡμέτερον ποὺ λένε οἱ Πόντιοι (νομίζω), τῆν Κόζα Νόστρα. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἀπορρίπτουμε τὴν Εὐρώπη. Ὁ Σολωμὸς τὄχε καταλάβηι. Οἱ σοφολογιώτατοι, ὅπως σήμερα οἱ δωσίλογοι τοῦ Σύριζα, κάνουν τὸν νταβατζῆ ἑπὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΥ ποὺ εἴμαστε παίζοντάς το φραγκοράφτες ποὺ ῥάβουν τὴνῥεντιγκότα τῆς γλῶσσας μας γιὰ νὰ γίνουμε δεκτοὶ στὰ σαλόνια τῆς Εὐρώπης σὰν νούμερο βαριετέ.

  ReplyDelete
 19. http://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/16/nato-must-be-saved-from-turkey/


  "NATO faces a choice. It can, hoping that Mr. Erdogan is no more than a colicky episode and Turkey will return to the West, continue with the present policy. Or it can deem NATO’s utility too important to sacrifice to this speculative possibility, and take assertive steps to freeze the Republic of Turkey out of NATO activities until it again behaves like an ally. Those steps might include:
  • Removing nuclear weapons from Incirlik.
  • Closing NATO’s operations at Incirlik.
  • Canceling arms sales, such as the F-35 aircraft.
  • Exclude Turkish participation from weapons development.
  • Refuse to share intelligence.
  • Refuse to train Turkish soldiers or sailors.
  • Reject Turkish personnel for NATO positions."

  ReplyDelete
 20. Ἀπάντηση στὸ σχόλιο τοῦ Παλιοῦ, ἀναδημοσιεύω παρακάτω γνώμη φίλου γιὰ τὴν ἔλλειψη ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου τοῦ 21 ποὺ ποτὲ δὲν ἔδειξε ἀνεξάρτητη πρωτοβουλία ἀλλὰ πάντα κολλᾷ ὡς παράσιτο στὸν κορμὸ κάποιας μεγάλης δυνάμεως.Δημήτρης Κιτσίκης

  "The tragic mistake is how the Greek elite always involved others in their affairs and avoid bilateral negotiations.

  • Greek Turkish relations should never have been through third countries like the US or EU.
  • Greece would have been far better off with bilateral relations with the IMF than via the EU with the ‘Troika’. Even the IMF complains about this and internally there was strong opposition within the IMF to this trilateral scheme. Just compare Turkey and IMF results bilaterally with Kemal Dervis their economics minister!

  All of this from the negative mentality of insecurity and wanting ‘protectors’ – an infantile reaction totally unbecoming of a country with the cultural heritage of Classical Greece and Byzantine Empire. It is the paradigm of a Balkan ghost….. Lack of national pride and faith in country".

  ReplyDelete
 21. Άδικο σε αυτό δεν έχει ο φίλος σας.

  Πιστεύω ότι εάν ο Παπανδρέου ως Αμερικανόφιλος δεν είχε καθαιρεθεί από τον Τούρκογλου και τον Σαμαρά, η Ε.Ε. θα είχε φανερά λιγότερη επιρροή στο εσωτερικό της Ελλάδος.

  Το πιο σωστό λεγόμενο του φίλου σας είναι η Δυτικολαγνεία, η ολοκληρωτική γελοιοποίηση της Ρωμαίηκης κληρονομιάς και η παντελής έλλειψη συνεργασίας με την ισχυρή Ελληνική Διασπορά και δη την Αμερικάνικη. Μάλιστα τα δύο λόμπυ Ελληνικό και Εβραϊκό μπορούσαν κάλλιστα να συνεργαστούν ώστε να προωθήσουν την ασφάλεια και την συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ στην περιοχή ως κράτη-τοποτηρητές. Εδώ μπαίνει η Ευρω-μανία και η εγχώρια Ελληνική λαμογιά των δήθεν ελίτ της πατάτας και του Jumbo.

  Ο Κεμάλ Ντερβίς ανήκε στο Κεμαλικό καθεστώς το οποίο είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Δυτικό κόσμο και δη την Αμερική. Ο Ερντογάν είναι τελείως απρόβλεπτος, μεγαλομανής και φανατικός αντι-Δυτικός.

  Περί των τελευταίων γεγονότων λοιπόν, η (ανα)δημοσίευση του παλαιού άρθρου σας, εκλαμβάνεται ως μήνυμα πραγματοποιήσεως του διαμελισμού της Τουρκίας λόγω Ερντογάν, μέσω περικυκλώσεως από Ελλάδα (Δυτικά) και PKK (Ανατολικά). Γιατί ακριβώς πριν αλλά και μετά την επίσκεψη Τσίπρα και την ανάκληση βίζας απο μεριάς των ΗΠΑ, σημειώθησαν επιθέσεις στην Μερσίνη και το Χατάυ από το PKK. Αυτό θυμίζει τις επιθέσεις των "Γερακιών του Κουρδιστάν" το 2016 σε Πόλη, Χάκκαρι και Ντγιαρμπακίρ.

  ReplyDelete
 22. Διορθώστε με εάν σφάλω.

  ReplyDelete
 23. Το προβλημα ειναι φανατικοι σουννιτες μουσουλμανοι,Τουρκοι κτλ,αυτοι ειναι η πραγματικη απειλη για τον Χιστιανισμο
  λέει παραπάνω ὁ κος Δημητρίου. Ναὶ ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς ἀντιμετώπισε χειρότερες ἀπειλές.

  ReplyDelete
 24. Σημειώνω καὶ τὸ ἑξῆς. Lack of national pride and faith in country". Mὰ μὲ ποιὸν εἴμαστε, μὲ τὸν Καίσαρα, τὸν Θεὸ ἤ τοὺς Φαρισαίους;; Ἦταν περήφανοι οἱ Ιουδαίοι γιὰ τὸν Ἡρώδη;

  ReplyDelete
 25. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ
  Καμμία σημαντικὴ ἀλλαγὴ, θετικὴ ἤ ἀρνητική, δὲν ἔγινε ποτὲ μὲ συνταγματικὸ τρόπο. Καθημερινῶς ὁ τύπος μᾶς ἐνημερώνει ὅτι στὴν Βουλὴ ἀποφάσεις ἐπάρθησαν μὲ ἀντισυνταγματικὸ τρόπο. Τὸ 1923 ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀρθοδόξου ἡμερολογίου ἐπεβλήθη ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ χούντα τῶν Πλαστήρα-Γονατᾶ. Τὸ 1982 ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ στὴν Βουλὴ ἐπεβλήθη παραβιάζοντας τὴν παράγραφο 5 τοῦ ἄρθρου 74 τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ὥριζε ὅτι «νομοσχέδιον ἤ πρόταση νόμου, περιέχουσα διατάξεις ἀσχέτους πρὸς τὸ κύριον ἀντικείμενον αὐτῶν, δὲν εἰσάγονται πρὸς συζήτησιν». Ὅλοι οἱ σημαντικοὶ ἡγέτες τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς ἱστορίας, ὅπως οἱ Βενιζέλος καὶ Μεταξᾶς ἐπεβλήθησαν διὰ πραξικοπημάτων, τὸ ἴδιο καὶ οἱ βασιλεῖς μας ὅπως ὁ Γεώργιος Β΄. Τὸ κουτόχορτο περὶ δημοκρατίας τὸ χαύει μόνον ὁ λαὸς ποὺ σὰν τὸν σκῦλο τοῦ Παβλὸβ σαλιαρίζει αὐτομάτως στὸ ἄκουσμα καλοστημένης προπαγάνδας.
  Συμπέρασμα: Οἱαδήποτε μελλοντικὴ σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὴν Ἑλλάδα δὲν δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ παρὰ μόνο μὲ πραξικόπημα, ἀρνητικὴ ἀλλαγὴ μὲ ἐπιβολὴ δικτατορίας (ὁ λαὸς κλείνεται σπίτι του), θετικὴ ἀλλαγὴ μὲ ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτισμοῦ (ὁ λαὸς ξημεροβραδιάζει στοὺς δρόμους). Οἱ πολιτικὲς ἀψιμαχίες μεταξὺ ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Δημήτρης Κιτσίκης
  Εὖγε στὸν πραξικοπηματία Τσίπρα, (2015-2017), ποὺ κατεπάτησε τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015 καὶ συνουσιάσθηκε μὲ τὸν Τράμβιο. (απὸ τὸν σημερινό μου λογαριασμὸ στὸ Facebook)

  ReplyDelete
 26. "Εὖγε στὸν πραξικοπηματία Τσίπρα, (2015-2017), ποὺ κατεπάτησε τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015 καὶ συνουσιάσθηκε μὲ τὸν Τράμβιο. (απὸ τὸν σημερινό μου λογαριασμὸ στὸ Facebook)"

  Επιτέλους κάποιος να πει τα πράγματα ως έχουν!

  Μπράβο σας που το παραδεχθήκατε. Ότι δηλαδή το Δημοψήφισμα του 2015 η χειρίστη φάρσα του κρατιδίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μεταφέρω εδώ σχόλιό μου για τον Τσίπρα το καλοκαίρι, με αφορμή το τελευταίο σας σχόλιο σήμερα στο φβ:

   Ένας ΠαλιόςAugust 5, 2017 at 12:58 AM
   Έχω βαρεθεί να ακούω τις αεναες κατινιάρικες κλάψες του πόπολου ότι τους "πρόδωσε" ο Τσίπρας. Το πολίτευμα αυτό, το οποίο παρά το βρίσιμο που δέχεται από το πόπολο, κατά βάθος αρέσει στο πόπολο διότι του δίδει την ψευδαίσθηση του "εξουσιάζειν", αναγκαστικά επιτάσσει την αρχή της πλειοψηφίας άνευ υπάρξεως έστω και ενός στοιχειώδους ποιοτικού κριτηρίου. Η ποσότης κυβερνά την ποιότητα, το πόπολο είς βάρος των Αρίστων, αυτή είναι η αστική φιλελεύθερη Δημοκρατία. Συνεπώς επιτακτικά, την εξουσία δεν την λαμβάνεις μονάχα με ατελείωτα ψεύδη και άπειρη οχλαγωγική δημαγωγία.

   Την στιγμή λοιπόν που από την μία αναγνωρίζουν το σάπιο πολίτευμα αυτό δίχως πρόθεση να το αλλάξουν οι κοινοί γραικύλοι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κατακρίνουν τις ιδίες τις τακτικές του πολιτεύματος αυτού. Εάν επιλεξεις να παίξεις το παιχνίδι, αναγκαστικά οφείλεις και να ασπαστείς τους κανόνες του όσο σάπιο και να είναι αυτό. Ειδάλλως δεν το παίζεις καθόλου ή παίζεις άλλο παιχνίδι, αυτό της επαναστατικής βιαίας ανατροπής.

   Συνεπώς τα συγχαρητήριά μου στον Τσίπρα, που φέρθηκε και φέρεται στο πόπολο όπως του αρμόζει. Και να το ξανακάνει όποτε μπορεί! Μέχρι το πόπολο να βάλει μυαλό ή να παραιτηθεί από κάθε ψευδαίσθηση εξουσίας.

   Υ.Γ. Μαίνεται φοβερός πόλεμος παλαιών Βρυξελλικών και νυν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ως Beobachter διασκεδάζω τα μεγιστα με το θέαμα και εύχομαι οι νυν κυβερνώντες μολονότι αστικότροποι, να ξηλώσουν τους παλιούς Σαμαροβενιζελους, ΝΔκράτες και ΠΑΣΟΚικούς ασχέτως του πώς θα είναι οι αντικαταστάτες των, πιστοί του νυν καθεστώτος. Παραδόξως εν μέρει τουλάχιστον, ό, τι ψηφίζαμε την Χρυσή Αυγή να κάνει τόσον καιρό βιαίως, το κάνει σήμερον ο...Τσίπρας!

   και:

   Ένας παλιόςJuly 27, 2017 at 3:18 PM
   Περί της αναρτήσεώς σας στο φβ, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει αποδειχθεί πολύ εξυπνότερη στο διοικείν από ότι η προηγούμενη των Βρυξελλικών.

   Καταρχήν, ο Τσίπρας έκανε κολλεγκιά με τον αντι-παλαιοκαθεστωτικό Παναγιώτη Καμμένο. Ύστερα απεμάκρυνε όσα στελέχη του, του δημιουργούσαν προβλήματα, σαν τον Λαφαζάνη, την Κωνσταντοπούλου (που συναγωνίζεται σε φιλελεύθερες πολιτιστικά τάσεις την...Δράση!) και τέλος τον Φίλη διότι εξόργιζε την Εκκλησία ενώ δημιουργούσε αναγκαστικούς τριγμούς με τους ΑΝΕΛ. Ύστερα έβαλε όλους τους αντι-Βρυξελλικούς που εναντιώνοντο στο παλαιό κατεστημένο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σε καίριες θέσεις. Στα ΜΜΕ, τον Σαββίδη, στο Δικαστικό την Θάνου, στον Στρατό τον Καμμένο ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Κοτζιά. Και οι τέσσερις αποδεικνύονται πάντως πολύ καλλίτεροι των προκατόχων τους από το 1974, ιδίως οι Καμμένος και Κοτζιάς, οι οποίοι και θέλουν στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραηλ ενώ είναι κατά βάθος αντι-Βρυξελλικοί. Προβλέπω ότι ιδίως αφού περάσει την αναθεώρηση ο Τσίπρας δύσκολα θα πεσει όπως ελπίζουν οι παλαιο-καθεστωτικοί των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Ήδη κατάφερε δε, χάριν της στηρίξεως των ΗΠΑ, έξοδο στις αγορές, αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος σε Β μακροπρόθεσμα, ενώ εάν δουν οτι απειλείται από τον Βρυξελλικό Μητσοτάκη, θα χαρίσουν και μείωση χρέους στον Τσίπρα! "Καλήν" ώρα σαν τον Τσαουσέσκου ο Τσίπρας δύναται, εάν βέβαια το επιτρέψει η Μεγάλη Δύναμη, να κυβερνήσει Εθνικομπολσεβικικά, για αυτό άλλωστε και δεν διώκει τον Ρουβίκωνα και την Χ.Α., που φτύσαν αίμα, ιδίως η Χ.Α., επί κυβερνήσεως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας...Τσαουσέσκου! Αυτό και εάν θα ήτο θέαμα!Αφού πήρε ήδη με το μέρος του το μη-αστικό, μη-χρηματικό, ancién regimé της Ελλάδος, την Δικαιοσύνη, τον Στρατό και την Εκκλησία, μέχρι και στα...Ιεροσόλυμα πήγε, ο δρόμος δεν είναι πλέον τόσο μακρύς.

   Και οι Βρυξελλικοί νομίζουν ότι θα ξανακυβερνήσουν...ή ότι θα έχουμε του χρόνου....εκλογές!

   Delete
  2. Ευχαριστώ Καθηγητά που πιστεύετε το ίδιο.

   Delete
 27. Ὅ Τσίπρας ἐργάζεται γιὰ τἠν ἀνατροπὴ τοῦ Τράμπ φοβοῦμαι. Ἄλλο τὸ σὲξ ἄλλο ἡ πολιτική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Την είπες πάλι την χαζαμαρα σου.

   Delete
  2. Σκέψου πρὶν γράψῃς καὶ σῶπα πρἰν μιλήσῃς. Δὲς καὶ τὴν δική σου συμπεριφορὰ καὶ κρίνε. Ὅταν κάποιον τὸν προσκυνᾷς, ἀναγκαστικὰ συνωμοτεῖς ἐναντίον του. Αὐτὸ εἶναι ἕνα σημεῖο στὸ ὁποῖο οἱ ἀδελφοί μας μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ ἐκχριστιανιστοῦν. Αὐτοὶ ποὺ δὲν μποροῦν εὔκολα εἶναι οἱ μικροαστοὶ σὰν καὶ τοῦ λόγου σου.

   Ὁ ἡγεμὼν γίνεται ἡγεμὼν ἁπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ συνωμοτοῦν ἐναντίον του. Διάβασε λοιπὸν τὸν Μακιαβέλλι καὶ μετὰ τὰ λέμε.

   Delete
  3. Την είπες πάλι την βλακεία σου.


   Είς τριπλούν!

   Λολ με λέει και μικροαστό ο Παρισιάνο ντι πατάτα!

   Delete
  4. Κωσταντῆ κάτι ἔχεις πάθει καὶ ἔχεις ξεσαλώσει.Σοῦ ὑπενθυμίζω ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ φέρεσαι ταπεινωτικὰ πρὸς τοὺς συγχολιαστές σου ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπικρίνῃς πολιτικὰ πρόσωπα μὲ ὕβρεις.Ἤ μήπως δὲν εἶσαι ἐσύ;Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 28. οκηρύσσουν οι δανειστές, αυτό είναι γνωστό από το 2010.


  Σημ. Ἁπόσπασμα ἁπὸ ἔρθρο τοῦ Ἁποατόλυ Δαμαντῆ στ]vxs.gr. "Ο Τσίπρας, εννοείται, όπως και κάθε πρωθυπουργός, θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. Αλλά αυτό σήμερα, στην πτωχευμένη Ελλάδα, που βρίσκεται υπό Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, δεν είναι στο χέρι του. Αυτό θα το αποφασίσει η Λαγκάρντ. Αυτή και ο Τόμσεν θα προκηρύξουν τις εκλογές στην Ελλάδα, όταν το αποφασίσουν, μετά από εντολή του Τραμπ φυσικά".

  ReplyDelete
 29. ...μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Τσίπρας πάει στὴν Οὐάσινγκτον ὅπως πήγαιναν οἱ πασάδες στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ γλέείψουν τὸν νέο Σουλτάνο μέχρι νὰ μαλακώσηι, καὶ ταὐτόχρονα νὰ δικτυωθοῦν μὲ τοὺς ἀντιπάλους του καὶ τοὺς προστάτες του σὲ διἀφορα μέρη πέριξ τοῦ Διβανίου.

  ReplyDelete
 30. ... φυσικὰ οἱ νέοι σουλτάνοι ὀνειρεύονται νὰ σχηματίσουν μιὰ ὀμάδα πιστὴ μέχρι θανάτου καὶ νὰ ἀποκεφαλίσουν τοῦς βογιάρους ποὺ καταπιέζουν τὸν λαό.

  ReplyDelete
 31. ...σύντομα ἀνακαλύπτουν ὅτι τὸ οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ τοὺς ἐξέλεξε ἔχει καλύτερους ὀπρίσνικι καὶ καταλήγουν τρελλοί, δολοφονημένοι ἤ παραιτοῦνται ἐγκαίρως. ὁ βασιληᾶς τῆς γῆς εἶναι ὁ καπετάνιος ποὺ ἐγκαταλείπει τὸ σκάφος τελευταῖος. Ὁ βαδιληᾶς εἶναι τράγος πρὸς θυσίαν.

  ReplyDelete
 32. ... εἶναι δυνατὸν νὰ χαίρομαι ποὺ ἡ πατρίδα μου εἶναι σκλαβωμένη στὸν Σουλτάνο καὶ ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς μου γδύνει τὸν λαὸ καὶ πάει νὰ ἀνανεώσῃ τὴν θητεία του στὰ κεντρικά; Εἶναι δυνατὸν νὰ χαίρομαι ποὺ οἱ συμπολίτες μου συναγωνίζονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον σὲ γλειψίματα μὲ τὸ προκ΄λυμμα τῆς κουτοπονηριᾶς; Τὶ νὰ τὴν κάνω τὴν γεωπολιτικὴ μὲ ἕναν λαὸ ἐθελοδουλων; Οἱ χριστιανοὶ μὲ τοὺςχριστιανοὺς κι οἱ μωαμεθανοὶ μὲ τοὺς μωαμεθανούς.

  ReplyDelete
 33. Ὑπενθυμίζω τὴν βασική μου θέση. Ἡ ἐνδιάμεση περιοχὴ τοῦ κου Κιτσίκη εἶναι στὴν οὐσία ὁ κόσμος μὲ κέντρο τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη σὰν ἐγκόσμιο κέντρο, ὅπως περίπου φαινόταν στοὺς μεσαιωνικοὺς χάρτες. Κέντρο εἶναι ἡ Ἱερουσαλὴμ ἐπειδὴ ἐκεῖ φανερώθηκε ἕνα αἵτημα τῆς ἀνθρωπότητας, ἡ διέξοδος ἁπὸ τὶς ἑργασιακὲς σχέσεις, ποὺ εἶναι κατανάγκην ἱεραρχικές. Στὴν κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας στέκεται ὁ Καίσαρ.

  Ἡ πολιτικὴ ἱστορία τοῦ κόσμου εἶναι ἕνα ἑκκρεμές ἁνάμεσα στὸν Καίσαρα καὶ τὸν Θεό, μὲ τὸν Θεὸ νὰ ἀντιπροσωπεύει τὴν φύση καὶ τὸν Καίσαρα τὸν φόβο ἔναντι τῆς φύσης, ποὺ εἶναι ἡ ἐργασία. Ὁ Τρὰμπ δοκιμάζεται ἁπὸ τὸν Τσίπρα καὶ ἄλλους πολλοὺς διαμεσολαβητὲς σὰν ἡγέτης τῆς παγφκόσμιας ἐργασίας, καὶ ὄντας στὴν ἀρχὴ τῆς θητείας του ταλαντεύεται, ἔχει τράκ. Δὲν ἀναγνωρίζω τὸν Ἁλέξη Τσίπρα σὰν Ἕλληνα ἠγέτη, Ἕλληνας ἡγέτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκολουθεῖ τὀ χριστιανικὸ κήρυγμα. Οἱ ϋβρεις καὶ οἱ κακοχαρακτηρισμοὶ ἐνοχοιοποιοῦν τὸν ποὺ τοὺς ἐκτοξεύει.

  ReplyDelete
 34. ...Ὄταν ὁ Κωνσταντινουπολίτης ἁσχοληθῆι μὲ τὸν Μακιαβέλλι, θὰ ἀνακαλύψηι ὅτι ἔκανε αἴσθηση στὸν καιρό του λόγωι τοῦ κυνισμοῦ του, γι αὐτὸ καὶ ὁ ποιητὴς Μάρλοου τὸν βάζει νὰ προλογίσηι τὸν Ἑβραῖο τῆς Μάλτας, σὰν σύμβολο τοῦ πολιτικοῦ κυνισμοῦ. Γιατὶ ὁ κόσμος ἀντιδροῦσε στὴν συστηματικότητα τοῦ Μακιαβέλλι;; Διότι μετὰ Χριστὸν ἡ ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Ὁ κόσμος λοιπὸν ζητάει ἀπὸ τὸν Καίσαρα νὰ βαπτισθῆι. Αὐτὸ περιμένουν ὅλοι ἀπὸ τὸν Τράμπ. Ὅταν κρίνουν ὁποιοδήποτε πολιτικὸ πρόσωπο, τοῦ ζητοῦν νὰ εἶναι σὰν τὸν Μ.Κωνσταντῖνο μετὰ τὴν βάπτισή του. Αὐτὸ θέλουμε ἁπὸ τὸν Τράμπ. Οἱ πασᾶδες τοῦ λένε νὰ τῆν άναβάληι διότι ἡ Αύτοκρατορία ἔχει ἐχθρούς.

  ReplyDelete
 35. YΓ.Παραφέρθηκα, Παληέ, μὲ συγχωρεῖς ἄν θέλεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγχωρεμένος αλλα μην ξεχνάς ότι εάν δεν οργιζόσουν και δεν έβριζες πού και πού δεν θα ήσουν άνθρωπος.

   Επιθετικότης και ορμή μεν, αλλά στοχευμένη.

   Το να την χρησιμοποιείς ως υβρεολόγιο δεν έχει κάποιο νόημα. Να την διαχειριστείς ως εποικοδομητική ορμή.

   Delete