Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 15, 2017

351 – Γιατὶ ἀπέτυχε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν ἐθνῶνὉ ἐγωϊσμὸς τῶν εὐρωκρατῶν ἀπέρριψε τὸ αὐτονόητο:
Νὰ υἱοθετηθοῦν τὰ ἑλληνικὰ ὡς κοινὴ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης


Τρίτη συνέντευξη Κιτσίκη, στὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ Star TV
14 Ἀπριλίου 2017
Ἔμαθα ἀργοπορημένα τὸν θάνατο τοῦ ἰρανοῦ παιδικοῦ μου φίλου καὶ μεγίστου ἠθοποιοῦ τοῦ ἰρανικοῦ κινηματογράφου,Davoud Rachidi. Μεγαλώσαμε μαζί, ἐπὶ χρόνια ἐσωτερικοὶ στὸ Lycée Lakanal (Sceaux) τῶν Παρισίων καὶ μετὰ ὡς φοιτητἐς στὴν Γενεύη. Ἐπανευρεθήκαμε στὴν Τεχεράνη, φθασμένοι πλέον, στὸ διεθνὲς στερέωμα καὶ οἱ δύο. Τὸ Ἰρὰν ὑπῆρξε γιὰ ἐμᾶς τοὺς δύο ἡ πατρὶς τοῦ Μεγαλέξανδρου, βασιλέως τῶν Περσῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων. Ἔκτοτε, ὁ υἱός μου ὁ Ἆγις (Ἆγις Δ΄,βασιλεὺς τῆς Σπάρτης) ἐνυμφεύθη τῆν πανέμορφη Περσίδα Σεχραζάτ, ἀπὸ τὴν Τεχεράνη. Ὁ Ἑλληνισμὸς παραμορφώνεται ὅταν παραμένη στὰ στενὰ ὅρια τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Θέλει νὰ ἀναπνεύσῃ στὸ εὖρος τοῦ πλανήτου.Δημήτρης Κιτσίκης

Ἡ Μιλλιγιὲτ τῆς 18 Ἰουλίου 1975,περιγράφει τὴν ἀποστολὴ στὴν Τουρκία τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη γιὰ εὕρεση λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ, γράφοντας μεταξὺ ἄλλων: "Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ἔφθασε πρὸ δύο ἡμερῶν στὴν Ἄγκυρα καὶ ἤρχισε ἐπαφὲς μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν τουρκικῶν πολιτικῶν κομμάτων καὶ ἐμπειρογνωμόνων, ἐπάνω στὸ θέμα τῆς Κύπρου καὶ τῶν τουρκοελληνικῶν σχέσεων. Ἕως χθές, εἶχε συναντήσεις κατ'ἰδίαν, μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ MHP, Τουρκές..."(Βλέπε τὸ τριμηνιαῖο περιοδικό "Ἐνδιάμεση Περιοχή",ἔτος Η΄τεῦχος 32, θέρος 2004, σελίδα 6).

Ὅταν ὁ ἱδρυτὴς τῶν Γκρίζων Λύκων, τὸ 1975, ὁ κύπριος Ἀλπαρσλὰν Τουρκὲς ἦταν ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως τοῦ Ντεμιρέλ, μὲ δεύτερο ἀντιπρόεδρο τὸν ἰσλαμιστὴ Ἔρμπακαν, πνευματικὸ πρόγονο τοῦ Ἔρντογαν, στὴν συζήτηση ποὺ ἐκάναμε στὸ γραφεῖο του στὴν Ἄγκυρα, ὁ Τουρκὲς αὐτὸς εἶχε ὀπίσω του ἕναν τεράστιο χάρτη τῆς Εὐρασίας ποὺ ἔδειχνε σὲ βαθὺ κόκκινο χρῶμα τὴν ἐξάπλωση τοῦ τουρκισμοῦ. Τοῦ εἶπα τότε ὅτι ἀποδεχόμην ἀπολύτως τὸν χάρτην αὐτὸν, ἁπλῶς θὰ τὸν ἐζωγράφιζα γαλανό, δηλαδὴ ἑλληνικό.

Μοῦ ἀπήντησε πὼς ὁ χάρτης αὐτὸς ἀντεπροσώπευε τὴν κοινὴ τουρκοελληνικὴ αὐτοκρατορία. Συνεπῶς, κόκκινη ἤ γαλανή, ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἴδια αὐτοκρατορία. Ὁ Τουρκὲς ἦταν μέγας θαυμαστὴς τοῦ Πορθητοῦ στὸν ὁποῖο ὁ Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος εἶχε προτείνει νὰ ἑνώσῃ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴν χριστιανικὴ ὀρθοδοξία μέσῳ τοῦ ἀλεβισμοῦ.Τοῦ εἶπα ὅτι ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία θὰ πραγματοποιηθῇ μόνον μεταξὺ ἑλλήνων καὶ τούρκων ἐθνικιστῶν καὶ ὄχι μεταξὺ ἑλλήνων καὶ τούρκων κουλτουριαραίων. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνομιλίας μου αὐτῆς τὴν μετέφερα σὲ ἄρθρο ποὺ ἔγραψα τότε, τὸ 1975, στὴν ἐφημερίδα "Ἑστία", ἀλλὰ ποῦ νὰ πιάσῃ τὸ νόημά του ὁ πιθηκάνθρωπος Γραικύλος.
Δημήτρης Κιτσίκης


FACEBOOK
19 April 2017
One remembers that less than a year ago, both Washington and Moscow wanted to topple Erdoğan from power and even assassinate him. Today, both Trump and Putin congratulated Erdoğan for his victory over the Turkish referendum, along with the congratulations of anti-Brussels European Leaders (Orban,Lukashenko etc). This means that while the European Union is moribund, loosing all respectability from the peoples of the world, Erdoğan's Turkey has rallied the two allied Great Powers of USA and Russia and has become the Pivot of the Aegean Sea. It is time for Greece to liberate itself from the European Union`s yoke and join the geopolitical alliance of Russia-USA-Israel and Turkey. Erdoğan, the spiritual son of Fethullah Gülen, after eliminating in 2013 his spiritual father, considered dangerous for him, has put to practice Gülen`s dream of a revival of the Ottoman Empire.
Dimitri Kitsikis
351 – Γιατὶ ἀπέτυχε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν ἐθνῶν

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπενοήθη τὸ 1930 ἀπὸ τὸν Ἀριστείδη Μπριὰν καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἀπὸ τὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ, ὡς πολιτικὴ ἕνωση μεταξὺ κρατῶν ποὺ ἦταν ἡνωμένοι ἀπὸ ἕναν κοινὸ ἑβραιοχριστιανικὸ πολιτισμό. Στὸ βιβλίο του «Les chênes quon abat» (Οἱ δρῦς ποὺ ξυλεύονται), 1971, ὁ André Malraux κατέγραψε τὰ παρακάτω λόγια τοῦ Στρατηγοῦ: «Ἡ Εὐρώπη, τὸ γνωρίζετε ὅσο τὸ γνωρίζω καὶ ἐγώ, θὰ ὑπάρξῃ ὡς συμφωνία μεταξὺ τῶν κρατῶν ἤ τίποτα. Συνεπῶς τίποτα. Εἴμεθα οἱ τελευταῖοι Εὔρωπαῖοι τῆς Εὐρώπης ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ Χριστιανοσύνη»

Οἱ τεχνοκράτες τῶν Βρυξελλῶν ἐθυσίασαν πρὸς χάριν τῆς οἰκονομίας  ὅ,τιδήποτε ἐστερέωνε τὴν Εὐρώπη, δηλαδὴ τὸν πολιτισμό της. Καὶ ὁ πολιτισμός της ἐβασίζετο, ἀπὸ τὴν  ἐποχὴ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ῥώμης, ἐπὶ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Θέλοντας νὰ ὁραματισθοῦν ὑπερβολικὰ μεγάλως οἱ τεχνοκράτες τῶν Βρυξελλῶν ἐπέβαλον στὸν Valéry Giscard dEstaing νὰ συντάξῃ τὸ κείμενο ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος, τὸ 2002-2003, μὲ κατεύθυνση ἀποκλειστικῶς τὴν οἰκονομία, καλύπτοντας τὸ σύνολο  τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Τουρκίας, ἕνα κείμενο στὸ ὁποῖο ἀπουσίαζον τὰ στοιχεῖα τῆς πολιτισμικῆς ἑνότητος τῆς Εὐρώπης: Οὕτε λέξη γιὰ τὴν χριστιανοσύνη καὶ τὴν γλῶσσα τοῦ πολιτισμοῦ της. Αὐτὸ τὸ Σύνταγμα ἀπερρίφθη μὲ τὰ δημοψηφίσματα τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ὁλλανδίας, τὸ 2005.

Ἐξῆντα χρόνια μετὰ τὴν συνθήκη τῆς Ῥώμης, ἱδρυτικὴ συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὶς 24 Μαρτίου 2017, οἱ 27 χῶρες τῆς Εὐρώπης, χωρὶς τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, συνηντήθησαν στὸ Βατικανὸ ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ πάπα Φραγκίσκου, μέσα στὶς κραυγὲς ἀγανακτήσεως τοῦ προέδρου τῆς Τουρκίας Ἔρντογαν, ποὺ ἀπεκάλεσε τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχε ἀποκλεισθῆ, χριστιανικὴ σταυροφορία κατὰ τοῦ Ἰσλάμ. Τὴν ἴδια στιγμή, καὶ παρὰ τὴν παρουσία στὴν βατικανικὴ τελετή, τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἡ Ἑλλὰς, μητέρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ἐβυθίζετο μέσα σὲ ἕνα οἰκονομικὸ χάος χωρὶς προηγούμενο. Ἀλλὰ ἐφαίνετο πλέον ὅτι ἦτο πολὺ ἀργά. Τὸ κακὸ εἶχε συντελεσθῆ. Χωρὶς πολιτισμικὴ πυξίδα τὸ εὐρωπαϊκὸ σκάφος ἐκάθητο στὴν ξέρα.

Στὶς 28 Ἰουνίου 2016, τὸ «Monde des Blogs » ἐδημοσίευε μία ἔκκληση μὲ τίτλο «Europe : le grec comme langue officielle de lUnion européenne», τριῶν γάλλων διανοουμένων: τοὺς Pierre Berringer, ἐκδότης,  Yves Canier, καθηγητὴς κλασσικῆς φιλολογίας  καὶ Catherine Teuler, καθηγήτρια ἀγγλικῶν. Αὐτοὶ οἱ τρεῖς συνάδελφοι ὑπεστήριζαν τὴν γνωστὴ θέση τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ποὺ ἐπαρουσιάζετο ἀνελλιπῶς ἀπὸ δεκάδες χρόνια στὰ γραπτά του, τὶς ὁμιλίες του καὶ τὴν διδασκαλία του, σὲ διάφορες γλῶσσες, μία θέση ποῦ ἐβασίζετο στὸ ἀκόλουθο σκεπτικό :

Οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν μὲ τὸ πλῆθος δεκάδων ἐπισήμων γλωσσῶν ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὰ ἀγγλικὰ, ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ παγκόσμια lingua franca ἐμπορίου, νὰ ἐπιβάλλεται ὅλο καὶ περισσότερο ὡς κοινὸς γλωσσικὸς φορεὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Νὰ ἐπιλεχθῇ συνεπῶς, μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, ἐκτὸς τῶν ἀγγλικῶν, ἡ γλῶσσα ποὺ ἀντιπροσωπεύει καλύτερα τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Ἄς ἀρχίσουμε μὲ τὶς γλῶσσες τῶν κυριωτέρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν : τὰ  γαλλικά, τὰ γερμανικά, τὰ ἰταλικά, τὰ ἱσπανικά. Καμμία ἀπὸ τὶς μεγάλες χῶρες θὰ ἐδέχετο νὰ θυσιάσῃ τὴν  γλῶσσα της πρὸς χάριν τῶν ἄλλων.

Καὶ νὰ περάσουμε στὶς γλῶσσες τῶν μικρῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὅπως τὰ ὁλλανδικά, τὰ δανικά, τὰ πορτογαλικὰ καὶ τὶς πολλὲς ἄλλες. Καμμία ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ἑνώσεως θὰ ἐδέχετο μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς γλῶσσες νὰ ἀντιπροσωπεύσῃ ἀπὸ μόνη της τὸ σύνολο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Μένουν συνεπῶς οἱ δύο κλασσικὲς γλῶσσες ποὺ ἐσχημάτισαν ἐπὶ χιλιετίες τὴν τύχη τῆς Εὐρώπης: τὰ λατινικὰ καὶ τὰ ἑλληνικά. Ἡ πρώτη ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ ὅλη τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ἐπὶ αἰῶνες ὡς ζωντανὴ γλῶσσα καὶ ἀκόμη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας παραμένει ἡ γλῶσσα τοῦ Βατικανοῦ. Παρὰ ταῦτα, ἀπὸ τὸν ΙΗ΄αἰῶνα τὰ λατινικὰ σταδιακὰ μετετράπησαν σὲ νεκρὴ γλῶσσα καὶ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὴν ἐπαναφέρουμε στὴν  ζωὴ γιὰ χρήση σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

Καὶ τὰ ἑλληνικά ; Ἐπὶ δύο χιλιετίες τὰ ἑλληνικὰ ὑπῆρξαν ἡ γλῶσσα ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης, ὄχι μόνον τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀλλὰ καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν ΙΣΤ΄αἰῶνα καί, ἀκόμη, στὸν Κ΄αἰῶνα, οἱ φοιτητὲς τῶν πανεπιστημίων τῆς Ὀξφόρδης καὶ τοῦ Κέϊμπριτζ ἐπικοινωνοῦσαν μεταξύ τους στὰ ἑλληνικά. Ἐπιπροσθέτως, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ λατινικά, τὰ ἑλληνικὰ παραμένουν σήμερα ζωντανὴ γλῶσσα.

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι ἡ υἱοθέτηση τῶν ἑλληνικῶν ὡς κοινὴ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης θὰ ἔδιδε ἀθέμιτη πρωτιὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κράτη της καὶ συγκεκριμένα στὴν Ἑλλάδα; Ὄχι, ἐφ’ὅσον πρόκειται γιὰ μία μικρὴ χώρα ποὺ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπωφεληθῇ τοῦ γλωσσικοῦ προνομίου της γιὰ νὰ κυριαρχήσῃ στὴν Εὐρώπη.

Παρὰ ταῦτα, ἐὰν υἱοθετούσαμε τὰ ἑλληνικὰ ὡς κοινὴ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης, ποία ἑλληνικὴ γλῶσσα θὰ ἐπιλέγαμε; Τὰ ἀρχαῖα, τὰ τῆς Βίβλου ( ἐφ’ὅσον ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐγράφη ἀπ’εὐθείας στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἐφ’ὅσον καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μετεφράσθη, δύο αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ, ἀπὸ τοὺς ἑβραίους σοφοὺς τοὺς ἀποκαλεσθέντες «Ἑβδομήκοντα», ἀπὸ τὰ ἑβραϊκὰ στὰ ἑλληνικά;) Ἤ τότε τὰ νεοελληνικά; Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ φιλόλογοι τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἐδῶ καὶ διακόσια χρόνια κυριολεκτικὰ κατέστρεψαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα προσπαθῶντας νὰ μιμηθοῦν τὶς γραμματικὲς καὶ συντακτικὲς μεταρρυθμίσεις τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, τὸ πλέον συνετό, κατὰ τὴν γνώμη μας, θὰ ἦτο νὰ ἐπιλεχθοῦν τὰ ἑλληνικὰ τῶν Εὐαγγελίων, ποὺ παραμένουν ζωντανὰ μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια καὶ τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται πολὺ κοντὰ στὰ νεοελληνικά, πόσῳ μᾶλλον ποὺ τὰ ἑλληνικὰ αὐτὰ συνδέονται μὲ τὸν κοινὸ ἑβραιοχριστιανικὸ πολιτισμὸ τῆς Εὐρώπης.

Γιὰ τὴν υἱοθέτηση τῶν ἑλληνικῶν ὡς ζωντανὴ κοινῆ γλῶσσα  τῆς Εὐρώπης καὶ γιὰ νὰ καταστῇ αὐτὸ πρακτικῶς δυνατό, πρέπει τὰ ἑλληνικὰ νὰ καθιερωθοῦν ὡς ὑποχρεωτικὴ γλῶσσα, ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ μέχρι καὶ τὸ Πανεπιστήμιο, δίπλα στὴν μητρικὴ γλῶσσα τῆς κάθε χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἀκόμη καὶ σήμερα, δὲν εἶναι ποτὲ ἀργά. Ἡ συνάθροιση στὸ Βατικανό, τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης, παρουσίᾳ τοῦ πάπα, στὶς 24 Μαρτίου 2017, καὶ τὸ γεγονός, ποὺ ἐπεβλήθη ἐκ τῶν πραγμάτων στὴν Εὐρώπη, νὰ ἀποκλεισθῆ ἡ μουσουλμανικὴ Τουρκία, ποὺ εὑρίσκεται σήμερα ἐν μέσῳ τῶν δοκιμασιῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ ἀπολυταρχισμοῦ, κάνει ἐφικτὴ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἑβραιοχριστιανισμοῦ ὡς πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐπὶ πλέον, ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου μειώνει τὴν ἐπιρροὴ τῶν ἀγγλικῶν, κάμνοντας τὴν υἱοθέτηση τῶν ἑλληνικῶν ἡ πλέον εὔκολη. Ἀλλὰ διὰ τοῦτο θὰ ἐχρειάζετο μία κοινὴ θέληση ἐξόδου ἀπὸ τὶς ὑπόγειες διαβάσεις τοῦ οἰκονομισμοῦ πρὸς χάριν τῆς πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς διαστάσεως.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             15 Ἀπριλίου 2017


129 comments:

 1. Χριστός Ανέστη!

  Ζούμε να δούμε μία Ανάσταση με αμιγώς Ορθόδοξο Ρωμαίηκο πολίτευμα, στα πλαίσια του Ιρανικού. Η Ελλάδα θα σωθεί μονάχα εάν γίνει Ορθόδοξη Ρωμαίηκη Πολιτεία, Θεοκρατικού Χριστιανικού τύπου με σοσιαλιστικό κοινωνικό σύστημα. Ζούμε την Ορθοδοξία κυρίαρχη να δούμε!

  Χρόνια πολλά σε όλη την Ρωμηοσύνη! Η Ρωμανία ζει για πάντα στις καρδιές μας!

  ReplyDelete
  Replies
  1. η ρωμηοσυνη θα ζησει και θα μεγαλουργησει...παντα στις καρδιες των ορθοδοξων!

   Ενα κινημα αμιγως ορθοδοξο θα καταστρεψει την kolonakiotiki ψευυτοδυση του ψευτοελληνισμου και της αντιορθοδοξιας και θα κανει παλι (συγνωμη για την εκφραση) τις πορνες τις χωρας αυτής σεμνες Ρωμηες και με ταπεινοφροσυνη !
   Κων/πολιτη στειλε μου μυνημα στο ηλεκτρονικο μου μαιλ verieusromania6@gmail.com
   να τα πουμε εκει καλυτερα,γιατι εθελω να σε ερωτησω μερικα πραγματα !
   Χρήστος Ανέστη
   να ειστε ολοι καλα και εσεις οι χριστιανοι και εμεις...δεν θελουμε μισοι

   Delete
  2. Μήπως θέλετε ολόκληροι;

   Delete
 2. Αγαπητέ κύριε Κιτσικη,
  Χρονια πολλά και καλο πασχα. Αναφερθήκατε σε προηγουμένη συνέντευξη σας σχετικά με την εκλογή του Κ. Τραμπ στην εξουσία στις ΗΠΑ και μάλιστα τον προσφωνήσατε και ως Δοναλδιο Τραμβιο, εφόσον θα είναι ο άνθρωπος που θα αλλάξει τον πλανήτη ολόκληρο με την πολιτική του. Βάση των τελευταίων ενεργειών του όμως, φαίνεται να αθετεί όλες τις προεκλογικές του αναγγελίες και να στρέφεται κατάφορα εναντίον της Ρωσίας, πολιτική που είχαν χαράξει οι neoconservatives και θα την υλοποιούσαν με την εκλογή της κ. Κλίντον στην εξουσία. Ο Steve Bannon φαίνεται να αποδυναμώνεται πλήρως από το επιτελείο του, και όλες του οι κινήσεις δείχνουν μια σύγκλιση προς την κίνα. Η άποψη σας θα ήταν ευπρόσδεκτη. Γιαννης

  ReplyDelete
 3. Προτείνω. 1 (ξανὰ) τὴν ὑπόθεση ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνένωσης τοῦ φασιστικοῦ εὐρωπαικοῦ ὑποστρώματος τοῦ μεσοπολέμου μὲ τὸ ἁμερικανικὸ κεφάλαιο, στὸ ὁποῖο ἀμερικανικὸ περιλαμβάνεται τὸ ἑβραϊκό. 2) Ὅτι πρότυπο γιὰ τὴν γραφὴ τῆς ἑλληνικῆς πρέπει νἀ εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη, ἐνδεχομένως στὴν ἐγκεκριμένη ἁπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τελευταῖα ἔκδοση 3) ἕνας χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ δεχτῇ ἄλλο καταστατικὸ κείμενο ἀπὸ τὴν τελευταῖα καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς συναγόμενα πιστεύω. Συνεπῶς εἷναι ἀδύνατον ὁποιοδήποτε κρατικὸ μόρφωμα νἀ μἠν εἶναι ἀλλοίωση τοῦ χριστιανισμοῦ, τοῦ Βυζαντίου περιλαμβανομένου.

  ReplyDelete
 4. Υγ. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει ξεκαθαριστῇ τελείως εἶναι ἄν ὁ Τρὰμπ βαράει τὴν Ἀσία σὰν ἰμπεριαλιστὴς ἤ σὰν παραγωγικὴ βάση τοῦ δικοῦ του ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και τα δύο.

   Οι ΗΠΑ είναι ένα τρελοκομείο που ανάλογό του δεν υπηρξε στα χρονικά της Ανθρωπότητος, μονάχα κατά την περίοδο απολύτου εκφυλισμού της παγανιστικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ακριβως πριν ανέλθει στην εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος.

   Οι ΗΠΑ πρέπει να καταστραφούν, ολοκληρωτικά και ανελέητα. Εάν αύριο γίνει επίθεση στην Βορειο Κορέα κανονικά θα έπρεπε να συγκροτηθεί μέτωπο από Ευρωπαίους εθελοντές, έτσι η νεολαία θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στα αυτιά τους, όπως έγινε στον Ισπανικό εμφύλιο με τις Διεθνείς Ταξιαρχίες.

   Delete
 5. Μισοπεθαμενα ειναι τα Ελληνικα αφου τα μιλαμε τρεις και ο κουκος και εσεις στο Ελλαδα και μεις στα ξενα
  .Αλλά γιατί τόση φασαρια με την γλωσσα? αφού πανω απο ολα ειναι η φυλή....και την Ελληνικη να μιλουν οι Νεγροι ,παλι νεγροι θα μεινουν και στο τελος θα αλλάξουν και την γλωσσα φερνοντας την στα μετρα τους σαν (ουγκ ουγκ)
  Αλλά ειπαμε...ολοι θα ζησουμε..και οι άνθρωποι και οι νεγροι και ο καθε υπανρθωπος !


  Δωσε τον καλυτερο πολιτισμο σε μια φαρα πρωτόγονη και θα τον καταστρεψει (οπως η νεοελληνικη φαρα) απο την αλλη μια ανωτερη φυλη θα παει την οποιαδηποτε κουλτουρα σε ανωτερα επιπεδα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mr Robert πού τοποθετείς τον εαυτό σου;Στους ανθρώπους ή στους υπανθρώπους;
   Απ τα λεγόμενά σου θα έλεγα ότι αποτελείς κατηγορία από μόνος σου.

   Βεροιεύς

   Delete
 6. Άκρως διχασμένη βγαίνει η Τουρκία από το δημοψήφισμα του Έρντογαν.

  Εάν δεν είχε πράξει ό,τι έπραξε στην Ολλανδία για να πάρει με τ μέρος του λόγω αντι-Δυτικισμού τους ντονεράδες της Γερμανίας και της Γαλλίας, σύν ένα ποσοστό νοθεύσεως που πάντοτε υπάρχει, ο Έρντογαν θα είχε ΧΆΣΕΙ το δημοψήφισμα:

  Χάρτης : http://aa.com.tr/en/

  Κούρδοι, αστικά κέντρα όπου κυριαρχεί η αφρόκρεμα των Τούρκων αστών και τραβάνε οικονομικά όλη την πάμπτωχη ενδοχώρα ακόμη δε και η Άγκυρα(!!), ψήφισαν πλειοψηφικά "ΌΧΙ" και μαζί και οι Κούρδοι!

  Ενδιαφέρον έχει να δούμε τί μαίνεται να γίνει.

  ReplyDelete
 7. Στὸν Σείριο ἀπόπου προῆλθε τὸ Γένος τῶν Ἑλίνον.

  ReplyDelete
 8. (Κλασσικό λογικό σφάλμα ! Ὁ Παλαμᾶς εἶναι χειρότερος ποιητἠς ἁπὀ τὀν Ἁνακρέοντα διότι εἶναι χειρόερος ποιητὴς ἀπο τὀν Ἁνακρέοντα. Ὁρισμὸς δηλ. διἀ τοῦ ὁριζομένου.
  Ὁ πολεμιστἠς νίκησε στὴ μάχη ἑπειδὴ εἶναι καλύτερος πολεμιστής. Μἐ ἄλλα λόγια -το βλέπω ἁπὀ μικρός - εἷναι ῥατσισμός ἡ μεσαιωνικἠ λογικἠ τοῦ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ δικαιώματος. Ἑφόσον μπορῶ νἀ καταπατήσω τὀ χωράφι τοῦ γείτονα ΗΤΑΝ πάντοτε δικό μου.

  Πῶς θέλετε νἀ προοδεύσῃ ἕνας λαὸς κλεφτῶν καἰ ψευτῶν, ποὐ τἠν κλεψιἀ καὶ τὴν ψευτιὰ τῆν προπαγαναδίζουν τἀ κανάλια ἑν χορῶι,μἐ τὀ ΝΕοελλήνων Πᾶσχα καἰ τὀν παραδοσιακὸ ὀβελία μετἀ σαράντα μέρες χάμπουργκερ ;)

  ReplyDelete
 9. YΓ. Ὅποιος θέλει πραγματικὰ νὰ ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς προγόνους του, προτοῦ καταφύγῃ στους χιμπατζῆδς καἰ στοὐς διαστημανθρώπους τοῦ Ελ-Ντάμπα, ἔχουμε δόξα τῶι Θεῶι τἠν ἀρχαιοελληνικὴ γραμματεία ποὺ διασώζει σεβαστὸ ἀριθμὸ ἔργων. Μπορεῖ θεωρητικῶς κανεῖς νἀ στρώσῃ κάτω τὸν πισινό του νὰ ἁποκτησῃ ἰδίαν πεῖρα. Βέβαια, εἶναι ἀκοπώτερο νἀ βλέπεις στὴν τηλεόραση τὸν ῥήτορα Βλαχογυφτοαρβανιτόπουλο νὰ λέει πὠς Ἕλληνες χτίσανε τἰς Πυραμίδες στὴν Γροιλανδία, διότι ἁπλούστατα καὶ στὴν Βουλγαρία ὑπάρχει κάποιος Ἀλητῶφ ποὐ λέει ὅτι Βούλγαροι χτίσανε τοὐς Οὐρανοξύστες στἠν Ἕρημο τῆς Αὐστραλίας. Καὶ ὅτι οἱ Βούλγαροι προέρχονται ἀπὸ τὸ Β τοῦ Γηταύρου. Στὴν πραγματικότητα τὸ ξέρουνε ὅτι εἶναι ἁρλοῦμπες, διεκδικοῦν ὅμως καὶ δικαίως τὸ δικαίωμα τῆς ἀρλουμπολογίας. Ὁ φασισμὸς εἶναι ἁντιδιαφωτισμός. Μαζί τους. Ἡ ψωναρωσύνη και τὀ κατιναριὸ τῆς ἐγκυκλοπαιδικῆς γνώσης εἶναι ἔγκλημα τῆς ἀστικῆς τάξης. Τὰ σχολεῖα πρέπει νὰ γκρεμιστοῦν. Καμία ἀντίρρηση. Ἐμένα αὑτὸ ποὺ μοῦ τὴ δίνει στἠν φασίζουσα ἀρλουμπολογία εἶναι ὅτι οἱ ἀστικες ἁξίες δὲν γκρεμίζονται ἀλλὰ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ.

  Δηλ. Ὅποιος εἶναι πιὸ ἱσχυρὸς εἶναι μάγκας, λεφτά, δύναμη, ἱσχύς. Νὰ τὸν βράσω τὸν λαὸ ποὐ ἁναγνωρίζει τὀν δυνάστη του. Εἶναι ἄξιος τῆς μοίρας του. Ὅταν βρεθῇ στἠν ἐξουσία θὰ κάνει τἀ ἴδια. Θὰ βάλει κυλὸτ (βράκα) καἰ θἀ χορεύει μενουέττο. Εἷναι ἡ κυκλικὴ ἀντίληψη τῆς ἱστορίας καἰ ἡ ζωὴ σὰν παροδικὸ θέατρο ποὐ ἐπιτρέπει στὸν λαὸ τὀν λαϊκὸ φασισμό του. Εἶναι ἡ ἀντίληψη, δὲ βαριέσαι...αὐτὴ ¨η άντίληψη εἶναι ἀπαράδέκτη. Καἰ καλλιεργεῖται ἁπὀ τἰς διεφθαρμένες ἑλίτ συνειδητότατα μἐ τὀν τρόπο ποὐ περιγράφεται στὸ 1984, μὲ τἠν διπλὴ σκέψη.


  Στὴν οὑσία ἡ ἐλίτ περνάει στὀν σύνθημα στὸν λαό ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΒΛΑΚΑ, λαἐ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΒΛΑΚΑ. Νομίζω πὼς το πέτυχα. ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΒΛΑΚΑ, λέει ἡ ἐλίτ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΣΑΝ ΕΜΑΣ. Ἔτσι ἀναπτύσσεται ὁ πῶς νὰ τὸν πῶ;; φασισμό ; ναζισμό ;

  ReplyDelete
 10. Χριστός Ανέστη.
  Επειδή συχνά έρχεται το θέμα μεταξύ
  πίστης και λογικής, καθώς και την επίδραση της Ευρώπης
  στα πολιτιστικά πράγματα της Ελλάδας.
  Για την σχέση νου - λογικής στην ορθόδοξη πίστη
  Εφραίμ Βατοπαιδινού:
  https://drive.google.com/file/d/0B3Fs0lxOl3ntODJQWWlqNEFvakk/view

  ReplyDelete
 11. Διδασκόμενη σωστά, ἡ ἑλληνικὴ εἶναι ἑνιαῖα γλῶσσα ἀπὸ τὶς πινακίδες τῆς Γραμμικῆς Β. μέχρι σήμερα. Αὐτὸ εἶναι ἑπιστημονικὴ ἀλήθεια, δὲν εἶναι ἐθνικισμός. Ἐπειδὴ οἱ ὑπουργοὶ Παιδείας τοῦ Σύῥῤιζα εἶναι κολλημένοι στὸν Κοραϊκὸ μῦθο τοῦ ἀγραμμάτου λαοῦ, δὲν κατανοοῦν ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθῃ τὸ πολυτονικὸ μὲ ἑνιαίους καὶ σωστοὺς κανόνες. Ἕτσι μόνο θὰ φτιαχτῇ ὅμως ἕνα σχολικὸ σύστημα τῆς προκοπῆς ποὺ θὰ ἁποθαρρύνῃ τὸν βλάχικο φυλετισμό. Τοὺς περισσὀτερους κανόνες νομίζω τοὺς ἔχω βρῇ. Ἡ ἐκκλησία πάλι ἔχει ἀπόλυτο δίκιο στὸ ὅτι δἐν πρέπει νἀ βγοῦνε τἀ θρησκευτικὰ ἁπὸ τὰ σχολεῖα. Ἡ ἐκκλησία ἔχει γνώσεις ἀφομοιωτικοῦ ἑλληνισμοῦ πολυ ἀνώτερες ἀπὸ τοῦ Ἀμερικανολάγνου διπροσώπου ΤΣΙΡΙΖΑ.

  Ὅμως ἡ οὐσία δἐν εἶναι στὸ σχολικὸ πρόγραμμα ἀλλὰ στὸ ἄτομο. Κανεῖς δὲν μπορεῖ νὰ νομοθετήσῃ τἠν ἐλευθερία καὶ τἠν μὴ αὐθεντία. Ἐκεῖ λοιπὸν βρίσκεται τὀ πραγματικὸ θρησκευτικὸ μάθημα, καὶ τὀ θεῖο ἀρχίζει ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ κοινωνικὴ ὑποχρέωση. Αὐτὸ εἶναι ἡ πραγματικὴ κιβωτὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ, κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ νἀ λεχθῇ, διότι δἐν εἶναι κανονιστικὸ ἀλλὰ κανόνας. Αὐτὸ τὀ πράγμα μόνο ἀπὸ δάσκαλο σἐ μαθητὴ μεταδίδεται ἤ μᾶλλον ἐπιβεβαιώνεται διἀ τοῦ παραδείγματος καὶ ὄχι διὰ τοῦ σχολικοῦ προγράμματος. Ὁ κος Ῥόμπερτ παραπάνω ἔχει δίκιο λοιπὸν στὸ ἑξῆς. Ὅτι ἁπὸ δοῦλο κινδυνεύει νἀ βγῇ δοῦλος, καἰ ὅτι λοιπὸν ἄν δἐν ἁποφασίσῃ ὁ δοῦλος νὰ κάνει ἁποτοξίνωση ἁπὸ τὴν δουλεία του δὲν τὸν σώζει κανένα πρόγραμμα. Εἶναι θέμα ὑποκειμένου, τρόπον τινά, καὶ ὄχι μέσων.

  ReplyDelete
 12. Ολες οι γνωστές δυτικές γλώσσες είναι κατά βάσιν διάλεκτοι της Ελληνικής.Ακόμη,τό Λατινικό αλφάβητο είναι το αλφάβητο της Κύμης της Εύβοιας που διαδόθηκε απ τους αποίκους της πόλης αυτής στην Ιταλική χερσόνησο.
  Εχει δίκαιο ο κ.Καθηγητής να προτείνει την χρήση της Ελληνικής λοιπόν αντί των παραλλαγών αυτής,ως επίσημη γλώσσα.
  Δώρο θεού προς τους βαρβάρους που όμως δεν θα το δεχτούν.
  Σε σχετική πρόταση Βάσκων ευρωβουλευτών πρίν από χρόνια,ακόμη και οι ''Ελληνες''ευρωβουλευτές εναντιώθηκαν.


  Βεροιεύς (όχι το αγράμματο τρόλλ)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σταματῆστε νἀ γράφετε συνειδητὰ ψέμματα ἄν δὲν θελετε νἀ εἶστε βάρβαροι. Οἱ Ἕλληνες πρῶτοι ὑποταχθήκανε στἠν ἁλήθεια.

   Delete
  2. Το 30% της Αγγλικής είναι οφθαλμοφανή και παραφθαρμένα Ελληνικά.
   Λέξεις βασικές της ζωής και αρχα'ι'κες όπως:air,fire,water,land,cedar,moon,mother,father κλπ.
   Επιστημονικές;Σχεδόν όλες είναι Ελληνικές.
   Άλλες όπως:eccentric,eclectic,apologize,apotheosis,agnostic,charity κλπ
   Αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις απ τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες ,αυτές είναι ανίκανες να υποστηρίξουν την ύπαρξή τους πλέον καλύπτοντας το κενό.
   Είμαι σίγουρος Κωνσταντή ότι εσύ τα ξέρεις πιο καλά από μένα αυτά,όμως συνειδητά τα αποσιωπείς.

   Βεροιεύς(όχι το τρολλ)

   Delete
  3. Παιδιἀ ἁνοῖξτε κανά βιβλίο. Ἡ ἑλληνική, ὅπως ἡ ἁλβανική, εἶναι κλάδος τῆς ἱνδοευρωπαϊκῆς. Δἐν κατάγονται τἀ γερμανικἀ καὶ τἁγγλικά ἁπὀ τἠν ἑλληνική, τἀ κοινά τους στοιχεῖα κατάγονται ἁπο μιἀ γλῶσσα ποὐ δἐν μιλιέται πιά. Ἡ θεωρία αὑτὴ εἶναι τόσο πειστικἠ ποὐ δἐν χρειάζεται ἀλλαγή.

   Delete
  4. Η ινδοευρωπαική θεωρία έχει καταρεύσει εδώ και χρόνια στους σοβαρούς επιστημονικούς κύκλους.
   Κάποιοι βέβαια την αναμασάνε επειδή θέλουν συστηματικά να αποκρύψουν την Ελληνική-Αιγαιακή αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού.
   Όλα αυτά βέβαια για να υποστηριχθεί η Εβραική ασυναρτησία του Αδαμ και της Ευας.
   Η χρονολόγηση του αρχανθρώπου των Πετραλώνων έχειπάει σταδιακά στο 300.000 π.χ

   Βεροιεύς

   Delete
  5. Δεν υπάρχουν Ινδο-Ευρωπαίοι!!

   Δεν υπήρξε ποτέ κοινη ΙΕ γλώσσα αποτελεί κυριολεκτικά ονείρωξη μερικών Ινδο-Γερμανιστών.

   Δεν υπάρχουν επίσης ΙΕ ή ΙΕ λαοί. Αυτό αποδεικνύεται άνετα μέσω της φυλετικής ανθρωπολογίας και της μετεξελίξεως των αρχικών Κρομανοειδών μορφών σε Νορδικούς στην Σκανδιναυία, Ατλντοειδείς στις Βρεταννικές νησους, Μεσογειακούς στον Αιγαιακό χώρο, Διναρικούς στα Βαλκάνια, Αλπικούς στην Ανατολική Ευρώπη, Ιρανικούς στην περιοχή της Περσίας κλπ...

   Delete
  6. Ο άνθρωπος σου έθεσε υπόψιν συγκεκριμένες λέξεις, τις οποίες χρησιμοποιούν όλες οι γλώσσες του κόσμου και όχι μόνον η αγγλική ή η αλαμανική. Κανένας δεν σου μίλησε για καταγωγή γλωσσών. Σου έφερε ο άνθρωπος παραδείγματα(ορθώς) δανείων λέξεων από την ελληνική. Αν αυτές οι λέξεις δεν είναι ελληνικές αλλά κάποιας άλλης γλώσσας, που δεν μιλιέται πιά, πρέπει να μας πεις ποιά είναι αυτή η γλώσσα και ποιά η ετυμολογία σ΄αυτήν την ξεχασμένη γλώσσα τουλάχιστον όσων λέξεων σου έφερε ως παράδειγμα. Άλλως η παραίνεσή σου (ανοίξτε κάνα βιβλίο) έχει αποδέκτη μόνον για εσένα.

   Delete
  7. Εἶναι λόγιες λέξεις πλασμένες ἀπὀ τοὐς λογίους, παιδιά. Ἔλεος. Ξένους λογίους. Δἐν τὶς ἔπλασε ὁ Ἑλληνικὀς λαός. Σχηματίστηκαν μὲ βάση τἠν γραπτἠ ἑλληνικὴ γλώσσα ποὐ πάντοτε ἑμελετᾶτο ὡς πρότυπο, μαζἰ μἐ τἠν λατινική, μἐ μιἀ μεγάλη ὥθηση ἁπὀ τἠν Ἀναγέννηση, στἠν Δύση. Ἑμένα μἐ ἑνδιαφέρει ἡ Ἑλληνικότης ἄνευ τῆς Δύσεως. Πῶς μιλοῦσε ὁ ἑλληνικὀς λαὀς ἁπὀ τὀν καιρὀ τοῦ Ἁποστόλου Παύλου μέχρι τὀ 1821. Αὐτὰ εἶναι τἀ ἑλληνικά.

   Φυσικὰ καἰ ΔΕΝ ἔχει καταρρεύσει ἡ ἰνδοευρωπαϊκή θεωρία καἰ ἡ θεωρία τῆς Ἑλληνογενέσεως τῶν πάντων εἶναι γιὰ τὸ τσίρκο, ἤ μᾶλλον τὸ πλανητάριο. Ἡ θεωρία τῆς εἱσβολῆς τῶν Ἱνδοευρωπαίων, ὅπως καἰ τῶν Δωριέων, δἐν στέκει διότι δἐν στηρίζεται πουθενά. Ἡ ἱστορικὴ γλωσσολογία, ὅπως καἰ ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου, στέκουνε μιἀ χαροῦλα. Βεβαίως ὑπῆρχε καποτε ἕνας λαὸς ποὐ μιλοῦσε μιἀ γλῶσσα-πρόγονο τῶν λεγομένων ἱνδοευρωπαϊκῶν ἁλλὰ δὲν ἔχει συμφωνηθῇ τὀ ποῦ καὶ πότε ἔζησε. Ἕχω ἁναφερθῆι πολλάκις στἠν Θεωρία τῆς Συνεχείας τοῦ Μάριο Ἁλινέι.

   Ἅλλο τὸ γεγονὀς ὅτι οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν Ἑλληνικἀ στὀ νότιο ἄκρο τῆς Βαλκανικῆς πολὐ πρἰν τὀ 1500 π.Χ. καἰ ἄλλο ὅτι βγήκανε λέει ἁπὸ τὸ ὑπέδαφος σὰν τοὺς Θηβαίους Σπαρτοὺς ἤ τὀ φυσικό αἔριο ποὐ ψάχνουμε μἐ παρόμοιες μεθόδους. Ἑξάλλου οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες κατάγονται σἐ πολὐ μεγάλο ποσοστὸ ἀπὀ βλαχόφωνους, ἀλβανόφωνους, σλαυόφωνους πληθυσμούς, γλῶσες-κλάδους της ἱνδοευρωπαϊκῆς μἐ ἑξίσου μεγάλη προϊστορία, μἐ τἠν ἑλληνικήή, ἅν καἰ ὄχι ἱστορία, .

   Οἱ Ἕλληνες δανείστηκαν τὸ ἀλφάβητο ἁπὀ τοὐς Φοίνικες (νἀ ἁφήσουμε τἀ παραμύθια τῆ Χαλιμᾶς) καἰ τὀ ἁβγἀτισαν. Διότι ἦταν ἑμπορικὸς λαὸς καὶ σὲ προνομιακὸ σημεῖο γιὰ τὶς ἀνταλλαγὲς μὲ τὴν Ἀνατολή. Τὸ ὅτι δἐν ἔπιασε τόπο ἡ συλλαβικἠ Γραμμικἠ Β εἶναι ἑνδεικτικό. Γραμμικἠ Β. καἰ πινακίδες ταιριάζουν μἐ γεωργικὴ μοναρχία. Ἡ Ἑλλάς δἐν προσφέρεται γιὰ γεωργία μεγάλης κλίμακος, ἐξ οῦ καἰ ὁ ἁντιμοναρχικός της χαρακτήρας.

   Delete
  8. Ἥδη οἱ Ἑτροῦσκοι ἔχουν τοὺς Ἕλληνες σὰν πολιτισμικὸ πρότυπο. Ἡ Ἑλλὰς ὡς πολιτισμικὸ πρότυπο διαδίδεται μὲ τό.. στανιὸ μὲ τἰς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἁλεξάνδρου καἰ ἀκόμα περισσότερο ἴσως καἰ πιὸ διακριτικὰ ὑπὀ τοὐς Ῥωμαίους. Προσοχὴ ὄμως. Ἁφενός, τὀ πολιτισμικὸ πρότυπο ἔφτασε πολλἐς φορὲς νἀ καπελώσῃ τοὐς... ἴδιους τοὐς Ἕλληνες, βλ. λ.χ. σἐ μᾶς τἠν καθαρεύουσα, ὡς ἕνα βαθμό.

   Ἁφετέρου, μὴν μπλέκουμε τὰ μποῦτια μας τηλεοπτικῶς καἰ οὐφολογικῶς μὲ τὸ νά γεφυρώνουμε τἠν πολιτισμικὴ διάδοση των Ἑλληνικῶν καἰ τῶν ἑλληνικῶν πολιτιστικῶν κατακτήσεων διἀ τοῦ γραπτοῦ κυρίως λόγου ἤ τῶν κρατικῶν μορφωμάτων ἤ τῆς ἐκκλησίας μὲ μιὰ ψευδοπροϊστορικὴ γλωσσολογία ὅπου ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὑποτίθεται τὀ προϊστορικὸ κέντρο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ spraschbund ;(διάδοση γλωσσῶν).

   Ἅν ψάχνετε τἠν πατρίδα τῶν Ἱνδοευρωπαίων ὑπάρχει ἕνας ἑμπειρικὸς κανόνας, ὄχι νόμος. Ὅπου ὑπάρχει (ἤ ὑπῆρχε) ἡ μεγαλύτερη ποικιλία γλωσσῶν καἰ διαλέκτων, ἑκεῖ βρίσκεται συνήθως ἡ κοιτίδα μιᾶς γλῶσσας ἤ μιᾶς ὀμάδας γλωσσῶν. Σίγουρα τότε δὲν εἶναι ἡ Ἑλλὰς γιἀ τἰς ἱνδοευρωπαϊκές. Διότι συγκρίνετε λ.χ. τὶς ἑλληνικὲς διαλέκτους ἀπὀ τἠν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, μἐ τἰς ῥωμανικἐς λ.χ. ἤ λατινογενεῖς (ἀμφισβητούμενος ὅρος) ἤ ἰταλιώτικες γλῶσσες, καὶ θἀ δῆτε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ εἶναι σχετικἀ συμπαγής. Αὐτὸ ὁφείλεται στἠν δύναμη τῶν προφορικῶν ἑλληνικῶν. Ἑδῷ ὅμως σταματάει ἡ ἐπιστήμη ἤ τέλος πάντων ἡ ἑπιστημονοειδὴς ἁνάλυση, καἰ ἁρχίζει ἡ περηφάνια, ἡ ὁποια πάντοτε κερδίζει ἀπὸ τἠν ἑπιστήμη καἰ πάντοτε χάνει ἁπὀ τὴν... περηφάνια. Πάντως, ἡ διάδοση τῶν προφορικῶν ἑλληνικῶν απὀ μάνα σἐ γιὀ καἰ κόρη, υϊοθετημένους ἔστωι, εἶναι τὀ μέσον τῆς ἑπιβιώσεως ἑνὀς ἔθνους κατἀ τὀν ὁρισμό τοῦ ἔθνους ὡς γλωσσικἠ κοινότητα. Δἐν ἔχει σημασία ποῦ ἔμαθαν τἀ ἑλληνικὰ ὁ μπαμπᾶς κι ἡ μαμά. Σημασία ἔχει ἄν εἶναι τἀ ἑλληνικἀ ἤ ῥωμέϊκα ἡ μητρικὴ γλῶσσα τοῦ παιδιοῦ. Ἑάν λ.χ. τἀ μεταναστάκια μποροῦμε νἀ ἑξασφαλίσουμε ὅτι θἀ μάθουν στὰ παιδιά τἀ δικά τους πρώτη γλῶσσα τὰ ἑλληνικά, πετύχαμε.. ἐθνικῶς. Αὑτὸ τὸ φρόντιζε, λέγεται, ἡ ἐκκλησία καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Τὸ νὰ τὰ σφάξουμε ἀντιθέτως δἐν μᾶς λύνει κανένα πρόβλημα διότι εἶναι ἔνδειξη ὑποχώρησης μιᾶς γλῶσσας, πράγμα ποὺ συμβαίνει μἐ τἀ γαλλικά, λ.χ. σἐ καλπάζοντες ῤυθμούς.

   Delete
  9. Ερώτηση πρώτη προς Κωνσταντή:Είναι ή όχι η Ομηρική η τελειότερη μορφή της Ελληνικής ;
   Δεύτερη:Πόσες χιλιάδες χρόνια χρειάζεται μια γλώσσα για να αγγίξει την τελειότητα;
   Τρίτη:Υπήρξε ,υπάρχει ,θα υπάρξει γλώσσα σαν την Ελληνική ;

   Πρίν απαντήσεις σκέψου πόσο δύσκολη είναι η σύλληψις αλλά και η απόδοσις αυτών με λέξεις,των αφηρημένων εννοιών: Π.χ ελευθερία,δικαιοσύνη,φιλότης,Ερως,φιλονεικία,πραότης,σύνεσις και χιλιάδες άλλες .
   Οσο για την γλώσσα που ''δε μιλιέται πιά'',σου λέω ότι μιλιέται και παραμιλιέται .Είναι αυτή που διαβάζεις τώρα.

   Βεροιεύς

   Delete
  10. Τέλος, μἠν ξεχνᾶμε ὅτι τἀ ἑλληνικἀ εἶναι πρωτίστως τὰ ἑλληνικὰ τοῦ Εὐαγγελιου καἰ δἠ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Δηλαδὴ εἶναι ἑλληνικἀ ἄτσαλα ἐνδεχομένως ποὐ γράφτηκαν ἐν πολλοῖς ἁπὀ Ἀσιάτες μετανάστες πρώτης, δευτέρας, τρίτης γενιᾶς. Αὐτοὶ βρίσκονται σήμερα ὡς ἕναν βαθμὸ στὸ στόχαστρο τῆς κας Λεπέν καἰ δἐν μᾶς συμφέρει ἐνδεχόμενη ταύτιση μἐ τἠν "Μαρἰν τῆς Λωρραίνης" σὲ αὑτὸ τὸ ζήτημα.

   Delete
  11. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ετρουσκικός και ο Αρχαιοελληνικός πολιτισμος ησαν ΤΑΥΤΌΣΗΜΟΙ. Κοιτώντας Ετρουσκικές τοιχογραφίες δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις από τις αντίστοιχες Ελληνικές.

   Διότι αμφότερες κουλτούρες απεικόνιζαν την ιδία ψυχή, αυτή του Μεσογειακού φαινοτύπου. Δηλαδή δεν είναι ότι οι Ετρούσκοι είχαν ως προτυπο τους Έλληνες αλλά όπως ακριβώς και οι Ρωμαίοι-θυμίζω η Ρώμη ήτο Ετρουσκική πόλη που ανεξαρτητοποιήθηκε-ήσαν φυλετικώς Έλληνες δηλαδή Μεσογειακοί.

   Συνεπώς Έλληνες-Ετρούσκοι-Ρωμαίοι ήσαν το ίδιο σώμα, το ίδιο βιολογικό σύνολο, η ίδια...ράτσα και συνεπώς καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ήσαν ψυχικώς ΤΑΥΤΌΣΗΜΟΙ ως πολιτισμοί.

   Επαναλαμβάνω, μην αγνοείτε τον φυλετικό παράγοντα. Αποτελεί κλειδί σε πλείστα ζητήματα.

   Delete
  12. Πρὀς Ἁνώνυμο, ἁπάντηση πρώτη, δεύτερη καἰ τριτη δἐν γίνεται σὲ ἁπαντήσεις.

   Delete
  13. Κωσταντή μου δεν έχει νόημα αγαπητέ μου να συνεχίζεις. Εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα. Κάποτε ελπίζω να το κατανοήσεις.

   Delete
  14. Η μεγάλη δύναμη της Ελληνικής είναι η άκρως ποιητική και ειδυλλιακή της υφή, φανταστική θα έλεγε κανείς.

   "Θα πιώ απόψε το...φεγγάρι"

   Ο Άγγλος λέγει: "I will drink the moon tonight"

   Ο Γερμανός λέγει: "Heute Nacht, werde ich den Mond trinken"

   Σε όλες τι γλώσσες πλην της Ελληνικής η φράσις αυτή έχει ΜΟΝΆΧΑ κυριολεκτική σημασία και όχι την άκρως ποιητική και ειδυλλιακή όπως στην Ελληνική.

   Delete
  15. Μερικές έννοιες είναι τόσο ύπερβατικές ώστε δίχως την Ελληνική δεν δύνανται να λογισθούν.

   Οι τρεις ουσίες του Θεού, μεταφράζονται άκρως εσφαλμένα λόγω γλωσσικης ελλείψεως ως "τρία πρόσωπα" στο Κοράνι, τα Λατινικά και τα Αγγλικά ιδίως, υπονοώντας ανθρώπινη υλική μονάχα υπόσταση ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

   Το Άγιο Πνεύμα, λέγεται "Άγιο Φάντασμα" στον Αγγλικό Προτεσταντισμό...

   Delete
  16. Αυτή η βλακεία του να λέει ο κάθε δηθεν "υπεράνω" "εκτίθεσαι" είναι τόσο νευροσπαστικώς σουρρεαλιστική!

   Γουστάρω να εκτίθεμαι όσο δεν γίνεται! Η πηγή του Φασισμού και του Εθνικοσοσιαλισμού, της Επαναστατικής ορμής είναι ακριβώς αυτή η "έκθεση", για τους μη-γνωρίζοντες. Φυσικά και εάν πας με το κύμα, δεν θες να..."εκτίθεσαι".

   Delete
  17. Μπράβο Κωνστ/λίτη.Κατέδειξες θαυμάσια τις πολυδιάστατες δυνατότητες της Ελληνικής μέσα από ένα μόνο στίχο.
   Μπράβο και στον κ.Καθηγητή για την πρότασή του .
   Νομίζω ότι ο Νίτσε το είπε :''αν κάποτε έρθουν εξωγήινοι στη γή από το μόνο ανθρώπινο επίτευγμα που θα εντυπωσιαστούνε ,θα είναι η Ελληνική γλώσσα''

   Βεροιεύς

   Delete
  18. Για τους ορθοδόξους άνευ ουδεμίας διαθέσεως αντιπαραθέσεως με κανέναν :
   Η ουσία του Θεού είναι μία, οι υποστάσεις(πρόσωπα) είναι τρεις.
   "εἷς ἐστι Θεὸς, ἤγουν μία οὐσία, καὶ ὅτι ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι
   γνωρίζεταί τε καὶ ἔστιν, Πατρί φημι καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι"
   ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως Κεφ.2
   για όποιον ενδιαφέρεται το έργο στο πρωτότυπο και απόδοση στη σημερινή:
   εδώ http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/Pateres/Ekdosis%20akrivis.htm
   ή εδώ http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/iwannhs_damaskhnos_ekdosis_akribhs.htm

   Delete
  19. μικρος στρατιωτηςApril 21, 2017 at 4:38 AM

   Η ανωτεροτητα του ελληνικου πνευματος δεν εγκειται στη γλωσσα καυθαυτη αλλα στην προσπαθεια θεμελιωσης της στη συνειδηση (το ιδιο εγινε και με τα μαθηματικα),δηλαδη η προσπαθεια να ερθει στο συνειδητο το μερος της γλωσσας το οποιο χρησιμοποιειται για οποιονδηποτε σκοπο.
   Απ αυτη την προσπαθεια προερχεται η γραμματικη ,η λογικη και η ετυμολογια ως μεθοδοι.
   Το μειζον ειναι στη συνειδηση του ανθρωπου ο λογος και τα φαινομενα να ειναι αδιαχωριστα, σε αλλη περιπτωση υπαρχει ενας διχασμος που καθιστα το ατομο εν μερει τυφλο στη χρηση του λογου.
   Το ζητημα της ελληνικοτητας πρεπει να εντοπισθει οχι μονο στη γλωσσα αλλα και στην αιτια της ,δηλ γιατι μια λεξη ειναι ετσι ,γιατι οι εννοιες ετσι κοκ.
   Πιστευω οτι το ελληνικο πλεονεκτημα βρισκεται στη συνδεση της τωρινης γλωσσας με τον Ομηρο και τη κλασσικη αρχαιοτητα ,υπο την εννοια οτι εφοσον οι λεξεις και οι εννοιες ειναι ηδη κατασκευασμενες και χρησιμοποιουνται αιωνες αυτη η συνδεση παρεχει πλεονεκτηματα σ αυτον που ψαχνει την αιτια τους.
   Νομιζω ο Κ Πλευρης ειχε θεσει το ζητημα της συνδεσης με πολυ αποτελεσματικο τροπο, ειχε πει οτι τις αρχαιες λεξεις τις χρησιμοποιουμε μεσω συνθεσεων,ως εκ τουτου η συνειδητη ομιλια στον Ελληνα αρκει για να ενταξει το λογο του σ ενα ακλονητο λεξικο και εννοιολογικο πλαισιο , κατι για το οποιο οι μη Ελληνες χρειαζονται χρονια σπουδων.
   Οι τωρινοι φιλολογοι ειναι οι πιο επικινδυνοι υπονομευτες της γλωσσας διοτι στερουν απ τον Ελληνα μεγαλο μερος της γλωσσας μεσω της απλοποιησης αλλα και την αιτια της μεσω της δυτικοτροπης παπαγαλιας,παρενθετικα πρεπει να τονιστει οτι η παπαγαλια ειναι καθαρα δυτικο φαινομενο και εχει ως σκοπο την ακραια αποτελεσματικοτητα ,η οποια προυποθετει την ανοησια ,για παραδειγμα στη τωρινη δυτικοποιημενη Γερμανια σε μια εξεταση μαθηματικων η καλη γνωση των ορισμων και η καλη γνωση των μεθοδων ειναι αυτα που απαιτουνται(κατι το οποιο παλια δεν ισχυε) ,ενω στην Ελλαδα θα επρεπε η ευρεση της μεθοδου και της αιτιας(ενδεχομενως ακομα και του ορισμου) να ειναι το μειζον και οχι ο πιθηκισμος των πιθηκιζοντων .

   Delete
  20. Ὁ κὺρ Ῥωμηὸς νἀ ἁπαντήσῃ σἀν Ἕλληνας στὰ ἐπιχειρήματα, δηλαδἠ δομημένα, ἁντί νἀ στηρίζεται στὀ ὁμαδικὀ γλυκανάλατο μελόδραμα τοῦ ἁγιἀζω τἀ γένια μου.

   Delete
  21. Ὁ δὲ Πλεύρης κάνει ὡς συνήθως λάθος μέγα. Ὁ ῥυθμὸς εἶναι ἡ βάση τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαίας μεσαιωνικῆς καὶ νέας. Αὐτὸ τὸ εἶχε καταλάβῃ ὁ Καταρτζῆς, βλ. παρακάτω. Ὁ δὲ ῥυθμὸς εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἱσορροπίας ἐκπεφρασμένης ἑν τῶι χρόνωι. Μπερδεύει ὁ Πλεύρης τὰ ἑλληνικὰ μὲ τὰ λατινικὰ λόγωι τῆς δικηγορίας του. Ἀκόμα καἰ ὁ ἀκριβὴς Ἀριστοτέλης εἶναι ῥυθμικὸς συγγραφέας.Τὰ δὲ δοκίμια τοῦ Καταρτζῆ πρέπει να διαδοθοῦν.

   Delete
  22. Τα πράγματα είναι απλά δίχως πολυλογίες.

   Δεν υπάρχουν Αρχαία, Μεσαιωνικά (!!) και...Νέα-λες και γέρασαν τα "παλιά"!-Ελληνικά. Η γλώσσα είναι μία και ενιαία, απλώς λόγω ιδεολογικής εγκεφαλικής μαλακύνσεως ορισμένα "μυαλά" πλήγωσαν βάναυσα το ενιαίο κορμί της Ελληνικής γλώσσης δημιουργώντας εκ του τίποτε καινούριες Ελληνικές γλώσσες. Μάλιστα πολλοί όταν πρόκειται για αρχαίο κείμενο χρησιμοποιούν τον όρο...μετάφραση!! Λες και πρόκειται για ξένη γλώσσα!

   Delete
  23. Όσο για τον Πλεύρη ο οδηγός του για τα "αρχαία" Ελληνικά είναι άριστος, τον έχω πολλές φορές διαβάσει.

   Διαφωνούμε μονάχα στην γραφή της πόλεως-κράτους, ΟΛΑΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑΙΚΟΛΗΜΕΝΑΜΕΤΑΞΥΤΟΥΣΔΗΛΑΔΗ, την οποία υποστηρίζει ο Πλεύρης μονάχα λόγω φυλετισμού.

   Delete
  24. ΙΑΡΧΕΙΚΣΕΚΙΝΙΣΑΝΝΑΓΡΑΦΥΝΕΤΣΙΚΕΑΦΤΟΙΝΕΤΟΠΡΟΒΛΙΜΑΜΕΟΛΕΣΑΦΤΕΣΤΙΣΛΙΣΙΣ

   Delete
 13. ενικησε ο ερδογαν...και τι σημαινει αυτο για εμας συνελληνες μου?
  πως θα εχομεν τον οθωμανικο κινδυνο ξανα μανα μπροστα μας...
  οι αλεβιδες ειπαν οχι...οι τσοπανιδες ειπαν ναι.....
  εξω οι τσοπανιδες απο την Μ Ασια....
  Ζητω η Ελληνοτουρκικη φιλια...
  αδελφια γαι παντα

  Βεριευς

  ReplyDelete
 14. Πολύ καλή ανάλυση περί της μοναδικής στην Ιστορία επιτυχούς συνθέσεως Φασισμού και Κομμουνισμού, υπό την ομπρέλα των αρχών του Κορεατικού Εθνικομπολσεβικικού Juche:

  http://mavroskrinos.blogspot.com/2014/08/blog-post_8.html

  Υ.Γ. Η μίξη κρατικού καπιταλισμού, καταναλωτισμού και πολιτικού ολοκληρωτισμού Κομμουνιστικού τύπου (Κομματοκρατία) ΔΕΝ συνάδει με τον Εθνικομπολσεβικισμό. Δηλαδή η Κίνα ΔΕΝ δύναται να θεωρηθεί σωστό παράδειγμα Εθνικομπολσεβικισμού αλλά...Καπιταλιστικού Κομμουνισμού!

  Μονάχα η Βόρειος Κορέα κατάφερε μία αμιγώς Εθνικομπολσεβικική μίξη Φασισμού (Παράδοση, Οικογένεια, Έθνος) και Κομμουνισμού (Λαοκρατία, Σοσιαλισμός). Όχι η Κίνα!

  ReplyDelete
 15. Συνεπώς, παράκληση προς τον Καθηγητή, να μην χαρακτηρίζει Εθνικομπολσεβικική (ή Εθνο-Κομμουνιστική) την σημερινή Κίνα αλλά καπιταλιστική και κομμουνιστική. Είναι λάθος όταν διαβάζουμε περί Εθνικομπολσεβικισμού το μυαλό μας να πάει στην σημερινή Κίνα, η οποία τείνει να μονοπωλήσει τον ίδιο τον καπιταλισμό παγκοσμίως μέσω του τεραστίου στρατού της κρατικών επιχειρηματικών κολοσσών και ιδιωτών πολυεκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων! Αντιθέτως, όπως προείπα ο μυαλό μας πρέπει να πηγαίνει στην Βόρειο Κορέα!

  ReplyDelete
 16. Περί της νίκης Ερντογάν:

  Τώρα μετά από το Εθνικιστικό μου παραλήρημα, θα ομιλήσω ηρεμος πλέον ως Έλλην.

  Η νίκη Ερντογάν αποτελεί νίκη για τις υγιείς παγκόσμιες δυνάμεις οι οποίες πατώντας στην ύπαιθρο, τον άνθρωπο του χωριού (τον "οπισθοδρομικό" και "αμόρφωτο"), την Οικογένεια, την Ιστορία, την Θρησκεία και την Παράδοση έδωσε μία πολυπόθητη σφαλιάρα μεγατόνων στο τελείως σάπιο πλέον Κεμαλικό καθεστώς, το οποίο εδώ και έναν αιώνα μέσω επανειλημμένης στρατιωτικής βίας κατέστειλε πλήθος λαϊκών Τουρκικών αντιδράσεων, οι οποίες σκοπό είχαν την διατήρηση από μεριάς των Τούρκων της ιδικής τους πολιτιστικής παραδοσιακής κληρονομιάς. Με τον ίδιο τρόπο που οι γραικύλοι πολιτικάντηδες των Αθηνών (Καραμανλης, Μητσοτάκης, Παπανδρέου κλπ), σαπιο-προϊόντα των μεγάλων ιδιωτικών σχολείων του Ψυχικού, αποπειράθηκαν με την βία και την χρηματική μέθη να μετατρέψουν τον Έλληνα-Ρωμηό σε...Γερμανό, Γάλλο ή Ολλανδό (!), έτσι και ο αντίστοιχος Ελευθέριος Βενιζέλος της Τουρκίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, προσεπάθησε να τσακίσει κάθε τι παραδοσιακό Τουρκικό, την ιδία την ψυχή του Τουρκικού λαού, ενώ το άκρως φυσικό θρησκευτικό αίσθημα υπήρξε εδώ και 90 χρόνια επί διωγμό. Μπράβο, συγχαρητήρια λοιπόν Σουλτάνε Ερντογάν! Η νίκη σου αποτελεί τεραστία νίκη κατά του σάπιου Διαφωτιστικού Φιλελευθερισμού των γκέυ παρέιντ, της αθεΐας, του φεμινισμού, του χρηματικού υλισμού και κάθε είδους αρρωστημένης ανωμαλίας. Μεγάλη η νίκη σου για το φιλοσοφικό μας στρατόπεδο, μέρος του οποίου είσαι εσύ, το θεοκρατικό Ιράν, η Εθνικομπολσεβικική Βόρειος Κορέα, ο Φασιστής Μπασάρ αλ-Ασάντ και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι οι Σουνίτες φονταμεταλιστές μαζί με τους Ουκρανούς Αζοφικούς Εθνικοσοσιαλιστές εάν αμφότεροι δεν ήσαν δόρατα του Δυτικού κεφαλαιοκρατικού ιμπεριαλισμού. Συγχαρητήρια και στην Τουρκική νεολαία, η οποία υπό τον Ηγέτη της, τιμά μεγίστως την Παράδοση, την Θρησκεία και την Ιστορία της, μαχόμενη κατά της Δυτικής πολιτιστικής σαπίλας, ενώ η γραικυλική ελληνόφωνη νεολέρα έχει ήδη πνευματικώς γεράσει χλευάζοντας Έθνος-Οικογένεια-Θρησκεία-Παράδοση ενώ ζει βίο άκρως ανήθικο, κτηνώδη και νωχελικό, περιμένοντας στην ουρά να συνταξιοδοτηθεί από τον Τσίπρα, σήμερα ή τον Κούλη, αύριο.

  Συγχαρητήρια στον Τουρκικό λαό της Παραδόσεως, της Οικογενείας και της Πατρίδος. Η Φασιστική αντιφιλελεύθερη αλληλεγγύη μου, ως πνευματικό τέκνο της Τρίτης Θέσεως, μου επιβάλλει να σας δώσω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου.

  ReplyDelete
 17. Υπό την Εθνικιστική μου τώρα οπτική, εύχομαι μία διάλυση της Τουρκίας σε 3 κράτη:

  Ένα Κεμαλικό των παραλίων με βάση τις Ελληνικές πόλεις, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, κράτος το οποίο δύναται να συνεργασθεί για ένωση του Αιγαίου με την Ελλάδα ή να προσαρτηθεί από αυτήν ενώνοντας έτσι το Αιγαίο και δίδοντας και πάλι το κέντρο αυτού στον Ελληνισμό και την Ρωμηοσύνη.

  Ένα Ισλαμικό με έδρα το Ικόνιο και την Κεντρική Ανατολία, πάμπτωχο και δίχως ισχυρές κρατικές ή στρατιωτικές δομές.

  Ένα Κουρδικό στα Ανατολικά, το οποίο θα κυκλώσει το Ισλαμικό Τουρκικό από την άλλη μεριά.

  Αυτό εύχομαι ως Εθνικιστής.

  ReplyDelete
 18. Ενδιαφέρουσα η θέση του Τουρκές.

  Τί πιστεύουν Καθηγητά οι Τούρκοι Φασιστές-Εθνικιστές του ΜΗΡ για τους Έλληνες και τον Ελληνισμό; Μας βλέπουν σαν τους Αρμενίους δηλαδή εχθρούς προς εξολόθρευση ή φίλους/συγγενείς;

  ReplyDelete
 19. Εἴπαμε, ὁ Ἑρντογὰν εἶναι ὀ Σουλτάνος, δηλαδὴ τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο τοῦ ῥὡμαϊκοῦ κράτους.

  ReplyDelete
 20. Ἐφόσον στἠν Ἑλλάδα ἁναγνωρίζονται χρυσόβουλσ καἰ μπεράτια ΔΕΝ ἔχει γίνῃ τὀ ἁντίστοιχο τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, ἡ κατάργηση τῶν φεουδαρχικῶν λεγομένων προνομίων. Ξυπνῆστε, ῥαγιάδες.

  ReplyDelete
 21. Ἀπόσο ξέρω, καὶ μπορεῖ νὰ κάνω λάθος, δὲν ὑπῆρξε ποτἐ Ἕλλην Αὑτοκράτορας σἐ κανένα μέρος τῆς γῆς, καἰ ὅταν λέω Ἕλληνα ἑννοῶ αὐτὸν ποὺ αὑτοπροσδιορίζεται ὡς τέτοιος καἰ οἱ ἄλλοι τοῦ ἁναγνωρίζουν τὸν αὑτοπροσδιορισμό του ἤ τὀ ἁντίστροφο. Εἴτε ὡς Ἕλλην, εἴτε ὡς Χριστιανός, δἐν μπορεῖ νἀ καθήσῃ τὀν πισινό του πάνω σἐ θρόνο. Αὐτὸ εἶναι τελείως σαφἐς διὰ τοῦ φυλετικοῦ περιεχομένου τοῦ ὅρου Ἕλλην καἰ διἀ τοῦ χριστιανικοῦ περιεχομένου τοῦ ὅρου χριστιανός.

  Οἱ Πτολεμαῖοι, π.χ. ἡ Κλεοπάτρα ἤ οἱ Σελευκίδες ἤ οἱ Ἁντιγονίδες κ.λπ. κ.λπ. μπορεῖ νἀ τοῦς ἔλεγαν Ἕλληνες κάποιοι ἁλλὰ δἐν ὑπάρχει ΕΝΑ νόμισμα ποὐ νἀ γράφῃ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἤ τῆς Ἑλλάδος ἐκείνη τἠν ἐποχή. Ἡ ἰδέα μιᾶς ἑλληνικῆς αὑτοκρατορίας εἶναι οὐτοπικὴ (ἤ δυστοπική) καὶ ἀντιφατική.

  Ὅσο γιἀ τὀν Ναπολέοντα, καἰ ἐδῷ ἐρχόμαστε στὀ θέμα τῆς Μαρὶν Λὲ Πἐν καἰ τῆς Ζὰν ντ Ἅρκ τοῦ μπαμπὰ Λὲ Πέν, ὁ Ναπολέων, λοιπὀν, ἁντιπροσωπεύει ἕναν ἐπιθετικὸ συμβιβασμὸ ἀνάμεσα στἠν ἱδέα τῆς ἑλέωι Θεοῦ Μοναρχίας καἰ τῆς ἁντιμοναρχικῆς ἑξέγερσης ποὐ εἶναι ὄχι μόνο ἡ Γαλλικὴ ἁλλὰ καἰ ἡ Ἑλληνικὴ Ἑπανάσταση ἁδιαμφισβήτητα. Ἡ σημερινὴ χρήση τοῦ ὅρου Ἑλλὰς εἶναι ἁντιμοναρχική. Ἡ πλησιέστερη δὲ ὁδὸς γιἀ τἠν μοναρχικοποίηση τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τῆς τελευταίας στἠν Ὁθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ἑγὼ κάθε φορἀ ποὐ βλέπω Ἑλληνικὴ σημαία ἁκούω ἁπὸ πίσω της νἀ κουδουνίζει μιἀ ντενεκεδένια ἡμισέληνος. Τὰ ἁντίθετα ἁλληλοεξαρτῶνται.

  Τέλος μἠν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ νο 1 ἐχθρὀς τοῦ Ναπολέοντα ἦταν φυσικὰ ἡ Ἁγγλία, ὅπως καἰ τῆς Ζάν. Ὅμως τἠν Ζἀν τὴν κατεδίκασε ἡ καθολικὴ ἐκκλησία καἰ ὁ ἑπίσκοπος Κωσόν. Ἕστω καὶ μὲ τὀ ζόρι, τὸν Ναπολέοντα ὁ Πάπας τὀν ἔστεψε. Τἡν Ζὰν τἠν ἔκαψε, διότι ἄκουγε νἀ τῆς μιλοῦν οἱ ἄγγελοι ἄνευ τῆς μεσολαβήσεως τῆς ἑκκλησίας, ὅπως ἔχει δείξῃ ὁ Μπέναρντ Σώ.

  ReplyDelete
 22. ΙΩΑΝΝΑ. Εἶναι πονηρὰ πνεύματα λοιπὸν ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἡ Ἁγία Μαργαρίτα ἤ ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαἠλ ;
  Παπάς-Πῶς μπορεῖς νἀ ξέρεις πὼς τὀ Πνεῦμα ποὺ σοῦ παρουσιάζεται εἶναι Ἁρχάγγελος; Δἐν σοῦ παρουσιάζεται σἀν ἄντρας ὁλόγυμνος ;
  ΙΩΑΝΝΑ -Γιατί, νομίζετε πὼς ὁ Θεὸς δἐν ἔχει ῥοῦχα νὰ τοῦ δώσῃ νἀ φορέσῃ ;

  Ἡ Ἱωάννα κάηκε δηλαδὴ γιἀ τὀν ἴδιο λόγο ποὺ σταυρώθηκε ὁ Ἱησοῦς παρἀ κάτι. Ἡ τελευταία της λέξη ἦταν Jésus, ὅπως τοῦ τελευταίου ἡ τελευταῖα φράση ἄρχιζε μἐ τὀ Ἡλί. Καἰ οἱ δύο κάηκαν καἰ σταυρώθηκαν γιὰ τὴν πίστη τους ἁπὸ τοὺς ἁπίστους. Μἐ ἄλλα λόγια, ἁπὸ φθόνο. Προσοχὴ στὸν φθόνο σἀν πηγὴ τοῦ ἐθνικισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπατία.Η δική μας Ελληνίδα Ζαν ντ Αρκ.
   Πές κάτι και γι αυτήν Κωνσταντή.Να μη λέμε μόνον τα εγλήματα των Καθολικών.
   Ας πουμε και τα δικά μας κάποια στιγμή.

   Delete
  2. Παραβολάνοι SS-Division Άγιος Κύριλλος:

   https://c2.staticflickr.com/6/5106/5638118389_4539edcd5e_b.jpg
   https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2010/08/Agora-Foto-Dal-Film-16_mid-1.jpg

   Ή αλλιώς ο πρώτος την τζιχάντ διδάξας, και για αυτό του αξίζουν συγχαρητήρια.

   Delete
  3. Μπράβο. Ἐμεὶς κάνουμε το ἑξῆς, πᾶμε ὅλοι μαζὶ γιἀ σφάξιμο καἰ κατηγοροῦμε αὑτὸν ποὺ θέλει νἀ σωθῇ γιἀ προδότη.

   Delete
 23. Ἐφόσον ἡ Ἰωάννα ἐπικαλέστηκε τὀ ὄνομα τοῦ Ἱησοῦ πάνω στἠν πυρἀ καἰ ἑφόσον ὁ Ἱησοῦς ξέρουμε τί θέλει ἁφοῦ τὀ γράφουν τἀ εὑαγγέλια σἐ γλώσσα ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς νέας ἑλληνικῆς ἤ ῥωμέϊκιας γλώσσας ὁποιοσδἠποτε διαδίδει τὀν μῦθο τῆς δυνατότητας χριστιανοῦ πολεμιστῆ, εἴτε λέγεται ὁ πολεμιστἠς Μεγαλέξαντρος, εἴτε λέγεται Μπελογιάννης, εἴτε λέγεται ὁ διαδίδων Λεπέν, Μαρίν ἤ Ζάν-Μαρί, εἴτε Κωσταντῆς, θἀ δώσῃ ὁ διαδίδων λόγο στον Κύριο γιἀ τἠν ἁμαρτία του αὑτὴ ὄπως ὅλοι μας, ἁλλὰ ἡ ποινή του θἀ εἶναι ἁκόμα πιὀ σοβαρἠ ἄν εἶναι Ἕλλην καἰ ξέρει ἁνάγνωση.

  ReplyDelete
 24. Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Τουρκίας θα έχει (με βάση το εγκριθέν σύνταγμα) υπό τον έλεγχό του το στρατό, τα σώματα ασφαλείας, τον κρατικό μηχανισμό και την δικαιοσύνη. Και αυτό κατά τους διαφωνούντες, όχι τους Τούρκους, αλλά π.χ. τους Γραικόφραγκους και τους Φράγκους συνιστά νεωθωμανισμό και καθιστά τον Ερντογάν ή τον όποιο πρόεδρο, Σουλτάνο.
  Αν ο κάθε Τούρκος πρόεδρος, καθίσταται με το να έχει αυτές τις εξουσίες, Σουλτάνος, τότε ο πρωθυπουργός της Γραικίας, ο οποίος έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό του, την πλειοψηφία του κοινοβουλίου, τον κυβερνητικό και όλον τον κρατικό μηχανισμό, τον στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, την παιδεία, την εκκλησία και τη δικαιοσύνη τι είναι;
  Ή ο Φράγκος πρόεδρος της 5ης φραγκικής δημοκρατίας, που θεμελίωσε ο ημίθεος Σάρλ ντε Γκώλ, ο οποίος έχει τις αντίστοιχες εξουσίες και ακόμα περισσότερες από όσες διεκδικεί ο Έρντογαν τι είναι;
  H Φράγκικη επανάσταση και τα φεουδαρχικά λεγόμενα προνόμια πού κολλάνε;
  H νίκη των ανθρώπων του χωριού "κατά του σάπιου Διαφωτιστικού Φιλελευθερισμού των γκέυ παρέιντ, της αθεΐας, του φεμινισμού, του χρηματικού υλισμού και κάθε είδους αρρωστημένης ανωμαλίας" τι σχέση έχει;
  Το θεοκρατικό Ιράν, η Εθνικομπολσεβικική Βόρειος Κορέα, ο Φασιστής Μπασάρ αλ-Ασάντ;
  Οι Σουνίτες φονταμεταλιστές μαζί με τους Ουκρανούς Αζοφικούς Εθνικοσοσιαλιστές πάλι;
  Η "γραικυλική ελληνόφωνη νεολέρα που ζει βίο άκρως ανήθικο, κτηνώδη και νωχελικό";
  "Τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο τοῦ ῥὡμαϊκοῦ κράτους";

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σπουργίτι Ρωμηέ είναι λογικό να μην δύνασαι να κατανοήσεις την διαφορά Εθνικού συμφέροντος και φιλοσοφικής μάχης.

   Ο Νο.1 εχθρός όλων των αντιδραστικών σήμερον είναι ο Φιλελευθερισμός, και μάλιστα για πολλούς σαν εμένα ο πολιτιστικός πιο πολύ από ότι ο οικονομικός αν και οι δύο είναι αλληλένδετοι. Η νίκη Ερντογάν αποτελεί νίκη για το φιλοσοφικό αντι-Φιλελεύθερο στρατόπεδο αλλά ήττα για το Εθνικό μας συμφέρν καθώς η Τουρκία μετατρέπεται σε ένα ισχυρώτερο ολοκληρωτικό κράτος, ενώ η Ελλάδα πνέει τα λοίσθια με κοινοβούλια και χίλιους δύο εσωτερικούς διχασμούς, π.χ. Φασιστές-Εθνικοοσιαλιστές κατά Κομμουνιστών, Χριστιανόπληκτοι κατά αρχαιολατρών και λοιπά. Το Εθνικό συμφέρον της Ελλάδος απόβλεπε στον πολυπόθητο διαμελισμό του Τουρκικού κράτους μέσω σχηματισμού ενός Κουρδιστάν, μίας Ηνωμένης Αρμενίας και ίσως μίας εδαφικής επεκτάσεως της Γεωργίας προς το Ρίζαιον.

   Στο εξήγησα γιατί ως γνωστόν έχεις μία "μικρή" δυσκολία κατανοήσεως των απόψεών μου, επανειλημμένως μάλιστα, ενώ ως αντεπιχειρήματα σε αυτές προάγεις....λουκουμάδες και κατουρήματα!

   Delete
  2. Το πρόβλημα Ρωμηέ,δεν είναι πόσες εξουσίες κατέχει ένας Ηγέτης,αλλά ποιός είναι αυτός ο Ηγέτης και ποίου λαού ηγείται.
   Η πολιτική Ερντογαν π,χ μόνον από υπανάπτυκτους ,θεοφοβούμενους,καχεκτικούς πνευματικά λαούς θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και υποφερτή.
   Ούτε καν ο Νεοέλληνας θα αποδέχετο τέτοιον ''εξουσιομανή'',''συμφεροντολόγο''που υπο το προσωπείον του πατριώτου,εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Δυναστείας και της Αυλής του.

   Βεροιεύς

   Delete
  3. Δηλαδή Βεροιέα, ο α΄ ηγέτης ενός α΄ λαού είναι "εξουσιομανής" και ο β΄ηγέτης ενός β΄λαού, που έχει τις ίδιες εξουσίες με τον α΄είναι δημοκράτης και υπηρέτης του λαού, επειδή δεν είναι ο α΄και ηγείται του β΄λαού; Και αυτό το αριθμείς μετά των λογικών επιχειρημάτων;

   Delete
 25. Ῥωμιέ, πολὺ σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου γιὰ τὴν κριτικὴ ποὺ οἱ Ἕλληνες εὐρωλιγούρηδες ἐξαπολύουν κατὰ τοῦ "δικτάτορος" Ἔρντογαν, ἀγνοῶντας τὴν ὑποστήριξη ποὺ χαίρει ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Ῥωσία. Καὶ τολμοῦν οἱ Γραικύλοι, οἱ μόνοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς Ἑλλάδος (ἐγὼ δὲν εἶμαι Τσίπρας, ἐννοοῦσε δωσίλογος, εἶπε χθὲς ὁ Mélenchon)
  νὰ ὁμιλοῦν περὶ δημοκρατίας! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Ὁ πρωθυπουργός της Γραικίας, ο οποίος έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό του, την πλειοψηφία του κοινοβουλίου, τον κυβερνητικό και όλον τον κρατικό μηχανισμό, τον στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, την παιδεία, την εκκλησία και τη δικαιοσύνη τι είναι;

  Ἕνας ὀθωμανὸς ὑπήκοος μπερατλῆς τριῶν μπερατιῶν, τοὑλάχιστον, ποὺ ἔχει σηκώσῃ κεφάλι.

  ReplyDelete
 27. Ο Ερντογαν ,εδώ είμαστε και θα το δείτε,δίχασε ,διαμέλισε δηλαδή ,ότι είχε με χίλια ζόρια κατορθώσει να συρράψει και να περισώσει ο Κεμάλ από το ετερογεννές απομεινάρι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που ονομάζεται Τουρκία.
  Κατέστρεψε τη χώρα του με έναν ιδιόμορφο εμφύλιο που αυτός ξεκίνησε και θα τον συνεχίσει .
  Μοιραίο πρόσωπο με ανάλογο τέλος,προβλέπω.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 28. Γιἀ νἀ καταλάβουμε τἰ συμβαίνει ταυτόχρονα σὲ ἱστορικὀ καἰ προσωπικὸ ἑπίπεδο -ἑξάλλου ὁ Θουκυδίδης, ως ἕνα βαθμὀ αὑτὀ ὑπέδειξε - εἷναι κεντρικἠ ἡ ἔννοια τοῦ ἄχθους, τοῦ χρέους, καἰ στὀ σύγχρονο τοὑλάχιστον κόσμο τοῦ φόρου.

  Ὁ Ἱησοῦς γεννήθηκε ἑν μέσῳ μιᾶς τεράστιας κλίμακας ἀπογραφῆς γιὰ φορολογικοὺς λόγους. Ὅσο γιἀ τἠν Ἕλλάδα, τὸ ποῦ πᾶνε τἀ λεφτὰ διὰ τῶν ἁμέσων, ἑμμέσων, κρυφῶν καἰ φανερῶν φόρων θἀ μᾶς δώσει τὀ πολιτικό της στάτους καἰ τὀ ἴδιο ἱσχύει γιἀ τἠν Γαλλία. Τέλος, ὑπάρχει ἕνα εἶδος πνευματικοῦ ἄχθους ποὐ καθορίζει τἠν θρησκευτικἠ ἤ θρησκοφανῆ ταυτότητα ἑνὸς λαοῦ.

  ReplyDelete
 29. Πολύ καλή είδηση η υποψηφιότητα του Αχμαντινετζά για τις Ιρανικές εκλογες!

  Έπειτα από μία Δυτικόφιλη και μοντερνιστικού τύπου θητεία του μετριοπαθούς Ρουχάνι, η ώρα ήρθε το Ιράν να βαδίσει πάλι και αυτό την λαοκρατική οδό μέσω αναβιώσεως της Χομεϊνικής θεοκρατίας!

  Καλή επιτυχία στον Αχμαντινετζά!

  ReplyDelete
 30. ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ
  Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί συμβαίνει ταυτόχρονα σὲ ἱστορικὸ καὶ προσωπικὸ ἐπίπεδο -ἑξάλλου ὁ Θουκυδίδης, ὡς ἕνα βαθμὸ αὐτὸ ὑπέδειξε - εἷναι κεντρικὴ ἡ ἔννοια τοῦ ἄχθους, τοῦ χρέους, καὶ στὸν σύγχρονο τοὐλάχιστον κόσμο τοῦ φόρου.

  Ὁ Ἱησοῦς γεννήθηκε ἐν μέσῳ μιᾶς τεραστίας κλίμακος ἀπογραφῆς γιὰ φορολογικοὺς λόγους. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ ποῦ πᾶνε τὰ λεφτὰ διὰ τῶν ἀμέσων, ἐμμέσων, κρυφῶν καὶ φανερῶν φόρων θὰ μᾶς δώσῃ τὸ πολιτικό της στάτους καὶ τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν Γαλλία. Τέλος, ὑπάρχει ἕνα εἶδος πνευματικοῦ ἄχθους ποὐ καθορίζει τὴν θρησκευτικὴ ἤ θρησκοφανῆ ταυτότητα ἑνὸς λαοῦ.

  Πιστεύω πὠς μιὰ ἕρευνα θὰ ἀποκάλυπτε ὅτι στἠν Ἑλλάδα ἡ ἐκκλησία συγκεντρὠνει καὶ σήμερα ἕνα πολὐ μεγάλο μέρος τῶν φόρων, χωρίς νἀ ἑννοῶ ὅτι κακῶς τὀ κάνει, καἰ ὅτι ἱστορικῶς ἡ πολιτικὴ θέση τῆς ἑκκλησίας εἶναι στἠν ὁθωμανικἠ αὑτοκρατορία, καἰ πάλι χωρὶς νἀ ἑννοῶ ὅτι κακῶς εἶναι, μὲ τὴν Ὁθωμανικὴ Αὑτοκρατορία σὰν διάδοχο τῆς ῥωμαϊκῆς, καἰ ὄχι τἠν Εὐρώπη. Ἡ Εὐρώπη ὑπάγεται σἐ αὑτὸ ποὺ εἶπε ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς στὀν Λιουτπράνδο -δεν εἶστε ῥωμαῖοι, εἶστε Λογγοβάρδοι.

  Πολὐ ἁπλὰ ἡ ὀθωμανικἠ ἱδιαιτερότητα εξηγεῖται συνήθως ὡς τουρκική, καἰ ὄχι ὡς ῥωμαϊκή. Μόνο ποὐ, χέ χέ, ἡ πρωτεύουσα παρέμεινε ἡ ἴδια, δηλ. ἠ Κωνσταντινούπολη, ἁπὀ τὀν καιρὀ τοῦ Κωνσταντίνου. Εἶναι ἱδιαιτερότητα τῶν Ῥωμαίων μεταξὺ ἄλλων ἡ ἁλλαγὴ θρησκεύματος γιἀ πολιτικοὺς λόγους. Ἐπίσης ὁ πολυφυλετισμός. Γιατἰ οἱ Τοῦρκοι νἀ μἠν εἶναι Ῥωμαῖοι, τἠ στιγμὴ ποὐ Ῥωμαῖοι γίναν καὶ οἱ Ἑβραῖοι ; Γιατἰ δηλαδὴ οἱ Γερμαναράδες, οἱ βατραχοφάγοι Γαλατόφραγκοι καἰ οἰ ὑπόλοιποι βαρβαρογενεῖς νἆναι πιὀ Ῥωμαῖοι ἁπὸ τοὺς Τουρκαλάδες ;; Καἰ μἐ ποιὀ δικαίωμα ζητοῦν διώξιμο τῶν βαρβάρων, ἡ κα Λεπέν λ.χ., τὴ στιγμὴ ποὺ εἶναι βάρβαροι οἱ ἴδιοι ;;

  Ἥ μήπως εἶναι Ἕλληνες ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Οθωμανικός πολιτισμός ήρχισε ως επιτυχή σύνθεση των πολλών και διαφορετικών φυλετικών και θρηδκευτικών τάσεων στο εσωτερικό της, μέσω των μιλλετίων.

   Θέμα χρόνου ήταν λόγω των τάσεων αυτών να διαλυθεί και η πάλαι-ποτέ Τουρανικής φύσεως Οθωμανία να ταυτισθεί με τον...Αρμενοειδή φαινότυπο και την "ανατολίτικη" νοοτροπία, κάτι που δεν συνέβαινε στις αρχές της. Ίσα-ίσα οι Τουρανικοί πληθυσμοί επηρεάσθηκαν από τους Πέρσες και έπειτα από τους Ρωμηούς, ενώ οι σημερινοί Τούρκοι, κατά μεγάλη πλειοψηφία μη-Τουρανικής φύσεως, βρίσκονται πολύ κοντά ψυχικά στους Αραβικούς λαούς.

   Ο Φωκάς καλά τα έλεγε, η Ρωμανία έχασε λόγω ελλείψεως φυλετικής πολιτικής, κάτι αδύνατο να πράξει στις ημέρες της. Δεν παύει όμως να αποτελεί υψηλότατο παράδειγμα πολιτισμού, με τεραστία πολιτισμική κληρονομιά. Θωράκισε επίσης πολύ επιτυχώς τον Ελληνισμό για πάνω από μία χιλιετία. Εάν δεν υπήρχε ο Ελληνισμος θα είχε σημερα αλωθεί πολύ χειρότερα από όσο έχει αλωθεί σήμερα. Θα υπήρχε, πέραν της Βαλκανοποιήσεως, Αραβοποίηση λόγω Ισλάμ, πιθανή Τουρκοποίηση από πλήθος νομαδικών φύλων που σταμάτησε στην Θράκη η Ρωμανία, Φραγκοποίηση σημαντικότατων τμημάτων της Δυτικής και νησιωτικής Ελλάδος, εάν όχι εξ'ολοκληρου Καθολικοποίηση και τέλος έναν σίγουρο εκσλαυισμό της Ελληνικής ενδοχώρας. Τα παράλια και γα νησιά δηλαδή θα ήσαν Αραβικά ή Φραγκικά, η ενδοχωρα σλαυική και ο Βοράς εκΤουρκιμένος. Έναντι σε 4 κινδύνους αντεστάθη επιτυχώς η Ρωμανία, σώζοντας τον Ελληνισμό.

   Delete
  2. Η Κρήτη στο τσάκ εσώθη από την Αραβοποίηση, αλλά και από τον εκΤουρκισμό.

   Το μεγαλύτερο πλήγμα του Ελληνισμού είναι σήμερον η Βαλκανοποίησή του μέσω πλήθος Διναρικών που εισήλθαν από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημά του, το οποίο εντείνεται από την εισχώρηση Αρμενοειδών στον Βορά λογω της Μικρασιατικής Καταστροφής. Βαλκανικά και Αρμενοειδή έθνη, ουδέποτε ανέπτυξαν κρατικές δομές ή αστική τάξη. Η Ελληνική ανοργανωσιά δεν είναι τυχαια.

   Delete
 31. ...ἀντιπαρατιθέμενη στὸν ὀθωμανικὸ κόσμο ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται τρόπον τινὰ στὴν ἴδια θέση ποὐ βρισκόταν ἡ Ἱουδαία ὄταν ξεσηκώθηκε κατὰ τῶν Ῥωμαίων.

  ReplyDelete
 32. ...καἰ ἡ ἑνδιαμεση περιοχἠ ποὐ φαίνεται παραπάνω στὀ χάρτη δἐν εἶναι ἅλλη ἁπὀ τἠν ῥωμαϊκἠ αὑτοκρατορία.

  ReplyDelete
 33. Υγ Ἑδῷ, μεταφρασμένο ἁπὸ τὰ γερμανικὰ στὰ ἀγγλικά, ἕνα ἁναγνωστικὀ στοιχειώδους ἑλληνομαθείας τοῦ Βιλαμόβιτς γιὰ τὰ Γερμανόπουλα. Περιλαμβάνει ὅλως τυχαίως τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἀρριανοῦ μὲ τὸν λόγο τοῦ Ἀλεξάνδρου στἠν Ὤπιδα. Θὰ μποροῦσε νὰ διδάσκεται, μαζὶ μἐ τἠν Ἁγία Γραφή, σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τοῦ κόσμου. Ὅμως ἡ ἀναγνωση ἀλλοιώνει τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα ὄταν δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ συμβάν. Κατ'αὐτὸν τὸν τρόπο λοιπὸν εἶναι ἁνώτερος ὁ χριστιανισμὀς τοῦ κράτους. Τὀ κράτος διδάσκει, ἑνῶι ὁ Θεός μαθαίνει.

  ReplyDelete
 34. Πολύ σωστή ανάλυση του Εθνικοσοσιαλιστικού κρατικού μορφώματος:

  http://www.armahellas.com/?p=21678

  ReplyDelete
 35. Τραμπική Φασιστική Νεολαία εναντίον αντίφα!

  Απόλαυση!!!!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=2qSNuPN06fM

  ReplyDelete
 36. Οι εθνικιστές (φασιστές, αδολφιστές κτλ) ας έχουν υπόψιν τους και αυτό. "Εθνικισμός, μια στρεβλή παράδοση δύο αιώνων":
  http://www.huffingtonpost.gr/ioannis-neonakis/-_11147_b_16006138.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Εθνικισμός δεν έχει σχέση με τον Αδολφισμό δηλαδή τον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Παρόλα αυτά έχει την ιδία πολιτική βάση αλλά όχι ιδεολογική.

   Delete
  2. Ο αντιδυτικός Ρωμηός δημοσιεύει απόψεις της φουλ Δυτικής huffingtοnpost!

   Όχι ρε φίλε! Keep them coming!1!!1έναέναένα!!11

   Delete
  3. Το σχόλιο αυτό είναι τεκμήριο της πνευματικής ποιότητος και ηλικίας αυτού που το γράφει.

   Delete
  4. Προφανώς και δεν έχεις διαβάσει τον "Κόκκινο Φασισμό" του Ντούγκιν ο οποίος σιχαίνεται, όπως και εγώ, τα μέγιστα τον καθωσπρεπισμό.

   Delete
  5. Ο Ρωμηός είναι ο μόνος εδώ μέσα που 'χει μελετήσει τους πατέρες και γι' αυτό ξέρει τι λέει!
   Κωνπολίτη έχεις μεσάνυχτα από ορθοδοξία!!
   Μόνο από φυλετικά ξέρεις. Μίλα για πλακουτσοκέφαλους Κρο Μανον και δολιχοκέφαλους Μεσογειακούς και μη πιάνεις στο στόμα σου την Ορθοδοξία!!!
   Αυτά που γράφεις για ορθόδοξο φονταμενταλισμό και χριστιανικό ριζοσπαστισμό είναι αιρετικά! Σου τα 'χουν εξηγήσει κι άλλοι σχολιαστές εδώ μέσα πολλές φορές αλλά εσύ δε καταλαβαίνεις...
   Φασιστικός εθνικισμός = Αίρεση
   Η ορθοδοξία δε κοιτάει έθνη και φυλές!

   Delete
  6. Αχαχαχαχα!!!


   Τα τρολλ πήραν στον ψιλό και τον Ρωμηό.

   Εντάξει αντιφαλήμων τράβα τώρα πίσω στην γιάφκα πλην πλακώσει η ΔΙΑΣ.

   Delete
  7. "Φασιστκός Εθνικισμός = Αίρεση"

   Μέσα,

   https://www.youtube.com/watch?v=g8G7oisqqO0

   Delete
  8. Σε τι φυλετικό τύπο ανήκει ο ΛΕ.ΠΑ.?
   Αρμενοειδής με κρομανοειδή επιρροή?

   Ο μαθηματικός (βελη)Γκέκας απεχθάνεται το ΛΕ.ΠΑ. και το θεωρεί γυφτοειδή. Μόνο η ηπειρώτικη μουσική εκφράζει την Αρία ομοφυλία!!!

   Άμα μάθει ο Στεφανάκος ότι ο Κπολιτης ακούει ΛΕ.ΠΑ. θα τον διαγράψει από το ΑΡΜΑ και θα τον banαρει από τα Φυλετικά...

   Ο φίλος μου o λαγωνικάκης K9 της ΔΙΑΣ μυρίζει Φασαρία https://www.youtube.com/watch?v=KjrodtMgFFc ...

   Delete
  9. "Οἱ ἀληθεῖς Ἕλληνες, ὡς ζωτικὸν καὶ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς Ἀρίας ὁμοφυλίας, εἶναι ἀπολύτως ξένοι μὲ τὴν ἐξ ἀνατολῆς προερχομένην ὑποκουλτούρα καὶ τὸν ὑποχθόνιον χαρακτῆρα της. Ἐφ᾿ ὅσον τις ἔχει αἷμα ἑλληνικὸν καὶ δὲν κουβαλεῖ τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν γυφτιᾶ ἐντός του, δύναται νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν ἀλλοτρίαν ἀπεχθεστάτην φύσιν τῆς κρατούσης γυφτολαϊκὴς ὑποκουλτούρας καὶ ν᾿ ἀποβάλῃ ὁριστικῶς ὁ,τιδήποτε ψοφοδεές, ἀνατολίτικον καὶ παρακμιακὸν ἔχει ἀσυνειδήτως ἀπορροφήσει, ἀπελευθερούμενος σταδιακῶς, συνειδητῶς καὶ ἐπιμόνως ἀπὸ τὴν δηλητηριώδη τοξίνωσιν ψυχῆς, σώματος καὶ νοῦ, ἀναβαπτιζόμενος εἰς τὰ ἀέναα κι ἀθάνατα νάματα τῆς πολυσχιδοῦς μας Ἀρίας Παραδόσεως, ἀπὸ τῆς ζωογόνου καὶ ἀναγεννητικῆς αὑθεντικῆς δημώδους μας μουσικῆς καὶ χοροῦ, μέσῳ καὶ τῶν θαυμασίων λαϊκῶν παραδοσιακῶν μουσικῶν παραδόσεων ἄλλων ἀρίων λαῶν – καὶ μέχρι τῆς φωτεινῆς καὶ ἀπολλωνείου μεγαλειώδους κλασσικῆς μουσουργίας"

   Ο Φύρερ (βελη)Γκέκας μίλησε!
   ΖΧιγκ χάιλ!!!!!!!!!!!

   Κπολιτη πέσε χάμω πάρε 100 κάμψεις (ακούγοντας Τριστάνο και Ιζόλδη) και μετά φίλα σεμνά και ταπεινά τα πατουσάκια του Φύρερ ζητώντας συγνώμη!

   Delete
  10. Αχαχαχα, τί λέει το άτομο!

   Έβγαλε ΚΜ τον ΛεΠά!!!!!

   Τελικά είσθε ντίπ για ντίπ από μυαλό οι αντίφα!

   Πώς μαρέσει να γλεντάω αντίφα! Απολαυση! Ειδικά όταν τρώνε ξύλο από τα ΜΑΤ παίρνω μπύρα και πίτσα να το απολαύσω!!! Ακόμη καλλίτερα βέβαια όταν τις τρωνε από Εθνικιστές-Φασίστες, όπως στο Μπέρκλεϋ. Πάρτε το χαμπάρι, είσαστε το προχθές και είμαστε το αύριο!!!

   Φασισμός και Εθνικοσοσιαλισμός, τί καλλίτερο στον κόσμο! Και καθίστε εσείς με τον βανδαλισμό περιπτέρων σας!!

   Delete
  11. Υ.Γ.

   Προτιμώ αντιφασιστικά άσματα με Γερμανικό στίχο, παρά τα Διναρικά νεο-γραικυλικά μπαλκανο-τράγουδα σαν την βλακεία που δημοσίευσες,

   https://www.youtube.com/watch?v=XUjpF1MrBAY

   Delete
 37. Ἅν ἕνας λαὸς π.χ. οἱ Ῥωμηοί, οἰ Ἕλληνες, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὀρθόδοξοι, εἶναι ἑκλεκτὀς λαὀς τοῦ Θεοῦ καἰ ἡ γλώσσα του θεόπνευστη, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ λαὀς αὑτὸς εἶναι ἑν μέρει τοὑλάχιστον ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ. Ἔ; Τὀ νἀ βγαίνουν ὅμως διάφοροι τυχάρπαστοι καἰ νἀ ἰσχυρίζονται ὁμαδικὼς ὅτι ἁναδίδεται τὀ Ἅγιο πνεῦμα ἁπὀ τοῦ λάρυγγός τους μαζἰ μἐ τἠν σκορδίλα εἶναι κραυγαλέος τσαρλατανισμός, διότι τὸ Εὐαγγέλιο δἐν εἶναι ἅλλο παρἀ ἕνα ὑπόδειγμα τοῦ πῶς μιλάει ὁ Θεός, ἑκτὸς κι ἄν ὁ Θεός ὅποτε τοῦ γουστάρει τἀ ἁλλάζει καἰ λέει ὅ,τι τοῦ κατέβῃ. Ποιὸς Ἕλληνας λέει σἠμερα πράγματα ποὐ νἀ μοιάζουν ἔστω μἐ αὐτὰ ποὐ λέει ὁ Ἱησοῦς στὀ Εὐαγγέλιο ;; Λένε ἁκριβῶς τἀ ἁντίθετα.

  Ἡ ἁσύλληπτη χυδαιότητα τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ ἔγκειται στὀν φασισμὀ τοῦ καφενείου, ὅπου ἐπιβεβαιώνεται καθημερινὰ ἡ ὑποταγἠ στἠν κοσμικἠ ἑξουσία μἐ ἁντάλλαγμα μιἀ θέση ἐπιστάτου. Τώρα ποὺ σφυρίζει ὁ ἔνεμος λίγο ὁρθόδοξα, ἔχω γίνῃ κι ἐγὼ χριστιανοτέτοιος. Αὔριο μἐ βλέπω γιἀ Διαφωτιστὴ καἰ μεθαύριο γιἀ Ὑπατία.

  ReplyDelete
 38. YΓ. Ὑπάρχει πιὸ εὔγλωττο πράγμα ἁπὸ τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν μοιχαλίδα καἰ τὀ ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω ;; Δηλαδἠ πῶς θέλετε νἀ τὀ πῇ ὁ χριστιανός, πιὸ ξεκάθαρα ; Μἀ γίνεται πιὸ ξεκάθαρα ; Ποιός ἔχει τὰ κότσια νἀ πῇ ὅτι ἡ γλώσσα του εἶναι Θεόπνευστη μετἀ ἁπὀ αὐτὸ τὸ πράγμα ; Δηλαδὴ εἶναι θέμα στύλ, σἀν τἀ γαλλικὰ τοῦ σαλονιοῦ ; Τὀ τί λές μετράει, καἰ ὄχι ἡ θεόπνευστη οὐσία τῆς περισπωμένης. Ἕλεος !

  ReplyDelete
 39. 1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν,
  2 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.
  3 ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ
  4 λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·
  5 καὶ ἐν τῷ νόμῳ ἡμῶν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν.
  6 σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ' αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. {σημ. ἔγραφεν μορεῖ νἀ σημαίνει ζωγράφιζε).
  7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ' αὐτήν.
  8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.
  9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.
  10 ἀνακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;
  11 ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.

  Ἅν θέλετε ὁ Ἑλληνισμὀς νἀ σημαίνει κάτι παραπάνω ἁπὀ μίμηση τῶν Ἑλλήνων, εἶστε ὑποχρεωμένοι νἀ ξεκινήσετε ἁπὀ αὑτὴν τἠν περικοπή. Ἁλλιῶς δἐν σᾶς παίρνει, μάγκες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αδερφάκι, δες εδώ
   Θέλει προσοχή με τις Γραφές.

   Delete
 40. Όλα τα παγκόσμια βοθροκάναλα, συμπεριλαμβανομένων και των γραικυλικών, πήραν μία σκηνή από την ταινία "The Interview" (2014) για να προπαγανδίσουν εμετικά κατά της Βορείου Κορέας!

  https://www.youtube.com/watch?v=bcBEW7D7wFM

  Η σκηνή με το μικρό κοριτσάκι που...εύχεται στους Αμερικανούς να πνιγούν στα κόπρανά τους είναι από ταινία! Το κατάλαβα την πρώτη στιγμή που το είδα ότι σίγουρα είναι προπαγάνδα!

  Τιμή στην Βόρειο Κορέα! Χρόνια πολλά να ζήσει ο Κίμ!

  ReplyDelete
 41. Ο Ερτογαν εργαζεται μεθοδικα για την συσταση της Ελληνοτουρκικης συνομοσπονδιας...αν δουμε τον χαρτη του δημοψηφισματος (η Τουρκια πολιτικα ειναι τριχοτομημενη)εξαιτιας του σουλτανου Ερτογαν.

  ReplyDelete
 42. Φώτη, τὸ βίντεο γιὰ τὴν Βόρειο Κορέα ποὺ μοῦ ἔστειλες τὸ ἀνέβασα στὸν λογαριασμό μου στὸ Facebook (Dimitri Kitsikis)

  ReplyDelete
 43. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα68, που με την παραπομπή του (Κώστας68 April 16, 2017 at 12:47 PM) μας έδωσε την ευκαιρία να μελετήσουμε το πράγματι εμπεριστατωμένο αυτό πνευματικό πόνημα του Γέροντος Εφραίμ.
  Δράττομαι δε της ευκαιρίας, να παραθέσω προς την σεβαστή διαδικτυακή ομήγυρη τον σύνδεσμο της Migne's Patrologia Graeca (Ελληνική Πατρολογία του Μιν)
  http://www.roger-pearse.com/weblog/patrologia-graeca-pg-pdfs/
  όπου ευρίσκονται (στους τόμους 150 και 151), μαζί με τα διασωθέντα έργα των Ελλήνων Πατέρων και τα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, για να έλθουν (όσοι το επιθυμούν) σε άμεση επαφή με ιδέες, που έχουν επηρεάσει καθοριστικά τις κοινωνίες της ενδιάμεσης περιοχής. Επίσης είναι μια αφορμή, να έλθουν (όσοι το επιθυμούν) σε άμεση επαφή με τα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα, που εξεδόθησαν βέβαια στη Φραγκία, διότι το βασίλειον της Γραικίας τα έτη 1857 έως 1866 ήτο απασχολημένο με ... σοβαρότερα ζητήματα. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του καλού καθολικού ιερέως πατρός Ζακ Πολ Μιν. Αιωνία του η μνήμη.
  Τέλος θέλω να τονίσω, πόσο τυχεροί είναι οι σημερινοί νέοι, που με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να διαβάσουν κείμενα (ελληνικά και λατινικά), που εμείς ως σπουδαστές ξενιτευόμαστε, αλλάζαμε 3 λεωφορεία και ξεροσταλιάζαμε στις μεγάλες βιβλιοθήκες (έτσι κι αλλιώς λίγες), για να διαβάσουμε λίγα (όσα προλαβαίναμε ή όσα μας ήταν απαραίτητα) πρωτότυπα κείμενα της ελληνικής γραμματείας. Η τεχνολογία είναι σ΄αυτό το ζήτημα πολύτιμη. Όποιος θέλει να μάθει σήμερα, το κάνει με μεγάλη άνεση και ευκολία και με μηδαμινό κόστος. Όποιος δεν θέλει, καταριέται την τεχνολογία, το σύμπαν, τα άστρα και ούτω πως ...κινείται το χρήμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Ρωμηός, για τον πολύ ενδιαφέροντα σύνδεσμο. Να προσθέσω εδώ ως σχόλιο για τους σημερινούς νέους (αλλά και όλες τις ηλικίες φυσικά) ότι χρειάζεται μια συγγραφική "επεξεργασία" των κειμένων ώστε να προσελκυστούν από αυτά και να τολμήσουν το πάτημα ενός κουμπιού (π.χ. ένας ενδιαφέρων τίτλος, μια φωτογραφία κτλ.) Κρίμα είναι πάντως που οι σημερινοί άνθρωποι και μάλιστα οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε τον θησαυρό που είναι κρυμμένος στα έργα των προγόνων μας επί Βυζαντίου.

   Delete
 44. Ἡ γλῶσσα ἡ ἑλληνικἠ σχετίζεται μἐ τἠν μουσική, στἠν ὁποῖα ἔχουμε πολὐ μεγάλο πρόβλημα οἱ φραγκοφορεμένοι, διότι ἡ δυτικὴ μουσικὴ εἶναι μόνο μία κλίμακα, ἑνῶι ὑπάρχουν πολλές, καἰ ἀπὸ αὑτἐς ἑκεῖνες ποὐ σχετιζονται με τὀν ῥυθμὸ τῆς γλώσσας μας εἶναι πολλές. Ἵσως ἡ ἐκκλησιασικὴ σημειογραφία βοηθήσῃ. Πάντως, αὑτὀ ποὐ λέει ὁ Ἁριστοτέλης, ὅτι μάλιστα λεκτικὸν τὸ ἱαμβειόν ἑστι, ἱσχύει καὶ γιὰ τὰ... ἑλληνικά. Μὲ τἠν ἑξειδίκευση ἑνδεχομένως τοῦ ἱάμβου στὀν δεκαπεντασύλλαβο ἤ ἁλλιῶς πολίτικο, ἄν δἐν κάνω λάθος, στίχο. Εχω ξαναμιλήσῃ γιὰ τὰ δοκίμια τοῦ Καταρτζῆ, ἑκδ. Ἑρμῆς, ὅπου ο Φαναριώτης λόγιος καὶ δικαστικὸς κάνει πολύτιμες παρατηρήσεις γιἀ τὀν ῥυθμὸ τῆς νεοἑλληνικῆς, τἠν ὁποία καὶ γράφει "Ῥωμαίκια".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παραπομπές διαδικτυακές. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ δοκίμια τοῦ Καταρτζῆ https://drive.google.com/drive/folders/0BwxOAd0g-EQMR1BiTk5mQkhlNFU?usp=sharing

   Γιὰ τὴν ἑλληνικότητα στὴ μουσική, ἑδῶι τὸ ἄρθρο τοῦ Ιάνη Ξενάκη, Προβλήματα μουσικῆς σύνθεσης. https://parapoda.wordpress.com/2016/02/05/%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/

   Γιὰ τὴν θεωρία μου περὶ ἁπλοῦ δεκαπεντασυλλάβου σαν μέτρο τῆς τραγῳδίας, διάβασε τοὐς τραγικούς http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman ὅπου καἰ πλεῖστα ὅσα κείμενα ἀρχαῖα.

   Γιὰ τὸν Ἁριστοτέλη καὶ τὸν ῥυθμὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, Περἰ Ποιητικῆς http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0055%3Asection%3D1449a

   Delete
 45. (Υγ, τὀ θέμα κατ' ἐμὲ δὲν εἶναι νἀ ἁπομονωθῇ τὸ ἑλληνικὸ ἀνἀμεσα στἀ ξένα ἀλλἀ ὁ βυζαντινὸς ἅς ποῦμε ἐπαναπροσανατολισμὸς τοῦ συνόλου τῆς Βαβυλωνίας).

  ReplyDelete
 46. Υγ2. Ὑπάρχει, ἄν θέλετε, ἕνας διαχρονικὸς ὁρισμὀς τοῦ ἑλληνισμοῦ, πέρα ἀπὸ συγκεκριμένες ἱστορικότητες. Αὐτὸ τὸ πράγμα ξεκινάει ἀπὸ τοὺς Ἵωνες φιλοσόφους. Ὁ Ἑλληνισμὀς προτείνει μιὰ διαφορετικὴ ἐξέλιξη στὴν ἁνθρωπότητα.

  Ἑνῶι δηλαδὴ ἡ τελευταία προοδεύει διὰ τῆς ἐξειδικεύσεως - νομίζω πὼς εἶναι ὁ ἀρχαιολόγος Γκόρντον Τσάιλντ ποὐ ἔχει θέσῃ τὴν βάση γιὰ τὴν συστηματικἠ μελέτη τῆς πορείας τῶν πολιτισμῶν ἀπὸ τὴν ἁπλότητα στὴν συνθετότητα μέσῳ τῆς κοινωνικῆς διαφοροποίησης - ὁ ἑλληνισμὀς προτείνει μιὰ διαφορετικἠ πορεία.

  Κατὰ κάποιον τρόπο ἀρνεῖται τὴν ἐξειδίκευση. Βλέπει δηλαδὴ τὰ πνευματικὰ ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπαγγέλματα, σὰν φθοροποιὰ ὅταν ἀποτελοῦν ἐξειδίκευση τοῦ πνεύματος καἰ τοῦ σώματος. Ἡ τραγῳδία λ.χ. στὴν σύλληψη τοῦ Αριστοτέλη εἶναι μιὰ ἐπιστροφὴ τῆς μουσικῆς στἠν φυσική της βάση, τὴν γλώσσα, τὴν ὁμιλία. Γι αὐτὸ γράφει ὅτι ἡ τραγῳδία βρῆκε τὀν φυσικό της ῥυθμὸ στὸ πιὀ κουβεντιαστὸ μέτρο.

  Τρόπον τινὰ ὁ ἑλληνισμὀς ἔψαχνε νἀ βρῆι μιὰν ἐξωτερικἠ ἐπιβεβαίωση τῆς τάσης του νἀ παραμερίσῃ τὸ εἰδικὸ καἰ νἀ φτάσῃ στὸ ὅλον. Τἠν βρῆκε λοιπὸν πιστεύω στὴν χριστιανικὴ θρησκεία. Διότι εἶναι τυπικὰ ἑλληνικὀς ὁ τρόπος σκέψης ποὺ ψάχνει νἀ βρῇ ἕνα ζωντανὸ ὄν στὴν ἅκρη τῆς ἀναζήτησῆς του. Εἶναι λοιπὀν λογικὸ νὰ βρῆκε ὁ Ἑλληνισμὀς αὑτὸ ποὐ ἤθελε ἑκτὀς ἑλληνισμοῦ, σὲ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ πιθανότατα δἐν ἤξερε ἑλληνικά ὡς ἄνθρωπος. Διότι ἡ ἁναζήτηση εἶναι ἁναζήτηση ἑνός πράγματος διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸν ἁναζητοῦντα. Ἁλλιῶς εἶναι ἡ ἁναζήτηση κόλουρος ὄφις, φαῦλος κῦκλος, σπάσιμο μπιμπικιοῦ ἁπὸ τὸν ἔφηβο μπροστὰ στὸν καθρέπτη.

  Γι αὐτὸ εἶναι ἀδιέξοδη ἡ διαρκῆς ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικότητας σὰν ναρκισσιστικὸς καἰ ἐστετίστικος αὑτοσκοπός, πόσωι μᾶλλον δὲ ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικότητας στὸ Βυζάντιο, ὅχι πὼς δὲν ὑπάρχει. Σαφέστατα ὑπάρχει. Ἁλλὰ τὸ στὺλ ἑν τῶι προκειμένωι εἶναι παρεοπόμενο στὸν τρόπο σκέψης ποὐ περιγράφω, ποτὲ αὐτοσκοπός.

  Δἐν μπορεῖ λοιπὸν νἀ ὁριστῇ ἡ ἁναζήτηση ἑνὀς συνολικοῦ τρόπου ζωῆς (καἰ θανάτου) διὰ τῆς διαφοροποιήσεως, π.χ. ἐμεἰς καὶ οἱ Φράγκοι, ἑμεὶς καὶ οἱ Τούρκοι, τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ βυζαντινὰ καὶ τὰ ῥωμαίηκα, αὑτἐς οἱ διαφοροποιήσεις ἔχουν μονάχα χρηστικὴ ἀξία. Ὁ περιορισμὸς τῆς ἀναζήτηης σὲ ἕναν μόνο τομέα ἔχει κάτι τό... ἀνθελληνικό. Το ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν γλῶσσα. Ὅπως δηλαδὴ λέει ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι ἡ τραγῳδία βρῆκε τὸ οἰκεῖο μέτρο μόνη της μετὰ ἀπὸ δοκιμές, ἔτσι καὶ ἡ Εὐρώπη θἀ βρῆι τὴν οἱκεῖα γλῶσσα μετὰ ἀπὸ δοκιμές. Τὸ νἀ βγαίνουμε ὅμως μπροστὰ καὶ νὰ προτείνουμε τὰ ἑλληνικἀ σἀν τουριστικὴ ὐποχρεώση τῶν Εὐρωπαίων μᾶς κάνει φοβᾶμαι γκαρσόνια, ποὺ εἶναι μιὰ χαρὰ ἐπάγγελμα, ἀλλἀ ἀποτελεῖ λοιπὸν τὴν ἐξειδίκευση ποὺ ὅπως ἔγραψα παραπάνω δὲν θέλει ὁ ἑλληνικὸς τρόπος σκέψης. Ὁ τελευταῖος θεωρεῖ τὴν ἐξειδίκευση δουλεία, περιλαμβανομένης τῆς καλλιτεχνικῆς, ποὺ εἶναι ὁ φερετζὲς τῆς δυτικῆς δουλοπεπείας, καἰ τῆς ἑπιστημονικῆς, ποὺ ὅπως πολὐ σωστἀ παρατηρήθηκε νομίζω παραπάνω, εἶναι ὁ ῥωμέηκος φερετζές, πολὐ πιὸ ὕπουλος ἀπὸ τὴν δυτικἠ πλερέζα. Ἡ ἑξειδίκευση πρέπει νὰ φάει σοῦτ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Χριστός μίλαγε ελληνικά όπως κι όλοι οι μαθητές!
   Με τον Πιλάτο στα ελληνικά μίλησε!!!

   Delete
  2. Ο Χριστός εσπούδασε Ιατρική στην σπουδαιότερη Ιατρική σχολή της Εποχής,στην Αλεξάνδρεια.
   Φυσικά και μιλούσε Ελληνικά.Τό όνομα Ιησούς είναι ελληνικότατο και σημαίνει Ιατρός.
   Ιασις,Ιάσων με Δωρική απόδοση,Ιησις,Ιησων με Ιωνική.
   Άλλος ένας Ελληνας σύγχρονος του Ιησού με καταπληκτικές ομοιότητες μ'αυτόν είναι ο Απολλώνιος ο Τυανεύς,μεγάλος Ιατρός κι'αυτός,φιλόσοφος και φιλάνθρωπος,Ιησούς επίσης και θαυματοποιός.

   Βεροιεύς

   Delete
  3. Αχαχαχαχα, Βεροιέα σωραίος!

   πτυχιούχος ο....τζιζούς δηλαδή ε! Πέταξε και το καπέλο του στην τελετή αποφοίτησης;

   Delete
  4. Έκανε και τα καλλίτερα bachelor party και ήταν μέλος της αδερφότητος ΙΧΘΥΣ.

   Τί βλακεία θα ακούσουμε ακόμα!!!!

   Delete
  5. Ἅγνωσται αἱ βουλαὶ τοῦ Κυρίου.

   Delete
 47. Ἡ ἀπάντηση λοιπὸν στὸν τἰτλο τῆς ἁνάρτησης, γιατὶ ἀπέτυχε ἡ Ευρωπαϊκὴ Ἔνωση, νομίζω ἔχει δοθῆι. Ὄταν οἱ Ἕλληνες ἄρχισαν νὰ ὀνομάζωνται Ἕλληνες καἰ ἡ Ἑλλὰς Ἑλλάς, καὶ αὐτὸ καταγράφεται στἠν εἰσαγωγὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Θουκυδίδη, αὑτὸ ἔγινε ὅταν ἄρχισαν, μὲ κριτήριο τὴν γλῶσσα, νὰ χωρίζονται οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς βαρ-βάρους, ποῦ - στὴν Μικρἀ Ἀσία καὶ τὴν Νότιο Ἰταλία καὶ τὴ Σικελία. Ἑκεῖ, λοιπόν, παρατηροῦνται δύο τάσεις. Μία τάση συσπείρωσης, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τοὺς τοπικούς, φυλετικοὺς καὶ φτάνει στοὺς πανελληνίους ἀγῶνες. Καὶ μιὰ τάση οἰκουμενικότητας ποὺ ἐκδηλώνεται μἐ φιλοσόφους. Τέλος, ὑπάρχουν καλλιτέχνες, ὁ Ξενοφάνης, ὁ Σόλων, ὁ Εὐριπίδης, ποὺ βρίσκονται στὸ μεταίχμιο μεταξὺ συσπειρωτικῆς πολιτικῆς καὶ οἱκουμενικότητας. Σἐ αὑτοὺς μποροῦμε νὰ βάλουμε τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα.

  Οἱ Ῥωμαῖοι μιμήθηκαν τοὺς συσπειρωτές, εἶναι ἑλληνιζοντες. Οἱ σημερινοὶ Εὐρωπαῖοι μιμοῦνται τοὐς Ῥωμαίους μιμητές. Ἑμεῖς τέλος μιμοῦμεθα τους μιμητὰς τὼν μιμητῶν τῶν μιμητῶν. Ἡ ὅλη μίμηση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ δραματικοῦ ἀγῶνος. Ὁ Εὐριπίδης σπανίως νικοῦσε στὰ θεατρικὰ φεστιβάλ, διότι κατέκρινε τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῶν φεστιβάλ. Ἔλεγε πὼς ἡ κατάρα τῶν Ἑλλήνων ἦταν ὁ ἀθλητισμός, ὁ ἀθλητισμὸς σὰν τὸ κατεξοχὴν παράδειγμα ἐξειδίκευσης.

  Παρόμοια οἱ φιλόλογοι κουρασμένα βαθμολογοῦν καὶ ἐπιβλέπουν τὰ διαγωνίσματα, ὄντας ἡ παρακμὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς κουρασμένης Δύσης. Στὴν Γερμανία οἱ φιλόλογοι μὲ πρῶτο τὸν Βιλαμόβιτς σπρώχναν τοὺς μαθητές τους νὰ πᾶνε να σφαχτοῦν καὶ νὰ πνιγοῦν μὲ τὰ ἀρτίως ξεθαμμένα πολεμικὰ αἔρια. Ὁ Τρἀμπ ἁποτελεῖ φιλολογικὸ ἁπολίθωμα καἰ σέρνεται ἀπὸ τοὺς ἑλληνίζοντες Ντοττόρε τῆς Φραγκιᾶς.

  ReplyDelete
 48. Ιωάννης ΣπαλιάραςApril 23, 2017 at 5:18 AM

  ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΜΑΚΡΟΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝ ΜΑΡΣ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ..

  Η ΛΕΠΕΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενδιαφέρον ερώτημα θετει ο φίλος Σπαλιαράς.

   "ΑΝ ΜΑΡΣ", λέγει...

   και εγώ αναρωτιέμαι τώρα,

   τί και

   ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΡΣ;;;;

   Delete
  2. ΝΑ ΜΑΡΣ

   Ή

   ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΡΣ;

   Ιδού η απορία!

   Delete
  3. Κάποιο καημένο αντίφα σατανιστολάγνο τρολλάκι (Choose your masks, Νώχρα Άμαλεκ, κλπ) κλαίει τώρα με τον latte του στο...ΚΏλωνάκι!

   https://www.theguardian.com/world/live/2017/apr/23/french-election-voting-under-way-in-first-round-live

   Delete
 49. Αντιγράφω αυτολεξεί:
  "Οι τρεις ουσίες του Θεού, μεταφράζονται άκρως εσφαλμένα λόγω γλωσσικης ελλείψεως ως "τρία πρόσωπα" στο Κοράνι, τα Λατινικά και τα Αγγλικά ιδίως, υπονοώντας ανθρώπινη υλική μονάχα υπόσταση ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει."
  Σχόλιο ΜΟΝΟΝ για τους Ορθοδόξους :
  1. Στην φράση "οι τρεις ουσίες του Θεού" περιλαμβάνεται όλος ο Αρειανισμός (ο Υιός είναι κτίσμα) και όλοι οι κλάδοι του, Όμοιοι, Ομοιουσιανοί, Ανόμιοι ή Ευνομιανοί, Πνευματομάχοι (το Άγιον Πνεύμα είναι κτίσμα).
  2. Στην φράση "υπονοώντας ανθρώπινη υλική υπόσταση " υποβόσκει ο Νεστοριανισμός (ο Χριστός δεν ήταν ένας αλλά δύο, ο Λόγος και ο άνθρωπος Ιησούς) και βεβαίως το Ισλάμ (ο Χριστός είναι μόνο Προφήτης)
  Προφανώς θέλοντας να διαφημίσει την γλωσσική του κατάρτιση (στην μιξοβάρβαρη βεβαίως) μπερδεύει τις Τριαδολογικές με τις Χριστολογικές αιρέσεις, τους ελληνικούς όρους ουσία και υπόσταση και χρησιμοποιεί τον Αρειανισμό για να απαντήσει στο Ισλάμ, στον παπισμό (filioque) και στους προτεστάντες.
  Και με αυτόν τον τρόπο νομίζει ο δυστυχής, ότι διδάσκει την ορθή πίστη και υπερασπίζεται την ελληνική γλώσσα.
  Οι ορθόδοξοι πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικοί, όταν τα διαβάζουν αυτά, γιατί είναι εύκολο να παρασυρθούν από την φιλοπατρία τους σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς.
  "ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται " (Ιησούς Χριστός κατά Ματθαίον κεφ. 15 στ. 14).
  Όποιος ενδιαφέρεται για ένα σύντομο (κατ΄ανάγκην) πίνακα όλων των (χριστιανικών) αιρέσεων εδώ :
  http://oodegr.com/oode/thriskies/genika/pinakas_airesewn_1.htm

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχα,

   μπράβο Ρωμηέ, ετοίμασε και την Ιερά Εξέταση α λα Espána και τράβα να δεις εάν ερχομαι!

   Στην Χριστιανόπληκτη, παπαδοπαρακμιακή ρασιοναλιστικού και ουμανιστικού τύπου "Ορθοδοξία" σας, προτείνουμε είτε μία Ορθόδοξη Χριστιανική Χεζμπολλάχ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ, ή έναν ατόφιο ηρωικό Ελληνικό παγανισμό, φυλετικού τύπου,

   https://www.youtube.com/watch?v=FNtgNle9ilM

   https://www.youtube.com/watch?v=sT6Mn8EKIpk

   https://www.youtube.com/watch?v=AiLPnGn7NVk

   Ποίος ο λόγος να υφίσταται μία άκρως δουλική ψευδοχριστιανική θρησκεία χάριν του πολιτικού κατεστημένου και των ουμανιστικών φιλελευθέρων παπαδαριών σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, περιστοιχισμένη από εχθρούς και σε μεγάλη ανάγκη ηρωικού προτύπου; Εάν οι Χριστιανοπληκτοι δεν είσθε έτοιμοι να εγκαταλείψετε κάθε μία σάπια φιλελεύθερη-σοσιαλδημοκρατική επιρροή στον "Χριστιανισμό" σας, τότε άλλη λύση δεν μένει παρά η υιοθέτηση μίας καινούριας θρησκείας στο ελλαδικό κρατίδιο. Ποίος ο λόγος να πάει το κάθε ζώο στην Εκκλησία ντυμένο λες και πάει σε σκυλάδικο στο 25ο χιλιόμετρο Εθνικής Λαμίας-Τρικάλων, ενώ ούτε καν νηστεια δεν κάνει την Μεγάλη Εβδομάδα χώρια του οτι 365 μέρες φερεται άκρως "Χριστιανικά" σαν νταλικέρης. Και όλο αυτό για ένα 2ωρο κάθε Μεγάλο Σάββατο, ακούωντας μία γλώσσα ΑΚΑΤΑΛΑΒΙΣΤΙΚΗ-ας είναι καλά οι σύγχρονοι γραικύλοι φιλόλογοι για αυτό-περιμένοντας σαν τον ηλίθιο να ανάψει την λαμπάδα των 25 ευρώ που κρατά-ο ανταγωνισμός κάθε Πάσχα ποίος έχει την καλλίτερη λαμπάδα είναι άκρως σουρρεαλιστικός και "Χριστιανικός"-ποδοπατώντας ως καλός "Χριστιανός" πάλι τους πάντες γύρω του και μάλιστα υβρίζοντας(!!!) όσους τον εμποδίζουν;;;

   Σε αυτές τις ΣΑΧΛΑΜΆΡΕΣ, ένας Ελληνικος παγανισμός είναι 1000% φορές προτιμότερος μα και θέμα χρόνου να εδραιωθεί στην Ελλάδα, αρκεί να γίνει σωστά δίχως τα τσίρκα με τα αγαλματίδια του Διός. Να γίνει με αρχαιολατρικό και όχι αρχαιομανή τρόπο.

   Delete
  2. Για αυτό και δεν καταλαβαίνω ποίος ο λόγος κάποιος να Εκκλησιάζεται, πλην της Θείας Κοινωνίας, αφούδεν τον φέρνει καθόλου κοντά στον Θεό.

   Η σχέση με τον Θεό είναι άκρως προσωπική, και μάλιστα πολύ ισχυρή σε εμένα, αλλά τί σχέση με την σύγχρονη Εκκλησία έχει; Η Εκκλησία και η ευρεία υιοθέτηση μίας θρησκειας οφείλει να συμβάλλει στην ηθική και κοινωνική συνοχή ενος συνόλου ιδίως μέσω πολιτικής εξουσίας και όχι χάριν της χρηματικής όπως σήμερον.

   Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η ευρεία προπαγάνδα υπέρ της παθητικοτητος από την σημερινή Ελλαδικη Εκκλησία αντιτίθεται στα Εθνοφυλετικά συμφέροντα του Έθνους και εάν δεν ακολουθήσει το Ισλαμικό παράδειγμα, οφείλει να παραμερισθεί χάριν μίας καινούριας φυλετικής θρησκείας. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα πέθανε με τον Χριστόδουλο, αυτος ήταν η τελευταία ελπίδα αναβιώσεώς της, αλλά τον φάγανε οι Αμερικανοί. Το Ορθόδοξο μέτωπο που ήθελε να σχεδιάσει στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, κάλλιστα μπορούσε να αποτελέσει μία Ορθόδοξη ΕΣΣΔ και να προστατεύσει από τον καπιταλισμό την περιοχή αλλά δυστυχώς δεν έγινε και πήραν οι Γουαχαμπιστές την σκυτάλη.

   Delete
  3. Όσο για την αισθηση του επικίνδυνου, έχει πλακα το πόσο αρνητική χροιά έχει λάβει ο όρος, ενώ άλλωτε και μάλιστα ιδίως στον ίδιο τον Χριστιανισμό, η υπερπήδηση του δυσκόλου και η αντιμετώπιση της επικίνδυνης ατραπούς, αποτελούσε πράξη ηρωικη!

   Σημερα βέβαια λόγω Χριστιανοπληξίας ηθικιστικής, έχει λάβει αρνητική σημασία.

   Το επικίνδυνο είναι κάτι το ηρωικο, καλό και άξιον ακολουθήσεως. Αντιθέτως το μη-επικίνδυνο σκοτώνει τον άνθρωπο, την Ψυχή και καταντά τον άνθρωπο φυτό.

   Για αυτό, δωσε μας ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει.

   Delete
  4. Τέλος, μέσα από τον ατοφιο Χριστιανισμό απορρέει, ιδίως μέσω του μοναχισμού, μία δικαιολογημένη απέχθεια για την ζωή. Απέχθεια για το υλικό και το προσωρινό και αυτό είναι φιλοσοφικά σωστό.

   Η μεγάλη απορία είναι γιατί δεν προτείνεται σαν λύση η αυτοκτονία; Δηλαδη μία μοναχική ζωή σε τί διαφέρει από μία αυτοκτονία; Άλλωστε με την εξάλειψη του ανθρώπου μέσω ομαδικής αυτοκτονίας, δεν υφίσταται πλέον ανάγκη ταλαιπωρίας του υλικού ανθρώπου λόγω του προπατορικού αμαρτήματος και εξ'ου δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη συγχώρεσης από τον Θεό για το αμάρτημα αυτό. Θα μου πει κάποιος, "Μα αυτοκτονία είναι η καταστροφη του Θείου δώρου της Ζωής", ναι αλλά ζωή της ψυχής και όχι του σωματος, δεν είναι υποτίθεται;

   Εάν όλοι γινόντουσαν μοναχοί αυτό θα συνεπαγόταν αυτοκτονία μη-υλικής φύσεως. Δηλαδή πλήρη αποχή από κάθε τι ανθρώπινο και αμαρτωλό. Εάν όλοι γινόντουσαν μοναχοί, καταρχήν λόγω ελλείψεως αναπαραγωγής και μόνον η ανθρωπότητα θα πέθαινε, αφού πλέον θα είχε απωλεσθεί η αμαρτωλή έννοια της εξουσίας μέσω καταστροφικής του κράτους. Άρα και πάλι οδηγούμαστε στην αυτοκτονία;

   Μπορεί κάποιος με γνώσεις, και εννοώ ΓΝΏΣΕΙΣ, να μου απαντήσει στο ερώτημα αυτό;;;

   Delete
  5. Εάν δηλαδή ο μοναχισμός είναι το απόγειο της Χριστιανικής φιλοσοφίας, η μεγάλη αγάπη για την ζωή κατά τα αρχαία ηρωικά πρότυπα δύναται να είναι Εωσφοριστικής φύσεως;

   Διότι η αρχαία ηθική δεν έχει σχέση με τον μοναχισμό, αν και οφείλουμε να πούμε ότι ο βιος των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, π.χ.Στωικών, έμοιαζε αρκετά με αυτόν των μοναχων σημερα.

   Delete
  6. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος παρακαλώ στα ερωτήματά μου δίχως -πληξίες.

   Delete
  7. Ὄταν μἐ τὀ καλὸ τελειώσω τὀ διδακτορικό μου θἀ διαβασῃς ὅτι τὸ θέμα εἶναι νἀ βρεθῇς στὴν ἐκκλησία χωρὶς νἀ ξέρεις τὀ γιατί. Αὐτἠ εἶναι ἡ διαφορὰ ἐκκλησίας καἰ θεάτρου. Στὀ θέατρο περιμένεις τὸ θαῦμα, στἠν ἑκκλησία τὀ θαῦμα εἶναι ἡ ἴδια ἡ καθημερινότητα. Ἡ ἥρωας εἶναι κάτι τὀ ἑξαιρετικὸ καἰ τὀ θέατρο στοχεύει στὀ ἑξαιρετικό. Δἐς οἱ ἐκλογὲς πῶς εἶναι στημένες, ἡ ἁναζήτηση τοῦ ἐξαιρρετικοῦ εἶναι ῥουτίνα.

   Delete
  8. Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι διαφορετικὰ πράγματα. Ἤδη ὁ Πλάτων πρὶν τὸν Μεγαλέξανδρο ἁνησυχοῦσε γιὰ τὴν ἑπικράτηση τοῦ μοντέλου ἕναντι τῆς ζώσης πραγματικότητος. Δύο γενιές πρωτύτερα, ὁ Παρμενίδης εἶχε ἁσχοληθῆι ἀποκλειστικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ εἶχε προτείνηι ἁντίδοτα γιἀ τήν βαρειὰ ἀσθένεια τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἑλληνισμὀς κατήντησε ὁ θαυματοποιός στὴν θέση τοῦ θεοῦ, μιἀ μάσκα μἐ μαῦρα μάτια, ἕνα φανάρι σφηνωμένο στὸ μέτωπο τοῦ μουλαριοῦ.

   Ὁ ἑλληνισμὸς ἦρθε ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Εἶναι ἡ γεωμετρικὴ σκέψη τῶν Βαβυλωνίων. Ὁ ἑλληνισμὀς δἐν εἶναι ἑλληνικὸς. Το ἑλληνικὀ πνεῦμα ἁναζητᾶ πάντοτε ἕνα ἔνσαρκο ὄν. Εἶναι λοιπὀν ἀνθηρωικό, ὅσο κι ἄν φαίνεται αὐτὸ παράδοξο, διότι ὁ ἥρως σὰν ἅγιος τῆς ἀρχαιότητος ἔχει φύγῃ ἀπὸ τὴν σάρκα του, π.χ, ὁ Ἡρακλῆς. Ὁ ἅγιος εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ ἑλληνικό πνεῦμα, διότι ἔχει σῶμα. Ἕνας Ἕλληνας θἀ τιμήσῃ λ.χ. τὸν Ἅγιο Χίτλερ πιὸ εὔκολα ἀπὸ τὸν ἥρωα Ζίγκφρηντ, διότι πάντοτε ὁ Ἕλλην θέλει ἕνα πάτημα στἠν ἱστορία, στὴν γῆ. Τὀ πάτημα στὴ γῆ εἶναι ὁ ναὸς τοῦ ἱεροῦ σώματος τοῦ Χίτλερ. Ἑ λοιπὸν ὁ μοναχισμὀς εἶναι στὀ σύνολό του ἡ προσπάθεια ἐπαφῆς μὲ αὐτὸ τὸ θεϊκὸ σῶμα.

   Ἡ κριτικὴ στὸν μοναχισμὸ ἔρχεται ἀπὸ τοὺς ἐχθροῦς τῆς στοχευμένης κίνησης.

   Delete
 50. O Hamon και σιγά-σιγά ολοι οι προδότες υποψήφιοι των αστικών κομμάτων, βλέποντας την ηττα τους, προτρέπουν τον κόσμο να ψηφίσει τον Μακρόν και όχι την Λεπέν, τρανή απόδειξη του πόσο στημένος είναι ο Μακρόν και πόσο προδοτικά τα αστικά κόμματα.

  Λεπέν η μοναδική ανεξάρτητη επιλογή!

  ReplyDelete
 51. Ποίος άλλος πρόσεξε ότι ο Melenchon είναι ο χαμένος Γαλλικός αδερφός του Κουτσούμπα; Και μάλιστα αμφότεροι Κομμουνιστές!

  ReplyDelete
 52. Ναι!!! Μπροστά η Λεπέν!!!!


  Κλάψτε αντίφα και φιλελεδες!!!!!!! Κλάψτε λεω!!!!!!! Μιλάμε για πόνο!!!!!!!!!!!!


  Ζήτω η Λεπέν!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ηθελα να δώ στατιστικές για το πως ψήφισαν οι πραγματικοί Γάλλοι και όχι ο κάθε ''Γάλλος''από Αφρική,Ασία κλπ.
   Σίγουρα η Μαρίν ξεπέρασε το 40% στο χώρο των ευρωπαικής καταγωγής Γάλλων.
   Μπράβο της.

   Βεροιεύς

   Delete
 53. Ἕνας τρόπος νὰ ἀποφύγουμε πανεὐρωπαϊκὸ πόλεμο καἰ διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος εἶναι νὰ στέψουμε τὀν Ἐρντογὰν Ῥωμαῖο Αὐτοκράτορα μὲς στἠν Ἁγιά-Σοφιά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. O Eρντυ και για Ρωμαίος αυτοκράτορας κάνει και για Ναπολέων κάνει και Μεγαλέξανδρος και Τζένγκις Χαν.
   Ετοιμάστε την άσπρη ρόμπα με τα μακρυά μανίκια .

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Την είπες πάλι ε;

   Delete
 54. ...xῶρες δὲ σὰν τἠν Ἑλλάδα ποὺ καλοῦνται νὰ διαλέξουν ἀνάμεσα σὲ φιλελεύθερη μασωνία καὶ παπαδοκρατούμενη μοναρχία συνήθως ἐπιλέγουν...παπαδοκρατούμενη μαφία, ποὺ εἶναι καἰ ἡ πλεόν πρωτόγονη κοινωνικὴ ὀργάνωση, ὁ ἀληθινὀς φυλετισμός, ὄχι παιχνιδάκια. Κατὰ κεῖ βαινουμε πρόσω ὁλοταχῶς μὲ τὸ μπεγλέρι στὸ χέρι καὶ ὅλους τοὐς Ἕλληνες κομπιναδόρους συνασπισμένους γύρω ἀπὸ τῖς τελευταῖες ἐναπομείνασες ἔνδοξες ἐφοπλιστικὲς μπανιέρες τοῦ 21, ἐλπίζοντας νἀ πάρουμε ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ ψοφίμι τοῦ Ἐρντογάν. Αὐτὸ εἶναι λάθος. Τὀ ψοφίμι εἶναι τοξικό. Ὁ Ἐρντογὰν καὶ ἡ ἐκκλησία μας εἶναι τὰ στήριγματα τοῦ ἔθνους. Ὁ πιὀ φίλα προσκείμενος στὸν Ἐρντογὰν εἶναι ὁ καλύτερος γιὰ μᾶς Γάλλος ὑποψήφιος. Ζήτω ὁ Αὑτοκράτωρ Ἐρντογάν ! Ποιὸς ἅλλος θὰ τὰ βάλῃ μἐ τὀν θυληκὸ Ναπολέοντα, ποὐ ὑποτίθεται πὼς δἐν θἀ τερματίσῃ στὸν μαραθώνιο τῶν δημοσκοπήσεων ; Ποιός ἄλλος μπορεῖ νἀ τἀ βάλῃ μἐ τὀν νικητὴ τῶν δραμαικῶν φεστιβάλ, ἄν ὄχι ἐκεῖνος ποὺ δὲν παραδέχεται τἠν δυνατότητα θεάτρου, ὁ εἰκονομάχος Αὐτοκράτορας Ταγὶπ ὁ Ἑρντογάνης ;

  ReplyDelete
 55. Κύριε Κιτσίκη εύχομαι υγεία για εσένα..
  Αν και δεν άλλαξε το μείγμα, θα τολμήσω την ερώτηση.
  Εμμένεις στην άποψη για τελική επικράτηση της Λεπέν στον δεύτερο γύρο?

  ReplyDelete
 56. Ἀλέξανδρε, ἀπαντῶ μὲ τὸ νέο μου ἄρθρο ἀριθ.352, ποὺ τώρα ἐτοιμάζω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 57. Ενεργοποίηση Ισλαμικών θυλάκων στην Ρωσία από το Αμερικανικό βαθύ κράτος;;

  http://www.pronews.gr/portal/20170424/defencenet/diethnis-asfaleia/66/ektakto-ekrixi-heirovomvidas-se-sholeio-sti-rosia-enas

  Όλο και αυξάνονται οι Ισλαμιστικές επιθέσεις στην Ρωσία, ακριβως όπως γινόταν επί Ομπάμα.

  ReplyDelete
 58. Η πλήρης αποτυχία στην διπλωματική αρένα του Αθηναϊκού κρατιδίου εφάνη τρανταχτά στο θέμα των Σκοπίων.

  Τα Σκόπια λόγω θαυμασμού εγγενούς για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ελληνισμό της Μακεδονίας, ανέπτυξαν μία ταυτότητα βασισμένα στο πρόσωπο του Αλεξάνδρου.

  Και εμείς αντί να κάνουμε προσπάθειες επανελληνίσεως της περιοχής, μακρυά από τον Αλβανικό και Βουλγαρικό επεκτατισμό, θέτοντας τα Σκόπια κράτος-δορυφόρο της Ελλάδος στα Βαλκάνια προς την Σερβία, τα κάναμε αχταρμά!

  Τώρα μερικοί "έξυπνοι" προτείνουν την διάλυση των Σκοπίων χάριν των Αλβανών και Βουλγάρων και μάλιστα χαίρονται για αυτό!

  Χίλιες φορές να διατηρηθούν τα Σκόπια ως έχουν παρά να λάβει χώρα η Μεγάλη Αλβανία!

  http://www.pronews.gr/portal/20170424/world/valkania/43/anatarrahi-sta-skopia-fimes-gia-epikeimeno-praxikopima

  ReplyDelete