Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 9, 2017

350 - Ἡ γαλάζια Μαρίν, ἐλπὶς τῆς Εὐρώπης τῶν ἐθνῶν

Ἡ Μαρὶν ὡς Ἰωάννα τῆς Λωραίνης


350 - Ἡ γαλάζια Μαρίν, ἐλπὶς τῆς Εὐρώπης τῶν ἐθνῶν

«Ἐλεύθερη Ὥρα» δὲν εἴμεθα (ἄλλο ἐὰν ἄρθρα μας ἀνεδημοσιεύοντο στὴν ἐφημερίδα αὐτή, χωρἰς νὰ προωρίζονται γι αὐτήν) προφῆτες δὲν εἴμεθα, οὔτε Παΐσιοι. Ἀλλὰ οὔτε καὶ πληρωμένες δημοσκοπἠσεις. Ἡ ἀνάλυσή μας βασίζεται σὲ ἀντικειμενικὰ κριτήρια καὶ σὲ δεκάδων χρόνων ἐπιστημονικῆς ἀναλύσεως τῶν διεθνῶν σχέσεων. Γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία ὁ Τράμβιος ὑπῆρξε ἐπανάσταση καὶ στὴν τρίτη προσπάθεια ἀναδείξεως τοῦ χριστιανικοῦ φασισμοῦ στὶς ΗΠΑ, μετὰ τὶς προσπάθειες τοῦ Νίξον καὶ τοῦ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου, προέβλεψα ὅτι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πουτινικοῦ φασισμοῦ, θὰ ἀνεδεικνύετο στὴν ἐξουσία καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ παρέμενε στὴν ἐξουσία, μὲ στόχο τὴν ὁλοκληρωτικὴ πλανητικὴ τελευταία μάχη τῶν ΗΠΑ κατὰ τὴς Κίνας. Οἱ ἀναπόφευκτοι ἐνδιάμεσοι ἐλιγμοὶ στὴν Συρία, τὴν Βόρειο Κορέα καὶ ἀλλαχοῦ ποὺ ἀναπροσανατολίζουν τοὺς τραμβικοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἀμερικανικῆς ἐπαναστάσεως, δὲν ἀλλάζουν τὴν τελικὴ κατεύθυνση τοῦ πλανητικοῦ Ἀρμαγεδδῶνος.

Τὀ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ὑπὸ τὴν δυναμικὴ τῆς γαλαζίας Μαρίν, θηλυκὴ μετενσάρκωση τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ. Στὶς 23 Ἀπριλίου καὶ στὶς 7 Μαΐου θὰ γίνουν οἱ γαλλικὲς προεδρικὲς ἐκλογές. Παρὰ τὸ ἀπόλυτο ἀντιδημοκρατικὸ γαλλικὸ ἐκλογικὸ σύστημα ποὺ κάνει πάρα πολὺ δύσκολο  νὰ ἐκλεγοῦν βουλευτὲς ἤ καὶ πρόεδρος Δημοκρατίας τοῦ φασιστικοῦ ἰσχυροτέρου γαλλικοῦ κόμματος τῆς Λὲ Πέν, καὶ διαιωνίζει τὴν ἐξουσία τῆς δικτατορίας τοῦ γαλλικοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου, οἱ μεγάλες πιθανότητες νὰ ἐκλεγῇ αὐτὴν φορὰ πρόεδρος τῆς Γαλλίας ἡ νέα ντὲ Γκὼλ, φαβορὶ τοῦ Πούτιν, προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἄνοδο τοῦ Jean-Luc Mélenchon, τοῦ Γάλλου Τσίπρα, δῆθεν κομμουνιστοῦ, ἀλλὰ ὑποστηριζομένου ἀπὸ τὸ γαλλικὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, καὶ τὴν διαίρεση τῶν ἀστικῶν κομμάτων (σοσιαλιστῶν τοῦ Benoît Hamon, δεξιῶν τοῦ François Fillon, καὶ τοῦ φουσκωμένου βατράχου τῆς τραπέζης Ῥότσιλδ,  Emmanuel Macron, ἕνα τέλειο ζόμπι).

Ἐὰν περάσῃ στὸν δεύτερο γύρο, πρώτη ἤ δεύτερη, ἡ γαλάζια Μαρίν, Ἰωάννα τῆς Λωραίνης τοὺ γαλλικοῦ λαοῦ, καὶ ἐὰν ἔχει ἀπέναντί της τὸν Μελανσόν, ὅλοι οἱ ἀντικομμουνιστὲς θὰ ψηφίσουν Μαρὶν γιὰ νὰ μὴν ἐκλεγῆ ὁ δῆθεν κομμουνιστὴς Μελανσόν.

Ἐὰν περάση στὸν δεύτερο γύρο, μαζὶ μὲ τὴν Μαρίν, ὁ Fillon, ὁ πλέον κοντινὸς ἐκλογικὰ τῆς Μαρίν, ἕνα μέρος τοῦ σοβαρὰ διηρημένου κινήματός του θὰ ψηφίση Μαρὶν, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐκλεγῇ.

Ἐὰν τέλος, περάσῃ στὸν δεύτερο γύρο, ὁ φουσκωμένος βάτραχος Μακρόν, ἐκτὸς τῶν ἤδη γνωστῶν ἐπιβεβαιωμένων κατηγοριῶν ἐναντίον του ὅτι εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῶν πολυεθνικῶν τραπεζῶν καὶ τοῦ Σόρος, ἐνδέχεται τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρὸ τοῦ δευτέρου γύρου τῆς 7ης Μαΐου, ὁ Πούτιν νὰ διαρεύσῃ ἐνοχοποιητικὲς πληροφορίες ἐναντίον τῆς ἀκεραιοτητός του, ὁπότε καὶ πάλι ἡ Μαρὶν θὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος.

Συνεπῶς καὶ στὶς τρεῖς πιθανὲς περιπτώσεις, βγαίνει νικήτρια ἡ Μαρὶν πέραν τῶν προφητειῶν τῆς «Ἐλεύθερης Ὥρας» καὶ τοῦ δῆθεν Παϊσίου, ἤ τοῦ πρό-πό, ἀγαπημένο στοίχημα τῶν ἀποπροσανατολισμένων Ἑλλήνων.

Ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπίθανη περίπτωση ποὺ δὲν ἐκλεγῇ ἡ Μαρὶν πρόεδρος, ἡ φασιστικὴ δυναμική, ἀπὸ δεξιὰ ὅπως καὶ ἀπὸ ἀριστερά, πρὸς τὸν τελικὸ θρίαμβο τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Εὐρώπη, ποὺ μέχρι στιγμῆς μὲ ἀθέμιτες ταχυδακτυλουργίες ἀπεφεύχθη στὴν Αὐστρία, θὰ συνεχισθῇ ὥστε νὰ διαλύσῃ τὴν μερκελικὴ εὐρωπαϊκὴ ἕνωση καὶ νὰ εὐθυγραμμίσῃ τὴν Εὐρώπη τῶν ἐθνοκρατῶν στὸ πλευρὸ τοῦ Τραμβίου καὶ τοῦ Πούτιν. Ὅλα αὐτὰ βεβαίως χωρὶς νὰ ἀποκλεισθῇ ὁ κόκκος τῆς ἄμμου ποὺ δύναται νὰ σταματήσῃ προσωρινὰ τὴν μηχανὴ τοῦ χρόνου.

Ὅσο γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἤδη ὁ Μιχαλολιᾶκος κατεδίκασε τὴν ἐθνικοφροσύνη καὶ ξεκαθάρισε ὅτι ὑποστηρίζει τὸν ἐθνικισμὸ καὶ ὄχι τὴν ἐθνικοφροσύνη τῆς περιόδου τῶν τριῶν γύρων τοῦ ἐμφυλίου 1943-44, 1944-45, 1946-49. Ὁ Μιχαλολιᾶκος ἔγραψε στὶς 18 Φεβρουαρίου 2017 : «Οἱ ἐθνικόφρονες δὲν εἶναι πολιτικὴ παράταξη, εἶναι ἐπάγγελμα. Οἱ ἐθνικόφρονες ἦταν καὶ εἶναι πάντα τὸ γκουβέρνο, ὅποιο καὶ ἄν εἶναι αὐτό, προσβλέπουν πάντα μὲ λαχτάρα στὶς ἀρχές,  ὅποιες καὶ ἄν εἶναι αὐτές. Οἱ ἐθνικόφρονες αὐτοί...δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν θλιβερὴ ἐπιβίωση τῶν ῥαγιάδων τῆς τουρκοκρατίας». Δηλαδή, εἶναι οἱ μαυραγορῖτες δωσίλογοι, γερμανοτσολιάδες τὸ 1943, ἀγγλοτσολιάδες τὸ 1944 καὶ ἀμερικανοτσολιάδες τὸ 1946.

Μένει νὰ ἀποβάλῃ τὴν γελοία ὁρολογία τοῦ «συμμοριτοπολέμου» ἀντί τοῦ σωστοῦ «ἐμφύλιος», ποὺ ἤδη ἀπέβαλε ἡ ἐφημερὶς «Ἑστία» (κύριο ἄρθρο, «τί μᾶς ἑνώνει, τί μᾶς χωρίζει»,τῆς 8-9 Ἀπριλίου 2017) καὶ τὶς ὕβρεις τοῦ τύπου τῆς ἐφημερίδος «Μακελειό», ὅπως «κομμούνια», ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὸ ἐπίση ὑβριστικὸ «φασίστες», ἀντί τοῦ σωστοῦ καὶ ἀποδεκτοῦ «κομμουνιστές»  καὶ  «φασιστές».

Τὸ παραπάνω ἄρθρο τῆς «Ἑστίας» ἔγραφε: «Ἡ ἀναδρομικὴ ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας τοῦ Ἐμφυλίου... [δείχνει πώς] ὁ φανατικὸς διώκτης στὴν πατρίδα μας ἦταν τὸ Κέντρο, ὄχι ἡ Δεξιά. Ὁ Μπελογιάννης ἐκτελέσθηκε ἐπὶ Κέντρου. Ὁ Λαμπράκης δολοφονήθηκε, παραδέχεται τὸ ΚΚΕ, ἐν ἀγνοίᾳ Καραμανλῆ». Δηλαδή, οἱ ἐγκληματίες, ἐχθροὶ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ὑπῆρξαν οἱ ἐθνικόφρονες, ὄχι οἱ ἐθνικιστὲς ὅπως τὸ εἶχαν ἐπισημάνει ἀπὸ καιρὸ οἱ φασιστὲς καθηγητὲς Δημήτρης Τσάκωνας (1921-2004) καὶ Δημήτρης Βεζανῆς (1904-1968). Ὁ τελευταῖος, ὡς ἰδεολογικὸς ἐθνικιστὴς φασιστής, ἔγραφε πὼς μετὰ τὸ 1821, στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅλα τὰ κόμματα ἐδήλωναν ἐθνικιστές, δηλαδὴ ἐμπορεύοντο τὸν ἐθνικισμό, ὡς ἐθνικόφρονες. Ἀλλὰ οὐδεὶς θὰ ἐθυσίαζε τὴν καρριέρα του γιὰ τὴν ὑπερτάτη ἀξία τοῦ ἐθνικισμοῦ.

Καλὸ Πάσχα, ὀρθόδοξο καὶ ῥωμαιοκαθολικό (16 Ἀπριλίου), καλὸ ἑβραϊκὸ Πέσσαχ (10-18 Ἀπριλίου)!


Δημήτρης    Κιτσίκης                               9 Ἀπριλίου 2017

47 comments:

 1. 1) Πάρα πολὐ σωστἠ ἡ ἀνάλυση τοῦ Μιχαλολιάκου στὸ παραπάνω ἁπόσπασμα τοὐλάχιστον. Ὅλοι ἀνεξαρέτως οἱ Ἕλληνες καθεστωτικοὶ εἶναι ἑθνικόφορονες. Ὁ ὅρος πρέπει νἀ κατοχυρωθῇ ἐπιστημονικά.

  2) Ὑπάρχει μιὰ συζήτηση ἐὰν στἠν Ἑλλάδα ὁ ὅρος ἐμφύλιος ἔχει καπελωθῇ ἤ ὄχι ἁπὀ τἰς θεωρήσεις τοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονος κου Στάθη Καλύβα, ποὺ λέγεται ὅτι ἀνιστορικῶς ἐφαρμόζει ἑπἰ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου πολέμου σχήματα πολιτικῆς θεωρίας ξεκομμμένα ἀπὸ τὴν τοπικοτητα τῶν ἱστορικῶν συμβάντων. Δὲν μπορῶ νὰ πάρω θέση ἀλλὰ μοῦ φαίνεται σχετικὰ κοντὰ στὴν ἀλήθεια ὁ ὅρος κομμουνιστικὴ ἐξέγερση.

  ReplyDelete
 2. Κρατᾶτε ἀπό δηλώσεις ὅτι σᾶς ἀρέσει καί πετᾶτε τά ὑπόλοιπα ( π.χ δηλώσεις Μιχαλολιάκου )...γιά νά τά θυμηθεῖτε κάποια στιγμή μελλοντικά... τήν ἐπαύριο τοῦ κόκκου τῆς ἄμμου... Κατά τά λοιπά τό Μακελειό ὑβρίζει ἐνῷ ὁ Μιχαλολιάκος καταδικάζει τη ἐθνικοφροσύνη ( γελᾶνε και τά τσιμέντα ἐδῶ πέρα), ἀλλά τό μόνο πού μένει εἶναι νά ἀποβάλλει τήν ὁρολογία. Ἀστεῖα πράγματα, ἀλαλούμ. Μιά λέτε ὅτι ὁ ἐθνκισμός δέν ταιριάζει εἶναι ἀρρώστια γιά τόν ἑλληνισμό καί μιά ὅτι εἶναι ὑπερτάτη ἀξία ( μέσῳ τοῦ Βεζανῆ γιά νά ὑποστηρίξετε τήν - σωστή γιά μένα - ἄποψη γιά τήν ΕΣΤΙΑ).

  Μέ δυό λόγια ταχυδακτυλουργίες...μέχρι νά ἀποκαλυφθῆ τό τί Δονάλδος τί (H)ιλαρία...κατά τό τί Παπάγος τί Πλαστήρας. Στό κάτω κάτω καί ὁ Ὀμπάμα γιά τή Νέα Γιάλτα δέν δούλευε μέ τόν Πούτιν; Ἔτσι ἐδιάβασα ἐδῶ μέσα κάποτε. Τότε δέν ἦταν ἐνεργούμενο τῆς CIA; Ἄν οἱ ἐξελίξεις μᾶς διαψεύσουν καί δεν βγεῖ ἡ Λεπέν, τὀτε θά φταίει ὁ κόκκος τῆς ἄμμου.!!

  Και ἐγώ προτιμῶ νά βγεῖ ἡ Λεπέν -ὄχι ὅτι ἔχω σέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση τήν ἰδεολογική της θέση, οὔτε τήν βλέπω σάν θηλυκό ντε Γκώλ,ἀκόμη καί σέ μιά Εὐρώπη τῶν ἐθνῶν ἡ Ἑλλάς ἱστορικά δέν ἔχει θέση. Νομίζω ἀκόμη ὅτι ἡ Ε.Ε θά διαλυθῆ - δηλαδή θά σκάση ...- ἐπειδή ἱστορικά εἶναι μιά φούσκα. Κατά ἀνάλογο τρόπο καί ἡ Ἑλλάδα σάν ἱστορική φούσκα ἁπλά θά ξεφουσκώση. Γι αὐτό ὁ θόρυβος ἀπό τό σκάσιμο τῆς πρώτης θά εἶναι μεγάλος ἐνῷ στήν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος ἕνα ἀπλό φφφσσσσττ σάν μπαλόνι πού ἀδειάζει!!! Δέν χρειάζεται φιλολογική ἀναζήτηση ἡρώων και προδοτῶν γιά ὅλα αὐτά. Καί μάλιστα α λά κάρτ ....

  ReplyDelete
 3. Γράφει ὁ Ζαρατούστρα: "Μιά λέτε ὅτι ὁ ἐθνκισμός δέν ταιριάζει εἶναι ἀρρώστια γιά τόν ἑλληνισμό καί μιά ὅτι εἶναι ὑπερτάτη ἀξία". Περίεργο! Ἀφοῦ γνωρίζει κάλλιστα ὅτι ἡ παγία μου θέση ἀπὸ καταβολῆς Κιτσίκη, δὲν εἶναι ὁ ἐθνικισμός, εἶναι ὁ ἑλληνοκεντρισμός! Ὅσο γιὰ τὸν κόκκο τῆς ἄμμου πάντα ὑπάρχει σὲ μία ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση ἀφοῦ Παΐσιος δὲν εἶμαι. Δὲν τὸν προβάλλω τὸν κόκκο ὡς πρόφαση γιὰ νὰ λέω ὅτι ἔχω πάντα δίκαιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ἀκριβῶς ἐπειδή γνωρίζω τήν παγία θέση σας γράφω αὐτό πού γράφω...Ἡ πλήρης - ὥστε νά ἀποδοθῆ ὅτι ἐννοῶ - καί ὄχι κουτσουρεμένη πρόταση μου εἶναι : "Μιά λέτε ὅτι ὁ ἐθνικισμός δέν ταιριάζει εἶναι ἀρρώστια γιά τόν ἑλληνισμό καί μιά ὅτι εἶναι ὑπερτάτη ἀξία ( μέσῳ τοῦ Βεζανῆ γιά νά ὑποστηρίξετε τήν - σωστή γιά μένα - ἄποψη γιά τήν ΕΣΤΙΑ)" . Ὑποστηρίζετε καί ἐνισχύετε τήν θέση σας γιά τά γραφόμενα τῆς ΕΣΤΙΑΣ μέ κάτι πού ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν πάγια σας ἄποψη περί ἐθνικισμοῦ.

  ReplyDelete
 5. Ἡ γνώμη μου γιὰ τὸν Μιχαλολιᾶκο καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή: Ὁ Μιχαλολιᾶκος ἵδρυσε καὶ ἐστερέωσε ἕνα μαζικὸ κίνημα ποὺ μόνο ἀντίστοιχο ἔχει τὸ ΚΚΕ. Ἡ κατηγορία ὅτι τὸ λαϊκὸ μαζικὸ αὐτὸ κίνημα εἶναι ἐγκληματικὸ δὲν εὐσταθῆ ἒφ'ὅσον ἐξ ὁρισμοῦ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα εἶναι ἐγκληματικά. Ἀντιθέτως, ὅπως τὸ ΚΚΕ παλαιά, ὠργάνωσε παραστρατιωτικὲς δυνάμεις, ἀπαραίτητες γιὰ ἕνα ἐπαναστατικὸ κίνημα (παράλληλα μὲ τὴν ἐκλογὴ βουλευτῶν) ποὺ σκοπεύει στὴν βιαία ῥήξη καὶ ἀνατροπὴ τοῦ κατεστημένου. Μὲ τὴν ἀποδυνάμωση τῶν παραστρατιωτικῶν "κόκκινων ἤ μαύρων φρουρῶν" τοῦ κινήματος, τὸ ἀστικὸ κατεστημένο προσπαθεῖ νὰ τὸ ξεδοντιάσῃ καὶ ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δὲν θὰ τὸ καταφέρῃ ὅπως τὸ ἐκατάφερε δυστυχῶς μὲ τὸ ΚΚΕ. Αὐτὸ ποὺ διακρίνει Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ΚΚΕ εἶναι πὼς δὲν εἶναι ὀπορτουνιστικά ὅπως ὅλα τὰ ἀλλα κόμματα καὶ ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ποὺ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐξουσία καὶ νὰ τὰ οἰκονομήσουν. Ἔτσι, ἐνῷ μεταξύ τους ἀπεχθάνονται καὶ ὑβρίζουν τὸν Μιχαλολιᾶκο, χαρακτηρίζοντάς τον πίθηκο, βλέποντας ὅτι τὸ κίνημά του δὲν εἶναι παροδικὸ ὅπως ἐδήλωναν ὅτι εἶναι τὸ 2012, ἀλλὰ στερεωμένο μὲ γερὲς βάσεις στὸν λαό,τὸν πλευρίζουν γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν βουλευτὲς ὑπὸ τὴν σκέπη του, καὶ σὰν μέλισσες τρυγήζουν πότε αὐτόν, πότε τὸν Καραμανλῆ, πότε τὸν βασιλέα, πότε οἱονδήποτε ἄλλον, μήπως καὶ ἐκλεγοῦν βουλευτές.Αὐτὴ εἶναι ἡ θλιβερὴ σημερινὴ πραγματικότητα στὴν χώρα μας. Ἐγώ, προσωπικὰ, ἀν καὶ διαφωνῶ μὲ τὸν Μιχαλολιᾶκο, ὡς ἑλληνοκεντρικός, μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ μὲ τὸν ἀντισημιτισμό, ὡς διανοούμενος καὶ ἱστορικός, ὑποστηρίζω τὸ κίνημά του, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ δικαιωθῇ ἐὰν ἐπιτύχῃ νὰ ξεπεράση τὰ "ἀντί" καὶ γίνῃ συνθετικός, διαλεκτικός, μία θέση ποὺ προσωπικὰ συνοψίζω στὴν ἔννοια τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ἔννοια ἄγνωστη στὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, προτοῦ τὴν ἀναλύσω καὶ τὴν διαδόσω συστηματικά. Αὐτὸ ποὺ λείπει ἀκόμα ἀπὸ τὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, εἶναι ὀργανώσεις συνοδοιπόρων ποὺ νὰ ἐνισχύουν τὸ κίνημα χωρὶς νὰ τὸ ἐλέγχουν, ὅπως γιὰ δεκάδες χρόνια τὸ εἶχε ἐπιτύχει τὸ ΚΚΕ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριοι,εάν το ΚΚΕ,η Χ.Α ή οποιοδήποτε άλλο ''επαναστατικό''κόμμα ήταν όντως επαναστάτες και πατριώτες ,θα είχαν από καιρό φύγει απ'την α-βουλη,την στιγμή που ο λαός πεθαίνει και η Πατρίδα βιάζεται.
   Δημόσιοι υπάλληλοι είναι όλοι τους και συνένοχοι στην προδοσία που συντελείται .


   Βεροιεύς

   Delete
  2. Μαλακίες. Αὐτὰ εἶναι προβοκάτσια.

   Delete
 6. http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/oute-lejh-gia-ton-asurmato-tou-mpelogiannh-pou-estelne-thlegrafhmata-stous

  Τό παραπάνω κύριε Κιτσίκη δέν εἶναι ἐθνικιστικὀ, εἶναι ἀμιγής ἐθνικοφροσύνη μέχρι τό μεδούλι. Καί δέν εἶναι τό μόνο. Ἄν ἐσεῖς , σώνει καί καλά, τό βαφτίζετε ἐθνικιστκό γιά νά τό ἐντάξετε στήν θεωρία σας, δέν μοῦ πέφτει λόγος...

  Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ θεωρία τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς εἶναι μιά συγκροτημένη καί βασισμένη στά ἱστορικά δεδομένα θεωρία -ἐγώ αὐτῆς τῆς ἄποψης εἶμαι πάντως - θεωρῶ ἄστοχο νά ὑποστηρίζεται μέ λάθος ἐπιχειρήματα. Τό νά ὑποστηρίζεται μιά σωστή ἰδέα μέ λάθος ἐπιχειρήματα εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά ἀποδυναμωθῆ. Φιλελευθερισμός, φασισμός, κομμουνισμός καί ἐθνικομπολσεβικισμός ( ὡς σύνθεση τῶν δὐο τελευταίων, δηλαδή μέ ὑλικά ξένα μέ τήν νοοτροπία τῆς Ε.Π. ) εἶναι λάθος συνταγή γιά τήν περιοχή μας. Εἴτε ὡς τακτικἠ εἴτε ὡς στρατηγικός στόχος.

  Ὅσο γιά τά περί ὀπορτουνισμοῦ ἕνα ἔχω νά πῶ. Ὁ ὀπορτουνισμός εἶναι στήν φύση ὅποιου ἀσπάζεται τήν νεοελληνκή ἰδεολογία, ἀσχέτως ἄν αὐτός τό παίζει ἐξουσία , ἐπαναστατιλίκι, ἤ ἀπολιτίκ θολοκουλτούρα καί διανόηση ...

  ReplyDelete
 7. Κύριε Κιτσίκη, σας παρακολουθώ καιρό με μεγάλη προσοχή, προβληματισμό και ελπίδα. Μπορείτε να εξηγήσετε πώε η Λε Πέν και ο Μιχαλολιάκος έστω και αν στρογγυλέψει τον λόγο του γύρω απο τους ανιδιοτελείς κομμουνιστές πατριώτες, θα βοηθησει το λαό του; Θα σταματήσουν οι βιομήχανοι να εκμεταλλεύονται βάναυσα τον εργατικό κόσμο; Θα πληρώσουν φόρους οι μεγαλοκεφαλαιούχοι για να χτιστούν υποδομές (υγεία,παιδεία) και να ανασυγκροτηθεί η χώρα; Θα σταματήσουν οι τραπεζίτες και κάθε είδους τοκογλύφος να τρώει τις σάρκες των Ελλήνων και αν ναί ΠΩΣ; Θα αγαπήσουν δηλαδή οι φιλελεύθεροι δούλοι με πολλά ή και λιγότερα λεφτά τον Ελληνικό λαό; Αυτά τα υβρίδια που υποκλίνονται και θαυμάζουν κάθε δυτικού τύπου καρικατούρα ενώ αποστρέφονται και απεχθάνονται την αρετή και την τόλμη που μια μικρή ακόμα μερίδα του πλυθησμού προτάσσει στους βρυκόλακες που μας παρέδωσαν; Χωρίς κανένα ίχνος καχυποψία για το προσωπό σας, καθώς και απεριόριστο συμπαντικό θαυμασμό για το πλάσμα που σας έφερε στη ζωή, αν μπορείτε ρίξτε λίγο φώς στα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ

  ReplyDelete
 8. Ἄρη, μὲ τὶς ἐρωτήσεις σου μοῦ βάζεις τὸ μαχαίρι στὴν καρδιά, διότι μὲ ἐμεγάλωσε ἡ μητέρα μου, μὲ τὸ παράδειγμά της,ὡς κομμουνιστή καὶ εἶμαι κομμουνιστὴς καὶ θὰ παραμείνω κομμουνιστὴς μέχρι τὸν θάνατό μου. Παρὰ ταῦτα ἡ σκέψη μου κινεῖται γύρω ἀπὸ δύο βασικὰ θεωρήματα. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι πιστεύω στὸν Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι πιστεύω ὅτι ὁ δυτικὸς Διαφωτισμὸς τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, ναὶ μὲν κοινωνικὰ ἐβοήθησε στὴν ὑλικὴ καλυτέρευση τῆς ζωῆς τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ τῶν δυτικῶν ἰμπεριαλιστικῶν κρατῶν μέσῳ ὅμως μίας χωρὶς προηγούμενο ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν τοῦ τρίτου κόσμου, ἀλλὰ μακροπροθέσμως ἔφερε τεραστία κοινωνικὴ σήψη, ἰδίως στὴν Δύση, μέσῳ τῆς ὑποκριτικῆς ἐξαγγελίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὥστε κατέστρεψε ὁλοκληρωτικὰ τὴν ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια ὅλων τῶν λαῶν τῆς ὑφηλίου.Γι αὐτὸ καὶ εἶμαι σταλινικός, δηλαδὴ πιστεύω στὴν χωρὶς οἶκτο δικτατορία τοῦ προλεταριάτου καὶ στὴν βίαιη ἀνατροπὴ τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος. Φυσικὰ καὶ δὲν πιστεύω πὼς ὁ φασισμὸς δύναται νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀστικῆς τάξεως, ἀλλὰ δύναται ὡς ἕνα σημεῖο νὰ παίξῃ τὸν ῥόλο κριαριοῦ, κατεδαφίσεως τοῦ ἀστικοῦ οἰκοδομήματος.Ἤθελα νὰ γίνω μοναχός, δηλαδὴ κομμουνιστὴς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀπέτυχα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἤθελα νὰ γίνω μοναχός, δηλαδὴ κομμουνιστὴς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀπέτυχα.

   Κύριε Κιτσίκη αν επιτρέπεται γιατί λέτε ότι αποτύχατε;
   Ποτέ δεν είναι αργά!

   Delete
 9. Αρης ο αυθεντικόςApril 10, 2017 at 11:40 PM

  Κύριε Κιτσίκη, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ο δεύτερος Αρης που έγραψε (πολυτονικό) δεν είμαι εγώ (δλδ ο πρώτος), αυτό για να καταλαβαινόμαστε.
  Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με την ανάλυση για τον Διαφωτισμό του ΙΗ' αιώνα. Αχ..δεν βλέπω σωτηρία πάλι. Συνεχίστε το έργο σας και να είστε σίγουρος οτι όσο αναπνέουν υγιείς άνθρωποι στην Ελλάδα, θα τιμούν ανθρώπους σαν τη μητέρα σας και τον Θανάση Κλάρα, ανθρώπους που άγγιξαν και κατέκτησαν τα αστροφώτιστα διαστήματα όντας εν ζωή και ΟΧΙ μεταθάνατον. Αυτά απο μένα, δεν θα ξαναγράψω ωστε να ξέρετε οτι όποιος υπογράψει σαν Αρης δεν θα είμαι εγώ.

  ReplyDelete
 10. Ἡ παραπάνω συζήτηση ἁναδεικνύει τὸ προβληματικὀν τῆς ἐφαρμογὴς ἐννοιῶν ποὐ σφυρηλατήθηκαν στὰ σιδηρουργεῖα τῆς Ἀπολυταρχίας καἰ ἑνίοτε ἁλλοιώθηκαν μἐ διάφορες πατέντες ἁπὀ γύφτους σιδερᾶδες στὀν πιὸ χριστιανικὸ λαὸ τῆς οἰκουμένης, μὲ τοὺς Γάλλους νἀ εἶναι ἀντιστοίχως ὁ πιὸ καθολικὸς καὶ πιὀ ἀπολυταρχικὸς μαζὶ λαὸς τῆς οἰκουμένης.

  ReplyDelete
 11. Συμφωνώ απολύτως με τον Ζαρατούστρα (και διαφωνώ μαζί σας αγαπητέ μου κύριε καθηγητά ιδίως με το πως αναλύετε την ... αεροδυναμική του Μιχαλολιάκου), ότι δεν έχουμε καμιάν ανάγκη, αλλά αντιθέτως θα μας προξενήσει μεγάλη ζημιά η εισαγωγή (και άλλων) δυτικών προτύπων και πολύ περισσότερο ιδεολογιών (όλων) στην οικουμένη, στην πολιτισμική και γεωφυσική δηλαδή πραγματικότητα, που καλείται ενδιάμεση περιοχή (Κιτσίκης), Ανατολική Μεσόγειος (Κακλαμάνης), ή Ελληνικό Κοσμοσύστημα (Κοντογιώργης). Η ιστορία, η οικονομία, ο πολιτισμός, η πραγματικότητα γύρω μας, μας παρέχουν όλα τα απαραίτητα εδώδιμα εργαλεία και τα γηγενή υλικά για να οικοδομήσουμε ένα λαμπρό μέλλον (άλλωστε δεν θα είναι πρώτη φορά). Αρκεί να αποβάλουμε τις εξαρτήσεις του δυτικισμού (γραικοφραγκισμός και ουρωγραικισμός) και να αποφασίσουμε να την δούμε (την πραγματικότητα). Και επιτέλους να αποδεχθούμε την σκέψη (επώδυνη) των δικών μας διανοητών και πνευματικών ανθρώπων και όχι να χάφτουμε την ... πορδή του κάθε ... Ροκφόρ και του κάθε ... Μπέϊκον. Δηλαδή να αποδεχθούμε την ιδιοσυστασία και ιδιοπροσωπία και εσωτερική δύναμη και τεραστία δυναμική του πολιτισμού μας, που δύο αιώνες τουλάχιστον βάλλεται συστηματικά και στην ουσία παραμένει αλώβητος και να βαλθούμε να τον μελετήσουμε και να τον αναδείξουμε. Άλλωστε τα πράγματα βοούν από μόνα τους. Όλες οι προσπάθειες των μεταρρυθμιστών και της δυτικής αλλά και της ανατολικής παράταξης στη Γραικία έχουν οδηγήσει από ... θριάμβου εις ... θρίαμβον (εφτά χρεωκοπίες σε ούτε διακόσια χρόνια). Η υιοθέτησις δυτικών προτύπων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ... Δύσις, απέτυχε παταγωδώς. Δεν μπαίνει ο Ρωμηός σε δυτικά καλούπια (στενά παπούτσια). Απόδειξις η επταετής συνεχιζόμενη αποτυχία των μνημονίων και η κραυγή των δυτικιστών από την έπαλξη του Γραικικού δυτικισμού, την Καθημερινή, που ερωτά καθημερινά εναγωνίως: Πότε επιτέλους θα γίνουμε κανονική χώρα; Πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα; Ήτοι πότε επιτέλους θα σας βάλουμε στο λούκι;

  ReplyDelete
 12. Υγ. Στὴν Γαλλικὴ Ἀπολυταρχία (πχ. ἴσως τὀν ἁδιάβαστο ἁπὀ μένα καἰ ἀπ' ὅ,τι φαίνεται κορυφαῖο φιλόσοφο και θεολόγο Ζὰν Μπωντέν, Jean Baudin) ἴσως βρίσκεται ἡ ἀπόπειρα λύσης τοῦ παραδόξου ἀνάμεσα σἐ χριστιανισμὀ (στρέψε τὀ ἅλλο μάγουλο) καὶ σφάξε τοὺς ἐμπόρους ποὺ λυμαίνονται τὸ Παλάτι τοῦ Κυρίου. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι οἱ μὲν μοναρχικοὶ ἀναγκάστηκαν νἀ ἑπιστρέψουν στὸ κελτογερμανικὸ ἱερὸ δίκαιο, οἱ δὲ κομμουνιστἐς στὸν ἐπαναστατικο μανιχαϊσμό, προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀπαράδεκτη ὡς ὑπόσταση στὸν χριστιανισμὸ βία.

  Ὅσο γιἀ τὀν Μακιαβέλλι, τὀν ξανάφερε στὴν μόδα ἄν δὲν ἀπατῶμαι μεταξὐ ἄλλων καὶ ὁ Λουί Ἁλτουσέρ καἰ ἡ μετάφραση τοῦ Καζαντζάκη ποὐ ἔχω διαβάσῃ δὲν μὲ ἔχει πείσῃ γιὰ τὸ βάθος τῆς σκέψης τοῦ διαβόητου πρακτικιστοῦ.

  To some perhaps my name is odious;
  But such as love me, guard me from their tongues,
  And let them know that I am Machiavel,
  And weigh not men, and therefore not men's words.
  Kάποιοι σιχαίνονται τὸ ὄνομά μου
  Ἁλλὰ αὑτοὶ ποὺ μἐ ἁγαποῦν μὲ προστατεύουν (;;; τὰ ἀγγλικά μου δὲν εἶναι πολὺ καλά)
  Πέστε τους λοιπὸν πὼς εἶμαι ὁ Μακιαβέλλι
  Πὼς δὲν λογαριάζω τοὺς ἀνθρώπους κι οὔτε τὰ λόγια τους, λοιπόν.
  Μάρλοου, ὁ Ἑβραιος τῆς Μἀλτας

  ReplyDelete
 13. YΓ2. Στὴν Ἑλλάδα, ἡ Τουρκοκρατία ἄν ὄχι τὀ Βυζάντιο καἰ ἡἁρχαιότητα ἁκόμα ἄφησε ἕνα κατάλοιπο ποὺ δὲν ὑπάρχει στἠν Δύση. Αὐτὸς ποὐ φορολογεῖται περισσότερο, ἁνεξαρτήτως τοῦ ἄν φοροδιαφεύγει, εἶναι πιὸ κοινωνικὰ ἁναγνωρισμένος. Πολλὲς φορἐς ὁ Ἕλληνας ἐπαναστάτης εἶναι μεταμφιεσμένος φορομπήχτης.

  ReplyDelete
 14. Μετὰ τὸ 1974 ἐνεφανίσθησαν ἐν μέσῳ τῆς ἀπιθάνου παρακμῆς τῆς Μεταπολιτεύσεως, ἀντάρτες τῶν πόλεων, ὅπως ἦσαν οἱ ναρόντνικοι στὴν Ῥωσία τὸν ΙΘ΄αἰῶνα. Βεβαίως, ὅπως καὶ οἱ Ῥῶσοι ὁμόλογοί τους, ὑπῆρξαν καὶ συνεχίζουν καὶ σήμερα νὰ εἶναι ἀναποτελεσματικοί, ἐφ'ὅσον οὔτε κἄν ἐπέτυχαν νὰ κατεδαφίσουν τὴν Βουλὴ καὶ νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ προσώπου γῆς τὸ Κολωνάκι. Στὴν Ῥωσία εὐτυχῶς ἦλθε ὁ Λένιν. Στὴν Ἑλλάδα περιμένουμε ἀκόμα τὸν ἥρωα. Ὅμως, τιμὴ στοὺς ἀγωνιστὲς τῶν πόλεων! Ἄν καὶ ἀναπολετεσματικοί, ὑπῆρξαν οἱ μόνοι Ἕλληνες, δηλαδὴ οἱ μόνοι ποὺ ἔβαλαν τὴν ζωή τους σὲ κίνδυνο γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν κοινωνία.Ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἐμεῖς, προβάλλουμε σωρεία δικαιολογιῶν γιὰ νὰ παραμείνουμε στὸν καναπέ, ὅπως, πρὸς Θεοῦ, ὄχι βία (!), φτειάχνοντας κόμματα καὶ προσπαθῶντας μὲ κάθε ὀπορτουνιστικὸ μέσον νὰ ἀναρριχηθοῦμε στὸν μισθὸ τοῦ βουλευτοῦ, ἐνῷ εἶναι ἀποδεδειγμένο ἀπὸ τὴν Ἱστορία ὅτι μόνον μὲ βία ἐπιτυγχάνεται ἀλλαγή. Τιμή στὰ παιδιὰ τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη, τιμὴ στοὺς ἐγκλείστους ἀγωνιστές! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ βία τοῦ καναπὲ εἶναι ἡ πιὸ δολοφονική.

   Delete
  2. Ἡ βία εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς συμβιβασμὸς καἰ τἁναπαλιν. Δἐν υπάρχει ἄλλη βία. Ὁ δἐ ἐσωτερικος συμβιβασμὀς εἶναι ἡ λογοκρισία ποὐ ἀσκεῖται ἑπὶ τῆς συνειδήσεως ἁπὀ τἠν εἰκόνα ποὐ θέλει νἀ παρουσιάζει κανεἰς στἠν κοινωνία. Καἰ ὁ φορομπήχτης εἶναι ἑξωτερικὴ ἔκγραση αὐτοῦ τοῦ συμβιβασμοῦ. Ὁ ἀντάρτης τοῦ ΕΛΑΣ ἤ τοῦ ΔΣΕ ποὐ ἐκτελεῖ χωροφυλάκους ἤ ποὺ ἀποσπᾷ τἠν σοδειἀ ἁπὀ τοὐς ἁγρότες δἐν ἔχει τϊποτα ΑΠΟΛΥΤΩΣ τὸ μή-συμβιβασμένο καἰ εἶναι ὁ νεοέλλην τοῦ καναπὲ ἤ μᾶλλον τοῦ ναργιλέ στἠν ἀκραία ἐκδοχή του.

   Delete
  3. ...τἠν κληρονομιά δε τοῦ ΕΛΑΣ καἰ τοῦ ΔΣΕ διεκδικοῦν ἄν δἐν ἁπατῶμαι οἱ ἔνοπλες ἐπαναστατικὲς ὀργανώσεις στἠν Ἑλλάδα.

   Delete
  4. Αὐτοὶ ΔΕΝ εἶναι ἐπαναστάτες καἰ εἶναι λησταρχαῖοι. Τὰ βάσανα ποὺ τραβᾶνε καἰ οἱ κίνδυνοι στοὐς ὁποίους ἐκτίθενται χρησιμεύουν σἀν παράδειγμα πρὀς μίμησιν στοὐς ἁπανταχοῦ προλεταρίους, ποὐ πρέπει τάχα μου νἀ ἑκλαμβάνουν τὀν κόπο τους σὰν ἡρωικὸ ἁγῶνα μἐ πηλοφόρι καὶ μυστρί. Τὸ καλάσνικοφ καὶ ὁ πολύγραφος εἶναι τὸ ἴδιομἐ τὀ πηλοφόρι καἰ τὀ μυστρί, διότι γιαπὶ καὶ γιάφκα ταὑτίζονται ἀπολύτως.Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἴμεθα μὲ τὴν κρατική δικαιοσύνη, γιἀ τὄνομα τοῦ Θεοῦ ! Μἐ τους Οὐράνιους Νόμους εἴμεθα, " ὦν Ὄλυμπος πατήρ μόνος῎.

   Delete
  5. Kατἀ Λουκάν 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
   40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
   41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε.
   42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
   43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

   Delete
  6. Η νοοτροπία των καμικάζι πόλεων δεν οδηγεί πουθενά, ίσα-ίσα δίδει άριστη αφορμή στο αστικό κατεστημένο να εφαρμόσει μία δικτατορία τύπο Πινοσέτ ως λύση στο αντάρτικο πόλεων.

   Είναι άκρως ηρωικό ναι, αλλά αναποτελεσματικό. Καλλίτερα η εκ των έσω άλωση του συστήματος από Φασίστες και Εθνικοσοσιαλιστές οι οποίοι λόγω υποτιθέμενης εχθρότητος προς τους Κομμουνιστές, βλέπονται "συμπαθητικά" από το αστικό κατεστημένο. Με μία συντονισμένη κίνηση, οι αστοί δύνανται ευκόλως να καταρρεύσουν αλλά όχι δίχως και την συμβολή μαζικού λαϊκού Χρυσαυγίτικου Κινήματος.

   Delete
 15. Ὁ Διαφωτισμὸς ἀπαγόρεψε κάθε συζήτηση περἰ ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ στὴν ἐπίγεια ζωή, διέγραψε τἠν πιθανότητα νἀ δῇ κανεὶς τον Θεό ὅπως τὀν εἶδε ὁ ληστής δίπλα του πάνω στὸν σταυρό. Δὲν μετανόησε ὁ ληστής γιὰ τὰ ἐγκλήματά του ὅπως λένε οι καρακάξες, ἁπλῶς ΕΙΔΕ τὀν Θεό. Τὀ ἔγκλημα τῆς ἀστικῆς τάξης εἶναι ἔκτοτε διαρκὲς καἰ ἡ ἀστικὴ μηχανἠ εἶναι προβοκάτσια ἁπὸ τὸ πρῶτο γρανάζι ὡς τὀ τελευταῖο μπουλόνι.

  Δικαίως τὀ ΚΚΕ καἰ ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ παραμένουν στὀ κοινοβούλιο καἰ θέλουν παράλληλα διὰ τῆς ἁνακινήσεως τῶν ψυχροπολεμικῶν ἡλιθιοτήτων νἀ ἐκφράσουν τἠν διαμαρτυρία τους γιἀ τἠν ξετσιπωσιὰ τῶν καθεστωτικῶν προβοκατόρων. Ὅτι οἱ τελυταῖοι προκαλοῦν θέλοντάς νἀ σἐ κανουν νἀ πῇς, στῆστε τους στὀν τοῖχο, δἐν ὑπάρχει καμία ἁπολύτως ἀμφιβιολία ὅτι πρόκειται γιἀ τέτοια ἁκριβῶς ψυχρὰ καθάρματα, ποὐ ἑπιπλέον ἔχουν ΠΛΗΡΕΣΤΑΤΗ ἐπίγνωση τῶν ἑγκλημάτων τους. Ὅμως ποιά εἶναι ἡ πρώτη ἀντίδραση ἀπέναντι στὀν προβοκάτορα ;; Ἅν ἡ πρώτη σας ἁντίδραση εἶναι νἀ τὀν ἑκτελέσετε, εἶμαι μαζί σας. Μεταξὐ ἱδέας ὅμως καἰ ἑκτελέσεως μεσολαβεῖ πάντοτε ΧΡΟΝΟΣ. Ἑ αὑτὀ ὁ ΧΡΟΝΟΣ εἶναι ποὐ ἁποτελεῖ στην πραγματικότητα τὸν στόχο τῆς προβοκάτσιας. Στὀν χρόνο αὐτὸν ὁ προβοκάτορας θέλει νἀ σἐ κάνει νἀ ἁπελπιστῆς ἁπὀ τἠν Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καἰ νἀ καταφύγῃς σἐ ἑκείνην τῶν ἀνθρώπων. ΑΥΤΟ θέλει ὁ προβοκάτορας γιἀ νἀ σἐ τυλίξῃ στἀ δίκτυα του. Νἀ σἐ κάνει νἀ πιστέψῃς ὅτι Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ. Βλ. τἀ σχόλια σχετικὰ πρόσφατα τοῦ κου Κισικη γιἀ τἠν Κινεζικὴ τακτικὴ τῆς ὑπομονῆς τοῦ ΚΚΚίνας.

  ReplyDelete
 16. Ἁφοῦ διαχωρίσαμε τἠν χριστιανικὴ ζωὴ ἁπὀ τἠ μία, ποὐ τἠν ταὐτίσαμε μἐ τἠν μἠ δουλικἠ παράδοση στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, καὶ τὸ κράτος ἁπὸ τὴν ἄλλη, μποροῦμε πλέον νἀ ἔρθουμε στὀ θέμα τῆς ανάρτησης, τὴν Γαλλία. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὀ ἑλληνικὀ κοινοβούλιο ἁποτελεῖ ἀναπαραγωγὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνέλευσης, ἡ ὁποῖα, αὑτονομούμενη ἁπὸ τὀν Βασιλέα της στἠν περιβόητη ὀρκωμοσία τοῦ Ζὲ ντὲ Πῶμ, μιὰν αἴθουσα στὶς Βερσαλλίες, ἀνακήρυξε ἑαὐτὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Λαοῦ τῆς Γαλλίας. Μέχρι τὰ σήμερα, οἱ Γάλλοι ἁντιπρόσωποι τοῦ ἔθνους διαμοιράζονται σὲ μιὰ βεντάλια, évantail, τὀ ἕνα ἄκρο τῆς οποίας τείνει πρὸς τὴν Ἁπόλυτη μοναρχία, ἐκείνη τοῦ Λουδοβίκου τοῦ 14ου, ποὐ ἔγραφε τἀ ἁνκτοβούλια στἀ παλιά του τἀ πασουμάκια, καὶ τὸ ἄλλο της ἄκρο στἠν δικτατορία ΟΧΙ τοῦ προλεταριάτου ἀλλὰ μιᾶς δράκας ἤ γροθιᾶς, ὅπως τὸ πάρει κανείς, ἁντιπροσώπων τοῦ λαοῦ ποὐ σώζουν τὀν λαὸ ἁπὸ τοὺς ἐχθροὐς τοῦ λαοῦ. Ἡ τοποθέτησις τῆς Μαρίν Λὲ Πὲν ἐντὸς τῆς ἐθνοσυνελευτικῆς βεντάλιας εἶναι θέμα συζήτησης.

  Ὡστόσο, τὀ μοναρχικὸ ἄκρο τῆς γαλλικῆς ἑθνοσυνελεύσεως τείνει πρὀς τἠν ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τοῦ κοινοβουλίου, ἑνῷ τὸ λεγόμενο ἑνίοτε ἀριστερὸ πρὸς τὴν ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ τοῦ κοινοβουλίου, μὲ ἄλλα λόγια, τἠν μετατροπὴ τοῦ σώματος ἀπὀ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ σἐ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ (ἡ ὀρκομωσία τοῦ ζἐ ντὲ πῶμ τὀ εἶχε ἤδη μετατρέψῃ ἀπὸ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ σἐ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ).

  Ποία ἡ διαφορὰ μεταξὐ γαλλικοῦ καἰ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου ; Τἀ γαλλικὰ ζητήματα εἶναι ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ὑφῆς, ἐνῷ τἀ ἑλληνικά εἶναι ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ἐξωτερικῆς ὑφῆς. Διότι τὀ ἑλληνικὸν ἤ μᾶλλον νεοελληνικὸν ἔθνος προέκυψε ἀπὸ ἐθνικὴ δηλαδἠ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ἐθνοθρησκευτικὴ ἐπανασταση ποὺ εἶναι ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ἐπανάσταση.

  ΙΣΩΣ ἡ μαγκιὰ τῶν ἱστορικῶν κκ. Κιτσίκη καἰ Κρεμμυδᾶ εἶναι ἡ διαπιστωση ὅτι οἱ παραπάνω ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εἶναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ. Ἐάν δἐ εἶναι πράγματι λανυθασμένες, ΤΟΤΕ θἀ καταλάβουμε τί ῥόλο βαρᾶνε τὀ περιβόητο ΚΕΝΤΡΟ, ΚΚΕ καἰ ἠ ΧΑ στὀ ἑλληνικό κοινοβούλιο.

  ReplyDelete
 17. Μιὰ βεντάλια μπορεῖ νἀ χωριστῆι σἐ τρία κομμάτια. Τό μεσαῖο εἶναι μιἀ μικρή βεντάλια. Ἡ μεγάλη βεντάλια, ἡ γαλλικἠ ἐθνοσυνέλευση, εἶναι τὀ γαλλικὸ ἁνακτοβούλιο τοῦ Λουδοβίκου, καἰ ἡ μικρή,τὸ ἑλληνικό κοινοβούλιο δηλαδή, εἶναι τὀ ἁνακτοβούλιο τοῦ Ναπολέοντα.

  ReplyDelete
 18. Ἓἀν τα παραπἀνωποὐ γράφω ειναι σωστἀ, τὀ ΚΚΕ καἰ ἡ ΧΑ εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο καἰ ὄχι ξένα σώματα. Τὀ ΚΚΕ εἶναι στὀ κοινοβούλιο τὸ άντιβοναπαρτικό κόμμα (καἰ θυμίζω τὀ μῖσος τῶν κομμουνιστῶν γιἀ τὀν Τρότσκι).Θυμίζω ἐπισης τὀ γιαούρτωμα τοῦ κου Ἀλαβάνου στὀν Ἅγιο Παντελεήμονα. Ὁ Ἕλλην σιχαίνεται τἠν φοῦντα οὐ ξεχωρίζει καἰ κατἀ τἠν γνὠμη μου κανει πάρα πολύ καλά, ἄλλο ἄν τὀ ἑκδηλώνει ξεχωρίζοντας. Θυμίζω ἑπίσης ὅτι Μανιάτης ὁ Μιχαλολιᾶκος, Μανιάτης ὁ Μαυρομιχάλης.

  ReplyDelete
 19. μικρος στρατιωτηςApril 13, 2017 at 5:22 AM

  Ο αστος ως εννοια πρεπει να γενικευτει και να οριστει βασει του χαρακτηρα του ετσι ωστε να γινεται ευδιακριτος και καταπολεμησιμος σε καθε ιστορικη συγκυρια και να μην δυναται να ξεγελαει με τις εκαστοτε ψευδοιδεολογιες του.
  Ο αστος ειναι προσηλωμενος στο ατομικο του συμφερον ,οπως αυτος το νομιζει καθε φορα, δεν ειναι απλα μια ταξη καθοτι ενας εργατης,ενας εμπορος ακομα και ενας κεφαλαιουχος ειναι δυνατον να διαπνεονται απο υψηλες αξιες. Η παθογενεια που επεται της δρασης του οφειλεται στην εκμεταλευση των ανωτερων δυνατοτητων της ανθρωποτητας προς εξυπηρετηση της ανουσιας ζωης του. Για παραδειγμα η αστικη δεξια εκμεταλευτηκε το λαο χρησιμοποιωντας τις εννοιες της θρησκειας ,της πατριδας προς εξυπηρετηση των συμφεροντων της ευτελιζοντας τις παραπανω εννοιες, η αστικη αριστερα εκμεταλευτηκε τα δικαια αιτηματα των αδικημενων για να στησει τη κρατικη φεουδαρχια της.
  Ειναι ανωφελη η οποιαδηποτε στηριξη δημοκρατικων δυναμεων ,το μονο που γινεται ειναι η περεταιρω στηριξη της κουφιας ζωης των αστων και της φαιδρης φιλαυτιας τους.
  Το κριτηριο αξιολογησης πρεπει να ναι παντα η διαθεση θυσιας ,η περιφρονηση προς το πλουτο και τη διαφθορα. Ιδεολογικες αντιπαραθεσεις .ακομα και βιαιες, δυνανται να οδηγησουν σε συνθεσεις διοτι ο ανθρωπος δεν περιοριζεται στον εαυτο του ,στον αντιποδα η αντιπαραθεση με τον αστο οδηγει μονο στη διαφθορα και την εκπορνευση ,ως εκ τουτου ο αστος πρεπει απλως να καταργειται οπως και η δημοκρατια και οχι εξελισσεται μεσω της διαλεκτικης με αλλοτριες ιδεολογιες.
  Οποιαδηποτε κριτικη προς τους νεοφασιστες πρεπει να ναι καλοπροαιρετη καθοτι αυτοι αγωνιζονται ,αλλα πρεπει παντα να τονιζεται οτι δεν πρεπει να ναι τοσο ακραιοι οσο ειναι ,αλλα πολυ περισσοτερο απο οσο ειναι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο αστισμός ως ΝΟΟΤΡΟΠΊΑ οφείλει να καταπολεμηθεί μαζί με κάθε τί Διαφωτιστικό.

   Το άστυ είναι κάτι άλλο. Πολιτισμός δίχως άστυ ΔΕΝ υφίσταται, όσο άσχημο και να ακούγεται αυτό. Όλοι οι πολιτισμοί είχαν τις πόλεις ως αναπόσπαστα μέλη τους, εάν όχι, κεφαλές τους, όπως η Ρωμανία την Πόλη, Αδριανούπολη και Θεσσαλονίκη.

   Η δίχως οίκτο δικτατορία του προλεταριάτου, δεν οδηγεί πουθενά λόγο αφυσίκου ισοπεδωτισμού και έλλειψη ισχυρού μεταφυσικού-θρησκευτικού παράγοντος. Αποτελεί σύστημα δυσλειτουργικό στην τελική, εναντιώμενο στα φυσικά ένστικτα του ανθρώπου ως εμβίου όντος, καθώς αποτελεί τέκνο του Διαφωτισμού. Η ίδια αστική φυλακή μονάχα αντεστραμμένη λαμβάνει χώρα στην δικτατορία του προλεταριάτου. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να κρατήσουμε την απόλυτη καταστροφή των αστών ως το μεγαλύτερο θετικό του Κομμουνισμού.

   Ο Ρομαντισμός εν αντιθέσει, απεχθάνεται πάρα πολύ τους αστούς. Όχι τόσο την οικονομική χροιά, όσο την νοοτροπία των...μπουρζουά, η οποία φυσικά πάει και πακέτο με την αντίστοιχη οικονομική συμπεριφορά. Ο Φασιστικός κρατικός καπιταλισμός θέτει τους αστούς υπό κρατικό έλεγχο και στηρίζει τους μικροαστούς, εργάτες και αγρότες, στην τελική όμως ΔΕΝ καταστρέφει την αστική τάξη ούτε και τον αστισμό εξ ολοκλήρου. Οι αστοί στον Φασισμό περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να δράσουν, προδίδοντας το λαϊκό καθεστώς, ενώ υπάρχει κίνδυνος εκροής της αστικής σάπιας νοοτροπίας σε ορισμένα κρατικά στρώματα, όπως γίνεται με τους εκατομμυριούχους στην Κίνα. Τα ισχυρώτερα οικονομικά Κινεζικά στρώματα μιμούνται σαν τρελά κάθε Δυτική σαπίλα, δίχως καμμία υπερβολή.

   Άρα λοιπόν, φτάνουμε σε δύο συμπεράσματα ως Λύτρωση:

   α) Ένα Εθνικομπολσεβικικό καθεστώς σαν την Βόρειο Κορέα, με ισχυρές Εθνικές βάσεις, ολοκληρωτισμό προσωποπαγή και πλήρη καταστροφή της αστικής τάξεως και νοοτροπίας.

   β) Τον θρησκευτικό φονταμεταλισμό μαζί με σοσιαλιστικού τύπου κοινωνικό σύστημα κάτι έμφυτο και στον πρώιμο Χριστιανισμό (π.χ. Παραβολάνοι) αλλά και στον Ισλαμισμό. Ένας σοσιαλιστικός θρησκευτικός φονταμεταλισμός δηλαδή.

   Το Τρίτο Ράιχ τσάκισε την αστική νοοτροπία λόγω θρησκευτικού τύπου Ιδεολογίας και προωθήσεως ενός ολοκληρωτικού, ηρωικού, αντι-αστικού προτύπου ζωής. Όμως δυστυχώς γλίτωσαν οι "Φον", οι οποίοι και έδρασαν ως πέμπτη και έκτη φάλαγγα εντός και εκτός του Ράιχ.

   Ο Κίμ και οι Γουαχαμπιστές, τα κατάφεραν καλλίτερα να τσακίσουν ολοκληρωτικά κάθε τι Διαφωτιστικό και αστικό.

   Delete
  2. Όσο για τον υλικό Σαινσιμονισμό, αυτό είναι η μεγαλυτέρα τρέλα της ανθρωπίνου Ιστορίας!

   Δηλαδή, ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε μία ολοένα και αυξανόμενη παραγωγή, πρόοδο υλική, κατανάλωση και αγορά! Τίποτε δεν γίνεται για πάντα να αυξάνεται, ιδίως οι πρώτες ύλες που κατασπαταλώνται από το σημερινό Δυτικό παγκοσμιο καπιταλιστικό σύστημα των Φιλελευθέρων Αστών, ενώ ένα Τρίτο Ράιχ, λόγω φιλοσοφικού Εωσφορισμού, θα είχε φτάσει την Ανθρωπότητα σε πραγματικά ανώτερα επίπεδα γνώσεως, καταρτήσεως και πολιτισμού.

   Αυτά μεν τα ζητά ως τρελός ο Φιλελευθερισμός ενώ φέρνει μονάχα δυστυχία(αστική κατάθλιψη, βλέπε το Θιβέτ την πιο...ευτυχισμένη και πιο "οπισθοδρομική" χώρα του κόσμου!), πνευματικό θάνατο(αθεΐα, υλισμό, μηδενισμό) μαζί με βιολογικό αφανισμό(υπογεννητικότητα, γεροντοποίηση) του ξενιστή του, ακριβώς όπως ένας υιός. Ο Φιλελευθερισμός είναι συνεπώς ένας πνευματικός, πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός ιός!

   Delete
  3. Λέγω Τρίτο Ράιχ λόγω θαυμασμού αλλά και επειδή υπηρξε το μοναδικό σύγχρονο καθεστώς που κατόρθωσε στο παρά πέντε να κατεδαφίσει εξ ολοκλήρου τους αστούς από προσώπου γης.

   Όλες οι άλλες προσπάθειες απέτυχαν παρά την φυτοζωία των αστών. Η Κίνα μιμείται τους αστούς δρώντας πεμπτοφαλαγγίτικα για να τους κατεδαφίσει. Γενικά, όπως προείπα, μονάχα οι Ισλαμιστές (Σουνίτες και Σιίτες) πλην του Juche, κατόρθωσαν να εξαφανίσουν τον αστισμό.

   Delete
  4. Υ.Γ.

   Ο αστός ξεγελά με την Δεξιά, τον Συντηρητικό (!!!) Φιλελευθερισμό του, λες και υπάρχει συντηρτικος φιλελευθερισμός(!!), και μέσω της σοσιαλδημοκρατίας των υπερ-μίζερων και ψυχικώς αρρώστων μικροαστών, διότι ουδείς αρσενικός εργάτης ασπάζεται την αθεΐα, τα γκέυ παρέιντ και κάθε είδους εκφυλισμό.

   Delete
  5. Για αυτό και η ΕΣΣΔ δεν ειχε τέτοιες ανωμαλίες, ως εργατικό καθεστώς.

   Delete
  6. Υ.Γ. 2

   Η μεσαία τάξη είναι ένα προλεταριάτο εν υπνώσει που θέλει να το παίξει κεφαλαιούχος.

   Η μεσαία τάξη δεν επαναστατεί ενώ η μικροαστική τάξη αποτελεί την χειροτέρα μορφή μίζερης υπάρξεως.

   Delete
  7. Πάντως οφείλούμε και να τονίσουμε την πολύ άσχημη σχέση εργατών και οικογενείας.

   Όχι ότι οι αστοί είναι καλλίτεροι, κάθε άλλο. Αλλά εδώ ο Εθνικομπολβενικισμός, ο Φασισμός-Εθνικοσοσιαλισμός και η Θρησκεία αποτελούν μακράν ανώτερα στηρίγματα για την προστασία της Οικογενείας από ότι η εργατική τάξη, η οποία αποξενωμένη πλέον από την ύπαιθρο, φυσικό περιβάλλον του Οίκου, ξεχνά την σημασία της Οικογενείας μέσα στο αφύσικο και κτηνώδες περιβάλλον των αστών της πόλεως. Υπό ιδεολογικό φανατισμό ξεχνά και τις έννοιες της Πατρίδος και της Θρησκείας, αλλά και εδώ η αστική τάξη είναι...άσσος και την ξεπερνά σε σήψη.

   Delete
  8. μικρος στρατιωτηςApril 14, 2017 at 7:14 AM

   Σιγουρα δεν μπορει να υπαρξει πολιτισμος χωρις αστυ ,παροτι μπορει να υπαρχει πνευμα χωρις αστυ.
   Νομιζω στο βιβλιο του Καθηγητη ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ,παρουσιαζεται με σαφηνεια και παραδειγματα ο κυκλικος νομος της ιστοριας εκφρασμενος απ το Πλατωνα και υπαρχουν ενδιαφεροντα παραδειγματα απ την ιστορια της Κινας που αφορουν στον ολοκληρωτισμο.
   Ο ολοκληρωτισμος ειναι το επομενο της αστικης δημοκρατιας ,οπως η τυραννια ειναι επομενη της αρχαιας δημοκρατιας.
   Κατα την αποψη μου ο ολοκληρωτισμος στη δυση στις μερες μας ειναι αναποδραστος ,το ερωτημα ειναι τι μορφη θα λαβει. Τρια ενδεχομενα ειναι πιθανα με τις οποιες δυνατες συνθεσεις τους ,διαστροφοκρατια(ΕΕ,Δημοκρατικοι,Σαουδικη Αραβια,μαφια,...) το σημερινο εξουσιαστικο συστημα θα ομογενοποιηθει και θα καταργησει τις οποιες ελευθεριες ,φασισμος και μαρξιστικος ολοκληρωτισμος.
   Δε νομιζω οτι μια υγειης κατασταση ειναι πιθανη διοτι οι εξωτερικες μορφες ουδολως μπορουν να αλλαξουν τους αιωνες της ψυχικης διαφθορας ,πιστευω οτι ο μονος δρομος για το παραδεισο περναει απ τη κολαση.

   Delete
 20. Μικρὲ Στρατιώτη δὲν ὑπάρχει πιὸ συμπαγὴς κοινωνικὴ τάξη ἁπὸ τοὺς ἁστούς. Ἡ πειθαρχία τους εἶναι πιὀ μεγάλη καἰ ἀπὸ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Πᾶμε νά δοῦμε τί εἶναι ο ἀστός.

  Ὁ ἀστὸς εἶναι ἕνα ἐκτρωματικὸ ὄν ποὐ ἡγεῖται μιᾶς παλλαϊκῆς ἐπανάστασης κατὰ τἠς διεφθαρμένης φεουδαρχίας. Ὅμως ἡ ἡγεσία τῆς ἑπαναστάσεως τοῦ προσφέρεται διότι ἔχει δύναμη, ποὐ προέρχεται ἁπὀ ΕΝΑ πράγμα, τἠν κατοχή χρήματος σἐ ἀνταλλακτικὴ ἀξία.

  Παντοῦ καἰ πάντοτε ὁ ἀστὸς ἔχει γιἀ θρησκεία του τἠν σύνδεσή του μὲ τὸ πορτοφόλι του καἰ τὴν κοινωνικὴ ἱσχὺ τοῦ πορτοφολιοῦ του. Ἡ κομματική του πειθαρχία στὀ πορτοφόλι του εἶναι αὑστηροτέρα τῆς λενινιστικῆς-σταλινικῆς.

  Ἑπειδὴ ἡ ἡγεσία τῆς ἑπαναστάσεως τὀν βολεύει, εἶναι μανοῦλα στὀ νἀ ἡγεῖται τῶν εξισωτικῶν συνθημάτων, ἁλλὰ νὰ προδίδει τἠν επανάσταση διότι ἅν ἡ έπανάσταση προχωροῦσε θἀ ἔχανε τἠν ἱσχύ τὀ πορτοφόλι του, μιἀ καἰ ἡ ἱσχύς τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας καθορίζεται ἀπὸ τὸν ποὺ νέμει τὀ χρῆμα, μὲ ἄλλα λόγια τον βασιλιά, ἤ πλέον τἠν τράπεζα-βασιλιά. Τὸ ψυχολογικὸ ὅπλο τοῦ ἀστοῦ εἶναι ἡ προβοκάτσια. Ὁ αστός εἶναι ἕνας ῥουφιάνος. Σπρώχνει τὀν λαό νἀ διαμαρτυρηθῇ κατἀ τού Μέττερνιχ, φερειπείν, καἰ άφήνει κατόπιν τον Μέττερνιχ νἀ τὀν μπαγλαρώσῃ, τὸν λαό, ὄχι τὀν ἀστό. Τὰ ἁστάκια εξασκοῦνται απὀ μικρά στὀ νἀ ῥουφιανεύουνε καἰ νἀ καταδίδουν,καἰ ὑποθέτω ὅτι Ὁ Κωνσταντινουπολίτης τὀ ἔχει ζήσῃ αὐτό.

  Γι αὐτὸ θέλει τεράστια προσοχὴ ἡ προβοκάτσια καὶ τὸ ΚΚΕ ποὺ τὴν πάτησε τὀ 1946 ἔχει πάρα πολὐ δίκιο νἀ εἶναι πάρα πολὺ προσεκτικό. Ἑπαναλαμβάνω τἠν ὑπόθεσή μου, ὅχι ἐμφύλιος, ὄχι συμμοριτοπόλεμος, κομμουνιστικὴ ἐξέγερση ἔγινε τὸ 46.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςApril 14, 2017 at 6:55 AM

   Τη συζητηση περι χρηματος την εχουμε ξανακανει ,απλως θα επαναλαβω οτι ο πλουτος δεν ειναι το ιδιο πραγμα με το χρημα και οτι αυτος που ελεγχει τη χρηματικη αρχη επι της ουσιας κατευθηνει την οικονομια ασχετως τι νομιζουν οι κατοχοι χρηματων ,μπορω πανω σ αυτο να φερω και απτα παραδειγματα αλλα δεν το κανω λογο διοτι ειναι μια αλλη κουβεντα.
   Οριζεις τον αστο ιστορικα και ψυχολογικα και κατ αυτο το τροπο το πραττεις σωστα ,εγω ορισα τον ορισα μονο ψυχολογικα και χωρις ταξικο υποβαθρο.
   Λες οτι ο αστος ειναι πειθαχρημενος ,η πειθαρχια του αστου δεν οφελει σε τιποτα την υπαρξη πολιτειας διοτι αμιγης αστικη κοινωνια οπως και αστικη ηθικη δεν ειναι δυνατον υπαρξει καθοτι οι αστικες κοινωνιες στηριχθηκαν στον χριστιανισμο και στον εθνικισμο και θα στηριζονται παντα σε καποιο ιδεαλισμο ο οποιος φυσικα καμια σχεση δε μπορει να εχει με την αστικη νοοτροπια.
   Ο αστος απλως θελει να παρασιτει και οποτε δε το πραττει αυτο γινεται εξ αναγκης,θεωρει τον ιδεαλιστη αφελη και τον υποστηριζει μονο οταν κινδυνευουν οι δομες εκεινες (κρατος,στρατος,αστυνομια,...) οι οποιες ειναι απαραιτητες για την 'ευημερια' του ,προυποθετουν τον ιδεαλισμο για την υπαρξη τους, και προσπαθει να τις υπονομευσει οταν δεν τις εχει αναγκη.
   Ο ρουφιανισμος του αστου που αναφερεις και η γενικοτερη τακτικη του υποδηλωνει τη παθογενεια μια πολιτειας ,οπου μια ταξη θελησε να εγκαταληψει τη φυσιολογικη της θεση.

   Delete
  2. Ἔτσι εἶναι. Ἡ φυσικὴ κατάσταση εἶναι ἡ μή-ἀνταλλαγή.

   Delete
 21. Ἡ δουλειὰ τοῦ ΚΚΕ εἶναι νἀ καθοδηγήσῃ τἠν Μαρίν Λε Πέν. Πρῶτα ἁπόλα νἀ ποῦμε ὅτι εἶναι μπαροῦφες τἀ περἰ άνυπαρξιας ἐργατικῆς τάξης στὴν Ἑλλάδα. Τὸ κράτος που μᾶς ἑνδιαφέρει ἔν τῷ προκειμένῳ εἶναι ὁλόκληρη ἡ ὁθωμανικἠ Αὐτοκρατορία, καἰ εἶναι ὁ κατακερματισμός της ποὺ δίνει τὴν ἐντύπωση ἀνυπαρξίας τάξεων. Ἑργάτης εἶναι καἰ ὁ ἐργάτης γῆς καἰ γενικἀ ὅποιος δἐν κατέχει τὰ μέσα τῆς πραγωγῆς διὰ τῶν ὁποίων παράγει, δηλαδἠ ἐργάζεται. Ἁστός δε εἶναι ὁ ῥουφιάνος ποὺ διὰ τῆς ἱδεολογίας του καταγγέλλει στὶς ἀρχές τὸν ἀρνούμενο τὴν ἁξία τῆς παραγωγῆς. Λεβάντίνικη ἁστικἠ τάξη ἔχει λεβντίνικο προλεταριᾶτο. Γι αὐτὸ σεβασμὸς στοὺς μετανάστες και στὀπ στὰ ῥατσιιστικἀ καφριλίκια στἀ ὁποῖα ἔχει ἑξωκείλῃ ἡ ΧΑ περισσότερο λόγῳ βλακείας παρά λόγῳ νταβατζηλικίου λουμπενοειδοῦς.

  Αὑτὸ εἶναι τὀ κρίσιμο σημεῖο καἰ ὁ Μὰρξ ἔσφαλλε κατὰ τὴν γνώμη μου δίνοντας τὸ βάρος στἠν κατανομὴ τοῦ προϊόντος. Δὲν εἶναι τὀ προϊόν τῆς εργασίας ἡ βάση τοῦ ταξικοῦ πολέμου ἁλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἐργασία, καἰ τὀ ΚΚΕ ἔχει γίνει σοφὀ κατανοῶντας ὅτι εἶναι ἡ νοηματοδότηση τῆς ἐργασίας ποὺ τὴν κάνει ἐργασία ἤ ὄχι ἐργασία, καἰ ὄχι τὸ ποιὀς ἔχει τἠν ἰδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς. Ἡ σύγκρουση εἶναι πνευματική. Ἡ ὑλικὴ σύγκρουση ἐνισχύει τὴν θρησκεία τοῦ ἀστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ τηλεπαθητικὴ σύνδεσή του με τὀ πορτοφόλι.

  Ὁ γεροπόντικας ξέρει κάμποσα γιὰ τὶς ἀστικὲς φάκες καἰ μπορεῖ νἀ μεταδώσῃ τἠν γνώση του στἠν ποντικονυφοῦλα ποὐ θὰ τὴν προσεγγίσῃ ἀναπόφευκτα ὁ γάτος ντυμένος γαμπρός.

  ReplyDelete
 22. Χρόνια πολλά σε όλους τους νεοέλληνες οικονομολόγους, γεωπολιτικούς αναλυτές , ιστορικούς κ.λ.π. Να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή που θα βρω τα βιβλία του περί Κίνας και που μπορεί κάποιος να σπουδάσει σινολόγος.

  ReplyDelete
 23. Γρηγόρη νὰ ἀπευθυνθῆς στὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Ἡρόδοτο,Μαντζάρου 9, Ἀθήνα ἤ στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37, Ἀθήνα. Σινολόγος ἠμπορεῖς νὰ σπουδάσῃς στὸ τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας, στὸν Καναδᾶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες...Θα χρειαζομουν ισως πολλες ζωες για να κατανοησω το θεοπνευστο ελληνισμο και τα βασικα του κινεζικου πολιτισμου (τον οποιο αντιλαμβανομαι σαν ωκεανο διχος τελος )

   Delete
 24. Περί της Βορείου Κορέας και της στρατιωτικής της ισχύς:

  https://www.geopolitica.ru/en/article/north-korea-vs-us-military-power-compare


  ReplyDelete
 25. Στὴν κακόγουστη κατοχικὴ φιέστα τῶν ἡμερῶν παρουσιάζεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου σἀν τρενάκι τοῦ τρόμου στὀ λοῦνα πάρκ καὶ φαίνεται πόσο ἀντιμάχεται τὀν χριστιανισμὸ ἡ ἀστικὴ κοινωνία.

  ReplyDelete
 26. Ἡ ἀστικὴ ἐξουσία βασίζεται σἐ ἕνα ἁπλὸ σκεπτικό, ὅτι γιἀ νὰ πετύχῃς αὐτὸ ποὐ θές πρέπει νἀ κάνεις πράγματα ποὐ δἐν θές. Πχ, γιἀ νἀ γίνῃς ο Μπετόβεν (Ναπολέων τῆς μουσικῆς) πρέπει νἀ μάθῃς σολφέζ.

  Ἑπειδὴ τὀ σκεπτικὀ εἶναι λάθος ὁ ἀστισμὸς θὰ καταρρεύσῃ. Ὄταν κάνεις αὐτὸ ποὺ δὲν θὲς πετυχαίνεις αὑτὸ ποὐ δἐν θές.

  ReplyDelete
 27. ... ποτὲ μἠν εὔχεστε λοιπὸν ἐθιμοτυπικά καἰ σφιγμένα. Κάλλιο νἀ τοὺς διαολοστείλετε.

  ReplyDelete