Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 24, 2017

352 - Ἀπὸ τὸν Λένιν στὴν Μαρίν: Ἡ νέα παγκόσμια κοινωνικὴ ἐπανάσταση: Ὁ Ἐθνικομπολσεβικισμός352 - Ἀπὸ τὸν Λένιν στὴν Μαρίν: Ἡ νέα παγκόσμια κοινωνικὴ ἐπανάσταση: Ὁ Ἐθνικομπολσεβικισμός

Σεισμός! Ἡ Κυριακὴ 23 Ἀπριλίου 2017 ἐσήμανε ἀπαρχὴ τῆς νέας παγκοσμίας ἐπαναστάσεως στὴν Εὐρώπη, μετὰ τὴν ἀστικὴ τοῦ 1789 καὶ τὴν μπολσεβικικὴ τοῦ 1917, μετὰ τὸν Ῥοβεσπιέρρο καὶ τὸν Λένιν. Ξεκίνησε ἡ ἐθνικομπολσεβικικὴ παγκοσμία ἐπανάσταση μὲ τὴν Μαρίν.

Ἦταν τὴν ἑπομένη τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τῆς χειροτέρας σφαγῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς νεολαίας πρὸς χάριν τῶν γερακιῶν τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν. Τότε στὴν Ῥωσία καὶ τὴν Ἰταλία ἐνεφανίσθησαν δύο ἀκραῖα λαϊκὰ κινήματα, ποὺ ὀνομάσθησαν μπολσεβικισμὸς στὴν Ῥωσία καὶ φασισμὸς στὴν Ἰταλία, μὲ δύο χαρισματικοὺς ἡγέτες, τὸν Λένιν καὶ τὸν Μουσσολίνι, μὲ κοινὸ ἐμπνευστῆ ὡς πρὸς τὸν τρόπο καταλήψεως τῆς ἐξουσίας, τὸν γάλλο θεωρητικὸ τοῦ μαρξιστικοῦ ἐπαναστατικοῦ συνδικαλισμοῦ  Γεώργιο Σορέλ (1847-1922).

Στὴν Γερμανία, στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, οἱ ἱδρυτὲς τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἐστράφησαν πρὸς τὴν μπολσεβικικὴ Μόσχα καὶ ὁ Möller van den Bruck, ἐξήγγειλε τὴν πολιτικὴ ἀδελφοσύνης τῶν ἀκραίων ἐπαναστατῶν τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ῥωσίας κατὰ τῆς δυτικῆς καπιταλιστικῆς Εὐρώπης ποὺ ὠνόμασε ἐθνικομπολσεβικισμό.

Δυστυχῶς ὁ καπιταλισμὸς τῶν τραπεζῶν ἐπέτυχε νὰ διαιρέσῃ τὰ δύο τμήματα τοῦ ἀντικαπιταλιστικοῦ μετώπου, καὶ ὡς ἀδελφοφάδες πλέον, οἱ δύο χωρισμένοι ἀδελφοὶ ἐπεδώθησαν σὲ μία τρελλὴ ἀναμέτρηση μὲ φοβερὸ μῖσος ὁ εἱς πρὸς τὸν ἄλλον, ἐξαπολύοντας μὲ ὕβρεις  -κομμούνια καὶ φασίστες- τὴν καταδίκη τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ, ἕως ποὺ ὁ καπιταλισμὸς τῶν τραπεζῶν κατέστρεψε πρῶτα τὸν φασισμὸ τὸ 1945 καὶ μετὰ τὸν κομμουνισμὸ τὸ 1991. Ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐρείπια τοῦ ἐπαναστατισμοῦ ἀνεδύθη ἡ καπνίλα τῶν πτωμάτων τῶν φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν ἡρώων μὲ τὸν καπιταλισμὸ νὰ κραυγάζῃ ὅτι ἐπῆλθε τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας καὶ ἑδραιώθη ἡ αἰωνία ἐπικράτηση τοῦ παγκοσμίου καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν.

Ἀλλὰ ἡ Ἱστορία δὲν εἶχε τελειώσει. Ἔχοντας εὕρει καταφύγιο στὸν Τρίτο Κόσμο, φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς ἐπανῆλθαν σταδιακὰ στὴν Εὐρώπη, αὐτὴν τὴν φορὰ ἀποφασισμένοι νὰ μὴν ἐπαναλάβουν τὴν διχαστική τους πολιτικὴ καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, ποὺ στὴν Ἑλλάδα ἔλαβε τὴν μορφὴ τοῦ κιτσικισμοῦ.

Καὶ τώρα τὶ βλέπουμε, τὴν ἐπαύριο τοῦ πρώτου γύρου τῶν γαλλικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν;  Ἐνῷ ὁ ἔντρομος καπιταλιστικὸς παγκοσμισμὸς, συνεχίζει νὰ χρησιμοποιῇ τὴν προδοτικὴ τοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀπὸ τὸ 1890, σοσιαλδημοκρατία τοῦ Τσίπρα, Ὁλλὰντ καὶ Ὀμπάμα, κατασκευάζει ἐν μία νυκτί, ἕνα ζόμπι, ἕναν φουσκωμένο βάτραχο ὀνόματι Μακρόν, καὶ τὸν ῥίχνει κατάμουτρα κατὰ τῆς γαλάζιας Μαρὶν τῶν προσδοκιῶν τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἐνῷ τὰ παραδοσιακὰ φασιστικά (βλέπε Χρυσῆ Αὐγή) καὶ κομμουνιστικά (βλέπε ΚΚΕ) κόμματα, συνεχίζουν νὰ  ἐχθρεύεται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Ἐνῷ ἡ Humanité, ὄργανο τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας, ξεχνῶντας τὴν πατριωτικὴ ὑποστήριξη ποὺ ἔδιδε, μέχρι τὸ 1946, στὸν φασιστὴ στρατηγὸ ντὲ Γκώλ, πνευματικὸ πατέρα τῆς Μαρίν, ἐτιτλοφόρει τὴν ἐπαύριο τοῦ πρώτου γύρου, «ποτέ» μὲ τὴν Μαρίν, καὶ ἐνῷ ὁ Τσίπρας συνετάσσετο μὲ τὸν Μακρόν, ὁ ἀκροαριστερὸς ἐπαναστατικὸς Μελανσόν, ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς συμμάχους του τοῦ γαλλικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ ἀρνεῖται νὰ καταδικάσῃ τὴν Μαρὶν καὶ νὰ ζητήσῃ στοὺς ψηφοφόρους του νὰ ὑποστηρίξουν τὸν Μακρόν.

Τί σημαίνει αὐτό; Ὅχι ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὸ ΚΚΕ ἀκολουθοῦν τὴν προδοσία τῆς σοσιαλδημοκρατίας, ἐφ’ὅσον παραμένουν καὶ τὰ δύο κόμματα, ἐπαναστατικὰ καὶ ἀντικαπιταλιστικὰ, οὔτε ὅτι πρέπει νὰ ἀποκηρύξουν τὶς ἰδεολογικές τους ἀρχές, ἀλλὰ ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθουν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 καὶ νὰ ἐφαρμόσουν στὴν χώρα μας τὸν κιτσικισμό, παραλαγὴ τοῦ διεθνοῦς ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Μέχρι τὸν δεύτερο γύρο τῶν γαλλικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν πολλὰ δύνανται νὰ συμβοῦν, ὅπως νὰ ξεσκεπασθῇ ἡ ἀπόλυτη διαφθορὰ τοῦ ζόμπι τῶν τραπεζῶν Μακρόν, καὶ νὰ τυλιχθῇ ἡ Γαλλία στὴν τρομοκρατία. Ἀλλά, καὶ ἀσχέτως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ δευτέρου γύρου, ἀκόμη καὶ πέραν τῶν ἐπικειμένων γαλλικῶν κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2017, τῶν δύο γύρων, 11 καὶ 18 Ἰουνίου (ἠμέρα κατ’ἐξοχὴν ντεγκωλλική), ἡ γαλλικὴ ἐπανάσταση κατὰ τῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζῶν θὰ συνεχισθῇ καὶ θὰ εὐοδωθῇ μὲ μόνον ὅρο, αὐτὴν φορά, νὰ μὴν ἐπαναλειφθῇ ὁ ἐμφύλιος μεταξὺ τοῦ φασιστοῦ καὶ τοῦ κομμουνιστοῦ ἀδελφοῦ, οἱ ὁποῖοι καὶ οἱ δύο ποτὲ δὲν ἐπίστευσαν στὴν ἔννοια τῆς δημοκρατίας (τὸ χειρότερο πολίτευμα κατὰ Σωκράτη), δηλαδὴ στὴν ἀστικὴ κοινοβουλετικὴ δικτατορία, ἀλλὰ μόνον στὴν λαοκρατία ἀμέσου σχέσεως ἡγέτου καὶ λαοῦ, μέσῳ δημοψηφισμάτων.

Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, τὸ πλέον ἀποτρόπαιο σκιάχτρο ποὺ ἑδρεύει ἀκόμη στὸ προεδρικὸ μέγαρο τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, πραγματικὴ μούμια τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, ποὺ ἐπαναλαμβάνει σὰν κουρδισμένο φάντασμα, ὅτι ἡ μόνη σωτηρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ γερμανικὴ Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρώ.

Αὐτὸ ποὺ ἀπέτυχαν ὁ Λένιν καὶ ἡ Ῥόζα Λούξεμπουργκ, τὸ 1919, δηλαδὴ νὰ κερδίσουν τὸν εὐρωπαϊκὸ ἐμφύλιο κατὰ τῆς καπιταλιστικῆς εὐρωπαϊκῆς σοσιαλδημοκρατίας καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν τὴν λαϊκὴ ἐπανάσταση, δύναται σήμερα νὰ ἐπιτευχθῇ ἐὰν σταματήσῃ ἐπιτέλους ἡ ἀδελφοκτόνος ἀναμέτρηση μεταξὺ φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ-κιτσικισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                      24 Ἀπριλίου 201754 comments:

  1. Άχχ κύριε Κιτσίκη..Χαίρομαι πραγματικά που υπάρχετε γιατί διακρίνω ένα ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τους λαούς της γής που τόσο πολύ εχθρεύονται τα βαμπίρ που διοικούν τον κόσμο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέλλον για κάτι τέτοιο...Η τελευταία φορά που οι Έλληνες ήταν ενωμένοι ήταν πρίν μερικές χιλιάδες χρόνια όταν εισέβαλε ο στρατός του Ξέρξη στις ελληνικές χώρες. Και αυτό με το ζόρι..Η διχόνοια είναι αξεπέραστη στην Ελλάδα. Εσείς με τη βαθειά σας μόρφωση παραγκωνίζετε τα πάθη του παρελθόντος, όμως ο απλός λαός είναι πολύ εύκολο να φανατιστεί και να στραφεί εναντίον του αδερφού του. Κάτι που η βρώμικη και άθλια κάστα των δύσοσμων ακαθαρσιών (ή αλλιώς ελίτ) γνωρίζει πολύ καλά και δύναται να εκμεταλλευτεί.

    ReplyDelete
  2. Κύριε Κιτσίκη, θα ήθελα να μου δώσεις μια πιο ξεκάθαρη απάντηση. Πιστεύεις ή όχι στην τελική επικράτηση της Λεπέν?
    Δύσκολα πέφτεις έξω, αλλά εξίσου δύσκολη μοιάζει η επικράτησή της..
    Σ ευχαριστώ και να με συγχωρείς για την επιμονή μου.

    ReplyDelete
  3. Πιστεύω ἀπολύτως στὴν τελικὴ ἐπικράτηση τῆς Μαρίν. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
    Replies
    1. Αρκεί να μην επιδοθεί στο άκρως σύνηθες άθλημα της κωλοτούμπας όπως ο...Τράμβιος ο Υποκριτής, αν και δεν πρέπει να τον κατηγορούμε καθώς δεν ηδύνατο να σκοτώσει το βαθέος κράτος που ΕΙΝΑΙ οι ΗΠΑ.

      Delete
  4. Εμπρός για το Φαιοκόκκινο Μέτωπο!

    Φυλετισμός+Φασισμός+Σοσιαλισμός

    ReplyDelete
  5. Την χαριστική βολή στον κομματισμό δίδει η Μαρίν Λεπέν η οποία παρατά την κομματική νοοτροπία και κατεβαίνει στις εκλογές ως ανεξάρτητη πλέον ηγέτις του Λαού και της Πατρίδος!

    http://www.pronews.gr/portal/20170424/world/diethnis-politiki/39/aposyretai-prosorina-apo-tin-igesia-toy-ethnikoy-metopoy-i-marin

    ReplyDelete
  6. Και πως να μην πιστευεις απολυτως στην τελικη της νικη αφου Ιησουίτες και Σιωνιστές τα εχουν κανονισει μαζι με τους ψευδοφασιστες της Ευρωπης και των ΗΠΑ.
    Και όλα αυτά για το καλό των λαών της Ευρώπης εναντι της δηθεν τρομοκρατιας των Ισλαμιστών? η οποια καμια σχεση δεν εχει με το ισλαμ και το αληθινο χαλιφατο πριν το διαφθείρει η Δυση .
    Η μαλλον ολα αυτα ωστε το Ισραηλ να κερδισει την αγαπη της Ευρωπης και ΗΠΑ και να καταφερει να επιβιωσει ως ενα και καλα φραγμα εναντι του ισλαμισμου!

    Αλλα ειπαμε..οι Ιησουίτες μας αγαπανε..και να ειμαστε οπως λεει ο Δημητρης αντιμουσουλμανιστες αλλά ΌΧΙ αντιεβραιοι....

    ReplyDelete
  7. Μέσα στὸ καπιταλιστικὸ μαντρί, οἱ φιλελεύθεροι (π.χ. ὁ Μακρόν) εἶναι τὸ κόμμα τῆς ἐργασίας, καὶ οἱ κομμουνιστές καἰ οἱ φασίστες τὸ κόμμα τοῦ πολέμου. Ἑγὠ θεωρῶ τὀν πόλεμο ἐργασία, καὶ τὴν ἐργασία πόλεμο.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Du hast geschrieben...

      Delete
  8. Ο όρος "Καρακιτσαριό" δεν επινοήθηκε προφανώς τυχαία. Η ίδια η λέξη θυμίζει μία Ανατολίτικη-Μπαλκάν νοοτροπία σαν αυτην εδω ακριβώς της Τουρκικής τηλεοράσεως...

    https://www.youtube.com/watch?v=Xvp1k9kY2sM

    Δυτικά ρούχα, Δυτική διακόσμηση, Δυτικές πλαστικές σιλικόνες, ρυθμοί Αρμενοειδείς Μικρασιάτικοι, Τουρκικοί στίχοι, Αλπικοβαλτικές New Age χανούμισσες, λικνίζονται χάριν ενός Τουρανικού με Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, ονόματι "Αντνάν Οκτάρ" (Adnan Oktar).

    Τελικά Καθηγητά, άδικο από πολιτισμικής απόψεως δεν έχετε. Πράγματι η κοινή γυφτοβαλκανική-γυφτοανατολίτικη υποκουλτούρα Ελλάδος και Τουρκίας αποτελεί τεκμήριο για την πολιτική σύμπραξη.

    Σοβαρά τώρα με τέτοιες νοοτροπίες εμείς μετά περιμένουμε ακόμη και μέσω Συνομοσπονδίας να...επανελληνισθεί η περιοχή της Μικρασίας και να επανέλθει ο Ελληνικός πολιτισμός στα Στενά; Πώς είναι δυνατόν με τέτοια υποκουλτούρα που υφίσταται και στις δύο Αιγαιακές όχθες να υπάρξει πολιτισμική αναλαμπή;;;;

    ReplyDelete
  9. Δηλαδή,Κωνσταντή ,η ειρήνη είναι απεργία ή η απεργία είναι ειρήνη ;
    Η ανεργία τότε τι είναι;

    Βεροιεύς

    ReplyDelete
  10. Κύριε Κιτσίκη το γνωρίζετε:''οι Μεγάλοι άνδρες γεννιώνται μετά θάνατον''.
    Προς το παρόν:''φωνή βοώντος εν τη ερήμω''
    Αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων οραματιστών.

    Βεροιεύς

    ReplyDelete
  11. Την επανάσταση του ΚΚΕ κύριε Κιτσίκη που την βλέπετε ? Στο τελευταίο συνέδριο ο Κοτσούμπας δήλωσε αλλαγή πλεύσης για το ΚΚΕ, υπερ της Ε.Ε και του ευρώ και εγκαλεί και τους υπόλοιπους κατσαπλιάδες της άκρας αριστεράς να τον ακολουθήσουν. To ότι τα μεγαλύτερα καπιταλόσκυλα και λαμόγια τα έχει αναθρέψει η ΚΝΕ στην Ελλάδα, δεν σας λέει τίποτα ? Το ότι επι σειρά ετών οι κομμουνιστές διαλύουν το ντόπιο κεφάλαιο και την υγιή οικονομία της χώρας για χάρη των πολυεθνικών ? Πως τα αναιρείτε αυτά έτσι εύκολα ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Με πρόλαβες.

      Όλα τα αποκόμματα της Γραικίας είναι προδοτικά.

      Το μοναδικό Ελληνικό είναι η Χρυσή Αυγή και ας της λείπουν πνευματικές προσωπικότητες.

      Όλοι οι άλλοι, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, κρέμασμα!

      Delete
    2. Είναι αυτό που είπε ο Καστοριάδης για τους αγνούς και αμετανόητους κομμουνισές, ότι μοιάζουν με απατημένο σύζυγο που θα ήθελε να πιστεύει ότι η γυναίκα του τον αγαπάει ακόμα.

      Delete
    3. Ἀθάνατη ἑλληνικἠ δεξιά. Πόσα μαρτύρια δὲν τράβηξες μέχρι νἀ μπορέσῃς νὰ ἐκδηλωθῇς.

      Delete
    4. Ἅν κάποιος ἐμποδίζει τὸν σχηματισμὸ κεφαλαίου στὴν Ἑλλάδα αὐτὸς εἶναι, φυσικά, ἡ ἐκκλησία. Ὄχι τὀ ΚΚΕ βέβαια, ποὺ τὸ χρειάζεται τὀ κεφάλαιο γιἀ νἀ τό... ἁνατρέψῃ !!! Ὁ καπιταλιστἠς ξεκινάει πάντοτε ἀδειαζοντας τὸ παγκάρι. Τὰ δἐ ἀντικομμουνιστικὰ εἶναι συνήθως πλέον τοῦ μαυραγορίτη καἰ τοῦ μετεμφυλιακοῦ κράτους ποὐ περιμένει ἔνεση κορτιζόνης ἀπὸ τὸν θεῖο Μάρσαλ.

      Delete
    5. Πότε θα σταματήσεις την ατελείωτη υπερ-φλύαρη μπαρουφολογία σου ρε Κωσταντή;;;;;

      Delete
    6. Σήμερα κάπου διάβασα ότι ένας Έλλην εφοπλιστής θα καλύψει με δικά του έξοδα την συντήρηση και επισκευή του Αβέρωφ. Αλλος εφοπλιστής συντηρεί σκάφη του λιμενικού, άλλος πληρώνει πετρέλαια για τα σκάφη που διασώζουν "πρόσφυγες". Οι εφοπλιστές αν και έχουν το κράτος απέναντί τους, βοηθούν με όποιον τρόπο μπορούν την πατρίδα τους. Οι κομμουνιστές τώρα τι λόγους έχουν να γράφουν σε πανό στο Κερατσίνι "κρεμάλα στους εφοπλιστές" ?

      Delete
    7. Τα συστήματα Χρήστη84 είναι δύο και μόνον δύο όλα τα άλλα ενδιάμεσα είναι καταδικασμένα να πεθάνουν αργά ή γρήγορα, όπως ο Φιλελεύθερος σοσιαλδημοκρατικός κρατισμός.

      1. Αναρχικό σύστημα βασισμένο στο χρήμα, δηλαδή ατόφιο Φιλελεύθερο, δίχως την ύπαρξη του κράτους, ως νέα μορφή χρηματικής φεουδαρχίας. Οι σύγχρονες πολυεθνικές (μεγάλο-)εταιρείες δεν διαφέρουν σε τίποτε από τα δουκάτα του Μεσαίωνος.

      2. Ισχυρότατο κράτος βασισμένο στον Ολοκληρωτισμό, Φασιστικού (Ιταλία, Γερμανία), Εθνικομπολσεβικικού (Βόρειος Κορέα) ή Κομμουνιστικού (ΕΣΣΔ) τύπου. Η Κίνα ανήκει επίσης σε αυτήν την κατηγορία, ως ένα άριστο μοντέλο κρατικού καπιταλισμού με ολοκληρωτικό πολιτικό σύστημα προφανώς.

      Οπότε είτε θα κυβερνήσουν οι Εφοπλιστές διαλύοντας το σκυλοβούλιο και τα ζώα που το κατοικούν είτε θα κρεμασθούν χάριν του ολοκληρωτικού εργατικού κράτους.

      Delete
    8. Κωνσταντινυπολίτη, ἀπάντησε σἐ αὑτὸ που γράφω παραπάνω καἰ νἀ δοῦμε ποιός μπαρουφολογεῖ καἰ ποιός εἶναι τοῦ ναργιλέ.

      Delete
    9. Οι κομμουνιστές τώρα τι λόγους έχουν να γράφουν σε πανό στο Κερατσίνι "κρεμάλα στους εφοπλιστές" ?
      Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ ὁ Σπάρτακος θα ἔλεγε κρεμάλα στοὺς δουλέμπορους Ῥωμῃούς.

      Delete
    10. Το πιο καλό για το ΚΚΕ το είπε ο Χάρυ Κλύν:''Το κκε είναι σαν αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που επιμένει να λειτουργεί,ενώ το εργοστάσιο παραγωγής των έκλεισε πριν πολλά χρόνια''

      Βεροιεύς

      Delete
  12. Η ''αγάπη ''των υλικων ''αγαθων''και ''απολαύσεων'',έκανε τον σημερινό άνθρωπο ιδιοτελή,συμφεροντολόγο,άδικο,αρπακτικό και τελικά δυστυχισμένο.
    Αντίθετα η αγάπη των πνευματικών ,κάνει τον άνθρωπο γενναιόδωρο,κοινωνικό,δίκαιο,πράο ,ευτυχισμένο.
    Πολιτική πρόταση που δεν λαμβάνει υπ'όψιν αυτή την παράμετρο είναι ατελής .
    Το θέμα δεν είναι πως θα μοιράσουμε τον πλούτο δίκαια.
    Το θέμα είναι να τον απαξιώσουμε.

    Βεροιεύς

    ReplyDelete
  13. 1) Δηλαδή,Κωνσταντή ,η ειρήνη είναι απεργία ή η απεργία είναι ειρήνη ;
    Η ανεργία τότε τι είναι;
    Θεωρητικῶς ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ καθαρὴ θεωρία. Ἁνεργία δεν ὑπάρχει, θεωρητικώς. Ὑπάρχει μόνο διοικητικῶς.

    2) Συζητούσαμε μἐ ἕναν κύριο γιὰ τὴν δεκαετία τοῦ 40. Κομμουνιστικὴ ἐξέγερση ; Στάση ; Κάτι ἄλλο ;
    Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ οἱ κομμουνιστὲς διαλύουν τὸ ντόπιο κεφάλαιο ; Πότε διελύθη δηλαδὴ τὸ ντόπιο κεφάλαιο ; Ποῦ βρίσκεται ἤ ποῦ βρισκόταν τὸ ντόπιο κεφάλαιο ; Τὸ κεφάλαιο εἶναι ἕνα χρηματικὸ ἀπόθεμα.

    Ὁ Βασίλης Κρεμμυδᾶς λέει γιὰ τὸ 1821. Βρισκόταν, λέει, τὸ κεφάλαιο στὶς τσέπες τῶν Ἑλλήνων πρωτο-ἤ σκετο- καπιταλιστῶν. Ὅμως τὸ κεφάλαιο αὐτὸ φαίνεται δὲν ἐπαρκοῦσε ἤ δὲν ἑπήρκεσε γιὰ νὰ φτιάξῃ ἕνα ἀδιαμφισβήτητο μετα-αὐτοκρατορικὸ κράτος. Συνεπῶς ἡ οἰκονομία -μὲ τὴν εὑρύτερη δυνατὴ νοηματοδότηση τοῦ ὅρου οἰκονομία - συνέχισε νἀ βασίζεται σὲ προεπαναστατικες λειτουργίες, πρακτικές,νοοτροπίες, συνεπικουρούμενες ἀπὸ τὴν ἄσκηση στρατιωτικῆς βίας καἰ ὀργάνωσης.

    Ἕνα στρατιωτικὸ σῶμα εἶναι ἡ στοιχειωδέστερη οἰκονομικἠ μονάδα. Μέχρι τἠν μεταπολίτευση, ἡ ἑλληνικἠ κοινωνία καἰ οἰκονομία ἦταν περὶ τὸ στράτευμα σὲ ἀρκετὰ μεγάλο βαθμό. Ἔτσι δἐν εἶναι ; Πότε οἱ κομμουνιστἐς κατόρθωσαν νἀ ἀπειλήσουν σοβαρὰ τὸ ὅποιο ἑλληνικὸ κεφάλαιο ἤ τὴν στρατιωτικὴ αὐτὴ ὑποκατάσταση κεφαλαίου ; Νομίζω, ποτέ. Δἐν ἐτέθη νομίζω ποτὲ σοβαρὀ θέμα γιἀ τἠν ἴδρυση κομμουνιστικοῦ κράτους μὲ τὰ ὑπάρχοντα ἐξωτερικἀ σύνορα τῆς Ἑλλάδος. Ἁκόμα καἰ ὁ ΔΣΕ εἶχε στἠν χειρότερη περίπτωση στρατηγικό του σχέδιο τἠν ἁποκοπὴ μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς ἐπικρατείας. Ἡ μόνη σοβαρἠ περίπτωση νἀ γίνῃ ἡ Ἑλλάδα κομμουνιστικὴ χώρα (στὴν θεωρία τοὑλάχιστον) ἦταν μέσωι ἐκλογῶν μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν. Ὁ κίνδυνος γιὰ τὸ ξένο κεφάλαιο, ὄχι τὀ ἑλληνικό νομίζω, παρουσιαζόταν ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ καὶ ὄχι τὴν ἀποχὴ τοῦ ΚΚΕ ἀπὸ τὶς ἐκλογές.

    Ὅσο γιἀ τἠν Γαλλία, εἶναι μιἀ χώρα ποὐ ἁνεξαρτήτως πολιτικῆς καταστασης διαθέτει κεφάλαιο, ῥε παιδί μου. Στἠν Γαλλία ὑπάρχει χρῆμα, ῥευστό, pognon. Στἠν Ἑλλάδα ποὖντο.

    ReplyDelete
  14. Σημ. Ἡ ἰδέα τῆς ἀπονομῆς μιας ἀτσάλινης δικαιοσύνης εἶναι φαντάζομαι τὀ κοινὸ στοιχεῖο ματαξὺ κομμουνιστῶν καἰ φασιστῶν. Αὐτὴ ἡ ἰδέα εἶναι οὐσιωδῶς μοναρχικὴ καἰ στὀ βάθος, κῆπος, παράδεισος (περσικη λέξη). Μιἀ μανιχαϊστικἠ ἱδέα. Δἐν εἶναι χριστιανική σἐ καμία περίπτωση. Ἑκεῖ ποὐ εἶναι τὀ θέμα εἶναι ὅτι καμία σχέση, αὐτὴ ἡ ἰδέα ὄχι μόνο δἐν πάει κόντρα στὸν καπιταλισμό, ἀλλὰ εἶναι βασικὸ συστατικό του, ἄν ὄχι τὀ βασικώτερο. Τό καπιταλιστικὀ δεξαμενόπλοιο ὐπάρχει μόνο γιὰ νὰ τὴν μεταφέρῃ. Αὐτἠ ἡ ἰδέα εἶναι ἐκείνη οὐσιαστικἀ τῆς συλλογικῆς ἑνοχῆς καἰ συλλογικῆς σωτηρίας, διἀ τῆς ἁνισοκατανομῆς των. Μεγαλύτερο ψέμα δέν ὑπάρχει ἁπὸ αὑτὴν τὴν διαβολικὴ ἑφεὐρεση. Μόνο μὲ προσωπική, ἁδιαμεσολάβητη σχέση μἐ τὀν Θεό σώζεται ὁ ἄνθρωπος. Ὁ γείτονάς του εἶναι ὁ πλησίον του. Δἒν μπορεῖ ὅ ἕνας νἀ πάει στἠν Κόλαση κι ὀ ἄλλος στὀν Παράδεισο. Αὐτὰ εἶναι τρίχες.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Οι Σαδουκαίοι,ήταν υποστηρικτές της Παγκοσμιοποίησης της εποχής(ας τάχουμε καλά με τους Ρωμαίους και βλέπουμε).
      Οι Ζηλωτές,ήταν οι επαναστάτες κατά του Ρωμαικου ζυγού.
      Οι Φαρισαίοι,κάπου ανάμεσα στις προηγούμενες τάσεις υπεστήριζαν την επιστροφή στην παράδοση.
      Και οι τρείς ομάδες,εναντιώθηκαν στο Χριστό.Γιατί;
      Για να προστατέψουν τα καλά και συμφέροντά των.
      Ετσι είναι και τα σημερινά Κόμματα και οι Ιδεολογίες.Ολα βασισμένα πάνω ''οισοφάγο''και κανένα στον ''εγκέφαλο''.
      Να λαδώνουμε το έντερό μας και να αποξηραίνουμε την ψυχή μας.

      Βεροιεύς

      Delete
  15. ...πολὺ ἁπλά, τὀ κεφάλαιο ἑπενδύει σἐ φασισμὀ καἰ κομμουνισμό. Ὅταν λέω κεφάλαιο ἐννοῶ χρῆμα, ὅχι τὰ πρόσωπα, τοὐς κεφαλαιοκράτες, ἁλλὰ τἠν λατρεία καὶ τὴν πρακτικἠ τῆς ἀνάγκης τοῦ χρήματος. Τὀ κεφάλαιο ἀντὶ νἀ ἑπενδυθῇ σἐ τάνκερ καὶ ἐργοστάσια ἑπενδύεται σἐ φασισμὀ καἰ κομμουνισμό.

    Οἱ τρεῖς ἱδεολογίες εἶναι σἀν τἠν διαίρεση τῶν χριστιανῶν σὲ ὀρθοδόξους, καθολικοὺς καὶ προτεστάντες. Μἐ μόνη διαφορὰ ὅτι αὑτὸ πού τοῦς χωρίζει στὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ λεφτό. Τὸ λεφτὸ προκαλεῖ ἁγκύλωση τοῦ πνεύματος στὴν ἁνἀγκη, στἠν ὕλη, κάνει τὀ πνεῦμα ὕλη ἁντἰ νἀ κάνει τἠν ὕλη πνεῦμα. Ὁ κομμουνισμὸς καἰ ὁ φασισμὸς λατρεύουν φανατικὰ τὸ χρῆμα μἐ ἁνθρωποθυσίες ἑνῷι ὁ φιλελευθερισμὀς τὸ λατρεύει μἐ ἑκατόμβες. Εἶναι ἁπλῶς θέμα δοσολογίας. Οἱ τρεῖς ἱδεολογίες εἶναι τἀγματα τοῦ Μαμμωνᾶ, τάγματα τῆς Κολάσεως.

    ReplyDelete
  16. Ὅσο βλαμμένος εἶναι ὁ Μακρὸν ἄλλο τόσο εἶναι ἡ Λεπέν. Καἰ μάλιστα περισσότερο. Αὐτοὶ οἱ τῦποι εἶναι βαποράκια. Στἠν πραγματικότητα προπαγανδίζουν ἔνα καἰ μονο πράγμα, τἠν ἰδέα ὅτι ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται κάτι. Τὀ διανοητικό τους ἑπίπεδο εἶναι περίπου αὑτὸ ἑνός μικρεμπόρου χασίς. Ἡ δἐ πολιτικὴ δὲν ἔχει ἁντικειμενική ὑπόσταση.Ὅλα αὐτὰ εἶναι διαδικασίες γιὰ νὰ πάρῃ ὑπόσταση ἡ ὕλη μέσῳ ἁκρωτηριασμῶν. Ἅν φᾶς μιἀ σφυριἀ στὀ κεφάλι βλέπεις ὀράματα. Περί αὑτοῦ ἁκριβῶς πρόκειται. Δἐν ὑπάρχουν δηλαδἠ ἁντικειμενικὰ σύμφέροντα, συγκρούσεις διεθνεῖς καἰ τέτοια πράγματα. Αὐτὰ εἶναι ἁπλὰ προσχήματα γιὰ τὴν προπαγάνδιση τῆς ὕπαρξης τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ὥστε νἀ καταγγελθῇ αὐτὸς ἐν συνεχείᾳ σὰν κακός καὶ νἀ ἐπιβεβαιωθπῆ τὸ μανιχαϊστικό σενάριο. Πρόκειται περἰ σαδομαζοχισμοῦ. Τὀ χρῆμα δὲν ὑπάρχει. Ἡ Λεπἐν καἰ ὁ Μακρόν εἶναι Ἑπώνυμοι Ἀλκοολικοἰ ποὐ βγάζουν λόγο στὸ Χάυντ Πάρκ. My name is Marine le Pen and I am an alcoholic ! Φυσικἀ καἰ θἀ βγῆι. Ὑπόσχεται ἀποτοξίνωση στοὐς Γάλλους τὰ πρεζάκια.

    ReplyDelete
  17. Κ.Καθηγητά, τα σέβη μου.
    Πράγματι η Λεπέν θα είναι ελπίδα για την Γαλλία, ειδικά αυτήν την στιγμή που έχει αφήσει στην άκρη τις ρητορικές υπερβολές. Όμως δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο να βγει.
    Οι Αμερικανοί, έχουν πολύ μεγαλύτερο ηθικό και αέρα από τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη έχει πεθάνει και δεν έχει ούτε εξωτερική πολιτική, ούτε Εθνική υπερηφάνεια.
    Επιπλέον, η Ε.Ε. δεν είχε καμία δύναμη στο εσωτερικό των Η.Π.Α. για να στηρίξει την Κ.Κλίντον. Αντιθέτως όμως, η Γαλλία είναι Γερμανικό προτεκτοράτο της Μέρκελ και του Σόϊμπλε. Οπότε θα πιέσει πάρα πολύ.
    Τα βωθροκάναλα, δεν με εντυπωσιάζουν καθόλου στο πόσο στηρίζουν τον Μακρόν.
    Από την άλλη, θεωρώ τον Ολάντ ως τον χειρότερο Πρόεδρο που πέρασε ποτέ από την Γαλλία. Πραγματικά, βγήκε και υποστήριξε τον Μακρόν ανοιχτά, αυτός που είναι υπεύθυνος για την παρακμή της Γαλλίας και τα τρομοκρατικά βαρβαρικά χτυπήματα που έχει δεχτεί.
    Εάν βγει ο Μακρόν, τότε ο Γαλλικός Πολιτισμός θα είναι επίσημα νεκρός. Εάν βγει η Λεπέν, και σφραγίσει μία συμμαχία με τους Αγγλοσάξωνες, υπάρχει κάποια ελπίδα.


    ReplyDelete
  18. Σημ. Εἶναι τῆς γαλλικῆς Ἑπανάστασης ἡ συνθηματολογία τῆς Λεπέν, καθαρώτατα. Λαός. Γάλλοι.

    ReplyDelete
  19. ..Τὀ ἴδιο καὶ ἡ ἁπλοποίηση τῆς δημόσιας διοίκησης ποὐ προτείνειμἐ δημοψηφίσματ κ.λπ. Σύμφωνα μὲ τὸν Τοκβίλ ἡ ἁπλοποίηση τῆς διόίκησης, κι ἡ ἐξάλειψη τῆς πολυνομίας εἶναι τὀ ἕνα βασικὀ συστατικὀ τῆς Γαλλικῆς Ἑπανάστασης. Τὀ δεύτερο, ἡ ἁτομικὴ ἐλευθερία.

    ReplyDelete
  20. Σημ. 3 Στὸ πρόγραμμά της γιὰ τὴν θάλασσα, ποζάρει στὀ τιμόνι μιᾶς κοτεράρας ἡ Μαρίν. Εἶναι λοιπὸν κάπως πιὸ κοντὰ στὸν Ναπολέοντα παρὰ στὸν Ῥοβεσπιέρρο. Ἀπευθύνεται στὀν ἐργάτη ποὐ θέλει τἀ παιδιά του νὰ τὰ κονομήσουνε. Συνδυάζει τὸ τερπνὸν μετἀ τοῦ ὠφελίμου. Παρόμοιο ἡγέτη εἴχαμε νομίζω λίγο τὸν Καραμανλῆ τὀν πρεσβύτερο, ἔτσι, σπορτίφ. Μπορεῖ νἀ κάνω λάθος.

    ReplyDelete
  21. Αφήνω πάλι στον kostandis αυτήν την παραπομπή περί της μοιχαλίδος γιατί σαν απάντηση στην προηγούμενη ανάρτηση, την έφαγε η μαρμάγκα.
    Συγνώμη για την επανάληψη, νομίζω ότι έχει σημασία.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Όλη η ουσία του Χριστιανισμού είναι η μετάνοια.

      Ειδάλλως καταντά Ωπιδικός και Σοσιαλδημοκρατικός.

      Delete
    2. Ἡ σωτηρία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Χριατιανισμοῦ. Ἁλλιῶς εἶναι Σωτηρία Μπέλλου.

      Delete
  22. ...Καὶ ὁ Ζαχαριάδης !!!!! Πάλι τὸ πέτυχε ὁ κος Κιτσίκης. Πῶς τὰ καταφέρνει, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος !!!! "Πρέπει νἀ νικήσω, σύντροφε". Μὲ ἅλλα λόγια πριμοδοτεῖται τὸ ἱπποτικὸ ἰδανικό, σὰν ἀντίδοτο στὴν παρακμή.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ναι, κατά τα Φασιστικά πρότυπα!

      Delete
    2. Τά ἱπποτικά! Ἡ καβαλλάρισσα πάνω στὀ ἄτι της, γυμνἠ ἡ κεφαλή ἡ ξανθιἀ χαίτη νἀ ἁνεμίζει, ἡ περικεφαλαῖα ἁλαμπρατσέτα καἰ ὁ Ῥοτσιλντ νἀ ἔχει χρηματοδοτήσἡ τἠν ὑπερπαραγωγὴ ΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ. Στὀ μεταξὐ ἡ Κομμοῦνα τοῦ Παρισιοῦ ἑτοιμάζει τἠν Ἱερἀ Ἑξέταση μἐ ἕδρα τους πάγκους τῆς μπυραρίας LES AMIS DE L' ABC.

      Delete
    3. Φασισμός = Ιπποτισμός, είτε καλός είτε κακός.

      Delete
  23. Σημ. Περὶ τῆς μοιχαλίδος. Ἕνας συμπλεκτικὸς σύνδεσμος νὰ θεωρηθῇ παρεμβολἠ μεταγενεστέρα στὸ κατἀ Ἱωάννην τὀ εὐαγγέλιο ποὐ κι ἐγω δὲν τὸ πολυγουστάρω, ὅπως κι ὁ Ῥενάν νομίζω, πετιέται στὰ σκουπίδια ὡς ἀπόκρυφο. Δἐν εἶναι ἡ φιλολογία ποὺ κάνει τὸ εὐαγγέλιο ἱερὸ κείμενο ἁλλὰ τὀ ὅτι ἁναγνωρίζεται ὡς τέτοιο καὶ τελεία. Ἡ διαφορἀ τοῦ εὐαγγελίου μὲ τοὐς πολιτικοὺς ἡγέτες σἀν τὴν Μαρἰν Λεπὲν καὶ τὸν Τράμπ ἤ Τράμβιο εἶναι ὅτι οἱ ἠγέτες αὑτοὶ ἁποτελοῦν τὴν κορυφὴ ἑνὸς ἁγωνισστικοῦ συστήματος ποὐ θυμίζει κάπου τἰς δραματικὲς ἑορτἐς τῶν ἀρχαίων. Ἡ λογικἠ εἶναι ὅτι ὁ νικητής, ἐν τῶι προκειμένωι ἡ Λεπέν, ἐπέπρωτο νἀ νικήσῃ. Αὐτὴ ἡ ἀγωνιστικἠ διαδικασία ποὐ καταλήγει στὀ ἐκ τῶν προτέρων ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα ἔχει τὀ αντίστοιχό της στὴν ἁποδεικτικἠ διαδικσιία τῶν δικαστηρίων καὶ τῆς ἐπιστήμης, τῆς φιλολογίας λ.χ. Γιατἰ τὰ εὐαγγέλια κεῖνται ἐκτὀς αὐτῆς τῆς λογικῆς ; Διότι ἡ λογική λέει, οἰ ἄλλοι πεθαίνουν ἄρα ἐγὼ θὰ πεθάνω. Ἀδιέξοδο. Οἱ ἡγέτες αὐτοὶ λοιπὸν ἄν προσέξετε ποζάρουν σὰν βυζαντινὲς εἰκόνες. Προσπαθεῖ τἀ σύστημα τοῦ θανάτου νἀ παγιώσει τὴν ἀποδεικτικη λογικὴ σἐ ἕνα σταθερὀ κερασάκι τῆς τούρτας, μιἀ ξέπνοη εἰκόνα, τοῦ Πατρός Τραμβίου λ.χ. καἰ τῆς Ἀδελφῆς Μαρίν. Κωνσταντινουπολίτη πρόσεξε τι γράφω προτοῦ ξαμολήσεις τὴν καφενόβια ἁντίδρασή σου.

    Θἀ δῆτε ὅτι ἄν πάει ἡ κα Ζωὴ Κωνσταντοπούλου λ.χ. (ποὐ ἤδη ἐνεφανίσθη νομίζω) νἀ τὀ παίξει Ἁγία Ζωὴ θἀ φάει γιαοῦρτι κι ἄς εἶναι ὁ ὅρος Γάλλος (Φρανσαί) ἑξ ἴσου ἐπίκτητος μὲ τὀν ὅρο Ἕλλην καἲ ἄς γενικεύτηκε ἡ πολιτειακή του χρήση τὴν ἴδια περίπου ἐποχή.

    ReplyDelete
  24. Άριστη ευκαιρία να δράσει το γραικυλικό κρατίδιο των Αθηνών!

    http://www.pronews.gr/portal/20170427/world/diethnis-politiki/39/ektakto-xefyge-i-katastasi-sta-skopia-eisvoli-opadon-toy

    Μία στρατιωτική επέμβαση κοινής φύσεως με την Σερβία προς διαφύλαξη της πολιτικής τάξεως και της εδαφικής ακεραιότητος των Σκοπίων, χωρίζοντάς τα έτσι σε δύο μέρη, το Σερβικό και το Ελληνικό!

    Αλλά πού μυαλό;!

    ReplyDelete
  25. ..οἱ δὲ κομμουνιστὲς καἰ σοσιαλιστὲς συγγραφεῖς ἀρέσκονται στὸ νὰ περνᾶνε μιὰ ζωὴ καταρρίπτοντας τὰ βλακώδη ἐπιχειρήματα τοῦ ἐπιστάτη καἰ τοῦ καμαρώτου σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ τάδε ἐφοπλιστὴς πρέπει νἀ ἐπαινεῖται ποὺ στίβει τοὺς ναῦτες του σὰν σφουγγαρόπανα καὶ ὁ δεῖνα ἐργοστασιάρχης ποὐ λιώνει τοὐς ἑργάτες του σἀν ἔντομα. Δἐν θἀ πέσω σὲ αὐτὴν τὴν παγίδα. Νὰ σημειώσω μόνο ὅτι ὁ ἔπαινος καὶ ὁ ψόγος εἶναι ἐκδηλώσεις τῆς σκέψης καἰ ἡ σκέψη εἶναι μἐ τὴν σειρά της ἕνα φυσικὀ φαινόμενο που ἑκδηλώνεται μἐ τὀν ἴδιο τρόπο ποὐ ἐκδηλώνεται ὁ καταρράκτης ἤ το ῥυάκι τοῦ ὑπονόμου.

    Αὐτὸ εἶναι τὸ ὅλο θέμα μἐ τοὐς Τρὰμπ καἰ Μαρὶν καἰ τοὐς ἡγέτες τῆς ἑκλογικῆς φιέστας. Οἱ ἴδιοι ἀποτελοῦν ἑνσάρκωσαη τῆς ἰδεοληψίας περἰ ὑπάρξεως ἑνὀς ὑποκειμένου τῆς σκέψης ποὺ εἶναι διαφορετικὸ ἀπὀ τὀν Θεό Δημιουργό. Μἐ ἄλλα λόγια, πρόκειται γιὰ κλασσικη περίπτωση πολυθεϊσμοῦ. Ὁ Τράμβιος δἐν στέκει δίχως τὴν Μαρίν καἰ ἡ Μαρὶν δἐν στέκει χωρἰς ἕναν Ἕλληνα ἀντίπαλο στὀν Ὄλυμπο καὶ τὀν Κίσσαβο. Ἕτσι δημιουργεῖται ἕνα πάνθεο, ἁκολουθώντας τἠν ἄποψη τοῦ Ευἠμερου, σύμφωνα μἐ τἠν ὁποία οἰ θεοὶ ἦταν παλιὰ βασιληάδες καὶ πολεμιστές. Ἄνευ τῆς θρησκείας, ὁ κομμουνισμὸς ποὺ θέλει νἀ τἀ βάλῃ μὲ τὴν κτηνώση ἠλιθιότητα τοῦ καπιταλιστῆ, παραλύει μπροστὰ στὸ σκιάχτρο τοῦ ἁγιοποιημένου ἐγὼ καἰ τείνει στὸ νἀ κατασκευάσῃ τὀν δικό του ἥρωα. Μἐ τὀ ποὐ ὁ κομμουνισμὸς φτιάχνει ἤρωα, ἀντίο κομμουνισμός. Καὶ τότε παρουσιάζονται ὑβρίδια ποὐ εἶναι οὐσιαστικὰ παραλλαγὲς τοῦ φιλελευθερισμοῦ.

    Μπορεῖ λ.χ. ὁ μανιχαϊσμὸς νὰ εἶναι δύο θεοὶ ἀντἰ ἀναριθμήτου πανθέου, δύο ὅμως εἶναι ἤδη πολλοί. Παρόμοια ὁ σταλινικὸς φασισμὸς καἰ ὁ χιτλερικὸς σοσιαλισμὸς θἀ τείνουν νἀ μοιάσουν στὸν φιλελευθερισμὸ ἁναπόφευκτα, καἰ δἐν εἶναι οἱ κακοἰ σοσιαλδημοκράτες ποὐ φταῖνε, γιὰ τὸν ἐκφυλισμὸ τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, ἀλλὰ ἡ σταλινικὴ προσωπολατρεία, ποὐ ἤδη δηλώνει τὴν ἀποτυχία τοῦ κομμουνιστικοῦ ἐγχειρήματος σὰν ἐπαναστατικοῦ. Δὲν εἶωαι θέμα Τροτσκισμοῦ. Ἑννοῶ πὼς ἡ προσωπολατρεία εἶναι τὀ πρόβλημα στὀν φιλελευθερισμό, τὀν κομμουνισμό καἰ τὀν φασισμὀ ἐν τῆι γενέσει των. Τί λέει λοιπὸν τὀ ὀρθοδοξο δόγμα. Δἐν λέει ὅπως ειπώθηκε προσφάτως ὅτι ὁ Θεός εἶναι τρισυπόστατος. Καὶ ἄν το λέει δὲν ἐννοεῖ ὅτι εἶναι σὰν τοὺς ἱνδούς θεούς τριπλὸς ποὐ ἔχουν τρία κεφάλια, ἕνα μἐ χαυλιόδοντες, ἕνα μὲ προβοσκίδα καἰ ἕνα μἐ φυσαρμόνικα.

    Λέει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Ἕνας, καἰ εἶναι ὁ Πατἠρ ΚΑΙ ὁ γιὀς του καἰ τὀ Ἅγιο Πνεῦμα. Με ἄλλα λόγια δἐν νοεῖται ὁ πατὴρ δίχως τὸν γιὸ ὅπως δὲν νοεῖται ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου δίχως Γιῶργο μπαμπᾶ καἰ Γιωργάκη γιό. Δηλαδὴ ἡ οὐσία τοῦ Πατρὸς δἐν μπορεῖ νὰ ΚΑΘΗΛΩΘῌ σὲ ἕνα πρόσωπο κι ἄς εἶναι τὸ πρόσωπο αὐτὸ ὁ Μπαμπάς Θεός. Ἑδῷ βλέπουμε λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ φαινομένου ἀρχηγικὴ προσωπικότης. Ὁ τσῆφ εἶναι ἕνας ηθοποιὸς ποὐ παίζει τον ῥόλο τοῦ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ συλλάβουν οἱ ματεριαλιστικἐς θεωρίες, μιἀ καἰ χρειάζονται τὴν ἰδέα τῆς ὕλης σὰν σταθερή, εἶναι ὅτι ὁ Θεός εἶναι ῥευστὸς ἅρα αἰῶνιος. FLVCTVAT NEC MERGITUR, νομίζω, πλέει χωρὶς νὰ βυθίζεται λέει τὸ οἰκόσημο τῆς Πόλεως τοῦ Παρισιοῦ.

    ReplyDelete
  26. ..αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἐκλογὴ τῆς Λεπέν εἶναι ἐνδεχομένως καλὸ πράγμα γιὰ μᾶς ἁλλὰ κακὸ γιὰ τὴν ἴδια. Ἡ Λεπὲν κινδυνεύει νἀ γίνῃ Ναπολέων ὁ Τρίτος καὶ τὸ Παρίσι νὰ ἐξεγερθῆι. Τὀ γεγονὀς ὅτι θἀ βγῇ δἐν εἶναι καλὸ διότι σημαίνει ἀκόνισμα τῆς δαμοκλείου σπάθης πάνω ἁπὸ τὸν θρόνο της. Τἀ ἴδια ἰσχύουν γιὰ τὸν Τράμπ. Καἰ ὁ φόβος ὅτι ὁ τσῆφ σου θὰ δολοφονηθῆι σἐ κάνει μουντζαχεντίν. Ὁ πόλεμος βασίζεται στὸν οἶκτο, στὴν ἀγάπη γιὰ τὀν πλησίον. Ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι μαλακιὰ σὰν φυστικοβούτυρο. Οὐδεὶς ἐκὼν κακός.

    ReplyDelete
  27. Αποστομωτική η μαρτυρία Ελληνίδος, και όχι ελεεινίδος, που έζησε στην Βόρειο Κορέα!!!

    http://www.pronews.gr/portal/20170428/world/diethnis-politiki/39/i-ellinida-poy-ezise-gia-dyo-hronia-sti-voreia-korea-milaei-gia

    Περήφανος λαός, ανθρώπινο επίπεδο διαβίωσης, μηδέν αστισμός και καμία ανωμαλία!

    Άλλοι δείχνουν αλληλεγγύοι Παπική στους κάφρους και τους αλλαχουακμπάρηδες, φιλώντας τους τα πόδια. Εμείς μονάχα στην Βόρειο Κορέα δείχνουμε αλληλλεγγύη!

    ReplyDelete
  28. Πάντα το αντίπολλο δέος της δύσης ηταν ο ιστορικός Πόντος! Από την εποχή που οι "δυτικοί" Αργοναύτες εκστρατευαν στην Κολχίδα για το χρυσόμαλλο δέρας. Την αποστολή του "δυτικού" Ηρακλή για την ζώνη της Αμαζονας Βασιλισσας Ιππολυτης, την καθοδο στον Αδη για τον κερβερο και την απελευθερωση του Προμηθέα στον Καυκασο. Την εκστρατεία των "δυτικων" Αχαιών εναντι της υποστηριζόμενης από τις Ποντιακές πόλεις, Τροίας. Την οργανωση της στρατιάς του Ξερρξη. Την αντισταση της κατακτησης από τον Μεγα Αλεξανδρο. Την αντίσταση του Μυθριδατη στη Ρωμαική κατακτηση. Τη μεταφορά της πρωτεύουσας στη Νέα Ρωμη. Τη διατηρηση της Αυτοκρατορίας στην Τραπεζούντα μετα τη δυτική επιθεση του 1204. Την επανασταση του Κεμαλ μέσω Σαμσούντας και Σεβαστειας εναντι στον ποραδομενο στους δυτικούς Σουλτανο. Η νέα αντισταση στη δύση θα γινει πάλι μόνο μέσω του ποντιακού χωρου. Η ποντιακή κουλτουρα είναι αυτή που ενωνει τους λαους των δυο πλευρων του Αιγαιου. Η καθιερωση της ποντιακής διαλεκτου ως επισημης γλωσσας των δύο χωρών θα ειναι το μέσο συμπνοιας. Η μαγάλη Ρωσική δυναμη μονο μεσω του ιστορικού Πόντου δυναται να συμβάλλει, χωρίς όμως να υφισταται κινδυνος εξοδου αυτης στο Αιγαιο. Η Ρωμανία κιαν πέρασεν ανθεί και φέρει κιάλον!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Φίλε Ακρίτα, ο Ελληνισμός καταδικάστηκε σε μία Δυτική δουλικότητα επειδή έχασε τον πιο πλούσιο πνεύμονά του, εκείνον της Πόλεως και της Μικράς Ασίας.

      Εάν είχαμε κερδίσει έξω από την Άγκυρα, κάτι για λίγο αποτύχαμε να πράξουμε, σήμερον στην θέση της Τουρκίας θα υπήρχε μία Ρωμανία, είτε Εθνοφιλελεύθερη (Ο Βενιζέλος θα ήταν για εμάς ό,τι ο Κεμάλ για τους Τούρκους) είτε Φασιστική/Φονταμεταλιστική (το ανάλογο του Ισλαμιστή Ερντογάν από την ιδική μας Ρωμαίηκη παράδοση).

      Χάσαμε και μαραζώσαμε.

      Delete
  29. Καθηγητά κανένα σχόλιο για τα τεκταινόμενα;

    ReplyDelete
  30. Ἡ κοινωνία δἐν σώζεται. Οἱ σωτῆρες τῆς κοινωνίας εἶναι δολοφόνοι. Ἡ κοινωνία δἐν σώζεται διότι εἶναι αὐτοκτονικὸς ὀργανισμός. Εἶναι σἀν ἕνα κοπάδι ποὐ τρέχει πρὸς τὸν γκρεμό. Ὁ μόνος ποὐ σώζεται εἶναι αὐτὸς ποὐ σταματάει νἀ τρέχει. Εἶναι τόσο ἁπλό.

    ReplyDelete
  31. YΓ. Ὁ Θεὸς κι ὁ Διάβολος ἐμφανίζονται στὸν καθένα μὲ μιὰν ἱδιαίτερη μορφή. Ἅν ἐγὼ ὁ κολασμένος πῶ, ὁ Τράμπ εἶναι ὁ Διάβολος, μπορεῖτε νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι ὁ διάβολος εἶμαι ἐγώ. Μόνον ὅποιος ἔχει γνωρίσῃ τὸν Θεό μπορεῖ νἀ ξεχωρίσῃ τὀν Διάβολο. Ἡ ὅλη δοκιμασία ἔγκειται στὀ να μὴν απελπιστῇ ἐκεῖνος ποὐ θεωρεῖ ὅτι ἔχει ἀπωλέσει τὀν Θεὂ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ Τὸν ξαναβρῇ. Αὐτὸς ὅμως εἶμαι... ἐγώ. Ἅν καταγγείλω ἅλλον γιὰ ψευτοπροφήτη εἶμαι ἐγὼ ὁ ψευτοπροφήτης. Και νὰ μὴν εἶναι λοιπὸν αὐθεντικὴ φιλολογικῶς ἡ περικοπὴ τῆς μοιχαλίδος, εἶναι τοῦ Κυρίου διότι εἶναι σωστή. Τὀ σωστὀ εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ λάθος τοῦ Διαβόλου. Τόσο, μὰ τόσο ἁπλά.

    Ὅσο γιἀ τὀ παντέρημο ΚΚΕ μὰ τί μᾶς νοιάζουν οἱ γραφειοκράτες τοῦ Περισσοῦ ὡς γραφειοκράτες ! Ἄνθρωποι εἶναι κι αὐτοί. Ἡ ἀσύλληπτη, κτηνώδης βλακεία τῶν φιλελευθέρων καἰ τῶν φασιστῶν καἰ τῶν κομμουνιστῶν εἶναι ὅτι τὰ βάζουν μὲ τὴν ἐργατικἠ ταξη ἁπὀ ἁριστοκρατικὸ μῖσος πρὀς τἠν δουλειά. Δηλαδὴ εἶναι σἀν νἀ λυπᾶσαι τὀν Σπάρτακο ποὐ εἶναι δοῦλος καἰ νὰ Τὸν σταυρώνεις ἐπειδὴ σοῦ χάλασε τὴ χώνεψη τῶν αὐγῶν ὀξυρρύγχου.

    Δὲν κάθονται νὰ σκεφτοῦν ὅτι δουλειά, δουλεία καἰ ἐργασία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Αὐτἠ εἶναι ἠ θέση τῆς διατριβῆς μου. Ἡ ἐργασία εἶναι σκέτη ψευδαίσθηση. Βάζοντάς τα μὲ τὴν ἐργασία, κομμουνιστές, φασιστές καὶ φιλελευθεροι φτιάχνουν ἙΝιαῖο Μέτωπο Ἠλιθίων Κατἀ Τῆς Ἑργασίας (ΕΜΗΚΤΕ). Καλὴ δουλειὰ τοῦς εὔχομαι.

    Ὅσο γιἀ τις μεγάλες προσωπικότητες, δἐν εἶναι βλάκες οἱ ἱστορικοί τους. Σοῦ λένε, παιδί μου, πράγματι οἳ συνηθισμένοι ἡγέτες εἶναι νούμερα. Ὑ πάρχουν ὅμως ὁρισμένοι ποὐ στέκονται καἰ ξεχωρίζουν ἁπὀ τὀ κοπάδι. Καἰ τότε ὁρισμένα ζωα σαματοῦν τὴν κούρσα προς τὀν γκρεμό καἰ βόσκουν ἤρεμα γύρω τους, ἐπειδὴ εἶναι σωτῆρες τῆς ἁνθρωπότητος.

    Ἑ ἐκεῖ διαφωνῶ. Καἰ ὁ πιὸ πράος ἡγέτης, ὁ Γκάντι λόγου χάρη, παραμένει κερασφόρο ὄν. Ἡ σωτηρία εἶναι προσωπικό θέμα. Καὶ πίσω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτὸ κρύβεται ὁ τεράστιος συμβιβασμὸς τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας μἐ τὀ Ῥωμαϊκό κράτος.

    ReplyDelete
  32. Υγ3. Θὰ δῆτε ὅτι ἐμεις οἱ Ἕλληνες ἁπὀ ὅλους τοὐς Ῥωμαίους καἰ βάρβαρους στρατηγοὐς ποὐ τσακώνονται γιὰ τὸ ποιὸς θἀ ἀνακηρυχτῇ Ἅγιος στην Κωνσταντινούπολη, ἐμεῖς θἀ μείνουμε πιστοὶ στὀν Ἑρντογάν, πρακαλῶ, διότι μᾶς ἀφήνει τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Θεῶι. Θὰ δῆτε τοὐς Ἕλληνες σὰν τοὐς καλύτερους ὀπαδοὐς νᾷναι τοῦ Ἑρντογάν ὅπως οἱ χριστιανοὶ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Θὰ δῆτε τὸ εὑρὼ νἀ ἀντέχει, τὀ δολλάριο νἀ κλονίζεται καἰ τἠν Μαρίν Λεπὲν νἀ πλησιάζει τἠν Γερμανία τῆς Μέρκελ γιὰ Καρλομαγνηλήκια. Καὶ θὰ ἀναρωτιέστε, εἶναι δυνατόν ; Εἶναι μιἀ χαρἀ δυνατὸν ἄν δἐν ἔχει κανεῖς τἠν παραωπίδα τῆς ἐργασίας μπροστὰ στὰ μάτια του. Τέλος θἀ δῆτε τὸ σύνολο τοῦ γραικοφραγκικοῦ κόμματος στὴν Ἑλλάδα νἀ ἐπιχειρεῖ πραξικόπημα τύπου ὄχι Νάσερ σὸν τὸν Ππαδόπουλο ἀλλὰ Πινοτσέτ μὲ πρωτεργάτες τοὐς πάλαι ποτὲ κατόνομα κομμουνιστὰς καἰ τὸ ἑπίσημο ΚΚΕ νἀ τοῦς ἀποκηρύσσει μετἀ βδελυγμίας, ἀλλὰ μέρος τῆς ΧΑ νὰ ἔλκεται ἀπὸ τὴν φραντζόλα ἁπὀ πριονίδια τῆς ὑστερικῆς νεωτερικότητας ποὺ προκάλεσε τἠν σφαγὴ τῶν χαρεμιῶν τῆς Τριπολιτσᾶς. Καἰ θἀ καταλάβετε ὅτι Ἕλλην καὶ Χριστιανος εἶναι τὸ ἴδιο ἁλλὰ Ῥωμαῖος καὶ βάρβαρος ἐπίσης.

    ReplyDelete
  33. ΥΓ5, Καἰ παρεμπιπτόντως ὁ Τρὰμπ κατὰ πᾶσα πιθανότητα δὲν θὰ βαρέσῃ τὀν Κορεάτη προς τὸ παρόν. Εἶναι τσαμπουκαλήκια καὶ δοκιμαστικὲς ἁνθρωποθυσίες, τὰ πρὀς τὀ παρόν. Ποτὲ ἕνας καπιταλιστὴς δὲν καταστρέφει ἐργοστάσια ἄν δὲν εἶναι σίγουρος ὅτι ἔχει φτιάξῃ πιὸ ἰσχυρά. Ὁ Κορεάτης θἀ κοιτάξῃ να προφυλαχτῇ ἀπὸ ἔξυπνα χτυπήματα με τὴν βοήθεια τῶν Κινέζων καἰ των Ῥώσσων. Προφανῶς θὰ ὁπλίσῃ τὶς στρατιωτικές του ἐγκαταστάσεις μὲ ὁμήρους ἄμαχο πληθυσμό... δικό του. Σὲ περίπτωση ποὐ βγῆι ἡ Λεπὲν θὰ τἠν τραβολογᾶνε ὁ Τρἀμπ ἀπὸ τὴ μιὰ κι ἡ Μέρκελ απὸ τἠν ἄλλη. Μεγίστη ἁνοησία θἀ ἦταν ἐκ μέρους μας ἡ ἀναβίωση τῆς Ἀντάντ καἰ ἡ συμμετχή μας στἰς ἁτλαντικές δυνάμεις γιἀ τὀ χατῆρι πέντε ἑφοπλιστῶν τῆς μαύρης συμφορᾶς ποὐ ἔχουμε καἰ τοὐς θεωρουμε κιόλας ἐθνικὸ κεφάλαιο. Τύφλα νἄχουνε οἱ παπατζῆδες τῆς Ὁμόνοιας.

    ReplyDelete
  34. Φώτη, βλέπε χάρτη μου Βαλκανίων καὶ σχόλιά μου στὸ σημερινὸ facebook. Νὰ παρακολουθῇς ὁπωσδήποτε τὸν λογαριασνό μου στὸ facebook ὅπου γράφω σχεδὸν καθημερινά,ὥς καὶ στὸ twitter.Δὲν ἠμπορῶ νὰ ἐπαναλαμβάνω τὰ ἴδια παντοῦ.Πάντως τώρα ἐτοιμάζω ἄρθρο γιὰ τὰ Βαλκάνια, ὡς ἄρθρο 353 στὸ ἐδῶ ἱστολόγιό μου.Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  35. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete