Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 6, 2016

331 – 1919-2016 - Γιατί ὁ κόσμος θέλει φασισμό
Viva la muerte!


331 – 1919-2016 - Γιατί ὁ κόσμος θέλει φασισμό

31 Ἰουλίου 1914 - Ὁ Ζὰν Ζωρὲς δολοφονεῖται ἀπὸ νεαρὸ γάλλο ἐθνικιστή. Γιατί; Γιὰ τὰ λόγια του ποὺ εἶχε ἐκφωνήσει στὴν γαλλικὴ Βουλή, στὶς 7  Μαρτίου 1895, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Τρότσκι, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ μπολσεβικικοῦ Κόκκινου Στρατοῦ, τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ στρατοῦ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Ζωρὲς στὸν λόγο του αὐτόν, εἶχε προτείνει τὸ 1895, ὡς  ἀντιστάθμισμα στὸν πόλεμο, λέγοντας, τὸ 1917: «Ὁ Ζωρές, ἀθλητὴς τῆς ἰδέας, ἐπέσε στὴν ἀρένα πολεμῶντας τὴν πλέον φοβερὴ μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητος, τὸν πόλεμο. Καὶ θὰ παραμείνῃ στὴν μνήμη τοῦ μέλλοντος ὡς ὁ πρόδρομος, ὡς τὸ πρότυπο τοῦ ἀνωτέρου ἀνθρώπου  [τοὺ ἥρωος] ποὺ πρέπει [ὑποχρεωτικά] νὰ γεννηθῇ μέσα ἀπὸ τὶς ὀδύνες καὶ τὶς πτώσεις, τὶς ἐλπίδες καὶ τὸν ἀγῶνα». Ὁ ἥρως λοιπόν, ποὺ γνωρίζει, ἀνώτερος τῆς πλέμπας, ποὺ διαμορφώνει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, θὰ νικήσῃ τὸν πόλεμο τοῦ χρήματος, καταργῶντας τὸ χρῆμα.

Ἰδοὺ τί ἔλεγε ὁ Ζωρὲς στὸν λόγο του αὐτόν: «Ἐνῷ ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ ὅλες οἱ κυβερνήσεις θέλουν τὴν εἰρήνη, παρὰ ὅλα τὰ συνέδρια, παρὰ τὴν διεθνῆ φιλανθρωπία,...ἡ βίαιη καὶ χαοτικὴ κοινωνία σας, άκόμη καὶ ὅταν θέλῃ τὴν εἰρήνη, ἀκόμα καὶ ὅταν εὐρίσκεται σὲ κατάσταση φαινομενικῆς ἡσυχίας, φέρει τὸν πόλεμο, ὅπως ἕνα κοιμώμενο σύννεφο φέρνει τὴν μπόρα. Κύριοι, ὑπάρχει ἕνα μόνον μέσον νὰ καταργηθῇ ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν λαῶν, εἶναι  νὰ καταργηθῇ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος».

Μετὰ τὴν νίκη τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς τῆς 8ης Νοεμβρίου 2016, καὶ πρὶν ἀκόμη ἀναλάβῃ τὴν προεδρικὴ ἐξουσία, τὸν Ἰανουάριο 2017, ἡ τελικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας ποὺ ξεκίνησε τὸν πλανητικὸ πόλεμο μὲ τὸν νατοϊκὸ βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τῆς κινεζικῆς πρεσβείας στὸ Βελιγράδι, στὶς 24 Μαρτίου 1999, συγκεκριμενοποιεῖται. Γιατί; Διότι στὴν κομμουνιστικὴ Κίνα, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, τὸ 1976, καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Ντὲνγκ Σιάοπινγκ, ὁ λαϊκὸς ἐπαναστατικὸς ἀγὼν κατὰ τοῦ οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀντεκατεστάθη μὲ τὴν ἀντιγραφὴ τοῦ οἰκονομισμοῦ γιὰ νὰ ὑπερισχύσῃ ἡ κομμουνιστικὴ Κίνα ἐπὶ τῆς καπιταλιστικῆς Ἀμερικῆς. Καὶ τὸ ἐπέτυχε. Καὶ τὸ 2016, ἡ οἰκονομικὴ ἰσχὺς τῆς Κίνας ἀπειλεῖ τὴν οἰκονομικὴ ἐπικυριαρχία τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως τὸ 1914,  ἡ οἰκονομία τῆς Γερμανίας ἀπειλοῦσε τὴν οἰκονομικὴ κυριαρχία τῆς Ἀγγλίας.

Ὅταν παίζῃς τὸ οἰκονομικὸ παιχνίδι τῆς ἐπικυριαρχίας, ὁ πόλεμος γιὰ τὸ χρῆμα, γιὰ τὴν διαιώνιση τοῦ χρήματος, ποὺ ἁπλῶς περνᾷ ἀπὸ χέρια σὲ ἄλλα χέρια, διαιωνίζεται. Καὶ ὁ κομμουνιστικὸς διεθνισμός, μέσῳ χρηματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, χάνει τὴν ἔννοια του τῆς κατεδαφίσεως τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας τοῦ χρήματος. Προτιμότερο τότε ἀπὸ τὴν πάλη τῶν τάξεων ποὺ στέλνει τὸν θυρωρὸ ἀπὸ τὸ ἰσόγειο στὸ ῥετιρέ, καὶ τὸ ἀφεντικὸ ἀπὸ τὸν πέμπτο στὸ ἰσόγειο, εἶναι ἡ συνεργασία τῶν τάξεων πρὸς χάριν μίας κοινῆς πατρίδος ποὺ τὸν ἐσωτερικὸ ἐμφύλιο πόλεμο τὸν ἐξάγει πέραν τῶν συνόρων τῆς χώρας. Διότι ἀπὸ τοὺς δύο πολέμους, ὁ χειρὀτερος εἶναι ὁ ἐσωτερικός,  ὁ ἐμφύλιος πόλεμος.

Αὐτὸ ἐκατάλαβε ὁ Μουσολίνι ποὺ ἀπὸ διεθνιστὴς κομμουνιστὴς πρὶν ἀπὸ τὸ 1914, ἔγινε ἐθνικιστὴς φασιστής, ὑπερασπίζοντας τὴν συνεργασία τῶν τάξεων πρὸς χάριν τῆς κοινῆς πατρίδος τῶν Ἰταλῶν κατὰ τῶν ἄλλων πατρίδων, μὲ πολιτικὸ ὅμως  ἔλεγχο τοῦ χρήματος. Διότι ὁ λαὸς προτιμᾷ νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ ὁλοκληρωτικὸ κράτος ποὺ τοῦ δίδει τὸ ὄνειρο τῆς κοινῆς πατρίδος, τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς κοινῆς θρησκείας, παρὰ νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν πολυθρύλητη δημοκρατία, ποὺ τοῦ δίδει τὸ ποταπὲς ὄνειρο τῆς εὐμάριας τοῦ καταναλωτισμοῦ.

Στὸν μεσοπόλεμο, τὰ δύο ὁλοκληρωτικὰ  καθεστῶτα, τὸ φασιστικὸ καὶ τὸ κομμουνιστικό, ἐξαπέλυσαν ὁ εἰς κατὰ τοῦ ἄλλου, ἕναν ἀδυσώπητο ἐμφύλιο πόλεμο, ποὺ κατέληξε, τὸ 1945 γιὰ τὸ φασιστικό, τὸ 1989, γιὰ τὸ κομμουνιστικό, στὴν ὁλοκληρωτική τους ἧττα πρὸς χάριν τῆς δημοκρατικῆς δικτατορίας τῶν τραπεζῶν.

Ὁ λαὸς ἐπείσθη, γιὰ 70 χρόνια, ὅτι τὸ χρῆμα τῶν τραπεζῶν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀνεβαίνῃ σὲ μία καρέκλα στὸ Hyde Park τοῦ Λονδίνου καὶ νὰ αἰσθάνεται ἐλεύθερος ἐξαπολύοντας μύδρους κατὰ τῶν τραπεζῶν μὲ ἀντάλλαγμα τὸν  σεξουαλικό, τουριστικό, ὑλικὸ καταναλωτισμό, ἀφήνωντάς τις νὰ διοικοῦν τὰ πάντα, μέσῳ τῶν βουλευτῶν τῆς Δημοκρατίας, καταστρέφοντας πατρίδα, οἰκογένεια καὶ θρησκεία, ὅπως τὸ εἶχε κάλλιστα ἐξηγήσει ὁ Μάρξ, στὸ κομμουνιστικό του μανιφέστο τοῦ 1848.

Τὸ πλέον ἐξόφθαλμο δικτατορικὸ κατασκεύασμα τῶν τεχνοκρατῶν στὴν ὑπηρεσία τῶν τραπεζῶν, ὑπῆρξε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ποὺ ξεδόντιασε κυριολεκτικὰ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, εἰδικὰ δὲ τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀποδεκατίζοντας τὸν πληθυσμό τους μέσῳ τῆς ὑπογεννητικότητος, βάζοντας ἐνώπιόν τους τὸ ἄπιαστο λουκάνικο μισθῶν καὶ συντάξεων.

Ὅπως τὸ εἶχε ἀναλύσει ὁ Ζωρὲς, τὸ 1895, ἡ εἰρήνη εἶναι ἕνα ἄπιαστο ὄνειρο. Συνεπῶς, ναί, πόλεμος, ἀλλὰ κατὰ τῶν τραπεζῶν, μὲ συγκρότηση λαϊκοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ, μὲ τὴν ἰαχή τῶν ἱσπανῶν Φρανκιστῶν τοῦ Ἐμφυλίου, «Ζήτω ὁ Θάνατος!» γιὰ νὰ ἐξέλθουν οἱ λαοὶ ἀπὸ τὸ παχνὶ ὅπου οἱ ἄνθρωποι καταναλώνουν σὰν τὰ ζῶα.
Σήμερα, παντοῦ στὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν Τρίτο Κόσμο, μέσῳ τῶν ἀπανταχοῦ καμικάζι, ἀκούγετια ἡ ἰαχή: «Ζήτω ὁ φασισμός!» Ζήτω ὁ θάνατος μέσῳ  πυρηνικοῦ Ἀρμαγεδδῶνος ΗΠΑ-Κίνας γιὰ τὶς ἀγορές, κατὰ τῶν ἀγορῶν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             6 Δεκεμβρίου 2016156 comments:

 1. ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!

  Η Φύση στην τελική θα επικρατήσει. Πατρίδα, Έθνος, Οικογένεια, Θρησκεία και Φυλή είναι πτυχιές, ατόφιες πτυχιές της ιδίας της Φύσεως. Εκφράσεις υλικες αλλά συνάμα και πνευματικες! Και φυσικά στην τελική θα κατεδαφίσουν σαν τραπουλόχαρτο τις χρηματικές τραπεζικες κιναιδοκρατίες της Δύσεως, ακριβώς όπως επέτυχε να κάνει ο Φασισμός και η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία το 1940. Τότε, μόνον Αγγλία και ΗΠΑ μείνανε ως τα βασίλεια του Διαβόλου. Εάν δεν είχε επιτεθεί η ΕΣΣΔ κατά της Γερμανίας λόγω επιθέσεως της τελευταίας, τότε η σημερινή κόλαση θα είχε λήξει πολύ νωρίτερα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καὶ θὰ πετούσαμε στὸν οὐρανὸ μὲ δυὸ φτερὰ στὴν πλάτη καὶ ἕνα μπουζοῦκι καὶ μιὰ πένα στὸ ἀριστερο καὶ στὸ δεξί. Μακὰρι νὰ μὴν εἶχε κάνει ὁ Χίτλερ τόσα λάθη, καὶ νἄχαμε τὸν Γκαῖμπελς γιὰ ἀρχιτραγουδιστή. Τοῦ χρήματος θα τοὖχε βγάλῃ ὁ Ἁρχηγὸς τὸ μάτι, κι ὁ ἐργάτης μας θὰ ἀνεβαζε καὶ τὴν παραγωγή. Θἄπαιρνε κουπόνια ἀντὶ γιὰ τὴ δραχμή, καὶ θάτρωγε καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα τὸ πρωί. Τὸ βράδυ θἄπαιζε Ταγχώυζερ ὁ Φουρτβένγκλερ καὶ πρὶν νὰ κοιμηθῇ, θἄκαιγαν στὴν πλατεία τὸν πρῶτο παραβάτη, ποὺ τόν ἐκαταγγείλανε για κομμουνιστή.

   Delete
  2. More like eine Europäische Neuordnung als was du geschrieben hast, liebe Kostandis.

   Delete
 2. Ὁ ἐργάτης δὲν μπορεῖ νὰ σπάσῃ τὰ μηχανήματα μὲ τὴ βαριοποῦλα. Οὔτε μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ τοὺς συγκατεργάρηδές του ἔξω ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο. Ὁ λουδδίτης Σπάρτακος Γιάννης Αγιάννης ἀποφασίζει λοιπὸν νὰ γίνῃ Ἰαβέρης στὴν θέση τοῦ Ἀγιάννη καὶ νὰ πενταπλασιάσῃ τὴν παραγωγή του μὲ τὴν κρυφὴ ἐλπίδα νὰ τρελλαθῇ ὀ ἐργοστασιάρχης, ὄταν θὰ πάρῃ στὰ χέρια του τὶς στατιστικές. Εἶναι ἡ τελευταία του προσπάθεια νὰ πάρῃ στὰ χέρια του τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς. Ἱδοῦ οἱ στατιστικὲς γιὰ τὸ ἔτος 2016 http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C2-4405996B5B02A32E

  Ζητω ὁ Θάνατος φωνάζει ὁ Ἰαβέρης καὶ ὅλοι οἱ χαφιέδες ἐπαναλαμβάνουν ὑπάκουα τὸ συνθημα ἐν χορῷ. "Ἅκουσα τώρα αὐτὸ τὸ ἀνόητο καὶ νεκρόφιλο σύνθημα, ζήτω ὀ Θάνατος. Ἑγὼ λοιπὸν ποὺ ἔχω περάσῃ τὴ ζωή μου γράφοντας παράδοξα ποὺ προκάλεσαν τὴν μῆνιν ἐκείνων ποὺ δὲν καταλάβαιναν τὶ ἔλεγα, καὶ θεωρῶντας κατὰ συνέπεια ἑαὐτὸν εἰδικὸ πλέον ἐπὶ τοῦ ζήτήματος τῶν παραδόξων, βρίσκω αὐτὸ τὸ γελοῖο παράδοξο ἀποκρουστικό". Μιγὲλ ντὲ Οὐναμοῦνο, σύμφωνα μὲ τὴν ἀγγλικὴ Βικιπαίδεια.

  ReplyDelete
 3. Άχ μωρέ Δημήτρη Κιτσικη νά σ΄είχα γνωρίσει νωρίτερα πού πήγα ό μ.....κας κ΄εβγαλα τήν κόρη μου τήν μέγάλη Μανόν ......Μαρία Αντουανέττα ρέ κερατάδες θα τηνε βγαζα εφτακόσες φορές.....(ξήγησε σέ περικαλώ στους μη γνωρίζωντες οτι Μανόν ίσον υποκριστικόν τής Μαριάν αυτη ποδωσε τή φάτσα της στην Γαλλική Δημοκρατία από ΄89 και δωθε τρομάρα τους )

  ReplyDelete
 4. Πολύ ωραίο άρθρο:

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/sugchronh-technh-dhmiourghma-perithwriakwn-h-o-kathrefths-ths-monternas-koi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εἶναι μισὲς ἀλήθειες, καὶ σοκάρομαι ἀπὸ τὸ πόσο καρμπὸν ἀντιγράφεις τὰ κλισὲ τῶν Ναζὶ τοῦ Μεσοπολέμου ἄκριτα, ἐσὺ καὶ χιλιάδες, νὰ μὴν πῷ ἑκατομμύρια χρῆστες τοῦ διαδικτύου. Μιλᾶμε γιὰ ναζισμὸ τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου καὶ τοῦ Mall. Φασισμὸ γιαλαντζῆ. Ἑπειδὴ κάποιος βρίσκει αἱσχρὸ τὸ νεποτιστικὸ παζάρι τῆς σύγχρονης τέχνης δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ επαναλαμβάνῃ τὶς ἀηδίες τῆς ψευτοἀκαδημαϊκῆς παράδοσης τῆς Εὐρώπης. Νὰ κάτσῃ ψύχραιμα νὰ καταλάβῃ τὶ συμβαίνει χωρίς νὰ πάρῃ νούμερο γιὰ τὸ κόμμα. Οὑσιαστικὰ πρόκειται γιὰ καταγγελία περὶ οἰκονομικῶν ἀνισοτήτων.

   Κωνσταντινουπολίτη, τὸ λέω προσωπικά, και συγγνώμη. Στρῶσου νὰ ἀναπτύξῃς κριτικὴ σκέψη. Τί πᾷ νὰ πῇ ὠραῖο ἄρθρο ;; Λέει στὸ τέλος ὁ συγγραφέας του, διότι πρόκειται περὶ κακίστου συγγραφέως, άνειλικρινοῦς "Μόνον μιὰ νέα κοσμοθεωρία", γράφει, "θὰ οδηγήσει σε έναν νέο πολιτισμό και εν τέλει σε νέες μορφές τέχνης. Η Εθνικιστική". Ἕγινε καὶ προφήτης, διὰ τοῦ προσκυνήματος στὸ Κόμμα. Δηλαδὴ ἐδῷ ἔχουμε ἀμφιβολὶες γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό καὶ θὰ βροῦμε τὴν ἀθανασία στὴν ἐθνικιστικὴ κοσμοθεωρία. Ῥε εἶστε μὲ τὰ καλά σας ;

   Delete
  2. Nὰ πῇς δὲ στὸν φίλο σου ὅτι ὁ μοντερνισμὸς ξεκινάει μὲ τοὺς ἐθνικιστὲς καλλιτέχνες.
   Ἡ κουλτοῦρα τοῦ Μουσολίνι καὶ τοῦ Χίτλερ ἦταν μοντερνιστική. Ὁ ἀκαδημαϊσμὸς ἀντίθετα ἀναπτύσσεται σὲ πρωτοαστικὸ (Ἰταλία) καὶ σὲ μοναρχικὸ (Γαλλία) περιβάλλον.

   Delete
  3. "Δηλαδὴ ἐδῷ ἔχουμε ἀμφιβολὶες γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό καὶ θὰ βροῦμε τὴν ἀθανασία στὴν ἐθνικιστικὴ κοσμοθεωρία. Ῥε εἶστε μὲ τὰ καλά σας;"

   Εγώ στά 'λεγα ότι όλες αυτές οι σύγχρονες κοσμοθεωρητικές ιδεολογίες που ξεφύτρωσαν κατόπιν του Διαφωτισμού, όπως και ο ίδιος ο Διαφωτισμός, είναι αποκλίσεις από την Εκκλησία, δηλαδή αιρέσεις. Υπό αυτήν την έννοια είναι σωστό αυτό που είχες πει στο παρελθόν ότι η Εκκλησία είναι η μήτρα όλων των ιδεολογιών. Δεν είναι σωστό όμως το να κατηγορείς την Εκκλησία για αυτό.

   Οι Εθνικοσοσιαλιστές είναι καραμπινάτη περίπτωση αιρετικών. Πρέπει να είναι κάποιος τυφλός και εμπαθής ως προς τα πνευματικά του αισθητήρια για να μην το βλέπει. Δεν αποδέχονται την Παλαιά Διαθήκη ως θεόπνευστη, δεν αποδέχονται και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι οι Εβραίοι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο Ιησούς ήταν Άριος, η Λευκή φυλή είναι ανώτερη από όλες τις άλλες (όντως μπορεί να είναι ανώτερη, αλλά το θέμα είναι πως θα το ερμηνεύσεις αυτό και τι νόημα θα δώσεις σε αυτό. Στο κάθε δόγμα μετράει πολύ και η ένταση και η έμφαση που του δίνεις) και αν ψάξεις στα έγκατα των γραπτών τους θα βρεις κι άλλα πολλά που αποπνέουν παρόμοια δυσωδία, που οδηγεί βεβαίως στην κόλαση.

   Delete
  4. Η σύγχρονη τέχνη είναι εμετός σε Γαλλικό μπουκάλι σαμπάνιας. Μία αηδία, δίχως ταυτοτητα, αισθητική και δίχως τίποτε το Ηρωικό και συνάμα Ιερό.

   Τέχνη είναι ό,τι ξυπνά την Ψυχή μέσα σου, ότι ξυπνά το Πνεύμα μέσα σου και όχι το πέος ή το στομάχι σου ή τον εγκέφαλό σου.

   Περί κριτικής σκέψεως, φίλε, τα ίδια ακριβώς έγραφα πριν 6 μήνες στην Ζυρίχη σε παλαιότερο άρθρο του Καθηγητού. Τίποτε δεν αναμασάω! Μπες και δες!

   Delete
  5. Για τον Ιησού καμμία αμφιβολία.

   Μα λένε τα Διαφωτιστικά τέκνα, φιλελέδες και μαρξιστές:

   "Είσθε φανατισμένοι!"

   Ναι! Είμαστε! Και ο Φανατισμός είναι το καλλίτερο Δώρο! Η καλλίτερη ντόπα είναι ο θρησκευτικος φανατισμός! Και αυτό οδηγεί την ζωή μας!

   Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1500...

   Delete
  6. Δες εδώ:

   "Κάτι ελευταίο. Μολονότι δεν υπήρξα ποτέ οπαδός της στείρας αρχιτεκτονικής με τα μολύβια, τις ξύστρες και τους χάρακες, τους τελευταίους 6+ μήνες λόγω Φασισμού και Ρωμηοσύνης βρίσκω τον εαυτό μου όλο και περισσότερο βυθισμένο στην μαγεία της Αισθητικής Αρχιτεκτονικής μαγείας. Η αρχιτεκτονική στην Ευγενή της μορφή ως σημαντικότατο στοιχείο κάθε πολιτισμού οιασδήποτε περιόδου, αντανακλά τα πάντα όλον τον εσωτερισμό μίας κοινωνίας. Σάπια η κοινωνία, αιδοία, πέη και μυρμήγκια για "αγάλματα", ενώ δεν λείπουν και οι "πίνακες" με βλέννα. Ευγενής, θεοσεβούμενη/θεοκρατική και ιεραρχική η κοινωνία, τότε το μάτι σου αντικρύζει την μαγεία μίας Αγίας Σοφίας, ενός Ορθοδόξου ναού ή μετέπειτα ενός Οθωμανικού τζαμιού, ή ενός Αρχαίου Ελληνικού Ναού με περήφανους κύωνες και πανέμορφες καρυάτιδες. Η αρχιτεκτονική εκπνέει ένα είδος μυστικισμού που μιλά απευθείας στην ψυχή κάθε εμψύχου όντος..."

   http://endiameseperioche.blogspot.com.cy/2016/04/291.html#comment-form

   Delete
  7. Μοντερνιστική η Εθνικοσοσιαλιστική; Ούτε καν!

   Άκρως ανθρωποκεντρική! Ρεαλιστική, φυσική και Ηρωική.

   Ο Φασισμος ναι. Έχει και μοντέρνα στοιχεία.

   Delete
 5. Ἔχω τὴν ἐντύωση ὅτι σὲ μᾶς ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ ἀστικὸ κράτος στὸ φασιστικὸ κίνημα ἐξαντλεῖται ἐν πολλοῖς στὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ μιλλιέτ στὸ ἀστικὸ κράτος.

  ReplyDelete
 6. ΥΓ. Γιὰ τὸ παραπάνω παραθἐτω τρία στοιχεῖα. Πρῶτον, τὸ σύστημα μιλλιέτ τί εἶναι - εἶναι ἐν πολλοῖς τὸ συντεχνιακὸ σύστημα τοῦ Βυζαντίου μὲ μουσουλμανικὴ ὑπεροχή. Πηγαῖντε στὶς παλιές ἐκκλησίες καὶ θὰ δῇτε τὶς εἰκόνες ποῦ εἶναι δωρεές τῶν σωματείων μὲ τὸν προστάτη ἅγιο. Ἅν δὲν κάνω λάθος ὀ φασισμὸς ἔχει μανία μὲ τὰ σωματεῖα (ἀποκαθαρμένα βεβαια ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς ἐ !) Δύτερον, ὑπάρχει ἕνα βιβλίο γιὰ τὰ "μικροαστικὰ" σωματεῖα τοῦ Μεσοπολέμου ποὺ λένε καλό https://vimeo.com/166690041 ἐγὼ δὲν ξέρω. Τρίτο, τὸ ἑξῆς


  Τις νησίδες Ρω και Στρογγύλη και το Καστελόριζο επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο αναπληρωτής υπουργός, Δημήτρης Βίτσας και 10 βουλευτές, μέλη της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, συνοδευόμενοι από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ευ.Αποστολάκη και τον αρχηγό ΓΕΣ, Β.Τελλίδη.

  Στην αποστολή συμμετείχαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Αυλώνιτου Ελένη, Ιωάννης Δέδες, Νίνα Κασιμάτη, Γιώργος Ντζιμάνης Ρίζος Δημήτρης, από τους ΑΝΕΛ ο Κατσίκης Κωνσταντίνος, από την Ενωση Κεντρώων ο Ιωάννης Σαρίδης και από την Χρυσή Αυγή οι Κασιδιάρης Ηλίας, Χρήστος Παππας και Ιωάννης Αϊβατίδης. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ 05/12/2016

  ReplyDelete
 7. ΥΓ2. Τὸ τελευταῖο ποὺ πρέπει νὰ ἐξεταστῇ εἶναι ὁ ῥόλος τῆς ἐκκλησίας στὸ φασιστικὸ φαινόμενο. Ἡ ἐκκλησία τόσο στὴν μεσαιωνικὴ Ἀνατολὴ ὅσο καὶ στὴν μεσαιωνικὴ Δύση εἶναι ἕνας ὀργανισμὸς ἀπολύτως συντονισμένος μὲ τὸ σύστημα τῶν συντεχνιῶν. Δὲν εἶναι συντεχνία ἡ ἴδια, ἤ, ἐν πάσει περιπτώσει, δὲν εἶναι ἀκριβῶς, ἀλλὰ ἡ Ἱσπανία εἶναι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἕνα παράδειγμα συμπόρευσης ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει συμβιβασμοῦ μεταξὺ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ φασιστικοῦ κράτους. Κάτι παρόμοιο συνέβη ἐπὶ Μουσολίνι στὴν Ἰταλία, ἐπὶ Πεταὶν στὴν Γαλλία (Δουλειά, Οἰκογένεια, Πατρίδα !) καὶ ὁ Χίτλερ ἀκόμα δὲν πολυσυγκρούστηκε ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω μὲ τὴν προτεσταντικὴ καὶ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία. Παντοῦ, ἀντιθέτως, καὶ ἰδιαίτερα στοὺς δρόμους, ὁ πρῶτος ἀντίπαλος τῶν φασιστῶν ἦταν οἱ κομμουνιστὲς καὶ τὸ ἐργατικὸ κίνημα. Τὸ ἄν ὁ πυρῆνας τῆς φασιστικῆς ἰδεολογίας εἶναι ἤ ὄχι χριστιανικὸς ἤ κοσμικὸς εἶναι ἕνα πράγμα. Τὸ ἄν τὰ φασιστικὰ κινήματα συνεργάζονται τρόπον τινὰ μὲ τὴν ἐκκλησία, εἶναι ἕνα ἄλλο.

  Νὰ θυμίσω ὅτι ἐργατικὸ κίνημα ὑπάρχει μόνο σὲ συνθῆκες καπιταλισμοῦ καὶ ποτὲ σὲ συνθῆκες μεσαιωνικοῦ κορπορατισμοῦ. Ἕνα ἀπὸ τὰ χιλιάδες παραδείγματα τοῦ πῶς λειτουργεῖ τὸ κορπορατιστικὸ σύστημα προκαπιταλιστικὰ εἶναι τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυγιάννη http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/makriyannis/. "Ἐκεῖ ῾μπρός εἰς τὸ σπίτι του [Θανάση Λιδωρίκη στὴν Ἄρτα] ἦταν μία πιάτζα [ἀπὸ τὸ ἱτ. γιὰ τὴν πλατεία] καὶ μαζώνονταν οἱ ἄρχοντες, οἱ ἔμποροι, καὶ κάθονταν ὡς τὰ μεσάνυχτα τὸ καλοκαίρι. Τότε ἐγὼ ἔβανα καὶ καθάριζαν τὸ μέρος ἐκεῖνο, τοὺς ἔδινα καὶ ὅ,τι τοὺς χρειάζονταν, τοὺς καλόπιανα ". Ἡ πρώτη διεκδίκηση τοὺ ἐργατικοῦ κινήματος εἶναι ἡ ἐνιαῖα νομοθεσία γιὰ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους, ὥστε νὰ μὴν ὑπόκεινται στὴν αὐθαιρεσία τοῦ κάθε ἀφεντικοῦ. Αὐτὸ γιὰ τὸν μεσαίωνα θὰ ἦταν καταστροφή. Δὲν ὑπάρχει μεσαίωνας χωρὶς παρακόρη, ψυχογιό, τζιράκι, ἀφεντικό. Ὅπως καὶ δὲν υπάρχει ἀρχαιότητα χωρὶς δοῦλο.

  ReplyDelete
 8. YΓ. Ἐδῷ ὑπάρχει ἕνας πολὺ ἐνδιαφέρων διανοητὴς οἱ ἰδέες τοῦ ὁποίου μοιάζουν πολὺ μὲ τοῦ κου Κιτσίκη. Ἡ διαφορά τους φαίνεται, ἔτσι βιαστικά, πὼς εἶναι στὸ ὅτι ἐκεῖνος ἀνάγει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν φασισμὸ ἀπὸ ἰδεολογικῆς ἀπόψεως σὲ ἕνα παρακλάδι τοῦ ἐπαναστατικοῦ συνδικαλισμοῦ τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰῶνα, ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν μαρξισμὸ καὶ ἐχθρεύεται ὅλες συλλήβδην τὶς νομικές κατακτήσεις τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης https://en.wikipedia.org/wiki/Zeev_Sternhell#cite_note-9

  Ἅν ἔχει δίκιο, ἡ ἄτυπη συμμαχία μεταξὺ φασισμοῦ καὶ ἐκκλησίας θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγηθῇ ἀπὸ τὸ κοινό τους μῖσος γιὰ τὸ 1789. Ἕχει τὴν ἑξῆς ἰδιοτυπία, καὶ πάλι σὲ συμφωνία μὲ τὸν κο Κιτσίκη. Τὸν φασισμὸ τὸν θεωρεῖ 100 τοῖς ἑκατὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα, σὲ ῥιζικὴ ἀντιθεση μὲ τὴν φιλελεύθερη κοινωνία. "Ἁντιμετωπίζω τὸν φασισμὸ σὰν ἐπαναστατική ἰδεολογία ποὺ θεμελιώνεται στην ἀπόρριψη τόσο τοῦ φιλελεύθερου ὅσο καὶ τοῦ μαρξιστικοῦ ὀρθολογισμοῦ". http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1984_num_34_6_394169

  Θεωρεῖ ἄμεσο πρόγονο τοῦ φασισμοῦ τὸν Ζὼρζ Σορέλ, ποὺ ἔχει γράψει (ὀ Σορέλ) γιὰ τὸν Ζωρές ὡς ἀναποτελεσματικό. Γράφει ὁ Sternhell "Ἁφοῦ ὁ καπιταλισμὸς δὲν πέφτει, καὶ οἱ μάζες δὲν κινητοποιοῦνται μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα, ὁ Σορέλ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὸ ῥασιοναλιστικὸ καὶ ὑλιστικὸ περιεχόμενο τοῦ μαρξισμοῦ μὲ τὴν λατρεία τῆς ἐνέργειας, τῆς ἔμπνευσης καὶ τῆς βίας. Θέλει νὰ διορθώσει τὸν μαρξισμὸ, εἰσάγοντας ἐντός του ἰρρασιοναλιστικὰ στοιχεῖα.http://www.resistances.be/sternhell.html

  Δὲν ξέρω ὅμως ἄν υποψιάζεται ὁ Zeev Sternhell (τὸ γράφω λατινικὰ διότι δὲν ξέρω πῶς προφέρεται) ὅτι αὐτὲς οι ἰδέες ῆταν κοινὸς τόπος πρίν 15-20 χρόνια παντοῦ στὴν ἑλληνικὴ νεολαία καὶ ὅτι ἀνεξαρτήτως οἰκονομικῆς επιφανείας αὐτὴ ἡ πρώην ἤ νῦν νεολαία ῇταν ἡ μέχρι πρόσφατα περιστρεφόμενη γύρω ἀπὸ τὸ πλέγμα ΣΥΡΙΖΑ- κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Παντοῦ ἄκουγα για ἀόρατα κινήματα, μεταφυσικὴ "τῆς πορείας" καὶ δὲν καταλάβαινα τίποτα.

  ReplyDelete
 9. Κωσταντῆ, ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους εἰδικοὺς τοῦ φασισμοῦ ποὺ ἐκατάλαβαν τὸ θέμα τους εἶναι ὁ καθηγητὴς στὸ ἑβραϊκὸ πανεπιστήμιο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ Zeev Sternell,ἐνῷ ὁ χειρότερος εἶναι ὁ Pierre Milza. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φρένο Καθηγητά! Φρένο γιατί ενδοσκοπώντας είς τα θεμέλια του των περιούσιων Εβραίων κράτους, θα ανακαλύψουμε βάσεις...Χιτλερικές Εθνικοσοσιαλιστικές. Τί δηλαδή:

   Το Ισραήλ αποτελεί ένα φυλετικό και μάλιστα αμιγώς φυλετικό κράτος στην βάση του. Και ομιλούμε περί..Λευκού μάλιστα φυλετισμού με κύριο κορμό του, την Εβραϊκή Βορειοευρωπαϊκή Αριστοκρατία των Ασκεναζίμ και με παράσιτα τους νέγρους μετανάστες, τους εβραίους Αιθίοπες και τους Άραβες-Σημίτες Παλαιστινίους.

   Δεν ομιλούμε απλώς περί ενός Φασιστικού Εθνικισμού αλλά περί καθαροτάτου Φύλετισμού υπέρ των Λευκών ιδίως στα ενδότερα κυβερνητικά στρώματα τύπου Νετανιάχου.

   Delete
  2. Οι Εβραίοι γιατί σήμερον είναι κοσμοκράτορες ενώ στην Αρχαιότητα υπήρξανε δούλοι;

   Απλούστατα διότι ανεβαθμίσθησαν πάρα πολύ φυλετικά τον Μεσαίωνα μέσω εκτεταμένων εξιουδαϊσμών πλείστων Βορειοευρωπαίων και Ανατολικοευρωπαίων(Χαζάροι).

   Η σημερινή επιτυχία του Εβραϊσμού είναι, αδιαμφισβήτητα φυλετική. Οι Ασκεναζίμ είναι φύλα Βορειοευρωπαϊκά και η πλειονότης των Εβραίων δεν ανήκουν στον Αρμενοειδή φαινότυπο όπως ο Κίσσινγκερ και ο Ζαν Κοέν αλλά σε αμιγώς Ευρωπαϊκούς φαινοτύπους. Εξ'ου και η επιτυχία των, αλλά και η Δυτική συνείδησή των. Διότι απλούστατα, με την Ανατολή πλέον, δεν έχουν τίποτε κοινό στον ψυχισμό των διότι είναι τελείως διαφορετικά φύλα από ότι επί Σολομώντος. Τους έχει μείνει μονάχα η γλώσσα, η θρησκεία(που μονάχα ένα 15% την τηρεί) και η παράδοση.

   Delete
  3. Αναλόγως οι σημερινοί Έλληνες αποτελούν επί το πλείστον ελληνοφώνους Βαλκάνιους στην νοοτροπία και τον ψυχισμό, βλέπε Διναρικός φαινότυπος.

   Delete
 10. Ὁ Zeev Sternhell, μὲ τὸ περίφημο βιβλίο του στὰ γαλλικά, Ni droite, ni gauche, εἶναι αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν φασισμὸ ὡς τρίτη ἰδεολογία, οὔτε δεξιά, οὔτε ἀριστερά καὶ πέραν τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερᾶς. Κάθε Ἕλλην διανοούμενος πρέπει νὰ διαβάσῃ τὸ βιβλίο αὐτό, ἐπειδὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς διανοουμένους τῆς ὑφηλίου, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα τοῦ τί σημαίνει φασισμός, εἶναι οἱ Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἕλληνες φασιστές! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει Αγγλιστί;

   Delete
  2. Πάντως οι πραγματικοί Έλληνες Εθνικοσοσιαλιστες γνωρίζουν τις διαφορές Εθνικοσοσιαλισμού και Φασισμού και μάλιστα δεν έχουν εκτίμηση πολύ μεγάλη για τον Φασισμό.

   Πρέπει να γραφεί ένα άρθρο:

   "Ο Εθνικοσοσιαλισμός ανώτερος του Φασισμού"

   Ο Στρασσερικος ειδικά Εθνικοσοσιαλισμός μπορούσε να είναι μία μετάβαση ή ένα βήμα σημαντικό προς την 4η Ιδεολογία του Ντούγκιν.

   Delete
  3. Το βρήκα στο Amazon.

   Delete
 11. Ὑπάρχει καὶ στὰ ἀγγλικά.Βλέπε:

  Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France, Paris: Éditions du Seuil, 1983; transl. Neither Right nor Left: Fascist Ideology in France, Princeton Univ. Press, 1995 (ISBN 0-691-00629-6).

  Κωνσταντινουπολίτη, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τὸ διαβάσῃς.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι παρακλάδι τοῦ φασισμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ τὸ εἶχε δηλώσει. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι αλλά γιατί;

   Διότι έχεις τις ίδιες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βάσεις και εν μέρει Φιλοσοφικές(Ρομαντικό Κίνημα).

   Όμως είναι πολύ πιο φυσιολατρικός, Πνευματικός και αντιμοντερνιστικός από ότι ο Φασισμός και επίσης είναι ανώτερός του στην σκέψη διότι δύναται να ενώσει την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Φυλή καθώς μιλά στο Αίμα και όχι απλά στο Έθνος(με την έννοια του κράτους).

   Τί έλεγε ο Πουλιανός;

   "Εν αρχί, η Φυλή ουχί η Πατρίς"

   (Ο Εθνικοσοσιαλισμός συνεπώς σαν τον Χριστιανισμό θεωρεί αναγκαίο κακό το κράτος και κρύβει μέσα του μία αρχέγονη Αναρχία)

   Delete
 13. "Γιατί ο κόσμος θέλει Φασισμός;"

  Αναρωτιέμαι άραγε γιατί:

  https://www.youtube.com/watch?v=aVx6cXf5Liw

  Πόση βλακεία πλεον!!!! Πόση!!!!!!!!!;;;;;;;

  ReplyDelete
 14. Κωνσταντινουπολίτη, ὁ μοντερνισμὸς στὴν τέχνη χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν χρήση γεωμετρικῶν μορφῶν ποὺ δὲν ἐντάσσονται (τοὐλαχιστον ἐκ πρώτης ὄψεως) σὲ ἕνα ὀργανικὸ ὅλον, κατὰ παράβασιν τῆς ἀριστοτελικῆς ἐπιταγῆς γιὰ τὴν τραγῳδία "ἔχειν μὲν μέγεθος, τοῦτο δὲ εὐσύνοπτον εἶναι, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν μύθων ἔχειν μὲν μῆκος, τοῦτο δὲ εὐμνημόνευτον εἶναι".

  Γιὰ νὰ καταλάβῃς τὴν σύνδεση μεταξὺ μοντερνισμοῦ καὶ ἐθνικισμοῦ, δὲν ἔχεις παρὰ νὰ δῇς αὐτὴν τὴν πρόβα σὲ ἕνα ἔργο τοῦ Μπετόβεν τὸ 1813 (ἀπὸ τὸ 1.48) https://www.youtube.com/watch?v=UFLdkwS0vHk ποὺ ἐξάλλου τιτλοφορεῖται "ἡ νικη τοῦ Ούέλλινγκτον". Εἶναι πατριωτικὸ ἔργο ποὺ συνέθεσε ὀ Μπετόβεν γιὰ νὰ γιορτάσει μιὰ νίκη τοῦ Ἅγγλου Δουκός κατὰ τῶν Γάλλων στὴν Ἱσπανία.

  Ἑπειδὴ καὶ ἡ λαϊκὴ τέχνη χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔντονα γεωμετρικὰ στοιχεῖα εἶναι πάντα ἔμπνευση γιὰ τὸν μοντερνισμό. Ἡ στενὴ σχέση μεταξὺ ἐθνικισμοῦ καὶ φολκλορισμοῦ ξεκινᾷ ἀπόσα λίγα ξέρω ἀπὸ τὸν Χέρντερ.

  ReplyDelete
 15. ΥΓ Ἑδῷ εἶναι καὶ μιὰ διάλεξη πρὸ πενταετίας τοῦ καθηγητοῦ Sternhell στὸ ἴδρυμα Ὡνάση (ἄλλο ἄν συμπαθεῖ κανεὶς τὸ ἴδρυμα ἤ ὄχι). Θὰ προσέξῃς Κωνσταντινουπολίτη ὅτι ὁ... φαινότυπος τοῦ καθηγητοῦ μοιάζει πάρα πολὺ μὲ τὸν δικό μας. https://vimeo.com/33223138

  Ἡ μεγάλη συνεισφορὰ τῶν Κιτσίκη-Sternhell εἶναι ἡ διάκριση μεταξὺ ἐθνικισμοῦ καὶ φασισμοῦ ποὺ ὅλος ὁ κόσμος τοῦς μπερδεύει, καὶ ἴσως ἀκόμα περισσότερο ἡ διάκριση μεταξὺ φασισμοῦ καὶ λεγομένης δεξιᾶς, ποὺ μπερδεύει τοὺς μαρξίζοντας.

  Δύο σχόλια. 1. Στὴν παραπάνω διάλεξη εἶναι νομίζω σαφὲς ὅτι ὁ Διαφωτισμὸς μπέρδεψε τὰ πράγματα βάζοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως στὸ ἐπίκεντρο τῆς κοινωνίας. Ἑπειδὴ ἡ ἔννοια αὐτὴ διαψεύδεται ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐμπειρία εἶναι φυσικὸ νὰ προκαλῇ ἀντιδράσεις. 2. Θεωρῶντας τὸν φασισμὸ εἴτε ἐθνικιστικὸ εἴτε απλὰ "ἀντιδραστικό", μὲ τὰ πολλά φιλομοναρχικό, φιλοαὐταρχικό, ἀντεπαναστατικό, ἡ λεγομένη ἀριστερά, ποὺ εἶναι ἐν τέλει μιὰ συμμαχία μεταξὺ λεγομένων φιλελευθέρων καὶ λεγομένων κομμουνιστικῶν καθεστώτων, θεωρεῖ τὸν κοσμο ποὺ ἀκολούθησε τοὺς φασιστὲς ἀνίκανο γιὰ ἐπαναστατικὴ σκέψη καὶ σύνθετους συλλογισμούς. Θεώρησε τοὺς φασίστες ἀνὰ τὸν κόσμο "Ἕναν ἑσμὸ καθυστερημένων ἠλιθίων". Ἡ ἔννοια τοῦ ἠλιθίου εἶναι ἐπιστημονικῶς ἀνύπαρκτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπερδεύεις τον αρχικό Εθνικισμό που προώθησε ο Φιλελευθερισμός με σκοπό να καταστήσει το Κοινοβούλιο ως δικτατορία και να φερει τις μάζες στην εξουσία για τα συμφέροντά του τα κεφαλαιακά, με τον Εθνικισμό του Ρομαντισμού που έχει ακριβώς τον αντίθετο σκοπό και συνεπώς είναι αντιδημοκρατικός και υπέρ της Εθνικής Πολιτείας εν αντιθέσει με την διεθνιστική κοσμοπολίτικη φιλελεύθερη δημοκρατία του πρώτου.

   Ο Εθνικισμός αυτός, Αγγλο-Γαλλικού τύπου(Civic Nationalism) χρησιμοποιήθηκε για να σπάσει τα τότε Αυτοκρατορικά και Αριστοκρατικά καθεστώτα σε Έθνη-κράτη όπου πλέον κουμάντο θα έκανε το Κεφάλαιο δίχως φραγμούς αίματος(Αριστοκρατία, Ταξική κοινωνία βασισμένη στην Τιμή και την Καταγωγή).

   Ο Εθνικισμός Γερμανικού τύπου(Ethnic Nationalism) είναι ο Ρομαντικός και ο Φασιστικός.

   Ο Φασισμός είναι η πεμπτουσία του Εθνικισμού αυτού. Αυτός είναι ο δικός μας Εθνικισμός.

   Delete
  2. Η αστική δεξιά είναι φορεύς του Civic Nationalism.

   Ελάτε ολοι στο εθνοκράτος μας και γίνετε πολίτες του υπερ του Κεφαλαίου!

   Σήμερα βέβαια με την διεθνοποίηση του Κεφαλαίου είναι απολύτως λογικό η αστική δεξιά να πνέει τα λοίσθια διότι το εθνοκράτος Αγγλογαλλικού τύπου είναι περιττό για το Κεφάλαιο τη στιγμή που ολόκληρες ήπειροι σαν την Ευρώπη έχουν συγκροτηθεί σε μία μεγάλη καταναλωτική αγορά με την επονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ε.Ε. είναι εθνικιστικώς civic. Και συνεπώς ΥΠΕΡ της μαζικής μεταναστεύσεως διότι δεν αναγνωρίζει ταυτότητες θρησκευτικές, πολιτισμικές και φυλετικές που αποτελούν διαφορές μεταξύ των ομάδων που ήδη μένουν εν Ευρώπη και που έρχονται, διότι απλούστατα ως Φιλελεύθεροι βλέπουν μόνον το άτομο.

   Ο σημερινός Φασιστικός Εθνικισμός είναι Γερμανικού Ρομαντικού τύπου, δηλαδή ethnic.

   Delete
  3. Και εμένα ηλίθιο με θεωρούσαν οι ψευδομεγαλοστοί του ιδιωτικού και μάλιστα λέγαν ότι είχα...προβλήματα ψυχικά για να είμαι Φασιστας!

   Όλοι πιστεύανε τότε ότι η κρίση και το ένα τάληρο λιγότερο έφερε την Χρυσή Αυγή...

   Σήμερα όλοι βλέπουν την απολυτη δικαίωση του Φασίστα. Όλη η Οικουμένη σε λίγο θα είναι δικοί μας,

   Ουδείς μωρότερος των καθηγητών πανεπιστημίου(Πολιτεία Πλάτωνος = Ολα ιδιωτικά!!!!!!) εάν δεν υπήρχαν οι αστοί.


   Αστέ! Σε έχει φτύσει η Ιστορία και η Οικουμένη ολόκληρη!

   Εργάτη, δέξου τον στρατιώτη, τον αγρότη και τον επαναστατικό νεανία ως αδερφό σου και υπό την καθοδήγηση του Φιλοσόφου, βάδισε στην Νέα Εποχή!

   Delete
  4. O Zeev Sternhell, μοιάζει να είναι Μεσογειακός φαινότυπος με μία ίσως μικρή Διναρική επίδραση, δηλαδή είναι Ελληνικής καταγωγής.

   Delete
  5. Διόρθωση:

   *Μεσογειακος με πιθανή μικρή Αρμενοειδή επίδραση

   Delete
 16. ΥΓ2 Ποτὲ ἕνα βίντεο ἤ ἕνα φὶλμ δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει ἕνα βιβλίο.

  ReplyDelete
 17. YΓ2. Ἃντιθέτως, Κωνσταντινουπολίτη, ὁ Γκομπινῶ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἔχει φτιάξῃ ἕνα βιβλίο ὅπου γράφει ὅ,τι κατεβάσῃ ἡ γκλάβα του. Μόνο ἀπὸ ἀντίδραση σὲ ἕναν ἐξισωτισμὸ ἐπιβεβλημένο μὲ τὸ ζόρι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ πράγματος. Εἶναι ἕνα βιβλίο φτιαγμένο μὲ γενικεύσεις καὶ αὐθαίρετες παραδοχές.

  Πέραν τοῦ ὅτι δὲν ἔχει στὰ χέρια του βασικὰ δεδομένα τῆς γλωσσολογίας, τῆς ἀρχαιολογίας τῆς γλωσσολογίας καὶ τῆς παλαιοντολογίας, καὶ πιθανὸν στὴν μανία του νἀ ἀποκαταστήσῃ τὸν ἀριστοκρατισμὸ τὸν πρὸ τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως ὁ Γκομπινῶ δὲν καταλαβαίνει Χριστὸ ἀπὸ διαλεκτική. Δηλαδη, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ μόνο ἕνας παράγων, ἐν τῶ προκειμένω τὸ αἷμα, ποὺ νὰ εἶναι αυτὸς ποὺ προκαλεῖ τὰ ὑπόλοιπα. Αὐτὸ ἀκόμα καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ ῥατσισμοῦ εἶναι παιδαριῶδες διότι ὁ ρατσισμὸς ἀφήνει ἕνα χῶρο καὶ στὸ κλίμα, σὰν συνδιαμορφωτή. Ἑπιπλέον, ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἔχει καταδείξῃ ὅτι ἀκόμα καὶ ὁ γονότυπος ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸν βίο τοῦ φορέα τοῦ γόνου, δηλαδὴ ἔχει καταργηθῇ ἐδῷ καὶ πολὺν καιρὸ ὁ αὐστηρὸς ἀντιλαμαρκισμὸς στὴν γενετική.

  Aὐτὸ ποὺ εἶναι ἀσυγχώρητο στὸν Γκομπινῶ εἶναι ὅτι εἶχε στὰ χέρια του ἤδη πολλὲς κατακτήσεις τῆς συγκριτικῆς φιλολογίας, καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τὶς παραβλέψῃ γιὰ νὰ βγάλῃ τὴν θεωριοῦλα του, παρὰ μὸνον ἐὰν ἔδινε στὸν ἑαὐτὸ του αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Ἑπίσης ὁ φυλετισμὸς κατέστρεψε τελείως τὸν γερμανικὸ φασισμό, ἀκόμα καὶ ὁ Χίτλερ εἶχε ἀπηὐδήσει μὲ τὸν Χίμλερ, καὶ ξεφτίλισε σὲ ὅλον τὸν κόσμο τοὺς ναζιστὲς (καὶ τοὺς Γερμανοὺς) σὰν καράβλαχους ποὺ θεωροῦσαν περιττὸ τὸ νὰ ἐνημερωθοῦν ἐπιστημονικά. Πολὺ ἀπλὰ ὁ φυλετισμὸς σὰν πολιτικὴ θεωρία δὲν στέκει, τελεία. Δὲν μπορεῖ νὰ καταδειχθῇ αἰτιακὴ σχέση μεταξὺ αἴματος καὶ Κultur ἤ zivilisation, μόνο σύμπτωση.

  Τέλος, ἡ πιὸ πειστικὴ θεωρία μέχρι τώρα γιὰ τὴν προέλευση τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν γλωσσῶν εἶναι αὐτὴ ποὺ τὶς βάζει νὰ διαδίδονται ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη πρὸς Ἀνατολάς καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἰνδία, ὅπως πίστευε ὁ Γκομπινῶ ποὺ εἶχε μείνει μᾶλλον στοὺς ἀδελφοὺς Σλέγκελ. Ὅπως καὶ νἄχει, μία εἶναι ἡ αρχη στὴν ἐπιστήμη-ποτὲ δὲν ἐκλαμβάνουμε τὴν ὑπόθεση ως βεβαιότητα. Αὐτὸ μᾶς φέρνει κοντὰ στὴν ἀπόρριψη τοῦ Διαφωτισμοῦ σὰν σύστημα ποὺ κάνει ἀνορθολογικὴ χρήση τοῦ....Διαφωτισμοῦ.

  Βάζοντας τὸν ὀρθὸ λόγο -ούσιαστικά, τὴν zivilisation, τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς ἀστικῆς τάξεως, σὰν προτεραιοότητα, ὁ Διαφωτισμὸς σὰν πολιτικὸ κίνημα παραβλέπει τα δεδομένα τῶν αἰσθήσεων, ἀκὸμα καὶ τὰ δεδομένα τῆς... βλακείας. Ἕτσι ἀφήνει χῶρο στὴν ἀνάπτυξη ἑνός ἀντιδιαφωτισμοῦ, ποὺ καὶ αυτὸς μὲ τὴ σειρά του ψάχνει νὰ βρῇ ἐπιχειρήματα στην παραεπιστήμη. Ὡστόσο ἕνας ἱστορικὸς δὲν δικαιοῦται νὰ χωρίσῃ τὰ ἱστορικὰ πρόσωπα σὲ ἔξυπνους καὶ βλάκες. Ὁ Βιλαμόβιτς εἶχε πῇ κάτι ἔξυπνο - ἀκόμα καὶ τὸ λάθος πρέπει νὰ κατανοηθῇ ἱστορικά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά τα έχω πει και εγώ στους φυλετιστές.

   Πράγματι ο Εθνικοσοσιαλισμός Χιτλερικού τύπου παρότι σφόδρα αντιδιαφωτιστικός είναι υπερ-ρασιοναλιστικός είς ό,τι αφορά τους φαινοτύπους, όπως άλλωστε έχω πει και παλαιότερα.

   Υπάρχει διαφορά Φυλετισμού και Ρατσισμού. Η χειροτέρα, η χειρίστη μορφή ρατσισμού είναι ο Νορδικισμός και δη ο Χιτλερικός/Χιμλερικός Νορδικισμός. Η πόρωση αυτή, ο δογματισμός με την Νορδική ράτσα προκάλεσε χάσμα στην Λευκή Φυλή και εάν είχε νικήσει ο άξων το 1945, θα είχε γίνει γενοκτονία της Λευκής Φυλής στην Ανατολική Ευρώπη χάριν της Λευκής φυλής στην Δυτική!

   Σήμερον πλέον όλοι αναγνωρίζουν τους Σλαύους και ορισμένοι και τους Εβραίους, ως μέλη της Λευκής φυλής.

   Η φυλετική ανθρωπολογία, δεν είναι διαλεκτικής φύσεως και συνεπώς απαγορεύεται να ακολουθηθεί δογματικά. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι ανθρώπινοι φαινότυποι και οι ανθρώπινες φυλές(οικογένειες φαινοτύπων) είναι μία πραγματικότητα που απαγορεύεται να αγνοηθεί.

   Delete
  2. Η πείρα μου, μου έχει δείξει ότι ο ίδιος φαινότυπος την στιγμή που μιλάμε για την ιδια φυλετική ομάδα(π.χ. Ευρωπίδες) αλλιώς συμπεριφέρεται σε μία χώρα σαν το Ελλαδιστάν, αλλιώς στην Ελβετία ως Ελβετός, αλλιώς στην Κύπρο ως Κύπριος και αλλιώς στην Τουρκία ως τούρκος.

   Ένας Αρμενοειδής Κύπριος και ένας Αρμενοειδής Έλληνας διαφέρουν στην συμπεριφορά. Ο πρώτος είναι και αληθινός Έλλην, ο δεύτερος, γραικύλος.

   Αντίστοιχα ένας Διναρικός Ελβετός είναι πολύ πιο συγκροτημένος και ίσως και μορφωμένος εν αντιθέσει με έναν Διναρικό στα Βαλκάνια(συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος).

   Γιατί;

   Διότι μεγαλώνοντας σε κοινωνία κτηνών, θα γίνεις και εσύ, αργά ή γρήγορα, κτήνος.

   Σήμερα στο Πανεπιστήμιο με "προσέγγισε" ένας Έλληνας, Αρμενοειδής μάλιστα. Χειρότερη γνωριμία δεν έχω κάνει στην ζωή μου. Σαν να ομιλούσε σε Νεάντερταλ ή Αυστραλοπίθηκο. Δεν είναι τυχαίο που σιχαίνομαι τους Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό διότι επί το πλείστον είναι κτήνη όπως και παντού μάλιστα. Αντιθέτως, Κύπριους φιλους Αρμενοειδείς στο Πανεπιστήμιο που έχω είναι μακράν καλλίτεροι και πιο πολιτισμένοι στην συμπεριφορά από τους Έλληνες και ας ανήκουν στον ίδιο φαινότυπο με τους τελευταίους.

   Σήμερα δε, στο διπλανό διαμέρισμα που μένουν Έλληνες, πήρα την Kantonspolizei τηλέφωνο 2 η ώρα γιατί κάνανε φασαρία. Και το βούλωσαν κατευθειαν με το που την είδαν στην πορτα των.

   Αυτοί είναι που δώσανε τα φώτα του... τυλίγματος του γύρου!

   Για αυτό ένα είναι το κριτήριο παραγωγής πολιτισμού που λέει και ο Καθηγητής:

   Η πνευματική αρτιότης.

   Delete
  3. *2 η ώρα το βράδυ!

   Delete
  4. *ομιλούσα

   Delete
 18. YΓ. Πῶς φαίνεται, ῥε παιδί μου, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξέρει τὴ δουλειά του !!Zeev Sternhell
  Τὸ ἑξηγησε ὁ ἄνθρωπος μιὰ χαρά. http://www.akadem.org/sommaire/themes/politique/antisemitisme/extreme-droite/quand-les-lumieres-chancellent-les-juifs-sont-en-danger-28-05-2014-59783_140.php γιὰ ὅσους καταλαβαίνουν γαλλικά. (περὶ τὸ 1.23).

  Γιατὶ οἰ Ναζὶ καὶ τὸ καθεστὼς τοῦ Βισὺ στρέφονται κατὰ τῶν Ἑβραίων ;; "Διότι εἶναι τὸ τελευταῖο καρφὶ στὸ φέρετρο τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης". Ἅντε μπράβο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστός!

   Αλλα όπως έχω ξαναγράψει:

   Άλλο Ορθόδοξος Εβραϊσμός θεοκρατικής φύσεως με κοιτίδα την Ενδιάμεση Περιοχή και άλλο Σιωνισμός* με κοιτίδα την Διαφωτιστική φιλελευθέρα Δύση.

   *Ο Σιωνισμός έχει και Νιτσεϊκή ρίζα.

   Delete
 19. Αὐτὸ ποὺ μὲ διαφοροποιεῖ ἀπὸ τὸν μέγιστο Στέρνχελ, εἶναι ὅτι ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Διαφωτισμὸ γενικά, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐντρυφήση εἰδικὰ στὸν ΚΗ΄αἰῶνα, γι'αὐτὸ καὶ πιστεύει, ὅπως ὅλοι οἱ Γάλλοι ἄλλωστε, ὅτι ὁ Ῥουσσὼ εἶναι διαφωτιστής, ἐνῶ, ὅπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει λεπτομερῶς στὰ γραπτά μου, εἶναι ὁ πατέρας τοῦ φασισμοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἀντιδιαφωτισμοῦ.Κατὰ τὰ ἄλλα, τὸ πάθος του γιὰ τὸ Ἰσραὴλ ἀντακλᾷ τὸ πάθος μου γιὰ τὸν ἑλληνισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. διόρθωση: ἀντανακλᾷ ΔΚ

  ReplyDelete
 21. Δὲν ἐμφανίζονται συχνὰ στὴν Ἑλλάδα - ἄλλο ἄν ὑπάρχουν - διανοούμενοι, εἰδικὰ κοινωνικοὶ ἐπιστήμονες, τοῦ διαμετρήματος τοῦ κου Στέρνχελ.

  Τέσσερα σημεῖα. 1) Ἀπὸ συνεντέυξεις του, μία μόνη ἀσυνέπεια βρῆκα. Λίγο βιαστικά ἴσως ἀπάντησε σὲ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὸν γάμο ὁμοφυλοφίλων ὅτι εἶναι φυσικὸ νὰ συναντᾶ ἀντιδράσεις, διότι εἶναι ἐπαναστατικὴ νομοθέτηση. Ἑγὼ ὑποψιάζομαι ὅτι εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τοῦ ἐγκλωβισμοῦ τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

  2) Ὁ ἴδιος ὁ Στέρνχελ ἐπισημαίνει κάτι ποὺ δὲν λέγεται συχνὰ δημοσίως. Ὁ γνωστὸς ἀπολογητὴς Γερμανὸς ἱστορικὸς μακαρίτης Ἔριχ Νόλτε τοῦ εἶχε δώσῃ νὰ κάταλάβῃ ὅτι ἔψαχνε νὰ ὑποστηρίξῃ μιὰ θεωρία ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν, λέει, κηρύξει τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Γερμανίας συντασσόμενοι με τὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων. Ἕτσι καὶ διὰ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ δικαιώνεται ἡ ναζιστικὴ Γερμανία. Προσοχὴ λοιπόν. Τώρα ἔκανα τὴν σύνδεση. Ἡ θέση τοῦ μακαρίτη τοῦ Νόλτε - καὶ ὄχι τοῦ Χάμπερμας, ποὺ τοῦ ἀντιτάχθηκε, εἶναι ἴσως ἀκριβῶς ἡ σημερινὴ ἰδεολογία τῶν Σόιμπλε καὶ Μέρκελ. Βλ. για τὴν διαμάχη τῶν ἱστορικῶν https://en.wikipedia.org/wiki/Historikerstreit Ἕτσι ἐξηγεῖται ἡ σημερινὴ συμπόρευση Γερμανίας καὶ ἀκραῖου φιλελευθερισμοῦ. Ἡ Γερμανία σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὸν κομμουνισμό.

  3. Ὁ συνδυασμὸς ἐπανάστασης καὶ ἀντιδιαφωτισμοῦ ἔχει ἕνα παράξενο προηγούμενο : τὴν Ἑλλάδα.

  Κιτσίκης καὶ Στέρνχελ φαίνεται νὰ συμφωνοῦν πὼς μητέρα τῶν ἐπαναστάσεων εἶναι ἡ Γαλλία. Ὅπως στὴν ἱστορικὴ γλωσσολογία θεωρεῖται συνήθως ἡ πατρίδα μιᾶς γλῶσσας ἐκείνη ποὺ διασώζει τὴν μεγαλύτερη διασπορὰ διαλέκτων, ἔτσι ἡ Γαλλία ἐμφανίζει τὴν μεγαλύτερη διασπορὰ ἐπαναστάσεων. Ὅμως ἡ Ἑλλάδα εἶναι τρόπον τινά ἡ πρώτη θυγατρικὴ τῆς μαμᾶς Γαλλίας. Ἡ Ἐλληνικὴ Ἐπανάσταση ξεκινάει ἄν δεν ἀπατῶμαι μὲ γιακωβίνικο πρόγραμμα καὶ μὲ συντάγματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὰ γαλλικά. Ἁκόμα καὶ ἡ διάταξη ποὺ θέλουν νὰ ἀφαιρέσουν οἱ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περὶ ἐπικρατούσας θρησκείας προέρχεται ἀπὸ τὸ Κονκορντὰ τοῦ 1801 μεταξὺ Ναπολέοντος καὶ Βατικανοῦ. Ὅμως στὴν πράξη ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν εἶναι ούτε κἄν Ναπολεόντειου τύπου. Ἕγκειται στὴν πλήρη ἐξολόθρευση Τούρκων καὶ Ἑβραίων. Εὶναι δηλαδὴ ῥιζοσπαστική, καὶ αὐτὸ τὴν ἐποχή του ὀνομάζεται "ἐθνικὴ ἐπανάσταση, ὄχι καρμπονάρικη". Ἑπίσης, ἀντίθετα μὲ τὶς ἐπαναστάσεις τῆς Γαλλίας, εἶναι ἀπὸ ἐλάχιστα ἔως καὶ καθόλου ἀντικληρικαλική.

  Τέλος συνδυάζεται, ἄν δώσουμε γιὰ παράδειγμα βάση στὰ "ὀράματα καὶ θάματα" τοῦ Μακρυγιάννη, μὲ μυστικισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχεις απόλυτο δίκαιο περί Ελληνικής Επαναστάσεως.

   Αποτελεί την πρώτη Εθνική επανάσταση, Φιλελεύθερου όμως τύπου.

   Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης εξεθείασε την...Γαλλική Επανασταση!

   Η αρχή του τέλους το 1832.

   Delete
 22. 4. ΥΓ. Ὁ Στέρνχελ ἐπιμένει. Σὲ τρείς μερικές ἐβδομάδες τὸ καθεστὼς τοῦ Βισύ ἐσκούπισε 150 χρόνια ἱστορίας στὴν Γαλλία (μὲ τεράστια λαϊκὴ ὑποστήριξη). Σκεφτεῖτε λοιπὸν τί ἔκανε στὴν Ἑλλάδα ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση γιὰ 2000 χρόνια ἱστορίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δε θέλω να το σκέφτομαι.

   Ευτυχώς γλίτωσε από το ελλαδικό καρκίνωμα η Κύπρος.

   Και μετά σου λένε οι φυλετιστές ότι οι Κύπριοι ως Αρμενοειδείς δεν είναι..Έλληνες!

   Ίσα-ίσα οι Κύπριοι είναι σωστοί Έλληνες και όχι γραικύλοι.

   Delete
 23. Συμπέρασμα. Αὐτὸ ποὺ κατάλαβε ὁ Στέρνχελ εἶναι ὅτι ὁ φασισμὸς ἔδωσε διέξοδο σὲ ἕνα τεράστιο ῥεῦμα ἀστυφιλίας ποὺ χαρακτήρισε τὸν ὕστερο εὐρωπαϊκὸ 19ο αιῶνα. Κατάλαβε ὅτι ὁ φασισμὸς ἦταν state building.

  Tῶρα σὲ μᾶς γιατὶ ὁ φασισμὸς δὲν πιάνει τόπο. Διότι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἔκανε τὸ ἑξῆς. Ἁφενός ἀπελευθέρωσε ἕνα κομμάτι γῆς, ἀφετέρου ὅμως τὸ ἀντίτιμο ἦταν νὰ παραιτηθῇ ὁ Ἕλληνας ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχει στὴν καρδιά του. Δὲν εἶναι Γερμανός, Ἰταλός, Γάλλος ἐπαρχιώτης. Εἶχε μιὰν Αὐτοκρατορία καὶ τὴν ἔχασε. Δἐν τὸν ἀπασχολεῖ τὸ state building ἀλλὰ τὸ state recovery. Εἶναι μοναρχικός, ἀντεπαναστάτης μέχρι μυελοῦ ὀστέων, σιχαίνεται τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση και τὸν Ναπολέοντα, καὶ μόνο σὰν ἀφορμὴ τοῦς ηὖρε. Καὶ ἐπίσης δὲν εἶναι λοιπὸν φασιστής.

  Γιατί. Διότι ἡ βάση τῆς θεωρίας τοῦ Στέρνχελ εἶναι ἡ ἑξῆς. Ἡ γαλλική δεξιά ἔχει τρείς κλάδους. Légitimisme, δηλ. Καπετισμό, Βοναπαρτισμὸ καὶ Ὀρλεανισμό. Ὁ φασισμὸς σὲ καμιά τους δὲν ἐντάσσεται, καταλάβετέ το Γάλλοι, λέει ὁ Στέρνχελ. Δὲν εἶναι δεξιά. Οὔτε ἀριστερά. Εἶναι ἐπανάσταση. Αὐτὸ λέει ὁ Στέρνχελ.

  Ὅ Ἕλληνας εἶναι νομίζω 100 τοῖς ἑκατὸ légitimiste. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἕνα πράγμα θέλουνε, νὰ ἀναστηθῇ ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς. Γι αὐτὸ θὰ δίνανε εὐχαρίστως τὴ ζωή τους. Αὐτὰ ποὺ λένε, ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἔγινε λόγῳ ἀστικῆς τάξης, εἶναι μᾶλλον μπαροῦφες.

  ReplyDelete
 24. Η στιγμή που βλέπεις τους αναρχικούς να φωνάζουν "Ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο"!

  https://www.youtube.com/watch?v=eRjF_jGsNT8

  Πόση μα πόση μετριότητα επιτέλους στο μπουζουκιστάν;

  Φιλελεύθεροι τάσσονται ακραία υπέρ του καπιταλισμού, αγνοώντας την Ιδεολογία των και αγνοώντας τις συνέπειές της επί της Οικουμένης εδώ και 200 χρόνια.

  Φασίστες τάσσονται υπέρ του καπιταλισμού και κατά του Σοσιαλισμού λόγω...Κομμουνισμού!

  Κομμουνιστές κατηγορούν τον Φασισμό ως όργανο των καπιταλιστών χάριν του Φιλελευθερισμού!

  Και η χώρα βουλιάζει συν 5 πατώματα κάτω από την γη κάθε μέρα.

  Επιτέλους ελλαδίτες!

  ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ!!!!!!!!


  Αναρχικοί έλεος! Με αυτά που λέτε κατά του Έθνους, της Παραδόσεως, της Οικογενείας και του...ρατσισμού(!) θα γυρίζουν ο Μπακούνιν και ο Προυντόν ολημερίς και ολονυχτίς στους τάφους των!

  Ποίο παγκόσμιο προλεταριάτο;;;

  Ποίο προλεταριάτο;

  Αναρχικοί είσθε υποτίθεται, και φωνάζετε...Κομμουνιστικά(μαρξιστικά λενινιστικά) συνθήματα!!!;;;


  Για αυτό η λύση είναι μία:

  Ορθοδοξία και Ορθόδοξος Φονταμεταλισμός α λα Κύριλλος Αλεξανδρεύς!

  Έχουν βγει εδώ και μερικό καιρό σωριδόν σελίδες όπως "Πατριάρχης", "Ξεπεσμένοι Ευγενείς" και λοιπά όπως "Καπιταλισμός ή Θάνατος" πλήρους αντιδιαλεκτικής φύσεως. Μία ζωή ο ελλαδίτης γραικύλος μα αναρχικός είναι, μα φιλελές είναι, μα Φασιστής είναι, μα Εθνικοσοσιαλιστής είναι, μία ζωή θα ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΟ ΤΡΟΠΟ!!!


  Επιστροφή στην Παράδοση εδώ και τώρα!

  Δηλαδή στην Ρωμανία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντινουπολίτη, μην παρασύρεσαι τόσο εύκολα. Σου έδωσα νομίζω απάντηση στο ζήτημα του Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Πως αναγάγεις αυτό που έκαναν μερικοί φρενοβλαβείς σε παράδοση;

   Ήταν μια ατυχής στιγμή η οποία όπως σου εξήγησα ότι σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες καταδικάστηκε από τους χριστιανούς. Όπως επίσης και λόγω του αυθόρμητου χαρακτήρα του Κυρίλλου έγιναν συστάσεις και σε αυτόν. Στην Εκκλησία ελέγχεσαι από το κοινό σώμα, δεν κάνεις ό,τι θέλεις όπως στις ιδεολογίες.

   Επίσης, εσύ θα έπρεπε αφού σπουδάζεις φυλετική, να το δεις φυλετικά το θέμα. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής ήταν πάντα απολίτιστοι και βάρβαροι σε σχέση με έναν Έλληνα. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας ήταν επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο γεμάτο αιγύπτιους ψαράδες και ναυτικούς οι οποίοι ταυτόχρονα δεν επιθυμούσαν την ρωμαϊκή κυριαρχία. Αυτά που βλέπεις στην ταινία Αγορά, από την οποία έχεις επηρεάσει και διαμορφώσει τη σκέψη σου, δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν στην Ελλάδα.

   Επομένως είναι άστοχο θεωρώ και φυλετικά αυτό που ζητάς.

   Delete
  2. Όχι και όχι.

   Η πολιτική συνεπάγεται ΒΙΑ και Παραβολανικά τάγματα εφοδου.

   Όσο για τα περί Ελλάδος=Δύσεως και Ανατολής=Βαρβαρότητα, γελάνε και οι πέτρες!

   Η Ανατολή, ιδίως η Ιρανική Ανατολή είναι πολύ κοντύτερα και στην Ρωμηοσύνη και στην Ελληνική ψυχή και φυσικά οπως έχω ξαναγράψει αλλά δεν έδωσες βαση, ο Μεσογειακος φαινότυπος είναι συγγενής του Ιρανικού και του Αραβικού.

   Ο Αραβικός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "αποβλακωμένος" Μεσογειακός λόγω του περιβάλλοντος της ερήμου στο οποίο αναπτύχθηκε, όταν διασπάστηκε από τον (πρωτο)Μεσογειακό gracile ή Κρομανοειδούς γνωρισμάτων.

   Οι σχέσεις και οι κοινωνίες Ιρανικών, Μεσογειακών και Αραβικών μοιάζουν αρκετά μεταξύ των και ιδίως είς ό,τι αφορά τις σχέσεις ανδρών-γυναικών και την σημασία της Οικογενείας. Πλήρης η αντίθεση με τον ψυχισμό των Βορείων, Βαλτικών, Νορδικών και Νορδο-Κρομανοειδών.

   Για να λέμε την αλήθεια, η Βαλκανική Χερσόνησος πλην Κροατίας, η Νότιος Ιταλία μέχρι τη Νάπολη μαζί με την Σικελία και η Μάλτα έχουν πολλά περισσότερα κοινά με την Μέση Ανατολή παρά με την "Ευρώπη" που ξεκινά βορείως της Νάπολης από την Ρώμη και από την Ισπανία, έως την Σκανδιναυία.

   Delete
  3. Η άποψή μου αυτή βρίσκει 100% αποδοχή και απόδειξη εάν κοιτάξει κανείς τους αρχαίους πολιτισμούς(Ελληνικο και Ρωμαϊκό) που υπήρξαν δημιουργήματα των Μεσογειακών κυρίως.

   Εκεί θα δει μία σφοδρή αντίθεση Ευρώπης-Μεσογείου και πλείστα κοινά μεταξύ Καρχηδονίων, Ρωμαίων, Ελλήνων και Περσών.

   Επίσης μία τρομερή αντίθεση και εχθρα Μεσογειακών και Γερμανικών φυλών, από τότε...

   Delete
  4. Συνεπώς βάσει των σχολίων επάνω, το ότι θα υπήρχε απόσπαση των Γερμανικών βαρβαρικών βασιλείων από την Ρωμαίηκη Παράδοση και Κληρονομιά με την γέννεση της Δύσεως ήταν...επόμενο, φυλετικά ομιλώντας.

   Δεν είναι τυχαίο που το ρασιοναλιστικό πνεύμα ρίζωσε στην Βορεια Γερμανότροπη Ιταλία, την λεγομένη Λογγοβαρδία και Παδανία.

   Η Ιταλία δεν είναι μία χώρα αλλά δύο...

   Delete
  5. Ο Μεσογειακος φαινοτυπος είναι αρκετά συναισθηματικος. Και συνεπώς ζει την θρησκεία και την βιώνει έντονα.

   Αυτό το έχει κοινό με τους λαούς της Ανατολής, Ιρανικού και Αραβικού φαινοτύπου.

   Δεν είναι τυχαίο που Ισλάμ και Ορθοδοξία μοιάζουν πολύ μεταξύ των και μονάχα θεολογικώς διαφέρουν.

   Εν αντιθέσει η Γερμανική-Λατινική-Αγγλοσαξωνική Δύση αποτελεί ψυχικά ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, με πτωχή πνευματικότητα και συναίσθημα.

   Ακόμη και ο αποκρυφισμός υπήρξε προσπάθεια επιστημονικοποιήσεως του πνευματικού κόσμου. Δηλαδή ρασιοναλισμού του.

   Delete
  6. ἀπολίτιστοι καὶ βάρβαροι ΓΙΑ ἕναν Ἕλληνα ἤ μᾶλλον ἑλληνίζοντα.

   Delete
  7. Μα μισό λεπτό. Εδώ παραλείπονται καίρια ιστορικά δεδομένα. Οι Έλληνες δεν ήταν αυτοί που μετά τους περσικούς πολέμους χαρακτήριζαν τους Πέρεσες βάρβαρους για να αντιαπαραθέσουν τον ελληνικό πολιτισμό από τον περσικό; Τι εγγύτητα έχουν ρε Κωνσταντινουπολίτη μεταξύ τους; Εδώ οι ίδιοι οι Έλληνες τους ανακήρυξαν περήφανα βάρβαρους τους Πέρσες, κάτι που ακολούθησαν μετά και οι Ρωμαίοι, εννοώντας φυσικά τόσο τους Βόρειους (Γερμανούς, Φράνκους κλπ), όσο και τους Ασιάτες βάρβαρους.

   Βάρβαροι ήταν οι Αιγύπτιοι για έναν Έλληνα και για έναν Ρωμαίο. Απλώς εσείς έχετε την λανθασμένη εντύπωση ότι μετά τις κατακτήσεις τους Αλεξάνδρου και της Ρώμης γίνανε όλοι Έλληνες στις ανατολικές περιοχές.

   Delete
  8. Καλά για τους βυζαντινούς τι να πούμε. Άθεους, απολίτιστους και βάρβαρους τους ανέβαζαν και τους κατέβαζαν τους Άραβες και τους μουσουλμάνους. Δεν έχεις διαβάσει τις πηγές για αυτό τα υποστηρίζεις αυτά. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου που δεν το έχω βρει ακόμα. Αλλά νομίζω ότι είναι φυλετικό το σκάλωμά σου. Έχει να κάνει με μία συγκεκριμένη φυλή.

   Delete
  9. Καθόλου δεν μοιάζει το Ισλάμ με την Ορθοδοξία. Επιχειρήματα έχεςι ή μόνο απλές προτάσεις;

   Οι μουσουλμάνοι είναι ακραίοι μονοθεϊστές και παράλληλα ηθικιστές. Υπάρχει ένας Θεός από πάνω που ρίχνει κάτω στη γη εντολές και διαταγές και οι άνθρωποι οφείλουν να τις εκτελούνε.

   Οι μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή εσένα ως χριστιανό σε θεωρούν πολυθεϊστή, επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν το δόγμα της Τριάδος. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Δεν το κάνουν επίτηδες. Αυτό δεν είναι θεολογική διαφορά. Αυτό είναι διαφορά νοημοσύνης φίλτατε.

   Delete
  10. "Εν αντιθέσει η Γερμανική-Λατινική-Αγγλοσαξωνική Δύση αποτελεί ψυχικά ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, με πτωχή πνευματικότητα και συναίσθημα".

   Αυτό είναι σωστό. Το ότι οι Έλληνες είναι όμως κοντά με τους Ιρανούς και τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς και τους Άραβες δεν είναι σωστό.

   Το ότι το ένα που λες ισχύει, δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάνει και το άλλο να ισχύει. Η σκέψη σου είναι καθαρά μανιχαϊστική. Ή άσπρο ή μαύρο. Δεν πάει έτσι όμως. Έχει ζουμί το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό.

   Delete
  11. Για έναν γραικύλο.

   Delete
  12. Βέβαια εδώ οι Έλληνες του 4ου και του 5ου μ.Χ. αιώνα δεν καταλάβαιναν το τριαδικό δόγμα, και περιμένω από τους Άραβες - μουσουλμάνους να το συλλάβουν; Πολλά ζητάω κι εγώ.

   Delete
  13. Δεν κατάλαβες τί είπα.

   Μίλησα καταρχήν ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ και οχι Εθνικώς.

   Δεύτερον, αναφέρθηκα σε πολιτισμούς οι οποίοι δυστυχώς σήμερα τρεμοσβήνουν.

   Τρίτον όταν υπήρχαν οι πολιτισμοί αυτοί, οι Έλληνες ήσαν κυρίως Μεσογειακοί ενώ σήμερα είναι στην μεγάλη πλειοψηφία(70%) Βαλκάνιοι και όχι Μεσογειακοί, ειδικά όσο αυξάνονται οι μετανάστες από την Ελλάδα για εξωτερικό(που δεν είναι Διναρικοί αλλα Αλπικοί, Κρομανοειδείς και Μεσογειακοί).

   Delete
  14. Ένοχε δεν έχεις επαρκή μόρφωση.

   Ο ίδιος ο Καθηγητής ειχε πει εξάλλου ότι ο βάρβαρος εχει την έννοια του ξςνου στην κουλτούρα των αρχαίων Ελληνων και οχι αυτή του αγροίκου.

   Ο Βασιλεύς Αλέξανδρος ανεκηρύχθη βασιλεύς Περσών. Δηλαδή βασιλεύς...αγροίκων;

   Όχι βέβαια!

   Delete
  15. Άλλωστε τότε το αντίστοιχο της σημερινής "αναπτυγμένης" Δύσεως η οποία αποτελεί καταφύγιο σε καιρούς δυσχερείς, ήταν η Περσία.

   Συνεπώς είχε υψηλού επιπέδου πολιτισμό.

   Delete
 25. Ντούγκιν συμφωνώ με εσέ!

  Ο Μοντερνισμός είναι ένα τσίρκο τρελών και φρενοβλαβών και πρέπει να λήξει αμέσως!

  Θλίβομαι να βλέπω συνεχώς μετριότητες και ιδίως δε, στον Εθνικιστικό χώρο τον Ελληνικό που είναι ο χείριστος της Ευρώπης όλης!

  Δυστυχώς, το μέλλον κρίνεται άκρως ζοφερό!

  Πουθενά ελπίδα. Μαύρο λέει ο ένας, άσπρο λέει ο άλλος. Διάσπαση στην διάσπαση και πουθενά σύμπλευση.

  ReplyDelete
 26. Δημήτρης Κιτσίκης:

  " Ο Ελληνισμός ολοκληρώνεται μόνον μεσω του Τουρκισμού".

  Λόγω της Βυζαντινοωθομανικής Παραδόσεως και του σφροδρού αντιδυτικού, αντιφιλελευθέρου και αντιδιαφωτιστικού πνεύματος της Τουρκίας σωστά Καθηγητά; Λόγω της προσδέσεως της στην θρησκεία σωστά;

  ReplyDelete
 27. Πόσο δίκιο έχεις Δημήτριε Τσίκα!

  http://dimitrios-tsikas.blogspot.com/2016/12/6-2008.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅχι ἀκριβῶς. Ἡ δολοφονία τοῦ Ἀλέξανδρου Γρηγορόπουλου ἦταν ἀφορμὴ ἐπίδειξης ταξικῆς ταπείνωσης εἰς βάρος τῶν μικροαστκῶν στρωμάτων ποὺ ἐκπροσωποῦνταν ἀπὸ τὸν ἀστυνομικὸ ἀπὸ τὴν χρυσὴ νεολαία τῶν Βορείων Προαστείων, πρώην κομμουνιστικὴ νῦν δε νεοσυντηρητική ἤ μᾶλλον κρυφομοναρχική.

   Delete
  2. 3 λαλούν και δυο χορεύουν!

   Delete
  3. Ὁ Παζολίνι εἶχε πῇ ὅτι προνομιοῦχοι ἦσαν οἱ φοιτητές καὶ προλετάριοι οἱ ἀστυνομικοί.

   Delete
  4. Τὰ προοδευτικὰ βόρεια προάστεια εἶναι Χρυσὴ Νεολαῖα, οἱ δὲ μετανάστες καὶ διάφοροι ξέμπαρκοι ἀναρχικοὶ εἶναι chair à canons. Διόρθωσα τὸ λάθος μου νομίζω σὲ προηγούμενη ἀφορμή - ἄλλο Χρυσὴ Νεολαῖα, ἄλλο φασισμός. Ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι ἀριστοκρατισμός. Οἱ δὲ ἀστυνμικοὶ εἶναι ἔμμισθα ὄργανα τοὺ καθεστῶτος καὶ τὸ μπάτσοι-γουροῦνια-δολοφόνοι ποὺ συντηρεῖται ὄχι ἀπὸ τοὺς ἐργάτες ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς.. πλούσιους εἶναι ἐπίδειξη κοινωνικῆς ἀνωτερότητας σὲ βάρος τοῦ ὑπηρέτη. Δηλαδὴ ὁ Κορκονέας εἶναι ὁ ὑπηρέτης μὲ λιβρέα ποὺ τόλμησε νὰ σκοτώσῃ τὸ ἀφεντικό του. Τόσο βαθειὰ πωρωμένη εἶναι ἡ λεγόμενη ἀριστερὰ στὴν Ἑλλάδα.

   Delete
  5. Ἑπιχειρῶ ἕναν ὁρισμὸ τοῦ φασισμοῦ. "Ὁ φασισμὸς εἶναι ἕνα ἀντικοινοβουλευτικὸ κίνημα ποὺ στοχεύει στὸν προσανατολισμὸ τῆς κρατικῆς στρατογραφειοκρατίας ἑνός δεδομένου ἔθνους-κράτους πρὸς τὴν μεγίστη δυνατὴ ὁμογενοποίηση τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου διὰ τῆς ὑπακοῆς σὲ ἕναν ζῶντα χαρισματικὸ ἠγέτη ποὺ ἐνσαρκώνει τὸ ἀντιμοναρχικὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ".

   Delete
  6. Ἡ μεγάλη σύγχυση ποὺ ἔχει προκληθῇ σὲ μᾶς τοὺς φλώρους ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ λεγόμενη φιλολογία εἶναι ὅτι τὰ σώματα καταστολῆς εἶναι τάχα μου πάντα νομιμόφρονα πρὸς τὴν ἐξουσία. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ σκεφτοῦμε τοὺς ἁρματολοὺς τοῦ 21 οἱ ὁποίοι τί ἦταν - χωροφύλακες ἦταν τοῦ Σουλτάνου ποὺ ἐδιορίζοντο ἀπὸ τὸν πασὰ καὶ ἐνετάσσοντο στὸ πασαλῆκι του.

   Τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ τὰ ὄργανα καταστολῆς κι αὐτοὶ ἄνθρωποι εἶναι καὶ ἔχουν τὴν ἐπαναστατικότητά τους. Ὁ Ἰαβέρης τῶν Ἀθλίων τοῦ Βίκτωρα Οὐγκῶ εἶναι ἐπαναστάτης, ἔχει ὄραμα. Γι αὐτὸ αὐτοκτονεῖ ὄταν καταρρέει τὸ ἀξιακό του σύστημα. Ὁ Ουγκῶ εἶναι μεγάλος συγγραφέας ποὺ κατηγορήθηκε γιὰ γλυκανάλατο χριστιανοκοινωνισμό.

   Delete
  7. Κωσταντή σταμάτα επιτέλους!

   Μας έχεις πρήξει με τον Μαρξιστικό σιχαματικό μοντερνισμό σου επιτέλους, της απολύτου κολοκυθοφιλοσοφίας.

   Ξέρω τα Βόρεια Προάστια στον βόθρο αυτό έζησα 3 χρονια και τον έμαθα μέχρι τα ακάθαρτά του απέξω και ανακατωτά!

   Προσεύχομαι να τους επιτεθεί η Αλ-Νούσρα ή να τους καθαρίσει η Χρυσή Αυγή. Ουδείς πιο βδελυρός των αστών και δη των ψευδομεγαλοαστών.

   Καθηγητά πολλά συγχαρητήρια στην Μητέρα σας που έφτυσε τους αστούς κατάματα και πολέμησε κατά του Φιλελευθερισμού με εργάτες και αγρότες, παρότι το έπραξε μέσω του Κομμουνισμού.

   Delete
 28. Συνοπτικά, ἡ πρόχειρη ἔρευνά μου μέχρι στιγμῆς ὑποδεικνύει ὅτι ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τῆς ἀνάρτησης εἶναι, ὅλος ὁ κόσμος θέλει φασισμὸ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Διότι αὐτοὶ εἶναι προσκολλημένοι μέσῳ τῆς ἐκκλησίας στὴν βυζαντινὴ παράδοση καὶ ὅ,τι περιμένουν οἱ ἄλλοι λαοὶ ἀπὸ τὸν φασισμὸ οἱ Ἕλληνες τὸ περιμένουν ἀπὸ τὸν μαρμαρωμένο βασιλιά.

  Ἑπιπλέον, τείνω νὰ πιστέψω ὅτι κάνουν λάθος παρὰ τὶς καλές τους προθέσεις οἱ ἀστοὶ ἱστορικοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 μόνο εργαλειακὰ μεταχειρίστηκε τὴν ἐκκλησία. Ἀντίθετα, ἡ ἀστικὴ τάξη χρησίμεψε σὰν μπουρλότο ὥστε νὰ κάνει μπούμ τὸ αὐτοκρατορικὸ ὅραμα ποὺ κρυβόταν στὰ ὀστεοφυλάκια τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν. Θὰ διαφωνήσουν μαζί μου, βέβαια, ἀλλὰ εἶμαι καὶ ἔτοιμος νὰ διαψευστῷ.

  Ἡ χρυσὴ ἐποχὴ ποὺ δίνει στὸν μικροκτηματία καὶ τὸν φαντάρο καὶ τὸν μικροεπαγγελματία ὅ,τι περιμένει ἀπὸ τὸν φασισμὸ εἶναι μᾶλλον αὐτὴ τῶν Μακεδόνων Αὐτοκρατόρων, ὁπότε και ἔχουμε καὶ διάφορα δείγματα ἐπανελληνισμοῦ τοῦ Βυζαντίου.

  ReplyDelete
 29. Γενικά -βλ. τὴν ἀναφορά μας παραπάνω γιὰ τὸν Ἀλέξη Γρηγορόπουλο -τὸ ἐλληνικὸ πνευνατικὸ κατεστημένο εἶναι πουλημένο, καὶ τί ἐννοῶ πουλημένο. Ἐμφανίζει την ἀστικὴ ζωή, τὰ ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ, σὰν ἕνα ἄπιαστο ὄνειρο, σὰν ἁμαρτία. Μὲ πᾶσα δυνατὴ ἀφορμή. Γιὰ νἆσαι Ἕλληνας πρέπει νὰ σκοτώσῃς Τοῦρκο. Γιὰ νἆσαι νέος πρέπει νὰ σκοτώσῃς μπάτσο. Εἶναι λοιπὸν ὀργανικὸ μέρος τοῦ ὀθωμανικοῦ φορολογικοῦ συστήματος. Ὁργανικὸς τουρκοδιανοούμενος, ποὺ θἄλεγε ὁ Γκράμσι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το πνευματικό κατεστημένο δεν ορίζεται. Το πνευματικό κατεστημένο είναι αυτό που ορίζεις εσύ από μόνος σου.

   Όταν λοιπόν η Κωνσταντινούπολη θα ανήκει στο ελληνικό κράτος, ίσως να μην ζούμε.

   Όμως και πάλι κάτι τύποι σαν εσένα, τις προφητείες των γερόντων ακόμη και τότε θα τις χλευάζετε...

   Ελπίζω όμως να γίνει εν όσω ζούμε, για να δω τις αντιδράσεις σας όταν θα μπαίνουμε οι χριστιανοί στον ναό μας...

   Delete
 30. Τελείως συγκεκριμένα, τὸ πνευματικὸ κατεστημένο τῆς Ἑλλάδος ἀνέλαβε μιὰ βρώμικη ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς γέννησής του. Νὰ ἐξοντώσῃ τὸ παρελθόν 2500 χρόνων, ἀπὸ τὴν ρωμαϊκὴ κατάκτηση μέχρι τὸ 1821, μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, στὸ ὄνομα τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τῆς ἐθνικοφροσύνης καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ. Ὁ Στέρνχελ λέει ὅτι ἡ Γαλλία καὶ ἡ Εὐρώπη ποτε δὲν εἶχαν ἀνοσία στὸν φασισμό καὶ πολλοὶ Γάλλοι τοῦ τὴν πέσανε διότι τοῦς ἔλεγε, ἀφῆστε τα αὐτά. Τὸ καθεστὼς τοῦ Βισὺ ἦταν ἐθελούσια φασιστικό, δὲν ἦταν ἀπλῶς μαριονέτες τοῦ Χίτλερ. Τοῦς ἔλεγε ἐπίσης, μάλιστα κύριοι, ὁ φασισμός εἶναι καὶ σοσιαλισμός. Δὲν εἶναι ἀπλὸ παράρτημα τῆς ὀλιγαρχίας.

  Μποροῦμε νὰ ὑποθεσουμε ὅτι ἔχουμε τὴν τύχη, ἐδῷ στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἔχουμε ἀνοσία στὸν φασισμό. Διότι εἶναι τόσο μεγάλη ἡ πνευματικὴ ἀνάγκη ὅλων τῶν Ἑλλήνων νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν ἱστορία τους καὶ νὰ ἐνσωματωθῇ ἁρμονικὰ καὶ ὄχι σὰν ἀσπιρίνη ὁ φραγκισμός, ποὺ μόνο ἡ πνευματικὴ νομενκλατοῦρα γίνεται φασίζουσα. Ὁ λαὸς δὲν ἀντέχει ἄλλο νᾷναι ἡ ἐκκλησία του στὴν ἀνατολὴ καὶ τὸ κράτος του στὴ Δύση. Οὔτε ἀντέχει ἄλλο νὰ τὸν φορολογῇ καὶ ἠ Ἀνατολή καὶ ἡ Δύση καὶ ἡ ντόπια ὀλιγαρχία. Γι αὐτὸ καὶ δίχως νὰ τὸ ὁμολογῇ εἶναι σύμμαχος τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ καὶ προτιμᾷ χίλιες φορὲς τοὺς Τούρκους ἀπὸ τοὺς Κούρδους.

  Ἑπίσης κάτι ἄλλο ποὺ κάνει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἔχῃ σχετικὴ ἀνοσια στὸν φασισμό εἶναι ὅτι πάντοτε εἶχε ἐχθρικὲς καὶ παρασιτικὲς σχέσεις μὲ τὸ λεγομενο ἑλληνικὸ κράτος, ἐνῷ ἀπόσο βλέπω τὰ φασιστικὰ κινηματα κατὰ βασιν χρησιμοποιοῦν τὶς ἤδη ὑφιστάμενες κρατικές δομές ῥιζοσπαστικοποιῶντας τις. Βέβαια ἡ ντόπια και διεθνὴς ὀλιγαρχία κάνει ὅ,τι περνᾷ ἀπὸ τὸ χέρι της γιὰ νὰ ἐκφασίσῃ τὸν ἑλληνικὸ λαό, κάνοντάς τον νὰ πῇ, κράτος μου κρατοῦλι μου, ἐφαρμόζοντας τὸν μῦθο τοῦ Χότζα μὲ τὴν καλύβα.

  ReplyDelete
 31. Τέλος, πρέπει νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια τῆς ὑφηλίου οἱ πανεπιστημιακοὶ ποὺ λένε τὸ ἴδιο εἶναι κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἐπειδὴ εἶναι ὁλοκληρωτισμὸς σὰν ἀνάξιοι τοῦ τίτλου τους καὶ παραβιάζοντας κατάφωρα τὴν ἐπιστημονικὴ δεοντολογία ποὺ ἐπιβάλλει 1) τὴν μὴ γενίκευση 2) τὴν τεκμηρίωση 3) τὴν ἀντικειμενικότητα. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξεσκίζεται ὁ ἕνας στὴ δουλειά γιὰ νὰ διορθώσῃ ἕνα χωρίο τοῦ Ψευδοκαλλισθένους καὶ νὰ ψοφάῃ τῆς πείνας καὶ ὁ ἄλλος νὰ πληρώνεται γιὰ νὰ διαδίδῃ αὐτὲς τις κοτσάνες. Θέλεις κυριος νὰ λές ὅ,τι σοῦ κατέβῃ ; Πάνε πές τα στοὺς φίλους σου. Νὰ ἔχῃς ὅμως τὴν ἀπαίτηση νὰ πληρώνεσαι διπλὰ καὶ τριπλὰ γιὰ νὰ λές ἀτεκμηριώτα πράγματα, σὲ κάνει ὕποπτο γιά...ὁλοκληρωτισμό.

  ReplyDelete
 32. ΖΗΤΩ Η ΕΥΡΏΠΗ!!!

  http://www.newmoney.gr/diethni/309767-pano-apo-3-000-foititries-kai-foitites-gdithikan-gia-na-sigkentrosoun-xrimata

  Φιλελευθερισμός...το σημερινό ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ!

  Δε θέλω άλλη Ευρώπη! Όχι άλλη!

  Ζήτω η Ανατολή!

  Η Ευρώπη θα γίνει και πάλι ελκυστική για τον Ελληνισμό μόνον όταν γίνει ΠΑΡΑΔΟΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ και ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ.

  ΧΙΤΛΕΡ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!!!!

  Η απόλυτη ξεφτίλα του ήδη ξεφτιλισμένου αστού!

  ReplyDelete
 33. ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!

  http://foreignpolicy.com/2016/08/09/there-are-no-successful-black-nations-africa-diginty-racism-pan-africanism/?utm_content=buffer3d0b9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

  ReplyDelete
 34. "Ακόμη και ο αποκρυφισμός υπήρξε προσπάθεια επιστημονικοποιήσεως του πνευματικού κόσμου. Δηλαδή ρασιοναλισμού του".ΜΠΡΑΒΟ. Γειά σου Κωνσταντινουπολίτη μου, μεγάλε καὶ τρανέ, μὲ τὴν ἐξυπνάδα σου μᾶς ἔκανες σουξέ !!!

  Αὐτὸ εἷναι. Αὐτὸ προσπαθῶ νὰ ἐξηγήσω παραπάνω μὲ τὸ Βυζάντιο. Δηλαδὴ, ὁ φασισμός εἶναι μιὰ ὑπαρξιακὴ ἀντίδραση στὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀστικῆς τάξης διὰ τοὺ ὀρθοῦ λόγου, καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐπιβολὴ αὐτὴ εἶναι ἀνορθολογική, ὠς παραβιάζουσα τοὺς νόμους τῆς συνείδησης, ὁ κόσμος ἀντιδρᾷ.

  Ὁ Στέρνχελ σὲ Ἰσραὴλ και Γαλλία καὶ ὁ Χάμπερμας παλαιότερα στὴν Γερμανία τὄχαν καταλάβει. Σπρώχνοντας μπρὸς τὸν ὀρθολογισμὸ σὰν σύνθημα, πρῶτα διὰ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, σἠμερα διὰ τοῦ ἀντιἰσλαμισμοῦ, οἱ πνευματικὲς ἐλίτ τῆς Δυσης σπρώχνουν τὸν κόσμο στὸν φασισμό. Ἑπειδὴ ὅμως καὶ οἱ δύο τους, Χάμπερμας καὶ Στέρνχελ, ἔχουν κόλλημα (ἐπαγγελματικό, σὰν καθηγητές) μὲ τον Διαφωτισμό, δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ ταὐτιστῇ μὲ τὸ διαφωτιστικὸ ἰδανικό τους, ὄχι μόνο γιὰ ταξικοὺς ἤ ἐθνικοὺς ἤ θρησκευτικοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ σωστούς λόγους. Ὁ κος Κιτσίκης ἀντιθέτως φαίνεται νὰ τὸ καταλαβαίνῃ πολύ καλύτερα.

  Αὐτὸ ἐπίσης ποὺ δὲν καταλαβαίνουν οἱ ἱστορικοὶ τοῦ Βυζαντίου, ἄρα τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ὅτι τὸ Βυζάντιο ἔχει τὴν δική του γλῶσσα ποὺ εἶναι ἐν πολλοῖς ἐξωλεκτική καὶ ἀποτελεῖ μιὰ προσπάθεια νὰ μπῇ τάξη στὸ μὴ λεκτικό χάος τῆς ἀρχαιότητας. Δηλαδὴ ἀπὸ μιὰν ἄποψη ὁ ἑλληνικὸς λαός εἶναι τυχερὸς διότι ἔχοντας στὴν διάθεσή του ἕνα μή-λεκτικό αλλὰ ὀρθολογικό ταὐτόχρονα σύστημα, τὸ βυζαντινό, δὲν χρειάζεται τὸν φασισμό διότι τὸ σύστημα αὐτὸ τὸν προστατεύει ἀπὸ ἕνα ξέσπασμα τοῦ καταπιεσμένου ἀνορθολογικοῦ στοιχείου. Ὁ ἑλληνισμός ἔχει τεράστιο μέλλον δηλαδὴ ἀπὸ μιὰν ἄποψη, διότι ἔχει τὴν δυνατότητα μὲ εἰρηνικό τρόπο νὰ δώσει κοινωνική διέξοδο στὶς ἀνησυχιες τῆς ψυχῆς, και αὐτὸ προσπαθοῦσε νὰ κάνει ἐπὶ 1500 χρόνια τοὐλάχιστον. Ἕρχονται λοιπὸν οἱ ἀσχετοι καὶ λένε, ἀφοῦ τὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε κοσμικἠ λογοτεχνία ἦταν καθυστερημένοι. Μά, ἡ κοσμικὴ λογοτεχνία ὀδηγεῑ στὸν φασισμό !! Δὲν ὑπάρχει λογοτέχνης μετὰ τὸν Ῥουσσῶ ποὺ νὰ μὴν ἔπαθε τὴν πλάκα του μὲ τὶς Ἀναμνήσεις καὶ τὶς Ἐξομολογήσεις.

  Ὅλη ἡ νεώτερη λογοτεχνία ξεκινῶντας βέβαια ἀπὸ τὸν Βέρθερο τουῦ Γκαῖτε εἶναι παιδιὰ τοῦ Ῥουσσῶ, αὐτὸ μᾶς λένε τοὐλάχιστον στὰ σχολεῖα. Ὁ φίλος σου ὁ Χρυσαυγίτης ἔχει δίκιο παραπάνω, στὸ ὅτι ἡ εἰσβολή καὶ κρατικοποίηση τοῦ ὑποκειμενισμοῦ εἶναι τραὐματική. Δηλαδὴ εἶναι ὑγιὴς ἡ ἀντίδρασή του ἀλλὰ καταλήγει σὲ λάθος συμπέρασμα. Πολλὰ ἔχουν γραφῇ πάνω στὸ θεμα αὐτό. Βλ. γιὰ παράδειγμα Ρίτσαρντ Σένετ, ἡ τυραννία τῆς οίκειότητας, ἐκδ, Νεφέλη.

  Αὐτὸ ποὺ ὁ Στέρνχελ βρίσκει σὰν βάση τοῦ φασισμοῦ, τὶς ἐντάσεις στὴ Γαλλία μετὰ τὴν Κομμοῦνα, ξεπηδᾷ στὴν ὑπόθεση Ντρέυφους μὲ τὸν Ζολά, λέει ὁ Σἐνετ. Ο Ζολὰ ὑπερασπίζεται τὸν Ντρέυφους μὲ γλῶσσα συναισθηματική, ἀποφεύγοντας λογικά ἐπιχειρήματα. Ἕτσι λέει ὁ Σἐνετ. Δηλαδὴ φτιάχνεται μιὰ βάση ἐπίσημης συνεννοήσης ποὺ δὲν ἔχει ἀναφορὰ σὲ ἕνα κοινῶς παραδεδεγμένο σύστημα ἀξιῶν, ἀλλὰ στὴν ἔμπνευση, στὸ τί τοῦ κατεβαίνει τοῦ καθενός. Ἕτσι φτιάχνεται διὰ τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς δημοσιογραφίας ἕνα σύστημα ποὺ ὀδηγεῖ στὸν φασισμό.

  Τὸ λάθος τοῦ Σένετ, τοῦ Χάμπερμας, τοῦ Στέρνχελ, ἀλλὰ ὄχι τοῦ κου Κιτσίκη, εἶναι ὅτι λένε, φταίει ὁ ἀνορθολογισμός. Τεράστιο λάθος. Φταίει ὁ ἀνορθολογισμὸς ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν σύγκρουση λεκτικοῦ καὶ μή-λεκτικοῦ. Χωρίς νὰ τὸ καταλαβαίνουν ὑπερασπιζόμενοι τὸν ὀρθό λόγο συμμετέχουν καὶ αὐτοὶ στὸν ἐκφασισμὸ τῆς Εὐρώπης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ρίζα του Κακού είναι ο Μοντερνισμός.

   Όλες οι ιδεολογίες οδηγούν σε αδιέξοδη λούπα και φτου πάλι απ'την αρχή, είτε έχεις Φασισμό είτε Κομμουνισμό είτε Φιλελευθερισμό.

   Η διαφορά είναι η στήριξη της Παραδόσεως, της Οικογενείας και της Πνευματικότητος από τον Φασισμό, με αποτέλεσμα να παράγει υγιείς και νέες κοινωνίες, εν αντιθέσει με τον Φιλελευθερισμό που οδηγεί κυριολεκτικά εντός ενός αιώνος, μία κοινωνία στον βιολογικό θάνατο, αφού την έχει σκοτώσει ηθικά, πνευματικά, εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά.

   Για τον λόγο αυτό, τίθεμαι υπέρ ενός Ορθοδόξου Φονταμεταλισμού, αναλόγου ναι, του (Σιιτικού) Ισλαμικού. Διότι θα μας οδηγήσει, αναπόφευκτα, στην Ρωμανία, μακρυά από την ατελείωτη λούπα του Μοντερνισμού, λόγω ελλείψεως ναι, διαλεκτικής από τον Μοντερνισμό.

   Delete
  2. Δηλαδή η απάντηση στο ασπρο δεν είναι το μαύρο.

   Καθηγητά τώρα μόλις αντελήφθη το άρθρο σας για τον Ρομαντισμό στο Τρίτο Μάτι του καλοκαιριού, όπου λέγατε ότι η απάντηση στο κεφάλι(Διαφωτισμός) δεν είναι η ουρά(Αντιδιαφωτισμός), αλλά η εκ νέου σύνθεσή των.

   Η σύνθεση αυτή είναι που αποπειράται να πραγματοποιήσει ο Ντούγκιν με την 4η Πολιτική του Θεωρία. Εμείς την έχουμε ήδη έτοιμη.

   Λέγεται Ρωμαίηκο πρότυπο Διακυβερνήσεως και Ορθοδοξία.

   Delete
  3. Ο εκφασισμός είναι ζήτημα Ζωής ή Θανάτου, αλήθεια λέω:

   Φασισμός ή Θάνατος(Φιλελεύθερος και μετέπειτα Ισλαμικός)

   Delete
  4. Γενικά δηλαδή όπως λέγω και στον Ένοχο επάνω θέλει ολοταχώς προς την Ανατολή.

   Να ξεφύγουμε από το Δυτικό έκτρωμα.

   Η Ορθοδοξία θα μας σώσει. Τίποτε άλλο. Λοιπές λύσεις αποτελούν βραχυπρόθεσμες και όχι...χιλιόχρονες λύσεις.

   Delete
 35. YΓ. Ὁ Νῖτσε κάκιστα θεωρεῖται πρόγονος τοῦ φασισμοῦ. Ὁ μισὸς Νῖτσε εἶναι κλασσικιστής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Υπεράνθρωπος είναι μία μεγάλη πλάνη του Σατανά.

   Ο Σατανάς έχει πολλά πρόσωπα, ένα από αυτά είναι η ψεύτικη λύτρωση και ο φιλοσοφικός Εωσφορισμός, δηλαδή το πιστεύω ότι ο άνθρωπος δύναται να γίνει ένας...Θεός!

   Πού έφτασε η κοινωνία τα τελευταία 200 χρόνια...πόση διαστρέβλωση!

   Delete
  2. Προς Φσιστές:

   Η απάντηση στον ξεφτιλισμένο αστό δεν είναι το άλτερ έγκο του, ο Υπεράνθρωπος αλλά ο μοναχός!

   Delete
 36. YΓ2. Ὅπως βλέπετε παραπάνω καὶ οἱ δύο σας κάνατε λάθος καὶ καταλάβατε τὰ ἀκριβῶς ἀνἀποδα ἀπὸ αὐτά ποὔγραφα. Κωνσταντινουπολίτη ὁ μαρξισμὸς δὲν εἶναι γιὰ τοὺς κουλτουριάρηδες ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἐργάτες. Ἅν δὲν εἶχε βγῇ ὁ μαρξισμός θὰ λέγανε τὸν πόνο τους σὲ ἀλεξανδρινούς. Ἅλλο ἄν εἶναι αρκετός ἤ ὄχι.

  ReplyDelete
 37. ΥΓ2. Γιάννη οἱ βάρβαροι εἶναι πρῶτα καὶ κύρια οἱ ἀλλόγλωσσοι, μπὰρ μπάρ. Γι ἀὐτὸ ἔχει τὴν ἀξία της ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία, ἐπειδὴ διευκολύνει τὴν σωστὴ ἐτυμολόγηση τῶν λέξεων.

  Ὅταν λέει ὁ Θουκυδίδης βάρβαροι δὲν ἐννοεῖ ἀπολίτιστοι, ἐννοεῖ ἀλλόγλωσσοι. Ἑπίσης λάθος κατάλαβες παραπάνω, αὐτο ἀκριβῶς λέω, ὅτι πρέπει νὰ γίνει σεβαστὸς ὁ χῶρος τῶν προφητειῶν καὶ νὰ ἐξεταστοῦν πολὺ προσεκτικὰ τὰ Ὀράματα καὶ τὰ Θάματα τοῦ Μακρυγιάννη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρω πολύ. Αυτό συμβαίνει τον 5ο αιώνα π.Χ. Στους αμέσως επόμοενους αιώνες βάρβαρος δεν σημαίνει όποιον δεν μιλάει ελληνικά. Αφού η κοινή γλώσσα γίνεται η ελληνιστική κοινή. Δε σε κόβει λίγο; Ένας αιγύπτιος μιλούσε και αιγυπτιακά και ελληνικά αλλά και πάλι βάρβαρος είναι στα μάτια του Ρωμαίου.

   Delete
  2. Ὑπάρχει βρε κοινωνικὸς ἀνταγωνισμὸς ἐπ αὐτοῦ, τὰ ἑλληνικὰ εἶναι τὰ γαλλικὰ καὶ τὰ λατινικὰ τὰ ἀγγλικὰ τῆς ἐποχῆς. Οἱ Αἰγύπτιοι ἀνέρχονται καὶ οἱ Ῥωμαῖοι δὲν θέλουν νὰ κατέλθουν, ὅπως καὶ σήμερα.

   Delete
 38. Προς Κωνσταντινουπολίτη,

  Κατ΄αρχήν μία αρχική κραυγαλέα διαφοροποίηση Ισλάμ Ορθοδοξίας είναι ότι το Ισλάμ ήταν εξ αρχής, και ακόμα βέβαια είναι, καθαρά και αυστηρά ανεικονική λατρεία. Πολύ αυστηρά όμως. Μπαίνεις μέσα σε ένα τζαμί και είναι γεμάτο γυμνά ντουβάρια και κολώνες. Μπαίνεις μέσα και αμέσως αναλογίζεσαι «παιδιά θα το χτίσουμε το σπίτι, τι θα το κάνουμε;» Από την άλλη, μπαίνεις μέσα σε μια Εκκλησία και βρίσκεσαι ήδη μέσα σε μια κοινωνία αγίων, μοσχοβολάνε τα λείψανα του αγίου στην εκάστοτε τοπική εκκλησία, μοσχοβολάει το λιβάνι και είσαι ήδη όπως ακριβώς σε θέλει η Εκκλησία να γίνεις, άγιος. Βλέπεις παντού εικόνες και αγιογραφίες αγίων κάθε λογής από ασκητές σε στρατιωτικούς, μάρτυρες, ερημίτες, λόγιους κλπ. Ό,τι ταιριάζει στον καθένα στον δρόμο του προς την θέωση σύμφωνα με τον βίο και την πολιτεία του. Και εκεί μέσα μαζί με τους αγίους προσεύχεσαι.

  Εν αντιθέσει οι μουσουλμάνοι προσεύχονται ξυπόλυτοι στα ντουβάρια. Και περιμένουν από τα ντουβάρια να πάρουν χάρη. Και ξέρεις τι γίνεται έτσι; Όταν προσεύχεσαι και κοιτάς συνέχεια τα ντουβάρια, στο τέλος καταλήγεις κι εσύ ντουβάρι...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κοίτα εδώ:

   http://journeytoorthodoxy.com/2010/10/christianity-islam-compared/

   Delete
 39. Παιδιά νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάτι γιατί δεν πάτε καθόλου καλά.

  Λοιπόν. Για εσάς η έννοια του αρχαίου Έλληνα σημαίνει αποκλειστικά τον πολίτη της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ.; Μετά τον 5ο αιώνα παύουν να υπάρχουν αρχαίοι Έλληνες; Τον 2ο ή τον 1ο αιώνα π.Χ. υπάρχουν αρχαίοι Έλληνες ή μεταλλάχθηκαν με κάποιον τρόπο σε κάτι άλλο;

  Απαντήσετε, για να καταλαβαινόμαστε... Γιατί εγώ προσωπικά άκρη με το πως προσεγγίζετε την ιστορία δεν βγάζω...

  ReplyDelete
 40. Ἐμένα Γιάννη μὲ εἴχανε πάῃ στὶς κατακόμβες τῆς Ῥώμης. Βρῶμα, δυσῳδία, ντουβάρια, κάτι σχεδιάκια τῆς συμφορᾶς. Καὶ σκέφτηκα ἄν εἶναι νὰ προσεύχεσαι ἔτσι, τὶ ἀξίζει ἡ ζωή. Ἀπέξω στὸν ἀέρα λαμπροὶ ναοί, ἀγάλματα χρωματιστά, μεγαλοπρέπεια. Δὲν εἴχανε μείνει στὶς κατακόμβες τους οἱ βρωμιάρηδες, ποὺ βγῆκαν ἔξω καὶ σπάσανε τὰ ἀγάλματά των καὶ ἐγκρεμίσανε τοὺς ναούς των ;

  Θυμᾶστε τὸν Γιάννη Ἀγιάννη ποὺ κουβαλάει τὸν Μάριο στὴν πλάτη μέσα στοὺς ὑπονόμους τοῦ Παρισιοῦ ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε είχανε πάει στις κατακόμβες αγαπητέ και σου δείξανε που κρύβονταν οι χριστιανοί από τους διωγμούς, από τη μάχαιρα και τους δήμιους. Το Ισλάμ είχε ποτέ διωγμούς και δεν το ήξερα; Όχι. Παρόλα αυτά αρέσκεται σε μπουντρούμια και ντουβάρια όπως ακριβώς νοτυβάρια χτίζονται και οι πιστοί του.

   Delete
 41. Αν δεν λύσετε αυτό το καίριο και βασικό ιστορικό σας πρόβλημα, τότε όλες οι συζητήσεις σας πάνε στράφι...

  Διότι όταν εσείς γράφετε αρχαίος Έλληνας εννοείτε αποκλειστικά τον Αθηναίο του 5ου αιώνα π.Χ. Αυτό εννοείτε.

  Ή θα αποδεχτείτε λοιπόν ότι είσασταν κάποτε ψηλά (5ος αιώνας π.Χ.) και μετά παρακμάσατε και σας πήραν οι Ρωμαίοι από το χέρι σαν τα μωρά και σας έσωσαν, ακολουθώντας τους εσείς πιστά διότι ήταν εγγύτεροι από τους υπόλοιπους βαρβάρους στον πολιτισμό σας, ή αλλιώς δεν θα έχετε ποτέ ιστορική συνέχεια και θα γράφετε ασυναρτησίες. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο ελληνικός εγωισμός σας δεν σας επιτρέπει να το παραδεχτείτε αυτό, το ότι παρακμάσατε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ ἴδια ἡ ἔννοια Ἕλλην ἀλλάζει. Ἀπὸ ἐθνώνυμο γινεται ππολιτιστικὸ πρότυπο, ὅπως χρησιμοποιεῖται συχνὰ ἐδῷ μέσα. Γίνεται αὐτὸ ποὺ λέγεται σὲ ἅλλες ἐποχὲς homme civilisé.

   Delete
  2. Εν αρχή ην η Φυλή ουχί η Πατρίς.

   Συνεπώς Ρωμαίοι και Έλληνες αποτελούν αμφότεροι κυριολεκτικά το ίδιο αίμα, την ίδια βιολογική ομάδα, των Μεσογειακών με κοιτίδα τα νότια Βαλκάνια και το Αιγαίο.

   Δεν έχει νόημα ο διαχωρισμός Ελλήνων και Ρωμαίων. Κυριολεκτικά δεν έχει.

   Delete
  3. Για τον λόγο αυτό θέλουμε μία καινούρια συνομοσπονδία όχι μονάχα με το ανατολικό μας τμήμα, Δυτικά της Αγκύρας με κέντρο την Σμύρνη και την Πόλη, αλλά και με το Δυτικό μας κομμάτι, που ξεκινά από Σικελία στον νότο και φτάνει στον βορά μέχρι τη Νάπολη.

   Σικελία-Κρήτη-Κύπρος, οι 3 ναυαρχίδες του Ελληνισμού στο Αιγαίο.

   Θα είμαστε κύριοι της Μεσογείου με μία τέτοια συνομοσπονδία. Κάλλιστα δύναται να συμπεριληφθεί και η Βόρειος Ήπειρος, ώστε να αποκτήσουμε μία σημαντική ενδοχώρα.

   Delete
  4. Η σημαία της Αυτοκρατορίας που την έχεις και για εικόνα σημαίνει: ο αριστερός αετός ατενίζει προς τη Δύση και συμβολίζει την Αιώνια Πόλη, ενώ ο δεξιός ατενίζει προς την Ανατολή και συμβολίζει την Νέα Ρώμη. Η Παλαιά Ρώμη, αρέσει δεν αρέσει, ποτέ δεν ξεχάστηκε από τους Ρωμαίους. Σικελίες και Νάπολη και Νεάπολη και Νεάντερνταλ άσ΄τα για αλλού...


   Και αυτή ήταν και θα είναι η σημαία μέχρι το τέλος.

   Delete
  5. Η Ρώμη δεν είναι η δική μας πόλη αλλά το βάθρο του Σατανά, του Πάπα.

   Delete
  6. Και εσύ δεν είσαι Ρωμαίος αλλά Έλλην. Μακριά από εμάς και την ιστορία μας. Μείνει στον 5ο προ Χριστού αιώνα.

   Delete
  7. Άρα τί κάνεις στην Ελλάδα Ρωμαίε; Γιατί έχεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ διαβατήριο και μας τυραννάς;

   Μετανάστευσε στην Ρώμη εάν είσαι μάγκας, που δεν....

   Delete
 42. YΓ. Παιδιὰ θυμίζω ὅτι τὸ θέμα τῆς ἀνάρτησης εἶναι ὁ φασισμός. Ἑπιτρέψτε μου νὰ ἐπιχειρήσῳ νὰ τὰ βάλῳ στὰ θεμέλιά τους τὰ πράγματα κι ὅποιος ἔχει ἀντίρρηση ἄς τὸ πῇ.

  Ἡ σωστὴ ἱστορικὴ σειρὰ εἶναι ἐκ τοῦ ὅλου τὰ μέρη διαδοχικῶς. Χριστιανισμὸς (ΝΑΙ) -> Πολυθεϊσμός -> Μονοθεϊσμός -> Μοναρχία -> Συνταγματικὴ Μοναρχία -> Ῥεπουμπλικανισμὸς (ἀβασίλευτο κοινοβούλιο) -> Σοσιαλισμὸς (κοινωνικὸ κοινοβούλιο) -> κομμουνισμὸς (κοινωνικὸς ἀντισυνταγματισμός) -> φασισμὸς (ἀντικοινωνικὸς ἀντισυνταγματισμός).

  Ἡ τομὴ ἡ πολιτικὴ εἶναι μεταξὺ μοναρχίας καὶ συνταγματικῆς μοναρχίας. Αὐτὴ ἡ τομὴ εἶναι ποὺ μᾶς βάζει στὴν νεώτερη ἐποχὴ καὶ προκαλεῖ αὐτὸ ποὺ εἶπε κάποτε ὁ Ζαρατοῦστρα, τὴν μετατροπὴ τοῦ Ἰσλάμ σὲ ἰσλαμισμὸ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας σὲ ὀρθοδοξισμό. Ὑπάρχει μιὰ τἀση ποὺ δὲν κατονόμασα, ὁ μοναρχισμός, ποὺ ἡ καθαρή του μορφὴ εἶναι ὁ λεζιτιμισμός (légitimisme). Ἑγὼ ἰσχυρίζομαι ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἄνευ ἐξαιρέσεως εἶναι légitimistes, θέλουν δηλαδὴ μιὰ προἐπαναστατική, προσυνταγματικὴ κατάσταση ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.

  Τώρα, ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση δὲν ἔγινε ἐπειδὴ σχεδιάστηκε. Ὑπῆρχαν συνταγματικὲς ἰδέες ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε ἐπαναστατικὸ πρόγραμμα ποὔλεγε θὰ κόψουμε τὸ κεφάλι τοῦ Λουί, τὰ πράγματα γίναν τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο. Αὐτὸ μᾶς δείχνει πῶς λειτουργεῖ μιὰ ἐπανάσταση. Δηλαδὴ ὑπάρχει μιὰ ἔτοιμη κρατικὴ καὶ κοινωνικὴ δομὴ ποὺ ξαφνικὰ μέ βίαιο τρόπο ἀλλάζει προσανατολισμό. Ἕτσι τὸ βασίλειο τῆς Γαλλίας ἔγινε ἀπότομα ἔθνος τῶν Γάλλων, ὁ Τσαρισμὸς ΕΣΣΔ, ἡ Κίνα Λαϊκὴ Δημοκρατία και τὸ Ῥοὺμ Μιλλιὲτ Ἑλλάς. Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς γίνονται βίαια. Ἅς ποῦμε τώρα πὼς ἐμείς οἱ Χριστιανοὶ δὲν θέλουμε βία. Πῶς θὰ κάνουμε δουλειὰ χωρίς βία ;;

  Δύο πράγματα μᾶς ἀφοροῦν, 1) ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ στὸν πολυθεϊσμό (ὄχι τὸ ἀνάποδο) καὶ ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν μονοθεϊσμὸ στὴν μοναρχία. Ἑμᾶς δηλαδὴ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση. Μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως. Πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως, δηλαδὴ πρὸ τῆς ἐννοίας τοῦ Κοινωνικοῦ Συμβολαίου καὶ τοῦ Συντάγματος, ὑπάρχει ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ ἡ Παλαιἀ Διαθήκη. Θυμηθῇτε, ἀκόμα καὶ ὁ Διαφωτιστὴς Στέρνχελ δὲν ξεχνᾷ, λέει ὁ κος Κιτσίκης, τὸ ἰσραήλ. Ἡ ἄποψη ἡ δική μου εἶναι ὅτι ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι παλαιότερη τῆς Παλαιᾶς. Ἡ Καινὴ λέει ὁ Θεός δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως ἀπαίτηση. Ἡ Παλαιὰ εἶναι οἱ Δέκα Ἐντολές. Ἅπαξ καὶ δεχτοῦμε ὅτι τὰ πράγματα εἶναι ἀνάποδα, καὶ ὅτι γιὰ μᾶς ἡ Παλαιὰ εἶναι νεώτερη τῆς Καινῆς, τὸ ζήτημα τῆς μοναρχίας παίρνει τελείως ἄλλη τροπὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ παίρνει γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀσχολοῦνται με τὰ τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἡ Ἐπανάσταση εἶναι πάντα ἀντιμοναρχική. Ἁκόμα καὶ ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι μοναρχικός. Γι αὐτὸ καὶ ἄλλο πράγμα θέλουνε ἄς ποῦμε οἱ ὀπαδοὶ τῆς Λὲ Πὲν καὶ ἄλλο πράγμα θέλει ὁ σημερινὸς διάδοχος τῶν Καπέτων (ὑπάρχει καὶ αὐτός) ποὺ πιθανῶς νὰ κάνῃ ἀρκετὰ καλὴ παρέα μὲ τοὺς σοσιαλδημοκράτες. Ἑμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἔννοια τοῦ Συμβολαίου ἐπὶ τῆς βάσης τῆς θρησκευτικῆς. Μόνον ἄν μπορέσουμε νὰ ἀπαντήσουμε ἐπὶ τῆς βάσης τῆς θρησκευτικῆς μποροῦμε νὰ κάνουμε δουλειὰ μὲ τὸ πλατῶ πολιτική. Πρώτη πίστα θρησκεία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάλιστα. Δηλαδή όλοι οι προφήτες που προφητεύουν τον Χριστό είναι πριν την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός μας λες τώρα. Κωνσταντή, σύνελθε φίλε...

   Επίσης από που κι ως που η Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Θεός δεν έχει απαίτηση; Ό,τι θέλεις λες; Τις ίδιες εντολές με την Παλαιά Διαθήκη λέει ακριβώς.

   Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

   Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

   καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολήν. καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

   Παιδιά εσείς εδώ ισχυρίζεστε αυθαίρετα ό,τι θέλετε, ό,τι κατεβάσει η γκλάβα σας, παραλείποντας εντελώς όλες τις πηγές και τις μαρτυρίες. Συζήτηση έτσι δεν γίνεται όμως. Αλλά λογικό είναι, στη δύση ζείτε από το φιλελεύθερο πνεύμα είστε επηρεασμένοι, ό,τι θέλετε λέτε.

   Delete
  2. Αυτό που κάνεις σε σχεδόν όλα τα μηνύματά σου, εσύ και ο Κωνσταντινουπολίτης, δηλαδή το να λέτε ό,τι θέλετε χωρίς να λογαριάζετε καθόλου μα καθόλου το παρελθόν και τα παρελθοντικά πράγματα και την ιστορική πορεία των πραγμάτων με τη σειρά που έγιναν και τις λεπτομέρειές τους, αυτό ακριβώς το πράγμα είναι η αίρεση του φιλελευθερισμού, στην οποία ενώ είστε βουτηγμένοι ως τα αυτιά χωρίς να το γνωρίζετε οι ίδιοι, από την άλλη την πολεμάτε κιόλας. Μα πως; Αφού είστε βουτηγμένοι βαθιά σε αυτήν χωρίς να το ξέρετε.

   Από εκεί και πέρα αυτό που σου λέω τώρα εγώ αφορά το νοητικό επίπεδο του ανθρώπου. Σήμερα φυσικά ο φιλελευθερισμός έχει διεισδύσει και στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο.

   Delete
  3. Παρέλειψες τὸ ὑπόλοιπο τῆς περικοπῆς (ἅν θὲς νἇσαι τέλειος ἀκολούθησέ με) καὶ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Χριστὸς ὄταν οἱ προφῆτες προφητεύον τὴν ἔλευσή του ὑπάρχει ἤδη, βρὲ Γιάννη μου Γιαννάκη 'μ.

   Delete
  4. Ένοχε είσαι για πολλές φάπες!

   Κατηγορείς εμένα ότι είμαι βουτηγμένος στον Φιλελευθερισμό, την στιγμή που τάσσομαι υπέρ του Φασισμού, του Στρασσερισμού, το Εθνικοσοσιαλισμού και του θρησκευτικού φονταμεταλισμού/συντηρητισμού, την στιγμή που εσύ ο τάχα μου Χριστιανός, έχεις ψηφίζεις ότ,ι πιο Φιλελεύθερο και σάπιο εν Ελλάδι, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ!

   Πόσο κουτοπόνηρος Θεέ μου!!!!

   Delete
  5. Δεν λογαριάζω το παρελθόν λέει!!!

   Πόσο κουτοπόνηρος μα πόσο κουτοπόνηρος!!!!

   Delete
  6. Και εδώ ακόμη λάθος κάνεις. Γενικώς είσαι ένα λάθος.

   Δεν ψήφισα Σύριζα, αλλά ναι, θα ψηφίσω τώρα. Προτιμότερος ο Σύριζα από τους γερμανοτσολιάδες. Πάντα ψηφίζω το λιγότερο κακό. Δεν είμαι ιδεολόγος εγώ. Εγώ ψηφίζω πάντα βάσει των ιστορικών συνθηκών.

   Delete
  7. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν είσαι!

   Μόνο Εθνικισμός, ασχέτως εάν ο φορεύς είναι για τα μπάζα.

   Πες μου έχει θέσει κανείς άλλος πλην της Χρυσής Αυγής το Νο.1 πρόβλημα του Ελληνισμού σήμερον; Το δημογραφικό;

   Καταλάβετε μωρέ ότι ο λαός αυτός ΜΟΝΟΝ με ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ λειτουργεί! Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ήσαν στην Ελλάδα πάρα πολύ πετυχημένα. Ο Μεταξάς σε 3 μόλις χρόνια προετοίμασε τον Στρατό μας που είχε διαλυθεί πλήρως, οργάνωσε την Νεολαία και έτσι γράψαμε το μοναδικό Έπος στην σύγχρονη ιστορία μας, την απόκρουση της Ιταλικής επιθέσεως το 1940 και την επανάκτηση της Βορείου Ηπείρου.

   Άλλοι λαοί είναι ναι πιο ώριμοι αλλά και πιο ασήμαντοι, για να τους ταιριάζει η Δημοκρατία. Άλλοι πάλι είναι ώριμοι και δέχονται έναν ολοκληρωτισμό με ορισμένες ανέσεις.

   Ο αιλυναράς μονάχα με βούρδουλα καταλαβαίνει. Ακριβώς όπως οι γάιδαροι.

   Delete
 43. Πολύ καλά τα λέει ο Αλπικοβαλτικός στο βίντεο!

  https://www.youtube.com/watch?v=45tnASBXWDs&t=352s

  Κάτεχον και τρελαίνομαι!

  ReplyDelete
 44. YΓ3. Ὁ ἱστορικὸς τῆς ἀρχαιότητας Μόουζες Φίνλεϋ παρατηρεῖ. Ἑκεὶ ποὺ στὴν ἀρχαιότητα ἔχουμε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φαίνεται πὠς ὅσο περισσότερους ΠΟΛΙΤΕΣ ἔχουμε τόσο περισσότερους ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ἔχουμε.

  ReplyDelete
 45. ΥΓΥΓΥΓ Σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κρατικὰ κανάλια μὲ σαφέστατη εὐθύνη τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γίνεται αἰσχρὴ ξενοφοβικὴ προπαγάνδα μὲ σαφῆ στόχο τὴν καλλιέργεια ῥατσιστικῆς ὑστερίας. Μὴν συγχέουμε λοιπὸν τὸ φασιστικὸ κίνημα ποὺ ξεδιπλώνεται σὰν ἀντίδραση στὸν ἐπιβεβλημένο ὀρθολογισμὸ μὲ τὴν τέχνη τῆς κρατικῆς προπαγάνδας, καὶ κυρίως μὴν ἀναπαράγουμε αὐτὴν τὴν προπαγάνδα σὰν δοῦλοι.

  ReplyDelete
 46. Μπράβο Ένοχε και Ρωμηέ!

  Δείτε τα χάλια σας Συριζολάγνοι εθνοκτόνοι!

  http://www.pronews.gr/portal/20161211/genika/koinonia/71/sygkentrosi-hiliadon-moysoylmanon-stin-plateia-kotzia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα δε σε καταλαβαίνω ειλικρινά. Αφού Ισλάμ και Ορθοδοξία μοιάζουν κατ΄εσέ. Επίσης συνέχεια κραυγάζεις στα μηνύματά σου να στραφούμε προς την Ανατολή. Ε πάρε Ανατολή τώρα να χαρείς. Δε βλέπεις π΄σοο μοιάζουμε με αυτούς; Ίδιοι είμαστε... Τι σε πειράζει ακριβώς;

   Βρε τρελοί είστε και δεν το έχετε καταλάβει... Χαμένα τά΄χετε...

   Delete
  2. Παρατηρήστε ομοιότητα... Εκπληκτική ομοιότητα. Ακριβώς όπως ομοιάζουν τα ντουβάρια και τα μπουντρούμια του Ισλάμ με τους ναούς του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.

   Delete
  3. Είσαι ένας βλάκας και μισός!

   Ρε Συρζόδουλε φυσικά και μοιάζουνε! Αυτό τί σημαίνει; Ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει Ισλαμική;

   Ναι είμαστε αδέρφια στην Ενδιάμεση Περιοχή αλλά ο καθείς στον οίκο του.

   Επίσης, ο γουαχαμπισμός, αποτελεί σέχτα του σουνιτικού Ισλάμ, η Ορθοδοξία μοιάζει με τον Σιισμό κυρίως, και συνεπώς ακόμη και τους λοιπούς σουνίτες τους μάχεται!

   Επειδή Σιίτες και σουνίτες σφάζονται αυτό σημαίνει ότι δεν είναι του ιδίου πολιτισμού; Τρομερή η άκρως κουτοπόνηρη λογική σου που μονάχα σε έναν γραικύλο ταιριάζει.

   Δεν φτάνει που στηρίζεις την κάθε εθνοκτόνα και θρησκειοκτόνα δύναμη εν Ελλάδι, πας να βγεις και από πάνω!

   Delete
  4. Δεν είπα ότι μοιάζουνε χαϊβάνι. Είπα ότι μοιάζουμε. Εμείς με αυτούς. Μην αλλάζεις το νόημα, εσύ που τόσα κοινά βρίσκεις στους ανατολίτες και στους ελλαδίτες.

   Πάρε την ανατολή σου που τόσο αγαπάς και μόκο τώρα. Άιντε μας έγινες και πατριώτης από τη Ζυρίχη.

   Delete
  5. Και εάν σου πω ότι δεν είμαι πλέον Ζυρίχη αλλά...στην Μέση Ανατολή;

   Plot Twist! Κοκομπλόκο ο Συριζολάγνος, κριστιανός γεμάτος μίσος και πονηριά, ονόματι John Guilty.

   Χαχαχα.

   Πόση ζήλεια και μίσος έχει ο άνθρωπος αυτός για κάποιον που είναι στο εξωτερικό, Θεέ μου!

   Εμείς και εάν είμαστε πατριώτης, βλακέντιε! Τα χάλια σας κάθε μέρα τα αντιμετωπίζουμε. Αποδεικνύουμε 200 φορές την ημέρα ότι δεν είμαστε τα κτήνη πυ νομίζει η Οικουμένη όλη ότι είναι οι Έλληνες επειδή κάτι τύπάδες σαν εσένα πλήρως άχρηστοι και μέτριοι κατοικούν στην πατρίδα ΜΑΣ. Για αυτό μας λένε μετά οι Δυτικοί ότι εμείς σχέση με εσάς δεν έχουμε.

   Εσείς είστε οι γραικύλοι, που στιβάζεστε στην μυρμηγκοφωλιά τύπου Καμπούλ ονόματι Αθήνα που το βράδυ ούτε να αναπνεύσεις δεν γίνεται το χειμώνα από τα τζάκια. Και που είστε εκεί τί κάνετε; Σκοτώνετε την Ελλάδα.

   Εμείς οι Έλληνες εν αντιθέσει έπρεπε εσάς να σας διώξουμε στον Σουλτάνο ΣΑΣ ή να σας σφάξουμε ώστε να καθαρίσουν τα άγια χώματα της Ελλάδος από την δική σας λίγδα! Και να αναπνεύσει και πάλι ο τόπος αυτός!

   Delete
  6. Η Ανατολή είναι και Ηρωική και Ευγενής, δεν συγκρίνεται με τους τιποτένιους ελλαδίτες.

   Η Κύπρος, το μοναδικό υγιές κομμάτι του Ελληνισμού που μας απέμεινε, πετάει εν σχέσει με το μπουζουκιστάν επειδή ακριβώς ανήκει στην Μέση Ανατολή γεωγραφικά και όχι στην Μπαλκάν Πενίνσουλα!

   Η Ανατολή άντεξε και πολέμησε την Δύση για 5 χρονια τώρα με μπροστάρη τον Σιισμό. Η Ελλάδα κάθε μέρα στα τέσσερα είναι ό,τ πει η Ε.Ε.

   Αλλά Κ Α Λ Α να Π Α Θ Ε Τ Ε. Το χαίρομαι να σας γλεντάνε και μετά να λέτε "Εμείς δωσαμε τα φώτα του πολιτισμού. Οι Γερμανοί τρωνε βελανίδια. Η Ανατολή είναι γύφτοι. Σόιμπλε δώσε ρε ένα τάληρο να φάω κανα πιτόγυρο(οχι ντονέρ ε!). ΟΥΓΚ!"

   Delete
 47. Έτσι είναι.

  http://katehon.com/article/russian-moment

  ReplyDelete
 48. Γιάννη μου, ὄταν ξεκινάει ἡ ἀπογραφὴ ποὺ θὰ ὀδηγήσῃ στὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας στὴν Βηθλέέμ (ἤ ἄν προτιμᾷς, ἠ ἀπογραφὴ ποὺ γίνεται ΓΙΑ νὰ γεννηθῇ ὁ Κύριός μας στὴν Βηθλεέμ) ἔχει ἤδη ξεκινήσῃ πρὸ πολλοῦ ἡ διαδικασία ποὺ θὰ φτάσῃ στὸ διάταγμα τοῦ Καρακάλλα πολὺ ἀργότερα. Ἥδη οἰ εὐυπόληπτοι Ῥωμαῖοι εἶναι μαζὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες ἡ ἀνώτερη κοινωνικὴ κάστα τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ διαχωρίζονται κατὰ βάσιν ἀπὸ τὴν γλῶσσα. Ῥωμαῖος εἶναι αὐτὸς ποὺ μιλάει λατινικά, Ἕλληνας αὐτὸς ποὺ μιλᾷ ἑλληνικά. Στὴν ἀρχή, βέβαια, πιὸ πολὺ αὐτὸς ποὺ γράφει, εἰδικὰ ἑλληνικά.

  Οἱ Ἑβραῖοι δυσκολεύονται νὰ προσαρμοστοῦν στὸ σχῆμα τῆς Αὐτοκρατορίας διότι ἤδη ὁ Αὔγουστος τοῦς ζητάει νὰ τὸν λατρεύουν σὰν θεό. Δηλαδὴ ξανά-μανὰ οἱ Ἑβραῖοι πέφτουν πάνω στὸ πρόβλημα ποὺ εἶχαν ἐπὶ Σελευκιδῶν. Ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Νόμου τους εἶναι νὰ μὴν λατρεύον κανέναν ἄλλο ἀπὸ τὸν Κύριο τὸν Θεό τους. Ακόμα καὶ σημερα αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ ἡ ἀρετὴ ταυτόχρονα τῶν Ἑβραίων. Καὶ ἐπὶ Βυζαντίου ἀκόμα αὐτό ἦταν διότι οἰ Αὐτοκράτορες ἐμεταχειρίζονται τὸν Χριστὸ σὰν σύμβολο αὐτοκρατορικό. Ὅμως ὁ Ἕλλην, ἀντίθετα μὲ τὸν Ῥωμαῖο, ἔπαψε νὰ εἶναι τίτλος τιμῆς καὶ μπῆκε στὴν κατηγορία τοῦ βαρβάρου ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους ποὺ μιλοῦσαν πλέον ἑλληνικά. Καὶ γιατί - διότι οἱ Χριστιανοὶ ἦταν τὸ ἀνάλογο τῶν φασιστῶν τῆς ἐποχῆς. Ἦταν δηλαδὴ μιὰ συνεχῶς διευρυνόμενη μικροαστικὴ τάξη ποὺ δεχόταν νὰ συμβιβαστῇ μὲ ὁρισμένα πράγματα τοῦ κράτους ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸ κύριο, δηλαδὴ τὴν λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορα. Ἄλλες ὀμαδες δηλαδὴ εἶχαν διαφορετικὰ αἱτήματα, γιὰ παράδειγμα οἱ Αἰγύπτιοι. Οἱ Χριστιανοὶ ὅμως λέγανε θέλουμε νἄμαστε Ῥωμαῖοι ἀλλὰ ὄχι Ἕλληνες.

  Οἱ Ἕλληνες στὴν μέση καὶ ὔστερη ἀρχαιότητα εἶχαν ταὐτισθῇ μὲ τοὺς ἠγεμόνες τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ τὶς αὐλές τους. Καμία σχέση ὁ Ἕλλην τοῦ 1ου αἰῶνα μ.Χ. μὲ αὐτὸν τοῦ 5ου π.Χ. ὅπως καμία σχέση ὁ Ἀμερικανὸς τοῦ 1200 μὲ αὐτὸν τοῦ 1700. Ὁ κόσμος δὲν ἔλεγε εἶμαι Ἕλλην, παρὰ μόνο γιὰ νὰ δηλώσῃ τὴν εἰδωλολατρία του. Ἁκόμα καὶ ὁ βέρος Λακεδαίμων δὲν ἔλεγε σὲ καμία περίπτωση τὸν 1ο αἰῶνα εἶμαι Ἕλλην παρὰ μόνο σχετικῶς.

  Οἱ Χριστιανοὶ κάναν κάτι ποὺ εἶχε συνταράξει τὸν Νῖτσε ἀλλὰ σὲ καμία περίπτωση δὲν ἦταν δοῦλοι. Ὁ Ἕλλην εἶχε σταδιακὰ μεταβληθῇ σὲ ἔνα πολιτισμικὸ πρότυπο, καὶ ἡ κατασκευή τοῦ προτύπου πάει πίσω στὸν 4ο αἰ. π. Χ. Αὐτὸ ποὺ κάνουν οἰ Χριστιανοὶ εἶναι νὰ ποῦν, ἡ θρησκεία πάνω ἀπόλα !!! Κάτι τέτοιο ἤ μᾶλλον παρόμοιο γίνεται καὶ μὲ τὸν φασισμό. Οἱ Χριστιανοὶ δηλαδὴ διαλύουν τὴν ἀγαπητὴ σὲ ὅλους ἔννοια τοῦ πολίτη, ποὺ εἶναι ο ἀστὸς τῆς ἐποχῆς (πολίτης-πόλη) καὶ βάζουνε μπρὸς αὐτὴ τοῦ Χριστιανοῦ. Γι αὐτὸ καὶ μποροῦν νὰ κρατήσουνε τὴν Ῥωμιοσύνη σὰν κοσμικὸ συμπλήρωμα τοῦ Χριστιανισμοῦ τους (ἤ ἔτσι νομίζουνε) ἀλλὰ τὸ ἑλληνίζειν μόνο λειτουργικὰ θὰ τὸ κρατήσουν σὰν πρακτική διευκόλυνση γιὰ συνεννόηση καὶ καλλιέργεια, κι αὐτὸ μὲ ἐρωτηματικό. Διότι ἄβυσσος θρησκευτικὴ χωρίζει Χριστιανὸ ἀπὸ Ἕλληνα, ἐνῷ ἄβυσσος πολιτικὴ χωρίζει Χριστιανὸ ἀπὸ Ῥωμαῖο.

  ReplyDelete
 49. Γιὰ νὰ καταλάβετε τί ἐστὶ Ἕλληνας τὸν 5ο αιῶνα πρέπει νὰ καταλάβετε τὸν Πελοποννησιακό πόλεμο. Ὅπως λέει κάπου ὁ Κρεμμυδᾶς, εἶναι βλακεία νὰ τον νομίζουμε ἐμφύλιο πόλεμο, διότι εἶναι σὰν νὰ πολέμαγε ἡ Ἀγγλία μὲ τὴν Γερμανία ἤ τὴν Γαλλία. Ὅχι ἡ Αὐστρὶα μὲ τὴν Γερμανία. Μόνο τὸν 18ο αἰῶνα ἀρχίζει νὰ ξεπηδᾷ ἡ ἰδέα ὅτι Ἕλληνας εἶναι μιὰ πολιτικὴ ταὐτότητα ποὺ τὴν ἀναγνωρίζει ὁ ἑλληνικὸς λαός. Αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀνάγουν στὸν Ἱσοκράτη τὸ τραβᾶνε ἀπὸ τὰ μαλλιά. Δὲν υπάρχει ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση στὴν ἀρχαιότητα ὅπως τὴν ἐννοῦμε σήμερα.

  Γι αὐτὸ τὸ πνευματικὸ μας κατεστημένο, καὶ ἔχεις δίκο Γιάννη, ἐννοῶ τὸ νοητό κατεστημένο, εἶναι λιγο χάλια. Ὁ λόγος του βασίζεται στὸ ψέμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διαφωνώ. Υπάρχει εθνική συνείδηση των Ελλήνων στην αρχαιότητα που βασίζεται στη συλλογική μνήμη, στα πάτρια, στις συμμαχίες των πόλεων και στις κοινές θρησκευτικές τελετές με αντιπροσώπους άλλων πόλεων να παρίστανται. Η συλλογική μνήμη εκφράζεται από τον Όμηρο, τον Ησίοδο και την προφορική μυθική παράδοση η οποία σιγά σιγά από τον 5ο αιώνα π.Χ. αρχίζει να καταγράφεται. Αργότερα δημιουργούνται οι πρώτες μυθικές εγκυκλοπαίδειες. Οι θεοί και οι μύθοι ένωναν τους Έλληνες όχι αυτά που συζητούν οι αιρετικοί εθνικοσοσιαλιστές σήμερα. Άρα η θρησκεία αν το θέλεις έτσι. Και φυσικά το κορυφαίο πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο ήταν το Μαντείο των Δελφών το οποίο ένωνε όλους τους Έλληνες.

   Το ότι υπήρχε έντονη διχόνοια δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε εθνική συνείδηση. Εσύ το τραβάς από τα μαλλιά Κωνσταντή μου χωρίς λόγο.

   Επίσης είναι άλλο πράγμα αν συμφωνούμε ή όχι με τους ειδωλολάτρες (Έλληνες) και άλλο πράγμα να λέμε ψέματα για την ιστορία τους. Εσύ βάσει των πηγών πάντα, ψεύδεσαι και εκφράζεις ιδεολογικές απόψεις.

   Delete
  2. Υπερβάλλεις. Όντως δεν είχαν ενιαία αντίληψη περί έθνους όπως έχουμε σήμερα, αλλά οι διαφορές μεταξύ των αρχαίων ελληνικών εθνών δεν ήταν τόσο τεράστιες όσο ήταν μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σαν τους ιθαγενείς των Η.Π.Α. στο βαθμό των διαφορών τους.

   Delete
  3. Ναί, φαίνεται σωστὸ τὸ τοῦ Ἰχώρ.
   Καὶ ὁ τρόπος ποὺ πολεμοῦσαν ὡς ἕνα βαθμό.

   Delete
  4. Οι Ιθαγενείς των ΗΠΑ πρώτον ανήκαν σε διαφορετικούς φαινοτύπους ανά περιοχές, κάτι που δεν ισχύει για την αρχαία Ελλάδα από φυλετικής πλευράς, και δεύτερον δεν είχαν τίποτε κοινό όπως είχαν οι αρχαιοι Έλληνες κοινο λατρευτικό χώρο τους Δελφούς και κοινό πολιτισμικό γεγονός τους Ολυμπιακούς αγώνες.

   Οι Ιθαγενείς των ΗΠΑ ουδέποτε είχαν κοινή Εθνική συνείδηση. Δεν είναι ότι ήταν μικρή αλλά ανύπαρκτη. Εν αντιθέσει οι αρχαιοι Έλληνες είχαν και μπρος στην Περσική απειλή ενώθησαν υπό κοινού μετώπου. Έγινε κάτι τέτοιο στις ΗΠΑ; Προφανώς και όχι.

   Delete
  5. Εδώ δώστε βάση παρακαλώ:

   Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ομοιόμορφο πολιτισμό και συμπεριφορά διότι ήσαν κοινής βιολογικής προελεύσεως. Ήσαν επί το πλείστον Μεσογειακοί και δευτερευόντως Αλπικοί(π.χ. Σωκράτης, Πλάτων).

   Σήμερον πού να υπάρξει κοινή συνεννόηση! Αφού αλλιώς συμπεριφέρονται οι δολιχοκέφαλοι φαινότυποι της Ελλάδος(Μεσογειακοί, Κρομανοειδείς) ιδίως δε εάν έχουν και Αλπική επίδραση, που τους προσδίδει ισχυρές πνευματικές ικανότητες, είναι αδύνατον να συνεννοηθούν με το 35% των σημερινών Ελλήνων που αποτελούν καθαροτάτους Δυτικοβαλκάνιους φαινότυπους(Διναρικοί).

   Και το θέμα είναι, επειδή γνωρίζω Έλληνες στο εξωτερικό, ότι οι τελευταίοι σπανίως μεταναστεύουν. Έτσι δημιουργείται μία ολοένα και αυξανόμενη ψαλίδα μεταξύ των του εξωτερικού και του εσωτερικού. Το χάσμα αυτό, δύσκολα διορθώνεται και καθιστά ακόμη δυσκολότερη την συνεννόηση των δύο ομάδων. Η Ελλάδα δυστυχώς όσο περνά ο καιρός Βαλκανοποιείται περισσότερο.

   Delete
 50. ΥΓ. Χτές μόλις ἔνας φίλος μου μοῦ γράφει. Ἕχω φιλενάδα. -Ἑλληνίδα ; τὸν ῥωτάω (ἐπειδὴ ζεῑ στὸ ἐξωτερικό). Τί μοῦ λέει - Κρητικιά.

  Ἁθάνατοι ἀστοί !

  ReplyDelete
 51. (παρεμπιπτόντως, αὐτοὶ ποὺ λένε ὅτι δὲν ἦταν ἐμφύλιος ὁ λεγομενος συμμοριτοπόλεμος εἶναι μᾶλλον λάθος, μιὰ καὶ ἔσφαζε ὁ ἀδερφὸς τὸν ἀδερφό. Ἅσε αὐτὸ ποὺ λέγανε σύμφωνα μὲ τὸν Ἄγι Στίνα οἱ ἰταλοὶ στρατιῶτες, Tutti gli uomini sono fratelli (;), ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἀδέρφια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Leibstandarte, My Honor was Loyalty(Meine Ehre war Treue)

   Δες την ταινία! Επική!

   Delete
 52. Πόσο μα πόσο Τουρκόδουλοι θεέ μου!!!!!

  http://www.pronews.gr/portal/20161212/politics/aytodioikisi/102232/dimarheio-athinas-tha-fotistei-sta-hromata-tis-toyrkikis

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ιδιο θα εκανε και ο Παπαδοπουλος....οπως ειχε πει με τον τοτε σεισμό !
   Που ηθελε να βοηθησει οσο μπορουσε τον τουρκικό(αδελφικό) λαό...τα φωτα που κάνουν εκει δεν ειναι κατι!

   Delete
 53. Σήμερα συναντῶ μιὰ νέγρα ποὺ μιλοῦσε σὲ νέγρους. J'étais toute perdue et le Christ m'a sauvé la vie. Depuis je ne vis que pour lui et je veux répandre son message.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το περίεργο δεν είναι ότι ήταν με την ράτσα της αλλα ότι μιλούσε...Γαλλικά!

   Delete
 54. Πολλά συγχαρητήρια στους Σύριους οι οποίοι με την βοήθεια της Ρωσικής αεροπορίας έριξαν σφαλιάρα μεγατόνων στο Δυτικό καπιταλιστικό αδηφάγο κτήνος που μυρίστηκε αίμα στην Συρία προ 5 ετών και βάλθηκε να την φάει!

  Το σύγχρονο Στάλινγκραντ του Δυτικού Φιλελευθερισμού, με μπροστάρη τις ΗΠΑ και κωλαούζο την Ε.Ε. υπέστη δεινή ήττα!

  Μπράβο σας αδέρφια Σύριοι! Ζήτω ο Άσαντ! Φυσικά δεν θα αντέχατε 5χρονη πολιορκία με...κιναιδοκρατία και κΥνοβούλιο. Αντέξατε χάριν στον Φασιστικό Εθνικιστικό Μπααθισμό της κθβερνήσεως Άσαντ!

  Φιλελευθερισμός-Φασισμός : 0-1

  Την ίδια ώρα ο Συριζόδουλος Ένοχος χτυπιέται στα πάτερ ημών και σκύβει δουλικά το κεφάλι στον Τσίπρα!

  Κατάντια ρε αίλυνες! ΚΑΤΑΝΤΙΑ! Σας φτύνει η Οικουμένη!

  ReplyDelete
 55. Καθηγητά το Χαλέπι δεν έκρινε την έκβαση του πολέμου μεταξύ ισλαμιστών ανταρτών της Δύσεως και της κυβερνήσεως Ασάντ; Δεν συμφωνείτε ότι είναι ζωτικής σημασίας η νίκη του;

  ReplyDelete
 56. Η καλλίτερη ταινία για φέτος!

  https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01ATOAFW4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

  ReplyDelete
 57. Tὸ παραπάνω σχόλιο τοῦ Ἰχὼρ ἔχει πολὺ ψωμί.
  Διότι θυμίζει τὸ ζήτημα τοῦ πολυθεϊσμοῦ. Στὸν πολυθεϊσμὸ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἕνα διαρκές πίσω-μπρός.
  Γιὰ παράδειγμα, ὁ Φίνλεϋ παρατηρεῖ ὅτι στὴν ἀρχαιότητα δὲν ἔχουμε πουθενὰ γραμμικὴ οἰκονομικὴ σκέψη, κάτι ποὺ νὰ μοιάζῃ μὲ καπιταλισμό. Οἱ πλούσιοι θέλουν νὰ παραμείνουν πλούσιοι, ἀλλὰ ποτὲ δὲν βάζουν ἕνα πρόγραμμα γιὰ τὴν μεγιστοποίηση τῶν κερδῶν τους.

  Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκανε ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἀλλαγὲς στὰ ἡμερολόγια, ἀκόμα καὶ τὶς ὥρες καὶ τὰ λεπτὰ προσπάθησαν νὰ κάνουν δεκαδικὰ καὶ λένε ὅτι ὁ Ἀλεξὶς ντὲ Τοκβίλ αὐτὸ θεωρεῖ τὴν οὐσία τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, τὴν ὁμογενοποίηση ἑνος ἤδη ὑπάρχοντος κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Τὸ διατυπώνει δὲ ὡς ἑξῆς περίπου, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ὀνομάσουμε "παράδοξο Ἀλεξίς". Περισσότερη ἐλευθερία = περισσότερη συγκέντρωση.

  Ὁ Βιλαμόβιτς λέει. " Ἡ Ἀθήνα ἀπέτυχε νὰ ἡγηθῇ ἑνὸς ἐθνικοῦ κράτους ἑλληνικοῦ, καὶ μαζί της καταστράφηκε ὅλη ἠ Ἑλλάδα" (γιὰ νὰ ἀναλάβῃ μετὰ ὁ Μεγαλέξαντρος). Αὐτὸ ὅμως τὸ λέει ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν γερμανικὸ ἐθνικισμό, πανεπιστημιακὸ προαπαιτούμενο τότε, σχεδόν.

  Τώρα, τὰ φασιστικὰ κινήματα, ὄταν ἀναλαμβάνουν, φαίνεται νὰ θεωροῦν τὴν ὁμογενοποίηση στόχο νο 1. Ὁ Στέρνχελ λέει ὅτι πουθενὰ δὲν εἶναι πρῶτος στόχος ἡ κατάκτηση στὸν φασισμό. Ὑπάρχει nationalisme exacerbé, ἀκραῖος ἐθνικισμός, ἀλλὰ ὁ πρῶτος στόχος τοῦ φασισμοῦ φαίνεται νὰ εἶναι τὸ ἐσωτερικό, ὄχι τὸ ἐξωτερικό.

  Στὸν πολυθεϊσμό, καὶ τὸ βλέπουμε αὐτὸ στὶς τραγῳδίες, ὑπάρχει μονίμως τὸ ζήτημα - μπορεῖς νὰ προχωρήσῃς, ἀλλὰ πρόσεξε μὴν ξεπεράσῃς τὰ ὅρια. Πολὺ συχνὸ θέμα στὶς τραγῳδίες εἶναι ἡ τιμωρία ἑνός τύπου ποὺ τὸ παράκανε, καὶ σήκωσε τὴν μῆνιν τῶν θεῶν.

  Τὸ θέμα τῶν ὁρίων εἶναι λοιπὸν κεντρικὸ ζήτημα γιὰ τὰ πάντα. Δηλαδὴ ὅλα τὰ κινήματα μπορεῖ κανείς νὰ τὰ ὑποβάλλει σὲ ἕνα ἐρωτηματολόγιο. 1) Ὑπάρχουν ὄρια ; 2) Μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ξεπεράσει ; 3) Πρέπει κανείς νὰ τὰ ξεπεράσῃ ;;

  ReplyDelete
 58. YΓ. Ὁκ Ἕνοχε ἔχεις δίκιο, θὰ προσέχω τὶς πηγὲς ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς ὥστε νὰ μὴν ψεύδομαι.
  Ὡστόσο νομίζω ὅτι τὸ ζήτημα τῆς κοινῆς ἀναφορᾶς τῶν Ἑλλήνων πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους δὲν ἔχει ἀποσαφηνιστῇ. Πρῶτα πρῶτα τὰ ἔπη ἔχουν καταγραφῆ σὰ σταθερὴ μορφή τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸν 6ο αιῶνα, καὶ ὑπάρχει μεγάλο θέμα πότε γράφτηκαν.


  Ἑπίσης μιὰ μικρὴν ἔνσταση ἔχω μόνο νὰ προβάλω γιὰ τὴν φυλετικὴ διάρθρωση ποὺ προβάλλει ὁ Ἰχώρ, ὅτι ὑπῆρχαν πολὺ ἀναπτυγμένες κρατικές δομὲς στὴν Ἀθήνα, γιὰ παράδειγμα, δὲν ἦταν δηλ. ἡ Ἀθήνα τοῦ Περικλέους μη-γραφειοκρατική. Ἑπίσης ὅτι στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο, βλέπουμε νὰ παραβιάζεται ἡ λογικὴ τοῦ μέτρου στὸν πόλεμο, βλ. π.χ. τὴν σφαγὴ τῶν Μηλίων.

  ReplyDelete
 59. ΥΓ. Μιὰ καὶ βάλαμε μπρὸς τὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς ἀκρίβειας. Λοιπὸν, στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ στὴν ζωή πέρναγε ἡ ἑξῆς ἄποψη, καὶ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν χυδαιότητα τῆς ἐκφράσεως. Ὄτι ἄν κόπτεσαι γιὰ τὴν ἐπιστημονική, καλλιτεχνικὴ ἤ ὁποιαδήποτε ἀκρίβεια δὲν μπορεῖς νἄχεις γκόμενα. Αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ μας ἀνακρίβεια υποκρύπτει ἕνα ἐκτεταμένο πελατειακὸ σύστημα ποὺ διαβρώνει τὴν κοινωνία ὅπως οἱ Ῥωμηοὶ προσπαθοῦσαν νὰ διαβρώσουν τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.

  Αὐτὸ εἶναι Γιάννη τὸ κυρίαρχο ψέμα ποὺ διαδίδει τὸ ἑλληνικὸ κατεστημένο καὶ διὰ τῆς ἀνακρίβειας ἀκρωτηριάζει τὶς ζωὲς καὶ τὶς ψυχές. Ἁπειλεῖ τοὺς πάντες ὅτι ἄν ζητήσουν ἀκρίβεια θὰ βρεθοῦν μόνοι καὶ ἀπροστάτευτοι.

  Ἑπιστημονική, καλλιτεχνική ἀκρίβεια καὶ ἐντιμότητα ἐσωτερικὴ εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτό. Διὰ τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς ἀνακρίβειας τὸ Ἑλληνικὸ κατεστημένο ἀπειλεῖ καὶ ἀκρωτηριάζει τὴν ἐσωτερικὴ ἐντιμότητα κάντοντας τὸν ἀθῶο. Καὶ κάνοντας τάχα μου ὅτι ἄλλο ἐπιστήμη, ἄλλο τέχνη, ἄλλο προσωπικές σχέσεις καὶ ἄλλο οἰκονομία.

  Ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἀκρίβεια λοιπόν, κατὰ τὴν θεώρησή μου, συνοψίζονται στὴν μορφικὴ ἀκρίβεια. Δηλ. τὴν ἀρχὴ μὲ βάση τὴν ὁποῖα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ (δηλ.προσοχή, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ) νὰ παραβιάζονται οἱ ἐξωλεκτικές μορφές, ποὺ εἶναι τὰ καθεαυτό ὅρια. Τὸ ψεμα τοῦ κατεστημένου εἶναι ὅτι ἄν ΔΕΝ παραβιάσεις τὶς μορφές μένεις στὴν ἀπόξω. Πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ λεπτὰ ἐπεξεργασμένο ἐγκληματικὸ σύστημα, ἀντάξιο τῆς ἐξυπνάδας τῆς φυλῆς καὶ τῆς διαφθορᾶς της. Καὶ συγκεκριμένα, ἐπειδὴ τὰ πνευματικὰ λειτουργήματα δὲν εἶναι χειρωνακτικά, ἀλλὰ ἔγκεινται στὴν τήρηση ἤ μὴ τήρηση τῶν ἐξωλεκτικῶν ὁρίων, τὸ κατστημένο τὸ ἑλληνικὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν μονοπώληση τῶν πνευματικῶν ἐπαγγελμάτων ἀπὸ μιὰ ντόπια μαφία. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Φαναριωτισμός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε φίλε τι μας νοιάζει αν έχεις γκόμενα; Και μία και δέκα και είκοσι ας έχεις; Όσες θες. Τέλος πάντων.

   Εγώ, ακριβώς, απαιτώ ακρίβεια ενώ εσείς έχετε κάνει την ιστορία έναν ιδεολογικό και μυθολογικό αχταρμά ώστε να ικανοποιεί τις ορέξεις σας. Για αυτό και εφευρίσκετε πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν για να καλύψετε αυτές τις ορέξεις.

   Λοιπόν, ή θα δεχτείτε ότι παρακμάσατε νωρίς νωρίς λόγω του αποτυχημένοπυ πολιτικού σας συστήματος και η ιστορική σας συνέχεια περνάει από την ρωμαϊκή ιστορία, ή δεν θα έχετε συνέχεια. Εσείς ξέρετε τι κάνετε; Καβαλάτε όλη τη ρωμαϊκή ιστορία, την λέτε ρωμέηκη και άλελς τέτοιες αηδίες, ο άλλος από πάνω λέει ότι η Ρώμη είναι η πόλη του Σατανά και πάτε να μετατρέψετε την ρωμαϊκή συνέχεια και ταυτότητα ελληνική. Τι σόι νταβατζηλίκι είναι αυτό;

   Όλα τα κείμενα βοούν κατά των Ελλήνων και της ειδωλολατρίας. Το δέχεστε ότι είσαστε ειδωλολάτες ή όχι; Αντέχεις την ακρίβεια; Εδώ σε θέλω. Θα βάζω κείμενα από εδώ και στο εξής. Εκκλησιαστικά και νομοθετικά κείμενα της Ρωμαϊκή Αυτοκρατορίας κατά Ελλήνων.

   Delete
 60. Ἑπίσης Γιάννη μου ἡ σχετικὴ εὐκολία μὲ τὴν οποῖα οἱ ἀρχαῖοι ἔκαναν δικές τους λατρεῖες ἄλλων λαῶν, μὲ κορυφαῖο παράδειγμα τὸν Χριστιανισμό, ποὺ δὲν νομίζω πὼς εἶναι λατρεία ἤ θρησκεία ἀλλὰ πίστη, δημιουργεῖ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ κατὰ πόσον οἱ Ἕλληνες εἶχαν τὴν θρησκεία στὴν θέση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καὶ μᾶλλον ἐν τέλει τὸ ὁμόγλωσσον καὶ ὅμαιμον ἦταν ἀπλὴ διαπίστωση.

  Ἅν θέλουμε νὰ ποῦμε τὶ εἶναι τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πνεῦμα, θὰ μποροῦσαμε ἴσως νὰ ποῦμε ὅτι γενικῶς προτιμᾶ τὴν διαπίστωση ἀπὸ τὴν πίστη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στην Αθήνα ήταν αυστηρά απαγορευμένη η εισαγωγή νέων θεοτήτων στο πάνθεον και γενικά οι αλλαγές στα πάτρια, δηλαδή οι συνηθισμένες τελετουργίες. Εσύ προγανώς αναφέρεσαι στους ελληνιστικούς χρόνους όταν μπλέκονται οι λατρείες και υπάρχει θρησκευτικός συγκρητισμός.

   Οι αρχαίοι Έλληνες αποδέχτηκαν τον Χριστιανισμό ακριβώς όπως λειτουργούσαν με τους μύθους. Έτσι έγινε και ο Παρθενώνας εκκλησία της Μαρίας τον 5ο αιώνα μ.Χ., βάσει εφεύρεσης παλαιού σχετικού μύθου των χριστιανών ότι ο Ιάσων και οι Αργοναύτες είχαν πάρει χρησμό περί αφιέρωσης του ναού στην Παρθένο Μαρία. Και μετατράπηκε σε εκκλησία ο Παρθενώνας. Τους Έλληνες δεν μπορούσες να τους πείσεις με την Παλαιά Διαθήκη και τις προφητείες αλλά με μύθους και χρησμούς μαντείων. Έτσι λειτουργούσαν ως σύνολο. Έχουμε επίσης και τους σιβυλλικούς χρησμούς.

   Μυθολόγοι ήταν (και είναι λέω εγώ) οι Έλληνες.

   Delete
  2. Zὲ νε σουί πὰ ντακόρ. Ἑξάλλου ἐπιμένουν οἱ φιλόλογοι, ἄλλο θρησκεία ἄλλο μυθολογία στοὺς ἀρχαίους.

   Delete
 61. ΥΓ. Ἅλλη παρανόηση. Ὁ δικέφαλος αἠτός http://protostrator.blogspot.gr/2011/05/byzantine-flag.html εἶναι ὕστερο σύμβολο τοῦ Βυζαντίου, ἐπηρεασμένο ἴσως ἀπὸ τὴν δυτικὴ ἑραλδική. Τὸ ΧΡ εἶναι κατὰ πᾶσαν πιθανότητα τὸ κύριο σύμβολο τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Ἅν εἶναι ἔτσι ἡ μάχη στὴ Μουλβία γέφυρα καὶ τὸ ὄνειρο τοῦ Κωνσταντίνου, ποὺ τὄχει ζωγραφίσῃ νομίζω ὁ Πιέρρο ντὲ λὰ Φρανσέσκα, ἀποκτᾶ ἀξια ἱδρυτικοῦ μύθου γιὰ ὁλόκληρη τὴν βυζαντινὴ περίοδο.

  ReplyDelete
 62. Θα ψηφίσω Σύριζα γιατί εμένα μου άρεσαν οι κινήσεις του. Όπως ότι προσπάθησε να κλείσει μια και καλή τα τσοντοκάναλα ας πούμε, για να ηρεμήσει λίγο ο τόπος και τα κεφάλια μας από τον βομβαρδισμό καθημερινής παραπληροφόρησης σκουπιδιών. Ποιος άλλος (θα) το έκανε αυτό ποτέ στην Ελλάδα; Πες μου.

  Δεν τα κατάφερε βέβαια. Δεν περιράζει. Πάμε παρακάτω. Είναι όλοι εναντίον του, βαθιά ριζωμένο το σύστημα, πολλοί παρατρεχάμενοι το στηρίζουν, δεν σπάει τόσο εύκολα.

  ReplyDelete