Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 13, 2016

332 – Μετὰ τὴν δήλωση Παρασκευοπούλου: Σύγκλιση ἤ ῥήξη;

Χριστὸς καὶ Ἐπανάσταση: Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2008
332 – Μετὰ τὴν δήλωση Παρασκευοπούλου: Σύγκλιση ἤ ῥήξη;

Τὸ πρόβλημα εἶναι διαρκές: διαιώνιση τοῦ κατεστημένου ἤ ἐπανάσταση; Τὸ ἀστικὸ κατεστημένο, κραδαίνοντας τὸ λουκάνικο τῆς δημοκρατίας, μέσῳ τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλίου χωνεύει στὸν στόμαχό του μὲ τὰ ὑγρὰ τῆς διαπλοκῆς, τώρα καὶ διακόσια καὶ πλέον χρόνια, κάθε βιαία ἐπαναστατικὴ προσπάθεια. Ἡ ἱστορία τοῦ γαλλικοῦ κοινοβουλίου μετὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἐπ’ αὐτοῦ τὸ καλύτερο βιβλίο: Κάθε φορὰ ποὺ τὰ ἄκρα δέχονται, μέσῳ ἐκλογῶν νὰ εἰσέλθουν στὴν Βουλὴ, ξεκινᾷ ἡ πέψη τοῦ βουλευτικοῦ στομάχου μέσῳ τῆς ἐκροῆς τῶν  χωνευτικῶν ὑγρῶν. 

Ἔτσι, ἀκροαριστεροί, ὅπως ὁ Ἀριστείδης Μπριὰν ἤ ὁ Κλεμανσώ, ἀφοῦ εἰσῆλθαν στὴν Βουλὴ, ἐγλίστρησαν πρὸς τὸ κέντρο τῶν ἑδράνων τοῦ γαλλικοῦ κοινοβουλίου καὶ ἔγιναν ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ τοῦ ἀστικοῦ κράτους. Καὶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνον στὴν Γαλλία. Στὴν Ἑλλάδα πρώην κομμουνιστὲς εὑρίσκονται σήμερα στὴν κυβέρνηση, πρώην ἐπαναστατικὰ πρωτοπαλίκαρα τῆς ἄκρας δεξιᾶς ἀφομοιώθησαν στὴν κοιλιὰ τῆς ἀστικῆς Νέας Δημοκρατίας.

Βεβαίως, πάντα ὑπάρχει, ἄν καὶ σπανιότατα, ἡ ἐξαίρεση, ὅπως αὐτὴν τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ κόμματος τῆς Γερμανίας τοῦ 1933. Ἀλλὰ ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ τόσοι ἄλλοι ἐπαναστάτες δὲν κατέλαβαν τὴν ἐξουσία  εἰσερχόμενοι σὲ ἀστικὴ Βουλή. Εἴτε ἐπῆραν τὰ βουνά, εἴτε ἔκαμαν πραξικόπημα. Αὐτὸ ποὺ λείπει στὸν Εὐρωπαῖο εἶναι ἡ κινεζικὴ ὑπομονή, τὸ οὐοὺ οὐέει. Ὁ Μάο ἐπῆρε τὴν ἐξουσία μετὰ ἀπὸ 22 χρόνια στὴν ὕπαιθρο. Στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ οἱ ἐπαναστάτες συνεχίζουν τὸ ἀντάρτικο στὰ βουνά, ἐπάνω ἀπὸ πενῆντα χρόνια!

Ἐκτὸς τοῦ καρότου τῆς εἰσόδου στὴν Βουλή, τὸ ἀστικὸ κατεστημένο χρησιμοποιεῖ τὴν διχόνοια μεταξὺ τῶν ἐπαναστατικῶν ἄκρων: κομμούνια ἐναντίον φασιστοειδῶν. Εἶναι πάντα ἔτοιμοι νὰ προσφέρουν πιστοποιητικὰ καλῆς διαγωγῆς ἐφ’ ὅσον οἱ ἐπαναστάτες προωθήσουν τὶς ἰδέες τους χωρὶς βία. Ἀλλὰ χωρὶς βία ῥήξη καὶ ἀνατροπὴ δὲν γίνεται καὶ δὲν ἔγινε ποτέ.

Στὴν Γαλλία, οἱ ἀναρχικοὶ συστηματικὰ ἐγελοιοποίησαν τὸν γαλλικὸ ἐθνικὸ ὕμνο χωρὶς νὰ ἐγκλεισθοῦν στὶς φυλακές. «Τὰ παιδία παίζει», ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν. Τὸ νὰ κάψῃς τὴν ἐθνικὴ σημαία στὴν ὁποία δὲν πιστεύεις δὲν ἔχει τὸ παραμικρὸ ἀποτέλεσμα στὸν ὑποτιθεμένο ἀγῶνα κατὰ τοῦ κατεστημένου. Ἆσε τὸν γελωτοποιὸ Πανούση νὰ διακωμωδῇ τὴν γαλανόλευκο. Ἀποτέλεσμα μηδέν.

Ἤδη, ἀπὸ καιρό, τὸ ΚΚΕ ὁμιλεῖ γιὰ ῥήξη καὶ ἀνατροπή, ἀλλὰ οὔτε ῥήξη οὐτε ἀνατροπὴ δὲν βλέπουμε. Οἱ βουλευτὲς τοῦ ΚΚΕ ἐμφανίζονται φρόνιμοι στὰ κανάλια καὶ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις μὲ τοὺς ἀστοὺς βουλευτές. Ὁ κ. Παρασκευόπουλος, βουλευτὴς τοῦ Σύριζα καὶ πρώην ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἐλπίζει ὅτι καὶ ὁ Κασιδιάρης θὰ βάλῃ μυαλὸ καὶ δὲν θὰ χαστουκίζῃ πλέον τὶς κυρίες στὴν τηλεόραση ὥστε νὰ τὸν καλέσῃ καὶ πάλι ὁ δημοσιογράφος Παπαδάκης καί, ποῖος γνωρίζει, νὰ γίνῃ καὶ ὑπουργός, φυσικὰ ἀφοῦ προηγηθῆ ὁ Λεβέντης ποὺ περιμένει ἀνυπομόνως στὸν προθάλαμο τοὐλάχιστον 30 χρόνια.

Ἄλλο τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσίας καὶ ἄλλο τὸ παιχνίδι τῆς θυσίας. Ἄλλο ὁ Καῖσαρ καὶ ἄλλο ὁ Χριστός. Ὁ Καῖσαρ, τὸ κατεστημένο, κατηγορεῖ τὸν Βροῦτο, τὸν ἀνταγωνιστή, γιὰ ἐγκληματία. Φυσικὰ καὶ ἡ πολιτικὴ εἶναι ἔγκλημα ἀπὸ οἱαδήποτε θέση, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἦτο πολιτική.

Ἐγκληματίες οἱ φιλελεύθεροι, μὲ ΝΑΤΟ καὶ Γκουαντανάμο, ἐγκληματίες οἱ κομμουνιστὲς μὲ Στάλιν, ἐγκληματίες οἱ φασιστὲ μὲ Χίτλερ. Καὶ σωστά. Δὲν γίνεται ὀμελέτα χωρὶς νὰ σπάσῃς αὐγά. Ἀλλὰ κομμουνιστὲς καὶ φασιστὲς δύνανται νὰ συνεννοηθοῦν γιὰ νὰ σπάσουν τὰ αὐγὰ στὸ κεφάλι τῶν φιλελευθέρων προτοῦ τὰ σπάσουν, κατόπιν, ὁ εἷς κατὰ τοῦ ἄλλου στὰ κεφάλια τους. Ἐνῶ κοκορομαχοῦν, φασιστὲς κατὰ κομμουνιστῶν, οἱ φιλελεύθεροι εὐφραίνονται καὶ χαίρονται τὴν ὀμελέτα. Καὶ αὐτὸ συνεχίζεται διακόσια χρόνια τώρα, αὐτὸ ἔγινε τὸ 1945 μὲ τὴν πτώση τοῦ φασισμοῦ καὶ τὸ 1989 μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ ὁ θεῖος Σὰμ συνεχίζει νὰ ταξιδεύῃ ἀνενόχλητος, ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία μέχρι τὴν Λατινικὴ Ἀμερική.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ Χριστός. Ὑπάρχει καὶ ἡ θυσία. Ἄλλο Καῖσαρ καὶ ἄλλο Χριστός. Ὑπάρχει τὸ χρῆμα, ἀλλὰ  ὑπάρχει καὶ ὁ θάνατος μὲ μελλοντικὴ ζωή. Ὑπάρχει Ἀλέξανδρος καὶ ὑπάρχει Διογένης. «Ἄν δὲν ἤμουν Ἀλέξανδρος θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν Διογένης», εἶπε ὁ στρατηλάτης καὶ ἀπεβίωσε στὰ τριάντα τρία του στὶς ἀγκαλιὲς τοῦ χαρεμιοῦ μὲ τὸ ποτὸ στὸ χέρι, ἀφοῦ δὲν ἔγινε Διογένης. Εἶμαι Διογένης καὶ ποτὲ Ἀλέξανδρος, ἀνεφώνησε ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸν σταυρὸ καὶ παραμένει ζωντανὸς μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια. Ἐπαναστάτες, διαλέξατε καὶ πάρετε!


Δημήτρης Κιτσίκης                                             13 Δεκεμβρἰου 2016 

157 comments:

 1. Αλέξανδρος ή Διογένης.

  Γιατί όχι, Αλέξανδρος ΚΑΙ Διογένης;

  Το Θεοκρατικό καθεστώς πάσης φύσεως εκεί βασίζεται. Απόδειξη ότι η Θεοκρατία υπήρξε αληθινή πρόοδος από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα.

  ReplyDelete
 2. Δηλαδή οι Φαλαγγιστές και οι νεαροί Εθνικιστές και Εθνικοσοσιαλιστές που πολέμησαν άκρως ηρωικώς στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όντας μάλιστα και φανατικοί Χριστιανοί σαν τον Λέον Ντεγκρέλ, δεν πέσανε ηρωικώς;

  Ο Ήρωας που θυσιάζεται για τον λαό του είναι και Αλέξανδρος και Διογένης.

  ReplyDelete
 3. Στην αρχαιότητα παρατηρείται το πρότυπο του Βασιλέος-Φιλοσόφου και Βασιλέος-Ιερέος από πολύ παλιά.

  Καταρχήν όλοι οι ημίθεοι της Ελληνικής μυθολογίας τέτοιοι υπήρξαν.

  Έπειτα οι Ασσύριοι με τον Ασουρμπανιπάλ, οι Αιγύπτιοι με τους Φαραώ των και τέλος οι Εβραίοι με τον Σολομώντα τον Βασιλέα-Αρχιερέα.

  Και φυσικά και οι ίδιοι οι Κρήτες-Μινωίτες με τον Βασιλέα-Αρχιερέα, Μίνωα.

  Συνεπώς ο διαχωρισμός Αλεξάνδρου(Βασιλέος) και Διογένλυς(Αρχιερέος/Φιλοσόφου) είναι δείγμα πτώσεως και παρακμής. Είναι διχασμός και όχι Ένωση.

  ReplyDelete
 4. Εσείς ο ίδιος μάλιστα τα γράφετε Καθηγητά στο βιβλίο σας "Περί Ηρώων" όπου στην αρχή αναφέρετε τον Σέλευκο Γ', ο οποίος ήτο και μέγας πολεμιστής και μέγας φιλόσοφος. Ήτο δηλαδή Ήρωας.

  Δεν καταλαβαίνω γιατί αναιρείτε τρόπον τινά τα γραφόμενά σας. Φυσικά και υπάρχουν πλείστες μορφές που απετέλεσαν και Αλεξάνδρους και Διογένηδες.

  Ο Μάο, ο Χίτλερ, ο Στάλιν και ο Χομεϊνί υπήρξαν τέτοιοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επειδή πιάσαμε τις πρλσωπικότητες αυτες, ας το πάρουμε μία φορά ανάποδο.

   Τί και εάν ήσαν "σφάλματα" σύμφωνα με την ρασιοναλιστική μηχανιστική λογική οι άνθρωποι αυτοί. Πολλες φορες άλλωστε γελάσανε τον θάνατο, όπως και ο Αλέξανδρος, ουδέποτε όμως πριν ολοκληρώσουνε το έργο των στην πλήρη ολικότητά του ασχέτως "καλού" ή "κακού" σκοπού.

   Ακόμη δηλαδή και ρασιοναλιστικά να σκεφτούμε, ο ντετερμινισμός κερδίζει. Οι Μοίρες δηλαδή είναι...αληθινές. Ιδίως δε, τη στιγμή που ΟΛΟΙ οι παραπάνω άνδρες είχαν μέσα των ένα "έναυσμα" μία διαίσθηση για το τί θα επακολουθήσει από πολύ μικρή ηλικία(Ο Χίτλερ από μικρός ήθελε μία Γερμανία που θα σκεπάζει όλη τη Γη και ο Αλέξανδρος να κατακτήσει την Ανατολή).

   Το παραπάνω όπως προείπα αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα αιτιοκρατίας(ντετρμινισμού) έναντι αντιθέτων φιλοσοφικών ρευμάτων(τα οποία αγαπούν τα διαφωτιστικά τεκνα που την βρίσκουν με την αθεΐα και τον ρασιοναλισμό, σαν τους Τροτσκυστες που πραγματικά λατρεύουν τον Δυτικό μοντέρνο "πολιτισμό", εν αντιθεσει με τους Σταλινικούς και τους Εθνοκομμουνιστές και Εθνικομπλσεβίκους).

   Μα ΚΠολίτη γιατί δεν σπουδάζεις Φιλοσοφία ή Πολιτική Επιστήμη αφού σου αρεσει τόσο;

   Διότι πανέξυπνοι, επιστήμη ατόφιο σπανίως ύπάρχει. Υπάρχει κυρίως ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Και συνεπώς εάν τα σπουδάσεις αυτά επί Φιλελευθερισμού, η Φιλοοσοφία συνεπάγεται κατήχηση στον ρασιοναλισμό και η Πολιτική Επιστήμη αντιστοίχως κατήχηση αυστηρή στον Φιλελευθερισμό.

   Ω μεγάλε Φιλελευθερισμέ! Πώς επιβίωσες (ωσάν κατσαρίδα) από τις δύο άλλες οπισθοδρομικές(και καλά) θεωρήσεως! Ω εσύ! Είσαι το απόγειο του συγχρόνου ανθρωπίνου(χελόου; Αλ-Νούσρα, Οθωμανία, Ορθοδοξία, Σιιτικό Ισλάμ, Εθνοκομμουνισμός της Κίνας) πολιτισμού! Εσύ και κανείς άλλος θα μας κάνεις έναν πολύχρωμο κιμά, με 200 διαφορετικά σεξουαλικά φύλα, πέη, αιδοία, χρώματα και αχρηστότατα καταναλωτικά προϊόντα! Εσύ και ουδείς άλλος μεγάλε...Μόλοχ!

   Delete
  2. *προσωπικότητες

   Delete
  3. **ανάποδα

   Delete
  4. Υ.Γ.

   Ακριβώς ετσι λατρεύουν τον Διάβολο σε κάθε συνεδρίαση του EYP(Europesn Youth Parliament) και των κάθε φιλελευθέρων συνεδριάσεων η άθεα, άπατρις και διεθνιστική νεολέρα της Ε.Ε.

   Μάλιστα πολύ το έχουνε..καμάρι που συνεργαστήκανε με ΜΚΟ(!!!) και το βάζουν ουκ ολίγες φορές και στο βιογραφικό των!

   Αλλά το νου σας Κομμουνιστές! Ο "μαύρος Φασισμός" φταίει για όλα αυτά όχι ο Φιλελευθερισμός...

   Delete
  5. Πραγματικά ρε φιλελέδες νομίζεται ότι η τρικυμία εν κρανίων που κουβαλάτε είναι έκφραση και μάλιστα οικουμενική του...ανθρωπίνου πολιτισμού;

   Καταρχήν δεν υπάρχει καν συμπαγής ανθρώπινος πολιτισμός. Δεν υπήρχε ποτέ. Υπήρξαν πολιτισμοί διάφοροι με κοινες συνιστώσες πριν τους σκοτώσετε όλους στο όνομα της...ισότητος(!), αδερφοσύνης(τώρα το πιάσαμε το νόημα!) και...ελευθερίας(να διαλεγουμε με τί θα συνουσιαστούμε σήμερα).

   Τρομερός πολιτισμός.

   Delete
  6. Πραγματικά πάντως μετά τα άτομα αυτά κατηγορούν το..Ισλάμ!

   Δεν συγκρίνεται το Ισλάμ με το τρελοκομείο του 1789.

   Delete
  7. Πραγματικά εάν σήμερα αξίζει κάτι να σπουδαστεί αυτό είναι ΜΟΝΟΝ τα Μαθηματικά μαζί με τις Φυσικες Επιστήμες.

   Ολα τα άλλα αλώθηκαν ή αλώνονται από το Φιλελεύθερο ιδεολογικό πλαίσιο(π.χ. η φυλή, το σεξουαλικό φύλο και οι παραδοσιακοί οικογενειακοί ρόλοι είναι...κοινωνικό κατασκεύασμα)!!

   Το ίδιο μεν θα κάνανε και οι δύο άλλες ιδεολογίες εάν είχαν σημερον κυριαρχήσει. Απλά ο Φιλελευθερισμός είναι ο χείριστος. Μισεί τον άνθρωπο και αγαπά την μηχανή. Ο Ντούγκιν, Σοφός και αυτός, το κατάλαβε και το αναλύει αρίστως εδώ:

   https://www.youtube.com/watch?v=ohc8Fs-X6gU

   Πρέπει όλοι να το δείτε. Άλλη μία απόδειξη ότι ο καπιταλισμός είναι σύστημα του Σατανά. Διότι εκείνος δεν δύναται να φτιάξει ανθρώπινη ψυχή μονάχα...ομοίωμα, δηλαδή ακριβώς υβρίδιο σαρκός και γραναζίων.

   Delete
  8. *τρικυμία εν κρανίω, διόρθωση γιατί θα μας λιθοβολήσουν!

   Delete
 5. Όσο για την σημαία. Φυσικά και το κάψιμό της δεν λέγει τίποτε, διότι αναρχικοί και φιλελεύθεροι είναι εχθροί του Έθνους και του κράτους δηλαδή του Εθνοκράτους. Αυτονόητο!

  ReplyDelete
 6. Ἀπολύτως σύμφωνοι Κωνσταντινουπολίτη. Ἐγὼ ποτὲ δὲν ἀναιροῦμαι.Διαλεκτικὴ καὶ ὑπομονὴ χρειάζεται.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα αυτό λέω και εγώ. Είναι σαν εσείς ο ίδιος να...γκρεμίζετε αυτά που εσείς ο ίδιος γράφετε, με το να λέτε "Διαλέξτε και πάρτε".

   Ναι προφανώς γίνεται κάποιος να είναι αποκλειστικά ακόλουθος του Ξίφους όπως και αποκλειστικά πιστός του Πνεύματος, όμως δεν είναι καθόλου αδύνατον κάποιος να ακολουθεί και το Ξίφος και το Πνεύμα.

   Delete
  2. Ξέρετε ότι οι νεοι δεν εχουμε υπομονή Καθηγητά. Κάθε μέρα για εμάς είναι φθορά και σαν να περνά ενας μήνας από την αδημονία μας.

   Delete
 7. Εἶναι πράγματι τὸ χριστουγεννιάτικο δέντρο ;; Ἥ μήπως εἶναι τὸ ἐπαναστατικὸ δέντρο τῆς ἐλευθερίας, ποὺ φυτέυτηκε στὴν Κωνασταντινούπολη, μὲ πρωτοβουλία τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν, χωρίς ἀντίρρηση ἐκ μέρους τοῦ Σουλτάνου, ἀρκετὰ πρὶν τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ;

  ReplyDelete
 8. Υγ. Στὴν ὀρθόδοξη παράδοση δὲν ὑπάρχει χριστουγεννιάτικο δέντρο ἄν δὲν ἀπατῶμαι, οὔτε Ἅγιος Βασίλης μὲ τὰ δῶρα. Τὰ δῶρα τὰ παίρνουν τὰ παιδιά ὄταν λένε τὰ κάλαντα πόρτα-πόρτα. Ὅλα αὐτὰ εἶναι μερος τοὺ ἡμιεξαστισμοῦ τῆς πάλαι ποτὲ Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἑπανἀσταση ποὺ κατέληξε στὴν σταυρογαλανόλευκη.

  ReplyDelete
 9. Υπόψιν δε, η διαλεκτική σχέση αυτή μεταξύ Ξίφους και Πνεύματος δεν παύει ποτέ να υπάρχει.

  Ακόμη και στο ακραιφνώς αντιδιαλεκτικό πολίτευμα του Φιλελευθερισμού, το Πνεύμα εκφράζεται μέσω του αστού επιστήμονος, τη στιγμή που η τεχνολογία έχει αντικαθιστά την Θρησκεία στον Φιλελευθερισμό αλλά και στον κομμουνισμό.

  Εξ'ου και η μανία αμφότερων ιδεολογιών με την "επιστήμη". "Μορφώσου!!" κραυγάζουν αμφότεροι στους αντιπάλους των, δηλαδή ρασιοναλιστικοποιήσου!

  ReplyDelete
 10. Αναλόγως ο Στρατιώτης που βασίζεται στην Πίστη, το Καθήκον και την Τιμή, αντικατεστάθη από τον μεγαλοαστό κεφαλαιοκράτη.

  Πλήρως αντιστροφή λοιπών των αξιών. Συνεπώς η προλεταριοποίηση του σφυρίου δηλαδή των εργατών είναι κάτι καλό ειδικά την στιγμή που η φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία εν αντιθέσει με τον Κομμουνισμό, τους αστικοποιεί με την βία δηλαδή τους αναγκάζει να ασπαστούν τις αξίες ενός κεφαλαιοκράτη(καταναλωτισμός, χρήμα κλπ) και όχι εκείνες ενός Στρατιώτη(όπως κάνει ο Κομμουνισμός αλλά και ο Φασισμός).

  Τί ανακάλυψα πάλι!

  ReplyDelete
 11. «πρώην ἐπαναστατικὰ πρωτοπαλίκαρα τῆς ἄκρας δεξιᾶς ἀφομοιώθησαν στὴν κοιλιὰ τῆς ἀστικῆς Νέας Δημοκρατίας»

  Μπορείτε σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε σε ποιους αναφέρεστε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θάνος Πλεύρης, Μάκης Βορίδης, Άδωνις Γεωργιάδης.

   Delete
 12. ΥΓ2. Ἑὰν τὸ δέντρο τῶν Χριστουγέννων εἶναι το γιακωβίνικο δέντρο τῆς ἐλευθερίας, καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τὴς πρηγουμένης ἀναρτήσεως, οἱ ἀναρχικοὶ ποὺ τὸ καῖνε εἶναι φασισταί.

  ReplyDelete
 13. Και κάτι ακόμη. Εάν λάβουμε ως αποδεκτή την έννοια που εσείς δίνετε στην επιβίωση, τότε αντλείται ένα νόημα ότι ο Χριστός ήταν θνητός.

  Καλλίτερη η σύγκριση Αλεξάνδρου και Διογένη παρά Αλεξάνδρου και Ιησού Καθηγητά. Διότι στην τελευταία κάποιος μπορεί να πέσει στην ρασιοναλιστική παγίδα, στην οποία έχουν πέσει δε και αρκετοί Εθνικοσοσιαλιστές που λένε ότι όλες οι θρησκείες βασίζονται σε κάποιον νεκρό, υπαινισσόμενοι ότι και ο Ιησούς ήτο...θνητός και όχι θεάνθρωπος.

  ReplyDelete
 14. https://www.youtube.com/watch?v=AJ3obsEhapQ

  Βάζω αυτό το βίντεο για να δείξω ότι προσωπικά ο Τσίπρας εμένα μου βγάζει υγεία. Ένας υγιής πρωθυπουργός που κατανοεί την πλεκτάνη που είναι μπλεγμένος αυτός και η χώρα του και δεν το παίζει υπεράνθρωπος ή άνθρωπος της προόδου και της ανάπτυξης με γραβάτα και ακριβά ρόλεξ, αλλά ταπεινός και ήσυχος. Χωρίς γραβάτες, χωρίς άγχος. Απλός, άνετος και ευχάριστος. Παιδί του λαού που λέμε.

  Μην επιστρέψουμε στους αστικούς γερμανοτσολιάδες. Μην επιστρέψουμε σε αυτούς που νοιάζονται και αγωνιούν μόνο για τα νούμερα και για το image τους προς το εξωτερικό κα ιτους ξένους. Μην.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει Ένοχε.

   Το τερμάτισες!

   Delete
 15. Μία καλή ερώτηση θα ήταν ποίος αγαπά περισσότερο τον άνθρωπο;

  Ο Φασισμός/Εθνικοσοσιαλισμός ή ο Κομμουνισμός.

  Αμφότεροι θέλουν να τον κάνουν έναν "Νέο Άνθρωπο" στα Νιτσεϊκά πλαίσια. Ο Κομμουνισμός βέβαια στερώντας του την Θρησκευτική Ψυχή του.

  ReplyDelete
 16. Κωσταντή τα Κρίστμας και όχι τα ιδικά μας Χριστούγεννα(ή Ηλιούγεννα στην αρχαιότητα) ουδεμία σχέση με την Ρωμηοσύνη έχουν.

  Ένα Εθνικιστικό ή Ορθόδοξο καθεστώς οφείλει να το διώξει καθώς αποτελούν καταναλωτική καθαρά εορτή, έχοντας απωλέσει κάθε τι Χριστιανικό από πάνω των. Τα δικά μας Χριστούγεννα είναι εορτή της Εκκλησίας, όχι της αγοράς και πάντοτε στολίζαμε ΚΑΡΑΒΑΚΙ και ποτέ Έλατο(Γερμανική παράδοση). Εδώ και πολλά χρόνια στολίζουμε εμείς καραβάκι, στην οικογένειά μου.

  Ο Άγιος Βασίλειος υπήρξε δε, Καππαδόκης από την Καισαρεία και όχι Υπερβόρειος Φινλανδός.

  Κάθε Γιορτές δε, τα Ελληνάκια επιδίδονται σε φεστιβάλ κλεψίματος. Χτυπάνε την πόρτα και πλέον ούτε καν τα κάλαντα δεν λένε ολόκληρα! Κατευθείαν να τσεπώσουνε το χρήμα! Ακόμη και κοτζάμ γάιδαροι 16-17 ετών!

  Η κοινωνία φταίει. Έπρεπε αντί για 2φραγκα να μοίραζε φάσκελα!

  ReplyDelete
 17. Κωνσταντινουπολίτη, ἐφόσον τὸ πᾶς βαθειά καὶ δὲν σὲ ἐνδιαφέρει μιὰ ἰδεολογία σὰν πρόσχημα γιὰ τὴν κοινωνικότητα καὶ τὴν ἀλληλοὑποστήριξη μεταξὺ τῶν ἀνθρὠπων, ἀλλὰ σὰν πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου μόνου του μέσα στὸ σύμπαν, ὑπαρχει ἕνας νόμος τῆς συνείδησης ποὺ τὸν διετύπωσε μὲ σαφήνεια ὁ Παρμενίδης μὲ τὸν μαθητή του τὸν Ζήνωνα. Ὅτι εἶναι ἀδύνατον στὴν συνείδηση νὰ ἀποκλείσει ὁ,τιδήποτε. Ἔτσι ἡ Ἐλεατικὴ δαλεκτικη διαφέρει ἀπὸ τὴν μαρξιστικὴ καὶ τὴν Ἐγελιανὴ κατὰ τὸ ὅτι α) δὲν ὑπάρχει ἱεράρχηση, δηλ, τὸ ὅτι σὲ τρώει ἡ γάμπα σου εἶναι ἐξίσου σημαντικὸ μὲ τὸ ὅτι οἱ κοινωνικές τάξεις σχηματίζονται ἀπὸ τὴν σαρδέλα τοῦ Ἀτλαντικοῦ β) τὸ α καὶ τὸ β δέν κάνουν γ ἀλληλοαναιρούμενα ἀλλὰ α, β, γ, μπάμ.

  ReplyDelete
 18. Ἕνοχε στόπ, δὲν ὑπάρχει πολιτικὸς ἠγέτης ποὺ νὰ μὴν ἐγκληματῇ μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο ἐφόσον ἀποδέχεται τὰ βασανιστήιρα, τὶς φυλακίσεις, γιὰ νὰ μὴν μιλήσω γιὰ τὶς ἐκτελέσεις στὶς ὁποῖες προβαίνουν τὰ κράτη καθημερινὰ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν πλειοψηφία τῶν εὐηπόληπτων χριστιανῶν. Ἅν ὁ Τσίπρας εἶναι ἐξαίρεση νὰ τὸν ψηφίσουμε τὸν ἄνθρωπο.

  ReplyDelete
 19. Τρίτον, στὸν χῶρο τῆς εὐρυτέρας βαλκανικῆς ὁ πολιτικὸς ῥιζοσπαστισμος τῆς Γαλλικῆς Ἑπανάστασης ἦρθε καὶ τὰ τακίμιασε μὲ τὴν ὑπάρχουσα στὸ ὀθωμανικὸ σύστημα διαφθορα. Καὶ οἱ δύο θέλουν ὑπεξαίρεση ἀπὸ τὴν δημόσια περιουσία, νὰ μετατρέψουν δηλαδὴ κάτι ἀπὸ αὐτόνομο σὲ ἰδιωτικό. Ὅταν ὁ Λάκης Μπαχαλάκης καίει ἕναν κάδο σκουπιδιῶν, λέει, θέλω καὶ γὼ ἕνα κομμάτι ψωμί, γιατὶ μὲ ἀφήσατε στὴν ἀπόξω. Εἶναι σὰν τὸ παιδάκι ποὺ δὲν τὸ παίζουνε οἱ μαντραχαλαῖοι. Τὸ ἀδιέξοδο μὲ τὸν Λάκη εἶναι ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι σικὲ καὶ παίζεται εἰς βάρος τῆς ἴδιας τῆς πραγματικότητος. Ὀπότε ὁ εὐυπόληπτος Χριστιανὸς ποὺ ἐγκληματεῖ μὲ τὸ γράμμα τοῦ Νόμου τοῦ λέει τοῦ Λάκη φίλε, γιατί νὰ χάσῃς τὴν ψυχή σου σὰν καὶ μένα ; Καλύτερα νὰ ἁγιάσεις στὴν ψειροῦ.

  Γι αὐτὸ στὰ δικαστήρια ὑπερτίθεται ὁ Ἐσταυρωμένος. Σοῦ λέει τὸ δικαστήριο, πρῶτα ἀπόλα ὁ χωρισμὸς ἐκκλησίας καὶ κράτους εἶναι γιὰ τοὺς ἀνόητους, δεύτερον σοῦ θυμίζει ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἀπλῶς ἠ συνδιαχείριση τῆς ἐξουσίας μεταξὺ τῶν μιλλιέτ. Τᾶ καταφέρανε οἱ μάγκες νὰ δικάζουν οἱ ὀρθόδοξοι καὶ αὐτοί τὰ ποινικά, ὄχι νὰ μένουν στὸν Ἀρμενόπουλο. Ὁ Τσίπρας εἶναι ἕνας ἐγκαθετος ξένων δυνἀμεων ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἰσορροπήσει τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἐντολοδόχων του μὲ αὐτὲς τῆς πελατείας του, ποὺ ζητάει προνόμια μέσα στὴν Αὐτοκρατορία.

  ReplyDelete
 20. Τέταρτον γι αὐτὸ τὰ μάζεψε ὁ Παρασκευόπουλος. Γιατὶ λέγοντας πρῶτα ὅτι ἡ PAX ROMANA ἀνσωματώνει μὲ τὴν ποικίλη δράση τῶν στοχαστικῶν προσαρμογῶν τοὺς βαρβάρους συνειδητοποίησε ὅτι εἶπε κοτσάνα, διότι ἀντίθετα οἱ βάρβαροι ἐνσωματώνουν μὲ τὴν πικίλη δράση τῶν στοχαστικῶν προσαρμογῶν τοὺς φοβιτσιάρηδες.

  ReplyDelete
 21. Συγγνώμην, κατὰ λάθος τὰ δέκα τελευταῖα σχόλια τῶν Κωνσταντινουπολίτη, Κωσταντῆ καὶ Ἐνόχου ἐσβήσθησαν. Παρακαλῶ, εἰ δυνατόν, ἐπαναλάβετέ τα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχα!

   Αδύνατον Καθηγητά!

   Ούτε υπολογιστές να ήμασταν!

   Delete
 22. Πἐμπτον καὶ ἀπὸ μνήμης. Μὴν ξεχνάμε, ποτὲ μὰ ποτέ, ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ξέρουμε καλὰ ἀπὸ φασισμό, ἀλλᾶ νιώθουμε ὅτι καὶ ὁ φασισμὸς εἶναι φράγκικος. Θὰ βρεθοῦν διάφοροι νὰ ποῦν ὅτι καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸν ἐκμεταλλευτοῦμε γιὰ τὸ συμφέρον τῆς πατρίδας μας ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι συνηθως πράκτορες τὼν ξένων δυνάμεων καὶ ὄχι ἐκπρόσωποι τῶν λαῶν τους.

  Ἁντίθετα πρὸς τὸ συμφέρον μας εἶναι τὸ συμφέρον τῶν λαῶν καὶ ὄχι τῶν ἠγεμόνων τους. Στὰ 1821 ἐμείς σφάξαμε ὅλους τοὺς Τούρκους ἄντρες γυναῖκες καὶ παιδιὰ ποὺ βρεθῆκαν στὸ χέρι μας γιατὶ δὲν ἀντέχαμε πιὰ νὰ ὑφιστάμεθα τὸν νόμο, γιὰ ἕναν Τοῦρκο σκοτωμένο 99 γκιαούρηδες νὰ σκοτώνονται. Καὶ οι εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ τὰ κουκουλώνανε καὶ μᾶς ὑποστηρίζαν καὶ χάρη σὲ αὐτοὺς οἱ κυβερνήσεις τους ἐγύρισαν σελίδα καὶ ἐν τἐλει παραδέχτηκαν νὰ μᾶς δώσουν ἕνα κομμάτι γῆς νὰ μὴν ἔχουμε Τοῦρκο πανω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας, νὰ ὑφιστάμεθα αὐτὴν τὴν ταπείνωση.

  Ἅμα χάσουμε τὴν ὑποστήριξη τῶν λαῶν καὶ τὸ γυρίσουμε μὲ τὶς κυβερνήσεις τους, μὲ τὸν ἀπατηλὸ φασισμό, ποὺ πρόσκαιρα εἶναι λαοφιλής (διότι εἶπε ὁ Σὀλων νομίζω, ἴσως κάνω λάθος, ποτἐ μου δὲν γνώρισα τύραννο γέρο) θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία μας καὶ θὰ σκλαβωθοῦμε στὸν Ἐρντογάν χωρίς νὰ περάσει καὶ πολὺς καιρός.

  ReplyDelete
 23. Είχα απλά πει χίλια μπράβο στον Ίστγουντ, εάν θυμάμαι καλά.

  https://www.youtube.com/watch?v=exbMIGWWpgg

  ReplyDelete
 24. Και είχα πει μπράβο στο βέτο της Ελλάδος κατά της Αλβανίας.

  ReplyDelete
 25. "La Grèce est à présent, totalement isolée. Simple colonie d’une Europe allemande, en même temps rejetée et méprisée par Berlin, elle ne peut plus se tourner vers la Russie se rapprochant de la Turquie, ni des États-Unis tendant à former un triumvirat Washington-Moscou-Ankara, auquel pourrait prochainement s’ajouter l’Iran. La Chine, principal adversaire de l’Amérique de Trump, n’es pas en mesure de l’aider. Son seul espoir contre son démantèlement est une entente de type Nouveau Yalta, entre Moscou et Washington, qui laisserait à une Grèce territorialement amputée, une certaine protection de la part de la Russie".

  Διαφωνῶ μὲ τὴν ἐκτίμηση αὐτὴ τοῦ τελευταίαου γαλλικοῦ ἄρθρου τοῦ κου Κιτσίκη (βλ. παραπάνω σύνδεσμο). Θὰ ἔλεγα, στὴν θέση της. En ce moment, la Grèce a sa première chance depuis l'éclatement de sa propre révolution, soutenue par la voie de la diplomatie secrète par toutes les puissances de l'époque, l'Αmérique en premier, sauf lἈutriche, dont le succcesseur est l'Allemagne de Merckel.

  Εlle a la chance de redevenir le centre du monde en gardant le principe d'autonomie religieuse vis à vis du fanatisme islamique, mais sans répandre le sang des guerriers musulmans, bien au contraire, en prenant elle-même le flambeau des Lumières et en le remplaçant par l'humanisme orthodoxe sur le saint-Sépulcre à Jérusalem. En devanant le négotiateur entre les Palestiniens et les Juifs sous le slogan "pas une goutte de sang", la Grèce a la chance de redevenir le centre du monde par la paix.

  ReplyDelete
 26. Κρίμα. Έλεγα ωραία πράγματα ειδικά στον Κωνσταντή, πολιτικά, και στον Πολίτη.

  Αλλά ας αφήσω τον Κωνσταντή. Ποιος δεν βαριέται να ξαναγράφει τα ίδια;

  Συμφωνώ με τον Πολίτη όσο αφορά τα Χριστούγεννα. Έλεγα ότι δεν έχουν καταντήσει μόνο δυτικά, όπως αληθώς λέγει, αλλά και τελείως ελληνικά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται αποκλειστικά να φορτώνει την κοιλιά του με βαριές τροφές, να παρακολουθεί τα τσοντοκάναλα και τα ειδωλολατρικά show τους, με μάγισσες και ταχυδακτυλουργούς, να πηγαίνει στα μπουζούκια, στις καφετζούδες και στις χαρτορίχτρες. Παρατηρήστε ότι σε κάθε πόλη και κάθε γωνιά των Ελλήνων (ειδωλολατρών) ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αντί να γιορτάζουν την γέννηση του Θεού Λόγου, πίνουν ουίσκι, μπύρες και τρώνε πιτόγυρα και σουβλάκια και παϊδάκια, ψήνοντας από το πρωί ως το βράδυ. Κατά τα άλλα όχι δεν ζούμε σε καθαρά ελληνικές εποχές...

  Στα σκουπίδια λοιπόν τέτοια μαύρα ειδωλολατρικά Χριστούγεννα. Τι να τα κάνεις;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δίχως να θέλω να γίνω ασεβής προς τον Ελληνισμό, Ένοχε έχεις απόλυτο δίκιο εδώ.

   Πράγματι, σε ολη την Δύση και στην Ελλάδα επίσης, ο τρόπος που περνά κάποιος πλέον τα Χριστούγεννα-και δυστυχώς όπως πάμε και το Πάσχα-μοιάζει τελείως παγανιστικός και καθόλου Χριστιανικός.

   Delete
 27. Γιάννη μου νίπτεις τὰς χείρας σου σὲ σχέση μὲ τὸ κράτος. Δὲν λέω ὅτι τὸ μη-κράτος μὰς ἔλυσε ὅλα μας τὰ προβλήματα, ἀλλὰ ποτέ σου δὲν ἀπαντᾷς ξεκαθαρα ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Νὰ πῇς ποιά εἶναι ἠ ἄποψή σου γιὰ τὶς πρακτικές τοῦ κράτους, δηλ. τοὺς ἐξαναγκασμοῦς πάσης φύσεως. Ἅν δὲν τὸ κάνῃς, θὰ σὲ θεωρῶ Ῥωμαῖο μέν, χριστιανὸ ὄμως ὄχι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, με το κράτος νίπτω τας χείρας μου. Θεωρώ ότι το κράτος δεν έχει σχέση με τη θεολογία. Υπάρχει ασυμβίμαστο θεολογίας και κράτους. Δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλισης. Το κράτος όμως, αν θέλει να κάνει τη δουλειά του καλά πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με τα γήινα. Αυτό διαπιστώνω στις μέρες μας. Προφανώς από τη στιγμή που θα ασχολείσαι με τα γήινα, δηλαδή με ανθρώπους, θα κάνεις και λάθη και δεν θα μπορείς να τους ικανοποιείς ποτέ όλους.

   Οι εξαναγκασμοί πάντα υπήρχαν. Στα γήινα, δηλαδή στη φύση, ο ισχυρότερος τρώει τον πιο αδύναμο. Στα γήινα ακολουθούμε τους νόμους της φύσης. Αυτό θα πρέπει να κάνει και το κράτος στην πολιτική του.

   Delete
  2. Λάθος. Τὸ κράτος καὶ τὸ πρέπει εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτό.

   Delete
 28. YΓ. Ἑγὼ τὴν ἄποψή μου τὴν ἔχω πῇ πολλάκις. Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι σωτηριολογική θρησκεία, δὲν κάνει διαχωρισμὸ ἀνάμεσα στὸ ἄτομο καὶ τὴν κοινότητα. Ὁ πιστός καλεῖται νὰ σωΘῇ. Γιὰ νὰ σωθῇ πρέπει νὰ μὴν παρασυρθῇ ἀπὸ τὸ νὰ δώσῇ ὑπόσταση στοὺς πειρασμοὺς ποὺ τὸν περιτριγυρίζουν, σὰν τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο. Κατὰ συνέπεια οἱ τιμωρίες ποὺ ἐπιβάλλει τὸ κράτος ἐνῷ εἶναι "πραγματικές" καὶ "ὑλικές" στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα μὲ τὶς ἐπαναστάσεις πάσης φύσεως, ὅτι δηλαδὴ ὅσο περισσότερα κεφάλια κόβουν τοῦ κράτους, τόσο αὐτὰ πολλαπλασιάζονται καὶ ὀ ἐθνικισμὸς δὲν εἶναι ἡ φωτιά ποὺ θὰ μᾶς σώσῃ.

  ReplyDelete
 29. Ὑπενθυμίζω στοὺς σχολιαστὲς ὅτι πρέπει νὰ ἔχουν ἀνεγνωρισμένο προφίλ γιὰ νὰ ἠμποροῦμε νὰ ἀποβάλουμε τὰ ἄρρωστημένα ἄτομα ποὺ ὑπάρχουν πάντα καὶ παντοῦ καὶ ὄχι μόνον στὴν χώρα μας. Παρακαλῶ τοὺς ἀνεγνωρισμένους φίλους σχολιαστὲς νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ ξετρυπώνω τὰ ἄτομα ποὺ ἐξέρχονται προσωρινὰ τῶν ψυχιατρίων καὶ οὕτως ἤ ἄλλως ἐὰν μᾶς ξεφύγῃ κανένας ὕποπτος, θὰ ἀποκλείεται διὰ παντῶς.Πάντα ἤμουν ἀντίθετος στὴν χρήση ψευδωνύμων καὶ παρακαλῶ ὅποιος ἠμπορεῖ νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ σὲ τί χρησιμεύουν, νὰ τὸ κάνῃ ἐδῶ. Εὐχαριστῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσωπικά η χρήση της διαδικτυακής περσόνας "Έλλην Κωνσταντινουπολίτης" χρησιμεύει στο να μπορώ να εκφράζω ελεύθερα την άποψή μου, να φαίνεται δηλαδή τόσο το ποιόν όσο και το πνευματικό εγώ μου, σε όλη του την δυνατότητα, δίχως συνέπειες μελλοντικές ή τωρινές στην φυσική μου εξέλιξη ως άτομο.

   Εάν είχε το Φασιστικό Κίνημα και άλλους νεαρούς με μυαλό σαν εμένα, σε 5 χρόνια θα κατείχαμε θέσεις κλειδιά σε όλους τους οργανισμούς δημοσίους και ιδιωτικούς.

   Ετσι αναπτύσσεται ενα Κίνημα έξυπνα, εκ των έσω και όχι με το πεζοδρόμιο και τις ντουντούγκες.

   Βεβαια η Ασφάλεια πάντοτε ξέρει ποίος και τί, αλλά την στιγμή που οι ιδέες μου δεν στρέφονται κατά του Έθνους, τουναντίον μάλιστα θέλουν να το θέσουν ισχυρό, δεν ύπάρχει λόγος εναντιώσεως της ηλεκτρονικής Ασφαλείας προς τους Εθνικιστές. Συν τοις άλλοις, αμφότερα προφίλ, δικό σας και δικό μου, βρίσκονται πέραν των ορίων του Ελληνικού κράτους.

   Delete
  2. Ενα άτομο ως βιολογικό ποίον, δύναται να φθαρεί Καθηγητά.

   Ένα ψευδώνυμο όμως που δεν υφίσταται βιολογικά και συνεπώς δεν τυραννάται από τις όποιες σαρκικές ορέξεις, δύναται να κριθεί μονάχα μέσω του επιπέδου των Ιδεών του.

   Αντιθέτως, στην καθημερινή μας ζωή οι Ιδέες μας ελάχιστη σημασία έχουν στην κοινωνία του σήμερα, ειδικά. Μάλιστα όταν εκφράζονται οι αστούληδες του Matrix νιώθουν άβολα...

   Delete
  3. άααα όχι κύ Δημήτρη μου θά μαλώσουμε ....εγω παραδειγματοςχάρη απ όσα ψυχιατρεία βγηκα έχω χαρτι πο΄υ λένε οί γιατροί ότι ΄μαι ντάξει . μήηηη τά ισοπεδώνουμ΄όλα μην ειμάστενε πλεονέχτες..

   Delete
 30. Μετά πραγματικά απορούν για τις επιθεσεις στο Παρίσι!

  http://www.pronews.gr/portal/20161215/world/diethnis-politiki/39/esvisan-ta-fota-ston-pyrgo-toy-aifel-epeidi-apeleytherothike

  ReplyDelete
 31. Κωνσταντινοπουλίτη, ἐνισχύεις τὴν ἄποψη μου ὅτι πολλὰ κινήματα ανεξαρτήτως ἰδεολογίας εἶναι ἕνα εἶδος γρεφείου εὐρέσεως ἐργασίας ἀλλὰ στὸ δημόσιο.

  ReplyDelete
 32. Υγ. Πρέπει νὰ προσθέσω ὅτι ἡ μαρξίζουσα ἱστορία, ἐπιφανὴς ἐκπρόσωπος τῆς ὁποίας θεωρεῖται ὁ μακαρίτης Μόουζες Φίνλεϋ - ἐπιφανῆς ἱστορικός θεωρεῖται ὁ μὴ ὑποτασσόμενες στὶς ἰδεολογικές του προτιμήσεις, ἤ μᾶλλον, ὁ μὴ ταὐτίζων ἰδεολογικές προτιμήσεις μὲ τὸν μισθό του - ἔχει τὴν ἀξία της.

  Διότι ὁ Φίνλεϋ διαπιστώνει ἀμηχανία στοὺς ἀρχαίους συγγραφείς σὲ σχεση μὲ τἠν ἐργασία και τὴν δουλεία. Ἡ ἀμηχανία αὐτὴ θυμίζει ἐκείνην τοῦ Χιτλερ ὄταν τὸν ρωτάγανε γιὰ τοὺς Ἐβραίους.

  Βλέπετε λοιπὸν ὄτι ὁ ἀντιμαρξισμός εἶναι ἕνας τρόπος νὰ γίνῃ ταμποῦ ἡ ἐργασία καὶ ἡ ἀμοιβή. Ὅλα αὐτὰ ἀφήνονται στὰ χέρια ἀδιαφανῶν διαδικασιῶν. Οἱ ἀδιαφανεῖς αὐτὲς διαδικασίες κατέφαγαν δύο αὐτοκρατορίες,τὴν ῥωμαϊκὴ ἀνατολικὴ καὶ τὴν ὀθωμανική, σὰν τὸ σαράκι ποὺ τρώει τὴν βαλανιδιά. Μέρος τῆς αδιαφάνειας εἶναι ὅποιος ὑπερασπίζεται τὴν ἀξία τοῦ μαρξισμοῦ ἤ τοῦ Λἀκη νὰ τὸν βγάζουν μαρξιστὴ καὶ Λακιστὴ οἰ ἔχοντες συμβόλαιο μετὰ τῆς παρακρατικῆς μαφίας, ποὺ περνοῦν ἕνα μέρος νεανικῆς δοκιμασίας με ψευδώνυμο, προτοῦ διοριστοῦν μὲ τὸ πραγματικό τους ὄνομα στὸ κόμμα ποὺ ἔχει γίνῃ πλέον κράτος χάρη στὶς προσπάθειές τους ὤς δόκιμαστικά μέλη. Οἱ περισσότεροι φίλοι μου ἀνακαλύπτω κατόπιν ἐορτῆς ὅτι εἶχαν μπῇ σὲ τέτοιες διαδικασίες ἀπὸ μικροὶ καὶ γι αὐτὸ ἦταν τόσο ἄθλια ὑποκείμενα. Ἑκείνοι καλόπιστα ἔκαναν τὴν κρυπτεία τους μὲ τὸ ἐπαναστατικό ψευδώνυμο Τσογλάν Ἁλῆ.

  ReplyDelete
 33. YΓ. Συνήθως οἱ τρελλοὶ δὲν πειράζουν κανένα καὶ μάλιστα λεγόταν ὅτι οἱ μουσουλμάνοι τοῦς θεωροῦσαν ἁγίους. Αὐτοὶ ἀντιθέτως ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνοι εἶναι οἱ ἀσκούμενοι ψυχίατροι.

  ReplyDelete
 34. YΓ Θἄθελα νὰ μάθω ποῦ βρίσκει ὁ Γάννης τὸ σύνορο μεταξὺ οὐρανίου καὶ γήινου, ποὺ λέει παραπάνω, διότι ἐμένα αὐτὸ μοῦ θυμίζει τὸ "ἄλλο κάνω με ψευδώνυμο ἄλλο μὲ τὸ ὄνομά μου". Kαὶ νὰ προσθέσω ὅτι ἐπισήμως ἐγὼ κατέθεσα πρόταση γιὰ διδακτορικὀ γράφοντάς τους ὄτι δὲν ταὐτίζομαι μὲ τὸ ὄνομά μου, σύμφωνα μὲ τὴν θέση πρὸς ἀπόδειξιν στὴν διατριβή μου ὅτι τὸ ὑποκείμενο τῆς σκέψης εἶναι ἐξίσου φαινόμενο μὲ τὸν λεγόμενο ἐξωτερικό κόσμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άσε τώρα τη θεολογία. Αφού δεν την κατανοείς. Γήινο εννοώ αυτό που λέει η λέξη ρε Κωνσταντή. Αμάν ποα. Το τι θα φας, το τι φόρο θα πληρώσεις, το τι ρούχο θα φορέσεις και όλα αυτά, το τι εργασία θα έχεις, το πόσα θα παίρνεις κλπ. Όλα αυτά θεωρούνται αποτελέσματα της πτώσης. Η εργασία για παράδειγμα είναι αποτέλεσμα της πεπτωκυίας φύσης του ανθρώπου, όχι της κανονικής του φύσης. Το κράτος έρχεται ακριβώς να εξυπηρετήσε αυτήν ην πεπτωκυία και πτωχευμένη ανθρώπινη φύση, ενώ η Εκκλησία εκπροσωπεί το όντως ανθρώπινο κατά φύσην. Για αυτό και δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση και κανένα σημείο σύγκλισης.

   Delete
  2. Καὶ ποιός σοῦπε ἐσένα ὅτι ὁ ἄνθρωοπος ἔπεσε ἀπὸ τὸν Παράδεισο σὰν μετεωρίτης.

   Delete
  3. Και ποιος σου είπε εσένα να το πιστέψεις; Εγώ είμαι χριστιανός και το πιστεύω και σου λέω ότι καμία σχέση δεν έχει το κράτος με την Εκκλησία. Και σου εξηγώ και το γιατί. Εσύ πιστεύεις ότι είναι το ίδιο πράγμα.

   Δε με ενδιαφέρει να σε πείσω.

   Delete
  4. Χριστιανό-πληκτος.

   Είπαμε εάν θες να γίνεις σωστός Χριστιανός, πρέπει να πάρεις μάθημα από τα Parabolanen SS και τον Oberkommandat Cyrill.

   Delete
  5. Αχαχα!

   Στα αφιερώνω Ένοχε!

   Για κρίστμας πρέσεντ!

   1. http://i.imgur.com/WW0SLdl.jpg

   2. http://i.imgur.com/y7YyiZl.jpg

   Parabolanen SS

   Delete
 35. Πρέπει να ακουστεί σίγουρα. Ο Γιάνης Βαρουφάκης στον ΒΗΜΑ FM (14/12/16)

  https://www.youtube.com/watch?v=JOhn7nk68C0

  «Η ρήξη θα γίνει, είναι νομοτελειακά δεδομένη»

  ReplyDelete
 36. Εξομολόγηση Γιάνη Βαρουφάκη

  https://www.youtube.com/watch?v=PfbuLVSO6as

  «Επιλέγουν από έναν πρωθυπουργό για το κάθε μνημόνιο»

  ReplyDelete
 37. Γιάννη μου ὅταν ἕνας πρώην ὑπουργός οἰκονομίας -κῶν ξεκινάει τὴν συνἐντευξή του παπαγαλίζοντας τὸν Ῥούζβελτ δὲν μπορεῖς νὰ κάτσεις νὰ τὸν ἀκούσεις. Δύσκολα σοὺ ἀνατρέπεται ἡ ἐντύπωσή σου ἡ βιαστικὴ καὶ ἀστήρικτη ὅτι νομίζει πὼς ἡ Ἑλλάδα εἶναι κομμωτήριο καὶ αὐτός μοντέρνος κομμωτής.

  ReplyDelete
 38. Αὐτὰ ποὺ λέει δε ὅ Βαρουφάκης ὅτι καὶ καλὰ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο ἐπτώχευσε καὶ προσποιήθηκαν ὅτι δὲν πτώχευσε εἶναι πάρα πολὺ ὕποπτα. Ἑδὦ βοᾶ ὁ τόπος ὅτι τὸ χρέος φουσκώθηκε τεχνητὰ γιὰ νὰ μπῇ ἡ Ἑλλάδα ὑπὸ καθεστὼς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ὁ τῦπος δὲν ἐμπνέει καμία ἀπολύτως ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ ΒΗΜΑ FM ακόμη λιγότερη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια χαρά τα λέει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πτωχευμένη χώρα και οι εγχώριοι και εξωτερικοί αστικοί γερμανοτσολιάδες θέλουν να πιστεύουν ότι δεν είναι έτσι, ώστε να ικανοποιούν τα οικονομικά της Ευρώπης.

   Delete
  2. Ενώ ο Τσίπρας τί είναι;

   Ελληνοτσολιάς;

   ΑΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!

   Delete
 39. Τελείως συγκεκριμένα εἶναι ΠΑΡΑ πολύ ὕποπτα αὐτὰ ποὺ λέει, διότι τὰ κράτη δὲν πτωχεύουν ὅπως μιὰ ἐπιχείρηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόνο η ρήξη με την Ευρώπη είναι η λύση.

   Delete
  2. Σε αυτό ο Ένοχος έχει δίκαιο.

   Η Ε.Ε. είναι εχθρός μας.

   Και τώρα πάλι ο τρισχειρότερος λαός του πλανήτου ο γραικυλικός θα βγάλει τον...Κούλη!!! Το πιστότορς σκυλί των Βρυξελλών!

   Delete
  3. *πιστότερο

   Delete
 40. Σημ. ἑξοργίζομαι πραγματικἀ μὲ τὴν ἀδυναμία διαχωρισμοῦ δημοσίου καὶ κράτους. Τὸ δημόσιο εἶναι ἡ κοινὴ περιουσία καὶ τὸ κράτος εἶναι ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία. Ἕρχεται ὁ Βαρουφάκης καὶ ἄλλοι σὰν καὶ αὐτόν, ποὺ ἕνας Θεός ξέρει ποῦ καὶ πῶς πῆραν το πτυχίο τους, καὶ τὰ μπερδεύουνε. Ἡ κρίση δὲν ξεκινᾶ τὸ 2010 ἐπειδὴ ἐπτώχευσε τὸ Δημόσιο, ὅπως ψευδῶς κατὰ τὴν γνώμη μου λέει ο Βαρουφάκης - καὶ ἔτσι νιώθουν καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅτι ψευδῶς τὰ λέει - ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία διεχώρισε ἑαὐτον ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό Δημόσιο. Αὐτὸ συνέβη καὶ τὸ ἄν καλῶς συνέβη ἤ κακῶς εἶναι ἄλλο θέμα.

  Μπαρμπούτσαλα τὰ κάνουν οἱ φιλελεύθεροι οἰκονομολόγοι.

  ReplyDelete
 41. ...καὶ φυσικὰ ἀφοῦ ἡ ἡγεσία του τὸν παρατάει, ἀφοῦ πρῶτα ἔχει κλείσει τὸ μαγαζί, ὁ κόσμος θὰ πάῃ στὸν Ἑρντογάν ποὺ εἶναι ἡ αὐτοκρατορικὴ ἐνσάρκωση τοὺ Ἑλληνοτουρκικοῦ δημοσίου. Ποῦ θέλετε νὰ πάῃ δηλαδή ;; Νὰ κάθεται νὰ τοῦ παίρνουν ὅ,τι ἔχει καὶ δὲν ἔχει γιὰ να τρωγοπίνῃ ὁ Βαρουφάκης κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη ;

  Ὁ Ἑρντογὰν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔθεσε θέμα συνόρων ;; Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ βαστήξῃ σύνορα ἕνα δημόσιο χωρίς κράτος, ποὺ ἐπιπλέον τὸ κράτος του -καὶ ὅχι ὁ Σόιμπλε, αὐτὰ νὰ πάῃ νὰ τὰ πῇ ἀλλου ὁ Βαρουφάκης - κλέινει τὸ μαγαζί ;; Ἅλλο ἄν αὐτὸ ἐν τέλει εἶναι καλό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εκτός τόπου και χρόνου...

   Το θέμα είναι καθαρά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τι δουλειά έχει ο Ερντογάν.

   Delete
 42. Bλ. καὶ τὶς απόψεις τοῦ κου Ἁνδρουλακη γιὰ τὸν κο Βαρουφάκη https://www.youtube.com/watch?v=McpwsgeRfas
  ὁ ὁποῖος Ἀνδρουλάκης μοῦ τὸν λέγανε γιὰ φιγουρατζῆ ἀλλὰ καλά τὰ λέει. Ἅν ἐξαιρέσουμε τὶς ἑλληνικοῦρες τὰ λέει καλά.

  ReplyDelete
 43. Μιὰ χαρὰ τὰ λέει ὁ Ἀνδρουλάκης, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνει εἶναι ὅτι τὸ κομματικό-κινηματικὸ κίνημα Ἑλλάς ἔχει φτάσῃ στὰ ἱστορικά του ὅρια. Χωρὶς ἐπανένωση μὲ τὴν Τουρκία δὲν σώζεται τὸ σύστημα Ἑλλάς. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ παραμείνει δίχως γκρέξιτ στὸν ἄξονα Γερμανία-Τουρκία σὺν κάτι ἄλλο. Τὸ κάτι ἄλλο εἶναι τὸ θέμα μας καὶ ὀ,τιδἠποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ ἄλλο περιέχει σύγκρουση ἄν ὄχι πόλεμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ανδρουλάκης χαρακτηριστικό λαμόγιο και παράσιτο της νεοελληνικής σαπίλας ...δέν εχει δουλέψει ουτε μιά μέρα στή ζωή του ....

   Delete
 44. Ἡ ἀντίδραση στὶς δηλώσεις Ζουράρι ἀποδεικνύουν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν παρακμὴ τῶν πάλλαι ποτὲ Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν νὰ ψηφἰζουν βουλευτὲς καὶ τὸ μόνο ποὺ ἐνδιαφέρονται εἶναι ἡ σύνταξή τους. Ἀπὸ τότε ποὺ πραξικοπηματικὰ ἐκατηργήθη τὸ πολυτονικὸ οἱ Ἕλληνες δὲν ἐσήκωσαν φωνὴ κατὰ τοῦ ἔγκληματος αὐτοῦ κατὰ τῆς γλώσσας. Ἀπὸ παλικαρισμοὺς ὅμως, ἄλλο τίποτα. Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ 1918, ὁ Λένιν παρέδωσε στοὺς Γερμανοὺς τεράστια ῥωσικὰ ἐδάφη γιὰ νὰ κερδίσῃ χρόνο στὸν ἀγῶνα του, ἀγῶνα ποὺ δὲν κάνουν οἱ Ἕλληνες. Τὸ 1945 ὁ Στάλιν ἐπῆρε τὰ ἐδάφη αὐτὰ ὀπίσω καὶ πολλὰ παραπάνω. Ἡ γλῶσσα καὶ τὰ μάτια σας ξεφτυλισμένοι Γραικύλοι, διαφορετικά, ὅπως ἔλεγε ὁ Δραγούμης, θὰ σᾶς ἀνταλλάξουμε ὡς ἄχρηστοι ποὺ εἶσθε, στὰ νησιά μας, μὲ Σουηδούς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ Καθηγητά.

   Διότι ο έδαφος αποτελεί πολιτική εξουσία, ενώ η γλώσσα πολιτισμική.

   Βέβαια εάν χάσουμε τα νησιά αυτά ποίος εγγυάται ότι δεν θα εκτουρκισθούν, δηλαδή δεν θα χαθεί λόγω των Τούρκων η Ελληνική γλώσσα εκεί;

   Delete
 45. *διόρθωση -πάλαι ποτέ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. *2η διόρθωση -κατηργήθη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 47. Παρατηρῶ ὅτι στὸ θέμα τῆς γλώσσας ἥ μόνη ἐφημερίδα ποῦ κρατᾷ πατριωτικὴ στάση εἶναι ἡ "Ἑστία". Ἡ ὑποκριτικὴ "Καθημερινή" ὑποχρεώνει τὸν Χρῆστο Γιανναρᾶ, ὑποστηρικτὴ τοῦ πολυτονικοῦ νὰ δέχεται οἱ ἐπιφυλλίδες του νὰ δημοσιεύονται μονοτονικά, γιὰ νὰ δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐκφρασθῇ. Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ "Τρίτο Μάτι" δημοσιεύει κάθε μῆνα ἄρθρο μου στὰ πολυτονικά, ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα του ἄρθρα εἶναι στὸ μονοτονικό. Συνεπῶς ἡ δεξιὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ ξεφτιλισμένη ἀπὸ τὴν ἀριστερά, λόγῳ ἀφθάστου ὑποκρισίας καὶ ἐπί πλέον περιορίζει τὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως τοῦ πολίτου, ἐφ'ὅσον δὲν τοῦ ἐπιτρέπει, ὅπως καὶ σὲ ἐμένα, νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα στὴν γραφὴ ποὺ προτιμᾷ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πείστε τους να μην κάνουν το λάθος να ψηφίσουν τους αστικούς γερμανοτσολιάδες. Μπορεί να έχουμε εκλογές μετά τα Χριστούγεννα.

   Delete
  2. Δε βλέπετε πως έχουν αρχίσει να γαβγίζουν και να αφρίζουν στην κυριολεξία τα πιστά σκυλιά του Σόιμπλε;

   Μετά το δώρο Τσίπρα προς τους συνταξιούχους άφρισαν πραγματικά οι σκύλοι.

   Delete
  3. Ποίο δώρο ρε αχαρακτήριστε;

   Ούτε μπροστά από την μύτη σου δεν μπορείς να δεις!

   Ναι ρε θα ψηφίσουμε την Εθνικοσοσιαλιστική Χρυσή Αυγή, για να λυθεί το δημογραφικό τουλάχιστον και να μπει μία τάξη στο γραικύλιστάν.

   Delete
  4. Πρόσεχε το καλσόν κυριούλα.

   Delete
  5. Nὰ αὐτὸ εἶναι ἀγνὸ (;) θεατρικὸ ζευγάρι.

   Delete
 48. Tὀ μόνιμο κόλπο τῆς φιλελεύθερης Δύσης εἶναι νὰ σοῦ παρουσιάζει αὐτὸ ποὺ κάνεις οἰκειοθελῶς ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ κάνεις σὰν καταναγκασμό.

  Κανεὶς δὲν ὑποχρεώνει τὸν Γιανναρᾶ νὰ δημοσιέυῃ σὲ μονοτονικό. Ἡ μανία του γιὰ αὐτοπροβολὴ τὸν κάνει νὰ τὸ δέχεται καὶ τὸ δικαιολογεῖ στὸν ἑαὐτό του λέγοντάς του ὅτι ἔχει μιὰν ἀποστολή, κ.λπ. κ.λπ.

  ReplyDelete
 49. YΓ. ἑξάλλου, ὀ θεατρικὸς τῦπος στὸν ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ ἡ περσόνα τοῦ Γιανναρᾶ δὲν εἶναι ὁ Ντοτόρε (Σοφολογιώτατος) ἀλλὰ ὁ Καπιτάνο, ὁ καυχησιαρης στρατιωτικός. Τέτοιοι εἶναι πολλοὶ πανεπιστημιακοὶ καθηγητές.

  ReplyDelete
 50. Υγ2 Βλέπετε ὅλοι ὅτι εἴμαστε μιλλιέτ καὶ ὄχι κράτος. Ἁναρωτιέμαι πόσοι λένε - εὐτυχῶς !!
  Πάντως ἀριστερά-δεξιά νὰ τὴν δεχτοῦμε σὲ ἕνα ἐθνοκοινοβούλιο, σὰν καὶ αὐτὰ τῆς γαλλ.ἐπανἀστασης. Καὶ μᾶς τὸ κοινοβούλιο εἶναι ἐπαναστατικοῦ τύπου, ἀλλὰ δὲν εἶναι παρὰ ἡ συνέλευση τῶν προκρίτων, ποὺ λέει ὀ Κοντογιώργης ὅτι εἶναι τὰ "κοινά" ποὺ μᾶς κάνουν δημοκράτες ἀπὸ τὸν καιρὸ τοὺ Μίνωα.

  ReplyDelete
 51. Και στη τελική Κωνσταντή πες μας κι εσύ την πρότασή σου, διότι τώρα τελευταία όλο και πιο συστημικός γίνεσαι και όλο και πιο φιλελεύθερος ενώ ταυτόχρονα είπαμε πολεμάς τον φιλελευθερισμό(;)(πραγματικά δεν έχω καταλάβει). Το να κάνεις κριτική από τη Γαλλία εύκολο είναι. Εξάλλου τους φόρους σου και τα λεφτά σου εκεί τα δίνεις, όχι εδώ.

  Ο Πολίτης λέει θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή, εξηγεί το σκεπτικό του, εγώ λέω θα ψηφίσω Σύριζα, εξηγώ το γιατί, εσύ μας λες να πάμε με τον Ερντογάν και να ενωθούμε. Συγχαρητήρια. Κέρδισες επάξια το να είσαι εκτός πραγματικότητας... Στην κάλπη και στα ψηφοδέλτια δεν υφίσταται η επιλογή σου. Συνεπώς η στάση σου είναι υπεκφυγή από την πραγματικότητα που κείται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Κωσταντής έχει δίκαιο.

   Η Ελλάδα πάντοτε υπήρξε, από ιδρύσεώς της ένα βιλαέτι που ήθελε να γίνει Παρίσι.

   Μονάχα επί Μεταξά και επί 7ετίας είδε πραγματική Ευρωπαϊκή προκοπή και αποκόπτηκε από την γυφτομπαλκάν νοοτροπία.

   Delete
  2. Οκ. Άρα στην κάπλη ψηφίζω Ερντογάν; Με ποιο κόμμα κατεβαίνει;

   Delete
  3. Στην κάπλη ψηφίζεις Χ.Α. μπας και λυθεί το δημογραφικό τουλάχιστον.

   Στην κάπλη...

   Delete
  4. Mὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγή.

   Delete
  5. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Εγώ στο παρελθόν (δεν σας λέω όμως πότε) είχα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Άρα μου λέτε να ξαναψηφίσω Χρυσή Αυγή; Καθίστε, όχι ρε παιδιά. Ναζί στην εξουσία; Και πως γίνεται ο Ερντογάν να είναι μαζί τους;

   Και από την άλλη, άντε εγώ να συγχωρήσω το σατανικό, παγανιστικό και αντιχριστιανικό παρελθόν της Χρυσής Αυγής για να ενωθούμε όπως λέτε με τον Ερντογάν. Μα αυτοί κάθε φορά πριν τις εκλογές λένε ότι πάνε για διψήφια ποσοστά της τάξεως άνω του 20% και δεν παίρνουν ούτε 10. Άρα μάλλον θεωρώ άχρηση την ψήφο στην Χρυσή Αυγή αν και την ψήφισα στο παρελθόν, διότι το ποσοστό της δεν μπορεί να ασκήσει καμία επιρροή, συν ότι είναι ρατσιστές και φυλετιστές, δόγματα με τα οποία δεν συμφωνώ.

   Delete
  6. Έχω βαρεθεί να στο εξηγώ ρε Ένοχε.

   Η ιστορία θα σας κρίνει και εάν δεν σας σπάσει τα κεφάλια ο Μιχαλολιάκος θα το κάνει η Ιστορία.

   Έχω βαρεθεί να εξηγώ στον ηλίθιο.

   Delete
  7. Το μίσος που έχεις μέσα σου να ξέρεις ότι όσο μεγαλώνεις δεν θα σου βγαίνει σε καλό. Όλα αυτά τα ψυχικά απωθημένα (είναι φανερό ότι έχεις και ότι χρειάζεσαι άμεσα βοήθεια) κάποτε εκρήγνυνται και οδηγούν σε δυσάρεστες καταστάσεις. Τότε όμως για σένα και το περιβάλλον σου θα είναι αργά. Εγώ παύω να συζητώ μαζί σου, διότι παρότι είσαι σπόρος σε σχέση με την ζωή και τα πράγματα και την εμπειρία, δεν ακούς και πηγαίνεις από το κακό στο χειρότερο. Επιπλέον δεν έχεις καμία δυνατότητα σοβαρής συζήτησης με τον συνομιλητή σου παρά μόνο άναρθρες κραυγές χωρίς επιχειρήματα και επιθετικές προσβολές.

   Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι στη ζωή σου αγόρι μου. Από μένα τέλος η συζήτηση μαζί σου. Δεν αξίζει και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.

   Delete
  8. Φυσικά δεν έχει νόημα.

   Ο γραικύλος σαν εσέ, όταν δεν έχει επιχειρήματα και ξέρει ότι έχει λερωμένη την φωλιά του, το πάει στο προσωπικό και εξαπολύει ύβρεις κατά του άλλου.

   Έχω απέχθεια και φυσικά μίσος. Μίσος γιατί μου καταστρέφετε την Χώρα, την Πατρίδα μου και γιατί όντας ηλίθιοι, αφήνετε ένα κωλοσύστημα καραγκιόζηδων των Βορείων Προαστίων να κυβερνά την Πατρίδα μας για λογαριασμό των τραπεζών και των Ευροκρατών.

   Προφανώς και όσες φορές να στο εξηγήσω εγώ ο "σπόρος" σε εσένα το κούτσουρο, αποτέλεσμα μηδέν. Διότι ακριβώς έχεις την εμπειρία του μεσοαστούλη που ούτε καν το σύστημα που τον κυβερνά αριστερό ή δεξιό δεν έχει μυρίσει ούτε στο 1/10. το σύστημα αυτό που του έχει δημιουργήσει κόμπλεξ φόβου προς την μοναδική επαναστατική δύναμη, ονόματι Χρυσή Αυγή. Είσαι τρανή απόδειξη ότι ο αστός είναι εκ φύσεως βλάξ και αθεράπευτα ηλίθιος, ενώ δε ενώ στις μαγκιές είναι πρώτος στα δύσκολα κωλώνει, με αφορμή την μη-βία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τον Χριστό.

   Λυπούμαι για εσάς. Όχι για εσάς προσωπικά, αλλά για την Χώρα μου, γιατί, δυστυχώς σε αυτήν εσείς κατοικείτε.

   Όσο καιρός και να περάσει θα σας γδέρνουν περισσότερο τα σκυλιά των ιδιωτικών οικοτροφείων πολιτικάντηδων χάριν των τραπεζών.

   Είσθε άξιοι της τύχης σας.

   Delete
 52. Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ μὴν κάνουμε. Σᾶς εχω πῇ ἐπανειλημμένα ὅτι τὸ κράτος εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἐπιλογῆς. Δηλαδή. Ὁ Ἕλληνας χωρικὸς ποὺ πήγαινε τὸν φόρο στὸν Τοῦρκο ἐνῷ ἡ Ἀκρόπολη ἦταν ἔτοιμη νἀ παραδοθῇ στὸ γαλλικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα, καὶ ενῷ ἴσως ὁ Μακρυγιάννης ἀγόραζε τὴν σημερινὴ ὁμώνυμη συνοικία γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί, ἦταν πιὸ ἐλεύθερος ἀπὸ τὸν Γάλλο ποὺ τὸν παρατηροῦσε καὶ τοὺς Ἕλληνες ποὺ περίμεναν τὴν παράδοση τοῦ φρουρίου.

  Ἡ σκλαβιὰ εἶναι τὸ δίλημμα ἀνάμεσα στὸ ἕνα καὶ στὸ ἄλλο. Τὸ δίλημμα προέρχεται ἀπὸ ἕναν ἐξαναγκασμὸ νὰ ἀπαντήσει κανείς γρήγορα, κὶ αὐτὸ λέγεται βία, ὁ λαός μας λέγοντας βία καὶ τὴν βιασύνη καὶ τὸ κακό. Συνεπῶς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι να μὴν ἀπαντήσουμε καὶ τότε ἀπαντᾶ Ἅλλος γιὰ μᾶς.

  ReplyDelete
 53. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!,
  Μια ερώτηση προς αξιότιμο κκ Δρ Κιτσίκη,
  Ο τσίπράκος με τις δηλώσεις-εξαγγελίες των τελευταίων ημερών τι προσπαθεί να πετυχεί? υστεροβουλία μετά από τόσα λάθη?, αλλά λέει στο λάο και άλλα στους δανειστές? ή απλά είναι ένας πολιτικάντης?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγῃ τὴν λαιμητόμο.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 54. YΓ Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πτωχευμένη χώρα
  λέει ὁ Γιαννης. Χώρα εἶναι καὶ ἡ Ἀνταρκτική. Τί πάει νὰ πῆ πτωχευμένη χώρα, ποιός τὴν ἐπτώχευσε, δηλ. ποιός τὴν ἔβγαλε στὸ σφυρί, καὶ τί σημαίνουν αὐτες οἱ ἔννοιες. Ἁπάντηση συγκεκριμένη καὶ τεκμηριωμενη καὶ ὄχι ἀρλοῦμπες ποὺ πάρα πολὺ σωστὰ κατήγγειλε ὁ Ἀνδρουλάκης.

  ReplyDelete
 55. ΥΓ2. Ἔχω ξαναπῆ ὅτι τὸ κόμμα Βαρουφάκη θυμίζει πάρα πολὺ τὸν Ἑνκρουαγιάμπλ καὶ τὴν Μερβεγιέζ τῆς ἐποχῆς Διευθυντηρίου τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Ἁνακάλεσα δὲ τὴν ὑποψία μου ὅτι αὐτοί, πλησίον ὄντες τοῦ φιλοβασιλικοῦ κόμματος, σχετίζονται μὲ τὸν φασισμό, χάρη στὸ βιαστικὸ κοίταγμα τῶν Κιτσίκη-Στέρνχελ, ποὺ διαχωρίζει αὐστηρὰ φασισμὸ καὶ δεξιά.

  Οἱ ὑποψίες γιὰ φασισμὸ πέφτουν πάνω στὸν ΣΥΡΙΖΑ.

  ReplyDelete
 56. Ὁ Πάγκαλος δὲν ἔχανε εὐκαιρία νὰ ἐπιτίθεται στὸν Τσίπρα προσωπικά. Ἕχετε προσέξῃ ὅτι ὅλοι δυσκολευόμαστε νὰ φανταστοῦμε τὸν Τσίπρα ξανὰ ἀρχηγὸ ἀγιωματικῆς ἀντιπολίτευσης ; Ὁ Πάγκαλος ἔλεγε συνέχεια, προσέξτε, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν πιστεύουν στὸν κοινοβουλευτισμό. Ὁ Βαρουφάκης στὸ Βῆμα τῆς Βουλῆς δὲν ἔλεγε ἡ Ἑλλάδα ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία, δηλ. ἄλλο Ἑλλάδα ἄλλο Δημοκρατία.

  ReplyDelete
 57. Πολύ καλά τα λέει!

  https://www.youtube.com/watch?v=7ReDFHf_HOE

  Περί (νεο)φιλελευθερισμού.

  Καθηγητά πολύ σωστά τα είχατε πει παλιά!

  Τί πάει να πει νεο-φιλελευθερισμός; Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!

  ReplyDelete
 58. Κωνσταντή, μία άσχετη ερώτηση. Τι γνώμη έχεις για τον ηθοποιό Άρη Σερβετάλη;

  https://www.youtube.com/watch?v=jfuXbmjLvks

  Αυτός ξεκίνησε και συνεχίζει ως ηθοποιός στην τηλεόραση και το θέατρο και τον παρακολουθώ χρόνια και τώρα πάει να γίνει άγιος και λέει την θεολογία της Εκκλησίας σαν να του την αποκάλυψε ο Θεός. Απίστευτο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἁπόσα θυμᾶμαι καὶ ἄν δὲν κάνω λάθος καλὸ παιδὶ ἀλλὰ τὸν εἶχα δῇ σὲ μιὰ παράσταση τοῦ Γιάννη Κακλέα ποὺ ἔπαιζε σὲ ἕνα ἔργο τοῦ Ἔντουαρντ Ἄλμπυ, καὶ ἐπειδὴ ὁ Κακλέας δὲν ξέρει νὰ διευθύνῃ ἠθοποιούς, πέρασε μιὰ σεζὸν γκαρίζοντας.

   Delete
  2. Κάποια στιγμὴ εἶχε ἐξωκείλῃ διότι ἔπαιζε τὸν χαζό. Στὸ θέατρο δὲν ὑπάρχει χαζός. https://www.youtube.com/watch?v=YYtlqeDeaaE Κοῖτα ἐδὦ πῶς ἡ κινησιολογία τὴς Κομμἐντια ντελλ Ἅρτε ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὸν ὀθωμανικό-ἑλληνικό σωματότυπο. Ὁ Κωνσταντινουπολίτης μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὸ θέατρο μὲ τὶς ἐνασχολήσεις του. (!!!!!!!!!!)

   Delete
  3. Σημ. Δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ διευθύνῃς ἠθοποιούς. Τὸ μόνο ποὺ μπορεῑς νὰ κάνῃς εἶναι νὰ μὴν διευθύνῃς.

   Delete
  4. Κωνσταντή μου προσπάθησε να απαντάς σε αυτό που σε ρωτάω. Σαν ηθοποιό, δηλαδή σαν αυτόν που ποιεί ήθος (αυτό σημαίνει ηθοποιός), δημιουργεί ήθος, πως τον κρίνεις; Αυτό ρώτησα εγώ κι εσύ μου λες είναι καλό παιδί. Μα δεν σε ρώτησα χριστιανέ μου αν είναι καλό παιδί...

   Delete
  5. Όσο πιο χάι και καλά ηθοποιός(γελωτοποιός δηλαδή και όχι ποιός του ήθους) τόσο πιο πυροβολημένος είσαι.

   Πόσο δίκαιο είχες Γκέρινγκ που έλεγες:

   "Όταν ακούω την λέξη "κουλτούρα"(υπονοώντας προφανώς την αστική βλακοκουλτούρα), πιάνω το πιστόλι μου!"

   Ακριβώς.

   Delete
  6. Σοῦ ἀπάντησα. Ὁ τῦπος ποὺ ἔχει ἀναπτύξῃ (ἕνα εἶδος Ἁρλεκίνου) δὲν εἶναι σὲ ἁρμονία μὲ τὸν σωματότυπό του, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ παίξιμό του νὰ καθυστερῇ διότι παίζει τὸν ἑαὐτό του εἰς τὴν δευτέρα. Εἶναὶ σὰν νὰ παίζει τὸν Σερβετάλη ποὺ παίζει τὸν Ἀρλεκίνο. Συγκρινέ τον γιὰ παράδειγμα μὲ τὸν Βέγκο, ποὺ παίζει μόνο τὸν τῦπο του, τὸν θανάση, καὶ ὄχι τὸν Θανάση ποὺ παίζει τὸν Θανάση.

   Ἑπίσης δὲν ἔχει σωστὴ φωνητικὴ ἀγωγή (τσιρίζει).

   Delete
 59. Πρὸς Γραικύλους, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν τὰ Ἴμια ἀπὸ τὸν πλανήτη ἀλλὰ καὶ ποὺ οὔτε τὰ Ἴμια εἶναι σὲ θέση νὰ ὑπερασπισθοῦν παρὰ μόνον βάφοντας τὰ πρόσωπά τους μὲ στάχτη γιὰ νὰ φοβίσουν σὰν μπαμποῦλες τοὺς ἀποκαλουμένους Μεμέτηδες!

  Τὰ ἑλληνικὰ ποὺ προτείνουμε πρέπει νὰ εἶναι ἐξαγώγιμα. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς συμφωνοῦν ὅτι τὰ ἑλληνικὰ εἶναι ἡ μητέρα τῶν γλωσσῶν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς παγκόσμιο μέσον ἐπικοινωνίας. Τὸ πρόβλημα εἶναι μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἀποκαλοῦνται Ἕλληνες ἐνῷ ὡς ἀφρικανοὶ πυγμαῖοι ὁμιλοῦν μία διάλεκτο περίπου τοῦ ἐπιπέδου τῶν γερμανοελβετικῶν. Ἔ ὄχι, κύριοι καὶ κυρίες, δὲν θὰ πείσουμε τὸν πλανήτη νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν διάλεκτό μας. Πρέπει λοιπὸν νὰ δώσουμε πρῶτοι τὸ παράδειγμα καὶ νὰ ἐπιβάλουμε στὸ κρατίδιό μας μία πλανητικὴ ἑλληνική, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν γνώμη μας, εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἑβδομήκοντα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πρῶτα διότι ἀπευθυνόμαστε πρωτίστως σὲ χριστιανικοὺς λαούς καὶ δεύτερον στοὺς λαοὺς τῆς Βίβλου, ἑβραίους, μουσουλμάνους καὶ ἀλεβῆδες, ἀλλὰ καὶ ζωροασττρικούς, ἀκόμη καὶ σανσκριτικούς. Ἀντιθέτως τὰ ἑλληνικά, πρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὅπως τὰ ἀθηναϊκὰ καὶ τὰ σπαρτιατικά (μὲ κεφαλαιογράμματα καὶ ἀτονικά, χωρὶς διαστήματα), εἶναι ἐπαρχιακὰ ἑλληνικὰ τῆς Ἀρχαιότητος. Συνεπῶς, ἄς σταματήσουμε νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸν ὀμφαλό μας καὶ ἄς ξανοιχθοῦμε πλανητικά, διότι εἴμεθα λαὸς αὐτοκρατορικὸς καὶ δὲν χρειαζόμεθα οὔτε Ψυχάρηδες, οὔτε Δελμούζους, οὔτε Κακριδῆδες, οὔτε Κριαρᾶδες. Ἡ ἐπιβίωση τοῦ πλανήτου ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς. Καταλάβετέ το, ἐπιτέλους ὤ Γραικύλοι! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 60. Φύρερ Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος Νικόλαος, λίγους μήνες πριν το 2012 και την εκλογή τους στην Βουλή

  «Να είναι τυχεροί, έχουμε σκοπό και στόχο γιατί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό μας. Αλλιώς θα τους σπάγαμε τα κεφάλια. Το λέω και να το μεταφέρετε το μήνυμα».

  https://www.youtube.com/watch?v=6gQeB9tsEFI&t=2s

  Προσέξτε την όλη ρητορική συνομωσιολογικού τύπου, αυτήν δηλαδή που συνηθίζουν οι εθνικοσοσιαλιστές σε όλον τον κόσμο, την όλη στάση, την όλη παρουσία, το όλο σκηνικό, την όλη απάτη, την όλη πλάνη στην τελική. Ξεκάθαρα σκοτεινό χιτλερικού τύπου εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα με πίστη στο σατανά και ξεκάθαρη προτροπή σε βίαιες ενέργειες. Κι όλα αυτά λίγους μήνες πριν τον Ιούνιο του 2012 επαναλαμβάνω. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην πάμε στις δεκαετίες του 80’ και του 90’. Γιατί, λένε κάποιοι ότι αυτά περί ναζισμού της Χρυσής Αυγής είναι παλαιά πράγματα...

  Το βήμα πως άντεξε και δεν έσπασε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ καλά τα λέει εδώ!

   Εγώ να δεις κεφάλια που θέλω να σπάσω.

   Γιατί; Διότι οι αστικές μάζες είναι ένα τίποτα. Σάρκες άψυχες και καρκινόμαζες. Σιχάματα σκέτα. Ούτε να σκεφτούν δεν μπορούν ενώ μονάχα συνεχώς καταναλώνουν.

   Μπράβο στον Μιχαλολιάκο!

   Η χαζαμάρα είναι ότι, ενώ εδώ τα λέει σωστά, το κόμμα του δυστυχώς από ούγκανα έχει στελεχωθεί.

   Delete
 61. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχα!!!!!

  Κούλης ο μάστορας!!!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=yT0UN_gsRLo

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Κουλης ο Μαστορας
   Την ψήφο μας γυρευει
   Κουλης ο Μαστορας
   Μάλλον μας δουλευει
   Κουλης ο Μαστορας
   Θα σωσει την Ελλαδα
   Κουλης ο Μαστορας
   Αναψτε του λαμπαδα!!

   Delete
 62. Απλώς λείπουν τα ναζιστικά λάβαρα, τα οποία το 2012 έχουν πλέον κατεβεί από τα γραφεία, από την συγκέντρωση. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω γιατί η Χρυσή Αυγή απέρριψε την ιδεολογία της για να κερδίσει ψήφους. Προφανώς για τα χρήματα. Για τον μηνιαίο μισθό του βουλευτή. Αν τα συνειδητοποιήσετε κι εσείς όλα αυτά θα κατανοήσετε, ότι πρέπει να είσαι ανόητος για να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή. Εγώ το κατανόησα και δεν την ξαναψηφίζω. Όπως το κατανόησαν και πολλοί αγνοί εθνικοσοσιαλιστές στην Ελλάδα και τους γύρισαν την πλάτη. Απέρριψε την ιδεολογία της για τα λεφτά. Αυτό τα λέει όλα. Δε χρειάζεται να πω κάτι άλλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ήδη είπες πολλά για Συριζόδουλο.

   Delete
 63. Ελεος ρε γαμώτο!!!

  Ελεος!!!

  Ο Χίτλερ έχει δικαιωθεί 800 φορές ήδη!

  https://www.youtube.com/watch?v=OGzJFpyKx34

  Πού είναι ο Φύρερ όταν τον χρειάζεσαι;;;;;;;;;


  Όχι και στην Γερμανία γυφτομπαλκάν, σας παρακαλώ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βρίσκεται μαρμαρωμένος κάτω ἀπὸ τὸ ὅρος Ταῦρος.

   Delete
  2. Ο Φύρερ είναι δύναμη μη-υλική.

   Θέμα χρόνου να ξανάρθει με άλλη μορφή.

   Delete
 64. Το επίμαχο βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=OGzJFpyKx34

  (σε περίπτωση που δεν επικολλήθηκε καλά στο προηγούμενο σχόλιο)

  ReplyDelete
 65. Ἓγὼ πιστεὐω πὼς ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ εἶναι, ὅπως καὶ ἡ χοῦντα τοῦ Παπαδόπουλου, τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογάν, διότι ὅπως ἔχω ἐξηγήσῃ ἐπανειλημμένα ἡ διπλὴ γλῶσσα τῆς ἐξουσίας στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι κρατικὴ ἀλλὰ κομματική. Πρέπει ὅμως κάπως νὰ σταθοῦν καὶ νὰ ἀναπνεύσουν τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ τὰ σχετιζόμενα μὲ αὐτὰ ἐπαγγέλματα καὶ ἄρα αὐτοὶ εἶναι ὑποστηρικτές τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους, ποὺ εἶναι ἡ μόνη κρατικὴ δομὴ ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ Ἕλλην Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

  Συνεπῶς ἡ Χ.Α. δὲν εἶναι οὔτε φασιστικὴ οὔτε ναζιστικὴ ἀλλὰ ἀντίθεται φασίζων ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μὲ ὄχημα τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχειρεῖται συστράτευση τῶν τάξεων τοῦ λαοῦ (ποὺ στην Ἑλλάδα εἶναι κλῆρος, πολῖτες (τέλος πάντων....) καὶ στρατός. Ὅπως στὸ Βυζάντιο, μὲ ὄχημα ΟΧΙ τὴν θρησκεία. Τὸ μὸνο ποὺ τοῦ λείπει εἶναι ὁ χαρισματικὸς ἡγέτης.

  Τὶς σκέψεις αὐτὲς μοῦ τὶς γέννησαν κάποιες σελίδες τοῦ καθηγητοῦ κου Κιτσίκη ποὺ ἔλεγαν ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ τῆς δεκαετίας του 80 εἶχε φασίζοντα χαρακτηριστικὰ καθῶς καὶ οἱ ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὸ ἄγχος ποὺ μοῦ προκαλοῦαν τὰ πολιτιστικὰ ἀπόνερα τοῦ ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα ἕνας ἀχταρμᾶς ἀπὸ ἀντιφατικές ἰδέες καὶ αἰσθητικές ἀρχές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε:

   Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες

   και

   ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ.

   Καθαρή Φασιστική ρητορική.

   Μόνον όμως ρητορική.

   Πράξη ακραιφνώς σοσιαλδημοκρατική φιλελεύθερη.

   Εκεί την πάτησε και ο πατέρας μου όταν είχε λουκ το 1980 α λα Πανσπουδαστική και μετά έγινε Liberal για να καταλήξει κουτσά-στραβά σε μία αρκετά ήπια μορφή Εθνοπατριωτισμού λόγω εμού.

   Delete
 66. Ὁ Κρεμμυδᾶς ἔχει συμπυκνώσῃ κάτι πολὺ πετυχημένα. Λέει ὅτι ὁ Διαφωτισμὸς μετατρέπει τὸ ἀνθρωπιστικὸ αἴτημα τῆς Ἀναγέννησης σὲ κοινωνικὸ αἵτημα. Ἡ ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ αἱτήματος σὲ ἀντιπαράθεση α) μὲ τὸ ἄτομο β) μὲ τὴν μοναρχία εἶναι ἡ διαφορά τοῦ Νεώτερου κοσμου σὲ σχέση α) μὲ τὸν Χριστιανισμό β) μὲ τὸ Παλαιὸ Καθεστὼς φεουδαρχικοῦ ἤ ἀπολυταρχικοῦ τύπου.

  ReplyDelete
 67. Τώρα στὸν ΣΥΡΙΖΑ τὶ γίνεται, ὑπάρχει μιὰ κάποια τεχνογνωσία στὴν Δύση στὸ να μετατρέπουν πρώην Σταλινικὰ κόμματα σὲ φασιστικά. Ἡ Ἑλλάδα προσφερόταν γιὰ πειραματικὸ ἐργαστῆρι κατασκευῆς ἑνός τέτοιου κομματος ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Κατοχῆς. Δὲν νομίζει πὼς τὶς ἀφοφάσεις - ἄν ὑπάρχει ἀπόφση ἐν γένει - τὶς παίρνει στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὁ Ἀλεξάκης. ὁ Ἀλεξάκης φαίνεται λίγο σὰν τὸν Λαυρέντη Μπερια τοῦ κόμματος, αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ εἶναι ἐκτελεστικὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐσωκομματικές ἐκκαθαρίσεις. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνος παραόξω εἶναι ὁ Βαρουφάκης, ποὺ τῶρα εἶναι στὰ ἀποδυτήρια. Ἅν προσέξετε ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Πολυτεχνείου αὐτὸς ὁ χῶρος βασίζεται στὸ ἴματζ μέηκινγκ. Ἕτσι ὁ Τσίπρας ἔγινε γνωστὸς χάρη στὶς σικὲ καταλήψεις τῆς μαοϊκῆς πολιτιστικῆς ἐπανἀστασης (τί αἶσχος καὶ αὐτό) καὶ ὁ Βαρουφάκης μὲ τὰ ἐξίσου σικὲ τσαμπουκαλήκια μὲ τὸν φὸν Ντάισεμπλουμ καὶ τὸν Δρα Σόιμπλε. Ὁ Βαρουφάκης δὲν μοῦ ἀρέσει. Τὸ στὺλ Ἐνκρουαγιάμπλ τὸν φέρνει κοντὰ σὲ Βοναπαρτικές τάσεις καὶ στὸ κόμμα ἔχει μοῦ φαίνεται τὸν ῥόλο τοῦ στρατάρχη Ζούκωβ. Ἑμένα πάνω ἀπόλα μὲ ἐνδιαφέρει ποιός εἶναι ὁ Σουσλώφ.

  ReplyDelete
 68. Πολλοὶ λένε ὅτι ὁ κεντρικὸς ἰδεολόγος εἶναι ὁ Δραγασάκης. Ὁ Βούτσης εἶναι ὁ Ζντάνωβ καὶ τὸ τεχνοκρατικό ντουέτο-χε(τ)ζ φούντ Τσακαλῶτος-Σταθάκης εἶναι μιὰ μοντέρνα ἐσσάνς ἀ λὰ Ντεν-Ξιάο-Πίνγκ.

  ReplyDelete
 69. Ὁ δὲ Στάλιν τοῦ Σύριζα εἶναι μᾶλλον ὁ Σόρος. Αὺτὸς καὶ κάτι ἄλλοι μυστήριοι τῦποι σὰν τὸν ἄλλον τὸν πωστονλένε - τὸν ΛαΡούς ἀνακάλυψαν φαίνεται ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ ἤ μᾶλλον ἐπιστημονοειδής, Παυλικιανή, ἐνδεχομένως, δὲν ξέρω, δομή τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ στὸν καπιταλισμὸ μὲ κάποιες διαρρυθμίσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σύνελθε!

   Πού κολλά ο Στάλιν με τον Σόρος;

   Delete
  2. ἑπικεφαλῆς ἀφοσιωμένων ὀπαδῶν.

   Delete
 70. 'Eμεῖς οἱ Νεοημερολογῖτες εἴμεθα αἱρετικοί, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὅσο γιὰ τοὺς ἀπανωτοὺς νεωτερισμοὺς μετὰ τὸ 1923, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ποὺ εἶχε γράψει τὴν διατριβή του ἐπάνω στὸ θέμα τῶν παλαιοημερολογιτῶν, τὸ εἶχε ἀναγνωρίσει ἀλλὰ, ὅπως μοῦ εἶχε εἰπῆ, ὁ διάλογος μὲ τοὺς ΓΟΧ ἐκαθίστατο ἀδύνατος λόγῳ τῶν ἐσωτερικῶν τους διαιρέσεων καὶ σὲ αὐτὸ εἶχε δίκαιο. Ἐπίσης, ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλλληνός, ὅπως καὶ ἐγώ, θεωροῦμε τοὺς νεοημερολογῖτες αἱρετικοὺς ἀλλὰ παραμένουμε ἐντὸς τῆς νεοημερολογιτισμοῦ ὅπως μερικοὶ διαφωνοῦντες κομμουνιστὲς παραμένουν στὸ ΚΚΕ γιὰ λόγους ἑνότητος, πόσῳ μᾶλλον ποὺ στὴν ἄλλη πλευρά, τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, ὑπάρχει φοβερὴ διχόνοια.Ἐγὼ ἔχω ὁρκισθῆ ὅτι ἐὰν ὡς ἐκ θαύματος δυνηθῶ νὰ ἀναλάβω πολιτικὴ ἐξουσία, ἀπὸ τὶς προτεραιότητές μου, ἐκτὸς τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ πολυτονικοῦ θὰ εἶναι ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ θρησκευτικοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου ἡ ὁποία θὰ ἐορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ὅπως ἡ ἐπαναφορὰ τῶν εἰκόνων, σὲ μία Κυριακὴ τοῦ Ἡμερολογίου ποὺ θὰ ἀκολουθῇ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας(ἐπαναφορὰ τῶν εἰκόνων).Δημήτρης Κιτσίκης
  Τὸ παρακάτω κείμενο παραμένει ἐπίκαιρο. Ὁ νεοημερολογιγτισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς σχῖσμα, εἶναι αἵρεση καὶ θὰ καταποντισθῇ μαζί μὲ τοὺς ἀθέους νεωτεριστὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου, Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλο, μαζὶ μὲ τοὺς ἀξιωματικοὺς Πλαστῆρα καὶ Γονατᾶ ποὺ τὸν ἐπέβαλαν διὰ τῆς βίας, ὅπως ἐπεβάλαν οἱ ἐπίγονοί τους, τὸ 1982, διὰ τῆς βίας, τὸ μονοτονικὸ σύστημα γραφῆς . Βεβαίως, ὁ ἀποχαυνωμένος ἀπὸ τὴν μειωμένη σύνταξή του, Γραικύλος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοήσῃ γιατὶ συνδέονται αὐτὲς οἱ δύο ὑψίστες αὐτὲς προδοσίες τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ καὶ τοῦ μονοτονικοῦ ποὺ ἠθέλησαν νὰ βάλουν ταφόπλακα στὸν ἑλληνισμὸ πρὸς χάριν τοῦ φραγκισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  Τὸ παραπάνω κείμενο τῆς 17 Δεκεμβρίου 2015, παραμένει ἐπίκαιρο. Ὁ νεοημερολογιγτισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς σχῖσμα, εἶναι αἵρεση καὶ θὰ καταποντισθῇ μαζί μὲ τοὺς ἀθέους νεωτεριστὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου, Ἐλευθέριο Βενιζέλο καὶ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλο, μαζὶ μὲ τοὺς ἀξιωματικοὺς Πλαστῆρα καὶ Γονατᾶ ποὺ τὸν ἐπέβαλαν διὰ τῆς βίας, ὅπως ἐπεβάλαν οἱ ἐπίγονοί τους, τὸ 1982, διὰ τῆς βίας, τὸ μονοτονικὸ σύστημα γραφῆς . Βεβαίως, ὁ ἀποχαυνωμένος ἀπὸ τὴν μειωμένη σύνταξή του, Γραικύλος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοήσῃ γιατὶ συνδέονται οἱ δύο ὑψίστες αὐτὲς προδοσίες τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ καὶ τοῦ μονοτονικοῦ ποὺ ἠθέλησαν νὰ βάλουν ταφόπλακα στὸν ἑλληνισμὸ πρὸς χάριν τοῦ φραγκισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης


  ReplyDelete
 71. Πραγματικά μετά περιμένουμε...προκοπή από το ελλαδιστάν την στιγμή που το 95+% των κατοίκων του είναι σαν αυτούς εδώ:

  https://www.youtube.com/watch?v=9UO6awTG1j0

  ReplyDelete
 72. Ζουράρις, Γιανναρᾶς δὲν εἶναι φάρα. Ἀνήκουν, ὅπως ὁ μισὸς ἑλληνικὸς πληθυσμός, στὸ πνευματικὸ ῥεῦμα τῶν ἀντιδιαφωτιστῶν. Τὸ λάθος τους ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια νὰ ἀπομονωθοῦν ὡς περασμένη μόδα, ἦταν νὰ δεχθοῦν νὰ ἀποκαλεσθοῦν νεωρθόδοξοι (καὶ ἀριστεροί), ὡς νὰ ἦσαν αἵρεση διότι ὀρθοδοξισμὸς καὶ νεωρθοδοξία εἶναι αἱρέσεις. Ὁ πατὴρ Μεταλληνὸς καὶ ἐγώ, ποτὲ δὲν ἐδέχθημεν νὰ ἀποκαλεσθοῦμε νεωρθόδοξοι, φυσικὰ ὅμως εἴμεθα άπὸ καταβολῆς Γενναδίου, τῆς ἀνατολικῆς παρατάξεως. Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιανναράς και Ζουράρις μόνον αντιδιαφωτιστές δεν είναι.

   Παπαρολόγοι είναι.

   Θολοκουλτουριάρηδες κολοκυθοσυντηρητικοί.

   Τίποτε, εσείς, ο Γεωργάλας, ο Θεοδωράτος, ο Πλρύρης και ο Δημόπουλος(αν και έχει δυστυχώς αποβιώσει).

   Από την Ελληνική διανόηση των τελευταίων 60 μόνον αυτοί αξίζουν. Άλλος ουδείς.

   Υ.Γ. Ο Γιανναράς είναι οπαδός του κοινωνικού(civi) Εθνικισμού και όχι του Ρομαντικού. Μάλιστα κατά του Φασισμού έχει γράψει σωρεία καταδίκων. Τάσσεται υπέρ του Κονοβουλίου και πάντοτε έκανε κολλεγκιές με την σοσιαλδημοκρατία.

   Delete
  2. *Πλεύρης

   Delete
  3. *Κοινοβουλίου

   Δύσκολα γράφεις σωστά με πληκτρολόγιο τάμπλετ.

   Delete
 73. https://www.youtube.com/watch?v=cJr226idrFg

  Ακριβώς αυτό!

  Όπως λέγει και ο Καθηγητής ο Ήρωας είναι εκ φύσεως μοναχικός.

  Αηδιάζω από το επίπεδο των συνομιλήκων μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο ηλίθιοι. Το μοναδικό με το οποίο μπορεί να ασχοληθούν σοβαραφανώς είναι η τελευταία μεταγραφή του Μαρινάκη.

  Οι αστοί είναι όντα της εποχής του Λίθου, με υπερσύγχρονη τεχνολογία.

  ReplyDelete
 74. Bad boys do it better.

  https://egregores.files.wordpress.com/2010/10/cyril-agora1.jpg

  https://pbs.twimg.com/profile_images/491483812702859264/6sV8Devz_400x400.jpeg

  https://c2.staticflickr.com/6/5106/5638118389_4539edcd5e_b.jpg

  Αφιερωμένο στον Ένοχο!!

  Αυτά και εάν είναι τάγματα εφόδου! Και μάλιστα...κοίτα σύμπτωση...μαυροντυμένα!

  ReplyDelete
 75. Σοβαρά τώρα κοιτάξτε το απόσπασμα αυτό:

  https://www.youtube.com/watch?v=kQnWoDe6Rck

  Οι αστούληδες της εποχής με τα αγαλματίδια του Διός και τις κολοκυθοφιλοσοφίες και τα ψεύτικα αξιώματα τον κοιτούν με φόβο και δέος!

  Ό,τι λεγει ο Κύριλλος είναι απολύτως σωστό.

  Το ακριβώς ανάλογο των τότε Ρωμαίων μεγαλοαστούληδων είναι οι σημερινοί ισλαμιστες ιμάμηδες στην Δύση. Ανατριχιαστική η ομοιότητα των δύο δογμάτων.
  Σαν να ακούω Ιμάμη στην Δυτική Ευρώπη, εν ετει 2016.

  Απόδειξη ότι η Ελλάδα ως Ρωμαίηκη χώρα δεν χρειάζεται Ισλάμ για να στρώσει(εν αντιθέσει με την Αγγλία και τις Προτεσταντικές χώρες π.χ.) αρκεί απλά να επιστρέψει στην Κυριλλική παράδοση και να αναβιώσει επιτέλους τα τάγμα των Παραβολάνων. Ειδάλλως οι γραφες θα τηρηθούν με άλλον ιερέα και εν ονόματι του Θεού μεν, στα Αραβικά δε.

  ReplyDelete
 76. *το ακριβώς ανάλογο των τότε Πρώτων Χριστιανών

  ReplyDelete
 77. Ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι ἡ ὑπερβολὴ στὴν Ἑλλάδα δὲν ὀφείλεται στὸν ἐκδυτικισμό της ἀλλὰ στὸν ἐλλειπὴ ἐκδυτικισμό της. Γι αὐτὸ ἡ ἄποψη τοῦ Καταρτζῆ παραμένει ἐνδεχομένως ἐπίκαιρη, δηλαδή ὄχι ἀντιδυτικισμός, ἀλλὰ μὴ σαφῆς διαχωρισμὸς μεταξῦ ἀνατολῆς καὶ δύσης.

  ReplyDelete
 78. Τέλεια εκπομπή!

  Ακούστε την όλοι!


  https://www.youtube.com/watch?v=iOw80HE5FXU

  ReplyDelete
 79. Μικροαστοί στρατεύσιμοι.

  ReplyDelete
 80. Εσύ που τόσο αδημονείς που βρίσκεσαι; Γιατί δεν είσαι εδώ να παλέψεις με τα θηρία που καταστρέφουν το μέλλον; Να γευτείς πως είναι η μοναξιά. Ποιά υψηλή στρατηγική ακολουθείς και πόσες μάχες έδωσες για το μέλλον; Γιατί μιλάς αφού δεν έχεις τίποτα να πεις; Γεννήθηκες στην "γυάλα" και παραμένεις εκεί. Μήδε η σκόνη δεν σ' αγγίζει στο σύμπαν που ζεις. Καλός στρατηγός δεν γίνεσαι αν δεν γενείς πρώτα καλός φαντάρος· κι εσύ μήδε τη μυρωδιά του μπαρουτιού δεν κατέχεις. Το όνομά σου δεν το γράφεις· αλήθεια, πόσο φοβάσαι; Μα είναι και μια πάρτη ανθρώποι, λίγοι, που μόνο να πολεμούνε κατέχουνε· πόλεμος απο τα γεννοφάσκια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. άστονε ρε συ Αλέκο παιδί ΄ναι θά στρώσει ....σάμπως καί μείς έτσι δέν είμασταν στήν ηλικία του; για να μη πω χειρότερα ...έμένα προσωπικά μέ μαστουρωναν στό δασύλιο στήν Πάτρα (στά φεστιβάλ τής κνέ ) μέ τσικνα από σουβλάκι και μπαγιατικα αντάρτικα ....άσε σου λέω !!!!!

   Delete
 81. Καθηγητά κανένα σχόλιο;

  http://www.pronews.gr/portal/20161217/defencenet/toyrkia-politiki/63/meta-toys-koyrdoys-erhetai-i-exegersi-ton-aleviton-stin

  ReplyDelete
 82. Ρέ σείς θά τ΄ντόνε σκάσετε τόν καψερό τόν Κιτσίκη ....ρέ σείς άδικα μου φαίνετα πώς σκοτώνεται....αφού τόπαμε ένα κατομύριο φορές ... Γρηγόριος ό Παλαμάς, Παϊσιος, κι από τούς λαικους Περικλής Γιαννόπουλος και Δραγούμης ...τόλεγε ή μακαρίτισα ή νόνα μου ή στραβός ΄ναι ό γιαλός ή στραβά ΄ρμενίζουμε ....

  ReplyDelete
 83. Ἡ Μεγάλη ἸΔΕΑ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ ἑξῆς. Ἑπειδὴ εἴμεθα ἀνατολίτες ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὴν φέρουν σὲ ἄλλους Ἀνατολίτες, δικαιούμεθα νὰ εἰσάγουμε ἄγαρμπα καὶ ἀναφομοίωτα δυτικοὺς θεσμόυς διότι αὐτὸ εἶναι ὅπλο στὰ καθημάς. Ὁ Τουρκαλᾶς θὰ μᾶς σεβαστεῖ περισσότερο ἄν φορᾶμε ἡμίψηλο καὶ ῥεντιγκότα. Ἁκόμα καλύτερα νὰ κατηγοροῦμε τὸν πλησίον μας ποὺ ξέφυγε ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Κυρίου διότι δὲν εἴμαστε ἔτσι κανὰ παπαδαριό ἀλλὰ ὠραῖοι, κομψοί προτεστάντες πάστορες. Ξαφνικὰ ομως αὐτὸς ὁ θρησκευτικὸς ἀνταγωνισμὸς στὴν καθημάς ἀνατολή φτάνει σὲ σημεῖο παροξυσμοῦ καὶ ἔτσι βγάινουν τὰ μαχαίρια. Ὁ ἑλλειπὴς ἐκδυτικισμὸς εἶναι ὅτι οὐδεποτε ὑπῆρξε σοβαρὴ σκέψη γιὰ ἀνεξιθρησκία. Στις ἐπαναστατικές προκυρήξεις βγάζουν διάφορα κοσμοπολίτικα καὶ ἰακωβίνικα περὶ δικαιωμάτων,ἀλλὰ στὴν πράξη σφάζουμε ὅ,τι ἀναπνέει ποὺ ἐκπνέοντα λέει Χριστέ μου ἤ Ἀλλάχ. Ἑδῷ εἶναι καὶ ἡ ἐπανασύνδεση γλώσσας καὶ θρησκείας. Συμπέρασμα. Ἕνας θεολόγος ἤ θεολογίζων δὲν ἔχει τίποτα να προσφέρει ἄν δὲν δώσει λύση στὸ θέμα συγκατοίκησης χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων. Τὸ νὰ χωρίζονται σὲ σέχτες οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ δὲν εἶναι τρόπον τινὰ παρὰ τὸ χτυπάω τὸ κεφάλι μου στὸν τοῖχο ἀφοῦ δὲν μπορῶ νὰ τὸν διαπεράσω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή, βάλε μια σειρά στη σκέψη σου.

   Σου εξηγώ ότι ο ορθόδοξος Χριστιανισμός οδηγεί στη θέωση και εσύ μιλάς για ανεξιθρησκεία; Μα δεν καταλαβαίνεις το πολύ απλό; Αν ακολουθηθούν τα διδάγματα του Χριστού τότε δεν τίθεται θέμα ανεξιθρησκείας. Αυτή υπάρχει από μόνη της, διότι ο άγιος άνθρωπος βλέπει τον κάθε άλλον άνθρωπο ως κομμάτι του Θεού και φυσικά ως δημιούργημα του Θεού και έτσι τον σέβεται και ποτέ δεν τον κατηγορεί ό,τι και αν κάνει.
   Αυτός που πιστεύει όμως στο Κοράνι δεν μπορεί να έχει αυτήν την τάση. Ή έςστω μπορεί με πολύ όμως περισσότερη ψυχολογική δυσκολία μέσα του. Το Κοράνι λέει ξεκάθαρα σε δύο εδάφια σφάξετε τους απίστους. Και αυτός με τη σειρά του το διαβάζει και θα πράξει ανάλογα κάποτε. Θα σφάξει τους απίστους. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι όλες οι θρησκείες ίδιες; Όχι δεν το καταλαβαίνεις Κωνσταντή μου... Δεν το καταλαβαίνεις Κωνσταντή μου σε καμία περίπτωση. Τους αγίους εσύ τους θεωρείς κατασκευάσματα της Εκκλησία για να βγάλει χρήματα. Αυτό σκέφτεσαι μέσα σου, παραδέξου το. Οι Γραφές όμως είναι σωστές.
   Είσαι κάργα δυτικός, διαφωτιστής και φιλελεύθερος. Δεν το λέω αυτό για να σε προσβάλλω. Στο λέω για να κατανοήσεις ότι πρόκειται για τελείως άλλο μοντέλο σκέψης και ερμηνείας των πραγμάτων, του κόσμου και της ιστορίας από ότι αυτό της ρωμαϊκής ανατολικής παράδοσης.
   Ελπίζω τουλάχιστον μαζί σου να βγάλουμε ένα νόημα.

   Delete
 84. YΓ. Ὁ θεματοφύλαξ ἑνός πολιτισμοῦ εἶναι αὐτος ποὺ κρατᾷ ἀλώβητη τὴν δική του συναισθηματική λεπτότητα. Στὴν Γαλλία ὑπάρχουν τέτοιοι τῦποι ποὺ ἔχουν καὶ κάπως δημόσιες θέσεις, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν χωρίς δημόσιες θέσεις. Δὲν μπορεῖς γιὰ παράδειγμα νὰ εἶσαι διανοούμενος δημόσιος στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ μὴν ἔχεις ἰδέα ἀπὸ μουσική. Καὶ ὄχι αναγκαστικὰ κλασσική δυτική μουσική. Τὸ πολυτονικὸ ἀφορᾶ τὴν μουσικὴ τῆς γλώσσας, καὶ δὲννομιζω ὅτι ὁΜπετόβεν θὰ δεχόταν νὰ παίζουν τὰ ἔργα του μὲ ἡλεκτρονικό μπήτ, άλλὰ γιατί ὄχι ;; Ἅρα ὁ θεματοφυλαξ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι αὐτος ποὺ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

  ReplyDelete
 85. YΓ. Κατὰ τὴν γνώμη μου, καὶ ὄχι μόνο, ὁ ἀντιδιαφωτισμὸς τοῦ γερμανικοῦ ίδεαλισμοῦ δὲν εἶναι Ἀντιδιαφωτισμὸς ἀλλὰ ἀστισμὸς τῆς Αὐτοκρατορίας.

  Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες εἶναι πράγματι ἀντιδιαφωτιστές ἀλλὰ οἱ ἱδεαλιστές δὲν εἶναι Ἕλληνες. Ὅ Ἕλλην εἶναι πραγματιστἠς καὶ πιστεύει ταὐτόχρονα στὰ πνεύματα καὶ στὸ Πνεῦμα, ὅπως ὑποδεικνύει καὶ τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ γεφυρώνει τὸν Ἕλληνα μὲ τὸν Χριστιανό.

  Ὁ ἰδεαλισμὸς εἶναι ἀκραῖος ὑλισμός. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι ὁ Ἕλληνας τὸν σιχαίνεται. Εἶναι ὅμως ἐπιρρεπὴς στὸ νὰ κάνει πὼς τὸν σέβεται διότι πολὺ ἀπλὰ φοβᾶται τὴν βαρβαρότητά του. Οἱ διανοούμενοι ποῦ ποντάρουν σὲ αὐτὸν τὸν φόβο τοῦ Ἕλληνος εἶναι λεχρίτες τοῦ αἰσχίστου εἴδους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς. Για αυτό εγώ που είμαι ιδεαλιστής δεν μπορώ να είμαι Έλλην. Είναι αδύνατο αυτό πρακτικά. Όπως και ο κάθε πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Είπαμε ότι οι Έλληνες κατά γενική ομολογία (και δεν εννοώ τους λίγους φιλοσόφους) ήταν ειδωλολάτρες, δηλαδή ακραίοι υλιστές όπως είναι και σήμερα άλλωστε.

   Ο ιδεαλισμός δεν σημαίνει άρνηση του υλισμού. Ο ιδεαλισμός δεν απορρίπτει τον υλισμό. Αντιθέτως ο υλισμός αναγκαστικά απορρίπτει τον ιδεαλισμό, διότι αλλιώς δεν μπορεί να ερμηνεύσει καθόλα υλικά τον κόσμο. Ενώ ο ιδεαλισμός έχει τη δυνατότητα να κάνει τη σύνδεση ουρανίων και γήινων για να εξηγήσει τα φαινόμενα. Ο υλισμός αναφέρεται αποκλειστικά στα γήινα. Ο Έλληνας σιχαίνεται τον ιδεαλισμό. Πλέον δεν υποκρίνεται ότι τον σέβεται. Σου είπα ότι ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ψήνουν σουβλάκια στις πλατείες και στις γωνίες και πίνουν μπύρες. Οι άνθρωποι είναι ειδωλολάτρες, καμία σχέση δεν έχουν με ιδεαλισμό.
   Και πρόσεξε κάτι. Δεν τους κρίνω χριστιανικά, βάσει της Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, ώστε να με πεις μισαλλόδοξο και άλλα τέτοια, αλλά καθαρά ελληνικά. Ποιος από τους σημερινούς Έλληνες διαβάζει ας πούμε τον Φαίδωνα του Πλάτωνα ώστε να παραδειγματιστεί από την όλη στάση του Σωκράτη ως προς την ψυχή και το θάνατο και τα γήινα πράγματα του κόσμου αυτού; Κανείς. Μόνο να ισχυρίζονται γενικά και αόριστα, «α τι ωραία πράγματα έλεγε αυτός το Σωκράτης», ξέρουνε να λένε. Γιατί; Μα γιατί είναι ειδωλολάτρες οι άνθρωποι και υλιστές και φιγουρατζήδες. Ε δεν μπορώ να στο εξηγήσω πιο αναλυτικά. Κατάλαβέ το. Δεν μπαίνουν στην ουσία του πράγματος, στο βαθύτερο νόημα, παρά μονάχα επιφανειακά ίσα ίσα που το γεύονται στην όψη του. Αυτό δεν είναι κάτι. Πάντα υλιστής θα είσαι όταν ακολουθείς αυτήν την τακτική.

   Delete
 86. Κύριε καθηγητά συμφωνώ απολύτως με τις αναλύσεις σας σε θέματα της αρμοδιότητος σας.Οι τομές που κάνετε στα γεγονότα ιατροδικαστικές.Τα συμπερασματά σας σωστά.Οι προβλέψεις σας προφητικές.Μόνο στην άποψη περί Ελληνοτουρκικης συνομοσπονδίας διαφωνώ ,πιστέυων ότι προσθέτοντας δύο αρνητικούς αριθμούς λαμβάνεις αρνητικό και πάλι αποτέλεσμα. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ .

  ReplyDelete