Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 19, 2017

342 – Καταρρέει ἡ ἀστικὴ δικτατορία

Τὸ ἀντιτραμπικὸ κατεστημένο στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν τριτοκοσμικὴ Ἑλλάδα
(Are Barack Obama and John McCain political opponents as they claim, or are they working together on the imperialist strategy of their country?)


342 – Καταρρέει ἡ ἀστικὴ δικτατορία

Ὀνομάζομε ἀστικὴ δικτατορία τὸ σύστημα διαιωνήσεως  διακυβερνήσεως τῆς παγκοσμίας ἀστικῆς τάξεως, ποὺ ἀντιπροσωπεύεται σήμερα ἀπὸ τὸν τραπεζικὸ καπιταλισμὸ καὶ ποὺ αὐτὴ ὀνομάζει δημοκρατία. Τὸ σύστημα αὐτὸ κοινωνικῆς ἐκμεταλλεύσεως εἶναι βασισμένο στὸν ὑποτιθεμένο διαχωρισμὸ τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας (κυβέρνηση), τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας (Βουλὴ ἀντιπροσώπων κομμάτων μέσῳ ἐκλογῶν), καὶ τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας Σὲ αὐτὲς προστίθεται καὶ μία τετάρτη ἐξουσία, τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ΜΜΕ.

Ὅπως καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ ἐξουσία τῆς τάξεως τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, μίας ὁλιγαρχίας μελῶν τοῦ δήμου τῆς πόλεως ἀπαρτισμένης ἀπὸ τοὺς ἐλευθέρους πολῖτες ποὺ ἀποκλείει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία ἀποδέχεται τὴν δουλεία μέσῳ πλύσεως ἐγκεφάλου.

Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν ἐξουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τὸ 2017, τὸ σύστημα αὐτὸ τῆς δημοκρατίας καταρρέει, ὄχι μόνον στὶς ΗΠΑ ἀλλά, σταδιακά, καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ ἀντικαθίσταται μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς λαοκρατίας, βασιζομένης στὸ δημοψήφισμα ἤ ἄμεση δημοκρατία τῆς ἀρχαίας τυραννίας, «αὐτὸ τὸ εὐγενές» σύστημα διακυβερνήσεως, κατὰ Σωκράτη.

Στὴν κεφαλὴ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἐγκαθίσταται ὁ πολιτικὸς ἥρως, ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ὁ ὁποῖος κεραυνοβολεῖ, ἐλέγχει καὶ ἐξοντώνει τὴν τάξη τῶν εὐγενῶν, ὅπως ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ἐξώντωσε τὴν ἐξέγερση (Fronde) τῆς τάξεως τῶν γάλλων εὐγενῶν τὸ 1648-1653, ὅταν ἡ τότε γαλλικὴ Βουλὴ τῆς τάξεως αὐτῆς ἠναντιώνετο στὴν ἀπόλυτη μοναρχία, στὶς 15 Ἰανουαρίου 1648. Τελικά, ὁ Βασιλεὺς, μὲ τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια ποὺ ὁ Thomas Carlyle (1840) ἀναγνωρίζει ὡς τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἥρωος,  ἀναφωνεῖ τὸ 1661, «Τὸ Κράτος εἶμαι Ἐγώ!» Ὅσο γιὰ τὴν στρατιωτικὴ ὑποστήριξη τῆς τάξεως τῶν προνομιούχων, τὸ 1826, ὁ ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ Μαχμοὺτ Β’, στὶς 15 Ἰουνίου 1826, ἐπωφελήθη ἀπὸ μία νέα ἐξέγερση τῶν γενιτσάρων στὴν Πόλη γιὰ νὰ τοὺ σφάξῃ  καὶ στὶς 10 Ἰουλίου, οἱ ἡγέτες τοῦ τάγματος τῶν Μπεκτασήδων, πνευματικὸ στήριγμα τῶν γενιτσάρων, ἐξετελέσθησαν. Ἔτσι κάνει ὁ Τρὰμπ μὲ τὴν CIA καὶ τὸ ΝΑΤΟ, τὰ δύο στηρίγματα, μέχρι στιγμῆς,  τῆς διεθνοῦς τάξεως τῶν τραπεζιτῶν.

Μὲ τὴν ποδηγέτηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας τοῦ Κογκρέσου, ὁ Τρὰμπ προχωρεῖ στὸν ἔλεγχο τῆς τρίτης ἐξουσίας, τῆς δικαστικῆς, ἡ ὁποία ἐπὶ ἀστικῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀνεξάρτητη (τὸ μεγαλύτερο ἀστεῖο εἶναι ἡ ἀναφώνηση: «Ἔχω ἐμπιστοσύνη στὴν ἀδέκαστη δικαιοσύνη»!) καὶ ποὺ τὸ ἀπέδειξε αὐτὸ προσφάτως στὴν Ἑλλάδα ὅταν κατερρακώθη τὸ κῦρος της μὲ τὴν ἀπόφασή της νὰ καταδικάσῃ σὲ εἰρκτὴ 20 ἐτῶν τὸν ἅγιο ἡγούμενο Μεθόδιο τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία ἐκτοξεύσεως μίας μολότοφ!

Τέλος, ὁ Τρὰμπ προχώρησε στὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς λερναίας ὕδρας τῆς τετάρτης ἐξουσίας τῶν προνομιούχων, τοῦ Τύπου-ΜΜΕ, μὲ τὴν ἀπ΄εὐθείας μετωπικὴ ἐπίθεση ἐναντίον της, στὴν πρώτη συνέντευξη τύπου ποὺ ἔδωσε στὶς 16 Φεβρουαρίου 2017, τετάρτη ἐξουσία ποὺ λυμαίνεται καὶ τὴν Ἑλλάδα στὴν ὑπηρεσία τῆς Διεθνοῦς τῶν Τραπεζῶν καὶ ποὺ εὐστόχως οἱ Ἕλληνες ἀποκαλοῦν βοθροκάναλα. Ὁ Τρὰμπ μὲ μία ὑπέροχη εἰλικρίνεια κατεφέρθη κατὰ τῶν New York Times, CNN, BBC, κατηγορῶντας τις εὐθέως γιὰ ἕνα ἀπέραντο μῖσος ἐναντίον τοῦ ἔργου ποὺ ἀντιπροσωπεύει, ὡς ἐκλεγμένος ἡγέτης τοῦ λαοῦ, καὶ ἀναφωνῶντας: «Ὁ Τύπος δὲν εἶναι ἐχθρός μου, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ!».

Ὁ ἑλληνικὸς σοβαρoφανὴς τύπος  ἠκολούθησε τὸν ἀγγλοσαξωνικὸ στὴν προσπάθεια κατεδαφίσεως τῆ εἰκόνος τοῦ Τράμπ. Ἔτσι «ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπροκάλυπτη ἐπιθετικὴ στάση τοῦ νέου προέδρου» κατὰ τοῦ Τύπου (Καθημερινή, 18-ΙΙ-2017) καὶ «πρωτοφανὴς εἰκόνα χάους παρουσιάζει ἡ κυβέρνηση Τράμπ» (Καθημερινή, 19-ΙΙ-2017), ἐνῷ κράζουν τὰ γεράκια τῶν τραπεζῶν, ἀκολουθῶντας τοὺς Κλίντον καὶ Ὀμπάμα, ὅπως καὶ ὁ Τόνυ Μπλαὶρ στὴν Ἀγγλία, «Μόνικα» τοῦ Μπούς τοῦ Νεωτέρου, ποὺ καλεῖ τοὺς Εὐρωπαίους νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τοῦ Brexit καὶ τὸ ῥεπουμπλικανικὸ γεράκι τῆς CIA, ὁ γερουσιαστὴς Τζὸν Μακέϊν, ὑπερασπιζόμενος τὰ ΜΜΕ, ποὺ καλεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τοῦ δικτάτορος Τράμπ.

Τρὰμπ ἐπανειλημμένως στὶς  ὁμιλίες του δηλώνει, «I am just the messenger» [of God], ἄγγελος-ἀγγελιοφόρος τῆς νέας ἐποχῆς, χρησιμοποιῶντας τὴν ἴδια ὀνομασία ποὺ ἐπισήμως χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν προφήτη τοῦ Ἰσλὰμ Μωάμεθ. ὀνομασία αὐτή, μὲ τὴν ὁποία θὰ παραμείνῃ στὴν Ἱστορία, δύναται νὰ παραλληλισθῇ μὲ τὶς ὀνομασίες ἄλλων πολιτικῶν ἡρώων ὅπως Dieudonné (δῶρον τοῦ Θεοῦ) τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄,  μεγάλος τιμονιέρης τοῦ Μάο, λίντερ μάξιμο τοῦ Κάστρο, δάσκαλος, φϋρερ, ντοῦτσε. Ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς ἡγέτης δύναται νὰ ἀποκαλεσθῇ Ἀλέξανδρος, δηλαδὴ πολιτικὸς ἥρως, χωρὶς νὰ ἔχῃ στὸ πλευρό του τὸν φιλόσοφο, καὶ Τρὰμπ ἔχει τὸν Steve Bannon, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ δίδυμο βασιλεύς-φιλόσοφος. δὲ Ἔρντογαν ἀπεδείχθη πολιτικὸς ἥρως ὡς δημιούργημα τοῦ Φετουλλὰχ Γκϋλὲν καὶ ὁ δολοφονημένος ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κατεστημένο ἀρμενοκουρδικῆς καταγωγῆς πρόεδρος Τουργκοὺτ  Öζὰλ εἶχε στὸ πλευρό του ὡς φιλόσοφο τὸν Δημήτρη Κιτσίκη. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ στοὺς ἐγκαθέτους φιλελευθέρους-σοσιαλδημοκράτες τῶν τραπεζῶν τὸ γεγονὸς ὅτι Τρὰμπ συνεχίζει νὰ ὁμιλῇ στὰ πλήθη καὶ ὡς πρόεδρος, ὅπως ὡμίλει κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία. Ἀλλὰ ἐπαναστάτης, ὅπως ἕνας Κάστρο, δὲν εἶναι ψεύτης πολιτικὸς ποὺ ἀλλάζει ἄρδην γλῶσσα μετὰ τὴν ἐκλογή του. Συνεχίζει, καὶ μετὰ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, τὴν ἐπανάσταση «γιὰ χίλια χρόνια», ἀπευθυνόμενος καθημερινὰ ἀπεὐθείας στὸν λαὸ, ἐπάνω ἀπὸ τὶς κεφαλὲς τῶν κατεστημένων.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, λίντερ μάξιμο, χρειάζεται νὰ ἑδραιωθῇ στὰ νειάτα καὶ μόνον, μὲ προώθηση τῶν γεννήσεων καὶ συγκρότηση μίας ὀργανώσεως ἰδεολογικῆς νεολαίας ποὺ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία μέχρι τὴν ἐνηλικίωση θὰ γαλουχεῖται στὶς ἰδέες τῆς ἐπαναστάσεως, μακριὰ ἀπὸ ναρκωτικά καὶ ἔκλυτη ζωή. «Γέροι  συνταξιοῦχοι, σᾶς μισῶ», ἀνεφώνει τὸ 1944, γάλλος ποιητής Jacques Prévert: Γραικύλοι-γέροι στὴν ψυχή, φυσικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Φεβρουαρίου 2017"O χρήστης που το ανέβασε-κοίταξα το προφίλ του μπας και βρω και άλλες τέτοιες ομιλίες-ονομάζεται "Black Gnosis". Στο προφίλ του γιουτιούμπ είχε και λινκ με το ιστολόγιό του. Πίστεψα ότι πρέπει να είναι Φασιστικής φύσεως και όντως ήταν αλλά δυστυχώς όχι μόνο. Το ιστολόγιο όπως λέγει και το όνομα περιείχε και πολλά εωσφοριστικά-σατανικά άρθρα. Η τολμώ να πω στενή σχέση αρκετών Εθνικοσοσοσιαλιστών ή Φασιστών με τον θρησκευτικό Εωσφορισμό, ομολογώ να πω ότι με τρομάζει. Επειδή ανήκω και εγώ στον Φασιστικό χώρο και τρέφω μεγάλο θαυμασμό για το Τρίτο Ράιχ λόγω των άκρως υγιών πιστεύω του ενάντια στην παρακμή και την εντροπεία, δεν δύναμαι να καταλάβω γιατί ο Χώρος μας διέπεται από έντονο αντι-Χριστιανικό αίσθημα και Εωσφορική αγάπη. Σατανικό είναι ό,τι συμβάλει στην καταστροφή ή καταστρέφει συνεπώς γιατί οι Φασίστες ή Εθνικοσοσιαλιστές να στρέφονται εκεί; Γιατί υπάρχει δηλαδή τόσο στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο ενώ σχεδόν ποτέ δεν υφίσταται ανάλογη συμπάθεια για την Χριστιανική Ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον Χριστιανισμό γενικότερα;
Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό; Ένας αναγνώστης"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ τοῦ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ:  Συμβαίνει ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Ἔκτοτε οἱ δύο τους εὑρίσκονται πλάτη μὲ πλάτη, μὲ τὰ χέρια τους κομμένα, χωρὶς νὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους, χωρὶς ἀγάπη. Μόνον ὁ Χριστὸς δύναται νὰ λύσῃ τὴν εἱμαρμένη τῶν Ἀρχαίων. "Γιατί, γιατί αὐτὸ τὸ λουτρὸ αἵματος; ἀναφωνοῦν οἱ κερκῖδες τοῦ ἀρχαίου θεάτρου".
Παρακάτω, ἐπεξηγηματικὸ ποίημα τοῦ Κιτσίκη ἀπὸ τὸ βιβλίο του "Πτώση".

  


134 comments:

 1. Τελικά,

  der Führer ist NICHT gefallen, aber er lebt, er lebt noch mehr!

  ReplyDelete
 2. Επάνω στο άρθρο του Καθηγητού, δειτε όλοι το παρακάτω βίντεο!

  https://www.youtube.com/watch?v=0Ly0W-ARGf0&t=57s

  ReplyDelete
 3. Ἑάν δὲν ἁπατῶμαι, πρὸ τῆς ὰστικῆς δικτατορίας ποὺ ἑπεβλήθη μὲ τὶς τρεὶς ἑξουσίες στῃν θέση τῶν τριῶν ὑποστάσεων τοῦ Θεοῦ, ἤ τῶν τριῶν λειτουργιῶν τῶν ἱνδοευρωπαἰκῶν κοινωνιῶν κατὰ Ντυμεζίλ, ἤ τῶν τριῶν τάξεων (λαός, ἱερείς, στρατιωτικοί) ἤ κα τῶν τριῶν μιλλιέτ (ὸρθόδοξοι, ἑβραῖοι, μουσουλμάνοι), ὁ λῆντερ μάξιμο ἦταν ἕνας προφήτης μὲ σπαθί. Ἁκόμα καὶ ὁ Ὶβάν, ποὺ μόλις ἔχει διατάξῃ τὴν πρώτη ἁπονομή δικαιοσύνης διστάζει. - Τί δικαίωμα ἔχεις Ἰβάν νὰ ἁποφασίζεις ἑσὺ ποιός θὰ ζήσῃ καὶ ποιός θά πεθάνἡ ; Ὁ λαός τοῦ λέει διὰ στόματος Μαλιοῦτα - θὰ πάω καὶ στὴν κόλαση γιὰ σένα. Ἡ ὰγάπη τοῦ λαοῦ δίνει τὴν δύναμη στὸν ἡγέτη νὰ διασχίσει τὸ φράγμα τῆς κολάσεως. Ἁκόμα κι ἑκεί ὁ Ἱβάν κάνει τὸν σταυρό του μπροστὰ στίς κομμένες κεφαλές πρίν πῇ - δὲν εἶναι ἁρκετές !

  Μὲ ἅλλα λόγια ὁ ἡγέτης ὲπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεό καὶ ἑκεῖνος τοῦ λέει τί πρέπει νὰ κάνῃ. Στοὺς τραγικοὺς τὰ πράγματα εῖναι τοὺλάχιστον συχνὰ σαφέστατα. Λάθος κάνει ὁ τύραννος, ὁ θεός ποτέ. Συχνὰ δὲ ὁ Εὑριπίδης σαρκάζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μὴν κάνει λάθος. Μήπως οἱ τραγικοὶ ἦταν ἑν τέλει προπαγανδιστὲς τῆς τύποις δημοκρατικῆς ἑξουσίας καὶ στεροῦσαν ὰπὸ τὸν τύραννο τὴν δυνατότητα νὰ εἶναι ὲντεταλμένος τοῦ Θεοῦ ; Ὁ Σαίξπηρ πάντως βάζει τόν τύραννο Μάκβεθ νὰ χάνεται καὶ τὸν ἐντεταλμένο τοῦ Θεοῦ λαοφιλῆ Μάλκολμ νὰ νικᾶ. Ποιός ἔχει δίκιο, ὁ μεσαιωνικός Σαίξπηρ ἤ οἱ τραγικοί ; Ἁπάντηση. Αὑτὸς ποὺ βάζει εὑτυχισμένο τέλος εἶναι τύραννος καὶ αὑτὸς ποὺ βάζει δυστυχισμένο τέλος εἶναι τύραννος.

  ReplyDelete
 4. Υγ. Ἑγὼ ἀναρωτιέμαι ἄν μᾶς ἁφοροῦν ὅλα αὐτά. Στὸ μυθιστόρημα τοῦ Οὑμπέρτο Ἕκο ὁ κακός εἶναι αὑτὸς ποὺ δέχεται ἀδιαμαρτύρητα τοὐς καταρράκτες τοῦ Θείου Λόγου νἀ διώχνουν τὀ κακό. Μἠπως μἐ μιἀ διαστροφἠ τῆς σκέψης ἡ Δύση μᾶς παρουσίασε τὀ Καλό γιἀ Κακό καἰ τὀ Κακὀ γιἀ Καλό.

  ReplyDelete
 5. Μακάρι να καταρρεύση !Μακάρι!

  Μακάρι να εκδικηθούν οι λαοι για τα ανοσιουργήματα που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια.

  Μακάρι οι αλλαγές αυτές να επηρεάσουν ,εστω κι'έμμεσα ,την πορεία της πατρίδας μας προς το μέλλον.

  Πάντως, ο αμερικανικός λαός δεν εχει συνειδητοποιήσει ότι ζει κοσμοϊστορικές αλλαγές,ουτε ότι έγραψε ιστορία.
  Δεν είναι αστείο;

  ReplyDelete
 6. Ὅπως γνωρίζουν αὐτοὶ ποὺ μὲ παρακολουθοῦν ἀπὸ καιρό, πολὺ πρὶν τὶς ἀμερικανικὲς προεδρικὲς ἐκλογὲς εἶχα ἐξηγήσει γιατί ἦταν σίγουρο ὅτι θὰ ἔβγαινε νικητὴς ὁ Τράμπ, παρὰ τὴν προπαγάνδα ποὺ ἐξαπέλυαν ἐναντίον του ἐπὶ μῆνες τὰ βοθροκάναλα. (Βλέπε καὶ τὶς συνεντεύξεις μου στὸν Σαχίνη τοῦ 98.4 Ῥάδιο Κρήτη). Τώρα οἱ ἐπιστημονικὲς ἀναλύσεις μου προβλέπουν ὡς σίγουρη τὴν ἀνάδειξη τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν στὴν γαλλικὴ προεδρία. Δὲν εἶναι ὅμως ἀκόμη καιρὸς νὰ ἐξηγήσω τὸ γιατί τῶν ἐπιστημονικῶν αὐτῶν ἐκτιμήσεών μου. Ἄς ἀφήσουμε τὰ βοθροκάναλα πρὸ καὶ μετὰ τὴν τελικὴ νίκη τῆς Μαρὶν νὰ ὀργιάσουν καὶ νὰ ῥεζιλευθοῦν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είχατε πει ότι όπως και στις ΗΠΑ το προεκλογικό παιχνίδι το ελέγχει στην Γαλλία ο Πούτιν.

   Άρα ο Πούτιν είναι ο εγκέφαλος του αντιφιλελεύθερου κύματος.

   Delete
  2. Πολιτικά μιλώντας διότι πάντοτε ο αντιφιλελευθερισμός των σημερινών Εθνικιστικών κινημάτων στην Ευρώπη(με εξαίρεση τρανή την Πολωνία) συνοδεύεται από φιλο-Ρωσική στάση.

   Delete
  3. Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ φιλελευθερισμό. Ἡ Εὐρυτέρα Γερμανία, ποὺ γι αὺτὴν νομίζω ἕνας γεωπολιτικὸς εἶχε βγάλῃ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ὄνομα Ἑνδιάμεση περιοχή, σὲ μιὰ ζώνη ἁπὸ τὸν Ῥῆνο ὡς τᾳ Οὺράλια, εἶναι ἀπ τὴν ἀρχαιότητα ἕνα μπάχαλο. Ὑφίσταται τὴν πίεση τῶν νομαδικῶν πληθυσμῶν ὲκ τῆς εὺρασιατικῆς στέππας καὶ εἶναι τελείως κατακερματισμένη. Γιατὶ ὁ Σουλτάνος σκέφτηκε ἁκόμη καὶ γενικὴ σφαγὴ τῶν Χριστιανῶν τὸ 1821 ;; Διότι ὑπήκουε στὴν γενικὴ ἁρχὴ τῆς χωροκατοχῆς διὰ τοῦ μονοπωλίου τῆς βίας. Ἡ Ῥωσσία θέλει νὰ φάῃ παρομοίως ὅ,τι μπορεῖ στὰ δυτικά της, καὶ ἡ εὐρυτέρα Γερμανία νὰ ἑνοποιηθῇ ἁντιστρόφως. Ἡ σύγκρουση βαστάει χιλιετηρίδες καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ λυθῆι ὅσο ὑπάρχει νομαδικότητα στῃν Εὺρασιατικῃ στέππα, νομαδικότητα πολεμική.


   Ὁ φιλελευθερισμὸς διαφέρει στὸ ὅτι δὲν ἑνδιαφέρεται τόσο γιὰ τὴ γῆ ὅσο γιὰ τὴν παραγωγή. Ὡστόσο τὰ Βαλκάνια ειναι πολὺ πιὸ ἑνιαῖα ζώνη ἁπότι ἡ προαναφερθεῖσα, διότι άνῆκε πρώτα στῃν Ῥωμαϊκὴ καὶ μετὰ στὴν Ὁθωμανικὴ Αὺτοκρατορία. Ὁ κος Κιτσίκης ἁνήκει σὲ αὺτοὺς τοὺς σπάνιους διανοουμένους ποὺ κατενόησαν ὅτι ἡ Όθωμανικὴ καὶ ὄχι ἡ Ὀθωνικὴ Αὺτοκρατορία εἶναι διάδοχος τῆς ῥωμαἰκῆς, ἑνῶ οἱ Γερμανοὶ αὺτοκράτορες εἶναι πολὺ λιγότερο, ὄντας διάδοχοι τῶν βαρβάρων καὶ ὄχι τῶν Ῥωμαίων. Ἡ ἄγνοια τοῦ Τούρκου, τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Περσίας ὁδήγησε τὸν κοσμάκη στὸ να θεωρεῖ τοὺς γερμανοὺς βαρβάρους διαδόχους τῶν ῥωμαίων, πράγμα ποὺ εἶναι τελείως λάθος.

   Οὑσιαστικὰ οἱ Φράγκοι συμμάχησαν μὲ τὸν Πάπα στὸ νὰ ἁρνηθοῦν τῃν κωνσταντίνειο μεταφορὰ τῆς Ῥώμης ἁπ τὸ Λάτιο στὸν Βόσπορο. Αὑτὸ εἶναι το ἱστορικογεωγραφικὸ σαμποτὰζ τῆς πραγματικότητος γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι ἴσως ὑπεύθυνος, στὴν λαϊκοποίησή του,ὁ καταστροφέας Γίββων.
   Ὁ θόλος τοῦ τζαμιοῦ π.χ. ειναι ῥωμαϊκό πράγμα. Οἱ δὲ γερμαναράδες βρῆκαν στν φιλελευθερισμὸ ἕνα ἑνοποιητικό στοιχεῖο, καὶ ἡ ἁπόπειρα νὰ χρησιμέψη ὁ ναπολεόντειος ὲθνικισμός, μετᾳ βιομηχανικὸς καπιταλισμὸς, ὁ πρωσσικὸς μιλιταρισμός καὶ σήμερα ὁ τραπεζικὸς φεουδαρχισμὸς γιὰ αὑτοκρατορικούς σκοπούς, ἁλλὰ αὑτοκρατορικούς σὲ στὺλ Φρειδερίκου Μπαρμπαρόσσα - ὸδήγησε καὶ ὁδηγεῖ τῃν Γερμανία στὸν ὄλεθρο, ὅπως καὶ τὸν Μπαρμπαρόσσα. Τὸν ἁράπη κι ἄν τὸν πλένεις τὸ σαποῦνι σου χαλᾶς, καὶ ὁ Μπαρμπαρόσσα πνίγηκε στὸ μπάνιο σὲ ποτάμι.

   Delete
  4. Ἡ μεγαλύτερη προσβολὴ ποὺ ἔγινε ποτὲ σὲ ἕναν δυτικὸ ἦταν αὑτὸ ποὺ εἶπε ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς στὸν ἁπεσταλμένο τοῦ Γερμανοῦ Αὑτοκράτορα Λιουτπράνδο. - Δὲν εἶστε Ῥωμαῖοι, ἁλλὰ Λογγοβάρδοι. Περισσότερο ἀπόλους οἱ Γερμανοὶ ἁκόμα τὸ φυσάνε καὶ δὲν κρυώνει, γιατὶ εἶναι ἁλήθεια. Αὑτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ξιπαζόμαστε ποὺ εἴμαστε καὶ Ῥωμαῖοι καὶ Ἑλληνες καὶ Ἑβραῖοι καὶ Τοῦρκοι καὶ Χριστιανοί, ἁλλα ἁντιθέτως μᾶς δείχνει ὅτι ὁ πολιτισμικὸς κομπλεξισμός εἶναι τῶν Φράγκων καὶ νὰ τὸν φάνε αὐτοί. Ἑμείς δὲν ἔχουμε δουλειὰ νὰ τρεφόμεθα μὲ ἐθνικισμούς. Αὺτὸ νὰ τὸ κάνουν οἱ Ῥωσσικὲς ἐλίτ ποὺ νομίζουν τὴν ὀρθοδοξία τσιφλίκι τους καὶ νὰ γυρίσουν παρακαλῶ στὶὰ μονόξυλά τους στὸν Βόλγα καὶ στὶς γιοῦρτες τῶν τατάρων. Αν εἶναι δυνατὸν νᾳ ἁναγορεύσουμε αὐτοκράτορα τὸν Ποῦτιν. Ἡ Ῥωσσία μᾶς ἔχει πουλήσῃ ἐπανειλημμένα καὶ εἶναι καιρὸς ἡ κόρη μας ἡ μπασκετμπολίστρια νὰ φάῃ μιὰ σφαλιάρα ὰπ τὸν μπαμπᾶ καὶ νὰ πάῃ στὸ δωμάτιό της νἁνοιξῃ καὶ κανὰ βιβλίο.

   Delete
  5. Υγ λπ. Ἄμα δῇτε τὸν χάρτη ἁπάνω μιὰ εὐθεία γραμμὴ συνδέει τὴν περιοχή μας μὲ τὴν Κορέα. Αὑτὴ ἡ γραμμὴ κινεῖται στὶς νότιες παρυφὲς τῆς Εὐρασιατικῆς Στέππας καὶ εἶναι ἡ ὰρχαία ὁδὸς τῆς Μετάξης. Ἄν ἁποκαταστήσουμε αὑτὸν τὸν δρόμο, σωθήκαμε. Ὁ Μάρκο Πόλο, γεννήτορας τῆς Δὐσης, αὑτὸν εἶχε πάρῃ αὺτοκρατοροῦντος τοῦ Λατίνου στῃν Πόλη.

   Ὁ Πειραιᾶς ἁνήκει μέσὡ Σουέζ στὴν θαλάσσια ὁδὸ τῶν μπαχαρικῶν, αὑτὴ τῶν Ὰράβων πρῶτα, τῶν Πορτογάλων ἕπειτα, τῶν Ὁλλανδέζων καὶ τῶν διαδόχων τους. Ἡ μεγάλη παγίδα τοῦ ἔθνους μας εἶναι ἡ προσκόλληση στὴν θάλασσα. Τὁ Βυζάντιο βάστηξε χίλια χρόνια χάρη στὸ μονοπώλιο τῆς μετάξης. Σὴμερα πληρώνουμε τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Θεμιστοκλῆ γιὰ προτεραιότητα στὸ ναὐτικό. Οἱ χῶρες Τουρκία, Περσία, Πακιστάν, Ὰφγανιστάν, εἶναι κομβικές γιὰ τῃν οἱκονομία μας κι ἑμείς ἀντί νὰ χαιρόμαστε ποὺ ἔχουμε τοὺς ὰντιπροσώπους τους στὸ ἔδαφός μας τοῦς κλείνουμε σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης ἁντὶ νὰ τοῦς ξαναστείλουμε πίσω μὲ δῶρα σὰν προξένους μας. Ὁ Καλεντερίδης τὄχει καταλαβῃ αὑτὸ γιὰ τοὺς Σύριους, λ.χ.

   Delete
  6. ...μὲ ἄλλα λόγια ἁντὶ νὰ φύγουμε ἁπὸ τὸ γιοῦρο κόβοντας χέρια καὶ πόδια γιὰ νὰ χωρέσουμε στὴν ἁνάποδη περικεφαλαῖα-φέρετρο μὲ τὴ φοῦντα ἁπ κάτω γιὰ σκοῦπα, πρέπει νὰ μεταθέσουμε τὸ κέντρο βάρος τοῦ γιοῦρο ἁπο τῃν Φρανκφούρτη τοῦ Καρλομάγνου στὴν ὲπικοινωνία Μεσογείου-Ἄπω Ὰνατολῆς. Δηλαδῃ ὅ,τι ἔκανε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος διοικητικῶς νὰ τὸ κανουμε οὶκονομικῶς.

   Delete
  7. ...Ὅσο γιὰ τὸν ἑκχριστιανισμὸ τῶν Τούρκων, ποὺ κάποιος ἁνέφερε προσφάτως, ἡ μεγάλη βλακεία τοῦ Κομνηνοῦ εἶναι ποὺ σκέφτηκε νὰ χρησιμοποιήση τοὺς Σταυροφόρους ἐναντίον τους ὰντί νὰ θέση σὰν πρώτη προτεραιότητα τὸν ἑκχριστιανισμό τους. Ἑ αὑτὸ τὸ λάθος πρέπει νὰ διορθωθῇ ἁντὶ νὰ ὲπαναλαμβάνεται διαρκῶς. Οἱ Τοῦρκοι μᾶς φέρνουν σὲ ἑπαφὴ μ τος μογγολικοῦ πληθυσμούς, καὶ ἁπό κε μ τος Κινέους καὶ λοιποὺς Ἁσιάτες. Τὸ Βυζάντιο εἶχε ἑμπόριο.

   Delete
  8. Αγαπητέ Κυριε Δημήτρη...δυστυχώς εδώ κάνετε λάθος ....καί θά πέστε απολύτως έξω ....μού τό λέει τό ενστιχτο μου καί αυτό δέν μέ γέλασε ποτέ.....η Κυρία λεπέν θά χρησιμοποιηθει αλλη μιά φορά σάν τ΄σκιαχτρο των δυο διεφθαρμένων και αποδεκατισμένων μονομάχων ....καί όταν μαζέψει αρκετά .... φράγκα ....θά αποσυρθεί όπως ό πατήρ ....στην πολυτέλή βιλλα της όπως ό πατήρ ...κι έπειτα θά αναλάβει ή ανηψιά της καιουτω καθεξής ....ΚΑΙ παμε και στοιχημα ....(άκόμα κί αν χάσω παλι μάγγας θάμαι ...διότι τάβαλα με τόν Κιτσικη ....)

   Delete
  9. https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/et-si-marine-le-pen-gagnait-la-presidentielle_455041

   όσο πάντως καί νά διαφωνει κανεις μέ τίς αναλύσεις σας σας πρέπει νά σάς αναγνωρίσουμε ένα πράμα....φερρεγυότης καί σοβαρότης...νάμαστε κάι δίκαιοι !!!

   Delete
  10. Το πολιτισμικό χάσμα Ρωσίας και Γερμανίας δεν είναι έμφυτο σε καμμία περίπτωση αλλά τρόπον τινά τεχνητό.

   Εδημιουργήθη λόγω Χριστιανισμού και μόνον λόγω Χριστιανισμού, λόγω διαφορετικών δογμάτων μίας θρησκείας με Ανστολικομεσογειακές Ελληνο-Εβραϊκές ρίζες που εισεχώρησε λόγω Ρώμης και Πόλεως στον Ευρωπαϊκό Βορά.

   Πριν γίνει αυτό, Γερμανοί και Ρώσοι είχαν κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο λόγω κοινών Σκανδιναυικών φυλετικών ριζών-αμφότερα φύλα ξεκίνησαν ως Βίκινγκς-και συνεπώς η Γερμανική παγανιστική θρησκεία και μυθολογία είναι πανομοιότυπη της Ρωσικής Σλαυικής.

   Το χάσμα ήρθε μετά και όσο υφίσταται δεν πρόκειται να συμβιώσουν υπό κοινή πολιτισμική σκεπή.

   Η αντίθεση Γερμανών-Ρώσων δηλαδή είναι τελείως εξωγεννής και αποτελεί πολύ απλά συνέχιση της πολιτιστικής διαμάχης Ρωμης-Πόλεως μέσω αντιπροσώπων στο σημερα.

   Οι Εθνικοσοσιαλιστές σε αμφότερες χώρες συνεχώς προβάλουν και υποστηρίζουν τις κοινές φυλετικές και παγανιστικές καταβολές Ρώσων και Γερμανών καλωντας συνεχώς για ενότητα. Και στην τελική άδικο δεν έχουν αλλά η πολιτισμική κυριαρχία της Ρωμανίας στην Ρωσία(Μοσκοβία, Ρωσική Αυτοκρατορία ως νέο Βυζάντιο) και της Καθολικοπροτεσταντικής Δύσεως(Τεύτονες ιππότες, Πρωσία, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) στην Γερμανία πολύ δυσκόλως δύναται να αρθεί και εάν.

   Delete
  11. Στην τελική δηλαδή το σχέδιο του Χίτλερ είχε ισχυρή βάση αλλά έκανε το τεράστιο λάθος αντί να προωθεί την φυλετική συμβίωση και ένωση με τους Σλαύους να τους διαχωρίσει όχι μόνον πολιτισμικά αλλά και..φυλετικά!

   Εάν είχε πράξει αντιστρόφως, θα είχε νικησει σίγουρα.

   Delete
  12. Το θέμα της Ελλάδος είναι πρωτίστως φυλετικό καθώς αποτελεί έναν τελείως Βαλκάνιο επί το πλείστον πληθυσμό και επίσης πάσχει από πολύ άσχημη νοοτροπία και κόμπλεξ κατωτερότητος.

   Εάν πάντως το φυλετικό της ήτο διαφορετικό και όχι Βαλκανικό(σ.σ. Διναρικό) σίγουρα θα πετούσε. Αλλά το κακό έγινε πλέον δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Η Κύπρος αντιθέτως ως μη-Βαλκανική φυλετικά χώρα, πετάει...

   Delete
  13. Η Ελλάδα οφείλει να παραδεχθεί τον ρόλο της ως πρωτίστως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, επ'ουδενί όχι της Ευρώπης-Δύσης ενώ δευτερευόντως να συνεργασθεί με την Σερβία ώστε να αποκτήσει μαζί με αυτή, ηγετική θέση στα Βαλκάνια.

   Πολύ σημαντικότερη είναι όμως η κοινή συνεργασία με το Ισραήλ και έπειτα με το Ιράν. Αλλά πάσχουν οι πολιτικές και το μυαλό στην Ελλάδα. Την Τουρκία μπορούσαμε να την έχουμε σε διαρκή έλεγχο ή εσωτερική αναταραχή αλλά απλούστατα έχουμε έλλειψη σε στρατηγικές, πρακτικές και ηγέτες. Φέρουμε επίσης εθνοκτόνο νοοτροπία, Κομμουνιστική, Φιλελεύθερη ή Εθνικιστική μεν αλλά ακραίας ανθεβραϊκής φύσεως ενώ λόγος δεν υπάρχει για αυτό.

   Θυμάμαι είχα πάει στα γραφεία μίας Εθνικιστικής οργανώσεως-όχι της Χρυσής Αυγής-και συνεχώς μου λέγανε για το πόσο μεγάλος, μακραίωνος και φοβερός εχθρός μας είναι ο...Σιωνισμός! Λέγαν μάλιστα ότι ο Ελληνισμός με τον σιωνισμό βρίσκεται σε διαρκή...πόλεμο!

   Με τέτοιες άκρως εσφαλμένες ιδέες όχι μονάχα δεν βαδίζουμε προς τα εμπρός αλλά πάμε ολοταχώς προς τα πίσω.

   Delete
  14. Μάκη το μυαλό σου αυτό δεν πρέπει να πα ανεκμετάλλευτο κάνοντας παρέα στις μπογιές και τα πινέλα!

   Σου προτείνω να ακολουθήσεις καριέρα ανάλογης εκείνης του Πόλ:

   https://www.youtube.com/watch?v=Ya85knuDzp8

   Delete
  15. Τὸ θέμα τῆς Ἑλλάδας εἶναι θρησκευτικὸ. Ἡ θρησκεία εἶναι γνώση + ἠθική.

   Delete
 7. Η ιστορική σου παραλληλομανία είναι απέραντη, κύριε Κιτσίκη. Ο Τραμπ δεν είναι ο πολιτικός ηγέτης-ηρώς που πιστεύεις ότι είναι. Ο χρόνος θα το αποδείξει.

  ReplyDelete
 8. Ακομη θυμούμαι την έκφραση έκπληξης του κ.Σαχίνη όταν προφητέψατε την άνοδο Τσίπρα στην πρωθυπουργία,την εποχή που ο σύριζα με το ζόρι άγγιζε το 3,5 %.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι προφητεία αλλά

   Anschauung.

   Και εγώ από τότε έλεγα στον πατέρα του για ην επικείμενη κολοτούμπα του Σύριζα όταν όλη η Ελλάδα είχε γίνει Σύριζα, το Μπρέξιτ μετ, την ήττα της Χίλλαρυ και την νίκη του Τράμπ.

   Τελικά με πίστεψε ειδικά μετά τον Τράμπ.

   Delete
  2. Το γιατί μερικοί διαθέτουν Anschauung δεν είναι γνωστό. Εάν δηλαδή οφείλεται σε διαίσθηση ή αποτελεί κάτι το εγκεφαλικό με την ρασιοναλιστική έννοια.

   Η έννοια της "Οράσεως" δεν είναι πάντως εγκεφαλική όπως είναι τα Μαθηματικά. Έχει να κάνει πολύ με ένα ένστικτο ή μία διαίσθηση. Είναι σαν να λαμβάνεις σήματα Βεροιέα μελλοντικών ερεθισμάτων. Από τα 16 μου είχα την αίσθηση αυτή ότι το μέλλον ανήκει στον Επαναστατικό Εθνικισμό.

   Είναι σαν να διαθέτεις ένα έναυσμα.

   Από την άλλη βέβαια λογικά να το πάρεις η αποτυχία του καπιταλισμού είναι σίγουρη, ειδικά του πολιτικού του σκέλους(Κοινοβούλιο κλπ). Άρα ό,τι συμβαίνει σημερα είναι λογικό να συμβεί.

   Delete
 9. Ωστόσο,τα πράγματα είναι πολύ ρευστά ακόμη.
  Τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης ελύσσαξαν και εκήρυξαν ανένδοτο αγώνα εναντίον του.
  Το πιο επικίνδυνο όμως 'οργανο του βαθέως κράτους είναι οι μυστικές υπηρεσίες .
  Αυτές φοβούμαι.
  Πρέπει να κινηθεί αντισυνταγματικά και να τις αποκεφαλίση.
  Να απευθυνθεί στο λαό με διαγγέλματα ,ζητώντας τη λαική επαγρύπνηση.
  Νομίζω πως κινδυνεύει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΔΙΌΡΘΩΣΗ:Βαθέος

   Delete
 10. Φυσικὰ καὶ ὁ Τρὰμπ κινδυνεύει νὰ δολοφονηθῇ ἀπὸ τὰ ὄργανα τοῦ κατεστημένου, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι ἐπαναστάτης. Ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες ὅπως ὁ Πούτιν κινδυνεύουν, ὅπως ἐκινδύνευσε ὁ Κάστρο ὅλην του τὴν ζωή. Ἀλλὰ ὁ ἀντιπρόεδρος Pence ποὺ θὰ τὸν διαδεχθῇ σὲ περίπτωση θανάτου του εἶναι ἀκόμα πιὸ ἀκραῖος ἀπὸ τὸν Τράμπ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Ὄταν ο καλὸς εἷναι μὲ τοὺς φτωχοὺς καὶ ὁ κακὸς μὲ τοὺς πλουσίους πῶς γίνεται νἀ εἶναι κανεὶς καὶ καλὸς καἰ πλούσιος ;

  ReplyDelete
 12. Συνήθως οἱ φτωχοὶ γιὰ νὰ γίνουν πλούσιοι γίνονται κακοὶ καὶ οἱ πλούσιοι γιὰ νὰ γίνουν καλοὶ γίνονται φτωχοί, ἀλλὰ κανεὶς δὲν θέλει νᾆναι φτωχός.

  ReplyDelete
 13. Το παρακάτω άρθρο αξίζει να διαβασθεί διότι ο Μιχαλολιάκος άριστα αναλύει την διαφορά "Εθνικόφρονος" και "Εθνικιστού" καθως και την διαφορά Επαναστατικού Εθνικισμού(Φασισμού) και Φιλελευθερισμού.

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/emeis-kai-oi-ethnikofrones-arthro-tou-n.-g.-michaloliakou

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ απόλυτα με κάθε λέξη αυτού του άρθρου του Μιχαλολιάκου.

   Με τα ρατσιστικά που αναφέρεις εσύ Κωνσταντινουπολίτη,δεν συμφωνώ.

   Ο πραγματικά ανώτερος άνθρωπος,δεν τονίζει την ανωτερότητά του,ουτε κάνει συγκρίσεις φυλετικές.

   Απλά ,αθόρυβα,συστηματικά,προσπαθεί να τραβήξει υψηλότερα και τους κατώτερούς του.

   Αυτό κάνει το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα,τόσους αιώνες τώρα.

   Delete
  2. Δεν είναι θέμα δικό μου, αλλά βιολογικής πραγματικότητος.

   Γιατί οι ράτσες χωρίσθηκαν έτσι μην ρωτάς εμένα αλλά τον Δημιουργό, τον Θεό ρώτα.

   Delete
 14. ...Πἀμε τὠρα ἐπἰ τοῦ συγκεκριμένου. Οἱ τράπεζες ἐδῷ καὶ εἴκοσι χρόνια περίπου ἔχουν ἀγοράσῃ τὸν μισὸ γήινο πληθυσμὸ μὲ πρώτους τοὺς διανοουμένους, μέσῳ τῆς κατοχῆς τῶν ΜΜΕ καἰ τῶν πανεπιστημίων. Ἀποτέλεσμα εἷναι νὰ περνᾶν τὸ σχέδιό τους ποὺ εἶναι ἡ καθημερινὴ αὔξηση τῶν τιμῶν. Ἑξοντώνουν τὴν ἀνθρωπότητα βγάζοντας ὑπεραξία ἀπὸ τὸν πληθωρισμὸ τοῦ τραπεζικοῦ χρήματος. Μὲ οἰκονομικούς ὅρους, ὁ Τράμπ θἀ ἁποτύχῃ ἄν ἀκολουθήσῃ φασιστικὴ πολιτικὴ γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὅτι ἡ φασιστικὴ πολιτικὴ βασίζεται στὸν πληθωρισμό. Διατηρῶ τὶς ἐπιφυλαξεις μου ὡς πρὸς τὴν τοποθέτηση τοῦ Τρὰμπ στὸ τυραννικό στρατόπεδο. Ἑγὼ ἐπιμένω νὰ πιστεύω πὼς εἶναι κλασσικὸς φιλελεύθερος, ὅπως ἦταν π.χ. ὁ Λαφαγιὲτ ἔναντι τοῦ Ῥοβεσπιέρρου. Τὸ θεέμα εἶναι ἄν ὁ Τράμπ ἀπὸ Λαφαγιέτ γίνῃ Ναπολέων, καἰ ἐγώ λέω κατηγορηματικὰ ὄχι, δὲν θὰ τὸν ἀφήσουν καἰ ἄν χρειαστῇ θὰ τὸν καθαρίσουν, δὲν τὄχουν σὲ τίποτα. Οι σοσιαλδημοκράτες εἶναι φονιάδες, καἰ τὀ λέω μετὰ λόγου γνώσεως, ἔχω φονιάδες ψυχολογικοὺς ποὺ δὲν ἔχουν διστάσῃ νὰ με καθαρίσουν καὶ εἷναι ὅλοι τους στὸ στρατόπεδο ἁντιΤράμπ. Πρόκειται γιὰ τὰ μεγαλύτερα καθήκια στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Αὑτοὶ εἷναι φασίστες ἤ μᾶλλον ναζιστές. Ἕχουν μιὰ κουλτοῦρα ἀπελπισίας ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ κλέβουν τοὺς φτωχούς διὰ τῆς ὑποκρισίας. Μέχρι τώρα ὁ χριστιανός δὲν ἤθελε νὰ τοὔς τιμωρήσῃ γιἀ νὰ μὴν κολαστῇ. Ἅρα βλέπουμε ποῦ χρειάζεται ὁ ἥρως - πρέπει νὰ κατεβῇ στὴν Κόλαση γιὰ νὰ ἁπονείμῃ δικαιοσύνη, ἀφοῦ ὁ Θεός δὲν τιμωρεῖ κανέναν. - Ἅρα τιμωρεῖς ἐμένα, τὸν καλό, Θεέ μου !!!! ἀπελπίζεται ὁ φτωχός.

  Τί πρέπει νὰ κάνει αὐτὸς ποὺ δὲν θέλει νὰ χάσῃ τὴν ψυχή του ;; Νὰ ὑπομείνῃ τὴν ἀδικία διαμαρτυρόμενος καὶ βρίζοντας τὸν Θεό, ἤ νὰ κολαστῇ ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι τραπεζες ,οι συστημικες ,και οι τραπεζιτες πεσαν στη παγιδα που πρωτος ειχε επινοησει ο Λενιν για τους καπιταλιστες .Η γενικη αρχη ειναι οτι οι καπιταλιστες ,οντας ανοητοι ,θα σκοτωθουν εξ αιτιας της απληστιας τους .
   Τωρα ερχομενοι στο σημερα ,οι συστημικες τραπεζες τα τελευταια χρονια απο δανειστες εξελιχθηκαν σε δανειζομενους δια μεσου της αγορας παραγωγων .Δηλ οι τραπεζες και προσωπικα οι τραπεζιτες χρωστουν περαν απ τους αδιαφορους αστους ιδιωτες σε μαφιοζους ,σε στρατιες κρατικων πρακτορων ,πχ Κινα , και γενικοτερα σε υποκειμενα που θετουν σ αμεσο κινδυνο τη ζωη τους και κατ επεκταση του δημοκρατικου τσιρκου τους .
   Τα δυτικα εθνικα κρατη σωζουν τις τραπεζες για δυο λογους ,πρωτος ειναι γιατι πιστευουν οτι ετσι θα σωσουν το χρηματοπιστωτικο τους συστημα και δευτερον εξαιτιας της πιεσης που ασκουν οι τραπεζιτες και το μπλοκ τους ,νατο σια μμε κοκ, στους ψευδοπολιτικους που εχουν διορισει δια μεσου της διαφθορας .
   Εμεις πρεπει να αδραξουμε την Τραμπικη/Πουτινικη ευκαιρια, πρεπει οπωσδηποτε να συμβαλουμε στη καταστροφη των τραπεζων των μεσων και των κοινοβουλιων ετσι ωστε αυτα να περιελθουν στην εξουσια του ηγετη και κατ επεκταση του λαου .
   Οποτε στηριζουμε το λαθρεμποριο ,τη φοροδιαφυγη ,τη χρεοκοπεια ,τη μαυρη εργασια και την εξαγωγη χρηματων απτις τραπεζες για να υπονομευθει το ευρω ,μπορει επισης να γινει μια προσπαθεια εκτεταμενης χρησης αλλου νομισματος στον ελλαδικο χωρο παρανομα ,στηριζουμε τηn αχρηματη δραση για να υπονομευθει η πειθως του χρηματος ,στηριζουμε την αυτοδικια για να υπονομευθει η δικαστικη αρχη ,στηριζουμε την οπλοκατοχη για να υπονομευθει η επιβολη του νομου και τελος στηριζουμε τη λαικη προπαγανδα ,αληθινοι διανοουμενοι θα ενημερωνουν αυτους που μπορουν να τους καταλαβουν και κατοπιν αυτοι θα καθοδηγουν το λαο χωρις τη παρεμβολη των δημοσιογραφων ,στηριζουμε την ορθοδοξια και την ελληνικοτητητα για να υπονομευθουν η προτεσταντικη-εργατικη ηθικολογια και η ηθικολογια της αριστερας ,στηριζουμε την ελληνικη γλωσσα για να υπονομευθει η γλωσσα των τραπεζιτων-οικονομολογων και των διαφημιστων και να τεθουν οι βασεις της μελλοντικης πολιτειας μας .

   Delete
  2. Πολύ σωστός.

   Εάν θες να ζήσεις σαν Σπαρτιάτης δύνασαι με Ιδανικά και φακές, δίχως αστικές πολυτέλειες.

   Delete
  3. Παιδαριῶδες λάθος. Ἡ μαφία δὲν ἔχει τέλος. Πολύ ἀπλά, στὸπ στὴν ἀνταλλαγή.

   Delete
  4. Θα τρώμε μακαρόνια.

   Delete
 15. Σημ. Ὁ μαροκινὀς Ἵμπν Μπατοῦτα ποὺ ἐπισκέφτηκε τὴν Κωνσταντινούπολη σὰν προστατευόμενος μιᾶς πριγκηπέσσας Παλαιολογίνας, εἶχε τἠν ἄδεια νἀ γυρισἡ τὴν βυζαντινὴ Κωνσταντινούπολη, ἁλλὰ δὲν μπόρεσε νὰ μπῇ μέσα στὴν Ἁγιἀ Σοφιἀ διότι ἀπαραίτητος ὅρος ἦταν νὰ προσκυνησῃς τὀν Σταυρὸ στὴν εἴσοδο. Συμπέρασμα ποιητικὸν. Γι αὐτὸ ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη. Βλ.ἐκδ. Ἑξάντας νομίζω.

  ReplyDelete
 16. Ο Φλιν καθηγητά απεμακρύνθη γιατί ως προς τις ιδέες του ήταν Νεοσυντηρητικος;

  ReplyDelete
 17. Ὁ σύγχρονος Ἀριστοφάνης, ὀνόματι Χάρρυ Κλύνν, εἶχε, πρὸ δεκαετιῶν, σὲ ἔργο του, κατατροπώσει τοὺς ἐθνικόφρονες μοναρχοφασίστες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου πολέμου, δηλαδὴ τοὺς δεξιοὺς φιλελευθέρους, ἐπαγγελματίες ἀντικομμουνιστές, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπρώτευε ἡ τσέπη τους. Παρακάτω ἀναδημοσιεύουμε κατατοπιστικὸ ἄρθρο τοῦ Μιχαλολιᾶκο μὲ τὸ ὁποῖο συμφωνοῦμε ἀπολύτως, ἐφ'ὅσον ὅμως προσθέσουμε, πέραν τοῦ ἐθνικισμοῦ, τὸν συμπαντικὸ ἑλληνοκεντρισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  Οι Εθνικιστές και ο Φιλελευθερισμός
  τοῦ Νίκου Μιχαλολιάκου

  “Από της πτώσεως της Πόλεως όλοι σας μοιρολογάτε εθνικώς και μπακαλεύεστε άριστα ατομικώς”. Περικλής Γιαννόπουλος

  https://ethnikismos.net/2017/02/18/%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρομαι που το αναγνωρίσατε!

   Delete
 18. Θυμάστε που είχα πει στο προηγούμενο άρθρο ως απάντηση στον Αρκολέοντα ότι εάν πεθάνει η ανθρωπότης κανείς δεν θα μας θρηνήσει μήτε θα διαταραχθεί η κοσμική ισορροπία;

  Βλέποντας το παρακάτω βίντεο μου ήρθε η Ιδέα στο μυαλό ότι το ίδιο το Σύμπαν δίχως την Νοημοσύνη δεν θα είχε κανένα νόημα να υφίσταται.

  https://www.youtube.com/watch?v=yy6kaDaeDT8

  Ποίος ο λόγος να "υπάρχουν" σωρεία άψυχων κοσμικών σωμάτων ή ενεργειών; Ουδείς.

  Από την άλλη η ίδια η επιστήμη στο παρακάτω απόσπασμα της εκπομπής "Αντιθέσεις" φτάνει-με καθυστέρηση-στο συμπέρασμα όλων των θρησκειών ότι δηλαδή ο υλικός κόσμος γύρω μας είναι μία..ψευδαίσθηση που οφείλεται-βάσει ρασιοναλιστικών κριτηρίων-σε ένα συγκεκριμμένο όργανο του αυχένος μας το οποίο αναλύει το δεδομένα που περιλαμβάνονται στο φως και μας δίδει την εικόνα που όλοι σχηματίζουμε γύρω μας.

  https://www.youtube.com/watch?v=bmP9ZQx9a3c

  Ο επιστήμων δε στο βίντεο κατακεραυνώνει τον ρασιοναλισμό τον οποίο χαρακτηρίζει ως κουλτούρα-νοοτροπία του "απίστου Θωμά" που έχει επικρατήσει στην Δύση εδώ και αρκετά χρόνια.

  Η όλη σκέψις μας οδηγεί στον ρόλο του θανάτου. Πύλη, μονοπάτι ή αλλαγή υπαρξιακής διάστασης, το σίγουρο είναι ότι αποτελεί πέρασμα σε έναν κόσμο με τελείως διαφορετικά δεδομένα από τον δικό μας όπως π.χ. η έννοια της αποστάσεως ή του χρόνου η οποία σύμφωνα με όλες τις μεταθανάτιες δοξασίες ανά τον κόσμο πολύ απλά δεν υφίσταται εκεί. Άρα θεωρητικά την στιγμή θανάτου ενός ατόμου εμείς μπορούμε να βλέπουμε το σωμα του αλλά αυτό είτε υλικά να υφίσταται μόνον για εμάς όπως αναλύουμε το φως ή μπορεί να βλέπουμε μία κατώτερη υπαρξιακή του κατάσταση μη-φυσική(ψυχή εκτός σώματος αλλά "εγκλωβισμένη" εντός του "υλικού" κόσμου) ή το πιθανότερο ο πραγματικός εαυτός(ψυχή) του να έχει αποχωρήσει ανεπιστρεπτί(;) από την δική μας διάσταση και έτσι εμείς να μην μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του λόγω ελλείψεως εργαλείων επικοινωνίας δηλαδή λόγω υπάρξεώς μας σε τελείως διαφορετικές διαστάσεις.

  Είναι κρίμα και ντροπή να μην γίνονται και άλλες τέτοιες αναλύσεις σχετικά με την σύνδεση και συσχέτιση τις μεταθανάτιας κατάστασης και της φυσικής υπαρξιακής στον εδώ κόσμο.

  Με πόσα μπορούσε να είχε ασχοληθεί η Ανθρωπότητα εάν δεν είχε πέσει στην Διαφωτιστική μπόχα. Παραδόξως όταν οι Ισλαμιστές λένε ότι η πέτρα πέφτει προς τα κάτω επειδή το θέλησε ο Θεός έχουν...δίκαιο. Το ότι υφίσταται φυσικός νόμος δεν λέγει τίποτε κατά του επιχειρήματός των. Διότι όπου νόμος υπάρχει αναγκαστικά και νομοθέτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε μου Κωνσταντινουπολίτη..
   Μίας και βρίσκεις ενδιαφέροντα τα όσα σχολιάζεις παραπάνω σου προτείνω να παρακολουθήσεις την εκπαιδευτική σειρά "Έτσι βλεπω τον κόσμο" που αποτελείτε απο τέσσερεις κύκλους και εν συνεχεία τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο με τίτλο "Το σύμπαν που αγάπησα".

   Delete
  2. Το ξέρω για το σύμπαν που αγάπησα αλλά τα ερωτήματά μου και οι φιλοσοφικές μου αναζητήσεις είναι κατά πολύ ανώτερες της στείρας επιφανειακής επιστημονικής γνώσης.

   Delete
 19. Τό όλο ζήτημα μας φέρνει τελικά στον ρόλο των νέγρων διότι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα κατώτερης φυλής.

  Οι μηδενιστές και ρασιοναλιστές φυλόλογοι λέγουν οτι λόγω φυσικής επιλογής-άλλωστε έχουν σαφή ομοιότητα με πιθήκους-μείναν πίσω. Άρα ας τους εξολοθρεύσουμε. Όμως η ρασιοναλιστικη μηδενιστικη λογική δεν δύναται να αναλύσει το παραπάνω παράδειγμα που έδωσα στο προηγούμενο σχόλιο και αναγκαστικά οδηγεί στην αθεΐα και τον αμοραλισμό(ανηθικότητα) δηλαδή στον βιολογικό θάνατο των πάντων εν μέσω καταθλιπτικών κραυγών σωματικής και χημικής ηδονής.

  Αφού υπάρχει...νομοθέτης ποίος ο ρόλος των νέγρων ως ράτσα;

  Οι νέγροι μολονότι πτωχοί φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά, υλικά και νοητικά έχουν το εξής χαρακτηριστικό:

  Βρίσκουν πολλές περισσότερες απαντήσεις στην θρησκεία και το μεταφυσικό μη-ρασιοναλιστικό από ότι αμφότεροι οι Λευκοί και οι Κίτρινοι. Δύνανται συνεπώς να αποτελέσουν άριστο φυσικο δυναμικό με Σπαρτιατική πειθαρχία και προσήλωση εντός μίας θρησκείας. Εάν δηλαδή ήσαν όλοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι(διότι Ορθοδοξία συνεπάγεται άμεσα βίωμα της θρησκείας) ή Μουσουλμάνοι θα ήσαν πιστώτατοι στην βιολογική-εθνολογική ομάδα η οποία θα είχε και την πρωτοκαθεδρία της θρησκείας αυτής. Λόγω Ισλάμ και γουαχαμπισμού αυτό γίνεται στην Αφρική υπέρ της Σαουδαραβικής πρωτοκαθεδρίας. Στην Αιθιοπία όμως δύναται να γίνει υπέρ της Ελληνικής ή Ρωσικής.

  Ο ρόλος των νέγρων ταιριάζει γάντι στο παραπάνω ενδεχόμενο. Απορώ πώς ουδείς εσκέφθη να τους κατευθύνει προς τον Θεό. Το κάνουνε βέβαια με αρκετή επιτυχία, οι Άραβες.

  Διότι εάν δείτε και τις λοιπές κατώτερες ράτσες όπως τους Νοτιοανατολικοασιάτες(π.χ. Ινδονήσιοι) άριστα εκτελούν τα χρέη του θρησκευτικού στρατιώτη χάριν των Ευρωπιδών(αλλά όχι Λευκών δηλαδή Ευρωπαίων Ευρωπιδών) Αράβων του οίκου των Σαούντ.

  ReplyDelete
 20. Η ανάλυση αυτή δίδει απάντηση σημαντική στο πρόβλημα υπάρξεως των νέγρων, των μελάνιδων και λοιπών κατώτερων ρατσών.

  Αναλόγως, τα Γερμανικά φύλα παρουσιάζουν μία εν γένει έλλειψη κατανοήσεως των Χριστιανικών φιλοσοφικών βάσεων. Ο Χίτλερ είχε πέρα για πέρα δίκαιο να επαναφέρει την δική τους θρησκεία παγανιστικής-αρχαιοελληνικής φύσεως και να εντάξει τον σάπιο Προτεσταντισμό στον Χιτλερικό Θετικό Χριστιανισμό.

  Αντιθέτως ο Στράσσερ ως Καθολικός, είχε ισχυρωτέρα Χριστιανική πίστη.

  ReplyDelete
 21. Τα παραπάνω θέματα με απασχολούν φιλοσοφικά αρκετό καιρό.

  Διότι αγαπάμε τον Εθνικισμό-Φασισμό ως αντίδοτο άριστο στην Φιλελεύθερη σαπίλα αλλά το Έθνος-κράτος έχει σαφή όρια υπεράνω των οποίων και απάντηση δεν δίδει πέραν του Ιμπεριαλισμού και δεν δύναται να ξεπεράσει.

  Ο Ντούγκιν δηλαδή έχει δίκαιο. Ο Φασισμός για εμένα και το έχω ξαναγράψει πριν μήνες εδώ υπήρξε όπως περισσότερο ο Εθνικοσοσιαλισμός ένα μεταβατικό στάδιο από τον Μοντερνισμό του Φιλελεύθερου Εθνοκράτους σε ένα είδος πολιτιστικής Αυτοκρατορίας φυλετικών(Αρίων) βάσεων. Να τί ήθελε αλλά και γιατί ήθελε την φυλετική ένωση της Ευρώπης ο Χίτλερ. Στην ουσία όλοι το ίδιο θέλανε, την πολιτισμική της Ένωση και ενοποίηση. Ο Ναπολέων προσεπάθησε πολιτικά, ο Χίτλερ φυλετικά, ο Λένιν εργατικά. Όλοι βέβαια απέτυχαν διότι η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ πολιτισμικά ενιαία. Ο Χίτλερ οπως χω ξαναπεί θα έλυνε το πρόβλημα αυτό μέσω Γερμανοποιήσεως της Ανατολικής Ρωσικής Ευρώπης χάριν των Νορδικών και είς βάρος των Βαλτικών(αν και το Ράιχ ειχε πλήθος Βαλτικών στρατηγων και πολιτών).

  Ο μοναδικός που πέτυχε υπήρξε ο Έβολα. Η Ευρώπη δύναται να ενωθεί μονάχα μέσω αμιγώς πολιτισμικων βάσεων. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να πάμε προ της Αναγεννήσεως και στην τελική προ του 1054μ.Χ.

  Η φυλετική συνοχή ιδίως σημερον εν μέσω επιδρομων αλλοφύλων συμβάλει σε αυτό διότι η Ευρώπη αποτελεί την κοιτίδα της Λευκής φυλής. Άρα Λευκη και Χριστιανική αλλά με Ορθόδοξο τρόπο.

  Μονάχα έτσι δύναται να λυθεί το πρόβλημα της Δύσεως που ξεκίνησε πολιτικά το 1054μ.Χ.

  Ο Φασισμός και ο Εθνικοσοσσιαλισμός ως αντιδράσεις υπηρξαν μπροστά από την εποχή τους. Οι Δυτικές Δημοκρατίες δεν γνώριζαν τότε ακόμη τον κίνδυνο του Φιλελευθερισμού δεν τον είχαν ακόμη βιώσει όπως τώρα με την πλήρη διεθνοποίηση της κεφαλαιακής τάξης. Το ότι λοιπόν το κατάλαβαν τότε Γερμανοί και Ιταλοί οφείλεται όχι στην μαζική τάση που ευκόλως προλεταριοποιούταν λόγω οικονομικών δυσχερειών αλλά χάριν στις ηγετικές φυσιογνωμίες των Χίτλερ, Μουσολίνι, Κοντρεάνου, Ραμίρο Λεδέσμα Ράμος και φιλοσόφων του Ανιδιαφωτισμού, Ρομαντισμού και της Συντηρητικής Επαναστάσεως.

  Ο Κομμουνισμός υπηρξε δηλαδη ακριβώς στην εποχή του. Ο Φιλελευθερισμός έπρεπε ως καρκίνος να φάει ολόκληρο το σώμα του ξενιστή και να πεθάνει μαζί του, ο ακρωτηριασμός που επιχειρήθηκε απέτυχε τότε το 1940-1945.

  Φαίνεται ότι ώρα του Φασισμού ηρθε τώρα ως μεταβατικό στάδιο στην πολιτισμική Αυτοκρατορία θρησκευτικων βάσεων ή Θεοκρατία την οποία ο Ντούγκιν έχει ονομάσει 4η Πολιτική Θεωρία και την οποία προφήτευσε ο Έβολα.

  Πείτε σκέψεις και εσείς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάποιες φορές μου περνάει μια υποψία απ το μυαλό: Ρε μπάς και υπήρχανε α' κατηγορίας ναζί και εβραίοι αντιστοίχως και κατόπιν συνενοήσεως,εθυσίασαν τη β' κατηγορία ναζί και εβραίων αντιστοίχως,ώστε και το παραδάκι ν αρπάξουν των θυμάτων τους και τη διεθνή ανοχή να εκβιάσουν,διά τα μελλοντικά τους ανομήματα.

   Δηλαδη,μήπως ο Χίτλερ ,εξαπατήθηκε από ανωτέρους του;

   Πολλοί πρώην ναζί,έγιναν παίκτες δυνατοί,στο μεταπολεμικό διεθνές καπιταλιστικό παιχνίδι.
   Πού βρήκανε τά κεφάλαια;
   Μήπως τα είχανε κλέψει προπολεμικά απ'το γερμανικό λαο;
   Μηπως τους τα δάνεισε η άλλη α' κατηγορία που ούτως η αλλως κατείχε τις τράπεζες;

   Delete
  2. Ο Μιχαλολιάκος στο βιβλίο του "Από τις στάχτες του Βερολίνου στην παγκοσμιοποίηση" εννοώντας προφανώς την σάπια αυτοκτονική σημερινή παγκοσμιοποίηση των τραπεζών, γράφει κάτι πολύ σωστό.

   Ότι ο Φύρερ ουδέποτε 100% ήλεγχε τους μεγαλοαστούς Φον, οι οποίοι βλέπαν άκρως φιλικά τις Δυτικές φιλελεύθερες ολιγαρχίες του πλούτου, τις χώρες δηλαδή όπου η τάξη των ήτο κυρίαρχη και όχι ελεγχόμενη από το Κίνημα των Πολιτών, Die Volksbewegung, όπως στην Εθνικοσοσσιαλιστική Γερμανία. Πλείστες οι απόπειρες δολοφονίας και εκ των έσω προδοσίας του Φύρερ χάριν του Κεφαλαίου, όμως όλες απέτυχαν. Μονάχα ο ίδιος θα έδινε σαν Ημίθεος τέλος στην Ζωή του.

   Αντιθέτως οι φανατικοί Εθνικοσοσιαλισταί σαν τον Χίμλερ, τον Ρόζενμπεργκ, τον Χίτλερ και τον Ρούδολφ Ές ουδεμία ταξική σχέση είχαν με τους Φον. Αντιθέτως ο Γκöρινγκ, ουδέποτε ασπάσθη τον Εθνικοσοσιαλισμό, υπήρξε μέχρι τέλους ένας θιασώτης του δευτέρου Καϊζερικού Ράιχ, φεουδαρχικού-μοναρχικού τύπου.

   Delete
  3. Κωνσταντινουπολίτη, αὑτὰ ποὺ λὲς μοῦ θυμίζουν τὴν διαμάχη τῶν ἱστορικῶν γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα. Οἱ προοδευτικοὶ μὲ πρῶτο τὸν φιλόσοφο Χάμπερμας ὑποστήριζαν ὄτι ἡ ἐξόντωση τῶν Ἑβραίων δὲν ἦταν στὰ ἁρχικὰ σχέδια τοῦ Χίτλερ καὶ ὅτι τοῦ ὲπεβλήθη καὶ τοῦ ἱδίου ἁπὸ τα πράγματα. Τὰ ἵδια λένε σὲ μᾶς γιὰ τὸ ΚΚΕ καὶ τὰ Δεκεμβριανά.

   Ἁρχίζω νὰ ὑποψιάζομαι ὅτι δὲν ἔχουν δίκιο. Πολὺ φοβᾶμαι ὄτι ἠ ἡγεσία τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος Γκαῖρινγκ περιλαμβανομένου, ἤξερε πάρα πολὺ καλὰ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πᾶνε γιὰ φοῦντο, ὅπως καὶ τὸ ΚΚΣΕ ἤξερε πάρα πολὺ καλὰ γιὰ τὰ γκουλάγκ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἤξερε πάρα πολὺ καλὰ γιὰ τὰ μνημόνια καὶ οἱ ψηφοφόροι ξέρουν πάρα πολὺ καλὰ τί ψηφίζουν, ἡ δημοκρατία λειτουργεῖ ἄψογα καὶ ὁ Χίτλερ βγῆκε μὲ ἐκλογές. Ὄπως ὅλοι οἱ ἡγέτες γιὰ τοὺς ὁποίους μιλᾶμε. Οἱ Γερμανοὶ λ.χ. ψηφίσανε τὸν Χίτλερ γιὰ νὰ λιώσῃ τοὺς Ἑβραίους καὶ νὰ τοῦς πάρουνε τὰ χρυσὰ δόντια. Γι αὑτὸ τὸν ψηφίσανε καὶ σὰν ἔντιμος ἄνθρωπος ἁκολούθησε τὴν λαϊκὴ ἐντολή.

   Delete
  4. Μονάχα οι φανατικοί Εθνικοσοσιαλιστές είχαν απύθμενο μίσος κατά των Εβραίων.

   Ήτοι, Χίτλερ, Χίμλερ(αρχηγός των Ες-Ες και αποκρυφιστής) και Ρόζενμπεργκ(πατέρας του Εθνικοσοσιαλισμού ως θρησκεία και κοσμοθεωρία).

   Ο Γκöρινγκ εάν είχε απέχθεια κατά των Εβραίων την είχε ως κληρονομική από το Καϊζερικό Δεύτερο Ράιχ. Δεν έδειξε όμως μανία κατά των Εβραίων ανάλογη με εκείνη των επάνω.

   Delete
  5. μικρος στρατιωτηςFebruary 22, 2017 at 2:24 PM

   Νομιζω οτι η βασικη ιδεα του Εβολα ,οπως και του Γκενον ,που αφορα το πολιτικο πεδιο ,ειναι οτι η πολιτικη και η κοινωνια και οτι τους αναλογει ειναι υποδεεστερα αρχων οικουμενικοτερων και ανεξαρτητων απο αυτες ,οπως και το γεγονος οτι και οι δυο δεχονται τους κυκλικους νομους της ιστοριας ως μια κλιμακωτη πτωση ,η οποια αντιστοιχει στο ατομο στις μεταβασεις απ το πνευμα στο λογικο ,απ το λογικο στο συναισθηματικο ,απ το συναισθηματικο στην υλη .
   Αυτες οι αρχες ,παροτι ονομαζονται καπως ,γινονται αντιληπτες μονο με την ασκηση και κει διαφοροποιουνται οι δυο παραπανω ,ο Εβολα προτεινει για ασκητικο μεσο την μαχη ,ενω ο Γκενον τον στοχασμο .
   Ο Ντουγκιν σαφως εχει επηρεαστει και απο τους δυο και η επιτυχια των θεωριων του οφειλεται και στο γεγονος οτι η Ρωσσια επρεπε να αντιταξει στην αμερικανο ευρωπαικη ιδεολογια του φιλελευθερισμου-ειδολολατρειας ,με την οποια προσπαθησαν να μολυνουν ολον το κοσμο για να τον κατακτησουν , κατι αναλογου βαθους και στην αντιπαλη μερια .
   Δηλαδη ο φιλελευθερισμος δρα ως προσωπειο μιας δυναμης ,που απλα τον χρησιμοποιει οπως θα μπορουσε να χρησιμοποιησει και τον ναζισμο και φασισμο (για αυτο και ο Εβολα ειχε πει οτι, ο,τι ειναι φασιστικο πρεπει να υποστηριχτει μονο οταν αυτο με τη σειρα του ενεργει υπερ αρχων ανωτερων απ το ιδιο) . Εαν θελουμε να αντιληφθουμε τη φυση της πρεπει να δουμε που καταληγει και για να το δουμε αυτο πρεπει να δουμε την επιρροη της στο επιπεδο που οι παραπανω φιλοσοφοι αναφερονται .
   Εμεις ως ελληνορθοδοξοι τα μονα μεσα που εχουμε για να αντιληφθουμε τετοιες επιρροες ειναι η ορθοδοξια και ο προιστορικος μυθος ,αυτος ειναι και ο λογος που οι δυναμεις αυτες μεσω των οργανων τους στρεφονται με καθε τροπο εναντιον της . Πρακτικα μιλωντας πρεπει να στηριξουμε τη θεοκρατια ,δηλαδη η πολιτικη ,η οποια τωρα ειναι υποκειμενη ,ασυνειδητα , στην υλη και κατ επεκταση στη διαφθορα και το ψυχικο θανατο να υποταχθει στο πνευμα ,δηλαδη στις ανωτερες δυνατοτητες του ανθρωπου δηλαδη στο Θεο .
   Εμεις ως ελληνορθοδοξοι εχουμε και τα δυο μεσα που προτεινουν οι παραπανω φιλοσοφοι και αντιστοιχα δυο προσωπα .Εχουμε τον Αθλο και τον Ηρακλη και την Αληθεια και το Χριστο .Με βαση αυτα κρινονται τα παντα ,τα πολιτευματα ,τα προσωπα και οι ιδεολογιες .Ο τωρινος γραικυλος ειναι αθλιος ακριβως διοτι ηθικα ανοικει στη αντιπαλη μερια και αυτος ειναι ο λογος της πολιτικης και κοινωνικης του τοποθετησης ,το κριτηριο του ειναι ο υλισμος ,οι απολαυσεις ,η ασφαλεια ,η φιλαυτια και ολα τα μεσα της διαφθορας και της ανδρικης παρακμης. Αυτα δημιουργουν μια αιτιοκρατια και μια πραγματικοτητα που για να αρθει πρεπει ο γραικυλος να περασει απ τη κολαση .

   Delete
  6. Πολύ σωστά μικρέ Στρατιώτη.

   Μπράβο.

   Delete
  7. Το ότι έχω εκφράσει την άποψη η οποία ομολογώ να πω ότι είναι μοναδική, ότι Χριστός και Χίτλερ αποτελούν γιν και γιάνγκ, ο ένας αντικατοπτρισμό του άλλου δεν είναι τυχαίο.

   Ο Ηρακλής που αναφέρεις υπήρξε απλούστατα ο Αδόλφος και η Ορθοδοξία, ο Ιησούς.

   Συνεπώς οφείλουμε να βαδίζουμε πατώντας στις αρχαιοελληνικές ρίζες από την μία, των οποίων σύγχρονη ενσάρκωση αποτελεί ο Φασισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός, και στην Ορθοδοξία από την άλλη. Η Ορθοδοξία οφείλει να αναπτύξει μία άκρως συνεκτική πολιτική ταυτότητα σοσιαλιστικού χαρακτήρα μιμούμενη την Χεζμπολλάχ.

   Delete
  8. Μικρέ στρατιώτη, συμφωνῶ μἐ τἠν προβληματική σου ἁλλά. 1) Οἱ ἤρωες τῶν Ἑλλήνων εἷναι οἰ ἄγιοι τῶν ὀρθοδόξων. 2) ἡ λατρεία τῶν ἁγίων δἐν ἀναφέρεται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ οἱ προτεστάντες δὲν ἁναγνωρίζουν ἁγίους.


   Ἑγὼ ταὑτίζω τὴν ὁρθοδοξία μὲ τὴν συνείδηση καἰ τὀν ἑχθρό τῆς συνείδησης ὀνομάζω κίνηση καἰ ἑργασία.

   Delete
 22. Kωνσταντινουπολίτη, συγγνώμη ποὺ παρεμβάλλομαι, ἁλλὰ 1. ἄκουσε μιὰ σύνθεση τοῦ Τζὼν Κολτρέην, λ.χ., 2.
  ἡ σκέψη, ἠ αἴσθηση καὶ τὸ σῶμα δὲν ἔχουν τοπικῶς σταθερὰ ὅρια καὶ τὸ γεγονός τοῦ εἶναι τους εἶναι πιὸ σημαντικὸ ἁπὸ τὸ ἐνδεχόμενο μή-εἶναι τους ἤ τὸ ἐπέκεινά τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. next president of France ...
   https://www.youtube.com/watch?v=FJErf8-PY8s

   Delete
 23. YΓ. Περἰ τῆς ἐπαναστατικῆς γραφειοκρατίας, ἱδοῦ μιὰ μᾶλλον ἔγκυρη συζήτηση μὲ τὸν Στάλιν ποὺ λέει μεταξὔ ἅλλων πῶς συμπεριφέρονται οἱ Ἀμερικανοί στὸν πόλεμο - καταστρέφουν τὴν βιομηχανία τοῦ ἀντιπάλου. http://revolutionarydemocracy.org/rdv3n2/ivant.htm

  Stalin. "Our job was to enter Prague before the Americans. The Americans were in a great hurry, but owing to Koniev's attack we were able to outdistance the Americans and strike Prague just before its fall. The Americans bombed Czechoslovakian industry. They maintained this policy throughout Europe, for them it was important to destroy those industries which were in competition with them. They bombed with taste".

  ReplyDelete
 24. Στὸν παραπάνω διάλογο προετοιμάζεται τρόπον τινὰ ὁ Ποῦτιν καὶ ὁ Πατριάρχης Μόσχας. Ὁ Στάλιν μὲ τὰ μέλη τοῦ τότε Πολιτμπυρὸ κριτικάρουν τὸν τρόπο ποὺ ὰπέδωσε τὸ κινηματογραφικὸ συνεργεῖο αὑτοὺς τοὺς ἱδίους, καὶ ζητοῦν νὰ ἑξαλειφθοῦν οἱ πεσσιμιστικὲς ὅψεις τῆς ἑπαναστάσεως, τὰ διλήμματα καὶ οἱ τύψεις συνειδήσεως πάνω ἁπόλα. Ὁ Ποῦτιν καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πασῶν τῶν Ῥωσιῶν ἔχουν συχνὰ ὄταν τοῦς βλέπω τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ὁ Στάλιν δείχνει σὲ αὺτὸν τὸν διάλογο νὰ θέλει νὰ τονίζονται - τὴν ὰκλόνητη ἁποφασιστικότητα καἱ τὴν λάμψη τῆς ἁποδοχῆς. Θὰ μποροῦσε ἵσως νὰ πῇ κανεὶς ὅτι ἡ ἱστορία ποτὲ δὲν ἑπαναλαμβάνεται ἁλλὰ ξαναπαίζεται μὲ τὰ προηγούμενα λάθη σωστά. Μόνο ποὺ ὲγὼ προσωπικὰ θεωρῶ τὸ θέατρο ἑκτὸς σκηνῆς ἁγκίτ-πρόπ.

  ReplyDelete
 25. Yγ2. Ἑγὼ θεωρῶ τὸν ἐγκληματία θεματοφύλακα τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς. Δἐν θεωρῶ ὅτι κάνει κάτι παραπάνω ἁπὸ αὐτὸ ποὺ ἑπιτρέπεται ἀλλὰ κάτι παραπάνω ἀπὀ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖ ἀπαραίτητο προκειμένου νὰ μὴν θυμώσῃ ἡ κοινωνία. Αὐτὸ τὸ εἶχε καταλάβῃ ὁ Εὐριπίδης, που ὁ Νῖτσε τὸν παρεξήγησε τελείως.

  Γι αὐτὸ δὲν πιστεύω στοὺς ἥρωες ἀπὸ τὴν ἅποψη ὅτι μοῦ φαίνοναι ἠθοποιοί. Γι αὐτοὺς ἰσχύει παραφρασμένο τὸ τοῦ Μπρέχτ -δὲν εἶναι ἥρωες ἑπειδὴ τοῦς ἀξίζει ἀλλὰ τοῦς ἀξίζει ἐπειδὴ εἶναι ἤρωες. Μἄ ἄλλα λόγια τὸ χειροκρότημα δεν προέρχεται ἀπὸ τὴν πλατεία ὰλλὰ ἀπὸ τοὺς κομπάρσους. Τὀ ἔργο δὲν ἔχει τελειώσῃ ἀκόμα.

  ReplyDelete
 26. Ἀγαπητὲ Μάκη, δὲν βάζω ποτὲ στοίχημα γιὰ δύο λόγους, διότι α) εἶμαι ὀρθόδοξος χριστιανός β) βασίζομαι στὴν σκέψη μου καὶ ὄχι στὰ ζάρια, ἐπειδὴ καὶ ἡ πρόβλεψή σου νὰ ἐπαληθευθῇ ἐὰν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ζαρίων, δὲν ἔχει καμμία ἀξία. Σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὑπερηφανεύονται ὅτι "ἐγὼ σᾶς τὸ εἶπα πρῶτος" διότι πιστεύουν στὰ ζάρια. Παίζουν ἀκαταπαύστως στὰ ΠΡΟΠΟ καὶ ἡ χώρα δὲν πάει ἐμπρός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχετε απόλυτο δίκιο Κύριε Δημήτρη κ΄έμένανε δέν μ΄αρέσουνε τά ζάρια ούτε τά στοιχήματα. Είμαστε Χριστιανοί καί νοικοκυρέοι. Πολλές φορές μάλιστα εύχωμαι νά βγώ ψεύτης σέ μερικά πράγματα. Απλώς προσπαθώ μέ κάποια αθώα αστεία νά κατευνάσω τήν αγωνία πού μάς τρώει όλους μας. Οί σημερινοί Έλληνες οι συμπατριώτες μας δέν παίζουν μόνο προπό, παίζουν κυρίως Ρώσικη ρουλέτα. Νάστε καλά .

   Delete
 27. Berlinale 2017:

  Άκρως πεσιμιστικός κινηματογράφος με πρωταγωνιστές τους πλείστους καημερινούς αντι-ήρωες της μεσοαστικής τάξης εγκλωβισμενοι στον απόλυτο νιχιλισμό του τίποτα, της αέναης γραμμικής προόδου που περπατά με το κεφάλι προς τα πίσω προσπαθώντας να εξαλείψει κάθε τι Ηρωικό, Θεϊκό και εν τέλει Ανθρώπινο. Σε αυτό το άκρως Εωσφορικό κλίμα των απύθμενων ψυχικών λυγμών έρχεται να προστεθεί άφθονη δόση τρανσεξουαλικής α λα Κοντσίτα τρέλας, εθνομαζοχισμού και φυλετικής θανατολαγνείας!

  Το πνεύμα μου πράττει χρονική αναδρομή. Αναπολεί στον Ιδεατό κόσμο τις Φασιστικές παρελάσεις του Μεσοπολέμου γεμάτες φυλετικό Ιδεώδες, Εθνικά Πιστεύω και Ηρωικά Πρότυπα! Τα φεστιβάλ αποτελούν τον άμεσο καθρέπτη της εκάστοτε κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο το ρίγος που εδημιουργείτο από τις παρελάσεις στην Νυρεμβέργη, την Ρώμη, την Αθήνα ακόμη και την Μόσχα της εποχής εκείνης, της εποχής του Φασισμού και του Κομμουνισμού. Ποτέ δεν υπήρχε σαπίλα ανάλογη της σημερινής φιλελεύθερης. Ναι οι δημοκρατικές τέχνες πάντοτε ομοίαζαν όργια κιναίδων αλλά ουδέποτε στον άκρως εκφυλιστικό βαθμό του σήμερα.

  Αχ Άλμπερτ Σπιίρ και Άρνολντ Μπρέκερ! Πόση ανάγκη σας έχει ο κόσμος και δη η Νεολαία σήμερα! Πού να συγκριθούν τα γεμάτα κύρος και αισιοδοξία έργα τέχνης σας, τα Αριστουγήματά σας με τα σημερινά άκρως πεσσιμιστικά εκτρώματα των δήθεν καλλιτεχνών της σοσιαλδημοκρατίας!

  Το παρακάτω άρθρο παρουσιάζει αρίστως την τιτάνια αντίθεση Φασισμού(ηρωική τέχνη) και Φιλελευθερισμού(εκφυλιστική τέχνη):

  https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_the_Third_Reich

  Διεθνής έκθεση 1937 εν τή Γαλλία:

  Η Ηρωική Εθνικοσοσιαλιστική τέχνη γεμάτη Ιδεώδη και πίστη στον Άνθρωπο, τρομερή αγάπη για το είναι του:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_dans_la_Vie_Moderne#/media/File:Paris-expo-1937-pavillon_de_l%27Allemagne-02.jpg

  Σταλινική Εθνικομπολσεβικική τέχνη γεμάτη ρεαλισμό, άκρως ανθρωποκεντρική στα Φασιστικά και όχι Λενινιστικά πρότυπα:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_dans_la_Vie_Moderne#/media/File:Paris-expo-1937-pavillon_de_l%27URSS-13_(colorized).jpg

  Άγαλμα Εθνικοσοσιαλιστικό του Προμηθέος, γεμάτο φιλοσοφικό Εωσφορισμό μα με απύθμενη αγάπη και δέος για την ικανότητα του Ανθρώπου:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_the_Third_Reich#/media/File:ArnoBrekerDiePartei.jpg


  Συγκρίνετέ την τώρα με την φιλελεύθερη τέχνη, η οποία όχι μόνον μισεί τον άνθρωπο και εκθειάζει την μηχανή αλλά επιχειρεί να μετατρέψει τον άνθρωπο σε υβρίδιο όπως ευαγγελίζονται πλείστοι Τρανσουμανιστές, ειδικά τελευταία στην συνδιάσκεψη του Μονάχου:

  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl_JqQCFq-6EcTykM7TOPM4w_prVboFuX-bW6Rno-VIEZ1U-xu
  https://i.ytimg.com/vi/orXvbTWnYlc/hqdefault.jpg

  Μνημείο της Δρέσδης με...λεωφορεία σε όρθια θεση, τιμώντας τα οδοφράγματα των ανταρτών τζιχανιστών στην Συρία!

  https://cdn.rt.com/files/2017.02/article/589d82c2c4618825348b45fb.jpg

  Και πίσω η σκιά ενός ενδόξου παρελθόντος σε στυλ νεοκλασσικού Μπαρόκ...

  Εάν η Ευρώπη είναι να σωθεί πρέπει να επαναφέρει την πίστη της στον Άνθρωπο, οδεύοντας ολοταχώς προς τον Εθνικοσοσιαλισμό, τον Φασισμό και τον Χριστιανισμό.

  Διότι σημερον λόγω Διαφωτισμού κάθε τι ανθρώπινο μισείται θανάσιμα...αντιθέτως εκθειάζεται η ανωμαλία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνταντινουπολίτη, διάβασε τὸν Ἁντιδραστικὸ Μοντερνισμὸ τοῦ Τζέφφρυ Χέρφ κρατῶντας τὶς ἑπιφυλάξεις σου καὶ συνειδητοποίησε ὄτι ἠ τέχνη ποὺ ἁναφέρεις ἔχει τὶς ῥίζες της στοὺς ἁστοὺς τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἱῶνα, καὶ στὸν Νταβίντ, τὸν νεοκλασσικισμὸ τῆς Γαλλ. Ἑπανάστασης, ἁκολουθῶντας τὸν κο Κιτσίκη στὴν θεωρία Γαλλία μήτηρ παντὸς καλοῦ καὶ παντὸς κακοῦ. Ἡ τέχνη αὑτὴ προσπαθεῖ νὰ ἑνσωματώσῃ τὴν μηχανή, ἄρα τὴν βιομηχανικὴ δουλεία. Τὰ ἴδια κάνει ὁ σοσιαλιστικὸς ῥεαλισμὸς ἁλλὰ καὶ ἡ διαφήμιση καὶ ἡ... περφόρμανς. Αὺτὰ κατὰ τὴν γνώμη μου καὶ τὴν ὲντύπωσή μου.

   Delete
  2. Συμφωνούμε αλλά μονάχα η Λενινιστική τέχνη λειτουργεί έτσι σαν την Φιλελεύθερη.

   Ο Στάλιν χρειάζεται μεγάλη μελέτη. Αποτελεί σε πολλές εκφάνσεις του το αντίθετο του Λένιν. Η Λενινιστική τέχνη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη της Σταλινικής. Η Σταλινική είναι πανομοιότυπη της Εθνικοσοσιαλιστικής.

   Delete
  3. Οἱ βάσεις τῆς σταλινικῆς τέχνης ἑτέθησαν ἁπὸ τὴν Ῥωσσικὴ Πρωτοπορία, δηλ. τἠν λενινιστικἠ περίοδο. Ὁ Ζντανοβισμὸς προσέθεσε, δὲν ἀφαίρεσε, ἕνα στοιχεῖο ἁγροτικὸ. Μπορεῖς νἀ τὀ θεωρήσης volkisch. Δἐν τἀ ξέρω μἐ ἀκρίβεια.

   Ὅλα αὑτὰ ἔχουν τὶς ῥίζες τους στὴν πρώιμη ἀστικἠ τέχνη. Πάντως ὁ Στάλιν ὑπῆρξε ἀνελέητος ἔναντι τῶν ἀγροτῶν. Ὁ Χίτλερ ὄχι. Ὁ Στάλιν θεωροῦσε ὅπως καἰ οἱ πολιτισμικοὶ ἀπόστολοι τῆς σοσιαλιστικῆς Δύσεως Λένιν, Κρούπσκαγια, ὅτι ἡ Ῥωσσία πρέπει νἀ ἐκδυτικιστῇ καἰ νἀ βιομηχανοποιηθῇ μἐ τὀ ντουφέκι. Στἠν περίπτωση τοῦ Χίτλερ αὐτὸ εἶχε γίνῃ στἠν Γερμανία ἐν πολλοῖς τἠν περίοδο τοῦ Μπίσμαρκ ἀλλἀ ἡ κρίση εἶχε κατταρρακώσῃ τὴν συνολικὴ κερδοφορία. Ὁ Χίτλερ μἐ ἕναν τρόπο ἤθελε νἀ κλαδέψἡ τἀ στοιχεῖα τοῦ ἐξαστισμοῦ καἰ τῆς βιομηχανοποίησης ποὐ δἐν συναρμόζονταν μἐ τὀ ἁγροτικὀ παρελθὸν τῆς Γερμανίας ὅπως τὀ φανταζόταν ἐκεῖνος, ἐνῷ ἡ Ῥωσσικὴ Ἑπανάσταση ἤθελε νἀ καταστρέψῃ πάνω ἁπόλα τον φιλελευθερισμὸ τοῦ Κερένσκυ.

   Γιατί ; ἵσως, διότι ὑπῆρχε ἕνα σωβινιστικὀ στοιχεῖο στἠν Ῥωσσικὴ Ἑπανάσταση, ποὺ ἐκδηλώθηκε ἑπὶ Στάλιν ἀλλὰ ὑπῆρχε ἤδη ἐπὶ Λένιν.

   Delete
  4. Ο Λένιν υπηρξε τρόπον τινά, εργατικός σωβινιστής και όχι Εθνικός, όπως ο Στάλιν.

   Όλες οι πολιτικές του Στάλιν αποτελούν Φασιστικές πρακτικές ενός Εθνικιστού και όχι ενός Κομμουνιστού σαν τον Λένιν ή τον Τρότσκυ. Ίσα-ίσα οι τελευταίοι ως γνήσιοι Κομμουνιστές κάναν τα ανάποδα, δώσανε εξουσία στις μειονότητες, δημιούργησαν οχλοκρατία, κατέστρεψαν κάθε υγιή θεσμό, μέχρι και ενός είδους πολυπολιτισμό υπεστήριζαν υπό εργατική σκεπή.

   Delete
 28. Καθηγητά σωστό αλλά εκτός αυτού ένας Φιλόσοφος διαθέτει Anschauung. Δίχως αυτό πλανάται μονάχα στον κόσμο της θεωρίας και όχι της πράξεως.

  ReplyDelete
 29. Ἡ δομὴ τῆς σκέψης μας εἶναι ῥωμαἰκὴ καὶ ἴσως ἑλληνικὴ σὲ ἕναν βαθμό. Οὶ ὑποψήφιοι ἡγέτες ζητοῦν ἔκτακτες ἑξουσίες ἁλλὰ πάντα ὑπάρχει φόβος μήπως καταλύσουν τὸ πολίτευμα καὶ ζητήσουν νὰ λατρευτοῦν σὰν θεοί.

  ReplyDelete
 30. YΓ. Θρίαμβος, διαπόμπευση, κηδεία. Διάλεξε καὶ πάρε, Ντόναλντ Τράμπ ! τοῦ λέει τὸ κατεστημένο. Κι ἡ Σταύρωση διαπόμπευση εἶναι.

  ReplyDelete
 31. Υγ. Σύντομα θὰ ἁρχίσῃ φοβᾶμαι, ἡ ὰντίστροφη μέτρηση γιὰ τοὺς φίλους μας τοὺς γκέη. Ἁπὸ τὸ γκέη παρέηντ θὰ πᾶμε σὲ διαπόμπευση διότι οἱ ἡγέτες μας θὰ ἁρχίσουν τίς γαμὴλιες πομπές. Ντόναλντ καὶ Μαρίν, Ἀνγκελα καί Ὰλέξης ἤ Ταγίπ ; Καὶ ὁ Ποῦτιν θὰ ἁναζητήσῃ καὶ αὑτὸς μιὰ Παλαιολογίνα νὰ νοικοκυρευτῇ.

  ReplyDelete
 32. Αχχχ!!

  Πόσο το ευχαριστήθηκα!!!!

  Θάνατος σε κάθε καθεστωτικό ΜΜΕ!

  Κρεμάλααα!!

  https://www.youtube.com/watch?v=oimNnJdup_s&t=9s

  ReplyDelete
 33. ...διότι τὸ colpo grosso τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἁφορᾶ τὴν δυνατότητα ἁναπαραγωγῆς ἑνός λαοῦ. Ὁ Σατανᾶς, ὰντίθετα μὲ τὸν Θεό, χρειάζεται τὴν γυναῖκα προκειμένου νὰ γεννήσῃ τὸν διάδοχό του. Ἕτσι βάζει τοὺς ὁπαδούς του νὰ ὁργιάσουν προκειμένου νὰ τοῦ κάνουνε παιδιά. Αὺτοί δε ποὺ δὲν εἶναι ὁπαδοὶ τοῦ Σατανᾶ ἁποκλείονται ἁπὸ τὸ ὅργιο. Ὁ Σατανᾶς εἶναι τὸ χρῆμα. Αὺτοί λοιπὸν ποὺ δὲν θέλουνε τὸ χρῆμα (τὸ χρῆμα ὄντας δήλωση μετανοίας καὶ ἄρα προσφορά τοῦ σώματός τους πρὸς πώλησιν) προφυλάσσουν τὰ παιδιά τους ὰπ τῃν δουλεία.

  Σὲ αὺτούς λοιπόν πηγαίνουν οἱ ὲπαναστάτες Μέρκελ, Ποῦτιν, Τράμπ καὶ ποιός ἄλλος ; καὶ τοῦς λένε, κάντε μας στρατηγοὺς μὲ ἔκτακτες ἁρμοδιότητες καὶ θὰ μπορέσετε νὰ κάνετε καὶ σεὶς τὸ ὄργιό σας στὸ πλαίσιο τοῦ θριάμβου μας.

  ReplyDelete
 34. ...καὶ ὁ κρυμμένος ἁντισημιτισμός θὰ ξεσπάσῃ μετὰ τὸν πρῶτο θρίαμβο.

  ReplyDelete
 35. ...καὶ τότε πιὰ αὑτὸς ποὺ δὲν ἤθελε τὰ σημερινὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς ΝΑ Ὰσίας, τίς είδικές οἱκονομικές ζῶνες δηλαδὴ ποὺ εἶναι τὰ Νταχάου μας, καὶ τὰ Ἀουτσβίτς μας, καὶ δὲν ἤθελε οὔτε τὰ Γκουλάγκ, θὰ μπορέσῃ πλέον νὰ βάλῃ μπρὸς τὰ δικά του ἑργοστάσια, ποὺ τἄχουν παραλύσῃ οἱ τραπεζίτες.

  ReplyDelete
 36. Ομιλία dr Rath στην Αθήνα.

  Δείτε τι φρούτο είναι η Ευρωπα'ι'κη Ενωση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ πρέπει να δεις για να καταλάβεις τί φρούτο είναι:

   https://www.youtube.com/watch?v=4e3wZtHPZ7o

   https://www.youtube.com/watch?v=t9qkD6a2TOc

   https://www.youtube.com/watch?v=x-nLErxGUxI

   Βάλε εθνομαζοχισμό, βάλε μίσος θρησκευτικό κατά του Χριστιανισμού βάλε ανωμαλίες. Να μου ζήσει η Ε.Ε.

   Μα απορώ ρε γαμώτο. Ρε Φιλελεύθεροι δεν αντιλαμβάνεστε διαλύοντας κάθε θεσμό και ηθική αξία πεθαίνετε τις κοινωνίες σας και ανοίγετε τις πύλες στο Ισλάμ.

   Δηλαδή και εμείς οι Φασίστες να μην υπήρχαμε, από το Ισλάμ θα ήσασταν πάλι καταδικασμένοι.

   Αλλά το χρήμα και η απληστία του κέρδους τυφλώνει.

   Delete
  2. Να δηλαδή τί σας περιμένει εάν δεν έρθουμε εμείς:

   https://www.youtube.com/watch?v=aeRJ8q2QCa8

   Όπως ακριβώς στον Μεσοπόλεμο τότε που ο Φιλελευθερισμός είχε επίσης πλήρως αποτύχει παρά τις συνεχείς προσπάθειες συγκροτήσεως και οργανώσεως των Εθνων-κρατών σε πολυεθνικά κεφαλαιοκρατικά μπλόκ-όπως ακριβώς βάλθηκε να κάνει μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ παγκοσμίως αλλά τους σταμάτησε η Ρωσία στην Ανατολή-, εάν λοιπόν τότε δεν υπήρχε ο Φασισμός θα υπήρχε σίγουρα ένα παρόμοιο Σοσιαλιστικό-Συνδικαλιστικό κίνημα υπέρ του Έθνους κατά του κεφαλαίου ή θα κυριαρχούσαν απλούστατα οι Κομμουνιστές από την Μοσχα έως την Ισπανία.

   Μην ξεχνούμε ότι δεύτερο κόμμα σε δημοφιλία μετά το NSDAP υοήρξε το KPD.

   Delete
  3. Και τί έγινε σήμερα;

   Απλούστατα την θέση του επαναστατικού Μαρξισμού, ονόμαι Κομμουνισμός πήρε το επαναστατικό Ισλάμ, ονόματι Γουαχαμπισμός.

   Delete
  4. Χμμμ. Ὁ ἐπαναστατικὀς μαρξισμός θεμελιώνεται στὴν ἱδέα τοῦ ἐργάτη. Τὀ ἰσλάμ τἠν ἀκυρώνει, νομίζω, δἐν δέχεται τἠν ἑργασία, γι αὐτὸ και δἐν ἔχει παπάδες. Ἐργασία σημαίνει καταμερισμός. Ἁπὸ κεἰ καἰ πέρα ἡ μόνη διάκριση εἶναι ὁ χαλίφης, ποὺ γι αὐτὸ ἄν δὲν κάνω λάθος (δἐν τἀ ξέρω) χωρίζονται σἐ διαφορετικές σχολές, σἐ σχέση μἐ τἠν διαδοχἠ ἀπὀ τόν Μωάμεθ.

   Ἡ Ὁθωμανικη αὐτοκρατορία δέχτηκε νομίζω τὀ σύστημα τῶν συντεχνιῶν (ἐσναφιῶν ἤ σιναφιῶν) ἁπὸ τὸ Βυζάντιο καἰ τους Πέρσες. Κατἀ συνέπεια εἶναι λιγότερο ἁκραῖα ἀπὸ τὀν πρῶτο μουσουλμανισμό.

   Ὁ κομμουνισμὀς θεωρητικἀ δἐν θέλει κατάργηση τῆς ἐργασίας παρἀ μέσῳ τῆς... κοινῆς ἐργασίας, καἰ ἡ ἐπαναστατικἠ πρακτικἠ εἶναι... ἐργασία. Οἱ κομμουνιστές ἐργάτες κάνουν δύο δουλειές. Τὀ πρωί δουλεύουν γιἀ τὀ ἀφεντικὀ καἰ τὀ βράδυ γιἀ τὀ κόμμα. Οἱ κομμουνιστἐς δἐν εἶναι λουδδίτες. Οὔτε οἱ φασίστες.

   Delete
  5. Το παρακάτω άρθρο αναλύει πολύ καλά την άνοδο του Φασισμού σημερον:

   http://katehon.com/article/factors-rise-alternative-right-west

   λέγει άριστα και τα αίτια.

   Delete
 37. https://www.youtube.com/watch?v=-nNA8YIekBI
  Οἱ ἁναμνήσεις ἑνός ἕνθερμου νέου τῆς χιτλερικῆς νεολαίας, καὶ ὲδῷ
  ὲπειδὴ δὲν βρίσκω τὴν πιὸ φοβερὴ φωτογραφία ἁπὸ παράσταση ποὺ ξέρω, αὑτὴ μιᾶς σκηνοθεσίας τοῦ ἴνγκμαρ Μπέργκμαν, νομίζω, ἤ τοῦ Πισκάτορ, σᾶς μεταφέρω τὸν διάλογο ποὺ ἁποδίδει ἁπὸ τὴν Ἁνάκριση τοῦ Πέτερ Βάις.http://www.gettyimages.com/license/548159315 μιὰ παραπλήσια εἱκόνα. Στὴν Ἑλλάδα ἡλιθιωδῶς ὰνεβάστηκε τὸ ἔργο διότι εἴμεθα ὰθεράπευτα πολιτικοποιημένοι καὶ λέμε ὰθλιότητες, βλ. τὴν μετάφραση καὶ ἁπόδοση στὰ Ἑλληνικά https://www.youtube.com/watch?v=ttBKtD-9iNs. Οἱ συντελεστές τῆς παράστασης ὰνήκουν κατὰ τὴ γνώμη μου στοὺς κατηγορουμὲνους στῃν μελλοντικὴ δίκη, ποὺ θὰ γίνει γιὰ τὰ θύματα τῆς μεταπολεμικῆς Εὑρώπης.

  Ἡ εὶκόνα εἶναι ἡ ἑξῆς. Ἡ μάρτυς ἔχει περιγράψῃ τί ἔζησε στὸ Ἄουσβιτς. Τήν ῥωτάνε ἄν ὰναγνωρίζει τὸν δήμιο γιὰ τὸν ὁποῖο μιλοῦσε ὰνάμεσα στοὺς κατηγορουμένους. Ἑκείνη τεντώνει μπροστὰ τὸ χέρι ὅλο μαζί μὲ τὸν δείκτη τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, σὲ μιὰ χειρονομία σὰν καὶ αὺτὴ τοῦ Μιχαήλ Ὰγγέλου μὲ τὸν Θεό καὶ τὸν Ὰδάμ, καὶ δείχνει κάποιον ὰνάμεσα στὰ ἕδρανα.

  Αὺτὸ θὰ γίνῃ γιὰ τὰ θύματα τοῦ τραπεζικοῦ καπιταλισμοῦ. Ἑπιμένω. Ὁ Τράμπ εἶναι ὁ Ῥοῦσβελτ. Ἡ Λεπέν ὁ Ντὲ Γκώλλ. Ὁ Ποῦτιν ὁ Στάλιν. Τὸ αἶμα τῶν θυμάτων τῆς παγκοσμιοποίησης ζητᾶ ὲκδίκηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Άουσβιτς δεν μπορεί να διαγράφει όλη την Εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία που υπήρξε πάρα πολύ πετυχημένη για την εποχή της.

   Delete
  2. Ἡ ἐποχή της τελείωσε στὰ Ἅουσβιτς, τἀ Μπούχενβαλντ καἰ τἀ Μπέργκεν Μπέλσεν,ὅπως τοῦ κομμουνισμοῦ τοῦ ὑπαρκτοῦ τελείωσε στὰ γκουλάγκ, τῆς παγκοσμιοποίησης θἀ τελειώσῃ στὰ πλωτἀ κολαστήρια καἰ αὑτὰ τῆς Ἀσίας καἰ τῆς μοναρχίας τῶν Λουδοβίκων τελείωσε στὰ κάτεργα καἰ τίς γαλέρες, ὅπως πολὺ καλα τό κατάλαβε ὁ Βικτωρας Οὐγκὠ και δἐν τὀν καταλαβαίνανε οἱ πανηλίθιοι ἐστέτ Μπωντλαίρ καἰ Φλωμπέρ, ποὺ τοῦς ἔχουνε γιἀ θεοὐς ἀκόμα τὰ κρυφοναζιστικἀ κτήνη τοῦ διεθνοῦς ἐστετισμοῦ.

   Delete
 38. Ρεκόρ τηλεθέασης ,για το survivor,στην γραικυλάνδη.

  Και εις κατώτερα ! Ζώα !

  Αυτά που υποφέρετε σας αξίζουν !

  Κρίμα στους λίγους έξυπνους που απέμειναν εκεί και τους παίρνει κι αυτούς η μπάλα.Εξαιρούνται βεβαίως του χαρακτηρισμού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άρτον και θεάματα.

   Nichts Neues, nothing new...

   Delete
  2. Μέχρι πρόσφατα νομίζαμε ὅτι στἠν μέση τοῦ ἀρχαίου θεάτρου ὑπῆρχε βωμός, ὅπου ἐθυσιάζονταν ζῶα. Ὁ Βάλτερ Μποῦκερτ μάλιστα ἔκανε ὁλόκληρη θεωρία ὅτι ἡ τραγῳδία κατάγεται λέει ἁπὸ τὴν τελετουργικὴ θυσία τοῦ ἄχρηστου καἰ βρωμεροῦ τράγου. Ὅμως ἡ καθηγήτριά μου μοῦ εἷπε ὅτι στὶς ἀνασκαφές δἐν βρίσκουνε βωμό στἠν μέση τῆς ὀρχήστρας καἰ ἡ ὅποια θεατρικὴ μου πείρα δείχνει ὅτι ἡ βρώση, ἡ πόση, πόσῳ μᾶλλον δε ἡ θυσία ἑπί σκηνῆς εἷναι τελείως ἁντιθεατρικές. Γι αὐτὀ καἰ οἱ ἀρχαῖοι δὲν δείχνανε ποτἐ φόνο ἐπί σκηνῆς, σχεδὸν δὲν εἶχαν δράση.

   Τὀ θέαμα λοιπὸν δἐν εἶναι ἄρτος, δὲν εἶναι αἷμα. Τὀ ΘΕΑΤΡΟ εἶναι ΑΡΕΝΑ ὄταν ἡ προσέλευση σἐ αὐτὸ εἷναι ὑποχρεωτική. Μἐ ἄλλα λόγια, ὁ Θεός, ποὺ ΕΙΝΑΙ τὀ θέαμα δἐν εἶναι πρόβλημα. Πρόβλημα εἶναι ὁ ΘΕΑΤΗΣ ποὺ πρασύρεται νἀ ἀνέβει ἐπἰ σκηνῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἱερέας τοῦ Σατανᾶ.

   Γι αὐτὸ καἰ ἡ ἐκκλησία δὲν εἷναι θέατρο. Δἐν εἷναι κἄν ζωοθυσία, ἀνθρωποθυσία. Γιατἰ στὴν ἐκκλησία σὲ πηγαίνει ὁ Θεός. Δὲν πᾶς ἐσὺ ἀπὸ μόνος σου. Αὐτὴ εἷναι ἡ διαφορά.

   Delete
 39. "O χρήστης που το ανέβασε-κοίταξα το προφίλ του μπας και βρω και άλλες τέτοιες ομιλίες-ονομάζεται "Black Gnosis". Στο προφίλ του γιουτιούμπ είχε και λινκ με το ιστολόγιό του. Πίστεψα ότι πρέπει να είναι Φασιστικής φύσεως και όντως ήταν αλλά δυστυχώς όχι μόνο. Το ιστολόγιο όπως λέγει και το όνομα περιείχε και πολλά εωσφοριστικά-σατανικά άρθρα. Η τολμώ να πω στενή σχέση αρκετών Εθνικοσοσοσιαλιστών ή Φασιστών με τον θρησκευτικό Εωσφορισμό, ομολογώ να πω ότι με τρομάζει. Επειδή ανήκω και εγώ στον Φασιστικό χώρο και τρέφω μεγάλο θαυμασμό για το Τρίτο Ράιχ λόγω των άκρως υγιών πιστεύω του ενάντια στην παρακμή και την εντροπεία, δεν δύναμαι να καταλάβω γιατί ο Χώρος μας διέπεται από έντονο αντι-Χριστιανικό αίσθημα και Εωσφορική αγάπη. Σατανικό είναι ό,τι συμβάλει στην καταστροφή ή καταστρέφει συνεπώς γιατί οι Φασίστες ή Εθνικοσοσιαλιστές να στρέφονται εκεί; Γιατί υπάρχει δηλαδή τόσο στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο ενώ σχεδόν ποτέ δεν υφίσταται ανάλογη συμπάθεια για την Χριστιανική Ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον Χριστιανισμό γενικότερα;
  Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό; Φώτης"
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Βλέπε τὴν ἀπάντηση στὴν ἀρχὴ τῶν σχολίων, στὸ ποίημά μου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν πεφτει η οπως την λες αστικη δικτατορια τοσο ευκολα...οταν λεγχει τα παντα...τραπεζες πανεπιστημια.χολυγουντ μμε και λοιπα...
   και θα του μπανουν εμποδιο σε οτι και να παει να κανει..και καλα θα κανουν !
   Απο το μεγαλο κολονακι στις ΗΠΑ μεχρι το μικρο στην Αθηνα..οι κλαουσες φασιστες δεν εχουν δυναμη..
   πως να το κανουμε...

   Delete
  2. Ὁ καπιταλισμὀς θεμελιώνεται πάνω στἠ ἀρχὴ τῆς ἀνταλλαγῆς, ποὺ ἡ Ῥίζα της εἷναι ψυχολογική. Ξεκινάει ἁπο τἠν Παλαιἀ Διαθήκη καἰ ἁκόμα πιὀ πίσω. Ὁ καπιταλισμός τό πάει ἀκόμα πιὀ ἁκραῖα - πεθαίνω γιἀ τἠν ἀνταλλαγή, θἀ ἁνταλλάσσω κι ἄς πάω στἠν Κόλαση ( ἵσως - Καλβινισμός, δόγμα τοῦ προκαθορισμοῦ). Ἁνταλλάχτε μέχρι θανάτου.

   Ὅταν σκέφτεται ὑπογείως ὁ ἀντικαπιταλιστής θἀ μἐ δοξάσῃ ὁ Θεός ποὺ σκίζω τἀ συμβόλαια καἰ πάλι ἁνταλλάσσει.

   Delete
  3. όβνιους τρολλ ίζ όβνιους...

   Delete
  4. Φώτισέ μας ανώνυμε.Πές μας ποιοι έχουν δύναμη και γιατί ''καλά θα κάνουν'';

   Delete
 40. Απόδειξη των λεγομένων μου περί διεθνοποιήσεως της κεφαλαιακής τάξης και των εξουσιών της είς βάρος των Εθνών, αποτελεί η παρακάτω εκπομπή του RT, με τίτλο "Crosstalk".

  https://www.youtube.com/watch?v=yf-kUEqp0bY

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντινουπολίτη εἷναι παραμῦθα ἡ ὕπαρξη μἠ καπιταλιστικοῦ ἐθνικισμοῦ ποὺ τὴν ἔβγαλε ὁ Ροβεσπιέρρος.

   Delete
  2. Βασικά ήταν ο Ρουσσώ, και δεν είναι παραμύθα. Αλλά πραγματικότητα.

   Πάμπολλες φορές έχω γράψει πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε ο Εθνικισμός.

   Delete
 41. To Crosstalk επίσης διεξάγει το συμπέρασμα του Καθηγητού περί υπάρξεων 2 Δύσεων, αυτό που απεκάλεσε ο ίδιος ενδοταξικό αστικό πόλεμο.

  ReplyDelete
 42. Πολὺς κόσμος πιστεύει ὅτι ὁ Στάλιν κατέστρεψε μιὰ γιὰ πάντα τὸν ὀπτιμισμὸ τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, γιὰ τὴν ὰκρίβεια, τοῦ ἑργατικοῦ κινήματος, καὶ ὅτι γι αὑτὸ καὶ σήμερα ὁ κόσμος τὸ γυρνάει στὸν φασισμὸ ἁνεξαρτήτως τοῦ ὰτομικοῦ πεσσιμισμοῦ (ὰφοῦ θὰ πεθάνω, τί μέ νοιάζει ὲμένα ὁ κόσμος). Τὸ πείραμα ἔγινε καὶ ὰπέτυχε. Ὅλο δικτατορία καὶ δικτατορία καὶ δικτατορία...ὡς τὴν ὕστατη συλλαβὴ τοῦ βιβλίου τῆς ἱστορίας.

  Δηλαδὴ ὅτι ὁ Στάλιν τὸ κρεῖττον ἐμετέτρεψε σὲ μὴ χεῖρον βέλτιστον καὶ τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστον εἶναι ἡ κόλαση.

  ReplyDelete
 43. Υγ. Ἑγὼ τὰ λέω πιό...ἐπιστημονικά. Ἑκεὶ ποὺ σταματάει ἡ ὲργασία, δηλ. ἡ προσπάθεια, μπορεῖ νὰ φαίνεται κόλαση ὰλλὰ εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἑκδηλωθῇ ἡ θεία Πρόνοια. Ἅνευ θείας Προνοίας ἡ ἑργασία συνεπάγεται αὑτομάτως ἱδεολογία καὶ ἡ ὶδεολογία εἶναι μιὰ ἁκάλυπτη ἑπιταγή. Ὁ ῥομαντικὸς ἡρωικός πεσσιμισμὸς μοῦ φαίνεται μιὰ καθόλα τετράγωνη ἑκλογίκευση τοῦ πεσσιμισμοῦ καὶ καταὑτὴν τὴν ἔννοια εἶναι παιδὶ ὁ ῥομαντισμὸς τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ γενικὰ τῆς ῥασιοναλιστικῆς, δηλαδὴ ὑπολογιστικῆς σκέψης.

  Γιὰ τὴν τέχνη ποὺ λέει παραπάνω ὁ Κωνσταντινουπολίτης ἔχω νὰ πῶι 1) τέχνη σημαίνει ἑργασία πρὸς ἁποτέλεσμα 2) αὑτὸ ποὺ οἱ ῥομαντικοὶ λένε τέχνη ὁ Ὰριστοτέλης τὸ λέει ποίηση καὶ σὰν ούσία της θεωρεῖ τῃν μίμηση 3) οἱ Βυζαντινοὶ γιὰ νὰ τὴν ἁποφύγουν, ὑποθέτω ἑγώ - εἶναι πρὸς ἁπόδειξιν - ἁρνοῦνται τὴν ἔννοια τοῦ ἁποτελέσματος καὶ κρατοῦν μόνο αὺτὴν τοῦ χρόνου. Γι αὑτὸ δὲν ὑπογράφουν τὰ ἔργα τους καὶ ὄχι ἑπειδὴ πιστεύουν στὴν κοινωνία καὶ ὄχι τὸ ἄτομο. Εἶναι παράξενο νὰ πιστεύουμε ὅτι ἑπὶ χίλια χρόνια δὲν ζοῦσαν οἱ ἅνθρωποι παρὰ ἁπὸ τὰ φιλοσοφικὰ ἁποφάγια τῶν ἀρχαίων. Ἑξίσου λάθος εἶναι νὰ θεωροῦμε τοὺς βυζαντινούς... ὁλοκληρωτιστάς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν πρόκειται περί πεσσιμισμού αλλά οπτιμισμού, δηλαδή όχι ματαιοδοξία αλλά αισιοδοξία.

   Συνεπώς Ρομαντισμός και Διαφωτισμός είναι αντίθετα.


   Οι Ρωμηοί δεν υπέγραφαν τα έργα των διότι ο ατομισμός ιδίως με την σημερινή φιλελεύθερη μορφή υπήρξε καταδικαστέος αλλά κυρίως άγνωστος σε κάθε θεοκρατική κοινωνία. Δημιουργείς ως δούλος του Θεού...

   Delete
 44. Βεροιεύς,,φαίνεσαι να τα εχεις χασει τελευταιως...
  τοσο πολυ σας φοβιζουν μερικοι κοινιβουλευτικοι που καταληξατε να κλαιτε στα διαφορα βλογια?
  Σαν ολα αυτα να ειναι κατι το καινουργιο..λες και η σαπιλα δεν υπηρχε στους αιωνες πριν..

  Πολυ μικροι φαινεστε απο τις αντιδρασεις σας κυριε Βεροιεύς και Κων/πολιτη

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευλογητέ,πού είδες φόβο και κλάμα;

   Εγώ φίλε δε ζώ στην Ελλάδα και θα έπρεπε αν σκεφτόμουνα σαν γραικύλος ,να αδιαφορώ για τα χάλια του νεοέλληνα.
   Αντίθετα, αγανακτώ και νευριάζω,όταν βλέπω να χάνεται η πατρίδα μου και ο λαός να αυνανίζεται βλέποντας σαρβάιβερ και τουρκικά σήριαλς.

   ΞΥΠΝΗΣΤΕ (αν δεν είναι ηδη αργά).

   Delete
  2. Μίλησε το τρολλ το τρισμέγιστο..

   πίσω στην σπηλιά σου!

   Delete
 45. ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ - ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ
  Οι Ρωμηοί δεν υπέγραφαν τα έργα των διότι ο ατομισμός ιδίως με την σημερινή φιλελεύθερη μορφή υπήρξε καταδικαστέος αλλά κυρίως άγνωστος σε κάθε θεοκρατική κοινωνία. Δημιουργείς ως δούλος του Θεού...

  ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΗ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ - ΑΛΛΑ ΟΧΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η ΔΥΣΗ ΜΑΣ ΠΑΓΙΔΕΥΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ. ΑΛΛΟ ΛΑΘΟΣ.

  ΣΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΝΑ ΛΕΩ ΜΗΝ ΚΙΝΗΣΤΕ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ.

  ReplyDelete
 46. ΔΙΟΡΘ. ΚΙΝΕΙΣΤΕ.
  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΛΗ ΩΡΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΟΤΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ. ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΗΣ. ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΛΙΝ (ΤΑΝΚΣ). ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥΣ) ΑΛΛΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ.

  ReplyDelete
 47. Yγ2. Ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶπε, νομίζω, νἀ δοξαστοῦμε μέσῳ τῆς ταπείνωσης
  ἁλλὰ νἀ ταπεινωθοῦμε μέσῳ τῆς δόξας. Αὐτὸ γίνεται μἐ τἠν ἑνδελεχἠ παρατήρηση.

  ReplyDelete
 48. Το μοναδικό κόμμα που λέγει τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα επί το πλείστον ως έχουν, είναι η Χρυσή Αυγή.

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/emeinan-aplhrwtoi-apo-thn-cia-oi-islamosummorites-sthn-suria

  Απορώ γιατί ο κόσμος είναι τόσο ηλίθιος και δεν την ψηφίζει...;

  ReplyDelete
 49. Πολλά συγχαρητήρια στο ΕΛΑΜ!

  Τον έσβησε τον ελληνοφοβικό ΑΚΕΛίτη!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/proedros-elam-christos-christou-zhtw-h-patrida-zhtw-h-thrhskeia-zhtw-h-oiko

  Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα σαν τους μισέλληνες του ΑΚΕΛ επίσης δεν δύναμαι να το καταλάβω. Και η πλάκα είναι ότι ούτε Κομμουνιστές ατόφιοι δεν είναι, είναι όπως όλοι οι ΚΚΈδες σήμερα, υπηρέτες του Κεφαλαίου. Χτυπούν ό,τι θέλει το Κεφάλαιο να αφανίσει που στέκεται εμπόδιο στο "Μία Γη, ένας Λαός" δηλαδή φυλετική, Εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική μέχρι και σεξουαλική διαφοροποίηση ενώ ούτε που αγγίζουν το Κεφάλαιο. Θα μου πεις, με τί αρ... να το αγγίζουν αφού το έπεσε η ΕΣΣΔ εδώ και 27 χρόνια; Συμφωνώ.

  Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι η μοναδική επαναστατική μορφή Κομμουνισμού σήμερα βρίσκεται στην Μολδαβία και το Ντονμπάς, μέσω των Εθνικομπολσεβικικών εκεί κινημάτων, τα οποία ηλίθιε Βουλευτή του ΑΚΕΛ, έχουν κάνει σημαία των το τρίπτυχο "Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια", όλως το ΕΛΑΜ στην Κύπρο και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, ενώ εσείς το ονομάζεται "ανόητο".

  Μιάσματα μίας άλλης εποχής, που υπέστησαν φιλελεύθερη μετάλλαξη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως.

  Καλά να πάθουν βέβαια όσοι τους ψηφίζουν. Όπως και στην Ελλάδα οι ψηφοφόροι της ΚΟΜΜΟΥΝΊΣΤΡΙΑΣ Κανέλλης....

  ReplyDelete
 50. Με θλίβει πάντως στην Ουκρανία η ρίξη Ρθνικοσοσιαλιστών(Δεξιός Τομεύς, Σβομπόντα, Ουκρανική Εθνική Ένωση, Τάγμα Άζοφ) με τους Εθνικομπολσεβίκους Ρώσους Εθνικιστές του Ντονμπάς.

  Άριστο παράδειγμα εργαλειοποιήσεως από το Κεφάλαιο για λογαριασμό του Κεφαλαίου, της παλαιάς διχόνοιας Κομμουνιστών-Εθνικοσοσιαλιστών.

  ReplyDelete
 51. Βέβαια ο Καθηγητής έχει δίκαιο.

  Η Ουκρανία κανονικά θα έπρεπε να διαμελισθεί σε 2 Έθνη-κράτη, λόγω πολιτισμικού ρίγματος στο εσωτερικό της.

  Χθες εξηγούσα στον πατέρα μου την μεγάλη σημασία της πολιτισμικής συνοχής ενός Έθνους ή μίας πολιτικης οντότητος.

  Και δυστυχώς αυτό μας φέρνει στο συμπέρασμα ότι όσοι Έλληνες του εξωτερικού μεταναστεύουν, η μεγάλη των πλειοψηφία αφομοιώνεται από την χώρα-ξενιστή και οι επόμενες γενεές και Ελληνικής καταγωγής να είναι όχι μόνον δεν γνωρίζουν την Ελλάδα, αλλά την φαντάζονται με το Δυτικοευρωπαϊκό στάνταρ. Όταν πρωτοαντικρίζουν την γηγενή κουλτούρα της, νομίζουν-δίχως υπερβολή-ότι βρίσκονται στην Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι αλλάζουν πολιτισμική περιοχή και αυτό δυστυχώς δημιουργεί cultural aversion προς την Ελληνικη κουλτούρα.

  Μιλώ για κουλτούρα και όχι νοοτροπία. Η νοοτροπία και εμάς τους γηγενείς μας αηδιάζει.

  Κουλτούρα δηλαδή ήθη-έθιμα, αξιακός κώδικας, φαγητό, τραγούδια, κλπ.

  Οι Εβραίοι Ραββίνοι δίδουν έναν άριστο όρο σε αυτό το φαινόμενο που ταλανίζει και πολύ τους Εβραίους.

  Το λένε πολύ σωστά, "Σιωπηλή Γενοκτονία". Μερικοί ακόμη, "Σιωπηλό Ολοκαύτωμα".

  ReplyDelete
 52. Για αυτό είναι καλό να υπάρχουν ΠΟΛΛΑ Ελληνικά κράτη.

  Εάν είχαμε εκτός της Κύπρου και έναν Πόντο ή ένα κράτος Ελληνικό στην Μικρά Ασία, τότε σε περίοδο κρίσεως του Ελλαδικού κράτους αντί να καταφεύγουν στην Εσπερία οι 400,000 αυτοί Έλληνες, θα μοιράζονταν στα Ελληνικά κράτη αυτά.

  Έτσι θα άλλαζαν μεν κρατικό περιβάλλον(από failed state σε κράτος που λειτουργεί) αλλά όχι πολιτισμικό!

  Διότι από τους 400,000 που φθγαν στο εξωτερικό, το 90% σίγουρα έχει χαθεί και μαζί και οι απόγονοί τους, που θα αποτελούν πλέον Σουηδούς, Δανούς, Βρετανούς, Γερμανούς αλλά όχι Έλληνες.

  Αντιθέτως όσοι φύγανε για Κύπρο, θα παραμείνουν Έλληνες πολιτισμικά μαζί με τα παιδιά τους. Ενώ οι άλλοι δυστυχώς θα αποτελούν τέκνα Δΰικοευρωπαϊκά.

  ReplyDelete
 53. *Δυτικοευρωπαϊκά.

  Και έτσι φθίνει και η Ελληνική συνείδηση...

  ReplyDelete
 54. Και αυτό συμβαίνει λόγω Φιλελευθερισμού των νεοελλήνων.

  Αντιθέτως οι Άραβες και 5ης-6ης γενιάς να είναι-όπως και η πλειονότητα των Τούρκων-δεν αφομοιώνονται παραμένοντας πολιτισμικά Τούρκοι ή Άραβες.

  Λόγω Ισλάμ προφανώς συμβαίνει αυτό αλλά για αυτούς είναι κάτι καλό.

  ReplyDelete
 55. Απόδειξη για τα παραπάνω λεγόμενά μου.

  Ένας Σουηδος Ελληνικής καταγωγής:


  https://www.reddit.com/r/BestOfOutrageCulture/comments/3yv5dc/why_is_greece_turning_into_a_middle_eastern/

  ReplyDelete
 56. "So, I want to start off by saying I am scandinavian of Greek descent. I'm light brown haired, brown eyed and very pale. I often get mistaken for being French or even northern Italian. A pure European that is.
  There is something however that adds weigth to my shoulders. And that is the reputation of my other nation and nationality (Greece). I hear so much negativie things about Greece all the time, and my Greek family and relatives are also very upset with Greece and the situation of Greece at the moment.
  Here in Denmark most problems are often blamed on the immigrants, even though theres a difference between European immigrants and middle eastern immigrants. The European immigrants (White people) always seem to be loved by the people while the middle easterners are not. I am used to being seen as a typical white European, but I often stumble across people on the streets that behave badly. Several occations I have myself in the centre of copenhagen bounced into people with adidas track suit clothes and a tight cap forced onto their heads that I myself see as Arabs, only to in shock realise that they speak Greek? I feel embarassed as I am used to dressing good and behaving like a gentleman, trying to give the Scandinavian people a good image of Greece as I proudly introduce myself as one. It is as if they get shocked when I tell them I'm Greek. They say I don't look like one or that I'm so white etc. This irritates me, for the picture of Greece I have had since I was small and visited was that you, and most Greeks look like me?
  A conflict is beggining to spread across Europe and the latest horrible events in Paris. It is common to say "Us versus them" referring to Europe versus the east. Of-course, I myself see myself as a westerner, my alignment is to the west, and of-course I believe Greeks do the same. However, when I look at Greek movies and music on youtube I constatly see Greeks bashing Europe while praising Kurds, Armenians, Lebanese people aswell as Palestine. It is as if Greeks see themselves more Eastern than European? The craddle of western civilzation abandons the west? I am ashamed. In order to be strong and succesful you must chose your allies wisely. It is all about PR, Public Relation. Something Greece as a country is horrible at doing.
  When I think of Greece and I have to link it together with two other countries that are culturally similar I think Spain and Italy. Spain and Italy are amongst the worlds most loved countries. In a recent poll about what Europeans think of eachother Spain and Italy was ranked highest while Greece and Turkey was ranked lowest. As if the world links Greece and Turkey together instead of Greece and Italy for example. We share as much with Italians as we do with the Turks. The Italians used to love us, however now I believe they care little of us, as we seem to care nothing about them. All our focus goes to Turkey, which is giving us a bad image. We get linked with them all the time, it's as common to hear "Greece and Turkey " as it is to just hear the word "Greece". The Greek music from the islands I listen to sounds so much more Arabic than it sounds European? Why? Why can't we adapt from other cultures like every single country in Europe has done? Countries borrow from eachother, you can't be so narrow minded and arrogant and believe everything is Greek and therefore keep doing it? In Denmark we have several (bare with me this is true) Greek Kebab restaurants that play Greek music that sounds exactly the same as Arabic or middle eastern music? When my friends hear it they say: What is this arabic music?
  Why don't we focus more on older Greek instruments since BEFORE the ottoman empire. Or just simply borrow from Italy? Italy is fare more advanced than Greece today and Italian and Spanish guitar music is loved all around the world."

  ReplyDelete
 57. "Greek music I think is good: https://www.youtube.com/watch?v=y5FoAzUKD-E
  https://www.youtube.com/watch?v=zZ_isPwxNHM
  Classic Greek music (Which I also like): https://www.youtube.com/watch?v=SVAzB8Uj0KM
  Greek music I do not like that sounds more arab than European: https://www.youtube.com/watch?v=DXCxN1qFXpY https://www.youtube.com/watch?v=bsUYqF32EdU
  The rebetiko music is becoming more and more common aswell, my relatives from Corfu and Thessaloniki said this sort of music was very uncommon before and is being played more and more.
  What is the reason for this? Where do you see yourself as a westerner or as an easterner?
  Greece needs to wake up and things need to change. I cannot see how people can find themselves in being the "second best" (Even though greece is far from second best).
  Greece is going to hell and the people should work to make Greece numbero uno. Like it used to be. Sadly and strangely, you can't vote even if you're a Greek citizen unless you live in Greece and I think most real Greeks and educated Greeks that moved from Greece long time ago, living in the US or the rest of Europe simply see no reason to return to Greece, mainly since the country in my opinion is filled with non-Greek fools and non civilized assholes (Not all of you). When I travel to Greece nowdays I don't know if I'm in Tunisia or Egypt or Greece. I ask myself, is this really where my family is from? The sad part is they are not immigrants they are "Greeks".
  Why does Greece focus so much on the east?
  We want to take back constantinople and turkey"
  Why? The people living there today are hardely European and taking back that land will force you to co-exist with around 30million turks that in the future will call themselves Greeks. And the real ancient Greek meaning will be gone.
  No, Greece should focus on the west and build itself up to become a respected nation again. PR has alot to do with this. You have to dress like Italian Gentlemen, you have to get some class, the music should change and the arrogant "We are best, Greece created everything" attitude has to change, even though it might in theory be -some- truth in it.
  Edit: I am not a racist even if it sounds like it. I had alot on my mind to type which made it kind of messy. Hope you can understand. I write in English simply because I want it to be international also because I'm not that good at writing in Greek or reading. I can speak, however, fluently.
  https://np.reddit.com/r/greece/comments/3yfnus/the_greek_attitude_alignment_and_future_public/"

  Αυτό ήταν το σχόλιό του.

  ReplyDelete
 58. Το κείμενο του Σουηδού Ελληνικής καταγωγής δείχνει την ωμή αλήθεια.

  Ότι η Ελλάδα ΚΑΜΙΑ σχέση με την Δύση δεν έχει.

  Πρέπει να κατανοήσει ότι είναι χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, άλλωστε όλο το πολιτισμικό και γεωπολιτικό της παρελθόν εκεί παιζόταν. Χάσαμε επί Ρωμανίας την Ιταλία-πλην της παλαιάς Μεγάλης Ελλάδος-και τί έγινε; Τίποτε.

  Χάσαμε την Μικρά Ασια και τί έγινε; Καταστραφήκαμε!

  ReplyDelete
 59. Πολύ καλή ανάλυση του Γ.Πρεβελάκη ο οποίος έχει συγγράψει βιβλίο για την ταυτότητα του Ελληνικού Έθνους με μαζικές υποσημειώσεις από το βιβλίο του Καθηγητού "Η Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" και "Ελλάδα και Τουρκία στον 20ο αιώνα"

  https://www.youtube.com/watch?v=jp22amSusmg

  ReplyDelete
 60. Πανέξυπνο εγχείρημα Ρώσων προγραμματιστών να χρησιμοποιήσουν την βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών με σκοπό να παρουσιάσουν τον πόλεμο στην Συρία όπως πραγματικά είναι:

  https://www.youtube.com/watch?v=w0ZlKikRp1g

  Φανταστείτε να είχαμε Εθνικιστική κυβέρνηση που να έβγαζε ανάλογα προϊόντα, μουσική και ταινίες...

  ReplyDelete
 61. Κάτι φαινομενικά ἄσχετο. Ὅποιος δὲν ἀφήνει τὀ μυαλό του νἀ ἐγκλωβιστῆι σἐ νόρμες, συχνἀ καραδοκεῖ γι αὐτὸν τὀ ἑμπόριο ναρκωτικῶν. Ἁπό καιρὀ ὑποπτεύομαι μιὰν ἀλυσιδωτή σχέση. Πάπας - ὄπιο τοῦ λαοῦ κατὰ Κάρολον Μάρξ - ἀλλοιωμένη ἀνάμνηση μιᾶς φωτογραφίας Ἑλληνίδος συγγραφέως νἀ διασχίζει ἀκάθεκτη ἕναν δρόμο μἐ πολύχρωμες φυλές ἑμπόρων ναρκωτικῶν - Ἱησουίτες στἠν Κίνα. Τρἀμπ ἐναντίον Κίνας, Τρἀμπ ἐναντίον Πάπα, Πάπας ἐναντίον Τράμπ. Ὁ Τράμπ δικός μας ὡς προτεστάντης, φίλα προσκείμενος τῆι Ὁρθοδοξίᾳ. Ὁ Κύριλλος Λουκαρις ἀπαγχονισμένος τῆι μεσολαβήσει τῶν Παπιστῶν ἐπειδὴ θέλησε προσέγγιση ὁρθοδόξων καἰ προτεσταντῶν. Κατηγορίες ἑναντίον τοῦ Λουκάρεως ὅτι δηλητηρίζε τοὐς ἁντιπάλους του. Τὀ δηλητήριο στο Βυζάντιο, στἠν Ἀναγέννηση, στὀ 21.

  Ἁπανωτές μαρτυρίες γιἀ τοὐς Ἕλληνες ποὺ προτίμησαν τοὐς Τούρκους ἁπὸ τοὺς Φράγκους διότι οἱ Τοῦρκοι δὲν προσηλύτιζαν. Οἱ Ἕλληνες ὡς λαὀς ἀναγνωρισμένος ἀπὸ Τούρκους ἱστορικούς. Ἕνα ντῆλ πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως ποὺ σκόπευε νἀ δώσῃ ἑγγυήσεις στὸν κατώτερο κλῆρο ὅτι ἡ ὀρθοδοξια δἐ θἀ πειραχτῆι. Ἡ Ὁρθοδοξία σὰν ἁπόλυτη ἑλευθερία τῆς συνείδησης. Ἥ μᾶλλον αντιστρόφως.

  Ἡ άνακουφιση τῆς Ἑλλάδος μὲ κοινὴ συμφωνία Μέρκελ-ΔΝΤ σἀν ὕπουλη στρατηγικὴ τῆς Φραγκοκρατίας.

  ReplyDelete
 62. Η Άγκυρα φαίνεται να το πάει συνεχώς για πόλεμο.

  Επικίνδυνη κλιμάκωση-προβοκάτσια:

  http://www.pronews.gr/portal/20170223/defencenet/ellinotoyrkika/40/toyrkika-mesa-epese-elikoptero-konta-sta-imia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγγνώμη. Αύτοὶ ποὺ μᾶς βάλανε σἐ αὑτὴν τὴν κατάσταση τὴν διεθνἠ ἁπὸ τὸ 2008 δἐν ξέρανε ὅτι αὑτὸ θἀ ἐπηρεάσῃ τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν Τουρκία ; -Oχι, δἐν τοῦς ἔνοιαζε. Πῶς μᾶς βάλανε ; Μήπως πολὺ ἀπλά φουσκώσανε τὰ στοιχεῖα καἰ παρουσιάσανε τὴν χώρα σὰν χρεωκοπημένη ἑπιχείρηση ; -Ὄχι. Ποιοὶ συνείργησαν σὲ αὑτό ; Μηπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες ποὺ ψηφίσανε ἔκτοτε ; -Ὅχι, οἱ πολιτικοὶ φταῖνε. Μήπως μιἀ χώρα ποὺ δὲν ἔχει συνταξιοδοτικὸ σύστημα ὡθεῖται σὲ πόλεμο καἰ μετανάστευση ; -Ὅχι, θἀ ἁναλάβουν ἱδιωτικὲς ἁσφαλιστικἐς ἑταιρείες καἰ οἱκογενειακά δίκτυα ὅπως στὸ 5000 π.Χ. Μήπως ἡ σύγκρουση μὲ τὴν Τουρκία εἷναι ὁ ἁπώτερος γεωπολιτικὸς στόχος ; -Πῶς σοῦ πέρασε ἁπὸ τὸ μυαλό τέτοια ἱδέα...

   Delete
  2. Θυμίζω ἕνα πράγμα ποὺ εἶχε παλαιότερα ἑπισημάνῃ ὁ κος Ζαρατοῦστρα. Πολλοὶ Ἕλληνες σημερινοί κατάγονται ἁπὸ μουσουλμανικές οἰκογένειες βαπτισμένες βιαστικά...


   Ἑνστικτωδῶς ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ ἔθνους-κράτους δὲν τοῦς κοστιζει τίποτα. Ποτέ τους δἐν πιστέψανε σἐ αὐτό. Αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι τὰ οἰκογενειακὰ καἰ θρησκευτικά δίκτυα. Τὸ ὀρθολογικὸ λεξιλόγιο εἷναι μέρος τῶν δικτύων αὑτῶν καὶ δἐν εἶναι αὐθυπόστατο. Τὸ κέντρο ἁναφορᾶς εἷναι θρησκευτικὀ καὶ μπορεῖ νἀ εἶναι ἀσυνείδητα ἀκόμα καἰ τὀ Ἱσλάμ. Με τὸν τρόπο του ὁ Ἐρντογάν καλεῖ σὲ συστράτευση τοὐς ὀπαδούς τοῦ Προφήτη...τὰ δὲ χαράτσια τὰ πληρώνουνε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ μουσουλμανικοῦ κράτους. Δικαιώματα, ἐργατικές νομοθεσίες, συνταξιοδοτικό σύστημα, εἷναι γιὰ τοὐς γυναικωτούς. Ὁ ἄντρας τρώει πιλάφι κι ἡ γυναῖκα στέκεται σοῦζα.

   Delete
  3. Θὰ προσαρτηθῇ λοιπὸν μὲ κάποιον τρόπο ἡ Ἑλλάδα στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ὁποία περνᾶν ὲξάλλου ὅλοι οἱ ἀγωγοὶ πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἁερίου καὶ θὰ τελειώσῃ ἡ ἱστορία μὲ τὸ μικρότερο κόστος γιὰ ὅλους. Αὺτὸ ποὺ γίνεται στὴν Κῦπρο θὰ γίνῃ καὶ στὴν Ἑλλάδα, γιατὶ ἑμείς νομίζουμε ὅτι οἱ Φράγκοι πολὺ μᾶς ἀγαπᾶνε ποὔμαστε χριστιανοί. Ἄμ δὲν εἴμαστε καὶ τόσο...ὄταν δὲ μὲ τὸ καλό βρεθῇ τὸ νομικὸ modus vivendi (μὲ μιὰ συμμαχία Ῥωσσίας-Ἀμερικῆς-Γαλλίας σὰν προστάτες μας) θὰ ξαναγίνουμε μιλλιέτ. Αὐτὸ γίνεται στὴν Κῦπρο.

   Ἡ ἄλλη λύση εἶναι νὰ γίνῃ ἑλληνοτουρκικός πόλεμος ἑμφύλιος, μὲ μᾶς νὰ σφάζουμε τοὺς ἔγλειστους μετανάστες. Στὴν περίπτωση αὑτὴ πάμε γιὰ παγκόσμιο ἑπισήμως πλέον. Ἑλλάς, τὸ μεγαλεῖο σου...δὲν ἔχει τακτικά στρατεύματα. Θὰ γίνῃ ὄ,τι ἁποφασίση ὁ Θεός. Ἡ ἰδέα ὅτι μπορεῖ νὰ σωθῇ ἕνα κράτος χωρίς συνταξιοδοτικὸ σύστημα εἶναι πάντως λάθος.

   Delete
  4. Εάν είναι να προσαρτηθή η Ελλάδα στην Τουρκία θα γίνει πάνω από το πτώμα μας!!

   Ναι είναι γραικυλιστάν, ναι οι σημερινοί νεοέλληνες είναι κυριολεκτικά ο χειρότερος και αχρηστότερος λαος της Ευρώπης, αλλά εμείς οι λίγοι πατριώτες με μυαλό και Πνεύμα απαγορεύεται να αφήσουμε κάτι τέτοιο να λάβει χώρα.

   Γιατί;

   Όχι! Όχι λόγω των αιλύνων! Αλλά λόγω του Τόπου, της Παραδόσεως και της Ψυχής του. Διότι εάν προσαρτηθή πληθυσμιακά μονάχα, ο εκΤουρκισμός θα είναι σίγουρος. Θα υπάρξει όπως και εν Μικρά Ασία, damnatio memoriae κάθε τι Ελληνικού. Απαγορεύεται να αφήσουμε να λάβει χώρα αυτό.

   Delete
  5. Αυτό που οφείλουμε να πράξουμε προς αυτή την λύση είναι να δημιουργήσουμε ένα είδος Εθνικιστικού καπιταλισμού με βάσεις την Ελληνική Διασπορά.

   Δηλαδή ήδη έχουμε δυνατότητες να επαναενεργοποιήσουμε το Λόμπυ μας στις ΗΠΑ το οποίο δύναται κάλλιστα να συνεργάζεται με το Εβραϊκό προωθώντας την ασφάλεια και την σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό τον έλεγχο χάριν των ΗΠΑ των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων στην περιοχή. Έτσι και οι ΗΠΑ θα ικανοποιηθούν και η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο θα ηγηθούν της περιοχής.

   Επιπροσθέτως, δεν έχουμε φερθεί έξυπνα. Ο Καπιταλισμός σου δίνει πολλές δυνστότητες αρκεί να έχεις χρήμα και ιδέες. Το Ελληνικό κεφάλαιο στην Διασπορά είναι τόσο μεγάλο που μπορούσε κάλλιστα να στήσει μία ή περισσοτερες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, ιδιωτικούς στρατούς δηλαδή που να δρουν υποβοηθητικά συο πλευρό του Εθνικού Στρατού.

   Αλλά πού μυαλό;

   Delete
 63. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.Αν γνωριζει κάποιος τον Νίκο Μπογιόπουλο και αν μπορεί να μου σχολιάσει την συνεντευξή του.
  https://www.youtube.com/watch?v=jule7SckCRg

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω κάνει σχόλιο κάτω, αυτό με τα 4 λάικ.

   Είναι thug σχόλιο το παραδέχομαι.

   Delete
  2. Έχει 100% δίκαιο στην κριτική του προς τον Καπιταλισμό και 100% άδικο στην κριτική του προς τον Φασισμό.

   Delete
 64. Η Λεπέν τους διέλυσε!

  Ο μοναδικός ατόφιος Εθνικιστικής λόγος που έχει ακουσθεί καιρό!

  https://www.youtube.com/watch?v=ieKYwTFUV5Q

  ReplyDelete
 65. Μοιρολόγι των Ελλήνων της κάτω Ιταλίας (Μεγάλη Ελλάς):

  Thoronda to stauro,ti umbro mu pai
  Piri mi thelu sti Santa Maria
  Sti sepurtura pa ma recopai
  Eci me klivu me podda clidia
  Ecitte ossu tha na eghueno mai
  Ripse mu aghio nero,a me gapai.

  Μόνον η λεξη σεπουρτούρα που σημαίνει τάφος,δεν είναι Ελληνική.
  Δεν θα το αποδώσω στα νεοελληνικά,γιά να σας αφήσω να παιξετε λίγο με τη γλώσσα.
  Βοήθεια: recopai = ριζοφάει

  Αυτόν τον πλανήτη πρέπει να τον ονομάσουν Ελλάς,τελικά.

  ReplyDelete