Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 5, 2017

340 –Σχέδιο Τρὰμπ γιὰ ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰράν

Ὁ ἡγέτης-ἥρως ἐπιβάλλεται: Μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Χομεϊνί, ὁ Τρὰμπ τὸν διαδέχεται


340 –Σχέδιο Τρὰμπ γιὰ ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰράν

Ὁ πρόεδρος Τρὰμπ ἀποκλείεται νὰ ἀφήσῃ τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν νὰ εὐρεθῇ στὸ στρατόπεδο τῆς Κίνας μαζὶ μὲ τοὺς σουννῖτες Ἄραβες. Θέλει μὲ κἀθε τρόπο νὰ τὸ προσεταιρισθῇ ὥστε νὰ συμπράξῃ ὡς ἀσπίδα στὴν ἀντικινεζικὴ καὶ ἀντισουννιτικὴ ῥωσοαμερικανικὴ συμμαχία στὴν ἐπερχομένη ὁλοκληρωτικὴ πυρηνικὴ ἀναμέτρηση τῆς ἑπομένης δεκαετίας.

Τὸ ἐρώτημα συνεπῶς τίθεται: Γιατὶ ὁ Τρὰμπ συμπεριφέρεται τώρα τόσο σκληρὰ ἀπέναντι στὴν Τεχεράνη, δηλώνοντας μάλιστα ὅτι ὁ προκάτοχός του Ὀμπάμα ὑπῆρξε πολὺ παραχωρητικὸς ἔναντι τοῦ Ἰράν;

Ἤδη, πρὸς δύο ἐτῶν, μία ἔκθεση τῆς 10ης Ἰουνίου 2015 τοῦ στρατηγοῦ Michael T. Flynn τῶν στρατιωτικῶν ὑποεπιτροπῶν τοῦ ἀμερικανικοῦ Κογγρέσσου, εἶχε ἐξηγήσει μὲ τὸν πλέον σαφῆ τρόπο τὸν ἀμερικανικὸ προβληματισμὸ ἔναντι τοῦ Ἰράν, ἤτοι ὅτι: α) Χρειάζεται ἀλλαγὴ καθεστῶτος (ἐπάνοδος τῆς μοναρχίας, ὅπως αὐτὸ προβλέπεται καὶ στὴν Ἑλλάδα;). β) Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἡ Ῥωσία εἶναι δεμένη μὲ τὸ κινεζικὸ ἅρμα (δεσμὸ ποὺ ὁ Τρὰμπ ἐπιδιώκει τὸ 2017 νὰ ἀποκόψῃ), ἔτσι καὶ τὸ Ἰράν (δεσμὸς ποὺ πρέπει νὰ ἀποκοπῇ). «Σημαντικὲς πετρελαϊκὲς περιοχὲς τοῦ Ἰρὰν εὑρίσκονται ὑπὸ ἄμεσο κινεζικὸ ἔλεγχο», παρατηρεῖ ἡ ἔκθεση. γ) Ὁ πρόεδρος Ἄσαντ τῆς Συρίας εἶναι στενὸς σύμμαχος τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Ῥωσίας (συνεπῶς ἡ στροφὴ Τρὰμπ πρὸς Ῥωσία καὶ Ἄσαντ, ὑποχρεωτικὰ σημαίνει στροφὴ πρὸς Ἰράν).

Ὁ Τρὰμπ ἐδήλωσε στὶς 3 Φεβρουαρίου 2017, ὅτι «τὸ Ἰρὰν παίζει μὲ τὴν φωτιά. Δὲν ἐξετίμησαν πόσο καλὸς ἦταν γι‘αὐτοὺς ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα. Ἐγὼ δὲν θὰ εἶμαι!» Καλὸς ὁ Ὀμπάμα. Κάπως εἰρωνικὸς γιὰ τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό του, τὸν Ὀμπάμα.

Καὶ ὅμως, παρὰ τὶς ἐπίμονες δηλώσεις τοῦ Τρὰμπ (ποὺ εἶναι ὁ μοναδικὸς ἀμερικανὸς πολιτικὸς μετεκλογικὰ συνεπὴς μὲ τὶς προεκλογικές του τοποθετήσεις) κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς του ἐκστρατείας γιὰ πολὺ σκληρὴ στάση ἔναντι τῆς Τεχεράνης, μόλις ἐξελέγη, οἱ ἰρανοὶ ἡγέτες ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὴν ἐκλογή του. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ μέγας ἐχθρὸς τοῦ Ὀμπάμα, ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Νικόλαος Μαδοῦρο, ποὺ στὶς 16 Ἰανουαρίου 2017, ἐδήλωσε: «Παρακολουθήσαμε μία ἐκστρατεία μίσους κατὰ τοῦ Τράμπ, παντοῦ στὸν κόσμο. Πάντως ὁ Τρὰμπ δὲν θὰ εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα».

Τὸ ἐπαναστατικὸ Ἰρὰν καὶ ἡ ἐπαναστατικὴ Βενεζουέλα ἔχουν κάτι τὸ κοινὸ ποὺ ἀναποφεύκτως θὰ τοὺς κάμῃ συμμάχους τῆς τραμπικῆς Ἀμερικῆς: εἶναι φίλοι τοῦ Πούτιν καὶ ἔχουν πετρέλαιο. Ὅσο γιὰ τὴν ὑστερικὴ καὶ γελοία ἀναταραχὴ τῶν κουλτουριαραίων ἠθοποιῶν τοῦ Χόλλυγουντ, σταθεροὶ ὑποστηρικτὲς τῆς Ἀμερικῆς τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς διεφθαρμένης ἀμερικανικῆς σοσιαλδημοκρατίας τῆς συμμορίας τοῦ Ὀμπάμα καὶ τοῦ ζεύγους Κλίντον, αὐτοὶ θὰ ἔχουν κάποια στιγμὴ τὴν τύχη τοῦ μικροσκοπικοῦ τους ἀντιγραφέως, τοῦ ἐπαρχιακοῦ Κολωνακίου.

Οἱ ἠθοποιοὶ τοῦ Λὸς Ἄντζελες ἀνταγωνίζονται, μὲ συνεχεῖς δηλώσεις καὶ σαλτιμπανγκικὲς ἐκδηλώσεις, ποῖος θὰ ὑπερβῇ τὸν ἄλλο στὴν καταδίκη τοῦ φασιστοῦ Τράμπ, ἐνῷ ὅλοι τους εἶναι βυθισμένοι στὰ παρακμιακὰ πλούτη τῆς πλέον ἐγκληματικῆς Βαβυλῶνος τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, τὸ Χόλλυγουντ, ποὺ προσπαθεῖ νὰ πιθηκίσῃ τοὺς ἰδεαλιστὲς χουλιγουντιανοὺς ἠθοποιοὺς τῆς ἐποχῆς τοῦ μακκαρθυσμοῦ, γνησίους οὐτοπιστὲς, στὴν δεκαετία τοῦ 1950, μέχρι τὴν δολοφονία τοῦ ἥρωος Στάλιν τὸ 1953, τοῦ κομμουνιστικοῦ σταλινικοῦ ὀράματος, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ Τσάρλι Τσάπλιν.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ σημερινοῦ κλιντονικοῦ παρακμιακοῦ Χόλλυγουντ εἶναι ἡ ἠθοποιὸς Sarah Silverman, ἡ ὁποία τὴν 1η Φεβρυαρίου 2017, ἔκαμε ἔκκληση στὸν ἀμερικανικὸ λαὸ νὰ ὑποστηρίξῃ στρατιωτικὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Τράμπ! Καὶ τὰ ἰδικά μας παρηκμασμένα ΜΜΕ ἀναπαράγουν ὅλην αὐτὴν τὴν ἀρωματισμένη βερσαλλιακὴ κυλοταρία (ἤ πανταλονάδα, κατὰ τὴν γαλλικὴ ἔκφραση), στὸ ὄνομα τῶν «δημοκρατικῶν ἀξιῶν τῆς Ἀριστερᾶς».

Ἐμεῖς ἁπλῶς διαπιστώνουμε, ὅτι ὁ Τρὰμπ ὑποστηρίζει τὶς ῥωσικὲς κινήσεις στὴν Οὐκρανία κατὰ τῶν οὐνιτῶν κλιντονικῶν φυλετιστῶν ὑπὲρ τῆς ὀρθόδοξου Σερβίας καὶ τῆς ἀλαουϊτικῆς Συρίας, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἐρειπομένων περιοχῶν, θύματα τῶν ἀμερικανικῶν ἐγκλημάτων κατὰ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ ἀλαουϊτῶν. Ὅταν ὁ διεφθαρμένος Μπὶλ Κλίντον ἐπετέθη τὸ 1999 κατὰ τῆς Σερβίας, ἡ ἐξουθενωμένη τότε ἀπὸ τὴν βότκα τοῦ Γιέλτσιν Ῥωσία, δὲν ἠδυνήθη νὰ σπεύσῃ νὰ βοηθήσῃ τὸν ἀδελφὸ σερβικὸ λαό. Ὅμως ὁ Πούτιν ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία, τὸ ἔτος 2000, ὡρκίσθη νὰ πάρῃ ὀπίσω τὴν φοβερὴ αὐτὴ ταπείνωση ποὺ οἱ Ὀρθόδοξοι ὑπέστησαν στὰ Βαλκάνια. Καὶ τώρα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ προέδρου Τρὰμπ,  ἦλθε ἡ στιγμή.

Ἦλθε ἐπίσης ἡ στιγμὴ νὰ ξεπεράσουμε τὰ ψυχικὰ τραύματα τοῦ λαοῦ μας ποὺ ὑπέστη στὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, μετὰ τὸ 1944, νὰ ξεπεράσουμε τὴν στεῖρα ἀντιπαράθεση κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ καὶ νὰ τολμήσουμε ὑπὸ τὴν σημαία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ῥωσοαμερικανικὴ συμμαχία στὸ ἐξωτερικό, νὰ ἀναγεννήσουμε τὸ πλανητικὸ γένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ἀκατανόμαστη ἐγκληματικὴ δραστηριότητα τοῦ αἱρεσιάρχου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου ποὺ ἀφοῦ διήρεσε τὸ Ἅγιον Ὄρος, δημιουργῶντας μία  ἀνταγωνιστικὴ ψευδομονὴ Ἐσφιγμένου γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν παλαιοτάτη γνησία ἁγία μονὴ Ἐσφιγμένου, τώρα ἐπικροτεῖ τὴν ἀπόφαση τοὺ γραικυλικοῦ ἀθέου ψευδοκράτους τῶν Ἀθηνῶν γιὰ 20ετῆ εἱρκτὴ στὸν ἅγιο γέροντα τῆς Μονῆς, ὡς ἁπλὸς ἠθικὸς αὐτουργὸς ῥίψεως βόμβας μολότοφ! Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ ἀνάληψη τῆς πατριαρχίας στὸ Φανάρι ἀπὸ τὴν ῥωσικὴ ὀρθοδοξία μετὰ τὴν δικαία ἀποκαθήλωση τοῦ αἱρεσιάρχου Βαρθολομαίου.

Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη, μαζὶ καὶ ἡ χώρα μας, κινδυνεύει ἀπὸ τὸν ἀκραῖο σουννιτικὸ ἰσλαμισμό. Ὁ Τράμπ, ὡς σαλὸς τοῦ Θεοῦ, ἐστάλη γιὰ νὰ σώσῃ  τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμό, κατόπιν Ἀρμαγεδδῶνος ποὺ θὰ ἐξουδετερώσῃ τὸ παραστρατημένο κινεζικὸ καθεστώς. Ὅσο πιὸ γρήγορα στρατευθοῦμε ὀπίσω ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ ἡγέτη τόσο τὸ καλύτερο.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             5 Φεβρουαρίου 2017


144 comments:

 1. Ὁ ἀπώτερος στόχος ὅλων αὐτῶν καὶ ἀκόμα περισσότερων κινήσεων εἷναι ἡ παράταση τῆς ὑποδούλωσης τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ τὸν Σατανᾶ μὲ τὸ νὰ πῇ ὁ καθένας - πρέπει νὰ φταίω ποὺ εἷναι ὁ κόσμος σὲ αὐτὸ τὸ μαῦρο χάλι.

  ReplyDelete
 2. Πολύ δίκαιο έχετε σε όλα.

  Στο ελλαδιστάν όχι μόνον δεν αντιμετωπίζεται ως πρέπει ο σουννιτικός κίνδυνος αλλά ο βώθρος των ΜΚΟ εν συνεργασία με το κοινοβούλιο χτίζει...τεμένη(!!), δηλαδή κανονικά κέντρα ριζοσπαστικοποιήσεως των εν Ελλάδι μουσουλμανικών πληθυσμων.

  Ας προσευχηθούμε μονάχα ότι ο Τράμπ θα ζει και θα βασιλεύσει, και δεν θα δολοφονηθεί από τον "βάλτο".

  ReplyDelete
 3. Πάντως ο Εθνικομπολσεβικισμός πώς δύναται στην Ελλάδα να λειτουργήσει, ένας Θεός ξέρει.

  Το ΚΚΕ αποτελεί φουλ συστημικό κόμμα, εξάλλου η ίδια η ΚΝΕ συνέχεια κατά του Φασισμού ομιλεί-θυμίζω τον ύμνο του ΕΑΜ κατά του Φασισμού και όχι του Καπιταλισμού!-ενώ την κοινοβουλευτική πλουτοκρατία ούτε καν την αγγίζει. Ίσα-ίσα οι ΚΝίτες αποτελούν...προοδευτική σοσιαλδημοκρατικού τύπου νεολαία, πολλοί δε εξ αυτών Τροτσκυστικού τύπου αναρχο-κομμουνιστές, ουδένας υποστηρίζει τον Εθνικομπολσεβίκο Στάλιν. Λόγω ολοκληρωτισμού μάλιστα καταδικάζεται!

  Εάν έχετε κάποιο σχέδιο στο μυαλό σας, με χαρά να το ακούσουμε.

  Προς το παρόν η Χρυσή Αυγή η μοναδική Εθνική επαναστατική δύναμη αποτελεί μονόδρομο και ας μην είναι τέλεια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἰδοὺ οἱ στίχοι τοῦ ὕμνου τοῦ ΕΑΜ:

   "Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν τὴν ἑλληνική μας τὴν γενιά
   καὶ μᾶς δείχνουν φωτεινὸ τὸν δρόμο γιὰ νὰ φέρουμε τὴν λευτεριά
   Εἶναι τοῦ ἀγώνα μας τὰ φῶτα κι ὁ λαὸς ἀκολουθεῖ πιστά,
   νέοι, γέροι, ὅλοι μαζὶ φωνάζουν: ζήτω, ζήτω, ζήτω τὸ ΕΑΜ
   Τὸ ΕΑΜ μᾶς ἔσωσε ἀπ’ τὴνν πεῖνα θὰ μᾶς σώσει καὶ πάλι ἀπ’ την σκλαβιά
   κι ἔχει πρόγραμμα λαοκρατία˙ ζήτω ζήτω, ζήτω τὸ ΕΑΜ
   Ἔχει ἑνώσει ὅλο τὸν λαό μας, ἔχει τὴν ΕΠΟΝ καὶ τὸν ΕΛΑΣ,
   κι ἔχει πρόγραμμα λαοκρατία˙ ζήτω ζήτω, ζήτω τὸ ΕΑΜ".

   Φυσικὰ τὸ ΕΑΜ συνεκροτήθη ἀπὸ πατριωτικὰ κόμματα τὸ 1941, γιὰ νὰ πολεμήσῃ τὸν φασισμὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ Γερμανῶν εἰσβολέων. Δὲν ὑπῆρχε λόγος ἐκείνη τὴν ἐποχὴ νὰ ἀναφερθῇ στὸν καπιταλισμό. Ἀλλὰ ὑμνεῖ τὴν λαοκρατία καὶ ὄχι τὴν δημοκρατία, δηλαδὴ τὸ λαϊκὸ ἀντικαπιταλιστικὸ μέτωπο. Προσέξατε, ὁ ἀντικομμουνισμὸς εἶναι μία παρωχημένη θέση ποὺ βλάπτει τὴν ἐπανάσταση καὶ δυσκολεύει τὴν ἐπικράτησή της. Ζοῦμε στὸ 2017, ὄχι στὸ 1944! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Καθηγητά αναφέρομαι στον εδώ ύμνο που αποτελεί και ύμνο της ΚΝΕ:

   https://www.youtube.com/watch?v=3WSM6wIwKAs

   "Ω νεκρά παλικάρια, παιδιά του λαού
   που το αίμα σας στάζει στις πέτρες του βουνού
   σηκωθείτε κι αρπάξτε τουφέκι ξανά
   χαίρε ω χαίρε χρυσή λευτεριά

   Περπατά και βροντά και τα σκότη σκορπά
   η κομμουνιστική νεολαία
   των ανόμων εχθρός και του κόσμου φρουρός
   δυνατή, ενωμένη κι ωραία
   Κόκκινος ήλιος γαρούφαλο στο πέτο μου
   σπίτι και φίλος το κόμμα της δουλιάς
   Κόκκινος ήλιος γαλάζιο το κασκέτο μου
   σύντροφος ίσκιος η μάνα εργατιά

   Απ' την Πίνδο στη Γκιώνα και τον Αξιό
   το ποτάμι θα πνίξει το μαύρο φασισμό
   μεγαλώνει το δέντρο κι απλώνει κλαριά
   στην απέραντη γη την πλατιά

   Περπατά...

   Θ' ανταμώσουμε αδέρφια μια μέρα ξανά
   σε μια νέα Ελλάδα σε πόλεις και χωριά
   οικοδόμοι κι εργάτες της νέας ζωής
   χέρι χέρι της γης οι λαοί"

   Μιλά για "μαύρο φασισμό"...

   Delete
  3. Επίσης κάτι σημαντικότερο, στα αλήθεια πιστεύετε ότι το Κ.Κ. είναι επαναστατικό; Αλήθεια πιστεύετε ότι είναι...καθαρά Κομμουνιστικό;

   Ή λετε ότι σε περίπτωση που τώρα δεν είναι δύναται με την κατάλληλη ηγεσία να γίνει όπως το 1944;;

   Delete
  4. Υ.Γ. Αν και Φασιστές οι μεν, Εθνικοσοσιαλισταί οι δε,στην Ελλάδα ήρθαν ως Ιταλοί και Γερμανοί όχι λόγω Φασισμού.

   Δηλαδή τα γεωπολιτικά συμφέροντα του Ιταλικού εθνοκράτους και του Γερμανικού δεν αλλάζουν βάσει ιδεολογίας όπως φυσικά γνωρίζετε.

   Delete
  5. Κοιτάξτε και εδώ πώς συνεχώς βάλλουν κατά της Χ.Α.

   https://www.google.com/search?q=%CE%9A%CE%9D%CE%95+%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwLj8-PnRAhVBthQKHVqUDPQQ_AUICCgB&biw=1440&bih=855&dpr=1.5

   Delete
  6. Εν τώ μετακύ, στο βίντεο με τον ύμνο του ΕΑΜ και της ΚΝΕ που δημοσίευσα επάνω, ουδένας είναι εκ των...τραγουδιστων Κομμουνιστών ή έστω εργάτης. Όλοι των μα τώ Θεώ είναι φουλ αστοί.

   Και ένας μάλιστα έχει και ξενοδοχείο σε ορεινή περιοχή της Δυτικής Ελλάδος...

   να χαρώ την επανάσταση της παντόφλας!

   Ο Κομμουνισμός είναι ένα πτώμα και μόνον στις περιοχές της ορώην Σοβιετικής Ενώσεως είναι πλέον ως Εθνικομπολσεβικισμός/Εθνοκομμουνισμός επαναστατικός οπως στο Ντνμπάς.

   Delete
  7. Εν τώ μετακύ, στο βίντεο με τον ύμνο του ΕΑΜ και της ΚΝΕ που δημοσίευσα επάνω, ουδένας είναι εκ των...τραγουδιστων Κομμουνιστών ή έστω εργάτης. Όλοι των μα τώ Θεώ είναι φουλ αστοί.

   Ἁκριβῶς. Ἡ πολιτισμικὴ διέξοδος ἑνός μεγάλου κομματιοῦ τῆς ἑλληνικῆς μικροαστικῆς τάξης ἧταν ἡ λεγομένη ἀριστερά. Τὰ πρότυπά της ἧταν τελείως ἀστικά. Περιμέναν ἀπὸ τὸ ΚΚΕ νὰ τοῦς κανει Ἁριστοκράτες τῶν Βερσαλλιῶν.

   Delete
  8. Πολύ σωστό

   Delete
  9. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Κομμουνισμός ως έχων έμφυτα μέσα του Φιλελεύθερα στοιχεία, αναγκαστικά δύο μονοπάτια θα έπαιρνε:

   α) Θα αναγκαζόταν λόγω της φύσεώς του να συνβαδίσει τελικά με τον Φιλελευθερισμό, όπως και έγινε μέσω του Γκορμπατσώφ, Γιέλτσιν, δηλαδή γενικά μετά τον θάνατο του Στάλιν.

   β)Θα οδηγούσε σε μία άλλη ατραπό, Εθνο-σοσιαλιστική, Εθνικομπολσεβικική με τα σημερινά δεδομένα όπως έγινε επί Εθνομπολσεβίκου Στάλιν, όπου και η Σοβιετική Ένωση μετενσαρκώθη σε μία σύγχρονη Ρωσική Αυτοκρατορία Κομμουνιστικού τύπου. Η κατάληξις αυτή, εάν κρατούσε, θα εσήμανε και την τελική Φασιστικοποίηση του Κομμουνισμού με τον θάνατο κάθε εμφύτου Φιλελεύθερου στοιχείου.

   Δυστυχώς το πρώτο τελικά συνέβη.

   Delete
  10. Δὲν ξέρω γιὰ τὸν κομμουνισμὸ ἀλλὰ ὁ ποιητὴς τών προαναφερθέντων ὕμνων πρέπει νὰ πάρῃ ἔστω καὶ μετὰ Θάνατον Νόμπελ Ῥαγιαδισμοῦ. Βασικὰ πρέπει νὰ καθιερωθῇ ὲπιτέλους ἡ σχετικὴ κατηγορία. Θὰ γράψω στὴν Σουηδικὴ Ὰκαδημία. Αὑτὴ ἡ κατάσταση δὲν πάει ἄλλο. Ἐξάλλου σίγουρα ὁ Νόμπελ θὰ ἐνεπνεύσθη ἁπὸ τὸ φασιστικό, συγγνώμη, τὸ ἀρχαιοελληνικὸ στεφανηφόρο ἀγωνιστικὸ πνεῦμα.

   Delete
 4. Κάτι άσχετο αλλά πολύ σημαντικό:

  Ενώ οι σοσιαλδηνμκράτες...Εθνικιστές σαν το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα και τον Ράμα είχαν λυσσάξει όταν πρώτη έβγαινε η Κλίντον, ειδικά οι Σκωτσέζοι που αποτελούσαν μέχρι χθες το πάτημα της Γερμανίας στην Βρετανία με σκοπό να διαμελίσουν και να αποδυναμώσουν την τελευταία.

  Τώρα μούγκα, ίσα-ίσα νικάμε κάθε μερα οι Τριτοπολικοί.

  Κρίμα ρε γαμώτο να μην χαρούμε την Neuordnung μας!

  ReplyDelete
 5. Υ.Γ.

  Πάντως φιλοσοφικά προτιμώτερη η Θεοκρατία της Μοναρχίας, ιδίως α λα Παχλάβι ο οποίος βιαίως επιθυμούσε την φιλελευθεροποίηση της Σιιτικης Περσίας.

  ReplyDelete
 6. Και την ίδια ώρα που τα καθάρματα των Αθηνών φτιάχνουν τμενος στους αλλοφύλους αλλαχουακμπάρηδες για να σκοτώσουν αυριανά ελληνόπουλα και όλοι οι κουλτουριάρηδες χαίρονται λόγω ελληνοφοβίας και μισελληνισμού, η Συρία του Ασάντ ορθώνει ναό στον...Άγιο Παΐσιο!!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-suria-tou-asant-tima-thn-orthodojia-egkainia-megaloprepous-naou-gia-ton-a

  Ορθόδοξη Πολιτεία τώρα!

  ReplyDelete
 7. Συμφωνῶ ἀπολύτως Κωνσταντινοπολίτη. Μὲ αὐτὰ τὰ σκίτσα ἡ ΚΝΕ σκάβει τὸν λάκκο της. Ἐὰν θέλῃ νὰ ἀναμετρηθῇ σὲ στὺλ Παναθηναϊκός-Ὀλυμπιακός κατὰ τὴς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὄχι μόνον δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς ἀντικαπιταλιστικῆς ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ προδίδει τὴν ἐπανάσταση. Ἕνας Στάλιν θὰ τοὺς εἶχε ἀμέσως ἀποκεφαλίσει ὡς προβοκάτορες. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἐὰν παρασυρθῆ στὸ ἐγκληματικὸ παιχνίδι τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης


  Κοιτάξτε και εδώ πώς συνεχώς βάλλουν κατά της Χ.Α.

  https://www.google.com/search?q=%CE%9A%CE%9D%CE%95+%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwLj8-PnRAhVBthQKHVqUDPQQ_AUICCgB&biw=1440&bih=855&dpr=1.5

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απορώ πώς δεν τα γνωρίζετε πάντως, ειλικρινά.

   Τα σκίτσα αυτά υπάρχουν και διαδίδονται μαζικώς από τότε που βγήκε η Χ.Α. ως κόμμα το 2012.

   Έχετε σκεφτεί ότι ο αντικομμουνισμός της Χρυσής Αυγής είναι ίσως απόρροια του αντιφασισμού/αντιεθνικισμού του ΚΚΕ;

   Delete
  2. Τὸ ΚΚΕ εἶναι καθεστωτικὸ κόμμα ἑφόσον ἑνομιμοποιήθη. Δὲν τὸ λέω γιὰ κακό. Ἄν ὅμως τὸ ΚΚΕ εἶναι φασιστικὸ σὲ πολλά, τότε ἡ μίξη λιμπεραλισμοῦ καὶ φασισμοῦ ἔχει παρελθὸν στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Πλεύρης δὲν σταματᾶ νὰ θυμίζει στὸν Γλέζο τὴν θητεία τοῦ τελευταίου στὴν ΕΟΝ.

   Delete
 8. Δύο παρατηρήσεις-ὑποθέσεις γιὰ τὰ παραπάνω. 1) Τὰ κατοχικὰ τάγματα ἀσφαλείας εἷναι ὁ πυρὴν τοῦ ἑλληνικοῦ πεζικοῦ καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς Βέρμαχτ σὲ αὐτὴν τοῦ ΝΑΤΟ. Αὐτὴ ἡ σχέση Βέρμαχτ-ΝΑΤΟ σήμερα κλυδωνίζεται. 2) Ὁ Ἅγις Στίνας, μέντωρ τρόπον τινὰ τοῦ Κ. Καστοριάδη, εἶχε δίκιο νὰ λέει ὅτι τὸ ΕΑΜ φτιάχτηκε γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ (μὲ ἴσως βάση τὸν ἐργατικὸ ἐπαναστατικό διεθνισμὸ τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου ποὺ ἐπηρέασε τον Στίνα μᾶλλον) τὴν ἐπαφὴ τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων μὲ τὸν ἄμαχο πληθυσμό. Ἕχει δίκιο ὁ Στίνας κρίνοντας ἀπὸ τὴν πατσαβούρα (ἔκφραση τοῦ Κ. Δεληγιάννη) τοῦ Δ. Γληνοῦ Τί εἶναι καὶ τὶ θέλει τὸ ΕΑΜ.

  Δὲν ἔχει διερευνηθῇ τυχὸν δράση Ῥὠσων πρακτόρων στὴν ὁργάνωση τοῦ ΕΛΑΣ. Ὅμως πιστεύω ὅτι ἀκόμα καὶ ἄν ὁ Σοβιετικὸς στρατός εἷχε σπρώξῃ τοὺς Γαλλοαμερικανούς στὸν Ἀτλαντικὸ καὶ εἷχε καταλάβῃ καὶ τὴν Δ. Εὐρώπη, καὶ πάλι ὁ ΕΛΑΣ καὶ νὰ ἤθελε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ καταλάβῃ τὰ Ἀνάκτορα καὶ τὴν Ἀκρόπολη ὅπως δὲν θὰ μποροῦσε καὶ σήμερα, λόγῳ τῆς εἰδικῆς σχέσης Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας ποὺ καθιστᾷ τὸν τόπο τῶν πραγματικῶν Ἀνακτόρων ὄχι τὴν Ἀθῆνα ἀλλὰ τὴν Ἄγκυρα.

  ReplyDelete
 9. Πολύ σωστό άρθρο στο μόνο που διαφωνώ είναι ότι το καθεστώς εδώ είναι άθεο.Οι άθεοι δεν χτίζουν τζαμιά, καταστρέφουν οποιοδήποτε θρησκευτικό ναό όπως στην Ε.Σ.Σ.Δ. (φυσικά εκεί μετατράπηκε το πολίτευμα σε θρησκεία).

  ReplyDelete
 10. Υγ. Μιὰ καὶ μιλᾶμε περὶ σικέ ἀντιφασισμοῦ-ἀντικομμουνισμοῦ. Συμφωνῶ ὅτι τὰ ποστεράκια τῆς ΚΝΕ εἷναι πιστοποιητικὰ ἀστικῆς νομιμότητος. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ μετανάστες δὲν κινδυνεύουν. Ἅν καποιος θέλει νὰ ἐκτραχηλιστῇ η κατάσταση στὴν Ἑλλάδα θὰ βάλῃ στὸ μάτι τὰ κέντρα κράτησης ἤ πῶς τὰ λένε.

  ReplyDelete
 11. Υγ. περὶ ΚΚΕ καὶ ἐθνικισμοῦ. Ἅν δὲν ἀπατῶμαι τὸ ΚΚΕ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ περιβόητου γράμματος Ζαχαριαδη δὲν ἀπορρίπτει καὶ πολλὲς φορές ἐπικαλεῖται τὸν ἑλληνικὸ πατριωτισμό.

  ReplyDelete
 12. ΥΓ3.Ἱδοῦ μιὰ εἰκόνα ποὺ "τὰ λέει ὅλα" (σὰν διαφημιστικὸ σπότ) γιὰ τὴν σχέση ΚΚΕ καὶ Ἑλληνικοῦ κρατους.http://www.902.gr/sites/default/files/styles/902-grid-8/public/kke-kthrio-5.jpg?itok=IFtTWPY8

  ReplyDelete
 13. Yγ3. Ὁ ἀκραῖος σουννιτικὸς ἰσλαμισμὸς μέχρι στιγμῆς τοὐλάχιστον ἀπότι φαίνεται τὴν Ἑλλαδίτσα μας δὲν τὴν ἔχει πειράξῃ, καὶ πιστεύω νὰ μὴν τὴν πειράξῃ, ἐὰν δὲν ἀλλοιωθῇ τὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ, καὶ ἀπὸ συμπάσχον φρόνημα μεταβληθῇ σὲ βλαχο-ἰμπεριαλισμὸ ἤ μᾶλλον κουτσαβάκικο ἰμπεριαλισμό. Τί σόι ἱμπεριαλισμὸ μπορεῖ νὰ κάνει ἡ Ἑλλάδα, μιὰ ἄδεια περιοχὴ τῶν Βαλκανίων, ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει.

  Νὰ σημειωθῇ ὄτι ναὶ μὲν τὸ ΚΚΕ ἀρκεῖται σὲ παρελάσεις καὶ δὲν ἁμφισβητεῖ ἔμπρακτα τὴν μνημονιακὴ νομιμότητα (τὰ μνημόνια εἷναι τρόπον τινὰ τὸ σύμφωνο παράδοσης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στὴν τραπεζικὴ Βέρμαχτ), ὡστόσο, δὲν φαίνεται νὰ ἐπικρατεῖ ἐθνομπολσεβικισμὸς ἀλλὰ ἐθνοφιλελευθερισμός. Δὲν βλέπω στὸ δημοσιογραφικὸ προσκήνιο σχεδὸν ἴχνος σοβαρῆς γενικῆς ἁνάλυσης ποὺ νὰ περιλαμβάνει ἐργατικὸ ζήτημα στὴν Ἑλλάδα.

  Βλ. π.χ. τὸν Ῥιζοσπάστη http://www.rizospastis.gr/storyGrouping.do?format=detail&grouping=37 ὅπου καὶ
  ἁναφέρονται στάσεις ἐργασίας ἁλλὰ κανεὶς δὲν καταλαβαίνει τί πᾷ νὰ πῇ αὐτό. Οἱ ἐργαζόμενοι ἔχουν αἰτήματα, ὰλλἁ σὰν νὰ μὴν τοῦς νοιάζει καθόλου ἄν θὰ ἰκανοποιηθοῦν ἤ ὄχι. Φαίνεται πὼς πράγματι ὑπῆρξε μιὰ κάποια ἑνσωμάτωση τῆς ἁπεργιακῆς κουλτούρας στὶς καθημερινὲς λειτουργίες τοῦ μεταπολιτευτικοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἑξάλλου ὁ κος πρωθυπουργός μας προῆλθε ἄν δὲν ἀπατῶμαι ἀπ τὸ κίνημα τῶν καταλήψεων.

  Αὐτὸ ὄμως ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐσόδων. Ὅσο λοιπὸν ὁ κος Τρὰμπ δὲν χρηματοδοτεῖ μὲ κάποιον τρόπο τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία (καὶ τὸ κράτος αὐτῆς) ἡ τελευταῖα πάει πρὸς διαμελισμό. Αὑτὸς ποὺ θὰ ὠφεληθῇ τοῦ διαμελισμοῦ εἶναι μακροπρόθεσμα μιὰ ὀθωμανικὴ Τουρκία καὶ δίπλα σὲ αὐτὴν ἔνας αὐξανόμενος ἑπιχειρηματικὸς ῥόλος τῆς ἑκκλησίας (καὶ ἄλλων θρησκευτικῶν ὁργανισμῶν) ποὺ θὰ ὑποκαθιστοῦν σιγὰ σιγὰ σοσιαλίζουσες λειτουργίες τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἀναγόμενες στὸν μεσοπόλεμο. Βέβαια τὸ ἴδιο κάνει ὁ στρατὸς ὄταν γίνεται πόλεμος. Φροντίζει τοὺς τραυματίες του καὶ θάβει τοὺς νεκρούς του. Εἶναι τὸ καταξοχὴν κράτος πρόνοιας ὁ στρατός.

  Πρὸς τὸ παρὸν δὲν θὰ γίνει οὔτε σχέδιο Μάρσαλ, ποὺ ὄλοι περιμένουνε, καὶ γι αὑτὸ μοιράζουν τοὺς ῥόλους καὶ τό παίζουν ΕΑΜ, δωσίλογοι, ἁστοί. Οὔτε θὰ γίνουν ἐπενδύσεις τῆς προκοπῆς. Μόνο ἄν γίνῃ πόλεμος θὰ δώσουνε λεφτὰ οἱ Ἀμερικάνοι καὶ αὐτὸ μόνον ἁφοῦ ΞΑΝΑκαταστραφῇ ἡ Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἠ χώρα χωρὶς Σουλτάνο ἤ Βυζαντινὸ Αὑτοκράτορα δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσῃ πάρα πολύ. Δὲν μπορεῖ νὰ φτιάξῃ ἁναδιανεμητικὸ σύστημα ποὺ νὰ βαστάει.

  ReplyDelete
 14. Καθηγητά, πιστεύω ότι στην Γαλλία, οι Γαλλικές δικαστικές αρχές φαίνονται τελευταία να βοηθούν την Λεπέν.

  Έχουν δει τα σκούρα από την Τζιχαδιστική απειλή ενώ ενθαρρύνονται πολύ από την άνοδο του Τράμπ στην εθουσία και από το BREXIT.

  Φαίνεται να έχουν αρχίσει συντονισμένη επίθεση κατά των Φιλελεύθερων Δεξιών(Ρεμπυμπλικανών), με Σαρκοζύ και Φιγιόν στο επίκεντρο, ώστε να μην έχει αντίπαλο Δεξιό(διότι η Φιλελεύθερη Δεξιά παίζει την πατριωτική κάρτα όποτε την συμφέρει) κατά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Τους σοσιαλδημοκράτες θα τους νικήσει εύκολα, εν απουσία του Φιγιόν και του Σαρκοζύ.

  Συμφωνείτε; Σας ρωτώ διότι ξέρω ότι η Γαλλία είναι δεύτερη πατρίδα σας και παρακολουθείτε τα εκεί τεκταινόμενα.

  ReplyDelete
 15. Αφιερωμένο σε κάθε έναν ΗΛΙΘΙΟ και υπηρέτη του διεθνούς χρηματικού Καπιταλισμού, που βάζει Φασισμό και Καπιταλισμό, στο ίδιο τσουβάλι!

  http://www.pronews.gr/portal/20170206/economy/diethnis-oikonomia/55/poies-einai-oi-etaireies-poy-xekinoyn-polemo-kata-toy-ntramp

  Χώσε άγρια, μεγάλε Τράμπ! Διέλυσε το διεθνές Κεφάλαιο των πολυεθνικών και των ρραπεζων! Πώς θα πάει μπροστά ρε παιδιά η ανθρωπότητα με....εταιριοκρατία κεφαλαιακή(corporatocracy); Ζούμε στο Ράιχσταγκ να σε δούμε! Να διαλύεις το τελευταία εναπομείνον φρούριο του παγκοσμίου Φιλελευθερισμού!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδὴ ὁ Τρἀμπ γιὰ νὰ καταλάβω δὲν εἶναι κεφαλαιοῦχος ἀλλὰ παιδὶ τοῦ λαοῦ.

   Delete
  2. Παιδί του λαού με κεφάλαιο.

   Delete
  3. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο παρότι παιδί του λαού με κεφάλαιο είναι σπάνιο γενικά.

   Delete
  4. Πολὺ σπάνιο. Εἶναι σὰν τὸν ῥινόκερω τῆς Ἀστυπάλαιας.

   Delete
  5. Θα την πεις την βλακεία σου. Δεν γίνεται αλλιώς!

   Delete
  6. Γίνεται, νἀ σἐ ἀφήσω νἀ γράφῃς τίς δικές σου σερί καὶ ἀπνευστί.

   Delete
  7. Οι δικές μου υφίσταται δεν είναι πράσινα άλογο ή μονόκεροι.

   Delete
 16. Ὅπως καὶ στὶς ΗΠΑ τὸ 2016, τὸ προεκλογικὸ παιχνίδι τοῦ 2017 στὴν Γαλλία τὸ ἐλέγχει ὁ Πούτιν. Ἡ ὑπόθεση Fillon, εἶναι τῆς ἰδίας ὑφῆς μὲ τὴν ὑπόθεση Χίλλαρυ Κλίντον.Θεωρῶ τὴν τελικὴ νίκη τῆς Μαρὶν σίγουρη. Ἀλλὰ ὁ πόλεμος κατὰ τῶν τραπεζῶν στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Πούτιν ἐξελίσσεται ἐπικίνδυνα σὲ ταξικὸ ἐνδοαστικὸ πόλεμο στὸν ὁποῖο ἡ χώρα μας εὑρίσκεται τελείως ἐκτὸς παιχνιδιοῦ, τελείως ἀποξενωμένη. ΚΚΕ καὶ Χρυσῆ Αὐγὴ παραμένουν ἐκτὸς δυνατοτήτων ἐπιρροῆς στὸ παιχνίδι αὐτό. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει καταντήσει σκουπιδότοπος ψυχῶν ποὺ θυμίζει τὴν ἀποσύνθεση τῆς Ὀθωμανίας τὸ 1918. Ἡ χώρα μας εἶναι ἤδη ὑπὸ πνιγμόν. Μόνον ἕνας ἕλλην Κεμὰλ θὰ δυνηθῇ νὰ τραβήξῃ τὸ πνιγμένο αὐτὸ πτῶμα ἀπὸ τὰ μαλλιὰ γιὰ νὰ τὸ σὠσῃ ἀπὸ τὴν τελικὴ ἐξαφάνιση τὴν ὑστάτη στιγμή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξέρετε πόσες φορές έχω διανοηθεί κρίνοντας από το κτηνώδες επίπεδο του μέσου "Έλληνος", εάν πράγματι αξίζει να σωθεί;

   Σας το λέω διότι η Φύσις δεν χαρίζει κάστανα, ο αδύναμος και ο κατώτερος, τρώγεται.

   Ως προς τον ενδοαστικό πόλεμο, σωστά τα λέτε. Δυστυχώς τα νεογνά επαναστατικά Εθνικιστικά κράτη δεν μπορούν να απωλέσουν τον αστισμό τους.

   Delete
  2. Σἀν μιἀ κοκκινομάλλα ποὺ ἀρνεῖται νἀ τἀ βάψῃ ξανθά.

   Delete
  3. Μπορει παρακαλω ο Ελλην Κωνσταντινουπολιτης να μου αποσαφηνισει γιατι χαρακτηριζει ως κτηνωδες το Επιπεδο του μεσου Ελληνα? Να μου επιτρεψει επισης να του πω πως στη φυση ολα τρωγονται απο τα βακτηριδια και τα σαπροφυτα ανεξαρτητως μεγεθους και δυναμης

   Delete
  4. Διότι είναι ένας γραικύλος.

   Μόνο την τσέπη του κοιτά και φτύνει τα πάντα.

   Delete
  5. Η νεολέρα μας η πιο σάπια και εκφυλισμένη στον κόσμο.

   Ό,τι σαβούρα υπάρχει την ρουφά με καλαμάκι.

   Delete
  6. Η χώρα τους διαλύεται και αυτοί...μαλακίζονται! Ναι! Μαλακίζονται!

   Delete
  7. Περί Φύσεως η Φυσική Επιλογή ισχύει ανάμεσα στα κράτη και τα Έθνη αλλά και τις φυλές.

   Παρότι κάποτε κοσμοκράτορες και ηγέτες στον Πολιτισμό ιδίως επί Φασισμού και προ του Φιλελευθερισμού, σήμερον οι Δυτικοί κοντεύουν να φαγωθούν από το Ισλάμ ενω πολλοί εξ αυτών έχουν κανονικά παθητική και φετιχιστική στάση απέναντι στην αυτοκτονία τους, ειδικά οι γυναίκες στην Δύση κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν την φυλή τους.

   Πάλι όμως θα ξυπνήσει ο "Μαύρος Φασισμός" και θα διαλύσει τα πάντα όσο και να κλαίγονται τα μπάσταρδα τέκνα των Βαλκανίων και της Ανατολής που σήμερον φέρουν δυστυχως το όνομα "Έλληνες" ενώ αποτελούν δισέγγονα του "Ρίφκι" από το Εξπρές του Μεσονυχτίου.

   Delete
  8. Μόνο η Χ.Α. σώζει κάπως την κατάσταση παρότι και εκεί επιρκατεί η μετριότητα, τουλάχιστον φέρουν υγιέστατες ιδέες.

   Delete
  9. Συνεπώς από μία άποψη καλλίτερα να επιλέγαμε μεταξύ Έθνους και Φυλής, την Φυλή το 1945.

   Σε τέτοια χάλια δεν θα ήμασταν ποτέ, ίσα-ίσα οι καλλίτεροι εξ ημων θα εθεωρούντο Άριοι από τον Φύρερ, όχι σαν σημερα που μας κοιτάνε με μίσος τα ελλαδικά κτήνη.

   Συνεπώς κανένα δάκρυ δεν θα χύσω στον αφανισμό τους. Ντρέπομαι που φέρουν έστω και το ίδιο διαβατήριο με εμένα.

   Έπειτα υπάρχει και η Κύπρος αλλά δυστυχώς έχει και αυτή εκεί αυξανόμενα νούμερα Ελληνικών όρκ που ευτυχώς με το που έρθει η Δραχμή θα την κάνουν για να καθαρίζουν Γερμανικές τουαλέτες διότι αυτό τους αξίζει.

   Delete
  10. Και για όλα αυτά φταίνε τα εξής εν Ελλάδι:

   1. Ο πολιτικός Φιλελευθερισμος με τον φοβερο κοινωνικό ισοπεδωτικό ισοτισμό του.

   2. Ο πολιτιστικος και οικονομικός μαρξισμος που συμπληρώνει την παραπάνω ισοπεδωτική πολιτική υπέρ μίας φοβερής δυσγονικής χάριν της μάζας.

   3. Ο Ζητωπατριωτισμός λόγω φοβερού κόμπλεξ κατωτερότητος του μέσου γραικύλου.

   4. Η Βαλκάνια επί το πλείστον σύνθεση της Ελλάδος πυ την έχει καταδικάσει σε νοοτροπία Αλβανίας.

   Delete
  11. Συνεπώς έχει δίκαιο ο Κιτσίκης όταν λέει "Ελληνοκεντρισμός".

   Η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία υπήρξε 1000 φορές πιο Ελληνική από την Ψωροκώσταινα της εποχής εκείνης και φυσικά της σημερινής. Ο Μεταξάς από τον Χίτλερ ενεπνεύσθει.

   Delete
 17. Ἤ ἕνας Γεννάδιος.

  ReplyDelete
 18. Συνήθως μόνον ξένες ὑπηρεσίες ἐπιτυγχάνουν μὲ ἔγχρωμες ἐπαναστάσεις νὰ ἀνατρέψουν καθεστῶτα. Τὸ ΚΚΕ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀνατρέψῃ τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα ἁπλῶς μὲ ἀπεργίες καὶ μαζικὲς διαδηλώσεις. Σὲ μία χώρα μὲ τέτοια ἐντυπωσιακὴ ἀνεργία νέων, ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἡ συγκρότηση μισθωμένων ἤ μὴ παραστρατιωτικῶν ἐρυθρῶν φρουρῶν γιὰ βίαιη ἀνατροπὴ τοὺ συστήματος μὲ ὅπλα. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ σωστὰ εἶχε ξεκινήσει μὲ παραστρατιωτικὰ τάγματα ἀλλὰ ἡ ἀστικὴ τάξη ἐπέτυχε προσωρινὰ νὰ τὴν περιορίσῃ. Κὰ τὰ δύο αὐτὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα πρέπει νὰ στρατεύσουν τοὺς νέους ἀνέργους γιὰ βίαιη ἀνατροπή, χωρὶς νὰ περιμένουν νὰ τὸ κάνουν οἱ ξένες ὑπηρεσίες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Εκκλησιά πρέπει να στρατευσει τους νέους για την ανατροπή του κοινοβουλίου ,κκε και χα δεν εμπνέουν αλλά μόνο η Εκκλησία και οι πιστοί της μπορούν να πάνε έναντι όχι μονο του κοινοβουλίου αλλά και όλης της ηθικής πτώσης που υπάρχει !
   Οπως ειχατε πει "εν τουτο νικα" λόγω του ότι απο τους άλλους οι χριστιανοι ήταν οι πιο φανατικοί!
   Οποτε να υψωθούν λάβαρα χριστιανικά

   Delete
  2. Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ ἔγινε αὑτὸ τὸν ποὺ σήκωσε τὸ λάβαρο τὸν σταυρώσανε.

   Delete
 19. Σιγὰ μὴν περιμένουν οἱ ξένες ὑπηρεσίες τοὺς Ἕλληνες γιὰ νὰ συγκροτήσουν παραστρατιωτικὰ τάγματα. Μέχρι νὰ λύσουνε τὶς δογματικές τους διαφορές οἱ Ἕλληνες θὰ γίνῃ ἡ Ὀγδοηκοστὴ Τρίτη Παρουσία. Στὸ μεταξὺ το βάρβαρο ποίμνιο πρέπει κάπως νὰ περάσῃ τὴν ὥρα του.

  ReplyDelete
 20. «Ἀναγνωρίζεται εὐρέως ὡς ὀρθὴ ἡ εἴδηση ὅτι ἔφεδροι ἀξιωματικοὶ ἐγκαταλείπουν τὴν Κωνσταντινούπολη, προκειμένου νὰ ὀργανώσουν τὴν ἀντίσταση στὴν ἑλληνικὴ κατοχή». Ἀπὸ τὰ μέσα Ἰουνίου 1919, ἡ κατάσταση χειροτερεύει : ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Πολίτης τηλεγραφεῖ στὸν πρέσβυ μας στὸ Λονδῖνο Κακλαμάνο : « 20 Ἰουνίου 1919. Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ μεμονωμένες περιπτώσεις, ἀλλὰ γιὰ πραγματικὸ πολεμικὸ σχέδιο, ποὺ συνέλαβαν καὶ ἐκτελοῦν οἱ τουρκικὲς ἀρχές". Dimitri Kitsikis, Propagande et pressions en politique internationale- Presses Universitaires de France,σελὶς 260 (Οἱ ἐκδόσεις Ἡρόδοτος ἐτοιμάζουν τώρα τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση τοῦ βιβλίου). Τὰ παραπάνω ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ.
  Ἰδοὺ πῶς ἐτοίμασε ὁ Κεμὰλ τὴν ἐνοπλη ἀντίδραση στὴν κατοχὴ τῆς χώρας του. Ὁ ἕλλην Κεμὰλ γιατί παραμένει ὑποτακτικὸς τοῦ Βερολίνου; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποίος "Έλλην Κεμάλ";

   Ο Αλ-Τσίπρας θα κάνει...αντίσταση;

   Αχαχαχαχα, ελεος επιτέλους με τον κάθε ένα μαρξιστή!

   Delete
  2. *Φιλελευθερομαρξιστή

   Delete
  3. Προφανώς αναφέρομαι στον Τσίπρα και όχι σε εσάς, μην γίνει παρεξήγηση.

   Delete
 21. Ὁ Κεμὰλ ἦταν φαίνεται ξεκάθαρα ἐθνικιστής, ἀνοιχτομάτης, εὐθὺς καὶ ἁδίστακτος.
  Ἐμεὶς γίναμε ἐθνικιστὲς ἀπὸ πληγωμένη χριστιανωσύνη. Ἡ μόνη μας σωτηρία εἶναι ἡ πίστη καὶ γι αὑτὸ βρισκόμαστε ὄχι στὸν ἁντίπου τοῦ Κεμάλ ἀλλὰ ὁ Κεμὰλ εἶναι μιὰ ἐπαρχία μας ποὺ ἔπρεπε νὰ τὴν ἁφήσουμε ἤσυχη. Έμείς πήγαμε νὰ τὸ παίξουμε Ῥωμαῖοι ἔπαρχοι, ὲμείς φτιάξαμε τὸν Κεμάλ, δικό μας γέννημα καὶ θρέμμα εἶναι, μὲ τὰ χεράκια μας τὰ δυὸ βγάλαμε τὰ ματάκια μας καὶ θὰ πάμε τώρα νὰ βγάλουμε καὶ τὰ ἁ... μας μόνοι μας μὲ τὰ δυό μας τὰ χεράκια ἄν δὲν μᾶς φωτίσἡ ὁ Θεός νὰ καταλάβουμε ὲπιτέλους ὄτι τὸ νὰ μὴν ἔχεις πολιτικὴ ἑξουσία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.

  ReplyDelete
 22. Γιὰ τὴν παρατήρηση τοῦ δρος Πᾶπ παραπάνω. Καὶ ὁ Κεμάλ καὶ τί δὲν ἔκανε, κατὰ τοῦ μουσουλμανικοῦ ἱερατείου, ἁλλὰ ποιὸ ἦταν τὸ πρότυπο. Τὸ πρότυπο ἦταν καὶ πάλι, νομίζω, γαλλικό. Ὁ γαλλικὸς ἐθνικισμὸς μετὰ τὴν Παρισινὴ κομμοῦνα ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσῃ μαζικὰ χαρακτηριστικά. Ἡ ἀστικὴ τάξη ἔγινε ποπουλιστική. Αὐτὸ ἀντανακλᾶται καὶ στὴν τέχνη. Κοιτάξτε ἔνα ἔργο στὸ κρατικὸ μουσεῖο ποὺ ἵδρυσε ὁ Κεμάλ. http://www.pbase.com/dosseman/image/138766437. Θυμίζει Fernand Léger http://www.artaujourdhui.info/a5082-fernand-leger-le-nouvel-age-de-l-homme.html καὶ φυσικά τὸν δικό μας τὸν Γαϊτη. Ἄσχετα ἁπὸ χρονολόγηση, αὐτὴ ἡ συνειδητὰ ἀπρόσωπη μνημειακότητα καὶ σχηματικότητα, ποὺ κάκιστα νομίζω ἔχει ἀποδοθῇ στὴν βυζαντινὴ τέχνη (ἡ ὁποῖα εἶναι προσωποκεντρική) ἀνήκει στὴν πῶς νὰ τὴν πῶ - λαϊκιστική ; φασίζουσα ; σοσιαλίζουσα ; τάση τῆς Εὐρώπης, τῆς ἀστικῆς Εὐρώπης, τῆς Μπὲλ ἤ καὶ μωβαὶζ ἐπόκ. Ἤδη ἔνας ἐλιτιστὴς κριτικὸς τέχνης εἶχε πῇ ὅτι ὁ Θεός εἶχε δραπετεύσῃ ἀπὸ τὴν ἀστικὴ τέχνη ἀπὸ πολὺ πιὸ πρίν.

  Ὠστόσο, παρὰ τὸν προχωρημένο ἀστισμό του, ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ δὲν ἀπεκόπη φαίνεται ἀπὸ τὶς Ῥἰζες του. Ἑδῷ χορεύει μιὰν ἐντυπωσιακὴ ἁρχαιοελληνικὴ ζεημπεκιά.http://www.delinetciler.org/attachments/18651d1316092466-ataturk_sumerezgu.jpg .

  Τέλος, ἐδῷ εἶναι τί μᾶς περιμένει https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sakarya#/media/File:Dead_of_Greek_soldiers_after_the_battle_of_Sakarya.jpg ἄν τολμήσουμε καὶ τὰ βάλουμε μὲ τὸν Ἁφέντη μας ποὺ μᾶς τὸν διώρισε ὁ Θες γιὰ νὰ μᾶς τιμωρήσῃ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας.

  ReplyDelete
 23. ὙΓ. Ὲπαναλαμβάνω τὸ σενάριό μου. Ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι φασιστής, εἶναι κλασσικὸς φιλελεύθερος. Ὁ πρῶτος του ἁντίπαλος εἶναι μιὰ μετάπλαση τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς CIA καὶ διαφόρων ἄλλων μηχανισμῶν ποὺ ἁπετέλεσε ἔνα εἶδος κράτους ἑν κράτει. Τὰ ἱστορικά θεμέλια αὺτοῦ τοῦ σμήγματος εἶναι ἡ Εὐρώπη τοῦ Χίτλερ ἀλλὰ καὶ τὰ κεφάλαια ποὺ εἶχαν συνεργαστῇ μὲ τὸν Ἄξονα. Οἱ σύμμαχοί του διεθνῶς εἶναι οἱ ἀντίπαλοι αὑτοῦ τοῦ πράγματος ποὺ ἄλλος τὸ λέει τράπεζες, ἄλλος Παγκοσμιοποίηση, ὁ Τ. Φωτόπουλος τὸ λέει Ὑπερεθνικὴ ἑλίτ καὶ ἑγὼ θὰ μποροῦσα νὰ τὸ πῷ Αὺτοκρατορία τῶν Ναρκωτικῶν. Πιστεύω πὼς ἡ ὑλικἡ βάση αὺτοῦ τοῦ πράγματος δὲν εἶναι μόνο οἱ εἱδικὲς οἱκονομικές ζῶνες στὴν Νοτιοανατολικὴ Ὰσία καὶ στὴν Κίνα, ποὺ τὶς ἄφησε τὸ διεφθαρμένο μεταμαοϊκό καθεστώς σὲ συμφωνία μὲ τὴν Ὰμερικὴ τοῦ Νίξον, ὰλλὰ καὶ τὸ παγκόσμιο ὲμπόριο ναρκωτικῶν. Εἶναι λογικὸ ὁ Τρὰμπ νὰ ξεκινήσῃ ὲκστρατεία κατὰ τῶν ναρκωτικῶν καὶ βέβαια ἡ μαφία εἶναι ὲπικίνδυνος ἁντίπαλος διότι μαφιόζοι φάγανε ὄπως φαίνεται τὸν Κέννεντυ.

  Ὲπειδὴ αὑτὸ τὸ πράγμα διέλυσε μὲ διάφορες μεθόδους τὴν ΕΣΣΔ, δηλαδὴ οἱ συντονισμένες προσπάθειες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν Ὰμερικανικῶν ἑπεμβάσεων στὴν Εὐρώπη παρέα μὲ τὰ ὰπομεινάρια τῆς χιτλερικῆς Εὺρώπης, γι αὺτὸ ὁ Ποῦτιν, πρώην ΚαΓκεΜπίτης, μὲ τὸν Τράμπ εἶναι σύμμαχοι. Παρόμοιοι λόγοι ἱσχυουν γιὰ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες. Δὲν εἶναι τόσο αὺτὸ ποὺ λέει ὁ Τ.Φωτόπουλος, ὄτι αὑτὸ τὸ πράγμα διαδίδει παντοῦ τὶς τέσσερεις ἑλευθερίες (κινήσεις ὲμπορευμάτων κ.λπ. κ.λπ.). Εἶναι ὄτι μέσω τῶν ναρκωτικῶν, τῆς μαύρης ὲργασίας καὶ τών δουλοκτητικῶν οἱκονομικῶν ζωνῶν ἔχει φτιάξει μιὰν ἄτυπη κυβέρνηση καὶ ἔχει σχεδόν δικό του νόμισμα μέσὡ παραγώγων, ἁνεξέλεγκτων χρεῶν κ.λπ. κ.λπ. Αὺτὸ διαδίδει σὰν βακτήριο ποὺ ὰναπαράγεται μέσῳ τοῦ ξενιστοῦ. Τὸ δολλάριο μέσῳ τῆς πολιτικῆς τοῦ φωστῆρος Ομπάμα ποὺ οἱ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ τν εἶχαν γιὰ Θεὸ εἶναι μάλιστα σαφέστατα πιὸ μολυσμένο ἁπὸ Τέταρτο ΝαρκοΡάιχ ἁπόσο τὸ εὑρώ, ἄλλο ἄν τὸ γιοῦρο σχεδιάστηκε ἁπὸ νοσταλγοὺς τοῦ Χίτλερ.

  Διαίρεση ἁνάμεσα στοὺς ὁπαδοὺς καὶ τοὺς ὲχθρούς τοῦ Τετάρτου Ναρκοράιχ ὑπάρχει καὶ στὴν Γερμανία καὶ στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Γαλλία, ὄπου οἱ Γάλλοι σοσιαλιστές κάνανε τόσον καιρὸ τὰ Σόδομα τοῦ Παζολίνι.

  ReplyDelete
 24. Ὅλοι αὐτοὶ φοβοῦνται τὸν Τρὰμπ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ οἱ Ῥωμαῖοι στὶς βιλάρες τους στῃν Πομπηία κάτι νιώθανε ὄταν ἔτρεμε ὁ Βεζούβιος. Τὸ ταξιδάκι τοῦ πρωθυπουργοῦ μας στὴν Πόλη τοῦ Σκότους ὰποσκοποῦσε σὲ μπίζνες μὲ τὴν ΛΟΡΕΑΛ ποὺ φιγουράρει στὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου τοῦ Τ. Φωτόπουλου γιὰ τὴν Ὑπερεθνικῃ Ὲλίτ τῶν Πολυεθνικῶν. Ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι Σπάρτακος, Γράκχος ἤ ἴσως οὔτε Μάρκος Αὑρήλιος, μᾶλλον δὲ τὸ πάει γιὰ Κικέρων. Εἶναι σὰν νὰ γύρισε ξαφνικὰ σπίτι ὁ μπαμπᾳς ὲκεὶ ποὺ ὁ γιὸς ἔκανε πάρτυ μὲ διάφορους προσκεκλημένους κοκάκηδες.

  ReplyDelete
 25. Σβήσαμε πάει το κεράκι...

  Θανάσης

  ReplyDelete
 26. Κύριοι, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση:

  - Τον ήρωα τον έχετε βρεί;

  Γιατί αν θέλετε απλώς να εφαρμόσετε συστήματα, θα καταρρεύσουν όπως κατέρρευσαν και προηγουμένως. Εκτός αν δεν πιστεύετε στα ίδια σας τα λόγια.

  ReplyDelete
 27. Κάνω ἔκκληση στὸν Βλαδίμηρο Πούτιν, κατόπιν συμφωνίας μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, νὰ ἐπέμβη στὸ Φανάρι καὶ νὰ καθαιρέση τὸν αἱρεσιάρχη οἰκουμενικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ ἐγκληματῇ εἰς βάρος τῶν ἱερῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὄχι μόνον κατὰ τοῦ φάρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς γνησίας μονῆς Ἐσφιγμένου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῆς ῥωσικῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καὶ ὁλοκλήρου τοῦ ὀρθοδόξου ῥωσικοῦ λαοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Σύμφωνα με την ισχύουσα τουρκική νομοθεσία, ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την τουρκική υπηκοότητα προκειμένου να εκλεγεί στον θρόνο του και να ασκήσει τα καθήκοντά του, κάτι που ισχύει και για όλα τα μέλη της Συνόδου από τα οποία εκλέγεται.

  Ἁπόσπασμα ἀπὀ τἠν ἑλληνόφωνη "Βικιπαίδεια", παράρτημα τῆς ἀγγλοφώνου Γουικιπαιδείας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βεβαίως, ἀλλὰ ἡ νομοθεσία δύναται νὰ ἀλλάξῃ καὶ οὔτως ἤ ἄλλως μὲ τὴν μυστικὴ συμφωνία Τρὰμπ-Πούτιν δίδεται στὴν Ῥωσία ἡ ἐποπτεία τῶν Ὀρθοδόξων στὸν ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο, ἤτοι Φανάρι, Ἁγιὰ Σοφιὰ ποὺ ἐπιστρέφει στὸν χριστιανισμό, Ἁγιον Ὄρος. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Κωσταντῆ, άγνοεῖς πῶς λειτουργεῖ ἡ Wikipedia ποὺ ἱδρύθη τὸ 2006. Δημοσιεύεται σὲ περίπου διακόσιες γλῶσσες καὶ κάθε χώρα ἔχει ἀπόλυτη αὐτονομία. Καμμία δὲν εἶναι παράρτημα τῆς ἀγγλικῆς καὶ κάθε ἄρθρο γλώσσας εἶναι διαφορετικὸ καὶ ἀνεξάρτητο. Συνεπῶς ἡ ἑλληνικὴ Βικιπαίδεια ἤ ἡ τουρκικὴ Vikipedi κλπ δὲν εἶναι παραρτήματα τῆς αμερικανικῆς Wikipedia, ἡ ὁποία ὅμως ἦταν ἡ πρώτη διδάξασα.Γιὰ ἐμᾶς τοὺς καθηγητές, μᾶς ἐπῆρε χρόνια γιὰ νὰ μάθουμε καὶ νὰ τὴν χωνέψουμε καὶ νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἦταν πιὸ ἀκριβὴς ἀπὸ τὴν Britannica π.χ. Ἀπαγορεύαμε ἀρχικὰ στοὺς φοιτητές μας νὰ τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ τελικὰ γελοιοποιηθήκαμε.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Εὐχαριστῶ. Ὁμολογῶ ὅτι δυσκολεύομαι νἀ χωνέψω τὸν τίτλο, λόγῳ τῆς ῥίζας wiki.

   Delete
  4. *διόρθωση: 2001 (ὄχι 2006).Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Όπως τα λετε για την Βικιπαίδεια Καθηγητά!

   Πόσοι πανηλίθιοι καθηγηταράδες στο σχολείο στάζανε οχετό μίσους και μας απαγόρευαν να την βάλουμε ως πηγή.

   Έλα όμως που η Βικιπαίδεια έχει δικές τις πηγές!

   χαχα

   Delete
  6. Ἡ ἐπιστημονικἠ δεοντολογία ἀπαιτεῖ νὰ ἀναφέρεται στὶς πηγές ὄνομα συγγραφέα, μεταφραστοῦ, σχοολιαστοῦ, τόπος καὶ χρόνος δημοσίευσης, ἐκδοτικὸς οἷκος ἤ τόπος φύλαξης τοῦ χειρογράφου.

   Delete
 29. Σημ. Γιὰ τὴν Συμπολιτεία. Ὁ ἤρωας ἦταν ὁ προχριστιανικὸς ἅγιος. Παράδειγμα ἁγιοποίησης στὴν ἀρχαιότητα. Ἕνας παλαιστὴς σκοτώνει τὸν συμπαλαιστή του. Τρέχει νἀ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸ μαινόμενο πλῆθος. Περνᾷ ἔξω ἀπὸ ἕνα σχολεῖο, ῥίχνει μία στἰς κολῶνες. Ἡ στέγη πέφτει καὶ καταπλακώνει τἀ παιδάκια. Χώνεται σὲ ἕναν ναό. Κλέινεται μέσα σὲ μιὰ κασέλα. Τἠν ἀνοίγουν καὶ τὴν βρισκουν ἄδεια. Ῥωτάνε τὸ μαντεῖο. Τοῦς λέει νἀ τοῦ ἀποδοθῇ λατρεία. Συμπέρασμα, ὁ ἥρωας τοὐλάχιστον, μετὰ τὴν πράξη φαίνεται νἀ ἀναγνωρίζεται συνήθως.

  ReplyDelete
 30. ΥΓ. Περὶ τοῦ ΕΑΜ παραπάνω. Ἐφόσον ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἧταν καπιταλιστική, καὶ ἐφόσον δὲν εἶχε ὁλοκληρωθῇ, καὶ ἐφόσον ἡ λαοκρατία τοῦ ΕΑΜ ἀναφερόταν στὸν λαὸ ποὺ θὰ προἤρχετο ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀστικῆς ἐπαναστάσεως, εἴτε θὰ ἦταν λαοκρατία ἀκυρωτικὴ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὡς ἀντικαπιταλιστική, εἴτε θὰ περίμενε νἀ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀστικὴ ἐπανάσταση προτοῦ τὴν ὑπερβῇ. Αὐτὸ κάνει σήμερα τὸ ΚΚΕ ἐκ πρώτης μόνον ὄψεως. Τρίτη ἑρμηνεία. Ἡ λαοκρατία ἧταν σύνθημα συνεργασίας τοῦ λαοῦ (ἐργατῶν καἰ ἀγροτῶν) μὲ τὴν ἀστικὴ τάξη γιὰ τἠν ὁλοκλήρωση τοῦ 21 μὲ ποιοτικὴ ἀλλαγὴ στὴν ἀνολοκλήρωτη ἐπανάσταση τοῦ 21, ποὺ θὰ τῆς ἐπέτρεπε νἀ ὁλοκληρωθῇ. Ποιός θὰ ἧταν τότε ὁ γεωπολιτικὸς στόχος τῆς λαοκρατικῆς ἐπαναστάσεως; Ἑγὼ λέω, ἡ ῥεβάνς ἀπὸ τὸν Σαγγάριο καὶ τὸ Ἀφιὸν Καραχισάρ. Ἕτσι ἐξηγεῖται ἀναδρομικὰ ἡ λατρεία τοῦ ἥρωος Βελουχιώτη, σὰν πρόωρα χαμένου Νικηταρᾶ τοῦ Τουρκοφάγου. Σὰν πρόωρα χαμένου Ἕλληνος Κεμάλ. Ὁ δὲ Ζαχαριάδης σὰν τραγικὸς Βενιζέλος.

  ReplyDelete
 31. Διαφωνω για το Πατριαρχειο Ο Οικουμενικος ειναι φιλοπαπικος και υπεε της Ενωσης που ειναι η μονη λογικη κ συνετη πραξη για τη Χριστιανοσυνη Αλλωστε κ επι Πενταρχιας , πρωτεια ειχε παντοτε ο επισκοπος Ρωμης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από πνευματικής απόψεως,και ο παπα-Πάπας και ο παπα-Πατριάρχης,είναι ίσοι ως παπα-τζήδες,εφόσον αμφότεροι ηγούνται της διασποράς-εξάπλωσης-προπαγάνδας,του ιδίου ΔΟΓΜΑΤΟΣ.
   Επειδή δογμα και αλήθεια δεν συμβαδίζουν θα τους αποκαλούσα αμφότερους αναληθείς.
   Από πολιτικής απόψεως όμως ,καθότι αυτή είναι η βασική τους ιδιότητα,νομίζω ότι ο δικός μας πρέπει να υπερέχει του άλλου,πρός όφελος του Ελληνισμού.
   Οσον για Ενωση ξέχασέ το,Ανώνυμε,διότι σύντομα ο της Μόσχας θα ηγηθεί της Ορθοδοξίας ,καθότι η Ρωσία θα ελέγχει σύντομα τον μισό πλανήτη.

   Delete
  2. Η Ένωσις είναι αδύνατον να υπάρξει όσο υφίσταται γεω-πολιτισμικά η Δύση ως οντότητα.

   Να γιατί ο Εθνικοσοσιαλισμός αποτελεί σύμμαχό μας στην Δύση. Διότι σιχαίνεται-και δικαίως-Βατικανό και Προτεσταντικό Χριστιανισμό, αναγνωρίζοντας ότι ο Χριστιανισμός έχει σαπίσει εδώ και καιρό στην Δύση. Το Κοσμικό κράτος υπηρξε απλά το τελευταίο καρφί στο φέρετρο.

   Παρόλα αυτά, λόγω του Γουαχαμπισμού, όπως πάντοτε συνέβαινε η μία θρησκεία θα δώσει οξυγόνο στην άλλη(μαζί και στον Φασισμό) είς βάρος του Φιλελευθερισμού. Όλες οι αντιφιλελεύθερες ιδεολογίες είναι συγκοινωνούντα δοχεία.

   Τα Μπααθιστικά καθεστώτα ζούσαν και βασίλευαν πανίσχυρα όσο υπήρχε ο "κίνδυνος του Κομμουνισμού" λόγω της ΕΣΣΔ. Όταν κατέρρευσε πέσαν ένα-ένα και αυτά. Αλλά το Κοινοβούλιο δεν στέριωσε εκεί, όπως είναι φυσικό και ευτυχώς, έτσι γύρισαν στον θρησκευτικό φονταμεταλισμό για στήριγμα.

   Και καλά κάνανε, πίσω στις ρίζες τους όποιες και να είναι αυτές.

   Delete
  3. Κ να τον ελεγξει δεν εχει καποιο νοημα στην ορθοδοξη παραδοση Αλλωστε ηδη η ρωσια ειναι πανισχυρη σε σχεση με αλλες ορθοδοξες χωρες

   Το βασικοτερο ειναι να τηρουνται οι τυποι Αυτο κανουν παντα οι καθολικοι κ δυσκολευονται να τηρησουν οι ορθοδοξοι Σου λεει κυριε "Σε μενα ο Πετρος εδωσε τα πρωτεια οταν ακομα δεν υπηρχε Κων/πολη" κ δε παρεκλινουν. Για να αμφισβητησει καποιος το πρωτειο της ρωμης, μονο ισως το πατριαρχειο ιερουσαλημ θα μπορουσε στο μελλον Αλλα και παλι θα χρειαζονταν ιστορικη και εκκλησιαστικα νομικη τεκμηριωση

   Delete
  4. Τὸ πατριαρχεῖο ἦταν δίπλα στὸν Αὐτοκράτορα κι ὁ Πάπας δίπλα στοὺς Λομβαρδούς. Πατιαρχεῖο σημαίνει Ῥώμη καὶ Πάπας σημαίνει Φράγκοι.

   Delete
  5. τοτε θα επρεπε η ορθοδοξη εκκλησια να ορισει ορθοδοξο Πατριαρχη (Παπα) Ρωμης ο οποιος και φυσικα θα ειχε τα πρωτεια (μεταξυ ισων) Μπλεκεις την πολιτικη παραδοση με την εκκλησιαστικη παραδοση

   Delete
 32. Mἐ ἁφορμὴ τὀν Χρουτσώφ καὶ τὴν ἀποσταλινοποίηση (γεγονότα τῆς Τασκένδης) καὶ ἀργότερα τὴν εἰσβολὴ τῶν σοβιετικῶν στρατευμάτων στὴν Πράγα, τὸ Κ. Κ. Ε., διασπαζόμενο σέ... ἐσωτερικοῦ, ἔκανε τἠν ἀρχή. Ἁρχὴ ποὺ εἷχε ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν ΕΔΑ, καὶ συνεισέφερε στὀ πρόπλασμα τῆς ΠΑΣΟΚικῆς μεταπολίτευσης. Ἡ συμμαχία δωσιλόγων καὶ ἀστῶν συνεπληρώθη ἐπιτέλους μὲ ἐπιπλέον νομιμόφρονες στὸ ἀστικὸ καθεστώς. Ἔτσι πρὶν τὸ πραξικόπημα τῶν συνταγματαρχῶν εἶχε ἤδη ξεκινήσῃ ἡ τριπλή συμμαχία, ποὺ στὴν Ἑλλάδα τἠν πρωτοἀνεξάρτητη ἦταν Ῥωσσία, Ἁγγλία, Γαλλία, στὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο ἐπίσης, καὶ στὴν μεταπολίτευση ἐπίσης ὑπὸ τύπου συμμαχίας δωσιλόγων (φασιστῶν), φιλελευθέρων (ἀστῶν) καὶ κομμουνιστῶν (ὁ Θεὸς νὰ τοῦς κάνῃ). Οἱ δωσίλογοι φασίστες καὶ οἱ νομιμόφρονες κομμουνισταί μᾶς κάνουν καἰ οἱ δύο μαζί τὴν Γαλλία τοῦ Πεταὶν ποὺ μετεβλήθη στὴν Γαλλία τοῦ Ντὲ Γκώλ. Ὁ Ντὲ Γκώλ ὑπεχρέωσε τοὺς κομμουνιστὰς νὰ συγκατοικήσουν νομιμως μὲ τοὺς Γάλλους δωσιλόγους, μετὰ τὸ ἀπαραίτητο κόψιμο κάποιων κεφαλῶν. Ἵσως ἡ ἀποτροπὴ τῆς καρατομήσεως ἦταν ἀπὸ τὰ κίνητρα τοῦ πραξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου. Ὅπως καὶ νἄχει, η ἀτζέντα τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ τὴν μή-κομμουνιστικὴ Εὐρώπη ἧταν συνεργασία φιλελευθέρων καὶ φασιστῶν. Ὅποιος ἤθελε νἀ κάνει λίγο μὰμ καἰ νὰ γλιτώσῃ τὸ ξύλο τῆς ἀρκούδας ἔπρεπε νὰ μπῆι οἰκειοθελῶς στὴ λαιμαριὰ τοῦ ΝΑΤΟ. Ὅποιος δὲν έμπαινε, νηστικὸς ἐχόρευε ἐπάνω στὴν πυρακτωμένη λαμαρίνα. Ἡ μεταπολίτευση ἔφερε ἑπιτέλους τὴν Ῥωσσία στὸ νεοελληνικὸ τραπέζι καἰ συνεπλήρωσε τἀ τρία συστατικὰ τοῦ ἕθνους ἡμῶν. Ὁ Νεοέλλην Ῥωσσαγγλογάλλος μπόρεσε ἐπιτέλους νἀ γίνῃ δεκτὸς ἀπὸ τὰ πεφωτισμένα εὐρωπαϊκὰ κράτη. Αὐτὰ τοῦ εἷχαν θέσῃ πάντοτε ἕναν καἰ μόνον ὅρο. Ποτὲ ξανά ἀγόρι μου μὴν πᾶς νὰ τὰ βάλῃς μὲ τὸν Σουλτάνο σου χωρίς νὰ ἔχεις ἔγκριση ΚΑΙ ἀπὸ τοὺς τρείς μας. Ἡ σφραγίδα τοῦ κράτους σου εἶναι τριπλὴ καὶ εχουμε ἕνα κομμάτι ὁ καθένας μας. Διότι ὄταν ἐξεκίνησες τὸ 1821 κάναμε ἀμάν νἀ συμφωνήσουμε καἰ δἐν θέλουμε νἀ ζοριζόμαστε μἐ τἰς ἀταξίες σου. Γι αὐτὀ λοιπὸν ἐθυσιάστη ὁ Βελουχιώτης. Καἰ γι αὐτὸ ὁ ἤρως εἶναι ὁ ΓΑΠ. Αὐτὸς τί ἔκανε. Μάζεψε τοὺς τρείς Μεγάλους, τοῦς ἔβαλε νἀ συμπληρώσουν τἠν τριμερή σφραγίδα, καἰ παραμονές τῆς ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἴδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους τοῦς ἔβαλε νἀ σφραγίσουν τἠν κατάργησή του. Ἑπομένως ἡ ἑρώτηση τῆς Συμπολιτείας ἀπαντήθηκε. Ἥρως εἶναι ὁ ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 33. Εκπληκτικές δηλώσεις Ρεπουμπλικανού βουλευτή για διάλυση των Σκοπίων και προσάρτιση των εδαφών στο κόσοβο την βουλγαρία "ή όποια άλλη χώρα νιώθουν πως ταιριάζουν. Πρέπει να απαλλαχτούμε από αυτό το καρκίνωμα που δημιούργησε ο κομμουνισμός και απειλεί την Μακεδονία.Η Ελλάδα, ως πρώτη επενδυτική χώρα στα σκόπια, με την μεγαλύτερη τράπεζα στο ψευδοκράτος, και που τους δίνει το πετρέλαιο, πρέπει να επεκταθεί άμεσα.Στην διακρατική πολιτική που ο Δαρβινισμός είναι ολοφάνερος, μόνο όποιος επεκτείνεται επιβιώνει.
  http://www.pronews.gr/portal/20170208/world/valkania/43/amerikanos-voyleytis-ta-skopia-prepei-na-dialythoyn-tha-eisigitho-allagi

  Ταυτοχρόνως έχουμε την απόλυτη καταστροφή της παιδείας και της τέχνης από τους αριστερούς στην Ελλάδα.
  Ιδού ο μαρξιστής κουράκης διαβάζει/σχολιάζει την "ποίηση" του.
  https://www.youtube.com/watch?v=79ANTM53clE βάλτε το στο 2:30Μεγαλύτερη αηδία από τον μαρξισμό του 2017 στην Ελλάδα, δεν υπάρχει.
  Φυσικά ως άλλος ένας αριστερός, τρέφεται από το δημόσιο-τον πληρώνουμε από την βουλή, τον πληρώνουμε και στο ΑΠΘ.
  Αντικαπιταλισμός............

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρότι και καλά ρασιοναλιστής δρας με βάσει το συναίσθημα!

   Όχι, δεν είναι καλό, αυτό Δόκτωρα.

   Το καλλίτερο θα ήταν τα Σκόπια να ήσαν ένα κράτος-δορυφόρος της Ελλάδος και όχι να διαμελισθούν χάριν της επεκτάσεως της Βουλγαρίας και κυρίως της Αλβανίας!

   Χίλιες φορές το κρατίδιο αυτό να παραμείνει ζωντανό παρά να ενωθούν τα Βόρεια σύνορά μας κατά ημών μεταξύ Αλβανών και Βουλγάρων που υπήρξαν ωμώτατοι εχθροί της Ελλάδος.

   Στα Σκόπια χάσαμε τεράστια ευκαιρία να επανελληνίσουμε τον εκεί πληθυσμό και να ον ελέγχουμε πολιτικοοικονομικά με το Ελληνικό Κεφάλαιο που σήμερα εδράζεται στην Δύση και την Βουλγαρία.

   Delete
  2. Δὲν μπορεῖ κανένας νἀ ἐλέγξῃ μὲ τὸ κεφάλαιο. Μὲ τὸ κεφάλαιο δανείζεις, ἐπενδύεις καὶ πληρώνεις. Δὲν ἐλέγχεις. Δωροδοκεῖς ἴσως. Τὸν ἔλεγχο τὸν κανει ἡ ἐφορία, τὸ κράτος.

   Μόνο οἰ Ἕλληνες ἀρέσκονται νὰ φαντάζονται τέτοια παραμύθια.

   Delete
  3. Oswald Mosley 100 ερωτήσεις για τον Φασισμό...

   Η Οικονομία του Ράιχ, του Μεταξά και της Χούντας το πρότυπό μας.

   Η Οικονομία επί 7ετίας δούλευε αρίστως και ειδικά κάθε τι δημόσιο.

   Delete
  4. Εϊχε καὶ δημόσιο ξῦλο.

   Delete
  5. Έτσι πρέπει.

   Σήμερα πολλοί θέλουν ένα χέρι ξύλο διότι αλλιώς δεν βάζουν μυαλό.

   Delete
  6. Ο Εθνικισμός όπως κάθε ισμός θολώνει το μυαλό.Το ζητούμενο είναι ότι οι απόψεις σου δεν έχουν καμία παραπομπή, άρα καμία βάση.
   Ας δούμε λοιπόν την οικονομία του Γ Ράιχ και ας βασιστούμε σε ιστορικό της οικονομίας. Καταρχήν η αναστολή της πληρωμής τόκων από το Σαχτ για ένα μεγάλο μέρος του εξωτερικού χρέους δεν έλυνε το βασικό πρόβλημα-η σταθερή και αυξανόμενη ανάγκη του Ράιχ για εισαγωγές, παρά τις αστείες δηλώσεις περί αυτάρκειας.Όπως επίσης τιςπεριορισμέν ες ευκαιρίες που είχε να αυξήσει τις εξαγωγές λόγω των ξένων δασμών, επιδεινούμενων όρων εμπορίο, σταθερής και υπερτιμημένης αξίας του νομίσματος, μεταξύ άλλων.Το 1930 είχαν τιμές του 1913 και υπήρξε σημαντικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου.Ο Σάχτ το ήξερε πως αυτό δεν πήγαινε άλλο όπως ήξερε καλά πως τα δημοσιονομικά ελλείμματα υπερέβεναν το 5% του ΑΕΠ, δε γινόταν να χρηματοδοτηθούν, παρά μόνο με την έκδοση χρήματος, αυξάνοντας έτσι το ενδεχόμενο μελλοντικού πληθωρισμού.
   Επιπροσθέτως το 1934 υπήρξε σοβαρή νομισματική κρίση που διέλυσε τα αποθέματα της Reichsbank, με αποτέλεσμα το Σαχτ να επεκτείνει την αδυναμία πληρωμής σε όλο το εξωτερικό χρέος.
   Επιπροσθέτως, η Γερμανοί του 1938 φυσικά και δεν ήταν πιο πλούσιοι από τους Αμερικανούς, όπου είχαν σχεδόν διπλάσιο κατακεφαλήν ισόδημα.
   ([Ferguson, N. (2007). Ο Πόλεμος Στον Κόσμο. Τ1. Β. σ426-7. Ιωλκός. Αθήνα.]
   Άλλο η φαντασία, άλλο η πραγματικότητα.Όσον αφορά την πλασματική οικονομία της χούντας και του Μεταξά, είναι χάσιμο χρόνου.

   Delete
  7. Οι Οικονομικές σου γνώσεις είναι ελλειπείς.

   Καταρχήν δεν δύνασαι να συγκρίνεις σε απόλυτη τιμή δύο νομίσματα με διαφορετική αξία. Δευτερον το εισοδημα δεν λέει κάτι αλλά η αγοραστική δύναμη ου έχεις με αυτό, η οποία ηυξήθη κατακόρυφα επί Ράιχ. Ο Σάχτ παρότι αστός, υπήρξε διάνοια στα Οικονομικά του Ράιχ αν και μετά απεμακρύνθη λόγω και καλά ομοφυλοφιλίας.

   Άρχισε να κατακτά εμπορικά όλες τις χώρες του παλαιού cordon sanitaire, την ίδια στιγμή Εθνικοποιήθηκε η βιομηχανία των Γιούνκερς ενώ σταδιακά όλες οι μεγάλες ιδιωτικές βιομηχανίες των κεφαλαιοκρατών περασαν σε κρατικά χέρια. Το Ράιχ αποτελεί διαμάντι επιτυχούς κρατισμού διότι η Autobahn και πόσα άλλα μεγάλα έργα από το κράτος φτιάχθηκαν ενώ κινητοποιήθηκε όλος ο αρσενικός Λαός για να επαναοικοδομηθεί το Ράιχ. Υπήρξαν πρωτοπόροι επίσης στο κοινωνικό κράτος το οποίοι τα καθάρματα οι φιλελεύθεροι αντέγραψαν για να δώσουν κάτι στην πλήρως και πολλάκις αποτυχημένη ιδεολογία των μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρχισαν εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και φυσικά όπως και έπρεπε στενή συνεργασία με την ΕΣΣΔ η οποία ενώ οι Δυτικές πλουτοδημοκρατίες βούλιαζαν λόγω Κράχ-που αποτελεί απλώς μία από τις πολλές αποτθχίες του Φιλελεύθερου οικονομικού συστήματος- εκείνη γινόταν ισχυρότερη.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Nazi_Germany


   https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism#Economics


   Αυτά μονάχα να διάβαζες...

   Delete
  8. Καθόλου πλασματική οικονομία δεν είχε ο Μεταξάς και η Χούντα.

   Ίσα-ίσα επί Χούντας φτιάχθηκαν μεγαθήριο οικονομικού κρατισμού που παρήγαγαν φοβερό κέρδος λόγω ομολόγων..δραχμής!

   Delete
  9. Ούτε καν απάντησες με επιχειρήματα και γενίκευσες τις αναφορές, διότι δεν ασχολήθηκα με την αγοραστική δύναμη στο σημείο αυτό. Το να συγκρίνεις την οικονομία των Η.Π.Α. ή της Βρετανίας με το Γ' Ράιχ είναι αστείο.
   Το ζητούμενο είναι ότι και η Οικονομία του Ράιχ και ο στρατός του καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Αλλά λόγω θρησκευτικού φανατισμού (διότι μόνο έτσι κλείνει ο άνθρωπος τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα δεν θες να το παραδεχθείς.
   Μέχρι τότε, ζήσε στην καθαρά καπιταλιστική Ελβετία ως θαυμαστής του Κιμ Γιονγκ Ουν.Εσύ με παραπέμπεις στην wikipedia που γράφεται από τον κοσμάκη, εγώ σε καθηγητή ιστορίας (με ειδίκευση στην οικονομία του Χάρβαρντ και της Οχφόρδης. Η διαφορά είναι εμφανής.
   Επί Χούντας δεν έγιναν ιδιωτικοποιήσεις, κάτι που συνέχισε και ο Καραμανλής, και ο Ανδρέας αργότερα με το να βάλει όλη την Ελλάδα στο Δημόσιο. Συνεπώς πρόκειται για μία οικονομία αστείου επιπέδου

   Delete
  10. Δόκτωρ Παπ, η Εθνικοσοσιαλιστική Ουτοπία ηττήθηκε κατά κράτος από μία άλλη σοσιαλιστική ουτοπία, την Σοβιετική του Στάλιν.

   Οι δικές σας φιλελέ Δυτικές δημοκρατίες του κεφαλαίου πέσανε σαν τραπουλόχαρτα μπροστά στην πανίσχυρη Εθνική, Σοσιαλιστική και Φυλετική δύναμη της Wehrmacht. Εάν ο Χίτλερ δεν είχε την αντισλαυική του μανία σήμερα θα ήσουν άνεργος διότι ουδείς χρειάζεται έναν ψυχολόγο σε υγιές καθεστώς. Η ύπαρξή σου η ίδια είναι απόρροια σφαλμάτων της Φιλελεύθερης νοοτροπίας και καλά κάνεις και την στηρίζεις φανατικά διότι χάριν σε αυτή ζεις επαγγελματικά. Τα θύματά της σε τρέφουν.

   Η Οικονομία του Ράιχ υπήρξε η καλλίτερη παγκοσμίως, η Βικιπαίδεια έχει πηγές επιστημονικές και όχι τον κυρ-Μπάμπη τον περιπτερά ή τον Μήτσο τον μανάβη! Οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να συγκριθούν τότε σε βιομηχανική κλίμακα με το Τρίτο Ράιχ διότι απλώς παρήγαγαν καταναλωτικά αγαθά. Με τον πόλεμο γύρισαν τα εργοστάσιά τους σε πολεμικά, φτιάχνοντας και πολλά καινούρια. Μετά δεν είχαν τί να τα κάνουν και ήρθε ο Victor Lebow, με τον σατανικό Καταναλαωτισμό του και φτάσαμε στο σημερινό χάος, η νεολαία να επιλέγει 100 φορές Ισλάμ Μωαμεθανικό του 7ου αιώνος μ.Χ. παρά τις μπούρδες σας στα πανό της Βαστίλης.

   Εμείς όμως συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να πολεμάμε, να ξεγλιστράμε ως "καλά παιδιά" στις κοινωνίες περιμένοντας πάντοτε την κατάλληλη Ώρα να δράσουμε υπέρ Έθνους, Λαού, Πίστεως και Φυλής.

   Όπως είπε ο Ντεγκρέλλ...

   https://www.youtube.com/watch?v=He1w4JyUwMs

   Εσύ κάτσε Δόκτωρα στην φιλελεύθερη παγίδα σου...με όλο το φρενοκομείο των Μοντέρνων Καιρών.

   Delete
  11. Tὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Ἡ γερμανικὴ οἱκονομία δὲν ἄντεξε τὸ τριπλό σὸκ τῆς ἦττας, τῆς διεθνοῦς κρίσης καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐπανάστασης (εἶχε γίνει καὶ κάποια κομμουνιστικὴ ἐπανάσταση στὴν Γερμανία) καὶ ὁ μόνος τρόπος νὰ κρατήσῃ τὴν οἰκονομία της ἦταν ἡ στρατιωτικοποίηση. Παρόμοιο δρόμο ἁκολούθησε ὁ Πεταν στὴν Γαλλία. Ἀνεξαρτήτως ἱδεολογίας ἡ φασιστικὴ Εύρώπη ἦταν στρατιωτικοποίηση τῆς οἰκονομίας καὶ αὑτὴ μὲ τὴ σειρά της ὁδήγησε σὲ πόλεμο, διότι ὀ στρατός ἁναπόφευκτα κάποια στιγμὴ θὰ πολεμήσῃ.

   Γιὰ νὰ τὴν νικήσῃ ἡ Ὰμερικὴ κατέφυγε σὲ παρόμοια κινητοποίηση καὶ αὑτὸ ποὺ ζοῦμε σήμερα εἶναι τὰ ἁποτελέσματα τοῦ σχεδίου Μάρσαλ. Τὸ σχέδιο Μάρσαλ ἦταν ἁμερικανοποίηση τοῦ... Ἄξονος.

   Delete
  12. Ωραίες σαχλαμάρες ακούμε απόψε!

   Ποία στρατιωτικοποίηση μωρέ μία Τάξη έβαλε ο Άνθρωπος!

   Εσείς οι μπολσεβίκοι είσθε που ψοφάτε για κανονικότατη στρατιωτικοποίηση της Οικονομίας μέσω επιβολής της δικτατορίας του προλεταριάτου λόγω προλεταριοποιήσεως(σ.σ. στρατιωτικοποιήσεως) της εργατικής τάξης.

   Η Ελλάδα μην έχοντας πλέον εργατική τάξη παρά μονάχα μία τεραστία μικροαστική κρατικοδίαιτη από το Δημόσιο είναι πολύ λογικό να έχει υπνωτισθεί. Εδώ και καιρο φωνάζω οτι το Δημόσιο επίτηδες διογκώνεται από το Κεφάλαιο για αποδοτικότερο έλεγχο της κοινωνίας, μέσω μετατροπής πιθανών επαναστατικών στοιχείων, αγροτών και εργατών δηλαδή, σε κρατικοδίαιτους μικροαστούς.

   Αυτό άρχισε με το κοινωνικό κράτος από το 1945 μέχρι το 2008 και φυσικά έτσι εξηγειται αρίστως η μαζική άνοδος του "δημοκρατικού σοσιαλισμού" δηλαδή της Σοσιαλδημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη πρώτον ως απάντηση του Φιλελευθερισμού στον Κομμουνισμό της ΕΣΣΔ και δεύτερον ως υπνωτισμός των μαζών μέσω περαιτέρω αστικοποιήσεως του πληθυσμού. Ο αστός φοβάται τις επαναστάσεις μην χάσει το 800άρι του κράτους, ο εργάτης και ο αγροτης δεν έχουν να χάσουν τίποτε!

   Αλλά στην τελική τίποτε δεν κερδίθηκε. Εισήγαγαν μουσούλμάνους για δημιουργία της νέας αγροτο-εργατικής τάξεως και φυσικά τους γύρισε μπούμερανγκ. Αυτοί ριζοσπαστικοποιήθηκαν όχι μέσω του ταξικού Κομμουνισμού αλλά του Γουαχαμπισμού, συνεργαζόμενοι αρίστως και με τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις των Αράβων στην Εσπερία. Με την σειρά του αυτό έδωσε οξυγόνο στον Φασισμό και φθάσαμε στο σήμερα.

   Δηλαδή πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι, οι Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές. Λες και γίνεται να υπάρξει σοσιαλιστής και...δημοκράτης!

   Delete
 34. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ λαός εἷχε υϊοθετήσῃ τὀν ἐθνικιστικὸ καπιταλισμό. Στὸ τέλος τῶν ἡρωϊκῶν ἔργων τοῦ θεάτρου σκιῶν ἅναβε βεγγαλικό ποὺ κοκκίνιζε τὀ πανί, ἡ δόξα στεφάνωνε τὀν ἥρωα καἰ στὸ κοινό ἑπικρατοῦσε ἁπόλυτη σιωπή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Εθνικιστικός Καπιταλισμός των αστών, ακολουθήθηκε ως Ιδεολογία από τον Βενιζέλο. Η Ιδεολογία αυτή είναι γνωστή ως Εθνικος Φιλελευθερισμός ή Εθνο-Φιλελευθερισμός, δηλαδή προέκταση των συνορων του Εθνοκράτους για χάρη της αστικής τάξεως. Πρόκειται για καθαρά οικονομικού τύπου Εθνικισμού, της κατηγορίας του κοινωνικού Εθνικισμού(civic Nationalism) με βάση τον Διαφωτισμό και διαμέτρου αντίθετο στον Ρομαντικό Εθνικισμό του Φασισμού.

   Ο Εθνικισμός που προωθήθηκε από τους Δημοκρατικούς απετέλεσε κοινωνικό Εθνικισμό δηλαδή πολίτης είναι όποιος έχει ένα χαρτί που γράφει "Αμερικανος, Γάλλος, Έλληνας κλπ". Μάχονται την Παράδοση, την Θρησκεία και κάθε τι Φυσικο λόγω Διαφωτισμού ενώ δεν έχουν πρόβλημα να αντικαταστήσουν τους Λευκούς πάνω στους οποίους χτίστηκε η Αμερική, με τους Λατίνους διότι όλοι είναι χοιρίδια για σφαγή ή γρανάζια άνευ χρώμτος και φύλου, στο Φιλελεύθερο καπιταλιστικό μυαλό.

   Ο Φασισμός(Λαϊκός/Ριζοσπαστικός/Συντηρητικός Εθνικισμός) μάχεται τα παραπάνω και ο Εθνικοσοσιαλισμός προσδίδει Φυλετικό πρίσμα στην έννοια του Έθνους βάσει φαινοτύπου.

   Delete
  2. Ο Μπούς και η επίθεση στο Ιράκ που έλαβε χαρακτήρα Προτεσταντικής Σταυροφορίας στην Μέση Ανατολή με στόχο τους Φασιστές-Εθνικιστές Μπααθιστές του Τρίτου Πόλου, υπήρξε καθαρά Εθνοφιλελεύθερου τύπου, χάριν των συμφερόντων των μεγαλοαστών και πολυεθνικών των ΗΠΑ.

   Delete
  3. Αὐτοὶ εἶναι πρακτικοί ἄνθρωποι. Θέλω τἀ πετρέλαια, πάω καἰ τἀ παίρνω. Δὲν θὰ κάτσω νἀ μοῦ ἀναλύσει τὸν Μὰρξ ὁ Νόαμ Τσόμσκυ.

   Delete
  4. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην τελική ούτε καν για 10 χρόνια. Η παντοδυναμία των ΗΠΑ έσβησε ήδη το 2008 με τον αποτυχημένο πόλεμο στην Γεωργία μη σου πω από τον δεύτερο Τσετσενικό πολεμο του 2000. Τότε όρθωσε τα πόδια ο Πούτιν υιοθετώντας μία πολιτισμικώς αντιφιλελεύθερη ατζέντα. Το 2014 επισημοποιήθηκε πλέον ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν άλλο μόνες τους διότι απέτυχαν παταγωδώς και στην Συρία, και την Ουκρανία(απόσχιση Κριμαίας και Ανεξαρτητοποίηση περιοχών του Ντονμπάς) ακόμη και στο Ιράκ που σφύζει από Σιιτικό Τζιχαδισμό.

   Η νίκη του Φασίστα Τράμπ το επιβεβαίωσε αυτό με βουλοκέρι. Εάν είχε βγει η Χίλλαρυ θα βλέπαμε μία σύντομη αναζωπύρωση της πεμπτουσίας του πολιτισμικού Φιλελευθερισμού, της Σοσιαλδημοκρατίας στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και πιθανώς στην Ε.Ε.

   Βέβαια γλιτώσαμε και από αυτην και από έναν πυρηνικό πόλεμο κατά της Ρωσίας.

   Ο Ιμπεριαλισμός έτσι λειτουργεί. Διάφορες Αυτοκρατορίες παντοδύναμες μεν αλλά μονάχα βραχυπρόθεσμα που δρουν άκρως αυταρχικά και εκμεταλλεύονται για όφελός τους, τους πάντες και τα πάντα αλλά όπως είπα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

   Καμμία σχέση δεν έχει ο Φιλελεύθερος-Κεφαλαιακός Ιμπεριαλισμός, με ένα Αυτοκρατορικό Σοσιαλιστικό σύνολο τύπου ΕΣΣΔ όπου όλες οι χώρες λειτουργούν σαν υγιή κύτταρα μέσα στον οργανισμό-σώμα της Ενώσεως ή σαν μία Εθνικοσοσοσιαλιστική φυλετική Ευρώπη όπου ναι μεν υφίσταται ιεραρχία αλλά αποτελεί Ένωση Αρίων(Λευκών), στην οποία ο παράγων Εθνικότης παραμερίζεται ή θυσιάζεται χάριν της κοινής φυλετικής συγγενείας και των Σπαρτιατικών(Αρχαιοελληνικών) πολιτισμικών ηθών.

   Δυστυχώς εάν δει συγκρίνει κανείς τον Φασισμό με την ΕΣΣΔ και το Τρίτο Ράιχ, θα παρατηρήσει ότι ο Φασισμός δυστυχώς πάσχει από Ιμπεριαλισμό ανάλογο εκείνου των καπιταλιστικών κρατών. Αυτό εξηγείται λόγω σωβινισμού και Εθνικισμού.

   Δηλαδή το Τρίτο Ράιχ αποτελεί παράδειγμα Ελληνοκεντρισμού με φυλετικό υπόβαθρο, ενώ ο Φασισμός Ελληνοκεντρισμού με Εθνικό υπόβαθρο.

   Delete
 35. ΥΓ. Νομίζω πὼς πολλοὶ ταὑτίζουν, μπερδεύοντάς τους, τὸν λαϊκὸ ἐθνικισμό, ποὺ εἶναι καπιταλισμός, νομίζω, στὸ βάθος καὶ στὸ πλάτος, ποὺ ἀντανακλᾶται στὸν ψυχικό ὁργανισμό, μὲ τὸν φασισμό, ποὺ δὲν εἶναι ἀκριβῶς λαϊκός.

  ReplyDelete
 36. YΓ2. Ἑγὼ καταλαβαίνω ὅτι ὁ λαὸς θέλει καπιταλισμὸ γιὰ νὰ κάνει τἠ δουλειά του καὶ νὰ βγάλει τὸ ψωμί του. Ὅμως ὁ λαὸς θέλει καὶ νὰ κάνει παιδιά καὶ χρειάζεται τὴν ὁρθόδοξη ἐκκλησία, μιὰ καὶ δίχως αἰώνια ζωή πῶς νὰ κάνεις παιδιά ; Νἀ τἀ φέρεις στὸν κόσμο γιὰ νὰ τὰ καθαρίσεις ; Θέλει λοιπὸν νὰ ἔχει καπιταλισμὸ ἀλλὰ πλὴν Κυριακῶν καὶ ἀργιῶν. Ὅμως ὁ ἀνελέητος καπιταλισμός φέρνει μαζί του τὰ ἱδεολογικά του στελέχη, ποὺ ἐχθρεύονται τὴν ὀρθοδοξία καἰ πληρώνονται μἐ διάφορες παράξενες διαδικασίες γιὰ νἀ διαλύσουν τἠν ὀρθοδοξία. Αὐτοὶ ἐργάζονται ἀδιάκοπα δίχως Κυριακὴ καὶ σχόλη γιὰ νἀ ῥημάξουν τὸν ψυχικὸ κόσμο τοῦ λαοῦ. Ἁναρωτιέμαι ἄν ὁ Ποῦτιν μπορεῖ νἀ κάνει κάτι παραπάνω ἀπὸ Κυριακὲς καὶ ἀργίες. Καὶ ἅν ναί, μήπως κρατᾶ κάτι τὸ ὅχι τελείως ὀρθόδοξο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο λαός σκέφτεται με το στομάχι και το πέος του.

   Για αυτό εδώ και 5000 χρόνια η μεγάλη πλειοψηφία του λαού υπήρξε αγροτικού και κτηνοτροφικού τύπου.

   Εάν δεις ακόμη και τις κοινωνίες των Αζτέκων θα καταλάβεις ότι η ανισότητα είναι φυσικος κανών και εν αντιθέσει με τον Φασισμό, η Αριστοκρατία κάθε προ-Αναγεννησιακού πολιτισμού υπήρξε Θεοκρατικού-Διοικητικού-Επιστημονικού τύπου και όχι κατ'ανάγκη Στρατιωτική. Φυσικά βασισμένη στο Αίμα και την Καταγωγή όπως όλες οι Αριστοκρατίες των παλιών καθεστώτων.

   Ο μέσος αστός και ο μικροαστός ξυπνά μονάχα όταν φέρει το κράτος του στο αμήν και τότε εφόσον ύπάρχει ορισμένοι "ακραίοι" έτοιμοι να δράσουν οι οποίοι ξεγλιστρούν καθημερινά στις εμετικές εκφυλιστικές κοινωνίες τους φορώντας την μάσκα του απλού αστού.

   Για να λέμε την αλήθεια η άνοδός μας είναι και πάντα υπήρξε, αναπόφευκτη διότι βασιζόμαστε στην ίδια την Φύση και τον Κύκλο της.

   Delete
  2. Καλά κάνει καἰ σκέφτεται ἔτσι. Τὸ πρόβλημα εἷναι ὄταν τὰ μπερδεύει.

   Delete
 37. YΓ2. Τὀ ἅλλο ποὺ δὲν καταλαβαίνω εἶναι τὸ ἑξῆς. Ὄταν ὁ Τράμπ λέει ὅτι πρῶτος του στόχος εἷναι ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ ISIS, ἐννοεῖ 1) τοὺς ἰσλαμιστές μαχητές αὐτοὺς καθεαυτούς 2) τοὺς ἰσλαμιστές σὰν κίνδυνο-πρόσχημα γιὰ τὴν λήψη ἐκτάκτων ἀστυνομικῶν καὶ νομοθετικῶν μέτρων ἥ 3) τὴν ἐκκαθάριση τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς ὑποστήριξης καὶ καθοδήγησης τῶν ἱσλαμιστῶν τρομοκρατῶν ; (πολλοὶ ἀναλυτές, ἐντὸς τῶν ὁποίων νομίζω καὶ ὁ Τ. Φωτόπουλος, θεωροῦν τὸν ISIS EMMEΣΟ ὅργανο τῆς λεγομένης Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ. Βλ. τὸ παρακάτω ἀποσπασμα τοῦ Ιουνίου 2014, τότε Ἑλευθεροτυπία. σημ. Δὲν εἶναι τυχαῖο φαντάζομαι ὅτι ὁ Βλαδιμὴρ Ποῦτιν προέρχεται ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ κατὰ συνέπεια γνωρίζει πῶς λειτουργούν αὐτὰ τὰ πράγματα.

  [...]"Όταν, επομένως, αποχώρησαν πέρυσι [2013, ἀπὸ τὸ Ἰράκ] τα κατοχικά στρατεύματα της Υ/Ε [[Ὑπερεθνικῆς ἐλίτ], μετά από 10 χρόνια εγκληματικής κατοχής, μπήκε σε εφαρμογή η τελική φάση του σχεδίου καταστροφής του Ιράκ μέσω του διαμελισμού του (βλ. και Γιουγκοσλαβία). Η Υ/Ε χρησιμοποίησε την τζιχαντική οργάνωση ISIS ως μέσο για το σκοπό αυτό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ISIS συμφωνεί με τον ρόλο αυτό, και η πιθανή επίθεση της Υ/Ε εναντίον της στο μέλλον θα κάνει σαφέστερο το σημείο αυτό. Το (ακούσιο) όργανο δηλαδή που χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό είναι η ISIS η οποία, σε μια γενικευμένη εξέγερση των Σουνιτών, αγκαλιάζεται τώρα από αυτούς σαν απελευθερωτική οργάνωση. Από την άλλη πλευρά, οι Σιίτες του Ιράκ υποστηρίζονται ακόμα και από το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν (το οποίο βασίζεται σε ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα), μόνο και μόνο επειδή είναι επίσης … Σιίτες, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε έλαβαν μέρος στο Ιρακινό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Στην πραγματικότητα, σε άλλη μια σαφή ένδειξη του άθλιου ρόλου που παίζουν οι Σιίτες του Ιρακ, ζήτησαν από την Υ/Ε και τη στρατιωτική ηγεσία της να βομβαρδίσουν τη χώρα τους για να καταστρέψουν την ISIS! Έτσι, νομιμοποιείται εκ των υστέρων η εγκληματική εισβολή, ακόμη και από μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, η Υ/Ε θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να επιβάλει το διαμελισμό της χώρας, αλλά και να βομβαρδίσει την ISIS, ακόμη και στο εσωτερικό της Συρίας, όπου η ISIS είναι γνωστή για τις θηριωδίες της εναντίον του λαού της Συρίας και του συριακού καθεστώτος, το οποίο επίσης βασίζεται σε ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Έτσι, το έδαφος θα έχει προετοιμαστεί για τον αεροπορικό βομβαρδισμό από την Υ/Ε του συριακού λαού και του καθεστώτος του, που αποφεύχθηκε το περασμένο έτος, με αντάλλαγμα την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας.[http://www.antipagkosmiopoihsh.gr/2014/07/15/takis-fotopoulos-i-oloklirosi-tis-katastrofis-tou-irak-apo-tin-iperethniki-elit-ke-o-rolos-tis-isis]

  Θυμᾶμαι πολὺ μικρός στὸ Παρίσι ποὺ ἡ τηλεόραση μετέδιδε συνεχῶς νέα ἀπὸ τὸν πόλεμο Ἱράν-Ἰράκ (τότε ὅλοι ἦταν φίλοι τοῦ Σαντάμ ὡς κοσμικοῦ ἡγέτη κατὰ τῶν φανατικῶν τοῦ Χομεϊνί) καὶ μοῦ λέγανε γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα ποὺ καταστρέφουν τὸ δέρμα. Μοῦ φαινόταν παράξενη ἡ μεταφορά τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου στὴν ἕρημο, ὅπως τὴν φανταζόμουν, τῆς Ἀραβίας.

  ReplyDelete
 38. Υγ5. Πρόσφατα δρ. Πᾶπ βρέθηκα σὲ "ἀριστερὴ" τελετουργία ποὺ εἷναι μιὰ τελετή σταλινικοῦ τύπου στὴν ὑπηρεσία τοῦ χρήματος.

  ReplyDelete
 39. YΓ6. Ἁκόμα καὶ ὁ Χίτλερ νομίζω δὲν εἶχε τὴν ξετσιπωσιὰ νὰ θελει νἀ γίνει Πρωθυπουργός σὲ ἀστικὸ καθεστὼς ἐπειδὴ ἦταν κατὰ τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος.

  ReplyDelete
 40. Υγ7. Τὰ παραπάνω ὑστερόγραφα-ὑποθέσεις καταλήγουν στὴν ἑξῆς. Ὁ Σαμουελ Μπέκετ εἶχε γράψῃ ἔνα δοκίμιο μὲ τίτλο Μπροῦνο [Τζιορντάνο]... Ντάντε... Βίκο [Τζιανμπατίστα]... Τζόυς.

  Ἑγὼ θὰ ἔγραφα. Σαντάμ... Καντάφι... Τράμπ. !!!!!
  Προσοχή στὶς δυνάμεις τοῦ Τετάρτου Ῥάιχ.

  ReplyDelete
 41. ...αν δῇτε τὸν Ίβὰν τὸν Τρομερὸ τοῦ Αϊζενστάιν θὰ προσέξετε ὅτι ξεκινάει ΑΚΡΙΒΩΣ ὅπως ξενικάει ὁ Ντόναλτ Τράμπ. Τὸ ἀπευκταῖο σενάριο προβλέπει ἐθνικές ἐξαγγελίες, ἐξωτερικὸ πόλεμο, ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ ἰδίου Η ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ, πρώτη κρίση, διαμόρφωση μυστικῆς ἀστυνομίας μὲ ἐκτελεστικές ἁρμοδιότητες (βλ. Ποῦτιν) καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ καλοπροαίρετου Ιβάν Τράμπ σὲ τέρας. Διαθέσιμο στὸ διαδίκτυο, ἴσως ἡ καλύτερη ταινία ὅλων τῶν ἐποχῶν.

  ReplyDelete
 42. Τρομερός!

  https://www.youtube.com/watch?v=lyLUIXWnrC0

  ReplyDelete
 43. Επίσης πολύ σωστός!

  https://www.youtube.com/watch?v=avb8cwOgVQ8

  ReplyDelete
 44. Αγαπητε κυριε καθηγητα, ο κυριος Τραμπ ειναι ο Αλεξης Τσιπρας των Ηνωμενων Πολιτειων βλεπεταιδεν εχει μονο η Ελλαδα Τσιπραιους. Ειναι αυτος που θα υλοποιησει οτι το συστημα επιθυμει μαζευοντας για τα ματια του κοσμου καπως την <> κατα το αμολα καλουμπα, των δημοκρατικων , <>. Λυπαμαι που πραγματικα πιστεψατε οτι ο Λαγος που ονομαζεται Χιλαρυ ειχε καποια τυχη η αποτελουσε σοβαρη απειλη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εγώ λυπάμαι που επιστήμονες και καλά μορφωμένοι οδοντο-χειρούργοι σαν εσένα, είναι τόσο στόκοι στο μυαλό.

   Απόδειξη ότι τα Πανεπιστήμια υπάρχουν παρασιτικά, παράγουν ηλιθίους εκπαιδευμένους σαν ρομπότ δίχως σκέψη δική τους.

   Απόδειξη επίσης ότι ο αστισμός αποτελεί τρομερή Πτώση του Ανθρώπου και όχι δεν τον απελευθερώνει αγαπητοί τεχνολογικοί Εωσφοριστές του Τρανσουμανισμού.

   Delete
  2. Μα είναι δυνατόν-δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα ρε φίλε!-να συγκρίνεις έναν τιποτένιο δημαγωγό που δηλωνει "άθεος" με καμάρι, με τον Ήρωα και Ηγέτη Ντοναλντ Τράμπ που τα έβαλε και τα βάζει με το πιο επικίνδυνο κατεστημένο του πλανήτου ολόκληρου και νικάει μάλιστα;

   Είσαι στα καλά σου; Πραγματικά με τρομάζει και με αηδιάζει μέχρις εσχάτων το νοητικο επίπεδο του μέσου Δυτικού(σ.σ. Λευκού) ανθρώπου σήμερον. Πώς είναι δυνατόν να σκέπτεσαι έτσι;

   Delete
  3. Φίλτατε κ.Μηνά ο Τραμπ είναι ηγέτης και θα φανεί σε λιγα χρόνια αυτό.
   Ο Τσίπρας είναι μυρμήγκιον έναντι του Τραμπ ,σε οποιονδήποτε τομέα και αν συγκριθούν.
   Οσο για το λαγό που ανέφερες σε πληροφορώ ότι επήρε δύο εκατομύρια περισσότερες ψήφους απ'τον Τραμπ,πράγμα που αποδυκνείει ότι ήτο πολύ σοβαρή απειλή.

   Delete
  4. Διόρθωση...Περισσότερες ψήφους...Αποδεικνύει..

   Delete
  5. Το Αμερικανικό εκλογικό σύστημα είναι δικαιότερο.

   Ο αριθμος ψήφος δεν λέει κάτι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ Κεντάκι και Καλιφόρνιας.

   Την στιγμή που η Καλιφόρνια ψήφισε μαζικά Χίλλαρυ λογικό είναι να κέρδισε τον αριθμό ψήφων η Χίλλαρυ.

   Αλλά άμα ήταν οι μικρότερες πολιτείες σαν αυτές του Νότου και τις Συντηρητικές δεν θα είχαν την ίδια δύναμη σε εκλογική ισχύ και η εκλογή προέδρου θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από τις μεγαλύτερες σαν τηννΚαλιφορνια.

   Delete
 45. Ὁ Τράμπ λέει πάγωσε ὅλες τὶς προσλήψεις πλὴν στρατοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι...πριν μια εβδομάδα.

   Delete
 46. Ἁπὸ μιὰν ἄποψη στὴν Ἑλλάδα οἱ ἰδεολογίες εἶναι προσχήματα καὶ τὰ κόμματα εἶναι πελατειακά. Τὸ δὲ πλαίσιο λειτουργίας τους, ἡ τῶν ὀθωμανῶν κραταιά βασιλεία. Γι αὐτὸ ὁ Πατριάρχης εἶναι ὲθνάρχης καὶ ὑπόλογος στὶς τουρκικὲς ἀρχές γιὰ τὶς καταχρήσεις τοῦ ποιμνίου του. Τὸ δὲ ἑλληνικὸ κράτος, ἔνα ῥουμ μιλλιέτ, μιὰ ἀποκεφαλισμένη βασιλεία ῥωμαίων, μὲ κάπως αὺξημένες ἁρμοδιότητες μετὰ τὸ 21.

  ReplyDelete
 47. ...ἡ ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος εἶναι συνοπτικὰ ἡ ἑξῆς. Μέσα στὴν Τουρκοκρατία, ὁ Ἕλλην ἀρχίζει σιγά σιγά νἀ κάνει δεύτερη δουλειά γιἀ νἀ τἀ βγάλῃ πέρα. Μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 21 ὁ Ἕλλην γίνεται ἐπισήμως Ὑπηρέτης δύο Ἀφεντάδων. Τοῦ Ὀθωμανοῦ, στὸν ὁποῖο ἀκόμα ἀνἠκει τὸ Φανάρι. Καἰ τοῦ Φράγκου. Ἡ Ἑλλὰς ξαναγεννιέται ἀπὸ ἐκεἰ ποὺ τὴν εἷχε ἀφἠσῃ ὁ Εὐριπίδης, ἀλλὰ σὰν φάρσα ἥ μᾶλλον σἀν βαλκανικἠ κομμέντια ντελλ' Ἅρτε (Καραγκιόζης).

  Ἡ διαφορἀ λοιπὸν μεταξὺ Τσίπρα καὶ Τράμπ εἷναι ὅτι ὁ μἐν Τσίπρας εἷναι Ἀρλεκκίνος ἤ Καραγκιόζης (καθόλα ἀξιοσέβαστος καἰ δύσκολος ῥόλος) καἰ ὁ Τρἀμπ εἷναι ὁ ἕνας ἀπὀ τοὐς δύο ἀφεντάδες. Στὀν Καραγκιόζη ἡ καλύβα βρίσκεται πάντα ἀριστερά, τὀ Σαράι δεξιά. Στἠν Κομμέντια ντελλ Ἄρτε ὅμως τὀ ἀριστερό σπίτι ἀνηκει στὀν δεύτερο πλούσιο, ποὐ στἠν περίπτωσή μας εἷναι ὁ Καπιτάνο (καυχησιάρης στρατιωτικός, miles gloriosus). Αὐτὸ εἷναι ὁ Τράμπ.

  Ὁ Τσίπρας-Καραγκιόζης (δὲν εἷναι μειωτικός χαρακτηρισμός) προσπαθεῖ νἀ δείξῃ ὅτι μπορεῖ νἀ ἁνταπεξέλθῃ στὸ ἱταλικό ῥεπερτόριο. Μόνο ποὺ εἶναι πλεόν ἄστεγος. Ἕρχεται κι ἄλλη μπόρα γιἀ νἀ μἠν μείνει πλέον οὔτε καλυβα τοῦ Καραγκιόζη σἐ ἑλληνικὀ ὑποθηκοφυλακείο. Κάτι ξέρει λοιπὸν ἡ ἐκκλησία ποὺ φυλάει τὰ χρυσόβουλα καὶ τἀ μπεράτια (; ἤ πῶς ἀλλιῶς λέγονται οἱ κτηματικοὶ ὀθωμανικοὶ τίτλοι) σὰν τὰ μάτια της. Ὅσο γιὰ τὸν Καραγκιόζη, ἀφοῦ ὅ ἕνας ἀφέντης εἷναι στρατιωτικός, θὰ ντύνεται εὐζωνάκι κάθε φορά ποὺ πάει ἀριστερά καἰ θὰ βγάζει τἠν στολή κάθε φορἀ ποὺ γυρίζει δεξιἀ μἐ σούστα. Δύσκολος ῥόλος γιὰ τὸν καραγκιοζοπαίκτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εύστοχη,πνευματώδης,διασκεδαστική,η παρομοίωσή σου Κωνσταντή.
   Ο Χατζιαβάτης όμως ποιος είναι στο νεοελληνικό δρώμενο;
   Υποψιάζομαι την απάντησή σου.

   Delete
 48. YΓ. Νἀ ξέρετε ὅλοι ὅτι Ἑλλάδα ὑπάρχει μόνον ἐκεὶ ποὺ δὲν ὑπάρχει καμία ἀνταλλαγή (μή-Φραγκοκρατία) καἰ καμία ἐκδούλευση (μή-Βενετοκρατία, μἠ-Τουρκοκρατία). Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ.

  ReplyDelete
 49. Εν τώ μεταξύ ο "κατά λάθος" βομβαρδισμός των Τουρκικών δυνάμεων από την Ρωσική αεροπορία πάνω που άρχισαν να τα βάζουν με τις δυνάμεις του Ασάντ, είναι όλα τα λεφτά!

  Έλα μωρέ...ένα λάθος έγινε!

  Χαχα.

  Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πλέον δεν τον χρειάζεται άλλο τον "σουλτάνο", ο Πούτιν διότι έδιωξε το Ισλαμικό Κράτος από το Βορειοανατολικό Χαλέπι, ενώ έτσι όπως πάνε τα πράγματα, περισσότερες πιθανότητες έχει να καταλάβει την Αλ-Μπάμπ ο Συριακος Στρατός παρά οι άτακτοι του FSA.

  ReplyDelete
 50. Εμείς έως πότε θα δεχόμαστε μαγκιές στο Αιγαίο και στρατιωτική κατοχή του Βορείου τμήματος της Κύπρου μας;

  Μήπως ήρθε η ώρα για επανένωση της Νήσου ή για εγκαθίδρυση αμιγώς Ελληνικού Εθνικιστικού κράτους στα σημερινά κατεχόμενα έπειτα από αντάρτικο και εκδίωξη των Τουρκικών στρατευμάτων σε περίπτωση νίκης; Εμείς δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι στον μελλοντικό διαμελισμό της Τουρκίας. Πρέπει να δράσουμε μαζί με τους Αρμένιους και τους Κούρδούς και φυσικά τους Εβραίούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ως Ελληνας της Κυπρου συμφωνω μαζι σας !Το προβλημα με τους Ελληνο-Κυπριους ειναι οτι εχουμε συμβιβαστει με την Κατοχη και επιδιωκουμε δια-λυση μεσω διαπραγματεσευων για ΔΔΟ !Αν καποιος εισηγηθει απελευθερωση θεωρειται γραφικος !

   Delete
  2. Βέβαια φίλε, διότι όπως κάθε Φιλελεύθερη Κοινοβουλευτική κοινωνία, σας έχει ρίξει σε λήθαργο ο αστισμός.

   Παρόλα αυτά οι Κύπριοι είναι 10 φορές καλλίτεροι Έλληνες από τα ελλαδικά ορκ.

   Εσείς τουλάχιστον έχετε κράτος που λειτουργεί-δεν είναι από γεννησιμιού του αποτυχημένο σαν το δικο μας-και επίσης έχετε 2 πατριωτικά κόμματα, το ακροδεξιό(Εθνικιστικό-Συντηρητικό στα κοινωνικά, Φιλελεύθερο στα Οικονομικά) "Κίνημα Αλληλεγγύης" που θυμίζει πολύ το Ελβετικό SVP και φυσικά το αμιγώς Ριζοσπαστικό Εθνικιστικό(Σοσιαλιστικό στα Οικονομικά) Ε.ΛΑ.Μ.

   Ζούμε να δούμε κυβέρνηση των δύο, κάτι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ αποτελούν πλέον κόμματα του χθες και όχι του Αύριο.

   Delete
 51. Επιτέλους!

  Έχω σιχαθεί οσο πολύ τους ψοφοδεξιούς αστούς υπηρέτες των Βρυξελλων που προτιμώ να βλέπω 24/7 ΕΡΤ παρά τα βοθροκάναλα των κάθε Μπομπολάδων.

  ReplyDelete
 52. http://www.pronews.gr/portal/20170210/lifestyle/tileorasi/84074/mayro-sto-mega-me-apofasi-tis-digea

  ReplyDelete
 53. Έγχρωμη επανάσταση ετοιμάζεται στην Τουρκία στο Πανεπιστήμιο.

  Μακάρι να πετύχει!

  ReplyDelete
 54. Σωστός,απολύτως.
  Και καμμία θρησκειοκρατία θα προσέθετα.

  ReplyDelete
 55. Γρἀφει ὁΚωνσταντινουπολίτης
  Εμείς δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι στον μελλοντικό διαμελισμό της Τουρκίας. Πρέπει να δράσουμε μαζί με τους Αρμένιους και τους Κούρδούς και φυσικά τους Εβραίούς.

  Ἐμὰς θὰ διαμελίσουνε πρώτους καἰ καλύτερους. Δέν εἴδατε ποὺ βγῆκε ὁ καραβανᾶς τοῦ Τράμπ καἰ εἶπε νἀ μοιραστοῦνε τὰ Σκόπια νἀ τελειώνουμε, δηλ. δἐν περισσεύουν φράγκα νἀ τἀ βαστᾶμε; Ποιὀν θὰ διαμελίσουνε, βρέ, τἠν Τουρκία ποὺ εἶναι χετικῶς ἐτοιμοπόλεμη, ἤ ἐμάς ποὺ μᾶς ἔχουνε πιῇ τὸ αἵμα, καἰ δὲν μποροῦμε νἀ κουνηθοῦμε; Νομίζετε ὅτι θὰ μᾶς λυπηθοῦνε ἐπειδὴ κάθε μέρα ξυπνᾶμε καὶ τοῦς λέμε εὐχαριστῶ ; Ἤδη βγῆκε ὁ τοῦ ΔΝΤ καἰ εἶπε δὲν ἀξίζει τὸν κόπο.

  Θὰ κρατήσουνε τἠν Κρήτη γιὰ τὶς βασεις, ἄντε καμιά Ῥόδο, καὶ τὰ ὑπόλοιπα Ντόυτσλαντ, Ντόυτσλαντ, ὔμπερ ἄλλες...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι, η Ελλάδα τους συμφέρει γεωπολιτικά παρότι κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διαμελισθεί. Κανείς δεν θέλει ένα κενό στο Αιγαίο και φυσικά η Τουρκία είναι στο στόχαστρο διότι κανείς δεν θέλει επίσης ένα (Ισλαμικό) μεγαθήριο-ιδίως τώρα επί Τράμπ-ακουμαντάριστο και αχαλίνωτο στην Μέση Ανατολή να στυλώνει τα πόδια όποτε γουστάρει.

   Με την Κλίντον μονάχα θα είχαμε και διαμελισμό της Ελλάδος(Τσαμουριά) και Μεγάλη "Μακεδονία". Τι θέμα είναι ότι εάν διαλυθούν τα Σκόπια πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτραπεί σύνδεση των Βορείων μας συνορων μεταξύ Βουλγαρίας-που θα λάβει το ανατολικό κομμάτι-και Αλβανίας-που θα λάβει το βορειοδυτικό-. Το καλλίτερο θα ήταν να είχαμε κοινά σύνορα με την Σερβία λαμβάνοντας την περιοχή του Μοναστηρίου από την μεριά μας που άλλωστε έσφιζε από Ελληνισμό μόλις πριν από 100 χρόνια.

   Πρέπει να αποτρέψούμε κοινά σύνορα Βουλγαρίας-Αλβανίας. Χρειάζεται στην μέση ένα corridor Ελληνο-Σερβικό.

   Delete
  2. Δηλαδὴ δὲν ἀνήκει ὁ Τράμπ στὴν στρατηγικὴ ποὺ ξεκίνησε ἀπ τὸν διαμελισμὸ τῆς Γιουγκοσλαβίας εἱς βάρος τῆς ὁμοδόξου τε καὶ ἁδελφῆς μας Σερβίας, καὶ ποὺ ὁ κος Κιτσίκης θεωρεῖ ἀρχὴ τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου ἤ μᾶλλον πανητικοῦ πολέμου ; Διαφοροποιεῖται καὶ διάφορα τὰ παίρνει πίσω, ὀπισθοχωρεῖ ;

   Delete
 56. Τί σας είπα;

  https://southfront.org/syrian-army-is-storming-town-of-tadif-in-just-few-kilometers-from-al-bab/

  Οι Συριακές δυνάμεις θα πάρουν την Αλ-Μπάμπ!

  Α ρε μεμέτια! Όλο φαμφάρες και ουσία μηδέν. Μία Κύπρο πήρατε στον Βορά και αυτή λόγω προδοσίας του Καραμάν-αλή του Εθνάρχου των Γραικύλων. Εμείς φταίμε που μένουμε άπραγοι αντί κάθε μέρα να προπαγανδίζουμε για ελεύθερη Κύπρο, Ιωνία, Πόλη και Πόντο.

  ReplyDelete
 57. Κ.Καθηγητά μία ερώτηση. Δηλαδή πραγματικά δεν σας έχει γίνει κάποιο αίτημα από τα Ελληνικά ΜΜΕ να μιλήσετε για την κατάσταση στην Ελλάδα, ειδικά όσον αφορά την Τουρκία;Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τον Μάζη και τον Καλλεντερίδη.
  Μόνο ο Σαχίνης στην Ελλάδα μου φαίνεται κάνει σοβαρές εκπομπές, ανυπομονούμε ή να σας ξανακαλέσει ή έστω να κάνετε κάποια τηλεφωνική συνέντευξη. Δεν γίνεται να μιλάει ο κάθε άσχετος ή έστω ο κάθε μέτριος και να μην μιλάνε οι ειδικοί.
  Υ.Γ. Την Δευτέρα θα σας αποστείλω το βιβλίο, να είστε καλά!

  ReplyDelete
 58. Πολυ καλα τα λέει.

  https://www.youtube.com/watch?v=zbxps1G0BO0

  ReplyDelete
 59. Υ.Γ.

  Σωστός σχετικά με την ανάλυσή του της Ε.Ε. και για το την ατζέντα των Νεοσυντηρητικών κατά Ρωσίας και δευτερευόντως της Ε.Ε.

  ReplyDelete
 60. Like the other Orthodox churches, the Church of Greece does not recognize the self-declared autocephaly of the Macedonian Orthodox Church and considers it part of Serbian Church. μτφ. δική μου. Ὅπως καὶ οἱ ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ἡ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀναγνωρίζει τὸ αὐτοαποκαλούμενο αὐτοκέφαλο τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ὲκκλησίας καὶ τὴν θεωρεῖ σὰν μέρος τῆς Σερβικῆς Αὐτοκεφάλου. Ἀπ τὴν Ἀγγλικὴ Γουϊκιπήντια, λῆμμα Σερβοελληνικές ἤ Ἑλληνοσερβικές σχέσεις.https://en.wikipedia.org/wiki/Greece%E2%80%93Serbia_relations

  ReplyDelete
 61. Σημ. Δὲν ἀγαπῶ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὸ πῶς εἶδαν Ῥωσσία καὶ Σερβία τὸ κομμουνιστικὸ κίνημα ἔχει κάποιαν ἁναλογία ἐνδεχομένως μὲ τὸ πῶς βλέπουν τὴν ὀρθοδοξία.

  ReplyDelete
 62. Υγ2. Σκεφτόμον ὄτι τὸν διεθνὴ αὐτὸν πόλεμο ποὺ διστάζω νὰ τὸν πῶ πᾶγκόσμιο γιὰ νὰ μὴν τὸν δυναμώσω διὰ τοῦ λόγου θὰ τὸν καταλάβουμε ἄν τὸν θεωρήσουμε συνδυασμὸ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευτέρου. Ἔτσι χωρίζουμε κάθετα μεν τὶς δυνάμεις μὲ βάση τὸν στρατό τους (πρῶτος), ὀριζόντια δὲ μὲ βάση τὶς ἱδεολογικές συμμαχίες (δεύτερος). Τὶς τελευταῖες τὶς ὁνομάζω προσωρινὰ ἐθνικισμό, ναζισμό (ὄχι φασισμό) καὶ κομμουνισμὸ ποὺ εἶναι ἄγνωστος Κ. Δὲν βάζω φιλελευθερισμὸ διότι τὸν θεωρῶ ἀπορροφηθέντα ἀπὸ τὸν ναζισμό.

  Γιατὶ χαίρονται καὶ χαμογελοῦν μὲ τὸν πατέρα Τρὰμπ οἱ πάλαι ποτέ κοινωνίζοντες Μαδοῦρο, Ἄσαντ, Ἰρανοί, καὶ ὁ Ποῦτιν ποὺ κοντεύει νὰ διαδεχθῇ τὸν Ναπολέοντα στὸν ῥόλο τοῦ Ὰντιχρίστου ; Διότι εἶναι ἀντίπαλοι τῆς Ὑπερεθνικῆς Ὲλίτ (ΥΕ) τοῦ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου, ποὺ ειναι ὁ Ἄξονας τῶν Χίτλερ, Μουσολίνι, Χιροχίτο κ.λπ. σὲ νέες περιπέτειες. Εἶναι δηλαδὴ οἱ ἑθνικιστές τὸ ἀντίστοιχο τῶν Συμμάχων τοῦ β.Παγκοσμίου πολέμου, ποὺ τὰ βάζουν μὲ τοὺς τότε λεγομένους φασιστές ἤ μᾶλλον ναζιστές.

  Γιατὶ ὁ Τρὰμπ παγώνει τὶς προσλήψεις ; Γιατί θέλει νὰ τὸ πάει μεθοδικά καὶ νὰ ξεκινήσῃ ἁπὸ τὴν ἐκκαθάριση τοῦ στρατοῦ, ὥστε νὰ τὸν κάνει πιστό. Έκεὶ θὰ πέσῃ ὅ μὴ γένοιτο ἠ πρώτη φόλα νὰ τὴν φάῃ. Εἶναι ἡ Ἑλλαδίτσα μας μαζὶ μὲ τὸν Τράμπ ; Ἡ Ἑλλαδίτσα μας εἶναι ὐπὸ κατοχὴν σὲ ὄλη της τὴν ἐπικράτεια ἀπὸ τὸ 2008 νομίζω ἤ ἔστω 2010.

  Πῶς θὰ πάει ἡ Ἑλλαδίτσα μας μὲ τὸν Τράμπ, θὰ ξεκινήσῃ ἀντάρτικο νὰ κλάψουνε μανοῦλες ; Ὄχι, θὰ σφίξῃ κι ἄλλο τὸ ζωνάρι ὑπομένοντας τὶς ἐπιτάξεις καὶ περιμένοντας νὰ δῇ τί θὰ γίνἠ μὲ τὴν Τουρκία καὶ τί θὰ γίνῃ μὲ τοὺς ἰσλαμιστές ποὺ εἶναι τρόπον τινὰ ἀπότι φαίνεται ὁ Ῥόμμελ, τὸ Mittlerer Osten Korps τῆς ΥΕ.

  Βάστα Ῥόμμελ !

  ReplyDelete
 63. Σημ. φαντάζομαι ὅτι ὄλοι θὰ συμφωνεῖτε πὼς τὸ συλλογικὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος εἶναι μιὰ οἱκονομικὴ καὶ πολιτισμικὴ συνεργασία στὸν ἄξονα Ἑλλάδα-Τουρκία-Συρία-Ἱράκ-Ἰράν-Ίνδίες, δηλ. τὶς κατακτήσεις τοῦ Μ.Ἁλεξάνδρου, ὅπου μᾶς καλεῖ ἡ κουλτοῦρα μας (εἶναι προφανές αὑτὸ π.χ. σὲ θέματα μουσικῆς, λογοτεχνίας, γαστρονομίας κ.λπ. κ.λ.π). καὶ ποὺ τὰ ἐνεργειακὰ καὶ στρατιωτικὰ καὶ βιομηχανικὰ νταβατζηλίκια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων μᾶς τὴν διαλύουν κάθε τριάντα χρόνια. Δὲν πάει ἄλλο αὑτὴ ἡ κατάσταση. Ξεχάστε το ὄτι Τρὰμπ καὶ Ποῦτιν ἔχουν καρασεβντὰ γιὰ τοὺς ὰρχαίους Ἕλληνες. Ὅσοι γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, πέραν τοῦ ὅτι ὁ Ποῦτιν ξεφτίλισε τὸν Τσίπρα δωρίζοντας στὸ βυζαντινὸ μουσεῖο ἔνα εἰκονισματάκι τῆς προγιαγιᾶς του, πάει πακέτο μὲ τὸν Σουλτάν Έρντογάν σὰν πολιτικὴ δύναμη.

  Καὶ στὸ Κυπριακὸ τότε τὸ 1974 ὁ Δρουσιώτης ὁ Μακάριος, τούλάχιστον αὑτὸς, ἱσχυρίζεται ὅτι ἡ ΕΣΣΔ διάλεξε Τουρκία. Μάταια περιμένουμε στὸ ὅνειρό μας Τρὰμπ καὶ Ποῦτιν νὰ μᾶς δώσουνε τὴ Σμύρνη. Σιγὰ μὴν μᾶς τὴ δώσουνε. Ὅσο γιὰ τὸν ὰγνὸ πατριωτικὸ καπιταλισμὸ τοῦ Δρος Πᾶπ, μὲ τὸ συμπάθειο, αὑτὸς δὲν ἤρκεσε ἑν τέλει οὔτε γιὰ τὸ 1821. Ὁ καπιταλισμός θέλει κεφάλαιο, ὁ φασισμὸς κομματικὸ στρατό, ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμὸς ὰτσαλένιο κόμμα. Αὺτὰ ποῦ θὰ τὰ βροῦμε, ποιός θὰ μᾶς τὰ δώσει ; Πάλι καλά ποὔχουμε τὴν ἑκκλησοῦλα μας.

  Συμπέρασμα. Ναὶ μὲν εὺρισκόμεθα ὑπὸ τὴν μπότα τοῦ αδηφάγου τραπεζικοῦ ἄξονος, ὡστόσο δὲν θὰ ξεκολλήσει ἁπὸ πάνω μας χωρίς νὰ μᾶς ἁφαιρέσῃ τὸ τομάρι. Ἁντί νὰ βιαζόμαστε νὰ κοιτάξουμε νὰ ἑκμεταλλευτοῦμε τὴν κατοχή ὁργανώνοντας δίκτυα ἑναλλακτικῆς οὶκονομίας μὲ τὶς προαναφερθεῖσες περιοχές, καὶ οἱ λαθρομετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ. ἁπὸ κεῖνες τὶς χῶρες εἶναι εὑκαιρία. Ὁ Καλεντερίδης τὄχε πιάσῃ κάπως - γιατὶ νὰ μὴν συμβάλουμε στὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Συρίας ;

  Μένουν τὰ ζητήματα τοῦ στρατοῦ, τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας. Ἁπὸ πρῶτες ὕλες δόξα τῷ Θεῷ, ὅσο γιὰ τὰ ἄλλα δύο νὰ πᾶνε στὸ διάολο.

  ReplyDelete
 64. Η αίσθηση μου είναι οτι ο καθηγητής γνωρίζει ότι οδηγούμαστε νομοτελειακά σε κρίση και εργάζεται για την συνοχή του έθνους μετά την επερχόμενη Νίκη μας. Ο μόνος αξιόλογος εχθρός μας είναι ο διχασμός και δυστυχώς το ξέρουν καλά οι σύμμαχοι αγγλοσάξονες.

  ReplyDelete