Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 26, 2016

297 – Μπαχαλάκηδες καὶ ταξικὸς ἀγών

297 – Μπαχαλάκηδες καὶ ταξικὸς ἀγών

Πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες, στὶς 31 Μαρτίου 2016 ἐγεννήθη στὸ Παρίσι τὸ ἀναρχικὸ κίνημα Nuit Debout (Νύχτα Στὸ Πόδι), ὡς ἐπανάληψη τοῦ Μάη 68 καὶ γρήγορα ἐξηπλώθη σὲ ὅλην τὴν Γαλλία καὶ μετὰ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης: Γερμανία, Βέλγιο, Ἱσπανία, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Πορτογαλία, Ἑλβετία, ἀκόμη καὶ στὸν Καναδᾶ.

Ὁ στόχος τοῦ Μάη 68 ἦταν ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ντὲ Γκώλ. Καὶ ὁ στόχος ἐπετεύχθη. Ὁ στόχος τῆς Νύχτας στὸ Πόδι εἶναι νὰ ἀποτελειώσῃ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν Βρυξελλῶν καὶ μᾶλλον θὰ τὸ ἐπιτύχῃ. Τὸ προσάναμα ἦταν ὁ  ἐργατικὸς νόμος ποὺ ἤθελε νὰ περάσῃ ἡ γαλλικὴ Βουλή καὶ ποὺ ἐφημολογεῖτο ὅτι εἶχε διαταχθῆ ἀπὸ τοὺς εὐρωκράτες τῶν Βρυξελλῶν πρὸς χάριν τῆς δικτατορίας τῶν τραπεζῶν.

Εἶναι ἀποδεδειγμένο ἀπὸ τὴν Ἱστορία ὅτι τὰ ἀναρχικὰ κινήματα ὅσο συμπαθητικὰ καὶ ἄν εἶναι ἐπειδὴ φοβίζουν τὴν μᾶζα τῶν μικροαστῶν (καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς συμπαθῶ ἰδιαιτέρως) ποτὲ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ κατεδαφίσουν τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα. Μόνον τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα μὲ στρατιωτικὴ πειθαρχία καὶ πρόσβαση στὶς ἐργατικὲς μᾶζες, δύναται μὲ μαζικὲς κινητοποιήσεις νὰ βάλῃ σὲ κίνδυνο τὴν καπιταλιστικὴ κυριαρχία. Ὑποχρεωτικά, τὸ Κόμμα, ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν δομή, θὰ παραμείνῃ ἐκλογικὰ σὲ χαμηλὰ ποσοστά, ἀλλὰ μέσῳ τοῦ κομμουνιστικοῦ συνδικάτου του θὰ ἔχῃ πολλαπλῆ ἐπιρροὴ μέσα στὴν κοινωνία.

Αὐτὸ συμβαίνει σήμερα στὴν Γαλλία. Τὸ ΚΚΓ στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς συνεκέντρωσε τὸ 7% τῶν ψήφων καὶ ἐξέλεξε 7 βουλευτὲς σὲ σύνολο 577 τῆς γαλλικῆς Βουλῆς, ἀλλὰ σήμερα ἄνω τῶν 60% τῶν Γάλλων ὑποστηρίζει τὴν ἀπεργιακὴ δράση τοῦ γενικοῦ γραμματέως τῆς γαλλικῆς κομμουνιστικῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐργατῶν Γαλλίας, Confédération Générale du Travail, CGT (τὸ ἀντίστοιχο τοῦ ΠΑΜΕ στὴν Ἑλλάδα), Philippe Martinez, ἐργάτη μεταλλουργό, μέλος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Γαλλίας (μέχρι τὸ 2002).

Παράλληλα μὲ τὴν ὀργανωμένη δράση τοῦ κομμουνιστικοῦ συνδικάτου, οἱ casseurs (μπαχαλάκηδες) τῆς Nuit Debout, ἔχουν ἀλλάξει τὴν συνήθη τακτικὴ τῶν ἀναρχικῶν τῶν «γαλλικῶν Ἐξαρχείων» καὶ ἀπὸ χρῆστες ἀκινδύνων μολότωφ, βάζοντας φωτιὲς στοὺς κάδους σκουπιδιῶν, ἔχουν μετατραπῆ σὲ ἐπιθετικὸ στρατό, προσπαθῶντας νὰ σκοτώσουν τοὺς ἀστυνομικούς, ἐφ’ὅσον αὐτοὶ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἐχθροὶ σὲ πεδίο μάχης. Φυσικὰ οἱ ἀστυνομικοὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ αὐξημένο μῖσος τῶν διαδηλωτῶν ἐναντίον τους, ἐνῷ γνωρίζουν κάλλιστα ὅτι παίζουν τῶν ῥόλο τῶν λυκοσκύλων τοῦ Κατεστημένου, καὶ ὅταν δαγκώνουν ὑπάρχει πρόθεση τοῦ δαγκωμένου νὰ σκοτώσῃ τὸν δαγκωτή.

Στὴν Ἑλλάδα τὸ ἀντίστοιχο κίνημα τῶν ἀναρχικῶν ἐνεφανίσθη ὡς ἡ ἐπιθετικὴ ὁμὰς τοῦ Ῥουβίκωνα, ἀλλὰ ὁ ῥόλος του στὴν κατεδάφιση τοῦ καθεστῶτος τοῦ ἕλληνος Κουίσλινγκ τῆς ΕΕ, Ἀλέξη Τσίπρα, εἶναι δευτερεῦον ἐφ’ὅσον ἀπό μόνη της ἡ παρουσία τῆς μελοθάνατης μὲ γάγγραινα Ἑλλὰς μέσα στὸ ἄρρωστο σῶμα τῆς ΕΕ εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ παίξῃ ἀποφασιστικὸ ἀποσυνθετικό ῥόλο.

Ἡ σημερινὴ ἐπαναστατικὴ κατάσταση στὴν Γαλλία, σίγουρα θὰ βοηθήσῃ νὰ ἐπιφέρῃ τὴν τελικὴ ταφόπλακα στὴν ΕΕ, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιήσῃ τὸ ὄνειρο τῆς νεολαίας γιὰ ῥιζικὴ κοινωνικὴ ἐπανάσταση. Ἡ εὐκαιρία ποὺ εἶχε ἐμφανισθῆ μὲ τὸν Λένιν τὸ 1917 καὶ τὴν ἵδρυση τῆς ΕΣΣΔ δὲν φαίνεται νὰ δύναται νὰ ἐπαναληφθῆ. Πάντως, ὁ νέος γαλλικὸς Μάης 2016 σίγουρα θὰ δώσῃ μεγάλη ὤθηση στὴν μετατροπὴ ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης σὲ ἐθνικοσοσιαλιστική.


Δημήτρης Κιτσίκης                                               27 Μαΐου 2016

160 comments:

 1. Οι αναρχικοί είναι κωλόπαιδα και κτήνη για εμένα. Θα τους τουφέκιζα μαζί με τους γονείς τους αύριο κιολας εάν μπορούσα, ένα μάτσο ζώα και κτήνη. Οι τζιχαντιστές πιο πολιτισμένοι είναι...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντι (Β)ΡωμηοςMay 27, 2016 at 4:26 AM

   Ηρεμα τεκνο του Αβρααμ που θα τους τουφεκιζες!
   Το πολυ να ριξεις καμια φαπα απο τον οχλο σε καναν πολιτικουλη ..να μην φανεις κιολας!

   Delete
  2. Αντι (Β)Ρωμηέ, καμαρώνω καθημερινά τους ελλαδίτες, εσάς δηλαδή, τους Αίλυνες και πόσο αντιστέκεστε στα 4 στην Πλατεία Ταξύν με πιτόγυρο, μπύρα και γαλακτομπούρεκα.

   Delete
  3. Αντι (Β)ΡωμηοςMay 28, 2016 at 12:10 PM

   Γιατι να αντισταθω ματια μου...σε ποιον .Στον μαγκα τον Ευρωπαιο?
   Επισης Δεν μου αρεσει το γαλακτομπουρεκο

   Delete
 2. Α και Κομμουνιστές/μπολσεβίκοι με αναρχικούς μισιούνται θανάσιμα!

  ReplyDelete
 3. Ἡ κατάσταση ποὺ περιγράφει ἡ ἀνάρτηση θυμίζει τοὺς πίνακες ποὺ δείχνουν τὴν ἀνθρωπότητα νὰ διαγκωνίζεται, σπρώχνοντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο πρὸς τὰ σαγόνια τῆς Κολάσεως.

  ReplyDelete
 4. Κων/πολίτη, ἐσβήσθηκε κατὰ λάθος ἡ ἐρώτησἠ σου περὶ μικροαστῶν καὶ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ.Ἀλλὰ ἐπρόφθασα καὶ τὴν ἐδιάβασα. Ναί, ὁ φασισμὸς εἶναι ἡ ἰδεολογία τῶν μικροαστῶν. Ἀλλὰ ἡ μικροαστικὴ ἰδεολογία δὲν προωθεῖ τὴν γνώση.Συνεπῶς ὁ ἡγέτης τοῦ φασιστικοῦ καθεστῶτος πρέπει νὰ τὸ γνωρίζῃ καὶ νὰ κατευθύνη τὴν μικροαστικὴ μᾶζα πρὸς περισσότερη πνευματικὴ ζωή. Ὁ Χίτλερ ἔλεγε κάπως ἄκομψα: "Ὁ ὄχλος εἶναι γυναῖκα καὶ πρέπει νὰ βιασθῇ!" Ὁ Μουσσολίνι εἶχε ἀπέχθεια γιὰ τὸν ἀντισημιτισμὸ ποὺ προωθοῦσε ὁ ἰταλικὸς ὄχλος καὶ προσεπάθη νὰ τοὺς ἐκπαιδεύση καὶ θὰ τὸ ἐπετύγχανε ἐὰν τὸ 1938 δὲν τοῦ ἐπέβαλε ὁ Χίτλερ τὸν ἰταλικὸ ἀντισημιτικὸ νόμο. Ἡ μικροαστικὴ νοοτροπία εἶναι ὁ θάνατος τοῦ πνεύματος ποὺ κατεδικάσθη ἀπὸ τὸν Μπαλζὰκ καὶ ὅλους τοὺς μεγάλους Γάλλους συγγραφεῖς τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μικροαστισμός εννοείτε την μιζέρια την πνευματική του όχλου;

   Delete
  2. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Προωθεί καμμία Αναγεννησιακή Ιδεολογία από τις τρεις, την Γνώση; Ή μόνον οι Θρησκείες;

   Delete
  3. Αυτή η αναζήτηση όλη περί ρης Γνώσεως μου θυμιζει τους Γνωστικιστές, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξαναβρούν στην Ψυχή την Γνώση την χαμένη για να επιστρεψει στον Δημιουργό, μέσω σταδιακής μυήσεως.

   Delete
 5. ...καὶ τὸν πρώην ὑπουργὸ οἱκονομικῶν Ἀλέκο Παπαδόπουλο,σὲ ὁμιλία του ποὺ ἐπικροτοῦσε τὰ μνημόνια.

  ReplyDelete
 6. Κωσταντῆ, τὸ τελευταῖο σου σχόλιο τί σχέση ἔχει μὲ τὰ προηγούμενα; Ἔρχεται comme un cheveu sur la soupe.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Je veux dire que la καταδίκη τοῦ μικροαστισμοῦ μπορεῖ νὰ ἔλθει ἀπὸ τὸν μεγαλοαστισμό.

   Delete
 7. Παρεμπιπτόντως, Κωνσταντινουπολίτη, θὰ τοῦς ντουφέκιζες ὁ ἴδιος ἤ θὰ ἔδινες τὴν ἐντολή;;Διότι ξέρεις,οἱ τάξεις δὲν ὁρίζονται τόσο ἀπὸ τἠν οἰκονομικὴ ὄσο ἀπὸ τὴν πολιτική τους ἰσχύ.Π.χ.ἄν ἐγώ κουνάω τὸ δαχτυλάκι μου καὶ πέφτουν κάτω καὶ μὲ προσκυνᾶνε ἕνα ἑκατομμύριο νοματαῖοι,ἐ,μπορῶ νὰ ἀντέξω λίγη λιτότητα.Τὸν πλοῦτον πολλοί ἐμίσησαν,τὴ δόξα,οὐδείς.

  Ἑπειδὴ λοιπὸν τὰ χειρωνακτικὰ καὶ τὰ ὑπαλληλικά ἐπαγγέλματα δὲν ἀποφέρουν δόξα,τὰ ἐπαναστατικά κινήματα εἶναι ὄχημα γιὰ κάθε φιλόδοξο νέο ἤ κοτσονάτο ποὺ θέλει νὰ ἀναδειχθεῖ.Σὲ κάθε ἐπανάσταση συρρέουν τυχοδιῶκτες ἀπὸ τἄ τέσσερα σημεία τῆς οἰκουμένης.Τίποτε τὸ ἐπαναστατικό δὲν ἔχει αὐτὴ ἡ διαδικασία.Οἱ ἀπελπισμένοι συντρέχονται ἀπὸ τοὺς φιλόδοξους σὲ κάθε ἀγέλη θηλαστικῶν.Εἶναι ἀπλως μιὰ βίαιη κατάσταση ποὺ ὀνομάζεται πότε ἐξέγερση,πότε ἐπανάσταση, πότε πόλεμος,ἀντί νὰ λέγεται πυρκαγιά,ἐπιδημία ἤ πλημμῦρα.Τὸ μόνο ἐπαναστατικὸ πράγμα εἶναι ἡ αὐτογνωσία,διότι εἶναι ἐπανάσταση τῆς ψυχῆς ἐνάντια στὶς ἀναποδιὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ίδιος. Τους έχω μεγάλο άχτι τους αναρχικούς. Είναι ίδιοι οι δυνάμεις του Χάους στο Total War Warhammer.

   Delete
  2. Ἀμ, δὲν γίνεται...ἐκτός ἄν εἶσαι κρυμμένος...ἀλλὰ αὐτὸ λέγεται νομίζω ἀκροβολισμός ἤ κάτι τέτοιο.Τυφεκισμός γίνεται μὲ παράγγελμα,καὶ μακριά ἀπὸ μᾶς φτοὺ, φτοὺ τέτοιο πράγμα.Ἰησοὺς Χριστὸς νικᾶ κι ὅλα τὰ κακὰ σκορπᾶ.

   Delete
  3. ..Tὸ δὲ παράγγελμα τὸ δίνει ἀξιωματικός,ἤ,σὲ περίπτωση ἐπαναστάσεως,κομισσάριος.Λοιπόν,κοιτάξτε... ἔχω τὴν ἑξῆς ἐντύπωση.Νομίζω πὼς ὑπάρχουν στὴν κοινωνία ὄργανα ποὺ ἐπιτελοῦν τὴν ἀρκετὰ παράξενη λειτουργία τοῦ νὰ φροντίζουν ἀπὸ πρὶν ὅτι,σὲ περίπτωση ἀλλαγῆς καθεστῶτος,οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι θὰ βρίσκονται σὲ καλὴ θέση στὴν ἱεραρχία άνεξαρτήτως μεταβολῶν.

   Εἶναι σὰν ἀσφαλιστικές ἑταιρίες.Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὸν...γνωστικισμό ποὺ λέει παραπάνω
   ὁ Κ.πολίτης.Γνώση χωρίς συναίσθημα ἴσον ὑπολογισμός.Καὶ μυστικισμός,ποὺ προσπαθεῖ νὰ δώσει ψυχὴ στὸν ὑπολογισμό.

   Delete
  4. Ο υπολογισμός που λες είναι ο ρατσιοναλισμός. Ο μυστικισμός μοιάζει με την...αλχημεία. Ναι μεν δουλεύεις με τα άψυχα μέταλλα μα δουλεύοντάς τα τους προσδίδεις και μίαν...Ψυχή!

   Delete
  5. Έχεις 100% δίκαιο για τον μυστικισμό. Ακριβώς έτσι. Με μία διαφορά. Μήπως η ίδια η Γνώση έχει Ψυχή και ο μυστικισμός απλώς την ανακαλύπτει; Σαν να έχεις μπροστά σου μία γυναίκα. Εκτός από το σώμα της μετά ανακαλύπτεις και τον εσωτερικό της κόσμο, εφόσον βέβαια το επιθυμείς. Κάτι ανάλογο.

   Delete
  6. Τόχα σχολιάσει πρωτύτερα ἀλλά χἀθηκε.Ναὶ ἡ γνώση εἶναι τρόπον τινὰ τὸ ἄλλο φῦλο,ναὶ δὲν εἶναι οὐδέτερη,ἀλλὰ δὲν σὲ ἀφήνει νὰ μπεῖς στὸ παλάτι ἄν δὲν εἶσαι ἀγνός.Δηλαδὴ ἡ ἀγνότητα εἶναι προϋπόθεση γιὰ τὴ γνώση, ἀλλιῶς ἡ γνώση εἶναι φύλλο συκῆς ποὺ καταντάει ἀμπελόφυλλο γιὰ μουχλιασμένα ντολμαδάκια.

   Delete
 8. Σημ.Πολλοί μέλλοντες ἀστοὶ περνοῦν μιὰ περίοδο κρυπτείας,μὲ εἴλωτες τὰ μέλη τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καὶ ἄλλους μικροαστούς,στοχεύοντας στὴν ἐκβιαστικὴ προλεταριοποίησή τους.Ὑπάρχει καὶ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ τὸν μικροαστισμό.

  ReplyDelete
 9. Κύριε Καθηγητά, πιστεύετε ότι ο Σύριζα στηρίζει την αστική μεσαία τάξη, σύμφωνα με την έως τώρα πολιτική του;

  Εγώ πιστεύω ότι ο Σύριζα πρέπει να ξαναψηφιστεί από το λαό, ασχέτως αν απέτυχε. Εσείς τι λέτε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ κόσμος πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ἀναζητῇ λύση μὲ κοινοβούλιο καὶ ἐκλογές. Μητσοτάκης ἤ Τσίπρας εἶναι οἱ δύο πλευρὲς τοῦ ἰδίου νομίσματος.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Συντηρητισμός και Σοσιαλ(κιναιδο)κρατία.

   Delete
  3. Ένοχε τί να σου πω...πονέσανε τα μάτια μου με το σχόλιό σου. Σοβαρά τα λες; Δεν θα βάλατε ΠΟΤΕ μυαλό ρε ελλαδίτες! Μα ποτέ!

   Delete
 10. Καθηγητά σας είχα ρωτήσει και εάν με τον όρο "εθνικοσοσιαλιστική", εννοείτε Φασιστική, Ναζιστική ή Εθνικομπολσεβικική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ φασισμὸς εἶναι ἕνας μὲ διάφορες παραλλαγές. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὸν φιλελευθερισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό. Ὅσο γιὰ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ ποὺ προωθῶ, πρόκειται γιὰ μία σύνθεση φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ γιὰ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Δημήτρς Κιτσίκης

   Delete
  2. Ναι το γνωρίζω ήδη αυτό. Εγώ ρωτώ εάν θα γίνει Εθνικοσοσιαλιστική με την έννοια της Λευκής αλληλεγγύης, των Δυτικο/Κεντροευρωπαίων.

   Delete
  3. Το λέω για ποιόν λόγο. Επειδή γνωρίζω τα Εθνικιστικά κινήματα ΌΛΑ, μα ΟΛΑ μηδενός εξαιρουμένου έχουν πρότυπο τον Χίτλερ και τον θαυμάζουν, και ποτέ τον Μουσολίνι καθώς ο πρώτος επισκίασε τον δεύτερο.

   Delete
 11. Φιλελευθερισμός(Ιταλία):

  https://www.youtube.com/watch?v=4d0uYfyzFhI

  Εθνοκομμουνισμός(Κίνα):

  https://www.youtube.com/watch?v=Xq-I0JRhvt4

  ReplyDelete
 12. Το να κατηγορούν την διαφήμιση δε για ρατσισμό είναι αστείο! Οι Ημίθεοι Κινέζοι με τρομερό πολιτισμό όντας η πρώτη δύναμη παγκοσμίως δεν συγκρίνονται με τους νεολιθικούς υποσαχάριους νέγρους εν έτει 2016. Τί πολιτισμικό υποδείξανε ποτέ οι νέγροι; Ποίος...νοιάστηκε για το εάν θιχτήκανε; Έλεος δηλαδή αποτελεί ύβρη να εξισώνεται ένας Κινέζος με έναν νέγρο. Οι Άραβες και οι Οθωμανοί τους ειχαν στην καλλίτερη θέση. Να φυλάνε τα χαρέμια τους. Ακόμη περιμένω ένα, έστω και ένα πολιτισμικό επίτευγμα των νέγρων. Ουδένα δεν έχουν. Μόνον η Αιθιοπία έχει, κανείς άλλος. Και μάλιστα η Αιθιοπία έχει Έλληνα Χριστιανό Άγιο.

  ReplyDelete
 13. Οι μοναδικοί Αφρικανικοί πολιτισμοί υπήρξαν στην Βόρεια πλευρά της και την Αιθιοπία. Οι Βόρειοι όμως Αφρικανοί δεν είναι νέγροι. Είναι Βέρβεροι(Κρομανοειδείς+Σαχάριοι), Σαχάριοι, μερικοί Μεσογειακοί και Αραβικοί/Οριενταλικοί. Οι Αιθιοπίδες παρουσιάζουν Ευρωπιδικά γνωρίσματα. Τυχαίο; Σίγουρα ΟΧΙ! Έχω βαρεθεί να μου κλαίγεται ο κάθε ένας νέγρος επειδή η φύση τον έκανε νέγρο. Εάν είναι μάγκας να βοηθήσει την χώρα του και να αφήσει ήσυχη την Οικουμένη. Ζει δεν ζει, το ίδιο είναι. Ναί το ίδιο. Έχουν μάθει όλοι και κλαίγονται χειρότερα από ότι κάνουν οι Εβραίοι με το ολοκαύτωμα, που μάλιστα έχουν σταματήσει να το αναφέρουν πλέον οι περισσότεροι, μιάς και δεν είναι για καύχημα. Τους βρήκανε και τους σκοτώσανε, δεν πεθάνανε και ηρωικά....πόσα ολοκαυτώματα και γενοκτονίες έχουν γίνει; Η Ανθρωπότητα αυτό ήταν, είναι και θα είναι, αυτή είναι η κατάρα της μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Βλέπετε κανείς να ζητά πολεμικές αποζημιώσεις για τους Περσικούς πολέμους και για την εκστρατεία των Σασσανιδών το 614μ.Χ.;;;

  ReplyDelete
 14. Και ο ελλαδίτης έτσι κλαίγεται ότι κάποτε πριν από 26 αιώνες αυτός έδωσε τα φώτα στην Οικουμένη. Εάν ακούτε κάποιον να καυχέται ή να κλαίγεται με τέτοιον τρόπο σίγουρα έχει κόμπλεξ κατωτερότητας. Το θέμα είναι τί κάνεις τώρα, σήμερα. Αυτό θα αφήσεις πίσω σου αύριο...και φυσικά εάν το μέλλον θα ανήκει σε εσένα ή όχι...για το τελευταίο συγχαίρω τους νέγρους. Πληθυσμιακά και εάν γίνει ο πόλεμος του Καθηγητού, που εγώ το πιστεύω, αυτές οι μάζες θα εποικήσουν μαζικώς την Ευρώπη αλλά και την Μ.Ανατολή πιθανώς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγω εχω ακουσει παμπολους Ελλαδιτες να ζητουν πνευματικα δικαιωματα για την Ελληνικη Γλωσσα και τους Φιλοσοφους ..και διαφορα περιεργα!

   Delete
  2. Ναι για την μάσα φίλε. Μπας και τσιμπήσουν τίποτα χιλιάρικα και από εκεί. Το κατοχικό δάνειο γιατί νομίζεις το θέλουν; Για να επενδύσουν τα χρήματα στην ανάπτυξη της Ελλάδος ή για να τα σκορπίσουν σε φαγάδικα και σκυλάδικα όπως κάνανε εδώ και 42 χρόνια;

   Delete
 15. Αὐτὸ μοῦ θυμίζει αὐτὰ ποὺ λέγαμε μὲ τὸν Γιἀννη τὸν Ἔνοχο. Ἅν ἕπαιρνες ἕναν Ἕλληνα τῆς ἀρχαιότητας καὶ τοὔλεγες,κοίταξε νὰ δεῑς, ἐσύ δὲν τὸ ξέρεις, ἀλλὰ ἤσουνα πάντα ὁ Χριστιανός,αὐτὸς μπορεῖ καὶ νὰ τὸ δεχόταν.Θὰ σούλεγε, ἐντάξει. Τότε, ὁ Δίας καὶ ὁ Ἑρμῆς κι ὁ Ἀπόλλων ἦταν τελικά ὑποστάσεις. Πῶς ἔχουμε τὴν Παναγιὰ τὴν Ἐλεοῦσα, τὴ Γοργοεπήκοο, τὴν Παρθένα-ἔτσι καὶ γὼ εἶχα τὸν Δία Σωτῆρα, τὸν Ξένιο, τὸν κ.λπ. κ.λπ.Ἑκεὶ ποὺ θὰ τὰ χαλάγατε, εἶναι ἄν ὑπῆρχε κάτι ῥιζικὰ ἀσυμφιλίωτο, καὶ δὲν θὰ μποροῦσε κάτι νὰ τὸ ὑπαγάγει σὲ κάτι ἄλλο.

  Κοιτάξτε τῶρα τὴν πλάκα. Αὐτὸς ποὺ δυσκολεύεται νὰ ὑπαχθεῖ σὲ κάτι ἄλλο εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι ἤδη ὑποταγμένος. Ἅν εἶμαι δοῦλος τοῦ Κυρίου δύσκολο νὰ ἐλευθερωθῶ, για νά...σκλαβωθῶ στὸν κομμουνισμό.Πιὸ εὔκολο εἶναι τὸ ἀφεντικὸ μου νὰ γίνει δοῦλος σὲ πιὸ μεγάλο ἀφεντικὸ καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσω(αὐτὸ εἶναι μεταξὺ ἄλλων ἡ φεουδαρχία).

  Ὑποψιαζόμεθα λοιπὸν ὅτι ἠ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση, γιὰ παράδειγμα, διευκολύνθηκε ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Σουλτάνος εἶχε καταχρεωθεῖ στοὺς ξένους.Ὑποψιαζόμαστε ἐπίσης ὅτι ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ γαλλικὸ κράτος στὸν φασισμὸ θὰ διευκολυνθεῖ ἀπὸ τοὺς σοσιαλιστές,ἄν πράγματι αὐτοὶ εἶναι μανοῦλες στὸ νὰ χρεώνουν τὸ Δημόσιο ἀπανταχοῦ τῆς γῆς.

  Ἁναρωτιέμαι ἄν ὁ φασισμός πιὸ πολύ μὲ τὸν σοσιαλισμὸ συγγενεύει καὶ νομίζω κε Κιτσίκη ἔχετε γράψει πολὺ ἐνδιαφέροντα πράγματα πάνω στὰ φασιστικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ παλιοῦ ΠΑΣΟΚ.

  ReplyDelete
 16. ...ἴσως ὅμως ὁ φασισμός νὰ ἔρχεται σὰν μιὰ ἀντίδραση τοῦ μοναρχικοῦ ἐνστίκτου ἔναντι τοῦ κομμουνιστικοῦ πολὺ λιγότερο,τοῦ δὲ σοσιαλισμοῦ πολὺ περισσότερο.Συγκεκριμένα,νὰ ζητᾶ μιὰ ἀναδιανομὴ ἐπὶ ἡθικῆς βάσεως,ὄπως τὴν ἔκανε κάποτε ἡ Πεφωτισμένη Δεσποτεία-ὁ βασιλιὰς ἀνταμείβει αὐτὸν ποὺ τοῦ εἶναι πιστός.

  Νομίζω πὼς συνηθίζεται νὰ προηγεῖται τῶν φασιστικῶν κινημάτων μιὰ σοζιαλίζουσα φάση,ποὺ στὸ τέλος της ὁ κόσμος διαπιστώνει ὅτι τὸ μόνο ποὺ ἔγινε ἦταν νὰ χρωστάει στὶς τράπεζες.

  Κάτι ἀκόμα-ἔχω μιὰ θολὴ ἐντύπωση ὅτι οἰ καλούμενοι μπαχαλάκηδες συνδέονται μὲ αὐτὸ ποὺ λεγόταν σοσιαλφασισμός,καὶ δὲν ξέρω τί εἶναι.

  ReplyDelete
 17. Δημήτρη, σχόλιο για τις συμφωνίες που υπέγραψαν Πούτιν-Τσίπρας;
  Δεν βλέπεις στενότερη ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος-Ρωσίας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από την στιγμή που εχάσαμε βλακωδώς την Ανατολική Θράκη έπαυσε και κάθε πιθανότης συνεργασίας ενεργειακής φίλε Πανίκα. Όσο η Βουλγαρία αποτελεί σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, λόγω του παν-σλαυιστικού της παρελθόντος, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η χώρας μας δεν έχει μεγάλη ενεργειακή χρησιμότητα, πλην των Αιγαιακών κοιτασμάτων της. Συνεπώς ξέχασε αγωγούς τύπου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

   Delete
  2. Πλανασαι πλάνην οικτράν αν νομίζεις οτι στην Ελληνική Α.Ο.Ζ. δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνον αλμυρό νερό, ψάρια και φύκια. Οφείλεις να ενημερώνεσαι φίλτατε.
   Η Κύπρος διαθέτει 3 κοιτάσματα τυπου Zohr και νοτίως της Κρήτης 3 και 1 βορειοδυτικά των Χανίων. Αν το θέμα θέμα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων ενδιαφέρει εσένα, αλλα και τους υπόλοιπους αναγνώστες αυτού του blog δύναμαι να σας παραθέσω πληθώρα ερευνών ξένων εταιριών, κρατών ακόμη και τραπεζών (οπως η Ντοιτσε Μπανκ) που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι σενάρια αλλα δεδομένα.

   Delete
 18. Καταχαρηκαν οι Ελλαδιτες με τον Πουτιν αν μπορουσαν θα του εδιναν τα παντα ,όλη την χωρα...

  Δεν πρεπει να γινονται πολλες δουλειες με τους Ρωσους μονον οι κανονικες συμφωνιες μεταξυ κρατων και απο κει και περα χριστιανοτουρκικο "φραγμα" για να μην κατεβουν...καθως εχουν παρει πολυ αερα !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dat trolling though....too obvious to be genuine.

   Delete
  2. Ρε συ δεν τρολαρω,
   απλως μπερδευομαι..καθως διαβαζα που ο Δημητρης ελεγε συνεχεια πως οι Πανσλαυιστες Ρωσοι ειναι απειλη..οσο και αν του αρεσει η Ρωσια...

   Delete
 19. Απάντηση στὸν Πανίκα: Οἱαδήποτε συμφωνία μὲ τὴν Ῥωσία συμφέρει τὴν Ἑλλάδα, πόσῳ μᾶλλον ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν συμφωνία τῶν ΗΠΑ γιὰ Νέα Γιάλτα καὶ μὲ προοπτικὴ τὴν μελλοντικὴ προεδροποίηση τοῦ Τράμπ, στὶς ΗΠΑ, φίλου τοῦ Πούτιν. Ποτὲ ἡ Ῥωσία δὲν κλείνει συμφωνία στὸ Αἰγαῖο χωρὶς προηγούμενη συμφωνία μὲ τὶς ΗΠΑ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Τσίπρας.Νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ὁ κύριος ἐχθρὸς τῶν ΗΠΑ δὲν εἶναι ἡ Ῥωσία εἶναι ἡ Κίνα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ήδη μου είχατε πει σε ερώτηση που σας είχα κάνει γιατί από την ΣινοΕλληνική συμμαχία που υπεστηρίζατε το 2000, αλλάξατε στάση και είπατε ακριβώς ότι η Ελλάς θα καταφέρει να ανακάμψει με την βοήθεια της συμμάχου των ΗΠΑ, Ρωσσίας κλείνοντας την απάντησή σας.


  Μία ερώτηση. Η Κίνα δεν μένει αμέτοχη σίγουρα στην δημιουργηθείσα Αμερικανορωσσική συμμαχία. Ήδη προσεχώρησε σε οικονομική/στρατιωτική συμμαχία με τα σουνιτικά κράτη της Κεντρικής Ασίας και το Πακιστάν. Όμως δεν υπάρχει κοινό συμφέρον για μία οικονομική συμμαχία/συνεργασία Ε.Ε. και Κίνας; Το λέω γιατί αμφότερες δυνάμεις είναι εχθροί των ΗΠΑ. Δεν εννοώ την σημερινή Ε.Ε. αλλά ό,τι παραμείνει από αυτήν. Τί πιστεύετε; Δηλαδή, η Γερμανία θα παρατήσει τις ιμπεριαλιστικές της προσπάθειες μετά τον διαμελισμό της Ε.Ε. ή θα πάει με το μέρος της Κίνας μαζί με τα κράτη-δορυφόρους της. Να υπενθυμίσω ότι η Γερμανία είναι εδώ και αιώνες σφόδρα αντιΡωσσική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ Γερμανία τῆς διαλυμένης Εὐρώπης, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρώπης ὡς φασιστικοποιημένες θὰ πᾶνε μὲ τὴν Ῥωσία. Ἡ Κίνα θὰ παραμείνη ἀπομονωμένη μὲ σύμμαχο ἴσως τὸ Ἰσλὰμ καὶ μερικὲς χῶρες τῆς Ἀσίας.Τὸ άντίστοιχο τοῦ Χίτλερ σήμερα εἶναι ὁ Πούτιν ἀλλὰ ὀλιγώτερο "τρελλός".Τὸ ὅλο παιχνίδι ἐν ὄψει τῆς τελικῆς ΗΠΑ-Κίνας ἀναμετρήσεως ὅπως τὸ βλέπει ὁ Τράμπ, παίζεται γύρω ἀπὸ τὶς συμμαχίες: ποῖος θὰ ἔχῃ τὶς περισσότερες.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ευχαριστώ! Επιτέλους η Ρωσία θα ηγεμονεύσει της Ευρώπης. Πώς αλλάζουν τα πράγματα σε λίγα μόλις χρόνια...το 1942 ηγεμόνευε η Γερμανία και κόντευε να φάει την Σοβιετική Ρωσία και εάν το πετύχαινε θα της έκανε damnatio memoriae. Η Λατινική Αμερική θα παίξει καθόλου ρόλο;

   Delete
 21. ἄσκαυλοςMay 28, 2016 at 3:28 PM

  Δυστηχως η ορθοδοξια θα δυναμωσει...ηδη εχει αρχισει ..
  Με το που πατησε το ποδι του ο πουτιν επρεπε να τυφεκιστει

  ReplyDelete
 22. Tὸ κλίμα ποὺ δείχνει νὰ ἐπικρατεῖ παγκοσμίως εἶναι ἐκ πρώτης ὄψεως...δαρβινιστικό,καὶ τὰ σύνολα ποὺ συσπειρώνονται εἶναι ἀφενὸς ἡ μεσαία τάξη,ποὺ ἔλκει τὴν μικρομεσαία,καὶ, στοὺς παραδοσιακοὺς λαοὺς καὶ τοὺς μετανάστες,ἡ οἰκογένεια-ἐπιχείρηση.Ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ καθοδηγεἶται βέβαια ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις στὶς ὁποῖες ἐργάζεται.

  Αὐτὲς οἱ τελευταῖες προσφέρουν βέβαια τὸ ὀργανωτικὸ πρότυπο γιὰ ὁποιαδήποτε συσσωμάτωση ἀνθρώπων,καὶ στὸ κέντρο τῆς ἐπιχείρησης βρίσκεται ὁ λογιστής. Ἡ ἐπιχείρηση λειτουργεῖ μὲ κέντρο τὴν μισθοδοσία,καὶ ἐφόσον ἡ μισθοδοσία γίνεται μὲ χρῆμα, ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν ἐπιχειρήσεων εἶναι οἱ τράπεζες ποὺ παρέχουν τὰ χρήματα. Ἕτσι,μιὰ ἐταιρία παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἀνθρωποκτονίας,ἕνα κίνημα γιὰ τὴν αὐτοδιάθεση τῆς Καισαριανῆς καὶ ἕνα φασιστικό κόμμα βρίσκονται ὅλα ὑπαγόμενα στὸ ἔλεος τῶν τραπεζῶν.

  Τὸ λενινιστικὸ κόμμα θυμίζει σὲ ἀρκετὰ σημεῖα ἕναν συνδυασμὸ καπιταλιστικῆς ἐπιχείρησης καὶ ἐπιμορφωτικοῦ συλλόγου. Τὸ δὲ φασιστικὸ κόμμα ἕναν παραστρατιωτικὸ σύλλογο.Γιὰ νὰ κινηθοῦν ὅλοι αὐτοὶ χρειάζονται ῥευστό.

  ReplyDelete
 23. Replies
  1. Ζωρόαστρη συμφωνούμε με το τραγούδι επί το πλείστον. Όμως, μία χώρα σαν το ελλαδιστάν ζει με μούμιες. Ο Θεοδωράκης είναι ανάλογη μούμια. Δεν γίνεται να κάνεις επανάσταση εν έτει 2016 με Θεοδωράκη, Ξυλούρη και Γλέζο, μα ούτε και με "Πογκρόμ"...Κάτι σαν το Τέθριππον χρειάζεται. Νέο.

   Delete
 24. Ἑγὼ παίζω τὸ βιολί μου καὶ ἄν σᾶς σπάω τὰ νεῦρα ἀπὸ τὴν παραφωνία αὐτὸ θὰ δείξει.Ἡ ἀνάρτηση φέρνει μπρὸς τὸ ζήτημα τῶν τάξεων. Τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ ὁ στρατός ἔχουν πάντα φιλομοναρχικές τάσεις,διότι μόνον ἡ μοναρχία μπορεῖ νὰ θεμελιώσει ἠθικἀ ἕνα σύστημα κυριαρχίας(βλ. τὴν ἐπιμονὴ τοῦ Γιάννη τοῦ Ὅχι Τόσο Ἑνόχου γιὰ τὴ Ῥ.Αὐτοκρατορία). Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ἡ Κίνα συμβολίζει τὴ μοναρχία καὶ ἡ Δύση τοὺς ἀστούς.

  Οἱ ἀστοὶ εἶναι κλέφτες.Αὐτὸ ἐν μέρει προσπάθησαν νὰ δείξουν οἱ... μπουρζουάδες Κάρλ Μάρξ καὶ Μπέρτολτ Μπρεχτ. Οἱ ἀστοί νίκησαν στὴ Δύση μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου.Τὸ τραπεζιτικό κεφάλαιο εἶναι λεφτά τῆς Μονόπολη. Οἱ σοσιαλιστές εἶναι πράκτορες τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου καὶ ἐθίζουν τὸν κοσμάκη στὰ λεφτά τῆς μονόπολη.Ὁ Τρίτος (Πλανητικός) Πόλεμος ἐνάντια στὴν Κίνα εἶναι ἀπόπειρα ἐκ μέρους τοῦ τραπεζιτικοῦ κεφαλαίου νὰ ἀντικαταστήσει τὴν πηγὴ τοῦ Χαρτονομίσματος,τὴν Κίνα, μὲ τὰ λεφτά τῆς Μονόπολη ὥστε νὰ ἀποκτήσουν ἀναδρομικά ἀξία.Τὸ εὐρώ φτιάχτηκε σὰν παράρτημα τοῦ δολλαρίου μὲ τὸν ἴδιο σκοπό.Μόνο μασωνοειδής μπορεῖ νὰ εἶναι ἠ θρησκεία ποὺ στηρίζει τέτοιο σύστημα.Ἡ Δύση ἀποκλείεται νὰ κερδίσει τὴν Κίνα,δὲν ὑπάρχει τέτοια περίπτωση, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, μπορεῖ ὅμως ἡ σύγκρουση νὰ ἐξαφανίσει σχεδὸν τὸ ἀνθρώπινο εἶδος.Στὴν περιοχή μας αὐτὴ ἡ διαδικασία ἀντικατάστασης τοῦ μοναρχικοῦ νομίσματος ἀπὸ τὸ τραπεζικό ἐπιτάχυνε στὸ πΑΡΕΛΘῸΝ τὴν πτώση τοῦ Βυζαντίου τὸν ΙΕ.αἰῶνα τὸ ἀργότερο καὶ ἀποσυνέθεσε τὴν Ὀθ.Αὐτοκρατορία τὸν 19ο-20ό.

  ReplyDelete
 25. Συμπλήρωμα.Στὴν περιοχἠ μας ἡ τελευταῖα ἐκδοχὴ ἀπολύτου μοναρχίας ἦταν ἡ Τουρκοκρατία,καὶ γιαὐτὸ ὅσο κι ἄν φαίνεται αὐτὸ παράξενο,ἡ χοῦντα,ποὺ στηρίχθηκε στὰ σώματα ἀσφαλείας,ἦταν φιλοοθωμανική,καθόλου φασιστική, καὶ γιαὐτὸ ἔχει πάρα πολὺ δίκιο ὁ κος Κιτσίκης γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ὡς λογική ἀπόληξη τῆς ἱδεολογίας τοῦ Παπαδόπουλου.Ὅμως,στὴν Ἑλλάδα,καὶ ἀκριβῶς γιὰ τὸν ἴδιο λόγο,ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός εἶναι μᾶλλον ἀρωγοὶ τοῦ ἀστισμοῦ παρὰ πολέμιοί του,στὸν βαθμὸ ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς ἑλληνορωμαιοοθωμανικῆς μοναρχικῆς κληρονομιᾶς.Κάτι τελευταῖο-ἱστορικοὶ δεσμοί συνδέουν,ἔχω τὴν έντύπωση,τὴν γαλλικὴ καὶ τὴν ὀθωμανικὴ μοναρχία.

  ReplyDelete
 26. Οποτες η Ρωμηοτουρκικη συνομοσπονδια εγινε ΡωσοΡωμηοτουρκικη?
  Ο Δημητρης δεν ελεγε πως οσο και αν αγαπαει την Ρωσσια,δεν θα πρεπει να εχουμε δουλειες μαζι τους και πως ξεχασαμε τον Σλαυικο κινδυνο?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο σλαυικός κίνδυνος παύει με την Νέα Γιάλτα στην περιοχή μας.

   Delete
  2. Γιὰ τὴ Ρωσορωμιοτούρκικη συνομοσπονδία.Ὁ Κύπριος Μακάριος Δρουσιώτης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ στήριξη τῆς ΕΣΣΔ στὸ Κεμαλικὸ καθεστὼς ἔκρινε τὸ Κυπριακό. Προκειμένου δηλαδὴ νὰ χαλάσει τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἅγκυρα,ἡ Μόσχα προτίμησε νὰ δεχτεῖ τὴν διχοτόμηση τῆς Κύπρου,καὶ τὸ ΚΚΕ ἐξωτερικοῦ(ὑποθέτω)καὶ τὸ ΑΚΕΛ σίγουρα τὸ καταλαβαν γι αὐτὸ καὶ ζητοῦσαν μή-ἀντιπαράθεση μὲ τὸν τουρκικὸ παράγοντα.

   Τὰ πράγματα ὅμως εἶναι διαφορετικὰ στὶς σχέσεις Ἁγ.Πετρούπολης-Ὀθ.αὐτοκρατορίας.Ἡ ἁγ.Πετρούπολη ἤθελε νὰ ῥοκανίσει τὴν Ὁθ.Αὐτοκρατορία γαργαλῶντας τὸν ἐθνικισμό τῶν Ῥωμηῶν,μὲ πρώτους καὶ καλύτερους τοὺς Φαναριῶτες.(Τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ,γιὰ παράδειγμα,πρόγονος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ,ἔχει κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη κάτι ἀπὸ φαναριώτικο πνεῦμα).Ἡ ἰδέα ἦταν (καὶ μᾶλλον εἶναι) νὰ γίνει ἔνα εἶδος πεφωτισμένης δεσποτείας,ἀ λὰ Πιέρ λὲ Γκράν,μὲ κοινοβουλευτικό μανδύα,στὴν χειρότερη περίπτωση,ποὺ νὰ βολεύει τὶς μορφωμένες ἐλίτ στὴν πρώην(καὶ νῦν)ὀθ.Αὐτοκρατορία,τοῦ κλήρου περιλαμβανομένου,σὲ μιὰν ἐκδοχὴ ὀρθόδοξης μεταρρύθμισης-ἀντιμεταρρύθμισης ποὺ να συμβαδίζει μὲ τὶς τεχνολογικές ἐξελίξεις τῶν τελευταίων αἰώνων.

   Τὸ πράγμα σκόνταψε,καὶ σκοντάφτει,ὅχι τόσο στὶς ἄλλες ξένες δυνάμεις ποὺ θέλανε πρῶτα νὰ προστατέψουν καὶ ἔπειτα νὰ μοιράσουνε τὴν ὀθ.Αὐτοκρατορία ὅπως θέλανε αὐτές,ἀλλὰ στὸ ἴδιο τὸ μοναρχικό ἔνστικτο Τούρκων καὶ Ῥωμηῶν,ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει Πεφωτισμένη Δεσποτεία ἤ ἔναν κοινοβουλευτικὸ μανδύα αὐτῆς.Οἱ παραδουνάβιες ἡγεμονίες εἶναι ἐνδεικτικὸ παράδειγμα.Ὅ λαός μισοῦσε τοὺς Φαναριῶτες ἡγεμόνες πολὺ περισσότερο ἀπὸ τοὺς Τούρκους,καὶ ὁ Ὑψηλάντης ταπεινώθηκε οἰκτρὰ στὸ κίνημά του στὴ Μολδοβλαχία ἀπὸ τὸ φτύσιμο ποὺ τοῦ κάνανε οἱ ντόπιοι.Γενικὰ οἱ ὀρθόδοξες χῶρες δὲν τὰ πάνε καθόλου καλὰ μὲ τὴν ἀντιπροσώπευση,μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες εἰκονομαχίας ἔχουν καταλήξει στὸ ἤ παρουσία τοῦ θείου ἐπὶ τῆς γῆς ἤ τίποτε.

   Delete
  3. Σημ. Ὑποψιάζομαι ὅτι χωρὶς αὐτὸ νὰ λέγεται,ὁ Ἐρντογὰν εἶναι πολὺ συμπαθῆς σὲ πάρα πολλοὺς Ἕλληνες.

   Delete
 27. Η σημερινή μεταμοντέρνα κοινωνία, θεμελιώθηκε στη μηδενιστική νοηματοδότηση της αυθυπερβατικής διάστασης του ανθρώπου. Πίστεψε ότι οι ελεύθερα αντικρουόμενες ατομικές επιδιώξεις εναρμονίζονται μόνες τους, κάνοντας τη δικαιοσύνη να ξεπηδά αυτόματα από την ατομική ελευθερία. Λάθος, κενό, μηδέν και κάλυψη κενού με κατανάλωση (αντικειμένων και ανθρώπων) .
  κ. Κιτσίκη, ο μικροαστισμός είναι κομάτι τόσο του αναρχισμού όσο και του φασισμού και του φιλελευθερισμού . Με διαφορετικές εκφάνσεις, βέβαια, σε κάθε του ρόλο, ωστόσο εκπορευόμενο, απο την ίδια πηγή.
  (Θα μπορούσε να πει κάποιος πως ένα όνομα αυτής της "πηγής" ειναι ο ιδεαλισμός. Εγώ, ως υλιστής, απορρίπτω τον ιδεαλισμό αλλά και τη μεταφυσική, διότι τα θεωρώ όργανα, που επιβάλλουν τον μικροσαστισμό και τρέφουν παραμύθια της χαλιμας. Παρόλα αυτά, εκτιμώ το ρόλο της θρησκείας όταν αυτή λειτουργεί οργανικά και κοινωτιστικά αποβάλλοντας τις κανιβαλικές μικροαστικές επιδιώξεις - και γιαυτό σέβομαι μέχρι ενός σημείου τη μοναστηριακή ζωή, κυρίως την ορθόδοξη).
  Οι ΗΠΑ αποτελούν το κέντρο του αναρχοφιλελεύθερου μοντέλου (οπλοκατοχή, ατομισμός, ιδιωτική υγεία, οι εταιρίες/κερδοφορία πανω απο κάθε μέτρο και (ανυπαρκτη) ηθική -που δαιμονοποείται ως "περιοριστική" στα yolo ψευδοπροτάγματα) . Συνοψίζοντας και αναφερόμενος στα σχόλια/παρεμβάσεις, σε μια σύγκρουση Δύσης-Κίνας , σαφώς η επιλογή μου είναι Κίνα. Εαν εμπλακεί η Ρωσία σε αυτή τη σύγκρουση, θα διαμελιστεί, αφού ένα σεβαστό κομάτι της Ρωσίας, είναι πιστό στον όμορφο αντι-δυτικό αγώνα.

  ReplyDelete
 28. Η Χρυσή Αυγή καλωσορίζει στην Πατρίδα μας τον ηγέτη της Ρωσίας Βλαδίμηρο Πούτιν

  Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

  Η Χρυσή Αυγή καλωσορίζει στην Πατρίδα μας τον ηγέτη της Ρωσίας Βλαδίμηρο Πούτιν. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται για την σύναψη μίας ισχυρής ελληνορωσικής συμμαχίας και για την συνεργασία των δύο Ορθοδόξων χωρών μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της εθνικής ασφάλειας.
  Δυστυχώς, η ξεπουλημένη σε αμερικανογερμανικά συμφέροντα κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου αρνείται την αληθινή προσέγγιση Ελλάδος-Ρωσίας, στήνοντας φθηνές εκδηλώσεις επικοινωνιακού τύπου χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.
  Μία ελληνορωσική συμμαχία θα προσφέρει τεράστια γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα και στις δύο χώρες. Θα δώσει την δυνατότητα στην Πατρίδα μας να ανακηρύξει την Ελληνική ΑΟΖ, να εκμεταλλευθεί τα πλούσια ενεργειακά μας κοιτάσματα προς όφελος του ελληνικού λαού και θα μετατρέψει την Ελλάδα σε μία πραγματικά κυρίαρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.
  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
  Γραφείο Τύπου

  Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/deltiatypou/view/h-chrush-augh-kalwsorizei-sthn-patrida-mas-ton-hgeth-ths-rwsias-bladimhro-p#ixzz4A35kn6VV

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Χ.Α. ανώνυμε θα πρέπει επιτέλους να σοβαρευτεί και όχι αντί να έρχονται σε αυτήν άτομα μορφωμένα, να φεύγουν. Τείνει να καταντήσει ένα Εθνικιστικό ΚΚΕ του 7% άντε 9%. Πρέπει επιτέλους να ενηλικιωθεί και ο Μιχαλολιάκος να καταλάβει ότι εάν δεν βάλει πνευματικά άτομα μέσα και δεν διώξει την σάρα και την μάρα σαν τον Γερμενή, τον Λαγό και τον Πατεράκη δεν θα πάει πουθενά.

   Delete
  2. Γερμενης...χαχα
   Επισης ας αφησει ο Μιχαλολιακος τον Κασιδιαρη να αναλαβει..που δεν λεει να την κανει απο την αρχηγια !

   Delete
  3. Ορίστε σου λεω Γερμενής και βάζεις τα γέλια, τί να πούμε μετά;

   Delete
  4. Και πώς να μην τα βάλεις;

   Delete
 29. Καθηγητά ο παράγων "μουσουλμάνοι" θα παίξει, ήδη παίζει, μεγάλο ρόλο. Σύμφωνα με την απάντησή σας παραπάνω η Κίνα θα έχει συμφέρον να πάει με το Ισλάμ και να το στηρίξει, καθώς σε ολη την Δυτική και Βορεια Ευρώη και στην Ρωσία τα μεγέθη τους δεν είναι αμελητέα. Παραδείγματος χάριν, αύριο βγαίνει η Λεπέν στην Γαλλία πρόεδρος και αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας. Οι 6,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι δεν θα κηρύξουν αυτομάτως τζιχάντ; Το ίδιο θα γινει και στην Αγγλία, Σουηδία, Γερμανία κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πολλά να δούμε μπροστά μας. Δεν έχει κριθεί τίποτα. Ένα είναι σίγουρο, δίχως αίμα δεν θα βρεθεί λύση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ελλην Και πια ειναι η νεα Γιαλτα..δηλαδη ποια η θεση μας !

   Delete
  2. Αντε παλι, ξανα-μανα με τα αιματα, τις σφαγες και τις κουτσαβακικες ονειρωξεις του ΚωνΠολιτη.
   Το πολυ πολυ να πεσει καμια φαπα.
   Τεκνο του Ιακωβ ωρίμασε και σταματα να ονειρευεσαι σφαγες....

   Delete
  3. Δεν τις ονειρεύομαι. Μα δυστυχώς ο Θεός μου έδωσε μία ευχή-κατάρα, να έχω μυαλό και αντίληψη μεγάλη. "Ωραία" θα ήταν να καθόμουνα 24/7 με τον Μαρινάκη, τον Μελισσανίδη και το nightstories, αλλά δεν έχω αυτή την "τύχη".

   Delete
  4. Στο Μπατακλάν πέσανε μαζεμένες πολλές "φάπες" σου υπενθυμίζω όπως και πλείστες "φάπες" πέφτουνε καθημερινώς σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και σύντομα θα πέσουν και στην Ευρώπη. Εσύ δεν τρως "φάπες" επειδή έχεις μικρό σβέρκο...όσο μεγαλύτερος ο σβέρκος τόσο μεγαλύτερη και η "χαρά" της "φάπας"...

   Delete
 30. Κων/πολίτης: "Η Χ.Α. ανώνυμε θα πρέπει επιτέλους να σοβαρευτεί και όχι αντί να έρχονται σε αυτήν άτομα μορφωμένα, να φεύγουν. Τείνει να καταντήσει ένα Εθνικιστικό ΚΚΕ του 7% άντε 9%. Πρέπει επιτέλους να ενηλικιωθεί και ο Μιχαλολιάκος να καταλάβει ότι εάν δεν βάλει πνευματικά άτομα μέσα και δεν διώξει την σάρα και την μάρα σαν τον Γερμενή, τον Λαγό και τον Πατεράκη δεν θα πάει πουθενά".
  Ἀπάντηση: Ὅταν εὑρίσκεται κανεὶς ἀπ' ἔξω, δὲν ἔχει νόημα νὰ δίδῃς συμβουλὲς σὲ κινήματα σὰν τὸ ΚΚΕ ἤ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ποὺ σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἀστικὰ κόμματα εἶναι στρατιωτικὰ δομημένα.Ἡ ἐπιτυχία τῶν στόχων τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ποσοστὸ τῶν διανοουμένων τους. Πόσες φορὲς ἔχουμε ἀκούσει συμβουλὲς ποὺ ἀπευθύνονται στὸ ΚΚΕ ἀπὸ καλοθελητές, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν σμιλωθῆ μέσα στὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πειθαρχία τοῦ κόμματος. Προσωπικά, ὅσο καὶ νὰ συμπαθῶ, ἀς ποῦμε, τὸ ΚΚΕ ἤ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, θὰ τοὺς προειδοποιοῦσα νὰ μὴν μὲ χρησιμοποιήσουν, ἐφ'ὅσον δὲν ἔχω προσφέρει τίποτα στὸν καθημερινό τους ἀγῶνα.Ἀντιθέτως στὰ ἀστικὰ κόμματα οἱοσδήποτε εἰσέρχεται ἤ ἐξέρχεται «comme dans une auberge espagnole» (ὁπως σὲ μία ἱσπανικὴ ταβέρνα).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Όταν ευρίσκεται κανείς απ'εξω δεν έχει νόημα να δίδης συμβουλές...". Και πώς θα προσελκύσουν κόσμο; Ο Χίτλερ πώς εφτασε στο 33%; Πέραν αυτού, έχω ήδη πει πώς με τις διώξεις το 2013 έχον πέσει επαναστατικά. Εάν δείτε όλα τα Δυτικά Εθνικιστικά κινήματα έχουν πάρα πολύ βελτιωθεί εν σχέσει με την Χ.Α. Έχον όλα πνευματικούς ανθρώπους και η Λεπέν έχει μέχρι και βιομήχανους. Ετσι προσελκύεις κόσμο, όχι με τον κάθε περιθωριακό. Εσείς ο ίδιος είχατε πει ότι ο Φασισμός ως Κίνημα εδραιώθηκε λόγω των μεγάλων πνευματικών εγκεφάλων του. Η πλεμπα θέλει θεαθήναι. Όταν βλεπουν τον Κούλη με πουκαμισάκια και εσπρέσσο, ηδονίζονται επειδή ακριβώς είναι πληβείοι. Ομοίως και όταν βλέπουν έναν λαοπλάνο με "θα, θα, θα" σαν τον Τσίπρα. Εκστασιάζονται. Η πολιτική είναι marketing και εάν μείνεις πίσω την έχασες την μπάλα. Ο πραγματικός επαναστάτης δεν κάνει καν πολιτική. Παίρνει ένα ΑΚ-47, μπουκάρει στην Βουλή και τους "λυτρώνει" μία ώρα αρχύτερα. Έχω βαρεθεί να ακούω να κλαίγονται για τις διώξεις. Για τίποτε άλλο δεν μιλούν πια. Γιορτή Νεολαίας έγινε και τί είπαν για την Νεολαία, τα προβλήματά της, την θέση και τον σκοπό της σε ένα Εθνικό κράτος; ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ. Μαγαζάκι λοιπόν, εντάξει αλλά μην μας το παίζετε και επαναστάτες. Το FPÖ της Αυστρίας έχει χάσει στέλεχός του σε δολοφονία στον αυτοκινητόδρομο. Τους είδατε να κλαίγονται; Σοβαρευτήκανε. Άμα θες πολιτική κάτσε και παίξε το παιχνίδι. Ειδάλλως πάρε την τύχη στα χέρια σου.

   Delete
  2. Για τον αγώνα του ΚΚΕ, τί να πω, τον σύγχρονο. Τα καλλίτερα παιδιά του κΥνοβουλίου είναι, δεν υπάρχουν καλλίτερα. Μάσες, ξάπλες και τσιγάρο. Την έχον βρει ωραία με την Λενινιστική κασέτα και ένα 5-6% σταθερό. Έτσι τείνει να καταντήσει και η Χ.Α. Ποίο επαναστατικό ΚΚΕ; Σοβαρά τα λέτε; Μήως έχετε μείνει λίγο πίσω στο 1946; Γιατί από εκείνη την περίοδο και μετά το ΚΚΕ είναι άφαντο. Και στην Μεταπολήτευση το καλλίτερο παιδί του κΥνοβουλίου. Πώς σμιλεύεται κάποιος στον αγώνα; Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ; Εγώ σήμερα ως νεαναίας θέλω να κάνω ε!ανάσταση με την Χ.Α. Πάω, εγγράφομαι και περιμένω....αυτό προσπαθώ να σας πω. Οι ίδιοι παίζουν πολιτικό παιχνίδι, περιμένον πότε και εάν θα αναλάβουν την εξουσία από τις μάζες του κοινοβουλίου. Έτσι, χάνουν την επαναστατική χροιά τους. Η ιστορία έδειξε ότι εάν δεν υποταχθείς αρχικά με σκοπό να βάλεις τρικλοπωδιά στην εξουσία, δεν ανατρέπεις. Ο Μουσολίνι με τον Βασιλιά, ο Χίτλερ με τους Φον-Πάπεν και ΣΙΑ. Ακόμη και ο Λένιν από τρίτη πηγή αρματώθηκε για να μπουκάρει στο Κρεμλίνο.

   Delete
  3. Τελικό συμπέρασμα:

   Δεν είναι να περιμένεις από τα κόμματα. Μόνον από τον Στρατό ή τον Κλήρο εάν εμφανισθεί ένας Χριστόδουλος.

   Delete
 31. Καλα λεει ο Δημητρης..καθομαστε και σχολιαζουμε απο εξω διχως να εχουμε κανει το παραμικρο....

  ReplyDelete
 32. * σμιλευθῆ (ὄχι σμιλωθῆ).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 33. Για την Χ.Α. γνωρίζω ανθρώπους που πήγανε και φύγανε. Να κάνει τί πλέον ένας νέος στην Χ.Α.; Να βρίζει τους πάντες εκτός από τους Εθνικιστές και να καταριέται τους εβραίους 24/7; Έτσι ψυχικά καταλήγεις χειρότερα από ό,τι πριν. Και κυρίως, έχούμε δει ότι η Χ.Α. δεν θέλει άτομα με μυαλό. Είτε εάν φτάσουν ψηλά τους τσακίζει είτε απλά δεν φτάνουν ψηλά. Πάνε οι ίδιοι κόντρα στην Ιδεολογία τους. Πόσα κείμενα ιδεολογικά έχει η ιστοσελίδα τους "Αντεπίθεση" και ποτέ δεν προωθήθηκε ούτε ένας εκ των νεαρών συγγραφέων; Καταντά γελοίο το όλο πράγμα την στιγμή που απέναντι η συσπείρωση γίνεται με θρησκευτικό και αξιοκρατικό τρόπο.

  ReplyDelete
 34. Πραγματικά καθηγητά ποια είναι η Νεα Γιαλτά?
  Τι να περιμένουμε για το κράτος μας , η Πολη θα ανήκει στην Ελλάδα την Τουρκια και την Ρωσία τελικά?
  Πολύ μπερδεμένα τα πράγματα

  ReplyDelete
 35. Με λίγα λόγια, έχω βαρεθεί να ΠΕΡΙΜΕΝΩ την επανάσταση που ποτέ δεν θα έρθει γιατί ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει την δύναμη να την φέρει. Το 2013 ήμουν 17 χρονών και ήμουν έτοιμος με το που θα γινόμουν 18 να γίνω μέλος της Χ.Α. Ήλπιζα μάλιστα να φουντώσει η Εθνικιστική φλόγα και να γίνει εξέγερση. Τελικά δεν έγινε τίποτε και εγώ έφαγα στην μούρη τα 15 διαφορετικά σεξουαλικά φύλα της Αγγλίας...και εκεί περίμενα. Το 2015 τον Ιανουάριο βοήθησα με την μικρή μου ψήφο να παραμείνουν 3ο κόμμα και να μην βγει ο απολιτίκ Θεοδωράκης που ντυμένος υδραυλικός ή καουμπόης δεν δύναται να αρθρώσει λέξη, ενώ έχει μαζέψει έναν απίστευτο συρφετό από θολοκουλτουριάρηδες της χαζαμάρας. Και το καταφέρανε. Σεπτέμβρη τους στήριξα και πάλι, 7%. Περίμενα ότι θα είχαν περισσότερη άνοδο. Έπειτα εξαφανιστήκανε, οι μορφωμένοι από το κόμμα φύγανε και τίποτα δεν έγινε. Κάθε φορά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όλοι και συνάμα κανείς τους. Τί εστί Λαγός, Ματθαιόπουλος, Γερμενής, Δεβελέκος, κλπ; Είναι δεν είναι έχει καμμία διαφορά; Ο Κασιδιάρης σώζει όλη την κατάσταση επειδή έχει δυναμικο χαρακτήρα, παρότι άμυαλος, και μόνον. Εάν δεν ήταν αυτός και ο Παναγιώταρος που οργανώνει τα συσσίτια που κάνανε κλπ, για ποία Χ.Α. μιλάμε;

  ReplyDelete
 36. Και για τους έξυπνους που θα μου πούνε τί κάνω εγώ, τί μπορώ να κάνω; Ένα άτομο μόνο του που εάν δεν το σκοτώσουν θα πάει φυλακή τρώγοντας τα νιάτα του εκεί; Άνθρωποι με επαφές μπορούσαν να οργανώσουν πολλά από λόμπυ μέχρι κινήματα επαναστατικά, τα οποία αμέσως θα γέμιζαν τις τάξεις των με νεανίες διψασμένους για ανατροπή. Όμως άφαντα όλα αυτά. Αντίθετα εάν δεν βυθιζόμαστε στα ναρκωτικά τα σαρκικά του φαγητού, της ηδονής και της διασκέδασης για να καλύψουμε την τρομερή απελπισία μας, καθόμαστε γράφουμε οι ολίγοι από εμάς, σε ιστολόγια μη κοινά, αντισυμβατικά μπας και βρούμε εκεί μία κάποια παρηγοριά μαζί με το φοβερό καθημερινό μας daydreaming, οραματιζόμενοι την Ρωμανία ή την Αρχαία Ελλάδα. Μα τί λέω; Δεν είμαστε εμείς "σμιλεμένοι", όχι, δεν είμαστε εκείνα τα ζόμπι με τα ξυρισμένα κεφάλια και τα εκατοντάδες τατουάζ που θα κάνουμε κάποτε και εάν, την πολυπόθητη Επανάσταση, οπότε για ποίον λόγο μιλάω;

  ReplyDelete
 37. Σχετικὰ μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἠ θλιβερὴ ἐμπειρία ποὺ εἶχε μὲ τὴν προδοσία τοῦ Στάθη Μπούκουρα ποὺ ἐν μέσῳ Βουλῆς ἔβαλε τὰ κλάμματα, δείχνοντας ἐντυπωσιακὴ δειλία, ἐπιβεβαιώνει τὴν παραπάνω θέση μου.Τὸ ΚΚΕ,ὡς κόμμα ἡρώων, σπανίως ἐγνώρισε Μπούκουρες καὶ εἶναι φυσικό, ἕνα κίνημα σὰν τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ εἶναι ἐπαναστατικό, νὰ προσπαθῃ νὰ μὴν συμπεριλάβῃ ἀνθρώπους, ἔστω καὶ σπουδαίους διανοούμενους, οἱ ὁποῖοι σὲ κάποια δύσκολη στιγμὴ θὰ τὰ κάνουν έπάνω τους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το κόμμα 4ης Αυγούστου ουδέποτε τα έκανε πάνω του. Ο Μπούκουρας ήταν ένας φούρναρης όχι διανοούμενος, συνεπώς λάθος να τον λαμβάνουμε ως παράδειγμα. Αντιθέτως ένας διανοούμενος δεν θα ήταν ποτέ δειλός.

   Delete
  2. Το ΚΚΕ του 1946 και μετά όλο Κουτσούμπες για κοκορετσάκια βγάζει. Πότε έβγαλε ρο ΚΚΕ έναν επαναστάτη μετά το 1946; Ο Κουτσούμπας είναι θλιβερή εικόνα, ειδικά για το μεγαλείο που είχε η ΕΣΣΔ. Αποτελούσε φόβο και τρόμο των τραπεζών όπως και ο Φασισμός. Ο Κουτσούμπας τί αποτελεί; Η Χ.Α. τουλάχιστον αρχικά είχε κάνει σεισμό στο αστικό σύστημα και για αυτό την φάγανε. Στοχοποίησε βέβαια και η ίδια τον εαυτό της με τον ανθεβραϊσμό της, πέφτοντας στα νύχια της AIPAC.

   Delete
  3. «Αντιθέτως ένας διανοούμενος δεν θα ήταν ποτέ δειλός.»

   Είσαι βέβαιος;

   Delete
  4. Δηλαδή ένας Πλεύρης ή ένας Γεωργαλάς θα τα κάνανε πάνω τους; Ας γελάσω...και δεν θα τα κάνουνε ποίοι, οι μικροαστοί. Όχι, ο εάν τα κάνω πάνω μου ή όχι σχετίζεται με την ατομική μυ δύναμη. Ένας μικροαστός φούρναρης δεν έχει ατομική παρά μόνον συλλογική δύναμη. Αντιθέτως ο διανοούμενος είναι Ένας από μόνος του όπως και ο Ηγέτης.

   Delete
  5. Ἡ δειλία εἶναι στρατιωτικὸς ὅρος.Δὲν ἀντιστοιχεῖ σὲ τίποτα τὸ ἐσωτερικό,ἀλλὰ ἀπλῶς σὲ δυσαρμονία ἐξωτερικὴ μὲ τὴν κίνηση τῆς πλειοψηφίας(π.χ.ἀφόδευση).

   Delete
  6. Ναι Ιχώρ. Διανοούμενος όχι θολοκουλτουριάρης ή καθηγητής της σειράς, μα πολεμιστής του Πνεύματος.

   Delete
  7. «Δηλαδή ένας Πλεύρης ή ένας Γεωργαλάς θα τα κάνανε πάνω τους; Ας γελάσω...»

   Το γέλιο θα σου βγει ξινό.
   Εσύ Κωνσταντινουπολίτη δεν είσαι ούτε Πλεύρης ούτε Γεωργαλάς.
   Σίγουρα θα τα κανες πάνω σου.
   Μικροαστουλη…

   Delete
  8. «Το γέλιο θα σου βγει ξινό.
   Εσύ Κωνσταντινουπολίτη δεν είσαι ούτε Πλεύρης ούτε Γεωργαλάς.
   Σίγουρα θα τα κανες πάνω σου.
   Μικροαστουλη…»

   Δεν έγραψα το παραπάνω σχόλιο.

   Delete
  9. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  10. Δεν μίλησα για εμένα. Και δεν είμαι μικροαστός, ανώτερη μεσαία τάξη με οικονομικούς όρους είμαι. Βέβαια κανονικά δεν πιστεύω καν στις οικονομικές τάξεις καθώς απλά δεν παίζουν ΚΑΝΕΝΑ ρόλο εάν κάποιος θα βγει Χαρισματικός ή όχι. Η έννοια του ταλέντου και της ευφυίας είναι μαγική όχι υλική Ιχώρ. Συνεοώς το να κρίνεις κάποιον από τα μπράτσα του δεν πολυλειτουργεί. Αντιθέτως είναι η εσωτερική πνευματική μαγεία του που πρέπει να δεις. Εάν δεν υπήρχε ο Πλεύρης με τα συγγράματά του, η Χ.Α. σήμερα θα ήταν στο 4%. Είτε τον πάνε ή όχι, όλοι αναγνωρίζουν την αξία του. Αντιθέτως με Γερμενήδες και Λαγούς βάζουνε τα γέλια, όπως και θα έπρεπε...

   Delete
  11. Η πλάκα επίσης είναι Ιχώρ ότι μολονότι επισήμως είσθε Φασίστες/Εθνικοσοσιαλιστές, λίγο δείχνετε να καταλαβαίνετε την Ιδεολογία αυτή. Η έννοια του Anschauung σας είναι παντελώς άγνωστη...ένας Ηγέτης και ένας Διανοούμενος μονάχα δύνανται να έχουν Anschauung. Ο Κιτσίκης έχει, ειδικά εάν κρίνεις από τα συγγράματά του και τις απαντήσεις του για τα γεωπολιτικά μελλοντικά τεκταινόμενα. Αντιθέτως, ο Μιχαλολιάκος βάδησε ορθώς στην αρχή. Πήγε με την ΝΔ για να τον ανεβάσει στο αρχικό 7% του Ιουνίου του 2012 και έπειτα όμως επίστευσε ότι είναι ο μεγάλος αρχηγός και στην προσπάθειά του να βάλει τρικλοπωδιά πολύ νωρίς στην ΝΔ σκόνταψε και από το 18% πήγε στο 6,3% και μετά πάλι στο αρχικό 7%. Ένας Ηγέτης ελέγχει το Κίνημά του και ξέρει πότε, σε ποιόν και εάν να βάλει τρικλοπωδιά όπως και πότε να αποκαλυφθεί σαν επαναστατική δύναμη επισήμως. Χρειάζεται γνώση του timing...

   Delete
  12. Προφανώς όταν λέμε "Διανοούμενος" εννούμε εναν αυθεντικό με Δ κεφαλαίο και όχι ένα κάτοχο ενός χαρτιού Α4 με νεοκλασσική σφραγίδα επάνω του. Έναν Διανοούμενο τάξεως Ντούγκιν και Ρόζενμπεργκ.

   Delete
  13. Όντως δεν το έγραψες. Πάλι κάποιος κλεβει τα προφίλ. Θα στείλω snapshot στον Καθηγητή.

   Delete
  14. Ψεύτικε Ιχώρ φαίνεται ότι είναι ψεύτικο το προφίλ σου, άδικος ο κόπος σου. Ιχώρ κανονικέ πάρε ένα screenshot και δείξε στον Καθηγητή ότι το ψεύτικο προφίλ Ιχώρ δεν έχει κανένα κουμπί "Delete" ενώ το δικό σου το κανονικό έχει το κουμπί "Delete".

   Delete
  15. Ἄϊν-στάιν,γιὰ παράδειγμα...

   Delete
 38. "Περὶ τὰ 1830 ἐσυστήθη εἰς τὴν Ῥωσσίαν ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Αὐτοκράτορος θρησκευτικὴ ἐταιρία Ὀρθόδοξος ὀνομαζόμενη. [...]Μέλη αὐτῆς εἶναι εἰς μὲν τὸ ἐσωτερικὸν [τῆς Ῥωσσίας] ὅλοι σχεδὸν οἱ εὐγενείς, εἰς δὲ τὸ ἐξωτερικὸν ὅλοι σχεδὸν οἱ διπλωματικοὶ ὑπάλληλοι.Διὰ νὰ γίνει κανεὶς μέλος πρέπει ν'ἀποδείξειι[..]ὅτι ἔχει ἀνεξάρτητον ἰδιοκτησία. Ἡ ἐταιρία αὔτη[...]διατηρεῖ καὶ πλῆθος συνταξιούχων [=φίλων]καὶ ὑποτρόφων.[[...Εἰς τὴν Ἕλλάδα [...]ὑπότροφοι [=χρηματοδοτούμενοι]εἶναι τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἀνωτέρου Κλήρου, τῶν περισσοτέρων μοναστηρίων οἱ ἡγούμενοι, καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν,ὅσοι ἀπεδείχθησαν φανατικοὶ ὀπαδοὶ τοῦ ῥωσσικοῦ κόμματος[...].


  Ἁνώνυμο ὑπόμνημα περὶ Φιλορθοδόξου ἐταιρίας ἀπὸ Τζ. Πετρόπουλος, Πολιτικὴ καὶ Συγκρότηση κράτους,ἐκδ.ΜΙΕΤ,σ.727.

  ReplyDelete
 39. Δικιο εχει ο Κων/πολιτης
  ή στρατο ή κληρο...
  Το να πολεμησει ο Χριστιανος για την Ορθοδοξια και για την Πολη θα τον "Πωρώσει" Οπως ειπατε η φραση "εν τουτο νικα" ηταν επειδη οι χριστιανοι ηταν οι πιο αποφασισμενοι απο ολα τα θρησκευτικα κινηματα !
  Δεν ειναι δυσκολο να βρεθει ο θρησκευτικος ηγετης !

  Περα απο αυτα πρεπει να επιστρεψουμε στις ριζες μας και στην Ορθοδοξια !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dat many-names trolling though...too amateur to be good.

   Delete
 40. Noμίζω πὼς πολλοὶ Ἕλληνες βλέπανε μὲ ἀρκετὰ καλὸ μάτι τὰ ἐξισωτικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἰσλαμισμοῦ,καὶ αὐτὸ μέχρι καὶ σήμερα διατηρήθηκε,βλ.λ.χ.τὰ ῥεμπέτικα.Ἡ ὀρθοδοξία περιέχει σὰν πρακτικὴ καὶ ἕνα πάρα πολὺ ἄγριο στοιχεῖο κοινωνικῆς ἱεράρχησης.

  ReplyDelete
 41. Σημ.Αὐτὸ ποὺ ῥωτάει παραπάνω ὁ FrGr γιὰ τὴ ΝέαΓιάλτα,ἴσως ἔχει μιὰ ἐγχώρια παράμετρο. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ἦταν στὴν πλειοψηφία της πάντοτε ῥωσόφιλη, ἄν δὲν ἀπατῶμαι, στὴν Ἑλλάδα,αὐτὸ ὅμως δὲν ἱσχύει γιὰ τὴν στρατιωτικὴ ἱεραρχία.Νἐα Γιάλτα μπορεῑ νὰ σημαίνει σύμπτωση συμφερόντων μεταξὺ ἑλληνικοῦ κλήρου καὶ ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

  ReplyDelete
 42. ΦΑΑΝΤΑΤΟSSMay 29, 2016 at 1:27 PM

  Ο Κωνσταντινουπολiτης μοιάζει με θυμωμένο μικρό παιδί που θέλει να παιξει με τα στρατιωτάκια του αλλά η μαμά του δεν το αφηνει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχα. Μπα δεν χρειάζονται στρατιωτάκια έχεις μείνει πίσω. Πλέον παίζουμε Total War Attila & Total War Warhammer.

   Delete
  2. Α και μία ερώτηση. Γιατί ΦαντάτοSS και όχι ΦουλίδηSS? Θεωρείς τον τελευταίο τουρκόσπορο ενώ τον πρώτο ελληνόσπορο;;;;;

   Delete
 43. Πείτε μου καθηγητά τι θα γίνει με τη Νέα Γιαλτά?
  Θα κατεβει ο Μόσκοβος στο Εγαιο?
  Mη μ αφηνετε σ’ αγωνία. Σας παρακαλώ πολύ, λυπηθείτε με…
  Γιατί να είνε όλα τοσο μπερδεμένα? Γιατi?

  ReplyDelete
 44. Sieg Heil!
  https://www.youtube.com/watch?v=vezr3dW4J5s&bpctr=1464560890

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάλι κλέβεις προφίλ ρε? Ακόμη να καταλάβεις ότι έχεις άλλη φωτoγραφία(δεν έχεις) από τον κανονικό Fr Gr?

   Delete
 45. Η θεολογία της Εκκλησίας δεν έχει καμία σχέση με τις εκκοσμικευμένες «θεολογίες» των διάφορων ιδεολογιών. Αφελείς, το λιγότερο, όσοι μπλέκουν την Εκκλησία με τις ιδεολογικές βλέψεις τους, πόσο μάλλον όταν αυτές έχουν να κάνουν με αιματηρές επαναστάσεις και βία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το ακριβώς αντίθετο της ιδεολογίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 46. Κυριε καθηγητα εσεις που εχετε και γνωριμιες στις ΗΠΑ γιατι δεν μιλατε στους φιλους σας ωστε να κανετε τον Κων/πολιτη μελοντικο ηγετη του Ελλαδισταν..χωρις πλακα αφου θελει τοσο πολυ να σφαξει οπως λεει βοηθηστε τον να δουμε τι ημπορει να κανει

  ReplyDelete
 47. Ἑγὼ συμφωνῶ φανατικὰ μὲ τὸν Γιάννη τὸν Ἕνοχο.Ἑκτὸς ἀπὸ ἕνα σημεῖο.

  Ὁ Γιάννης μπερδεύει τὸν ἱστορικό Ἰησοὺ μὲ τὸν Υιό τοῦ Θεοῦ.Ἡ ἱστορικότητα ἔγκειται στὸ ἑξῆς.Τώρα ποὺ γράφω,βρίσκομαι ἐδὼ, μπροστά στὸ πληκτρολόγιο. Βρέθηκα ἐδὼ διότι κάτι προηγήθηκε. Αὐτὸ εἶναι ὁ ἕλληνας,ποὺ πίστευε ἡ γιαγιά του στὶς νύ(μ)φες καὶ στὶς νεράιδες.Βρέθηκε στὴν ἐκκλησία χωρίς νὰ ξἐρει τὸ γιατί.Ὅμως στὴν ἐκκλησία διαπιστώνει ὅτι τὸ ὅτι βρίσκεται ἐδὼ εἶναι ἀλήθεια, ναί,βρίσκομαι έδώ. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς ἰδεολογίας.Ἡ διαπίστωση ὅτι συμβαίνει αὐτὸ ποὺ συμβαίνει,πέρα ἀπὸ ἐξηγήσεις,ἤ μάλλον, τῶν ἐξηγήσεων περιλαμβανομένων,εἶναι ἠ θρησκευτικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε θρησκευτικότητα.Ὄταν ὅμως τὴν ἐξήγηση τοῦ γιατὶ βρίσκομαι ἐδὼ ποὺ βρίσκομαι τὴν θεωρῶ πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὸ γεγονός ὄτι βρίσκομαι ἐδὼ ποὺ βρίσκομαι,τότε ἀρχίζει ὄχι μόνο ἡ ἰδεολογία ἀλλὰ καὶ ἡ πολιτική.Διότι ἀπὸ ὅλες τὶς πιθανὲς ἐξηγήσεις διαλέγω αὐτὴ ποὺ νομίζω πὼς μὲ βολεύει περισσότερο καὶ προσπαθῶ νὰ τὴν ἐπιβάλω στὸν πλησίον μου γιὰ νὰ πείσω τὸν ἑαὐτό μου ὅτι εἶναι ἀλήθεια.
  Οἱ ἰδεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος ἔχουν κάπως διαφορετικὸ νόημα ἀπότι ἔχουν στὸ Παρίσι.Ἡ Ἑλλάδα ζεῖ καὶ ἀναπνέεει ὅσο ἀναπνέει στὴν ὕστερη ἀρχαιότητα,μὲ διοικητικὸ κέντρο τὴν Κωνσταντινούπολη.Στὴν Ἑλλάδα οἱ ὅροι φασίστας,νεοφιλελεύθερος,ντουφεκιστής ἀλλοπρόσαλλος κομισσάριος τοῦ Χάους,κ.λπ. κ.λπ.εἶναι οὑσιαστικά Πράσινοι-Βένετοι τοῦ Ἱπποδρόμου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.Τὸ κομματικὸ σύστημα στοχεύει σὲ διορισμούς καὶ ἐκπλήρωση ἐκδουλεύσεων πρὸς προστάτες καὶ πελάτες.Ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι Ἁριστοτελική.Ὅταν ὁ ἅλλος λέει εἶναικομμουνιστής,μπορει αὐτὸ νὰ σημαίνει"θέλω ὁ τάδε παράγων νὰ διορίσει τὸν ξάδερφό μου νὰ γίνει τιτουλάριος ἐπὶ τῶν ὁπωροκηπευτικῶν.Δηλαδή ὁ βασιλιάς εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς γραφειοκρατίας καὶ τὰ κόμματα μεσάζοντες γιὰ ὅλους τοὺς δυνατοὺς διορισμούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνω εδώ μαζί σου. Το παρακάτω σου σχόλιο όμως μοιάζει ακατανόητο σε σχέση με αυτό...

   Delete
 48. -Παρεμπιπτόντως, ποτὲ μου δὲν κατάλαβα αὐτὴν τὴν ντουφεκομανία.Ἑπίσης ποτὲ μου δὲν κατάλαβα γιατὶ τραγουδάγανε τὸ μοβόρικο ἄσμα Πότε θὰ Κάνει Ξαστεριὰ οἱ τοὺ ἀντιδικτατορικοῦ ἀγῶνος,καὶ διάφορα τέτοια πολιτιστικὰ ἀξιοπερίεργα. Νομίζω ὅτι ἐντάσσονται ἐν μέρει τοὐλάχιστον στὴν κομματικοκρατία ποὺ γράφω παραπάνω, ἐξάλλου ἠ ληστεία στὴν ὕπαιθρο (νὰ κατεβῶ στὸν Ὁμαλό)ἦταν πάντα συνδεόμενη μὲ τὴν πίεση πρὸς τὰ κεντρικὰ γιὰ διορισμούς.Αὐτὸ τὸ πράγμα πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα,καὶ δὴ τὴν ῥωμαϊκὴ περίοδο.Πάντοτε λοιπὸν νὰ διαχωρίζουμε πότε ὁ Ἕλλην θέλει ἀλλαγὴ καθεστῶτος, καὶ πότε λέει ὅτι θέλει ἀλλαγὴ καθεστῶτος, γιὰ νὰ διοριστεῖ ὁ θειός του.

  ReplyDelete
 49. ΥΓ.Ἑπίσης ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ποῦτιν στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο ἀφήνει ὑποψίες γιὰ Φαναριωτισμό.Ἡ ὁρθοδοξία,ὅπως καὶ ἡ ἀρχαῖα θρησκεία,λέει ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας δείχνει τὴν Παναγία,δὲν εἶναι...φορμαλισμός.Παρόμοια,ἕνα παιδί ποὺ ζωγραφίζει ἕνα σπιτάκι λέει,αὐτὸ εἶναι τὸ σπίτι μου.Δὲν ἀποσυνδέει τὴ φόρμα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο.Ἡ ἀποσύνδεση γίνεται στὸ μουσεῖο.

  ReplyDelete
 50. ΤζιτζικαςMay 30, 2016 at 4:14 AM

  Κυριε καθηγητα ο φυλετικος σας τυπος ειναι αλπικος!
  Καποιος μακρινος προγονος σας ηρθε απο τας Αλπεις και εγκατασταθηκε εις την Ελλας

  ReplyDelete
 51. Νέο «χτύπημα» Κατρούγκαλου: Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ

  «Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό ή ρεύμα», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.


  Για μένα δεν είναι χτύπημα. Είναι χτύπημα κατά της παρούσας οικονομίας. Για αυτό θα στηρίξω Σύριζα. Είμαι με το Σύριζα. Τελείωσε. Διότι ο φιλελευθερισμός κατά ανάγκη στηρίζεται στον ασύνετο καταναλωτισμό. Ο Σύριζα με τα μέτρα που φέρνει θα μειώσει αυτόν τον καταναλωτισμό. Και οδηγεί σε ασκητικές προϋποθέσεις την κοινωνία που είναι χριστιανικές, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο. Να τα κόψετε όλα κύριε Κατρούγκαλε. Τα τσιγάρα και τους σατανικούς καφέδες που καταστρέφουν το στομάχι και την ανθρώπινη υγεία γενικότερα, καθιστώντας υποταγμένο τον άνθρωπο χωρίς πνευματικότητα στις δυνάμεις του σατανά και την ειδωλολατρία. Τα τσιγάρα να τα ανεβάσετε στα 15-20 ευρώ.

  ReplyDelete
 52. Νέο «χτύπημα» Κατρούγκαλου: Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ

  «Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό ή ρεύμα», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.

  http://www.iefimerida.gr/news/269580/neo-htypima-katroygkaloy-mporoyme-na-zisoyme-ligaki-horis-tsigara-i-kafe

  ReplyDelete
 53. Ἡ καθηγήτρια κοινωνικῆς ἀνθρωπολογίας στὸ πανεπιστήμιο Paris VIII, Madeleine Delarosepoupée (παλαιὰ μαθήτρια του Βιλαμόβιτς), ὑποστηρίζει ὅτι τὸ τρολάρισμα κάνει καλὸ στὴν ὑγεία.
  Όποιος τρολάρει κερδίζει 12,5 ἔτη ζωῆς καὶ όποιος ἀρνεῖται τὸ τρολάρισμα χανεῖ 25 χρόνια ζωῆς.

  ReplyDelete
 54. ΥΓΥΓ Γιάννη μου,ἄλλο Θεός καὶ ἄλλο θεολογία. Ἅν ἐσὺ εἶσαι μέσα στὸν ναό καὶ ψέλνεις, ὀ Ποῦτιν στέκεται εὐλαβῶς μπροστὰ-μπροστά μαζί μὲ τὸν Τσίπρα,ἀπέξω φυλάνε οἰ ἀστυνομικοὶ καὶ οἰ ἀναρχικοί τοῦς πετάνε ἀστεράκια νίντζα γιὰ νὰ διαλύσουν τὶς γραμμές τους, δὲν μπορεῖς παρὰ νὰ πεῖς ὅτι ἡ ἐκκλησία σου εἶναι ἠ μητέρα ὀλων τῶν ἰδεολογιῶν.Γιὰ νὰ μὴν εἶναι κάτι ἰδεολογία πρέπει νὰ μὴν εἶναι αὐθεντία.Ἑάν ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτό,τότε ναί,λοιπόν. Ἃλλά τότε ἡ ἐκκλησία σου δὲν γνωρίζει λάθος, δὲν γνωρίζει δόγμα, δὲν γνωρίζει οὔτε κἄν νόμο ἀπὸ φόβο τοῦ νόμου.

  Ἑφόσον δὲν καλύπτει αὐτές τὶς προὐποθέσεις,τότε ἡ ἐκκλησία σου εἶναι ἕνας πολιτικὸς ὁργανισμὸς ποὺ εἶναι τὸ καλύτερο μαντρόσκυλο τῆς κοινωνίας,μὲ βοσκό ὄχι τὸν Ἱησοὺ Χριστὸ ἀλλὰ τὸν Διάβολο.Διότι ὁ Διάβολος εἶναι ὁ φόβος τῆς Κολάσεως,μὲ ἄλλα λόγια, τῆς τιμωρίας.Βέβαια,ὁ Διάβολος ἔχει κι αὐτὸς τὰ δίκια του.Ἁλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ βροῦμε τὸν Θεό κολαζόμενοι! ὅπως δυστυχῶς διαρκῶς προπαγανδίζεται καὶ μάλιστα πολλοὶ αὐτὸ θεωροῦν ὀρθοδοξία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που κάνεις τώρα, αυτό ακριβώς είναι ιδεολογία. Σοφίσματα ανούσια και συλλογισμοί χωρίς καμιά συνοχή και νόημα για τον άνθρωπο και την οντολογική του ανακαίνιση. Φυσικά και είναι ο Ιησούς Χριστός αυθεντία, διότι είναι ο ενσαρκωμένος Θεός επί της γης. Αν θέλεις το πιστεύεις, αν δεν θέλεις χτίζεις ιδεολογικά σοφίσματα για να την σκαπουλάρεις.

   Φυσικά και έχει η Εκκλησία δόγματα, διότι αυτά τα δόγματα οδηγούν στη θέωση, κάτι που το βλέπουμε στη ζωή των αγίων. Οι ιδεολογίες δεν οδηγούν στη θέωση, αλλά στην καταστροφή του ανθρώπου.
   Φυσικά και δεν είναι άλλο πράγμα ο Θεός κι άλλο η θεολογία, καθώς η θεολογία πηγάζει από τον Θεό.

   Ο διάβολος είναι αυτός που φτιάχνει την κόλαση. Δεν έχει κανένα δίκαιο.

   Delete
  2. Πρέπει να σε πόνεσε πολύ όμως αυτό που είπα. Πρώτη φορά γράφεις εκφράσεις του τύπου «η εκκλησία σου». Από πότε η Εκκλησία είναι δική μου;

   Delete
  3. η θεολογία πηγάζει από τον Θεό....ἐνδιαφέρον.
   Νόμιζα πὼς τείνει στὸν Θεό. Μπορεῖ νάχεις δίκιο, πρέπει νὰ τὸ κοιτάξω, σ'εὐχαριστῶ.

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςMay 31, 2016 at 8:37 AM

   Κωνσταντή, η θεολογία πηγάζει από την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό που οδηγεί στη θέωση. Τότε παράγεται πρωτογενής θεολογία. Δίνει ο Θεός σε αυτούς που τηρούν τις ενοτλές του το χάρισμα αυτό και τους φανερώνεται. Για αυτό τιμούμε τους αγίους και τις αγίες που έφτασαν στη θέωση.

   Delete
 55. Κύριε Κιτσίκη, φίλοι της 'Ενδιάμεσης Περιοχής'...
  Σας παραθέτω το παρακάτω εξερετικό άρθρο του Κυρίου Δανέζη με τίτλο 'Τα αίτια της Ελληνικής και Ευρωπαικής κρίσης'.
  Προτρέπω τους ενδιαφερομένους για την 'Νεα Γιάλτα' να το αναγνώσουν, ΠΑΡΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ταυτοχρόνως ΘΕΡΜΑ τον Κύριο Κιτσίκη να μας χαρίσει ενα μακροσκελές άρθρο του, ανάλυση του επισυναπτόμενου, προσφέρωντάς μας τις υερβολικά πολύτιμες γνώσεις του.

  ReplyDelete
 56. Ψάχνω μία έρευνα ενός κολεγίου των ΗΠΑ όπου έδειχνε τον ζωτικό χώρο του Ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων. Την είχα βρει πριν από μερικούς μήνες όταν διεξήχθη αλλά δεν την αποθήκευσα. Ίσως να την ξέρετε Καθηγητά. Όποιος την θυμάται εάν μπορεί να δημοσιεύσει τον σύνδεσμο.

  ReplyDelete
 57. Ἑγὼ νὰ σᾶς πῶ πῶς ἀντιλαμβάνομαι τὴν ὀρθοδοξία,καὶ σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο,ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸ τῶν ἐρευνητικῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν μου στοχεύσεων,νὰ πῶ ὅτι δὲν χωράνε ἀλλὰ περισσεύουνε τὰ μπαχαλομπατσοσοσιαληστικοΜεγαλοΠετροιμπεριαλιστικά φαινόμενα τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος,ποὺ ὅλα τὰ θέλει νὰ τὰ φάει(Τ.Φωτόπουλος)καὶ τὴν ὀρθοδοξία δὲν μπορεῖ.

  Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι ὁ Χριστιανισμός,καὶ τὸ γεγονός ὅτι εἶναι ἑλληνική πρωτίστως κι ὅτι τυχαίνει νὰ μιλάμε ἑλληνικά εἶναι ἡ σύμπτωση,ποὺ δὲν σημαίνει ὅτι εἴμεθα ὁ ἐκλεκτὸς λαός τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἴμεθα κιόλας.Τί σημαίνει αὐτὀ.Δὲν εἴμεθα ἑκλεκτοὶ διότι λειτουργούμεθα ἀπὸ τὸν μακαρίτη Χριστόδουλο παρέα μὲ τὸν Ποῦτιν ἐνῶι στέκει ἀπέξω ὁ Γιάννης Μπαχαλάκης,ἀλλὰ ὅτι εἴμαστε ἐκλεκτοί χωρὶς νὰ τρῶμε τὴ θέση κανενός.Αὐτὸ εἶναι τὸ μή-ῥασιοναλιστικὸ μυστήριο.Ὁ ρασιοναλισμός λέει--δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι ἐκλεκτὸς χωρὶς νἄχεις βγάλει τὸ μάτι τοῦ ἀλλουνοῦ,ἐνῶι ἐμεὶς λέμε,ἄσε,φίλε,πολὺ ἀπλὰ δὲν καταλαβαίνεις.

  Ὁ ἀμφισβητίας λέει, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία,δὲν τὴν θέλω τὴν πραγματικότητα ποὺ ὑπηρετεῖς,Τουρκοπροσκυνημένε Πατριάρχη.Ὁ Κοτζάμπασης Δεληγιαννόπουλος λέει,πρέπει νὰ συμβιβαστοῦμε γιὰ νὰ σωθῶ ἐγὼ καὶ τὸ γένος.Φίλε Μπαχαλάκη,λυπάμαι,χέρι ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ δαγκώσεις,φίλησέ το.Πήγαινε στὴν ἐνορία σου νὰ σοῦ δώσουν μιὰ κονσέρβα ντολμαδάκια.Τὀ ὄργανο τῆς τάξης λέει,ἐγὼ κάνω τὴ δουλειά μου.Ἑκτελῶ ἐντολές.Καὶ ψεκάζει τὸν Γιαννάκη μὲ ἐντομοκτόνο.Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ὀρθοδοξία,ὁρθοδοξία εἶναι ὅτι βρεθήκαμε ὅλοι μαζὶ στὴν ἐκκλησία ὄχι ἐπειδὴ τὸ θελήσαμε,ἀλλἀ ἐπειδὴ δὲν μπορούσαμε νὰ κάνουμε διαφορετικά.

  ReplyDelete
 58. ΥΓ.Ὡς ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω προτείνω νὰ κληθεῖ ὁ σχολιαστὴς ποὺ ἀλλάζει συνέχεια ἄμφια,καὶ πότε εἶναι ψάλτης,πότε παπάς,πότε λοχαγός Πετρόπουλος μέ δίκωχο τοῦ Ναπολέοντος,νὰ ψἀλλει τὸ Δόξα ἐν Ὑψίστοις.

  ReplyDelete
 59. ΝωμιαδηςMay 31, 2016 at 3:50 AM

  Καθηγητα εσυ που εχεις τις γνωριμιες κτλ...γνωριστε στον Κων/πολιτη τους διαφορους εφοπλιστες και τους διαφορους αμερικανους που θα τον βοηθησουν να ανεβει στην εξουσια του Ελλαδισταν οταν τελιωσει με τας σπουδας του !
  Αφου το θελει τοσο πολυ...

  ReplyDelete
 60. Πάρα πολὺ ὡραῖο αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Γιάννης.

  ReplyDelete
 61. "[...]Η ιστορία διδάσκει, ότι, αν κατά τη διάρκεια των μεγάλων κοινωνικών μεταλλαγών, οι προνομιοῦχες οικονομικά και κοινωνικά τάξεις δεν επωμισθούν έγκαιρα και δίκαια το μερίδιο του κόστους που τους αναλογεί, σύντομα θα πληρώσουν ολόκληρο το κόστος κάτω από εξαιρετικά δυσάρεστες συνθήκες".
  Ἔτσι καταλήγει τὸ ἄρθρο τοῦ κυρίου Δανέζη.

  Σκόρπιες, τελείως παρατηρήσεις. Τὸ ἄρθρο δὲν ξέρω τἰ ἀπάντηση δίνει στὰ ἑξῆς τρία. 1) Τί πάει νὰ πεῖ προνομιοῦχες τάξεις οίκονομικὰ καὶ κοινωνικά 2) ποιὀς εἶναι ὁ εἰδικός χαρακτήρας τῶν τάξεων αὐτῶν στὴν Ἕλλάδα 3) Ποιό εἶναι τὸ κόστος.Δηλαδὴ μιλάει γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὡσἀν νὰ ῆτο ἡ Ἑλλάς ἡ Γαλλία πρὂ τοῦ 1789 καὶ προνομιοῦχες τάξεις της νὰ ἦταν ἠ ἐκκλησία καὶ οἱ ἀριστοκράτες.Προνομιοῦχες τάξεις ὅμως τὸ 1821 ῆταν ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ οἱ κοτζαμπάσηδες,οἱ φαναριῶτες,καὶ ἐν μέρει οἱ ὁπλαρχηγοί-Ἀρματολοί.Ἁναδυόμενες,οἱ ἔμποροι καὶ οἱ στρατιωτικοὶ ποὺ ἀλλάξανε σημαῖα καὶ ξεδιπλώσανε τὴν ἐλληνική.Ὁ χριστιανισμὸς νομίζω δὲν ἀναγνωρίζει προνομιοῦχες τάξεις.Προνομιοῦχος εἶναι ὁ ταπεινότερος ὅλων,ἔτσι λέει τὸ παράδειγμα τοῦ Νιπτῆρος.Ἀλλὰ οὔτε τὸ Βυζάντιο, οὔτε ἠ Ὀθ.Αὐτοκρατορία, οὔτε ἡ Δημοκρατία, οὔτε ἠ Ῥώμη καλά-καλά δὲν ἀναγνώριζε νομικὰ κοινωνικές τάξεις.Μόνο ἡ φεουδαρχία τὶς ἀναγνωρίζει καὶ κατὰ βάσιν προφορικά.Τὸ ἄρθρο λοιπόν λέει διάφορα περὶ ἐθνικῆς ὁμοψυχίας χωρίς νὰ τὴν ὀρίζει καὶ λέει ὅτι ὁ τελευταῖος ἐμφύλιος πόλεμος έπιβλήθηκε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τἴς ξένες Δυνάμεις,πράγμα κατὰ τὴ γνώμη μου τοὺλάχιστον ἀνακριβές.Γιατὶ τότε καὶ τῶν Δυνάμεων τοῦς ἐπιβλήθηκε νὰ τὸν ἐπιβάλουν.

  σΤῊΝ

  ReplyDelete
 62. "Το επόμενο κείμενο [...] παραθέτει [...] ΜΟΝΟ γεγονότα.[...]Σημαντικό είναι να θυμηθούμε τα γεγονότα του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Αν και η Μόσχα είχε παραχωρήσει την Ελλάδα στη Αγγλική σφαίρα επιρροής με την συμφωνία της Γιάλτας, υποκίνησε [;;!!]έναν εμφύλιο προκειμένου να υποβοηθήσει [;;!!]την εφαρμογή της συμφωνίας της Γιάλτας στα Βαλκάνια, χωρίς την ενοχλητική παρουσία της συμμάχου Ελλάδας[;;!!]. Μόλις ορίστηκαν τα νέα συμφωνηθέντα στη Γιάλτα σύνορα, τα σύνορα της τότε Γιουγκοσλαβίας έκλεισαν οδηγώντας το Λαϊκό στρατό σε αφανισμό."[;;!!]
  ...δηλαδὴ, τὸ ρῆγμα Τίτο-Στάλιν ἦταν τελείως ἄσχετο μὲ τὸ κλείσιμο τῶν Γιουγκοσλαβικῶν συνόρων.Ὁ Τίτο ἔκλεισε τὰ σύνορα μόλις ῥυθμίστηκε τὸ Δωδεκαννησιακὸ καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικό....Σημειωτέον ὅτι ἡ Σύμμαχος Ἑλλὰς εἶναι δηλαδὴ τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,στὸ ἀπόσσπασμα, ποὺ θὰ ῆταν κακὸ παράδειγμα γιὰ τὶς ὑπόλοιπες Λαϊκές Δημοκρατίες....Δὲν καταλαβαίνω. Ἑγὼ νομίζω ὅτι δὲν εἶναι ἡ Γιάλτα, ἀλλὰ ἡ Λωζάννη ποὺ μπῆκε σὲ ἐφαρμογή.Τὸ ΕΑΜ ξύπνησε τὸν ἐθνικισμό τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ τέρας ἔπρεπε νὰ στραγγαλιστεῖ.Tὰ ἴδια συνέβησαν καὶ στὴν Κῦπρο ἀλλὰ τὸ ΑΚΕΛ δὲν τὴν πάτησε ὅπως τὸ ΚΚΕ.Στὴν Κύπρο, τὸν ῥολο τοῦ ΕΑΜ τὸν ἔπαιξε ἡ ΕΟΚΑ.Μοῦ φαίνονται ἀτεκμηρίωτοι διάφοροι ἱσχυρισμοὶ μέσα στὸ ἄρθρο αὐτό,καὶ ἐπιπλέον ἡ συμφωνία τῆς Γιάλτας εἶναι ἄν δὲν κάνω λάθος μιὰ... χαρτοπετσέτα, καὶ τὰ ἐπακόλουθά της. Ἁντίθετα ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης ἦταν ἐπίσημο ἔγγραφο καὶ ὅπως βλέπετε ἐφαρμόστηκε σχεδὸν κατά γράμμα.Τὸ ἴδιο καὶ οἱ συμφωνίες Λιβάνου,Καζέρτας,Βάρκιζας,τὰ μνημόνια καὶ οἰ δανειακὲς συμβάσεις.Οἱ κυβερνήσεις μας τηροῦν τὰ ὐπογραφέντα χωρὶς νὰ βγάλουν κιχ. Πρῶτα λοιπὸν νομίζω πρέπει νὰ δοῦμε τὰ ἐπίσημα κείμενα καὶ μετὰ τὰ παρασκήνια.

  Τὸ ΚΚΕ ἔκανε ἁμὰν νὰ ξαναγίνει ΚΚΕ ἀπὸ κεὶ ποὺ νόμιζε ὁ κόσμος ὅτι εἶναι ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη.

  ReplyDelete
 63. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ Αλέξανδρο Αρκουλάκη για την συμβολή του σε ουσιαστικό προβληματισμό. Πολλές από τις εκτιμήσεις του άρθρου επιβεβαιώνονται και από άλλες πηγές (Καθηγητής Δ. Κιτσίκης, Σπυρίδων Μαρκεζίνης, Δρ Κίσιντζερ, Γερασ. Κακλαμάνης, Αλέξης Παπαχελάς κ.α.) Τα πράγματα δεν είναι απλά και περιπλέκονται από την αδυναμία προσβάσεως όλων ημών σε απόρρητες πηγές, πληροφορίες, εκτιμήσεις, σχεδιασμούς κτλ. Ελπίζω κι εγώ σε σχετική πληροφόρηση από τον κ Κιτσίκη.
  ΥΣ Μου κάνει εντύπωση η μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και σήμερα συνεχής αποτυχία της Φραγκίας να ανασχέσει την Αλαμανική δύναμη (δια της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως). Σχετικό και διαφωτιστικότατο το III κεφάλαιο στο βιβλίο του κ Δ. Κιτσίκη Ελλάς και ξένοι: ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Το σχέδιο Μπριάν ευρωπαϊκής ενώσεως της 1ης Μαϊου 1930 και το άρθρο Η μεγάλη εκδίκηση της Γερμανίας στο τεύχος 240 του περιοδικού ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρωμηέ η Φραγκία όπως και κάθε χώρα εάν δεν έχει ηγέτη, τρώγεται. Η Γαλλία έχει γίνει ένα εκρηκτικο μείγμα τα τελευταία χρόνια. Η Αλαμανία που λες η Γερμανία δηλαδή πέραν του ότι επανενώθηκε κάτι που ήθελε μάλλον το Δυτικό στρατόπεδο για να καταρρεύσει μία και καλή ο Κομμουνισμός, είχε όλη την βαρυά Ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Γαλλία έχει πυρηνικά, αγροτικά και είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει την Γερμανική βιομηχανία.

   Delete
  2. http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/13/opinion/sunday/15danforth-web.html?_r=1

   Σας παραθέτω και το παραπάνω παρακαλώντας ξανά τον Κ Κιτσίκη να μας χαρίσει τις γνώσεις του 'δίχως φόβο και πάθος'.

   Delete
 64. http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/13/opinion/sunday/15danforth-web.html?_r=1

  Σας παραθέτω και το παραπάνω παρακαλώντας ταυτοχρόνως, ξανά, τον κ Κιτσικη να μας χαρίσει τις γνώσεις του 'δίχως φοβο και πάθος'.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ κ Αλέξανδρε Αρκουλάκη δες και αυτές τις αναρτήσεις του φίλου μας του Ζαρατούστρα στο Αρετή και Τόλμη.
   http://katotokerdos.blogspot.gr/2010/03/1.html
   http://katotokerdos.blogspot.gr/2010/03/2.html

   Delete
 65. ΜερμηγκαςMay 31, 2016 at 5:04 PM

  Κυριε καθηγητα ο φυλετικος σας τυπος ειναι αλπικο διναρικος βραχικεφαλος!
  Καποιος μακρινος προγονος σας ηρθε απ τη αλποδιναρια κι εγκατασταθηκε εις την Ελλας. Ισως η γαλλιδoυλα γιαγια σας

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἁναρωτιέμαι,φίλε Μέρμηγκα,ἄν ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ συμβαδίσει μὲ τὴν θεολογία, καὶ ὁ Γιάννης ὁ φίλος μας λέει ὅτι ἡ θεολογία ἡ ἀληθινὴ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεό.Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀληθινὴ θεολογία εἶναι γλώσσα τοῦ Θεοῦ, ἄρα ὁ Θεός μιλάει μέσα ἀπὸ τὸν θεολόγο.Πῶς θὰ γίνει ὥστε νὰ μιλήσει ὁ Θεός μέσα ἀπὸ μένα;;

   Λέει ὁ Γιάννης παραπάνω,ἄν κατάλαβα καλά,αὑτὸ γίνεται ὄταν τηρεῖς τὶς ἐντολές του.Ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἐντολές-μὴν γράψεις ὅτι ἔγινε κάτι,πρίν ἀπὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει.Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ ποιές εἶναι;;Ὁ Χριστός εἶπε, νὰ τηρεῖς τὶς Δέκα Ἐντολές,κι ἄν θὲς νὰ γίνεις τέλειος,παράτα τα ὅλα καὶ ἀκολούθησέ με.Ἡ ἐπιστήμη εἶναι- οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.

   Φαίνεται λοιπὸν πὼς γράφοντας ὅτι κάτι ἔγινε πρὶν ἀπὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει γράφεις πὼς ἔφτασες στὴν θέωση προτοῦ φτάσεις καὶ ἄρα ἐμποδίζεις τὸν πλησίον σου νὰ γίνει ἕνα μὲ τὸν Κύριο.Διότι κάθεται καὶ ἀσχολεῖται μαζί σου....ὁ Ἅγιος λοιπόν παρουσιάζεται σὰν θυρωρὸς τοῦ Θεοῦ,καὶ λέει, πρῶτα θὰ περάσεις ἀπὄ μένα, σὰν τὸν φύλακα τοῦ Νόμου στὴν παραβολὴ τῆς Δίκης τοῦ Κάφκα.Ἑσύ,φίλε Μέρμηγκα, εἶσαι ἄγιος, Θεός, ἤ θυρωρός;Μἠπως εἶσαι ὁ Θεός;;Νομίζω πὼς εἶναι τὸ πιὸ πιθανόν.Εἶσαι Θεός.Εἶσαι Θεός.Εἶσαι Θεός.Καὶ τὰ λοιπά,φαντάσου το αὐτὸ νὰ ἐπαλαμβάνεται ἐπ'ἄπειρον.

   Delete
  2. ΜερμηγκαςJune 1, 2016 at 2:24 PM

   Οχι

   Delete
 66. Ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἱστοριογραφίας εἶναι ὁ μη-ἀναχρονισμός.Δηλαδὴ νὰ μὴν γραφεῖ ἤ εἰπωθεῖ ἐπισήμως ὅτι κἀτι ἔγινε πρὶν ἀπὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει ἀκόμα.Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ δὲν τηρεῖται πάντοτε οὔτε σὲ αὐτὸ οὔτε σὲ ἄλλα κείμενα τοῦ κου Δανέζη ποὺ εἶναι ἀναρτημένα στὸ Διαδίκτυο.

  ReplyDelete
 67. Εἶμαι στὴν Ἑλλάδα γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες. Ὅποιος ἐπιθυμῇ νὰ μὲ συναντήσῃ εὐχαρίστως νὰ μὲ ἀναζητήσῃ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλώς ήλθατε

   Delete
  2. Θα επισκεφθείται το Ηράκλειο της Κρήτης;

   Delete
 68. OI ΚΑΙΡΟΙ ΜΑΣ.ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ.
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 8 Ἱανουαρίου 1918.
  Διάγγελμα τοῦ Προέδρου Οὐίλσον στὸν ἑλληνικὸ λαό.
  "Καλὰ τρῶτε καὶ πίνετε καὶ λιανοτραγουδᾶτε,
  δὲν κάνετε κι ἕνα καλό, καλὸ γιὰ τὴν ψυχή σας;
  Ὁ κόσμος φκειάνουν ἐκκλησιαίς, φκειάνουν καὶ μοναστήρια.
  Νὰ πᾶτε νὰ φυλάξετε στῆς {Πόλης τὰ Στενά}Τρίχας τὸ γεφύρι,
  ποὺ θὰ πέρασηι ὁ {'Ερντογαν} βόιβοντας μὲ τοὺς ἀλυσωμένους
  νὰ κόψετε τοὺς ἄλυσους, νὰ βγoῦν οἱ σκλαβωμένοι"{φιλ.ἀποκατάστασις.ὑπὸ U.v.Wilamowitz-Moellendorff & Co}.
  Ἁνἀμεσα στὸ πλῆθος,ὁ μακαρίτης κινηματογραφιστὴς Λουὶς Μπουνιουέλ, Μεξικανός ὑπήκοος,ξεδίπλωσε ἕνα πανῶ ποὺ ἔγραφε ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.Ὀδηγήθηκε σὲ μιὰ μάντρα παραδίπλα,ὅπου καὶ ἐτυφεκίσθη.Ὁ πρόεδρος Oὐίλσον δήλωσε--"Διαλέξτε μὲ ποιόν εἶστε!".Τί ἔχουν νὰ ποῦν σὲ αὐτὸ οἱ ἐθνικοσοσιαλισταί;Τί ἔχεις νὰ πεῖς σὲ αὐτὸ,Κωνσταντινουπολίτη;Πλησιάζει πιὰ ὁ καιρὸς,καὶ σὺ,νὰ δεῖς, νὰ ἀποφασίσεις μὲ ποιούς Ναζὶ θᾶσαι μαζί καὶ ποιούς Ναζί θἀφήσεις.
  Καὶ σὺ Γιαννάκη μου Ἕνοχε,ἄσε τὸ κομποσκοῖνι,
  παράμερα καὶ πές μας ἄν θὰ μείνουν οἰ Λατίνοι.
  Γιὰ μήπως ἔφτασε ὁ καιρός, ἡ Πόλη νὰ Ῥουσσέψει
  καὶ νὰ τἠν φάγει ὁ Μόσκοβος,σαν νάτανε γιουβέτσι
  παρέα μὲ τὸν Ζαν-Ζακ Ρουσσῶ, τὸν ἄντρα μὲ περροῦκα
  ποὺ ἄμα τὴν βγάλει γέμισε ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ κουνούπια.
  Και μεὶς ποὺ εἴμαστε ὀρθόδοξοι,καὶ κάνε τὸ σταυρό σου
  θένε ὅλοι τσου νὰ βγάλουνε ἀπὸ μᾶς τὸ διάφορό τσου.
  Ἁπὸ τὴ μιὰ πλακώσανε Ρῶσσοι κι έπαναστάτες
  κι ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Ἀφραγκοπροσκυνημένοι κάνουν πλάτες.
  Λέν, θὰ μᾶς σώσει ἡ Παναγιά, ἄν δὲν κάνουμε λάθη
  μὰ ὅποιος πεῖ ἤμαρτον, τοῦ χώνουνε μες τὴν πληγὴ του ἀλάτι.
  Ὁ Φράγκος λέγει-πήγαινε,ὁ Ῥῶσσος λέγει,ἕλα,
  κι ὅποιος στὴ μέση κάθεται, τὸν σκίζουν σὰν σαρδέλα.
  Μήπως πρέπει νὰ βάλει ὁ καθείς μας φουστανέλα
  στὴ ζώνη νάχει τὸ σπαθί, στὴν τσάντα τὴν μολότωφ
  μὲ τὸ δεξί νὰ κάνει ναζιστικό χαιρετισμό
  καὶ στὸ ζερβὸ χεράκι του νά πιάσει καριοφίλι
  γιὰ νὰ τρομάξουνε οἱ ἐχθροί, ποὺ τοῦ τὸ παίζαν φίλοι;
  Γιὰ μήπως οἱ καλύτεροι μας φίλοι εἶναι οἱ κοπρίτες΄
  καὶ κάλλιο Τοῦρκοι νάμαστε,παρὰ μὲ τοὺς ἀλῆτες;

  ReplyDelete
 69. Ἅσε Κωνσταντινουπολίτη μου Ναζῆδες καὶ Ναζάκια
  καὶ κοῖτα μὴν τὰ χάσουμε τὰ δυὸ μας τὰ ματάκια.
  Ῥῶσσοι,Ἄγγλοι,Φράγκοι,Γερμανοί ἔχουν Βαράγγων αἷμα
  καὶ οἱ Σοφολογιώτατοι μᾶς τάραξαν στὸ ψέμμα.
  Πῆγαν,σπουδάσαν στὴ Φραγκιά, γυρίσαν ἀφεντάδες,
  καὶ τὸ χαρτί τους πήρανε κάνοντας τεμενάδες.
  Γιὰ ἐπιστήμη θέλουνε τὴν ψευτοπροφητεία
  μὰ ὁ προφήτης ὁ σωστὸς εἶναι μὲ τὴ θρησκεία.

  ReplyDelete
 70. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 71. Το λέω για τελευταία φορά να το ακούσει όχι μόνον ο Καθηγητής αλλά και οι άλλοι σχολιαστές. Κλικάρετε πάνω στα ονόματά μας. Ο κανονικος Κωνσταντινουπολίτης, εγώ δηλαδή, έχω προφίλ blogger όχι google plus, και είμαι μέλος του μπλόκερ από τον Μάιο 2015. Ο ψεύτικος έχει προφίλ google plus και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟ BLOGGER ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΆΙΟ 2015. Επαναλαμβάνω κλικάρετε πάνω στα ονόματά μας και αμέσως θα καταλάβετε ποίος εστί κανονικός και ποιος πλαστός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δικιο εχει ο Κων/πολιτης

   Αληταμπουρες αργοσχολοι get a life!!! Ου να χαθείτε αληταραδες...

   Αντε να δουμε τωρα, θα ξεσκεπασει η google τον αδιστακτο φαρσερ??
   Αν αποτυχει η google, να καλεσουμε τον inspecteur Jacques Clouseau απ το πλημυρισμενο Παρισι!!!

   Delete
  2. Αν αποτυχει ο inspecteur Jacques Clouseau, τοτε να καλεσουμε το φαντασμα του Jacques-Yves Cousteau για να καταδυθει στο βουρκο των τρολ και να εντοπισει το σιχαμενο καλικατζαρο με τα πολλα παρατσουκλια, που τολμησε να τρολαρει το γλυκο αγορι με τ ονομα Κων/πολιτης

   Delete
 72. Ὡρὲ Κωνσταντινόπουλο, δέξου καὶ λίγη πλάκα
  ἔτσι στεριώνει ὁ λόγος μας,ποῦναι σὰν τρύπια βράκα.
  Ἕτσι μαθαῖναν νὰ μιλοῦν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν προγόνοι.
  Ἅρχιζε ἕνας νὰ μιλᾶ,καὶ τὸν δουλεύανε ὁλοι.
  Δὲν εἶναι άπόλες ἡ καλύτερη ἐπικοινωνία
  ἀλλὰ καὶ νἄχεις μόνο μιά,εἶναι μιὰ κάποια ἀνία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σου απήντησα ήδη με ένα κείμενο-ποίημα αλλά δυστυχώς διεγράφη λόγω του τρολλ που μου έκλεβε το προφίλ.

   Delete
  2. Το δέξου και λίγη πλάκα τί εννοείς; Ότι εσύ το έκανες;;

   Delete
  3. Ὅχι,καθόλου.Ἑγὼ θέλω καὶ τὸ τρόλλ νὰ μπεῖ στὴν παρέα, δέν ξέρω πῶς, ἴσως πάλι μὲ μιὰ ἀναπροσαρμογή τοῦ διαδικαστικοῦ ποὺ εἶχε πυροδοτήσει στὸ παρελθόν τὸ ἵδιο τὸ τρόλλ.Δὲν θέλω τὸ τρὸλλ νὰ πετρώσει.

   Delete
  4. Ευχαριστω kostandis!
   May the blessing of Lord Saruman be upon you!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=sCGYvvZ3CrU

   Eισε ωραιο τυπακι: τσιφτης, μορτης και καραμπουζουκλης.

   Delete
  5. ΜερμηγκαςJune 3, 2016 at 9:49 AM

   May the blessing of the mighty Lord Aruthor equally be upon you!!

   https://www.youtube.com/watch?v=epLYtFJ1Tm8

   Delete
 73. Σὲ σχέση μὲ τὰ κοιτάσματα,ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω,ἔχω τὴν ἀπορία ποὺ ἐξέφρασε πολλάκις δημοσίως ὁ Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος,δημοσιογράφος. Γιαὐτὸ καὶ δὲν καταλαβαίνω ποῦ τὸ πάει ὁ κος Δανέζης.Ἑδῶ ἔχουμε ὑπογράψει καὶ ἐπικυρώσει,καὶ σύσσωμη ἡ ἑλληνική Δημοκρατία τὰ ἔχει ἁποδεχτεῖ,τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς περιλαμβανομένης,ἄν δὲν κάνω λάθος,τίς δανειακές συμβάσεις ποὺ ὑποθηκεύουν τὴν περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου-αὐτὴ εἶναι ἡ προῖκα τῶν παιδιῶν μας-στὸν αἱῶνα τῶν ἄπαντα,καὶ μάλιστα νομίζω καὶ κτηματικὴ περιουσία.Ἑγὼ νὰ καταλάβω ὅτι τὰ ὑποτιθέμενα κοιτάσματα τἄχουνε βάλει στὸ μάτι οἱ ξένες ἑταιρίες καὶ τὰ ξένα κράτη.Ὅσο ὅμως μιλᾶμε γιὰ αὐτά,ἀποδεχόμαστε τὴν κατοχὴ τῆς πατρίδος μας σὰν νὰ μὴν τρέχει τίποτα!!!

  Γι αὐτὸ σᾶς λέω ἄλλο ἐπιστήμη κιἄλλο προπαγανδιστικὴ αὐτοεκπληρούμενη προφητεία.Ἑδῶ τὸ ζουμί εἶναι ὅτι σφἀζουνε ὄχι μόνο τὶς κακές ἀλλὰ καὶ τὶς καλές πλευρές τοὺ ἑλληνικοῦ κράτους,καὶ ἀντί νὰ πᾶμε στὸ ζουμί,ποὺ εἶναι πάνω στὰ προφανῆ γεγονότα, ἀσχολούμαστε μὲ ἀνεξακρίβωτα παρασκήνια,ὑπεδάφη καὶ ἐξωγήινους.Κι αὐτὰ ἔχουν τὴ σημασία τους, ἀλλά τί γίνεται μὲ τὸ ἑλληνικό κράτος!!!Παντοῦ βγαίνουν σενάρια γιὰ τὴν ἐμπλοκή του σὲ μελλοντική ἀλλαγὴ τοῦ συνοριακοῦ καθεστῶτος τῆς Τουρκίας.Καὶ ῥωτῶ.

  ΠΟΙΟ εἶναι τὸ πολιτικό ὑποκείμενο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀσχοληθεῖ στὸ μέλλον μὲ κάτι τέτοιο.Νὰ σᾶς πῶ τί φαντάζομαι;;ΌΛΑ τὰ κόμματα τοῦ κοινοβουλίου,τῆς ΧΑ περιλαμβανομένης,μὲ ἕνα μεγάλο ἑρωτηματικὸ γιὰ τὸ ΚΚΕ.

  ReplyDelete
 74. Ἐάν ἠ δικὴ μας περίπτωση ῆταν σὰν τὶς υπόλοιπες χῶρες τῆς Εύρωπαῖκῆς Ενωσης τὀτε οκ.θὰ ὐπῆρχαν συσσωματώσεις ἀνθρώπων ὅπως π.χ. τοῦ κόμματος τῆς Μαρίν Λεπέν στὴν Γαλλία,ποὺ θὰ ζητοῦσαν ἀποσύνδεση ἀπὸ τὴν Ευρωπαική ἔνωση,ἐθνική πολιτική,κ.λπ..Σὲ μᾶς,τὸ κὀμμα τῆς δραχμῆς καὶ διάφορα τέτοια ἀπλῶς ξυπνοῦν τὸν γέλωτα.Ἡ ἑρμηνευτικὴ λύση ποὺ προτείνω εἶναι πάρα πολὺ ἀπλή.Μόνον ἑμείς νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ἀνεξάρτητο κράτος.Ὅταν φτάνει τὸ μαχαῖρι στὸ κόκκαλο,μόνο ἐμφυλιοπολεμικὲς εἶναι οἱ ἀντιδράσεις μας διότι οὔτε θέλουμε,οὔτε μποροῦμε νὰ ἀναλάβουμε κρατικὴ λειτουργία ἐξολοκλήρου.Ἑγὼ δὲν ἐξετάζω ἄν μποροῦμε ἀλλά ἄν θέλουμε.Λέω,δὲν θέλουμε.Θεωροῦμε τὴν ἀπλὴ κρατική λειτουργία σὰν ἔγκλημα καὶ τὴν παρανομία καὶ τὴν τιμωρία σὰν ἀνώνυμη συμφορά.Θέλουμε νὰ τὴν ἀναλάβουν ἄλλοι.

  Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ παράξενο στοὺς δικούς μας ἀντιεξουσιαστές.Ἑπειδὴ τὸ ἑλληνικό κράτος εἶναι οὐσιαστικά-τί-εἶναι-εἶναιἡ Κύπρος,εὶναι,δηλαδή, ἡ Ἑλλάδα μὲ τὴν Τουρκία.Οἰ πλέον σώφρονες πολιτικοὶ ἀπὸ τὰ δύο ἑλληνικά....καντόνια,αὐτό ποὺ κάνουνε,στὰ μουλωχτἀ,εἶναι νὰ ἐπαφίονται πάντοτε μόνον στὸν ξένο παράγοντα, διότι ξέρουν ὅτι δὲν γίνεται,δὲν μπορεἶ νὰ σταθεἶ Κύπρος μισὴ καὶ Ἑλλάδα χωρὶς Τουρκία.Ὅπως ἔχουνε γίνει τὰ πράγματα ὅμως,μόνο μὲ ἐθνοκάθαρση θὰ μπορέσει κάποτε ἡ Ἑλλἀδα νὰ σταθεὶ σὰν κυβερνῶσα δύναμη σὲ μιὰ ἑλληνοτουρκικὴ συνὀμοσπονδία.Ἡ λύση ποὺ προκρίνεται εἶναι νὰ διαμελισθεῖ ἡ Τουρκία,καὶ νὰ τα βρεῖ ἡ Ἑλλάς μὲ ἕνα κάποιο ἀνατολικὸ της κομμάτι.Αὐτὸ θὰ δημιουργήσει μιὰ βραχύβια κατάσταση παρόμοια μὲ τὰ Mandats τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ἡ Ἑλλάς γιὰνὰ ἐπιβιώσει τότε πρεπι νὰ γίνει Ἱσραήλ.Καμία πιθανότητα δὲν δίνω στὸ νὰ ἀντέξει τὸ σενάριο αὐτὸ.Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπόλεμος λαός.Ὁ Δημήτρης Βικέλας,σκιαγραφῶντας τὸν ἑαυτό του στὴ Σμύρνη,φοβισμένο καὶ ὑπομονετικό,τὰ λέει μιὰ χαρά.Τὴ δουλειὰ τῆς Ἑπαναστασης τὴν κάνανε κυρίως Ἁρβανίτες,τυχοδιῶκτες καὶφιλέλληνες.

  Στὴν ούσία δηλαδὴ,παρὰ τοῦς πολέμους,καὶ ὅ,τι ἔχει προηγηθεῖ,η ἑλληνοτουρκική συνομοσπονδία ὑπάρχει ἤδη.Ἡ παλαιὰ ἀρχὴ περί διατήρησης τῆς Ὁθωμαινικῆς Αὐτοκρατορίας,τοῦ status quo,ἰσχύει ἀκόμη,μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ἐκεὶ ποὺ οἱ λαοί ῆταν φύρδην-μίγδην στοιβαγμένοι,τῶρα βρίσκονται χωρισμένοι μὲ συρματοπλέγματα.ὁ Ἑρντογάν,λοιπόν,ἀποτελεῖ πρόβλημα,διότι μπορεῖ νὰ ἀνατρέψει αὐτὴν τὴν παλαιά ἰσορροπία γινόμενος ὄχι ὁ Σουλτάν Σουλειμάν,ἀλλά ὁ Κεμάλ τοῦ 21ου αἰῶνα.Αὐτὸ δὲν θέλουνε οἱΦράγκοι,καὶ,παραδόξως,κάτι μέσα μας τοῦ λέειτοῦ Ἑρντογάν,γεια σου λεβέντη.Μακάρι νὰ μποροῦσες νὰ ἀντέξεις.Κι αὐτὸ ἔχει τὴν ἐξήγησή του.Καὶ μπορῶ νομιζω νὰ σᾶς τὴν πῶ σὲ συνδυασμὸ μὲ αὐτὸ ποὺ μἐνοχλεῖ στὰ κείμενα τοῦ κου Δανέζη.

  ReplyDelete
 75. Ὁλοκληρώνω.Δύο εἶναι τὰ ἱδρυτικά, κεντρικά συνθήματα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.1.Τῶν Ἁπομνημονευματογράφων-ἀγωνιστῶν τοῦ 21,π.χ.τοῦ προεστοῦ Κανέλλου Δεληγιάννη.-Τὰ βἀλαμε μὲ μιὰ κραταιά Αὐτοκρατορία, καὶ πότε-ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ.2. Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΗ ἀπὸ τὸν 18ο αἰῶνα,καὶ ῆταν ἀναπόφευκτο νὰ διαλυθεῖ.

  Ἑ,λοιπόν,θὰ μποροῦσε αὐτὸ νὰ εἶναι μῦθος.Δηλαδὴ, ἀλήθεια νἄναι ὅτι ἡ ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία βρισκόταν σὲ κατάσταση ἀνόδου, ἀκμῆς, καὶ ἀλήθεια ὅτι,ἀντιθέτως, ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση καὶ τὸ ἑλληνικό κράτος γίνανε γιὰ νὰ τὴν κρατάνε πάντα κάτω, -μὲ τὰ συμπληρωματικὰ προσχήματα 1.τοῦ ἀντιδεσποτισμοῦ 2.τοῦ Ἀντιισλαμισμοῦ 3.τῆς χριστιανικῆς ἐμπνεύσεως ἀποστροφῆς πρὸς τὴν βία τῆς ἐξουσίας.

  Αὐτὸ ἐμποτίζει τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες μὲ τὴν ἐνοχὴ αὐτοῦ ποὺ ὅλη του τὴ ζωή ἀσχολεῖται ὁ πλησίον του νὰ μὴν προκόψει,πράγμα ποὺ εἶναι ἐξάλλου συνηθισμένη συμπεριφορά στὴν χώρα μας. Μὲ ἄλλα λόγια,ὅτι ἡ Ἕλλάδα δὲν ἦταν, ὅπως λέγεται, κατάλυση,ἀλλὰ ἐμπέδωση τῆς ἁντεπαναστατικῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας,καὶ ὅτι τὸ λάβαρο τῆς Λευτεριᾶς ἤτανε, μὲ παράξενο τρόπο,λάβαρο τοῦ Μέττερνιχ.

  ReplyDelete
 76. Αντι (Β)ΡωμηοςJune 3, 2016 at 5:58 AM

  Κυριε καθηγητα σε τι διαφερει ο Ευρωπεος απ το Ρωμηο??

  Οι σημερινοι κατοικοι του Ελλαδισταν είναι Ευρωπεοι, Ρωμηοι ή κατι άλλο???

  Γιατι Ρωμηος με η και όχι ι?

  Μπερδεμενα τα πραματα...

  ReplyDelete
 77. Ανταπόκριση από Γαλλία,,,, αγαπητέ κύριε ΚΙΤΣΙΚΗ ...7 τά εκατό πιάνει στίς εκλογές τό λεγώμενο αριστερό μέτωπο μέ αρχηγό τόν αρχι απατεώνα καραψεύτη και καραγκόζη Μελανσόν....ό Τσιπρας μπροστά του ( φιλος και κολλητός του) φαντάζει διαμαντι..μαζί με οικολογους πρασινους μωβ κτλπ....Η πραγματική δύναμη του ιστορικού κόμματος Κόμματος του ΤΟΡΕΖ ΝΤΥΚΛΩ ΝΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕ ειναι κάπου στό 0,7 μέ 1 τά εκατό . ο ΖΑΚ ΝΤΟΡΙΟ ιδρυσε το PPF το Φασιστικο κόμμα και ο Κρεμε επηγε κακην κακως με εντολη του ΣΤαλιν ο οποιος διοικουσε στην πρσγματικότητα το ΠΕ ΣΕ ΕΦ PCF ....κακο του κεφαλιου μας κι ο Θεός άς μάς λυπηθει ....με ΄χτίμηση πάντα από Γλλία Γεράσιμος ο ΚΕΦΑΛΩΝΊΤΗς ,

  ReplyDelete
 78. Νά με συχωράτε αδέρφια γιά τά φωνήεντα που τρώγω..τά σκόλια γραφωνται εν θερμώ. Νύχτα μπαίνω νύχτα βγαίνω ό δυστυχής μεροδούλι μεροφάϊ πού καιρός γιά διορτώσεις....Νάστε καλά, κι άς λυπηθεί ό Θεός το δύστυχο γένος μας.

  ReplyDelete