Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 17, 2019

489 - Ἔρντογαν: Ἕνας ἀκραιφνὴς Ἕλλην μουσουλμᾶνοςὉ Δημήτρης Κιτσίκης στὸν τάφο τοῦ Μπεκτασῆ ἁγίου, στὸν λόφο τῆς Τσάμλιτζας, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016 (ἀπὸ τὸ τουρκικὸ περιοδικὸ Derin Tarih, τεῦχος 63, Κωνσταντινούπολις, Ἰούνιος 2017, σελ.97)


489 - Ἔρντογαν: Ἕνας ἀκραιφνὴς Ἕλλην μουσουλμᾶνος

Ὅταν ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία τὸ 2003, ὁ Ἔρντογαν ὡρκίσθη νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ὄνειρο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ἀναβιώσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, τό «ὄνειρο τῆς Τσάμλιτζας». Στὶς 7  Μαρτίου 2019, ὁ πρόεδρος πλέον τῆς Τουρκίας, Ἔρντογαν, ὡς Τοῦρκος  Ναπολέων,  ἀπὸ τὸ Λευκὸ Σαράγι του, ἀνήγγειλε τὸ ἄνοιγμα τοῦ τεραστίου τεμένους τῆς Τσάμλιτζας γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ ὀνείρου τοῦ Κιτσίκη. Τί εἶχε συμβεῖ;

Ὁ ἱστορικὸς Χρῆστος Κυπραῖος στὸ βιβλίο του, «Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ, ἀπὸ τὸν Γεώργιο Τραπεζούντιο στὸν Δημήτρη Κιτσίκη» (Ἐκδόσεις Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019) ἐξηγεῖ τὰ ἑξῆς, στὶς σελίδες 124-127: «Τὸ 1977, ὁ Κιτσίκης ἀφιέρωσε τὸ βιβλίο του Ἑλλὰς καὶ Ξένοι, 1919-1967,  «στὴν Τσάμλιτζα» ἐνῷ ἕνα χρόνο ἀργότερα ἔγραψε στὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου του, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν 20ο αἰῶνα, τὴν αἰνιγματικὴ φράση «Στὸν δρόμο πρὸς τὴν Τσάμλιτζα». 

Ὁ ἴδιος ἀφηγεῖται: «Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1970, εἶχα ἀνέβει στὸν λόφο τῆς Τσάμλιτζας, στὴν ἀσιατικὴ ὄχθη τοῦ Βοσπόρου, σύμβολο ἀγάπης στὴν ὀθωμανικὴ παράδοσι. Στὴν στήλη τοῦ τάφου τοῦ βελῆ (ἁγίου), μόνος ἀλλὰ ἐρωτευμένος καὶ ἐγώ, ἔκανα τὴν χειρονομία ὅλων τῶν ἐρωτευμένων ποὺ ἀνεβάινουν στὸν λόφο αὐτό. Ἔκανα μιὰ εὐχὴ καὶ ἔριξα ἕνα νόμισμα. Ἄν κολλήσῃ τὸ νόμισμα πάνω στὴν κάθετη καὶ λεία αὐτὴ στήλη, ἡ εὐχὴ πιάνει. Καὶ τὸ νόμισμά μου κόλλησε μὲ τὴν πρώτη καὶ ἡ εὐχή μου ἦταν: «Νὰ πραγματοποιηθῇ μιὰ μέρα -ὅσο μακρινὴ νὰ’ναι αὐτὴ ἡ μέρα- ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία. Καὶ αφοῦ πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡ συνομοσπονδία νὰ μὲ θάψουν κοντὰ στὸν βελῆ» [Ἐκεῖ κοντὰ ηὑρίσκετο τὸ Νουρμπαμπᾶ Τεκεσί, μοναστήρι Μπεκτασίδων]. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1978 ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hürriyet ἐκάλεσε τὸν Κιτσίκη νὰ παρουσιάσῃ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο στὸν τουρκικὸ τύπο. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἡ ἐφημερίδα ἐδημοσίευσε ἕνα μακροσκελὲς  ἄρθρο τοῦ Κιτσίκη μὲ τίτλο, Çamlıca Hayali («Τὸ ὄνειρο τῆς Τσάμλιτζας») ὅπου ἐξέθεσε στὸ εὐρύτερο τουρκικὸ κοινὸ τὸ μεγαλεπήβολο ὅραμά του περὶ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας». 

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ συνεκλόνησε τότε ὁλόκληρη  τὴν Τουρκία μὲ πρῶτο τὸν νεαρὸ 24χρονο Ἔρντογαν. Τὸ 1996, ὁ Ἔρντογαν ὡς δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως ἐδιάβασε τὸ τουρκικὸ εὐπώλητο βιβλίο τοῦ Κιτσίκη, Türk-Yunan İmparatorluğu («Τουρκοελληνικὴ Αὐτοκρατορία») ποὺ μόλις εἶχε ἐκδοθῆ στὴν Κωνσταντινούπολι ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις İletişim Yayınleri καὶ τὸ 2014, ὡς πρωθυπουργός πλέον, ἀπεφάσιε νὰ πραγματώσῃ τὸ ὅραμα αὐτὸ τοῦ Κιτσίκη  ἀναβιώσεως τὴς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, ἀρχίζοντας μὲ τὴν ἀνέγερσι τεραστίου τεμένους στὸν τόπο τῆς προτεινομένης ἀπὸ τὸν Κιτσίκη τοποθεσίας τῆς ὁμοσπονδιακῆς πρωτευούσης, ἐπὶ τοῦ λόφου τῆς Τσάμλιτζας καὶ στὶς 7 Μαρτίου 2019 –δηλαδὴ πρὸ δέκα ἡμερῶν- ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἐπιβλητικοῦ συνόλου κτιρίων (βλέπε τὸν παρακάτω σύνδεσμο).

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΔΙΟΙΚΕΙΤΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ


π 644 χρόνια (1280-1924) θωμανικ Ατοκρατορία διοικήθη π τν λληνικ ωμαϊκ θωμανικ δυναστεία.Μετ τ 1923, π τν Κεμλ μέχρι σήμερα Τουρκία διοικεται π λληνες. ρντογαν εναι λλην μουσουλμνος. ντιθέτως, σημεριν λλς διοικεται π φραγκοφορεμένους Γραικύλους μονοτονιστς μετανάστες πο μισον τν λληνισμ ν λληνικς πολιτισμς ενα παγκόσμιος. ωάννη Καποδίστρια, ωνα Δραγούμη, Περικλ Γιαννόπουλε, θανάσιε Σουλιώτη-Νικολαδη, Συκουτρ, Λιαντίνη, Γεώργιε Παπαδόπουλε, σες ο δύο τρες πω ς λεγε Δραγούμης πήρξατε ο μόνοι ναπομείμαντες λληνες το κρατιδίου τν θηνν. Δημήτρης Κιτσίκης
Βλέπε τὸν παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=c0mI8RUnWSsΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
Δὲν νοεῖται Αὐτοκρατορία χωρὶς αὐτοκράτορα. Οἱ Ἕλληνες βασιλεῖς ὅσο ἐξελληνισμένοι καὶ ἄν εἶναι ἔχουν βίο βραχὺ. Ὁ Ὄθων ἠγάπησε τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ παρέμεινε Βαυαρὸς καὶ ῥωμαιοκαθολικός. Οἱ δανικῆς καταγωγῆς Γλύξμπουργκ ἀπὸ τὸ 1863 ἔγιναν Ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες ἀλλὰ δυστυχῶ ς οἱ σημερινοὶ διάδοχοι Παῦλος καὶ Νικόλαος δὲν ἐκφράζουν πραγματικὸ ἐνδιαφέρον νὰ ἐπιστρέψουν στὸν θρόνο τους. Ἀντιθέτως ἡ δυναστεία τῶν Ὀθωμανῶν, τῶν Ὀσμάνογλου,προέρχεται σὲ εὐθεία γραμμὴ ἀπὸ τὸν γενάρχη Ὀσμὰν Α΄ (1280-1324), μὲ ἱστορία δηλαδὴ 739 ἐτῶν(1280-2019) καὶ εἶναι 100% ἑλληνικὴ ἐφ'ὅσον συστηματικά, ἐπὶ ἑπτὰ αἰῶνες οἱ σουλτάνοι ἐνυμφεύθησαν χριστιανωρθόδοξες Ῥωμηές.Ὁ σημερινὸς διάδοχος,Ὀσμὰν Σελαχεντὶν Ὀσμάνογλου εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν Ἀθηνᾶ Χριστοφορίδου, ζεῖ στὸ Λονδῖνο καὶ ἔχει υἱὸ τὸν Ὀρχάν, γεννημένο τὴν ἑπομένη τῶν Χριστουγέννων, στὶς 26 Δεκεμβρίου 1972. Δύναται κάλλιστα νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ στὴν ἀναγεννημένη Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ποὺ ἐτοιμάζει ὁ πρόεδρος Ἔρντογαν ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ σὲ θέσι Ναπολέοντος, ἱδρύοντας ἰδική του δυναστεία. Δημήτρης Κιτσίκης
Ὁ διάδοχος τοῦ ὀθωμανικοῦ θρόνου Ὀσμάν (φωτογραφία παρμένη στὸ Λονδῖνο στὶς 8 Μαρτίου 2019)
Ο Osman Selaheddin Osmanoğlu ἐγεννήθη τὸ 1940 καὶ εἶχε σύζυγο τὴν Athena Joy Christoforides ἀπὸ τὸ 1966 ἕως το 1996. Τὰ παιδιά του εἶναι ἀπὸ ἐκείνη τὴν σύζυγο. (Το 2012 ἔκαμε δεύτερο γάμο μὲ τὴν πρώην καθηγήτρια φιλοσοφίας, Hanife Candan Günen).Πολλοὶ εἶναι οἱ μνηστῆρες τοῦ ὀθωμανικοῦ θρόνου. Ἐμεῖς ὑποστηρίζουμε τὸν εἰκονιζόμενο Ὀσμὰν Σελαχεντὶν Ὀσμάνογλου διότι εἶναι ὁ ἀπόγονος τοῦ αὐτοκράτορος Μουρὰτ Ε' (1876) ποὺ ὑπεστήριξε τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία (Βλέπε τὸ βιβλίο μου Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, σ. 246 καὶ 252).

Δημήτρης Κιτσίκης                     17 Μαρτίου 2019

48 comments:

 1. Ἀπὸ τὸ facebook:Τὴν ζωή μου τὴν γνωρίζει καὶ ἡ κουτσὴ Μαρία ἀπὸ τὶς δημοσιευμένες βιογραφίες μου καὶ τὰ χιλιάδες γραπτά μου. Δὲν θὰ κάτσω νὰ τὴν ἐπαναλάβω γιὰ σένα.Καὶ πάλι ντροπή σου. Δημήτρης Κιτσίκης

  Γρηγόρης Τσελεπής Εγώ απορία εξέφρασα δεν είμαστε αντίπαλοι σε κάτι και δικαιωμά σας. Αλλά πολλοί που σας διαβάζουν θα το σκέφτονται. Θέλοντας και μη είστε δημόσιο πρόσωπο.

  Dimitri Kitsikis Γρηγόρης Τσελεπής Ἔστω! Ἰδοὺ λοιπόν. Στὸ Παρίσι εἶχαν ἐγκατασταθῆ τρεῖς κομμουνιστὲς φίλοι καὶ οἱ τρεῖς υἱοὶ τριῶν βουλευτῶν τῆς ΕΔΑ: ὁ Φίλιππος Ἠλιοῦ ποὺ εῖχε βαπτίσει τὴν κόρη μου Τατιάνα (υἱὸς τοῦ βουλευτοῦ τῆς ΕΔΑ Ἠλία Ἠλιοῦ), ὁ Λουκᾶς Θανασέκος (υἱὸς τῆς βουλευτοῦ τῆς ΕΔΑ Βάσω Θανασέκου) καὶ ἐγώ (υἱὸς τοῦ βουλευτοῦ τῆς ΕΔΑ Νίκου Κιτσίκη). Ὁ πατέρας μου εἶχε κάνει ἐπίσημη αἴτησι στὴν Σοβιετικὴ πρεσβεία τῶν Παρισίων νὰ μᾶς δοθοῦν καὶ στοὺς τρεῖς βίζα σπουδῶν στὴν Μόσχα. Δυστυχῶς οἱ δύο φίλοι μου εἶχαν ἀρχίσει νὰ κάνουν νερὰ καὶ εἰδικὰ ὁ Φίλιππος ἐπέρασε ἀργότερα στὸ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ. Ἐγὼ ἤμουν ὁ μόνος ποὺ ἐπέμενα νὰ πάω. Τελικὰ ἡ αἴτησις ἀπεσύρθη ἀπὸ τὸν πατέρα μου λόγῳ ἐλλείψεως ἐνθουσιασμοῦ ἀπὸ τοὺς ἄλλους δύο. Ἐγώ, ὅπως γνωρίζουν οἱ πάντες, παραμένω καὶ σήμερα ὑποστηρικτὴς τοῦ ΚΚΕ, ποὺ γιὰ μένα ἀντιπροσωπεύει καὶ σήμερα τὸ κόμμα τῶ ν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων. Τὰ παραπάνω εἶναι πολλαπλῶς γνωστά. Δημήτρης Κιτσίκης

  Γρηγόρης Τσελεπής Dimitri Kitsikis Ευχαριστώ πολύ.Συγκυριακή λοιπόν η εγκατάσταση στο Παρίσι. Από τις λίγες πληροφορίες που έχω η ΕΣΣΔ σε επιστημονικά πεδία όπως θετικές επιστήμες, ιατρική, παραψυχολογία ήταν μακράν μπροστά από το δυτικό κόσμο. Για το δικό σας πεδίο δε γνωρίζω.

  ReplyDelete
 2. Ενδιαφέρον θα ήταν να συλλογιστεί κανείς κύριε Καθηγητά, πόσο διαφορετική θα ήταν η γεωπολιτική φιλοσοφία σας (Ενδιάμεση Περιοχή και Ελληνοκεντρισμός) εάν είχατε πάει στην Μόσχα καθώς και σε τί βαθμό θα επηρέαζε η γνώση σας της Ρωσσικής γλώσσης την σκέψη και την συγγραφή σας.

  Επίσης, εάν υποθετικά είχατε μεταβεί στην Μόσχα, πιστεύω ότι θα είχατε είτε "προλάβει" τον Ντούγκιν στο "Ευρασιατικό" του θεώρημα είτε ο Ντούγκιν δεν θα έφτανε ποτέ στην (κάπως λοξή) θεώρηση της Ευρασίας μα θα είχε ασπαστεί την Ελληνοκεντρική σας σκέψη γινόμενος ο καλλίτερος Ρώσσος μαθητής σας γύρω από την "Ενδιάμεση Περιοχή".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και αυτή την απορία είχα , δλδ "...πόσο διαφορετική θα ήταν η γεωπολιτική φιλοσοφία..." του κυρίου καθηγητή αν σπούδαζε στη Μόσχα.Με κάλυψε ο Παλιός.Δυστυχώς στις απορίες που είχα και ως μαθητής σπανίως είχα την απάντηση που ήθελα. Ισως εγώ να μη ρωτούσα με σωστό τρόπο και να με παρεξηγούσαν. Αλλά με "έτρωγε" ο λόγος που ο κύριος καθηγητής δε σπούδασε ΕΣΣΔ διότι και ιδεολογικά και ίσως και σαν επιστημονική κατάρτιση ίσως του ταίριαζε περισσότερο σχετικά με τη Γαλλία.

   Delete
  2. Ιδού η ΕΡΤ που υπερασπίζεσαι Παλιέ https://www.liberal.gr/arthro/244958/oikonomia/epicheiriseis/ergazomenoi-ert-i-kratiki-tileorasi-ginetai-kathimerina-perigelos-tis-koinonias.html?fbclid=IwAR2XUfTILOE6fsNCLWwHKODrX7tJf36wwrXvzevEH39bI7F-m-LzZ-mYVWI

   Delete
  3. Γρηγόρη παραδὀξως το τελευταίο σου σχόλιο απαντά εν μέρει στο πρὠτο σου δηλαδή γιατί ποτέ "δεν σου έδιδαν σημασία" οι δάσκαλοι.

   Σταμάτησα να διαβάζω στο "liberal.gr". Ναι να κατακρίνεις και να υβρίζεις για εμένα ΕΑΝ έχεις δίκαιο όμως δηλαδή ΕΑΝ είσαι ο ίδιος καθαρός όπως καθαρή είναι σήμερα ΜΟΝΑΧΑ η Χρυσή Αυγή και εν μέρει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός του πεπερασμένου πλέον κοινοβουλίου. Εάν είσαι ο ίδιος πανβρώμικος όπως ο Μαυρίδης του Φιλελευθέρου τον οποίο ορθότατα έσυρε στα Δικαστήρια για συκοφαντία ο Καμμένος, ως παπαγάλος του "Παλαιού Καθεστώτος" οφείλει με επιείκεια να ράψει το στόμα του και να ζητήσει άφεση αμαρτιών από τον Τσίπρα και τον Καμμένο.

   Φιλελεύθερος-Liberal, Μαυρίδης, capital.gr, Πρώτο Θέμα, Παραπολιτικά, Το Βήμα, Τα Νέα, Η Καθημερινή, Το Σκάι, το BlueSky, Action24 (Evening Report), ακόμα και το OpenTV αποτελούν τα κύρια φερέφωνα του "Παλαιού Καθεστώτος" δηλαδή του Βρυξελλισμού (παλαιά Εθνικοφροσύνη) στην Ελλάδα. Για αυτό και εγώ παρακολουθώ τον Μιχάλη Ιγνατίου μονάχα (ποτέ δεν αναμασά πλαστές ειδήσεις), το defence-point (με φίλτρο βέβαια ιδεολογικό διότι ρέπει προς τον Βρυξελλισμό και εξύβριζε τον Καμμένο δίχως λόγο) και τέλος τον Βαξεβάνη με το Ντοκουμέντο. Για περαιτέρω στρατιωτικά δε θέματα το "Πτήση και Διάστημα".

   Delete
  4. Υ.Γ. Στην άνωθεν λίστα πρέπει να προστεθεί και ο Πορτοσάλτε #2, ο Γιώργος Τράγκας ο οποίος αποτελεί άριστο προπαγανδιστή της ΝΔ και του Λαϊκισμού εν Ελλάδι (Ελλαδεμπόριο) τρομοκρατώντας καθημερινά τον Ελληνικό Λαό (τους κακομοίρηδες που τον παρακολουθούνε) με σωρεία ψευδών και μυθευμάτων ενώ παρελαύνει από την εκπομπή του όλη η εγχώρια Βρυξελλική ακροδεξιά μαζί με μουρουνέλαια, αλοιφές και αλόες-βέρες καθώς και ινστιτούτα αδυνατίσματος και αναπλάσεως μαλλιών!

   Σε μία εκπομπή του δε, μέσα Γενάρη είχε ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ ΛΕΞΗ ΠΡΟΣ ΛΕΞΗ τα λεγόμενά μου περί "πολιτικών σιαμαίων" Τσίπρα και Καμμένου, ανάλυση που είχε ανεβάσει και στο φέισμπουκ ο Καθηγητής τον Δεκέμβρη, πράγμα που τραννώς αποδεικνύει ότι ό,τι λέμε εδώ παρακολουθείται και διαβάζεται από σωρεία Ελλαδόβιων δημοσιογραφικών παπαγάλων σαν τον Βελόπουλο και τον Τράγκα.

   Delete
 3. Σωστὰ Παλιέ, ἄν καὶ ἔμαθα τὰ ῥωσσικὰ ἀπὸ ἡλικίας ἕξι χρόνων καὶ ὅπως γνωρίζῃς (βλέπε τὰ σχετικὰ βίντεο τοῦ Ντούγκιν)εἶχα ἐκτενεῖς συζητήσεις στὴν Μόσχα, (ὅπου μὲ εἶχε καλέσει ὁ ἴδιος ὁ Ντούγκιν) μὲ τὸν Ντούγκιν συγκρίνοντας τὶς δύο θεωρίες μας, αὐτὸς τῆς Εὐρασίας, ἐγὼ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὶς συζητήσεις μας ὁ Ντούγκιν παρέμεινε ῥωσσοκεντυρικὸς καὶ ἐγὼ παρέμεινα ἑλληνοκεντρικός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ζητώ συγγνώμη μου είχε διαφύγει ότι είχατε μάθει την Ρωσσική γλώσσα, διότι εάν θυμάμαι σωστά τα βίντεό σας με τον Ντούγκιν είναι στα αγγλικά όχι στα ρώσσικα.

  Πέραν αυτού η άρνηση του Ντούγκιν να ασπαστεί την δική σας ορθή γεωπολιτική φιλοσοφία, θα οδηγήσει αναμφίβολα στην τελική απόρριψη του στρεβλού Ευρασιατικού δόγματος το οποίο αποτελεί εν τή ουσία έναν αντι-αμερικανισμό και μία εναντίωση στην "κοσμοπολίτικη αστική" ναυτική δύναμη. Επίπλέον σφάλμα του Ευρασιατισμού θεωρεί οτι αναγκαστικά μία ναυτική δύναμη είναι "φιλελεύθερη", "αστική" και "κοσμοπολίτικη" ενώ μία ηπειρωτική όχι. Στην περίπτωση της Ρωμανίας δεν ίσχυε κάτι τέτοιο μολονότι είχε πληθώρα Θεμάτων ναυτικών, ενώ η σημερινή Γερμανία μολονότι "ηπειρωτική" δύναμη, ασπάζεται τον φιλελευθερισμό. Διακρίνεται μία γενική τάση ναι ανά την ιστορία αλλά κατά τη γνώμη μου εμμένει πολύ σε αυτό ο Ντούγκιν και επιπλέον αγνοώντας την δική σας απείρως ανώτερη θεώρηση, μπουζουριάζει μαζί Ασία, Αφρική και Ευρώπη με σκοπό να απομονώσει την Αμερική βρίσκωντας ψεύτικους πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ των 3 αυτών πολιτισμικών "πλανητών".

  ReplyDelete
 5. Αφού γνωρίζετε και την Ρωσσική λοιπόν, ορίστε μία ανάλυση του Ντούγκιν η οποία συνάδει 100% με τον δικό σας Εθνικο-μπολσεβικισμό, τόσο που μοιάζει να την αντέγραψε ο Ντούγκιν από εσάς:

  https://www.geopolitica.ru/directives/ekspertiza-dugina-no-51-levye-i-pravye-obedinyaytes

  Εντύπωση βέβαια τεράστια μου προξενεί το γεγονός ότι ο Ντούγκιν ΠΟΤΕ δεν σας αναφέρει. Το γεγονός αυτό το θεωρώ μεγάλη ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ εκ μέρους του και σε έναν σημαντικό βαθμό "φιλοσοφική αλητεία". Πλήθος ερασιτεχνών ψευδο-φιλοσόφων μα και σοβαρών επιστημόνων ακούγονται στα Ντουγκινικά think tank "Katehon" και "Geopolitica.ru" μαζί με πλήθος γεωπολιτικών θεωριών. Κι όμως, ΣΚΟΠΙΜΩΣ δεν αναφέρουν εσάς, ουδεμία μνεία γίνεται στην μακράν ανώτερη γεωπολιτική φιλοσοφία της "Ενδιαμέσου Περιοχής" ενώ απορρίπτεται ο Ελληνοκεντρισμός. Ο Ντούγκιν θεωρεί τον "Ελληνικό Λόγο" έναν από τους πολλούς (Λατινικό, Γερμανικό, Ρωσσικό, Ινδοευρωπαϊκό, Ιρανικό, Κινεζικό κλπ) και ΟΧΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.

  Ερμηνεύω την συμπεριφορά αυτή ως ζήλεια, φιλοσοφική "ζηλοτυπία" διότι φοβάται ότι εάν προωθήσει μαζί με τις υπόλοιπές γεωπολιτικές θεωρήσεις (γενικά απαρχαιωμένες τρόπον τινά) την δική σας, θα χάσει κατά κράτος ενώ ο Ελληνοκεντρισμός θα υπερισχύσει του (Τουρανικού*) Ρωσσοκεντρισμού.


  *Ο Ντούγκιν θεωρεί το Τουράν ως μεταβατικό γεωπολιτισμικό Χώρο και αρχικά ινδοευρωπαϊκό προτού εγκατασταθούν εκεί Τουρκικά και Μογγολικά φύλα. Η άποψή του αυτή θυμίζει την Τουρκοποίηση και Ισλαμοποίηση της σημερινής Κινεζικής επαρχίας του Ανατολικού Τουρκιστάν "Σινγιάνγκ":

  https://en.wikipedia.org/wiki/Islamization_of_Xinjiang

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Υ.Γ. Και αντί το Ελληνικό βλαχαδερό να σιχαθεί τον Ελβετικό του αντικατοπτρισμό (85% των Ελβετών) ευρίσκοντας εκ νέου τις ρίζες του και αναγνωρίζοντας την πολύ σωστή πολιτική του Ελβετικού κράτους ΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ σε δικούς του πολίτες εάν γίνουν μετανάστες ή κάτοικοι εξωτερικού, ο βλαχέλλην κατηγορεί τον Τσίπρα για "Μαδουρισμό" σαν την... Εύα Καϊλή στο Κόντρα απόψε που του στερεί το "δικαίωμα" ψήφου. Πάντως ο Μαδουρισμός εν έτει 2019 και ανέκαθεν αποτελεί ΚΟΛΑΚΙΑ και ΑΡΕΤΗ, ΟΧΙ ΥΒΡΗ!

  ReplyDelete
 8. Επιτέλους μία σωστή ανάλυση για την μη-παροχή ψήφου στους "Έλληνες" του εξωτερικού:

  http://www.avgi.gr/article/10811/8907094/giati-na-psephizoun-oi-omogeneis-?fbclid=IwAR20PgRDGIt4rGVFarF4KKNhFjd10sFSXfHbHcL2hx1jRMvTri9NSt-_WjQ

  Το 80% των Ελλήνων στο εξωτερικό ανήκει στο προδοτικό Βρυξελλικό Τόξο, Δυτικολαγνίζει επικίνδυνα, αγνοεί τα της Ελλάδος και δη την μη-Δυτική Βαλκανοανατολίτικη Ρωμαίηκη ταυτότητά της ενώ "θαυμάζει" τον άκρατο καπιταλισμό στην Δυτική Ευρώπη (π.χ. Γερμανία όπου το 16% ζει υπό το όριο της φτώχειας και το 23% δεν έχει αρκετό εισόδημα να πληρώσει το ενοίκιό του σύμφωνα μάλιστα με τα ίδια τα Γερμανικά μέσα), τον οποίο εκμεταλλεύονται μεν, αρνούνται δε να εγκαταστήσουν εκεί τις οικογένειές τους (λόγω εξόδων και ανιαρού επιπέδου/τρόπου ζωής). Δηλαδή εν συντομία υποκρίνονται, ενώ πολλοί εξ αυτών κορδόνωνται εγχωρίως στους γνωστούς τους σαν βλάχοι για τα "κατορθώματά" τους. Το 90-95% νιώθει σαν αποικιοκρατικό υποκείμενο, σαν πυγμαίος αποικισμένος μπροστά στο κάθε Ελβετικό βλαχαδερό με παπούτσι από τα Lidl, τζιν του χιλλιμπίλλη και τσέπη γεμάτη κάβουρες. Δυστυχώς όσα καημένα παιδάκια μεγαλώνουν εκεί 2η γενιά δεν έχουν καμία επαφή με την Ελλάδα δηλαδή δεν είναι Έλληνες επί της ουσίας αλλά Ελβετοί με γονείς Έλληνες. Στην 3η δε γενιά έστω και το Ελληνικό επώνυμο χάνεται δηλαδή χάσαμε αίμα για πάντα. Δυστυχώς πάλι πολύ αργά αντιλαμβάνονται οι γονείς των την τραγικότητα του σφάλματός τους και στις εκδηλώσεις των Ελληνικών Κοινοτήτων παρακαλούν να γνωρίσουν τα παιδιά τους ατόφιους Έλληνες μετανάστες και επιθυμούν έτσι μέσω ερωτικών σχέσεων (ή γάμου) την επαναφορά των Ελβετών υιών ή κορών τους στον Ελληνισμό μέσω του Ελληνικού τους συντρόφου.

  Για τον λόγο αυτό τίθεμαι αποκλειστικά κατά της μεταναστεύσεως ιδίως του σημερινού προλεταριακού τύπου (παρά το υψηλό επίπεδο μορφώσεως των νέων Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι κατά 99% έχουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ απολυτήρια και πτυχία). Μία κάποια εξαίρεση ίσως είναι οι Αγγλοσαξωνικές χώρες του Νέου Κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) όπου υπάρχει ισχυρή "immigrant culture" με αποτέλεσμα ο Ελληνισμός κάπως, έστω και κουτσά να διατηρείται ανά τις γενεές, αν και πάλι όχι δυστυχώς όπως και όσο θα έπρεπε.

  ReplyDelete
 9. Υ.Γ. 2

  Αντιθέτως λόγω πρεκαριατισμού, Τούρκοι και Αλβανοί διατηρούνται σχεδόν ατόφιοι ανά τις γενιές εν αντιθέσει με Έλληνες και Ιταλούς λόγω μεγάλης διαφοράς στο μορφωτικό τους επίπεδο.

  Δυστυχώς είναι θέμα χρόνου να υποστούν πογκρομικές διώξεις από τον τρελαμένο εθνικιστικό όχλο της "μεγάλης Ευρώπης" του ανατέλλοντος φασισμού του μικροαστού με αποτέλεσμα πάλι άλλοι να πληρώσουν τα Δυτικά εκτρωματικά εγκλήματα.

  Πόσο δίκαιο είχες Ισμαήλ Κεμάλι! Πού να σε ακούγανε και σήμερα τα Αρβανιτοκρατίδια, θα δημιουργούσαν μεγάλο πόλο ισχύος στην περιοχή κατά των διαλυμένων Ιταλών και των επελαυνώντων Γερμανο-Αυστριακών και Κινέζων.

  Πάντως ο μέγας Τσίπρας αυτό υλοποιεί. Μία μελλοντική ένωση Αλβανίας, Κοσσυφοπεδίου (ό,τι μείνει έπειτα από τις εκεί ζυμώσεις), Βορείας Μακεδονίας και Ελλάδος. Μακάρι να εξελληνιστεί εκ νέου η περιοχή ιδίως τώρα που λόγω της Τουρκικής κρίσεως πολλοί Αλβανοί στρέφονται μακρυά από την Τουρκία!

  ReplyDelete
 10. Υ.Γ. 3

  Όλοι δε αποκλειστικά οι "Έλληνες" του εξωτερικού είναι 100% εμποτισμένοι στον Μασωνισμό της Φιλικής Εταιρίας δηλαδή το πιστεύω ότι η "Ελλάδα" το 1821 (ως δια μαγείας) απεφάσισε να "απελευθερωθεί από τα δεσμά του Ανατολίτικου σκοταδισμού και δεσποτισμού" χάριν της προσχωρήσεώς της στην "πολιτισμένη" Δύση!!

  Προφανώς στο σύνολό των επίσης αγνοούν ότι επρόκειτο επί της ουσίας για Αλβανική κυρίως και Βλάχικη δευτερευόντως εξέγερση του κάθε εγκλήματία παρανόμου της εποχής κατά της Πόλεως και του Πατριαρχείου στην οποία η ατόφια Ρωμηοσύνη ελάχιστο μέρος έλαβε (με εξαίρεση πάλι τους εκ Ρωσσίας "αποδήμους") και η οποία δημιούργησε ένα θνησιγεννές τότε κρατίδιο σαν το Κόσοβο, το οποίο ευτυχώς κατόρθωσε χάριν του Κρητικού Ελευθερίου Βενιζέλου να επεκταθεί στον σημερινό βαθμό στα Βαλκάνια και το Αιγαίο, ως σφήνα κατά της Σλαυικής καθόδου και της Τουρκικής επεκτασεως στο Αιγαίο, μολονότι το σχήμα αυτό μακροπρόθεσμα δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα σήμερον μέσω της Ε.Ε. η Ελλάδα να αποπειράται επέκταση της ενδοχώρας της στα βόρεια σύνορά της.

  Το ντοκουμέντο προς τιμήν του αναφέρει τα μυθεύματα του 1821 στο Σαββατιάτικό του τεύχος:

  https://www.documentonews.gr/article/ta-airetika-osa-den-mathame-sto-sxoleio-gia-thn-25h-martioy-ektaktws-to-sabbato-me-to-documento-video


  Η φοβερή βέβαια αναβίωση της Ελληνικής στο πόπολο, η εγκαθίδρυση της Ελλάδος ως κουτσού Ισραήλ της περιοχής καθώς και το θαύμα χωνεύσεως όλων των διαφορετικών εθνοτήτων στο εσωτερικό της με αποτέλεσμα να κατασταθεί το ρωμαλεότερο κράτος της περιοχής (μαζί με Ισραήλ και Τουρκία) δείχνει την δύναμη του Ελληνισμού. Το ότι πιστεύουν οι χθεσινοί Βλάχοι και Αρβανίτες ότι είναι απόγονοι του Περικλέους αποτελεί θαύμα, ίσως τραγελαφικό μεν αλλά θαύμα όπως και θάυμα αποτελεί ότι κστοικούν σε ένα πολύ ανεπτυγμένο κρατίδιο για τα πρότυπα της περιοχής (failed states παντού) το οποίο βέβαια κράτος συνεχώς υβρίζουν ωραιοποιώντας σε παρανοϊκό εξωπραγμστικό βαθμό την Δυτική Ευρώπη.

  ReplyDelete
 11. Η ΕΡΤ αντιδρά με την προώθηση ενός μετριοπαθούς φεμινισμού στην εμφύλια έκρηξη βίας (και δη προς τις γυναίκες) στην Ελληνική κοινωνία.

  Μολονότι ναι, Ελλάδα και δη Τουρκία και δη Αλβανία έχουν ανάγκη μίας δόσεως φεμινισμού διότι έχω γίνει μάρτυρας στην Γλυφάδα ένας νταής ζωότροπος ταρίφας να υβρίζει μία μάνα επειδή τον προσπέρασε και οι λοιποί κάφροι ταρίφες που κάναν πιάτσα να του λένε "Ωραίος! Δώσε!", ομολογώ ότι η προώθηση του φεμινισμού που αποπειράται η ΕΡΤ και ορισμένες φεμινιστικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ελάχιστα θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των προβλημάτων αυτών, ίσα-ίσα μάλλον θα τα εντείνουν ιδίως τώρα που λόγω του φεμινισμού έχουν φτάσει οι Δυτικές κοινωνίες σε αυτοκτονικό βαθμό σήψεως.

  Η λύση βρίσκεται μακρυά από τον φεμινισμό ή μάλλον στον σωστό φεμινισμό. Μόνον η προώθηση του μητρικού προτύπου βοηθά στην αύξηση του σεβασμού υπέρ των γυναικών διότι ουδείς θα τολμούσε να φερθεί σε μία μάνα ασεβώς εκτός και άν είναι ένας κάφρος γραικύλος ταξιτζής. Επίσης, είς ό,τι αφορά την ενδο-οικογενειακή βία εδώ τίθεμαι υπέρ των Ελλήνων φεμινιστριών διότι αποτελεί θέμα αυτό στην Ελλάδα όπως θέμα αποτελεί και η ψευδοασχολία αρκετών γυναικών στην Ελλάδα με τα "οικιακά".

  Εν ολίγοις εάν ο στόχος των σεξουαλικών σχέσεων δεν είναι η δημιουργία οικογένειας και παιδιών δηλαδή, τότε οι διάφορες πολιτικές προς ισχυροποίηση του ενός ή του άλλου φύλου καταλήγει σε αποτυχία, λαβώνοντας περισσότερο τον οικογενειακό πυρήνα. Γιατί ΣΕ ΟΛΕΣ τις Δυτικές κοινωνίες ο φεμινισμός κλιμακώνεται χέρι-χέρι με την πουτανοποίηση των γυναικών; Γιατί στις πιο φεμινιστικές χώρες της Δυτικές Ευρώπης όπου οι γυναίκες έχουν σε αηδιαστικό βαθμό εξανδρισθεί, ο αντρικός πληθυσμός εκθειάζει το πορνικό υποτακτικό πρότυπο (και μάλιστα για τον συζυγικό ρόλο!) εισάγοντας Νοτιο-ασιάτισσες και Λατινοαμερικάνες για ερωτικές και συζυγικές συντρόφους;

  Ευτυχώς η Ελλάδα δεν βιώνει γενικά τέτοια θέματα και τελευταία παρατηρώ μία μεγαλύτερη ευγένεια και ανοικτότητα από την μεριά των γυναικών στην Ελλάδα λόγω προσγείωσής τους (όπως και όλων των Ελλήνων) στην πραγματικότητα. Προ 10 ετών είχαν όλες τα μυαλά στον αέρα, τώρα εκτιμούν πολύ τον άνδρα διότι καταλαβαίνουν ότι ως μονάδα η ζωή είναι δύσκολη.

  ReplyDelete
 12. Πολύ μιλάνε για "Θάνατο της Ελλάδος" μα αυτός στον ορίζοντα δεν φαίνεται.

  Παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις εισχωρήσεως αλλοφύλων στον Εθνικό κορμό, αυτές πρώτον απομονώνονται από το 90% του Ελληνικού Λαού μετατρέποντας τους "Secondos" σε θύματα της τριτοκοσμικής μεταναστεύσεως. Το κύμα της ανόδου της Φασισμού είναι πανίσχυρο στην Ελλάδα, η διαφορά είναι ότι πλην Χρυσής Αυγής ουδένας άλλος το εκπροσωπεί πραγματικά ιδίως όχι η ακροδεξιά του Κούλη. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται ραγδαία άνοδος των Εθνικιστών υποψηφίων σε Δήμους και Περιφέρειες στην Ελλάδα παρά το εμπάργκο που υφίστανται. Το ότι κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται κυρίως στην επιτυχή του 4ετία η οποία φαντάζει μέλι εν συγκρίσει με την Σαμαροβενιζελική Χούντα των Βρυξελλικών προ 4 ετών. Κοιτά το Εθνικό αλλά και το "τσεπικό" ο Έλληνας.

  Πέραν αυτού ως δυστυχής φοιτητής πανεπιστημίου του εξωτερικού παντού βλέπω τον "Θάνατο της Ευρώπης" εν αντιθέσει με την Ελλάδα. Στα πανεπιστήμια της Ελβετίας τρομαγμένοι από την άνοδο του Φασισμού οι χοχόλοι-(α)λέκτορες μας μπουκώνουν στην μπαρούφα του ανωτέρου Δημοκρατικού Φιλελευθέρου Συστήματος το οποίο καταφέρνει κάθε χρόνο να βυθίζει μία κοινωνία ολοένα και περισσότερο στην κατάθλιψη, με αποτέλεσμα φαινόμενα σαν αυτό στην Ελβετία προχθές όπου μία 75χρονη(!) Ελβετίδα έσφαξε ένα 7χρονο Κοσσοβαράκι, κάποιοι λένε για να πάει φυλακή και να γλιτώσει τα έξοδα αυτοσυντήρησης! Στα μαθήματα "Πολιτικής Οικονομίας" οι αέναες καταστροφικές ιδεοληπτικές σοφιστείες ότι ο ἀνθρωπος αποκλειστικά βάσει των ενστίκτων του (σαν ζώο δηλαδή κτήνος) συμπεριφέρεται και είναι 100% συμφεροντολόγος, προλαλούν για πολλοστή φορά τον θάνατο της Ευρώπης, μίας ηπείρου πλήρους καταστροφής της Ανθρωπότητος, ισοπέδωση της ψυχικής και πνευματικής ανθρωπίνης φύσεως στο επίπεδο κτήνους και μηχανής. Ομοιάζει η σημερινή Ευρώπη μία τρελή που έχει αυτοπυρποληθεί σε άσυλο η οποία προσπαθεί μάταια να σβήσει την φωτιά που την τρώει, πετυχαίνοντας μονάχα την πυρπόληση όλου του κτηρίου. "Europe is dead" οπως αναφώνησε ένας επιστήμων εξ Αμερικής σε ένα πρόσφατο συνέδριο στην Ζυρίχη. Άποψη που επικροτώ. Αλλά να πεθάνει γρήγορα μπας και εμείς σωθούμε διότι είμεθα για καιρό τα παράσυτα στην πλάτη της!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει η λέξη αυτή.

   Μόνον σε έναν τρελό δημιουργό που έφτιαξε τον Μίκυ Μάους ζόμπι.

   "Deadly" μάλλον εννοείς αλλά πάλι τελείως άστοχο φίλε Γρηγόρη! Στην Ελλάδα βρίσκεις και ωραία κομμάτια τέχνης οιασδήποτε τεχνοτροπίας επιθυμείς, π.χ. μοντέρνα, ρεαλισμό και λοιπά. Χθες δε, αντίκρυσα μία αφίσα σχετικά με μία έκθεση για τον Ντα Βίντσι και μάλιστα ενισχυμένη με τετραδιάστατη εικονική εμπειρία (4D immersion). Δυστυχώς ἐληξε στις 11 Νοεμβρίου το περασμένο έτος. Ειλικρινά ερχόμενος από Ελβετία φίλε Γρηγόρη αισθάνομαι σαν να ήρθα από το Καράτσι είς ό,τι αφορά τις πολιτισμικές εκδηλώσεις (θέατρα, παραστάσεις, μουσικές βραδιές κλπ), την πληθώρα εργών τέχνης και το υψηλότατο επίπεδο γαστρονομίας στην Ελλάδα. Ακόμα και η κρατική τηλεόραση εδώ είναι πολύ πλουσιώτερη της αντιστοίχου Ελβετικής η οποία δυστυχώς αναλώνεται σε χαμηλού επιπέδου και κόστους σειρές (Um Himmels Willen) με πλήρη ανυπαρξία πολιτικών συζητήσεων για τα διεθνή και Εθνικά τεκταινόμενα ενώ επίσης εμφανίζει απουσία διαφοροποιήσεως των ντοκιμαντέρ της (όλο παλιά ντοκιμαντέρ για το ζωικό βασίλειο). Βρίσκω επίσης τεραστίως υποκριτική την στάση της Ελβετίας στις παραστάσεις και τις θεατρικές εκδηλώσεις. Εάν δεν θέλεις να είσαι μισό χιλιόμετρο μακρυά από την σκηνή, μη δυνάμενος να δεις τίποτα αντί...300 φράγκων πρέπει να πληρώσεις από 500 και πάνω και για τις καλές θέσεις 800!! Στην Γερμανία με 80€ καθάρισες και στην Ελλάδα με 50. Κατά τα άλλα κορδώνονται οι πολιτικοί της Ελβετίας ότι "προωθούν την τέχνη". Επίσης εργάρες θεατρικές σαν το "Shadowland" που παρακολούθησα στην Ελλάδα πέρυσι ούτε καν έρχονται στην Ελβετία λόγω κόστους (πάλι)! Μόνον κάποιες υπερ-διεθνείς παραστάσεις (Yamamoto) στις οποίες η ταρίφα πάει 500 φράγκα και πάνω.

   Με βάσει όλα τα επάνω λοιπόν αδυνατώ να αναφωνήσω "Η Ελλάδα πεθαίνει!" ή "Η Ελλάδα πέθανε!" διότι είναι τέτοια η θέση και η ψυχή της που μπορεί κανείς να την γονατίσει αλλά όχι να την διαλύσει. Είμαστε εδώ 5000 χρόνια και θα είμαστε άλλα τόσα. Τα χώματα αυτά δεν πεθαίνουν ποτέ, εδώ επιβιώσαμε τους γδάρτες Καθολικούς που μας γενοκτονούσαν μαζί με πλήθος ορδών (Σλάυοι, Γότθοι, Άβαροι, Βούλγαροι, Τούρκοι, Μογγόλοι κλπ) και λοιπών εισβολέων και όχι μόνο αντέξαμε αλλά φτιάξαμε εκ του μηδενός νέους Έλληνες με Βλαχο-Αλβανική και Σλαύικη μαγιά. Ό,τι καταστροφή πάθαμε την πάθαμε από αποκλειστικά δική μας μαλάκυνση και ευθύνη (εμφύλιοι 1825, Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική Καταστροφή, Κύπρος λόγω Καραμανλή) λόγω εσωτερικών διχασμών και εγχωρίων ολιγαρχικών προνομίων (βλέπε την τότε ΝΔ και την αδιαφορία της για το μέτωπο της Μικρασίας).

   Δυστυχώς ο χείριστος εχθρός του Έλληνα είναι ο διπλανός του.

   Delete
  2. Ίσα-ίσα ο καιρός γαρ εγγύς.

   Η Βουλγαρία βιώνει γενοκτονία ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ λόγω αποικιοποίησης από τις Βρυξέλλες:

   https://www.youtube.com/watch?v=c9Ufhi_42h0&list=WL&index=179&t=0s

   Ο Έλληνας πάλι μυρολογεί μη δυνάμενος να δει πέρα από το χωριό του! "Καημένε" Έλληνα η μεμψιμοιρία σου θα σε φάει, νομίζεις ότι είσαι ο μοναδικός που υποφέρεις στον κόσμο δυστυχώς, καμαρώνοντας για την υψηλή "ανάπτυξη" των Ρουμανο-Βουλγάρων πλήρως ζαλισμένος από τα πολιτικά σου ρετάλια, αδυνατώντας να κατανοήσεις ότι η "ανάπτυξη" σε μία παράγκα δεν την μετατρέπει σε βίλλα! Αυτά τα θαύματα μόνον ο Ανδρέας (ο τρισμέγιστος) τα έκανε και έφτασε η Ελλάδα "της κρίσης" να περνά καλλίτερα από τους τροφοδότες της (Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία).

   Στο θέμα μας:

   Η ευκαιρία που ανοίγεται για την Ελλάδα στα Βαλκάνια πλέον είναι τεράστια. Προ 70 ετών τρέμαμε πέριξ της Θεσσαλονίκης τους Βουλγάρους. Σήμερα είναι διαλυμένοι, μαζί με όλη την Βαλκανική. Αναπόφευκτα ο Δυτικός παράγων για να αποφευχθεί η εισχώρηση του Τουρκικού Ισλαμισμού σε αυτήν (θέμα ζωής και θανάτου για τα Βαλκανικά κράτη) θα στραφεί πάλι στην Ελλάδα ως την ηγέτιδα δύναμη της Ρούμελης με σκοπό να σταθεροποιήσει την περιοχή. Η Ελλάδα σε ρόλο "χωροφύλακα". Ήδη είμαστε κοντά με την Αλβανία (ζωάρα κάνουν οι εδώ Αλβανοί εν συγκρίσει με τους Κοσσοβάρους σε Γερμανο-Ελβετίες) και επιτέλους κάναμε δορυφόρο μας τα Σκόπια. Επόμενο βήμα η Βουλγαρία και σύμπραξη με την Σερβία. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει.

   Delete
  3. Και ερωτούν πολλοί "γιατί η Ε.Ε.;"

   Μία σημερινή εκπομπή (δυστυχώς η μοναδική) της Ελβετικής κρατικής τηλεόρασης εξηγεί γιατί:

   https://www.srf.ch/play/tv/sendung/kassensturz?id=78a6014e-8058-4bdd-88aa-824f846ca6f0

   Η εκπομπή λέγεται "Συντριβή του Ταμείου". Σήμερα απόψε θα τρομοκρατήσει τους Ελβετούς λόγω του επερχομένου δικτύου κινητής τηλεφωνίας 5G, τεχνολογία την οποία οι Ελβετικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα "φτύσουν αίμα" κατά τα λεγόμενα του παρουσιαστή για να χτίσουν το δίκτυό της στην Ελβετία, διότι απαιτείται ο διπλασιασμός των κεραιών σε όλη την Ελβετία. Οι εταιρείες λέει, βρίσκονται σε πανικό. Την ίδια στιγμή ανετότατος ο Νίκος Παππάς παρουσιάζει την τεχνολογία "5G" στην Ελλάδα με την συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. φυσικά.

   "Γιατί χρειαζόμαστε την Ε.Ε.;" γιατί άραγε.....

   Delete
  4. Επιπλέον σύνδεσμος:

   https://www.srf.ch/news/schweiz/das-bezahlen-5g-anbieter-120-000-franken-fuer-eine-antenne-auf-dem-dach

   (120.000 φράγκα για μία κεραία στην οροφή)

   Την ίδια στιγμή στην "κατεστραμμένη" Ελλάδα των "κομμουνιστοσυμμοριτών":

   https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/tilepikoinonies-diktya/item/51632-pappas-ksekinoyn-kai-stin-ellada-ta-pilotika-programmata-efarmogis-texnologion-5g

   http://www.avgi.gr/article/10842/9405995/n-pappas-allazoume-ten-eikona-tes-choras-to-proto-dokimastiko-diktyo-5g-sten-ellada

   Delete
  5. Και εδώ από μη-καθεστωτική πηγή για το 5G:

   https://www.tovima.gr/2018/12/06/media/n-pappas-epitaxynoume-tin-anaptyksi-ton-neon-texnologion/

   Delete
  6. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Deady

   Delete
  7. Ενδιαφέρον δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια λέξη. Την έψαξα στο ίντερνετ και βρήκα μία φιγούρα περίεργη.

   Delete
 13. Και άλλες φορές προσεπάθησα (ματαίως) να δείξω, ότι η επικαιρότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται, από αυτούς που την διαμορφώνουν, προφανώς για να εξυπηρετήσουν τις σκοπιμότητες τους, απέχει πολύ από το τι ακριβώς συμβαίνει στην Γραικία.
  Όμως αν κανείς δει πέρα από τις ιδεολογικές παρωπίδες του Κοραητικού γραικοφραγκισμού, θα διαπιστώσει ότι όλες οι πολιτικές θέσεις, που έλαβε ο ελληνικός λαός απεδείχθησαν ορθές.
  Δεν θα αναφερθώ πχ την παλαιότερη αντίδρασή του στην μικρασιατική εκστρατεία.
  Όμως αξίζει να υπενθυμιστούν:
  H προθυμία, που επέδειξε να προσέλθει αθρόον, κατά την οπερετική επιστράτευση του Ιωαννίδη, για να πολεμήσει για την Κύπρο.
  H αντίθεση του στην εξωνημένη δυναστεία των Ντεγκραίτσια.
  Η αντίθεσή του στην ένταξη στην τότε ΕΟΚ.
  Η αντίδρασή του στην ένταξη στην Ου.Ε.(Μάαστριχ).
  Η αντίδρασή του στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στην Σερβία.
  Η αντίθεσή του στο Ουρώ.
  Η αντίθεσή του στην είσοδο του ΔΝΤ και στον νέον Ροβεσπιέρον Γ. Παπανδρέου, ο οποίος ψάχνει ακόμα να βρει τη ψήφο του.
  Η αντίδρασή του στο PSI με την καταβαράθρωση της ΝΔ (18%) του ΠΑΣΟΚ (13%) και του ΛΑΟΣ (2,9%) στις εκλογές του 2012.
  Η βροντώδης άρνηση της υποταγής, που εξεφράσθη με ποσοστά άνω του 60% (που δεν υπάρχουν σε καμμία άλλη πεφωτισμένη ή νεοφασιστική χώρα, ούτε Λεπενίζουσα ούτε Σαλβινίζουσα, πολλώ δε μάλλον Τραμπαλίζουσα) στην απολυταρχική δεσποτεία των Βρυξελλών.
  Η αύξηση του ποσοστού του αντιουρωπαϊσμού, που αυτή την στιγμή υπερβαίνει το 70% , την ώρα που ολόκληρη η πολιτική ηγεσία και ιδίως ο πρωθυπουργός Τσίπρας προσεχώρησε στο στρατόπεδο της υποταγής.
  Είναι τόση η αντίδρασή του στην υποταγή στην Γερμανική Ουρώπα, ώστε τον οδηγεί στην αντίδρασή του και στην συμφωνία των Πρεσπών, επειδή σερβίρεται (και είναι) ως γερμανική και αμερικανική απαίτηση.
  Και δεν αναφέρομαι στην αντίδραση των βουβαλόπαιδων με τα καδρόνια και τις μολότωφ, αλλά στην αντίθεση της μεγάλης πλειοψηφίας (άνω του 70%) στις γερμανικές και αμερικανικές απαιτήσεις.
  Και αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι δεν εκδηλώνεται καμία επιθετικότητα εναντίον των Νοτιοσλάβων, ο οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και ... ωραίοι στην Θεσσαλονίκη, κάνουν τα μπάνια τους στην Χαλκιδική, ούτε έχουν σταματήσει οι Γραικοί να πηγαίνουν στην Νοτιοσλαβία για τα ψώνια τους και για την βόλτα τους.
  Η επιθετικότητα και η αντίδραση των βουβαλόπαιδων του γραικοφραγισμού, βολεύει πολύ την κυβέρνηση.
  Εκείνο που την ανησυχεί είναι η περιφρόνηση της πλειοψηφίας του λαού, που εκδηλώνεται με την παγερή αδιαφορία του για τα κυβερνητικά στελέχη και για αυτόν ακόμα τον πρωθυπουργό, οι οποίοι ομιλούν πλέον μπροστά σε άδειες καρέκλες, όπως ακριβώς και ο Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ στην Σπάρτη, στην γνωστή φωτογραφία, που δημοσίευσε προ καιρού ο αγαπητός μας ιστοτοποδεσπότης.
  Είναι λοιπόν το λίγο λιγότερο ανοησία να υποστηρίζεται, ότι ο λαός αυτός έχει ανάγκην πολιτικής καθηγεσίας και ενός ήρωος για να τον γλιτώσει ... από τον εαυτό του.
  Συνιστά δε πολιτικό έγκλημα πρώτου μεγέθους η πρόταση να εγκλειστεί ο λαός αυτός σε .... στρατόπεδο συγκεντρώσεως, να φιμωθεί και δεθεί πισθάγκωνα.
  Ο λαός αυτός, ένας τόσο συγκροτημένος και αποδεδειγμένα πολιτικά ορθώς σκεπτόμενος και πράττων λαός, θα βρει την πολιτική του έκφραση.
  Όπως στο παρελθόν την βρήκε στο πρόσωπο του Πορθητού.
  Οι υποταγμένοι Ουνίτες (Ενωτικοί) ηγέτες, που τότε υπεστήριζαν την υποταγή στην Γερμανική Ρώμη και σήμερα προπαγανδίζουν την υποταγή στην Φραγκογερμανική Ουρώπα, είτε των μαρκετών (όχι των αγορών) είτε των γενών (όχι των εθνών), φασιστές, (αριστοροδεξιοκεντρώοι)παρλεμεντιστές, κομμουνιστές και δυστυχώς και οι φασιστοκομμουνιστές) θα έχουν την τύχη των Παλαιολόγων.

  ReplyDelete
 14. Ωραία η συζήτηση που διεξάγεται για τον Ρένο Αποστολίδη στα σχόλια του κυρίου Καθηγητού στο φέισμπουκ.

  Δυστυχώς τέτοιες πνευματικές προσωπικότητες όχι μόνον αγνοούνται από τον λαουκτζίκο αλλά κατά καιρούς χλευάζονται!


  Όσοι Ρένοι και να βγουν δυστυχώς ο μέσος Έλλην ίδιος θα μείνει όπως ίδιος θα μείνει και ο μέσος Γερμανός, Γάλλος, Τούρκος, Αλβανός, Ρώσσος κλπ. Μόνον με φάπα και βούρδουλα καταλαβαίνει ο Λαός, δυστυχώς, να σκεφθεί μόνος του, αδύνατον και συνεπώς τα Δημοψηφίσματα συχνά αποτελούν εκδήλωση της ανεγκεφαλιάς ενός Λαού, είναι χρήσιμα μονάχα στα χέρια ενός καλού τιμονιέρη ως ναυτική χάρτα. Άλλωστε το 80% των σημερινών "ψηφοφόρων" αποτελούσε κολίγους και τσοπαναρέους ήδη προ 100 ετών...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για αυτό η Λύση είναι μία:

   Ένας Ρένος με απόλυτη εξουσία, πλήρη έλεγχο των πάντων, Ευαγγέλιο στο ένα χέρι και βούρδουλα ή σπάθα στο άλλο.


   Όλα τα άλλα και τα (για εμένα) αστεία δημοψηφίσματα είναι ημίμετρα και πρόχειρες δήθεν λύσεις. Και στην Ελβετία υπάρχουν δημοψηφίσματα για τα πάντα και όμως εάν δεν υπήρχε ένας Μπλόχερ να διεξάγει μαζική προπαγάνδα προ ετών ώστε να επηρεάσει την ψήφο της κάθε γριάς στην Ελβετία (διότι αυτές ψηφίζουν κυρίως) η Ελβετία θα ήταν στην Ε.Ε. σήμερα. Έφυγε ο Μπλόχερ και υπέπεσε το SVP σε κόμμα ρατσιστών μεγαλοαστών ενώ οι γριές που δεν έχουν καν εγγόνια πλήρως αποξενωμένες από τα τεκταινόμενα στην Ελβετία και τις διεθνείς εξελίξεις, αυτές που μετρούν και τα κουπόνια του Migros και του Coop ενώ αρνούνται την θαλπωρή των εγγονιών τους (τα βλέπουν ως βάρος) ψηφίζουν ΣΥΝΕΧΩΣ κατά της οικογενείας, της στηρίξεως των γεννήσεων και την φορολογική ισότητα των ζευγαριών με παιδιά ενώ μέτρα που συνεχώς κατακρεουργούν την Οικογένεια και τα παιδιά ψηφίζονται από τις γριές αυτές σωρηδόν στα "φοβερά και τρομερά" Ελβετικά δημοψηφίσματα με αποτέλεσμα το CVP κόμμα των μικροαστών επαρχιωτών οικογενειαρχών να κατακρημνίζεται συνεχώς ποσοστιαία και όλες του οι ολόσωστες προτάσεις συνεχώς από τις παραπάνω "γριές" να απορρίπτονται γιατί αποτελούν "επιβάρυνση" στην σύνταξή τους!


   Ορθώς αγνοούνται τα δημοψηφίσματα του κάθε ανεγκέφαλου. Ηγέτη θέλουμε να παίρνει αποφάσεις εδώ και τώρα, ο Παμμέγιστος δεν έκανε δημοψήφισμα για την εκστρατεία του στην Βαβυλώνα έπρεπε οι τσοπαναραίοι Μακεδόνες να στασιάσουν, να τον πρήξουν και τελικά να τον δολοφονήσουν για να επιβληθούν οι τιποτένιες υπάρξεις των επί του αιωνίου του, θρυλικού του μεγαλείου!

   Για τον λόγο αυτόν δεν θέλουμε την "Ελβετιούλα" με τα δημοψηφισματάκια της, την μιζέρια της και τις αρπακτικές θλιβερές γριές της αλλά Αυτοκρατορία, Μεγαλείο, Αιωνιότητα! Θέλουμε Ελλάδα και όχι Ψωροκώσταινα! Ελληνισμό και όχι "Ευρωπαϊσμό" του "σκληρού πυρήνα" των Lidl, της σαβούρας και της αέναης μιζέριας του "χαμηλού κόστους".

   Delete
 15. Εύγε μέγα Πολάκη!

  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/761331_polakis-na-paraitithei-simera-o-k-stoyrnaras

  Ο "Κασιδιάρης" του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό και αξίζει να ψηφιστεί!

  ReplyDelete
 16. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 17. https://www.defence-point.gr/news/quot-tzami-i-agia-sofia-an-oi-ipa-anagnorisoyn-to-gkolan-os-israilino-edafos-quot

  Κἀντην και τζαμί, βάλε και άλλους 500 μιναρέδες και κάνε και την Τουρκία νέο Ισλαμικό Κράτος.

  Ό,τι και να κάνεις "Ayasofya" θα παραμένει και όλοι θα αναγνωρίζουν τον βιασμό της Ρωμαίηκης ψυχής της Ανατολίας και της του Κωνσταντίνου Πόλεως από τον τρελό ισλαμιστή των σαλαφιστών "Αδερφών Μουσουλμάνων" Ρετσέπ Ταγίπ Έρντογαν. Συγχαρητήρια Έρντογαν! Δείχνεις αναφανδόν παγκοσμίως τί εστί "Τούρκος" "Ανατολίτης". Δυστυχώς οι δικοί μας δεν έχουν το σθένος (ή την γνώση) να σου απαντήσουν κατάμουτρα στην φοβερή καπηλεία της Οθωμανικής ιστορίας που κάνεις και κυρίως το γεγονός ότι τόσο ο Σαουδαραβικός ουαχαμπισμός όσο και η υβριστική λέξη για τους Οθωμανούς Αριστοκράτες "Τούρκος" ουδεμία σχέση με την δική μας Οθωμανία είχαν. Πότε άραγε θα βγει ένας Έλλην ηγέτης να αναφωνήσει "Είμαι πολύ περισσότερο πραγματικός Οθωμανός από ότι εσύ, τζιχαδιστή Έρντογαν!", πότε άραγε;;

  ReplyDelete
 18. ΕΛΛΑΣ: ΕΝΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΙΣΡΑΗΛ -
  ΙΣΡΑΗΛ: ΜΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ

  Ἡ σειρἀ τῆς "Ἑστία TV" συνεχίζεται μὲ μία ἄκρως ἐποικοδομητικὴ ἀνάλυσι, περιμένοντας τὸν πνευματικὸ μὴ πολιτικὸ ἡγέτη νὰ ἀναλάβῃ τὶς τύχες τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ τὴν βγάλῃ ἀπὸ τὴν παρακμὴ τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου. Δημήτρης Κιτσίκης
  https://www.youtube.com/watch?v=j6e5nVSTVk8&fbclid=IwAR3B4r4c4uOb1xjwVJpYITlk1NKiSoLuULXwieAXlu8IhaefBAN5ag9NlXA

  ReplyDelete
 19. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑ

  Τὰ σημερινὰ ἐπεισόδια κατὰ τῶν Ῥωμᾶ στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀποφευχθῇ μία νέα γενοκτονία τῶν Ῥωμᾶ στὴν Εὐρώπη εἶναι νὰ ἱδρυθῆ κράτος Ῥωμᾶ γιὰ τοὺς Ἀθιγγάνους κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τοὺς Ἑβραίους. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://endiameseperiochenea.blogspot.com/2018/03/410.html

  ReplyDelete
 20. Ο Πάνος Καμμένος εκτενώς έχει αναφερθεί πολλές φορές στην "Μεσογειακή Ένωση" (Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ) και μάλιστα την επομένη των "Gilets Jaunes" εκανε το παρακάτω τουίτ:

  https://twitter.com/panoskammenos/status/1071401336711847936?lang=el

  το είχα στείλει αει τότε στον Καθηγητή. Ο Πάνος Καμμένος θα παίξει ΣΙΓΟΥΡΑ ρόλο σημαντικό στα τεκταινόμενα της Ελλάδος, αναλαμβάνοντας την "πατριωτική λαϊκή Δεξιά" ύστερα από την σίγουρη επικείμενη διάλυση της Βρυξελλικής ακροδεξιάς του Κούλη. Όσο λείπει, άφησε το δεξί του χέρι τον Αποστολάκη επικεφαλή του Στρατεύματος ενώ πέτυχε και την προαγωγή του Χριστοδούλου σε Α/ΓΕΕΘΑ χάνοντας βέβαια τον Στεφανή χάριν του Κάμπα.

  Πέραν αυτού το Ισραήλ σήμερον σύμφωνα με τους ίδιους τους ορθοδόξους Εβραίους αποτελεί ό,τι η Βενιζελική Ελλάδα για την Ορθοδοξία. Δυστυχώς στην τωρινή του αποικιοκρατική μορφή είναι καθαρά θέμα χρόνου να διαλυθεί αργά ή γρήγορα μα αν κατορθώσει και σωθεί θα σύρει και εμάς έξω από τον βούρκο βοηθώντας μας να ανακτήσουμε την Δυτική Μικρά Ασία όχι κατ'ανάγκην με τα όπλα.

  ReplyDelete
 21. Πάνω σε αυτό, ο ατόφιος Φασισμός μονάχα στην Ανατολική Ευρώπη θριαμβεύει:

  https://www.rt.com/op-ed/454966-fascism-back-europe-ukraine/


  Ισλαμισμός στην θνήσκουσα Δυτική Ευρώπη, η καπιταλιστική μανία της οποίας όχι μόνον εκπορνεύει τα Ανατολικοευρωπαϊκά νιάτα μα γενοκτονεί μέσω της μαζικής μεταναστεύσεως και τον πληθυσμό τους. "Εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί" και ας είμαστε λίγοι, μέτρουμε όσο 100 αστούληδες μπουρέκες του "Φραγκογερμανικού" πυρήνα της Ε.Ε. λένε και έχουν δίκαιο. Στον εχθρό σφάλλουν σε γενικές γραμμές καθώς ο ίδιος ο αρχηγός του Τάγματος Αζώφ προ του Μαϊδανίου της Ουκρανίας ήτο 100% Ρωσσόφιλος και αντι-Σορικός. Αλλά οι πλειοδότες αλλάζουν.

  Μεσογειακή Ένωση με Ελληνοεβραϊκά πρωτεία στην Μέση Ανατολή, ισλαμιστική διάλυση της νεκράς Δυτικής Ευρώπης και αναβίωση του ατόφιου πλήρως αντιαστικού (καμμία σχέση με Ιταλούς αμόρφωτους μακαρονάδες) Εθνικοσοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη!

  Ναι! Το μέλλον φαντάζει σπουδαίο!

  ReplyDelete
 22. Κίνηση-μάτ από τον Τράμπα!

  https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-nuclear/us-approved-secret-nuclear-power-work-for-saudi-arabia-idUSKCN1R82MG

  https://gizmodo.com/reports-trump-admin-approved-secret-deal-to-sell-u-s-1833626784

  Να δω τώρα ποιός Ευρωπαίος χοχόλος σαν τα φασίζοντα (και καλά) αστικά ανδρείκελα τύπου Σαλβίνι, Ορμπάν κλπ θα τολμήσει να προβεί σε νέα γεονοκτονία των μουσουλμάνων της Ευρώπης επειδή δεν έχει το σθένος να βάλει στις δικές του γυναίκες (το ίδιο ισχύει για όλη την Δυτική Ευρώπη!) τάξη κάνοντάς τες πάλι ευσεβείς και μάνες από το σημερινό τους πορνικό και φεμινιστικό μισανδρικό χάλι. Για να δω τώρα τους μεγάλους, φοβερούς και τρομερούς αγωνισταράδες που γκαρίζουν ολημερίς για την πλήρως ευσεβή μαντήλα του Ισλάμ και αρέσκονται την ίδια στιγμή οι γυναίκες τους να φέρονται και να ντύνονται τελείως πρόστυχα. Για να σας δω τώρα που Εβραίοι και Άραβες έχουν πυρηνικές κεφαλές αν τολμήσετε να σηκώσετε χέρι κατά των φουκαράδων μουσουλμάνων πρώην αποικιοποιημένων δούλων σας όπως κάνατε τελείως άναδρα στους Εβραίους τον προηγούμενο αιώνα και όπως κάνετε και σε εμάς τους Έλληνες σήμερα. Η επόμενη χώρα που ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσει πυρηνικά πάση θυσία ως πυλών της Μεσογειακής Ενεργειακής Ομοσπονδίας/Ενώσεως είναι η Ελλάδα ιδίως δε εάν απαγκιστρωθεί από τον σημερινό καταρρέοντα Βρυξελλικό ηθικισμό!

  Και πάλι πολλά συγχαρητήρια στον Τράμπα!

  ReplyDelete
 23. Και εδώ πηγή Ελληνική:

  https://www.defence-point.gr/news/ipa-mystiki-egkrisi-diathesis-pyrinikis-technologias-stin-saoydiki-aravia

  Και πάλι πολλά συγχαρητήρια στον Τράμβιο και το Επιτελείο!

  ReplyDelete
 24. https://www.documentonews.gr/article/diwxeis-se-9-tamies-pasok-kai-nd-gia-ta-thalassodaneia

  Επιτέλους!

  Το παιχνίδι τώρα αρχίζει 2 μήνες προ των εκλογών διότι ως γνωστόν ο ανεγκέφαλος ποπολάρος ψηφοφόρος ούτε μυαλό ούτε μνήμη διαθέτει.

  Προβλέπω σόου αντίστοιχο αυτού που έστησε η ΝΔ στην Χρυσή Αυγή τον Οκτώβριο του 2013 με μεγάλα στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να περιφέρονται έξω από τον Κορυδαλλό με χειροπέδες διερχόμενοι πλήθους δημοσιογράφων και φωτογραφικών φακών.

  ReplyDelete
 25. Είναι ο μοναδικός τρόπος να κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.

  Άλλωστε το έχει ήδη προ μηνών δηλώσει ο μέγας Πολάκης.

  ReplyDelete
 26. Ενώ οι Ιταλοί εσπρεσσάτοι δίνουν γη και ύδωρ στους Κινέζους μπας και πουλήσουν κανα (νοθευμένο) λάδι στο Πεκίνο, ο Τσίπρας πράττει τα ακόλουθα:

  https://hellasjournal.com/2019/03/o-tsipras-mplokarei-nees-ependyseis-tis-cosco-sto-limani-toy-peiraia-lene-oi-germanoi/

  Εύγε μέγα Τσίπρα!

  ReplyDelete
 27. Το ρεπορτάζ της "Εμποροφυλλάδας" δείχνει επί της ουσίας ποίοι επιθυμούν την εκλογική ήττα του Τσίπρα και την παλινόρθωση των Βρυξελλικών στην Ελλάδα:

  Οι Γερμανοί και οι Κινέζοι

  αντιθέτως οι Αμερικανοί στηρίζουν αμέριστα τον Τσίπρα και προσπαθούν να βρει ένα επιπλέον στήριγμα στον ΓΑΠ.

  Τσίπρας, ΓΑΠ και Καμμένος οι μοναδικοί που δύνανται να παίξουν ρόλο στο μέλλον της Ελλάδος. Αναμένουμε να δοθεί η Δεξιά στον Καμμένο ύστερα από την επικείμενη ήτγα και συντριβή της ΝΔ.

  ReplyDelete
 28. ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΌΨΗ ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ

  Δύο φορὲς τελευταῖα τὸ ἑλληνικὸ φατσοβιβλίο μοῦ ἐλογόκρινε ἀνάρτησι ἀποδεικνύοντας πὼς εὑρίσκεται στὰ χέρια τοῦ ἀμαθοῦς γραικύλου ὁ ὁποῖος διαβάζει χωρὶς νὰ καταλαβαίνῃ τί διαβάζει. Ἔτσι ἐγὼ ἀνεφέρθην, σὲ μία προηγούμενη ἀνάρτησί μου, στὸν γερμανικὸ ἐθνικὸ ὕμνο τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης τοῦ 1922 ("Ἡ Γερμανία ὑπεράνω ὅλων") γιὰ νὰ καταδικάσω τὰ λόγια του καὶ τὸ φατσογραικοβιβλίο τὸ ἑρμήνευσε ὡς χιτλερικὸ τοῦ 1933-1945 καὶ ὡς ἀποδοχὴ ἀπὸ ἐμένα τοῦ σωβινιστικοῦ του περιεχομένου καὶ ἔσβησε τὴν ἀνάρτησι. Σὲ ἕναν ἄλλο τίτλο ἀναρτήσεώς μου ὑπῆρχε ἡ λέξις "γενοκτονία" τῶν Ῥωμᾶ ποὺ άναφανδὸν κατεδίκαζα άναδημοσιεύοντας παλαιότερο ἄρθρο μου ὑπὲρ τῶν ἀθιγγάνων στὸ Τρίτο Μάτι τὸ ὁποῖο εἶχε ἐνθουσιάσει τοὺς Ἕλληνες Ῥωμᾶ, ἀλλἀ τὸ φατσογραικοβιβλίο τὸ ἐλογόκρινε καὶ ἀφήρεσε τὴν ἀνάρτησί μου ἐπειδὴ διαβάζοντας τὸν τίτλο "γενοκτονία" ἐνόμισε πὼς ὑπεστήριζα τὴν γενοκτονία τῶν ἀθιγγάνων! Στὰ γαλλικὰ λέμε,«bête comme ses pieds» (βλάξ ὥς τοὺς πόδας του) ἤ «bête comme facebook».Προσοχἠ λοιπόν μὴ γράψετε "σἐ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή" διότι θὰ ἐκληφθῇ ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τῆς Ἑλλάδος ὡς σωβινιστικὸς ποὺ προωθεῖ τὸ φυλετικὸ μῖσος, θὰ λογοκριθῇ καὶ θὰ ἀφαιρεθῇ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. Σχόλιο μίας πολύ ενδιαφέρουσας υπάρξεως στο φέισμπουκ του Καθηγητού περί των αθιγγάνων:

  "10 ὁλόκληρα χρόνια ἀσχολήθηκα συστηματικῶς μέ οἰκογένεια τσιγγάνων (Ψάρι,Ἀσπροπύργου ἦταν ὁ καταυλισμός). Συμπέρασμα; Λαβύρινθος πού 10 Ἀριάδνες νά ἔχῃς γιά ὑποστήριξη τόν μῖτο θά σοῦ τόν κόβουν γιά νά ἁπλώσουν τήν μπουγάδα τους,σάν νά μήν τρέχει τίποτα, καί φτού κι από τήν ἀρχή.(Καθαρή καί σκέτη παραλλαγή Σισύφου ἡ ἐμπειρία)"

  Μου δίνει να καταλάβω ότι ακόμα παρά την εγκεφαλική τους οξυδέρκεια αρκετοί συμπολίτες μας αδυνατούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο της αναλύσεως του κυρίου Καθηγητού, καθώς οι αθίγγανοι δικαιωματικά αρνούνται κάθε εκρίζωσή τους από τον νομαδισμό όπως π.χ. η "εκπαίδευση" των παίδων τους όπως τα Ελληνόπουλα με γραφή, ανάγνωση και πανεπιστημιακές περιπέτειες. Μία σωστότερη προσέγγιση θα ήταν η "εκπαίδευση" των αθιγγάνων ως συγχρόνων ακριτών και ως αγγελιοφόρων αγαθών και ειδήσεων στις απόμακρες περιοχές μας καθώς και η χρήση τους ως φρουρούς κατά μήκος των συνόρων μας όχι η επιβολή της συγχρόνου ψευδο-παιδείας τύπου "Λόλα να ένα μήλο" και λοιπών λογιστικών σπαζοκεφαλιών. Δυστυχώς η έλλειψη κατανοήσεως συνεχίζεται.

  ReplyDelete
 30. Τί δηλαδή σημαίνει κρατική αποτυχία και Δυτικός πιθηκισμός;;

  Σημαίνει κάθε χρόνο να γινόμαστε μάρτυρες όλοι οι πολίτες του κρατιδίου της ανεπάρκειας του κρατικού εφοδιασμού με τρόφιμα και βασικά είδη των ακριτικών περιοχών της Ελλάδος (ακόμα και αυτών στην ορεινή ενδοχώρα) ενώ την ίδια στιγμή ουδείς εσκέφθη να χρησιμοποιήσει τους αθιγγάνους ως νομάδες ακριβώς για τον λόγο αυτόν και μάλιστα δίχως κόστος για το κράτος. Αντί αυτού τους ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ να γίνουν κλεφτοκοτάδες και να σφαζόμεθα με αυτούς.

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΜΑΣ!

  ReplyDelete
 31. Τέλος ανέφερα προηγουμένως τις ημέρες που περάσαν τα θετικά της Ελλάδος διότι δεν δύνασαι να αναγεννηθείς εάν κοιτάς αυτό που δεν είσαι, μονάχα βασισμένος στα θετικά σου σημεία έλκεις δύναμη και βρίσκεις το σθένος να ξεπεράσεις τα αρνητικά σου. Εάν μισείς τον εαυτό σου αυτοκτονείς. Ακόμα και οι Αλβανοί έχουν αρκετά θετικά σαν λαός πιο πολλά σε επίπεδο κοινωνίας από τους Ελβετούς αλλά δυστυχώς επειδή έχουν μάθει ότι είναι "κατώτεροι" ως Βαλκάνιοι δεν το αναγνωρίζουν ή το αναγνωρίζουν πλαγίως μέσω του εθνικιστικού τους φανατισμού που τους αποξενώνει από τα αδέρφια τους, τους Έλληνες αλλά και τους Μαυροβουνίους ή τους Σλαυομακεδόνες.

  Δυστυχώς όμως ομιλώντας για το δράμα της νεολαίας μας με άτομα του στενού μου εγχωρίου οικογενειακού κύκλου το οποίο δράμα καθημερινά εγώ βιώνω στο πετσί μου ως ξεριζωμένος εξόριστος από την ίδια μου την χώρα μαζί με πλήθος διαμαντιών μορφωμένων παιδιών, να είμαστε αναγκασμένοι να μεταναστεύουμε δηλαδή να εξοριζόμαστε από το πολιτισμικό μας σώμα επειδή την Ελλάδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ διοικούν και θα διοικούν όσο υπάρχει κΥνοβούλιο οι απόλυτες μίζερες ανίκανες ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΕΣ, ομολογώ να πω ότι τα λεγόμενα του Καθηγητού ότι τελειώσαμε έχουν δόση αλήθειας. Ξενιτευόμαστε εμείς, αρχίζοντας με χίλιες δύο ξένες γλώσσες από το μηδέν σαν βρέφη, σαν τους αθιγγάνους δίχως σπίτι σταθερό συνεχώς αναγκασμένοι να αποδεικνύουμε ότι οι Έλληνες δεν είναι κάφροι και λαμόγια στον κάθε ένα Ευρωπαίο ανεξαρτήτως μάλιστα επιπέδου του μορφωτικού. Την ίδια στιγμή ο Βίτσας ενώ εμάς μας έχει ΧΕΣΕΙ κυριολεκτικά και ολόκληρο το μισό εκατομμύριο Ελλήνων που το εξόρισαν οι Βιτσικές μετριότητες της Ελλάδος με τεράστια χαρά δε που δεν χαλάμε πλέον την πιάτσα τους (των κομματόσκυλων), με τεράστια χαρά βγαίνει και κάνει τεμενάδες στον κάθε Πακιστανό μαχαιροβγάλτη αυριανό εγκληματία για κάλυψη κάθε αναγκών του και προστασία του ακόμα και ενάντια στο ίδιο το Πακιστάν!

  Κύριε Καθηγητά δίκαιο έχετε, ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΠΙΑ ΝΑΙ! Αλλά τί να κάνουμε "μπάμ και κάτω";; Δεν ξέρω. Τα καλά που γίναν επί ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση δεν αλλάζουν όσο ριζικά θα έπρεπε δυστυχώς άντε άλλα 5 χρόνια να τους βγει έτσι μετά σε μία δεκαετία δεν θα αντέξει η νοοτροπία αυτή μήτε το θνήσκον αυτό κρατίδιο. Εγώ θα συνεχίζω να ψηφίζω Χρυσή Αυγή μπας και κατορθώσει και πάρει επιτέλους μπρος η μπουλντόζα αυτή και διαλύσει μία για πάντα το σάπιο αυτό ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ κατεστημένο όλων ανεξαρτήτως των κομμάτων του "Δημοκρατικού Τόξου". Το "μετά" δεν το ξέρω μα το "πριν" δεν το αντέχω άλλο! Με έπνιξε η μπόχα κύριε Καθηγητά!

  ReplyDelete
 32. Τα περί στενού μου εγχωρίου οικογενειακού κύκλου δε, τα λέω ως ένδειξη της πλήρους σκουριάς των μυαλών των εδώ κατοίκων και την φοβερή τους προσαρμογή στο γραικυλικό πρότυπο του λαμόγιου, γεγονός το οποίο μαζί με την πλήρη αποβλάκωση των Ελλήνων στο εξωτερικό λόγω φιλο-Βρυξελλισμού, μισελληνισμού και Δυτικολαγνείας, προοιωνίζει πολύ ζοφερό μέλλον για το Γένος μας.

  Μήπως ρε παιδιά θα έπρεπε τελικά να αφήσουμε τις παραμύθες, να δώσουμε την Ήπειρο στους Αλβανούς μαζί με τον Μοριά και την Θήβα, την Μακεδονία στα Σκόπια και την Θράκη στην Τουρκία και ό,τι μείνει στον Βαρθολομαίο;; Δεν πάει άλλο έτσι δεν πάει, τώρα σε νιώθω Θανάση αείμνηστε!

  ReplyDelete
 33. Πολύ καλά τα παρακάτω νέα, τα οποία για πολλοστή φορά δείχνουν την κατάντια των Ιταλών:

  http://katehon.com/article/china-loses-trade-war-us

  Μολονότι την Βρετανία κυβερνούν ηλίθιοι, φαίνεται να γλιτώνει τον διαμελισμό. Μετά την βύθιση στο Χάος της Κίνας (μίας κοινωνίας πλήρως απαρτιζόμενης από νεόπλουτους καράβλαχους πρώην χωρικούς με εξαίρεση την ελίτ του ΚΚΚ, μία κατάσταση που θυμίζει πολύ την Ελλάδα των "παχέων αγελάδων") που θα την οδηγήσει είτε σε πολεμική είτε σε υποτακτική τροχιά γύρω από την Αμερική σειρά έχει η Γερμανία της οποίας ο εκ νέου διαμελισμός φαντάζει πολύ πιθανός, με μία ανεξάρτητη Βαυαρία, μία νέα Εθνικοσοσιαλιστική Ανατολική Γερμανία (Σαξονία) και το κρατίδιο Baden-Würrtemberg σε χαλαρή ομοσπονδία με την Ελβετία.

  Έχουμε να δούμε πολλά καλά!

  ReplyDelete