Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 10, 2018

451 -Ἀπὸ τὸ ΓΑΠ στὸν Πᾶνο Καμμένο451 -Ἀπὸ τὸ ΓΑΠ στὸν Πᾶνο Καμμένο

Ἴσως ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ Καμμένου. Ἀπὸ τὸ 2010 μέχρι σήμερα ἔπαυσε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸν Ταΰγετο μὲ γαϊδουράκι. Εἶχε προηγηθῆ ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς ἐπαναστατικῆς ἐπταετίας 1967-1973 ὅταν τὰ χωριὰ ἀπέκτησαν τρεχούμενο νερό, ῥεῦμα, τηλέφωνο, ἀσφαλτωμένους δρόμους καὶ ξενοδοχεῖα. Διότι ὑλικὴ πρόοδος δὲν γίνεται μὲ δημοκρατία, δηλαδὴ μὲ ἀστικὴ δικτατορία.Γίνεται μὲ ὁλοκληρωτισμό, χωρὶς ἐκλογὲς ἀλλὰ μὲ δημοψηφίσματα, δηλαδὴ μὲ λαοκρατία.

Εἶχε προηγηθῆ ὁ πασοκικὸς λαϊκισμὸς τοῦ Ἀνδρέα, στὸ κόμμα τοῦ ὁποίου εἶχαν συρρεύσει ὅλοι οἱ παπαδοπουλικοὶ μετὰ τὴν πτῶσι τοῦ Παπαδοπούλου κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ΠΑΣΟΚ ὁ ἀγροτικὸς πληθυσμὸς ἀπέκτησε τρακτέρια, αὐτοκίνητα, σπίτια, ἀρμέγοντας μὲ βρώμικα χέρια τῆν ἀγελάδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Καὶ ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ ΓΑΠ ποὺ ὡς υἱὸς τοῦ μεγάλου Ἰανοῦ εἶχε μπλέξει τὸν ὁλοκληρωτισμὸ μἐ τὴν δημοκρατία, ὡς πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς. Προώθησε ἐξ ἀρχῆς τὴν λαοκρατία μέσῳ δημοψηφισμάτων καὶ γι αὐτὸ ἐγὼ τὸν ἐξήμνησα ὡς ἕλληνα Ῥοβεσπιέρρο. Μόνο ποὺ δὲν εἶχε, ὡς υἱός, τὸ θάρρος τοῦ Ῥοβεσπιέρρου γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ τὸ μεγαλεπίβολο ἐπαναστατικό του πρόγραμμα καὶ ἐκατουρήθη ἀπὸ τὸν φόβο του μόλις τὸν ἔκραξαν, στὸ ἐξωτερικὸ ὁ Σαρκοζύ, καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ὁ σατανικὸς Βαγγέλης Βενιζέλος καὶ παρητήθη οἰκειοθελῶς.

Καὶ ὅμως, στὰ δύο χρόνια ὁ ΓΑΠ ἐπαρουσίασε ἕνα ἐκπληκτικὸ πρόγραμμα ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, πληγώνοντας θανάσιμα τὸ γαϊδουράκι τοῦ Ταϋγέτου, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὶς προτάσεις ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων καὶ φθάνοντας μέχρι τὴν μετατροπὴ τῶν ταρατσῶν τῶν πολυκατοικιῶν τῆς Ἀθήνας σὲ κήπους.

 Ἀλλὰ ὁ πάντα σατανικὸς Βαγγέλης τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου τῆς ἀστικῆς δικτατορίας ξεσήκωσε τὸν ὄχλο γελοιοποιῶντας τον μὲ τὸ κατασκευασμένο σύνθημα «λεπτὰ ὑπάρχουν». Διότι ὁ ἀμαθὴς λαὸς σύρεται ἀπὸ ἁπλοϊκὰ συνθήματα, ὅπως κατὰ τῆς Ῥεπούση (χωρὶς νὰ τὴν ἔχουν διαβάσει διότι δὲν διαβάζουν καὶ τίποτα) τὰ περὶ συνωστισμοῦ στὴν Σμύρνη τοῦ 1922, ὅπως καὶ σήμερα κοροϊδεύοντας τὸν Πᾶνο Καμμένο μὲ στολὴ παραλλαγῆς ὡς γελοῖο καὶ ἀναξιόπιστο.

 Καὶ ὅμως ἡ τετραετία τοῦ νεοανδρεϊκοῦ Τσίπρα προσέφερε δύο θετικά: ἔβαλε σὲ πράξι τὸ πρόγραμμα κρατικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ ΓΑΠ, σφάζοντας μιὰ γιὰ πάντα τὸ γαϊδουράκι τοῦ Ταϋγέτου καὶ ἀνέδειξε σὲ θέσι κεντρικὴ τὸν Πᾶνο Καμμένο  ὡς πιθανὸ μελλοντικὸ ἡγέτη.

Ἀνδρέας, ΓΑΠ, Τσίπρας, Καμμένος, δηλαδὴ τὸ ἀμερικανικὸ κόμμα, ὤθησαν τὴν Ἑλλάδα στὸν δρόμο τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ σιωνιστικὸ κράτος μὲ ἐλάχιστο ἔδαφος καὶ πληθυσμὸ ἔγινε πυρηνικὴ μεγάλη δύναμις ὡς ἐπιθετικὸ δόρυ τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς πολιτικῆς στὴν Μέση Ἀνατολή, αὐτὸ ποὺ ὡς ἀποτυχημένο Ἰσραὴλ εἶχε προσπαθήσῃ νὰ κάνη ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὸ 1919-1922, στὴν Μικρασία.

Ἄς ἀκούσωμε τὸν Καμμένο ἐνώπιον τοῦ συναδέλφου του ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης  Jim Mattis:

«Τὴν δημιουργία μονίμων ἀμερικανικῶνν στρατιωτικῶν βάσεων ἐκτός ἀπὸ τὴ Σούδα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος προέτεινε στὸν ἀμερικανὸ ὁμόλογό του Τζέιμς Μάττις, ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Πᾶνος Καμμένος στὸ πλαίσιο τῆς συναντησεώς τους στὸ Πεντάγωνο. «Ἡ Ἑλλάς θεωρεῖ τὶς ΗΠΑ στρατηγικὸ ἑταῖρο καὶ σύμμαχο, τὸν μοναδικὸ θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ. Εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα οἱ ΗΠΑ νὰ ἀναπτύξουν στρατιωτικὲς δυνάμεις στὴν χώρα σὲ μία πιὸ μόνιμη βάση ὄχι μόνον στὸν Κόλπο τῆς Σούδας, ἀλλά ἐπίσης στὸν Βόλο, στὴν Λάρισα καὶ στὴν Ἀλεξανδρούπολη», εἶπε ὁ κ. Καμμένος».

Ζήτω τὸ ἑλληνικὸ Ἰσραήλ! Ζήτω ὁ νέος ἡγέτης τῆς Ἑλλάδος Πᾶνος Καμμένος!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 10 Ὀκτωβρίου 2018Ἐρώτησις στὸν Εὐρωπαϊστὴ πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο:
Τί προτιμᾶμε: Νὰ γίνουμε Ἰσραὴλ ἤ Ἀφρική;

58 comments:

 1. Νὰ διαβάσετε τὸ ἀγγλικὸ ἄρθρο μου-συνέντευξι (νο.7) στὴν στήλη τῶν ἀγγλικῶν ἄρθρων τοῦ παρόντος ἱστολογίου μου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Ἐνημέρωσα τὸν Ἀρμένιο φίλο μου γιὰ τὴν ἐπαναλαμβανομένη φοβ ερὴ ἀπρέπεια τοῦ Κωσταντῆ ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ τὸν ὑποχρεώσω νὰ ἀποσυρθῆ ἀπὸ σχολιαστὴς καὶ ἰδοὺ ἡ ἀπάντησις τοῦ κυρίου Majarian ποὺ προσυπογράφω.Δημήτρης Κιτσίκης
  Dimitris:I do not want to drag you into my own controversial views. I have soured on the West, EU, etc. I am very much of the Eastern Party. I am so impressed by the Russians that they survived 70 years of Bolsheviks by the West, yet survived and now a national resurgence and reaffirmation of their rich cultural history. That obviously will upset many people. Greeks of all political persuasions extol and cling to Western ideas. They have lost any sense of national identity. More and more Greeks, however, do show a grudging respect for Erdogan because he defends his country and does not bow to foreigners unlike the Greek political leadership. Lots of quiet despair in Greece, but people see no way out.
  Diran

  ReplyDelete
 3. Ο Στρατός κάλλιστα δύναται να αναλάβει, και έτσι να ανέλθει στην εξουσία ο Καμμένος, μέσω ενός πολεμικού επεισοδίου με την Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΖ οπότε επισήμως αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, ή εάν προχωρήσει η συμφωνία των Πρεσπών και αρνηθούν την λαϊκή εντολή του "ΌΧΙ" οι Συριζαίοι. Πάντως το γοργόν και χάριν έχει, οπότε επειδή η Συμφωνία σκαλώνει στα Σκόπια, ευτυχώς λόγω του Πούτιν και της εκεί Ρωσσικής επιρροής, βλέπω εξελίξεις με τον "Πορθητή" στην ΑΟΖ της Κύπρου.

  Επίσης, καλό θα ήταν να γίνει ένα σχόλιο για την Κάρπαθο και τον ρόλο κλειδί που διαδραματίζει ως κεντρική Πύλη, μαζί με Κρήτη και Ρόδο, στο Αιγαίο με απώτερο προορισμό τα Στενά:

  https://hellasjournal.com/2018/10/gia-nea-vasi-stin-karpatho-milisan-o-kammenos-me-ton-matis-exairetikes-oi-scheseis-me-tis-ipa/

  ReplyDelete
 4. Ταυτοχρόνως οι δύο πιστότεροι σύμμαχοι των Αμερικανών στην Ε.Ε., η Ελλάδα και η Πολωνία, βρίσκουν ευκαιρία να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται λόγω της σκληρής Γερμανικής κατοχής το 1941-1945:

  https://hellasjournal.com/2018/10/kleinei-to-thema-ton-germanikon-apozimioseon-o-zaimpert-einai-nomika-kai-politika-rythmismeno/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λεκτικές παρεκτροπές ... εννοείτε ότι ΔΕ θα πάρουν κάτι.

   Delete
  2. Τίποτα δεν εννοείται.

   Με ηττοπαθή νοοτροπία ΔΕΝ πας πουθενά...

   Delete
 5. Υ.Γ.

  Οι έντονες έως πανικόβλητες αντιδράσεις των προδοτών εθνομηδενιστών Συριζαίων στις προτάσεις Καμμένου δείχνουν φόβο και πανικό:

  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/719280_mylos-stin-kyvernisi-me-shedio-v-pkammenoy-gia-skopia-kai-tis

  Περαιτέρω απόδειξη ότι τελειώνει ο χρόνος τους και ολοκληρώνονται οι παρασκηνιακές διεργασίες ώστε να χρισθεί ο Παναγιώτης Καμμένος, "Εθνικός Κυβερνήτης" στα πρότυπα του Μεταξά και του Καποδίστρια, κατεδαφίζοντας το άντρο της δικτατορικής ακολασίας, το Κοινοβούλιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα τελευταία σχόλια των Ελλαδόβιων συμπατριωτών μας, δείχνουν δυστυχώς την μεγάλη πτώση του νοητικού επιπέδου των Ελλήνων, όντας πλέον ικανοί μονάχα για "αναλύσεις" τύπου Survivor. Λογικό αφού το μόνο που "παράγει" ο όχλος του κρατιδίου είναι τατουάζ και φουσκωμένα αναβολούχα κρέατα για τα σαβουροπρογράμματα των ιδιωτικών καναλιών.

   Η έλλειψη σκέψεως φτάνει σε τέτοιον βαθμό ώστε κατηγορείται ο Παναγιώτης Καμμένος επειδή, λένε, δεν έχει σωματική φυσική κατάσταση και διάπλαση αντίστοιχη αυτής της στολής ενός πιλότου, πεζοναύτου ή ναύτου. Ξεχνούν προφανώς ότι στο σκάκι τα πρώτα αναλώσιμα πίονια είναι τα άνωθεν "στρατιωτάκια" με ικανότητες και εγκεφαλική λειτουργία στο επίπεδο παικτών του Survivor. Δεν είναι μετά να απορεί κανείς γιατί επί 3 συνεχόμενες ώρες κάθε βράδυ ένας ολόκληρος Λαός αποβλακωνόταν ακόμα περισσότερο με τέτοιου είδους τηλεοπτικό "χόρτο". Από την άλλη δε, ζητούν για ηγέτη των μία Διάνοια! Ξεχνούν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι οι πρώτοι που κάθε Ικανό στην Χώρα τους τον "σφάζουν" από σχολική ήδη ηλικία λόγω τεραστίας ζήλειας και μίσους για αυτόν. Ορθώς λοιπόν καμία σύγχρονη Ελληνική Διάνοια δεν κάθεται να τους φάει στην μούρη, πόσω μάλλον να θυσιασθεί για αυτούς. Άλλο ο σημερινός όχλος που κατοικεί στο κρατίδιο άλλο η Ελλάδα ως Ιδεά και ο Ελληνισμός. Βέβαια, δίχως το κρατίδιο έστω και αυτή η μικρή (μα σημαντική) ενσάρκωση του Ελληνισμού, χάνεται. Συνεπώς όποια Διάνοια θέλει, θελήσει να θυσιασθεί ή θυσιάζεται ήδη το κάνει για την Ελλάδα, όχι για τους Έλληνες.

   Τέλος, δεν χρειαζόμεθα καμία Διάνοια, διότι από την άλλη οι Διάνοιες όπως ορθά είπε ένας σχολιαστής (το μοναδικό σωστό που γράφτηκε στα σχόλια περί του Καμμένου) τείνουν να έχουν μαξιμαλιστικό ψυχισμό, σκέψεις, ιδέες και πράξεις. Την σημερινή εποχή δύνανται να αποδώσουν είτε Μεγαλουργήματα (βλέπε Στάλιν, Μάο, Μεταξά) εάν επιτύχουν, είτε συντριπτικές καταστροφές ολοκληρωτικού τύπου εάν αποτύχουν, όπως στην περίπτωση των Χίτλερ, Μουσσολίνι και Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν χρειαζόμεθα Διάνοια που να εγκαθιδρύσει καθεστώς για "χίλια χρόνια" αλλά έναν Πατριώτη με Ορθόδοξες αξίες, σωστό γεωπολιτικό προσανατολισμό και έξυπνο νου που θα βγάλει το κρατίδιο από τον σημερινό του βούρκο, αναγεννώντας το, δίδοντας την δυνατότητα στην σημαντική σε μεγεθος μειοψηφία των αξίων και δημιουργικών Ελλήνων, να παράξουν έργο ξανά μακρυά από κλίκες και νεποτικά "πηγαδάκια". Τα άλλα θα ΄ρθουν από μόνα τους, όχι απλά για χίλια μονάχα χρόνια αλλά για την Αιωνιότητα ολόκληρη μέσω του διαχρονικού συμπαντικού Ελληνικού Πνεύματος.

   Delete
  2. Υ.Γ. 2

   Εάν ησχολούντο με θέματα πραγματικής ουσίας οι σημερινοί μικρέλληνες, θα είχαν διαπιστώσει μέσω της επιστήμης της Φυλετικής Ανθρωπολογίας, της πραγματικής εν τή ουσία Ανθρωπολογίας, ότι φαινοτυπικά ο Παναγιώτης Καμμένος, όπως και ο Ιωάννης Μεταξάς, όπως και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, όπως ο κύριος Καθηγητής, όπως ο Πλάτων, ο Σωκράτης και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνισμού, ανήκει στον Αλπικό φαινότυπο, χαρακτηριστικό του οποίου είναι κατά κανόνα η σωματική ενδομορφικότητα όπως και η βραχυκεφαλία (κεφαλικός δείκτης > 82). Προφανώς υφίστανται και εξαιρέσεις στο σωματικό αυτό γνώρισμα.

   Δεν φταίει λοιπόν σε τίποτα ο Καμμένος για τις σωματικές του διαστάσεις. Αν μή τί άλλο η υστεροφημία μίας προσωπικότητος κρισίμου για τον Ελληνισμό σχεδόν ποτέ δεν βασίστηκε στην σωματική διάπλαση μα εν αντιθέσει στην νοητική και πνευματική διάπλαση, όπως η περίπτωση του παλαιστού Πλάτωνος ο οποίος μολονότι ισχυρών σωματικών διαστάσεων ως πρωταθλητής-αγωνιστής στην Πάλη, έμεινε στην αιωνιότητα μέσω της πνευμάτικής του συμβολής στο διαχρονικό Ελληνικό πνεύμα και όχι για τις λαβές του.

   Delete
 6. Κύριε Κιτσίκη,
  Έχετε σχέση με τον παλιό αρχιτέκτονα Αντώνιο Κιτσίκη;

  ReplyDelete
 7. Ὁ Ἀντώνης ἦταν πρῶτος ἐξάδελφός μου.Ὁ θεῖος μου καὶ πατέρας του, ὁ ἀρχιτέκτων Κώστα Κιτσίκης ἦταν ὁ νεώτερος ἀδελφὸς τοῦ πατέρα μου, πολιτικοῦ μηχανικοῦ καὶ πρυτάνεως τοῦ ΕΜΠ, Νίκου Κιτσίκη (βλέπε τὰ βιογραφικὰ στὴν Βικιπαίδεια).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Ο Γραικοφραγκικός γενικισμός (νασιοναλισμός) και της ούτω καλουμένης δεξιάς και της ούτω καλουμένης αριστεράς, είναι φτιαχτός, αδαής, παιδαριώδης και άσχετος και με την συλλογική μνήμη και ασφαλώς με την πραγματικότητα, που βοά γύρω του.
  Γι' αυτό την υποβιβάζει, την υποτιμά, την περιφρονεί, την καταχεριάζει, την βρίζει (την πραγματικότητα) ασυστόλως, θέλει να την αλλάξει, να την εκσυγχρονίσει ή να την αποκαθάρει, να την αναβιβάσει προς τα ύψη του πολιτισμού, να την βγάλει από το βούρκο ή το βόθρο στον οποίον κυλιέται άνευ αιδούς και (αρχαιοελληνικής) χάριτος.
  Γιατί;
  Γιατί διαπιστώνει ότι η πραγματικότητα των ανθρώπων, των συνηθειών, των πεποιθήσεων, των επιδιώξεων, των συναλλαγών, των φαγητών, των ποτών, των γλεντιών, των ζωοπανηγύρεων, της ζωής και του θανάτου, είναι τελείως αντίθετη με αυτά που (αυθαιρέτως) ορίζει ως ορθά και ιδεατά ο αλαμανικός κυρίως γενικισμός.
  Ότι βλέπει γύρω του μαρτυρεί ότι αν υπάρχει ένα φαινόμενο, είναι ένα ανυπάκουο, πληθυντικό, α-γενικό ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο αντιστέκεται στην γενικοποίησή του, υπερχειλίζει, αρνείται να αποδεχθεί και να τακτοποιηθεί στο πειθαρχικό σχήμα «ένας λαός-μία γλώσσα-μία θρησκεία-μία επικράτεια» και βεβαίως ένας αρχηγός (Πάνος Καμμένος).
  Και μπορεί για τους Αλαμανούς, που η επιδίωξη τους ήταν να ενώσουν εκατοντάδες φέουδα σε ένα κράτος, προκειμένου να πάψουν να αποτελούν το πεδίο της μάχης των αυστροαγγλοφραγκορωσικών ανταγωνισμών να ήταν (όσο ήταν) ωφέλιμος, αλλά τι μπορεί να προσφέρει ο αλαμανικός γενικισμός σε μια περιοχή όπου υφίσταται από αιώνων ενότητα πολλών λαοτήτων και συλλογικοτήτων;
  Μία περιοχή που οι ίδιοι ονομάζουν “Μακεδονική σαλάτα”;
  Μόνο προβλήματα του παιδαριώδους επιπέδου ποιος την έχει μεγαλύτερη.
  Τοιουτοτρόπως δεν μπορεί να οικοδομηθεί ούτε .... λουτροκαμπινές.

  ReplyDelete
 9. μικρος στρατιωτηςOctober 12, 2018 at 8:46 AM

  Εαν γνωριζω σωστα ,η ακροδεξια στην Ελλαδα ηταν παντα συνδεδεμενη με τον αμερικανισμο μετα τον 2ο παγκσοσμιο πολεμο ,αυτην την αποψη την αντλω απο τις κατηγοριες της αντιπαλης πλευρας και τα στοιχεια τα οποια παραθετουν.
  Η δικη μου η αποψη ειναι οτι η Ελλαδα εαν θελει να χει καποιο ρολο στην παγκοσμια οικονομια και κουλτουρα πρεπει να συνταχθει με αυτες τις δυο χωρες (ΗΠΑ,Αγγλια) δεδομενης της φυσης της ελληνικης νοοτροπιας και οικονομιας.
  Οσον αφορα την οικονομια το εφοπλιστικο κεφαλαιο οπως και η μεταποιηση πετρελαιου ειναι οτι πιο πραγματικο υπαρχει στην ελληνικη οικονομια και βρισκονται σε ευνοικοτερη θεση δεδομενης της αμερικανικης κυριαρχιας και του καταμερισμου εργασιας που αυτη επιβαλλει ,το μονο που θα χρειαζοταν ηταν ενα βιομηχανικο και πρωτοπαραγωγικο συμπληρωμα.
  Για μενα κατι παρα πολυ θετικο ,το οποιο δεν τονιστηκε, ειναι η εμπλοκη των αμερικανων στα ελληνικα ναυπηγια, υπαρχει το ενδεχομενο λογο της ισχυροποιησης της Τουρκιας ,η οποια ισχυροποιηςη ειναι οτι θετικοτερο εχει συμβει στην Ελλαδα τα τελευταια 40 χρονια, να ακολουθηθει ενα μοντελο αναπτυξης στην Ελλαδα παρομοιο μ αυτο της νοτιου Κορεας.
  Η μεγαλυτερη ζημια που υπεστη η ελληνικη οικονομια ηταν η εισοδος της στο ευρω, πραγματικα τα προβληματα της ελληνικης οικονομιας τα οποια εγιναν υπαρξιακα κατοπιν της εισοδου στο ψευδονομισμα ξεκινουν ηδη απο τα πρωτα δυο χρονια, εαν καποιος κοιταξει τις αναλογιες δημοσιου χρεους και ρυθμου αυξησης της οικονομιας καθως επισης και την ευαλωτη φυση του ΑΕΠ ,το οποιο με τη δραστικη μειωση της χρηματοδοτησης κατερρευσε καθοτι ενα μεγαλο μερος αυτου ηταν υπηρεσιες και μεταπρατισμος ,οι οποιες στην Ελλαδα ειναι απλως αερας κοπανιστος που αυξανει το χρεος.
  Περαν των προφανων δεινων που δημιουργει το ψευδονομισμα στο εμπορικο ελλειμα και τα δανειακα αδιεξοδα που δημιουργει εν καιρω,ειναι αυτο που εδωσε ανασα ζωης στα τοξικα κομματα ,στους δημοσιους υπαλληλους,στους συνταξιολογους και ολους αυτους ,οι οποιοι παρασιτουν επι της ελληνικης γης και του Ελληνισμου γενικοτερα, χωρις επιδοτησεις κομματικο συστημα δε θα μπορουσε να υπαρξει και χωρις τα φτηνα δανεια ,τα οποια τις αντικατεστησαν κατοπιν της εισοδου στο ψευδονομισμα.
  Το τραγικο της ολης υποθεσης ειναι οτι οι ιδιοι οι Γερμανοι αυτα τα γνωριζουν και τα γνωριζαν ανεκαθεν, τα παραπανω ειναι απλως μια συνοψη της γερμανικης θεσης την οποια την εχω ακουσει χιλιαδες φορες.
  Οι Γερμανοι με τη σειρα τους γνωριζουν οτι αλλαγη πολιτικης που αφορα στο νομισμα θετει το δημοσιονομικο τους συστημα οπως και τις συναλλαγες τους σε εσχατο κινδυνο,το μεγαλο προβλημα δεν ειναι ουτε η Γερμανια ,ουτε η Αμερικη το μεγαλο προβλημα ειναι το δογμα που ηθελε ενοποιημενη την Ευρωπη υπο τη Γερμανικη εποπτεια ,οχι πολυ ασχετο απο το δογμα Μπρεζινσκι.
  Τα παραπανω υποδηλωνουν το βασικο εχθρο ,δηλαδη ολα εκεινα τα ελλαδικα και ευρωπαικα παρασιτα που τρεφονται απο τη γραφειοκρατια και το κρατισμο και καλυπτουν τη δραση τους με τη ψευτοιδεολογια του ευρωπαισμου.

  ReplyDelete
 10. Αναρωτιέμαι τί επίδραση θα έχει στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις η απελευθέρωση του πάστορος...

  ReplyDelete
 11. Παρακαλῶ νὰ διαβάσετε σημερινὸ δεύτερο ἀγγλικὸ ἄρθρο γιὰ τὶς ἀρμενοτουρκικὲς σχέσεις στὸ ἀγγλικὸ τμῆμα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, Intermediate Region, no.8). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Νὰ διαβάσετε καὶ τὸ τρίτο σημερινὸ ἀγγλικὸ ἄρθρο τοῦ Ματζαριάν, στὸ ἀγγλικὸ τμῆμα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ποὺ θἐτει τὸ ἐρώτημα μήπως ἡ Ἀνατολικὴ Παράταξις στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἤδη ἀποβιώσει. Ἡ ἀπάντησις θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι πὼς ὅσο τὸ ἔργο τοῦ Κιτσίκη ἐπιβιώσῃ καὶ μετὰ θάνατον, ἀποκλείεται τὸ ὄραμα τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως νὰ σβήσῃ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μὲ τὸν στενό μου φίλο καὶ μεγάλο Τοῦρκο ἱστορικὸ İlber Ortaylı μία ζωὴ ἀγωνίζομαι γιὰ τὴν διαιώνησι τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 13. Λίγες σκέψεις με αφορμή το άρθρο του κυρίου Ματζαριάν.
  Και τον Βαγιαζήτ τον τελείωσε ο Ταμερλάνος στη μάχη της Άγκυρας την 28η Ιουλίου του 1402 και τον αιχμαλώτισε. Και τι έγινε; Μήπως έπαθαν κάτι ανεπανόρθωτο οι Οθωμανοί;
  Και εμφύλιος μεταξύ των υιών του έγινε για έντεκα χρόνια (1402-1413 μεσοβασιλεία).
  Μείωσε αυτό την οθωμανική ορμή ή απέτρεψε την άλωση του 1453;
  Μην έχουμε αυταπάτες.
  Η μόνη δύναμις που έχει τις προϋποθέσεις να πετάξει έξω από την Ανατολική Μεσόγειο τους Αμερικανοεγγλεζοαλαμανούς, να μεταβάλλει την πολιτική της Ρωσίας και να θέσει λογικούς φραγμούς στην Κίνα είναι η Τουρκία.
  Γιαυτό και οι μεγάλοι (Αμερικάνοι, Εγγλέζοι, Αλαμανοί και Ρώσοι ΝΑΙ και Ρώσοι, για τους Κινέζους έχω κάποιες αμφιβολίες) θέλουν να διαλύσουν την Τουρκία, όπως διέλυσαν την Γιουγκοσλαβία.
  Το πρώτο που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν μας συμφέρει η ενοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου.
  Εγώ απαντώ ότι μας συμφέρει.
  Εφόσον μας συμφέρει η ενοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δεν μας εξυπηρετεί η διάλυση της Τουρκίας, αλλά μας συμφέρει η ισχυροποίησή της, ώστε να αποτελέσει δύναμη ικανή να πραγματοποιήσει την ανατολικομεσογειακή ενότητα.
  Εάν δεχόμεθα ότι μας συμφέρει η ισχυροποίηση της Τουρκίας, πρέπει να συμβάλλουμε με κάθε πρόσφορο μέσο σε αυτήν.
  Και στα πλαίσια αυτής της πολιτικής πρέπει να ενισχύσουμε την θέση μας μέσα στην νέα πραγματικότητα, που θέλουμε να διαμορφώσουμε, με την βαλκανική πολιτική μας.
  Δηλαδή να προσπαθούμε μαζί με την Τουρκία να εξουδετερώνουμε τις πολιτικές διαλύσεως της ενότητος των Βαλκανίων ( των Αμερικάνων, των Ρώσων, των Εγγλέζων, των Αλαμανών, των Λομβαρδών) και να ενισχύουμε την ενότητα της Βαλκανικής (Ρούμελης) προκειμένου να αποτελέσει έναν ισχυρό πυλώνα (ορθόδοξο) της ανατολικομεσογειακής ενότητας.
  Εκτός και θεωρούμε πολιτική να πληρώνουμε κάθε χρόνο έξι χιλιάδες ουρώ στον βοσκό για να παίρνει τα γιδοπρόβατά του εκδρομή με το καΐκι στα Ίμια.
  Η μόνη πραγματική δυνατότητα που έχουμε και συνάδει με μια σύνολη θεώρηση της θέσης μας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι να διαπραγματευτούμε μια συμμαχία με την Τουρκία.
  Άλλως θα αρκεστούμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε όποια προνόμια θα ευδοκιμήσει να μας παραχωρήσει η Τουρκία.
  Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι τείνει να καταστεί πάνδημος η πεποίθηση στους μουσουλμάνους ότι οι χριστιανοί (και οι Ορθόδοξοι δυστυχώς) είναι το μακρύ χέρι ή η πέμπτη φάλαγγα της Δύσεως και της πολιτικής της, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την τραγική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου, το πιθανότερο είναι να έχουμε την τύχη των χριστιανών της Μέσης Ανατολής.
  Εξανδραποδισμός ή εξορία.
  Η άλλη πολιτική είναι αυτή που εφαρμόζεται σήμερα και προτείνεται η περαιτέρω εφαρμογή της. Δηλαδή η Γραικία να είναι αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο.
  Το Ισραήλ όμως έχει ηλικία 70 χρόνων και η Greece (Γραικία) 188 χρόνων.
  Το πρώτο σταυροφορικό κράτος (η Κομητεία της Έδεσσας) ιδρύθηκε το 1098 (από τον Βαλδουίνο της Βουλλώνης) και το τελευταίο (το Δουκάτο της Νάξου) κατελύθη από τους γενιτσάρους (εξισλαμισθέντες χριστιανούς, κατά το πλείστον Έλληνες) και τους λεβέντες (χριστιανούς νησιώτες του Οθωμανικού ναυτικού, κατά το πλείστον Έλληνες) το 1579.
  Σύνολο Φράγκικης κρατικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο 481 χρόνια.
  Στο τέλος όμως παρά τα 481 χρόνια παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο σταυροφορικών κρατών, τους έριξαν (οι γενίτσαροι και οι λεβέντες) και τους τελευταίους (από τους Σταυροφόρους) στη θάλασσα.
  Μήπως έχετε όρεξη για μπάνια;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικὰ πρωτεύει σὲ κάθε περίπτωσι ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ποὺ δὲν εἶναι κατ'ἀνἀγκην ἀσυμβίβαστη μὲ μία ἐνσωμἀτωσι τοῦ Ἰσραὴλ στὴν έν λόγῳ Συνομοσπονδία.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ρωμηέ τα μοναδικά κράτη που έχουν ένα πραγματικό πολιτισμικό επίπεδο στην Δύση, είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Στα υπόλοιπα επικρατεί ο βαρβαρισμός, είτε Σλαυικός φυλετικός (tribal) της ορδής, είτε Ιβηρικός και Αγγλοσαξωνικός ληστρικός είτε Γερμανικός βιομηχανικός.

   Η Αγγλοσαξωνική επικράτηση εντός της Δύσεως οφείλεται μονάχα στην στρατιωτική και οικονομική ισχύ των ΗΠΑ και είναι συνεπώς θνησιγεννής.

   Ελέγχοντας ο Ελληνισμός την Γαλλία και την Ιταλία, μακροπρόθεσμα θα κατορθώσει να ελέγχξει την καρδιά του πολιτισμού της Δύσεως, αγκιστρωμένος μέχρι τότε ως νέο Ισραήλ στον κούφιο αγγλοσαξωνικό γίγαντα των ΗΠΑ, ο οποίος από ογκώδες κουφάρι τύπου Φράνκενστάιν μονάχα μέσω του Ελληνικού και Εβραϊκού πνεύματος δύναται να αποκτήσει ψυχικό και πνευματικό υπόβαθρο. Άλλωστε ήδη, όταν ο Τράμβιος έλαβε το Χρίσμα, στον Λευκό Οίκο τα πάντα ήσαν Ελληνικά, περιστοιχισμένος από αρχαία Ελληνικά γλυπτά ήταν, σαν σε Ελληνικό ναό. Προηγουμένως είχε επισκεφθεί Προτεσταντικό πάστορα και γνωρζίουμε ότι ο Προτεσταντισμός αποτελεί μία νεο-εβραϊκή ενσάρκωση του Δυτικού Χριστιανισμού.

   Στο πρόσωπο συνεπώς του Τραμβίου σμίγουν Ελληνισμός και Εβραϊσμός. Η Λεπέν βαδίζει ήδη ατραπό Ελληνική και ο Σαλβίνι βλέπει τον τωρινό Πάπα της Ρώμης ως εμπόδιο στα σχέδιά του αναγεννήσεως της Ιταλίας, κάτι που συμφέρει τον Ελληνισμό, καθώς το πρωταρχικό του εμπόδιο στην Χριστιανική του εξάπλωση στην Δυτική Ευρώπη υπήρξε το Βατικανό. Το εμπόδιο αυτό υπερπηδήθηκε προσωρινά με την επαναφορά των Ευρωπαίων στο αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, έστω και παραποιημένο, βγάζοντας έτσι από την μέση, τον Πάπα και το Βατικανό.

   Delete
  3. Περί του Ελληνοτουρκισμού, δεν είναι να απορεί κανείς για το γεγονός ότι τα κραταιότερα και πιο ανεπτυγμένα κράτη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι τα "επιγονικά" της Ελλάδος, Τουρκίας και του Ισραήλ, καθότι κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο θεμελιώδες Οθωμανικό μιλλέτι (Ρωμαίηκο Ρουμελιώτικο, Μουσουλμανικό της Ανατολίας και Εβραϊκό των πόλεων). Επιπροσθέτως, κάθε ένα εκ των τριών κρατών-διαδόχων της Οθωμανίας, αντιπροσωπεύει και μία Πνευματική Πολιτισμική Ψυχή, την Ορθοδοξία η Ελλάδα, τον Αλεβισμό και Σουφισμό η Τουρκία και τον Εβραϊσμό το Ισραήλ. Μαζί ολοκληρώνουν την Ενδιάμεση Περιοχή ως πολιτισμικό σύνολο. Συνεπώς νομοτέλεια αποτελεί η σύμπραξίς τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ενώ μονάχα εμφυλιακώς δύνανται να ερμηνευθούν οι εκάστοτε διενέξεις τους, έστω και σπαρακτικές.

   Δίχως την Ένωση των τριών αυτών αδερφών, η Ενδιάμεση Περιοχή υποπίπτει στον βαρβαρισμό, Αραβικού ή Σλαυικού είδους και ο πολιτισμός της εξαφανίζεται χάριν των αντιστοίχων συγχρόνων ορδών, Αράβων και Σλαύων. Το Ιράν επίσης αποτελεί προπύργιο του πολιτισμού της Ενδιαμέσου Περιοχής και συνεπώς μακροπρόθεσμα οφείλει να προσχωρήσει στο Ελληνο-Τουρκικό-Εβραϊκό σύνολο ως ο τέταρτος πυλών του Οίκου μας.

   Delete
  4. Η Ανατολική Παράταξις συνεπώς θα επιβιώσει ακόμη και εάν δεν επιβιώσει.

   Δεν πρόκειται περί "παρατάξεως", μα περί πραγματικότητος...

   Delete
  5. Οἱ ἀναλύσεις τοῦ Παλιοῦ εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσες καὶ τὸν συγχαίρω ἐπ αὐτοῦ. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ παρατήρησις ὅτι οἱ ἐπίγονοι τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι "τα κραταιότερα και πιο ανεπτυγμένα κράτη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα "επιγονικά" της Ελλάδος, Τουρκίας και του Ισραήλ, καθότι κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο θεμελιώδες Οθωμανικό μιλλέτι".Προσθέτω ὅτι τὸ τέταρτο μιλλέτι, τὸ ἀρμενικό, περιμένει τὴν σειρά του νὰ ἐμφανισθῇ κραταιότερο στὸν Καύκασο κατόπιν μελλοντικῆς πιθανῆς ἀλλαγῆς συνόρων στὰ ἀνατολικὰ τῆς Τουρκίας. Ἀργότερα, βάσει τῶν χαρτῶν μου ποὺ γνωρίζετε καὶ ποὺ εἶναι δημοσιευμένοι ἀπὸ καιρό, ἡ συνομοσπονδία Ἑλλάδος-Τουρκίας θὰ ἐπανενώσῃ τὰ τέσσερα αυτὰ κράτη.Μόνον οἱ μὴ γνωρίζοντες διατείνονται ὅτι ἡ μελλοντικὴ τούτη συνομοσπονδία εἶναι ἁπλῶς κιτσικικὴ οὐτοπία.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  6. Μας έχουν τρελάνει οι δήθεν "ειδικοί" στα Ελληνοτουρκικά σε κάθε ΜΜΕ του κρατιδίου.

   Ακόμα προβάλλουν την Μόσχα ως εναλλακτική στην...Ουασιγκτώνα! Μάλιστα ως επιχείρημα εγείρουν την εξουσία του Ρωσσικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου. Φυσικά η παντελή άγνοιά τους για την Ενδιάμεση Περιοχή και το Ελληνοτουρκικό σύνολο τους οδηγούν σε τέτοια..."συμπεράσματα" καταστροφικών διαστάσεων για τον Ελληνισμό.

   Ευτύχημα και Θείο Δώρο αποτελεί το γεγονός ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης του Φαναρίου Βαρθολομαίος, έχει Τουρκική υπηκοότητα και όχι Ρωσσική μα μήτε Ελληνική. Εάν είχε Ελληνική υπηκοότητα η Ρωσσική επιρροή επί του Φαναρίου θα ήτο τετράκις μεγαλυτέρα της σημερινής, όπως δείχνει παν-ελλαδικά η εικόνα πολλών ιεραρχών και επισκόπων που άθελά τους προβάλουν τα Ρωσσικά (Σλαυικά) Ορθόδοξα συμφέροντα με μπροστάρη την υποστήριξη των Ελληνικών.

   Η Τουρκική υπηκοότητα του Βαρθολομαίου επιτρέπει να ελπίζουμε σε μία άνοδο του Ορθοδόξου Χριστιανισμού στην Τουρκία και μετατροπή αυτής σε μία Τουρκόφωνη "Ρωμανία" μακρυά από τις ελλαδικές ρωσολαγνικές ηλιθιότητες.

   Και το καλλίτερο για το τέλος:

   Μήπως τελικά οι Έλληνες είναι...Ορθόδοξοι "Τούρκοι";;

   Delete
  7. Ερντογάν και Βαρθολομαίος δύνανται να αναγεννήσουν το Ελληνο-τουρκικό σύνολο.

   Ίσως εκεί να πηγάζει ο έλεγχος που επιθυμεί να αποκτήσει ο Ερντογάν στο Ισλάμ συμπεριλαμβανομένου και του Σουνιτικού, ώστε να επαναφέρει τα πρωτεία Ορθοδοξίας και Ισλάμ στην Πόλη, το κέντρο της Ενδιαμέσου Περιοχής μακρυά από τις Σαουδαραβικές ερήμους του Ριάντ.

   Μάλιστα, εάν το τωρινό Δυτικογεννές κύμα αντι-χριστιανισμού ("εκκοσμικεύσεως") συνεχίζει να λαμβάνει τις παρούσες διαστάσεις, κηρύσσοντας ανοιχτά πόλεμο σε κάθε τι Χριστιανικό, ορθά θα έπραττε η Βόρειος Ελλάδα, η οποία υπόκειται θρησκευτικώς στο Φανάρι δηλαδή το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, να αποσχισθεί από το Αθηναϊκό τσίρκο (που διαδηλώνει για τον θάνατο υποκειμένων σαν τον "Ζάκ" και όχι για τα Ελληνόπουλα θύματα Πακιστανών μαχαιροβγαλτών) και να ενωθεί με τον Τουρκικό κρομό ως Ελληνορθόδοξη επαρχία της, με κέντρο την Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν ένα ηχηρώτατο ράπισμα στα Βρυξελλόδουλα "Κολωνάκια" και "Ψυχικά" των Αθηνών. Ημπορούσε δε και να σημάνει την έναρξη ανόδου του Χριστιανισμού στην Τουρκία και πάλι μέσω Φαναρίου και Θεσσαλονίκης.

   Εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο (ακόμα) είναι λόγω του Εθνικιστικού μένους σε αμφότερες μεριές για τους Τούρκους, μονάχα για αυτό. Εάν οι Τούρκοι ήσαν Ορθόδοξοι ίσως και να είχε γίνει ήδη.

   Delete
  8. Ο Βαρθολομαίος όπως και στο θέμα του Αυτοκεφάλου της Ουκρανίας εργάζεται για την προώθησιν των συμφερόντων της Ελληνωρθοδοξίας, όχι για την προώθηση των κρατικών συμφερόντων του κρατιδίου των Αθηνών.

   Κρίνοντας από την στάση του τελευταίου προς την Ρωμαίηκή μας ως Γένος κηρονομιά, πολύ ορθά πράττει ο Βαρθολομαίος και μπράβο του!

   Delete
  9. Φανάρι και Αθήνα.

   Δύο αμφίρροπες όψεις του Ελληνισμού.

   Η ακμή, το μέλλον μέσω της Ρωμαίηκης Ορθοδοξίας και η παρακμή, το παρελθόν αποτυπωμένη στο θλιβερό Ζακικό κρατίδιο του Συντάγματος των τατουάζ και του Survivor.

   Delete
  10. Εδώ κολλά το δίλημμα:

   Οικουμενική Αυτοκρατορία με τα σκύπτρα της Πνευματικότητος σε Ελληνικά χέρια (Φανάρι) ή θλιβερό εθνοκράτος-προτεκτοράτο της Ε-Ού (Ε.Ε.) "ηγέτης" των υπολοίπων καρπαζοεισπρακτόρων των Βαλκανίων;;

   Delete
 14. Μας συμφέρει πρώτ' απ΄όλα να χάσουν οι εθνοπροδότες τα κεφάλια τους ( όχι μόνο στην Ελλάδα ) και στη συνέχεια τα βρίσκουμε με Ισραήλ και Τουρκία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό κάνει ο Καμμένος.

   Θέλει να τους φυλακίσει.

   Αλλά στο κρατίδιο όλοι τον βρίζουν.

   Για αυτό θέλω τα "πλούτη" μου να τα χαρεί μία Καμμενική Ελλάδα, όχι η Ελβετία των αγελάδων μήτε καμία άλλη βάρβαρη χώρα της πρώην Ευρωπαϊκής στέππας που χαλάει κσι το μ΄στι σου σύν τοίς άλλοις με τόσους θηλυκούς "νταλικέρηδες" που βλέπεις καθημερινώς...

   Μόνο ανοικτό ενδεχόμενο μένει η Αμερική. Η Ευρώπη είναι όπως την περιέγραψε ο Μπαϊρακτάρης σε ένα του σχόλιο "μαύρη κι άραχνη". Εναλλακτική βέβαια δεν είναι η Κένυα...αλλά κάτι καλλίτερο.

   Delete
  2. Να φανταστείς Γρηγόρη στην Ελβετία, σε θεωρούν Θεό στα Πανεπιστήμια εάν έχεις καλή γνώση της Αγγλικής αλλά για να μπεις πρέπει να μάθεις την Γερμανική σε επίπεδο Γ1 (C1). Μόλις μπεις όλο και περισσότερα μαθήματα έχουν Αγγλική βιβλιογραφία, καθότι η Γερμανική είναι δύσχρηστη ως γλώσσα και τραχυά ενώ δεν ομιλείται σχεδόν από κανέναν πέραν της Γερμανικής γλωσσικής σφαίρας.

   Δεν καταλαβαίνω γιατί ταλαιπωρούν τα νεαρά παιδιά με τα Γερμανικά, η πλέον νεκρή γλώσσα της Ευρώπης διότι δεν παράγει τίποτα μονάχα BMW. Κανονικά όλα τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όφειλαν να έχουν προγράμματα αποκλειστικά στα Αγγλικά για τους Διεθνείς Φοιτητές αλλά η γλωσσική τελείως άχρηστη πλέον αγκύλωση παραμένει.

   Σημασία έχει τί γράφεις σε κάθε γλώσσα* και εάν γράφεις τα ίδια με τους Αγγλοσάξωνες και μάλιστα μισά σε ποιότητα και όγκο και εφόσον η γλώσσα σου δεν φέρει καμία στέρεα ανωτέρα πολιτισμική κληρονομιά μαζί της (όπως κάνουν μονάχα η Γαλλική και Ιταλική στην Δυτική Ευρώπη), τότε η γλώσσα σου είναι καταδικασμένη να πεθάνει, όπως συμβαίνει σήμερα με τα Γερμανικά. Αντιθέτως, τα Γαλλικά πρωτίστως και δευτερευόντως τα Ιταλικά κρατούν ακόμη άμυνες λόγω ισχυρού πολιτισμικού υποβάθρου και λόγω απουσίας αγγλομανίας εντός των χωρών αυτών (ειδικά στην Γαλλία αξίζει να πας μονάχα εάν γνωρίζεις Γαλλικά και ορθώς είναι έτσι, διότι η Γαλλία δεν αποτελεί Ταϋλανδέζικο ή Μυκονιάτικο πορνείο για "τουρισμό").

   *Καλλίτερο παράδειγμα τα Ελληνικά, Εβραϊκά και Αραβικά. Σημαντικότατα κείμενα κοσμοθεωριών ολόκληρων και φιλοσοφίας (ναι και στο παράδειγμα του Ισλάμ, θρησκευτική φιλοσοφία) γράφτηκαν στις γλώσσες αυτές και συνεπώς παραμένουν αθάνατες στην αιωνιότητα.

   Delete
  3. Για αυτό φίλε μου Γρηγόρη επειδή δεν θέλω οι καημένες οι Ελληνίδες να καταντήσουν "νταλικέρηδες" Καρράς-στάιλ μήτε επιθυμώ να τις δω σαν τις Δυτικοευρωπαίες δηλαδή μίσανδρες, σε πολλά κοινωνικά θέματα δεν θα με πείραζε καθόλου να "αναλάβει" ο Ταγίπ από απέναντι, μάλιστα καλό πολύ θα έκανε και λίγος φερετζές πιστεύω.

   Είναι αλήθεια. Για να σταματήσει το τωρινό κύμα Δυτικολαγνείας και εισαγωγής πολύ ασχήμων θηλυκών προτύπων χρειάζεται μία ισχυρή δόση νεο-Οθωμανισμού, εάν δεν λάβει χώρα Ορθόδοξη αναστήλωση ή ολοκληρωτική εγκαθίδρυση αντιστοίχου καθεστώτος, στα πρότυπα του Μεταξά.

   Πραγματικά πάντως η εγγύτης μας στην Μέση Ανατολή και την Αλβανία μας έχει σώσει από πολλά δεινά. Την Κύπρο ακόμη περισσότερο. Λέω Αλβανία διότι Ανατολικοευρωπαίες και Σλαύες ως γυναίκες έχουν πολύ χαλαρά ήθη εν σχέσει με τις Αλβανίδες. Στο θέμα της Οικογενείας στους Αλβανούς βγάζω το καπέλο, παντρεύονται ήδη από τα 20 τους έτη και δεν αφήνουν τις γυναίκες τους να..."γυροφέρνουν", τις προορίζουν για συζύγους όχι για γκόμενες. Μάλιστα, το 2000 τα ήθη τους τα χάλασαν οι τότε νεο-έλληνες με το χρήμα της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να διαλυθούν αρκετοί γάμοι Αλβανών επειδή μέσω του χρήματος οι τότε Έλληνες πιάναν για γκόμενες τις Αλβανίδες μαζί με άλλες του πρώην Ανστολικού μπλοκ. (Βρε πώς αλλάξαν οι καιροί και τώρα η Ρωσσία δεν είναι η του Γιέλτσιν!) Πάντως ευτυχώς σήμερα δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο γενικά και οι οικογένειες των Αλβανών ζουν πολύ καλά στην Ελλάδα και τολμώ να πω αποτελούν πρότυπο για τις ολοένα και χειροτερεύουσες Ελληνικές.

   Για αυτό και είμαι αισιόδοξος περί της "χωνέψεως" των Αλβανών στο Ελληνικό Γένος. Άλλωστε από πάντα αποτελούσαν κομμάτι του μα πλέον δύνανται για τους ανωτέρω λόγους πλήρως να το αναγεννήσουν ιδίως εάν η ολοκλήρωση της Ελληνοποιήσεώς των συνδυαστεί και με μία εισδοχή Ορθοδόξων Ρωμηών από την Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο.

   Delete
 15. Πολλά συχγαρητήρια στον Τράμβιο για το ράπισμά του αυτό στην Σαουδική Αραβία με αφορμή τον θάνατο δια διαμελισμού του Σαουδάραβος δημοσιογράφου Κασόγκι:

  https://www.rt.com/business/441216-saudi-stock-exchange-khashoggi/

  Ευκαιρία τεραστίων διαστάσεων για τους αγιατολλάδες του Ιράν, να πάρουν την θέση της Σαουδικής Αραβίας ως προπύργιο των ΗΠΑ στην περιοχή. Ναι σε μία συμμαχία Ιράν και Τραμβικής Αμερικής, με έλεγχο του Σιιτικού απελευθερωτικού τζιχαδισμού προς ικανοποίησιν του Ισραήλ. Άλλωστε εάν συμβεί κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί δεν θα χρειάζεται πλέον να σπαταλούν ποσά για την προστασία των καμηλιέρηδων του Ριάντ, μιας και το Ιράν δεν είναι μονάχα δύναμη στρατιωτική αλλά και πυρηνική. Στα πρότυπα της Κιμικής Κορλεας λοιπόν, περιμένουμε ανακατατάξεις στην Μέση Ανστολή!

  ReplyDelete
 16. Χαίρομαι ποὺ διαπιστώνω μία βελτίωσι στὴν ποιότητα τῶν σχολίων στὸ παρὸν ἱστολόγιο. Εἶχα ἀρχίσει νὰ ἀπελπίζομαι ἀπὸ συνεχεῖς ἐπεμβάσεις τρολλανθρώπων,ὑβριστῶν,σεξομανῶν, ψυχασθενῶν, καὶ ἀκαταλαβίστικων σχολίων ἀπὸ ἕνα κοπάδι ποὺ συνωστίζεται στὰ περισσότερα μπλὸγκ μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ διαχειριστὲς ἱστοτόπων νὰ ἔχουν τελείως ἀπενεργοποιήσει τὴν δημοσίευσι τῶν σχολίων, κάτι ποὺ εἶχα σκεφθῆ νὰ κάνω καὶ ἐγὼ ἀντὶ νὰ χάνω χρόνο νὰ σβήνω τὰ ἀνώμαλα σχόλια. Παραμένω λοιπὸν σὲ ἐπιφυλακὴ ὥστε ἐὰν τελικὰ χρειασθῆ, νὰ πράξω ὅπως πολλοὶ ἄλλοι διαχειριστὲς τῶν μπλόγκ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Η Οθωμανία δεν είναι τόσον ένα πολιτικό ή κρατικό μόρφωμα (Οθωμανική Αυτοκρατορία), όσον μια πολιτική στάση και θέση που έχει πολύ πιό βαθιές ρίζες και εκτείνεται πολύ πιό βαθιά στην ιστορία και στην μυθιστορία.
  Πρόκειται περί της πολιτικής της ενότητος της Μεσογείου.
  Η οποία ούτε με τους Οθωμανούς άρχισε, ούτε στους Οθωμανούς τελειώνει.
  Την Οθωμανία και ως κρατική οντότητα, αλλά κυρίως ως πολιτική θεώρηση, την αρνήθηκαν και την πολέμησαν και την γκρέμισαν και οι Γραικόφραγκοι (πρώτοι) αλλά και οι Τουρκόφραγκοι (τελευταίοι) και όχι μόνον αυτοί.
  Όπως είναι έωλος και αστήρικτος ο ισχυρισμός και η απαίτηση του Γραικοφραγκικού κράτους να θεωρείται ότι είναι η συνέχεια της Ρωμανίας (Μεγάλη Ιδέα), το ίδιο αυθαίρετη και έωλη είναι η διακήρυξη του τουρκοφραγκικού (κεμαλικού) κράτους ότι είναι η συνέχεια της Οθωμανίας (πολιτική Αχμέτ Νταβούτογλου).
  Το γραικοφραγκικό κράτος μπορεί μόνον να διεκδικήσει την συνέχεια της Ουνιτικής (ενωτικής) πολιτικής των Παλαιολόγων, της αναγνώρισης δηλαδή της αξίωσης του πάπα να ηγηθεί της Οικουμένης (στη θέση του εν Χριστώ βασιλέως), η οποία εστηρίζετο στις δυτικές λόγχες.
  Και το τουρκοφραγκικό κράτος μπορεί να διεκδικήσει μέρος μόνον της πολιτικής του Τανζιμάτ και του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ του β΄, δεδομένου ότι δεξί χέρι του “κόκκινου σουλτάνου” ήταν ο Ρωμηός Καραθεοδωρή πασάς, υπουργός του επί των Εξωτερικών και σουλτανικός αντιπρόσωπος στα διεθνή συνέδρια. Κυρίως όμως αποτελεί την συνέχεια των Νεότουρκων.
  Σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αξίωση του τουρκοφραγκισμού να θεωρηθεί συνέχεια της πολιτικής της ενότητος του κέντρου της ενδιάμεσης περιοχής του Φατίχ (Πορθητού) και των προκατόχων του μεγάλων σουλτάνων Βαγιαζήτ και Μουράτ, ούτε πολύ περισσότερο συνέχεια της πολιτικής της ενότητος ολοκλήρου της Μεσογείου του Σελίμ του Γιαβούζ και του Σουλειμάν του Κανουνί. Το γεγονός ότι κατορθώθηκε μόνο η ενοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου (Ρούμελη, Ανατολία, Συρία, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Κυρηναϊκή, Αλγερία, Τυνησία) δεν αναιρεί την πολιτική ενοποιήσεως ολοκλήρου της Μεσογειακής λεκάνης.
  Η πολιτική του Σουλεϊμάν μοιάζει με την πολιτική (ενοποίησης της Μεσογείου) του Ιουστινιανού και όχι του Νταβούτογλου (ορθόδοξα και μουσουλμανικά αντίπαλα τόξα).
  Διαφέρει δε από την αντίστοιχη πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου μόνον κατά το ότι η ενοποίηση δεν επετεύχθη ούτε από τον Ιουστινιανό ούτε από τον Σουλεϊμάν, όπως επετεύχθη από τον Μεγάλο Κων/νο.
  Συνεπώς όταν ομιλεί κάποιος περί Οθωμανίας δεν υποστηρίζει την φραγκοτουρκική πολιτική Νταβούτογλου, αλλά την μεσογειακή πνευματική, εθνική (με την έννοια της ενιαίας λαϊκής παραδόσεως, των ηθών και των εθίμων, έθος=συνήθεια) και πολιτική ενότητα.
  Αντιστοίχως και οι ομιλούντες περί της αναστάσεως της Ρωμανίας, σκοπούν (από άγνοια οι περισσότεροι) στην διάσπαση της μεσογειακής ενότητος, δεδομένου ότι η Ρωμηοσύνη προχώρησε κατά το μεγαλύτερο τμήμα της στην δημιουργία της Οθωμανίας.
  Το άλλο τμήμα της Ρωμηοσύνης προσεχώρησε στην Βενετιά, άλλη μια προσπάθεια πολύ παρεξηγημένη και εντελώς αφώτιστη, μεσογειακής ενότητος.
  Πρόοδο λόγου χάριν θα αποτελούσε μια Βενετο-οθωμανική σύνθεση, που εκτός των υπολοίπων, θα συνιστούσε και ενοποίηση του δυτικού (από την Τεργέστη έως την Πελοπόννησο, την Κάτω Ιταλία, την Σικελία και τα Επτάνησα) και του ανατολικού (Ρούμελη, Ανατολία, Συρία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία και Αίγυπτος) ελληνισμού.
  Άλλο ανατολικό (μεσογειακό)ς και δυτικο(μεσογειακό)ς ελληνισμός και άλλο Ενδιάμεση περιοχή και Δύση.
  Διότι και η Βενετιά ανήκει στην ενδιάμεση περιοχή και όχι στην Δύση. Αυτό μας λέει με ευκρίνεια (μαζί με πολλά άλλα βεβαίως) ο οξυδερκής και εύστοχος Έλληνας και Λευκαδίτης (επτανήσιος) διανοητής Γεράσιμος Κακλαμάνης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Βενετία υπήρξε δική μας πόλη, της Ρωμανίας έως ότου από τον 11ο αιώνα και ύστερα αποκόπηκε τελείως από την Ρωμανία και βάδισε δικό της δρόμο, ληστρικό και τοκογλυφικό, στα πρότυπα της αρχαίας ιμπεριαλιστικής Αθήνας κατά τον Περικλή.

   Τα Βορειο-Ιταλικά κρατίδια της Γένοβας, Βενετίας, Πίζας και Ανκόνας, υπήρξαν τα πρώτα στην Ιστορία μετά την αρχαία Αθήνα, που απετέλεσαν δυνάμεις αποικιακές, ληστρικές και ιμπεριαλιστικές υπό την προστασία του Βατικανού φυσικά.

   Η Ιταλία πιστεύω σύντομα θα αποδειχθεί "δεύτερη Ουκρανία", όντας μία ακόμη επιβεβαίωση της πραγματικότητος της Ενδιαμέσου Περιοχής. Η επιβεβαίωση αυτή ήδη έχει έρθει, κρίνοντας από το τεράστιο χάσμα Βορρά-Νότου και την ιστορία της Ιταλίας από τις επιδρομές του Γκαριμπάλντι με σκοπό την ενωποίηση της χώρας και ύστερα. Ο Νότος δεν έχει καμμία σχέση μήτε κληρονομιά κοινή με τον Βορρά της Ιταλίας. Το να σπάσει συνεπώς η Ιταλία σε δύο ή περισσότερα μέρη είναι θέμα χρόνου για εμένα, ἀλλωστε η ατόφια Ιταλία βρίσκεται από την Ρώμη και κάτω, Ελληνογεννής κατά το όλο της. Μονάχα το Βατικανό εμποδίζει και εμπόδιζε την επανα-εισχώρηση του κομματιού μας αυτού εκ νέου στο Ελληνικό σύνολο, αλλά όπως προείπα σε σχόλιό μου, η αρχαία Ελληνική κληρονομιά πλέον υπερπηδά το Παπικό αυτό εμπόδιο και ήδη Νοτίως της Νεαπόλεως (Νάπολης) όλοι οι "Ιταλοί" κάτοικοι αναγνωρίζουν με υπερηφάνεια τις Ελληνικές τους ρίζες παρά την μικρή διαφορά θρησκευτικού δόγματος που υπάρχει.
   Ο Βορράς εν αντιθέσει όχι απλά καπηλεύεται την αρχαία Ρωμαϊκή κληρονομιά και ιστορία, αλλά δεν υπήρξε ποτέ Ιταλικός, μονάχα Ιταλόφωνος, καθότι κατοικημένος από Κελτικά και Γερμανικά φύλα, τελείως άσχετος με κάθε τι Ρωμαίηκο ή Ελληνικό (με εξαίρεση την Πληθωνική του παρακαταθήκη). Οι ίδιοι οι Ιταλοί θεωρούν τις περιοχές βορείως της Ούμβριας "Γερμανικές" και πράγματι θυμίζουν Ιταλόφωνους Αυστριακούς παρά Μεσογειακούς Ιταλούς. Φυλετικά επικρατεί η ίδια εικόνα, με την συγκέντρωση των Μεσογειακών στον Νότο και τον Βορρά όχι Νορδικό αλλά Βαλκάνιο-Κεντροευρωπαϊκό. Στην κουζίνα τουλάχιστον αυτό φαίνεται σίγουρα.

   Επίσης, ο Βορράς της σημερινής Ιταλίας και δη η Λομβαρδία, υπήρξε μέρος της Γερμανικής Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον Μεσαίωνα, ενώ ο Νότος είτε Ρωμαίηκος υπό την Πόλη, είτε Αραβικός υπό τους Σαρακηνούς είτε υπό τον έλεγχο διαφόρων δουκάτων ξενικών (Λομβαρδικών ή Νορμανδικών).

   Προσωπικά θα με ενδιέφερε πάρα πολύ μία ανάλυση εθνο-πολιτισμικής φύσεως για την Ιταλία από τον κύριο Καθηγητή, να μας πεί τί πιστεύει για αυτή και την Ενδιάμεση Περιοχή.

   Delete
  2. Επίσης η διαμάχη Βατικανού και Ισλαμισμού μας συμφέρει πάρα πολύ.

   Ο Πάπας ως κεφαλή του Δυτικού Καθολικού Χριστιανισμού συγκεντρώνει επάνω του όλα τα βέλη των Ισλαμιστών τζιχαδιστών (οι Σταυροφόροι υπηρξαν Καθολικοί) και αυτό μαζί με το γεγονός ότι το κέντρο του Καθολικισμού πληθυσμιακώς έχει μετατοπισθεί παγκοσμίως από την Δυτική Ευρώπη στην Λατινική Αμερική, δρα προς το δικό μας συμφέρον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ο Προτεσταντισμός Τραμβικής φύσεως στις ΗΠΑ, φονταμεταλιστικός στα πρότυπα του Σιισμού μάλιστα, επίσης πολεμά το Βατικανό που αιμορραγεί διαρκώς από παντού.

   Δεν είναι τυχαία η μεγάλη στήριξη που δείχνουν οι ΗΠΑ, λόγω Ρωσσίας βέβαια, στο Φανάρι και η εχθρότητά των στον Πάπα του Βατικανού.

   Delete
 18. Ῥωμηέ, σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου καὶ γιὰ τοὺς Τουρκοφράγκους ποὺ εἶναι οἱ κεμαλικοί, ἀλλὰ ὄχι οἱ νεωθωμανοὶ τοῦ Νταβούτογλου. Ὁ Νταβούτογλου εἶναι πνευματικό μου παιδί.Ἡ μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ ἡμῶν τῶν Γραικῶν καὶ ὑμῶν τῶν Τούρκων εῖναι πὼς ἐμεῖς παραμείναμε στὸ θεώρημα τοῦ ἐθνοκράτους τοῦ 21 ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι κατεδίκασαν τὸν κεμαλισμό καὶ προχώρησαν σὲ νεωθωμανικὸ πείραμα ὅπως τὸ εἶχα διδάξει στὸν Νταβούτογλου ὅταν ἦταν φοιτητής μου καὶ στὸν Φετουλλὰ Γκϋλὲν ὡς μέλος τῆς ἀδελφότητός του. Γιὰ πολλοστὴ φορά, ἕνας Ἕλλην (ἐγώ) εἰσακούεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τοὺς ὁμοθρήσκους του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Πάντως πολὺ ἐνδιαφέρουσα, Ῥωμηέ, ἡ τοποθέτησίς σου ποὺ σὲ πολλὰ σημεῖα συμπίπτει μὲ τὴν τοποθέτησι τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Ῥωμανίδη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Δεν είναι μόνον οι Ορθόδοξοι Ρωμηοί της Ανατολικής παρατάξεως με συνείδηση Οθωμανική, με την έννοια της ανατολικομεσογειακής πνευματικής, εθνικής (ενιαίας λαϊκής και λόγιας παραδόσεως) και πολιτικής ενότητος.
  Να το παράδειγμα των Αλβανών μουσουλμάνων:
  Το 1914, στην Αλβανία παρατηρήθηκε η πιο περίεργη εξέλιξη που συνέβη ποτέ σε λαό (χαρακτηρισμός των γενικιστών). Ενώ οι Δυτικοί, για αποδυνάμωση της οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ίδρυσαν το αλβανικό κράτος, καίτοι οι Αλβανοί πολέμησαν στο πλευρό των Οθωμανών, εμφανίστηκε το «Μουσουλμανικό Κίνημα της Κεντρικής Αλβανίας», όπου μουσουλμάνοι εξεγέρθηκαν κατά της απόσχισης της Αλβανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή κατά της αλβανικής ανεξαρτησίας.
  Σε κάθε πόλη που όδευαν οι μουσουλμάνοι, κατέβαζαν παθιασμένα την εθνική σημαία, η οποία, στο παρελθόν, υπήρξε σύμβολο της δυναστείας του Σκεντέρμπεη, και ύψωναν την οθωμανική σημαία, καθώς και την πράσινη σημαία του Ισλάμ. Υπήρξε δηλαδή το μοναδικό επαναστατικό κίνημα στην παγκόσμια ιστορία, που αγωνίστηκε… κατά της “ανεξαρτησίας και ελευθερίας” της χώρας.
  Και να που πέρυσι, 103 χρόνια μετά, εμφανίζονται παρόμοια ...συμπτώματα. Συμφώνως προς δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, ξεκίνησε μία θρησκευτική διαμάχη, την ημέρα του Κουρμπάν Μπαϊράμ (του 2017), με αφορμή την ενέργεια μουσουλμάνων, οι οποίοι κάλυψαν σκόπιμα το άγαλμα του Σκεντέρμπεη στην κεντρική πλατεία των Τιράνων κατά τη διάρκεια της προσευχής.
  «Όταν βλέπω τα νόθα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια να προσβάλλουν τον Γκιέργκι Καστριότι, την πιο λαμπρή μορφή του αλβανικού έθνους, βγαίνω από τα ρούχα μου και τα βάζω δημοσίως με τη μητέρα και τον πατέρα μου. Αυτά τα βρόμικα απορρίμματα που δεν γνωρίζουν ποιον έχουν πατέρα πρέπει να εξαλειφθούν από τον εθνικό μας χώρο πριν λάβουμε σε αυτόν διάσταση ασφυξίας» γράφει Αλβανός γενικιστής (Μπαρντίλ Μαχμούτι).
  Βαριές κουβέντες, αλλ’ εξίσου βαριές και του Αλβανού Ιμάμη, Αρμάντ Αλίου, ο οποίος δεν βλέπει καθόλου ως ήρωα τον Γκιέργκι Καστριότι- Σκεντέρμπεη, τον οποίο αποκαλεί μισθοφόρο που πολέμησε για τα χρήματα υπέρ των χριστιανικών σταυροφοριών και δεν έχει καμία σχέση με την θρησκευτική ανοχή που σήμερα έχει η Αλβανία (!).
  Αλλά και ο Αλβανός ποιητής Kolec Traboini παρατηρεί ότι «Το μαζικό ξέσπασμα των μουσουλμάνων στην πλατεία Σκεντέρμπεη στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, δημιουργεί την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στην Τουρκία ή στις αραβικές χώρες».
  Παρατηρεί μάλιστα, ότι οι Αλβανοί μουσουλμάνοι όχι μόνον αποστρέφονται τον εθνικό τους ήρωα, αλλά και: «Αν παρατηρήσουμε τα γεγονότα στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία (των Σκοπίων), οι Αλβανοί τιμούν τον δολοφόνο των Αλβανών, τον σουλτάνο Μουράτ, και προσεύχονται για αυτόν, του έχουν κάνει μάλιστα και περίλαμπρο τάφο του Οθωμανού σουλτάνου και τον έχουν σαν τις κόρες των ματιών τους.
  Και αναρωτιέται αν πράγματι είναι Αλβανοί οι μουσουλμάνοι. Γράφει: «Τον ήρωα των Αλβανών τον κρύβουμε, ενώ είναι ένας από τους σημαντικότερους και εξέχοντες ήρωες της Ευρώπης, ο Γκιέργκι Καστριότι. Μετά από όλα αυτά, η μουσουλμανική κοινότητα, όποια και να είναι αυτή εκεί που υπάρχουν Αλβανοί, έχει το χρόνο να μιλήσει ανοιχτά και να δηλώσει εάν είναι Αλβανοί ή όχι. Γιατί, χωρίς τον Γκιέργκι Καστριότι δεν θα υπήρχαν Αλβανοί, ούτε καν θα υπήρχαμε».
  Αυτά τα ολίγα για όσους τσουβαλιάζουν όλους τους Αλβανούς και τους προσφέρουν δεμένους χειροπόδαρα στον αλβανοφράγκικο γενικιστικό μεγαλοϊδεατισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σκεντέρμπεης ή Τεπελενλής;;

   Αυτό είναι ακριβώς το δίλημμα.

   Ο Ισμαήλ Κεμάλι επέλεξε ορθά τον δεύτερο.

   Delete
 21. Η Βενετσιάνικη λίρα διεδέχθη τον Ρωμαίϊκο σόλιδο (υπέρπυρον) ως παγκόσμιο νόμισμα διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου.
  Η δε Οθωμανία δεν κατόρθωσε ποτέ, ούτε και κατά την μεγίστη ακμή της, να υποκαταστήσει αυτήν την ισχύ και την διεθνή αναγνώριση του κρατικού βενετσιάνικου νομίσματος, που εξέδιδε η Γαληνοτάτη Βενετική Σινιορία (Κυριαρχία =αρχή των κυρίων όχι Δημοκρατία=αρχή του δήμου).
  Η Βενετιά υπήρξε το αντίπαλον (οικονομικό) δέος της Οθωμανικής Πόλεως, γεγονός που αποτυπώνεται μα ενάργεια στους λαϊκούς μύθους, στους θρύλους και στα τραγούδια (πχ, Στην Βενετία τα πλούτη σου, στην Πόλη τα προικιά σου).
  Και κατά την δική μου γνώμη το μεγαλύτερο λάθος της Οθωμανίας, υπήρξε η εγκατάλειψη του υπέρπυρου (του χρυσού νομίσματος), δηλαδή του ρωμαίικου νομισματικού συστήματος, που εβασίζετο στο χρυσό (από την εποχή του χρυσού Δαρικού) και η στροφή του Οθωμανικού νομισματικού συστήματος στο ασήμι (κάτι ανάλογο μας λέει ο ιστοτοποδεσπότης μας υπήρξε στην Κίνα).
  Γιατί η Οθωμανία είχε όλες τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο νομισματικό σύστημα, πολύ περισσότερο και από αυτή τούτη τη Ρωμανία, διότι η Οθωμανία είχε όλους τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Μεσοποταμία, Ανατολία, Μαύρη Θάλασσα, Ρούμελη) στη διάθεσή της, αδιατάρακτα από το 1500, έως το 1800.
  Εάν αναλογιστεί κανείς τους πεπερασμένους πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οικονομική ισχύ της Βενετιάς, τότε μπορεί να κατανοήσει την δύναμη και το εκτόπισμα που θα μπορούσε να έχει ένα Οθωμανικό χρυσό νόμισμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διόρθωση:
   χρυσός Δαρεικός (με ει και όχι με ι), από το όνομα του Μεγάλου Βασιλέως Δαρείου του Α΄.
   Βλέπε σχετικά: Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης-Ιστορία της ελληνικής δημόσιας οικονομίας. Tόμος Α'_ Από των ομηρικών μέχρι των ελληνομακεδονικών χρόνων.

   Delete
 22. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που με το που έκλεισε η υπόθεση "Μπράνσον" άνοιξε η αντίστοιχη "Κασόγκι".

  Πάντως, ύστερα από την ολική καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας (ώρα ήτανε), η θέσις Ελλήνων και Τούρκων ισχυροποιούνται. Μου φαίνεται σαν να ανακτούμε μαζί, αμφότεροι λαοί την παλαιά μας γεωπολιτική δόξα σιγά-σιγά καθώς ο Αμερικανικός παράγων απομακρύνεται από τους Άραβες και επανέρχεται στο Αιγαίο.

  ReplyDelete
 23. Απὸ τὸν λογαριασμό μου στὸ facebook:

  ΕΜΦΥΛΙΟΣ ἤ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ;

  Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀποδείξεις ὅτι ὁ γραικύλος βασιλεύει στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ἡ συνεχιζομένη συχνὰ ἐκφραζομένη "γνώμη" ὅτι ὁ ταξικὸς ἑλληνικὸς πόλεμος τοῦ 1946-1949 ἦταν συμμοριτοπόλεμος καὶ ὄχι ἐμφύλιος διότι οἱ κομμουνιστὲς ὑπεστηρίχθησαν ἔξωθεν (βεβαίως σωστά ὑπεστηρίχθησαν καὶ ἀναγκαστικῶς, ὅπω ς καὶ οἱ ἐθνικόφρονες ὑπεστηρίχθησαν ἔξωθεν ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς). Φυσικά, γιὰ ὅποιον γνωρίζει ἔστω καὶ στοιχειὠδη γράμματα καὶ κατέχει ἔστω καὶ ἐλαχίστη νοημοσύνη, γνωρίζει ὅτι τὸ καλύτερο παράδειγμα ἐμφυλίου πολέμου στὸν Κ΄αίῶνα ἦταν ὁ ἰσπανικὸς τοῦ 1936-1939, ὅπου ὁ μὲν Φράνκο ἐβοηθήθη ἀπὸ Γερμανία καὶ Ἰταλία, οἱ δὲ Ῥεπουμπλικανοὶ ἀπὸ τὰ δυτικὰ κράτη καὶ ἰδίως ἀπὸ τὴν Γαλλία. Ἡ λέξις συμμοριτοπόλεμος εἶναι γελοία διότι ὁ εἵς ὑβρίζει τὸν ἄλλο μὲ τὴν χωρὶς νόημα λέξι "συμμορίτης". Ἡ διαιώνησις στὸν ἀμαθῆ λαὸ τῆς ἐκφράσεως "συμμοριτοπόλεμος" ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ ἀνανήψῃ ὁ πλήρως παρηκμασμένος διανοητικῶς κάτοικος τῆς χώρας αὐτῆς. Δημήτρης Κιτσίκης

  "Αυτός ο τεράστιος καμβάς περιγράφει την απανθρωπιά, την βιαιότητα και την απόγνωση του πολέμου. Ήταν παραγγελία της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας για την Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937. Ο Πικάσο εμπνεύστηκε το έργο όταν, στις 26 Απριλίου της ίδιας χρονιάς, στα πλαίσια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, Γερμανοί πιλότοι της αεροπορίας των εθνικιστών βομβάρδισαν την κωμόπολη Γκερνίκα της Χώρας των Βάσκων. Στο βομβαρδισμό εκείνο σκοτώθηκαν 1.650 άνθρωποι και ισοπεδώθηκε το 70% της πόλης με 32 τόνους εκρηκτικά". (Βικιπαιδεία)

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - Αὐτὸ τὸ "δεν ήσαν έλληνες οι κομμουνισταί αλλά εαμοβούλγαροι" παρακάτω σχολιαστοῦ, εἶναι χάρμα! Ἐπίτηδες ἔκαμα τὴν ἐρώτησι "ἐμφύλιος ἤ συμμοριτοπόλεμος", ὡς ἀποκαλυπτικὸ τὲστ γιὰ νὰ ἀποδείξω, μετὰ τὸν Χάρρυ Κλύνν, ὅτι ἡ παρακμὴ τοῦ Ἕλληνος ἔχει φθάσει στὸ ἀπροχώρητο καὶ ἡ σκλήρυνσι τοῦ ἐγκεφάλου τῶν "ἐθνικοφρόνων" εἶναι χωρὶς ἐπιστροφή. Εὐχαριστῶ γιὰ τοὺς συμμετέχοντες στὸ τέστ. Θὰ ἠμποροῦσα νὰ σβήσω τὶς παραπάνω ἀνοησίες ἀλλὰ τὶς κρατῶ πρὸς ἀνάλυσιν τῶν μελλοντικῶν ἱστορικῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Η Γραικία 90% εγγλέζικη, 10% ρώσικη. Συμφωνία του τσιγαρόχαρου, μεταξύ Στάλιν και Τσώρτσιλ.
  Η αριστερά εξυπηρετούσε τα Ρώσικα συμφέροντα, η δεξιά (γερμανόφιλη και αγγλόφιλη-αμερικανόφιλη) και το κέντρο (αγγλόφιλο και αμερικανόφιλο) εξυπηρετούσαν τα αγγλοαμερικανικά συμφέροντα.
  Συγκεκριμένα οι φασιστές εξυπηρετούσαν τα εγγλέζικα συμφέροντα με το καθεστώς Μεταξά, τα γερμανικά συμφέροντα στην Κατοχή και τα αγγλοαμερικανικά από τα Δεκεμβριανά και πέρα.
  Και οι κομμουνιστές εξυπηρετούσαν τα ρώσικα συμφέροντα που ήταν συνασπισμένα με τα γερμανικά στην αρχή, συμμαχικά με τα αμερικανοεγγλέζικα μετά την γερμανική εισβολή στην Ρωσία και αντίπαλα μετά την αντιναζιστική νίκη.
  Κάθε κίνηση των Γερμανών, των Αγγλοαμερικάνων και των Ρώσων είχε την ακριβή αντιστοιχία της και στις τρεις ιδεολογίες του γραικοφραγκισμού και στην μεταξύ τους αντιπαράθεση.
  Στην υπηρεσία των ξένων εις βάρος των Ελλήνων, αιματοκύλησαν την χώρα επί μίαν δεκαετία τουλάχιστον και της προξένησαν ζημιές σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές πολλαπλάσιες του πολέμου του 40 και της τριπλής κατοχής 41-44 και προβλήματα που την ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα (πχ. νοτιοσλαβικό, τσάμικο).
  Εξαιτίας αυτού και μόνον του εγκλήματος του εμφυλίου (που δεν είναι το μόνο ούτε το μεγαλύτερο) κάθε λογικός άνθρωπος με πέντε δράμια φαιά ουσία, βγάζει το συμπέρασμα ότι όλοι και οι φασιστές και οι παρλεμεντιστές (δεξιά, κέντρο και αριστερά) και οι κομμουνιστές είναι υπεύθυνοι και υπαίτιοι για αυτό.
  Για το δράμα της Γραικίας υπεύθυνος είναι ο γραικοφραγκισμός και όλες οι ιδεολογίες του εν τω συνόλω τους.

  ReplyDelete
 25. Συνέχεια ἐπεμβάσεώς μου στὸ facebook:
  Τὸ μακροσκελὲς κείμενο τοῦ Σαρτζετάκη τοῦ 2005 ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀντιπαράθεσις τοῦ 1946-1949 ἦταν ταξική.Ὁ σημερινὸς ἀγὼν στὴν Εὐρώπη εἶναι μὲν ἐνδοκαπιταλιστικὸς ἀλλὰ φέρνει σὲ ἀντιπαράθεσι, ὡς ταξικὸ ἀγῶνα τοὺς τραμβικοὺς λαοκρατικοὺς ὁλοκληρωτικοὺς φασιστικοὺς ἐργολάβους μὲ τοὺς σοσιαλδημοκρατικοὺς τοῦ Σόρος τῶν τραπεζῶν τοῦ 1%. Ἤδη τὸ 1900 ὁ Μεταξᾶς ἔγραφε: "'Αγὼν ἤρχισε μεταξὺ Διαδόχου [Κωνσταντίνου] καὶ Κοινοβουλευτοισμοῦ. Ἔ! κάτι θὰ κάμω καὶ ἐγὼ διὰ νὰ πίω ὀλίγον αἷμα κοινοβουλευτικόν".Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ πρεσβεύω στοχεύει στὸ νὰ ἐπανορθώσῃ τὸ λάθος τῆς ἀκυρώσεως τῆς συμμαχίας Χίτλερ-Στάλιν τοῦ 1939 καὶ τὰ δύο ἄκρα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, τοῦ φασιστικοῦ καὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ νὰ ἐνωθοῦν ὑπὸ τὸν Τράμβιο στὴν γκωλλικὴ Εὐρώπη τῶν Ἐθνῶν κατὰ τῆς δημοκρατίας τοῦ Σὀρος τῶν τραπεζῶν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. Καὶ νέα συνέχεια ἀπὸ τὸ facebook:
  1973-2018. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ-ΚΑΜΜΕΝΟΣ
  Μυρίζει μπαροῦτι αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν Ἀθήνα.Μήπως ἐτοιμάζεται ἡ ἐπέμβασις τοῦ Καμμένου; Μακάρι! Τὸν σταυρό μας νὰ κάνουμε νὰ ἐπιτύχῃ ἡ προσπάθεια! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μακάρι δεν λέτε τίποτα.

   Η 28η Οκτωβρίου σε μία εβδομάδα δηλαδή που έρχεται, φαίνεται καλή ευκαιρία εκδηλώσεως της κινήσεως "Καμμένου".

   Το ΟΧΙ στην Συμφωνία των Πρεσπών του Παναγιώτη Καμμένου θα προστεθεί στο αντίστοιχο ΟΧΙ του Ιωάννου Μεταξά την ίδια ημέρα προ 78 ετών. Ειδικά εάν ο Ζάεφ βρει την απαραίτητη πλειοψηφία και στις 25/10/18 περάσει την καταστροφική συμφωνία σπό την Σκοπιανή Βουλή, ε τότε σίγουρα πιθανότατη φαντάζει η 28η Οκτωβρίου. Σύν τοίς άλλοις την ημέρα εκείνη μην ξεχνούμε ότι ο Στρατός βγαίνει στην Θεσσαλονίκη για να εορτάσει το ΟΧΙ παρελαύνοντας...

   Έ, τί άλλο θέλουμε για να μας γίνει αντιληπτό. Μπροστά στα μάτια μας είναι όλα!

   Delete
 28. Υποπτο ρόλο παίζει και ο Ρουβίκων με την κατάληψη της Φολοσοφικής στο ΕΚΠΑ, καταστάσεις που θυμίζουν Πολυτεχνείο το 1973...

  ReplyDelete
 29. Ἀπὸ τὸ facebook τοῦ Κιτσίκη:
  ΤΟ ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΗ, ΑΠΟ ΤΟ 1821.
  Τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο μὲ τὸ μόρφωμα τοῦ ἐναπομείνοντος Φαναρίου τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καὶ τοῦ σχίσματος τοῦ Νέου Ἡμερολογίου τοῦ 1923, σήμερα ἀπετελείωσε τὸ ἔργο του ξηλώσεως τοῦ ἀθηναἱκοῦ ἐθνοκράτους μὲ τὴν ἀποξένωσι 'τοῦ Φαναρίου ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Κατόπιν τοῦ σχίσματος μὲ τὴν Ῥὠμη τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος, ἡ Ὀρθοδοξία ἐκράτη τὰ ἡνία τῆς μίας καὶ ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέχρι τὴν ἀπόσχισι τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ἔκτοτε ἤρχισε ἡ παρακμή του, παρέα μὲ τὸ Βατικανό, λόγῳ τῆς ἀθέας Δύσεως καὶ σήμερα ἐτέθη ἡ ταφόπλακα τῆς ἀλληλοεξαρτήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ τελευταία συνεδέθη πλέον μὲ τὸ σλαυϊσμό καὶ ἡ Μόσχα ἔγινε πράγματι ἡ τρίτη Ῥώμη. Ἄς ἐντρέπονται οἱ δυτικόπληκτοι τοῦ ἀπανταχοῦ Γραικυλιστάν, ἀπὸ τὴν ΑΧΕΠΑ τῆς Ἀμερικῆς μέχρι καὶ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἑλλάδος. Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς ΓΟΧ, τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Ἑλλάδος νὰ παραμείνουν πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ καταδικάσουν γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν σχισματικὴ Φαναριώτικη καὶ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. Με πάτημα το τέστ του Καθηγητού για τον Εμφύλιο, οφείλω να εκφράσω ανάλογη δυσαρέσκεια για το μέσο νοητικό επίπεδο στην Ελλάδα με αφορμή την αποχώρηση Λαφαζάνη από μία τηλεοπτική εκπομπή λόγω των συκοφαντιών του Μπογδάνου.

  Αντί να αναγνωριστεί η θαρραλέα προσπάθεια μίας μειοψηφίας των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ για σκληρή έξοδο από την Ε.Ε., δημιουργία Νέας Δραχμής και εγκαθίδρυση ολοκληρωτικού λαοκρατικού καθεστώτος στην Ελλάδα ιδίως μέσω της συμμαχίας με τον Καμμένο (ώστε το στράτευμα να παραμείνει σε μία τέτοια οριακή κατάσταση πιστό), κατηγορούν όλοι αδίκως τον Λαφαζάνη ως "αριστερό σκουπίδι, κλπ", υιοθετώντας τις προδοτικές-δοσιλογικές συκοφαντίες του Μπογδάνου, ο οποίος εσφαλμένα υποστηρίζει ότι το 2015 τις τράπεζες έκλεισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενώ στην πραγματικότητα επεβλήθησαν άκρως δικτατορικά "έλεγχοι κεφαλαίων" (capital controls) από την ΕΚΤ και τον Ντράγκι, με σκοπό να επιβληθεί το αποτέλεσμα του "ΝΑΙ" αντί του "ΟΧΙ" στο τότε δημοψήφισμα, εξάλλου όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ τότε δείχναν ότι το αποτέλεσμα ήταν 50/50 ενώ τελικά το "ΟΧΙ" κέρδισε συντριπτικά.

  Από τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Λαφαζάνης με την ΛΑΕ έχει τυπικά συμμαχήσει με την Νεοδημοκρατική ακροδεξιά και το Βρυξελλικό τόξο, παρελαύνοντας σε αντίστοιχα συστημικά ΜΜΕ σαν το Σκάι, το Action24 και το κανάλι του Καρατζαφέρη, με σκοπό να χτυπήσει τον Σύριζα. Άλλωστε το ΛΑΕ πρωτοστάτησε και στην παρεμπόδιση της διαδικασίας των πλειστηριασμών πριν από έναν χρόνο με σκοπό να πέσει η κυβέρνηση πριν τον Αύγουστο του 2018 λόγω των κόκκινων δανείων. Αυτό βέβαια είναι άλλη ιστορία...

  ReplyDelete
 31. Γιατί φταίει το Φανάρι κύριε Καθηγητά και γιατί είναι σχισματική η Εκκλησία του;;

  Η έδρα του Φαναρίου υφίσταται από το 330 μ.Χ. πολύ πριν αυτή της Μόσχας.

  Εσείς άλλωστε έχετε πει ότι ευθύνονται οι Σλαύοι, οι Ρώσσοι κυρίως, που δεν αναγνωρίζουν τα Ελληνικά πρωτεία της Ορθοδοξίας.

  Το ότι δηλαδή η εξουσία του Πατριαρχείου επεκτάθηκε στην Ουκρανία γιατί είναι κάτι άσχημο, δεν το καταλαβαίνω.
  Εγώ έχω τελείως αντίθετη άποψη. Με το στάτους κβο προ της προσφάτου ρήξεως Φαναρίου-Μόσχας, ήταν ξεκάθαρα θέμα χρόνου έως ότου οι Ρώσσοι μέσω πιέσεως στην Τουρκία, εγκαθιστούσαν δικό τους Ρώσσο πατριάρχη στο Φανάρι. Αποτέλεσμα θα ήταν ΓΟΧ Ορθοδοξία μεν, αλλά ξεκάθαρα Σλαυικής Ρωσσικής φύσεως δε. Η μικρή Ελλνόφωνη Ορθοδοξία θα απορροφείτο από την Σλαυική.

  Τώρα τουλάχιστον κάτι τέτοιο αποκλείεται στο μέλλον, είναι σίγουρο ότι λόγω υποστηρίξεως των ΗΠΑ στο Φανάρι το Πατριαρχείο θα μείνει σε χέρια Ελληνικα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή σας η αγανάκτηση.

  ReplyDelete