Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 6, 2018

449 - Γιατὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι Ἑβραῖοι449 - Γιατὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι Ἑβραῖοι

Ὁ Ἕλλην μισεῖ τὸν ἑαυτό του. Ἰδοὺ τὸ δρᾶμα του. Πάσχει ἀπὸ σχιζοφρένεια.Μισεῖ τὸν ἑβραῖο ἐνῷ δηλώνοντας ὀρθόδοξος χριστιανὸς εἶναι ἑβραῖος. Οἱ ἕλληνες πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἤ ὁ Μέγας Βασίλειος ὡς ψυχοθεραπευτές, εἶχαν λύσει τὸ ψυχολογικό μας πρόβλημα ἀπαγορεύοντας στὸν ἑαυτό μας νὰ δηλώνουμε ἕλληνες.

Ὁ Χριστός, ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς ὁ μοναδικὸς τριαδικὸς Θεός, ἦταν ἑλληνόφων ἑβραῖος καὶ ἐδήλωνε πὼς δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἀλλάξῃ οὔτε ἕνα ἑλληνικὸ γιῶτα ἀπὸ τὴν θρησκεία ποὺ μᾶς μετέδωσε, δηλαδὴ τὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία. Καὶ ἔτσι ἐπὶ 1800 χρόνια ἐδηλώναμε ἑβραῖοι, ὑπήκοοι τῆς Αὐτοκρατορία τῶν Ῥωμαίων, δηλαδὴ Ῥωμαῖοι-Ῥωμηοί.

Αἰφνιδίως, τὸ 1821, οἱ Φράγκοι ποὺ ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ ΙΕ΄αἰῶνος, εἶχαν πιστεύσει τὸν ἕλληνα Πλήθωνα καὶ εἶχαν παύσει νὰ εἶναι χριστιανοί, πέραν τοῦ χριστιανικοῦ τίτλου ποὺ ἔφεραν κατ’ἐπίφασιν, μᾶς ἔπεισαν νὰ φραγκεύσουμε καὶ νὰ εἰσέλθουμε στὸ ἔλεος τῶν ψυχοθεραπευτῶν, δηλαδὴ νὰ δηλώνουμε συνάμα ἕλληνες καὶ ἑβραῖοι, πλατωνικοὶ καὶ χριστιανοί.

Ἔτσι τὸ πνεῦμα μας κατέρρευσε  καὶ ἔκτοτε εἰσήλθαμε στὴν σχιζοφρένεια, ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο: Μισῶντας τοὺς ἑβραίους ὡς ἕλληνες μισοῦμε τὸν ἑαυτό μας.

Ὅταν ἐξῆλθα ἀπὸ τὸ λύκειο στὴν Γαλλία μὲ τὸ γαλλικὸ baccalauréat  στὸ χέρι, ἐνεγράφην στὴν ἰατρικὴ σχολὴ καὶ ἐπί δύο χρόνια στὸ Παρίσι καὶ τὴν Γενεύη ἐσπούδασα, μὲ σκοπὸ νὰ γίνω ψυχίατρος, οὐσιαστικά, ὅπως ὅλοι οἱ ψυχίατροι καὶ οἱ ψυχαναλητές, γιὰ νὰ λύσουν τὸ προσωπικό τους πρόβλημα. 

Τὸ ἰδικό μου πρόβλημα ποὺ μοῦ εἶχε φορτώσει ἐπὶ τῶν ὤμων μου τὸ Γένος μου: ὡς βαθειὰ χριστιανὸς ὀρθόδοξος ἔχοντας καθημερινὰ ἐνώπιον μου ὡς ὑπέρτατο ἥρωα τὸν Χριστό, γιατὶ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθῶ τὴν φραγκικὴ ἀντίληψι τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας τῶν Παρισίων (Ambassade hellénique), νὰ αὐτοαποκαλοῦμε Hellène-Hellen καὶ ὄχι Ῥωμαῖος-Ῥωμηὸς ὀρθόδοξος, δηλαδὴ ἑβραῖος. Ἡ χώρα μου ἦταν ἡ Ῥωμιοσύνη μὲ ἰῶτα κατὰ Ἐλύτη ἤ Ῥωμηοσύνη μὲ ἦτα κατὰ Ῥωμανίδη ἤ τέλος Ἕλλὰς κατὰ τοῦ ἑλληνοϊταλοῦ Σολωμοῦ;

Τελικά, ἀφοῦ ἔλυσα τὸ πρόβλημά μου, ἐθεραπεύθην καὶ ἄφησα τὶς ἰατρικὲς σπουδὲς γιὰ τὸ ἱστορικὸ ἐπάγγελμα. Τὸ συμπέρασμα ἦταν πὼς ὅλοι οἱ Ἕλληνες, τώρα καὶ δύο χιλιάδες χρόνια εἶναι ἑβραῖοι καὶ ἡ πνευματική μας πατρίδα εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ ὁ λόφος τῆς Σιὼν ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐκτίσθη ἡ πόλις τοῦ Δαυίδ. Καὶ ἔτσι ἡσύχασα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             7 Ὀκτωβρίου 2018

13 comments:

 1. Παρακαλῶ τὸν Κωσταντῆ νὰ ἀπόσχῃ ἐφεξῆς ἀπὸ σχόλια στὸ παρὸν ἱστολόγιο.Βλέπε τοὺς λόγους τοῦ ἀποκλεισμοῦ του στὰ σχόλια τοῦ προηγουμένου ἄρθρο μου ἀρ.448. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Τελικα με βάση το παραπάνω άρθρο όντως είμαστε σχιζοφρενεις , δηλώνοντας ταυτοχρονα χριστιανοί και πλατωνικοι. Το κυριότερο όμως είναι ότι είμαστε πιο Εβραίοι
  και από τους Εβραίους το οποίο φαίνεται πεντακάθαρα στο παρακάτω απόσπασμα , Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ:
  Όταν με την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων άρχισε να παρουσιάζεται έντονο στο διπλωματικό ορίζοντα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νεοπαγούς νεορωμέικου κράτους, οι ίδιοι άρχισαν να αποκτούν πολιτική / κομματική ταυτότητα, με απώτερο στόχο την κατάληψη κυβερνητικών θώκων, όχι όμως για να κυβερνήσουν χρηστά και φιλελεύθερα τον τόπο και τους βασανισμένους λαούς, που διεκδικούσαν ένα τιμάριο γης, αλλά για να βάλουν χέρι στα προμηνυόμενα δάνεια, που θα κατέφθαναν από τις τράπεζες τής δυτικής Ευρώπης, όπερ και εγένετο.
  Αυτοί, οι δήθεν αγωνιζόμενοι υπέρ βωμών και εστιών, δημιούργησαν ουσιαστικά ένα κράτος, στο πλαίσιο τού οποίου να μπορούν αφ΄ενός να διαιωνίζουν την εξουσία τους μεταβιβάζοντάς την στα παιδιά τους, και αφʼ ετέρου να νομοθετούν κατά το δοκούν, ώστε οι ίδιοι να φοροδιαφεύγουν, να καταχρώνται δάνεια, που εισάγονται για επενδύσεις κ.λπ., ενώ οι λοιποί πληθυσμοί να εξακολουθούν, όπως κι επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, να εργάζονται κολλήγοι στα βακούφια τής Εκκλησίας και τού κάθε ρωμιού κοτζάμπαση.Χαρακτηριστικά τού κράτους από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα είναι η υπανάπτυξη, η διαφθορά, τα ρουσφέτια, τα πλάγια μέσα, οι διαπλεκόμενες συναλλαγές κι άλλες παθογένειες, κι αυτό, γιατί δέν οργανώθηκε με κανόνες ευνομίας, αλλά με κανόνες μαφίας.
  Επί πλέον, η φιλοχρηματία, η αρπακτικότητα κ.λπ., η νοοτροπία δηλαδή των ρωμιών κατά την άλωση τής Τριπολιτσάς, αλλά και καθʼ όλη τη διάρκεια των γεγονότων τού ʼ21, ενώ υμνείται στον «εθνικό» ύμνο και τις σχολικές γιορτές, είναι εκείνη, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη βασική αιτία τής διαχρονικής κακοδαιμονίας τής Ρωμιοσύνης, εδώ και αιώνες βασανίζει τα μυαλά των ρωμιών και τους έχει καταντήσει χρεωκοπημένους κι ουραγούς. Πηγη: Ελεύθερη Έρευνα - freeinquiry.gr Το ερώτημα που γεννιέται από όλα τα παραπάνω και απευθύνεται και στον κύριο Κιτσίκη είναι το εξής: στην τωρινή κατάσταση μας μήπως είμαστε περισσότερο Παλαιστίνιοι από ότι Εβραίοι?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το προφίλ σου είναι ψεύτικο.

   Παραπέμπει σε ιστοσελίδα που δεν υφίσταται.

   Αρκετή δόση Χατζηγώγιας μαλακύνσεως έχουμε υποστεί, όχι άλλο!

   Delete
  2. Δεν βλέπω τον συντονιστή του ιστολογίου να ανησυχεί που το προφίλ μου είναι ψεύτικο! Όσο για τη δόση Χατζηγωγιας μαλακυνσεως που έχεις υποστεί ίσως την αξίζεις , ψαξτο καλυτερα!!!

   Delete
 3. Μεγάλη νίκη της Φασιστικής Ιδεολογίας στην Βραζιλία, παρά τον φιλο-καπιταλισμό της!

  Επιτέλους ίσως ήρθε η στιγμή να βγει από τον απόλυτο βούρκο της ακολασίας η Χώρα αυτή, είθε!

  Πλέον το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Για να θεωρείσαι πλέον κράτος σοβαρό, οφείλεις να έχεις Φασιστή ηγέτη ολοκληρωτικού τύπου!

  Περιμένουμε τον δικό μας, Μιχαλολιάκο ή Καμμένο!

  ReplyDelete
 4. Σωστὴ ἡ παρατήρησις τοῦ Παλιοῦ.Καὶ μία παρατήρησις. Ὑπάρχει ἕνα πνευματικὸ λούμπεν προλεταριάτο (βλέπε asfalios) ποὺ συνωστίζονται ὡς σχολιαστὲς γύρω ἀπὸ τὰ μπλὸγκ ὄχι μόνον τὰ ἑλληνικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ τὰ παγκόσμια ποὺ ἀντὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐκφράσουν σοβαρὴ γνώμη ἐπὶ τοῦ θέματος, ὁποία καὶ νἆναι, ἐπιτίθονται στὸν συγγραφέα τοῦ κάθε μπλόγκ γιὰ νὰ τὸν ὑβρίσουν.Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὅλο καὶ περισσότερα μπλὸγκ ἀπενεργοποιοῦν τὰ σχόλια καὶ ἔτσικ ἀποφεύγουν τὰ τρολαρίσματα καὶ τὶς ὕβρεις τῶν παρασίτων τοῦ πνεύματος.Κι ἐγώ, πρὸς ἐκεῖ κατευθύνομαι καὶ προβλέπω πὼς θὰ ἔλθῃ καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο νὰ ἀπενεργοποιῶὅλα τὰ σχόλια. Ἤδη ἔχω σβήσει ἀρκετά.Φαντασθεῖτε ὅτι πρὶν ἀπὸ χρόνια, ὅταν πρωτοεγκατέστησα τὸ παρὸν μπλόγκ, σχολιαστὲς ἀπήτουν νὰ μὴν ἐξασκῶ κανέναν ἔλεγχο στὸν καταιγισμὸ ὕβρεων καὶ βωμολοχιῶν προερχομένων ἀπὸ ταγματασφαλίτες, σεξομανῶν,τρολλανθρώπων, φανατικῶν καὶ καθυστερημένων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ πολύ για την έως τώρα ανταλλαγή απόψεων . Να είστε καλά με υγεία , πίστη , ελπίδα και αγάπη!!!! Εις το επανιδείν.

   Delete
  2. Να΄στε καλά κε καθηγητά. Ύβρεις από σας αποτελούν πραγματικό τίτλο τιμής.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Παλιέ, σὲ ποῖον ἀπευθύνεται τὸ παραπάνω σχόλιό σου, διότι οὔτε ὁ asfalios οὔτε ὁ Nikpap δὲν ἔχουν μονοπωλήσει τὸ παρὸν ἱστολόγιο. Ἴσως ἀναφέρεσαι σὲ κάποιον ἄλλο, τὰ σχόλια τοῦ ὁποίου ἀφηρέθησαν.Ζητῶ ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ σένα νὰ ἐξασκῆτε ἔλεγχο στὸν ἑαυτό σας, νὰ μὴν ὑβρίζετε τοὺς συγχολιαστές σας. Ὁ Ἕλλην ἔχει τὴν γνωστὴ τάσι νὰ συσπειρώνεται σὲ κόμματα καὶ παρέες ὑπὲρ καὶ κατά. Τὸ παρὸν ἱστολόγιο δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ συναθροίζῃ ὀπαδούς.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Αναφέρομαι στο γνωστό τρόλλ του ιστολογίου το οποίο υπό διαφορετικά ψευδώνυμα (π.χ. Nikpap, βεροιεύς, και άλλα ονόματα σχολιαστών δίχως προφίλ) συνεχώς έγραφε μονάχα για να γράφει. Μάλιστα συχνά εξέλαβα και ορισμένα εκ των τρολλ σχόλια ως ψεύτικο ενδιαφέρον για να "τσιγκλήσουν" τους σχολιαστές.

   Αλλά έχετε δίκαιο δεν θα ξανασχοληθώ με τα τρολλ και λάθος μου που το έκανα επάνω.

   Delete
 5. Ο Ιακωβ πάλεψε με τον Θεό και τον νίκησε από τότε οι απόγονοι του λέγονται Ισραήλ, δηλαδή ο ισχυρός λαός. Εμείς , οι χριστιανοί είμαστε ο νέος Ισραήλ. Επειδή είμαι από χωριο γνωρίζω πως ο Θεός που πάλεψε ο Ιακωβ και τον νίκησε ήταν ο αρχιτραγος του κοπαδιού του.

  Φυσικά είμαστε σχιζοφρενείς αφού πάθαμε πλύση εγκεφαλου από το βιβλίο των ηλιθιοτήτων, που μας διδάσκει επίσης πως η γη είναι επίπεδη και ο ήλιος χορεύει ταγκό πέριξ αυτής.

  Ζητω ο Έλλην Χριστός εξ Ελληνίδος μητρός της ενσαρκωμένης Θεας Aρτεμης

  ReplyDelete
 6. Δεν είμαι τρολλ , απλά δεν έχω προφίλ! Επιπροσθετα και παλι πολύ απλά έτυχε να διαβάσω δύο βιβλία του κυρίου Κιτσίκη , α.την ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας και β.την ιστορία του ελληνοτουρκικού χώρου , αφιερωμένα στην μητέρα και στον πατέρα του κυρίου Καθηγητου αντίστοιχα. Συγγνώμη για την αναστάτωση που προκαλεσα με τα σχόλια μου στο παρόν ιστολόγιο και πάλι χιλια χίλια συγγνώμη , δεν θα ξαναγινει. ΥΓ: Από την λίγη εμπειρία που έχω , νομίζω πως η τυπολατρία αρκετές φορές είναι πιο επικίνδυνη από την απάθεια! Και πάλι να είστε καλά και να γνωρίζετε το εξής: η θέληση και η προσπάθεια είναι του ανθρώπου , η δύναμη και το αποτέλεσμα έρχονται από τον Θεό.

  ReplyDelete