Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 11, 2018

430 - Ἀπὸ τὸν Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄ στὸν Ἔρντογαν: τὸ δρᾶμα τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

Ὁ Ἔρντογὰν ὡς Ἀμπντουλχαμίτ

430 - Ἀπὸ τὸν Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄ στὸν Ἔρντογαν: τὸ δρᾶμα τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

Μετὰ τὴν ἀποσύνθεσι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ τὰ πυρὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἐσωτερικοὺ δυτικισμοῦ, στὴν ἐξέλίξι τοῦ ἄνω τῶν χιλίων ἐτῶν Ἀνατολικοῦ Ζητήματος στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἕνας νέος «σουλτᾶνος», ὁ Ἔρντογαν, ποὺ δυνάμεθα νὰ ἀποκαλέσουμε «Ἀμπντουλχαμὶτ Γ΄», προσπαθεῖ θαρραλέα νὰ ἐπανασυγκροτήσῃ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄, τὸν ὁποῖον καὶ θαυμάζει.

Ὑπενθυμίζουμε τί ἔγινε τὸ 1876. Τότε, ἕνας μετριοπαθὴς καὶ ἀρεστὸς στὴν Δύσι, ὁ σουλτᾶνος Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄, ἀλεβιδικῆς θρησκευτικῆς προελεύσεως, ἐγκαινιάζει τὸ ὀθωμανικὸ Σύνταγμα ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες μὲ μασονικὸ πνεῦμα. Γρήγορα ὅμως ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Ὀθωμανία ἔχει περιπέσει στὸ ἐπίπεδο προτεκτοράτου τῆς Δύσεως, ἀναστέλλει τὸ Σύνταγμα, ἀναλαμβάνει ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς ὅπλο κατὰ τῆς Δύσεως, ἕναν πολιτικὸ πανισλαμισμὸ ποὺ τοῦ προτείνει ἕνας μασόνος σούφι ἀπὸ τὸ Ἰράν, ὁ Ἀφγάνι, ποὺ συνθέτει σιϊσμὸ καὶ σουννισμὸ κατὰ τῆς Δύσεως γιὰ ἀνεξαρτητοποίησι τῆς Ἐνδιάμεςῆς Περιοχῆς, καὶ ποὺ καταφεύγει  στὸ παλάτι τοῦ σουλτάνου, στὴν Κωνσταντινούπολι.

Ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνος του κατὰ τῆς Δύσεως μὲ μέτρα κατασταλτικὰ κατὰ οἱαδήποτε ἐσωτερικὴ ἀντιπολίτευσι, ὡς ἄνθρωπος τῆς Δύσεως κατὰ τῆς Δύσεως, ἀνδρώνει μία μαχητικὴ ἀντιπολίτευσι στὴν Εὐρώπη, τοὺς Νεοτούρκους, ποὺ τὸ 1908 ἐπιτυγχάνουν πραξικόπημα καὶ τὸν ἀνατρέπουν, πάντα ὑπὲρ τῆς Δύσεως.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει μὲ τὸν Ἔρντογαν. Ὁ σούφι Ἀφγάνι τοῦ Ἔρντογαν ἦταν ὁ Φετουλλὰχ Γκυλέν καὶ τώρα, ἀναλαμβάνοντας ὡς σουλτᾶνος τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία, δημιουργεῖ στὴν Εὐρώπη μία μασονικὴ ἀντίστασι στὴν  δική του μασονικὴ ἀντιδυτικὴ  ὁλοκληρωτική του πολιτική, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία ἑνὸς ἀναποφεύκτου νέου κινήματος, ποὺ θυμίζει τὸ νεοτουρκικὸ τοῦ 1908, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ τὸν καθαιρέσῃ. Ἡ Δύσις, ὡς συνήθως, εἶναι παροῦσα καὶ στὶς δύο πλευρές: στοὺς δυτικιστὲς καὶ στοὺς ἀντιδυτικιστές.Τὸ ἴδιο πάντα δρᾶμα τῶν ἐξαρτημένων κρατῶν. Στὴν Δύσι «ὁ Γιάννης κερνᾷ καὶ ὁ Γιάννης πίνει»!

Ὁ Ἀμπντουλχαμὶτ Β΄ ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς ὁ «ἐρυθρὸς σουλτᾶνος» (Kızıl Sultan), δηλαδὴ ὁ αἱμοσταγὴς σουλτᾶνος. Ἡ ἀγγλικὴ Βικιπαιδεία γράφει γι’αὐτόν : «Abdul Hamid was paranoid about his security. The memory of the deposition of Abdülaziz [ θεῖος του ποὺ ἐδολοφονήθη] was on his mind and convinced him that a constitutional government was not a good idea. Because of this, information was tightly controlled and the press was tightly censored. The curriculum of schools was subject to close inspection to prevent dissidence. Ironically, the schools that Abdul Hamid tried to control became "breeding grounds of discontent" as students and teachers alike chafed at the clumsy restrictions of the censors. Abdul Hamid’s reign also had a fully functioning state spy system».

Ἔρντογαν ὅπως καὶ Ἀβδουλχαμὶτ Βθὰ παραμείνῃ στοὺς ἀντικειμενικοὺς ἱστορικοὺς, μεγάλος ἡγέτης, ὁποῖος προσεπάθησε νὰ ἀνεξαρτητοποιηθῆ ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ μὲ τὴν σειρά του ἀπέτυχε.

Δημήτρης Κιτσίκης      11 Ἰουλίου 2018


22 comments:

 1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJuly 11, 2018 at 9:54 AM

  « δημιουργεῖ στὴν Εὐρώπη μία μασονικὴ ἀντίστασι στὴν δική του μασονικὴ ἀντιδυτικὴ ὁλοκληρωτική του πολιτική, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία ἑνὸς ἀναποφεύκτου νέου κινήματος, ποὺ θυμίζει τὸ νεοτουρκικὸ τοῦ 1908, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ τὸν καθαιρέσῃ.»

  Κύριε Δημήτρη, ποιο είναι αυτο το νέο κίνημα που θυμίζει το αντίστοιχο νεοτουρκικο του 1908 το οπαίο και θα τον καθαιρέσει? Παρακαλώ με δυο λογια εξηγήστε. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 2. Να σου απαντήσω εγώ ποιο είναι το κίνημα. Το ΚΟΥΡΔΙΚΟ είναι το κίνημα φίλε μου.εχει ξεκινήσει από το Αφρίν το ξεχαρβαλωμα του.ιδέσθε τι του κάνει το YPG κάθε μέρα .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι αλήθεια ότι τους έχουν ταράξει στο αντάρτικο....

   Delete
 3. dημιουργεῖ στὴν Εὐρώπη μία μασονικὴ ἀντίστασι

  Ὲγὼ ἐχω στὴν ζωὴ μου τὴν ματαιωση Θ.Θ. Λέω, ἄς κάνω πὼς δὲν τὴν ἔχω καὶ πὼς μοῦ φταίει τὸ παρελθόν. Γίνομαι μασῶνος. Ἄρα ὑποτάσσομαι στὸν κήρυκα τοῦ Διαβόλου, τὸν ἴδιο τὸν Διάβολο, ποὺ λέει ὅτι ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν θὰ μοῦ δώσηι τὸ Θ.Θ. ἐπειδὴ γέρασα.

  ReplyDelete
 4. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJuly 12, 2018 at 2:09 AM

  Κ. Δημήτρη αυτό είναι το κίνημα στο οπαίο αναφέρεστε και στο οπαίο αναφέρετε και ο THOMAS MORELLAS, συμφωνείτε και την απάντηση του? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος

  ReplyDelete
 5. Το PKK/YPG δεν έχει σχέση με Κούρδους. Είναι μια οργάνωση του βαθύ κράτους της Αγγλοαμερικής με σκοπό να διαιρέσει την περιοχή και να κάνει ένα τέταρτο Ισραήλ (το δεύτερο ήταν ο Λίβανος και το τρίτο η Ιορδανία). Διαίρει και βασίλευε.

  ReplyDelete
 6. Μας λέει ο κύριος Καθηγητής ότι ο Τράμβιος επιθυμεί την διάλυση του ΝΑΤΟ και φυσικά της Ε.Ε., χάριν μίας Αμερικανο-Ρωσσικής συμμαχίας η οποία δε, θα περιλαμβάνει και την Τουρκία φυσικά.

  Δεν διαφωνώ καθόλου, άλλο είναι το ζήτημα:

  Τον Τράμβιο ελέγχουν πανίσχυρες στρατιωτικές βιομηχανίες των ΗΠΑ μαζί με πολυεθνικές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

  Τα 2 αυτά πανίσχυρα λόμπυ έχουν συμφέρον την απομόνωση της Ρωσσίας, όχι τον εναγκαλισμό της από τις ΗΠΑ, διότι αποτελεί τεράστιο ανταγωνιστή τους στο στρατιωτικό υλικό και στους ενεργειακούς πόρους. Συνεπώς για το Αμερικανικό κεφάλαιο στους δύο αυτούς τομείς, η Κίνα είναι ανύπαρκτη ενώ η Ρωσσία ο νούμερο ένα ανταγωνιστής τους. Τα παραπάνω λόμπυ δεν είναι απλώς ένα μέρος της Αμερικανικής ελίτ με επιρροή, είναι η ίδια η Αμερική. Δίχως αυτές, εξαϋλώνεται η ισχύς των ΗΠΑ.

  Εάν δε, στο παιχνίδι προστεθούν και οι Εβραίοι του Ισραήλ, οι οποίοι δυσανασχετούν για την σωτηρία του εχθρού τους Μπααθιστού Μπσάρ αλ-Ασάντ από την Ρωσσία, τότε αντιλαμβανόμεθα ότι κάλλιστα δύναται η προσπάθεια του Τραμβίου προσεταιρισμού της Ρωσσίας να εκπέσει στα άνωθεν εμπόδια και να μην ολοκληρωθεί ή να μείνει μισή.

  ReplyDelete
 7. "...διότι αποτελεί τεράστιο ανταγωνιστή τους στο στρατιωτικό υλικό και στους ενεργειακούς πόρους..." Είναι μοιρασμένη και καθορισμένη η αγορά Παλιέ από τα "μόνιμα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ" , δηλαδή από αυτούς που σχεδιάζουν τους πολέμους !!!

  ReplyDelete
 8. Εδώ μία σωστή οπτική από την μεριά των Σκοπιανών:

  https://www.youtube.com/watch?v=A6d_AkT_5Ns

  ReplyDelete
 9. Οι τελευταίες επιθέσεις του Αμερικανοτραφούς Ισλαμικού Κράτους στο Πακιστάν μαζί με την επιθετική πολιτική των Αμερικανών Τραμβιστών και Νεοσυντηρητικών κατά του Πακιστάν (λόγω του εναγκαλισμού του από την Κίνα), αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επανακτήσουν τον έλεγχο της Ασίας με κάθε κόστος.

  Αποδεικνύουν επίσης ότι το Ισλαμικο Κράτος όπως και οι Κούρδοι, αποτελούν εργαλεία του Αμερικανικού βαθέος κράτους. Μαζί με τις επιθέσεις στο Πακιστάν την ίδια περίοδο σημειώθηκαν επιθέσεις του Ι.Κ. και των Κούρδων στην επαρχία Ιντλίμπ κατά Τουρκικών τζιχαδιστικών ομάδων. Το ίδιο ισχύει και στο Αφγανιστάν όπου οι Αμερικανοί μαζί με τον Εθνικό Αφγανικό Στρατό χρησιμοποιούν και το Ι.Κ. ως τζιχαδιστικό αντίβαρο στους Ταλιμπάν.

  Περιμένουμε τέλος τον εναγκαλισμό του Τραμβίου και του Ινδού Μοντί σε κοινό μέτωπο κατά του Ισλαμισμού και της Κίνας, εφόσον ξεπερασθεί προφανώς η γελοία αντιπαράθεση λόγω αγοράς Ρωσσικών οπλικών συστημάτων από την Ινδία.

  ReplyDelete
 10. Ο λόγος δε για τον οποίο πλήττεται από το Ισλαμικό Κράτος η μεγαλύτερη τζιχαδιστική ομάδα της επαρχίας Ιντλίμπ (Hayyat Tahrirr al-Sham) η οποία μέχρι πρόσφατα είχε την στήριξη Αμερικανών και Σαουδαράβων είναι για να αποφευχθεί μία συνθηκολόγηση με τους Σύρους και τους Ρώσσους εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως των ανταρτών. Το Ι.Κ. ποτέ δεν συνθηκολογεί, πολεμά μέχρις εσχάτων...

  ReplyDelete
 11. Στὴν Ἑλλάδα ἡ λεγόμενη πνευματικὴ τάξη (δηλ. οἱ σοφολογιώτατοι)ἔχουν σὰν ἐπάγγελμά τους τὸ ξεπούλημα τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καὶ τὴν ἀμαύρωση τοῦ πνευματικοῦ προσώπου τῆς χώρας (λ.χ. τοῦ λεγομένου Βυζαντίου, γιὰ τἠν άκρίβεια, βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, Ῥωμηοσύνη, Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Πληρώνονται γιὰ αὐτὴν τὴν δουλειὰ ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμό.

  Καθότι Ἰούδας Ἰσκαριώτης ὁ Δεσποινὶς Ξεπούλημα ψάχνει γιὰ ἕναν λεγεωνάριο. Τὸν βρίσκει στὶς πληθυσμιακἐς κατηγορίες (ὁμοφυλόφιλοι λ.χ.) ποὺ θὰ ὑπέφεραν ἀπροστάτευτες ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμό. Ὅταν λάβηι τἀ ἀργύρια, καὶ πάρῃ στὸ χέρι τὰ συμβόλαια τοῦ χωραφιοῦ, ὁ Ίούδας βάζει μιὰ ταμπέλα σὲ τρεῖς γλῶσσες. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΚΙΝΑΙΔΟΙΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ HOMOSEXUALI NON PERMITTI SUNT- ΡΩΜΕϊΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥΣ.

  Turcus Praesidens Romanus est.

  ReplyDelete
 12. Αφού οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι τα έκαναν θάλασσα στην περιοχή της νότιας Ασίας και έφεραν το ένα έθνος ενάντια στο άλλο τώρα πάνε να το παίξουν ότι θέλουν σταθερότητα. Το μόνο που θέλουν είναι να πουλάνε τα όπλα τους.

  Η Αλ Νούσρα και αυτή πολεμάει μέχρις εσχάτων. Καταρχήν είναι κλεισμένη από 4 στρατούς (Συριακό, Ρωσικό, Τουρκικό, Ιρανικό) συν την Χεζμπολλάχ και παρόλα αυτά πολεμάει για να πάνε οι μαχητές της στις 72 παρθένες. Οι άνθρωποι είναι ψυχανώμαλοι.

  ReplyDelete
 13. Όσον αφορά τους Σκοπιανούς, οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Εδώ καλά καλά δεν έχουν αεροπορία και θέλουν να πάρουν εδάφη από 4 χώρες και κυρίως από εμάς. Αλλά έτσι όπως πάμε ο Τσίπρας με τον Καμμένο θα τους τα δώσουν!

  ReplyDelete
 14. Σχόλιό μου στὸ σημερινὸ facebook,γιὰ τὸν βουλευτὴ τοῦ Σύριζα ποὺ ἐπαίνεσε τῆν 17Ν:

  "Οἱ ἀνιστόρητοι γραικύλοι συνεχίζουν νὰ μὴ θέλουν νὰ μελετοῦν τὴν Ἱστορία ἡ ὁποία μᾶς διδάσκει ὅτι τὸ ἔγκλημα εἶναι τὸ ψωμοτύρι της.Συνεπῶς προτιμότερο ἔγκλημα τῆς 17Ν μὲ στόχο τὴν ἠθικὴ ἐξύψωσι τοῦ ἀνθρώπου παρὰ ὁ συμπαθὴς πρωθυπουργὸς Ἰουστῖνος Τρυντὼ ποὺ μὲ λευκὰ χέρια Πιλάτου σφάζει Ἀφγανοὺς πατριῶτες στὸ Ἀφγανιστὰν στὸ ὄνομα τῆς...δημοκρατίας.Δημήτρης Κιτσίκης
  "Γρηγόρης Τσελεπής: Οι δολοφόνοι των μυστικών υπηρεσιών.Από ιδεολόγοι, ληστές τραπεζών και μισθοφόροι.Στο τέλος φυλακή...Πολύ έξυπνα τους αξιοποίησε το ¨σύστημα".Πχ απόπειρα κατα Πετσου όταν πήγε να κάνει καινούργιο κόμμα για να διασπάσει το Πασοκ--δολοφονία Μπακογιάννη τη μέρα που ψηφιζόταν αν θα πάει σε δικαστήριο ο Παπανδρέου για το σκάνδαλο Κοσκωτά--δολοφονία Σώντερς τη μέρα που θα κατέθεται προσφορά για αγορά όπλων κλπ...
  "Dimitri Kitsikis Μέγα λάθος Γρηγόρη! Ναί, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες,συχνὰ ὄχι πάντα, χρησιμοποιοῦν ἀναρχικοὺς ἐπειδὴ αὐτοὶ ὑστεροῦν τῆς σιδερένιας πειθαρχίας μερικῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων.Ἡ ληστεία τραπεζῶν εἶναι στὴν λογικὴ τῶν ἐπαναστάσεων ὅπως ἡ μονομερὴς κατάργησις τῶν καπιταλιστικῶν τραπεζικῶν δανείων, κάτι ποὺ ἠρνήθη νὰ κάμῃ ὁ Τσίπρας ἀλλὰ ποὺ ἔκαμε ὁ Λένιν. Ὅσοι καφενόβιοι συνταξιοῦχοι καταδικάζουν τὴν ἐπαναστατικὴ ἐγκληματικότητα θὰ ἔπρεπε τοὐλάχιστον νὰ τοὺς ἀφαιρεθῇ ἡ σύνταξις. Ἀλλὰ ποῦ εἶσαι Στάλιν; Ἀπεβίωσες τὸ 1953. Ποῦ εἶσθε ΚΚΕ καὶ Χρυσῆ Αὐγή; Μήπως ἐγίνατε κότες; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Δεν υπάρχει ικανό ΚΚΕ όπως δεν υπάρχει ικανή Χρυσή Αυγή μετά τις διώξεις του 2013.

  Το ΚΚΕ φλερτάρει με την Συριζαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και η Χρυσή Αυγή φλερτάρει με την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

  ReplyDelete
 16. Κύριε καθηγητά αυτός ο Αντνάν Οκτάρ τι ιστορία είναι ; https://vimeo.com/166349494 Να 'ναι καλά ο άνθρωπος μ'έκανε κ γέλασα πολύ, κάνει τον ιεροκήρυκα και μετά χορεύει με ξεβράκωτες !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εἶναι ὁ Τοῦρκος Ἀρτέμης Σώρρας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 17. Μἀ ἡ ἑλληνικἠ βουλἠ εἶναι ἑγκληματικὀς όργανισμός. Εἶναι παράρτημα τῆς Γαλλικῆς Έθνοσυνελεύσεως. Μοιρασμένη κατἀ ἐπαρχίες συμμετοχὴ στὴν θυσία τοῦ πλησίον μας, βασιλέως τε καὶ λαοῦ μἐ ἑντολἠ ὄχι τοῦ λαοῦ ἁλλὰ τῆς ἁστικῆς τάξεως, τῆς ἑχούσης συμφέρον νὰ κλέβει νἀ λῃστεύει νἀ σκοτώνει νἀ ἑκβιάζει νὰ ψεύδεται μἐ τὀ χρῖσμα τῶν Μασώνων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όλα τα κόμματα είναι παραθρησκευτικές οργανώσεις...

   Delete
 18. ΦΤΥΣΤΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΧΤΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΤΣΟΓΛΑΝΙ, ΤΟ ΠΙΟ ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ, Ο ΠΙΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΤΖΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ! ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΤΟ-ΙΣΛΑΜ ΤΟΥ ΘΑ ΣΒΥΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.
  ΓΕΛΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΕΜΑΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΕΜΑΛ ΚΙΛΙΤΣΝΤΑΡΟΓΛΟΥ!
  https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1019197299950587912
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ - ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΣΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΛΑΝ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ!!!!!

  ReplyDelete
 19. Je ne pense pas que le langage ci-haut sied à une personne de culture.Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete