Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 4, 2018

429- Γιὰ μία ἐθνικὴ τουριστικὴ πολιτική: τὸ μοντέλο τῶν Σκουλλήδων

429- Γιὰ μία ἐθνικὴ τουριστικὴ πολιτική: τὸ μοντέλο τῶν Σκουλλήδων

Ὁ τουρισμὸς εἶναι μία εὐρωπαϊκὴ ἐπινόησι. Μέχρι τὴν ἐμφάνισι τῶν ἐργατικῶν καθεστώτων, ὁ τουρισμὸς ἦταν μονοπώλειο τῶν ἀνωτέρων ἀριστοκρατικῶν καὶ μεγαλοαστικῶν τάξεων. Μετὰ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο ἐνεφανίσθησαν δύο ἐργατικὰ καθεστῶτα: τὸ 1917, τὸ ῥωσσικὸ μπολσεβικικὸ καθεστὼς, τὸ 1933 τὸ γερμανικὸ ἐθνικοσοσιαλιστικὸ καθεστώς. Τὸ πρῶτο ἠμύνθη κατὰ τῆς καπιταλιστικῆς ἰμπεριαλιστικῆς διεισδύσεως, ἀπομονώνοντας τὸ ἑαυτό του ὀπίσω ἀπὸ παραπέτασμα, τὸ δεύτερο ἐξαπέλυσε στὰ καπιταλιστικὰ κράτη τῆς Εὐρώπης ὁρδὲς ἐργατῶν τουριστῶν ποὺ μὲ γερμανικὲς φωτογραφικὲς μηχανὲς Λέϊκα ἐταξίδευσαν σὲ κρουαζερόπλοια, δίπλα στοὺς ἐμβρόντητους εὐρωπαίους ἀστούς, χάριν τῶν πρώτων στὸν κόσμο πληρωμένων ἐργατικῶν διακοπῶν ποὺ εἶχε καθιερώσει τὸ Τρίτο Γερμανικὸ Ῥάϊχ.
Τρία χρόνια ἀργότερα, ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνησις τῆς Γαλλίας τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου τοῦ Λέοντος Μπλούμ, καθιέρωνε μὲ τὴν σειρά της, ἀντιγράφοντας τὸν Χίτλερ, ἐργατικὲς πληρωμένες διακοπές, ἀποσιωπῶντας ὅτι ἡ πρωτοβουλία εἶχε προέλθει ἀπὸ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν κομμουνισμό. Καθ’ὅλην δὲ τὴν διάρκεια τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων, οἱ ἐργάτες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἠρκοῦντο σὲ πληρωμένες διακοπὲς ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος, χωρὶς τὴν δυνατότητα νὰ ταξιδεύσουν ἐκτὸς τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου.
Μετὰ τὴν πτώσι τῶν ἐργατικῶν καθεστώτων, τοῦ φασιστικοῦ τὸ 1945 καὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ, τὸ 1989, ὁ καπιταλιστικὸς παγκοσμισμὸς ἐξήπλωσε τὸν διαλυτικό του τουρισμό, βασισμένο στὰ καζίνα, τὴν ὁμοφυλοφιλία,τὴν παιδεραστία, τὰ ναρκωτικά, ἀπὸ τὴν  Κούβα μέχρι τὴν Μύκονο καὶ τὴν Ταϋλάνδη, προσθέτοντας στὰ τραπεζικὰ μέσα παγκοσμίας ἐκμεταλλεύσεως τῶν λαῶν, τὸ ὅπλο τοῦ τουρισμοῦ. Καὶ ἔτσι ἡ Ἑλλὰς ἔγινε τὸ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης.

Τὸ Tui (Touristik Union International), τὸ 1968, ξεκίνησε τὴν τεραστία συσπείρωσι, σὲ παγκόσμια κλίμακα, τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ καπιταλιστικοῦ τουριστικοῦ παγκοσμισμοῦ καταβροχθίζοντας τὶς Touropa, Scharnow-Reisen, Hummel Reise und Dr. Tigges, Airtours International, TransEuropa, Robinson Clubs, Steigenberger, Iberotel, Grecotels. Τὸ 1990, ἔχουμε τὸ TUI Schöne Ferien, τὸ 1995, τὸ TUI Nederland, τὸ TUI Austria, τὸ 1996, τὸ TUI Suisse. Τὸ 1998, τὸ Hapag Touristik Union (HTU). Τὸ 2005, μὲ τὸ ὄνομα Hapag-Lloyd, γίνεται ἡ 4η μεγαλύτερη ναυτιλιακὴ ἑταιρεία containers στὸν κόσμο. Τὸ 2007, κατόπιν ἀπανωτῶν συγχωνεύσεων ἱδρύει τὴν Tui Travel. Tὸ 2014, τὸ Tui Travel καὶ τὸ TUI AG ἑνώνονται σὲ TUI GROUP μὲ κεφάλαιο  8,4 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Ἰδοὺ οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἀνήκουν στὸ TUI καὶ μεταφέρουν τὰ κοπάδια τῶν τουριστῶν ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὶς χῶρες προελεύσεώς των στὰ ξενοδοχεῖα:

·        Γερμανία καὶ Βέλγιο:
·         TUIfly (Fusion de JetairFly avec TUIfly)
·        Καναδᾶς:
·         Sunwing Airlines
·        Γαλλία:
·         Corsair International
·        Μαρόκκο:
·         Jet4you  καὶ μετὰ JetairFly (Βέλγιο) τὸ 2012
·        Ὁλλανδία:
·         Arkefly (κατόπιν  TUI Airlines Nederland τὸ 2016)
·        Μεγάλη Βρεταννία:
·         Thomson
·        Σουηδία:
·         TUIfly Nordic

Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίας τουριστικῆς ὑποδουλώσεως ποὺ καταστρέφει τὸν πολιτισμικὸ ἱστὸ ὅλων τὼν ἐθνοκρατῶν τῆς γῆς, ἐπιβάλλοντας τὴν καπιταλιστικὴ ὁμοιομορφία τῶν  βιομηχανικῶν πτηνοτροφίων-ξενοδοχείων, ὑπάρχει ἀντίδρασις στὴν Χερσόνησο τῆς Κρήτης τῆς τουριστικῆς ἐπιχειρήσεως τῆς οἰκογενείας Σκουλλῆ, ὑποταγμένης καὶ αὐτὴ στὸ TUI, μὲ τὰ ξενοδοχεῖα πολυτελείας Royal καὶ Imperial Belvedere.

διαφορά; ἰδιοκτήτης Μανώλης Σκουλλῆς ἀντέδρασε πατριωτικά, σώζοντας ὅτι δύναται νὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀξιοπρέπεια. Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μέσα στὸ ξενοδοχεῖο, ἑλληνικὴ σημαία παντοῦ καί μόνον,χωρὶς καμμία ξένη, στὰ κτίρια, στὰ μπάρ, στὰ ἐστιατόρια, στοὺς χώρους ὑποδοχῆς. Οἱ ὑπάλληλοι φορᾶνε μπλουζάκια μὲ τὸν δικέφαλο καὶ φαρδιά-πλατιά, τὴν φράσι στὰ ἑλληνικά, «Ἕλληνες ἐσμέν».  Μέσα στὸ ἑστιατόριο σημαῖες γαλανόλευκες μὲ ἐπιγραφές: «Νίκη θάνατος!», « τὰν ἐπὶ τᾶς!». Οἱ ξένοι εἶναι ἐνθουσιασμένοι ποὺ βλέπουν παντοῦ ἑλληνικὸ χρῶμα καὶ ἐπανέρχονται.

Μανώλη Σκουλλῆ, γιὰ τὴν μοναδική  σου αὐτὴ ἀντίστασι στὴν σκλαβιὰ τῆς χώρας μας στὸν τραπεζικὸ ἰμπεριαλιστικὸ παγκοσμισμό,προωθῶντας μία πατριωτικὴ τουριστικὴ πολιτική, σοῦ ἀξίζει τὸ ὑπουργεῖο τουρισμοῦ σὲ μία μελλοντικὴ ἐθνικὴ κυβέρνησι τῆς χώρας μας.Εὖγε!

Δημήτρης  Κιτσίκης                        4 Ἰουλίου 2018
24 comments:

 1. Γεια σας κύριε καθηγητά.
  Μήπως πσρ' ελπίδα βρίσκεστε στη Μεγαλόνησο?

  ReplyDelete
 2. Προτείνω την αντικατάσταση του πορνικού τουρισμού της Μυκόνου με τον θρησκευτικό τουρισμό της Παναγίας της Τήνου.

  Αυτό κατόρθωσαν οι Σαουδάραβες με το Hajj στην Μέκκα και την Μεδίνα κάθε χρόνο.

  Εάν είχαμε την Πόλη θα βοηθούσε την κατάσταση λόγω της Αγίας Σοφίας. Κρίμα που δεν την λειτουργούν οι Τούρκοι ως Ορθόδοξο Ναό΄

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ και επαυξάνω!

   Delete
 3. Σχολιαστὴς στὸ facebook: "Εγώ διάβασα το βιβλίο "Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία"[τοῦ Κιτσίκη], από τις εκδόσεις Ακρίτας!
  Dimitri Kitsikis "Ναί, ἐπρόκειτο γιὰ τὴν πρώτη ἔκδοσι, αὐτὴν τοῦ 1990, ποὺ εἶχε ἐκδόσει ὁ Δημήτρης Κόκκινος, ἰδιοκτήτης τῶν ἐκδόσεων Ἀκρίτας καὶ ἡ ὁποία εἶχε ἀπαγορευθῆ ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα Ζωή, ποὺ εἶχε ὑποχρεώσει τὸ μέλος της, τὸν Κόκκινο, νὰ τὸ πολτοποιήσῃ. Συνεπῶς τὰ ἐλάχιστα ἀντίτυπα αὐτῆς τῆς πρώτης ἐκδόσεως ποὺ ἔχουν σωθῆ ἀπὸ τὴν πυρά, κοστίζουν σήμερα χρυσό. Ὁ καλός μου φίλος Δημήτρης Κόκκινος εἶχε παραχωρήσει δωρεὰν τὰ φὶλμ τοῦ βιβλίου ποὺ εἶχε περισώσει, στὴν ἐκδότρια τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς ¨Εστίας, τὴν μακαρίτισσα Μάνια Καραϊτίδου, ἡ ὁποία καὶ τὸ ἐκυκλοφόρησε σὲ δεύτερη ἔκδοσι τὸ 1998. Ἀκόμα καὶ ὁ θεωρητικὸς στὴν Ἑλλάδα τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, ὁ μακαρίτηνς Ἀνδρέας Δενδρινὸς ἐθεώρησε τὸ βιβλίο μου αὐτὸ ὡς τὸ κορυφαῖο σύγγραμα περὶ φασισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Περί του καινούριου Αμερικανο-Ρωσικού Χαλυβδινού Συμφώνου, αμφότερες Ελλάς και Τουρκίας ως ένα σώμα, ως σιαμαία οφείλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προσχωρήσουν στην νέα αυτή Συμμαχία κατά του Τραπεζισμού του παγκοσμίου καπιταλισμού.

  Στο σύμφωνο αναγκαστικά θα προσχωρησει και η Γαλλία μελλοντικά όταν καμφθεί ο Βρυξελλικός Μακρονισμός.

  Τα Γερμανικά κράτη και Φασιστότροπα να είναι (σαν την ακροδεξιά Αυστρία που εγκαθίδρυσε...12ώρο!) θα εξαλειφθούν ως δυνάμεις από την συμμαχία Αγγλοσαξωνισμού και Ρωσσικού Σλαυισμού. Η Αυστρία θυμίζω ΔΕΝ είναι φιλική προς τον Τραμβιο γενικά αλλά ούτε και θέλει διάλυση της Γερμανικης Ε.Ε., μονάχα μεταμόρφωσή της σε Εθνικιστική Γερμανοκρατικη Ευρωπαϊκή Ένωση από Παγκοσμιοποιητική Διεθνιστική που είναι τώρα. Θέλει άλλο πρόσωπο, ίδιο σκελετό.

  Η Ελλάς πρέπει να αποχωρήσει την κατάλληλη στιγμή ειδάλλως θα παραμείνει χώρα προτεκτοράτο στην περιφέρεια μίας Ε.Ε. η οποία εάν δεν διαλυθεί θα μετεξελιχθεί σε ακροδεξιά καπιταλιστική σαν την Αυστρία των 12ώρων και των 60 ωρών εργασίας την εβδομάδα! Αυτό δύναται κάλλιστα να συμβεί εάν οι Εθνικιστικές παρατάξεις κερδίσουν το 2019 την πλειοψηφία εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε θα αποκαλυφθεί εάν τα Γερμανικά Εθνικιστικά κόμματα είναι πράγματι κατά της Ε.Ε. ή εάν απλώς επιθυμούν η Γερμανική επικυριαρχία να παραμείνει στην Ε.Ε. με αλλαγή στην Εθνική πολιτική είς βάρος του παγκοσμισμού.

  ReplyDelete
 5. Υ.Γ.

  Η Τουρκία μαζί με τα αμιγώς Τουρκικά κράτη της Κεντρικής Ασίας παίζει καίριο ρόλο στην αποδυνάμωση της Κίνας μέσω της προωθήσεως ενός Ανεξαρτήτου Ανατολικού Τουρκιστάν στην σημερινή Κινεζική περιοχή Ξινγιάνγκ των Τούρκων Ουιγούρων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά κάνουν. Όχι θα κάτσουν να γίνει η πατρίδα τους ένα απέραντο γκούλαγκ!

   Delete
 6. υγ. Ἡ μετατροπὴ τῆς ἁνταλλακτικῆς ἁξίας (λ.χ. ΕΥΡΩ) σὲ ἁξία χρήσης (λ.χ. σερβιτόρα-τραβεστί) εἶναι ὰναφαίρετο τμῆμα τῆς κεφαλαιακῆς ἑπενδυσης. Τὰ κομμουνιστικᾳ καθεστῶτα καὶ τὰ φασιστικᾳ τὰ θεωρῶ ὑποσυστήματα τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τὸν καπιταλισμὸ υποσύστημα τῆς ὲλέωι Θεοῦ μοναρχίας, ἡ ὁποία καὶ παραγει τὴν ἁνταλλακτικὴ ἁξία.

  ReplyDelete
 7. υγ2. Τὰ μὲν κομμουνιστικὰ καθεστῶτα κάναν κεφαλαιακὴ ἑπένδυση μιλιταριστικοῦ τύπου, τὰ δὲ φασιστικὰ φορντικοῦ τύπου (οἱ ἐργάτες σὰν καταναλωτές). Ὁ ἰστῶν ἱσχυρισμὸς τῶν μὲν ἤ τῶν δὲ ὅτι εἶναι ἁντικαπιταλιστὲς εἶναι γιὰ γέλια. Γιὰ κλάματα εἶναι ὁ τῶν ἁναρχικῶν. Διότι εῖναι μοναρχικοὶ (ἁντιδυναστικοί καὶ συνεπῶς ὀποδοὶ τῆς μάνας τοῦ τέρατος.

  ReplyDelete
 8. Ἀπὸ σημερινὴ ἀνάρτησί μου στὸ FACEBOOK - 24 Μαρτίου 1999.Τὸ ΝΑΤΟ βομβαρδίζει τὴν Γιουγκοσλαυΐα.Οἱ ΗΠΑ βομβαρδίζουν τὴν κινεζικὴ πρεσβεία στὸ Βελιγράδι καὶ σκοτώνουν τρεῖς κινέζους διπλωμάτες. Εἶμαι ἐκεῖ καὶ δίδω τὰ συλλυπητήριά μου στὸν κινέζο πρέσβυ ἐκφράζοντας τὴν ἔκπληξί μου γιὰ ἔλλειψι ἀντιδράσεως στὸ ἀμερικανικό ἔγκλημα.Ὁ πρέσβυς μοῦ ἀπαντᾷ. Ἡ Κίνα σὰν τὸν ἐλέφαντα δὲν ξεχνᾷ.Δὲν εἴμεθα ἔτοιμοι. Ὅταν θὰ ἔλθῃ ὁ καιρὸς θὰ ἐκδικηθοῦμε. Ἔτσι ἄρχισε ὁ πλανητικὸς πόλεμος ποὺ θὰ καταλήξῃ γύρω στὸ 2025-2030 σἐ ὁλοκληρωτικὸλ πυρηνικὸ πόλεμο μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Κίνας, ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. Ἔκτοτε κάθε χρόνο, στὴν Ὀττάβα, δίδω ένημερωτικὸ μάθημα στοὺς φοιτητές μου,γιὰ τὶς ἐξελίξεις τοῦ πλανητικοῦ πολέμου μέχρι ὁλοκληρώ σεως τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος. Τὸ 2018 εἶναι τὸ 19ο ἔτος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου. Ὁ Μποὺς ὁ Νεώτερος εἶχε προλβλέψει ὅτι αὐτὸς ὁ πλανητικὸς πόλεμος θὰ διήρκει μία γενεά (περίπου 30 χρόνια). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. υγ. Μοῦ ἐἑιτρέπετε νὰ παραπέμψω στὸ σχόλιο σας ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῶν ἑκδόσεων ΠΟΡΕΙΑ;

   Delete
  2. Βεβαίως! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 9. Σημερινό μου σχόλιο στὰ Facebook. Παιδιά,νὰ μὲ διαβάζετε στὸ Facebook:
  "Αὐτὸ σημαίνει σημερινός Ἕλλην.Γράφει προτοῦ σκεφθῆ. Μὰ ἀφοῦ εἶπα ὅτι ἐπὶ 19 χρόνια, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ πλανητικοῦ πολέμου, δίδω μάθημα στοὺς φοιτητές μου στὴν Ὀττάβα, γιὰ τὴν ἐξέλιξι τοῦ πολέμου, χρόνο μὲ χρόνο, φυσικὰ καὶ ἐξήγησα λεπτομερῶς γιατὶ ἡ πυρηνικὴ ἀναμέτρησις θὰ γίνῃ στὸ Αἰγαῖο καὶ ὄχι στὸν Εἰρηνικό.Ἐπειδὴ δὲν ἠμπορῶ νὰ σοῦ στείλω τὶς ἑκατοντάδες σελίδες τοῦ μαθήματος, σοῦ λέω, ἐν συντομία, ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ πλανήτου στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή ὅπου συναντῶνται Δύσις καὶ Ἀνατολή, σημεῖο συγκρούσεως τῆς Νέας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης μὲ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα, μἐσῳ Εὐρώπης. Στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο οἱ ΗΠΑ προσπαθοῦν νὰ ὑψώσουν τοῖχος κατὰ τῆς κινεζικῆς είσβολῆς στὴν Δύσι. Ἄλλωστε ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα, ὅλες οἱ μεγάλες συγκρούσεις ἔγιναν στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Κωσταντῆ, ἐπέρασα ἀπὸ τὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο καὶ ἀπέσυρα τὸν φάκελλο μὲ τὸ βιβλίο σου.Σὲ συγχαίρω γιὰ τὴν πολυτονικὴ μετάφρασι τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Μολιέρου, "Ἔρως Γιατρός" σὲ μία ἄκρως καλαίσθητη ἔκδοσι.Τὸ ἐπίμετρο περὶ όρθογραφίας, ἄκρως ἐνδιαφέρον.Εἶναι συμβολὴ στὴν ἑλληνικὴ εὐαισθησία. Εὖγε καὶ σὲ ἀνώτερα! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σᾶς εὐχαριστῶ κύριε Κιτσίκη, σὲ σᾶς ὀφείλεται ἡ ὁλοκλήρωση τῆς μετάφρασης, καὶ σᾶς εὐχαριστῶ στὸν πρόλογο ὡς primum inter pares. Μοῦ ἀρέσει ὁ ἔπαινός σας διότι αὐτὸ ἤθελα.

   Delete
  2. Χαίρομαι ποὺ ἕνας προοδευτικὸς καὶ συνεπὴς νέος Ἕλλην δείχνει τὸν δρόμο τοῦ μέλλοντος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης στοὺς croulants,δηλαδὴ στὰ μονοτικὰ χούφταλα ποὺ τὸ 1982,σὰν πρόβατα, ἀμέσως ἀπεδέχθησαν τὴν μονοτονικὴ καταστροφή μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νὰ ἀποδέχεσαι τυφλὰ οἱαδήποτε κυβερνητικὴ ἀπόφασι ὥστε νὰ πίνῃς ἡσύχως τὸν καφέ σου στὸ μπαλκόνι. Κακόμοιροι, ἡ νέα γενεὰ σᾶς ἔβαλε ὑαλομάτια στὴν στραβομάρα σας! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. https://www.facebook.com/ekdoseisporeia/photos/pb.985493058224839.-2207520000.1531639120./1614410275333111/?type=3&theater

   Delete
 11. Περί αντικινεζικού τείχους, δεν αντιλαμβάνομαι πώς συμφέρει την ενεργεια αυτή, η Κουβεϊτοποίησις του Βαλκανο-Μικρασιατικού χώρου.

  Ίσα-ίσα όσα περισσότερα τα μικρά και ανίσχυρα "Κουβέιτ" τόσο μεγαλύτερη η πίεση στον Αφέντη να δώσει μόνος του τις μάχες. Αντιθέτως ελεγχόμενα μεν, ισχυρά δε κρατικά σύνολα, σαν την Ελλάδα και την Τουρκία (ιδίως εάν συμπορευθούν) αποτελούν άριστους συμμάχους διαμοιρασμού του βάρους της συγκρούσεως.

  Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι θα πάθουμε διαμελισμό ή θα καταστραφούμε. Κίνδυνος υπάρχει ναι, αλλά χρόνος για πειραματισμούς με νεογνά κρατίδια όχι. Πέραν αυτού, ανησυχία προκαλεί η εναντίωση σε πολιτικές φιλο-Αμερικανικές από τα καινούρια Εθνικιστικά καθεστώτα σε Αυστρία και Ιταλία. Η Ιταλία μόλις ακύρωσε 60 από τα 90 μαχητικά F-35 που θα παραλάμβανε, ενώ η Αυστρία προτιμά μία Γερμανοκρατική Εθνικιστική Ε.Ε. παρά μία Αμερικανορωσσική σύμπραξη.

  Γνώμη μου είναι ότι η Eλλάδα μονάχα οφέλη αποκωμίζει από όλα αυτά. Πάντως οιοσδήποτε κίνδυνος προέρχεται από Βαλκάνια και Ιταλία μεριά, όχι από την Τουρκία. Η ακύρωση της Ιταλικής παραγγελίας μας γεμίζει χαρά.

  ReplyDelete
 12. Περί της θεσπίσεως του 12ώρου από την τωρινή Αυστριακή κυβέρνηση, επιβεβαιώνεται κραυγαλέα το επιχείρημα που είχα εκφράσει σε διάλογό μου με τον "than kon" σε προηγούμενο άρθρο ότι ο στείρος αντι-ισλαμισμός υπέρ του Κεφαλαίου και του Καπιταλισμού και κατά των λαϊκών στρωμάτων και του σοσιαλισμού, αποτελεί μοναχα ένα μπάλωμα της Δυτικής ασθένειας που ονομάζεται κεφαλαιοκρατία.

  Προειδοποίησα ότι η Δύση εάν δεν αλλάξει μυαλά και τους μουσουλμάνους να κάψει, σύντομα θα σφαχθεί αναμεταξύ της σε φοβερούς ταξικούς εμφυλίους, διότι παραμένει κολλημένη στο 1918. Κινδυνεύει να ζήσει εκ νέου τον 20ο αιώνα από τον οποίο ως φαίνεται αδυνατεί τα μέγιστα να εξέλθει και ας παρήλθε χρονικά ένας αιών...

  ReplyDelete
 13. Η επικράτησις του καπιταλισμού στην Δύση έχει λάβει τόσο τρομακτικές διαστάσεις ώστε σε περίπτωση που δεν ανήκα στα ανώτερα αστικά στρώματα, με υψηλή μόρφωση και περιουσία, στα οποία αναγκαίος είναι και ένας παχυλός μισθός Ελβετικών προτύπων (προς συντήρηση της τωρινής περιουσίας και ίσως πιθανής επέκτασεώς της μελλοντικά), να επέλεγα χίλιες φορές την Ελλάδα ως τόπο διαμονής λόγω της ημι-καπιταλιστικής φύσεώς της, Οθωμανικών προτύπων.

  ReplyDelete
 14. Περί Καμμένου και Στρατού:

  https://hellasjournal.com/2018/07/ola-etoima-gia-tin-anavathmisi-ton-eidikon-dynameon-apomenei-i-ypografi-kammenoy/

  Τεράστιο το κέρδος για την Βόρεια Ελλάδα. Και ασφαλίζεται και αναβαθμίζεται.

  ReplyDelete
 15. Η εγχώρια Πινοσετική ακροδεξιά, ήδη από το 1900 φιλο-Γερμανικών τάσεων, αφού μας διέλυσε τον Μικρασιατικό Ελληνισμό με την απόλυτη αποτυχία της (λίγο έλλειψε να δώσει και την Δυτική Θράκη...αλλά επενέβησαν οι Βενιζελικοί), έδωσε την Κύπρο το 1974, το όνομα της Μακεδονίας και την Βόρειο Ήπειρο το 1992, ύστερα μετετράπη σε Gauleiter της Γερμανικής Βρυξελλοκρατίας και τώρα έχει καταντήσει πόρνη των Τούρκων με μοναδικό σκοπό την δικτατορική διακυβέρνηση της χώρας με Εθνικιστικό σανό χάριν των Τούρκων και των Γερμανών.

  Αυτά για την επικείμενη παρουσία της Ντόρας και του Αβρααμοπούλου στην τελετή του Έρντοαν!

  Πού μυαλό προφανώς ο Ελληναράς που είναι έτοιμος να τους ψηφίσει και πάλι.

  Για τον λόγο αυτό όποιος μάχεται την προδοτικότερη παράταξη της Ιστορίας, την ακροδεξιά ΝΔ, έχει την συμπάθεια και την ψήφο μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι, θα υποστηρίζουμε τους κατσαπλιάδες του PKK σαν τον Κουτσούμπα και τον Μιχαλολιάκο.

   Delete
 16. Ο τουρισμός είναι η μόνη σταθερή πηγή εσόδων που έχουμε. Δυστυχώς η ροζ αριστερά των συριζανέλ προτιμούν τους λαθρέποικους "επενδυτές".

  ReplyDelete