Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 28, 2017

339 - Ὁ κύκλος τῆς Ἱστορίας μᾶς ἐπανέφερε στὸ 1933

Δήλωση τοῦ JFK, τοῦ Κέννεντυ339 -  Ὁ κύκλος τῆς Ἱστορίας μᾶς ἐπανέφερε στὸ 1933

Σὲ οἱαδήποτε χώρα τοῦ πλανήτου ποῖος ἐνθυμεῖται τοὺς δημοσίους ἐν ζωῇ τιτλούχους; Ἡ νεολαία ἰδίως ποίους πολιτικοὺς ἐνθυμεῖται; Στὴν Ἑλλάδα ποίους ὑπουργοὺς τῶν τελευταίων 150 ἐτῶν ἐνθυμεῖται; Καὶ νὰ ἐνθυμεῖται ἀκόμη τὸν ἀποβιώσαντα τὸ 1936 Ἐλευθέριο Βενιζέλο, ἡ νεολαία τὸν ταυτίζει σήμερα μὲ τὸ ἀεροδρόμιο. Αὐτὸ τί σημαίνει; Ὅτι ὁ δημόσιος ἄνθρωπος εἶναι μέτριος καὶ ἀκριβῶς λόγῳ μετριότητος εἶναι δημόσιος. Κάτι σὰν πόρνος. Ἀφοῦ ἱκανοποίησες, νέε, μὲ αὐτόν, τὶς σεξουαλικές σου ἀνάγκες, τὸν ξεχνᾶς.

Τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ναπολέοντος, τοῦ Χίτλερ, τοῦ Στάλιν, τοῦ Μάο, γιατί σὲ κάθε γενεὰ ποῦ περνᾷ αὐξάνεται ἡ δημοφιλία των στοὺς νέους;  Ἀφοῦ περάσῃ ἡ ἀπαραίτητη περίοδος, μετὰ τὸν θάνατό τους, κατὰ τὴν ὁποία διαβιοῦν στὸ Καθαρτήριο, ὅπου καὶ σταδιακὰ στεγνώνουν ἐπάνω τους τὰ πτύελα τῶν ἐξοργισμένων πολιτῶν ἀπὸ τὰ ἀναπόφευκτα ἐγκλήματά τους, οἱ νέοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι μεγάλος χωρὶς μεγάλο ἔγκλημα εἶναι δυστυχῶς ἀδιανόητο, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο.

Τὸ 2017, μὲ Τρὰμπ καὶ Πούτιν, ἐπιστρέψαμε στὸ 1933. Ἐξεχάσθησαν οἱ Κλίντον μὲ τὴν Μόνικα καὶ Γιέλτσιν μὲ τὴν βότκα; Ἐξεχάσθησαν τὰ ποταπὰ ἐγκλήματα τῶν μετρίων αὐτῶν πολιτικῶν, καλυμμένα μὲ τὴν ἄφθαστη ὑποκρισία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ πολιτικοῦ ὀρθοῦ. Ἐπανῆλθαν οἱ ἥρωες.

Ὁ βρεταννὸς ἱστορικὸς συγγραφεὺς Thomas Carlyle  (1795-1881) ἔγραψε, τὸ 1840, στὸ βιβλίο του περὶ ἡρώων: «Ἀνακαλύψατε σὲ οἱαδήποτε χώρα τὸν ἱκανώτερο ἄνθρωπο. Ἀνυψώσατέ τον στὴν ὑπερτάτη θέση καὶ εὐλαβῆτε τον πιστά. Ἔτσι θὰ ἔχετε μία τελεία κυβέρνηση γιὰ τὴν χώρα αὐτή. Κάλπες, βουλευτικὴ εὐγλωττία, ψηφοφορία, οἰκοδομὴ συντάγματος ἤ ἄλλοι μηχανισμοί, οὔτε κατὰ κεραίαν δὲν δύνανται νὰ τὴν βελτιώσουν. Εἶναι τὸ τέλειο κράτος, μία ἰδανικὴ χώρα».

Πόσες φορὲς ἀκούσαμε γιὰ προσπάθεια δολοφονίας τοῦ Πούτιν; Ἤδη ἀκούσαμε δύο φορὲς κάποιους νὰ δηλώνουν ὅτι θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ δοῦν τὸν Τρὰμπ νεκρό. Τὸ 1933 ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία ὁ Χίτλερ. Σεισμός, ὄχι μόνον στὴν Γερμανία, ἀλλὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Εἶχε προηγηθῆ τὸ 1929, ἡ παγκοσμία οἰκονομικὴ κρίση. Καὶ τώρα, τὸ 2017, ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία στὶς ΗΠΑ ὁ Τράμπ. Εἶχε προηγηθῆ νέα παγκοσμία οἰκονομικὴ κρίση.

Ὁ Χίτλερ εἶχε τείνει χεῖρα συμμαχικὴ στὸν Στάλιν ποὺ εἶχε συθέμελα ἀναμοχλεύσει τὴν Ῥωσία. Σὲ μερικὰ χρόνια οἰκοδομοῦν μαζὶ ἕνα ἀτσάλινο σύμφωνο, ποὺ ἐπεκτείνεται  στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἰαπωνία, μὲ στόχο νὰ κατατροπώσουν μὲ πόλεμο τὶς καπιταλιστικὲς Δημοκρατίες τῆς Δύσεως. Φασισμὸς καὶ κομμουνισμός, ὑπὸ μορφὴν ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, συνεπαίρνουν τὰ πλήθη σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη καὶ ἀκόμη ὁ Φὸρντ στὶς ΗΠΑ χαιρετᾷ ἐνθουσιωδῶς τὸν Χίτλερ.

Καὶ ὅμως ἔχασαν. Γιατί; Διότι ὁ Χίτλερ παρεσύρθη ἀπὸ τὸ ἀλόγιστο μῖσος του κατὰ δύο λαῶν ποὺ ἐθεώρει κατωτέρους: τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Σλαύους. Προσεπάθησε νὰ τοὺς ἐξοντώσῃ καὶ αἰφνιδίως ἐπετέθη κατὰ τοῦ συμμάχου του Στάλιν τῆς ἀπεράντου Ῥωσίας καὶ ἔχασε. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1953, ὁ Στάλιν ἐδηλητηριάσθη, ὁ Χρουστσὼφ ἀπεκαθήλωσε τὸ ἀνάστημά του καὶ ὁ Γκορμπατσὼβ ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολή. Τὸ 1992,  ὁ ἀμερικανὸς καθηγητὴς Φουκουγιάμα, συνεπικουρούμενος ἀπὸ πλῆθος ἐνθουσιωδῶν τρωκτικῶν τοῦ ἀπανταχοῦ Κολωνακίου, ἐξήγγειλε τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας τῶν ἡρώων καὶ τὴν ὁριστικὴ προσήλωση τοῦ σύμπαντος στὸν φιλελεύθερο καπιταλισμό.

Ἐκύλισε μία γενεὰ ἀφορήτου ἐκμεταλλεύσεως τῶν σωμάτων καὶ τῶν ψυχῶν τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν αὐτοῦ ἐξοχότητα τὴν μετριότητα τοῦ πολιτικοῦ ὀρθοῦ καὶ ἐπανῆλθε ὁ τρόχος, πάλι στὸ ἴδιο μέρος: 1933. Ἦταν τὸ 2017. Σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν διάρκεια, τὰ νειᾶτα, ἐνῷ ἐπεβιβάζοντο στὸ ἀεροδρόμιο Ἐλευθέριος Βενιζέλος, χωρὶς νὰ συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ χωρὶς νόημα γι’αὐτοὺς ὄνομα, ἐπαθιάζοντο γιὰ Χίτλερ καὶ Στάλιν, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν θυμάτων των. Τοὺς ἔλεγαν ὅτι ὁ Χίτλερ εἶχε θανατώσει περὶ τὰ 8 ἑκατομμύρια, ὁ Στάλιν 20 ἑκατομμύρια καὶ ὁ τρίτος καὶ καλύτερος, ὁ Μάο, 60 ἑκατομμύρια. Καὶ τί μὲ αὐτό; Ἦσαν ἥρωες. Μυστήριο τῆς νεανικῆς ψυχῆς!

Ὁ Τρὰμπ, ὡς σίφων, ἀνέβηκε στὸν θρόνο στὶς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 2017. Καὶ ἤδη ἐτοιμάζει ὁλοταχῶς ἐξοντωτικὸ πόλεμο κατὰ τῆς Κίνας, τείνοντας τὸ ἀτσάλινο χέρι του φιλίας πρὸς τὴν Ῥωσία, τὴν Ἀγγλία, τὴν Γαλλία καὶ πρὸς ὅλους τοὺς λαοὺς ποὺ περιστοιχίζουν τὴν Κίνα, δηλαδὴ τὴν Ἰνδία, τὴν Ταϊουὰν καὶ τὴν Ἰαπωνία καὶ ἀργότερα τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς σιΐτες, γιὰ νὰ ἀποκρούσῃ τὴν σουννιτικὴ συμμαχία μὲ τὴν Κίνα.
Ὁ Τρὰμπ, ἐὰν δὲν δολοφονηθῇ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Χίτλερ, θὰ κερδίση. Γιατί; Διότι δὲν θὰ ἐπαναλάβῃ τὰ δύο θανάσιμα λάθη τοῦ γερμανοῦ ἡγέτου. Θὰ ἔχη στὸ πλευρό του τοὺς Ἑβραίους, τὸ Ἰσραήλ, καὶ τοὺς Σλαύους, τὴν Ῥωσία. Φυσικὰ καὶ τὸ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα ποὺ θὰ προκαλέσῃ θὰ ἐξουδετερώσῃ δισεκατομμύρια, ἀλλὰ ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ Μάο, ὁ πλανήτης θὰ ἐπιβιώσῃ, χάρι στὸ πνεῦμα τῆς νεολαίας τοῦ ἀφθάστου ῥομαντισμοῦ. Διότι αὐτὸ ποὺ ἀπεχθάνονται ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ νειᾶτα, αὐτὸ ποὺ ἀπεχθάνετο ὁ αὐτοκτονήσας Μαϊακόβσκι, εἶναι ἡ μετριότητα τῶν πολιτικῶν καὶ κουλτουριαραίων τοῦ Κολωνακίου... καὶ ἄς καταλείξῃ αὐτὸ στὸν θάνατο!

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         29 Ἰανουαρίου 2017

171 comments:

 1. Εύγε!

  https://www.youtube.com/watch?v=YAkkhqOVDQc

  Εκεί θα ανταμώσουμε!

  Το ήξερα ότι η ζωή αυτή ήταν...πουτάνα από την αρχή!

  Αλλά τουλάχιστον το τέλος θα είναι ισάξιο Ιερείας και όχι τσούλας του πεζοδρομίου.

  Υ.Γ. Το λεξιλόγιο διόλου τυχαίο είναι. Δεν δύναμαι σήμερον να είμαι...grammatically correct.

  ReplyDelete
 2. Πάντως εάν είχαν νικήσει οι δύο Προφήτες, Χίτλερ και Στάλιν σήμερον η ανθρωπότης θα είχε φτάσει σίγουρα στα Άστρα και σε άλλους πλανήτες, ενώ χάριν του αντιδιαφωτιστικού Εθνικοσοσιαλισμού, το αρχαίο Σπαρτιατικό πνεύμα θα κυριαρχούσε παντού.

  Ρωτά ο πατήρ μου, καθώς βλέπουμε στην Ελβετική τηλεόραση τον Πόλεμο του Ειρηνικού:

  "Μα πώς εκφυλίσθηκαν έτσι τρομερά οι κάποτε γενναιοτάτοι Ιαπωνέζοι; Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ"

  Λόγω Φιλελευθερισμού του απαντώ.

  Η λέρα του Φιλελευθερισμού είναι εμετικής φύσεως.

  Σε κάνει να φοβάσαι το αναπόφευκτο λόγω αστισμού, τον θάνατο.

  θάνατος ή Θάνατος λοιπόν;

  Απλή νέκρωσις των κυττάρων ή αρχέγονη κοσμική δύναμις, μονοπάτι προς την επόμενη στάση της Υπάρξεως;

  Και τελικώς το εξής ερώτημα:

  Δεν είναι ντροπή να δηλώνεις άθεος και Τιμή να δηλώνεις θρησκευτικός οπαδός του Θανάτου;

  Ο τελευταίος εξάλλου είναι κάτι το αναπόφευκτο και...υπαρκτό.

  Ο μόνος τρόπος να νικήσεις τον Θάνατο είναι να αποδεχθείς την ολότητά του, όπως οι Ορθόδοξοι μοναχοί και...τα Ες-Ες. Ιδού η λειτουργία σε αμφότερες περιπτώσεις της νεκροκεφαλής/Totenkopf.

  ReplyDelete
 3. Καθηγητά εάν δολοφονηθεί ο Τράμπ τί πιστεύετε θα γίνει;

  Εμφύλιος στις ΗΠΑ ή...Δημοκρατική(κόμμα) πολιτική κατά Ρωσίας;

  Απαντήστε παρακαλώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΔΓ/ΔΑ λογικά η "απάντηση".

   Delete
  2. "Μάχαιραν ἔδωκας, μάχαιραν θὰ λάβῃς". Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἶπε μὲ ἀγάπη, καὶ μὲ ἀγάπη εἶπε τὸ "Λάβετε φάγετε, τοῦτο ἐστι τό Σῶμα μου...Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστί τό Αἷμα μου". Δὲν τἆπε ἀπὸ χαιρέκακο ὀρθολογισμό. Τὰ εἶπε διότι ἔβλεπε πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ κάνουνε οἱ ἄνθρωποι μέσα στὴν ἀπελπισία τους ὅτι τοῦς ἔχουνε στερήσει τὴν αἰώνια ζωή καὶ σπαρταράνε ἀπὸ τὸ μπουμπουνισμένο τους κεφάλι ποὺ καταδικάζει τὴν εὐτυχία σὰν μὴ λογικὸ πράγμα. Τὸ νὰ σκοτώνονται μιλλιούνια ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ καθενός (διότι βέβαια οἱ Μεγάλοι Δολοφόνοι εἶναι ἀπλὼς ἠθοποιοί ποὺ δανείζουν τὸ ὅνομά τους στὸν θίασο τῆς ἐξουσίας, ἀρκεῖ κανεὶς νὰ διαβάσῃ τὸ Πόλεμος καὶ Εἱρήνη) τοῦς φαίνεται πολύ λογικό, διότι εἶναι ἕνα φράγμα ποὺ ἐμποδίζει τὸ ποτάμι τῆς σκέψης νὰ περάσει τὶς Πύλες τῆς Ἀθλιότητος καὶ νὰ βρέξῃ τὸν κῆπο τοῦ Παραδείσου.

   Delete
 4. Εχω μια απροσδιόριστη ,όμως έντονη αίσθηση,οτι η Αμερική θα επιδείξη σύντομα την νέα υπερτεχνολογία της,σοκάροντας μέχρι παραλησίας τους πάντες.
  Εθελοντικά οι υπόλοιπες χώρες θα αποσύρουν τα πυρηνικά τους,που θα θεωρούνται πλέον άχρηστα και πρωτόγονα,μόνο και μόνο για να εξευμενήσουν τους Αμερικανούς.
  Μάλλον η Κίνα θα πέσει χωρίς ν΄ανοίξει μύτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι πραγματικά μοναδικό το πώς κάθε ύπαρξη ανεξαρτήτως επιπέδου ή Αξίας με μανία και με χίλιες δύο φαντασιώσεις αποπειράται να ξεγελασθεί για τον αναπόφευκτο Θάνατο της...

   Και άκρως φυσιολογικό.

   Delete
  2. να ξεγελασθεί για τον αναπόφευκτο Θάνατο της... διαβάζεται διπλά αὑτό. πχ. νὰ ξεγελασθῇ ΟΤΙ θὰ πεθάνῃ.

   Delete
 5. Oἱ ἥρωες μετατρέπονται σὲ ἀγίους ὄταν η οἰκονομία μετατρέπεται σὲ θέαση. Ὄταν ἀντιθέτως ἡ θέαση μετατρέπεται σὲ οἰκονομία (τὸ λεγόμενο θέαμα τῆς πολιτικῆς, τσίρκο, θίασος ποικιλιῶν) οἰ ἅγιοι γίνονται σαποῦνια μαζὶ μὲ τοὺς Ἑβραίους. Ὁ φαῦλος αὐτὸς κῦκλος τῆς ἱστορίας (θεωρία καὶ πράξη, οἰκονομία καὶ πολιτική, ποὺ μοιάζει μὲ βαρετὸ βαριετέ μὲ δύο ἠθοποιούς νὰ παίζουν ἐναλλάξ τον Πλούσιο καὶ τὸν Φτωχό, τὸν Βλαντιμίρ καὶ τὸν Ἐτραγκόν, τὸν Πότζο καὶ τὸν Λάκυ, δὲν σπάει ποτέ καὶ ὁ Γκοντό δὲν βγαίνει ποτὲ ἐπὶ σκηνῆς διότι ἔχει ἄλλες δουλειὲς νὰ κάνει.

  Οἱ νέοι βιαζονται νὰ γεράσουν ἰσχυριζόμενοι πάνω στὸ ναζιστικὸ ἀεροπλάνο τῆς Ὀλυμπιακῆς ποὺ τοὺς πάει γραμμὴ στὸ κρεματόριο ὄτι ἀνακάλυψαν πὼς εἶναι ὁ κόσμος. Χαίρω πολύ. Ἑπειδὴ ὅμως θέλουν νὰ πάρουνε τὸ Νόμπελ καὶ νὰ γίνουν ἤρωες τῆς ἐπιστήμης ἀντὶ νὰ γίνουν ἥρωες γίνονται κόπανοι. Διότι πολὺ ἀπλὰ ἡ θέαση εἶναι ὁ κοσμος, καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔχει κανείς εἶναι νὰ κάτσει σταὐγά του.

  ReplyDelete
 6. Υγ2. Κωνσταντινουπολίτη, λίγη ὑπομονὴ ἀκόμη καὶ τὰ βασανα σου τελειώνουν. Ὁ Τρὰμπ θὰ σὲ ἀπελευθερώσῃ ἀπο τὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοῦ Νταβὸς ποὺ βρίσκεσαι κλεισμένος, καὶ θὰ βγάλῃς τὸ περιβραχιόνιο μὲ τὴ σβάστικα καὶ τὸ κολλητὸ σορτσάκι καὶ τὶς γαλότσες τῆς Βέρμαχτ, ποὺ σὲ πνίγουν καὶ κοντεύουν νὰ σοῦ κόψουν τὴν κυκλοφορία. Θὰ γυρίσῃς στὴν Ἑλλαδα σὰν τὸν Ζαχαριάδη, μὲ ἀγγλικὸ αἐροπλάνο, καὶ θὰ ἐμφανιστῇς στὴν Βασιλίσσης Ὅλγας, ἐπάνω σὲ ἰνδιάνικο φαρί, σὰν τὸν Καοῦτσο Κῶτσο τοῦ Χάρρυ Κλύνν. "Ποὺ τοῦ τὄχε δώσῃ γιὰ νἄρθει [;]φίξ, ὁ Ἑλβετὸς τοξότης Γκιγιωμτελλίξ".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχεις δει τα σκίτσα:

   What people think I do,

   what my father thinks I do,

   what my friends(Kamaraden) think I do,

   what society thinks I do,

   what I really do

   ?

   Delete
 7. ....Σοβαρὰ τώρα. Οἱ παραπάνω τρείς κύριοι, Χίτλερ, Στάλιν, Μάο, ἦταν καθόλα ἀξιοπρεπεῖς κύριοι ποὺ δάνεισαν τὸ ὄνομά τους στὶς ἀντίστοιχες χῶρες τους, Γερμανία, Ῥωσσία καὶ Κίνα, ὄταν αὐτὲς εὐρέθησαν σὲ ἔκτακτες συνθῆκες καὶ ἔκαναν τὴν θυσία ποὺ κάνει κάθε ἀξιοπρεπὴς κύριος ποὺ διαβάζει στὴν Καθημερινή "ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ".

  Τὰ τριάντα ἑκατομμύρια τοῦ Μάο καὶ τὰ προσεχὴ τριάντα... δισεκατομμύρια θύματα τοῦ ἐπομένου ἀξιοπρεποῦς κυρίου εἶναι ἀπλῶς ἡ μικρή, ἐλάχιστη θυσία ποὺ χρειάζεται ἕνα κράτος.

  Ὁ χριστιανισμὸς δὲν σοῦ ζητᾷ νὰ ἀγαπήσῃς τὸν Χίτλερ, τὸν Στάλιν καὶ τὸν Μάο. Σοῦ ζητᾷ νὰ ἀγαπήσῃς ἕναν μιγά, διασταύρωση Πακιστανοῦ καὶ Ῥωσσοπόντιου, 67 ἐτῶν, μὲ δερματικὴ ἀσθένεια, ῥακένδυτο, πυορροοῦντα, ποὺ βρωμᾷ ἀπὸ σωματικὲς ἐκκρίσεις παντὸς εἶδους, οὔτε πέντε λεπτὰ ἀφότου ἄνοιξε τὸ λαρύγγι ἑνός βρέφους πέντε μηνῶν. Ὅσο οἱ Ἕλληνες δὲν θἄχουν συνειδητοποιήσῃ ὅτι αὐτὸ ζητᾷ ὁ Χριστιανισμὸς θὰ παραμείνουν λαὸς καθυστερημένος καὶ κολλημένος ὄχι στὸ 1933 ἀλλὰ στὸν Τρωικό πόλεμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ήρεμα λίγο. Τό ΄χουν καταλάβει. Το θέμα δεν είναι να το καταλάβεις διανοητικά, όσο να το εφαρμόσεις. Αυτά σου έχω ξαναξηγήσει ότι είναι αργές διαδικασίες μέσα στο χρόνο. Δεν είναι ιδεολογία ο Χριστιανισμός για να ζητάς κάτι εδώ και τώρα, άμεσα να γίνει. Έχει πάντα την εσχατολογική προοπτική, την προοπτική του μέλλοντος. Για αυτό και δεν συμβαδίζει με ένα κράτος. Το κράτος σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Είναι ένας νεωτερικός οργανισμός, ένα κράτος. Μη ξεχνάς, ότι τα έθνη - κράτη εμφανίζονται στην ουσία μετά την Γαλλική επανάσταση 1789. Στα Βαλκάνια, την δική μας γεωγραφική περιοχή, ιδιαίτερα από το 19ο αιώνα και μετά, με μπροστάρη την ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν αξιολογώ την κατάσταση, απλώς αναφέρω γεγονότα. Έχουμε μπροστά μας ένα νεωτερικό φαινόμενο που λειτουργεί με συγκεκριμένους μηχανισμούς. Παίζουμε τα τελευταία μας χαρτιά για να το κρατήσουμε ζωντανό αυτή τη στιγμή, αγχωνόμαστε, το καταλαβαίνεις; Καιγόμαστε. Δεν είναι αυτονόητη η ύπαρξη ενός κράτους. Είναι μία πολιτική κατάσταση που δεν υπήρχε πριν, και κανείς δεν διαβεβαιώνει ότι μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον.

   Δεν μπορεί λοιπόν να συμβαδίζει η Εκκλησία με το κράτος. Το κράτος θέλει ηθικούς πολίτες αποκλειστικά για το δικό του συμφέρον που να εκπληρώνουν τους Χ 10 σκοπούς που το συμφέρουν. Το (δυτικό) κράτος δεν ασχολείται με την διδασκαλία της Εκκλησίας. Ούτε αυτό μην το ξεχνάς.
   Στην Ελλάδα βέβαια ασχολείται το κράτος και καλά κάνει λέω εγώ, μήπως φωτιστούνε κάποτε.

   Θέλω να σου πω ότι όλα είναι ρευστά, ειδικά για τα σύγχρονα κράτη. Μην τα κρίνεις στατικά. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι αλλαγές είναι αργές στο χρόνο, διότι ακόμα δεν βρισκόμαστε στην μεταβατική περίοδο από τα έθνη – κράτη στις ανοιχτές οικουμενικές προεθνικές κοινωνίες. Αυτή η αλλαγή έρχεται στο μέλλον και θα είναι αναπόφευκτη. Δεν βρισκόμαστε όμως ακόμη στην περίοδο της μετάβασης, ώστε οι αλλαγές να είναι ταχύτερες. Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο που το παλαιό (έθνος κράτος) αντιστέκεται πεισματικά, παίζει τα τελευταία του χαρτιά για να κρατηθεί ιδεολογικά στην επιφάνεια και να αποδείξει με αυτόν τον τρόπο την «αξία» του για να λύσει τα προβλήματα ενός σύγχρονου ανθρώπου.

   Delete
  2. Το “Ευαγγέλιο λέει:
   “πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ἀὐτούς, ἀγάγε ὦδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου”. (Λουκ.ΙΘ.27)
   Άρα αυτό που γράφεται δεν ισχύει.

   Delete
  3. Σωστά Δόκτωρ Παπ.

   Και ύστερα σου λενε η Τζιχάντ οφείλεται στους Άραβες...

   κολοκύθια, όπως και το τεσπίχ(κομποσχοίνι και μετεπειτα κομπολόι) από εμάς τα πήρανε ολα και φτιάξανε το Ισλάμ, που είναι παρακλάδι του Ρωμαίηκου πολιτισμού αρέσει δεν αρέσει.

   Και να μην ξεχνούμε φυσικά τον πρώτο Oberkommandant των Parabolani SS, τον Herr Kyrill.

   Delete
  4. Ὦπα. Αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία περίοδος μιᾶς παραβολῆς, ὄχι ἄμεση ῥήση τοῦ Ίησοῦ. Ὁ ὁμιλητὴς διὰ στόματος Ἰησοῦ εἶναι "ἄνθρωπός τις εὐγενής".

   Delete
  5. Ὅσο γιὰ αὑτὸ ποὺ λέει ὁ Γιάννης, μιὰν αἴσθηση ἐπείγοντος νομίζω μεταφέρει ὁ Ἰησοῦς παντοῦ. "Μετανοεῖτε - ἤγγικεν γαρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν". Ὅχι, νομίζω ὅτι κάνεις λάθος, Γιάννη. Δὲν εἶναι τὸ κράτος νεώτερο τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀλλὰ παλαιότερο. Ἡ δὲ ἐκκλησία, στὴν ὁποία συνεχῶς ἀναφέρεσαι σὰν νὰ ἦταν κάτι διακριτὸ ἀπὸ τὴν θρησκεία, εἶναι εἴτε κρατικὴ εἴτε χριστιανικὴ ἀναλόγως τῆς πίστης τοῦ ἀτόμου, καὶ ΟΧΙ ἀναλόγως τῆς ἱερότητας τῆς ἐκκλησίας.

   Delete
  6. Ιωάννης....''Δεν είναι ιδεολογία ο χριστιανισμός για να ζητάς,κάτι εδώ και τώρα άμεσα να γίνει.''
   Ας περιμένουμε λοιπον δυό τρείς χιλιάδες ΄χρόνια ακόμη.Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι.

   Delete
  7. Dr. Pap αυτό το εδάφιο είναι από το τέλος μιας παραβολής που αφηγείται ο Χριστός. Διάβασε όλη την παραβολή.

   Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπε παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλὴμ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι· εἶπεν οὖν· ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι. οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς ἔδωκε τὸ ἀργύριον, ἵνα ἐπιγνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο. παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων· κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς. καὶ εἶπεν αὐτῷ· εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε! ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων· κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησε πέντε μνᾶς. εἶπε δὲ καὶ τούτῳ· καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. καὶ ἕτερος ἦλθε λέγων· κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ· αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγεις ὅθεν οὐ διεσκόρπισας. λέγει αὐτῷ· ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι ἐγώ, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισα· καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτό; καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν. ἄρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. καὶ εἶπον αὐτῷ· κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.

   Άρα είσαι αιρετικός και αλλοιώνεις σκόπιμα την Γραφή για να ικανοποιήσεις δικά σου ιδεολογήματα.

   Delete
  8. Όταν λέω ότι είστε αιρετικοί το εννοώ, δεν κάνω πλαάκα.

   Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Αποκόπτει ο dr.Pap μία φράση, που ο μέσος αναγνώστης δεν έχει υπόψη, εκμεταλλεύεται την άγνοια του αναγνώστη και προσδίδει σε αυτή τη φράση κύρος, ενώ την φορτίζει αρνητικά αποδίδοντάς την στο Χριστό, ώστε να δείξει στον μη έχοντα γνώση να δείτε τι λέει ο Χριστός, να σφάξουμε τους εχθρούς μας. Ενώ η φράση χρησιμοποιείται στα πλαίσια μιας διδακτικής παραβολής. Με τέτοιοες απατεωνιές λειτουργούν οι αιρετικοί όλων των εποχών κοροϊδεύοντας τον εαυτό τους και τους άλλους.

   Delete
  9. Κωνσταντή, το νόημα της φράσεως είναι ξεκάθαρο γιατί να το παραμορφώνουμε;
   Ιωάννη, εσύ έλεγες πως δεν θα μου ξαν'απαντήσεις.Πρώτον.Διαστρεβλώνεις το νόημα της προτάσεως με βάση τα θρησκευτικά σου πιστεύω που θες να τα επιβάλλεις στους άλλους. Εγώ δεν είπα ούτε ότι διαφωνώ ούτε ότι συμφωνώ με το χωρίο.
   Δεύτερον, εύκολα αποδεικνύεται ότι έχεις άδικο, διότι εάν ήθελα να διαστρεβλώσω το νόημα της φράσεως δεν θα έδινα παραπομπή.Έπειτα, πιστεύω ότι η πλειοψηφία που μπαίνει στην ιστοσελίδα του Κ.Καθηγητή το έχει διαβάσει.

   Delete
  10. Εἶναι ξεκάθαρο τὸ νόημα τῆς περικοπῆς, δρ. Πᾶπ. Ἡ φράση ἀνήκει σὲ μιὰ παραβολή. Εἶναι σὰν νὰ λέτε ὅτι τὴν φράση Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα
   τὴν εἶπε ὁ Σοφοκλὴς καὶ ὄχι ἡ Ἀντιγόνη.

   Delete
 8. “Ὅτι ὁ δημόσιος ἄνθρωπος εἶναι μέτριος καὶ ἀκριβῶς λόγῳ μετριότητος εἶναι δημόσιος. Κάτι σὰν πόρνος. Ἀφοῦ ἱκανοποίησες, νέε, μὲ αὐτόν, τὶς σεξουαλικές σου ἀνάγκες, τὸν ξεχνᾶς.”
  Δεν γίνεται να συμφωνούνε περισσότερο Κ.Καθηγητά. Γιαυτό πρέπει να καταργηθεί το δημοσιο ολοκληρωτικά στην Ελλάδα.
  Να δουλεύουνε, να αξιολογούνται, και αν δεν παράγουν να απολύονται.
  http://www.pronews.gr/portal/20170128/world/eyropaiki-enosi/56/o-presveytis-ton-ipa-stin-ee-xanaktypa-voithisa-sto-na-dialythei-i
  Είδαμε λοιπόν τον πρέσβη των ΗΠΑ στην ΕΕ να λέει ότι έχει διαλύσει την ΕΣΣΔ, και θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και στην Ε.Ε.
  Τρομερές δηλώσεις-εδώ διαλύσαν ένα τεράστιο στρατιωτικό καθεστώς, της 3ή αυτοκρατορία σε έκταση, και δεν θα αφανίσουν τους τενοκράτες της Ε.Ε.;
  Πόσο ανόητοι οι εγχώριοι Γραικύλοι να πληρώνουν φόρους στο Γερμανικό πτώμα. Όλα τα νέα διατάγματα του Τραμπ είναι καθαρά Καπιταλιστικά, γιαυτό και ήδη έχει αρχίσει να ανεβαίνει η Αμερική. Ο άνθρωπος είναι τρομερός.
  Έχουμε 3 ηγέτες στην παγκόσμια σκακιέρα. Τον πλανητάρχη Τραμπ, τον εκπληκτικό Νετανιάχου και φυσικά 3ό τον Πούτιν.Η εποχή των προσωπικοτήτων είναι και πάλι εδώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε πάλι μανία με το δημόσιο!

   Αχ ρε Δόκτωρα! Όλα τα αναλύεις γραικυλικά δηλαδή βάσει του ελλαδιστάν.

   Delete
  2. Το να λειτουργεί κάτι σωστά είναι θέμα αποδοτικότητας και όχι αρχών. Όπως ένα ρολόϊ που δείχει την ώρα αν είναι καθυστερημένο δεν μας κάνει, αλλά χρειαζόμαστε την ώρα στην κοινωνία. Το Δημόσιο πρέπει να αναβαθμιστεί σε Δημόσιο του Δήμου, εννοώ της τοπικής κοινωνίας και όχι της κεντρικής εξουσίας. Η Ελλάδα πλήττεται σήμερα και από την μεγάλη ανικανότητα του Δημοσίου, υπηρεσίες, Εφορία, ΔΕΚΟ κ.α.

   Αλλα θέλω να μου απάντησεις,

   παράδειγμα Energa - Hellas Power. Ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή ηλεκτρικής τάσεως σε οικίες.
   Κατηγορούνταν για την ανύπαρκτη αντάποδοση του χαρατσιού στο ΔΗΜΟΣΙΟ ύψους 250 εκατομμυριων ευρώ.
   1. Ήταν οι παραπάνω εταιρείες δημόσιες;
   2. Τι διαφορά έχουν από την ΔΕΗ (όχι συγκεκριμένα αυτές αλλά όλες οι ιδιωτικές);
   3. Γιατί ο Βορίδης ανάλαμβε την υπεράσπιση τους, ένας βουλευτής, ένας άνθρωπος με δημόσια αξιώματα;

   ΘΑΝΑΣΗΣ

   Υ.Σ. ἕσσεται ἦμαρ

   Delete
  3. "Έχουμε 3 ηγέτες στην παγκόσμια σκακιέρα. Τον πλανητάρχη Τραμπ, τον εκπληκτικό Νετανιάχου και φυσικά 3ό τον Πούτιν.Η εποχή των προσωπικοτήτων είναι και πάλι εδώ."

   Εδώ είσαι πολύ σωστός. Θα έβαζα και την Λεπέν μέσα και τον Φάρατζ αλλά και τον Ερντογάν. Και ο Άσαντ αξίζει συγχαρητηρίων διότι εάν δεν διοικούσε σαν Μπααθιστής Φασιστής, η χώρα του θα είχε γίνει φρούριο της Αλ-Νούσρα από πολλού ενώ οι Ελληνωρθόδοξοι της Συρίας θα είχαν σφαγιασθεί με πολύ άσχημο τρόπο.

   Delete
  4. Ανώνυμε. Η αποδοτικότητα επηρεάζεται από τον θεσμό και τις αρχές (εάν υπάρχουν). Στο δημόσιο δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Συνεπώς πρέπει να καταργηθεί.
   Κωνσταντινουπολίτη συμφωνώ ότι ο Φάρατζ έκανε καλό στην Αγγλία.Ο Ερντογάν αντιθέτως καταστρέφει την τουρκία και η Λεπέν-προς το παρόν- είναι μόνο λόγια.

   Delete
  5. Κάθε ανομοιογενές σύνολο όπως η Τουρκία είναι αναπόφευκτο να διαλυθεί.

   Και η Βρετανία μελλοντικά λόγω SNP.

   Delete
 9. Δὲν θὰ μᾶς γλιτώσῃ ὁ Τρὰμπ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς τραπεζίτες. Θυμηθεῖτε, ὦ Ἕλληνες. Σὲ μᾶς ὁ πόλεμος ἄρχισε ἐκεὶ ποὺ στοὺς ἄλλους τελείωσε, μὲ τὸν Σκόμπι καὶ τὸν Βὰν Φλήτ. Μὴν ξεχνᾶτε τόσο εὔκολα τὰ τῶν παππούδων σας, γιατἰ θὰ τὰ βρεῖτε μπροστά σας.

  ReplyDelete
 10. Ο Φίλιππος ο β' ήτο αυτός που κατέστησε την Μακεδονία ΥΠΕΡΔΎΝΑΜΗ.Αυτός ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΙΚΕ την ένωση ολων των Ελλήνων ,ενάντια στην Περσική απειλή.Αυτός επέβαλλε-επέτυχε την ΕΝΩΣΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αυτός δημιούργησε τις προυποθέσεις για την Ασιατική εκστρατεία.
  Ο Φίλιππος εστειλε τα πρώτα στρατεύματα ,που είχαν ήδη περάσει τα στενα και ευρίσκοντο εντός Ασίας,οταν συνέβη η δολοφονία του.
  Την ''δουλειά''βέβαια την τελείωσε ο Αλέξανδρος.Πολύ πιθανόν να ημπορούσε να την τελειώσει και ο Παρμενίων ή ο Κρατερός ή κάποιος άλλος εκ των στρατηγών.
  Αδικη η Ιστορία,δέν ονόμασε Μέγα τον Φίλιππο ακολουθώντας την ''κοινήν γνώμην''ότι Ο Αλέξανδρος ητο ο Μέγας των γεγονότων.
  Ο Χίτλερ,ο Στάλιν,ο Μάο,δεν είναι ακόμη ιστορικά πρόσωπα.Η Ιστορία θα τους κρίνει αργότερα ,όταν πάψει η επιρροή αυτών των προσώπων να θολώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.Είναι νωρίς.
  Φιλικά.....Βεροιεύς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Φίλιππος είναι αδικημένος αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο Αλέξανδρος δεν είναι Μέγας.

   Delete
 11. YΓ. Δρ. Πᾶπ, ὄταν τελείωσε ὁ πόλεμος γιὰ μᾶς καὶ φύγανε οἱ Γερμανοί, τὸ ΕΑΜ ἦταν καλῶς ἤ κακῶς σχεδὸν ἐθνικὸ κόμμα καὶ ὁ ΕΛΑΣ σχεδὸν ἐθνικὸς στρατός. Μὲ τὴν συγκατάθεση τῶν τριῶν τότε πλανηταρχῶν καὶ ἐν μίᾳ νυκτί ὅλοι αὐτοὶ γίναν παράνομοι. Ἡ ἐποχὴ τῶν προσωπικοτήτων εἶναι ἡ ἐποχὴ τῶν πολέμων. Μὲ συγχωρεῖτε ἀλλὰ νὰ τὴ βράσω.

  ReplyDelete
 12. Υγ2. Ἡ τότε συμφωνία Τράμπ-Ποῦτιν ἴσχυσε ΓΙΑ τὴν ἐλλάδα καὶ ὄχι ΜΕΣΑ στὴν Ἑλλάδα. ΜΕΣΑ στὴν Ἑλλάδα ἴσχυσε ἡ συμφωνία Τράμπ-Μέρκελ. Καὶ τότε ὑπῆρχαν σὰν καὶ σᾶς ἄνθρωποι ποὺ ἔλεγαν νὰ διαλυθεῖ τὸ δημόσιο - τὸ δημόσιο ἦταν ἐν πολλοῖς τὸ ΕΑΜ καὶ τὸ ΕΕΑΜ, δηλ. ἡ ἀλληλοβοήθεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ κρίσιμες στιγμές - καὶ σήμερα πάλι ἐσείς λέτε νὰ πεταχτοῦν στὸν δρόμο οἱ καταθέσεις τοῦ κοσμάκη ποὺ τίς μάζευε μιὰ ζωὴ μὲ ἰδρῶτα καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ὑπάρχουσα νομοθεσία. Νὰ ψοφήσουν οἱ γέροι, οἱ ἄρρωστοι κ.λπ. Ἑσεὶς καθόλου δὲν ζητᾶτε κατάργηση τοῦ Δημοσίου. Θέλετε νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ Δημόσιο τοὺς ἄλλους καὶ νὰ μπεῖτε ἐσείς, μὲ ὅλον τὸν σεβασμό. Δημόσιο εἶναι ἡ κοινωνία καὶ ἰδιώτης εἶναι μόνο τὸ κράτὸς καὶ ούδείς ἄλλος.

  ReplyDelete
 13. "Όλα τα νέα διατάγματα του Τραμπ είναι καθαρά Καπιταλιστικά, γιαυτό και ήδη έχει αρχίσει να ανεβαίνει η Αμερική."

  Δεν ήξερα ότι ο οικονομικός προστατευτισμός είναι καθαρά καπιταλιστικός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι Εθνικιστικός.

   Ή φιλελεύθερος σε Εθνικά πλαίσια(εάν δύναται κανείς να πει κάτι τέτοιο, διότι φιλελευθερισμός συνεπάγεται κοσμοπολιτισμό και διεθνισμό μέσω της μεγαλοαστικής τάξεως και των χοχόλων μικροτέρων αστών που ακολουθούν τον αφέντη).

   Delete
  2. Κοίτα εδώ:

   http://www.worldfinancialreview.com/?p=1799

   Delete
 14. YΓ2. Δὲν εἶχε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 προσωπικότητες ; Εἶχε, καμία τους ὅμως δὲν ἐπεκράτησε διότι ὁ πρῶτος στόχος ἦταν ἡ ἀποτίναξη μιᾶς προσωπικότητος, τοῦ Σουλτάνου. Φιλελευθερισμὸς καὶ φασισμὸς στὴν Ἑλλάδα εἷναι μερίδιο τῆς Σουλτανικῆς ἐξουσίας καὶ συνεπῶς ἀντιφατικὲς καὶ συμπληρωματικὲς ἐκδηλώσεις μιᾶς παρατεταμένης ἁμφιθυμίας ἔναντι τῆς ἑξουσίας. Γιὰ νὰ πάψῃ αύτὴ ἡ ἀμφιθυμία πρέπει νὰ καταλάβουμε ὄτι τὸ κράτος ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ ἐνῷ τὸ δημόσιο ΕΙΝΑΙ. Ὁ κομμουνισμὸς λαθεύει στὸ ΠΡΕΠΕΙ νὰ εἶναι ἐνῷ τοῦ Γιάννη ἠ ὲκκλησία ΕΙΝΑΙ καὶ δὲν πρέπει. Κάνω λάθος ; Ἑλπίζω ὄχι. Τὶ νὰ κάνῃς ὄμως τὴν ἐκκλησία ἄν δὲν εἶσαι ἐκκλησία ἀπὸ μόνος σου ;

  ReplyDelete
 15. Το σιχαμένο CNN όλη μέρα,κάθε μέρα μεταδίδει παραποιημένες,πλαστές πληροφορίες για δήθεν μεγάλες διαδηλώσεις κατά Τράμπ.
  Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ βάλλουν εναντίον του,ενάντια στην οικογένειά του,ακόμη και του δεκάχρονου υιού του.
  Ελύσσαξαν τόσο τά φιλελεύθερα κτήνη,που χτυπούν συνεχώς κάτω απ τη ζώνη.
  Τώρα εφάνει πόσο δημοκράτες ηταν .
  Πραγματικά ο Γκαίμπελς φαντάζει ως αγγελούδι ,συγκρινόμενος μ΄αυτά τα΄σκουλήκια.
  Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στην Αμερική.ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΝ οι δημοκράτες να ανατρέψουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση,με όλα τα ανήθικα μέσα που διαθέτουν.
  Απ όλα αυτά καταλαβαίνω πως ο Τράμπ θα γράψει Ιστορία......Βεροιεύς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΛογοθετόπουλοςJanuary 30, 2017 at 2:29 PM

   Φυσικα και ετσι θα επιτεθούν στον Τραμπ...αφού δεν εχει πολιτική σκεψη.

   Αντι με το που έγινε πρόεδρος να δημιουργήσει τηλεοπτικά κανάλια, οργανισμούς κτλ που να υποστηρίζουν τις απόψεις του και την πολιτική του ,αυτός απλώς απαγόρευσε την είσοδο σε μερικούς μουσουλμανους .(και όχι σε αυτους απο τα εμιράτα και το Πακισταν) και άφησε όλη την δύναμη των ΜΜΕ να την ελεγχουν οι εχθροι !

   Και που το είδες το χτύπημα κάτω από την ζώνη..εσύ έαν ελεγχες τα ΜΜΕ θα άφηνες τους φιλελευθερους και τους ανωμαλους λεσβιομπαιτρανσ κτλ .να υποστηρίξουν τις απόψεις τους?

   Delete
  2. Ὁ Τρὰμπ δὲν ἔχει δικά του μέσα ἐνημερώσεως καὶ παροχῆς πολιτιστικῶν ὑπηρεσιῶν ;

   Delete
  3. Όχι της τάξεως του RT.

   Delete
 16. Στὸ θέμα τοῦ προστατευτισμοῦ ὁ δρ. Πᾶπ ἔχει δίκιο. Ὀ καθεαυτὸ καπιταλισμὸς εἶναι ἐθνικός.
  Στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση προπάθησα νὰ δείξω ὅτι ἡ Ὑπερεθνικῃ ἐλὶτ τοῦ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου, ποὺ εἶναι οἱ πολυεθνικὲς ἐπιχειρήσεις, εἶναι συνδυασμὸς τῆς Εὐρώπης τοῦ Χίτλερ (καὶ τοῦ Ἄξονος ὲν γένει) μὲ τὸ σχέδιο Μάρσαλ. Γι αὐτὸ μοῦ φαίνονταν λάθος τὰ περὶ ἐθνικοῦ μετώπου πόσῳ μᾶλλον δὲ δραχμῆς.

  ReplyDelete
 17. ...καὶ ὰπὸ μιὰν ἄποψη ὁ Ἑλληνικὸς Καπιταλισμὸς δὲν ἀνεκόπη ἁπό τὴν ἀνεπάρκεια κεφαλαίου, ἑθνικοφροσύνης, ἀντικομμουνισμοῦ, τὴ χριστιανωσύνη μας καὶ τὸν ὀθωμανισμό μας, ὰλλὰ τὸν δωσιλογισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ κεφαλαίου.

  ReplyDelete
 18. Ὄταν ἠ Φρίκω (ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη) ἔφτιαχνε τὶς παιδοπόλεις, καὶ τὶς ἐνεκαινίαζε, τὄκανε μὲ τὰ λεφτούλια τοῦ Ὰμερικανοῦ πολίτη (ὄπως ὰντιστοίχως τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὁ Χίτλερ τἄχτιζε μὲ τὰ λεφτούλια τῶν Γερμανῶν). Τὸ ἑλληνικὸ κεφάλαιο τί ἔκανε ; Ὲπάνδρωνε τὸν ἔνδοξο ἑμπορικὸ στόλο ἠμῶν μὲ τὰ ἀπομεινάρια τοῦ γερμανικοῦ. Συνεπῶς δὲν ἔδινε τίποτα στὸ δημόσιο. Τὸ δημόσιο εἶναι δικό μας 1000 τὰ ἑκατὸ καὶ πᾶνε νὰ μᾶς τὸ φάνε. Εἶναι τόσο ἁπλό. Ὰνήκει σὲ ὄλους, ἁκόμα καὶ τοὺς δωσιλόγους, διότι ἔχει χτιστῇ μὲ κοινὸν ὶδρῶτα. Πρέπει νἄναι κανεὶς Γκεσταπίτης μέχρι τὸ μεδοῦλι γιὰ νὰ μὴν τὸν νοιάζει ἡ καταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

  ReplyDelete
 19. Σημείωση γενική. Τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἡ ἐπανενωση Ἀν.καὶ Δυτικης 'Ρ. Αὐτοκρατορίας. Οἱ ἀτλαντικὲς δυνάμεις εἶναι οἱ βάρβαροι ποὺ ζοῦν εἰς βάρος τῆς ἀνατολικῆς, οἱ ἠπειρωτικοὶ εἶναι ἡ ἔνωση Οὔννων καὶ λοιπῶν μὲ τὴν Δυτική. Ἡ Τουρκία πρέπει νὰ μπῆ στὸ εὐρὼ καὶ ὁ στόχος τῆς αὐτοκρατορίας νὰ παραμείνῃ ὁ οἰκουμενισμός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν μπει η Τουρκία στο Ευρώ, διαλύθηκε την επομένη όπως το γραικυλιστάν το 2002.

   Delete
  2. Το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα.

   Delete
  3. Όχι, στον Αστρολόγο του Σαββάτου!

   1-0

   Delete
  4. Πρέπει πάντα νἀ ψαχνῃς τὸ πρωτοτυπο καὶ νὰ μὴν ἀρκεῖσαι στὶς άτελεῖς ἀντιγραφές.

   Delete
  5. Εάν είναι έτσι να ανατρέξω στο ημερολόγιο των Μάγια!

   Delete
  6. Οι Βαβυλώνιοι ήσαν γατάκια.

   Στους Σουμέριους θα πάω. Αυτοί έχουνε copyright...

   Delete
 20. Μιὰ μικρὴ σημείωση. Στὴν σκληρότητά τους αὑτὰ ποὺ προτείνει ὁ Δρ. Πᾶπ δὲν τὰ θεωρῶ διαφορετικὰ ἁπὸ τὰ αἱτήματα τοῦ Ράινχαρντ Χάυντριχ πρὸς τοὺς Τσέχους τῆς Πράγας, βλ. τὴν ταινία τῶν Μπρέχτ-Λάνγκ. Ὅμως συμφωνῶ μαζί του ὅτι ὁ Τρὰμπ ἑκπροσωπεῖ τὸν κλασσικὸ φιλελευθερισμό, αὑτὸν τοῦ ἑθνικισμοῦ. Πολύ ἁπλὰ ζοῦμε ὑπὸ ναζιστικὴ κατοχὴ τόσον καιρὸ ποὺ τὸ θεωροῦμε φυσικὸ καὶ μᾶς ἁρέσει.

  Ὄπως πολὺ καλὰ λέει ὀ κος Κιτσίκης φιλελευθερισμὸς εἶναι ἡ ἱδεολογία τῆς μεγαλοαστικῆς τάξης. Ὁ Τρὰμπ ἔχει κυβέρνηση καραλεφτάδων. Ὁ φασισμός τῆς μικροαστικῆς. Ἡ μικροαστικὴ τάξη εἶναι ἡ πολυπληθέστερη καὶ τὸ χαρακτηριστικό της ἡ ῥευστότης. Ἑ ὁ αἰσθητισμὸς λοιπὸν στὴν πολιτική στὴν θέση τοῦ νόμου (ὁ κλασσικός φιλελευθερισμός εἶναι ἁρκετὰ νομολάγνος) εἶναι ἡ ἁντανάκλαση τῆς ῥευστότητας τοῦ μικροαστισμοῦ στὴν βιωμένη πολιτική. Ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι ἀναπόφευκτος σὰν ἁλάτι πάνω στὸν πάγο ποὺ γλιστράει. Ὲὰν γίνονται προβοκάτσιες, αὺτὲς ἔχουν σκοπὸ νὰ διατηρήσουν τὸν ναζισμό καὶ ὄχι νὰ τὸν προκαλέσουν. Ὁ ναζισμὸς κλυδωνίζεται. Τὸ νὰ ζητάει ὁ Τράμπ Νόμο καὶ Τάξη δὲν τὸν κάνει φασίστα. Νόμο καί Τάξη ζητάει καὶ ὁ Λίνκολν. Ποιὸν νόμο καὶ ποιὰ τάξη εἶναι τὸ θέμα. Ἡ δική μου ἄποψη γιὰ τὴν θρησκεία εἶναι ὄτι νόμος τάξη καὶ πραγματικότης ταὐτίζονται σύμφωνα μὲ τὴν ἔννοια τῆς Θείας Πρόνοιας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς επειδή πρόκειται για πρακτικούς λευκούς αγγοσάξωνες (φιλοεβραίους εννοείται καπιταλιστές, θα πετύχει.Όπως ο Καπιταλισμός τσάκισε την ΕΣΣΔ έτσι τώρα αφού φεύγει από την ευρώπη (άνοδο αριστεράς, μουσουλμανισμού, βαρβαρότητας γενικά έτσι θα διαλύσει και την ΕΕ και φυσικά την Κίνα.

   Delete
  2. Εγώ ξέρω πολύ καλά γιατί ο Δόκτωρ Παπ θέλει καπιταλισμό.

   Διότι σε ολοκληρωτικό σοσιαλιστικό καθεστώς, ποίος έχει ανάγκη τον Ψυχολόγο;

   Ουδείς!

   Ενώ ακριβώς στην καπιταλιστική Αμερική, οι μισοί και παραπάνω είναι για το τρελάδικο(ο Καθηγητης το έλεγε από την δεκαετία του 90' στην Ενδιάμεση Περιοχή).

   Χαχα, Δόκτωρα:

   https://www.youtube.com/watch?v=HXxCnt4SIMA

   Delete
  3. σε ολοκληρωτικό σοσιαλιστικό καθεστώς, ποίος έχει ανάγκη τον Ψυχολόγο;
   -γκουλάγκ, ἐκτέλεση ἤ ψυχιατρεῖο, λένε οἱ κακοθελητές.

   Delete
  4. Κακοθελητές όπως τους είπες...

   δεν κάνω πλάκα.

   Delete
 21. ''Περασμένα μεγαλεία που διηγώντας τα να κλαίς''.Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους .
  Μόνον η Ρωσία μπορεί να επανασυστήση την Ανατολική Αυτοκρατορία,ειδικά τώρα με Τράμπ στο τιμόνι της Εσπερίας.Ελλάς και Τουρκία θα αποτελούν απλώς επαρχίες.Για τον Ελληνισμό όμως,θα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να γίνει η ιδεολογία της αυτοκρατορίας αυτής.Οι Τούρκοι ετελείωσαν ήδη.
  ΒΕΡΟΙΕΥΣ.

  ReplyDelete
 22. Όνειρο ζω!

  https://www.brookings.edu/research/the-twilight-of-the-liberal-world-order/

  http://foreignpolicy.com/2016/06/26/the-collapse-of-the-liberal-world-order-european-union-brexit-donald-trump/

  ReplyDelete
 23. Τί σημαίνει η ήττα του Φιλελεύθερου Διεθνισμού;

  Πολύ απλά την ήττα μίας απόπειρας παγκοσμίου κυριαρχίας μέσω του τραπεζικού καπιταλιστικού διεθνισμού, της μεγαλοαστικής τάξεως όπως έχω πάμπολλες φορές γράψει.

  Ο Δόκτωρ Παπ. ενώ στάζει μέλι για τον καπιταλισμό δεν δύναται να αντιληφθεί ότι οι δύο αδερφές Διαφωτιστικές Ιδεολογίες, ο Φιλελευθερισμός και ο Κομμουνισμός, βασίζονται ως υλιστικές και Δημοκρατικές(κυριαρχία μίας Τάξεως δηλαδή, όπως στην αρχαία Αθήνα η τάξις των καθαρών φυλετικά και πλουσίων αρρένων Αθηναίων) στην έννοια της τάξης.

  Εντός τέτοιων λοιπών καθεστώτων που φέρουν τις παραπάνω Ιδεολογίες, η Ταξική συνείδηση υπερβαίνει ΠΑΝΤΟΤΕ την Εθνική Δόκτωρα. Κοίτα όλες τις ανεπτυγμένες Δυτικές χώρες. Ουδεμία έχει ομοιογενή Εθνική συνείδηση. Τα ανώτερα στρώματα ξεφεύγουν μέσω εισοδήματος ή κεφαλαίου και αποκτούν ταξική συνείδηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η πιο φιλελεύθερη χώρα παγκοσμίως, έχει μόνον ταξική συνείδηση επί το πλείστον. Τα λοιπά στρώματα δεν έχουν τόσο Εθνική συνείδηση(καθότι αποτελείται η Βρετανία από διάφορα Γερμανο-Κελτικά έθνη) αλλά συνείδηση στο Στέμμα που εκφράζεται ως Βρετανική "εθνική".

  Άπαξ Δόκτωρα και η ταξική συνείδηση υπερβεί της Εθνικής το παιχνίδι εχάθη, το Έθνος διελύθη και οι πολιτιστικές σφαίρες εξαφανίζονται χάριν της παγκοσμίου μεγαλοαστικής ταξικής συνειδήσεως. Η Μαρξιστική ταξική ανάλυση βοηθά πολύ στον κόσμο που ζούμε ως εργαλείο αναλύσεως των συγχρόνων καθεστώτων. Αποτελεί βέβαια εργαλείο και όχι δόγμα, συμπληρωματικής ισχύος σε άλλα κοινωνικοανθρωπολογικά εργαλεία, όπως την φυλετικη ανθρωπολογία, δημογραφία, θρησκεία, Παράδοση και λοιπά.

  Ο Φασισμός γιατί θα πετύχει σίγουρα;

  Διότι ΔΕΝ βασίζεται στην διχαστική έννοια της τάξεως αλλά στην αρχέγονη έννοια του Έθνους, η οποία αποτελεί και μία πραγματικότητα που προϋπάρχει της Διαφωτιστικής ταξικής, και συνεπώς είναι ισχυρωτέρα και το βασικότερο, ενωτική.

  Η φυλετική ένωση της Ευρώπης υπό τον Εθνικοσοσιαλισμό γιατί δεν είχε μέλλον ακόμη και εάν πετύχαινε από τον μέγα Αδόλφο Χίτλερ;

  Διότι η φυλή, η ράτσα, ως έννοια ανεπτύχθη επιστημονικώς, σαν την τάξη, μόλις τους Μοντέρνους Καιρούς. Συνεπώς, έχει μικροτέρα ισχύ της Εθνικής-πολιτισμικης και θρησκευτικής, που προϋπάρχουν εδώ και χρόνια, αποτελώντας ισχυρότερες συνειδήσεις που δένουν καλλίτερα ένα σύνολο βιολογικό από ότι ο φυλετισμός βάσει φαινοτύπων(κατάτμηση μίας βιολογικής ομάδος σε φαινοτύπους διαφορετικούς με τα εκάστοτε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους). Η αλήθεια είναι ότι μία μονοφαινοτυπική φυλετική πολιτική θα δίχαζε την κοινωνία του σήμερα και δεν θα την ένωνε(μιλώ για φυλετισμό επιστημονικό μεταξύ κοινής βιολογικής ομάδος, όπως εκείνο που αποπειράθηκε ο Χίτλερ στην Νεα Τάξη που ετοίμαζε) για αυτό και εάν πραγματοποιηθεί πρέπει να γίνει υπό άκρα μυστικότητα. Αντιθέτως η Εθνική-επιστημονική έννοια της φυλής ως πολυφαινοτυπικό βιολογικό σύνολο(ιδέα που υπεστήριξε ο Στράσσερ στον αντίλογό του με τον Χίτλερ) ενώνει σήμερον τα μέγιστα κάθε Λευκό Έθνος κατά του αλλοφύλου, πολιτισμικώς ξένου και εχθρικού εισβολέως.

  Κλείνω λέγοντας δηλαδή ότι η Εθνική συνείδηση που εμφυτεύει ο Φασισμός είναι ανωτέρα όλων, πολλές φορές ακόμη και της θρησκευτικής(κυρίως στα Χριστιανικά Έθνη. Στα μουσουλμανικά το αντίθετο ισχύει), με συνέπεια μία κοινωνία ως ένα σώμα(βλέπε κορπορατισμός, Φασιστικό σωματειακο σύστημα δηλαδή) να δρα, να επβιώνει και να σκέπτεται, δίχως ενδο-κοινωνικές διχοτομήσεις χάριν της μίας τάξεως(Κομμουνισμός-εργατική) ή της άλλης(Φιλελευθερισμός-μεγαλοαστική) με θυσία της Παραδοσεως, του πολιτισμού και της πνευματικής του κληρονομιάς(ταξικής διεθνισμός, κοσμικό ή αθεϊκό κράτος, έννοια της προόδου). Τέλος προς απάντησιν στους φυλετιστές, μεταξύ κοινής Φυλής και κοινού Έθνους, επιλέγουμε το τελευταίο, δηλαδή ένας Μεσογειακός Έλλην είναι πρώτα Έλλην και έπειτα Μεσογειακός, συνεπώς περισσότερα κοινά έχει με έναν που ανήκει σε διαφορετικό από αυτόν φαινότυπο αλλά κοινού πολιτισμικού υποβάθρου παρά με έναν Δυτικό ξένου πολιτισμικού υποβάθρου αλλά κοινού φαινοτυπικού.

  ReplyDelete
 24. *ταξικός διεθνισμός  Υ.Γ. Ενώ το Έθνος είναι μία βιολογική πραγματικότητα, η Τάξη είναι τεχνητή, ανθρωπογεννής(man-made). Κάθε τι τεχνητό είναι υποδεέστερο κάθε τι βιολογικού.

  Φύσις-Τεχνολογία:

  1-0

  ReplyDelete
 25. Υ.Γ.2

  Κοιτάξτε εδώ:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism#Class_project

  Κανονικά θα έπρεπε να είχε καθιερωθεί ο όρος "bourgeois internationalism" ή "global/international capitalism"(η Βικιπαίδεια δεν έχει τον όρο αυτόν, κακώς για εμένα).

  Σε αντιδιαστολή με τον όρο "proletarian internationalism".

  ReplyDelete
 26. Υ.Γ.3

  http://www.worldfinancialreview.com/?p=1799

  ReplyDelete
 27. Ο Βενιζέλος ταιριάζει γάντι στον όρο "Εθνο-Φιλελεύθερος", Αγγλιστί "National Liberal)

  https://en.wikipedia.org/wiki/National_liberalism

  Ο Εθνοφιλελευθερισμός, βασικό στοιχείο του οποίου υπήρξε ο Εθνικισμός χάριν της Ελληνικής αστικής τάξης εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απετέλεσε την βασική ιδεολογία του Βενιζελισμού.

  ReplyDelete
 28. Θα πρέπει τέλος να πούμε ότι ο σημερινός Εβραϊκός Εθνοφιλελευθερισμός υπό την ονομασία "Σιωνισμός" αποτελεί επίσης την κυρίαρχη Ιδεολογία στο Ισραήλ σήμερον, μαζί βέβαια με την σοσιαλδημοκρατία.

  Ένα μελλοντικό Θεοκρατικό "κράτος της Ιουδαίας" θα σπάσει το μοντίβο αυτό και θα είναι πραγματικά πρωτοπόρο.

  ReplyDelete
 29. Τι θέλω να πω με όλα αυτά:

  Ότι ο Φασισμός δεν είναι μονάχα ένας τυχαίος Εθνικισμός, αλλά πολλά περισσότερα. Ακόμη όμως και ως Εθνικισμός είναι Ρομαντικός και ουδέποτε αστικός(σαν τον Βενιζελικό Εθνικοφιλελεύθερο). Ο Εθνικοσοσιαλισμός δε, υπήρξε αναγκαστικά και μία μορφή φυλετικού Εθνικισμού, καθώς ο Φύρερ έβλεπε στο πρόσωπο των Νορδικών την πεμπτουσία του Γερμανικού Έθνους και της Γερμανικοτητος!

  Τί είπα πάλι!

  ReplyDelete
 30. Ωραίος θα ήταν ο τίτλος για άρθρο:

  "Εθνοφιλελευθερισμός ή Φασισμός"

  υπέρ του Φασισμού για εμένα.

  ReplyDelete
 31. YΓ τοῦ ΥΓ. Προτείνω ὲπαναφορὰ τοῦ παλαιοῦ συστήματος σχολίων. Ὄταν παρεμβαίνει ὑβριστής οἱ ὑπόλοιποι νὰ τὸν ἑπαναφέρουν στὴν τάξη, καὶ δὲν μειώνεται ὁ κάτοχος τοῦ μπλὸγκ ἁπὸ τὶς ἁτασθαλίες τῶν φιλοξενουμένων. Ἠ ντροπὴ τοῦ ὑβριστοῦ εἶναι ὅλη δική του. Στὴν Ἑλλάδα πρόσεξα ἁπὸ μικρός ὄτι ὁ ζητῶν ὲφαρμογὴ τοῦ νόμου θεωρεῖται καταδότης. Αὑτὸ ἀποδεικνύει ὅτι εἴμεθα ὐπὸ ναζιστικὴ κατοχή. Γιὰ νὰ τὴν ἀνατρέψουμε πρέπει νὰ πάρουμε τὸν νόμο στὰ χέρια μας. Ὄποιος καταγγέλλει αὑτὸν ποὺ ζητᾷ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου εἶναι πράκτορας τῆς Γκεστάπο.

  ReplyDelete
 32. ...καὶ ΥΓ εἱς τὴν νιοστή. Εἶναι ἀλήθεια ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένη http://www.lifo.gr/articles/book_articles/93091
  οτι ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν ἒνα κῦμα ὑπεξαίρεσης ὀθωμανικῆς περιουσίας. Ὅμως τὸ ὀθωμανικὸ δημόσιο ἦταν κλεμμένο ἀπὸ τὸ δικό μας. Δηλαδή τὸ πήραμε πίσω. Συνεπῶς ἡ λαίλαπα ποὺ μᾶς τρώει τὸ δικό μας δημόσιο σήμερα δὲν εἶναι σὰν τοῦ 1821, ὅπως ἐσφαλμένα ἀφήνεται νὰ ἐννοηθῇ. Εἶναι ἡ ἴδια λαίλαπα μὲ τοῦ 1940.

  ReplyDelete
 33. ...Kαἰ τελευταῖο Ὑστερόγραφο στὸν Γιάννη. Ὑ.Γ.
  Γιάννη, κατηγορεῖσαι ὅτι πᾶς νὰ περάσῃς πονηρὰ τἠν ἀντικατάσταση τοῦ τὰ τοῦ Καίσοαρος τῷ Καίσαρι μὲ τὸ τὰ τοῦ Καίσαρος τῳ Θεᾦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει ναι εγώ φταίω. Τα είπαμε αυτά. Και για την δολοφονία Καποδίστρια εγώ φταίω μαζί με το Σύριζα και τον Τσίπρα.

   Delete
  2. Ἑγὼ φταίω γιὰ ὅλα. Αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ στάση, νομίζω.

   Delete
 34. Οι διεθνιστές του Βάλτου αντεπιτίθενται!

  Έγχρωμη επανάσταση με αφορμή τους μουσουλμάνους στις ΗΠΑ με τις ευχές του Σόρος, κινητοποιήσεις χρησίμων ηλιθίων σε όλες τις Δυτικές Φιλελεύθερες μεγαλουπόλεις της Δύσεως και δη της Βρετανίας, πρέσινγκ στρατιωτικό από τον Αμερικανικό Στρατό(τον οποίο ακόμη λογικά δεν ελέγχει ο Τραμπ) σε Πολωνία και Λιθουανία, ενώ οι Αζοφικοί ξεκίνησαν επίθεση στην Νέα Ρωσία κατά των εκεί Ρωσοφώνων ανταρτών.

  Προσπαθούν να πράξουν ό,τι είχε το μενού επί νίκης των Δημοκρατικών και της Χίλλαρυ.

  Περιμένουμε απάντηση από τον μέγα Τράμπ!

  ReplyDelete
 35. Πολὺ ἀπλὰ τὸν φιλελεύθερο διεθνισμὸ τοῦ Κ.πολίτη ἤ ὑπερεθνικὴ ἐλίτ ἤ γιαλαντζῆ ἁριστερά τοῦ Τ.Φωτόπουλου ἐγὼ τὰ λέω Ἄξονα καὶ τὸν καπιταλισμὸ τοῦ Τρὰμπ τὸν λέω νασιοναλισμό. Λέω ὅμως ὅτι ὁ ἑλληνικὸς νασιοναλισμὸς εἶναι ἡ διεκδίκηση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ὄχι ὁ καπιταλισμός. Ὁ καπιταλισμὸς γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι ὂ,τι ἦταν ἡ ἀτομικὴ βόμβα γιὰ τοὺς Γιαπωνέζους.

  ReplyDelete
 36. Κωνσταντινουπολίτη συμφωνώ με τις παραπάνω επισημάνσεις σου,γενικά ,εκτός μίας.
  Το ΕΘΝΟς δεν είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩς βιολογική πραγματικότητα ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι.
  Εξηγούμαι.....Ο εθνοπροδότης,ενώ βιολογικά ανήκει στο ΕΘΝΟς,πνευματικά δεν ανήκει.
  Άλλο παράδειγμα είναι ο Ελληνολάτρης, που βιολογικά δεν ανήκει στο έθνος,ομως πνευματικά ανήκει.
  Εγώ σαν εθνικιστής επιδιώκοντας την παγκόσμια επικράτηση του Ελληνισμού,θεωρώ ότι η κοινή βιολογική προέλευση των μελών ενός έθνους είναι δευτερευούσης σημασίας και τροχοπέδη στην εξάπλωσή του.

  Νομίζεις ότι οι απανταχού Ιουδαίοι στην πίστη,έχουν κάποια κοινή βιολογική σχέση μεταξύ τους;ΟΥΔΕΜΙΑ.
  Εμφανίζονται όμως ως Εθνος και αυξάνονται και πληθύνονται και κυβερνούν τους λαούς.
  ΒΕΡΟΙΕΥς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ηρόδοτος γράφει για "Αρκάδων Έθνη" μεταξύ άλλων. Το έθνος έχει να κάνει με τα έθιμα. Ο κωνσταντινουπολίτης φαντάζομαι ίσως θέλει να πει το "γένος" με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου.

   Delete
  2. Γίνεται συχνὰ σύγχυση μεταξὺ δύο διαφορετικῶν πεδίων ἀναφορᾶς. Τὸ ἔθνος σημαίνει κανονικὰ λαός, ὅπως στὴν ἔκφραση οἱ λαοὶ τῆς γῆς. Ἑπειδὴ ὅμως χρησιμοποιήθηκε γιὰ νἀ ἀποδώσει τὸν ὅρο nation, ποὺ σήμαινε τοὺς υπηκόους ἑνός συγκεκριμένου βασιλείου, μιλᾶμε γιὰ ἔθνος-κράτος ἐννοῶντας ἕνα ἀβασίλευτο βασίλειο, δηλαδὴ ἕνα βασίλειο στὸ οποῖο ὁ βασιλιάς ἔχει καρατομηθῇ ἤ ἔχει ὑπαχθεῖ στὴν θέληση τῆς ἀστικῆς τάξης τοῦ συγκεκριμένου βασιλείου.

   Στὴν πραγματικότητα ἡ ἔννοια ἑλληνικὸ ἔθνος εἶναι ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης. Ἁντίθετα ὁ ἑλληνικὸς λαός εἶναι ἀνεξαρτήτως ὀνομασίας ἡ ἑλληνικὴ ἀγροτιά. Δηλαδὴ ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας λειτουργοῦνται στὰ ἑλληνικά. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἑλληνικός λαός.

   Delete
  3. Τὸ πρόβλημα δηλαδὴ εἶναι ὄτι ἡ ἐθνική μας τάξη δὲν ἔχει τὰ κότσια νὰ καπελώσῃ τὴν ἁγροτική. Ἐπιπλέον τὸ κατὰ τὸ ἥμισυ τεχνητὸ ὄνομα Ἕλλην (ἄν ὄχι καθ' ὁλοκληρίαν ἀναβίωση, σὰν τοῦ ῥεμπέτικου τραγουδιοῦ) δὲν ἔχει τὰ κότσια νὰ καπελώσῃ μιὰ δισχιλιετὴ αὐτοκρατορία τῆς ὁποίας δὲν ἀποτελεῖ παρὰ μιὰ σημαντική μεν συνιστῶσα δέ.

   Τὰ μπαλώματα ναζιστικοῦ τύπου ἴσως (καὶ λιγώτερο φασιστικοῦ ἴσως - δὲν ξέρω καλά) ἑμφανίζονται γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ὑλικὴ ἁδυναμία τοῦ σχετικῶς καχεκτικοῦ ἀστικοῦ κράτους. Αὑτὸ ποὺ γράφω εἶναι κλασσικὸ σχῆμα. Καὶ ἁπὸ τὶς πιὸ διαδεδομένες λειτουργικὲς ἑρμηνείες τοῦ φασισμοῦ. Δηλ. ὁ φασισμός σὰν ἁδύναμο ἁστικὸ κράτος ποὺ ὲπιχειρεῖ τὴν ἁνασύνταξή του. Παρόμοια βλέπουμε τὸν κομμουνισμὸ σὰν ἁπόπειρα ἁνασυντάξεως δύο Αὺτοκρατοριῶν (Ῥωσσία, Κίνα).

   Delete
 37. ...γι αὑτὸ πιστεύω πὼς ὁ νασιοναλισμὸς μόνο τὴν μαμά του Δ. Εὐρώπη ὠφελεῖ. Δημόσιο εἶναι τὸ τζάμπα. Τὸ θεωρῶ συνάμα ἑλληνικὸ καὶ παγκόσμιο, ὄχι διεθνές, καὶ κατὰ τὸ ἡ τιμὴ τιμὴ δὲν ἔχει καὶ χαρὰ στὸν ποὺ τὴν ἔχει, σύνθημα πολὺ ἀνώτερο τοῦ ὑστερικοῦ ῥομαντισμοῦ.

  ReplyDelete
 38. Υγ. Συνεπῶς Ἕλληνα Κωνσταντινουπολίτη διαφωνοῦμε. Θεωρῶ πὼς ἡ καημένη ἡ Ἑλλαδίτσα μας στενάζει κάτω ἁπὸ τὴ μπότα τοῦ κατακτητῆ, ποὺ κρίμα στὸν φιλελληνισμό του, ἀπὸ τὸ 1941 τοὑλάχιστον καὶ πὼς ἡ πνευματικὴ διάλυση ποὺ ζοῦμε ἔκτοτε εἶναι.. μικρο μεγαλοαστικῆς φύσεως μετὰ λοῦμπεν προθέσεως. Ὁ μικροαστισμὸς ἔγκειται στὴν διαλυτικὴ ῥευστότητα, ὁ μεγαλοαστισμὸς στὸ φραγκοφονικὸ, καὶ τὸ λοῦμπεν στὴν αυταρχικὴ βία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λούμπεν= ενα μάτσο μετριότατοι φουλ φθονεροί ζηλιάρηδες που για ένα 500σάρικο Σορικό πολούν την μάνα τους, την πατρίδα τους και την ψυχή τους.

   Μικροαστοί= είτε γνήσιοι "πατριώτες" μεν, άμυαλοι και δίχως πολλές ικανότητες δε, είτε μέρος του λούμπεν. Κύρια έκφρασίς των μαζί με τους λούμπεν η σοσιαλδημοκρατία. Ο φθόνος υπάρχει επίσης σε μεγάλο βαθμό στους μικροαστούς.

   μέσο-Μεγαλοαστοί= Σε κανονικό φιλελεύθερο σύστημα είναι γενικά στρώματα με αρκετές ικανότητες αλλά δίχως ίχνος επαναστατικότητος. Σε περίπτωση που είναι επαναστατικοί στα νιάτα των, το θυσιάζουν ή το κοιμίζουν το ένστικτό τους αυτό χάριν της περαιτέρω κοινωνικής αναρριχήσεως και αναγνωρίσεως. Έχουν νου, καλή περιουσία και συνεπώς η πιθανότης να είναι φθονεροί, παρασιτικοί και διαλυτικοί σε κοινωνίες που είναι ορθώς φιλελεύθερες(το ελλαδιστάν προφανώς εξαιρείται, εκεί υπάρχει σωρεία άχρηστων φθονερών ανίκανων μαζών και τίποτε άλλο). Σε αυτήν την τάξη στηρίζεται ολος ο Δυτικός κόσμος, και από αυτήν βγαίνουν σε γενικές γραμμές οι Άξιοι εν τή Δύσει. Από αυτήν την τάξη στελεχώνονται τα σοβαρά Εθνικιστικά εν τή Δύσει κόμματα, ενώ η Χ.Α. έχει μία πολύ άχρηστη, ηλίθια και δίχως ικανότητες δεξαμενή πιθανών μελλοντικών στελεχών. Συνέκρινέ την με την Λεπέν, τον Φάρατζ και τον Βίλντερς ή την Λέγκα του Βορά. Καμία σχέση. Ιδίως ο Εθνικοσοσιαλισμός που έχει επιλέξει ως ιδεολογία της(ασχέτως εάν δηλώνει Εθνικιστική) απαιτεί μεγάλη προσωπικότητα και πλήθος φιλοσόφων για να λειτουργήσει επιτυχώς. Όχι Λαγούς, Γερμενήδες, Πατεράκηδες και τρεχαγυρευόπουλους! Ένας μονάχα μορφωμένος με πτυχίο ισχυρό ήρθε στην Χ.Α. και κόντεψε να τον φάει το κόμμα του! Αυτό ακριβώς δείχνει την απολύτως λούμπεν-μικροαστική νοοτροπία της Χ.Α. και δυστυχώς το πόσο κατώτερη είναι εν σχέσει με το μεσοαστικά-εργστικά πολύ πιο μυαλωμένα πατριωτικά εν τή Δύσει κόμματα(Εθνικό Μέτωπο, Λέγκα, UKIP, Σουηδοί Δημοκράτες, Βίλντερς, Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, Alternative für Deutschland, Freiheits Partei Österreich, και άλλα). Η τοποθέτηση της Ελλάδος στον Τρίτο Κόσμο είναι "λογικό" κάπως να προσδίδει τέτοιον χαρακτήρα στην Χ.Α. Ο Δόκτωρ Παπ δεν δύναται δυστυχώς να αντιληφθεί αυτό. Ο Εθνοφιλελευθερισμός που εξαγγέλει δεν μπορεί να φτουρίσει στον Τρίτο Κόσμο, είδαμε τί έγινε με τον Βενιζελισμό, τεράστια καταστροφή! Συνεπώς θέλει Φασισμό ή Χούντα ή εργατικό καθεστώς.

   Η σύνθεση μεσοαστισμού και εργατισμού των παραπάνω κομμάτων τα θέτουν σε ισχυρές βάσεις, διότι δύνανται να ριζοσπαστικοποιηθούν λόγω εργατών αλλα ταυτοχρόνως δίχως διαλυτικές ενδοταξικές τάσεις, λειτουργούν και υπέρ των μεσοαστών πατριωτών. Μένει να δούμε τί θα προκύψει καθώς για να λέμε την αλήθεια πλην της Λεπέν κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αμιγώς Φασιστικές τάσεις. Σε αυτό φταίει και το γεγονός αυξημένου αστισμού εν έτει 2017 εάν συγκρίνει κανείς με το 1922-1933 όπου η μεσαία τάξις δεν υπήρχε κυριολεκτικά στις περισσότερες Δυτικές χώρες. Υπήρχε εργατική-αγροτική που ήταν και η πλειοψηφία εξ'ου και η μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση των Φασιστών και Εθνικοσοσιαλιστών, μία μικρότερη μικροαστική τάξη που δρούσε ως φρούριο της σοσιαλδημοκρατίας και φυσικά η ελίτ των μεγαλοαστών βιομηχάνων ή σε χώρες όπως η Γερμανία, οι βιομήχανοι μαζί με τους μεγαλοκτηματίες Αριστοκράτες(οι οποίοι άλλοι ήσαν πιστοί στην Τάξη τους, άλλη στο παλαιό Καϊζερικό σύστημα και λίγοι στον Εθνικοσοσιαλισμό επειδή αποτελούσε Αριστοκρατία φαινοτυπική άνευ κοινωνικού υποβάθρου).

   Έτσι έχουν τα πράματα εν έτει 2017.

   Στην Ελλάδα επαναλαμβάνω, οι σωρεία των μικροαστών είναι κτήνη, οι εργάτες πρακτικά δεν υφίσταται σήμερον, οι αγρότες καλομάθανε με τις επιδοτήσεις και είναι επίσης άχρηστοι να παράξουν ένα καινούριο προϊόν και οι ψευδομεγαλοαστοί οι π**τάνες κυριολεκτικά, των συγχρόνων αποικιοκρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

   Όλοι σιχάματα!

   Delete
  2. *συνεπώς η πιθανότης να είναι φθονεροί, διαλυτικοί και παρασιτικοί σε ορθώς φιλελεύθερες κοινωνίες είναι μικρή. Στην Ελβετία αυτό ισχύει τουλάχιστον.

   Θα έλεγα ότι σήμερον ο Φασισμός είναι ιδεολογία των εργατών, αγροτών και μεσοαστών. Οι μικροαστοί μαζί με μερίδα των εργατών είναι σοσιαλδημοκράτες, οι δε μεγαλοαστοί φιλελεύθεροι.

   Delete
  3. Και η Ελβετία είναι παράδειγμα ενός σωστού φιλελεύθερου κράτους δηλαδή εφαρμόζει μία ιδεολογία με την οποία ριζικώς διαφωνώ(Φιλελευθερισμός) αλλά σε απολύτως σωστές βάσεις. Για να λέμε την αλήθεια αποτελεί Εθνοφιλελευθερισμό γνήσιο λόγω του πρώτου κόμματος στην χώρα, του SVP.

   Η Ελλάδα πάλι αποτελεί έναν αχταρμά, διότι ούτε γνήσιο φιλελεύθερο κράτος είναι ούτε δύναται να είναι. Μοιάζει με ζούγκλα όπου ο καθένας πράττει ό,τι του καπνίσει, νομίζει ότι είναι ο Βασιλιάς και ζει στην κοσμάρα του. Φυσικό ήταν να μην καταφέρει να ενσαρκώσει τις Βενιζελικές Εθνοφιλελεύθερες ιδέες. Αντιθέτως το Ισραήλ τα κατάφερε αλλα γιατί; Διότι ο πληθυσμός του Ισραήλ προερχόταν από την Δύση και εγκατεστάθη στο σημερινό Ισραήλ, δεν ήταν γηγενής όπως στην Ελλάδα. Για αυτό και λόγω της Διασποράς κατόρθωσε να εφαρμοσει πολύ σωστά αρχικά ένα Φασιστικό-Εθνικομπολσεβικικό μοντέλο και ύστερα ένα αμιγώς Εθνοφιλελεύθερο, με τις ολοφάνερες σημερινές θετικές και αρνητικές συνέπειες.

   Delete
  4. Οἱ μεγαλοαστοὶ εἷναι φθονεροὶ ὡς τάξη καὶ καλοκάγαθοι ὡς ἱδιῶτες.
   Οἱ μικροαστοὶ τὸ ἀνάποδο.
   Σκύλλα καὶ Χάρυβδη.

   Delete
  5. Ἡ Ἑλβετία φτιάχτηκε ἀπὸ τὸν Καποδίστρια.

   Delete
  6. Σημ .Εὐτυχῶς ποὺ οἱ ἀγρότες μας δὲν θέλουν μεταλλαγμένα, Κωνσταντινουπολίτη. !!!!! Εὐτυχῶς ποὺ τὄγραψες !!! Προσοχὴ μήπως ὁ κος Τρὰμπ εἷναι τάτσι μῆτσι κῶτσι μὲ τὴ Μοσάντο.

   Delete
  7. Ξαναθυμίζω τὴν πίστη τοῦ Καποδίστρια στὴν γεωπονία.

   Delete
 39. Η εκλογή Τράμπ αποκάλυψε με τον καλλίτερο τρόπο τον άκρως προδοτικό ρόλο του Χόλλυγουντ και των "αστέρων" της ανωμαλίας του, των πολυεθνικών σαν την Κέλογκς και τα Στάρμπακς καθώς επίσης και το πόσο σάπιο είναι το μιντιακό κατεστημένο στις ΗΠΑ μαζί με τους ολιγάρχες της Ουασιγκτώνος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὸ Χόλλυγουντ ἧταν ἀπο τοὺς πρώτους στόχους τοῦ Μακκαρθισμοῦ ποὺ ἐδίωξε ἤ δυσκόλεψε ἀπὸ τοὺς πρόσφατα ἀναφερθέντες ὑπ ἐμοῦ τὸν Μπρέχτ, τὸν Μόουζες Φίνλεϋ τὸν ἱστορικὸ καὶ ἄλλους. Ὁ Δελαστὶκ εἷπε πρόσφατα λίγο ἤ μᾶλλον πολὺ ἀνιστορικά - ἄν δὲν εἶχε νικήσῃ ὁ Τράμπ θἄχε νικήσἡ ὁ Σάντερς. Στὴν ἱστορία μοῦπε Ἕλλην ἱστορικὸς πρόσφατα - δὲν ὑπάρχει ἐάν.

   Delete
 40. Απόδειξη:

  https://www.youtube.com/watch?v=dpAwHKzliZU

  ReplyDelete
 41. Καὶ οἱ πλέον δυσκολόπιστοι, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης νὰ καταδικάσῃ σὲ 20 ἔτη φυλακίσεως τὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς Ἐσφιγμένου γιὰ ῥήψη βόμβας Μολότωφ ἀπὸ μοναχό, τὴν ὡρα ποὺ ἀναρχικοὶ τῶν Ἐξαρχείων κατόπιν βροχῆς ῥήψεως Μολότωφ οὔτε κἄν συλλαμβάνονται, ἀποδείκνύει τὸ σάπιο κατασκεύασμα τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς δικτατορίας, τῆς δῆθεν διακρίσεως τῶν τριῶν ἐξουσιῶν. Προτιμοτέρα εἶναι ἡ στάσις τοῦ προέδρου Τρὰμπ ποὺ ἀμέσως ἐξεδίωξε τὴν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης τῶν ΗΠΑ καὶ ἐτοιμάζεται νὰ διορίση στὸ ἀνώτατο δικαστήριο ἄνθρωπο τῆς ἀρεσκείας του.Ἀκόμη πιὸ ἐξοργιστικὴ εἶναι ἡ στάση τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς τοὺς μοναχοὺς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ κάποια στιγμή, ἀναποφεύκτως, θὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ ῥῶσο πατριάρχη.Τί κατάπτωση διαπιστώνουμε στὸ Φανάρι, Θέε μου! Ὀρθοδοξία ἤ Θάνατος! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 42. Τον έσβησε!

  Με μανία τρέχουν οι Ευρωκράτες να ομοσπονδιοποιήσουν την Ευρώπη!

  Όχι! Εθνικισμός και πάλι Εθνικισμός, μέχρι το Εβολικό Ιμπέριουμ!

  https://www.youtube.com/watch?v=c-rPWps16oc

  ReplyDelete
 43. Έβγαλε και σε βιβλίο το αίσχος του, ο Βέλγος Φιλελές!

  https://www.amazon.com/Europes-Last-Chance-European-Perfect/dp/0465096859

  Εμείς αυτην την Ευρώπη θέλουμε!

  http://i.imgur.com/ZcnB7om.jpg

  ReplyDelete
 44. Ἀπὸ μιὰν ἄποψη, τὸ σύγχρονο κράτος μοιάζει μἐ μιἀ τράπεζα ποὺ ἐκδίδει συναλλαγματικές. Ἑφόσον ἔχεις καλύψει τοὺς ὅρους τοῦ συμβολαίου (δὲν ξερω ἄν τὰ λέω καλά) μπορεῖς νὰ πᾷς στὴν Τράπεζα ποὺ τὶς ἐξέδωσε καὶ νὰ πληρωθῇς. Τὸ φταίξιμό μου εἷναι ὅτι ὄταν ζητῷ ἀπὸ τὴν τράπεζα νὰ μὲ πληρωώσῃ (γεμίσῃ) χωρίς νὰ ἔχω κάνει τὸ χρέος μου πρὸς τὸν ἑαὐτό μου πρῶτα ἔχω χάσῃ τὸ κράτος.

  ReplyDelete
 45. ΥΓ. Ὁ Ἴψεν (ποὺ ὁ Νῖτσε τὸν ἔλεγε γεροντοκόρη) εἶχε πῇ τὸ ἑξῆς περίπου. Ὁ ΜΟΝΟΣ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα εἷναι ἐκεῖνος ποὺ τὰ ἀντιλαμβάνεται.

  ReplyDelete
 46. ...συνεπῶς οἱ νέοι ποὺ φτύνουν τὸν πολιτικὸ εἷναι πολιτικοὶ ἤ μᾶλλον ὁ ὄχλος ποὺ περιέβαλλε τὸν Ἰησοῦ στὸν δρόμο γιὰ τὸν Γολγοθᾶ (βλ. τὸν πίνακα τοῦ Μπός https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiglpqAze7RAhVEiRoKHUTSDicQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.artbible.info%2Fart%2Flarge%2F380.html&psig=AFQjCNHAXOZxvjj6sqM-h-3wihku3pwCjQ&ust=1486028312863927 καὶ τοῦ Ἔνσορ https://www.wikiart.org/en/james-ensor/christ-s-entry-into-brussels-in-1889-1888).

  ReplyDelete
 47. Σημ. Ὁ πίνακας τοῦ Ἔνσορ εἶναι μιὰ πικρὴ εἰρωνεία. Ὁ Ἰησοῦς κανει τἠν εἴσοδό του στὶς Βρυξέλλες, ὁ κόσμος τὸν ὑποδέχεται μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, καὶ δὲν θέλει νὰ δῇ πὼς τὸν φτύνει. Ἱδοῦ τὸ πρόβλημα τοῦ κου Τράμπ. Ἅν τρομάξῃ μπροστὰ στὴ χυδαιότητα τοῦ πλήθους θὰ ἀναγκαστῇ νὰ πάρῃ τὀ ὅπλο στὸ χέρι, τὸ μαστίγιο, κι ἀντἰ νἀ ἀνατρέψἡ τοὺς παγκους τῶν ἐμπόρων θὰ γίνῃ τσίρκουλο.

  ReplyDelete
 48. Υγ. Κύριε Βεροιεῡ γιὰ κάποιο λόγο τείνω νὰ πιστέψω ὅτι ἡ Ῥωσσία εἶναι τελειωμένη, καὶ ὅτι εἶναι τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τῆς Ἀπολύτου Μοναρχίας.

  ReplyDelete
 49. ...καὶ τὰ ἑξῆς ποὺ ἀποτελοῦν λειτουργικὲς ὑποθέσεις καὶ ὄχι καταγγελίες. 1) Ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι τὸ ναζιστικὸ κόμμα χωρὶς τὴν σοσιαλιστική του συνιστῶσα. 2) Οἱ ἀναρχικοὶ εἶναι πρωτευόντως μοναρχικοὶ καὶ δευτερευόντως ἀντιδυναστικοί, μαλλον δὲ Ὀθωνισταί (ὁ Ὄθων ἦταν φιλελεύθερος ἀλλὰ ἀντιπαθοῦσε τὴν Ἀγγλία ποὺ τοῦ ἀνταπέδιδε τὴν ἀντιπάθεια). 3) Οἰ Χρυσαυγῖτες εἶναι Χῖτες (ὀπαδοὶ τῶν Γλύξμπουργκ) μετὰ τὴν ἐκκαθάριση τοῦ κόμματος ἀπὸ τὰ ὀθωμανικὰ παρακρατικὰ στοιχεῖα. Τὰ τελευταῖα ὑπάγονται νοερῶς στὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογάν. Ὡς διαδόχου τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους. Αὐτὸ ὅμως ποὺ θὰ ἔκανε μπὰμ θὰ ἦταν μιὰ ἐπανεμφάνιση τῆς Ὀθωμανικῆς δυναστείας στὸ ἱστορικὸ προσκήνιο.

  ReplyDelete
 50. Πάμε ολοταχώς για νέα Γιάλτα Κωνσταντή.Αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία του Ελληνισμού,νά κυριαρχήσει πνευματικά στον νέο υπο Ρωσικό ελεγχο χώρο.
  Η Ρωσία θα πάρει το τιμόνι της Ορθοδοξίας.
  Θα χρησιμοποιήσει τον Ελληνισμό ως την νέα πρόταση ζωής στον νέο χώρο,επειδή θα έχει υπο τον ελεγχο της και πολλούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
  Ορθοδοξία για τους χριστιανικούς πληθυσμούς,Ελληνισμός για όλους.
  Γιατί άραγε έγιναν τα Ελληνικά δεύτερη ξένη γλώσσα στα Ρωσικά σχολεία,πρόσφατα;

  Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάν Μονάρχες στη Ρωσία.
  Θα έλεγα ότι δεν διαφέρει το πολιτικό κατεστημένο στη Ρωσία ,σε πολλά ,απ τις δυτικές αστικές κΥνοβουλευτικές δημο-δικτατορίες.
  Φιλικά Βεροιεύς.

  ReplyDelete
 51. ...Eἷναι δὲ ἀρκετὰ λογικὸ νὰ ἀναζητήσῃ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἕναν Χίντεμπουργκ στὸ πρόσωπο τῆς τέως ἤ νῦν βασιλικῆς οἰκογενείας τῶν Γλύξμπουργκ καὶ πρὸς παρασκευὴν τοῦ εὐτυχοῦς αὐτοῦ γεγονότος νὰ μαγειρευτῇ λίγο πικάντικα ἡ ταὔτιση τῶν παραδοσιακῶν, ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μὲ τὸν νῦν ἤ τέως βασιλικὸ οἶκο. Εἶναι ἐπίσης λογικὸ νὰ ἔχει ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τοὺς λεγόμενους ἀναρχικοὺς σχέσεις ἀντίστοιχες μὲ αὐτὲς ποὺ εἶχε ἡ ΝΔ μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγή. Τέλος, εἶναι λογικὸ νὰ χρειαστοῦν κάποιες προωθητικὲς ἐκρήξεις ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ κωλοτοῦμπα ποὺ θὰ ἀποφύγῃ τὰ Δεκεμβριανά, θὰ συμμε
  τάσχῃ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946 καὶ θὰ τερματίσῃ μὲ βασιλευομένη καὶ πρῶτο κόμμα τὸν ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.

  Αὐτὰ τὰ γράφω ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς διαρκεῖς προειδοποιήσεις τοῦ κου Παγκάλου, ὅτι τὸ κυβερνῶν κόμμα δὲν πιστεύει στὴν πραγματικότητα στὸν κοινοβουλευτισμό. Πολλοὶ στό περιβαλλον μου λένε ὅτι ὁ κος Πάγκαλος εἶναι ὁ ἐξυπνότερος ὁμιλῶν πολιτικός. Μήπως στὴν πραγματικότητα δὲν ἦταν το θέμα νὰ γίνῃ τὸ εὐρὼ δολλάριο μὲ Δούρειο Ἵππο τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ γίνῃ τὸ δολλάριο εὐρώ, πάλι μὲ Δούρειο Ἵππο τὴν Ἑλλάδα. Εξοῦ καὶ Τραμπ-Τραμπ-Τραμπ, χμ χμ χ-χ-χμμμ. Ἡ Ἀμερική εἶναι μία, δὲν γίνεται Εὑρασία ! Τράμπ-Τράμπ-Τραμπ κ.λπ. κ.λπ.
  αισιόδοξος για το μέλλον του ευρώ εμφανίζεται ο Τεντ Μάλοχ, ο επικρατέστερος νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Σημερινὴ Καθημερινή ¨Ο κ. Μάλοχ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Henley Business School, δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι «μέσα στους επόμενους 18 μήνες το ευρώ θα καταρρεύσει».Και συνέχισε λέγοντας: «το ευρώ όχι μόνο είναι υπό διάλυση αλλά έχει πραγματικό πρόβλημα και πιστεύω πως θα καταρρεύσει μέσα στον επόμενο ενάμισι χρόνο». Ο Τεντ Μάλοχ τόνισε μάλιστα ότι δεν είναι ο μόνος που έχει την άποψη αυτή παραπέμποντας σε δηλώσεις του οικονομολόγου Τζόζεφ Στίγκλιτζ, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο για το θέμα».

  Αὐτὴ ἡ κατάρρευση τοῦ εὐρὼ μοῦ θυμίζει λίγο τὴν εἴσοδο στὸ εὐρώ. Κάτι μοῦ βρωμάει, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, καὶ αὐτὸ εἶναι κατάρρευση τοῦ εὐρὼ ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι σημαίνει ἕτι μεγαλύτερο πληθωρισμὸ γιὰ τὸ δολλάριο. Θὰ μποροῦσε ὅμως ἕνα πληθωρισμένο δολλάριο νὰ εἶναι εὐρὼ μὲ ἄλλο ὄνομα, ἀντὶ γιὰ δολλάριο μὲ μεγαλύτερη κυκλοφορία.

  ReplyDelete
 52. Σημ. Ὁ κατὰ γενικὴν ὁμολογία ἔγκυρος διεθνὴς ἀναλυτὴς δημοσιογράφος καὶ στέλεχος τοῦ ΝΑΡ ἄν δὲν ἀπατῶμαι κος Πέτρος Παπακωνσταντίνου δεῖτε σὲ πόσα σημεῖα συμφωνεῖ ἀπολύτως μὲ τὸν κο Κιτσίκη http://tvxs.gr/news/blogarontas/i-profiteia-toy-kisingker-kai-o-kosmos-toy-tramp Εἶναι ἐντυπωσιακὸ καὶ εὐχάριστο ἄνθρωποι ἀπὸ ἀλλοῦ ντ ἁλλοῦ νὰ συναντῶνται, καθῶς ὁ καθένας τους ψάχνει τὴν ἀλήθεια.

  ReplyDelete
 53. ...Στὸ δὲ ἄρθρο αὐτὸ ὁ κος Παπακωνσταντίνου ἀποκαλεῖ τὸν Κίσσινγκερ "Μέττερνιχ τοῦ 20οῦ αἰῶνος". Ἑὰν ὁ παραλληλισμὸς εἶναι εὔστοχος, νὰ θυμίσω ὅτι ὁ νο1 ἐχθρὸς τοῦ Μέττερνιχ ἦταν ὁ φιλελευθερισμός. Ἑγὼ ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω τὴν σχέση τῆς ὁρθοδοξίας μὲ τὰ ἐγκόσμια, γι αὐτὸ καὶ δὲν καταλαβαίνω σὲ τί ὡφέλησε ποτὲ ἡ Ῥωσσία τὴν ἐθνικὴ ἰδέα τὴν Ἑλληνική. Ἀπλως δὲν καταλαβαίνω, δὲν λέω ὅτι καλῶς δὲν καταλαβαίνω. Ἕχω ὅμως τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ φασισμὸς καὶ ὁ ναζισμὸς τὰ πάνε γιὰ κάποιον παράξενο λόγο καλύτερα μὲ τὶς ἐκκλησίες, καὶ ἐννοῶ τὴν ἀνώτερη ἐκκλησιαστικὴ ἱεραχία τῆς κάθε θρησκείας, ἀπότι ὁ λιμπεραλισμός.

  Γιὰ μένα λιμπεραλισμός σημαίνει ἐθνικό κράτος. Νέα Γιάλτα δὲν μοῦ φαινεται ἐφικτὴ σὲ ἐθνικὴ βάση.

  ReplyDelete
 54. Είναι μεγάλη ευκαιρία.Με την καταστροφή της Ευρώπης από τον λαθρομεταναστευτικό κίνδυνο έχουμε τον θάνατο των Ευρωπαϊκών γλωσσών, πλην φυσικά της Αγγλικής που είναι η παγκόσμια καθομιλούμενη γλώσσα και της Ισπανικής που έχει τεράστια διάπλωση.
  Επιπλέον, έχουμε αναμενόμενο θάνατο της Ελληνικής λόγω της εισροής ξένου ανθελληνικού στοιχείου και φανατικής μισεληνικής αριστεράς-ποιός άλλος έβλαψε τόσο την γλώσσα;
  Συνεπώς, οι Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού-οι μόνοι πραγματικοί Έλληνες σε λίγα χρόνια-πρέπει να διαδώσουν το φως της Ελληνικής γλώσσας-την μορφή της οποίας δεν είμαι αρμόδιος να διαλέξω ούτε έχει νόημα- και να την διαδώσουν σε όλες τις χώρες.
  Για να γίνει αυτό θέλουμε μάι νέα Φιλική Εταιρεία, δηλαδή μία σιωνιστική οργάνωση.

  ReplyDelete
 55. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο,''η δημοκρατία του Εφιάλτη''.Υπάρχει στο you tube ανάλυση του συγγραφέα Χρήστου Ρήγα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δες την εκπομπή αυτή του Δοργανά και θα σου λυθούν όλα σου τα ερωτήματα!

   https://www.youtube.com/watch?v=kA2ZplCbdZ4

   Ασπάσου την Τρίτη Θέση! Άνοιξε την Πύλη στην Νέα Εποχή!

   Delete
  2. Πολύ ωραία τα λέει ο κ.Δοργανάς ,Κωνσταντινουπολίτη,ειδικά όταν περιγράφει την Χ.Α.
   Τά ίδια ακριβώς σου λέγαμε κάποιοι εδώ μέσα πρίν λίγο καιρό.

   Η επαναμετανάστευση που προτείνει,είναι τελείως ανεδαφική.
   Αυτά τα ρεμάλια ,πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων,μόνο με βία θα φύγουν απ την Ευρώπη.
   Πάντως,εύγε κ.Δοργανά .Μακάρι να είχαν το επίπεδό σου ,έστω οι μισοί Ελληνες που αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικιστές.

   Delete
  3. Έτσι ακριβώς. Τον μορφωμένο άνθρωπο τον αναγνωρίζουν οι πάντες. Τον Δόργανα τον ακούει και ο πατέρας μου.

   Delete
 56. Skai, τώρα:

  America's next top model, College edition.

  Η νικήτρια παίρνει 10,000$ υποτροφία για τις "σπουδές" της...

  Φιλελεύθερη εμετική υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο!

  ReplyDelete
 57. Αχαχαχαχαχαχα!

  Οι νεοφιλελέδες της Δράσης πήγανε στον Κούλη!

  Δεν κρύβεται η αγάπη λέμε! Και λέγανε παλιά ότι χτυπάνε το κομματικό κατεστημένο! Αχαχαχαχα!

  Βέβαια διότι πάνω που καταρρέει ο Λιμπεραλισμός και το αίσχος της Ε.Ε., όλα τα παράσιτα με πρώτο τον Φερχόφσταντ τρέχουν για κολλεγκιές(μην πω αλλαξό...) με το EPP. Η Δράση αποτελούσε παράρτημα του Φερχόφσταντ, ήδη από το 2012 που τον καλέσανε στην Ελλάδα καλούσαν για μηδένιση του Έθνους-κράτους και ομόσπονδη φιλελεύθερη Ε.Ε.! Τώρα ο Φερχόφσταντ αποτελεί άνθρωπο του EPP για αυτό και εξάλλου ως Ευρωκράτης τέθηκε επί κεφαλής διαπραγματεύσεως του Brexit εναντίον του αρχί-εχθρού του, Φάρατζ.

  Όλοι οι Ευρωκράτες μαζεμένοι σε μία συμμαχία για να σώσουν το αίσχος τους, την Ευρωπαϊκή τραπεζική ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ των!

  Το βίντεο με την Δράση:

  https://www.youtube.com/watch?v=klOJj9Oqf00&t=1s

  Ο Verhofstadt "ευλογεί" την συμμαχία Δράσης-Δημιουργίας Ξανά, ονόματι "Γέφυρες":

  https://www.youtube.com/watch?v=pVbdFKkJ-jc

  πρόκειται για συμμαχία νεο-φιλελεύθερων καθαρά!

  Σε προεκλογική συνάντηση της Δράσης και της Δημιουργίας Ξανά, με την ονομασία Γέφυρες, ο Verhofstadt καλεί για "Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης"!

  https://www.youtube.com/watch?v=WxxDETC2v9U

  ReplyDelete
 58. Υ.Γ.

  Και ο Τζήμερος και ο Δασκαλάκης και φυσικά ο Κούλης(ως δούλος του ΕΡΡ), θέλουν Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης με τραπεζικό δικτατορικό διοικητικό σύστημα!

  Και εάν μετά δεν σ'αρέσει μέσα, δεν δύνασαι να φύγεις. Διότι θα εκληφθεί ως απόσχιση εδάφους από την...Ομοσπονδία!

  ReplyDelete
 59. Κλάμααα ο Φδρχόφσταντ!

  https://www.youtube.com/watch?v=5qp6_t8Y6UA

  Χαχα!

  ReplyDelete
 60. Δἐν μπορῶ νὰ καταλάβω τὸ σκεπτικὸ ἐκείνων ποὺ θεωροῦν τὸ ἔθνος-κράτος (καὶ τὸ Ἑλληνικό μέσα σὲ αὐτὸ) τελειωμένο.
  Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅλες οἱ Ἐπαναστάσεις τῶν δύο τελευταίων αἱώνων τὸ μόνο πράγμα ποὺ δὲν ἀμφισβητοῦν εἶναι τὸ ἔθνος-κράτος !!

  Ὁ Μέττερνιχ βέβαια ἦταν κατὰ τοῦ ἔθνους-κράτους. Ἕλεγε, δὲν πρέπει νὰ κουνιέται φύλλο, μόνον οἱ βασιλείς ἔχουν δικαίωμα στἠν πολιτική. Ὅταν ὁ Καποδίστριας προσπάθησε νὰ γλιστρήσει μιὰν ἐξαίρεση γιὰ τους Ἕλληνες, ὁ Μέττερνιχ τοὖπε - "Μάλιστα Κόμητα, ὄταν λέω μόνον οἱ Βασιλείς ἐννοῶ καὶ τὸν Σουλτάνο ! Ἀφῆστε τὰ πονηρά".

  Στην πραγματικότητα ὅμως οἰ Ἐπαναστάσεις ἔχουν ἕναν ἀπώτερο λογο. Τὸ σύγχρονο κράτος εἶναι μιὰ συμμαχία τῆς μοναρχικῆς ἐξουσίας μἐ τὀ κεφάλαιο. Συμμαχώντας μὲ τὴν ἀστικὴ τάξη, οἱ βασιλείς ἐνίσχυσαν τὸν ἔλεγχο πάνω στοὺς ὑπηκόους τους, ὅμως ἔχασαν τὴν οὐράνια ἐντολή. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπώτερη αἱτία τῶν Ἐπαναστάσεων τὼν τελευταίων αἱώνων.
  Ὁ Β. Παγκόσμιος μπορεῖ νὰ ἰδωθῇ σὰν μιὰ ἐξέγερση τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν ἔναντι τοῦ κράτους, ποὺ ξεκίνησε με τὴν κομμοῦνα τοῦ Παρισιοῦ τὸ 1871.

  Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω ὅμως Ἕλληνες ποὺ κόπτονται γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ νὰ θέλουν νὰ καταστραφῇ τὸ ἑλληνικό ἔθνος-κράτος. Γιατὶ ῥε παιδιά ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διότι εμείς ιδεολογικά ανήκουμε στην ανατολική παράταξη του Γρηγορίου Παλαμά, του Ρήγα Φεραίου, του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και άλλων προσώπων, ενώ εσείς είστε δυτικοί νεωτεριστές, σπέρματα του Κοραή, του Φαρμακίδη, του Μάουρερ και του Όθωνα. Και το χειρότερο είναι ότι ούτε καν το καταλαβαίνετε αυτό.

   Δεν το καταλαβαίνετε, διότι δεν έχετε ασχοληθεί σοβαρά με την ιστορία της Ελλάδος πριν και μετά το 1821 και τις ιδεολογικές ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα εκείνη την εποχή. Το έθνος-κράτος, ή αλλιώς η εθνοκρατική ιδεολογία, είναι δημιούργημα, πολιτικό κατασκεύασμα, απότοκο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. Αρχίζει να διεισδύει στον χώρο και τους λαούς των Βαλκανίων τον 19ο αιώνα μέσω των Ελλήνων λογίων που σπούδαζαν στη Δύση και υπό την επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης. Με τη σειρά του ο εθνικισμός και στην ακραία του μορφή ο ναζισμός είναι αποτελέσματα του διαφωτισμού και της εθνικής ιδεολογίας.

   Οι ορθόδοξοι από τη μεριά μας, καμία σχέση δεν έχουμε με αυτά τα δυτικά εθνικά πρότυπα. Για αυτό και δεν θα φτιάξουμε ποτέ «σοβαρό» κατά τα πρότυπά σας κράτος με βάση την οικονομία. Πρότυπό μας και σταθερό ιστορικό μας βίωμα είναι το όραμα που έχει ως κέντρο την Κωνσταντινούπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι εθναρχικό το πρότυπο, όχι εθνικό ή εθνικιστικό με πολιτικό κέντρο την Αθήνα. Αυτό το πρότυπο είναι το πολιτικό και θρησκευτικό πρότυπο ενός οικουμενικού Χριστιανισμού, με βάση την πίστη στις εφτά Οικουμενικές Συνόδους και με ελληνικό υπόβαθρο που έχει κυρίαρχη την ελληνική γλώσσα ως κοινό γνώρισμα όλων των ανθρώπων και των φυλών ανεξαρτήτως εθνικότητος. Προερχόμαστε δηλαδή από άλλη ιστορική παράδοση. Ούτε από Μεσαίωνα, ούτε από φέουδα, ούτε από σκόρπια βασίλεια. Ούτε από διαφωτισμούς, ούτε από εθνικισμούς, ούτε από ναζισμούς και φυλετικές καθαρότητες.

   Οι περισσότεροι εδώ μέσα, πλην του Ρωμηού, του Μάκη και του κ.Καθηγητά (ο οποίος όμως τελευταία οφείλω να ομολογήσω ότι όλο και περισσότερο δυτικίζει, εννοώ πολιτικά όχι θεολογικά), έχετε βγει εντελώς έξω από αυτό το πλαίσιο και το ιδεολογικό ρεύμα της ιστορικής παράδοσης του τόπου, με αποτέλεσμα να μην αφουγκράζεστε τις αντιδράσεις. Για αυτό και δεν κατανοείτε την λαϊκή συνείδηση ενός απλού πολίτη. Όπως αντίστοιχα ούτε ο Κοραής, στα μέσα του 19ου αιώνα, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι μπορούσε να την κατανοήσει.

   Delete
  2. Εάν το προτεκτοράτο πού αυτοαποκαλείται Ελλάδα (όχι Ελλάς),μπορεί να θεωρηθεί Κράτος,τότε εχεις δίκαιο,Κωνσταντή.
   Δυστυχώς η Ελλάς εχάθη προ δισχιλιετίας.
   Εγώ προσωπικά,θέλω να απελευθερωθεί η Πατρίδα μου.Το προτεκτο-κράτος δεν μ'ενδιαφέρει ως ξένο που είναι.

   Delete
  3. μικρή διόρθωση- ὁ Κοραὴς στὸ τέλος τοῦ 18ου καὶ τὶς ἀρχές τοῦ 19ου.

   Delete
 61. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα μέσα στὸν 21ο αἰῶνα ὄχι μόνο δὲν θὰ διαμελιστῇ, ἀλλὰ θὰ βρῇ καὶ τρόπο νὰ ἀπορροφήσῃ τὸν Τοῦρκο βάρβαρο ποὺ μᾶς ἔφαγε τη Μικρὰ Ἀσία καὶ τραβάμε τὰ μαλλιά μας μιὰ χιλιετία τώρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Εξπρές του Μεσονυχτίου.

   Τουρκική "αρχοντιά", λέμε!

   Delete
  2. Άλλα ρούχα, ίδιο σωμα.

   Delete
 62. https://www.rt.com/news/376008-putin-visit-hungary-orban/

  Άνοιγμα Ρωσίας στην Κεντρική Ευρώπη και δη στην Ουγγαρία(που σε άλλες εποχές απετέλεσε την αιχμή του δόρατος της Καθολικής Δύσεως στην Ορθόδοξη Ανατολική Ευρώπη), με το που βγήκε ο σύμμαχός του Τράμπ Πρόεδρος της Αμερικής, λαμβάνοντας έτσι πράσινο φως για ανοίγματα στην Ευρώπη.

  ReplyDelete
 63. Έτσι νιώθω κάθε μέρα αλλά δεν ξέρω τί να κάνω...

  http://antepithesi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2421:ego-exo-to-megalo-xreos-tis-sotirias&Itemid=303

  ReplyDelete
 64. Βλέπετε πόσο δικιο εἶχε ὁ Μἐττερνιχ. Ὁ Καποδίστριας ἔλπιζε νὰ τὰ μπαλώσῃ καὶ νὰ μετατρέψῃ τοὐς Ἕλληνες ἐπαναστάτες σὲ μικροκτηματίες. Ὁ 21ος αἰῶνας θὰ εἷναι μιὰ ἔνδοξη ἐπιστροφὴ στὸν ἀγροτικὸ πολιτισμό, ποὺ εἶναι τὸ μεγάλο κέρδος καὶ τὸ μεγάλο μάθημα ποὺ πῆρε ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὸ Βυζάντιο. Ὁ μεσαιωνικὸς ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ Ἕλληνας πρὶν ἀπὸ τον Ὅμηρο. Χτές ἡ Καθημερινὴ τἄβαλε μὲ τοὺς ἀγρότες ποὺ διαμαρτύρονται. Τὀ ΚΚΕ θὰ δικαιωθῆ ποὺ στηρίζει τὸν Ἕλληνα ἀγρότη.

  ReplyDelete
 65. Ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, λυπᾶμαι, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες ἄνευ Ἑλλάδος. Ἡ σωτηρία μέσῳ μαφίας εἶναι μερική. Ἑξάλλου, μιὰ μαφία τῆς προκοπῆς ἔχει τὸ μπαγιόκο της. Στὴν περίπτωση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, τὸ μπαγιόκο ἦταν τὰ ὀθωμανικὰ κτήματα. Στὴν περίπτωση τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων, τὰ λεφτουδάκια τῶν φορολογουμένων. Στὴν περίπτωση τοῦ Σιωνισμοῦ, τὸ μπαγιόκο καὶ πάλι ἦταν πρώην ὀθωμανικά κτήματα ποὺ τὰ κατεῖχαν οἱ σημερινοὶ Παλαιστίνιοι. Πρῶτα πῆγαν οἱ Ἑγγλέζοι τζέντλμεν καὶ περιφράξανε τὴν πρώην ὀθωμανικὴ γῆ μὲ τὴν Ἐντολή τους καὶ μετά κουβαληθῆκαν οἱ Σιωνιστές σοσιαλιστές νὰ ἐφαρμόσουν τὸν κολλεκτιβισμὸ στὴν πράξη. Σήμερα ποιὸ εἶναι τὸ μπαγιόκο γιὰ τὸν ἑλληνισμό ; Ἡ Σαγκάη ; Τὸ Πεκίνο ; Τὸ Χόνγκ-Κόνγκ ; Ἡ μήπως τὰ ἑλληνικὰ ἀσφαλιστικά ταμεῖα ;; Ἑγὼ θἄλεγα τὸ τελευταῖο, καὶ ὅτι ἐξαργυρώνουμε τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο γιὰ νὰ πάρουμε σὲ ἀντἀλλαγμα συναλλαγματικὲς τοῦ θωρηκτοῦ Ποτέμκιν.

  Τὸ 1922 ἔτσι τὴν πατήσαμε. Μᾶς εἴπανε μάγκες πουλῆστε τὰ χρυσαφικά σας γιατὶ εἶναι εὐκαιρία, καὶ χάσαμε τὴν γῆ ὄχι αἰώνων ἀλλὰ χιλιετηρίδων. Στὴν Κατοχὴ ἕνας γιατρὸς εἶχε τὰ λεφτά του σὲ μετοχές γιὰ νὰ παίρνει τόκο. "Δὲν σοὔλεγα, νὰ πάρῃς γῆς !" τοὔλεγε ὁ φίλος του. "Δὲν μὲ ἄκουσες῾

  ReplyDelete
 66. Καὶ παρεμπιπτόντως, ἡ τραγικὴ φράση τοῦ Σοφοκλέους ποὺ παρέθεσα παραπάνω
  Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα
  εἶναι ἀγνὸς νεοελληνικὸς δεκαπεντασύλλαβος. Συμπέρασμα. Ὁ ἀγροτικὸς πολιτισμὸς γέννησε καὶ τὴν ἀρχαία Ἑλλαδα καὶ τὴν σημερινή καὶ ἄνευ αὐτοῦ Ἑλλάς καπούτ.

  ReplyDelete
 67. http://www.pronews.gr/portal/20170202/defencenet/diethnis-asfaleia/66/i-apolyti-friki-apo-isis-akrotiriase-dyo-paidia-poy

  Πότε επιτέλους θα κάψουν ολοσχερώς αυτά τα κτήνη; Τα βλέπεις "έξυπνε", Ιωάννη Ένοχε που τραννά έλεγες προ μηνός ότι είσαι με το...ακραίο Ισλάμ!

  Και είς κατώτερα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα ίδια έφτιαχναν και οι Χριστιανοί πριν λιγους αιώνες.
   Κακό πράγμα η θρησκοληψία.Ο φανατισμός.Η τύφλα.

   Delete
  2. Οι Χριστιανοί ποτέ δεν σκότωσαν παιδιά Βεροιέα!

   Delete
 68. Ο Τράμπ επέβαλε...εμπάργκο στο CNN!!

  Ο Φύρερ δεν πέθανε!

  Ο Τράμπ είναι η μετενσάρκωσή του, είμαι σίγουρος για αυτό!

  ReplyDelete
 69. Κοιτάξτε προσεκτικά πώς η νέα διαφήμιση της Audi η οποία εμετικά προωθεί την πρόοδο, τον φεμινισμό και τον μισανδρισμό, έχει δεχθεί σωρεία dislike από 4,3 εκατομμύρια άτομα!

  https://www.youtube.com/watch?v=G6u10YPk_34

  ReplyDelete
 70. Μπράβο εδώ στον Καμμένο!

  Πολύ καλά φέρθηκε στους δημοσιοκάφρους.

  http://www.pronews.gr/portal/20170203/ellada/dimosia-taxi/67/enohos-o-g-koyrtakis-gia-adikima-tis-sykofantikis-dysfimisis-kata

  ReplyDelete
 71. Η ομιλία αυτή του Κασιδιάρη πολλάκις αποδεικνύει στους...δύσπιστους ότι παρά το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή δεν διαθέτει στελέχη πνευματικά φιλοσοφικού επιπέδου προς την προώθησιν του Φασισμού, αποτελεί δε το μοναδικό αμιγώς Εθνοεπαναστατικό Κίνημα εν Ελλάδι, ενάντια σε ένα ολόκληρο πλήρως σάπιο και διεφθαρμένο κατεστημένο.

  https://www.youtube.com/watch?v=8cmkdetPs4s

  ReplyDelete
 72. Κύριε Βεροιεῦ, κύριε Κωνσταντινουπολίτη σᾶς ζητῶ νὰ πάρετε θέση ἔστω καὶ ἀτελὴ γιὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴν κληρονομιά της. Κύριε Γιάννη, θέλω περισσότερες ὲξηγήσεις γιὰ τὸν ῥόλο ποὺ ἀποδίδετε στὸν Ῥ. Φεραῖο.

  Ἡ θέση σας ὅτι ὁ ναζισμὸς προέρχεται ἁπὸ τὸν Διαφωτισμὸ εἶναι ἀντικείμενο πάρα πολὺ ἔντονης ἐπιστημονκῆς ἤ ἐπιστημονικίζουσας διαμάχης καὶ ἡ θέση τοῦ κου Κιτσίκη ὄτι ὁ φασισμὁς εἶναι Ὰντιδιαφωτισμός μπορεῖ νὰ ἑρμηνευτῇ καὶ σὰν ἑνισχυτική καὶ σὰν ἁπορριπτικἡ τῆς δικῆς σας, τῆς διαφορᾶς μεταξὺ ναζισμοῦ καὶ γερμανικοῦ φασισμοῦ λαμβανομένης ὑπόψιν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η επανάσταση του 1821 από τον θάνατο του Καποδίστρια και μετά υπήρξε αποτυχημένη ως προς την εγκαθίδρυσιν ενός Ελληνοχριστιανικού ανεξάρτητου κράτους βασισμένο στην Ορθοδοξία.

   Υπηρξε αποικία του Δυτικού Φιλελεύθερου κεφαλαίου, Γαλλικού και Αγγλικού, ενώ επί Δημοκρατίας διέλυσε τον Ελληνισμό της Ανατολίας.

   Μονάχα με Φασισμό(Μεταξάς, 7ετία) είδε πραγματική πρόοδο.

   Delete
  2. Ο Ναζισμός από τον Διαφωτισμό παίρνει ΜΟΝΑΧΑ τον ρασιοναλιστικό μονοφαινοτυπικό φυλετισμό και τίποτε άλλο.

   Όλες οι άλλες του εκφάνσεις είναι πλήρως αντιδιαφωτιστικές.

   Delete
 73. Σημ. Πρόσφατα ἐξεδόθη ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Γεωργίου Φίνλεϋ μεταφρασμένη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ποὺ χρησιμοποιεῖ ἀξιοσημείωτο γλωσσικὸ καὶ τονικὸ σύστημα. Τοῦ τὴν εἶχε παραγγείλῃ ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης. Θὰ μὲ ἑνδιέφερε ἐνδεχομένως τὸ νοηματικὸ ὑποβαθρο τῆς σειρᾶς τῶν προσωπικοτήτων ἀναφορᾶς γιὰ τὴν λεγόμενη ἤ καθεαυτὸ ἀνατολικὴ παράταξη. Δηλαδὴ ἡ παραπάνω πινακοθήκη τοῦ κου Γιάννη (δὲν τὸ γράφω εἰρωνικά).

  Ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς λίγους ἱστορικοὐς ποὺ ἔχω ὑπόψη μου ὁ ὁποῖος ἐπιγραμματικὰ δίνει τὸ νόημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης εἶναι ὁ σχετικὰ πρόφατα μακαρίτης Χόμπσμπαουμ. Λέει ὁ Χόμπσμπαουμ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ξεκίνησε σὰν συμμαχία φιλελευθέρων (ἀστῶν ;) μὲ τοπικοὺς ληστάρχους. Ἁλλὰ ὅτι ὁ λαὸς ποὺ τὴν ἀκολούθησε ἦταν ὄχι Ἕλληνας, ὅπως τὸν ὀνομάσανε, ἀλλὰ Χριστιανὸς Ῥωμηὸς ποὺ τἄβαζε μὲ τὸν ἄπιστο μουσουλμάνο Τοῦρκο τύρρανό του. Θὰ μὲ ἐνδιέφερε μιὰ συγκροτημένη ἄποψή σας καὶ τοῦ ὁποιουδήποτε ἐπὶ τούτου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομίζω,Κωνσταντή,ότι τα΄αίτια της Ελληνικής Επανάςτασης ηταν κοινωνικά,εθνικά(γένος,ήθη ,έθιμα,παραδόσεις),και θρησκευτικά.
   Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για κάθε κατηγορία,διότι έχουν διαχρονική ισχύ,καί παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα απ'την αρχαιότητα ως σήμερα.
   Αφηρημένα και γενικά θα έθετα την επανάσταση του 21,ως σύμπτωμα της γέννας του Πρωτοκαπιταλισμού ,ή της βαρειάς αρρωστειας του αποθνήσκοντος Φεουδαρχισμού.

   Delete
  2. Βεβαιότατα. Για τον απλό λαό, τη λαϊκή συνείδηση η επανάσταση ήταν καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα. Για αυτό και κατόπιν οι πρώτες τέσσερις εθνοσυνελεύσεις αναγκάζονται στην ουσία να ορίσουν τον Έλληνα καθαρά σε θέμα πίστης. Δεν γινόταν αλλιώς. Έλληνας είναι όποιος είναι ορθόδοξος χριστιανός πρώτον και δεύτερον όποιος μιλάει ελληνικά. Δεν είχαν προλάβει ακόμη οι μηχανισμοί και οι νεοσύστατοι κρατικοί φορείς και η διανόηση να μεταμορφώσουν τον λαό, τον απλό Ρωμηό σε Έλληνα από το πουθενά.

   Για τύπους της διανόησης όμως όπως τον Κοραή που είχαν επηρεασθεί από την εθνοκρατική ιδεολογία ήταν μία πολιτική επανάσταση. Αυτοί ξεκινούν την προσπάθεια μετάπλασης της θρησκευτικής συνείδησης του απλού πολίτη σε εθνική. Ότι είμαστε Έλληνες και συνδεόμαστε με την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο είναι Μεσαίωνας και σκοταδισμός. Τότε γράφονται και οι αείμνηστες παλαβομάρες από τον Κοραή και άλλους του είδους του (π.χ. Ιάκωβος Ρίζος), ότι ο Φίλιππος και ο Μ.Αλέξανδρος ήταν οι πρώτοι ανθέλληνες που υποδούλωσαν την Ελλάδα κι ότι από τότε η Ελλάδα είναι σκλαβωμένη, Δηλαδή από 356π.Χ. μέχρι το 1821μ.Χ. η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη και ήρθαν αυτοί οι τρομεροί, ο Κοραής και ο Ρίζος και ο Φαρμακίδης και ο Όθωνας και την απελευθέρωσαν. (πχαχα)

   Και κάπως έτσι φτάνουμε (και με άλλα πολλά) στην σημερινή εκτρωματική κατάσταση, όπου επαναλαμβάνω η χώρα δεν έχει ακόμη και σήμερα ξεκάθαρη εθνική ταυτότητα, ούτε εθνική ιστορία που να υποδεικνύει ιστορική συνέχεια. Είναι κάτι φτιαχτό. Διότι δεν υπάρχουν τα ιστορικά τεκμήρια για κάτι τέτοιο. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται κατανοητά όταν αναλογιστούμε ότι απορρέουν από την νεωτερική εθνοκρατική ιδεολογία που επέλεξε να ακολουθήσει το ιδρυθέν κρατίδιο και τη προσπάθεια μετάπλασης των συνειδήσεων.

   Delete
  3. Ἡ ἀπάντηση τοῦ κου Βεροιέως θυμίζει τὶς ἀπόψεις τοῦ κου Βασίλη Κρεμμυδᾶ. Ὅμως ὁ Κρεμμυδᾶς μὲ βρίσκει ἐπιφυλακτικὸ στὴν ὁνομασία τοῦ τουρκικοῦ καθεστῶτος ὡς φεουδαρχικό. Ἅλλο τὸ ἐμπόριο, ἄλλο ὁ καπιταλισμός, ἄλλο ἡ βασιλεία, σκέφτομαι. Ὡστόσο μὲ πείθει στὸ ὅτι οὐσιαστικὰ ἡ Ἐπανάσταση εἶναι ἐν πολλοῖς ἡ ἀρχὴ τοῦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ περάσματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας στὸν καπιταλιστικό κόσμο.

   Κύριε Γιάννη, τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁνομάζοντας Ἕλληνες τοὺς πιστεύοντες εἰς Χριστόν οὐσιαστικὰ δὲν ὁνοματίζουν τὴν ἐσώτερη πίστη μόνο ἀλλὰ ὅλους τοὺς μὴ μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ εἶχαν ἐπικεφαλῆς τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, πλὴν ὅμως ἡ περιοχή τους περιῆλθε στὰ χέρια τῶν ἐπαναστατῶν. Ὁπότε ἡ διάταξη τῶν τελευταίων δὲν μᾶς φωτίζει ἀρκετά διότι φωτογραφίζει τὴν ὀθωμανική τους ἰδιότητα καὶ ὄχι τὰ κίνητρά τους.

   Delete
  4. Σημ. Ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἀρχαιότητας μετὰ τὴν Χαιρώνεια εἶναι ἀκόμα κοινὸς τόπος καὶ δὲν ξέρω ποιός τὴν ἄρχισε. Πάντως ὁ Γίββων, ὁ Νῖτσε, οἱ δικοί μας φασίζοντες (ὡ ναί) καὶ ἄλλοι πολλοὶ τὴν ἐπαναλαμβάνουν κατὰ κόρον διότι ἡ Ἀθήνα τοῦ Περικλέους εἶναι ἡ αὐτοεικόνα τῆς ἀστικῆς τάξης. Τόσο ἀπλά.

   Delete
 74. Μοίρασε άγρια σκαμπίλια ο Πάτερ στους φιλελευθερομαρξιστές των βοθροκάναλων!

  Παπά καλά τα λες αλλά δυστυχώς δίχως όπλο δεν γίνεται τίποτα!

  Ιερός Πόλεμος για την Ορθοδοξία και τί στον κόσμο!

  https://www.youtube.com/watch?v=MFsHPdokXZ4

  ReplyDelete
 75. Τρὶτη ἑρώτηση πρὸς τοὺς τοῦ Ὰνατολικοῦ Κόμματος. Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ ἐθναρχικοῦ σας προτύπου μὲ τὸ Δημόσιο, ποὺ ἑγὼ τὸ λέω τελείως μὰ τελείως τζάμπα, καὶ ποὺ σημαίνει τὴν μὴ ἁνταλλαγή, ὡς συνάμα ἁδύνατη καὶ ἁμαρτωλὴ καὶ ψευδαισθητικὴ καὶ δουλοπρεπὴ καὶ τὸ πλῆρες ἁντίθετο τοῦ Κοινωνικοῦ Συμβολαίου καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὡς ἕνα βαθμό.

  ReplyDelete
 76. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΟΥ.

  "Ὁ Ρῆγας, μάρτυς πρόδρομος τῆς ἱερᾶς μας πάλης,
  μνημόσυνα μᾶς ἄφησεν ἐμπνεύσεως μεγάλης’
  σκοπὸν λαμπρότερον ποτὲ δὲν ἔλαβον αἱ Μοῦσαι
  παρ’ ὄταν τοῦ Τυρταίου μας ἡ σάλπιγξ ἀντηχοῦσε.
  Τὰ θούριά του ᾄσματα μᾶς πυρπολοῦν ἀκόμα,
  καὶ βρέχομεν μὲ δάκρυα τοῦ τάφου του τὸ χῶμα".

  Ἀλεξάνδρου Σούτσου ἐπιστολὴ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνα (1833). Προσέξτε τὀν ἀναπόφευκτο δεκαπεντασύλλαβο, ῥιζωμένο στὰ ἑλληνικὰ καὶ μήπως καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά.

  ReplyDelete
 77. ΥΓ. Ἑκκρεμεῖ δε καὶ ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Ὁ κος Ντόναλντ Τρὰμπ τοῦ Γερμανοῦ καγκελαρίου Ἀδόλφου Χίτλερ εἷναι μετενσάρκωσις, ἤ μήπως τοῦ συμπαθοῦντος τὸν ὡς ἄνω Ἀδόλφον Χίτλερ Ἑρρίκου Φὸρδ εἷναι ἄβαταρ, ἥ μήπως πάλι εἶναι τὸ τοῦ κου Τράμπ σαρκίον ἄχημα τῆς παρούσης ζωὴῆς τοῦ πάλαι ποτὲ φίλου τῆς Ἑλλάδος Ἑρρίκου (χαϊδ. Χάρρυ) Τροῦμαν, ὅστις ἦτο πρόεδρος τῶν Ἡνωμενων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ὄταν ἀτομικὰ ὅπλα ἐρρίφθησαν ἐπὶ τῶν Ἰαπωνικῶν πόλεων Ναγκασάκι τε καὶ Χιροσίμα καὶ ἐμετέτρεψαν αὐτὰς αὐθωρεὶ καὶ παραχρῆμα εἰς ῥαδιενεργόν σκόνη ἤ κάλλιον εἰπεῖν ῥαδιενεργὸν τζατζίκι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μετά από πολλά χρόνια ελλείψεως προσωπικοτήτων στην Γηραιά Ήπειρο, με τις τελευταίες να είναι οι ακροδεξιοί(Συντηρητικοί-Εθνικιστές στα Εθνικά-Κοινωνικά, Φιλελεύθεροι στα οικονομικά) Ρίγκαν και Θάτσερ, επιτέλους έρχονται και πάλι οι μεγάλες φυσιογνωμίες στο προσκήνιο.

   Φυσικά και επαναλαμβάνεται η Ιστορία, φυσικά και κάθε γενιά από εδώ και πέρα-όπως συνέβαινε από τον Μάη του 1968 μέχρις σήμερον με την Φιλελεύθερη-Μαρξιστική Σοσιαλδημοκρατία-θα είναι πιο ριζοσπαστική Φασιστικά και Εθνικοσοσιαλιστικά από ό,τι η προηγούμενη. Εάν δεν γίνει πόλεμος με πυρηνικά το μέλλον προδιαγράφεται στα πρότυπα του Τρίτου Ράιχ.

   Delete
  2. Δίχως τον αντισλαυισμό βέβαια.

   Για τον αντιεβραϊσμό δεν είμαι σίγουρος καθώς ο παραδοσιακός Χώρος δεν τους χωνεύει αλλά ο καινούριος είτε και αυτός δεν τους χωνεύει, είτε τους συμπαθεί(λογικό είναι διότι απειλή δεν είναι οι Εβραίοι ως Έθνος) είτε είναι αδιάφορος ως προς αυτούς.

   Delete
 78. Σημ. ποὺ δὲν θεωρῶ πιὸ ἐπείγουσα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Τὰ διάφορα σόου πολεμικῆς ἐτοιμότητας πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο ὅπως κάθε θεατρικὴ παράσταση πάντα ἐνέχουν κινδύνους ἐργατικῶν ἀτυχηματων. Τὰ Ἵμια ἤ Ἵμιες ἥ δὲν ξέρω πῶς τὶς λένε ἤ τὰ λένε εἶναι ἡ ἀπόδειξη.

  ReplyDelete
 79. Σημ2. Μήπως τῶν τοῦ λεγομένου ἀνατολικοῦ κόμματος ὁπαδοὶ εἶναι ὁπαδοὶ τῆς ὀθωμανικῆς διοικήσεως ὑπὸ τὴν ὁποῖα τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως κατόρθωσε ὅπως διαβάζω νὰ ὑπαγάγῃ στὴνἁρμοδιοτητά του καὶ τοὺς σλαβόβωνους πληθυσμοὺς τῶν βαλκανίων, κρατῶντας στὰ χέρια του (καὶ στὰ ἑλληνικά, ὑποθέτω) ὅλες τὴς ληξιαρχικές πράξεις. Μποροῦμε νὰ συγκρίνουμε τὴν δύναμη τῆς ἑκκλησιαστικῆς γραφειοκρατίας μὲ αὐτὴν τοῦ ἵντερνετ γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο πανίσχυρη γίνεται μιὰ γραπτὴ γλῶσσα ὄταν εἶναι ὑποχρεωτικὸς δίαυλος ἐπικοινωνίας.

  Παρακαλῶ ὅμως οἱ θρησκολογοῦντες νὰ δηλώνουν εὑθύς ἐξαρχῆς ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῆς θρησκευτικότητάς τους μὲ τὴν πολιτεία. Ἑγὼ δηλώνω εὐθύς ἑξαρχής ὅτι θρησκευτικός τρόπος ζωῆς (καὶ ἴσως θανάτου ) εἶναι ἡ μὴ ἀντίσταση σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικὰ ἐρεθίσματα, συνεπῶς ἡ πλήρης ἀνυπακοὴ καὶ ἡ πλήρης ἔλλειψη βίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε πάλι τα ίδια. Σήμερα θα υπήρχε κανονικά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αν δεν βιαζόσασταν να ιδρύσετε κράτος. Το Πατριαρχείο ως κορυφή του Ρουμ μιλλέτ είχε στη δικαιοδοσία του και θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Αυτά τα προνόμια τα παραχώρησε ο Μωάμεθ ο Πορθητής με βάση κάποιες διατάξεις του Κορανίου. Μη τα μπλέκεις όμως όλα μαζί ρε φίλε, γιατί στο τέλος τα κάνεις σαλάτα στο μυαλό σου και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.

   Όταν διείσδυσε η εθνοκρατική ιδεολογία, χωρίστηκαν οι Έλληνες σε πατριαρχικούς παραδοσιακούς και νεωτεριστές που ήταν υπέρ του έθνους κράτους. Με την επίδραση της ιδεολογίας του έθνους κράτους διασπάστηκε το Ρουμ μιλλέτ στον χώρο των Βαλκανίων. Οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί που ήταν αρκετοί και που υπήρχαν στην ελληνική επικράτεια εντάχτηκαν κανονικά στο νέο κράτος από τη στιγμή που αυτοπροσδιορίζονταν ως πατριαρχκοί. Οι υπόλοιποι σλαβόφωνοι είτε αφομοιώθηκαν από τους εξαρχικούς της Βουλγαρικής Εξαρχίας είτε προσκολλήθηκαν στην Σερβία.

   Τι θα γινόταν όμως αν δεν ιδρυόταν το νέο ελληνικό κράτος; Το πιο πιθανό ήταν ότι οι Έλληνες θα ανακαταλάμβαναν τα ηνία της Αυτοκρατορίας, μέσω της απόκτησης καίριων διοικητικών θέσεων, διότι είχαν ψηφιστεί ορισμένες μεταρρυθμίσεις και οι γενικοί κανονισμοί που ωθούσαν στην ανάδειξη του ελληνικού στοιχείου και της ισονομίας όλων των πολιτών. Για αυτό τον 19ο αιώνα ο Ελληνισμός βρισκόταν σε ακμή. Δεν το θέλατε όμως αυτό. Θέλατε Δύση. Θέλατε έθνος κράτος. Θέλατε Περικλή.

   Πάρτε τώρα έθνος κράτος, απολαύστε μικρασιατική καταστροφή, πάρτε κυπριακό, πάρτε Σόιμπλε και Ντάισσενμπλουμ και Μέρκελ και μνημόνια, πάρτε διάσπαση της Κρήτης, πάρτε Σκόπια - Μακεδονία.

   Delete
  2. Ῥε φίλε κύριε Γιάννη νὰ προσφωνήσετε παρακαλῶ τῆς μάνας σς τὸ τέκνο. Σαλάτα μπορῶ νὰ τἄχω ὅσο θέλω, ἀλλὰ δὲν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ δική σας δὲν εἶναι ἀπὸ μελιτζάνες. Πρῶτἀπόλα,

   1) Μούχουνε πῇ ὅτι στὴν ἱστορία δἐν ὑπάρχει ἐάν.

   2) Δεύτερον μοῦ χωρίζετε τοὺς Ἕλληνες σὲ πατριαρχικοὺς καὶ φιλελεύθερους, λὲς καὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν παίζουν κανένα ῥόλο καὶ τοῦς ἔχουνε οἱ Ἕλληνες νὰ φτιάχνουνε πιλάφι. Ἑγὼ τἄχω σαλάτα ἤ ἐσείς τἄχετε ἀπλοποιήσῃ κατὰ πῶς σᾶς βολεύει ;


   3)

   Delete
  3. Τρίτο καὶ βασικότερο. Τὸ χωρίστηκαν οι Έλληνες σε πατριαρχικούς παραδοσιακούς και νεωτεριστές
   εἶναι πανελέστατα λάθος. Διότι ὀ κατώτερος κλῆρος καὶ τότε καὶ σήμερα ἦταν ὁ φορέας τοῦ ἐθνικιστικοῦ νωτερισμοῦ. Οἱ παντελῶς ἀντικληρικαλιστές καὶ οἱ παντελῶς τουρκολάτρες (διότι αὐτὸ ἦταν οἱ περισσότεροι Φαναριῶτες κύριε Γιάννη μας) ἦταν ταὐτόχρονα κατὰ τῶν Τούρκων, τῶν μεγαλοδεσποτάδων καὶ ὡς ἕνα βαθμο τῶν ξένων, ὡς ἕνα βαθμὸ καὶ κατὰ περίστασιν.

   Μὴν παρουσιάζετε τὸν κλῆρο σὰν ἕνα ἐνιαῖο σῶμα.

   Delete
  4. Ἡ Ἐθναρχία προϋποθέτει Τοῦρκο. Ἡ Κῦπρος εἶναι ἕνας ἀξιόλογος πειραματικὸς δείκτης τῶν ἀποτελεσμἀτων τῆς Ἐθναρχίας.

   Delete
  5. Καμμιά τύχη ,μέλλον,δεν είχε ο Ελληνισμός μέσα σε μία βαθειά σκοταδιστική ,θεοκρατική Οθωμανική Αυτοκρατορία.
   Το παπαδαριό ναι θα είχε λαμπρό με΄λλον ,απ τη στιγμή που ήτο συνεργάτης των Τούρκων και επαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ υπόδουλων και Πύλης.
   Να είσαι ειλικρινής με τους Ελληνες Ιωάννη.
   Δεν απευθύνεσαι σε φανατικούς Χριστιανούς,που ο δείκτης νοημοσύνης τους είναι μόλις υψηλότερος του πιθήκου.
   Οι Ελληνες ,στο έχω ξαναπεί,ειναι καθ'εξιν Χριστιανοί όχι κατά συνείδηση.
   Ελληνες όμως είναι κατά συνείδηση.


   Υ.Γ.......Γνωρίζεις πολύ καλά τη γνώμη του λαου για το παπαδαριό...Απαξιωτική.

   Delete
  6. Εντάξει Κωνσταντή όπως νομίζεις.

   Βεροιέα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν κοροϊδεύω κανέναν. Πολύ περισσότερο δε θεωρώ ότι κοροϊδεύεστε εσείς μεταξύ σας. Ποτέ δεν είπα ότι οι Έλληνες είναι χριστιανοί. Αυτά τα λέει ο kostandis. Πάντα έλεγα ότι οι Έλληνες είναι άθεοι και ειδωλολάτρες. Χριστιανοί είναι οι Ρωμαίοι ή Ρωμηοί όπως τους λένε. Οι Έλληνες είναι άθεοι νεωτεριστές, αυτοί που πιστεύον στο έθνος κράτος.

   Συνεπώς συμφωνώ απολύτως μαζί σου, ότι οι Έλληνες δεν είναι χριστιανοί. Δεν κοροϊδεύω κανέναν εγώ. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους, όπως έχουν. Δεν τα λέω όπως θα μου άρεσε εμένα να είναι τα πράγματα.

   Delete
  7. Και όπως είχα πει και παλαιότερα, πιστεύω ακράδαντα στον απόλυτο πολιτικό χωρισμό Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Η Βόρεια Ελλάδα, επειδή έχει στην κατοχή της την συμβασιλεύουσα κρατάει ακόμη τη ρωμαϊκή παράδοση. Η Νότια από την άλλην δεν έχει καμία σχέση. Άθεοι, ειδωλολάτρες, καφετζούδες, ναζί κλπ. Δεν είναι τυχαίο που το κίνημα Σώρρα τείνει να γίνει το μεγαλύτερο κίνημα του 21ου αιώνα. Είναι ένας βαρυσήμαντος πολιτικός και θρησκευτικός οραματιστής αυτή τη στιγμή ο Σώρρας για τους Έλληνες. Επιστρέφουν οι θεοί, επιστρέφει η μούρλα. Δίνει ελπίδα, δίνει όραμα, για αυτό και έχει χιλιάδες ακολούθους. Και οι άνθρωποι το λένε ότι ναι είναι Έλληνες και ειδωλολάτρες και είμαστε κατά των Εβραίων, εννοώντας την Εκκλησία και τους χριστιανούς.

   Είχα πει επίσης, η Βόρεια Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητο κρατίδιο, από Λαμία και πάνω, που θα έχει πολιτικό προσανατολισμό προς την Κωνσταντινούπολη και όραμά της θα είναι η φυσική της ιστορική συνέχεια, η φυσική ροή των πραγμάτων, δηλαδή η ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και από την άλλη μεριά η Νότια Ελλάδα να λέει αυτά που πιστεύει, ότι είναι δηλαδή συνεχιστής του Περικλή και του Πλάτωνα και να πιστεύουν σε θεούς και μαγείες και δισεκατομμύρια από την τεχνολογία του Απόλλωνα.

   Όπως βλέπεις συνεπώς, εγώ τα πράγματα τα λέω με το όνομά τους και μόνο ένας τρελός και ανιστόρητος ή ένας που έχει δεχθεί ισχυρή ιδεολογική προπαγάνδα από τους μηχανισμούς ενός κράτους, όπως οι νεοέλληνες, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι Έλληνες είναι χριστιανοί. Συμφωνώ μαζί σου και μακριά από εμένα τέτοιου είδους ισχυρισμοί.

   Delete
  8. Διόρθωση στὰ παραπάνω (ΚΕΦ.)

   Οἱ ΜΗ παντελῶς ἀντικληρικαλιστές καὶ οἱ ΜΗ παντελῶς τουρκολάτρες (διότι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ "TΟΥΡΚΟΛΑΤΡΕΣ" ἦταν οἱ περισσότεροι Φαναριῶτες κύριε Γιάννη μας) ἦταν ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΟΙ ΤΟ 21 ταὐτόχρονα κατὰ τῶν Τούρκων, τῶν μεγαλοδεσποτάδων καὶ ὡς ἕνα βαθμο τῶν ξένων, ὡς ἕνα βαθμὸ καὶ κατὰ περίστασιν. Μὴν παρουσιάζετε τὸν κλῆρο σὰν ἕνα ἐνιαῖο σῶμα.

   Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΦΟΡΙΣΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΤΟΝ ΣΟΥΤΣΟ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗι ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

   Delete
 80. Σημ.3 Καμία ἀμφιβολὶα νομίζω δὲν υπάρχει ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία ἐπεβλήθη πολεμικῶς στὸ Ὀθωμανικὸ κράτος τῇ συμπράξει Ἁγγλίας, Γαλλίας καὶ Ῥωσσίας.

  ReplyDelete
 81. Τὰ πράγματα λοιπὸν εἶναι ἀρκετὰ ἀπλά. Ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα, προφορικὴ καὶ γραπτή, εἶναι παράδοση, ὅπως καὶ οι τεχνικὲς τοῦ ψωμιοῦ. Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ὅμως δὲν εἶναι παράδοση ἑλληνική. Εἶναι μιὰ συμπύκνωση τῆς παράδοσης τῶν επεμβάσεων τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ εἰδικότερα τριῶν δυνάμεων - τῆς Γαλλίας, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ῥωσσίας στὸ νότιο Ἄκρο τῆς Βαλκανικῆς Χετσοννήσου.

  Μπορεῖ τὰ πρῶτα ἐπαναστατικὰ συντάγματα νὰ ἐγράφησαν ἀπὸ Ῥωμηούς, ἀλλὰ ΚΑΙ αὐτὰ εἶχαν ἀπεύθυνση στοὺς "φωτισμένους λαούς τῆς Εὐρώπης". Βεβαίως σὲ κάθε γενιά νέες ἐπιθυμίες, νέες δυνάμεις ἔρχονται στὸ προσκήνιο. Ἀλλὰ ἡ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τῶν δυνάμεων αὐτῶν καὶ ἡ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ τους εἶναι πάντοτε ΚΑΤΟΧΥΡΩΤΙΚΗ καὶ ἄρα ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ.

  Μὲ ἄλλα λόγια τὸ 21 εἶναι σὰν ἄρνηση τῆς δουλείας ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ἀλλὰ -καὶ ἐδᾦ εἶναι ἡ παγίδα τῆς φιλελεύθερης σκέψης - ἡ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους εἶναι ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ. Μἐνει νὰ δοῦμε γιὰ νὰ μὴν βγοῦμε ἐκτος θέματος ἄν ὁ κος Τράμπ ἐκπροσωπεῖ νεωτερική ἤ συντηρητική δύναμη ἐντός τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, διότι αὐτὴ μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ ὄχι οἱ Ζουλού.

  Στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ κος Τρὰμπ ἐκπροσωπεῖ τὴν φιλελεύθερη παράδοση, εἶναι μιὰ δυναμη συντηρητική γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία διότι φιλελεύθερο εἶναι τὸ Ἑλληνικό κράτος. Ἕχει σύνταγμα, βουλή, ἀντιπροσώπους, ἀνεξαρτήτως τῆς ὅποιας διαφθορᾶς του, ἐπιχειρήσεις, ἐλεύθερη οἰκονομία, ποσοστά κερδῶνκαὶ ἐπὶ τῶν κερδῶν, ἰδιωτικές τράπεζες, καὶ ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ ἤ του Διαβόλου.

  Νωτερικὴ καὶ ἀνανεωτικὴ δύναμη ἀντιπροσωπεύει ὁ κος Τρὰμπ ἑντός τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐὰν βοηθᾶ στὴν ἀποτίναξη τῆς ἐγγυητικῆς παρουσιας τῶν δυνάμεων τῆς Γαλλίας, τῆς Ἀγγλίας καὶ τῆς Ῥωσσίας. Διότι αὐτὴ ἡ παρουσία εἶναι τὸ μὴ νεωτερικὸ στοιχεῖο στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.Προσοχή ὅμως. Ἡ ἐθιμικὴ παράδοση καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία καὶ τυπολογία δὲν εἶναι κατανάγκην νεωτερικὰ στοιχεῖα.

  Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία λοιπὸν ὁ κος Τρὰμπ εἶναι ἀνανέωση μόνον ἐὰν βοηθᾶ στὴν ἀποτίναξη τοῦ ξένου ζυγοῦ, εἴτε αὐτὸς εἶναι μιὰ αόρατη Ὀθωμανικὴ ἤ Βυζαντινὴ ἀκόμα παρουσία,εἶτε αὐτὸς εἶναι οἱ ἐγγυήτριες δυναμεις ποὺ θέτουν τοὺς ὄρους τους. Ἑπὶ τοῦ πρακτέου -ἐὰν ἀντιπροσωπεύει τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίαςς ἀπὸ ξένες ῥυθμίσεις.


  Εἶναι ὅμως ἡ δραχμή ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ξενες ῥυθμίσεις ; Λέω ΟΧΙ ξεκάθαρα. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸξένες ῥυθμίσεις ΔΕΝ ὑπάρχει στὸν καπιιταλισμό. Ὁ καπιταλισμός δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἀρρύθμιστος.

  Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ξένες ῥυθμίσεις εἶναι ἐφικτὴ μονάχα μὲ τὴν ἐπιστροφή στὴν αὐτορρυθμιζόμενη ΑΓΡΟΤΙΚΗ οἰκονομία. Ἡ φύση εἶναι αὐτὴ ποὺ καθορίζει τὸν ῥυθμὸ τῆς ἐργασίας καὶ τὶς ἀποδόσεις. Ἁγροτικὸς φιλελευθερισμὸς εἶναι λοιπὸν τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ νομισμα πολὺ ἀπλὰ δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμαστε. Νὰ τὄχουμε γιὰ ἀνταλλακτικὴ ἀξία ΜΟΝΟ καὶ νὰ ἀσχολούμαστε μόνο μὲ τὶς ἀξίες χρήσης.

  ReplyDelete
 82. Ἡ νομισματικη κυριαρχια εἶναι ἡ ἀπάτη τῶν χιλιετιῶν. Ποιός ἄντεξε περισσότερο. Οἱ αὐτοκράτορες, ποὺ ἔβαζε ἄλλος τὴν μάπα του στο νόμισμα, ἄλλος τὴν ὑπογραφή του, ἤ ἡ ἐκκλησία, ποὺ δὲν κόβει νομίσματα ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η εκκλησία ,Κωνσταντή,είναι εθιμοτυπική,καθαρά επιφανειακή,κοινωνική συνήθεια του Ελληνα,όπως και όλων των Χριστιανικών λαών.
   Επομένως απέτυχε στο έργο της.
   Παράδειγμα πρόσφατο ......Ουδείς έλαβε υπ'οψιν του,τον μακαριστό Χριστόδουλο,'οταν αυτός αγωνιωδώς προσεπάθει να αφυπνίσει το λαό,εν όψει της επερχόμενης λαίλαπας.
   Δυστυχώς απέτυχε και ο Χριστιανισμός να αλλάξει τον άνθρωπο.
   Λέγω λοιπόν,πως οι αυτοκράτορες άντεξαν και θ'αντέχουν οσο οι λαοί είναι διανοητικά νάνοι και εθελόδουλοι .
   Όταν δείτε τις εκκλησίες,τα ποδοσφαιρικά γήπεδα,τις προεκλογικές συγκεντρώσεις,τις πορνοσυναυλίες,τα προποτζίδικα να ξεμένουν από πελάτες,τότε να είσθε αισιόδοξοι για το μέλλον.

   Delete
  2. Δεν κόβει αλλα χρησιμοποιει,
   μια ζωη η εκκλησια και τα μοναστηρια και όλοι οι χριστιανοι χρησιμοποιουν αυτα που κατηγορούν.και σου κάνουν και τον υπερανω

   Delete
 83. ...Oἱ δὲ περισσότεροι Ἕλληνες θέλουν καὶ τὰ δύο. Νὰ πληρώνουν τοὺς φόρους τους στὸ κράτος (σὰν Ὀθωμανοὶ ὑπήκοοοι) καὶ νἄχουν τὴν ποστασία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνάμεων γιὰ τὶς ἰδιωτικές τους ἐπιχειρήσεις. Αὐτὸς ἦταν ὅ μέχρι τώρα τρόπος τους νὰ ἔχουν νομισματικὴ κυριαρχία.

  ReplyDelete
 84. Παρεμπιπτόντως, βρῆκα ἔναν εὔσχημο ὁρισμὸ τοῦ καπιταλισμοῦ. Καπιταλισμὸς εἶναι ἔνα δίκτυο προνομίων σὲ μιὰν οἱκουμενικὴ αὑτοκρατορία ὑπὲρ τῆς ἁστικῆς τάξης καὶ εἱς βάρος τῶν ὑπολοίπων. Ἁστικὴ τὰξη εἶναι οἱ ἱδιωτικὲς ἑπιχειρήσεις. Οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ἡ στρατιωτική, ἡ ἱερατική καὶ ἡ ἑργατική. Ἀπ τὴ σκοπιὰ τοῦ καπιταλισμοῦ, οἱ τάξεις αὑτὲς ἁποτελοῦν μία καὶ μόνη τάξη, τὴν δημοσιοϋπαλληλική. Παραδόξως λοιπὸν ὁ καπιταλισμὸς συμβαδίζει μὲ τὸ ὶδανικὸ ἑκεῖνο τῆς Ὰπολύτου Μοναρχίας, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὄλοι εἶναι ὑπήκοοι τοῦ βασιλέως ἴσοι μεταξύ τους, ἑκτὸς ἁπὸ τοὺς ἑχθροὺς τοῦ βασιλέως.

  Ἑὰν ὁ Σουλτάνος ἤ ὄποιος ἔχει πάρῃ τὴ θέση του βρῇ τρόπο νὰ γίνῃ βασιληᾶς τῶν καπιταλιστῶν, δηλαδὴ τῶν ἑπιχειρήσεων, καὶ νᾳ κυρήξῃ ὲχθρούς του τὶς ὑπόλοιπες τάξεις, θεωρητικά ἁνατρέπει τὸν συσχετισμὸ ὑπέρ του. Δὲν μπορεῖ ὄμως, διότι ὁ βασιληᾶς δὲν μπορεῖ νὰ βασιλεύσῃ χωρίς τὸ ἱερατεῖο. Τὸ ἱερατεῖο λοιπὸν νὰ γίνῃ ἑπιχείρηση !! Δὲν μπορεῖ ὄμως διότι τὸ ἱερατεῖο ἐμπορεύεται τῃν μέλλουσα ζωή, ποὺ δὲν ἔχει ῤίσκο, ὲνῶ ἡ ἐπιχείρηση ἔχει ῤίσκο, τὴν ζημία. Έν τέλει ἡ ἀστικῃ τάξη εἶναι ὲχθρός ὄλων τῶν ὑπολοίπων ὄταν μονοπωλεῖ τὰ προνόμια καὶ ὁ καπιταλισμὸς ἁδυνατεῖ νὰ μετατραπῇ σὲ κάτι ἄλλο ὰπὸ μόνος του διότι δὲν εἶναι σύστημα ἁλλᾳ ὑποσύστημα μιᾶς αὑτοκρατορίας.

  Ἡ Αὐτοκρατορία εῗναι ποὺ μπορεῖ νὰ μετατραπῇ σὲ κάτι ἄλλο. Ἁπ τὴν ἄποψη αὺτὴ ὁ κος Γιάννης ἔχει δίκιο γιὰ τὴν Όθωμανική. Σὲ τί μπορεῖ νὰ μετατραπῇ μιὰ Αὐτοκρατορία χωρίς νὰ διαλυθῇ ;; Τί ὑπάρχει πιὸ μεγάλο ἁπὸ μιὰν οἱκουμενικῃ αὺτοκρατορία ; Μιὰ πλανητικὴ Αὺτοκρατορία ; Oxi.

  Οἱ Αύτοκρατορίες στηρίζονται πάντα στο δίπολο οὐράνια ἱεραρχία-γήινη ἱεραρχία. Πιὸ πέρα ἁπὸ αὑτὸ τ δίπολο ὑπάρχει ἡ μη-ἱεραρχία. Μὴ ἱεραρχία σημαίνει πρῶτα ἁπόλα μὴ καθορισμὸς ὁρίζοντος.

  Ἑ ἔρχεται λοιπὸν ὁ Κωσταντὴς καὶ ὶσχυρίζεται ὄτι ἄνευ καθορισμοῦ ὀρίζοντος δὲν ὑπάρχει ζημία καὶ χωρὶς ζημία καπιταλισμός καπούτ.

  ReplyDelete
 85. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν στὴν οὐσία του εἶναι θρησκευτικό. Ὁ φαῦλος κῦκλος τῆς ἱστορίας χαράσσεται γύρω ἁπ τὶς ἔννοιες τῆς ζημίας καὶ τοῦ λάθους, ποὺ θέτουν σὲ ὰμφισβήτηση τὴν θεία Πρόνοια καὶ χωρίζουν τὴν βασιλεία σὲ Καίσαρα καὶ Θεό. Ὁ Παποκαισαρισμὸς τῆς ὲθναρχίας δὲν μοῦ φαίνεται ὄτι λύνει κανένα πρόβλημα. Τὸ πρόβλημα βρίσκεται στὰ πρῶτα βήματα τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τὴν ἑρμηνεία τῶν λεγομένων καὶ τών θαυμάτων τοῦ Κυρίου, καὶ με λάθος ἑρμηνεία κατὰ νοῦ λάθος τοποθετοῦμε τᾳ ἱστορικὰ πρόσωπα στῃν σκακιέρα τῆς Σωτηρίας.

  ReplyDelete
 86. Ισως ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος προέλθῃ ἁπὸ μιὰν ἑκκλησιαστικὴ προσωπικότητα ποὺ θὰ γίνῃ ὁ φορέας τῆς δημοκρατικῆς ὰναμόρφωσης τῶν ἑνοριῶν, τῆς ἁποφυγῆς τῆς ὰντιὶσλαμιστικῆς ὑστερίας (στῃν Ὁλλάνδία βγῆκε κι ἅλλος βασιβουζοῦκος), τῆς ὲξώσεως τῆς δυτικομασωνικῆς καὶ ῥωσσογκρανγκινιολικῆς σιμωνίας καὶ ὑποκρισίας καὶ τῆς ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας στὴν ζώνη τοῦ Εἱρηνικοῦ.

  ReplyDelete