Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 8, 2017

336 -Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο

Ὁ φίλος τοῦ Τσίπρα, μὲ ἀγάπη ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Langley τῆς CIA336 -Ὁ ἀχυράνθρωπος Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὸν Λευκὸ Οἶκο
Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἔκρηξη τοῦ Ὀμπάμα μετὰ τὴν νίκη τοῦ Τρὰμπ στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ὅταν ἀπεκαλύφθη σὲ ὅλους ὅτι  ὑπῆρξε ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια προεδρίας ὁ ἀχυράνθρωπος τῆς CIA, ἀφοῦ ἐπὶ μῆνες εἶχε μεταμορφωθῆ σὲ χυδαῖο προπαγανδιστὴ τῆς διεφθαρμένης Χίλλαρυ Κλίντον, ὄντας πρόεδρος ἐν ἐνεργείᾳ, ὑπεχρέωσε τοὺς ἀναλυτὲς νὰ ἐνσκύψουν στὸ παρελθόν του.

Πῶς ἕνα μαῦρος, ἔστω καὶ μιγάς, μὲ προέλευση τὴν Κένυα, εἶχε φθάσει στὸν Λευκὸ Οἶκο τὴν στιγμὴ ποὺ πραγματικοὶ μαῦροι ἀγωνιστὲς, ὅπως ὁ Λουμούμπα στὴν Ἀφρική, ὁ Μάρτιν Λούθερ Κὶνγκ καὶ ὁ Μάλκομ Χ στὶς ΗΠΑ εἶχαν ἀγρίως δολοφονηθῆ ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, ἀπὸ μία ἐπίσημη Ἀμερικὴ ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει καθόλου κατευνάσει τὸ μῖσος ποὺ θρέφει κατὰ τῶν μαύρων μὲ τὶς καθημερινὲς δολοφονίες μαύρων ἀμερικανῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀστυνομία.

Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν προήρχετο αὐτὸ τὸ παιδὶ τοῦ λαοῦ, κοινωνικοῦ λειτουργοῦ, ποὺ παρίστανε τὸν ἀγωνιστὴ τῶν δικαίων τῶν μαύρων ἀδελφῶν του, ὁ ὁποῖος μόλις ἐξελέγη τὸ 2008 πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, τὸ διεθνὲς κατεστημένο τοῦ ἐχάρισε τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης, σὲ σημεῖο ποὺ ἐξέπληξε ἀκόμη καὶ τὸν ἴδιο, ὅταν ἐδήλωσε ὅτι δὲν ἐκαταλάβαινε γιατὶ εἶχαν βιασθῆ νὰ τοῦ δώσουν τὸ βραβεῖο προτοῦ καλὰ καλὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία, μὴν ἔχοντας κάνει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο.

Πράγματι, στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2009, ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ Νομπέλ, χαρίζοντάς του τὸ βραβεῖο, τὸ ἐδικαιολόγησε βασιζομένη «στὴν καταπληκτικὴ του προσπάθεια ὑπὲρ τῆς προωθήσεως τῆς διεθνοῦς διπλωματίας καὶ τῆς συνεργασίας τῶν λαῶν»! Δέκα ἡμέρες προτοῦ λάβει τὸ βραβεῖο, ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα εἶχε στείλει 30.000 ἀμερικανοὺς στρατιῶτες γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν πόλεμο στὸ Ἀφγανιστάν, κάνοντάς τον, μὲ τὴν συγκατάθεσή του, «πρόεδρο τοῦ πολέμου», τὸν μόνον πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ποὺ ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια εὑρέθη ἐπὶ κεφαλῆς ἐμπολέμου χώρας. Ἄλλωστε, μόνον 19% τῶν Ἀμερικανῶν ἐθεώρησαν ὅτι τοῦ ἄξιζε τὸ βραβεῖο εἰρήνης.

Ἄς ἐνσκήψουμε λοιπὸν στὴν βιογραφία του. Καὶ τί μαθαίνουμε;

1 – Ὅτι τὸ 1983-1984,  ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα εἰργάσθη ὡς οἰκονομικὸς ἀναλυτὴς τῆς BIC (Business International Corporation), ἑταιρείας παραπέτασμα τῆς CIA. Ὁ πατέρας του, ὁ Κενυάτης Μπάρακ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος (1936-1982) ποὺ ἐσκοτώθη στὸ Ναϊρόμπι σὲ αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα εἶχε γνωρίσει τὴν μητέρα του, τὴν Stanley Ann Dunham, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1959,  ὅταν οἱ δύο τους παρηκολούθουν μαθήματα ῥωσικῶν.

2 - Ὅτι ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ἦταν πράκτωρ τῆς CIA, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ ὁποία ἔδρασε μετὰ τὸ ἀμερικανοκίνητο πραξικόπημα τοῦ Σουχάρτο στὴν Ἰνδονησία, τὸ ὁποῖο ἔσφαξε ἕνα ἑκατομμύριο  Ἰνδονησίους  ὡς δῆθεν κομμουνιστές!

3 - Ὅτι ὁ πατέρας του, ὁ Ὀμπάμα ὁ Πρεσβύτερος, ἐστάλη ἀπὸ τὴν Κένυα στὶς ΗΠΑ, ὡς μέρος ὁμάδος Ἀφρικανῶν φοιτητῶν γιὰ νὰ ἐκπαιδευθοῦν στὸν χῶρο τῆς CIA, ὥστε ἐπιστρέφοντας στὴν Ἀφρική, νὰ καταπολεμήσουν τὴν ῥωσικὴ καὶ κινεζικὴ διείσδυση στὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο.

4 - Ὅτι ὁ μελλοντικὸς πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὑπῆρξε συνεργὸς τῶν πλέον φοβερῶν ἐγκλημάτων τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του! Ἡ μητέρα του, ἡ Dunham, ὡς πράκτωρ τῆς CIA, ἔγγυος τοῦ Ὀμπάμα, ἐγκατέλειψε τὶς σπουδἐς της στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαβάης, τὸ 1960 καὶ μετὰ τὸ διαζύγιό της ὑπανδρεύθη τὸ 1965, τὸν Ἰνδονήσιο ἀξιωματικὸ, πράκτορα τῆς CIA, τὸν Lolo Soetero ποὺ ἐπέστρεψε στὴν Ἰνδονησία, στὶς 20 Ἰουλίου 1965, τρεῖς μῆνες πρὸ τῆς ἀνατροπῆς ἀπὸ τὴν CIA τοῦ προέδρου Σουκάρνο, καὶ προβιβάσθηκε συνταγματάρχης ἀπὸ τὸν σφαγέα Σουχάρτο, παίρνοντας μέρος στὸ πραξικόπημα, κάτι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἀπέκρυψε ἐπιμελῶς κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, τὸ 2008. Τὸ 1967, ὁ Ὀμπάμα μὲ τὴν μητέρα του ἐγκατεστάθησαν στὴν Τζακάρτα τῆς Ἰνδονησίας, στὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ.

5 - Ὅτι ἐνῷ πράκτορες τῆς CIA, ὅπως ἡ οἰκογένεια Κλίντον καὶ οἱ πατὴρ καὶ υἱὸς Bush, ὑπῆρξαν πρόεδροι τῶν ΗΠΑ πρὶν ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, ὁ τελευταῖος προωθήθη ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἦταν μαῦρος ἀλλὰ γιὰ νὰ διορθώσῃ τὰ σπασμένα ἀπὸ τὶς ἀποτυχημένες ἀμερικαν ικὲς εἰσβολὲς στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ. Ἔτσι, κατόπιν ἐντολῆς τῆς CIA, ὁ Ὀμπάμα εἶχε δηλώσει τὸ 2002, ὅτι δὲν ἐνέκρινε τὶς ἐξηγήσεις τῶν Neocons (τῶν Νεοσυντηρητικῶν τοὺ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου) καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, σχετικὰ μὲ τὸ ἀπαραίτητο τῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰράκ, ὄχι διότι ἔλεγαν ψέμματα περὶ δῆθεν πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τοῦ Σαντὰμ, ἀλλὰ διότι μία τέτοια ἐπιχείρηση ἦταν ἀσύμφορη. Εἶπε στὶς 2 Ὀκτωβρίου 2002, στὸ Σικάγο: «Δὲν εἶμαι κατ’ἀρχὰς κατὰ τοῦ πολέμου. Εἶμαι κατὰ ἑνὸς ἡλιθίου πολέμου ποὺ δὲν βασίζεται στὴν λογική, ἀλλὰ στὸ συναίσθημα»

6 – Ὅτι τὸ 2012, ἕνας πρώην πράκτωρ τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς National Security Agency (NSA), ὁ Wayne Madsen, σήμερα συνεργάτης τοῦ Russia Today, ἐδημοσίευσε βιβλίο μὲ τίτλο The Manufacturing of a President: The CIAs Insertion of Barack H. Obama, Jr. ιnto the White House”.

Φυσικὰ οἱ μυστικὲς ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες δὲν πρόκειται νὰ χάσουν τὴν ἐπιρροή τους ἐπὶ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἁπλῶς θὰ ἀλλάξουν ἄρδην προσωπικὸ καὶ πολιτικὴ ὑπὸ τὸν Τράμπ, μὲ ῥωσόφιλο προσανατολισμό.


Ἄλλο ὅμως ἁπλὸς πράκτωρ τῆς CIA, ὅπως ὁ Ὀμπάμα, νὰ προωθεῖται γιὰ πρόεδρος καὶ ἄλλο πρόεδρος, κατόπιν ἐκλογῆς του, ὅπως ὁ Τράμπ, νὰ διευθύνῃ τὴν CIA.

Ὅσο γιὰ τὸν Τσίπρα, τοὺς σοσιαλδημοκράτες, τὰ ἑλληνικὰ βοθροκάναλα καὶ τὸ Κολωνάκι τῶν κουλτουριαραίων καὶ τῆς Χίλλαρυ, τῆς ἀπανταχοῦ CIA, μαζὶ μὲ σύσσωμο τὸ καλλιτεχνικὸ Χόλλυγουντ τῆς πνευματικῆς παρακμῆς, αὐτοὶ ἔχασαν τὸν φίλο τους Ὀμπάμα, βορὰ στοὺς...φασιστές!


Δημήτρης Κιτσίκης                                   8 Ἰανουαρίου 2017

162 comments:

 1. Γιατὶ ἡ ἐπίσημη ἱστοριογραφία καταγράφει μὲν μέχρι... ῥεψίματος τὶς συσκέψεις μεταξὺ ἱστορικῶν προσώπων, ἀρνεῖται δὲ νὰ περιλάβῃ στὶς ἀναλύσεις της τὴν μυστικὴ διπλωματία καὶ τὶς προφορικές διαταγἐς ποὺ ἐκδίνονται καὶ ἐκτελοῦνται ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες ; Διότι ἡ ἐπίσημη ἱστοριογραφία βασίζεται στὶς γραπτές πηγές, τὶς ὁποῖες ὀνομάζει τεκμήρια. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ σοβαρὸς ἱστορικὸς χαίρεται ὄταν δημοσιεύονται καταγραφὲς τῆς μυστικῆς διπλωματίας καὶ τῶν προφορικῶν διαταγῶν ἀπὸ, πρὸς καὶ ἐντὸς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, διότι ἔτσι αὐξάνεται ἡ ἐπάρκεια τῶν γραπτῶν τεκμηρίων γιὰ τὴν περίοδο ποὺ μελετᾷ. Ἐνῷ ὁ σκιτζὴς ἱστορικός λέει ὅτι ὅλα αυτὰ εἶναι θεωρίες συνωμοσίας καὶ διαδόσεις ἄνευ σημασίας γιὰ νὰ γλιτώση ὥρες δουλειᾶς.

  ReplyDelete
 2. Ἑνας νομικός, δικαστὴς ἤ δικηγόρος δὲν γίνεται νὰ εἶναι ἐπαναστάτης, έφ΄ὅσον δέχεται τοὺς ὑπάρχοντες νόμους, δηλαδὴ τοὺς νόμους τοῦ κατεστημένου,συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ συντάγματος, τοῦ πρώτου τῶν ὑπαρχόντων νόμων. Γίνεται βουλευτὴς γιὰ νὰ ἀλλάξῃ ἐνδεχομένως τοὺς νόμους μέσῳ κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας. Ὁ ἐπαναστάτης ὅμως, ἐξ ὁρισμοῦ δὲν ἀποδέχεται τοὺς ὑπάρχοντες νόμους τοὺς ὁποίους καταργεῖ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ.Συνεπῶς ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου δὲν ἠδύνατο ποτὲ νὰ εἶναι ἐπαναστάτρια, ὅπως ἡ Πόλα Ῥούπα ἤ ...ὁ Χίτλερ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ είσθε 1000% σωστός. Σας βγάζω το καπέλο!

   Delete
  2. Και δεν τρολλάρω.

   Delete
  3. Και ούτε η ΧΑ πρόκριτε ποτέ να γίνει ένα μαζικό επαναστατικό κίνημα αφού συνεχίζει να είναι μες την βουλή και να αποκαλεί τα κοινοβουλευτικά σκουπίδια "Κύριοι Συνάδελφοι"

   Delete
  4. Σταματά Κοσμά να αναμασάς, όπως πλείστοι στον Χώρο, τα λόγια του Πλεύρη.

   Ναι έχει μεγάλο συγγραφικό έργο αλλά μονάχα αυτό. Ουδέποτε κατόρθωσε να κάνει μαζικό κίνημα.

   Κατά δεύτερον δείξε μου ένα βίντεο που ο Μιχαλολιάκος λεει "κύριοι Συνάδελφοι". Η τακτική του α λα NSDAP ήτο ορθή. Η ΝΔ τον είχε βγάλει στο 7% με σκοπό της να εκδημοκρατισθεί η Χ.Α. και να συγκυβερνήσουν όοως έγινε με τον Καρατζαφέρη. Ο Μιχαλολιάκος έπαιξε σωστά αλλά βιάστηκε να τους βάλει τρικλοπωδιά. Έπρεπε κατ'εμέ να περιμένει λίγο περισσότερο και φυσικά να ΜΗΝ ακολουθήσει την Λεπενική οδό αλλά την Μουσολινική.

   Delete
  5. https://www.youtube.com/watch?v=Yf2G45Fazo4 Δες την αρχή !
   Και επίσης αν κάτι είναι σωστό θα το χιλιοαναμασήσω

   Μαζικό κίνημα η ΧΑ δεν δημιούργησε...μερικούς νευριασμένους παρακμιακούς έχει ως κοινοβουλευτική ομάδα και οι ψηφοφόροι τους είναι απλώς "αγανακτησμένοι" που τους κόπηκαν τα φράγκα . ..και από δράσεις..άντε να μοιράσουν καμιά βασιλόπιτα !
   Και το να συγκρίνεις..έστω και στην τακτική τους μόνο τους μπυροκοιλιάδες της ΧΑ με το nsdap είναι μάλλον προσβολή ,προς τους δευτερους. Αλλά δες και τι έγινε με τον Καρατζαφέρη, μόλις δεν τα πήγαν καλά..τον έφτυσαν τρομερά σωστό το παράδειγμα σου !

   Πέρα από αυτά την ΧΑ την παιζουν δεν τους παίζει που λες και καλά της κάνουν τέτοιοι αουγκανοι που είναι !Αλλά είπαμε.. Ουρανία πάνω από όλα .

   Delete
  6. Πολλάκις έχω αναφέρει το αυτονόητο: ας αφήσουμε την σοφιστική του εθνικισμού και άλλων "ιδεολογιών" στην άκρη και ας μπούμε στο βασικό ερώτημα=ποιός είναι ο χρηματοδότης της Χ.Α.; Μέχρι να απαντηθεί αυτό ο Κοσμάς θα έχει απόλυτο δίκιο.

   Delete
  7. Πνίγεστε σε μία κουταλιά νερό.

   Έχω βαρεθεί να επαναλαμβάνω τα ίδια.

   Γιατί ψηφίζουμε Χ.Α.;

   Λόγω του Μιχαλολιάκου ή της Ουρανίας.

   Όχι.

   Ψηφίζουμε επειδή αποτελεί φορέα, επαναλαμβάνω ΦΟΡΕΑ, των Ιδεών του Εθνικισμού-Φασισμού, ιδέες που η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα τα μέγιστα, ειδάλλως πολύ απλά θα αφανισθεί ως πολιτισμική, κρατική και βιολογική οντότητα.

   Μάθετε επιτέλους την διαφορά! Οι Ιδέες αυτές είναι πανίσχυρες εφόσον υπάρχει ένας Ηγέτης να τις ενσαρκώσει, ειδάλλως δεν αποδίδουν στο 100% της δυνάμεώς τους. Η Λεπέν που τις ενσάρκωσε έξυπνα, θα βγει η επόμενη Εθνικίστρια-Φασίστρια πρόεδρος της Γαλλίας.

   Delete
  8. Το ίδιο και ο Τράμπ.

   Delete
  9. Ψηφίζετε ΧΑ γιὰ νὰ βρῇτε μιὰ θέση στὸ δημόσιο χωρὶς νὰ ὑποστῇτε τὸ κυνῆγι τοῦ κράτους, ἀνώφελα, ὅπως οἱ περισσότεροι Νεοἔλληνες ποὺ ἐσεὶς καὶ ὄχι ἐγὼ ἀποκαλεῖτε γραικύλους, ὅπως παλαιότερα τοῦς λέγανε φασίστες ἤ κουμούνια ἤ ἀμόρφωτους χωριάτες.

   Delete
  10. ΥΓ κουμούνια καὶ ὄχι κουμοῦνια, διότι τὸ ι διαβαζόταν ι καὶ ὄχι ι στὴν κλασσικὴ προφορά, ποὺ δὲν εἶχε πρόβλημα μὲ τὴν χασμῳδία ὅπως ἡ νέα. Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ εἶναι κεντρικὴ στὴν μετάβαση ὰπὸ τὴν ἀρχαία προσῳδία στὸν νεοελληνικὸ ῥυθμό. Στὴν οὐσία ὁ ῥυθμὸς μᾶλλον παρέμεινε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ἡ διάταξη συμφώνων καὶ φωνηέντων ἄλλαξε ἐντὸς τῶν ἰδίων μέτρων. Ἡ παρανόηση αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἔχει ἐνδεχομένως δημιουργήσῃ ὅλο τὸ μπουρδούκλωμα τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος.

   Delete
  11. Ψηφίζουμε Χ.Α. για να παραμείνει η Ελλάδα ένα συμπαγές και ομοιογενές πολιτισμικό, βιολογικό και κρατικό σύνολο.

   Delete
  12. Δηλαδὴ εἶστε κατὰ τῶν μεταναστῶν, αὐτὴ εἶναι ἡ αἰχμὴ τῆς συνθηματολογίας σας, ὅπως τοῦ Χίτλερ ἦταν οἱ Ἑβραῖοι. Ἑμένα περισσότερο ἀπὸ τὸ θέμα τῆς χρηματοδότησης τοῦ κόμματός σας ἤ καὶ τῶν κομμάτων σας μὲ ἐνδιαφέρει τἰ σημαίνει κατὰ τῶν μεταναστῶν. Θέλετε 1) νὰ τοὺς διώξετε, δηλ. νὰ τοὺς πετάξετε ἔκω ἀπὸ τὰ ἑλληνικά σύνορα, 2) νὰ τοῦς βάλετε σὲ κεντρα κράτησης, 3) νὰ τοῦς νομιμοποιήσετε ὡς πολῖτες δευτέρας κατηγορίας (δούλους, δηλ.) 4) νὰ τοῦς σκοτώσετε 5) νὰ ποινικοποιήσετε τὴν ὑπεράσπισή τους ; Ἁπαντῆστε ξεκάθαρα, παρακαλῶ.

   Delete
  13. Όσοι δεν δεχθούν να φύγουν με απέλαση δύνανται κάλλιστα να γίνουν ωφέλιμοι για μία φοεά στην ζωή των ως εργάτες στην οδοποιία.

   Οσοι αντισταθούν, θα πεσει μάχαιρα όπως πέφτει στο Ισραήλ διόλου μας νοιάζουν οι υπάρξεις αυτές, νας πολυφυλετικός ισλαμικός αχταρμάς.

   Delete
  14. Πολύ απλά για έναν Εθνικιστή με φυλετικές τάσεις:

   Κάθε αλλόφυλος αποτελεί ιό στο υγιές φυλετικά ομοιόμορφο Εθνικό Σώμα.

   Οφείλουμε ως Εθνικά λευκά αιμοσφαίρια να σκοτώσουμε τον ιό.

   Delete
  15. Και μετά σου'ρχεται ο μαρξιστής σοσιαλδημοκράτης Κωσταντής να σου ζητήσει τον λόγο, φιατί ψηφίζεις Χρυσή Αυγή.

   Για αυτό ψηφίζω!

   http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/pros-dhmografiko-afanismo-odhgeitai-h-ellada

   Delete
  16. Όταν θα ανατείλει εκείνη η Ημέρα που θα σημάνει την Αναγέννηση ενός ολοκλήρου Έθνους, το οποίο σήμερα βουλιάζει κάθε μέρα όλο και περισσότερο στον βούρκο της σήψεως και του εκφυλισμού, τότε εμείς οι "κακοί" Φασίστες και Φυλετιστές θα χαιρετήσουμε τον Ήλιο με την Δεξιά μας χείρα υψωμένη κατά τα Αρχαία Πρότυπα!

   Ύστερα θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για την Τιμή Του αυτή, προς εμάς!

   Delete
  17. Δυστυχῶς πρέπει νὰ σοῦ πῷ, χωρίς διάθεση κοροϊδίας, ὅτι τὸ πρότυπό σας εἶναι ὁ πίνακας τοῦ Νταβίντ ὁ Ὄρκος τῶν Ὀρατίων, καὶ ἀναδρομικά βρίσκει κανεὶς τὴν χειρονομία ποὺ ἀναφέρεις σὲ ῥωμαϊκά ἀνάγλυφα, χωρίς νὰ ἔχει ἀποδειχτῇ γενικευμένη χρήση της κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἐξ ὅσων γνωρίζω.

   Delete
  18. Ὅσο γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἄν μπαγλαρώσετε ἐσείς οἱ πρόθυμοι παρακρατικοί, γιατὶ αὐτὸ εἶστε καὶ σὲ αὐτὸ ἔχει δίκιο ὁ τοῦ πρώην Ἰοῦ τῆς Ἐλευθεροτυπίας κος Δημήτρη Ψαρρᾶς, ἄλλο ἄν ἐγὼ θεωρῶ ὅτι οἱ ἀπόψεις τοῦ εἶναι κρατικὲς αὐταρχικοῦ κράτους, μετανάστες ἐδῷ, ποὺ δὲν ἔχουν παρανομήσῃ μέχρι νὰ τοὺς μπαγλαρώσετε ἐσείς, καὶ ἄν τὸ ἴδιο κάνουν Γάλλοι παρακρατικοί, ἐγὼ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις θὰ ζητήσω νὰ μπαγλαρωθῷ μαζί τους καὶ ἄν τύχῃ νὰ βρίσκεσαι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά τοῦ συρμάτινου φράχτη, θα σοῦ δείξω τὰ ὄργανα ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός ἐμένα γιὰ νὰ τὰ κάνεις ἐσὺ καπνοσακοῦλα, ἄν κατὰ παράβασιν τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ Χϊτλερ ἔχεις ἀρχίσῃ τὸ κάπνισμα πίπας γιὰ νὰ ἀντέξῃς τὶς ἐνοχές σου μέσα στὴν καμπαρντίνα τῆς ντροπῆς.

   Delete
  19. Υγ. Νὰ σημειωθῇ παρακαλῶ ὅτι δὲν θεωρῶ οὔτε τὸ σύνολο τῶν ψηφοφόρων οὔτε τὸ σύνολο τῶν στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὁργανωμένους παρακρατικοὺς -ἐξάλλου σὲ αὐτὸ ἔχει ἀπαντήσῃ διεξοδικὰ στὸ παρελθὸν ὁ κος Τάκης Φωτόπουλος. Παρακρατικὸ θεωρῶ αὐτὸν ποὺ κάνει τὴν κατασταλτικὴ δουλειά ἐνὸς κράτους, χωρίς νὰ φέρει κρατικά διακριτικά. Παρακρατικούς λοιπὸν, γιὰ νὰ συνεννούμαστε, λέω παραπάνω καθ'ὑπερβολὴν τοὺς ὀπαδοὺς ἐκεινους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν ἱδεολογία τους - ὄχι τὴν πρακτική τους - ἐκείνη ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ἄσκηση παρακρατικῆς βίας, καὶ παρακαλῶ νὰ μὴν δημοσιευτῇ τὸ παραπάνω σχόλιό μου ποὺ περιέχει τὴν φράση "παρακρατικοί εἶστε" χωρὶς αὐτὸ ἐδῷ. Μὲ βάση τὴν χρήση αὐτὴ τοῦ ἐπιθέτου παρακρατικός, παρακρατικός μπορεῖ νὰ εἶναι στὴν ἰδεολογία του ὁποιοσδήποτε θεωρεῖ τὴν μὴ κρατικὴ βία νομιμοποιητική.

   Delete
  20. Εάν η καμπαρτίνα είναι σαν του Πλεύρη α λα Waffen Division SS δηλαδή, τότε με χαρά να φορέσω το Αριστούργημα αυτού του Ούγκο Μπός!

   Θέλουμε καμπαρτίνες Ες-Ες! Αυτό και εάν είναι μόδα! Όλοι παραδέχονται ότι οι Φασίστες από στολές..σκίζανε!

   Delete
  21. Αστεία η ζωή κατά εσάς τους σοσιαλδημοκράτες.

   Νομίζετε ότι για κάποιο λόγο όλα "πρέπει" να είναι ειδυλλιακώς ωραία και χαρούμενα.

   Ενώ η ζωή, η κανονική μη-αστική ζωή, δεν είναι καθόλου χαρούμενη με την δική σας έννοια. Όμορφη ναι, αλλά γεμάτη διλλήματα, πάθη, ζηλειες, μίση, φθόνους, ήττες, καμιά φορά νίκες και συνεχή μα συνεχή κοινωνικό δαρβινισμό, τον οποίον μονάχα μία Θεοκρατία δύναται να ιατρέψει.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός ως μάγκικος ασπάζεται το άλλο ήμισυ από εκείνο της Ορθοδοξίας. Τουλάχιστον να διαλέγατε και ένα ήμισυ αλλά σεις δεν δέχεσθε και δεν αγαπάτε καν την ανθρωπίνη Φύση. Εθνικοσοσιαλισμός και Ορθοδοξία, όπως ακριβώς ο Ιησούς κι ο Χίτλερ, αποτελούν το άλτερ-έγκο ενός του άλλου. Δύο εκφάνσεις και δύο Φιλοσοφίες Ζωής, Ιπποτικές αμφότερες μα σε διαφορετικά μονοπάτια. Αντιθέτως το μονοπάτι μαρξιστών και φιλελευθέρων οδηγεί στον θανατο και τον απέραντο νιχιλισμό της ανυπαρξιακής Αβύσσου την οποία άκρως μαζοχιστικώς αγαπάτε σαν Ιέρεια εσείς μαζί ιδίως με τους αναρχικούς, οι οποίοι εξάλλου δεν δύναται ποτέ να ξεφύγουν από την φυλακή της.

   Ε λοιπόν, εμείς την σπάμε αυτή την φυλακή και ασπαζόμαστε το Θείο! Και με τα δύο πρόσωπά του! Για αυτό έχω πλάι-πλάι την Ορθοδοξία και τον Εθνικοσοσιαλισμό. Δεν είναι τυχαίο που αμφότερες κοσμοθεωρίες έχουν ως σημα των την...Totenkopf, την νεκροκεφαλή η οποία και στους μοναχούς και στα Ες-Ες εθύμιζε το απώτερό μας ανθρώπινο πεπρωμένο:

   Τον βιολογικό μας Θάνατο!

   Συνεπώς ζήτω η Υστεροφημεία! Ζήτω η Ηρωική πράξις, πλήρους υποταγής στον Κύριο ή πλήρους οικοδομήσεως ως δράστης του Κυρίου!

   Ζήτω με λίγα λόγια η Ψυχική Αθανασία και η πραγματική Θεϊκή Άνοδος(και όχι πρόοδος)!!!

   Delete
  22. Totenkopf SS:

   http://img14.deviantart.net/71f4/i/2012/148/5/a/ss_totenkopf_and_bolts_by_themistrunsred-d51dxcq.png

   Ορθόδοξη μοναχική νεκροκεφαλή:

   http://drakula.org/sv_horugv/13/pics/298.jpg
   https://2.bp.blogspot.com/-JeJz_l6Wjhs/VwH1o-GlO_I/AAAAAAAAHHo/yqQ980aP64A1TwyTTi5yzOhz13Xp-npHw/s1600/12931267_955503217904248_2450242010153614944_n.jpg

   Delete
  23. Και εδώ:

   http://www.crestinortodox.ro/files/image/analav.jpg

   Delete
  24. H Νεκροκεφαλή ως ναζιστικό και ως σκοταδιστικό σύμβολο ,ένα μόνον συμβολισμό εχει κατά τη γνώμη μου.
   'ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ'',''ΑΔΕΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΣ''.Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι.

   Delete
  25. Μπακάλικες αναλύσεις τύπου βακαλάος-σκορδαλιά!

   Delete
 3. Κωνσταντή,δεν είναι το πρόβλημα ο εργατικός ή όχι ιστορικός.Οι εκδοτικοί οίκοι είναι,που ελέγχονται απόλυτα απ΄τα αφεντικά τους,και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή της ιστορίας,δηλαδη προπαγάνδα.Οι πραγματικοί ιστορικοί απλά δεν εκδίδονται ή δεν διαφημίζονται απ'τα κανάλια που ολως τυχαίως υπακούουν στα ιδια αφεντικά. Το αρθρο του κ.καθηγητού εξαίρετο.Θα σημείωνα την ανικανότητα του Ομπάμα,εκτός των αλλων,να προωθήσει την αυτοκριτική στους Αφροαμερικανούς,ως ικανή και αναγκαία συνθήκη της προόδου των και της ειρηνικής συνυπάρξεώς των με τους λευκούς.Μόνον μαύρος πρόεδρος θα μπορούσε να το κατορθώσει αυτό.Αντ΄ αυτού επραξε τα ακρως αντίθετα,ιδίως κατά την προεκλογική εκστρατεία προσφάτως. Για τον νέο πρόεδρο΄,ελπίζω να κάνω λάθος,ειμαι επιφυλακτικός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν δύναται να υπάρξουν επιτυχείς πολυφυλετικές κοινωνιες, άνευ Θεοκρατικού πολιτεύματος, ιδίως δε όταν υπάρχουν μοναχα οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες φυλές εντός ενός κρατικού μορφώματος.

   Delete
 4. Κανονικὰ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο εἶναι ἐπαναστατικὸ τοῦ τύπου τῆς γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Ὁ κάθε βουλευτὴς εἶναι ἀντιπρόσωπος τῆς ἐπαρχίας του. Τὰ ἑξῆς πράγματα ξεφτιλίσανε τὴν ἑλληνικὴ βουλή. 1) Τὸ ἀκαταλόγιστο στὶς συνεχεὶς ἀπουσίες τῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων ἀπὸ τὴν Βουλή. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ἄρθρο τοῦ Συντάγματος ποὺ νὰ λέει ὅτι ἄν κυβερνητικὸς ἀξιωματοῦχος ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸν κοινοβουλευτικὸ ἔλεγχο πάνω ἀπὸ δύο φορὲς νὰ καθαιρεῖται αὐτομάτως καὶ ἐρήμην. 2) Ἡ ὀχλαγωγία κατὰ τὶς ἀγορεύσεις ποὺ θυμίζει νηπιαγωγεῖο. 3) Ἡ προσφώνηση τῶν βουλευτῶν ἐκ μέρους τοῦ προεδρείου μὲ βάση τὸν τίτλο τοῦ κόμματός τους, πράξη ποὺ θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ δικάζεται ἀμέσως ἐντὸς τῆς Βουλῆς ὡς ἐσχάτη προδοσία. Φανταστῇτε νὰ φωνάζουνε στὸ βῆμα τὸν Ροβεσπιέρρο καὶ αντί νὰ λένε νὰ ἔλθῃ νὰ ἀγορεύσῃ ὁ βουλευτὴς τοῦ Ἀρρὰς νὰ λέει τὸ προεδρεῖο νὰ ανεβῇ στὸ βῆμα ὁ βουλευτὴς τῶν Ἰακωβίνων !!!! μιλᾶμε γιὰ αἶσχος. 4) Τὰ χειροκροτήματα προς τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόμματος ἐπειδὴ εἶναι ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος, ποὺ θυμίζουν συνέδρια τοῦ ΚΚΣΕ. 5) Τὸ νὰ βγαίνει κάποιος βουλευτὴς αὐτόματα ἐπειδὴ εἶναι ἀρχηγός κόμματος ἤ/καὶ ὁ θεσμὸς τῶν βουλευτῶν ἐπικρατείας. Ἅλλο τοῦτο πάλι. Γενικὰ εἶναι ξεφτίλα ὅ,τι ἀποκόπτει τὸν βουλευτὴ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία ποὺ τὸν ἐξέλεξε, καὶ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Γάλλοι τῆς πρώτης Ἐθνοσυνέλευσης ἦταν, πρὶν συνασπιστοῦν σὲ σῶμα στὴν αἴθουσα τοῦ jeu de paume, ὅπως ὀ δικηγόρος τοῦ Ἀρρὰς Ῥομπεσπιέρ, ἀντιπρόσωποι ὁ καθένας τῆς ἐπαρχίας του καὶ κομιστής -νομίζω- τῶν περιφήμων καγιὲ ντὲ ντολεάνς, τετραδίων παραπόνων τῶν ὑπηκόων τῆς κάθε ἐπαρχίας πρὸς τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση.

  ReplyDelete
 5. Υγ. Ἄν θἐλετε νὰ τὸ πᾶμε πιὸ βαθειά, ἡ πρώτη ἐπαναστατικὴ πράξη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἦταν ὁ γραπτὸς νόμος, ὁ πρῶτος ἐπαναστάτης ἦταν ὁ Γιαχβέ, καὶ ὁ πρῶτος ἀντεπαναστάτης ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα γραπτό, καὶ ὁ Σωκράτης ἦταν ὁ προφήτης του.

  Τὸ αἴνιγμα εἶναι τὸ ποίημα τοῦ Παρμενίδη, ποὺ εἶναι ποίημα, δηλαδὴ γραπτό, τελεσίδικο, ἀλλὰ ποὺ τὸ νόημά του εἶναι ἡ μὴ σαφῆς διάκριση γραπτοῦ καὶ πτερόεντος ἔπους.

  ReplyDelete
 6. Τρομερό άρθρο. Μοναδική ελπίδα για τον λευκό πολιτισμό, τις ΗΠΑ, την Αγγλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ είναι ο καπιταλιστής Τραμπ κατά της κομμουνιστικής κίνας και του ισλάμ.
  Το θέμα είναι πως θα διώξουμε την γερμανική επιρροή στην Ελλάδα και θα γίνουμε όχι απλά φιλοαμερικανοί, αλλά και φιλορεπουμπλικανοί.
  Όσον αφορά τις θεωρίες συνομωσίας που αναφέρει ο Κωνσταντής, η ουσία του επιχειρήματος είναι σωστή.Παρόλαυτα ότι είναι "κρυφό" δεν είναι και έγκυρο.Είναι μία τεράστια επιχείρηση και όλοι αυτοί βγάζουν πάρα μα πάρα πολλά λεφτά εις βάρος αδύναμων εγκεφάλων που δέχονται ότι ακούν με θρησκευτική ευλάβεια.Alex jones, david icke και άλλοι ψυχοπαθείς μένουν σε βίλλες.
  Στην Ελλάδα η υποκουλτούρα του βελόπουλου και του λιακόπουλου είναι ταιριαστό παράδειγμα.
  Προς το παρόν μία εφαρμογή του αναρχοκαπιταλισμού στην Ελλάδα, δηλαδή απόλυτη ιδιωτικοποίηση των πάντων, και κατάργηση του δημοσίου, είναι η μοναδική λύση.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί να πληρώνω τους προπαγανδιστές τις ΕΡΤ, που μας έλεγαν ότι ο Ερντογάν υπερασπίστηκε....την δημοκρατία όταν έγινε το πραξικόπημα, ενώ τώρα τον λένε σουλτάνο και τύραννο.
  Μάλιστα ειρωνεύονται τον Τραμπ και τον αποκαλούν "μεγιστάνα".Τι να κάνουμε έτσι δαρβινική είναι η ζωή, αυτός έβγαλε 340 δις περιουσία και τον "ειρωνεύονται" το κομματόσκυλα της ΕΡΤ που είναι εκεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο-για τα λεφτά.
  Επιπλέον, γνωστός ηθοποιός με εκπομπές πστην ΕΡΤ ου τρώνε τζατζίκια και σπάνε πιάτα έπαιρνε παραπάνω χρήματα από τον...Ομπάμα.
  Τα ίδια μπορούν να αναφερθούν και για τον στρατό και την αστυνομία.Τι παίρνουν το χιλιάρικο (και βάλε) ενώ η Ελλάς κατακλύζεται από ξένους και η εγκληματικότητα είναι στα ύψη;Αν ήταν ιδιωτικές εταιρίες θα είχαν κλείσει την επόμενη ημέρα.
  Γιαυτόν το λόγο να καταργηθεί το δημόσιο και να ξανακλείσει η ΕΡΤ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Alex Jones δεν είναι καθόλου ψυχοπαθής.

   Μέχρι και ο ίδιος ο Ντούγκιν τον σέβεται. Ο Alex Jones αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, εκείνον των εναλλακτικών μέσων ενημερώσεων, για την νίκη Τράμπ.

   Delete
  2. Αναρχοκαπιταλισμός...

   λολ. Τότε είναι που θα καταρρεύσει η χώρα. Η Ελλάδα ήδη έχει αναρχοκαπιταλισμό, αποτελεί έρμαιο των πολυεθνικών ενώ ελέγχεται πολιτικά από αυτές μέσω της Ε.Ε. και των διεθνών τοκογλύφων.

   Για να έχεις κρατισμό που λειτουργεί οφείλεις να δομήσεις ολοκληρωτικό καθεστώς.

   Delete
  3. Φυσικά και δείχνει ότι τον "σέβεται" διότι προπαγανδίζει υπέρ του πούτιν.
   Αν είχε αναρχοκαπιταλισμό θα είχε επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, όχι δημόσιο.Η Ελλάδα χρεώθηκε και καταστράφηκε κυρίως λόγω του δημοσίου.
   Μάλιστα το δημόσιο αποφάσισε να νομιμοποιήσει τον κυφινισμό που αναφέρει ο Πλάτων στην πολιτεία του.Γιαυτό υπάρχουν οι "μόνιμοι".Σε μία ιδιωτική εταιρεία-δηλαδή σε μία εταιρεία που ενδιαφέρεται να επιβιώσει, άρα να παράγει μιάς μορφής ποιότητας-εάν δεν κάνεις την δουλειά σου σωστά απολύεσαι την επόμενη ώρα.

   Delete
  4. Σήμερον, το κράτος χρησιμοποιείται ως υπηρέτης του διεθνούς κεφαλαίου. Δηλαδή, ο λεγόμενος κεατισμός δεν είναι τίποτε περισσότερο από σκόπιμη διόγκωση του κρατικού φορέα λόγω καλλιτέρου ελέγχου της κοινωνίας από το κοινοβούλιο δηλαδή το κεφάλαιο.

   Δεν είναι τυχαίο που οι Δημοκρατικοί θέλαν ισχυρό κράτος. Αλλά κατά των συμφερόντων του Έθνους φυσικά. Έτσι λειτουργεί η σοσιαλδημοκρατία. Το κράτος είναι ένα πιόνι απλά και όχι παίκτης. Στην Ελλάδα το ίδιο ισχύει με την κοίμηση των μαζών στο δημόσιο ώστε να ξεπουληθούν τα πάντα ευκολότερα στο διεθνές τοκογλυφικό κεφάλαιο, με τις ευλογίες των εγχώριων ολιγαρχών του ψευδοκεφαλαίου σαν τον Μπόμπολα και τον Βαρδινογιάννη.

   Προφανώς και ο κρατισμός για να λειτουργήσει εποικοδομητικά θέλει ολοκληρωτισμό και συμφωνώ ότι το σημερινό ελληνικό σύστημα είναι άκρως δυσγονικό. Δεν έχει ακουσθεί σε άλλη χώρα να φεύγουν μαζικώς οι Άριστοι έξω και να μένει ο κάθε ένας άχρηστος, φθονερός, βλάξ.

   Συμφωνώ ότι ένα Εθνικό καθεστώς οφείλει να στηρίξει την ελεύθερη οικονομία, κρατώντας όμως τις βαρυές και σημαντικές βιομηχανίες(ύδρευση, ασφάλεια, ηλεκτρισμός, βιομηχανία όπλων, πετρέλαια) αυστηρώς σε κρατικά χέρια.

   Delete
  5. *κρατισμός

   Delete
  6. Τὸ κράτος δὲν χρησιμοποιεῖται. Ὁ σαφέστερος ὁρισμὸς τοῦ κράτους βρίσκεται στὸν πρόλογο τοῦ Προμηθέως τοῦ Αἰσχύλου. Τὸ κράτος εἶναι μιὰ ἀλυσίδα ὑπακοῆς. Ἡ ἀλυσίδα εἶναι ἕνας κόλουρος ὄφις.

   Delete
  7. YΓ. Δρ. Πᾶπ, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση τὴν δική μου κάνετε κάποιο λάθος ὅσον ἀφορᾷ τὴν σχἐση δημοσίου καὶ κράτους. Τὸ δημόσιο εἶναι τὸ τζάμπα καὶ τὸ κράτος τὸ τζάμπα μάγκα. Τζάμπα δσημαίνει δίχως ἐσωτερικὴ σύγκρουση, τζάμπα μάγκα σημαίνει βιάζομαι νὰ πεθάνω.

   Delete
  8. Το κράτος είναι μία οντότητα Κωσταντή! Έλεος πια η άνευ ουσίας κολοκυθολογία σου!

   Και σαν οντότης δύναται κάλλιστα να λειτουργεί κατά του Έθνους ή υπέρ. Οι Φασίστες δώσανε τον καλλίτερο μοντέρνο ορισμό. Το κράτος ως οντότης διαφυλάσσει τα Εθνικά συμφέροντα, προβάλλοντας και προστατεύοντας κάθε τι Εθνικό.

   Delete
  9. Το Κεφάλαιο χρησιμοποιεί το κράτος για να βλάψει το Έθνος και τις Παραδόσεις το διότι αυτες είναι μαζί με το Έθνος καθ'αυτό, εμποδια στον κεφαλαιακά καπιταλιστικό φιλελεύθερο διεθνισμό του.

   Ομοίως στον μαρξισμό-λενινισμό, το κράτος λειτουργεί ΜΟΝΑΧΑ προς όφελος της εργατικής τάξεως και εφόσον δεν προκειται για Εθνοκομμουνισμό, κατά του Έθνους καθώς αυτό στέκει εμπόδιο στο παγκόσμιο εργατικό προλεταριάτο.

   Delete
  10. Dr Pap...
   Αναφερόμενος στην αστυνομία και το στρατό είπες προηγουμένως.. "Τι παίρνουν το χιλιάρικο (και βάλε) ενώ η Ελλάς κατακλύζεται από ξένους και η εγκληματικότητα είναι στα ύψη;"
   Σου υπενθυμίζω ότι η αστυνομία αλλά και ο στρατός δεν κάνουν ότι τους καπνίσει καθώς έχουν πολιτικό προϊστάμενο. Συγκεκριμένα η αστυνομία ενώ αποτελεί μέρος της "ανεξάρτητης", βάση του συντάγματος, εκτελεστικής αρχης μόνο ανεξάρτητη που δεν είναι καθώς α) ο φυσικός της προϊστάμενος προέρχεται απο την επίσης "ανεξάρτητη" δικαστικη αρχή (βλ. Εισαγγελέας) β) ο αρχηγός της δεν επιλέγετε με απο την ίδια (you know what i mean) και γ) η αποστολή της είναι να επιβλέπει την τήρηση των νόμων (τους νόμους ξέρεις φαντάζομαι ποιοί τους ορίζουν).
   Το συνταγμα προβλέπει τρεις ανεξάρτητες Αρχές Νομοθετική, Δικαστική, Εκτελεστική. Στην πραγματικότητα μονάχα η Νομοθετική είναι ανεξάρτητη καθώς οι υπόλοιπες δύο είναι εξαρτημένες απο αυτήν τόσο διοικητικά όσο και τελεολογικά. Τα παράπονά σου στους 300 και σε αυτούς που τους εκλέγουν.

   Delete
  11. Κε Ἁρκολέοντα, θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μᾶς ἐξηγούσατε πὼς οἱ Ἕλληνες ψηφοφόροι νομιμοποιοῦν τὴν κατάργηση τῆς διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν εἰς ὄφελος τοῦ Νομοθετικοῦ σώματος, διότι κάτι τέτοιο εἶχε προκύψει νομίζω μεσούσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Προτείνω γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ γράφουμε ὁ καθένας ἀνεξαρτήτως περιεχομένου τῶν γραπτῶν του στὴ σειρά, χωρίς ὑποσχόλια. Ὁπότε ἄν σᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ἀπαντήσετε στὴν ἐρώτησή μου, προτείνω ὡσαύτως νὰ τὸ κάνετε στὸ τέλος, ἄν βέβαια σᾶς φαίνεται δόκιμο. Τὸ λέω σὰν σχολιαστής, ὄχι σὰν ὑφαρπακτὴς τῆς διαχειρίσεως τοῦ μπλόγκ.

   Delete
  12. Κωνσταντινουπολίτη κράζεις τον καπιταλισμό αλλά κατοικείς στην Ελβετία. Είμαστε ότι κάνουμε, όχι ότι λέμε.

   Αλέξανδρε. Αυτό είναι το “νομικό κουβάρι” που λένε και όπως το λες ισχύει. Παρόλαυτα, επειδή το παίζουν και άνδρες, έχουν δώσει όρκο υπερασπίσεως της πατρίδας.
   Αν έχεις πάει στρατό σίγουρα γνωρίζεις ότι πετάμε 1000Ε στους εποπ χωρίς κανέναν λόγο. Επιπλέον, όσον αφορά την αστυνομία, πρέπει να αντικατασταθεί με ιδιωτικές εταιρίες φυλάξεως που θα έχουν πλήρες δικαίωμα ασκήσεως βίας.
   Συνοπτικά λέω πως για να πληρώνεσαι πρέπει να παράγεις έργο.Και επειδή το δημόσιο είναι ένα καρκίνωμα πρέπει να τελειώνουμε με αυτό.

   Delete
  13. Όλοι οι μεγάλοι Επαναστάτες και Επαναστατικοί Φιλοσοφοι περάσανε από την "συντροφική ένωση"...

   Delete
 7. China is a sleeping giant. Let her sleep, for when she wakes she will move the world. Ναπολέων.

  Ἠ Κίνα ἐκπροσωπεῖ τὸ ἐνα τέταρτο τὴς παγκοσμίου παραγωγῆς χἀλυβα.

  ReplyDelete
 8. Γιὰ τὸν Ἔβολα, διάβασε ἐκτεταμένο ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 248, ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ στὰ περίπτερα γύρω στὶς 15 Ἰανουαρίου 2017.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα γράψετε για τον Ιούλιο Έβολα;

   Ανυπομονώ πραγματικά...

   Delete
 9. O Γραικυλικός λαός,απεχθάνεται την αξιοκρατία.Τα κόμματα,οι οργανισμοί,οι φορείς,ακόμη και συνεταιρισμοι στο Ελλαδιστάν λειτουργούν αναξιοκρατικά.Ετσι γεμίζει η βουλή με άβουλους ελεεινούς προδοτίσκους που μισούν βαθειά ότι εχει αξία,ότι μπορεί να τους εκθρονίσει,ότι ενδέχεται να είναι υπέρ του εθνους. Η μόρφωση,ο διαφωτισμός του γραικύλου είναι η μία λύση.Η δεύτερη λύση είναι η δια της βίας ανέλκυσή του απ'το βουρκο .Η ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ.

  ReplyDelete
 10. Πιὸ μποῦρδα σύνθημα ἀπὸ αὐτὸ τῆς ἀξιοκρατίας ποὺ τὸ πῆρε κι ὀ Κυριάκος Μητσοτάκουλας δὲν ὑπάρχει. Εἶναι χειρότερο ἀπὸ τῆς λαοκρατίας.

  ReplyDelete
 11. ΥΓ. Αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν Ἑαὐτὸν Ἄξιο νὰ πᾶνε νὰ δουλέψουνε οἰκοδομὴ νὰ μάθουνε τὴν πίστη καὶ μετὰ τὸ γιαπί, τὸ πηλοφόρι, τὸ μυστρί, νὰ μιλήσουνε γιὰ Ἀξιοκρατία. Αὐτοὶ ποὺ σὰν καὶ μένα εἶναι μπεμπέκηδες τοῦ φραπέ, τοῦ μπαμπᾶ καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ νὰ ποῦνε σὰν καἰ μένα, θέλουμε Ἀναξιοκρατία καὶ Γυναικοκρατία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κι'εσύ Αξιος είσαι Κωνσταντή,εφόσον δεν φοβάσαι την αυτοκριτική,διαθέτεις δε νόστιμο χιούμορ.

   Delete
  2. Μάλλον Άξιος είσαι Κωνσταντή και στο λέει κάποιος που ξέρει απο αυτά που προανέφερες.

   Delete
  3. Η Γυναικοκρατία απαλάσει τον Άνδρα από πολλά βάρη τον κάνει υπηρέτη ή μπέμπη και στην τελική καταλήγει στην πλήρη καταστροφή λόγω μάχαιρας της Ανδροκρατίας τόσο πολύ δε, που όλες μα όλες, μία μεγάλη μερίδα ας πούμε, των Δυτικό-Βορειοευρωπαϊκών γυναίκων μέρα-νύχτα φαντασιώνονται να είναι σκλάβες σε χαρέμι, να τις βιάσει κανας μουσουλμάνος αρσενικός ή να τις "πάρει" κανας αράπης με μεγάλο πεος.

   Τρανή απόδειξη ότι η γυναίκα είναι για την κουζίνα και την αναπαραγωγή μονάχα. Εάν αφήσεις την κοινωνία στις γυναίκες όπως οι Μινωίτες τότε είναι σίγουρο ότι θα γίνεις κοντοσούβλι από τους Ανδροκρατικούς υπερ-αρσενικούς πολεμοχαρείς Μυκηναίους.

   Ό,τι ακριβώς γίνετε σήμερα εν τή Δύσει δηλαδή, με τους Μινωίτες να είναι οι εκφυλισμένοι Δυτικοί και οι Μυκηναίοι οι κάθε λογής τριτοκοσμικοί μουσουλμάνοι.

   Έγραψα πάλι!

   Delete
  4. Ἑ, ὄχι τόσο διότι δὲν νομίζω ὅτι ἔχει ἀποκρυπτογραφηθῇ η μινωική Κρήτη διὰ τῆς γραμμικῆς Α. Ἁλλὰ γενικά τὰ συστήματα ἀνδροκρατίας-γυναικοκρατίας εἶναι νομίζω συμπληρωματικά. Τὸ κράτος, σὰν ἀπόλυτο, εἶναι αὐτὸ νομίζω ποὺ ἀπαιτεῖ ντὲ καὶ καλά φαλλομορφία ἤ αἰδοιομορφία, διότι τὸ κράτος ἐπιμένει στὶς τελεσίδικες μορφές, τελσεσίδικες δηλαδὴ ἐγυημένα σταθερές καὶ ἀλησμόνητες.

   Delete
 12. Συνέλληνα Κοσμα η χρυσή αυγή είναι ένα συστημικό κατασκεύασμα,με μοναδική αποστολή να ''οικειοποιηθεί''και αμέσως να αποπροσανατολίσει το γνήσιο πατριωτικό κίνημα,σπιλώνοντας το,βρωμίζοντας το ,δίδοντας σ'αυτό ναζιστική απόχρωση.Λες και λειπουν οι ήρωες απ'την Ελληνική ιστορία και πρέπει να θαυμάζωμε τους ναζί.Ετσι στην κοινή γνώμη ο πραγματικός πατριώτης,εταυτίσθη με τον γραφικό μισότρελλο χρυσαυγίτη.Ειναι το πιο ύπουλο ''κόμμα''γιαυτό και το πιο επικίνδυνο.ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ όπως το είπες.Ο γνήσιος πατριώτης ντρέπεται να εκφραστεί γνωρίζοντας ότι θα χαρακτηριστεί αμεσως ως νεοναζί.Η Χ.Α εξετέλεσε αψογα το ανθελληνικό σχέδιο που της ανετέθει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ολόσωστες παρατηρήσεις.

   Delete
  2. Έχουμε βαρεθεί να στάζετε μίσος και φαρμάκι κατά των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών.

   Όπως λέγει και ο Καθηγητής, άλλο Ελληνικός πολιτισμός άλλο γραικυλιστάν.

   Δεν ήτο δυνατόν να συγκριθεί το Κύρος, η Ισχύς και ο Πολιτισμός μίας Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας με την Ψωροκώσαινα του 1940. Πάλι καλά που υπήρξε και ένας Μεταξάς και σώθηκε κάπως το γόητρό μας ως Έλληνες με την απόκρουση της Ιταλικής επιθέσεως.

   Αλλά επαναλαμβάνω:

   Εάν είσαι αδύναμος, τρώγεσαι. Την στιγμή που εκθειάζεται από παντού στον κόσμο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως καθεστώς ή η Αλεξανδρινή Ελληνική, αποτελεί ντροπή και τεραστία υποκρισία η καταδίκη της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Οι λόγοι αμιγώς πολιτικοί, λόγω παγκοσμίας επικρατήσεως του Φιλελευθερισμού.
   Το καλλίτερο καθεστώς της εποχής του, υπήρξε, αναμφίβολα, η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, σε κάθε τομέα, από τον Στρατό, την Οικονομία και την Καινοτομία μέχρι την Κουλτούρα, τον Πολιτισμό και την Κοσμοθεωρία του.

   Delete
  3. Κωνσταντινουπολίτη ,πήγαινε καμμιά βόλτα στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,ΣΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ,ΣΤΗΝ ΚΑΝΔΑΝΟ,ΣΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΆΔΕΣ ΧΩΡΙΑ που εγεύθησαν τον γερμανικό πολιτισμό και ρώτησε να μάθεις τι ητο ο γερμανός.Κι αυτά που λέγεις σ'εμας μη τα πείς σ'εκείνα τα χωριά αν αγαπάς τη ζωή σου.Ποιός στρατιώτης ωρέ εκτός το τούρκο και το γερμανό ελόγχιζε εγγύους στη κοιλιά ,εσπαζε κεφάλια νηπίων? Βέβαια εκτός από ψυχοπαθείς δολοφόνοι ήτανε και μεγάλοι ''κατσαπλιάδες''.Το τι αρχαίο εχουν κλεψει,δεν φαντάζεσαι.Μουσεία,βιβλιοθήκες,πινακοθήκες,ιδιωτικές συλλογές.Για ποιο πολιτισμό μιλάς ρε Κωνσταντινουπολίτηηηηηηηηη.

   Delete
  4. Υ.Γ Εάν σκεφτείς ότι εχεις έναν πρόγονο σαν τον Ιωνα Δραγούμη,σάν τον Παύλο Μελα,δέν θα ξαναμιλήσεις ποτέ για τα ναζιστικά σκουπίδια.

   Delete
  5. καὶ τὴ Μαλακία.

   Delete
  6. Ὁ Χίτλερ σὰν ἐνσάρκωση τοῦ γερμανικοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος τὄπαιζε δίπορτο. Ὁ μισὸς ἦταν διανοούμενος λοχίας ἀποτυχημένος καλλιτέχνης (αὐτὸ πολὺ σκληρό), ὁ ἄλλος μισός μετενσάρκωση τοῦ Μπίσμαρκ. Νὰ μοῦ πῆς τί βρίσκεις νὰ σὲ τραβάει σὲ ὅλα αὐτὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ἔτσι θεωρεῖς ὅτι πᾶς κόντρα στὸ κατεστημένο ὑπερασπιζόμενος κάτι ποὺ οἱ ἄλλοι ἀπορρίπτουν.

   Delete
  7. Πότε θα μεγαλώσετε επιτέλους;

   Σαν μικρά παιδιά και σαν τους νέγρους κάνετε που ολημερίς κλαψολογούν επειδή υπήρξαν θύματα.

   Η βία έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό. Πάλι τα ίδια θα λέμε;;; Δύναται να υπάρξει κάτι δίχως βία; Όχι βέβαια.

   Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέστρεψε ολοκληρωτικά την Θήβα και όταν στασίασε ο στρατος του πλήθος Ελλήνων. Καταδικάσθηκε ποτέ από κανέναν; Γιατί δηλαδή δεν τον καταδικάζετε; Επειδή ήτο Έλλην; Τότε σίεθσε υποκριτες.

   Ο Μέγας Θεοδόσιος έσφαξε 20,000 Έλληνες στον ιππόδρομο. Ο Ιουστινιανός 30,000 Έλληνες στην στάση του Νίκα.

   Το Εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς στάθηκε παγκοσμίως ικανό να δώσει μία τεραστία εναλλακτική στον βόθρο του Φιλελευθερισμού και εσείς μου κλαίγεσθε για την Ψωροκώσταινα που υπήρξε ένα άκρως αποτυχημένο σκυλί των Δυτικών φιλελεύθερων ιμπεριαλιστών και εξουσιαστών του κεφαλαίου! Πότε κατόρθωσε η Ψωροκώσταινα στον βραχύ βίο της να μεταδώσει ή να δημιουργήσει έστω και μία εναλλακτική στον καταστροφικό Φιλελευθερισμό που μεθαύριο θα αφανίσει με πυρηνικά και με πολέμους την ανθρωπότητα; Μέχρι και οι Αλβανοί είχαν τον Χοτζαϊσμό, ένα είδος Εθνοκομμουνισμού. Μονάχα ο Μεταξάς κατάφερε κάτι, διόλου τυχαίο το ότι υπήρξε φιλο-ναζιστής και φιλοφασιστής.

   Πόσο μεγάλη είναι η υποκρισία σας! Να κλαίγεσθε για τα εγκλήματα την στιγμή που αποτελούν χαρακτηριστικό όλων των Εθνοτήτων και κυρίως της Ελληνικής. Ξέρετε εμείς στην Μικρά Ασία πόσα χωριά με γέεους και αρρώστους αφανίσαμε, πόσες εθνοκαθάρσεις κάναμε στην Μακεδονία. Αυτή είναι η φύσις του ανθρώπου. Οι Εθνικοσοσιαλιστές τουλάχιστον την ασπάστηκαν με στόχο την διάδοση ενός Ηρωικού ανωτέρου ιδεώδους, του Εθνικοσοσιαλιστικού!

   Delete
  8. Η σύγχρονη Γερμανική ιστορία, πλην της Ε.Ε. και της Εκχαρτικής Δυτικής, αποτελεί αδάμαντα ως εκφρασις των Αριστοκρατικών και Ρομαντικών Αξιών κατά των φιλελεύθερων Δυτικοευρωπαϊκών ή/και των μηδενιστικων υλιστικών Σοβιετικών της Ανατολικής Ευρώπης.

   Delete
  9. Βεροιέα η Εθνικοσοσιαλιστική Ιδέα υπήρξε παγκοσμίου κλίμακος και όχι δεμένη στον στενό κορσέ του Εθνοκράτους.

   Delete
  10. λανθασμένη αναφορά για την Θήβα.
   Γράφει λοιπόν ο Διόδωρος Σικελιώτης για την καταστροφή της Θήβας
   "'Ο δὲ βασιλεὺς τοὺς μὲν τελευτήσαντας τῶν Μακεδόνων ἔθαψε, πλείους ὄντας τὼν πεντακοσίων, τοὺς δὲ συνέδρους τῶν 'Ελλήνων συναγαγῶν ἐπέτρεψε τῶ κοινῶ συνεδρίω πῶς χρηστέον τῆ πόλει τῶν Θηβαίων......καὶ πέρας ἐψηφίσαντο τὴν μὲν πόλιν κατασκάψαι, τοὺς δἀἰχμαλώτους ἀποδόσθαι, τοὺς φυγάδας τῶν Θηβαίων ἀγωγίμους ὐπάρχειν ἐξ ἀπάσης τῆς 'Ελλάδος καὶ μηδένα τῶν 'Ελλήνων ὐποδέχεσθαι Θηβαῖον. ὸ δὲ Βασιλεὺς ἀκολούθως τῆ τοῦ συνεδρίου γνώμη τὴν μὲν πόλιν κατασκάψας.". Δ.Σ. 17.14
   Συνεπώς η απόφαση για την καταστροφή της δ ε ν ήταν του Αλεξάνδρου αλλά όλων των Ελλήνων.
   Επιπλέον, την σφαγή την έκαναν κυρίως οι Πλαταιείς και οι Ορχομένιοι μεταξύ άλλων. (Δ.Σ. 17.13)
   Τα ίδια ακριβώς επιβεβαιώνει και ο εγκυρότατος Αρριανός. (Α.11)
   Συνεπώς εύκολα καταρίπτεται ότι ο Αλέξανδρος κατέστρεψε την Θήβα όταν η σφαγή έγινε κυρίως από τους βασικούς εχθρούς της πόλεως και η απόφαση πάρθηκε από κοινού μεταξύ όλων των Ελλήνων.
   Η Ιστορία θέλει διάβασμα.

   Delete
  11. Σωστές οι παρατηρήσεις σου Κωνσταντή για τον Χίτλερ.
   Καθαρά από ουτοπική ανοησία κατέστρεψε την Γερμανία και την Ευρώπη.Ο τάχα υπερασπιστής της.Ο Στάλιν, πολύ πιο υπομονετικός και ύπουλος, έπαιξε όλα του τα χαρτιά και τελικά επιβίωσε και έφτασε μέχρι το βερολίνο.
   Ο Χίτλερ θα μπορούσε να ήταν καλός στρατηγός.Με τίποτα όμως πολιτικός όπως αποδείχθηκε.

   Delete
  12. Ὅλα αὐτὰ εἶναι φόνοι, καὶ ἀπὸ μιὰν ἄποψη σκοτώνουμε ὄταν ἀναγνωρίζουμε τὴν ὕπαρξη τοῦ φόνου, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν - ὑπεύθυνος γιὰ τὴν κοινωνικὴ δυστυχία εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τὴν ἀντιλαμβάνεται.

   Τὸ θέμα τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας ἦταν τῆς μόδας στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα, ὑπάρχει στὸν Μάρξ, ἔχοντάς τον κοιτάξῃ πρόχειρα, καὶ φαντάζομαι ἕνας ἀπόηχός του εἶναι τὸ δοκίμιο τοῦ Φρόυντ -Πολιτισμός, πηγὴ δυστυχίας.

   Ὁ Φρόυντ πρότεινε μιὰ συγκατοίκηση μὲ τὴν δυστυχία σὰν ἴδιον τοῦ ὥριμου ἀνθρώπου, δηλαδὴ θεωροῦσε φυσιολογικὴ μιὰ κατάσταση ὑποφετῆς ἀσθενείας, σὰν νὰ ἔχει κανεὶς συνέχεια δέκατα πυρετοῦ. Τὸν καιρὸ ποὺ ἔκανα ψυχοθεραπεία (ποὺ νομίζω μὲ ἀρρωστησε) μόνιμη ἐπωδός τῆς ἀναλυτρίας ἦταν ἡ μέση κατάσταση, λὲς καὶ ἡ ζωὴ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ συγκεκριμένες καταστάσεις ποὺ εἶναι ἡ καθεμιά τους ὁλόκληρη.

   Delete
  13. ΥΓ Δρ. Πᾶπ τὰ τῶν ἀρχαίων βοιωτικῶν Θηβῶν θυμίζουν ἀπὸ μακριὰ τὴν ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς τὸ 21 καὶ τὴν συνακόλουθη σφαγή. Ἡ ἄλωση μετ'ἐφόδου ποὺ ἐπέτρεψε τὴ σφαγὴ κατὰ παράβασιν τῶν συνθηκῶν ποὺ εἶχαν ἀρχίσῃ νὰ γίνονται μοῦ φαίνεται καὶ μὲ τοὺς Τούρκους ὄχι μόνο τοὺς Τουρκαλβανούς εἶναι ἔργο λένε κατώτερων ὁπλαρχηγῶν καὶ τῶν σωμάτων τους ποὺ θέλανε τὴ λεία.

   Ἵσως τὸ πλιάτσικο καὶ ὄχι μόνο ἡ ἐκδίκηση νὰ ἔπαιξε κάποιον ῥόλο καὶ στὴν ἄλωση τῶν Βοιωτικῶν Θηβῶν.

   Delete
  14. Αστεία και απλοποιητική η σύγκριση του Αλέξανδρου με τον χιτλερ.Ο Αλέξανδρος φίλε εμάχετο στην πρώτη γραμμή .Ο Αλέξανδρος ήτο πολεμιστής-στρατηγός-βασιλιάς και όχι παρανοικός σαπιοκοιλιάς σαν το χιτλερ.Εκατομύρια άνθρωποι στον πλανήτη φέρουν το όνομά του ενώ αντίθετα όσοι έφεραν το ονομα χίτλερ στη Αυστρογερμανία το αντικατέστησαν ,ως συνώνυμο του αίσχους.

   Delete
  15. Βεροιέα φυσικά διότι ενώ ο Αλέξανδρος ενίκησε, ο Χίτλερ ηττήθηκε. Το ήξερε και ο ίδιος ότι είτε θα έφτιαχνε ένα Ράιχ για χίλια χρόνια και θα τον θυμόντουσαν ως Ήρωα ή θα υπέστη ολοκληρωτική ήττα(όπως και έγινε) και θα έμενε στην Ιστορία ως εγκληματίας.

   Αναλόγως ο Στάλιν έμεινε για πολλούς ως Ήρωας αν και μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορούσε να συγκριθεί με το κύρος ενός Χίτλερ ή Μουσολίνι.

   Delete
  16. Δόκτωρ Παπ, ο Χίτλερ φυσικά και δεν υπήρξε πολιτικάντης φιλελεύθερος να υπηρετεί το Κεφάλαιο την εξουσία του οποίου εσύ συνεχώς μέρα-νύχτα εμετικότατα προπαγανδίζεις με τα άρθρα ή τα σχόλιά σου. Για αυτό εξάλλου υπήρξε Ήρωας και έκανε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και στρατιωτικό θαύμα τα χρόνια που κυβέρνησε την Γερμανία, ενώ το Κίνημά του έλαβε παγκόσμιο και λαμπρό χαρακτήρα ανάλογο εκείνου του Μαρξισμού-Κομμουνισμού.

   Delete
  17. Όσο για τα ιδιωτικά και τις ιδιωτικοποιήσεις που συνεχώς εξίσου εμετικά προπαγανδίζεις, ο κοσμος πλέον από άκρη σε άκρη, εναντιώνεται στο Κεφάλαιο και σε κάθε τι ιδιωτικό αρέσει δεν αρέσει.

   Η έννοια του ιδιωτικού είναι τεχνητή ενώ του κρατικού δηλαδή κοινοτικού εφοσον υπάρχει ολοκληρωτικό καθεστώς, είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Πολεμώντας υπερ του ιδιωτικού πολεμάς την ιδία την ανθρώπινη Φύση και συνεπώς μακροπρόθεσμα σίγουρα θα χάσεις.

   Delete
  18. Το από ποίον πάρθηκε η απόφαση δεν λέει τίποτα.

   Η σφαγή στο Δίστομο νομίζεις πάρθηκε από τον Χίτλερ ή τον Γκεμπελς; Ας γελάσω...

   Delete
  19. Για αυτό έχει αξία η Ανθρωπολογία και η μελέτη της ανθρωπίνης Φύσεως.

   Έτσι βλέπει κανείς τί εστί ορθό, δηλαδή συμπορεύον με την ανθρωπίνη Φύση και τί οχι.

   Συνεπώς, Φιλελευθερισμος και Κομμουνισμός, με πλήρη ιδιωτικοποίηση ο ένας και καθόλου ιδιωτική περιουσία ο άλλος είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν.

   Οι Φιλελεύθεροι δεν κερδίζετε κάτι οταν αποκαλείτε τους Κομμουνιστές τρελούς λόγω ακραίας κοινοκτημοσύνης διοτι και εσείς με την ιδιωτικοποίηση των πάντων ομοίως τρελοί είσθε.

   Delete
  20. Κωνστνατινουπολίτη, τα λες αυτά διότι δεν γνωρίζεις πως τον χίτλερ τον χρηματοδότησαν οι καπιταλιστές αγγλοεβραίοι επιχειρηματίες του focus group έτσι;
   Φτιάχνεις φανταστικά πρώτυπα ιστορικών προσωπικοτήτων και δημιουργείς μία Εξιδανίκευση σε όσα στερήθηκες.Γιαυτό και ψάχνεις για φανταστικούς εχθρούς "Φιλελεύθερους" κτλ, ενώ ταυτοχρόνως απολαμβάνεις τον καπιταλισμό.

   Delete
  21. Αν και είσαι κοτζάμ άνδρας σε έχει φάει σαν το σαράκι ο Μικροαστισμός σου. Πέταξα μία Ελβετία και σαν γνήσιοι μικροαστοί κατευθείαν τρέξατε και το...χάψατε ενώ ούτε καν εάν είναι αλήθεια ή εάν ισχύει ακόμη δεν ξέρετε.

   Οι μπιυρδουλογίες περί...χρηματισμού(!!) του Προφήτη Αδόλφου Χίτλερ, αποτελούν παραμύθια και νοοτροπίες ανάλογες εκείνων του Αρτέμη Σώρρα και κυριολεκτικά ΔΕΝ το περίμενα από κάποιον της ηλικίας σου αυτό. Έσφαλα καθώς φαίνεται.

   Καθόλου φανταστικοί δεν είσθε! Μακάρι να ήσασταν φανταστικοί! Οι δικές διαμάχες γηπεδικές τύπου κουκλοθέατρου είναι πλαστές που ολημερίς οι φιλελέδες μεταξύ σας, Νεοσυντηρητικοί νεοφιλελεύθεροι εναντίων σοσιαλδημοκρατών μαρξιστοφιλελευθέρων τσακώνεσθε και παρασύρετε ιδίως στην Αγγλία και την Δύση και την νεολαία μαζί σας καθώς πλακώνεσθε εάν θα είναι τα μεσα παραγωγής κρατικά ή...ιδιωτικά την στιγμή που σήμερον το ίδιο το κράτος αποτελεί πιόνι του Κεφαλαίου και υπηρέτη του!

   Σας εχει φτύσει η Ιστορία! Ζήτω ο Φασισμός! Γράψε και ιατρική έκθεση για εμένα τον νεανία 20χρονο Φασίστα και Χιτλερολάγνο!

   IL FASCISMO GRANDE LIBERTA EST!

   VIVA LA LIBERTA!!

   Delete
  22. Εάν μπορούσες Κωνσταντινουπολίτη να μου εξηγήσεις γιατί ενώ η Γερμανία ως ηττηθείσα εις τον Α' παγκόσμιο πόλεμο και υπο αυστηρή επιτήρηση απ'τους νικητές,αφέθει να κατασκευάσει την τεράστια πολεμική μηχανή της,θα σου έβγαζα το καπέλο.

   Delete
  23. Διότι ενώ στην Κοινωνία των Εθνών έδραζαν τα ανδρείκελα του παγκοσμίου κεφαλαίου όπως και στην Φον Παπενική Βαϊμάρη, σε μία Βαυαρική μπυραρία το 1920 γεννιόταν τότε ένα Αστέρι, ένας Προφήτης μίας νέας εποχής που πεθανε νεογέννητη.

   Το όνομά του, Αδόλφος Χίτλερ.

   Μα πώς; Οφείλονται όλα σε εναν άνθρωπο;

   Ναι.

   Σε έναν Ήρωα.

   Delete
 13. Υγ2 ; Ἁφοῦ οἱ ἀριστοκράτες ἀπεχθάνονται τὸν ὄχλο τῶν Ἀθηνῶν καὶ ζητοῦν ἀριστοκρατία ἀναρωτιέται κανεὶς γιατὶ ὁ greaculus ὁρίζεται σὲ σχέση μὲ τὴν Ἀθήνα τοῦ Περικλέους, ποὺ ἦταν ἄτυπος ἀρχηγὸς τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος.

  ReplyDelete
 14. Για Εμένα Κωνσταντή, ίσως από το 1967 αλλά σίγουρα μετά την πτώση της χούντας, ιδρύθηκε ένα νέο κράτος στην θέση του προηγουμένου.
  Το προηγούμενο χαρακτηρίζονταν από τρομερή πολιτική αστάθεια, όμως έβγαζε και σοβαρές προσωπικότητες και είχαν κάποια γνώση είτε για την αρχαία Ελλάδα είτε για την Ρωμαϊκή εποχή της Κωνσταντινουπόλεως.
  Από τότε όμως, από το 73 το κρατίδιο αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο.Συνεπώς, ο γραικουλιάρης ούτε ταυτίζεται με τον Περικλή, ούτε φυσικά είναι ορθόδοξος.
  Απλά δεν έχει ταυτότητα, και αυτό θα στο αποδείξω αμέσως.Ποιός είναι ο εχθρός;
  Κανένας.Η εθνική ταυτότητα καλώς ή κακώς-κακώς θα έλεγα εγώ- θέλει εχθρό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι παρατηρήσεις σου είναι σωστές σε γενικές γραμμες.

   Πριν το 1973 είχε τον Κομμουνισμό ως εχθρό, πριν τον Κομμουνισμό την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Κεμάλ.

   Delete
  2. Κανονικά βέβαια έχει μετά το 1973 εχθρό:

   Τον παράγοντα Έθνος και κάθε τι Εθνικο αντικοινοβουλευτικό. Σαν τον Χίτλερ, ο Παπασόπουλος και ο Παττακός τρομάξανε τα ζόμπι του κοινοβουλίου. Εν συνεργασία με την πολύ συχνή ολοκληρωτική αποτυχία του κοινοβουλίου στην σύγχρονη Ελληνική ιστορία, οι πολιτικάντηδες ξέρουν οτι όσες νεκραναστήσεις και να κάνουν, αργά ή γρήγορα, πάλι θα πέσει το κοινοβούλιο εν Ελλάδι.

   Delete
  3. Αὐτὰ ἔλεγε κι ὁ Ὄθων τὸ 1842.

   Delete
  4. Πρίν τὸ 1973 εἶχε ἐχθρὸ τοὺς Ἑαμοβούλγαρους. Μετὰ τὸ 1973 εἶχε ἐχθρὸ τὸν Πανσλαβισμό. Τῶρα ἔχει ἐχθρὸ τοὺς
   Χρυσαυγῖτες. Μετὰ τὸ 3056 θὰ ἔχει ἐχθρὸ τὸν φίλο μου τὸν Μάξ, χιμπατζῆ στὸ διπλανὸ κλουβί στὸν ζωολογικὸ κῆπο τῶν Παρισίων.

   Delete
  5. *Παπαδόπουλος

   Delete
  6. Η Χ.Α. είναι ότι ήταν ο καρατζαφέρης και μετά ο καμμένος. Δεν είναι εχθρός αλλά συνέταιρος.

   Delete
  7. Δόκτωρ Πάπ, δεν έχεις ιδέα από Εθνικοσοσιαλισμό και Οικονομία.

   Delete
 15. Ἁπόσα λίγα ξέρω ἡ ἐθνικη ταὐτότητα θέλει δύο ἐχθρούς. Ἕναν ἐξωτερικό, τὸν τύραννο, κι ἕναν ἐσωτερικό, τὸν βασιλέα.

  ReplyDelete
 16. YΓ. Μὲ αὐτὴν τὴν διπλὴ δικαιολογία ἡ ἀστικὴ τάξη ξεπουπουλιάζει τὶς ὑπόλοιπες.

  ReplyDelete
 17. ΥΓ Μὲ βάση τὸ ὀρθογραφικό μου σύστημα, γράφουμε νὰ ξεπουπουλιάζει, νὰ ξεπουπουλιάσῃ, καὶ ὁ ἄμοιρος ἀριστοκράτης νὰ ξεπουπουλιαστῇ, εἴτε εἶναι τῆς ἀριστοκρατίας, εἴτε, καὶ κυρίως τότε, ἄν εἶναι τῆς καρδιᾶς.

  ReplyDelete
 18. Cuz...freedom of expression.

  Pathetic!

  https://www.youtube.com/watch?v=7pyIWpgHB1s

  ReplyDelete
 19. Τα γραπτά μένουν κύριοι!Μπορείτε να προβλέψετε την πορεία του Τραμπ στην επόμενη διετία ?Είναι εθνικοσοσιαλιστής ?Δούρειος ίππος του φιλελευθερισμού ?Θα τολμήσει τη ρήξη ?Θα αλλάξει τον τον χάρτη ?Θα αφήσει εποχή ?Εδώ σας θέλω.Οι γνώσεις που κατέχετε είναι άχρηστες εάν δεν είστε διορατικοί στοχαστές.Εκτεθείτε λοιπόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι καπιταλιστής οπότε λογικά θα ανεβάσει την οικονομία και θα στοχοποιήσει την Κίνα που απειλεί την οικονομία των Η.Π.Α. συνεπώς την ίδια της την ύπαρξη.
   Επειδή είναι καπιταλιστής και το έχει αποδείξει, φαίνεται πως΄εχει βάλει τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση, ακριβώς όπως λειτουργεί μία πετυχημένη εταιρεία.
   100% Έγκυρες προβλέψεις για το μέλλον δεν μπορεί να κάνει κανένας.Οι πιθανότητες όμως δείχνουν πως έχει την ικανότητα να ανεβάσει την Αμερική.

   Delete
  2. Είναι συντηρητικός, Εθνικιστής και καπιταλιστής τύπου Φόρντ(ο Φόρντ είχε άριστές σχέσεις με το Τρίτο Ράιχ και δεν πήγαινε καθόλου τις τράπεζες).

   Delete
  3. Χαίρομαι ποὺ κάποιος ζητᾷ ἔκθεση διότι αὐτὴ εἶναι ἡ κατεξοχήν θεατρική συνθήκη. Τὸ νὰ ζητεῑται ἔκθεση, ὄχι τὸ ἐκτίθεσθαι.

   Ὁ Τρὰμπ ὑπάρχει μεγέλος κίνδυνος νὰ δολοφονηθῇ. Τὸ γράφω ἐνστικτωδῶς καὶ ἀναιτιολόγητα, καὶ δὲν θέλω νᾆμαι Κασσάνδρα, θέλω νᾆμαι ὁ ἀποτρέπων τὸ κακό διὰ τοῦ ὀνοματισμοῦ του, ὄταν αὐτὸς εἶναι ἀναπότρεπτος.

   Delete
  4. Ο Τράμπ ως ζάμπλουτος επιτυχημένος επιχειρηματίας,χορτασμένος από υλικές απολαύσεις κάθε είδους,κατέκτησε ότι η ανθρώπινη ματαιοδοξία απαιτεί.
   Ένα του λείπει μόνο.Το σημαντικότερο όλων.Η ΔΟΞΑ.Μόνον αυτή θα του δώσει την απόλυτη ευτυχία και ικανοποίηση.Μια θέση στο πάνθεον των μεγάλων της ιστορίας που δεν αγοράζεται με με χρήμα.
   Εχει οραμα.Θ'αφήσει εποχή εάν τον ''αφήσουν''.

   Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  6. Ο Τράμπ θα είναι η τελευταία ηλιαχτίδα μίας Αμερικής που έπρεπε ήδη να είχε πνιγεί όταν ήταν βρέφος, στα τέλη του 18ου αιώνος.

   Βλέπε επάνω το άρθρο που δημοσίευσα από το κάτεχον. Η Αμερική οφείλει να πεθάνει για να ανασάνει η ανθρωπότης. Δίχως τις ΗΠΑ, η Παραδοσιακή και Ρομαντική Ευρώπη θα είχε φάει το καταστρεπτικό Κεφάλαιο.

   Delete
  7. Και φυσικά η ΕΣΣΔ δεν θα είχε...μπέικον και τρομερή υλική βοήθεια από τις ΗΠΑ κατά την πολιορκία του Στάλινγκραντ και της Μόσχας αλλά αυτό είναι άλλη Ιστορία...

   Delete
  8. Συμφωνώ με την γνώμη του Κωνσταντή, αν ξεστρατίσει θα δολοφονηθεί. Το ανάφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του και ο Κίσινγκερ.

   Delete
 20. Στο στόχαστρο της Ρούπα όλα τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής.

  Γιατί ρε αναρχικοί πρέπει να είσθε πάντοτε κατά του Έθνους; Γιατί θέλετε να μας κάνετε εχθρούς σας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή οι στόχοι σας είναι και στόχοι μας ως Εθνικιστές. Αλλά εσείς επιμένετε να μας υβρίζετε και να φτύνετε Έθνος, θρησκεία και Παράδοση.

   Delete
 21. Ἡ ἀνάρτηση παρουσιάζει ἕναν ἄνθρωπο γέννημα-θρέμμα στὴν κυριολεξία τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (δηλαδὴ τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίευσης) νὰ γίνεται πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, καὶ τρεῖς συνειρμοὺς κάνει ὁ ἀνιστόρητος. 1) Θυμᾶται γενικοὺς γραμματείς τοῦ ΚΚΣΕ ἤ παρολίγον τέτοιους ποὺ εἶχαν ὑπηρετήσει στὴν Κὰ Γκὲ Μπὲ καὶ ἄλλες παραλλαγὲς αὐτῆς (ἘΝ ΚΑ ΒΕ ΝΤΕ, Γκεπεοῦ κ.λπ.). 2) Ἁναρωτέται ἄν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς CIA ὁπότε ὁ Ἁμερικανὸς Πρόεδρος εἶναι στὴν οὐσία Πρόεδρος τῆς CIA καὶ μόνο πρωθυπουργός τῆς Ἀμερικῆς 3) Ἁναρωτιέται ἄν ὀ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τοῦ ἐπικεφαλὴς τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Τσάρου Ἱβάν τοῦ Τρομεροῦ, τῶν Ὀπρίσνικι, νομίζω ἔτσι τοῦς λέγανε - καὶ ἄρα ὀ Τσάρος εἶναι ΑΛΛΟΣ.

  ReplyDelete
 22. Erratum, ὅπου ὑπηρετήσει διάβαζε ὑπηρετήσῃ κατὰ τὸ ὁρθογραφικό μου σύστημα, ὅπως λύω-λύσῃ, γ. πρόσωπο ὑποτακτικῆς ἀορίστου τοῦ ῥήματος λύω.

  ReplyDelete
 23. ..καὶ ἐπικεφαλῆς.

  ReplyDelete
 24. μπράβο ,κ.κ Κιτσίκη για άρθρο, παρακαλώ όμως να μας κάνετε και ένα επιπλέον άρθρο ή ακόμα και απάντηση σε αυτή τη δημοσίευση για το βιογραφικό του Κυριάκου ή ακόμα και του Τσιπράκου....γίνεται αυτό στην παρούσα χρονική στιγμή?

  ReplyDelete
 25. Πάρα πολύ ορθή ανάλυση:

  http://katehon.com/article/misunderstanding-trumps-america

  ReplyDelete
 26. Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ συνδέσω τὸ παραπάνω σχόλιο τὸ δικό μου μὲ τὴν ἀνἀρτηση καὶ μὲ τὴν κεντρικὴ θέση πρὸς ὑποστήριξιν στὴν διατριβὴ ποὺ πρότεινα ἐσχάτως γιὰ τὶς θεατρικὲς ἐπιστήμες. Ἡ κεντρικὴ μου θέση εἶναι ὅτι ἡ μίμηση εἶναι ἀδύνατη σὲ ὁλόκληρο τὸ σῦμπαν. Μίμηση ἐννοῶ τὴν ἀναπαραγωγὴ μιᾶς εικόνας. Γιατὶ εἶναι ἀδύνατη - διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεατής, homo spectator. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπαραγάγῃ εἰκόνες.

  Στὸ θέατρο ἡ μίμηση ἐξηγεῖται ὡς μέρος τῆς αὐτόματης ἔκφρασης μπροστὰ σὲ ἀγνώστους, ἡ μίμηση ὄντας μέρος τοῦ ἐκφραστικοῦ ἀνθρωπἰνου δυναμικοῦ. Ἕνα παράδειγμα εἶναι ὁ ἡθοποιός ποὺ ζητοῦσε ὁ Μπρέχτ γιὰ τὸ θέατρό του, ὁ ἠθοποιός - μάρτυρας. Ὁ μάρτυρας ἑνός αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος δείχνει στοὺς παρισταμένους πῶς ἔγινε τὸ κακό. Ἅλλο παράδειγμα ὁ τσομπάνης, ποὺ ζητάει ἀπὸ τὸν συνάδελφό του στὴν ἀπέναντι βουνοκορφὴ τὴν κόρη του γιὰ νὰ μάθῃ τοῦ γιοῦ τοῦ δικοῦ του πῶς χορεύεται τὸ μενουέττο.

  Στὸ θέατρο λοιπόν, ποὺ εἶναι μιὰ παρουσία μπροστά σὲ ἀγνώστους εὐρισκομένους σὲ ἀπόσταση, ἡ μίμηση ἔρχεται αὐτόματα στὴν προσπάθεια ἤ μᾶλλον στὴν ὤθηση ποὺ ἀσκεῖται στὸν ἠθοποιό, μὲ τὴν ευρεία ἔννοια τοῦ ἐπὶ σκηνῆς, νὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ τοὺς θεατές. Ὅμως ὁ Ὀμπάμα παρουσιάζεται σὰν μέλος μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ ἄλλα λόγια, κατάσκοπος ἤ χαφιές ἤ συνωμότης ἤ μαφιόζος ἤ πράκτωρ ἤ Τζἐημς Μπὸντ 2017 μὲ τὸ δάχτυλο στὸ ῥουθοῦνι.

  Ἑνῷ ὀ ἠθοποιός τοῦ Μπρὲχτ καὶ ὁ δικός μου ἐπίσης ἤ ἐγώ προσωπικὰ δὲν εἶναι ἠθοποιὸς παρὰ γιὰ τοὺς ἄλλους, ὄταν ἡ παρουσία τους τὸν ἀναγκάζει νὰ τοῦς μεταδώσῃ μιὰ εἰκόνα τῶν ἀναγκῶν του, ὁ πράκτωρ ἐμφανίζεται σὰν ἠθοποιός ποὺ παρακολουθεῖ τοὺς ἄλλους τὴν ὤρα ποὺ μιμεῖται ἕναν τρίτο. Δηλαδὴ ὁ πράκτωρ ἐμφανίζεται ἐπί σκηνῆς παίζοντας, γιὰ παράδειγμα, τὸν κόμητα Χατζηχρῆστο, καὶ ἐνῷ δηλητηριάζει ἕναν ἀντίπαλό του απὸ τὰ παλιά χύνοντας μέσα στὸ κρασί του ἐχθροῦ του νεράκι τοῦ Θεοῦ, παρακαλουθεῖ ἑσὰς κυρία μου τὴν ὤρα ποὺ ἔχετε ἀπορροφηθῇ ἀπὸ τὴν γοητεία τοῦ πρωταγωνιστή, τί κολλιέ φορᾶτε, ποιὸς κάθεται δίπλα σας, ἄν ὄταν χασμουριέστε δείχνετε χρυσὰ δόντια.

  Ἑάν ἡ μίμηση εἶναι ἀδύνατη, πῶς τὰ καταφέρνει ὁ πράκτωρ, κατάσκοπος, μυστικὸς ἀπεσταλμένος, νὰ μιμεῖται καὶ νὰ παρακολουθῇ αὐτοὺς ποὺ παρακολουθοῦν τὴν μίμησἠ του ; Μήπως ἡ κεντρική μου θέση εἶναι εὐάλωτη ; Ἥ μηπως συμβαίνει τοῦ πράκτορός μας κάτι ἀντίστοιχο μὲ τοῦ τζομπάνη, ποὺ λέει τοῦ συναδέλφου του στην ἀπέναντι κορφὴ τοῦ Καϊμακτσαλάν μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια ὅτι ὁ Ὁμπάμα ἦρθε ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα καὶ τον ὑποδέχτηκε ὁ Προκόπης Παυλόπουλος μὲ λόγο ;

  "Δῶστε μου τὰ φῶτα σας, παρακαλῶ, θέλω τὴν συμβουλή σας". (Μολιέρου, ὁ Ἔρως ἰἁτρός, πράξη πρώτη).
  Πῶς ἐξηγεῖται ἡ ὕπαρξη πρακτόρων, χαφιέδων, κατασκόπων καὶ προέδρων-κατασκοπων ἄν ἡ μίμηση εἶναι ἀδύνατη σὲ ὃλακερο τὸ σῦμπαν ;

  ReplyDelete
 27. YΓ. Θὰ σᾶς πῷ τὴν ὑποψία μου, περιμένοντας τὴν ἀπάντησή σας. Ὁ πράκτωρ 2017 ἐπιχείρηση Στριφτόμπολα εἶναι ἠθοποιός καὶ αὐτὸς, τοῦ στὺλ ποὺ περιεγραψα. Ἁντιδρᾷ σὲ κάτι ποὺ ἐμεὶς οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν καταλαβαίνουμε τί εἶναι καὶ μόνο νὰ τὸ μαντέψουμε μποροῦμε ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις του. Τί εἶναι αὐτὸ τὸ κάτι ; Εἶναι τὸ κράτος. Τί εἶναι τὸ κράτος ; Εἶναι Η ΠΙΣΤΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ, αὐτὸ εἶναι τὸ κράτος !!!! Ἱδοῦ τὸ νόημα τῆς ἐπίσκεψης Ὀμπάμια μὲ τὶς τελετές ὑποδοχῆς. Ὅλα αὐτὰ τὰ καραγκιοζηλίκια μὲ τοὺς Παρθενῶνες - καὶ ῥωτῶ σὲ τί διαφέρει ἡ χρήση τοῦ Παρθενῶνα ἀπὸ τὸν Ὀμπάμια μὲ τὴν χρήση τοῦ Παρθενῶνα ἀπὸ τὸν Γκαῖμπελς - εἶναι ἡ πιστη στὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ διαλέξῃ.

  ReplyDelete
 28. YΓ2. Νὰ διαλέξῃ ΤΙ ; Νὰ διαλέξῃ, εἶναι ἡ ἀπάντηση, μεταξὺ τοῦ θεατῆ καὶ τοῦ ἡθοποιοῦ. Ὁ ἠθοποιός εἶναι κάποιος ποὺ νιώθει ὅτι τὸν βλέπουν, τὸν κοιτάνε. Ὁ θεατής κάποιος ποὺ βλέπει. Συμπέρασμα. Ὁ Ὀμπάμα ἄν εἶναι δολοφόνος εἶναι καὶ πράκτωρ ἄν εἶναι πράκτωρ εἶναι καὶ δολοφόνος. Γιατί ; Διότι πιστεύει ὄτι ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞῌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ.

  ReplyDelete
 29. Αν και άσχετο με το άρθρο, επιτέλους(!!), βρέθηκε ένας(ο Καμμένος) να ρίξει 2-3 φάπες στους δημοσιοκάφρους που με ασπίδα την ελευθερία του λογου βγαίνουν συνεχώς υβρίζουν και αμαυρώνουν την Τιμή όποιου τους γουστάρει, δίχως ποτέ να δέχονται αντίποινα.

  Πολλά συγχαρητήρια στον Καμμένο! Ρίξτους καμιά 10αριά χρόνια και κανα εκατομμύριο πρόστιμο να βάλουν μυαλό!

  http://www.pronews.gr/portal/20170111/defencenet/ypetha/27/o-p-kammenos-exigei-toys-logoys-gia-toys-opoioys-ekane-minysi-se

  ReplyDelete
 30. Λευκός Φυλετισμός μέχρι να σβήσει ο Ήλιος!

  Ευτυχώς έφυγα από τον βόθρο της Αγγλίας:

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/h-geloiothta-ths-politikhs-orthothtas-foithtes-sto-londino-zhtoun-na-apoblh

  "Φοιτητές στο Λονδίνο ζητούν να αποβληθεί ο Αριστοτέλης από την διδακτέα ύλη, επειδή ήταν... λευκός!"

  ReplyDelete
 31. Ιδού και το αρχικό λινκ για να μην πει κανας εξυπνάκιας ότι είναι προβοκάτσια της Χρυσής Αυγής:

  https://www.rt.com/uk/373042-white-philosophers-students-demand/

  ReplyDelete
 32. Κωνσταντινουπολίτη μου Κωνσταντινάκι μου, πολὺ φοβοῦμαι μήπως ἡ κινδυνολογία ποὺ ἄκριτα καὶ βίαια ἀναδημοσίευσες ἀμέσως παραπάνω εἶναι τὸ ἀντίστοιχο στὸ ἴντερνετ τοῦ κλίματος τρομολαγνείας ποὺ δυστυχῶς φαίνεται νὰ εἰσάγεται στὴν χώρα μας, τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὰ ξένα, μὲ σκηνοθεσία ἀντίστοιχη εκείνης τοῦ ἀγῶνα μονομάχων, ποὺ οἱ χασάπηδες Ῥωμαῖοι εἶχαν τὸ θράσος νὰ παρακολουθοῦν κοροϊδεύοντας τοὺς Ἕλληνες σὰν γραικύλους, γεμίζοντας τὸ στομάχι τους μὲ ἄμεσο μέλλοντα ἐμετό, ἐνόσῳ οἱ Ἕλληνες πεθαίναν στὴν ἀρένα καὶ ζοῦσαν μὲ τοὺς ἀδελφούς τους Ἑβραίους ἐν Χριστῷ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περιμένω ένα σχόλιό σου ουσίας εδώ και πολλούς μήνες...

   Delete
 33. Για Εμένα Κωνσταντή, ίσως από το 1967 αλλά σίγουρα μετά την πτώση της χούντας, ιδρύθηκε ένα νέο κράτος στην θέση του προηγουμένου.
  Το προηγούμενο χαρακτηρίζονταν από τρομερή πολιτική αστάθεια, όμως έβγαζε και σοβαρές προσωπικότητες και είχαν κάποια γνώση είτε για την αρχαία Ελλάδα είτε για την Ρωμαϊκή εποχή της Κωνσταντινουπόλεως.
  Από τότε όμως, από το 73 το κρατίδιο αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο.Συνεπώς, ο γραικουλιάρης ούτε ταυτίζεται με τον Περικλή, ούτε φυσικά είναι ορθόδοξος.
  Απλά δεν έχει ταυτότητα, και αυτό θα στο αποδείξω αμέσως.Ποιός είναι ο εχθρός;
  Κανένας.Η εθνική ταυτότητα καλώς ή κακώς-κακώς θα έλεγα εγώ- θέλει εχθρό.

  Τὸ παραπάνω ειναι σχόλιο του dr Pap.

  Δυστυχώς έχεις δίκιο, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ. Εγώ θα πω ότι εχθρός μας είναι το ίδιο το παρελθόν. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν την γλώσσα την ελληνική, από... μέχρι το 1453 έφτασαν σε διαφορες χρονικές περιοδους τον ανθρώπινο πολιτισμό σε αρμονία, στο όμορφο, το ελληνικόν μέτρον στην ανθρώπινη ζωή. Σήμερα είμαστε η θεατρική σκηνή να μην πω κάτι άλλο, παρά οι ίδιοι οι ηθοποιοί στο θέατρο, εν αντιθέσει με τους προγόνους μας. Ίσως να μην υπάρχει απάντηση για την κατάντια. Αλλά η ταυτότητα πρέπει να φαίνεται στο δημόσιο βίο, στο σχολειο, στην εφορία και όχι να ορίζεται.

  Με τρελένουν κάτι λεπτομέρειες που ακούω από εκπομπές, συνεντέυξεις και διαβάζω από εφημερίδες που δείχνουν πιστεύω δεν έχει αλλάξει κάτι πολιτισμικα. Δέν βλέπω το ελληνικον μέτρον ούτε αμυδρά.

  π.χ. Τσίπρας λέει: καταβάζουμε ένα νόμο-πλαίσιο. Αναρριωτιέμαι γιατί το λέει έτσι εφόσον χρησιμοποιεί την λέξη δημοκρατία και επικαλείται το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι άνθρωποι το 5ο αιώνα το λέγανε προβούλευμα.


  Φίλης: Ο ορθοδοξος χριστιανισμός είναι αίρεση. Πως είναι αίρεση και πολλοί απόστολοι έγραψαν στην ελληνική, υπουργέ Παιδείας που πρέπει να ξέρεις τα μεγάλυτερα συγγράμματα της γλώσσας σου.

  Κασιδιαρης: είμαστε εδώ σαν Ελληνες έλεγε σε μία συγκέντρωση. Εγώ λέω, εσύ ο Ελλην, είσαι εκεί ως Έλλην και όχι σαν Ελλην.

  Δεν είναι απλός συντακτικά λάθη βρίσκονται στο πυρήνα των πολιτικών τους θεωριών.

  Τέλος θέλω να πω ότι διαβάζω τα άρθρα του καθηγητού και τα σχόλια σας πολλές φορές αλλά δεν θυμάμαι παρα λίγα πράγματα. Τίποτα δεν μου μένει στην καθημερινότητα παρά μόνο ένα, να προσπαθώ να γράφω πολυτονικά(αυτό έπρεπε να ήταν αυτονόητο αλλά δεν είναι).


  ΥΣ.Κύριε Κιτσίκη παρακαλώ αν είναι εύκολο, αλλάξτε την γραμματοσειρα στα σχόλια να εμφανίζεται το πολυτονικό.
  Θανάσης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ απολύτως ότι οι λέξεις έχουν χάσει το εννοιολογικό τους περιεχόμενο.Όπως ανέφερες πολύ σωστά την Δημοκρατία.Ας πούμε κιάλλα.
   Η σημερινή κυβέρνηση λέγεται είναι “ριζοσπαστική αριστερά”.Το κόμμα του μιτσοτάκη είναι “Νέα” Δημοκρατία.Εδώ υπάρχει κόμμα που λέγεται “ποτάμι”.Επιπλέον υπάρχει Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, δύο έννοιες απόλυτα ασύμβατες.Η Ε.Σ.Σ.Δ. γκρέμιζε εκκλησίες και η κανέλλη είναι ορθόδοξη που μένει στην Εκάλλη αλλά πιστεύει στο ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, όπως έλεγε ο Μαρξ.
   Τι θέλω να πω.Είναι δεκτό να μην είναι κάποιος 100% κάτι και να συμφωνεί λίγο πολύ με αρκετές διαφορετικές απόψεις μέχρι ενός σημείου.Σωστά.Πρέπει να υπάρχει όμως και μία γραμμή που να μην επικαλείται αντιφάσεις.
   Γιαυτόν το λόγο δεν φταίει το πολίτευμα, αλλά οι ψυχολογικές αυταπάτες που έχει ο λαός και οι κυβερνώντες.
   Όπως και να λέγεται το πολίτευμα, όποια θεωρία και αν έχει, εάν δεν έχει φλέβα αριστοκρατίας (Αριστοτελικά) ή έστω αξιοκρατίας, τότε είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει, όπως μία επιχείρηση.
   Έτσι, μόνο σε αυτό το σάπιο καθεστώς εμφανίζεται ο Φίλης που είπες και όλη γενικά η παρέα της βουλής.
   Συνεπώς πρέπει να εφαμοστεί η οριστική κατάλυση του δημόσιου κράτους που το πληρώνουμε χωρίς κανέναν λόγο, να γίνει ιδιωτικοποίηση των πάντων και να λειτουργούν όλα ρολόϊ.
   Πολιτισμός θα πει ιδιωτικοποίηση και δημόσιο βαρβαρότητα.

   Delete
  2. Η τελευταία πρότασή σου Δόκτωρα είναι κυριολεκτικά ικανή να κάνει εμένα που δεν συμπαθώ τον μαρξισμό, Κομμουνιστή Σταλινικού τύπου.

   Στα αλήθεια το πιστεύεις αυτό; Μήπως πήρες καταλάθος κανα φάρμακο που είχες για τους ασθενείς σου;

   Με κάνεις και ανησυχώ...τους τελευταίους μήνες έχω ακούσει ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ μεγατόνων από άτομα της ηλικίας σου...no wonder my millennial generation really sucks...

   Delete
  3. Είσαι ακόμα αρκετά μικρός (νοητικά) για να εξετάζεις αντικειμενικά και νηφάλια απόψεις που διαφωνείς.Αυτό φαίνεται εξάλλου από την χαμηλή συμπεριφορά σου.Μην ξεχνάς ότι οι "προσβολές" σου δείχνουν χαμηλό επίπεδο στο κοντινό σου περιβάλλον

   Delete
  4. Όταν δεν έχούμε επιχειρήματα που δεν έχεις σίγουρα, το πας στο προσωπικό ως κλασσικός αίλυνας.

   Delete
  5. Όσο για το νοητικά μικρός ο Καθηγητής μου είχε πει ότι άμα μέχρι τα 18 σου δεν είσαι επαναστάτης, δηλαδή αντίφιλελεύθερος και αντικαπιταλιστής, τότε έχεις χαθεί.

   Μεταξύ ημών δεν είμαι εγώ ο "χαμένος"...

   Delete
 34. Για να δούμε τί λέει η Μεταπαιδεία για τον Φιλελευθερισμό και την Πρόοδο:

  http://en.metapedia.org/wiki/Liberalism

  ~Some liberal views/policies have been seen as contributing to declining genotypic average IQ and more recently also to declining measured IQ in several countries. See the article on Dysgenics. Birth rates are declining to below replacement levels in pro-liberal groups. Liberal views/policies have contributed to mass immigration and associated increasingly negative effects.
  An ideology in effect contributing to dysgenics, declining birth rates of those supporting the ideology, and mass immigration of groups hostile to the ideology can in the end not survive.~

  Can in the end, NOT survive.

  Δηλαδή όπως έχω χιλιοπει και το λέω για τον Δόκτωρ Παπ, εάν οι Φιλελεύθεροι ακολουθήσουν την ιδία πορεία, μενόμενοι με μίσος κατά ημών Φασιστών, θα εξισλαμισθούν...

  ReplyDelete
 35. Όπως επίσης και η Δυσγονική, η χειρίστη συνέπεια του Φιλελευθερισμού:

  http://en.metapedia.org/wiki/Dysgenics

  Ο μόνος που φωνάζει εκ των σχολιαστών και προσπαθεί να ανοίξει τα μάτια στους άλλους εδώ μέσα στο ιστολόγιο αυτό που θεωρείται και δικαίως υψηλού επιπέδου, είμαι εγώ, ένας 20χρονος. Τρανή απόδειξη ότι η σημερινή κοινωνία και δη η Ελληνική πολύ δύσκολα σώζεται αφού και εδώ οι περισσότεροι σχολιαστές είναι μετριοτάτου πνευματικού επιπέδου. Μονάχα το γεγονός ότι ρίχνονται με μένος κατά της Σπαρτιατικής Πολιτείας των Μοντέρνων Καιρών, δηλαδή του Τρίτου Ράιχ, δείχνει την πνευματική των παρακμή...

  ReplyDelete
 36. Και είναι αναλόγως ντροπή να εκθειάζεται το Ισραήλ ως Σπαρτιατική Πολιτεία και η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία να καταδικάζεται αν και το Ισραήλ χαρακτηρίζεται έτσι σε οργανωτικά και γεωπολιτικά πλαίσκα, ενώ η τότε Γερμανία σε Ιδεολογικά, θρησκευτικά, οργανωτικά και πολιτικά.

  ReplyDelete
 37. Πολύ καλή ανάλυση από τον καθηγητή Μάζη και συμπνέουν οι απόψεις του με εκείνες του Καθηγητού:

  https://www.youtube.com/watch?v=H2Tl_1Ka9_o

  ReplyDelete
 38. Θὰ ἤθελα νὰ πῷ κάτι γιὰ τὸν Θανάση ποὺ λέει παραπάνω γιὰ τὸ πολυτονικό. Τὸ σύστημα ποὺ μεταχειρίστηκα χωρὶς νὰ εἶναι τὸ καλύτερο ντὲ καὶ καλὰ εἶναι - γράφεις πολυτονικὰ χωρὶς αὐτόματη μηχανὴ ἔστω καὶ μὲ πάρα πολλὰ λάθη, βάζεις πάντοτε ὑπογεγραμμένες ὅταν ἐννοεῖται κρυφὸ ἰῶτα, καὶ κατέληξα στὸ ὅτι ἐσωτερικὴ αὔξηση παίρνει ἡ ὑποτακτικὴ ἐνεργητικοῦ καὶ παθητικοῦ νεοελληνικοῦ ἀορίστου, ἀλλὰ ὄχι ἡ ὑποτακτικὴ νεοελληνικοῦ ἐνεστῶτα.

  ReplyDelete
 39. ΥΓ. Κωνσταντινουπολίτη, ὁ νέος εἶναι ὠραῖος ἀλλὰ ὁ παλιὸς εἶναι ἀλλιῶς.

  ReplyDelete
 40. YΓ2. Γράφει ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης.
  Δεν δύναται να υπάρξουν επιτυχείς πολυφυλετικές κοινωνιες, άνευ Θεοκρατικού πολιτεύματος, ιδίως δε όταν υπάρχουν μοναχα οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες φυλές εντός ενός κρατικού μορφώματος.

  Ἑκ πρώτης ἄποψης συμφωνεῖ κανεὶς ἀμέσως, μὲ βάση τὸ ἱστορικὸ προηγούμενο. Πράγματι, στὶς παλαιὲς αὐτοκρατορίες, μὲ τὸ ποὺ αὐτὲς καταρρεύσανε ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ὁ ἀντισημιτισμὸς φουντώσανε καὶ κορώσανε, σὰν νὰ φύσηξε κανείς τὴ χοβολη στὸ τζάκι.

  Ὅσο γιὰ τὶς μοντέρνες ἀνεξίθρησκες κοινωνίες, αὐτὲς μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς ὅτι ἀπομυζοῦν τὸν πλοῦτο τῶν παλαιῶν.

  Ἁπὸ πνευματικὴ ἄποψη ὅμως ἕνας ὑπήκοος ἤ καὶ βασιλεὺς μιᾶς Θεοκρατικῆς κοινωνίας ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναχθῇ ἀπὸ τὸν ὑπήκοο τοῦ κράτους τοῦ Θεοῦ σὲ πλάσμα τοῦ Θεοῦ.

  ReplyDelete
 41. YΓ4. Στὸ σχόλιο γιὰ τὸν κο Θανάση. Δηλ. λέμε τοῦ πεθεροῦ μας νὰ πάρῃ σαρδέλες καὶ νὰ τὶς παίρνει κάθε πρώτη τοῦ μῆνα, ὄχι νὰ τὶς παίρνη οὔτε νὰ τὶς παίρνῃ.

  ReplyDelete
 42. Υγ5. Γράφει ὁ κύριος Βεροιεύς Οι πραγματικοί ιστορικοί απλά δεν εκδίδονται ή δεν διαφημίζονται απ'τα κανάλια που ολως τυχαίως υπακούουν στα ιδια αφεντικά.

  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι εἶναι παράξενη ἡ διάκριση τοὺ ἐπιστήμονος ἱστορικοῦ ἀπὸ τὸν μὴ ἐπιστήμονα, στὸ ὅτι ὁ μὲν πρῶτος συνήθως βρίσκεται κρυμμένος σὲ γραφεῖα, αἴθουσες διδασκαλίας καὶ ἀρχεῖα, ὁ δεύτερος νομίζει δὲ ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι ταὐτόχρονα ἱστορικὸς καὶ δημόσιο πρόσωπο, πράγμα δύσκολο.

  Νομίζω πὼς τὸ ἔργο καὶ τῶν δύο θὰ διευκολυνόταν ἐάν γινόταν κατανοητὸ ὅτι ἡ διάκριση ἐπιστημονικοῦ καὶ μὴ ἐπιστημονικοῦ, δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ σπάει ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ μὴν σπάει. Ἁκούγεται γρίφος αὐτὸ ποὺ γράφω ἀλλὰ ἀφορᾷ τὸ ζήτημα τῆς τήρησης ἤ ὑπέρβασης τῶν ὁρίων. Ἅν γίνῃ κατανοητό ὅτι τὰ ὅρια εἶναι αὐθύπαρκτα, δὲν τίθεται τόσο ζήτημα ὑπέρβασης ἤ τήρησής τους, ὅσο ταύτισης ἤ μὴ ταύτισης μαζί τους. Ἑλπίζω νὰ ἔγινα κατανοητός.

  Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι εἴμεθα τὰ ὅρια.

  ReplyDelete
 43. Μην ξεχνάμε ότι κανονικά τα Ελληνικά γράφονται ΜΕΚΕΦΑΛΑΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΧΩΡΙΣΚΕΝΑΑΝΑΜΕΣΑΤΟΥΣ. Εάν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την γλώσσα τότε πρέπει να μιλάμε και να γράφουμε όπως η κοινή του Διόδωρου Σικελιώτη, αποτέλεσμα της Πανελλήνιας εκστρατείας του Αλεξάνδρου.
  Είμαι βέβαιως πως οποισδήποτε γνωρίζει τα Ελληνικά μπορεί να διαβάσει Δ.Σ. στο πρωτότυπο κείμενο χωρίς μετάφραση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠΡΕΠΕΙΝΑΕΙΝΑΙΚΑΠΟΙΟΣΠΟΛΥΗΛΙΘΙΟΣΝΑΘΕΛΕΙΝΑΕΠΑΝΑΕΠΑΡΧΙΟΠΟΙΗΣΕΙΤΗΝΕΛΛΗΝΙΚΗΓΡΑΦΗΚΑΙΝΑΜΗΝΑΣΠΑΖΕΤΑΙΛΟΓΩΒΛΑΚΕΙΑΣΤΗΝΒΥΖΑΝΤΙΝΗΜΕΚΕΝΟΣΤΙΞΗΚΑΙΤΟΝΤΡΟΠΟΓΡΑΦΗΣΠΟΥΕΧΟΥΜΕΣΗΜΕΡΑ!

   Delete
 44. Ἕτσι, κε Κωνσταντινουπολίτη, καλεῖστε νὰ ἀπαντήσετε σὲ δύο ἐνστάσεις ποὺ ἐγείρονται ἀπό τὸ σύνολο τῶν σχολίων σας. Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι διαλέγετε μιὰ μορφὴ τοῦ κακοῦ, τὴν πιὸ ὄμορφη στὰ μάτια σας, διότι τὰ βρίσκετε μπαστοῦνια στὸ νὰ ἐξηγήσετε τὴν ὕπαρξη τοῦ κακοῦ, ποὺ μᾶς χαλάει ὁλωνῶν τὴ σοῦπα. Καὶ ὅτι διαλέγετε τὴν εὔκολη λύση,ποὺ εἶναι νὰ ταὐτιστῇτε μαζί του.

  Ἡ δεύτερη ἔνσταση εἶναι ὅτι ἡ ἀνἀλυσή σας προὑποθέτει ὅτι ὁ Ψυχρὸς Πόλεμος ἐτελείωσε καὶ ὅτι περνᾶμε σὲ μιὰ νέα ἐποχή. Ἑγὼ σᾶς λέω βοηθούσης τῆς ἀναρτήσεως πὼς ὁ Ψυχρὸς Πόλεμος δὲν ἐτελείωσε, καὶ μάλιστα λέγεται ὅτι στὴν θέση τῆς ΕΣΣΔ βρίσκεται τώρα τὸ ΚΚΚ. Καὶ ὅτι ἐσείς προτείνετε μὲ τὰ πολλὰ συστράτευση τοῦ Χίτλερ μὲ τὸ Κεφάλαιο ἐναντια στὸν διάδοχο τῆς Κομμουνιστικῆς Ἐπαναστάσεως ποὺ ἔθρεψε τὶς ἐλπίδες τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ γιὰ κάτι λιγότερο ἀπὸ ἕναν αἰῶνα. Ὅτι εἶστε ὁππορτουνιστὴς χιτλερικός, ὄχι ἰδεολόγος, καὶ ὅτι μάχεστε γιὰ τὴν εὔκολη νίκη καὶ ὄχι τὴν ἔνδοξη ἤττα. Ἁπαντῆστε λοιπόν καὶ ἀφῆστε τὶς λοξοδρομίες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η δική σου έννοια του Κακού δεν συνάδει με την δική μου αλλά ούτε και με την Χριστιανική.

   Για εσενα ο Μπρέιβνικ είναι δολοφόνος, που εκτέλεσε έργο του Σατανά, ενώ η μαρξιστική διεθνιστική πανφυλετική ομάδα που χτυπήθηκε από αυτόν είναι για εσένα εκπρόσωποι του Καλού και της ειρήνης.

   Για εμένα ισχύει το αντίθετο όπως έγραψα άλλωστε πριν από 2 εβδομάδες, διότι Καλός είναι όποιος οφελεί το έργο του Θεού και λειτουργεί προς διατήρησίν του. Έτσι ο Μπρέιβνικ λειτούργησε υπέρ αυτού διότι ήθελε να κρατήσει την Χώρα και την Φυλή του καθαρή όπως ακριβώς όταν την έφτιαξε ο Θεός πολλά χρόνια πριν. Αντιθέτως, οι σοσιαλδημοκρατικοί που χτυπηθήκανε θέλαν και θέλουνε να μετατρεψουν την Νορβηγία σε έναν πολυφυλετικο κεφαλαιακό αχταρμά, εξοντώνοντας τους πανάρχαιους γηγενείς κατοίκους της και κάθε μία κληρονομιά που φέρουν αυτοί χάριν των Τριτοκοσμικών μουσουλμάνων, με σκοπό όλοι ως ένας σαρκικός κιμάς δίχως Ψυχή να δουλεύουν για το Κεφάλαιο.

   Είναι λογικό η Ηθική μας να είναι διαφορετική διότι εσύ είσαι Φιλελεύθερος Διεθνιστής Μαρξιστής ενώ εγώ Φυλετιστής Παραδοσιοκράτης Φασίστας.

   Delete
  2. Σήμερον ουδεμία παγκοσμία δύναμις αυτήν καθ'αυτήν είναι...υγιής.

   Όλες παγκοσμίως και κυρίως οι ΗΠΑ και η Ρωσία αποτελούν κεφαλαιακά καπιταλιστικά κράτη με φιλελεύθερο σύστημα διακυβερνήσεως και νοοτροπίας, παρότι η Ρωσία έχει προσωποπαγές σύστημα λόγω του Πούτιν και σέβεται τις Παραδοσιακές αξίες σε έναν βαθμό επειδή πέρασε Κομμουνισμό και οχι Φιλελευθερισμό. Παρόλα αυτά, στον λαό και τον κόσμο επικρατεί μαζικά η καταναλωτική φιλελεύθερη νοοτροπία και κυρίως η απόλυτη έλλειψη Ιδεώδων, Οραμάτων και Ιδανικών. Ναι η Ρωσία λόγω αντιδυτικισμού έχει μεν μία μικρή ποσότητα Εθνικιστικών και Ορθοδόξων Αξιών, πλην όμως αυτά δεν δύνανται μόνα των στον μικρό τους βαθμό, να αλλάξουν ριζικά το σημερινό φιλελεύθερο κοινοβουλευτικό καταναλωτικό Ρωσικό κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό σύστημα. Την όλη κατασταση σώζει κάπως ο Ντούγκιν ο οποίος τηρεί πλήρη αδιαλλακτική στάση και με μένος καθημερινά επιτίθεται έναντι του Φιλελευθερισμού και των οικονομικών ολιγαρχών που λειτουργούν ως 5η φάλαγγα στην Ρωσία.

   Συνεπώς ΟΥΔΕΝΑΣ σήμερον αξίζει πραγματικά για εμένα, διότι ουδένας έχει απωλέσει από πάνω του την κεφαλαιακή φιλελεύθερη βδέλα του κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, έχει δίκαιο ο Μαύρος Κρίνος να στηρίζει τους Αζοφικούς Εθνικοσοσιαλιστές στην Ουκρανία ως τους μοναδικούς πανΕυρωπαϊκά εκφραστές μίας εναλλακτικής μη-καπιταλιστικης οδού. Εκεί που τρώνε τρικλοποδιά είναι στο ότι για τα Δυτικά κεφαλαιακά συμφέροντα λειτουργεί το τάγμα Άζοφ ασχέτως ιδεολογικών καταρτήσεων, δηλαδή πάλι στα ίδια ερχόμαστε συν του ότι το σχεδιο Ιντερμάριουμ που προωθούν κατά της Ρωσίας θα σχίσει την Ευρώπη στα δύο αντί να την ενώσει.

   Συνεπώς όπως σου είπα, στην τελική σήμερον μονάχα τον Ντούγκιν εν Ανατολή και τους Εθνικοσοσιαλιστές εν τή Δύσει στηρίζω ως τις μοναδικές πραγματικά επαναστατικές αντιφιλελεύθερες και αντικεφαλαιακές δυνάμεις παγκοσμίως.

   Στην τελική εν απουσία των δύο παραπάνω θα ήλπιζα σε μία ολοκληρωτική καταστροφή των καπιταλιστών σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα χάριν επικρατήσεως του Σιισμού εφόσον η Ορθοδοξία εν απουσία ενός Ντούγκιν ή Πούτιν, δεν ηδύνατο να αναγεννηθεί.

   Delete
  3. *αδιάλλακτη στάση

   Delete
  4. Και σταμάτα να παρομοιάζεις τον Τράμπ με τον Χίτλερ.

   Αποτελεί μεγάλη ιεροσυλία...

   για τον τελευταίο!

   Delete
 45. Νὰ σᾶς πῶ μάλιστα τί ὑποψιάζομαι, τὸ ὁποῖο ἀρχίζει καὶ σχηματίζει ἕνα σχετικὰ ὁλοκληρωμένο κείμενο κατανόησης καὶ γι αὐτὸ καὶ ἐπεκτείνομαι ἀναγκαστικά. Ὅτι ὁ κος Τράμπ κινδυνεύει ὄχι ἀπὸ τὶς λιγότερο ἀλλὰ τὶς περισσότερο ψυχροπολεμικὲς δυνάμεις τοῦ Ἀμερικανικοῦ κατεστημένου. Ὅτι βάφει τὸ μαλλί του, ἐμφανίζεται σὲ σήριαλ, εἶναι ἕνας Ἄνθρωπος σὰν τὸν καθένα. Ἁντίθετα ὁ Ὀμπαμα εἶναι ὁ Γιοῦρι Γκαγκάριν τῶν Ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἕνας ῥόμποκοπ, ἕνα καλοκουρδισμένο ἀνδρείκελο, καὶ ἄν ἀκούει πὸπ μουσικὴ ἤ ἐν πάσει περιπτώσει παρίσταται σὲ τελετές ἀπονομῆς βραβείων Στάλιν σὲ Πὼλ Μὰκ Κάρτνευ καὶ πρώην μέλη τῶν Λὲντ Ζέππελιν εἶναι ἐπειδὴ ἡ πὸπ κουλτοῦρα ἦταν ἡ ὀργανωμένη ἀντισοβιετικὴ ἐκστρατεία. Ἑπίσης εἶναι μαῦρος ὁ Ὀμπάμα ὄχι ἐπειδὴ εἶναι σὰν τὸν νἐγρο Χριστὸ ποὺ ζωγράφισε ὁ Τζάκ, ὁ Νέγρος ὁ Ζωγράφος κεὶ πέρα στὸ Καρτιέ Λατέν, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση στὴν σοβιετικὴ ἐπέκταση μετὰ τὸν Στάλιν στὸν Τρίτο Κόσμο.

  Τέλος καὶ βασικότερο ὅλων. Ἑμείς ποὺ μεγαλώσαμε μὲ τὴν κολτοῦρα ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ καὶ δὲν συμμαζεύεται εἴμαστε στὴν Ἑλλάδα τὸ κατεξοχήν παράδειγμα πολέμου τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ κατὰ τῶν σοβιετικῶν μὲ τὰ ὅπλα τῶν Σοβιετικῶν. Ἵσως αυτὸ βρίσκεται στὴν ῥίζα ἄν δὲν εἶναι ἡ ῥίζα τῶν προβλημάτων ποὺ εἶχα στὴν Ἑλλάδα. Ὅλοι ἦταν πράκτορες τῶν Ἀμερικανῶν ἐνῷ ἐγὼ ὄχι. Γι αὐτὸ καὶ δὲν μποροῦσα νὰ βρῶ συνεννόηση καὶ νὰ ἐργαστῶ, πόσῳ δὲ μᾶλλον νὰ σπουδάσω διανοούμενος. Ὑπῆρχε κάτι σὰν διαφορετικὴ θρησκεία ἀπὸ τὴν δική μου. Αυτὸ ὑποψιάζομαι, χωρίς νὰ ἔχω καταλήξῃ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όταν καταλήξεις να μας το πεις ε...

   μην το κρατήσεις κρυφό!

   Μας εχει φάει η αγωνία!

   Delete
  2. Κατέληξα. Κάτω οἱ ΗΠΑ τοῦ στρατου των, ζήτω ὁ οὔτως ἤ ἄλλως ζωντανὸς γιὰ τοὺς ἀνθρώπους Ἱησοῦς Χριστός κάτω ἡ Κίνα τῆς κυριαρχίας ζήτω ἡ ἀγροτιά.

   Delete
  3. Ιησούς και Αγροτιά....

   εγκρίνω!

   Delete
 46. Υγ. Δρ. Πᾶπ ἡ κεφαλαιογράμματη ἐξορίζει νομίζω τὴν ἱστορία τῆς γλώσσας μας ἀπὸ τὸ Βυζάντιο μέχρι τὸν εἰκοστὸ αἰῶνα. Γιατὶ νὰ μὴν καταλήξουμε ἐπιτέλους σὲ μιὰ συνεκτικὴ καὶ συνεπὴ μικρογράμματη ποὺ νὰ καλύπτει ὅλα της τὰ στάδια ;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που λέω για το γλωσσικό είναι απλώς για να δείξει ότι το πολυτονικό είναι α π λ ώ ς προτίμηση και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Αυτά τα έχει αναλύσει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης.
   Όσον αφορά τον ψυχρό πόλεμο που λες πιο κάτω, ναι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στον πόλεμο Αμερικής-Γερμανίας και θα είναι πάλι ανάμεσα στον Αμερικής-Κίνας γιατί “το παιχνίδι παίζεται στην ανατολική Μεσόγειο” όπως λέει ο Κ.Καθηγητής.
   Η Ευρώπη της Γερμανίας πέθανε χάρην στην πλέον κλασσική γερμανική αλαζονεία. Επιπλέον είναι ένα κράτος που έχει πατώσει ακαδημαϊκά
   http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
   Η τάχα μεγάλη δύναμη της Ευρώπης έχει πανεπιστήμιο στην 60ή θέση!!Αυτό δείχνει πολλά, διότι χωρίς τα πανεπιστήμια δεν υπάρχει πνευματική και φυσικά τεχνολογική πρόοδος, οπότε δεν υπάρχει και οικονομική. Τους έχουν πατήσει οι Αγγλοσάξωνες.Επιπλέον, σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Αρχαία και ούτε με την "Βυζαντινή". Δεν έχει ταυτότητα.

   Delete
  2. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ἐξ ιδίας πείρας νὰ θεωρῶ τὶς πανεπιστημιακές ἀξιολογήσεις ἐξωπανεπιστημιακές ἀντιπνευματικές ἀσκήσεις τρομοκράτησης τῶν διανοουμένων καὶ τῶν παπάδων (ὁ καθηγητὴς σὰν παπᾶς) ἀντίσοτοιχες τοῦ ζντανοβισμοῦ.

   Delete
  3. YΓ ἡ ταὐτότητα εἶναι ἐν πολλοῖς ἕνα κρατικὸ ἔγγραφο - πράγματι δὲν ἔχει ἀφοῦ στὰ χαρτιὰ ἔχει σβηστῇ ἠ ἐθνική της ὑπόσταση μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια ἀγώνων - ἀλλὰ καὶ τὸ κράτος.

   Delete
  4. Υγ2. Ἡ σταθερὴ γραπτὴ γλῶσσα εἶναι τὸ κατεξοχὴν σημεῖο ὕπαρξης στιβαροῦ κράτους, βλ. τὴν Ἀκαδημία (<ἰταλικὲς ἀκαδημίες < τοῦ Πλάτωνος < ἥρως Ἀκάδημος, νομίζω) του Ῥισελιὲ ἀλλὰ ἐγὼ συμφωνῶ μαζί σας μαζί μὲ τὴν ἔννοια μου γιὰ τὸ μὴ κράτος ὅτι ὁ καθένας γράφει ὅπως μπορεῖ καὶ θέλει.

   Delete
 47. Ἐὰν ἰσχύει δὲ ἡ ὑποψία μου ὅτι ἡ Ἑλλάς παραμένει ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ ἄνευ οὐδεμίας διακοπῆς μιὰ χώρα ψυχροπολεμική, αὐτὸ ἴσως φωτίζει ἀκόμα καὶ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα μὲ ἕναν τρόπο ἀναπάντεχο. Ἀντί δηλαδὴ νὰ κάνουμε ἀναγωγὴ στὸν κοραϊσμὸ καὶ τὸν ψυχαρισμό, μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν λειτουργία τοῦ δημοτικισμοῦ, ποὺ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γληνοῦ καὶ μὲ πρόσχημα τὴν παιδαγωγική - ἄλλο αὐτὸ πάλι - συνέδεσε τὴν ἀστικὴ ἀγωγὴ τῶν παίδων ἡμῶν μὲ τὴν πρόσδεσή τους στὸ ἄρμα ἑνὀς διεθνοῦς στρατοπέδου, τὸν καιρὸ τοῦ Γληνοῦ, ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω, τὸ σοβιετικό, ὑπὸ ἕνα ἄλλο πρῖσμα.

  Δὲν ἔχει κανἐνα πρόβλημα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ μάθῃ ὀρθογραφία καὶ κάνει ὅσα ὀρθογραφικὰ λάθη κάνει ὁποιοσδήποτε λαός. Οὔτε εἶναι παράξενο κατὰ τὴν σύσταση ἑνὸς ἔθνους κράτους νὰ ὑπαρχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὴν ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους. Ἁκόμα καὶ κάποια ἔκτροπα σὰν τὰ Εὐαγγελικὰ καὶ τὰ Ὀρεστειακά - ἄν καὶ τὰ τελευταῖα εἶναι πλέον βλαχοσουρρεαλισμός, μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν. Τὸ νὰ παραμένει ὡστόσο γιὰ τόσο καιρὸ ἡ ἐπίσημη γλῶσσα ενός κράτους σὲ μιὰ τέτοια κατάσταση ἀβεβαιότητος, λὲς καὶ τὸ ζήτημα δὲν ἔχει καμία σημασία, εἶναι τὸ ἀκριβἐς ἀντίστοιχο τῆς ἀνώμαλης συγκατοίκησης τοῦ ΚΚΕ μὲ τὸ ἀστικὸ κατεστημένο τῆς μεταπολίτευσης.

  Ἑμεὶς νομίζουμε ὅτι πάνε αὐτὰ τελειώσανε, Ἕλληνες ἐνωμένοι ποτὲ νικημένοι. Δὲν ἔχει φτάσῃ ὡστόσο ἀκόμα τὸ μαχαῖρι στὸ κόκκαλο. Ὁ Σόιμπλες λέει, ἄν φύγῃ τὸ ΔΝΤ θὰ σᾶς γδάρω ἀκόμα περισσότερο. Ὅλα αὐτὰ παρουσιάζονται σὰν νὰ μὴν ἔχουν καμία σημασία καὶ θυμίζουν - ἀκριβῶς- τὴν μακαριότητα τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἐγ-κατεστημένο στὴν Ἀθῆνα ἀδιαφοροῦσε παντελῶς γιὰ τὸ τί γινόταν στὴν ὕπαιθρο.

  Ἅν δεχτοῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο εἶναι ἕνα ψυχροπολεμικὸ στρατόπεδο, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ποτὲ δὲν τὸ ξέχασε, ἄλλο ἄν ἐμεὶς τὴν ξεχάσαμε καὶ νομίζουμε ὅτι μὰς ξέχασε καὶ κείνη, τότε ἀρχίζει καὶ παίρνει κάποιο σχῆμα ὄχι μόνο τὸ γλωσσικὸ ζήτημα ἀλλὰ καὶ τὰ περισσότερα δημόσια ζητήματα. Ἕπρεπε νὰ βάλει κάποιος τὸ δάκτυλο ἐπὶ τὸν τύπο τῶν ἤλων. Τὸ καρφὶ στὴν περίπτωσή μας εἶναι ὀ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Γιατὶ ὁ Ἐρντογὰν ἔχει φαγωθῇ τόσο πολὺ μὲ τὸ προεδριλῆκι ; Διότι ἔχει ἀντιληφθῇ ὅτι ἡ ἐπιβίωσή του καὶ αὐτὴ τοῦ λαοῦ του εὶναι ἄμεσα ἐξαρτημένη ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς.

  Αὐτὸ ποὺ μὰς κάνει ιδιαίτερη περίτωση στὸν γεωγραφικὸ χῶρο ποὺ βρισκόμαστε εἶναι ὅτι, ὅπως εἶπε πρόσφατα ἕνας Ἕλληνας ἱστορικός, εἴμαστε ἡ μόνη χώρα τῆς Βαλκανικῆς ποὺ σχηματίστηκε μὲ ἐπανάσταση. Τί σημαίνει αὐτό. Ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπακούει στὴν Κωνσταντινούπολη, δηλαδὴ τὴν φυσικὴ τρόπον τινά πρωτεύουσα τῆς ευρυτέρας περιοχῆς, διεκδικεῖ εἴτε διὰ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ παρελθόντος εἴτε διὰ τοῦ βυζαντινοῦ παρελθόντος τὰ σκῆπτρα, καὶ διὰ τῆς γλώσσας τὴν ἡγεμονία της σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ καλύπτει οὔτε λίγο οὔτε πολὺ τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία ἐπὶ Βασιλείου τοῦ Β τοῦ Βουλγαροκτόνου.

  Μιὰ γραφὴ ποὺ ἀγνοεῖ τὸ Βυζάντιο - δημοτικισμός, ἀτονικό, κλπ. κ.λπ. εἶναι ἕνας μόνιμος εὐνουχισμός στὴν ἐθνικὴ ταὐτότητα τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὸς ὁ εὐνουχισμὸς κάνει τὸν Ἕλληνα ὕποπτο γιὰ ψεύτικο φιλειρηνισμὸ καὶ ἀκόμα περισσότερο γιὰ ψεύτικο ἀντιιμπεριαλισμό. Πάντοτε ὁ πραγματικὸς εἰρηνόφιλος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἑνῷ ἔχει τὸ γαἰταγάνι καὶ θὰ μποροῦσε νὰ πάρει τὸ κεφάλι τοῦ γείτονά του δὲν τὸ κάνει, ἄρα τὸ γαϊταγάνι δὲν τὸ φοβᾶται. Ἑδῷ ἔχεις ἕναν ποὺ τροχίζει τὸ γαϊταγάνι, τὸ ἀφήνει νὰ σκουριάσῃ, μετὰ ψάχνει γιὰ καταπολέμηση τῆς σκουριᾶς κ.λπ. κ.λπ. σὰν νὰ μὴν ἀποφασίζει ποτέ ἄν θὰ ἔχει ὄπλα ἤ δὲν θὰ ἔχει.

  Αὐτὸ συμβαίνει διότι ἀκοῦμε Ἀμερικὴ καὶ τὰ κάνουμε πάνω μας ὅπως ακούγαμε Τοῦρκο καὶ τὰ κάναμε πάνω μας καὶ ἀκόμα τὰ κάνουμε πάνω μας. Ὁ Παρθενώνας τοὺ Ὀμπάμα εἶναι βέβαια ἡ Μακρόνησος καὶ ὁ Παυλόπουλοςεἶναι βέβαια ὁ Κανελλόπουλος. Ὁ δὲ κύριος Τσίπρας πολὺ φοβάμαι ὅτι εἶναι ὁ Βὰν Φλήτ. Τιμῶ τὸν ἐκλεγμένο πρῶτο ὑπουργὸ τῆς χώρας μου.

  ReplyDelete
 48. ΥΓ. Τελικὰ δὲν εἶναι τόσο δύσκολο νὰ γίνει κανείς πράκτωρ !!! Δὲν χρειάζεται νὰ παιδεύεται σὰν τὸν ΘΒ 000. Ἁρκεἶ νὰ φοράει μπεημπηλίνο.

  ReplyDelete
 49. Ούτε Χ.Α. ούτε ΚΚΕ!

  Μόνον Αρτεμης Σώρρας!

  Αχαχαχαχα! Τραγελαφικό πραγματικά!! Πόσο μα πόσο περισσότερο πάτο θα πιάσει η χωρα αυτή. Στα Τάρταρα έχει φτάσει!

  https://www.youtube.com/watch?v=X2VGOIA871A&t=7s

  ReplyDelete
 50. Kostandi ουσιαστικά με ρωτάς με ποιό τρόπο απαξιώνεται ένας νόμος. Η απάντηση είναι πολύ απλή, οταν δεν εφαρμόζεται. Υπεύθυνος για την τήρηση του συντάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 120 αυτού, είναι ο καθένας πολίτης ανεξαρτήτως ο οποίος δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκεται με κάθε μέσο και τρόπο στην καταπάτηση αυτού.
  Στο νεοελληνικό κράτος ζητήθηκε ευθύνη απο τους ανεύθυνους. Σε παρακαλώ kostandi μη μου απευθύνεσαι στον πληθυντικό.

  ReplyDelete
 51. Πρέπει να εξεταστεί ένας άλλος θεσμός.
  Μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή από την Εκκλησία, δεν υπάρχει. Είναι ένας θεσμός αποτελούμενος από νευρωτικούς τεμπέληδες που δεν παράγουν απολύτως τίποτα και κατέχουν μία τεράστια περιουσία.Το τελευταίο φυσικά αποτελεί ντροπή για έναν πραγματικό χριστιανό και σημαίνει ότι δεν θα πάει στον παράδεισο-όπως είπε ο ίδιος ο Ιησούς.
  Η Εκκλησία πρέπει ή να υπερφορολογηθεί ή η περιουσία της να περάσει σε ιδιωτικά χέρια.
  Προσοχή-δεν σχολιάζω τα θρησκευτικά πιστεύω κανενός. Μιλάω για την μαφία της Εκκλησίας.

  ReplyDelete
 52. Πρόσεξε ὅμως νὰ δῇς, Ἀλέξανδρε. Ἄν τὸ Σύνταγμα δὲν στέκει ἀπὸ μόνο του, ἀλλὰ εἶναι ἡ σφραγίδα ποὺ μαρκάρει ἕνα σύνολο οἰκονομικῶν διεργασιῶν, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρά τους εἶναι νομιμοποιημένες μὲν ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, στρατευμένες δὲ στὸ συμφέρον τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, δυσκολεύεται ἕνας πολίτης νὰ τηρήσῃ τὸ Σύνταγμα ἐὰν δὲν μπορεῖ νὰ συμφιλιωθῇ μὲ τὴν ἀπώτερη στόχευση τῶν διεργασιῶν αὐτῶν.


  Αὐτὸ ποὺ λέω στὸν Κωνσταντινουπολίτη εἶναι ὅτι ἄν τὸ Σύνταγμα δὲν εἶναι αὐταξία ἀλλὰ μόνο τὸ καπάκι, τότε μπορεῖ νὰ βράσῃ ἡ φασουλάδα τοῦ ΝΑΤΟ καὶ χωρὶς καπάκι στὴν ἀνἀγκη. Ὁπότε ἐπειδὴ κάποιος δὲν εἶναι συνταγματικὸς ἀυτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι καθεστωτικός.

  Συμφωνῶ μὲ τὴν προτεραιότητα τοῦ ψυχολογικοῦ παράγοντος ποὺ λέει συχνὰ ὁ Δρ. Πᾶπ τί ὄμως δὲν εἶναι ψυχολογικό.

  ReplyDelete
 53. Πρέπει να τονίσω ότι-προφανώς- τα σχόλια πρέπει να αφορούν το άρθρο του Κ.Καθηγητά.Οπότε λέω τα εξής.
  Ας εξετάσουμε το "Έθνος-κράτος".Το Έθνος με την Ευρωπαϊκή έννοια του όρου, πέθανε.Οι πληθυσμοί σχεδόν σε όλον το κόσμο είναι μικτοί και η Ευρωπαϊκή ιδέα του Έθνους δεν εφαρμόστηκε ποτέ σε χώρες τις Αφρικής, στην Κίνα, στην Μ.Ανατολή και ακόμα και στην Ρωσία (τι σχέση έχουν οι μόγγολοι της Ανατολής με τους λευκούς της Μόσχας). Πάει αυτό.
  Όσον αφορά το Κράτος, η αξία του μειώνεται καθημερινά και καταντάει σαν καρκίνωμα. Στην Ελλάδα ειδικά δεν χρειάζεται να το σχολιάσω.
  Καταλήγω: Όπως λοιπόν η παγκόσμια (με τα τότε δεδομένα) και τ α χ ύ τ α τ η εξάπλωση του Ελληνισμού από τον Αλέξανδρο και τους Διαδόχους του έφερε την Πόλη-κράτος όχι σε εξαφάνιση, αλλά σε έναν κατά πολύ μειωμένο ρόλο της μιάς και η ύπαρξή της καθοριζόταν από την διακρατική πολιτική που είχε με τα βασίλεια της Αιγύπτου, Συρίας και αργότερα την Ρώμη, έτσι ακριβώς και σήμερα ζούμε μία τέτοια νέα μετάβαση όπου φυσικά μετέχει και η τεράστια τεχνολογική πρόοδος.
  Είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις όχι απλά για το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, όπου, μάλλον, θα καθορίζεται κυρίως από μεγάλους γεωγραφικούς προσδιορισμούς.

  ReplyDelete
 54. Πράγματι υπάρχει η σύγκρουση ανάμεσα στην άκαμπτη λογική του Διαφωτισμού και το μυστηριακό στοιχείο των δοξασιών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
  Αυτό όμως είναι πρόβλημα που δεν αγγίζει τον κόσμο της ενδιάμεσης περιοχής. Εξ ου και ούτε ο φασισμός (που εκφράζει το μυστηριακό στοιχείο) ούτε ο λιμπεραλισμός και ο κομμουνισμός (που εκφράζουν την άκαμπτη λογική του Διαφωτισμού) μπορούν να ριζώσουν στην περιοχή μας.
  Όσο αρνείστε την πραγματικότητα αυτή, τόσο θα καταφεύγετε στην Προκρούστεια λογική της κατωτέρας υποστάθμης του ειρηνικού ανθρώπου της ενδιάμεσης περιοχής, που έχει ψυχολογικές αυταπάτες.
  Ο αδαής λαός το λέει πολύ εύστοχα " ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε". Και επειδή όλοι εσείς οι δυτικιστές δηλαδή οι λιμπεραλιστές, οι κομμουνιστές, οι φασιστές, οι θεοκράτες, οι καθολικοί, οι προτεστάντες και εσχάτως οι δυτικίζοντες ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι (τζιχαντιστές) δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο πιθανότητα να αρμενίζετε στραβά, τότε σίγουρα ο γιαλός είναι στραβός. Το αποτέλεσμα γνωστό. Πάτε όλοι άπατοι. Ο γιαλός (όσο στραβός κι αν είναι) είναι πάντα εκεί.

  ReplyDelete
 55. Κύριε Ῥωμηέ, το μυστηριακό στοιχείο των δοξασιῶν της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης
  ποὺ γράφετε μὲ ἐνδιαφέρει πάρα πολύ διότι βρίσκεται στὴν βάση πολλῶν παρεξηγήσεων ποὺ ἔχω ἐδῷ στὴν Γαλλία μετὰ τῶν καθηγητῶν μου. Θὰ μὲ ἐνδιέφερε πολὺ νὰ σᾶς δινόταν ἡ εὑκαιρία νὰ ἀναπτύξετε αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ μπλὸγκ ἐπιτρέποντος. Ἑγὼ προσωπικὰ ἔχω μυριστῇ πολλάκις ἕναν γερμανοκελτικὸ πολυθεϊσμό κάτω ἀπὸ τὸν καθολικισμὸ τῆς Γαλλίας.

  ReplyDelete
 56. ΥΓ. δρ Πᾶπ τὸ κράτος τείνω νὰ τὸ θεωρήσω σὰν τὴν κατεξοχὴν ψυχολογικὴ κατηγορία. Εἶναι τρόπον τινὰ η ἀρχὴ τῆς ἀναδρομικότητος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κράτος είναι,κατά τη γνωμη μου,η ηθελημένη παραχώρηση μέρους της ατομικής ανεξαρτησίας του ανθρώπου προς ένα ''ιερατείο''πολιτικοθρησκευτικό κατά κανόνα,ως θυσία στο βωμό της ευημερίας του συνόλου.
   Τα οφέλη αυτης της θυσίας όμως σχεδόν ποτέ δεν είναι ανταποδοτικά,διότι τα καρπώνεται το ''ιερατείον''.
   Το τραγικό είναι πως όλες οι πολιτικές ιδεολογίες προυποθέτουν την ύπαρξη καποιας μορφής ''ιερατείου''.

   Delete
  2. Ἕτσι ἀκριβῶς. Ὁπότε γιὰ νὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ἀναπληρώσῃ τὴν θυσία ποὺ κάνει ἀναγνωρίζοντας τὸ ἱερατεῖο ἔμπρακτα μὲ τὸ νὰ φντάζεται τὸν ἑαὐτό του μέλος τοῦ ιερατείου.

   Delete
 57. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete