Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 27, 2020

538 - ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ538 - ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

«Ο κορονοϊός προσέβαλε τους πρώτους ανθρώπους στην πόλη του Wuhan, όταν ο ιός μεταλλάχθηκε και μεταδόθηκε για πρώτη φορά, από τα ζώα στους ανθρώπους.Μια νέα επιστημονική έκθεση έδειξε συγκεκριμένη πηγή μόλυνσης: τις νυχτερίδες».

(Λέμε "κορονοϊός". Λάθος τὸ "κοροναϊός". ΔΚ)
Μόνη ἐλπὶς ἐξόδου ἀπὸ τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ εἶναι ἡ ἐπιβολὴ σπαρτιατικῆς χαλυβδίνης πειθαρχίας ὅπως στὸ σημερινὸ κινεζικὸ καθεστώς.

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ


Cover of the 1947 Bulletin of the Atomic Scientists issue, featuring the Doomsday Clock at "seven minutes to midnight"

«2020 - The failure of world leaders to deal with increasingly likely threats of nuclear war, such as the end of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) between the United States and Russia as well as increased tensions between the US and Iran, and the continued failure to combat climate change. This is the clock's closest approach to midnight, exceeding that of 1953 and 2018»

Ἀποκάλυψις Ἰωάννου -8:1 ΣΙΩΠΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

«Και όταν άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα” Αποκάλυψη 8:1. Αυτό που εντυπωσιάζει στην Αποκάλυψη είναι ο αλληγορικός τρόπος που παρουσιάζεται ένα σύνολο γεγονότων σε επτάδες: οι επτά εκκλησίες, σφραγίδες, σάλπιγγες, βροντές και πληγές. Σε κάθε περίπτωση το έβδομο σύμβολο κάθε αλληγορίας αποτελεί την εισαγωγή για το θέμα που αναπτύσσεται στα επόμενα κεφάλαια. Για παράδειγμα η έβδομη πληγή (Αποκάλυψη 16:17-21) αναγγέλλει την κρίση της “μεγάλης Βαβυλώνας” και είναι η εισαγωγή για τα επόμενα τρία κεφάλαια που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την κρίση της Βαβυλώνας.

«Η έβδομη σφραγίδα αναφέρει ότι γίνεται “σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα” . Σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέραμε, η φράση αυτή θα πρέπει να είναι η εισαγωγή των επόμενων κεφαλαίων, δηλαδή των επτά σαλπίγγων. Με άλλα λόγια, υπάρχει κάποιος λόγος που οι επτά άγγελοι σαλπίζουν στην διάρκεια της συμβολικής “μισής ώρας” , όπου υπάρχει “σιωπή στον ουρανό” .

«Οι επτά σάλπιγγες είναι μια σειρά τρομακτικών καταστροφών που “πέφτουν” στη φύση και στην ανθρωπότητα, συχνά καταστρέφοντας το ένα τρίτο αυτού που “κτυπούν”. Στο χιαστό ρητορικό σχήμα η περικοπή των επτά σαλπίγγων αντιστοιχίζεται στη περικοπή των επτά τελευταίων πληγών και κατ' ουσία φαίνεται ότι οι σάλπιγγες αποτελούν μια περιορισμένη εκδήλωση των επτά τελευταίων πληγών. Αν μελετήσουμε περικοπές που αναφέρονται σε καταστροφικές πληγές ή κρίσεις, στη σιωπή στον ουρανό, και αναφορές σε χρόνο ( “μισή ώρα” ), βλέπουμε να παρουσιάζεται μια συνοχή εννοιών που μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία των συμβολισμών.

«Οι πληγές και οι κρίσεις της Αποκάλυψης συμβαίνουν στη διάρκεια μιας αλληγορικής ώρας. Για παράδειγμα, η κρίση της Βαβυλώνας εκτελείται σε μια ώρα (“Βαβυλώνα... μέσα σε μία ώρα ήρθε η κρίση σου” Αποκάλυψη 18:10, βλ. επίσης εδ. 17, 19). Η τελική κρίση διενεργείται στη διάρκεια μιας συμβολικής ώρας (“ήρθε η ώρα της κρίσης” Αποκάλυψη 14:7). Το εδάφιο Αποκάλυψη 3:10, είναι πιο συναφές με την έβδομη σφραγίδα: “ η ώρα του πειρασμού , που πρόκειται να έρθει επάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη”.

«Η “ώρα του πειρασμού” στον Ιώβ αναφέρεται ως “καιρός θλίψης” (Ιώβ 38:23). Η μετάφραση των Εβδομήκοντα αντί για τη λέξη  καιρός αναφέρει τη λέξη ώρα. Ακριβώς η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην Αποκάλυψη 3:10 και 8:1.

«Η ώρα του πειρασμού ή ο καιρός της θλίψης φαίνεται να χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η έβδομη σφραγίδα αναφέρει “μισή ώρα” και ακολουθείται από τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Στη διάρκεια αυτής της μισής ώρας υπάρχει σιωπή στον ουρανό, “Έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα” 

«Προφανώς σε αυτή τη χρονική περίοδο ο Θεός δεν επεμβαίνει, επειδή στην Αγία Γραφή όταν επεμβαίνει ο Θεός δεν υπάρχει σιωπή. “Ο Θεός μας θα έρθει, και δεν θα σιωπήσει · φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά απ’ αυτόν, και γύρω του δυνατή ανεμοζάλη. Θα προσκαλέσει τους ουρανούς από πάνω, και τη γη, για να κρίνει τον λαό του... και στον ασεβή ο Θεός είπε:... έπραξες τέτοια πράγματα, και σιώπησα ·... Θα σε ελέγξω... Βάλτε, λοιπόν, τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε τον Θεό, μήπως και σας αρπάξω, και δεν θα υπάρξει κανένας για να σας λυτρώσει” (Ψαλμοί 50:3,4,16,21,22). “Να, είναι γραμμένο μπροστά μου: Δεν θα σιωπήσω , αλλά θα ανταποδώσω, ναι, θα ανταποδώσω στους κόλπους τους, τις ανομίες σας, και μαζί τις ανομίες των πατέρων σας, λέει ο Κύριος” (Ησαΐας 65:6,7).

«Στα παραπάνω εδάφια συναντάμε ένα διάστημα σιωπής (“και σιώπησα”) στο οποίο ο Θεός δεν επεμβαίνει, αλλά προσφέρει στους ασεβείς την ευκαιρία να “βάλ(ετε) τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε τον Θεό, μήπως και σας αρπάξω”. Με άλλα λόγια ο Θεός προφέρει μια σοβαρή προειδοποίηση και καλεί σε μετάνοια πριν στείλει τις κρίσεις Του. Στην Αποκάλυψη το διάστημα αυτό της σιωπής αντιστοιχεί σε “μισή ώρα” στη διάρκεια της οποίας πέφτουν οι πληγές των σαλπίγγων. 

«Αυτές ακολουθούνται από την υπόλοιπη “ώρα του πειρασμού” όπου δηλώνει ο Θεός ότι “δεν θα σιωπήσω, αλλά θα ανταποδώσω... τις ανομίες σας”. Με άλλα λόγια στο δεύτερο μισό της ώρας ο καιρός για να μετανοήσει κάποιος θα έχει τελειώσει, και ο Θεός θα στείλει τις κρίσεις Του».

Δημήτρης Κιτσίκης                               27 Ἰανουαρίου 2020

1 comment:

  1. Λοιπόν περιμένω με έντρομη ανυπομονησία και ολίγη αυθάδεια...
    από την κεφαλή έως ονύχων.
    Ανδρέας Μπάσογλου

    ReplyDelete