Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 17, 2020

537 – Τὰ ΜΚΟ ὡς στρατὸς κατοχῆς καὶ τὸ ΚΚΕ

Ἑλλὰς σκλαβωμένη ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὸν στρατό της τῶν ΜΚΟ

537 – Τὰ ΜΚΟ ὡς στρατὸς κατοχῆς καὶ τὸ ΚΚΕ

Τὸ 1941 ὑπὸ τὴν ἔμπνευσι τοῦ ΚΚΕ ἱδρύθη τὴν ἴδια χρονιὰ ἡ ἐθνικὴ ἀντίστασις κατὰ τῆς γερμανικῆς κατοχῆς μὲ ἀπελευθερωτικὸ στρατὸ τὸν ΕΛΑΣ. Σήμερα μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία βρυξελλικῆς κατοχῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁ στρατὸς κατοχῆς της, τὰ περίφημα ΜΚΟ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ μεταναστευτικοῦ ὅπλου, κατέχουν τὴν Ἑλλάδα χωρὶς νὰ ὀργανωθῇ ἡ παραμικρὴ ἔνοπλη ἀντίστασις οὔτε ἀπὸ τὸν λαὸ οὔτε ἀπὸ τὸν στρατό.

Ὅσοι ἔχουν παραμείνει στὴν κατεχομένη χώρα –ἐλάχιστοι πλέον- ἔχουν χάσει κάθε ἐλπίδα ἀπελευθερώσεως καὶ ἡ ἀποδεκατισμένη νεολαία γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ συνεργάζεται μὲ τὸν ἐχθρὸ γιὰ μία θέσι ντελιβερᾶ καὶ γκαρσόνι  στὰ ξενοδοχεῖα.
Δὲν ὀργανώνεται  δίκη δωσιλόγων τῶν ἑκάστοτε κατοχικῶν κυβερνήσεων μετὰ μία ἐνδεχομένη ἀπελευθέρωσι ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ΕΕ καὶ τοῦ στρατοῦ της τῶν ΜΚΟ.  Καὶ ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σημερινὸ ΚΚΕ, συνεχιστὴς τοῦ ΚΚΕ τοῦ 1941, καταναλώνεται μὲν σὲ δίκαιες ἀπεργεῖες καὶ διαδηλώσεις  γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῶν ἐργατικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλά,  ἄν καὶ καταδικάζει ἔντονα τὴν κατοχὴ τῆς χώρας ἀπὸ ΕΕ καὶ ΝΑΤΟ, δὲν ἔχει κἄν προσπαθήσει νὰ ὀργανώσῃ ἕναν ἀπελευθερωτικὸ στρατό, ἕναν νέο ΕΛΑΣ.

Οἱ δὲ ἑλληνικὲς ἔνοπλες δυνάμεις δὲν ἐξεγείρονται κατὰ τῆς ἐσωτερικῆς κατοχῆς μὲ  τὸ ὀξύμορο νὰ βλέπουμε σήμερα τὸν παγκόσμιο ἡγέτη τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο, νὰ πρωτοστατῇ κατὰ τοῦ ΝΑΤΟ μόνος του! Ὅσο γιὰ  τὴν δρᾶσι τοῦ Ῥουβίκωνα καὶ τῶν Ἐξαρχείων πρόκειται γιὰ περιθωριακὲς ἀντιστασιακὲς κινήσεις χωρὶς ἀποτελεσματικότητα.

Ἡ ἑλληνικὴ παρακμὴ εἶναι δεδομένη καὶ τὸ ΚΚΕ δικαίως ἐπικαλεῖται τὴν σημερινὴ θλιβερὴ κατάστασι τῆς χώρας γιὰ νὰ διακυρήξῃ ὅτι παρὰ τὶς προσπάθειές του οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες δὲν εἶναι ὥριμες γιὰ μία ἐπανάστασι. Ἀλλὰ περιμένοντας νὰ γίνουν ὥριμες ἡ χώρα θὰ ἀποβιώσῃ. Ὁ Κάστρο στὴν Κούβα τὸ 1952 δὲν ἐπερίμενε νὰ ὡριμάσῃ ἡ κατάστασις γιὰ νὰ ἐπαναστατήσῃ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                   17 Ἰανουαρίου 2020

4 comments:

 1. Ούτε η τσαρική Ρουσία του 1917 ἤταν ἔτοιμη για μία προλεταριακή ἐπανάσταση(ὄντας φεουδαρχική), και τι μὰυτό; Βέβαια, ἄλλο να εἴσαι ο Λένιν και ἄλλο εἰς το ὄνομα του Λένιν να φυλάς το κοινοβούλιο-κυνοβούλιο ἀπό τυχόν ἔφοδο(βλέπε κατσαρολικοφέροντες ἀγανακτισμένους-κρανοφόρους ἐργατοπατέρες* περί το 2011. Φυσικά το ΚΚΕ,ὄπως και η Χρυσή Αυγή, εἴναι ἀπό τα πιο "ἀγνά" ἀς το πούμε των κομμάτων, ὄντας ἰδεολογικἄ(μαρξισμός-λενινισμός και ἐθνικοσοσιαλισμός ἀντιστοίχως) στην χώρα του κοχλιαρίου(κουτάλας για τους μη γραμματιζόμενους κατόχους "δημοσίου παιδείας" και του κλεφταρματολιτισμού(οι κλέφτες ἀντικαταστάθηκαν ἀπό κλέφτες-κομματάρχες και η προαστική κοινωνία ἀπό ἔνα μαζικοδημοκρατικό και πελατειακό ἀνέκδοτο. Προφανώς η εὔκολη βρυξελλική μονέδα(προορισμένη πάντοτε και προπαντός για μη παραγωγικές δραστηριότητες(το ΚΚΕ ὄπως και ὄλα τα κομμουνιστικά κόμματα και οι ἐνδιαφέρονται προτίστως για την παραγωγή, ἀλλὰ τι να καταλάβει ο δηλωμένος "ἀντικομμουνιστής" ἐλληνόφωνος γραικύλος)ἀπό διορισμούς, μέχρι ἐνορίες κτισμένες με ΕΣΠΑ, ἒχει διαφθείρει ὀλόκληρο τον κοινωνικό ἰστό. Η ἀναζοπύρωση του Βενιζελισμού(βλέπε βιβλίο ἀγιογράφημα Βενιζέλου στην "Κ")στο πτωχευμένο ἠθικά(κατσικοδεξιοί "συντηρητικοί" πολιτικοί λένε στις ἐργαζομένες του,κάποιες ἐξὰυτών μητέρες, να γυρίσουν πορνοταινίες γνωστής ἐταιρείας) και οἰκονομικά Ελλἀδικό κρατίδιο(το ὀποίο τελεί ὑπό διεθνή ἀπομόνωση) θα εἴναι η τελευταία κωμικοτραγική πράξη του κρατιδίου των Αθηνών(ὄπως δικαίως το ἀποκαλείτε).
  Θερμούς χαιρετισμούς,
  Α.Ξανθάκης

  *ο προππάπος μου Εμμανουήλ Ξανθάκης ἤταν συνιδρυτής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, προ ἐποχής "νομοταγούς συνδικαλισμού"

  ReplyDelete
 2. Σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου Ἀ. Ξανθάκη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ακούγεται ότι ο πρώην συνεργάτης σας Οζάλ είχε καταπονήσει σχέδιο ισλαμοποίησης της Ελλάδας από μετανάστες τρίτων μουσουλμανικών χωρλων. Παρακαλώ ενημερώστε μας για αυτό.

  ReplyDelete
 4. Ναι αλλά και το ΚΚΕ είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Καλά να μην μιλήσω για Ρουβίκωνες που είναι του Σόρος καθαρά!

  ReplyDelete