Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 19, 2019

512 – Ἑλλὰς τετέλεσται: Ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βαρουφάκη καὶ τοῦ Ῥασσιᾶ


512 

1 - Ἑλλὰς τετέλεσται: Ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βαρουφάκη καὶ τοῦ Ῥασσιᾶ

Ὀρθοδοξία:  
Βαρουφάκης:
Βλάσης Ῥασσιᾶς:

2 - ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΑΚΡΑΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Κώστα Γρίβα, πέρα γιὰ πέρα σωστὸ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι μοναδικὸς τρόπος νὰ σωθῇ στὸ παρὰ πέντε τὸ νεκρὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι βίαιη ἀνάληψις φασιστοκομμουνιστικοῦ (ἐθνικομπολσεβικικοῦ) καθεστῶτος ἀπὸ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις (ἄμεση κατάργησις τοῦ κοινοβουλετισμοῦ τῶν κομμάτων) καὶ μὲ μόνον πρωταρχικὸ πρόγραμμα τὴν ἄμεση προώθησι: α)κατασκευῆς πυρηνικῆς βόμβας. β)πολιτικῆς γεννήσεων μὲ ὑποχρεωτικὸ ἐλάχιστο ὅρο παιδιῶν πέντε ἀνὰ οἰκογένεια.γ) τὴν βίαιη ἀπαγόρευσι οἱασδήποτε εἰσόδου ἀσιατικῶν καὶ ἀφρικανικῶν μεταναστῶν ποὺ δὲν συμμετέχουν στὴν ἐθνική τους παράδοσι στὶς ἀρχὲς τοῦ διαχρονικοῦ ἑλληνισμοῦ.δ) Κήρυξις ἐκτὸς νόμου τοῦ ὅλου βρυξελλικοῦ θεωρήματος τῶν ἀνθρωπίων δικαιωμάτων ὡς ἐγκληματικοῦ. Οἱοσδήπτε ἀντισταθῇ θὰ καταδικἀζεται σὲ θάνατο καὶ θὰ ἐκτελεῖται μὲ στόχο νὰ ἀδειάσουν οἱ φυλακὲς κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.(massacres de Septembre, 1792, μὲ 1300 σφαγιασθέντες φυλακισμένους σὲ μερικὲς ἡμέρες ἀπο τὸ παρισινὸ λαό). Δημήτρης Κιτσίκης

3 - Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΚΡΗ ΕΛΛΑΣ

"Τι ήταν οι Τούρκοι και τι έγιναν –λέγει ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς- Τι ήμασταν οι Ελληνες και πώς μας καταπίνει η ευτέλεια" προσθέτει καὶ ποὺ τὸν ὑποχρεώνει "Ἡ Καθημερινή" νὰ γράφῃ μονοτονικὰ ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπέρμαχος τῆς πολυτονικῆς γραφῆς!


4 - ΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ἤδη πρὸ δέκα ἐτῶν ὁ Καραμπελιᾶς διεπίστωνε μία αὐξάνουσα τάσι πρὸς ἐπάνοδο στὸ σχῆμα τῆς Ὀθωμανικῆς  Αὐτοκρατορίας . Ἀπὸ τὸ 2009 ὁ νεωθωμανισμὸς στὴν Ἑλλάδα ποὺ περιγράφει ὁ Καραμπελιᾶς, αὐξάνεται συνεχῶς ὅσο ἀποδεικνύεται πὼς τὸ κράτος τοῦ ΄21 ὑπῆρξε ἕνα failed state καὶ τελευταῖα μάλιστα νεκρό.


5 - Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ

Σχόλιο Παναγιώτη Η. Στὸ Προσωποβιβλίο:

Ἀπὸ τὸ παρακάτω τουὶτ τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ φαίνεται  ξεκάθαρα ἡ ἀλήθεια τῶν λεγομένων τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη  περὶ φασιστοῦ Δονάλδου. Τὸ τρίπτυχο Πατρίς·Θρησκεῖα·Οἰκογένεια ποὺ προστάζει ὁ φασισμὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφραστῇ καλλίτερα ἀπὸ τὸν Δονάλδο. Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.


Ὁ Τράμβιος τουϊτάρει στὶς 17 Σεπτεμβρίου 2019: 6 - ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟ ΘΑ ΜΕΙΝΗ

Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης γράφει στὶς 14 Σεπτεμβρίου 2019, στὸ προσωποβιβλίο:

Τὴν νύκτα χθές, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα εἶδα τὸν Πᾶνο Καμμένο, τὸ φθινόπωρο τοῦ 2018, μπαρουτοκαπνισμένος ἀπὸ τέσσερα χρόνια ὑπουργείου Ἀμύνης τοῦ ἄλλοτε ἐνδόξου ἑλληνικοῦ στρατοῦ, τραυματισμένος ἀπὸ τὴν ἀνήκουστη προδοσία τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν κατὰ τῆς ὁποίας εἶχε ὁρκισθῆ ὅτι δὲν θὰ τὴν ἄφηνε νὰ περάσῃ, νὰ παραδίδῃ τὴν δάδα τῆς ἐξεγέρσεως στὶς 13 Ἰανουαρίου 2019 στὸν ἄλτερ ἔγκο του, τὸν ναύαρχο Εὐάγγελο Ἀποστολάκη, μὲ ἐντολὴ νὰ ἐξεγείρη τὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ στρατοῦ ἐνισχύοντάς τους μὲ τὸ ὁπλοστάσιο ἀποθηκευμένο στὴν Λέρο. Διότι οἱ πάντες γνωρίζουν χωρὶς ὅμως νὰ πράττουν πὼς μόνον μία στρατιωτικὴ ἐξέγερσις δύναται νὰ θέσῃ καὶ πάλι τὴν ἐξευτελισμένη χώρα μας στὰ πόδια της. Ἦταν ὅμως ὄνειρο καὶ ὄνειρο θὰ μείνη.

Δημήτρης Κιτσίκης                    19 Σεπτεμβρίου 2019

69 comments:

 1. Ἀναδημοσιεύω στὸ παρὸν ἄρθρο τοῦ σημερινοῦ ἱστολογίου μου ἕνα ἀνθολόγιο ἀνθῶν εἰς μνήμην τοῦ νεκροῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν. Βραχεία ἄς εἶναι ἡ μνήμη του. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Ἐσὺ μὲ τὸ ξενικὸ ψευδώνυμο ἔπεσες στὴν φάκα ὅπως ὅλοι οἱ μὴ γνωρίζοντες εἰς βάθος τὴν Ἱστορία. Γράφεις γιὰ "ἀνείπωτες σφαγές". Ὅστις γνωρίζει Ἱστορία καὶ τὰ γραπτὰ τοῦ Κιτσίκη γνωρίζει ὅτι τὸ ἔγκλημα εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας παρὸν σὲ ὑπερβολὴ καὶ στὴν "ἑλληνιστικὴ, ῥωμαϊκή, βυζαντινὴ καὶ ὀθωμανικὴ περίοδο".Νὰ κρίνῃς ἱστορικὰ γεγονότα ἀφαιρῶντας τὶς σφαγὲς εἶναι σὰν νὰ περιγράφῃς ζωντανὸ δένδρο χωρὶς ῥῖζες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Μνημόσυνο-μνημόσυνο, νεκρό-νεκρό το'χουμε το κρατίδιο κύριε Καθηγητά αλλά όλοι εδώ θε να γυρίσουμε, με όποιον Έλληνα έχω μιλήσει στα χώματα αυτά.

  Πέραν αυτού, εγώ δεν ασπάζομαι την άποψη ότι η Ελλάδα είναι κράτος νεκρό. Άλλωστε πλέον δεν είναι να εμπιστεύεσαι κανέναν σχεδόν στις παγκόσμιες σχέσεις ιδίως όχι από το επιτελείο του Τραμπ, ο οποίος ούτε ένα Ιράν δεν μπορεί να λύσει.

  Πάντως με την άποψη επαρχιοποιήσεως της Ελλάδος χάριν της Αγκύρας, ιδίως μίας ισλαμιστικής και κυρίως πολύ εθνικιστικής, διαφωνώ.

  Η παλιά αντιπαράθεση της "Παπικής Τιάρας" και του "Τουρκικού Φεσίου" φαίνεται πλαγίως να επανέρχεται μα η διαφορά είναι ότι οι εθνικές συνειδήσεις των Σλαυικών Ορθοδόξων λαών είναι εδώ και κραταιές με δικά τους πατριαρχεία ενώ το Πατριαρχείο της Μόσχας όπως φαίνεται μελλοντικά θα υπερισχύσει πλήρως αυτού της Κωνσταντινουπόλεως εάν συνεχισθεί η πλήρη εξάρτηση του Έρντογαν αλλά και του Τραμπ από τον Πούτιν, με αποτέλεσμα να απορροφήσει και τα ίδια τα Σλαυικά στο μέλλον.

  Μπορεί να μην συμφωνείτε αλλά η στάση του Τραμπ απέναντι στην Σαουδική Αραβία και το Ιράν δείχνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τζογάρει χάριν του Τραμπ, διότι άλλωστε ο ίδιος και τον πόλεμο φοβάται και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν και από τον Πούτιν εξαρτάται. Λαμβάνοντας υπ'όψιν τις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ και την πλήρη πλανητική ενδυνάμωση της συμμαχίας Ρωσσίας-Κίνας κατά του Τραμπ, η Ελλάδα μονάχα με μία κυβέρνηση πλήρως αντιδυτική και φιλο-Ρωσική και φιλο-Σινική θα βρισκόταν σήμερα στο αναδυόμενο στρατόπεδο της Ανατολής, δηλαδή με μία κυβέρνηση Χρυσής Αυγής. Βέβαια δεδομένου ότι η Ελλάδα χρησιμεύει στην Κίνα εντός της Ε.Ε. ως πύλη και δεδομένης της προσεγγίσεως Ρωσίας-Κίνας αλλά και του σχεδίου Σόιμπλε, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα ορθώς έμεινε στο Δυτικό στρατόπεδο και ορθώς συσφίγγει τις σχέσεις της με την Μακρονική Γαλλία, η οποία ως καπιταλιστική φέρεται ιμπεριαλιστικά στην Ανατολική Μεσόγειο και στηρίζει την Κύπρο και την Ελλάδα είς βάρος της Τουρκίας. Μέχρι να περάσει η μπόρα του Τραμπ και εάν οι ΗΠΑ παραμένουν υπερδύναμη ακόμα μετά την πλήρως καταστροφική του θητεία, η Ελλάδα δεν μπορεί να ρισκάρει να τα παίξει όλα για όλα με την πιθανότητα ίσως να την στηρίξει ο Τραμπ. Εάν ήταν να στραφούμε κάπου θα έπρεπε να στραφούμε στο δίδυμο Κίνας-Ρωσίας όχι στον Τραμπ διότι όπως πανηγυρικά δείχνει για πολλοστή φορά η τελείως αποτυχημένη πολιτική του στο Ιράν αλλά και τις Αραβικές χώρες ο Τραμπ και ανίκανος να δράσει είναι και πρωτοβουλίες δεν παίρνει πλέον, έχοντας εναποθέσει τον ρόλο αυτό στον Πούτιν το αφεντικό του, με αντάλλαγμα τον ανηλεή πόλεμο κατά των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

  Και πάλι όμως τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από την Ρωσία η οποία άλλο που δεν θέλει να μας απορροφήσει πολιτισμικά και να ηγηθεί του Πατριαρχείου μας στην Πόλη. Η Συνομοσπονδία που υποστηρίζετε είναι καταστροφική για εμάς πιστεύω όσο ο Έρντογαν ηγείται της Τουρκίας. Αντιθέτως, με τον Νταβούτογλου πιστεύω θα μας συνέφερε πολύ, καθώς ο Νταβούτογλου είναι πιστός στο αντι-Ρωσικό Κατεστημένο των ΗΠΑ που εχθρεύεται ως καταστροφέα τον Τραμπ και λόγω φανατικού αντι-Ρωσσισμού στηρίζει το Ελληνικό Πατριαρχείο της Πόλεως.

  Συνεπώς απλοϊκές αναλύσεις με μνημόσυνα και σάβανα δεν έχουν νόημα στην τωρινή τελείως μεταβαλλόμενη περίπλοκη πραγματικότητα, η οποία οφείλεται στο Τραμπικό σφάλμα και μόνον, σφάλμα το οποίο οφείλουν να διορθώσουν τάχυστα οι ΗΠΑ εάν θέλουν να παραμείνουν υπερδύναμη στο εγγύς μέλλον και να μην χάσουν ολοκληρωτικά από το Ρωσο-Σινικό δίδυμο. Εδώ ακύρωσε κοτζάμ επίθεση χειρουργική στο Ιράν και εσείς λέτε θα ρίξει πυρηνικά κατά της Κίνας;; Εδώ του ρίξαν κοτζάμ ντρόουν και δεν αντέδρασε, φοβήθηκε πολεμική ενέργεια και δείλιασε και εσείς μιλάτε για Αρμαγγεδδώνα;;

  ReplyDelete
 5. Εδώ η απόδειξη ότι ο Τραμπ συνεχίζει να χάνει παγκοσμίως τάχιστα:

  https://www.middleeastmonitor.com/20190918-iran-china-agree-deals-worth-400bn/

  https://southfront.org/iran-and-china-to-start-25-year-strategic-partnership-with-400-billion-in-investments/

  Ο Μπόλτον σωστά διέγνωσε τον Τραμπ ως ανίκανο και δειλό για τα Εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ:

  https://www.politico.com/story/2019/09/18/bolton-trump-foreign-policy-1501932

  Τέλος, ο φιλο-Τουρκισμός ή σωστώτερα φιλο-Ερντογανισμός ορισμένων νεαρών ατόμων φτάνει σε βαθμό εξοργιστικό. Η πλειονότητα των Ελλήνων πριν κηδέψουμε το όποιο "σάβανο" θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για αυτό. Άλλωστε ο κόσμος έχει γίνει τόσο αηδιαστικός, εμετικά αηδιαστικός παγκοσμίως που η μόνη άξια πράξη πλέον είναι να πεθάνει κανείς εν καιρώ πολέμου. Ο Θεός να με αξιώσει για αυτό. Χίλιες φορές αυτό παρά να ζήσουμε υπό τον Έρντογαν σε μία πραγματικότητα κυριολεκτικά 5 φορές περισσότερο αφόρητη της τωρινής Ελληνικής του "μνημοσύνου". Ορθώς είπε ένας σχολιαστής ότι όποιος αγαπά τόσο πολύ το τωρινό Τουρκικό καθεστώς δύναται αύριο να μεταναστεύσει. Η ζωή στην Ερντογανική Τουρκία είναι ανυπόφορη για τα στάνταρ της "παρακμιακής" Ε.Ε. ιδίως δε εάν ο μετανάστης δεν ανήκει στον Τουρκικό εθνικό κορμό. Το ίδιο ισχύει και για την Ρωσία. Και επειδή καταφερόμαστε πολύ εύκολα κατά του φιλελευθερισμού, στα μυαλά μας προφανώς, και εγώ και εσείς, στα φιλελεύθερα καθεστώτα η ζωή είναι πολύ ευκολότερη εν συγκρίσει με τα της Ρωσσίας, του Ιράν και της Τουρκίας.

  Το εάν είναι ανώτερα, χωρά πολύ κουβέντα και εγώ λέω όχι. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι δεν αναγνωρίζουν όλοι την οιαδήποτε "ανωτερότητα" ή παρακμή με αποτέλεσμα ακόμα και εν έτει 2019 τα φιλελεύθερα καθεστώτα να παραμένουν πρώτοι προορισμοί στους μετανάστες παγκοσμίως.

  Έτσι συνεπώς το δίλημμα του 1453 επιστρέφει. Πριν πάντως λάβουμε την τελική απόφαση αξίζει να ματώσουμε μέχρι τα σωθικά μας.

  Προσωπικά εγώ βρίσκω μονάχα τον Τραμπ υπεύθυνο όλης αυτής της καταστάσεως διότι πολύ απλά όποιος υπήρξε σύμμαχος των ΗΠΑ από το 1945 μέχρι σήμερα πλέον έχει τελείως εγκαταλειφθεί από την Αμερική όσο προεδρεύει ο Τραμπ. Ούτε την Λεπέν ούτε τον Σαλβίνι ούτε το δίδυμο Τσίπρα-Καμμένου στήριξε ως "συμμαχικό" ενώ δημόσια δήλωση επίσης δεν έκανε προ των Ισραηλινών εκλογών παρά την συμπάθειά του στον Νετανιάχου. Ειδικά η ευκαιρία της Ιταλίας έφυγε από τα χέρια του Τραμπ τελείως αλόγιστα όσο υπήρχε επάνω ο Σαλβίνι. Αντιθέτως ο Τραμπ έχασε μολονότι συγκυβερνούσε ο Σαλβίνι και κέρδισε ποιός; Η Κίνα! Παίρνοντας όλα τα μεγάλα λιμάνια της Ιταλίας.

  Συνεπώς θέλουμε δεν θέλουμε συγκροτημένο αντι-Κινεζικό μέτωπο από την Δύση δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει ιδίως όσο το δίδυμο Ρωσίας και Κίνας μένει κραταιό. Άλλωστε ο Πούτιν ασκεί τεράστια επιρροή σε όλα τα Εθνικιστικά κινήματα της Ευρώπης και από αυτό κερδισμένη βγαίνει ούτως ή άλλως πάλι η Κίνα. Ακόμα και Μπόρις Τζόνσον διαφωνεί με τον εμπορικό πόλεμο κατά της Κίνας του Τραμπ.

  Επικροτώ πάντως τις κινήσεις Ομπάμα ισχυροποιήσεως του Ευρωατλαντικού και Αμερικανο-ειρηνικού μετώπου κατά της Κίνας όπως στην συμφωνία TTIP και TPP. Ακόμα και το Ισραήλ κινδυνεύει πολύ περισσότερο από το Ιράν επί Τραμπ παρά επί Ομπάμα, διότι ο Τραμπ φοβάται να χτυπήσει το Ιράν αλλά και την Τουρκία.

  Εάν λοιπόν θέλουμε να παίξουμε το αντι-Δυτικό παιχνίδι, να το κάνουμε κατευθείαν με το αφεντικό όλων, τον Πούτιν και την Ρωσία, όχι με τον Τραμπ.

  ReplyDelete
 6. Και τέλος δημογραφικό έχει και η Τουρκία. Ο Τουρκικός πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Αντιθέτως σαν τρελός γεννοβολά ο Κουρδικός με 5-7+ παιδιά ανά γυναίκα:

  http://i.hurimg.com/i/hdn/75/0x0/59c72c6645d2a027e83a6cf0.jpg

  https://i.redd.it/u2hh1my78ty01.jpg

  Εάν δε, προσθέσουμε και τα 4 εκατομμύρια Σύρων προσφύγων στο εσωτερικό της Τουρκίας που προσμετρώνται στον Τουρκικό πληθυσμό καταλαβαίνουμε γιατί ο Τουρκικός πληθυσμός φτάνει τα 82-83 εκατομμύρια αλλά και γιατί την ίδια στιγμή ο Κουρδικός παράγων ιδίως πολιτικά ολοένα και ισχυροποιείται μαζί με το PKK εναντίον του οποίου 5 ολόκληρες επιχειρήσεις διεξάγει επισήμως η Τουρκία και παρόλα αυτά αυτό μένει ζωντανό. Είναι πάντως φοβερό πώς ο Τραμπ σώζει στο παρά ένα την Τουρκία ιδίως την τωρινή στιγμή που είναι πιο ευάλωτη όσο ποτέ και άνετα ένα σοβαρό καθεστώς στις ΗΠΑ θα την διέλυε.

  ReplyDelete
 7. Εγώ προσωπικά μετάνιωσα 100 φορές το ότι έφυγα από την Ελλάδα και σχεδιάζω όταν τελειώσω επιτέλους να επιστρέψω πίσω και ας γίνω ψαράς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ ούτε καντηλανάφτης πλέον δε μπορείς να γίνει κάποιος.Περί Τραμβίου , από εξωτερική πολιτική άσχετος είμαι, η μεσαία τάξη της χώρας του είναι ευχαριστημένη από την οικονομική του πολιτική.

   Delete
  2. Ουπυ ναι οι χιλλυμπίλληδες των ΗΠΑ και οι αγρότες που στηρίζουν τον Τραμπ οι οποίοο βλέπουν τις σοδειές τους να σαπίζουν και το εισόδημά των να πέφτει κατακόρυφα και να τους δίνει λεφτά ο Τραμπ σε στυλ Τσιπραϊκού επιδόματος.

   Τέλος πάντων με έχουν κουράσει αυτά το παιχνίδι βρίσκεται εν εξελίξει.

   Delete
  3. Γρηγόρη όχι καντηλανάφτης αλλά πρόεδρος Τραπέζης γίνεσαι εν Ελλάδι εάν γνωρίζεις τα κατάλληλα άτομα.

   Για να μην αναφέρω ότι κάνεις μια μαγαζάρα στην Παραλιακή και καθάρισες, ενώ στην Ελβετία και την Αγγλία κυνηγάς τον πελάτη με ξόβεργες (εκτός και εάν πρόκειται για καμια μπεκρο-πάμπ).

   Delete
  4. Εσύ δεν μας έχει πει τί κάνεις αλλά μια χαρά την βγάζεις όσο και να γκρινιάζεις. Και αυτό λέει πολλά.

   Delete
 8. Ἐγὼ περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ὑποστηρίζω τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Δονάλδου Τραμβίου. Περίμενε νὰ διαβάσῃς τὸ τεῦχος 93 τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς τοῦ Ὀκτωβρίου ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Τράμβιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντως ο Τραμπ ηττάται σε κάθε μέτωπο ακόμα και εσωτερικά δεν εχει επιβληθεί ακόμα 3 χρόνια μετά.

   Δεν έχει καμία νίκη καταφέρει στον πόλεμο κατά της Κίνας. Ο Κιμ δεν πρόκειται να προδώσει και δεν το κάνει, την Κίνα ενώ οι χώρες που αναφέρατε πιο πολύ σύμμαχοι της Κίνας παρά της Ρωσσίας είναι για να μην ξανααναφέρω ότι το μέτωπο Ρωσίας και Κίνας ισχυροποιήθηκε επί του Τράμπ. Συντόμως θα ενταχθούν και οι Άραβες σε αυτό αλλά και η Ε.Ε. (προσέγγιση Μακρόν-Πούτιν) με αποτέλεσμα ο Τεαμπ να πρσγμστώσει το Ντουγκινικό Ευρασιατικό όνειρο πλήρους παγκοσμίας απομονώσεως της Αμερικής!

   Είς ό,τι αφορά το Ιράν αυτό γλιτώνει τις Τραμπικές κυρώσεις με 400 δις δολλάρια φρέσκο Κινεζικό χρήμα.

   Πείτε μου τώρα κύριε Καθηγητά χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω;;

   Delete
 9. IL FAUT BIEN QUE JEUNESSE SE PASSE!
  Ἰδοὺ ἡ μεγάλη μαρξιστικὴ ἀλήθεια τῆς πάλης τῶν κοινωνικῶν τάξεων: 60 χρόνια πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας μοῦ ἀπέδειξαν ὅτι ὁ νέος ἀστικῆς οἰκογενείας, μέχρι τὰ 20-25 χρόνια του εἶναι ἐλεύθερος διότι δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ τὴν ἀστική του κοινωνικὴ προέλευσι. Τὸν συντηρεῖ ὁ πατέρας του. Συνεπῶς, ὡς ἐλεὐθερος ἀπὸ τὸ χρῆμα εἶναι ὑποχρεωτικὰ κοινωνικὰ ἰδεολογικὰ ἀκραῖος, κομμουνιστὴς ἤ φασιστής, δηλαδὴ ῥέμπελος. Μόλις ὅμως καλεῖται ἀπὸ τὸν πατέρα του νὰ πάρῃ μέρος στὴν πατρικὴ ἐπιχείρησι μετεμψυχώνεται σὲ μετριοπαθῆ "ρεαλιστή" ἀστό. Τελευταία ἀπόδειξις: ὁ νεαρὸς μὲ τὸ ψευδώνυμο "Παλιός" ποὺ γιὰ μερικὰ χρόνια ὡς μαθητὴς στὴν Ἀθήνα καὶ φοιτητὴς στὴν Ἑλβετία, ἐγὼ γνωρίζοντας τὴν οἰκογένειά του, ἐσχολίαζε στὸ ἱστολόγιό μου καὶ μοῦ ἔγραφε τακτικά. Εἶχε ξεκινήσει ὡς ἀκραῖος φασιστὴς καὶ σταδιακὰ ὑπὸ τὴν ἐπιρροή μου εἶχε φθάσει στὶς ἰδεολογικές μου θέσεις. Ἀιφνιδίως, κατόπιν ἑνὸς ταξιδίου στὴν Μύκονο, ἔγινε ὀπαδὸς τοῦ Μακρὸν καὶ τῶν Βρυξελλικῶν καὶ ἐτάχθη μὲ τὸ μέρος τῶν τραπεζῶν κατὰ τοῦ Τραμβίου. Ὅπως λένε οἱ Γάλλοι, «il faut bien que jeunesse se passe!» (Πρέπέι ὑποχρεωτικὰ νὰ περάσῃς ἀπὸ τὴν ῥέμπελη νεαρὴ ἡλικία προτοῦ ἐπιστρέψῃς στὴν ἀστική σου τάξι). Ἐξαιρέσεις ὑπάρχουν, ἀλλὰ εἶναι ἐλάχιστες καὶ οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι αὐτὲς ποὺ δημιουργοῦν τὸ μέλλον. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Καθηγητά με προσβάλετε και κατά την γνώμη φέρεστε ανώριμα σαν νεανίας σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι Ολυμπιακού (Τραμπ) - Παναθηναϊκού (Μακρόν).

   Εξήγησα τους λόγους για τους οποίους γράφω τα παραπάνω. Όπως έχω διεξοδικά εξηγήσει ότι την Δύση δεν την σώζει τίποτα διότι ο φιλελευθερισμός την έχει διαβρώσει και σαπιοποιήσει σε βαθμό δίχως επιστροφή. Μόνη εξαίρεση είναι για εμένα οι χώρες Γαλλία και Ιταλία οι μοναδικές πραγματικά πολιτισμένες στην Δύση οι οποίες λόγω ισχυρής προ-καπιταλιστικής παράδοσης αλλά και πολιτισμού δύνανται να ξεφύγουν από τον Αγγλοσαξωνικό και πλέον Γερμανο-Βρυξελλικό καπιταλισμό-φιλελευθερισμό.

   Η Γαλλία μέσω της Λαοκρατικής επαναστάσεώς της το 1789, του Μάη της και του Ντεγκώλλ της. Η Ιταλία θα σωθεί μονάχα με έναν Καθολικισμό τύπου Σαβοναρόλα όχι με τα λικνίσματα του Σαλβίνι δίπλα σε ξεβράκωτες της πλάζ. Το Βατικανό βέβαια και ο Βορειο-ιταλικός καπιταλισμός εμποδίζουν την ανάδυση αυτή η οποία ήδη συμβαίνει στην Νότια Ιταλία και Σικελία μέσω των προσκυνημάτων των Αγίων κάθε χωριού.

   Ξαναλέω, ωριμάστε.

   Delete
  2. Ειδικά όταν ξαναδιαβάζω για την Μύκονο σκάω στα γέλια μα τω Θεώ!

   Η Μύκονος έχει πλουσιωτάτη παράδοση την οποία ναι δυστυχώς επισκιάζει η πορνεία ορισμένων κωλόμπαρων για τουριστικούς λόγους (βλέπε Super Paradise).

   Οι Μυκονιάτες όμως είναι λάβροι κατά των γεγονότων αυτών και τιμούν τις παραδόσεις τους όντας σωστά συντηρητικοί υπέρ της παραδόσεως. Συνεπώς και δεν χρειάζεται να κυλήσει άφθονο το αίμα τους ως αθώοι αλλά οι ίδιοι πρώτοι θα καθαρίσουν την νήσο τους από την κόπρο του Αυγεία εάν τους δοθεί η ευκαιρία αυτή.

   Delete
  3. Ο "Παλιός" , αν και νεότατος, ψάχνει , ανακατεύει , ασχολείται , προβληματίζεται, με τα σωστά του και τα λάθη του...Πόσοι το κάνουν αυτό ; Ελαχιστοτατοι. Δε χρειάζεται αποθάρρυνση αλλά ενθάρρυνση.

   Delete
  4. Νεότατος πρέπει να ερευνάς Γρηγόρη όχι μεσήλικας ή παππούς.

   Δυστυχώς ελάχιστοι έως μηδενικοί νέοι ερευνούν ή σκέπτονται ιδίως δε στην Δύση (αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα) με αποτέλεσμα δίχως καμία υπερβολή να γεννιούνται ήδη γηρασμένοι μολονότι νέοι βιολογικά στην ηλικία. Νοητικά ήδη από την εφηβεία τους έχουν συνταξιοδοτηθεί και η καθημερινές τους ασχολίες είναι οι μεταγραφές του όποιου προέδρου της ομάδας "τους" (λες και είναι δική τους όχι ότι αυτοί χρησιμοποιούνται σαν πρόβατα για άρμεγμα από την μαφία του ποδοσφαίρου), τί μηχανάκι πήρε ο διπλανός, ποία καφετέρια κάνει τον καλύτερο φραπέ και ποια ανέβασε καινούρια φωτογραφία με τον κώλο έξω στο ίνσταγκραμ και το φέισμπουκ.

   Η ζωή τους όλη είναι τελείως ψεύτική και φουλ στην κατανάλωση και την πλήρη απουσία Δημιουργίας. Για αυτό η Ελλάδα μιμώμενη στην νεολαία την Δύση χάνει ενώ το Ιράν κερδίζει.

   Delete
  5. Ξέχασα επίσης να γράψω ότι η Γουόλ Στριτ γιγαντώθηκε σε ποσοστό 60% επί της προεδρίας Τραμπ, άρα οι τράπεζες κάνουν κυριολεκτικά πάρτι με αυτόν επάνω.

   Βέβαια ως Εθνικοκαπιταλιστής είναι λογικό αυτό. Ως επαναστάτης όμως, όχι. Ελάχιστα καθεστώτα πλέον είναι επαναστατικά.

   Καθαρά επαναστατικά είναι πλέον μόνον δύο:

   Η Βόρεια Κορέα με ατόφιο υπαρκτό Εθνικομπολσεβικισμό και το Ιράν με ατόφια θρησκευτική Δημοκρατία.

   Κανένα άλλο καθεστώς δεν είναι στις βάσεις του επαναστατικό. Ιδίως όχι το Ρωσικό και το Τουρκικό, ούτε καν το της Κούβας πλέον ή του Μαδούρου αν και εν συγκρίσει με τον οπαδό του μαφιοκρατικού "καπιταλισμού" των μονοπωλικών καζίνων τύπου Μπστίστα, Χουάν Γκουαϊδό, ο Μαδούρο τείνει προς τον ριζοσπαστικό επαναστατισμό, ιδίως την στιγμή που μεταλαμπάδευσε την εθνικο-κομμουνιστική κληρονομιά του Τσάβεζ και εξεδίωξε σύν των άλλων το ΔΝΤ.

   Delete
 10. Επί την ευκαιρία, συγγράματα του φιλοσόφου Οθωμανολόγου Μισίρογλου υπάρχουν στα Ελληνικά;; Θα με ενδιέφεραν πάρα πολύ.

  ReplyDelete
 11. Πρὸς Μυκονιάτας:
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ:
  "Ἡ φιλοχρηματία θὰ ἁλώσῃ τὴν Σπάρτη καὶ τίποτα ἄλλο".

  Τὸ χαρτονόμισμα περισσότερο ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ κέρμα λερώνει τὸ χέρι, τὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιά. Αὐτὸ εἶχε καταλάβει ὁ Λυκοῦργος καὶ ἠθέλησε νὰ καταργήσῃ τὸ χρῆμα.
  Ἐπέρασαν καὶ τρεῖς καὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τότε. Καὶ ὁ καπιταλισμὸς ἐδρεώθη ἀπὸ τὸν Ἑωσφόρο, βασιλέα τῆς Γῆς καὶ σήμερα τὰ καζίνα πολλαπλασιάζονται ἐπὶ τῆς γῆς τῆς Δήμητρας ἔτοιμα νὰ καλύψουν καὶ τὴν ἔκτασι τοῦ πρώην ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ. Καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν Σπαρτιατῶν ὡς πυγμαῖοι λαδώνουν ἀκατάπαυστα μὲ τὸ βρώμικο χρῆμα ὅποιον φθάσει: ἀπὸ τὸ ἁπλὸ φιλοδώρημα στὴν παλάμη, στὸ χρῆμα τῶν ἱερῶν μυστηρίων στὴν τσέπη τοῦ παπᾶ, μέχρι τὸ φακελάκι στὸν γιατρὸ καὶ τὴν μῖζα τῶν φαρμάκων τῆς Νοβάρτις στοὺς τριάντα χιλιάδες ἰατρούς.
  Ἦλθε ὅμως τὸ πλαστικὸ χρῆμα νὰ μᾶς ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὴν ὀσμὴ τοῦ χαρτονομίσματος καὶ οἱ πυγμαῖοι τοῦ κρατιδίου ἀντιστέκονται μανιωδῶς. Μετὰ ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ὁ Λυκοῦργος νικᾷ πέραν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν Μάρξ. Σὲ λίγο ὅσοι πιάνουν στὸ χέρι τους τὸ βρώμικο χαρτονόμισμα θὰ φυλακίζονται. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.tovima.gr/2017/02/21/opinions/a-filoxrimatia-spartan-olei-allo-de-g-oyden/?fbclid=IwAR1sun6OuhizH5cObWlKQOe_7Fnan4p5dayo7dwPqKX_8oFJJFdJ4_ch4UQ

  ReplyDelete
 12. Ο καπιταλισμός όντως εδραιώθηκε από τον Εωσφόρο, Άρχων του κόσμου τούτου, ο οποίος τώρα με το πλαστικό χρήμα φιλοδοξεί να εγκαθιδρύσει την παγκόσμια εωσφορική του μονοκρατορία με βραχυπρόθεσμο στόχο την απόλυτη υποδούλωση και τελικό σκοπό την βιολογική εξαΰλωση και την οριστική πνευματική απώλεια της ανθρωπότητας.

  Δεν έφτασε όμως ακόμα η ώρα γι'αυτό και ως γνωστόν, όποιος βιάζεται σκοντάφτει.

  Όπως έχει εξηγήσει πάμπολλες φορές ο κύριος Καθηγητής, βρισκόμαστε εν μέσω ενός πλανητικού πολέμου που θα κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια με την τελευταία πράξη υπέρτατης πυρηνικής αναμέτρησης ΗΠΑ-Κίνας, γύρω στο 2030.

  Κατά συνέπεια, η αυτοκρατορία του κακού που σήμερα έχει γιγαντωθεί, θα δεχθεί ένα τόσο ισχυρό πλήγμα που τα εωσφορικά σχέδια θα πάνε πίσω πολλές δεκαετίες (τουλάχιστον), ενώ την ίδια ώρα, μέσα από τα ερείπια του πλανητικού πολέμου θα αναδύεται ο Ήρωας που θα ανοικοδομήσει την οικουμένη σύμφωνα με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, δίνοντας στην ανθρωπότητα την δυνατότητα να ανασυνταχθεί και να αναπνεύσει και πάλι καθαρό, ελληνοχριστιανικό αέρα, έστω για λίγες δεκαετίες.

  ReplyDelete
 13. Η ανάλυσή σας κύριε Καθηγητά για τον Μητσοτάκη είναι πέρα για πέρα σωστή.

  Πράγματι, πρόκειται για το απόλυτο Βατερλώ του Κούλη στην Αμερική, αλλά και εσωτερικά εν σχέσει με τον Τσίπρα περισσότερες αποτυχίες έχει ο Κούλης μέχρι στιγμής παρά τις αρχικές του φανφάρες της πρώτης εβδομάδας διακυβερνήσεως και μάλιστα οι αποτυχίες έρχονται από το "αγαπημένο" μέτωπο του Κούλη, την οικονομο-λαγνεία του αφού οι Άραβες και Κινέζοι επιχειρηματίες έκαναν φτερά από το Ελληνικό μόλις βγήκε ο Κούλης, αφήνοντας τις και καλά "επενδύσεις" όπως πάντα κατά την παράδοση του εγχωρίου Βρυξελλισμού, στους ντόπιους Κοτζαμπάσηδες (Μαρινάκης, Λιάτσης, κλπ).

  Είς ό,τι αφορά δε το λαθρομεταναστευτικό, εδώ ο Κούλης όχι μόνον υπέκυψε στον Έρντογαν αλλά ως Βρυξελλικός καταπίνει δίχως αντίσταση τον λαθρο-εποικισμό της Ελλάδας, προτάσσοντας δε ως πρόταση άκουσον-άκουσον τον περαιτέρω λαθροεποικισμό της Ευρώπης από τις αφρο-ασιατικές μάζες μέσω..."διαμοιρασμού" των δήθεν προσφύγων!

  Ο Έρντογαν από την άλλη πολύ πιο έξυπνα βρίσκεται κοντά στο να πάρει αυτό που θέλει δηλαδή μία ζώνη ασφαλείας στην Βόρεια Συρία επί των διασυνοριακών εδαφών του εκεί Κουρδικού κράτους (Ροζάβα) κάτι που πλέον συμφέρει και την Τουρκία, και την Ευρώπη, και εμάς και την Συρία ακόμα διότι Συρία-Ιράν-Ρωσία επιθυμούν την καταστροφή του Κουρδικού κράτους στην Συρία. Μόνο το Διεθνές Κατεστημένο στην Αμερική και την Ε.Ε. δεν το επιθυμεί αυτό. Ο εκβιασμός του Έρντογαν είναι πολύ κοντά στο να πετύχει ειδικά αφού έχει την σύμφωνη γνώμη όλων των ταλαιπώρων χωρών της Ε.Ε. που βουλιάζουν από τους λαθρομετανάστες.

  Πέραν αυτού τα τελευταία πολιτικά τεκταινόμενα ανά τον πλανήτη μας διδάσκουν ότι η Ελλάδα θα προκόψει μονάχα αν ακολουθήσει το παράδειγμα της Αιγύπτου με έναν δικό της "Σίσι", δηλαδή πλήρους ανεξαρτησίας στην εξωτερική πολιτική και τάξη και ασφάλεια με εθνικοκαπιταλιστικό μοντέλο στο εσωτερικό και ενίσχυση στον μέγιστο βαθμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο Σίσι και η πολιτική του θυμίζει πολύ εκείνη του Νάσσερ και του ουδετερισμού του, ασχέτως ποίος ηγείται των ΗΠΑ σήμερα και αύριο. Αυτό μας διδάσκει το παράδειγμα της Αιγύπτου, πρότυπο για μία μελλοντική αληθώς ανεξάρτητη Ελλάδα. Ψάχνουμε έναν νέο "Παπαδόπουλο" (μικρός Νάσσερ το παρατσούκλι του).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το κοινό αυτό Αγγλοσαξωνικό μέτωπο θα περικυκλώσει από την μία την Ε.Ε. (Γαλλο-Γερμανία) από την άλλη την Κίνα (Χόνγκ Κόνγκ, Αυστραλία).

   Εάν ο Τράμβιος το συγκροτήσει με τον Μπόρις Τζόνσον και προσθέσει και σε αυτό την Ινδία θα έχει κερδίσει σημαντικούς πόντους απέναντι στην Κίνα. Κακώς δεν έπραξε νωρίτερα με την Ινδία αλλά προσέγγισε το Πακιστάν. Αυτό δεν το κατανοώ.

   Delete
 14. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τώρα είναι η στιγμή για κάτι τέτοιο δηλαδή την αποκοπή της Ελλάδος από την Ε.Ε. διότι δεν κινδυνεύουμε από το Διεθνές Κατεστημένο που υπηρετούσε ο Ομπάμα όπως κινδυνεύσαμε πολύ το 2015 και μας πίεσαν να μείνουμε εντός του κουφαριού της Ευρώπης.

  Ασχέτως εάν θα λάβουμε βοήθεια ή όχι από τον Τράμβιο (Ιταλία, Αίγυπτος, Αγγλία δεν λάβανε καμία βοήθεια παρά τις Τραμπικές εξαγγελίες, με την Ιταλία να πέφτει ολόκληρη στην αγκαλιά της Κίνας αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία) η χώρας μας δεν θα αντέξει πολύ ακόμα την φυλακή της Ε.Ε. πόσω μάλλον που λαθροεποικίζεται καθημερινώς σε εκθετικό βαθμό το οποίο με κάνει να αναρωτιέμαι αν είναι τόσο δουλικός ο Κούλης ή εάν είναι σχέδιο για να τον ρίξουν μέσω του λαθρομεταναστευτικού. Πέραν αυτού, όσο το διεθνές Κατεστημένο είναι απασχολημένο με τον Τραμπ, δυνάμεθα να ασκήσουμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και με την Ρωσία και με την Κίνα, ενδυναμώνοντας συνάμα τις οικονομικές και στρατιωτικές μας σχέσεις με χώρες όπως την Αίγυπτο και το Ισραήλ κάτι αδύνατο να επιτευχθεί πλήρως όσο παραμένει η οικονομία μας δέσμια του Ευρού. Αντιπαραβάλλω την Ελλάδα της Δραχμής της οποίας οι εταιρείες της έκαναν τεράστιες δουλειές σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο δια της Δραχμής. Το Ευρώ μας τσάκισε στον τομέα αυτό όπως τσάκισε και την κυριαρχία της Ελληνικής δραχμής μετά το 1990 στα Βαλκάνια είς βάρος της Γερμανικής πολιτικής και οικονομικής επικυριαρχίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *χάριν της Γερμανικής οικονομικής και πολιτικής επικυριαρχίας

   Delete
 15. Εάν δε, επιτέλους πράξουμε κάτι τέτοιο, η Ε.Ε. θα διαλυθεί εν μία νυκτί.

  Η Ελλάδα θα προκαλέσει σίγουρα ένα domino-effect ειδικά τώρα σε απόλυτο συνδυασμό με το Μπρέξιτ!

  Και ερωτώ: Μα καλά τόσο ηλίθιες ηγεσίες έχουμε να μην καταλαβαίνουν την ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ευκαιρία που έχει η Ελλάδα τώρα;;

  ReplyDelete
 16. Ομολογώ ότι η παραμονή μου στην Ελλάδα δυστυχώς με...εκμαύλισε και με έκανε ανεκτικό.

  Καλοπέραση, διασκέδαση, αραλίκι και υλικός πλούτος μαζί με ωραία έργα τέχνης γρήγορα σε καθιστούν συστημικό.

  Τώρα που είμαι εκ νέου στο εξωτερικό και ως "äußerer Beobachter" (εξωτερικός παρατηρητής) βλέπω τα πράγματα και πάλι αντικειμενικά, με το μακρυνό "κυάλι" μου, άτρωτος λόγω ξενιτιάς στις "σειρήνες του Αιγαίου" μπορώ και σκέπτομαι ορθά και πάλι.

  Να γιατί αν είσαι εντός της Ελλάδος, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση να επαναστατήσεις. Δυστυχώς...

  ReplyDelete
 17. Εὖγε Παλιέ! εἶχα διαβλέψει ἐξ ἀρχῆς τὴν ἀξία σου καὶ μὲ εἶχε λυπήσει ὅτι ἐνέδωσες μὲ τὴν πρώτη στὶς σειρῆνες τοῦ κατεστημένου. Ἡ δύναμίς σου εἶναι τὰ νειάτα καὶ τὸ μυαλό σου καὶ ὅτι δὲν ἔχεις ἀκόμη ἐκμαυλισθῆ.Ὁ Μὰρξ εἶχε νυμφευθῆ ἀριστοκράτισσα καὶ ὁ ἴδιος προήρχετο ἀπὸ εὐκατάστατη ἑβραϊκὴ οἰκογένεικα τοῦ γερμανικοῦ κατεστημένου. Ἀλλὰ ἐκλείσθη σὲ ἕνα δωμάτιο ὡς ἀναχωρητὴς καὶ ἔγινε δεύτερος Πλάτων. Ὁ καθεὶς ἐπιλέγει τὸ μέλλον του. Τὸ ἐφήμερο ἤ τὸ ἀθάνατο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Ευχαριστώ κύριε Καθηγητά.

  Μέσα μου έτσι είμαι μην ανησυχείτε, η όποια "μαστούρα" είναι πρόσκαιρη άλλωστε.

  Πάντοτε είχα δύο πιέσεις να γίνω συστημικός:

  Το οικογενειακό μου περιβάλλον και το πανεπιστήμιο. Η τάξη μου δε, αυτομάτως δεν με άφηνε να συνανστρέφομαι με άτομα περιθωριακά δηλαδή επαναστατικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όσοι ανήκουν σε επαναστατικές Φασιστικές ή Εθνικοσοσιαλιαστικές ομάδες εν Ελλάδι δεν ανήκουν στον αστικό ιστό, απεχθάνονται τον αστισμό και τον υποκριτικό καθωσπρεπισμό του ενώ πολλοί εξ αυτών δεν τελείωσαν το πανεπιστήμιο. Εάν το είχαν, θα είχαν αστικοποιηθεί. Εάν γράψεις ή πεις επί πλείστων θεμάτων ό,τι σκέφτεσαι στο πανεπιστημίο εφόσον δεν είναι συστημικό το ό,τι λες, θα σε λιθοβολήσουν στην κυριολεξία.

  Αύριο θα επεκταθώ επί του θέματος. Θα κάνω αντίστοιχη ανάλυση για το Μπρέξιτ και την μοναδική ευκαιρία του Αγγλοσαξωνικού κόσμου να λυτρωθεί μέσω ενός "restart", μίας εκ του μηδενός ανοικοδομήσεως της πλήρως σάπιας πλέον δήθεν κοινωνίας του. Στον Σατανισμό του ατομισμού και της κάθε μίας τρέλας και ηλιθιότητας (π.χ. ψευδο-κουλτούρα Νέας Υόρκης των δικαιωματιστών, της θολο-τέχνης, του ρομποτισμού και του πολυσεξουαλισμού σε νήπια) ο Τράμβιος αντιπαραβάλλει την ενδοχώρα της Αμερικής και την πλήρως Φασιστική κουλτούρα του Νότου (Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια). Προφανώς ναι και πρόκειται πάλι περί βαρβάρων Αμερικανών όμως τουλάχιστον με τον τρόπο αυτόν ο Τράμβιος και το Κίνημά του προσπαθεί να μετατρέψει την Αμερική επιτέλους σε κάπως φυσιολογική κοινωνία και όχι ένα αχανές σύνολο ατόμων πληθώρας χρώματος, φυλής και σεξουαλικού φύλου και οσονούπω υβριδίων ανθρώπων και μηχανών με μοναδικό σκοπό την αέναη συνέχιση του καπιταλισμού (π.χ. σειρά καλλυντικών για παιδιά, χειρουργιοβιομηχανία αλλαγής φύλου, νέα προϊόντα για ανθρώπους υβρίδια με ρομπότ τύπου cyborg και πάει λέγοντας). Προς το παρόν έχει παγώσει την γραμμική καθοδική πτώση της Ανθρωπότητας ο Τραμπ με το να μάχεται λυσσωδώς το εγχώριο κατεστημένο των ΗΠΑ το οποίο οδηγεί και την ανθρωπότητα στην Άβυσσο, ανοίγοντας δε διάπλατα χώρο για την τζιχαδοποίηση ολόκληρης της Οικουμένης.

  Γεωπολιτικά βέβαια εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τράμβιος δεν έπραξε σωστά και έχασε και χάνει πολλές ευκαιρίες από τα χέρια του αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία δεν σχετίζεται με την ιερή μάχη που δίνει απέναντι στο Θηρίο.

  Το ίδιο θα πράξει και ο Μπόρις Τζόνσον. Η σημερινή Βρετανία είναι μία "καθώς-πρέπει" ετοιμόρροπη κοινωνία, ένα δείγμα εμετικής κοινωνίας πολύ χειρότερη της Ελληνικής, κοινωνία η οποία δύσκολα δύναται να χαρακτηρισθεί πλέον κοινωνία με την βαρβαρότητα και την μιζέρια να επικρατεί από άκρη είς άκριν. Για να μην εξισλαμισθεί και Ινδοποιηθεί εξ ολοκλήρου και αυτή λοιπόν χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ μεγατόνων όπως ένα Μπρέξιτ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, πιο σκληρό όσο δεν πάει ώστε να φτάσει στο απόλυτο μηδέν και να αναγεννηθεί εκ νέου από τις στάχτες της, όπως όφειλε να κάνει η Ελλάδα το 2015 αλλά φοβήθηκε και έσκυψε το κεφάλι στο παρά ένα!

  Θα επεκταθώ επί όλων αυτών αύριο. Όσο για την Ελληνική αστική τάξη αυτή κοιμάται ακόμη και κατουριέται στον ύπνο της το βράδυ μετά τα ποτά και τις σουβλακο-κρεπάλες με το φάντασμα του Βελουχιώτη! Αηδιαστικές υπάρξεις και απορώ ποίος θα μας απαλλάξει από αυτές. Δουλικές δε στα Δυτικά λείψανα όσο δεν πάει, σαν το σάβανο που σκεπάζει το κουφάρι για να μην το φάνε οι σκώληκες!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Βρετανία θα ξαναγεννηθεί και θα συγκροτήσει μέτωπο κοινό με τον Αγγλοσαξωνισμό αν κατοθώσει όμως να καταστήλει τις μελλοντικές υπογίως και εθνικώς μεθοδευμένες εξεγέρσεις στην Βόρεια Ιρλανδία και την Σκωτία.

   2 είναι τα προβλἠματα που εμποδίζπυν την συγκρότησει κοονού Αγηλοσαξωνικού μετώπου:

   Ο Τριντώ ο οποίος δύναται να χάσει τον Οκτώβρη τις εκλογές μετά από Τραμβική παρέμβαση

   και

   Ο Σκωτσέζικος και Ιρλανδικός εθνικισμός που αποπειράται να διαμελίσει την Βρετανία.

   Delete
  2. Πλέον η Δύση έχει μείνει πίσω και τεχνολογικά.

   Η Τουρκία ανπτύσσει αξιοθαύμαστη τεχνολογία αεροπλανιδίων (drones) ακριβώς πάνω που ξεκίνησε τέλη του 2016 την προσέγγιση με το Ιράν και έτσι έλαβε την απαραίτητη τεχνογνωσία από το Ιράν, το οποίο την πήρε με την σειρά του από την Ρωσία και την Κίνα πριν την αναπτύξει και αυτό σαν την Τουρκία σήμερα εγχωρίως.

   Εμείς με τις συμμετοχές μας στην Ε.Ε. (UCAV Neuron) μηδέν ακόμη. Η Ε.Ε. έχει μείνει και τεχνολογικά πολύ πίσω, ειδικά η Γερμανία που ήταν πρωτοπόρος το 1990 και το 2000 αλλά εν έτει σχεδόν 2020 η τεχνολογία της των τραίνων και των αυτοκινήτων είναι πεπερασμένη και πολύ μέτρια. Μόνο αντίβαρο είναι η Γαλλική καινοτομία στα όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, την βαλλιστική τεχνολογία αλλά και την ηλεκτροκίνηση. Και η Αμερική έμεινε οπλικά πίσω με τα προγράμματα εκσυγχρονισμού του Αμερικανικού στρατού επί Ομπάμα να αποτυγχάνουν παταγωδώς σε μία μαύρη τρύπα πολλών δις δολλαρίων.

   Αντιθέτως Ρωσία και Κίνα ηγούνται πλέον της τεχνολογίας ειδικά η Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρονικά συστήματα οσονούπω και στα πλοία ενώ η Ρωσία οπλικά είναι πλέον επισήμως ανώτερη της Δύσεως.

   Αυτό εξηγεί πώς το τα Ιρανικά αεροπλανίδια νίκησαν κατά κράτος τα απαρχαιωμένα πλέον Πάτριοτ. Αυτό πρέπει να αποτελεί καμπανάκι για τον Τράμπ.

   Delete
  3. Το τί μπαρούφες επίσης δυστυχώς χρειάζεται να γράψω συνέχεια στο πανεπιστήμιο ειδικά όσο ολοκληρώνεται το πτυχίο, δεν λέγεται.

   Δογματικές οικονομολαγνικές μπαρούφες τις οποίες πρέπει σαν αυτόματο να επαναλαμβάνεις για να πάρεις την έγκριση του καθηγητού να προχωρήσεις. Διαφορετική γνώμη δεν χωρά, δεν προχωράς αν έχεις. Τα Πανεπιστήμιο διαλύουν την νεολαία και τα νειάτα για πολλοστή φορά και μελλοντικά σίγουρα κάποτε, μία αγία ώρα θα πάψουν να υπάρχουν ως άχρηστες μηχανές καύσεως χρημάτων.

   Delete
  4. Ήδη το Τραμβικό κίνημα έχει ανεπισήμως ξεκινήσει πόλεμο κατά των Αμερικανικών κολλεγίων και αντιπροτάσσει την άμεση επαφή με την εργασία για την νεολαία.

   Πολύ σωστή κίνηση είθε να ευοδώσει καρπούς σύντομα.

   Delete
  5. Εμένα με ταλαιπωρούν αφάνταστα τα Πανεπιστήμια, ειδικά το γεγονός ότι πρέπει να τους υποβάλλεις τα σέβη σου για 3 χρόνια ώστε να προχωρήσεις στην ζωή σου.

   Και όχι μόνον σε καθιστούν κούτσουρο πελεκητό αλλά αν ορθώσεις ανάστημα, ειδικά στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε απειλούν και οι καθηγητές ότι θα μείνεις "αιώνιος φοιτητής" ή θα σε διώξουν, αν δεν υποκύψεις στις δογματικές τους απόψεις. Μεγαλύτερο βραχνά των πανεπιστημίων δεν έχω περάσει στην ζωή μου όλη.

   Για αυτό εξάλλου η ασέβεια και η εχθρότητα μαθητών και καθηγητών αυξάνεται σε όλα τα πανεπιστήμια ανεξαιρέτως σε...εκθετικό βαθμό καθημερινά, μέχρι που ορισμένα εξ αυτών είτε θα μιμηθούν το παράδειγμα των ΗΠΑ με εσωτερική ιδιωτική φρουρά για την τάξη εντός του ακαδημαϊκού χώρου ή της Ελλάδας με εκφοβισμό των καθηγητών.

   Έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη πλειονότητα των καθηγητών ειδικά των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ειδικά των Γερμανοφώνων όπου ο καθηγητής θεωρείται "μέγας μάγιστρος" και εσύ σάρκα πάνω στην οποία δύναται αυτός μέσω της εξουσίας του να ασελγήσει δια των μαθημάτων και των βαθμών, χρίζει αμέσου Ελληνοποιήσεως δια της δημιουργίας πολλών φοιτητικών Ρουβικώνων οι οποίοι μία άγια ώρα θα χτίζουν κατά το Ελληνικό παράδειγμα τα καθηγητικά κτήνη στις τουαλέτες των γραφείων τους.

   Οι αντιδράσεις της Ελληνικής νεολαίας υπάρχουν αλλά δυστυχώς ο περίγυρός τους από την γκόμενα μέχρι την γιαγιά τους ωθεί να συστημικοποιηθούν με αποτέλεσμα οι όποιοι πανεπιστημιακοί Ρουβίκωνες να καταντούν είτε κομματικοί κηφήνες (από την ΚΝΕ στο ΚΚΕ και μετά τον ΣΥΡΙΖΑ την..."αριστερά"!) είτε να παθητικοποιούνται με παιδαρώδεις καταλήψεις πλήρως ανώδυνες για το Κατεστημένο, είτε να επιλέγουν το παράδειγμα της πλειονότητας της Ελληνικής νεολαίας "εξευρωπαϊσμού", καλοπέρασης και αναλώσεως της ζωής τους σε βλακείες και ενέσεις εφήμερης διασκέδασης με αποτέλεσμα και ανώριμοι να μένουν και πνευματικά να νεκρώνονται από μικρή ηλικία.

   Μόνον η Χρυσή Αυγή κατόρθωσε την μοναδική στα χρονικά Σπαρτιατοποίηση της Ελληνικής Νεολαίας στις τάξεις της, αποκόπτωντάς την τελείως από τον αστισμό και την καλοπέραση, περνώντας επαναστατικά μηνύματα ακόμα και από τις εορτές νεολαίας της. Το Κ.Κ. δυστυχώς ενέδωσε στον αστισμό είς ό,τι αφορά την νεολαία του και για αυτό άλλωστε ο Ρωμανός ως γνήσιος επαναστάτης Φασιστής, νιχιλιστής του μπετόν της Ομονοίας παρά την βίλα του στο Ψυχικό, είναι αναρχικός και όχι Κομμουνιστής.

   Delete
  6. Εγώ στα 16 μου πάνω που είχε βγει η Χρυσή Αυγή όχι μόνον την ονειρεύομουν να βρίσκεται σήμερα στο τιμόνι της Ελλάδος πλάι στα άλλα επαναστατικά Κινήματα της Ευρώπης, αλλά ήθελα πάρα πολύ να ενταχθώ στις τάξεις της, παρατώντας και το σχολείο την περίοδο εκείνη. Φυσικά και το οικογενειακό μου περιβάλλον όχι μόνον δεν με άφησε να πράξω κάτι τέτοιο αλλά όπως πράττει και σήμερα συνεχίζει να προσπαθεί να με μαστουρώσει με το "λαμπρό μέλλον που με περιμένει" όταν "τελειώσω". Τα ίδια ακούω από τα 13 μου και κάθε πέρυσι και καλλίτερα είς ό,τι αφορά εμένα. Η χρονιά αυτή όταν ήμουν 16 ετών με την Χρυσή Αυγή να σκάει σαν χειροβομβίδα στα μούτρα του προδοτικού πολιτικού κατεστημένου της Ελλάδος των Παπαδήμων και Σαμαροβενιζέλων, έχει χαραχθεί ανεξίτηλα μέσα μου και η καρδιά μου δεν παύει να ειναι σφηνωμένη εκεί, στην ηλικία των 16 ετών, το 2012, σαν τον μύθο του Μαρμαρωμένου Βασιλέος.

   Έχω προσπαθήσει να συστημικοποιηθώ κατά καιρούς και μάλιστα σχεδόν το πέτυχα προ ολίγων εβδομάδων λίγο πριν φύγω εκ νέου για το εξωτερικό, μέσα στην Μακρονική "συμμαχική" και "Ευρωπαϊκή" φούσκα, της Ελλάδος της "ελευθερίας" και της Τουρκίας του "οπισθοδρομισμού και της τυραννίας" αλλά μάταιος κόπος. Ουδείς δύναται να ξεφύγει από την Φύση ή το Πεπρωμένο του ακόμα και όταν αυτό τον οδηγεί σε συναισθηματική κούραση και κατάθλιψη λόγω απογοητεύσεως.

   Η καλλίτερη χώρα ίσως για να είσαι αστός είναι η Ελλάδα, κατανάλωση πάσης φύσεως 24/7. Από μικρός δεν μπορούσα να αντιληφθώ πώς οι συνομίληκοί μου αλλά και η νεολαία γενικώτερα σκοτώνει τον χρόνο της με βλακείες στην Ελλάδα, αντί να οργανωθεί και να πολεμήσει. Επιστρέφω έτσι στο παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, το οποίο παρά τα δικά του λάθη (ο Χίτλερ κι αν έκανε λάθη...) υπήρξε ευκαιρία μοναδική στα χρονικά της νεωτέρας Ελλάδος οργανώσεως ενός επαναστατικού Κινήματος με μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας, των μικρομεσαίων πρεκαρίων αλλά και της Ελληνικής επαρχίας η οποία βιώνει την Δυτικοποίηση βραδύτερα πολύ των Αθηνών ενώ κρατά ζωντανές έστω τυπικά τις Ελληνικές παραδόσεις αλλά και το οικογενειακό κοινόβιο.

   Ύστερα, πώς να μην πεις μήπως να πιώ και εγώ λίγο όπιο; Αλλά το είναι σου δεν σε αφήνει, όσο δυνατώτερος είναι ο νους τόσο μικρότερη σε διάρκεια η επίδραση του οπίου. Ευτυχώς κατά μία άποψη, δυστυχώς κατά τους περισσοτέρους.

   Η σημερινή Ελλάδα, μιμούμενη την Αγγλοσαξωνική Δύση ακολουθεί το σενάριο του παιχνιδιού "We happy few": Τους ταΐζουν σάρκες σάπιων αρουραίων αλλά με ένα χάπι τα σκουλήκια μετουσιώνονται σε ζαχαρωτά!

   https://youtu.be/ANLdeeVZ8Vw?t=403

   Delete
  7. Και μας είχαν πρήξει θυμάμαι το 2012 ότι σύμφωνα με τις προφητείες των Μάγια θα "τελείωνε ο κόσμος".

   Οι αποβλακωμένοι καταναλωτές νόμιζαν ότι θα συμβεί ότι έδειχνε το Χόλλυγουντ στις ταινίες του, π.χ. μία Γη να σκίζεται στα δύο και πελώρια κύματα να καταπίνουν πόλεις.

   Ελάχιστοι κατάλαβαν ότι ο παλιός κόσμος ναι, τελείωσε και ξεκίνησε η πραγματική μετάβαση στον Νέο. Πολλές φορές το έχω αναλύσει και σκεφθεί και η προφητεία των μονάχα έτσι εξηγείται. Και τί δεν έχει συμβεί από το 2012 και μετά καθώς περνάμε στην Νεα Εποχή, με άνοδο του Φασισμού, επικείμενη διάλυση των τραπεζών και του καπιταλισμού μα και ολόκληρης της μοντέρνας και μεταμοντέρνας νοοτροπίας, προς τον Νέο Μεσαίωνα.

   Ειδικά είς ό,τι αφορά την Ελλάδα οι Μάγια είχαν δίκιο 100%, διότι το 2012 ανήλθε στα πολιτικά τεκταινόμενα η Εθνικοσοσιαλιατική Χρυσή Αυγή κάτι τελείως πρωτοφανές για τα Ελληνικά δεδομένα, ενώ άρχιζε η καταβαράθρωση του δοσιλογικού Βρυξελλισμού εν Ελλάδι. Βέβαια για πολλοστή φορά ο Ελληνικός λαός δεν στάθηκε άξιος και έκανε μέχρι και τους Μάγια να απορούν μήπως οι προφητείες των βγήκαν λάθος ή παρέλειψαν κάτι και τους εμφανίστηκε από το πουθενά το πισωγύρισμα "Κούλης".

   Delete
  8. Το 2012 δε ξεκίνησε και ο κύριος Καθηγητής το ιστολόγιό του, στιγματίζοντας έτσι και αυτός την έναρξη της Νέας Εποχής.

   Delete
 19. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το Διεθνές Κατεστημένο του Ομπάμα το ίδιο παιχνίδι έπαιξε στον ΓΑΠ ο οποίος έξυπνα ήθελε επιστροφή στην Δραχμή και έξοδο από την Ε.Ε. της Ελλάδος κάτι που θα είχε τότε επίσης καταστροφικές συνέπεις για την Ε.Ε. καθώς δεν είχε αρχίσει η Μνημονιακή Εποχή στην Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και δεν θα άρχιζε καν. Και η Ελλάδα σήμερα θα είχε υψηλή ανάπτυξη και αναγέννηση σε πολλούς τομείς όχι μουμιοποίηση ως κοράλι στον Τιτανικό της Ε.Ε.

  Αλλά "περιέργως" την στήσανε στον Στρος Κάν πάνω που ο Γ.Α.Π. είχε συμφωνήσει με αυτόν δάνειο προς την Ελλάδα από το ΔΝΤ (και προς Θεού όχι την ΕΚΤ τον χείριστο τοκογλύφο που γνωρίσαμε ποτέ, χειρότερη πολύ του ΔΝΤ) ως ἐκτακτη ρευστότητα για να στηριχθεί η νέα Δραχμή μετά το Δημοψήφισμα. Αλλά οι Βρυξελλικοί Σαμαροβενιζέλοι και ο Πινοσετικός Καρατζαφέρης με τους ακροδεξιούς ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ Βρυξελλικούς του (Βορίδης, Άδωνις κλπ, όλοι τους...Mykonians!) ρίξανε τον Γ.Α.Π. όπως το Ομπαμοκλιντονικό τραπεζικό κατεστημένο έριξε τον Στρος Κάν με αστείες τελείως δικαιολογίες όπως ότι κοτζάμ εκατομμυριούχος την...έπεσε σε μία καθαρίστρια!!!

  ReplyDelete
 20. Σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου γιὰ ΓΑΠ καὶ Στρὼς Κάν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι φως-φανάρι το τί έγινε ακριβώς στις 18 Μαΐου 2011...

   Delete
  2. Ἔτσι ἀκριβῶς...ἦταν τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ τότε εἶχα σκεφθεῖ...ἡ κατάθεση τῆς καμαριέρας βρέθηκε γεμάτη ἀντιφάσεις, ὅμως ἡ ζημιὰ εἶχε γίνει. Φαίνεται εἶχε βάλει τὸ χεράκι του ὁ Σαρκοζὺ...Ἄν δὲν εἶχε πέσει ὁ Στρὼς Κὰν ἀπὸ τὸ ΔΝΤ ὁ ΓΑΠ θὰ τὰ εἶχε καταφέρει τὸ 2011 στὶς Κάννες. Καὶ ἄν τὸ 2012 ἀντὶ γιὰ τὸν Ὀλάντ εἶχε βγεῖ ὁ Στρὼς Κὰν πρόεδρος τῆς Γαλλίας ὁ ΓΑΠ θὰ εἶχε ἕναν σύμμαχο ἀπέναντι στὴν Γερμανία...

   Delete
  3. Οπως τα λες Ζαραθούστρα, όπως τα λες!

   Delete
 21. Ἄ μπράβο!!! Χαίρομαι ποὺ καὶ ὁ Παληὸς , ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Κιτσίκης ἄν κρίνω ἀπὸ κάποια διθυραμβικὰ σχόλια στὸ φατσοβιβλίο γιὰ τὸν Κούλη τὶς πρώτες ἡμέρες τῆς ἐκλογῆς του, ἀντιλαμβάνονται τὴν φαρσοκωμωδία τοῦ νεομητσοτακισμοῦ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι Ζαραθούστρα.

   Το Κουλικό τσίρκο ήτο μικράς διαρκείας και έκοψε ελάχιστα εισιτήρια όσο διήρκησε παρά τις αρχικές φανφαρικές εντυπώσεις.

   Φυσικά όχι μόνον το Σκάι αλλά και ο Μαυρίδης του "liberal.gr" θα συνεχίσουν να μαστουρώνουν με μπαρούφες τον γραικυλικό λαό μέχρι αυτός να φάει άλλη μία σφαλιάρα μεγατόνων (νέα οικονομική κρίση, εθνική καταστροφή, εξέγερση λαθρομεταναστών) και αντιληφθεί τί συμβαίνει έστω και για λίγο.

   Πέραν αυτού, εγώ προσωπικά ανακατεύομαι στομαχικώς με το ότι η χώρα δεν έχει να προτάξει τίποτε άλλο σε όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν παγκοσμίως παρά τον Έλληνα "Mister Bean" Κυριάκο Μητσοτάκη (Κούλη). Είναι απίστευτο ότι τόσα βάσανα και τόσες περιπέτειες για να βγει ένας Κούλης στην εξουσία. Αλλά καλά να πάθουμε, αφού δεν υπάρχει ένας Νάσερ-Σίσι-Χάφταρ να δώσει μια κλωτσιά και να τον βάλει γκολ στο στάδιο "Βασιλεύς Βωδουίνος" (King Baudoin Stadium) των Βρυξελλών...

   Delete
  2. Και ο Τσίπρας φταίει Ζαραθούστρα.

   Φταίει γιατί η Θάνου απεδείχθη παντελώς άχρηστη να φυλακίσει τους Βρυξελλικούς πρώτον (σκάνδαλο Νοβάρτις, Αβραμόπουλος, ΚΕΕΛΠΝΟ, κλπ) και τους εγχωρίους κοτζαμπάσηδες της ηρωίνης δεύτερον (Μαρινάκης) ώστε να διαλυθεί και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα Ελληνικά Βρυξελλικά κόμματα ανοίγωντας τον δρόμο στην επικράτηση του Καμμένου με τους Καραμανλικούς της ΝΔ, μετά την διάλυση του ΝΔ, στον Εθνικό χώρο και του ΣΥΡΙΖΑ στον "αριστερό" χώρο κάτι που βέβαια επέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην θέση του ΚΙΝΑΛ αλλά γινόμενος και αυτός αρκετά Βρυξελλικός εν αντιθέσει με τον Καμμένο. Τυγχάνει να γνωρίζω προσωπικά το θέμα και τα γράφω αυτά. Όταν δε, παραιτήθη ηρωικά ο Καμμένος ξεγυμνώθηκαν πολλές πτυχές της κυβερνήσεως του Τσίπρα αλλά για πολλοστή φορά απεδείχθη και τί ρεμάλια είναι οι βουλευτές του κοινοβουλίου όταν και σχεδόν κανείς εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος των ΑΝΕΛ δεν ηκολούθησε τον Καμμένο στην παραίτηση, προδίδοντάς τον για την καρέκλα.

   Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να βλέπεις όλα αυτά, να γνωρίζεις το ιατρικό αλλά να μην μπορείς να το εφαρμόσεις. Ή αν πας να το εφαρμόσεις να καταλήξεις σαν τον Ρωμανό, έγκλειστος εσύ, ελεύθεροι αυτοί. Τραγωδία φίλε, τραγωδία...αλλά όσοι ακολουθούν το Δυτικλο κουφάρι κοινωνικο-πολιτικά έτσι και χειρότερα είναι...

   Delete
  3. *Δυτικό κουφάρι

   Delete
  4. Παληὲ στὰ περισσότερα συμφωνοῦμε...Ὁ Τσίπρας ἔχει ἕναν εὐρωπαϊσμὸ ποὺ μὲ ἐνοχλεῖ ἀλλὰ βρυξελλικὸς δὲν εἶναι. Ἐκεῖ ποὺ διαφωνῶ εἶναι γιὰ τὴν στάση Καμμένου. Θεωρῶ ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ παραιτηθεῖ. Ὁ Τσίπρας τοῦ εἶχε προτείνει νὰ τὸν συμπεριλάβει μαζὺ μὲ ἄλλους τῶν ΑΝΕΛ στὰ ψηφοδέλτια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, χωρὶς νὰ ἀλλάξει οὔτε κόμμα ἀπὸ τὴν θέση του γιὰ τὶς Πρέσπες. Δὲν ξέρω γιατὶ ὁ Καμμένος δὲν τὸ δέχτηκε, αὐτὰ γιὰ προδοσίες τῶν μὲν καὶ ἡρωϊσμοὺς τῶν δὲ εἶναι ἀνούσια...Ἀλλὰ τὸ χειρότερο ποὺ ἔκανε ὁ Καμμένος εἶναι τὸ βράδυ τῶν εὐρωεκλογῶν ποὺ μὲ τὶς δηλώσεις του ἔδωσε μιὰ ξεκάθαρη καὶ τρομακτικὴ ἀβάντα στὸν Μητσοτάκη...Ἕνα χαλαρὸ 2,5 % τοῦ ἔδωσε μὲ τὶς δηλώσεις ἐκεῖνες...

   Ἄν δὲν εἶχαν γίνει τὰ παραπάνω ἡ νίκη τοῦ Μητσοτάκη θὰ ἦταν πύρρεια....

   Delete
  5. Ζαραθούστρα η πρόταση Τσίπρα στον Καμμένο πέραν από προδοτική θυμίζει σαδιστή βασανιστή ο οποίος απειλεί το θύμα του δήθεν με "επιλογή" για την σίγουρη καταστροφική κατάληξή του. Ή αν θες σαν ιατρό σαδιστή σε φρενοκομείο που βάζει δήθεν "επιλογές" στους ασθενείς-θύματά του για να τα βασανίσει ως δήθεν να είναι τα ίδια υπεύθυνα για την λοβοτομή που πρόκειται να υποστούν!

   Ακριβώς την ίδια επιλογή πολιτικής λοβοτομής έκανε και ο Τσίπρας στον Καμμένο. Η στάση του Τσίπρα αυτή μου ανακατεύει το στομάχι σε εμετικό βαθμό.

   Ορθά επέλεξε την έξοδο τύπου Μεσολογγίου ο Καμμένος, διότι έχει τιμή.

   Κατά τα άλλα ο Τσίπρας έπραξε καρα-Βρυξελλικά σε πολλούς τομείς, ειδικά δε στο Μακεδονικό. Δεν περίμενε την εκλογή Τραμπ καθότι τέκνο Ομπαμο-κλιντονικό και αυτό τον αιφνιδίασε και αναγκάστηκε έτσι υπό την πλήρη πολιτική καθοδήγηση του Καμμένου να πράξει "Τραμβικά" σε ορισμένα θέματα όπως την συνάντησή του με τον Τραμπ και την συμμαχική προσέγγιση με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Χάφταρ (πάλι ο Καμμένος έπαιζε μπάλα εδώ πίσω από τα σκηνικά).

   Εν ολίγοις όπως είχα γράψει επί προσωπικού στον Καθηγητή πέρυσι τον Ιανουάριο και το έβαλε στο φέισμπουκ, "όλα οφείλονται στον Καμμένο", όλα τα "Τραμβικά" εθνικομπολσεβικικά της κυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου. Άλλωστε τίποτε Τραμβικό δεν έλαβε χώρα αφότου έφυγε ο Καμμένος ενώ όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και ο πολύ σεβαστός εμού και μορφωμένος Γιώργος Κατρούγκαλος, είναι υπέρ της Ε.Ε. απλά την επιθυμούν βαμμένη με άλλο χρώμα. Αλλά δεν αλλάζουν την Βρυξελλική "πολυκατοικία" με μία εθνικώς υπερήφανη Ελληνική "μονοκατοικία" αν με κατάλαβες. Προτιμούν ακόμα και το υπόγειο ή τον ημι-όροφο στον Βρυξελλικό ουρανοξύστη είς βάρος του "αρχοντικού στο Πήλιο".

   Ξαναλέω, αν με κατάλαβες...

   Delete
  6. Είς ό,τι αφορά δε την Θάνου και τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ γύρω της, εάν είχες πάει σε συναθροίσεις της, θα καταλάβαινες ότι το ίδιο εμετικό ρουσφετιλίκι της σάπιας ελληνικής μικρομεσαίας αστικής τάξης επικρατούσε από άκρη είς άκριν. Ουδεμία επαναστατικότητα, ούτε ο Κούλης δεν έκανε τέτοια πάρτι φουλ στον αστισμό (που λέει ο λόγος).

   Τα έχω ζήσει από κοντά και αηδίασα με την πρώτη, με όλη αυτή την ματαιοδοξία που τους περιέβαλε και μάλιστα ουδείς εξ αυτών ανησυχούσε ότι θα χάσουν την εξουσία σε 2-3 μήνες, αντ'αυτού πλακώνονταν στα ρουσφέτια, τις κρεπάλες και τα κρασάκια. Οπότε ξαναλέω, ο Τσίπρας και ο συρφετός του είναι σαν τους άλλους με άλλα χρώμα, ασχέτως τί επαναστατικά όνειρα βλέπει στον ύπνο του καβάλα στο άλογο πλάι στον Βελουχιώτη.

   Delete
 22. Ὡς καθηγητὴς Πανεπιστημίου μὲ 60 χρόνια πεῖρα διδασκαλίας συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι τὰ πανεπιστήμια πρέπει νὰ καταργηθοῦν ὡς ἄχρηστα καὶ βλαβερὰ γιὰ τὴν νεολαία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Όπως γράφω ανελλιπώς από το 2016 κύριε Καθηγητά σκοπός των Πανεπιστημίων είναι να τσακίσουν την επαναστατικότητα της νεολαίας με εφήμερες διασκεδάσεις, ψευδο-επαναστατικές ιδεολογίες σαν αυτές που προωθεί ο Σόρος και το αποκορύφωμα, την πλήρη πουτανοποίηση της νεολαίας στους νταβατζήδες του καπιταλισμού, μαθαινοντας στα φρέσκα νειάτα πώς να κάνουν καλή πασαρέλα και να..."ντύνονται" προκλητικά. Όπως ακριβώς μία πόρνη μαθαίνει αυτά ως κρέας, λευκή σάρκα έτσι ακριβώς και εμάς μας αραδιάζουν τα ίδια για βιογραφικά, εθελοντισμούς, τί θέλουν οι εταιρείες, πώς θα διακριθούμε εν σχέσει με τους άλλους, πώς θα γίνουμε "ελκυστικοί" για τις εταιρείες κλπ.

  Συγγνώμη που το γράφω αλλά πουτανιά και "εκπαίδευση" (μόνον παίδευση δεν είναι αλλά επικράτησε ο όρος) είναι πλέον το ένα και το αυτό!

  ReplyDelete
 24. Ἀπὸ τὸ σημερινὸ προσωποβιβλίο μου: ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

  Ἕνας φοιτητής: "Όπως γράφω ανελλιπώς από το 2016 κύριε Καθηγητά σκοπός των Πανεπιστημίων είναι να τσακίσουν την επαναστατικότητα της νεολαίας με εφήμερες διασκεδάσεις, ψευδο-επαναστατικές ιδεολογίες σαν αυτές που προωθεί ο Σόρος και το αποκορύφωμα, την πλήρη πουτανοποίηση της νεολαίας στους νταβατζήδες του καπιταλισμού, μαθαινοντας στα φρέσκα νειάτα πώς να κάνουν καλή πασαρέλα και να..."ντύνονται" προκλητικά. Όπως ακριβώς μία πόρνη μαθαίνει αυτά ως κρέας, λευκή σάρκα έτσι ακριβώς και εμάς μας αραδιάζουν τα ίδια για βιογραφικά, εθελοντισμούς, τί θέλουν οι εταιρείες, πώς θα διακριθούμε εν σχέσει με τους άλλους, πώς θα γίνουμε "ελκυστικοί" για τις εταιρείες".

  Ἐγὼ (ὡς καθηγητής): "Μετὰ ἀπὸ 60 χρόνια πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας εἶμαι πεπεισμένος ὅτι τὰ Πανεπιστήμια εἶναι ὄχι μόνον ἄχρηστα ἀλλὰ καὶ ἐπιζήμια καὶ ὅτι ἡ μόνη ἐποικοδομητικὴ διδασκαλία εἶναι ἡ μαιευτικὴ τοῦ Σωκράτους".

  Στὴν πολιτιστικὴ μαοϊκὴ ἐπανάστασι τοῦ 1966, οἱ φοιτητὲς στὴν Κίνα ἐξεπαραθύρωναν τοὺς καθηγητές τους ὡς ἀχρήστους καὶ σωστὰ ἔκαμαν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάνω ακριβώς που είπαμε για τα Πανεπιστήμια εμείς εδώ στο ιστολόγιο, ανέβηκε ακριβώς ίδιο άρθρο στο Ντουγκινικό "Κατέχον":

   https://katehon.com/article/universities-western-globalist-propaganda-tools-hanne-herland-world-net-daily-herland-report

   Delete
 25. Σπύρο στὴν πολιτικὴ ὅπως καὶ στὸ ποδόσφαιρο, ἀποσύρονται παῖκτες γιὰ νὰ ξαναμποῦν στὸ γήπεδο ἀργότερα. Ἔτσι ἔβγῆκε προσωρινὰ ὁ Σαλβίνι ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ γήπεδο. Ὁμοίως ἐβγῆκε προσωρινὰ ὁ Καμμένος ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ γήπεδο. Κάποια στιγμὴ θὰ ξαναμπῆ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι ακριβώς.

   Ειδικά τώρα που το λαθρομεταναστευτικό ξεγυμνώνει κυριολεκτικά την εθνικοφροσύνη (Βρυξελλοφροσύνη δηλαδή) της ΝΔ και του Μητσοτάκη.

   Προσωπικά θεωρώ τον Καμμένο αξιακά ανώτερο του Σαλβίνι. Ο Σαλβίνι έχει δύο πολύ αρνητικά σημεία παρά την σωστή του στάση κατά των λαθρο-ροών:

   1. Επιθυμεί ντε φάκτο ανεξαρτητοποίηση ή έστω αυτονόμιση της Βορείου Ιταλίας η οποία εν αντιθέσει με τον Νότο έχει χλιαρή Μεσογειακή-Ελληνική παράδοση μαζί με ιστορικούς δεσμούς με τα Γερμανικά φύλα του Βορά, άλλωστε όλη η σημερινή βόρεια Ιταλία υπήρξε μέρος κανονικό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των Γερμανών τον Μεσαίωνα και ύστερα μία υπό των Γερμανών μία υπό των Αυστριακών υπήρξε ακόμα και η Βενετία.

   2. Σε κοινωνικό επίπεδο δεν προτάσει καμία παραδοσιακή ή συντηρητική αξία, το αντίθετο μάλιστα ημίγυμνος χορεύει με ξεβράκωτες στην πλάζ. Ο Μπάννον προσπάθησε πολύ να τον Φασιστικοποιήσει πλήρως αλλά τελικά κατάφερε να στηρίξει τους "Αδερφούς της Ιταλίας" ένα ατόφιο Φασιστικό Ιταλικό κίνημα και όχι εθνικο-αστικό όπως του Σαλβίνι. Βέβαια υπό την καθοδήγηση του Μπάννον ο Σαλβίνι τα έβαλε με τον οπαδό του Σόρος, Πάπα, και το Βατικανό αλλά δίχως ακριβώς έναν Καθολικισμό τύπου Σαβοναρόλα μέρος του οποίου θα υπάρξει ένα κλερικοφασιστικό Κίνημα εντός των Αδερφών της Ιταλίας (Fratelli di Italia), ο Πάπας και το Βατικανό δεν θα πέσουν δυστυχώς. Εδώ κοτζάμ Καθολικοί (Γερμανο-Ιταλοί) αρθρογράφοι στο Ντουγκινικό Κατέχον και κατακρίνουν τον Μπάννον(!) επειδή τα έβαλε με τον Πάπα!

   https://katehon.com/article/betrayal-bannon

   Ο Καμμένος θα επιστρέψει και θριαμβευτικά μάλιστα, όταν επιτέλους πνιγεί η χώρα από τις αφρο-ασιατικές μάζες και χρειαστούμε και εμείς τον δικό μας "Σίσι".

   Εδώ κατακρίνω τον Τράμβιο διότι δεν στήριξε όπως έπρεπε ούτε τον Σαλβίνι ούτε τον Καμμένο. Αντί αυτού γλυκόλογα για τον Κόντε είχε περιέργως να πει, ο οποίος Κόντε είναι μία light Βρυξελλική έκδοση ενός συστημικού αντι-συστημικού.

   Τουίτ Τραμπ για Κόντε:

   https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1166358721875894272?lang=en

   Delete
  2. Μᾶλλον μπερδεύετε τὸ ποδόσφαιρο μὲ τὸ μπάσκετ. Στὸ ποδόσφαιρο ἄν κάποιος γίνει ἀλλαγὴ δὲν ξαναμπαίνει. Δὲν ξέρω ἄν θὰ ξαναμπεῖ στὴν πολιτικῆ ὁ Καμμένος, καὶ ὡς τὶ θὰ ξαναμπεῖ. Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι ἔδωσε μιὰ τρομακτικὴ ἀβάντα στὸν Μητσοτάκη. Ἄν ξαναμπεῖ λοιπὸν χρησιμοποιῶντας αὐτὴ τὴν ἀβάντα εἶναι ἐξόχως ἀνησυχητικὸ...Ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ἐκμεταλλευτεῖ τὴν συγκεκριμένη ἀβάντα γιὰ τὴν ἐπανείσοδό του, ἐγὼ θέλω νὰ ξέρω γιατὶ τὴν ἔδωσε...

   Delete
  3. Σπύρο την αβάντα την έδωσε ο ΤΣίπρας λόγ των Σκοπίων και λόγω της πισώπλατης μαχαιριάς του στον Καμμένο.

   Ο Κούλης και σύσσωμη η ΝΔ θέλει το κεφάλι του Καμμένου πολύ περισσότερο από ότι του Τσίπρα.

   Delete
  4. *λόγω των Σκοπίων

   Delete
  5. Όπως είχα γράψει και τότε και ο Καθηγητής συμφώνησε πλήρως Ζαραθούστρα ο Τσίπρας μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το Δημοψήφισμα ΄ψστε να παραμείνει ο Καμμένος στην θέση του. Το σχέδιο ήταν αυτό. Μετά θα υπήρχε και χρόνος για την φυλάκιση των Βρυξελλικών.

   Αλλά ο Τσίπρας προτίμησε την προδοσία και αυτός και μόνον αυτός έδωσε αβάντα στον Μητσοτάκη με αντάλλαγμα έναν νέο διπολισμό του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

   Delete
  6. Τὶ ἄλλο θ'ἀκούσω...ὅτι ὁ Καμμένος καθοδηγοῦσε τὸν Τσίπρα στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ...ὅτι ὁ Καμμένος θὰ ἐπιστρέψει ὅταν ἡ λαθρομετανάστευση χτυπήσει κόκκινο...Νὰ θυμίσω ὅτι ὁ Καμμένος ὡς ὑπουργὸς κατεδίκαζε τὸν Σαλβίνι γιᾶ τὶς θέσεις του στὸ θέμα τῆς λαθρομετανάστευσης καὶ ὁ ἴδιος ἐφάρμοζε κατὰ γράμμα τὶς θέσεις τοῦ Τσίπρα..Τότε δηλαδὴ εἶχε ἄλλο κριτήριο ἀπὸ ὅτι ἀργότερα στὸ μακεδονικὸ; Ὅπου κανεὶς δὲν τοῦ ζήτησε νὰ ἀλλάξει τὶς θέσεις του στὸ παραμικρὸ...οὔτε νὰ ψηφίσει τὴν συμφωνία..ἁπλὰ νὰ μὴν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Τίποτε δὲν θὰ πρόδιδε...Νὰ θυμίσω δὲ ὅτι ὁ Τσίπρας στήριξε τὸν Καμμένο οὐκ ὀλίγες φορὲς στὶς ἐπιθέσεις τοῦ τύπου καὶ ἀπέναντι σὲ πολλοὺς συριζαίους ποὺ τοῦ τὴν πέφτανε, καὶ ποτὲ δὲν τὸν πούλησε ἐνῷ μποροῦσε ἄνετα ἄν ἤθελε νὰ βρεῖ στήριξη καὶ ἀπὸ Ποτάμι καὶ ἀπὸ ΚΙΝΑΛ. Ὁ Καμμένος ἁπλὰ τὴν κρίσιμη στιγμὴ φοβήθηκε, αὐτὸ εἶναι ὅλο...καὶ μετὰ ζαλισμένος ἀβαντάρισε καὶ τὸν Μητσοτάκη...

   Μὲ λίγα λόγια φαντασιώνεστε ἕναν Καμμένο ποὺ δὲν ὑπάρχει...

   Delete
  7. 1. Ο Καμμένος το είπε αυτό διότι είναι φιλο-Άραβας και όχι φιλότουρκος. Δεν προωθεί τον αντι-ισλαμισμό και καλά κάνει διότι επιθυμεί συμμαχικές σχέσεις με τις γειτονικές αραβόφωνες χώρες της Ελλάδος και Κύπρου.

   2. Ο Καμμένος δεν ταυτίζεται ούτε με τον Σαλβίνι ούτε με τον Όρμπαν ούτε καν με την Λεπέν. Και κατά εμένα ορθά πράττει, διότι ο Ελληνικός Φασισμός είναι διαφορετικής τελείως χροιάς λόγω της Ρωμηοσύνης και της Ενδιαμέσου Περιοχής από τον Δυτικό αντι-ισλαμικό και αντι-μουσουλμανικό Φασισμό, ιδίως δε, τον Καθολικό, σαν αυτό του Ορμπάν και της Πολωνίας. Θέλεις επανάληψη Ζαραθούστρα. Πολωνία και Ουγγαρία υπήρξαν τα χειριστα δόρατα της Δύσεως στο κορμί της Ενδιαμέσου Περιοχής, αμφότερα Καθολικά. Το ένα κατά του Ελληνοτουρκικού σώματος (Ουγγαρία), το άλλο κατά του Ρωσικού Ορθοδόξου (Πολωνία). Ο Καμμένος ανήκει 100% στην Ενδιάμεση Περιοχή και συνεπώς ως τέκνο της, ναι μεν πολεμά τον τζιχαδισμό αλλά δεν δύναται να είναι αντι-ισλαμιστής και αντι-μουσουλμάνος. Και ορθά πράττει ως Ρωμηός.

   3. Ο Καμμένος ήταν ο πρώτος που μίλησε για το υποθαλάσσιο φυσικό αέριο (και τον κορόιδευαν οι εγχώριοι χοχόλοι λόγω ενός σαρδάμ όπως κορόιδευαν και τον ΓΑΠ αντιστοίχως), παρομοίασε την σημερινή Ε.Ε. με "4ο Ράιχ" και στον απόηχο των Κιτρίνων Γιλέκων μίλησε για "Μεσογειακή Ένωση":

   https://www.armynow.net/panos-kammenos-mesogeiakh-envsh-gennietai/

   https://twitter.com/PanosKammenos/status/1071401336711847936

   4. Ο Καμμένος είναι κατά της παγκοσμιοποίησης και υπέρ των εθνών-κρατών ενώ έχει καταλάβει το σχέδιο των παγκοσμιστών για τα Βαλκάνια:

   https://twitter.com/PanosKammenos/status/1097134543390285824

   Πλήρη ταύτιση απόψεων με τον Τράμβιο στα πάντα. Ο Τσίπρας εν ανριθέσει εν γνώση του το προώθησε στο έπακρο.

   5. Ο Τσίπρας ασπάζεται την παγκοσμιοποίηση ως σοσιαλδημοκράτης απλά με "σοσιαλιστικό" προσωπείο. Δεν πιστεύει στο έθνος-κράτος και αυτό τον φέρνει σε πλήρη αντίθεση με το αναγεννημένο παγκόσμιο Φασιστικό-Εθνικιστικό Κίνημα και δη με τον Τραμπ. Ο Καμμένος πίεσε για την εκπομπή "Αρετή και Τόλμη" στην ΕΡΤ, διέταξε τα κανάλια ΑΝΤ1 και Alpha να παίζουν συνεχώς Ελληνικά βίντεο θετικής προπαγάνδας και εθνικής εμψυχώσεως από τις ασκήσεις των Ελληνικών και συμμαχικών στρατευμάτων (ως αντίβαρο στην ερντογανολαγνεία των γραικυλικών ΜΜΕ), αναδιοργάνωσε σε τέλειο επίπεδο τον διαλυμένο από τους Σαμαροβενιζέλους στρατό (το δεξί του χέρι ο Αλκιβιάδης Στεφανής είναι σήμερα Υφυπουργός Αμύνης απλά αναφέρω) και τολμηρά τα έβαλε με τους καναλάρχες και τους εγχώριους κοτζαμπάσηδες της ηρωίνης όπως τον Μαρινάκη, από τον οποίο εξαρτάται απολύτως ο Κούλης.

   Όχι λοιπόν δεν έδωσε ΚΑΜΙΑ αβάντα αλλά πολέμησε τους πάντες και όλο τον οχετό ολομόναχος! Σεβασμό φίλε Σπύρο, σεβασμό!

   Delete
  8. Επίσης ο Καμμένος έχει σωστή γεωπολιτική σκέψη υπέρ των ΗΠΑ και των Αγγλοσαξώνων και δευτερευόντως μόνον υπέρ της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή σκακιέρα.

   Ο Τσίπρας εν αντιθέσει μολονότι αναγκάσθηκε να συνεργαστεί με τον Τραμπ έστω και τυπικά δια του Καμμένου είναι τέκνο του Σόρος και του Ομπάμα και των Βρυξελλικών "ροζ" αποχρώσεως ξαναλέω.

   Στο δίλημμα Τσίπρας ή Κούλης κανείς από τους δύο δεν συμφέρει την Ελλάδα. Ειδικά δε, αφού απέτυχε πλήρως να Μαδουροποιηθεί ο Τσίπρας. Αντί αυτού, "Ομπαμοποιήθηκε".

   Delete
 26. Ἕνα ἕνα τὰ θυμᾶμαι...ὁ -κατ' ἐσᾶς - βρυξελλικὸς Τσίπρας ἦταν ὁ μόνος εὐρωπαῖος ποὺ στήριξε τὸν Μαδοῦρο, καὶ γιὰ τὴν στήριξή του αὐτὴ λοιδωρήθηκε ἀπὸ τὸν Καμμένο σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξη ...τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔγραψα καὶ πρὶν, οἱ ἀπαράδεκτες δηλώσεις τὸ βράδυ τῶν εὐρωεκλογῶν ἕνα τεράστιο δῶρο στὸν Μητσοτάκη...Ἅπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ φοβήθηκε καὶ λάκισε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι αλλά μόνον εκεί πουθενά αλλού.

   Και στον Μαδούρο απλά έμεινε στα λόγια και δεν αναγνώρισε τον Γκουαϊδό. Δεν προχώρησε όμως σε γενναία σύμπραξη μαζί του όπως ο Έρντογαν.

   Delete
 27. ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΛΛΑ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΩ

  Η σημερινή νίκη του ακροδεξιού Βρυξελλικού Σεβαστιανού Κούρτς στην Αυστρία η οποία επετεύχθη εν πολλοίς χάριν στην κατάρρευση του εθνικιστικού κινήματος του Στράχε (FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs) επιβεβαιώνει τρανότατα την άποψη που είχα εκφέρει προ μηνών ότι πίσω από το ξέσπασμα του σκανδάλου χρηματισμού του Στράχε στην Ίμπιζα βρισκόταν ο Κούρτς ο οποίος και ήξερε για το συμβάν αυτό και πολύ έξυπνα με στόχο (όπως η ΝΔ με την Εθνική Παράταξη του Στεφανοπούλου) την διάλυση του Φασιστικού αυτού κινήματος μέσω μελλοντικής συγχωνεύσεως, προχώρησε στον σχηματισμό κυβερνήσεως μαζί του και πράγματι έβγαλε το σκάνδαλο αυτό στην φόρα και απορρόφησε το σύνολο των ψηφοφόρων του FPÖ!

  Ο Κούρτς είναι φίδι χειρότερο και από την Μέρκελ και από τον Γιούνκερ. Το χείριστο δείγμα ιμπεριαλιαστή Βρυξελλικού, "σταυροφόρο" του καπιταλισμού της Ε.Ε.! Μην πέσεις στα χέρια του Κούρτς...κάηκες!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Την ίδια στιγμή επιτέλους ο Τράμβιος τουιττάρει το αυτονόητο:

   https://www.rt.com/usa/469920-trump-impeachment-civil-war/

   Προς τα εκεί οδεύουν οι ΗΠΑ από το 2016. Εάν σκοτώσουν τον Τραμπ θα τον ανυψώσουν σε μάρτυρα στους οπαδούς του, ενώ η σαπίλα των Αμερικανικών ΜΜΕ είναι τέτοια ώστε και ατασθαλίες να έκανε ο Τράμπ, οι οπαδοί του δεν πρόκειται να το πιστέψουν.

   Delete
 28. Δίχως αμφιβολία όπως έγραψα στα προηγούμενα σχόλια ετοιμάζεται η εκθρόνιση του Κούλη μέσω του λαθρομεταναστευτικού:

  https://www.defence-point.gr/news/quot-kill-police-quot-fonazan-oi-quot-talaiporoi-quot-prosfyges-metanastes-stin-moria

  Στο σχέδιο λαμβάνουν μέρος ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ, καθώς αυτοί έχουν τελείως δική τους ατζέντα για τα Ελληνικά εδάφη (χάρτες Καθηγητού Κιτσίκη για Λέσβο, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη).

  Ποίος λοβοτομημένος του κρατιδίου αντελήφθη ότι οι εξεγέρσεις στην Μόρια με νεκρούς ξέσπασαν πάνω που η Κομισιόν ανακοίνωσε εκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια) και Αλβανία; Για να μην θυμίσω και την δήλωση Τσίπρα προ εβδομάδων ότι σύντομα θα βρεθεί ο Μητσοτάκης σε αδιέξοδο και θα ζητήσει...εκλογές!

  Η κατάρα των Βρυξελλικών Μητσοτακαίων καλά κρατεί.

  Από την επικείμενη αποσταθεροποίηση του κρατιδίου, όλες ανεξαιρέτως οι μεγάλες δυνάμεις (πλην ίσως της Κίνας) έχουν συμφέρον, η κάθε μία για τους λόγους της:

  Οι ΗΠΑ για να ρίξουν τον Κούλη και με αφορμή μία εξέγερση αλλοδαπών να εγκαταστήσουν έναν δικό τους Τραμβικό επάνω.

  Η Γερμανία-Βρυξέλλες διότι επιθυμεί την κατακρεούργηση του Ελληνικού κρατιδίου μέσω Σκοπίων και Αλβανίας ώστε να αποκτήσει έξοδο στο Αιγαίο, κάτι που επιθυμεί και η Κίνα δε. Ακόμα και οι Βρυξελλικοί κύκλοι στην Ελλάδα είναι τόσο δουλικοί που δεν τους πάει το μυαλό σε αυτό.

  Η Ρωσία διότι και αυτή επιθυμεί πτώση του Βρυξελλικού Κούλη και διάλυση της ΝΔ ώστε να ανοίξει ο δρόμος στο δικό της "Ρωσικό" κόμμα, τον Βελόπουλο (όπως έπραττε παλιά με την Χρυσή Αυγή).

  Ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφέρει μία νέα Ελληνική κρίση ώστε να πιεσθεί ακόμα περισσότερο η Ε.Ε. τώρα με το Μπρέξιτ και τις σκληρές διαπραγματεύσεις των νέων Αγγλοσαξωνιστών του Μπόρις Τζόνσον και του Φάρατζ με τους Ευρωκράτες των Βρυξελλών.

  Συνεπώς μόνον δεινά θα φέρει η άνοδος του Κούλη στην εξουσία. Το Ισραήλ δε, ξέρει ότι λόγω Βρυξελλοδουλίας δεν μπορεί να ελπίζει σε πολλά στην κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις κορώνες της για συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ η Τουρκία και μέσω των ελλήνων καναλαρχών (π.χ. Σκάι) και μέσω των εγχωρίων κοτζαμπάσηδων (Μαρινάκης υπόθεση τουρκικής ηρωίνης Νούρ 1) και μέσω των λαθρομεταναστών διαθέτει πλέον πολλούς περισσότερους μοχλούς πίεσης στην Αθήνα από ότι διέθετε με τους Τσίπρα-Καμμένο, ειδικά πριν αποχωρήσει ο Καμμένος.

  ReplyDelete
 29. "...Όχι λοιπόν δεν έδωσε ΚΑΜΙΑ αβάντα αλλά πολέμησε τους πάντες και όλο τον οχετό ολομόναχος! Σεβασμό φίλε Σπύρο, σεβασμό!..."

  Χαχαχα!! Ε ὄχι καὶ σεβασμὸ...Φυσικὰ καὶ εἶναι ρόζ ἀριστερούλης ὁ Τσίπρας ποτὲ δὲν τὸ ἔκρυψε, ἔχει ὅμως ἀκούσει περισσότερα ἀπὸ τὸν καθαυτὸ σοσιαλδημοκράτη ΓΑΠ. Ἀνέντιμο αὺτὸ...Τὰ περὶ ἡρώων καὶ προδοτῶν ποὺ λέει κάθε τόσο ὁ Κιτσίκης τὰ ἀκούω βερεσὲ καὶ τὰ προσπερνῶ - γιὰ νὰ μὴν μιλήσω μὲ πολὺ χειρότερο λεξιλόγιο - ἰδίως ἄν κάποιος Δευτέρα,Τετάρτη, Παρασκευὴ εἶναι ἥρωας καὶ Τρίτη,Πέμπτη,Σάββατο προδότης...

  Οἱ σωστὲς ἰδέες ὅταν ὑποστηρίζονται μὲ λάθος ἐπιχειρήματα καταρρέουν...Ἔλεος!!!

  Αὐτὰ ποὺ λέτε γιὰ τὸν Καμμένο ( Ἀποστολάκης τὸ alter go καὶ διάφορα περὶ καθοδήγησης τοῦ Τσίπρα...) ἄν σᾶς ἄκουγε ὁ Καμμένος θὰ ἔβαζε τὰ γέλια. Τότε ὁ Τσίπρας γιατὶ δέχθηκε τὸν Ἀποστολάκη ὡς ΓΕΕΘΑ; Χαζὸς εἶναι; Δηλαδὴ ὁ Κουίκ καὶ ἡ Κουντουρᾶ εἶναι προδότες καὶ ὁ Ἀποστολάκης σὰν alter ego δὲν εἶναι; Καὶ μὴν μοῦ πεῖτε ὅτι ὁ Ἀποστολάκης δὲν εἶναι τὸ ἴδιο γιατὶ δὲν ἦταν γραμμένος στοὺς ΑΝΕΛ...Ἀφοῦ στήριξε τὶς Πρέσπες τὶ τὸν θεωροῦσε ὁ Καμμένος; Γιατὶ μέχρι νὰ φύγει ὁ Καμμένος χαρακτήριζε τὸν Τσίπρα ἡγέτη; Μὴν ψάχνετε μωρὲ φαντάσματα καὶ προδοσίες ... Ὁ Καμμένος ἐκεῖ που ἔλεγε γιὰ ἐθνικὴ συμφιλίωση αλὰ ΕΛΑΣ -ΕΔΕΣ τὸν ἔπιασε φόβος μὲ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Οὔτε ποτὲ τὴν χαρακτήρισε προδοτικὴ ὅπως ἐσεῖς. Ἴσα ἴσα τὸ ξεκαθάρισε ὅτι δὲν εἶναι προδοτικὴ. Ἁπλὰ προσπάθησε νὰ ἐκμεταλλευτεεῖ τὸ γεγονὸς γιὰ νὰ στριμώξει τὸν Μητσοτάκη -καὶ καλὰ ἔκανε -ἀλλὰ δὲν τοῦ βγῆκε...Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα κλάταρε. Ἄν τοῦ ἔκοβε λίγο θὰ ἔμενε μὲ τὸν Τσίπρα χωρὶς νὰ ἀλλάξει οὔτε κατὰ κεραία τὶς θέσεις του...Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα εὐχήθηκε καὶ καλὴ ἐπιτυχία στὸν Μητσοτάκη τὸ βράδυ τῶν εὐρωεκλογῶν σπρώχνοντας τοὺς ἀμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους του στὴν ἀγκαλιὰ τῆς βρυξελλικῆς ΝΔ καὶ διαλύοντας ὅτι καλὸ εἶχε μαζὺ μὲ τὸν Τσίπρα καταφέρει. Μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ κόλωσε...Ἐγὼ δὲν λέω κανένα προδότη...Τέλος πάντων δὲν τὸ συνεχίζω ἄλλο , θὰ φανεῖ ἐν καιρῷ ποιὸς ἦταν ὁ Τσίπρας καὶ ποιὸς ὁ Καμμένος...

  ReplyDelete