Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 20, 2020

551 -Γιατὶ σήμερα θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἑβραῖος
551 -Γιατὶ σήμερα θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἑβραῖος

1 -Διότι ἡ Χριστὸς ἦτο θρησκευόμενος ἑβραῖος.

2 -Διότι ἐγώ, ὡς ἐξ ἀγχιστείας Σπαρτιάτης,γνωρίζω ὡς ἱστορικὸς πὼς ὁ Ἑβραῖος στὴν Ἀρχαιότητα ἦταν ἀδελφὸς τῶν Σπαρτιατῶν.
3 - Διότι κατόπιν τῆς γενοκτονίας τοῦ Κ΄αἰὼνος, οἱ Ἑβραῖοι ἵδρυσαν τὸ Ἰσραήλ, τὸ πλέον ἐπτυχημένο κρατίδιο τοῦ κόσμου.
4 -Διότι οἱ παλαιστίνιοιἌραβες συνεχίζουν νὰ θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν τοὺς ἑβραίους μὲ τὴν μέθοδο τῆς χιτλερικῆς τελικῆς λύσεως.
5 - Διότι ἀντὶ νὰ ἐνταχθοῦν οἱ Παλαιστίνιοι στὴν μεγάλη οἰκογένεια τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομυρίων Ἀρἀβων, ὅπου καὶ ἀνήκουν, ἀρνοῦνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ μικρὸ κομμάτι τῆς Παλαιστίνης ὡς ἀποκλειστικὸ κράτος Ἑβραίων τοῦ Ἰσραήλ, στὰ ἑβραϊκὰ ἀδέλφια ὅλων μας, χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων,παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.
6 - Διότι Ἄραβες καὶ Γραικύλοι ἀπεδείχθησαν ἀνίκανοι.
7 - Διότι στὴν σημερινὴ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ κατὰ τὴν ὁποίαν εὑρίσκομαι σὲ καραντίνα, οἱ ἑβραῖοι γείτονές μου, ἐνθυμούμενοι τὴν καραντίνα τῆς Ἄννας Φρὰνκ στὴν γερμανικὴ κατοχή, προσφέρονται νὰ κάνουν τὰ ψώνια γιὰ ἐμένα γιὰ νὰ μὴν βγαίνω καὶ μολυνθῶ.
8 - Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, ὁ γραικύλος συρρικνώνει.
Δημήτρης Κιτσίκης                                     20 Μαρτίου 2020

1 comment:

 1. WHY I WOULD LIKE TO BE A JEW
  1 - Because Christ was a Jewish follower.
  2 - Because I -by alliance being a Spartan- I know well as a historian that the Jews in the Antiquity where brothers to the Spartans.
  3 - Because after the 20th century Shoah, the Jews founded Israel, the most successful little state in the world.
  4 - Because the Palestinian Arabs continue to want to wipe out the Jews through the method of Hitler's final solution.
  5 - Because instead for the Palestinians of joining the big family of the hundreds of million Arabs in which they belong, they refuse to recognize this small part of Palestine as the exclusive home of the Jews of Israel to our Jewish brothers who are with the Christians and the Muslims, all children of Abraham.
  6 - Because the Arabs and the Graeculi have proven impotent.
  7 - Because in this present day of corona virus pandemic during which I am locked home in quarantine, my Jewish neighbors, remembering Ann Frank's quarantine during the German occupation, offer to bring me food in order not to come out and be infected.
  8 - Because love expands while the heart of the Graeculus shrinks
  Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete