Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

Feb 27, 2020

546 – Τραμβισμὸς καὶ ὑβριδικὸς πόλεμος

Συνέντευξις τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη στὸ περιοδικό "Τότε",χειμῶνας 1992, σ.22-44, ποὺ ἔδωσε στοὺς Ἄρη Μωραΐτη καὶ Γιῶργο Ἀλεξἀνδρου, μὲ τὴν περίφημη ῥῆσι του,"Ὁἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι!" ποὺ ἐσκανδάλισε τὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ τὴν Τουρκία, μὲ τὴν πρόσθετη ῥῆσι του ὅτι "Η Τουρκία εἶναι μιὰ ἄλλη Ἑλλάδα". Ἡ φωτογραφία εὑρίσκεται στὴν σ.23 καὶ ἡ συνέντευξις περιέχει  πολλὲς ἄλλες σπάνιες φωτογραφίες τῆς ζωῆς του.


546  Τραμβισμὸς καὶ ὑβριδικὸς πόλεμος

Τελικὸς στόχος τοῦ Τραμβίου εἶναι ἡ ἐπάνοδος τῆς πλανητικῆς παντοδυναμίας τῶν ΗΠΑ, μὲ ἰδεολογικὸ ὅπλο τὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, καταστρέφοντας τοὺς ἀντιπάλους του, πρωτίστως τὴν Κίνα καὶ δευτερευόντως τὴν ΕΕ τῶν Βρυξελλῶν.

1 – Παγκοσμίως ὁ Τράμβιος προκάλεσε τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν πλανητικὴ οἰκονομία τῶν ἀντιπάλων του Κινέζω καὶ Εὐρωπαίων

2 –Στὸ κέντρο τοῦ πλανήτου, τὸ Αἰγαῖο, πέρασμα τῆς κινεζικῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης, προωθεῖ ὡς τεῖχος τὴν Κιτσικικὴ ἐθνικομπολσεβικικὴ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ, μέσῳ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

3 - Ὡς μέσον πραγματώσεως τοῦ ἄνω σχεδίου χρησιμοποιεῖ τὴν προβοκάτσια τῶν ἀνοιξιάτικων ἐξεγέρσεων σπρώχνοντας στὸν βάραθρο ἀνικάνους πολιτικοὺς ὅπως τὸν Μητσοτάκη καὶ προωθῶντας ἐνδιαμέσως κοινοβουλευτικοὺς σὰν τὸν Βελόπουλο καὶ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη. Τὸ τεράστιο πρόβλημα τῶν λαθρομεταναστῶν στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους κολλημένα ἐπάνω στὴν ἀκτὴ τῆς Τουρκίας μὲ καταστολὴ τῶν κατοίκων τους ἀπὸ τὰ ΜΑΤ, λυκοσκύλα τοῦ ἀνεγκεφάλου Μητσοτάκη, καθιστᾷ ἀρίστη προβοκάτσια.

4 –Τελικὸς στόχος εἶναι ἡ ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν καθεστώτων καὶ στὶς δύο χῶρες ποὺ θὰ ἐπαναλάβουν, μὲ ἐπιτυχία αὐτὴν τὴν φορά, τὴν ἀποτυχημένη Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία τοῦ 1967-1971.

5 –Τὰ παραπάνω ἐξηγοῦν γιατὶ πρεσβεύω τὸν Τραμβισμό ἐφ’ὅσον ὁ Τράμβιος προωθεῖ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ καὶ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης     27 Φεβρουαρίου 2020


3 comments:

 1. Ναι μεν Παρίσι αλλά σκληρό για ένα 12χρονο να φεύγει από την οικογένειά του. Ο Μητσοτάκης δεν ευθύνεται, έτσι του λένε να κάνει !!! https://www.youtube.com/watch?v=5J08AODI04k . Τι θα γίνει εδώ, θολή κατάσταση.

  ReplyDelete
 2. ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ! ΕΛΛΗΝΕΣ, ΗΛΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΣΕΤΕ ΤΟ 1940
  Τὸν περιμέναμε ἀπὸ καιρὸ καὶ σήμερα κατέφθασε ὁ εἰσβολεύς! Ἀλλὰ λείπει πάντα ἕνας Μεταξᾶς. Λαὲ ξεσηκώσου νὰ σώσῃς τοῦτα τὰ μάρμαρα ποὺ κακιὰ σκουριὰ δὲν πιάνουν. Κομμουνιοστές, φιλελεύθεροι, φασιστές, μία γροθιά, μία καρδιά, γιὰ τὴν πατρίδα. Μολὼν λαβέ! Δημήτρης Κιτσίκης (28-2-2020. Ἀπὸ τὸ σημερινὸ προσωποβιβλίο)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κ.Καθηγητά μαζί σου...όλοι μαζί ενωμένοι κατά των βαρβάρων εισβολέων !!!

   Delete