Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

Feb 22, 2020

544 - Ἀπὸ τὸν Κανελλόπουλο στὸν Μητσοτάκη: Ἡ τραγωδία τοῦ ΚυριάκουὌχι δὲν εἶναι τὸ μελλοντικὸ κλειστὸ προσφυγικὸ κέντρο τῆς Μόριας «Κυριᾶκος Μητσοτάκης».


Ὁ Παρθενὼν τῆς Μακρονήσου «Παναγιώτης Κανελλόπουλος»


«Στον Κανελλόπουλο αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του στρατοπέδου συγκέντρωσης της Μακρονήσου ως «Νέου Παρθενώνα». Μεταγενέστερα, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» το 1983 ο Κανελλόπουλος αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος γι' αυτόν τον «απαράδεκτο χαρακτηρισμό». Ο Κανελλόπουλος είχε κάνει πλήθος δηλώσεων με τις οποίες εγκωμίαζε το στρατόπεδο της Μακρονήσου»(Βικιπαιδεία)

544 - Ἀπὸ τὸν Κανελλόπουλο στὸν Μητσοτάκη:  Ἡ τραγωδία τοῦ Κυριάκου

Φυσικὰ καὶ ὁ ἕλλην πρωθυπουργὸς δὲν εἶναι Χίτλερ. Οἱ προθέσεις του στὴν ἀντιμετώπισι τῶν λαθρομεταναστῶν δὲν εἶναι ἐγκληματικές. Ἁπλῶς στερεῖται ἐπιπέδου. Δὲν θέλει καὶ δὲν τολμᾷ νὰ κόψῃ τὸν γόρδιο δεσμὸ μὲ τὶς Βρυξέλλες ποὺ ἐπιβάλλουν στὴν χώρα μας τὸν ἐγκλωβισμὸ ὅλο καὶ περισσοτέρων λαθρομεταναστῶν χωρὶς καμμία ἐλπίδα σωτηρίας τους καὶ ἔχοντας συνάμα ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἐναπομείναντος ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως πρωτοεμφανίσθησαν στὴν Κούβα τὸ 1897. Ἡ τότε ἱσπανικὴ κυβέρνησις εἶχε ἀποφασίσει νὰ «συγκεντρώσῃ» ἄνδρες καὶ γυναικόπαιδα μαζὶ μὲ τὰ ζῶα τους γιὰ νὰ τὰ ἐμποδίσῃ νὰ συνδράμουν ἐνδεχομένως τοὺς ἀντάρτες –τοὺς τζιχαδιστὲς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Τὴν ἰδέα αὐτὴ τὴν υἱοθέτησαν οἱ Ἄγγλοι στὴν Νότια Ἀφρική, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου πολέμου τῶν Μπόερς, τὸ 1899-1902. Οἱ Βρεταννοὶ ἐνέκλιναν σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τὶς γυναῖκες τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέροντες τῶν Μπόερς γιὰ νὰ ἀποφύγουν νὰ τοὺς βοηθοῦν.

Ἔκτοτε, οἱ δυτικὲς ἰμπεριαλιστικὲς χῶρες ἔμαθαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ὅπλο αὐτὸ τῶν στρατοπέδων ἀμάχων στὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῶν ἀντιπάλων τους, μέχρι ποὺ πολὺ ἀργότερα τὰ ἀντέγραψε ὁ Χίτλερ κατὰ τῶν κομμουνιστῶν, τσιγγάνων καὶ ἑβραίων καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις στὰ ξερονήσια, κατὰ τῶν κομμουνιστῶν ἀντιπάλων τους.

Μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὠργανώθησαν ὅλο καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ξεφεύγοντας σὲ βίαιες ἐκκαθαρίσεις  ἐγκλείστων μὲ ὅλο καὶ πιὸ ἐπιστημονικὰ μέσα. Ἡ χιτλερικὴ «τελικὴ λύσις» ἐπῆλθε σταδιακά, ὅπως σταδιακὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα τῶν «μοναρχοφασιστῶν» τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἦσαν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναμορφώσεως τῶν ἐγκλείστων  στὸν «Νέο Παρθενῶνα Πολιτισμοῦ» τῆς Μακρονήσου τοῦ 1947.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν εἶναι γεννημένοι ἐγκληματίες. Ὁ Χίτλερ ἠγάπει τὰ σοκολατάκια, ὑπεραγαποῦσε τοὺς σκύλους καὶ τὰ ζῶα καὶ ἦταν χορτοφάγος. Οὔτε ἔπινε οὔτε ἐκάπνιζε. Ἐχάϊδευε μὲ περισσεία τρυφερότητα τὰ ξανθὰ κεφαλάκια τῶν ἀρίων γερμανοπαίδων. Ὅμως ἡ πολιτικὴ δύναται νὰ ἐκτρέψῃ τὸν ἡγέτη σὲ ἀναπάντεχους ἀτραπούς. Δύναται νὰ γίνῃ στὸ τέλος τῆς σταδιοδρομίας του ὅπως ὁ Ἰβὰν ὁ Τρομερός.

Τὰ κλειστὰ προσφυγικὰ κέντρα στὰ νησιὰ κατόπιν ἐπιτάξεων μεγάλων ἐκτάσεων δύνανται νὰ ξεφύγουν ἀπὸ κάθε ἔλεγχο καὶ νὰ καταλήξουν σὲ ἀνείπωτη τραγωδία.  Προσοχὴ Κυριᾶκε!

Δημήτρης Κιτσίκης                     22 Φεβρουαρίου 2020

2 comments:

  1. Ἡ Βενιζελικὴ Μεγάλη Ἰδέα ὑπῆρξε ἡ ταφόπετρα τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸ 1922. Μία νέα ἐκστρατεία θὰ σημάνη τὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συγκατοίκησις εἶναι ἡ μόνη λύσις.Ἀρχὴ τῶν δεινῶν ἀπὸ Γενέσεως κόσμου ὑπῆρξε ἡ δολοφονία ἀπὸ τὸν γεωργὸ Κάϊν τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ βοσκοῦ Ἄβελ. Ἕνας νέος θεόπνευστος πνευματικὸς Ἀλέξανδρος, ἕνας Ἀλέξανδρος-Διογένης ("ἄν δὲν ἤμουν Ἀλέξανδρος θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν Διογένης") θὰ λύσῃ τὸν γόρδιο δεσμὸ τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας.Δημήτρης Κιτσίκης

    http://www.makeleio.gr/%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1/?fbclid=IwAR0drn3PP3iwPDanxA49aKR6mAoBzMVz19fYPHBd52kQ-dzNJnVaoquY8fs

    ReplyDelete
  2. Παναγιώτης Η. Ἡ Ἐποχή μας ἀναποφεύκτως θὰ γεννήσῃ ἕνα νέον Ἀλέξανδρον καὶ Κωνσταντῖνον. Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀσφυκτιᾷ· θέλει νὰ ἀναπνεύσῃ. Ὁ Ἱατρός-Θεὸς θὰ λύσῃ τὸ θέμα λίαν συντόμως. Κάποτε, οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος εἶδαν στὸ πρόσωπον τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸν μέγιστον προδότην, ἀφοῦ ἔγινε Πέρσης Οἰκουμενικὸς Αὐτοκράτωρ, ἔγινε δηλαδὴ ἀρχηγὸς τοῦ δῆθεν προαιωνίου ἐχθροῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ Πέρσου. Σήμερα, ὁ Ἥρως Ἡγέτης θὰ ὁδηγηθῇ στὸ ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖο ποὺ ὡδηγήθη κάποτε ὁ Ἀλέξανδρος. Στὴν ἀναπόφευκτον ἕνωσιν μὲ τὸν Τοῦρκον, τὸν δῆθεν προαιώνιον ἐχθρόν. Ὁ Διεθνισμὸς τῆς Οἰκουμένης εἶνε κι αὐτὸς ἀναπόφευκτος. Ὁ ἑλληνικὸς Διεθνισμὸς εἶνε τὸ ζήτημα. Κι αὐτὸ τὸ ζήτημα θὰ τὸ λύσῃ, ὁ Νέος Ἀλέξανδρος. Οἱ μέτριοι βέβαια τῶν Ἀθηνῶν θὰ τὸν ὑποβιβάζουν σὰν προδότην. Ἀλλὰ τὸ ποίημα τοῦ Καβάφη περὶ Λακεδαιμονίων θὰ θυμίζῃ πάντοτε ποιοὺς ἐξέχασε καὶ ποιοὺς ἐτίμησεν ἡ ἱστορία. Σᾶς εὔχομαι καλὴ συνέχεια στὸ ἔργο σας, Παναγιώτης Ἡλιόπουλος.

    ReplyDelete