Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 1, 2019

519 -ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΚΕ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ

519 -ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΚΕ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ

Ὡς σταλινικὸ (εὐτυχῶς καὶ ὁλοκληρωτικό) τὸ ΚΚΕ εἶναι βαθιὰ πατριωτικὸ ποὺ προωθεῖ τὴν παράδοσι τοῦ λαοῦ μας μἐ μερικὰ παρατράγουδα λόγῳ τῆς δυτικῆς προελεύσεως τοῦ μαρξισμοῦ (ἀθεΐα, γλῶσσα μαλιαρή, δημοκρατία). Ἄλλωστε κείμενο τοῦ Στάλιν τοῦ 1952 ποὺ ἔχω ἐπανειλημμένως δημοσιεύσει ὑποστηρίζει ὅτι ἡ γλῶσσα ἑνὸς λαοῦ εἶναι ἐθνικὴ καὶ ὄχι ταξική. Εὐχαριστῶ τὸν Βαγγἐλη Θεοδωρουλάκη ποὺ μοῦ τὸ ὑπενθυμίζει μὲ τὸ παρακάτω ἐπίσημο κείμενο τοῦ 1950, ἄρα σταλινικό:

"Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟ -.ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟ :
" Οι επιβιώσεις του αστικού εθνικισμού φανερώνονται στην Ε.Σ.Σ.Δ και με τη μορφή του εθνικού μηδενισμού, του κοσμοπολιτισμού, και εκφράζουν την αδιαφορία, την απάθεια για τις τύχες της σοσιαλιστικής πατρίδας, της μεγάλης μας σοβιετικής πατρίδας. Η αντιπατριωτική ομαδούλα των κοσμοπολιτών της Ε.Σ.Σ.Δ σκεπαζότανε κάτω από τον μανδύα του " διεθνισμού ". Ο διεθνισμός όμως και ο κοσμοπολιτισμός είναι διαμετρικά αντίθετοι, όπως αντίθετα είναι και τα συμφέροντα του προλεταριάτου και της κεφαλαιοκρατίας.
Ο ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι αντιπατριωτική αστικο-ιμπεριαλιστική ιδεολογία, που περιφρονεί τις καλύτερες, προοδευτικές, επαναστατικές και δημοκρατικές παραδόσεις των λαών, τον πολιτισμό τους.....
Ο κοσμοπολιτισμός αρνείται τον εθνικό πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία και ελευθερία για όλα τα έθνη και τις φυλές εξον από ένα "καθολικό ", " υποδειγματικό ", " ανώτερο " έθνος και φυλή.
Ο κοσμοπολιτισμός έγινε σήμερα ιδεολογικό όπλο για τους ιμπεριαλιστές των ΕΠΑ, που αποβλέπουν στην παγκόσμια κυριαρχία.
Οι ιμπεριαλιστές, για να πραγματοποιήσουν τα επιθετικά τους σχέδια, να στερήσουν από τους λαούς την ελευθερία και ανεξαρτησία και να τους υποτάξουν στην κυριαρχία τους, προσπαθούν να αφοπλίσουν ιδεολογικά τους λαούς με την αντιπατριωτική ιδεολογία του κοσμοπολιτισμού "
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ, Ακαδημία Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ, Κρατικό Εκδοτικό Πολιτικής Φιλολογίας, 1950. Ελληνική έκδοση από την " Νέα Ελλάδα ", 1951. Σελίδα 569"
Ἡ πολυσυζητημένη θέσι τοῦ ΚΚΕ στὸν Μεσοπόλεμο ὑπὲρ τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ καὶ τῶν Σλαυομακεδόνων προήρχετο ἀπὸ τὴν κοινὴ θέσι ὅλων τῶν φωτισμένων ἀνθρώπων κατὰ τοῦ σωβινισμοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῶν παραδόσεων Τούρκων καὶ Σλαυομακεδόνων. Αὐτοὶ ποὺ ἐδέχοντο πάντα τὴν ξένη ἀγγλοσαξωνικὴ παρουσία σὲ μία Ἑλλαδίτσα ποὺ εἶναι σκέτη ἀποικία τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων ἀπὸ τὸ 1821 θὰ ἔπρεπε νὰ σωπάσουν. 

Δημήτρης Κιτσίκης                1 Νοεμβρίου 2019

3 comments:

  1. Ὁ πὀλεμος κατὰ τῆς Γερμανίας τὸ 1941-1945 ἐπωνομάσθη ἐπισήμως ἀπὸ τὸν Στάλιν μεγάλος ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ πόλεμος.Ὁ Στάλιν δὲν ἦταν αἱρετικός. Ἦταν ἀκραιφνὴς μαρξιστής-λενινιστής. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  2. Σπύρος Σπυρόπουλος: Πράγματι τὸ ΚΚΕ ὄχι μόνον εἶναι πατριωτικὸ κόμα, ἀλλὰ εἶναι τὸ πατριωτικώτερο ὅλων τῶν ἄλλων...Ἄν τὸ συγκρίνουμε δὲ μὲ τοὺς δεξιοὺς ποὺ ἐπικράτησαν στὸν ἐμφύλιο, καὶ μαζὺ μὲ τὰ κατακάθια τῆς κατοχῆς ποὺ μετεμφυλιακὰ στρογγυλοκάθησαν στὴν ἐξουσία, ἀφοῦ βρέθηκαν στὴν μεριὰ τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου καὶ ἐπιδοτήθηκαν μὲ κολοσσιαῖα ποσὰ ( σχέδιο Μάρσαλ), μὲ τὰ μεγαλύτερα παγκοσμίως ἄν ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν τὸ μέγεθος τῆς Ἑλλάδας, ἐπιδόθηκαν σὲ συστηματικὸ πλιάτσικο καὶ χαντάκωσαν τὴν χώρα, ἡ διαφορὰ ὑπὲρ τοῦ ΚΚΕ, ὅσον ἀφορᾶ στὸν πατριωτισμὸ,εἶναι χαώδης. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ πατριωτισμὸς τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀναγκαῖος ἀλλὰ ὄχι ἱκανὸς νὰ γκρεμίσει τὸ σάπιο δεξιὸ κατεστημένο , εἰδικὰ σήμερα...Χρειάζεται ἐπὶ πλέον καὶ μυαλὸ.Τὸ ΚΚΕ πρέπει νὰ ξαναδιαβάσει τὰ περὶ τακτικῆς τοῦ Λένιν.

    ReplyDelete
  3. Πατριωτισμὸς καὶ ἀντικομμουνισμὸς εἶναι ἀσύμβατες ἔννοιες. Πολλάκις, βλέποντας λάθη εἶχα τὴν ἐπιθυμία νὰ κατακρίνω τὸ ΚΚΕ καὶ ὅμως δὲν τὸ ἔκαμα ποτὲ γιὰ μὴν ὑποπέσω σὲ μεγαλύτερο λάθος: τὸ ἀντιπατριωτικὸ λάθος τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ. Ὁ ἀποκαλούμενος "μοναρχοφασισμός" τοῦ 1944 ἦταν ἐντόνως ἀντιπατριωτικὸς ἕως καὶ προδοτικός. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὑγιὴς ὁλοκληρωτικὸς φασισμὸς ποὺ διαφέρει παρασάγγας ἀπὸ τὸν "μοναρχοφασισμό". Ἐὰν συμμαχήσῃ μὲ τὸν κομμουνισμὸ σὲ μία ἐθνικομπολσεβικικὴ πατριωτικὴ πολιτικὴ ἠμπορεῖ νὰ ὀφελήσῃ τὴν χώρα μας καὶ νὰ τὴν μεταμορφώσῃ. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν οἱ γραικύλοι. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete