Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 11, 2019

523 - Ἡ Ὁδὸς τῆς Μετάξης, ἀπὸ τὸ 1999, στὸ κέντρο τοῦ ἀμερικανοκινεζικοῦ πλανητικοῦ πολέμου


1- Ἡ Μπεάτα Κιτσίκη μὲ τὸν Μάο. 2 - Ὁ Μακάριος μὲ τὸν Μάο 3 - Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης (2ος ἀπὸ ἀριστερά) μὲ τὸν Ντὲνγκ Σιάοπινγκ (Νῖκος Κιτσίκης καὶ Μπεάτα Κιτσίκη πλαισιώνουν τὸν Ντένγκ). Ἡ Καλή Δοξιάδη-Κιτσίκη εἶναι δεύτερη ἀπὸ δεξιά.


523 - Ἡ Ὁδὸς τῆς Μετάξης, ἀπὸ τὸ 1999, στὸ κέντρο τοῦ ἀμερικανοκινεζικοῦ πλανητικοῦ πολέμου

Ὁ δυτικὸς ἰμπεριαλισμὸς ποὺ ἀφύπνισε τὴν ἐκδικητικὴ διάθεσι ὁλοκλήρου τοῦ ἀποικισμένου Τρίτου Κόσμου, εὐθύνεται καὶ αὐτὸ γιὰ τὸν  ἐπερχόμενο πλανητικὸ πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας ποὺ ξεκίνησε μὲ τὸν νατοϊκὸ βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας τοῦ 1999. Κέντρο δὲ τοῦ ἐγχειρήματος ἦταν  ἡ ἀπόφασις τῶν ΗΠΑ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἀρχαία κινεζικὴ ὁδὸ τῆς Μετάξης ἀνάποδα ὡς δίοδο νέας οἰκονομικῆς ὑποδουλώσεως τῆς Κίνας μετὰ τὴν μαοϊκὴ ἀπελευθέρωσι τοῦ Πεκίνου τὸ 1949, ἀπὸ τὴν δυτικὴ σκλαβιὰ ποὺ εἶχε ὑποστῆ στὸν ΙΘ΄ αίῶνα.

Ἐπωφελούμενη ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἥρωος Μάο τὸ 1976, ἡ Οὐάσιγκτων ἑρμηνεύοντας τὴν νέα κινεζικὴ πολιτικὴ τοῦ Ντένγκ, βασισμένη στὴν οἰκομικὴ  ἀνάπτυξι μὲ σύνθημα «ἀνάπτυξις πάσῃ θυσίᾳ εἴτε ἡ γάτα εἶναι κόκκινη, εἴτε μαύρη», δηλαδὴ κατευθυνομένη πρὸς τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα, συνέλαβε τὸ σχέδιο νέας διειδύσεως στὴν ἀχανῆ αὐτὴ χώρα χρησιμοποιῶντας τὸ ἴδιο της πανάρχαιο κινεζικὸ οἰκονομικὸ ὅπλο, τὴν περίφημη Ὁδὸ τῆς Μετάξης.

Ἤδη ἀμέσως μετὰ τὴν νατοϊκὴ ἐπέμβασι στὴν Γιουγκοσλαυΐα τὸν Μάρτιο τοῦ 1999, τὸ ΝΑΤΟ προωθοῦσε τὴν  συμμαχία τῆς GUUAM  (Γεωργία, Οὐζμπεκιστάν, Οὐκρανία, Ἀζερμπαϊντζάν, Μολδαβία) στὴν Ὁδὸ τῆς Μετάξης ὡς εὐρασιανικὸ διάδρομο γιὰ νὰ ἀποκλείσῃ τὴν Ῥωσσία ἀπὸ πρόσβασι στὶς πετρελαϊκὲς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Στὶς 19 Μαρτίου  1999, τὸ ἀμερικανικὸ Κογκρέσο ἐψήφιζε τὸ «Στρατηγικὸ Νόμο τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης» (Silk Road Strategy Act SRS).

Σὲ ἀντεπίθεσί της ἡ Κίνα ἀπεφάσισε νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸν ἴδιο διάδρομο ποὺ ἱστορικὰ τῆς ἀνῆκε, γιὰ νὰ ἀποικίσῃ μὲ τὴν σειρά της τὴν Δύσι, μέσῳ τοῦ Αἰγαίου, ἀρχίζοπντας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς.

Ἡ Λαϊκὴ Κίνα ἦταν τελείως ἄγνωστη στὴν Ἑλλάδα ἕως τὸ 1955. Ἐκείνη τὴν χρονιά -γράφει ἡ ἀγγλικὴ Βικιπαίδεια, στὸ ἄρθρο της, China-Greece Relations- ἐπενέβη ἡ οίκογένειά μου ὡς ἑξῆς: «In 1955 Beata Kitsikis founded in Athens the Greece-P.R. of China Association. Her husband, Polytechnicum professor and an EDA leader and member of Parliament, Nicolas Kitsikis, helped her in her endeavor, thus establishing the first unofficial relations between Greece and the People's Republic of China. Their son, Dimitri Kitsikis a sinologist, professor at the University of Ottawa, Canada, often traveled to China establishing close relations with Chairman Mao ZedongDeng Xiaoping and Zhou Enlai and in 2007 wrote, in Greek, an extensive "Comparative History of Greece and China from Antiquity to the Present Day". Both countries established diplomatic relations on June 6, 1972».

Πράγματι τὸ 1972, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τοῦ καθεστῶτος Παπαδοπούλου, μετέβη στὴν Λαϊκὴ Κίνα καὶ ὅπως τὸ περιέγραψε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὸ New York Times, ATHENS, May 19 1972—Nikolaos Makarezos, a Deputy Premier, left today for Peking on a six day official visit, the first to China by a Greek Government leader. The 53yearold former colonel, who is in charge of economic matters, said at Athens airport that Greece does not intend to play, as hitherto, second fiddle in international political developments, nor is it possible to underestimate the impact the People's Republic of China has on the revised system of political balances.” The Deputy Premier, who ranks third in the regime's hierarchy, intends to sign trade and shipping agreements in China, as well as an air transport accord  recently initialed in Athens”.

Δύο χρόνια ἀργότερα,  ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μακάριου, προέδρου τῆς Κύπρου, στὶς 19 Μαΐου 1974, στὴν Κίνα, ἐξώργισε περαιτέρω τὴν Οὐασιγκτῶνα. Ἔσφιξαν τὰ χέρια Μάο καὶ Μακάριος καὶ ὁ Κύπριος πρόεδρος  ἐχαρακτήρισε τὸν Μάο «τὴν πλέον ἐξέχουσα προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του». 

Τὴν ἴδια στιγμή, τὸν Μάϊο τοῦ 1974, ὁ Δημήτρης Κιτσίκης μὲ τὴν σύντροφό του τὴν Καλὴ Δοξιάδη καὶ τοὺς γονεῖς του Νῖκο καὶ Μπεάτα Κιτσίκη ἔκαμε καὶ αὐτὸς ἐπίσημη ἐπίσκεψι στὴν Λαϊκὴ Κίνα. Ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν ἦταν ἡ  ἐπέμβασις τῆς Οὐασιγκτῶνος ποὺ ἔφερε τὴν πτῶσι τῆς χούντας στὴν Ἑλλἀδα καὶ τὴν εἰσβολὴ στὴν Κύπρο.

Τὰ παραπάνω γεγονότα παρέμειναν τελείως ἄγνωστα στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ ἀπεκρύβησαν ἐπιμελῶς ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἐπίσκεψι τοῦ κινέζου προέδρου Σὶ στὴν Ἀθήνα.

Δημήτρης Κιτσίκης                11 Νοεμβρίου 201915 comments:

 1. Γεια και χαρα κυριε Δημητρη...Να δείς οτι το Γκουγκλ η γκουγκελ ειναι σοφο έργαλείο...κάθε φορά που ψάχνω κάτι σχετικό μέ τόν δάσκαλο σου Pierre Renouvin μου βγάζει άτάκα.... Duroselle λογικο...μετα Κιτσικης,Μακιντερ μετα Μαο τζε Τουνγκ (παναθεμα τά ονοματα τους οι Κινεζοι) και μετα ...Γκιουλέν....στο τελος δέ Ρουσσω....άλήθεια έτσι δηλαδή γιά νάχωμε καί καλό ρώτημα ....Αυτους πού λές όπαδοί σαου τρομάρα τους και τρομάρα μας....έχουνε κάτσει νά διαβάσουνε λιγάκι..Ρουσω..ηηηηη χτίζουμε στήν άμμο; καλά γιά ΖΆΑΑΑΑΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΝΤΥΡΟΣΕΛ...δέν τό συζητάω....άντε νάστε καλά ..Γειά .(τάπα και ξεθύμανα γειάαααα!!!!)
  Τήν άγάπη μου Μάκης Βουτσινάς

  ReplyDelete
 2. Τά ύστερα του κόσμου!!!!νά πάρ΄ό διάλος τό μυαλό μου νά πάρει ....μπερδέυω μονιμα Πιερ Ρενουβέν καί Ζαν μπατιστ Ντυροσέλ....ωρέ ψυχή μου ωραίος Ιστορικός θά γενόμουνα ...Γειά καί χαρά ..Μάκης

  ReplyDelete
 3. Την πρώτη της ατομική βομπα πως την απέκτησε η Κίνα; Μόνη της ή την δώσανε οι Αμερικάνοι ;

  ReplyDelete
 4. Νᾶσαι καλὰ Μάκη. Δημήγτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Μάκη, ὅλοι μπερδευόμαστε.Μπερδεύομαι κι ἐγώ. Ἔγραψα Δημήγτρης ἀντὶ γιὰ Δημήτρης ὄχι ὡς ψευδώνυμο ἀλλὰ διότι μπλέχτηκα στὸ πληκτρολόγιο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Κυριε καθηγητα,ο βομβαρδισμος της Κινεζικης πρεσβειας,ηταν σκοπιμος;

  ReplyDelete
 7. Τοξότη, δὲν μὲ διαβάζεις. Ἐπὶ χρόνια ἔχω ἐπαναλάβει στὰ γραπτά μου ὅτι ἤμουν παρὼν καὶ ἐπεσκέφθην τὸν κινέζο πρέσβυ στὸ Βελιγράδι γιὰ νὰ τὸν συλλυπηθῶ γιὰ τοὺς τρεῖς Κινέζους διπλωμάτες ποὺ οἱ βόμβες τοῦ ΝΑΤΟ εἶχαν σκοτώσει καὶ ὁ πρέσβυς μου εἶπε ὅτι ἡ Κίνα σὰν τὸν ἐλέφαντα δὲν ξεχνᾷ ποτὲ καὶ κάποια στιγμὴ θὰ ἐκδικηθῇ τοὺς Ἀμερικμανοὺς καὶ Εὐρωπαίους καὶ ἡ στιγμὴ ἦλθε. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aυτο για τον ελεφαντα,το διαβασα.
   Η απορια μου ειναι,εαν ο βομβαρδισμος ηταν σκοπιμος ή εγινε κατα λαθος.

   Delete
 8. Απάντηση ο Τοξότης έλαβε, εγώ ακόμη.

  ReplyDelete
 9. Ναί,ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς κινεζικῆς πρεσβείας στὸ Βελιγράδι ἔγινε σκοπίμως. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Ίσως σε επόμενο θέμα του ιστολογίου γίνει αναφορά στο πως η φτωχή αγροτική Κίνα απέκτησε ατομική βομπα.

  ReplyDelete
 11. Κ Κιτσίκη...θα ήθελα την άποψη σας σαν ιστορικού για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο . Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 12. Τὸν Μακάριο τὸν ἐγνώρισα προσωπικὰ στὴν Κύπρο. Ὑπῆρξε ὁ καταστροφεὺς τῆς Κύπρου. 1) Ἦταν οὐσιαστικἀ ἄθεος. 2) Ἥθελε νὰ ἀντιγράψῃ τὸ ἐγχείρημα τοῦ Βενιζέλου τοῦ 1910 νὰ ἔλθη ἀπὸ τὴν νῆσο του στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ γίνῃ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος. Ἀφοῦ ἀπέτυχε ἐνεφανίσθη ἀντίθετος μὲ τὴν Ἕνωσι γιὰ νὰ παραμείνη πρόεδρος τῆς Κύπρου 3) Μοῦ εἶχε δηλώσει πὼς περιφρονοῦσε τοὺς Τουρκοκυπρίους καὶ ὅτι ἠδύνατο νὰ τοὺς ἔχῃ τοῦ χεριοῦ του μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταργήσῃ μονομερῶς τὸ κυπριακὸ σύνταγμα τὸ 1963 εἰς βάρος τῶν Τουρκοκυπρίων κάτι ποὺ ἔφερε τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974. 4)Ὑπῆρξε ὑπεύθυνος τῆς δολοφονίας τοῦ Πολυκάρπου Γιωρκάτζη (καὶ ὄχι τῆς χούντας τῶν Ἀθηνῶν ὅπως ἐγράφη). Ὁ Γιωρκάτζης ἐδολοφονήθη τὸ 1970 ὀλίγον μετὰ τὴν συνάντησι ποὺ εἶχα μαζί του. (Τὸ 1968 μὲ εἶχε καλέσει στὸ λημέρι του τοῦ Τροόδους, στὰ βαπτίσια τοῦ υἱοῦ του Κώστα καὶ τῆς Φωτεινῆς, τὸ γένος Λεβέντη). Δυστυχῶς ὁ Μακάριος ἐπέζησε τὸ 1974 τῆς ἀποπείρας δολοφονίας του καὶ ἔτσι ὁ Γλαῦκος Κληρίδης ἠρνήθη νὰ ἀναλάβῃ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναλάβη πρόεδρος ὁ ἐγκληματίας δημοσιογράφος Νῖκος Σαμψών. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά τα άγνωστα γεγονότα αλλά σημαντικά επιβάλλεται να τα δημοσιοποιήσετε συνολικά όχι με το σταγονόμετρο. Και σίγουρα είναι πάμπολλα.

   Delete
 13. Grigoris, je me suis exécuté. J'ai répondu partiellement à ton appel. Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete