Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 2, 2019

514 – Πλὴν Μπορέτου


514 – Πλὴν Μπορέτου
Στὴν Σπάρτη, ἔν ἔτει 2019, κάποιος μὲ τὸ ξενικὸ ὄνομα Μπορέτο, δεδηλωμένος ἀντιχριστιανὸς καὶ ἀνθεβραῖος, ἔχει ἕνα κουτούκι ποὺ ὀνομάζει «Οἰνοκράτης», τὸ ὁποῖο διατείνεται πὼς εἶναι café littéraire (λογοτεχνικὸ καφενεῖο). Τελείως ἄξεστος πρὸς τὴν λογοτεχνία καὶ τὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη ἐτόλμησε παρὰ ταῦτα νὰ μὲ καλέσῃ νὰ κάμω μιὰ ὁμιλία γιὰ τὸν Ἄγιδα Δ΄ τῆς Σπάρτης καὶ δυστυχῶς ἐγὼ ἐνέδωσα. Ὅταν στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας μου ἀνεφέρθην στὰ κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περὶ Μακαβαίων καὶ Σπαρτιατῶν, ἐξεμάνη καὶ προσεπάθησε νὰ μὲ ἐκδιώξῃ ἀπὸ τὸ δῆθεν λογοτεχνικὸ καφενεῖο του ὅπου εἶχε συρρεύσει πλῆθος Σπαρτιατῶν ποὺ εἶχε τὴν σπάνια εὐκαιρία νὰ μὲ ἰδοῦν ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ μὲ ἀκούσουν. Ὅταν ὁ ἀπρεπὴς Μπορέτο αἰφνιδίως μὲ διέκοψε καὶ ἐξεμάνη κατὰ τὴς Παλαιᾶς Διαθήκης τὸ πλῆθος τῶν ἐγγραμμάτων Σπαρτιατῶν διεμαρτυρήθη ἐντόνως καὶ αὐτὸς βάζοντας τὴν οὐρὰ κάτω ἀπὸ τὰ σκέλια του ἀπεσύρθη. Παρὰ ταῦτα, τὴν ἑπομένη κατέβασε αὐθαιρέτως στὸ you tube ὁλόκληρο τὸ βίντεο τῆς ἐκδηλώσεως ποὺ  τὸν ἐξέθετε. Ἡ διαμαρτυρία τῶν ὀργανωτῶν τῆς ὁμιλίας μου ποὺ εἶσαν  ἐπιφανεῖς νομικοὶ καὶ δικηγόροι ὑπῆρξε ἄμεση μὲ τὴν προειδοποίησι ὅτι θὰ τὸν ἐμήνυαν ἐὰν  ἐξηκολούθη νὰ φέρεται ἀπρεπῶς. Τελικὰ καὶ μέχρι στιγμῆς τὸ βίντεο ἀπεκατεστάθη (βλέπε παραπάνω).Ἐδῶ τοῦ ἀφιερώνουμε τὸ παρακάτω ποίημα μὲ τὴν παραλλαγὴ τοῦ τελευταίου στίχου:  «Γιὰ Μπορέτους νὰ μιλοῦμε τώρα!»
Δημήτρης Κιτσίκης                               2 Ὀκτωβρίου 2019


"Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες, πλὴν Λακεδαιμονίων—"
Μποροῦμε κάλλιστα νὰ φαντασθοῦμε
πῶς θ' ἀδιαφόρησαν παντάπασι στὴν Σπάρτη
γιὰ τὴν ἐπιγραφὴν αὐτή. "Πλὴν Λακεδαιμονίων",
μὰ φυσικά. Δὲν ἦσαν οἱ Σπαρτιάται
γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν καὶ νὰ τοὺς προστάζουν
σὰν πολυτίμους ὑπηρέτας. Ἄλλωστε
μιὰ πανελλήνια ἐκστρατεία χωρὶς
Σπαρτιάτη βασιλέα γι' ἀρχηγὸ
δὲν θὰ τοὺς φαίνονταν πολλῆς περιωπῆς.
Ἆ βεβαιότατα "πλὴν Λακεδαιμονίων".
Εἶναι κι αὐτὴ μιὰ στάσις. Νιώθεται.
Ἔτσι, πλὴν Λακεδαιμονίων στὸν Γρανικό·
καὶ στὴν Ἰσσὸ μετά· καὶ στὴν τελειωτικὴ
τὴν μάχη ὅπου ἐσαρκώθη ὁ φοβερὸς στρατὸς
ποῦ στ' Ἄρβηλα συγκέντρωσαν οἱ Πέρσαι:
ποῦ ἀπ' τ' Ἄρβηλα ξεκίνησε γιὰ νίκην, κ' ἐσαρώθη.
Κι ἀπ' την θαυμάσια, πανελλήνιαν ἐκστρατεία,
τὴν νικηφόρα, τὴν περίλαμπρη,
τὴν περιλάλητη, τὴν δοξασμένη
ὡς ἄλλη δὲν δοξάσθηκε ποτέ,
τὴν ἀπαράμιλλη: βγήκαμ' ἐμεῖς
ἑλληνικὸς καινούριος κόσμος, μέγας.
Ἐμεῖς οἱ Ἀλεξανδρεῖς, οἱ Ἀντιοχεῖς,
οἱ Σελευκεῖς, κ' οἱ πολυάριθμοι
ἐπίλοιποι Ἕλληνες Αἰγύπτου καὶ Συρίας,
κ' οἱ ἐν Μηδία, κ' οἱ ἐν Περσίδι, κι ὅσοι ἄλλοι.
Μὲ τὲς ἐκτεταμένες ἐπικράτειες,
μὲ τὴν ποικίλη δρᾶσι τῶν στοχαστικῶν προσαρμογῶν.
Καὶ τὴν Κοινὴν Ἑλληνικὴ Λαλιὰ
ὥς μέσα στὴν Βακτριανὴ τὴν πήγαμεν, ὥς τοὺς Ἰνδούς.
Γιὰ Λακεδαιμόνιους νὰ μιλοῦμε τώρα!
Κ. Π. Καβάφης


13 comments:

 1. Σήμερα γίνονται ἐνέργειες άπὸ τοὺς δικηγόρους γιὰ νὰ ἐπαναφερθῆ ὁλόκληρο τὸ βίντεο στὸ you tube καὶ ἐνδεχομένως νὰ φάῃ γερὸ πρόστιμο ὁ ἀνεκδίηγητος αὐτὸς τύπος, ὁ Μπορέτο, ποὺ ἀμαυρώνει τὴν εἰκόνα τῆς Σπάρτης. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Κύριε Κιτσίκη δεν γνώριζες, δεν ρώταγες...;
  Πάλι καλά που έφυγες αλώβητος απο εκεί μέσα.

  ReplyDelete
 3. Η ομιλία σας κύριε Καθηγητά είναι φοβερή και τρομερά διαφωτιστική.

  Θαυμάζω την αντοχή σας και το θάρρος σας να ομιλείτε στους πυγμαίους του κρατιδίου και μάλιστα να δείχνετε αξιοθαύμαστη υπομονή σε τιποτένιες υπάρξεις που τολμούν και πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος του Πνεύματος σαν εσάς, ένας Φιλόοφος, είναι "υποχείριό" τους επειδή τον φιλοξένισαν στο καφενείο τους!

  Ούτε καν το σέβας της Φιλοξενίας δεν απέμεινε στους συγχρόνους γραικύλους.

  Πάντως η ομιλία σας προσετέθη στην Χρυσή Ανθολογία των ομιλιών σας κύριε Καθηγητά και σας θερμοπαρακαλώ όποτε μπορείτε να ανεβάσετε και τις παλιές σας ομιλίες από το 2015 που κάνατε σε σύλλογο Ελληνολατρών στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε ορισμένες από αυτές και ο Ιφικράτης Αμυράς μεταξύ των παρευρισκομένων, κάνοντας τις ομιλίες ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Θυμίζω ότι από τότε λέγατε για την επανεμφάνιση του πολιτικού κινήματος του Φασισμού.

  Μόνον που βλέπω πώς σας φέρθηκε ο τύπος αυτός ντρέπομαι εγώ ο ίδιος για λογαριασμό του.

  ReplyDelete
 4. Επίσης ο αντισημιτισμός του γραικύλου χρήζει δίχως αμφιβολλία ψυχιατρικής παρακολουθήσεως.

  Είναι φοβερό το πόσο αντισημίτης και ανθεβραίος είναι ο σημερινός κάτοικος του κρατιδίου την στιγμή που μάλιστα ως λέει ο ίδιος αποτελεί "πιστό" ενός Εβραίου, του Ιησού και μέλος μίας θρησκείας γεμάτης εβραϊκά στοιχεία και έθιμα όπως η Ορθοδοξία. Οι ίδιοι οι Ψαλμοί και οι Λειτουργίες αποτελούν μετεξέλιξη των Εβραϊκών για όσους γνωρίζουν ενώ ελάχιστη συγγένεια εμφανίζουν με τις αντίστοιχες αρχαίες Ελληνικές των Εθνικών.

  ReplyDelete
 5. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο αντισημιτισμός στα χρόνια που ακολούθησαν την εξάπλωση του Εθνικισμού στην Ενδιάμεση Περιοχή, αποτελεί χαρακτηριστικό του χώρου αυτού την σύγχρονη εποχή.

  Πράγματι όσο κατέρρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία τόσο αυξανόταν ο αντισημιτισμός μαζί με άλλα εμφύλια μίση μεταξύ των λαών (Ελληνοτουρκικό, Τουρκοσλαυικό, αντι-μουσουλμανικό, Ελληνοσλαυικό, Αραβοτουρκικό) για να φτάσουμε στην σημερινή εποχή της πλήρους επικρατήσεως του σεκταρισμού στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε θρησκευτικού είτε εθνικιστικού τύπου.

  ReplyDelete
 6. Αλλο ένα δείγμα "τραχανοπλαγιαδισμού" ή αλλιώς γιατί η Σπάρτη είναι πιο επίκαιρη για την Δύση όσο ποτέ:

  https://olympia.gr/2019/10/04/%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%89%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/

  Η Δύση ή θα ακολουθήσει το Σπαρτιατικό παράδειγμα ή θα καταρρεύσει, κάτι που ήδη γίνεται και επιταχύνεται επί Τραμπ μάλιστα, από το δίδυμο Ρωσίας-Κίνας των οποίων οι κοινωνίες είναι πολύ πιο Σπαρτιατικές και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο από ότι οι ψευδο-κοινωνίες των εκφυλισμένων ατόμων στον Δυτικό κόσμο, με μία νεολαία βουτηγμένη στον μπάφο και ελεγχόμενη πλήρως από τα καταθλιπτικά της ένστικτα.

  Η είδηση που έσκασε σήμερα περί της υπαναχωρήσεως του Μπόρις Τζόνσον είναι ενδεικτική. Το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και η Ελλάδα ή θα τολμήσουν μία γενναία Σπαρτιατοποίηση με άτακτη έξοδο από την φυλακή του εκφυλισμού και του θανάτου ονόματι Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα συνεχίσουν την τωρινή τους δουλεία στις Βρυξέλλες η οποία τις οδηγεί σε πλήρη αποσύνθεση.

  Μπόρις Τζόνσον: Νέος Τσώρτσιλ ή νέος Τσίπρας;;

  ReplyDelete
 7. Η τελευταία Τραμπική ήττα στο μέτωπο του Μπρέξιτ απλά επιβεβαιώνει την Τραμπική ανικανότητα (ψευδοπολιτική του Χάους στην πραγματικότητα πολιτική στηρίξεως παντού των Ρωσικών συμφερόντων και καταστροφής των Αμερικανικών) και ταυτόχρονα δικαιώνει μεγίστως τον ιμπεριαλιστή Μπόλτον. Στους καιρούς του καπιταλισμού ουδείς δύναται να είναι καπιταλιστής δίχως να είναι ιμπεριαλιστής. Συνεπώς Ρωσία και Κίνα και αυτές ως δυνάμεις είναι ιμπεριαλιστικές μολονότι προωθούν μία εικόνα "απελευθερωτή" ενάντια στην Δύση προς τις τρίτες χώρες.

  Από το 2017 ήδη έχω συνεχώς διαφωνήσει με την Τραμβο-λαγνεία του κυρίου Καθηγητή και η αλήθεια για εμένα είς ό,τι αφορά τον Τραμπ είναι πολύ απλή:

  Ο σκοπός του είναι να διαλύσει όπως και έχει μέχρι στιγμής, το Ευρω-ατλαντικό μέτωπο, να εγκαταλείψει παντού τους συμμάχους των ΗΠΑ, να απομονώσει τις ΗΠΑ από τους πάντες παγκοσμίως και να χτυπήσει ως ιμπεριαλιστής την Κίνα, ώστε πρώτον παντού να προωθηθούν τα Ρωσικά συμφέροντα όπως και έγινε σε Βενεζουέλα, Κούβα, Ιράν, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Βόρεια Κορέα, Τουρκία μαζί με τα Κινεζικά. Το καλλίτερο σχέδιο διαλύσεως της Δύσεως από Ρωσία και Κίνα ειδικά από την Ρωσία είναι ένας εμφύλιος Αμερικανο-Ευρωπαϊκός οικονομικός πόλεμος ο οποίος και θα αποτελέσει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Δυτικού καπιταλισμού από το 2008 μέχρι σήμερα. Ο άξων Κίνας-Ρωσίας όχι μόνον ισχυροποιήθηκε εκθετικά και ενδυναμώνεται καθημερινά αλλά πλέον το δίδυμο αυτό απέκτησε πάτημα στην Βενεζουέλα, την Κούβα, το Ιράν, την Ευρώπη (Ιταλία του Σαλβίνι), την Ινδία, την Τουρκία και οσονούπω την Αραβική χερσόνησο.

  Ο Καθηγητής δυστυχώς σε όσα γράφω από το 2017 κατά του Τραμπ αντιδρά οπαδικά χαρακτηρίζοντάς με "Βρυξελλικό", μολονότι εγώ ο ίδιος εφηύρα τον όρο αυτόν πέρυσι αναφερόμενος στο Ελληνικό βρυξελλικό βαθύ κράτος των κοτζαμπάσηδων και της εγχώριας Βρυξελλόδουλης πολιτικής ολιγαρχίας.

  Συνεπώς η επερχόμενη συμφωνία Ελλάδος-ΗΠΑ θα είχε νόημα μόνον εφόσον στο τιμόνι των ΗΠΑ δεν βρισκόταν ο Πουτινόδουλος και εχθρός του ΝΑΤΟ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά ένα καθεστώς που θα ήταν έτοιμο να χτυπήσει την Τουρκία. Διότι ποίος ο σκοπός μίας τέτοιας συμφωνίας όταν η Τουρκία ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ, καταπατά την Κυπριακή Δημοκρατία στα κοιτάσματά της (οικόπεδο 7) και ο πρώην ΓΕΕΘΑ Αποστολάκης εξαγγέλλει ότι "θα είμαστε μόνοι μας σε έναν πόλεμο κατά της Τουρκίας". Ιδίως η τελείως προδοτική στάση των ΗΠΑ απέναντι στις επιθέσεις που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία με έναν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ο οποίος ανέρχεται σε 52 δις δολλάρια κάθε χρόνο, αποτελεί ένδειξη ότι η Ελλάδα είτε θα στραφεί στο πλέον ηγετικό παγκοσμίως δίδυμο Κίνας-Ρωσίας είτε θα περιμένει μέχρι του χρόνου με την ελπίδα να επαναφερθεί το Κατεστημένο μέσω του Μπάιντεν ή μέσω εκθρονίσεως του Τραμπ, στο τιμόνι των ΗΠΑ ώστε η Ελλάδα πράγματι να τύχει κάποιας έστω στηρίξεως εκ μέρους των ΗΠΑ αφού θα επανενεργοποιηθούν τα σχέδια επιθέσεως και διαμελισμού της ιμπεριαλιστικής Ερντογανικής Τουρκίας των Αδερφών Μουσουλμάνων.

  Περιμένω μία απάντηση σοβαρή από τον κύριο Καθηγητή και όχι οπαδική ή προβοκατόρικη (π.χ. ζήτω ο Τραμπ δεν μιλώ με "Μυκονιάτες").

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι απανωτές ήττες του Τραμπ σε δύο πρωτοσέλιδα του RT:

   https://www.rt.com/news/470283-north-korea-breaks-talks-us/

   https://www.rt.com/news/470264-turkey-ready-operations-syria/

   Μεθοδικά και προοδευτικά, ο Τραμπ διαλύει ολοκληρωτικά τον πόλο ισχύος των ΗΠΑ παγκοσμίως. Απορεί κανείς πώς δύναται άνθρωπος να δηλώνει ότι υποστηρίζει 100% την εξωτερική πολιτική του Τραμπ εφόσον αυτή είναι γεμάτη παταγώδεις αποτυχίες και μόνον.

   Delete
 8. Η υπαναχώρηση δε του Μπόρις Τζόνσον για το Μπρέξιτ απλώς επιβεβαιώνει τα όσα έγραφα για το Μπρέξιτ όταν ο Καθηγητής με κατηγορούσε για "Μυκονιατισμό", τέλη του καλοκαιριού.

  Οικονομικά μιλώντας και ιδίως μετά την αποπομπή του αρχιτέκτονα της Μπρεξιτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Η.Β. Τζόν Μπόλτον και την Τραμβική ανικανότητα στηρίξεως των συμμάχων του παγκοσμίως (Ελλάδα με Τσίπρα-Καμμένο που μπλόκαραν τις Κινεζικές επενδύσεις στον Πειραιά και Ιταλία του Σαλβίνι που ξεπουλήθηκε ολοκληρωτικά στην Κίνα), ορθά είχα γράψει ότι το Μπρέξιτ δεν συνέφερε την Βρετανία σε τίποτα, μονάχα άνοιγε τον δρόμο στην διάσπασή της (Ανεξάρτητη Σκωτία, Ηνωμένη Ιρλανδία) και την υιοθέτηση του Ευρού από την Σκωτία και την Ιρλανδία στο μέλλον, με μία Λίρα Βρετανική είτε πλήρως εξαρτημένη στο δολλάριο είτε υιοθετήσεως του δολαρίου από την Αγγλία (όχι Η.Β.).

  Φιλοσοφικά βέβαια όπως ακριβώς η Ελλάδα του 2015, αυτό που χρειάζεται η σημερινή παρακμιακή Βρετανία είναι ένα Μπρέξιτ όσο σκληρό γίνεται ώστε να γλιτώσει τον σίγουρο Ισλαμο-Ινδικό θάνατο που την περιμένει ο οποίος εκφυλίζει μάλιστα και τις νεοαφιχθείσες γενιές των πρώην αποικισμένων από την Βρετανία, νεαρών Αφρικανών, Ινδών και Πακιστανών.

  Ξαναλέω ότι περίμενα από τον κύριο Καθηγητή πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και μάλιστα την στιγμή που ο ίδιος βίωσε το παραπάνω επεισόδιο από έναν αγροίκο στην Σπάρτη πρόσφατα. Περίμενα επιχειρήματα από τον κύριο Καθηγητή και επιστημονικό διάλογο. Αντί αυτού έλαβα οπαδική γιούχα....

  και τώρα όπως και σε όσα έχω γράψει εδώ τα τελευταία 2 χρόνια, επιβεβαιώνομαι ΠΛΗΡΩΣ για το Μπρέξιτ αλλά και την μπλόφα του Μπόρις Τζόνσον ο οποίος ως φαίνεται είναι έτοιμος να γίνει ο...Τσίπρας και όχι ο Τσώρτσιλ της Βρετανίας, διαλύοντας το Συντηρητικό κόμμα (όπως είχε γράψει ο Sean Gabb ορθότατα πολλάκις) με την μία πτέρυγα να απορροφάται από τον Φάρατζ (τον μοναδικό που δύναται να περισώσει την Βρετανική ενότητα και τιμή με ένα Μπρέξιτ) και την άλλη από τον συνασπισμό Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Εργατικών ανοίγωντας τον δρόμο στην επικράτηση του Κόρμπυν.

  ReplyDelete
 9. Οι ήττες δε του αντι-Βρυξελλικού μετώπου σε Ελλάδα, Ιταλία και Η.Β. απλά αποδεικνύουν το πασιφανές γεγονός ότι οι αστοί είναι άχρηστοι και ανίκανοι για επανάσταση.

  Το να επιθυμεί κάποιος την αντικατάσταση ενός διεθνιστικού καπιταλισμού με έναν εθνικιστικό καπιταλισμό σαν αυτόν που πρεσβεύει ο Μπόρις Τζόνσον και ο Σαλβίνι είναι αστείο.

  Εάν είναι να πέσει η Ε.Ε. αυτό θα γίνει όπως έχω ξαναγράψει όχι από σάλτσες, λικνίσματα της πλάζ και σαλιαρίσματα δήθεν επαναστατικά αλλά είτε από ένα συμπαγές ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ Κίνημα σαν αυτό που ανήκει η Χρυσή Αυγή (π.χ. μαζί με το Σλοβακικό κόμμα Kotleba) είτε (το πιθανέστερο ενδεχόμενο) από τον Ισλαμισμό.

  Δεν πολεμάς τον καπιταλισμό με καπιταλισμό διότι θα χάσεις. Εκεί έχασε και ο Τσίπρας το 2015 ασπαζόμενος την σοσιαλδημοκρατία είς βάρος του Μαδουρισμού.

  ReplyDelete
 10. Οι τελευταίες εξελίξεις δε, τα μέγιστα επιβεβαιώνουν τα όσα γράφω ότι δηλαδή η κοινή οντότητα οικονομική και "πολιτισμική" της Δύσεως μονάχα υπό τον καπιταλισμό δύναται να επιβιώνει και υπό καμία άλλη ιδεολογία.

  Η άνοδος του Εθνικο-καπιταλισμού απλά στρέφει το ένα κράτος κατά του άλλου όπως στους 2 παγκοσμίους πολέμους. Είναι τελείως βλακώδες και άλλωστε ο ίδιος ο Ντούγκιν το απορρίπτει χάριν της εννοίας της Αυτοκρατορίας κατά τα Μεσαιωνικά πρότυπα.

  Η ιδεολογία του Εθνικοσοσιαλισμού είναι η μοναδική η οποία δύναται (ιδίως χάριν των Ελληνικών ριζών της στην αρχαία Σπάρτη και Ρώμη) να σώσει όλον τον Δυτικό κόσμο από σίγουρη καταστροφή (καταστροφή στην οποία τον ωθεί αυτοκτονικά τελείως ο Τραμπ) και να τον επανελληνίσει.

  Στο τωρινό καπιταλιστικό σύστημα το Κεφάλαιο εξουσιάζει και συνεπώς την στιγμή που η μία μορφή του καπιταλισμού (τραπεζικός διεθνισμός) είναι ισχυροτέρα εντός της φιλελευθέρου "φυλής" ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ επικρατεί. Δεν γίνεται να υπάρξει πισωγύρισμα στο εθνικοκαπιταλιστικό μοντέλο αφού άλλωστε η Δύση πλέον δεν έχει καν στο μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανική βάση.

  Συνεπώς μία άλλη κοινή συνιστώσα οφείλει να βρεθεί.

  Και αυτή είναι μονάχα ο Εθνικοσοσιαλισμός βασισμένος στην κοινή φυλετική καταγωγή των Ευρωπαϊκών Λαών (Λευκή Φυλή, Ινδοευρωπαίοι, Άριοι) και την κοινή τους πολιτισμική καταγωγή (έστω και "κουτσά") την Ελληνική.

  ReplyDelete
 11. Αυτά περίμενα να μου απαντήσει ο Καθηγητής και όχι να με γιουχάρει ως Βρυξελλικό.

  Κρίμα.

  ReplyDelete
 12. Τέλος ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον έχει δεχθεί πλήρως την καπιταλιστική ατζέντα στο θέμα των μεταναστών. Μάλιστα σχέδιό του ήταν να γεμίσει το Η.Β. με Ινδο-Πακιστανούς και να κάνει την Αγγλία σε δέκα χρόνια ένα "world hub" φυλών και θρησκειών!

  Καμμία μα καμμία σχέση συνεπώς δεν έχει το εθνικο-καπιταλιστικό πισωγύρισμα με τον Σπαρτιατικό Εθνικοσοσιαλισμό. Η μοναδική αξιοσημείωτη προσπάθεια εθνικοσοσιαλιστικού ακτιβισμού στην Βρετανία υπήρξε το κόμμα του Νίκ Γκρίφφυν "British National Party" και το χιτλερικό "National Action".

  Όλα τα άλλα είναι σάλτσες και κοροϊδίες με το συμπάθειο.

  ReplyDelete